Friday, January 9, 2009

090121009news

ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။
အက်ယ္ၾကည့္ရန္အစြန္ဆံုးမွေလးေထာင့္ကြက္ကိုနွိပ္ပါ။ ။ျပီးရင္အေပါင္းကိုနိွပ္ပါ။ ။Friday 09012009


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ႏွပါတီ ၿပိဳင္ခြင့္ရမလဲ


သတင္းေထာက္ ဟန္တင္ေအာင္/ ၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ မထြက္ေသးသည့္အတြက္ ပါတီအေရအတြက္ မည္မွ်ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိမည္ကုိ အတိအက် မသိရေသးေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ပါတီတခု ႏွစ္ခု ထြက္လာႏုိင္ သည့္အျပင္ အန္အယ္လ္ဒီလည္း ပါႏုိင္သည္ဆု္ိၿပီး ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တခုႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တစညပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က မၾကာခင္ရက္ပုိင္းအတြင္း ေျပာခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးသည္ဟု လူသိမ်ားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တစညပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ယင္းသို႔ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး (၃) ခုသာ
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စမတ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး (၃) ခုသာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စမတ္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး (၃) ခုမွာ မည္သည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္၊ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိမရွိ ဆုိသည္ကုိမူ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး သုံးေလးခုသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာကဲ့သို႔ ပါတီ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ဟု အေစာပုိင္းတြင္ တစညပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက အာအက္ဖ္ေအသို႔ ေျပာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ တစညပါတီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္လည္း ႀက့ံဖြံ႕ကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသြင္ေျပာင္း မည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ေျပာခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစညပါတီႏွင့္ ႀကံ့ဖြ႔ံတို႔ ေသခ်ာေပါက္ ပါ၀င္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆစရာရွိသည္။

ထုိေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ တစညပါတီ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးႏွင့္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စမတ္တု႔ုိကုိ အသုံးခ်ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ရမည့္ ပါတီအေရ အတြက္အေပၚ အတုိက္အခံဘက္က မည္သုိ႔ တုံ႔ျပန္မည္၊ ျပည္သူေတြ မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္မည္ကုိ သိေအာင္ ေသြးတုိးစမ္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက နားလည္ေနၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ရမည့္ ပါတီအေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အန္အယ္လ္ဒီအပါအ၀င္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ် မေက်နပ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆုိလွ်င္ပင္ အန္အယ္လ္ဒီ၊ တစည၊ ႀကံ့ဖြံ႕အျပင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေခါက္ေရြးထားသည့္ တသီးပုဂၢလ အမတ္တခ်ိဳ႕ ပါႏုိင္သည္ဟု ယူဆစရာရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မွာ တစညႏွင့့္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီတို႔သည္ မည္သည့္ပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မလဲဆုိသည့္အခ်က္ကုိ စစ္အစိုးရက ျမႇဳပ္ကြက္လုပ္ထားသည္။

ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ားက ပါတီေထာင္ရန္ စုိင္းျပင္းေနျခင္းမွာ လည္း စစ္အစိုးရ၏ ၾသဇာမကင္းဟု တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ယူဆသည္။ ညီလာခံတက္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပါတီမ်ားဖြဲ႕ျဖစ္လွ်င္ ထုိပါတီမ်ားသည္ တစည သို႔မဟုတ္ ႀကံ့ဖြံပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ႏုိင္စရာရွိသည္ဟု ရန္ကုန္စာနယ္ဇင္းသမားအခ်ိဳ႕က မွန္းထားသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစည အေရးနိမ့္ခဲ့ျခင္းသည္ မဟာမိတ္မဖြဲ႕ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု တစည ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္အခ်ိဳ႕ကုိ ေျပာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစညပါတီက မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ ေသခ်ာေနေသာ္လည္း မည္သည့္ပါတီေတြႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မည္မွာ အတိအက် မသိရေသးေပ။ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကံ့ဖြံကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းရန္ တရား၀င္ မေၾကညာေသးေသာ္လည္း တစညပါတီကိုမူ ျပည္တြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးခြင့္ေပးထားသည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က စုံစမ္းသိရသည္။ ယခုတေခါက္တြင္ တစညပါတီ ေသခ်ာေပါက္ ႏုိင္ရမည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းရီက မြန္ျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာင္သည့္ပါတီမွန္သမွ် တစည သို႔မဟုတ္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ႏုိင္စရာ ရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီအေရအတြက္ နည္းႏုိင္ေသာ္လည္း တစည သို႔မဟုတ္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမ်ားမွာ ႀကီးမားသည့္ မဟာမိတ္အုပ္စုမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု တြက္ၾကသည္။


ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္


ဘုန္းေက်ာ္ (လက္ဖက္ေျမ) / ၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉

(၁)
၂ဝဝ၉ ႏွစ္ဦးပိုင္းေလာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ေတြကို နအဖ စစ္အုပ္စု ျပ႒ာန္းေတာ့မယ္။ အတိအက် မဟုတ္တာေတာင္မွ တဆင့္စကား တဆင့္နားၾကားရတဲ့ ေကာလာဟလသတင္းကေန သူတို႔မထင္မွတ္ဘဲ တကယ္လုပ္တတ္ ၾကတဲ့ အာဏာရွင္ေတြမို႔ တကယ္မဟုတ္ႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ျငင္းဆန္ရခက္ေနျပန္ေရာ မဟုတ္လား။ တကယ္လို႔မ်ား ဥပေဒ ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ေတာ့ မၾကာခင္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင့္ေတြ၊ ပါတီစည္း႐ံုးေရးေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ေတြ ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ ဥပေဒပါ အကန္႔အသတ္အတိုင္း စည္း႐ံုးေရးမူေဘာင္ေပါ့ေလ၊ မႀကိဳက္ရင္ေတာ့ အားလံုးဟာ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိတာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနမလားပဲ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ခြင့္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ေတာ့ တကယ့္ကိုပဲ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ဖဲြ႕စည္းထူေထာင္ခြင့္ ရေတာ့မေယာင္ေပါ့။

အဲဒီလို မ်က္စိလည္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္တတ္သူေတြတခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ အားက်ခ်င္စရာပါ။ နအဖ ႀကိဳးဆဲြရာ လံုးလံုးလိုက္ကတဲ့ ကိုေအးလြင္တို႔ ေက်ာင္းသားပါတီအဖဲြ႕ကေတာ့ ခုကတည္းကိုက စည္း႐ံုးေရးေတြ စတင္ေနၿပီမဟုတ္လား။ တခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ကလည္း မေျပးေသာ္ကန္ရာရွိ ဆိုတဲ့အတိုင္း သူမ်ား မိုးခါးေရေသာက္ရင္ ကိုယ္လည္းေသာက္ရမယ္ မူးမူး ႐ူး႐ူးေပါ့။ ေျခကၽြံသြားမိလို႔ နစ္ေနတဲ့ႏြံထဲကေန ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြကေတာ့ သိသိႀကီးနဲ႔ အမွားထပ္က်ဴးလြန္ၾကမယ့္ပံုပါ။

ပိုၿပီး မ်က္စိလည္သူ၊ မ်က္စိလည္ဟန္ေဆာင္သူေတြကေတာ့ ပါတီဖဲြ႕စည္းခြင့္ဥပေဒေတာင္ မထုတ္ျပန္ေသးဘူး။ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္ခြင့္ရွိမလဲဆိုတာ မသိေသးဘဲနဲ႔ အခြင့္ထူးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ပါတီဖဲြ႕စည္းမယ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူမယ္ အစသျဖင့္ ေလေျပထိုးေနၾကပါၿပီ။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ မ်က္စိ၊ နား၊ ဦးေႏွာက္ သူမ်ားထက္ စိတ္ထင္တိုင္း က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ထားႏိုင္တဲ့ ေနရာေဒသမွာ ရွိေနတာေတာင္ အပင္း၊ အကန္း၊ အအ အျဖစ္ခံၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံကတဆင့္ေတာင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ ညီၫြတ္တဲ့ႏိုင္ငံေရး ပါတီဖဲြ႕ေနပါၿပီ။ တရားဝင္ဖဲြ႕စည္းခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ သံ႐ံုးကေနတဆင့္ ေလွ်ာက္ထား အံုးမယ္တဲ့။

တခ်ဳိ႕ အန္ဂ်ီအို ေယာင္ေယာင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ စားဖားေတြကေတာ့ ဥေရာပသမဂၢႀကီးကို မ်က္စိလည္ေအာင္လုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းကလူေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖဲြ႕စည္းပံုေတြ၊ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေရးေတြအတြက္ ပညာေပးစည္း႐ံုးေရး လုပ္မယ္ဆိုၿပီး အိတ္ေဖာင္းေအာင္ အစျပဳသူ ေတြကလည္း တစထက္တစ ထင္ထင္ရွားရွားထြက္ေပၚလာပါၿပီ။ ဘာမွမတတ္ႏိုင္တာနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ကိုယ့္ျပည္သူအတြက္ ေနာက္ဆံုး မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ မ်က္ကန္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသူလည္း ရွိၾကပါတယ္။


(၂)
က်ေနာ္တို႔မွာ တကယ္ကိုပဲ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူးလား။
နအဖ က်င္းပမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကိုယ့္သတ္ကြင္းကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ တကယ္ဖန္တီးလမ္းျပေပးဖို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတခုခု မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးသြားခဲ့ရင္၊ နအဖစစ္အုပ္စုက တရားဝင္အစိုးရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ဆိုၿပီးေတာ့ ကိုယ့္တပ္ေပါင္းစု၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြ ဘယ္လိုဆက္လက္ ရပ္တည္ၾကမလဲ ဆိုတာကို ေတြးေၾကာက္ၿပီး၊ ၂ဝ၁ဝ အလြန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြၾကားထဲ နစ္မြန္းၿပီး ရပ္တည္ခ်က္ေတြေဝဝါးရင္း ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ဒုကၡအတိက်ေရာက္ေစမယ့္ ရန္သူရဲ႕ဗ်ဴဟာကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ တကယ္မွန္ကန္ သင့္ျမတ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သင့္တာတခုကေတာ့ နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို တဖက္သတ္က်င္းပၿပီး ဘယ္လိုပဲ လူထုအာဏာကို အဓမၼရယူသြားပါေစ၊ က်ေနာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ လူထုကိုယ္စားျပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ (Mandate) ဟာ ဘယ္လိုမွပ်က္ျပယ္မသြားပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ျပည္သူလူထုဘက္က အစဥ္ရပ္တည္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာတည္ေဆာက္ရင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္စုစည္းၾကမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကသာ ဒီေတာ္လွန္ေရးအလုပ္ကို အၿပီးသတ္လုပ္ကိုင္ သယ္ေဆာင္ရမယ့္ တကယ္တာဝန္ရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔မွ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လူထုကုိယ္စား တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းပိတ္ပင္လို႔ မရပါဘူး။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကို ဘယ္လိုနည္းလမ္း ဗ်ဴဟာနဲ႔မွ ပေပ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ပ်က္စီးသြားေအာင္ လုပ္လို႔မရပါဘူး။
အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးတဲ့ ၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ရဲ႕ တရားဝင္မႈကို ပ်က္ျပယ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ ဘယ္လိုမွလုပ္လို႔မရပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြရဲ႕ လူထုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈကို တရားဝင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ဘယ္လိုမွလုပ္လို႔မရပါဘူး။

အဲဒီလို တကယ္တမ္း ပ်က္ျပယ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၊ တရားမဝင္၊ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ တကယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြကေတာ့ တကယ္ကိုပဲ လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးႀကီးထဲမွာ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္တာဝန္ယူ ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖဲြ႕ဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ပါပဲ။ နအဖ စစ္အုပ္စု မဟုတ္ပါဘူး။


(၃)
နအဖ လက္ကိုင္စဲြထားတဲ့ လမ္းျပေျမပံုအဆင့္ဆင့္ အလုပ္မျဖစ္ဘဲ ရပ္တန္႔သြားေအာင္၊
စစ္မွန္တဲ့ လူထုဆႏၵေတာင္းဆိုမႈအတိုင္း ျဖစ္လာေအာင္၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မွာမဟုတ္တဲ့ နအဖ တဖက္သတ္ေရးဆဲြၿပီး လူထုဆႏၵကို ဓားျပတိုက္အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ပ်က္ျပယ္အားေလွ်ာ့သြားေအာင္၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵကိုမ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး တဖက္သတ္က်င္းပခ်င္တဲ့ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပႏိုင္ဘဲ နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကိုလႊဲေျပာင္းၿပီး အားလံုးပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္တဲ့ အခင္းအက်င္းမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔မွာ ရပ္တည္ခ်က္ ေရခံေျမခံေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္း အက်င္းျဖစ္လာေအာင္လုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုၿပီး တရားဝင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ မွန္ကန္သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္၊
တက္ႂကြတဲ့ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္၊ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အဖဲြ႕ဝင္၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြကို မတရားဖမ္းဆီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ လတ္တေလာလုပ္ရပ္၊ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္း ဆိုးရြားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္တိုက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းကိစၥကို တာဝန္ယူမႈကင္းမဲ့စြာ၊ အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့စြာ ကိုင္တြယ္ေနတဲ့ နအဖစစ္အုပ္စုကို မိဘျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႀကီးေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေနတာေတြ…။

လက္ရွိျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာ တက္တက္ႂကြႂကြလႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားနဲ႔ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ဝိုင္းရံေထာက္ပံ့မႈေတြ…။

တကယ္မိုးထဲေရထဲ အက်ဥ္းအက်ပ္ၾကားမွာရွိတဲ့ အခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ နအဖ စစ္အုပ္စု လမ္းျပေျမပံုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံေရးပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္ ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္ၿပီး၊ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အခင္းအက်င္းျဖစ္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးေနတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ…။

ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ လႈပ္ရွားတက္ႂကြတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို လိုလားတဲ့ ရဟန္းရွင္လူ မိဘျပည္သူေတြ အစရွိတဲ့အလႊာေပါင္းစံုကေန လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးႀကီး က်စ္လ်စ္စုစည္းညီၫြတ္ေရးအေပၚ တူညီတဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြ…။

အစရွိတဲ့ရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာ နအဖ စစ္အုပ္စုကို စိန္ေခၚေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြအတြက္ တကယ့္အားေကာင္းခ်က္ေတြပါ။ ဒီမူေတြ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ အေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ၿပီး စုစည္းက်စ္လ်စ္စြာနဲ႔ ဝိုင္းတြန္းၾကမယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာပါတယ္ က်ေနာ္တို႔ ဒီလက္တဆုပ္စာ စစ္အုပ္စုကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕မူ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြေပၚမွာသာ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ဖို႔လိုတာပါ။
အဲဒီလို က်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာ စုစည္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ခ်ိန္ဆေနတဲ့အခ်ဳိ႕ေသာ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕ေတြ၊ အေၾကာက္တရားမ်ားစြာၾကားမွာ ရွင္သန္ေနရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္သူလူထုေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ကို ေထာက္ခံခ်င္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုေတြ အစရွိတဲ့ ေထာက္ခံမႈေပါင္းမ်ားစြာကို က်ေနာ္တို႔ ရရွိၾကမွာပါ။

အခုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးတာက နအဖ စစ္အုပ္စု တဖက္သတ္က်င္းပမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ရမယ္ဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ တစုတစည္းတည္း ရပ္တည္လႈပ္ရွားၾကဖို႔ပါ။ နအဖ သြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုေျပာင္းလဲၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိး ျဖစ္လာေအာင္ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ ၾကဖို႔ပါ။
(၄)
လြန္ခဲ့တဲ့ ေမလလူထုဆႏၵခံယူပဲြကို ကန္႔ကြက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း လက္ရွိ နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ ဘယ္လိုမွ မွန္ကန္တဲ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိး ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။

ေမလလူထုဆႏၵခံယူပဲြဟာ တရားမွ်တမႈလံုးဝမရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕မ်ားမပါရွိျခင္း၊ နအဖစစ္အုပ္စုတို႔ရဲ႕ ျပည္သူလူထုဆႏၵကို မသမာတဲ့့ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ တဖက္သတ္အႏိုင္ယူခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လူထု (၉၂) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံတယ္လို႔ သူတို႔ ဘယ္လိုပဲ လိမ္လည္ ၿပီး ေၾကညာေနပါေစ အဲဒီအေျဖရလဒ္ဟာ တရားမဝင္ဘူး။ ဘယ္သူမွ အသိအမွတ္ မျပဳပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ ပေလာင္အလုပ္အဖဲြ႕ရဲ႕ ေမလလူထုဆႏၵခံယူပဲြဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အေတြ႕အႀကံဳအရ နအဖ စစ္အုပ္စုက်င္းပမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဝင္ေရာက္ စိတ္ကူးယဥ္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မသင့္ေတာ္တဲ့အခ်က္တခ်ဳိ႕တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဟာ နမ့္ဆန္၊ နမ့္ခမ္း၊ မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္၊ လား႐ႈိး၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ နမၼတူ၊ မန္တုန္ အစရွိတဲ့ ပေလာင္ျပည္သူေတြ ေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မဲ႐ံုမႉးေတြ၊ မဲ႐ံုႀကီးၾကပ္ေရး အဖဲြ႕ေတြမွာ က်ေနာ္တို႔စိတ္ခ်ယံုၾကည္ထားတဲ့လူေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံေစာင့္ၾကပ္ ခဲ့တာေတာင္မွ နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ ညစ္ပတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လူထုဆႏၵကို အတင္းအဓမၼ ရယူခဲ့တာကို က်ေနာ္တို႔ မဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လူထုဆႏၵခံယူပဲြၿပီးသြားမွ စစ္အုပ္စု ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ ညစ္ပတ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တာ တခုပဲ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

ဖဲြ႕စည္းထားေပးတဲ့ ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဆႏၵခံယူပဲြ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဥပေဒေတြကို မဲ႐ံုမႉးနဲ႔ မဲ႐ံုအဖဲြ႕ဝင္ေတြဟာ လမ္းၫႊန္ထားတဲ့ အတိုင္းမလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ မဲ႐ံုမႉးနဲ႔အဖဲြ႕ဝင္အမ်ားစုဟာ ဆႏၵခံယူပဲြလုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒကိုလည္း ဖတ္႐ႈနားလည္ထားျခင္း မရွိပါဘဲနဲ႔ အထက္ကလာတဲ့ အမိန္႔အတိုင္း မဲ႐ံုႀကီးၾကပ္ၿပီး လူထုဆႏၵကို အဓမၼလုယူခဲ့တာပါ။

က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရဆိုရင္ ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပခ်ိန္မွာ မဲ႐ံုေတြမွာ မဲ႐ံုမႉးနဲ႔ မဲ႐ံုအဖဲြ႕ဝင္ေတြဟာ ေထာက္ခံမဲျခစ္ထားေသာ မဲျပားေတြ ထုတ္ေပးတာ၊ မဲ႐ံုေစာင့္ေတြက မဲေပးသူေတြ ကိုယ္စား ေထာက္ခံမဲျခစ္ေပးတာ၊ မဲ႐ံုေစာင့္ေတြ မဲေပးတဲ့ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခန္းအတြင္းထိ လိုက္လံၾကည့္႐ႈ ၾကတာ၊ ကိုယ္စားျပဳမဲထည့္ၾကတာ၊ မဲထည့္ပိုင္ခြင့္ကို အေၾကာင္းမဲ့ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတာ၊ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ေျခာက္လွန္႔ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ေပးခိုင္းတာ၊ ဆႏၵျပဳမဲျပားကို မဲပံုးထဲသို႔မထည့္မီ မဲ႐ံုမႉးေတြက စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခဲ့တာ၊ ကန္႔ကြက္မဲေတြကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး ေထာက္ခံမဲအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္တာ၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြ မဲလာမေပးေပမယ့္ မဲစာရင္းျပည့္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြ၊ မဲ႐ံုကိုသတ္မွတ္ခ်ိန္အထိ မက်င္းပဘဲ ပိတ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ပိတ္ပစ္တာ၊ မသမာတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ မဲေရတြက္ခဲ့တာ၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူထက္ မဲရလဒ္ပိုမ်ားေနတာ အစရွိတဲ့့ မသမာတဲ့နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေနရာေဒသအလိုက္ ခဲြျခားက်င့္သံုးသြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

အခ်ဳိ႕မဲ႐ံုေတြမွာ ေဖာ္ျပတဲ့အခ်က္ေတြထဲက အားလံုးမဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ မသမာနည္း (၄-၅) မ်ဳိးကို မဲလာေပးတဲ့ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေတာ္သလို အသံုးျပဳ ညစ္ပတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈရွိပါတယ္လို႔ဆိုထားတဲ့ မဲ႐ံုေတြမွာေတာင္ မသမာတဲ့နည္းလမ္းအနည္းဆံုး (၃) မ်ဳိး ေလာက္က်င့္သံုးခဲ့တာကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာပါ။
(ပေလာင္အဖဲြ႕ကထုတ္တဲ့ လူထုဆႏၵကို ဆန္႔က်င္သည့္မဲျပားမ်ား အစီရင္ခံစာမွာ www.palaungland.org မွာ အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္)

ေမလလူထုဆႏၵခံယူပဲြကေန အဓိကသင္ခန္းစာယူခ်င္တာကေတာ့ နအဖ စစ္အုပ္စု တဖက္သတ္က်င္းပခ်င္တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြသာျဖစ္ခဲ့ရင္ က်ေနာ္တို႔ ၁၉၉ဝ ျပည့္တုန္း ကလို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ လူထုဘက္ အမွန္တကယ္ ရပ္တည္တဲ့ ပါတီေတြ မဲႏိုင္ဖို႔ အလားအလာ လံုးဝမရွိ၊ ဒါမွမဟုတ္ အေတာ္နည္းပါလိမ့္မယ္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအရ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းရၿပီးတဲ့အျပင္ သူတို႔ကို ထင္သေလာက္ စိန္ေခၚမႈမလုပ္ႏိုင္တဲ့ ပါတီေတြကိုပဲ အနည္းအက်ဥ္း မဲေပးႏိုင္ၿပီး၊ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး အႏိုင္ရေအာင္လုပ္မယ့္ ေကာက္က်စ္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုမွ မတားဆီး၊ မကာကြယ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆႏၵခံယူပဲြတုန္းကလိုပဲ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မတရားလုပ္တာေတြ အမ်ားသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ အမ်ား ျပည္သူအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေတြရွိေစမယ့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း အေတာ္နည္းပါတယ္။

အဲဒီအခ်က္ေတြက ကိစၥမရွိပါဘူး။ ဘာမွမရတာနဲ႔စာရင္ သူတို႔ဖဲြ႕စည္းမယ့္အစိုးရထဲမွာ ကိုယ့္လူေတြ တရားဝင္ မဲႏိုင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ရၿပီး ေထာက္ျပ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသးတာပဲ ဆိုၿပီး တခ်ီတပဲြ ႏႊဲခ်င္ေသးတယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ကလည္း ဘယ္လိုမွ ရည္ရြယ္တဲ့အတိုင္း အတိုက္ခံလုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ ခါးသီးတဲ့သင္ခန္းစာ၊ စိတ္ေျပာင္းၿပီး အျခားပူးေပါင္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းၾကည့္ခ်င္တဲ့ ဘက္ေျပာင္းလႈပ္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို စစ္အုပ္စုဘယ္လို ျခယ္လွယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္ဆိုတာ လံုေလာက္တဲ့ ေပးဆပ္မႈသင္ခန္းစာေတြပါ။ နစ္နာတဲ့ေပးဆပ္မႈေတြ သိသိႀကီးနဲ႔ ထပ္ၿပီး မဆံုး႐ႈံးသင့္ေတာ့ပါဘူး။

(၅)
နအဖ စစ္အုပ္စု တဖက္သတ္က်င္းပမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို စုစည္းညီၫြတ္စြာ ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ရမယ္ဆိုတာ ယေန႔ က်ေနာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အတြက္ အသက္သမွ် အေရးႀကီးတဲ့ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္ပါတယ္။ နအဖ စစ္အုပ္စုက ဦးေဆာင္က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ျပင္ဆင္မႈေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ရပါမယ္။

အဲဒီေရြးေကာက္ပဲြကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ ဆန္႔က်င္တုန္းက အေတြ႕အႀကံဳေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ထပ္မံ မွားယြင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ရပါမယ္။

ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု၊ အပစ္ရပ္အင္အားစုေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ ရပ္တည္လႈပ္ရွားမႈ…။

ျပည္ပမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အစရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ လူမႈအသင္း အပင္းေတြရဲ႕ တိက်ရွင္းလင္းၿပီး က်စ္လ်စ္ခိုင္မာတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ဟန္ခ်က္ညီတဲ့ စုစည္းတဲ့လႈပ္ရွားမႈ…။

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရေတြကို ထိေရာက္စြာစည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ဖို႔ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ရပ္တည္လႈပ္ရွားမႈ…။

အဲဒီရပ္တည္လႈပ္ရွားမႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ရန္သူအေပၚ သေဘာထား ရွင္းလင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ နအဖရဲ႕ေရြးေကာက္ပဲြကို က်ေနာ္တို႔ စုစည္းက်စ္လ်စ္စြာနဲ႔ ေခ်မႈန္းလမ္းေၾကာင္းလႊဲႏိုင္မွာပါ။

နအဖ စစ္အုပ္စု တဖက္သတ္က်င္းပမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို စုစည္းညီၫြတ္စြာ ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္စဥ္ေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။

နအဖ စစ္အုပ္စုေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ လမ္းျပေျမပံုအဆင့္တိုင္းဟာ စစ္မွန္တဲ့လူထုဆႏၵ ထင္ဟပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈလံုးဝ မရွိတာ…။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မွာမဟုတ္တဲ့ တဖက္သတ္ေရးဆဲြၿပီး လူထုဆႏၵကို ဓားျပတိုက္ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ လက္ခံက်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဘဘ ဦးဝင္းတင္ ေျပာသလို “အဲဒီဖဲြ႕စည္းပံုအတိုင္းသာသြားရင္ အားလံုး ငရဲေရာက္မယ္” ဆိုတဲ့အတိုင္း ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝကို အာဏာရွင္ေတြ စိတ္တိုင္းက် ျခယ္လွယ္ဖိႏိွပ္ေသြးစုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေနတာ…။

အတိုက္အခံအင္အားစုအေပၚ၊ သေဘာထားကဲြလြဲသူေတြအေပၚ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ တိုင္းရင္းသား မခဲြျခားဘဲ အျပတ္သတ္ဖိႏွိပ္ဖမ္းဆီး၊ တဖက္သတ္ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီး ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ဆိုးရြားတဲ့ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတာ…။

၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို ယေန႔အထိ လက္ခံအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆန္ေနတာ…။

အစရွိတဲ့အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြအျပင္ အျခားမေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ႕မတရားတဲ့လုပ္ရပ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာဟာ နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တဖက္သတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြအေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားတာကလြဲလို႔ အျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြေကာ၊ အျခားအင္အားစုေတြပါ နအဖ က်င္းပေပးမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဝင္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေတြထက္ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ဳိးေတြက ေျမာက္ျမားစြာပါ…။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ေခါင္းေဆာင္၊ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ လံုးဝမစဥ္းစားသင့္ပါ…။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိုင္း၊ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္တိုင္းဟာ နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ႕လမ္းျပေျမပံုလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အားျဖည့္ ေထာက္ပံ့ေပးေစမယ့္ ပံုစံ အလားအလာမျဖစ္ဖို႔ အထူးဂ႐ုျပဳၾကရမွာပါ...။

က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြအၾကားမွာ နအဖ စစ္အုပ္စု တဖက္သတ္က်င္းပမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို စုစည္းညီၫြတ္စြာ ျပတ္ျပတ္ သားသားဆန္႔က်င္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္မာခ်မွတ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လံုး အတိဒုကၡဘဝကေနလြတ္ေျမာက္ဖို႔ အဓိကရည္ရြယ္ရင္း ေတာ္လွန္ေရးႀကီးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့လူ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိုင္းက ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ရွိမႈ၊ ႐ိုးသားမႈ အေျခခံကေန စုစည္းညီၫြတ္စြာ ဝိုင္းတြန္းၾကမယ္ဆိုရင္ “ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္” လို႔ ႐ိုးသားစြာ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။


ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အေပၚ ဒါ႐ိုက္တာ တဦး၏ ႐ႈျမင္ခ်က္

Friday, 09 January 2009 14:29 ဧရာဝတီ
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္စိုးထြန္းအား ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ ထူးခြ်န္ဆု အကယ္ဒမီ ေပးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္း၍ ဧရာ၀တီ ပရိသတ္ အတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္စိုးထြန္းသည္ ဇာတ္ညႊန္းႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ အကယ္ဒမီဆု ၅ ဆု ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ေပါင္း ၃၄ ကား ႐ိုက္ကူးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သူ၏ နာမည္ႀကီး ဇာတ္ကားမ်ားမွာ စုန္ေရ၊ ဆန္ေရႏွင့္ သူ႔ကြ်န္မခံၿပီ ဇာတ္ကားမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံး၏ ဥကၠဌေဟာင္း တဦးလည္း ျဖစ္သည္။


ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္စိုးထြန္း
ေမး။ ။ လာမယ့္ အကယ္ဒမီ ေပးပဲြမွာ ဘယ္ဇာတ္ကား ဆုရမယ္လုိ ့ ထင္သလဲ။ အမ်ဳိးသား ဇာတ္ေဆာင္ဆုနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ေဆာင္ဆု ဘယ္သူေတြ ရမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ထင္တာထက္ ၾကားတာကိုပဲ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒါရုိက္တာ ထြန္းေအာင္ေဇာ္ ႐ုိက္တဲ့ “ငါ့ဓား၊ ငါ့ေသြး၊ ငါ့ဧရာဝတီ” ဆိုတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကား၊ မႏၱေလးက ႐ုိက္ကူးတဲ့ “ကိုးဆယ္ဆ သာလိမ့္မယ္”၊ ေနာက္ ေမာင္ဝဏၰ ရုိက္တဲ့ “ရင္နင့္ေအာင္ေမႊး”၊ “အေမနဲ႔ သမီးမ်ား” ဇာတ္ကားထဲက သ႐ုပ္ေဆာင္ ေတြလို႔ ၾကားတာပါပဲ။ ဒါရုိက္တာ အေနနဲ႔က ထြန္းေအာင္ေဇာ္ရယ္၊ ေမာင္ယဥ္ေအာင္ရယ္၊ ေမာင္ဝဏၰရယ္၊ မင္းသား အေနနဲ႔က လြင္မိုး၊ လူမင္း၊ ေက်ာ္ရဲေအာင္၊ ရန္ေအာင္၊ မင္းသမီးက မ်ိဳးသႏၱာထြန္း၊ စိုးျမတ္သူဇာ၊ ခိုင္သင္းၾကည္ တို႔လို႔ မွန္းထားၾကပါတယ္။

ေမး။ ။ အကယ္ဒမီ ဆုေပးဖုိ ့ ေရြးခ်ယ္တ့ဲအခါ ဘယ္လို စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒီဆုေပးပြဲ ေကာ္မတီကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကမွ တဆင့္ ေတးဂီတနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူ၊ ဓာတ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လူ၊ အသံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူေတြ စတဲ့ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ ထင္ရွားတဲ့လူေတြနဲ႔ ပထမအဆင့္ ေကာ္မတီ၊ ဒုတိယအဆင့္ ေကာ္မတီ၊ တတိယအဆင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ေတြက ထပ္ခါထပ္ခါ ၾကည့္ၿပီးမွ ႐ုပ္ရွင္ကား ေတြကို ၾကည့္ၾကတယ္၊ ေရြးၾကတယ္၊ အကယ္ဒမီ ေပးဖို႔ တလေလာက္ အလိုမွာ ေရြးခ်ယ္တာပါ။

ဥပမာ ဒါ႐ုိက္တာ ဆိုရင္ ဘယ္လိုစံမ်ိဳး၊ ေနာက္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကား ဆိုရင္လည္း ဘယ္လိုစံ၊ ဒီစံသတ္မွတ္ခ်က္ ေတြက ဆုေပးပြဲ ေကာ္မတီမွာ ရွိၿပီးသားပါ။ သူတို႔ေပးတဲ့ စံအတိအက်ကိုေတာ့ မသိဘူး။

ေမး။ ။ အကယ္ဒမီ ေပးဖို႔ မွန္းထားတဲ့ ကားက ၁၀ ကားပဲရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဇာတ္ကား အေရ အတြက္ နည္းေနရတာလဲ။

ေျဖ။ ။ အမွန္ေတာ့ ၾကည့္တဲ့ ပရိသတ္ နည္းလာေတာ့ ႐ုိက္တဲ့သူလည္း နည္းလာတဲ့ သေဘာပါပဲ၊ က်ေနာ္တို႔ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကထဲကို ဝင္စတုန္းကဆိုရင္ တႏွစ္တႏွစ္ကို ကား ၈၀ ေလာက္အထိ ႐ုိက္ပါတယ္၊ အဲဒီ ေခတ္တုန္းက တီဗီ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ မရွိေသးဘူး၊ သီခ်င္းပိုင္းမွာ ဆိုလည္း စတိတ္႐ႈိးေတြ ႀကီးထြား မလာေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္က ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဇာတ္ကိုပဲ ၾကည့္ၾကတယ္၊ ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေခတ္ကလည္း တိုးတက္ လာတယ္၊ ၾကည့္စရာေတြ ကလည္း မ်ားလာတယ္၊ ခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားကား DVD၊ CD၊ တေခြမွာ ကား ၃၀ ေလာက္ပါတဲ့ ေခြေတြကို ပိုက္ဆံ ၄၀၀ ေပးၿပီး ၾကည့္လို႔ ရတယ္။ ႐ုပ္ရွင္႐ုံကို သြားရင္ လမ္းစရိတ္ ေပးရမယ္၊ ႐ုံဝင္ခ ေပးရမယ္၊ မိသားစုနဲ႔ သြားၾကည့္ရင္ ပိုက္ဆံ တေသာင္းေလာက္ ကုန္မယ္။ ပရိသတ္က ဒီလိုနဲ႔ ေျပာင္းလဲ လာတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ မွာလည္း ဒီလိုပါပဲ။

ေမး။ ။ အဲဒီလို ၾကည့္တဲ့ ပရိသတ္ နည္းေတာ့ ေငြေၾကးအရ ဆုံး႐ႈံးခ့ဲတ့ဲ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြလည္း ရွိမွာေပါ့။

ေျဖ။ ။ တခ်ိဳ႕ ကားေတြ က်ေတာ့လည္း အရင္းျပန္ရဖို႔ မလြယ္ဘူး၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေတာ့ ျပန္ရမွာ ေပ့ါေနာ္၊ ဥပမာအားျဖင့္ “ရင္နင့္ေအာင္ေမႊး” လိုကားမ်ိဳးေပါ့၊ သူက နည္းနည္းေတာ့ အရနည္းတယ္။ ရႈံးတယ္ေပါ့။
႐ုပ္ရွင္ ေစ်းကြက္မွာေတာ့ ခု ပရိသတ္ေတြက ဟာသကား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကည့္ၾကတယ္၊ အလြမ္း ဇာတ္ကား ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္မရေတာ့ဘူး။ VCD ဇာတ္လမ္းကိုလည္း တႏွစ္မွာ ၈၀၀ ေလာက္ ရုိက္တယ္။ ခိုးကူးေခြ ေတြရယ္၊ မီးပ်က္တာရယ္ ဆိုတဲ့ အခက္အခဲ ေတြနဲ႔ က်ေတာ့ ျပသရတာလည္း မေကာင္းဘူး။

ေမး။ ။ ဒါဆိုရင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထဲမွာေရာ ဇာတ္ကား အေရအတြက္ မ်ားလာႏုိင္ေခ် ရိွလား။

ေျဖ။ ။ ထင္တာက ေရွ႕ႏွစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ကားက နည္းနည္း ပိုလာလိမ့္မယ္၊ ႐ုပ္ရွင္က ခုိးလို႔မရဘူး ႐ုံမွာပဲ ၾကည့္လို႔ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ႏွစ္ က်ရင္ေတာ့ ၁၅ ကားေလာက္မ်ား ထြက္မလားလို႔ မွန္းတယ္။ ဒါကေတာ့ အေရအတြက္ကို ေျပာတာပါ၊ အရည္အေသြးကို မေျပာပါဘူး။

ေမး။ ။ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြရဲ႕ အရည္အေသြး ေတြကုိေရာ အားရေက်နပ္မႈ ရိွရဲ႕လား။

ေျဖ။ ။ အရည္ အေသြးပိုင္း ကေတာ့ အားရ ေက်နပ္မႈ မရွိပါဘူး။ စက္မႈပိုင္းက တိုးတက္မႈ မရွိဘူး။ ယိုးဒယားနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ကို က်ေနာ္တို႔က အမ်ားႀကီးကို က်န္ရစ္ခဲ့တာ။ ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ကား သံုးကား ေလာက္ကို ျပည္ပမွာ ထြက္ၿပီးေတာ့ အသံပိုင္း ဆိုင္ရာေတြကို ထြက္လုပ္ရတယ္။ ျပည္ထဲမွာ မရွိဘူးေလ။ ကင္မရာက အစ ဟိုတုန္းက ကင္မရာေတြ ပဲရွိတယ္၊ ေခတ္မီ ကင္မရာ မရွိဘူးေပါ့။ ကင္မရာ မေကာင္းေတာ့လည္း ႐ုိး႐ုိး ကင္မရာနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ ကြာသလို ကြာလာတယ္။ ရုပ္ပိုင္းေတြ ကြာသလို အသံပိုင္း ဆိုင္ရာေတြ ကြာလာတယ္ ဆိုေတာ့လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြထက္ အမ်ားႀကီး ေနာက္က် က်န္ခဲ့တယ္။

အ႐ုပ္ပိုင္း အတြက္ အခု ေမာင္လြင္မိုးက ကင္မရာတလံုး သြင္းလာတာရွိတယ္။ အဲဒီကင္မရာ တလံုးပဲ ေကာင္းတာရွိတယ္။ အသံပိုင္း မွာလည္း ႀကိဳးစားေနတုန္းပဲ၊ အခုထိေတာ့ အရည္အေသြး မမီေသးဘူး။

၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ ဘာမွမရွိဘူး။ က်ေနာ္က “သူ႔ကၽြန္မခံၿပီ” ဇာတ္ကား ရုိက္တုန္းက တရုတ္ ႏိုင္ငံကေန ဂ်ာမနီထုတ္ ကင္မရာ တလံုး ငွားခဲ့တယ္။ ကိုယ္ကသာ တိုးတက္ခ်င္လို႔ ဇြတ္လုပ္တာပဲ ရွိတယ္။ တိုးတက္ မလာဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီကင္မရာ ျပန္ေပးလိုက္ရတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာရုပ္ရွင္ေတြ ႏိုင္ငံတကာကုိ ထုိးေဖာက္ႏိုင္ဖုိ ့ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ ရိွလဲ။

ေျဖ။ ။ ႏိုင္ငံတကာကို သြားဖို႔ဆိုတာ အလွမ္းေဝး ေသးတယ္၊ ပရိသတ္ အားေပးမႈေရာ၊ တကယ္တမ္းေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ ဆိုတာ အမ်ိဳးသားေရး တခုလို႔ပဲ ထင္တယ္ေလ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆိုေတာ့ ကိုးရီးယား ကားေတြ ဆိုလို႔ရွိရင္ အမ်ိဳးသားေရး တရပ္အေနနဲ႔ကို အားေပး တိုက္တြန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပဲ။ ႐ုပ္ရွင္ကို အမ်ိဳးသား အသြင္တရပ္ အေနနဲ႔ မျမင္ေတာ့ ဘာမွတိုးတက္ စရာမရွိဘူး။

ဒီမွာဆိုရင္ ကိုးရီးယား လူမ်ိဳးေတြက အင္မတန္ ယဥ္ေက်းတယ္၊ အင္မတန္ ေခ်ာေမာလွပတယ္၊ ကိုးရီးယား လူေနမႈ အဆင့္အတန္းက အင္မတန္ ျမင့္မားတယ္ စသျဖင့္ ျမန္မာ ပရိသတ္က ထင္တယ္။ တရုတ္လို၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလို အာရွႏိုင္ငံေတြက ရုပ္ရွင္ကားေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရး အသြင္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေနတယ္။ ျမန္မာ က်န္စစ္သားတုိ႔ အေနာ္ရထာတို႔ ဆိုတာ ကိုးရီးယား၊ တရုတ္ကားက မင္းသားေတြေလာက္ စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ဘူး။

ရုပ္ရွင္က အမ်ိဳးသားအေရး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုမျမင္ရင္ေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ ရုပ္ရွင္တိုးတက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားရင္ အားငယ္တယ္၊ ကိုယ့္ေနာက္ကို လွည့္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေလာႏိုင္ငံနဲ႔ ကေမၻာဒီယား ႏိုင္ငံပဲ ရွိေတာ့တယ္။

ေမး။ ။ အဲဒီေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာ သမားေတြကို ဘာေျပာခ်င္တာရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ ႐ုပ္ရွင္ေလာက ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြကို ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္ၿခံထဲမွာပဲ ကိုယ္မေနပါနဲ႔၊ အျမင္က်ယ္ဖို႔ လိုတယ္။ အျပင္ထြက္ၾကပါ၊ အျပင္မွာထြက္ အားစမ္းၾကပါ။ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ေအာင္ေလးပဲ လုပ္ေနရင္ေတာ့့ အႏုပညာသည္ မပီသ ေသးဘူးထင္တယ္။ အမ်ားအတြက္လည္း စဥ္းစားရဦးမယ္။

ေမး။ ။ ရုပ္ရွင္ ပရိသတ္ေတြကိုေရာ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါေသးလဲ။

ေျဖ။ ။ ဂ်ာမန္ ကဗ်ာဆရာႀကီး တဦး ေျပာသလိုေပါ့ေနာ္ “အႏုပညာသည္ေတြ တိုးတက္မွ ပရိသတ္ကလည္း တိုးတက္မယ္၊ ပရိသတ္က တိုးတက္မွ အႏုပညာသည္ ေတြကလည္း တိုးတက္မယ္” ႏွစ္ဘက္လံုးက တိုးတက္တဲ့ အျမင္ရွိမွ ေအာင္ျမင္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့၊ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဟာသကားမွာပဲ တဝဲလည္ ေနမွာပဲ။ ပရိသတ္ကလည္း ခပ္ေပါေပါကားေတြ ငါတုိ႔ မၾကည့္ဘူးကြ ဆိုရင္ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ။ ။