Tuesday, February 10, 2009

သခင္တင္ျမ သို႕မဟုတ္ မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ဘယ္ေခတ္ကို မဆုိ သစၥာ ေဖာက္ဝံ့သူ။
တိုင္းရင္းသားရုိးရာယဥ္ေက်းမႈေဖ်ာ္ေျဖပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

Photobucket Photobucket

ဖဒိုမန္းရွာလာဖန္းဂုဏ္ျပဳပြဲဖိတ္ၾကားျခင္းမျမင္နုိင္ေသာၾကိဳးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္တိုင္းရင္းသား ဟုတ္မဟုတ္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကအဆံုးအျဖတ္ေပးရမည္။
နအဖသည္တရား၀င္အစိုးရမဟုတ္၍ဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိဟုNCGUBနုိင္ငံဲျခားေရးတာ၀န္ခံဦးဘိုလွ
တင့္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။NCGUB၏သေဘာထားကိုလည္းထုတ္ေဖၚျပသခဲ့ျခင္းလည္းမရွိ
ခဲ့ေပ။ဒီမိုကေရစီရျပီးမွသာပညာရွင္မ်ားကဆံုးျဖတ္ရမည့္သေဘာေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒီမိုကေရစီရသည္အထိလည္းေစာင့္ရန္မလိုပါ။ပညာရွင္မ်ားလည္းအကူအညီေတာင္းရန္မလိုပါ။
ဒီဖက္နုိင္ငံသို႕ေရာက္ရွိလာေသာျမန္မာ၊တရုတ္၊ကုလားအစရွိေသာအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏ဒီမွာေမြးေသာမ်ိဳးဆက္မ်ားကိုေမးၾကည့္လွ်င္တမ်ိဳးတည္းေသာအေျဖ
ထြက္ေပလိမ့္မည္။အထူးသျဖင့္အဂၤလန္။ဂ်ာမဏီ၊ျပင္သစ္တို႕တြင္ပို၍သိသာသည္။
အျဖဴမဟုတ္ေသာသူတေယာက္ကို…Where did you come from? ဟုေမးလွ်င္…
I am Canadian but my dad is Burmese.(သို႕)မ်ိဳးဆက္၃၊၄ခုတိုင္ၾကာျမင့္သူမ်ားက
My grand grand parents (or)great great parents are chineses.ဟုေျဖၾကားတတ္သည္။
ဤသို႕ေျဖၾကားလိုက္ျခင္းသည္္မိမိသည္ေမြးရာပါလူ႕အခြင့္အေရးတခုကိုဆံုးရႈံးမႈအတြက္
ငိုေၾကြးျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
ျမန္မာျဖစ္ပါရက္နွင့္ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးဖြားျခင္းမခံရသူ။ကုလားျဖစ္ပါရက္နွင့္ကုလားျပည္တြင္
ေမြးဖြားျခင္းမခံရသူ…….သူ………သူ……။ ။မည္သည့္အခြင့္အေရးကိုဆံုးရႈံးပါသလဲ….
တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ဆံုးရႈံးပါသည္။အတူတကြရွင္တြဲေနထိုင္ခြင့္မူအရနုိင္ငံသားေတာ့ျဖစ္ခြင့္ရွိ
သည္။နုိင္ငံသားဟုဆိုရာတြင္အဆင့္နွစ္ခုရွိသည္။အခုမွေရာက္လာသူမ်ားအတြက္၅နွစ္နွင့္၁၀နွစ္
ၾကားတြင္နုိင္ငံသားျဖစ္သည္။အျပစ္အၾကီးအေသးအေပၚမူတည္၍နုိင္ငံသားအျဖစ္မွ၇ုတ္သိမ္း၍
တိုင္းျပည္မွထြက္ခြာရန္စီရင္ခ်က္ခ်ခြင့္ရွိသည္။ဒီမွာေမြးသူေတြကေမြးသည္နွင့္နုိင္ငံသားျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္မရွိ…နွစ္၁၀၀မကလို႕နွစ္တေထာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ဒီျမန္မာ၇ုပ္ကအဂၤလိပ္ျဖစ္စရာ
အေၾကာင္းမရွိေပ။အေျခခံလူ႕အခြင့္ေရးမ်ားတန္းတူရသည္။ေမြးတာျခင္းအတူတူအေျခခံမဟုတ္
သည့္အခြင့္အေရးမ်ားေတာ့တန္းတူမရနုိင္။ဒါကို္ေမြးရာပါလူ႕အခြင့္အေရးတခုဆံုးရႈံးသွ္ဟုဆို၏။
မျမင္ရသည့္ၾကိဳးမ်ားျဖင့္လည္းကာရံျခင္းခံထားရသည္။သင့္အရည္အခ်င္းသည္၀န္
္ၾကီးအဆင့္ရွိ၍ပါလီမန္အမတ္အျဖစ္ကေနဒါအေပၚသစၥာေစာင့္သိေနသ၍အမတ္လစာရေနမည္။
ဒီမွာေမြးလင့္ကစားတိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူသည္တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္
မႈပ်က္ရန္အစုအဖြဲ႕နွင့္ၾကိဳးပမ္းမႈ၊သစၥာေဖါက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အက်ိဳးကိုေရွ႕
ရႈႈ၍မျမင္နုိင္ေသာၾကိဳးမ်ားကိုမည္သည့္နုိင္ငံမဆိုထုတ္သံုးေလ့ရွိသည္။
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ဤၾကိဳးမ်ားနွင့္ျငိသြားျခင္းသာျဖစ္သည္။
ၾကိဳး(၁)
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ယွဥ္တြဲ၍အဆင္ေျပေအာင္ေနထိုင္နုိင္ျခင္းမရွိမႈ။
ၾကိဳး(၂)
တိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးအတိုင္းရေအာင္ၾကီဳးပမ္းမႈ၊ဘဂၤလီမ်ားကိုတရားမ၀င္လက္ခံထားမႈ၊
ၾကိဳး(၃)
ဒီၾကိဳးကေနာက္ဆံုးျငိသည့္ၾကိဳးျဖစ္သည္။
ရခိုင္ကမ္းရုိးတန္းေစာင့္နအဖေရတပ္ကိုဦးေနွာက္စားသည့္အမႈျဖစ္သည္။
ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈသာျဖစ္သည္။
ရုိဟင္ဂ်ာနွင့္္ကြ်န္ုပ္တူညီသည့္အခ်က္တခ်က္ရွိသည္။
ကုလားကကုလားျပည္တြင္ေမြးဖြားျခင္းမခံရသလိုဗမာကဗမာျပည္တြင္ေမြးဖြားျခင္းမခံရသည့္
ေမြးရာပါအခြင့္အေရးဆံုးရႈံးျခင္းပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(ဤျဖစ္စဥ္သည္ဘာသာေရးနွင့္မသက္ဆိုင္ဟုထင္ျမင္မိပါသည္)

ေမာင္ဘားမား(Made in Canada)

၁၀၀၂၂၀၀၉သတင္းနွင့္ေဆာင္းပါးမ်ား

file download hereျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။