Sunday, April 19, 2009

ျမန္မာျပည္သူေတြ ဘာကုိေမွ်ာ္လင့္ရမည္လဲ

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ကို စိတ္ဝင္ တစား ေလ့လာေနသူမ်ား အားလံုး စိတ္ဝင္စားေနေသာ ေမးခြန္း တခု ရွိသည္။ ထို ေမးခြန္း မွာ ဓ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲ သြားမွာလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဝံ့မရဲ အေကာင္းျမင္ ၾကတာ မ်ိဳးရွိသည္။ အဲလုိ ျမင္သူအခ်ိဳ႕ တြင္ လည္း ျပင္ပ အတုိက္ အခံဘက္ မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား လည္း ပါဝင္ လာခဲ့ ေပသည္။ အခ်ိဳ႕ ၾကေတာ့လည္းဒီေသာက္စစ္အစိုးရလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘာေတြမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနရဦးမွာလဲ။ အဲဒီအာဏာရူးေတြက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ဖို႔ ဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို အင္ထုထားတာ
ဆိုၿပီး အယံုအၾကည္မရွိ အဆို တင္သြင္း ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ေျပာတဲ့ သူေတြလည္း အလြန္ မဟုတ္ေခ်။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စစ္ အစိုးရ အာဏာရ လာၿပီးကတည္း က ျပည္သူ လူထု အေပၚ ရိုးသားစြာ ဆက္ဆံ တာဆိုလို႔ မရွိ သေလာက္ပင္ မဟုတ္ပါလား။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အမွဴးျပဳေသာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို႔ စီစဥ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တစ္စက္မွ အေကာင္းမေျပာခ်င္ၾကတာ သိပ္ေတာ့ မလြန္ေပ။
ထိုအေျခအေန ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊ က မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ စစ္ အစုိးရ အေခၚ တပ္မေတာ္ ေန႔ အခမ္းအနား တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္း က စစ္အစိုးရ ၏ သေဘာထား ကို ပိုမို ထင္ဟပ္ လာေစခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး က ၄င္းစိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးထားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အသစ္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ က်င္းပသည့္ စစ္ခ်ီ အခမ္းအနားအတြင္း စစ္သည္ ၁၃ဝဝဝ ေရွ႕တြင္ မိန္႔ခြန္း တစ္ရပ္ ျမြက္ၾကား ခဲ့ရာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာNLD ပါတီကို လံုးဝပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို သြားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ သည္ ျပည္သူ လူထု ၏ စိတ္ဆႏၵ အတိုင္း ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ က မလိုလားေသာNLDကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔ မလုိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူ လူထု အမွန္တကယ္ အလိုမရွိသူ မွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ လား၊ ၄င္းကိုယ္တိုင္လားဆိုသည္ကိုမူ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး အမွန္အတိုင္း သိေလာက္ပါသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ပါလိမ့္မည္။
ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ သည္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား သာမက ကမာၻကပါ ေလးစားရေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း မွာ အလြန္ခိုင္မာေသာ အမွန္တရား တရပ္ အျဖစ္သက္ေသ ျပေန ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳး ကိုမွ အတိုက္အခံ လုပ္ေနရေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ခမ်ာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ ကို အလြန္ေၾကာက္ ေနသည္မွာ လည္း တစ္ကမာၻလံုး အသိပင္။ စစ္ အင္အား ႏွင့္ လက္နက္ စြမ္းအား ကို မတရား အသံုးခ်ကာ အာဏာ ကို အဓမၼ သိမ္းပိုက္ ထားေသာ အာဏာရူးေတြ အဖို႔ ျပည္သူ က ေထာက္ခံေသာ၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ ေထာက္ခံမႈ ကို လက္ဝယ္ ပိုင္ပိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ ႏွင့္NLDပါတီကို ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ပါဝင္ ခြင့္ျပဳ လိုက္ပါက ေမ်ာက္မီး ခဲကိုင္သလို ဒုကၡႀကီး သြားမည္ ကို မသိဘဲ မေနပါ။
NLDပါတီကလည္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ရန္ အတြက္ ဖြဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစား သုံးသပ္ ရန္ ႏွင့္ တျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ လည္း ေတာင္းဆုိ ထားခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ ပါးစပ္ ထဲတြင္ရွိေသာ အပုပ္ခ် စကားလံုးတိုင္း ကို အားရပါးရ သံုးစြဲကာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ ကို သိကၡာ ခ်ေတာ့သည္။ စစ္ အစိုးရ ၏ အာေဘာ္အရ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ ခမ်ာ တိုင္းျပည္ သစၥာေဖာက္ႀကီး ျဖစ္လိုက္၊ ပုဆိန္ ရိုးႀကီး ျဖစ္လိုက္၊ အာဏာကို အာသာငမ္းငမ္း တပ္မက္သူႀကီး ျဖစ္လိုက္ႏွင့္ အႀကီးစား ဗီလိန္ႀကီး ျဖစ္ေန ရရွာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ၏ စိတ္ တြင္ အပုပ္ခ် ခံရသူ ႏွင့္ အပုပ္ခ်ေနသူ ဘယ္သူ႔ အေပၚ မ်က္မုန္းက်ိဳးေနသူ ကို စစ္ အာဏာရွင္မ်ား တိတိက်က် သေဘာေပါက္ ဖို႔လိုပါသည္။
၁၇ မိနစ္ၾကာေသာ မိန္႔ခြန္း အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊ က ၄င္းအေန ႏွင့္NLDအား မည္သည့္ နည္း ႏွင့္မွ် လက္မတြဲ ႏိုင္ေၾကာင္း၄င္း၏ သေဘာထား ကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ား မည္သို႔ပင္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနပါေစ၊ NLDမပါဘဲ ဆင္ႏႊဲရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ေန ေပေတာ့မည္။ စစ္ အစိုးရ သည္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ၏ လိုလားမႈ ကို လံုးဝ ဂရုမစိုက္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ျပသ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၄င္း အေန ႏွင့္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အၿပီးတိုင္ လက္စတံုး လိုက္ၿပီး ေသနတ္ ႏွင့္ ခ်ိန္ကာ ေထာက္ခံ မဲ ရယူထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ကို အတည္ျပဳရန္ လံုးပမ္း လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ သို႔ အေရာက္ ခ်ီတက္ရန္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ထားေသာ္လည္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ျမန္မာ ျပည္သူတို႔ ၏ ဆႏၵ အမွန္ ႏွင့္ ဖီလာ ဆန္႔က်င္ၿပီး စစ္ အစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္ ပံုစံ ခ်ထားေသာ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးမွန္း အေသအခ်ာသိေသာ္လည္း ကမာၻ ကေရာ၊ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ကပါ ဘာမွ မတတ္ ႏိုင္ေခ်။ ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ရိုက္ခတ္ လာေသာ စီးပြား ပ်က္ကပ္ကို အလူးအလဲ တုန္႔ျပန္ ကာကြယ္ရင္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အေရးထက္ ျမန္မာ့ အေရးကို မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် အာရံု မစိုက္ႏိုင္ေပ။ ထို႔အတူ စစ္ အစိုးရ ၏ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လူသတ္ပြဲကို မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ႀကံဳေတြ႕ ထားသည့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ လည္း ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ ရင္ထဲမွ ဆႏၵမ်ားကို က်ည္ဆန္ ႏွင့္ ဖက္ၿပိဳင္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ျပဖို႔ မရဲရင့္ ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ျမန္မာ စစ္ အစိုးရ အတြက္ေတာ့ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ၊ ဆရာႀကိဳက္ေလဆိုေသာ စကားအတိုင္း good ၿပီးရင္း goodေနေတာ့သည္။
စစ္ အစိုးရ အဆိုျပဳထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥေဒသစ္အရ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၄၄ဝ ကို ျပည္သူ႔ ပါလီမန္က ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ၿပီး ၂၂၄ ေနရာကို အမ်ိဳးသား ပါလီမန္က ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္း၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုသာ တပ္မေတာ္ က ရရွိမည္ ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပါတီမ်ား အားလံုးလိုလို သည္ စစ္အစိုးရ ဘက္ေတာ္သား ခိုင္းရာလုပ္၊ ေစရာသြား လူတန္းစားမ်ား သာ ျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို လူတိုင္း ရိပ္မိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ အစိုးရ သည္ ျပည္သူ ကို နားလွည့္ၿပီး ပါးရိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း တစ္ကမာၻလုံး သိၾက ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အေနႏွင့္ ျမန္မာ့ ျပည္တြင္းေရး ကို လက္နက္ အားကိုး ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ကို သေဘာေပါက္ ထားသလို ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ကိုလည္း ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ ဂရုစိုက္ဖို႔ မလိုေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ သိထား ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၄င္း စိတ္ႀကိဳက္ ပံုသြင္း ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ဓဘယ္သူေတေတ၊ ငေတမာလ်င္ၿပီးေရာဓဟူသည့္ စကားကို လက္ကိုင္ထားကာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူ အခ်ိဳ႕ကလည္း အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားေနၾကသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တိုးတက္ ရရွိလာမည္ဟု ယံုၾကည္ ေနၾကသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ိဳး၊ အျခားေသာ စက္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရး က႑မ်ား တြင္ ပိုမို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးမ်ား ရရွိ လာႏိုင္မည္ဟု စိတ္ကူး ယဥ္ေန ၾကသည္။ စက္တင္ဘာ လူသတ္ပြဲ အတြင္း ကမာၻသိ ေအာင္ လူမဆန္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ အေန ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၏ ျပစ္တင္ လက္ညွိဳးထိုး ေနမႈကို အာရံုလႊဲရန္ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခ်ိဳ႕ကို ဖြင့္ေပးျခင္း ျဖင့္ လွည့္ကြက္ တမ်ိဳး ေျပာင္းမသံုးဟု မေျပာႏိုင္ သျဖင့္ ၄င္းတို႔ ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ မေပၚလာဟု ဆိုရန္မွာ လည္း ခက္ခဲ ေနဆဲျဖစ္သည္။
စစ္ အစိုးရ သည္ ျပည္သူ လူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ အႏိုင္က်င့္ကာ ေထာက္ခံမဲ မ်ား ေကာက္ခံၿပီး မဲ အေရအတြက္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့သည္။ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းႀကီး ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ သမိုင္းတေလွ်ာက္ အဆိုးရြားဆံုး ေသေၾက ပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ေနသည့္တိုင္ စစ္ အစိုးရ သည္ ျပည္သူ လူထု၏ သဘာဝ ေဘးဆိုးတြင္ နစ္မြန္းေနမႈ ကို ဥေပကၡာျပဳကာ ေထာက္ခံ မဲ ရေရးကိုသာ လံုးပမ္း ေနသျဖင့္ တကမာၻလံုး က စက္ဆုပ္စြာ ေဝဖန္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ကမူ ေအးေအး ေဆးေဆးပင္။ အရွက္မရွိ သျဖင့္ အစိုးရ လုပ္ေနေသာ အာဏာရူးႀကီး သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ကို ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳသလို စိတ္ထင္တိုင္း ႀကဲေနသည့္ အျပဳအမူမ်ား ကိုလည္း ရပ္တန္႔ျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို အတိုက္ အခံပါတီ ဟူ၍ လံုးဝမရွိဘဲ တရားမွ်တစြာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသံေကာင္း ဟစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါ သည္။ သန္းေရႊ တစ္ေယာက္ ဘယ္လမ္း ကိုေလွ်ာက္ေနေၾကာင္း လူတိုင္း သိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုလမ္း ကို ပိတ္ဖို႔ ကိုမူ မည္သူမွ် မတတ္ႏိုင္ေသး သည္ကို နာက်င္စြာပင္ သေဘာေပါက္ၾကမည္သာ။
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ အတြက္ အခြင့္အေရး မရွိသလို ျပည္သူမ်ား ကလည္း မလိုလား၊ မႏွစ္သက္ေသာ အဓမၼ လုပ္ေဆာင္မႈ တခုသာ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ထို ေရြးေကာက္ ပြဲႀကီး က်င္းပမည့္ ကာလသည္ တစထက္တစ နီးကပ္ လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဓတရားကို နတ္ေစာင့္သည္ ဆိုေသာ စကားသည္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အတြက္ တိမ္ဖံုးေသာလ ျဖစ္ေနၿပီေလာ မေျပာတတ္ပါ။ ဘုရားမဲ့ ဝါဒီ စစ္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းေရႊ သည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး အၿပီးတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ သက္ဦးဆံပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ေရး ဒီမိုကေရစီ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ေနဆဲသာ ျဖစ္ပါ ေတာ့သည္။

လူထုအသံ အြန္လိုင္းဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

အုိဘယ့္အေနာ္ရထာစုဗူး

Photobucket
စုဗူး

ထၾကည့္ေသာအခါ
အေရွ႕အရပ္မွ ေျပးၾက လႊားၾက
အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား
(ပိုင္ဆိုင္မႈကား ေမာဟတရား...)

ထၾကည့္ေသာအခါ
အေနာက္အရပ္မွ ဟစ္ေၾကြးသံမ်ား
စီးပြားပ်က္မႈ၊ ဘဝပ်က္မႈ
ေအာ္ဟစ္သံမ်ား
(ပိုင္ဆိုင္မႈကား ေလာဘတရား...)

ထၾကည့္ေသာအခါ
ေတာင္အရပ္မွ ေလသံ မိုးသံ မုန္တိုင္းသံမ်ား
ေရမွာ ငုတ္လွ်ိဳး ကုန္းမွာ လြင့္ေမ်ာ
ဒုကၡသည္မ်ား
(ပိုင္ဆိုင္မႈကား အနိစၥတရား...)

ထၾကည့္ေသာအခါ ေျမာက္အရပ္မွာ မီးခိုးမႈိင္းမ်ား
ေဝ့ေဝ့ဝိုင္းလွ်က္ က်ည္သံ ဗံုးသံ ထစ္ခ်ဳန္းမႈႏွင့္
ပြက္ပြက္ဆူေသာ ေသြးစိမ္းရွင္မ်ား
(ပိုင္ဆိုင္မႈကား ေဒါသတရား...)

ထၾကည့္ေသာအခါ
အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ ဆည္းလည္းသံႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈမ်ား
ေျမထဲေရာက္ေရာက္ မီးထဲေပ်ာက္ေပ်ာက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္မႈကား ကုသိုလ္တရား။

ေက်ာ္သူ
၁၇.၁.၂ဝဝ၉ (နံနက္ ဝ၅ ဝဝ နာရီ)

လွည္းတန္း

လွည္းတန္း
ေနမ်ဳိးခိုင္ (၈၈ မ်ဳိးဆက္)


ခုႏွစ္မိုင္၊ ေျခာက္မိုင္ခြဲ

ၿပီးေတာ့၊ ရန္ကုန္နဲ႔ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္နဲ႔

၆ မိုင္ပဲ ေဝးတယ္

ငါးလမ္းဆံုတဲ့ ေနရာ။

ေစ်းတန္း၊ သစ္ပင္တန္း

ေရကန္အင္းလ်ား၊ ေက်ာင္းသား

ဒါထက္ သူ႔ရဲ႕ႏွလံုးသား

ရန္ကုန္ရဲ႕ ႏွလံုးသား

ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ႏွလံုးသား

တကၠသိုလ္ၾကီး ရွိတယ္

အဲဒါ လွည္းတန္း။

နယ္ကလာတဲ့သူ အားလံုးအတြက္

လွည္းတန္းဟာ ရန္ကုန္အဝင္

လွည္းတန္းဆို လူတိုင္းသိ

နယ္ကလူ လွည္းတန္းမွာခ်

လိုရာေနရာ သူ သြားႏိုင္တယ္

အဲဒီလို ယဥ္ပါးတဲ့ လွည္းတန္း။

နယ္ေက်ာင္းသားေတြက ဆိုတယ္

“လွည္းတန္းဟာ ငါတို႔ အိမ္ယာ

လွည္းတန္းဟာ ငါတို႔ လယ္ယာ

လွည္းတန္းဟာ ငါတို႔ ဘာသာ

လွည္းတန္းဟာ ငါတို႔ အိမ္

လွည္းတန္းဟာ ငါတို႔ မိုးတိမ္

ငါတို႔ အနာဂတ္အားလံုးဟာ

လွည္းတန္းက စ, ခဲ့ၾကရတယ္”

အဲဒီလို ထဲထဲဝင္ဝင္ လွည္းတန္း။

တခါကဆို

လွည္းတန္း ညေနေစ်းခင္းမွာလည္း

ေမ်ာဝင္သက္ဆင္းဖူးမွ

အင္းလ်ားညေန ျမက္ခင္းမွာလည္း

ေျခဆင္းဖူးမွ

အဓိပတိလမ္းမွာလည္း

ေလွ်ာက္ဖူးအံုးမွ

Library ေရွ႕မွာလည္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ဖူးအံုးမွ

သစ္ပုတ္ပင္ၾကီးေပၚမွာလည္း

စာေရးဖူးအံုးမွ

ဖူးမွ …. ဖူးမွ … တခါက။

၁၉၂ဝ မွာ သမိုင္းလွခဲ့ေပမယ့္

၁၉၆၂ မွာ ေသနတ္သံညံခဲ့တဲ့

၁၉၇၄ မွာ မီးေလာင္တိုက္ အသြင္းခံခဲ့ရတဲ့

၁၉၈၈ မွာ အဓိပတိလမ္းေပၚ လဲက်ခဲ့ရတဲ့

သူ႔အသည္းႏွလံုးကို

လွည္းတန္းဟာ ရင္ခြင္ထဲ ေထြးထားခဲ့တယ္

က်ားကန္ေပးခဲ့တယ္

စင္ျမင့္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။

ဒါ တရား

လွည္းတန္းဟာ

အမွားမလုပ္ဘူး။

ဒါေပမဲ့

အမွန္တရားကို တန္ဖိုးမထား

အသစ္ကို မႏွစ္သက္

လူငယ္ကို နားမလည္တဲ့

လက္သည္ တရားခံ တစုက

လွည္းတန္းကို operation လုပ္

သူ႔ႏွလံုးသားကို ဆြဲထုတ္ၿပီး

အစိမ္းေတာင္ ျပန္ခ်ဳပ္ မေပးခဲ့ဘူး

ပါသြားၿပီ ပါသြားၿပီ။

ခုဆို

အသားဟင္းေသးေသးနဲ႔ ထမင္းတပြဲ

ေလးက်ပ္ခြဲနဲ႔ ေပးစားခဲ့ရတဲ့

လွည္းတန္းရဲ႕ ဦးဖ်ားမွာလည္း

ရဲကင္းတဲ တတဲ။

ခုဆို

အဓိပတိလမ္းကိုပိတ္

တကၠသီလာ ဦးကင္းထိပ္မွာလည္း

မင္းအဆိပ္ေတြနဲ႔

စစ္ဟယ္, ေဆးဟယ္။

ခုဆို

ကိုၾကီးႏုတို႔ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔

ေနခဲ့တဲ့ အိပ္ေဆာင္ေတြ

သင္ခဲ့တဲ့ စာသင္ေဆာင္ေတြလည္း

တိတ္ေန ဆိတ္ေန။

ဒါေပမဲ့

အမွန္တရားအတြက္

ေပးဆက္ၾကမယ့္ ပင္ပ်ဳိမ်ားကို

လွည္းတန္းဟာ

ဘယ္ေသာအခါမ်ားကမွ လက္ပိုက္မၾကည့္ဖူးဘူး။

ပစ္စလက္ခတ္ အလုပ္ခံရတဲ့

အသည္းႏွလံုးမဲ့ လွည္းတန္းကို

ဘယ္ေသာအခါမွလည္း တားဆီးမရဘူး။

ကမ္းၿပိဳရင္ ေသာင္ထြန္းတယ္

ရန္ကုန္မိသားစုမွာ

လွည္းတန္းဟာ အပ်ဳိမ

လတ္ဆတ္တဲ့ အသစ္ေတြနဲ႔

အၿမဲျဖစ္ေနတဲ့ ကညာ … ။။

ယူဒီပီေက်ာ္ျမင့္ရုံးခ်ိန္းဆင့္ေခၚစာ(၁)

Policy Documents
Decisions & Orders

Document Sub-category: Notices of Hearing
Document No.: 2009/04/09
Subject: Michael Kyaw Myint Hua Hu [Notice of Hearing]
Amendments:
Published Date: 04/17/2009
Effective Date: 04/09/2009
______________________________Click on the Adobe icon to launch the Acrobat Reader

2009 BCSECCOM 198


Notice of Hearing

Michael Kyaw Myint Hua Hu

Section 161 of the Securities Act, RSBC 1996, c. 418¶ 1 The Commission will hold a hearing at which the Executive Director will tender evidence, make submissions and apply for orders against Michael Kyaw Myint Hua Hu (Hu) under sections 161 and 162 of the Securities Act, RSBC 1996, c. 418 (the Act), based on the following facts:

Background
1. Hu is a resident of British Columbia. Hu had a business address located at Suite 651, 666 Burrard Street, in Vancouver, BC during the relevant time.

2. On February 12, 2007, Hu became a director of Maple Leaf Reforestation Inc. (MPE). Hu was the Chairman of MPE for the period July 2007 to January 2008.

3. MPE is an Alberta company incorporated on February 24, 2005. MPE is a publicly traded company on the TSX Venture Exchange (TSXV).

Misconduct
Material fact not generally disclosed
4. On October 16, 2007, MPE issued a news release generally disclosing that it had entered into a memorandum of understanding to establish a bio diesel production project in China (the China Project).

Special Relationship with knowledge of material fact
5. Between September 21, 2007 and October 12, 2007 (the Trading Period), Hu was in a special relationship with MPE as he was its Chairman and a director.

6. Hu had knowledge of the China Project and was involved in the events leading up to the October 16, 2007 news release.

Insider Trading
7. During the Trading Period, Hu, while in a special relationship with MPE and with knowledge of the China Project, purchased securities of MPE.

8. Hu purchased the MPE shares through another person’s (the Account Holder) online trading account (the Trading Account). Hu accessed the Trading Account by using password information provided by the Account Holder.

9. During the Trading Period, Hu accessed the Trading Account and purchased a total of 887,800 shares of MPE at an average price of $1.00 for a total of $861,445.80

10. On October 12, 2007, the last trading day before the news release announcing the China Project, shares of MPE closed at a price of $1.30. On the day after the issuance of the news release, shares of MPE opened at $1.60.

11. By engaging in the above conduct, Hu breached section 86, now section 57.2 of the Act.

Disclosure of Information
12. Staff of the Commission issued a summons to Hu dated April 7, 2008 (the Summons) requiring Hu to attend an investigatory interview under oath. The Summons was sent with a letter of the same date directing Hu not to disclose information about the Summons to anyone except his legal counsel.

13. After receiving the Summons, Hu discussed with the Account Holder information relating to the Summons. This conduct is contrary to section 148 of the Act.
False Statements
14. In accordance with the Summons, Hu attended a compelled interview on June 10, 2008. During the interview Hu made false or misleading statements, including that he did not know the Account Holder, contrary to section 168.1(1)(a) of the Act.
Hearing Process
¶ 2 At the Hearing, Hu may be represented by counsel, make submissions and tender evidence. Hu is requested to advise the Commission of his intention to attend the Hearing by informing the Secretary to the Commission at PO Box 10142, Pacific Centre, 701 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1L2, phone: 604-899-6500; email: commsec@bcsc.bc.ca.

¶ 3 Hu or his counsel is required to attend at the 12th Floor Hearing Room, 701 West Georgia Street, Vancouver, BC, on Thursday, May 7, 2009, at 10:00am if he wishes to be heard before the Commission sets a date for the Hearing.

¶ 4 If Hu or his counsel does not appear at the Hearing, the Executive Director may apply to have questions of liability and sanction heard at the same time. Determinations adverse to Hu may be made in his absence.

¶ 5 April 9, 2009


Brenda M. Leong

¶ 6 Brenda M. Leong
Executive Director

အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ လူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းေသနဂၤစစ္ဗ်ဴဟာ

ေသနဂၤစစ္ဗ်ဴဟာ [ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ဆန္း ေျပာေဟာခ်က္မ်ား]

၁၃ဝ၄ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၧတ္ လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊ ၾကာသပေတး (၅၊ ၁၁၊ ၄၂) ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိတဲ့ "ေသနဂၤစစ္ဗ်ဴဟာ" နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေျပာေဟာခ်က္မ်ားကို ၁၉၈၅ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ 'ပုရပိုက္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာ' က ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ စစ္ကိုင္းဟန္တင္ရဲ႕ 'ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရွားပါး မိန္႔ခြန္းမ်ား' စာအုပ္မွေန ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
Photobucket
ပံုမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း (ေရွ႕ဆံုးတန္း ဝဲမွ စတုထၱေျမာက္) ကို ေတြ႕ရစဥ္။

ရန္ကုန္ ေနျပည္ေတာ္ ခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပလ်က္ ရွိေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေခတ္သစ္ ပညာသင္တန္း၊ သီတင္းကြၧတ္ လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ဆန္း မိန္႔ၾကားေသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာ ေခၚ မိန္႔ခြန္းရွည္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

အေျပာသမားတုိ႔၏ အလုပ္မဟုတ္

ကြ်န္ေတာ့္ကို ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္အတတ္ အေၾကာင္း ေျပာၾကားဖို႔ တာဝန္ ေပးထားတယ္။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာ ဆိုတာဟာ အေျပာသမားတို႔ အလုပ္မဟုတ္ပါ၊ အလြန္တရာ ခက္ခဲ နက္နဲတဲ့ ပညာရပ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ကို ေျပာရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ပဲ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာကို မတတ္ေသးပါ၊ စစ္ဆင္၊ စစ္ခ်ီ၊ စစ္တက္၊ စစ္ထုိး အလုပ္ဟာ ေတာ္ေတာ့္ကို အေလ့အက်င့္နဲ႔ ပညာ ဗဟုသုတနဲ႔ ရႏုိင္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ယခု အဓိကထားၿပီး ေျပာသြားမွာကေတာ့ ကာကြယ္ေရး ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဆိုလုိ႔ ဘယ္လုိ ဘယ္နည္း ကာကြယ္မယ္ ဆိုတဲ့ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းေတြ ပါးစပ္ေျပာနဲ႔ စိတ္ကူးထဲမွာ ရွိတဲ့ နည္းလမ္းေတြခ်ည္း ဆိုရင္လဲ ေမာ႐ံုပဲ၊ ႏြားေခ်ရာ ကြက္ကြက္ကေလး၊ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ ကေလးခ်ည္း ၾကည့္ေျပာေနလုိ႔လဲ ေမာ႐ံုပဲ၊ အျခား တုိင္းႀကီး ျပည္ႀကီးေတြနဲ႔ ကမာၻ႔ေရးရာ ဗမာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး စဥ္းစားမွ အရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

တုိင္းသစ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္ဖုိ႔ ကိစၥႀကီး

အခု ဗမာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနဟာ စစ္ႀကီးေပၚမွာ အမွီျပဳေနေတာ့ ဘာမွ မေရရာေသးပါ၊ မေရရာေသး ေသာ္လည္း အေရွ႕ အာရွတုိက္ စစ္ပြဲႀကီး အၿပီးအတုိင္ အႏုိင္ရၿပီး နီပြန္ နန္းရင္း ဝန္ႀကီး၏ ေၾကညာခ်က္အတုိင္း ဗမာေတြဟာ နီပြန္တုိ႔ သေဘာထား ေကာင္းစြာ နားလည္ၿပီး နီပြန္တုိ႔ႏွင့္ စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါ ပူးေပါင္းလုိေသာ သေဘာကုိ ျပလုိ႔ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးတဲ့ အေျခမွာ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိယ္ ဘယ္လုိ ကာကြယ္မယ္ ဆုိတာကုိ စဥ္းစား ရပါလိမ့္မယ္။
ဗမာျပည္ဟာ ေရွးက မၾကံဳဘူးတဲ့ စစ္ႀကီးမွာ စစ္ေျမျပင္ႀကီး အျဖစ္ခံခဲ့ရလုိ႔ တတုိင္း တျပည္လုံး ပ်က္စီး ေနပါတယ္။ တုိင္းသစ္ ျပည္သစ္ ထူေထာင္ဖုိ႔ ကိစၥႀကီး ရွိေနပါတယ္။ တုိင္းသစ္ ျပည္သစ္ ထူေထာင္တယ္ ဆုိတာ အေျပာလြယ္သေလာက္ တကယ့္ အလုပ္မွာ မလြယ္ပါ၊ စိတ္ညစ္စရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာ၊ ညည္းညဴစရာ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ၾကံဳရ ပါလိမ့္မယ္။ တုိင္းသစ္ ျပည္သစ္ ထူေထာင္ရာမွာလည္း ကာကြယ္ေရးဟာ အေရးႀကီးဆုံးပါ၊ ပညာေရးေတြ၊ စီးပြားေရးေတြ၊ လမ္းပန္း အေဆာက္အအုံေတြ ဘယ္လုိပဲ သစ္လြင္ သစ္လြင္ ခမ္းခမ္းနားနား တည္ေဆာက္ ႏုိင္တယ္ထားအုံး၊ ကာကြယ္ေရး မလုံေလာက္ရင္ တေန႔မွာ အားလုံး ၿပိဳပ်က္ ကုန္အုံးမွာပဲ၊ ႀကိဳးပမ္းၾကရ သမွ် အလကား ျဖစ္မွာပဲ။

ေလာေလာဆယ္ လုိအပ္ေနေသာ ကိစၥႀကီး

ကြ်န္ေတာ့ သေဘာကို ေျပာရရင္ တုိင္းသစ္ျပည္သစ္ တည္ေထာင္မႈ စုံစမ္းေရး အဖြဲ႕ႀကီး တခုဖြဲ႕ဖုိ႔ ေလာေလာဆယ္ လုိပါတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ႕ႀကီးက တျပည္ေထာင္လုံးကို လုိက္လံ စုံစမ္း ၾကည့္႐ႈၿပီး ရသမွ် အၾကံဉာဏ္ကို အစီရင္ခံစာ ေရးသင့္တယ္၊ တုိင္းသစ္ ျပည္သစ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဘယ္ဌာန၊ ဘယ္ဌာန အတြက္ ေငြဘယ္ေလာက္ ကုန္မယ္၊ လူ အင္အား ဘယ္ေလာက္ လုိမယ္ ဆုိတာေတြ အစီရင္ ခံရမယ္။ လုိတဲ့ ေငြကုိလည္း ဘယ္နည္းနဲ႔ ရေအာင္ ရွာမယ္ ဆုိတာကုိလဲ အစီရင္ ခံရမယ္။ အဲဒီ အစီရင္ခံစာကုိ ၾကည့္ၿပီးမွ တုိင္းသစ္ ျပည္သစ္ ထူေထာင္ဖုိ႔ ျဖစ္မယ္။

အကုန္ခံရမည္

အဲဒီ အစီရင္ခံစာမွာလဲ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ဘယ္ေလာက္ လုိမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ကုန္မယ္ ဆုိတာ အဓိက ထားၿပီး အစီရင္ခံဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္၊ ကာကြယ္ေရး အတြက္ အမ်ားဆုံး အကုန္ခံရမွာကေတာ့ အမွန္ပဲ၊ ဒီဘက္ကုိ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ေလ်ာ့လုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ တုိင္းျပည္တုိင္းမွာလည္း ဒီလုိပဲ အကုန္ခံ ၾကရတာပဲ။ ကာကြယ္ေရး ဘက္မွာ အမ်ားဆုံး အကုန္ခံလုိက္ ရေတာ့ အျခားေသာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဆုိတဲ့ ဘယ္ေတြမွာ နည္းနည္းစီ ေလ်ာ့သြားလိမ့္မယ္၊ ဒီလုိ ေလ်ာ့သြားရင္ပဲ လူေတြကေတာ့ ညည္းညဴ ၾကေတာ့မွာ အမွန္ပဲ။

လူ ၁ဝဝ မွာ ၇ဝ ဟာ ဘာမွ နားမလည္ၾကေသးဘူး

ကြ်န္ေတာ္ ဆုိဝံ့တယ္၊ လူ ၁ဝဝ မွာ ၇ဝ ဟာ စစ္ေရး စစ္ရာနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘာမွ နားမလည္ ၾကေသးဘူးလုိ႔၊ နားမလည္ၾကတာလဲ အဆုိးေတာ့ ဆုိစရာ မရွိဘူး၊ တသက္လုံး ကြၧန္ခံ လာၾကရၿပီး၊ ဒီလုိ စစ္ေရး စစ္ရာမ်ဳိး၊ ဒီလုိ တုိင္းျပည္ေရးရာမ်ဳိး၊ ဒီလုိ ေခတ္မ်ဳိး အခါမ်ဳိးက ၾကံဳမွ မၾကံဳဘူးၾက ေသးဘဲကုိး။ အမွန္ကုိ ေျပာရရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တေတြဟာ ဒီလုိ ေနၾက၊ ထုိင္ၾက၊ ဝတ္ၾက၊ စားၾကတာကုိ လြန္လွၿပီ၊ စစ္ျဖစ္ ေနတဲ့ တုိင္းျပည္ဆုိတာ ဘယ္လုိ တုိင္းျပည္မွ ဒီလုိ မေနႏုိင္ၾကဘူး။ စစ္ေရး စစ္ရာ ဆုိတာလဲ ခုေခတ္ စစ္မ်ဳိးက ေရွးေခတ္က စစ္မ်ဳိးလုိ တုိက္တဲ့လူက ထြက္ေန႐ုံနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး၊ စစ္သားေတြသာ စစ္စိတ္ စစ္ေသြး ရွိေန႐ုံနဲ႔ မၿပီးဘူး၊ တုိင္းျပည္ထဲမွာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး၊ လူႀကီး တေယာက္မက်န္ စစ္စိတ္ စစ္ေသြး ရွိၾကမွ နီပြန္လုိ ဘူရွီဒုိစိတ္ ရွိၾကမွ ျဖစ္တယ္၊ နီပြန္ျပည္မွာ ဆုိရင္ ေက်ာင္းသားငယ္ကေလးက သိပၸံ ေက်ာင္းသားႀကီးေတြ အထိ အရပ္သားေတြဆုိလဲ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြ အားလုံး စစ္စိတ္ စစ္ေသြး၊ ရဲေသြး ရဲမာန္ ရွိၾကတယ္။ စစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ စိတ္ၿငိဳျငင္စရာ ၿခိဳးျခံစရာ ၾကပ္တည္း ဆင္းရဲမယ့္ အရာေတြကို တင္းခံဖုိ႔ အသင့္ ရွိၾကတယ္။ နီပြန္ျပည္မွာ ေယာက္်ားမွန္သမွ် စစ္မႈထမ္းဖုိ႔ရာလဲ အသင့္ ျဖစ္ၾကတယ္။

ကုန္းတပ္ အေရးႀကီးပုံ

ကာကြယ္ေရး အေၾကာင္း ျပန္ဆက္ရရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ ေရတပ္၊ ကုန္းတပ္၊ ေလတပ္ ဆုိတဲ့ တပ္ႀကီးေတြ အနက္ ကုန္းတပ္ အင္အားဟာ အလုိဆုံးပဲ၊ ေရတပ္ဟာ သိပ္ မလုိလွဘူး၊ ေလတပ္ကေတာ့ အသင့္အတင့္ လုိတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကို ၾကည့္ရင္ အဂၤလိပ္ဟာ သူ႔ အေျခအေန အရ ေရတပ္ကုိ မ်ားစြာ အားကိုးတယ္၊ ဒါလဲ သူတို႔ အမွားပဲ။ ေရွးက စိတ္ေတြ မေပ်ာက္လို႔ပဲ၊ ဂ်ာမဏီဟာ ေလတပ္နဲ႔ ကုန္းတပ္ကုိ အားကုိးတယ္၊ ဒါဟာ သူ႔တုိင္းျပည္ အေျခအေနနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တယ္။ နီပြန္ျပည္ကေတာ့ ကုန္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္ အားလုံးပဲ အညီအၫြတ္ အားေကာင္းတယ္။ တပ္သုံးမ်ဳိးကုိ စဥ္းစားရင္ ကုန္းတပ္ဟာ အေရးအႀကီးဆုံးပဲ၊ တကယ္ တုိက္ရမွာလဲ သူပဲ၊ ၿမိဳ႕ေတြ နယ္ေတြ သိမ္းရာမွာလဲ သူမွပဲ။ ေရတပ္ ဆုိတာ စစ္သေဘၤာႀကီး တစင္း ႏွစ္စင္း ရွိ႐ုံနဲ႔လဲ မျဖစ္ဘူး၊ မ်ားမ်ား ရွိျပန္ရင္လဲ ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ ေရငုတ္ သေဘၤာကေလးနဲ႔ တိုပီတုိနဲ႔ ပစ္ခြင္းလုိက္ရင္ ျမဳပ္ကုန္တာပဲ၊ ပရင့္စ္ ေအာ့ဖ္ ေဝးလ္နဲ႔ ရီပါလ္စ္ စစ္သေဘၤာႀကီးေတြ အျဖစ္အပ်က္ကုိ သိၾကၿပီပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ တာဝန္ကလဲ စစ္သားပုိ႔ဖုိ႔၊ ရိကၡာပုိ႔ဖုိ႔၊ ရန္သူသေဘၤာ အသြားအလာ ဖ်က္ဆီး ေႏွာင့္ယွက္ဖုိ႔၊ ဒါေလာက္ အသုံးက်တာပဲ၊ တုိင္းျပည္သိမ္းေရးနဲ႔ တယ္ၿပီး မသက္ဆုိင္လွဘူး။

မသိမ္းလွ်င္ မျဖစ္

ကုန္းတပ္ ဆုိရာမွာလဲ ေျခလ်င္ တပ္ေတြခ်ည္း ထားလုိ႔ေတာ့ တယ္ၿပီး အေရးမပါလွဘူး၊ စက္ယႏၩယားနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ကား တပ္ေတြပါ ထူေထာင္ႏုိင္မွ ျဖစ္မယ္။ စရိတ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ပဲ ကုန္လိမ့္မယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားတပ္ အေၾကာင္း စပ္မိလုိ႔ ေျပာရအုံးမယ္။ လူေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ စစ္ေရး စစ္ရာ အေၾကာင္း နားလည္မႈ ေဝးသလဲ ဆုိရင္ ဗမာျပည္ အတြက္ မဟာမိတ္ နီပြန္တုိ႔နဲ႔ အတူ က်ဳပ္တုိ႔ တုိက္လာတုံးက ကားသိမ္းတာေတြကို အျပစ္ဆုိ ၾကတယ္လုိ႔ ၾကားရတယ္။ စစ္ဆုိတာ တနာရီနဲ႔ ေရာက္ရမယ့္ ေနရာ တနာရီနဲ႔ အေရာက္ သြားရမယ့္ တာဝန္ ရွိတယ္။ အခ်ိန္ထဲမွာ အသက္ဝင္ ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေတြ႕ရာကုိ အရ သိမ္းၿပီး စီးသြားရမယ္၊ စစ္ေရးထက္ ဒီျပင္ အေရးကို မၾကည့္ႏုိင္ဘူး။ တခ်ဳိ႕က ေျပာတယ္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း လုပ္လုိ႔ အျပစ္ဆုိတာပါ၊ ခ်ဳိခ်ဳိေျပာရင္ ရပါတယ္တဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္က အေရးႀကီးလို႔ ကားရွင္တဦးကို ခ်ဳိခ်ဳိ ေျပာဖူးပါတယ္၊ မရဘူး၊ မရေတာ့ ရတဲ့နည္းနဲ႔ပဲ အတင္း ယူလုိက္ရတယ္၊ သူလည္း တခါတည္း စစ္ေရးကို နားလည္သြားတာေပါ့။ (ရယ္ၾကသည္)

ရန္သူကုိ မိမိက ဦးေအာင္ တုိက္ရမည္

ၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ေရးဟာ ဗမာျပည္ ကြက္ကြက္ကေလး ထဲမွာပဲ ေနၿပီး လာတဲ့ ရန္သူကုိ ဆီးၿပီး ကာကြယ္ေနလုိ႔ မရဘူး၊ ကြၧန္ေတာ္ေတာ့ အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္ေရး စနစ္သည္ ရန္သူကုိ မိမိက ဦးေအာင္ တုိက္ျခင္းတည္း ဆုိတဲ့ နီပြန္တုိ႔ရဲ႕ ဝါဒကို ႀကိဳက္တယ္။ အဂၤလိပ္ဟာ သူ႔ျပည္ကေလးထဲမွာပဲ မၾကည့္ဘဲ ဂ်ီဘေရာ္လတာ၊ ေမာ္လတာ၊ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ ဆုိတဲ့ ေနရာေတြကို ယူထားတာကို ၾကည့္ပါ၊ အဲဒါဟာ အင္ပါယာ တခုလုံး ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ တကမာၻလုံး ျခံဳၾကည့္ၿပီး စီမံတာပဲ။ မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားတဲ့ ေဆာ္လမြန္ကြ်န္း ေရေၾကာင္း တုိက္ပြဲကို ၾကည့္ပါ။ အဲဒါဟာ ဒီကြ်န္းကေလးကုိ ဘာေၾကာင့္ နီပြန္က ဒီေလာက္ လုိခ်င္တယ္၊ အေမရိကန္ကလည္း ဘာေၾကာင့္ ခုခံတယ္ ဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ပဲ၊ စစ္ကို ေရွ႕ဆက္ၿပီး ထိေရာက္စြာ တုိက္ေရး အတြက္ပဲ။ အဲဒီကြ်န္းဟာ ေလတပ္စခန္း လုပ္ဖုိ႔ သိပ္ေကာင္းတယ္၊ ေလယာဥ္ပ်ံတင္ သေဘၤာ ဆုိတာက ျမဳပ္ပစ္လုိက္ႏုိင္တယ္။ ကြ်န္းကေလးကုိေတာ့ ျမဳပ္ပစ္လုိ႔ မရဘူး။ ဒီလုိ အေရးပါ အရာေရာက္မယ့္ ေနရာေတြ ကို ၾကည့္ၿပီး အရ သိမ္းဖုိ႔ဟာလဲ အေရးႀကီးတာပဲ။

အားလုံး သုံညက စရမယ့္ အလုပ္ခ်ည္းပဲ

ေရွ႕ကုိ ျဖစ္လာမယ့္ ေခတ္ႀကီးရဲ႕ အေျခအေနကို ၾကည့္ရင္ ေရွးကလုိ တျပည္ေထာင္တည္းတည္း ဘယ္သူနဲ႔မွ မဆက္ဆံဘဲ ေနလုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဆက္ဆံသင့္တဲ့ တုိင္းျပည္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီး အစုလုိက္ အဖြဲ႕လုိက္ ေနၾကရမယ္၊ အကူအညီ ယူသင့္တဲ့ တုိင္းျပည္ ယူရမယ္၊ အေရွ႕အာရွတုိက္ တခုလုံးမွာ နီပြန္တုိ႔ဟာ အင္အား အေတာ္ဆုံး အကူအညီ အယူသင့္ဆုံး ျဖစ္တယ္။ နီပြန္တုိ႔ အကူအညီ ယူၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရး အေဆာက္အအုံကို တည္ေဆာက္ရမယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာမွ မရွိေသးဘူး၊ သုညေတြပဲ ရွိေသးတယ္၊ အားလုံးကုိ သုံညက စရတဲ့ အလုပ္ခ်ည္းပဲ။

နီပြန္ျပည္ သြားစဥ္က

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နီပြန္ျပည္မွာ ေရာက္ေနစဥ္က ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ စက္မႈ လက္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ဆုိတဲ့ အေရးေတြကို က်က်နန ေလ့လာခဲ့ဖုိ႔ စိတ္ကူးပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္ သြားရတဲ့ အခါက လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ အလည္အပတ္ သြားရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ပုန္း႐ႈိး ကြယ္႐ႈိး သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္က အထြက္မွာ စုံေထာက္ေတြ မ်က္စိေအာက္က လြတ္ေအာင္၊ နီပြန္ျပည္ ေရာက္ေတာ့လဲ အဂၤလိပ္ သံ႐ုံး၊ အေမရိကန္ သံ႐ုံးက ေစလႊတ္ထားတဲ့ သူလွ်ဳိေတြ မ်က္စိေအာက္က လြတ္ေအာင္ နီပြန္ကုိ ႐ုပ္ဖ်က္ သြားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ စစ္ေရး စစ္ရာကလြဲလို႔ ဒီျပင္ ပညာ ဗဟုသုတေတြကို ေကာင္းေကာင္း မဆည္းပူးခဲ့ရဘူး။

ဗမာျပည္ ကာကြယ္ေရးသည္ အေရွ႕အာရွတုိက္၏ ကာကြယ္ေရး

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နီပြန္ျပည္မွာ ရွိစဥ္က သတင္းစာေတြမွာ ဖတ္ရလုိ႔ သိလာခဲ့ရတယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အေရွ႕အာရွတုိက္ တုိင္းျပည္ေတြဟာ ဘယ္လုိ အဆက္အသြယ္ေတြ ျပဳလုပ္ရမယ္ ဆုိရင္ နီပြန္ ကြ်န္းကေနၿပီး ကိုရီးယားကုိ ပင္လယ္ ေအာက္ကေနၿပီး ရထားလမ္း ေဖာက္မယ္၊ ကုိရီးယားက မန္ခ်ဴးကုိ၊ မန္ခ်ဴးက တ႐ုတ္ျပည္၊ တ႐ုတ္ျပည္က အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား၊ ယုိးဒယားကုိ ျဖတ္ၿပီး ဗမာျပည္၊ ဗမာျပည္က အိႏၵိယ အထိ ရထားလမ္းေတြက တဆက္ထဲ ေဖာက္မယ္။ ဒါတြင္ မကေသးဘူး၊ အိႏၵိယ ကေနၿပီး အဆင့္ဆင့္ ဂ်ာမနီ ဘာလင္ေရာက္၊ ဘာလင္က ျပင္သစ္၊ ျပင္သစ္က အဂၤလန္ သိမ္းၿပီးရင္ လန္ဒန္အေရာက္ ရထားလမ္းဟာ တဆက္ထဲ ျဖစ္သြားမယ္။ အဲဒီလုိ အခါမွာ ဗမာျပည္ဟာ အေရွ႕အာရွတုိက္ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာ တုိင္းျပည္ ျဖစ္လာစရာ ရွိတယ္။ စစ္ေရး စစ္ရာနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ တုိင္းေရး ျပည္ေရးနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ အေရးအႀကီးဆုံးပဲ၊ ဗမာျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးသည္ အေရွ႕ အာရွတုိက္ ကာကြယ္ေရး၊ အေရွ႕ အာရွတုိက္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးသည္ ဗမာျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရး ျဖစ္ရမယ္။

လူဦးေရ ျပႆနာ

အဲဒီ အေျခအေနေတြကို ၾကည့္ၿပီး ကာကြယ္ေရးကို စဥ္းစားရမယ္။ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႕ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္ တခ်က္ကုိ ေျပာလိုတယ္။ အဲဒီ အခ်က္ဟာ ဘာလဲ ဆုိရင္ လူဦးေရ ျပႆနာပဲ။ တ႐ုတ္ျပည္က သန္းေပါင္း ၄ဝဝ၊ အိႏၵိယက သန္းေပါင္း ၃၅ဝ ၾကားထဲမွ ေနရတဲ့ တုိင္းျပည္ကေလး ျဖစ္တယ္။ ဗမာ လူဦးေရဟာ ၁၄.၅ သန္း အလြန္ဆုံး ဆုိေတာ့ ဘာမွ မေျပာပေလာက္ဘူး။ တိတိလင္းလင္း ေျပာရမယ္။ ဗမာျပည္မွ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ မယ္သီလရင္ေတြ ေပါေနဖို႔ မလိုဘူး။ ကြ်န္ေတာ့ သေဘာ အလုိေျပာရင္ တ႐ြာတေက်ာင္းေတာင္ မထားခ်င္ဘူး။ ငါး႐ြာ တေက်ာင္း ဘုန္းႀကီး တပါးပဲ ေက်ာင္းထုိင္ ေစခ်င္တယ္။ ပရိသတ္ ကေတာ့ ဒီစကားကုိ ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္မယ္။ ႀကိဳက္ခ်င္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ခ်င္ေန တုိင္းျပည္ရဲ႕ ႀကီးပြားေရးနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ဒီဟာ အမွန္စကားပဲ။ နီပြန္ျပည္ဟာလဲ ဗုဒၶဘာသာ တုိင္းျပည္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေရးစစ္ရာ တုိင္းျပည္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဘုန္းႀကီးေတြလဲ မေနရဘူး၊ စစ္တုိက္ လုိက္ရတယ္။ တုိင္းျပည္ ႀကီးပြားေရး၊ ေလာကီ ႀကီးပြားေရး အလုိရွိရင္ ေလာကုတၲရာေရးကို ေဘးခ်ိတ္ထားရမယ္။ ႏွစ္ခုစလုံး တၿပိဳင္နက္ထဲ ႀကီးပြားခ်င္လုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ အခု တုိင္းျပည္မွာ အမွန္ လုိေနတာက လူေတြ ႀကိဳက္ခ်င္ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ခ်င္ေန တုိင္းျပည္ ႀကီးပြားမယ့္ နည္းလည္းဟူ သမွ် လူေတြ မလုိက္နာ မေနရမယ့္ ဥပေဒ ထုတ္ဖုိ႔ လုိေနတယ္။

ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ ကြ်န္ခံေနရတာထက္

ပညာေရး နည္းစနစ္မွာလဲ ယဥ္ေက်းမႈ ပညာကို ဖယ္ထုတ္ ပစ္လုိက္ဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုလဲ အတုခုိးစရာ မလုိဘူး၊ မဟာမိတ္ နီပြန္ေတြ ေျပာသလိုပဲ အေနာက္ႏုိင္ငံသားေတြကို အတုခိုးခ်င္ရင္ သူတုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြ အတုခုိးဖုိ႔ မလိုဘူး။ သူတုိ႕ ေခါင္းထဲမွာ ရွိတဲ့ ပညာေတြကိုသာ အတုခုိးရမယ္။ ဥေရာပတုိက္မွာ ျပင္သစ္ လူမ်ဳိးမ်ားဟာ အယဥ္ေက်းဆုံးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ပဲ သူတုိ႕ ေသာက္က်ဳိးနဲ ကုန္တာပဲ။ ဗမာေတြဟာလဲ ဘယ္လုိ ယဥ္ေက်းတယ္။ ဟိရိၾသတၲပၸ ရွိတယ္ ဆုိတာေတြ ဂုဏ္ယူ ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါဟာ တုိင္းျပည္ ေသာက္က်ဳိးနဲမယ့္ ကိစၥေတြပဲ။ မိန္းမလို မိန္းမရ ကိစၥေတြပဲ။ တခ်ဳိ႕က ေျပာၾကတယ္။ နီပြန္ စစ္သားေတြဟာ စုတ္စုတ္ပဲ့ပဲ့ ေရခ်ဳိးေတာ့ ကိုယ္တုံးလုံး တကယ္ ႐ုိင္းတယ္လုိ႔ သူတို႔ဟာ အျမင္သာ ႐ုိင္းေပမယ့္ အလုိရွိရင္ တုိင္းျပည္ အတြက္ အသက္စြန္႔ဝံ့တဲ့ စိတ္ေတြ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ သေဘာက ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ သူမ်ား ကြ်န္ခံ ေနရတာထက္ ႐ုိင္း႐ုိင္းစုိင္းစုိင္းနဲ႔ သူမ်ား အေပၚက ဆရာ လုပ္ေနရတာကို ျမတ္ႏုိးတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ (ၾသဘာ ေပးၾကသည္။)

ဘုရားတဆူ ဂူတလုံး ကုိးကြယ္ၾကပုံ

သူတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ ဆုိရင္ စစ္သားကေလး တေယာက္ စစ္ထဲပဲ ဝင္ဝင္၊ စစ္ေျမျပင္ပဲ ထြက္ထြက္ တုိင္းျပည္ အတြက္ အသက္လွဴမယ့္ သူလို႔ ဆုိၿပီး တ႐ြာလုံး တၿမိဳ႕လုံး မီးရထား႐ုံတုိ႔ သေဘာၤဆိပ္တုိ႔ လုိက္ပုိ႔ၾကတယ္။ သူတို႔ စစ္သားတေယာက္ စစ္ေျမျပင္မွာ က်ဆုံးရင္လဲ အ႐ုိးကုိ ျပာခ်ၿပီး သူတုိ႔ တုိင္းျပည္ကို ျပန္ပုိ႔တယ္။ အဲဒီမွာ ရရွာကူနိပ္ရွ႐ုိင္း ဆုိတဲ့ အာဇာနည္ကုန္းကုိ ပုိ႔ၿပီး တတုိင္း တျပည္လုံး ဘုရားတဆူ ဂူတလုံး ကုိးကြယ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ နီပြန္ျပည္ႀကီးဟာ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ဒီေလာက္ ႀကီးမားလာတာပဲ။ ေျပာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီး ေျပာစရာေတြ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာရမယ့္ အခ်ိန္လဲ လြန္သြားၿပီ။ ေနာက္ေျပာရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြလဲ ရွိေသးတယ္။ ဒီမွ်နဲ႔ပဲ နိဂုံး ခ်ဳပ္ပါရေစေတာ့။ ဆရာ ဆရာမတုိ႔ တာဝန္ဟာ ေနာင္ ႀကီးလာမယ့္ ကေလးေတြကို စစ္စိတ္ စစ္ေသြး၊ ရဲစိတ္ ရဲမာန္ ဝင္ေအာင္ သင္ၾကပါ။ အလိမ္မာ မသင္ၾကပါနဲ႔ အမိုက္သင္ၾကပါ။ ၿပီးေတာ့ ဆရာ ဆရာမတုိ႔နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တသက္ကေလး ေကာင္းစားဖုိ႔ မၾကည့္ဘဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေနာင္လာ ေနာက္သား ေကာင္းစားဖုိ႔ ၾကည့္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကပါလုိ႔ ေျပာဆုိ လုိပါေၾကာင္းႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ လုိက္ရာ ပရိသတ္ အားလုံး ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ၾသဘာ ေပးၾကေၾကာင္း။
▪ - ¤ - ▪


ျမန္မာ့ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာအဖြဲ႕

နည္းပညာႏွင့္ ျမန္မာ့ ကြန္ရက္ ေမာ္ကြန္းတိုက္

စာေပ၊ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္

ဂြဏ္းေခၚစာေစာင္ မတ္ ၊၂၀၀၉ (ျမန္မာပိုင္း)


ေကာက္လို႕ရတဲ့အျမတ္ေတြျပည္သူ႕ပါးစပ္ထဲေရာက္ပါေစ။ ။

Photobucket

၁၉၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

google download

mediafire download

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။