Wednesday, October 15, 2008

စာ-၁ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး

စာ-၂ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ျပည္တြင္းက ဖတ္မိသမွ် ဂ်ာနယ္ အပိုင္းအစ

မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ မိဘ သားခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ရဲရင့္တဲ့သူရဲေကာင္း အာဇာနည္မ်ဳိးဆက္မ်ားရဲ႔စစ္အာဏာရွင္သို႔ ေပးတဲ့စာ

၁၅၁၀၂၀၀၈သတင္း

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံျခင္းမဟုတ္ဟု မစၥတာဂမ္ဘာရီ ျငင္းဆို
NEJ/ ၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈။ ။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကုလသမဂၢက သြယ္၀ိုက္ ေထာက္ခံေနသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီက ယမန္ေန႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ထုတ္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ၌ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ (၂၆) ရက္ထုတ္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာပါ Fearless, and not forgotten အမည္ရွိ ေဆာင္းပါး၌ ေဆာင္းပါးရွင္ ကိတ္အာလန္က မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အေပၚ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ေရးသားခဲ့သည့္အေပၚ မစၥတာဂမ္ဘာရီက ယခုကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေခ်ပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအႀကံေပးအျဖစ္ ၎၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို ေဆာင္း ပါးရွင္က တလြဲပံုေဖာ္တင္ျပေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ ခ်ဳိ႕ ယြင္းအားနည္းခ်က္ အလြန္မ်ားသည့္ အေျခခံဥပေဒကို ကုလသမဂၢအထူး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္က သြယ္၀ိုက္ ေထာက္ခံေနသည္ဟု ေဆာင္းပါရွင္ ကိတ္အာလန္၏ ေရးသားခ်က္ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း မစၥတာ ဂမ္ဘာရီက ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ မဆို အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံရမည္၊ အားလံုးပါ၀င္ရမည္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္ ဆိုသည့္မူကို အၿမဲတမ္းခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရကို ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံေပးမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း ေပးစာတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ံုး၏ အခန္းက႑သည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔မွတဆင့္ အျပန္အလွန္နားလည္ မႈရွိၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလာေစရန္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ျမန္မာကို ကၽြမ္းက်င္မႈ အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထား ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမဆို ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ နည္းစနစ္ အကူအညီ ေတာင္း ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေပၚလာေရး ဆြဲေဆာင္ရန္ အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္တို႔ အေပၚလုိက္၍ ကုလသမဂၢက ပံ့ပိုးႏုိင္ေၾကာင္းလည္း မစၥတာဂမ္ဘာရီက ဆက္လက္ေရးထားသည္။

ထို႔အျပင္ အေထြေထြညီလာခံက ေပးထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္း၏ပ့့ံပိုးမႈျဖင့္ အတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား ေလးစားလုိက္နာလာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္အတူ တတ္အားသေရြ႕ ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းမည္ဟုလည္း ၎၏ ေပးစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိုခရီးစဥ္အတြင္း ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ကုလသမဂၢက ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပညာအကူအညီေပးေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ အပါအ၀င္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရထံ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။


အဖမ္းဆီးခံ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား တရားခြင္တြင္ၾကားနာခြင့္ရရန္ စာေရးေတာင္းဆုိ
ေအးလဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၈

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားက တရားခြင္တြင္ တက္ေရာက္နားေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ေနျပည္ေတာ္တြင္႐ံုး ထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာ၌ မိသားစု၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကားနာခြင့္ကို လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ယခုလဆန္းပိုင္းကစ၍ ပိတ္ပင္ခဲ့သျဖင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္တရာသူႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာေရးေတာင္းဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းမိသားစု၀င္မ်ား ေပးပို႔သည့္စာတြင္ "ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈသည္ နည္းလမ္း က်မႈ မရွိပါ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းသည္ တရားစီရင္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ား ၏ အခြင့္အာဏာကို တစိတ္ တပိုင္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း ရွိေၾကာင္းမွတ္ယူသည္” ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

မိသားစု၀င္မ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံတရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲကိုကိုးကား၍ ရံုးထိုင္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သံုးစြဲျပီး မိသားစု၀င္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ၾကားနာတက္ေရာက္ပိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟုလည္း ေရးသား ထားသည္။

“ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းကတရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ လက္ခံထားတဲ့အေျခခံမူ ရွိတယ္၊ အဲဒါက ‘အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ ေမွာက္မွာ ၾကားနာစီရင္ျခင္း’ ဆိုတဲ့မူကို နအဖ ေရာ ဘယ္ဥပေဒပညာရွင္မဆို အျငင္းပြားျခင္းမရွိခဲ့တ့ဲ ဥပေဒျဖစ္တယ္။ ဒီလိုပဲႏိုင္ငံ တကာအေျခခံမူမွာလည္း တရားမွ်တတဲ့ တရားခြင္ေအာက္မွာ အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕မွာ မစစ္ေဆးဘူးဆိုရင္ ဒီမႈခင္းဟာ လုပ္ႀကံထားတဲ့မႈခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ထူးကေျပာသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ မိသားစုအဖြဲ႔ဝင္တဦးက “က်မတို႔ကေလးေတြ ေထာင္ထဲမွာယမန္ယူေနခ်ိန္ တႏွစ္ပတ္လံုး မိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မေပးခဲ့ဘူး၊ အခုေထာင္ထဲမွာရုံးထုတ္ေတာ့လည္း က်မတို႔မိသားစုေတြကို အခုလုိ ကန္႔သတ္တယ္ဆိုေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရတယ္” ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“က်မတို႔က တရားစီရင္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးတာမဟုတ္ဘူး၊ တရားခြင္မွာလည္း ဥပေဒအရ ၿငိမ္ၿငိမ္ သက္သက္ လိုက္ၾကားနာပါတယ္၊ အခုလည္း စာနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္၊ ေန႔စဥ္ က်မတို႔ကေလးေတြကို ရုံးထုတ္တဲ့အခါတိုင္း အခုလာ တဲ့သူေတြထက္မနည္း လာခြင့္ေပးပါလို႔ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္”ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

စစ္အစိုးရက ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔၀င္ ၃၇ ဦးကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက စတင္၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွ အမ်ားစုသည္ စစ္အစိုးရ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရဖူးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ေလာင္စာဆီေစ်းကို အစိုးရက အဆမတန္ျမႇင့္ တင္သည့္အတြက္ လမ္းေလ်ွာက္ ဆႏၵျပေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ထုတ္ ႏို႔ႏွင့္လုပ္ေသာမုန္႔မ်ား ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း တြင္က်ယ္ေန
ေအးခ်မ္းေျမ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၈

စူပါမားကက္ႀကီးမ်ားတြင္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းလိုက္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္လုပ္ မုန္႔မ်ိဳးစံုကို ရန္ကုန္ လမ္းေဘးေစ်းကြက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျမင္ေတြ႕ရသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

သတင္းကၽြတ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္ႏွင့္အၿပိဳင္ လူႀကီးသူမမ်ားကို ကန္ေတာ့ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ လမ္းေဘး ဝဲယာရွိ မုန္႔ဆိုင္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမ္းေဘး ေစ်းမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မုန္႔မ်ိဳးစံု ေရာင္းခ် လွ်က္ ရွိရာ ထိုအထဲ တြင္ ေစ်းသက္သက္သာသာ ႏွင့္ ခ်ေရာင္းေနေသာ ႏို႔ပါဝင္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္ထုတ္ မုန္႔မ်ိဳးစံုကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

“စူပါမားကက္ႀကီးေတြမွာသာ ျပန္သိ္မ္းတာ။ အဲဒီမုန္႔ေတြကို လမ္းေဘးက ဆုိင္ေလးေတြမွာ ၁ ေထာင္တန္ ေလာက္ကို ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေလာက္နဲ႔ ေဖာခ်င္းေသာခ်င္း ျပန္ေရာင္းေနၾကတာပဲ။ ဝယ္တဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ထုတ္ ႏို႔မႈန္႔တခ်ိဳ႕တြင္ မယ္လမင္းအဆိပ္ဓာတ္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိလာရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ကေလး မိခင္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိမိကေလးငယ္မ်ားကို တိုက္ေကၽြးခဲ့ မိသည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားႏွင့္ ႏို႔ပါဝင္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္ထုတ္မုန္႔ မ်ားအေပၚ သံသယရွိကာ တိုက္ေကၽြးမႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ မိခင္မ်ားမွာမူ ဆက္လက္ တိုက္ေကၽြးၿမဲ ေကၽြးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မယ္လမင္းဓာတ္ေတြ႕သည္ဟု သိရွိရၿပီး ျမန္မာအစိုးရက ေရာင္းခ်ရန္ပိတ္ပင္လိုက္သည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားထဲတြင္ Star တံဆိပ္၊ လိပ္ျပာတံဆိပ္၊ ႏြားနီ ၂ ေကာင္ စသည့္ လူသိမ်ားေသာ တံဆိပ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး လူလတ္တန္းစား အမ်ားဆံုး သံုးစြဲေသာ ဒူးမက္စ္ အဆင့္ (၁) ႏို႔မႈန္႔လည္းပါဝင္ေနရာ ထိုတံဆိပ္မ်ားကို ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ သံုးစြဲမိေနေသာ မိခင္တခ်ိဳ႕မွာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

“ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေရာင္းေနတဲ့ ႏို႔ပါတဲ့မုန္႔ေတြကို ဝယ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို ဘာလို႔ဝယ္တာလဲ ေမးၾကည့္ေတာ့သူက ေသမွသာေသေရာ အရင္ကသူ႔ကေလးေတြကို ဒီမုန္႔မ်ိဳးမေကၽြးႏိုင္ခဲ့ဘူး ခုမွ ေကၽြးရတာ။ ဝယ္ေကၽြးမွာပဲလို႔ ေျပာတယ္” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သတင္းသမားတဦးက ေျပာျပသည္။

၂ လခြဲအရြယ္ ကေလးငယ္၏ မိခင္ျဖစ္သူမွာ သူ႔ႏို႔မထြက္ခင္ ဒူးမက္စ္ တံဆိပ္ အဆင့္ (၁) ကို ကေလးငယ္အား ၂ ရက္ခန္႔ တိုက္ေကၽြးမိသျဖင့္ ကေလးငယ္ ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာခံစားရမည္ကို ယခုထိ စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

တခ်ိဳ႕မိခင္မ်ားမွာ ၎အဆင့္ ၁ ကို တိုက္ေကၽြးျခင္း မရွိေတာ့ေသာ္လည္း အဆင့္ ၂၊ အဆင့္ ၃ စသည္ျဖင့္ ကေလးအသက္ အရြယ္ကိုလိုက္ကာ တိုက္ေကၽြးေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္မ်ားအေနႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႏို႔မႈန္႔ကိုသာ အားကိုးအားထား ျပဳေနၾကရသည္။

“က်မကေလးက ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီဆိုေတာ့ ဒူးမက္စ္ အဆင့္ ၃ တိုက္တယ္။ အဆင့္ ၃ ကေတာ့ ပိတ္တဲ့ထဲ မပါပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မယ္လမင္း ထပ္ေတြ႕တဲ့ ႏို႔မႈန္႔ေတြကို ထပ္ပိတ္သြားဦးမယ္ ဆိုေတာ့ ဒီႏို႔မႈန္႔ကိုလည္း ေသခ်ာမယံုရဲေတာ့ဘူး၊ ေၾကာက္ေန ၿပီ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီး တဦးက ေျပာသည္။

ဒူးမက္စ္ အဆင့္ ၁ (+1) ဆိုသည္မွာ ေမြးစကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမြးစမွ ၁ ႏွစ္ အရြယ္ထိ ကေလးငယ္မ်ားကို တိုက္ေကၽြးၾကသည္။ ေစ်းႏႈန္းအားျဖင္း ဘူးႀကီးတဘူးလွ်င္ က်ပ္ ၁ ေသာင္း ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ကေလးႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အဆင့္ ၂၊ ၃ စသည္ျဖင့္ တိုက္ေကၽြးၾကသည္။

၃ လအရြယ္ကေလးငယ္၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေက်ာင္းဆရာမ တဦးကမူ သူ အလုပ္စဆင္းစဥ္ ကတည္းက ကေလးငယ္ကို ဒူးမတ္စ္ တံဆိပ္ အဆင့္ (၁) တိုက္ေကၽြးမိခဲ့သျဖင့္ ကေလး အထူးကု ဆရာဝန္ထံ ခ်က္ခ်င္းသြားျပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ မယ္လမင္းပါသည့္ ႏို႔မႈန္႔တိုက္ေကၽြးမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၅၄၀၀၀ ခန္႔ အဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္ ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တ႐ုတ္လုပ္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါ ေဝဒနာျဖစ္ပြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားရွိသည္ဟု တရားဝင္ မၾကားသိရေသးေပ။

အႏၱရာယ္ရွိႏို႔မႈန္႔မ်ား၊ ရက္လြန္ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို ပလတ္စတစ္ျဖင့္ အထုပ္ငယ္မ်ားထုပ္ကာ တထုပ္ ၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ရပ္ကြက္ကုန္စံု ဆိုင္ငယ္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနရာ တခ်ိဳ႕သူမ်ား ဝယ္ယူသံုးစြဲလွ်က္ပင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္မ်ားရွိ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္လုပ္ ႏို႔ပါဝင္သည့္ မုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္ရာ ကေလးငယ္မ်ားမွာလည္း ဝယ္စားေနၿမဲျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) က စစ္ေဆးသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မည္သည့္စနစ္ႏွင့္ စစ္ေဆးသည္ ဟု အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ပိတ္ပင္ထားသည့္ ႏို႔မႈန္႔တံဆိပ္မ်ားကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ေၾကညာေသာ္လည္း သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ မဖတ္သည့္ လူတန္းစား အတြက္ အသိပညာေပးမႈ အားနည္းသည္ဟု ရန္ကုန္မွ သတင္းသမား တဦးကေျပာသည္။

“နားလည္တဲ့ မိခင္ေတြကေတာ့ ႏြားႏို႔ပဲ ႀကိဳၿပီးတိုက္ၾကတယ္။ ႏြားႏို႔ေတြေတာင္ ခုတေလာ ေရာင္းအားတက္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လူမ်ားစု အသံုးျပဳသည့္ မီဒီယာမွာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ႐ုပ္သံ သတင္းအစီအစဥ္တြင္ ၂ ႀကိမ္ ခန္႔သာ ေၾကညာျခင္း ရွိေသးေၾကာင္း သတင္းသမားက ေျပာသည္။

“တကယ္က ဒီေလာက္နဲ႔မရဘူးဗ်။ လူေတြက သတင္းလာရင္ တီဗီပိတ္ၿပီး အလုပ္ ထလုပ္ၾကတာ။ ပညာေပးသီးသန္႔ ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ကိုရီးယားကား၊ တ႐ုတ္ကားနဲ႔ လူၾကည့္ မ်ားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ ၾကားျဖတ္ ထည့္ေၾကညာတာေတြ လုပ္သင့္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လူအမ်ားကို သဲသဲကြဲကြဲ ပညာေပးရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း ၎က သံုးသပ္သည္။ ေၾကာက္သင့္သည္ထက္ ပိုမို ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ေနသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ လံုးဝ မေၾကာက္ရြံ႕ ဘဲ စားသံုးေနသူမ်ားလည္း ရွိေနသျဖင့္ အတိအက် ခြဲျခား ျပသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ၾကည့္ရတာ အစိုးရကိုယ္ႏိႈက္ကိုက ေသေသခ်ာခ်ာ မကြဲျပားဘူးထင္တယ္။ စစ္ေဆးတဲ့ စနစ္ေတြကလည္း ျပည့္စံုပံုမရဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ မ်ားမွာ လူတန္းစားတရပ္သာ သြားေရာက္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ထိုေနရာမ်ားတြင္ ပိတ္ပင္႐ံုမွ်ႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္း အစားအစာအခမဲ့ မျဖန္႔ေဝရန္ အာဏာပိုင္မ်ား အမိန္႔ထုတ္
ကိုေထြး ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၈

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစာေရစာရွားပါးမႈျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေက်းရြာမ်ားကို စားေရရိကၡာမ်ား အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မျပဳရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ညြန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ခ်င္းေက်း လက္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ (စီေအဒီ) ကေျပာသည္။

ယင္းညြန္ၾကားခ်က္ကို ခ်င္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ၿပီးခဲ့သည့္ တနလာၤေန႔ တြင္ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔က အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနေသာ ရြာသားမ်ားကို အစားအစာ အခမဲ့ရယူလိုသည့္ နည္းလမ္းကိုမျပသရန္ ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီေအဒီက ေျပာသည္။

ထိုေၾကာင့္ စီေအဒီ အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း စားေရရိကၡာကို အခမဲ့ မျဖန္႔ေဝေတာ့ဘဲ ပထမဦးစြာ ေဒ သခံတို႔ကို ေဒသဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းတခု လုပ္ေဆာင္ေစ၍ လုပ္အားခအျဖစ္ အစားအစာမ်ားကို ျပန္ လည္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီေအဒီ မွတာ၀န္ခံအရာရွိတဦးက “က်ေနာ္တို႔က သူတို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ေနရတာဆိုေတာ့ သူတို႔ ေျပာသလိုလုပ္ ရမွာပါ၊ ဘာတခုမွမကူညီရတာထက္ စာရင္ ဒီေလာက္ေလး ကူညီခြင့္ရတာ ေတာ္ေသးတာ ေပါ့” ဟုေျပာသည္။

႐ိုမန္ကတ္သလစ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္ေသာ စီေအဒီ သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေ၀းလံ ေခါင္းပါးသည့္ ရြာမ်ားကို ပညာေရး ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ မိလႅာအစရွိသည္တို႔အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အဖြဲ႔ အစည္းတခု ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစာေရစာရွားပါးသည့္ ျပႆနာမွာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းက စတင္ခဲ့ ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက တစုံတရာ အကူအညီေပးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေကာင္စီ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးဇန္ယင္းတန္က “အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီအစာ ေရစာ ရွားပါးမႈကို အကူအညီေပးဖို႔ထားဦး ဖုံးကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္၊ ဒါ့အျပင္ေန႔တိုင္း အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳးျပၿပီး အခြန္ ေကာက္ေသး တယ္” ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ထိုေဒသရွိ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ စိုက္ပ်ိဳး ေျမဧကမ်ားကို ႂကြက္မ်ား၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သျဖင့္ စားပင္သီး ပင္မ်ား ကင္းမဲ့လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံ အမ်ားစုမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကို ၎တို႔ အသက္ရွင္သန္ေရး အတြက္ေရာင္းခ်ေနၾကရသည္။

လက္ရွိတြင္ အစားအစာ မလုံေလာက္သျဖင့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုခံစားေနရၿပီး နယ္စပ္ေဒသ မ်ားသို႔ ထြက္ေျပးသူ ပိုမ်ားလာေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“ဒီျပႆနာေတြကို မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ ေနာက္ပိုင္းပိုဆိုးလာဖို႔ပဲရွိတယ္” ဟု ဦးဇန္ယင္းတန္ က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ ၎ရြာမ်ားမွာ စားေရရိကၡာမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားႏုိုင္သည္ဟု စီေအဒီ၏ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ယခုအခါ အစာေရစာရွားပါးသည့္ဒဏ္ကို ခံစားေနရေသာ ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၈၀ ၀န္းက်င္ ရွိ ရြာေပါင္း ၂၀ ခန္႔ကို စားေရရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီေအဒီ က စီစဥ္ေနသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပင္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ခ်င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အစာေရစာ ရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

မီဇိုရမ္ အေျခစိုက္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ က ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ၅ သိန္း ရွိသည့္ အနက္ ၁ သိန္းခန္႔မွာ အစာေရစာရွားပါးမႈ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အဆိုပါျပႆနာမွာ ၂၀၀၇ ခု ဒီဇင္ဘာ လမွ စတင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လူအမ်ားစုမွာ ဆန္ျပဳတ္၊ သစ္သီးသစ္ဥႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားကိုသာ စား ေသာက္၍ အသက္ဆက္ေနရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လကလည္း အစာေရစာရွားပါးမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ ၃၁ ဦး အသက္ ဆုံး႐ႈံးသြားေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသား ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ယခုအခါတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ဆန္ျပဳတ္ႏွင့္ သစ္သီးသစ္ဥမ်ား ကို မွီခို စားေသာက္ကာအသက္ဆက္ ေနရေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

သီတင္းကၽြတ္ အထိမ္းအမွတ္ ကာတြန္းမီးထြန္းပြဲေတာ္ မဲေဆာက္တြင္က်င္းပ
ေအးလဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၈

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔က မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ ကာတြန္း႐ုပ္္ပံု မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကာတြန္း ဆရာ ေနမ်ိဳးေအးက ယခုကဲ့သို႔ ကာတြန္း႐ုပ္ မီးထြန္းပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ျမန္မာျပည္ထဲမွာေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအရ သီတင္းကၽြတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း ကာတြန္း မီးထြန္းပြဲတခု ျဖစ္ခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ကာတြန္းဆရာ ဦးဘဂ်မ္း လမ္း (ရန္ကုန္ လမ္းမေတာ္ ၁၃ လမ္း) မွာ ကာတြန္းမီးထြန္း ပြဲကို လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအစိုးရ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီဘက္ ေရာက္ေတာ့ လြတ္လပ္နယ္ေျမမို႔ လုပ္ျဖစ္တာပါ” ဟုေျပာသည္။

၎ ကာတြန္းမီးထြန္းပြဲတြင္ ကာတြန္း ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ဆရာ ေနမ်ိဳးေအး၊ ဆရာဒဲ႔ဒိုး၊ ဆရာေက်ာ္သိန္း စသည့္ မဲေဆာက္ ေရာက္ ကာတြန္းဆရာမ်ား ကေရးဆြဲၿပီး ကိုသီဟ ေမာင္ေမာင္က မီးပံုးဒီဇိုင္းႏွင့္ မီးပံုး အလင္းအေမွာင္ကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ကာ ၎ကာတြန္းမီးထြန္းပြဲကို ႏွစ္ရက္ က်င္းပမည္ ဟု လည္းသိရသည္။

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ တရက္ေန႔ နံနက္ခင္းအေစာပိုင္း ၄နာရီမွ ၆နာရီအထိ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္ သမား အဖြဲ႔ႏွင့္ တျခားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားက ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားေရးရာမွ တာဝန္ရွိသူ ကိုေက်ာ္ဇင္က “သံဃာေတာ္အပါး ၄၀၀ အတြက္ ဆန္ထုပ္၊ ေခါက္ဆြဲထုပ္၊ ခ်ိဳခ်ဥ္ထုပ္ေတြ လွဴပါတယ္၊ ႏွစ္တုိင္း လုပ္ေနက်ပါ။ ဒီႏွစ္က မဲေဆာက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက သံဃာေတာ္ ေတြ၊ ထိုင္းသံဃာေတာ္ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ျမဝတီ ဘက္က သံဃာေတြ ပါပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴ႐ံုမကဘဲ သံဃာေတာ္မ်ားေနာက္မွ လိုက္ပါ လာသည့္ ကေလး၊ လူႀကီးမ်ားကိုပါ ပစၥည္းမ်ား ေဝငွေသာေၾကာင့္ စီစဥ္ထားသည့္ ပစၥည္းထုပ္မ်ားႏွင့္ပင္ မေလာက္မင ျဖစ္သြားသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

သီးတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက မယ္ေတာ္မိ နတ္သားအား အဘိဓမၼာခုနစ္က်မ္းကို ေဟာၾကားေတာ္မႈၿပီးေနာက္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္မွ လူျပည္သုိ႔ ၾကြျမန္း ဆင္းသက္ေတာ္မႈသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အေနႏွင့္ က်င္းပျခင္း ျဖစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ကို ‘အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔’ ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ၎ေန႔တြင္ ဆရာ၊ မိဘမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ့သည့္အေနႏွင့္ လက္ဆယ္ျဖာထိပ္တြင္မိုး၍ ကန္ေတာ့ ၾကသည္။

Dulac ႏုိ႔မႈန္႔မ်ား အစားထိုးကုန္ႏွင့္ လဲေပးေန
သန္းထိုက္ဦး
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 15 2008 23:44 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။ ။ မယ္လမင္းဓါတ္ ပါရွိေသာ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ Dulac (Dumex step1) ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို ကုမၸဏီက ျပန္လည္ လဲလွယ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္။

လက္ခံျဖတ္ပိုင္းႏွင့္အတူ မူလထုပ္ပုိးထားသည့္အတိုင္း မပ်က္စီးပါက Dumex step1 ၀ယ္ယူခဲ့သူမ်ားအား အျခား ပစၥည္း တခုခုႏွင့္ ျပန္လဲေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္ရွိ စီးတီးမတ္ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့သည္။

"က်မတို႔က သူတို႔ (တာ၀န္ရွိသူ) ေတြ ဖယ္ထားခိုင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ ဖယ္ထားတာေပါ့ေနာ္။ လက္ရွိ ဆုိင္ေတြမွာ တင္ထားတဲ့ ဟာေတြေတာ့ သူတို႔ တားျမစ္ထားဟာမ်ဳိး တခုမွ မရွိဘူး။ ျပန္လဲေပးတဲ့ဟာက Dulac (Dumex step1) တခုပဲ ျပန္လဲေပးတာ" ဟု မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စီတီမတ္ဆိုင္ အေရာင္းစာေရးတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

Dulac ႏို႔မႈန္႔မ်ားသည္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုမ်ား ရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ႏုိ႔မႈန္႔ ၇ မ်ဳိးတြင္ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ မယ္လမင္းဓာတ္ ပါ၀င္မႈ ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားျပီး ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားခ်က္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းေသာ စုစုေပါင္း ႏို႔မႈန္႔၁၆ မ်ဳိးသည္ မစားသံုးသင့္သည့္ စာရင္းတြင္ ပါသြားျပီ ျဖစ္သည္။

မယ္လမင္းဓာတ္သည္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မယ္လမင္းေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ သတင္းထြက္ေပၚျခင္း မရွိေသးေပ။

ႏို႔မႈန္႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း အစားအေသာက္မ်ားတြင္ မယ္လမင္း ပါ၀င္မႈ ရွိ/မရွိကုိ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ဆက္လက္ စမ္းသပ္လ်က္ရွိရာ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းေသာ ႏုိ႔မႈန္႔အမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ႏို႔မႈန္႔တခ်ဳိ႕တြင္ မယ္လမင္းဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၅၄၀၀၀ ခန္႔ အဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္ ၄ ဦး အသက္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လံုၿခံဳေရး ထူထပ္
ဖနိဒါ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 15 2008 16:33 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြ၌ အာဏာပိုင္မ်ားက ယေန႔တြင္ တၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ လံုၿခံဳေရးမ်ား တုိးျမွင့္ခ်ထားသည္။

ၿမိဳ႕တြင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ေလာကနႏၵာဘုရား၊ လၻက္ရည္ဆုိင္မ်ား၊ ဦးဥတၱမပန္းျခံ၊ မိဇံပန္းျခံႏွင့္ လူစည္ကားရာ ေနရာတုိင္းတြင္ စစ္ကားမ်ားႏွင့္အတူ ယူနီေဖာင္း၀တ္ ရဲတပ္သားမ်ား ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဘုရားႀကီးမွာ ခ်ထားတယ္။ သူတုိ႔ ေျပာတာက လူႀကီး ေရာက္မယ္ဆုိျပီး အေၾကာင္းျပတာပါပဲ။ ေျပာတာပဲေလ။ တေနရာမွာ အနည္းဆံုး ၅ ေယာက္ တတြဲေပါ့ေနာ္။ အေရးႀကီးေနရာမွာဆုိ အရာရွိ တပြင့္ ႏွစ္ပြင့္ေတြေတာင္ ပါတယ္။ တၿမိဳ႕လံုးဆုိ ၄၀၀ ေလာက္ရွိမယ္'' ဟု ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

အျခားေဒသခံမ်ားကလည္း ယခုသတင္းကို အတည္ျပဳ ေျပာဆိုေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလို လံုျခံဳေရး တိုးျမွင့္ရသည္ကိုမူ အတိအက် မသိၾကေပ။

ယခင္ ႏွစ္မ်ားတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဒကာေတာ္မ်ားကုိ ေခၚေဆာင္ကာ ဆြမ္းဆန္စိမ္း ကပ္လွဴပဲြသို႔ သြားေလ့ရွိေသာ္လည္း ယမန္ေန႔က က်ေရာက္သည့္ သီတင္းကြ်တ္ပဲြေတာ္ အခါသမယ၌မူ အာဏာပုိင္မ်ား၏ အစီအစဥ္အတုိင္း သံဃာတပါးလွ်င္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား ၂ ဦးစီကုိ လုိက္ပါခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း သူတို႔က ဆိုသည္။

အလွဴရွင္တဦးက "ဘုန္းၾကီး အပါး ၄၈၀ ေက်ာ္ႂကြတယ္။ က်မတုိ႕ေတာင္ လွဴဖုိ႔ ၅၀၀ ကုန္သြားတယ္။ ျပီးေတာ့ေလ ဘုန္းၾကီး တပါးကုိ ေက်ာင္းသား ၂ ေယာက္က လုိက္တယ္။ ခါတုိင္းဆုိ ဘုန္းႀကီးေခၚခ်င္တဲ့ ရင္းႏွီးသူေတြ ေခၚလုိ႕ရတယ္ေလ။ အခုေတာ့ တုိင္းမႉးက စီစဥ္တယ္တဲ့ေလ။ အျပင္လူ မပါေစခ်င္လုိ႔ ေျပာတာပဲ" ဟု ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာ ျပည္လံုးခ်မ္းသာ ဘုရားေရွ႕ရွိ ၀ကၤပါကြင္းကုိ သံဃာအပါး ၅၀၀ ခန္႔ ႂကြေရာက္လာကာ ကြင္းတပတ္ပတ္ကာ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ဆြမ္းေလာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ သတင္းကြ်တ္ပြဲေတာ္သည္ စည္ကားမႈ မရွိေၾကာင္း ေဒသခံတဦးက ယခုလုိ ေျပာဆိုသည္။

သူက "မႏွစ္က ဆႏၵျပတာနဲ႔ ဆြမ္းေလာင္းပြဲ မရွိဘူး။ ဒီႏွစ္လည္း ဇာတ္ပြဲေတြ မရွိဘူး။ ပြဲေစ်း နည္းနည္းပဲ။ အေအး၊ အေၾကာ္ဆုိင္၊ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ေလာက္ပဲ ပြဲျပီးသြားတာပါ။ လူေတြကလည္း ေနသားက်ေနပါျပီရွင္" ဟု ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အန္အယ္ဒီ ပါတီ၀င္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား၊ သြားလာသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႕ အာဏာပုိင္မ်ားက လုိက္လံေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ပုိမုိ ျပဳလုပ္လာသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္သိန္းေအာင္ သည္ မိသားစုႏွင့္အတူ စစ္ေတြျမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မွ တည္းခိုသည့္ ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္ကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

သူက "သူတုိ႔က ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေသးလားဆုိတာေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေတြ၊ သြားေလရာမွာ လုိက္ၾကည့္တယ္။ အိမ္မွာေနရင္လည္း အိမ္ေရွ႕မွာ လာျပီး ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ သူတို႔က က်ေနာ့္ကုိ ရဲအုပ္ဘယ္သူ၊ စစ္သား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ဆုိျပီးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ခုိင္းထားတဲ့ အေနအထား ရွိေနတယ္" ဟု ေျပာသည္။

အလားတူ စစ္ေတြျမိဳ႕မွ အန္အယ္ဒီ ျပည္နယ္စည္း အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚညိဳေအးကလည္း ျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ မၾကာခဏ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းေနရသည္။

ထို႔အျပင္ ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ ဂြျမိဳ႕နယ္ရွိ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

"အန္ကယ္တုိ႔က အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဖုိ႔ စည္းေ၀း ဖိတ္တဲ့ အခါမ်ဳိးေတြ။ သူတုိ႕ဘက္က သြားစရာ မလုိပါဘူး၊ မသြားပါနဲ႕ဆုိတာေတြ။ ေနာက္ ဆုိင္ကယ္ ငွားစီးတာအစ လုိက္ပို႔တဲ့ ေကာင္ေလးေတြကုိ မင္းတုိ႔ဘယ္ကုိ သြားပုိ႔တာလဲ၊ အခ်ိန္မေတာ္ မသြားနဲ႔၊ ဒီလုိေတြကုိ မင္းတုိ႔ပုိ႔ရင္ ျပႆနာ ရွိႏုိင္တယ္ေပါ့။ ဆုိက္ကားငွားစီးရင္လည္း အဲဒီလုိ ေျပာတယ္" ဟု ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မွ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိးေလးက ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး "က်ေနာ္တုိ႔က လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုးရွဳံးတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္ အဖြဲ႔၀င္ေတြလည္း အားလံုးလုိလို သြားရလာရတာ မလြတ္လပ္ဖူးေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာလည္းပဲ လုပ္စရာ ရွိတာေတြ ရွိေနတယ္ေလ။ အဲဒီလုိ လုပ္ေနရတဲ့ အေပၚမွာ မလုပ္ေစခ်င္လုိ႔ ေတြ႔တာေတြကုိ မေတြ႕ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ဖိအားေပးေနတယ္၊ ဟန္႔တားေနတယ္လုိ႕ ျမင္တယ္" ဟု ေျပာသည္။

အိႏိၵယ-ျမန္မာ နယ္စပ္မွ ေနာက္ထပ္ ကုန္သြယ္ဂိတ္မ်ား အက်ဴိးရွိႏိုင္မည္လား
မံုပီး
အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 14 2008 16:43 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လည္ပတ္မည့္ ႏွစ္ရက္တာ (ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္) ခရီးစဥ္အတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ၾကီး "ဂ်ီယာရမ္ ရာမတ္(ရ္ွ)" သည္ မႏ႖ေလးျမိဳ႔တြင္ စစ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ဒိုးယိုေပါက္ျဖစ္ေနေသာ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဇံုသစ္ ႏွစ္ခု ထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္မင္ကာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမွင့္ရန္ အိႏၵိယက ၾကိဳးစားလ်ွက္ ရွိသည္။

အိႏိၵယနိုင္ငံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာန နွင့္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံေရးအဖြဲ႕ကိုဦးေဆာင္မည္႕ "ရာမတ္(ရွ္)" ကကီလိုမီတာ ၁၆၀၀ ရွည္လ်ားသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္၌ ေနာက္ထပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳရာေနရာ ႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕လိုေသာ အိႏိၵယ၏ ဆႏၵကို ျမွင့္တင္လိုက္မွာ ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလ်က္ရွိေသာ မဏိပူရျပည္နယ္ မိုးေရးျမဳိ႕မွ ကုန္သြယ္ရာဌာနအျပင္ နာဂလန္းျပည္နယ္ "အဗန္ခု"နွင့္ မီဇိုလန္းျပည္နယ္ "ဇိုခါသာ" တို႔တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ဌာန နွစ္ခုအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အိႏိၵယအစိုးရက အဆိုျပဳမွာ ျဖစ္သည္။ ထိုဇုန္သစ္ ၂ ခု ဖြင့္လွစ္နုိင္ေရးမွာ ထိုျပည္နယ္နွစ္ခု၏ ကာလအေတာ္ၾကာျပီျဖစ္ေသာ လိုအပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယခုနွစ္အတြင္း တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာျပည္ကို သြားမည့္ "ရာမတ္(ရွ္)"၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုကုန္သြယ္မႈဌာနမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လက္ရွိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ၂၂ မ်ဳိးထက္ပို၍ ေရာင္း၀ယ္သြားရန္ကိုလည္း အဆိုျပဳသြားမွာ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံေရးကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မၾကာေသးခင္နွစ္မ်ားက အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးမ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ား ပံုမွန္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ေလ့လာသူ မ်ားက"အဂၤါေန့" တြင္ စတင္မည့္ "ရာမတ္(ရွ္)" ၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အား ၁၉၆၂ ခုနွစ္ကတည္းက ျမန္မာနိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ေျပလည္မႈရယူမည့္ ေနာက္ထပ္ ခရီးစဥ္တခုအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။

"ဒီခရီးစဥ္ဟာ နွစ္နိုင္ငံ ( ျမန္မာနွင့္အိႏိၵယ) အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးကို ျမွင့္တင္ဖို႕နည္းလမ္းရဲ့ အစိတ္ အပိုင္းတခုပါပဲ။" ဟု ျပည္ပေရာက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔မွ ဝန္ၾကီးတဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာတင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ဖြံျဖဳိးမႈအနိမ့္က် ဆံုးနိုင္ငံမ်ား (LDCs) အတြက္ အိႏိၵယအစိုးရကထုတ္ ျပန္ေၾကညာထားသည့္ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အစီအစဥ္တြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံကို ပါဝင္နိုင္ေစရန္ အိႏိၵယ အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို "ရာမတ္(ရွ္)" ကထပ္မံ၍ အဆိုျပဳမွာ ျဖစ္သည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားျပီးပါက "ရာမတ္(ရွ္) " သည္ ျမန္မာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္ အတူ အိႏိၵယမွ ေဒၚလာ ၂ သန္းအေထာက္အပံ့ နွင့္ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ျမွင့္တင္ေရး ဗဟိုဌာနကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန့တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုဗဟိုဌာနတြင္ အိႏၵိယမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ဦးေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ျပီး ျဖစ္ျပီး နွစ္စဥ္ ျမန္မာလူငယ္ ၁၀၀၀ ကို ေလ့က်င့္ေပးသြားကာ အိႏိၵယနိုင္ငံ ပ်ဴန္း ျမိဳ႕အေျခစိုက္ "သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန" ေအာက္ရွိ Development of Advanced Computing (C-DAC) စင္တာမွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို ခ်ီးျမွင့္မွာ ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေမ်ွာ္၀ါဒ

နယူးေဒလီတြင္ အေျခစိုက္၍ အိႏိၵယ အစိုးရ၏ အေရွ႕ေမ်ွာ္လမ္းစဥ္ (Look East Policy) အား ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ခဲ့ေသာ ေဒါက္တာတင့္ေဆြက ကုန္သြယ္မႈနွစ္ေနရာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ အဆိုျပဳမႈသည္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေသာ လမ္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို၏။

"အိႏိၵယဟာ ျမန္မာစစ္အစိုးနဲ႔ ေျပလည္မႈ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပဲ ဒီဖြံျဖဳိးေရး အစီအစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းဟာ အေရွ့ေျမာက္ေဒသက ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သူတို႔ေျပာဖို႔ ၾကံစည္ေနတာ" ဟု ေဒါက္တာ တင့္ေဆြက ေျပာၾကားပါသည္။

ဆယ္စုနွစ္တခု ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ အေရွ့ေမ်ာ္မူ၀ါဒသည္ အိႏၵိယအေရွ့ေျမာက္ေဒသက ျပည္သူလူထုကို ေရရွည္ဖြံ့ျဖဳိးတိုးတက္မႈ မျပဳနုိင္ခဲ့သလို နယ္ျခားတဖက္ရွိ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္လည္း ေဆာင္က်ဥ္းေပးနုိင္ျခင္း မရွိဟု သူက ေျပာသည္။

"အိႏိၵယဟာ တြက္ခ်က္မႈေတြ မွားယြင္းေနျပီး ဆယ္စုနွစ္ တခုေက်ာ္ အေတြ႔အၾကဳံေတြအရ ဒီအေရွ႕ၾကည့္ လမ္းစဥ္ဟာ မေအာင္ျမင္နိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာကို သိသင့္ေနပါျပီ။" လို႔ သူက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၀ ခု အေစာပိုင္းက စတင္ခဲ့ေသာ အိႏိၵယ၏ အေရွေမ်ွာ္လမ္းစဥ္ ေအာက္တြင္ အိႏိၵယသည္ ျမန္မာ စစ္အုပ္ခ်ုဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြးလာကာ လမ္းေဖာက္ေပးျခင္း၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းနဲ့ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားပင္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို့ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အိႏိၵယအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမို ထူေထာင္လာျခင္းသည္ ျမန္မာ့နယ္ေျမကို အသံုးျပဳျပီး အိႏၵိယ ဗဟုိအစိုးရကို ဆန့္က်င္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ အေရွ့ေျမာက္ေဒသမွ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ႏွင့္ တရုတ္၏ ၾသဇာေလ်ာ့က်သြားေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

သို႕ေသာ္ ေဒါက္တာတင့္ေဆြက အိႏိၵယက မည္မ်ွပင္ အားထုတ္ ေနေသာ္လည္း၊ ျမန္မာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ကို အၾကီးမားဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံတခုကပင္ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေနပါသည္ဟု ကမၻာကိုျပနိုင္ရန္ အိႏၵိယကို အသံုးခ်ကစားေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

"အိႏိၵယဟာ အေရွ႕ေမ်ွာ္လမ္းစဥ္ကေန ရရွိဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ရရွိနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။" ဟုေဒါက္တာတင့္ေဆြက ေျပာၾကားပါသည္။

အေရွ႕ေျမာက္ဆက္သြယ္မႈ႕

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားအဖြဲ့တဖြဲ့ကလည္း ျမန္မာနယ္ စပ္တေလ်ွာက္ ကုန္သြယ္မႈ႕ေနရာ နွစ္ခု ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ရန္ အဆိုျပဳမည့္ အိႏိၵယအစိုးရ၏ အစီအစဥ္သည္ ထိုေဒသရွိ လူထုအတြက္ ထင္ရွားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး မရရွိႏုိင္ဘဲ စီးပြါးေရးသမား အနည္းငယ္ကသာ သေဘာက် ၾကလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

အိႏိၵၵယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွ အၾကီးဆံုးေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္႕ "အေရွ႕ေျမာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕" (NESO) ၏ ဒုတိယဥကၠဌ "မြန္ပြီီယာ" က "အိႏိၵယအစိုးရ၏ အေရွ႕ၾကည္႔လမ္းစဥ္ ဟာ တကယ္ေတာ့ အေရွ႕ေျမာက္က ျပည္သူေတြရဲ့ အက်ဳိးကို လစ္လ်ဳရႈထားတာပါ။" ဟု ေျပာ၏။

"အဲဒီကုန္သြယ္မႈ ေနရာႏွစ္ခုဆီကရတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ အားလံုးဟာ ျမန္မာအစိုးရနဲ့ အိႏိၵယအစိုးရ ဆီကိုပဲ တိုက္ရုိက္ သြားတာပါ။" ဟု မြန္ပြီီယာ က ေျပာၾကားသည္။ ဗဟိုအစိုးရဟာ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အေထာက္အပံ့ ရဖို့ လုပ္ရင္းနဲ့ အေရွေျမာက္ ေဒသကျပည္သူ ေတြကို နွစ္သိမ့္ဖို႕အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ႔ ေနရာေတြ ဖြင့္ဖို႔ ၾကိဳးစားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု သူက ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

"အိႏိၵဟာ ပထမဆံုးအေနနဲ႕ ျမန္မာစစ္အစိုးရ နဲ့ မဆက္ဆံသင့္ဘဲ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္ေတြ ဖြံျဖဳိးဖို႕ ကူညီေနတယ္လို႕ ေၾကြးေၾကာ္ေနတာကိုလည္း ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ပါျပီ။" လို႕ မြန္ပြီီယာ က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံၾကီးတခုက ေထာက္ခံမႈ႕ ေပးေနေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ေနစဥ္မွာပင္ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသက ျပည္သူေတြအတြက္ မည္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမွ သယ္ေဆာင္မလာနုိင္ေသာ အေရွ့ေမ်ွာ္လမ္းစဥ္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေနျပီဟု သူက ေျပာၾကားသည္။

NESO ၏အၾကံေပး "အန္အက္(စ)အန္ လိုသာ" က ကုန္သြယ္မႈ႕ေနရာမ်ားကို ဖြင့္ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္လည္း အေရွ႕ေျမာက္မွ လူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ားကို မရရွိေစဘဲ အိႏိၵၵယ အစိုးရအတြက္ ျမန္မာအစိုးရနွင့္ ပို၍နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ အတိုးအေလ်ွာ့ ကစားနိုင္မည့္ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ား ရနိုင္သည့္ေနရာမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာသည္။

အိႏိၵယအစိုးရသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုနွစ္ ၂ ခုတြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရနွင့္ေျပ လည္နိုင္ရန္ နည္းမ်ဳိးစံု သံုး၍ ၾကိဳးစားခဲ့ေလသည္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနွင့္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၏ အဆိုအရ၊ အိႏိၵယ မွ ျမန္မာျပည္သို႔ တင္ပို႔ကုန္ တန္ဘိုးမွာ ၂၀၀၇-၀၈ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္းခန့္ ရွိ၍ ျမန္မာျပည္မွ တင္သြင္းကုန္ တန္ဘိုးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၁၀ ခန့္ ရွိေလသည္။(အမ်ားစုမွာ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္သည္။)

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ အိႏိၵယနွင့္ ကုန္ သြယ္မႈ႕မွ ကုန္သြယ္မႈ႕ ပိုေငြမ်ားပင္ ရရွိေနေလသည္။

၂၀၀၆-၀၇ တြင္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ (သန္းတေထာင္) ဖိုးအထိ ကုန္သြယ္မႈျပဳရန္ ရည္မွန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚလာ သန္း ၆၅၀ ထိ ေလ်ွာ့က်သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ နယ္စပ္မွ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈသည္ ၂၀၀၅-၀၆ တြင္ ေဒၚလာသန္း ၅၅၇.၆၈ ထိေရာက္ေအာင္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၎ ပမာဏသည္ ၂၀၀၄-၀၅ ခုနွစ္က ေဒၚလာ သန္း ၃၄၁.၄၀ နွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်ွင္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း တက္လာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ႏိုင္သမွ် လုပ္မည္ဟု ၿဗိတိန္က ကတိျပဳ
မံုပီးႏွင့္ေဆာ္လမြန္
အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 14 2008 13:01 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ လုပ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ပါမည္ဟု ၿဗိတိသွ် အစိုးရက ကတိျပဳ ေျပာၾကား လိုက္ပါသည္။ ယင္းကတိျပဳခ်က္သည္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း ႏိုင္ငံမွ ကင္ပိန္း လႈပ္ရွားသူမ်ား အြန္လိုင္းတြင္ တင္ထားသည့္ ပန္ၾကားခ်က္ကို တံု႔ျပန္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ (www.number10.gov.uk/page17117) တြင္ တင္ထားခဲ့သည့္ ပန္ၾကားခ်က္ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက တံု႔ျပန္ရာတြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္ အစိုးရအတြက္ ဦးစားေပးျ ဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လလံုးလံုး ဤအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ဟု ေျဖၾကားထားပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကတိျပဳထားပါသည္။

"ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား သူတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဝေျပာ၍ ဒီမိုကေရစီရွိေသာ အနာဂါတ္ကို ရယူ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ႏိုင္သမွ် အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္၍ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဆက္လက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္" ဟု တံု႔ျပန္ခ်က္တြင္ ေျဖၾကားထားပါသည္။

ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသူမ်ားအား ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းအၿပီး ဘားမားကင္ပိန္း ယူေက (BCUK) ကအြန္လိုင္းေပၚတြင္တင္ထားသည့္ ပန္ၾကားခ်က္ကို အစိုးရက တံု႔ျပန္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့ေသာ အဆိုပါ တံု႔ျပန္ခ်က္တြင္ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ခံစားေနရ႐ုံသာမက ေမလအတြင္းက လူေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး၊ လူေပါင္း ၂.၄ သန္း အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ ဆိုင္ကလံုးနာဂစ္၏ ဖ်က္ဆီးမႈကို ခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲဒုကၡအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းလည္း ေဖၚျပထားပါသည္။

လူေပါင္း ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ ဤအြန္လိုင္း ပန္ၾကားခ်က္တြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈကို အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရကို ခ်ီးက်ဴး ေျပာဆိုထားၿပီး၊ ျမန္မာ့အေရးတြင္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ၏ စံအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္လည္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြန္ဘေရာင္းကို တိုက္တြန္း ေျပာဆိုထားပါသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ စံအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေပးပါရန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတာင္းဆိုပါသည္။ တိုးတက္မႈ တစံုတရာ မရွိခဲ့ပါက စစ္အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြါးေရး ဖိအားမ်ား တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ခ်မွတ္ရန္ လိုပါသည္" ဟု အဆိုပါ ပန္ၾကားခ်က္တြင္ ေရးသားထားပါသည္။

ဤအေတာအတြင္း ျမန္မာ လူ႔အခြင့္ေရး လႈပ္ရွားသူ တဦးျဖစ္ေသာ ဇုိယာဖန္း (Zoya Phan) ကလည္း ခ်က္သမတ ႏိုင္ငံ ပရပ္ဂ္ၿမ့ဳိတြင္ က်င္းပေသာ ဖိုရမ္ ၂ဝဝဝ ကြန္ဖရင့္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ လြန္းလွသည့္ အစိုးရေအာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို တနလၤာေန႔က အက်ယ္တဝင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။

BCUK ၏ အင္တာေနရွင္နယ္ ကိုၾသဒီေနတာ တဦးျဖစ္သူ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ မွ ၁၄ အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ကြန္ဖရင့္ကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဇုိယာဖန္းက သူမအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူအမ်ား အျပား သိရွိနားလည္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

"ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း မသိတဲ့ လူေတြက အမ်ားၾကီး၊ က်မလဲ မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးေရာ သူတို႔ က်မဆီလာၿပီး က်မတို႔ တိုင္းျပည္အေၾကာင္း ေမးၾကပါတယ္" ဟု ဖန္းက ေျပာသြားပါသည္။

ဖန္းသည္ ခ်က္သမတႏိုင္ငံသို႔ ေလာ္ဘီခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ကြန္ဖရင့္တြင္ တက္ေရာက္ စကားေျပာခြင့္ ရခဲ့သူတဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဤကြန္ဖရင့္ကို တကမၻာလံုးမွ သမတေဟာင္းမ်ား၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အပါအဝင္ အၾကီးတန္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ႐ုရွ၊ ဇင္ဘာေဘြ ႏွင့္ အျခား ဆုိးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

"ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက ျပည္သူအမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး၊ အစိုးရေတြကလဲ စစ္အစိုးရနဲ႔တြဲၿပီး စီးပြါးေရးေတြ လုပ္ေနတာဘဲ။ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီေတြ မေပးၾကဘူး" ဟု BCUK ၏ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္ေသာ မာ့ခ္ဖါေမးနား (Mark Farmaner) က ေျပာဆိုသြားပါသည္။

ဇုိယာဖန္းသည္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ကြယ္လြန္သူ ဖဒိုမန္းရွာ၏ သမီးျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ကင္ပိန္းႏွင့္ ေလာ္ဘီ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာ သုံးေရ အရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္လိုအပ္
NEJ/ ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈။ ။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္သူအမ်ား သုံးစြဲေနေသာေရ၌ အငန္ဓာတ္ပါ၀င္သျဖင့္ စစ္ေဆးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူအရာရိွတဦးက ေျပာသည္။

ေရတြင္ အငန္ဓာတ္ပါ၀င္မႈျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ လူေနထူထပ္လာေသာေၾကာင့္ ေရထုတ္ယူသုုံးစြဲမႈ ပိုမိုလာကာ ဓာတုအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ျမစ္ေရမွတဆင့္ ေရငန္တိုး၀င္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အရာရိွကေျပာသည္။

၎က“ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ဧရိယာမွာ ေျမေအာက္ေရထုတ္ယူသုံးစြဲမႈ (တုံကင္) ေတြမ်ားလာတယ္။ အဲဒီအခါ ေရငန္ဓာတ္ေတြပါလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရထုတ္ယူသုံးစြဲမႈ နည္းေစၿပီး စည္ပင္ေရကို ပိုမိုသုံးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေရထုတ္ယူသုံးစြဲမႈႏွင့္ ေရအရည္အေသြးကို စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရိွ ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္း၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ အိမ္ယာတေၾကာရိွ ဧရိယာတခုတည္းတြင္ပင္ ေရဂါလန္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ခန္႔သုံးစြဲေၾကာင္း၊ ၂၀၀၃ ခုတြင္ ဂါလန္ (၇၀) ခန္႔၊ ၂၀၀၄ ခုတြင္ (၇၅) ဂါလန္ခန္႔ စသျဖင့္ နွစ္စဥ္တိုးလာေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

၎တို႔ဌာနအေနျဖင့္ ထိုသို႔ေရထုတ္ယူသုံးစြဲမႈစစ္တမ္းကို ၂၀၀၄ ခု နွစ္ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဦးစီးဌာနမွ အဆိုပါ အရာရိွကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရတြင္ အငန္ဓာတ္ပါ၀င္သည့္ကိစၥအား သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ရိွေသာ္လည္း စစ္တမ္းမ်ား အသစ္ထပ္မံေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရိွေသးသည့္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ပန္းလႈိင္ဧရိယာမွာ ေျမျပန္႔ဧရိယာျဖစ္ၿပီး ႏုန္းေျမဧရိယာျဖစ္သည့္အျပင္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၏ အစိတ္အပိုင္းလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အေပၚယံမီတာ (၃၀) ခန္႔မွာ ရႊံ႕မ်ား ထူထပ္စြာဖုံးေနကာ ေအာက္ (၁၅) မီတာအတြင္း သဲေၾကာရိွေနေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

နအဖ စစ္အစိုးရကမူ လႈိင္သာယာေရသန္႔ရရိွရန္ ငမိုးရိပ္ေရသန္႔စင္စက္႐ုံမွ ပထမအဆင့္ တေန႔လွ်င္ ဂါလန္ (၄၅) သန္းထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္ၿပီး ဒုတိယစီမံကိန္းအေနျဖင့္ တေန႔လွ်င္ ဂါလန္(၄၅) သန္း ေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပသည္။

ေရမသန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္ ၀မ္းေရာဂါႏွင့္ အျခားေရေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အေရျပား ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ လႈိင္သာယာေနၿမိဳ႕ခံမ်ား ေရသန္႔ရေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္တဦးက ေျပာသည္။

၀ာာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ရဆရာ (၂၃) ဦး အလုပ္မွအထုတ္ခံရ
NEJ / ၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈။ ။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသုိလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားမွ ပါရဂူဘြဲ႔ရ ဆရာဆရာမ (၂၃) ဦးကို တာ ၀န္၀တၱရားေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ ႏွာ၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ထုတ္ပယ္ခံရသူ အမ်ားစုမွာ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ စစ္ကိုင္း၊ ကေလး၊ ေအးသာယာ၊ စစ္ေတြ၊ ထား၀ယ္ႏွင့္ ေတာင္ငူစသည့္ ေဒသမ်ားရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားျဖစ္သည္။

၎တို႔အားလံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ မိခင္ဌာနႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားၿပီးေနာက္ ဌာနကလုိက္လံစံုစမ္းကာ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုတ္ပယ္ခံရသူအခ်ုိဳ႕ အနက္ စင္ကာပူႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ ေစလႊတ္လိုက္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါရဂူဘြဲ႕ရ ဆရာ ဆရာမမ်ား မည္သည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ ထြက္ေျပးသြားသည္ကုိမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ အမည္မေဖာ္လုိသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆရာေဟာင္းတဦးကမူ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရမ်ား ထြက္ေျပးသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ႏုိင္ငံျခားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္က စရိတ္ေတြအကုန္ခံၿပီး ပညာသင္ေပးထားတဲ့ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရေတြကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ေနရာေပးရမယ့္အစား သူတို႔သင္ခဲ့တဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာအတြက္ facility မရွိတဲ့ ေတာႀကိဳေတာင္ၾကားက ေကာလိပ္ေတြမွာ Posting ထားေပးေတာ့ ေျပးမွာေပါ့၊ အနာဂတ္မွ မရွိေတာ့တာ၊ ရတဲ့လခကလည္း မစားေလာက္၊ ္ ကုိယ့္ပညာကုိလည္း စစ္အစိုးရက အသိအမွတ္မျပဳတဲ့အတြက္ ထြက္ေျပးတာမ်ားမယ္ ထင္တယ္၊ တခုေတာ့ရွိတယ္ ထြက္ေျပးတဲ့ ေဒါက္တာေတြကုိ နာမယ္ပ်က္စာရင္းသြင္းတဲ့အေနနဲ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ တျခား သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီးမွ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက စာရင္းထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ခုလို ႏုိင္ငံျခားပညာသင္ၿပီးမွ ထြက္ေျပးတဲ့ ပညာရွင္ေတြ တျခားဌာနေတြမွာလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ စစ္ဗိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဌာနေတြမွာ ပုိၿပီးေတာင္ ထြက္ေျပးၾကတာမ်ားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထုတ္ပယ္ခံရသူတို႔ အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာဘြဲ႕မ်ားအလိုက္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ အနည္းဆံုး (၅) သိန္းမွ အမ်ားဆံုး (၃၄) သိန္းထိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး မေပး သူမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒအရ စာခ်ဳပ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္(၇) ေန႔ထုတ္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုတ္ပယ္ခံရသူ (၂၃) ဦးတုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ ေဒါက္တာ၀င္းႏိုင္ Ph.D (EP) ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇ ထုတ္ပယ္၊ (၂၃) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၂။ ေဒါက္တာ ေဇာ္ႏိုင္ Ph.D (EP) နည္းပညာေကာလိပ္ (ကေလး)၊ (ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၇ ထုတ္ပယ္၊္ (၂၃) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၃။ ေဒါက္တာသီသီမိုး Ph.D. (Mech) နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ပခုကၠဴ)၊ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္၊ (၂၃) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၄။ ေဒါက္တာေအာင္ခိုင္ဟိန္း Ph.D. (Civil) နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေတာင္ငူ)၊ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္၊ (၂၃) သိန္းေလ်ာ္ၿပီး)
၅။ ေဒါက္တာ ကလ်ာေဆြ Ph.D. (Civil) နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေတာင္ငူ)၊ (မတ္ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္၊ (၃၄) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၆။ ေဒါက္တာ မန္းသူဇာထြန္း Ph.D. (Arch) သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)၊ (မတ္ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္ (၃၄) သိန္းေလ်ာ္ၿပီး)
၇။ ေဒါက္တာ သက္သက္ႏြယ္ Ph.D. (Arch) စက္မႈႏွင့္သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာန (ဧၿပီ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္၊ (၃၄) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၈။ ေဒါက္တာ ေဌးေဌးေရႊ Ph.D. (Civil) စက္မႈႏွင့္သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္) ( ဧၿပီ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္ (၃၄) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၉။ ေဒါက္တာ စုလိႈင္ေအာင္ Ph.D. (EC) နည္းပညာေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း)၊ (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇ ထုတ္ပယ္၊ (၃၄) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၁၀။ ေဒါက္တာ နႏၵာထြန္းဦး Ph.D. (EC) နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မိတၳီလာ)၊ ( မတ္ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္၊ (၃၄) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၁၁။ ေဒါက္တာ ႏြယ္နီ Ph.D. (Engg: Physics) နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ထား၀ယ္)၊ ( ဇန္န၀ါရီ၂၀၀၆ ထုတ္ပယ္၊ (၅) သိန္းေလ်ာ္ၿပီး)
၁၂။ ေဒါက္တာ ခ်ိဳခ်ိဳ Ph.D. (Engg: Maths) ဂ်ီတီစီ (ေအးသာယာ)၊ ( စက္တင္ဘာ ၂၀၀၆ ထုတ္ပယ္၊ (၅) သိန္းေလ်ာ္ၿပီး)
၁၃။ ေဒါက္တာ ေဇာ္ႏိုင္ဦး Ph.D. (Engg: Maths) နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေတာင္ႀကီး)၊ ( ေမ ၂၀၀၇ ထုတ္ပယ္၊ (၅) သိန္းေလ်ာ္ၿပီး)
၁၄။ ေဒါက္တာ ယဥ္မူသန္႔ Ph.D. (Engg: Physics) နည္းပညာတကၠသိုလ္ (စစ္ေတြ)၊ ( အခ်က္အလက္မရ)
၁၅။ ေဒါက္တာ မ်ဳိးမ်ဳိးႏိုင္ Ph.D.(IT) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)၊ ( စက္တင္ဘာ ၂၀၀၆ ထုတ္ပယ္၊ (၁၀) သိန္းေလ်ာ္ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံ နန္းယန္းနည္းပညာတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္လာၿပီးေနာက္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရိွ)
၁၆။ ေဒါက္တာ ခင္မ်ဳိး၀င္း Ph.D.(IT) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)၊ (စက္တင္ဘာ ၂၀၀၆ ထုတ္ပယ္၊ (၁၀) သိန္းေလ်ာ္ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံ နန္းယန္းနည္းပညာတကၠသိုလ္ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လာၿပီး လအနည္းငယ္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ဌာနခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ထြက္ခြာသြားသည္)
၁၇။ ေဒါက္တာ ႏြယ္နီထြန္း Ph.D.(IT) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)၊ ( ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇ ထုတ္ပယ္၊ (၅) သိန္းေလ်ာ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္မလာေတာ့ဘဲ စင္ကာပူအမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္တြင္ ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္)
၁၈။ ေဒါက္တာ သီသီဇင္ Ph.D.(IT) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)၊ (ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္၊ (၁၀) သိန္းေလ်ာ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုဆာကာၿမိဳ႕တကၠသိုလ္ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္လိုက္ၿပီးကတည္းက အဆက္အသြယ္မရေတာ့)
၁၉။ ေဒါက္တာ ဥမၼာခိုင္ Ph.D.(IT) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)၊ (ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၆ (၁၅) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၂၀။ ေဒါက္တာ လွသန္း Ph.D.(IT) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)၊ (ေမ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္၊ (၁၈)သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၂၁။ ေဒါက္တာ ေအးသႏၱာ Ph.D.(IT) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)၊ ( ဇြန္၂၀၀၇ ထုတ္ပယ္၊ (၁၈) သိန္းေလ်ာ္ရန္) မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔တြင္ အစိုးရအေထာက္အပံ့ျဖင့္ သင္တန္းႏွင့္အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္)
၂၂။ ေဒါက္တာ ေအးေအးႏြယ္ Ph.D.(IT) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)၊ ( ဇြန္ ၂၀၀၇ ထုတ္ပယ၊္ (၁၅) သိန္းေလ်ာ္ရန္)
၂၃။ ေဒါက္တာ ဇင္မာသန္းႏွင့္ Ph.D.(IT) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)၊ ( ေမ ၂၀၀၈ ထုတ္ပယ္၊ (၁၈)သိန္းေလ်ာ္ၿပီး )


သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ ေရႊတိ္ဂုံမွာ ဘုရားဖူး (၂) သိန္းေက်ာ္ သံဃာေတြကုိရန္ကုန္ရဲကမ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္
NEJ/ ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈။ ။

ယမန္ေန႔ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လုံၿခံဳေရးမ်ား ထူထပ္စြာခ်ထားေသာ္လည္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ စည္စည္ကားကားရိွခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးက “မေန႔က ေရႊတိဂုံနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၀န္းက်င္မွာ လုံၿခံဳေရးေတြခ်ထားတယ္။ ေန႔လယ္ပိုင္းက် ရင္ျပင္ေတာ္အဂၤါေထာင့္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ေတြ ဆုလာေတာင္းၾကတယ္။ ညပိုင္းေတာ့ ရင္ျပင္ေတာ္မွာ တုိးမေပါက္ေလာက္ေအာင္ စည္ကားတယ္။ လုံၿခံဳေရးခ်ထားေပမယ့္ စစ္ေဆးတာမ်ဳိးေတာ့ မေတြ႔ရဘူး” ဟုေျပာသည္။

ဘုရားဖူးသူမ်ားအနက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္သီလရွင္မ်ားကိုလည္း ယမန္ႏွစ္ကထက္ပိုမို ေတြ႔ရေၾကာင္း ဘုရားဖူးတဦးက ေျပာသည္။

၎က “ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့ ဘုန္းႀကီးေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတာမ်ဳိးလုပ္တယ္ေလ။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ေရႊတိဂုံလုံၿခံဳေရးေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ။ ဘာျပႆနာမွ ျဖစ္တယ္မၾကားရဘူး” ဟုေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရသည္ ရန္ကုန္မွ သံဃာေတာ္မ်ားလႈပ္ရွားမႈကုိ အေသးစိတ္ စီစစ္လ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းမႉးကို တုိက္႐ိုက္ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႔ေပးထားသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းမႉးအမိန္႔အရ ရန္ကုန္ရဲမ်ားက သံဃာေတာ္မ်ား ခရီးသြားလာမႈကုိ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး သံဃာေတာ္မ်ား ရန္ကုန္အထြက္ အ၀င္ကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားထိ ရဲက လုိက္လံစစ္ေမးေနသည္ဟု ရန္ကုန္တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္တပါးက အမိန္႔ရွိသည္။

သံဃာတပါး မိမိရပ္ရြာ ျပန္သည္ကုိပင္ မည္သည့္ေနရာသြားသည္၊ မည္သည့္ကိ္စၥႏွင့္သြားသည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ျပန္ေရာက္သည္ စသည္တို႔ကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထိ ရဲကလာစစ္ေဆးၿပိီး ရန္ကုန္တုိင္းမႉးကုိ အစီရင္ခံေနရသည္ဟု သိ္ရသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပက အဖြဲ႕၀င္တဦးက ယခုႏွစ္သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ လာေရာက္ဘုရားဖူးသူအေရအတြက္မွာ ေဂါပကအဖြဲ႔မွတ္တမ္းအရ (၂) သိန္းခန္႔ရိွေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က လျပည့္ညမွာ ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ပဲရိွတာ။ ဒီႏွစ္ လျပည့္ညမွာ ဘုရားဖူးအေရအတြက္က (၅) ေသာင္းေလာက္ရိွလိမ့္မယ္” ဟု ၎က ခန္႔မွန္းသည္။

ေရႊတိဂုံဘုရား မုခ္အသီးသီးသို႔သြားရာလမ္းမမ်ား၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လည္ ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းအ၀င္လမ္းမမ်ားတြင္ ယမန္ေန႔က တေနကုန္ ကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

မုန္တုိင္းလြန္ကာလ မသန္မစြမ္းသူမ်ား အကူအညီလုိေနဆဲ
IRIN/ ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈။ ။

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီး (၅) လေက်ာ္ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ား ယေန႔အထိ အကူအညီမ်ားကို ေစာင့္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အိုးအိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္သြားရသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားသြားလာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ခ်ဳိင္းေထာက္၊ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ႏွင့္ ေျခတုလက္တုမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားရသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုသူမ်ားထဲ တြင္ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိေနၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုစားမႈ အကူအညီရရွိရန္ လိုအပ္ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္။

“အခုဆိုရင္ ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ခံရတဲ့သူေတြထဲ အကူအညီရတဲ့သူ အမ်ားအျပားရွိေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွလို႔ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အကူအညီအနည္းငယ္ပဲ ရခဲ့ပါတယ္” ဟု ပိုလီယိုေရာဂါေၾကာင့္ ခ်ဳိင္းေထာက္အားကိုးျဖင့္သာ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္ လူငယ္တဦးျဖစ္သူ ကိုေနလင္းစိုးက ေျပာသည္။

အသိုင္းအ၀န္းအတြင္း အိုးအိမ္ႏွင့္ ဘ၀ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျခားမသန္မစြမ္းသူမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ေနသူ မသန္မစြမ္း (၁၂၅) ဦးထဲတြင္ ကိုေနလင္းစိုးလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ရန္ကုန္ရွိ Eden Centre for Disabled Children တြင္ ႐ံုးခန္းတခု ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ ဆိုးရြားစြာ ခံစားခဲ့ရေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသအတြင္း၌ မသန္မစြမ္းကေလး (၅,၀၀၀) ဦး အပါအ၀င္ မသန္မ စြမ္းသူစုစုေပါင္း ပွ်မ္းမွ် (၃၀,၀၀၀) ဦးရွိသည္။ မုန္တိုင္းအၿပီးကာလတြင္ က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အဆိုပါဦးေရအတြင္း ေနာက္ထပ္ (၃) ေထာင္ႏွင့္ (၅) ေထာင္အၾကား ထပ္ေပါင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။

“အေထြေထြနဲ႔ က႑အလိုက္ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနတဲ့လူေတြကို ဒီေန႔အထိ ထည့္မစဥ္းစားတာ ထင္ရွား ပါတယ္ဗ်ာ” ဟု Handicap International France မွ မသန္မစြမ္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာအႀကံေပး Thomas Calvot ကေျပာသည္။

လူသားခ်င္းဆိုင္ရာအကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ (ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာ) နာဂစ္လြန္ပူးတြဲအကဲျဖတ္ခ်က္ (PONJA) အတြင္း၌လည္း မသန္မစြမ္းသူမ်ားကိစၥကို အက်ဥ္းခ်ဳံး၍သာေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ အေရအတြက္၊ အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပရန္ ယခုအထိ လိုအပ္ေနေသးသည္။

မုန္တိုင္းသင့္ေဒသတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္းမရွိျခင္း၊ အိမ္မ်ားသည္လည္း ေျခတံရွည္မ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ေရဧရိယာ လႊမ္းမိုး ေနျခင္းတို႔ေၾကာင္း သာမန္လူပင္ ၀င္ေရာက္သြားလာရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲမည္မွာ ထင္ရွား လ်က္ရွိသည္။

ဆိုင္ကလုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ မသန္မစြမ္းသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားရမႈမ်ားကို PONJA အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ဳိ႕မိသားစု၀င္မ်ား (သို႔) ေစာင့္ေရွာက္မူေပးေနသူမ်ားသည္ မုန္တိုင္းအတြင္း ေသဆံုးသြားခဲ့ၾကရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ၎တို႔၏ အသိုင္းအ၀န္းအတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။

ထို႔အျပင္ အာ႐ံုခံစားမႈ (သို႔) ဥာဏ္ရည္ ထိခိုက္အားနည္းသြားၿပီး ၎တို႔၏ အနီး၀န္းက်င္တြင္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားေန သည္ကို မွန္ကန္စြာ မတုံ႔ျပန္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀ တု္ိးတက္ေရး အို္င္အယ္အုိ အၾကံေပး
ကို၀ုိင္း/၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈။ ။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို စနစ္တက် ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ထိုင္းအလုပ္သမားကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အိုင္အယ္အို) က ယမန္ေန႔တြင္ေျပာသည္။

အိုင္အယ္အို၏ မဲေခါင္ေဒသဆိုင္ရာ ကေလးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လူကုန္ကူးျခင္းအစီအစဥ္ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ Allan Dow က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာေ႐ႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတခု၌ ယင္းသို႔ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

၎က “အလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ တလ ဘတ္ (၁,၀၀၀) ေလာက္ပဲရၾကတယ္။ (၃,၀၀၀) ဘတ္ဆိုတာ အမ်ားဆံုးပါပဲ။ အဲဒီ လစာေတြဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံက တရား၀င္ အနိမ့္ဆံုးလစာထက္ အမ်ားႀကီးနည္းေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ငါးဖမ္းေလွေတြမွာ လုပ္ေနတဲ့လူေတြရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ဆိုရင္လည္း လုပ္ခနည္းနည္းနဲ႔ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းခံေနရပါတယ္။ အိမ္ေဖာ္လုပ္ရတဲ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ပံုမွန္ နားရက္မရရွိၾကပါဘူး။ ေနေရာညပါ အလုပ္လုပ္ၾကရေပမဲ့ ထိုက္သင့္တဲ့ ကာကြယ္မႈကိုလည္းမရဘူး။ ဒါေတြဟာ ၁၉၉၈ ခု ထိုင္းအလုပ္သမား ကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ထိုင္းအစိုးရ၏ ၁၉၉၈ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေရးဥပေဒအတြင္ တေန႔အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီ၊ တပတ္ (၄၈) နာရီသာလုပ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ အခ်ိန္ပိုေၾကးကို မူလလုပ္အားခ၏ တဆ (သို႔) တဆခြဲ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တႏွစ္လ်င္ လုပ္ချဖင့္ အား လပ္ရက္ (၁၃) ရက္၊ ဖ်ားနာခြင့္၊ ကိုယ္၀န္ခြင့္တို႔ေပးရန္ပါရွိသည္။ အနမ့္ဆံုးလုပ္ခကို ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း အနည္းဆံုး (၁၃၀) ဘတ္ခန္႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္မဲ့စက္႐ံုမ်ား၊ ငါးဖမ္း ေလွမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးၿခံမ်ား၊ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး စုစုေပါင္း ၂ သန္း ၃ သန္း ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း ၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ မိသားစုႏွင့္အတူလာသူ ကေလးမ်ားလည္းပါ၀င္သကဲ့သို႔ အုပ္ထိန္းသူမပါသည့္ ကေလးမ်ားလည္းရွိ ေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး အ႐ြယ္ေရာက္သူသည္ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အလုပ္ အကိုင္အတြက္သာမက၊ ဒုတိယ ခိုလံႈရာအိမ္အျဖစ္ႏွင့္ပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၀င္ေရာက္လာေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး (၁၀) စုႏွစ္ခ်ီ၍ ေနထိုင္သူမ်ားပင္ရွိလာၿပီျဖစ္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ ျမန္မာကေလးေမြးဖြားမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ေကာင္းမြန္ေစေရးရည္႐ြယ္လ်င္ မိဘမ်ားအတြက္သာမက အဆိုပါ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း စဥ္းစားေစလိုေၾကာင္း မဲေဆာက္အေျခစိုက္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ကေျပာသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာေ႐ႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အိုင္အယ္အို၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ားက လမ္းၫႊန္မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေန ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း အကာအကြယ္ေပး၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ပိုမိုနားလည္မႈရွိၿပီး လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ေဒသအဆင့္၊ အစိုးရအဆင့္ အလုပ္သမားေရးရာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ပိုမိုခန္႔ထားရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးေခၚထိုင္းအန္ဂ်ီအို၊ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအန္ဂ်ီအို (Grassroots-HRE) မွ ဒါ႐ိုက္တာဦးထူးခ်စ္တို႔လည္း တက္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အာဆီယံ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ ထူေထာင္

15 October 2008


လက္ရွိ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ႀကံဳေတြ ႔ေနရတဲ့ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြကို အကူအညီေပးဖို႔ အေရးေပၚရန္ပံုေငြတရပ္ ထူ
ေထာင္ၾကဖို႔ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ
Gloria Arroyo က ဒီကေန႔ပဲ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ ေဒသဆိုင္ရာအရာရွိေတြကို
ေျပာတဲ့မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ IMF
ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းမွာ ေဘးပန္း
ေဆြးေႏြးပြဲအေနနဲ႔ အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံက ဘ႑ာေရးအရာရွိေတြ ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး
ေနာက္ပိုင္း အေရးေပၚရန္ပံုေငြထူေထာင္ေရးကို သေဘာတူခဲ့ၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီရံပံုေငြထဲကို ကမၻာ့ဘဏ္က ေဒၚလာ ဆယ္ဘီလ်ံ စၿပီးမတည္ေပးဖို႔ ကတိျပဳထားၿပီး
IMF ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ ႔၊ ADB အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ အာဆီယံနဲ႔
လက္တြဲေနတဲ့ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေတြကိုလည္း ရန္ပံုေငြ ၀ိုင္းထည့္
၀င္ၾကဖို႔ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတက တိုက္တြန္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအေရးေပၚရန္ပံုေငြ
က အာဆီယံႏိုင္ငံေတြ ႀကံဳေတြ ႔ေနရတဲ့ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြကို ကူညီ ေျဖရွင္း
သြားလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ထုိင္းႏွင့္ နယ္စပ္ ျပႆနာေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယား စစ္သား ႏွစ္ဦး ေသဆံုး

15 October 2008


ကေမၻာဒီးယား၊ ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျငင္းပြားေနတဲ့ နယ္စပ္ ေဒသအတြင္း တဘက္ စစ္တပ္မ်ား ျပစ္ခတ္ၾကေၾကာငး္၊ စစ္သားႏွစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း၊ တနာရီေလာက္ၾကာေအာင္ ျပစ္ခတ္ၾကေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယား စစ္ဘက္တာ၀န္ခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ထုိင္းစစ္ဘက္တာ၀န္ခံမ်ားကလည္း မိ္မိတုိ႔ဘက္က စစ္သား ငါးေယာက္ ဒဏ္ရာရသြားေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။ ထုိင္းနဲ႔ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတုိ႔ ၾကာျမင့္စြာကတည္းက အျငင္းပြားေနတဲ့ ေရွးေဟာင္း ဘုရားေက်ာင္းအနီးမွာ တုိက္ခုိက္ၾကတာပါ။ တပ္ဖဲြ႔ဘယ္ေလာက္ ပါ၀င္တုိက္ခုိက္သလဲဆုိတာ ခ်က္ခ်င္း မသိရေသးပါဘူး။ နယ္စပ္မွာ ခ်ထားတဲ့ တပ္ဖဲြ႔မ်ား အကူအညီ ေတာင္းလာရင္ အသင့္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ တပ္လန္႔ထားတယ္လို႔ ထို္င္းေလတပ္မွ ဗိုလ္ႀကီး မြန္တို စကူကြန္းက ေျပာဆုိပါတယ္။ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ား ကယ္တင္ ႏုိင္ေရး၊ ထုိင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္မ်ားလည္း အသင့္ ျပင္ထား ေၾကာင္းလဲ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေဒသက ထိုင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ား ၂၄နာရီအတြင္း ဆုတ္ခြာပါ၊ မဆုတ္ခြာရင္ သူေသ ကိုယ္ေသ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ အဂၤါေန႔မွာ ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆင္က သတိေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဘက္ၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္မား လာခဲ့တာပါ။ တနလၤာေန႔ တုန္းက ထုိင္း စစ္သား ၈၄ေယာက္ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံတြင္း ၁ကီလုိအထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိၿပီး ထုိင္းဘက္ကေတာ့ ဒါဟာ ကင္းလွည့္တာလုိ႔ ေျဖရွင္းထားပါတယ္။

ရွားပါးက်ားမ်ားျမန္မာျပည္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

15 October 2008

ဦးေအာင္လြင္ဦး -


ျမန္မာႏုိင္ငံက ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ေတြကုိ တရားမ၀င္ သတ္ျဖတ္ ေရာင္း၀ယ္မႈေတြ လုပ္ေနလုိ႔ အခုအခါမွာ က်ားနဲ႔ တျခား က်ားအႏြယ္၀င္ သတၱ၀ါေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳေနရတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႔တခုျဖစ္တဲ့ WWF က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနေတြကုိ တားဆီးႏုိင္ဖုိ႔ အစုိးရနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ဒီထက္ပုိၿပီး လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔လည္း သတိေပး ေျပာဆုိ လုိက္ပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိ ကမာၻ႔ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြ အဖဲြ႔ (WWF) ကုိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတဲ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး က တင္ျပထားပါတယ္။

က်ားနဲ႔ က်ားအႏြယ္၀င္ သတၱ၀ါေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရဲ႕ သားေရေတြ၊ အ႐ုိးေတြ၊ လက္သည္းေတြ အပါအ၀င္ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ေမွာင္ခုိ ေစ်းကြက္မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာင္းခ်ေနတာေတြကုိ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသလုိ၊ ဒီလုိ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းေနတာေတြကုိ ေတြ႔ရတဲ့အေၾကာင္း ကမာၻ႔ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြ အဖဲြ႔ (WWF) က ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္အတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ အရဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက က်ားနဲ႔က်ားအႏြယ္၀င္ တိရစာၦန္ေကာင္ေရ အနည္းဆုံး (၁၀၇) ေကာင္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ေစ်းကြက္မွာေတြ႔ရွိခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုိ က်ားအႏြယ္၀င္ေတြ သာမက တျခား ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ေတြပါ သတ္ျဖတ္ၿပီး ေမွာင္ခုိ ေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းကုိေတာ့ (WWF) အဖဲြ႔ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွ႐ုံးခဲြက တာ၀န္ခံ ခရစ္ ရွက္ပတ္ (Chris Shepherd) က အခုလုိ ဆုိပါတယ္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ၊ က်ားအေကာင္ေရ (၁၀၀) ေက်ာ္ကုိ ေစ်းကြက္မ်ာ ခ်ေရာင္းေနတာ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ တျခား တိရစာၦန္ အမ်ဳိးအစားေတြ၊ က်ားသစ္လုိ က်ား အႏြယ္၀င္ေတြကုိလည္း ဒီလုိ ေရာင္းေနတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။”

လတ္တေလာမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ တခ်ဳိ႕မွာရွိတဲ့ က်ားေတြ ရွားပါးလာတဲ့ အေျခအေနဟာ စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနရတယ္လုိ႔လည္း (WWF) က သတိေပးထားတာပါ။ က်ား သတၱ၀ါေတြလုိ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေတာ့ ေဆး၀ါး၊ လူအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း စတာေတြအတြက္ ေမွာင္ခုိ ေရာင္းခ်ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့ က်ားအမ်ားစုကုိေတာ့ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္နဲ႔ ထုိင္း နယ္စပ္တေလွ်ာက္က ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ေတြမွာ ေရာင္းခ်ေနတာလုိ႔လည္း (WWFႁ) အဖဲြ႔ႀကီး ကေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ေတြ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိ ေရာင္းခ်မႈေတြဟာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကုိေတာ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေဒသခံကုန္သည္ တေယာက္ကလည္း အခုလုိ ေျပာျပပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နယ္စပ္မွာေတာ့ ေတာထြက္ ပစၥည္းအေနနဲ႔ တိရစာၦန္ကုိ ေတြ႔ရတာက မ်ားေသာအားျဖင့္ က်ားရုိးတုိ႔၊ က်ားဆီတု႔ိ၊ လိပ္တုိ႔၊ ေႁမြတုိ႔ လာတယ္။ အေကာင္အရွင္လဲ တခါတေလ လာပါတယ္။”

ဒီလုိ အေျခအေနအတုိင္းသာ ဆက္သြားေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေျခအေနေတြဟာ စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း (WWF) အဖဲြ႔ႀကီး က ဆုိပါတယ္။

“က်ားေတြကို ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားဖုိ႔အတြက္ ဒီႏႈန္းအတုိင္းသာ တရားမ၀င္ သတ္ျဖတ္ခံေနရမယ္ ဆုိရင္၊ တျခား တရားမ၀င္ သစ္ခုတ္လွဲမႈ ကိစၥလုိမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေပါင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ေတြ ျပဳန္းတီးမယ့္ ျပႆနာနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ ႀကံဳရႏုိင္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဒီလုိ ေတာ႐ုိင္းက်ားသတၱ၀ါေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္း ေတာင္ၾကား ေဒသမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကစလုိ႔ စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ ရာဂဏန္းမျပည့္တဲ့ အရည္အတြက္ ရွိတဲ့ က်ားေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ က်ားအပါအ၀င္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ အစုိးရေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ အားနည္းေနဆဲပဲလုိ႔ (WWF) အဖဲြ႔ႀကီး က ျမင္ပါတယ္။

“အစုိးရေတြ အေနနဲ႔ က်ားေတြကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းကုိ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး လူအင္အားကုိလည္း ဒီလုိ က်ားနဲ႔ က်ားအႏြယ္၀င္ေတြအပါအ၀င္ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ေတြကုိ တရားမ၀င္ သတ္ျဖတ္ေနတာေတြကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အာ႐ုံစုိက္ အသုံးျပဳရမွာပါ။ ဒါေတြအျပင္ က်ားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြ ထုတ္ျပန္ရမွာ ျဖစ္သလုိ၊ ပုံမွန္ကင္းလွည့္ၿပီး ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ေတြကုိ ေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းကြက္ေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္သြားၿပီး၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူေတြကုိ အေရးယူတာေတြလည္း ရွိရမွာပါ။”

ကမာၻ႔ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြ အဖဲြ႔ (WWF) အဖဲြ႔ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွ႐ုံးခဲြက တာ၀န္ခံ ခရစ္ ရွက္ပတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရွားပါးေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ေတြကုိ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျမန္မာစစ္အစုိးရက လက္မွတ္ေရးထုိးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ (၁၅) ႏွစ္ကစလုိ႔ (WWF) ရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဆုိရင္ေတာ့ ရွားပါးလာေနတဲ့ က်ားသတၱ၀ါ အပါအ၀င္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ေတြကုိ တရားမ၀င္ သတ္ျဖတ္ေရာင္း၀ယ္မႈေတြကေတာ့ ရွိေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြရဲ႕ အစုရွယ္ယာေတြကို အေမရိကန္အစိုးရ ၀ယ္ယူ

15 October 2008ဘ႑ာေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို ျပန္ကယ္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြထဲက ေနာက္ဆံုးလုပ္ရပ္
တခုမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကေန ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀,၀၀၀ ခြဲဖိုး အစုရွယ္ယာေတြကို
အေမရိကန္အစိုးရက ၀ယ္ယူေနၿပီး ေခ်းေငြေတြနဲ႔ အပ္ႏွံေငြေတြအေပၚ အစိုးရအာမခံ
ေၾကးေတြကို တိုးျမႇင့္လိုက္ပါတယ္။


ဒီအစီအစဥ္ဟာ ဘ႑ာေရးစနစ္ထဲမွာယံုၾကည္မႈ ျပန္တည္ေဆာက္ေပးၿပီး
ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ေငြျပန္ေခ်းေအာင္ အားေပးလိမ့္မယ္လို႔ သူေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္
သမၼတဘုရွ္ (Mr. Bush) က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာဒီကေန႔ေျပာပါတယ္။ ရပ္တန္႔ေနတဲ့ ေငြေခ်း
ေစ်းကြက္ဟာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားမယ့္အေရး ၿခိမ္းေျခာက္
ေနတယ္လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြကေျပာပါတယ္။

ဘဏ္ေတြမွာ အစိုးရက၀င္ၿပီး စြက္ဖက္တာ
ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔
မစၥတာဘုရွ္က ေျပာပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ကို အစိုးရဟာ မလုပ္ခ်င္ဘဲ လုပ္ရတာသာျဖစ္ၿပီး
စားသံုးသူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေငြေၾကးအရ အေထာက္အပံ့မျပဳဘဲ
ပစ္ထားတဲ့ တျခားနည္းလမ္းဟာ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိပါဘူးလို႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး
ဟန္နရီေပါလ္ဆန္က (Henry Paulson) ေျပာပါတယ္။

ဥေရာပအစိုးရေတြက သူတို႔ရဲ႕ဘဏ္ေတြကို ကယ္တင္ဖုိ႔ ေဒၚလာကုေဋ ၂၀,၀၀၀
အသုံးျပဳမယ္လို႔ ေျပာလုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေမရိကန္ကလည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္
တာပါ။

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အစားအစာ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား WFP မွ ရပ္တန္႕ေတာ့မည္

15 October 2008

ဦးသားၫြန္႔ဦး -


နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေနာက္ပုိင္း မုန္တုိင္းသင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွာ WFP
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္က ပုံမွန္ အစားအစာ ေ၀ငွတာေတြကုိ မၾကာခင္ ရပ္ဆုိင္း
ေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး တကယ္တမ္းလိုအပ္ေနသူေတြကုိပဲ ေရြးခ်ယ္ေထာက္ပံ့သြားဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔
WFP က ေျပာပါတယ္။ WFP တာ၀န္ရွိသူကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး ကိုသားၫြန္႔ဦးက
တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ WFP အာရွ-ပစိဖိတ္႐ုံးတာ၀န္ခံ ေပါလ္ ရမ္စ္ေလကို ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

နာဂစ္မုန္တုိင္းၿပီးကတည္းက ၆ လတာေလာက္ ပုံမွန္ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ တဦးခ်င္းကို
ရိကၡာျဖန္႔ေ၀ေနတာေတြ အခုသီတင္းပတ္အတြင္း ရပ္တန္႔ေတာ့မယ္လုိ႔ မစၥတာေပါလ္
ရမ္စ္ေလက ေျပာပါတယ္။

"အစားအစာ ပုံမွန္ျဖန္႔ေ၀ေနတာေတြကို ရပ္တန္႔ေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအပ္ခ်က္
ေတြ အထူးတလည္ရွိေနတဲ့ လူေတြကိုေတာ့ ေရြးၿပီး ေထာက္ပံ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသက ဒုကၡေတြ႕ေနၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ ကေလးေတြ အမ်ားႀကီး
ရွိေနတဲ့ မိသားစုေတြနဲ႔ တျခား လိုအပ္ခ်က္ အထူးရွိေနသူေတြကိုပဲ ေထာက္ပံ့
သြားေတာ့မွာပါ။ ဆုိလုိတာက အမ်ားကို ပုံမွန္ အစားအစာျဖန္႔ေနတာကေန အဓိက
လိုအပ္ခ်က္ရွိသူေတြကိုပဲ ေရြးၿပီး ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။"

အခုလုိ ရိကၡာ ပုံမွန္ျဖန္႔ေ၀တာေတြ ရပ္လုိက္မယ္ဆုိေတာ့ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွာ
အစားအစာ ဖူလုံမႈေတြ ရွိလာၿပီလုိ႔ ယူဆလို႔ရမလား။

"လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အခုအခ်ိန္မွာ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္ၾကၿပီး အစားအစာကေတာ့
ဖူလုံသေလာက္ ရွိလာပါၿပီ။ အခု သီးႏွံေပၚတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း တစုံတရာ အစားအစာ
လုံေလာက္မႈ ရွိလာမွာပါ။"

အခုလုိ ရိကၡာျဖန္႔ေ၀ေနတာေတြ ရပ္ပစ္မယ္ဆိုတာ ျပႆနာ တစုံတရာ ရွိတဲ့အေပၚမွာ
ေရာ တည္လားခင္ဗ်။

"အဓိက က်ေနာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔က
၀ယ္ယူထားတဲ့ အစားအစာေတြကို ျပန္ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ဖုိ႔ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ
ေဒသက အမ်ားျပည္သူအားလုံးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ပုံမွန္ အစားအစာ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ဖို႔ အတိုင္း
အတာ ပမာဏကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ဖုိ႔ အေတာ္ေလး ခက္ခဲေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အစား
အစာေတြ ျဖန္႔ေ၀တဲ့ေနရာမွာလည္း တကယ့္ကို လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြကုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔က
အေသအခ်ာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့သြားႏုိင္ဖုိ႔ပါ။"

WFP အေနနဲ႔ အစားအစာ ရိကၡာေတြ ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ေနရာမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြ
တုန္းက ရန္ပုံေငြ ျပတ္ေတာက္မႈေတြရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနကုိ
ရွင္းျပေပးပါ။

"ၾသဂုတ္လနဲ႔ စက္တင္ဘာလလယ္ေလာက္မွာ ျပတ္ေတာက္သြားမႈေတြေတာ့ ရွိခဲ့ပါ
တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တဦးခ်င္းအတြက္ ပုံမွန္ေပးတဲ့ အတုိင္းအတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔
ေလွ်ာ့ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တာေတြ ေနာက္က်တာေၾကာင့္ ေ၀ငွ
တာေတြမွာလည္း အခက္အခဲေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခု ၆ လၾကာ အကူ
အညီေတြ ေပးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ လိုတာ မလုိတာ အပထား၊ တဦးခ်င္း အားလုံးကုိ အတုိင္း
အတာ ေလွ်ာ့ေပးေနရာမွာ အစားထိုးၿပီး လိုအပ္ခ်က္အမွန္ ရွိသူေတြကုိပဲ တုိက္႐ုိက္
ျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔ လုပ္ၾကရတာပါ။"

အခုလို လုိအပ္ခ်က္ရွိသူေတြကိုပဲ ျဖန္႔ေ၀ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ လုိအပ္ခ်က္ရွိသူေတြ
ဘယ္သူေတြလဲဆုိတာေရာ တြက္ခ်က္ၿပီးပါၿပီလား။

"အစားအေသာက္ ရိကၡာလုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အာဆီယံ၊ ကုလသမဂၢ၊ ျမန္မာ
အစုိးရတုိ႔ပါ၀င္တဲ့ သုံးပြင့္ဆုိင္အဖြဲ႕ဲကလုပ္ထားတဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ခံမႈေတြက က်ေနာ္
တုိ႔အတြက္ သိပ္ကို အသုံး၀င္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာရွိသူေတြ၊ ဘယ္သူေတြက ရိကၡာ
လုိအပ္ေနတယ္၊ ဘယ္သူေတြကေတာ့ မလုိအပ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္
အလက္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ထားရပါတယ္။ မၾကာခင္ လာမယ့္အပတ္ သီးႏွံ
ရိပ္သိမ္းခ်ိန္မွာလည္း စားနပ္ရိကၡာ အေတာ္ႀကီး ဖူလုံလာလိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သီးႏွံထြက္ရွိမႈ ရလဒ္ကိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔
ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ထြက္မယ့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံက
မႏွစ္ကထက္ေတာ့ နည္းလာမွာ အမွန္ပါပဲဗ်ာ။"

WFP အာရွ-ပစိဖိတ္ေရးရာ႐ုံးက မစၥတာ ေပါလ္ ရမ္စ္ေလ ရွင္းျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔သတင္းတရပ္မွာပဲ FAO ကုလသမဂၢ လယ္ယာနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ႀကီးကလည္း
နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ေဒသက လယ္သမားေတြအတြက္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ၾကက္ တိရစၦာန္ေတြ
ေထာက္ပံ့ေပးမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ျပည္ပမွတင္သြင္းတဲ့ ႏို႕မႈန္ေတြထဲ မယ္လမင္းပစၥည္း ထပ္မံေတြ႕ရိွ

15 October 2008

ဦးေအာင္လြင္ဦး -ျပည္ပကတင္သြင္းတဲ့ ႏုိ႔မႈန္႔ေတြထဲမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ မယ္လမင္း ဓာတု
ပစၥည္းေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ထပ္မံေတြ႕ရွိတဲ့အေၾကာင္း အစုိးရက ေျပာဆုိလုိက္ပါ
တယ္။ ဒီလိုအသစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြနဲ႔အတူ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီၫြတ္တဲ့ ႏုိ႔မႈန္႔ေတြကုိ
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ျဖန္႔ျဖဴးတာေတြ မလုပ္ဖုိ႔လည္း တားျမစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီလို
အာဏာပိုင္ေတြက ထုတ္ျပန္ေၾကညာတာေတြ၊ တားျမစ္တာေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒါေတြ
ဟာ ထိေရာက္မႈရွိမယ္၊ မရွိဘူးဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကဆဲလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိ ကိုေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏုိ႔မႈန္႔ေတြမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့
မယ္လမင္း ဓာတုပစၥည္းပါ၀င္လို႔ ႏုိ႔စုိ႔အရြယ္ ကေလးငယ္ေတြ က်န္းမာေရးျပႆနာ
ေတြနဲ႔ ႀကဳံရတဲ့သတင္းေတြ ထြက္လာတဲ့ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကို ျပည္ပကတင္သြင္း
ေနတဲ့ ႏုိ႔မႈန္႔အမ်ဳိးအစားေတြကို ဆက္လက္စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနရာက ေနာက္ထပ္
စားသုံးဖို႔မသင့္တဲ့ အမ်ဳိးအစားေတြကို ေတြ႕ရတဲ့အေၾကာင္း အစုိးရက ေၾကညာခဲ့တာပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကို တင္သြင္းေနတဲ့ ႏုိ႔မႈန္႔အမ်ဳိးအစား ၈၇ မ်ဳိးကုိ စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ
ဒီအထဲက ေနာက္ထပ္ ၇ မ်ဳိးမွာ မယ္လမင္းဓာတ္ ေတြ႕ရတယ္လို႔ ေျပာဆုိလုိက္တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အေစာပုိင္းတုန္းက ႏုိ႔မႈန္႔အမ်ဳိးအစား ၉ မ်ဳိးမွာ အလားတူေတြ႕ရတယ္ဆုိၿပီး
ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္တာမုိ႔ အခုဆုိရင္ မသန္႔ရွင္းဘူးလို႔ အစုိးရက ေၾကညာထားတဲ့ အမ်ဳိး
အစား စုစုေပါင္း ၁၆ မ်ဳိး ရွိသြားပါၿပီ။ ဒီလုိ ေဘးျဖစ္ေစတဲ့ ႏုိ႔မႈန္႔ေတြကိုလည္း တင္သြင္း
တာေတြ၊ ျပန္လည္ထုပ္ပိုး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တာေတြ၊ တျခား စားေသာက္ကုန္ေတြမွာ
ထည့္တာေတြ မလုပ္ဖို႔လည္း တားျမစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီလို ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ တားျမစ္
ခ်က္ေတြကို အစုိးရပုိင္ မီဒီယာေတြကတဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ ဒါေတြဟာ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္မႈရွိမယ္၊ မရွိဘူးဆုိတာကေတာ့ သံသယေတြက ရွိေနၾက
ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

"တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ သတင္းစာမဖတ္ၾကဘူးေလ။ ၿပီးေတာ့ ဆင္ေျခဖုံးေဒသက ပညာ
မတတ္တဲ့သူေတြက ဒီႏုိ႔မႈန္႔တံဆိပ္ေတြကုိ သူတုိ႔က ဘယ္လုိလုပ္ ဖတ္တတ္မွာလဲ။
သူတုိ႔က ေစ်းအေခၚအေ၀ၚပဲ ေခၚေနၾကတာ။ လိပ္ျပာဆုိ လိပ္ျပာ၊ ႏြားႏွစ္ေကာင္ဆုိ
ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ ႏြားနီဆုိ ႏြားနီ၊ ဆုိေတာ့ အဲဒါကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေသခ်ာလုပ္ေပးဖို႔
လုိတာေပါ့။

"သတင္းစာထဲက ငါတုိ႔ေၾကညာထားတာ ၿပီးၿပီဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔မေကာင္းဘူး။
ျပန္မလုပ္ရဘူးဆုိတာ စီးပြားေရးသမားက ဒါႀကီးကုိ ယူၿပီးေတာ့ ႏုိ႔ခဲျပားေလးေတြလုပ္
မယ္၊ အထုပ္ေလးနဲ႔ တဆင့္ျပန္ထုတ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူက သိႏုိင္မွာလဲ။ ရန္ကုန္မွာ
ေတာ့ သိႏုိင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ နယ္ၿမိဳ႕ေတြ၊ ေတာရြာေတြမွာၾကေတာ့ ဒါ တန္တယ္ေဟ့၊
ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ တန္တာပဲ။ ခါတုိင္းဆုိ ဘယ္ေလာက္ေပးရတာဆုိၿပီး သုံးစြဲရင္ အမ်ားႀကီး
ျပႆနာရွိႏုိင္တယ္လို႔ က်နာ္ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကေတာ့ ႏုိ႔ေအးေခ်ာင္းေတြမွာ
ဆိုလည္း တ႐ုတ္ျပည္ကလာတဲ့ ႏုိ႔မႈန္႔ပဲ သုံးေနရတာ။ ႏုိ႔ခဲျပားေလးေတြလည္း လုပ္ေန
တာပဲ။ အဲဒါေတြက သာမန္လူအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မသိႏုိင္ဘူး။"

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတေယာက္ ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ ႏုိ႔စုိ႔အရြယ္ ကေလးငယ္ေတြ က်န္းမာေရးျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ့္အေရးနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔လည္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)၊ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား
အေရးေပၚရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) တို႔ကလည္း ေဆာ္ၾသမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုလ
သမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္တဲ့ UNICRF ကေတာ့ အခုလုိ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့
ႏုိ႔မႈန္႔ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ ေျဖရွင္းေနတာမ်ဳိး မရွိေပမယ့္ ဒီလုိအေျခ
အေနေတြ မျဖစ္ရေလေအာင္ အကာအကြယ္ျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ မိခင္ႏို႔
တုိက္ေကၽြးေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကိုေတာ့ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
မွာရွိတဲ့ UNICEF ႐ုံးက ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ေဒၚစႏၵာလင္းက ေျပာပါတယ္။

"က်မတုိ႔က အဓိက မိခင္ႏုိ႔တမ်ဳိးတည္း ကေလးအသက္ ၆ လအထိ တုိက္တဲ့ဟာကို
ဦးစားေပးၿပီး အဆင့္တုိင္းမွာ Advocacy ၀င္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ က်မတုိ႔ အနည္းဆုံး
Regulation ေလာက္ေတာ့ရေအာင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကိုလည္း Advocate
လုပ္ပါတယ္။ မိခင္ႏုိ႔အစားထုိး အာဟာရျဖည့္ အစားအစာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး။

]မိခင္ႏုိ႔မွာပါၿပီး ႏုိ႔မႈန္႔မွာမပါႏုိင္တဲ့ အဓိကဟာေတြက ကေလးရဲ႕ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို
ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္အရာ၊ Immunity ကုိ ျမႇင့္ေပးမယ့္အရာ၊ Growth Factor လုိ႔ေခၚတဲ့
ဟာေတြက မိခင္ႏုိ႔မွာမွပါတယ္။ အဲဒီမိခင္ႏုိ႔မွာပါတဲ့ ပုံစံအတုိင္း တေထရာတည္းျဖစ္
ေအာင္ ႏုိ႔မႈန္႔မွာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ တီထြင္ဖန္တီးၿပီး ထည့္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ က်မတုိ႔
ေလ့လာခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။

"ဒါေၾကာင့္ က်မတုိ႔က အေမႏို႔တမ်ဳိးတည္းတုိက္ဖို႔ ပိုၿပီးေတာ့ အားေပးခ်င္တယ္။
တကယ္ေတာ့ အေမႏို႔တုိက္တဲ့ႏႈန္းကလည္း ရွိေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားဟာေတြ
မေရာဘဲ တမ်ဳိးတည္းတုိက္ဖို႔ က်မတုိ႔အေနနဲ႔ ဦးတည္ၿပီး ပညာေပးသြားဖို႔ အဓိက
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဲဒါဆုိ ဒီကိစၥေတြလည္း ႀကိဳၿပီး ကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားတာေပါ့။
က်မတုိ႔အပုိင္းက တြန္းအားေပးတာေတာ့ အဲဒီအပိုင္းပါ။"

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UNICEF ႐ုံးက ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ေဒၚစႏၵာလင္း ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါ
တယ္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ျပည္ပကတင္သြင္းၿပီး မယ္လမင္းဓာတ္ပါ၀င္
တဲ့ ဒီလုိႏုိ႔မႈန္႔မ်ဳိး တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၆ တန္ကုိလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ အေစာပုိင္း
မွာ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ဒီလို ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမယ့္ ႏုိ႔မႈန္႔
အမ်ဳိးအစားေတြ ရွိမရွိ ဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမယ္လုိ႔လည္း ေၾကညာေျပာဆုိထားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဏ္ေတြအားျဖည့္ရန္ အေမရိကန္အစိုးရ ေဆာင္ရြက္

14 October 2008

Michael Bowman's Report in Burmese


ေငြေၾကးလုပ္ငန္းႀကီးေတြကို က်ားကန္ေပးရင္းနဲ႔ေခ်းေငြေတြ ျပန္လည္ပတ္ႏုိင္ေစေရးအတြက္
ညိႇႏႈိင္းႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ႏုိင္ငံတကာ အတုိင္းအတာနဲ႔ အစုိးရေတြက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန
ခ်ိန္မွာ ဒုတိယေန႔ ဆက္တုိက္အျဖစ္ ကမၻာ့စေတာ့ခ္ေစ်းေတြ တက္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕
ဘဏ္စနစ္ကို ကယ္တင္ႏုိင္မယ့္ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္အသစ္ကုိလည္း သမၼတဘုရွ္က
ဒီေန႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ မုိက္ကယ္ ဘုိးမန္း
(Michael Bowman) သတင္းေပးပုိ႔ထားတာကိုေဒၚလွလွသန္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ ပုဂၢလိကပုိင္ ဘဏ္ေတြမွာ အစုိးရက အရင္က အစဥ္အလာ မရွိခဲ့တဲ့
အစီအစဥ္နဲ႔ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ပတ္သက္ေစတဲ့ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ကုိ အေမရိကန္
ေငြေၾကးေစ်းကြက္ေတြ မဖြင့္မီ သမၼတဘုရွ္က ေၾကညာလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုိ
အစုိးရအေနနဲ႔ ဒီဘဏ္ႀကီးေတြရဲ႕ တခ်ဳိ႕စေတာ့ခ္ေတြကုိ ၀ယ္ယူျခင္းအားျဖင့္
ဒီဘဏ္ေတြရဲ႕ ေငြလုံးေငြရင္းကို အားျဖည့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

"အခုရင္းႏွီးေငြေတြဟာ လက္ရွိ အေျခအေနေကာင္းတဲ့ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စားသုံးသူေတြကို ေငြထုတ္ေခ်းေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ
အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ႐ုန္းကန္ေနၾကရတဲ့ ဘဏ္ေတြအတြက္လည္း သူတုိ႔ဆုံး႐ႈံးခဲ့တဲ့
ေငြယိုေပါက္ေတြကို ပိတ္ေစၿပီး တခါ ေငြျပန္ထုတ္ေခ်းေစႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ အလုပ္
အကုိင္လည္း ျဖစ္ထြန္းၿပီး စီးပြားေရးလည္း အားေကာင္းလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။"

ဒါ့အျပင္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းၾကား ထုတ္ေခ်းတဲ့ ကာလတုိေခ်းေငြ အပါအ၀င္ စုေဆာင္း
ေငြေတြအတြက္ အာမခံထုတ္ေပးတဲ့ ဘဏ္ေတြအတြက္လည္း ေခ်းေငြေတြကို ဗဟုိ
အစိုးရက တာ၀န္ယူၿပီး အာမခံေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတဘုရွ္က ေျပာပါတယ္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္လည္း ေန႔စဥ္လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ေငြကို အခက္
အခဲမရွိ ေခ်းယူႏုိင္ေစမယ့္ ေျခလွမ္းေတြကိုလည္း ဗဟုိအစိုးရက ယူမွာျဖစ္တယ္လို႔
သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ယူမယ့္ေျခလွမ္းေတြဟာ ယာယီပဲျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတက အေလးအနက္
ေျပာပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္ကို အစုိးရက တာ၀န္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ မရည္ရြယ္ဘဲ
ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပံ့ပုိးေပးတာပဲျဖစ္တယ္လို႔လည္း မစၥတာဘုရွ္က
ေျပာပါတယ္။

အိမ္ျဖဴေတာ္က ဒီေန႔ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ အေရးေပၚ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ
သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ အက္ဥပေဒအရ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ေနရ
တဲ့ ဘဏ္ေတြထံက စေတာ့ခ္ စသျဖင့္တုိ႔ကုိ ၀ယ္ယူရာမွာ ေဒၚလာ ၃၅၀ ဘီလီယံအထိ
သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေငြဟာ ဒီလေစာေစာပုိင္းက အထက္နဲ႔ ေအာက္
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သမၼတဘုရွ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့ ေဒၚလာ
ဘီလီယံ ၇၀၀ ကယ္တင္ေရးအစီအစဥ္ကေန ထုတ္ယူသုံးစြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈသစ္ရဲ႕ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြဟာ တနလၤာေန႔က ဥေရာပက
ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီအစဥ္မွာလည္း ထင္ဟပ္ေပၚလြင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ကမၻာ့စေတာ့ခ္ေစ်းကြက္ကေတာ့ ဆက္ၿပီး အားေကာင္းေနတာ
ေတြ႕ရပါတယ္။ မေန႔က မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ စေတာ့ခ္ေစ်းေတြ တက္ခဲ့ရာမွာ တုိက်ဳိ
နစ္ေကး (Nikkei) အၫႊန္းကိန္းဟာ ၁၄% ေက်ာ္ တက္ခဲ့ပါတယ္။ ညေနပုိင္းအေရာင္း
အ၀ယ္မွာလည္း ဥေရာပေစ်းကြက္ေတြမွာ ၅% ကေန ၇% အထိတက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါ
တယ္။

အေမရိကန္ ေဒါင္းဂ်ဳံးစ္ (Dow Jones) စက္မႈပွ်မ္းမွ်ကေတာ့ တနလၤာေန႔က ၁၁%
ေက်ာ္ တက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒါဟာ ၁၉၃၃ ခုေနာက္ပုိင္းမွာ တေန႔တည္း အမ်ားဆုံး
ေစ်းတက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူနဲစုအစိုးရျဖစ္ရျပန္ျပီ။ ။

၂၀၀၆ခုကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲမွာ........

Conservatives ပါတီက ၁၂၇ ေနရာ

Liberals ပါတီက ၉၅ေနရာ

NDP(New domecratic Party)က ၃၀ ေနရာနွင့္

လူမ်ိဴးစုပါတီျဖစ္တဲ့Bloc Quebecois ပါတီက၄၈ေနရာရခဲ့သည္။။

Stephen Harper၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္နဲ႕ Conservatives ပါတီက အာဏာရခဲ့ေပမဲ့
လူနဲစုအစိုးရျဖစ္ေန၍အတိုက္အခံပါတီမ်ားကေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ
အနုိင္ရသျဖင့္၄နွစ္မျပည့္ခင္ ၁၄ရက္ေန႕မေန႕ကေရြးေကာက္ပြဲကိုသန္း၂၃၀ေက်ာ္အ
ကုန္ခံ၍ က်င္းပခဲ့ျပန္သည္။


Stephen Harper ၏ Conservatives ပါတီက ၁၄၃ေနရာရ၍လူနဲစုအစိုးရျဖစ္ရျပန္သည္။

ျပင္သစ္သံမေပ်ာက္ေသးေသာLiberal Leader Stephane Dion ဦးေဆာင္ေသာပါတီက၇၆ေနရာ

Jack Layton’s NDP ပါတီက၃၇ေနရာနွင့္


ျမိဳ႕ေတာ္မြန္ထရီရယ္ျဖစ္ေသာကြိဘက္ျပည္နယ္တခုထဲကြက္ျပိဳင္ေသာျပင္သစ္စကားေျပာBloc Quebecois Leader Gilles Duceppe ရဲ႕ပါတီက၇၅ေနရာျပိဳင္ရာတြင္ေနရာ၅၀အနုိင္ရခဲ့သည္။
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေနရာရနုိင္သည့္ေနရာမရရွိေပမယ့္ Gilles Duceppe သည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္
ရာထူးအတြက္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားစကားစစ္ထိုးပြဲတြင္အျမဲပါ၀င္ခြင့္ရသည္။
ေနရာ၅၀ရသျဖင့္ပါလီမန္တြင္လည္းအထိုက္အေလ်ာက္ၾသဇာရွိသည့္
(ျမန္မာအေခၚ)တိုင္းရင္းသားပါတီျဖစ္သည္။ပါလီမန္တြင္ဘယ္ေတာ့မွEnglish လိုမေျပာ...ျပင္သစ္လိုပဲေျပာ၍နားၾကပ္နွင့္စကားျပန္အျမဲထားရသည္။

အနုိင္ရလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုMP(Members of Parliament)ဟုေခၚသည္။

အထက္ပါေရြးေကာက္ပြဲမွာဗဟိုအစိုးရအတြက္ျဖစ္သည္။ျပည္နယ္အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲက
သတ္သတ္က်င္းပသည္။အထက္ပါပါတီမွျပည္နယ္အမတ္မ်ားပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္။
MPP(Members of Parliament of Province)ဟုေခၚပါသည္။

ကြိဘက္ျပည္နယ္တြင္ျပင္သစ္တို႕၏ Bloc Quebecois ပါတီကပင္အနိုင္ရ၍ျပည္နယ္
အုပ္ခ်ုဳပ္ခ်ယ္လွယ္ခြင့္စိတ္ၾကိဳက္ရေသာ္လည္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရစစ္တပ္နွင့္
ရဲမွာဗဟိုအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ရွိ၍ျပည္တြင္းစစ္လည္းျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိသလို
ျပႆနာက္ိုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပလည္စြာေျဖရွင္းနုိင္ရန္ျပဌာန္းထား၍လက္
နက္ျပန္ကိုင္၍ေတာခိုရန္လည္းမလိုေပ။

ဗဟိုအစိုးရကိုအခြန္ေပးရေသာ္လည္းျပည္နယ္အခြန္ကမူျပည္နယ္အေပၚလိုက္၍မေပး
ရသည့္ျပည္နယ္(ခ်မ္းသာေသာျပည္နယ္(သို႕)လူလိုေနေသာျပည္နယ္မ်ားသည္အခြန္
မေကာက္ပါ)မ်ားလည္းရွိပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံအေရးကိုဤနည္းျဖင့္ေျဖရွင္း၍ရပါသည္။
သေဘာထားေလးနဲနဲဲၾကီးၾကဖို႕ေတာ့လိုသေပါ့ဗ်ာ။ ။

(ေဒၚစုကိုလႊတ္၍ယံုၾကည္မႈေလးအရင္တည္ေဆာက္လိုက္ပါ နအဖ က်န္တာအဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္)

(စကားခ်ပ္)
free burma နွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးအျမဲတက္ၾကြစြာပါ၀င္ေလ့ရွိေသာ
Olivia Chow(Jack Layton’s wife)လည္းသူမယွဥ္ျပိဳင္ေသာနယ္ေျမတြင္ျပန္လည္အနုိင္ရခဲ့ပါသည္။ ။