Friday, October 24, 2008

တရုတ္ျပည္ကကေလးကစားစရာမ်ားတြင္ခဲသတၱဳမ်ားပါ၀င္၍ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း

ကေနဒါ၊တိုရန္တိုရွိကေလးကစားစရာနွင့္အသံုးအေဆာင္မ်ားတင္သြင္းေသာ ကုမၼဏီ၁၈ခု
မွကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုစစ္ေဆးရာမွခဲသတၱဳမ်ားပါ၀င္မႈမွာအသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနုိင္၍ဆိုင္မ်ား
မွျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္အမိန္႕ထုတ္ခဲ့သည္။ကေလးကစားစရာမ်ား၊အသံုးအေဆာင္မ်ား
(ဥပမာ-ကေလးလည္ဆြဲမ်ား)တြင္အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာအဆင့္ခဲဓါတ္ပါ၀င္သည့္ကေလးကစား
စရာမ်ားမွာေလးမ်ိဳးလွ်င္တမ်ိဳးနုန္းပါရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။အမ်ားစုမွာတရုတ္ျပည္မွတင္သြင္း
ေသာအရုပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။၂၀၀၆တြင္လည္းတၾကိမ္အလားတူတရုတ္
ျပည္မွအရုပ္မ်ားတင္သြင္းမႈကိုပိတ္ပင္ဖူးသည္။လုပ္ငန္းမ်ားဆံုးရႈံး၍တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္တဦးမိမိ
ကိုယ္ကိုသတ္ေသသည္အထိျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။
ဤကဲ့သို႕ေၾကျငာျခင္းမွာ၀ယ္ယူျပီးေသာျပည္သူမ်ားကိုအသိေပးရုံပင္။
ပစၥည္းမ်ားမွာတရား၀င္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္၍တခုျခင္းျဖစ္ေစ၊အစုလိုက္ျဖစ္ေစProduct Codes
မ်ားပါရွိ၍scan ဖတ္ျပီးသားျဖစ္သျဖင့္ေရာက္ရွိသည့္ေနရာမွတရက္နွစ္ရက္အတြင္းလြယ္ကူစြာ
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းနုိင္ေပသည္။အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာနုိင္ငံသို႕လားရိႈး-မူဆယ္လမ္းမွေန၍တရား
၀င္တရားမ၀င္၀င္ေရာက္ေနေသာတရုတ္အရုပ္မ်ားေၾကာင့္ျမန္မာကေလးမ်ားမည္မ်ွခဲဆိပ့္သင့္
ေနသနည္း။စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလွ်င္ေရာကေနဒါလိုေၾကျငာရဲပါသလား?။

ေၾကျငာခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍.......

ငါးနာမ်ား။ ။
၁၉၈၀ျပည့္နွစ္မ်ားကျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ငါးမ်ားအနာျဖစ္၍ငါးေစ်းထိုးက်သြားသည္။သိသူကနဲနဲ၊
မသိသူကမ်ားမ်ားဆိုေတာ့အိမ္တိုင္းလိုလိုငါးၾကင္းဆီျပန္၊ငါးခူဆီျပန္ျဖစ္ကုန္သည္။
မုန္႕ဟင္းခါးဟင္းရည္အဆစ္ေတာင္းလ်ွင္အမ်ားၾကီးရသည္။တပတ္ခန္႕ၾကာမွမုန္႕ဟင္းခါးေရာင္း
ခြင့္ပိတ္သည္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး။ ။
ေတာင္ၾကီးမ်ားခံေန၍မေရာက္နုိင္ဟုနအဖ၀ံဂ်ီးကတရား၀င္ပင္ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။
(ငွက္မ်ားသည္ေတာင္တန္းမ်ားေတြ႕လွ်င္ပ်ံသန္း၍ေက်ာ္ျဖတ္ရန္မၾကိဳးစား၊ေတာင္ေပၚသို႕
လမ္းေရွာက္တက္၍ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ၾကိဳးစားသည္ဟုနအဖ၀ံဂ်ီးသိထားသည္)ဤသည္ကား
စကားခ်ပ္။ၾကက္သားေစ်းက်သည္ဆိုျပီးအ၀တြယ္ၾက၍ေဖါက္သည္ဘယ္နွစ္ေယာက္ရ
လိုက္သည္ကို ကိုေက်ာ္သူအသိဆံုးပင္။

နာဂစ္။ ။
မုန္တိုင္း၀င္ေရးမ၀င္ေရးထက္မဲဲေပးပြဲကအေရးၾကီး၍ျပင္ဆင္ေနရသျဖင့္လံုေလာက္ေသာ
ေၾကျငာမႈမေပးနုိင္၍အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားစြာ။ ။

တရုတ္နုိ႕မႈန္႕။ ။
USAကကေလးမ်ားေသဆံုးနာမက်န္းျဖစ္၍တရုတ္နုိ႕မႈန္႕ကိုပိတ္ေၾကာင္းေၾကျငာသည့္တိုင္
သူေရငုံဆဲ၊ပါပါးျငိဳျငင္မွာစိုး၍ျမန္မာကေလးေတြကိုုပဲဒုကၡအျဖစ္ခံလိုက္သည္။
စကာၤပူနွင့္ေဟာင္ေကာင္ကေၾကျငာမွသူသတင္းစာမွာမရဲတရဲထည့္သည္။

ခဲဆိပ္သင့္ကေလးအရုပ္။ ။
ဒီေန႕October24,2008ေန႕စြဲနဲ႕ကေနဒါကစစ္ေဆးေတြ႕ရွိေသာတရုတ္အရုပ္ေတြကိုပိတ္
္လိုက္ျပီ။ျမန္မာျပည္ကေရႊအ..ဖဘယ္ေတာ့မွစစ္ေဆး၍ဘယ္ေန႕မွပိတ္ေၾကာင္း
ေၾကျငာခ်က္ထုတ္မည္ဆိုတာေတာ့။ ။ေမွ်ာ္.......................................................။ ။

Toys recalled due to lead
TORSTAR NEWS SERVICE
October 24, 2008 05:19

Health Canada has ordered thousands of toys and children’s costume jewelry items off store shelves after a Toronto Star investigation found they contained dangerously high levels of lead.

One of the items is a baby pacifier that was sold at Everything For a Dollar in Scarborough. Another is a scrapbook charm sold at Dollarama that was so poisonous Health Canada determined a child could die from swallowing the penny-sized bauble.

Using two types of high-tech tests, the Star found lead in about one in every four products bought at 18 retailers in the Greater Toronto Area. Most were made in China. The investigation found the toxic metal in a shocking range of items — from a “lead free” jewelry kit to a cuddly stuffed animal dressed as a Mountie.

Health Canada issued the recall notices after its own tests confirmed high levels of lead in six of the seven items identified by the Star. Hundreds, sometimes thousands, of each item have been for sale in GTA stores.

Health Minister Tony Clement called the Star’s findings “deeply disturbing” and said enforcement of leaded products is not good enough. He pledged he would introduce a law to better protect consumers.

The recall notices were posted in the past several days on the federal agency’s website, healthycanadians.ca

http://www.metronews.ca/toronto/local/article/130185 မွ...

Food and Product Safety
Latest Product Recalls
Recalls 1-186 of 186 results

Photobucket

More on=>
http://healthycanadians.gc.ca/pr-rp/pr-rp_e.php မွ

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာေသာအခါေလထီးဦးအုန္းေမာင္

(မိုးမခ အထူးျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျခင္း၊ မိုးဂ်ာနယ္ ၁၉၉၅ ဇြန္လ ထုတ္)

ေအာက္တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး

၁၉၄၅ ခု မတ္လ ၂၇ ရက္။

"နယ္ခ်ဲ႕ ဖက္ဆစ္ဓားျပ ဂ်ပန္လူ႐ိိုင္းမ်ားကို ေမာင္းထုတ္"

(ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႔၏ေၾကညာခ်က္)

ဤသို႕ျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးသည္ ထိုေန႔တြင္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ အားတစ္ခဲနက္ အံုႂကြေတာ္လွန္လိုက္ၾကေလသည္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကား ယခုလိုလွ်င္ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ) ရွိသြားခဲ့ေလၿပီ။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ရွိသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေန႔ ထိုရက္ကိုကား ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္သက္တြင္ ေမ့ေပ်ာက္၍ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထိုေန႔သို႔ ေရာက္တိုင္းေရာက္တိုင္း ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ရပ္ေဟာင္းမ်ားသည္ အသစ္ျဖစ္ကာ ရင္ခုန္လႈပ္ရွား ခံစားလာရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ က ကြၽန္ေတာ္ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပည္လည္ တမ္းတ သတိရမိေလသည္။

အေရးေတာ္ပံုမွ သင္ခန္းစာ

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈလိူင္းဂယက္မ်ား တစ္ျပည္လံုးတြင္ ထႂကြလႈပ္ရွားေနသည္။ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးျဖစ္သည္။

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုတြင္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။

ထိုကာလသည္ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓာတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား အႏိုးၾကားဆံုး၊ အတက္ႂကြဆံုး၊ အျပင္းထန္ဆံုးေသာကာလလည္း ျဖစ္သည္။

ေရနံေျမသပိတ္တပ္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ျခင္း၊ လယ္သမားတပ္ ရန္ကုန္သို႔ခ်ီတက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြင္းဝန္႐ံံုးကိုဝိုင္း၍ ဆႏၵျပျခင္း၊ မႏၲေလးတြင္ လူထုစီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ အလုပ္သမားသပိတ္မ်ား၊ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တျပည္လံုးတြင္ ပြက္ပြက္ဆူေနေတာ့သည္။

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္သေလာက္ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ၏ ဖိႏိွပ္မႈကလည္း ျပင္းထန္ သည္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ လက္နက္အားကိုး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္၊ မႏၲေလးအာဇာနည္ ၁၇ ဦး၊ အာလံဗိုလ္ဗဖိုး တို႔ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ေရနံေျမသပိတ္ႏွင့္ အတြင္းဝန္႐ံံုး ဝိုင္းဆႏၵျပေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ျမင္းႏွင့္တိုက္၊ တုတ္ႏွင့္႐ိိုက္သျဖင့္ သပိတ္တပ္သား မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားက ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ တို႔သည္ ေနာက္တြန္႔မသြားၾကေပ။ ဖိေလႂကြေလ ဆိုသကဲ့သို႔ ဖိႏွိပ္မႈၾကားထဲကပင္ ျပည္သူတို႔၏ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕အလိုေတာ္ရိ ေဒါက္တာဗေမာ္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ သည္။

၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ နန္းရင္းဝန္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) ေဒါက္တာဗေမာ္အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားေသာ္ လည္း အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ မိမိ၏အုပ္စိုးမႈကိုကား လက္မလႊတ္ေပ။ လက္နက္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားသည္။

ေဒါက္တာဘေမာ္အစိုးရေနရာတြင္ ေနာက္ထပ္အလိုေတာ္ရိတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးပု ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရျဖင့္ အစားထိုးကာ ၉၁ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သက္ဆိုးရွည္ေစခဲ့သည္။

ဤတြင္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္သူမ်ားသည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမွ သင္ခန္းစာ တစ္ရပ္ကို ရရွိလိုက္ၾကသည္။ ထိုသင္ခန္းစာကား "လြတ္လပ္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ၊ လူထုတိုက္ပြဲ ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ မရႏိုင္၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲနည္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရႏိုင္မည္"ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။

အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္

၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုသည္ ကြၽန္ေတာ္အား ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးေစ့ ခ်ေပးလိုက္သည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုအၿပီးတြင္ သခင္နာမည္ခံယူကာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ထဲ သို႔ လံုးလံုးဝင္လိုက္ေတာ့သည္။

အေရးေတာ္ပံုကာလက ေရနံေျမသပိတ္တပ္မ်ား၊ လယ္သမားတပ္မ်ားကို ႀကီးမွဴးအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဗိုလ္မ်ားအလိုရွိေနရာ တစ္ဗိုလ္ဆင္း တစ္ဗိုလ္တက္စနစ္အရ ေခါင္းျဖဳတ္ခံရေသာ ဗိုလ္မ်ားေနရာတြင္ အစားတက္လိုေသာ သခင္၊ သခင္မမ်ား အျမန္ဆံုး စာရင္းသြင္းရန္ ဌာနခ်ဳပ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးက ေၾကညာလိုက္သည္။

ထိုေၾကညာခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ္သည္ အေသခံတပ္ဗိုလ္ စာရင္းသြင္းလိုက္သည္။ မၾကာမီ ဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ေပးရန္ေခၚယူလိုက္သျဖင့္ ဖ်ာပံုမွဌာနခ်ဳပ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးသို႔ လာခဲ့ရသည္။ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွေရာက္ရွိေနေသာ အျခား အေသခံတပ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ အတူ သပိတ္တပ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားျခင္း၊ ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း၊ ရပ္ကြက္တရားပြဲမ်ားတြင္ လႈံ႕ေဆာ္ေရးတရားေဟာျခင္း စေသာ သပိတ္တာဝန္မ်ားကို အေရးေတာ္ပံုႀကီးၿပီးဆံုးသည္အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။

အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ ဖ်ာပံုသို႔ ႐ုုတ္တရက္ မျပန္ေသးဘဲ ဌာနခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္မွာ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲလမ္းစဥ္ကိုလက္ခံၿပီး ဤအျမင္၊ ဤခံယူခ်က္ျဖင့္ ဖ်ာပံုသို႔ျပန္လာခဲ့သည္။

ဖ်ာပံုသို႔ေရာက္ေသာအခါ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုလွေသာင္း(ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ညီ)ႏွင့္ ကိုျမလႈိင္(ေက်ာင္းသား အာဏရွင္ ကိုလွေရႊ၏ညီ)တို႔လည္း သခင္နာမည္ခံယူကာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲ ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ အေသခံ တပ္ဗိုလ္အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလို ကိုျမလိႈင္တို႔မွာ ဖ်ာပံုေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကေလသည္။

ႏိုင္ငံတာဝန္အရ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ လူခ်င္းကြဲေနခဲ့ၾကရာမွ ယခုျပန္ေတြ႕ရေသာအခါ ဝမ္းသာအားရျဖစ္ရသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ စိတ္တူသေဘာတူရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး၍ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ တို႔ဗမာအစည္း အ႐ံံုးကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။

သခင္ ဦးအာစရ၊ သခင္ ဦးေကသလႅတို႔အား နာယကမ်ားအျဖစ္တင္ေျမႇာက္၍ ဥကၠ႒ သခင္စံဦး (အမိန္႔ေတာ္ရေရွ႕ေန)၊ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ျမလႈိင္၊ ေငြထိန္း သခင္ထြန္းေမာင္ (အမိန္႔ေတာ္ရေရွ႕ေန)၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမွဴး သခင္အုန္းေမာင္၊ အလုပ္သမားဌာနမွဴး သခင္ေအးေမာင္၊ လယ္သမားဌာနမွဴး သခင္ဘေက်ာ့၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴး သခင္လွေသာင္း၊ လက္႐ံံုးတပ္ သခင္ေက်ာ္ေသာင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးလုိက္ေလသည္။

အမႈေဆာင္အမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္ႏွင့္တိုက္မွရမည္ ဆိုေသာ သေဘာထားအျမင္ ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း၊ စည္း႐ံံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရာ တြင္ အားလံုး တက္တက္ႂကြႂကြရွိၾကသည္။

ဖ်ာပံု တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးႏွင့္ ဖ်ာပံုေက်ာင္းသားသမဂၢတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္းတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္သေဘာထားခ်င္း၊ ကြဲျပားမႈမရွိ ညီၫြတ္မႈ ရရိွၾကသည္။

၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ (ဧၿပီလ ၁ ရက္)၊ ဦးဝိစာရေန႔ (ေတာ္သလင္းလဆုတ္ ၃ရက္)၊ ပါေတာ္မူေန႔ (တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္)၊ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ (တန္ေဆာင္မုန္း လဆုတ္ ၁ဝ ရက္) မ်ားတြင္ အတူပူးတြဲေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ စၿပီ

၁၉၃၉ ခု စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔၊ ထိုေန႔တြင္ ဥေရာပ၌ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး စတင္ျဖစ္ပြား ေလသည္။

ဤစစ္ႀကီးမွာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္က တစ္ဖက္၊ နာဇီဂ်ာမနီက တစ္ဖက္။ နယ္ခ်ဲ႕သမား ခ်င္းျဖစ္ၾကေသာ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ နယ္ခ်ဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္၊ နယ္ခ်ဲ႕အက်ဳိးစီးပြား အတြက္တိုက္ေနၾကေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ လက္ေအာက္ခံ ကိုလိုနီႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ကား မည္သို႔မွ မသက္ဆိုင္ေပ။

ထိုေၾကာင့္ ဤနယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲႀကီးကို လူအား ေငြအားျဖင့္ မကူညီေရး၊ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အာဏာဖီဆန္ေရးတို႔ကို တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးက ေဟာေျပာဝါဒျဖန္႔သည္။ စစ္မကူညီေရး၊ စစ္ဆန္႔က်င္ ေရးသာမဟုတ္၊ စစ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမား အက်ပ္အတည္းဆိုက္ေနစဥ္ အဂၤလိပ္အက်ပ္ အတည္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မိမိတို႔လြတ္လပ္ေရးကို အရယူၾကရန္လည္း လႈံ႕ေဆာ္သည္။

ဤတြင္ "အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္" ဆိုေသာေဆာင္ပုဒ္မွာ လြပ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္သူမ်ား ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္လာသည္။ "နယ္ခ်ဲ႕စစ္ကို ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းပစ္" ဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံသည္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲဝင္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လမ္းညႊန္ျဖစ္လာသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကမၻာစစ္ႀကီးကိုမလိုလားေသာ္လည္း စစ္ႀကီးျဖစ္လာေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္ တို႔တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခါေကာင္းႀကံဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာထားကာ စိတ္အား တတ္ႂကြေနၾကသည္။

ပထမကမၻာစစ္တုန္းက ႐ုုရွားျပည္သူတို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ကို ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္ေျပာင္းပစ္ကာ ဆိုဗီယက္အာဏာကို အရယူလိုက္ၾကသည္။ အိုင္ယာလန္္သည္ ပထမကမၻာစစ္တြင္ အဂၤလိပ္ အက်ပ္ အတည္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူခဲ့သည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဤစစ္ႀကီးတြင္ အဂၤလိပ္ အက်ပ္အတည္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မိမိတို႔ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူမည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထား ၾကေလသည္။

ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးသည္ "အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္" ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ စစ္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လြတ္လပ္ေရးကိုအရယူရန္ လြတ္လပ္ေရးအင္အားစုမ်ားကို စုစည္းေလသည္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးႏွင့္ ဆင္းရဲသားဝံသာႏုအဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဗမာ့လက္႐ံံုးတပ္၊ ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္၊ ရဲတပ္၊ ၿမိဳ႕မအေပ်ာ္တမ္းတပ္၊ အမ်ဳိးသားသူနာျပဳတပ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ (Underground Unit) ဖြဲ႕ျခင္း၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးက သာယာဝတီ ညီလာခံက်င္းပကာ စစ္မကူေရး၊ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အာဏာဖီဆန္ေရးကို ဆံုးျဖတ္၍ လြတ္လပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလကၡဏာသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေနသည္။ ဥေရာပစစ္မ်က္ႏွာတြင္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္တို႔ စစ္အ႐ံံႈးႀကီး ႐ံံႈးေနသည္။

နာဇီဂ်ာမနီသည္ စစ္စျဖစ္ကတည္းက လွ်ပ္တစ္ျပက္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ တရစပ္တိုက္ခိုက္ရာ ၁၉၄၁ ခု ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လမ်ားတြင္ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝး၊ ဘဲလ္ဂ်ီယံ၊ ေဟာ္လန္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ျပင္သစ္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ နာဇီဂ်ာမနီလက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ကုန္ၾကသည္။ ျပင္သစ္ျပည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဒန္းကပ္ၿမိဳ႕မွ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ စစ္သားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္၍ အဂၤလန္ကြၽန္းသို႔ ဒေရာေသာပါး ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။

ျပင္သစ္ျပည္က်ဆံုးၿပီးေနာက္ နာဇီဂ်ာမနီသည္ သူ၏စစ္ျမားဦးကို အဂၤလန္ဘက္သို႔လွည့္ လိုက္ေလသည္။ အဂၤလန္ကိုတိုက္ရန္အတြက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို ေလေၾကာင္းမွေန၍ ေန႔ေရာညပါ အဆက္မျပတ္ ဗံုးႀကဲေနသည္။

အဂၤလိပ္သည္ သူ၏မဟာမိတ္ ျပင္သစ္က်ဆံုးသြားေသာအခါ မဟာမိတ္မရွိသေလာက္ျဖစ္ သြားသည္။ ဂ်ာမနီ၏ရန္ကို သူတစ္ဦးတည္း ခုခံကာကြယ္ေနရသည္။ အဂၤလိပ္ ဂ်ာမနီစစ္ပြဲတြင္ မိမိတို႔သာ႐ႈံးနိမ့္သြားပါက မိမိတို႔၏ကိုလိုနီမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာႀကီးသည္ လည္းေကာင္း ပ်က္စီးဆံုး႐ံံႈးသြားရမည့္အေရးကို အဂၤလိပ္တို႔ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလန္မက်ဆံုးေရးအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေနရာ အဂၤလန္ကို မိမိတစ္ဦးတည္း အေသအလဲ ခုခံကာကြယ္ေနရသည္။ အဂၤလိပ္ စစ္ေရး႐ႈံးနိမ့္ေနရေသာအခ်ိန္သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ ဆို သလို အဂၤလိပ္အက်ပ္ဆိုက္ေလ၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အခါေကာင္းဆိုက္ေလဟု သေဘာထားကာ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲအတြက္ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ျဖင့္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ုဦးစီးေရွ႕ေဆာင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေျမေအာက္ေတာ္ လွန္ေရးအဖြဲ႕(ယူနစ္)မ်ား အလွ်ဳိလွ်ဳိေပၚလာသည္။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေျခအေနမွာ တစ္ေန႔တျခား နီးကပ္လာေလၿပီ။ ဤကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္တြင္ သခင္လင္း (သထံုတြင္ ဂ်ပန္အသတ္ခံရသူ) သည္ သခင္ဗဟိန္း အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ထံ ေရာက္လာသည္။ ဖ်ာပံုတြင္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ (ယူနစ္) ဖြဲ႕ရန္ ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ၾကေသာ သခင္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အရမ္းကာေရာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနသည္။ ဘုရင္ခံ၏ တစ္ခ်က္လႊတ္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၂၆ ကိုလည္း ထင္သလို သံုးေနသည္။

အဖမ္းမခံရေသးသူမ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိး လုပ္ေနရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေျမေအာက္လွ်ဳိးသြားကာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေနရသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ သခင္လင္းမွာလည္း အဂၤလိပ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးမည့္စာရင္းထဲတြင္ ပါေနသူတေယာက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အထူးသတိထားၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားေနရသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္း သခင္လင္းမွန္း မသိေအာင္ ႐ုုပ္ဖ်က္ထားရသည္။ နာမည္ကို ဦးစံဦးဟု ေျပာင္းထား သည္။ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုကိုလည္း ေျပာင္းလဲထားသည္။ ပင္နီေပၚအက်ႌအစား သကၠလက္တိုက္ပံု အက်ႌ၊ ခ်ည္လံုခ်ည္အစား ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္ကို ဝတ္ထားသည္။ ေရႊမ်က္မွန္တပ္ၿပီး ညႇပ္ဖိနပ္အစား ႐ွဴူးဖိနပ္စီးထားသည္။ ျဗဳန္းခနဲၾကည့္လိုက္လွ်င္ သခင္လင္းမွန္း မသိရ၊ စက္သူေ႒းလိုလို ကုန္သည္လို လို ထင္ရသည္။

သခင္လင္းကို ကြၽန္ေတာ့္ဦးေလးေတာ္စပ္သူ ဦးသိန္းေမာင္(တေယာ)အိမ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထား လိုက္သည္။ တေယာဦးသိန္းေမာင္အိမ္မွာ ကြက္သစ္ပိုင္းရွိ လူအသြားအလာျပတ္ေသာ ေနရာျဖစ္ သျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ပုလိပ္က မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၿပီး ၾကည့္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ သခင္လင္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈကို ညညမ်ားတြင္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဖ်ာပံုေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သခင္ခ်ည္းပါေသာ အဖြဲ႕အစည္း မျဖစ္ေစဘဲ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဖြဲ႕တခုျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း သခင္၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါရန္လိုေၾကာင္းမ်ားကို သခင္လင္းက ရွင္းျပသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ကို မွာၾကားသည္။

ဖ်ာပံုေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕

ဗဟိုေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကာခ်က္မ်ားအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ ဖ်ာပံုေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္

၁။ဦးလွေအာင္ (ကြယ္လြန္ တစ္သီးပုဂၢလ၊ ေနာင္ဖ်ာပံုဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ဥကၠ႒) ၂။ သခင္အုန္းေမာင္ (တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုး) ၃။ သခင္ျမလိႈင္ (တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုး) ၄။ ကိုေက်ာ္သိန္း (ေက်ာင္းသားသမဂၢ) ၅။ ကိုစိန္လိႈင္ (ကိုေ႒းၿမိဳင္) (ေက်ာင္းသားသမဂၢ) ၆။ ကိုတင္ေအာင္ (ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္) တို႔ပါဝင္သည္။

ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေနာင္တြင္ ယူနစ္ဟု ေခၚၾကသည္။ ယူနစ္ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ သခင္လင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပသည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား အဆက္အသြယ္ရွာေဖြခဲ့ရာ ယခုအခါ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္က ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေငြ၊ လက္နက္မ်ား အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ကို ျပည္တြင္းမွေတာ္လွန္ရန္ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားကို ဂ်ပန္သို႔ေခၚယူ၍ စစ္ပညာသင္တန္းမ်ားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္သင္တန္းတက္ၿပီးေသာ မ်ိဳးခ်စ္ လူငယ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး အတြင္းသူပုန္ထရန္ စီစဥ္စိုင္းျပင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်ားကို သခင္လင္းက အသံခပ္တိုးတိုးျဖင့္ ေျပာျပသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ စိတ္အားတက္ႂကြလာၾကသည္။ စင္စစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာေနရေသာ္လည္း လက္ထဲတြင္ လက္နက္ တစ္လက္မွ မရွိေသး။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္တြင္ လက္နက္သည္ အဓိကလိုျဖစ္ေနရာ လက္နက္မရွိဘဲႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္ လက္နက္အင္အားႀကီးမားေသာ အဂၤလိပ္ကို မည္သို႔ေတာ္ လွန္ၾကမည္နည္း။ ဤလက္နက္ျပႆနာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခါင္းထဲတြင္ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနသည္။

ဂ်ပန္က လက္နက္အကူအညီေပးမည္ဟုသိရမွ စိတ္ၾကည္လင္ အားတက္လာမိၾကသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အလင္းေရာင္ကို လက္ခနဲျမင္လိုက္ရသလုိ ခံစားမိၾကရသည္။

ပင္လယ္မ်ား၏ အေရွ႕၊ ေတာင္မ်ား၏ အေနာက္

ေရႊအိမ္စည္
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 24 2008 14:52 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ထက္စြန္ ေရွ႕ေနာက္ ၊ ေတာင္ေျမာက္ မလပ္

ကိုးရပ္ ပတ္လည္၊ ျမျခည္ ျမညြန္႔

ျခယ္တန္႔ ျခယ္ဆန္း၊ တိမ္ပန္း တိမ္ဦး

သြယ္ျမဴး မသည္း၊ က်ျဖည္း ဆီးေျဖာက္

လြမ္းေလွာက္ လြမ္းေ၀၊ ႀကီးေလေစဟု

ေျမာက္ေလ ပ်ံ႕ျဖည္း။

လြမ္းလွရာတြင္ ခ်ီ

(နတ္ရွင္ေနာင္)


(က)
မိုးက ေရာင္နီမပ်ဳိးမီကတည္းကပင္ ဖြဲ… ဖြဲႏွင့္ ေစြေနသည္။ တနသၤာရီ ကမ္းေျမာင္ေဒသျဖစ္၍ မိုးမ်ားသည္။ ေတာ္သလင္း `လ` ဆန္းၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးက မျပတ္ေသး။ က်ေနာ္တုိ႔ ညအိပ္သည့္ ခ်မ္းတုိက္ရြာက ေရးႏွင့္ စံခရဘူရီ ကားလမ္းေပၚရွိ ရြာငယ္ေလးျဖစ္သည္။ ေရး၊ စံခရဘူရီကားလမ္းက လမ္းၾကမ္း ……။ ေႏြရာသီတြင္သာ သံုး၍ရေသာ လမ္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ စစ္အုပ္စု အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ေရးအထိ လမ္းေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ကုန္သည္လမ္းဟုပင္ ဆိုရမည္။ ေႏြရာသီ လမ္းေပါက္သည့္အခ်ိန္၌ ျမန္မာျပည္ ထြက္ကုန္စည္မ်ားအား ကားႏွင့္ စံခရဘူရီသို႔ ပို႔သည္။ ငပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ပုဇြန္ေျခာက္ႏွင့္ ေသနပ္ဖက္ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းသီးကြမ္းေပါင္တုိ႔…..။

ထုိင္းဘက္ကမူ ေျခညွပ္ဖိနပ္၊ အခ်ဳိမႈန္႔ႏွင့္ ပလပ္စတစ္ ပစၥည္းအမ်ဳိး…..။ ကားလမ္း မေပါက္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္မူ ….. လူအထမ္းႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားအား သယ္ပိုးၾကသည္။ အထမ္းသမားတဦးလွ်င္ ပိႆာခ်ိန္ ၂၀ ၊ အစိတ္အထိ သယ္ပိုးၾကသည္။ သူတုိ႔က သြားေနၾက၊ လာေနၾကျဖစ္၍ ဤလမ္း ဤခရီးအား တညအိပ္ႏွင့္ တမြန္းတည့္တြင္ `မရမ္းေခ်ာင္း၀`သို႔ေရာက္၏။ `မရမ္းေခ်ာင္း၀` လြန္လွ်င္ ေရးသို႔ ကားလမ္းေပါက္ၿပီ။ မရမ္းေခ်ာင္း၀၊ ေရးကားလမ္းက ကတၱရာခင္းလမ္းျဖစ္၍ ေႏြ … ေႏြ၊ မိုး … မိုး သံုး၍ရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတုိင္မီကမူ ဤလမ္းက စစ္သံုးလမ္း …..။ နအဖ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားတုိ႔ စစ္ခင္းၾကရာ ေနရာ…..။ ခ်မ္းတုိက္ရြာလည္း မရွိ…..။ ရြာတည္၍မရ…..။ စစ္ခင္းလမ္းျဖစ္၍ ရြာသားတုိ႔က စစ္ႏွင့္ေ၀းရာသို႔ ေရွာင္ပုန္း၍ ေနၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕က ခေလာ့ခနီတြင္ တက္၍ေနသည္။ အခ်ဳိ႕က …. ေတာေတာင္မ်ားအၾကား၌ ေတာင္ယာခုတ္ရင္း ႏွစ္အိမ္စု၊ သံုးအိမ္စုႏွင့္ ရြာပုန္းမ်ားအျဖစ္ ေနၾကရသည္။ ခ်မ္းတုိက္ရြာ ျပန္တည္သည္ပင္ မၾကာေသး…..။

မိုးက တဖြဲဖြဲႏွင့္ ရြာေနေသာ္လည္း ေကာင္းကင္သည္ အုံ႔မႈိင္း၍မေန…..။ လင္းေနသည္။ ရွင္းေနသည္။ ခရီးရွည္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အက်င့္မရွိဘဲ မေန႔က တေန႔လံုး ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည့္အတြက္ မနက္မိုးလင္းလင္းခ်င္း အိပ္ယာအထတြင္ ေျခေတြက ေတာင့္ေနသည္။ ၾကြက္သားမ်ားက တင္း၍ေန၏။ မထခ်င္……။ မထ၍လည္း မျဖစ္…..။ မသြား၍လည္း မရ…..။ မွန္းထားသည့္ရက္အတြင္း ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ေရာက္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ရမည္ပင္…..။ က်ေနာ္တုိ႔အထဲမွ တေယာက္က ဒူးေခါင္းအား ပတ္တီးစီးေနသည္။ ဒူးစြပ္ပတ္တီး ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္သည္။ `ထြန္းေရႊ၀ါ`အနံ႔မ်ားက လႈိင္၍ေန၏။ မနက္ေစာေစာပင္ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်မ္းတုိက္မွ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ မိုးဖြဲဖြဲေအာက္၌ပင္ ၀ါးခေမာက္ေဆာင္း မိုးကာစၿခံဳၿပီး ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမတြင္ ေျခလွမ္း လွမ္းရသည္မွာ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ျဖစ္ေန၏။ ေျခသလံုးၾကြက္သားမ်ား တင္းေနသျဖင့္ လွမ္း၍မရ….။ ေသြးပူေအာင္ ေလွ်ာက္ၿပီးပါမွ ေျခလွမ္းက ပံုမွန္ျဖစ္လာသည္။


(ခ)
ခ်မ္းတုိက္၊ နယ္ဖ်ားႏွင့္ ကင္မႊန္းရြာ သံုးရြာက ဟေလာ့ခနီ-ေရး ကားလမ္းေဘးတြင္ပင္ ရွိသည့္ ရြာမ်ားျဖစ္၏။ ခ်မ္းတုိက္ႏွင့္ နယ္ဖ်ားရြာက မိနစ္ ၃၀ ခရီးခန္႔ရွိၿပီး နယ္ဖ်ားႏွင့္ ကင္မႊန္းရြာက တနာရီခန္႔ ေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းတုိက္က မြန္ရြာျဖစ္္ၿပီး၊ နယ္ဖ်ားႏွင့္ ကင္မႊန္းရြာမ်ားက ကရင္ရြာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အိမ္ေျခကမူ ၂၀-၂၅ ခန္႔ပင္ ရွိၾကမည္။ ခ်မ္းတုိက္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အေကာက္ခြန္ ဂိတ္ေလးရွိၿပီး နယ္ဖ်ားတြင္ေတာ့ ေကအန္ယူ၏ အေကာက္အခြန္ဂိတ္ ရွိသည္။ ကုန္သည္တုိ႔ အခြန္ေဆာင္ၾကရဟန္ တူသည္။

က်ေနာ္တို႔ ကင္မႊန္းတြင္ ခဏနားၾက၏။ ကင္မႊန္းမွ လြန္လွ်င္ ေရွ႕ခရီးသည္ သတိထားသြားရမည့္ ခရီးျဖစ္သည္။ နအဖ စစ္ေၾကာင္းမ်ား လႈပ္ရွားသြားလာသည့္ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ ကင္မႊန္းမွ ၃ နာရီခရီးခန္႔တြင္ "မရမ္းေခ်ာင္း၀" ရွိသည္။ မရမ္းေခ်ာင္း၀တြင္က ရန္သူစစ္္ေၾကာင္းမ်ား အၿမဲ၀င္ထြက္ သြားလာတတ္သည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ တုိး၍မျဖစ္။ ၿပီးလ်ွင္ ---- ေနာက္တဖြဲ႔က ရွိေသး၏။ ေစာသမွဴးဟဲ ဦးေဆာင္သည့္ ကရင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔----။ ေကအန္ယူမွ ခြဲထြက္ၿပီး နအဖတပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားသျဖင့္ သူတုိ႔ကိုလည္း ရန္သူလုိပင္ သေဘာထားရသည္။ အင္အားကေတာ့ မမ်ားလွ။ သို႔ေသာ္ နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိသည့္အတြက္ သူတုိ႔ကိုလည္း သတိထားရသည္။ က်ေနာ္တို႔ ေရာက္ေနသည့္ ေနရာက ေတာင္ညိဳေတာင္တန္း၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္း -----။ ေတာင္ညိဳေတာင္တန္း အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွ ေရး-ထား၀ယ္ ကားလမ္းအၾကားရွိ ဤေဒသအတြင္း၌ပင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၆ ဖြဲ႔ခန္႔ရွိသည္။ နအဖ စစ္တပ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ေကအန္ယူ၊ ဗိုလ္မွဴးႏိုင္ဘၫႊန္႔ ေခါင္းေဆာင္သည့္ မြန္ခြြြဲထြက္အဖြဲ႔၊ ေစာသမႉးဟဲ ဦးေဆာင္သည့္ ကရင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္-----။

ကင္မႊန္းရြာသူႀကီးက ကင္းသမား လမ္းျပတေယာက္အား ေပးသည္။ သတင္းေထာက္ၿပီး သြားရမည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကင္မႊန္းရြာက ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ရြာသား ကင္းသမားလမ္းျပက ေရွ႕က။ က်ေနာ္တို႔က ေနာက္မွ။ မရမ္းေခ်ာင္း၀ဘက္မွ တက္လာေသာ အထမ္းသမား ႏွစ္ေယာက္အား လမ္းတြင္ ေတြ႔သည္။ သူတို႔က ေသနတ္ဖက္ ေဆးေပါ့လိပ္ အထုပ္ႀကီးမ်ားအား ေက်ာပိုးျခင္းႀကီးႏွင့္ ထည့္၍ပိုးလာၾကသည္။ ကုန္သည္၏ ပစၥည္းမ်ားအား အငွားပို႔ၾကသည့္ လူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ သူတုိ႔အား လမ္းအေျခအေန ေမးၾကည့္၏။ မရမ္းေခ်ာင္း၀တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ တပ္ခြဲတခြဲအား ေတြ႔ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ရန္သူအေျခအေနက မထူးျခား။ လမ္းက ေျမျပန္႔ျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ရသည္မွာ သြက္သည္။ လမ္းေဘးတေလွ်ာက္၌ ဖုန္းဆိုးေျမမ်ားကိုသာ ေတြ႔ရသည္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ ေတာင္ပူစာကေလးမ်ားက ေတာင္ယာခုတ္ထားသျဖင့္ ေျပာင္၍ေနသည္။ အခ်ဳိ႕တဲအိမ္စုေလးမ်ားအား ေတြ႔ရသည္။ လူမေနေတာ့သည့္ တဲစုမ်ား။ အခ်ဳိ႕က မီးေလာင္ထားသည့္ အိမ္တုိင္မဲမဲႀကီးသာ ရွိေတာ့သည္။

"ေက်ာက္တုိင္ရြာ" လမ္းခြဲသို႔ေရာက္လွ်င္ က်ေနာ္တို႔ ကားလမ္းမႀကီးမွ ဖယ္၍ ညာဘက္သို႔ ဆင္းလိုက္ၾကသည္။ လမ္းက လူသြားလမ္းသာ ျဖစ္သည္။ ကားလမ္းအတိုင္း ေရွ႕သို႔ ဆက္သြားလွ်င္မူ မရမ္းေခ်ာင္း၀သို႔ ေရာက္မည္။ မရမ္းေခ်ာင္း၀က ေရးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၇ မိုင္ခန္႔သာ ေ၀းသည္။ က်ေနာ္ခရီးက မရမ္းေခ်ာင္း၀သို႔မဟုတ္။ ေက်ာက္တုိင္ရြာသို႔ ----။

ေက်ာက္တုိင္ရြာသို႔ေရာက္ေတာ့ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔ပင္ရွိၿပီ။ ေက်ာက္တုိင္ရြာက ကရင္ရြာျဖစ္သည္။ အိမ္ေျခက ၃၀ ခန္႔ပင္ ရွိမည္။ ေဆးခန္း မရွိ၊ စာသင္ေက်ာင္း မရွိ။ ရြာအား ကြမ္းသီးပင္မ်ားက မိုး၍ထားသည္။ ရြာပတ္ပတ္လည္တြင္လည္း ကြမ္းသီးၿခံမ်ားႏွင့္ ပိန္းပိတ္၍ေနသည္။ ကင္းသမား လမ္းျပက ရြာသူႀကီးအိမ္သို႔ အေရာက္ပို႔ေပးသည္။ ရြာသူႀကီးက အမ်ဳိးသား မဟုတ္။ အမ်ဳ္ိးသမီးျဖစ္ေနသည္။ နအဖ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ ရန္ကိုေၾကာက္၍ အမ်ဳိးသားမ်ား ရြာသူႀကီး မလုပ္ရဲၾက။ နအဖ စစ္ေၾကာင္းမ်ားလာလွ်င္ အမ်ဳိးသားမ်ား ေရွာင္၍ပုန္းၾကရသည္။ အေတြ႔မခံ၀ံ့ၾက။ ေတြ႔လွ်င္ အနည္းဆံုး အထမ္းသမားအျဖစ္ ေခၚမည္။ အခန္႔မသင့္ပါက " ငေပြး" ဟု ဆိုၿပီး ႐ိုက္မည္။ ငေပြးဟူသည္က ေကအန္ယူအား နအဖ စစ္သားမ်ားက ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။

ကင္မႊန္းရြာမွ လမ္းျပကင္းသမားက သူ႔တာ၀န္ၿပီး၍ျပန္ၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႕ဆက္ဖို႔အတြက္ ေက်ာက္တုိင္ရြာမွ ကင္းသမားလမ္းျပတဦး လိုသည္။ ခက္သည္က က်ေနာ္တုိ႔ ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားက ေတာင္ယာ စူးထုိးခ်ိန္ျဖစ္၍ ရြာတြင္ မရွိၾက။ ေတာင္ယာမ်ားသို႔ ေရာက္ေနၾကသည္။ လိုက္ေခၚရန္မွာလည္း မလြယ္လွ။ ေတာင္ယာမ်ားက ေ၀းလွသည္။ သြားေခၚတာႏွင့္ ျပန္တာႏွင့္ မိုးခ်ဳပ္မည္။ မိုးမခ်ဳပ္မီ "ကလိပ္တုတ္ရြာ" သို႔ အေရာက္သြားရမည္။ မတတ္ႏိုင္။ ရြာလူႀကီး အမိုးႀကီးကိုယ္တုိင္ပင္ လမ္းျပကင္းသမားအျဖစ္ လုိက္ပို႔ရေတာ့သည္။ ပလိုင္းအတြင္း ဓားမတေခ်ာင္းထည့္ၿပီး အမိုးႀကီးသည္ က်ေနာ္တို႔ေရွ႕မွ ထြက္၏။ က်ေနာ္တို႔က ေနာက္မွ ----။ ေက်ာက္တုိင္ရြာႏွင့္ ကလိပ္တုတ္က ၇ မိုင္ခန္႔ေ၀းမည္။ ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္ မရွိ။ ၂ နာရီခန္႔ေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ရမည္။


(ဂ)
ကလိပ္တုတ္ရြာတြင္ ေကအန္အယ္ေအ တပ္မဟာ ၆၊ တပ္ရင္း ၁၆ မွ တပ္ခြဲမွဴး ဗုိလ္တင္လႈိင္တို႔၏ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆံုသည္။ သူတုိ႔ကလည္း ေတာင္ညိဳေတာင္တန္းအား ေက်ာ္၍ ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္းေဟာင္းကို ျဖတ္ၿပီး ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးဘက္သို႔ သြားမည္။ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ ခရီးတူ၏။ ကလိပ္တုတ္ရြာက ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေျခ ၅၀-၆၀ ခန္႔ရွိေသာ ကရင္ရြာႀကီးျဖစ္သည္။ မူလတန္းေက်ာင္း ရွိ၏။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ရွိသည္။ ေဆးေပးခန္းဟူ၍ မရွိ။ ေရးသို႔ လွည္းလမ္းေပါက္သည္။ ႏြားလွည္းျဖင့္ ေန႔ခ်င္းျပန္ သြား၍ရသည္။ ကလိပ္တုတ္ေခ်ာင္းသည္ ရြာအား ပေစာက္ပံု ပတ္၀ိုင္းထားသည္။ ေခ်ာင္းဟူေသာ္လည္း သဲေခ်ာင္းမွ်သာ။ ေခ်ာင္း၏ တဖက္တြင္မူ လယ္ကြင္းမ်ား။ ရြာက လယ္လည္း လုပ္သည္။ ေတာင္ယာလည္း ခုတ္သည္။ ၿခံလည္း စိုက္သည္။ ထုိေဒသတြင္ေတာ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ ရြာဟု ေခၚရမည္။ ေခ်ာင္း၏ တဖက္ လယ္ကြင္းမ်ားက ေတာင္ေျခအထိ ဆက္သြားသည္။ က်ေနာ္တုိ႔တည္းသည့္ အိမ္က ရြာအစြန္ဘက္ ကလိပ္တုတ္္ေခ်ာင္းေဘးတြင္ ရွိသည္။ အိမ္မွ ၾကည့္လွ်င္ လယ္ကြင္းျပင္ႀကီးက "ျမ" အေသြးေရာင္ ---- ျပန္႔လ်က္ေန၏။ ကန္သင္းရိုးမ်ားက "ျမ" အေသြးေရာင္ အျပန္႔တြင္ ေကာက္ေၾကာင္းရာေလးမ်ားအျဖစ္ ေရးေရးထင္ေနသည္။ လယ္ကြယ္မ်ားအဆံုး ေတာင္ေျခသည္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္သြားၿပီး မႈိင္းညိဳညိဳအဆင္းႏွင့္ ျမသားျပင္အား မိုးထား၏။ ဤေတာင္တန္းက ေတာင္ညိဳေတာင္တန္း။

ေကအန္အယ္ေအမွ ရဲေဘာ္ေလးတဦး က်ေနာ္တို႔အား လာေခၚသည္။ ဗိုလ္တင္လႈိင္ ေခၚခိုင္း၍ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္တင္လႈိင္က ရြာ၏ အလယ္ပိုင္းတြင္ တည္းေန၏။ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္က အလယ္တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းႀကီး တခုသာ ျခားသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွ ျဖတ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ေအာက္အုတ္ခံႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းႀကီး---။ ဗို္လ္တင္လႈိင္ရွိသည့္ အိမ္ေပၚသို႔ က်ေနာ္တို႔ တက္လုိက္သည္။ ေတြ႔ရသည့္ ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ ေခတၱ အံ့ၾသသြားမိသည္။ နအဖ စစ္တပ္မွ ဒု-တပ္ၾကပ္တဦး ရဲေဘာ္ ၄ ဦးႏွင့္ ဗိုလ္တင္လႈိင္တုိ႔ ၀ိုင္းဖြဲ႔၍ ထိုင္ေနၾကသည္။ ဗိုလ္တင္လႈိင္ ရွင္းျပမွ သေဘာေပါက္ သြားရသည္။ နအဖ စစ္တပ္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာၾကသူမ်ား ----။ ေကအန္ယူထံတြင္ လက္နက္ခ်လာၾကသည့္ နအဖ စစ္သားမ်ား ----။ လက္နက္အျပည့္အစံုႏွင့္ ကူးေျပာင္းလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေဆာင္လာသည့္ ဒု-တပ္ၾကပ္ေလးက အသက္အစိတ္ပင္ ရွိအံုးမည္မထင္။ ရခိုင္လူမ်ဳိးတဦးျဖစ္သည္။ သူတို႔ေနခဲ့ရသည့္ နအဖ စစ္တပ္အတြင္း ဘ၀မ်ားအား ေျပာျပေနၾကသည္။ အရာရွိမ်ားက လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္ပံု----။ လစာ မေလာက္ငပံု---။ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရြာသားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ပံု----။ အထမ္းသမား ေပၚတာမ်ားအေပၚ ရက္စက္ပံုမ်ား -----။ ငရဲခန္းပံုျပင္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ရဲေဘာ္ေလးတေယာက္က အသက္ ၁၆ ခန္႔ပင္ ရွိေသး၏။ သူ႔အား စစ္သားစုေဆာင္းေရးက ဖမ္းၿပီး စစ္ထဲသြင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္မူ သူ႔အသက္က ၁၅ ႏွစ္ပင္ ျပည့္မည္ မဟုတ္ေသး။ ကေလးစစ္သားေလးပင္။ သူ႔မ်က္ႏွာက ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္။ ၀မ္းဗိုက္က ေဖာင္းေနသည္။ ေနာက္တေယာက္ကမူ အသက္ ၂၀ ခန္႔ရွိမည္။ သူက စိတ္မႏွံ႔သူတဦး။ သြပ္ခ်ာပါဒလိုက္ေအာင္ ရူးေနျခင္းေတာ့မဟုတ္။ က်ပ္မျပည့္သူအဆင့္ထက္လည္း ပိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလူမ်ဳိးလက္ထဲ၌ ေသနက္ေပးကိုင္ထားသည့္ နအဖ စစ္တပ္ကို အံ့ၾသမိသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕မိ၏။ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွသည္။

သူတုိ႔ႏွင့္ စကားေျပာၿပီး က်ေနာ္တို႔ တည္းသည့္အိမ္သို႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ေနလံုးႀကီးက ေတာင္ညိဳေတာင္တန္းႀကီးအေပၚ၌ ေခါင္းစုိက္၍ေနၿပီ။ မိုးမရြာသည့္အတြက္ ပုခက္အား ကြမ္းသီးပင္ႏွစ္ပင္၌ ခ်ည္လုိက္သည္။ ပုခက္ႏွင့္ပင္ အိပ္ေတာ့မည္။ ပုခက္ေပၚတြင္ လွဲရင္း မနက္ျဖန္ခရီးအတြက္ စဥ္းစားေနမိ၏။ မနက္ျဖန္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားသံုးဆူ-သံျဖဴဇရပ္ ကားလမ္းအား ျဖတ္ကူးၾကရမည္။ ဤလမ္းက ဂ်ပန္ေခတ္က ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ဘုရားသံုးဆူ-သံျဖဴဇရပ္ မီးရထားလမ္းေဟာင္းေနရာအား ျပန္၍ ကားလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္္သည္။ ဟုိစဥ္က နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ေသမင္းတမန္လမ္း----။ လူ႔အသက္ေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရင္းႏွီးၿပီး ေဖာက္ခဲ့ၾကေသာ လမ္း----။ ေခြ်းတပ္သားတုိ႔၏ အရိုး အေထာင္အေသာင္းတုိ႔ႏွင့္ ခင္းခဲ့ေသာလမ္း-----။ မနက္ျဖန္ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရမည္။ ထီလာစစ္သူ၏ သံျဖဴဇရပ္ ေခြ်းတပ္စခန္း ကဗ်ာရွည္အား စိတ္အတြင္းမွ ရြတ္ဆို၍ ေနမိသည္။

"ဖက္ဆစ္၀ါဒ က်ဆံုးပါေစ ------"


ေရႊအိမ္စည္

ဆရာေတာ္ဦးစာရိႏၵ၊ စာတေစာင္ႏွင့္ လျပည့္ေန႔ည ဘုရားပြဲ

ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 24 2008 17:22 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေစ်းဆိုင္တန္း အားလံုးလိုလို ကက္ဆက္သံ၊ ဓာတ္စက္သံမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ဖြင့္ထားၾကသျဖင့္ ပြဲခင္းတခုလံုး ဆူညံလ်က္ရိွ၏။ ခေနာ္ခနဲ႔ တန္းလ်ားေပၚတြင္ ထုိင္ရသည္မွာ လဲမက်ေအာင္ထိန္းၿပီး ထိုင္ရ၏။ သည္ၾကားထဲ လယ္ကြက္ထဲတြင္ ကုလားဖ်ဥ္းထိုး ဆိုင္ဖြင့္ထားသည္မို႔ ေျမႀကီးခဲ၊ ႐ိုးျပတ္ငုတ္တိုႏွင့္ ပတ္ၾကားအက္မ်ားေၾကာင့္ တန္းလ်ားမွာ တလႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေန၏။ ကိုယ္က ၿငိမ္ေအာင္ ထိုင္ ေပသည့္ေဘးခ်င္း ယွဥ္ထိုင္ၿပီး မုန္႔ဟင္းခါး စားေနသူႏွစ္ေယာက္က အၿငိမ္မေနၾက။ ျငဳပ္သီးထထည့္၊ ဟင္းရည္ထေတာင္းႏွင့္ ထိုင္လုိက္ထလိုက္ လုပ္သည့္အခါ က်ေနာ့္လက္ထဲက ဇြန္းမွာ ပါးစပ္ေပါက္၀တြင္ ယိမ္းထိုးလ်က္ရိွ၏။

လူတေယာက္ ... က်ေနာ့္ေက်ာကို ထိမီွကာ ရပ္လုိက္သည္။ ေခါင္းကိုေမာ့ၿပီး ၾကည့္ေတာ့ ကရင္ အမ်ဳိးသားတေယာက္ကို ေတြ႔ရ၏။ ခါးတြင္ ေစာင္တထည္ပတ္လ်က္၊ ပုဆိုးတိုတို၊ အက်ၤ ီခပ္ႏြမ္းႏြမ္း။

"ဟား ... ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္း"

သူက က်ေနာ္ႏွင့္ခြါကာ၊ ဆိုင္တံစက္ၿမိတ္တြင္ သြားရပ္ၿပီး ေစာင့္ေန၏။ က်ေနာ္က မုန္႔ဟင္းခါးဖိုး ရွင္းသည္။ တံစက္ၿမိတ္၀တြင္ ရပ္ေနသည့္ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းေဘးတြင္ ရပ္သည္။

"ခင္ဗ်ားတေယာက္ထဲ ပြဲခင္းထဲ ထြက္လာတာလား၊ တေယာက္ေယာက္ေတာ့ ေခၚလာမွေပါ့"

"ဘယ္မွမသြားပါဘူး။ မုန္႔ဟင္းခါးတပြဲ စားၿပီး လံုၿခံဳေရးတဲ ျပန္မွာပါ။ ေခၚလာရမွာလည္း အားနာလို႔ပါ"

"ဒါဆိုရင္ ဆရာေတာ္ဘုရားဆီ ခဏလိုက္ခဲ့ဦးဗ်ာ။ ဆရာေတာ္ဘုရားက အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥတခု တိုင္ပင္စရာ ရိွတယ္ဆိုၿပီး ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဳပ္ကို အေခၚခိုင္းလိုက္လို႔"

က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ပြဲခင္းထဲက ထြက္ေတာ့ ေကာ္ဟဲရြာထိပ္တြင္ ေမွာင္ႏွင့္မည္းမည္း ျဖစ္ေန၏။ ပြဲသြားပြဲလာ လူတခ်ဳိ႕ က်ေနာ္တို႔ေဘးမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားၾက၏။ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းက လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးကို အုပ္ၿပီးထိုးကာ ေရွ႕ကေလွ်ာက္၏။ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး အလင္းေရာင္မွာ တလံကြာကြာေလာက္အထိသာ ထိေရာက္၏။

ဖါးအံၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး - KNU - စစ္ေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ က်ေနာ္ လူခ်င္းေတြ႔ဖူးသည္မွာ သုံးရက္သာလွ်င္ ရိွေသး၏။ ခႏၶာကိုယ္ တုတ္တုတ္ခိုင္ခိုင္၊ ျဖတ္ျဖတ္လတ္လတ္၊ အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ ကရင္လူမ်ဳိးတဦး။ စကားကို ေလလံုးကြဲ႐ံုမွ်သာ အသံႏွိမ့္္ၿပီး ေျပာတတ္သူ။

ဘုရားေက်ာင္း၀န္းထဲတြင္ မီးစက္ျဖင့္ မီးေခ်ာင္းမ်ား ထြန္းထား၏။ ေက်ာင္းမႀကီးေပၚတြင္မူ မီးေခ်ာင္းမ်ား မွိတ္ထားကာ၊ ေရနံဆီမီးခြက္တလံုးသာ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ခ်ထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ အနားကိုေရာက္ေတာ့ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးစာရိႏၵႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး ထိုင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။

"ဆရာေတာ္ဘုရား ... တပည့္ေတာ္ကို အေခၚခိုင္းတယ္ဆိုလို႔ပါဘုရား ..."

"ေအး၊ ဟုတ္တယ္ ဒကာႀကီး။ က်ဳပ္ဆီကို ကင္းသမားကတဆင့္ စာတေစာင္ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒါ တိုင္ပင္ခ်င္လို႔ အေခၚခိုင္းလိုက္တာ"

ေဘးတြင္ ကပ္ထိုင္ေနၾကသည့္ ရြာသားႏွစ္ဦးက လူစိမ္းျဖစ္သူ က်ေနာ့္ကို အကဲခတ္ေနၾက၏။ မိဆိုင္းေတာင္ေပၚဘုရား ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶပူဇနိယဘုရားပြဲေတာ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီ လူႀကီးမ်ားျဖစ္မည္ဟု ယူဆမိ၏။

"ေအာ္ ... သတင္းေထာက္ ဒကာႀကီးပါ.. ပါလာတာကိုး။ ...အဆင္ေျပတာေပါ့။ က်ဳပ္ေတာ့ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္ရမယ္ဆိုတာ မသိေတာ့ပါဘူး။ ၀ိုင္းၿပီး စဥ္းစားၾကပါဦး"

ဆရာေတာ္ဘုရားက ၾကမ္းျပင္ေပၚက စာရြက္တရြက္ကို ယူကာ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္း လက္ထဲသို႔ လႊဲေပးလုိက္၏။ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းက မီးခြက္ကိုဆြဲယူကာ စာရြက္ကို ငံု႔ၿပီး ဖတ္၏။ အတန္ၾကာ ဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွ က်ေနာ့္ဆီကို လႊဲေပး၏။ လက္ထဲေရာက္လာသည့္ စာရြက္ကိုကိုင္ကာ မီးခြက္အနားကို တိုးကပ္ၿပီး ဖတ္သည္။

၂၄.၃.၉၄

တပည့္ေတာ္ ႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္တို႔လည္း ဆရာေတာ္ဘုရား၏ လျပည့္ေန႔ည ဘုရားပြဲကို ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား ႐ိုက္ကူးၿပီး မွတ္တမ္း တင္ခ်င္ပါသည္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားအေနႏွင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ကို လာခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ကင္းသမား ႏွင့္အတူ ဖိတ္စာေလးတေစာင္ ေရးၿပီး ပို႔ေပးလိုက္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။

(တပ္ခြဲမွဴး)

ခလရ (၄၂) ေ႐ႊအုပ္ေက်းရြာစခန္း

လက္ထဲက စာရြက္ကို ငံု႔ဖတ္ေနရင္းက တအံ့တၾသ ငိုင္ေနမိသည္။ က်ေနာ့္ထံက စကားကို နားစြင့္ေနၾကသည့္ ၀ိုင္းထိုင္သူမ်ားကိုပင္ ေမ့သြားရ၏။ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးစာရိႏၵထံ နအဖ စစ္တပ္က ေရးပို႔သည့္ စာျဖစ္၏။

"ပဒိုကိုေလးဆီကိုေကာ အေခၚခိုင္းထားၿပီးၿပီလားဘုရာ့"

"ေခၚေတာ့ ေခၚခိုင္းထားတာပဲ ဒကာႀကီး။ အခုပဲ ရွစ္နာရီ ထိုးေတာ့မယ္။ ပဒိုကိုေလးက ခ်က္ခ်င္း ထလိုက္လာရင္ေတာင္ တနာရီေလာက္ ၾကာဦးမယ္။ ပြဲက ကိုးနာရီမွာ ထြက္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အက်ဳိးအေၾကာင္း စာျပန္ရင္လည္း ညဥ့္နက္မွ စာျပန္လို႔ မျဖစ္ဘူးမို႔လား။ ပဒိုကိုေလး မလာခင္ က်ဳပ္တို႔ဘာသာ က်ဳပ္တို႔ စဥ္းစားထားဖို႔လိုတာေပါ့"

နယ္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္ က်ေနာ့္အဖို႔ ပိုၿပီး စဥ္းစားရခက္၏။ က်ေနာ္က ခဏတျဖဳတ္ ေရာက္လာသည့္ အာဂႏၱဳဧည့္သည္။ ဘာတခုမွ် အကြ်မ္းတ၀င္ သိရိွထားသူမဟုတ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းႏွင့္တကြ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအဖို႔လည္း စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဆိုသည္ကို က်ေနာ္သိ၏။

"ဆံုးျဖတ္ရခက္တာေတာ့ အမွန္ပဲ ဒကာႀကီးရ"

၀ိုင္းထိုင္ေနသူအားလံုး ၿငိမ္ခ်က္သား ေကာင္းေနၾက၏။ အေတြးကိုယ္စီႏွင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကရ၏။

"သူတို႔ေျပာသလို ဖိတ္လိုက္ရင္ေကာ တကယ္လာပါ့မလား။ တပည့္ေတာ္တို႔ဘက္က ဒီပြဲကို ေနာက္က အမာခံထားၿပီး က်င္းပတယ္ဆိုတာသိလို႔ ဆရာေတာ္ဘုရားကို ကလိတာမ်ားလားမွ မသိတာ။ စာထဲမွာ သူတို႔လည္းပဲ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို ႐ိုက္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတာက၊ ေတာင္ေပၚဘုရားမွာ မေန႔တုန္းက ဗဟိုက အဖြဲ႔ေတြ တခ်ိန္လံုး ဗီဒီယို႐ိုက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေနတာ သူတို႔သိလို႔ ဒီလိုလွမ္းၿပီး ေတာက္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဘုရာ့"

ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္း၏ စကားအေပၚ မည္သူမွ ႐ုတ္တရက္ သေဘာထား မေပးႏိုင္ၾက။ က်ေနာ္ကလည္း မ၀ံ့မရဲ၀င္ၿပီး အႀကံျပဳဖို႔ စဥ္းစားမိ၏။

"ဖိတ္စာပို႔ၾကည့္ရင္ ေကာင္းမလား။ ပြဲခင္းထဲကို ဘယ္သူမွ လက္နက္ကိုင္ၿပီး၊ ယူနီေဖာင္း၀တ္ၿပီး မလာရဆိုၿပီး ဆရာေတာ္ အမိန္႔ထုတ္တာဆိုေတာ့၊ ဒီေကာင္ေတြ လက္နက္မပါဘဲေတာ့ လာရဲမွာ မဟုတ္ဘူး ဘုရား။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး လာလို႔ကလည္း မရဆုိေတာ့ ဒီေကာင္ေတြ လာရဲမယ္ မထင္ဘူးဘုရာ့"

"ဒါလည္း မျဖစ္ေသးဘူး ဒကာႀကီးရဲ႕။ သူတို႔က လက္နက္ကိုင္ၿပီးပဲလာလာ၊ လက္နက္မပါဘဲနဲ႔ပဲ လာလာ၊ ပြဲခင္းထဲ သူတို႔လာၿပီဆိုတာ သိတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ပြဲလည္းပ်က္မွာပဲ။ အကုန္ထြက္ေျပးၾကမွာပဲ။ အခုပဲ ၾကည့္ေလ။ သူတို႔က တညေနလံုး လက္နက္ႀကီးထုၿပီး အသံေပးေနတာ ဒကာႀကီးလည္း အၾကားပဲဟာ"

"ဖိတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဖိတ္သည္ျဖစ္ေစ ... တခုခုေတာ့ အေၾကာင္းျပန္ရမယ္နဲ႔ တူတယ္"

"အဲဒါေျပာတာေပါ့၊ ဘယ္လို အေၾကာင္းျပန္ရမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရခက္လို႔ေပါ့"

"အေၾကာင္းမျပန္ဘဲ ဒီအတိုင္း ေနလိုက္ျပန္ရင္လည္း ပြဲၿပီးရင္ ဆရာေတာ္ဘုရားကိုမ်ား သူတို႔က ျပႆနာ ရွာလာႏိုင္မလား"

"ဒါလည္း အတတ္မေျပာႏိုင္ဘူး သတင္းေထာက္ႀကီးရဲ႕။ ၿပီးေတာ့ ဒီလို စာလာပို႔တာကအစ သတင္း မေပါက္ၾကားရေအာင္ ပိတ္ထားရတယ္။ ေတာ္ၾကာ ပြဲပ်က္သြားမယ္မို႔လား"

က်ေနာ္က မီးခြက္ေဘးတြင္ ခ်ထားသည့္ စာရြက္ကိုယူကာ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္မိျပန္သည္။ စာ၏ ေအာက္ေျခ၌ တပ္ခြဲမွဴး၏အမည္ မပါေသာ္လည္း လက္မွတ္ထိုးထားသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ထိပ္တြင္ တပ္ခြဲ႐ံုးတံဆိပ္ ႐ိုက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရ၏။

"တပည့္ေတာ္က မသိလို႔၊ စိုးရိမ္လို႔ ေမးတာပါဘုရား။ တကယ္လို႔ ဆရာေတာ္ဘုရားက ဖိတ္္စာမပို႔ဘဲ ထားရင္ ဒီေကာင္ေတြ ပြဲခင္းထဲမ်ား လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ထုခ်င္ထုမလား မသိဘူးဘုရာ့"

"ေအး ... ဒါလည္း ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ ဒကာႀကီးရာ။ ဒကာႀကီးေတာင္ မနက္က ပြဲလာတဲ့ ရြာသားတေယာက္နဲ႔ စကားေျပာရေသးတယ္မို႔လား။ ဟို ... လက္မွာ လက္နက္ႀကီး က်ည္ဆံ ရွပ္ထိထားလို႔ ပတ္တီးစီးတဲ့ ဒကာေလ"

ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္၏။ မနက္ပိုင္းက ေကာ္ဟဲရြာသို႔ ပြဲၾကည့္ရန္ ထြက္လာၾကသည့္ ေက်ာင္းရြာက ရြာသားတအုပ္ကို နအဖ စစ္တပ္က လမ္းမွျဖတ္တားၿပီး စစ္ေဆးတားဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့၏။ ေၾကာက္လန္႔ကာ ထြက္ေျပးသည့္ ရြာသားမ်ားကို လက္နက္ႀကီးႏွင့္ လွမ္းပစ္၏။ လက္ေမာင္းတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ ရြာသားတဦးကို က်ေနာ္ သြားေတြ႔ခဲ့၏။ သတင္းယူခဲ့ရ၏။ ဒဏ္ရာမွာ ေသြးမတိတ္ေသး။ ကမၼေမါင္းေဆး႐ံုသို႔ သြားျပသင့္ေၾကာင္း က်ေနာ္က အႀကံျပဳေတာ့လည္း သည္လို ဒဏ္ရာမ်ဳိးႏွင့္ ၿမိဳ႕ကေဆး႐ံုတြင္ သြားမျပရဲဟု ဆို၏။ ရြာထဲက အရပ္ဆရာႏွင့္ပင္ ႀကိတ္ၿပီး ေဆးကုေနေလသည္။

စကား၀ိုင္းဖြဲ႔ ထိုင္ေနစဥ္ ေျခသံၾကားလို႔ လွည့္ၾကည့္ေတာ့ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ပဒိုကိုေလးႏွင့္ ရြာသားႏွစ္ဦး ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

အခ်ိန္အတန္ၾကာဆက္ၿပီး အႀကိတ္အနယ္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ နအဖ စစ္တပ္ထံ မည္သို႔မွ် အေၾကာင္းမျပန္ဘဲ သည္အတိုင္း ပြဲကို က်င္းပသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ရြာႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းအထိ ပုန္းကင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားၾကရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကရ၏။ အစစအရာရာ သတိႏွင့္ ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ လံုၿခံဳေရး ကင္းသမားမ်ားကို မသိမသာ ႏႈိးေဆာ္ၾကရ၏။

ညဥ့္ ၂ နာရီ ထုိးသည္အထိ မည္သည့္ ထူးျခားမႈမွ မ႐ိွေသး။ လက္နက္ႀကီး ပစ္သံမ်ားကိုမူ နာရီ၀က္ တႀကိမ္မွ် ၾကားေနၾကရ၏။ ဆိုင္းသံတိတ္ခ်ိန္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးပစ္သံ ႀကံဳႀကိဳက္သြားပါက ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားမွာ အနည္းငယ္ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္ၾကရ၏။ ေခါင္းတဆန္႔ဆန္႔ႏွင့္ လည္ျပန္တၾကည့္ၾကည့္ ျဖစ္ၾကရ၏။ ၿပီးေတာ့ ဆိုင္းသံမ်ား ျပန္လည္ ဆူညံလာသည့္အခါ ပြဲစင္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာျပန္လွည့္ၿပီး ပ်က္လံုးမ်ားကို တေ၀ါေ၀ါႏွင့္ သေဘာက်ေနၾကျပန္၏။

မနက္မိုးလင္းလို႔ ပြဲခင္းထဲတြင္ လူစုကြဲေသာအခါက်မွ က်ေနာ္သည္လည္း လူအုပ္ႏွင့္ေရာကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဘက္သို႔ ထြက္ခဲ့ရ၏။ ေက်ာင္းမႀကီးေအာက္က ကုတင္တလံုးရိွရာသို႔ အိပ္မႈံစံုမႊားႏွင့္ ေလွ်ာက္လာခဲ့၏။ ကုတင္ေပၚတြင္ အဖိုးအိုတေယာက္ဟု ယူဆရသည့္ လူတေယာက္၊ ပုဆိုးၿခံဳကာ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ မိုးလင္းၿပီျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရၿပီဟု ပိုင္းျဖတ္ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူ၏ ေဘးတြင္ပင္ ၀င္ၿပီး လွဲအိပ္လိုက္၏။

"ခင္ဗ်ား ... အခုမွ ျပန္လာတာလား"

မပီမသ ႏႈတ္ဆက္သံၾကားလို႔ ေခါင္းေထာင္ၿပီး ထၾကည့္မိသည္။ က်ေနာ့္ေဘးတြင္ ပုဆိုးၿခံဳၿပီး အိပ္ေနသည့္ "ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္း" ကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႔လိုက္ရ၏။ စကားျပန္ေျပာမည္ဟု ရည္ရြယ္စဥ္ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းကို ၾကည့္ေတာ့ သူက မ်က္လံုးမ်ားပိတ္ကာ ေဟာက္သံေပးၿပီး ျပန္လည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေလေတာ့သည္္။

ေမာင္သစ္ဦး

ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈သတင္း

အီးယူ၊ အေမရိကန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆို
ဧရာ၀တီ ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေနရသည့္ကာလမွာ သက္တမ္း ၁၃ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၎အားအျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆိုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေအပီ)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ႁခြင္း ခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုသည္ဟု ယမန္ေန႔ကထုတ္ ျပန္သည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥေရာပပါလီမန္ကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဘဂ်င္း၌ ယေန႔ႏွင့္ မနက္ျဖန္ ၂ ရက္ က်င္းပမည့္ ဥရာပ အာဆီယံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းေ၀း ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ ေရးကို ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတို႔ တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၃ ႀကိမ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အယူခံ တင္ခဲ့သည္ဟု ၎၏အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာဆိုသည္။

အယူခံလႊာႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္ဝင္းအား စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၅ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ေတြ႔ခြင့္ထပ္ရရန္ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းက ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻတ၀န္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက အစည္းေ၀းပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ယေန႔ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔ (USCB) ကလည္း စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံအားေပးေနသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရအား ႐ႈတ္ခ်သည့္အေနႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ယေန႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမည္ဟု လြန္ခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ကတည္းက ေၾကညာထားသည္။

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပ
ေအာင္သက္ဝိုင္း/ေအးခ်မ္းေျမ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈

စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားကို မေန႔က က်င္းပခဲ့ရာ ဆရာဒဂုန္တာရာ၊ ဆရာဦး၀င္းတင္၊ ဆရာပါရဂူ စသည့္ အမ်ားေလးစားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္း အသိုင္းအ၀န္း၊ ႏုိင္ငံေရး သိုင္းအ၀န္းတို႔မွ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
“ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အဆင္းရဲ အပင္ပန္းခံတာခ်င္း တူလို႔ ဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကို ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဂ်က္လန္ဒန္လို႔ တင္စားေျပာၾကတာပါ” ဟု ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ကိုထြန္းဝင္းၿငိမ္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ကိုထြန္းဝင္းၿငိမ္းက ယင္းအခမ္းအနားတြင္ အခမ္းအနားမႉးအျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရ သည့္အတြက္ ၾကည္ႏူးဂုဏ္ယူ သည္ဟု ဆိုသည္။

“ဆရာႀကီးရဲ႕ ဝတၳဳေတြက အဲဒီကာလရဲ႕ ေနာက္ခံ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေျပာျပတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူမႈေဝဒနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးထားတယ္။ သူ႔ဝတၳဳေတြ ဖတ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းကို ျမင္တတ္တဲ့ ေဝဖန္တတ္တဲ့ အသိေတြ ရခဲ့ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာျပသည္။

စာေရးဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္သည္ စီးပြားေရးသမား အေနႏွင့္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူေကာင္းစားေရးအတြက္ သူယံုၾကည္သည့္စာေပႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္ဟု ကိုထြန္းဝင္းၿငိမ္းက ဆုိသည္။

“သူက ေခတ္ကာလကို ေဝဖန္ခဲ့လို႔ ေထာင္ထဲကို ဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ လုပ္ခဲ့ရတယ္။ အပင္ပန္း အဆင္းရဲ ခံခဲ့ရတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊႏွင္းဆီ ၃ လမ္းရွိ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ သမီး ေနအိမ္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ခရစ္ယာန္ ဝတ္ျပဳအစီအစဥ္ျဖင့္ အစျပဳခဲ့ၿပီး ႏွစ္ခ်င္းသင္းအုပ္ဆရာ ဦးေက်ာ္ညြန္႔က သူႏွင့္ ထိေတြ႕ခင္မင္ခဲ့ေသာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။

“ဆရာႀကီးက တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ စာေပေတြ ေရးသားခဲ့တာ။ ျပည္သူလူထုကို စာေပနဲ႔ အလုပ္ အေကၽြးျပဳတာဟာ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ အမႈေတာ္ကို ထမ္းတာပဲ” ဟု သမၼာက်မ္းစာလာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ ဆရာဦးေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာဆိုသည္။

ဆရာ ဒဂုန္တာရာကလည္း ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ အမွတ္တရအျဖစ္ ၎၏ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ လုပ္ကိုင္စဥ္ အေျခ အေနႏွင့္ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ နာေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာျပကာ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာ ဆရာ တဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“က်ေနာ္ကေတာ့ ဆရာဦးေက်ာ္ညြန္႔ေျပာသြားတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳစာေရးဆရာ ဆိုတဲ့ အေခၚ အေဝၚကို အရမ္းသေဘာက် မိတယ္” ဟု ဆရာဒဂုန္တာရာက ဆိုသည္။

စာေရးဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ သမီး ျဖစ္သူ ေဒၚတင္သန္းယုကလည္း သူ႔အေဖ ကိုယခုအခ်ိန္အထိ မေမ့မေလ်ာ့ သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုပြဲကို အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ က်င္းပ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအရ ရင္တမမ ေခတ္အေျခအေနမွာ လုပ္ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု သူက ဆို၏။

မိသားစု ကိုယ္စား ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏သား ဦးဗဟိန္းေအာင္က ဆရာ ပါရဂူ၏ ရွန္တိနိေကတန္ စာၾကည့္တိုက္အတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ ၁ သိန္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ ကဗ်ာဆရာ ၆ ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးလွေရႊကလည္း ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ ဓာတ္ပံုဂရပ္ဖစ္ တပံုကို ေဒၚတင္သန္းယုအား ေပးအပ္သည္။

သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က “ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ဆိုတာ သာမန္ စာဖတ္ပရိသတ္မေျပာနဲ႔ ဒဂုန္တာရာ လိုုစာေရးဆရာႀကီးေတြ၊ သတင္းစာဆရာေတြနဲ႔ စာေပ အသို္င္းအ၀ိုင္းမွာ အင္မတန္ အရွိန္အ၀ါႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးပါ။ သူက မိသားစု ေကာင္းစားေရး အတြက္ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ဘူး။ လူထုအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက ဘယ္နယ္ပယ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ အရမ္းတတ္သိနားလည္တယ္ဗ်” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

အခမ္းအနား တက္ေရာက္သူမ်ားထဲတြင္ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကို ထိေတြ႕ခဲ့ဖူးသူ၊ လူပုဂၢိဳလ္အရ၊ စာေပအရ ေလးစားသူ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ မ်ားျပားၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားလည္း လာၾကသည္ဟု ကိုထြန္းဝင္းၿငိမ္းက ေျပာျပသည္။

အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကိုသိမီဖူးသူ စာေရးဆရာ တဦးက “သူ႔တေခတ္မွာ လူထုဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တဲ့သူေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ခဲ့တယ္၊ လူတိုင္း မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္သြားခဲ့တယ္” ဟု ေျပာသည္။ ယခုကဲ့ သို႔ အခမ္းအနား က်င္းပရာတြင္ ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆံုဆည္းခြင့္ရသျဖင့္ ဝမ္းသာစရာ ေကာင္းသည္ဟုု ဆက္ေျပာသည္။

သူက ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ ဝတၳဳမ်ားထဲတြင္ မမႀကီး ႏွင့္ ၿမိဳင္ တို႔ကို အႀကိဳက္ဆံုးျဖစ္ၿပီး သူပုန္ႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ႐ႈေထာင့္မွ ေရးထားသည့္ ဝတၳဳပံုစံကို မႀကိဳက္ဟု ဆုိသည္။

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ “ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း” ကို ေဒါက္တာသန္းထြန္းက မွတ္ခ်က္ ျပဳရာတြင္ “သမိုင္းအရ ေကာင္းေပမယ့္ တင္ျပပံုမႀကိဳက္” ဟု ေဝဖန္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ကိုထြန္းဝင္းၿငိမ္းက ေျပာျပသည္။

“ဆိုလိုတာက သူ႔စာေတြဟာ ရသအရ အားနည္းေကာင္း အားနည္းေနႏိုင္ေပမယ့္ အခ်က္ အလက္နဲ႔ အႏွစ္သာရအရ ေခတ္အဆက္ဆက္ တန္ဖိုးရွိေနတယ္။ ခုျပန္ဖတ္လည္း သမိုင္းအရေကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ျပဳျပင္ခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ ေစတနာ၊ တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းစား ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာေတြ ေပၚလြင္ေနတုန္းပဲ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ မကြယ္လြန္မီ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီး ေပၚတြင္ “လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးဆိုတာ သူျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးက သူ႔ပခုံး ေပၚတင္ေပးလိုက္တဲ့ သမိုင္းတာ၀န္ကို ဘယ္ေလာက္ သယ္ပိုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ တုိင္းတာရမွာပဲ” ဟု ေနာက္ဆုံးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ အထၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း

စာေရးဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကို ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ဖခင္ဦးေမာင္ေနႏွင့္ မိခင္ေဒၚေစာၿမိဳင္တို႔က ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၃ ဦးအနက္ အႀကီးဆုံးသားျဖစ္သည္။ ငယ္နာမည္ ေမာင္တင္ဦးဟု ေခၚဆိုကာ အမည္ရင္း မွာ ေမာင္တင္ေအာင္ျဖစ္သည္။

၁၉၂၆ - ၂၉ ခုႏွစ္ တြင္ ပဲခူးေအဘီအမ္ေက်ာင္း၌ ဒုတိယတန္းအထိ၊ ၁၉၂၉ - ၃၁ ေတာင္ငူ ေအဘီအမ္ ေက်ာင္းတြင္ စတုတၱတန္းအထိ၊ ၁၉၃၁ - ၃၂ စစ္ကိုင္း ေအဘီအမ္ေက်ာင္းတြင္ ပဥၥမတန္းအထိ၊ ၁၉၃၂ - ၃၅ တြင္ ဗန္းေမာ္ ေအဘီအမ္ေက်ာင္းတြင္ သတၱမတန္း အထိ၊ ၁၉၃၅ - ၃၈ တြင္ ရန္ကုန္ဟိုက္စကူး ေက်ာင္း၌ ၁၀ တန္းေအာင္သည္ အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

စစ္ၾကဳိေခတ္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြင္း၌ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ေမာင္တင္ေအာင္အမည္ႏွင့္ `မုန္းေမ့ႏုိင္ဘူး´ ၀တၳဳကိုေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ - ၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာတုိက္၌ အလုပ္သင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာျပန္ အယ္ဒီတာ သခင္ဗဟိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရင္းႏွီးခဲ့ကာ ၿဗိတိသွ်ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ စတင္ထိစပ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ မာ့စ္၀ါဒကို စတင္ ေလ့လာသည္။ မဟာေအာင္ ကေလာင္အမည္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္တြင္ `စစ္ထြက္ ေယာက်ၤား´ ၀တၳဳကိုေရးသား ခဲ့သည္။

၁၉၃၉ - ၄၀ စတီးဘရားသားသစ္ကုမၸဏီတြင္ သစ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ - ၄၂ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ အထက္ျမန္မာျပည္ တပ္ရင္းတပ္စုမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ၁၉၄၁ တြင္ ေတာင္ငူသူ မခင္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သည္။

၁၉၄၅ ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္တြင္ပါေသာ ေနာ္မူေဂး ဝတၳဳတိုမွစတင္၍ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ကေလာင္အမည္ကို ယူခဲ့သည္။

၁၉၄၂-၄၅ သစ္ေတာဌာန သစ္ျဖတ္၀န္ေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ံုးတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွား ခဲ့ၿပီး ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဘီအုိင္ေအ၊ ဘီဒီအက္ဖ္ တို႔တြင္လည္း ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့ကာ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္တြင္ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ဟု စတင္ အမည္ခံၿပီး စာေပ ေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ တြင္ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ နာမည္အေက်ာ္ဆုံး ပထမဆုံးေသာလုံးခ်င္း၀တၱဳ `ဘုန္းေမာင့္တစ္ေယာက္ တည္းရယ္´ ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

၁၉၅၀-၅၁ ခု တြင္ လင္းယုန္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ လင္းယုန္ သတင္းစာကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

သူ၏ `အေမ´ `သူပုန္ၾကီး´ႏွင့္ `ျပည္ေတာ္သာ ခင္ခင္ဦး´ ၀တၱဳမ်ားေၾကာင့္ ဖဆပလအစိုးရက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျပီး ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္က်ခံခဲ့ရသည္။

ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ္ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခံရကာ ၁၉၆၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ တြင္ ၿမိဳင္၀တၱဳကိုေရးသား ထုတ္ေ၀သည္။

ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး စာအုပ္ေပါင္း ၉၀ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ က်မ္း ၁၂ အုပ္ ပါဝင္ၿပီး `အိန္စတိန္းႏွင္႕သူ၏ဓမၼတရား´ ကဲ့သို႔ေသာ သိပၸံပညာ စာအုပ္အမ်ိဳးအစားလည္း ပါဝင္သည္။

ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္သည္ ၁၉၇၈ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ္အခ်ိန္က ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ ရာဘာေစ်းက်ဆင္းမႈ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ထိခိုက္
ဧရာ၀တီ ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈

ကမၻာတ၀န္း ရာဘာေစ်း က်ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရာဘာျပည္ပပို႔ ကုမၸဏီမ်ား ယာယီ ရပ္နား ေနၾကရ ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ရာဘာမ်ားအဓိက တင္ပို႔သည့္ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ Myanmar Rubber Products Co.,Ltd. ႏွင့္ တျခားေသာ ရာဘာကုမၸဏီမ်ားသည္ မၾကာေသးေသာ ရက္သတၱပတ္မ်ားက စတင္ၿပီး ရပ္နားထားၾကရသည္ ဟု ယင္းကုမၸဏီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ရာဘာ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရေၾကာင္း တျခားေသာ ရာဘာကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ Myanmar Shwe Ying International Co.,Ltd. ကလည္း ေျပာဆိုသည္။

၎တို႔ ကုမၸဏီ ရပ္နားထားရသည္မွာ ၂ ပတ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Myanmar Shwe Ying International Co.,Ltd. ၏ ရာဘာ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရသည္မွာ ၇ ပတ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Rubber Products Co.,Ltd. မွ မန္ေနဂ်ာက ေျပာသည္။

“အရင္က လစဥ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို က်ပ္ သန္း ၃၀၀ ေလာက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ရာဘာ တန္ ၄၀၀ ပို႔ရပါတယ္၊ အခု ကမၻာ့ ရာဘာ ေစ်းက်တဲ့အတြက္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ အ႐ႈံးေပၚေနလို႔ ရပ္ထားရပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာဆို သည္။

လြန္ခဲ့သည့္၂ ပတ္ခန္႔ကစတင္ၿပီး ရာဘာ တေပါင္လ်ွင္ က်ပ္ ၂၅၀ ခန္႔ ေစ်းက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ရာဘာေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ RSS ရာဘာအမ်ိဳးအစား အဆင့္(၁) တေပါင္လ်င္ က်ပ္ ၉၀၀ ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး RSS အဆင့္(၃) မွာ က်ပ္ ၈၀၀ ႏွင့္ RSS အဆင့္ (၅) မွာ က်ပ္ ၇၅၀ ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အထက္ပါ မန္ေနဂ်ာက ေျပာသည္။

“မၾကာခင္ ကမၻာ့ ရာဘာ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာမယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ရပါတယ္၊ အခုလက္ရွိအေျခအေန အရေတာ့ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈတြင္ ရာဘာမွာ အဓိကပို႔ကုန္တမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာဘာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈသည္ ရာဘာကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကို ထိခုိက္မႈရွိေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္ရွိ ရာဘာ ကုန္သည္ တဦးက ေျပာဆိုသည္။

ရာဘာ စိုက္ပ်ိဳးေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရာဘာအမ်ားဆုံးထြက္ရွိမႈသည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ရာဘာေစ်း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ထားရေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္မွ ရာဘာကုန္သည္ ကိုခ်စ္ေအာင္ က လည္းေျပာသည္။

ရာဘာကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ရာဘာေစ်းျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္၍ ျပည္ပသို႔အျမန္ဆုံးတင္ပို႔ႏုိင္ရန္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေၾကာင္း၊ ရာဘာကုန္သည္မ်ားကလည္း ၎တို႔ အရင္းအႏွီးအတြက္ ေခ်းငွားထားေသာ ေငြေၾကး မ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ရာဘာ လုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀န္းက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ ျဖစ္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လ အထိ ရာဘာ စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ဟက္တာ ၃၆၄၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တန္ ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၈၁၀၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရာဘာကုန္ၾကမ္း တန္ ၁၉၂၀၀ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢိလက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ ေပး ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္း အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၀င္မ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္
ကိုသက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈

မႏၱေလးတိုင္းမွ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚ၀င္းျမျမ၊ ဦးသန္းလြင္၊ ဦးတင္ကိုကို၊ ဦးမင္းသူ၊ ဦးဝင္းေ႐ႊႏွင့္ ဦးကံထြန္းတို႔ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

စစ္အစိုးရက မႏၱေလးတိုင္း အတြင္းေရးမႉး ဦးကံထြန္းႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚ၀င္းျမျမကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းလြင္ကို ၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔၀င္ ဦးမင္းသူအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးဝင္းေ႐ႊအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္၊ မတၳီလာၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးတင္ကိုကိုအား ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၀င္မ်ား အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးဉာဏ္၀င္းက ၎တို႔သည္ မည္သည့္ အျပစ္ကိုမွ် က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို စစ္အစိုးရက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမ်ားအတြင္းက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔အား ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏွင့္ ၁၅၃ (က) တို႔ျဖင့္တရားစြဲဆိုကာ အမိန္႔ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားသံတမန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးပြဲက ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၅၃ (က) ျဖင့္တရားစြဲခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေအေအပီပီအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးပြဲ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ နအဖအဖြဲ႔က အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးလႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား အာဏာပိုင္တို႔က အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား မလုပ္ရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

‘ေက’ သေဘၤာလိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္မ်ား ရပ္ဆိုင္း
မံုပီး
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 24 2008 21:10 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ခ်င္းမိုင္။ ။ ကာဝါဆာကီ ကီဆင္ ကိုင္ရွာ (Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.) ဂ်ပန္သေဘၤာလိုင္း၏ ေဒသတြင္း လက္ေအာက္ခံ သေဘၤာလိုင္း ျဖစ္သည့္ စကၤာပူမွ ('K' Line Singapore Pte Ltd.) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကြန္တိန္နာမ်ား တင္ပို႔ေနသည့္ လုပ္ငန္းကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ လာမည့္လတြင္ လံုးဝ ရပ္ဆိုင္းရန္ စီစဥ္ထားသည္။

‘K’ သေဘၤာလိုင္း၏ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ လုပ္ငန္းကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂ လက ပထမအၾကိမ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္ဟု စကၤာပူ ေကလိုင္း သေဘၤာကုမၸဏီ၏ သေဘၤာလိုင္း သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဌာန အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ ရပ္ဆိုင္းရျခင္း၏ အေၾကာငး္ရင္း အေသးစိတ္ကိုမူ အဆုိပါ အမႈေဆာင္အရာရွိက ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားသြားျခင္း မရွိပါ။

အဆိုပါ စကၤာပူ ေကလိုင္း သေဘၤာကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ အေနာက္ၾသ စေၾတလ်၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔သို႔ပါ ေျပးဆြဲေနသည့္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး သေဘၤာကုမၸဏီ တခု ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုန္သည္မ်ား အေနႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆုိက္ကပ္ေရာက္ရွိလာေသာ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ အျပန္ကုန္မရွိဘဲ ဗလာသက္သက္ ျပန္လည္ ခုတ္ေမာင္းသြားၾကရသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သတင္းရပ္ကြက္မွ မဇၩိမကို ေျပာျပပါသည္။

“ဂ်ပန္ ေကကြန္တိန္နာ သေဘၤာလိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေျပးဆြဲေနတဲ့ လုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းဘုိ႔ စီစဥ္ထားၿပီ။ သူတုိ႔ ေနာက္အက်ဆံုး ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ အၿပီးသတ္ ရပ္ဆိုင္းမွာဘဲ” ဟု ကုန္သည္မ်ားအတြက္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ပါမစ္မ်ား ရရွိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိမွ ေအးဂ်င့္တဦးက မဇၩိမကို ေျပာျပပါသည္။

စကၤာပူ ေကသေဘၤာလိုင္း ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန တာဝန္ရွိသူ တဦးက သူတို႔ သေဘၤာလိုင္း အေနႏွင့္ ကုန္တင္ ကြန္တိန္မ်ား သယ္ပို႔ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြါးေရး ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေစာပိုင္းက ရွိခဲ့သည္ကို အတည္ျပဳ ေျပာၾကားေသာ္လည္း၊ ယခု ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းမည့္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစံုတရာ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

“ဒါဟာ အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လုိ႔ အခုေလာေလာဆယ္မွာ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွမေျပာႏိုင္တာ ဝမ္းနည္းပါတယ္” ဟု ကုမၸဏီ၏ သယ္ပို႔ေရးဌာန တာဝန္ရွိသူ တဦးျဖစ္သူ ပါးလ္ (Pal) က ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ သေဘၤာတင္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို မသိရေသးေသာ္လည္း လတ္တေလာ ကမၻာ့ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္လည္း တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမ့ဳိမွ စီးပြါးေရး ပညာရွင္တဦးက ခန္႔မွန္း တြက္ဆ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ထိခိုက္မႈသည္ ေနာက္ထပ္လည္း ၾကီးထြားလာလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း အဆိုပါ စီးပြါးေရးပညာရွင္က ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေကသေဘၤာလိုင္းသည္ ဂ်ပန္ကာဝါဆာကီ သေဘၤာလိုင္း၏ ေဒသတြင္း လိုင္းတခုအေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက ရန္ ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကြန္တိန္နာမ်ား၊ ကားတင္သေဘၤာမ်ား၊ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား ႏွင့္ ဝမ္းတြင္း ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲေနခဲ့ပါသည္။ ေကလိုင္း သေဘၤာကုမၸဏီသည္ မိခင္ကုမၸဏီကိုယ္စား ကုန္သြယ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အေထြေထြ သေဘၤာ ကုန္တင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမ့ဳိတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေဒၚ၀င္းျမျမတို႔ ပါတီ တုိင္းစည္းမ်ား ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံရ
သန္းထိုက္ဦး
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 24 2008 21:02 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။ ။ မႏၲေလးတိုင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႔၀င္ ေဒၚ၀င္းျမျမအား မႏၱေလး အိုးဘိုေထာင္တြင္း တရား႐ံုးက ယေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားစဥ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး မႏၱေလး အိုးဘိုေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ မႏၱေလးတုိင္း အန္အယ္ဒီ စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ၀င္းျမျမႏွင့္ အျခား တုိင္းစည္း၀င္ ၅ ဦးအား အိုးဘိုေထာင္တြင္း တရား႐ုံးက ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီခဲြခန္႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဒီကေန႔ ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္မွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်တဲ့အခါ အရင္စစ္ေနတဲ့ ဓမၼာ႐ုံမွာ ျပစ္ဒဏ္မခ်ဘဲနဲ႕ ေထာင္ သင္တန္းေက်ာင္းထဲက ဓမၼာ႐ုံထဲမွာ၊ ခပ္လွမ္းလွမ္း၀င္ရတာေပါ့၊ ေတာ္ေတာ္ေလး သြားရပါေသးတယ္၊ အဲဒီ ဓမၼာ႐ုံမွာ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳေရး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ထားၿပီးေတာ့မွ ျပစ္ဒဏ္ခ်ပါတယ္" ဟု ဗဟိုတရား႐ုံးေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္က ေျပာသည္။

အျခား တုိင္းစည္း၀င္ ၅ ဦးျဖစ္သည့္ မႏၱေလးတုိင္း ဒု-ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္အား ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္၊ ဦးကံထြန္း (တိုင္း အတြင္းေရးမႉး)အား ၁၂ ႏွစ္၊ ကုိတင္ကိုကုိ (မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္စည္း အဖြဲ႔ဝင္) အား ၂ ႏွစ္၊ ကုိမင္းသူ (မိုးကုတ္)အား ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ကုိဝင္းေရႊ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) အား ၁၁ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်လိုက္ေသးသည္။

သူတို႔အား သာသနာေတာ္ ညိဳးႏြမ္းေစမႈ ပုဒ္မ ၂၉၅ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ ပ်က္ျပားေစမႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ၊ ကုိမင္းသူႏွင့္ ကုိဝင္းေရႊတို႔အား ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္သျဖင့္ လူစုခြဲရာ၌ မလိုက္နာမႈတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚ၀င္းျမျမသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က ပါတီအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း စည္း႐ုံးေရးခရီးဆင္းစဥ္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ဒီပဲယင္းအရပ္၌ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ လူစုလူေ၀းၾကီးက အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ရာ ကိုယ္ခႏၶာအႏွံ႔ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

သူသည္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းရဲတင္းစြာ ေျဖဆိုခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပး
ျမင့္ေမာင္
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 24 2008 16:58 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ပေလာင္ေဒသတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ယခုလအတြင္း ႏိုင္ငံေရး စိစစ္ေရးကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ျပည္ပအေျခစိုက္ ပေလာင္အဖဲြ႔အစည္း တခုက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္လြယ္၊ ေတာင္ေက်ာ္ႏွင့္ နမ့္လင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူမ်ားအား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာေရး ေကာင္စီ၀င္မ်ားက ယခုလ ပထမအပတ္က စတင္ကာ တဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ စီ ေကာက္ခံကာ ကြင္းဆင္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္တို႔ ၾကားသိရသေလာက္ ဒီမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္မွာ လ၀က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ျပည္သူေတြဆီက ပိုက္ဆံ မေတာင္းရဘူးလို႔ တားျမစ္တာေတြ ရွိတယ္။ အခုဟာက မယကနဲ႔ လ၀က အတင္းအဓမၼ ေတာင္းခံတယ္။ ရြာသားေတြကေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးတဲ့အတြက္ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္" ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ပေလာင္လူငယ္ လုပ္ငန္းကြန္ယက္ အဖြဲ႔၀င္ မိုင္းေအာင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ယခုလို ပေလာင္ေဒသမ်ားအတြင္း မွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ေပးေနျခင္းသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးႏိုင္မည့္ လူဦးေရ စုေဆာင္းေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပေလာင္လူငယ္ ကြန္ယက္အဖဲြ႔က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ဆႏၵခံယူပဲြမတုိင္မီ ရက္ ၂၀ ခန္႔အလိုက ျမန္မာႏုိင္ငံ လ၀က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ေတာင္းခံပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လ၀က ၀န္ထမ္းမွ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိလည္း အဖဲြ႔က ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။

မုိင္းေအာင္က "ပေလာင္ေဒသဟာ လၻက္ကို အဓိက ထြက္ရွိၿပီး ဆန္စပါးကို ေအာက္ပိုင္းကေန ၀ယ္ယူရတယ္။ ဆန္ေစ်းက ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ေရာက္ေနတယ္။ လၻက္ေစ်းကေတာ့ တပိႆာ ၁၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းရွိေတာ့ ထြက္တဲ့ ပစၥည္းေစ်းနဲ႔ ၀ယ္စားရတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မကိုက္တဲ့အတြက္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ပေလာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေမလ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးရန္္အတြက္ ၃ ေခါက္ခ်ဳိး ယာယီ မွတ္ပံုတင္ ကဒ္ျပားမ်ားကို ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ေသးသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ တရွိန္ထိုးတက္ေန
မဇၩိမသတင္းဌာန
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 24 2008 16:35 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမိုင္။ ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူခံထားရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ သံုးႏွစ္အတြင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္ရွီးကြ်မ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ တ႐ုတ္-အာဆီယံ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားျခင္းကို ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။

သူက တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးမွာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံဖိုး ရွိရာ ျမန္မာႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အားလံုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိၿပီး၊ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ စတုတၱေျမာက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ သတၱဳတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား အားလံုးေပါင္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ပထမျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈက ဒုတိယျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားက တတိယေနရာတြင္ ရွိသည္။

၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံသာ ရွိခဲ့သည္။

သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေသြးေျမက်ႏွိမ္နင္းခဲ့၍ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔က ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား အသစ္တဖန္ ျပန္တိုးကာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အျပစ္ေပးခဲ့သည္။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္း၍ အနည္းဆံုး လူ ၃၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား ပိတ္ပင္မႈ၊ သြားေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား ပိတ္ပင္မႈတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာျပည္အေရွ႔ပိုင္းတြင္ အရပ္သား ၆၆ဝဝဝ အိုးအိမ္မ်ား စြန္႔ခြါ ထြက္ေျပးရ
မံုပီး
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 24 2008 12:29 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမိုင္။ ။ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ပိုလုပ္လာျခင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာသားမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႔ေစျခင္း အပါအဝင္ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း မိမိတို႔ အိုးအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြါရသည့္ အရပ္သား အနည္းဆံုး ၆၆ဝဝဝ ရွိသည္ဟု ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ အဖြဲ႔တခုက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ၁၁ ဖဲြ႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ “ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔” (Thai Burma Border Consortium – TBBC) က အစီရင္ခံစာတရပ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ထိုးစစ္မ်ား ပိုမုိ ျပဳလုပ္လာေနသျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရပ္သားမ်ား မိမိတို႔ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြါ ထြက္ေျပးရျခင္း ျဖစ္သည္။

"စစ္အစိုးရ၏ ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရး အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတခုအျဖစ္ ေက်းရြာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ေနရာ ေရႊ႔ေျပာင္းပစ္သျဖင့္ အရပ္သားမ်ားမွာ မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြါ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အရပ္သားမ်ားမွာ အဓမၼလုပ္အားေပးေစျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေတာင္းယူျခင္းတို႔ကို ခံရသည့္အျပင္ သူတို႔ေနအိမ္မ်ားကိုလည္း အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မီးတင္ရိႈ႔ျခင္း ခံၾကရသည္" ဟု TBBC ၏ ကယ္ဆယ္ေရး ၫႇိႏိႈင္း ဆက္သြယ္ေရးမွဴး တဦးျဖစ္သူ ဒန္ကင္ မက္ကာသီ (Duncan McCarthy) က ေျပာသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားမွာ အနည္းငယ္မွ်သာရွိၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ပင္ ျပည္တြင္း ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDP) အျဖစ္ မိမိတို႔အိမ္ကို ျပန္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္ဟု မက္ကာသီက ေျပာသည္။

"ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္တႏွစ္တည္းအတြင္းတြင္ပင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္၎၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္‚င္း၊ မိမိတို႔ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြါ ထြက္ေျပးလာရသူေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၆၆ဝဝဝ ဦးရွိသည္" ဟု TBBC က တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတင္းျပန္ခ်က္တြင္ ၂ဝဝ၇ ဂ်ဴလိုင္လမွ ၂ဝဝ၈ ဇြန္လအတြင္း အခ်ိန္ကို ရည္ၫႊန္း၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္အစိုးရသည္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေနၿပီး၊ ယင္းသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္သည္ဟု ဤအဖြဲ႔ၾကီးက စြပ္စြဲ ေျပာဆိုထားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ စာရင္းကို ေကာက္ယူေလ့လာေနသည့္ “ကရင္ျပည္တြင္း ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ ေကာ္မတီ” (CIDKP) ကလည္း အလားတူပင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

"စစ္အစိုးရတပ္ေတြက ရြာေတြထဲဝင္လာၿပီး အိမ္ေတြကို မီးရိႈ႔တယ္၊ ရီစရာေကာင္းတာက အရပ္သားေတြသံုးတဲ့ လမ္းေတြေပၚမွာ မိုင္းေထာင္တယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ စစ္သားေတြက အရပ္သားေတြကို ပစ္မွတ္ထားတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနတာပဲ" ဟု CIDKP မွ ဘလက္ေတာင္း (Black Town) က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္ တႏွစ္တည္းအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ တခုတည္းတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ ျဖစ္သြားေသာ အရပ္သားေပါင္း ၂ ေသာင္းမွ်ရွိၿပီး ျမန္မာျပည္ အေရွ႔ျခမ္းတခုလံုးရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႔ေျပာင္း ဒုကၡသည္ေပါင္းမွာ စုစုေပါင္း တသိန္းေက်ာ္ ရွိမည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုရွိ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၄ဝဝဝဝ ကို အစားအစာႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား ေပးအပ္ ကူညီေနသည့္ TBBC က လာမဲ့ႏွစ္တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ အေရအတြက္မွာ ပို၍ပင္ မ်ားလာဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား သူပုန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တုိ႔အၾကား ပဋိပကၡမွာ ေလ်ာ့ပါးသြားမည့္ လကၡဏာမရွိ၍ ဤသို႔ ခန္႔မွန္း ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ႏွစ္တိုင္းပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ အေရအတြက္က တိုးလာတယ္၊ စစ္အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔ေတြအၾကား ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့ပါးမသြားဘူးဆိုရင္ ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ အေရအတြက္က ပိုမိုမ်ားလာဦးမွာပဲ" ဟု TBBC ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ဘလက္ေတာင္းကလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

ထုိအေတာအတြင္း ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ လႈပ္ရွား၍ စစ္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ကလည္း မႏွစ္ကတႏွစ္လံုး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ သူတို႔တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး ထိုစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေနထိုင္ေသာ အရပ္သားမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

"ေကအင္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိေနတဲ့ နယ္ေျမေတြကို သိမ္းယူခ်င္တာေၾကာင့္ မႏွစ္ကတႏွစ္လံုး က်ေနာ္တို႔နဲ႔ စစ္အစိုးရ တပ္ေတြၾကားမွာ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနခဲ့တာ" ဟု ေကအင္ယူ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တဦးျဖစ္သူ ပဒိုေဒးဗစ္ေထာ က ေျပာဆုိသည္။

ဤပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာသားမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်းရြာသားမ်ား မိမိတို႔အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြါ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

TBBC ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ဂ်က္ဒန္းဖို႔ဒ္ (Jack Dunfor) ကမူ စစ္အစိုးရက အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေနသျဖင့္ ဤအရပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ ဤအက်ပ္အတည္း၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သျဖင့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္ေပၚရန္ႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ ေပၚေပါက္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ သံတမန္ေရးၾကိဳးပန္းမႈမ်ားကို အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟုလည္း သူက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဒန္းဖို႔ဒ္ (Dunford) က တျပည္လံုးတြင္ ခ်က္ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး၊ တရားမွ်တမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ မရေၾကာင္းလည္း သတိေပးလိုက္ကာ "ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ပိုင္းတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ၾကမ္းၾကံဳတ္ရက္စက္မႈမ်ားအတြက္ စစ္အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားရန္မွာ အေရးပါဆဲျဖစ္သည္" ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ေၾကာင့္ဟု သံဃာတပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္ မိန္႔ၾကား
ပီတာေအာင္/ ၂၄ ေအာက္တိုဘာႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔က သံဃာေတာ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု စက္တင္ဘာသံဃာအေရးအခင္း၌ သံဃာတပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အဂၤါေန႔၌ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ တေနရာသုိ႔ ေရွာင္တိမ္း ေရာက္ရွိလာသည့္ အရွင္ဦးဣႆရိယက ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

၎က “ အမွန္မွာဆိုရင္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က သံဃာေတာ္ေတြက သံဃာထုကို ကာကြယ္ေသာအားျဖင့္ အကုန္လံုးတက္ညီလက္ညီနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြကို ျပန္ေတာင္းပန္ရင္ ေတာင္းပန္၊ မေတာင္းပန္ရင္ ငါတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ဆန္႔က်င္တယ္ဆိုၿပီး တႏိုင္ငံလံုးက သံဃာေတာ္ေတြ အကုန္ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ေတာင္းဆိုၾကလုိ႔ရွိရင္ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ အခုလို လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ကိုယ့္သံဃာေတာ္ေတြ ဘက္မွာမရပ္ဘဲ နအဖဘက္ကို သြားရပ္လိုက္တဲ့အတြက္ ဦးပဥၥင္းတို႔ သံဃာေတာ္ေတြဘက္က က်႐ံႈးရျခင္းလုိ႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

ယမန္ႏွစ္ စက္တင္လာ (၂၄) ရက္၌ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က သံဃာသပိတ္ကို ဟန္႔တားသည့္ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ သံဃာေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံေရး၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားၾကရန္ သတိေပးတားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သာသာနာေရး၀န္ႀကီးကလည္း ဓမၼစက္ျဖင့္မရပါက အာဏာစက္ျဖင့္ အေရးယူရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ စစ္တပ္က ဆႏၵျပသံဃာေတာ္ကို အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။

သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ သပိတ္တိုက္ပြဲ အရွိန္ျမင့္တက္မလာခင္ စစ္အစိုးရက လက္ဦးမႈရယူကာ လက္နက္အားကိုး ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့သျဖင့္လည္း သံဃာေတာ္မ်ား၏ သပိတ္ မေအာင္မျမင္ အဆံုးသတ္ သြားခဲ့ရသည္ဟု အရွင္ ဦးဣႆရိယက ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားသည္။

အရွင္ ဦးဣႆရိယသည္ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ အစပိုင္းတို႔၌ မႏၱေလး သံဃသမဂၢီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မႏၱေလးသံဃာလႈပ္ရွားမႈကိို ုဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး သံဃာသပိတ္ အရွိန္အဟုန္ရေနစဥ္ ရန္ကုန္သုိ႔ ဆင္းလာကာ သံဃာတပ္ေပါင္းစု၌ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။

သံဃာသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီးေနာက္ တႏွစ္တာကာလအတြင္း ကြမ္းၿခံကုန္းဘက္ရွိ ေက်းရြာမ်ား၌ လွည့္လည္ေရွာင္တိမ္း သီတင္းသံုးေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (GW) မွ လူငယ္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ဦးဣႆရ ရွိရာေနရာကို စစ္အစိုးရက ေျခရာခံမိသြားကာ လိုက္လံရွာေဖြေနသျဖင့္ ထိိုင္းႏုိင္ငံဘက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထြက္ခြာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အာဏာရွင္စနစ္အဆံုးသတ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အရွင္ ဦးဣႆရိယက မိန္႔ၾကားသည္။

၎က “စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုးကြယ္တာ ဘုရားကို ကိုးကြယ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ အာဏာကို ကုိးကြယ္တာပါ။ အာဏာရစ္မူးတဲ့အခါ ဘာမွကို ုမျမင္ေတာ့ဘူး။ အာဏာရစ္မူးျခင္းဟာ အရက္မူးျခင္းထက္ ဆိုးပါတယ္။ ဒီအာဏာရွင္စနစ္ဆုိးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူကိုေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံကိုပါ အကုန္လံုးကို ၀ါးမ်ဳိတာ။ အာဏာရွိေနတဲ့လူေတြ ေသဆုံး၊ အာဏာေတြျပဳတ္သြားတဲ့အခါမွာ အကုန္လံုးပဲ ဘ၀ေတြပ်က္ၾကရတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံေတြလည္းပဲ ဘ၀ေတြပ်က္ ေနၾကရတယ္။ သူတုိ႔ကို တြန္းလွန္တယ္ဆိုၿပီး ရန္သူႀကီးသဖြယ္ ေထာင္ေတြက်၊ ႏွိပ္စက္ခံေနၾကရတယ္။ ဦးဇင္းတုိ႔တိုက္ေနတာ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုမဟုတ္ပါဘူး။ စနစ္ဆိုးကိုပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စနစ္ေကာင္းတခုေပၚေပါက္ ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

အရွင္ ဦးဣႆရိယသည္ စက္တင္ဘာသံဃာအေရးအခင္းမတိုုင္ခင္က ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေနာက္ ထီးလင္း စာသင္တုိက္၌ သီတင္းသံုးေနထုိင္ခဲ့ၿပီး မင္းသုည ကေလာင္အမည္ျဖင့္လည္း စာကဗ်ာမ်ား ေရးသားေလ့ရွိသည္။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေျပလည္မည္ဟု ေကအန္ယူေျပာ
NEJ/ ၂၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္လာေစရန္အတြက္ ေခ်ာ့ျမႇဴေရး၀ါဒနည္းလမ္း သုံးမရသည့္ နအဖစစ္အုပ္စုအား ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ ျပတ္ျပတ္သားသား ေရွ႕ဆက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ဟု ေကအန္ယူက ေျပာသည္။ ေကအန္ယူ ဒု-ဥကၠ႒ ပဒိုေဒးဗစ္သာကေပါက “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမူကို ေကအန္ယူက ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားေပမယ့္ နအဖက ေကအန္ယူကို တဖက္သတ္ သူတို႔နဲ႔ပူးေပါင္းဖို႔ လက္နက္ခ်ဖို႔ပဲ ေျပာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမႈကို မႀကိဳးစားဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အာဏာတည္ၿမဲေရးလမ္းစဥ္ကိုပဲ ဆက္လုပ္ေနတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္” ဟုေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ နအဖက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးနွင့္သာ ေျဖရွင္းလိုသည့္အတြက္ ေကအန္ယူလက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အၿမဲျဖစ္ပြားေနသကဲ့သို႔ က်န္တပ္မဟာမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“နအဖ အေနနဲ႔ ေကအန္ယူ အပါအဝင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေနာက္ထပ္အႏွစ္ (၁၀၀) အထိ ဆက္တိုက္ခ်င္ရင္လည္း ရတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊကို ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ေျဖရွင္းလို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းကသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္” ဟု ပဒိုေဒးဗစ္သာကေပါက ေျပာသည္။

၂ဝဝ၅ ခုတြင္ အတိုင္းအတာတခုအထိ ရရွိခဲ့ေသာ ႏႈတ္ကတိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို နအဖက ေကအန္ယူမွ လက္မခံႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၆ ခု ႏွစ္ဦးပို္င္းမွစ၍ ေကအန္ယူ နယ္ေျမအတြင္း တပ္အင္အား အဆမတန္တိုးၿပီး ယေန႔တိုင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ထိုႏႈတ္ကတိသေဘာတူညီခ်က္သည္ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္ဟု မၾကာခင္ကက်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ကြန္ဂရက္အၿပီး ယခုလ (၂ဝ) ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုေၾကာင့္ ေကအန္ယူသည္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကရင္တမ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဘဝတူ မဟာမိတ္အင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ တစိတ္တဝမ္းတည္း ဆက္လက္ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲဝင္ သြားမည္ဟုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ တရားမွ်တစြာေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဘက္သံုးဘက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု ကြန္ဂရက္မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အစစ္အမွန္မပါဘဲ ၂ဝဝ၈ ခု ေမလ၌ အဓမၼနည္းျဖင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္းလည္း သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယခုလ (၆) ရက္မွ (၂ဝ) ရက္အထိ ေကအန္ယူနယ္ေျမတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကြန္ဂရက္သို႔ ေကအန္ယူဗဟိုႏွင့္ ခ႐ိုင္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ေပါင္း (၁၃၁) ဦး၊ ေလ့လာသူ (၄၂) ဦး၊ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေကအန္ယူမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

၎ကြန္ဂရက္မွဗဟိုေကာ္မတီဝင္ (၃ဝ) ဦး၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (၁၁) ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာန (၁၄) ခုအတြက္ ဌာနတာဝန္ခံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါ (၅) ဦးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

(၁) ေစာတာမာလာေဘာ ဥကၠ႒
(၂) ေစာေဒးဗစ္သာကေပါ ဒု-ဥကၠ႒
(၃) ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္
(၄) ေစာလွေငြ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး (၁)
(၅) ေစာေဒါေလမူး တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး (၂) တို႔ျဖစ္သည္။

ေကအန္ယူကို အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေျမေပၚပါတီအျဖစ္ ၁၉၄၇ ခုတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၄၉ ခုတြင္ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခံရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ရိွၿပီျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ေလာင္စာျပတ္ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံသစ္မ်ားေလာင္စာအခက္ေတြ႔
NEJ/ ၂၄ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈

ႏုိင္ငံပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္း ထပ္တည ္မည့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ (၈) ရုံ ေလာင္စာအခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။


အဆုိပါ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံမ်ားအေနႏွင့္ မူလက သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေလာင္စာအျဖစ္သုံးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ္ လည္း ရန္ကုန္မွ နယ္ကုိ သြယ္တန္းမည့္ ၂၄ လက္မ ရတနာ သေဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းမွာလည္း ေခ်းေငြမရသည့္အတြက္ ပုိက ္လုိင္းမသြယ္ႏုိင္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ရပ္ဆုိင္းရေတာ့မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားရွိသလုိ ပုဂၢလိကလက္ေရာက္သြား သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားလည္းရွိေနသည့္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာအျပည့္ရဖို႔ မေသခ်ာဟု မုိင္းအရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။

ထုိအေျခအေနကုိ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔က ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းအနီးရွိ ပလူႏွင့္ စ၀အထက္ ဓါးသြား ေက်ာက္ ေဒသမွ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ အမွတ္ ၃ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ မၾကာခင္က စာခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရ သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ တူးေဖာ္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားမွ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ (၈) ရုံ အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေလာင္စာ လုံေလာက္ေအာင္ ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကုိမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္း စစ္အစိုးရဆက္မလုပ္ႏုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းအခ်ဳိ႔ရပ္ဆုိင္းအခ်ိဳ႔ကုိပုဂၢလိကလက္လႊဲ
သတင္းေထာက္ ဟန္တင္ေအာင္/ ၂၄ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈

ႏုိင္ငံပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ စစ္အစိုးရက ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းလုပ္ငန္း ၈၀ ရာႏွဳန္းေက်ာ္ကုိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက မၾကာခင္ ပုိင္ဆုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု မုိင္းအရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။


ကေလး၀ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းအေျခအေန

အမွတ္ ၃ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားအနက္ ကေလး၀ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၊ လားရွိးအနီးရွိ နမ္းမားေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းႏွင့္ သီေပါ စံမေလာင္း ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားမွာ ထင္ရွားသည္။ ကေလး၀ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွထြက္သည့္ ေက်ာက္မီး ေသြးက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ျပီး နန္းမားေက်ာက္မီးေသြးက ဒုတိယ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

“ကေလး၀ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းက ေျမေအာက္မွာ ျငမ္းဆင္တူးေဖာ္ရတဲ့နည္းကုိ သုံးပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျငမ္းသစ္ေစ်းေတြ အဆမတန္ၾကီး မားလာတဲ့ ေနာက္ပုိင္း ေက်ာက္မီးေသြး မတူးႏုိင္ေတာ့တာ ၾကာပါပီ၊ သစ္လဲ မ၀ယ္ႏုိင္၊ ေျမေအာက္ ေဖာက္ခြဲဖို႔ ယမ္းဘီလူးေတြလဲ မ၀ယ္ႏုိင္ ဆုိေတာ့ ပီးခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ထဲက ပုဂၢလိကနဲ့ လုပ္ေနရတာပါ” ဟု မုိင္းအင္ဂ်င္နီယာတဦးက ေျပာသည္။

သြင္းအားစုမ်ား၀ယ္ယူဖို႔ အမွတ္ ၃ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနမွ မတတ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းအေနနွင့္ ယခင္က တႏွစ္ကုိ ေက်ာက္မီးေသြးတန္ခ်ိန္ ၁,၆၀၀၀ ေက်ာ္ထြက္ရွိေနရာမွာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တႏွစ္တန္ခ်ိန္ တေသာင္းျပည့္ေအာင္ပင္ မထြက္ေတာ့ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

ကေလး၀ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းကုိ ထြန္းသြင္ကုမၸဏီမွ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေနျပီး အမွတ္ ၃ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အက်ိဳးတူအျမတ္ခြဲ ေ၀ေရးစာခ်ဳပ္ (Production Sharing Contract) ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း အမွတ္ ၃ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။ ထြန္းသြင္ ကုမၸဏီသည္ ကေလး၀ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းသာမက ၄င္းေဒသေျမာက္ဘက္ရွိ ပလူ၊စ၀ စသည့္ေဒသမ်ားမွ ေက်ာက္မီးေသြး လုပ္ကြက္မ်ားကုိပါ လုပ္ကုိင္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ေမာ္လုိက္ၾကီးေခ်ာင္းမွ ေက်ာက္မီးေသြးကုိလည္း ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ တခုက လုပ္ကုိင္ေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

နန္းမားေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အေျခအေန

နန္းမားေက်ာက္မီးေသြးေၾကာမွာ ငုိက္ေစာင္းျပီး အထဲသို႔၀င္ေနသည့္အတြက္ အေပၚက ေျမျပိဳက်မွဳေၾကာင့္ ဖယ္ရသည့္ ေျမပုိမ်ားလာ သည္ဟု သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေျပာသည္။ ေျမျပိဳမွဳကုိ ဖယ္ရွားဖို႔ ယႏၱယားစက္ၾကီးမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ မသုံးႏုိင္ေတာ့ သည့္ျပင္ ေလာင္စာဆီလည္း မသုံးစြဲႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မွဳ ရပ္ဆုိင္းရေတာ့မည့္ အေျခအေနေရာက္ေနသည္ ဟုပါ ေျပာျပသည္။

စံမေလာင္း ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းအေျခအေန

သီေပါအနီးရွိ စံမေလာင္းေက်ာက္မီးေသြးတြင္းကုိမူ ေအသုံးလုံးဘိလပ္ေျမလုပ္ငန္းလုပ္ေနသည့္ တရုတ္မ်ားက အမွတ္ ၃ သတၱဳတြင္း ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အက်ိဳးတူအျမတ္ခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္အရ လုပ္ကုိင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

“ ခုဆုိရင္ ႏုိ္င္ငံပိုင္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းတခုလုံးရဲ့ ၈၀ ရာႏွဳန္းေက်ာ္ကုိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြက လုပ္ေနတဲ့အတြက္ လာမဲ့ တႏွစ္ခြဲ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အစိ္ုးရပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းရယ္လို႔ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားျပီေပါ့၊ ဒါေတြဟာ အစိုးရအပုိင္းက သဘာ၀ သယံဇာတ ေတြကုိ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း မထိန္းသိမ္းႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိတဲ့သေဘာပါဘဲ ဒါေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သယံဇာတေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္ဆုိျပီး စိတ္ကူးယဥ္ေနတဲ့ ျပည္ပက အတုိက္အခံတခ်ိဳ ႔ သတိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြလုိ႔ေတာင္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္” ဟု မုိင္းအရာရွိတဦးက ေျပာ သည္။

စစ္အစိုးရသည္ သေဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စသည့္ ေလာင္စာမ်ားထက္ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေလာင္စာအျဖစ္သုံးနုိင္ေအာင္ ၾကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံလုိသူ နည္းပါးသည့္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေလာင္စာသုံးေရး စီမံကိန္း ေႏွးေကြး ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုတြင္္ သီေပါျမို့နယ္တြင္းရွိ စံေလာင္း ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းတူးေဖာ္ဖို႔အတြက္ အမွတ္ ၃ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနသည္ AAA International Co. Ltd. အား အက်ိဳးတူအျမတ္ခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္ ပင္ေလာင္း ျမို့နယ္တြင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီက တူးေဖာ္ေပးဖို႔ အမွတ္ ၃ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀ရရန္ မ်ဴိးဆက္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုကြမ္တားနားေျပာၾကား
UN/ ၂၄ ေအာက္တုိဘာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ၍ ၾကာဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစရန္ တိက်ခိုင္မာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ အိုေဂ်ကြမ္တားနားက ယမန္ေန႔က ေျပာသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားကူညီျခင္း၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ကုလ အေထြေထြညီလာခံ လူမႈေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တတိယေကာ္မတီ၌ ၎က ေျပာသည္။

မစၥတာကြမ္တားနားက “ဒီမိုကေရစီ အျပည့္၀ရွိတဲ့အေနအထားကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း တည္ေဆာက္လို႔မရပါဘူး။ အဲဒီကိစၥဟာ မ်ဳိးဆက္တခုၿပီးတခု လုပ္သြားရမယ့္အေနအထားပါ” ဟုေျပာသည္။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံမွျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မစၥတာကြမ္တားနားက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ယခုလဆန္းပိုင္း ၎၏အစီရင္ခံတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားမွာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ရန္၊ ပွ်မ္းမွ် (၂,၀၀၀) ဦးခန္႔ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္၊ စစ္တပ္ကို လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား သိနားလည္သည့္ တပ္ပံုစံ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီး သင္တန္းမ်ားေပးရန္၊ အျပည့္အ၀လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္တို႔ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေျခခံ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို နအဖအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ မျဖစ္မေနအၿပီးသတ္ ေဆာင္႐ြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ညီလာခံတတိယေကာ္မတီသို႔ တင္ျပအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားကို မစၥတာကြမ္တားနားက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျမန္ဆံုးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္းထားျခင္းသည္ အလြန္ဆိုး႐ြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ သူမ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း
မစၥတာကြမ္တားနားက ေျဖသည္။

မစၥတာကြမ္တားနားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္ မကုန္မီ ထပ္မံသြားေရာက္ခြင့္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

အာရွ အေရးေပၚရံပုံေငြ စတင္ထူေထာင္

24 October 2008

Schearf and Mercer's Report in Burmese


ကမၻာ့ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ဂယက္ႀကီး ရုိက္ခတ္လာမွာကုိ ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံေတြက အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈,၀၀၀ ကုိ ဘုံရံပုံေငြအျဖစ္ ထားရွိၾကဖုိ႔ သေဘာတူလုိက္ၾကပါတယ္။ ဒီေငြေတြဟာ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေအာင္ ယုံၾကည္မႈေတြ ရွိလာေစမယ့္အေၾကာင္း ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ကေန ဒန္နီယယ္ ရွပ္ဖ္ (Daniel Schearf) သတင္းေပးထားတာနဲ႔အတူ အာရွစေတာ့ အစုရွယ္ယာေစ်းေတြ ၃ ရက္ဆက္တုိက္ ထုိးက်ေနတဲ့ အေၾကာင္း Sydney ၿမိဳ႕ကေန ေဖးလ္ မာဆာ (Phil Mercer) ရဲ႕ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ တုိ႔ကုိ ပူးတြဲၿပီး ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဒီ ဘုံ ရံပုံေငြကုိ လာမယ့္ႏွစ္ ႏွစ္လည္ေလာက္မွာ စတင္ တည္ေထာင္ၾကဖုိ႔ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံေတြက ေသာၾကာေန႔မွာ သေဘာတူလုိက္ၾကတာပါ။ တုိင္းျပည္အတြင္း အေရးေပၚ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ အာဆီယံ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႔၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔ အေနနဲ႔ ဒီ ဘုံရံပုံေငြကုိ ထုတ္ယူ သုံးစြဲခြင့္ ရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယားနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔က ဒီ ဘုံရံပုံေငြရဲ႕ ၈၀ % ကုိ ထည့္သြင္းၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ၂၀ % ကုိေတာ့ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံေတြက ထည့္သြင္းၾကမွာပါ။

တင္းမ္ ကြန္ဒြန္ (Tim Condon) ဟာ ING ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈဘဏ္ရဲ႕ အာရွတုိက္ဆုိင္ရာ စင္ကာပူရုံးေတြရဲ႕ သုေတသနမွဴးပါ။ သူက တကယ္လုိ႔ အဲဒီ စီမံကိန္းသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိက္ႏုိင္ရင္ အာရွေငြေၾကးေစ်းကြက္ကုိ သိသိသာသာ အေထာက္အကူ ျပဳလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“လတ္တေလာ သူတုိ႔ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ဖိအားက ရုတ္တရက္ ေၾကာက္စိတ္မြန္ေနတာနဲ႔ ပုိသက္ဆုိင္ေနတယ္၊ ဒါက ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္မွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ေၾကာက္စိတ္ေပါ့ဗ်ာ။ သူတုိ႔ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီ ေဒၚလာ သန္း ၈,၀၀၀ ကုိ ထုတ္သုံးၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔ ကာကြယ္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေတာ့ ထင္တယ္။”

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းၾကား ေငြေခ်းမႈ အေရအတြက္မ်ားတဲ့ ေတာင္ကုိရီးယားလုိ ႏုိင္ငံမ်ဳိးအတြက္ ဒီ ဘုံရံပုံေငြက ပုိၿပီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။ ကမၻာ့ေငြေၾကးဂယက္က ေဒသအတြင္း ျပည္ပပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းကုိ ထိခုိက္လာေနတာေၾကာင့္ ဒီ ဘုံ ရံပုံေငြကုိ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ဖုိ႔ကုိ ေထာက္ခံ အားေပးလာၾကတာပါ။

ဒီအေတာအတြင္း ကမၻာ့ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းက ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ၀င္ေငြကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ထြက္လာတာေၾကာင္ အာရွတုိက္ရဲ႕ အစုရွယ္ယာေစ်းေတြ ၃ ရက္ဆက္တုိက္အျဖစ္ ထုိးက်ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ရဲ႕ Nikkei အစုရွယ္ယာေစ်းေတြ ၅ ႏွစ္ခြဲအတြင္း အနိမ့္ဆုံးကုိ က်ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကုိရီးယားရဲ႕ အစုရွယ္ယာေစ်းေတြလည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆုံးကုိ က်ခဲ့ပါတယ္။ ၾသစေတးလ်ရဲ႕ ASX အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ကေတာ့ သိပ္သိသိသာသာႀကီး က်ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။

အရပ္သား အစိုးရအတြက္ စစ္အစိုးရဘက္က ျပင္ဆင္မႈမရွိဟု ကင္တာနား ေ၀ဖန္

24 October 2008

ကိုသိန္းထုိက္ဦး -


ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ အခ်ိန္ၾကာႏုိင္ၿပီး စစ္အစိုးရက အရပ္သား အစိုးရတရပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္တာမ်ဳိး မရွိတဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ တိုမာ့တ္စ္ အိုေဟး ကင္တာနား (Thomas Ojea Quintana) က ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ စစ္အစိုးရ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသား ညီလာခံဟာ အတုအေယာင္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္လုိက္ၿပီး စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ သူ အဆုိျပဳထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်က္ေလးခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ထပ္မံ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ကိုသိန္းထုိက္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။


မေန႔က ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ တိုမာ့တ္စ္ ဟိုေဟး ကင္တာနား က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ ထုတ္ေဖၚခြင့္၊ စည္းရုံးခြင့္ စတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရႈံးေနတဲ့ အေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရဘက္က ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အေျခခံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း အဓိက ေျပာသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အရပ္သားအစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ - ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေရးေရးမွဴး တိုမာ့တ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနား
“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္မွာ အရပ္သားအစိုးရတရပ္ ေပၚလာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခ်ိန္ယူရအုံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတဲ့အခ်က္ သိသိသာသာ ျမင္ရတဲ့အခ်က္ ကေတာ့ စစ္အစိုးရက အရပ္သားအစိုးရ အတြက္ ျပင္ဆင္တာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ စစ္အတြက္ပဲ ျပင္ဆင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ျပည္တြင္း ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ သူေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ စစ္တပ္ကို လူ႔အခြင့္အေရး သတင္တန္းေတြ ေပးၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ နဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္မႈ နဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။ ဒီအၾကံေပးခ်က္ေတြကို မလုိက္နာရင္ စစ္အစိုးရအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

“က်ေနာ့္ အစီရင္ခံစာမွာ က်ေနာ္ ေျပာထားပါတယ္။ စစ္အစိုးရ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ဟာ အတုအေယာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ျဖစ္တယ္ ဆုိၿပီး၊ ဒီကိစၥက ရွင္းပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ ေရာက္ခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ဒီကိစၥကို က်ေနာ္ စုံစမ္းႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ အဆုိျပဳထားတဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္က ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲေရးပဲ လုပ္လုပ္ ဒီအခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘူးဆုိရင္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း မစၥတာ ကင္တားနားက -

“က်ေနာ့္ ရႈျမင္ခ်က္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ တဖက္သတ္ စစ္အစိုးရဘက္က သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားတာကို ခံထားရတာပါ။ မွ်မွ်တတ တရားစီရင္တာကို မခံရဘူးလို႔ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႔ေနက အယူခံ ၀င္ထားတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ သိပါတယ္။ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို အေရးတယူ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး မွ်မွ်တတ စဥ္းစားမယ္၊ ခ်က္ျခင္း လႊတ္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မုန္တုိင္းေဘး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေတြ ဆက္ၿပီး လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကိုလည္း ပစ္ပယ္ထားလို႔ မရတဲ့အေၾကာင္း မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာသြားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားခြင့္ရဖုိ႔ စစ္အစုိးရ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရတာေတြ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားပါတယ္၊ ကုလသမဂၢဟာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အထီးက်န္ ၀ိုင္းပယ္ခံ ထားရတာကေန ကယ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ စစ္အစိုးရ နားလည္ဖုိ႔ လိုတဲ့အေၾကာင္းေတြကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္အစိုးရဘက္က ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ မစၥတာ ကင္တားနားရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဲန္လ္အယ္ဒီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက အခုလုိ ေျပာဆုိပါတယ္။

“မစၥတာ ကင္တားနား ေျပာသြားတဲ့အခ်က္ေတြ အားလုံးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ မစၥတာ ကင္တားနား ေျပာၾကားခ်က္ကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ႀကိဳဆုိတယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရကေန အရပ္သားအစိုးရတရပ္ကို ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖုိ႔ဆုိရင္ အခ်ိန္ၾကာႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဲန္အယ္လ္ဒီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက အခုလုိ တုံ႔ျပန္ပါတယ္။

“အဲဒါက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ညီညြတ္မႈ မညီညြတ္မႈအေပၚမွာ မူတည္ပါ လိမ့္မယ္။ ၾကံ့ၾကာတယ္ ဆုိတာ မညီညြတ္ရင္ၾကာမယ္။ ၀ိုင္းၿပီးထမ္းလိုက္ရင္ မၾကာဘူးေပါ႔။ ၀ို္င္းမထမ္းႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ဆန္႔က်င္ေရး တပ္ ယႏၱယားႀကီး လည္ပတ္ေရးပဲ စဥ္းစားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၾကံ့ၾကာမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။”

အဲန္အယ္လ္ဒီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္း ေျပာျပသြားတာပါ။

မႏၱေလးတုိင္း အဲန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရ

24 October 2008

မေအးေအးမာ


ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ကတည္းက အာဏာပုိင္ေတြ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ မႏၱေလးတိုင္း စည္း ေဒၚ၀င္းျမျမ နဲ႔ မႏၱေလးတုိင္း အဲန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ တိုင္း လူငယ္အဖြဲ႔၀င္ေတြကို စစ္အစိုးရက ဒီေန႔ မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္ထဲက တရားရံုးမွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ တဖက္နဲ႔တဖက္ မလိုမုန္းထားမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုမႈ စတဲ့ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုကို က်ဴးလြန္တယ္ဆိုၿပီး ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။ အေၾကာင္းစံုကုိ ထိုင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာ က တင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းကေန ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရဲ႕ မႏၱေလးတိုင္းစည္း ေတြနဲ႔ ဒီကေန႔မွာပဲ ေထာင္ဒဏ္ေတြ အသီးသီး ခ်မွတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းစည္း ေဒၚ၀င္းျမျမရဲ႕ အစ္ကို ေျပာျပတာကေတာ့ -

“မႏၱေလးတိုင္းက ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ ၃ ေယာက္ေပါ့ေလ။ ေဒၚ၀င္းျမျမ က ၁၂ ႏွစ္၊ ဦးကံထူး တိုင္းစည္းအတြင္းေရးမွဴးကလည္း ၁၂ ႏွစ္ပဲ။ ဦးသန္းလြင္ တိုင္း ဒု-ဥကၠဌ ကလည္း ၈ ႏွစ္၊ ကိုမင္းသူ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္စည္း ကလည္း ၁၃ ႏွစ္၊ ကို၀င္းေရႊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္စည္း ကလည္း ၁၁ ႏွစ္၊ ကိုတင္ကိုကို မႏၱေလးတိုင္း၊ မိတၳီလာ ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္စည္း ကလည္း ၂ ႏွစ္။ အဲဒီလို က်သြားပါတယ္။”

တကယ္ေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြ တင္ထားတဲ့ စြဲခ်က္ေတြဆိုတာကလည္း မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္စည္းအဖြဲ႔၀င္ အခ်င္းခ်င္း ေျပာတဲ့စကားေတြ၊ ေတြ႔ဆံုေနက် အေမရိကန္သံတမန္ေတြ နဲ႔ ထမင္းစားရင္း ေျပာတဲ့စကားေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ စြဲဆိုခဲ့တာလို႔လည္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“မႏၱေလးတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ အစည္းအေ၀း အတြင္းမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုတဲ့စကားေတြကို သူတို႔ တိပ္ေခြ ဖမ္းထားတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ အေမရိကန္ သံအမတ္ေတြနဲ႔ ေရႊဖဲ စားေတာ္ဆက္မွာ တိုင္းစည္းေတြ လက္ဆံု ထမင္းစားရင္းနဲ႔ အလာပ သလာပ ေျပာတဲ့စကားေတြကို တိပ္ေခြနဲ႔ ဖမ္းထားတယ္။ သံတမန္ ဆိုတာကလည္း ဗဟိုေရာ မႏၱေလးတိုင္းေရာမွာ ဟိုးေရွးတုန္းကတည္းက အ၀င္အထြက္ ရွိတဲ့အေနအထားပါ။ ဒါေတြက ထံုးစံပဲ။ သူတို႔ စာနယ္ဇင္းေတြလည္း မၾကာခဏ ဆုိသလို ေဖာ္ျပေနတာပဲ။ စားရင္းေသာက္ရင္းနဲ႔ ေျပာတဲ့စကားေတြကိုပဲ သူတုိ႔က စြဲခ်က္တင္သြားတာ ျဖစ္တယ္။”

အခုလို ႏွစ္ေတြ မ်ားလာတယ္ ဆိုတာကလည္း ပုဒ္မ တခုတည္းကို ၄ ႀကိမ္ခန္႔ စြဲဆိုတဲ့အတြက္ ေထာင္က်ႏွစ္ ပိုမ်ားလာတယ္လို႔လည္း မိသားစုက ေျပာျပပါတယ္။ ၅၀၅/ခ ဆိုတဲ့ ပုဒ္မက ၂ ႏွစ္ေလာက္ပဲ ခ်လို႔ရတဲ့အတြက္ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ လုပ္မႈေတြကို ၄ ႀကိမ္ခန္႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ စြဲခ်က္တင္တဲ့သေဘာပါပဲ။ အခုလို ပုဒ္မေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ စြဲခ်က္တင္လို႔ ရပါသလား ဆိုတာကိုလည္း သူတို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးျမင့္တင္ ကို ေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

“စြဲတဲ့အခါမွာ စြဲလို႔ရလားလို႔ ေမးရင္ ဥပေဒအရ စြဲလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပေမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒမွာ ၁၂ လအတြင္းမွာ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာကို ပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ တခုတည္းနဲ႔ စြဲမယ္ဆိုရင္ တေပါင္းတည္း စြဲရမယ္လို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒမွာ (၂၃၄)၊ (၂၃၅) တို႔မွာ ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားရံုးက ေဒၚ၀င္းျမျမ တို႔ အဲဒီလို သက္ညႇာခြင့္ မေပးဘူးေပါ့ခင္ဗ်ာ။ ဥပမာ - ၆၀၈/၀၈ ဆိုလို႔ရွိရင္ ၂၀၀၆ မွာ တႀကိမ္ေတြ႔လို႔ ေျပာတဲ့စကားေပါ့။ ၆၀၉/၀၈ အမႈက်ေတာ့ သူနဲ႔ လေတာ္ေတာ္ကို ကြာၿပီးေတာ့မွ ေတြ႔တဲ့ ေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြေပါ့။ ေနာက္ ၆၁၀ ဆိုတာကလည္း အဲဒီလို တႏွစ္နီးပါးေလာက္ ကြာၿပီးေတာ့မွ ေျပာတဲ့စကားေတြေပါ့။ အဲဒီလို ရက္စြဲေတြ မတူဘူး။ အေၾကာင္းအရာေတြ မတူတဲ့ အတြက္ ခြဲၿပီးေတာ့ စြပ္စြဲခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ၄ မႈလံုးမွာလည္း ၅၀၅/ခ က ၄ မႈလံုးမွာ ပါေနတယ္ခင္ဗ်။ တစ္မႈတစ္မႈမွာ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မယ္ဆုိရင္ အမႈေပါင္းၿပီးေတာ့လည္း ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၇၁) အရ ခ်လို႔ ရပါတယ္။ ျပစ္မႈက်င္းထံုးအရ အားလံုး ေပါင္းလို႔လည္း ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚ၀င္းျမျမကို မေပါင္းေပးဘူးခင္ဗ်။ ၄ မႈလံုးမွာ တစ္မႈစီ စြဲၿပီးေတာ့ သီးျခားစီ ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ၁၂ ႏွစ္ ျဖစ္သြားတာပါ။”

ေနာက္ဆံုး ရံုးထုတ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အမိန္႔ခ်မွတ္ရက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားရံုးမွာ အျပင္လူမ၀င္ႏိုင္ေအာင္လည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႔လည္း ေရွ႕ေနႀကီးက ေျပာျပပါတယ္။

“လံုၿခံဳေရးေတြ သူတို႔ အျပည့္ခ်တယ္။ ေထာင္မွာ အရင္ စစ္ေနက် ဓမၼာရံုမွာ စီရင္ခ်က္ မခ်ဘူး။ ေထာင္ကေန ဟိုး အတြင္းထဲကို ေတာ္ေတာ္ေလး ၀င္သြားရတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းထဲက ဓမၼာရံုထဲမွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်တယ္။ လံုၿခံဳေရးေတြ အျပည့္ထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ေန ၃ ေယာက္ကိုလည္း အဲဒီ ဓမၼာရံုကို သီးျခား ပို႔ေပးတယ္ေပါ့ေလ။ ပို႔ေပးၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳေရးေတြၾကားမွာပဲ တရားသူႀကီးနဲ႔ တရားခံနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ေနေတြပဲ ရွိတယ္။ ေဘးမွာကေတာ့ သူတို႔ လံုၿခံဳေရး အေစာင့္ေတြ ထားၿပီးေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်တယ္။ ေနာက္ဆံုး ကို၀င္းေရႊ ဆိုတာကို ျပစ္ဒဏ္ခ်ေနတုန္းမွာပဲ က်န္တဲ့ ၅ ေယာက္ကို ေထာင္ကို ခ်က္ခ်င္း ပို႔လိုက္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတာင္ စကားေျပာခြင့္မရလိုက္ဘူး။”

စြဲခ်က္တင္ၿပီးေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ေဒၚ၀င္းျမျမ အပါအ၀င္ ၅ ဦးကို ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေရွ႕ေနနဲ႔ေတာင္ စကားေျပာခြင့္ မေပးေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ကို၀င္းေရႊရဲ႕ အမႈကို စီရင္ခ်က္ ခ်ေနတုန္းမွာပဲ အုိးဖို ေထာင္ထဲကို က်န္တဲ့ ၅ ဦးစလံုးကို ေခၚသြားတယ္လို႔လည္း ေျပာျပပါတယ္။

အေမရိကန္ သံအရာရွိနဲ႔ ေဒၚ၀င္းျမျမတုိ႔ ေရႊဖဲစားေတာ္ဆက္မွာ စားေသာက္ရင္း စကားေျပာဆုိခဲ့တာေတြထဲမွာ မႏၱေလးတုိင္းအတြင္းက အန္လ္ဒီ ဆုိင္းဘုတ္ အျဖဳတ္ခံရတဲ့ ကိစၥ။ မႏၱေလးတုိင္း အန္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသန္းလြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခံရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ အန္လ္ဒီ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ႏုတ္ထြက္ပါတယ္ဆုိၿပီး အာဏာပိုင္ေတြ ဘက္က ဖိအားေပးမႈေတြ၊ ႏုတ္ထြက္ပါတယ္ဆုိၿပီး ေၾကညာတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာဆုိခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးျမင့္သြင္က ေျပာျပပါတယ္။

ဒီလို အေမရိကန္ သံအရာရွိနဲ႔ စားေသာက္ဆုိင္အတြင္း ေျပာျပခ်က္ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြဘက္က တိတ္တဆိတ္ အသံသြင္းခဲ့ၿပီး တရားရုံးမွာ ျပန္ဖြင့္ျပရင္း အမႈ စြဲဆုိခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္က ေျပာဆုိသြားပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အေမရိကန္ ေတာင္းဆုိ

24 October 2008

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခံထားရ
တာ ၁၃ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အေပၚ အေမရိကန္အစိုးရက ေၾကညာခ်က္
တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာနက
မစၥနီကုိးသြန္မဆင္က …

"၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဥပေဒမဲ့
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့တာ ၁၃ ႏွစ္ ျပည့္သြားပါၿပီ။ သူမဟာ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒီအတြက္ က်မတို႔အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရ
တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔
အတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္" လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္
သြားဖုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလုံး လႊတ္ေပးဖုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢ အတြင္း
ေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာဆုိလုိက္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါ
တယ္။

အဲဒီေနာက္ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ တျခား ႏုိင္ငံတကာ
အသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔အတူ လက္တြဲၿပီး ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္နဲ႔အတူ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္ေတြပါ ပါ၀င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမို
ကရက္တစ္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ အတိအက်
သတ္မွတ္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရက လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ကိုလည္း တုိက္တြန္းသြားမယ္လို႔
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကို ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေနထုိင္ေနတဲ့ ၂၁ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၁၃ ႏွစ္ၾကာ
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀နဲ႔ ေနထုိင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ဘ႑ာေရးျပႆနာကို အလန္ ဂရင္းစ္ပန္က ဆူနာမီနဲ႔တင္စား

24 October 2008အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ေဟာင္း အလန္ ဂရင္းစ္ပန္။
ေအာက္တုိဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈။
အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေဟာင္း အလန္
ဂရင္းစ္ပန္ (Alan Greenspan) က လတ္တေလာႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းဟာ
ႏွစ္ ၁၀၀ မွာ တႀကိမ္သာႀကံဳရတဲ့ အေႂကြးဆူနာမီလႈိင္းလံုးႀကီးပဲလို႔ တင္စားလိုက္ပါတယ္။

စီးပြားေရးနဲ႕ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းေတြဘာေၾကာင့္ႀကံဳေနၾကရတယ္၊ ေနာင္ဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲ ဆိုတာနဲ႕
ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကားနာပြဲေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေနရာမွာ
မစၥတာ ဂရင္းစ္ပန္ မေန႕က ထြက္ဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
အမတ္ေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသလို အက်ပ္႐ိုက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း
ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သူ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၈ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ယူခဲ့တုန္းက ဘ႑ာေရး ကုမၸဏီႀကီး
ေတြအေပၚ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္မ်ဥ္းေတြ တင္းက်ပ္တာကို ဆန္႕က်င္ခဲ့ပါတယ္။
အခုေတာ့ ဘ႑ာေရးကုမၸဏီႀကီးေတြအေပၚ ပိုၿပီးတင္းက်ပ္ဖို႕ တိုက္တြန္းလိုက္ၿပီး
အလုပ္ျပဳတ္မယ့္သူေတြနဲ႕ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ တိုးလာလိမ့္မယ္လို႕ မစၥတာ ဂရင္းစ္ပန္
က ခန္႕မွန္းလိုက္ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစိုးရရဲ႕ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္ကို
ဦးေဆာင္ေနတဲ့ နီးလ္ ကတ္ရွ္ကာရီ (Neel Kashkari) က ဒီႀကိဳးပမ္းမႈ သိသိသာသာ
တိုးတက္မႈရွိေနၿပီး ေစ်းကြက္ကို ထိန္းႏိုင္တဲ့လကၡဏာ ေတြ႕ေနရၿပီလို႕ အထက္
လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာပြဲမွာ ထြက္ဆိုသြားပါတယ္။

ျမန္မာဆန္ ဘဂၤလာသို႕ လွိမ့္၀င္
10/24/2008ျမန္မာျပည္သူမ်ား နာဂိစ္ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဆန္စပါးအတြက္ႏႈန္း က်ဆင္းမည္ကို စိုးရိမ္ေနခ်ိန္တြင္ နအဖ စစ္အစိုးရမွ ျမန္မာ့ ဆန္မ်ားကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕သို႕ အလံုးအရင္းျဖင့္ တင္ပို႕ေနသည္။
ယခု ေအာက္တိုဘာလ တလတည္းတြင္ပင္ တက္ကနက္ နယ္စပ္ဆိပ္ကမ္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႕ခဲ့ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ စက္တဘၤာလက ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္တင္ပို႕ခဲ့သည္။ ၾသဂတ္(စ္)လအတြင္းကမူ ျမန္မာဆန္ တန္ခ်ိန္ ၈၀၀ ခန္႕သာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕သို႕ တင္ပို႕ခဲ့သည္ဟု နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ တင္ပို႕မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းမွာ ျမန္မာဘက္က ဆန္တန္ခ်ိန္တသိန္း ဘဂၤလာသို႕ တင္ပို႕ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံက ဆန္မ်ားကို ယခုထက္ ပိုမို၀င္ေရာက္လာမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျပီး နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ ဆန္ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ဆန္တင္ပို႕မႈမွာ ျမန္မာနိုင္ငံက သစ္ျပီးလွ်င္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး တင္ပို႕ကုန္ျဖစ္ျပီး တတိ္ယ အမ်ားဆံုးတင္ပို႕ကုန္မွာ ငါးျဖစ္သည္။

ယခုအခါ တက္ကနက္ျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ရန္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘာတာသေဘၤာ ဆိပ္ကမ္းမွာ အထူးစည္ကားေနျပီး အနည္းဆံုး ျမန္မာနိုင္ငံက ကုန္တင္ဘုတ္ ၂၀ ခန္႕ ေန႕စဥ္ ၀င္ေရာက္ေနသည္ဟု နိရဥၥရာ တက္ကနက္ သတင္းေထာက္က ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားသူ ၄ ဦး ေမာင္ေတာတြင္ ဖမ္းဆီးခံရ
10/24/2008

ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျမိဳ႕ ေမာင္ေတာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားသူ ၄ ဦးကို အဖြဲ႕ေပါင္းစံုက ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕ ယာဘာေဆးျပား အလံုး ၂၀၀၀ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး လိုက္ေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသူ ရဲအရာရွိ တဦး ေျပာသည္။
သတင္းအရ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ၃ မွ ေနအိမ္ တအိမ္ကို အဆိုပါေန႕ ေန႕လည္ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရဲ၊ စရဖႏွင့္ စသံုးလံုးမွ ၀င္ေရာက္စီးနင္းစဥ္ ယာဘား ေဆးျပားမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေနသူ ၄ ဦးကို ယာဘားေဆးျပား ၂၀၀၀ ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲတြင္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ ေယာက်ၤားႏွစ္ဦးႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးတို႕ ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္လည္း အဓိကတရားခံမွာ ဖမ္းမမိဘဲ ထြက္ေျပး လႊတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားျခင္းမွာ အဆိုပါ မူးယစ္ေခါင္းေဆာင္မွာ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေန၍ ျဖစ္သည္ဟု အရပ္လူၾကီးတဦးက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ ယာဘားေဆးလုပ္ငန္းကို မူးယစ္သမားမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေပၚေပၚထင္ထင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဟု သတင္းတရပ္တြင္ ေဖၚျပသည္။

မဆလအေမြခံ နအဖႏွင့္ ႀကံ ့ဖြတ္အဖြဲ ့အား ဆန္ ့က်င္သည့္အေနျဖင့္ ေခြးျခေသၤ့လွဳပ္ရွားမွဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိေရးအတြက္ အသက္ေပးကာ ႀကဳိးပမ္းေပးခဲ့ႀကေသာ ႏိုင္ငံ့အာဇာနည္စစ္စစ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို ့၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုမွ မေထာက္၊ သမိုင္းေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ခဲ့ႀကတဲ့ အာဏာရွင္တို ့ရဲ ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ေငြစကၠဴေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဆရာစံ၊ သခင္ဖိုးလွႀကီး အစရွိတဲ့ ပုံေတြကို ဖယ္ရွားျပီး၊ ေခြးလိုလို ျခေသၤလိုလိုပုံေတြကို အစားထိုးျပီး ေငြစကၠဴေတြမွာ ပုံႏွိပ္သုံးစြဲေနတာေတြကို ကန္ ့ကြက္တဲ့အေနနဲ ့ ေခြးျခေသၤ့လွဳပ္ရွားမွဳကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရပါတယ္။ဒီလို ေငြစကၠဴေတြမွာသာမက ေခြးလိုလို ျခေသၤလိုလိုပုံေတြကို နအဖရဲ ့ လက္ကိုင္တုတ္အဖြဲ ့ျဖစ္တဲ့ ႀကံ ့ဖြတ္အဖြဲ ့မွာပါ အဖြဲ ့တံဆိပ္အေနနဲ ့ သုံးေနတာေတြ ့ရေတာ့ ဒါဟာ နအဖအာဏာရွင္ေတြရဲ ့ ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္ပါ ျခေသၤပုံျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးဖူး နအဖ မတိုင္ခင္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ကတည္းက သုံးခဲ့တဲ့ ေန၀င္းဥိးေဆာင္ခဲ့တဲ့ မဆလ တစ္ပါတီရဲ ့ ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္ပါ ျခေသၤ့ပုံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ေခြးလိုလို ျခေသၤ့လိုလို ပုံပါ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ နအဖလက္ကိုင္တုတ္ ႀကံ ့ဖြတ္အဖြဲ ့အား ဆန္ ့က်င္သည္ ့အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ မရမ္းကုန္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စုအား အလုိမရွိသူ လူငယ္မ်ားမွ ေခြးျခေသၤ့ပုံအား ႀကက္ေျခခတ္ဆန္ ့က်င္သည့္ လွဳပ္ရွားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

နအဖအာဏာရွင္မွ မည္သို ့မည္ပုံဖမ္းဆီးသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာျပည္သား ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္အား ပုခုံးထမ္းကာ ရဲရဲ၀န့္ ၀န္ ့ အင္အားသစ္မ်ားျဖင့္ အာဏာရွင္အား ဆက္လက္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ ၀င္ေနမည္ ျဖစ္ေႀကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္းမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္လက္တြဲႀကကာ အမ်ဳိးသားရန္သူျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္ နအဖလက္တစ္စုစာအား ဆန္ ့က်င္ႀကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။
http://niknayman-niknayman.blogspot.com/2008/10/blog-post_5262.html မွ......
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket