Thursday, April 30, 2009

NLD မွသံုးသပ္တင္ျပျခင္း


သမၼတၾကီးမန္း၀င္းေမာင္ျမန္မာနုိင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢအလုပ္သမားေန႕ေၾကျငာစာတမ္း


ကေနဒါနွင့္FLUသိမွတ္စရာ

Photobucket


ဝက္တုပ္ေကြး ေရာဂါသည္ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ၄ မ်ဳိး ေပါင္းစပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသစ္ ျဖစ္သည္။ ပထမအသုတ္ ေဆးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ၆ လခန္႔
အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပမာဏမ်ားမ်ားအတြက္ ယခုထက္ အခ်ိန္ ပိုယူရမည္
ျဖစ္သည္။ ဤေရာဂါသည္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေသာ ဝက္ကို ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္မိရာက
ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ကာ လူမွ လူသို႔ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သျဖင့္
ဆားစ္အဆုတ္ေရာဂါကဲ့သို႔ပင္ လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ပြားမႈ ျဖစ္ေနသည္။ ဧၿပီလ ၁၃
ရက္ေန႔က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံတြင္ ဤတုပ္ေကြးေၾကာင့္ လူ ၂ဝ
အသက္ ဆံုး႐ံႈးရသည္ကိုသာ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း စုစုေပါင္း ၁၄၉ ဦး
အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေစာပိုင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။
ေသဆံုးသူမ်ားမွာ အသက္ ၂ဝ ႏွစ္မွ ၅ဝ ႏွစ္ၾကား ျဖစ္ၾကသည္။
- အျခား ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား ေတြ႔လာေနရသည္။
ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ၾကီးက ဤေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင့္ ၄ အဆင့္ဟု
ေၾကညာထားရာ လူမွ လူသို႔ ကူးစက္မႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ကပ္ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
ဝက္တုပ္ေကြး၏ လကၡဏာမ်ား
- ကိုယ္ပူျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ကိုယ္လက္
မအီမသာျဖစ္၍ ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊
အသက္ရႉၾကပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ေရွာင္ရန္
အထက္ပါ ေရာဂါလကၡဏာျဖစ္လွ်င္ မိမိေနအိမ္တြင္သာ အနားယူရန္၊ လိုအပ္လွ်င္
ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းသို႔ ျပသ၍ ကုသမႈခံယူရန္၊ အဖ်ားၾကီးျခင္း၊
ေခ်ာင္းဆိုးၾကာရွည္ျခင္း၊ အသက္ရႉ ခက္ခဲ၍ ေမာပန္းျခင္း စသည့္ ျပင္းထန္ေသာ
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားရလွ်င္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းသို႔ ျပသရန္ လိုအပ္သည္။
လူတိုင္းလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ -
(၁) ႏွာေခ် ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ လက္ကိုင္ပုဝါျဖင့္ ဖံုးအုပ္ျခင္း
(၂) လက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာျခင္း
(၃) တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၄) ေကာင္းစြာ အိပ္စက္အနားယူျခင္း
(၅) အာဟာရ ျပည့္ဝသည့္ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္း
(၆) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
(၇) ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနထိုင္ျခင္း
တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည္ဟု သံသယရွိသူမ်ားႏွင့္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။
ဝက္ေမြးျမဴသူမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား လိုက္နာရန္
(၁) ဝက္မ်ား၌ ဖ်ားနာသည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ရွိပါက လူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္
မထိေစဘဲ လူႏွင့္ အနီးနား၌ မထားဘဲ သီးျခားထားရွိရန္
(၂) ဝက္ၿခံလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးတိုင္း ေျခ၊ လက္မ်ား စနစ္တက် စင္ၾကယ္စြာ
ေဆးေၾကာရန္
(၃) ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္အကာ လက္အိတ္မ်ား အသံုးျပဳကိုင္တြယ္သြားရန္
(၄) မက်န္းမာေသာ ဝက္မ်ားအား ေစ်းကြက္သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္
(၅) မူရင္းဇစ္ျမစ္မသိေသာ ဝက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္၊ အထူးသျဖင့္
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဝက္မ်ားကို ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္
(၆) ဝက္သားႏွင့္ ဝက္သားထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္လိုလွ်င္
အပူခ်ိန္ ၇ဝံ င အထက္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္
_________________________________________-
ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို ့ ျပန္ ့ႏွံ ့ႏိုင္တဲ့ စိုးရိမ္ဖြယ္ ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ
(Swine Flu) အေႀကာင္း သိရွိေစရန္ ေဖၚျပအပ္ပါတယ္။
Swine Flu ဆိုတာ ဘာလည္း။
Swine Flu ဟာ ၀က္ေတြမွာျဖစ္တဲ့ Influenza ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ဳိးအစား A H1N1 virus
အမ်ဳိးအစားေႀကာင့္ျဖစ္တဲ့ အသက္ရွဴလမ္းေႀကာင္းပိုင္းဆိုင္
ရာေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။
လူေတြအေနနဲ ့ ၀က္ေတြကေန တိုက္ရိုက္ကူးစက္ဖို ့ခဲယွဥ္းေပမယ့္
ဒီေရာဂါပိုးရထားတဲ့သူကေနတစ္ဆင့္ အျခားသူတစ္ဦးကို ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
Swine Flu ျဖစ္ရင္ ဘယ္လို ေရာဂါလကၡဏာေတြ ေတြ ့ျမင္ရႏိုင္ပါသလည္း။
Swine Flu ျဖစ္တဲ့သူမွာ အပူခ်ိန္အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊
လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ခႏၵာကိုယ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္းျခင္း၊
ေမာပန္းျခင္းတို ့ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ ့ေသာသူေတြမွာ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊
အန္ျခင္းတို ့လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ဖို ့အေနနဲ ့ကေတာ့ အဆုတ္ေရာင္ျခင္းနဲ
့ အသက္ရွဴလမ္းေႀကာင္းပိတ္ဆို ့ျပီး အသက္ဆုံးရွဳံးႏိုင္ပါတယ္။
Swine Flu ဟာ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပါသလား။
Swine Flu ဟာ လူတစ္ဦးကေနတစ္ဦးထံ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ ႏွာေခ်ျခင္းမွ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ ထို ့အျပင္ Swine Flu
ေရာဂါရရွိထားသူ၏ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းနဲ ့ တံေထြးမ်ားမွာ Swine Flu
ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တြယ္ကပ္ေနႏိုင္တာေႀကာင့္ အဆိုပါေနရာမ်ားကို ထိေတြ ့မိပါကလည္း
ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
Swine Flu ကို ဘယ္လိုကာကြယ္တားဆီးမလည္း။
ကာကြယ္တားဆီရန္ ႀကဳိတင္ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္မ်ားမွာ အသက္ရွဴလမ္းေႀကာင္းမွ
မ၀င္ေရာက္ေစရန္ ႏွာေခါင္းနဲ ့ ပါးစပ္အား ကာကြယ္ထားေပးေသာ ပါးစပ္ဖုံး
ႏွာေခါင္းအုပ္မ်ားအား ၀တ္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ လက္အား တစ္ခုခုကိုင္တြယ္ျပီးပါက
မႀကာခဏ ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေႀကာသန္ ့ရွင္းရပါမယ္။ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာေရး
အားေကာင္းျပည့္စုံေနေစရန္ ဂရုစိုက္ဖို ့လိုပါတယ္။ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္
ျပည့္ျပည့္၀၀ရရန္ လိုပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမွဳနဲ ့ အားနည္းေစမွဳမ်ားကို
ေရွာင္ရွားရန္ လိုပါတယ္။ ေရ ၀၀လင္လင္ ေသာက္သုံးရန္ လိုပါတယ္။ အာဟာရျပည့္စုံေသာ
အစားအေသာက္မ်ား စားသုံးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
Swine Flu ရရွိထားသူ ေနမေကာင္းသူမ်ားအေနနဲ ့ လိုက္နာသင့္တာေတြက ဘာပါလည္း။
မိမိထံမွ Swine Flu ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အျခားသူထံ မကူးစက္ေစရန္ ကာကြယ္မွဳ
ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ မိမိေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ်တဲ့အခါမွာ လက္ကိုင္ပု၀ါသန္ ့သန္ ့
(သို ့) စကၠဴတစ္ရွဴးမ်ားနဲ ့ ကာကြယ္ျပီးမွ ေခ်ာင္းဆိုးသင့္ ႏွာေခ်သင့္ပါတယ္။
မိမိရဲ ့ မ်က္စိ ႏွာေခါင္း ပါးစပ္တို ့ကို ေရာဂါပိုး ကပ္တြယ္ေနႏိုင္ေသာ
လက္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါဖူး။ မိမိရဲ ့ လက္ကို မႀကာခဏ
ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေႀကာသန္ ့စင္ရပါမယ္။ မိမိ ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေျခရာတြင္ သုံးေသာ
စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သိမ္းဆည္းသင့္ပါတယ္။ မိမိ ေနထိုင္မေကာင္းပါက
လူအမ်ားရွိေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္တဲ ့ေစ်း၊ ေက်ာင္း အလုပ္တို ့ကို သြားေရာက္ျခင္းမွ
ေရွာင္သင့္ပါတယ္။
ဒီ Swine Flu ျဖစ္သူမ်ားအေနနဲ ့ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမန္ေတြ
့သင့္ပါသလည္း။
Swine Flu ေႀကာင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ျပီဆိုကတည္းက ဆရာ၀န္မ်ား၏ ကုသမွဳကို
ခံယူသင့္ပါတယ္။ အေရးေပၚအေနနဲ ့ ေအာက္ေဖၚျပပါ လကၡဏာမ်ားကို ေတြ ့ရွိရပါက
လ်င္ျမန္စြာ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားသို ့ သြားသင့္ပါတယ္။
- အထူးသျဖင့္ Swine flu ျဖစ္ေနသူ ကေလးမ်ားအေနနဲ ့ အသက္ရွဴႏွဳန္း
အလြန္ျပင္းထန္လာျခင္း၊ အသက္ရွဴခက္ခဲျခင္း၊ အသားအေရ ျပာေယာင္သမ္းလာျခင္း၊
ေရလုံး၀ မေသာက္ျခင္း၊ အိပ္ေမာက်ေနကာ ႏိုး၍လွဳပ္၍ မရျခင္း၊
ေခ်ာင္းတအားဆိုးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပူခ်ိန္အဖ်ားႀကီးျခင္း။
- Swine flu ျဖစ္ေနသူ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ရွဴခက္ခဲျခင္း၊ အသက္ရွဴရာတြင္
နာက်င္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ၀မ္းဗိုက္တြင္ နာက်င္ျခင္း၊ ရုတ္တရက္ မူးေ၀ျခင္း၊
အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း၊ အဆက္မျပတ္အန္ျခင္းတို ့ ျဖစ္ပါက ေဆးရုံေဆးခန္းသို ့
အျမန္သြားေရာက္ ျပသသင့္ပါတယ္။
Swine Flu ကို ၀က္သားစားျခင္းႏွင့္ ၀က္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားေႀကာင့္
ကူးစက္ႏိုင္ပါသလား။
၀က္သားအပါအ၀င္ မည္သည့္အစားအေသာက္ကမွ Swine flu မကူးစက္ႏိုင္ပါ။ သို ့ေသာ္ Swine
flu ျဖစ္ေနေသာ ၀က္မ်ားအား ထိေတြ ့ကိုင္တြယ္ျခင္းကိုမူ ေရွာင္ရွားရပါမည္။
Swine Flu ျဖစ္ရင္ မည္သည့္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသင့္ပါသလည္း။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကူးစက္ေရာဂါျပန္ ့ပြားမွဳထိန္းခ်ဴပ္ေရးဌာနမွ
ကြ်မ္းက်င္သူဆရာ၀န္မ်ားကေျပာတာကေတာ့ Tamiflu နဲ ့ Relenza ေဆးမ်ားဟာ Swine Flu
ကာကြယ္ကုသဖို ့အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္တယ္လို ့ မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။
Swine Flu ျဖစ္တဲ့ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန ဘယ္လိုရွိပါသလည္း။
ဒီ Swine Flu ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ မေန ့ကထိ စုစုေပါင္း
(အေယာက္ ၂၀)၊ ကေနဒါမွာ (၆) ေယာက္၊ မက္ဆီကိုမွာ အေယာက္ (၁၃၈၄) ဦး - ေသဆုံးသူ
(၈၁) ဦးတို ့ျဖစ္ျပီး၊ ေရာဂါသံသယရွိဖြယ္ေတြ ့ရွိမွွဳမွာ ျပင္သစ္မွာ (၁) ဦး၊
အစၥေရးမွာ (၁) ဦး၊ နယူးဇီလန္မွာ (၁၀) ဦး၊ စပိန္မွာ (၇) ဦးတို ့ျဖစ္ပါတယ္။
__________________________________________-
Swine တုပ္ေကြး ဥေရာပတိုက္သို႔ပါ ျပန္႔နွံ႔လာ

Views : 332
Favoured : 2
ဝက္မ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ Swine တုပ္ေကြးတစ္မ်ဳိးသည္ လူမ်ားကိုပါ
ကူးစက္လ်က္ရိွရာ အဓိကျဖစ္ပြားသည့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ ေသဆံုးသူ ၁၀၃
ေယာက္ထက္မနည္း ရိွလာေနၿပီး အေမရိကန္၊ ကေနဒါတို႔တြင္သာမက
တိုက္ခ်င္းျခားလ်က္ရိွေသာ ဥေရာပတိုက္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ပါ
ျဖစ္ပြားလာေနသည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မကၠဆီကို ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကတုိက္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ Swine
တုပ္ေကြးေရာဂါ ခံစားေနရသူတစ္ဦးကို စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီးေနာက္
ဥေရာပႏွင့္ အာရွေဒသမ်ားအတြက္ပါ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္
ႏႈိးေဆာ္လ်က္ရိွသည္။ Swine တုပ္ေကြးေၾကာင့္ မကၠဆီကို တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္
ေသဆံုးသူ ၁၀၃ ဦးရိွၿပီျဖစ္ၿပီး သံသယရိွဖြယ္ရာ ဖ်ားနာေနသူ ၁၆၀၄
ဦးရိွသည္ဟု မကၠဆီကို က်န္းမာေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏
ျပည္နယ္ ၅ ခုတြင္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူ ၂၀ ဦးရိွသည္ဟု
ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ေၾကညာခဲ့ျပီး ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ၆ ဦးရိွသည္ဟု
သိရသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ရိွရသည့္ ေရာဂါကူးစက္ခံ အမ်ဳိးသားမွာ
မကၠဆီကိုမွ ျပန္လာသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဥေရာပသမဂၢက ဥေရာပ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးမ်ား အေရးေပၚ အစည္းအေဝးဆင့္ေခၚခဲ့ၿပီး
ေရာဂါကူးစက္လာမႈ တားဆီးရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အပူတျပင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားကလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အထိေရာက္ဆံုး
ကာကြယ္ကုသသြားရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ အေမရိကန္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔ကတည္းက
က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။
ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ၾကီး (W.H.O) ကလည္း ကမာၻအႏွံ႔ျပန္႔ႏွံ႔
ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ တုပ္ေကြးအျဖစ္ အထူးသတိေပးလ်က္ရိွသည္။
မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈအတြက္ လူထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို
ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ သတိေပးၿပီးေနာက္ လမ္းမမ်ားတြင္ ေျခာက္ကပ္လ်က္ရိွသည္။
မကၠဆီကိုတြင္ တနဂၤေႏြက က်င္းပသြားေသာ ေဘာလံုးပြဲကိုလည္း ပရိသတ္ၾကည့္ခြင့္
မေပးခဲ့ဘဲ ကြင္းပိတ္ကစားသြားခဲ့သည္။ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ တရုတ္ႏွင့္
ရုရွားႏိုင္ငံတို႔က မကၠဆီကို၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဝက္သားမ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ယာယီပိတ္ပင္ထားလိုက္သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ
ျပန္လာသူမ်ားကိုလည္း ေလဆိပ္တြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ
အမ်ားအျပားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ေရာဂါကူးစက္လ်က္ရိွေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လမ္းသြားပါက ပါးစပ္ႏွင့္
ႏွာေခါင္းကို ကာကြယ္သည့္ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား တပ္ဆင္ၾကရန္ သတိေပးထားသည္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ဖက္ျခင္း၊
နမ္းရႈံ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ သတိေပးထားသည္ဟု ေဒသဆိုင္ရာ AFP
သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ပါရိွသည္။

Swine တုပ္ေကြးသည္ မတ္လမွ စတင္၍ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ကာ
လူမ်ားကို ကူးစက္လ်က္ရိွၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြားေနေၾကာင္း ယခုလ ၂၃
ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေရာဂါခံစားရသူသည္ အဖ်ားၾကီးျခင္း၊
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ား ခံစားရသည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါတုပ္ေကြးသည္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းမ်ားမွ တဆင့္
ကူးစက္ႏိုင္သည္။

(ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Symptoms_of_swine_flu.svg
တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္)

၃၀၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

PhotobucketPhotobucket
??????????????????????????????
google download

mediafire download

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။


တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္အလိုက္NLD အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေသာသူမ်ား


Wednesday, April 29, 2009

၂၉၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

google download

mediafire download

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။


ရပ္ကြက္ ျပင္ပထြက္သူ ေထာင္ ၁ ႏွစ္က်

Photobucket
က်ဴရွင္ဆရာ ဦးေအာင္ေဖ (ဓာတ္ပုံ - AAPP)

Wednesday, 29 April 2009 19:30 ေအးလဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသူ က်ဴရွင္ဆရာ ဦးေအာင္ေဖကို တြံေတးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ေျခခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ယေန႔ ေထာင္ တႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးေအးကိုကိုက ဦးေအာင္ေဖကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ (က) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ေဖသည္ ယခုႏွစ္ မတ္လ၂၇ ရက္ေန႔၊ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ တျခားရပ္ကြက္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ၅ နာရီၾကာ မတ္တပ္ရပ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီးျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စစ္အစိုးရက လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပစဥ္ မဲ႐ုံတြင္ မဲလိမ္လည္မႈကို ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ၈ ေလးလံုး အမွတ္တရ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လက္ကမ္းစာရြက္ မ်ား ကို လိုက္လံေဝငွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပား ေစမႈျဖင့္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သူ႔အား ပုဒ္မ ၃၀ (က) ျဖင့္ တႏွစ္ ေျခခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ေဖႏွင့္ နီးစပ္သူ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္တာဝန္ခံ ကိုရဲထြဋ္ေခါင္က “သူက ေခ်ခ်ဳပ္ခ်ထားတုန္းက တပတ္တခါ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးရတယ္။ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ ပ်က္ကြက္ရင္ ေခ်ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္ခ်လို႔ရတယ္” ဟုေျပာသည္။

အသက္ ၅၆ ႏွစ္ရွိ ဦးေအာင္ေဖသည္္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေရး အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ကလည္း ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ သူ႔အား ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ပုဒ္မ ၂၃၊ က်ဴရွင္ အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲကာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခ်ခဲ့ရာမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖာေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တြံ႔ေတးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ဇီးျဖဴကုန္းရြာရွိ ဖက္တရာဘုရားတြင္ ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည့္ တြံ႔ေတးၿမိဳ႕မွ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုကၠဌ ဦးခ်စ္ေဖႏွင့္ စည္း႐ုံးေရး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္စိုးေဝ တို႔ကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၅ (က) သာသနာကို ညိႇဳးႏြမ္းေစေသာ ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။

ထိုအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇီးျဖဴကုန္းရြာသူ ေဒၚတ႐ုတ္မက တန္ျပန္တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္ ကိုရဲထြဋ္ေခါင္က “ဇီးျဖဴကုန္းရြာက ေဒၚတ႐ုတ္မက အမ်ားသူငါ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ဘုရားေပၚမွာ လာေႏွာက္ယွက္ ဟန္႔တားတဲ့ ဇီးျဖဴကုန္းရြာ ဥကၠဌ ကိုေက်ာ္ေရႊနဲ႔ ရာအိမ္မႉး ဦးဝင္းျမင့္ တို႔ကို တရားျပန္စြဲထားတယ္” ဟုေျပာသည္။

ယင္း တရားစြဲဆိုမႈကို ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက လက္ခံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လြတ္လပ္ေသာ္လည္း ဝမ္းမသာႏုိင္သူ

Photobucket

အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းက်င့္သံုးခြင့္၊စီရင္ခြင့္၊ေဖၚျပခြင့္မရွိသ၍၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမကလို႕နတ္ျပည္ပဲလာတည္တည္၊
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့နုိင္ငံျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဖူး။ျဖစ္လာဖို႕ကိုညီညီေထြးလို၊က်ဴရွင္ဆရာ ဦးေအာင္ေဖလို လူေတြ
ျပည္တြင္းျပည္ပအမ်ားၾကီးလိုတယ္၊
ေဒၚစုမွသည္ကိုညီညီေထြးအထိရဲရဲ၀င့္၀င့္အမွန္တရားအတြက္ရင္ဆိုင္ေနေသာသူမ်ားအေပၚမည္သည့္အခြင့္အေရး
မ်ားကမ္းလင့္လာပါေစ၊သစၥာမေဖါက္အေနာက္မွက်ားကန္ရပ္တည္ေနမည္ဟုသစၥာျပဳသည္၊
နတ္ျဗဟၼာၾကားေစေသာ္၀္.......


အင္တာဗ်ဴး
ဖနိဒါ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဧၿပီလ 29 2009 17:51 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒဘြဲ႔ျဖင့္ ေရွ႕ေနလိုက္ခဲ့သူ တဦးသည္ ျပစ္ဒဏ္ေစ့သျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္က ျပန္လြတ္လာေသာ္လည္း ေရွ႕ေနလုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခံလုိက္ရသျဖင့္ ဝမ္းမသာႏုိင္ေၾကာင္း ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။

တရား႐ံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခ်ခံရသူ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ေရွ႕ေန ကုိညီညီေထြးသည္ လြတ္ရက္ေစ့သျဖင့္ ယမန္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းသူ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔ဝင္ ကိုရန္ႏိုင္ထြန္း အပါအဝင္ ၃ ဦးအတြက္ တရားခြင္တြင္ ခုခံကာကြယ္ေပးရာမွ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ံုးက ႐ံုးေတာ္ မထီမဲ့ျမင္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အမႈလုိက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေရွ႕ေန လုိင္စင္ပါ အသိမ္းခံလုိက္ရသည္။

သူ၏ ေထာင္တြင္း အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ခံစားခ်က္၊ အေတြးအျမင္တခ်ဳိ႕ကို သိရွိႏုိင္ရန္ မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ ဖနိဒါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဘယ္တုန္းက ျပန္လြတ္လာတာလဲရွင္။

က်ေနာ္ မေန႔က ျပန္လြတ္လာပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ မနက္ ၁ဝ နာရီေလာက္က ထြက္လာခဲ့တာပါ။ ႐ုိး႐ိုးအရပ္ဝတ္နဲ႔ပဲ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘာဝန္ခံလက္မွတ္မွ မထုိးခဲ့ရပါဘူး။ ေရာက္ကတည္းကေန ျပန္ထြက္တဲ့ အခ်ိန္အထိ အင္းစိန္ေထာင္မွာပဲ ေနရတာပါ။

က်န္းမာေရး အေျခအေနေရာ ဘယ္လိုရွိလဲရွင့္။

က်န္းမာေရးကေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူးခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္က အျပင္မွာ ကတည္းက ျဖစ္တာပါ။ က်ေနာ္က ႏွလံုး သိပ္မေကာင္းဘူး။ အခုေတာ့ ေဆးစားေဆးေသာက္ ေနရတယ္ေပါ့ေလ။

အခုလို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရတဲ့ အမႈအေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပေပးပါလား။

အဲဒီ အမႈကေတာ့ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွာ က်ေနာ္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့ သန္႔ဇင္ဦး အပါအဝင္ ၁၁ ဦး အမႈကုိ ပထမဦးဆံုး ေရာက္သြားတဲ့ ႐ံုးခ်ိန္းပါပဲ။ က်ေနာ္ စစ္ေဆးရမယ့္ အခ်ိန္မွာ စစ္တယ္။ က်ေနာ့္ စစ္ေဆးမႈ မတုိင္ခင္မွာ က်ေနာ့္ အမႈသည္ မဟုတ္တဲ့ ကုိရန္ႏုိင္ထြန္းက သူ႔အလွည့္မွာ ေျပာတာက လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးကုိ သူ႔အေနနဲ႔ လက္မခံႏုိင္ဘူး။ အယံုအၾကည္ မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါကုိ တရားသူၾကီးက က်ေနာ္ တရားခံေတြ ေျပာဆုိတာကုိ ထိန္းသိမ္းေပးပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ ထိန္းေပးပါေပါ့။ က်ေနာ္နဲ႔ ဦးေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းကုိ ေျပာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ ေျပာလုိက္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ဟာ အမႈသည္ေတြရဲ႕ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ဒါေတြကုိ မလုပ္နဲ႔ဆုိၿပီး တင္ျပ ပိတ္ပင္ခြင့္ မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ တရားသူၾကီးက သူတုိ႔အမႈသည္ေတြကုိ တာဝန္ မယူဘူး ဆုိၿပီးေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ အဲဒါကို ေန႔ခ်င္းပဲ အမႈတုိင္တမ္းၿပီးေတာ့ ဖမ္းလုိက္တာပါ။

အခုလုိ ျပစ္ဒဏ္ ခ်တဲ့အေပၚ ေရွ႕ေန တေယာက္အေနနဲ႔ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ဘယ္လုိ ျမင္လဲရွင့္။

တရားခြင္ေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အမွန္မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်ာ။ တခ်ဳိ႕ အစိတ္အပုိင္းေတြ မွန္ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ အစိတ္အပုိင္းမွာ မမွန္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီတရားခြင္မွာ ေပၚေနတဲ့ မွတ္တမ္းေတြအရ က်ေနာ္တုိ႔ကို တုိင္တာ စတင္မွတ္တမ္းတင္ ကတည္းကုိက မမွန္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ တာဝန္မယူဘူးလုိ႔ မေျပာဘူး။ ဒါေပမဲ့ တာဝန္မယူပါဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္ဆုိၿပီး မွတ္တမ္းနဲ႔ အမႈစြဲခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ့္အမႈက အာမခံ ရတဲ့ အမႈပဲ။ အဲဒါကို က်ေနာ္ အာမခံ ေလွ်ာက္ဖုိ႔ မေျပာလုိက္ရဘူး။ က်ေနာ္ အျပင္ထြက္မယ္ လုပ္ေတာ့ က်ေနာ့္ကို ရဲက ဖမ္းဆီးသြားတယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိတယ္။ အဲဒီ အခြင့္အေရး ရွိတယ္။ မရခဲ့ပါဘူး။

ေနာက္တရက္မွာလည္း ႐ံုးျပန္ထုတ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးေတြနဲ႔ ပိတ္လုိက္ၿပီးေတာ့ အမႈျဖစ္ အေၾကာင္းအရာကုိ ေမးတယ္။ တရားသူၾကီးက တေယာက္ ၆ လ ခ်လုိက္တယ္။ ခုခံ ေခ်ပခြင့္ မရဘူး။ က်ေနာ္ ျပန္ထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွ က်ေနာ္ အမႈတြဲ ျပန္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံထားတာကုိ ဒီမွတ္တမ္းတင္ စာအုပ္မွာ ေတြ႔ရတယ္ခင္ဗ်ာ။ အမွန္က က်ေနာ္ အပါ ၄ ေယာက္ဟာ လံုးဝ ဝန္မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ခုခံေခ်ပခြင့္ မရခဲ့ဘူး။ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတာပါဗ်ာ။

ေထာင္ထဲမွာ ေနထုိင္စားေသာက္ခဲ့ရပံုကို ေျပာျပပါအံုး။

စေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေထာင္ထဲမွာ တျခားအက်ဥ္းသားေတြလုိပဲ က်ေနာ့္ကုိ ထားတယ္ဗ်ာ။ တုိက္ခန္းေတြလိုမွာ ေနရတယ္။ က်ေနာ့္ကုိ တပတ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ အထက္က ညႊန္ၾကားစာ ဝင္လာတဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ကုိ ျပန္ပိတ္ထားရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အခ်ဳပ္သားေတြလုိပဲ ထားပါတယ္။ အခ်ဳပ္သားေတြ ေနရတာကေတာ့ မနက္ ၇ နာရီ မထုိးခင္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ အျပင္ထြက္ခြင့္ ရတယ္။ ျပန္ပိတ္တယ္။ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ ျပန္ဆင္းခြင့္ ရွိတယ္။ ေနာက္ ၁ နာရီကေန ၅ နာရီထိ တုိက္ထဲ ျပန္ေနရတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၆ နာရီမွာ ျပန္ဝင္ရပါတယ္။ တေန႔ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ အျပင္မွာ ေနခြင့္ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၂၂ နာရီ နီးပါး တုိက္ထဲမွာ ေနရပါတယ္။

စားတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအမႈနဲ႔ အက်ဥ္းသားေတြကုိေတာ့ ဆန္ၾကမ္းထမင္း ေကြ်းပါတယ္။ ပဲဟင္း ေပးပါတယ္။ ဆား မပါဘူး။ အခ်ဳိမႈန္႔ မပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တပတ္တၾကိမ္ ဆား ေပးပါတယ္။ တာလေပါ ေခၚတဲ့ ဟင္းရြက္နဲ႔ ခ်က္ထားတဲ့ ဟင္း ေပးပါတယ္။ တရက္ကုိ ထမင္းက မနက္တၾကိမ္၊ ညတၾကိမ္ ေကြ်းပါတယ္။ ဟင္းကေတာ့ တရက္ကုိ တၾကိမ္ပဲ ေကြ်းပါတယ္။ အသားဟင္းက တပတ္ကုိ ႏွစ္ၾကိမ္ ေပးတယ္။ အမဲသားစားသူ အမဲသား ေကြ်းတယ္။ အမဲသား မစားသူကုိ ၾကက္ဥ ေကြ်းပါတယ္။

အခ်ဳပ္ထဲ မေရာက္ခင္က ဘယ္လုိ အမႈမ်ဳိးေတြ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့လဲ။

က်ေနာ္က စက္တင္ဘာ အေရးအခင္း မတုိင္ခင္ ကတည္းကေန သာမန္အမႈေတြ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအမႈေတြ ရွိလာတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ က်ေနာ္ လုိက္ခဲ့ပါတယ္။ အရပ္ဘက္အမႈေတြ လုိက္ပါေနတဲ့အခါမွာ ျမင္ေတြ႔လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအမႈမွာ ေရွ႕ေန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မလုိက္ၾကပါဘူး။ ဘယ္လုိသေဘာနဲ႔ မလုိက္ၾကဘူး ဆုိတာကုိေတာ့ က်ေနာ္ မေျပာလုိပါဘူး။ အဲဒီမွာ ေရွ႕ေန ေရွ႕ရပ္ေတြရဲ႕ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ ခုခံေခ်ပခြင့္ေတြ ဆံုး႐ႈံးေနတာကုိ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာေတြ ဆက္လုပ္မယ္လို႔ စိတ္ကူးထားပါသလဲ။

က်ေနာ္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ဖုိ႔ လုိင္စင္ သိမ္းလုိက္ပါၿပီ။ သိမ္းတာက ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ က်ေနာ္ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတုန္း က်ေနာ့္အိမ္ကုိ စာပုိ႔လိုက္တယ္။ ဘယ္လုိစာလဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္ဟာ ျပစ္မႈက်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၈ အရ အလုပ္ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရၿပီးေတာ့ အဲဒီအမိန္႔ဟာ ယေန႔တုိင္ အတည္ျဖစ္တယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔တယ္။ က်ေနာ္ ေရွ႕ေန ဦးညီညီေထြးကုိ ေရွ႕ေနလုိက္ခြင့္ မရသည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ (စ) အရ ဒီထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ စ၍ ေရွ႕ေန လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္ ဆုိၿပီး အမိန္႔ထုတ္လုိက္ပါတယ္။

အခုလုိ ျပန္လြတ္လာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တျခား ဘာေျပာခ်င္ေသးလဲရွင့္။

က်ေနာ္ ျပန္လြတ္လာတာကုိေတာ့ ဝမ္းမသာႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ငယ္ကတည္းကေန က်ေနာ္ ၾကိဳးစားခဲ့ရသမွ်၊ အားထုတ္ခဲ့ရသမွ်၊ ရင္းႏွီးခဲ့ရသမွ် က်ေနာ္ ရရွိခဲ့တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေလးတခု အထက္တန္း ေရွ႕ေန တေယာက္၊ ဥပေဒ ပညာရွင္တေယာက္ အျဖစ္က က်ေနာ္ ရပ္ဆုိင္းခံလုိက္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႕ေန လူငယ္ေတြကုိ အညြန္႔ခ်ဳိးခံရတာပါ။ ဒီ့ထက္ က်ေနာ္ ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

က်ေနာ္က ႏုိင္ငံေတာ္က ေပးအပ္တဲ့ ဥပေဒဘြဲ႔နဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးထားတာပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ေပးထားတဲ့ ဥပေဒ၊ ေရွ႕ေနလုိင္စင္ ေပးထားတဲ့ ဥပေဒ အတတ္ပညာရွင္ တေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ သာမန္အမႈေတြ လုိက္ခဲ့တယ္။ ခြဲျခားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

အန္အယ္ဒီ၏ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာစာတမ္း

ကိုဝိုင္း
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဧၿပီလ 29 2009 21:32 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈-၂၉ ရက္ေန႔မ်ား၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္-တိုင္း စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူငယ္လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္သည့္ စံုညီအစည္းအေဝးအၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ အန္အယ္ဒီ၏ ေရႊဂံုတုိင္လမ္း အမည္ရွိ ေၾကညာစာတမ္းကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

စံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းကို ဦးေဆာင္ေရးဆြဲ တင္သြင္းသူ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ အတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္ ဦးအံုးၾကိဳင္က မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ ကိုဝိုင္းကို ဖတ္ၾကားျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

-------------------------------

ယေန႔ စံုညီအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္သူအားလံုးမွ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္သည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ - ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္း -

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္သူလူထုအေပါင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားေရး ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ လက္ငင္းၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်တ္အတည္းမ်ား အားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္-တိုင္း စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ယေန႔ထက္တိုင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူတကြ ရပ္တည္ေနၾကေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူငယ္လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခမ္းမ၌ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈-၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ုံးေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္တင္ျပျခင္း၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညႇႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပႆနာအားလံုး ေျပလည္သြားေစေရး အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ားသေဘာတူညီၾကသည့္အေလ်ာက္ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးႏိုင္ရန္ ဤ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ေရွ႕႐ႈလ်က္ လက္ငင္းၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေဆာက္ေရး၊ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးတို႔သည္ လက္ငင္းေျဖရွင္းရမည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ဤကိစၥမ်ားအေပၚ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွာ -

(က) ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရး။

(ခ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အသစ္တရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဒီမိုကေရစီမူမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတရပ္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ အာဏာတည္ျခင္းမရွိေသးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) တြင္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူအေပါင္း (…..) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္လာေစရန္ အထူးလိုအပ္သည္။

(ဂ) စည္း႐ုံးေရး။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတစ္စုတစ္ေဝးတည္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တဦးေပၚတဦး ျဖဴစင္ေသာေစတနာ ထားႏိုင္မႈတို႔ကို အေျခခံေသာ ညီၫြတ္မႈ တည္ေဆာက္ရမည္။ (…..) ေရခံေျမခံေကာင္းတြင္သာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္ ရွိရမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ယာယီဟုဆိုၿပီး ခ်ိတ္ပိတ္ထားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္နယ္-တိုင္း စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႔ ႐ုံးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ုံးေရး အဖြဲ႔႐ုံးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီ (႐ုံး) မ်ားကို အျမန္ဆံုးဖြင့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

(ဃ) ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေရး။

ယေန႔ကာလတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) ႏွင့္အညီ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနသည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီ၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ေပမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ မိမိျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒကို မိမိကိုယ္တိုင္ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ရွိေနေပလိမ့္မည္။

(င) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးကို (၁၉၈၈) ခု ကတည္းကစ၍ အစဥ္တစိုက္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္အရ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ သေဘာထားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကားထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

“ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးျပဳမယ့္ ရလဒ္ေကာင္းရဖို႔ဆိုရင္ က်မတို႔ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပင္သာ ေျပာင္းသာစြာနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ္လို႔ မၾကာခဏ ေျပာထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတာဟာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေကာင္းစားဖို႔ ဦးတည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိး မျဖစ္သင့္သလို အာဏာပိုင္မ်ားေကာင္းစားဖို႔ ဦးတည္ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူလူထု ေကာင္းစားေရးအတြက္ ဦးတည္ရလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာထားၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လက္ငင္းၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မျဖစ္မေနက်င္းပေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႐ိုးသားျဖဴစင္စြာ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္သည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) ၾကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ကာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈကို အေျခခံထားသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးက်င္းပရန္

(၂) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး၊ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ေရး၊ ေနာင္လာမည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေရး၊ လက္ရွိျပည္သူလူထု ဘဝအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရး စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

(၃) ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းျဖင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္ေအာင္ စီစဥ္ရမည္။

(၄) လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ထြက္ေပၚလာမည့္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးက ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ တညီတညြတ္တည္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ တို႔ ျဖစ္သည္။

(စ) ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သေဘာထား။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေဖာ္ျပပါ (…) ျပႆနာမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္သာ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေကာင္စီအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေျပလည္ေရးဆီသို႔ မ်က္ႏွာမမူဘဲလ်က္ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တဖက္သတ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့လွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မည္သို႔ ရပ္တည္သြားမည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူလူထုအား အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီခရီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္သန္းရမည့္ မွတ္တိုင္တခု ျဖစ္သည္ဟု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လက္ခံထားသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို စြန္႔ခြာမည္မဟုတ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ျပည္သူလူထုႏွင့္ တသားတည္း ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ေနာင္ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ တဖက္သတ္ က်င္းပမည္ဆိုပါက -

(၁) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးလွ်င္

(၂) ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ဒီမိုကေရစီ စံႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးလွ်င္

(၃) အားလံုးလႊမ္းၿခံဳပါဝင္ႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈကို ခြင့္ျပဳလ်က္ က်င္းပမည္ဆိုလွ်င္ - အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္း၍ ေပၚေပါက္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒတို႔ကို ေလ့လာၿပီး အထူးကိစၥတရပ္အေနျဖင့္ အေလးထားစဥ္းစား၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဤေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာစာတမ္းကို အေလးအနက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ဆစကာတြန္းျမိဳ႕ကျမန္မာေတြရဲ႕သၾကၤန္ဖိတ္ၾကားလႊာ


ျမန္မာ-ထိုင္း-စကာၤပူနဲ႕ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာနွစ္သစ္ကူးအတာသၾကၤန္ပြဲဆင္ႏြဲေနတာျဖင့္အားက်စရာ..
နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းေျမာက္၀င္ရုိးစြန္းကေနဒါကေရႊျမန္မာေတြကသတင္းဓါတ္ပံုေတြၾကည့္ျပီးေတာ့ပဲရေသ့စိတ္
ေျဖလုပ္ၾကရတယ္...အားက်မခံAprilမွာလုပ္ေတာ့Indoorပြဲလာတဲ့သူေတြကအေႏြးထည္အထူၾကီးနဲ႕
ဆိုေတာ့ေရေလာင္းျပီးရင္ေဆးပါတခါထဲတိုက္ရမလိုလိုပါပဲ၊ရပါတယ္..ေလာင္းပါဆိုလို႕
ေရသန္႕ဗူးေလးနဲ႕နဲနဲေလာင္းေတာ့သစ္သားၾကမ္းျပင္ေပၚေရနဲနဲက်တာနဲ႕Hallအေစာင့္ေရာက္လာျပီးရွာပါ
ေလေရာလား...ေအာက္မွာဆစကာတြန္းျမိဳ႕ကျမန္မာေတြရဲ႕သၾကၤန္ဖိတ္ၾကားလႊာျဖစ္ပါတယ္..ေမမွာ
ေတာင္ေအးတုန္းဆိုေတာ့Indoorပဲလုပ္နုိင္ပါေသးတယ္။တိုရန္တုိမွာေတာ့ဂ်ြန္၂၀ေလာက္မွေရသဘင္
ပြဲေတာ္ကိုေလာင္းေလွၾကီးငွားျပီးOutdoorက်င္းပမည္ဟုသိရသည္။
ထိုင္း-လာအို-ကေမၻာဒီယားတို႕ကေတာ့City Hallေရွ႕မွာဂ်ဴလိုင္က်မွပူးတြဲဆင္ႏြဲၾကပါတယ္..


Tuesday, April 28, 2009

တိုင္းနွင့္ခရုိင္

မဆလေဒၚၾကင္တိုင္းနွင့္ခရုိင္ကိုရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အေရာက္တြင္နွာေစးသြားရွာသည္။


NLDေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ဓါတ္ပံုမ်ား

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket


BURMA VJ တိုရန္တို....ကေနဒါလာမည္။

A short clip on Youtube

၂၈၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

google download

mediafire download

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။


ျပႆနာေပါင္းစုံ၏ထြက္ေပါက္

ႏုိင္ဟံသာ ဧၿပီ ၂၇၊ ၂၀၀၉။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ အာဏာရ စစ္တပ္အုပ္စု၊ စီမုိကေရစီရရွိေရး အတြက္ ဦးစားေပးဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္စုႏွင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအုပ္စု၊ ဤအုပ္စုသုံးစုတုိ႕၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ ယေန႕ျပႆနာ ေပါင္းစုံကုိ ေျပလည္ေအာင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၊ ျမန္မာျပည္အေရး ကုိ နားလည္ေသာ ႏုိင္ငံတကာရွိ ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ရွိ ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္းမ်ား၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီအဖြဲ႕အစည္း အသီး သီးတုိ႕က ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ ဤသုိ႕ေတာင္းဆုိေနၾကျခင္းသည္ ဤနည္းျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ျပႆနာႀကီးမ်ားကုိ အရင္းအျမစ္ကေန ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႕တူညီစြာ ႐ႈျမင္ေနၾကသနည္း။ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား ရွိေနပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အခ်ဳိ႕ ေသာသူတုိ႕က ဤအျမင္ကုိျငင္းပယ္ေနၾကသည္။ ၎တုိ႕သည္ စစ္တပ္က လက္ရွိအာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က အႏုိင္ရထားသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤႏွစ္ဖြဲ႕ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းလ်ွင္ ျပည့္စုံလုံေလာက္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ဤ အယူအဆကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားၾကသူမ်ားမွာ စင္စစ္အားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအေပၚ ဗမာလူမ်ဳိးတုိ႕ တေလ်ွာက္လုံး လႊမ္းမုိး ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရလာေနသည္ကုိ လက္မလြတ္လုိေသာ အရင္းခံဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၎ဆႏၵကုိ႐ုိးသားပြင့္လင္းစြာ မေဖာ္ထုတ္ဝံ့ၾကေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မတရားမွန္းသိေနၾကၿပီး ကုိယ္က်ဳိးဆႏၵကုိ လည္း ျဖည့္ဆည္းလုိေနျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာစကားလုံးမ်ားျဖင့္ ျငင္းပယ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေရြး ေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အမတ္ဦးေရအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္လ်ွင္လည္း တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းထား ေသာ္ “ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္” (UNLD) ႏွင့္ မဟာမိတ္တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕တိိိို႕က ဒုတိယအမတ္ဦးေရမ်ားဆုံး အႏုိင္ရထားသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ျငင္းပယ္ခ်န္ထားျခင္းျဖင္း တရားမ်ွတမည္မဟုတ္ေပ။
ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းသည္ ျဖစ္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုို ေျပလည္ေစလို၍ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအပုိင္းမွ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္လ်ွင္ ျပည္တြင္းစစ္အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိလိမ့္မည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရေသာႏွစ္တြင္ပင္ ျပည္တြင္းစစ္စခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ကတည္းက အစုိးရကုိ လက္နက္ကုိင္ ဆန္႕ က်င္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အတန္းအစားအေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႕ထက္ အေရအတြက္မ်ားခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႕အထိ (၅၃) ႏွစ္ေက်ာ္ လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမွ ေသနတ္သံမ်ားကုိ တစ္ပတ္၊ တစ္လ မျခား ၾကားေနရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ ေသနတ္သံမ်ားၾကားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသက္သက္သည္ ျဖစ္ရွိေနေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျပလည္ေစႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ားသိၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္တုန္းက ဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ပထစ အစုိးရသည္ မြန္၊ ရခုိင္၊ ပအုိဝ့္လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရၿပီး ၎အဖြဲ႕မ်ားလက္နက္စြန္႕ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကေလးမွာပင္ ၎တုိ႕၏ ေတာ္လွန္ ေသာေသနတ္သံမ်ား ျပန္လည္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ အာဏာရအစုိးရအဆက္ ဆက္အၾကား ျပႆနာသည္ ေသးမႊားေသာ ျပႆနာမဟုတ္ေပ။
အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႕သည္ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာကုိ အေလးအနက္မထားၾက။ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာသည္ လူတန္းစားျပႆနာ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ လူအခ်ဳိ႕တုိ႕ကလည္း လူမ်ဳိးေရးျပႆနာသည္ ဒီမုိကေရစီေရး ျပႆနာ၏ လက္ ေအာက္ခံ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကျပန္သည္။ ထိုသူတုိ႕က လူတန္းစားျပႆနာ ဒီမုိကေရစီေရးျပႆနာတုိ႕ကုိ ေျပလည္ ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါက လူမ်ဳိးေရးျပႆနာသည္ အလုိလိုေျပလည္သြားမည္ဟု ထင္ျမင္ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ၎တုိ႕ သည္ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာ၏ အတိမ္အနက္ကုိ တကယ္မျမင္၍လား သုိ႕တည္းမဟုတ္ အေရးမေပးလုိ၍လား ဆုိသည္ကုိ ၎တုိ႕ကိုယ္တုိင္သာ သိၾကေပလိမ့္မည္။
ကၽြႏု္ပ္၏အျမင္ကား ၎တုိ႕ႏွင့္ လုံးဝျခားနားပါသည္။ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာသည္ ေလးနက္သည္၊ ခုိင္ၿမဲသည္။ မည္သည့္ျပႆနာ၏ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ေပ။ တသီးတျခားမားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေနသည္။ ဘာသာေရးျပႆနာ သည္ ကမၻာတခြင္ရွိ ဘာသာတူမ်ား၏ စာနာေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိႏုိင္သျဖင့္ အရွိန္ၾသဇာေကာင္းတတ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမ်ဳိးတူမ်ား၏ စာနာမႈကုိ ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ဘာသာေရး၊ လူတန္းစားေရး တုိ႕ႏွင့္ စာလ်ွင္ ျပင္ပစာနာေထာက္ပံ့မႈနည္းေပသည္။ ကိုယ္အားကုိယ္ကုိး ေျဖရွင္းၾကရေသာ ျပႆနာမ်ဳိးဟု ဆုိႏုိင္သည္။
လူမ်ဳိးဟူသည္ကား ႏွစ္ေပါင္းရာ၊ ေထာင္ခ်ီၿပီး နီကပ္စြာ အတူေနထုိင္ ေပါက္ဖြားလာေသာ ဘဝတူကံၾကမၼာတူ လူအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္။ သမုိင္းမတင္မီအခ်ိန္မွသည္ ယေန႕အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းအၾကား ပဋိပကၡ မ်ားတြင္ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနေသာ္လည္း လူမ်ဳိးေရးအေျခခံမွ ကင္းလြတ္ျခင္းနည္းပါးပါသည္။ နယ္ေျမလုယက္မႈ၊ ေစ်းကြက္လုယက္မႈ တုိ႕သည္ လူမ်ဳိးေရးအေပၚ အေျခခံမႈတစ္ဝက္ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ ေခတ္ေဟာင္း ကုိလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးေရးအေပၚ အေျခခံမႈမ်ားစြာ ပါဝင္ေနသကဲ့သုိ႕ ေငြအရင္းအႏွီးအေပၚ အေျခခံေသာ ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္တြင္လည္း လူမ်ဳိးေရးအေပၚ အေျခခံမႈပါရွိသည္။ ကမၻာ့ေပၚရွိလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အထင္ရွားဆုံး စည္းျခားထားရာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာလူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။ လူမ်ဳိးတူႏုိင္ငံကြဲဟူ၍ အလြန္ နည္းပါးပါသည္။ ဘာသာေရးအရ မည္သုိ႕ပင္တူညီေစကာမူ လူမ်ဳိးမတူက ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ မပူးေပါင္းၾက။ အတန္း အစားတူမ်ား အၾကားတြင္လည္း ထုိ႕အတူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရးအစြဲသည္ ဘာသာေရး၊ အတန္းအစားေရး ထက္ ေလးနက္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။
ယေန႕ကမၻာတြင္ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡသည္ အားေလ်ာ့သြားျခင္းမရွိ၊ ပုိ၍ပင္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာေနသည္ (Globalization) ဂလုိဘယ္လုိင္ေဇးရွင္း ေခၚ ကမၻာလႊမ္းပတ္ယွက္ႏြယ္မႈ ေခတ္ကာလတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႕၌ ဆက္စပ္လႊမ္းၿခဳံမႈမည္သုိ႕ရွိေစ၊ မိမိလူမ်ဳိးကုိ လႊမ္းမုိးသြားျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အာဏာရလူမ်ဳိးစုျဖစ္ေသာ လူမ်ဳိးက အျခားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးေရးအရ လႊမ္းမုိးဝါးမ်ဳိ လုိၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ ကမၻာ လႊမ္းပတ္ယွက္ႏြယ္မႈအရ အျခားလူမ်ဳိးႀကီးတုိ႕၏ ဝါးမ်ဳိမႈကုိ ရင္ဆုိင္လာရေသာအခါ မိမိတုိ႕လူမ်ဳိးကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာေနၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္အစုိးရသည္ ဆုိ၊ က၊ ေရး၊ တီး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ တုိင္းႏွင့္ ျပည္ နယ္အလုိက္ေခၚယူၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားစြာခံကာ က်င္းပေနၾကသည္။ ဤသည္လည္း လူမ်ဳိးေရးအေျခခံစိတ္ဓါတ္၏ ေလးနက္မႈပင္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ၿပီး ျပႆနာမ်ားကုိ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ျပႆနာေျဖရွင္း ေရး နည္းေပါင္းမ်ားစြာအနက္ လက္နက္ကုိင္ေျဖရွင္းနည္းသည္ အဆင့္အျမင့္ဆုံးႏွင့္ အရွည္ၾကာဆုံးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႕အထိ ေျပလည္စရာ အလားအလာ မျမင္ေတြ႕ရေသးေပ။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးႏု၏ (ပထစ) အစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္း ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား အရွိန္ေလ်ာ့က်လာၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ေကာင္းလာ သည္။ ဤသုိ႕ အရွိန္အဟုန္အားေကာင္းလာသည္ကုိ စစ္တပ္ကမလုိလားသျဖင့္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ စစ္ေရးအရ အရွိန္ျမင့္ၿပီး ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ ရလာဒ္ကားႏွစ္ဖက္စလုံး အင္အားပုိမုိႀကီးမားလာၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားေနရာအႏွံ႕ က်ယ္ျပန္႕လာ ကာ စစ္ပြဲ၏အနိဌာ႐ုံမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားခါးသီးစြာ ခံစားလာခဲ့ရသည္။
၁၉၇၀ ခုတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဦးႏု၏ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီပါတီသည္ႏုိင္ငံျခားအရင္းရွင္းမ်ား၏ အားေပးကူညီမႈကုိ အေတာ္အတန္ရရွိခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိကား မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ ေပးကမ္းျခင္းမရွိ။ ဗကပႏွင့္ ပူးေပါင္း လ်ွင္ ဗကပ ေပးကမ္းသမ်ွကုိသာရရွိၿပီး လုံးပါးပါး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလတစ္ေလ်ွာက္လုံးမွာ ေခါင္းေထာင္ခဲ့ေသာ ဗကပသည္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ဦးက်ဳိး၍ ေျမလ်ွဳိးခဲ့ရသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာကား မိမိလူမ်ဳိးႏွင့္ မိမိျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ ခက္ခဲစြာ႐ုန္းကန္ခဲ့ရေသာ္ လည္း ပန္းပန္ၿမဲပင္။ ဤသည္မွာလည္းလူမ်ဳိးေရးအခန္း၏ ေလးနက္မႈသာဓကတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
ယခုေခတ္ယခုအခါသည္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ကာလျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီသည္ကား ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္သည့္ႏွင္းဆီခုိင္။ ဒီမုိကေရစီပ်ဳိးပင္ကုိ က်ေနာ္တုိ႕ ျပည္ေထာင္စုမွာ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ဘူးပါသည္။ သို႕ေသာ္ၾကာရွည္မရွင္သန္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ အဘယ္ ေၾကာင့္နည္း။ ဤနည္းႏွင့္ ဤရာသီမ်ဳိး ဒီမုိကေရစီ ပ်ဳိးပင္မ်ား ေပါက္ပြားႀကီးျပင္းႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ ေနေရာင္ ကာပင္ (အရိပ္ပင္) သုိ႕မဟုတ္ တြယ္တက္ရန္အပင္ျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ လူမ်ဳိးေရးအရ တန္းတူ ေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အပင္မ်ားကုိ ေပါက္ခြင့္မေပး၊ ခုတ္ထြင္ဖယ္ရွင္းထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂) ရက္ေန႕ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ရွင္သန္ခြင့္မေပးလုိ၍ျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အေရးကုိ ဖ်က္ဆီးရင္း ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား လည္း ပ်က္ျပားခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ထည့္တြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ဒီမုိကေရစီေရး သက္သက္ ျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္။ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ မရပ္တန္႕ႏုိင္ပါ။ ျဖစ္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ လက္နက္ ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားသည္ လည္း မရွင္သန္ႏုိင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံ၏ ထူးျခားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဦးေရသည္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိေနျခင္း၊ ထုိလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလုံး၏ ငါးပုံသုံးပုံေက်ာ္ရွိေနျခင္း၊ ထုိလူမ်ဳိးမ်ားစုအနက္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ လြတ္လပ္ထင္ရွားစြာ ေနထုိင္လာခဲ့ ၾကသည္က မ်ားၿပီး ယေန႕အထိ အမ်ဳိးသားကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင္းကုိ လုိလားေတာင္းဆုိေနသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေနျခင္း တုိ႕သည္ ထူးျခားမႈျဖစ္သည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤေနရာမ်ဳိး ဤအေျခအေနမ်ဳိးမ်ား၏အေရးကုိ ေနာက္ခ်န္ (သုိ႕မဟုတ္) ေဘးဖယ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါက အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္း၊ သံသယမ်ားကုိ ပို၍ တုိးပြားေစ႐ုံသာ ျဖစ္မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းလုိေသာဆႏၵရွိပါက “သုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း” သည္သာ ေျပလည္မႈကုိ ေပးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေၾကာင္း အိပ္ေပ်ာ္ေယာင္ေဆာင္ေနသူမ်ားကုိ ထပ္မံလႈပ္ႏႈိး တင္ျပပါသည္။

ႏုိင္ဟံသာ
စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး(ႏုိင္ဟံသာ) ေဆာင္းပါမ်ားမွ
စာေရးသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရျပန္လည္ေဖၚျပသည္။(အယ္ဒီတာ)
Monday, April 27, 2009

ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီပါတီစာေစာင္


ေဗြေဆာ္ဦး ေၾကျငာခ်က္

ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲၾက၊ အဆိုးရြားဆုံး လူသတ္သမား သန္းေရႊကို ဓမၼအႏၱရာယ္နဲ႕ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံရုံးကို အျမန္ဆုံးစြဲခ်က္တင္ၾကမယ္၊
၂၀၀၉ ဧျပီ ၂၇

၂၇၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

google download

mediafire download

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။

Sunday, April 26, 2009

မွန္ပါသည္။

Photobucket
ျပည္သူ႕ထံအာဏာလႊဲေပးလုဆဲဆဲဗိုလ္ေစာေမာင္ထံမွအဓမၼအာဏာလုယူခဲ့သည္မွာလည္းမွန္ပါသည္။
ေက်းဇူးရွင္ဦးေန၀င္းကိုမေသခင္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွိပ္စက္ခဲ့သည္မွာလည္းမွန္ပါသည္။
ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈတြင္နဲနဲေလးလက္လြန္ခဲ့တာလည္းမွန္ပါသည္။
(အကုန္မျဖတ္လိုက္နုိင္တာသြားနွင့္သူစိုး၀င္းအျပစ္ပါဘုရား)...
ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားအားမ်က္ကြယ္ရာေထာင္ထဲတြင္အစီအစဥ္က်က်လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေနသည္မွာ
လည္းဘယ္သူမွမသိဖူးထင္လို႕ပါဘုရား။
မင္းကိုနုိင္တို႕ေထာင္ထဲထည့္ထားတာကအျပင္မွာဆိုၾကံနဲ႕ဖြတ္ကိုက္မွာစိုးလို႕ပါဘုရား။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုအျပင္ေပးမထြက္တာသူမ၏က်မ္းမာေရးေၾကာင့္ပါဘုရား။
စက္တင္ဘာအေရးအခင္းမွာဦးျပည္းေျပာင္ေျပာင္ေလးေတြကိုအေရာင္တင္ေပးမိတာ
အာဏာစက္ကဓမၼစက္အေပၚမွာရွိလို႕ပါဘုရား။(မိေက်ာင္းမင္းေရခင္းျပတာမဟုတ္ရပါဘုရား)။
နာဂစ္ျပည္သူတသိန္းေက်ာ္သတ္တာသဘာ၀ေၾကာင့္ပါဘုရား၊(ပန္းသိန္းစိန္ကေတာ့သူ႕အမ်ိဳးေတြ
အခ်ိန္မွီကယ္နုိင္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား)။
တကာမၾကီးၾကိဳင္ၾကိဳင္ငါးေလာင္းျပိဳင္ကိစၥကလည္းအရုိအေသတန္လြန္းလို႕ပါဘုရား။
ျပည္ေထာင္စုအေရွ႕ကဖက္ဒရယ္မထည့္တာျပည္သူေတြအဂၤလိပ္လိုနားမလည္မွာစိုးလို႕ပါဘုရား။
(တိုင္းရင္းသားေတြၾကိဳးပမ္းမႈအသိအမွတ္ျပဳလို႔နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြဖြဲ႕ေပးထားပါတယ္)။
က်ြန္ေတာ္တို႕နွစ္ေယာက္မေသသ၍ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အာဏာမရေစရပါဖူးဘုရား။

ဤမွန္ေသာသစၥာစကားေၾကာင့္......
ငရဲဘံုေရာက္ေသာ္ငရဲခ်မ္းသာ.....
ပိတၱာဘံုေရာက္ေသာ္ပိတၱာခ်မ္းသာ.....
အဟိတ္ဘံုေရာက္ေသာ္အဟိတ္ခ်မ္းသာ.....
တို႕နွင္ျပည့္စံုရပါလို၏ဘုရား...
(ဟူဂ်င္ေတာင္းနွင့္ကင္မ္ဂ်ံဳအီးသာဓုေခၚေစေသာ္.......)


ခံစားခ်က္၃၅နွင့္သစၥာ(စိုးျမတ္သူဇာ)

လူ႔ဘ၀၏ ၆ပုံ

တစ္ခါက နာမည္ၾကီး တကၠသိုလ္မွ ဆရာတစ္ဦးသည္ ေခ်ာင္က်ေသာ ရြာတစ္ရြာသို႔
သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ရြာသို႔ေရာက္ေသာ္ ေလွတစီးငွားျပီး
ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ေလွစတင္ထြက္ေသာအခါ ဆရာက ေလွသမားအား......
" ခင္ဗ်ား သခ်ာၤေဗဒတတ္သလား"
" ကြ်န္ေတာ္ မတတ္ပါဘူး"
"ရူပေဗဒ တတ္သလား"
"ဒါလဲ မတတ္ပါဘူး"
"ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ကြန္ျပဴတာသံုးတတ္သလား"
"စိတ္မေကာင္းပါဘူး...ဒါလဲ ကြ်န္ေတာ္မတတ္ပါဘူး"
ဆရာမွာ ေခါင္းခါျပီး "သခ်ာၤမတတ္ရင္ လူ႔ဘ၀ရဲ႔ ၆ပံု၂ပံုကို ခင္ဗ်ားဆံုးရွံဳးမယ္"
"ရူပေဗဒ မတတ္ရင္ လူ႔ဘ၀ရဲ႔ ၆ပံု၁ပံုကို ဆံုးရွဳံးမယ္"
"ကြန္ျပဴတာ မတတ္ရင္ လူ႔ဘ၀ရဲ႔ ၆ပံု၁ပံုကို ဆံုး႐ႈံးမယ္..ခင္ဗ်ားရဲ႔ ဘ၀
၆ပံု၄ပံုဟာ ဆံုး႐ႈံးသြားျပီပဲ"

ထိုခဏအတြင္း ရာသီဥတု ေျပာင္းျပီး ေကာင္းကင္တြင္ တိမ္ညိဳမ်ား တက္လာသည္။
မၾကာမီ မိုးသက္ေလျပင္း က်ေရာက္ေတာ့မည္။ ထိုအခါ ေလွသမားက ဆရာအား " ခင္ဗ်ား
ေရကူးတတ္သလား" ဟုေမးလိုက္သည္။ ဆရာက ခဏမွ် ဆံြအျပီး "ကြ်န္ေတာ္
မကူးတတ္ဘူး။ တစ္ခါမွ မသင္ဖူးဘူး" ဟုျပန္ေျဖေလသည္။
ေလွသမားမွာ ေခါင္းကိုသြင္သြင္ ရမ္းျပီး.." ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႔ဘ၀
၆ပံုစလံုးဟာ ဆံုး႐ႈံးရေတာ့မယ္" ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။

လူတေယာက္ဟာ ကိုယ့္ရဲ႔ အဆင့္အတန္း ကိုယ့္ရဲ႔ စံခ်ိန္နဲ႔
အျခားလူတစ္ေယာက္ကို သြားတိုင္းတာလို႔ မရပါဘူး။ ပံုျပင္ထဲက ဆရာဟာ
ပညာရွင္တစ္ဦးပါ။ သူ႔ဘ၀မွာသခ်ာၤ၊ ရူပ၊ ကြန္ျပဴတာ ပညာေတြသာ
အေရးၾကီးတယ္လို႔ ထင္ေနသူပါ။ ဒီပညာေတြသာ မတတ္ရင္ လူ႔ဘ၀ဟာ
အဓိပၸါယ္မဲ့ျပီလို႔ ထင္ေနသူပါ။ ဒါဟာ ပညာရွင္ေတြရဲ႔ အယူအဆပါ။
ေလွသမားအတြက္ကေတာ့ သူ႔အတြက္ ဒီပညာ မတတ္လဲ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ အေရးၾကီးတာက
သူ႔အတြက္ "ရွင္သန္" ဖို႔ အားအင္ေတြ ရွိေနဖို႔ပဲ။ ဒါေပမဲ့ အေရးၾကံဳလာတဲ့
အခ်ိန္မွာ ဆရာတတ္ထားတဲ့ ပညာဟာ ဘာမွ အသံုးမ၀င္ခဲ့ဘူး။ ေလွေမွာက္သြားရင္
ေရကူးတတ္တဲ့ လူသာ အသက္ရွင္ခြင့္ရမွာပါ။

တပါးသူကို အထင္မေသးပါနဲ႔။
"ငါ"ဆိုတဲ့ ကိုယ့္စံႏူန္းနဲ႔ အမွားအမွန္ကို မခဲြျခားပါနဲ႔။
ဟိုလူမွာ ထီထြင္ဥာဏ္မရွိဘူး ဒါေပမဲ့ သူဟာ ရိုးသားတယ္ မေကာင္းတာကို
မၾကံစည္တတ္ဘူး။ ဒီလူဟာ အေျပာအဆို မတတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ အလုပ္ကို
ၾကိဳးစားတယ္။ ေျဖာင့္မတ္တယ္။ မခုိမကပ္ဘူး။ ငါရဲ႔ "အရည္အခ်င္း" သူ႔မွာ
မရွိသလို သူ႔ရဲ့ "အရည္အခ်င္း"လဲ ငါ့မွာ မရွိဘူး ဆိုတာကို ဘယ္ေတာ့မွ
မေမ့ပါနဲ႔။


စာေရးသူအမည္မသိပါ..သိရိွပါကေဖၚျပေပးပါမည္။(ေလးစားလ်က္)

voice weekly 12&19


အသစ္ဆိုဒါဒီလိုပါ

မေန႔ ညေနက ပန္းဆိုးတန္းနားက အင္းဝ ဘဏ္လား မသိဘူး အဲဒီ ဘဏ္ ေရွ႔ကို ေရာက္ေတာ့ ပိုက္ဆံ ေသတၱာ ေတြ ခ်ေနတာေတြ႕ တယ္။ အထဲက ပိုက္ဆံေတြ က အသစ္လားဆိုတာ ေသခ်ာ မသိေပမယ့္ ေသတၱာေတြကေတာ့ အသစ္ေတြပဲ။ ဒါဆို ေစာေစာက ေျပာေနၾကသလို အသစ္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ခုတေလာ ပိုက္ဆံ အသစ္ေတြ ထြက္ေနတယ္ ဆိုတယ သိရင္ ဝန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ ဒီလကုန္ လစာတိုးေတာ့ မယ္လို႔မ်ား အိပ္မက္ မက္ၾကဦး မလား မသိဘူးဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘဘေတြ ကလည္း ပိုက္ဆံဆိုတာ စက္က လုပ္တာလို႕ပဲ သိၾကတာမ်ိဳးဆိုေတာ့ ထုတ္ကုန္ ႏွစ္ဆ တိုးျမွင့္ၾက ဆိုျပီးေတာ့ မ်ား ၾကိတ္ ေနၾက သလား မသိပါဘူး။
ေနာက္ ျပီး ကြၽန္ေတာ္ သတိထားမိတာ ေလးတခု ရွိတယ္။ အခုေနာက္ ပိုင္း သူေဌး ေတြ ၾကားထဲ မွာ ပိုက္ဆံအသစ္ကို ပဲ သံုးတဲ႔ ဖက္ ရွင္ေခတ္စားေနတယ္။ အေဟာင္း ေတြကစုတ္ ျပတ္သတ္ျပီး ေပစြန္းေနေတာ့ က်န္းမာေရးကိုလဲ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေတြကပိုက္ဆံ အသစ္ကို မရအရ အလိုက္ေပးျပီး လဲသံုးၾကတာေတြ႔ ဖူးတယ္။ လူၾကီးပိုင္း ကေတာ့ ဘယ္ေျပာဖို႔ လိုမလဲ ပိုက္ဆံ အသစ္ပဲ သံုးမွာေပါ့။ သူတို႔လဲ ေရာဂါ ရ မွာစိုးလို႔ နဲ႔ တူပါတယ္။ သူမ်ားထက္ ေၾကာက္တတ္လို႕ လူၾကီး လုပ္ေနၾကတာပဲေလ။
အေႀကြရွားလို႕ တေလာကဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႕အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေအာ္ေနခဲ႔ႀကေသးတယ္မဟုတ္လား ဒါမ်ားဘဘႀကီးႀကားသြားလို႕ မတ္လ လစာအတြက္ ၁ဝဝတန္ေတြ ၂ဝဝတန္ေတြမ်ား ရုိက္ၿပီး ထုတ္ေပးသလားဘဲ။ ဒါနဲ႔ေနစမ္းပါဦး ပိုက္ဆံကို အဲသလို ရုိက္ခ်င္သလို ရုိက္လို႕ရလားဟင္၊ အေဟာင္းေတြကိုသိမ္း ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီးမွ အသစ္ထုတ္ရတယ္လို႕ ႀကားဖူးလို႕ပါ။

Jin_kaleat

ဂဏန္း ၇ နွစ္လံုး နဲ. ေရွ. အကၡရာ နွစ္လံုး မတူရင္ ၿပီးတာ ပဲ မဟုတ္လား ဟင္။ ၿကိုက္သလို ထုတ္ လုပ္လို. ရပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္ရဲ. အလြယ္ဆံုး နဲ. အၿမန္ဆံုး Production ပါခင္ဗ်ာ။
ကြၽန္ေတာ္ သူ.ငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ရန္ကုန္က ေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္း မွာလုပ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ၿကီးဠာန မဟုတ္ပါ။ အၿပင္က ကိုယ္ပိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးပါ။ သူတို. လုပ္ငန္းက အစိုးရနဲ. ပက္သက္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ အေဆာက္ အအံုေတြကို လိုက္ေဆာက္ေပးရတာပါ။ အစိုးရ နဲ. ပက္သက္တဲ့ အေဆာက္ အအံုေတြ လိုက္ေဆာက္ေပးတယ္ ဆိုလို ၿပည္သူပုိင္ ေဆးရံု၊ ရံုးခန္း၊ ဠာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြ လို.မထင္ပါနဲ. လူၿကီးပိုင္း ေတြရဲ. လက္ညိဳးထိုး တိုင္း မလြဲနိုင္တဲ့ ရွိခ်င္တိုင္း ရွိေနတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ေတြကို လိုက္ေဆာက္ေပးရတာပါ။
အဲဒီ အိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္တဲ့အခါ အဲဒီ အသိုင္းအဝိုင္းက အၿပင္က ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္တဲ့ သူေတြ နဲ. ဝန္ထမ္း ေတြကို မလုပ္ခိုင္းပါ။ သတင္း အၿပင္ကို ေပါက္မွာ စိုးလို. ထင္ပါ့။ သူတို. အိမ္ေတြ ၿပင္ခ်င္တိုင္း၊ ေဆာက္ခ်င္တိုင္း နဂိုကတည္းက သူတို.ကို ေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့ သူတို. ယံုၿကည္ရတဲ့ အဖြဲ.အစည္း တစ္ခု နွစ္ခု ေလာက္နဲ.ဘဲ အၿမဲလုပ္ပါတယ္။
တစ္ခါသား ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ကို ေငြရွင္းတဲ့ အခါမွာ သူရလိုက္တဲ့ တစ္ေထာင္တန္ အထုပ္ လိုက္ေတြကို ၿကည့္ၿကည့္ေတာ့ သစ္လိုက္တာမွ အခုမွ စက္ရံုက ထုပ္ၿပီး အိမ္မွာ အထုပ္လိုက္ လာေပးသြားတာပါ။ ေၿပာရင္ ယံုမလားေတာ့ မသိဘူး နည္းနည္းေတာင္ ပူေနၿပီး၊ ေဆးေတာင္ မေၿခာက္ၿခင္ေသးဘူးလို. ထင္ရပါတယ္။ ေဆးအေရာင္က အရမ္းကို သိသာပါတယ္။ အသစ္စက္စက္ ပူပူေႏြးေႏြး တစ္ခုနဲ. ရက္အနည္းငယ္ ၿကာသြားတဲ့ ဟာနဲ.ပါ။ တစ္ေထာင္တန္ဆိုပါစို. ထုပ္ၿပီး ၅ နွစ္ၿကာတဲ့ ပိုက္ဆံရယ္ ထုပ္ၿပီး ၁ နွစ္ၿကာတဲ့ ပိုက္ဆံရယ္ ထုပ္ၿပီး တစ္လ ၿကာတဲ့ ပိုက္ဆံရယ္ အခုမွ စက္ထဲက ထြက္ထြက္ ၿခင္း ပိုက္ဆံရယ္ အေရာင္ကြာပါတယ္။ မ်က္လံုးနဲ. ၿကည့္ရင္ နည္းနည္းေတာ့ ကြာေနတာ သိသာပါတယ္။
အဲဒီ အသိုင္းအဝိုင္း က ပိုက္ဆံ လိုရင္ စက္ကေလး ကို သြားလွည့္လိုက္ယံုပါဘဲ။ တၿခားေနရာေတြ ေတာ့မသိဘူး။ သူတို. ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္တာေလးေတြေတာ့ သိပါတယ္ ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း အရင္းေခါက္ေခါက္က လုပ္ေနလို.ပါ။ အလကား ရတဲ့ ေၿမေနရာမွာ အလကားရတဲ့ စကၠဴေတြကို ေငြလုပ္လုပ္သံုးရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကေန ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြကို အလကားကို ယူသံုးေနပါတယ္။ သူတို. အိမ္ေဆာက္တဲ့ ပံုစံ က အလြန္ရွင္းပါတယ္။ '' ငါ ဒီေနရာမွာ အိမ္ေဆာက္မယ္'' ဒီစကားလံုး ေလးဘဲ သံုးရတာပါ။ တကယ္ေနာ္ .. အိမ္ေကာင္းေကာင္း တစ္လံုးသာ ၿပီးသြားတယ္ သူတို. အိတ္ကပ္ထဲက တစ္ၿပားသား မွ မထြက္ပါဘူး။
ၿကံုတုန္းေလး ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ေတာ္ေတာ္ၿကီးတဲ့ လူၿကီးတစ္ေယာက္ ရဲ. အသစ္စက္စက္ အိမ္တစ္လံုးမွာ အလွဆင္ဖို. ေၿကြၿပားသြားကပ္တာေလး ေၿပာပါရေစ။ အဲဒီ တုန္းက ေၿကြၿပားက တစ္အိမ္လံုး ကို ကပ္ခ်င္တာပါ။ ေၿကြၿပားေတြလား အလြန္ေစ်းၿကီးဆိုဘဲ နိုင္ငံၿခားက လာတဲ့ ေၿကြၿပားေတြပါတဲ့။ ဘာအမ်ိဳးအစားဆိုလားဘဲ ကြၽန္ေတာ္ က အဲဒီ အပိုင္း မသိေတာ့ နာမည္ေတြေတာ့ မမွတ္မိပါ။ ေၿကြးၿပားေတြ အလွဆင္ တဲ့ အခါမွာ အဲဒီ လူၿကီးကို ဒီဇိုင္းကို စာရြက္နဲ. ဓာတ္ပံု နဲ. ၿပလို. မရပါဘူး။ အဲဒီ အိမ္ရဲ. အခန္းတစ္ခန္းလံုးကို ေၿကြၿပားကပ္ၿပ ရပါတယ္။ ၿကိုက္ရင္ အိုေက ဆက္လုပ္ေပါ့။ မၿကိုက္ရင္ အဲဒီ တစ္ခန္းလံုးက ေၿကြၿပားေတြ ၿပန္ခြာ ေနာက္ ၿပန္ကပ္နဲ.။ ေၿကြၿပားကပ္တယ္ဆိုလို. ေၿကြၿပားၿကီးဘဲ အခန္းနံရံမွာ ကပ္တာမဟုတ္ပါဘူး အဲဒီ အခန္းရဲ. Decorationကိုလည္း ေၿကြၿပားနဲ. လုိက္ဘက္ေအာင္ ၿပင္ဆင္ေပးရပါေသးတယ္။ အမိုက္စား အလန္စားေပါ့။ ေတာ္ၿကာ ညိုညင္သြားရင္ ခက္ေပမယ္ေလ။
ေၿကြၿပားေတြ ကပ္လိုက္ မၿကိုက္လိုက္ ခြာလိုက္နဲ.လုပ္လာလိုက္တာ အဲဒီမွာခ်ည္းဘဲ သိန္းကို ဘယ္ေလာက္မွန္းမသိပါဘူး။ ငယ္ငယ္က ပံုဆြဲလို. မၿကိုက္ရင္ ခဲဖ်က္နဲ. ဖ်က္သလိုပါဘဲ။ '' မၿကိုက္ေသးဘူး '' ဆိုတဲ့ စကားဟာ သိန္းေတြ အေတာ္ကို တန္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ. လုပ္လာ လိုက္တာ ေနာက္ဆံုး အၿကိုက္ေတြ.သြားတယ္ဆိုပါစို။ ဒါနဲ. အဲဒီ ပံုစံကိုSample အေနနဲ. အခန္း ခပ္က်ယ္က်ယ္ မွာဆိုလား ထပ္လုပ္ၿပရပါတယ္။ ၿပီး လာၿကည့္ပါတယ္။ ၿကိုက္လည္း ၿကိုက္သြားေရာ ေစာေစာက ကပ္သမွ် ဟာေတြ အကုန္ၿပန္ၿဖဳတ္ ခိုင္းၿပီး အဲဒီ ဒီဇိုင္းအတိုင္း အစက ေန ၿပန္လုပ္ခိုင္းပါတယ္။ ကုန္လိုက္တဲ့ ပိုက္ဆံ၊ သံုးလိုက္တဲ့ ပိုက္ဆံ ဆိုတာ။ အမွန္ေၿပာ ရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို. ေရေပါခ်င္းေသာခ်င္းခ်ိဳးတာ သူတို. ေငြကို ေပါခ်င္းေသာခ်င္း သံုးတာ ကို လံုးဝ မမွီပါ။

တိတ္ဆိတ္

Saturday, April 25, 2009

.....ဆန္ရွင္-ေရာင္နီ-ဆန္ရွင္.....


ကိုေအးလြင္(တို႕)ေျပာခ်င္တာေတြျပည္သူေတြသိလာေအာင္
ျပည္ပမီဒီယာေတြကတဆင့္လႊင့္လာေစရမယ္(ကိုေရာင္နီဦး)

၁၅၀၃၂၀၀၉ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္ေသာေဆြးေႏြးပြဲမွ...

ဒီလိုလည္းတက္ၾကြခဲ့တယ္....
ကိုေရာင္နီဦးက အေမရိကန္သံရံုးေရွ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ေတာင္းသည္ကိုမူ စစ္အစိုးရက ယဥ္ေက်းစြာ ျငင္းပါယ္ ခဲ့သည္ဟု ေျပာပါသည္။
“က်ေနာ့္ အစီအစဥ္က အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြ ပိတ္လိုက္လို႔ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ကုန္တဲ့ မိဘေတြရဲ႕ ခေလးေတြ သံုးေလးဆယ္ေလာက္ အဆင္သင့္ ရိွေနတယ္။ အဲဒါ သူတို႕နဲ႔ က်ေနာ္နဲ႔ သံရံုးေရွ႕သြား ပိုစတာေတြ ကိုင္ၿပီး အသံတိပ္ ဆႏၵျပၾကမယ္။ ျပည္ပမွာ လုပ္ၾကသလိုေပါ့။"


ANTI-SANCTIONS ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ
ေမာင္ေရႊ
ဧၿပီ ၂၅၊ ၂၀၀၉


" - - - - Sanction လက္နက္ဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ Policy Instrument မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ ပိုေကာင္းမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္းက်င့္သံုး၊ အိုဘားမားအစိုးရကိုလည္း အခ်က္အလက္နဲ႔ တင္ျပၾကဖုိ႔ တာဝန္က ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရး လိုလားသူမ်ားရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြေတြပ်က္ အင္အားေတြ ျပဳန္းတီးသြားရေလာက္ေအာင္ အႀကီး အက်ယ္ ျငင္းခံုၾကရမယ့္ ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ဘူး- - - -"

ယခုတေလာ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားကို ေဝဖန္သံေတြနဲ႔အတူ anti-sanction campign ေတြ အရိွန္ျမင့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာ ေတြ႔ျမင္ ၾကားေနရပါတယ္။ အစကနဦးပိုင္း ေဝဖန္မႈမ်ားမွာ “U.S Sanctions ေတြဟာ ထိေရာက္မႈ မရိွႏိုင္ဘူး၊ မရည္ရြယ္တဲ့ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္၊ အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီ sanctions ကိစၥေတြကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖုိ႔လိုတယ္္” ဆိုတဲ့ အသံေတြ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ယခု ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ US sanctions ကို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံေနတဲ့ NLD ကို ျပစ္မွတ္ထား ရႈတ္ခ်တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ စာတမ္း၊ စာေစာင္ေတြကို ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ႏွစ္ေနရာစလံုးမွာ ျမင္ေတြ႔လာရပါတယ္။ ဒီေတာ့ Sanction ေတြဘာ ေၾကာင့္ လုပ္ထားတာလဲ၊ Anti-sanction ေတြ ဘာေၾကာင့္ ျပန္လုပ္ရတာလဲ၊ ဘယ္ကိုဦးတည္ေနတာလဲ၊ NLD က ဘာလုိ႔ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတာလဲ စသျဖင့္ ေတြးမိပါေတာ့တယ္။
ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈကို ေလ့လာ သံုးသပ္မႈတဲ့ အခါမွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကြင္းဆက္မ်ား အားလံုးကို ေလ့လာမွ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ သိႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို မိမိရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ဘယ္လိုရိွသင့္တယ္ ဆိုတာလည္း ကိုယ္ပိုင္အေတြးနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးစီးပြား၊ ဒါကို အေျခခံတဲ့ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္ေရးရာ မူဝါဒ၊ အဲဒီ မူဝါဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား၊ စတာေတြဟာ စစ္အစိုးရအေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကြင္းဆက္မ်ားဟာ ထည့္သြင္း ေလ့လာရမယ့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။
အေမရိကန္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးစီးပြား
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဆိုရရင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လံုၿခံဳၽမႈ၊ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုၾကြယ္ဝမႈ၊ ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းတဲ့ စီးပြားေရး၊ သာယာတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္၊ ျမင့္မားတဲ့ ဘဝ အရည္အေသြး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုနဲ႔ အတူအကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စတဲ့အခ်က္မ်ားဟာ အေမရိကန္ ျပည္သူေတြ အတြက္ အေရးပါတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားေတြ၊ တနည္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး အက်ိဳးစီးပြား National Interest ေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပေရးရာမူဝါဒေတြ ခ်မွတ္မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ အခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရွဳျမင္ခ်က္
အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ကို တင္ျပတဲ့ မူဝါေဒေရးရာ စာေစာင္ စာတမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာျပည္ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံတဲ့ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္အျဖစ္ ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအဆင့္အေနနဲ႔ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ယိုယြင္းကာ ႏိုင္ငံသားမ်ားဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရတယ္၊ ၁၉၈၈ မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား စတင္ ဦးေဆာင္ ခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အင္အားသံုး ၿဖိဳခြဲခဲ့ၾကတယ္၊ ဒီေနာက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ NLD ပါတီဟာ အဓိက အတိုက္အခံ အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာ ေပၚထြန္းလာတယ္၊ ၁၉၉ဝ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ ေပမယ့္ စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ခံအမတ္မ်ား၊ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ျခင္းမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့တယ္၊ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္မွာ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈက အစျပဳလုိ႔ အေထြေထြ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းလာမႈအေပၚ ၿငိမ္းျခမ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို အင္အားသံုး ၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တယ္၊ စတဲ့ ရွဳျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ား၊ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ျပႆနာမ်ား၊ HIV/AIDS အစရိွတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ားကိုေတာ့ ေဒသအဆင့္ကို ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ရွဳျမင္သံုးသပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာမူဝါဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အေမရိကန္အစိုးရက သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒပါ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ အသီးသီးကို ခ်မွတ္ရာမွာ အထက္ပါ ရွဳျမင္သံုးသပ္မႈမ်ားကို အေျခခံကာ ခ်မွတ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေယဘုယ် ရည္မွန္းခ်က္ (Overall Policy Goal) အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်တဲ့ ဖဲြ႔စည္းမႈ ပံုသ႑ာန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းလာဖုိ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ ေလးစား တန္ဖိုးထားလာေစဖုိ႔၊ UNHCRရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔အတူ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေနရပ္ ကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ား ျပန္လည္ အေျခခ်ႏိုင္ေစဖုိ႔၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစဖုိ႔၊ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေစဖုိ႔၊ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၾကတဲ့ အေမရိကန္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရွာေဖြေရးမွာ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ ႏိုင္ေစဖုိ႔၊ HIV/AIDS အပါအဝင္ ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖုိ႔၊ လူကုန္ကူးမႈေတြ ပေပ်ာက္ေစဖုိ႔၊ လုပ္အားေပး ေစခိုင္းမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေစဖုိ႔၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစဖုိ႔ စတဲ့အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္မူဝါဒရဲ႕ ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (Specific Objectives) ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးတုိ႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး ခြ်င္းခ်က္မရိွ ခ်က္ျခင္း ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္ၾကတဲ့ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ကုလ သမဂၢအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ လူမႈဂရုဏာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္ဖုိ႔၊ ကုလသမဂၢရဲ႕ တာဝန္ရိွသူမ်ား လာေရာက္ျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္းမ်ားကုိ လက္ခံဖုိ႔၊ တာဝန္ယူေစဖုိ႔ စတဲ့ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
Sanctions ဆိုတာ Policy Instrument တစ္ခု
မူဝါဒတစ္ခု ေရးဆြဲသတ္မွတ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ အဲဒီမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းေတြ (Policy Instruments) ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ ၾကပါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ Policy instrument (၅)မ်ဳိး ရိွပါတယ္။ ေဆြးေႏြး၊ ဆဲြေဆာင္၊ စည္းရံုးတဲ့ “Advocacy” ဆိုတဲ့ နည္းလမ္း၊ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပရိွ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျမင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ “Network” ဆိုတဲ့ နည္းလမ္း၊ အခြန္အတုတ္မ်ား ေလ်ာ့ေပါ့/ တိုးျမင့္ ေကာက္ခံျခင္း၊ လုိအပ္တဲ့ က႑ေတြမွာ လိုအပ္သလို ေငြေၾကး သံုးစြဲျခင္း၊ ပံ့ပိုးေပးျခင္း စတဲ့ “Money” ဆိုတဲ့ နည္းလမ္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားက လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား အသစ္ တီတြင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေစတဲ့ “အစိုးရက တိုက္ရိုက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္းလမ္း”၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ အသစ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ လိုက္နာေစျခင္း ဆိုတဲ့ “ဥပေဒနည္းလမ္း”၊ အစရိွတဲ့ နည္းလမ္း (၅)သြယ္နဲ႔ အစိုးရမ်ားက သူတုိ႔ရဲ႕ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယခု ေဆာင္းပါးရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈ ဆိုတာဟာ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာမူဝါဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ ေပါက္ေျမာက္ေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ Policy instrument အမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္က “ဥပေဒ” အသံုးျပဳ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ Sanction လက္နက္ …
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ Sanctions ဆိုတဲ့ Policy Instrument ဟာ အေမရိကန္ အတြက္ အသစ္အဆန္းတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒုတိယကမာၻစစ္ ကာလအတြင္းမွာ ဝန္ရုိးတန္းႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ၊ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆ဝ၊ ၁၉၇ဝခုႏွစ္ မ်ားမွာ အေမရိကန္တစ္ဦးတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ သုိ႔မဟုတ္ သူ႔ မဟာမိတ္မ်ားနဲ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ဆိုဗီယက္ယူနီယံနဲ႔ ဝါေဆာ စစ္အုပ္စု အဖဲြ႔ဝင္ေတြ၊ တရုတ္နဲ႔ က်ဴးဘား ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားဟာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ကမာၻႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာ အေမရိကန္က သူ႔မဟာမိတ္မ်ားအေပၚ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာ၊ သူ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးက႑နဲ႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ ဓနအင္အားေတြေၾကာင့္ လုိ႔ ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သမၼတရီဂင္ လက္ထက္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕ Sanction လက္နက္ ထိေရာက္မႈမရိွ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အျဖစ္အပ်က္က ပိုလန္ႏိုင္ငံမွာပါ။ ကြန္ျမဴနစ္ပိုလန္အစိုးရက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာၿပီး Solidarity Trade Union ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ႏိွပ္ကြပ္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္က Sanction လက္နက္ သံုးပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ အေနာက္ဥေရာပ မဟာမိတ္မ်ားက အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ ခဲ့ၾကလုိ႔ အဆံုးမေတာ့ အဲဒီ Sanction ကို သမၼတရီဂင္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းလိုက္ရပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို ၾကည့္ၿပီး ပညာရွင္ အမ်ားအျပားက အေမရိကန္ အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ Unilateral Sanction လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြ ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီ၊ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ကမာၻအႏွံ႔ ျဖန္႔က်က္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းဟာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ဥပေဒ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ ျပင္ပကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရာက္ေနခဲ့ၿပီ၊ အေမရိကန္က သူ႔ရဲ႕မဟာမိိတ္မ်ားအေပၚ စီးပြားေရးအရ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာလည္း က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီလုိ႔ သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအျပင္ ဥပေဒနယ္ပယ္ အတြင္းမွာလည္း ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပအစိုးရမ်ား နဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား အေနနဲ႔ “အေမရိကန္ ျပည္တြင္းမွာ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္ပမွာ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ လုိက္နာသင့္ပါသလဲ” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။
အဲဒီႏွစ္မ်ားကစၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးရာမူဝါဒမ်ားကို Sanction Instrument သံုးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ က်ဆင္းသြားလိုက္တာ စစ္ေအးကာလ အလြန္မွာေတာ့ ဒီ Sanction လက္နက္ကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ျပန္လည္ အသံုးျပဳမႈကို ျမင္ေတြ႔လာရပါတယ္။ အသစ္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံစံု ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူႏိုင္တဲ့ အခ်က္မ်ား ပိုမို ထဲ့သြင္းလာသလို ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခား အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကိုပါ စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း လာျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္တစ္ဦးတည္းက ေဆာင္ရြက္တဲ့ Unilateral Sanctions မ်ားရဲ႕ အာဏာစက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ Sanctions မ်ားကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာျပည္ အပါအဝင္ က်ဴးဘား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ ဆူဒန္၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ လစ္ဗ်ား၊ ေဘာ္လကန္အေနာက္ပိုင္းက အခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ စိန္နဲ႔ ယူေရနီယမ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၊ လူအမ်ား အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေသေၾက ဒဏ္ရာရေစမယ့္ လက္နက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္ေနသူမ်ားအေပၚ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ Burmese Sanctions Programme
၁၉၈ဝ-၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားက အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈစနစ္ေတြ ခ်မွတ္ က်င့္သံုးေနတဲ့ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ အစိုးရကို ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက ဒီ Sanction Instrument ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးျပဳျဖစ္ေစဖုိ႕ တြန္းအားေပးခဲ့တဲ့ ေနာက္ခံအခ်က္တစ္ခုလုိ႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးမထား၊ မေလးစားမႈေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏွစ္ရွည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားတာေတြဟာ ေတာင္အာဖရိက လူျဖဴအစိုးရက လူမည္းမ်ားအေပၚ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား၊ မင္ဒဲလားလို လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေပၚ ဆက္ဆံပံုမ်ားနဲ႔ ထပ္တူညီလွပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ေတာင္အာဖရိက အစိုးရ အေပၚ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး က႑မ်ားက စလုိ႔ အားကစားနယ္ပယ္ အဆံုး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ ဒဏ္ခတ္မႈအသီးသီးက ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ကတည္းက ႏိုင္ငံ့ေပၚလစီ အျဖစ္ တရားဝင္ရိွေနခဲ့တဲ့ အသားအေရာင္ ခြဲျခားတဲ့စနစ္ကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားက ပထမဆံုး လူမည္းသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေစျခင္းနဲ႔အတူ အဆံုးသတ္ေစခဲ့ပါတယ္။
ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔အတူ Sanction Instrument ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔လာရတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက စစ္အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက အေရးယူ၊ အျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မ်ားကို ေဆာ္ၾသခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈေတြက ျမန္မာျပည္မွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံထားၾကတဲ့ Pepsi, Texaco နဲ႔ Unocal လို ကုမ႑ီႀကီးမ်ား အပါအဝင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄ဝ ခန္႔ ျမန္မာျပည္က စြန္႔ခြာသြားဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ဆီနိတ္တာ Mitch McConnell တင္ျပခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရအေပၚ ဘက္စံု ေထာင့္စံုက ဒဏ္ခတ္ အေရးယူေရး အဆိုျပဳစာတမ္းက U.S Sanction to Burma လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုမို ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ေဆာ္ၾသလိုက္သလို ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူဖုိ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားျဖည့္ ေပးလိုက္တာက ၁၉၉၆-၉၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ပါတီဝင္မ်ား အေပၚ စစ္အစိုးရရဲ႕ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားအား စစ္အစိုးရအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ေဆာ္ၾသလိုက္ျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ေမလမွာ အေမရိကန္သမၼတက Foreign Operations, Export Financing and Related Programs Appropriations Act နဲ႔ International Emergency Economic Powers Act ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး Executive Order (E.O) 13047 ကို လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာက စလုိ႔ ယေန႔ ျမင္ေတြ႔ ၾကားသိေနရတဲ့ Burmese Sanctions Programme အစျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာေတာ့ Burmese Freedom and Democracy Act ကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ယင္း ဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အရ သမၼတက E.O 13310 ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွာ E.O 13448 နဲ႔ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွာ E.O 13464 တုိ႔ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) Act ကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ျပန္ပါ တယ္။ အထက္ပါ အက္ဥပေဒမ်ားနဲ႔ သမၼတရဲ႕ Executive Orders မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေရးဌာနႀကီးက Burmese Sanctions Regulations (BSR) ေရးဆြဲျပဳစုၿပီး သူ႔ရဲ႕ဌာနတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Office of Foreign Assets Control (OFAC) က Burmese Sanctions Programme ကို စီမံခန္႔ခြဲပါတယ္။
အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ စစ္အစိုးရအေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားကို ၾကည့္ရင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အပါ အဝင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံျခားသား၊ ႏုိင္ငံျခား အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ စစ္အစိုးရပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ စစ္အစုိးရကို အေထာက္ပံ့ ေပးေနတဲ့ ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သူတုိ႕ရဲ႕ မိသားစုမ်ားကို နာမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းျခင္း၊ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စတ့ဲ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ - - သူလက္ရိွႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့
ျပႆနာေတြကို
Sanctions ေၾကာင့္လုိ႔
အျပစ္တင္ပါတယ္ - - “

စစ္အစိုးရအေပၚ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔ေရးယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား
အေမရိကန္ရဲ႕ U.S sanctions on Burma အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားက ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအခ်ိန္ကာလကတည္းက ရိွခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတရဲ႕ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ အမိန္႔မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အစဥ္တစိုက္ ေဝဖန္သူမ်ား ရိွခဲ့ပါတယ္။ ေဝဖန္ ရာမွာ ထင္ရွားသူမ်ားကေတာ့ ပါေမာကၡ Robert Taylor, John Badgley, David Steinberg နဲ႔ Helen James တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အထက္ပါ ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာသူမ်ားရဲ႕ ေဝဖန္မႈ အစုစုတုိ႔ကို အစိတ္ အပိုင္း(၃)ခု အျဖစ္ ခြဲျခား သံုးသပ္ တင္ျပပါ့မယ္။
ပထမပိုင္းအေနနဲ႔ “Sanction လက္နက္ဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ Policy Instrument မဟုတ္ေၾကာင္း” ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ၊ လူမည္းမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္အာဖရိကအစိုးရအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္ကအေျခအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေျခအေန ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားကို ရွင္းျပၿပီး ေတာင္အာဖရိက လူျဖဴအစိုးရအေပၚ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရခဲ့သလို ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၚ ေအာင္ျမင္မႈရမယ္ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစခ်ီလုိ႔ ဥပမာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးၿပီး ေဝဖန္ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ အဓိက အခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ -
 အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ အစိုးရအဖဲြ႔ေတြ၊ ကမာၻအဆင့္နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကိုၾကည့္ရင္ ေတာင္အာဖရိက အေရးမွာတုန္းက တညီတညြတ္တည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ယခု ျမန္မာ့အေရးမွာေတာ့ မတူညီၾကတဲ့ အမ်ဳိးသားေရး အက်ိဳး စီးပြားမ်ားကို အေျခခံၿပီး မတူညီတဲ့ ရွဳျမင္သံုးသပ္ပံုနဲ႔ မူဝါဒမ်ား၊ ကြဲျပားတဲ့ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဟာ မတူညီႏိုင္၊ တထပ္တည္း မက်ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန၊
 နဝတ/နအဖလက္ထက္ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္ကုန္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ အခန္းက႑ရဲ႕ ပါဝင္မႈတန္ဖိုး အေတာ္နည္းေနတဲ့ အခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာ့ျပည္ပ ပုိ႔ကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးမယ့္ နည္းလမ္းဟာ စစ္အစိုးရကို ထိေရာက္စြာ ဖိအားေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန၊
 နဝတ/နအဖလက္ထက္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈက႑ကို ၾကည့္ရင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အစုစုတုိ႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံ ထားရိွမႈ ပမာဏဟာ အနည္းစုသာ ျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို တားဆီးမယ့္ အစီအစဥ္ဟာ မထိေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ ေနရာကို တရုတ္နဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားက ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားေတြနဲ႔ စစ္အစိုးရက အသာေလး ျဖည့္စြက္သြားႏိုင္ပံု၊
 အဆံုးစြန္အားျဖင့္ တခ်ိန္က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာသာ ရရိွႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယေန႔ ကာလမွာ ကမာၻစံခ်ိန္မီွ ျဖစ္ေနတဲ့ စကၤာပူလုိ႔ ႏိုင္ငံကေန စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ သူ႔မိသားစုမ်ား ရယူ ခံစားႏိုင္တာမုိ႔ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ျမန္မာ စစ္အစိုးရက အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ား စတဲ့အခ်က္ေတြကို ညြန္ျပ ေထာက္ျပ ေဝဖန္သမႈ ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
Sanction လက္နက္ဟာ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကရာမွာ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်က္မ်ားလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ တဖက္က စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူျခင္းဟာ မထိေရာက္ႏိုင္ဘူး သံုးသပ္ၾကေပမယ့္ အျခား တဖက္မွာ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူျခင္းေၾကာင့္ စစ္အစိုးရမွာ အခက္ေတြ႔ၿပီး တလြဲရလဒ္ေတြ ျဖစ္လာရတယ္ လုိ႔ ေျပာၾကျပန္ပါတယ္။ ဥပမာ ပါေမာကၡ Robert Taylor ရဲ႕ Myanmar’s Political Future: Is Waiting for the Perfect the Enemy of Doing the Possible? ေဆာင္းပါးမွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔ရတဲ့ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူထုအေပၚ အတင္းအၾကပ္ လုပ္အားေပး ေစခိုင္းမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အလွဴေငြ ေကာက္ခံမႈေတြ၊ ေဆာင္ရြက္လာရတာ ျဖစ္ တယ္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။ David Steinberg ရဲ႕ တင္ျပခ်က္တစ္ခုမွာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ပုိ႔ကုန္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအခ်ဳိ႕ ပိတ္လိုက္ရျခင္းနဲ႔အတူ အဆိုပါစက္ရံုမ်ားက အလုပ္သမ မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရျခင္းကို အေျခခံၿပီး Sanctions မ်ားနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမႈ စတာေတြကို ေထာက္ျပထားတာ ရိွပါတယ္။
ဒုတိယအပိုင္းအေနနဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ Sanction လက္နက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ျပန္လည္ထိခိုက္ နစ္နာေစခဲ့တဲ့ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေဝဖန္ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ အဓိက အခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ -
 အေမရိကန္ရဲ႕ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ အစီအစဥ္မ်ားဟာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို တရုတ္အစိုးရနဲ႔ ပိုမို နီးစပ္ေစခဲ့ၿပီး တရုတ္ျပည္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရး အဆမတန္ ဖြ႕ံၿဖိဳး လာျခင္းနဲ႔အတူ အေမရိကန္ၿပီးရင္ ကမာၻေပၚမွာ ဒုတိယေျမာက္ ေလာင္စာစြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာတဲ့ တရုတ္ျပည္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထဝီ အေနအထားနဲ႔ ေလာင္စာေတြ႔ရိွမႈမ်ား အေပၚ အျမတ္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တရုတ္ျပည္ကို သယ္ေဆာင္ရာမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြရိွေနတဲ့ မလကၠာေရလက္ၾကားက မသယ္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာျပည္ကေန ပိုက္လိုင္းနဲ႔ သယ္ယူဖုိ႔ အစီအစဥ္၊ ကိုကိုးကၽြန္းမွာ ေရတပ္စခန္းခ်ဖုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့ အစီအစဥ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ အသစ္ေတြ႔ လာတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တရုတ္ျပည္အတြက္ အသံုးျပဳဖုိ႔ အစီအစဥ္ စတာေတြကို ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။
 ျမန္မာသည္ အိႏၵိယအတြက္ လံုၿခံဳေရးရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မရိွတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ အိႏၵိယအစိုးရ အဆက္ဆက္က ယူဆသတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကရာက ယေန႔ တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနသစ္မ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသစ္၊ ဗီယက္နမ္အစိုးရရဲ႕ လက္ရိွ စစ္တပ္အင္အား ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားသာ ၿပီးစီးခဲ့ပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က အင္အားအမ်ားဆံုး ျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေန စသည့္အခ်က္မ်ားဟာ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ထိပါးလာေစမယ့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အဲဒီလို ျဖစ္လာေစဖုိ႔မွာ အေမရိကန္က လက္ရိွက်င့္သံုးေနတဲ့ Sanction မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါတယ္။
ဒီေကာက္ခ်က္ခ်မႈမွာ အေရးပါတဲ့ အေျခခံ ယူဆခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္နဲ႔ ပိုပို ပူးေပါင္းလိုတဲ့ ဆႏၵရိွတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ အေမရိကန္ရဲ႕ Sanction မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ေဝးခဲ့ရၿပီး တရုတ္ျပည္နဲ႔ နီးစပ္ေစခဲ့တယ္။ ဒါအျပင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဆက္လက္ ႀကီးထြားေနေသးတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမွာ အေမရိကန္က ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ရတဲ့ အေျခအေန၊ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ HIV/AIDS လို ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းက အေမရိကန္ အပါအဝင္ က်န္တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန ျပန္ျဖစ္လာေစခဲ့ပံု၊ အေမရိကန္ရဲ႕ National Interests ထိခိုက္ခဲ့ရတဲ့ အျခားအခ်က္မ်ားအျဖစ္္ ေထာက္ျပထားၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ U.S Sanctions to Burma ဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ National Interests ထိခိုက္ခဲ့ရတယ္၊ အေမရိကန္အတြက္ Counter productive ျဖစ္တယ္၊ တနည္းအားျဖင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္ေပါ့။
တတိယအပိုင္းအေနနဲ႔ လက္ရိွ အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ၾကတဲ့ အခ်က္မ်ားကို စုစည္း တင္ျပပါမယ္။ အဓိက အခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ -
 ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး အေနအထားသည္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အာရွ အင္အား ခ်ိန္ခြင္ရွာရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ဆံုခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္၊ အေမရိကန္ရဲ႕ လက္ရိွ ျမန္မာျပည္ ဆိုင္ရာမူဝါဒနဲ႔ မူဝါဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္၊
 လက္ရိွမူဝါဒသည္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးမွာ NLD ဦးေဆာင္မႈ က႑ကိုသာ ဦးတည္ၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေဘးဖယ္ထားတဲ့ အတြက္ စစ္တပ္ အတြင္းက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လိုသူ အျခားအရာရိွမ်ားနဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး၊ အေနာက္ကို လိုလားတဲ့ စစ္တပ္ အရာရိွမ်ားကို ေမြးထုတ္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးႏိုင္မယ့္ အခြင့္လမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္၊
 လက္ရိွမူဝါဒသည္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ေတြ႔ျမင္ရဖုိ႔သာ ဦးစားေပးထားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အားစုမ်ား ႏိုင္ငံ အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္၊ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မရိွေသးဘူး၊ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကေန အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အသြင္ေျပာင္းတဲ့အခါ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းတဲ့ အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားတဲ့ သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ စြဲကိုင္လ်က္ရိွတဲ့ အဖဲြ႔အသီးသီး နဲ႔ ဆက္ဆံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္း တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို မူဝါဒမွာ ထည့္သြင္း စဥ္းစား သင့္တယ္ စသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ေဝဖန္မႈ ျပဳၾကသူေတြထဲမွာ နဝတ/နအဖရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ရပ္တည္ၾကတယ္လုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ ပညာရွင္ ႏွစ္ဦးကေတာ့ David Steinberg နဲ႔ Helen James တုိ႔ႏွစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ David Steinberg ရဲ႕ ‘Burma/ Myanma: A Guide for the Perplexed?’ နဲ႔ Helen James ရဲ႕ ‘Kind Solomon’s Judgement’ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားကို နအဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပံု (၇)ခ်က္က ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေစဖုိ႔မွာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု အျဖစ္ လက္ခံၾကဖုိ႔၊ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အတိုက္အခံ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း၊ ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ ဒီမိုကေရစီကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ားအတြက္ မွားယြင္းတဲ့ တြက္ခ်က္မႈျဖစ္ၿပီး တကယ့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းဟာ စစ္တပ္ထဲမွာသာ ရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပကာ အစိုးရမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျပင္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔ ေဆာ္ၾသထားတာ ဖတ္ရပါတယ္။
ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
မူဝါဒ (policy) နဲ႔ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့နည္းလမ္းမ်ား (policy instrument) မ်ားကို သီးျခားစီ ခြဲျခားသံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္္။ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေပၚ အသံုးျပဳေနတဲ့ Sanction လက္နက္ဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ Policy Instrument မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ ပိုေကာင္းမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္းက်င့္သံုး၊ အိုဘားမားအစိုးရကိုလည္း အခ်က္အလက္နဲ႔ တင္ျပၾကဖုိ႔ တာဝန္က ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရး လိုလားသူမ်ားရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြေတြပ်က္ အင္အားေတြ ျပဳန္းတီးသြားရေလာက္ေအာင္ အႀကီး အက်ယ္ ျငင္းခံုၾကရမယ့္ ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္မိပါတယ္။ လက္ရိွ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ဆိုင္ရာ မူဝါဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသူမ်ားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ တူညီေနတယ္ ဆိုရင္ လက္ရိွ အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ဒီမိုကေရစီအေရး တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ လုိလားသူမ်ားရဲ႕ ေအာင္ပြဲနဲ႔ အတူတူပင္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေမရိကန္ရဲ႕ policy instrument ထက္စာရင္ သူ႔ရဲ႕ မူဝါဒကို ပိုမို အာရံုစိုက္ ေလ့လာဖုိ႔လိုပါလိမ့္မယ္။
Sanction နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့ ေဝဖန္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို စာဖတ္သူမ်ား ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားက တရားမဝင္ အလုပ္သမားျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာ၊ ျပည့္တန္ဆာ ျပႆနာ၊ အတင္းအၾကပ္ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈ၊ စတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပႆနာမ်ားဟာ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ စစ္အစိုးရအေပၚခ်မွတ္ ထားတဲ့ Sanctions မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားရတယ္ဆိုရင္ Sanctionsေတြ မရိွေတာ့ ရင္ ဒါေတြ ပေပ်ာက္သြားမွာလား ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို David Steinberg နဲ႔ Robert Taylor တုိ႔ကို ျပန္ေမးဖုိ႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္တမ္းက ဒီျပႆနာေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ဟာ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဆိုးရြားလွတဲ့ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာ စီးပြားေရးစနစ္၊ မွားယြင္းေနတဲ့ မူဝါဒေတြ၊ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ကို စစ္စရိတ္အျဖစ္ သံုးေနတဲ့ အစိုးရဘတ္ဂ်က္၊ တေန႔တျခား ဆိုးရြားလာတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔အတူ ညံဖ်င္းလွတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စတဲ့ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ Sanctions မ်ား ရုတ္သိမ္းသြားလည္း အထက္က ျပႆနာေတြဟာ ဆက္လက္ တည္ရိွ ေနဦးမယ့္အျပင္ စစ္အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္မွာ ပိုမို ဆိုးရြားလာဖုိ႔သာ ရိွပါတယ္။
“ - - ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ နအဖရဲ႕
ကိစၥ အရပ္ရပ္အတြက္
NLD မွာပဲ တာဝန္ရိွသေယာင္ ဝါဒျဖန္႔ၾကပါတယ္ - - “
အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ Sanction လက္နက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ျပန္လည္ ထိခိုက္ နစ္နာ ေစခဲ့တဲ့အခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကတယ္၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကတယ္ ဆိုတာဟာ သူ႔ႏိုင္ငံသား၊ သူ႔ပညာရွင္ေတြနဲ႔ အေ မရိကန္အစိုးရတုိ႔ သူ႔တုိ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သူတုိ႔အလုပ္ သူတုိ႔ လုပ္ၾကတာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္အေပၚ အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ဳိးေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ ေထာက္ျပၾကတာဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထဲက ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အေလ့အထ တစ္ခုပါ။ ဒီေဝဖန္ခ်က္ကေနရတဲ့ သင္ခန္းစာက က်ေနာ္တုိ႔လည္း ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ ၾကရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္က လူထုႀကီးနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းမတင္ အာဏာ စြဲကိုင္ထားႏိုင္ေရးနဲ႔ မိသားစု အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားေနတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ားကို ပိုမိုဖြင့္ခ်ၾကဖုိ႔၊ အတိုက္အခံ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးက ခ်မွတ္ထားၾကတဲ့ မူဝါဒေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ကာ ပိုမိုထိေရာက္ေစဖုိ႔ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ အႀကံဳျပဳခ်က္ေတြကို ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရး လိုလားသူ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာေနပါၿပီ။
လက္ရိွ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ၾကတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အထက္က တင္ျပခဲ့သလို သူတုိ႔အလုပ္ သူတုိ႔လုပ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိုဘားမား အစိုးရက ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့လုိ႔ ကိုယ္အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ မူဝါဒေတြနဲ႔ မတူ ကြဲျပားလာခဲ့ရင္လည္း သူမွန္တယ္၊ ကုိယ္မွားတယ္ ျဖစ္စရာ အေၾကာင္း မရိွပါဘူး။ အက်ဳိးစီးပြား Interest ေတြ ကြာျခားရင္ ရွဳျမင္ပံုနဲ႔ ခ်မွတ္တဲ့ မူဝါဒေတြ ကြာျခားလာမွာ သဘာဝ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ရမွာက ကြာျခားမႈေတြ ရိွလာခဲ့ရင္ မိမိအဖဲြ႔ အစည္းမ်ားရဲ႕ မူဝါဒနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈေတြအေပၚ ရိုက္ခတ္လာမယ့္ စိန္ေခၚမႈ အသစ္ေတြ၊ အခြင့္အလမ္း အသစ္ေတြကို အေသးစိတ္ သံုးသပ္ ေဖာ္ထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ကိုယ့္အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္မႈေတြ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ပါတယ္။
Anti-sanction campaign နဲ႔ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္
ယေန႔ျမန္မာျပည္ကို ၾကည့္ရင္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက သူတုိ႔ရဲ႕ သားသမီး၊ ေျမးျမစ္မ်ားကပါ ဥပေဒအေပၚမွာ ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး လူထုကေတာ့ သူတုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒမ်ား ေအာက္မွာ ေနၾကရတဲ့ အျဖစ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ နဝတ/နအဖဟာ Sanction ဥပေဒမ်ားရဲ႕ ေအာက္မွာ ေနထိုင္ေနရတဲ့ အျဖစ္ကို ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ဥပေဒအေပၚမွာ ေနၿပီး လူထုေပၚ စြာခ်င္တိုင္း စြာေနတဲ့ နအဖ စစ္အုပ္စုနဲ႔ သူတုိ႔သားသမီး ေျမးျမစ္မ်ားအတြက္ တကယ္ အထိနာေစတဲ့ ရိုက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ရွဳေထာင့္က ၾကည့္ရင္ အလြန္ ထိေရာက္တဲ့ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သလို နဝတဟာ လူထုက ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ထားတဲ့ အစိုးရ မဟုတ္ဘူး၊ လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ႏိုင္ငံ့အာဏာကို ရယူထားၿပီး လူထုကို ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ အလယ္မွာ ပိုမို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ နအဖ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ Sanctions ေထာက္ခံသူ ေတြအေပၚ ရန္သူလိုသေဘာထားတာ မဆန္းသလို Anti-sanction လုပ္ငန္းမ်ားကို နဝတ/နအဖ စစ္အုပ္စုက အစတည္းကေန ယေန႔အထိ အစဥ္တစိုက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔အခ်ိန္အခါကေတာ့ နအဖက ျပဳလုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ NLD က ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါလာမယ္ဆိုရင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအတြက္ အတိုက္အခံျပဳမႈေတြ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွာ အသံတိတ္သြားေစမယ္၊ ၁၉၉ဝ ရလဒ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း နိဌိတံသြားၾကမယ္ ဆိုတာ နအဖ စစ္အစိုးရက ျမင္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NLD ကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါေစခ်င္သလို တခ်ိန္တည္းမွာ ၁၉၉ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲတုန္းက ရိွခဲ့တဲ့ NLD ရဲ႕အင္အားနဲ႔ အေျခအေနမ်ဳိး မရိွႏိုင္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔လည္း လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ နအဖရဲ႕ ဗ်ဴဟာအသီးသီးမွာ Sanction ကိုအေၾကာင္းျပဳတဲ့ တခ်က္ခုတ္ သံုးခ်က္ျပတ္ Anti-sanction campaign ကလည္း ဗ်ဴဟာတစ္ခုလို ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ သူလက္ရိွႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို Sanctions ေၾကာင့္လုိ႔ အျပစ္တင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဆိုးရြားလွတဲ့ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ မိသားစု အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးတည္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္၊ မွားယြင္းေနတဲ့ မူဝါဒေတြ၊ တိုင္းျပည္ ဝင္ေငြရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ကို စစ္စရိတ္အျဖစ္ သံုးေနတာေတြ၊ တေန႔တျခား ဆိုးရြားလာတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ျပႆနာေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ လုပ္အားေပး ေစခိုင္းမႈ ျပႆနာ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာ၊ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရတဲ့ ဒုကၡသည္မ်ား အေရး၊ မထိေရာက္တဲ့ ေရာဂါႏိွမ္နင္းေရး တုိ႔ဟာ Sanctions ေတြေၾကာင့္လုိ႔ အေၾကာင္းျပကာ ေခါင္းေရွာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။ David Steinberg, Robert Taylor တုိ႔ရဲ႕စာတမ္း၊ စာေစာင္မ်ားက နအဖအတြက္ Sanctions နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံေကာင္းဟစ္ရာမွာ အသံုးျပဳလုိ႕ေကာင္းတဲ့ လက္နက္မ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ့အာဏာသံုးရပ္စလံုး သူ႔လက္ထဲမွာ ရိွတယ္၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခြင့္လည္း သူ႔မွာပဲ ရိွတယ္ဆိုတဲ့ ၁/၉ဝ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ နအဖက သူ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတဲ့၊ သူေျဖရွင္းရမယ့္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပႆနာေတြဟာ NLD ရဲ႕ Sanction အေပၚ ေထာက္ခံေနမႈေၾကာင့္ ဆိုၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ နအဖရဲ႕ ကိစၥအရပ္ရပ္အတြက္ NLD မွာပဲ တာဝန္ရိွသေယာင္ ဝါဒျဖန္႔ၾကပါတယ္။ တခ်ိန္က NLD ပါတီဝင္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူမ်ားကို ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚ တင္ေပးၿပီး NLD ကို ျပန္တိုက္ခိုက္ဖုိ႔ အားေပး ပါေတာ့တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ NLD အင္အားခ်ိနဲ႔ေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ Sanction ကို ေထာက္ခံတဲ့ အခ်က္ကို ပစ္မွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ထားကာ လူထုနဲ႔ NLD နဲ႔ ခြဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း NLD ပံုရိပ္ရိွခဲ့ဖူးသူ သင္းကြဲ NLD မ်ားကို ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ဖုိ႔ အတြက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကူညီေပးပါေတာ့တယ္။
တတိယအခ်က္ကေတာ့ Sanctions ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး David Steinberg, Robert Taylor, နဲ႔ Helen James တုိ႔ရဲ႕ အယူအဆေနာက္ လုိက္ၾကသူမ်ားကို ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုမွာ ေနရာတစ္ခု ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အယူအဆက နအဖနဲ႔ လက္တြဲၾကဖုိ႔ ဆိုလိုရင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီ လမ္းေၾကာင္း လုိက္သူမ်ားအတြက္ တဖက္က ၾကည့္ရင္ စစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ မီဒီယာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ သူတုိ႔ လမ္းေၾကာင္းကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တင္ျပ စည္းရံုးခြင့္ ရၾကေပမယ့္ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္ ရက္စက္မႈမ်ားကို ရံြရွာ စက္ဆုတ္ၾကတဲ့ လူထုအမ်ားစုက ဒီလမ္းေၾကာင္း လိုက္သူမ်ားကို အခြင့္အေရးသမား၊ ဖိႏွိပ္သူနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္စားသူမ်ားလုိ႔ အမည္တပ္ၾကမွာေၾကာင့္ လူထု ေထာက္ခံမႈ မ်ားမ်ား ရႏိုင္စြမ္း မရိွၾကပါဘူး။ ဒီအေျခအေနက နအဖ အႀကိဳက္ဆံုး၊ အလိုလားဆံုး ျဖစ္ၿပီး စုစည္း ညီညြတ္တဲ့၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခိုင္းတဲ့အတိုင္းလုပ္မယ့္ တမတ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္အုပ္စုနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ရိွရင္ အယူအဆ သံုးခု ထြက္မယ့္ သံုးမတ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္အုပ္စု အေနအထားကို ဖန္တီးဖုိ႔ အေကာင္းဆံုး အခင္းအက်င္း ျဖစ္ပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ Anti-Sanction Campaign အေၾကာင္းျပဳကာ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD က ဦးေဆာင္ၿပီး အတိုက္အခံမ်ား တညီတညြတ္တည္း အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး ၂ဝ၁ဝ မွာ မျဖစ္ေစရေအာင္၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အင္အားမ်ားကို စုစည္းၿပီး ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚမလာေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ နအဖရဲ႕ ေျခလွမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆံုးသတ္ရရင္ ..
အထက္က တင္ျပခဲ့တာေတြကို ျပန္လည္ စုစည္းရရင္ အေမရိကန္က စစ္အစိုးရအေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း၊ အဲဒီ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြဟာ မထိေရာက္ဘူး၊ ျပန္သံုးသပ္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္အစိုးရကို ေျပာေနၾကတဲ့အခ်က္ေတြ၊ ဒီအေျခအေနအေပၚ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ အသံုးခ်ၿပီး နအဖက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ Anti-sanctions campaigm မ်ားရဲ႕ တစ္ခ်က္ခုတ္ သံုးခ်က္ျပတ္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ေတြကို က႑အသီးသီးခြဲလုိ႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရင္ Anti-sanctions campaigm မ်ားဟာ ဘာလဲ၊ ဘယ္ကို ဦးတည္ေနသလဲဆိုတာ စာဖတ္သူမ်ား အထင္အရွား ျမင္ေတြ႔ၿပီးၿပီလုိ႔ ထင္မိပါတယ္။
ဒီေတာ့ နအဖရဲ႕ Psywar လိႈင္းလံုးေတြထဲမွာ အေမ်ာမခံပဲ နအဖဟာ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေရးရဲ႕ ဘံုရန္သူဆိုတဲ့ သေဘာထား ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားၾကဖုိ႔၊ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ကြဲျပားတဲ့ရႈျမင္ပံုေတြကို လက္ခံရင္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရး လိုလားသူမ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔၊ အနာဂတ္ကာလ မွာ ေပၚလာႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ မြမ္းမံၾကဖုိ႔၊ အထူးသျဖင့္ အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ ရပ္တည္မႈဟာ ျပည္ပအစိုးရမ်ားရဲ႕ အေထာက္အပံ့အေပၚ အမီွျပဳေနရတယ္ ဆိုရင္ မိမိရဲ႕ မူဝါဒေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာ စြဲကိုင္ထားႏိုင္ဖုိ႔ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးႏိုင္စြမ္းတဲ့ အင္အား အစစ္အမွန္ကို ရွာေဖြၿပီး ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြား ၾကဖုိ႔ လိုပါတယ္။ တစ္ခြန္းတည္းသာ ေျပာပါဆိုရင္ “က်ေနာ္တုိ႔တစ္ေတြ Proactive ျဖစ္ၾကရေအာင္”။ ။
၂ဝဝ၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၃)ရက္