Wednesday, August 20, 2008

နာဂစ္အၾကမ္း...နအဖအရမ္း....ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတနွစ္ျပည့္ေတာ့မည္။

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတနွစ္ျပည့္ေတာ့မည္။အသက္ေသြးေပးဆပ္ခဲ့သူတို႕အတြက္ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရမည္။အနည္းဆံုးပါကစၥတန္လိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစရမည္။ေဒၚစုႏွင့္ဦးသန္းေရႊျပည္သူေရွ႕တြင္သင့္ျမတ္
ေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚလာေစရမည္။၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္း၍သင့္ျမတ္ေသာအုပ္ခ်ဴပ္
မႈအစီအစဥ္တရပ္ေပၚထြန္းေစရမည္။ကုလသမၼဂၢၾကား၀င္ေရးကိုနအဖလိုက္ေလ်ာေစရမည္။ျပည္တြင္းအံုၾကြ
ဆႏၵျပမႈျဖင့္နအဖလိုက္ေလ်ာမႈေတြျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္အစဥ္တစိုက္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ထုတ္ျပန္ေႀကညာခ်က္။


Read this document on Scribd: stat2

UN chief expected to visit Myanmar in December


Wed Aug 20, 8:56 AM ET

YANGON, Myanmar - U.N. Secretary-General Ban Ki-moon is planning to visit Myanmar at the end of this year to hold talks on the country's political problems, the main opposition party said Wednesday.

National League for Democracy party spokesman Nyan Win said it was informed of the planned talks by visiting U.N. special envoy Ibrahim Gambari.

Gambari met Wednesday with five executive committee members of the party, which is led by detained Nobel peace laureate Aung San Suu Kyi. He arrived Monday on a five-day mission to promote national reconciliation and political reform.

It is Gambari's fourth trip to the military-ruled country since a deadly crackdown on anti-government protesters last September sparked a global outcry.

Ban last visited Myanmar in May to lobby for the country's rulers to open up to more foreign assistance and aid workers in the wake of the devastating Cyclone Nargis, which killed more than 84,537 people and left more than 1 million homeless.

The U.N. chief avoided political issues during that trip, which Gambari described as "humanitarian," according to Nyan Win. He said the envoy told party officials that the visit planned for the last week of December would be solely political.

Myanmar, also known as Burma, has been in a political deadlock since 1990, when Suu Kyi's party won a general election but was not allowed to take power by the military, which instead has dictated the terms and timing of a return to democracy.

Gambari told the party executives that Ban's visit was one of five matters he was tackling during his current visit, according to Nyan Win. The others matters include seeking the release of political prisoners, including Suu Kyi.

Gambari had been expected to meet with Suu Kyi on Wednesday, but did not do so. However, he told the party officials he would try to see her. Suu Kyi has spent more than 12 of the past 19 years under house arrest.

Gambari on Tuesday toured cyclone-hit Kunyangone township south of Yangon and met the government spokesmen team set up to liaise with the U.N., the state-run New Light of Myanmar newspaper reported.

The military has ruled the Southeast Asian nation since 1962 and has been widely criticized for suppressing basic freedoms and human rights.

The United Nations has a poor record in Myanmar. Its envoys have visited the country nearly 40 times since 1990, along with other senior officials, while the U.N. General Assembly has passed numerous resolutions calling for change.

To date, the ruling generals have virtually ignored such pressure.

စီးပြားေရးမႏုိင္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရ ၀န္ခံခ်ိန္တန္ၿပီ (၁၈-၈-၀၈)


အက္ဖ္အီးစီ ေငြလဲႏႈန္းစနစ္ေၾကာင့္ နာဂစ္အတြက္ကူညီေနသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး ေဒၚလာ သန္း (၂၀) ေက်ာ္
အ႐ႈံးေပၚ၏။ ထုိကိစၥအတြက္ စစ္အစိုးရ အရွက္ကြဲ၏။ သို႔တုိင္ စီးပြားေရးစနစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မွားယြင္းေနေၾကာင္း
၀န္မခံ။ ေနာက္ဆုံး ျမန္မာစစ္အစိုးရ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသာက ေအာက္လမ္းနည္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသည္ဟု ေျဖရွင္း
ခ်က္ထုတ္ရသည့္အျဖစ္ ေရာက္၏။

နာဂစ္အတြက္ လူမႈေရးအကူအညီ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္လုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရာင္းသူ၏ ေဒၚလာ ဘဏ္စာရင္းထဲ
၀ယ္သူက ေဒၚလာ တုိက္႐ုိက္ေငြေခ်သည့္နည္းကုိ ၀န္ႀကီးဦးစိုးသာက အႀကံျပဳ၏။ ေရာင္းမည့္သူေတြထဲမွာ အမ်ား
စုက စစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သူေတြ၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆုိလွ်င္ မည္သူ႔ အိတ္ထဲ
ေရာက္မည္ကုိ အလြယ္တကူ တြက္ႏုိင္၏။ အက္ဖ္အီးစီႏွင့္ လဲလွ်င္လည္း စစ္အစိုးရျမတ္၏။ ေရာင္းသူကုိ ေဒၚလာ
ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေခ်လည္း ကုိယ့္လူေတြခ်ည္း ျဖစ္၍ စစ္အစိုးရျမတ္၏။ ထုိအခ်က္ကုိ အလႉရွင္ႏုိင္ငံေတြ မည္မွ်လုိက္
ေလ်ာမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိ၏။

ယခုကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢ အ႐ႈံးေပၚရသည္မွာ အက္ဖ္အီးစီကုိ ေဒၚလာႏွင့္ တန္ဖုိးညီေအာင္ စစ္အစိုးရဘက္က က်ား
ကန္ မေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ ေငြလဲႏႈန္းေပၚရျခင္းသည္ တရား၀င္ျမန္မာေငြႏွင့္ ေဒၚလာတန္ဖုိးလဲႏႈန္း ယုတၱိမရွိသည့္သေဘာျဖစ္၏။ ျမန္မာေငြတန္ဖုိး ခ်ေပးဖုိ႔လုိ သည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္၏။

ျမန္မာေငြတန္ဖုိးကုိ ခ်မေပးျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါျပႆနာမ်ိဳးေတြ ေပၚလာျခင္းျဖစ္၏။ ထုိအခ်က္သည္ စစ္အစိုးရ၏
စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းသည့္အခ်က္ကုိ ျပေန၏။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မွန္သည့္ အရပ္ဘက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အျမန္လုိအပ္ေနေၾကာင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိဖုိ႔လုိ၏။

စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ စီးပြားေရးတုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံဟူ၍ ကမာၻမွာ သာဓကမရွိ။ တႏွစ္တာမွ် အုပ္ခ်ဳပ္
ခဲ့သည့္ ထုိင္းစစ္အစိုးရကုိပင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေနာက္တက္သည့္ အရပ္
သားအစိုးရက အျပစ္တင္ခဲ့၏။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ သင္ခန္းစာယူဖုိ႔ေကာင္း၏။

စင္စစ္ ျမန္မာေငြတန္ဖုိး ခ်ေပးသင့္သည့္ကိစၥသည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းကစၿပီး ႏုိင္ငံတကာက ေမးခြန္း
ထုတ္ေနသည့္ ျပႆနာျဖစ္၏။ ျမန္မာေငြတန္ဖုိး ခ်မေပးျခင္း၊ ျမန္မာေငြကုိ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးႏွင့္ အလြယ္တကူ လဲမရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိပါ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရ၏။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာေငြတန္ဖုိး ခ်ေပးလွ်င္ ေစ်းႏႈန္းေတြ ႐ုတ္တရက္ တက္လာမည္၊ ေငြေဖာင္းပြမႈ ခုန္တက္လာမည္၊ အလုပ္လက္မဲ့ေတြမ်ားၿပီး လူမႈေရးအုံႂကြမႈေတြ ျဖစ္လာမည္ကုိ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းကတည္းက ျမန္မာစစ္
အစိုးရ ေတြးလန္႔ခဲ့၏။

ျမန္မာေငြကုိသာ တန္ဖုိးခ်ေပးရမည္ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (IMF)၊ ကမာၻ႕ဘဏ္ စသည့္ ေငြ ေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမပါဘဲ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္၊ အဆုိပါ ျပႆနာေတြ ကာမိဖုိ႔၊ အစိုးရ အေထာက္
အပံ့ေတြေပးဖုိ႔ ေဒၚလာ သန္း (၂) ေထာင္ႏွင့္ (၃) ေထာင္ၾကား လုိမည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးတင္၀င္း ၁၉၉၅
ခုႏွစ္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသေရြ႕ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ ကမာၻ႔ ဘဏ္တုိ႔က အကူ
အညီ မေပးႏုိင္ေအာင္ အေမရိကန္က ဒဏ္ခတ္ထား၏။ သန္း (၂) ေထာင္ မေျပာႏွင့္ (၁) ေဒၚလာပင္ မေပးခဲ့။

ဤတြင္ ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္သည့္ စစ္အစိုးရက မသိမသာ ေငြတန္ဖုိးခ်သည့္ သေဘာျဖင့္ အေမရိကန္ (၁)
ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်သည္ဆုိသည့္ အက္ဖ္အီးစီကုိ ထုတ္ျခင္းျဖစ္၏။ အက္ဖ္အီးစီ စထုတ္ၿပီးကတည္းက ေမွာင္ခုိ
ေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ အက္ဖ္အီးစီ ညီမွ်သည္ဟူ၍ မရွိ။ အက္ဖ္အီးစီတန္ဖုိးကုိ စစ္အစိုးရက ေဒၚလာႏွင့္
ညီေအာင္ က်ားကန္မေပးႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် အက္ဖ္အီးစီတန္ဖုိး ပုိ၍က်လာ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နာဂစ္ကူညီသည့္ ကုလ
အဖြဲ႕ႀကီး ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ အ႐ႈံးေပၚရျခင္းျဖစ္၏။

ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၏ တခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေျပာဆုိခ်က္အရ ၂၀၀၆
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လည္ပတ္ေနသည့္ အက္ဖ္အီးစီပမာဏမွာ ယူနစ္ (၂၇) သန္းရွိသည္ဆုိ၏။ ၂၀၀၈
ခုတြင္ နာဂစ္ကိစၥ ကူညီေနသည့္ ကုလသမဂၢစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အက္ဖ္အီးစီကုိ ပုိသုံးစြဲေနရသျဖင့္
အက္္ဖ္အီးစီယူနစ္မွာ (၂၇) သန္းထက္ မ်ားဖုိ႔သာရွိ၏။

သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မယုံၾကည္ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျပာလာ
သည္မွာ အႏွစ္ (၂၀) မကေတာ့ၿပီ။

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိလည္း စစ္အစိုးရက အမ်ိဳးမ်ိဳးလိမ္၏။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ (၁၃)
ရာႏႈန္းရွိသည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသာက ေျပာ၏။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွာ
(၃.၈) ရာႏႈန္းသာရွိသည္ဟု လန္ဒန္အျခစုိက္ အီးအုိင္ယူ စီးပြားေရး မဂၢဇင္းႀကီးက မွန္း၏။ တဖန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမွာ (၂) ရာႏႈန္းႏွင့္ (၄) ရာႏႈန္း ၾကားရွိသည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ေအဒီဘီ) တို႔က
မွန္း၏။ စစ္အစိုးရ ေျပာသည္ႏွင့္ တက္တက္စင္လြဲ၏။

ေငြေဖာင္းပြမႈကုိလည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ (၁၆) ရာႏႈန္းသာရွိသည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသာက ေျပာ၏။
သို႔ေသာ္ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေငြေဖာင္းပြမႈကုိ (၃၀) ရာႏႈန္းထိ ရွိႏုိင္သည္ဟု ေအဒီဘီက မွန္း၏။

ေငြေဖာင္းပြမႈ တိုက္ဖုိ႔အတြက္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီသည့္ စီးပြားေရး ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ဖုိ႔လုိသည့္
အျပင္ ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ရသည့္ စီးပြားေရးေပၚလစီမ်ား တုိးတက္ေအာင္လည္းလုပ္ဖုိ႔လုိသည္ဟုပင္ ေအဒီဘီက အႀကံျပဳရသည့္အျဖစ္ေရာက္၏။

ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး အ႐ႈံးေပၚရသည့္ ျပႆနာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြလဲႏႈန္း ျပႆ နာမဟုတ္။ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးျပႆနာ၏ အစိတ္အပုိင္းတရပ္သာျဖစ္၏။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရး ကုိင္တြယ္မႈ ညံ့ဖ်င္း
သည့္ ျပႆနာျဖစ္၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ထုိမွ် လူစဥ္မမီ ျဖစ္ရသည္မွာလည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္
သည္ကုိ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ သိဖုိ႔လုိ၏။ စီးပြားေရးျပႆနာ ေျဖရွင္းဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္မွ ျဖစ္မည္ကုိ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ နားလည္ဖုိ႔ ေကာင္း၏။

ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပုိင္းသည္ စီးပြားေရးႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း မကုိင္တြယ္ႏုိင္သည္ကုိ ၀န္ခံဖုိ႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု
ေခတ္ၿပိဳင္က ေထာက္ျပလုိပါ၏။ ။