Sunday, November 23, 2008

ငတက္ျပား သက္က်ားအုိ၀န္ႀကီး


၂၀ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈
စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲ့သူ လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီပုိင္ရွင္ စုိင္းစံထြန္းႏွင့္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတို႔ မၾကာခင္က စာရင္းရွင္းၾကရာ စုိင္းစံထြန္းဘက္မွ ေပးရန္ ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း (၆,ဝဝဝ) ေက်ာ္ မေပးႏုိင္ျဖစ္ေန၏။

သို႔ေသာ္ စုိင္းစံထြန္းပုိင္ဆုိင္သည့္ Great Myanmar အခ်ိဳရည္စက္႐ုံ၏ ရွယ္ယာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းပုိင္ေန သည့္အတြက္ စုိင္းစံထြန္း က်ပ္သန္းေပါင္း (၆,ဝဝဝ) ေက်ာ္ ျပန္မဆပ္လွ်င္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း မည္သို႔ အေရးယူမည္ကုိ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးေလာကမွ စိတ္ဝင္တစား ျဖစ္ေနၾက၏။

စင္စစ္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ အသက္ (၇၂) ႏွစ္ ရွိသည့္တုိင္ ေလာဘရမက္အႀကီးဆုံး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွား၏။ အဂတိလုိက္စားမႈတြင္ ဝန္ႀကီးတကာဝန္ႀကီး အားလုံးထက္ပင္ သရဖူေဆာင္းသည္ဟု နာမည္ႀကီး၏။

အန္အယ္လ္ဒီကုိ လူထုဆန္႔က်င္ပြဲလုပ္ေအာင္ စတင္ဖန္တီးသူမွာလည္း ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းျဖစ္၏။ တခ်ိန္က ပုဂံလူထု ခ်ီတက္ပြဲမ်ားလုပ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လူထု႐ႈတ္ခ်ပြဲပုံစံ ဖန္တီးရန္အတြက္ မႏၲေလး နန္းတြင္းရတနာပုံဧည့္ေဆာင္ကေန ဦးေအာင္ေသာင္း ႀကိဳးကုိင္ခဲ့၏။ ထုိအခ်ိန္က မႏၲေလးတုိင္းမႉး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ စစ္သင္တန္း တပတ္တည္းဆင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္ရင္းႏွီး၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ စည္း႐ုံးရန္ ဦးေအာင္ေသာင္း မႏၲေလးေရာက္တုိင္း နန္းတြင္းရတနာပုံဧည့္ခန္းေဆာင္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ ထုိအခ်ိန္က မႏၲေလးတုိင္းမႉး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ခြင့္ျပဳခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ေရာက္လာသည့္ မႏၲေလးတုိင္းမႉးမ်ားက ဦးေအာင္ေသာင္းအား သေဘာ မက်သည့္အတြက္ နန္းတြင္းရတနာပုံဧည့္ခန္းေဆာင္ကုိ အသုံးျပဳခြင့္ မေပးသျဖင့္ မႏၲေလး ဘီယာစက္႐ုံ၊ အရက္စက္႐ုံမ်ားရွိ ရိပ္သာမ်ား၌သာ တည္းခုိၿပီး စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရ၏။

အစိုးရေထာက္ခံပြဲမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ႈတ္ခ်ပြဲမ်ား ဖန္တီးသည့္နည္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကုိ ဦးေအာင္ေသာင္း ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ လူထုေထာက္ခံပြဲမ်ား လုပ္ရာတြင္ စက္မႈ (၁) လက္ေအာက္ခံ စက္႐ုံမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အဓမၼနည္းျဖင့္ ေခၽြးတပ္ဆြဲၿပီး အသုံးခ်ခဲ့သည္ဟု သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ လက္ေထာက္မ်ားက ေျပာ၏။

စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေဆးဝါးႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေႂကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့စကၠဴႏွင့္ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့အေထြေထြႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစက္မႈလုပ္ငန္းဆုိၿပီး ဌာနႀကီး (၆) ခုရွိ၏။ ထုိလုပ္ငန္းဌာနႀကီး (၆) ခုလုံးေပၚမွ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မိမိကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္း အသုံးခ်သည္ဆုိၿပီး လက္ေအာက္အရာရွိမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာ၏။

စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သာေပါင္းေပ်ာ့ဖတ္စက္႐ုံကုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီအကူအညီႏွင့္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ေဒၚလာ (၁) သန္း ေကာ္မရွင္ေပးရသည္ဟု ရန္ကုန္ အေနာက္တုိင္းသံတမန္မ်ားက ေျပာ၏။

ပုဂၢလိက ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတ႐ုံတည္လွ်င္ အရင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈) သန္းကုန္က်၏။ ထုိအထဲမွ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ေဒၚလာ (၁) သန္း ေကာ္မရွင္ေပးရသည္ဟု ခုိင္လုံသည့္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ (၈) ႐ုံ တည္ထားသည့္အတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္းမွာ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတလုံးဖုိးႏွင့္ညီမွ်သည့္ ေဒၚလာ (၈) သန္း ေကာ္မရွင္ရၿပီး ဆုိသည့္သေဘာျဖစ္၏။

ေလာေလာဆယ္ သာစည္အေရွ႕ဘက္ ျပင္ေညာင္မွာ ရတနာသိဂႌ ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေပးေနသည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမွာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ ေသာင္းအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနတခုလုံး လူသိမ်ား၏။

အထူးသျဖင့္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ခြင့္ေပးထား၏။ ဥပမာ-ေရႊသံလြင္၊ ရတနာသိဂႌ၊ ေက်ာ္သာ၊ Mother Trading စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ထင္ရွား၏။ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန လက္ ေအာက္ခံ စီမံကိန္းမ်ားမွ Steel Structure လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကုိ ဦးဝင္းလြင္ပုိင္ ေက်ာ္သာကုမၸဏီတဦးတည္းကုိသာ ဦးေအာင္ေသာင္းက ကန္ထ႐ုိက္ လုပ္ခြင့္ေပးထား၏။

ထုိငတက္ျပားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ မၾကာခင္ မႏၲေလးတုိင္း ႀကံ့ဖြံ႕အသြင္ေျပာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာင္ ေပၚေပါက္မည့္ ႐ုပ္ေသးအရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အေရြးခံဦးမည္။ ထုိသက္က်ားအုိ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ေခတ္ၿပိဳင္က အထူး႐ႈတ္ခ်သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံတို႔က ႏႈတ္ဆိတ္မေနသင့္

ျမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ ႏႈတ္ဆိတ္ေန
Friday, 21 November 2008 12:00 ဧရာဝတီ
ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြ သူမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်၍ ဖိႏွိပ္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီက ယေန႔အခ်ိန္ထိ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေသးသည္။
ျမန္မာ့အေရးကို အထူးစိတ္ဝင္စားေသာ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ တို႔က ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢတြင္ ေရွ႕တန္းတင္ ေဆြးေႏြးရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနသူမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက လက္တေလာ ျပင္ျပင္းထန္ထန္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအပတ္ အေစာပိုင္းက အေမရိကန္အိမ္ျဖဴေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းက ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္ကို ျမန္မာအစုိးရက မထီမဲ့ျမင္ျပဳမူေနမႈအေပၚ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအေနႏွင့္ လံုးဝ ႏႈတ္ဆိတ္ မေနပါႏွင့္” ဟု ပါရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ လက္ရွိဥကၠဌ မစၥတာအာဘီနာက ယခုလကုန္ပိုင္းအထိ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ မရွိေသးေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သူက “က်ေနာ္ကေတာ့ ျမန္မာ့အေရးကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထြေထြထူးထူး ေျပာဆိုေနတာ မၾကားမိဘူး။ ဒါေပမယ့္ သိတဲ့အတိုင္းပဲ ေကာင္စီထဲကို တေန႔တေန႔ မၾကားဘူးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ သစ္ေတြက မ႐ိုးႏိုင္ေအာင္ ဝင္လာေနတတ္တာေလ” ဟု ေျပာသည္။

အာဆီယံ သံတမန္တဦးကမူ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ႏိုင္ငံ က ျမန္မာ့အေရးကို စည္းေဝးပြဲမ်ားတြင္ေကာ အလြတ္သေဘာပါ ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားသည္ကို မေတြ႕ရ္ဟု ဆိုသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ယခုအပတ္အတြင္း က်င္းပသည့္ အာရွ - ပစိဖိတ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (APEC) ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဒလ်ဴဘုရွ္က တ႐ုတ္သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာ့အေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီကေရစီအသြင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဓိက ဖိအားေပးေျပာဆိုရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဘုရွ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ် ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူး သံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၎ ယံုၾကည္ကိုးစားရေသာ မိုက္ကယ္ေဂ်ဂရင္းအား ခန္႔အပ္ရန္ ယခုလထဲတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံတို႔က ႏႈတ္ဆိတ္မေနသင့္

Friday, 21 November 2008 14:46 ဧရာဝတီ
အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဂုဏ္သိကၡာ က်သည္အထိ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ခံခဲ့ရသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနၾကသည့္ သံဃာမ်ားကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ၿဖိဳခြင္းေခ်မႈန္းစဥ္က အလြန္ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ္တဖန္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီး ခံရစဥ္ကလည္း သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားအကူအညီမ်ား မရႏိုင္ေအာင္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျငင္းပယ္ပိတ္ဆို႔ထားသျဖင့္ လူ႔အသက္မ်ားကို အၾကင္နာတရားမဲ့စြာ အေရးမစိုက္ေၾကာင္း တနည္းတဖံု ျပသခဲ့ျပန္သည္။

ဤသို႔ ေဒါသျဖစ္ဖြယ္ေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးမထား ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးလုပ္ရပ္မ်ားက ထူးမျခားနား အေသးအဖြဲကိစၥမ်ားဟု ဆိုရေပေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိန္း သိမ္းခံထားရသူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းရွိ ႐ုပ္ေသးတရား႐ံုးမ်ားက ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအေနႏွင့္ ယခင္ကာလမ်ားထက္ တုန္႔ျပန္ခ်က္ ပိုမို ျပင္းထန္ တင္းမာ သင့္သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္ကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱိခဲမ်ားႏွင့္ အစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား တရား႐ံုးမ်ားက မတန္တဆျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေနသည့္သတင္းမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းဖြယ္ ဆက္တိုက္ ၾကားခဲ့ရသည္။ တခ်ဳိ႕ကို ၆၅ ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့၏။ ဆိုလိုသည္မွာ စစ္အစိုးရသည္ ကမၻာက ေျပာသမွ်ကို နားမ၀င္၊ အေရးမစိုက္ဘဲ ဆက္လုပ္ေနေသးသည္ဟု ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ နာဂစ္ မုန္တိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းက ေျပာဆိုေ၀ဖန္ခဲ့သမွ် သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပသေနသည့္ႏွယ္။

ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာလည္း အံ့ၾသဖြယ္ မရွိေပ။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအတြင္း ၎တို႔ကို အမာခံ ေထာက္ခံေပး ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာလံုေနသေရြ႕ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္လာမႈမွန္သမွ်ကို ေကာင္းေကာင္း ေက်ာ္လႊား သြားႏိုင္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရက သိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ ႀကံဳရတတ္သည့္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ အေသးအဖြဲ ကိစၥကေလးမ်ားအျဖစ္သာ သေဘာထားေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား တာ၀န္သိမႈ ရွိလာေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ ကုလသမဂၢကေရာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသင္း (အာဆီယံ) ကပါ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရကို ေလးနက္သည့္ မိတ္ဖက္ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနသူဟု ပံုေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပို၍ အေရးႀကီးလွပါသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းက ဖ်က္ဆီး၍ လူအမ်ားအျပား ေသေၾကကာ ပစၥည္းဥစၥာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးၾကရခ်ိန္တြင္မွ စစ္အစိုးရက ကာလ ၾကာရွည္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ကံေကာင္းေထာက္မစြာ အလြယ္ရလာျခင္းက လည္း အေတာ္ မေလ်ာ္ကန္လွေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ သဘာ၀ကပ္ေဘးအၿပီး ယခင္က ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့သည္မ်ားကို ဖြင့္ေပး႐ံု ဖြင့္ေပးလိုက္သည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးပါတာ၀န္သိေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္ ပြဲထုတ္လာျခင္းကလည္း လြဲေခ်ာ္ေနျပန္သည္။

ထိုထက္ပို၍ ဆိုးသည္က စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းက မိတ္ဖက္မ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံၾကမႈေၾကာင့္ ပို၍ အတင့္ရဲလာေစၿပီး သူတို႔၏ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ တရားစီရင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသလို ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းပင္။

လူ႔အခြင့္အေရး ဘက္ေတာ္သားမ်ားဟု ေျပာေနၾကသည့္ ကမၻာ့ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဓိကက်သည့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားကို ဆိုးရြားၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲမည္လား ၿပီးေတာ့ ၎၏ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ လက္လြတ္စပယ္ တရားစီရင္ေနသည့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့ အေလးစားခံ အဖြဲ႔တို႔ကို တန္းတူအျမင္ ခံႏိုင္မလားဟု ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ရမလို ျဖစ္ေနသည္။

စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ သူ၏ သက္ေတာ္ရွည္၀န္ႀကီးမ်ား၏ စိတ္ကို သိရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ သည္ကေတာ့ ေသခ်ာလွသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနထက္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမပ်က္ေစရန္ကိုသာ အာ႐ံုထားေနၾကသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားကို စစ္အစိုးရက ေနာက္ဆံုး ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက “အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း” ပံုမွန္ ၀တ္ေက်တန္းေက် ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဆူရင္ပစ္ဆူ၀န္က ယခုထိ မည္သို႔မွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ႐ုပ္ဆိုးျပင္းထန္လွေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ တြဲခ်ိတ္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကၽြမ္းက်င္သူတို႔ထံမွ တာ၀န္ေက် ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားေတာ့ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ မွ်တစြာတရားစီရင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတႀကိမ္ ျမင္ေတြ႕ရသည္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးလွ်င္ ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ပင္ ဖိအားသက္ေရာက္ပံု မရေပ။

ယခုတႀကိမ္တြင္ေတာ့ မစၥတာဘန္ကီမြန္းႏွင့္ မစၥတာ ပစ္ဆူ၀န္အေနႏွင့္ ၎တို႔ အဖြဲ႔မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆည္ႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ပိုမုိ ဖိအားေပးသင့္ေနေပၿပီ။ သို႔မဟုတ္ပါက ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာက ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ား စိတ္ရွိလက္ရွိ က်ဴးလြန္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားသည္ ဟူ၍ ထင္ျမင္ ယူဆေနေပေတာ့မည္။

ဧရာ၀တီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (အဂၤလိပ္ပိုင္း) ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ UN, Asean Must Speak Up ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

မွိန္ေဖ်ာ့ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔

Friday, 21 November 2008 19:07 ေအးခ်မ္းေျမ့
၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုလိုနီျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒ ေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ႏိုးၾကားတက္ႂကြေသာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ကာ စတင္ သပိတ္ေမွာက္ၾကေတာ့သည္။

ထိုအခါ ျမန္မာျပည္တဝန္းရွိ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားပါ လိုက္ပါ သပိတ္ေမွာက္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲၾကေတာ့သည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲ က်င္းပေနပံု
ေက်ာင္းသား သပိတ္ႀကီး စတင္သည့္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို အမ်ိဳးသား ေအာင္ပြဲေန႔ အျဖစ္ သက္မွတ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ႀကီးက ျမန္မာလူငယ္တို႔ အၾကား မွိန္ေဖ်ာ့ ေပ်ာက္ကြယ္ကာ ႐ံုးပိတ္ရက္တရက္ အျဖစ္သာ က်န္ရိွေတာ့သည္။

၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာျပည္ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ထက္တြင္ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို လက္ခံႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ျပင္ေပးခဲ့ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား တည္ေထာင္ ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳကာ အေထာက္အပံ့ ေပးလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ေအာင္ပြဲကား အံ့မခန္း ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပ လိမ့္မည္။

ေက်ာင္းသား သပိတ္၏ ရလာဒ္အျဖစ္ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ပါေမာကၡ ဦးေဖေမာင္တင္က ျမန္မာစာကို အားေပးၿပီး ျမန္မာစာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အားထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာစာေပ ေလာကကို တေခတ္ဆန္းေစသည့္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဆရာႀကီး သိပၸံေမာင္ဝ၊ ဆရာႀကီးဇဝန၊ ဆရာႀကီးေဇာ္ဂ်ီ၊ ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ စာေရးဆရာမ်ားလည္း တကၠသိုလ္မွ စတင္ေပၚထြက္ ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တမ်ိဳးသားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ ခ်န္လွပ္ထား၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ သခင္ျမ၊ ဦးရာဇတ္ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ထိုေက်ာင္းသား သပိတ္မွ စတင္သေႏၶတည္ ေမြးဖြားေပး လိုက္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ဝမ္းနည္းစရာမွာ ေက်ာင္းသားထုက မတရားေသာ အမိန္႔ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ရာမွ စတင္အေျခခံ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ေအာင္ပြဲေန႔ အေၾကာင္းကို ယခုေခတ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုက လံုးဝနီးပါး မသိရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားဆဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၅ ဦး၊ ဘြဲ႕ရလူငယ္ ၁၀ ဦး ႏွင့္ အေျခခံပညာအဆင့္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရသည့္လူငယ္ ၁၀ ဦး စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးကို အမ်ဳိးသားေအာင္ပဲြ ေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာ တကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားဆဲ လူငယ္ ၅ ဦးႏွင့္ ဘြဲ႕ရ လူငယ္ ၄ ဦးတို႔ကသာ အမ်ဳိးသားေန႔၏ အဓိပၸာယ္ကို သိရွိၿပီး က်န္လူငယ္မ်ားမွာ လုံး၀ မသိရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။


“တကၠသို္လ္မွာ အမ်ဳိးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ က်င္းပတာေတြေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။ တကယ္ဆိုရင္ လုပ္သင့္တယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရကို ပထမဆုံး စတင္ေတာ္လွန္ခဲ့တာ ေက်ာင္းသားေတြပဲ။ ေအာင္လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရကို အႏုနည္းနဲ႔ ပထမဆုံးအႏုိင္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕တိုက္ပြဲပဲ” ဟု ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူတဦးက ေျပာသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုးတန္းအထိသာပညာသင္ၾကားခဲ့သူ အသက္ ၂၀ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တဦးကလည္း အမ်ဳိးသားေန႔ကို အလုပ္ပိတ္ရက္တခုအျဖစ္သာ နားလည္သည္ဟု ဆိုသည္။

“အမ်ဳိးသားေန႔ဆိုတာ ေက်ာင္းသားလူထုက အာဏာရွင္ အဂၤလိပ္အစုိးရရဲ႕ မတရားတဲ့ ဥပေဒကို အၾကမ္းမဖက္ အႏုနည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရတဲ့အထိ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ေန႔တေန႔ပါ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ စာေရးဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကို အေရးတယူ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းမျပဳဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳေနျခင္းမွာ အမ်ဳိးသားေန႔ စိတ္ဓာတ္မ်ား ယေန႔ေခတ္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားထံ စီး၀င္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္လိုသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ား အရွိန္ျမင့္ လာမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ သုံးသပ္သည္။

“အမ်ဳိးသားေန႔နဲ႔ ေက်ာင္းသားဆိုတာက ခြဲျခားလို႔မရဘူး။ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္က ေနာက္ဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးရေစတဲ့အထိ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ေတြ အုံႂကြေစခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ေခတ္ စစ္အစိုးရက အမ်ဳိးသားေန႔ကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနတာ။ အမ်ဳိးသားေန႕အေၾကာင္းေျပာတိုင္း ေက်ာင္းသားထုရဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ေတြ ေတြ႕ရမွာပါ” ဟု ထုိစာေရးဆရာက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ေရးသားသည့္ စာမူမ်ားကို စာေပ
စိစစ္ေရးက သတိထားျဖဳတ္ပယ္ေၾကာင္းလည္း လစဥ္ထုတ္ စာေပမဂၢဇင္းတေစာင္မွ အယ္ဒီတာ တဦးက ေျပာသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္က အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမတိုင္မီ အေစာပိုင္း ကာလမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ အထိန္းအမွတ္ေန႔မ်ားကို အတန္အသင့္ ႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပ ေပးခဲ့ေသးသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ လက္ရွိစစ္အစိုးရက ျမန္မာ့သမိုင္းကို တျဖည္းျဖည္း မွိန္ေဖ်ာ့ေအာင္ ျပဳလုပ္လာရာ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ထိုေန႔ရက္မ်ားကို တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း မသိေအာင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ေက်ာင္းသခၤန္းစာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားခဲ့သည့္အျပင္ အထိမ္းအမွတ္ စာေပ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပိုစတာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္း က်ပန္း စကားေျပာၿပိိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ သမိုင္း ဆရာ ဆရာမမ်ားက အားတက္ သေရာ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုေခတ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ စိတ္တြင္း၌ အမ်ိဳးသား ေအာင္ပြဲေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္ခိုင္မာမာ စြဲထင္ေနခဲ့ၾကရသည္။

ထို႔ျပင္ ကေလးဖတ္စာေစာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေရႊေသြး၊ ေတဇ စသည္တို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားတြင္ ပန္းခ်ီ ဦးဘၾကည္ ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီေက်ာ္ႀကီးမ်ား၏ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖင့့္ အမ်ိဳးသားေန႔အေၾကာင္းကို ကေလးငယ္မ်ားပင္ သိရွိေစခဲ့သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ေတာ့ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဦးစားေပး ႐ုန္းကန္ေနရေသာ မိဘ၊ ဆရာတို႔မွာ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား တပည့္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်ိန္ေပးေျပာဆိုရန္ အလြန္ အားနည္းေနေပၿပီ။

ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာလည္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မသိရွိေတာ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

“မ်က္ျဖဴစိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလေပါ့။ အစိုးရကလည္း လူငယ္ေတြ မ်ားမ်ားသိမွာ စိုးရိမ္ေနတာနဲ႔ .. လက္ရွိ လူႀကီးေတြ၊ ဆရာ ဆရာမေတြက ေနာက္လူငယ္ေတြကို မေျပာျပႏိုင္တာနဲ႔ အေတာ္ပဲေလ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန စာေရးဆရာမ တဦးကေျပာသည္။

၁၉၂၁ ခုႏွစ္က မႏၱေလးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းႀကီး၏ ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံႀကီးတြင္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စတင္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကုိ အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုနွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ (ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္) တြင္က်ေရာက္မည့္ အမ်ဳိးသားေန႔ သည္ ၈၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဧရာဝတီသတင္းေထာက္ ေအာင္သက္ဝိုင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးသားသည္။

စစ္အာဏာရွင္တို႔က ျပည္သူ႔အာဏာကို စိန္ေခၚျပီ

ေမာင္ရစ္
ႏို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈
စစ္အာဏာရွင္တို႔က ၎တို႔ ပိျပားေအာင္ဖိႏွိပ္ထားေသာ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို စိန္ေခၚျပီးရင္း စိန္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ သံဃာေတာ္တို႔ကို သတ္ျဖတ္ျပီး၊ အျပစ္မဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္သားျပည္သူတို႔ကို နာဂစ္မုန္တိုင္းတည္းဟူေသာ ေသတြင္းသို႔ တြန္းပို႔ျပီးေနာက္၊ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံအင္အားစုတို႔ကို သာမန္လူတဦးအသက္ႏွင့္ မဆန္႔ေသာ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား၊ ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းမွာ လက္ျပန္ၾကိဳးတုတ္ျပီး ဒူးတုတ္ထိုင္ေနရေသာ မိဘျပည္သူတို႔ ရင္၀ကို စစ္ဖိနပ္ျဖင့္ ကန္လိုက္သည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားကို၎၊ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားသူ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို၎ ဖုတ္ေလသည့္ ငပိ ရွိသည့္ဟုပင္ မထင္ေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ သက္ေသျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

စစ္အာဏာကို တိုက္ခိုက္ေျခမႈန္းေရးတြင္ ျပည္သူ႔အာဏာလမ္းေၾကာင္းသည္သာ ေရြးခ်ယ္စရာ ရွိေတာ့သည္ဟု ဆိုရေပေတာ့မည္။ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ျပည္သူတို႔သည္ ငါသာလ်င္ ငါ့ကံၾကမၼာ၏ အရွင္သခင္သာ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ သခင္စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴလ်က္ စစ္ကၽြန္စိတ္ဓာတ္ကုိ ေခြးေလွးသန္းမ်ား ခါခ်သကဲ့သို႔ ျပင္းထန္စြာ ခါခ်ရေတာ့မည့္အေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္း လက္ခ်င္းျမဲျမဲတြဲၾကလ်က္ တစုတေပါင္းတည္း ညီညာထၾကြၾကရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေပျပီ။

ေသတြင္းသုိ႔ ရင္ေကာ့ျပီး ခ်ီတက္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ သာသနာျပဳ သံဃာ့အာဇာနည္မ်ားကို ရည္စူး၍၎၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းသုိ႔ အသက္စြန္႔၊ စည္းစိမ္စြန္႔၊ မိဘ ေမာင္ဘြား သားခ်င္းမ်ားကို စြန္႔လ်က္ ရင္ေကာ့ျပီး ခ်ီတက္သြားၾကကုန္ေသာ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္း ရဲေဘာ္၊ ရဲေဘာ္မအေပါင္းကို ဂုဏ္ယူေသာ စိတ္၊ အားေပးေသာစိတ္တို႔ျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ အမ်ဳိးသားေကာင္း အမ်ဳိးသမီးေကာင္းတို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ မတရားစြဲကိုင္ အလြဲသုံးစားလုပ္ေနေသာ အာဏာကို - “ ဟိတ္ … အဲဒါ မင္းတို႔အာဏာ မဟုတ္၊ ဒါ ငါတို႔ အာဏာ၊ ျပည္သူ႔အာဏာ …” ဟု စိတ္ဒုန္းဒုန္းျဖတ္ ျပီး တေယာက္တလက္ ၀ိုင္း၀န္း သိမ္းပိုက္ၾကဖို႔သာ ရွိေတာ့၏။

ျပည္သူ႔အာဏာျဖင့္ က်ဆုံးကုန္ေသာ အာဇာနည္အေပါင္းတုိ႔ကို တိုင္းျပည္အာဇာနည္မ်ားအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ၾကပါစို႔၊ ျပည္သူ႔အာဏာျဖင့္ ေထာင္အတြင္းက သူရဲေကာင္းေပါင္းကို ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျပီး လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဆြဲထုတ္ၾကပါစို႔။ ျပည္သူ႔အာဏာျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အလုိေတာ္ရိ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္ၾကလ်က္၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဖယ္ထုတ္ၾကပါစို႔။ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းခ်ထားပါလ်က္ သူရဲေကာင္းတို႔၀ိဉာဏ္သည္ ျပင္ပေလာကတြင္ လြတ္လပ္စြာ က်က္စားႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း စစ္အာဏာရွင္မိသားစုမ်ား၊ အလုိေတာ္ရိမ်ား အသိုင္အ၀ိုင္းမ်ား၏ ဘ၀တို႔မွာ ေထာင္ျပင္တြင္ ရွိေနလ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လက္ညိဳးေငါက္ေငါက္ေအာက္၌ အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းေသာ ဘ၀အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေနေၾကာငး္ မီးေမာင္းထိုးျပၾကပါစို႔။

စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာက ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အာဏာပိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔က စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ ဘ႑ာေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ တရား၀င္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈတို႔ျဖင့္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏႈတ္တို႔ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ခံထားရကုန္ေသာ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ကိုယ္စား စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္နည္းတူ၊ ကာယကံရွင္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားတို႔ကလည္း ႏႈတ္ပိတ္ခံ၊ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏွိပ္စက္ခံ သားခ်င္းတို႔ကိုယ္စား မတရားမႈတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ ကန္႔ကြက္ၾကရန္၊ အားနည္းသူျပည္သူတို႔အား ၀ိုင္း၀န္းေဖးမ ကူညီ အားေပးၾကရန္၊ မတရားသျဖင့္ ရယူထားေသာ တိုင္းျပည္အာဏာကို ၎တို႔ထံက ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၾကလ်က္ ျပည္သူတို႔လက္၀ယ္မွာပင္ တိုင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းဆည္းၾကရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

ျပည္သူတို႔က စစ္အာဏာရွင္တို႔လက္၀ယ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္တကြ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ၾကမၼာဖန္တီးခြင့္တို႔ကို တလုံးတ၀တည္း ၀ကြက္ အပ္မထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္သူလူထုသာလ်င္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးၾကမည့္ အရွင္သခင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဆုံးကုန္ေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔ႏွင့္တကြ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားက အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာ သူရဲေကာင္း ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္စား ျပည္သူအာဏာလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို ျပည္သူတို႔လက္ျဖင့္သာ ေရးထိုးၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တခဲနက္ ဆုံးျဖတ္ၾကရေပေတာ့မည္။

စစ္ကၽြန္စိတ္ဓာတ္ကို စြန္႔လႊတ္လ်က္၊ ငါတို႔အားလုံး “မင္းကိုႏုိင္”၊ ငါတို႔အားလုံး “ေအာင္ဆန္းစုၾကည္”၊ ငါတို႔အားလုံး “ဇာဂနာ”၊ ငါတုိ႔အားလုံး “အရွင္သခင္”ဟု စိတ္ဒုံးဒုံးခ်လိုက္သည့္ ဟိုမွာဘက္တြင္ “လြတ္လပ္ေရး”သာ ရွိေတာ့သည္။

ပဥၥမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခန္း (၁၇)

ေအာင္ေဝး
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈

အကယ္၍ တစံုတေယာက္ဟာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ မတရားမႈေတြကို မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳျပီး ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္သလို ေနမယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီလူဟာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ သူ၊ မတရားတဲ့သူေတြဘက္က ရပ္တည္တဲ့လူ အလုိလို ျဖစ္သြားေတာ့တာပါပဲ။

ပုသိမ္မွာေတာ့ ျပည္သူလူၾကီးဟာ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳျပီး မေနခ့ဲၾကပါဘူး။ တာဝန္မဲ့မေနခဲ့ၾကပါဘူး။

ပုသိမ္ေရာက္ျပီး ေနာက္တေန႔နံနက္မွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပင္လယ္ျပင္ခရီး ဆက္ပါတယ္။ ငပုေတာ၊ ျပင္ခရိုင္၊ ဟုိင္းႀကီးကြၽန္း စတဲ့ ပင္လယ္ခရီးစဥ္အတြက္ ေဒါက္တာသက္မင္းနဲ႔ က်ေနာ္ ညိွႏႈိင္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ သူလုိက္ပါသြားပါတယ္။

က်ေနာ္က ေက်ာင္းကုန္း၊ အသုတ္၊ ေရၾကည္၊ က်ဳံေပ်ာ္၊ ဟသၤာတ စတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပင္လယ္က ျပန္လာရင္ ပုသိမ္ကေန ဆက္သြားမယ့္ ကုန္းလမ္းခရီးအတြက္ ေရွ႕ေျပးစီစဥ္ဖုိ႔ ေနရစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပင္လယ္ျပင္ခရီးဆုိတာ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ စြန္းစားသြားလာရတဲ့ခရီးပါပဲ။ ပင္လယ္ျပင္ရဲ႕ ရာသီဥတုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ညင္သာေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုလိမ့္မယ္လုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။

အဲဒီေန႔က သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႔က ကားတစ္စီးယူၿပီး က်ေနာ္နဲ႔ တိုင္းရံုးက NLD လူငယ္တခ်ဳိ႔ ေက်ာင္းကုန္း၊ အသုတ္၊ ေရၾကည္၊ က်ဳံေပ်ာ္အထိ ေရွ႔ေျပးခရီး ထြက္လာၾကပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေရွ႔ေျပးကား၊ လုိအပ္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီးလုိ႔ ပုသိမ္ကုိ ျပန္လွည့္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေနာက္ကေန စစ္ကားႀကီးတစီး ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္ပါလာတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။

အလာခရီးတုန္းက သတိမျပဳမိတဲ့ အဲဒီစစ္ကားႀကီးဟာ အခု အျပန္ခရီးမွာေတာ့ ေက်ာင္းကုန္းတံတားႀကီးေပၚကုိလည္းေရာက္ေရာ က်ေနာ္တို႔ သံုးေရာင္ျခယ္ကားေလးကုိ အတင္းေက်ာ္တက္ၿပီး ေရွ႔ကေန ကန္႔လန္႔ ပိတ္ရပ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ စစ္ကားႀကီးေပၚက စစ္သားေတြ ေသနတ္ကိုယ္စီကုိင္ကာ ခုန္ဆင္းခ်လာျပီး က်ေနာ္တို႔ကားကုိ ဝုိင္းထားလိုက္ၾကပါေတာ့တယ္။

က်ေနာာ္တုိ႔လည္း ရုတ္တရက္ အငုိက္္မိၿပီး ေၾကာင္သြားၾကပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ္တေယာက္ပဲ တာဝန္ရွိတဲ့သူနဲ႔ စကားေျပာဖို႔ ကားေပၚက ဆင္းလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္ကုိ ‘မင္း တူးခ်င္းက ဆရာၾကီး ေအးေမာင္သား မဟုတ္လား’ လုိ႔ ဆီးေမးလုိက္တဲ့ တာဝန္ရွိသူကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူဟာ ပုသိမ္ၿမိဳ႔ အမွတ္ (၂) ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းမွာ က်ေနာ့္အေဖနဲ႔အတူ အမႈထမ္းခဲ့တဲ့ စစ္သားႀကီး ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။

‘ငါတုိ႔မွာကြာ တေန႔လုံး မင္းေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္လုိက္ေနရတာ၊ ငါ့ရဲ႕ေဘာ္ေတြ အခုအခ်ိန္အထိ ဘာထမင္းမွ မစားရေသးဘူး’ တဲ့။ က်ေနာ္ အားနာသြားပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေျမာင္းျမ ခလရ (၉၃)က ရဲေဘာ္ေတြပါ။

က်ေနာ္က ‘အခု ပုသိမ္ျပန္မွာပါ၊ လမ္းမွာ ဝင္စရာမရွိပါဘူး’ လုိ႔ေျပာလုိက္ေတာ့ သူတို႔စစ္သားေတြ ကားေပၚျပန္တက္သြားၾကပါတယ္။

အဲဒီေန႔က ညေနမေစာင္းခင္ က်ေနာ္တုိ႔ ရံုးကုိ ျပန္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ရံုးေစာင့္ က်န္ရစ္တဲ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ဘြင့္ နဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္ရွိန္၊ ျမန္မာ့အလင္း အယ္ဒီတာ ဦးျမရွိန္တုိ႔ကို ကုန္းလမ္းခရီးဘက္က NLD ၿမိဳ႔နယ္စည္းအဖြဲ႔ေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားၾကတဲ့ အေျခအေနေတြကို က်ေနာ္ေျပာျပျပီး၊ အဲဒီတညအတြက္ေတာ့ ေအးေအးလူလူပဲ၊ ညစာစား အိပ္ရာဝင္လုိက္ပါတယ္။

ညသန္းေခါင္ေလာက္မွာေတာ့ စစ္ေထာက္လွန္းေရး (၄) က စစ္ဗိုုလ္နဲ႔ စစ္သားေတြ တံခါးလာေခါက္ျပီး၊ က်ေနာ္နဲ႔ NLD လူငယ္တသုိက္ကုိ ‘ခဏလိုက္ခဲ့ပါ’ ဆုိၿပီး ေခၚခ်သြားလုိက္တာ ညတြင္းခ်င္းပဲ ပုသိမ္အက်ဥ္းေထာင္ သီးျခားတုိက္ထဲ ပုိ႔လုိက္ပါေတာ့တယ္။

ေနာက္တေန႔မုိးလင္းေတာ့ ေထာင္ထံုးစံအတုိင္း မိလႅာခ် မ်က္ႏွာသစ္ တုိက္ခန္းတံခါး ဖြင့္ေပးပါတယ္။ အုတ္ေရကန္ေလးဆီ က်ေနာာ္ဆင္းလာေတာ့ လား- လား- အဲဒီမွာ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ဘြင့္၊ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္ရွိန္၊ ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာ ဦးျမရွိန္တုိ႔အျပင္ ပုသိမ္အေနာက္ျမိဳ႔နယ္ NLD တာဝန္ခံ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ႀကီးထြန္းတင္နဲ႔ ပုသိမ္အေရွ႔ ၿမိိဳ႔နယ္ NLD တာဝန္ခံ အၿငိမ္းစားရဲအုပ္ဦးေဇာ္ေဝ တုိ႔ကုိ ပါေတြ႔လိုက္ရပါေတာ့တယ္။

ဒီေတာ့မွပဲ က်ေနာ္တို႔ ဆယ့္ေလးငါးေယာက္ကုိ အာဏာဖီဆန္ေရး ပုဒ္မ ၁၄၄ နဲ႔ ဖမ္းတယ္ဆုိတာ ဘြင္းဘြင္းႀကီး နားလည္လိုက္ရေတာ့တာပါပဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းတဲ့ေန႔က ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၇) ရက္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ သိရွာေလမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ။

ငါေျပာခ်င္တဲ့ ငါ့စကား

မိတ္ေဆြ .....
လက္နက္ကိုင္တဲ့လက္နဲ႔ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းကိုဘယ္ေတာ့မွ တည္ေဆာက္လုိ႔မရဘူး
ရုိင္းစုိင္းလြန္းတဲ့စိတ္နဲ႔ေတာ့ ေမတၱာတရား စကား ေျပာလုိ႔မရဘူး
အာေနတဲ့ ပါးစပ္ေတြနဲ႔ေတာ့ လမး္ဆုံးကို ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး
ယုတ္မာတဲ့လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ေတာ့ အမွန္လမ္းကို ေလွ်ာက္လို႕မရဘူး
ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိရဘူးေျပာေနေပမယ့္
ဥပေဒမွမေလးစားရင္ ဘယ္လုိလုပ္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္မွာလဲ။
ငါတုိ႔လူသားေတြ ေသာက္က်င့္မွမေကာင္းရင္ ဘယ္လုိလုပ္ ဒီလူမ်ဳိးတုိးတက္မွာလဲ။
ဒါထက္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက "ေနရာမွန္လူမွန္"မရရွိျခင္းပဲ။
အနာဂတ္ကိုေဖာ္ေဆာင္မဲ့ ငါတုိ႔မွာ ပညာရည္မျပည့္၀ရင္ အလုပ္သမား(ကၽြန္)ႏုိင္ငံပဲ
တည္ေဆာက္လုိ႔ရမယ္၊ တုိးတက္ေအာင္ျမင္တဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခု အိပ္မက္ထဲမွာပဲ
တည္ေဆာက္ေပါ့။
ငါတုိ႔ အတုယူဖုိ႔ ဗလာဟင္းလင္းျဖစ္ေနၿပီ။
ငါတုိ႔ ဒီကမၻာေပၚမွာ မတရားမႈ ကင္းမဲ့ၿပီး စာနာေထာက္ထား၊ ေမတာပြားႏုိင္တဲ့
ဇုန္ေလးတစ္ခု
တည္ေဆာက္ႏုိင္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ။
အဲဒီေနရာမွာ ပူေဆြးျခင္း၊ ငုိေၾကြးျခင္း၊ စုိးရိမ္းျခင္းေတြကင္းၿပီး
ေပ်ာ္ျမဴးၿပဳံးရႊင္ ေနရာတစ္ခြင္ေလး
ငါတုိ႔ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရင္ေကာင္းမယ္လုိ႔ စဥ္းစားမိတယ္။
ငါတု႔ိေတြ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ၾကတာေပါ့။

မိုးေက်ာ္

ရင္ကြဲသံ

ေၿခာက္တိုက္မွာ ေလာက္ကိုက္တာ ခံဖူးသလား ႏွင့္ အၿခားေထာင္၀တၱဳတိုမ်ား

စံနစ္သစ္သူငယ္တန္းဖတ္စာ


1) ညအခါ လသာသာ
ေရနစ္ေသမလား
ငတ္ေသမလား"

(2) "တစ္၊ႏွစ္ ကိုနာဂစ္
သံုး၊ေလး လြတ္ေအာင္ေၿပး
ငါး၊ေၿခာက္ ေရထဲေရာက္
ခုႏွစ္၊႐ွစ္ မသာၿဖစ္
ကိုး၊တစ္ဆယ္ ၀႒္ကၽြတ္တယ္။"

(3) "ဘယ္ကလာသလည္း။
ဘယ္နယ္ကလည္း။
အလယ္ကလူ
အသားၿဖဴ၏။
ခင္ဗ်ားအလွဴ
တစ္ၿပားမ႐ႈရ"

(4) "အစားအစာ ၀ါးစားပါ
အသားပါသလား။
ငါးပါသလား။
ဘီစကစ္ပါသလား။
ဘာပဲပါပါ ထားခဲ့ပါ။"

(5) "ဟိုဘက္ကမ္းက ဗိုက္ပိန္ပိန္
ဒီဘက္ကမ္းကဗိုက္ပိန္ပိန္
အမိုးအကာမဲ႔ေနတဲ့
မႏွင္းတို႔အိမ္။"

(6) "ဖိုးေ႐ႊႀကီး ဖိုးေ႐ႊႀကီး
အလြန္ယုတ္တဲ့ ဖိုးေ႐ႊႀကီး
ဖိုးေ႐ႊႀကီးက မိုက္တိုင္ထူ
ေခြးအႀကီးနဲ႔တူ
တူပါသကြဲ႔ မယံုၿငား
ဒီမွာၾကည့္ပါလား။"

(7) " တနဂၤေႏြ၊ တနင္းလာ
ဗိုက္ေမွာက္ေမွ်ာ္ေနတာ
အဂါၤ၊ ဗုဒၶဟူး
ေရာက္လုတစ္ဦးဦး
ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ
တစ္ေယာက္မွ ေပၚမလာ
စေနမွာေသခ်ာသြား ဘယ္သူမွမလာအား။"

(8) "မုန္တိုင္းကို စကၠဴကပ္
အၾကံပက္စက္ တို႔အေပၚတင္
ပလႅင္ေပၚက ေမ်ာက္မူး
ဆင္းမလာေတာ့ဘူး
အာဏာ႐ူး
အာဏာ႐ူးကို ေခြးေတြယက္
ေမွာင္မိုက္မွာအူ
အူသူေတြ အစာလုၾက
ငါတို႔ကိုဆြဲ တြဲလဲ
တြဲလဲရယ္ ငိုတိုင္း
မိုးေတာင္ကမိႈင္း
မုန္တိုင္း…….."

(9) ဘဘ၀၀ ထလို႔က
ဘဘနိုင္ၿပီဗ်
ကပါကပါ ဘဘရာ
ဘဘေခတ္ေလဗ်ာ
မဲလိမ္ေတြကို အမွန္ၿပ
ဘဘအၾကံပိုင္ပါ့။
သူမ်ားေတြ မသာၿဖစ္တာ
ဘဘနဲ႔ မဆိုင္ပါ
မုန္တိုင္းေတြ ဘယ္လိုသည္းသည္း
ဘဘနိုင္ဖို႔ပဲ။

(10) ဘဘ၀၀ စိတ္ဓါတ္က်
အေနာက္က Pressure ရ
သူမ်ားအကူ မယူခဲ့တာ
ဘဘေစတနာ
မလုပ္ေပးတာ တစ္ခုကလြဲ
ဘဘသတိၱခဲ
နိုင္ငံၿခားေငြၿမင္ေသာအခါ
ဘဘစိတ္ေၿပာင္းလာ
အားရပါးရလာလွဴကြဲ႔
ဘဘအိတ္ထဲထည့္။
ဘဘ၀၀ ထပ္လို႔က
ဘဘခိုင္ၿပီဗ်
လုပါယက္ပါ ဘဘရာ
ဘဘ ေခတ္ေလဗ်ာ
ၿမစ္ၿပင္မွာေတာ့ အညီွေတြထ
ပုပ္ပုပ္ပြပြ အနံ႔အသက္ရ
ဘဘကေတာ့ ဆက္လို႔က
ဘဘဘယ္ေတာ့မွ ကလို႔မ၀"

(11) "႐ြာနံေဘးက ေခ်ာင္းကေလး
ေဖာင္ေၿမာလာသည္။
သားတို႔လည္း ေၿမာလာသည္။
မည္သူမွ် မဆယ္ၾက။" ….ဟင့္…ဟီး..အီး

(12) အေလာင္းေလးမ်ား ေဖြးလို႔စီီ
ၿမစ္ညွာ႐ုိးတစ္ေလွ်ာက္ဆီ
ေရေပၚမွာ ဗိုက္ႀကီးေဖာင္း
ငါတို႔ ပူစီေပါင္း

(13) ၿမစ္၀ကၽြန္းေပၚအနီး
အႀကီးစားမုန္တိုင္း၀င္နိုင္သည္။
ေ၀းလြန္း၍ မေၿပာနိုင္ဘူးလား။
အခ်ိန္မွီေၿပးလွ်င္ လြတ္နိုင္ပါသည္။