Thursday, June 25, 2009

လြန္တာရွိ ခြင့္လႊတ္ပါ

သက္ဆုိင္ရာ လူၾကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား

ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္း ဆုံရာတြင္ ထားရွိေသာ လူကူး ဂံုးေက်ာ္တံတားတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ပတ္ ေလာက္ကပင္စျပီး ျပင္ဆင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ ယခုထိပင္မျပီးေသးသည္ကို ေတြ.ရွိရသည္။ ထို.အျပင္ ထိုျပင္ဆင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အကာအရံ တစ္စုံတစ္ရာထားရွိျခင္းမရွိ၊ တံတားတစ္ဖက္တြင္ ေနာက္ထပ္ တက္လမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ထိုတက္လမ္းကို ေထာက္ရန္ တိုင္ႏွစ္ခုကို ေဒါက္အျဖစ္အသုံးျပဳထားျပီး ထိုေဒါက္မ်ားသည္ ေျမၾကီးမ်ားကိုသာ အားျပဳထားသည္ကို ေတြ.ရွိရပါသည္။ ထိုတက္လမ္းတည္ေဆာက္မွဳတြင္ ဂေဟေစာ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ရာမွ က်ဆင္းလာေသာ မီးပြားမ်ားသည္ လမ္းသြားလမ္းလာအနီးသုိ. အကာအရံမဲ့ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထို.အျပင္ ေဒါက္တိုင္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ မျပိဳလဲတစ္ျဖင့္ ခိုင္မာသည္ဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သတိ ဟု အစခ်ီျပီးေရးသားႏိုင္ေသာ သတိေပးစာတစ္စုံတစ္ရာပင္ ကပ္ထားျခင္းအလွ်င္းမရွိသည္ကိုလဲ ေတြ.ရွိရပါသည္။ ထို.အျပင္ ထိုတံတားအလယ္တြင္ လက္ကိုင္တန္းတစ္ခု ဂေဒဆက္ရာေနရာမွ ျပိဳထြက္ကာ လဲယိုင္ေနသည္ကိုလဲ ေတြ.ရွိရပါသည္။ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္မွစျပီး ဆူးေလဘုရားလမ္းကို ျဖတ္ကူးျခင္းကိုလဲ ပိတ္ပင္ထားသည္ကို ေတြ.ရပါသည္။ ထို.ေၾကာင့္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား ျဖတ္ကူးမွဳ မ်ားေသာအခ်ိန္တြင္ ကသိကေအာက္ျဖစ္မွဳမ်ား ရွိျပီး တံတားမွာလဲ က်ဥ္းေျမာင္းလွျပီး ခိုင္ခံ့မွဳမွာ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။

ထိုေနရာသည္ လူသြားလူလာ အလြန္ထူထပ္ေသာေနရာျဖစ္သျဖင့္ ထိုတံတားကို အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ျပီးေျမာက္ပါေစလို. ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ခင္ဗ်ား။

လြန္တာရွိ ခြင့္လႊတ္ပါခင္ဗ်ား။

dawmoelay

အင္း........


Kang Nam 1

အေရးေပၚသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

A.I Canada online petition for Aung San Suu Kyi

Dear friends and supporters,
Amnesty International Canada is working on a petition calling for an immediate and unconditional release of Burmese democracy leader Daw Aung San Suu Kyi. If you have not signed the online petition yet, here is the link.

ဒီမွာျဖည့္ေပးပါ

Please also forward this link to your colleagues and friends, urging them to do the same thing.

With solidarity,

Canadian Friends of Burma
www.cfob.org

ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါေသာ ျမန္မာ့စြမ္းအင္


ဝင္းေအာင္ (SGM)
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ 25 2009 13:33 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ကမၻာၾကီး၏ မေသခ်ာ၊ မေရရာလွေသာ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္အေပၚ ႏုိင္ငံေဒသတခုခ်င္းစီ၏ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ စြမ္းအင္လုံျခံဳေရးသည္ ၎ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈအတြက္ အဓိက လက္ေတြ႔က်ေသာ အခန္း႑မွ ပါဝင္ေပသည္။ ေဒသတြင္း အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ေလာင္စာစြမ္းအင္ရရွိေရး တဟုန္ထိုး လိုက္လာေနၾကသည္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ႐ိုက္ခတ္ေစေတာ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တဟုန္ထုိး ျမင့္တက္သြားေသာ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ ကမၻာတဝွမ္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေစခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွ စီးပြားေရးတက္သည့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ အခ်ဳိ့ကိုပါ ႐ုိက္ခတ္သြားခဲ့သည္။ အာဆီယံေဒသတြင္လည္း ေရနံထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ မေလးရွားႏွင့္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံမွအပ က်န္ႏုိင္ငံမ်ား အားလုံးသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုိ မိမိႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္အတြက္ အဓိက မွီခုိရသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေရနံကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္း၏ ဂယက္႐ုိက္မႈကုိ ခံခဲ့ရေပသည္။

တ႐ုတ္နဂါးႏွင့္ အိႏိၵယဆင္တို႔ အၿပိဳင္

ေရနံ အဓိကတင္သြင္းၿပီး စြမ္းအင္ အဓိကလုိအပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယ၏ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္အရ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၎ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရနံတင္သြင္းမႈမွာ သိသိသာသာ တုိးတက္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဆက္တုိက္ စီးပြားေရးၾကီးထြားလာမႈမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အရ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ စြမ္းအင္တင္သြင္းမႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စြမ္းအင္ရယူမႈမ်ားသည္လည္း ေဒသတြင္း၌ ပုိမို၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ယေန႔ ကမၻာစြမ္းအင္ျမင္ကြင္းကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ သံုးစြဲမႈႏႈန္း ၾကီးထြားမႈကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ရသည္။ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနသည္ႏွင့္အမွ် စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈမွာလည္း အတက္ဘက္ကိုသာ ျပေနသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စြမ္းအင္လုိအပ္မႈသည္ ေျမာက္အေမရိက တခုလုံးထက္ ျမင့္တက္သြားေပမည္။ စက္မႈစီးပြားေရး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမ်ားသည္ အေရွ႔ေျမာက္ အာရွေဒသတြင္ စြမ္းအင္ ပုိမုိသုံးစြဲလာၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္မွာလည္း ၾကီးထြားလာေနသည္။

ေမ့ေလ်ာ့ခံ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကပၸလီပင္လယ္၊ မာလကာ ေရလက္ၾကားတုိ႔သည္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႔အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုိ ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ အေရးပါေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးကာလ ႏုိင္ငံေရး ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ ထုိစစ္ေအးကာလအတြင္း အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံတို႔၌ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီၾကီးမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရယူေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္ကုိ မေတြ႔ရေခ်။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပါ တုိးပြားလာသည္ကုိ ေတြ႔ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မုတၱမေကြ႔ႏွင့္ ရခုိင္ကမ္းလြန္ရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်ိန္၊ ၎နည္းတူ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြ႔ေတြ႔ရွိေသာ ကာလတြင္ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွႏွင့္အေရွ႔ေျမာက္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၏ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာေပသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အျပင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ မာလကာ ေရလက္ၾကားသည္လည္း ၎ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ မေလးရွား၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ အေရးပါသလို စကၤာပူႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ေရနံသုိေလွာင္ ခ်က္လုပ္ေရးအတြက္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေပသည္။ ၎အျပင္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကုိရီးယား၏ ပါရွန္ ပင္လယ္ေကြ႔မွ တင္သြင္းလာေသာ ေရနံမ်ားအား ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွတဆင့္ အဓိက သယ္ယူရေသာ ပင္လယ္ေရလမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ က်လွျပန္ေပသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံထဲမွ ၅ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ စကၤာပူ ႏုိင္ငံတုိ႔ကို ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သည္ အခရာက်ေပသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (ဘင္းစတက္ခ္) သည္လည္း ေဒသတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-အိႏိၵယ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း ျဖစ္ေပၚလာေရး ၾကိဳးပမ္းသည္။

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ေဒသတြင္လည္း စြမ္းအင္ရရွိေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဒသခြဲအလုိက္ (သုိ႔) ေဒသအလုိက္ (သုိ႔) အစုိးရအခ်င္းခ်င္း ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေပသည္။

ႏိုးထလာေသာ နဂါးၾကီးအတြက္ ေလာင္စာ

တ႐ုတ္၏ ေရနံသံုးစြဲမႈက ကမၻာတခုလံုး စုစုေပါင္း သံုးစြဲမႈ၏ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ တတိယအၾကီးဆုံး ေရနံတင္သြင္းေသာ ႏုိင္ငံ (အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ၿပီးလွ်င္ အမ်ားဆံုး) ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑မ်ားတြင္ ပုိမုိျပီး အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား၊ ပယ္ဖ်က္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံး ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ စီအမ္ပီစီ၊ စီႏုိပက္ႏွင့္ စီအန္အုိအုိစီ တုိ႔ကုိ ျပန္လည္စုစည္းၿပီးေနာက္ ကမၻာတဝွမ္းလုံးရွိ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိ တုိးခ်ဲ့၍ လုပ္ကုိင္လာခဲ့ေပသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ၎ကုမၸဏီ သုံးခုမွာ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္မႈေအာက္တြင္ ရွိၿပီး ဗဟုိစြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ စြမ္းအင္မဟာဗ်ဴဟာတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရေပသည္။)

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရခုိင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ ထြက္ရွိလာမည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အျပင္ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ့အလယ္ပုိင္းမွ လာေရာက္မည့္ ေရနံမ်ားအား ေက်ာက္ျဖဴၿမ့ဳိ၌ ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ၿပီး ပုိက္လုိင္းၾကီးမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ေဒသသုိ႔ သယ္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ နအဖ စစ္အုပ္စုအား ေထာက္ပံ့အကာအကြယ္ ေပးေနျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အဓိက စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ စြမ္းအင္လုံျခံဳေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ရွာေဖြႏုိင္ခဲ့ေပသည္။

တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ စြမ္းအင္တင္သြင္းရာတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေႏွာင့္အယွက္၊ အတားအဆီးမ်ားကုိ လုံးဝ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေပမည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ကား တ႐ုတ္အစုိးရအတြက္ နအဖႏွင့္ ဆက္ဆံေနစဥ္ကာလတြင္ တ႐ုတ္ အနာဂတ္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မဟာအခြင့္ထူးျဖစ္လာသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အဆံုး႐ႈံးမခံလိုေတာ့ေပ။

စြမ္းအင္အတြက္ လံုျခံဳေရး

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ပိုမိုလာေသာ ေရနံတင္သြင္းရာတြင္ ၾကီးမားေသာ အတားအဆီးမ်ား၊ လုံျခံဳေရး ျပႆႆနာသစ္မ်ားႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲ ၾကီးမားသည္။ ဤတြင္ တခ်ဳိ့ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ အာေရဗီယံ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းရွိ ေရတပ္အင္အား အသုံးျပဳေရး၊ တ႐ုတ္ ေရနံကုမဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ လက္နက္ေရာင္းခ်ေရး၊ တ႐ုတ္ လုံျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတြင္း ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ Shanghai Cooperation Organization (SCO) ႏုိင္ငံမ်ားမွတဆင့္ လုိအပ္ေသာ လုံျခံဳေရးကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္၊၊ (မွတ္ခ်က္။ ။ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ ကာဇက္စတန္၊ ကာဂ်စ္ကစ္တန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ဥစဘက္ကစၥတန္ႏုိင္ငံတို႔မွာ ရွန္ဟိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။)

SCO အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္ၾကီးစုိးမႈ၊ မာလာကာ ေရလက္ၾကားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ လုံျခံဳေရးအခက္အခဲမ်ား၊ ေရနံသုိက္ ရွာေဖြေရးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ျပႆႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာ၌ မ်ားစြာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။

တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ၎စြမ္းအင္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ပုိမုိအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လာေစရန္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ေျမာက္ဖက္စြန္းရွိ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဓိက သေဘာတူခ်က္မွာ ‘ပုလဲကုံး’ ဟု အမည္တြင္ေသာ ေရတပ္အင္အားမ်ား ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ျပီး၊ ၎ႏုိင္ငံမ်ားအား စြမ္းအင္တင္သြင္းရာ၌ အေရးပါေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခား လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားကုိ တ႐ုတ္က ပံပုိးလ်က္ရွိေပသည္။

စြမ္းအင္တင္သြင္းရာ၌ အေႏွာင့္အရွက္မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေရတပ္အင္အား တုိးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေပသည္။ ေရနံ တင္သြင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရနံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုိမုိခရီးတြင္ေစရန္ လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းကို တ႐ုတ္က အပုိဆုအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေပသည္။ ဥပမာ -ဆူဒန္ႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္၏ ကူညီပံပုိးမႈျဖင့္ လက္နက္စက္႐ုံတည္ေဆာက္ေရး၊ လက္နက္ငယ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေလယာဥ္ပစ္ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ေရး စေသာ ကူညီပံပုိးမႈမ်ားကုိ ရရွိခဲ့ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ တ႐ုတ္ အပါအဝင္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားကုိ မက္လုံးေပးလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့စြမ္းအင္သည္ အေရးပါေသာ တြန္းအားတခု ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္


Thursday, 25 June 2009 17:38 အဲလက္(စ္) အဲလ္ဂီး
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေနခဲ့ၿပီး ကရင္ဒုကၡသည္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခိုလႈံ လာၾကရသည္။

ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သူတို႔လူထုအတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ထြက္ေျပး၍ ခိုလႈံၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည့္ အေန အထားမွာ မလြယ္ကူလွပါ။
"ရြာေတြကို ထားရစ္ခဲ့ရတာ ၀မ္းနည္းစရာ သိပ္ေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၀မ္းနည္း၀မ္းနည္းေပါ့၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ စြန္႔ထားခဲ့ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရတာပဲ၊ အခု တိုက္ပြဲေတြက ပိုလို႔ အႏၱရာယ္ႀကီးလာတယ္"ဟု ပံုညာက်ဳိးေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္က ေျပာသည္။

သူစကားေျပာေနစဥ္၌ပင္ ေမာ္တာသံ၊ စက္ေသနတ္သံမ်ား ေတာင္ေၾကာတေလ်ာက္ ပဲ့တင္ျပန္ေနသံကို ၾကားေနရေသး သည္။ ဤေဒသမ်ားက ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ၏ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ေတာ္လွန္စစ္အတြက္ ေနာက္ဆံုး ခံကတုတ္ေဒသမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း အျပင္းအထန္ ခုခံေနၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ သူတို႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားသည့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႕(DKBA) ၏ တပ္မ်ားက အလ်င္အျမန္ထိုးစစ္ဆင္လာေသာေၾကာင့္ ယခုလို သူ၏ေက်းရြာကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရန္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ် ခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလည္း ေက်းရြာလူထုကို ေပၚတာေခၚ၍ စစ္ပြဲအတြင္း ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ ထမ္းပိုးရန္ ေစခိုင္းခံခဲ့ၾကရၿပီး ယခုတႀကိမ္တြင္ေတာ့ အသက္ကို အရဲကိုး၍ ေနထိုင္ရန္၊ အဖမ္းခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ၾက ေတာ့ပါ။ သို႔ အတြက္ေၾကာင့္ အေ၀းက ေမာ္တာသံၾကားသည္ႏွင့္ သူက ရြာကိုေျပာင္းေရႊ႔ေစရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္တို႔ ဆက္ေနလို႔ မရေတာ့ဘူး၊ အကယ္၍ ဆက္ေနရင္လည္း ဖမ္းၿပီး ေပၚတာထမ္းခိုင္းမွာပဲ"ဟု ရြာသားတဦးက ေျပာသည္။ သူက ယခင္ကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္း၍ ေတာေတာင္ထဲ ေပၚတာထမ္းခိုင္းသည္ကို ၾကံဳခဲ့ရဖူးသူ ျဖစ္ သည္။

"ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မွဴးေတြက ဘုရင္လိုေနတာ၊ က်န္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ကိုေတာ့ တိရစၦာန္ေတြလို သေဘာထားတာ"ဟု သူ၏ အေတြ႔အၾကံဳကို ျပန္ေျပာျပသည္။ စစ္တပ္စခန္းတြင္း သူေနခဲ့ရစဥ္က အစာငတ္၊ ေရငတ္သည္ကို ၃ ရက္ ၾကံဳခဲ့ရဖူးသည္။

ထြက္ေျပးၾကရသည့္ ေနာက္အေၾကာင္းတခုမွာ DKBA အဖြဲ႔က စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရမည့္ အေရးကို စိုးရိမ္ေနေသာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ေရွ႕တန္းတြင္ တိုက္ခိုက္ရန္ စစ္သားမ်ား ပိုမို လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး သူတို႔ကိုပါ စစ္ပြဲတြင္း တိုက္ခိုက္ရန္ အဓမၼခိုင္းေစလာဦးမည္ဟု ျမင္ေနၾကသည္။ ေက်းရြာသား အမ်ားစုက ဤသို႔ မလုပ္ေဆာင္လိုၾကပါ။

"က်ေနာ္က ကိုယ့္ကရင္လူမ်ဳိး ညီအစ္ကိုေတြကို သတ္ဖို႔ ျမန္မာ စစ္တပ္အတြက္ စစ္တိုက္ေပးဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တာဘဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး က်ေနာ္တို႔က DKBA အတြက္ စစ္တိုက္ေပးႏိုင္မွာလဲ"ဟု ရြာသားတဦးက ေဒါသျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ေပၚတာဖမ္းဆီးခံရသည့္ ရြာသားမ်ားကိုလည္း လူသားမိုင္းရွင္းကိရိယာမ်ားအျဖစ္ သံုးသည္ကို ၾကံဳခဲ့ၾကရ ဖူးသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အကယ္၍ မိုင္းမ်ားနင္းမိပါက ေသေၾကေအာင္ ေရွ႕တန္းတင္ေစလႊတ္တတ္ၾကသည္။

"ျမန္မာစစ္သားတေယာက္က က်ေနာ့္ကို ေရွ႕ကေန မိုင္းရွင္းဖို႔ သြားခိုင္းဖူးတယ္"ဟု ရြာသား တဦးက ေျပာသည္။

"က်ေနာ္တို႔က ကရင္စစ္သားေတြနဲ႔ နီးလာေတာ့ သူက ေနာက္မွာေနၿပီး၊ ေသနတ္ကို က်ေနာ့္ပခံုးေပၚကေန ေက်ာ္ၿပီး ခ်ိန္ထားတယ္၊ တကယ္လို႔ တေယာက္ေယာက္က ပစ္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္ေတာ့ ေသၿပီပဲ"ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဤသို႔ အႏၱရာယ္မ်ား ၾကံဳရႏိုင္ေသာ္လည္း ရြာကိုစြန္႔ခြာဖို႔ ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ရြာသား အမ်ားက သူတို႔လယ္ယာမ်ားအတြက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ကိုင္ထားခဲ့ၾကရၿပီး သူတို႔လုပ္အား၏ အသီးအပြင့္ကို ခံစားရရန္ လည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္လိုၾကေသးသည္။

"က်ေနာ္တို႔က သရက္သီးေတြ မွည့္လာတဲ့အခ်ိန္ စားရဖို႔အထိ လေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ေနရတာ၊ အခုေတာ့ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ရ တယ္"ဟု ရြာ ေခါင္းေဆာင္က ေျပာသည္။

ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ားက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သာသနာျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကရင္ ေက်းရြာသားအမ်ားစုက ယခုတိုင္ နတ္စားသည့္ ဓေလ့ကို ဆက္လက္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ဆဲ ျဖစ္ၾကသည္။ နတ္စားသည့္ ဓေလ့ရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္လည္း ေက်းရြာတ၀ိုက္ရွိ ေတာေတာင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ သူတို႔အမည္နာမ ရွိသလို၊ အသက္၀ိညာဥ္ရွိသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ထားၾကသည္။

"သူတို႔တေတြက ဘ၀တေလ်ာက္လံုးမွာ ဒီ၀ိညာဥ္ေတြကို သူတို႔ကို လံုျခံမႈေပးဖို႔၊ ကာကြယ္ေပးဖို႔ ရွိခိုးလာၾကတာ"ဟု ကရင္ လူငယ္အစည္းအရံုး အဖြဲ႕ဝင္တဦးက ေျပာျပသည္။

"ဒီရြာေတြကို စြန္႔ခြာသြားတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အသက္၀ိညာဥ္ ဆံုးရႈံးၾကရသလိုပဲ၊ ၀ိညာဥ္ေတြက လူကို သတ္ေစ၊ ေသေစ ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ၾကေတာ့ သူတို႔အတြက္ ပိုလို႔ ေၾကာက္ရြံ႔စရာ ျဖစ္ေနၾကတာေပါ့"ဟု သူက ဆက္ ရွင္းျပသည္။

ရြာသားမ်ားက ေတာလမ္းတြင္ ၃ ရက္ၾကာ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရသည္။ စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသအတြင္း ေနရာအႏွံ႔အျပား ရွိေန ၾက သည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းေလွ်ာက္လာၾကရေသာေၾကာင့္လည္း ပို၍ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

"အကယ္၍ မိုင္းမထိဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္တာေတြ၊ ေႁမြကိုက္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ ရွိတယ္"ဟု ရြာ ေခါင္း ေဆာင္က ေျပာသည္။

"မိန္းမေတြ၊ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ သြားၾကရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း အခုလို ဆံုးျဖတ္ရတာက လြယ္လွတာမဟုတ္ဘူး"ဟု သူက ဆိုသည္။

သူတို႔က ျမစ္ကမ္းပါးေရာက္သည့္အခါ ေလွျဖင့္ KNLA တပ္မ်ား၏ တပ္မဟာ(၇) ဌာနခ်ဳပ္ဘက္မွေန၍ ထိုင္းတဖက္ကမ္း မဲဆလစ္သို႔ ကူးၾကသည္။ တဖက္ကမ္းေရာက္သည့္အခါ ရြာသားမ်ားက လူျဖန္႔ခြဲ၍ ယခင္က ေရာက္ရွိအေျခခ်ႏွင့္ ၿပီးသား ေက်းရြာမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနၾကရသည္။

တဖက္ကမ္း ရြာမ်ားသို႔ ေရာက္သည့္အခါ ခရီးၾကမ္း တေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းလာရမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ား၏ အ၀တ္အစားမ်ားက စုတ္ျပတ္ေပေရေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္မရခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ယခုအခါ လဲလွယ္၀တ္စရာ အ၀တ္အစား မရွိဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ဤသို႔ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည့္ အေျခအေနကို သိရွိၾကသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး (KWO) အဖြဲ႔က ေဒသအတြင္း ရွိ အိမ္မ်ားမွ အ၀တ္အထည္မ်ားစုေဆာင္းကာ၊ ဒုကၡၾကံဳလာရသူမ်ားကို နီးစပ္ရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ စုစည္းေနရာခ် ထားေပးၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ားက ေပးကမ္းလာသည့္ အ၀တ္အသစ္မ်ား ေပးသည့္အျပင္ သူတို႔ခံစားခဲ့ၾကရ သည့္ ဒုကၡမ်ားကိုလည္း ကရင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ေမးျမန္းစံုစမ္းၾကသည္။

"ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အေမေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ သူတို႔ ဒီလိုပံုစံမ်ဳိးေတာ့ ဒုကၡမေရာက္သင့္ပါဘူး"ဟု ကရင္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေနာ္ ဘလူမင္း ႏိုက္ က ေျပာျပသည္။

ယခု ေက်းရြာမွကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသတြင္း ေက်းရြာမ်ားမွ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ ထိုးစစ္သည္ သူတို႔ဘ၀အတြက္
အမွတ္အေတး စြန္းထင္းက်န္ရစ္ေစေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ကမွ စတင္ဖြင့္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ အလွဴရခဲ့သည့္ သင္ၾကားမႈေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ခ်န္ရစ္ခဲ့ၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။

"ကေလးေတြက အခုမွ ေက်ာင္းဖြင့္ခါစ ရွိေသးတယ္၊ အခု စစ္ေၾကာင့္ သူတို႔ပညာေရးေတြလည္း ထိခိုက္ရေတာ့မယ္"ဟု တပ္မဟာ(၇) မွ ပညာေရးတာ၀န္ခံက ရွင္းျပသည္။

ဘားအံခရိုင္အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းတခုကို ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၈၉ ဦးႏွင့္ ဆရာ/ ဆရာမ ၇ ဦးမွာ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရသည္။ အေရးေပၚ ေျပးလာရသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ကေလးမ်ားက မိဘမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေတြ႔ဆံုခ်ိန္ မရခဲ့ၾကေပ။ ေတာေတာင္မ်ားကို ျဖတ္၍ ထြက္ေျပးလာၾကရၿပီး ေနာက္ ဆံုး လံုျခံဳရာနိဗၺာန္ (Safe Heaven) ဟု အမည္ရေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ခိုလႈံရာဌာနတခုသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ကေလး ၉ ဦးမွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ခံစားေနရၿပီး ကေလးမ်ားက မိဘမ်ားႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ေသသည္၊ ရွင္သည္ မည္သို႔ အေျခအေနရွိေနသည္ကို သတင္းမသိရွိရဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။

"သိပ္၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါတယ္၊ ကေလးမိဘေတြက ျဖစ္ႏိုင္တာက ေပၚတာဆြဲခံရတဲ့အထဲ ပါသြားဖို႔ မ်ားတယ္" ဟု မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္း၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တာ့စနီ (Tasanee) က ေျပာျပသည္။

၎မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားေဂဟာက ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တာ့စနီ၏ မိခင္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး စစ္အတြင္းမွ ထြက္ ေျပးလာၾကရသည့္ ကေလးမ်ားခိုလႈံႏိုင္ေစရန္ ဖြင့္ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား အၾကားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ယင္းမိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေဂဟာသည္ပင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ မေ၀းလွဟု ဆို ႏိုင္သည္။ လက္နက္ႀကီး ေမာ္တာသံမ်ားက ကေလးမ်ား အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ သင္ၾကားေနမႈကို တခါတရံ အေႏွာင့္ အယွက္ေပးတတ္ေသးသည္။

"ေမာ္တာသံၾကားေတာ့ ကေလးေတြက သီခ်င္းဆိုေနတာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာလည္း ေပ်ာက္သြားတယ္၊ သူတို႔က ေငးၿပီး ထိုင္ ၾကည့္ေနၾကတယ္၊ တိတ္တိတ္ေလးေနေပမယ့္ ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကတယ္၊ ဒီအသံေတြက ဘာသံဆိုတာ သူတို႔သိသလို၊ ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ ေဆာင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သိၾကတယ္" ဟု ေစတနာ့၀န္ထမ္း စာသင္ၾကားေပးေနသူ အဂၤလိပ္ ဆရာက ဆိုသည္။
"တခါတေလမွာ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို လာၿပီး ဖက္တတ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ လူသူေ၀းရာ ေရွာင္ေန တတ္တယ္၊ တကယ့္ကို ေၾကာက္ရြံ႔စိုးရိမ္ေနတဲ့ပံု ရပါတယ္"ဟုလည္း သူက ေျပာျပသည္။

ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ေမာ္တာပစ္ခတ္သံမ်ားက ပို၍ ဆိုးလာခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ားက ေျမျပင္ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္ဆိုင္း၍ KNLA တပ္မဟာ(၇) စခန္းကို အေ၀းမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္သာ ပစ္ခတ္ေနေတာ့ သည္။ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ မဲဆလစ္ေက်းရြာတြင္းသို႔ ေမာ္တာက်ည္ဆံ ၄ လံုး က်ေရာက္လာခဲ့ေသးသည္။ ဤေနရာ က ယခု ထြက္ေျပးလာသူ ရြာသားမ်ားခိုလႈံေနၾကသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ မေ၀းလွေပ။ ေမာ္တာက်ည္ဆံတလံုးက မဲဆလစ္ ေက်းရြာ၏ ထိုင္းအစိုးရ ေက်ာင္းအနီးသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေသးသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကူးလာသည့္ စစ္မီးေၾကာင့္ မဲဆလစ္ ေက်းရြာသားမ်ားလည္း ရတက္မေအး ျဖစ္ေနၾကရသည္။ DKBA တပ္မ်ားက နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္လာၿပီး ရြာတြင္း ၀င္လာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကသည္။ DKBA အဖြဲ႔က ယခင္ကတည္းက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း သူတို႔က သိရွိ ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ပထမပိုင္းက DKBA စစ္သားတဦးက ရြာသားတဦးထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဒုကၡသည္မ်ား ယခုခိုလႈံေနရာ ေက်းရြာမွ ဓာတ္ဆီ၀ယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသးသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တခုအရ DKBA တပ္ အရာရွိတဦးက လဲပါဟဲေက်းရြာမွ ရြာသားတဦးကို ဆက္သားအျဖစ္ေစလႊတ္၍ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္ ေစခိုင္းခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎ဆက္သားအဆိုအရဆိုလွ်င္ ထြက္ေျပးၾကသူ ရြာသားမ်ားက တရြာလွ်င္ ဘတ္ ၃,၀၀၀ စီ DKBA အဖြဲ႔သို႔ ေပးေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခု ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲအတြက္ ေပၚတာငွားရမ္းစရိတ္သံုးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက မဲဆလစ္ရြာႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္ ယာယီခိုလႈံေနၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္လာခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ရဲမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးမ်ား၊ နယ္စပ္ကင္းတပ္မ်ား တိုး၍ ခ်ထားခဲ့ သည္။ မဲဆလစ္သို႔ သြားရာလမ္းတြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတိုး၍ ခ်ထားခဲ့ၿပီး တပ္မ်ား ထူထပ္စြာ ခ်ထားသည္။ ေသနတ္ တင္ထားသည့္ အမိုးဖြင့္ စစ္ဂ်စ္ကားမ်ားလည္း လမ္းမတေလွ်ာက္ ဥဒဟိုေမာင္း၍ ကင္းလွည့္ေနခဲ့သည္။

ယခု တိုက္ပြဲမ်ားက ဆက္လက္ၾကာရွည္ေနဦးမည္ဟု ယူဆရပါသည္။ DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ အျဖစ္ သူတို႔အခန္းက႑ကို ရယူႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သတင္းမ်ားအရ DKBA အဖြဲ႔က KNLA တပ္ဖြဲ႔ စခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ေခ်မႈန္းေပးေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ သေဘာတူ ညီလက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သူတို႔ကို နယ္စပ္တြင္ အပိုင္စားရေစမည္ ျဖစ္သည္။

KHRG မွ သုေတသနျပဳ ေလ့လာေနသူမ်ားအဆိုအရ ယခုအခါ DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နယ္စပ္လံုျခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႔ အတိုေကာက္ (BGF) အျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ညႊန္းဆိုေခၚေ၀ၚေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အကယ္၍ DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ားသာ စစ္ဆင္ေရး ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဆက္လက္ေခ်မႈန္း သုတ္သင္မည္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္တရိုးကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုက္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိရပ္ရြာ ျပန္ရမည့္အေရး ေ၀းၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ယခုယာယီခိုလႈံလာသူမ်ားကို ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေနရာခ်ထားေပးခဲ့ပါကလည္း သူတို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ဆံုးရႈံးရေခ်ေတာ့မည္။ ေမြးဖြားလာၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း သူတို႔မိဘမ်ား ရွင္သန္ခဲ့ရာ ေတာေတာင္ေရေျမကို လံုး၀မသိရွိၾကရဘဲ ႀကီးျပင္းလာၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္လာၾကသည့္ ေရေျမေတာေတာင္တို႔၏ ၀ိညာဥ္မ်ားႏွင့္လည္း အဆက္ျပတ္ ဆံုးရႈံးၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အႏၱတရာယ္ အခက္အခဲမ်ားကို သိထားေသာ္လည္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပုရ၀ုဏ္အတြင္း စုဖြဲ႔ထိုင္ေနစဥ္ကာလတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားက ၾကံဖန္၍ ျပံဳးေပ်ာ္ေနႏိုင္ၾကေသးသည္။

"က်ေနာ္တို႔ ရြာသားေတြက ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီဆိုတာကိုေတာ့ သိတာေပါ့၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္တာလည္း ရွိတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ေ၀းရၿပီဆိုတဲ့ အသိတခုနဲ႔ပဲ ေပ်ာ္ေနၾကရတယ္၊ သူတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ေနရတာေလာက္ စိတ္ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ရတာ မရွိပါဘူး"ဟု ရြာ ေခါင္းေဆာင္က ရွင္းျပသည္။

"အကယ္၍ က်ေနာ့္ညီ၊ ညီမေတြ ရြာသားေတြအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ရင္၊ က်ေနာ္တို႔လည္း ရြာမွာ ေသ ေၾကဒုကၡေတြ႔ေနရေလာက္ၿပီ"ဟုလည္း သူက ေနာက္ဆံုး မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေလသည္။

Calling the Shots By Alex Ellgee ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

NLD ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား


သုေတသန
မဇၩိမသတင္းဌာန
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ 25 2009 14:48 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား)

ဦးညြန္႔ေဝ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သည္။

၁၉၂၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝဘၤာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖ ဦးဘေဆြ၊ အမိ ေဒၚမမၾကီးတို႔မွ ဖြားျမင္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဝိဇၨာ(ေဘာဂေဗဒ)ဂုဏ္ထူးႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ မဟာဝိဇၨာ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္ ျပင္ဆင္မႈ၌ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္သင္တန္း တက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္အထိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အထိ ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဗဟို စာရင္းအင္းႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဌာန၊ စက္မႈလက္မႈဘဏ္၊ မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္၊ အာမခံ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ သက္ျပည့္ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့သည္။

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ကိုယ္စားျပဳ၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၌ အဖြဲ႔ဝင္တဦး ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ ဒီပဲယင္း ေသြးေခ်ာင္းစီး လုပ္ၾကံတိုက္ခိုက္မႈၾကီး ျဖစ္ပြားစဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္၌ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝဘၤာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လြတ္သည္။

ဇနီးသည္မွာ ေဒၚငယ္ငယ္စိန္ (အၿငိမ္းစား ကထိက၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္) ျဖစ္ၿပီး သားသမီးမ်ားမွာ ေဒၚသီရိညြန္႔ေဝ၊ ေဒၚေမအုန္းညြန္႔ေဝ၊ ဦးျပည္သစ္ညြန္႔ေဝ (ဦးေမာင္ေမာင္ FTUB)၊ ေဒၚစႏၵာညြန္႔ေဝႏွင့္ ဦးေက်ာ္ထြဋ္ညြန္႔ေဝ ျဖစ္သည္။


ဦးစိုးဝင္း

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ဗဟိုသတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဝင္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသည္။ အဖ ဦးၾကင္ဆိုင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အထိ သုေတသနလက္ေထာက္ (စီမံကိန္းဌာန) ဂုန္နီစက္႐ံု၊ အုတ္က်င္း။ ထို႔ေနာက္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုၾကီး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈေရးတာဝန္ ယူခဲ့သည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မွ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္တဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ ဒီပဲယင္း ေသြးေခ်ာင္းစီးလုပ္ၾကံမႈၾကီး ျဖစ္ပြားအၿပီး ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရမႈေၾကာင့္ ညာဘက္မ်က္စိ ကြယ္သြားခဲ့သည္။


ဗိုလ္မႉးၾကီး လြန္းတင္(အၿငိမ္းစား)

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ကိုယ္စားျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ႏွပ္ေက်းရြာ ဇာတိျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သည္။ အဖ ဦးထြန္းလင္း၊ အမိ ေဒၚသိန္းေမတို႔မွ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္အထိ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၊ ABM အမ်ဳိးသမီးအလယ္တန္းေက်ာင္း၊ ၁၉၃၂ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္အထိ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ ၁ဝ တန္း ေအာင္ျမင္သည္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့၍ ၁၉၄၁-၄၂ ခုႏွစ္ စစ္ျဖစ္ခ်ိန္၌ ဥပစာ ေအာက္တန္းအထိ ရန္ကုန္ ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ - BIA ၌ အျခားအဆင့္ျဖင့္ (၁၊ ၂၊ ၁၉၄၂) ရက္ေန႔မွ (၁၆၊ ၃၊ ၁၉၄၂) ရက္ေန႔အထိ၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ - BDA ၌ အရာရွိအဆင့္ျဖင့္ (၂၇၊ ၇၊ ၁၉၄၂) ရက္ေန႔မွ (၂၆၊ ၃၊ ၁၉၄၅) ရက္ေန႔အထိ၊ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ - PBF ၌ အရာရွိအဆင့္ျဖင့္ (၂၇၊ ၃၊ ၁၉၄၅) ရက္ေန႔မွ (၃၁၊ ၁၂၊ ၁၉၄၅) ရက္ေန႔အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သနက ၅ တြင္ တပ္ရင္းမႉးအျဖစ္ (၁၁၊ ၆၊ ၁၉၅၃) ရက္ေန႔မွ (၂၊ ၁ဝ၊ ၁၉၅၃) ရက္ေန႔အထိ၊ ေျခလ်င္တပ္ရင္း - ခလရ ၂၂ ၌ တပ္ရင္းမႉးအျဖစ္ (၃၊ ၁ဝ၊ ၁၉၅၃) ရက္ေန႔မွ (၂၈၊ ၇၊ ၁၉၅၅) ရက္ေန႔အထိ၊ ခလရ ၁၄ ၌ တပ္ရင္းမႉးအျဖစ္ (၃ဝ၊ ၃၊ ၁၉၅၇) ရက္ေန႔မွ (၁၈၊ ၁၁၊ ၁၉၅၈) ရက္ေန႔အထိ၊ အမွတ္ ၁၁ တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္၌ ယာယီတပ္မဟာမႉးအျဖစ္ (၁၉၊ ၁၁၊ ၁၉၅၈) ရက္ေန႔မွ (၁၉၊ ၅၊ ၁၉၅၉) ရက္ေန႔အထိ၊ အမွတ္ ၁ တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္၌ ယာယီတပ္မဟာမႉးအျဖစ္ (၂၅၊ ၅၊ ၁၉၅၉) ရက္ေန႔မွ (၁၆၊ ၈၊ ၁၉၆၁) ရက္ေန႔အထိ၊ အမွတ္ ၇ တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္၌ တပ္မဟာမႉးအျဖစ္ (၁၇၊ ၈၊ ၁၉၆၁) ရက္ေန႔မွ (၁၅၊ ၂၊ ၁၉၆၃) ရက္ေန႔အထိ၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးအျဖစ္ (၁၆၊ ၂၊ ၁၉၆၃) ရက္ေန႔မွ (၂၉၊ ၄၊ ၁၉၆၅) ရက္ေန႔အထိ၊ (၂၉၊ ၄၊ ၁၉၆၅) ရက္ေန႔မွစ၍ က-က-ခ်ဳပ္ (ၾကည္း) သို႔ တြဲဖက္တာဝန္၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ သံဃာ္ေတာ္မ်ား အေရးအခင္း၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈျဖင့္ (၁၊ ၉၊ ၁၉၆၅) ရက္ေန႔မွ (၂၇၊ ၁၁၊ ၁၉၆၇) ရက္ေန႔အထိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/၆၄)၊ အပိုဒ္ (၆-၁) အရ (၂၅၊ ၁၊ ၁၉၆၈) ရက္ေန႔မွစ၍ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ရပ္စဲခံခဲ့ရ၍ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အထိ အမွတ္ ၁ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အထိ အလုပ္သမားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္အထိ အလုပ္သမားဌာန အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျပန္တမ္းဝင္ တပ္မေတာ္အရာရွိအမွတ္ (ၾကည္း - ၃၆၁၈) ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၌ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၃၄ ျဖင့္ (၅၊ ၇၊ ၁၉၆၂) ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ တင္းျပည့္ပါတီဝင္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ ပထမအဆင့္၊ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ပထမအဆင့္၊ သီရိပ်ံခ်ီ၊ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္၊ သီဟဗလ တံဆိပ္တို႔အပါအဝင္ ဆုတံဆိပ္ ၇ ခု ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီး၌ တပ္မႉးေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဦးစီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (၂၆၊ ၃၊ ၁၉၉၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၌ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္တာဝန္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသည္။ (၉၊ ၁ဝ၊ ၁၉၉၆) ရက္ေန႔တြင္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ NLD ဗဟိုေကာ္မတီ၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္၊ မြန္ျပည္နယ္ တာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသည္။

(၁၆၊ ၉၊ ၁၉၉၈) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၌ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (၃ဝ၊ ၅၊ ၂ဝဝ၃) ရက္ေန႔ ညတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒီပဲယင္း ေသြးေခ်ာင္းစီး လုပ္ၾကံမႈၾကီး ျဖစ္ပြားအၿပီး၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး (၂၄၊ ၁၁၊ ၂ဝဝ၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လြတ္သည္။

(၉၊ ၁၊ ၁၉၅၁) ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚသန္းၾကည္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သမီး ေဒၚလဲ့လဲ့တင္၊ ေဒၚအိအိတင္၊ သား ဦးသန္းလွႏွင့္ ဦးမင္းေအာင္တို႔အပါအဝင္ သား ၄ ေယာက္၊ သမီး ၂ ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့သည္။


ဦးခင္ေမာင္ေဆြ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၌ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ကိုယ္စားျပဳ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

အဖ ဦးေမာင္ေအး၊ အမိ ေဒၚတင္ၾကည္တို႔မွ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဧရာဝတီတိုင္း ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္သည္။

၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဂၤလိုဗာနီက်ဴလာမစ္ရွင္ေက်ာင္းမွ ၁ဝ တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး B.Sc (ဘူမိေဗဒ) ဘြဲ႔ကို ေရနံလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘာသာတြဲျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း စည္း႐ံုးေရးမႉး၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသင္းမ်ား၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တကသ) အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း၌ အလုပ္သင္အရာရွိအျဖစ္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေရနံရွာေဖြ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အလုပ္သင္ ဘူမိေဗဒအရာရွိ၊ ဒု-ဘူမိေဗဒအရာရွိ၊ အၾကီးတန္း ဘူမိေဗဒအရာရွိ စသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ စကၤာပူႏုိင္ငံ၌ က်င္းပေသာ ေရနံတြင္း တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေရနံတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တက္ဆက္စ္ျပည္နယ္ တဲလ္ဆာတကၠသိုလ္၌ ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရနံေျမဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာအဆင့္ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

အထက္ျမန္မာျပည္ ေရနံေျမမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ အၾကီးတန္း ဘူမိေဗဒအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီး ေပၚေပါက္လာရာ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ျပည္၊ ျမန္ေအာင္၊ မန္းႏွင့္ ေထာက္ရွာပင္ ေရနံေျမ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို စုစည္းလက္တြဲ၍ ျမန္မာ့ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း (႐ံုးခ်ဳပ္) အလုပ္သမားသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ထမ္းအားလံုး အလုပ္ခြင္သို႔ ျပန္လည္တက္ေရာက္ရန္ နဝတ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မလိုက္နာခဲ့၍ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခၚယူတာဝန္ေပးခ်က္အရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာဝန္မ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ပထမအၾကိမ္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွ မေကြးတိုင္း စည္း႐ံုးေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရၿပီး မေကြးတိုင္း ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း တားဆီးမခံရမီအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းေပးေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၌ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္တာဝန္ေပးအပ္ခံရသည္။ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (အလုပ္သမား) အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ဗဟိုသတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွထြန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္) မွ ဦးခင္ေမာင္ေဆြအား ယာယီအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရး လွ်ဳိ႕ဝွက္အစည္းအေဝး ကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ယာယီအစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြအား ဝန္ၾကီးတေနရာ လ်ာထားျခင္းကိစၥကိုလည္းေကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကို သက္ဆိုင္ရာမွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ သူသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၂ (၁) အရ ၁၉၉၁ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ (ည) ႏွင့္ ၿငိစြန္းသျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လြတ္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္ဝင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။


ေဒၚစန္ေမ (ေရႊကူေမႏွင္း)

တိုက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ ၌ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

ေရႊကူၿမိဳ႕ဇာတိ ျဖစ္သည္။ အဖ ဦးစိန္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသည္။ ဝိဇၨာဘြဲ႔ ရခဲ့သည္။ အလယ္တန္းျပ၊ အထက္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာမ၊ ျမန္မာ့အသံ ဝန္ထမ္း၊ စာေရးဆရာမ စေသာ ဘဝမ်ားကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသမီး ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ ယူခဲ့သည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၃ (ဒုတိယပိုင္း) အရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရ၍ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝဘၤာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝဂၢီရိပ္သာ၊ ဣစၧာရာမလမ္း အမွတ္ ၂၈ ၌ ေနထိုင္ခဲ့ရာမွ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ျပည္လမ္းေဘးရွိ ဝဂၢီရပ္ကြက္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိက ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ပူးေပါင္း၍ အဓမၼသိမ္းယူရန္အတြက္ အမွတ္ ၃ စစ္ေဒသမႉး ဗိုလ္မႉးၾကီး ရန္ႏုိင္ဦးက ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေရႊ႔ေျပာင္းခိုင္းသည္ကို မလိုက္နာသျဖင့္ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္ စစ္တပ္ႏွင့္ဝိုင္း၍ ညတြင္းခ်င္း ေနအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီး၊ ပစၥည္းမ်ားကို စလင္းကြင္းအတြင္း စုပံုထားၿပီး ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေပးခဲ့ရသည္။


ဦးစိုးျမင့္ (ခ) သခင္စိုးျမင့္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ မွ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။

၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသည္။ အဖ ဦးရွိန္ျဖစ္သည္။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၌ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ၆ တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အတြင္းေရးမႉး၊ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ေျမေအာက္ေခါင္းေဆာင္၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ - BDA တပ္ရင္းမႉး၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ တိုင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ တည္ေထာင္ရာ၌ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၌ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖဆပလ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္၊ ဗတလစ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္၊ ဆိုရွယ္နီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္သူ႔လူငယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ဗီယင္နာ ကမ႓ာ့လူငယ္ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ ပထမအဆင့္ ရခဲ့သည္။

အယ္ဒီတာ၊ စာျပဳ၊ ၁၇ လိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး စသျဖင့္ ဘဝမ်ားစြာ က်င္လည္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဗဟိုလယ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္၊ ရန္ကုန္တိုင္း စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဂႏၶီခန္းမ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း နဝတ က လႊတ္ေတာ္ေခၚယူခြင့္မေပးလွ်င္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ စာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ေခတၱ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၌ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္တာဝန္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၌ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ဒီပဲယင္း ေသြးေခ်ာင္းစီး လုပ္ၾကံမႈၾကီးျဖစ္ပြားစဥ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရာမွ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝဘၤာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လြတ္သည္။

ဇနီးမွာ ေဒၚေအးၾကြယ္ျဖစ္ၿပီး သားသမီးမ်ားမွာ ေဒၚေဆြေဆြျမင့္၊ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္၊ ေဒၚသစ္သစ္ျမင့္၊ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိျမင့္ႏွင့္ ေဒၚသင္းသင္းျမင့္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။


ဦးခင္ေမာင္ထြန္း

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။

၁၉၂၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ဖြား ျဖစ္သည္။ အဖ ဦးသာျမတ္ထြန္း၏ သားျဖစ္သည္။

စစ္ၾကီးအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္သို႔ ရဲေဘာ္အျဖစ္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပဥၥမအပါတ္ ဗိုလ္သင္တန္းတက္၍ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၌ တိုင္း ၇၊ တပ္ရင္း ၁ဝ၃ ဗိုလ္ေလာင္းရာထူးျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္ၾကီးအၿပီး ၁ဝ တန္း ေအာင္ျမင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္သည္။ ဥပစာသိပၸံတန္း ေအာင္ျမင္သည္။ ေက်ာင္းသား သံမဏိတပ္ ဖြဲ႔စည္းေရး၌ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဗိုလ္သင္တန္း အပါတ္စဥ္ ၃ သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ဆသရ ဒုဗိုလ္၊ အဂၤလန္သို႔ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ သင္တန္းတက္ရန္ ႏွစ္ၾကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဆသရ တပ္စုမႉး၊ တပ္ခြဲမႉး (တ႐ုတ္ျဖဴ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရး)၊ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ဆသရ ဒုဗိုလ္မႉးၾကီး၊ မႏၲေလး တလက၊ ခလက၊ နလကတို႔တြင္ ဥကၠ႒၊ အဖြဲ႔ဝင္၊ တုိင္းေျမယာေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အထိ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ကလာပ္စည္းေခါင္းေဆာင္၊ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုး ဗဟိုဦးစီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ညီလာခံ၊ စာပို႔တိုက္သမဂၢ ညီလာခံႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးပညာ ညႇိႏိႈင္းစည္းေဝးပြဲမ်ားသို႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။

ေမာ္ကြန္းဝင္ ဒုတိယအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ပထမအဆင့္ ရသည္။

မ်ဳိးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို၌ တာဝန္ယူခဲ့သည္။


ဦးလြင္ (ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္ - အၿငိမ္းစား)

သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွွတ္ ၁ မွ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။

၁၉၂၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အဖ ဦးဘသာႏွင့္ အမိ ေဒၚသိန္းတို႔မွ ေမြးဖြားသည္။ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ၾကီး မတိုင္မီ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သူငယ္တန္းမွ ၁ဝ တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ - BIA၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ - BDA၊ ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ - PBF တို႔၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ BDA ပထမအပါတ္ ဗိုလ္သင္တန္းဆင္း၊ ဂ်ပန္ျပည္ ဘုရင့္တပ္မေတာ္ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၄၆-၅၈ ခုႏွစ္တြင္ သနက ၅၊ အမွတ္ ၇ ေျခလ်င္တပ္ေပါင္းစု ဌာနခ်ဳပ္၊ ကခ်င္ ၁၊ ခမရ ၁ဝ၄ တို႔၌ ဗိုလ္မႉးၾကီးအဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၂ မွ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္အထိ အဆင့္ျမင့္ စစ္သင္တန္းမ်ားကို အဂၤလန္ျပည္ စစ္တကၠသိုလ္မ်ား၌ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မႉးၾကီးအဆင့္ျဖင့္ စစ္သံမႉး (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ လပခ ဒုတိယတိုင္းမႉး၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ရတခ တိုင္းမႉး၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ၁၉၇၁ တြင္ တပ္မေတာ္မွ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ အလုပ္ဝတၱရားမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ တတိယအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံ၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မခံေတာ့ဘဲ ဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အနားယူခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ ပထမအဆင့္၊ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ပထမအဆင့္၊ သီရိပ်ံခ်ီဘြဲ႔တို႔ ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံၾကီး ၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ဘ႑ာေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၌ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းၾကီး ျဖစ္ပြားစဥ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ဇနီးသည္မွာ ေဒၚတင္တင္မေလးျဖစ္ၿပီး၊ သမီး ေဒၚစုစုလြင္၊ သား ဦးေက်ာ္ဆန္းလြင္တို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။


ဦးစိန္လွဦး (ေမာင္ႏြယ္ဦး)

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝဘၤာလ ၁၇ ရက္ေန႔ဖြားျဖစ္သည္။ အဖ ဦးဘိုးဘ ျဖစ္သည္။

သတင္းစာသမားတဦးျဖစ္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး B.A., D.J.(Jefferson Fellow)ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ တကၠသိုလ္သတင္းေထာက္၊ ေက်ာင္းအၿပီးတြင္ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေဆာင္းပါး၊ ေခါင္းၾကီးမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။) ‘ေမာင္ႏြယ္ဦး’ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ေဝဖန္ေရးေဆာင္းပါးအမ်ားအျပား ေရးသားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားဘဝက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ၇ ဇူလိုင္အေရးအခင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုၾကီးတြင္ သတင္းစာသပိတ္ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့၍ တာဝန္မွ အၿငိမ္းစားေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္လွဦးသည္ ဂႏၶီခန္းမ ေၾကညာခ်က္အတိုင္း နဝတ က လႊတ္ေတာ္ေခၚယူခြင့္မေပးလွ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ကို အဖြဲ႔မ်ားခြဲ၍ ေရးသားျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ စင္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔ေရး လ်ိဳ႕ဝွက္ကိစၥတို႔ကိုလည္း သိရွိထားခဲ့၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ ဦးစိန္လွဦးသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၂(၁)အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရ၍ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၁၁(ည)ႏွင့္ ၿငိစြန္းသျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇဘၤာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ နဝတ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၁/၉၂ အရ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ဝ၁(၁)ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔၌ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္ဝင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ (စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေဒၚစန္းစန္းႏြဲ႔(သယာဝတီ)တို႔ႏွင့္အတူ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနား အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ဦးလွေဖ

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။

အဖ ဦးေမာင္ဆိုင္ (႐ုပ္ရွင္႐ံု မန္ေနဂ်ာ)၊ အမိ ေဒၚအုန္းသင္တို႔မွ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕ ဦးေမာင္ေထြး အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မအထက္တန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ ၁ဝ တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္ဖြဲ႔ ဌာနမႉး၊ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၊ ဗမာ့လက္႐ံုးတပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕ မီးသတ္အစည္းအ႐ံုးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ရင္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို ေတာ္လွန္ရန္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္အထိ ပါလီမန္အမတ္ (ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕)၊ ပါလီမန္အတြင္းဝန္ (ဝါးခယ္မ ေတာင္ပိုင္း)၊ ၁၉၄၆ မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗမာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအစည္းအ႐ံုး အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ ဖဆပလ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ပါလီမန္အတြင္းဝန္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဧရာဝတီတုိင္း ဖဆပလ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ဗတလစ ဌာနခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး (စည္း႐ံုးေရး)တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ မွ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္အထိ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနတြင္ ညႇိႏိႈင္းေရးအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး ဦးစီးဌာနတြင္ တိုင္းဦးစီးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းဦးစီးမႉးအျဖစ္မွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ ပထမအဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ေရႊတံဆိပ္ဆု၊ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ဒုတိယအဆင့္တို႔ ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုၾကီးတြင္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ အစဥ္အလာရွိခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ဆႏၵျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပါတီဂိုဏ္းဂဏ ကင္းရွင္းေသာ တခုတည္းေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔ ေပၚေပါက္ရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး (ယာယီ)အေျခခံမ်ား ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္၊ ဗဟိုေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပဲခူးတိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္တာဝန္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဧရာဝတီတိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ စက္တဘၤာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈတြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားခံရရာမွ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝဘၤာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။


ဦးသန္းထြန္း

ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။

၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသည္။ အဖ ဦးဖိုးမင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္အထိ ျမင္းျခံေက်ာင္းသားသမဂၢ အမႈေဆာင္၊ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ထိ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (BIA)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ျမင္းျခံခ႐ိုင္ တာဝန္ခံ၊ ၁၉၄၆ မွ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္အထိ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ဖဆပလ အတြင္းေရးမႉး၊ ၁၉၄၇ မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္အထိ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ပါလီမန္အမတ္၊ ပါလီမန္ အတြင္းဝန္၊ ၁၉၅၃ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ဗမာႏိုင္ငံ (TUCB)အတြင္းေရးမႉး၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဝင္၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ ကုန္သြယ္ေရး(၄)အဖြဲ႔ဝင္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ အထက္ဗမာျပည္ စည္း႐ံုးေရးတာဝန္ခံ၊ ဗဟိုအလုပ္သမားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္မႈၾကီးျဖစ္ပြားစဥ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံရၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝဘၤာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။


ဦးေအာင္ေရႊ (အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္)

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၁)မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။

၁၉၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အဖ ဦးဖိုးကြန္းႏွင့္ အမိ ေဒၚသိန္းတို႔မွ ေမြးဖြားသည္။

၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ B.A. ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (BIA)၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (BDA)ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ (PBF)တို႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့၍ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွစ၍ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)တြင္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ ၃၅ဝ၅ ျဖင့္ ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္မွစ၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အထိ ကကစစ္တြင္ ဦးစီးအရာရွိ (တတိယတန္း)၊ တပ္မဟာ(၈)တြင္ ဦးစီးဗိုလ္ၾကီး (ေရး)၊ တပခ၌ ဦးစီးဗိုလ္ၾကီး (ေထာက္)၊ ဗိုလ္မႉးအဆင့္ျဖင့္ တပခတြင္ ဒုလက္ေထာက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ တပ္မဟာ(၂)၌ လက္ေထာက္ စစ္ေရးခ်ဳပ္/လက္ေထာက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မႉးၾကီးအဆင့္ျဖင့္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မဟာ(၅) တပ္မဟာမႉး၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ မပထ တိုင္းမႉး၊ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ မပခတြင္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔အတြင္း ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ‘ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဘက္လိုက္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရသျဖင့္’ဟုဆိုကာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ရာထူးခန္႔ထားေရးအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ေရႊအား တပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ အၿငိမ္းစားယူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ ၾသစေၾတးလ် (နယူးဇီလန္ပါ ပူးတြဲ၍)၊ အီဂ်စ္၊ ျပင္သစ္ (စပိန္ႏွင့္ ယူနက္စကိုအဖြဲ႔တို႔ပါ ပူးတြဲ၍)၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။

၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ဘြဲ႔ ပထမအဆင့္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔တြင္ ဗဟိုဥကၠ႒တာဝန္ယူခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ေရႊသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးလ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ဦးေအာင္ေရႊမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ရက္ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈၾကီးျဖစ္ပြားစဥ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းခံရၿပီး ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ဇနီးမွာ ေဒၚတင္တင္ေရႊျဖစ္ၿပီး သားသမီးမ်ားမွာ ဦးေအာင္သန္းေရႊ၊ ဦးသန္းေဖေရႊ၊ ေဒၚယုဇနေရႊ၊ ေဒၚမဥၨဴေရႊ၊ ဦးေအာင္ျမင့္ေရႊႏွင့္ ေဒၚစံပယ္ေရႊတို႔ျဖစ္သည္။


သူရဦးတင္ဦး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း)

အဖ ဦးေမာင္ၾကိဳင္ႏွင့္ အမိ ေဒၚျမတင္တို႔မွ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ (၁၂၈၈ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁ဝ ရက္)ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ေရေက်ာ္ၾကီးရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဗဟိုအမ်ိဳးသားအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၁ဝ တန္းေအာင္သည္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုအတြင္း ဒုတိယကမ႓ာစစ္ၾကီး စတင္ျဖစ္ပြား၍ ေတာရြာတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ေနစဥ္ ဖခင္ေသဆံုးသြားသည့္အတြက္ ေခတၱ ကိုရင္ဝတ္ခဲ့သည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဗဟိုအမ်ိဳးသားအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ၁၉၃၆-၃၈ ခုႏွစ္၊ တႏိုင္ငံလံုး ေက်ာင္းသားသပိတ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမွျပဳလုပ္သည့္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းမွ ဦးစီးဖြဲ႔သည့္ ပင္နီလူငယ္တပ္ဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္အၿပီးတြင္ စစ္ထဲဝင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (BDA)စစ္ဝန္ၾကီး႐ံုး၊ ဗဟိုကင္းတပ္ (ယခု ပဒုမၼာကြင္းေနရာ)တြင္ တပ္သားအျဖစ္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း တက္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲႏွင့္ စစ္ဝန္ၾကီး႐ံုး လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈ ေျဖဆိုၿပီးမၾကာမီ ဝင္ဆာတန္းလ်ား (ယခု သမၼတအိမ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း)တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အခ်က္ျပ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ရင္းတြင္ သင္တန္းတက္ေနစဥ္ မဂၤလာဒံု တတိယအပါတ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း (Third Batch Officer Training School)သို႔ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း တက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝဘၤာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တတိယအပါတ္ ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းအၿပီး ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (BDA)တြင္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ အလုပ္သင္ဗိုလ္ (မီနာ႐ိုက္ရွီခန္း)၊ တလိုင္း သံုးပြင့္ အထူးၾကယ္ျဖင့္ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။

တပ္မေတာ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးမည့္အစီအစဥ္အရ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ (PBF)ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ဇာတိရြာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ထားရာ ေလာင္းဝစၥလမ္း (ယခု အင္းလ်ားၿမိဳင္လမ္း၊ မင္းကြန္း ေတာရဘုန္းၾကီးက်ာင္း)တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမ်ား၊ ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေနသည့္သတင္း ၾကားရ၍ သြားေရာက္စံုစမ္းရာ မူလတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္း အမွတ္(၄)၊ တပ္ရင္း(၁ဝ၂)စာရင္းတြင္ ေနာင္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအျဖစ္ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ ဘုရင့္စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ဗိုလ္ေလာင္းအျဖစ္ ေက်ာင္းတက္ရန္ ေထာက္ခံထားသျဖင့္ အရာရွိအျဖစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ (ၾကည္း ၃၆၅၁) ဒုတိယဗိုလ္ (Second Lieutenant)အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မွ စစ္အရာရွိမ်ား သင္ၾကားေပးသည့္ အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္း တက္ေရာက္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ဆန္းတြင္ ေမၿမိဳ႕(ယခု ျပင္ဦးလြင္)တြင္ အရာရွိငယ္မ်ားသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ရသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝဘၤာလတြင္ စကၤာပူရွိ ၿဗိတိသွ် အေရွ႕ဖ်ားတပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဌာနခ်ဳပ္မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္မႈသင္တန္းသို႔ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလလယ္အထိ တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။

၁၉၅ဝ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ျဖဴ(ကူမင္တန္)တပ္မ်ားအား ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ သူရဘြဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇဘၤာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅၉)ျဖင့္ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးၾကီးတင္ဦးအား ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁ဝဝ)ျဖင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ဦးအား ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးမွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ဦးအား ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔စ်ာပန အေရးအခင္း၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၆ အလုပ္သမားအေရးအခင္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု အထိအခိုက္နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔အထိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ စက္တဘၤာ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္အနီးရွိ အထူးတရား႐ံုးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း တရားသူၾကီးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးအုန္းေမာင္၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဦးျမတ္တိုး၊ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းတို႔ ပါဝင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း တရားသူၾကီးအဖြဲ႔သို႔ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မႉး႐ံုး၊ ရဲမႉးဦးစိုးျမင့္က ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအား ဖ်က္ရန္ၾကံစည္မႈႏွင့္ အားေပးကူညီမႈတို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ၾကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ဗိုလ္ၾကီးဝင္းသိန္းတို႔အား ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ ‘သိလ်က္ ထိန္ခ်န္ခဲ့သည္’ဟုဆိုကာ ထည့္သြင္းတရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရ၍ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘဲ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ေထာင္မွ ျပန္လႊတ္သည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ေထာင္မွလြတ္လာၿပီးေနာက္ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လူထြက္ၿပီး ဥပေဒပညာ ေလ့လာသင္ယူဆည္းပူးရာ ၁၉၈၄-၈၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း မွတ္ပံုတင္ေရွ႕ေန (R.L.)ေအာင္လက္မွတ္ ရခဲ့သည့္အျပင္ ဥပေဒပညာဘြဲ႔ (LLB)ပါ ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုၾကီး၊ အေရးေပၚဌာနေရွ႕၌ က်င္းပေသာ လူထုအစည္းအေဝးၾကီးတြင္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ တပ္မႉးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဝကၤဘာလမ္း၊ ျခံအမွတ္ ၁ဝ ေနအိမ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖြဲ႔(ယာယီ) တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး စက္တဘၤာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တဘၤာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ (ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကီး ႏုတ္ထြက္သြားသျဖင့္) ဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ’အရ အေရးယူျခင္းခံရၿပီး ဒီဇဘၤာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အထူးစစ္ခံု႐ံုးအမွတ္(၅)မွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ျပည့္ခါနီးတြင္ ေနာက္ထပ္စစ္ခံု႐ံုးအတင္ခံရၿပီး ယခင္က စြဲဆိုခဲ့သည့္ စြဲခ်က္အတိုင္း ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒဏ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေထာင္မွျပန္လြတ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ရန္ကုန္တိုင္း စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ သခင္စိုးျမင့္၊ ရန္ကုန္တိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ ၁၆ ဦး၊ ယာဥ္ေမာင္း ၂ ဦးတို႔ႏွင့္အတူ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အသြား ဒလၿမိဳ႕အထြက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တားျမစ္ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားျခင္းခံရၿပီး ၉ ရက္အၾကာ စက္တဘၤာလ ၁ ရက္ေန႔ ညဥ့္နက္သန္းေကာင္တြင္ အတင္းအဓမၼ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးၿပီး ေနအိမ္သို႔ျပန္ပို႔ခံခဲ့ရကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တဘၤာလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ေနခဲ့ရသည္။

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တဘၤာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ မီးရထားျဖင့္ ခရီးသြားရန္ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဟန္႔တားၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ရဲမြန္တပ္စခန္းတြင္ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနအိမ္သို႔ျပန္ပို႔၍ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားၿပီး ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕အနီး၌ အာဏာပိုင္မ်ားက စနစ္တက်ျပင္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ေသြးေခ်ာင္းစီး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈၾကီးမွ အသက္မေသဘဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားရာမွ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနအိမ္သို႔ ျပန္ပို႔ၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္း၍ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ’ပုဒ္မ ၁ဝ(ခ)ျဖင့္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ ထပ္တိုးခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တဖန္ ေနက္ထပ္ျပစ္ဒဏ္သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ထပ္တိုးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္တဖန္ ျပစ္ဒဏ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျပစ္ဒဏ္ဆက္လက္တိုးျခင္းခံခဲ့ရကာ ယခုခ်ိန္ထိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနေနရဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လူေနမႈစနစ္က မကယ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ေလာကကို အရံႈးေပးသြားသူ

ႏိုင္လင္းေအာင္
ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၀၉

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္ရွိ စာေပဗိမာန္ အေဆာက္အဦ အေပၚထပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႕၏ စည္းေ၀းရွိသျဖင့္ လိုအပ္သည့္ စာပြဲခံုမ်ားကို ျပင္ဆင္ေနသည္။ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္အခါ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ျဖစ္သူ ဦးျမင့္လြင္သည္ သူ႔စားပြဲတြင္ထိုင္ၿပီး မွတ္စုတခုေရး ေနသည္ကို ရံုးမွ အျခားလုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္မ်ားက ျမင္ေတြ႕မိၾကသည္။

နံနက္ ရံုးလာစဥ္ကလည္း မ်က္ႏွာမေကာင္းသျဖင့္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ တဦးက ေနမေကာင္းျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ နံနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ သူထုိင္ေနရာ စာပြဲတြင္ မျမင္ေတြ႕ရေတာ့။

အျခားလူမ်ားလည္း မိမိကိစၥႏွင့္ မိမိလုပ္ေနၾကၿပီး အမွတ္တမဲ့ ျဖင့္ေနရာမွ အတန္ၾကာေသာ္ သူလုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ တဦးက ဦးျမင့္လြင္ ဘယ္ေရာက္ေနလဲဟု လိုက္ရွာရာမွ ၃၇ လမ္းဘက္ကို မ်က္ႏွာျပဳသည့္ ျပဴတင္းေပါက္ေပၚတြင္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ၿပီး ျပဴတင္းေပါက္ ေဘာင္ႏွစ္ဖက္ကို လက္ျဖင့္ကိုင္ထားသည့္ ဦးျမင့္လြင္ကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ရသည္။

ျမင္ေတြ႕လိုက္သည့္ ခဏတြင္ တစံုတရာ လုပ္မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္လားဟု စိတ္မွာ ထင္မိလိုက္သည္ႏွင့္ ဦးျမင့္လြင္ ဘာလုပ္တာလဲ မလုပ္နဲ႔ေလဟု ဆိုရံုရွိေသးသည့္ ခဏတာတြင္ ျပဴတင္းေပါက္မွ ခုန္ခ်သြားခဲ့သည္။

ထိုေနာက္တြင္မူ သံုးထပ္ အျမင့္မွ က်သည့္ဒဏ္ျဖင့္ ဦးျမင့္လြင္မွာ အျပင္ဒဏ္ရာ မေပၚေသာ္လည္း ရန္ကုန္ ေဆးရံုႀကီးသို႔ေရာက္ၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ အျမင့္မွ က်သည္တြင္ ဦးေခါင္းပိုင္း ကိုထိခိုက္ၿပီး အသက္ဆံုးရံႈးသြား ရျခင္းျဖစ္သည္။

သူ၏ စာေရးစာပြဲတြင္ သြားေရာက္ၾကည့္သည့္ အခါ ထိုသို႔ ေသေၾကာင္းမၾကံမီတြင္ ခၽြတ္ထားခဲ့သည့္ ေကာ္ဂိုင္းတပ္ မ်က္မွန္၊ ေငြ၅၀၀ တန္ ၂ရြက္၊ ေဘာပင္၊ ေသာ့တြဲမ်ားနွင့္ အတူ ေနာက္ဆံုးမွာတမ္းကို လည္းေတြ႕ၾက ရသည္။

မွာတမ္းတြင္ အစဥ္အလာရွိခဲ့သည့္ စာေပဗိမာန္၏ ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္မိမိကိုယ္ကို အျပစ္ေပးလိုက္ပါသည္ ဆိုသည့္ သေဘာေဆာင္သည့္ ၀ါက်၃၊ ၄ေၾကာင္း ေရးသားထားခဲ့သည္ ကိုေတြ႕ရသည္။

ထို အျဖစ္အပ်က္ မတိုင္မီ ရက္မ်ားက ရံုးမွ စာရြက္စာတမ္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စီဒီဓါတ္ျပား တခ်ပ္ ေရစိုပ်က္စီးခဲ့သည့္ အတြက္ ဦးျမင္လြင္၏ အထက္အရာရွိလုပ္သူက ဦးျမင့္လြင္ကို ဆူခဲ့ဘူးသည္ဟု လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ မ်ားကေျပာဆိုၾကသည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ ဦးျမင့္လြင္အတြက္ မိမိကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္ အခ်က္တခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သူမိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိတ္ညစ္ညဴးစရာ၊ စိတ္ပင္ပန္းဆင္းရဲစရာေတြအမ်ားအျပား ရွိေနခဲ့သည္ဟု လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ မ်ားကေျပာဆိုသည္။

သားအငယ္ဆံုး ျဖစ္သူက မၾကာေသးမီက ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး မက်န္မာသည့္ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ အျခားသမီးတေယာက္အတြက္လည္း စိတ္ဖိစီး ပင္ပန္းေနခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားက ဦးျမင့္လြင္ အတြက္ ယခုလို မိမိကိုယ္ အဆံုးစီရင္သြားဖို႔ တြန္းအားေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။
ယခု အသက္ဆံုးရံႈးသြားခဲ့သည့္ ဦးျမင့္လြင္ လို အသက္ ၆၈ ႏွစ္ဟူသည့္ အရြယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတေယာက္ အေနျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကီးရင့္ေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။

စီးပြားေရးအရ ေျပလည္သူေတြ အတြက္ေတာ့ အသက္၆၀ ေက်ာ္လ်င္ အနားယူၿပီး မိသားစုျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူအမ်ားစုမွာမူ ထိုသို႔ မေနႏိုင္ရွာၾကေပ။

စုထားေဆာင္းထားသည့္ ေငြလံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိလ်င္ သားသမိးမ်ားကို မွီခိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ထမင္းစားဖို႔ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔ အတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ အရြယ္ရွိသည့္ ေစ်းေရာင္းေနသူ ဆိုက္ကားနင္းေနသူ အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။

ဘုရားတရား ရွာႏိုင္သူ အေရအတြက္ အခ်ိဳ႕ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိမိဘ၀ ရပ္တည္ေရးအတြက္ သားသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥကို ၀ိုင္းကူရင္း မွီခိုေနရသည့္ မိဘမ်ား၊ ဦးျမင္လြင္လို အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနရသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေနခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ လူမႈဖူလံုေရး စနစ္ဆိုသည္မွာ လံုး၀မရွိေသးေပ။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး နိုင္ငံမ်ားမွာလို သားသမီးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက ၾကည့္ရႈ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ သူမ်ားအတြက္ လူအိုရံု၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာလိုမ်ိုး၊ သူ႔အိမ္သူ႔ရာမွာပင္ အစိုးရႏွင့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရး လုပ္သားမ်ားက လိုက္လံ ၾကည့္ရုသည့္ အစီအစဥ္မ်ိဳးလည္း ဒီမွာ မရွိေပ။

ျမန္မာလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေႏြးေထြးသည့္ မိသားစု ပံုသ႑န္ေဆာင္သည္႔ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ဟု ေကာင္းသည့္ ရႈေထာင့္ဘက္မွ ၾကည့္လိုက ၾကည့္ႏိုင္ေသာ္လည္း မိဘက သားသမီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ အတူတြဲေနရျခင္းမ်ား၊ သားသမီးမ်ားကလည္း အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ မိဘအိမ္တြင္ မွီခိုေနထိုင္ရျခင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ သီးျခား ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲသည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု လူမႈေရး ေလ့လာသူမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

အကယ္၍သာ မိသားစု တစုခ်င္းစီ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြမ်ိဳးရွိပါက ျမန္မာလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ စုေပါင္းၿပီးေနထိုင္ျခင္းမ်ိဳးရွိမည္ မဟုတ္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

ေႏြးေထြးသည့္ ျမန္မာ့ လူေနမႈစနစ္ကလည္း ယခုလို ခက္ခဲသည့္ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ အားကိုးဖြယ္ရာ မရွိသည့္ အစုိးရ၏ လူမႈဖူလံုေရး စနစ္တို႕အၾကားမွာ ဦးျမင့္လြင္ကို ကယ္တင္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ရွာေပ။

http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4349&Itemid=1

ဇြန္လ၂၅ဒိုင္ယာရီ

ေဒၚစု လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒအရ စစ္အစိုးရမွာသာ တာ၀န္ရွိ
25 June 2009
အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသူတေယာက္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဟာ သူ႔ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြမွာပဲ ဥပေဒအရ လံုး၀ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေန အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူမရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အားနည္းခဲ့တယ္လို႔ ဒီေန႔က်င္းပခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက ေျပာဆိုလိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေန အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္၀င္းကို ေဒၚခင္စိုး၀င္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ဦးဉာဏ္၀င္းက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲဒီကာလမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္က ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ခ) အရ ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ အခ်ိန္။ အဲဒီလို ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစုိးရမွာသာ လုံး၀ တာ၀န္ရွိတယ္။ ဒါ ဥပေဒအရ ေျပာတာပါ။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ တားဆီးမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့အထဲမွာ အက်ဳံး၀င္တဲ့ မိမိလုံၿခဳံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရထုိက္တဲ့ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေတြ ႐ုပ္သိမ္းခံထားရၿပီ၊ ႐ုပ္သိမ္းခံထားရတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မိမိလုံၿခဳံေရးကို ဘာမွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္လည္း မရွိဘူး၊ ဒါဟာ အဲဒီလို ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကသာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ ဥပေဒအရ ရွိေနတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ေျပာတဲ့စကားဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ မကုိက္ညီဘူးလို႔ပဲ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။”

မစၥတာယက္ေထာ ပထမတေခါက္ လာတုန္းက ထားသြားခဲ့တဲ့ Book of Mormon ဆုိတဲ့စာအုပ္၊ အဲဒီစာအုပ္ အေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ဘက္က ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာ သတင္းမပို႔ဘဲ ထိန္ခ်န္ထားတဲ့အတြက္ လူတေယာက္ ၀င္လာတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ဆက္စပ္အတည္ျပဳဖုိ႔ ခက္ခဲတယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ…။

“က်ေနာ္တို႔က တဖက္ကို အျပစ္ေျပာခ်င္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ၀င္လာတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုံၿခဳံေရးက တာ၀န္မရွိဘူးလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကိစၥအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိရမလဲ၊ အဲဒါေလးကို စဥ္းစားဖို႔ေတာ့ လုိမယ္ထင္တယ္ဗ်။”

ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ ေျပာတဲ့အထဲမွာ အိမ္ထဲကို ဒုတိယအႀကိမ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ၀င္ေရာက္သြားႏုိင္တဲ့ အတြက္လည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိပါတယ္တဲ့။ ဒီအျဖစ္အတြက္ တာ၀န္ေပ့ါေလ်ာ့သူေတြကို ေတြ႕ရွိပါက အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“အဲေတာ့ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ၀င္တာေရာ၊ ပထမအႀကိမ္ ၀င္တာေရာ၊ ပထမအႀကိမ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းကတဆင့္ သတင္းပို႔ခဲ့တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းကို ၇ ရက္ေန႔ ေရာက္လာရင္ သတင္းပို႔ခုိင္းမယ္၊ သို႔ေသာ္ ၇ ရက္ေန႔မွာ ၀င္ခြင့္မရဘူး။ အဲေတာ့ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ တာ၀န္ရွိရေအာင္ အဲဒီ Enquiry Board ကို ဘယ္တုန္းက ဖြဲ႕လဲ။

“ဒါ ရဲခ်ဳပ္ကို က်ေနာ္ Against လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ တရား႐ုံးေရွ႕မွာကို က်ေနာ္တုိ႔ ေမးထားတယ္။ Enquiry ဘယ္သူနဲ႔ ဖြဲ႕တာလဲ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက ဖြဲ႕တာလဲ၊ အဲဒီ Enquiry ဘာလုပ္သလဲ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကုိ စၿပီး သတင္းပို႔တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ မစစ္၊ မေမးတာလဲ ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္တယ္။ တရား႐ုံးေရွ႕မွာ ဒီေမးခြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျဖမေပးႏုိင္ၾကပါဘူး။”

ပထမအေခါက္ မစၥတာယက္ေထာ လာတုန္းက ၄ ရက္အၾကာၾကမွ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းက တဆင့္ သတင္းပို႔တယ္ဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ လုံၿခဳံေရးေတြကိုေရာ တခါတည္း တုိက္႐ိုက္ ေျပာဆုိလို႔ မရဘူးလားဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနလုိ႔ပါလား။

“ဟုတ္တယ္၊ သူတုိ႔ ဒီလိုေျပာပါတယ္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ရဲ႕ ၿခံ၀င္းအတြင္းမွာ လုံၿခဳံေရး တေယာက္မွ မရွိဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ခြင့္မျပဳဘူး။ အျပင္မွာ လုံၿခဳံေရး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္ဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔လည္း တႀကိမ္တခါမွ ေတြ႕ဘူးျခင္း မရွိဘူး။ အဲဒီအေျခအေနပါ။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေန အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာဆုိသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ယက္ေတာအမႈ ေဒၚစုတြင္ တာဝန္ရွိဟု ရဲခ်ဳပ္က အျပစ္တင္
မဇၩိမသတင္းဌာန
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ 25 2009 17:04 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂြ်န္ယက္ေတာ ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမတြင္သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲခ်ဳပ္က ယေန႔ ေျပာသည္။ပထမအၾကိမ္ လာေရာက္စဥ္ကတည္းက တာဝန္ရွိသူမ်ားကို သတင္းျပည့္စံုစြာ မပို႔ခဲ့ဘဲ ထိန္ခ်န္ထားခဲ့သည္ဟူ၍ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ရီက ရန္ကုန္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရးျပတိုက္၌ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသြားသည္။

ဂြ်န္ယက္ေတာ ေနအိမ္တြင္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ရီ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္သတင္းမပို႔ဘဲ ၄ ရက္အၾကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က်မွ သူမအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနေသာ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းကတဆင့္ သတင္းပို႔ခဲ့သျဖင့္ သဲလြန္စရရန္ ခက္ခဲၿပီး အျဖစ္မွန္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

မစၥတာယက္ေတာသည္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ေဝဖန္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ေဝဒနာရွင္ က်ပ္မျပည့္သူတဦးဆုိတာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။

မစၥတာ ယက္ေတာသည္ အင္လ်ားကန္အတြင္း ကိုက္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အကြာအေဝးကို ျဖတ္ကူးၿပီး ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အတြင္း ခုိးဝင္ခဲ့သည္ကို အစားအေသာက္ ေနရာထိုင္ခင္းျဖင့္ လက္ခံခဲ့မႈျဖင့္ စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကာလအတြင္း စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုဆိုကာ တရားစြဲဆိုထားသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔တြင္ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈ မရွိေၾကာင္း တရား႐ုံးတြင္ ကိုယ္တိုင္ထြက္ဆိုထားၿပီး၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနသည့္ သူ႔ကို လံုၿခံဳေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္ဟု ထြက္ဆိုထားသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ မစၥတာယက္ေတာ၏ အမႈသည္ ၾကိဳတင္ၾကံစည္မႈျဖစ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းတခုခု ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု သံသယရွိေနေၾကာင္းကို ရဲခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားမ်ားတြင္ ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ဆဲျဖစ္သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

အတိုက္အခံမ်ားကမူ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚစု မပါဝင္ေစလိုျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း လြတ္ေျမာက္ေနေစလိုျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက စီစဥ္ခဲ့သည့္အမႈဟု စြပ္စြဲထားၾကသည္။


အေမရိကန္ ဖ်က္သေဘၤာ ကေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနသည့္ ကန္နန္ သေဘၤာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို့ ဆိုက္ကပ္မည့္သတင္းတစ္စံုတစ္ရာမရွိ ဟု စစ္အစိုးရ ေျပာ
၂၅ ဇြန္ ရန္ကုန္၊ ၊ဟိန္းခိုင္ထြန္း
Burma:No Information On Tracked North Korea Ship

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေမလ ၂၁ ရက္ေန ့က ယခု လက္နက္မ်ားတင္ေဆာင္လာသည္ဆိုသည္ ့ ေျမာက္ကိုရီးယားသ ေဘၤာ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ပ္ထားစဥ္The Kang Nam I cargo ship docks at the port in Yangon, 21 May 2007.
ယေန ့ည စစ္အစိုးရ အာေဘာ္ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းအစီအစဥ္ တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းသို့ ့လာေရာက္၍ အိႏိၵယ မွ ဆန္မ်ားသယ္ေဆာင္လာ ရန္ ရွိသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကုန္ တင္သေဘၤာ ၀င္ေရာက္ရန္ ရွိေသာ္လည္း အေမရိကန္ ဖ်က္သေဘၤာ U.S. S.John Mccain မွေနာက္ ေယာက္ခံ လုိက္ေန သည့္ ကန္နန္ ၁ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ ကမ္း မ်ားသို ့၀င္ေရာက္ ဆိုက္ကပ္ရပ္နား မည့္ သတင္းတစ္စံု တစ္ရာ မရရွိ ေၾကာင္း ေၾကညာသြားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ တကာသတင္းဌာန မ်ားမွ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္ လာေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ ကန္နန္ မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို ့ဦးတည္ ေနသည္ ဟု သတင္းေရးသားၾကေသာ္ လည္း ျမန္မာဆိပ္ကမ္းသို ့ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ကာလကတၱားမွ ဆန္တန္ ခ်ိန္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ေဆာင္ လာသည့္ အမ္ဗီြ ဒူမန္ကန္ သေဘၤာ သာလွ်င္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ တြင္ ဆိုက္ကပ္ ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း ေၾကညာသြားသည္။

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန ့က ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ နမ္ပို ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ ခြာခဲ့ေသာ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ ကန္နန္ သေဘၤာ မွာ ၾကာသပေတး ေန ့မနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ ႏွင့္ အနီးဆံုးေတာင္ တရုတ္ပင္လယ္ ႏိုင္ငံတကာ ေရပိုင္နက္ တြင္ ရွိေနၿပီး အေမရိကန္ ဖ်က္ သေဘၤာ က ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္လံ ေစာင့္ ၾကမ္ လွ်က္ရွိသည္။

လက္နက္ မ်ားသယ္ေဆာင္ လာသည္ ဆိုေသာ ထို သေဘၤာအား အေမရိကန္ အစိုးရမွ တစ္ဆင့္ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ အမိန္ ့ရမွ တက္ေရာက္ ရွာေဖြ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ သံတမန္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ခ်ိန္ မွစၿပီး အႀကီးစား စစ္လက္နက္ပစၥည္း မ်ား ၀ယ္ယူ မႈ ရွိခဲ့သည္ ဟု အပတ္ စဥ္ ထုတ္ ဂ်ိမ္း ကာကြယ္ေရးစာေစာင္ တြင္ေဖၚျပထားသည္။

အုိဘားမား ပုံတူ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ပန္းခ်ီပညာ႐ွင္ ေဒၚစု ပုံတူကို ဖန္တီး

အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရတ္ အိုဘားမား ၏ ပံုတူ ကို ေရးဆြဲ ထားသည့္ Hope အမည္ရွိ ပန္းခ်ီကားျဖင့္ ကမာၻေက်ာ္ခဲ့သူ အေမရိကန္ ပန္းခ်ီဆရာ သည္ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ရုပ္ပံုအား အလားတူ ေရးဆြဲ ဂုဏ္ျပဳ လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕မွ ရွားပတ္ဖဲရီး က စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ေနသည့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေလးစား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနႏွင့္ ျပယုဂ္တစ္ခု သဖြယ္ ဤပန္းခ်ီပံုကုိ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို ပန္းခ်ီပံုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးက ပိုမို အာရံုစိုက္ လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း ဖဲရီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ (၁၉) ႏွစ္အတြင္း (၁၃) ႏွစ္တာမွ်ေသာ အခ်ိန္ကာလကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္တြင္ ျဖတ္သန္း ကုန္လြန္ ခဲ့ရရွာသည္။ ယခုလည္း ျမန္မာ စစ္ အစိုးရက မတရား အကြက္ဆင္မႈ တစ္ခုျဖင့္ သူမအား အင္းစိန္ေထာင္တြင္ တရားစြဲဆို ေမးျမန္း စစ္ေဆးေနၿပီး ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္မွ် ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဖဲရီးက ၎အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ပံုကို ေရးဆြဲခြင့္ ရျခင္းသည္ အလြန္ ဂုဏ္ယူရမည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူထားေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး၊ နာမည္ႀကီး ပန္းခ်ီဆရာ သည္ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ AFP သတင္းဌာန ႏွင့္ တရား ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎ ေရးဆြဲထားသည့္ အိုဘားမား ၏ Hope ပံုတူ ပန္းခ်ီကားသည္ AFP မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဓာတ္ပံု တစ္ခုကို အေျခခံကာ ကူးယူေရးဆြဲ ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ အီရန္ အစိုးရအဖြဲ ့အတြင္းၿပိဳကြဲစျပဳလာ
June 25, 2009 · Leave a Comment
၂၅ ဇြန္ တီဟီရန္၊ ၊စီအန္အန္။ေလာ့(စ္)ဂ်လိစ္ တိုင္း ႏွင့္ အီရန္ဘေလာက္သတင္းမ်ား

Women in Iran’s protests: head scarves and rocks
မၿငိမ္သက္ မႈ မ်ား၏ ေနာက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရးက ကၽြဲကူးေရပါ ဆိုသကဲ့သို ့ပါလာမည္ ကို မသိပဲ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ အတူတူပဲ ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ကနဦး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ကို ေထာက္ခံမႈ မေပးခဲ့သည့္ အိုဘားမားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္က အီရန္ ေခါင္းေဆာင္ ဆီသို ့ ေပးပို ့ခဲ့သည့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ ၾကရေအာင္ ဟူေသာ စာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ ေ၀ဖန္မႈ မ်ား ႏွင့္ ႀကံဳေတြ ့ေန
ဗုဒၶဟူးေန ့က အီရန္ ဆႏၵျပ သူ ေတြ ဟာ ပါလီမန္ ေရွ့မွာ စုေ၀းခဲ့ၿပီးအစိုးရ ႏႈတ္ထြက္ေပးေရးလြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးေရး စတဲ့ ေႂကြးေက်ာ္ သံေတြ ေအာ္ဟစ္ၿပီး ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို ခဲ့ပါတယ္။အီရန္ စစ္တပ္ နဲ ့ရဲ အဖြဲ ့ကလည္း ဒီဆႏၵျပမႈ ေတြ ကို မ်က္ရည္ ယို ဗံုးေတြ ၊နံပါတ္ တုတ္ေတြသံုးၿပီး ၿဖိဳခြဲ ေပမယ့္ အီရန္ ေက်ာင္းသာျပည္သူ ေတြ ဟာ ၿဖိဳခြဲ ခံရ လို ့ မိနစ္ ေလးဆယ္ ၾကာျမင့္တိုင္းအျခား တစ္ေန ရာ မွာ ျပန္စုႏိုင္ခဲ့ လို ့ဆႏၵျပ မႈေတြ ကို ႏွိမ္ ႏွင္း ဖို ့အလြန္ ခက္ ေနေၾကာင္း တီဟီရန္ကလာတဲ့ ေလာ့(စ္) အိန္ ဂ်လိစ္ တိုင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အီရန္ ေတာ္လွန္ ေရးအေစာင့္တပ္က ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ ဘဆဂ်စ္(Basisji) လို ့ေခၚတဲ့ျပည္သူ ့စစ္ေတြ နဲ ့ ရဲ အေစာင့္ အဖြဲ ့ေတြ ဟာ တီဟီရန္ၿမိဳ ့ရဲ ့လမ္းတိုင္းမွာ ေစာင့္ၾကပ္ေန ေပမယ့္ ဆႏၵျပသူေတြ ဟာ အီရန္ အစိုးရ အဖြဲ ့တြင္းက ရာထူးႀကီးမားစြာ ရယူထားတဲ့ သူေတြ ရဲ ့အကူအညီ ကိုရတာေၾကာင့္ သူတို ့ေတြဟာ အာဏာရွင္ အစိုးရ တစ္ရပ္ ကို ျဖဳတ္ခ်ဖို ့အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ လို ့ဆိုပါတယ္။

စီအန္အန္ သတင္းဌာနက ရထားတဲ့ အီရန္ ဆႏၵျပပြဲ ဓာတ္ပံု တစ္ပံုမွာ ေတာ့ အီရန္ ႏိုင္ငံရဲ ့အာဏာရွိ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ဥေသွ်ာင္အဖြဲ ့အစည္းက မူလာ လို ့ေခၚတဲ့ ဘာသာေရး ဆရာတစ္ေယာက္ကေတာင္ ဆႏၵျပပြဲ ေတြ မွာ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ပါတယ္။

တီဟီရန္ ျပည္သူ လူထုရဲ ့ဆႏၵျပပြဲေတြ ကို ေထာက္ခံတဲ့ အေနနဲ ့ ေတာင္ကိုရီးယား မွာ ကမာၻ ့ဖလားေျခစစ္ပြဲ အတြက္ ကစားေနတဲ့ အီရန္ကစားသမားေလး ဦးဟာ ဆႏၵျပပြဲ မွာ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြ ကို စာနာေၾကာင္း ျပတဲ့ အေနနဲ ့ၿပိဳင္ပြဲ ကေန ႏႈတ္ထြက္ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ယခင္အပတ္က ေျခစစ္ပြဲ တစ္ခုမွာလည္းသူ တို ့ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး၀ါဒီ မူဆာဗီ ကို ေထာက္ခံတဲ့ အေနနဲ ့ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္ မွာ အစိမ္းေရာင္ လက္ပတ္ေတြ ကို ခ်ဥ္ေႏွာင္ထားခဲ့ပါတယ္။အီရန္ အစိုးရက ေတာ့ ဒီကစားသမားေလးဦးကို ရာသက္ပန္ ကစားခြင့္
ပိတ္ပင္ ခဲ့ပါတယ္။


ကစားသမားေလးဦး ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည့္ အီရန္ ေဘာလံုးအသင္း
ဆႏၵျပပြဲ အတြင္းမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ေတြ အတြက္ လည္း ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း
သာေရး အဖြဲ ့ႀကီး က စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ မိတယ္ လို ့သူ တို ့ရဲ ့ေၾကၿငာခ်က္ ထဲ မွ ထုတ္ျပန္ ထားပါ
တယ္။

သီတင္း ႏွစ္ပတ္ နီးပါးၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္တဲ့ အစိုးရ ဆန္ ့က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲ ေတြ ေၾကာင့္ အီရန္ အစိုး
ရ အဖြဲ ့အတြင္း မွာ အကြဲ အၿပဲ ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယခု လက္ရွိ ဥေသွ်ာင္ အဖြဲ ့က သမၼ တေဟာင္း
ရပ္(ဖ)ဆန္ဂ်ာနီ ကေတာ့ျပည္ သူေတြ ဘက္ကသာ သူရပ္တည္ မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း တရား
၀င္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အီရန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အယာ တိုလာ အလီ ခိုေမနီ က ေတာ့ အေမရိကန္က ပဲ ဖိအား
ေပးေပး ျပည္သူေတြက ပဲ ဖိအားေပးေပး အဖ အီရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး အတြက္ သူဟာ ဦးညြတ္မွာ
မဟုတ္ဘူး လို ့ဗုဒၶဟူးေန ့ကတီဟီရန္ ေရဒီယို ကို ေျပာပါတယ္။

အီရန္ ႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္ သူ အေမရိကန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦးက အီရန္ ႏိုင္ငံ
ဟာ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ ကို ျပန္စဥ္းစားေပးလို ့လဲ လက္ရွိ
ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္ ေတြ မွာ ဘာ ဆံုး႐ႈံးစရာ မွ ရွိမွာ မဟုတ္ ဘူး လို ့ဆိုပါတယ္။


အီရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လည္း သူ တို ့၏ေခါင္းျခံဳ၀တ္ရံုမ်ားကို ျဖဳတ္ၿပီး ဆႏၵျပၾကၿပီ
အီရန္ ရဲ အဖြဲ ့ေတြ က ဆႏၵျပသူေတြ ကို တရိစာၦန္ လိုရိုက္ ႏွက္ၿပီး လူစု ခြဲေနတာေတာင္ အမ်ိဳး
သမီးေတြ က သူတို ့ရဲ ့ ေတာင္းဆို မႈ ေတြ ကို အရွိန္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို ့အစီအစဥ္ မရွိဘူး လို ့ဆိုပါတယ္။

အီရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကာလမွာ သမၼတ ခိုေမနီ ကို စာတစ္ေစာင္ ပို ့ခဲ့ဖူးၿပီး အီရန္ နဲ ့အေမရိကန္ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ လို ့ ေရးသားခဲ့တဲ့ သမၼတ အိုဘားမား ဟာ လည္း အႀကီးအက်ယ္ေ၀ဖန္ ခံရမႈ ေတြ နဲ ့ႀကံဳေတြ ့ခဲ့ပါတယ္။

NEJ / ၂၅ ဇြန္ ၂၀၀၉


ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ A/H1 N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ယမန္ေန႔ကစ၍ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

A/H1 N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေ၀ဒနာရွင္တဦးကို ေတြ႔ရိွရၿပီးသည့္ေနာက္ သတင္းစတင္ေပါက္ၾကား ရာမွ ျပည္သူမ်ားၾကား ယင္းသို႔ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေ၀ဒနာရွင္သည္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၊ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးသီးသန္႔ လူနာခန္းတြင္ ဇြန္ (၂၂) ရက္၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ေၾကာင္း ေဆး႐ုံႀကီးမွ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္တဦးက ေျပာသည္။

ေရာဂါျဖစ္သည္ဟု သံသယျဖစ္ခံရသူမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားတဦးျဖစ္ၿပီး သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ (၂) ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေခၚယူထားေသာ ပညာရွင္တဦးျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မလာေရာက္မီ A/H1 N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ရက္ပိုင္းမွ် ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္(၂၆) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ယေန႔
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သတင္းဂ်ာနယ္တခုမွ အယ္ဒီတာတဦးကမူ “က်ေနာ္တို႔လည္းၾကားတာပဲ။ ေဆး႐ံုႀကီးကို ဖုန္းနဲ႔ေမးေတာ့ ေဆး႐ံုတက္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္တယ္တဲ့။ ေဆး႐ံုက ဆင္းသြားၿပီလား၊ မဆင္းေသးဘူးလားဆိုတာ ေမးေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးလို ့ေျပာတယ္ဗ်” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းသတင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကၿပီး အဆိုပါေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ကူးစက္မႈႏႈန္းျမန္သည္ဟူ၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တဦးႏွင့္တဦး သတင္းမ်ားလက္ဆင့္ကမ္း ေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းေန အိမ္ရွင္မတဦးက “က်မတို႔ေနတာက ဒဂုံဆိုေတာ့ ဘာမွမသိရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ျဖစ္ေနမွန္း ကို မသိတာ။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေဆးခန္းဖြင့္ထားတဲ့ အသိအိမ္ကို သြားေမးရတယ္။ ဒါနဲ႔ သူတို႔က ေျပာတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ၀က္တုပ္ေကြးျဖစ္ၿပီတဲ့ေလ။ ၾကားၾကားခ်င္းေတာ့ လန္႔သြားတာပဲ။ အမေလး က်မတို႔အိမ္က ၀က္သားဆိုရင္ အလြန္ႀကိဳက္ပဲ” ဟု ေျပာသည္။


NEJ / ၂၅ ဇြန္ ၂၀၀၉


ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကို ကိုးကား၍ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ယမန္ေန႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာခ့္ၿမဳိ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ ခရီးစဥ္သည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ခရီးစဥ္မတုိင္မီ အႀကဳိသြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ကုလသမဂၢသံတမန္မ်ားက ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည္။

မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း ေအပီသတင္း ဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎သည္ ဇြန္လ (၃၀) မွ ဇူလိုင္ (၂) ရက္အထိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္အစီအစဥ္ ရိွၿပီး ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အန္အယ္လ္ဒီပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးဉာဏ္၀င္းက “ဒီခရီးစဥ္အေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေကာင္းျမင္ေျပာလုိ႔လည္း မသင့္ဘူးဗ်ာ။ အဆုိးျမင္ ေျပာလုိ႔လည္း မသင့္ဘူးဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကမာၻ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအေပၚမွာ စိတ္၀င္စားၿပီး လာေရာက္တာကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကဳိဆုိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေနာက္ဆုံးလာေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္ သည္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိစဥ္က ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး စသည့္ အခ်က္ (၃) ရပ္ကို အဓိကထားတင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အန္အယ္လ္ဒီဘက္မွ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ တခုမွ် ေပၚထြန္းေအာင္ျမင္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီခရီးစဥ္တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း လာေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကဳိညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မစၥတာဂမ္ဘာရီအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မရခဲ့သျဖင့္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။


NEJ / ၂၅ ဇြန္ ၂၀၀၉


ႏုိင္ငံတကာက စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရေသာ Kang Nam ေျမာက္ကုိရီးသားသေဘၤာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဆိုက္ကပ္မည့္ သတင္းတစုံတရာ မရရွိေသးေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယမန္ေန႔ညကလည္း ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ သတင္းထုတ္လႊင့္သြားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးက “မေန႔ညက ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမွာ လာတယ္ေလ။ အဲဒီ Kang Nam သေဘၤာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းတစုံတရာ ရရွိမထားဘူးတဲ့။ ကာလကတၱားကေန လာမယ့္ ေျမာက္ကုိရီးယားသေဘၤာပဲ ၀င္စရာရွိတယ္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု ယူဆရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာ Kang Nam သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ဦးတည္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ (၈,၀၀၀) ေက်ာ္ လာေရာက္တင္ေဆာင္မည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကာလကတၱားမွ MV Dumangang သေဘၤာသာလွ်င္ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရက ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားက ထုတ္လႊင့္လ်က္ရိွသည့္ Kang Nam ကုန္တင္သေဘၤာႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းတစုံတရာရရိွျခင္း မရိွေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇြန္ (၁၇) တြင္ ေျမာက္ကိုုရီးယားဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ အဆိုပါ Kang Nam သေဘၤာေပၚတြင္ မည္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ပါသည္ကို အတိအက်မသိရေသးေပ။

ေျမာက္ကိုရီးယားမွ Kang Nam ကုန္တင္သေဘၤာသည္ ဒုံးလက္နက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာသည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆထားၾကၿပီး အေမရိကန္ ေရတပ္ဖ်က္သေဘၤာ USS John S. McCain က ေနာက္ေယာင္ခံ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။


NEJ / ၂၅ ဇြန္ ၂၀၀၉


စစ္ကိုင္းေတာင္ေျခရွိ သီလရွင္စာသင္တိုက္တုိ႔မွ စာသင္သား သီလရွင္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ဆြမ္းေ၀ယ်ာ၀ိစၥမ်ား ပိုမိုအခက္ေတြ႔ေနၾကသည္။

“ဒီႏွစ္ကေတာ့ ဆြမ္းအလႉခံတာ အေျခအေနမေကာင္းဘူး။ လူေတြလည္း ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ၾကဘူးလို႔ ဆရာႀကီး ထင္ပါတယ္ကြယ္။ တခါတေလ ဆြမ္းဆန္ေရာ၊ အလႉေငြေရာ မရဘဲ ျပန္လာခဲ့ရတဲ့ သီလရွင္ဆရာေလးေတြေတာင္ ရွိပါတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းေတာင္ေျခ ေရႊဟသၤာအေနာက္ဘက္ရွိ သီလရွင္ စာသင္တိုက္တခုမွ သီလရွင္ဆရာႀကီး ေဒၚေဟမာနႏၵာက ေျပာသည္။

သီလရွင္မ်ားသည္ စစ္ကိုင္းေတာင္ေျခႏွင့္နီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာမက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚထိ သြားေရာက္၍ ဆြမ္းဆန္ႏွင့္ အလႉေငြ အလႉခံရေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ဆြမ္းဆန္မရရိွေသာေၾကာင့္ အေ၀းသုိ႔ သြားေရာက္အလႉခံရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သီလရွင္ဆရာႀကီးက ေျပာသည္။

“သီလရွင္ဆိုတာေတာ့ ၀ိနည္းအရ ဆြမ္းဆန္အလႉခံရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္တဲ့ ဆြမ္းဆန္အခက္အခဲက မႏၲေလးထိ တက္ၿပီးအလႉခံရတဲ့ဘ၀ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ သီလရွင္ စာသင္သားေလးေတြအတြက္ လမ္းမွာ ဘယ္လိုမ်ား ျဖစ္မလဲဆိုတာကို ေတြးၿပီးေတာ့ ပူပင္ေနရတာေပါ့။ ဆရာႀကီးတို႔ကလည္း သူတို႔ေလးေတြကို ခုလိုမ်ိဳး ဆြမ္းဆန္ အလႉခံဖို႔ အေ၀းကိုထိ ေပးမသြားေစလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆြမ္းအခက္အခဲရွိတယ္။ အလႉမခံလို႔ မရဘူးေလ” ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ စာသင္သားသီလရွင္မ်ားမွာ အေ၀းသုိ႔အလႉခံထြက္ရသည့္အတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ မ်ားလည္းရိွေၾကာင္း စစ္ကိုင္းေတာင္ေျခ၊ ေရႊဟသၤာအေနာက္ဘက္ရွိ သီလရွင္ စာသင္တိုက္တခုမွ ဆရာႀကီး တဦးက ေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ နယုန္လဆန္းပိုင္း ဥပုသ္မတိုင္ခင္ အႀကိဳေန႔က ဆရာေလးတပါးကို ကားတိုက္လို႔ ဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ အဖိတ္ေန႔ မတိုင္ခင္တရက္မွာ အဲဒီဆရာေလးတိ႔ု သီလရွင္ ငါးပါးအဖြဲ႔လိုက္က မႏၲေလး ဘုရားႀကီး (မဟာျမတ္မုနိ ဘုရား) ကို သြားမယ္လို႔ ကားစီးဖို႔ ေစာင့္ေနတာ။ လမ္းမွာ ေမာင္းလာတဲ့ကားတစီးက ဘရိတ္ေပါက္တာ အသံက က်ယ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သီလရွင္ေတြ ကားရပ္ေစာင့္ေနတဲ့ဘက္ကို ေခါင္းလွည့္သြားေတာ့ သီလရွင္ေတြက လန္႔ၿပီး ထြက္ေျပးတာ။ သီလရွင္ေလးတပါးကို လမ္းေပၚမွာ ေမာင္းလာေနတဲ့ကားက ႀကိတ္သြားေရာ၊ ပြဲခ်င္းၿပီး ဆံုးသြား တယ္။ ေနာက္ႏွစ္ပါးက ဒဏ္ရာရတယ္။ အဲဒီ သီလရွင္ေလးေတြက ေရႊေတာင္ဦးသီလရွင္ေက်ာင္းတိုက္ကလို႔ သိရပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆြမ္းဆန္အလႉခံထြက္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စာသင္တိုက္မွ ဆရာေလးမ်ား အလႉခံထြက္ပါက ျပန္မလာမခ်င္း စိတ္မေအးႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ သီလရွင္ဆရာႀကီးက ေျပာသည္။

သီလရွင္ စာသင္တိုက္တခုစီတြင္ အနည္းဆံုး စာသင္သားသီလရွင္ အပါး (၁၀၀) ေက်ာ္ခန္႔္ရွိၿပီး စာသင္တိုက္ႀကီး မ်ားတြင္ စာသင္သား သီလရွင္ (၅၀၀) ခန္႔ထိရိွသည္။

စစ္ကိုင္းေတာင္ေျခတြင္ သီလရွင္ စာသင္တိုက္ေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ဆြမ္းဆန္အလႉခံ သီလရွင္ေပါင္း (၇,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းေတာင္ သာသနာ့နယ္ေျမ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ေအာင္ထက္ / ၂၅ ဇြန္ ၂၀၀၉


ဧရာ၀တီတုိင္း ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖန္႔ေ၀ေသာ မ်ဳိးစပါးမ်ား အပင္မေပါက္သျဖင့္ တိရစာၦန္အစာအျဖစ္သာ အသံုးျပဳေနရေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေထာ္ပိုင္-ေရႊျပည္ေအးဒိုင္နယ္၊ စက္စု- စက္ဆန္း ဒုိင္နယ္မ်ားမွ (၁၀) ဧကႏွင့္ေအာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္သမားမ်ားအား တဦးလွ်င္ မ်ိဳးစပါး (၈) တင္းႏႈန္းျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)၊ The UN Refugee Agency ၏ German Agro Action (GAA) အဖြဲ႔က ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။

အဆုိပါ မ်ိဳးစပါးမ်ားကို ယခုစိုက္ပ်ိဳးရာသီ၌ ႀကဲပက္စိုက္ပ်ိဳးရာ တေစ့မွ အပင္မေပါက္သျဖင့္ တိရစာၦန္အစာအျဖစ္ သုံးေနၾကရသည္။

အဆိုပါစပါးမ်ားမွာ သက္ႀကီးစပါး ေဘးၾကားမ်ိဴးမ်ား ျဖစ္ၿပီး မအူပင္ၿမိဳ႕မွ မွာယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေဒသအေရာက္ (၁) တင္း (၈,၁၀၀) က်ပ္ႏွင့္ စပါးတင္း (၁၀၀) ကို (၈) သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရိွေၾကာင္း UNHCR မွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

ေဒသခံလယ္သမားတုိ႔ကမူ GAA မွ ျဖန္႔ေ၀ေသာ စပါးမ်ားသည္ မ်ိဳးစပါးမ်ား မဟုတ္ဘဲ အစိုဓာတ္ရွိေနေသာ ႀကိတ္ဆန္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိတ္ဆန္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အဖ်င္း၊ အေမွာ္၊ အေလွ႔၊ စပါးခြံမ်ား ထုတ္ပယ္လိုက္ပါက စပါး (၃) တင္းကို ဆန္ (၁) တင္းခန္႔သာ ထြက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အစိုဓာတ္ရွိေနေသာ ယခုစပါးမ်ားႀကိတ္လွ်င္ က်ိဳးေၾကကုန္ကာ ဆန္အသန္႔ပင္ မထြက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေပးေ၀ေသာ စပါးမ်ိဳးမွာလည္း ေဒသထြက္ ေဘးၾကားမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေဘးၾကားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူေသာ စပါးမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္စု-စက္ဆန္း ဒုိင္နယ္မွ လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

“မႏွစ္က စိုက္ပ်ိဳးရာသီမွာ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေရငန္ထုိးထားတဲ့ လယ္ေျမေတြဟာ (၄-၅) ႀကိမ္ေလာက္ မ်ိဳးစပါးႀကဲပက္ခဲ့ရကာ စပါးအထြက္ႏႈန္းလည္း အလြန္က်ဆင္းခဲ့ရတယ္။ နာဂစ္မတုိင္မီက (၁) ဧက တင္း (၄၀-၅၀) ထြက္ရွိတဲ့ လယ္ေျမေတြဟာ နာဂစ္အလြန္မွာ ဧက (၂၀) ကို တင္း (၂၀၀-၂၅၀) ေလာက္သာထြက္လုိ႔ မ်ိဳးစပါး မစုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ဘူး” ဟု စက္စု-စက္ဆန္းဒုိင္နယ္မွ လယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။

(၁) ဧက (၁၀) တင္းခန္႔သာ ထြက္ရွိေသာ အဆိုပါ အေျခအေနတြင္ ေဒသခံတို႔အေနျဖင့္ သီးသန္႔မ်ိဳးစပါး မစုေဆာင္းႏုိင္ဘဲ ၀မ္းစာပင္ လံုေလာက္စြာ မထားရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးစပါးတခုတည္းကို အားထားေနရေသာ အဆိုပါေဒသမ်ား၌ ၀ါဆိုလဆန္းႏွင့္ လျပည့္အမီ ပ်ဳိးႀကဲ၊ ေကာက္စုိက္ မွသာ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မီမည္ျဖစ္ၿပီး ရာသီေက်ာ္လြန္ပါက စပါးအထြက္ မေကာင္းႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

နာဂစ္ကာလက အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ မ်ိဳးစပါးေပးေ၀မႈ အႀကိမ္မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ (၄-၅) ႀကိမ္မက ႀကဲပက္စိုက္ပ်ိဳး ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း မ်ိဳးစပါးေပးေ၀မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေသာ ယခုႏွစ္ အေျခအေနတြင္ ထပ္မံ၍ မ်ိဳး၀ယ္ႀကဲပက္ရန္ လယ္သမားမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသည္။

ကြင္းစခန္းေက်းရြာ လယ္သမားတဦးကမူ “က်ေနာ္တုိ႔ရြာလည္း GAA ကေ၀တဲ့ မ်ိဳးစပါးေတြ ႀကဲၾကည့္တာ တပင္မွ မေပါက္ဘူး။ ဒါနဲ႔ စိုက္ခ်ိန္ေတြ လြန္ကုန္မွာစိုးလို႔ အျပင္ကပဲ ၀ယ္ႀကဲလုိက္ရတယ္။ မထူးပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဆီ ေရာက္လာတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ မွန္သမွ် အလိမ္ႀကီးနဲ႔ အလိမ္ေလးေတြခ်ည္းပဲ” ဟု ဆိုသည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕ UNHCR (ဌာနကိုယ္စားလွယ္) တို႔၏ နာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံလယ္သမားတို႔၏ ခိုင္မာေသာ ဘ၀ထူေထာင္ေရး၊ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ လူမႈဒုကၡအေပါင္းကို ေျဖရွင္းေပရန္ လံုေလာက္ေသာ အေနအထားမရွိဟု ေဒသခံမ်ားက သုံးသပ္သည္။


ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ ဆန္လာတင္ျခင္းသာျဖစ္ဟု စစ္အစိုးရေျပာ
နန္းေဒဝီ
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ 25 2009 19:24 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဦးတည္ ခုတ္ေမာင္းလာဖြယ္ ရွိသည္ဆိုေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ကန္နမ္သေဘၤာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိရွိဘဲ အျခားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာတစီးသာလွ်င္ ဆန္လာတင္မွာ ျဖစ္သည္ဟု စစ္အစိုးရက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ရွိ ကန္နမ္ - Kang Nam အမည္ရ သေဘၤာသည္ လက္နက္ တင္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဦးတည္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာက ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပေနခ်ိန္၌ ယခုလို တံု႔ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကန္နမ္ ကုန္တင္သေဘၤာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းတစံုတရာ မရရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔ခန္႔တြင္ ေရာက္လာမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ MV Dumangang ကုန္တင္သေဘၤာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈၀၀၀ ခန္႔ သယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကလကတၱားၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ေအပီသတင္း တပုဒ္တြင္ ကန္နမ္သည္ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္ဝမ္ ေရလက္ၾကား၏ ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ အကြာတြင္ ေရာက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပင္တဂြန္မွ အရာရွိမ်ား ေျပာဆိုခ်က္ကို ကုိးကား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေရတပ္ဖ်က္သေဘၤာ အက္စ္ ဂြ်န္မက္ကိန္းက ကန္နမ္ ေနာက္သို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကန္နမ္ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းကလည္း တၾကိမ္ ဆိုက္ကပ္ခဲ့ဘူးသည္။ ရာသီဥတု မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုက္ကပ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေျပာခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ခု ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ခ်န္ဒူးဝမ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔က ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ဒုတိယ သမၼတ အပါအဝင္ ဝန္ၾကီး ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား သံတမန္အဆက္အဆံမ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီအတြင္းက သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၈ ခု ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ တတိယအၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရေရႊမန္းသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားသို႔ တိတ္တဆိတ္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘာၤသတင္း ေဖာ္ျပခြင့္ ပိတ္ပင္
ေမေက်ာ္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ 25 2009 18:53 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ လာေနသည္ဟု ဆုိေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘာၤ ကန္နမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ သတင္းေဖာ္ျပခြင့္ကို စစ္အစိုးရက ပိတ္ပင္ထားသည္။

အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ သတင္းဂ်ာနယ္က ႏိုင္ငံတကာ သတင္းအေနျဖင့္ ေအပီ သတင္းဌာနကို ကိုးကား ေရးသားထားေသာ သတင္းပါလာၿပီးေနာက္ အျခား သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည္။

“ဒီေန႔ သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတိုင္းေတာ့ ခြင့္ျပဳမယ္ထင္တယ္။ တင္ေတာ့ တင္ၾကည့္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေတာ့ တင္ၾကတယ္ မရဘူး။ ျပည္ျမန္မာကိုေတာ့ စာေပစိစစ္ေရးက မွားၿပီး ေဖာ္ျပခြင့္ ေပးလိုက္္တာလို႔ ေျပာတယ္” ဟု ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

လက္နက္မ်ားကို တင္ေဆာင္ ထားဖြယ္ရွိေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘာၤကို ဟန္႔တားရန္အတြက္ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာ တစင္းကို ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေစလႊတ္လိုက္ေၾကာင္းဟု ေအပီသတင္းကို ဘာသာျပန္၍ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ရွိ ကန္နမ္ အမည္ရ သေဘၤာသည္ လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယား ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿပံဳယမ္းအနီး မင္ပိုဆိပ္ကမ္းမွ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က စတင္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ ထြက္ခြာေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာသည္ ကန္နမ္ မဟုတ္ဘဲ MV Dumangang သာ ျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ကိုရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံပိုင္ MV Dumangang ကုန္တင္သေဘာၤ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈၀၀၀ တင္ေဆာင္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကာလကတၱားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔ခန္႔တြင္ ေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။
ထို႔အျပင္ ကန္နမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိရွိေၾကာင္း စစ္အစိုးရက ေျပာထားသည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚစု ဓာတ္ပံုမ်ား ပဲခူးတုိင္းအတြင္း ျဖန္႔ေဝ
ျမင့္ေမာင္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ 25 2009 22:26 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အန္အယ္ဒီ လူငယ္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔က လိုက္လံေဝငွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူစည္ကားရာ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚေနရာမ်ား၊ တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုေပါင္း ၃ဝဝဝ ျဖန္႔ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ ေစ်း ၂ ေစ်းကို ျဖန္႔ေဝတယ္။ ပဲခူး ေရႊေမာ္ေတာ ဘုရားနဲ႔ လမ္းမွာေတြ႔တဲ့ လူေတြကိုလည္း ေပးတယ္။ ဒိုက္ဦး၊ ကဝ၊ ေညာင္ေလးပင္ကို ဓာတ္ပံု ၂၀၀ စီပဲ ေပးလိုက္ႏိုင္တယ္” ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္္ ကိုေအာင္မ်ဳိးဝင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ သားအဖ ႏွစ္ဦးတဲြပါ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးထဲ ပါရွိသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ အနံ ၂ လက္မ၊ အလ်ား ၃ လက္မ ရွိသည္။

ဓာတ္ပံုမ်ား ေဝငွရာမ်ားအနီး၌ အရပ္ဝတ္ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေႏွာင့္အယွက္ တစံုတရာေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ခံ အမ်ဳိးသမီးက “အာဏာပိုင္ေတြက ေစာင့္ၾကည့္တာ ရွိတယ္။ ျဖန္႔တဲ့သူေတြက ဆိုက္္ကားဂိတ္ေတြမွာ၊ ေစ်းထဲေတြမွာ ျဖန္႔ေနတာေတြ ေတြ႔တယ္။ ဓာတ္ပံုေတြက Size (အရြယ္အစား) က သိပ္မၾကီးဘူးဆိုေတာ့ သိမ္းရတာ လြယ္တယ္။ အားလံုးကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု၊ ေဒၚစုပံုဆိုေတာ့ အရမ္းခ်စ္ၾကတယ္ေလ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ဆိုေတာ့ လာတဲ့လူတိုင္းက အျဖတ္တႏိုး ေတာင္းၾကတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ေရႊေမာ္ေတာဘုရားေပၚ၌ ဓာတ္ပံုရရွိခဲ့သူ ဘုရားဖူး အမ်ဳိးသမီးတဦးကလည္း “ဘုရားကို သြားေတာ့ ဘာေတြ ေဝလဲလို႔ သြားေတာင္းေတာ့ ေဒၚစုပံုေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အန္တီကလည္း လုိလိုလားလား လက္ခံလိုက္တယ္။ အန္တီ့ဆီ ဓာတ္ပံုရၿပီး မၾကာဘူး ကုန္သြားတယ္။ ဘုရားေပၚတက္တဲ့ လူတိုင္းကို ေဝတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ ကဝၿမိဳ႕တြင္ ဓာတ္ပံုရရွိခဲ့သူမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ခံတဦးက “က်ေနာ္ရတဲ့ ပံုက ၂ လက္မ၊ ၃ လက္မ အရြယ္ေတြပဲ။ က်ေနာ္တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚစုနဲ႔ တြဲထားတဲ့ ပံုပဲ ရတယ္။ က်ေနာ္ရတာက ကဝေစ်းထဲမွာ ရပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း အမွတ္တရ သိမ္းထားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။


NDAK ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔ေရး လက္ခံ
ဖနိဒါ၊ မ်ဳိးၾကီး
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ 25 2009 20:03 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ခ်င္းမုိင္၊ ေရႊလီ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ ကခ်င္ ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္မေတာ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူလုိက္ေၾကာင္း အဖဲြ႔ ဥကၠ႒က ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ - မပခ တုိင္းမႉး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္စုိးဝင္းႏွင့္ ကခ်င္ ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္မေတာ္ - NDAK ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ျမန္မာစစ္အစိုးရ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး တည္ရွိေသာ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) ပန္ဝါၿမိဳ႕၌ ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာ၌ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဝါ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွာပဲ။ အဲဒီအစည္းအေဝးမွာ ေနရာတကာက သိတဲ့၊ ၾကားေနရတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ တပ္ဖြဲ႔ကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းသြားဖုိ႔ ေဆြးေႏြးတယ္္။ လက္ခံသေဘာတူပါတယ္။ ဒီႏွစ္ မကုန္ခင္ေတာ့ ၿပီးမယ္လုိ႔ ထင္တယ္” ဟု NDAK ဥကၠ႒ ဆခုန္တိန္႔ယိင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး “က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသကုိ ဆက္လက္ၿပီးမွ ကာကြယ္ဖုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ဖြဲ႔ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ပါတယ္။ သေဘာတူတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ မပခ တိုင္းမႉးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဦးစီးအရာရိွမ်ား၊ NDAK မွ ဥကၠ႒ ဗုိလ္မႉးၾကီး ဦးဆခုန္တိန္႔ယိင္းႏွင့္ အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကုိ ကခ်င္ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ဦးဆခုန္တိန္႔ယိင္းက ဆုိသည္။

“ဒီပံုစံကေတာ့ ႏုိင္ငံပုိင္ တုိင္းရင္းသား သီးျခား အခြင့္အေရးကုိ ေတာင္းဆုိတဲ့ အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ေျပာင္းၿပီးမွ လက္နက္ကုိင္တဲ့လူက သီးသန္႔္ျဖစ္သြားမယ္။ က်န္တဲ့လူေတြက ဘဝသစ္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆာက္ဖုိ႔ လုပ္သြားမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ေျပာဆိုထားသည့္အနက္ NDAK က ယခုလို သေဘာတူလိုက္ေသာ္လည္း၊ KIO ေခၚ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ UWSA ေခၚ ဝ' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ကမူ မၾကာေသးခင္က ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

မပခ တုိင္းမႉးႏွင့္ KIO ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕၌ ယခုလ ၂ဝ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ KIO က သေဘာမတူေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္ဟု KIO ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ အၾကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က UWSA တည္ရွိရာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ Pang Hsang သို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ အသြင္ေျပာင္းလဲေရး လက္မခံခဲ့ေပ။ ထိုသို႔ ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရႏွင့္ သူတို႔အၾကား ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသူ UWSA အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

KIO ႏွင့္ UWSA ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးက စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားတပ္အေရး လက္မခံေသာ္လည္း ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ဦးဆခုန္တိန္႔ယိင္း ဦးေဆာင္သည့္ NDAK သည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔၌ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွရန္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့သည့္ KIO ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ KIA က ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ပန္ဝါေဒသ၌ တပ္မဟာ ၃ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ တပ္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ - ဗကပ ၏ ၁ဝ၁ စစ္ေဒသအျဖစ္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ကာ ဗကပမွ ခြဲထြက္ၿပီး ၁၉၈၉ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ခဲ့သည္။


ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား စစ္အစုိးရေမွ်ာ္လင့္
Thursday, 25 June 2009 19:45 ကိုေထြး
ျမန္မာစစ္ အစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ ရရိွလုိသျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပူးေပါင္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦး က ယေန႔ သုံးသပ္ ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - AP)
ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာကုိ ရုရွားထံမွ အျပည္အစုံ ရရွိရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကုိ အားကုိး ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သခင္ခ်န္ထြန္းက ဧရာဝတီကုိ ေျပာျပသည္။

“ရုရွားႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံႀကီးဆိုေတာ့ သိကၡာထိုက္သင့္ သေလာက္ ေစာင့္ရေတာ့ ပညာကုန္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေျမာက္ကိုရီးယားကေတာ့ ေပးႏိုင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာက အေမရိကန္နဲ႔ မတည့္တာလည္း ပါတာေပါ့”ဟု သခင္ခ်န္ထြန္းက ေျပာသည္။

၁၉၇၄-၇၅ ခုတြင္ သခင္ခ်န္ထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ ကန္႔သတ္ တားျမစ္မႈမ်ား ခံေနရခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီယား အပါအဝင္ ဘဝတူ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ အီရန္၊ က်ဴးဘား အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုရင္းႏွီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အလည္လာေရာက္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ခ်န္ဒူးဝမ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔က ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ခ့ဲသျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ဆက္ဆံေရးျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ သံတမန္ အဆက္ အ သြယ္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ၾကရာ ၎ဆက္ဆံေရးသည္ စစ္အစိုးရ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သခင္ ခ်န္ထြန္းက ေျပာသည္။

သခင္ခ်န္ထြန္းသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားအျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ သြားေရာက္ တာဝန္ ယူခ့ဲဖူးသူ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား အိပ္မက္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ကူညီႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္သူ တခ်ိဳ႕က ေျပာဆို လ်က္ရွိၾကသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အေျခစိုက္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား သတင္းဌာနကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာ ေျမေအာက္ ဥမင္မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ ဗြီဒီယို မွတ္တမ္းကို ယေန႔ ထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့သည္။၊

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၿပီးခ့ဲသည့္လက ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ စမ္းသပ္ခ့ဲသည့္အတြက္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

ဤအေတာအတြင္း ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေျမာက္ကိုရီးယား ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ ေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား Kang Nam 1 သေဘၤာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာက အထူး အာရုံစိုက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းသေဘာၤေပၚတြင္္ အေသးစား စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိတဦးက ၿပီးခ့ဲသည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ စစ္သေဘၤာတစီးကလည္း ေျမာက္ကုိရီးယား သေဘၤာကုိ ေနာက္ေယာင္ခံ လုိက္လ်က္ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။

ဤသေဘၤာသည္ ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူမႈ ထုတ္ျပန္အၿပီးတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရသည့္ သေဘၤာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုအခါ ၎သေဘၤာသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရပိုင္နက္ကို ေက်ာ္လာၿပီး မလကၠာေရပိုင္နက္အတြင္း ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရာမွ တိတ္တဆိတ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ကာ မၾကာေသးမီကမွ တရားဝင္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၇ ဧၿပီလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကင္ရန္အီးလ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရး ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။

စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္အသံုးျပဳသည့္ သီလဝါဆိပ္ကမ္း
Thursday, 25 June 2009 19:22 ေအးခ်မ္းေျမ႕
ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္း (MITT) စတင္ခ်ိန္မွ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ သေဘၤာမ်ား တႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၂ ႀကိမ္ခန္႔ ဆိုက္ကပ္သည္ဟု ယင္းဆိပ္ကမ္းတြင္ ႏွစ္အတန္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆိပ္ကမ္း အင္ဂ်င္နီယာ တဦးက ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရသည္ စစ္လက္နက္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ႐ုရွား၊ ယူကရိန္း၊ တရုတ္ တို႔ထံမွ ဝယ္ယူေလ့ ရွိရာ သေဘၤာျဖင့္ သယ္ယူလာေသာ ၎ပစၥည္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးအဆင္ေျပသည့္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္ သယ္ယူ ေၾကာင္း အဆိုပါ အင္ဂ်င္နီယာက ေျပာျပသည္။

“အမ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ရုရွားက ပစၥည္းေတြပဲ၊ သေဘၤာကေတာ့ တရုတ္သေဘၤာျဖစ္တာမ်ားတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

သီလဝါ ဆိပ္ကမ္း မွ ထိပ္ပိုင္း အႀကီးအကဲမ်ားကို ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မ်ားက ဇြန္ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေခၚယူ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းသို႔ ေခၚယူေတြ႕ဆံုျခင္းမွာ ဆိုက္ကပ္လာမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား Kang Nam 1 သေဘၤာႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္း တာဝန္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။

“ခုခ်ိန္ထိ လံုၿခံဳေရးလည္း ခ်မထားဘူး၊ ဘယ္လို အသံမွလည္း မထြက္ဘူးဆိုေတာ့ ဆိုက္ေရာက္ အစီအစဥ္ လံုးဝမထုတ္ျပန္ဘဲ ရုတ္တရက္ ဝင္ဆိုက္မယ္ထင္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ သူက ဆိပ္ကမ္း ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ စကားေျပာဆိုျခင္း မျပဳရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏိႈးေဆာ္ထားသည္ဟုလည္း ဆက္ေျပာသည္။ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္မူ ေျမာက္ကိုရီးယား Kang Nam 1 သေဘၤာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိရွိေသးေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။

တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ Kang Nam 1 သေဘၤာသည္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူတို႔က စစ္လက္နက္ပစၥည္း အေသးစားမ်ား ပါရွိႏုိင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထိုသို႔ ကုလသမဂၢက တားျမစ္ထားသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေရတပ္ကလည္း မ်က္ျခည္ပ်က္မခံဘဲ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။

သီလဝါဆိပ္ကမ္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၎သေဘၤာ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆိုက္ကပ္မည္ ဆိုပါက ၎ဆိပ္ကမ္းတြင္ပင္ ဆိုက္ကပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သီလဝါဆိပ္ကမ္းက လံုၿခံဳေရးယူရတာ အဆင္ေျပတယ္။ ၿမိဳ႕နဲ႔လည္း ေဝးတယ္၊ ျပည္သူလူထု မသိေအာင္ တိတ္တဆိတ္လုပ္လို႔ေကာင္းတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆိပ္ကမ္း အဂၤါရပ္နဲ႔လည္း ညီတယ္ဆိုေတာ့ အစိုးရရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ပစၥည္းေတြဆိုရင္ ဒီဆိပ္ကမ္းမွာပဲ ခ်တယ္ဟု” ဆိပ္ကမ္း အင္္ဂ်င္နီယာကဆိုသည္။

ထိုသို႔ အစိုးရ၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ပါလာသည့္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္လွ်င္ သေဘၤာဆိုက္ကပ္မည့္ အစီ အစဥ္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးေလ့ မရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္ လံုၿခံဳေရးယူ၍ ဆိုက္ကပ္ေလ့ရွိသည္။ ၎ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရန္အတြက္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ ေနရာ အက်ယ္အဝန္းတခုေပးရၿပီး ကီးကရိန္း ျပင္ဆင္သည့္ တာဝန္က် အင္ဂ်င္နီယာမွအပ မည္သည့္ ဝန္ထမ္း တဦးတေယာက္မွ ထိုေနရာသို႔ သြားခြင့္ မရွိေပ။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္က ရုရွားမွ ဝယ္ယူေသာ စစ္ေျမျပင္သံုး (Transporeter erector launcher) ယာဥ္ ၁၀ စီးေက်ာ္ခ်ေပးစဥ္က ၎ တာဝန္က်ခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိပ္ကမ္းအင္ဂ်င္နီယာက ဆိုသည္။

၎ ယာဥ္ ကို ဓာတ္ဆီျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ ႏွစ္စီးေပါင္းကို ကားတစီးေပၚရွိ အီလက္ထရြန္းနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ရသည္။ ၎ယာဥ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လွ်င္ မီတာ ၂၂၀၀၀ အထိ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီလို စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေတြခ်ၿပီးရင္ ည ၂ နာရီေလာက္မွာ လမ္းမီးေတြ အကုန္ မွိတ္လိုက္တယ္။ ၿပီးသြားရင္ သန္လ်င္ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားလမ္းကတဆင့္ ေမာင္းသယ္သြားတယ္။ အဲဒီကားေတြတုန္းကေတာ့ အင္းတိုင္ကို တုိက္ရိုက္ေမာင္းသယ္သြားမယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္အတြင္းကလည္း ယူကရိန္းႏုိ္င္ငံက ဝယ္ယူထားေသာ အေျမာက္တင္ ကားမ်ား လာေရာက္ခ်ခဲ့ေသး ေၾကာင္း သီလဝါ ဆိပ္ကမ္း တာာဝန္ရွိသူတဦးကေျပာျပသည္။

“အဲဒီသေဘၤာဆိုက္တုန္းကလည္း ဘာမွမသိရဘူး။ အစီအစဥ္လည္း ႀကိဳမေျပာဘူး။ အုပ္ထားတဲ့ ေပ်ာက္က်ား တာလပတ္ေတြၾကားက ထိုးထြက္ ေနတဲ့ အေျမာက္ႀကီးေတြ ေတြ႕လို႔ သိရတာ။ ကား ၁၄ စီးေလာက္ ရွိမယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

သီလဝါဆိပ္ကမ္းသည္ မီတာ ၁၀၀၀ က်ယ္ဝန္းၿပီး စစ္အစိုးရထံမွ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ၂၅ ႏွစ္ခ်ဳပ္ကာ ႏိုင္ငံျခားက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိပ္ကမ္းစတင္ခ်ိန္က ကြန္တိန္နာ သီးသန္႔ခ်သည့္ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အရႈံးေပၚသျဖင့္ ဆန္၊ သစ္၊ ပဲ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အစရွိသည့္ ကုန္မ်ားကိုပါ အတင္အခ်ျပဳလုပ္ေနရသည္။

၎ဆိပ္ကမ္းတြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရတပ္သေဘၤာမ်ားလည္း ေလ့လာေရးခရီးလာေရာက္စဥ္ ဆိုက္ကပ္ ေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ လူစီး ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား သေဘၤာႀကီးမ်ားလည္း ဆိုက္ကပ္သည္။

“သီလဝါမွာကပ္ရတာ သေဘၤာတိုင္းအတြက္ အဆင္ေျပေပမယ့္ ကပ္ခ်င္တဲ့ သေဘၤာတိုင္း ကပ္ခြင့္မရဘူး။ အစိုးရက အစီအစဥ္ခ်ေပးတဲ့ သေဘၤာေတြပဲ ကပ္ခြင့္ရွိတယ္။ သီလဝါမွာပဲ အကုန္ကပ္လုိက္ရင္ တျခား ရန္ကုန္က ဆိပ္ကမ္း ေတြ ဝင္ေငြမရွိေတာ့မွာစိုးလို႔ ခြင့္မျပဳတာ” ဟု တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

လက္နက္မ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု ယူဆရေသာ Kang Nam 1 သေဘၤာကို ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ လွ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ မူလဦးတည္ထားသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆိုက္ကပ္ျခင္းမရွိဘဲ လမ္းလႊဲသြားႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူတို႔က သံုးသပ္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ယက္ေထာကို ႀကိဳးကိုင္သူရွိဟု ရဲခ်ဳပ္ေျပာ
Thursday, 25 June 2009 19:02 ေအးခ်မ္းေျမ႕
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ မစၥတာ ဂၽြန္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကိဳးကုိင္အႀကံေပးသည့္ အဖြဲ႕ႀကီးတဖြဲ႕ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ရီက ယေန႔ ေျပာၾကားလို္က္သည္။

ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ရီ (ဓာတ္ပံု - Getty Images)
ဂၽြန္ဝီလ်ံယက္ေထာ၏ ေနာက္တြင္ ႀကိဳးကိုင္သည့္ အဖြဲ႕ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ၎အဖြဲ႕ကို စံုစမ္းေနေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္က ယေန႔ေနလယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္တြင္း သတင္း ဂ်ာနယ္ အသီးသီးမွ သတင္းေထာက္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက ဂၽြန္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာ အေနႏွင့္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနသူ လံုးဝ မဟုတ္ေၾကာင္း နာရီဝက္ခန္႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားသည္ဟု တက္ေရာက္သူ သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာသည္။

မစၥတာ ဂၽြန္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာအေနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကာလရွည္ၾကာ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးျပည့္စံုသူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ေနာက္ကြယ္မွ အဖြဲ႕ႀကီးတဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ေပးမွ သာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက မစၥတာ ဂၽြန္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာသည္ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းမွ ျပန္မထြက္ဘဲ အင္းလ်ား ကန္မွ ေရကူးကာ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည့္အတြက္ လြယ္ကူစြာ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎အေနႏွင့္ ျပည္ပ တရားမဝင္ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာေပါက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

“သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးပဲ သီးသန္႔လုပ္တာ။ မစၥတာ ယက္ေထာ လာတဲ့ေန႔က လံုၿခံဳေရး တာဝန္က်တဲ့သူေတြကို အေရးယူမယ္ ဆိုတာရယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကလည္း မစၥတာယက္ေထာကို ကူညီသူအေနနဲ႔ အျပစ္ရွိတယ္ဆိုတာရယ္ကိုပဲ အပ္ေၾကာင္းထပ္ ေအာင္ အၾကာႀကီး ေျပာသြားတယ္” ဟု ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည့္ သတင္းေထာက္ တဦးက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၎၏အိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ အမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရာေနအိမ္မွ အင္းစိန္အက်ဥ္း ေထာင္ သို႔ ေခၚေဆာင္၍ တားဆီးမိန္႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုလိုက္ကာ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အစိုးရ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို ဆက္တိုက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေမလ ၂၆ ေန႔တြင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ သည္ အင္းလ်ားကန္ေစာင္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ၏ ေနအိမ္သို႔ ေရကူး၍သြားေရာက္ကာ ေမလ ၃ ရက္ မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေမလ ၆ ရက္ ေန႔တြင္ အင္းလ်ားကန္ အတြင္း ၌ ၎အား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးမွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆုိ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။

KNU တပ္စခန္းမ်ား ထပ္မံ ထိုးစစ္္ဆင္ခံရဖြယ္ရွိ
Thursday, 25 June 2009 19:25 သန္းထိုက္ဦး
ျမန္မာ စစ္အစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႔ (DKBA) ပူးေပါင္းတပ္မ်ားသည္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး (KNU) ၏ KNLA တပ္မဟာ (၆)ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္စခန္းမ်ားကုိ ထပ္မံ၍ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ရန္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ ပူးေပါင္းတပ္မ်ားသည္ KNU ၏ တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္စခန္းမ်ားကုိ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ တပ္မဟာ (၆) ဌာနခ်ဳပ္ရွိ တပ္စခန္းမ်ားကုိ ထပ္မံ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA တပ္မဟာ (၆) ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္စခန္းမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ားက အက်ဳိးစီးပြားေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ စိုးမိုး ေရး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း သိမ္းပုိက္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားရန္ရွိသည္ဟုလည္း DKBA ႏွင့္ နီးစပ္သူ ေဒသခံတဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“DKBA ၉၉၉ လံုးက နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ဖို႔ လက္ခံလိုက္ၿပီ၊နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ လုပ္ဖို႔အတြက္ လက္မွတ္ လည္းထုိးလိုက္ၿပီး၊ လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ နယ္စပ္မွာ ရွိတဲ့သူေတြ(KNLA)ကို ဒါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရဲ႕တာ၀န္ တိုက္ရမယ္ဆိုေတာ့ တုိက္လိုက္တာျဖစ္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ယင္း KNU တပ္မဟာ (၆) ႏွင့္ တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ ခရိုင္တြင္ လႈပ္ရွားေန ၿပီး အဓိက တပ္စခန္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

KNLA တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္ တပ္စခန္းမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ပုိင္း DKBA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ထိုေဒသမ်ားတြင္ ရွိေသာ သစ္မ်ားကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ရန္ရွိေၾကာင္းလည္း DKBA ႏွင္းနီးစပ္သူက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“သူတို႔က ထုိင္းဘက္မွာပဲ ေရာင္းမွာေပါ့၊ ေဖာက္သည္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာကိုး၊ အခုတုိက္ပြဲမွာေတာင္ ဒဏ္ရာရ တာတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ ေနရာကေနျမဝတီ၊ ျမ၀တီကေန မဲေဆာက္အထိေရာက္လာၾကတာပဲ”ဟုလည္း သူက ေျပာ သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ KNLA တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ DKBA သိမ္းပုိက္ထားသည့္ တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္ အနီး ႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ေညာင္ေလးပင္၊ သထံု၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေျပာက္က်ားတုိက္ပြဲ အငယ္မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

KNU ဒု ဥကၠဌ ေစာေဒးဗစ္တာကေပါကမူ“ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ အခုလို တုိက္ခိုက္ေနျခင္းဟာ KNU လက္ေအာက္ခံ တပ္စခန္းမ်ားကုိ အျပဳတ္ေခ်မႈန္းေရး ျဖစ္တယ္”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက DKBA ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအသစ္အရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ DKBA က သေဘာတူခဲ့သည္။
DKBA သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည့္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ စုစုေပါင္း ၁၇ ဖဲြ႔ကုိနယ္ျခား ေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ မၾကာေသးခင္က ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လဆန္းမွ စတင္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္ႏွင့္ DKBA ပူးေပါင္းတပ္မ်ားသည္ KNLA တပ္မဟာ (၇) ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္စခန္းမ်ားကုိဆက္တိုက္ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ရာ ကရင္ရြာသားေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ အျဖစ္ ထုိင္း ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။

ဂန္ဘာရီ ျမန္မာျပည္သြားၿပီ
Thursday, 25 June 2009 18:39 ဧရာဝတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂန္ဘာရီသည္ ယမန္ေန႔က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မစၥတာ ဂန္ဘာရီ၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရး မႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အႀကိဳ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ မစၥတာ ဂန္ဘာရီအေနႏွင့္ ယခုခရီးစဥ္ကို သြားေရာက္ရျခင္းသည္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ခရီးစဥ္အႀကိဳ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းသည္ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိၿပီး ထို႔ အတြက္ ယခုသြားေရာက္သည့္ မစၥတာ ဂန္ဘာရီ၏ ခရီးစဥ္တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေျပာဆုိမႈမ်ားကို လြန္စြာ အားထားမႈရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢ အရာရွိမ်ားက ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာသည္။

“သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္ က်ေနာ္ သြားမွာပါ”ဟု မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက AP သတင္းဌာသို႔ အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

၎က“ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ က်ေနာ့္မွာ စိုးရိမ္မႈရွိပါတယ္၊ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စြဲဆုိထားတဲ့ အမႈအားလုံး ႐ုပ္သိမ္းၿပီးေတာ့ သူ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို အခိုင္အမာတိုက္တြန္းေျပာၾကားဖို႔ ရွိပါတယ္”ဟု လည္း ေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျပဳလုပ္ဖို႔ အဓိကက်တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊအပါအဝင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ က်ေနာ္ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားဖို႔ အသင့္ပါပဲ”ဟု မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“က်ေနာ္ အခု ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ခ်ိန္ဆေနပါတယ္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မခ်ရေသးပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္ က်ေနာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုလည္း သူက ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရက မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းအား လာမည့္ ဇူလုိင္လအေစာပိုင္း၌ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္အတြင္းတြင္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။

မစၥတာဘန္ကီမြန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ပထမအဆံုးအႀကိမ္သြားေရာက္ ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ မသြားေရာက္ခင္ ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုခရီးစဥ္အတြင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအပါအဝင္ စစ္အစိုးရထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ သည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သြားေရာက္၍ စစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးေျပာဆိုရန္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကုလသမဂၢကလည္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျပဳ လုပ္ရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး လႊတ္ေပးရန္တို႔ကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လိုေၾကာင္း မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည္။

မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ မစၥတာ ဂန္ဘာရီ ၏ ခရီးစဥ္အရ ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စေနေန႔အထိ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း AP သတင္းက ေဖာ္ျပထားသည္။

မစၥတာ ဂန္ဘာရီသည္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕၊ စစ္အစိုးရ ေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ထိုခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက မစၥတာ ဂန္ဘာရီ၏ ခရီးစဥ္မွာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈ တစံုတရာ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မစၥတာ ဂန္ဘာရီသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္မွစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ေပါင္း ၇ ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ကာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတိုက္ အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကံဇာတာ ညံ့ဟု ေဗဒင္ဆရာေတြ ေဟာကိန္းထုတ္
Thursday, 25 June 2009 19:52 ေအးလဲ့
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကံဇာတာ အညံ့ပိုင္းတြင္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းခံရဦးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဗဒင္ဆရာ တခ်ဳိ႕က ေဟာကိန္း ထုတ္လုိက္သည္။

“သူ႔ေမြးလကေန ၄၅ ရက္ ေက်ာ္ရင္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္၊ အခုလည္း ေထာင္ဆက္က်မွာပါ၊ သူ႔ူၿဂိဳဟ္က ညံ့တယ္၊ မလြတ္ဘူး ဆိုတာ ေသခ်ာတယ္၊ ၃ ႏွစ္ကေတာ့ တန္းေနတာပဲ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဗဒင္ဆရာ တဦးက ဧရာဝတီကုိ ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နာမည္ မေသေသာ္လည္း အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိသည္ ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

“ဗမာျပည္ရဲ႕ အႏၱရာယ္က တခုခု အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ဖို႔ လူေတြကို ခ်ခ်ေကြ်းရတာ ရွိတယ္၊ ဥပမာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်ေကြ်းၿပီးေတာ့မွ တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့ သေဘာမ်ဳိး။ သူ႔ကိုလည္း အဲဒီလို ခ်ေကြ်းမွ တိုင္းျပည္က လိုခ်င္တဲ့ပံု ျဖစ္သြားမွာ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

“ေသခ်ာတယ္၊ အသက္ ၆၅၊ ၆၆၊ ၆၇ က သူ႔အတြက္ Unlucky (ကံမေကာင္းတ့ဲ) ႏွစ္ေတြပဲ၊ သာမန္ အဂၤါဆိုရင္လည္း Unlucky ႏွစ္ပဲ၊ က်န္းမာေရးအရ၊ ေယဘုယ်ေတာ့ ၆၆ ႏွစ္မွာ ပိုသတိထားရမယ္ စမယ့္ လကလည္း ေမြးလကုန္ တလအေက်ာ္မွာ” ဟုလည္း သူက ဆုိသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ေဗဒင္ဆရာတဦးကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ခံရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“သူက ၂ဝဝ၉၊ ၇ လပိုင္း ၁ ရက္ေန႔ ကေန ၂ဝ၁ဝ၊ ၄ လပိုင္း ၁၆ ရက္ေန႔ အထိေတာ့ ကံဇာတာ မေကာင္းဘူး၊ လံုးဝကို လြတ္လပ္မႈ မရွိေတာ့တာ ေပါ့။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အစစ အရာရာ ညံ့တယ္၊ က်န္းမာေရး အပါအဝင္ေပါ့” ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ေဗဒင္ ဆရာက တြက္ျပသည္။

ေဗဒင္ ယုံၾကည္သူ အမ်ားအျပား ရိွသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ေဗဒင္ ယုံသူမ်ားအျဖစ္ သတင္းႀကီးသူမ်ားျဖစ္သည္။

အာဏာပိုင္တို႔ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကံဇာတာ အတက္အက်ျဖစ္မည္ကုိ အဓိကထား ေမးေလ့ရွိေၾကာင္း ေဗဒင္ဆရာမ်ားက ေျပာသည္။

ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္လည္း အတုိင္ပင္ခံ ေဗဒင္ဆရာ ပေရာဟိတ္မ်ားကုိ တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ ေကာင္းစားေရးထက္ နန္းသက္ရွည္ၿပီး ရာဇပလႅင္ၿမဲေရး အတြက္ကိုသာ အဓိကထားၾကေၾကာင္း ေဗဒင္ဆရာတခ်ဳိ႕က ဧရာဝတီကုိ ေျပာျပသည္။

ျမန္မာမင္းမ်ားသည္ အတိတ္၊ တေဘာင္၊ နိမိတ္မ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္ၿပီး တေဘာင္၊ နိမိတ္မ်ား အတုိင္း ျဖစ္မလာေစရန္ ယၾတာမ်ားျဖင့္ အေရွာင္အတိမ္း လုပ္ၾကသည္ ဟုလည္း သိရသည္။

မၾကာေသးမီက ႏုိင္ငံျခားသားတဦး ေနအိမ္သုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္တြင္ အာဏာပုိင္တုိ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ ရုံးတင္ တရားစြဲခ့ဲသည္။

ထုိပုဒ္မသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၅ဝဝဝ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ပုဒ္မျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အကဲခတ္သူ အမ်ားစုက အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ၿပီး ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၉၆၊ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ အင္အား ရာေထာင္ခ်ီေသာ လူအုပ္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံခ့ဲရေသာ္လည္း အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လာသူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿပီးခ့ဲသည့္ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္ ကာလမွာ စုစုေပါင္း ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနာက္ ၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရဖြယ္ရိွေသးသည္ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ေဗဒင္ ဆရာက ေျပာသည္။

“၂ဝ၁၃၊ ၂ဝ၁၄ ၾကားမွာ သူ႔အသက္အႏၱရာယ္ ရွိတယ္၊ ႐ုတ္တရက္ လုပ္ႀကံခံရမႈ ရွိႏိုင္တယ္၊ ထိေတာ့ ထိမယ္၊ အသက္ေတာ့ မေသဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ယၾတာေခ်ရန္ လြယ္ကူသည့္ နည္းလမ္းတခုကုိလည္း ရန္ကုန္မွ ေဗဒင္ဆရာက အႀကံျပဳထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးလုိပါက သေျပပန္းခက္ကုိ မသုံးဘဲ ခေရညႊန္႔ျဖင့္ ဆုေတာင္းေပးပါက ပိုၿပီး ထိေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကံၾကမၼာ အေကာင္းဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မည္ဟု ဆုိသည္။

အဂၤါေန႔ဖြား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္သည္။ ေမြးေန႔မွာ ၁၃ဝ၇ ခုႏွစ္ ဝါဆုိလဆန္း ၁ဝ ရက္ေန႔၊ ၁၉၄၅ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေဒၚခင္ၾကည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဒၚစု ပူးေပါင္းမႈမရွိဟု ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ ရွင္းလင္း

25 June 2009


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူကိုယ္တိုင္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အားနည္းခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ မစၥတာ ဂၽြန္ ၀ီလီယမ္ ယက္ေထာ (John William Yettaw) ပထမအႀကိမ္ အိမ္ထဲ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို ၫႊန္းဆိုၿပီး အဲဒီလို ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီေျပာဆိုခ်က္ကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အန္န္အယ္လ္ဒီ) ဘက္ကေတာ့ ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လံုၿခံဳေရးအရ တာဝန္ရွိ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တုိက္႐ိုက္ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔သင့္ပါလ်က္ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ၄ ရက္အၾကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ၾကမွသာ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက တဆင့္ သတင္းပို႔ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သဲလြန္စေတြရဖို႔ ခက္ခဲၿပီး အျဖစ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက ေျပာသြားပါတယ္။ ဒီအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူကိုယ္တိုင္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အားနည္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုသြားပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရး ျပတိုက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက ေျပာၾကားသြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္တဲ့ လူတေယာက္ဆိုရင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္ကူေပမယ့္ အက်ဥ္းက်ေနသူ တေယာက္အေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ အန္န္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က ေျပာပါတယ္။

“အက်ဥ္းသားတေယာက္ရဲ႕ ခံစားမႈ၊ အက်ဥ္းသားတေယာက္ဘက္က တုံ႔ျပန္မႈက ဒီအတုိင္းပဲရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ထဲမွာ ေနခဲ့ဘူးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကို မၾကာခဏ ေထာက္လွမ္းေရးက က်ေနာ္တုိ႔ အခန္းနားကို လာကပ္တယ္ဗ်ာ၊ က်ေနာ္တို႔ တံခါးေရွ႕ကို လာၿပီးေတာ့ ဂ်စ္ဂ်စ္ ဂ်စ္ဂ်စ္ဆုိၿပီး ေသာ့ေတြဘာေတြကို လႈပ္လားျပဳလား လုပ္တာေတြရွိတယ္၊ ေမွာင္ထဲမွာ။ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီဟာေတြ၊ ရွိသမွ်ဟာေတြကို တာ၀န္ရွိတဲ့ လုံၿခဳံေရးအေနနဲ႔ ဘာမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဘယ္တုန္းက ဘာၾကားတယ္၊ ဘယ္လုိျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေျပာေနစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အက်ဥ္းသားအေနနဲ႔ ေနရတာ။ သူတို႔က ေစာင့္ေရွာက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ေဒၚစုကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာ။

“အဲဒီအခါမွာ ေဒၚစုက သူ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ် ဟုိဟာ ဒီဟာ အကုန္လုံး။ ဒါေတြအကုန္လုံးဟာ လုပ္စားခ်င္ရင္ ေထာက္လွမ္းေရးကသာ လုပ္မယ္လို႔ သူ တြက္ရင္ တြက္မွာေပါ့။ ဒီ ႏုိင္ငံျခားသားလာတာ ဆိုရင္လည္း ေထာက္လွမ္းေရးက လႊတ္တာလို႔ပဲ သူတြက္ရင္တြက္မွာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အကုန္လုံးကို ေဒၚစုက သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ဆုိတာ လုပ္ခ်င္မွလုပ္မယ္၊ ဒါ သူ႕ရဲ႕ အက်ဥ္းသား Mentality၊ အက်ဥ္းသားစိတ္ဓာတ္၊ အက်ဥ္းသား ခံစားမႈနဲ႔ တုံ႔ျပန္မႈဟာ အက်ဥ္းသားပုံစံနဲ႔ပဲ ရွိမယ္၊ ပုလိပ္က ရပ္ကြက္ထဲ လုံၿခဳံေရး ေစာင့္ေရွာက္ေနတာ၊ ကင္းလွည့္ ေစာင့္ရွာက္ေနတဲ့ အရပ္သူ အရပ္သား တြက္ပုံမ်ဳိးနဲ႔ တြက္ခ်င္မွတြက္မယ္။ ဒါကို က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ထဲကို ၀င္ခ်င္တိုင္း ၀င္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘဲ ၾကာသပေတးေန႔ၾကမွသာ ၀င္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အခုလိုလုပ္တာဟာ မွန္ကန္တယ္လို႔ ဦး၀င္းတင္က သံုးသပ္ပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က လုပ္တာ မွန္ကန္တိက်တယ္လို႔ ေျပာႏုိင္တာ ဘာလဲဆုိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုိယ့္ကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ လူေတြနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ သူ႕စိတ္ထဲမွာ အရိပ္အေယာင္ ျမင္တာနဲ႔၊ ဟိုကိစၥ ဒီကိစၥ ျမင္တာနဲ႔ သြားေျပာမေနႏုိင္ဘူး၊ တရား၀င္ပဲေျပာမယ္။ တရား၀င္ေျပာရင္ ဘယ္လုိေျပာမလဲ၊ သူေျပာႏုိင္တာ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းကပဲ ေျပာႏုိင္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းကို ေျပာပါလို႔ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းလာတဲ့ ၾကာသပေတးေန႔ၾကမွ သူက အေၾကာင္းၾကားတာ။”

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြင္း မစၥတာယက္ေထာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာ ဂၽြန္ ၀ီလီယမ္ ယက္ေထာဟာ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြး ေကာင္းၿပီး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ႏုိင္စြမ္းအား ျမင့္မားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တယ္၊ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္၊ က်ပ္မျပည့္သူ တဦးဆိုတာ မဟုတ္မွန္ပါဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

မစၥတာယက္ေထာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္ကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ ေမာပန္းၿပီး ေျခေထာက္ႂကြက္တက္တဲ့ ေ၀ဒနာကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ရတယ္၊ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္လို႔ ထြက္ဆိုခဲ့ေပမယ့္ ဖမ္းဆီးရမိၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ အဲဒီေရာဂါေတြကို မေတြ႕ရဘူးလို႔ ဆိုသြားပါတယ္။ အခုလို အိမ္ထဲကို ဒုတိယအႀကိမ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္၀င္ေရာက္ သြားႏုိင္တဲ့အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ စစ္ေဆးေနၿပီးေတာ့ အဲဒီျဖစ္ရပ္အတြက္ တာ၀န္ေပါ့ေလ်ာ့သူေတြ ေတြ႕ရွိမယ္ဆိုရင္ အေရးယူမႈေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔လည္း ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ မစၥတာယက္ေထာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္မထုတ္ခဲ့တာဟာ လူသားစိတ္ဓာတ္ရွိတဲ့ ဘယ္လိုလူေတြမွာမဆို ေတြ႕ရတဲ့ ႐ိုး႐ိုးစိတ္ထားသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသားစိတ္ဓာတ္ မရွိသူေတြအဖို႔ နားလည္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာဖို႔မရွိဟု စစ္အစိုးရ ျငင္းဆို

25 June 2009


စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ တင္ေဆာင္လာတယ္လုိ႔ သံသယရွိေနၾကတဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယားသေဘၤာ ကမ္နမ္ ၁ (Kang Nam I) ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လာမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာ မမွန္ကန္ဘူးလုိ႔ ျမန္မာစစ္အစုိးရပုိင္ သတင္းစာေတြက ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ နမ္ဖုိဆိပ္ကမ္းက ထြက္ခြာလာတဲ့ ဒီသေဘၤာမွာ သံသယျဖစ္စရာ ကုန္ပစၥည္းေတြတင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဦးတည္လာေနတယ္လုိ႔ သတင္းေတြ ေဖာ္ျပေနေပမယ့္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေတြ အေနနဲ႔ ဘာသတင္း အခ်က္အလက္မွ မရေသးပါဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။

ဒါေပမယ့္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ဒူမန္ဂမ္ (Dumangang) လုိ႔ အမည္ရတဲ့ ကုန္တင္သေဘၤာ တစင္းကေတာ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ဆန္ေတြတင္လာၿပီး ဒီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္လာဖုိ႔ ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆုိုပါတယ္။ အမ်ားက သံသယရွိေနၾကတဲ့ ကမ္နမ္သေဘၤာကေတာ့ လတ္တေလာ တ႐ုတ္ကမ္းလြန္မွာ ေရာက္ေနၿပီး မၾကာခင္ ဆီျဖည့္ဖုိ႔ လမ္းခရီးမွာ ရပ္နားရလိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ေဒသတြင္းမွာ သြားလာေနတဲ့ သေဘၤာေတြ အဓိက ၀င္ေရာက္ဆုိက္ကပ္ ဆီျဖည့္ေလ့ရွိတဲ့ စကၤာပူႏုိင္ငံကေတာ့ ဒီသေဘၤာ ဆုိက္ကပ္မယ္လုိ႔ အေၾကာင္းၾကားတာမ်ဳိး မရွိတဲ့အေၾကာင္းလည္း ဒီကေန႔ပဲ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ဖ်က္သေဘၤာတစင္းက ေနာက္ေယာင္ခံ လုိက္ေနတဲ့ ကမ္နမ္သေဘၤာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ၾကားျဖတ္ဟန္႔တား စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံအေပၚ စစ္ေၾကညာတယ္လုိ႔ သေဘာထားမယ့္ အေၾကာင္းလည္း ေျမာက္ကုိရီးယားက ေျပာဆုိထားတာပါ။

ဂမ္ဘာရီ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ စတင္

24 June 2009


ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အထူးအၾကံေပး မစၥတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (Ibrahim Gambari) ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားေရာက္တဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢက အတည္ျပဳေျပာဆုိပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို စစ္အစိုးရဘက္က တရားစြဲဆုိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ သြားေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ေၾကညာထားျခင္း မရွိဘဲ သြားေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း (Ban Ki-moon) ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္မယ့္ ခရီးစဥ္တခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ကိုသိန္းထုိက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးအၾကံေပး မစၥတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားေနၿပီဆိုတာကို ကုလသမဂၢက ဒီေန႔ အတည္ျပဳ ေျပာပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႀကိဳတင္ မေၾကညာခဲ့တာကို ၾကည့္ရင္ ကုလသမဂၢဘက္က စစ္အစိုးရနဲ႔ ေစ့စပ္ညွိ႔ႏုိင္းၿပီး ခရီးစဥ္မစခင္ အထူး သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ နဲ႔ ကိုင္တြယ္ေနရပုံရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ အေနနဲ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ စစ္အစိုးရဘက္က ႏုိင္ငံေရးအရ အသုံးခ်ခံရတာမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္၊ ရလဒ္ တစုံတရာထြက္ၿပီး ခရီးစဥ္က အျပန္ မ်က္ႏွာပန္းလွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနရတယ္လို႔ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူေတြ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ရိုက္တာသတင္း တပုဒ္မွာေတာ့ အေနာက္တုိင္း သံတမန္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရက ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကို လာမယ့္ ဂ်ဳလိုင္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလာဘုိ႔ ဖိတ္ၾကားထားတယ္လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘက္က ဒီဖိတ္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံမယ္ လက္မခံဘူးဆိုတာ မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကို စစ္အစိုးရဘက္ ၀ါဒျဖန္႔ဘို႔ အသုံးခ်တာမ်ဳိးျဖစ္သြားမွာ ကုလသမဂၢက စုိးရိမ္ေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာတဲ့အေၾကာင္း ကိုးကားေရးသားထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢဟာ စစ္အစိုးရကိို ထိထိေရာက္ေရာက္ နားခ်ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ မရွိဘဲ၊ စစ္အစိုးရကို အေပ်ာ့ဆြဲ ဆြဲေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာသာ ရွိေနတယ္ဆုိၿပီး ျမန္မာဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြ အားမလုိအားမရ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလို အားမလုိ အားမရျဖစ္ေနသူေတြထဲမွာ အန္အဲလ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းတင္လည္း ပါပါတယ္။

"သူတုိ႔ဟာစစ္အစိုးရကို လာမ်ား ေခ်ာ့ခ်င္ေနလို႔လား၊ ေခ်ာ့ခ်င္ေနတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ စစ္အစိုးရကို လာၿပီး မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးခ်င္ေနလို႔လား၊ ဒီလို သေဘာနဲ႔မ်ားျဖစ္လို႕ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ႀကိတ္ႀကိတ္ လုပ္ေနတာလား၊ ဒီလို က်ေနာ္ သံသယျဖစ္မိတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါက က်ေနာ့ရဲ႕ သံသယေပါ႕ဗ်ာ၊ ထားပါေတာ့၊ ဒါေတြက သူတို႔ ကိစၥဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွ သိပ္ၿပီး ေျပာစရာ မရွိပါဘူး၊ ဒါက က်ေနာ့ရဲ႕ သံသယပါ။''

ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ေနရာမွာ စစ္အစိုးရက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေအာင္ပဲ တြန္းအားေပးတဲ့ အဆင့္မွာေရာက္ေနၿပီး ဒါဟာ ဒုတိယ အဆင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ဦး၀င္းတင္က ျမင္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတာက စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ဒီ အေျခခံ ဥပေဒပါ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္ဘုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက စစ္အစိုးကို တြန္းအားေပးဘုိ႔ လိုတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

''ႏိုင္ငံတကာက အဲဒီ ကိစၥေလးကို က်န္က်န္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ဒီ အစိုးရကို ေတာင္းဆုိတဲ့အခါမွာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆုိၿပီး ေတာင္းဆိုပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ကိစၥတို႔ ဘာတို႔ ဆုိတာက ဒုတိယ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အေျခခံ ဥပေဒက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျပည္သူေတြ ၾကားထဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျပည္သူေတြ ၾကားထဲမွာ ကန္႔လန္႕ႀကီး ခံေနပါတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေတာင္းဆိုေပးပါ၊ က်ေနာ္က ဒါကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။''

ဦး၀င္းတင္ ေျပာဆုိေနတာပါ။ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ ဟာ အခုတေခါက္ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ ရမရ မေသခ်ာ ေသးပါဘူး။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေတြ႔ဆုံခြင့္ ေတာင္းမွာ ေသျခာပါတယ္။

မစၥတာ ဂမ္ဘာရီအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာ မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အင္းစိန္ေထာင္မွာဘဲ ေတြ႔ေတြ႔ စစ္အစိုးရ ခ်ဳပ္ေႏွာင္တာကို ခံေနရဆဲအေျခအေနမွာ ေတြ႔ေနရတာကိုက ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာ့အေရးၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အရာမထင္ေသးဘူးဆုိတာ ျပေနတယ္ဆုိၿပီး ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူေတြ ေျပာဆုိေနၾကတာပါ။

ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာကို ၾကားျဖတ္စစ္ေဆးဖို႔ အေမရိကန္ မဆံုးျဖတ္ေသး

25 June 2009


ဒံုးက်ည္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဒံုးက်ည္အစိတ္အပိုင္းေတြ တင္ေဆာင္လာတယ္လို႔ သကၤာမကင္းျဖစ္ခံရတဲ့ ကမ္နန္ ၁ ေျမာက္ကိုရီယား သေဘၤာကို အဆက္အသြယ္လုပ္ဖို႔ မလုပ္ဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြဖက္က မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူးလို႔ အေမရိကန္စစ္ဖက္က ေျပာပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔အတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လုပ္ဖြယ္ရိွတယ္လို႔ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဌာန ေျပာခြင့္ရသူက မေန႔ကေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔လည္း ဆိုတာေတာ့ ရွင္းလင္းေျပာတာ မရိွပါဘူး။

ဒါေပမဲ့လည္း ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး မၾကာခင္ထြက္လာမယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းမထားဘူးလို႔ ကာကြယ္ေရးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ Morrell က ေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီယား လက္နက္တင္ပို႔မႈကို တားျမစ္တဲ့ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ ေဖာက္ဖ်က္တယ္လို႔ သကၤာမကင္းရိွတဲ့ သေဘၤာေတြကို ၾကားျဖတ္တားျမစ္ စစ္ေဆးတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရိွ မရိွကိုလည္း ေျပာခြင့္ရသူက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ေျမာက္ကိုရီယားဖက္က သူ႔သေဘၤာေတြကို ဒီလို တားျမစ္စစ္ေဆးတာလုပ္ရင္ စစ္ေၾကညာတယ္လို႔ ယူဆမယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။

ကမ္နန္ ၁ သေဘၤာဟာ တရုတ္ပင္လယ္ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ကို ဦးတည္ေနတယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီယား ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေတြကို ကိုးကားၿပီးေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘၤာရဲ႕ခရီးစဥ္ ဘယ္ကို သြားမလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းခ်က္ ေမးျမန္းခ်က္ ကိုေတာ့ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဌာန ေျပာခြင့္ရသူက ေျဖၾကားဖို႔ ျငင္းခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ မီဒီယာေတြမွာေတာ့ ေျမာက္ကိုရီယား သေဘၤာတစင္း အိႏိၵယဘက္ကေန ဆန္တင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာဖို႔ရိွတယ္ဆိုတာပဲ သတင္းေဖာ္ျပၿပီး အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မေရးပါဘူး။ အခု ကမ္နန္၁ ေျမာက္ကိုရီယား သေဘၤာကိုေတာ့ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာက ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနတယ္လို႔ အေမရိကန္စစ္ဖက္ အရာရိွေတြက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီယားသေဘၤာဟာ အခု ထိုင္၀မ္ ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနတယ္လို႔ အေမရိကန္ စစ္ဖက္အရာရိွတဦး ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ေအပီ သတင္းမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စိတ္ႂကြေဆး ထုတ္လုပ္မႈ အရွိန္အ၀ါႀကီးသူေတြ ပါ၀င္

24 June 2009


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏဟာ အခု ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အတန္ငယ္တိုးမ်ားလာတယ္လို႔ UNODC ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး အဖဲြ႔က ေျပာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ဖက္ေဒသမွာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အတြင္း အရင္ႏွစ္ကထက္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုးမ်ားလာတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း စံုစမ္းေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုသားညြန္႔ဦးက ေျပာျပပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏဟာ အခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အနည္းငယ္မ်ားလာတယ္ဆိုေပမဲ့ အရင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားေလာက္အထိေတာ့ ပမာဏမ်ားလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဓိက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေဒသ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းနဲ႕ေတာင္ပိုင္းမွာ အေရွ႕ပိုင္းက အနည္းငယ္ပိုမ်ားလာတာပါ။ ဒါေတာင္မွ UNODC စာရွင္းအရ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးမႈပမာဏ က်ဆင္းပါတယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေျမဟာ ခန္႔မွန္းေခ် ေျမဟတ္တာ ႏွစ္ေသာင္း၈ေထာင္ေက်ာ္ရိွတယ္လို႔ UNODC က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ UNODC အေနနဲ႔ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန အစီရင္ခံကို ဒီကေနထုတ္ျပန္ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အခုလို ထည့္သြင္းထားတာပါ။ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ အခုလို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအတန္ငယ္ျမင့္တတ္လာတဲ့အေပၚ အစိုးရကိုေတာ့ သတိေပးထားတယ္လို႔ UNODC ရဲ႕ အမႈေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမႈး Antonio Maria Costa က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ႏွစ္ ၁၅ႏွစ္အတြင္းမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေတာ္ေလးကို သိသိသာသာ က်သြားတာ အေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႕ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏက အနည္းငယ္တတ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႕ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္မယ္ဆိုတာ ပိုင္းျဖတ္ထားတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ အာဏာပိုင္ေတြကို က်ေနာ္တို႕ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္ ၅ႏွစ္ ၆ႏွစ္အတြင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္အေပၚ အစိုးရေတြအေနနဲ႕ စဲြၿမဲေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။”

ဒီလို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပမာဏ ျမင့္တတ္လာေပမယ့္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမ အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ဘိန္းအထြက္ ထုတ္လုပ္မႈကေတာ့ သိသိသိသာသာႀကီး တတ္လာေတာ့ မရိွဘူးလို႔ အန္ထိုနီယို ေကာ့စတာက ေျပာပါတယ္။

“အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေျမက အေတာ္ေလး နည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈတိုးလာတာေၾကာင့္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးေတာ့ ျဖစ္မလာပါဘူး။”

အခုလို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏတတ္လာေပမယ့္လို႕ - ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဟိုအရင္ ဆယ္ႏွစ္ပိုင္းကလိုမဟုတ္ေတာ့ပဲ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေရာ ဘိန္းအထြက္ႏႈန္းပါ သိသိသာသာႀကီး က်ဆင္းခဲ့တာကိုေတာ့ UNODC က အသိအမွတ္ျပဳသလို၊ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ ဒီအရိွန္အဟုန္အတိုင္း မက်ပဲ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လုပ္ဖို႕ အားေပးတုိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္တဖက္မွာေတာ့ စိတ္ႂကြေဆးျပားထုတ္လုပ္မႈ တိုးလာၿပီး ဒါဟာ ေဒသတြင္းက အရိွန္အ၀ါႀကီးသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္မႈေတြရိွေနတယ္လို႔ မစၥတာ အန္ထိုနီယို ေကာ့စတာက ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုုင္ငံအေရွ႕ျခမ္းမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္က်လာတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ အတိအက်သိထားမႈကေတာ့ ေအတီအက္စ္ ေခၚ အဖာတမင္း စိတ္ႂကြေဆးျပား ထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးသထက္ တိုးမ်ားလာတဲ့ကိစၥပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီ စိတ္ႂကြေဆးျပားထုတ္လုပ္သူေတြဟာ အရင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရတဲ့ ေတာင္သူေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ေတြဟာ ေဒသတြင္းမွာ အရိွန္အ၀ါႀကီးတဲ့သူေတြရဲ႕ အကာအကြယ္ရထားတဲ့ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းအုပ္စုေတြနဲ႕ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို တိုက္ဖ်က္သလိုပဲ ဒီစိတ္ၾကြေဆးထုတ္လုပ္မႈကို အေလးေပး တိုက္ဖ်က္သြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။”

UNODC ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ အမႈေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမႈး Antonio Maria Costa ကို ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ UNODC အေနနဲ႔ ကေတာ့ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဘိန္း ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္တာမ်ိဳးမရိွေပမဲ့ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေတြအတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ စြန္႔လြတ္ရတဲ့အခါ ေျခမဲ့လက္မဲ့မျဖစ္ေအာင္ အျခားဖံြၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အဓိက ေနရာေတြကေတာ့ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပိုင္း ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ကယားျပည္နယ္ စတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ျခမ္းေဒသေတြမွာျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဖက္ ခ်င္းျပည္နယ္စပ္မွာလည္း စိုက္ပ်ိဳးမႈအတန္ငယ္ရိွပါတယ္။

ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြ ဆက္သြယ္တဲ့ ဦး၀င္းတင္ သက္ေသမျဖစ္သင့္ စစ္အစိုးရေရွ႕ေန တင္ျပ

24 June 2009


ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားစဲြဆုိထားတဲ့ အမႈမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ခုခံၿပီး သက္ေသထြက္ဆုိဖို႔ တင္ျပထားတဲ့ NLD ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးနဲ႔ သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဦး၀င္တင္တုိ႔ကို သက္ေသအျဖစ္ လက္မခံဖုိ႔ရာ အစုိးရ ေရွ႕ေနေတြက ဒီေန႔ တရားရံုးမွာ ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။ ဦးတင္ဦးဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသူျဖစ္ၿပီး၊ ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ ျပည္ပသတင္းဌာနေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနသူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္မခံသင့္ဘူးလို႔ စစ္အစုိးရ ေရွ႕ေနဘက္က ထြက္ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းစံုကို ဦးသိန္းထုိက္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။


ဒီေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီ တရားရုံးခ်ဳပ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္အစိုးရဘက္ကေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္ကပါ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီဘက္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈကို ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ေပးဖုိ႔ အဓိက တင္ျပခဲ့တယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တရားရုံး ေရွ႕ေနလည္းျဖစ္ အန္အယ္လ္ဒီ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႔၀င္လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ စစ္အစိုးရ ဘက္ က တင္ျပခ်က္ထဲမွာ ဦးတင္ဦးဟာ ၁၀ (ခ)နဲ႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရတဲ့အတြက္ တရားရုံးေရွ႕မွာ သက္ေသ မထြက္ဆုိသင့္ဘူးလို႔ တင္ျပပါတယ္။

ဦးဥာဏ္၀င္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အင္းစိန္ေထာင္ကို ေခၚၿပီး တရားစြဲခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကလည္း ၁၀ (ခ)၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေခၚလာခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဦးတင္ဦးကို လက္မခံသင့္ ဘူးဆုိတာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ေခ်ပေျပာဆုိပါတယ္။

ေနာက္ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ ျပည္ပ အသံလႊင့္ဌာနေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္ဆုိသလို အင္တာဗ်ဳးေတြ ေပးေနတဲ့၊ သူ႔သေဘာထားေတြ ထုတ္ေျပာေနတဲ့သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရုံးေတာ္ကို မလာေရာက္သင့္ဘူးလုိ႔ စစ္အစိုးရဘက္က တင္ျပပါတယ္။

ဦးဥာဏ္၀င္းကေတာ့ စစ္အစိုးရနဲ႔ သေဘာကြဲလြဲသူေတြ သက္ေသအျဖစ္ ရုံးေတာ္မွာ ထြက္ဆုိခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ဘယ္ဥပေဒမွာမွ ျပဌာန္းထားတာ မရွိဘူးလို႔ ျပန္လည္ေခ်ပပါတယ္။ ဦး၀င္းတင္ ျပည္ပ အသံလႊင့္ဌာနေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိေနတာေတြဟာ ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚခြင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ ဒီလို သက္ေသထြက္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ေျပာဆုိေနတာေတြဟာ သူ႔အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနတာလို႔ ျမင္တဲ့အေၾကာင္း ဗြီအုိေအကို ေျပာပါတယ္။

“အစုိးရဘက္က ဘာ သေဘာထားရွိေနသလဲဆုိရင္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို တရားစီရင္ေရးကို ေႏွာက္ယွက္တယ္တုိ႔၊ တရားစီရင္ေရးကို ပ်က္ျပားေစတယ္ဆုိတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ အေရးယူဖုိ႔ ျခိမ္းေခ်ာက္တဲ့ သေဘာထားရွိတယ္ ဆိုတာ ကို ျပေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သံုးသပ္မိတယ္။ ငါ့ကိုေတာ့ ျခိမ္းေခ်ာက္လာျပန္ၿပီ။ အကႌ်ကိစၥလည္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ ၾကားမွာေပါ့။ ေထာင္က အကႌ် ၀တ္လာလို႔ ဆုိၿပီး ဖမ္းမယ္ဆီးမယ္ လုပ္ေနတာလည္း ရွိတယ္ဗ်။ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေကာက္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေတာ့ ရွိေနျပန္ၿပီ ဆိုတဲ့ သေဘာထားဟာ ဒီအမႈရဲ႕ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မွာ အစုိးရဘက္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ေထာက္ရင္ ေပၚလြင္ေနတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနေတြက အခု ဗဟို တရားရုံးမွာ တင္သြင္းတဲ့ အဆင့္က ေနာက္ဆုံး အဆင့္ျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၾကားနာဖုိ႔ ကိစၥကိုေတာင္ တရားရုံးက ရက္ခ်ိန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးၿပီး အခ်ိန္ဆြဲေနလို႔ သုံးသပ္တာေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ ဦး၀င္တင္ကေတာ့ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခုလို ျမင္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က တင္ေနတာက လူေတြကိစၥအတြက္ တင္သြင္းေနတာမဟုတ္ဘူး။ တရားဥပေဒက ခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါတယ္။ တရားခံျပသက္ေသကို တရားရံုးက ပယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ပယ္ရင္ စာနဲ႔ ေပနဲ႔ ေရးၿပီး ပယ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅၇ (၁) အရ ဒါကို လုပ္ဖုိ႔ ေအာက္ရံုးက ပ်က္ကြက္ပါတယ္။ အခု အထက္ရံုးက တင္တဲ့အခါက်ေတာ့လည္း ဒါကိုပဲ ေထာက္ျပပါတယ္။ အဲဒါကို သူတုိ႔က အဲဒီအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေလွ်ာက္လဲတဲ့ အခါ ဘာမွ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္း တစံုတရာ မျပဳဘဲနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဗြီအုိေအတုိ႔ ဘီဘီစီတုိ႔မွာ အင္တာဗ်ဴးေတြ လုပ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတာင္ ဆက္ၿပီး ျခိမ္းေျခာက္တာေတြ ျပေနတယ္ ဆုိတာက ေတာ္ေတာ္ေလး ဂြက်တဲ့အေနအထားပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ တရားရံုးခ်ဳပ္ရဲ႕ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကလည္း မၿပီးေသးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဒီအေပၚမွာ ဘာမွ ေျပာခ်င္တာ မရွိပါဘူးဗ်ာ။”

အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ခုခံထြက္ဆုိမယ့္ သက္ေသေတြ တင္ျပတဲ့ ကိစၥကို တပတ္ေလာက္ အတြင္းမွာ တရားရုံးက ဆုံးျဖတ္ေကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

ေခ်းေငြထုတ္စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အ႐ံႈးျဖင့္သာ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္
Thursday, 25 June 2009 22:44 ၿဖဳိးႀကီး
ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္သမားမ်ားကို ကုမၸဏီက ေခ်းေငြထုတ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခိုင္းၿပီး ၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားအရ လယ္သမားမ်ား အ႐ံႈးႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။

ဧရာျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရးကုမၸဏီက ေလွ်ာက္လႊာတေစာင္ကို ၇ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး လယ္ဧက တသိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ဧက ၂ ေသာင္းအတြက္သာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း လယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ေျမမ်ားထိုးအပ္ရမည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။

“က်ေနာ္လဲ ေလွ်ာက္ထားတာ ရႏိုင္မယ္မထင္ဘူး၊ ကုမၸဏီက ေလွ်ာက္လႊာေခၚေရာင္းသလုိ ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲဒီေလွ်ာက္လႊာမွာက စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာ၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ေရာင္းဝယ္ေရး၊ ေၾကးတိုင္ေျမစာရင္းဌာနနဲ႔ ရယကလက္မွတ္ ပါရဦးမယ္ဆိုေတာ့ လက္မွတ္လိုက္ထိုးတာတင္ တခုကို တေထာင္ေလာက္ေပးရမွာ၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီထဲကမွ ဧက ၂ ေသာင္းပဲ ေပးမွာဆိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိျဖစ္ေနတာ” ဟု လယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္တြင္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ပါဝင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအခ်က္တြင္ ေခ်းေငြအဆိုျပဳသူသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည့္ လအတြင္း မပ်က္မကြက္ ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက တရားဥပေဒအရ အမႈဖြင့္လွစ္မည္ဟု ပါရွိသျဖင့္ လယ္ေျမမ်ား အသိမ္းခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါကုမၸဏီက လယ္တဧကလွ်င္ ေငြငါးေသာင္းက်ပ္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ ၂ က်ပ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားကာ လစဥ္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေနာက္ထပ္ တက်ပ္ႏႈန္း ဒါဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ဆုိပါက သံုးက်ပ္ႏႈန္းက်မည္ျဖစ္ကာ ေငြထုတ္ေပးစဥ္အတြင္း ကုမၸဏီမွ ေရာင္းခ်မည့္ ေျမၾသဇာႏွင့္ ဒီဇယ္မ်ားကိုလည္း ဝယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမားက ဆက္လက္ေျပာသည္။

“စာခ်ဳပ္မွာ ေခ်းေငြအဆုိျပဳသူက ကုမၸဏီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံရမယ္၊ ေခ်းေငြနဲ႔ အတိုးကို ေခ်းယူသည့္ေန႔မွ ၆ လအတြင္း အေက်အလည္ ျပန္ဆပ္ရမယ္၊ အပိုဒ္ (၉) မွာက ေခ်းေငြအဆိုျပဳသူသည္ ကုမၸဏီက မ်ဳိးစပါး၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ႏွစ္ဦးသေဘာတူ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္လို႔ ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးဌာန၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ေပၚ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဧရာျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရး ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေပးေရးေကာ္မတီ႐ံုးကို ယခင္က ဘိုကေလးပညာေရးေကာလိပ္အတြင္း ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္မည္ဟု ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ယခု ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ဆန္ကုန္သည္အသင္း႐ံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအုပ္ေပါင္း ၆၉ အုပ္စုတြင္ စပါးစိုက္ဧက တသိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိကာ ေခ်းေငြထုတ္ယူရန္ ယခုလဆန္းပိုင္းကတည္းက စတင္ကာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေနၾကၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ယူမည့္သူ တသိန္းေက်ာ္ရွိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသေဘၤာသတင္း စစ္အစုိးရ ျငင္းပယ္
AFP သတင္းဌာန
ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ႏုိင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းတခုျဖစ္ေသာ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္း၏ ယေန႔ျမင္ကြင္း။ (AP Photo/Khin Maung Win)
ေျမာက္ကုိရီးယား ဆန္တင္ သေဘၤာတစီး ျမန္မာျပည္သုိ႔ေရာက္လာမည္ဟု စစ္အစုိးရ သတင္းဌာနက ယေန႔ ထုတ္လႊင့္လုိက္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ေရတပ္က ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္ေနသည့္ သေဘၤာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း မရိွေပ။

ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ကန္နမ္ အမွတ္ ၁ အမည္ရိွ သေဘၤာ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဦးတည္သြားေနသည္ဟုယူဆရေၾကာင္း အေမရိကန္တုိ႔က ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ စစ္အစုိးရ သတင္းဌာနက ထုိသုိ႔ ထုတ္လႊင့္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကုိ အျပစ္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားရိွရာ၊ ဤသေဘၤာသည္ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစုိးရ သတင္းဌာနကမူ ယခုတပတ္အကုန္တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား သေဘၤာတစီး ဆန္ တန္ခ်ိန္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ သယ္ေဆာင္ရန္ ေရာက္လာမည္ဟု ဆုိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားမွ MV Dumangang အမည္ရိွ ကုန္တင္သေဘၤာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဇြန္္လ ၂၇ ရက္ေန႔ခန္႔တြင္ ဆုိက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္၊ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၈၀၀၀ သယ္ေဆာင္ရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ကာလကတၱားၿမိဳ႕မွ လာမည္ဟု ျမန္မာအစုိးရ သတင္းဌာနက ေျပာသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ကန္နမ္ အမွတ္ ၁ အမည္ရိွ သေဘၤာသည္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွ စၿပီး ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဦးတည္ေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ေနသည္ဟု အစုိးရ သတင္းဌာနက ဆုိသည္။

ကန္နမ္ သေဘၤာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္သတင္းမွ် မသိရိွရပါဟု ဆုိသည္။

ပအုိဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ုံးမွ ရွင္းလင္းပဲြတရပ္က်င္းပမည္

Kaowao ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၀၉။
စံခလပူရီ(ေမ-၂၅)။ ။ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုးPa-O Youth Organizationမွ“အနာဂတ္ကို လုယူဖ်က္စီးျခင္း” အစီရင္ခံစာ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ရပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ျပည္ပေရာက္ NGO’s မ်ားႏွင့္ သတင္းဌာနတုိ႔ကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

လာမည့္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔၊ ၂၀၀၉ (တနလၤာေန႔)၊ နံနက္ ၁၀ း ၃၀ နာရီမွ ၁၂ း ၀၀ နာရီအထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ ၿမဳိ႕ ႐ွိ International Center (IC), Campus of Chiang Mai University တြင္ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။

ဤသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ က်င္းပရသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပအုိဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ုံးမွ ခြန္ဆ်န္ကီကုိ ေမးျမန္းဆက္သြယ္ခဲ့ရာ “ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ပင္းပက္သတၲဳတြင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီအေတာတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ဆုိးက်ဳိးေတြ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈေတြကုိ လူသိရွင္ၾကား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဖၚထုတ္ႏုိင္မယ္ လို႔ယူဆပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ယူေရနီယံတူးေဖၚမဲ့ကိစၥ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေစခ်င္တယ္ ၊ ေနာက္ဆုံးေတာင္းဆုိခ်င္တာကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီအားလုံး လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းၿပီး ေတာ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ နစ္နာဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့ အုိးအိမ္လယ္ယာေတြအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕နစ္နာေၾကးေတြ လုံေလာက္စြာ ေပးဖုိ႔ သတင္းမီဒီယာကေနတဆင့္ သက္ဆုိင္တဲ့ကုမၸဏီေတြကုိ တင္ျပလုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၀ ကီလုိမီတာခန္႔၌ ျမန္မာစစ္တပ္ ပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ ရုရွားအစိုးရပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တူးေဖၚတည္ေဆာက္သည့္ ပင္းပက္သံသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းႏွင့္ စက္ရံု မ်ားေၾကာင္႔ ေဒသခံရြာသားမ်ားအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ တင္ျပမည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား အပစ္ရပ္မိုင္းလားအဖြဲ႔ကဖိတ္ၾကား

Kaowao ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၀၉။
စံခလပူရီ(ဇြန္-၂၄)။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ - သွ်မ္းျပည္အေ႐ွ႔ပိုင္း NDAA-ESS မိုင္းလားအဖြဲ႔ အပစ္ရပ္ခဲ့ျခင္းအႏွစ္ ၂၀ ျပည့္အခမ္းအနားကုိ လာမည့္ ဇြန္လ ၂၉ - ၃၀ ရက္ေန႔မ်ား၌ မိုင္းလားၿမိဳ႕ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ကုိလည္း ယင္းအခန္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးက ယေန႔တြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအခန္းအနားကုိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိကုိယ္စား မည္သူကဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္မည္ကုိ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မ႐ွိေပ။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ “ဝ” ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္ႀကီးကုိ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းတြင္က်င္းပစဥ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌ ႏုိင္ေထာမြန္ ဦးေဆာင္ေသာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔က တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ဟုသိရသည္။
ယခု NDAA က်င္းပမည့္ပြဲေတာ္ကုိ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားၿပီး စစ္အစိုးရ ဘက္မွ ထိပ္တန္း အရာ႐ွိႀကီးမ်ားကုိလည္း ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလားအဖြဲ႔၊၀ ျပည္ေသြးစည္းေရးတပ္မေတာ္ UWSA ၊ ကိုးကန္႔ အဖြဲ႕ MNDAA ၊ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္- ကခ်င္ NDA-K တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု PDF အျဖစ္ ၁၉၈၉ က စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီ စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥကို ေခါင္းခါျငင္းဆန္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းအပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားနည္းတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္လည္း မြန္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ MNLA အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥကုိ လက္မခံျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ စစ္အစုိးရတုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသက္တမ္း ၁၄ ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေန႔ အထိန္းအမွတ္ေန႔မ်ားကုိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕၌ ႏွစ္စဥ္ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္အထိက်င္းပခဲ့ရာ ရတခတုိင္းမႉးမ်ားအဆက္ဆက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ရာ ရတခတုိင္းမႉး မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ လာမည့္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္တြင္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေန႔ကုိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ မည္ကဲ့သုိ႔က်င္းပမည္ကုိ ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မ႐ွိေသးဟုသိရသည္။

ေဆး႐ုံးတြင္ ေျမြအဆိပ္ေျဖေဆးမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာဆရာေတာ္မွ ေဆးရရွိရန္ ဦးေဆာင္
Thu 25 Jun 2009, မင္းအာသံ
မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမဳိင္ေဆး႐ုံႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္ေဆး႐ုံတို႕တြင္ ေျမြအဆိပ္ေျဖေဆး ေဆးဝါး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပတ္လတ္မႈေၾကာင့္ ေႁမြအဆိပ္တားဆီးႏုိင္ေသာ ေဆးမ်ားရရွိႏုိင္ရန္ ေျမြေပါမ်ားေသာ ကမာဝက္ေက်းရြာ လဝီမာန္ေထာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္မွ ဦးေဆာင္ျပီး ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့ေပးေသာ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

ယခုကဲ့သို႕ အဖြဲ႕ အဖြဲ႕စည္းရျခင္းမွာ ကမာဝက္ေက်းရြာတြင္ အဆိပ္ျပင္းေသာ ေႁမြမ်ားအလြန္ေပါမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေျမြအကိုက္ခံရေသာ လူနာ၏အသက္အႏၲရာယ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ေက်းရြာအတြင္း ေျမြအဆိပ္ေျဖေဆး အရန္အသင့္ရွိရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဦးေဆာင္သူ ဆရာေတာ္က မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။

အဆိပ္ျပင္းေသာေျမြမ်ားႏွင့္ အကိုက္အခံရလၽွင္ ေဆးဝါးအခ်ိန္မွီထိုးႏိုင္သာလၽွင္ လူနာအသက္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အကယ္၍ ေက်းရြာတြင္ ေဆးဝါးအဆင္သင့္မရွိပါက ျမဳိ႕ေဆး႐ုံသို႕ တဆင့္သြားရမည္ဆိုလၽွင္ လူနာမွာေျမြအဆိပ္တက္၍ လမ္းခရီးတြင္ ေသဆုံးမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္မွ ဆက္ျပီး မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာ ၾကဳံဖူးတယ္၊ ရြာသားေတြ ေျမြအကိုက္ခံရလို႕ ေျမြအဆိပ္ေျဖေဆးထိုးဖို႕ ရြာမွာေဆးမရွိေတာ့ ျမဳိ႕ေဆး႐ုံးကို တက္ရတယ္၊ ျမဳိ႕ေဆး႐ုံေရာက္ဖို႕ နာရီနဲ႕ၾကာေသာအခါ လူနာက အေျမြအဆိပ္တက္ျပီး လမ္းမွာ အသက္ေပ်ာက္ဆုံး ေသသြားတာရွိသလို၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ျမဳိ႕ေဆး႐ုံကိုအခ်ိန္မွီ ေရာက္ေသာ္လည္းပဲ ေဆး႐ုံမွာ တစ္ခါတစ္ေလ ေဆးဝါးက မရွိျပန္ေတာ့ လူနာရဲ႕အသက္ကို မကာကြယ္ႏိုင္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဘုန္းဘုန္းတို႕က ဒီေျမြဆိပ္ေျဖေဆးကို ဝယ္ျပီးေတာ့ အနီးဆုံး ေက်းရြာျပည္သူ႕ေဆး႐ုံးမွာ ထားရွိဖို႕ စီစဥ္ထားတယ္” ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႕ ေျမြအဆိပ္ေျဖေဆးကို အလြယ္တကူရရွိရန္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သက္ႏိုင္ဝင္းဇနီးကုိ ဆရာေတာ္တုိ႕က ဆက္သြယ္အကူညီေတာင္းရာ ေမာ္လျမဳိင္တြင္ ၄င္းေဆးရရွိရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ျမဳိ႕ ျမဝတီမွ ဝယ္ယူမွသာ အလြယ္တကူရႏုိင္ေၾကာင္း တိုင္းမႉး၏ဇနီး ေျပာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမဝတီျမဳိ႕တြင္ ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႕ၾကားသည္။

ေျမြအဆိပ္ေျဖေဆး ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ားက ေက်း႐ြာအတြင္း၌ အလွဴေငြ ေကာက္ခံခဲ့ရာ စုစုေပါင္း အလွဴခံေငြ က်ပ္ (၈) သိန္းရခဲ့ပါသည္ဟု အဖြဲ႕ဝင္ ဦးပဇင္းတစ္ပါးက ဆိုိသည္။ ရခဲ့ေသာ ေငြေၾကးအာလုံးကို ေဆးဝါးဝယ္ယူမည္ဟု ဆိုသည္။

ေျမြအဆိပ္ေျဖေဆးတစ္ပုလင္း၏ တန္ဖိုးမွာ ၂ ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ျပီး ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ကုသေပးမည္ဟု ဦးပၨင္းက ဆက္ရွင္းျပသည္။

“တကယ္လို႕ ေျမြအကိုက္ခံရတဲ့သူမွာ ေျမြအဆိပ္ေျဖေဆးထုိးဖို႕္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္လို႕ရွိရင္ ေျဖေဆးကို အခမဲ့ကုသေပးဖို႕ စီစဥ္ထားတယ္၊ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြၾကေတာ့ ေျဖေဆးရဲ႕ မူလတန္ဖိုးအတိုင္း ေပးေဆာင္ရမယ္္” ဟု ဦးပဇင္းက ဆုိသည္။

ေျမြအဆိပ္ေျဖေဆး ေထာက္ပ့ံေပးရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ရက္က ကမာေက်းရြာ မုဒုံျမဳိ႕နယ္ လဝီမာန္ေထာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ျပီး ေဆးဝါးကို မွာယူလ်က္ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းဖႏုံေရးေလွာင္တမံေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ေရးနစ္ျမဳပ္ေန
Thu 25 Jun 2009, IMNA, မိမြန္စြန္း
မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုျမိဳ႕နယ္ရွိ ဝင္းဖႏုံေရးေလွာင္တမံ စီးဆင္းမႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား မစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ပဲ ေရျမဳပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

“ဇြန္လ အစပိုင္းတုန္းက မိုးၾကီးျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ လယ္ဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ စိုက္ပ်ဳိးလို႔မရ္ဘူး၊ ေရးျမဳပ္ေနတယ္၊ ခုခ်ိန္ ေကာက္စိုက္ဖို႕ အခ်ိန္ကလည္း ကုန္ခါနီေနျပီးေလ၊ ပ်ဳိးထားတဲ့ အပင္ေတြလည္း ေရထဲေမ်ာပါကုန္ၿပီး ျပန္လည္းမစိုက္ႏိုင္ဘူး “ ဟု မုဒံုျမိဳ႕ရွိ လယ္သမားတစ္ဦးက ကေျပာသည္။

မိုးၾကီးျပီးသည့္ေနာက္မွာ ဝင္းဖႏုံေရးေလွာင္တမံအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေျမာင္းေရစီးဆင္းမႈေၾကာင့္ ကေလ့ာေသာ့ေက်းရြာ၊ ေတာင္ပေက်းရြာ၊ ဒိုးမာေက်းရြာႏွင့္ ကြမ္ခပူေက်းရြာရွိ လယ္ယာေျမမ်ားက ေကာက္မစိုက္ႏိုင္ပဲ ေရးျမဳပ္ေနသည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား ႀကဲထားသည့္ ပ်ဳိးပင္မ်ား ပ်က္စီးကုန္ျပီး ေရးထဲတြင္ ေမ်ာပါကုန္ၾကသည္ ဟုသိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တိ႔ုက အခုခ်ိန္မွာ လယ္ (၈) ဧကရွိတယ္၊ (၁) ဧကေလာက္ပဲစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္တယ္၊ တျခားေဒသမွာရွိတဲ့ လယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားကလည္း စိုက္ျပီးသေလာက္ရွိေနျပီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕က မ်ဳိးပင္ကို ေနာက္ထပ္တစ္ၾကီမ္ ျပန္ျပီးေတာ့ ပ်ဳိးရမယ္ဆိုေတာ့ ပိုက္ဆံလည္းကုန္ အခ်ိန္လည္းၾကာတယ္။ ေကာက္စိုက္တာ ေနာက္က်ရင္ ေကာက္ရိတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ္ အခက္ခဲျဖစ္တယ္ဟု” ဟု ဒိုးမာရြာမွ လယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပိုင္တို႔က ဝင္းဖႏုံေရးေလွာင္တမံကို ေဆာက္လုပ္ျပီးေနာက္ ထိုေဒသမွာ စီးဆင္းေနသည့္ အဓိကေခ်ာင္းကို ပိတ္လိုက္သည္။ ေခ်ာင္း၏ ေဘးတဘက္ တစ္ခ်က္တြင္လည္း လယ္ယာေျမမ်ားရွိျပီး မိုးရာသီေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေရးမ်ား လၽံၾကလာကာ့ ေခ်ာင္းမွတဆင့္ လယ္ကြက္ထဲသို႔ လၽံၾကကုန္သည္။

ေရးေလွာင္တမံပတ္ဝန္းက်င္တဝုိက္ရွိ ေက်းရြာတြင္လည္း မိုးရာသီခ်ိန္တြင္္ ေရးၾကီးျပီး သြားလာေရး အခက္အခဲရွိသည္ဟု ၄င္းေက်ရြာမွ ရြာသားတစ္ဦး၏ ေျပာျပာခ်က္အရ သိရသည္။

“ေႏြရာသီမွာ ဝင္းဖႏံုအနီးတဝိုက္မွာရွိတဲ့ လယ္ေတြကို အစိုးကေန ေႏြးစပါးလာစိုက္ထားတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆည္းကေရးေတြပဲ သံုးတာ၊ ဒါေၾကာင့္လယ္ယာေျမေတြက တစ္ေႏြးလံုးဆိုေနေတာ့ ျမက္ေတြေပါက္လာတယ္၊ မိုးရာသီေရာက္ရင္ လယ္သမားေတြ လယ္ျပန္လုပ္ဖို႔ ျမက္ေတြကို ရွင္းရျပန္တယ္၊ သူတို႔လုပ္ထားတာကလည္း နည္းမက်ဘူးဆိုေတာ့ ခက္ခဲျဖစ္တာေပါ့” ဟု ေတာင္ပေက်းရြာမွ လယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စစ္တပ္မွ ထက္ဝက္ေစ်းႏႈန္းသာ ဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျမတ္အစြန္းဆုံး႐ုံး
Wed 24 Jun 2009, ကြန္းဟေဒ့
စစ္တပ္မွ တပ္စခန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ အုတ္အလံုး သိန္း ၄၀၀ ေက်ာ္လိုအပ္သျဖင့္ မုဒုံျမဳိ႕နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ျမဳိ႕နယ္ရွိ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ထက္ဝက္ေစ်းျဖင့္သာ ဝယ္ယူေသာေၾကာင့္ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အျမတ္အစြန္းဆုံး႐ုံးေနသည္ဟု ေဒသခံတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ပတ္ေက်ာ္က စစ္သားအရာရွိမ်ားက ကားျဖင့့္ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသို႕ လာေရာက္ ကာ စစ္တပ္ တပ္စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္၊ အုတ္ေရအလံုး သိန္း ၄၀၀ ေက်ာ္လိုအပ္သျဖင့္ ရွိသမ်ွ အုတ္မ်ားကို ၄င္းတို႕အား ေလ်ွာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းရန္ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အုတ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ သိရသည္။

အုတ္မ်ားမွာ ဝယ္ယူသူမ်ားက စရံေငြေပးထားျပီးသား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အကုန္လုံးေရာင္းခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္ကို နီးစပ္သူတစ္ဦးက ျပန္ေျပာျပသည္။

“အကုန္လုံးေရာင္းလို႕မရရင္ တဝက္ေလာက္ေရာင္းရမယ္လို႕ စစ္သားေတြက အတင္းေျပာေတာ့ အုတ္ပိုင္ရွင္ေတြက မေရာင္းခ်င္လည္း ေရာင္းရတာေပါ့” ဟု မုဒုံျမဳိ႕နယ္၊ ကမာဝက္ေက်းရြာရွိ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဝယ္ယူေသာ္လည္း ေပါက္ေစ်းအတိုင္း မဝယ္ယူပဲ ေလ်ာ့ေစ်းႏွင့္သာ စစ္တပ္မွ ဝယ္ယူလိုေသာေၾကာင့္ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အ႐ုံးေပၚမည္စိုး၍ မေရာင္းခ်င္ၾကဟု အုတ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ သိရသည္။

“ဟိုေစ်းဒီေစ်းမေျပာနဲ႕ အကုန္လုံး ေလ်ာ့ေစ်းနဲ႕ယူမယ္လို႕ သူတို႕ (စစ္သား) ေျပာတယ္၊ အခု အုတ္ေပါက္ေစ်းက တစ္လုံးကို ၅၀ ေက်ာ္တယ္၊ သူတို႕က ၃၀ ေစ်းနဲ႕ပဲ ယူေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ဘာတတ္ႏိုင္မလဲ၊ အ႐ုံးေပၚလည္း ေပးရတာေပါ့” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကမာဝက္ေက်းရြာရွိ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကမူ ၄င္း၏အုတ္ဖိုတြင္ အုတ္ေရ ႏွစ္သိန္းရွိရာ အုတ္တစ္သိန္းကို စစ္တပ္သို႕ ေရာင္းခဲ့ရသည္ဟု ၄င္းႏွင့္နီးစပ္သူမွ သိရသည္။

ထို႕နည္းတူ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕၊ မုဒုံျမဳိ႕ႏွင့္ လမိုင္းျမဳိ႕တို႔မွ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ၄င္းတို႕၏အုတ္ေရ ထက္ဝက္ခန္႕ကို စစ္တပ္သို႕ ေလၽွာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းရန္ စစ္တပ္မွ လာေျပာထားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံတို႔မွ သိရသည္။

ဝယ္ယူျပီးေသာ အုတ္မ်ားကို ေရးျမဳိ႕နယ္ဘက္သို႕ ကားျဖင့္ သယ္ယူသြားသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသ မုဒုံျမဳိ႕နယ္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၄င္းအုတ္မ်ားသည္ ဘုရားသုံးဆူေဒသရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံတစ္ခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

မေလးရွားတြင္ က်င္းပေသာ ေဒၚစုေမြးေန႕ပဲြ၌ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား မလြတ္ေသး

ေဇာ္ႀကီး။
ဇြန္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔အခမ္းအနား၌ ဖမ္းဆီးခံရသူ(၁၄)ဦးမွာ မေလး ရွားအခ်ဳပ္ထဲ၌ အထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသည့္ အဖဲြ႕မ်ားကေျပာသည္။

ယခုလ (၁၉) ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၆၄ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရာ တြင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၆ ဦးအား မေလးရွား အာဏာပုိင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရား၀င္အလုပ္သမား လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ႏွစ္ဦးကိုသာ ျပန္လြတ္ေပးကာ က်န္သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထားဆဲဟု မေလးရွားအေျခစုိက္ ျမန္မာအလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးေရးေကာ္မတီ (BWRPC) မွ ကုိေက်ာ္ထူးေအာင္က ယခုလုိ ေျပာသည္။

“အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီမွာလည္းေတာ္ေတာ္ေလးကုိဂယက္ရုိက္သြားတယ္။ သူတုိ႔ လြတ္တယ္ ေျပာတဲ့သူေတြကလည္း က်ေနာ္တုိ႔လူေတြခ်ည္းပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ဆီလည္း ျပန္မေရာက္ လာဘူး၊ ရဲစခန္း မွာေမးေတာ့လည္းမလြတ္ေသးဘူး။ ေရွ႕ေနေတြဘာေတြကုိ ေမးေတာ့လည္း မလြတ္ေသးဘူး။ ေနာက္ ဆံုး က်ေနာ္တုိ႔ အတည္ျပဳထားတာက လံုး၀ မလြတ္ေသးဘူး။ရဲစခန္းက ကုိယ္တုိင္ကေျပာတာ မလြတ္ ေသးဘူးတဲ့။”

ထိမ္းသိမ္းခံရသူမ်ားထဲ၌ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) အသိအမွတ္ျပဳ ထုတ္ေပး ထားသည့္ လက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ၆ ဦးပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔အား ျပန္လည္လႊတ္ေပးလုိက္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္အေပၚ “အဲဒီအဖမ္းခံရတဲ့ အထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔လူ ၃ ေယာက္ ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လူ ၃ ေယာက္စလံုးက UNHCR လက္မွတ္ေတြနဲ႔ပဲ။ ေနာက္ထပ္ ၃ ေယာက္ပဲ UNHCR လက္မွတ္ရွိတယ္။ အကယ္၍ ၆ ေယာက္လြတ္လာတယ္ဆုိရင္ အဲဒီ UNHCR မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့သူ ၆ ေယာက္ပဲျဖစ္ႏုိင္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ၆ ေယာက္ စလံုး က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဘယ္သူမွ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ေသးဘူး။ UNHCR ကုိဖုန္းဆက္ေတာ့လည္း သူတုိ႔မသြားရေသးဘူး။” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ထုိေန႔ညက အဖမ္းခံရသူေပါင္း ၁၆ ဦးရွိၿပီး တရား၀င္လက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ၂ ဦးကုိ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ကာ က်န္ ၁၄ ဦးအား ယေန႔တုိင္ ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သည္ဟု အဖမ္းခံရ သည့္ညက ျပန္လြတ္လာသူ လူ႔ေဘာင္ သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ကုိမင္းသိန္းကယခုလုိ အတည္ျပဳေျပာသည္။

“လံုး၀ေတာ့ မလြတ္ေသးဘူး။ မလြတ္ေသးဘူးဆုိတာ အဲတာေတာ့ က်ိန္းေသတယ္။ လြတ္တာနဲ႔ က် ေနာ္တုိ႔ အကုန္လံုး အဆက္အသြယ္ရွိတယ္။ အဓိကကေတာ့ အဲဒီမွာ ဦးစီးၿပီး လုပ္ေနတာက ေရွ႕ေန မ်ားေကာင္စီက ဂ်နီဖားဆုိတဲ့ ေရွ႕ေနမေပါ့။ အဲ့ဒီညက သူကုိယ္တုိင္ လည္းပါတယ္။ သူကုိယ္တုိင္ ဦးစီးၿပီး အဲဒီကိစၥကုိ လုိက္ေနတာ။ တကယ္လုိ႔ လြတ္လာတယ္ ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ အားလံုးသိမွာေပ့ါ။”

ေလာေလာဆယ္အေျခအေနအရ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားအား မည္သည့္ပုဒ္မျဖင့္ တရားစဲြ မည္ကုိ မသိရေသး ေသာ္လည္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာ သည္။

အဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအနက္ ရခုိင္ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ (ARRC) မွ ဒု-ဥကၠ႒ ကုိသန္းဦးလည္း ပါ၀င္ၿပီး UNHCR လက္မွတ္ကုိင္ထားသူမ်ားအား လြတ္ေပးလုိက္သည့္ သတင္းကုိ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးဟု ARRC မွ ကုိခုိင္ေအးက ေျပာသည္။

မေလးရွား ဥပေဒအရ အထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားကာ ထိန္းသိမ္းၿပီး ၁၄ ရက္ ၾကာမွေတြ႕ဆံုခြင့္ရႏုိင္ၿပီး မေလးရွား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူခံရႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔ပဲြကုိ မေလးရွားအတုိက္အခံပါတီ Parkatan Rakyat (PKR) မွ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္၍ မေလးရွား NGO အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။


ထင္ရွားသည့္ အေမရိကန္အႏုပညာရွင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပံုတူျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ
2009-06-25

ထင္ရွားတဲ့ အေမရိကန္အႏုပညာရွင္ ရွက္ပတ္ဒ္ ဖယ္ရီ (Shepard Fairey) က Freedom to Lead ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ပံုတူ ႐ုပ္ပံုလႊာတပံုကို ေရးဆြဲၿပီး ဇြန္လ ၂၄ရက္ မေန႔က စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ေရးဆြဲခဲ့တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေထာက္ပံ့တဲ့အေနနဲ႔ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပံုရဲ့ေအာက္မွာ "Support Human Rights" "Democracy in Burma" ဆိုတဲ့ စာတန္း ႏွစ္ခုကိုလည္း ေရးသားထားပါတယ္။ ရွက္ပတ္ဒ္ ဖယ္ရီ (Shepard Fairey) ဟာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က အေမရိကန္သမတေလာင္း အိုဘားမား မဲဆြယ္ပြဲအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ "Hope" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အိုဘားမားရဲ့ ပံုတူ႐ုပ္ပံုလႊာကို ေရးဆြဲခဲ့သူ အႏုပညာရွင္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေနသူပါ။

(Courtesy of US Campaign for Burma)

နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္အႏုပညာရွင္ ရွက္ပတ္ဒ္ ဖယ္ရီ (Shepard Fairey) ဂုဏ္ျပဳ ေရးဆြဲေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုတူ သ႐ုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ ျဖစ္ပါသည္။ (Courtesy of US Campaign for Burma)
Shepard က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ပံုကို ေရးဆြဲခဲ့ရာမွာလဲ သမတ အိုးဘားမား ႐ုပ္ပံုလႊာတုန္း ကလိုပဲ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ လိုင္းမာေတြနဲ႔ေရးဆြဲၿပီး ဒီပံုမွာေတာ့ အနီနဲ႔အနက္ေရာင္ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ရွက္ပတ္ဒ္ ဖယ္ရီ (Shepard Fairey) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး US Campaign for Burma အဖြဲ႕က Jeremy Woodrum က Shepard အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ အထင္ရွားဆံုး အႏုပညာရွင္ေတြထဲက တဦးပါ။ အထူးသျဖင့္ တက္ြ႔ြကတဲ့ လူငယ္ထုေတြက သူ႔လက္ရာကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ သမတ အိုဘားမား ႐ုပ္ပံုလႊာ ဆြဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကို ဆြဲဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တာပါလို႔ Jeremy က ေျပာသြားပါတယ္။

ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့တဲ့ ဂ်က္ခ္ ဟီ႐ိုရီ (Jack Heaoey) ကလည္း ပန္းခ်ီဆရာ Shepard အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံု ေရးဆြဲခဲ့တာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ႔ျမန္မာျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရထားတဲ့အေပၚ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးတို႔အတြက္ ေထာက္ခံတဲ့သေဘာ ျပတာလို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာသြားပါတယ္။ ဒီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ုပ္ပံုလႊာကို ကမႝာတဝန္း ဆက္လက္ ျဖန္႔ခ်ိသြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။


ေ႐ႊႀတိဂံ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ထိုင္းေလာက္ ျမန္မာေအာင္ျမင္မႈမရ
2009-06-25

ေ႐ႊႀတိဂံေဒသလို႔ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ထိုင္း၊ ျမန္မာနဲ႔ လာအို နယ္စပ္ ေဒသက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြအနက္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ေအာင္ျမင္ေပမဲ့ ျမန္မာနဲ႔ လာအိုမွာေတာ့ ထင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘူးလို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။

(Photo: AFP)

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးကို မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ိဳးစံု ေဒၚလာ ၂၇၂ . ၅သန္းဖိုးကို ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔က လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ မီး႐ိႈ႕ျပေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဓာတ္ေငြ႕ဖ်န္း ဖ်က္ဆီးတဲ့ စီမံကိန္းေတြ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ ေ႐ႊႀတိဂံေဒသက ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ့ နည္းကို အတုယူဖို႔ အာဖဂန္နဲ႔ အီရတ္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ရစ္ခ်တ္ ဟိုးလ္ဘ႐ြတ္က ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၂၅ရက္မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံနည္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္ရတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေအာင္ျမင္ရတာဟာ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ပါတယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသူတဦးျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးခြန္ဆိုင္းက ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈကို အခုလို သံုးသပ္ေျပာၾကားပါတယ္။

ဦးခြန္ဆိုင္း။ ။ 'ဒီအေရွ႕ေတာင္အာရွမွာက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ (တိုက္ဖ်က္)တာ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံပဲ ရွိပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကေတာ့ သူက ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ သူက လုပ္ေဆာင္တာကိုး ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ဒီ အစားထိုး သီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးတာေတြလည္း သူတို႔က ေသေသခ်ာခ်ာ ဦးစီးၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္။ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔က ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရတာေပါ့ေနာ္။'

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ ဘိန္းအထြက္က်ခဲ့ေပမဲ့ ထိုင္းႏုိင္ငံလုိ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိဘူးလို႔ ဦးခြန္ဆိုင္းက ေျပာပါတယ္။

ဦးခြန္ဆိုင္း။ ။ 'ရွမ္းျပည္တို႔၊ ဗမာျပည္တို႔ ဒီ ကခ်င္ျပည္တို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဥစၥာ ဒီလုိမ်ိဳးနည္းကို သံုးဖို႔ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၧန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဒီ လူတကာက လူအမ်ားက ၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ဦးေဆာင္တာ ျဖစ္ရမယ္။ ေနာ္၊ အဲလိုမ်ိဳး မျဖစ္ပဲနဲ႔ တကယ္လို႔ လူအမ်ားက မုန္းတီး႐ြံရွာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးက ဦးေဆာင္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ေအာင္ဖို႔ လမ္းလည္း မရွိပါဘူး။ သူတို႔က တပ္ေတြကို မဟားဒရား တည္ေထာင္တယ္။ ဒီစစ္တပ္ေတြကို သူတို႔ စားဖို႔ ေသာက္ဖို႔၊ ဝတ္စားေနထိုင္ဖို႔ေရာ ဘာမွ တာဝန္ မယူေပးဘူး။ ကိုယ့္တာဝန္ကို ကိုယ္ယူရတယ္။ ကိုယ္စားဖို႔ ေနထိုင္ဖို႔ ဒါတြင္မကေသးဘူး၊ တပ္ရင္း ရန္ပံုေငြအတြက္ ရွာေပးရတယ္။ အဲလိုမ်ိဳး အေျခအေနမွာ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရး လာလုပ္မယ္ဆိုေတာ့ သူက သိပ္ခက္သြားတာေပါ့။ ဘိန္းစိုက္မွ ကိုယ့္အတြက္လည္း ဖူလံုတယ္၊ စစ္တပ္ကို ေကြၧးဖို႔လည္း ဖူလံုတယ္၊ အဲလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။'

အာဖဂနစၥတန္ဟာ ကမႝာ့ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုတိယေနရာမွာ ရွိပါတယ္။

အာဖဂန္မွာ ဘိန္းပေပ်ာက္ဖို႔ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ဘ႑ာေငြ ေဒၚလာ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ သံုးေနေပမဲ့ ထိေရာက္မႈ မရွိတဲ့အျပင္ အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအတြက္ ဝါဒျဖန္႔ လူစုေဆာင္းရာမွာ အေၾကာင္းရင္းတခုလိုေတာင္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္လို႔ မစၥတာဟိုးလ္ဘ႐ြတ္က ေျပာၾကားပါတယ္။


ဂြၧန္ယက္ေတာအမႈကိစၥ စစ္အစိုးရက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္
2009-06-25

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈမွာ တရားခံတဦးအျဖစ္ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား John William Yettaw ဟာ ေနာက္ကြယ္မွာ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနတယ္လို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ရဲခ်ဳပ္က ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၂၅ရက္မွာ စြပ္စြဲ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

(Photo: AFP)

အင္းယားကန္ကို ျဖတ္ကူးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္း ခိုးဝင္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုျခင္း ခံေနရေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဂြၧန္ ဝီလီယမ္ ယက္ေတာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေခါင္းစြပ္အမဲစြပ္ၿပီး မိမိဖာသာ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုကို ဇြန္လ ၂၅ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပသထားပါသည္။ (Photo: AFP)

ဂြၧန္ယက္ေတာအေၾကာင္း ရည္႐ြယ္ေျပာၾကားတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုကို ဒီကေန႔ ေန႔လယ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန မူးယစ္ေဆးဝါး ျပတိုက္မွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ရီက ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပရာမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ရီက အခုလို စြပ္စြဲလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေနာက္ကြယ္က အဖြဲ႕အစည္းကို နာမည္နဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတာ မရွိေပမဲ့ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ေအာက္တိုဘာေတြမွာ ေနထုိင္စဥ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (AAPP) က တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ကိုဘိုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက ေျပာပါတယ္။

ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းရာမွာ သူ႔အေနနဲ႔ မသိရွိေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးခြန္းကိုလည္း မေန႔က သတင္းစာမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ေျဖၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္က သတင္းေထာက္တဦးနဲ႔ RFA မွ ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။


ဂမ္ဘာရီ ျမန္မာျပည္သို႔ ေသာၾကာေန႔ေရာက္မည္
2009-06-25

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ့ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မနက္ျဖန္ ဇြန္လ ၂၆ရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ ေရာက္ရွိမယ္လုိ႔ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ ျမန္မာအရာရွိတဦးက အတည္ျပဳ ေျပာဆုိပါတယ္။

(Photo: UN Photo/Eskinder Debebe )

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က အထူးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးထားေသာ မစၥတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ။ (Photo: UN Photo/Eskinder Debebe )

မစၥတာ ဂမ္ဘာရီအေနနဲ႔ စစ္အစုိးရအဖဲြ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ရွိသလုိ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံလိမ့္မယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိသူေတြကလည္း ေျပာဆုိပါတယ္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီဟာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္ အစီရင္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနေတြေပၚမွာ ၾကညၿ့္ပီး အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လာမဲ့ ဇူလုိင္လဆန္းပုိင္းမွာ သြားဖုိ႔မသြားဖုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ေသာၾကာေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ေလယာဥ္နဲ႔ ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ၿပီး စေနေန႔မွာ ျပန္လည္ထြက္ခြာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ကေနတဆင့္ စစ္အစိုးရ ႐ုံးစုိက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ကုိ သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ ျမန္မာအရာရွိက ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံတမန္ အသုိင္းအဝုိင္းကလည္း မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ ေသာၾကာေန႔ ေရာက္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ေျပာဆုိပါတယ္။


ဝက္တုပ္ေကြးသတင္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထြက္ေပၚ
2009-06-25

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြမွာ A-H1N1 အမ်ိဳးအစား တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ သိသိသာသာ တုိးမ်ားလာေနၿပီး၊ ကေမႝာဒီးယားနဲ႔ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားေနၿပီလုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတြက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

(Photo: AFP)

ထိုင္ဝမ္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းတခုတြင္ ပိုးသတ္ေဆး ပက္ဖ်န္းၿပီး ဝက္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနပံုျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားမႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနေပမဲ့ စစ္အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မရွိသလုိ၊ WHO ကမႝာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကလည္း ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားမႈ မရွိေသးဘူးလုိ႔ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ ရန္ကုန္ WHO ႐ံုးအရာရွိတေယာက္က ေျပာပါတယ္။

WHO အရာရွိ။ ။ 'မရွိပါဘူးဗ်ာ။ ကြၧန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ update ေတြေလ၊ ဒီမွာ ေတြ႕တာေတြ အကုန္လံုးက ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲမွာ တင္ထားတယ္ေနာ္။ အဲဒီ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ၾကည့္ရင္ ကြၧန္ေတာ္တို႔ ဒီက response တုိ႔၊ လုပ္ထားတာေတြ အကုန္လံုး ပါပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲမွာ တင္ထားတယ္။ www.whomyanmar.org ထဲမွာ ၾကည့္ရင္ အကုန္ရပါတယ္။'

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကမႝာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕႐ံုးရဲ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာေတာ့ တျခား ပတ္ဝန္းက်င္ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္ေတြကုိသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ဒီကေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။

ဒီအေတာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီးတဦးမွာ တုပ္ေကြး ေရာဂါပုိးကူးစက္ ခံထားရေၾကာင္း သံသယရွိတဲ့အတြက္ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ ဟုတ္မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာက စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ A-H1N1 အမ်ိဳးအစား တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ RFA က သီးျခားအတည္ျပဳလုိ႔ မရေသးပါဘူး၊

အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ဒီေရာဂါပုိး ေနာက္ထပ္ကူးစက္ခံရသူ ၆၉ ဦး ရွိတဲ့အတြက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူ ၁ဝ၅၄ ဦး ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္းက မေလးရွားမွာ ၈ဝ ဦး၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ ၂၂ဝ ဦး၊ ဗီယက္နမ္မွာ ၅၆ ဦး၊ လာအုိမွာ ၃ ဦး၊ အိႏၵိယမွာ ၅၉ ဦးနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္မွာ ၇ ဦး စသျဖင့္ ေရာဂါ ကူးစက္ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။


ကမႝာ့ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ AIDS တိုက္ဖ်က္ေရး ပိုမိုေႏွာင့္ေႏွး
2009-06-25

ကမႝာမွာ စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ေနခ်ိန္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား က်ဆင္းလာတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ HIV / AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ား ပိုၿပီးမ်ားလာတယ္လို႔ ဒီေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူေတြက RFAကို ေျပာပါတယ္။

(Photo: AFP)

ႏိုင္ငံတကာ ေအ့ဒ္စ္ေရာဂါ ညီလာခံတခုတြင္ HIV/AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားကို အသက္ဆက္ေပးႏိုင္ေသာ ARV ေဆးအခ်ိဳ႕ကို ျပသေနပံုျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့လက ကုလသမဂၢက သတိေပးခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ကမႝာ့စီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားက အကူအညီမ်ား ဆင္းရဲတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထံကို ေပးပို႔တာ နည္းသြားႏိုင္တာေၾကာင့္ HIV / AIDS ေရာဂါ မျပန္႔ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လတ္တေလာအေနနဲ႔ ဒီေရာဂါရွင္ေတြ ေသာက္ရမဲ့ေဆးကို NGO အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕က တာဝန္ယူ ျဖန္႔ေဝေပးေနတာ ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ေဝဒနာရွင္အေဟာင္းေတြကိုသာ ေပးေဝႏိုင္ၿပီး ေဝဒနာရွင္ အသစ္မ်ားကို ေဆးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးကို ကိုယ္တိုင္ ဝယ္ေသာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ HIV/ AIDS ေဝဒနာရွင္ေတြကို အကူအညီေပးေနတဲ့ မျဖဴျဖဴသင္းက ခုလို ေျပာျပပါတယ္။

မျဖဴျဖဴသင္း။ ။ 'ဒီေဆး တလစာကို သာမန္ေပါ့ေနာ္၊ သံုးမ်ိဳးေပါင္း ေသာက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲကေန သံုးေသာင္း ၾကားမွာ ရွိတယ္။ ေနာက္ အဲဒီေဆးနဲ႔ မတည့္ဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ေဆးေတြ ေျပာင္းရတာ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ ေဆးေျပာင္းရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဆးစရိတ္ တက္လာႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ႏွစ္ေသာင္းခြဲနဲ႔ သံုးေသာင္းၾကား ေဆးနဲ႔ကို တည့္တယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ တရာမွာ ငါးေယာက္၊ ေျခာက္ေယာက္ ႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ ဒီ ေဆးေျပာင္းရတာမ်ိဳးေတြ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ဒီ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနအရကေတာ့ ဒီေဈးႏႈန္းေတြက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ အမ်ားႀကီး သက္သာပါတယ္။ သက္သာတယ္ ဆိုေပမဲ့ စီးပြားေရးေရာ အားလံုးက ပ်က္စီးေနတဲ့အခါက်ေတာ့ လူေတြက ေဆးဝါးေတာ့ ကုသခ်င္တယ္။ ေဆးဝါးကို ျပန္ ကိုယ္တိုင္ ဝယ္ေသာက္ႏိုင္တဲ့ အင္အား လံုးဝမရွိၾကဘူး။'

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေဆးကုမၸဏီ လာဖြင့္ထားတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာထက္စာရင္ ေစ်းသက္သာတယ္လို႔ ဆိုေပမဲ့ ေဝဒနာရွင္အားလံုးလိုလို ဝယ္ေသာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေရာဂါျပန္႔ပြားႏႈန္း ျမင့္လာျခင္းဟာ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ နယ္လွည့္လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ မ်ားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ေ႐ႊထြက္ရာ ေဒသမ်ားနဲ႔ ေက်ာက္တူးလုပ္ငန္းေတြမွာ လူအမ်ားအျပား သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သူ ရွိသလို တခ်ိဳ႕ကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ကြက္ရွိတဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕အလုပ္လုပ္ကိုင္သူေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဝဒနာရွင္ေတြကို အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္း ေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲ့ မျဖဴျဖဴသင္းကို RFA မွ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။


သတင္းလက္ဦးေရး ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားကို စစ္အစိုးရ ဖိအားေပး
2009-06-24

ျမန္မာသံ႐ုံး အေတာ္မ်ားမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြ မပုိ႔ပဲ ထိန္ခ်န္ထားတယ္လုိ႔ စစ္အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးက ျမန္မာသံ႐ုံးေတြကုိ အျပစ္တင္ထားပါတယ္။

(Photo: AFP)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝရက္ေန႔က ဒီပဲယင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ၿပီး NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထားသျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔က ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနသူမ်ား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ျပည္ပ ျမန္မာသံ႐ုံး အႀကီးအကဲေတြ ျမန္မာ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ေတြကုိ ေပးပုိ႔တဲ့ သတင္းလက္ဦးမႈရေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ ေနျပည္ေတာ္ ႏုိ္င္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္က ခုလို ျပစ္တင္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ ဖတ္ရသူ သံတမန္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာသံ႐ုံးေတြအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းဌာနေတြက ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့သတင္းေတြကုိ အျမန္ရႏုိင္ေရးအတြက္ Breaking News ေတြကုိ ဝယ္ယူဖုိ႔၊ အင္တာနက္ ဝက္ဆုိက္ေတြကုိ မလြတ္တမ္းၾကည့္ၿပီး အစီရင္ခံဖုိ႔၊ ႏုိ္င္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္က ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။

လက္ရွိ္အေျခအေနမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ လုိလားမႈမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးတခ်ိဳ႕နဲ႔ ေနာက္လုိက္ႏုိင္ငံေတြ၊ ဆန္႔က်င္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ အထိနာေအာင္ ၾကံစည္ ထုိးႏွက္ေနတယ္လုိ႔ပါ ႏုိ္င္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္က ၫႊန္ၾကားခ်က္ထဲမွာ စြပ္စြဲထားပါတယ္။
ျမန္မာသံ႐ုံး အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ျမန္မာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးႀကီးသတင္းေတြ ႀကိဳသိတာေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့ အမွန္အတုိင္း ေနျပည္ေတာ္ကုိ အစီရင္ခံရင္ ရာထူး ထိခုိက္တာမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့တာမုိ႔ ျမန္မာသံအမတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားက အမွန္အတုိင္း သတင္းမပုိ႔တာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ ရန္ကုန္သံတမန္တဦးက ေျပာပါတယ္။


ရန္ကုန္ေလဆိပ္ အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းကို စီးပြားေရးဦးပိုင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္
2009-06-24

ခုသီတင္းပတ္ကစၿပီး ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္ေငြနဲ႔ တည္ေထာင္ထားတဲ့ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြက ၿမိဳ႕တြင္း ပို႔ေဆာင္ေရး အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းကို အပိုင္စားရထားသလို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အတြက္ အရင္က ပံုမွန္ေျပးဆြဲေနၾကတဲ့ ပုဂၢလိက အငွားယာဥ္ေတြ အခက္ၾကံဳေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(Photo: AFP)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ား သြားလာေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)

အရင္တံုးက ဘယ္တကၠစီသမားမွ ေလဆိပ္အတြင္းဝင္ၿပီး ခရီးသည္ေခၚခြင့္ မရွိေပမဲ့ ဦးပိုင္အဖြဲ႕ကေတာ့ ေလဆိပ္အတြင္းထဲမွာ ေပၚေပၚတင္တင္ပဲ လုပ္ခြင့္ရွိေနပါတယ္၊ ကိုယ္ေတြ႕ ၾကံဳေနရတဲ့ ပုဂၢလိက တကၠစီသမား တဦးက ခုလိုေျပာျပပါတယ္။

တကၠစီသမား။ ။ 'သူတို႔ပဲ ဦးစီးတာေပါ့ေနာ္။ တျခားကားသမားေတြဆို ဝင္လို႔မရဘူး အဝင္မခံတဲ့ သေဘာေပါ့၊ ဘယ္လိုေျပာမလဲ သူတို႔က ဗိုလ္မွဴးေတြ ဗိုလ္ႀကီးေတြဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ နည္းနည္းေတာ့ ဟိုဟာျဖစ္တာေပါ့ မေျပာရဲမဆိုရဲ ျဖစ္တာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ အတြက္ ခုဟာ စားက်က္ပ်က္သလို ျဖစ္ေနတယ္။'

ယခု ရန္ကုန္ေလဆိပ္ရဲ့ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပ ခရီးသည္ အဝင္ ၂ ေနရာစလံုးရဲ့ အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းကို ႀကီးစိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ကေတာ့ ပါရမီအဖြဲ႕လို႔ သိရပါတယ္၊ ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ပိုင္ ဗႏၥဳလ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကေန စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အဖြဲ႕ပါ။

ပါရမီအဖြဲ႕မွာ ကားအစီးေပါင္း ၃ဝ ခန္႔ရွိၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲကို စီးလံုးငွား (၆)ေထာင္က်ပ္၊ စုေပါင္းၿပီးငွားမယ္ ဆိုရင္ တေယာက္ (၃)ေထာင္ ပံုမွန္ေစ်းႏႈံးနဲ႔ ကားငွားခယူတဲ့အေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အလားတူ ေရေဝး သုသာန္နားက ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပး ကားဂိတ္မွာလည္း စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ရဲ့ အငွားကားေတြက အပိုင္စားယူၿပီး ေျပးဆြဲေနတာေၾကာင့္ ပုဂၢလိက အငွားယာဥ္ေတြ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။