Tuesday, May 5, 2009

အဝေခတ္ ေက်ာက္စာပါ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ား

ပုဂံပ်က္သည့္ ေအဒီ ၁၃ဝဝ မွ အဝပ်က္သည့္ ေအဒီ ၁၇၅၂ အထိ ပုိင္းျခားထားသည့္ ကာလအတြင္း ေတြ႕ရွိရတဲ့ ေခတ္ၿပိဳင္ မွတ္တမ္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္စာ၊ ေၾကးစာ၊ ေျမစာ၊ မင္စာ၊ ေပစာ ပုရပိုက္စာတို႔ကေန ထုတ္ႏႈတ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပထားတဲ့ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းရဲ႕ "အဝေခတ္ ေက်ာက္စာပါ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ား" သုေတသန စာတမ္းကို 'အသစ္ျမင္ ဗမာသမိုင္း' စာအုပ္မွေန ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းကို ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက ၁၉၆၇ ခု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုေတသန ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစအဦး ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ တကၠသုိလ္ ပညာပေဒသာ စာေစာင္ အတြဲ (၂)၊ အပုိင္း (၂)၊ ေမ ၁၉၆၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄၃ - ၅၆ မွာလည္း ေဖာ္ျပ ပါရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။
Photobucket
အဝေခတ္ ေက်ာက္စာပါ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ား။ (ပံုမွာ - ပုဂံ ဘုရား ပထိုးေတြမွေန စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေက်ာက္စာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစုုတစည္းတည္း ေတြ႕ျမင္ရပံု)
ပုဂံပ်က္သည့္ ေအဒီ ၁၃ဝဝ မွ အဝပ်က္သည့္ ေအဒီ ၁၇၅၂ အထိ ပုိင္းျခားထားသည့္ ကာလအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေက်ာက္စာ၊ ေၾကးစာ၊ ေျမစာ၊ မင္စာ၊ ေပစာ ပုရပိုက္စာတုိ႔သည္ ျမန္မာသမုိင္း အတြက္ အားကုိးထုိက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆုိပါ ေခတ္ၿပိဳင္ မွတ္တမ္းတုိ႔ကို အားကုိးျပဳလ်က္ ယခင္က (၁) ျမန္မာသမုိင္း ေအဒီ ၁၃ဝ၁ - ၁၄ဝဝ၊ (၂) မဟာကႆပဂုိဏ္း၊ (၃) သာလြန္မင္းလက္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဟူ၍ စာတမ္း သုံးေစာင္ ေရးဖူးပါၿပီ။ ဦးတင္လွေသာ္ကလည္း "ျမန္မာသမုိင္း ေအဒီ ၁၄ဝဝ - ၁၅ဝဝ" ကုိ ေရးခဲ့ဖူးပါၿပီ။ အထက္ပါ စာတမ္းေလးခုကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ တုိးခ်ဲ႕၍ ယခု စာတမ္းကို ေရးပါသည္။ ေရးၿပီး စာတမ္း အခ်ဳိ႕ ရွိေနသည့္ျပင္ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္သည့္ အတုိင္း ၿပီးျပည့္စုံရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ တင္ျပပါမည္။
ႏုိင္ငံေရးရာ၏ သေဘာမွာ ကြၧန္ပုိင္၊ အာဏာပုိင္ မင္းေခတ္ အၾကံဳးဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဧကရာဇ္၊ ပေဒသရာဇ္၊ ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႕စား၊ ႐ြာစားတုိ႔၏ ေခတ္ဟူ၍လည္း ေခၚႏုိင္ပါသည္။ ထုိေခတ္ အခါမ်ဳိးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အႀကီးအကဲ၏ စည္း႐ုံးေရးေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ တုိင္းျပည္ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ဆူပူျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တုိးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းကုိ ေတြ႕ရၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိခဲ့ၿပီးသည့္ အခ်က္တုိ႔ကုိ ထင္ရွားေစရန္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ စတင္ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
တုိင္းတပါးမွ ဝင္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္သျဖင့္ ပုဂံျပည္ႀကီး ပ်က္စီးရေၾကာင္းကုိ အမ်ား အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂံ နန္း႐ုိးတြင္ မူလ တလူႀကီး အေခၚခံသူသည္ က႞ိစြာ (ေက်ာ္စြာ) အမည္ျဖင့္ ၁၂၈၉ ခု၊ ေမလ ၃ဝ၊ တနင္းလာေန႔တြင္ မင္းအျဖစ္ ခံယူပါသည္။ မင္းအမည္ ခံ႐ုံမွ်ျဖစ္၍ ပုဂံဝန္းက်င္မွ်သာ ၾသဇာရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားသည့္ ေက်ာက္ဆည္ဘက္ရွိ ဆယ့္တခ႐ုိင္ကုိ လက္လႊတ္၍ မင္းဘူးဘက္ရွိ ေျခာက္ခ႐ုိင္မွ်သာ အေထာက္အကူ ရွိေသာ မင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မြန္ဂုိ ဧကရာဇ္၏ အေထာက္အကူ သုိ႔မဟုတ္ ခန္႔အပ္ အသိအမွတ္ ျပဳခ်က္ျဖင့္ မင္းလုပ္သူ ဟုလည္း ဆုိရပါမည္။ ထုိမင္းသည္ ၁၂၉၈ ခု၊ ႏွစ္လယ္ေလာက္တြင္ နန္းက်၏။ ၁ဝ ေမလ ၁၂၉၉ တြင္ အသတ္ခံရ၏။ ဤတြင္ ခန္႔မွန္းရန္ အေၾကာင္းတခု ေပၚပါသည္။ ေက်ာက္ဆည္နယ္ ျမင္စုိင္းဘက္တြင္ အားစုလ်က္ မင္းလုပ္လုိသူတုိ႔က ႏုိင္ငံျခားသား ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာကုိ ယူကာ စည္း႐ုံး၍ ပုဂံနန္းကုိ လုပ္ၾကံျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ဆန္႔က်င္ေရးဟု ေခၚရေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား စည္း႐ုံးေရး ဟူသည့္ အဆင့္အထိ ျမင့္မားေသာ အဖြဲ႕အစည္းဟု ယူဆႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အားႀကီးမည့္ သေဘာ ရွိမည္ မထင္ပါ။ ျမင္စုိင္းဘက္၌ အားစုသူတုိ႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား အသခၤယာ၊ ရာဇာ၊ သီဟသူတုိ႔ သုံးေယာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား ၾသဇာကုိ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကား ထုိအခါက ႏုိင္ငံျခားစစ္ကုိ ဖိတ္ေခၚျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဝးလံသည့္ ေျမာက္အရပ္က ရန္သူ မေရာက္လာမီ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ရမည္ဟု မွန္းဆၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ထင္ရပါသည္။
မြန္ဂုိ စစ္သည္တုိ႔သည္ ၁၅ ဇန္နဝါရီ ၁၃ဝ၁ ခုတြင္ မလည္သုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ စစ္သည္ အင္အား ၁၂,ဝဝဝ ခန္႔ ရွိမည္ဟု မွန္းဆရပါသည္။ ျမင္စုိင္းကုိ ၁၅ ဇန္နဝါရီ ၁၃ဝ၁ ခုတြင္ စတင္ ဝန္းရံ တိုက္ခုိက္သည္။ ေျမာက္အရပ္ ကုန္းျမင့္ သမပုိင္းဇုန္မွ လာသည့္ ရန္သူကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္း၏ ျပင္းထန္သည့္ အပူဒဏ္က ႏွိပ္စက္လိမ့္ဦးမည္ ဟူ၍လည္း အမွန္အကန္ မွန္းဆထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေ႐ႊ ေငြ လက္ေဆာင္ျဖင့္ ေသြးေဆာင္ႏုိင္ရာ၏ ဟူ၍လည္း ေတြးေတာ ထားေပမည္။ ယင္း လက္နက္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးေၾကာင့္ပင္ ရန္သူတုိ႔ ၆ ဧၿပီ ၁၃ဝ၁ တြင္ စတင္ ဆုတ္ခြာ၍ ျပန္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ လာေရာက္ တုိက္ခုိက္ျခင္းမွ ရပ္စဲေလေအာင္ မြန္ဂုိ ဧကရာဇ္ထံသုိ႔ လက္ေဆာင္ ပဏၰာဆက္သည့္ သံတမန္မ်ားကုိလည္း အလီလီ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ တုိင္းတပါး တန္ခုိးရွင္ကုိပင္ ခယျခင္း သေဘာကို ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ျမင္စုိင္း ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသား စည္းလုံးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ဆန္႔က်င္ေရးထက္ မိမိတုိ႔ မင္းျဖစ္ေရးကို ပုိ၍ လုိလားေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္ သုံးဦးတြင္ သီဟသူသည္ ၂ဝ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ဝ၉ ခုတြင္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိက္ခံသည္။ ပင္းယကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ ၁၃၁၂ ခုတြင္ တည္ေထာင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခား စစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ အေျခအေနမွ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးသည္ လြယ္ကူလွမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ၁၄ ရာစုဝက္တြင္ တုိင္းကားႏုိင္ငံ ျပန္လည္ စည္ကားလ်က္ ရွိၿပီဟု ယူဆဖြယ္ ရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ အထက္က စစ္ေၾကာင့္ လယ္ပ်က္ ယာပ်က္မ်ားကို ေစ့ငွေအာင္ ျပန္၍ ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးရန္ ႀကိဳးစားေၾကာင္ မွတ္တမ္း ေတြ႕ပါသည္။ ၿပီးမွ အစူအစဥ္ အမွတ္အသားမ်ားကုိ ေလ့လာလ်က္ မင္းေျမ၊ သာသနာေျမဟု ခြဲျခားရေပမည္။ ယင္းသုိ႔ ခြဲျခားရန္ ေရွးမွတ္တမ္း ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္စာတုိ႔ကုိ စုေဆာင္း ေလ့လာရပါသည္။ ေက်ာက္စာမ်ား စတင္ စုေဆာင္းသည့္ ရက္စြဲမွာ ၁၂ မတ္လ ၁၃၅၉ ခုဟု သိရပါသည္ (ဓာတ္ပုံ ၅၂၁ ၁)။ စာရင္းဇယား ေကာက္ယူျခင္းကုိ ျပည္႐ြာ တုိးတက္ စည္ပင္ သာယာျခင္း၏ သေဘာတရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆလုိပါသည္။
ျပည္ပရန္၏ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ခ်ိန္မွာပင္ ျပည္တြင္းရန္မ်ား ေပၚလာရ၏။ ေျမာက္ဘက္တလႊားတြင္ သွ်ံတုိ႔ ဆူပူလ်က္ ႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းသုိ႔ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကား အဆုိပါ ၁၃၅၉ ခုမွပင္ စပါသည္။ ထုိအေရးမွာ ၁၃၆၂ ခုတြင္ ပုိ၍ ႀကီးမားလာပါသည္။ စကုိင္းတြင္ တမင္း၊ ပင္းယတြင္ တမင္း ဟူ၍ ကြဲျပားၿပီး အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္ေနသျဖင့္လည္း ဆူပူသူတုိ႔ အတြက္ ပုိ၍ အခြင့္သာသည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ေအဒီ ၁၃၆၄ ခုတြင္ စကုိင္းပ်က္၏။ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ပင္းယ ပ်က္ပါသည္။
ယင္းသုိ႔ ပ်က္စီးရာမွ ျပန္လည္ စည္း႐ုံးေပးႏုိင္သူမွာ သတုိဝ္မင္ဖ်ာ ျဖစ္၏။ ၁၃၆၄ ခုမွ စ၍ သုံးႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္း၌ ျပန္၍ အုပ္စီးႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၁၃၆၅ ခု၊ မွတ္တမ္း တခုတြင္ -
သကရစ္ ၇၂၇ ခု၊ သရဝန္ႏွစ္ ႏြဲတာလၧဳတ္ ၅ ႐်က္ ၃ ေနအာ၊ ရတၲနာသုံပါကိုဝ္ ႐ိုဝ္ေသစြာထေသာ သာသနာကုိဝ္ အလြန္ ခီပင္စြာထေသာ၊ သတိုဝ္မင္ႀကိသည္ အႀကိယ္ စကုကုိဝ္ ထုိအံ့ဟု စုန္တ္ မူေသာ (စာရင္း ၆၃၂ ၁-၅)
ဟု ေတြ႕ရွိရ၏။ ထုိစစ္ၿပီးဆုံး၍ အျပန္တြင္ ေနာက္မွတ္တမ္း တခုအရ -
သတိုဝ္မင္ႀကီ စကုထုိဝ္ ေခ႞ ႐ုယ္ ပ႞န္ တဝ္ မူလစ္ေသာ အခါ ကုခန္ အရပ္ႏႈိက္ တယ္တဝ္မူေသာ အခါႏႈိက္ ႏြာတခု ဝက္တခု ၾကက္ေပါင္ ၅ ခု ေသအေကႅာက္ တဆယ္ (စာရင္း ၆၃ဝ-က ၁၈-၂၁)
စားေသာက္သည္ဟု ေတြ႕ရ၏။ သေဘာမွာ သတုိမင္ဖ်ာသည္ စစ္သည္တုိ႔ႏွင့္ လွည့္လည္၍ ႏုိင္ငံကုိ တုိက္ခုိက္ သိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ထုိမင္းႏွင့္ ထုိမင္းကို ဆက္ခံေသာ မင္းတုိ႔၏ ႀကိဳးစားခ်က္ျဖင့္ ရွစ္ႏွစ္မွ် အတြင္း အေျခအေန မ်ားစြာေကာင္း၍ သြားသည္ဟု သိရ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ၁၃၇၃ ခုတြင္ အေၾကအညာမွ က်မ္းတတ္အေက်ာ္ ရဟန္း သာမေဏတုိ႔ကို ပင့္ဖိတ္၍ စာပြဲသဘင္မ်ား က်င္းပသည္။ (စာရင္း ၆၉၈-က ၂၄-၆) ဟု သိရပါသည္။ ၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၇၅ ခု၊ မွတ္တမ္းတြင္ -
ေရွေသာထက္ ဆထက္အမြန္ သာသနာေတာက္ပေစလ်က္ ဒါန သီလ ေန႕ည မကြင္ အလ်င္ေခါင္႐ုယ္ ရဟန္ပုံနာ မိမ ေယာက္်ာ သူမ်ာတုိဝ္၏ အစိအဖြာ ခ်ံသာကို ရွာေပတက္စြာထေသာ ျမန္မာျပည္အလုံ ကုန္ေအာင္စုံကုိဝ္ အစုိဝ္ရသည္ ဖစ္႐ုယ္ တဝတိန္သာနတ္၏ ျပည္ႏွင္ တူလွက်ည္ထေသာ၊ အဝျပည္ (စာရင္း ၆၈၂ ၁-၁ဝ)
ဟု ေတြ႕ရပါသည္။
အဝသည္ ၁၄ ရာစု၏ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္အစိတ္တြင္ စည္ကား၍ လာသကဲ့သုိ႔ပင္ ဆူပူ ေသာင္းက်န္းသည့္ အခါကာလ အတြင္းက လူရဟန္းတုိ႔ ေျပးသြား ခုိေအာင္းရသည့္ ေတာင္ငူ (စာရင္း ၆၈၆ ၈-၁ဝ) မွာလည္း ႀကီးက်ယ္ စည္ကားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေတာင္ငူသည္ ေနာင္အခါ ၁၆ ရာစုဦးတြင္ အဝႏွင့္ တုၿပိဳင္မည့္ အေျခခံကုိ ရခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ျပည္႐ြာ ျပန္လည္ စည္ကားလာျခင္း၌ ရဟန္းတုိ႔၏ အကူအညီ ပါဝင္ေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ႕ရသည္။ ရဟန္း အႀကီးအကဲမ်ားပင္ ေက်း႐ြာ အလုိက္ ၿငိမ္ဝပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လယ္ယာ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ေခါင္းေဆာင္သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကုိ သဃၤရာဇာ (စာရင္း ၈၉၁ ၉ စသည္) ဟု ေခၚပါသည္။ ပိတုသဃၤရာဇာ (စာရင္း ၈၉၁ ၁၁) ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္မွာ ကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴကုိပင္ အေဆာင္အ႐ြက္ အျဖစ္ သုံးစြဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ သဃၤရာဇာ ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ရဟန္းမင္း ျဖစ္၍ အကယ္ပင္ မင္းစည္းစိမ္တမွ် ခံစားခြင့္ရသူ။ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားသူမ်ား ျဖစ္ဟန္ တူပါသည္။ ထုိ ရဟန္းမင္းတုိ႔သည္ ၁၆ရာစုသုိ႔ ေရာက္သည့္ အခါတြင္မွ တန္ခုိး ေမွးမွိန္သြားေၾကာင္း သိရပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၅ ရာစုသို႔ ဝင္ေသာ အခါ မ်ားစြာ စည္းလုံး တုိးတက္လာၿပီဟု သိရ၏။ ယခင္ကထက္ ေျမဧရိယာလည္း က်ယ္ျပန္႔၍ လာပါသည္။ ၂၅ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ဝဝ ျပည့္ မွတ္တမ္းတြင္ -
ျမမၼာျပည္အလုံမ္ တႏု ေပါင္ေလာင္ အၿမီေယာက္ကုိလြန္႐ုယ္ ခံတီခုန္က်ဳိဝ္ျခာ နဂါဝတ္စာမဟိ စေသာ လူကုိဝ္သတ္႐ုယ္ နတ္လွ်င္မူသည္ တိမၼာသလမည္ ဒိထိ ျပည္တုိင္ေအာင္၊ တကုန္တလ စေသာ ဘင္ဂတုိင္ေအာင္ (ရန္ေအာင္ျမင္ မ်က္ႏွာ ၇ - ၉)
က်ယ္ျပန္႔သည္ဟု ေတြ႕ရ၏။ အဆုိပါ နယ္ေျမကား ေရွးမွတ္သားခ်က္ အရ ျမန္မာျပည္၊ တန္လုိင္ျပည္ (ထူပါ႐ုံေက်ာက္ ၁၅ ၁-၃) သွ်ံျပည္တုိ႔ ပါဝင္သည့္ သုံးျပည္နယ္ အဝန္းအဝုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမွတဖန္ ၁၄ဝ၇ ခုတြင္ ရခုိင္ျပည္ကုိ ရျပန္သည္။ (ထူပါ႐ုံေက်ာက္ ၁၄ ၂ဝ)။ သာမည အားျဖင့္ အဝႏုိင္ငံ အဝန္းအဝုိင္းတြင္ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံကုိပါ ထည့္သြင္း ထားေသာ္လည္း ပုဂံပ်က္ခ်ိန္မွ စ၍ ေအာက္ပုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တျပည္တမင္း ဖြဲ႕စည္းလ်က္ ဟံသာဝတီ ႏုိင္ငံဟု ရွိေနပါသည္။ အဝ ဟံသာဝတီ ရန္စစ္မွာ ၁၃၈၆ (မွန္နန္း၊ ပ၊ ၄၅၉) ကပင္ စတင္ခဲ့၏။ ထုိပေဒသရာဇ္ အခ်င္းခ်င္း အားၿပိဳင္သည့္ စစ္မွာ ၃၆ ႏွင့္ (၁၃၈၆-၁၄၂၂) ၾကာသည္။ ထုိစစ္မ်ား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၂ဝ ေမ ၁၄၂၆ (စာရင္း ၉၃၄-က ၁ဝ-၁၁) တြင္ မင္းျဖစ္သည့္ မုိဝ္ညင္သတုိဝ္သည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အပါအဝင္ လယ္ယာ ျပန္လည္ ထြန္းကားေအာင္ မ်ားစြာ အားထုတ္ရသည္ဟု သိရပါသည္။ မွတ္တမ္းတခု၌ -
သတုိဝ္မင္ႀကီသည္၊ ျပည္ထဲ၏ စိဖြာအလုိဝ္ငွါ တဝ္စိမ္ဟိရာ ထြန္တဝ္မူ (စာရင္း ၁၉၁ ၁၅-၁၆)
ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ မည္မွ် ႀကိဳးစားသည္ ျဖစ္ေစ အႏွစ္ေလးဆယ္မွ် တုိက္ခဲ့သည့္ စစ္ဒဏ္ကုိ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံေရာ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံပါ ခံၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းရွိ မင္းတုိ႔သည္ ေျမာက္ဘက္ဖ်ားကို သိမ္းသြင္းရန္ ၁၅ ရာစုဝက္တြင္ ႀကိဳးစားေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ ၁၆ မတ္လ ၁၄၄၂ ခုတြင္ -
ကေလေမည္ေသာ မုိဝ္ခုတ္ ေျပည္ကို ရေတာ္မူ၏။ (စာရင္း ၉၃၄-က ၂၂)
ထုိ႔ျပင္ ဆက္၍ ၁၈ မတ္လ ၁၄၄၂ တြင္ -
ကုိဝ္သိန္အသွ်င္ သုိဝ္ခင္ဖြာ၏ ေျမရင္ျဖစ္ေသာ မုိေဟာဝ္၊ ဟုိင္ညင္ သမုတၲရာနာ ကုလာတိမသာ ေျခခ်င္ဝတ္၊ မုိင္ကာေလ၊ ကသည္၊ ကခ်င္၊ မုိင္တိန္၊ မုိင္ျပင္၊ မုိင္တီ၊ မုိင္နာ၊ မုိင္မ်ည္၊ ျခအုိင္၊ မုိင္ၫုိဝ္၊ မုိင္လုိဝ္၊ မုိင္ေသာ္၊ မုိင္ယာ၊ မုိင္ၿခိဳင္၊ မုိင္ခုန္၊ မုိင္ယုိဝ္၊ မုိင္တုန္၊ မုိင္ေျခည္၊ မုိင္ေမည္ ဟူေသာထိ ႏွစ္ဆယ္တာင္ကုိ အစုိဝ္ရေသာ ေမာမင္ႀကီသုိဝ္ငံဖြာကုိ ရေတာ္မူ၏ (စာရင္း ၉၃၄-က ၂၂-၅)
ဟု မွတ္တမ္းတခုတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာ တ႐ုပ္ နယ္စပ္တြင္ ရွိေသာ သွ်ံတုိ႔သည္ တဖက္မွ -
တ႐ုပ္စစ္သည္ကို အႀကီမူေသာ စစ္သူႀကီ ဆင္ေသြ (စာရင္း ၉၄၉ ၂၆-၉)
ေခၚ ဝန္က်ိ (Wang Chi) အႏၩရာယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာတုိ႔ထံ ဝင္၍ လက္ေအာက္ခံ မဟာမိတ္ ျပဳလာျခင္း ျဖစ္သည္။
စင္စစ္ သွ်ံတုိ႔သည္ -
မညီမၫြတ္ ေၾကညက္ေအာင္ စစ္ႀကီး ျဖစ္ၾက၍ (စာရင္း ၉၆၃-က ၂၆)
၁၄၅၆ တြင္ အဝမင္း၏ လႊမ္းမုိးျခင္းကုိ ခံရပါသည္။ ထုိ ၁၄၅၆ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းတြင္ မင္းတုိ႔ စစ္ခင္းသည္ကုိ အေညာင္တ္ ေျဖသည္ (စာရင္း ၉၆၃-က ၈-၁၁) ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အႏုိင္ရလွ်င္ လက္နက္တ္ဖ႞စ္သည္ (စာရင္း ၉၆၃-က ၁ဝ) ဟူ၍ လည္းေကာင္း သုံးစြဲသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းတြင္ ထုိ ၁၅ ရာစုဝက္က စည္း႐ုံးမႈ အင္အား လြန္စြာ ေကာင္းခ်ိန္ ျဖစ္လာပါသည္။ စစ္ခ်ီ စစ္တက္ လြယ္ကူေစရန္ -
ဧရာဝတီမည္ေသာ ျမစ္ကုိ စစ္အင္ေလပါသြာေလာက္ေအာင္ တန္ဓါႀကီဖြဲ (စာရင္း ၉၆၃-ခ ၄၆)
သည္ဟု သိရသည္။ ယခင္က စစ္ၿပိဳင္ဘက္ ဟံသာဝတီ အေပၚတြင္လည္း ၾသဇာ လႊမ္းမုိး ႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ -
ပဲကူသုိဝ္ ပညာက်န္ေတာကုိ နန္တင္ေလေစ၏ (စာရင္း ၉၆၃-က ၁ဝ-၁၁)
ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ဆုိခဲ့ၿပီးသည့္ အတုိင္း အားႀကီး အားသာသည့္ ေခတ္အခါတြင္း၌ မင္းတုိ႔သည္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေနမူ၍ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးကုိ ေစာင့္ထိန္း ခဲ့ၾကသည္ဟု မွတ္တမ္း (စာရင္း ၉၆၃-က ၇) တင္ခဲ့သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးတြင္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ -
၁။ အလွဴေပးျခင္း၊
၂။ သီလေစာင့္ျခင္း၊
၃။ ေပးကမ္း ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊
၄။ သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊
၅။ ၿခိဳးျခံျခင္း၊
၆။ အမ်က္မထြက္ျခင္း၊
၇။ သည္းခံျခင္း၊
၈။ ေျဖာင့္မွန္ျခင္း၊
၉။ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ျခင္း၊
၁ဝ။ ျပည္သူကို အခြန္အတုတ္ျဖင့္ မညႇဥ္းဆဲျခင္း၊
တုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာအားျဖင့္ သက္ဦးဆံပုိင္မင္း ဟူ၍၊ အလုိရွိရာ ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ မျပဳျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မျပဳဝံ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၄၅၈ ခု ေက်ာက္စာ တခုတြင္
ဓန္တဆဲေသာ အခြန္ကာ တကႅပ္၊ အစာကာ တမူ …… ဆာတဖုိဝ္ေသာ အခြန္ကာ ငါကႅက္၊ အစကာ ခြဲသာဆဲမူစင္ ႏွင့္ ရြက္နီဖ0ျဖစ္ေစသတည္။ လဲတပဲေသာ ……အခြန္ကာ ခုနစ္တင္ အစာကာ ငါစိတ္ (စာရင္း ၉၇ဝ-က ၈-၉)
ဟု ေတြ႕ရ၏။ ၁၄၁၈ ခု၊ မွတ္တမ္း တခုတြင္ကား ေအာက္ပါအတုိင္း အခြန္စာရင္းကို ေတြ႕ရသည္။
လွည္ခြန္ ယည္ခြန္ ကန္နာခြန္ ခိန္ခြင္ခြန္၊ ဖ်င္ခြန္၊ ဓါန္ဆီ၊ ဆိတ္အကြံကုိ ခုိင္စစ္ေတာင္စည္ တည္ခြန္၊ ကြၧန္တည္ ကြၧယ္တည္ ႏြာတည္အုိဝ္ေကာက္ႏွစ္လုမ္ ဝါတစီ ႏွစ္လုံမ္ေကာက္ အေရအနံ အေကာက္အစာ (စာရင္း ၉၉၅ ၁၂ - ၁၄ (စာရင္း ၈၅၃ ၂၄-၆ ကိုလည္းၾကည့္)။)
ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အိုးတလွည္းတြင္ ႏွစ္လံုးေကာက္၍ ဝါးတစီးတြင္ ႏွစ္လံုးေကာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္မွ အပ က်န္အေကာက္အစား တို႔ကိုကား ခြဲျခား၍ မျပပါ။
မင္းပင္ေကာင္းလ်က္ မင္းေျမႇာင္ဖ်က္သည္ ဟူေသာ အျဖစ္မ်ဳိး မရွိရေလေအာင္ သတိမူသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ေျမတိုင္ သေဘာကာ ပယ္လယ္ကိုဝ္ ေသာလည္ခြဲလယ္ဟု႐ုယ္ ဆိုဘိမည္၊ ခြဲလယ္ကိုဝ္ေသာလည္ စိတ္လယ္သာဟု႐ုယ္ ဆိုဘိမည္၊ ဓိုဝ္ေၾကာင္ ငါေျမတိုင္ ေလေယာက္ ကိုဝ္ပယ္႐ုယ္(စာရင္း ၉၉၅ -က ၇-၉) ဟု ေတြ႕ရ၏။
ယခု ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိေသာ ၁၅ ရာစု၏ ေနာက္ပိုင္း တဝက္ အခ်ိန္တြင္ ျပည္႐ြာ စည္ပင္သျဖင့္ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ဘုရားပုထိုဝ္ ေစတီ ေက်ာင္းကန္တို႔ကို ျပဳျပင္ၾက၏။ ေက်ာက္စာ တခု၌ -
စာတီမ်ားကို ပဲသည္ကိုဆက္ (စာရင္း ၈၄ဝ-က ၁ဝ)
ဟု ေတြ႕ရ၏။
ဓီအထြတ္ စသည္ လည္တင္တီမူ၏ (စာရင္း ၁ဝဝ၁ ၁၆)
ဟု ၁၄၂၈ ခု၊ ေက်ာက္စာတြင္ ေတြ႕ရ၏။ ဤတြင္ စကား အလ်ဥ္းသင့္၍ ေဖာ္ျပ လိုသည္မွာ ဘုရားတြင္ ထီးတင္ျခင္းမွာ ထိုအခါမွ စသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာတို႔၌ ထီးေဆာက္၏ ဟူ၍သာ ေတြ႕ဖူးပါသည္။ ထီးတင္သည္ဟု မေတြ႕ရပါ။ ကူနံရံမ်ား ညစ္ေပေနသည္ကို သန္႔ရွင္းေစလို သျဖင့္ ၁၄၈၄ ခု၊ မင္စာတခုတြင္ -
အလံုးစံုလွ်င္ အျဖဴအတီလည္းဖြင့္၏… ခိရားသီးႏွင့္ တကြေသာ ေရႊဓီးငါးဆင္ လည္းတင္၏…အဓက္ဝင္းက်င္လွ်င္ အလြန္သာယာစြာေသာ ေရႊဆည္လည္း အတိလည္း ဆြဲ၏… ေဆးဝါး ေျပာင္ေျပာင္ေရး၏ (စာရင္း ၁ဝဝ၅ ၆၊ ၉၊၁၆)
ဟု ေတြ႕ရပါသည္။ ထံုးပြတ္၍ အေျပာက္အမႊမ္း ထပ္ကာ ခ်ယ္လွယ္သျဖင့္ ေရွးလက္ရာမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ ကုန္ပါေတာ့သည္။ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ အျပင္ ေရႀကီးျခင္း၊ ငလ်င္ ျပင္းစြာ လႈပ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ ေအဒီ ၁၃၃၁ ခုတြင္ ေရအလြန္ႀကီး သျဖင့္ ေက်ာင္းဘုရား ေရေမ်ာ ပ်က္စီးသည္ကို -
သကရစ္ ၆၉၃ ခု အာသိႏွစ္ႏႈိက္ ရိယ္႐ူေမ႞ာက္႐ုယ္ ကူေကႅာင္ေလ ၿပိဳ၏။ ပုထိုဝ္ဖုရွာေလ မ႞်ဝ္ (စာရင္း ၆ဝ၈-ခ ၁)
ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေအဒီ ၁၃၇၂ တြင္ ငလ်င္ႀကီး လႈပ္၍ ပ်က္စီးရသည္ကို -
သကရစ္ ၇၃၄ ခုပ႞သိုဝ္လၥန္ ၄ ရက္ ၾကာသပေတေန ငလ်င္ႀကိလုပ္၏
(ဓာတ္ပံု ၄၈၇ ၁၉-၂ဝ)
ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ၁၄ ရာစု အတြင္းက ၾကံဳႀကိဳက္ရပံုကို ေတြ႕ရၿပီးေနာက္ ၁၅ ရာစု အတြင္း၌လည္း ေအဒီ ၁၄၂၆ တြင္ -
ငလ်င္ႀကီးလည္း သႎ သႎ လုပ္၍ တံတုိင္းမိတာ မ်ားစြာ ၿပိဳ၏ (စာရင္း ၁ဝ-၁၄-က ၁၉)
ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေအဒီ ၁၄၈၅ ခုတြင္ -
သကၠရာဇ္ ၈၄၇ ခု ဝါေခါင္လၥန္ သုံမ္ရက္ ၾကာသပေတေန မုိဝ္ေသာက္ထႏႈိက္ သည္စြာေသာ ေျမႀကီး ငလ်င္ လုပ္သအာျဖင့္ ဖုရာသိခင္လည္း ပန္တင္သုိဝ္ တုိင္ေအာင္လွ်င္ အစိတ္စိတ္ ၿပိဳကြဲဘိ၏ (စာရင္း ၁ဝ၁၄-ခ ၁ဝ-၁၁)
ဟု ေတြ႕ရပါသည္။ ၁၆ ရာစု၏ အပ်က္အစီးကုိကား ေအဒီ ၁၅၅၈ ခုထုိးသည့္ ေက်ာက္စာတြင္ -
ပုဂံ ပင္ယ စကုိင္ စေသာ အဝ မင္ေနျပည္ေတာ္ႏႈိက္ မစၧာ _ _ တုိဝ္ ဖ်က္ဆီးေလေသာ ေစတီ ပုဓိုဝ္ ပိဋကတ္ အေပါင္ (စာရင္း ၁ဝ၇၃-ခ ၈)ကုိ ျပင္ရ၏ဟု ပါရွိသည္။
ထက္ ေဖာ္ျပပါတုိ႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ပ်က္စီးပုံ အမွတ္အသား အရ အဝသည္ ၁၆ ရာစု အစတြင္ အေျခယိမ္းယုိင္၌ ပထမ ႏွစ္အစိတ္ေက်ာ္လွ်င္ 'ဂငယ္သုံးခု ဥသွ်စ္ထု' ဟူေသာ ေခတ္အခါသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိသာပါသည္။ အဝ ယိမ္းယုိင္လွ်င္ ေတာင္ငူ ႀကီးက်ယ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ မင္းတရား ေ႐ႊထီးႏွင့္ ဟံသာဝတီ ဆင္ျဖဴရွင္တုိ႔က ဟံသာဝတီသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လ်က္ အေျချပဳကာ ႏုိင္ငံ စည္ပင္၍ လာရျပန္သည္။ ထုိအခါ ႏုိင္ငံ အက်ယ္အဝန္းမွာ ေအဒီ ၁၅၉၃ ခု၊ ေရးထုိးသည္ ေက်ာက္စာအရ သိႏုိင္ပါသည္။
မဟာနဂတုိင္ ေခမဝရတုိင္၊ ဇင္႐ုံတုိင္၊ တမလိတၲိတုိင္၊ အယုဒယတုိင္၊ သုနာပရံတုိင္၊ တမၸဒီပတုိင္၊ ကေမၺဇတုိင္၊ ကေလ၊ ကသည္၊ မုိဝ္ညင္၊ မုိဝ္ေကာင္၊ မုိဝ္စင္၊ ခံတီ၊ မုိဝန္၊ ေခြလုံ၊ မုိဝ္နာ၊ စႏၵာ၊ မုိဝ္ေပည္၊ မုိဝ္တီ၊ မုိဝ္ခြန္၊ ဗန္ေမာ္၊ မုိဝ္မိတ္၊ သီေပါ၊ ေသည္ဝီ၊ မုိဝိနယ္၊ ေညာင္ေ႐ႊ၊ ပတ္က်ဳိဝ္၊ … စိန္တုိင္၊ ဤသုိဝ္ မ်ားလွစြာေသာ တုိင္အရံယွိေသာ ရာမညတုိင္ ဟံသာဝတီျပည္ (စာရင္း ၁ဝ၈၇-က ၄-၇)
ဟူ၍ ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိမွ် ႀကီးပြားလင့္ကစား ၁၆ ရာစုကုန္တြင္ ပ်က္စီးရ ျပန္ပါသည္။ ဟံသာဝတီ ပ်က္ၿပီးမွ ရတနာပူ အဝၿမိဳ႕က ျပန္လည္ ထြန္းေတာက္ခြင့္ ရျပန္၏။ ထုိအခါ အဝ ဟူေသာ အမည္မွ ေ႐ႊဝ (မင္းသုံးပါး {ေညာင္ရမ္းမင္း၊ အေနာက္ဖက္လြန္မင္းႏွင့္ သာလြန္မင္းတုိ႔ လက္ထက္ အမိန္႔ေတာ္တုိ႔ကုိ စုေပါင္းထားသည့္ မင္းသုံးပါး အမိန္႔ေတာ္ (၉၆၇-၁ဝ၁ဝ-ျပည့္)။ တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိစာၾကည့္တုိက္၊ ေပမူအမွတ္ ၄၅၂၃၅။} (၉၆ဝ ျပည့္) ၃၃၃) ဟု အမည္ ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့ပါသည္။ ထုိေ႐ႊဝ၏ ပုိင္နက္မွာ -
အေရွ႕ကုိလားေသာ္ သံတံတား၊ အေနာက္ကိုလားေသာ္ ပင္လယ္နား၊ ေတာင္ကုိလားေသာ္ ယုိုးဒယား၊ ေျမာက္ကုိလားေသာ္ ေရေပၚမီး ငါ့နားႀကီး အကၠပတ္ ကသည္းတုိ႔ ေနရာ (ဇမၺဴ {ဇမၺဴဒီပ ဥေဆာင္းက်မ္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုေတသန အသင္းက ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပုံႏွိပ္။} (၉၉၉ ခု) ၆၃)
အထိ ပုိင္းျခား သတ္မွတ္သည္။ ေအဒီ ၁၆၅ဝ ျပည့္တြင္ ေရးထုိးသည့္ ေက်ာက္စာအရ ဆုိပါလွ်င္ -
စကု စလင္ လယ္ကုိင္ ေဖာင္လင္ ကေလ ေသာင္သြပ္ အစဟိသဝ္ ၿပီႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ သုနာပရႏၩတုိင္၊ ပုဂံ အဝ ပင္ရ ျမင္စုိင္ အစဟိသဝ္ ၿပီႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ တမၸဒီပတုိင္၊ သီေဗါ ေညာင္ေ႐ႊ၊ မုိဝ္နဲ႔ အစဟိသဝ္ ျပဥ္ႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ ကေမၸာဇတုိင္ဝ္၊ ဗမ ေခြလုံမ္စႏၩာ အစဟိသဝ္ ျပဥ္ႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ ဇိန္တုိင္၊ သေရေခတၲရာ ဥေဒတရစ္ ပန္ေထာင္ အစဟိသဝ္ ျပဥ္ႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ သီရိ ေခတၲရာမတိုင္၊ ေကတုမတီ ေဇယဝတီ အစဟိသဝ္ ျပဥ္ႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ ေဇယဝဎုနတုိင္၊ ဟံသာဝတီ ဒီဂုံမ္ ဒလ ကုသိမ္ ေရာင္ ျမမုတၲိမ အစဟိသဝ္ ျပဥ္ႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ ရာမညတုိင္၊ က်ဳိင္တုံမ္ အစဟိသဝ္ ျပဥ္ႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ ေခမာဝရတုိင္၊ ဇင္မယ္ က်ဳိင္သဥ္ အစဟိသဝ္ ျပဥ္ႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ ဟရိပုဥၥတုိင္၊ က်ဳိင္႐ုံမ္ မုိင္စဥ္ အစဟိသဝ္ ျပဥ္ႀကီတုိဝ္၏ တဥ္ရာ မဟာနဂရတုိင္ (စာရင္း ၁၁ဝ၅-၆၉-၇ဝ)တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးရသည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။ ထုိမွ် က်ယ္ျပန္႔ သျဖင့္လည္း မွတ္တမ္း ကမၸည္း ေရးထုိးရသည့္ အခါမ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာ၊ မြန္ဘာသာ၊ ယြန္ဘာသာ (စာရင္း ၁၁ဝ၅၊ ၄၇) တုိ႔ျဖင့္ ေရးထုိးရသည္ဟု သိရပါသည္။
ထုိႏုိင္ငံႀကီးကုိ စီမံကြပ္ကဲရန္ အရည္အျခင္း ရွိသည့္ မွဴးေကာင္း မတ္ေကာင္းတုိ႔ ရွိရပါမည္၊ ရွိလည္း ရွိပါသည္။
ဆင္ျမင္စိႏွင့္ က်င္လ်င္ေလ့ကြၧမ္ ရဲစြမ္သတၲိ ဟိကုန္ထသဝ္ ၿပီေရ႐ြာမႈ ၾကဥ့္႐ႈျမင္ႏုိင္ သံုမ္ဆိုင္စစ္ဆင္ ြ႔ြကင္မယ့္ က်င္ေသ အမတ္စစ္သူႀကီ ဓမၼသတ္ကြၧမ္ေလ့ သိမ္ေမြ႕ႏႈတ္ရဥ္ ေကြ႕လည္ဆန္ျပး စကးသိတတ္ ရာဇဝတ္ေရ ရ ေတြျမင္ႏုိင္ ေက်ာက္စာတိုင္သိုဝ္ က်န္ခိုင္တဥ့္မတ္ တရးဆိုန္ျဖတ္တတ္သဝ္ အမတ္၊ မာတႏႈတ္လက္ ခိုဝ္ဝွက္ လဥ့္ဖ်းံလွ်ပ္ စာစးကိုဝ္ တရးက်င့္း႐ိုဝ္အလိုက္ စီစစ္သဝ္ၿပီ စိုဝ္ၿမိဳင္ကြပ္ဆ ၾကပ္ေထာင္ ပိုင္သင္ခိုင္မွဴႀကီ ေက်သီးၿမိဳဝ့္စး အစဟိသဝ္ အေထာင္မကသဝ္ အမၾတာအးတဥ္ ဟူသဝ္အမစၥဗလ (စာရင္း ၁၁ဝ၅ ၇၃-၇၅)
ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။
ဝန္ဟူေသာ ရာထူး အမည္ကို ေအဒီ ၁၃၈၆ ကပင္ စတင္ သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္ (စာရင္း ၇၂၉ ၁၇-၄၇)၊ (စာရင္း ၁၁ဝ၅ ၅ဝ) ထိုအမႈထမ္းတို႔၏ အႀကီးအအုပ္ ျဖစ္ေသာ မင္း၏ အရည္အျခင္းကိုလည္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤတြင္ ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ျမန္မာတို႔၏ အႀကိဳက္ ျဖစ္ေသာ နည္းစနစ္သည္ ယခု ေဖာ္ျပမည့္ မင္း၏ အဂၤါရပ္တြင္ ပါရွိသျဖင့္ ေရွးမင္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။
မင္း၏ အဂၤါရပ္တို႔ကို ေဖာ္ျပရာ၌ -
တပးသဝ္ အဂၤါဟိသဝ္စာ မရိသးျမတ္ကယ့္ သိုဝ္၊ မင္က်င့္တရး တဥ္ဟုသဝ္ စာရိတၲသီလ၊ ပဥၥသီ အဌဒသီတဥ္ဟု သဝ္ဝါ ရိတၲ သီလကိုဝ္ ႏီုဝ္ျခင္ တည္ဟူသဝ္၊ တပးေသာ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုမ္ဘ္မူထင္သဝ္၊ ၊ႏွစ္ပးဥ္ဝ္ အဂၤါဟိသဝ္ တ႐ုိင္တုိင္ ကယ့္သုိဝ့္၊ နက္နဲ႔ခုိင္ခံမ့္သဝ္အျဖစ္ ခဝ္သိမ္ သဝ္သူတုိင္႕သဥ္ မလႈပ္ယွးႏုိင္သဝ္ အျဖစ္တဥ္ဟူသဝ္၊ ႏွစ္ပးသဝ္ အဂၤါတုိဝ့္ႏွင့္ ျပည့္စုံမ္တမုထသဝ္၊ ၊သုံမ္ပးသဝ္ အဂၤါဟိသဝ္၊ ပတၲျမးကယ့္သုိဝ့္၊ အမ်ဳိးဝ္တ အက်င့္တတုိဝ့္၏ စင္ၾကယ္သဝ္အျဖစ္၊ မေကာင္မႈတုိဝ္ျဖင့္ မလိမ္ၾကံသဝ္အျဖစ္၊ ျမတ္သဝ္သူတိုဝ့္ႏွင့္ ႏွီေႏွာသဝ္အျဖစ္တဥ္ ဟူသဝ္ သုံမ္ပးသဝ္အဂၤါတုိဝ္ႏွင့္ ျပဥ္႕စုံမ္တမူထသဝ္၊ ၊ေလပးသဝ္ အဂၤါဟိသဝ္ စၾကာမင္ကယ့္သုိဝ့္၊ ခပ္သိမ္သဝ္ သူတုိဝ့္ကုိယ္ ေလပးသဝ္ သဂၤဟဝတၴဳျဖင့္ ခ်ီပင့္ျခင္၊ မုတိမ္က႑ာတုိဝ့္ကုိဝ္ မဟုိေစျခင္၊ တုိဝ္ကး ႏုိင္ငံတုိဝ့္ကုိဝ္ ေန႔တုိင့္မျပတ္ ဆုံမစီရင္တမူျခင္၊ အတြင္အပ္ႏႈိက္ အေစာင့္အေရွာက္ ထးျခင္တဥ္ဟူသဝ္၊ ေလပး သဝ္အဂၤါတုိဝ့္ႏွင့္ ျပည့္စုံမ္တမူထသဝ္၊ အဂၤါငးပးသဝ္၊ ဟိသဝ္မုိင္ကဲသုိဝ့္၊ အတြင္အပႏႈိက္ျဖစ္သဝ္ ရန္ျမဴုကုိဝ္တရးႏွင့္ဉီ စြာ ႏွိပ္နင္ျခင္၊ ပူပန္ေစတတ္သဝ္ ေဒါမနသ ဥပယာသ အကသုိဝ္ ဝိတက္တုိဝ့္ ကုိဝ္ ပယ္ျခင္၊ မ်ဳိဝ္ေစ့ႏွင့္ တူသဝ္ ျဖစ္ေယာက္ထုိက္သဝ္သူတုိဝ့္ကုိဝ္ အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ေစာင့္မျခင္၊ ေရတြင္ ေရကန္ႏွင့္ တူသဝ္ပညာ ဟိတုိဝ့္ကုိဝ္ ေပးကမ္း ခ်ီေျမႇာက္သဝ္အးျဖင့္ ျပဥ့္စုံမ္ေစျခင္ တဥ္ဟုသဝ္၊ ငးပးသဝ္အဂၤါတုိဝ့္ႏွင့္ ျပဥ့္စုံမ္တမူထသဝ္၊ ေျခာက္ပးသဝ္အဂၤါဟိသဝ္၊ မဟာနမ မင္ကယ့္သုိဝ့္၊ ဘုရးႏႈိက္႐ုိဝ္ေသျခင္၊ တရး၌႐ုိဝ္ေသျခင္၊ သဃၤာႏႈိက္ ႐ုိဝ္ေသျခင္၊ သီလႏႈိက္႐ုိဝ္ေသျခင္၊ ဟိရိၾသတၲပ တဥ္ဟူသဝ္၊ ၊ေျခာက္ပးသဝ္ အဂၤတုိဝ့္ႏွင့္ ျပဥ့္စုံမ္တမူထသဝ္၊ ခုနစ္ပးသဝ္ အဂၤါဟိသဝ္၊ ေဝသာလီ မင္တုိဝ့္ကယ့္သုိဝ့္၊ မျပတ္စဥ္ေဝ တုိင္ပင္ျခင္၊ ျပဳအပ္သဝ္ အမုအရတုိဝ္ႏႈိက္ အဉီအဉ ြတ္ စီရင္ျခင္၊ တရးႏွင့္ ဉီ စြ စီရင္ေလ့ ဟိသဝ္ ေရွမင္တုိဝ့္ အက်င့္ကုိဝ္ မ႐ႈပ္မလြန္ျခင္၊ မင္စဥ္စုိဝ္ဆက္မီသဝ္ မင္ေဆြမင္မ်ဳိဝ္ မွဴႀကီမတ္ႀကီ တုိဝ္ကုိဝ္ ျမတ္ႏုိဝ္ေပကမ္ျခင္၊ ျပည္သူတုိဝ့္ကုိဝ္ အႏုိင္မႏွိပ္စက္ျခင္၊ ျပဥ္တြင္ျပဥ္ပတုိဝ့္ႏႈိက္ ေရွမင္တုိဝ္ ပုဇၨသဝ္နတ္တုိဝ္အၚ တရး ႏွင့္ ဉီ စြာ ပုဇၨသကၠာရကုိဝ္ ျပဳျခင္၊ သီလဝန္ ဂုဏဝန္ျဖစ္ဝ္ ရဟန္သဃၤာတုိဝ္ကုိဝ္ တရးႏွင့္ ဉီ စြာ ေစာင့္ေရွာက္ ေထာက္ပင့္ျခင္ တဥ္ဟူသဝ္၊ အပရိဟာနိယတရး ခုနစ္ပးတုိဝ့္ႏွင့္ ျပဥ့္စုံမ္တမူထသဝ္၊ ၊ သစႎပကီ တကာေလန၊ ကပၸိယံပါဏ ေဘာဇနံ၊ အစိသဝ္အးျဖင့္ လာသဝ္ သွ်စ္ပးသဝ္ သပၸဳရိသ ဒါနတုိဝ့္ႏွင့္ ျပဥ့္စုံမ္တမူထသဝ္၊ ၊အ႒ဂၤဥပုသ္ ေမတၲာတဝ္ဟူသဝ္ ကုိဝ္ပးသဝ္ မဟဗၺလ မဟာဝိပၹာရ ဓမၼတုိဝ္ႏွင့္ ျပဥ့္စုံမ္တ မူထသဝ္၊ ၊ဓနဓည ပုတၲဒါသ စတုပၸဒသဒၶါဒိပဥၥကတဥ္ ဟူသဝ္၊ ဆယ္ပးသဝ္ဝဎုိက အရိယဓနတုိဝ့္ႏွင့္ ျပဥ့္စုံမ္တ မူထသဝ္၊ ၊သႏၶာဝိရိယ သတိတမာဓိ ပညာ ဗုဒၶႏုသတာဒိ ဆကၺတဥ္ဟူသဝ္ ျမတ္သဝ္ တဆယ့္တပးသဝ္ အရိယ ဝိဟာရ ဓမၼတုိဝ့္ႏွင့္ ျပဥ့္စုံမ္တမူထသဝ္၊ ဤသုိ႔ဝ္ ခဝ္သိမ္သဝ္ရနယ္အျခင္တုိဝ့္၏ တဥ္ရာျဖစ္သဝ္ ျပာႆဒ္ ကဏၰိကာ ကယ့္သုိဝ့္ ေရတြက္ျခင္းငွာ မတတ္ႏုိင္သဝ္၊ နကၡတ္တာရာတုိဝ္၏ ေရာင္တုိဝ္သဥ္ လ၏ အေရာင္ႏႈိက္ ဝင္႐ုယ္ တဥ္သကယ့္သုိဝ့္ မ်ားစြာသဝ္ ေက်ဇူေပါင္တုိဝ္၏ တဥ္ရာျဖစ္တမူသဝ္ … … … မင္ (စာရင္း ၁၁ဝ၅-က ၇၃-၈၆၊)
ဟူ၍ ေတြ႕ရပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤသို႔ အရည္အခ်င္း ရွိသူကိုသာလွ်င္ မင္းဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ျပၫႊန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မင္းျဖစ္သူကလည္း မိမိကိုယ္ကို ဥယ်ာဥ္မွဴး သေဘာထား၍ ႏိုင္ငံကို စည္ပင္ေအာင္ ဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳစုရမည္ဟု ယူဆ၏။ သာလြန္မင္း၏ အမိန္႔ေတာ္ တခုတြင္ ဤအယူအဆကို ေဖာ္ျပပံုမွာ -
ပ်ိဳးသည့္ စိုက္သည့္ ျပင္သည့္ လုပ္သည့္ ဥယင္သဖြယ္ ျဖစ္၏။ ငါ့တြင္မူကား အသန္သည္ကို သန္ေအာင္၊ မပြင့္သည္ကို ပြင့္ေအာင္၊ မသီးသည္ကို သီးေအာင္၊ မစည္သည္ကို စည္ေအာင္၊ မပြားသည္ကို ပြားေအာင္၊ အစြတ္သင့္ သည္ကို အစြတ္ႏွင့္၊ အေျခာက္သင့္သည္ကို အေျခာက္ႏွင့္၊ ခ်ဥ္သည့္ အပင္ကို အခ်ဥ္ မေပါက္ရေအာင္၊ ခါးသည့္ အပင္ကို မသက္ရေအာင္၊ ခ်ဳိသည့္ အပင္ကို မျပက္ရေအာင္၊ အျမစ္ရွက္သ၍ ၾသဇာေပါ့သည္ ပ်က္သည္မ်ားကို အျမစ္ အပင္ မရွက္ရေအာင္၊ တတ္လွေသာ ဥယင္သည္ သည္၊ သုတ္သင္ သိမ္းပိုက္ စိုက္ပ်ဳိး ျပဳစုသကဲ့သို႔ သာသနာေတာ္ စီးပြားေရး၊ ျပည္သူ လူတကာ သတၲဝါ အေပါင္းတို႔၏ စီးပြား၊ မိမိ ျပည္ႏိုင္ငံ၌ ရွိေသာ လူအေပါင္းတို႔ကို ဂတိတည္စြာ ငယ္သသူကို ႀကီးသာေအာင္၊ ႀကီးသသူကို အိုသာေအာင္၊ အိုသသူကိုလည္း ခ်မ္းသာစြာ ေသရေအာင္ (မင္းသံုးပါး (၁ဝဝဝ ျပည္) ၂၃၃) ေဆာင္႐ြက္မည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
မင္း၏ တာဝန္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ကို တင္ျပၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အရာရွိတို႔တြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သူ ဝန္ႀကီး၏ တာဝန္တို႔ကို သိရွိ ေဝဖန္ရန္ လိုပါသည္။ ေအဒီ ၁၆၃၇ တြင္ နႏၵေယာ္ဓာကို ဝန္ခန္႔သည့္ ျပန္တမ္းအရ -
(၁) ဝန္ႀကီး အသစ္ကို အေဟာင္း သံုးဦးႏွင့္ တြဲဖက္၍ ခန္႔ျခင္း၊
(၂) အရွင့္ အေပၚတြင္ စြဲၿမဲေသာ သစၥာရွိ၍ ငယ္ကြၧန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခန႔္ျခင္း၊
(၃) ျပည္ေထာင္ခ်င္း အနီးအစပ္ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ ေစလိုသျဖင့္ ခန္႔ျခင္း၊
(၄) ျပည္ႀကီးဝန္ ျဖစ္ေသာ စီရင္ခင္း စီရင္ဖြယ္ တာဝန္တို႔မွာ ေကာင္းကင္ သမုျဒာ ကဲ့သို႔ မ်ားျပားလွ သျဖင့္ အေမ့အေလ်ာ့ အခြၧတ္အယြင္း နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစလို၍ ခန္႔ထားျခင္း၊
ဟူ၍ အခ်က္ႀကီး ေလးခ်က္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ား အရ တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္း ခံရသူသည္ နံနက္လင္းသည္မွ စ၍ မိုးခ်ဳပ္သည္ အထိ အခိုအနား မရွိ၊ ျပည္ႀကီးဝန္ကို ေဝဖန္ ပိုင္းျခားလ်က္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုသည္။ ပထမဦးဆံုး ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ -
(၁) တိုင္းတပါး မင္းတို႔ထံမွ သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ ပေဒသရာဇ္မ်ားထံမွ ေရာက္လာသည့္ အေၾကာင္းၾကား စာမ်ားကို စစ္ေဆး၍ ေဆာင္႐ြက္ထိုက္သမွ် ေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆင့္ဆင့္ အမိန္႔ေပး ေဆာင္႐ြက္ ေစရမည္။
(၂) ကင္းေစာင့္ ကင္းေန႔ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို မွတ္သား၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိသမွ်ကို ေစခိုင္းရမည္။ မည္သို႔ မည္ပံု အေရးယူေၾကာင္း ျပန္ၾကားရမည္။
(၃) ၿမိဳ႕ျပေက်း႐ြာ အမႈထမ္းတို႔၏ အစီရင္ခံစာကိုလည္း အလားတူ ေဆာင္႐ြက္သင့္သမွ် ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ျပန္ၾကားရမည္။
(၄) တရား၊ ရာဇဝတ္မႈ ခိုးမႈ ယိုးမႈတို႔ကို ဓမၼသတ္ ရာဇသတ္ အဆိုအမိန္႔ ရွိရာ ညႇိႏိႈင္း ဆံုးျဖတ္ရမည္။
(၅) အေဝးမွ ေရာက္လာသည့္ မင္းေရး စိုးေရးဆိုင္ရာ ဧည့္သည္ တို႔ကို ထိုက္တန္သမွ် ေပးကမ္း လက္ခံ၍ ေက်းဇူး သစၥာေတာ္ ႏွစ္ပါးကို မေမ့မေလ်ာ့ထိုက္ေၾကာင္း သာယာ ေျခငံစြာ ေျပာဆို ဧည့္ခံရမည္။
ဤငါးခ်က္ကား ႐ုံုးမတက္မီ အိမ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုံးသို႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ တက္ၾကရပါသည္။ ႐ုံးသို႔ ေရာက္လွ်င္-
(၁) နာခံကတဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးသမွ်ကို မင္းထံသို႔ အစီရင္ခံစာ ဆက္သြင္းရသည္။
(၂) အတြင္းေတာ္က နားခံမွတဆင့္ ခိုင္းေစသမွ်ကို ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ တဆင့္ အမိန္႔ေပးရသည္။
(၃) ႏိုင္ငံျခား သံအဖြဲ႕မ်ား ေရာက္လာမည္ဟု သိလွ်င္ အႀကိဳ အယူႏွင့္ ေနရာ ခ်ထားေရးကို စီမံရသည္။
(၄) ႏုိင္ငံေတာ္ အလံကင္းဖ်ား ၿမိဳ႕႐ြာမ်ား၌ ခန္႔ထားသည့္ အေစာင့္အေနတို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လဲလွယ္ျခင္း၊ အင္အား ထပ္ျဖည့္ျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း စီမံရသည္။
(၅) ႏိုင္ငံေတာ္ အစြန္းအနား၌ ေပၚရွိေသာ ရန္စစ္ ရွိလွ်င္ အလ်င္အျမန္ ႏွိပ္ကြပ္ရန္ စီမံရသည္။
(၆) အမႈထမ္း အရည္အေသြး အလိုက္ တိုးတက္ ခ်ီးျမႇင့္ ထိုက္သူမ်ားကို မွတ္သား၍ မင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားရသည္။
(၇) ေအာက္႐ုံး စီရင္ခ်က္ကို အမႈသည္ ႏွစ္ဦး စိတ္မတူ၍ အယူခံလာလွ်င္ ဆင္ေျခႏွစ္ျပင္ကို မွတ္သား၍ ျပင္ဆင္သင့္က ျပင္ဆင္ရသည္။
ဤလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ၿပီးဆံုးမွ ႐ံုးဆင္းရသည္။ ညေနပုိင္းတြင္ -
(၁) မင္းညီ မင္းသားတို႔ က်ေရာက္သည့္ တာဝန္ အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ရိွ မရွိ စိစစ္ရျခင္း၊
(၂) အခါကာလ အလိုက္ ဝါဝင္ ဝါထြက္ ကန္ေတာ့ လက္ေဆာင္ သြင္းျခင္း ကိစၥမ်ားကို စီမံရျခင္း၊
(၃) လက္ေဆာင္ ဆက္လာသူတို႔ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ဆုေတာ္ေပးရန္ စီမံရျခင္း၊
(၄) ကထိန္ေတာ္ ကာလ၊ သႀကၤန္ေတာ္ ကာလ ေရာက္လွ်င္္ အနီးအေဝး ဆရာေတာ္တို႔ထံ အလွဴေတာ္ပို႔ရန္ စီမံရျခင္း၊ တန္ခိုးႀကီး ေစတီ ပုထိုးမ်ားသို႔လည္း အလွဴေတာ္ ပို႔ရျခင္း၊
(၅) အတာသဘင္၊ ေညာင္ေရသဘင္၊ မီးပြဲသဘင္ စသည့္ တဆယ့္ ႏွစ္ရာသီ သဘင္တို႔ကို စီမံရျခင္း၊
(၆) ဝါတြင္းကာလ ျပည္သူတို႔ ငါးပါးသီလ ၿမဲေအာင္ ၾကပ္မတ္ ဆင့္ဆိုရျခင္း၊
(၇) ထီးနန္း ေျပာင္းလဲလွ်င္ ပဟိုရ္စည္၊ အိမ္ရွင္စည္၊ ေရွ႕ေတာ္ေျပးစည္၊ ၿမိဳ႕လည္စည္၊ ၿဂိဳလ္နတ္႐ုပ္ တို႔ကို နံသင့္ လဲေစရျခင္း၊
(၈) ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စားတို႔ ေသလြန္ေၾကာင္း သိလွ်င္ အေမြဆက္ခံျခင္း၊ အကူေတာ္ ပို႔ျခင္း၊ အသစ္ မခန္႔ထားမီ ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံရျခင္း၊ အသစ္ ခန္႔ထားသည့္ အခါ သစၥာေပး စီမံရျခင္း၊
(၉) မင္းျဖစ္သူ ၿမိဳ႕သိမ္းၿမိဳ႕လည္ ထြက္လွ်င္ တပ္ခင္းဝင္းခင္း စီမံရျခင္း၊
(၁ဝ) မိဖုရား မင္းညီမင္းသားတို႔ ေသလြန္လွ်င္ သၿဂဳႋဟ္ရန္ စီမံရျခင္း၊
(၁၁) ႐ုတ္ျခည္းေပၚသည့္ စစ္ေရး စစ္ရာကို မေပါ့မေလ်ာ့ စီမံရျခင္း၊ ရန္သူ ရွိရာသို႔ ႏွစ္စခန္းကို တစခန္းျပဳ၍ အလ်င္ ခ်ီေစျခင္း၊ စစ္သည္ ရဲမက္တို႔ အတြက္ ရိကၡာ လံုေလာက္ေအာင္ ေပး၍ ျပည္သူတို႔ လုပ္သည့္ 'သစ္သီးတလံုး ဟင္း႐ြက္တခ်ပ္ ၾကက္ေမြးတေခ်ာင္း ကိုမွ် မေပးသည္ကို မလု မယူေစ' ျခင္း၊
(၁၂) ေလာကီ အစီအရင္ အႏွံအထားတို႔ကိုလည္း ထံုးစံႏွင့္ ညီ မညီ စစ္ေဆးရျခင္း၊
(၁၃) တိတ္ဆိုး နိမိတ္ဆိုး ေပၚထြက္လွ်င္ ယၾတာဓာတ္႐ုိက္ ပရိတ္မႊန္း ျပဳေစျခင္း၊
(၁၄) လက္ေအာက္ အမႈထမ္းတို႔က ျပည္သူကို မတရား ဖမ္းယူ ကြပ္ညႇပ္ ႏွိပ္စက္သည္ကို ၾကားသိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ၍ ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊
(၁၅) ဆင္လြတ္ ျမင္းလြတ္ မီးထင္း ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ရွိလွ်င္ အျမန္ဆံုး ထိန္းအုပ္၍ အျပစ္ရွိသူကို အျပစ္ အေလ်ာက္ ကြပ္ညႇပ္ စီစဥ္ျခင္း၊
(၁၆) ၿမိဳ႕႐ိုးတံခါး ျပအိုး စသည့္ ေဟာင္းႏြမ္းသည္မ်ားကို ျပဳျပင္ေစျခင္း၊
(၁၇) အခါအားေလ်ာ္စြာ ဆင္ခင္း၊ ျမင္းခင္း၊ အေျမာက္ေျပာင္း ေသနတ္ စက္ပစ္ျခင္းမ်ားကို စီမံရျခင္း၊
(၁၈) ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း အထူးတလည္ ေပၚထြက္သည့္ တြင္းထြက္ ရတနာ၊ ဆင္ျမင္း ရတနာ စသည္တို႔ကို မေႏွးမဖင့္ အဆက္အသ ပို႔ေဆာင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ရျခင္း၊၊
စသည့္ လုပ္ငန္း တာဝန္တို႔ကို ဝန္ႀကီးတို႔ လုပ္ေဆာင္ ၾကရပါသည္။
သာသနာေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က မည္သို႔ သေဘာထားေၾကာင္းကုိ သာလြန္မင္းတရား လက္ထက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အရ အကဲခတ္ႏိုင္သည္။ ထိုမင္း နန္းတက္စက "ပဥၥင္း မခံေစႏွင့္၊ ရဟန္း မျပဳေစႏွင့္" ဟု အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ဖူးသည္ (မင္းသံုးပါး (၁ဝဝဝ ျပည့္) ၂၄၈)။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကာလတြင္ တာဝန္ ေရွာင္လိုသျဖင့္ ပရိယာယ္ သံုး၍ ရွင္ေယာင္ျပဳျခင္းကိုသာ ပိတ္ပင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရွိၿပီး ရဟန္းတို႔ကိုလည္း -
(၁) မေကာင္းမႈကို ျပဳရန္ရွက္ျခင္း၊
(၂) က်င့္ဝတ္၌ ေလးစားျခင္း၊
(၃) အေလ့အလာ အားျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ဖူး၏။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လူျဖစ္ခဲျခင္း၊ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ၾကံဳခဲျခင္း၊ ဗုဒၶသာသနာ၌ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ခဲျခင္း၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္း ျဖစ္ခဲျခင္း ဟူေသာ ခက္ခဲျခင္း ေလးပါးစလံုးကို ရရွိထားသည့္ ရဟန္းသည္ စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္ရွိလွ်င္ မ်ားလွေသာ အက်ဳိးရွိ၏။ ယင္းသို႔ မဟုတ္ဘဲ -
(၁) ရဟန္းဘဝ၌ အေက်ာ္အေစာကို လိုျခင္း၊
(၂) ရဟန္းတို႔၏ လာဘ္လာဘကိုသာ ေျမာ္ကိုးျခင္း၊
(၃) ေြ႔ြကးၿမီမ်ားသျဖင့္ တိမ္းေရွာင္ရ႐ုံ ရဟန္းျပဳျခင္း၊
(၄) ကြၧန္အျဖစ္မွ လြတ္လို၍ ရဟန္းျပဳျခင္း၊
(၅) အေဆြအမ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစားေအာင္ ကူညီလုိ၍သာ ရဟန္းျပဳျခင္း၊
ဟူ၍ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိေသာ ရဟန္းတို႔ကို လူဝတ္လဲေစဟု အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ဖူးသည္ (မင္းသံုးပါး (၉၉၈ ခု) ၈၉-၉၄)။

တင္ျပၿပီးခဲ့သမွ်ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ အဝေခတ္ ေက်ာက္စာဟု ေခၚရေသာ ေအဒီ ၁၃ဝဝ မွ ၁၇၅၂ ထိ ေက်ာက္စာ၊ ေၾကးစာ၊ ေျမစာ၊ မင္စာ၊ ေပစာ၊ ပုရပိုက္စာတို႔တြင္ ျမန္မာ့သမိုင္း အတြက္ အားကိုးေလာက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ ယခု စာတမ္း ဖတ္ၾကားသည္ကို နားေထာင္ရသူတို႔ အသင့္အတင့္ သိရွိေစ႐ုံမွ် အဆိုပါ အေထာက္အထားတို႔မွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္တို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးရာ၏ သေဘာမွာ ကြၧန္ပုိင္ အာဏာပုိင္ မင္းေခတ္တြင္ အၾကံဳးဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ ပုဂံပ်က္ၿပီးမွ ႏိုင္ငံျခား ဆန္႔က်င္ေရးကို မည္သို႔ ျပဳလုပ္၍ ႏိုင္ငံကို စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္မွ မည္သို႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိရပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား အေႏွာင့္အယွက္မွ ကင္းလြတ္ျပန္ေသာ အခါ ျပည္တြင္း ဆူပူမႈႏွင့္ မညီၫြတ္မႈ ဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားၾကရပံုကို ဆက္လက္ ေတြ႕ရွိရ ျပန္ပါသည္။ ထိုဒဏ္တို႔မွ ထေျမာက္လာလွ်င္ တိုင္းကား ျပည္႐ြာသည္ နတ္ျပည္တမွ် စည္ကားလာေၾကာင္း မွတ္တမ္းကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ မင္းႏွင့္ မင္းမႈထမ္းမ်ား သာမက ရဟန္းေတာ္မ်ားပင္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ 'ရဟန္းမင္း' အေခၚခံရသူတို႔ မ်ားစြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူအား၊ စစ္အား၊ စီးပြားေရး အင္အား တိုးတက္လာသည္မွာ သွ်မ္းတို႔၏ အင္အားကို ထပ္ျဖည့္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အထင္အရွား ေတြ႕ရပါသည္။ မြန္တို႔၏ အင္အားကိုပါ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေသာ အခါ ၁၆ ရာစု အတြင္းက အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ထင္ရွား၍ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံႀကီး တခုပင္ ျဖစ္၍ လာပါေတာ့သည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးအအုပ္ ျဖစ္ေသာ မင္း၏ တာဝန္၊ သေဘာထား၊ ေဆာင္႐ြက္ပံု တို႔ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပလ်က္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို မည္မွ် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိမည္ကို အကဲျဖတ္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ မင္းႏွင့္ ျပည္သူ ပူးေပါင္း ညီၫြတ္၍ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း သဘာဝ အႏၩရာယ္ဟု ဆိုရေသာ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ငလ်င္ေဘး၊ ေရာဂါေဘးတို႔ ၾကံဳႀကိဳက္ေသာ အခါ အခိုက္အတန္႔ အားျဖင့္ တိုးတက္မႈ တန္႔နား သြားတတ္ပံုမ်ားကို ေတြ႕ရသမွ် တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ၁၆ ရာစု အကုန္ပိုင္းတြင္ ေခတၲမွ် ျပည္တြင္းေရး မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ပံုကို ေတြ႕ရၿပီးေနာက္ ေညာင္ရမ္းဆက္တြင္ မ်ားစြာ တိုးတက္လာပံုကို ေတြ႕ရ၏။ မင္း၏ တာဝန္ ေက်ပြန္ပံု၊ အရာရွိတို႔ လံု႔လျပဳပံုတို႔ကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အားလံုးျခံဳ၍ ေျပာရလွ်င္ ဤမွ် အေထာက္အထားစံုသည့္ အဝေခတ္ ေက်ာက္စာ တန္ဖိုးကို နားေထာင္သူ သုေတသီတို႔ အကဲျဖတ္ႏိုင္ ၾကလိမ့့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေဒါက္တာ သန္းထြန္း

ျမန္မာ့ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာအဖြဲ႕/ နည္းပညာႏွင့္ ျမန္မာ့ ကြန္ရက္ ေမာ္ကြန္းတိုက္/စာေပ၊ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္

သကၠရာဇ္ ၈၆ဝ ေလာက္က လူမႈေရးသမိုင္း

" . . . ပုဂံေခတ္ ျဖစ္တဲ့ ၁၁ ရာစုဦးေလာက္က စၿပီး၊ ဗမာေတြ ဗုဒၶသာသနာကုိ လက္ခံခဲ့ၾကတယ္ ဆုိေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ တခုခု ၿပီးေျမာက္ရင္ ေအာင္ေသ ေအာင္သား စားတယ္ ဆုိၿပီး ေသရည္နဲ႔ အမဲဟင္းလ်ာေတြ အဝ ေသာက္စားၾကၿမဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီအေလ့ဟာ ၁၅ ရာစုကုန္တဲ့ အပိုင္းေရာက္တဲ့ အခါ ဗုဒၶသာသနာရဲ႕ ၾသဇာေၾကာင့္ 'ေသသာစာေသာက္ပြဲ' ေနရာမွာ လက္ဖက္ လက္ဆံုစားတာ ဝင္လာၿပီး ေသသား စားေသာက္တဲ့ အက်င့္ ေပ်ာက္ကြယ္ လိုက္ပါတယ္ . . . " . . . [ရွင္မဟာရ႒သာရ ႏွစ္ (၅ဝဝ) ျပည့္ စာတန္းမ်ား မႏၩေလး၊ ရဲရင့္စာေပ၊ ၁၉၆၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၃-၈၉ မွာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းရဲ႕ "သကၠရာဇ္ ၈၆ဝ ေလာက္က လူမႈေရးသမိုင္း" သုေတသန စာတမ္းကို 'အသစ္ျမင္ ဗမာသမိုင္း' စာအုပ္မွေန ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။]
Photobucket
ပံုဂံ နံရံေဆးေရး - ၁) အမ်ိဳးသား တဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘုရားေက်ာင္း သြားဟန္၊ ၁၈ ရာစုေႏွာင္း၊ စူဠာမုနိ။ ၂) မင္းတပါး ဘုရားတြင္ ထီးပူေဇာ္ဟန္၊ ၁၂ ရာစု၊ ေလာကထိပ္ပန္။ ၃) အမ်ိဳးသမီး တဦး ဇဂၤုလိတာရာကို ပူေဇာ္ဟန္၊ ၁၁ ရာစု ေနာက္ဆံုး ႏွစ္အစိတ္၊ အပယ္ရတနာ။

သကၠရာဇ္ ၈၆ဝ ေလာက္က လူမႈေရးသမိုင္း

ဒီစာတန္းကို ေရးႏိုင္ဖို႔ ၁၅ ရာစုရဲ႕ ေနာက္ပိုင္း အႏွစ္ ၃ဝ နဲ႔ ၁၆ ရာစုရဲ႕ ေရွ႕ပိုင္း အႏွစ္ ၃ဝ၊ အစုစု အႏွစ္ ၆ဝ တြင္းက ေက်ာက္စာေတြကို ဖတ္ပါတယ္။ အားလံုးေပါင္း ေက်ာက္စာ ၂၅ ခုေလာက္ ရွိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ မင္းေတြ အလိုက္ေျပာရရင္၊
အထက္ဗမာႏိုင္ငံမွာ -

သီဟသူရ (၁၄၆၉-၈၁)
မင္းေခါင္ ၂ (၁၄၈၁-၅ဝ၂)
ေ႐ႊနန္းေၾကာ့ရွင္ (၁၅ဝ၂-၂၇) နဲ႔
သိုဟန္ဘြား (၁၅၂၇)
တို႔ လက္ထက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အထဲမွာ ေ႐ႊနန္းေၾကာ့ရွင္ဟာ တိုက္ပြဲ အတြင္း စိန္သင့္ၿပီး ေသတယ္။ ဗမာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ့ လူေတြထဲက ပထမဦးဆံုး ေသနတ္မွန္ ေသတဲ့ လူပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ သိုဟန္ဘြား ဆိုးသြမ္းတာကို အားလံုး ၾကားၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေလာက္ ေျပာၿပီးရင္ ေခတ္အေျခအေနဟာ အင္မတန္ ဆူပူၿပီး လူထုအတြက္ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ရဲ႕ လံုျခံဳမႈ နဲတဲ့အခါ ျဖစ္တယ္လို႔ သိေလာက္ပါၿပီ။

ေအာက္ဗမာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ -

ရွင္ေစာပု (၁၄၅၃-၇၂)
ရာမာဓိပတိ (ဓမၼေစတီ ၁၄၇၂-၉၂)
ဗညားရံ (၁၄၉၂-၅၂၆) နဲ႔
တကာ႐ြတ္ပိ (၁၅၂၆-၅ဝ)

တို႔ အုပ္စိုးခဲ့ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ဘက္မွာေတာ့ ၁၄၃၃ ခုက စၿပီး ေျမာက္ဦးမွာ အိႏၵိယဘက္က အကူအညီနဲ႔ အလီခန္ နာမယ္ယူၿပီး မင္းဆက္သစ္ ထူေထာင္တဲ့ မင္းရဲ႕ အဆက္အႏြယ္ေတြ အုပ္စိုး ေနပါတယ္။
သူတို႔ကေတာ့ -
ဘေစာျဖဴ (ကလီမာရွား ၁၄၅၉-၈၂)
ေဒါလ်ာ (၁၄၈၂-၉၂)
ဘေစာညိဳ (၁၄၉၂-၄)
ရန္ေအာင္ (၁၄၉၄)
စလဂၤသူ (၁၄၉၄-၅ဝ၁)
မင္းရာဇာ (၁၅ဝ၁-၂၃)
ကဇာပတိ (၁၅၂၃-၅)
မင္းေစာဦး (၁၅၂၅)
သဇာတ (၁၅၂၅-၃၁)
မင္းပါႀကီး (၁၅၃၁-၅၃)

တို႔ေတြပါပဲ။ အဲဒီလို မင္းေတြ အျပင္ ေတာင္ငူမွာ ေနာင္အခါ ထင္ရွားတဲ့ မင္းဆက္ရဲ႕ အဦးအစ ျဖစ္တဲ့ မင္းႀကီးညိဳဟာ ၁၄၈၆ က ၁၅၃၁ အထိ မင္းမူေနပါၿပီ။ ဗမာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားမွာေတာ့ မဝ္သွ်မ္းေခၚတဲ့ သွ်မ္းႀကီးေတြဟာ ေတာင္ဘက္ကို ဆင္းၿပီး ႏွစ္စဥ္လိုပဲ တိုက္ခိုက္ လုယက္ပါတယ္။ ေျမတူး၊ ငရနဲ႔၊ စည္ပုတၲရာ၊ စည္သာ၊ တပယင္း ဆိုတဲ့ ေနရာေတြဟာ သူတို႔ ေႏွာက္ယွက္လို႔ ေျပပုန္းရတာ မနားရပါဘူး။ အဝက မင္းကိုယ္တိုင္ ၁၅၂၄ ခုမွာ ဆင္ေခါင္း ဝက္ဝံ အထိ ေျပးပုန္းရတာလည္း ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ လာၿပီး ဗမာစာေပ အေနနဲ႔ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ပြင့္လန္းတယ္ဆို၊ ဒါ အင္မတန္မွပဲ အံ့ၾသစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တမ်ဳိးၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္တမ္း ဆိုးဝါးတဲ့ အခ်ိန္ဟာ အခု ေလ့လာၾကမယ့္ ေခတ္ကာလရဲ႕ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ "ဂငယ္သံုးခု ဥသွ်စ္ထု" ဆိုတဲ့ ၁၅၂၆ ခုေရာက္မွ ၾကံဳရလို႔ ဒါ့ထက္ ေစာတဲ့ အခ်ိန္က သာသနာ့ အရိပ္ခိုၿပီး ဗမာစာေပဟာ လန္းဆန္းခြင့္ ရတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ဗမာေတြ ေနတဲ့ ေနရာဟာလည္း သိပ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔လွတဲ့ ေနရာလို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ စကိုင္း ရတနာေစတီ ေက်ာက္စာ ၁၄၈၅ ခုမွာ -
အရိမတၲန ျမင္စုိင္၊ ပင္ယ၊ စစ္ကုိင္ အဝ ဟူသည္ မင္ေနရာျပည္၊ ရတၲနာ ေ႐ႊ႕ဣမ္စဥ္စိမ္ခံလ်က္၊ ဧရာပန္ေရာင္၊ ေပါင္ေလာင္ ခ်င္တြင္၊ မ႞ေလစင္အခံ၊ ကံၫြတ္မွ်ေနေသာ ၾကည္ေတာင္ ဖ႞မွ်၊ ျမံမာျပည္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄/၁၄-၁၅)
တုိ႔ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဧရာဝတီ၊ ျမစ္ငယ္၊ မူးနဲ႔ ခ်င္းတြင္း ဆုံတဲ့ ေနရာေလာက္ကုိ ေခၚတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္တမ်ဳိး ေတြ႕ဖူးေသးတာက ရတနာဗိမာန္ ေက်ာက္စာ (၁၅ဝ၉ ခု) မွာ -
စကုိင္၊ ပင္ယ၊ အဝ လမည္ ျပည္သုံျပည္ျဖင့္ မ႑ိဳင္ ဥစြန္ မွန္ရာ တမူတည္ ျဖစ္ထေသာ (စာရင္း ၁ဝ၄၃/၁၅-၁၆)
လုိ႔ တမ်ဳိး -
ဧရာဝတီ နဒီမည္ေသာ ေရၾကည္ျမလာ ျမစ္အျခာျဖင့္ ေျမာက္သလႊာကာ သုနာပရႏၩ ေတာင္ဖက္ကာ တမၺဒီပ မည္ေသာ တုိင္ႏွစ္တုိင္ တုိဝ္ၾကပ္ ထုိင္ဖုံအုပ္ အာဏာခ်ဳပ္လ်က္ ပုိက္ထုပ္႐ုိက္ရာ သာသနာလတည္ ျမံမာျပည္။ (စာရင္း ၁ဝ၄၃/၁၇-၁၈)
လုိ႔ တမ်ဳိး ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုေခတ္ အတုိင္းအတာနဲ႔ ၾကည့္ရင္ အင္မတန္ ေသးငယ္တဲ့ အစိတ္အပုိင္းကေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေသးငယ္တဲ့ ေျမဧရိယာေလးကုိ ပုိင္ဆုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လူကို 'ေရေျမသိခင္ ဖုရရွင္' (စာရင္း ၁ဝ၅၅၊ က/၅) လုိ႔လည္း ေခၚခ်င္ၾကတယ္၊ 'တရာတစင္ ထီေဆာင္ခ်င္သ မင္မ်ာထိပ္ေခါင္ ေစာရန္ေအာင္' (စာရင္း ၁ဝ၅၅၊ က/၆) လုိ႔လည္း ေျမႇာက္တယ္၊ 'ေရေျမစုိဝ္ျခင္ မင္တကာထက္ ဆထက္တရာ လြန္ကဲစြာလွ်င္' (စာရင္း ၁ဝ၅၅၊ က/၂ဝ-၁) လုိ႔လည္း အကဲအမုိနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ တုိင္းငယ္ ျပည္ငယ္ရဲ႕ မင္းငယ္ စုိးငယ္ အဆင့္ေလာက္ပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွးက ႀကီးက်ယ္ခဲ့တာကို မေမ့ႏုိင္ေသးလုိ႔ပဲလား မသိဘူး၊ 'ေက်းမက္ျပည္႐ြာ က်ယ္ဝန္းစြာ၍' (စာရင္း ၁ဝ၅၅၊ က/၁ဝ) ဆုိတဲ့ အသုံးကုိ သုံးၿမဲ သုံးတုန္းပါပဲ။ ျပည္ေထာက္ဘက္ခ်င္း မဟာမိတ္ဖဲြ႕တဲ့ အေနနဲ႔၊ 'အေယာင္အဆင္ လွစြာေသာ သၼီကညာ' (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/ ၂၁၊ ၆၆၊ ၇၉) အဆက္အသ အေပးအယူ လုပ္ၿမဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ မင္းလုပ္တဲ့ လူဟာ ေလးအတတ္၊ ဆင္အတတ္၊ ျမင္းအတတ္ အပါအဝင္ အ႒ာရသ သိပၸကုိ တတ္ရတယ္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/ ၁၅-၁၆) လုိ႔ ဆုိျပန္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ သူ႔ကို ကူညီဖုိ႔ 'အိမ္ေရွ႕မင္' (စာရင္း ၁၈၄၅/ ၂၂-၄၂) လည္း ရွိတယ္၊ 'ေတာင္ မိဖုရာႀကီ' (စာရင္း ၉၉၉/၄၊ ၁ဝဝ၁/၂၉-၃ဝ) ကလည္း ျပည္ႀကီးဝန္ကုိ ဖုိ႔တူဖုိ႔ငွ ယူရွာပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ 'မင္းသက္ေတာ္ရွည္' (စာရင္း ၁ဝ၅၅ / ၁၄) လုိ႔ အ႐ြယ္ႀကီးရင့္တဲ့ ပညာရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း အတုိင္ပင္ခံ ရွိမယ္၊ 'အမွဴးႀကီး အမတ္ႀကီး' (စာရင္း ၁ဝ၅၅ - ခ/၁) ေတြလည္း ရံေနပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ရွင္ဘုရင္ဟာ 'ဧကရစ္' (စာရင္း ၁ဝ၅၅-က/၃) ျဖစ္ၿပီး ပေဒသရာဇ္ ျဖစ္တဲ့ 'ၿမိဳဝ့္စာ' (စာရင္း ၁ဝ၅၅-က/၉) ေတြက ရံေနၾကၿပီး လုံျခံဳေရး အတြက္ 'စစ္သည္' (စာရင္း ၁ဝ၁၄/၃၊ ၁ဝ၄၅/၁၆)၊ 'ေျခသည္သူရဲ' (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၈၊ ၁၅) ဆုိတာေတြနဲ႔ ကြပ္ကဲ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ ရာဇဌာနီ အတြင္း အဆက္အသြယ္ လြယ္ကူေအာင္ 'ျမင္လ်င္' (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၅) ေတြထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ေက်ာက္စာေတြထဲမွာ ပါတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ တျခား အရာအထူး အမည္ေတြကုိေတာ့ အကၡရာစဥ္ အတုိင္း ေဖာ္ျပ လုိပါတယ္။

ကုိဝ္ရံ (စာရင္း ၁ဝ၁၄/၂၇)
ေက်စာ (စာရင္း ၉၃၃၃/၃)
ကန္ပုိင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၃/၇)
စခီ / စခ်ီ (စာရင္း ၉၇၈၊ ခ/ ၁၈၊ ၁ဝ၄၅/ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၇)
စပးခုိဝ္သူႀကီ (စာရင္း ၉၈၁-က/၇)
စာေရ (စာရင္း ၁ဝ၁၄/၄ဝ၊ ၁ဝ၄၃/၂၉)
ျပည္စုိဝ္ (စာရင္း ၉၇၈၊ ခ/၁၈၊ ၁ဝ၄၅/၆၃)
ဘ႑ာစုိဝ္ (စာရင္း ၁ဝဝ၂/၂၃)
ေျမတုိင္ (စာရင္း ၉၉၅ /၇၊ ၁ဝ၄၅/၆၃)
ျမင္မွဴ (စာရင္း ၁ဝ၃၇-က/၇)
ျမင္လ်င္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၅)
ၿမိဳ႕ဝ္စာ (စာရင္း ၁ဝ၅၅-က/၉)
ၿမိဳ႕ဝ္သူႀကီ (စာရင္း ၁ဝဝ၂/၂၃)
႐ြာကဲ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၆၃)
႐ြာမင္ (စာရင္း ၉၇၈-ခ/၁၈)
႐ြာသူႀကီ (စာရင္း ၁ဝဝ၁/၃၃၊ ၁ဝ၁၄/၂၅)
ေလွာကာသုံေတာင္ (မွဴး) (စာရင္း ၁ဝ၃၇-က/၆)
သုေကာင္ (စာရင္း ၉၈၁-က/၇)
သဃၤရာဇာ (စာရင္း ၁ဝဝ၅/၈)
သံပ်င္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅ / ၅၈၊ ၆၄၊ ၆၆)
အစုိဝ္အကဲ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၆၂)
အတြင္သုံေထာင္ (မွဴး) (စာရင္း ၁ဝ၅၇-က/၇)
အတြင္သင္ (မွဴး) (စာရင္း ၁ဝ၃၇-က/၅)
အဓိန္ေတာ္ (စာရင္း ၁ဝ၄ဝ-က/၄၊ ၁ဝ၅၅-က/၆)
အမႈလုပ္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄/၂၇)
အမွဴအမတ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/ ၈၊ ၆၅၊ ၇၉၊ ၁ဝ၅၅၊ ခ/၁)
ေတြပါပဲ။

အဲဒီမင္းနဲ႔ မင္းမႈထမ္းေတြကုိ ျပည္သူေတြဟာ အေတာ္ပဲ သည္းခံၿပီး ဆက္ဆံ ၾကရတယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ တနည္း ေျပာရရင္ မင္းမႈထမ္းနဲ႔ ဆက္ဆံေရး နဲသမွ် နဲေအာင္ ေနၾကပါတယ္။ မွတ္တမ္းတခု (၁၄၈၁) ခုထဲမွာ
ေျမတုိင္သေဘာကာ ပင္လယ္ကုိဝ္ေသာ္လည္ ခြဲလယ္ဟု ႐ုယ္ဆုိဘိမည္၊ ခြဲလယ္ကုိဝ္ေသာ္လည္၊ စိတ္လယ္သာဟု ႐ုယ္္ဆုိဘိမည္(စာရင္း ၉၉၅ / ၇။)
လုိ႔ အရာထမ္းေတြ မ႐ုိးေျဖာင့္ပုံကုိ ထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ြာထဲမွာ မင္းေရးမင္းရာ မေပၚရင္ အေကာင္းဆုံးပဲ ဆုိၿပီး "႐ြာတြင္ မင္ကြၧန္ဝင္႐ုယ္၊ ေခြမွ် မေဟာင္ေစႏွင့္" (စာရင္း ၉၉၅/၁၅) လုိ႔ မွာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအမႈထမ္းေတြဟာ အခြန္အေကာက္ စုေဆာင္းဖုိ႔ ႐ြာေတြကုိ လာေနၾကမွာပဲ။ သူတုိ႔ စုတဲ့ အခြန္ကုိ အခ်ဳပ္သေဘာနဲ႔ ေရကရတဲ့ အခြန္ကုိ 'အစြတ္' (စာရင္း ၁ဝ၄၅ / ၆၈) လုိ႔ ေခၚၿပီး၊ ကုန္းက ရတဲ့အခြန္ကုိ 'အေျခာက္' (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၆၈) လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခါမွာေတာ့ -
လွည္ခြန္၊ ယဥ္ခြန္၊ ကန္နာခြန္၊ ခိန္ခြင္ခြန္ ဖ်င္ခြန္၊ ဓန္စီ၊ ဆိတ္အကြံဘုိခုိဝ္ စစ္ေတာင္စည္၊ တည္ခြန္၊ ကြၧန္ခြန္၊ ကြၧယ္တည္ ႏြာတည္ အုိဝ္ေကာက္ ႏွစ္လုမ္ ဝါတစီ ႏွစ္လုံမ္ေကာက္ အေရအနံ အေကာက္အစာ (စာရင္း ၉၉၅ / ၁၁ - ၁၄) လုိ႔ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီလုိ အခြန္အေကာက္ ဆက္ၾကရတဲ့ လူေတြဟာ ဘာလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဘာအလုပ္ လုပ္ၾကသလဲ ဆုိတာ သိဖို႔ လုိပါအုံးမယ္။ လြယ္လြယ္ေျပာရင္ လူအမ်ားစုက ဗမာျဖစ္ၿပီး ပဓာန လုပ္ငန္းက လယ္ယာကုိင္းကြၧန္း ဥယင္ အလုပ္ပါပဲ။ အဲဒီေခတ္က ေက်ာက္စာပါ လူမ်ဳိး စာရင္းကုိ ေပးလုိပါတယ္။ (တင္လွေသာ္၊ '၁၄ဝဝ-၁၅ဝဝ ဗမာသမုိင္း' မသသ ၈-၄၂-၂-၁၄၆-၇ မွ)

ကသည္ (စာရင္း ၉၃၆-က/၂၃)
ကရင္ (မုံ႐ြာ ဆလင္းႀကီး ခြန္သာ႐ြာ ျမတ္ေလးဆူဘုရား ေက်ာက္စာ၊ မ်က္ႏွာဘက္ ေၾကာင္းေရ ၉)
ကုလာ (စာရင္း ၉၃၄-ခ/၂၄)
ကန္တု (စာရင္း ၈ဝ၂/ ၅၅၊ ၉၆၃-က/၃၃)
ြ႔ြကံ (စာရင္း ၉၆၃-ခ/ ၅၂၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၁ဝ၁၄-ခ/၄ဝ)
ခရင္ (စာရင္း ၉၄၉-က/၂၅)
ခ်င္ (စာရင္း ၉၅၈-က/၅၊ ၉၆၃ - က/၂၁၊ ခ/၁၁)
စၾကဝ္ (စာရင္း ၈ဝ၂/၄၆၊ ၁ဝ၄၆/၁ဝ)
တႏု (စကုိင္း ထူပါ႐ုံ ေက်ာက္စာ အမွတ္ ၁၅၊ မ်က္ႏွာဘက္ ေၾကာင္းေရ ၈)
တ႐ုက္ (စာရင္း ၉၄၃-က/၅)
တန္လုိင္ (စကုိင္း ထူပါ႐ုံ ၁၅/၁)
ေတာင္သူ (စကုိင္း၊ ေရျမက္၊ ကဲလားေျပာက္ ဘုရား ေက်ာက္စာ ၁၁)
နဂါ (တန္တားဦး ရန္ေအာင္ျမင္ ေက်ာက္စာ ၈)
ပသ္ွ (စာရင္း ၉၆၃-က/၂၅)
ပအုိဝ္ (စာရင္း ၉၆၃-က/၃၈)
ပုိဝ္ (စကုိင္း ေစတီလွ ေက်ာက္စာ ေနာက္ေက်ာ ၃၄)
ပန္ေသ (စာရင္း ၉၆၃ - က/၂၁၊ ခ/၁၁)
ေပါင္ေလာင္ (စာရင္း ၉၄၇ - က/၃၆)
ပ်ဴ (စာရင္း ၉၆၃၊ ခ/၅၃၊ ၅၅၊ ၁ဝ၅ဝ/၇)
ျပဝ္ (တန္တားဦး ရန္ေအာင္ျမင္ ေက်ာက္စာ ၁၈/၃၄)
ၿဖံဳမ္နက်ာ (မင္းဘူး၊ စကု၊ ကန္ဦးေက်ာင္း ေက်ာက္စာ ေက်ာဘက္ ၁၇)
ၿမံမာ (မင္းဘူး၊ စကု၊ ကန္ဦးေက်ာင္း ေက်ာက္စာ ေက်ာဘက္ ၁၇)
ျမဳန္ (စာရင္း ၉၆၃ - က/၂၁၊ ခ/၁၁)
ရခုိင္ (မင္းဘူး၊ စကု၊ ကန္ဦးေက်ာင္း ေက်ာက္စာ ေက်ာဘက္ ၁၇)
ေရာက္ဆြဲ (မင္းဘူး၊ စကု၊ ကန္ဦးေက်ာင္း ေက်ာက္စာ ေက်ာဘက္ ၁၇)
လဝ (စာရင္း ၉၃၄၊ က/၂၈၊ ၉၄၃ - မ/၁၅)
လင္ေျခာဝ္ (စာရင္း ၉၆၃ - က/၃၈)
သက္ (စာရင္း ၉၄၃ - က/၅၊ ၉၆၃ - က/၂၁၊ ခ/၁၁)
သွ်ံ (စကုိင္း ထူပါ႐ုံ ေက်ာက္စာ အမွတ္ ၁၅၊ မ်က္ႏွာဘက္ ၂)
ဆုိတာေတြပါပဲ။ အဲဒီ အထဲက ပ်ဴ ဆုိတဲ့ နံမယ္ကုိ ၁၅၁ဝ ျပည့္က စၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး။ ဒါ ေနာက္ဆုံးပါပဲ။ အဲဒီ လူေတြရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ကုိ ေျပာျပ လုိပါေသးတယ္။ အကၡရာစဥ္ အတုိင္း ဆုိရင္ -
ကေျခသ္ွမ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၂ဝ၊ ၁ဝ၅ဝ/၆၇)
ေက်ာက္ခြဲ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၇)
ေၾကပတ္သ္ွ၊ ေၾကပတ္တီ (စာရင္း ၁ဝ၁၄/၄ဝ)
(တန္တားဦး ၾကာနီကန္ ေက်ာက္စာမ်က္ႏွာ ၂၈)
ေစာင္တီ (စာရင္း ၉၆၃ ခ/၃၄)
ဆုိင္ဝုိင္တီ (တန္တားဦး ၾကာနီကန္ ေက်ာက္စာ မ်က္ႏွာ ၂၈၊ စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၄ဝ)
တေမာ့/ ေက်ာက္စီေသာ (စာရင္း ၉၈၁၊ က/၂၂၊ ၁ဝ၁၄၊ ခ/ ၂၆၊ ၃၉၊ ၁ဝ၄၅/၃၈)
ထံစင္ထမ္း (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၇၂)
ထီစြယ္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၇၂)
ႏြာထိန္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၅၉)
ပုရန္ (စာရင္း ၉၈၁၊ က/၂၂၊ ၁ဝ၁၄၊ ခ/၂၆၊ ၃၉၊ ၁ဝ၄၅/၃ဝ၊ ၃၁)
ပတ္နရည္စရာသည္ (စာရင္း ၉၈၁-က/၁၂-၁၅)
ပတ္မတီ (တန္တားဦး ၾကာနီကန္ ေက်ာက္စာ၊ မ်က္ႏွာ ၂၈)
ပန္ခီ (စာရင္း ၉၈၁-က/ ၂၂၊ ၁ဝ၁၄ -ခ/ ၄ဝ၊ ၁ဝ၄၅/၃၉)
ပန္တယာ / ပန္တလွ်ာ (စာရင္း ၉၆၃-ခ/၅၂၊ ၁ဝ၁၄-ခ/၄၁)
ပန္ဘဲ (စာရင္း ၁ဝ၁၄-ခ/ ၂၆၊ ၃၈)
ပိသုကာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/ ၂၂ - ၂၅ - ၂၆ - ၇၂)
လက္သမာ (စာရင္း ၉၈၁-က/၂၃၊ ၁ဝ၁၄-ခ/၂၆)
လက္သာ (တန္တာဦး ၾကာနီကန္ ေက်ာက္စာ ေက်ာ ၇)
လင္ခြင္သွ္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄-ခ/၄ဝ)
လြသမာ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၉)
သေရပ္သ္ွ (စာရင္း ၁ဝ၁၄-ခ/၄ဝ) (တန္တားဦး ၾကာနီကန္ ေက်ာက္စာ မ်က္ ၂၈)
သိျခင္သ္ွမ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၁၉)
သူနာထန္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅-ခ/၆)
ဟုရာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/ ၂၃၊ ၂၅၊ ၇၂)
ဆုိတဲ့ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ေတြ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
စုိက္ပ်ဳိးေရးမွာ ဘာေတြ ပ်ဳိးၾက စုိက္ၾကသလဲ ဆုိတာ သိဖုိ႔ လုိပါေသးတယ္။ ဆန္စပါးကုိ ပဓနာ ထားၿပီး စုိက္မယ္လုိ႔ေတာ့ ဆုိႏုိင္ပါတယ္၊ ဆူပူ ေသာင္းက်န္းမႈေတြ မစခင္ ၁၅၂ဝ ျပည့္ေလာက္က "တပဲတတင္ရေသာ စပး" (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၆၁) လုိ႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားနဲ႔ စီးပြားေရး အေျခအေနကုိ ေက်ာက္စာေတြထဲမွာ နဲနဲပဲ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီပစၥည္း စာရင္းကုိ လုပ္ျပရင္ ဟုိတုန္းက ဒီပစၥည္းေတြ လုပ္ၿပီး သုံးစြဲၾကတယ္။ ဒီေကာက္ပဲသီးႏွံေတြ စုိက္ၿပီး စားေသာက္ၾကတယ္ ဆုိတာ သိႏုိင္မယ္။ ကြၧန္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တေနရာမွာ ကြၧန္ဖုိးဟာ တေယာက္ကုိ ေၾကးခြက္ ႏွစ္ဆယ္ ေပးရတယ္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၇၂) လို႔ ပါတယ္။ အခု ပစၥည္းနဲ႔ အသီးအပင္ စာရင္းကုိ အကၡရာ အတုိင္း ေပးပါမယ္။

က (စာရင္း ၁ဝဝ၂/၁၃)

ကရာ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၅ဝ)

ကာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၁၉)

ကံေကာ္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

ကႏၷခုိဝ္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄ ၊ ခ/၁၈)

ကန္သင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၃၊ ခ/၁၈)

ေကာက္ၾကီ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၆၄)

ေကာက္လ်င္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၆၄)

ေက်ာက္စာ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၇၇၊ ၁ဝ၅၁/၁)

ေက်ာင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၁)

ေက်ာဝ္ကြင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၄၇)

ကြံသီ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ က/၄၈)

ကြန္စဝ္ (တုိင္) (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၅၊ ၁ဝ၅၅က/၁၅)

ကြၧဲ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၄၄)

ကြၧဲေရ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၁)

ကြၧန္ (စာရင္း ၉၈၁-ခ/၂၊ ၁ဝ၄၅/၇)

ၾကငွန္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၈၂)

ၾကာ (စာရင္း ၁ဝဝ၅/၅၂)

ၾကာျဖဴ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၄၇)

ေၾကမံုမ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၁၁)

ၾကံပင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၂)

ၾကက္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၇ဝ)

ေြ႔ြက (စာရင္း ၁ဝ၅၄-ခ/၁၈)

ခရာ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၅)

ခ႐ုသင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၅)

ခရံ (စာရင္း ၁ဝ၁၄-ခ/၁၈)

ခိရာ (စာရင္း ၁ဝ၁၄-ခ/၈၈)

ခဲဖြယ္စာဖြဲ ေဘာစည္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇၆)

ခြက္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၁)

ခြက္ေယာက္လင္ပန္ (စာရင္း ၁ဝဝ၁/၃၃)

ခ်ဳိဝ္ခ်ည္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇ဝ)

ငပိ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၃ဝ)

ေငြ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၄၉)

ေငြျပား (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇၃)

ျငံမ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆ဝ)

ငွက္ေပ်ာပင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၂)

စတီ (ေစတီ) (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၂)

စပး (စာရင္း ၉၈၁၊ က/ ၇၊ ၂၅)

စလစ္မြံခြၧန္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/ ၄၄၊ ၁ဝ၅၅၊ က/ ၁၅)

ေစာင္ (စာရင္း ၉၆၃၊ ခ/၃၄)

ေစာဝ္ရွာ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

စည္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၅)

ဆာ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၃ဝ)

ဆိဥိ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၅)

ေဆ (ေရးရန္) (စာရင္း ၁ဝဝ၅/၈၊ ၁ဝ၄၅/၄၇)

ေဆး (ေသာက္ရန္) (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ က/၄၈၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၈၅)

ေဆတန္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၇၊ အဝါေရာင္ အတြက္)

ဆင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၉)

ဆင္စြဲ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၉)

ဆင္မယဥ္သာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၈)

ဆင္ဝင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၅)

ဆပ္သြး (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၄)

ဆန္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၆၉)

ဆိတ္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၅၇)

ဆြံ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၃၅)

တခြန္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၁၃)

တပုိဝ္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၁၃)

တလည္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄ ခ/၁၈)

တုယင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၆)

တင္႐ု (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၄၆)

တင္လဲ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၁၊ ၁ဝ၅ဝ/၂၅)

တံက်င္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၄၈)

တံခး (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၅)

တံတုိင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၈)

တန္စည္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၄)

တန္ထာ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၅၅)

ထမင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၄)

ထီ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၇၂၊ ၁ဝ၅ဝ/၁၃)

ေထာပတ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၅)

ထန္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

ထံစင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၇၂)

ထိပ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၂)

ထုပ္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၅၊ ၁ဝ၅ဝ/၇၅)

နရည္စရာ (စာရင္း ၉၈၁၊ က/ ၁၂၊ ၁၅)

နဝရတ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၇)

နသာရည္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၃)

နီလာ (စာရင္း ၁ဝဝ၂/၄)

ေနဇာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇ဝ)

ေနာင္နင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၉)

ႏုိဓန္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၅)

နန္ေတာ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/ ၁၁၊ ၂၈)

ႏြး (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၉)

ႏြာေခ် (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၃၆)

ႏြာႏုိဝ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/ ၅၊ ၂၅၊ ၃၆၊ ၃၇)

ႏုိယင္ (စာရင္း ၁ဝဝ၂/၄)

ပလင္ (စာရင္း ၁ဝ၅၁/၈၉)

ပိဋကတ္တုိက္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၉)

ပိေတာက္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇ဝ)

ပိနဲ႔ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

ပိမွန္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅ဝ)

ပုခက္ (စာရင္း ၁ဝ၄၈၊ ခ/၁၁)

ပစၥမီ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၆)

ပန္ကပ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၃၈)

ပန္ေတာင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၃၈)

ပန္တုိင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၉)

ေပါက္တု (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၃၁)

ေပါက္ေပါက္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၃၈)

ဖတ္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၄ဝ)

ပတၲျမာ (စာရင္း ၁ဝဝ၂/၃)

ပိတ္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၂၉)

ပိန္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

ပုတ္ဆိန္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၄ဝ)

ပုန္ညက္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

ပ်ာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၅)

ဖလး (စာရင္း ၁ဝ၄၅/ ၃၆၊ ၄ဝ)

ဖ်င္ (စာရင္း ၁ဝ၄၆/၂၉၊ ေပါင္ဖ်င္ ၁ဝ၄၅/၄ဝ)

ဖူ (ဘူး) (စာရင္း ၁ဝ၅၅ က/၂၂၊ ခ/၅)

ဗိတန္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၅)

မရဖင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၁)

မုရင္ (စာရင္း ၁ဝဝ၁/၂၈)

မင္က်ဥ္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၆ဝ)

ေမာင္ (တီးရန္) (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၉)

မ႑ပ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇၆)

မႏၩရာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇၃)

မ်က္သုတ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၆)

ျမတေသာင္တန္ (စာရင္း ၈၉၉၅/၆)

ျမဴတာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၁၆)

ျမင္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၉)

ေျမႇာက္စည္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၅)

မွန္ကာ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

မွန္တ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

မွန္လွ်င္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

ရတနာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၅)

ေရခြက္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၃)

ေရအုိဝ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၃)

ေရွာက္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

ေရႊ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅ဝ)

ေရႊျပာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇၃)

ေရႊေလွာ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၇)

ေလ (ျပစ္ခတ္ရန္) (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၁၉)

လက္ခုပ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၇)

လက္တီ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၅-၄၆၊ ၁ဝ၅၅၊ က/၁၅)

လက္ေကာက္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၇)

လက္ထုပ္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ က/၄၈)

လက္ဖက္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅ /၂၉၊ ၄ဝ)

လင္ခြင္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၄ဝ)

လင္ပန္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/ ၃၆၊ ၄ဝ၊ ၄၂)

ေလွ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂၄)

လွံ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/ ၁၉၊ ၄၁)

ေလ်ာက္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၅၊ ၁ဝ၅ဝ/၇၅)

လြ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၉)

ဝတ္စာ တန္ဆာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၇)

သပုိင္ (စာရင္း ၉၈၁၊ က/၂၆)

သေျပ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇ဝ)

သိရက္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

ေသ (ေသာက္ရန္) (စာရင္း ၉၈၁၊ ခ/၅၊ ၁ဝ၄၅/ ၅၆၊ ၆၄၊ ၇ဝ)

သင္ကန္ (စာရင္း ၉၈၁၊ က/၂၆)

သင္တြဲ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၇)

သေစၥ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၁)

သစ္သီ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇ဝ)

သည္ေဒြ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၃)

သည္မ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၃၊ ၁ဝ၅၅၊ က/၁၅)

သည္လတ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၃)

သန္ (လယ္) (စာရင္း ၁ဝဝ၁/၂၈)

သႏၩာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၃၇)

သံေျခခ်င္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၂)

သံဘရာ (စာရင္း ၁ဝ၁၄ ၊ ခ/၁၈)

သံလြင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၁၉)

သံလ်က္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၃)

ဟင္သပတး (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၇)

အဆိမ္အဣဳန္ အခ်ဳိဝ္အခ်ဥ္ အေလွာ္အသင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၈)

အေျပာက္ (စာရင္း ၁ဝ၅၅၊ က/၁၇)

အဝတ္ (စာရင္း ၁ဝဝ၁/၃၃)

အသည္တုိင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/ ၇၃၊ ၇၈)

ဥကင္သ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၄၅)

ဥထုပ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၂ဝ)

ဥ႐ုတုိင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၈၃)

ၾသဇာ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁၈)

အဲေမာင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ / ၁၉)

အင္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၇၃)

အကၤေတ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၁)

အကႌ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆၁)

အင္ၾကင္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄-ခ/၁၈)

အုန္ (စာရင္း ၁ဝ၁၄-ခ/၁၈)

အုမ္ဣပ္ရာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၄)

အုတ္ (စာရင္း ၁ဝ၄၅/၃၂)

အုတ္ြ႔ြကပ္ (စာရင္း ၉၈၁၊ က/၂၃-၄)

အုိဝ္ျပစ္ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၉)


ဒီစာရင္းကုိ အမွီျပဳၿပီး ဟုိတုန္းက လူေနမႈကုိ အသင့္အတင့္ စဥ္းစားၾကည့္လုိ႔ ရႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္ကေတာ့ ၁၅၂၆ ေလာက္မွာ အေျခအေန သိပ္ဆုိးသြားေပမယ့္ အဲဒီ အရင္ႏွစ္ေတြမွာ အဝ ဝန္းက်င္ပင္ စည္ပင္ေနပါတယ္။ ေစာေစာက ၁၃၈၆ ခုက ၁၄၂၆ ခုထိ၊ အႏွစ္ ေလးဆယ္ေလာက္ အထက္ ဗမာႏုိင္ငံနဲ႔ ေအာက္ဗမာႏုိင္ငံ စစ္တုိက္ခဲ့တာေတြရဲ႕ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ေတြကို ျပန္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေက်ာက္စာ တခုမွာ 'စာတီမ်ားကို ပဲသည္ကုိ ဆက္၏' (စာရင္း ၈၄ဝ၊ က/၁ဝ) လို႔ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါအျပင္ 'ဓိအထြတ္ စသည္လည္ တင္တ္မူ၏' (စာရင္း ၁ဝဝ၁/၁၆) လုိ႔ ၁၄၈၂ ခုႏွစ္၊ ထုိေက်ာက္စာမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါေသးတယ္။ ဒီေနရာမွာ စကား စပ္မိလုိ႔ ေျပာခ်င္တာက ပုဂံေခတ္က ဘုရားေတြမွာ အထြတ္ပဲ ရွိတယ္၊ ထီးတင္ေလ့ မရွိဘူး။ အခု ခရစ္ႏွစ္ ၁၅ဝဝ ျပည့္ဘက္ေရာက္မွ ထီးတင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကူနံရံေတြ ညစ္ေပ ေနတာကိုလည္း သန္႔ရွင္းသြားေအာင္ ထုံးပြတ္ၿပီး ၁၄၈၄ ခု၊ ရက္စြဲနဲ႔ မင္စာ ေရးခဲ့တာကုိ -
အလုံးစုံလွ်င္ အျဖဴတိလည္ ဖြပ္၏အ္။ ခိရားသီး ႏွင့္အကြေသာ ေ႐ႊဓိး ငါးဆင္လည္ တင္၏ … အထက္ဝန္းက်င္လွ်င္ အလြန္သာယာစြာေသာ ေ႐ႊဆည္လည္း အတိလည္းဆြဲ၏။ … ေဆးဝါးေျပာင္ေျပာင္ ေရး၏။ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၆-၁ဝ)
လို႔ မွတ္တမ္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘုရားတကာက ေရွးဘုရားကုိ ျပဳျပင္ရလုိ႔ ဝမ္းသာေပမယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေရွးလက္ရာေတြ ထုံးပြတ္ျပစ္လုိ႔ အႏုပညာ အဖုိးတန္ ပစၥည္းေတြ တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ႏွေမ်ာတယ္။ ဒီလုိ ေရွးလက္ရာ ေပ်ာက္ ျပင္တာကို 'ျပင္လုိ႔ ပ်က္တယ္' လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အခု ေလ့လာဆဲ ျဖစ္တဲ့ ၁၅ ရာစုထဲမွာ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဘုရားပုထုိး ပ်က္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 'ငလ်င္ႀကီးလည္ သႎသႎ လုပ္၍ တံတုိင္မီတာ မ်ားစြာ ၿပိဳ၏' (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ က/၁၉) လုိ႔ ၁၄၂၆ ခု၊ မွတ္တမ္း တခုက ဆုိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ၁၄၈၅ ခု မွတ္တမ္းထဲမွာလည္း -
သကၠရစ္ ၈၄၇ ခု ဝါေခါင္လၥန္ သုံမ္ရက္ ၾကာသပေတေန မုိဝ္ေသာက္ ထႏႈိက္ သည္စြာေသာ ေျမႀကီ ငလ်င္ လုပ္သျဖင့္ ဖုရာသိခင္လည္ ပန္တင္သုိဝ္တုိင္ေအာင္ အစိတ္စိတ္ ၿပိဳကြဲဘိ၏ (စာရင္း ၁ဝ၁၄၊ ခ/၁ဝ)
လုိ႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ ခပ္တုိတုိ ေျပာရရင္ အဲဒါေတြကုိ ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ပ်က္ကိန္းက ရွိေနေသးတာကုိ အမ်ား အသိပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ၁၅၅၈ ခု၊ မွတ္တမ္း တခုမွာ -
ပုဂံ ပင္ယ စကုိင္ စေသာ အဝ မင္ေနျပည္တုိဝ္ႏႈိက္ မိစၧာ … … တုိဝ္ ဖ်က္ဆီေလေသာ ေစတီ ပုဓိုဝ္ ပိဋကတ္အေပါင္ (စာရင္း ၁ဝ၇၃၊ ခ/၈)ကုိ ျပင္ရျပန္တယ္လုိ႔ ေတြ႕ၾကရတာေပါ့။
ေနာက္ဆုံး အပုိဒ္အေနနဲ႔ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မႈရယ္ အေလ့အလာ တခ်ဳိ႕ရယ္ ဘယ္လုိ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ပုဂံေခတ္ ျဖစ္တဲ့ ၁၁ ရာစု ဦးေလာက္က စၿပီး၊ ဗမာေတြ ဗုဒၶသာသနာကုိ လက္ခံခဲ့ၾကတယ္ ဆုိေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ တခုခု ၿပီးေျမာက္ရင္ ေအာင္ေသ ေအာင္သား စားတယ္ ဆုိၿပီး ေသရည္နဲ႔ အမဲဟင္းလ်ာေတြ အဝ ေသာက္စားၾကၿမဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီအေလ့ဟာ ၁၅ ရာစုကုန္တဲ့ အပိုင္းေရာက္တဲ့ အခါ ဗုဒၶသာသနာရဲ႕ ၾသဇာေၾကာင့္ 'ေသသာစာေသာက္ပြဲ' ေနရာမွာ လက္ဖက္ လက္ဆံုစားတာ ဝင္လာၿပီး ေသသား စားေသာက္တဲ့ အက်င့္ ေပ်ာက္ကြယ္ လိုက္ပါတယ္။ ဒီအက်င့္စာ ဗုဒၶသာသနာကို ဗမာေတြ လက္မခံမီက အ႐ိုးအစဥ္ ရွိခဲ့တဲ့ အက်င့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအက်င့္ကို ဗုဒၶသာသနာေၾကာင့္ စြန္႔လိုက္တယ္ ဆိုေပမဲ့ ဗုဒၶသာသနာနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ တျခားအက်င့္ေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္။ ဥပမာ ေ႐ႊနန္းေၾကာ့ရွင္ရဲ႕ ၁၅၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ နန္းတည္ေက်ာက္စာ (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ) ကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ ပုဏၰားေတြနဲ႔ 'ႏွစ္က်ိပ္ေသာနတ္' (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၄) ေတြကို ပူေဇာ္တာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ရမယ္။ တိုင္းသူ ျပည္သားကိုလည္း 'မိမိတိုဝ္ ကိုဝ္ကြဲစၿမဲေသာ' (စာရင္း ၁ဝ၅ဝ/၅၉) နတ္ကို ကိုးၾကရမယ္လို႔ ရွင္ဘုရင္က ခိုင္းတယ္။ ပဂိုး ကလ်ာဏီ ေက်ာက္စာထဲမွာ ပုဏၰားေတြနဲ႔ ရွင္ဘုရင္ကို ဘိသိက္သြန္းပံုမ်ဳိး ဘုရားဓာတ္ေတာ္ေတြကို ဘိသိက္သြန္း ရတယ္လို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒါကို ခြင့္ျပဳတဲ့ ရာမာဓိပတိ (အမ်ားေခၚ ဓမၼေစတီမင္း) ဟာ သာသနာျပဳ မင္းအျဖစ္နဲ႔ ထင္ရွား လွပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အခု က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာဆဲ ေခတ္မွာ ေအာက္ဗမာႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခါက ေအာက္ပိုင္းကို ရာမညတိုင္းလို႔ ေခၚၿပီး 'ကုသိမ္အျပင္၊ ဟံသာဝတီအျပင္၊ မုတၲမအျပင္' ဆိုတဲ့ နယ္ႀကီး သံုးနယ္ ပါဝင္တယ္။ အဲဒီနယ္ေတြမွာ အခု တြံေတး ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ ေရွးဒလ ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသား ရဟန္းဂိုဏ္း ရွိေပမဲ့ က်န္ေနရာေတြမွာ သီဟိုဠ္ဂိုဏ္းက လႊမ္းမုိးတယ္။ ဒါေပမဲ့ သီဟိုဠ္ဂိုဏ္းထဲမွာပဲ ဂိုဏ္းငယ္ ငါးမ်ဳိး ကြဲေနလို႔ အဲဒါေတြ မလိုလားအပ္ဘူး ဆိုၿပီး ရာမာဓိပတိမင္းက ျပဳျပင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ၁၄၇၆ ခုက စၿပီး သီဟိုဠ္ အကူအညီနဲ႔ ျပဳျပင္ပါတယ္။ သီဟိုဠ္ကို ရဟန္းေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး လႊတ္ၿပီး စင္ၾကယ္တဲ့ ရဟန္းဘဝကို ရေအာင္ သီဟိုဠ္မွာ ျပန္ၿပီး သိမ္တက္ ရဟန္းခံ လုပ္ခဲ့ေစတယ္။ အဲဒီ ရဟန္းေတာ္ေတြ ျပန္ေရာက္လာေတာ့ သိမ္သစ္ျဖစ္တဲ့ ကလ်ာဏီသိမ္ကို သမုတ္ၿပီး ရွိၿပီးသား ရဟန္းေတြကို လူဝတ္လဲေစၿပီး ျပန္ရဟန္းခံၾက ေစျပန္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ စင္ၾကယ္တယ္လို႔ အာမခံႏိုင္တဲ့ ရဟန္း ၁၅,၆၆၆ ပါး ရပါတယ္။ ဒီရဟန္းေတြဟာ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးမွာ အာမခံေတြမို႔ လက္ေ႐ြးစင္လည္း ျဖစ္တယ္။ မင္းရဲ႕ အကူအညီရလို႔ ဒီလို ေအာင္ျမင္တယ္ ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာမာဓိပတိမင္းဟာ ကူညီတာထက္ပိုၿပီး သူ႔အတြက္ အျမတ္ယူတယ္လို႔ ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲ ဆိုေတာ့ 'ရဟန္းခံ' ဆိုတဲ့ သာသနာ့ေဘာင္ကို လူသစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ လက္ခံပြဲမွာ ရဟန္းေတြမွာ ေ႐ြးခ်ယ္နည္း ကန္႔သတ္ၿပီး ဥပေဒေတြ ရွိေနေပမဲ့ ပေဒသရာဇ္က သူ႔အလိုက် ထပ္ၿပီး ေျဖ့စြက္တာကို ေတြ႕ရလို႔ပါပဲ။ ရာမာဓိပတိက လူသစ္လက္ခံတဲ့ အခါမွာ -

(၁) မင္းျပစ္သင့္သူ

(၂) ထင္ရွားတဲ့ လူဆိုး ဓားျပ

(၃) ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႕တဲ့ ေနတဲ့လူ

(၄) ကုန္းကြ လွီကင္း ေကာက္ခြင္ေနလို႔ ျမင္႐ံုနဲ႔ ရယ္စရာေကာင္းသူ

အဲဒီ လူမ်ဳိးေတြကို ရဟန္းခံ မေပးပါနဲ႔လို႔ သူက အမိန္႔ေပးတယ္။ ရဟန္းဝတ္ မေပးရလို႔ ေျပာထားပါရက္ကနဲ႔ တိတ္တဆိတ္ ဝတ္ေပးလို႔ ေပၚေပါက္ရင္ ရာဇဝတ္ သင့္မယ္လို႔လည္း ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ဒီေနရာမွာ သံသရာကို ေၾကာက္လို႔ သတိ သံေဝဂရလို႔ လူ႔ေဘာင္ကို စြန္႔ခ်င္ရင္ ေျခလက္ အဂၤါစံုဖို႔ လိုတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ ထြက္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရာမာဓိပတိဟာ ဒီတခ်က္ အင္မတန္ မွားသြားတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ရဟန္းေတြထဲမွာ လဇၨိ ေပသလ၊ သိကၡာကာမ ျဖစ္ေစဖို႔ ဆိုၿပီး (၁) ေဆးကုတဲ့ ရဟန္း၊ (၂) ေဗဒင္ေဟာတဲ့ ရဟန္း၊ (၃) လက္မႈ ပညာ တခုခုနဲ႔ စီးပြားရွာတဲ့ ရဟန္း၊ (၄) ဖြဲ႕ႏြဲ႕ ေျပာေဟာၿပီး ေငြအလွဴခံတဲ့ ရဟန္း၊ (၅) လူေတြနဲ႔ ေရာေႏွာလြန္းတဲ့ ရဟန္းနဲ႔ (၆) အျပစ္ ရွိတယ္လို႔ ကဲ့ရဲ႕ ခံရဖူးတဲ့ ရဟန္းေတြကို ရွာေဖြၿပီး လူထြက္ ခိုင္းတယ္။ အဲဒါ အျပင္ ေစာေစာက စီးပြားျဖစ္ေအာင္ စုၿပီး ခ်မ္းသာေနတဲ့ ရဟန္းကို ဥစၥာကို စြန္႔ရင္စြန္႔ မစြန္႔ရင္ ရဟန္း ဘဝကို စြန္႔ခိုင္းတယ္။ ဒီနည္းေတြကေတာ့ သာသနာ့ အညစ္အေၾကးကို ရွင္းလင္းတာ ျဖစ္လို႔ ေကာင္းပါတယ္။
နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ အခု ေလ့လာခဲ့တဲ့ ဗမာ သကၠရာဇ္ ၈၆ဝ၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅ဝဝ ေလာက္က လူမႈေရးကို ျပန္ၾကည့္ရရင္ ဗမာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၿမဲ ျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေခတ္ေဟာင္းကို စြန္႔ၿပီး ေခတ္သစ္ကို ကူးဖို႔ အခြင့္ေကာင္း ရတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ အေနာက္တိုင္းက စြန္႔စားသူေတြလည္း အေရွ႕တိုင္းကို စတင္ ေပါက္ေရာက္စ အခါ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳႀကိဳက္တဲ့ အခါျဖစ္တယ္။ ပုဂံေခတ္ စကားေျပ အေရးအသား ကေနၿပီး အဝေခတ္ ပ်ဳိ႕ ကဗ်ာ လကၤာ အေရးအသားကို တိုးတက္လာမယ္။ အႏုပညာ ပန္းခ်ီ ပန္းပု ေက်ာက္ဆစ္နဲ႔ ပိသုကာ လက္ရာေတြဟာလည္း မလြဲမေသြ တိုးတက္မွာပါပဲ။ ဘာျပဳလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ပုဂံေခတ္က ရွင္ဘုရင္ေနတဲ့ အိမ္ကို အိမ္ႀကီး အိမ္ေတာ္လို႔ပဲ ေခၚခဲ့ရာက အဝေခတ္မွာ ေ႐ႊအိမ္နန္းနဲ႔ ၾကငွန္းလို႔ ေခၚလာၾကတဲ့ အျပင္ ဘုရင္တပါးဟာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာ အရ အင္မတန္ ေကာင္းတဲ့ နန္းေတာ္ကို ေဆာက္ၿပီး အဲဒါ ဂုဏ္ယူတဲ့ အေနနဲ႔ 'ေ႐ႊနန္းေၾကာ့ရွင္' ဘြဲ႕ကို ယူခဲ့တယ္။ ဒီလို အထက္ ဗမာႏိုင္ငံမွာ စာေပနဲ႔ အႏုပညာ တိုးတက္လာသလို ေအာက္ဗမာႏိုင္ငံမွာ သာသနာ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၆ ရာစုရဲ႕ ပထမ ႏွစ္အစိတ္ အလြန္မွာ ႏိုင္ငံေရး ဆူပူမႈေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ထိခိုက္တဲ့ တိုက္ခိုက္ပြဲေတြ ၾကံဳရလို႔ လူမႈ စီးပြားေရး ပ်က္ျပားၿပီး စာေပ အႏုပညာဘက္မွာလည္း ႏွေျမာစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တိုးတက္မႈ အရွိန္ ေရာ့သြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုသာ လူမႈ စီးပြားေရးကို မထိခိုက္ဘူး ဆိုရင္ ၁၆ ရာစုထဲမွာ ပုဂံ ယဥ္ေက်းမႈထက္ သာတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ တရပ္ကို ဗမာႏိုင္ငံ အလယ္ပုိင္းမွာ ေတြ႕ႏိုင္ေလာက္စရာ ရွိပါတယ္။

ေဒါက္တာ သန္းထြန္း

ျမန္မာ့ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာအဖြဲ႕/ နည္းပညာႏွင့္ ျမန္မာ့ ကြန္ရက္ ေမာ္ကြန္းတိုက္/စာေပ၊ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္

“ သဘာ၀ ”

“ သဘာ၀ ”

ငယ္စဥ္အရြယ္ ့ ့ ့ ့ ့

ေက်ာင္းစေနစဥ္အခ်ိန္ေလာက္ကတည္းက

အစပ်ဳိးခဲ႔တဲ႔အေလ႔အက်င္႔တခုပ

တခုခုလိုခ်င္ရင္

အရင္စဥ္းစားျပီးမွ

မွန္တယ္ထင္တာကို

အေျခအေနအရ

လုပ္ကိုင္တတ္တာက

က်ေနာ႔ရဲ႔ေမြးရာပါ သဘာ၀ ့ ့ ့ ။

ႀကီးျပင္းလို႔အရြယ္ေရာက္လာလည္း ့ ့ ့ ့ ့

မွန္တယ္ထင္တာကိုတဇြတ္ထိုးလုပ္ကာ

ဆက္လုပ္တတ္တာကလည္း

ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပစ္လို႔မရပါ ့ ့ ့ ။

တခါတေလမွာလည္းပဲ ့ ့ ့ ့ ့

ဘ၀အေတြ႔အႀကဳံေတြကရခဲ႔တဲ႔

ဗဟုသုတေတြကိုစုေပါင္း

ျပည္လည္သုံးသပ္

တျခားအသစ္ျပန္ထြင္တတ္တာလည္း

ငါ႔ရဲ႔ သဘာ၀တခုပဲ ့ ့ ့ ။

ကံဆိုတာလူလုပ္သမွ်ဆိုတာကိုသိထားခဲ႔လို႔ ့ ့ ့ ့ ့

ငါ႔ဘ၀ ့ ့ ငါ႔ကံနဲ႔

ငါ႔အနာဂတ္ေကာင္းေတြ ဆက္ေကာင္းေအာင္ေန

ျပီးေတာ႔ ့ ့ ့ ဇာနည္ေမာင္ဆိုတဲ႔

ငါ႔နာမည္ကေလးဟာ

ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ေတြအထိပါ

ဆက္ေကာင္းျပီးနာမည္ေကာင္းက်န္ခဲ႔ရေအာင္

ငါ႔ရဲ႔ ့ ့ ့ မွန္ကန္တဲ႔

အေလ႔အက်င္႔နဲ႔

ငါလုပ္တတ္တဲ႔ သဘာ၀ေတြအတိုင္း

ငါ႔သမိုင္းလွလွကေလးက်န္ခဲ႔ေအာင္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ ့ ့ ့ ။

ဇာနည္ေမာင္

၅.၅.၂၀၀၉

၀၅၀၅၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

Photobucket
google download

mediafire download

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျပည္နယ္အမ်ားစုမွာ ၀က္တုပ္ေကြးျပန္႔ႏွ႔ံကုန္ၿပီ

Tuesday, May 05, 2009
ေမ၄ရက္၊ ၂၀၀၉ (bloomberg.com)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျပည္နယ္ ၃၀ မွာ ၀က္တုပ္ေကြး ျပန္႔ႏွံ႔ေနၿပီးတပတ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ ႏုိင္ငံ ၂ ႏုိင္ငံကေနႏုိင္ငံ ၂၀ ထိ ခုန္တက္သြားပါၿပီ။ သူ႔ႏုိင္ငံကေတာ့ဗုိင္းရပ္စ္ပုိး တုိက္ဖ်က္ေရးတုိက္ပဲြမွာ အႏုိင္ရ ေနၿပီ၊ ဒီတပတ္အတြင္းမွာ ပုံမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္မယ္လုိ႔ မကၠစီကုိ သမတ က ေျပာအၿပီးမွာပဲ ဒီျပန္႔ႏွံ႔မႈေတြ ျဖစ္လာတာပါ။

H1N1 လုိ႔တရား၀င္ေခၚတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္အားလုံးနီးပါးမွာ ျပန္႔ေနပုံပါ။ အေမရိကန္နဲ႔ မကၠစီကုိမွာ စျဖစ္ၿပီး အလယ္အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း၊ အာရွနဲ႔နယူးဇီလန္တုိ႔မွာလည္း H1N1 ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးကုိ ေတြ႔တယ္ဆုိတာ အတည္ျပဳၿပီးပါၿပီ။

ေနာက္တပတ္ေက်ာ္ မၾကာမီမွာ ကူးစက္ျပန္႔ပြားတဲ့အဆင့္ေရာက္ၿပီဆုိတာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကုိ ကမၻာ့က်န္း မာေရးအဖဲြ႔ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ မကၠစီကုိကေတာ့အဆုိးဆုံးပါပဲ။ လူေပါင္း ၅၉၀ ေရာဂါပုိးကူးစက္ၿပီး၊ ၂၂ ေယာက္ ေသပါတယ္။ “က်ေနာ္ တုိ႔ အခုထိအႏၱရာယ္ရွိတဲ့အေနအထားကမလြတ္ေသးပါဘူး။ ေရာဂါျဖစ္တာပုိမ်ားမယ္။ ပုိျပင္းထန္ၿပီး အေသအေပ်ာက္ ပုိမ်ားလာမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္တယ္” လုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကုိ ကုိးကားေျပာဆုိလုိက္ၿပီး သိပၸံနဲ႔ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး စီမံကိန္း ယာယီဒုတာ ၀န္ခံ Schuchat က ေျပာပါတယ္။ ကမၻာ့ေျမာက္ ျခမ္းမွာ တုပ္ေကြးရာသီေရာက္တဲ့အခ်ိန္၊ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာကုိ က်မေတာ့ “အရမ္းစုိးရိမ္တယ္” လုိ႔ Schuchat က ေျပာပါတယ္။

မကၠစီကုိ ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေန

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က မကၠစီကုိမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အျမင့္ဆုံးေရာက္ခဲ့ပုံေပၚပါတယ္။ ျပည္နယ္ ၃၁ခုနဲ႔ၿမိဳ႕ေတာ္ ခ႐ိုင္တခုု ရွိတဲ့အနက္ ၂၃ ျပည္နယ္မွာ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေတြ႔ရွိတယ္ဆုိတာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ “မကၠစီကုိက အျမန္ဆုံးပုံမွန္အေျခ အေနျပန္ေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါ တယ္”၊ “ဒီတုိက္ပဲြမွာ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္မွာပါ” လုိ႔ သမတ Felipe Calderon က မေန႔တုန္းက ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျပည္နယ္ ၃၀ မွာ ေရာဂါျဖစ္သူေပါင္း ၂၂၆ ေယာက္ရွိၿပီး မကၠစီကုိက ခရီးထြက္ၿပီး ျပန္လာတဲ့ ၂၂ လ ႐ြယ္ ကေလးတေယာက္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္က ဟူစတန္ေဆး႐ုံမွာ ေသတယ္ လုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တားဆီးကာကြယ္ ေရးဌာနက အစီရင္ခံပါတယ္။ ပုံမွန္ရာသီရဲ႕ေနာက္ဆုံးခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္ ဒီတႀကိမ္မွာ တုပ္ေကြးျဖစ္ တဲ့သူေတြ တုိးလာေနတယ္။ လုိ႔ Schuchat က ေျပာပါ တယ္။

လြယ္လြယ္ကူကူျပန္႔ႏွ႔ံ

“ျပန္႔ႏွံ႔တာ အရမ္းလြယ္တယ္” လုိ႔ ABC သတင္းဌာနနဲ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တားဆီးကာကြယ္ေရးဌာန ယာယီအႀကီးအကဲ Richard Besser ေျပာပါတယ္။ “ေက်ာင္းေတြစုေနတဲ့နယူးေယာက္စီးတီးအျပင္ဖက္မွာဆုိ ဒီ ေက်ာင္းေတြက တဆင့္ပဲ စကားေတြ ကားတာ အရမ္းျမန္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ေတြ႔ရသေလာက္ကေတာ့ ေရာဂါဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ျဖစ္တာမရွိပါဘူး။ မိသားစုေတြထဲမွာ ကူးစက္တာလည္း ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး မဟုတ္ပါဘူး။ အားတက္စရာပါ။ ကုိလမ္ဘီယာနဲ႔အယ္လ္ဆာဗာဒုိ ႏုိင္ငံေတြ ကုိ ေရာဂါျဖစ္တာ ေသခ်ာတဲ့ စာရင္းထဲကုိ ထည့္လုိက္ၿပီလုိ႔ ဂ်နီဗာအေျခ စုိက္ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီတခုျဖစ္တဲ့ ကမၻာ့က်န္း မာေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ဒီကေန႔ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ တျခား ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ တ႐ုတ္(ေဟာင္ေကာင္)၊ အုိင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ မကၠစီကုိ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ စပိန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

လူကေန ၀က္ေတြကုိ ကူးလာတဲ့ ကမၻာ့ပထမဆုံးလူသိတဲ့၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈဟာ အယ္လ္ဘာတာျပည္နယ္ က ေမြးျမဴ ေရးျခံ လုပ္သားတဦး မကၠစီကုိ သြားတုန္းက ဖ်ားလာအၿပီးမွာ ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတယ္ လုိ႔ ေမလ ၂ ရက္က ကေနဒါ က်န္းမာေရးအရာရွိ ေတြက အစီရင္ခံပါတယ္။

ျမန္မာအာဏါပိုင္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံမွသြင္းလာေသာ ဝက္သားမ်ားကိုဖမ္းဆီး

Kaowao ေမ ၄၊ ၂၀၀၉။
ဘုရားသုံးဆူ(ေမလ-၄) ။ ။ နယ္စပ္ၿမဳိ႕ ျဖစ္ေသာ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ျမန္မာအာဏါပိုင္အဖြဲ႕ေပါင္းစုံ
မွ ႀကီးၾကပ္၍ ေမလ(၁)ရက္ေန႕မွစတင္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွဝက္သားဝင္ေရာက္မူကို တားျမစ္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ထိုင္းဘက္ကမ္းေသာၾကာေန႕ေစ်းတြင္ ေစ်းဝယ္ျပန္လာသူမ်ား႐ွာေဖြစစ္ေဆးၿပီး ဝက္သားမ်ားပါလာပါက သိမ္းဆည္းခဲ့ သည္။ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕ေစ်းတြင္၄င္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌၄င္း ဝက္သား၊ ဝက္ႏွင့္ပက္သက္ေသာဟင္းလ်ာမ်ား ေရာင္း ခ်ခြင့္မျပဳေပ။

မကၠဆီကိုႏိူင္ငံမွ အစျပဳျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ H1N1 အမ်ဳိးအစားဝက္တုတ္ေကြး ဗိုင္းရပ္ကူးစက္ေရာဂါအ႐ွိန္ေၾကာင့္ ျမန္မာ အာဏါပိုင္မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံမွဝက္သားဝင္လာမႈကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမည္မေဖၚလိုသူရြာသားတစ္ဦး၏အဆိုအရ အဆိုပါဖမ္ဆီးခဲ့ေသာဝက္သားမ်ားကို အဖြဲ႕ေပါင္းစုံမွ ေျမျမဳပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေဝစုခြဲ၍ အိမ္ကိုသယ္ယူသြားေၾကာင္း မိမိတို႕သတင္းဌာနကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းဘက္ကမ္းတြင္မူ ဝက္သားမ်ားကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီး ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရး ပညာေပးမႈအပိုင္း၌ က်ယျ္ပန႕္စြာျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္၊ ျမန္မာဘက္႐ွိ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕႐ွိအဏာပိုင္မ်ားမွာ ဝက္သား ေ႐ာင္းခ်မႈပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးပညာေပးမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရေသးဟု ေဆးဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွေျပာပါသည္။

သမာသတိနဲ႔ သတၱိရွိတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္

Tuesday, May 05, 2009
စိုးေနလင္း
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို "မွန္ကန္ရဲရင့္တဲ့ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္" ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေရးၿပီး ေခတ္ၿပိဳင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာေဖာ္ျပခဲဲ့ဖူးပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ စကားလံုး အ တိအက်ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။

စစ္အစိုးရရဲ႕ အမ်ိဳးသားညီလာခံဆိုတဲ့ အတုအေယာင္ညီလာခံႀကီးကို ေနာက္ဆံုးအေက်ာ့ ျပန္မစခင္ က်ေနာ္တို႔ေတြ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ညီလာခံကို ျပန္တက္မွာလား မတက္ဘူးလား၊ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မွာလဲ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ျပတ္သားပါ့မလားဆိုၿပီး ရင္တမမနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ရဲရဲရင့္ရင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ပဲ ညီလာခံမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္ဖို႔ကို ျငင္းဆန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတံုးကေေတာ့ စစ္အစိုးရက သူလိုခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပဲ ပါရေအာင္ အတင္းေရးဆြဲ ခိုင္းထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၀င္ေရာက္ေထာက္ခံေပးရမယ့္ ကိစၥသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မပါလည္း သူတို႔ဘာသာေရးဆြဲသြားမွာပဲဆိုတာ ရွင္းေနခဲ့ပါတယ္။ ခုဆို ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ဆိုတာႀကီးကို အတည္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္လွည့္စားၿပီး ေထာက္ခံအတည္ျပဳလို႔ေတာင္ ၿပီးသြားပါၿပီ။ သိပ္ေတာ့ အေရးမပါလွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအနုိင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မပါပဲ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံနဲ႔ အဲဒီ ညီလာ ခံက ေရးဆြဲလိုက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥကေဒဆိုတာေပၚမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကေတာ့ မရွိသေလာက္ပါပဲ။

ခုတခါ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရတဲ့ ကိစၥကေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုး ဆံုးျဖတ္ရတဲ့ ကိစၥပါ။ တရား၀င္ ပါတီ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တပါတီထဲအစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ေလာက္တဲ့ မဲအေရအတြက္ထက္ အမ်ားႀကီးပိုရရွိခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအနုိင္ရ ပါတီတရပ္အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္မလား မ၀င္ဘူးလား လို႔ဆံုးျဖတ္ရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံေရးပါတီတခုအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္သန္းရမွာဟာ သဘာ၀ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က "ေရႊဂံုတိုင္ေႀကျငာစာတမ္း"ကိုထုတ္ျပန္ၿပီး မွန္ကန္ရဲရင့္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပသ လိုက္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ဒီမိုကေရးစီ လိုလားေထာက္ခံသူေတြအားလံုးကေတာ့ ၀မ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံႀကမွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။

မေထာက္ခံ မႀကိဳဆိုတဲ့သူေတြလည္းရွိမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအုပ္စုေတြဘက္က ေျပာဆိုတင္ျပေလ့ရွိတဲ့ သူေတြထဲက အသံ ေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတခုဆိုရင္ စစ္အစိုးရရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပတ္ျပတ္ သားသားဆန္႔က်င္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနနဲ႔ ေရြးေေကာက္ပြဲကိုဆန္႔က်င္ျငင္းဆန္ရင္ အသိ ပညာရွိရာ က်လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ေျပာဆိုသံမ်ိဳးထြက္လာတာကိုလည္း သတိထားမိလိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ့အေနနဲ႔ ကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အသိပညာရွိ႐ံုသာမဟုတ္ပဲ ျပည္သူလူထုဖက္က အမွန္တရားဖက္္က ဒီမိုကေရ စီေရး ဖက္က ရဲရဲရင့္ရင့္ရပ္တည္ရဲတဲ့ သတၱိပါရွိေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုျဖစ္တာနဲ႔ပဲ အာဏာသိမ္းထားတဲ့တရားမ၀င္အစိုးရ တခုက သူတို႔ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနတာကို ခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဟ ၀င္ဟ ဆိုတာနဲ႔ဘာမွစဥ္းစားမေနပဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုက္ဖို႔ တာ ၀န္ မရွိပါဘူး။ျပည္သူလူထုနဲ႔နုိင္ငံတကာက တရားမွ်တ လြတ္လပ္ပါတယ္ဆိိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတခုမွာ ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ေထာက္ခံအားေပးခဲ့လို႔ အနုိင္ရခဲ့တဲ့ပါတီတရပ္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမယ့္ အစိုးရဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ လုပ္ေနတာေတြဟာ ဒီီမိုကေရစီအေျခခံေတြနဲ႔ေရာ ကိုက္ညီိရဲ႕လား။ ျပည္သူလူထုအတြက္ တကယ္အက်ိဳးရွိမယ့္ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြဟုတ္ရဲ႕လား ဆိုတာအေသအခ်ာေလ့လာစမ္းစစ္ဖို႔တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ျပည္္သူလူထုအတြက္တကယ္စစ္မွန္တဲ့ အက်ိဳးစီးပြားမရွိ၊ဒီမိုကေရစိီ အေျခခံေတြနဲ႔လည္းမညီညြတ္၊ တရားမွွွ်တမႈလည္းမရွိဘူးဆိုတာ အေသအခ်ာသိျမင္ၿပီ ဆိုရင္ လည္း အမွန္တရား တရားမွွ်တမႈ၊ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ျပည္သူလူထုုဘက္က ရဲရဲရင့္ရင့္ရပ္တည္ဖို႔လည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒီတာ၀န္ကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္တာဟာ အသိပညာရွိရာ က်ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိ ႐ိုေသရာလည္းက်ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က စစ္အစိုးရက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ဆိုရင္ ဘယ္လိုအေျခအေန မ်ဳိးေတြကို စစ္အစိုးရက ဖန္တည္းေပးသင့္တယ္၊ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးရွိသင့္တယ္ဆိုတာေတြကို တင္ျပေတာင္းဆိုလိုက္ တာေတြထဲမွာ ဘာေတြပါ၀င္ပါသလဲ။ မသင့္ေလွ်ာ္ မမွန္ကန္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးမဲ့စရာေတြမ်ား ပါေနပါသလား။ ေလ့လာ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္က သူ႕ရဲ႕ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္းထဲမွာ.....

(က) ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရး။
(ခ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး။
(ဂ) စည္း႐ုံးေရး။
(ဃ) ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေရး။
(င) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး။

ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို အဓိကထည္႕သြင္းေဖၚျပခဲ့ပါၿပီး...
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ကာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈကို အေျခခံထားသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုး က်င္းပရန္

(၂) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး၊ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ေရး၊ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေရး၊ လက္ရွိျပည္သူလူထု ဘဝအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာေစေရး စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

(၃) ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ရလဒ္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းျဖင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္ေအာင္ စီစဥ္ ရမည္။

(၄) လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ထြက္ေပၚလာမည့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးလမ္း ေၾကာင္းအတိုင္း သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ တညီတညြတ္တည္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ သြားရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

(စ) ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သေဘာထား။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေဖာ္ျပပါ (…) ျပႆနာမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္သာ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေကာင္စီအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေျပလည္ေရးဆီသို႔ မ်က္ႏွာမမူဘဲလ်က္ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို တဖက္သတ္အစီအစဥ္ျဖင့္ က်င္းပ ခဲ့လွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မည္သို႔ ရပ္တည္သြားမည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူလူထုအား အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီခရီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္သန္းရမည့္ မွတ္တိုင္တခု ျဖစ္သည္ဟု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လက္ခံထားသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို စြန္႔ခြာမည္မဟုတ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ျပည္သူလူထုႏွင့္ တသား တည္း ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ေနာင္ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မိမိ အစီ အစဥ္ျဖင့္ တဖက္သတ္ က်င္းပမည္ဆိုပါက -

(၁) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ႁခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးလွ်င္
(၂) ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ဒီမိုကေရစီ စံႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးလွ်င္

(၃) အားလံုးလႊမ္းၿခံဳပါဝင္ႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈကို ခြင့္ျပဳလ်က္ က်င္းပမည္ဆိုလွ်င္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို သယ္ ေဆာင္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္း၍ ေပၚေပါက္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒတို႔ကို ေလ့လာၿပီး အထူးကိစၥတရပ္အေနျဖင့္ အေလးထားစဥ္းစား၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္ ရြယ္ေၾကာင္း ဤေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာစာတမ္းကို အေလးအနက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

အဲဒီလိုပါတီရဲ႕သေဘာထားကိုထုတ္ျပန္ေႀကျငာ လိုက္တာမွာ ပါတီအက်ိဳးစီးပြား ပါတီအာဏာရေရးဆိုတာေတြ ပါ၀င္တာ ေတြ႔ရပါသလား၊ အသိပညာႏံုနဲ႔ရာက်တဲ့ မသင့္ေလွ်ာ္ မွန္ကန္တဲ့ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ေတာင္းဆိုတင္ျပမႈေတြပါ၀င္ပါသလား။

အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရရဲ႕ ရက္ရက္စက္စက္ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈ မတရားမႈ ေတြကိုေတာ့ ဘာမွေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆိုတာ မလုပ္ပဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုပဲ လိုက္ေလွ်ာအေလွ်ာ့ေပးဖို႔သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းဖို႔ ေျပာဆိုေနၾကသူေတြ အ ေနနဲ႔ ဘယ္သူကမမွန္တာ ဘယ္သူကတရားမွ်တမႈမရွိတာ ဘယ္သူက အေလွ်ာ့ေပးေပ်ာ့ေပ်ာင္းဖို႔လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ စဥ္းစားႀကည္႕ေစခ်င္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေျခခံေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြ ကိုျပန္လည္္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူလူထုေတြေရရွည္ အတိဒုကၡေရာက္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ လို႔ တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြြဟာ ဘယ္လိုမွလက္ခံလိုက္ေလွ်ာလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ မရတာမ်ဳိးမဟုတ္ေပမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ခ်ည္ၿပီး တုတ္ၿပီး တမင္ခက္ခဲေအာင္လုပ္ထားတာကို ခြင့္ျပဳလုိက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအဆိုးသံသရာႀကီးထဲက အလြယ္တကူထြြက္ေျမာက္လို႔မရနုိင္ပါဘူး။ ဒါကို စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ က အေသအခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ထားၿပီးျဖစ္လို႔ သူတို႔အျမဲတန္းအသာစီးရၿပီး တိုင္းျပည္ကိုထင္သလို ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရေအာင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုအတင္းျဖစ္ေအာင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရဘယ္လိုခ်ိဳး ဘယ္လိုဖန္တည္းေနတယ္ဆိုတာကို ေနာေၾကေအာင္သိေနၿပီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကလည္း ျပည္သူလူထုဘက္က ကာကြယ္ရပ္တည္ေပးဖို႔ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုး ရကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရင္လည္း အတင္းတရား၀င္အစိုးရျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားဖို႔ စနစ္ တက် ျပည္သူလူထုနဲ႔ႏိုင္ငံတကာကို လွည့္စားဖို႔ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ တခ်ိဳ႕ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေလးေေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံု ေျခာက္နည္းေခ်ာ့နည္းေပါင္းစံုသံုးၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို က်ားကန္ေပးဖို႔ စည္း႐ံုးသိမ္း သြင္း ေနပါၿပီ။ ေတာင့္ခံေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းေတြကိုလည္း မက္လံုးေပးေသြးခြဲစည္း႐ံုး၊ အျပဳတ္တိုက္ေရးေတြလုပ္ ေနပါၿပီ။

အခု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တင္ျပေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေေတြကို စစ္အစိုးရက လိုက္ေလွ်ာအေလွ်ာ့ေပးစရာ အလားအလာနည္းတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေခၚယူသြားနုိင္မယ့္ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာေတြကို အခိုင္အမာခ်မွတ္ၿပီး ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္ တျဖစ္လဲ အစိုးရကိုရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ ရင္းအဆိုးဆံုးအေျခအေနအတြက္လည္းျပင္ဆင္အားယူထားရပါလိမ့္မယ္။ အမွန္တရားဟာထာ၀ရ မ႐ွံဳးနိမ့္ ႏိုင္ပါဘူး။ ။

စိုးေနလင္း

တႏွစ္ျပည့္ နာဂစ္ေဒသ၏ အစီရင္ခံစာ

ျမတ္စုိး
အဂၤါေန႔၊ ေမလ 05 2009 13:32 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ခဲ့သည္မွာ တႏွစ္တိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚရင္ဆုိင္ေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ လူမႈေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ ျမန္မာျပည္တြင္ တရားဝင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ NGO အဖြဲ႔မ်ား၊ ကုလသမဂၢမွ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ သတင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈေနရသည္။

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ တူညီေနေသာ အခ်က္မွာ အစားအေသာက္မ်ား၊ ကူညီေထာက္ပံ့မ်ား လုိအပ္ေနမႈ၊ ေသာက္သုံးေရသန္႔ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈ၊ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနမႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရး ျပန္လည္နာလံထူလာျခင္း မရွိေသးမႈ၊ နာဂစ္ေဒသမ်ားတြင္ စုိက္ထားေသာ စပါး အပါအဝင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးေနမႈ၊ နာဂစ္ေဒသအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အ႐ႈံးေပၚၿပီး လယ္ယာေျမမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနမႈ၊ ဝင္ေငြ ရရွိႏုိင္မည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရွားပါးေနမႈ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေၾကြးၿမီတင္ရွိေနမႈ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တူညီစြာ ေဖာ္ျပ အစီရင္ခံထားခဲ့ၾကသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားအတြင္း ပ်က္စီးေနေသးေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား အတိအက် သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံေသာ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံတကာမွ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တရားဝင္ အကူအညီေပးေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႔မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ရွိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ - FAO မွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေရဆင္း စုိက္ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး သုေတသီပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး နာဂစ္တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားရွိ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားသုိ႔ အဖြဲ႔မ်ား အသီးသီးခြဲ၍ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက ၂ ပတ္ၾကာ ကြင္းဆင္းေလ့လာ၊ သုေတသန ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

ယခုလုိ နာဂစ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ၊ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္စပါးထြက္ႏႈန္း သိသာစြာ က်ဆင္းသြားလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ဆေနၾကသည္။ စုိက္ထားေသာ စပါးမ်ား၏ သုံးပုံတပုံသာ ထြက္ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ဆခဲ့ၾကၿပီး၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိလွ်င္ တတိယ ႏွစ္ပတ္ (စက္တင္ဘာလခန္႔) စားနပ္ရိကၡာရွားပါးမႈႏွင့္ စတင္ရင္ဆုိင္ရမည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ဆေနသည္။ နာဂစ္ေဒသအတြင္း သုေတသနျပဳခဲ့ၾကသည့္ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ လက္ရွိ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လက္ေတြ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိး ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးမႈ အေျမာက္အျမားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ စပါးေစ်းႏႈန္းသည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ တအိတ္လွ်င္ ၄ဝဝဝ က်ပ္ ရွိရာမွ ၂ဝဝဝ က်ပ္သို႔ ေရာက္သြားသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ FAO ၏ တြက္ခ်က္မႈအရ တအိတ္လွ်င္ ၂၂ဝဝ က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းသုိ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ ဆုိလွ်င္ပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဆုိသည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ ေဒသတြင္းေပၚ မူတည္၍ စပါးတအိတ္လွ်င္ (၂ဝ ဒႆမ ၉ ကီလုိဂရမ္ အိတ္/ 20.9 kg basket) ထြက္ရွိရန္မွာ ၁၅ဝဝ မွ ၃ဝဝဝ က်ပ္အထိ ကုန္က်ေနေၾကာင္း FAO ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ခန္႔မွန္းတြက္ဆထားသည္။ ေစ်းႏႈန္းသည္ တအိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝဝ အ႐ႈံးမေပၚ၊ အျမတ္မရ (Break-even price) ဆုိေသာ္လည္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္အားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ား နစ္နာခဲ့ၾကသည္။ ေစ်းကြက္မွာ စပါးေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈႏွင့္ စပါးအထြက္ႏႈန္း နည္းေနသျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ တင္ရွိခဲ့ေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားကုိ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ စပါးထုတ္လုပ္ စုိက္ပ်ဳိးရာတြင္ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား အျမင့္ဆုံး အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကုိ စြန္႔ပစ္လာႏုိင္ၿပီး၊ စပါးအထြက္ နည္းပါးလာမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

(၂) ေငြေခ်းငွားမႈ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ျမန္မာလယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္ (Myanmar Development Bank - MADB) က အမေတာ္ေခ်းေငြ က်ပ္ေငြ ၈ဝဝဝ ေခ်းငွားေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထပ္မံလုိအပ္သည့္ ေငြေၾကးကုိ တလလွ်င္ အတုိးႏႈန္း ၁ဝ-၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း (သုိ႔) ေရႊေပါင္ျဖင့္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းငွားႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ အတုိးႏႈန္းျမႇင့္ေပးလွ်င္လည္း ေငြေခ်းငွားမည့္သူ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔အတူ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား မရွိေတာ့သျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ တိရစၦာန္ (ကြ်ဲ၊ ႏြား) ေပါင္၊ ေရႊေပါင္လည္း မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၃) ေက်းလက္မ်ားရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေၾကြးၿမီေျမာက္ျမားစြာ တင္ရွိေနၾကသည္။ လယ္ဧက ၁ဝ ဧကမွ ၁၅ ဧက ပုိင္ဆုိင္ၾကသည့္ လယ္သမားတုိင္း၊ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းတြင္ အေၾကြးတင္ရွိေနၿပီး၊ ေက်းလက္ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစုသည္ တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝ,ဝဝဝ မွ ၇ဝဝ,ဝဝဝ ထိ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ $ ၄၁၅ - ၅၈၃) အေၾကြးတင္ရွိေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

(၄) ေၾကြးၿမီတင္ရွိေနသျဖင့္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ေသာ လယ္ယာေျမ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ သြားေရာက္ကြင္းဆင္းခဲ့ေသာ နာဂစ္ေဒသမ်ား၌ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေျမယာမဲ့ ျဖစ္ေနၿပီး၊ လပြတၱာ၊ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေျမယာမဲ့ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္၌မူ ၂၅ မွ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေျမယာမဲ့ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

(၅) ေငြေၾကးရႏုိင္ေသာ အလုပ္မ်ဳိး မရွိသျဖင့္၊ ေက်းလက္ေန မိသားစုမ်ားသည္ ဝင္ေငြမရွိ ျဖစ္ေနသည္။

(၆) ေက်းလက္မိသားစုႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ဝင္ေငြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား မရွိေတာ့သျဖင့္ နာဂစ္ ေဒသအတြင္း ဝယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအား သိသာစြာ က်ဆင္းေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ကိရိယာမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာယူမႈမ်ား၊ ေရာင္းအား ၃ဝ - ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

(၇) လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ထုတ္လုပ္မႈပုိင္း၌ နည္းပညာႏွင့္ ကိရိယာမ်ားသည္ ေခတ္ေနာက္က်ေနျခင္း၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြ မရွိျခင္း၊ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္အေကာက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္မားေနျခင္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းေနျခင္း၊ ျခစားမႈ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကုိ ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (ဥပမာ - ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ကုန္တင္ခ်မႈသည္ ကမၻာတြင္ ေစ်းအၾကီးဆုံးႏွင့္ အညံ့ဆုံး ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အရည္အေသြး ျမင့္မားသည့္ မ်ဳိးစပါးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာသည့္ ဆန္စက္မ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈ ပါဝင္သည္။) တနည္းအားျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ (Development for Rural Infrastructure) ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

(၈) လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ အက်ဳိးဆက္မ်ား သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသျဖင့္၊ ေရာင္းခ်ေနေသာ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ က်ဆင္းမႈ အႏၲရာယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

(၉) ေနာက္ဆုံးတြင္ ေက်းလက္မ်ားရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ စြန္႔စားဝမ္းစာရွာမႈမ်ား၊ ၾကီးပြားတုိးတက္လုိစိတ္မ်ား၊ စီးပြားေရး အျမန္ဆုံး ျပန္လည္နာလံထူလာလုိစိတ္မ်ားကုိ အားတက္သေရာ ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက နာဂစ္ေဒသအတြင္း ေက်းလက္ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ား၊ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ အေရးေပၚကူညီရန္ တင္ျပထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ -

(၁) ေက်းလက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြကုိ က်ပ္ ၈ဝဝဝ မွ က်ပ္ ၈ဝဝဝဝ ၊ ၁ဝ ဆအထိ ေငြအလုံးအရင္း ေခ်းငွားေပးသင့္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ယူဆထားၾကသည္။

(၂) စပါးေစ်းႏႈန္းကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရမည္။

(၃) နာဂစ္ ေဒသမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ဝင္ေငြ မရွိသျဖင့္ လက္ရွိ စစ္အုပ္စုမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ား (Stimulus Package) အျမန္ဆုံး ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

(၄) ဝင္ေငြရရွိႏုိင္မည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးသင့္သည္။

(၅) လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး က႑၌ ထုတ္လုပ္မႈ ပုိမုိ၍ သာလြန္ေကာင္းမြန္ လာႏုိင္ေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ သုေတသန ျပဳမႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကး အလုံးအရင္း ပုိမုိ၍ သုံးစြဲမႈ ျပဳရမည္။

(ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မ်ဳိးေကာင္း စပါးမ်ား မွာယူေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ ပုိးသတ္ေဆး၊ ေလာင္စာဆီမ်ား လုံေလာက္စြာ ေထာက္ပံေပးျခင္း၊ စပါး သုိေလွာင္မႈ၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ဆန္စက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္း တုိက္ခတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရင္ဆုိင္းေနရေသာ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ အလုံးအရင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္ရန္ အျမန္ လုိအပ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာရွိ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္အုပ္စုအၾကား အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စစ္အုပ္စုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ဖယ္ရွားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဟန္႔တားေနေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနကုိ တုိးတက္ေအာင္ အျမန္ဆုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည္။ လက္ေတြ႔က်ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ၿပီး၊ အမွန္အကန္ အေရးေပၚ လုိအပ္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။

ဥပမာ - ၾကပ္ေျပး ေနျပည္ေတာ္ ေလယာဥ္ကြင္း တုိးခ်ဲ႕မြန္းမံမႈတြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ၊ တျခား အေရးမပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (Pet Projects) တြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းထက္ ယခု ဒုကၡအက်ပ္အတည္း ေပါင္းစုံႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကး အလုံးအရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသုံးစြဲၿပီး၊ စပါးထြက္ႏႈန္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံထြက္ႏႈန္း ျပန္လည္တုိးတက္လာရန္၊ ဝမ္းစာ စပါးမ်ား၊ မ်ဳိးစပါးမ်ား ဖူလုံမႈ ရွိေစရန္ နာဂစ္ေဒသတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ အေရးေပၚ ေငြေၾကး အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီသင့္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

(မွီျငမ္းကုိးကား - ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္အမ်ားစုသည္ FAO/ WFP ၊ UNDP တုိ႔မွ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ David Dapice ၊ Tom Vallely ႏွင့္ Ben Wilkinson တုိ႔ သုေတသနျပဳ သုံးသပ္တင္ျပထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံေသာ စီးပြားေရးစာတမ္း၊ ကြင္းဆင္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႔မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္ အျမင္မ်ား၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းၿပီး ဘာသာျပန္ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ စုိးရိမ္ေသာကတို႔ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္မွ နလန္ထူေရးတြင္ အနာရြတ္တခု ျဖစ္ေန


လာရီေဂ်ဂင္
တနလၤာေန႔၊ ေမလ 04 2009 23:07 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ဘန္ေကာက္။ ။ အဖ်က္စြမ္းအား ၾကီးမားလွေသည့္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့သည္မွာ တႏွစ္ျပည့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ အျပည့္အဝ နာလန္ထူေရးတြင္ တေစၦမ်ား၊ မရပ္မနား လႈပ္ရွား သြားလာေနၾကေသာ ဝိဥာဥ္မ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ မုန္သုန္ရာသီ နီးကပ္လာသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ နာဂစ္ဆိုင္ ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္မွ အသက္မေသ က်န္ရွိခဲ့သူ အမ်ားအျပားမွာ ပို၍ ေၾကာက္လန္႔လာလ်က္ ရွိသည္။ သူတို႔က မိုးၾကိဳး မုန္တိုင္းမ်ားကို နိမိတ္ဆိုးအျဖစ္ ယံုၾကည္ၾကသည္။

အသက္မေသ က်န္ခဲ့သူ ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ စိတ္ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္တို႔၏ ဖိစီးမႈမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ပင္ ခံစားေနၾကရသည္။ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကိုပင္ အျပစ္ရွိသလို ထင္ေနသည္၊ ဝမ္းနည္း ပူေဆြးေနၾကရသည္။ ယခုအခါတြင္မူ သူတို႔၏ ေသာကမ်ားကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တံု႔ျပန္ေဖာ္ျပမႈမွာ အေျပာင္းအလဲတရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ မိုးႏွင့္ေလကို အလြန္ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ၾကသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္ေတြက မိုးသဲသဲမဲမဲ ရြာၿပီး မုန္တုိင္း တိုက္လိုက္တာ အသက္မေသဘဲ က်န္ေနတဲ့ လူေတြၾကားထဲ စိုးရိမ္ ေသာကေတြ ပိုမ်ားလာတယ္” ဟု နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (MSF) ၏ စိတ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဆီလ္ဗီ ယာဝမ္ဆာ (Dr. Sylvia Wamser) က ေျပာသည္။ သူသည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံခဲ့ရေသာ ဘိုကေလးေဒသတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား ေနထိုင္၍ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္း က်ၿပီးသည္မွာ တႏွစ္ရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသမွာ ပံုမွန္ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေနသည္။ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခ်ိန္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္ကၾကံဳခဲ့ရေသာ လြမ္းဆြတ္ေၾက ကြဲဘြယ္ အျဖစ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္း သတိရစရာ ျဖစ္လာသည္။

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွာ ပံုမွန္ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေနေသာ္လည္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ နာလန္ထူေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဧရာမ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား ျဖစ္ေနဆဲရွိသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အသက္မေသ က်န္ခဲ့သူမ်ားမွာ ထိုညက အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ ေျခာက္လွန္႔မႈကို ခံေနရဆဲ ရွိသည္။ ‘တေစၦမ်ား’ က ထုိညက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ယခုထိ သတိေပးေနဆဲ ရွိသည္။

ထိုေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ားႏွင့္ ကြယ္လြန္သူမ်ား၏ တေစၦမ်ားက လမိုက္သည့္ည ေလထန္သည့္ညမ်ားတြင္ လာေလ့ ရွိသည္ဟု ေဒါက္တာဆီလ္ဗီယာ က မဇၩိမ ကို ေျပာသည္။

“တခ်ဳိ႔က ငိုၾကတယ္။ ဝမ္းနည္းတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္၊ ေနာက္တျခား လူေတြကေတာ့ ေဒါသထြက္ၾကတယ္” ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ အတြင္းပိုင္းက်ေသာ ေနရာမုန္တုိင္းထဲ ရြာလံုးကၽြတ္ ေမ်ာပါသြားေသာ ေက်းရြာမွ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္ၿပီျဖစ္ေသာ လယ္သမားၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္ က ေျပာပါသည္။ သူ႔ဇနီးႏွင့္ ေျမးေယက္်ားေလး ၂ ဦးမွအပ မိသားစု တခုလံုးကို ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ “သူတုိ႔ ေအာ္ဟစ္ၿပီး ငိုယိုေနရင္ က်ေနာ္တို႔လဲ ေၾကာက္ေနၾကတာဘဲ”။

သူတို႔ ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔အတြက္ သူတို႔ဘဝမ်ား မည္သည့္အခါမွ နဂို အတိုင္း ျပန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ “ျဖစ္သြားတာေတြကို က်ေနာ္ မယံုႏိုင္ဘူး။ နာဂစ္ မတိုင္ခင္ကေတာ့ က်ေနာ့္မွာ ဝင္ေငြလဲ လံုလံုေလာက္ေလာက္ဘဲ၊ မိသားစုနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ဘဲ။ က်ေနာ့္မိသားစုနဲ႔ က်ေနာ္ ပိုင္ဆိုင္သမွ်ေတြ တညအတြင္း အကုန္ ဖ်က္ဆီး ခံလိုက္ရတာဘဲ” ဟု ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ အလယ္ပိုင္း ဘိုကေလးၿမ့ဳိမွ အသက္မေသ က်န္ခဲ့သူ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတဦးက ေျပာသည္။

ကိုလွေဌးမွာ သူ႔မိသားစုႏွင့္အတူ ေလွတစင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေလွမွာ ေလျပင္းႏွင့္ လိႈင္းလံုးမ်ား အၾကားတြင္ တစစီ က်ဳိးပဲ့ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ “က်ေနာ့္ မိသားစုအားလံုး ေရထဲက်ၿပီး ပါသြားၾကတာ။ က်ေနာ့္ ကေလးေတြက ေအာ္ဟစ္ၿပီး ကယ္ပါယူပါ တစာစာနဲ႔၊ က်ေနာ္ သူတို႔အသံေတြ ခုထိၾကားေနတံုးဘဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။ ထိုညက သူ႔ဇနီးႏွင့္ ကေလး ၄ ဦး ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး သားတဦးသာ အျဖစ္ဆိုးအတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ အသက္ရွင္ က်န္ခဲ့သည္။

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ တဝွမ္းလံုးတြင္ ဤဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ က်န္ခဲ့သူမ်ားမွာ သူတို႔ ခ်စ္ႏွစ္သက္ေသာသူ အမ်ားအျပားကို ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၄ဝ အရြယ္ရွိ မႏြယ္ႏြယ္ဆိုလွ်င္ သူမ၏ မိသားစုဝင္ ၃၆ ဦးကို မုန္တိုင္းအတြင္း ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ “မုန္တိုင္းၿပီးေတာ့ က်မ ရြာက ထြက္လာတယ္။ က်မ ဘာကိုမွ ျပန္သတိမရခ်င္ေတာ့လို႔ ထြက္လာခဲ့တာဘဲ။ က်မ အိပ္လို႔လဲ မရဘူး၊ စားလို႔လဲ မရဘူး၊ အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္လဲ မထြက္ရဲဘူး။ က်မ ညတုိင္းညတိုင္း ထူးထူးဆန္းဆန္း ေျခာက္အိပ္မက္ေတြခ်ည္း မက္ေနတာ၊ အခုေတာ့ ညေရာက္မွာကို က်မ ေၾကာက္တယ္” ဟု သူမက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာ ဝါစမာလို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ သူတို႔ ဤသို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ စြဲလမ္းေနၾကေသာ သူရဲတေစၦမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈၾကီးတရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ “ခုလို ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဘြယ္ အျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ ၾကံဳၿပီးတဲ့အခါ အိပ္မက္ဆိုးေတြ မက္တယ္ဆုိတာ ပံုမွန္ အေျခအေနဘဲဆိုတာ သူတို႔ နားလည္ေအာင္ အကူအညီေပးဘို႔က အေရးၾကီးတယ္။ သူတို႔နားမွာ ဦးတည္ရာမဲ့ ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့ ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဝိညာဥ္ေတြဟာ သူတို႔ ခ်စ္ႏွစ္သက္သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး” ဟု သူမက ေျပာသည္။

“ဆိုင္ကလံုး မုန္တုိင္းၿပီးေတာ့ က်မကေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္ထူးဆန္းတဲ့ အိပ္မက္ေတြ မက္တယ္” ဟု မုန္တိုင္း အတြင္းကေလး ၅ ဦးအနက္ ၃ ဦးဆံုးရံႈးခဲ့ရသူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မၾကည္ၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။ “ကေလးေတြက သူတို႔ေနာက္ကို လိုက္ခဲ့ပါေတာ့လို႔ က်မကို ေခၚတဲ့အိပ္မက္ေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ အၿမဲမက္ေနတာ။ က်မအရမ္း ေၾကာက္တယ္၊ က်မမွာ ငရဲက်ေနသလိုဘဲ။ ဒါနဲ႔ က်မလဲ ေဗဒင္ဆရာဆီ သြားေမးရတယ္။ က်မကေလးေတြက အျပစ္ ကင္းသူေတြ ျဖစ္ၾကလို႔ ေကာင္းတဲ့ဘံုကို ေရာက္မွာပါလို႔ သူကေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မကေတာ့ ဒီလို ထူးထူးဆန္းဆန္း အိပ္မက္ေတြကို ခုထိ မက္ေနတံုးပါဘဲ”။

“ေလေတြ ထန္လာတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ က်မ စားလို႔လဲ မရဘူး၊ အိပ္လို႔လဲ မရဘူး။ ဆုိင္ကလံုး မုန္တိုင္းနဲ႔ ေသသြားတဲ့ က်မ ကေလးေတြအေၾကာင္းဘဲ ေတြးေနမိေတာ့တာ။ ငိုလို႔ဘဲ မဆံုးႏိုင္ဘူး”။

မၾကည္ၾကည္ဝင္းသည္ ယခုအခါ ေခါင္းကိုက္ ေဝဒနာႏွင့္ ေနာက္ေက်ာတက္ ေဝဒနာတို႔ကို အစဥ္အျမဲ ခံစားေနရသည္။ သူမသည္ အာ႐ုံစုစည္း၍ မရသည့္ ဒုကၡႏွင့္ၾကံဳေနရၿပီး၊ အလုပ္လုပ္ရန္လဲ စိတ္မဝင္စားေတာ့ပါ။ “ေသသြားတဲ့ က်မ ကေလးေတြ အေၾကာင္း စဥ္းစားမိရင္ က်မ ေသသာေသခ်င္ေတာ့တာဘဲ” ဟု သူမက ေျပာသည္။

ဆိုင္ကလံုး မုန္တုိင္းက ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည့္ မျမင္ရေသာ အသံမထြက္ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာ အနာရြတ္မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ လုပ္ရန္မွာ သူတို႔ကို အစားအစာ၊ ေနစရာ အုိးအိမ္ေပးရသည္ထက္ ပိုမိုခက္ခဲသည္ဟု အကူအညီေပးေရး လုပ္သား အမ်ားအျပားက ေျပာသည္။ “ရြာသားေတြကို လက္နက္ ကိရိယာေတြ ဝယ္ေပးတာ၊ ေျမၾသဇာေတြေပးတာ၊ ေမြးျမဴေရးအတြက္ ကူညီတာ၊ ငါးဖမ္းပိုက္ေတြ ေပးတာ၊ ေလွေတြေပးတာ စတဲ့ သူတို႔ စားဝတ္ေနေရးကို ျပန္ထူေထာင္ေပးရတာ၊ ကူညီရတာ လြယ္တယ္။ သူတုိ႔ ဘဝေတြကို တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဘို႔ သူတုိ႔ရဲ့ ဒဏ္ရာရေနတဲ့ စိတ္ကို ျပန္ၿပီးျပဳျပင္ေပးရတာက အမ်ားၾကီး ပိုခက္တယ္” ဟု MSF မွ စိတ္ပညာရွင္ ကၽြမ္းက်င္သူ Kaz de Jong က ေျပာသည္။ သူသည္ မုန္တိုင္းတိုက္အၿပီး ပထမ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

မုန္တုိင္းအၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာဖိစီးမႈ လကၡဏာမ်ားမွာ အလြန္ ထင္ရွားသည္ဟု ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အကူအညီေပးေရး လုပ္သားမ်ား၏ အေျပာအရ သိရသည္။ ထိုေဒသရွိ လူမ်ားသည္ ယခုထိ အိမ္မက္ဆိုးမ်ား မက္ေနၾကဆဲ၊ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ အာ႐ုံစိုက္၍ရေသာ ေျပႆနာ၊ ငူငူငိုင္ငိုင္ျဖစ္ေနမႈ၊ အာ႐ုံဝင္စားလို႔ မရဘဲ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း စေသာ ေဝဒနာမ်ားကို ခံစားေနၾကရသည္။ အျခားေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ေနာက္ေက်ာေအာင့္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ နာက်င္မႈ ေဝဒနာမ်ားမွာ စိတ္ဒဏ္ရာ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။

“အဓိက က ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာျပဘို႔ဘဲ၊ သူတို႔ အိမ္နီးခ်င္းေတြကို ေျပာရမယ္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြကို ေျပာရမယ္ဟု ေဒါက္တာဝါစမာ က ေျပာသည္။ “မိုးေလဝသလို၊ သိပၸံပညာလို ဟာေတြနဲ႔ သူတို႔ကို တျခားတဘက္က လွည့္ၿပီးရွင္းျပ ရမယ္။ ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ခပ္လြယ္လြယ္ ကံေၾကာင့္ပါဘဲကြာလို႔ ေျပာတာထက္စာရင္ ဒါကို လုပ္ေပးရမယ္။ သူတို႔ လုပ္ႏိုင္တာ၊ တတ္ႏိုင္တာ တခ်ဳိ႔တေလ ရွိေသးတယ္ဆိုတာ သူတို႔ နားလည္ဘို႔ လိုတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အားကိုးရာမဲ့ ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ ကံၾကမၼာကို ကိုယ့္ဘာသာ ေစစားႏိုင္ေသးတယ္ဆုိတာ သိဘို႔လုိတယ္” ဟု သူမက ေျပာသည္။

ဤမုန္တိုင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရေသာ နယ္ေျမထဲရွိ အိမ္ေထာင္စုေလး ပံုတပံုေလာက္မွာ အလြန္ဆိုးဝါးေသာ စိတ္ေရာဂါႏွင့္ လူမႈေရး ေဘးဒုကၡမ်ားကို ၾကံဳေနရသည္ ဟု ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးတြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပန္လည္ နာလန္ထူေရး စီမံကိန္းတရပ္အရ သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိမိသားစုမ်ားထဲမွ ၁၁% သာ အကူအညီ ရရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ (IFRC) ႏွင့္ လျခမ္းနီအဖြဲ႔တို႔က ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၆ဝဝ ကို သင္တန္းေပးခဲ့ၿပီး၊ ထုိေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ေက်းရြာေပါင္း ၆ဝဝ ရွိ အသက္မေသ က်န္ခဲ့သူတို႔ထံ အေရာက္သြားကာ သူတို႔ ဆံုးရံႈးခဲ့သမွ်ကို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ့ၾကသည္။

စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေဝဒနာ ျပႆနာမ်ားသည္ နာဂစ္က ဖန္တီးခဲ့သည့္ အေရးပါေသာ ျပႆနာတရပ္ ျဖစ္သည္ကို ပထမဆံုး အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည့္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီသည္ MSF ျဖစ္သည္။ အလံုးအရင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚ ေဒသကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း ၾကိဳးပန္းမႈၾကီးတြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈေပါင္း မ်ားစြာကို လူေပါင္း ၆ ေသာင္း ေက်ာ္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအထဲတြင္ လူေပါင္း ၃ဝဝဝ ကို အနီးကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ေပးခဲ့သည္။

“က်မတို႔ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တာရဲ့ အဓိကအခ်က္က လူနာေတြကို နားနားေနေန ေနတတ္ဘို႔ နည္းေလးေတြ သင္ေပးခဲ့ႏိုင္တာ၊ သူတို႔ စိတ္ထဲရွိသမွ်ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္သာေျပာဘို႔ အားေပးကူညီႏိုင္ခဲ့တာ” ဟု ေဒါက္တာဝါစမာ က ေျပာသည္။

“လူတိုင္းကေတာ့ ေျပာၾကတာဘဲ၊ ဗမာလူမ်ဳိးေတြက အေတာ္ ဒူေပနာေပ ခံႏိုင္တာလို႔။ ဒါမွန္တယ္ ဆိုေပမဲ့ တခ်ဳိ႔လူေတြ ကေတာ့ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနတာကေန အျပည့္အဝ ျပန္မေကာင္းလာႏိုင္ၾကေသးဘူး၊ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာလဲ နားမလည္ၾကေသးဘူး” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီတခုျဖစ္ေသာ CARE မွ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ ဘ႐ိုင္ယန္အဂ္လင္း (Brian Agland) က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္အတြက္မူ အလြန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥတရပ္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မွာ ေခတ္ေနာက္က်လွသည္။ စိတ္ေရာဂါႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာ ဖိစီးမႈဆိုသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ က်န္းမာေရး ေလာကႏွင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတြင္ အယူအဆ အသစ္အဆန္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္က ေမႊေႏွာက္တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္မွ အသက္မေသ က်န္ရစ္သူမ်ား အျပည့္အဝ ျပန္လည္နာလန္ ထူလာႏိုင္ေရးအတြက္ ဤျပႆနာကို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔မွရမည္။

“ဒီစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို ကုသေပးဘို႔ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေစာင့္ေနေလေလ၊ ေရရွည္မွာ စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ ပိုရႈပ္ေထြးလာေလ ျဖစ္မယ္။ လူနာေတြကို နားနားေနေန ေနခိုင္းၿပီး ကုသေပးတာ၊ တရားထိုင္ခိုင္းတာ၊ ဆုေတာင္း ဝတ္ျပဳခိုင္းတာေတြက သူတို႔ ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ လုပ္ေပးရာ ေရာက္တယ္။ သူတို႔ ကိုယ့္ေျခေထာက္ ၂ ေခ်ာင္းေပၚ ျပန္ရပ္ႏိုင္ေအာင္ နဂို အေျခအေန ျပန္ေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးရာ ေရာက္တယ္” ဟု ေဒါက္တာဝါစမာ က ေျပာသည္။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားရာတြင္၊ အထူးသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမႈသည္ အလြန္ အေရးပါသည္ဟု ဥေရာပ အေျခစိုက္ အန္ဂ်ီအုိတခုျဖစ္ေသာ MSF ကေျပာသည္။ “စိတ္က်န္းမာေရးက ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ကနဦးလုပ္ငန္း ျဖစ္သင့္တာ။ အစားအေသာက္ အထုပ္ေတြ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေသတၱာေတြ ေပးတာနဲ႔အတူ တြဲလုပ္ရမွာ” ဟု MSF ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာ Sebestien Matte က မဇၩိမ ကို ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ရဲ့ စိတ္ပညာ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသက လူေတြအၾကား ေပးႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ လူေတြစကား ေျပာႏိုင္လာတယ္၊ သူတို႔ ခံစားခ်က္ေတြကို အျခားသူေတြနဲ႔ မွ်ေဝခံစား ေျပာျပတတ္လာၾကတယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔ အရင္ကထက္ ပိုၿပီး နားလည္လာၿပီ၊ သူတို႔ရဲ့ တံု႔ျပန္ပံုေတြကို ထိေတြ႔ ဆက္ဆံလာႏိုင္ၿပီ၊ သူတို႔ရဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ အသံုးခ်ႏိုင္လာၿပီ၊ ေရွ႔မွာၾကံဳရမဲ့ သဘာဝ ေဘးဒုကၡေတြ အတြက္လဲ အရင္ကထက္ ပိုၿပီး ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ရင္ ဆိုင္လာႏိုင္ၿပီလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”။