Thursday, July 31, 2008

သို ့ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဒဂုံတကၠသုိလ္

သို႕/
ေဒါက္တာခ်မ္းျငိမ္း
ပညာေရး၀န္ၾကီး
ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန။


ဦးဆန္း
ဒု-ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဒဂံုတကၠသိုလ္။
ရက္စြဲ။ ။ 28-7-2008

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း မလုိလားအပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားအား အတင္းအက်ပ္လုိက္နာခုိင္းေနျခင္းမ်ားအား တားဆီးပါယ္ဖ်က္ေပးပါရန္တင္ျပျခင္း။

အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းေက်ာင္းသားကဒ္မခ်ိတ္ပါက ” ေနာက္ေနာင္ ေက်ာင္းသားကဒ္ခိ်တ္ပါမည္၊ ပါေမာကၡမွေခၚယုူဆုံး မျပီးျဖစ္ပါ သည္ ဟု ကုိယ္တုိင္ေရးသား ခံ ၀န္ လက္မွတ္
ေရးထုိးခုိင္းျခင္း၊ အကယ္၍့ ေက်ာင္းသားကဒ္ မခ်ိတ္ဆြဲပါက အေဆာင္ထဲသုိ ့ ေပးမ၀င္ ျခင္း။

၄င္းအျပင္ ေက်ာင္းအတြင္း အနက္ေရာင္ပါေသာ အ၀တ္အစား မ၀တ္ရဟု စည္းကမ္း ထုတ္ျခင္း အကယ္လုိ ့
၀တ္ဆင္မိပါက ေက်ာင္းအတြင္းသုိ ့ေပး၀င္ေသာ္လည္း အေဆာင္အတြင္း ေပးမ၀င္ပဲ စာသင္ယူခြင္ ့ကုိပိတ္ပင္
တားျဖစ္ေနျခင္း။

စသည္ ့စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ က်ေတာ္တုိ ့ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မလုိလားအပ္ေသာ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟုက်ြန္ေတာ္တုိ႔့အေနျဖင္႔ သုံးသပ္မိပါ သည္။ သရုပ္ပ်က္အ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ဆင္ျခင္းမျပဳရဆုိ
သည္ ့စည္းကမ္းကုိ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွ လက္ခံႏုိင္ဘြယ္ရာရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့ ရုိးရာ ၀တ္စုံျဖစ္ေသာ ေယာ
လုံခ်ည္၊ ေယာ ထမီ တုိ႔ ကုိ အနက္ေရာင္ ပါသည့္ အတြက္ ၀တ္ဆင္ျခင္းမျပဳ ဟုဆုိေသာ အခ်က္မွာ လည္း လက္
ခံႏုိင္စရာ မရွိပါ။ သို ့အျပင္ အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ေအးခ်မ္းစြာ ပညာ သင္ ၾကား လုိေသာ ေက်ာင္းသား
မ်ား အား မေက်မနပ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ တဖန္ ဆရာႏွင္ ့တပည့္ မ်ား အၾကား မလုိလား အပ္ေသာ တင္းမာမွဳမ်ားျဖစ္
ေပၚလာနုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။သုိ ့အတြက္ တကၠသုိလ္အဆင္ ့တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား မွာ မလုိလားအပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္ေနျပီးေက်ာင္းသား
မ်ား အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ၀တ္စား ဆင္ယင္ပုိင္ခြင္႔့ကုိ ထိပါးေနျခင္းႏွင္႔္ ေက်ာင္းအတြင္းေက်ာင္းသားကဒ္ မခ်ိတ္
ပါက အေဆာင္တြင္း၀င္ျပီး ပညာသင္ယူခြင္ ့ပိတ္ပင္ခံရမည္ ဆုိသည္႔စည္းကမ္းသည္လည္း တကၠသုိ္လ္အဆင္႔့တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းလြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ယူပုိင္ ခြင္ ့နွင့္
လြတ္လပ္စြာ သြားလာပုိင္ခြင္႔့ကုိ ထိခုိက္ေနပါသျဖင္ ့ထုိသုိ ့အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္ျပီး မလုိက္နာမေနရ စည္းကမ္း
မ်ား ခ်မွတ္ေနျခင္းကုိ လာမည္႔့ေက်ာင္းသီတင္းပါတ္အတြင္း အျမန္ဆုံး တားဆီးပါယ္ဖ်က္ေပး ပါရန္ေတာင္းဆုိ
အပ္ပါသည္။

ဒဂုံတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား


၈၈၈၈ပံုရိပ္မ်ား၁

Photobucket

PhotobucketPhotobucket
MIN KO NAING "Conqueror of Kings"
"Min Ko Naing" or "Conqueror of Kings," is the nom de guerre of one of the most prominent public figures in Burma's struggle for democracy and human rights.

Asiaweek Fighting "a Bad King"(Interview/ Min Ko Naing)
By Dominic Faulder
Asiaweek article (October 28, 1989)
"........ I'll never die. Physically I might be dead, but many more Min Ko Naing would appear to take my place. As you know, Min Ko Naing can only conquer a bad king. If the ruler is good, we carry him on our shoulders..........."

ေကာက္သစ္ေပၚဦး၊ ဆန္ျပႆနာႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ဘယ္လဲ ...

ေဆာင္းပါး
မင္းေဆြသစ္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 31 2008 16:45 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
(က)
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားအတြင္း နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းတုိ႔တြင္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ အမ်ားအျပားရွိခဲ့၏။ ပထ၀ီ အပိုင္းအျခားအရမူ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း ေဒသတို႔ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာေပါင္း ၃၅၀၀ ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးခဲ့၏။ စစ္အာဏာပိုင္တို႔၏ ထုတ္ျပန္မႈအရပင္ ေသဆံုးသူႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူ အေပါင္းမွာ တသိန္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရသူေပါင္းမွာ ၂ ဒႆမ ၅ သန္း ရွိသည္ဟု ဆို၏။ ေက်းရြာသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္
ပ်က္စီးမႈ၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္တြင္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာက လယ္ယာလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ပ်ဳိးႀကဲမည္။ ထြန္ယက္မည္။ ေကာက္စိုက္မည္။ ရိတ္သိမ္းမည္။ ျမန္မာ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းက စက္မႈလယ္ယာ မဟုတ္…..။ ၾကြက္သားအားႏွင့္ စြမ္းအင္ျပဳရသည့္ လက္မႈလက္ယာ …..။
နာဂစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းသည္ အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့၏။ တႏုိင္ငံလံုး ေသဆံုးသူႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူေပါင္း၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရသူေပါင္း ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိ၏။ ဧရာ၀တီတုိင္းက ျမန္မာ့ေျမယာ လုပ္ငန္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ထုတ္လုပ္မႈေပး၏။ ႏွစ္စဥ္ စပါးတင္း သန္းေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ ထြက္ရွိသည္။ စပါးစုိက္ပ်ဳိးေျမ ဧကေပါင္းမွာ မိုးစပါး စိုက္ဧက ၃၅ သိန္းေက်ာ္ ၃၅၀၈၂၉၁ ရွိၿပီး ေႏြစပါး စိုက္ဧကမွာ ၁၄ သိန္းေက်ာ္ ၁၄၂၁၈၆၀ ရွိသည္။ FAO ၏ အစီရင္ခံစာအရ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧက သိန္း ၂၀ ေက်ာ္သည္ ဆားငန္ေရမ်ား ဖံုးလႊမ္း၍ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဧက-၅ သိန္းေက်ာ္သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္း လံုး၀ လုပ္ကိုင္၍ မရေအာင္ ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ဆားငန္ေရ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ လယ္ေျမဧက သိန္း ၂၀ ေက်ာ္တြင္ ျပန္လည္၍ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္ ထားဦး …… အထြက္နႈန္းကမူ ယခင္ကကဲ့သို႔ ထြက္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ …. ေလ်ာ့မည္သာ ……။ အေလ်ာ့အနည္းႏွင့္ အေလ်ာ့အမ်ားသာ ကြာမည္။ ထားေတာ့…..။
ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း မိုးစပါးရာသီ၌ လယ္ေျမဧက သိန္း ၃၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ဳိး၍ ရသည္ဆိုလွ်င္ပင္ ပထမ ျပႆနာက လယ္ယာလုပ္သား ျပႆနာ ျဖစ္၏။
လယ္ေျမ ၁၀ ဧကခန္႔အား လုပ္ကိုင္လွ်င္ လယ္ဦးစီးတေယာက္ လို၏။ ကိုယ္တုိင္ မလုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါက လယ္ဦးစီးအား `စာရင္းငွား´ ငွားရသည္။ သူက …. `ကဆုန္လ´ လဆန္းမွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ရၿပီ….။ ကန္သင္းေတြ ျပင္ရမည္။ လယ္တဲ ျပင္၊ ထင္းစု…..။
`တမံ´ ညက္ေအာင္ ထြန္ရမည္။ `ကဆုန္လျပည့္´ ေက်ာ္သည္ႏွင့္ မုိးေလက မွန္ၿပီ။ ဤတြင္ ပ်ဳိးခင္း၌ ပ်ဳိးႀကဲရမည္။ ပ်ဳိးသက္က ရက္သတၱ ၅ ပတ္မွ ၆ ပတ္မွ်ရွိၿပီး၊ ဤအတြင္း စုိက္ႏုိင္ရမည္။ ေက်ာ္၍မျဖစ္။ ေက်ာ္လွ်င္ ပ်ဳိးပင္မ်ား `ခြ´ လာမည္။ ခြလာလွ်င္ ပ်ဳိးႏုတ္ရာ၌ အပ်က္အစီး မ်ားမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပ်ဳိးသက္မရင့္မီ ပ်ဳိးႏုတ္ေကာက္စိုက္ လုပ္ရမည္။ ဤတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္၌ လယ္ယာလုပ္သား အမ်ားအျပား လုိအပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ရသည့္အပိုင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္အားမ်ားမ်ား သံုးရမည္။ လယ္ ၁၀ ဧကခန္႔တြင္ ပ်ဳိးႏုတ္၊ ေကာက္စိုက္လုပ္သား ၁၀ ေယာက္မွ ၁၅ ေယာက္ခန္႔လိုသည္။ ပ်ဳိးပင္မခြမီ ပ်ဳိးပင္မ်ားအား ပ်ဳိးခင္းမွ လယ္ကြက္အတြင္းသို႔ ေျပာင္း၍ စိုက္ႏုိင္ရမည္။ ဤအတြက္ လယ္ယာလုပ္သား လုိ၏။ ဤလုပ္အားအား လယ္ကြက္အတြင္းသို႔ ျဖည့္တင္းႏုိင္မွ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ လယ္ေျမမ်ားတြင္ စပါးစိုက္ႏုိင္မည္။ ဤအေရးက မုန္တိုင္း တုိက္ခတ္ခံရျခင္း မရွိသည့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားမွ လူမ်ားအား ေပၚတာဖမ္းၿပီး လုပ္ခုိင္း၍မရ…..။
`ခရာ´တြက္၍ ပ်ဳိးခင္းမ်ားျဖစ္မလာ။ `၀ီစီ´မႈတ္၍ ေကာက္ပင္မ်ားမျဖစ္။
(ခ)
ဒုတိယ ျပႆနာက မ်ဳိးစပါး ျပႆနာ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္၌ `မ်ဳိးေစ့´ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား မရွိ။ မိမိ၏ မ်ဳိးေစ့အား မိမိဘာသာ ခ်န္၍ စိုက္ပ်ဳိးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လယ္သမားသည္ လယ္သိမ္းၿပီးပါက မ်ဳိးစပါးအား သီးသန္႔ သိမ္းၾကရ၏။ က်န္သည္ကိုမွ မျဖစ္မေန ေပးရမည္တုိ႔အား ေပး……။ ၿပီးမွ ၀မ္းစာထားၾကသည္။ မ်ဳိးစပါးအား မိမိစိုက္မည့္ လယ္ႏွင့္ တြက္၍သာ ထားတတ္ၾကသည္။ ပိုမထားၾက။ စပါးတဧကအတြက္ မ်ဳိးစပါး ၂ တင္း (၃၂ ျပည္) ခန္႔လို၏။ နာဂစ္ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း မ်ဳိးစပါး ပ်က္စီးမႈသည္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။ ဆားငန္ေရ၀င္သည့္ လယ္ေျမမ်ားအပါအ၀င္ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိး၍ရမည့္ လယ္ေျမမ်ား၌ စပါးျပန္စိုက္ႏုိင္ရန္ မ်ဳိးစပါးတင္းေရ ၆ သန္းခန္႔ လိုသည္။ မည္သို႔ ျဖည့္ဆည္းမည္နည္း ……။ စစ္အုပ္စု ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ နည္းႏွင့္မူ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္။
စစ္အုပ္စုက ဧရာ၀တီတုိင္းအတြက္ လိုအပ္မည့္ မ်ဳိးစပါးမ်ားအား မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္မႈ မခံရသည့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားရွိ လယ္သမားမ်ားထံမွ သိမ္း၍ ဧရာ၀တီတုိင္းသို႔ ျဖန္႔သည္။ လယ္သမားတုိ႔၏ မ်ဳိးစပါး ခ်န္ထားမႈက ေနာက္ႏွစ္ မိမိစိုက္မည့္ လယ္ဧကႏွင့္ တြက္၍သာ သိမ္းၾက၏။ ခ်န္ထားတတ္ၾက၏။ ပိုပိုလွ်ံလွ်ံ မထား…။ ယခုကဲ့သို႔ စုိက္ပ်ဳိးရာသီမ်ဳိး၌မူ လယ္သမားတုိ႔၏ စပါးက်ည္အတြင္း ၀မ္းစာစပါးပင္ မရွိၾကေတာ့။ ၿပီးလွ်င္ …. မ်ဳိးစပါးဟူသည္က ၀မ္းစာစပါးကဲ့သို႔ ထား၍မရ….. ဂရုစိုက္ရသည္။ မိုးေရအထိမခံ … . မိုးေရနည္းနည္းပါးပါး ထိသည္ႏွင့္ အေညွာက္ထြက္လာႏိုင္သည္။ ဤအတြက္ မုန္တုိင္းမထိသည့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားထံတြင္လည္း မ်ဳိးစပါးဟူသည္ ပိုပိုလွ်ံလွ်ံမရွိ……။ ခြဲေ၀ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္။
(ဂ)
တတိယျပႆနာက လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး ကုန္ထုတ္ကိရိယာ ျဖစ္သည္။ နာဂစ္မတိုင္မီ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း ကြ်ဲ၊ ႏြားေကာင္ေရ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ သန္း ရွိသည္။ နာဂစ္ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း၌ ကြ်ဲ၊ ႏြား ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေသေၾက ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ လယ္ယာက႑က စက္မႈလယ္ယာ မဟုတ္…..။ ကြ်ဲ၊ ႏြားႏွင့္ ဖက္၍ ထြန္ယက္ ေနၾကရဆဲ….။ လယ္ ၁၀ ဧကအား ထြန္တတံုး၊ ႏြားတရွဥ္းႏွင့္ ထြန္လွ်င္ ၁၅ ရက္ခန္႔ ထြန္ရသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ရသည္။ ကဆုန္၊ နယုန္ လမ်ားက ထြန္ယက္မႈ ၿပီးစီးရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ပ်ဳိးသက္မရင့္မီ လယ္ကြက္အတြင္း၌ ေကာက္စုိက္၍ ၿပီးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ မုန္သုန္မိုးက မိုးမွန္ေလမွန္ျဖစ္ၿပီ…….။ ယခုမူ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း လယ္ျပန္စုိက္၍ရမည့္ လယ္ကြင္းမ်ား၌ ဧက ၇၀၊ ၈၀ ခန္႔တြင္ ထြန္တတံုး၊ ႏြားတရွဥ္းႏွင့္ ထြန္ယက္ေနၾကရသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း လယ္ေျမမ်ား ထြန္ယက္ၿပီးစီးရန္ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း……။ မုန္သုန္မိုးက ေစာင့္မည္မဟုတ္……။
(ဃ)
ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽႊန္းေပၚ ေဒသႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္းတုိ႔က ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၏ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ နာဂစ္ေၾကာင့္ ဤေသြးေၾကာမႀကီးမ်ား ေပါက္ၿပဲခဲ့ရၿပီ…..။ ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပ်က္စီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မိုးစပါးထြက္ရွိမႈတြင္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်၍သြားႏုိင္သည္။ စစ္အုပ္စု၏ ကိန္းဂဏန္းအရ …. ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဆန္စပါး ထြက္ရွိမႈသည္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၁၉ သန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆုိ၏။ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈမွာ ၁၈ ဒႆမ ၉၅ သန္းခန္႔ရွိရာ ျမန္မာ့ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈသည္ ျပည္တြင္း ဖူလံုရုံမွ်သာ ရွိသည္။ ထြက္ရိွမႈႏွင့္ စားသံုးမႈသည္ ညီမွ်၍ေနၿပီး အရံဆန္စပါးဟူ၍မရွိ…..။
ျမန္မာ့လယ္ယာ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ ဦးေရ၏ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအား အလုပ္အကိုင္ ေပးထားသည္။ ဆန္စပါးက ျမန္မာတုိ႔၏ အဓိက စားေသာက္ကုန္ျဖစ္၍ အသက္ေသြးေၾကာ သီးႏွံဟု ဆိုရမည္။ ျမန္မာ့လယ္ယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆန္စပါး စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ ရွိခဲ့၏။ ဤအတြက္ပင္ စပါးအား ႏုိင္ငံေရး သီးႏွံဟုပင္ ၀ိၿဂိဳဟ္ျပဳၾက၏။ သမုိင္းစဥ္၌ ေျမယာ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၾက၏။ ဆန္ျပႆနာေၾကာင့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾက၏။
လာမည့္ႏွစ္ ေကာက္သစ္ေပၚဦးက ….. ေနျပည္ေတာ္အဖို႔ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္မွာ မလြဲ …..။

မင္းေဆြသစ္

ျမန္မာ..ၾကာသာပေတးေန႕သတင္းမ်ား

ေဆြမ်ဳိးအားလုံးေကာင္းစားေအာင္လုပ္ျပီးမွ ၀န္ၾကီးရာထူးက ထြက္မည္
NEJ/ ၃၁ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအား အထူးေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ၀န္ထမ္းမ်ားၾကား နာမည္ႀကီးသည့္ ေနျပည္ေတာ္စက္မႈ (၁) ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ရာထူးမွထြက္ျပီး ႏုိင္ငံေရးမလုပ္မီ "ငါ့ေဆြမ်ိဳးအားလုံးေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပးၿပီးမွ ၀န္ႀကီးရာထူးကထြက္မယ္" ဟု မၾကာခင္က ေျပာခဲ့သည္။
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားတက္ေရာက္သည့္ ေနျပည္ေတာ္စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန အီးစီ အစည္းအေ၀းတခုတြင္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ယခုကဲ့သို႔ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။ မည္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ေျပာသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းအား ၀န္ႀကီးဌာန တခုလုံးနီးပါး သေဘာမက်ဟု ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။
၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းမ်ားတြင္ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားကုိ ႐ိုက္ႏွက္ဖို႔ကိစၥ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္သူအာဏာပုိင္မ်ားထဲမွာ တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ဟု စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိမ်ား၏ စြပ္စြဲျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ေကာင္းစား ေရး၀ါဒ လက္ကုိင္ထားသည့္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းသည္ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ၄င္း၏ဇာတိ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ကာေက်းရြာမွ (၆၂) ရာႏႈန္းသာ ေထာက္ခံမဲရသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

အေမရိကန္ ေငြေၾကးဒဏ္ခတ္သည့္ စစ္အစိုးရကုမၸဏီမ်ားပုဂၢလိက စီးပြားဘက္က်ဆင္း
မင္းႏိုင္သူ/ ၃၁ ဇူလိုင္ ၂၀၀၈
ျမန္မာအစိုးရ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ (၁၀) ခုကို ေငြေၾကးဆုိင္ရာဒဏ္ခတ္လိုက္ေၾကာင္း အေမရိ ကန္အစိုးရ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးရံုးအဖြဲ႕မွ ေၾကညာၿပီး မၾကာခင္ အဆုိပါကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားလုပ္ရသည္မွာ တြက္ေျခမကုိက္ေတာ့ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္မလာႏိုင္သည့္အျပင္ မိမိတို႔၏ရွိဆဲ ဥစၥာဓနမ်ားပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရႏွင့္ပက္သက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာျခင္း ျဖစ္သည္။
“စစ္အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရးတြဲလုပ္ရတာဟာ ဆုပ္လည္းစူး၊ စားလည္း႐ူး ပါပဲ။ စင္ကာပူကို သဲတင္ပို႔ ေနတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကုမၸဏီေတြလည္း စစ္အစိုးရရဲ႕မတရားျပဳမႈေတြ ခံခဲ့ရပါတယ္” ဟု စင္ကာပူသို႔ သဲတင္ပို႔ေနသည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတခုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။
သဲတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၎တို႔ ၏ စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ျမ၀တီ၊ ျမန္ဂုဏ္ျမင့္ ႏွင့္ ဗႏၶဳလကုမၸဏီတို႔မွတဆင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ (၁၂) ခုသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔တင္ပို႔ခြင့္ရရွိရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက စစ္အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီမ်ားသို႔ စေပၚေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၃၀,၀၀၀) စီတင္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ စစ္အစိုးရကအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပကာ စေပၚေငြမ်ား ျပန္မအမ္းဘဲ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ (၉) ခု၏ ျပည္ပသဲတင္ပို႔ခြင့္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရာ လက္ရွိတင္ပို႔ေနသည့္ ကုမၸဏီ (၃) ခုသာ ရွိေတာ့သည္ဟု ယင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္
က်န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီ (၃) ခုသည္ ျမစ္သဲမ်ားကို သံလြင္ႏွင့္ ဂ်ဳိင္းျမစ္တုိ႔မွ ထုတ္ယူခဲ့ၾကၿပီး ျမစ္သဲ (၁) တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉) ေဒၚလာရရွိၿပီး ျမ၀တီထေရးဒင္းလိမိတက္သုိ႔ (၃) ေဒၚလာ ခြဲ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတခုက ေျပာဆိုသည္။
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိး မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းတြင္လည္း ႀကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း Royal Green Manufacturing co, Ltd မွ ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္း တဦးကလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။
၎က “စက္မႈ (၂) ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး က.စ.လ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းစက္႐ံု အခုေတာ့ National ေပါ့။ အဲဒီစက္႐ံုကို က်ပ္သိန္း (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ အကုန္က်ခံျပဳျပင္ၿပီး (၁၀) ႏွစ္တာ လႊဲ ေျပာင္းရယူလုပ္ကိုင္ဖို႔ ကတိျပဳ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ၅/၃/၂ ပံုစံနဲ႔လုပ္ၾကဖုိ႔ေပါ့။ ၅/၃/၂ ဆိုတာက ပထမ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း (၅) ႏွစ္၊ ၿပီးရင္ စာခ်ဳပ္ထပ္ခ်ဳပ္ (၃)ႏွစ္ဆက္လုပ္၊ ၿပီးရင္ (၂) ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ ထပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ပံုစံေပါ့။ ဒါေပမယ့္ (၄) ႏွစ္ခြဲပဲ လုပ္လုိက္ရၿပီး စက္႐ံုကို ျပန္အပ္လိုက္ရပါ တယ္” ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။
အေမရိကန္အစိုးရ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္၏ လက္ခဲြကုမၸဏီေလးခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ပတၱျမားအင္တာပ႐ိုက္စ္၊ ျမန္မာအင္ပါရီယယ္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ လိမိတက္၊ ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ေရး လိမိတက္ႏွင့္ ျမ၀တီဘဏ္ လိမိတက္ တို႔ကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ံုးအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သားမ်ား၊ အေမရိကန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးမလုပ္ရန္ နာမည္ပ်က္ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔စာရင္းတြင္္ ထည့္သြင္းထားသည္။
ယခုေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈထဲတြင္ စစ္အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ အမွတ္(၁) သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၂) သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အမွတ္ (၃) သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ သမ၀ါယမ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္သည္။ ။

ဘုိကေလးနယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ား ရိကၡာလုိ
ကုိ၀ုိင္း/ ၃၁ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေနရပ္ရင္း႐ြာမ်ားသို႔ ျပန္ၾကရသည့္ ေလေဘးသင့္သူ မ်ားထံ၌ (၃) လစာသာ ရိကၡာက်န္ရွိေတာ့သျဖင့္ အစားအစာျပတ္လပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕မွ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားတဦးကေျပာသည္။
“အခု သူတို႔လက္ထဲမွာ ဆန္နည္းနည္း၊ ပဲနည္းနည္းပဲ ရွိတာေပါ့။ အ၀တ္အစားလည္းမလိုဘူး၊ က်န္တဲ့ ေထာက္ပံ့တဲ့ဟာေတြလည္း မလိုဘူးေပါ့။ သူတို႔မွာ အဓိကလိုအပ္တာကတဲ့ ဆန္၊ ဆီေပါ့ အဲဒါေလးေတြ လိုအပ္ပါတယ္တဲ့။ တကယ္လို႔ အလႉရွင္မ်ားရွိရင္ သူတို႔႐ြာေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔၊ လႉဒါန္းေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာျပတယ္” ဟု အဆိုပါ ကူညီေရးလုပ္သားကေျပာသည္။
ယူနီဆက္ဖ္ကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တျခားအန္ဂ်ီအိုမ်ားက အပိုင္းလိုက္ အုပ္စုခြဲ၍ သြားလာကူညီေနၾကေသာ္လည္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕မွ ပဲ့ေထာင္ျဖင့္ (၂) နာရီေက်ာ္ခန္႔ သြားရၿပီး ေခ်ာင္းႀကိဳေျမာင္းၾကားမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနေသာ မယ္ေတာ္စု၊ ေခတ္ဆန္း၊ ကြင္းႀကီး ငါးအိမ္တန္းစသည့္ ႐ြာမ်ားသို႔ ကူညီသူေရာက္ရွိမႈနည္းသျဖင့္ ႐ြာသားမ်ားက အစားအစာ ျပတ္လပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေနရပ္ရင္းျပန္ေရာက္သူမ်ားထဲမွ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔အား လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားက ငွားရမ္းျခင္းမရွိသျဖင့္ ပို၍ အခက္ႀကံဳေနၾကရေၾကာင္း၊ ယခင္က လယ္စိုက္ပ်ဳိးရာသီၿပီးဆံုးသြား ခ်ိန္တြင္ ဓနိလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဓနိပင္မ်ားလည္း ပ်က္စီး ခဲ့သျဖင့္ အေထာက္အပံ့ကိုသာ ေမွ်ာ္ေနၾကရေၾကာင္း အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ မၾကာေသးမီက ေရာက္ခဲ့သူ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားကေျပာသည္။
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားက “လယ္ပိုင္ရွင္ေတြက မငွားၾကဘူး။ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လယ္ေတြပ်က္ ေတာ့ ခါတိုင္း (၁၀) ဧက ေလာက္ လုပ္ႏိုင္တဲ့လူက အခု (၂) ဧကေလာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္ေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ရွိတဲ့မိသားစုေလးနဲ႔ပဲ လုပ္ၾကတာေပါ့။ ေနာက္တခါ လယ္လုပ္ငန္းၿပီးသြားရင္ ဓနိလုပ္ငန္းေလးေတြလုပ္မယ္ဆိုျပန္ေတာ့လည္း ဓနိပင္ေတြက မရွိေတာ့ဘူး။ ဓနိခ်ဳိးစရာ မရွိဘူးေပါ့။ အဲဒီအခါ က်ေတာ့ အေထာက္အပံ့ပဲ ေစာင့္စားေနၾကရတာေပါ့” ဟုေျပာသည္။
အစားအစာျပတ္လပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည့္ အဆိုပါ ႐ြာသားမ်ားသည္ မုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီးကာစက ဘိုကေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကၽြန္းညိဳေက်ာင္း၊ ရတနာပံုစာသင္တိုက္၊ အထက (၁)၊ အလက (၁)၊ ဆရာေတာ္ဦးဥာဏ္ေက်ာင္း စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လာေရာက္ခိုလံႈခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနရပ္ရင္းသို႔ မိမိသေဘာျဖင့္ ျပန္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဓမၼျပန္ခိုင္းမႈေၾကာင့္ ျပန္ရသူမ်ား လည္းရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ေနရပ္ရင္းျပန္႐ြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေနအိမ္အမိုးအတြက္ ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ အိုင္အို
အမ္တို႔မွ ကူညီေသာ တာလဘတ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ရေသာ္လည္း အကာအတြက္မူ မုန္တိုင္း တိုက္ၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ သစ္တိုသစ္စ၊ ပ်ဥ္တိုပ်ဥ္စမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကရ ေၾကာင္း သိရသည္။ ။

ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဘန္ေကာက္၌ ဆႏၵျပေတာင္းဆို
ပီတာေအာင္/ ၃၁ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး (ယူအန္အိတ္ခ်္စီအာ) ႐ံုးက ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရန္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ ႐ုံးေရွ႕၌ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကသည္။
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူ (၆၀) ေက်ာ္တို႔သည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ႐ံုးေရွ႕ သုိ႔သြားေရာက္၍ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ကုလသမဂၢက ျမန္မာ့အေရး၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးေရး စသည့္ပိုစတာမ်ားႏွင့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ဟစ္ကာ (၁) နာရီေက်ာ္ၾကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဆႏၵျပသူတဦးျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ကိုစိုးေအာင္က
“က်ေနာ္တို႔ အဓိကဆႏၵျပတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာႀကံဳေတြ႔ေနတဲ့ျပႆနာေတြကို ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ပါ။ ေနာက္တခုက ထိုင္းႏို္င္ငံမွာရွိတဲ့ ကုလသမဂၢ႐ံုးကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏို္င္ငံသားေတြကို ဒုကၡသည္ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ က်ေနာ္တို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္။
ဘန္ေကာက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူတုိ႔၏ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသစ္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ယူအန္အိတ္ခ်္စီအာက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက အသစ္လက္မခံေတာ့သည့္အျပင္ ေလွ်ာက္ ထားၿပီးသူတုိ႔၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရဘဲ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ အခက္အခဲေတြ႕ေနသူ (၁) ေထာင္၀န္းက်င္ရွိႏိုင္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ေနထိုင္ခြင့္ အေထာက္အထား တစံုတရာ မရွိသျဖင့္ ထိုင္းရဲ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျပန္ပို႔ခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္ဟု ဆႏၵျပသူ ကိုဆန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ လူငယ္အဖြဲ႔၀င္ ကိုေဇာ္မင္းက “က်ေနာ္တို႔ကို ယူအန္က ဘာမွ လုပ္မေပးဘဲ ဒီအတိုင္းပဲထားထားတယ္။ တကယ့္ဒုကၡသည္မဟုတ္တဲ့ လူေတြက်ေတာ့ ပိုက္ဆံယူၿပီး ယူအန္က တတိယႏိုင္ငံကို ပို႔ေပးေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေနေရးထုိင္ေရးအခက္ အခဲေတြ႔ေနတယ္။ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုလည္းမလြယ္ဘူး။ ယူအန္အေနနဲ႔ တခုခုလုပ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာပါ” ဟု ေျပာသည္။
ဆႏၵျပသူအခ်ဳိ႕ကို ကုလသမဂၢ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေတြ႔ဆံုၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံယူခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ ဆက္လက္ တင္ျပေပးမည္ဟုသာ ျပန္လည္တု႔ံျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္၏ဇနီးကုိ အခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္ ေထာင္သုံးႏွစ္ခ်
Agencies/ ၃၁ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈ တပ္ဆင္၏ဇနီး ပြတ္ဂ်မန္ တရား႐ံုးသို႔ မိသားစုႏွင့္အတူ ေရာက္လာစဥ္
ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္၏ဇနီး ပြတ္ဂ်မန္သည္ အခြန္ေရွာင္လႊဲမႈျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ထိုင္းတရား႐ံုးတခုမွ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။
ပြတ္ဂ်မန္၏ ေမာင္ႏွင့္ သူမ၏ အတြင္းေရးမႉးသည္လည္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္မိသားစုပိုင္ တယ္လီကြမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားလႊဲေျပာင္းရာ၌ အခြန္ေငြ ထိုင္းဘတ္ (၅၄၆) သန္း ေရွာင္တိမ္းမႈျဖင့္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ေတြ႕ရွိရသည္။
ပြတ္ဂ်မန္၏ေမာင္ ဘန္နာေပါ့ကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရၿပီး အတြင္းေရးမႉးကို လည္း ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုအမႈသည္ တပ္ဆင္မိသားစုကို စြဲဆိုထားသည့္ အမႈတြဲမ်ားတြင္ ပထမဆံုးအမႈျဖစ္ၿပီး တပ္ဆင္သည္ ယခု သူ႔မိသားစု၏ အခြန္ေရွာင္လႊဲမႈအပါအ၀င္ သူ႔ကို စြပ္စြဲထားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား အားလံုးကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။
ထိုင္းတရား႐ံုးက တပ္ဆင္၏ဇနီး ပြတ္ဂ်မန္ႏွင့္ အေပါင္းအပါ ႏွစ္ေယာက္အား အာမခံေငြ ထိုင္းဘတ္ (၅) သန္းျဖင့္ ျပန္လႊတ္ထားသည္ဟု တရား႐ံုးအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။ ပြတ္ဂ်မန္အေနျဖင့္ ထိုအမႈကို အယူခံ၀င္မည္ဟုလည္း အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။
တပ္ဆင္၏ ႏိုင္ငံေရးလက္တြဲေဖာ္လည္းျဖစ္၊ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္လည္းျဖစ္သည့္ ပြတ္ဂ်မန္ကို ထိုင္းတရား႐ံုးက အျပစ္ရွိသည္ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့မႈတြင္ ပြတ္ဂ်မန္အေနျဖင့္ သတိလစ္မတတ္ ျဖစ္သြားသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ ရာဇ၀တ္တရား႐ံုးသို႔ ပြတ္ဂ်မန္သြားရာတြင္ တပ္ဆင္သည္ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ အေဖာ္လိုက္ပါ သြားခဲ့ရာ တပ္ဆင္မိသားစုျပန္အလာကို ေထာက္ခံသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပရိသတ္မ်ားက လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးကာ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ သားသမီးသံုးေယာက္လည္း လိုက္ပါ လာသည္။
တရား႐ံုးတ၀ိုက္တြင္ တပ္ဆင္ကိုေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားမည္စုိးေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးရဲ၀န္ထမ္း (၃၀၀) ေက်ာ္ ေနရာခ်ထား ရသည္။
ယေန႔အမႈမွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ရွင္နာ၀ါထရာ ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီ (ေနာင္တြင္ ရွင္းေကာ္ပိုေရးရွင္း ျဖစ္လာသည္။ ရွင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္သည္) အတြင္း အစုရွယ္ယာ လႊဲေျပာင္းမႈတြင္ အဓိကထားသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုကုမၸဏီကို စင္ကာပူအစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီတခုအား ေဒၚလာ (၂.၂) ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
ထိုကုမၸဏီတြင္း အစုရွယ္ယာ လႊဲေျပာင္းမႈတန္ဖိုးပမာဏမွာ ဘတ္ေငြ (၇၃၈) သန္းရွိၿပီး အခြန္ ေဆာင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆထားသည္။ တပ္ဆင္မိသားစုသည္ ထိုအစုရွယ္ယာ လႊဲေျပာင္းမႈကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေသာ စေတာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းျခင္းဟုသာ စာရင္းျပခဲ့သည္။
တပ္ဆင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ရပ္ဆိုင္းခံရၿပီးေနာက္တြင္ ထုိကိစၥအား စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ မိသားစု၏ အိမ္ေစ တေယာက္ထံမွ ရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူကာ ထိုရွယ္ယာမ်ားကို ေမြးစားေမာင္ျဖစ္သူ ဘာနေပါ့ ဒါမာေပါင္အား လႊဲေျပာင္းေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ရပ္မွာ ထိုင္းဥပေဒအရ အခြန္ေကာက္ခြင့္မရွိဟု ပြတ္ဂ်မန္ကလည္း ၎၏ေရွ႕ေနမွတဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ အိမ္ေစသို႔ေပးေသာ ေငြမ်ားမွာ ေနာင္တြင္ ဘဏ္အသစ္တခု၌ ပြတ္ဂ်မန္၏ ဘဏ္စာရင္းျဖင့္ အပ္ႏွံထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ထိုင္းပိုင္ဆိုင္မႈစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက ဆိုသည္။
ပြတ္ဂ်မန္ႏွင့္ ေမာင္ျဖစ္သူသည္ အခြန္ေရွာင္လြဲလိုျခင္းေၾကာင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈသဘာ၀ကို မွားယြင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အခြန္ေငြ ဘတ္ (၅၄၆) သန္း ေပးသင့္သည္ဟု ေကာ္မတီက ေျပာသည္။ ထိုအခြန္ေရွာင္လြဲမႈတြင္ တပ္ဆင္အေနျဖင့္ ၿငိစြန္းျခင္း မရွိေခ်။
အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေရွာင္လြဲလိုေသာေၾကာင့္ တပ္ဆင္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္မီကတည္းက ရွင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ရွယ္ယာမ်ားကို သူ႔ အိမ္ေစ၊ ဒ႐ိုင္ဘာ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တပ္ဆင္သည္ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္သည့္ အမႈ (၃) ခုျဖင့္လည္း တရားစြဲဆိုထားျခင္း ခံေနရၿပီး ၎၏ အမႈမ်ားကို ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ ၾကားနာမည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါက သူ႔အေနျဖင့္ အယူခံ၀င္၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ စစ္တပ္မွတင္သြင္းေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တရားစီရင္မႈေရးရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတိုးျမႇင့္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား ပံုေနေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အာဏာအႀကီးဆံုးအဖြဲ႕အစည္းမွာ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ပင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ။

ပုဂၢလိကပိုင္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား ခ်ေပးေတာ့မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေန
ဧရာဝတီ္ | ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၀၈
ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူမ်ားကို ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ ပါမစ္မ်ား ခ်ေပးေတာ့မည္ဟူသည့္သတင္း ျမန္မာ စာနယ္ဇင္း အသိုင္းအဝန္းမွ ထြက္ေပၚ လွ်က္ရွိသည္။
ဧရာဝတီမဂၢဇင္းမွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္ကို ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ အျဖစ္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝမည္ဟု ၾကားသိရသည္။
ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္တြင္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာေရာ့စ္ ဒန္ကေလက ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲ ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ထုတ္ေဝေရးကို အာသီသထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ဂ်ာနယ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔အာဏာရွိစဥ္က ေလတပ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သိန္းေဆြ၏ သား ဆန္နီေဆြ ရွယ္ယာပါဝင္ကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အသံုးခ်ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါလည္း ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ၎ဂ်ာနယ္ကို စစ္အစိုးရက အသံုးခ်ရန္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ အျဖစ္ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူတို႔က သံုးသပ္သည္။
ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ ေရာ့စ္ဒန္ကေလသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ အာဏာရွိစဥ္က ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိစစ္အစိုးရႏွင့္လည္း အဆင္ေျပသူျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေမလက က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ မတိုင္မီက ျမန္မာ စ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ၎၏ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားခဲ့ဖူးသူလည္း ျဖစ္သည္
ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေျခ ရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝလွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ တိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္သာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သတင္းဂ်ာနယ္ တေစာင္မွ အယ္ဒီတာ တဦးက သံုးသပ္သည္။
“သတင္းေတြကို သာမန္ျပည္သူေတြဆီ ဗုန္းေပါလေအာ ေရာက္ေစခ်င္ပံုမရဘူး။ ေန႔စဥ္ ထုတ္ သတင္းစာဆိုေတာ့ စိစစ္ေရး အတြက္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး တာဝန္ႀကီးတယ္။ ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လိုပဲ အစမ္းသေဘာ ခ်ေပးမယ္ လို႔ ထင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ထုတ္ေဝခြင့္ရခ်င္ရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္လို ဂ်ာနယ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ အရင္ လုပ္ရ ဦးမယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ယခုအခါတြင္ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္က ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား ထပ္မံခန္႔ထားလွ်က္ ရွိၿပီး ထုိဝန္ထမ္းသစ္မ်ား အားလံုးမွာ တျခားေသာ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိၿပီးသူမ်ားျဖစ္ကာ လစာအေနျဖင့္ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္က ပိုမိုရရွိေသာေၾကာင့္ ကူးေျပာင္း အလုပ္လုပ္လိုၾကသည္ဟု သိရသည္။
လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္၊ ဝိကလီး အလဲဗင္း စသည့္ ဂ်ာနယ္္မ်ား၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက သီးျခား ေတြ႕ဆံုမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္သတင္းဂ်ာနယ္ အသိုင္းအဝန္းမွ ၾကားသိရသည္။
လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ထုတ္ေဝရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳလိုက္လ်င္ စာေပစိစစ္ေရးအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္နင္းႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္မီဒီယာဂ႐ု(ပ္) ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုက သံုးသပ္သည္။
“ပုဂၢလိက အျပည့္အဝပိုင္တဲ့ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ိဳးကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဂ်ာနယ္တေစာင္ျဖစ္ေသာ ဝိကလီးအလဲဗင္း ဂ်ာနယ္ကမူ ဧရာဝတီမဂၢဇင္း၏ေမးျမန္းခ်က္ကုိ မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္မွ် မေပးေခ်။

ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာ့အေရး ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ရန္ အတိုက္အခံမ်ား တိုက္တြန္း
ကိုစိုး | ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၀၈
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂန္ဘာရီတို႔အား ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္တိုက္တြန္းထားေသာ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ကို ယေန႔တြင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕က ပူးတြဲထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဗမာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔က “ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢမွ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းခ်က္”ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်က္ ၆ ခ်က္ပါ ယင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔က မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းထံေပးပို႔ ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦး၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စစ္အစိုးရ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ အသိ အမွတ္မျပဳ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ မဟုတ္ဟူေသာ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ေန႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေထာက္ခံ ေၾကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။
ထို႔အျပင္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဂန္ဘာရီ ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရန္တို႔ကိုလည္း ယခုေၾကညာ ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုထားသည္။
၈၈ မိ်ဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ထားသည့္ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ အထိ အေကာင္ အထည္မေပၚေသးေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကုလသမဂၢတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။
“ယူအန္အေနနဲ႔ ဘန္ကီမြန္း အေနနဲ႔ သူလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြကို အားစိုက္ၿပီး မလုပ္ဘဲ ၀တ္ေက်တန္းေက် စကားလုံး ေတြနဲ႔ သံခင္းတမန္ခင္း အေနနဲ႔လုပ္တာမိ်ဳးမလုံေလာက္ဘဲနဲ႔ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ိဳးေတြနဲ႔ လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္၊ လမ္းျပေျမပုံ ေနာက္ကိုပဲ လိုက္သြားေစမယ့္ အေျပာအဆိုမ်ိဳးေတြနဲ႔ ခ်ည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု ေတြကို ေတာင္းခံ႐ုံနဲ႔ ဒီမုိကေရစီမရသြားႏိုင္ဘူး၊ နအဖ စစ္အုပ္စု အေနနဲ႔ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲေပၚေရာက္လာေအာင္ ယူအန္က ႀကိဳးစားရပါမယ္၊ ေနာက္တခုက မစၥတာ ဂန္ဘာရီ အခု လာမယ့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း မလာခင္ မွာ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြအားလုံးရဲ႕ သေဘာထားဟာ ဒီလိုရွိပါတယ္ ဆုိတာကို ျပတ္ျပတ္ထင္ထင္ ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္”ဟု ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။
ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢသို႔ တိုက္႐ိုက္ပို႔ေဆာင္၍ အဓိက အေနႏွင့္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္က ဆက္လက္ၿပီး“ယူအန္ကိုပုိ႔ပါတယ္၊ အဓိကက ဘန္ကီမြန္းဆီပို႔တာပါ၊ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ထားရတဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အခန္းက႑က ဒီေန႔အထိရွိေနေသးတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ၃ ဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာ ထားကလည္း အဲဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ သေဘာထားအတိုင္း ရွိ တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ သေဘာထားဟာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုအားလုံးနဲ႔ တသားတည္းဆိုတာ ကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာခ်င္တယ္” ဟုလည္း ဆိုသည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂန္ဘာရီသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ယခုလအလယ္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မဇၩိမ ႏွင့္ DVB ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရ
ေအးလဲ့ | ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၀၈
ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာသတင္းဌာနႏွစ္ခု၏ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ပံုမွန္္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေအာ္စလို အေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီ အေျခစိုက္ မဇၩိမ ျမန္မာပုိင္းသတင္းဌာနတို႔၏ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို မလိုလားသူမ်ားက နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳတိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ယင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာဖတ္႐ႈမရ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔ကတည္းက ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ခံေနရၿပီး DVB ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ http://www.dvb.no ကို ရပ္ဆိုင္းသြား ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း DVB ၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ယခင္အပတ္ ေသာၾကာ ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
“နည္းပညာအရ တိုက္ခိုက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူရွိသည္ ဆိုသည္ကို ေျပာဆိုရန္မွာ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း သည္တိုက္ခိုက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရရွိေၾကာင္း အလြယ္တကူ ေျပာႏိုင္သည္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
မဇၩိမသတင္းဌာန၏ ဝက္ဘ္မာစတာကလည္း တိုက္ခိုက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူ ရွိေနမည္ဆိုသည္ကို သိရွိရွာေဖြ ရန္မွာ ခက္ခဲေသာ္လည္း ဤဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွ၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆာဗာမ်ားကို အသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
“အဓိကကေတာ့ မလိုလားတဲ့သူေတြက နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကို အသံုးျပဳၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တခုကို ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္တဲ့ သာမန္စာဖတ္သူ ဦးေရထက္ ၁၀ ဆေလာက္ရွိတဲ့ စာဖတ္သူဦးေရ ဆင့္ပြားၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ၀င္ၾကည့္လိုက္တဲ့ အတြက္ ဝက္ဆိုဒ္က ရပ္သြားတာတို႔၊ အရင္ကလိုေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ၾကည့္မရတာတို႔ ျဖစ္သြားတာပါ” ဟု ၎က ေျပာျပသည္။
မဇၩိမသတင္းဌာနဆိုဒ္၏ ယာယီဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သတင္းတြင္ ယင္းတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ နည္းပညာ အေခၚအရ (Distributed Denial of Services – DDoS) attack ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္နည္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ၾကည့္႐ႈမရေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ေရးသားထားသည္။
မဇၩိမသတင္းဌာန၏ ဝက္ဘ္မာစတာက “က်ေနာ္တို႔ဆိုဒ္မွာကေတာ့ ေန႔စဥ္ သတင္းေတြကို back up လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ေတာ့ အခုမဇၩိမ ျမန္မာပုိင္းသတင္းေတြကုိ ယာယီ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ဖို႔ http://burmese.mizzima.com စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု လည္း ေျပာသည္။
အလားတူပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခု ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းကလည္း ဧရာဝတီ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုလည္း Trojans Virus ျဖင့္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ၎ Virus ကို ၄ ရက္ၾကာ အခ်ိန္ယူ ရွင္းထုတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဧရာဝတီ ၀က္ဘ္မာစတာ က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းဌာနမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ ျပန္မႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာသူ မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာႏွင့္ အားကစားအယ္ဒီတာ ေဇာ္သက္ေထြးတို႔ ပထမအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္
ကိုသက္ | ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၀၈
နာဂစ္မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ စစ္အစိုးရ၏ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ၊ အားကစားအယ္ဒီတာ ေဇာ္သက္ေထြးတို႔ကို ယမန္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္တြင္ သီးသန္႔႐ံုးထိုင္ထားသည့္ အေနာက္ ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ပထမဆံုးအႀကီမ္ ႐ံုးထုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ေရွ႕ေနအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။
ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔ႏွင့္အတူ တျခား အမည္မသိသူ ၂ ဦးလည္း ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယမန္ေန႔က ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔ကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္း၌ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္ တို႔က မိသားစု၀င္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေပ။ ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစု၀င္တဦးကို ဧရာ၀တီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ လြန္ခဲ့သည့္အပတ္က ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးအား အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုေသာ္လည္း ယမန္ေန႔ ႐ံုးခ်ိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း က အေၾကာင္းမၾကားသျဖင့္ မသိရေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
“အခုထိ ဘာမွလာၿပီး အေၾကာင္းမၾကားေသးဘူး။ ပုဒ္မတပ္ၿပီး ႐ံုးထုတ္မယ္လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္” ဟု ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစု၀င္က ေျပာသည္။
ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔သည္ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဂီတနယ္ပယ္တို႔မွ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္အၿပီး တလခန္႔ အၾကာတြင္ ၎၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၄၀၀ ေက်ာ္တို႔ႏွင့္အတူ ကယ္ဆယ္ေရးအျပင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ကိုဇာဂနာ အဖမ္းမခံရစဥ္က ဧရာ၀တီကို ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။
ကိုဇာဂနာကို လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လဆန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေလေဘးကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ စီဒီ ဓာတ္ျပားတခ်ပ္၊ ရမ္ဘို အပိုင္း ၄ ႐ုပ္ရွင္ဓာတ္ျပား၊ စိန္စီ ေသာည စီဒီ ဓာတ္ျပား၊ ကြန္ပ်ဴတာ Hard Disk တလံုး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ တေထာင္ႏွင့္ FEC ၃၀ တို႔ကို အာဏာပိုင္တို႔က သိမ္းယူ သြားခဲ့သည္။
ကိုဇာဂနာ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုေဇာ္သက္ေထြးႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးေအာင္လြင္တို႔က ဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုေဇာ္သက္ေထြး အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လံုး၀ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကိ္ုေဇာ္သက္ေထြးကို အာဏာပိုင္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းရွိ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားသည္ကို အာဏာပိုင္တို႔က ၎တို႔၏ မိသားစု ၀င္မ်ားအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေပ။
ကိုဇာဂနာ အဖမ္းခံရၿပီး တပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ သစ္က လူရြင္ေတာ္္ ဇာဂနာကို အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ စစ္အစိုးရက ထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီး ထားသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကိုဇာဂနာ၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔အား ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္မည္ဟုလည္း စံုစမ္း သိရွိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ဘာေၾကာင့္ ဘတ္ေငြ သန္း (၄,၀၀၀) ေခ်း
(သတင္းသုံးသပ္ခ်က္)
သတင္းေထာက္ ဟန္တင္ေအာင္/ ၃၁ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ တပ္ဆင္ လက္ထက္တြင္ ထုိင္း EXIM ဘဏ္မွ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ေခ်းခဲ့သည့္ ဘတ္ေငြ သန္း (၄,၀၀၀) ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အမႈကုိ မၾကာခင္ ဘန္ေကာက္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေတာ့မွာ ျဖစ္သည္။
ထုိင္းစစ္အစိုးရ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ပူးေပါင္းကူညီသြားမည့္အေၾကာင္း ထုိင္း EXIM ဘဏ္ ကလည္းထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ တပ္ဆင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ကုိ အသုံးခ်ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္သြားသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည့္ အမႈမ်ားစြာရွိသည္။ ထုိအမႈမ်ားထဲမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထုိင္းအစိုးရက ဘတ္သန္း (၄,၀၀၀) ေခ်းသည့္ကိစၥလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ မျပဳတ္ခင္ (၅) လအလုိမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရပုိင္ MFTB ေခၚ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ကုိ ထုိင္း EXIM ဘဏ္္ကေန ဘတ္ေငြ သန္း (၄,၀၀၀) ကုိ အတုိး (၃) ရာႏႈန္းႏွင့္ (၁၂) ႏွစ္အတြင္း ျပန္ေပးရမည္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေခ်းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါေငြေတြကုိ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးကိစၥ၊ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥေတြအတြက္ သုံးစြဲမွာျဖစ္ၿပီး ၄င္းစီမံကိန္းေတြအတြက္ ပစၥည္းတင္ပုိ႔ေပးမည့္ ထုိင္းပုိ႔ကုန္ကုမၸဏီ (၁၆) ခုမွာ အက်ိဳးရွိႏုိင္သည္ဟု ထုိင္း EXIM ဘဏ္ ဥကၠ႒ က ေျပာသည္။
အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ဘတ္ေငြ သန္း(၄,၀၀၀) ေခ်းလုိက္သည့္ အတြက္ ထုိင္းစက္မႈပစၥည္း ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီေတြ ထုိင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကန္ထ႐ုိက္တာေတြ ထုိင္း ေရနံဓာတုထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီေတြအတြက္ ဝင္ေငြရမည့္အျပင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြပါ ရလာဘို႔ အေထာက္အကူျဖစ္သည္ဟု ထုိင္း EXIM ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေရးထားသည္။
ထုိင္း EXIM ဘဏ္္က ထုိင္းကုမၸဏီေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိပါသည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ထုိအခ်ိန္က စီးပြားဖက္ေနသည့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ တပ္ဆင္ပုိင္ Shin ေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၇) သန္း အက်ိဳးရွိမည္ ဆုိသည္ကုိေတာ့ မစၥတာ တပ္ဆင္ က ေျပာဆိုမသြားဘူးဟု ႏုိင္ငံျခားသတင္းမ်ားက ေရးသည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ထုိင္းအစိုးရကေခ်းသည့္ ဘတ္ သန္း (၄,၀၀၀) ထဲကေန ဘတ္ သန္း (၆ဝဝ) ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အင္တာနက္အျမန္စနစ္ တပ္ဆင္ေပးဖုိ႔ မစၥတာ တပ္ဆင္ ပုိင္ Shin ေကာ္ပုိေရး ရွင္းက ရခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန႔္ မျပဳတ္ခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔သားပုိင္သည့္ Bagan Cybertech ကုမၸဏီအတြက္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ မစၥတာ တပ္ဆင္ ပုိင္
Shin ေကာ္ပုိေရးရွင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္ဟု The Nation သတင္းစာက ေရးခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးစာတုိက္နဲ႔ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာနကေန မစၥတာ တပ္ဆင္ ပုိင္ Shin ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္သုံး အင္တာနက္အျမန္စနစ္ တပ္ဆင္ေပးဖိ္ု႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မစၥတာ တပ္ဆင္ လက္ထက္က မစၥတာ တပ္ဆင္ မိသားစုပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ တရွိန္ထုိး တက္လာသည့္အတြက္ အျမတ္မ်ားမ်ားက်န္သည့္ စေတာ့ေတြကို တပ္ဆင္ စေတာ့ ဆုိၿပီး ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေဖာက္သည္ေတြကုိ ေျပာေလ့ရွိသည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ တပ္ဆင္ သည္ အာဏာရၿပီး (၅) ႏွစ္အၾကာတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ပုိင္ ဆုိင္ခြင့္ ရွယ္ယာအခ်ိဳး ဥပေဒကုိ (၂၅) ရာႏႈန္းကေန (၄၉) ရာႏႈန္းထိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီး မၾကာခင္ မစၥတာ တပ္ဆင္ပုိင္ Shin ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ရွယ္ယာ တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း (၂,၀၀၀) ေထာင္နီးပါးကုိ စင္ကာပူအစိုးရပုိင္ Temasak ကုမၸဏီသို႔ ေရာင္းလုိက္သည္။
မၾကာခင္ ထုိသို႔ ရွယ္ယာေတြ ေရာင္းျခင္းသည္ အစိုးရကုိ မစၥတာ တပ္ဆင္ က အခြန္မေဆာင္ဘူး ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္က ထုိင္းျပည္တြင္းေရးမွာ ဝင္စြက္ခြင့္ရသြားၿပီဆုိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေပၚထြက္အၿပီးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ တပ္ဆင္ ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ လူထု ဆႏၵျပပြဲႀကီးေတြ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေနာက္ဆုံး ထုိင္းစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသည္ထိ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ႐ႈတ္ေထြးခဲ့ရၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း မစၥတာ တပ္ဆင္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ျပန္မလာႏုိင္ေတာ့ဘဲ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ေသာင္တင္ရသည့္ အျဖစ္ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။
ပုိင္ဆုိင္မႈစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီက စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ တပ္ဆင္ လက္ထက္ အဂတိလုိက္စားမႈ ဦးစားေပးအမႈႀကီး (၈) ခုထဲမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ဘတ္ေငြ သန္း (၄,၀၀၀) ေခ်းလုိက္တဲ့ကိစၥလည္း တခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု ပုိင္ဆုိင္မႈစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါကိစၥ စစ္ေဆးရာကေန ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြ ဘက္က အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ေပၚထြက္လာမလာဆုိသည္ကုိမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရ ေသးေပ။ ။

သမၼတဘုရွ္၏ ထိုင္းခရီးစဥ္ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးမည္
31 July 2008
Adaptation of Paula Wolfson’s Report in Burmese - အေမရိကန္သမၼတ ဘုရွ္ႏွင့္ သမၼတကေတာ္ ေလာ္ရာဘုရွ္။ ဇူလုိင္ ၇၊ ၂၀၀၈။
အေမရိကန္သမၼတဘုရွ္ (Bush) နဲ႔ သမၼတကေတာ္ ေလာ္ရာဘုရ္ွ (Laura Bush)တို႔ဟာ လာမယ့္ ၅ ရက္ေန႔မွာ ၇ ရက္ၾကာအာရွသံုးႏုိင္ငံခရီးစဥ္ စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကိုလည္း သြားေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္။ သမၼတကေတာ္
ဟာလည္း ဒုကၡသည္စခန္းတခုနဲ႔ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ေဆးခန္းတို႔ဆီသြားေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
ဒီခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္ ေပၚလာ ၀ုဖ္ဆင္ (Paula Wolfson) ေပးပို႔ထားတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးကို
အေျခခံၿပီး ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။
အခုခရီးစဥ္ကေတာ့ သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလ်ဴ ဘုရွ္ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္း ၈ ႏွစ္အတြင္း
ကိုးႀကိမ္ ေျမာက္ အာရွခရီးစဥ္ပါ။ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္းနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ဆီ
သြားေရာက္မယ့္ ဒီခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးကေတာ့ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ကို
ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။
မေန႔က သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ အထူးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အမ်ဳိးသား
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ အာရွေရးရာဌာန၊ အႀကီးတန္းၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဒန္းနစၥ ၀ိုင္လ္ဒါ
(Dennis Wilder) က ခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
သမၼတဘုရွ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကို ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔
ညေနပိုင္းမွာ ေရာက္ပါမယ္။ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာေတာ့ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း
မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့
အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕တို႔က
ရွင္းလင္းေျပာျပတာေတြကို နားေထာင္ပါမယ္။ ေန႔လယ္ပိုင္းမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး
လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး သူတို႔ေျပာဆိုတာေတြကိုလည္း နားေထာင္ပါမယ္။ အဲဒီ
ေနာက္မွာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြက သမၼတကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း
ခြင့္ရၾကမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီကေနတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို ထုတ္လႊင့္မွာျဖစ္လို႔ ျမန္မာ
လူထုကို သူေျပာလိုတာေတြ တိုက္႐ိုက္ေျပာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ဒန္းနစၥ ၀ိုင္လ္ဒါက ရွင္းျပ
ခဲ့ပါတယ္။
ထိုင္းႏိုင္ငံကိုေရာက္တဲ့ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ သမၼတဘုရွ္ဟာ ျမန္မာ့အေရးကို
အဓိက ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္မယ့္ပံု ရွိေနတဲ့အေပၚ သူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥကို သိပ္အာ႐ံု
စိုက္လြန္းၿပီး ေဒသတြင္း တျခားကိစၥေတြေပၚ လံုေလာက္တဲ့အာ႐ံုစိုက္မႈ မရွိဘူးလို႔
ေ၀ဖန္သူတဦးကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ထင္ရွားတဲ့ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္က
ပါေမာကၡ သစ္တီနန္ ဖြန္ဆူးဒီရက္ (Thitinan Pongsudhirik) ျဖစ္ပါတယ္။
"အေရွ႕ေတာင္အာရွကို ဘုရွ္အစိုးရက အာ႐ံုစိုက္ၿပီဆိုရင္ အဲဒါ ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥပဲဗ်။
ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒဟာ ဒီေဒသတြင္းမွာ တကယ့္
ကို အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး။"
သမၼတဘုရွ္က ဘန္ေကာက္မွာ သူ႔အစီအစဥ္ေတြအတိုင္းသြားေနခ်ိန္ သမၼတကေတာ္
ေလာ္ရာဘုရွ္က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္ပါမယ္။ အဲဒီကေန
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ အႀကီးဆံုးဒုကၡသည္စခန္းျဖစ္တဲ့ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းကို
သြားၿပီး ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုပါမယ္။ အဲဒီကအျပန္မွာေတာ့ ေဒါက္တာ
စင္သီယာေမာင္ရဲ႕ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို ၀င္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မယ္ေတာ္
ေဆးခန္းဟာ ဒုကၡသည္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ထိုင္းႏိုင္ငံကိုသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾက
သူေတြ အပါအ၀င္ ျမန္္မာႏိုင္ငံထဲကေန နယ္စပ္ျဖတ္ၿပီး ေဆးလာကုၾကတဲ့ တျခား
လူနာေတြကို အခမဲ့ေဆးကုသေပးေနတဲ့ ေဆးခန္းပါ။ ဒီေဆးခန္းကို သြားေရာက္မွာ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္နဲ႔ သမၼတကေတာ္ ေလာ္ရာဘုရွ္တို႔ ေတြ႕ဆံု
ၾကမွာျဖစ္သလို ေဆးခန္းရဲ႕အေျခအေနေတြကိုလည္း သမၼတကေတာ္အေနနဲ႔
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိခြင့္ရမွာပါ။
ထိုင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး သမၼတဘုရွ္ရဲ႕ ေနာက္ခရီးစဥ္ကေတာ့ အမ်ားအေျပာမ်ားေနၾက
တဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ပါပဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီခရီးစဥ္ရဲ႕ အဓိက
ရည္ရြယ္ခ်က္က ေဘဂ်င္းမွာက်င္းပမယ့္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲကို
တက္ေရာက္ဖို႔နဲ႔ အားကစားပြဲတခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္႐ႈဖို႔ျဖစ္လို႔ပါ။ သမၼတကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ခရီးစဥ္
နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခုလိုေျပာပါတယ္။
"ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ေ၀ွ႔ယမ္းေနတဲ့ သူတို႔သမၼတကို ေတြ႕ရတာဟာ အျပင္းအထန္
ႀကိဳးစားခ့ဲၾကတဲ့ အားကစားသမားေတြ အားတက္ၾကမယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။"
ဒါေပမယ့္ ေ၀ဖန္သူေတြရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ မစၥတာဘုရွ္နဲ႔ မတူပါဘူး။ ဒဲရက္ မစ္ခ်ဲလ္
(Derek Mitchell) ဟာ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာနကပါ။ သူက
မစၥတာဘုရွ္ အဲဒီလိုေျပာတာဟာ သူျဖစ္ခ်င္တဲ့အေတြးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္တဲ့။
"သမၼတက သာမန္လူတေယာက္အျဖစ္ အားကစားပြဲသြားၾကည့္တာမ်ဳိးေလာက္
လုပ္လို႔မရဘူးေလဗ်ာ။ အားကစားဖြင့္ပြဲမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အခမ္းအနားဆင္ယင္
ေနတာကို သြားၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သမၼတဆိုတဲ့ ဂုဏ္ရွိန္
အဆင့္အတန္းက အျပည့္အ၀ ပါေနတာပါ။"
အိုလံပစ္ဖြင့္ပြဲကို မတက္ေရာက္ဖို႔ မစၥတာဘုရွ္ကို ဖိအားေပး တိုက္တြန္းခဲ့သူေတြက
ေတာ့ တိဘက္အေရး ကိုင္တြယ္ပံုနဲ႔ ဆူဒန္ႏုိင္ငံ၊ ဒါးေဖာေဒသအေရးမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕
လုပ္ရပ္ေတြကို ေထာက္ျပၿပီး ဒါေတြဟာ သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္ေတြပါလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ မစၥတာဘုရွ္ဟာ တ႐ုတ္သမၼတ ဟူ က်င္းေတာင္ (Hu Jintao) ရဲ႕ ဖိတ္ၾကား
ခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ၿပီးကတည္းက ေနာက္ျပန္လွည့္လို႔ မရေတာ့ဘူးဆိုၿပီး မစ္ခ်ဲလ္က
ေျပာပါတယ္။
"သမၼတက ခ်က္ခ်င္းပဲ သူသြားမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ အဲဒါကို ျပန္ေျပာင္း
မယ္ဆိုရင္ တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုကို စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစတာ၊ ေစာ္ကားသလို
ျဖစ္ေစတာမ်ဳိး တနည္းနည္းနဲ႔ျဖစ္မွာမို႔ သူ႔အတြက္ ပိုၿပီး ခက္ခဲပါတယ္။"
အားကစားပြဲကို သူမသြားဘူးဆိုရင္ တ႐ုတ္လူထုကို ေျဗာင္ေစာ္ကားသလို ျဖစ္လိမ့္
မယ္လို႔ သမၼတဘုရွ္ကလည္း ေျပာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အားကစားသမားေတြကို သူအေနနဲ႔ လူကိုယ္တိုင္အားေပးခ်င္လြန္းလွပါၿပီလို႔
အေမရိကန္ အိုလံပစ္အားကစားအဖြဲ႕ကို သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့တုန္းက
မစၥတာဘုရွ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
"အားကစားပြဲတက္ဖို႔ က်ေနာ္ သိပ္တက္ႂကြေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔အားကစားသမားေတြ
ကို အားေပးခ်င္လွၿပီ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ေအာင္ပြဲေတြအေပၚ အေပ်ာ္ေတြကို က်ေနာ္ မွ်ေ၀
ခံစားခ်င္လွၿပီ။"
အေမရိကန္အားကစားသမားေတြဟာ လြတ္လပ္မႈအေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး
မႈကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လြတ္လပ္မႈရဲ႕ သံတမန္ေတြအျဖစ္ သူျမင္တယ္လုိ႔ သမၼတဘုရွ္က
ေျပာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေပၚ သေဘာထား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တီးေခါက္ေမးျမန္း
31 July 2008
ဦးသိန္းထိုက္ဦး -
ျမန္မာစစ္အစိုးရ အထူးစုံစမ္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ဒီရက္ပိုင္းမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သတင္း
ေတြကို စုံစမ္းေနသလို ေရွ႕က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြကို ေမးျမန္းေနပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကို
ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ဒီရက္ပိုင္းထဲမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အထူးစုံစမ္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဘယ္မွာေနတယ္၊ သူတုိ႔
ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကအစ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းစုံစမ္းတာေတြ လုပ္ေနတယ္
လို႔ အန္န္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကြက္က
ေျပာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဒီလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရက
ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပခဲ့လို႔ရွိရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္မွာလား ဆုိတာမ်ဳိး၊
တုိက္႐ုိက္၊ ဒါမွမဟုတ္ သြယ္၀ုိက္ၿပီးေမးတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတယ္လို႔ အန္န္အယ္လ္ဒီ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ နီးစပ္သူတေယာက္က အခုလုိေျပာပါတယ္။
"ဘယ္လိုစစ္တမ္းေကာက္လဲဆုိေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ၉၀ ခုႏွစ္က အန္န္အယ္လ္ဒီ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ အေရြးခံတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း အေရြးခ်ယ္ခံထားၿပီးသားေပါ့။ အဲဒီလူေတြကို လက္ရွိ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိလား၊ မရွိဘူးလား။ ၿပီးေတာ့
ကြယ္လြန္၊ ဒါမွမဟုတ္ သက္ရွိ။
"တခ်ဳိ႕ကလည္း ရန္ကုန္မွာေနၿပီး ဒီမွာလာအေရြးခံတာေတြရွိတယ္။ ရွိရင္လည္း
ေလာေလာဆယ္ ဘယ္မွာေနတယ္၊ အသက္အရြယ္၊ က်န္းမာေရး၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ
ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရကလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မွာ အေရြးခ်ယ္ခံမွာလား၊ မခံဘူးလား။ အေရြးခ်ယ္ခံမယ္၊ မခံဘူးဆုိတဲ့ကိစၥကေတာ့
တခ်ဳိ႕နယ္ေတြမွာ သြယ္၀ုိက္ၿပီးစုံစမ္းသလို တခ်ဳိ႕နယ္ေတြမွာက်ေတာ့လည္း အဲဒီ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို တုိက္႐ိုက္ေတြ႕ၿပီး ေမးတာေတြရွိတယ္။"
စစ္အစိုးရရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္း မက်ဘူးဆုိၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့
ရက္ပိုင္းအတြင္းကပဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မယ္ဆုိၿပီး
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေၾကညာခ်က္ေတြ၊ ေျပာဆုိခ်က္ေတြ
ထြက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ အထူးစုံစမ္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ေမးျမန္းစုံစမ္းတာေတြ လုပ္လာခဲ့တာပါ။
တတုိင္းျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ တျခားက်န္ေနေသးတဲ့ ၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေရြးခံခဲ့ရ
တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ဒီလိုေမးမေမးဆုိတာေတာ့ မသိရ
ေသးပါဘူး။ အေမးခံရတဲ့အထဲမွာ ပဲခူးၿမိဳ႕က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမတ္လွလည္း
ပါ၀င္ပါတယ္။ ဦးျမတ္လွက အခုလိုေျပာပါတယ္။
"အက္စ္ဘီက တယ္လီဖုန္းနဲ႔ေမးတာ။ ၀င္မွာလား၊ မ၀င္ဘူးလားတဲ့။ မသိေသးဘူး၊
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြ ထြက္မွပဲ စဥ္းစားမယ္လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ေ၀ါက ဦးတင္ေရႊ
တုိ႔ကိုလည္း ေမးတယ္လို႔ေျပာတယ္။ သူတို႔ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲေတာ့ မသိဘူး။ က်ေနာ္
သိသမွ် က်ေနာ့္ကိုေမးၿပီးေတာ့ ဟုိလူေတြ ေလွ်ာက္ေမးတယ္လို႔ေျပာတယ္။"
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက က်င္းပေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို
သက္တမ္းၾကာေအာင္ ဟန္ျပက်င္းျပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲသာျဖစ္လိမ့္မယ္ဆုိၿပီး ဒီ
ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြၾကားမွာ တုိက္တြန္း
ေျပာဆုိတာေတြ ရွိေနပါတယ္။
စစ္အစုိးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တခ်ဳိ႕ကေတာ့
ႏုိင္ငံေရးပါတီအသြင္ေျပာင္းၿပီး ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေန
တယ္ဆုိတဲ့ တုိင္းရင္းသားသတင္းရပ္ကြက္က သတင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတြမွာေတာ့ စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္း
အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို တရားမ၀င္ဘူးဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕
ေၾကညာခ်က္ေတြကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ထားၿပီး ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္နဲ႔ အလွမ္းေ၀းေအာင္
မလုပ္သင့္ဘူးဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ဳိးေတြ ေရးသားေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း ေလ့လာသူအဆင့္ရ
31 July 2008
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အခ်ဳိ႕။ ဇူလုိင္ ၃၁၊ ၂၀၀၈။
ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ SAARC အဖြဲ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေလ့လာသူအဆင့္အတန္းနဲ႔ လက္ခံဖို႔
ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံကလာတဲ့ သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြအေန
နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအက်ဳိးစီးပြား ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးလက္ခံခဲ့တာျဖစ္သလို တဖက္ကလည္းျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို မ်က္ကြယ္ျပဳ
ထားလို႔ မရဘူးလို႔ သံုးသပ္တာရွိပါတယ္။အျပည့္အစုံကို ကုိေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
SAARC အဖြဲ႕မွာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အျပည့္အ၀ခြင့္ျပဳဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လမွာ
တရား၀င္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကနဦးအေနနဲ႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ လက္ခံလိုက္
တာပါ။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကိုလမ္ဘိုၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပေနတဲ့ SAARC အဖြဲ႕ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီရဲ႕ ၃၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမွာ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ပါ
တယ္။
အခုလို ေလ့လာသူအဆင့္အတန္း ေပးလိုက္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ရင္
ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႔ အခြင့္အလမ္းတခု ေပၚလာတယ္လို႔
သံုးသပ္သူက NCGUB အေ၀းေရာက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕
က အိႏိၵယအေျခစိုက္ ၀န္ႀကီးတဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာတင့္ေဆြပါ။
"ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံေတြက သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအရ သူတုိ႔လုိခ်င္တာ
ေတြ ေတာင္းၾက၊ ေျပာၾက၊ လုပ္ၾကမွာျဖစ္သလုိပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီ့ျပင္ ႏုိင္ငံတကာ
စင္ျမင့္မွာ ႏုိင္ငံတကာအားလုံးကေန လက္ညႇဳိးထုိး၊ ေ၀ဖန္ေနတဲ့ကိစၥေတြကိုလည္း
ဒီအစည္းအေ၀းက်င္းပတဲ့ အိမ္ရွင္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအသင္းအေနနဲ႔လည္း တာ၀န္
ရွိတဲ့ႏုိင္ငံ ပီသလို႔ရွိရင္ေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ေျပာစရာရွိတာေတြကို
ေတာ့ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေျပာဖုိ႔အတြက္ နအဖစစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီအထဲမွာ ေလ့လာသူအျဖစ္ ၀င္သြားတယ္ဆိုေတာ့ တနည္းအားျဖင့္
အေကာင္းေရာ၊ အဆုိးေရာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ျမင္ပါတယ္။"
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ ASEAN အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ
မ်ားအဖြဲ႔ၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ပါ၀င္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ျဖစ္ပါ
တယ္။
ေလ့လာသူအဆင့္အတန္းဆုိတာ သိပ္ႀကီးက်ယ္တဲ့အဆင့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ အဖြဲ႕၀င္
ျဖစ္လာဖို႔ကေတာ့ အခ်ိန္ယူရဦးမွာပါလို႔ ေဒါက္တာတင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။
ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ မူရင္းအဖြဲ႕၀င္
၇ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ အိႏိၵယ၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ဗ္စ္၊ နီေပါလ္၊ ပါကစၥတန္၊
သီရိလကၤာႏုိင္ငံတို႔နဲ႔ တရား၀င္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြမွာ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာေရး ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာေတာ့ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံကို အဖြဲ႕၀င္သစ္
အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားေလ့လာသူအဆင့္အတန္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ ၇ ႏိုင္ငံ
ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ တ႐ုတ္၊ အီရန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီး
ယား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ေမာ္ရစ္သွ်ႏိုင္ငံေတြပါ။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔အတူ
ေလ့လာသူအဆင့္ သတ္မွတ္မယ့္ထဲမွာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
ျမန္မာအစိုးရက ကိုယ့္ျပည္သူလူထုအေပၚ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပံုေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံ
တကာက ၀ိုင္း၀န္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနခ်ိန္မွာ အခုလို ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတခုမွာ
အဆင့္တခုရလာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ အဆင့္အတန္းတက္လာတယ္လို႔ ေျပာဖို႔
ကေတာ့ ေစာလြန္းေသးတယ္လို႔ ေဒါက္တာတင့္ေဆြက ဆိုပါတယ္။
ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြဘက္ကလည္း ကုန္သြယ္ေရးတုိးခ်ဲ႕ဖို႔ရာမွာ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခုလို စလက္ခံခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာ့အေရးမွာ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနလို႔ေတာ့ မရ
ပါဘူးတဲ့။
"သူတုိ႔ရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးအက်ဳိးစီးပြားကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံပါလာတဲ့အတြက္ အက်ဳိးတစုံ
တရာ ရမွာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ တခ်ိန္တည္းမွာ ေ၀ဖန္တဲ့ကိစၥေတြကို ေရငုံႏႈတ္ပိတ္
ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေလ့လာသူႏုိင္ငံေတြကလည္း ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြရွိတယ္၊ ႏုိင္ငံ
ႀကီးေတြလည္း ပါတယ္ဆိုေတာ့ ေ၀ဖန္ၾကမယ္၊ ေထာက္ျပမယ္။ အနည္းဆုံး သူ႕ႏုိင္ငံ
ျပည္သူလူထုနဲ႔ အနည္းဆုံး ေဒသတြင္း မီဒီယာေတြက ေထာက္ျပခံရမွာကေတာ့ အမွန္
ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ခုကို SAARC ႏုိင္ငံေတြက ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ လက္ခံတယ္။ သို႔ေသာ္
လည္း သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအရေတာ့ တစုံတရာ သူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးရွိမွာပါပဲ။"
SAARC အဖြဲ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလ့လာသူအဆင့္ ရခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ NCGUB တာ၀န္
ရွိသူတဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာတင့္ေဆြက သံုးသပ္ေျပာဆိုသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

AIDS ႏွင့္ အျခားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးမႈ အေမရိကန္က ၄၈ ဘီလံယံ ကူညီမည္
By Michael Bowman
31 July 2008
President Bush after signing AIDS legislation, 30 Jul 2008 အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၄ေသာင္းရွစ္ေထာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး တင္သြင္းထားတဲ့ ဥပေဒကို အေမ ရိကန္သမၼတ ဘြတ္ရွ္ က လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္
ဒီေငြေၾကးေတြကို လက္ရွိ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြအထဲ သန္းနဲ႕ခ်ီအသံုးျပဳေနတဲ့ အာဖရိက အေရွ႕ေတာင္အာရွ အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာပါ အသံုးျပဳသြားမယ္လို႕ ဗီအိုေအသတင္းေထာက္ မိုက္ကယ္ ဘိုးမန္း အိမ္ျဖဴေတာ္္က သတင္းေပးပို႕ထားတာကို မၫိုၫိုလြင္က တင္ျပထားပါတယ္။
ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ႀကိဳး ပမ္းမႈတရပ္အေနနဲ႕ သမၼတရဲ႕ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ PEPFER လို႕ ေခၚတဲ့ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါသည္မ်ား ကူညီ ကုသေရး လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က စၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ သန္း ေပါင္း တေသာင္းငါးေထာင္ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းဟာ မၾကာမီ ျပီးဆံုးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္း ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါနဲ႕ တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးေတြ
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘို႕နဲ႕ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘို႕ ေဒၚလာ ၄၈ ဘီလီယံ အဆိုျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေပၚလစီအရ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြကို အဓိက ေထာက္ပံ့ေနၿပီး၊ ပက္ဖါး အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနတာဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ ေမတၱာဂရုဏာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျပသလိုက္တာပါပဲလို႕ သမၼတ ဘြရွ္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္ကပဲ HIV/AIDS ဟာ မထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွ႕ံခဲ့ပါတယ္၊ အခ်ဳပ္အျခာ နယ္ ေျမေတြ တခုလံုးနီးပါး ပ်ံ႕ႏွံ႕ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ Botswana လို ႏို္င္ငံ မ်ိဳးမွာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါက သက္တမ္း (၁၅) ႏွစ္ေလာက္ကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့တာပါ။ သတင္းစာ တေစာင္မွာေရးထားတာက ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါဟာ အသက္အရြယ္အလယ္အလတ္ရွိသူေတြကို ဆိုး ဆိုး ၀ါး၀ါးေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကေန႕မွာေတာ့ တကယ့္ကို ကြဲျပားျခားနာမႈေတြကို ျမင္ေတြ႕လာရပါၿပီ။ HIV/AIDS ဟာ ကမၻာေပၚမွာ လူသားေတြအတြက္ အႀကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈႀကီးတခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာစရာမလိုပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဒီစိန္ေခၚမႈကို က်ေနာ္တို႕ ရင္ဆိုင္ေနႏိုင္ပါၿပီ။”
သမၼတကေန ဥပေဒမူၾကမ္းကိုလက္မွတ္မထိုးမီ အိမ္ျဖဴေတာ္ အေရွ႕ဘက္ခန္းမမွာ ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ HIV ေရာဂါပိုးရွိတဲ့့ မိခင္ေတြထံက ေရာဂါကူးဆက္မႈေတြ နည္းပါးလာေပမဲ့ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာေတာ့ ေထာင္နဲ႕ ခ်ီၿပီး HIV ဗိုင္းရက္ပိုးရွိသူေတြကို ေန႕စဥ္နဲ႕ အမွ် စစ္တမ္းေတြမွာ ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။ ဒီလို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ သတင္းေတြကိုလည္း သမၼတဘြရွ္က လက္ခံ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
“HIV ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးရွိေနသူေတြအဖို႕ ရွက္ေနစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး၊ ရွက္မေနပဲ စစ္ေဆး ကုသမႈ ေတြ ကို လုပ္ဘို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႕ အသက္ဟာ ခင္ဗ်ားတို႕ကို ခ်စ္ခင္သူေတြရဲ႕ ရတနာ တပါး ပါပဲ၊ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အျမင္မွာလည္း အဘိုးတန္ပါတယ္။”
ကုလသမဂၢ ရဲ႕ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ ကမၻာ့အႏွံ႕ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈႏႈန္းဟာ တည္ၿငိမ္မႈရွိလာျပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ေသဆံုးမႈနႈန္း ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ ေဆး၀ါးကုသမႈေတြ ရွိလာေနၿပီလို႕ ဆိုပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေအအိုင္ဒီအက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဟာ ေအာင္ျမင္မႈရွိေနေပမဲ့ အခ်ိန္မေရြး အလြယ္တကူ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈေတြရွိႏိုင္တယ္လို႕လဲ သတိေပးေျပာဆိုထားပါတယ္၊
သမၼတဘြတ္ရွ္လက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့ မူၾကမ္းက ပက္ဖာ အစီအစဥ္ကို ပိုမိုတိုးခ်ဲလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖို႕ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

မံုရြာမွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး အျဖစ္မ်ားေန
ျမင့္ေမာင္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 31 2008 13:18 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နယူးေဒလီ။ ။ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံုရြာၿမ့ဳိတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ အျဖစ္မ်ားေနသည္။
ကေလးသူငယ္မ်ား ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ၿမ့ဳိနယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးႏွင့္ ျပင္ပ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကေလးငယ္ အမ်ားအျပား ေဆးကုသ ခံယူေနရျခင္း ျဖစ္သည္။
“ကေလးေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနတယ္။ ေဆး႐ံုမွာဆို လူေတြေတာင္ မဆန္႔ဘူး။ ကေလးေတြ ကုတင္ေတာင္ မဆန္႔ဘူး။ တကုတင္ကို ကေလးႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ထားေနရတယ္။ ကုတင္ မဆန္႔ေတာ့တဲ့အတြက္ လူႀကီးအေဆာင္ေတြမွာ ထားရတယ္။ က်မ ကေလးေတာင္ ၃ ရက္ေလာက္ ကုခဲ့ရေသးတယ္” ဟု အုန္းၿခံရပ္ကြက္မွာ မိခင္တဦးက ေျပာသည္။
သူက ဆက္ၿပီး “က်မ ကေလးက သိပ္မျပင္းဘူး။ အသင့္အတင့္ျဖစ္တာ။ လက္ေမာင္းမွာ အနီေပ်ာက္ေလးေတြ ေပၚလာတယ္။ ေဆးတိုက္လိုက္ေတာ့ သက္သာသြားတာေပါ့။ ဓာတ္ဆားကေတာ့ အဓိက တိုက္ရတာေပါ့။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါဆိုးတဲ့ ကေလးေတြက ႏွာေခါင္းထဲမွာ ေသြးရွန္တာေတြ ျဖစ္တယ္။ က်မ အသိထဲမွာ ကေလးငယ္ ၁ဝ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဒီနားမွာေတာ့ အသားဝါနဲ႔ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြး ေပါင္းၿပီးေတာ့ ျဖစ္တယ္။ စလိုင္းေတြကို တပတ္ေလာက္ ခ်ိတ္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ျပင္ပေဆးခန္းတခုတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ သားငယ္ကို သြားေရာက္ကုသေနရသူ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္မွ ေဒသခံ တဦးကလည္း “ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္းရဲ့ ကေလးအထူးကု ေဆးခန္းမွာ လာကုတဲ့ ကေလးေတြက တေန႔ကို ၁၅ဝ နီးပါး ရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါ ေဆးခန္းသည္ နံနက္ ၇ နာရီမွာ ၉ နာရီအထိ တႀကိမ္၊ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီမွ ၂ နာရီအထိ တႀကိမ္၊ ညေန ၄ နာရီမွ ၈ နာရီအထိ တႀကိမ္၊ တေန႔လွ်င္ စုစုေပါင္း ၃ ႀကိမ္ဖြင့္ၿပီး တႀကိမ္တြင္ ၅ဝ ခန္႔ ကုသေနရသည္ဟု ေမးျမန္းသိရွိခဲ့ရေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
မုံရြာၿမ့ဳိ ျပည္သူေဆးရံုႀကီးမွ ကေလးေဆာင္တြင္ တာဝန္က်သူ ဝန္ထမ္းတဦးကလည္း ကေလးငယ္မ်ား ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ လာေရာက္ ေဆးကုသ ခံယူေနရေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆိုေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆိုသည္။
ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကထက္ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုဆိုးရြားေၾကာင္း ပုဂၢလိက ေဆးခန္းတခုမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ဆရာဝန္တဦးကလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။
သူက ဆက္ၿပီး “လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ လေလာက္က စျဖစ္တာပါ။ ေဆးရံုနဲ႔ ေဆးခန္းေတြမွာ ကေလးေတြ ေဆးကုတာရွိတယ္။ ေသဆံုးတာေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း ၾကားရေပမယ့္ ဘယ္ႏွစ္ဦး ေသဆံုးတယ္ေတာ့ အတိအက် မသိဘူးေလ။ လိုအပ္ရင္ ေဆးသြင္း၊ ေသြးသြင္း လုပ္ေပးရတယ္။ ျပင္ပေဆးခန္းမွာေတာ့ စိုးရိမ္စရာရွိတဲ့ ကေလးေတြကို ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးကို လဲႊေျပာင္းေပးရတယ္ေလ” ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႐ံုးထုတ္စဥ္ ႐ံုးအနီး၌ လံုျခံဳေရးမ်ား ခ်ထားလာ
ဖနိဒါ
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 31 2008 13:22 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ခ်င္းမုိင္။ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ ႐ံုးပတ္ဝန္းက်င္၌ လံုျခံဳေရးမ်ားကို ယခုလအတြင္း ရန္ကုန္၌ ထူးျခားစြာ ခ်ထားလာသည္။
ရာဇဝတ္ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ တရားစဲြဆို ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရသူမ်ားကို ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ တရား႐ံုး ပတ္ဝန္းက်င္ ကိုက္ ၅ဝ ခန္႔တြင္ လံုထိန္း ၁ဝဝ ခန္႔ကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက လံုျခံဳေရး ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ကတည္းကပါပဲ။ လံုထိန္းေတြေပါ့ေနာ္။ FAW ကား ၂ စီး၊ ၃ စီးေပါ့ေနာ္။ တရား႐ံုး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ခ်ထားတယ္။ ကားထုိးထားျပီး ကားေပၚ ကားေအာက္မွာ ခ်ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရား႐ံုး အဝင္အထြက္ တားတာ ဆီးတာေတြေတာ့ မရွိဘူး။ တရား႐ံုးတုိင္းမွာ ရွိတာ။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ အမႈမ်ဳိးေတြ စစ္ေဆးမယ့္ ရက္ေတြဆုိရင္ ခ်ထားတယ္” ဟု ရန္ကုန္က လူငယ္ေရွ့ေန ကုိဖုိးျဖဴက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ယခုလ ၂၉ ရက္ေန႔က ဗဟန္းတရား႐ံုးတြင္ သာသနာ့သိပၸံမွ သံဃာေတာ္ ၅ ပါးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၆ ဦး၊ မရမ္းကုန္း တရား႐ံုးတြင္ ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္ကိုကိုႏွင့္ ကိုဉာဏ္လင္းေအာင္၊ ေတာင္ဒဂံုတြင္မူ NO ကင္ပိန္းလႈပ္ရွားသူ ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ ကိုညီညီမင္းတို႔ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္လည္း ယခုလိုပင္ အေစာင့္အၾကပ္မ်ား ခ်ထားသည္။
ထိုေန႔ကပင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ကိုစည္သူေမာင္၏ မိဘမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးပီတာႏွင့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဆြတုိ႔အား လႈိင္တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးေနခ်ိန္ လံုျခံဳေရးမ်ား ခ်ထားသည့္အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ကလည္း ေငြၾကာယံ ကိုယ္ေတာ္ ဦးစာဏီရကုိ ေတာင္ဥကၠလာပ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးေနစဥ္ တရား႐ံုး ပတ္ဝန္းက်င္၌ လံုျခံဳေရး အျပည့္ခ်ထားသည္။
ဗဟုိတရား႐ံုးခ်ဳပ္ ေရွ့ေန ဦးခင္ေမာင္ရွိန္ကလည္း တရား႐ံုးမ်ားအနီး လံုျခံဳေရးမ်ား ခ်ထားျခင္းကို ယခုလုိ ေျပာဆိုသည္။
သူက “ဟုတ္တယ္၊ အဲဒါက အျပင္႐ုံးေတြမွာေပါ့ေနာ္။ အန္ကယ္က ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ထုတ္မွ လံုျခံဳေရး ခ်တယ္လုိ႔ မသိခဲ့ဘူး။လံုျခံဳေရးအရ အစီအမံ ရွိတယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့တာ။ မေန႔က ဉာဏ္လင္းေအာင္နဲ႔ ေက်ာ္ကုိကုိတုိ႔ ရွိတဲ့ ေန႔မွ ခ်ထားတာ ေတြ႔တယ္ေလ။ ေန႔တုိင္း လာေစာင့္တာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ႐ံုးနားမွာရွိတဲ့ လူေတြက ေျပာတယ္ေလ။ FAW ကားေပါ့ေနာ္။ ဒုိင္းေတြနဲ႔ လံုထိန္းေတြ ကားေပၚမွာေရာ ကားေအာက္မွာပါ ရွိတယ္။ က်န္တာေတြလည္း အရပ္ဝတ္နဲ႔ အမႈသည္ေတြၾကားထဲမွာ ရွိတယ္လို႔ အမႈသည္ေတြက ေျပာျပတာပဲေလ” ဟု ေျပာသည္။
ေရွ့ေန ကိုဖိုးျဖဴက “ဘာျဖစ္လုိ႔ ခ်ထားတယ္ ဆုိတာက ဒီကာလက အေရးႀကီးလုိ႔ သူတုိ႔အေနနဲ႔ လံုျခံဳေရး တာဝန္ယူရတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာတယ္ေလ။ လံုထိန္းေတြကုိ အမ်ားႀကီး ခ်ထားတဲ့အတြက္ ဒီလုိ အမ်ားသူငွာ ၾကားနာခြင့္ရွိတဲ့၊ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရွိတဲ့ တရားရံုးမွာ အမ်ားျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ အမ်ားႀကီး ဟန္႔သြားတာေပါ့။ မလာရဲတာတုိ႔ ရွိသြားတာေပါ့။ ေျပာတာဆုိတာ၊ တားတာေတြေတာ့ မရွိဘူး” ဟု ေျပာသည္။
ထုိ႔အျပင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ အထူး႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးသည့္အခါ မိသားစုမ်ား လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈခြင့္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထမင္းစားခ်ိန္ႏွင့္ အမႈစစ္ေဆးခ်ိန္မ်ားတြင္ လက္ထိပ္ ျဖဳတ္မေပးျခင္းေၾကာင့္ လူဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ညီညြတ္စြာ အမႈရင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ ဆံုး႐ံႈးေစရသည္ဟု ေရွ့ေန ကိုဖိုးျဖဴက ေျပာဆိုသည္။
သူက ဆက္ၿပီး “က်ေနာ္က တရားရုံးမွာ အမႈစစ္ေဆးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လက္ထိပ္ျဖဳတ္ေပးဖုိ႔၊ ဒီလုိ လက္ထိပ္ ျဖဳတ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူတေယာက္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ သူ႔ရဲ့ ယံုၾကည္မႈကုိလည္းပဲ အမ်ားႀကီး တန္ဖုိးထား ေလးစားရာ ေရာက္တယ္၊ ဒီလုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စစ္ေဆးေနဆဲ ကာလမွာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔အညီ လက္ထိပ္ ျဖဳတ္ထားေပးပါလုိ႔ တရားရုံးကုိ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ လႈိင္ၿမ့ဳိနယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚေအးၿမဳိင္ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမ့ဳိနယ္ တရားသူႀကီးမ်ားက အဆုိပါ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ အတိအက် လုိက္နာေနေသာ္လည္း ရန္ကင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ အေနာက္ပုိင္းခရုိင္၊ အေရွ႔ပုိင္းခရုိင္၊ ေတာင္ဒဂံု၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ေဒါပံု တရားရံုးမ်ားတြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း လံုးဝ မရွိသည့္အျပင္ ရဲမ်ားက ရဲဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ျခင္း မရွိဘဲ သက္ေသခံျခင္းကုိပါ လက္ခံ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမ့ဳိနယ္ တရားသူႀကီးက လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း ျဖန္႔ေဝမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသည့္ ထြန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ စန္းလြင္ဦးတုိ႔ အမႈ စစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ ရဲအုပ္က ေသနတ္ႏွင့္ က်ည္ကပ္ ကုိင္ေဆာင္လာျပီး တရားခြင္တြင္ စစ္ေဆးခံျခင္းမ်ဳိးမ်ား ရွိခဲ့ကာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ တခုတည္းရွိေသာ္လည္း က်င့္သံုးသည့္ တရားရုံး၊ မက်င့္သံုးသည့္ တရားရံုးမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

မုဒံုမွာ ဗံုးေပါက္ကဲြ၊ အေသအေပ်ာက္ မရွိ
သန္းထုိက္ဦး
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 31 2008 18:58 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ခ်င္းမုိင္။ ။ မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမ့ဳိနယ္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး႐ုံး၌ ယမန္ေန႔ညက ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း လူအေသအေပ်ာက္ မရွိဟု ေဒသခံမ်ား အေျပာအရ သိရသည္။
မုဒံုၿမ့ဳိနယ္ ေတာင္ဘက္ ၂ မိုင္အကြာ ၾကံဳဖမ္းရြာရွိ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးစခန္း ႐ုံးေလွခါးေအာက္တြင္ ယမန္ေန႔ ည ၁၁ နာရီခြဲခန္႔က ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ယမ္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားလည္း သိမ္းဆည္း ရမိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။
“ၾကံဳဖမ္းရြာမွာ ေပါက္တာ။ လူအေသအေပ်ာက္ မရွိဘူး။ မိတဲ့ပစၥည္းက အန္တီတီ ယမ္းအမ်ဳိးအစား ေလးလံုး။ ေနာက္ ယမ္းအေပ်ာ့ ၁ဝ ထုပ္။ လက္နက္ေတြလည္း ဖမ္းမိတယ္။ အေဆာက္အဦက အရမ္းႀကီး မပ်က္စီးသြားဘူး။ အနည္းငယ္ ပ်က္စီးသြားတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ လူငယ္တဦးက မဇၩိမကို တယ္လီဖံုးမွတဆင့္ ေျပာျပသည္။
ယခုလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တတိယအႀကိမ္ ဗံုးေပါက္ကြဲျခင္း ျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔က ပဲခူးတိုင္း ဒိုက္ဦးၿမ့ဳိနယ္အတြင္း၌ ေက်ာက္ႀကီး-ရန္ကုန္ ေရႊခရီး ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲရာ ခရီးသည္တဦး ေသဆံုးခဲ့ေသးသည္။
ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖံုး ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္း ႐ံုးခန္းတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ေရႊျပည္သာ ေပါက္ကြဲမႈကိုေတာ့ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔တခုျဖစ္သည့္ စြမ္းအားျမႇင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား စစ္သည္ေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ကေတာ့ သူတို႔ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေမာင္၀ိတ္ကို လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အမႈတိုးတပ္ျပန္
မဇၩိမသတင္းဌာန
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 31 2008 20:34 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ခ်င္းမုိင္။ ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေမာင္၀ိတ္ကို ေနာက္ထပ္ အမႈတခု တုိးလိုက္ျပန္သည္။ မေလးရွား ႏိုင္ငံသားတဦးကို သူ၏ ႐ံုးခန္းအတြင္း တရားမ၀င္ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳထားသည္ ဆိုကာ ေမာင္၀ိတ္ကို လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ပုဒ္မတခုျဖင့္ ထပ္မံ စြဲဆိုထားသည္။
လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ အမႈဖြင့္ စြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရဲအရာရွိ တဦးက ေျပာသည္။ လူ၀င္မႈဥပေဒ ၁၃ (၅) ေအာက္မွ အမႈတြဲအမွတ္ (ပ) ၁၈၇-၀၈ ျဖစ္သည္။
အာဏာပိုင္ေတြကို အေၾကာင္းမၾကားဘဲ မေလးရွား တေယာက္ကို လက္ခံထားတယ္လို႕ သံသယ ရွိေနတယ္" ဟု ရဲသတင္း ရပ္ကြက္က ေျပာသည္။
မေလးရွားနုိင္ငံသား မစၥတာ ပီတာတူးေဟာက္ေဟာ Mr. Peter Too Haut Haw ကို ေမာင္၀ိတ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၅ ဦးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားသည္။
အက္စ္တစီ၊ မက္တာဖီတမင္းႏွင့္ ကီတမင္းေဆးျပားမ်ား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈျဖင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္မိသားစု ကုမၸဏီလိမိတက္ မန္းေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ကိုေမာင္၀ိတ္ကို ရဲက စြဲဆိုထားျပီး အမႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ တသက္အထိ က်ခံရႏုိင္သည္။
အမႈဖြင့္ဆိုထားေသာ ရဲစခန္း သတင္းရပ္ကြက္ အဆိုအရ မေလးရွားႏုိင္ငံသားသည္ ရန္ကုန္တိုင္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ ၁ ၊ အေနာ္ရထာလမ္းေပၚရွိ ေမာင္၀ိတ္ႏွင့္ မိသားစုကုမၸဏီ လိမိတက္ရံုးခ်ဳပ္ ပရ၀ုဏ္အတြင္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

မဇၩိမ ဝဘ္ဆိုဒ္ တိုက္ခိုက္ခံေနရ
မဇၩိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 30 2008 13:50 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နယူးေဒလီ။ ။ နယူးေဒလီ အေျခစိုက္ မဇၩိမသတင္းဌာန၏ ျမန္မာဘာသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ www.mizzimaburmese.com သည္ ျပင္းထန္စြာ ဆက္တုိက္ တိုက္ခုိက္ခံေနရၿပီး တနၤလာေန႔မွစ၍ ဝဘ္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ မရေတာ့ပါ။ ယင္းတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ နည္းပညာ အေခၚအရ (Distributed Denial of Services – DDoS) attack ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မဇၩိမဝဘ္ဆုိဒ္၏ ျမန္မာဆာဗာသည္ ၎လက္ခံႏိုင္သည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ေဒတာမ်ားျဖင့္ တုိက္ခံရၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ရပ္ဆိုင္းသြားရျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤတိုက္ခိုက္နည္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ၾကည့္႐ႈ၍မရေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု မဇၩိမ၏ ဝဘ္မာစတာက ေျပာဆိုသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တၿပဳိင္တည္း အလြန္အကၽြံ စုျပံဳ၍ ေပးပို႔လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဝဘ္ဆိုဒ္က လက္ခံႏိုင္သည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္သြားေစကာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ မေပးပုိ႔ႏုိင္ပဲ ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
စစ္ေဆးေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၁၅ မိနစ္အတြင္း ၅ ဂ်ီဂါဘိုက္ (၅ Gigabytes) ခန္႔အထိ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤပမာဏသည္ သာမန္ လက္ခံေနရသည့္ ပမာဏထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုေနသည့္အတြက္ ဤသို႔ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာဆာဗာကုိ ကူညီထိန္သိမ္း ၾကည့္႐ႈေပးသူ မဇၩိမ၏ မိတ္ေဆြ နည္းပညာရွင္တဦးက ေျပာဆိုသည္။
ဤသို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိး၏ မူရင္းကို ေျခရာခံ သိရွိႏုိင္ရန္ ခက္ခဲၿပီး ဤတိုက္ခိုက္မႈသည္ မဇိၩမ ျမန္မာဝဘ္ဆုိဒ္ကုိ အဓိက ခ်ိန္ရြယ္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ဤသုိ႔ေသာ တိုက္ခိုက္မႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ေပါင္း အေတာ္ၾကာကတည္းက ျဖစ္ေပၚတည္ရွိ ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၊ ႐ုရွ၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတို႔မွ ဆာဗာမ်ားကို အသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။ မဇၩိမ ျမန္မာဘာသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းတြင္ အနည္းဆံုး ဆာဗာ ၃ဝ ကို ပါဝင္ပတ္သက္ အသံုးျပဳထားသည္ဟု သူက ေျပာသည္။
မဇၩိမသတင္းဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား၊ အျမင္မ်ားကို စုစည္း တင္ဆက္ေပးေနသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ မာလ္တီမီဒီယာ သတင္းဌာနတခုျဖစ္ၿပီး ျပည္ပအေျခစုိက္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက ဦးစီး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သတင္းဌာနတခု ျဖစ္သည္။ အဓိက ဝဘ္ဆိုဒ္ ၄ ခုျဖစ္သည့္ (mizzima.com, mizzimaburmese.com, mizzima.tv, mizzimaphoto.com) တို႔မွ သတင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို ေန႔စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနသည္။
သတင္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာတို႔ျဖင့္ ေန႔စဥ္ တင္ဆက္ ေပးေနသည့္အျပင္ ဤသတင္း ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ဗီဒီယို သတင္းမ်ားကိုလည္း မဇၩိမတီဗီ ဝဘ္ဆိုဒ္ (mizzima.tv) တြင္ တင္ဆက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ဤဝဘ္ဆိုဒ္မွ သတင္းမ်ားကို အျခားသတင္းဌာနမ်ားကလည္း မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ အသံုးျပဳေလ့ ရွိသည္။
မဇၩိမ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ Unique Visitors ပွ်မ္းမွ် တေသာင္းမွ ေသာင္းငါးေထာင္အထိ ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အတြင္း ႏွင့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုး ဝင္ေရာက္ တုိက္ခတ္အၿပီးႏွင့္ ယခုႏွစ္ေမလႏွင့္ ဇြန္လတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ အေရအတြက္မွာ ႏွစ္ဆေက်ာ္ခန္႔ ထိုးတက္သြားခဲ့သည္။
ဤတိုက္ခိုက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူ ရွိေနမည္ ဆိုသည္ကို သိရွိရွာေဖြရန္မွာ ခက္ခဲေသာ္လည္း ဤဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွ၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆာဗာမ်ားကို အသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ အမ်ားအျပားကို ပညာသင္ရန္ ေစလႊတ္ထားသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ လူမ်ားလက္ခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။
မဇၩိမဝဘ္ဆိုဒ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိတ္ပင္ထား၍ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ၾကည့္႐ႈလိုပါက ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား မသိေအာင္ ဘေရာက္ဇီ ဆာဗာမ်ားခံ၍ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရၿပီး သိသြားပါက ဒဏ္ေငြ အေျမာက္အျမား ေပးရႏိုင္သည္။
ဤသုိ႔ တုိက္ခုိက္မႈတြင္ မဇၩိမ ဝဘ္ဆုိဒ္သာမက ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေအာ္စလို အေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) ၏ ဝဘ္ဆုိဒ္ www.dvb.no သည္လည္း ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔ကတည္းက ဤသို႔ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိးကို ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ရက္အတြင္း ပိုမိုျပင္းထန္၍ ဆက္တိုက္ တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ တိုက္ခိုက္သူသည္ (DVB) ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ရပ္ဆိုင္းသြားေစရန္ ႀကိဳးပန္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း DVB ၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က ေသာၾကာေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
“အခုထိ တိုက္ခိုက္ခံေနရဆဲပါပဲ” ဟု ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က ေျပာၾကားသည္။
“နည္းပညာအရ တိုက္ခိုက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူရွိသည္ ဆိုသည္ကို ေျပာဆိုရန္မွာ ခက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္ ဤတိုက္ခိုက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ ရွိေၾကာင္း အလြယ္တကူ ေျပာႏိုင္သည္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ငပုေတာက လယ္ယာမ်ား ဂဏန္းကိုက္၍ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေန
ဖနိဒါ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 30 2008 14:26 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ခ်င္းမုိင္။ ။ မုန္တုိင္းသင့္ ဧရာဝတီတုိင္း ငပုေတာၿမ့ဳိနယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စပါးခင္းမ်ားကို လယ္ပုဇြန္ ဂဏန္းမ်ား ကိုက္ျဖတ္ေနသျဖင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ ႀကီးမားေနသည္။
ငပုေတာၿမ့ဳိနယ္ သဃၤန္းကုန္း၊ သညင္မူ၊ ဇီးျဖဴဆိပ္၊ ငကုန္း၊ ကုန္းတန္းပုတၱ၊ ေခြးေခ်ာင္း၊ ကုိးေထာင္ အစရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ား အပါအဝင္ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ စပါးပင္မ်ားကုိ လယ္ပုဇြန္ ဂဏန္းမ်ားက ကုိက္ျဖတ္သျဖင့္ အပ်က္အစီး ႀကီးမားေနျခင္း ျဖစ္သည္။
“မႏွစ္ကဆုိ ဗမာလုိ ဝါဆုိလျပည့္ ဇူလုိင္လလယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီပုိးက အကုန္ဆင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ အခု မုိးကလည္း မရြာဆုိေတာ့ ပုိးက မဆင္းတတ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ေလာက္က စၿပီး မုိးမရြာေတာ့ မဆင္းဘူး။ အပင္ရွည္၊ အပင္တုိ ကုိက္တယ္။ အခုဆုိ အပင္ေတာင္ မေပါက္တာ။ ျပတ္သြားၿပီဆုိရင္ စပါးပင္က ေသတာပဲ” ဟု ငပုေတာၿမ့ဳိနယ္ရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ စုိက္ပ်ဳိးေရးအရာရွိ တဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
သဃၤန္းကုန္းရြာ လယ္သမားတဦးက “စပါးပင္ နည္းနည္း ႀကီးထြားလာတဲ့အခါမွာ ဂဏန္းက ကုိက္လုိ႔မရဘူး။ အခု လုပ္ငန္းခြင္ ေနာက္က်တာရယ္၊ မ်ဳိးစပါးမေပါက္တဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေပါ့ေနာ္၊ စပါးပင္ကုိ ဂဏန္းက ကုိက္တာ။ ရြာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ မ်ဳိးစပါး မေအာင္ျမင္မႈက ပုိၿပီး ႀကီးမားပါတယ္။ ဒီပုိးေတြ မဆင္းတာက အမွန္ေတာ့ ေရေလွ်ာ့၊ ထုတ္ဖုိ႔ မရွိလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ မုိးရြာလည္း နည္းလုိ႔ေပါ့။ ဆားငန္ေရေတြ ဝင္ခဲ့လုိ႔ ပုိဆုိးတာ” ဟု ေျပာသည္။
မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းကပင္ ထုိေဒသသို႔ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား လွဴခဲ့သူတဦးကလည္း ယခုသတင္း ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ ရြာေပါင္း ၇ဝ ခန္႔တြင္ အဆုိပါ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ယခုလို ေျပာသည္။
“လယ္သမားေတြက မ်ဳိးစပါးမေပါက္တာေရာ ေပါက္တဲ့ စပါးေတြကလည္း ဂဏန္းကုိက္တယ္။ လယ္သမားေတြ ၿငီးေနတယ္။ မ်ဳိးစပါး မေပါက္ေတာ့ အခုမွ ျပန္က်ဲရင္လည္း ေနာက္က်ၿပီ္။ ေပါက္တာကလည္း ဂဏန္းကုိက္လုိ႔ လယ္ယာအမ်ား ဆံုး႐ံႈးရပါတယ္။ လယ္သမားေတြ ၿငီးတြားသံေတြကုိ က်ေနာ္ သိရတာ ရြာေပါင္း ၇ဝ ေလာက္ ရွိမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
အလားတူပင္ ေကာ့မွဴးၿမ့ဳိနယ္ရွိ ျမစႏၵီေက်းရြာတြင္လည္း မ်ဳိးစပါး မေအာင္သလုိ၊ ဂဏန္းမ်ား ကုိက္ေနေၾကာင္း ျမစႏၵီေက်းရြာ လယ္သမားဦးက ယခုလို ေျပာသည္။
သူက “ဒီမွာလည္း သူတုိ႔ မ်ဳိးစပါးက က်ဲလုိ႔မွ မရတာ။ ေပါက္ကုိ မေပါက္တာ။ စပါးအဖ်ားေတြ ေျခာက္ၿပီးေတာ့ နီလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔က ဂဏန္းမႀကီးခင္ စပါးကုိ က်ဲပစ္လုိက္တယ္။ ဂဏန္း နည္းနည္းႀကီးသြားေတာ့ စပါးက စုိက္လုိ႔ မရဘူး။ သူက စပါးေပါက္ခါစဆုိရင္ စပါးပင္ကုိ လုိက္လုိက္ ကုိက္ျဖတ္တာ။ အဲဒီဂဏန္း တေကာင္ေပါက္ရင္ အေကာင္ ၅ဝဝ ေလာက္ ျပန္ေပါက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူက ဖ်က္ဆီးတာ သိပ္ျမန္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
ဂဏန္းမွာ ထမင္းလံုးဟု ေဒသတြင္း၌ ေခၚဆိုသည့္ ပုိးေကာင္တမ်ဳိးမွ ေပါက္ဖြားလာၿပီး ေခ်ာင္းဂဏန္း၊ လယ္ပုဇြန္လံုးဂဏန္းႏွင့္ ေဖာင္စီးဂဏန္း စသည့္ ဂဏန္းမ်ဳိးမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ငပုေတာေဒသတြင္း၌ မ်ဳိးစပါး ေအာင္ျမင္မႈ မရွိသလုိ၊ ဂဏန္းပိုးေကာင္မ်ား ဖ်က္ဆီးမႈအျပင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ လိုအပ္ခ်က္လည္းႀကီးမားေနသျဖင့္ လွဴဒန္းပံ့ပိုးေပးမည့္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္က ယခုလို ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ေျမၾသဇာလည္း လယ္သမားမ်ားက မဝယ္ႏုိင္ဘူး။ ေျမႀကီးမွာ အပုတ္နံ႔ထြက္တာကုိ ကာကြယ္ရေအာင္ေပါ့။ စုိက္ထားတဲ့ အပင္ေလးေတြက ေျမၾသဇာ မစားရတဲ့အခါ ဝဝတုတ္တုတ္ အားရွိတဲ့ အပင္ေလးမ်ဳိး မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စပါးထြက္ရွိမႈ ေတာ္ေတာ္ေလး စုိးရိမ္ရတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္မယ့္ လူေတြရွိရင္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ေပါ့ေနာ္၊ ေကာင္းတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒီမွာက ပံ့ပုိးမယ့္သူ တဦးမွ မရွိေသးဘူးေလ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဗမာလူထုက ေက်းဇူးတင္မွာပါ” ဟု သူက ေျပာသည္။

Wednesday, July 30, 2008

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္....ဒီပဲယင္းေမ၃၀...တိုက္ခိုက္မခံရစဥ္္အခိ်န္ေလးခဏEye-witnesses from Depayin miscared - Ko Min Thein

Eye-witnesses from Depayin miscared - khin zaw

Eye-witnesses from Depayin miscared - Ko Naing

8888မွာတကယ္ေျပာျပီးတကယ္ပစ္တဲ့ေန၀င္း
googleျဖင့္ၾကည့္ရန္...

ျမန္မာ..ဗုဒၡဟူးသတင္းမ်ား

မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို မႏၲေလး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ထား
ကိုစိုး | ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၀၈
နာဂစ္မုန္တိုင္း ဒဏ္သင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသမွ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းက ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ေျပာသည္။
လပြတၱာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ အထိ ရွိေသာ မိဘမစုံေသာ ကေလးမ်ား အပါအ၀င္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕သစ္ ကန္တက္ကုန္း မစိုးရိမ္ ေက်ာင္းတိုက္ မွ ဆရာေတာ္ ဦးေတေဇာဘာသ က ေျပာသည္။
“အခုက ျပန္သြားတာနဲ႔ဆိုေတာ့ ၉ ဦး ေလာက္ပဲ ရွိတယ္၊ အားလုံး က ၁၂ ဦး ၊ လပြတၱာနဲ႔ ဘုိကေလး ဘက္ ကေန မစိုးရိမ္ တိုက္သစ္ နာယက ဆရာေတာ္ေတြက ေခၚလာတာ၊ မိဘ မရွိတာေရာ၊ မိဘ မစုံတာေရာ ၊ စုံတာ ေရာပဲ၊ တခ်ိဳ႕ကေလး ေတြက မိဘရွိၿပီး ဆင္းရဲလို႔ ေခၚလာတာ၊ စားေရး ေနေရး နဲ႔ အဓိက က ပညာေရး အတြက္ ေပါ့၊ မိဘ ရွိတဲ့ ကေလးေတြ ကေတာ့ တခ်ိန္ မိဘေတြ ဆီ ျပန္ပုိ႔ေပးရမွာပါ၊ ပညာသင္ၾကားေပးၿပီး ျပန္ပို႔ေပးဖို႔ ဘုန္းႀကီး က ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက သိပ္ေတာ့ မေပ်ာ္ဘူး၊ ေဒသ ခြဲလာရတာရယ္၊ အေပါင္း အသင္း သူငယ္ခ်င္းမရွိတာရယ္၊ စာသင္ရ တာလည္းပါတယ္”ဟု ဆရာေတာ္ ဦးေတေဇာဘာသ က ေျပာျပသည္။
ေရာက္ရွိလာေသာ ကေလးမ်ားထဲတြင္ မိန္းကေလး ၂ ဦး ပါ၀င္ ၿပီး အသက္ ၆ ႏွစ္ ႏွင့္ ၈ ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေယာက်္ား ေလး ၆ ဦးကို သကၤန္းစည္းေပးထားေၾကာင္း၊ ၎တို႔အား အတန္းပညာ အဓိက သင္ေပးေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာေရးစာေပ ကိုလည္း တ ရက္ တနာရီခန္႔ သင္ၾကားေပးေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါကေလးမ်ားအတြက္ စရိတ္ကို သီးသန္႔အလွဴခံျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာင္းတိုက္မွ ရရွိလာသည့္ လာဘ္လာဘထဲ မွပင္ သုံးစြဲရသည့္အတြက္ ေပါေပါမ်ားမ်ား မသုံးစြဲႏိုင္ဟုလည္း ဦးေတေဇာဘာသ က ေျပာဆုိသည္။
ဆရာေတာ္ ဦးေတေဇာဘာသ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ထားေသာ ယင္း ကန္တက္ကုန္း မစိုးရိမ္ ေက်ာင္းတိုက္သည္ သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီး ယခင္ကပင္ ပထမ ငယ္၊ ပထမ လတ္၊ ပထမႀကီး ႏွင့္ ဓမၼာစရိယ အတန္းမ်ား ကို သင္ၾကား ေသာ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ မူလတန္းလြန္ စာသင္ေက်ာင္းလည္း ဖြင့္လွစ္ ထားေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ဆြမ္းကြမ္းႏွင့္ စာအုပ္စာတန္းမ်ားကို လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အလားတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္း တေက်ာင္းကလည္း လပြတၱာ၊ ဘိုကေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မိဘမဲ့ ကေလး ၃၀ ခန္႔ကုိ ေခၚယူ ေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း ထိုေက်ာင္းမွ တာ၀န္ ခံ ဆရာေတာ္ တပါးက ေျပာဆိုသည္။
“ဇြန္လ ၂၈ ရက္ ေလာက္ကတည္းက စေခၚလာၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ထားတာပါ၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ သား ခ်င္းေတြ ကိုယ္တိုင္ အပ္ၾကတာပါ၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုက မိဘမဲ့၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မိဘမစုံေတာ့တဲ့သူေတြ၊ ေနာက္ ထပ္ ၁၀ ဦး ေလာက္လည္း ေရာက္ဖို႔ရွိေသးတယ္၊ အခု ေရာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြက အသက္ ၅ ႏွစ္ ေလာက္ ကေန တခ်ဳိ႕ ၁၆ ႏွစ္ ေလာက္အထိပါတယ္၊ စားေရးေနေရး၊ ၀တ္ေရး၊ ပညာေရးေရာ က်န္းမာေရးပါ၊ အကုန္ ေစာင့္ေရွာက္ထားတာ၊ စရိတ္ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွာရပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။
အဆိုပါဒုကၡသည္ ကေလးမ်ားကို ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတေက်ာင္းမွ တဆင့္ ပို႔ေဆာင္ ေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင္တန္းဆင္း ဆရာမ ၂ ဦးကို ထားရွိ၍ က်န္းမာေရး အတြက္လည္း ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းပင္ ေဆးခန္းႏွင့္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားသည္ဟုလည္း သိရသည္။
ယခု ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသည္ ယခင္ကပင္ မိမဲ့ ကေလး ၇၅ ဦး ခန္႔ႏွင့္ ရွမ္း၊ ၀ ၊ ပေလာင္၊ အခါ ၊ ကရင္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္ ၁၀၀ ခန္႔ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ ထားသည့္ ပရဟိတ ေက်ာင္းတေက်ာင္းအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာကုိ အသိေပးေဆာင္႐ြက္ ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါ ဆရာေတာ္က ေျပာဆိုသည္။
မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ စစ္အစိုးရ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟုိ ေကာ္မတီက လပြတၱာႏွင့္ ဖ်ာပုံတို႔တြင္ မိဘမဲ့ကေလး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ား တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ား အထူးဟင္းလ်ာအျဖစ္ ရန္ကုန္တြင္ ေခတ္စား
ၾကည္ေဝ/ရန္ကုန္ | ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၀၈
ေသာၾကာေန႔ဆိုလ်င္ ရန္ကုန္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက တ႐ုတ္စားေသာက္ဆိုင္ကေလးမွာ တျခားေန႔မ်ားထက္ ပိုၿပီး စည္ကားေနတတ္သည္။
ဆိုင္ထဲရွိ သာမန္စားပြဲမ်ားတြင္ လူအနည္းငယ္ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း အထူးခန္းဟု ေခၚေသာ စားေသာက္ဆိုင္၏ အတြင္း ဘက္ ေလေအးေပးစက္တပ္ထားသည့္ အခန္းငယ္ေလး မ်ားတြင္ေတာ့ အထူးဟင္းလ်ာနံ႔မ်ားႏွင့္ ထံုမႊန္းျပည့္ၾကပ္ေန ေတာ့သည္။
ထိုဆိုင္ကေလးမွာ ေသာၾကာေန႔ ဆိုလ်င္ ဆိုင္၏ မီးႏူးစာအုပ္ထဲတြင္ ေတြ႕ရေလ့မရွိေသာ အထူးဟင္းလ်ာမ်ား ရရွိတတ္ သည္။ ေမ်ာက္သား၊ ေႁမြသား၊ ေတာေၾကာင္သား၊ ဂ်ီသား၊ ဆတ္သား၊ လိပ္သား၊ ပင္လယ္ေရခူ၊ ငါးမန္းေတာင္ဟင္းခ်ိဳ၊ ပင္လယ္ေမွ်ာ့သုတ္ စသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ား ျဖစ္သည္။ မီႏူးစာအုပ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္း ထားျခင္းမရွိေသာ အဆိုပါ အထူး ဟင္းလ်ာမ်ားအေၾကာင္း လူတိုင္းမသိႏိုင္ေသာ္လည္း ေဖာက္သည္မ်ား ကေတာ့ သိသည္။ ေသာၾကာေန႔တိုင္း အထူး သီးသန္႔ခန္းမ်ားတြင္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနတတ္၏။
ယခုတပတ္အတြက္ အထူးဟင္းလ်ာမ်ားမွာ ေမ်ာက္သားခ်က္ႏွင့္ ငါးမန္းေတာင္ဟင္းခ်ိဳ ျဖစ္သည္။ ေမ်ာက္သား မစားရဲ သူမ်ားအတြက္ ေခ်သားခ်က္ကိုလည္း စီမံေပးထားသည္။
အတံုးေလးေတြတံုးကာ ေၾကာ္ထားေသာ ေမ်ာက္သားကို တူျဖင့္ေကာ္ကာ စားေနၾကသူမ်ားမွာ ဆိုင္မ်က္ႏွာစာ ေရွ႕နံရံတြြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားေသာ သားရဲ တိရစၧာန္မ်ား၏ အသားကို ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳ ဟူေသာ စာတမ္းကို ဖတ္႐ႈခဲ့ဖူးသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တခ်ိဳ႕တြင္ သစ္ေတာဥပေဒမွ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားေသာ သားငွက္တိရစၧာန္မ်ားကို အထူး ဟင္းလ်ာမ်ားအျဖစ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေတာ၀က္၊ ေတာေၾကာင္၊ ေမ်ာက္၊ ၀က္၀ံ၊ ေႁမြအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေရသတၱ၀ါထဲမွ ငါးမန္း၊ လိပ္၊ ပင္လယ္ေမွ်ာ့ စသည့္ သတၱ၀ါမ်ားကို စားသံုးေနၾကျခင္းမွာ ၎တိရိစၧာန္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ ေစျခင္း၏ အေၾကာင္း ရင္း တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားငွက္တိရိစၧာန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕တဖြဲ႕မွွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။
“ပုပၸားေတာင္ေပၚက ေမ်ာက္ေတြဆိုရင္ အရင္တုန္းက အုပ္စုလိုက္ကို အမ်ားႀကီးေတြ႕ရတာ အခု ေတာ္ေတာ့္ကို နည္းသြား ၿပီ။ ပုပၸားကလူေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ေမ်ာက္ပစ္တဲ့ သူေတြေၾကာင့္လို႔ ေျဖၾကတယ္” ဟု အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
အဆိုပါေဒသမွ ေမ်ာက္ပစ္သူမ်ားသည္ ေမ်ာက္သားစားခ်င္ေသာေၾကာင့္ ပစ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေမ်ာက္တေကာင္ က်ပ္ ၅ ေထာင္မွ က်ပ္ ၂ ေသာင္းထိ ေစ်းေပး၀ယ္သူမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ေရာင္းစားရန္ ပစ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေမ်ာက္သားႏွင့္ ေမ်ာက္ေသြးမွာ ေစ်းကြက္၀င္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ေမ်ာက္အေကာင္လိုက္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာလည္း ေခတ္စား လ်က္ရွိေၾကာင္း ပုပၸားေတာင္္ ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္မွ ေတာေခါင္း တဦးက ေျပာျပသည္။
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ နာမည္ႀကီးလွေသာ ငါးမန္းေတာင္ဟင္းခ်ိဳေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ပင္လယ္ ျပင္မွ ငါးမန္း မ်ိဳးစိတ္တခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ကြယ္မ်ိဳးသုဥ္းသြားရေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး႒ာနမွ ျမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမႉး တဦးက ေျပာသည္။
“ငါးမန္းေစ်းကြက္ ႀကီးလာေတာ့ ငါးမန္းကိုပဲ လိုက္ရွာဖမ္းတဲ့သူေတြ မ်ားလာတယ္။ ရခိုင္က လူေတြဆိုရင္ လင္း႐ွဴးသားကို ငါးမန္းစာအျဖစ္ ငါးမွ်ားခ်ိတ္မွာ တပ္ဖမ္းေတာ့ ငါးမန္းေရာ လင္းခ်ဴးေတြပါ ေပ်ာက္ကုန္ ေတာ့တာပဲ” ဟု အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉးက ဆိုသည္။
ငါးမန္းဖမ္းသည့္ လင္း႐ွဴးငါးမ်ားသည္ ရွားပါးစားရင္း၀င္ ငါးမ်ိဳးစိတ္တမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ယခင္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုး တန္းတေလွ်ာက္တြင္ ေပါမ်ားစြာ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ယခုအခါ စစ္ေတြ-ေတာင္ကုတ္ ေရလမ္းတေလွ်ာက္ အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ျမင္ရေတာ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ငါးမန္းေတာင္၊ ငါးမန္းသြားႏွင့္ ငါးမန္းအသည္းမ်ားမွာ ေစ်းေကာင္းလ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ငါးမန္း သားေပါက္ေလး မ်ားကိုပါ စစ္ေတြ၊ ၿမိတ္၊ ထား၀ယ္ႏွင့္ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းရွိ ငါး ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငါးမန္းမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၅၂ မ်ိဳးေနထိုင္ က်က္စားလ်က္ရွိရာမွ ပင္လယ္ ေရငုပ္သမားမ်ား၏ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ ငါးမန္းမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၆ မ်ိဳးခန္႔ကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရေတာ့ေၾကာင္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
ငါးမန္းအျပင္ မ်ိဳးသုဥ္းအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေရသတၱ၀ါတမ်ိဳးမွာ ပင္လယ္လိပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“လိပ္ဥ၊ လိပ္သားကို လူေတြက ခ်က္စားလာတဲ့အျပင္ လိပ္ခြံေတြကိုလည္း လူ႔အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းလုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်လာၾကတယ္။ အဲဒီေစ်းကြက္က ျပည္တြင္းမွာတင္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးေနေတာ့ လိပ္မ်ိဳးထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖစ္လာတာပဲ” ဟု ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး႒ာန၊ ပင္လယ္လိပ္ သားေပါက္ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။
လိပ္ဥ၊ လိပ္သားခ်က္မ်ားကို ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း ၿမိဳ႕မ်ားတြင္သာမက ရန္ကုန္ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ျမင္လာ ရၿပီး လိပ္မ်ားကို အေကာင္လုိုက္ ဖမ္းဆီးကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ တျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ နယ္စပ္ဂိတ္ မ်ားမွ တဆင့္ တရားမ၀င္ တင္ပို႔မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိပ္ေဇာင္းလ်ား၊ ျပင္သာလိပ္၊ လိပ္ၾကက္ တူေရြး၊ လိပ္ေခြးႏွင့္ လိပ္ေလာင္း ဟူ၍ ပင္လယ္လိပ္ ၅ မ်ိဳး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ လိပ္ေဇာင္းလ်ား တမ်ိဳးတည္းသာ ေတြ႕ ရေတာ့ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး႒ာန လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားမွ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္၊ ႀကံ႕၊ ဆင္၊ ေရႊသမင္၊ ကတိုးဂ်ီ၊ ေတာင္ဆိတ္နီ၊ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ေၾကာင္သလင္း၊ ေရ၀က္၊ ၀ံပုေလြ၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ စိုင္၊ ဘဲေခါင္းပန္းေရာင္၊ ၀ံပို၊ ေရငံုးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဇီးကြက္၊ ဒီးဒုတ္၊ မိေက်ာင္း၊ လိပ္၊ ဆတ္၊ ျမင္း၀ံ တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ားအျဖစ္ ဥပေဒ ထုတ္ထားေသာ္ လည္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမ၀င္ ခိုးေရာင္းေနၾကသည္မွာ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္တိုးပြားလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သားငွက္တိရစၧာန္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္တဦးက ေျပာျပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သားရဲတိရစၧာန္မ်ားမွာ နယ္စပ္မ်ားမွ တဆင့္ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံမ်ားသို႔ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခို ေရာင္းခ်ျခင္း ခံေနရၿပီး တခ်ိဳ႕မွာမူ စားသုံးသူ တခ်ိဳ႕၏ တရားမ၀င္ ေစ်းကြက္္ျဖစ္လွ်က္ရွိကာ မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“အဓိကကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ကို နယ္စပ္ေတြကေန အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနလို႔ပဲ။ တ႐ုတ္ျပည္က တိုင္းရင္းေဆး ေဖာ္တဲ့ေနရာ မွာ တိရစၧာန္ေတြရဲ႕ အေသြး၊ အသားနဲ႕ အ႐ိုးေတြကို သံုးတယ္။ ေႁမြတို႔ ေမ်ာက္တို႔ သင္းေခြခ်ပ္တို႔ ဆိုရင္ အရွင္လိုက္ကို ပို႔ေနၾကတာ” ဟု သူက ဆက္ေျပာျပသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံပိတ္ဆို႔ရန္ ဘုရွ္ ထုတ္ျပန္
ဧရာဝတီ | ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၀၈
အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ သက္တမ္း ထပ္တိုး၍ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္သို႔ ၾကားႏိုင္ငံမ်ားမွ တဆင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တင္သြင္းေနမႈ မ်ားကိုပါ ပိတ္ဆို႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ ေန႔က စည္းမ်ဥ္းအသစ္ ထုတ္ျပန္ကာ လက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္သည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္။
တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ျမန္္မာ စစ္အစိုုးရပိုင္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်က္ ရွိေသာ ေက်ာက္ျမက္ရတနာ ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္လိုက္ ေၾကာင္း အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးရင္း သမၼတ ဘုရွ္ က “ျမန္မာစစ္အစိုးရကို သတင္းစကား ပါးခ်င္တာကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္ တရားမွ်တမႈကို ယံုၾကည္တယ္ ဆိုတာပါပဲ” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒီပဲရင္းအေရးကိစၥတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၎ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို သက္တမ္းထပ္တိုးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘုရွ္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအသစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမား အပါအဝင္ တျခားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္ဝမ္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ စသည့္ ၾကားႏိုင္ငံမ်ား မွတဆင့္ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ ေနမႈကိုပါ ရပ္တန္႔ေစေတာ့မည္ျဖစ္သည္္။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရအတြက္ အဓိက ဝင္ေငြရရာ လမ္း ေၾကာင္း မ်ားထဲမွ တခုျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔႐ံုသာမကဘဲ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု မ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာပါ ပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) တို႔ကို အဓိက ပစ္မွတ္္ထား ပိတ္ဆို႔လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုစလံုးမွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လွ်က္ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တပါတည္း ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမန္မာ့ သတၳဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရွိသည္။
အေမရိကန္သမၼတ ဘုရွ္သည္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လထဲတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္၍ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အတုိက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ဇနီးျဖစ္သူ ေလာ္ရာဘုရွ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရတနာပံု တယ္လီပို႔တြင္ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ကုမၸဏီမ်ားအား ခြင့္ျပဳ
ဧရာ၀တီ | ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၀၈
ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (အိုင္တီ) ကုမၸဏီ ၁၂ ခုအား ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စစ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံု တယ္လီပို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ရ သည့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမန္မာတယ္လီပို႔ အပါအ၀င္ FISCA Enterprise ၊ MCC and Fourtune International ၊ Myanmar World Distribution ၊ Yadanabon Cyber Corporation ၊ ထူး၊ နိဗၺာန္၊ တာမိုးညဲ ခ်မ္းသာ ထြန္းေ၀သားႏွင့္ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ျပည္ပမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ႐ုရွားပိုင္ CBOSS Corpo-ration ၊ Maxinet of Australia ႏွင့္ Global Technology ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ Global Technology ကုမၸဏီသည္ ထိုင္းႏွင့္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစိုက္သည္ဟု ယူဆရသည္။
ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရွင္န၀ပ္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ရွင္း ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ ZTE ကုမၸဏီႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ IP Tel Sdn Bhd ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ မရၾကေၾကာင္း စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားမွတဆင့္ သိရသည္။
အိုင္တီ ကုမၸဏီ ၁၂ ခုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္းကို ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ သေဘာတူထားၾကသည္ဟု ျမန္မာတိုင္းစ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စစ္အစိုးရအား ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထုတ္လႊင့္သည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားကို ရတနာပံု တယ္လီပို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ပင္ရန္ ရွိသည္ဟုလည္း ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာသည္။
ေျမဧကတေသာင္း အက်ယ္အ၀န္းရွိသည့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔သည္ မႏၱေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးအစီအစဥ္ကိို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ေျမေနရာအက်ယ္အ၀န္း၏ ငါးပံုတပံုကို ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ့၀ဲလ္ႏွင့္ ဟတ္၀ဲလ္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာတယ္လီပို႔ႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပိုင္ Information Technology Central Services တို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကၿပီး ၎ဌာနမ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္လ်က္ ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္တာနက္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာအစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေမရိကန္အစိုးရ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒဏ္ခတ္
U.S Treasury Department/ ၃၀ ဇူလိုင္ ၂၀၀၈
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ အစိုးရ (သို႔) ျမန္မာစစ္အရာရွိမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ (၁၀) ခုကို ေငြ ေၾကးဆုိင္ရာ ဒဏ္ခတ္လိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံျခား ပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ံုးအဖြဲ႕မွ ဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထိုေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈသည္ (ကြယ္လြန္သူ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ) တြမ္လန္တို႔စ္၏ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ပိတ္ပင္ေရး ၂၀၀၈ ဥပေဒကို သမၼတ လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေန သည္။
ထုိဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စီးပြား ေရးအရေရာ ႏိုင္ငံေရးအရပါ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၊ ၎တို႔၏ အနီးစပ္ဆံုး မိသားစု၀င္မ်ား၊ စစ္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြအတြက္ အေရးပါသည့္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းတို႔ကို ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
“က်ေနာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖိႏွိပ္တဲ့ စစ္အစိုးရနဲ႔ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြကို ပုိၿပီးတင္းက်ပ္တဲ့ ေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈ လုပ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိင္ကလုန္းဒုကၡသည္ ေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔၊ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီေတြ ခြင့္ျပဳဖို႔ကို စစ္အစိုးရ ျငင္းဆန္လိုက္ တာဟာ ျပည္သူေတြကို အၾကင္နာမဲ့စြာ လစ္လ်ဴရႈထားတာကို ျပလိုက္တဲ့ ေနာက္ထပ္ ဥပမာ တခုပါပဲ”ဟု ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ံုးအဖြဲ႕၏ ဒါ႐ိုက္တာ အဒမ္ ေဂ် ဇူဘင္းက ေျပာ သည္။
ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအတြက္ အေရးႀကီး သည့္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး ႏွစ္ခုစလံုးကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစစ္အစိုးရပုိင္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ဳိးစုံတြင္ အက်ိဳးစီးပြား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။
ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈ၏ ရလာဒ္အျဖစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္၏ လက္ခဲြကုမၸဏီ ေလးခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ပတၱျမားအင္တာပ႐ိုက္စ္၊ ျမန္မာအင္ပါရီယယ္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ လိမိ တက္၊ ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ေရး လိမိတက္ႏွင့္ ျမ၀တီဘဏ္ လိမိတက္တို႔ကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးရံုးအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား။ အေမရိကန္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးမလုပ္ရန္ နာမည္ပ်က္ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။
ယခုေငြေၾကး ပိတ္ဆို႔မႈထဲတြင္ စစ္အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အမွတ္ (၁) သတၳဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၂) သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အမွတ္ (၃) သတၳဳတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔ကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားသည္။ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ သမ၀ါ ယမ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရျဖစ္ေစ စစ္အစိုးရ၏ အရာရွိတဦးျဖစ္ေစ၊ အရာရွိမ်ားျဖစ္ေစ တိုက္႐ိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပိုင္ဆိုင္ မႈမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအား ပိတ္ဆို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ သမၼတအမိန္႔ (၁၃၄၆၄) အရ အေရးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ကလည္း ျမန္မာအစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းသံုးခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ပုလဲလုပ္ငန္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို သမၼတအမိန္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁၃၄၆၄) အရ သမၼတဘုရွ္က ပိတ္ဆို႔ ခဲ့သည္။
အဆုိပါ ေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈ ဥပေဒသစ္အရ အေမရိကန္ တရားစီရင္ေရးက သတ္မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အေမရိကန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး မလုပ္ရန္ နာမည္ပ်က္ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔စာရင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္အားလုံး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအလုံးစုံကို ပိတ္ဆို႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား၊ မည္သည့္ အေမရိကန္လုပ္ငန္း ေအဂ်င္စီမ်ားမဆို ဘ႑ာေရး အရျဖစ္ေစ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈအရျဖစ္ေစ တားျမစ္သည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရအား အဓိက ေထာက္ပံ့ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို စနစ္တက် ဖိႏွပ္ေနသည့္ စစ္အစိုးရကို အထူးေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအား သိရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ။

ျမန္မာကုန္စည္ အေမရိကန္တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္သည့္ဥပေဒကုိ သမၼတက သက္တမ္းတုိး
Agencies/ ၃၀ ဇူလိုင္ ၂၀၀၈
အေမရိကန္သို႔ ျမန္မာကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒကို သမၼတေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလ်ဴ ဘုရွ္က သက္တမ္းတိုးလိုက္ ၿပီး ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွတဆင့္ တင္သြင္းမႈကို ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒအသစ္ကိုလည္း လက္ မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳလိုက္သည္။
သမၼတဘုရွ္က “အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္မႈကို အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္တယ္ ဆိုတာကို ျမန္မာစစ္အစိုးရကို က်ေနာ္တို႔ အသိေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္အရာရွိႀကီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္(သို႔) ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား အပါ အ၀င္ ကုမၸဏီ (၁၀) ခုကို ဘ႑ာေရးအရ ပိတ္ပင္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ခုတြင္ သမၼတဘုရွ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဥပေဒ The Burmese Freedom and Democracy Act အား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကြယ္လြန္သူ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း မစၥတာ တြမ္လန္းေတာ့စ္က Block Burmese JADE Act ေခၚ အဆိုပါ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ၂၀၀၇ ခု၌ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနၿပီး ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံျခားေငြ အဓိကရွာေပးေနသည့္ လမ္း ေၾကာင္းတခုျဖစ္သျဖင့္ ယခု ဥပေဒအသစ္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအတြက္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ နစ္နာေစမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား အေမရိကန္ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာ ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွတဆင့္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအား အသံုးျပဳေနမႈကိုလည္း ယခု ဥပေဒသစ္အရ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ဥပေဒမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုသာ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမရွိေၾကာင္း သမၼတအိမ္ေတာ္ ေျပာခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး ဒါနာပရီႏိုက ထပ္မံေျပာဆိုသည္။
ေျပာခြင့္ရအမ်ဳိးသမီး ဒါနာပရီႏိုက “စစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးဖို႔ အေမရိကန္က သီးသန္႔ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့အျပင္ အျခားႏိုင္ငံေတြကလည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့အတြက္ ဒီပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈဟာ ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ေနတဲ့ သူေတြကိုသာ ဦးတည္တာပါ။ ဖိႏွိပ္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူ (၁) ေထာင္လွ်င္ (၇) ဦးႏႈန္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံေနရ
ပီတာေအာင္/ ၃၀ ဇူလိုင္ ၂၀၀၈

ေဒါက္တာစန္ဂန္ (၀ဲ) အား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ (FCCT) တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ေတြ႕ရစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းေစသည့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ဗိုင္းရပ္ကူးစက္ခံေနသူ အေရအတြက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေသာ္လည္း လူ (၁) ေထာင္လွ်င္ (၇) ဦး ကူးစက္ခံေန ရဆဲျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ ယူအန္ေအ့ဒ္စ္ (UNAIDS) အဖြဲ႔၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံေနရသည့္ အရြယ္ေရာက္သူႏွင့္ ကေလးဦးေရသည္ ၂၀၀၁ ခုတြင္ (၃၀၀,၀၀၀) ခန္႔ ရွိရာမွ ၂၀၀၇ခု၌ (၂၄၀, ၀၀၀) ခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္ဟု ယမန္ ေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသုိ႔က်ဆင္းသြားရျခင္းသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၌ ကူးစက္မႈ က်ဆင္းသြား၍ ျဖစ္သည္ဟု ယူအန္ေအ့ဒ္စ္အဖြဲ႔ ေဒသတြင္းအစီစဥ္ အႀကံေပးပုဂိၢဳလ္ ေဒါက္တာစန္ဂန္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း၌ ယေန႔နံနက္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေခတ္ၿပိဳင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။
၎က “ေဆးခန္းေတြက ရရွိတဲ့ စာရင္းေတြအရ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေတြမွာ ကူးစက္မႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားတာျဖစ္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးေလးႏွစ္အတြင္းမွာ အဲဒီအုပ္စု အၾကားမွာ (၂.၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကေန (၁) ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ထိ က်ဆင္းသြား တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဒသတြင္းမွာေတာ့ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ကူးစက္ ႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ေနတုန္းပဲ” ဟု ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ (၁) ေထာင္လွ်င္ (၇) ဦး အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း၊ အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၂၄) ႏွစ္အၾကား လူငယ္အမ်ဳိးသမီး (၁) ေထာင္လွ်င္ (၆) ဦးႏွင့္ လူငယ္အမ်ဳိးသား (၁) ေထာင္လွ်င္ (၇) ဦးႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ အိ္တ္ခ်္အိုင္ဗီြေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၂၄,၀၀၀) ဦး ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
အာရွ ေဒသတခုလံုး၌ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံေနရသူေပါင္း (၅) သန္းရွိၿပီး တကမၻာလံုး၌ (၃၃) သန္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအၾကား ကြန္ဒံုးသံုးဆြဲမႈ ပိုမိုမ်ားျပား လာေၾကာင္း ယူအန္ေအ့ဒ္စ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ။

လယ္သမားမ်ား ဓာတ္ေျမၾသဇာ အခက္အခဲျဖစ္
NEJ/ ၃၀ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
ယခုႏွစ္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာသီ၌ လယ္သမားအမ်ားစု စုိက္ခင္းထဲသုိ႔ ထည့္မည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၀ယ္ယူ ရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္၍ နီးစပ္ရာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) အဖဲြ႕မ်ားထံ အကူအညီေတာင္းထားၾကေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။
လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ထံုးဘူးက်ေက်းရြာအုပ္စု ဘီတြတ္ေက်းရြာမွ လယ္သမားတဦးက “အစိုးရက ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ ပုလဲဓာတ္ေျမၾသဇာက အိတ္အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး လယ္သမား တိုင္းမရလို႔ အခက္ေတြ႔ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။
=ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ယခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ မ်ဳိးစပါးအခက္အခဲေၾကာင့္ အခ်ိန္ေနာက္က်မွ စပါးစိုက္ႏိုင္ၿပီး တမန္းညက္ေအာင္ မထြန္ႏိုင္သည့္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ လယ္သမားက ရွင္းျပသည္။

က “ အခ်ိန္ေနာက္က်ေတာ့ လယ္ထဲမွာ တမန္းညက္ေအာင္ မထြန္ႏိုင္ဘူး။ ျမက္ေတြ မပုတ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ စိုက္ၿပီးေနာက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထည့္ဖို႔ လိုလာတယ္။ က်ေနာ့္လယ္ဆိုရင္ တဧက (၃) အိတ္ေလာက္ ထည့္ရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြက မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ လပြတၱာၿမိဳ႕ေပၚ တက္ၿပီး အန္ဂ်ီအို အဖဲြ႕ေတြကို တနည္းနည္းနဲ႔ အကူအညီေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္။ ကူညီ တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ စပါးေပၚခ်ိန္ စပါး ျပန္ေပးရတာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္” ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါ လယ္သမားကဲ့သုိ႔ အျခားရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားလည္း လာေရာက္အကူအညီ ေတာင္းခံ ထားျခင္းမ်ိဳး ရွိေၾကာင္း လပြတၱာာၿမိဳ႕ေပၚ၌ ႐ံုးစိုက္ထားသည့္ အန္ဂ်ီအိုတခုမွ တာ၀န္ခံတဦးက ေျပာသည္။
ယခုလက္ရွိ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ နယ္စပ္သြင္း ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို အေကာက္ခြန္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ျပဳခဲ့ရာတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ မပါ၀င္သည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ဇူလိုင္ (၂၈) ရက္ ေပါက္ေစ်း ေရႊေတာင္ အပင္အားတိုးေဆး ပုလဲဓာတ္ေျမၾသဇာ တအိတ္ (၃၁,၃၀၀) က်ပ္၊ ဓူ၀ံတံဆိပ္က (၃၁,၅၀၀) က်ပ္၊ သံကြင္းတံဆိပ္က က်ပ္ (၄၀,၀၀၀) အထိ ေစ်းေပါက္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ တအိတ္ က်ပ္ (၂၅,၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက ျမင့္တက္လာ ေၾကာင္း၊ အသီးအားတိုးေဆး တီစူပါ (၁၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တအိတ္ (၁၃,၈၀၀) က်ပ္၊ (၁၂) ရာခိုင္ ႏႈန္းက (၁၂,၅၀၀) က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းရွိၿပီး ကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိမူ အခ်ိဳးအစားလိုက္ၿပီး က်ပ္ (၅၀,၀၀၀) မွ (၂၂,၀၀၀) အထိ ေစ်းေပါက္ေနသည္။
ဓာတ္ေျမၾသဇာ အခက္အခဲ မေပၚခင္ကတည္းက လယ္ထြန္စက္ အခက္အခဲ၊ ေလာင္စာဆီ အခက္ အခဲ၊ မ်ိဳးစပါးအခက္အခဲႏွင့္ ရရွိသည့္ မ်ိဳးစပါးမ်ား အပင္မေပါက္သည့္ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အတြက္ လယ္သမားအမ်ားအျပားသည္ လယ္ေျမအမ်ားစုကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္း မရွိၾကဘဲ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း ဓာတ္ေျမၾသဇာျပႆနာ ထပ္ဆင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဓာတ္ေျမၾသဇာ တင္သြင္းရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းသား ေအာင္သက္မန္း ပိုင္ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီသည္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေစ်းကြက္ေ၀စုကို လည္း အႀကီးမားဆံုး ရရွိထားသူျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္စပါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ပထမဆုံး နာဂစ္ရန္ပုံေငြ ဟစ္ေဟာ့႐ႈိးပြဲ
NEJ/ ၃၀ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈

နာဂစ္ရန္ပံုေငြ ရွာမည့္ နာမည္ႀကီး ဟစ္ေဟာ့အဆုိေတာ္ အခ်ဳိ႕
နာဂစ္အတြက္ ရန္ပုံေငြရရွိေစရန္ ျမန္မာ့ပထမဆုံး ဟစ္ေဟာ့ အဆုိေတာ္မ်ား တစုတေပါင္းတည္း ပါ၀င္ၾကမည့္ ဟစ္ေဟာ့ပြဲကုိ ၾသဂုတ္ (၃) ရက္ သု၀ဏၰ အမ်ဳိးသားအားကစား႐ုံ၌ က်င္းပျပဳ လုပ္မည္။
ဟစ္ေဟာ့ေတးဂီတျဖစ္ေသာ္လည္း နာဂစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ပုံေငြ ရွာသည့္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ သီဆုိ ဟန္မ်ား၊ ကခုန္မႈပုံစံမ်ား၊ စင္ေပၚက ပရိသတ္ကုိ ႏႈတ္ဆက္ဟန္ကစ၍ ေႏြးေထြးမႈ က႐ုဏာအျပည့္ ပုံစံျဖင့္ သီဆုိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဟစ္ေဟာ့ အဆုိေတာ္မ်ားက အခေၾကးေငြမယူဘဲ တဦးလွ်င္၊ အဖြဲ႕တဖြဲ႕လွ်င္ သီခ်င္း (၂) ပုဒ္ သီဆုိေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။
ပါ၀င္သီဆုိၾကမည့္သူမ်ားမွာ မ်ဳိးေက်ာ့ၿမိဳင္၊ စုိင္းစုိင္းခမ္းလႈိင္၊ ရဲေလး၊ ရသ၊ ေစာညီညီ (too big)၊ အနဂၢ၊ ဘာဘူ၊ သားစုိး၊ J-me၊ ၾကက္ဖ၊ထြန္းထြန္း(Example)၊ မုိးမုိး၊ လင္းလင္း၊ ေက်ာ္သူစုိး၊ ခ်မ္းေအး၀င္း၊ ဘုိေလး (ယုန္ေလး)၊ လင္းပင္ဟိန္း၊ ေဂ်ာက္ဂ်က္၊ Wai လွ်ံ၊ အာဘြိဳင္း၊ ၀ုိင္းစုခိုင္ သိန္း၊ နန္းဆုရတီစုိး၊ ျပည့္ဖူးခုိင္၊ စႏၵီျမင့္လြင့္၊ သီရိေဆြ၊ သဇင္၊ No (ရီမြန္+ရတနာ)၊ Cartoon၊ Blueberry၊ Cyclone၊ Double Beatz၊ Project #1 စသည္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၀င္ေၾကးမ်ားကုိ (၈,၀၀၀) ႏွင့္ (၅,၀၀၀) သတ္မွတ္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ စိတ္ေျဖသိမ့္မည့္ သီခ်င္းမ်ားကုိ သီဆုိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟစ္ေဟာ့ အဆုိေတာ္ အနဂၢက ေျပာသည္။
ဟစ္ေဟာ့ေတးဂီတ အဆုိရွင္မ်ား အေနျဖင့္ နာဂစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔ ေရးစပ္ထားၾကသည့္ သီခ်င္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ သီဆုိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟစ္ေဟာ့ လူငယ္ (၂၀) တို႔က အထူး ေရးဖြဲ႕ထားေသာ သီခ်င္းတပုဒ္ကိုလည္း စီစဥ္တင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရးသူမွ မိမိေရးေသာ သီခ်င္းပုိဒ္ကုိ ကုိယ္တုိင္သီဆုိသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္က ေျပာသည္။
ျမန္မာ့ဟစ္ေဟာ့ အဆိုေတာ္မ်ားကို အစိုးရက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိၿပီး အက္ဆစ္ဟစ္ေဟာ့အဖြဲ႕မွ အဆိုေတာ္ ေဇယ်ာေသာ္ကို ယခုအခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးထားဆဲျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ နာဂစ္ရန္ပုံေငြ ဟစ္ေဟာ့ပြဲတြင္လည္း အစိုးရကေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္ဟု ဟစ္ေဟာ့အသိုင္းအ၀န္းက ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ။

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက ဖမ္းဆီးတ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္ယူ
NEJ/ ၃၀ ဇူလိုင္ ၂၀၀၈
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ သိႏၶီၿမိဳ႕နယ္ ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကုန္သည္မ်ားက ထုတ္ယူေနၾကေၾကာင္း နယ္စပ္ကုန္သည္ အသိုင္းအ၀န္းက ေျပာသည္။
၂၀၀၆ ခု ဧၿပီအတြင္း (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ဖြင့္စဥ္ကာလအတြင္း ကုန္ကားမ်ား ဆင္းခြင့္ မရဘဲ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ ရက္အေတာ္ၾကာ စုၿပံဳထားၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ဘက္ ျပန္ဆင္းခ်ိန္တြင္ အပိုသယ္လာသည့္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္၊ အမ်ိဳးအမည္၊ အေရအတြက္ စာရင္းလိမ္ၿပီး အခြန္မေဆာင္ဘဲ သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို ကား (၉၉) စီးႏွင့္အတူ ၂၀၀၆ ခု ေမ (၅) ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း သိႏၶီၿမိဳ႕နယ္ ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ရမခ လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားက စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ နကသအရာရိွမ်ား အပါအ၀င္ ကုန္သည္မ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ ကားသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕ကုန္သည္မ်ားလည္း ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ခဲ့ကာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကေမာက္ကမမ်ား လအေတာ္ၾကာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။
ကုန္ပစၥည္းပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕လည္း မိမိပစၥည္းပါဟု ၀န္ခံထြက္ဆို ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ပိုင္ရွင္မဲ့အျဖစ္ သိမ္းယူထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို ေလလံတင္ ေရာင္း ခ်ၿပီး အခ်ိဳ႕ကုိ ရမခက ထုတ္ယူသြားခဲ့ကာ ယခုေနာက္ဆံုး လက္က်န္ပစၥည္းမ်ားကို ရမခႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကုန္သည္မ်ားက ထုတ္ယူေနသည္ဟု နယ္စပ္ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။
၎က “က်န္ေနတာက ကုန္မာပစၥည္းေတြလိုမ်ိဳးပဲ။ လူသံုးကုန္ေတြ၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြလိုမ်ိဳးေပါ့။ ကားတစီးစာ အဲဒီတုန္းက ေစ်းနဲ႔ကို သိန္း (၅၀၀) အထက္ မွာ ရိွတယ္။ အခုဆို ေစ်းေတြတက္ေတာ့ သိန္း (၁,၅၀၀) ေလာက္ ရိွေနၿပီ။ အဲဒါကို ပိုင္ရာဆိုင္ရာက တဆင့္ ရမခကို ဘာရန္ပံုေငြ၊ ညာရန္ပံုေငြဆိုၿပီး သိန္း (၂၅၊ ၃၀) ထည့္လိုက္ရင္ ကားတစီးတိုက္စာ ထုတ္လို႔ရၿပီ။ ေနာက္တခုက က်မ္းကိ်န္တာေပါ့။ ကိုယ့္ရဲ႕ ပစၥည္းေတြပါဆိုၿပီး တရား႐ံုးမွာ က်မ္း က်ိန္ၿပီး ဒဏ္ေၾကးေဆာင္တာရယ္၊ ေပးကမ္းရတာေတြရယ္ သိန္း (၇၀၊ ၈၀) ေလာက္ရင္းၿပီး ပစၥည္းေတြ ျပန္ထုတ္ပဲ။ ဘယ္ကားနဲ႔ ဘာပစၥည္းေတြ ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သူ႔ဇစ္ျမစ္ေတာ့ သိဖို႔ လိုတာေပါ့။ ဒါလည္း စာေရးေတြ၊ ဘာေတြကေန လိုက္လို႔ရတာပဲ” ဟု ေျပာသည္။
ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ကား (၉၉) စီးႏွင့္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္မ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ရမခႏွင့္ နီးစပ္ သူမ်ားကိုသာ လက္သိပ္ထိုး ေရာင္းခ်လိုက္ၿပီး ၂၀၀၇ ခု ႏို၀င္ဘာတြင္ ဖေယာင္းမ်ားကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုမူ ရမခ၌ တပ္စိုက္ခင္းမ်ား၊ လယ္ေျမမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုန္သည္က ေျပာသည္။
ပစၥည္းပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္မထုတ္ရဲသျဖင့္ အျခားကုန္သည္မ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ကလိမ္ကက်စ္က်ကာ ထုတ္ယူေနမႈကို သိသိႀကီးႏွင့္ ၿငိမ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ပစၥည္းပိုင္ရွင္ ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။
၎က “အဲဒီမွာ လယ္ယာသံုးပစၥည္းေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြကို နာဂစ္ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရးေတြမွာ သံုးလိုက္စမ္းပါ။ က်ေနာ္တို႔ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံတယ္။ အခုေတာ့ အဖမ္းခံရမွာေၾကာက္လို႔ သြားၿပီး မ်က္ႏွာမျပရဲတာကို အခြင့္ေကာင္းယူ လုပ္ေနတာ” ဟု ေျပာသည္။
ကုန္သြယ္မႈစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ အဆိုပါ ကား (၉၉) စီးတိုက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ လက္က်န္ပစၥည္းမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကုန္သည္မ်ားက ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ထုတ္ယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံကုန္သည္ မ်ားက ေျပာသည္။ ။

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ေငြေခ်းသည့္အမႈ စစ္ေတာ့မည္
Agencies/ ၃၀ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ ရွင္နာ၀ါထရာက ၎အာဏာရွိစဥ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေငြထုတ္ ေခ်းခဲ့မႈ အ႐ႈတ္အရွင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းတရား႐ံုးခ်ဳပ္က ၾကားနာစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔သေဘာတူလိုက္သည္။
“စံုစမ္းစစ္ေဆးသူေတြ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ စြပ္စြဲမႈေတြဟာ ၾကားနာစစ္ေဆးဖို႔ ခိုင္လံုလို႔ တရား႐ံုးက အခုလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ” ဟု တရားသူႀကီး ပန္ယာ ဆူထိဘိုဒီက တရား႐ံုး၌ေျပာသည္။ အမႈကို ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ စတင္ၾကားနာမည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ၾကသည္။
ထိုင္းသြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္မွ ျမန္မာစစ္အစိုးရသို႔ ထုတ္ေခ်းခဲ့သည့္ ေငြမ်ားသည္ မစၥတာ တပ္ဆင္၏ Shin Satellite ၿဂိဳလ္တုကုမၸဏီမွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၀၆ ခု အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ေထာက္ခံေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက စြပ္စြဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ Shin Satellite ကုမၸဏီမွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမို၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ထိုင္းသြင္း ကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္မွ ျမန္မာသို႔ ထုတ္ေခ်းမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၉) သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ညီမွ် ေသာ ထိုင္းဘတ္ေငြ သန္း (၃,၀၀၀) အစား သန္း (၄,၀၀၀) ထုတ္ေပးရန္ မစၥတာတပ္ဆင္က ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက စြပ္စြဲသည္။
Shin Satellite ကုမၸဏီသည္ မစၥတာတပ္ဆင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ရွင္းေကာ္ပိုေရးရွင္း တယ္လီ ကြန္အုပ္စု၏ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စကၤာပူအစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္ေန ေသာ Temasek Holdings သို႔ အခြန္လြတ္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈဆီသို႔ ဦးတည္ သြားခဲ့ သည္။
အဆိုပါအမႈသည္ မစၥတာတပ္ဆင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၎၏ဇနီးအား ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမကြက္တခုကို ေပါက္ေစ်း၏ သံုးပံုတပံုခန္႔ျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိေရး၌ အာဏာအလြဲသံုးမႈ အပါအ၀င္ အဂတိမႈမ်ား အနက္ တခုျဖစ္သည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရသို႔ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေငြထုတ္ေခ်းမႈအား ၾကားနာရန္ ယေန႔ သေဘာ တူခဲ့ေသာ တရား႐ံုးသို႔ မစၥတာတပ္ဆင္ႏွင့္ ၎၏ေရွ႕ေနမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။ ။

ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေငြေခ်းသည့္ကိစၥ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္ကို တရားစြဲမည္

30 July 2008
ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္ ရွင္နာ၀ပ္အေပၚ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ စြဲခ်က္အသစ္တင္ထားတာကို ၾကားနာဖို႔ ထုိင္းတရား ႐ံုးခ်ဳပ္က သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။ထိုင္းထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ကေန ျမန္မာအစိုးရကို အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းနဲ႔ ေငြေခ်းဖို႔ အတည္ျပဳခဲ့တာဟာ သူ႔ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားအတြက္လုပ္ခဲ့တာလို႔ အစိုးရစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတခုက စြပ္စြဲထားတာပါ။ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ေခ်းေငြနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္ က မစၥတာတက္ဆင္မိသားစုပိုင္ ရွင္းၿဂိဳဟ္တုကုမၸဏီကေန ပစၥည္းကိရိယာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက၀ယ္ယူဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါတယ္။
အမႈအတြက္ ပထမဆံုးၾကားနာပြဲကို စက္တင္ဘာလလယ္မွာလုပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
သူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္းျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတ့ဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစြဲခ်က္ အမ်ားအျပားကို မစၥတာ တက္ဆင္ ရင္ဆုိင္ေနရရပါတယ္။ သူ႔အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ေအာင္ဘာေလထီ စဖြင့္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ထီနဲ႔ဆိုင္တဲ့ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ရွိ-မရွိ မစၥတာတက္ဆင္အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ၄၇ ေယာက္တို႔ကို ၾကားနာစစ္ေဆးဖို႔ တနလၤာေန႔ကပဲ တရား႐ံုး ခ်ဳပ္က သေဘာတူခဲ့ပါေသးတယ္။
မစၥတာတက္ဆင္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ရာထူးကျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ မေလ်ာ္မကန္ျပဳက်င့္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

ေဘာစနီးယားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ရာဒိုဗန္ ခရာဒစ္ရွ္ကို ICC မွာ ႐ံုးတင္ေတာ့မည္
30 July 2008
ေဘာ္စနီးယား-ဆာ့ဘ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ရာဒုိဗန္ ခရာဒစ္ရွ္ဟာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ စြဲခ်က္ေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ အတြက္ The Hague ၿမိဳ႕က ကုလသမဂၢရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္တရားခံု႐ံုးကို ေရာက္သြားပါၿပီ။
ခရာဒစ္ရွ္ဟာ ဆားဘီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဘဲလ္ဂရိတ္ၿမိဳ႕ကေန ဗုဒၶဟူးေန႔မနက္ လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာ နယ္သာလန္ကို ေလယာဥ္နဲ႔ ေရာက္သြားတာပါ။ ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ၀ရမ္းေျပးေနခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္မွာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဘဲလ္ဂရိတ္မွာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ ပါတယ္။
ခရာဒစ္ရွ္ဟာ ကမာၻမွာ အလိုအရွိဆံုး ၀ရမ္းေျပးေတြထဲက တဦးပါ။ ေဘာ္စနီးယားၿမိဳ႕၊ ဆရီဘရန္နီကာမွာ မူစလင္အမ်ဳိးသားနဲ႔ ေယာက္်ားေလး ၈၀၀၀ ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာမွာ သူပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိတယ္ဆိုၿပီး လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ရာဇ၀တ္ တရားခံု႐ံုးက သူ႔အေပၚ စြဲဆိုထားတာပါ။

အေမရိကန္ အေရးယူမႈစာရင္းမွာ စစ္အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ ထပ္မံထည့္သြင္း
30 July 2008
ဦးေအာင္လြင္ဦး -
ဒီမုိကေရစီကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈေတြ လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေနာက္ထပ္ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေၾကျငာလုိက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာစစ္အစုိးရပုိင္ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေနာက္ထပ္တုိးျမႇင့္ အေရးယူတာေတြ လုပ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါ။ ဒီေတာ့ အခုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြက ျမန္မာစစ္အစုိးရနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ဘယ္လုိမ်ား သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္ပါသလဲ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ ဦးေမာ္သန္း ကုိ ဦးေအာင္လြင္ဦးက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ျမန္မာစစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာတဲ့ ေနရာမွာ မေန႔ကဆုိရင္လည္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာစစ္အစုိးရပုိင္ လုပ္ငန္းေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမယ့္ အမည္စာရင္းထဲမွာ ေနာက္ထပ္ ထည့္သြင္းလုိက္တာပါ။ အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ လီမိတက္ နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းတုိ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ေက်ာက္မ်က္၊ ဘဏ္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ အဓိက ပစ္မွတ္ထား အေရးယူခဲ့တာပါ။ ဒီအထဲမွာ၊ Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Company Ltd., Myawaddy Trading Ltd., နဲ႔ Myawaddy Bank Ltd., စတဲ့ လုပ္ငန္း ၄ ခု တုိ႔အျပင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း အမွတ္ - ၁၊ ၂၊ ၃၊ ေနာက္ သမ၀ါယမ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းတုိ႔ကုိလည္း အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မယ့္ စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းခဲ့တာပါ။ ဒါဟာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖိႏွိပ္မႈေတြလုပ္ေနတဲ့ အစုိးရအတြက္ ၀င္ေငြရေပါက္ရလမ္းေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔ဖုိ႔ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ပစ္မွတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာ အထိ ထိေရာက္မႈ ရွိႏုိင္မလဲဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ရဲ႕ အျမင္ကုိ က်ေနာ္ ေမးၾကည့္ပါတယ္။
"အဲဒါက ရွင္းပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ပုိ႔ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အဓိက ၀င္ေငြက ေက်ာက္စိမ္းတုိ႔၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြတို႔ ေပါ့ေလ။ အစုိးရက လုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြေပါ့။ အစုိးရက သူပဲ reserved လုပ္ထားတယ္။ သူပဲ ကိုင္ႏုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ ကုမၼဏီေတြ ကိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ အဲဒါေတြ ကိုင္ရင္ေတာ့ အစုိးရ ေကာ္ပေရးရွင္းေတြ ပိုၿပီး ထိခုိက္မွာေပါ့။ တုိင္းျပည္အေနနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းေတြ ေပၚမွာ အမွီျပဳရတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္၀င္ေငြ ပိုထိခုိက္တာေပါ့။"
ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလုိ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈေတြဟာ အက်ဳိးထက္အျပစ္သာျဖစ္ေစတယ္ဆုိၿပီး လက္မခံလုိသူေတြရွိၾကသလုိ၊ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ကုိယ္တုိင္ကလည္း တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုကုိသာ ထိခုိက္နစ္နာေစတယ္ ဆုိၿပီး တုန္႔ျပန္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးေမာ္သန္း ကေတာ့ အခုလုိ သုံးသပ္ပါတယ္။
"တုိက္ရုိက္ထိခုိက္မွာကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္ပေရးရွင္းေတြ ေပါ့ေလ။ ႏုိင္ငံပုိင္ ေကာ္ပေရးရွင္းေတြဆုိတာက အစုိးရနဲ႔ ဆုိင္တာေပါ့ေလ။ သူတုိ႔မွာေတာ့ တုိက္ရုိက္သြားၿပီး ထိခုိက္မွာေပါ့။ သူတုိ႔ေပၚမွာ မွီေနတဲ့ ျပည္သူကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ အေနနဲ႔ ထိခုိက္မယ္။ ေနာက္တခုက ႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ရေပါက္ရလမ္း၊ ၀င္ေငြ ရေပါက္ရလမ္းက ဒီေကာ္ပေရးရွင္းေတြေပၚမွာမွီရတယ္ဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံလည္းပဲ ထိခုိက္မွာပါပဲ။ ဒီေကာ္ပေရးရွင္းအေနနဲ႔ အဓိကအားျဖင့္ လႈပ္ရွားတဲ့ေနရာမွာ၊ ျပည္ပနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ေနရာမွာ အဓိက တံခါးေပါက္လုိ ျဖစ္ေနတာ။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ဒီေကာ္မတီႀကီးက ဂိတ္ေပါက္လို ျဖစ္ေနတာ။ က်န္တဲ့ စီးပြားေရးကေတာ့၊ ပုဂၢလိက က႑ကေတာ့ ဒီေလာက္ ထိခိုက္မယ္မထင္ပါဘူး။"
ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာစစ္အစုိးရအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြ လုပ္ေနတဲ့အထဲမွာ အျပင္းထန္ဆုံးလုိ႔ ဆုိရမယ့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ဆုိသလုိပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံထဲ တင္သြင္းတာေတြကုိ တုိးျမႇင့္ပိတ္ပင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းတရပ္ကုိလည္း သမၼတ ေဂ်ာ့ဂ်္ ဘုရွ္ က မေန႔ကပဲ လက္မွတ္ ေရးထုိး အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမွာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေတြကုိ တတိယ ႏုိင္ငံေတြက တဆင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံထဲ တင္သြင္းတာေတြကုိ တားျမစ္ထားတာမ်ဳိး မရွိပဲ ျဖစ္ေနရာက အခုေတာ့ အဲဒီလုိပါ တင္သြင္းခြင့္ မရွိေတာ့တဲ့ ဥပေဒသစ္ တရပ္ကုိ ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးေမာ္သန္း ကေတာ့ ဒီဥပေဒသစ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခုလုိ ျမင္ပါတယ္။
"ႏုိင္ငံျခားကို ဒီေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထြက္ေပါက္က ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက အကုန္လံုး အေမရိကန္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ထိခုိက္မယ္ေပါ့။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ဘူး၊ အေမရိကန္ တႏုိင္ငံထဲဆုိရင္ ေတာ့ ထိခုိက္မႈက သက္သာမွာေပါ့။ ျမန္မာႏုိင္ငံက အာစီယံ အဖဲြ႔၀င္တုိ႔ ျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒီကလည္း ထြက္ႏုိင္တယ္။ သို႔မဟုတ္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတြက ထြက္ေပါက္ရွိေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ ထိခုိက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္ ျပည္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္က ကမၻာ့ ေစ်းကြက္မွာ တစိတ္တပုိင္းပဲ ရွိတာ။ ဥပမာ ဥေရာပသမဂၢလုိ၊ တရုတ္ ျပည္ပႀကီးတုိ႔လုိ၊ ေရနံႏုိင္ငံေတြလုိ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံေတြလုိ အဲဒီလုိ ေစ်းကြက္ေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ အကုန္လံုးက အေမရိကန္နဲ႔ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ပါတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ နာမွာေပါ့။"
စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလထဲတုန္းကလည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အလားတူ ဒဏ္ခတ္အေရးယူဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာမ်ဳိး ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ျမန္မာ စစ္အစုိးရ အတြက္ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြရေနတဲ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပုလဲလုပ္ငန္း တုိ႔ကုိ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မယ့္ စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မ်ားကို က်န္းမာေရး နယ္လွည့္ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္
30 July 2008
Lisa Schlein’s Report in Burmese -
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေမလဆန္းက တုိက္ခတ္သြားတဲ့ နာဂစ္ဆုိင္ကလုံးမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဒုကၡ
ေရာက္ခဲ့သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔
လုိအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးကုသမႈေတြကို ႏုိင္ငံတကာ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားဆုိင္ရာ
အဖြဲ႕ (အုိင္အုိအမ္) က က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြက ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္လို႔
အိုင္အုိအမ္က ေျပာပါတယ္။ အုိင္အုိအမ္ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕ကေန ဗြီအုိေအ
သတင္းေထာက္ လီဆာ ရွလုိင္း (Lisa Schlein) သတင္းေပးပုိ႔ထားတာကုိ
ဦးေရာ္နီညိမ္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းၿပီး ခရီးသြားဖုိ႔ ခက္ခဲလွတဲ့ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ
မုန္တုိင္းသင့္ေနရာေတြက အသက္မေသ က်န္ရစ္သူ ဒုကၡသည္ေတြဆီ ေရာက္ေအာင္
သြားႏုိင္ဖို႔အတြက္ အလြယ္တကူ ေရြ႕ရွားႏုိင္တဲ့ ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြ
(Mobile Medical Teams) ကို အရင္ဖြဲ႕စည္းရပါတယ္လို႔ အုိင္အုိအမ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ
ယြန္း ဖိလစ္ ေရွာက္ေဇ (Jean -phillippe Chauzy) က ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ
ေရြ႕ရွားေဆးကုသေရး အဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြဟာ ျမစ္ေခ်ာင္း က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္းေတြ
ၾကားမွာ ေရေၾကာင္းလမ္းကို အေတာ္ေလး ရွာေဖြၿပီး သြားခဲ့ၾကရတယ္လုိ႔ သူက ဆိုပါ
တယ္။ သူေျပာျပတာကေတာ့ …
"က်ေနာ္တုိ႔လုပ္တာက တကယ္တမ္းမွာ အေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အင္ဂ်င္ေအာက္ထုိင္ေရာ၊ အေပၚထုိင္ေရာ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးပါတဲ့ ဇုိးဒီယက္ဆုိတဲ့ ရာဘာေလွ
ေတြ တစုတေ၀းႀကီးနဲ႔ ျမစ္ေတြ ေခ်ာင္းေတြထဲ ဟုိရြာ၀င္ ဒီရြာထြက္နဲ႔ အႏွံ႔သြားခဲ့ၾကတဲ့
အတြက္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆးပစၥည္းကိရိယာေတြကို
ရြာစဥ္ရြာတုိင္း သြားေလရာ ယူသြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါက က်ယ္ျပန္႔လွတဲ့ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းႀကီးထဲက အစိတ္အပိုင္းတခုပါ။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ
ေဆးေပးခန္းေတြ လုံးလုံးပ်က္စီးသြားတဲ့ ရြာေတြမွာ ယာယီတဲေတြထုိးၿပီး ေဆးခန္း
ဖြင့္ခဲ့ၾကတာ တဲေဆးခန္း ၁၅ ခု ဖြင့္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။"
အခုအခ်ိန္အထိ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲလွတဲ့ ေက်းရြာ
ေပါင္း ၃၂၇ ရြာက လူနာေပါင္း ၂၅,၀၀၀ နီးပါးကို အုိင္အိုအမ္ရဲ႕ ေရြ႕ရွားေဆးကုသေရး
အဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ေပးခဲ့ႏုိင္ပါၿပီ။ နာဂစ္မုန္တုိင္း
ဟာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရဲ႕ ေဆး႐ုံေဆးခန္းအားလုံးရဲ႕ ၇၅% ကို ေခ်မြ
ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့တာပါ။ မသန္႔တဲ့ေသာက္ေရ၊ မသန္႔တဲ့အစားအေသာက္ေတြေၾကာင့္
လူေတြဟာ မက်န္းမမာေတြျဖစ္၊ အမိုးအကာ မလုံမၿခဳံနဲ႔ အ၀တ္အစား မေလာက္ငတာ
ေတြျဖစ္၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔မႈ ပရမ္းပတာေတြျဖစ္နဲ႔ လူေတြဟာ မုန္တုိင္းသင့္ေ၀ဒနာ
မ်ဳိးစုံကို အျပင္းအထန္ ခံစားေနၾကရတယ္လို႔ ယြန္း ဖိလစ္ ေရွာက္ေဇကပဲ ေျပာျပပါ
တယ္။
အသက္မေသ က်န္ရစ္ၾကတဲ့ မုန္တုိင္းသင့္ဒုကၡသည္ေတြဟာ ဘ၀တသက္တာမွာ
ဘယ္လုိမွ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အျဖစ္ဆုိးႀကီးကို ႐ုတ္တရက္ ဆုံေတြ႕လိုက္ရတဲ့ အေတြ႕
အႀကဳံက စိတ္ႏွလုံး ထိခုိက္ေၾကမြသြားရတဲ့အတြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျမႇင့္တငကူညီပ့ံပုိး
ေပးဖုိ႔ သိပ္ကိုလိုအပ္ေနတယ္လို႔လည္း မစၥတာ ေခ်ာက္စီက အခုလိုေျပာျပပါတယ္။
"က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ေတြမွာ လူမႈေရးနဲ႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံ
ကၽြမ္းက်င္သူေတြလည္း ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္
ပူေဆြးေနတဲ့လူေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ ျဖစ္ေနၾကတဲ့လူေတြကို သူတုိ႔ေတြက
အတတ္ႏုိင္ဆုံး၊ အေကာင္းဆုံး စိတ္ဓာတ္ေရး ကုသမႈေတြ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီ
စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ကုသေပးရမွာက ေရရွည္လုပ္ငန္းတာ၀န္ႀကီးတခုပါ။ ဒီမုန္တုိင္းႀကီး
ေၾကာင့္ ညႇဳိးငယ္ စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့ လူႀကီး လူငယ္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္ၿပီး
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။"
ဒီလို ေဆးကုသမႈေတြအျပင္ တုိက္႐ုိက္ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေတြအျဖစ္
က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကဖို႔ တာေပၚလင္ ဖ်င္စေတြ၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ေရပုံး
ေတြ၊ ေရသန္႔ဖုိ႔ခပ္တဲ့ ကလိုရင္းေဆးေတြ၊ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းဖို႔ အသုံးအေဆာင္ေတြ
နဲ႔ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းထားတဲ့ ျခင္ေထာင္ေတြကိုပါ မုန္တုိင္းသင့္ဒုကၡသည္ေတြကို
အုိင္အုိအမ္အဖြဲ႕ႀကီးက ေ၀ငွခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ အေမရိကန္ထပ္တိုး
30 July 2008
Michael Bowman’s Report in Burmese

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္သည့္ဥပေဒကို သမၼတဘုရွ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေနစဥ္။ ဇူလုိင္ ၂၉၊ ၂၀၀၈။
ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ စစ္အစိုးရက ဖိႏွိပ္ေနမႈေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့အေနနဲ႔ေရာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ကို ဆက္ၿပီး ဖမ္းဆီးထားတဲ့အတြက္ပါစစ္အစိုးရကို အေရးယူဒဏ္ခတ္တဲ့အေနနဲ႔လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ထဲက ျမန္မာႏုိင္ငံက ကုန္
ပစၥည္းေတြ တင္သြင္းမႈကို အေမရိကန္ကပိတ္ပင္ထားတာကို ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ သမၼတဘုရွ္ (Bush) က လက္မွတ္ထိုး သက္တမ္း
ထပ္တိုးလို္က္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို တတိယ
ႏုိင္ငံေတြကတဆင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆီ တင္သြင္းမႈကို တားျမစ္တဲ့ဥပေဒ
ပါ၀င္တဲ့ Block Burmese Jade Act ဥပေဒကိုလည္း သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး
အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗြီအုိေအသတင္းေထာက္ မုိက္ကယ္
ဘုိးမန္း (Michael Bowman) သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မစုျမတ္မြန္က တင္ျပေပးထား
ပါတယ္။
ဗုဒၶဟူးေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာလုပ္တဲ့ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ မတုိင္ခင္မွာ သမၼတ
ဘုရွ္က …
"ျမန္မာအစိုးရသိဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ
ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္မႈကို ယံုၾကည္တယ္ဆိုတာပါပဲ။"
ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးတဲ့ ခုလို ဥပေဒေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ပြဲမွာ
သမၼတကေတာ္ ေလာ္ရာဘုရွ္ (Laura Bush) နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္
ပါတယ္။ သူတို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီရရွိၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန
တိုးတက္ဖို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့တဲ့ ကြယ္လြန္သူ လႊတ္ေတာ္အမတ္
တြမ္ လန္းတုိ႔စ္ (Tom Lantos) ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ စစ္အသုံးစရိတ္နဲ႔ ထိပ္ပုိင္းအရာရွိႀကီးေတြအတြက္ အဓိကျဖစ္ေနတဲ့
ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြေတြကို ပိတ္ဆို႔ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္တဲ့ Block Burmese Jade Act လို႔
အမည္ရတဲ့ ဥပေဒျဖစ္လာဖို႔အတြက္ မစၥတာ လန္းတုိ႔စ္က ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ပတၱျမား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကေန တႏွစ္ကို အေမ
ရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၀၀ ေလာက္ ၀င္ေငြရွိေနတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ဒီ
ဥပေဒထဲမွာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေတြကို တတိယႏုိင္ငံေတြကတဆင့္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုဆီ တင္သြင္းမႈကို တားျမစ္တဲ့ဥပေဒ တခုထဲမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာစစ္အစိုးရ
နဲ႔ စစ္အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္ေနသူေတြရဲ႕ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈေတြ
ထိန္းခ်ဳပ္တာကို သမၼတကိုယ္တိုင္က ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ အေမရိကန္သမၼတက
ခန္႔အပ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ထားရွိေရး၊ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြကို အေမ
ရိကန္အစိုးရက တုိးေပးေရးတို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
ခုလို ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရက အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြ လုပ္ေနေပ
မယ့္ ထိေရာက္မႈမရွိဘူးလို႔ ေ၀ဖန္ေနၾကသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရသူ ေဒနာ ပရီႏုိ (Dana Perino) က ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြဟာ
ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္လို႔ မေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ
ေျဖသြားပါတယ္။ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြဟာ ထိေရာက္တယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ပဲ စစ္အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးႏုိင္ဖို႔ အေမရိကန္က တႏုိင္ငံထဲအေနနဲ႔ေရာ၊
ႏုိင္ငံစံုအေနနဲ႔ပါ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြကို လုပ္ေနတာပါ။ အေမရိကန္ရဲ႕ ရည္ရြယ္
ခ်က္က ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ေနတဲ့ အစိုးရကို ဖိအားေတြ တိုးေပးဖို႔ပါ။ ျပည္သူေတြကို
ထိခိုက္ေစဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဖိႏွိပ္ခံေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ျပည္သူေတြ
အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေတြကို အေမရိကန္က ရက္ရက္
ေရာေရာ ေပးေနတာပါလို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရသူ ေဒနာ ပရီႏုိက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား
ညိဳညိဳလြင္
ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသက မူလတန္းေက်ာင္းေနရမဲ့အရြယ္ ကေလးငယ္ ၂၇ သန္းဟာ ေက်ာင္း မတက္နိုင္ပဲ ကေလးအလုပ္သမားေတြအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ရိွေနၾကရတယ္လို ့ အိုင္အယ္လ္အို (ILO) အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔ႀကီးရဲ့ လတ္တေလာ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္ က ကေလးငယ္ေတြဟာ စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ သန္ ့ရွင္းေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အိမ္တြင္းစက္လက္မႈနဲ ့အိမ္ေဖၚလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။
(ကေလးအလုပ္သမား) "က်ေနာ္က ၁၃ နွစ္ပါ၊ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပလို ့ ဒီမွာ လာအလုပ္လုပ္ေနတာပါ၊ က်ေနာ္ရတဲ့ လခ ေလးကို ပံုမွန္ ပို ့ေပးေနရပါတယ္၊ က်ေနာ္ ေက်ာင္းအရမ္း တက္ခ်င္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္လို႔မတက္ရပါဘူး။ က်ေနာ္ ၆ တန္းမွာ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ပါတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီမွာလာအလုပ္လုပ္ ေနတာပါ။ က်ေနာ္ ေတာင္ဒဂံုမွာ ေနပါတယ္ ျပည္ေရးကို ေလးစားတန္ဘိုးထားတတ္တဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေက်ာင္းေနရမဲ့အရြယ္ေတြကို ေက်ာင္းထားတဲ့ႏူန္း ၈ဝ ရာခိုင္ႏူန္းေက်ာ္ရိွေပမဲ့ ေက်ာင္းျပန္ထြက္သြားတဲ့ႏူန္းကလည္းျမင့္မားေနၿပီး မူလတန္း ပညာေရး ၿပီးဆံုးသူဦးေရဟာ ၅၅ ရာခိုင္ႏူန္းေတာင္မရိွဘူးလို႔ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား အေရးေပၚရံပံုေငြအဖဲြ႔ ယူနီဆက္ဖ္ရဲ့ အစီရင္ခံစာက ေဖၚျပထားပါတယ္။"
(စားပဲြထိုးကေလးငယ္) "က်ေနာ္တို႔ေမာင္နွမ ၂ ေယာက္ရိွတယ္။ အေဖက အခု ေလာေလာဆယ္ ကြက္သစ္မွာ ထင္းထမ္းေနတာ ေလ၊ အေမက ကေလးနဲ႔ဆိုေတာ့ အလုပ္မလုပ္နိုင္ဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ပဲ ရွာေကြ်းေနရတယ္။"
ေမး ။ ။ မင္းေက်ာင္းေနခ်င္တဲ့စိတ္ မရိွဘူးလား?
ေျဖ ။ ။ ဟာ၊ ရိွတာေပါ့ဗ်ာ၊ စီးပြါးေရးအဆင္မေျပလို့မေနတာေပါ့၊ ဒီလကုန္ရင္ ထြက္မယ္လို့ စိတ္ကူးထားတယ္။
ေမး ။ ။ ထြက္ျပီး ဘာလုပ္မလဲ?
ေျဖ ။ ။ ထြက္ျပီး လစာပိုရတဲ့ဆိုင္ သြားလုပ္ရမွာေပါ့၊ ဒီဆိုင္မွာ လခက ၅ဝဝဝ ပဲရတာေလ၊ ၅ဝဝဝ က နည္းတယ္၊ အိမ္ေပးရတာနဲ့ ကုန္ေနတာ၊ ဟိုဆိုင္က ၇ဝဝဝ ေလ၊ ၁ လ ကို ၂ဝဝဝ ပိုေနတာပဲ၊ က်ေနာ့္ညီကို ေက်ာင္းထားနိုင္မွာ ေပါ့၊ က်ေနာ့္လို စာမတတ္မွာစိုးလို႔ေလ။

(ကေလးအလုပ္သမား) "က်ေနာ့္မိသားစု ၇ ေယာက္ရိွပါတယ္၊ အေဖေရာ၊ အေမေရာ ရိွပါတယ္၊ မိသားစု အဆင္မေျပလို႔ ရန္ကုန္မွာ လာျပီး အလုပ္လုပ္ေနရတာပါ၊ က်ေနာ္အိမ္ကို ပိုက္ဆံ ပံုမွန္ ပို့ေပးေနရပါတယ္။"

ကေလးအလုပ္သမားေတြဟာ တေန႔ကို အလုပ္ခိ်န္ ၁၂ နာရီေလာက္ အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီးေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာပဲ ေနထိုင္ၾကပါတယ္၊ ကိုယ့္ေဒသထက္ ဝင္ေငြပိုေကာင္းတဲ့ ရန္ကုန္၊ မနၲေလးစတဲ့ၿမိဳ ႔ႀကီးေတြမွာသာမကပဲ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၊ တရုတ္နဲ့ အိနၵိယနိုင္ငံေတြမွာလည္း ျမန္မာျပည္သား ကေလးငယ္ေတြဟာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ကေလးသူငယ္ေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ခိုင္းေစတာေတြကို ၁၉၉၃ ခု ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း လူစည္ကားတဲ့ ေဒသေတြမွာေတာ့ ကေလးအလုပ္သမားေတြ အလုပ္လုပ္ေန တာမ်ဳိး မေတြ႔မရိွရေအာင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္ေတြက တရားဝင္မဟုတ္ပဲ ညႊန္ၾကားတာေတြရိွတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္၊ အိုင္အယ္လ္အို (ILO) အဖြဲ႔ႀကီးကေတာ့ လာမဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုမွာ ကမာၻတဝွမ္း ကေလး အလုပ္သမားေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဘို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္ရွင္။