Wednesday, July 22, 2009

သန္းေရႊနွင့္အႏၵိယသမၼတေတြ႕ဆံုသည့္မွတ္တမ္း

ဖိုင္ယူရန္

Gen Than Shwe and India President Meeting 2006 March

ကိုင္လိုက္ပါ။

နိုင္ငံတကာကိုသန္းေရႊနုိင္တာဒီတခုပဲရွိတယ္....
စင္ကာပူ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ေဟာင္း Goh Chok Tong (June10)

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ၅၁ ႏွစ္ခရီးႏွင့္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းဘီးတေၾကာ့ျပန္


မင္းစုိင္းႏြန္ေဒါ
ဇူလုိင္၂၀၊၂၀၀၉။
ယေန႔ဇူလုိင္လ၂၀ရက္ေန႔ဆုိလၽွင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီစတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၅၁ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ေလၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔ ဘာေၾကာင့္လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတုိ႔မွ အဓိကက်ေသာ ေသာ့ခ်က္ႏွစ္ရပ္ကုိ မီးေမာင္းထုိးတင္ျပလုိပါသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအထိမ္းအမွတ္အလံ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၾကားကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရးအသိႏုိးၾကားလာေသာ ပညာတတ္ မြန္မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မြန္လူငယ္မ်ားတုိ႔က မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏လကၡဏာကုိ ဤကဲ့သုိ႔႐ႈျမင္ၾကသည္။

မြန္လူမ်ဳိးသည္ (၁) သမိုင္းစဥ္အရ တည္တ့ံခုိင္ ၿမဲေသာလူမ်ဳိး
(၂) သီးျခားစာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ကုိယ္ပုိင္ ယဥ္ေက်းမွဳရွိျခင္း
(၃) စုစည္းေနထုိင္ရာပထဝီေဒသရွိျခင္း (၄) စီးပြားေရးအရ လယ္ယာၿခံေျမတုိ႔ကုိအေျခခံ၍ ခုိင္မာစြာရပ္တည္ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အမ်ဳိးသား ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ရထုိက္သည္၊ ၄င္းရထုိက္ေသာ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္သြားရန္ ျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မြန္အမ်ဳိးသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္(၇) ရပ္ကုိ ဖဆပလအစုိးရႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

(၁) အစုိးရပထမျပန္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ မြန္သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ပုစၧာမ်ားကုိ မြန္ဘာသာျဖင့္ ေမးျမန္းေပးပါရန္
ႏွင့္ မြန္၊ပါဠိပထမျပန္ ေကာ္မတီတခုဖြဲ႔ေပးပါရန္၊
(၂)မြန္နယ္မ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္စာကုိသင္ၾကားခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ မြန္ပညာေရးအတြက္ ရံပုံေငြ သီးသန္႔
ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏုိင္သည့္ မြန္ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔တခုဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊
(၃) မြန္မ်ားေနထုိင္ၾကေသာ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေဒသမ်ားရွိ အစုိးရဌာနအသီးသီးတုိ႔တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားအား အစုိးရအမွဳထမ္းအရာထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေနရာခ်ထားေပးပါရန္၊
(၄) မြန္အမ်ဳိးသားအတြက္ သီးသန္႔မဲစာရင္းျပဳလုပ္၍ လြတ္ေတာ္တြင္ အခ်ဳိးက်လူဦးေရအလုိက္ သီးသန္႔
မြန္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားေပးပါရန္၊
(၅) အာဏာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ မြန္ေရးရာေကာင္စီတခု ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊
(၆) အျခားတုိင္းရင္းသားနည္းတူ ဗဟုိအစုိးရလက္ေအာက္ခံ မြန္အမ်ဳိးသားစစ္တပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊
(၇) မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ ဖန္တီးေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းၾကေသာ မြန္လူမ်ဳိးစုအား အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားနည္း
တူ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ၊ ေရးသား၊ စည္းရုံး၊ ဆႏၵျပႏုိင္ခြင့္မ်ားေပးပါရန္ စသျဖင့္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရာၾကတြင္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏုိင္လွေမာင္၊ ႏုိင္ဘလြင္(ႏုိင္ေ႐ႊက်င္)၊
မြန္စံသူတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးဗေဆြဦးေဆာင္ၿပီး မြန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကသည္၊ ဦးဗေဆြက
မြန္တုိ႔သည္ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း မြန္ႏွင့္ျမန္မာမွာ ကုိးကြယ္ေသာဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္၍ မြန္ႏွင့္ျမန္မာခြဲျခားစရာမလုိဟု မိမိတုိ႔ ဖဆပလက လက္ခံယုံၾကည္သည္၊ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရရရွိၿပီးေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အရ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားလ်ွင္ ျမန္မာျပည္ရွိလူတုိင္း၊ လူမ်ဳိးတုိင္းတြင္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖဳိးလာၿပီး လူတန္းစားအရ ေသြးစုပ္ခ်ယ္လွယ္မႈ ပေပ်ာက္သြား မည္ျဖစ္သည္၊ ဤသုိ႔ စီးပြားေရးအရ လူတန္းစားျပႆနာ ေျဖရွင္းသြားလ်င္ လူမ်ဳိးေရးလည္းေျပလည္သြားမည္
ျဖစ္၍ မြန္တုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးတည္ေဆာက္သြားရင္း မြန္အမ်ဳိးသားကိစၥ
မွာလည္း ရွင္းလင္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔ မပါဝင္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာရာဇဝင္သမုိင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းေလ့လာလွ်င္ ျမန္မာမပါလွ်င္မျပီးသလုိ၊ မြန္မပါလွ်င္လည္း မျပီးေသာသမုိင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာေသာအခါ သမုိင္းတြင္ထင္ရွား
ေသာ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔မွာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယားကဲ့သုိ႔ေသာ လူမ်ဳိးေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံခဲ့ရေပ။

မြန္အမ်ဳိးသားျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သူ ကြယ္လြန္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗမာ့လြတလပ္ေရးတုိက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ၅ဝဝဝ မြန္ ၃ဝဝဝ ပါဝင္ခဲ့သည္ လည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလ
၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလ ျပင္ဆင္မွဳေကာ္မတီတြင္ “မြန္လူမ်ဳိးကိစၥဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔မွာ အခုလူမ်ဳိးေရးလူနည္းစုအျဖစ္နဲ႔ မြန္စာေပ၊ မြန္ေက်ာင္းေတြ ကိစၥေလာက္ကလြဲရင္ တျခားနစ္နာခ်က္ေတြ
မရွိပါဘူး၊ မြန္ရယ္ ဗမာရယ္ ခြဲျခားျပီး ကရင္သေဘာထားလုိထားေစခ်င္လို႔ မျဖစ္ဘူး” လုိ႔မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က်ဆုံး သြားျပီးေနာက္ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆႏၵကုိ ဆန္႔က်င္သည္မွာ မြန္အမ်ဳိးသား မ်ားေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကုိ ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းက သက္ေသ ထူလ်က္ရွိ၏ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္မွာ လူမ်ဳိးေရးသည္ စီးပြားေရး၏ လက္ေအာက္ ခံျဖစ္၍ စီးပြားေရးကုိေျဖရွင္းလုိက္လ်င္ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာသည္လည္း ေျပလည္သြားမည္ျဖစ္သည္။
မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံး၏ အမွဳေဆာင္တခ်ဳိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးၾကျပီး ဘုံ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာေသာ မြန္ျပည္နယ္ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ညွိႏွဳိင္းၾကသည္။ ႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးကမြန္ျပည္နယ္ကုိ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲလမ္းစဥ္ႏွင့္ ေဖၚေဆာင္သြားလ်ွင္ အာဏာရဖဆပလအဖြဲ႔က ပိတ္ပစ္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲလမ္းစဥ္ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းခံရလွ်င္ မြန္ျပည္နယ္ကုိ မည္သုိ႔ ေဖၚေဆာင္ရမည္ကုိ ညွိႏွဳိင္းၾကသည္။ လက္နက္ျဖင့္အားကုိးၿပီး ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲကုိ ပိတ္ပစ္လွ်င္ လက္နက္ျဖင့္ျပန္လည္ထုိးေဖာက္ျပီး မိမိ လုပ္လုိေသာႏုိင္ငံေရးကုိ ဆက္လုပ္ရမည္ဟူေသာ သေဘာတရားကုိ လက္ခံၾကသည္။ (စစ္သည္ မျပီးဆုံး
ေသးေသာ ႏုိင္ငံေရးကုိ ဆက္လုပ္သည္ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္)

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္လူငယ္ (၃ဝ) ခန္႔ကုိ ဗုိလ္သိန္း၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔ဦးစီးျပီး စတင္းတလက္၊ ေျခာက္လုံးျပဴးတလက္၊ ဂ်ပန္ရုိင္ဖယ္တလက္ ေပါင္းသုံးလက္တုိ႔ျဖင့္
ဇာသျပင္ ရဲစခန္းကုိဝင္စီးျပီး စခန္းရွိလက္နက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းလုိက္သည္။ အဆုိပါလက္နက္သိမ္းအဖြဲ႔သည္ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းစီစဥ္ထားခ်က္အရမဟုတ္ပဲ မြန္လူမ်ဳိးေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အလံကုိလႊင့္ထူလုိက္
သည္။

တဆက္တည္း ဗုိလ္သိမ္း၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔အဖြဲ႔သည္ ဇာသျပင္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆိုက္ကပ္လာေသာ ျပည္တြင္း
ေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးသေဘၤာကုိ သိမ္းျပီး ေကာ့ဘိန္း၊ ေကာ့ေပါက္၊ ကတုိး၊ ေကာ့ႏွပ္မွ ကာကြယ္ေရး ေသနတ္မ်ားကုိ ဆက္လက္သိမ္းယူသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ မြန္တုိ႔လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီး အစပ်ဳိးခဲ့ေလသည္။

ထုိကိစၥေၾကာင့္ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔တြင္ အာဏာပုိင္တုိ႔ ႏုိင္ဘလြင္(ႏုိင္ေ႐ႊက်င္-ေနာင္တြင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီးဥကၠဌျဖစ္လာသူ-ကြယ္လြန္)၊ ႏုိင္ေငြသိမ္း(ယခုတြင္ ဒုဥကၠဌ-မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ ျဖစ္ေနသူ)တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးျပီး ေမာ္လျမဳိင္ေထာင္သုိ႔ ပုိ႔လုိက္သည္။

ထုိ႕ေနာက္ မြန္စံသူ၊ မြန္ဦးဘုိးေကာင္း၊ ႏုိင္စိန္ထြန္း (ကေညွာ္) ႏုိင္ေၾကာင္ႏွင့္ မြန္ရဲေဘာ္ (၂ဝ) ေက်ာ္ကုိလည္း ဆက္လက္ဖမ္းဆီးျပီးေမာ္လျမဳိင္ ေထာင္သုိ႔ပုိ႔လုိက္ျပန္သည္။

ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ရွိ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးသည့္သတင္း သထုံရွိ မြန္၊ ကရင္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ စုစည္း
ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေမာ္လျမဳိင္အဖမ္းအဆီးမ်ား သထုံသုိ႔မကူးလာမီ သထုံခရုိင္ကုိသိမ္းပုိက္ ရန္ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ သထုံခရုိင္ရွိ ဘားအံ၊ လွဳိင္းဘြဲ႔ျမဳိ႔နယ္မ်ားကုိ ေဒသခံ ေအအန္ဒီအုိ KNDO မ်ားက သိမ္းယူလုိက္သည္။ ေကအန္ဒီအုိ KNDO သည္ သထုံရွိစစ္ရဲ ၅ တပ္ရင္းတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး သထုံခရုိင္လုံးကုိ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းယူ လုိက္သည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕၌ ေစာဟင္ဒါဆင္က စစ္ရဲအရာရွိမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲထုိင္
ေနေသာ အစုိးရအရာရွိမ်ားအား ဖမ္းဆီးလုိက္ၿပီး ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔မကုိ နံနက္မုိးမလင္းမီသိမ္းလုိက္သည္။ စစ္ရဲ
တပ္ရင္း (၅)မွ ေမာ္ျမဳိင္ေထာင္သို႔ေရာက္ရွိလာျပီး အဖမ္းခံထားရေသာ ႏုိင္ေငြသိန္း၊ ႏုိင္ဘလြင္တုိ႔ကုိ ေထာင္မွ ထုတ္ယူၾကသည္။

ႏုိင္ေငြသိမ္းႏွင့္ေစာဘုိးဟန္တုိ႔သည္ မုဒုံ၊ က်ဳိကၡမီ၊ ေရးျမဳိ႔နယ္မ်ားကုိ သိမ္းယူရန္တာဝန္ယူၾကသည္။ သံျဖဴဇရပ္
ၿမဳိ႕ရွိ စစ္ရဲတပ္စုက က်ဳိကၡမီခရုိင္ကုိ ဦးစီးသိမ္းယူသည္။ ဘီလူးကၽြန္းေခ်ာင္းဆုံကုိ ႏိုင္စိန္ထြန္းက တာဝန္ယူ သိမ္းခဲ့သည္။

ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕သိမ္းၿပီးေနာက္ မြန္ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းခ်က္အရ၊ (၁) ႏုိင္ငံေရး၊ (၂) စစ္ေရး
(၃) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကုိ မြန္ႏွင့္ကရင္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းသည္။ ထုိသုိ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ေမယုစစ္သေဘၤာ ေမာ္လျမဳိင္ျမစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားထားသည္။

ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ႏုိင္လွေမာင္၊ႏုိင္ဘလြင္ႏွင့္ ႏုိင္ေငြသိမ္းတုိ႔ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းလွေအာင္ႏွင့္ ေမယုစစ္သေဘၤာေပၚတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မြန္ျပည္နယ္ကုိ အျမန္ေဖၚထုတ္ေပးလွ်င္ ျပႆနာအားလုံးေျပလည္သြားမည္ဟု ယူဆသည္ကုိ ဦးထြန္းလွေအာင္က ရန္ကုန္သုိ႔တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔မြန္ေတာ္လွန္းခရီးအစပ်ဳိးခဲ့ၿပီး မၾကာမီတြင္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ေပၚမွ အစုိးရတပ္မ်ား၏ျပန္လည္ ထုိးစစ္ဆင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ မြန္တပ္မ်ားျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ရၿပီး အျခားၿမဳိ႔နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္တပ္စြဲခဲ့ျပန္သည္။ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးအမည္ျဖင့္ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မုိး တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့လာရာ ဦးႏုအစုိးရ၏ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ၁၉၅၈ ခု၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠဌႏုိင္ေအာင္ထြန္းဦးေဆာင္ကာ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးမွ အစုိးရထံလက္နက္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီ လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး လက္နက္ခ်သည္ကုိ လက္မခံႏုိင္ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ဘလြင္က ႏုိင္ေ႐ႊက်င္ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲကာ ၁၉၅၈ ခု၊ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ New Mon State Partyကုိ စတင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လုိက္ပါသည္။ လက္နက္ခ်လုိက္သည္ကုိ လက္မခံေသာ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ဓမၼေနႏွင့္ အတူက်န္႐ွိေသာအင္အားစုမ်ားကုိ ျပန္လည္စုစည္းမိသည္။ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးမွ လက္က်န္လက္နက္ ၂ လက္၊ ေတာင္ေပါက္ရြာ(ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္) တဝုိက္ေက်း႐ြာကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ ႐ုိင္ဖယ္ေသနတ္ ၈ လက္ ထပ္မံရ႐ွိခဲ့သည္။ လက္နက္ခ်သည္ကုိ လက္မခံေသာ တပ္ဦးရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားက ႏုိင္ေ႐ႊက်င္ဦးေဆာင္
ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတြင္းသုိ႔ တဖြဲဖြဲဝင္ေရာက္လာၾကသည္။

မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးသည္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ရပ္တည္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိဝင္ေရာက္ခဲ့
ၾကရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားတြင္ ဥကၠဌႏုိင္ေအာင္ထြန္းမွာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းတြင္ မြန္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ား ရယူခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၆၂ ခု၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔
ဗုိလ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းၿပီးသည္ႏွင္ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ႔သည္ အျခားတုိင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနည္းတူ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္႐ွည္ က်ခံလုိက္ရသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး ဇာတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ တပ္ဦးရဲေဘာ္အမ်ားအျပား အုပ္စုအလုိက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကသည္။ ထုိကာလမွစ၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေတာ္လွန္ေရး႐ြက္သစ္ေလာင္းေလၿပီ။

ဖဆပလဦးေဆာင္ေသာ မဟာဗမာဝါဒီအစုိးရတုိ႔သည္ သမုိင္းအစဥ္အလာ႐ွိခဲ့ေသာ မြန္တုိ႔အားလူမ်ဳိးေရးအရ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့၊ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔အား ပ်ဴလူမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ လူမ်ဳိးေရးအရ စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈအရာတုိ႔၌ မြန္တုိ႔၏လကၡဏာရပ္ကုိ ဗမာမႈျပဳေစျခင္းျဖင့္ တစတစဝါးမ်ဳိေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “မြန္နဲ႔ဗမာအတူတူပဲ” စကားလုံးကုိ တြင္တြင္သုံးကာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈဟန္ျပၿပီး မြန္တုိ႔အားထုိစဥ္က မြန္ျပည္နယ္ ကုိအသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ယုံမၽွမက မြန္ဘာသာစာေပသင္ၾကားမႈမ်ားကုိပါ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ား
ျပဳခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိအမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေတာင္ဆုိတုိက္ပြဲဝင္၍မရလၽွင္ လက္နက္ကုိင္ျဖင့္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ေတာင္းဆုိသြားရန္ မြန္လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးခရီး အစျပဳခဲ့ၾက
ရသည္။

မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေစတနာကုိ သိ႐ွိနားလည္၍ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ အထက္ပါရပုိင္မ်ားအတြက္ လက္နက္မ်ားအႂကြင္းမဲ့အပ္ႏွင္းကာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ပါလီမန္သက္တမ္းတစ္ခုမ်ွပင္မျပည့္
လုိက္ပါ။

ဗုိလ္ေနဝင္းအာဏာသိမ္းပြဲႏွင့္အတူ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္းသည္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌႏုိင္ေ႐ႊက်င္၏ လက္နက္မခ်ေရးမူ မွန္ကန္ေနသည္ကုိ လက္ေတြ႔တြင္သက္ေသျပေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ သုံညဘဝမွအစျပဳလာကာ ယေန႔ ၅၁ ႏွစ္တုိင္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ယေန႔ လက္႐ွိစစ္အစုိးရ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအတည္ျဖစ္ေရး၊ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိင္အဖြဲ႕အစည္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ေရး။ စစ္အစုိးရထံ တပ္ဖြဲ႔မိမိတပ္ဖြဲ႔မ်ားအပ္ႏွံရန္၊ နယ္ျခားေစာင့္ေလာ၊ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ေလာ သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာကာလမ်ားတြင္ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး လက္နက္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီ အႂကြင္းမဲ့ လဲလွယ္ၿပီး မည္ကဲ့သုိ႔ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ သင္ခန္းစာရယူေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးခရီး မၿပီးဆုံးေသးသည္ကုိ သတိခ်ပ္ေစလုိပါေၾကာင္း။

မင္းစုိင္းႏြန္ေဒါ
ကုိးကားခ်က္မ်ား။
(၁)မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္း။
(၂) မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏုိင္ငံေရးပညာေပးစာေစာင္မ်ား။


အာဆီယံကို လန္တဲ့ကိုကို

Wednesday, 22 July 2009 19:25 ရန္ကုန္သားတာေတ .“တြီ .. တြီ .. တီြ .. ေတာ္ .. ေတာ္ .. ဒစ္ .. ဒစ္ .. ဒစ္ ..ရထားျဖစ္လား၊ သေဘၤာျဖစ္လား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ ျဖစ္လား၊ ၾကားရလား၊ ၾကားရလား”
“က်ား မရဘူး .. အဲ မၾကားရဘူး .. ေအာ္ေျပာပါ .. ေအာ္ေျပာပါ .. ေျမႂကြက္မွ .. လဒ .. ေျမႂကြက္မွ လဒ”
“ၾကားရလား လဒ ေျပာေနတယ္ .. ေျမႂကြက္ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ”
“မင္းဘိုးေအႀကီးတဲ့မွပဲ .. ေျမႂကြက္ပါဆိုမွ တြင္းထဲေရာက္ေနတာေပါ့၊ အဲ လုိဏ္ေခါင္းထဲက စကားေျပာ ေနတာေဟ့ .. ”
“ေၾသာ္ အဲဒါေၾကာင့္ လူႀကီးျမင္းနဲ႔ခ်ည္းခဏခဏတိုးေနတာကိုး ..။ ျပတ္သြားျပန္ၿပီ .. ဟင္း .. ေျမႂကြက္ .. ဗ်ိဳး .. ေျမႂကြက္ ..”
“ေဟ့ေကာင္ လဒ .. အသားလြတ္ ေအာ္မေနနဲ႔ ေျပာ .. ဘာထူးလဲ”

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးကက္ကမ္းေျခက သာယာလွပေသာ ေနရာတခုတြင္ ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ပ်င္း တေယာက္ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အပန္းေျဖရာ ကမ္းသာယာျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးဉာဏ္ပ်င္း အပန္းမေျပႏုိင္။ သူေရာက္ေနသည့္ အာဆီယံ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခါင္းေရွာင္ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးကို wireless မွတဆင့္ အစီရင္ခံရန္ ႀကိဳးစားေနရသည္။

သူႏွင့္မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒဝါလီ မဂၢဇင္းမွ ဖိုးရႈပ္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ႂကြက္စုတ္ ကိုလည္း အလစ္မေပးရဲ။ ထိုႏွစ္ေယာက္က သူ႔ကို အမိဖမ္းရန္ ေခ်ာင္းေနသည္ဟု ခံစားရသည္။ တကယ္ တမ္း သူ႔ေဘးနားမွာ ဦးရုကၡစိုးတေယာက္ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ကာ ေရာက္ရွိေနသည္ကို သိလိုက္လွ်င္ လန္႔ဖ်ပ္ၿပီး အသက္ပါ ပါသြားႏို္င္သည္။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ေဟ့ေကာင္ ဖိုးရႈပ္ ရိုက္ေလကြာ .. ရိုက္ေတာ့ေလ .. ဟာ .. မင္းေတာ္ေတာ္ ညံ့တဲ့ ေကာင္ပဲကြ။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ဟ .. မင္းသိပ္ေတာ္ေနရင္ မင္းရိုက္ပါလား။ ဒီမွာ ဘယ္လိုမွ ရိုက္မရလို႔ စိတ္ညစ္ေနရတဲ့ အထဲ။ ဒီ ဦးဉာဏ္ပ်င္းႀကီးကလည္း အေရွာင္အတိမ္းက ေတာ္ပါ့ကြာ။ ဘယ္လိုမွ အမိဖမ္းလို႔ကိုမရဘူး။

ဖိုးရႈပ္ႏွင့္ ႂကြက္စုတ္တို႔ ဦးဉာဏ္ပ်င္း ဓာတ္ပံုရရန္ အသည္းအသန္ႀကိဳးစား ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ဟုတ္ပါ့ကြာ .. ဒီဦးဉာဏ္ပ်င္းတေယာက္ ဖမ္းမိဖို႔အေရး ငါတို႔မွာ အစည္းအေဝးခန္းထဲ က စားပြဲေတြေပၚ အိပ္လိုအိပ္ရ၊ တညလံုးမအိပ္ဘဲ ဟိုတယ္ေရွ႕ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေစာင့္လို ေစာင့္ရနဲ႔ ခုလည္း wireless တလံုးနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ေနျပန္ၿပီလဲ မသိဘူး။

ထိုစဥ္ သူတို႔ေဘး၌ ဦး႐ုကၡစိုး ဘြားခနဲေပၚလာသည္။

႐ုကၡစိုး။ ။ ဘာရႈပ္ရမွာလဲကြ သူတို႔ေခါင္းေရွာင္ႀကီး ခိ်ဳကုပ္ဒူးႀကီးဆီ အစီအရင္ခံေနတာ .. မၾကား ဘူးလား။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ပလုပ္တုတ္ .. အသံမေပးဘာမေပးနဲ႔ လန္႔လိုက္တာ ဦး႐ုကၡစိုးရယ္။

႐ုကၡစိုး။ ။ လန္႔မေနနဲ႔ ငါၾကားလာတာေတြ ျပန္ေျပာျပမယ္။ မင္းလည္း ေဒဝါလီမဂၢဇင္းအတြက္ ရမ္းရႊီး သတင္းတပုဒ္ရတာေပါ့ ဟဲဟဲ။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ေျပာျပလိုက္ပါ ဦး႐ုကၡစုိးရယ္ .. သတင္းမွမရရင္ ကိုေဂၚႀကီးက ေထာင္းေတာ့မွာ ..။ က်ေနာ့္မွာလည္း သူ႔ေနာက္လိုက္မိပါတယ္ .. ခုထိ ဖူးကက္က ေကာင္မေလးေတြေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မငမ္းရေသးဘူး။

႐ုကၡစိုး။ ။ မင္းတင္ မငမ္းရတာမဟုတ္ဘူး ဦးဉာဏ္ပ်င္းလည္း မငမ္းရရွာဘူးကြ။ နားေထာင္ၾကည့္။

ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ ဦး႐ုကၡစိုးက သူ႔လက္ထဲမွ ရေကာ္ဒါေလးကို “ေထာက္ခနဲ” ဖြင့္ျပလိုက္သည္။
(မွတ္ခ်က္။ ။ နတ္ကိုင္သည့္ ရေကာ္ဒါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နတ္ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ခ်ိန္တြင္ ေရာ၍ ေဖ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ တဘက္မွ ေျပာသည့္ အသံကိုပါ ဖမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရးက အသည္းအသန္လိုခ်င္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္)

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ဘာထူးလဲခုခါ .. ဘာထူးလဲခုခါ .. (ေလးျဖဴသီခ်င္းသံစဥ္အတုိင္း ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးက ၎၏ ကိုယ္ပုိင္ ငွက္ဆိုးထိုးသံျဖင့္ ေအာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္)

ဉာဏ္ပ်င္း။ ။ ထူးတာကေတာ့ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးေရ .. က်ေနာ့္မွာ ဖူးကက္ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ .. ေရေလးကူး .. အပန္းေလးေျဖ .. မဒီေလးေတြနဲ႔ တူတူ ဘီယာေလးစုပ္ လုပ္မလားမွတ္ပါတယ္ .. ခု သတင္း သမားေတြ အတင္းလိုက္ေနလို႔ ေျပးေနရတယ္ဗ်။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ မင္းအေတာ္ညံ့တာပဲ .. ေအး .. ၊ မွာလိုက္ပါရေစေနာ္ .. အဲဒီဟာေတြကို လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ .. လံုးဝအမိမခံနဲ႔ .. အထူးသျဖင့္ ေဒဝါလီကေကာင္ေတြ မမိေစနဲ႔။ မင္းကြာ .. အႏွိပ္ခန္းထဲ ဝင္ပုန္းေန ပါေတာ့လား။ ည့ံလိုက္တာ .. လူခ်င္းမ်ား လဲလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ကာရာအိုေက ဆိုင္ေလး ဘာေလး ႐ုပ္ဖ်က္ၿပီး သြားေနေပါ့။

ဉာဏ္ပ်င္း။ ။ ဟာ အႏွိပ္ခန္းသြားရင္ အႏွိပ္ခန္းထဲထိ လိုက္ေမးမယ့္ သေဘာရွိတယ္ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီး။ အဲဒီေဒဝါလီက တေကာင္ဆို ဟိုတယ္ေရွ႕မွာ ငုတ္တုတ္ငိုက္ၿပီးေစာင့္ေနတာဗ်။ သူငိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္ အသာေလး လစ္လာလို႔ အျပင္ထြက္လို႔ရတာ။ ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိ္တ္လုပ္ေနၾကတာ။ ၿပီးေတာ့ .. ၿပီးေတာ့ ..။

ေျပာရင္းက ဦးဉာဏ္ပ်င္းတေယာက္ ငိုသံပါလာသည္..။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ ေျပာ .. ေျပာ .. ျမန္ျမန္ေျပာစမ္း ..။

ဉာဏ္ပ်င္း။ ။ အခု ဖူးကက္ကမ္းေျခမွာ က်ေနာ့္ကို ေဘာလံုးလုပ္ၿပီး ကန္ေနၾကၿပီဗ် .. အီး .. အဟီး .. အဟင့္ .. ရႊတ္။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ေဟ .. ဟုတ္လား .. ။ အာဆီယံ ဖလားေပါ့ေနာ္။ ဘယ္အသင္းနဲ႔ .. ဘယ္အသင္းလဲ ..၊ ဘယ္ေၾကးေပါက္လဲ .. လုပ္စမ္းပါဦး။ ငါ အေပၚက ဝင္ထုိင္ရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ ..။

ဉာဏ္ပ်င္း။ ။ ဟာ .. အဲဒီလို ေဘာလံုးအစစ္ကန္တာကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ခု အာဆီယံ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ .. က်ေနာ့္ကို ထိုင္းက ကန္လိုက္ အင္ဒိုနီးရွားက ကန္လိုက္နဲ႔ ကန္ေနၾကလို႔ ေဘာလံုးျဖစ္ေနၿပီ လို႔ ေျပာတာ။

ဦးဉာဏ္ပ်င္း စိတ္ထဲက “အေရးထဲ ေလာင္းကစားက လုပ္ခ်င္ေသးတယ္ .. ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ ဘက္က ေလာင္း ေသခ်ာေပါက္႐ႈံးမယ္” ဟု ေျပာေနသံပါ ဦး႐ုကၡစိုး၏ ရေကာ္ဒါထဲ ပါလာသည္။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ေၾသာ္ ေမာင္ဉာဏ္ပ်င္းရယ္ .. မင္းကို စိတ္ခ်လို႔လႊတ္လိုက္တာပဲဟာ .. ရေအာင္ေရွာင္ ေပါ့။

“မသိဘူးမွတ္ေနလား .. က်ဳပ္အေျဖမတတ္လို႔ ေပါက္ကရေျပာမိရင္ .. ျပန္လာတာနဲ႔ ဆြဲစိမွာကိုမ်ား” ဟု ဦးဉာဏ္ပ်င္းက စိတ္ထဲက ေျပာလိုက္ျပန္သည္။

ဉာဏ္ပ်င္း။ ။ ခုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ရွိသမွ် နည္းေဟာင္း၊ နည္းသစ္ေတြသံုးၿပီး ေရွာင္ေနတာပဲ ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးရယ္။ အိပ္ေကာင္းျခင္းမအိပ္ရ စားေကာင္းျခင္းမစားရနဲ႔ .. ဒီၾကားထဲ အာဆီယံက လူ႔အခြင့္ အေရး အဖြဲ႕ဆိုတာႀကီး ဖြဲ႕ၿပီဗ်။ အဲဒါႀကီးကို ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးမႀကိဳက္ဘူး မဟုတ္လား။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ မႀကိဳက္တာက မႀကိဳက္တာ တပုိင္းပဲေလ ..လက္မွတ္ေတာ့ ခပ္တည္တည္နဲ႔ ထိုးၿပီးၿပီ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ ဒါႀကီးကေကာ ဘယ္ေလာက္ အသံုးဝင္မွာမို႔လို႔လဲ။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ သူကိုသာ အေရးယူေၾကးဆို .. ဟြန္း .. မေျပာလိုက္ခ်င္ဘူး .. ငါတို႔က အာဏာေလး ၂ ခါေလာက္သိမ္း ..လွ်ပ္စစ္ မီးေလးျဖတ္ .. လူေတြကို မဝေရစာ ေကၽြးရံု ေလာက္ေလး လုပ္တာ။ ငါတို႔ကို လာေအာ္ေနတဲ့ ထိုင္းေတြကမွ အာဏာကို အခါ ၂၀ ေလာက္သိမ္းထားတာ ကိုယ့္လူ … မေၾကာက္နဲ႔ ငါတို႔ေရွ႕မွာ စီနီယာေတြ ရွိေသးတယ္။

ဉာဏ္ပ်င္း။ ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ဳပ္က ပစ္မွတ္ႀကီးျဖစ္ေနတာဗ်။ ေနရထိုင္ရတာလည္း ေတာ္ေတာ္ ကသိကေအာင့္ႏုိင္တယ္၊ လူတိုင္းက စလိုက္တာနဲ႔ ျမန္မာ့အေရး ဆိုတာခ်ည္းပဲ။ တျခား ကိစၥ ဘယ္သူမွ စိတ္ဝင္စားပံုမရဘူး။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ကမၻာမွာ ျမန္မာကြ .. ဒီလို စိတ္ဝင္စားမႈရွိတယ္ဆိုတာ နည္းတဲ့ေအာင္ျမင္မႈလား။

ဉာဏ္ပ်င္း။ ။ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားကိစၥ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသား ကိစၥ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ .. တရားမွ်တဖို႔ ဒါေတြပဲ ထပ္ခါတလဲလဲ …။ ၿပီးေတာ့ ေဒၚကလင္တန္ႀကီး ကလည္း ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆာက္နဲ႔ထြင္းဆိုသလို ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးက ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္တာပါလို႔ ေလွ်ာက္ေျပာေနျပန္ၿပီ ..။ ေက်ာခ်မ္းလိုက္တာ။

ခ်ိဳကုပ္။ ။ ဝွားလားလားလားလား .. ဒီေလာက္ပ်င္းစရာႀကီးကိုမ်ားကြာ .. ဘာလို႔ စိတ္ဝင္စားေနၾက ပါလိမ့္။ ေျပာလုိက္ ဘယ္သူေတြဘာေျပာေျပာ ဘာလုပ္လုပ္ .. က်ဳပ္တို႔ခ်ိဳကုပ္ဒူးႀကီးက အယားေဖ်ာက္ေပး တယ္လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္လို႔။

ဉာဏ္ပ်င္း။ ။ ခညာ .. ဒါ .. ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က ခု .. ေမးသမွ်ကို ေျဖရေတာ့မွာ .. လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ဖို႔လမ္း သိပ္မျမင္ေတာ့ဘူးဗ် …။

ထိုစဥ္ “ဟဲလို .. ဟယ္လို .. ေျမႂကြက္ .. ေျမႂကြက္ .. ၾကားရလား .. လဒပါ .. တီြ .. တီြ .. ဗ်ီ .. ဗ်ီ .. ဗ်စ္ ..” ဆိုေသာ အသံမ်ားႏွင့္ “ေတာ္ပါေသးရဲ႕ လိုင္းျပတ္သြားၿပီ .. ခုမွပဲ နားေအးေတာ့တယ္” ဆိုသည့္ ဦးဉာဏ္ပ်င္း၏ အသံမ်ား တၿပဳိင္နက္တည္း ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ တိခနဲ ၿငိမ္သြားသည္။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ဟာ ဦးဉာဏ္ပ်င္း ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ .. ။ ဒုကၡပဲ ဦးရုကၡစိုး ဖမ္းထားတဲ့အသံေတြ နားေထာင္ ေနတာနဲ႔ လြတ္သြားၿပီဗ်ာ။

ဦး႐ုကၡစိုး။ ။ မင္းအတြက္ သတင္းေတြရေအာင္လည္း ငါက ေပးနားေထာင္ရေသးတယ္။

ႂကြက္စုတ္။ ။ ဟာ .. ဟိုမွာ .. ဟိုမွာ ဖိုးရႈပ္ေရ .. လိုက္ .. လိုက္ .. သတင္းေထာက္ေတြ ေျပးတဲ့ ဘက္ကို လိုက္ကြ ..။

ဖိုးရႈပ္။ ။ ဟုတ္တယ္ .. ဟုတ္တယ္ လိုက္ကြ .. ေခြးတိုးေပါက္ကေျပးၿပီ .. အျမန္လိုက္ေဟ့ .. ။

ဦးဉာဏ္ပ်င္းတေယာက္ သတင္းေထာက္မ်ားရန္မွ ေရွာင္ရွားရန္ ေခြးတိုးေပါက္မွထြက္ေျပးရင္း ဘာမွန္း မသိေသာ အရာမ်ားကို ခလုတ္တိုက္ကာ ပက္လက္လန္ ျပဳတ္က် သြားေလေတာ့သည္။

“ဖုန္း” “ဒိုင္း” “ဂြမ္း” … ။ ။

ရန္ကုန္သားတာေတ၏ ဦး႐ုကၡစိုးႏွင့္ ေထြရာေလးပါး က႑သည္ Satire ေခၚ သေရာ္စာ က႑ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္မ်ားအေပၚမွာ အေျခခံေရးသားထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ အားေပးေဝဖန္ၾကေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပရိတ္သတ္ကို ေလးစားလွ်က္ …။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:2009-07-22-12-26-45&catid=6:ching-mai-nat&Itemid=20

မွန္တာကို ေျပာဆိုပါမည္


ေမာင္ၾသ

၂၂ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉


ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ နအဖအစုိးရအဖြဲ႔ေရာ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာႏွင့္ အက်ပ္အတည္းဆိုက္ေနေသာ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အန္အယ္လ္ဒီက မတရားမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စစ္ယႏၲရားႀကီးကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရင္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လူထုတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနရသည္။ နအဖအစုိးရကမူ မိမိတို႔၏ တရားဥပေဒမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစုိးမႈ ၿပိဳလဲသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနမႈႏွင့္အတူ အဓိက အာဏာရွင္ မိသားစုေတြ၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးၿပီး လူထု၏ ကလဲ့စားေခ်ျခင္း ခံရမည္ကို ေၾကာက္လန္႔ေနေပသည္။ အခ်ိန္ေတြ ေရြ႕လ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အေျခအေနေတြကလည္း တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းလဲလာသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ေရြ႕လ်ားမႈသည္ အေျပာင္းအလဲ လမ္းဆံုလမ္းခြသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။

နအဖဘက္မွ ၎တုိ႔ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္အတုိင္း ဆက္သြားရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ နအဖမွ အခြင့္အေရးေပး သိမ္းသြင္းစည္း႐ံုးထားေသာ မ်က္ကန္းမ်ဳိးမစစ္၊ အ႐ိုးအရင္းကိုက္ လူတစုကလည္း နအဖ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ၿပိဳင္ၾကရန္ ဟန္တျပင္ျပင္ မာန္ဆင္ေနၾကေပၿပီ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ ပါတီဖြဲ႔စည္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားက ဘယ္ဆီေနမွန္းမသိေသးသည့္အတြက္ မုန္႔ဆီေၾကာ္ႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းနား တည့္ပါ့မလားဆိုသည့္ စကားပံုလို ျဖစ္ေနသည္။ နအဖက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က (၉၂.၄၈) ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံထားဟုဆိုသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေသဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေလလည္ျပေနခ်ိန္တြင္ အေခ်ာင္သမားအာဏာ႐ူးမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳၿပီးသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမည့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသံုးသပ္ စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

၁။ (န၀တ) နအဖ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၁/၉၀ အရ အေျခခံဥပေဒသည္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံ အႏုိင္ရထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရးဆဲြသည္လား၊ နအဖႀကိဳးဆြဲရာကသည့္ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ (သို႔မဟုတ္) နအဖစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရးဆြဲသည္လား။

၂။ ျပည္သူလူထုသေဘာထား အမွန္ျဖင့္ ေထာက္ခံမႈ ဟုတ္ မဟုတ္။

၃။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိ။

၄။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ။

၅။ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား ရာသက္ပန္ ႀကိဳးကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းခင္းေပးထားေသာ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ား ပါ မပါ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံထားၿပီး ေလ့လာစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္သာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကပဲ ႏုိင္ႏုိင္၊ ျပည္သူလူထုအားလံုးသည္ ဒုံရင္း ဒံုရင္းအတုိင္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးၿပီး တသက္လံုး စစ္ကြၽန္ဘ၀ႏွင့္ ဒုကၡေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာဆိုသလို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ပါ အေျခခံဥပေဒမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အန္အယ္လ္ဒီ၏ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းအရ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ဟန္တျပျပႏွင့္ ဖင္ႂကြေနၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အန္အယ္လ္ဒီ၏ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာစာတမ္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ႈျမင္ၿပီး စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ခန္႔ ဖဆပလေခတ္က က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ံႈးသည္ျဖစ္ေစ (၄) ႏွစ္တႀကိမ္ က်င္းပၿပီး ျပည္သူက ႏွစ္သက္လက္ခံလွ်င္ ေနာက္တႀကိမ္ ဆက္အေရြးခံရမည္။ မေထာက္ခံလွ်င္ ျပဳတ္က်မည္။ ျပဳျပင္၍ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။ ယေန႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကပဲ ႏုိင္ႏုိင္၊ အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္ ျဖစ္မလာႏိုင္၊ ရာသက္ပန္ စစ္မ်ဳိးဆက္မ်ား အာဏာတည္ၿမဲေရး အတြက္ အေျခခံဥပေဒမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ (ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းစာမ်က္ႏွာ (၁၇၃)၊ အခန္း (၁၂)၊ အပိုဒ္ ၄၃၆ (က-ခ)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္) တပ္မေတာ္မွ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ယူထားၿပီးျဖစ္၍ (၇၅) ရာႏႈန္း မည္သို႔မွ် မေက်ာ္ႏိုင္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မက်င္းပမီကပင္ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေလးအနက္ထား၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကုန္႐ံႈးေတာ့ တေခါက္
လင္ကုန္႐ံႈးေတာ့ တသက္လံုးေမွာက္
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ံႈးလို႔ကေတာ့
စစ္ကြၽန္ဘ၀ တသက္လံုးေရာက္ကိန္းဆုိက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

နအဖစစ္အစိုးရႏွင့္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အန္အယ္လ္ဒီၾကား မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းကိုယ္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ (၃-၇-၀၉) ေသာၾကာေန႔က လာေရာက္ၿပီး နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ (၇) ဖြဲ႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဓိကေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္တို႔ႏွင့္ တဦးခ်င္းစီ တနာရီၾကာမွ် ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ေပးရန္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ေတြ႔ခြင့္မရခဲ့။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက “စိတ္ပ်က္မိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးတရပ္ ဆံုး႐ံႈးရသည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႔ဆံုခြင့္ကိုမူ တဖြဲ႔လွ်င္ (၂) မိနစ္ခန္႔သာ အခ်ိန္ေပးခဲ့သည္။ ထို (၂) မိနစ္ခန္႔ အတြင္း မ်ားျပားလွသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္ကိစၥမ်ားကို မည္သို႔ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါမည္လဲ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားဖို႔ေကာင္း သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရျခင္း၊ မရျခင္းအေပၚ သူ၏ ခရီးစဥ္ မေအာင္ျမင္ဘူးဟု ဆံုးျဖတ္ေ၀ဖန္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ကို လက္ခံရေပမည္။ သူ၏ လာရင္းကိစၥျဖစ္သည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအား တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ခ်က္ခ်င္းအေျဖမေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၁၃-၇-၀၉) တနလၤာေန႔ နံနက္က ဘန္ကီမြန္း၏ အစီရင္ခံစာကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ တင္ျပၿပီး ႏုိင္ငံအားလံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသန္းေဆြက အက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရ မွ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကမာၻ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းတုိ႔အားလံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းအေပၚ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက “အက်ဥ္းသားမ်ား” ဟု ဆုိထားရာ လက္တလုံးျခားလွည့္ျဖားဖုိ႔ သံသယ၀င္စရာ ျဖစ္ရပါသည္။ မျပတ္သားပါ၊ ႐ုိးသားမႈမရွိပါ။

ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ လုိလားေတာင္းတမႈမ်ား၊ ထင္သာျမင္သာ တုိးတက္မႈမ်ား တစုံတရာ မေတြ႔ရျခင္းအတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း နအဖ၏ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ရာျဖစ္ေသာ ေက်းဇူးရွင္ တ႐ုတ္ႀကီးကမူ တပည့္ႀကီးအေပၚ အေကာင္းျမင္သေဘာျဖင့္ ဖုံးဖုံးဖိဖိ တဖက္သတ္ ကာကြယ္ေျပာဆုိသြားသည္ကုိ ၾကားရသည္။

ပညာတတ္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ အမွားႏွင့္ အမွန္၊ တရားျခင္း၊ မတရားျခင္းမ်ားကုိ စိစစ္ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားမႈ အားနည္းေသာ၊ ျမန္မာျပည္သူသန္းေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္၏ ဒုကၡမ်က္ႏွာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ လက္တဆုပ္စာ အာဏာရွင္တို႔ဘက္မွ မ်က္ႏွာလုိက္ေသာ၊ ကုိယ့္ႏိုင္ငံအတၱအက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ၾကည့္တတ္ေသာ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ သေဘာထား အေတြးအေခၚမ်ားကုိ မည္သုိ႔နားလည္ရမွန္းပင္ မသိေတာ့ေပ။

ဒီၾကားထဲ သခြပ္ပင္က မီးတက်ီက်ီဆိုသလို ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္မွတ္က (၁၄-၇-၀၉) ေန႔ထုတ္ အစုိးရအာေဘာ္သတင္းစာမ်ား တြင္ “ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ လက္ကမ္းလ်က္ပါ” ဆုိသည့္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ဆင္ေသေကာင္ပုပ္ကုိ ဆိတ္သားေရႏွင့္ဖံုးရန္ ႀကိဳးစားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

“အန္အယ္လ္ဒီက ေၾကညာခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားကုိ ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိ၊ ဦးစားေပးျခင္းမရွိ၊ အျပဳသေဘာ မေဆာင္၊ သူတုိ႔ျဖစ္ခ်င္တာ လုိခ်င္တာကုိပဲ စက္နဲ႔ လွည့္ထုတ္ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနေတာ့ ဂ႐ုမစုိက္ျဖစ္တာေတာင္ ၾကာခဲ့ပါၿပီ…” တဲ့။

ေမာင္မွတ္ … ေမာင္မွတ္ ေၾကာင္တတ္ပါေပ့။ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္တုိ႔ တဦးခ်င္းစီ တနာရီၾကာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ရသလုိ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ ပါတီႀကီးတခု၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တနာရီေလာက္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဆြးေႏြးခြင့္ရမွ တရားမွ်မႈရွိမည္ကို သိဖို႔ေကာင္းသည္။ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ အန္အယ္လ္ဒီက ခြင့္ျပဳသည့္ (၂) မိနစ္ အျပင္ (၁၀) မိနစ္ေလာက္ ေတာင္းဆုိၿပီး (၁၀) မိနစ္ႏွင့္ အေသးစိတ္ ဇာတ္စုံခင္းမျပႏုိင္သည့္အေၾကာင္း၊ အန္အယ္လ္ဒီ၏ ေၾကညာခ်က္ ၁၈/၀၇/၀၉ ကုိ အမနာပ သေရာ္သလုိ၊ ေလွာင္သလုိႏွင့္ ေစာင္းခ်ိတ္ေရးထားသည့္ ေမာင္မွတ္ကုိ နအဖအစုိးရက ေနာက္ႏွစ္တြင္ လူမႈထူးခြၽန္ဆု ပထမအဆင့္ေပးမွာ အေသအခ်ာပင္ (ရၿပီးၿပီလားေတာင္ မသိ)။

ေနာက္ၿပီး ေမာင္မွတ္က “တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေရးကိစၥထက္ ဒီအမ်ဳိးသမီးရဲ႕ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) အေရးကိစၥက အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အတြက္ ပုိၿပီးအေရးႀကီးေနသလားလုိ႔ေတာင္ ယူဆခ်င္စရာပါ” ဟု ေရးထားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေမာင္မွတ္၏ ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ဉာဏ္တထြာတမုိက္ေလာက္သာရွိမွန္း သိလုိက္ရေပသည္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၉၂) ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းႀကီး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ ဉာဏ္ပညာ အေတြးအေခၚ မေသးႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မရသည့္အေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ အခြင့္အေရးတရပ္ ဆုံး႐ႈံးရၿပီလုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ ခပ္တိမ္တိမ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမဟုတ္သည္ကို ေမာင္မွတ္ ဉာဏ္မမီ၍ မသိျခင္းျဖစ္ေပမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ ေရးတုိ႔ကုိ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္စြမ္းရွိေသာ ထက္ျမက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးေကာင္းတေယာက္ဆုိသည္ကို အာရွတုိက္သား မစၥတာဘန္ကီမြန္း ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတြ႔ခြင့္ေတာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးေတာ့ …“ဘန္ကီမြန္းရဲ႕ ခရီးစဥ္ကုိ ျပည္သူအမ်ားစုက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈေတြဟာ ခဲေလသမွ် သဲေရက် ဆုိတာလုိ နားနဲ႔မဆံ့ေအာင္ ၾကားေနရျပန္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတာလည္း အမွန္ပါပဲ” ဟု ေရးထားျပန္သည္။ ထိုသေဘာထားသည္ ျပည္သူ႔ရင္ထဲမွ အသံစစ္ျဖစ္သည္ကို အသင္ ေမာင္မွတ္ ဂဏွာဟိ မွတ္ပါေလ။

ေနာက္ “တရား႐ုံးရဲ႕ စီရင္ပုိင္ခြင့္ေအာက္မွာ ေဒၚစုဟာ တရားရင္ဆုိင္ေနရလုိ႔ အစုိးရက ေတြ႔ခြင့္ျပဳမယ္၊ မျပဳဘူး ဆုံးျဖတ္လုိ႔၊ စြက္ဖက္လုိ႔ မရပါဘူး” ဟု ဆိုထားျပန္သည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား႐ုံးလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္ မည္သူက အထက္တြင္ ရွိသည္လဲဆိုသည္ကို ေမာင္မွတ္ကေလး ေသခ်ာစဥ္းစားေစခ်င္သည္။

ေနာက္ ဘန္ကီမြန္းခရီးစဥ္တြင္ ပါလာသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္တြင္ “လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ဖုိ႔” ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေမာင္မွတ္ေဆာင္းပါးထဲတြင္ ေတြ႔ရသည္။ အဲဒီအခ်က္ မပါေပ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးရန္သာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ျပင္ဆင္ေနပါၿပီဟု ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေမာင္မွတ္ ရွင္းေလာက္ၿပီထင္သည္္။

“ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ အေရးနဲ႔ယွဥ္ရင္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္ဟာ သာမညသာျဖစ္တယ္” ဆုိသည့္ ေမာင္မွတ္၏ စကားသည္ သာမန္လူတေယာက္အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္ခ်င္မွန္မည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကား (သာမန္မိန္းမသားတေယာက္) သာမညပုဂၢိဳလ္တေယာက္ မဟုတ္ေပ။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားအားလုံးကပါ ေစာင့္ၾကည့္ဂ႐ုစုိက္ခံေနရသည့္ ထူးျခားထက္ျမက္သည့္ လူသားတေယာက္ဆုိသည္ကုိ ေမာင္မွတ္ မ်က္စိစုံမွိတ္ မျငင္းသင့္ေပ။

ေမာင္မွတ္ေရးသကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေနပါသည္ဆုိလွ်င္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိ ႏွစ္စဥ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ တခ်က္ခ်င္း မည္ကဲ့သို႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ရွင္းျပသင့္ေပသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ (၉၂.၄၈) ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ဆိုသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္မွတ္က “ေစာေဖတုိ႔က ေနာေက်ေနပါၿပီ။ ဒီလုိျပင္ဆင္ဖုိ႔ဆုိတာကုိ ဘယ္ျပည္သူက လက္ခံမလဲ၊ ျပည္သူက လက္မခံႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အစုိးရကလဲ ဘယ္လက္ခံပါ့မလဲ။ ဘယ္အစုိးရမွ ျပည္သူရဲ႕ Mandate ကုိ ေက်ာ္လြန္လုိ႔မရႏုိင္ဘူးဆုိတာ အားလုံးနားလည္ၿပီးသားျဖစ္မွာပါ” (ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး)။

ေအာ္ … ေမာင္မွတ္ … ေမာင္မွတ္
ေၾကာင္လဲ … ေၾကာင္တတ္
ေဟာင္လဲ … ေဟာင္တတ္ … ပါလား။

ထုိသို႔ ငါ့စကားႏြားရ ေျပာတတ္သည့္ ေမာင္မွတ္ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ျပည္သူေတြ၏ Mandate၊ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တပါသည္ဟု စစ္အစုိးရကေရာ ျပည္သူကေရာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအားလုံးကပါ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ Mandate ကုိ မည္သည့္အစုိးရက ပစ္ပယ္ဆန္႔က်င္ၿပီး ကတိေတြဖ်က္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါသနည္းဟု ေမးလိုက္ခ်င္ပါသည္။ စိတ္ႏွလုံးသား ႐ုိးသားျဖဴစင္သည္ဆုိလွ်င္ အမွန္တရားကုိ ဘြင္းဘြင္းႀကီး ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး အေ႐ႊ႕အေျပာင္း တုိးတက္မႈကိစၥသည္ ကမာၻတ၀န္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက ရင္ထဲအသည္းထဲမွ စြဲမက္ခ်စ္ခင္ေလးစား ၾကည္ညိဳၿပီး ၀ုိင္းရံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံေနရသည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နအဖအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ တရား႐ုံးမွ တရားသူႀကီးမ်ားက မည္သို႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္မည္လဲဆုိသည့္အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္္။

ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ၊ ကုိယ္ျပဳသည့္ကံ ကုိယ့္ထံ ျပန္လာလိမ့္မည္။
http://www.khitpyaing.org/articles/july09/220709.php

ဇူလိုင္၂၂ဒိုင္ယာရီ


မလႊဲသာလို႔သာ လက္တြဲရတာ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ နံတယ္ ...
Tuesday, 21 July 2009 16:41 ဟန္ေလး ပါတီသည္ လမ္းဆံုလမ္းခြတြင္ ရွိေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္ ေျပာဆို
ျမင့္ေမာင္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 22 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 49 မိနစ္


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္လာျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑သည္ လမ္းဆံုလမ္းခြသို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။

အသက္အရြယ္ၾကီးကာ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ပါတီဦးေဆာင္မႈသည္ လမ္းဆံုလမ္းခြသို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္၊ သတင္းစာ ဆရာၾကီးလည္း ျဖစ္သည့္ ဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္က ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေခါင္းပိုင္းေတြအေနနဲ႔ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လို႔ အနားယူမယ္ဆိုရင္လည္း ယူႏိုင္ဖို႔ အေနအထားရွိေပမယ့္ ပါတီရဲ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ လမ္းဆံုလမ္းခြ အေျခအေနကို က်ေရာက္ေနတယ္” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“တကယ္လို႔ ပါတီက မွတ္ပံုျပန္တင္ရရင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း မလြတ္ေသးဘူး။ အဲဒါဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ပါတီအတြက္ စိုးရိမ္ေနရတယ္။ ျပႆနာက လူက တိုးခ်င္တိုင္း တိုးလို႔ မရဘူး။ အစိုးရေနၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္မွာရွိတဲ့ လူအေနအထားအတိုင္း လုပ္ရတယ္ဆိုေတာ့ လူကလည္း တိုးလို႔မရဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္က ဆက္ေျပာသည္။

ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးလြင္ အပါအဝင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးလြန္းတင္၊ ဦးညြန္႔ေဝ၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ သခင္စိုးျမင့္သည္ အသက္အားျဖင့္ ၈ဝ ႏွစ္ေက်ာ္မ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ မၾကာခဏ က်န္းမာေရးက ခ်ဴခ်ာေနသည္။

“ဦးေအာင္ေရႊဆိုရင္ ၉၀ ေက်ာ္ေနၿပီ။ ပါတီကို မလာႏိုင္တာ လနဲ႔ခ်ီ ရွိေနၿပီ။ ေနာက္ထပ္ ၂ လ၊ ၃ လ လာႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး။ ဦးလြန္းတင္ဆိုရင္ မ်က္စိက ေကာင္းေကာင္း မျမင္ရေတာ့ဘူး။ နားကလည္း ေကာင္းေကာင္း မၾကားေတာ့ဘူး။ ကေလး ကုန္းပိုးသလိုမ်ဳိး ပိုးၿပီးေတာ့မွ ေနာက္က တေယာက္ မလိုက္ရင္ မရဘူး။ အိပ္ယာထဲမွာ ေလျဖတ္ေနတယ္။ ဦးလွေဖကလည္း က်န္မာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ေနတယ္။ ဦးသန္းထြန္းကလည္း ခဏခဏ ေခါင္းမူးတတ္တယ္” ဟု ဆရာၾကီးက ေျပာသည္။

ကိုယ္တုိင္ကလည္း မ်က္စိခဲြစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္အတူ ေသြးခုန္ႏႈန္း အလြန္အမင္း က်ဆင္းေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိႏွင့္ အေၾကာအဆစ္ ကိုက္ခဲသည့္ ေဝဒနာမ်ားလည္း ခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဆရာၾကီးက “ေန႔တိုင္းလိုလိုက ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းက ၄၈ ကေန မတက္ဘူး။ ပံုမွန္က ၈ဝ ေလာက္ရွိရမွာ။ က်ေနာ္ မလႈပ္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ေျခလွမ္း ၄-၅ လွမ္းေလာက္ ေလွ်ာက္လိုက္ရင္ ေမာေနတယ္။ အသည္း၊ အျမစ္၊ ကလီစာတို႔ မစားဖို႔၊ ပဲပင္ေပါက္တို႔ ခရမ္းခ်ဥ္သီးတို႔ မစားဖို႔နဲ႔ ေရာဂါအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ၊ အသားငါးေတြ ပိုၿပီး စားေသာက္ဖို႔ ဆရာဝန္က ညႊန္ၾကားထားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

က်န္းမာေရး မေကာင္းသည့္ၾကားမွ လာမည့္ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအတြက္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္လဲွၾကမည္ျဖစ္ရာ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕သို႔ သြားေရာက္ဦးမည္ဟု သူက ဆိုသည္။

က်န္းမာေရးအတြက္လည္း လာမည့္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ ျပသရန္ ဆရာဝန္က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။


ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ုံး ဖမ္းဆီးမႈ ရန္ကုန္တြင္ လူေျပာမ်ားေန
Wednesday, 22 July 2009 19:04 ေအးလဲ့ .ရန္ကုန္ရွိ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း အတုအပ ျပဳလုပ္ေပးသူ လူ ၂၀ ေက်ာ္အား ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

၎ဖမ္းဆီးမႈသည္ လိုဏ္ေခါင္း ေဆာက္လုပ္ေရး အရာရွိ တခ်ိဳ႕ ျပည္ပ ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တြင္ သတင္းႀကီးေနသည္။

ရန္ကုန္ရွိ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ လုပ္ေပးေရး အရာရွိ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက “ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္း ေဆာက္တဲ့ အရာရွိ ေတြက ေနျပည္ေတာ္ကေန ရွမ္းျပည္ဘက္ကို ထြက္ေျပးတယ္၊ အဲဒီကေနတဆင့္ ရန္ကုန္ကို ထြက္သြားတယ္ လို႔ၾကားတယ္”ဟု ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး“ေန႔ ခ်င္းၿပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လုပ္ေပးတဲ့ ပြဲစားေတြ၊ သန္းေခါင္ စာရင္း လုပ္ေပး တဲ့ သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖမ္းထားတယ္၊ က်ပ္ ၆ သိန္း ၈ သိန္းေလာက္ ေပးၿပီးလုပ္သြားတယ္လို႔ ၾကား တယ္၊ အတိအက်ေတာ့ မသိဘူး” ဟုလည္း ေျပာသည္။

အဆိုပါ လူေျပာမ်ားေနေသာ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား မရႏိုင္ေသးပါ။

ထို ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္း ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ အရာရွိ ၆ ဦး အနက္ ၄ ဦးမွာ ျပည္ပ ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး က်န္ ႏွစ္ဦးက ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း သတင္းေပါက္ၾကားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု လဆန္းပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရ နံပါတ္ ၃ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၏ ေျမာက္ကိုရီးယား လွ်ိဳ႕ဝွက္ခရီးစဥ္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ား ေပါက္ၾကားကာ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိ ၁၀ ဦးထက္မနည္းကို ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္ခံု႐ံုးတင္၍ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္သည့္ သတင္းမ်ားလည္း ဧရာဝတီတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

၎သတင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ျပည္တြင္း၌ အႏုျမဴလက္နက္မ်ား စမ္းသပ္ရန္ “လိုဏ္” မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားပါ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားျဖစ္ေသာ CNN၊ BBC၊ အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား ႏွင့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) တို႔က ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တကြ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။အိႏၵိယ ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆို
မဇၩိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 22 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 46 မိနစ္


နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႐ုံးတင္ တရားစြဲဆိုေနမႈအား အိႏၵိယအစိုးရက ပါးနပ္စြာ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း တဒါဇင္ေက်ာ္မွ်ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပါလီမန္ အမတ္မ်ားကမူ သူမအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ယမန္ေန႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

နယူးေဒလီရွိ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းကလပ္ ခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ ကြန္ဖရင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ (Rajya Sabha ႏွင့္ Lok Sabha) စလံုးမွ ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ အိႏၵိယအစိုးရ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

''ကိုယ့္အိမ္နီးခ်င္းအိမ္မွာ မီးေလာင္ေနလွ်င္ ထိုအပူသည္ ကိုယ့္ကို လာဟပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမီးက ကိုယ့္ဆီပါ ကူးလွ်င္ ကိုယ္ပါ မီးေလာင္မည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္၍ ယင္းႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားပင္ ျဖစ္သည္'' ဟု ပါလီမန္အမတ္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမ္ိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။

''ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးၿပီး တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို စတင္ေစလိုတယ္ဆိုတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သတင္းစကားကို ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြဆီ ရႏိုင္သမွ် သံတမန္လမ္းေၾကာင္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ပို႔ေဆာင္ေပးပါလို႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အစိုးရသစ္ကို က်ေနာ္တို႔က တိုက္တြန္းပါတယ္'' ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အၾကီးမားဆံုး ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သြားသူျဖစ္သျဖင့္ ''ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သူမ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ကို သစၥာမေဖာက္သင့္ေၾကာင္း'' အဆိုပါ ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။

အိႏၵိယ ပါလီမန္အမတ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ သူမ၏ အင္းယားကန္ေဘးရွိ ေနအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ အေမရိကန္လူမ်ဳိး ဂြ်န္ ဝီလ်ံ ယက္ေတာကို လက္ခံထားခဲ့၍ အက်ယ္ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟူေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႐ံုးတင္တရားစြဲဆိုေနမႈကို ႏိုင္ငံတကာက ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္ျပစ္တင္ေနၾကသည္ကို ပဲ့တင္ထပ္ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို ၾကားနာရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ အထူးတရား႐ံုးက လာမည့္ ေသာၾကာေန႔သို႔ ခ်ိန္းဆိုထားသည္။ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဝင္အားျဖင့္ အိႏၵိယအစိုးရက ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနေသာ္လည္း သူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ဆက္လက္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရကို ဤကိစၥအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးသြားမည္ဟု ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ကတိျပဳေျပာၾကားလိုက္ၾကသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး အိႏၵိယပါလီမန္ဖိုရမ္ (IPFDB) ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ဟု သူတို႔က ေျပာသည္။

IPFDB အဖြဲ႔ကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အိႏၵိယအစိုးရကို တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ မိခင္ႏွင့္အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္က ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး၊ နယူးေဒလီရွိ ေလဒီရရွီရမ္ေကာလိပ္ (Lady Shri Ram College) တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ သူမသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက အရပ္သားမ်ားကို ေပးအပ္ေသာ အျမင့္ဆံုးဆုျဖစ္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိလွေသာ ဂ်ဝါဟာလာေနရူး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နားလည္မႈဆုကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းေနဆဲဆိုေသာ အစီရင္ခံစာသစ္ ထြက္ရွိ
ဖနိဒါ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 22 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 17 နာရီ 13 မိနစ္


ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ)။ ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္သားအျဖစ္ အဓမၼ စုေဆာင္းေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္အား ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ အေျခစုိက္ ႐ုိးမ (၃) သတင္းဌာနက ယေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

တႏွစ္ခြဲခန္႔ အခ်ိန္ယူ ျပဳစုထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ (၇၂) မ်က္ႏွာပါ “ျမန္မာ့ သားေကာင္းမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ကေလး စစ္သားမ်ား” (Child Soldiers Burma’s Sons of Sorrow) အမည္ရွိ ယင္းအစီရင္ခံစာကို နယ္စပ္၌ သတင္းစာရွင္းပြဲ လုပ္၍ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းနယ္စပ္တုိ႔ ထြက္ေျပးလာသည့္ ကေလးစစ္သား ၂ ဦး၊ တပ္ၾကပ္ၾကီးတဦးႏွင့္ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံထားရသည့္ ကေလးမ်ား၏ မိဘ ၄ ဦး တို႔အား ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“စစ္အစုိးရက စစ္တပ္ေတြမွာ ကေလးစစ္သားေတြကုိ စုေဆာင္းထားျခင္း မရွိဘူးလုိ႔ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ကုလသမဂၢကုိ အျမဲေျပာတယ္။ နယ္စပ္ေဒသမွာ ရွိေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေတြကုိ မဟုတ္အမွန္တဲ့ သတင္းေတြကုိ လြင့္ထုတ္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကုိ ထင္ထင္ရွားရွား သိေစခ်င္တယ္” ဟု အယ္ဒီတာ ဦးၿငိမ္းလူက မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ဒညွင္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္ရွိ အမွတ္ (၁)၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ (၂)၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္ (၃) စသည့္ စစ္သား စုေဆာင္းေရး တပ္မ်ားႏွင့္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ဇရစ္ေခ်ာင္ ေက်းရြာအနီးရွိ အမွတ္ (၉) စစ္အေျခခံ ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ လက္ရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားက သတင္းဌာနသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

႐ိုးမ (၃) သတင္းဌာနကို ၁၉၈၈ ခု လူထုအံုၾကြမႈေနာက္ပိုင္း နယ္စပ္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု အစီရင္ခံ စာသည္ ယင္းအဖြဲ႔၏ ကေလးစစ္သားဆိုင္ရာ ဒုတိယေျမာက္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း ကေလးစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္ သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေျပာေသာ္လည္း စစ္အစိုးရကမူ အျမဲတေစ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္အတြင္းမွာသာမက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔တြင္လည္း ကေလးစစ္သားမ်ားကို အသုံးျပဳမႈရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ား မၾကာခဏထြက္ေပၚေနသျဖင့္ ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႐ုံးဖြင့္ ေျဖရွင္းေပးေနသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းရွိ ဆင္းရဲသည့္ မိသားစုမ်ားမွ အသက္ (၁၄-၁၆) ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားကို အဓိကထား၍ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းရာတြင္ ေက်းရြာမ်ားမွ သတ္မွတ္အေရအတြက္ျဖင့္ ဆင့္ေခၚျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ (သို႔) ေငြေပး၍ ျဖားေယာင္းျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳေနေၾကာင္း မဇၥ်ိမကဖတ္ရႈခြင့္ရခဲ့သည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအရ သိရွိရသည္။

၂၀၀၅ ခုကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးေရးဌာန HREIB ႏွင့္ပူးတြဲ၍ ကေလး စစ္သားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာကုိ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ရွိ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ၾကား ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳေနမႈအား ကာကြယ္ တားဆီးသည့္ မဟာမင္းၾကီး႐ုံး၊ အာရွ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ Human Right Watch စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမန္မာႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္ေရးစပ္ယွက္မႈ သတိျပဳသင့္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား
NEJ / ၂၂ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉


ျမန္မာႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယားအၾကား စစ္ေရးဆက္ႏႊယ္မႈ ႀကီးထြားလာျခင္းကုိ အေလးအနက္ထား အာ႐ုံစုိက္သင့္ေၾကာင္း အာဆီယံေဒသတြင္း လုံၿခဳံေရးအစည္းအေ၀း (ARF) သုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥစ္ကလင္တန္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ယမန္ေန႔က ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မစၥတာ အဘီဆစ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မစၥစ္ကလင္တန္က ျမန္မာႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယားအေရးကုိ အေလးထားေျပာဆုိသြားျခင္းျဖစ္သည္။

“(၂၄) ႏွစ္ၾကာ ရပ္နားထားခဲ့တဲ့ ျမန္မာနဲ႔ေျမာက္ကုိရီးယားဆက္ဆံေရးဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လည္စတင္လုိက္တဲ့အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနေတြကို တည္ၿငိမ္မႈ ကင္းမဲ့လာေစတယ္” ဟု ၎က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း အေမရိကန္ဖ်က္သေဘၤာတစီး ေနာက္ေယာက္ခံလုိက္ခဲ့ရသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာ သည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေျမာက္ကုိရီးယား သေဘၤာတစီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ ဦးတည္ခုတ္ေမာင္းေနရာမွ ျပန္လွည့္ခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယားစစ္ေရး ဆက္စပ္မႈအေျခအေနမွာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္လာသည္။

မစၥစ္ကလင္တန္သည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ကိစၥရပ္အျပင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန မ်ားကုိလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားစြဲဆုိေနသည့္အတြက္ အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္ ဆုိင္းငံ့ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတက္မႈမ်ားျပသႏုိင္ခဲ့လွ်င္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတက္မႈဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုအား ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု မစၥစ္ကလင္တန္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲ႔ တရားသျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ က်မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အခုလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားစြဲဆုိေနတာေတြဟာ အေျခအျမစ္မရွိပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက တုိင္းရင္းသူမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပေနေသာ အာဆီယံေဒသတြင္း လုံၿခဳံေရးအစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ အေျခအေန
အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္
NEJ / ၂၂ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉


ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈ မရိွေၾကာင္း စစ္အစိုးရက ေျပာဆိုေနသည့္အတြက္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနမွန္ကို သိရိွႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာကေလးစစ္သားမ်ား အသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကုိ ႐ုိးမ (၃) ျမန္မာသတင္းဌာနက ယေန႔ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည္။

ထုိင္းအေျခစုိက္ ႐ုိးမ (၃) သတင္းဌာ၏ အယ္ဒီတာ ဦးၿငိမ္းလူက “ကေလးစစ္သားသုံးစြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက ေ၀ဖန္မႈေတြကို နအဖက ျငင္းဆုိေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက သိရိွႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ကုိးကားႏုိင္ဖုိ႔ ထုတ္ေ၀ရတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

စာမ်က္ႏွာ (၇၂) မ်က္ႏွာ ပါရိွသည့္ ျမန္မာ့သားေကာင္းမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ကေလးစစ္သားမ်ား အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းအသုံးျပဳေနသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကို ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ စုစည္းတင္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးၿငိမ္းလူက “ဒီအစီရင္ခံစာပါတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြက လက္ရိွျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ထဲမွာ ရိွေနတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းကူညီမႈနဲ႔ ထုတ္ေ၀ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

စစ္သားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ကေလးစစ္သားမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈျဖစ္ရပ္မွန္ အေျခအေနမ်ားကုိ လက္ရိွျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးတဦးက ေပးပုိ႔သည့္ဓာတ္ပုံႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ကေလးစစ္သားမ်ားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရသည့္ ေမာင္၀ုိင္းေဒၚလာ အသက္ (၁၄) ႏွစ္၊ ေမာင္ရဲကုိ အသက္ (၁၅) ႏွစ္၊ ေမာင္ကုိၿဖိဳး အသက္ (၁၅) ႏွစ္တုိ႔က မိမိတုိ႔ ဆႏၵမပါဘဲ တပ္ထဲအဓမၼသြတ္သြင္းခံရမႈ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အစီရင္စာတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ေမာင္၀ုိင္းေဒၚလာက “အငွားဆုိင္ကယ္ေမာင္းတဲ့ ပ်ားေလး (ေခၚ) မ်ိဳးသန္႔က က်ေနာ့္ကုိအတင္းခ်ဳပ္ၿပီး တပ္ရင္း (၁၀၄) ကုိပုိ႔ေဆာင္ၿပီး မင္းဘာသာ မင္း၀င္တာလုိ႔ ေျပာခုိင္းတယ္။ ျပန္ထြက္လာရင္ ဓားနဲ႔ထုိးသတ္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ပုိက္ဆံ (၂) ေသာင္းခြဲကုိ ဗုိလ္မႉးဆီက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ယူသြားတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ေခၚေဆာင္သြားသူ ပ်ားေလ (ေခၚ) မ်ိဳးသန္႔မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ဘဲကုန္းရပ္ကြက္၊ ယုဇနလမ္းတြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းကာ ကေလးငယ္မ်ားကုိ စစ္သားအျဖစ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစုိးရက အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၅) ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈမွာ ေလွ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရိွဟု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတဦးက ၎ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ကေလးစစ္သားမ်ားအေနအထားကို ရွင္းျပထားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ကေလးငယ္မ်ား နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ စစ္သားအျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းခံေနရျခင္းမွာ နအဖစစ္တပ္တြင္ ႏွစ္စဥ္လုိအပ္ခ်က္ ႀကီးမားလာေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းမွာ ေငြေၾကးရွာေဖြသူမ်ား၏ ေစ်းကြက္ႀကီးတခုသဖြယ္ ျဖစ္လာေနသည္ဟုလည္း ႐ုိးမ (၃) သတင္းဌာန၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူသည့္ဥပေဒ
အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ သက္တမ္းတိုး
NEJ / ၂၂ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉


ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သြင္းကုန္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူသည့္ ဥပေဒကို ေနာက္ထပ္တႏွစ္ သက္တမ္းတုိးရန္ အေမရိကန္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္က ယမန္ေန႔၌ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

အဆိုပါဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအပါအ၀င္ တြင္းထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အဆိုပါ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အက္ဥပေဒကို ဆက္လက္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသက္တမ္းတိုးရန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကန္႔ကြက္သူမရိွအတည္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ခ်ိန္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥစ္ကလင္တန္ အာဆီယံေဒသတြင္းအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ယမန္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္သို႔ ေရာက္ရိွခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

မစၥစ္ကလင္တန္က ဘန္ေကာက္သို႔ေရာက္ရိွသည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္လာမႈအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေရွ႕ေနမ်ား ေတြ႔ခြင့္ပယ္ခ်ခံရ
မင္းႏိုင္သူ / ၂၂ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉


အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္မူၾကမ္းထပ္မံတင္ျပရန္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔ေတြ႔ဆုံရန္ရိွသည္ကို ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားက ေတြ႔ဆုံခြင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ေရွ႕ေနဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

“ဒီလုိေတြ႔ခြင့္မေပးတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခုခံေခ်ပခြင့္ကုိ အျပည့္အ၀မေပးဘဲနဲ႔ ကန္႔သတ္လုိက္တာပါပဲ” ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတဦး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ နအဖစစ္အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ (၂၄) ရက္တြင္ တရားခြင္၌ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ား အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရန္ ႐ုံးခ်ိန္းေပးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၎၏ေရွ႕ေနမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနတဦးျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္၀င္းက “အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ပဲ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဇူလိုင္ (၁၇) ရက္ေန႔နဲ႔ ဇူလုိင္(၂၀) ရက္ေန႔ေတြပါ။ ေနာက္ထပ္ ဒီေန႔ထပ္ေတြ႔ခြင့္ရဖုိ႔ ေတာင္းထားတာကုိ မေန႔ညကပဲ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြက ခြင့္မျပဳဘူးလုိ႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ဆုံခြင့္မျပဳႏုိင္သည္ကုိ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က အေၾကာင္းျပခ်က္တစုံတရာ မေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ ႏွစ္ႀကိမ္ညႇိႏုိင္းစဥ္က ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

“ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒီဟာေတြကေတာ့ ႐ုံးတင္ရမယ့္ ကိစၥေတြမို႔ မေျပာပါရေစနဲ႔။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဒီအမႈအေပၚမွာအျမင္၊ တရားခြင္အေပၚသူ႔အျမင္ေတြကို ေျပာျပတယ္။ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္တုိ႔က ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ေရးသားရပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေရးသားၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျပင္ဆင္ထားတာေတြဟာ သူေျပာလုိတဲ့အတုိင္း ဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳမႈ ရယူဖုိ႔လုိပါတယ္။ အခုဟာေတာ့ အတည္ျပဳခ်က္ မရယူႏုိင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္သြားပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ (၂၅) မ်က္ႏွာရွိ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မူၾကမ္း ေရးသားထားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ထပ္မံတင္ျပ အတည္ျပဳခြင့္မရေတာ့ေပ။ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲရန္အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အႀကံေပး
TNA/ ၂၂ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉


ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ထိန္းသိမ္းထားရာမွ ျပန္မလႊတ္ေပးပါက အာဆီယံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဖြဲ႔အတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥစ္ကလင္တန္က ယေန႔ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ထိုင္းအစိုးရတီဗြီက မစၥစ္ကလင္တန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း မစၥစ္ကလင္တန္က ယင္းသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ တရားစြဲဆိုျခင္းခံေနရၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၌ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံေနရသည္။

မစၥစ္ကလင္တန္က အာဆီယံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရိွသည့္ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္ဟု လည္း ေျပာၾကားသည္။

မစၥစ္ကလင္တန္သည္ ယမန္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွေနၿပီး ယေန႔ျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရး အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ ဖူးခက္ၿမိဳ႕သို႔ မထြက္ခြာမီ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ယင္းသို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုးပြားလာေနသည္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အထူးအေလးထားေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ျမန္မာႏွင့္ေျမာက္က္ိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ေရး ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားေၾကာင့္္ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း မစၥစ္ကလင္တန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ဆရာ၀န္ မ်ားကို ဆမ လက္မွတ္ ျဖင့္စည္းရံုး
၂၂ ဇူလိုင္ ရန္ကုန္ ၊ ၊ဟိန္းခိုင္ထြန္း
Health Care License Get After Sophisticated Training
ယခင္က ဆရာ၀န္ မွတ္ပံုတင္( ဆမ ) လက္မွတ္ ရရွိရန္ အတြက္ အစိုးရ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအျဖစ္
သံုးႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ႏွင့္ ၂ တို ့၏ သ
တင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ မြမ္းမံသင္တန္း တစ္လ တက္ၿပီးပါက ဆမ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေသာ စနစ္
ကိုေျပာင္းလဲ လိုက္ၿပီဟု သတင္းရရွိသည္။
ထိုသင္တန္းကို အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ အျဖစ္ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံ၀န္
ထမ္းအျဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားေလွ်ာက္ထားစရာ မလိုဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆမ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈ ပံုစံ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေျမာက္ဥကၠလာ ေဆးတကၠသိုလ္ တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က သင္တန္းၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ အလုပ္သင္ ဆရာ၀န္ တစ္ဦးက “အခုလို ဆိုေတာ့ ပိုေကာင္းသြားတာေပါ့ ဒါေပမယ့္ တစ္လၾကာမယ့္ မြမ္းမံ သင္တန္းက ေပၚလစီ သင္တန္း ေဖါင္ၾကီး လိုေပါ့ဘာမွ ေဆးပညာေတြ နဲ ့မဆိုင္တာေတြ သင္မွာ ”ဟုေျပာသည္။

ဆမ လက္မွတ္ ကို စစ္အစိုးရက ယခုကဲ့သို ့သေဘာထားႀကီးစြာ ထုတ္ေပးေနျခင္းမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲရရွိရန္ စည္းရံုးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားပါက သံုးႏွစ္တာ၀န္ပင္ျပန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ေျပာၾကားလွ်က္ရွိသည္။

စစ္အစိိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ေရေၾကာင္းသိပၸံ ႏွင့္ ပင္လယ္ ကူးသေဘၤာသားမ်ား ကိုလည္း စီဒီ နံပါတ္မ်ားထုတ္ေပး၍ စည္းရံုးေနသည္ ဟုသိရသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သူမ၏ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မရ
မဇၩိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 22 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 50 မိနစ္


နယူးေဒလီ။ ။ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းရွိ အထူးတရား႐ုံးသို႔ ေသာၾကာေန႔တြင္ တင္သြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ မူၾကမ္းအား သူမ၏ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ရွိသည္ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေတြ႔ဆံုခြင့္မေပးဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ယေန႔ ပယ္ခ်လိုက္သည္။

''ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးဘို႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ မေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး'' ဟု အဆိုပါ ေရွ႕ေနအဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္လဲခ်က္ မူၾကမ္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ သူတို႔ေရွ႕ေနအဖြဲ႕က ရည္မွန္းထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ သူက ဆက္ေျပာသည္။

''က်ေနာ္တို႔ မနက္ျဖန္ ေတြ႔ခြင့္ ရ၊ မရဆိုတာ မေသခ်ာေသးပါဘူး'' ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကိုမူ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

''ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အမႈသည္နဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရျခင္း မျပဳေသးတဲ့၊ သူ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) က သေဘာမတူတဲ့ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ပဲ ျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့'' ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၿပီးလွ်င္ ေမလအေစာပိုင္းက သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ အေမရိကန္လူမ်ဳိးတဦးကို လက္ခံထားခဲ့ကာ အက်ယ္ခ်ဳပ္စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟူေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ စြဲဆိုခံေနရေသာ ဤအမႈကို တရား႐ုံးက စီရင္ခ်က္ခ်မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အကဲခတ္မ်ားႏွင့္ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ယခုအမႈသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္၍ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေရးအတြက္ ရမယ္ရွာ စြဲဆိုျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔မွသာ ေနာက္ႏွစ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဝင္ႏိုင္ဘဲ ရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိအေတာအတြင္း အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးကြန္ဖရင့္တခုကို က်င္းပရန္ရွိသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဝဖန္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္က်င္းပရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အပန္းေျဖကမ္းေျခ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဖူးခက္ၿမိဳ႕သို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး မစၥဟီလာရီကလင္တန္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေလယဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႐ုံးတင္တရားစြဲဆိုေနမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ကို လႊတ္မေပးပါက စစ္အစိုးရက က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္သည္ဟု ယူဆႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

(ျမင့္ေမာင္ သတင္းေပးပို႔သည္ )


ကေလးစစ္သား သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အျမင္ကြဲလြဲ
ေမေက်ာ္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 22 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 17 နာရီ 09 မိနစ္


ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ကေလးစစ္သားအေရး တိုင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ ကေလး မလြတ္ေျမာက္လာေသးမီ သတင္းထုတ္ျပန္သင့္၊ မသင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတို႔ အျမင္ကြဲေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုံးစိုက္ျပီး အရြယ္ မေရာက္ေသးသူမ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အုိင္အယ္အို ေခၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔က မီဒီယာမ်ားကတဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္လ်ွင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမွာကို စိုးရိမ္သည္။ သို႔ေသာ္ ” လမ္းျပၾကယ္” အဖြဲ႔မွ ဦးေအးျမင့္ကေတာ့ သတင္းထုတ္လ်ွင္ ကေလးကို ျမန္ျမန္ရွာေတြ႔သည္ဟု ဆုိသည္။

“ဒီလိုတိုင္ၾကား ခ်က္အေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား လုပ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ ဒါကို ႏိုင္ငံေရး အရ လံႈ႔ေဆာ္ၿပီး လုပ္တယ္လို႔ ယူဆၿပီး က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတဲ႔ အလုပ္မွာ ပိုခက္ခဲသြားတာဘဲ ရွိပါတယ္။ ကေလး လြတ္ေျမာက္ဘို႔ ပိုခက္ခဲသြားပါတယ္။” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အိုင္အယ္လ္အို တာဝန္ခံ စတိမာရွယ္က ေျပာၾကားသည္။

အိုင္အယ္အိုက စစ္သား စုေဆာင္းခံရသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို စစ္တပ္မွ လႊတ္ေပးျပီး မိဘအုပ္ထိန္းသူထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေစျခင္းမ်ားကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွ စ၍ စစ္အစုိုးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။

“ဒါက က်ေနာ္တို႔အတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ကေလး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းရဦးမွာ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီကိစၥေတြကို ေျပာၿပီဆိုရင္ စိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခအေနေရာက္မွ ေျပာပါတယ္။”ဟု စတိမာရွယ္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ကေလးစစ္သားမ်ား အေရးကိုလည္း တက္ၾကြစြာ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေဒသခံအဖြဲ႔ တခုျဖစ္ေသာ ”လမ္းျပၾကယ္” မွ ဦးေအးျမင့္ကေတာ့ မီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းပါလာလ်ွင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မိမိကေလးငယ္ကို အျမန္ ရွာေတြ႔တတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ စစ္အစိုးရ၏ သံမဏိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ႏိုင္ငံ ျပည္ပ အေျခစိုက္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို သူက ရည္ရြယ္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“မိဘေတြက သားသမီးေပ်ာက္တဲ့ အတြက္ ဒီကို တိုင္ျပီးရင္ သတင္းဌာနေတြကို ေျပာလိုက္ခ်င္တယ္။ အဲဒါက ပိုျပီး ျမန္ျမန္ ရွာေတြ႔မယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။”

“မီဒီယာေတြကေန ကေလး ေပ်ာက္တယ္။ ဘယ္တပ္မွာ ေရာက္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေအာ္လိုက္ရင္ ျမန္ျမန္ ရွာေတြ႔တယ္လို႔ ထင္တယ္။” ဟု သူက ေျပာသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္အတြင္းမွာ သာမက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔တြင္လည္း ကေလးစစ္သားမ်ားကို အသုံးျပဳမႈရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားက လယ္သမားမ်ားကို အမေတာ္ေၾကး ေပးရန္ျပင္
မဇၩိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 22 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 15 နာရီ 51 မိနစ္


ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ စစ္အစိုးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ထိပ္သီးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ကုမၸဏီ ၂၅ ခု ေက်ာ္သည္ လယ္သမားမ်ားကို အမေတာ္ေၾကး ထုတ္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္လာသည္။

စစ္အစိုးရ၏ လက္ရင္းလူယံု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္ကာ ဧရာဝတီတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းအတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားကို အမေတာ္ေၾကးအျဖစ္ လယ္တဧကလွ်င္ က်ပ္ေငြ ငါးေသာင္းမွ တသိန္းအၾကား တလလွ်င္ အတိုး ၂ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးေတဇ (ထူးထေရးဒင္း)၊ ဦးဝင္းေအာင္ (ဒဂံု အင္တာေနရွင္နယ္)၊ ဦးေဌးျမင့္ (ယုဇန)၊ ဦးဝင္းျမင့္ (ေရႊနဂါးမင္း)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ (Max)၊ ဦးခ်စ္ခုိင္ (ဧဒင္ေဆာက္လုပ္ေရး)၊ ဦးခင္ေရႊ (ေဇကမၻာ) စသည့္ ထိပ္သီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားက အဓိက ဦးေဆာင္ ပါဝင္ၿပီး အျခားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္း လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း အဆိုအရ သိရသည္။

လယ္သမားမ်ား လုိအပ္ေသာ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားကို ၎တုိ႔ကိုယ္စား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဓႏုျဖဴၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဧဒင္ဦးခ်စ္ခုိင္ ဦးေဆာင္သည့္ Gold Delta ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္။

“ကုမဏီ ၂၅ ခုမွာ တခ်ဳိ႕ ကုမၸဏီၾကီးေတြက တဦးထဲ၊ တေယာက္ထဲ လုပ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ သံုးခု ေပါင္းလုပ္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ လုပ္တဲ့ Gold Delta ဆုိရင္ ကုမဏီ ၂၁ ခု ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဓႏုျဖဴက လယ္သမားနဲ႔ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္က ၃၀ နီးပါး ပါတယ္။ အားလံုးေပါင္း ရင္းႏွီးမတည္ေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း တသိန္းနဲ႔ စလုပ္မွာပါ” ဟု သူက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထူးထေရးဒင္း ကုမၸဏီ၊ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္တို႔ကေတာ့ အစုစပ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ အမာခံ မတည္ၾကသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ထူးထေရးဒင္း ကုမၸဏီ စီမံခ်က္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ကုမဏီအေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း သံုးေသာင္း ရင္းႏွီးမတည္ထားၿပီး ဘုိကေလး ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း ရင္းႏွီးမတည္ ထည့္ဝင္ကာ တဧကလွ်င္ ငါးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

ဧဒင္ဦးခ်စ္ခုိင္ ဦးေဆာင္ေသာ Gold Delta ကုမၸဏီမွာ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း တသိန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၅၀၀ နီးပါးသို႔ တဧကလွ်င္ က်ပ္တသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဒဂံုအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီမွ က်ဳိတ္လတ္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ က်ဳိတ္လတ္ၿမဳိ႕၊ ယုဇနဦးေဌးျမင့္က ဧရာဝတီ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ဖ်ာပံုၿမဳိ႕၊ Max ျမန္မာကုမၸဏီမွ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေရၾကည္ႏွင့္ အသုတ္ၿမဳိ႕၊ ဦးဝင္းျမင့္၏ ေရႊနဂါးမင္းကုမၸဏီက ေျမာင္းျမၿမဳိ႕၊ ဝတီပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္က မအူပင္ၿမဳိ႕တို႔တြင္လည္း ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္သြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

နအဖ အေနျဖင့္ လယ္သမားအေရးမ်ားအေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ပ်က္ကြက္သည္ဆိုေသာ ေဝဖန္ခံရမႈအေပၚ ႏွစ္သိမ္႔ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ခြဲတမ္းရထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕အတြက္ မဲဆြယ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္ဟု ကုန္သည္မ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပမႈကို ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းကာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ဖမ္းဆီးခဲ့မႈအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ”နိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စစ္အုပ္စုထိပ္ပိုင္း အရာရွိမ်ား၊ စစ္အစိုးရ လက္ရင္းလူယံုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး ကြန္ယက္မ်ား” ကုိ ဦးတည္ကာ အေမရိကန္၏ အေရးယူခံရသူ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဆားငံေရ ဝင္ေရာက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း လယ္မ်ား အထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းသည့္ ဒဏ္ျဖစ္ကာ အရႈံးေပၚၿပီးေနာက္ အမေတာ္ေၾကး ထုတ္ေခ်းမည္ဆိုျခင္းအတြက္ ဝမ္းသာၾကိဳဆိုသည့္ လယ္သမားမ်ားရွိေနသလို စပါးေစ်းႏွိမ္ေပးဝယ္မွာကိုလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကသည့္ လယ္သမားမ်ား ရွိေနျပန္သည္။

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က ၎တုိ႔ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕၊ ေဒသခံစစ္တပ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အခ်ဳိ႕သည္ လယ္သမားမ်ားကို စပါးေပးျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ စပါးမ်ားကို မတန္တဆ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ျခင္းမ်ဳိး၊ စပါးေပး ျပန္လည္ မေပးသြင္းႏုိင္ပါက လယ္ေျမ အဓမၼသိမ္းယူျခင္းမ်ဳိး ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ဖူးသျဖင့္ အတုိးႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းသည့္တုိင္ ရဲဝံ့စြာ လာေရာက္ မယူရဲၾကေၾကာင္း ဘုိကေလး-ဖ်ာပံု ကားလမ္းေဘးရွိ သကံေက်းရြာအုပ္စုမွ လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

ထူးထေရးဒင္း ကုမၸဏီမွ စီမံကိန္းဒါ႐ုိက္တာ တဦးက “စီးပြားေရးသမားေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္က ခုိင္းတဲ့အတုိင္း လုပ္ရတာပါ။ လယ္သမားေတြဆီကေတာ့ ဘာအက်ဳိးအျမတ္မွ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။ လယ္သမားေတြကေတာ့ ပထမ မယံုရဲၾကဘူး။ ဒီအတုိး ၂ က်ပ္ႏႈန္း ဆိုတာလည္း ဘာမွ မက္ေလာက္စရာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဆုိသည္။

စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတာဝန္ရွိထားေသာ ေဒသမွ ထြက္ရွိလာေသာ စပါးႏွင့္ စားသံုးမႈႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ ပုိလွ်ံပါက ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳသြားမည္ဟုလည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနသတင္းရပ္ကြက္အရ သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ လူၾကီးခုိင္းလုိ႔ လုပ္ရတာပါ။ လယ္သမားေတြဆီက အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ဆန္ Export လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ရလာမယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း တျခားနည္းနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ ျပန္ေပးေလ့ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီေဒသေတြမွာ ဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြက လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြကိုလည္း ရလာႏုိင္တယ္။ အဲဒါကလည္း ၂၀၁၀ အတြက္ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္တာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု UMFCCI အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းတဦးက သံုးသပ္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ (၃၀ ရက္၊ ဧၿပီလ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မွ ၁ ရက္၊ မတ္လ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ တသန္းခြဲအထိ တင္ပုိ႔သြားႏိုင္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား အသင္း သတင္းရပ္ကြက္အရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၅၈ ၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္ဟုလည္း တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တင္ပို႔သည့္ ဆန္အရည္အေသြးမွာမူ ယခင္တင္ပို႔ေနက် ၂၅ မွတ္ဆန္ (ဆန္အက်ဳိးအေၾက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္သည့္ဆန္) မ်ားသာျဖစ္ၿပီး တတန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၀ ဝန္းက်င္ ရရွိသည္။ ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔္မႈ၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။


အိႏၵိယက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘာေၾကာင့္ ရႈတ္ခ်သင့္သလဲ
မံုပီး
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 22 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 15 နာရီ 35 မိနစ္


နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႐ုံးတင္ တရားစြဲဆိုေနသည့္ ကိစၥအေပၚ တကမၻာလံုးက ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္ ျပစ္တင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၊ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံၾကီးလည္းျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ေနသည္ဟု ဆိုလွ်င္ အံ့ၾသစရာေတာ့ မရွိပါ။

အိႏၵိယက ထိုသို႔ ႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းျဖင့္၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကတိမ်ား ထပ္တလဲလဲေပးေနျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာသည္။ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေျခခ်ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာသည္။

၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူဆက္ဆံေရးမွာ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားက ေျပာဆိုေနလင့္ကစား အိႏၵိယအစိုးရကမူ ဤသို႔မထင္ပါ။ အလြန္ၾကီးမားေသာ ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ၾကီးကို တူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိထားသည္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ခြင့္မ်ား ရရွိထားသည္ဟု သူတို႔က ဆိုလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး စတင္ အဆင္ေျပလာကတည္းက ကုန္သြယ္မႈမွာ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ အက်ဳိးတူ ကုန္သြယ္မႈပမာဏကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ ရွိရန္ လ်ာထားသည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ကတႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၇-၀၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၁ ဒႆမ ၃ သန္းသို႔ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဤကိန္းဂဏန္းတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ ၇၂၇ ဒႆမ ၈၅ သန္းဖိုး ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဤတိုးတက္မႈမ်ားသည္ တန္ဖိုးတခုေပးၿပီးမွ ရရွိလာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံတကာနယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို တြက္ခ်က္ခ်ိန္ဆ ေထာက္ခံမႈမ်ား လုပ္ရသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ယခင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သမၼတၾကီး အဗၺဒူ ကာလမ္ (APJ Abdul Kalam) က ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံသြားပါမည့္အေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ရသည္။

မဇၩိမက ရရွိထားေသာ ျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကားလာသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲမ်ား၏ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းအရ မစၥတာ ကာလမ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈမ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေမးခြန္းထုတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီသို႔ သြားရာလမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤသို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ကတိျပဳသည္ကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊကလည္း ျမန္္မာ့ေျမေပၚရွိ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ေပးမည့္အေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ တမူးႏွင့္ ကေလးဝသို႔ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးကိုလည္း ခြင့္ျ႔ပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္တခုျဖစ္ေသာ မီဇိုရမ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ ရိဒ္ေရကန္တို႔ကို ဆက္သြယ္သည့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ထပ္မံအကူအညီေပးပါရန္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးက အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ကားလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကို လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဘူဒိုဇာမ်ား၊ အၾကီးစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးက ဤသို႔ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ သတင္းရပ္ကြက္္မ်ား၏ အဆိုအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မဏိပူ သူပုန္မ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း၌ ခိုလံႈေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိအနည္းငယ္ဆိုလွ်င္ အိမ္မ်ားပင္ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကုလားတန္ ဘက္စံုစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ထမံသီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရးကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ထမံသီစီမံကိန္းမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ နီကယ္ႏွင့္ ေၾကးနီ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက သူ႔စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံသြားရန္ ကတိျပဳသည္ကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊကလည္း ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း အေနာက္ပိုင္းရွိ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္မ်ား၌ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ တင္သြင္းခြင့္ ေပးရန္လည္း မစၥတာကာလမ္ကို ျပန္လည္ ကတိျပဳခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနာက္ထပ္ ဓာတ္ေငြ႔သိုက္မ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း အလားတူ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္တရပ္ကို ရရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သိုက္ ရွိတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေရာင္းခ်ေပးသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိပါေၾကာင္း'' ဟု ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္က မစၥတာကာလမ္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအၾကီးဆံုးၿမိဳ႕ မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီးတြင္ သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္း ပညာဥယ်ာဥ္ (ICT Park) တခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ကူညီပါရန္ သူက အိႏၵိယကုမၸဏီမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။

ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အားလံုးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအလိုက္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ား၊ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ သံတမန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ `အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ´ ႏွင့္အညီ အဆုိပါ စီမံကိန္းအားလံုးကို ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံက လိုအပ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့တို႔ကို ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္ ဘက္စံုစီမံကိန္းတြင္ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ အနက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၁ဝ သန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဤစီမံကိန္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အစျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထည့္ဝင္ရမည့္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းအတြက္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံက အနည္းဆံုး အတိုးႏႈန္းႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္စီမံကိန္းသည္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္ မီဇိုရမ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတခုလံုးသို႔လည္း လမ္းေပါက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤကိစၥမ်ားအျပင္ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စစ္တပ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တႏွစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ရန္လည္း သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ဤသို႔စီမံကိန္းေပါင္း မ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းခံ ျမန္မာ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႐ံုးတင္ တရားစြဲဆိုေနျခင္း အေပၚလည္း ဘာမွမေျပာဘဲ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနရျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ စစ္အစိုးရကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးေနရျခင္းတို႔အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရိွမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ဤအစီအမံမ်ားမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


တုပ္ေကြးေဆးမ်ား ရန္ကုန္မွာ ျပတ္လပ္ေန
Wednesday, 22 July 2009 13:26 ေအာင္သက္ဝိုင္း .ျမန္န္မာႏုိင္ငံတြင္ A (H1N1) ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါကုသေဆး ျဖစ္သည့္ တမီလ္ဖလူး (Tamilflu) ေဆးႏွင့္ သာမန္ ရာသီ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ျဖစ္ေသာ ဗက္ဆီဂရစ္ (Vaxigrip) ထုိးေဆးမ်ားမွာ ၀ယ္ယူ အသုံးျပဳသူမ်ား ျပားလြန္းသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္သြားၿပီး ပစၥည္းျပတ္လပ္ ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေရး ေစ်းကြက္မွ သိရွိရသည္။


ဝက္တုပ္ေကြး ေရာဂါကု တမီလ္ဖလူးေဆး
ျပည္ပမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာသူမ်ားတြင္ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါေတြ႕ရွိရေၾကာင္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ ၿပီးေနာက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါကု ေဆးေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ေဆးကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ေျပာသည္။

မူလက ရာသီတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး တလုံး ၁၈၀၀၀ က်ပ္မွ ယခု ငါးေသာင္းႏွင့္ တစ္သိန္းအၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါကုသသည့္ တမီလ္ဖလူး ေဆးမွာ မူလ ၁၀ လုံးပါ တကတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း ေက်ာ္ရွိရာမွ ေျခာက္ေသာင္းႏွင့္ တသိန္းအၾကားတြင္ လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လ်က္ရွိသည္။

မုိးရာသီတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ သာမန္တုပ္ေကြး ေရာဂါသာ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ဗက္ဆီဂရစ္ ထုိးေဆးမ်ားကို ပုဂၢလိက ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ထုိးၾကသူ မ်ားလြန္းသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ ပစၥည္းျပတ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ေငြ သိန္းဂဏန္းခ်ီ၍ ေစ်းတက္သြားရသည္ဟု ျပည္တြင္း ဆရာ၀န္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ သိရွိရသည္။

“Vaxigrip က သာမန္တုပ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္တဲ့ ထုိးေဆးပါ။ ဒါေပမယ့္ လူေတြက ၀က္တုပ္ ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ ႏုိင္တယ္ထင္ၿပီး ထုိးၾကတယ္။ မူလက ဒီတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး တလုံးကို ၁၈၀၀၀ ပဲရွိတယ္။ ၀က္တုပ္ ေကြးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ထုိးတဲ့သူ မ်ားလာေတာ့ ပစၥည္းျပတ္ၿပီး ေဆးတလုံးကို တသိန္းထိ ေစ်းတက္ေရာင္းၾကတယ္” ဟု ေရႊဘုံသာလမ္းတြင္ ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဆရာ၀န္တဦးက ေျပာသည္။

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားက မိသားစုလိုက္ တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ဗက္ဆီဂရစ္ထုိးႏွံၾကၿပီး ေငြေၾကးအျမတ္ အစြန္းကိုသာ အဓိကထားေသာ ေဆးခန္းမ်ားကလည္း ေစ်းတင္ကာ တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ ျမင္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသူ အစိုးရ၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္တဦးက ဆိုသည္။

“အခုခ်ိန္ ေဆးခန္းတိုင္း၊ ေဆးရုံတုိင္းမွာ တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးက ကုန္သြားၿပီဆိုေတာ့ လုပ္စား တဲ့ေဆးခန္း ေတြက ေဆးတလုံး တသိန္း၊ ႏွစ္သိန္း ေတာင္းၿပီးေတာ့ ေဆးေတြ ထုိးေပးေနတာ။ လူေတြကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မစူးစမ္း မဆင္ျခင္ဘဲ ေငြကုန္ခ်င္သေလာက္ ကုန္ဆိုၿပီး ထုိးၾကတယ္”ဟု ထုိဆရာ၀န္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အာရွေတာ္၀င္၊ ေရႊဂုံတုိင္၊ ဗဟိုစည္၊ ဆာကူရာ၊ ပန္းလႈိင္ အပါအ၀င္ နာမည္ႀကီး ပုဂၢလိက ေဆးခန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆးရုံႀကီးမ်ား အားလုံးတြင္ တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး မရွိေတာ့ ေသာ္လည္း ေရႊဘုံသာလမ္းရွိ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နာမည္ႀကီး ေဆးခန္းတခ်ဳိ႕တို႔တြင္ ထုိးႏွံ၍ရသည္ဟု ဆရာ၀န္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“မဂုိလမ္း (ေရႊဘုံသာလမ္း) က ေဆးခန္းေတြမွာ တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးဆိုၿပီး ေဆးတလုံး ႏွစ္သိန္း နီးပါးေစ်းနဲ႔ ထုိးလို႔ရတယ္”ဟု အေထြအေထြ ေရာဂါကုဆရာ၀န္ တဦးက ရွင္းျပသည္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါသာ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ဗက္ဆီဂရစ္ ထုိးေဆးမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ သက္ပိုင္စိုး ေဆးကုမၸဏီ တခုတည္းကသာ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ ေဆး၀ါးထပ္မံ တင္သြင္းျခင္း မျပဳႏုိင္ေတာ့ဟု အဆုိပါကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ဆိုသည္။

“ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းနဲ႔ ေစ်းကြက္က အမွာစာေတြ အမ်ားႀကီးရေပမယ့္ ဒီႏွစ္အတြက္ ဗက္ဆီဂရစ္ ထုိးေဆး ထပ္သြင္းဖို႔ မလြယ္ဘူး” ဟု မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခုနစ္မုိင္ခြဲရွိ သက္ပုိင္စိုး ေဆးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။

၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါကုသေဆး ျဖစ္ေသာ Tamilflu မ်ားမွာလည္း အ၀ယ္လိုက္ေနၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ ပစၥည္း ျပတ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္အထူးကု ေဆးခန္းႀကီးမ်ားမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“Tamilflu ေဆးအဓိက ၀ယ္ၾကတာက ပိုက္ဆံခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြ။ ေဆးက တေန႔ကို ႏွစ္လုံးနဲ႔ ငါးရက္ေသာက္ရတဲ့ ေဆးပါ။ ရန္ကုန္မွာ ၀က္တုပ္ေကြး အကူးမခံရေသးတုန္းက ဆယ္လုံးပါ ေဆးတကတ္ကို ငါးေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိတယ္။ ခုေတာ့ ေျခာက္ေသာင္း၊ ခုနစ္ေသာင္းေလာက္တင္ၿပီး ေရာင္းၾကတယ္” ဟု မဂၤလာေစ်းေဆး အေရာင္းဆုိင္ ပိုင္ရွင္တဦးက ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါကုသေဆးသည္ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီ ေသာက္သုံးရသည့္ ေဆး၀ါးျဖစ္ၿပီး ေဆးေသာက္သုံး ျခင္းေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

“ဒီေဆးက ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ အညီ ေသာက္ရတဲ့ေဆး။ ေဆးေသာက္ၿပီးရင္ မအီမသာ ျဖစ္မယ္။ ၀မ္းေလွ်ာမယ္။ မူးမယ္။ အန္မယ္။ အားနည္းမယ္ စတဲ့ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိး ေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးမွ ဆရာ၀န္ႀကီး တဦးက ဆိုသည္။

ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ နည္းလမ္း မမွန္ေသာ ေဆးေသာက္သုံးမႈ မ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ကူးစက္ခံရပါက ေဆးယာဥ္ပါးမႈ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရကာ တုပ္ေကြး ဗုိင္းရပ္စ္၏ မ်ဳိးရုိးဗီဇေျပာင္းလဲၿပီး ကုသရန္ မလြယ္ကူေသာ ကူးစက္ျမန္ တုပ္ေကြး ေရာဂါသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ သည္ဟုလည္း ထုိဆရာ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

“ေဆးေသာက္ရင္ ေဆးပတ္လည္တဲ့အထိ မွန္မွန္ေသာက္ဖို႔ လိုတယ္။ ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္ ၿပီးမွ ေသာက္တာ အေကာင္းဆုံးပါ” ဟု ၎က အႀကဳံျပဳသည္။

သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆးဆုိင္မ်ား၌ တမီလ္ဖလူး ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္ ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေဆးဆုိင္မ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းအမ်ားစုတြင္ ေဆး၀ါးလက္က်န္ မရွိသည္အထိ ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္းမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းစည္သူကမူ တမီလ္ဖလူး ေဆး၀ါးမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးေသာ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါကူးစက္မႈကို စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ျပန္လာေသာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ေလးဦး ရွိလာကာ တဦး တေယာက္မွ် ေသဆုံးျခင္းမရွိဟု က်န္းမာေရး၀န္ ႀကီးဌာနက တရား၀င္သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ေရွ႕ေနမ်ား ပိတ္ပင္ခံရ
Wednesday, 22 July 2009 17:56 သန္းထိုက္ဦး .ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ၎၏ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳထားေသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိ တင္ျပရန္အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားက ေတြ႕ခြင့္ ေတာင္းသည္ကုိ နအဖ စစ္အစိုးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အတည္ျပဳထားေသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္အား ယေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကုိ တင္ျပရန္အတြက္ ေရွ႕ေန႔မ်ား က စာတင္၍ ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းထားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ယမန္ေန႔က အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြက အေၾကာင္းၾကားပါတယ္၊ ဘယ္ကေန အမိန္႔လဲ ဘယ္လိုလဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔မသိဘူး၊ ဒီေန႔ ေတာင္းထားတဲ့ ေတြ႕ခြင့္ကုိျငင္းပယ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကုိ ေတြ႕ခြင့္မေပးျခင္းသည္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ အထက္အာဏာပိုင္ မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္တဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ဦး ဉာဏ္ ဝင္းက ဆိုသည္။

အတည္ျပဳထားေသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ထဲတြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးသားထားသည္ကုိမူ မသိရွိရေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ၂ ဘက္ေလွ်ာက္လဲၾကားနာရန္အတြက္ တရား႐ုံးက လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ိန္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ သက္ေသထြက္ဆုိရန္ ေမလ ၂၆ ရက္က တင္ထား ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္၊ NLD ဒု ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးႏွင့္ NLD ႐ွမ္းျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရး အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚခင္မိုးမိုး တို႔ ၃ ဦးကို အင္းစိန္ ေထာင္တြင္း အထူး တရား႐ုံးက ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး NLD လပြတၱာအမတ္ ဦးၾကည္ဝင္း ၁ ဦး ကိုသာ သက္ေသ ထြက္ဆို ရန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သက္ေသ ၃ ဦးကို တရား႐ုံးက က်င့္ထုံး ပုဒ္မ၂၅၇ အပုိဒ္ခြဲ (၁) အရ ပယ္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎း က်င့္ထုံး ပုဒ္မ၂၅၇ အပုိဒ္ခြဲ (၁)မွာ သက္ေသ တဦးသည္ တရားမွ်တမႈ လမ္းေၾကာင္းကို လြဲဖယ္ေစရန္ ဖန္တီး ႏိုင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္မႈအရ ခ်မွတ္ေသာ ပုဒ္မ ျဖစ္သည္ဟုသိရွိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က တရားခံျပသက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆုိခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ NLD လပြတၱာ အမတ္ဦး ၾကည္ဝင္း တဦးသာ သက္ေသထြက္ဆုိခဲ့ရသည္။

ယင္း က်န္သက္ေသ ၃ ဦး ျဖစ္ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္၊ NLD ဒု ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးႏွင့္ NLD ႐ွမ္းျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရး အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚခင္မိုးမိုး တို႔အတြက္ တိုင္းတရား႐ုံးသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားရာ တိုင္း ႐ုံးက ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးကို ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္မိုးမိုး တဦးသာခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ ဗဟုိတရား႐ုံးသို႔ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၎၏အိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ အမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရာေနအိမ္မွ အင္းစိန္အက်ဥ္း ေထာင္ သို႔ ေခၚ ေဆာင္၍ တားဆီးမိန္႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုလိုက္ကာ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အစိုးရ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားကို ဆက္တိုက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေမလ ၂၆ ေန႔တြင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးမွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆုိ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။


ဘာျဖစ္မလဲ
Wednesday, 22 July 2009 18:01 သဲသဲ .ယေန႔နံနက္က ၂၁ ရာစုႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္အၾကာဆံုး အျပည့္အဝ ေနၾကတ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထဲမွ အႀကီးဆုံးပုဂၢဳိလ္ တဦးဦး အသက္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု မႏၱေလးအေျခစိုက္ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္တဦးက ဆုိသည္။


(ဓာတ္ပံု - Getty Images)
“ကရကဋ္ ရာသီမွာျဖစ္တာဆိုေတာ့ ခု သုံးလအတြင္း၊ အတိအက်ေျပာရရင္ အခုကေန လာမယ့္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ လူတန္းစားမ်ိဳးစုံ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးတာ၊ အစာေရစာ ရွားပါးတာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ေတာတြင္း ေနထုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္္ဖြယ္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံျဖစ္ကာ ဆန္ေရစပါးရွားပါးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္မွ နကၡတၱေဗဒ ဝါသနာရွင္ တဦးကလည္း “ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦးဦး ေသဆုံးႏုိင္တယ္၊ ဒီ ေနၾကတ္ရာမွာ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ၄ လုံး ပူးေနတဲ့အတြက္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ ဇာတာ နိမ့္ေနတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ အဆုိအရ ရန္ကုန္တြင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉နာရီ ၁၅ မိနစ္ကေနၾကတ္ျခင္းကို စတင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ေနၾကတ္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္မႈမွာ ၆ မိနစ္ ၃၉ စကၠန္႔ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားကမူ ယခုကဲ့သုိ ့ေနအျပည့္ ၾကတ္မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ အတြင္း ေျမဆြဲအား မညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အခြင့္အလမ္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနရာ ငလ်င္ႀကီးမ်ား၊ ဆူနာမီေရလႈိင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး စုိးရိမ္စရာမ်ား ရွိႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ယေန႔ ေနၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသတြင္ အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ ငလ်င္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ဖြယ္ ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ကာလမ်ားကႀကံဴေတြ ့ခဲ့ရသည့္ အျပည့္အဝ ေနၾကတ္မႈ ၃ ႀကိမ္တြင္ ဂ်ပန္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား အတြင္း ၃ ႀကိမ္စလုံး ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္သတင္းတရပ္က ဆုိသည္။

ယင္းေနၾကတ္ျခင္းကို အိႏၵိယေဒသတြင္ ပထမဆုံးျမင္ေတြ ့ရၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားသို ့ ေရြ ့လ်ား သြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနၾကတ္ျခင္းကို တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္ႏွင့္ ပစိဖိတ္ကၽြန္းစုတုိ႔တြင္ ပိုမို ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ အလႊဲအေျပာင္း အေမရိကန္ စိုးရိမ္
Wednesday, 22 July 2009 19:18 ကိုစိုး .အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါက အာဆီယံ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖူးကက္ေဒသ တေနရာ၌ လတ္တေလာ က်င္းပေနေသာ အာဆီယံအစည္းအေဝး လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္ က ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ ၊ ဂ်ပန္ ၊ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံတို႔ ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မစၥ ဟီလာရီ က ထိုင္းႏုိင္ငံ Nation TV ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခန္းတြင္“ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ ျဖန္႔ေဝလိုက္မွာကို က်မတို႔ စိုးရိမ္မႈရွိတယ္”ဟုလည္း ေျပာသည္။

မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္သည္ ယမန္ေန႔က အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မၾကာေသး ခင္ပင္ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ စစ္ေရး ဆက္ဆံမႈသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈအား ၿခိမ္း ေျခာက္ႏုိင္သည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုထားသည္။

အဆိုပါ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ ေျမေအာက္ ဥမင္မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္း မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

ထိုအေတာအတြင္း Kang Nam 1 အမည္ရွိ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာသည္ဟု ယူဆရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘာၤတစီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္ ေမာင္းႏွင္လာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလဝါ ဆိပ္ ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနခဲ့သည္။ ထိုသေဘာၤေနာက္သို႔ အေမရိကန္ ေရတပ္ သေဘာၤတစီးကလည္း ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရတို႔သည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္လာေရာက္ေသာ ေတာင္ ကိုရီးယား သမၼတ ခ်န္ဒူး၀မ္ ႏွင့္အဖြဲ႕အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အာဇာနည္ ဗိမာန္တြင္ ကင္မင္ခ်ဴး အပါအ၀င္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား သုံးဦးက ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈေနာက္ပိုင္း အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ရပ္ဆိုင္းခဲ့ သည္။

ယင္းဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ေသဆုံးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၀င္ ၄ ဦး အပါအ၀င္ ၂၁ ဦး ေသဆုံး၍ ကင္မင္ခ်ဴးကိုမူ ျမန္မာ အစိုးရက အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ တသက္ တကြ်န္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ ၂ ႏိုင္ငံ သံတမန္ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရး ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရာမွ မၾကာေသး ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တိတ္တဆိတ္ဆက္ဆံေရးမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အတြင္းတြင္ တရား၀င္ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔ကို စစ္လက္နက္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ လက္နက္၀ယ္ယူမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပန္လႊတ္မေပးပါက အာဆီယံ အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထုပ္ပယ္ပစ္ရန္လည္း မစၥ ဟီလာရီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“အာဆီယံဟာ အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ လုပ္သင့္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခု ခရီးစဥ္၏ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစၥ ကလင္တန္က “အေမရိကန္အေနနဲ႔ အာဆီယံ ေဒသ တြင္း ကိစၥေတြမွာ အခိုင္အမာယုံၾကည္မႈနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ရွိပါတယ္၊ အနာဂတ္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ႂကြယ္ဝမႈေတြအတြက္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့အလားအလာေတြကို ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ”ဟု ဆိုသည္။

မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္၏ ယခု အာရွ ခရီးသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လအတြင္းက အင္ဒိုနီး႐ွားႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလႊတ္ရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမည္ မဟုတ္ဟုဆုိ
Wednesday, 22 July 2009 14:16 သန္းထိုက္ဦး .ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ လက္ရွိ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မလႊတ္ေပးပါက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟာဆန္ ၀ီရာ ယုဒ (Hassan Wirajuda) က ယမန္ေန႔ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဖူးကက္ အပန္းေျဖစခန္း တေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း(အာဆီယံ) အစည္းအေဝးတြင္ ဤကဲ့သို႔ ဟာဆန္ ၀ီရာယုဒက အလြတ္သေဘာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိဖို႔က လတ္တေလာ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္း ခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အင္အားစုအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ရ မယ္”ဟု ဟာဆန္ ၀ီရာယုဒက ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာ အေနႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ လက္ခံႏုိင္သည့္ အေနအထားရွိ မရွိ ကိုလည္း အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား မစၥတာ ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ ( Mr. John William Yettaw ) ဆုိသူ ေနအိမ္သုိ႔ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈႏွင့္ လက္ရွိ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရား ရုံးတြင္ တရားစြဲဆုိ ခံေနရသည္။ အဆုိပါ အမႈသည္ ေငြဒဏ္ ၅ဝဝဝ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ထိ ခ်ခံရႏုိင္ သည့္ အမႈ ျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျပန္မလႊတ္ေပးလို၍ ဤအမႈကုိ ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ေဝဖန္ ေနၾကသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ေတာင္းဆုိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ ဟူေသာအခ်က္မွာ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာမရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ ဝင္းက အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား ညစာစားပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူပင္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဆူရင္ ပစ္ဆူ၀မ္(Surin Pitsuwan) ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစေၾကာင္း တနလၤာေန႔က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပႆနာ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးသေရြ႕ အာဆီယံ အေနနဲ႔ ကမၻာကို ဆက္လက္ ရွင္းျပေနရဦးမယ္” ဟု ဆူရင္ ပစ္ဆူ၀မ္က ဆိုသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈအၿပီးမွ စတင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေန အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံ ေနရသည္မွာ ၅ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။


ေဒၚစုကို လႊတ္ေပးရင္ ျမန္မာ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး တုိးလာႏုိင္

22 July 2009


ျမန္မာစစ္အစိုးရက အင္းစိန္ေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာ လႊတ္ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ စစ္အစုိးရအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပါအ၀င္ တျခား အခြင့္အလမ္းေတြ ကို ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ (Hillary Clinton) က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္း ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔က ျမန္မာစစ္အစိုးရေပၚ လံုး၀ မူတည္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ေရာက္ေနတဲ့ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဖူးခက္ အပန္းေျဖစခန္း အစည္းအေ၀း က်င္းပရာေနရာကေန ၀ိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေနတဲ့ ၄၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ (ASEAN) ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းေတြ၊ ေဆြးေႏြးဖက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းေတြနဲ႔ တဆက္တည္းက်င္းပမယ့္ ARF ေခၚ အာဆီယံ ေဒသတြင္းအစည္းအေ၀းမတိုင္ခင္ တရက္အလုိမွာပဲ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ျမန္မာ့အေရးကို မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ ဖူးခက္ၿမိဳ႕က ARF အစည္းအေ၀းက်င္းပမယ့္ေနရာမွာ ဒီကေန႔ ညေန ေစာင္းက လုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလႊတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေတာင္းဆိုထားၿပီး အခု တရားစြဲဆိုခံေနရတာကေန လႊတ္ေပးတာဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္လို႔ မိမိတုိ႔ယူဆေၾကာင္း မစၥစ္ကလင္တန္က ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုသာ လႊတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ အခြင့္အလန္းေတြ ပြင့္လာမွာပါလို႔ ဆိုပါတယ္။

“သူသာ လြတ္လာမယ္ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ အနည္းဆံုးေတာ့ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လာမွာျဖစ္တယ္။” လို႔ မစၥစ္ကလင္တန္က ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း ဒီကိစၥဟာ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အခုအစည္းအေ၀းေတြကို တက္လာတဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ တျခားႏုိင္ငံေတြၾကား ဒီကေန႔လုပ္ခဲ့တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန ျမန္မာစစ္အစိုးရ သြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းသြားေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးႏုိင္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြရလိမ့္မယ္လို႔ပဲ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ ႏုိင္ပါေၾကာင္း မစၥစ္ကလင္တန္က ေျပာသြားပါတယ္။

အာဆီယံအဖြဲ႔နဲ႔ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြဟာ အင္မတန္႔ကို အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚေလွ်ာက္ေနၾကေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနတယ္လို႔ မစၥစ္ကလင္တန္က ေျပာပါတယ္။
“ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တျခားအာဆီယံႏုိင္ငံေတြ သြားေနတာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာင္းျပန္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ သြားေနပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ အစိုးရရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပံုေတြ ေျပာင္းလဲသြားတာျမင္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါတယ္။ ေဒသတြင္းက တျခားႏုိင္ငံေတြလည္း ဒီလိုပဲျမင္ခ်င္လိမ့္မယ္လို႔ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။” လို႔ မစၥစ္ကလင္တန္က ေျပာပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ဟာ ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးအေျခအေနေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖမ္းဆီးၿပီး အခုဆိုရင္ ႐ံုးတင္တရားစြဲဆုိေနတဲ့ကိစၥ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕သေဘာထားကို ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔အိမ္နီးျခင္း ထုိင္းေျမေပၚ မနင္းခင္ကတည္းက ေျပာဆို ထားပါတယ္။ ထုိင္းေျမေပၚေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း တျခားအေရးႀကီးကိစၥရပ္ မ်ားစြာထဲမွာ ျမန္မာကိစၥကို အေလးထားၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ထုိင္းသတင္းဌာနတခုနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတခုမွာဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို သာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ လႊတ္မေပးခဲ့ရင္ အာဆီယံအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ကေန ထုတ္ပစ္ဖို႔ကိစၥဟာ စဥ္းစားဖို႔သင့္ေလ်ာ္တဲ့ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုေရာက္အၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ၀တ္ခ်ာခ်ီ၀ (Abhisit Vejjajiva) နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ေနာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ ကိုရီးယားၾကား ဆက္ဆံေရးအေျခအေနအေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ Act 3
“တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ညဴကလီးယားလက္နက္ ရရွိဖို႔ေတာင္မွ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိတဲ့ တုိက္ခုိက္ေရးလက္နက္ေတြ ရယူဖို႔ ေျမာက္ ကိုရီးယား နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ ရွိေနတဲ့အေပၚ မိမိတို႔ရဲ႕စိုးရိမ္မႈကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။” လို႔ မစၥစ္ကလင္တန္က ေျပာသြားပါတယ္။

ေျမာက္ကုိရီးယား ညဴကလီးယားအေရးကိစၥဟာ အခုက်င္းပမယ့္ ARF အစည္းအေ၀းမွာ အဓိကအေၾကာင္းရပ္တခုျဖစ္ဖို႔ ရွိေနပါ တယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ညဴကလီးယားလက္နက္အစီအစဥ္ကို မဖ်က္သိမ္းဘူးဆိုရင္ ပိုၿပီးျပင္းထန္တဲ့ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္လို႔လည္း မစၥစ္ကလင္တန္က သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာမွ ျမန္မာ နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားၾကား စစ္လက္နက္ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အဆက္အဆံသတင္းေတြ ထြက္လာတာဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္လာရတာပါ။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ အထီးက်န္ျဖစ္မယ့္ အေျခအေနကေနေ၀းတဲ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္တခုရွိေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ျပည္သူလူထုကို ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပဳမူဆက္ဆံဖို႔အေၾကာင္း၊ ျမန္မာလူထုအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ တခု ေပၚေပါက္လာဖို႔ရွိတဲ့ ေနာက္ႏွစ္က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အစစ္အမွန္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာလူထုကို အခြင့္အေရးေပးသင့္ေၾကာင္း စတာေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ လက္ခံလာေအာင္ ႀကိဳးစား ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ံုးဖို႔ မိမိတုိ႔ ဆက္ၿပီး အာ႐ံုစိုက္သြားသင့္ပါတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျပာသြားေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။


အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေရွ႔ေနေတြ ေဒၚစု နဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရ

22 July 2009


ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ သူ႔အေပၚ တရားစဲြဆုိထားတဲ့ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သူ႔ရဲ႔ေရွ႔ေနေတြက တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေတာင္းခံထားတာကုိ အာဏာပုိင္ေတြက လက္မခံ ပယ္ခ် လုိက္ပါတယ္။ တရားခြင္ ၾကားနာမႈေတြ အဆုံးသတ္ နီးလာခ်ိန္ ဒီလုိ ျငင္းပယ္လုိက္တာမုိ႔လည္း ဒါဟာ တရားစဲြဆုိ အျပစ္ေပးခံရမယ့္အေရး ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးမႈ အျဖစ္ သူ႔ရဲ႔ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ေတြက ႐ႈျမင္ေနၾကတာပါ။ အေၾကာင္းစုံကုိ ဆက္သြယ္စုံစမ္းထားတဲ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး က တင္ျပထားပါတယ္။

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တယ္လုိ႔ စြပ္စဲြၿပီး တရားစဲြဆုိတာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အမႈအတြက္ ၂ ဘက္ ေရွ႔ေနေတြ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြ တင္သြင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတာမုိ႔ အမႈသည္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ဥပေဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ ဒီကေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေတြ႔ဆုံခြင့္ ေတာင္းခံထားေပမဲ့ ဒါကုိ အာဏာပုိင္ေတြက ခြင့္မျပဳပဲ ျငင္းပယ္ခဲ့တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ခုခံေခ်ပေပးမယ့္ သက္ေသ ၂ ဦးထဲက သူ႔ရဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔က ဥပေဒ ပညာရွင္ ေဒၚခင္မုိးမုိး ဒီလ ၁၀ ရက္ေန႔တုန္းက ႐ုံးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္ ထြက္ဆုိၿပီးတဲ့ေနာက္ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြ တင္သြင္းဖုိ႔ လာမယ့္ ေသာၾကာေန႔ကုိ ရက္ခ်ိန္းေပးထားတာပါ။ ဒီအတြက္လည္း သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ေတြက တင္သြင္းမယ့္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေတာင္းခံထားတာျဖစ္ေပမဲ့ ဒါကုိ အခုေနာက္ဆုံး ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရတာလုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႔ ေရွ႔ေနတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္၀င္း က ေျပာပါတယ္။

“တနလၤာေန႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အက်ဥ္းေထာင္မွာ စာတင္ထားတယ္ေလ။ ဒီေန႔မွာ က်ေနာ္တုိ႔ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခ်က္ ရယူဖုိ႔ေပါ့။ မေန႔ညကေတာ့ သူတုိ႔က အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ အဲဒီတင္ထားတဲ့ဟာကို ခြင့္မျပဳပါဘူးတဲ့။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္ဖုိ႔ ၂ ရက္သာ လုိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကာယကံရွင္ ျဖစ္သူနဲ႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ကုိ ဒီလုိ ျငင္းပယ္ လုိက္တာေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခံစားခြင့္ေတြ ဆုံး႐ႈံးရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔လည္း ဦးဥာဏ္၀င္း က ဆုိပါတယ္။

“ကာယကံရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခ်က္ မရတဲ့ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္ထဲမွာ ရွိတာေပါ့။ ဒါပဲ တင္ရမွာေပါ့။ အျပည့္အစံု တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္မရဘူးလုိ႔ ေျပာရင္ ရပါတယ္။ သူ႔အတြက္ သူ႔ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို သူအျပည့္အစံု ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳခ်က္မရတဲ့ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနမွာ သူဟာ ခုခံပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သတ္မွတ္လို႔ မရပါဘူး”

အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ေနအိမ္ကုိ ေရကူး၀င္လာသူ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တဦးကုိ လက္ခံတယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္နဲ႔ တရားစဲြဆုိ အေရးယူဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနေပမဲ့ ဒါဟာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း ေစ့ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ အာဏာပုိင္ေတြဖက္က အခ်ိန္ကုိက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တခုအျဖစ္နဲ႔ အမ်ားက သံသယ၀င္ ေနၾကတာပါ။ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ေတြနဲ႔ ခုခံေခ်ပဖုိ႔ က်ဳိးပမ္းေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္လည္း ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံေတြရွိတဲ့ အမႈအျဖစ္ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ တရားစဲြဆုိတာေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခ်ိန္ကစလုိ႔ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တာပါ။ အခုဆုိရင္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္အပမ္းေျဖ ကမ္းေျခၿမိဳ႔မွာ က်င္းပေနတဲ့ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရး ေဆြးေႏြးပဲ ကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ေရာက္လာတဲ့ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ ကလည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေရးရာ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈေတြ လုပ္ေနတဲ့အေပၚမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေတြက သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိမယ့္အေၾကာင္းလည္း မေန႔တုန္းက ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ခရီးေရာက္မဆုိက္ ေျပာခဲ့တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႔ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ ဦးဥာဏ္၀င္း ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ အေရးယူ အျပစ္ေပးတာမ်ဳိး လုပ္လာမယ္ဆုိရင္ အက်ဳိးဆက္ေတြ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိလာမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒီအမႈက ဘယ္လုိပဲ ေျပာေျပာ ႏုိင္ငံေရး အမႈပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအမႈလုိ႔ က်ေနာ္ ေျပာရသလဲဆုိရင္ ဒီဥပေဒကိုက ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈဥပေဒ။ အခု စဲြထားတာကလည္း ဒီဥပေဒနဲ႔ State protection act ၂၂ ဆုိေတာ့ ဒါႏုိင္ငံေရး အမႈပဲ။ ႏုိင္ငံေရးအမႈ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ တရားစဲြထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိစစ္အစုိးရကသာ ႏုိင္ငံေရးရာ ကိစၥကို သူတုိ႔ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မလဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျပစ္ေပးခံရလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ နံပါတ္ ၁ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးရဲ႕ အသံဟာ ဒီအမႈမွာတင္ ၾကည့္လုိ႔ရမယ္။ နံပါတ္ ၂ ကေတာ့ ဒီဟာရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ အျဖစ္အပ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ေတာ့ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ တိတိက်က် ဘယ္ဟာမ်ိဳးလဲလို႔ ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္ဒီလုိေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ဒီဟာရဲ႕ ဂယက္က ႀကီးမားမယ္လုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။”

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ ကီမြန္း ဟာလည္းပဲ ဒီလဆန္းပုိင္းတုန္းက သြားခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႔ ၂ ရက္ၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ တပတ္ထဲတုန္းက လုံၿခံဳေရးေကာင္စီကုိ အစီရင္ခံတဲ့ ေနရာမွာ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာေတြ လိုအပ္ေနတာေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက စုိးရိမ္ပူပမ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမလား၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိး ေရွ႔႐ႈၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ သြားမလား ဆုိတာေတြကုိေတာ့ ကမာၻက ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ စစ္အစုိးရအေပၚ သတိေပး ေျပာဆုိထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


အီရန္ေၾကာင့္ ပါရွန္း ပင္လယ္ေကြ႔ ကာကြယ္ေရး အစီအမံေတြ အေမရိကန္ တုိးခ်ဲ႔မည္

22 July 2009


ဘန္ေကာက္က ေနးရွင္းတီဗြီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တုန္းမွာပဲ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ က အီရန္ႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေျပာသြားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အီရန္ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ျႏဴကလီးယား လက္နက္အစီအစဥ္ကို မဖ်က္သိမ္းဘူးဆုိရင္ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲ႔ ပါရွန္ ပင္လယ္ေကြ႔မွာရွိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေတြ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သူတုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ အဆင္သင့္ပဲလုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကလင္တန္က ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အီရန္ အစုိးရနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔ဆုိတဲ့ တံခါးကိုေတာ့ ဖြင့္ထားဆဲပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ မစၥစ္ ကလင္တန္က ေျပာခဲ့တာပါ။ တကယ္လို႔ အေမရိကန္က ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႔ေဒသ တခြင္လံုးမွာ ကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြကို တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အီရန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျႏဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ ပိုၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳၿပီးခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္လာႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း မစၥစ္ ကလင္တန္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။အာဆီယံနဲ႔ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္မည္

22 July 2009


အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဟီလာရင္ ကလင္တန္အေနနဲ႔ ပစိဖိတ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ တျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြအျပင္ အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ဒီေန႔မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးကက္ အပန္းေျဖစခန္းမွာ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ လုိက္ပါသြားတဲ့ ဗြီအုိေအ သတင္းေထာက္ ေဒးဗစ္ေဂါလပ္စ္ က သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ေဒၚလွလွသန္းက တင္ျပပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနအေနနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့ စေကာ့က္ မာစ္ရွယ္ ကို အာဆီယံနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အခ်ိန္ျပည့္ ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကလင္တန္နဲ႔ အတူခရီးစဥ္မွာ လုိက္ပါသြားခဲ့တဲ့ ထိပ္တန္းအေမရိကန္ အစုိးရအရာရွိ ေတြကေတာ့ အုိဘားမားအစုိးရအေနနဲ႔ သံတမန္ေရးအဆင့္ကို တုိးျမႇင့္ၿပီး ဂ်ကာတာရွိ အာဆီယံ အတြင္း၀န္ ရံုးခ်ဳပ္မွာ အၿမဲတမ္း သံအမတ္ႀကီးတဦး ခန္႔အပ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သမၼတ ဘြတ္ရွ္အစုိးရလက္ထက္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကြန္ဒုိလီဇာ ရုိက္စ္အေနနဲ႔ ARFေခၚ အာဆီယံ ေဒသႏၱရညီလာခံကို ႏွစ္ႀကိမ္ေတာင္ မတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္ သံတမန္ေတြကိုပဲ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ အာဆီယံအေနနဲ႔ အသင္းႀကီးကို သမၼတ ဘြတ္ရွ္က အေလးမထားဘူးလို႔ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အာဆီယံ ေဒသႏၱရ ညီလာခံကို တက္ေရာက္ဖုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံကို မေန႔က ဆုိက္ေရာက္ခဲ့တ့ဲ ၀န္ႀကီးကလင္တန္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘန္ေကာက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ အုိဘားမားအစိုးရအေနနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသနဲ႔ ျပန္လည္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ အခုလို ေျပာဆုိသြာပါတယ္။

“အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ သိပ္ကုိ ရွင္းလင္းတဲ့ သတင္းစကားပါးလုိတာက အေရွ႕ေတာင္ အာရွနဲ႔ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး အျပည့္အ၀ထားရွိဖုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခုိင္မာတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ က်မတုိ႔ရဲ႕ အင္အား ေကာင္း လွတဲ့ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ျပန္လည္ စတင္ အားျဖည့္လိုပါတယ္။ မဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရး အသစ္ ထားရွိဖုိ႔ လုိလားသလုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံႀကီးမ်ား စုစုစည္းစည္း ျဖစ္လာဖုိ႔ အာဆီယံအသင္းႀကီးကို ရည္ရြယ္ ဖဲြ႔စည္း ခဲ့တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံအပါအ၀င္ တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔လည္း ပူးတဲြေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ဟာ က်မတို႔ရဲ႕ ေပၚလစီမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။”

အာဆီယံခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခ်ဳပ္မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ပါ၀င္မယ့္အေၾကာင္းကိုလည္း ၀န္ႀကီးကလင္တန္က ဖူးကက္မွာ တရား၀င္ေၾကညာဖို႔ရွိပါတယ္။ အဲဒီစာခ်ဳပ္အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အသင္း၀င္မ်ားနဲ႔ အဲဒီ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းေရး ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္ရမူနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အျငင္းပြားစရာေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းယူဖုိ႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဂၤါေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာမွာေတာ့ ၀န္ႀကီးကလင္တန္ က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ အာရွ ရွိ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့အၾကာင္း စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ၊ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ နဲ႔ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာေတြအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ျပႆနာဟာ အာဆီယံအတြက္ အကဲစမ္းမႈႀကီး တခု ျဖစ္ၿပီး ေဒသႏၱရတခုလံုးအတြက္ေရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုးအတြက္ေရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ အေျပာင္းအလဲ ေဖာ္ ေဆာင္ဖုိ႔ အာဆီယံအသင္း၀င္ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက နည္းလမ္း ရွာေဖြသြားမယ္လုိ႔ ေရးသားခဲ့ပါ တယ္။

မေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာလည္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ၀န္ႀကီး ကလင္တန္က အခုလုိ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါေသးတယ္။

“က်မတုိ႔အေနနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပဲ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္လိမ့္ မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူ႔အေပၚ ျမန္မာစစ္အစုိးရက အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဆက္ဆံမႈအေပၚမွာလည္း က်မတုိ႔ အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအမႈဟာ အေျခအျမစ္ မရွိသလုိ လံုး၀လက္ခံႏုိင္စရာလည္း မရွိပါဘူး။”

ထုိင္းရုပ္သံလႊင့္နဲ႔ မေန႔က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာလည္း ၀န္ႀကီးကလင္တန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာစစ္ အစုိး ရ က ျပန္မလႊတ္ေပးရင္ အာဆီယံအသင္းႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထုတ္ပစ္ဖုိ႔ စဥ္စားေပးသင့္တယ္လုိ႔ ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာကို ေျမာက္ကုိရီးယားက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္မယ့္ အလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ စည္းလံုးၿပီး အာဏာရွင္အစုိးရေတြရဲ႕ ရန္ကေန ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ စစ္ဘက္ေရးရာ ဗ်ဴဟာတရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖုိ႔လည္း အေရးႀကီး တယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးကလင္တန္က ထိုင္းရုပ္သံလႊင့္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။


ျမန္မာသြင္းကုန္ ပိတ္ဆို႔မႈ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတိုး

22 July 2009


ျမန္မာႏုိင္ငံက သြင္းကုန္ေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ ဥပေဒကို မၾကာေသးခင္ အခ်ိန္ကပဲ အေမရိကန္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကေန ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေနာက္တႏွစ္ သက္တမ္းတုိးဖို႔ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပည့္အစုံကို ကုိသားၫြန္႔ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အက္ဥပေဒပါ သြင္းကုန္ ကန္႔သတ္ ခ်က္ အေရးယူဖို႔အတြက္ ေနာက္တႏွစ္ သက္တမ္းတုိးဖို႔ အေမရိကန္ စံေတာ္ခ်ိန္ အခု ညေနပုိင္းမွာပဲ အေမရိကန္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလုိက္တာပါ။ ဒီဥပေဒအရဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထုတ္လုပ္တဲ့၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တပ္ဆင္တဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းေတြ၊ အျခား ျမန္မာႏုိင္ငံ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမွန္သမွ် အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို သြင္းကုန္ တင္သြင္းတာကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဆက္ၿပီး ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ လုပ္သြားဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆန္ဒါ လီဗင္ (Sander Levin) က အခုလို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

“အရပ္သားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းတာ ဆီးတာေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည္ေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားကို လာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ ၅၀ ေလာက္ကုိလည္း အခု ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတြအတြင္းကပဲ ယာယီ ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္ေတြထဲ မွာဆုိလည္း သူတို႔ကုိ ႏွိပ္စက္တာေတြ၊ အစာေရစာ၊ ေဆး၀ါး မေပးဘဲ ထားတာေတြ၊ စတဲ့ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ ရွိေနပါ တယ္” လုိ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆန္ဒါ လီဗင္ ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ နယ္စပ္ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာလည္း အရပ္သား ျပည္သူေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္ဆင္ေနတဲ့ကိစၥ၊ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ အျခား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ေထာက္ျပၿပီး ဒီဥပေဒကို ဆက္ၿပီး အတည္ျပဳ သြားဖုိ႔ လိုမယ္ဆုိၿပီး အျခား လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုလည္း တုိက္တြန္းသြားပါတယ္။

တကၠဆက္ရဲ႕ ရီပတ္ဘလီကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ကီဗင္ ဘရတ္ဒီ (Kevin Brady) ကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ထိစပ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ျငင္းပယ္ေနတယ္လို႔ အခုလုိ ေျပာသြားပါတယ္။

“အတိအက် ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း (Ban Ki-moon) ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆုိေနတာေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က လ်စ္လ်ဴျပဳထားပါတယ္။ ဒါတင္မဟုတ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေတြ႕ခြင့္ေပးဖို႔ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေတာင္းဆုိတာကုိလည္း ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။” လို႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ကီဗင္ ဘရတ္ဒီက ေျပာသြားပါတယ္။

တကမၻာလုံးက၊ အထူးသျဖင့္ အာရွေဒသက တ႐ုတ္နဲ႔ အာဆီယံတုိ႔ကပါ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက ဖိအား ေပး ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ လိုတယ္၊ ဒီ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ (Hillary Clinton) အေနနဲ႔ အခု အာရွခရီးစဥ္ ေရာက္တုန္းမွာလည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိမယ္ဆုိၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ နယူးေယာက္ခ္ ရီပတ္ဘလီကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦးျဖစ္တဲ့ ဂ်ဳိးဇက္ ခ႐ိုေလ (Joseph Crowley) ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးမွာ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ ပါ၀င္မွျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ ေဆာင္ရြက္မွျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ တကမၻာလုံးက၊ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္နဲ႔ အာဆီယံအေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ စီးပြားေရးအရ ဖိအားေတြ ေပးသြားဖို႔ လိုပါတယ္။ အခု ဒီ ဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ ပါ၀င္လာဖို႔ အခြင့္အလမ္း ေပးထားတာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေထာက္ခံတင္သြင္းပါတယ္။”

ဂ်ဳိးဇက္ ခ႐ုိေလဟာ ဒီဥပေဒကို ေနာက္ထပ္ တႏွစ္ သက္တမ္းတုိးဖို႔အတြက္ အဆုိျပဳ တင္သြင္းခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္ ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသံနဲ႔ မဲခြဲတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ ေနာက္ထပ္ ဒီဥပေဒကုိ တႏွစ္သက္တမ္း တုိးဖုိ႔အတြက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကိုေတာ့ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းအၿပီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈအေနနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


နအဖစစ္အစုိးရ၏ ကေလးစစ္သား အသံုးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္
Wednesday, 22 July 2009 18:04 ၿဖဳိးႀကီး .ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ကေလးစစ္သားမ်ားကို ယေန႔တုိင္ အသံုးျပဳေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ႐ိုးမ ၃ သတင္းဌာနက ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

'ျမန္မာ့သားေကာင္းမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ကေလးစစ္သားမ်ား' အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၇၂ မ်က္ႏွာပါဝင္ၿပီး စစ္သားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ကေလးစစ္သားမ်ားအေျခအေနမ်ားကို အပိုင္း (၅) ပိုင္းခြဲကာ တင္ျပထားသည္။


ကေလးစစ္သားအစီရင္ခံစာ
အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုးမ ၃ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးၿငိမ္းလူက “ျမန္မာျပည္မွာ ကေလးစစ္သားမရွိဘူးလို႔ ျငင္းေနတဲ့ နအဖစစ္အုပ္စုဟာ ယေန႔ထိ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳေနတယ္ဆိုတာကို အေထာက္အထား အစံုအလင္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကိုေရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကိုပါ တင္တာျဖစ္ၿပီး ဒီစာအုပ္မွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တစံုတရာ ကိုကားႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္ေဝတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစုိးရ၏ စစ္အင္အားျပည့္မွီေရး စီမံခ်က္ေၾကာင့္ စစ္သားစုေဆာင္းေရးတပ္ရင္းတခုတြင္ တလလွ်င္ ကေလးငယ္ ၁၀၀ ခန္႔သည္ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းခံေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် တပ္ကေန ထြက္ေျပးေနတာရွိတယ္၊ တိုက္ပြဲ က်ဆံုး ဒဏ္ရာရတာေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အထက္က အမိန္႔ထုတ္လိုက္ေတာ့ ေအာက္ေျခတပ္ေတြကလည္း မျဖစ္မေန စုေဆာင္းရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မလိုအပ္ဘဲ ကေလးငယ္ေတြ ပါဝင္လာတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၁၃ ခု၊ တပ္မဌာနခ်ဳပ္ ၁၀ ခု၊ စကခ ၂၁ ခု ရွိသည္။ ေျခလ်င္၊ ေျချမန္ တပ္ရင္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တပ္ရင္းတရင္းလွ်င္ တလပ်မ္းမွ် အေယာက္ ၂၀ ဦးမွ ၃၀ ဦးအထိ တပ္မွထြက္ေျပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္းကို ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ အတင္းအဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ စစ္ကၽြန္သဖြယ္ လူကုန္ကူးမႈတခုျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

“ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာက ပြဲစားတေယာက္က ကေလးတေယာက္ရတယ္ဆိုရင္ ေငြ ၃၀,၀၀၀ ရတယ္၊ အဲလိုၿပီးတာနဲ႔ ကေလးရဲ႕လိပ္စာကိုယူၿပီး မိဘကို ပြဲစားက အေၾကာင္းၾကားၿပီး ကေလးကို ျပန္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ လိုက္လုပ္ေပးတယ္၊ ေဆးမစစ္ရေသးရင္ ေစ်းတမ်ဳိးရတယ္၊ ေဆးေအာင္လို႔ သင္တန္းေက်ာင္းပို႔လိုက္ရင္ တမ်ဳိးရတယ္” ဟု ဦးၿငိမ္းလူက ေျပာသည္။

တပ္အနီးနားရွိ လကၻက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ စစ္သားစုေဆာင္းေပးေနသည့္ လူပြဲစားမ်ား ေပၚေပၚထင္ထင္ ရွိေနၿပီး ႀကံဖြံ႔၊ မီးသတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္သားစုေဆာင္းေရး တပ္ရင္း ၄ ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ခုတြင္ နယ္လွည့္စစ္သားစုေဆာင္းေရး တပ္ဖြဲ႔ခြဲမ်ား ထားရွိၿပီး တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနလွ်က္ရွိသည္။ဘန္ကီမြန္း၏ ဗလာဗ်ဴဟာ ခရီးစဥ္
Friday, 17 July 2009 17:06 ေက်ာ္စြာမိုး .ကုလသမဂၢ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္ဗလာႏွင့္ ျပန္ထြက္သြား ရသည္ကို စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့စရာဟု မထင္သင့္ သကဲ့သို႔ အံ့ၾသစရာလည္း မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူသြားစဥ္ကတည္းက လက္ဗလာႏွင့္ သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။

မစၥတာဘန္ကီမြန္းကေတာ့ သူ႔အတြက္ ခက္ခဲလွသည့္ ဤ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွ ရလဒ္ေကာင္းတခုခု ျပန္ရ ခဲ့လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ သူေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာေသာေၾကာင့္လည္း “အလြန္စိတ္ပ်က္မိပါတယ္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ထံတြင္ စကားလံုးမ်ားမွလြဲ၍ ျပတ္သားၿပီး နအဖ ကို ဖိအားေပးႏုိင္သည့္ မည္ သည့္ မူဝါဒလက္နက္မွ တပ္ဆင္ မလာခဲ့သည္ကို ေနျပည္ေတာ္မွ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ႀကိဳတင္သိေနခဲ့ၾကသည္။ အထိန္းအသိမ္းခံထားရသည့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းခဲ့စဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက အမ်ားသိခဲ့သည့္ အတုိင္း ေခါင္းခါျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္အား လႊတ္ေပးေရး ဟူသည့္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ မူလရည္ရြယ္ရင္း ကိစၥမွာ အစကတည္းက မရႈမလွက်ဆံုးကိန္းႀကံဳရေတာ့မည္ဟု သိခဲ့ ၾကသည္။

ကုလ အေထြေထြ အတြင္းေရမႉးခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္းသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အေၾကာက္ရြံ႕ဆံုး ျဖစ္သည့္ စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚမလာႏိုင္သည္ကို အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို တြက္ထားခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ကို ဂရုမစိုက္ၾက။

မစၥတာဘန္ကီမြန္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္သြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြန္ ဘေရာင္းက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္း အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ တခဲနက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုံ႔ျပန္ၾကရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု လည္း ဆိုခဲ့သည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ “အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လာမွာလဲ၊ အေရးစိုက္စရာလား” ဟု ေတြးေနေပလိမ့္မည္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို တိုက္ရိုက္ မၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ပါ။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကို သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိလာေသာ ၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ သူတို႔၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို ဆက္လက္ ထိန္းထားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (UNSC) ကိုေတာ့ ေၾကာက္ရြံ႕ေကာင္း ေၾကာက္ရြံ႕ ႏိုင္သည္ဟု တခ်ဳိ႕ေသာေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုၾကပါသည္။ လာမည့္ၾသဂုတ္လ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဥကၠ႒တာ၀န္ယူရ သည့္အခါ ျမန္မာ့အေရးကို ေသေသခ်ာခ်ာ တင္ျပေဆြးေႏြးလာဖြယ္ရွိပါသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ဆက္၍ယူရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးေရး၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တစြာ က်င္းပ ေပးေရး ဆိုသည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို UNSC တြင္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနႏွင့္ အခြင့္အေရးေကာင္းတခုကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းလည္း ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျပႆနာႀကံဳခဲ့လွ်င္လည္း မႈစရာမရွိပါ။ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံတို႔က ဗီတိုအာဏာသံုး ကာကြယ္ေပးမႈကို ယခင္အတိုင္း ရယူႏိုင္လိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအေနအထားက လတ္တေလာ ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္ မရွိေသးပါ။

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းတဦးတည္းကိုသာ အပစ္မဆိုသင့္ပါ။ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးက သေဘာထားျခင္း မတူညီဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို စစ္အစိုးရက သိရွိကာ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား သည္လည္း မအံုႂကြႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အဖိႏွိပ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏ မတူညီေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္ တသံတည္း ထြက္လာရန္ စုစည္းႏုိင္မွသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔က ၎၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းႏွင့္၊ သံတမန္လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ စစ္အစိုးရကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္လာေစေရးအတြက္ တြန္းအားေပးလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါက်မွသာ ကုလသမဂၢ သံတမန္မ်ား အေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းႏို္င္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ပထမအဆင့္ကို ခရီးဆက္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေျခအေနမ်ိဳး မေရာက္လာသေရြ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္အတြင္း ဆက္လက္ ေနထိုင္ေနရဖြယ္ ရွိေနၿပီး ကံဆိုးလွ်င္ ေထာင္ပင္က်သြား ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္အက်ဥ္း စခန္းမ်ား၏ သံတံခါးႀကီးမ်ား ေနာက္တြင္ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကိစၥသည္လည္း အိပ္မက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ကုလအႀကီးအကဲ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ အတိတ္က ကုလသမဂၢ သံအရာရွိမ်ားအား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဆက္ဆံ ျပဳမူခဲ့ပံုကို ျမင္ရသည္မွာ “တခါ အလိမ္ခံရလွ်င္ သူ႔အျပစ္၊ ႏွစ္ခါအလိမ္ခံရေတာ့ ကိုယ့္ အျပစ္” ဆိုသည့္ ဆိုရိုးစကားကို သတိရေစပါသည္။ ထိုစကားပံုက အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ မွန္ေနသလို ျဖစ္ေနသည္။

အကယ္၍ ကုလသမဂၢက ေနာက္တႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထပ္မံ ေစလႊတ္ ဦးမည္ ဆိုလွ်င္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းကဲ့သို႔ လက္ခ်ည္းသက္သက္ သြားမည္ဆိုပါက ေနာက္ထပ္တခါ အခ်ည္းႏွီး လက္ခ်ည္းသက္သက္ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာခဲ့ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာ္စြာမိုးေရးသားသည့္ Empty-handed UN Missions to Burma Can’t Succeed ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုသည္။


ေနၾကတ္မႈႏွင့္ နကၡတ အျမင္
7/22/2009


ေမာင္ေအး (နိရဥၥရာ) ယေန႕ နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ျပီး ၃ နာရီ ၾကာျမင့္သည့္ အခ်ိန္ အရွည္ၾကာဆံုး ေနၾကတ္မူတခု အာရွတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး ဘဂၤလာ ေဒခ်္႕နိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားအျပား လမ္းေပၚထြက္ကာ အဆိုပါ ေနၾကတ္မူကို ေစာင့္ဆိုင္းၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

ေနၾကတ္္မူကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕၊ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ျမန္မာႏွင့္ သီရိလကၤာ နိုင္ငံမ်ားမွ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေနၾကတ္မႈမွာ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္႕ႏိုင္ငံတြင္ ၉ နာရီေက်ာ္မွ ျပီးဆံုးခဲ့ သျဖင့္ ၃ နာရီၾကာ အရွည္ၾကာဆံုး ေနၾကပ္မူအျဖစ္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နကၡတေဗဒဌာနမွ ေျပာဆိုသည္။

ေနၾကတ္မူေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ ၃ မိနစ္ႏွင့္ ၅၈ စကၠန္႕ထိ လံုး၀ ေမွာင္မို္က္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေနၾကတ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နကၡတေဗဒအျမင္အရ မည္ကဲ့သို႕ ရွိပါသလဲဟု ေ၀ဒႏွင့္သမိုင္းသုေတသီ အရွင္ဣႏၵာ စကၠအားေမးၾကည့္ရာ အရွင္ဘုရားက ယခုကဲ့သို႕ စတင္ မိန္႕ၾကားသည္။

"အခုေနၾကတ္တာက ကမၻာ့ထူးျခားမႈ တခုျဖစ္တယ္။ ေ၀ဒက်မ္းအရ ေျပာရရင္ အခုရာသီက သိဟ္ရာသီျဖစ္္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္သူၾကီး၊ မင္း၊ ပညာရွိေတြ ထိခိုက္ ႏိုင္တယ္။ လုပ္ၾကံ ခံရႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုထားပါတယ္။"

၎အျပင္ သူက "မဟာဒိတ္ထံု က်မ္းမွာကေတာ့ အခုလို ေနၾကတ္တာဟာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္ တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၾကမ္းတမ္းစြာေျပာင္းလြဲမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ စစ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႕ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့အ ေျခအေနကို ေျပာရ ရင္ေတာ့ အေမရိကန္နဲ႕ အီရန္ဒါမွမဟုတ္ ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႕ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အေျခအေနရွိတယ္ လို႕ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။"ဟုေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ထူဆန္းသည့္ ေနၾကတ္မႈျဖစ္ျပီး ေနာက္ေျခာက္လ အတြင္း အက်ိဳးေပးတတ္သည့္ အတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထူးျခားသည့္ ေျပာင္းလြဲမႈတခုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ သည္ဟု အသွ်င္္ဣႏၵာစကၠမွ ခန္႕မွန္း ေျပာဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ ခု ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႕ကတၾကိမ္ ယခုကဲ့သို႕ ေနၾကပ္မူကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရျပီး လာမည့္ ၂၁၁၄ ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေနာက္္ထပ္တၾကိမ္ ျပန္လည္္ ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို႕ေနၾကတ္မည့္ သတင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ ေနၾကတ္သည္ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္္ ယမန္ေန႕က ေနကာမ်က္မွန္မ်ား ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလီဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ ယေန႕ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။၀က္တုတ္ေကြးေၾကာင့္ ကမၻာတြင္ ေသဆံုးသူ ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီ
7/22/2009


၀က္တုတ္ေကြး ေရာဂါေၾကာင့္ ကမၻာ တ၀န္းလံုးတြင္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္သြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာက်န္းမာေရး အဖြဲ႕ WHO က အဂၤါေန႕တြင္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားသည္။

အဆံုးပါ ေသဆံုးမူ ပမာဏမွာ ၀တ္တုတ္ေကြး ေရာဂါ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ (၄) လတာ ကာလအတြင္း ေသဆံုးမူ ပမာဏ ျဖစ္သည္။

WHO ၏ ေစာေစာပိုင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဇူလွိဳင္လ ၆ ရက္ေန႕ အထိ ၀က္တုတ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္မွာ ၄၂၉ ဦးသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္မွာ ၇၀၀ ေက်ာ္သြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာက်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ ေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး Aphaluck Bhatiasevi ကေျပာသည္။

နိုင္ငံေပါင္း ၁၂၅ နိုင္ငံတြင္ ၀က္တုတ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနျပီး ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္ တုတ္ေကြးေၾကာင့္ ကမၻာအ၀န္းတြင္ ေသဆံုးသူ ၂၅၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀၀ အထိ ရွိလာနိုင္သည္ဟု WHO ခန္႕မွန္း ေျပာဆိုသည္။

A(H1N1) ၀က္တုတ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္မွာ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ အေမရိကတိုက္ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အထူးျမွင့္တက္လာခဲ့ျပီး အင္ဂ်င္တီးနားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ တနလၤာေန႕ထိ ေသဆံုးသူ ၁၆၅ ဦးထိ ရွိလာခဲ့ျဖင့္ ကမၻာတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ေသဆံုးသည့္ နိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္မွာ ၀က္တုတ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုး ၂၁၁ ဦးရွိသျဖင့္ ပထမ အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုး နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ၀က္တုတ္ေကြး ေရာဂါ ခံစားေနရသူ ၄ ဦးရွိျပီး ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ ၂၃ ဦး ရွိသြားျပီ ျဖစ္သည္။


အာဇာနည္ဗိမာန္သို႔ အေလးျပဳသူမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံ တီရွပ္ႏွင့္ ပင္နီ၀တ္ဆင္သူမ်ား တားျမစ္ခံရ

မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၂၀၀၉

ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ အာဇာနည္ဗိမာန္သို႔ သြားရာလမ္းတြင္ စစ္အုပ္စု၏ လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ အရပ္၀တ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ထူထပ္စြာ ခ်ထားျပီး အမ်ားျပည္သူတို႔ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြ႔ံေစရန္ အင္အားျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ပင္နီအကၤ်ီ ၀တ္ဆင္သူမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါ တီရွပ္၀တ္ဆင္ထားသူမ်ားကို အထူးပစ္မွတ္ထားျပီး အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း၊ ျခိန္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို လက္နက္ကိုင္လုံျခဳံေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ရဲဖက္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ျပဳုလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မ်က္ျမင္တို႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္သူ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားတို႔ကို ထိုေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ တီရွပ္တို႔ျဖင့္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရာ၊ ၎တို႔ကိုလည္း စစ္အုပ္စုတို႔က အေႏွာက္အယွက္ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု ၾကားေၾကာင္း ထိုမ်က္ျမင္တို႔က ဆိုသည္။

(ဓာတ္ပုံ - ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၀၉ - ေနာ္အုန္းလွကို ေတြ႔ရစဥ္)


KNLA တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ စစ္အစုိးရထံလက္နက္ခ်

Kaowao ဇူလိုင္ ၂၂၊၂၀၀၉။
မဲေဆာက္(ဇူလုိင္-၂၂)။ ။ KNU တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္မိသားစုဝင္မ်ား၊ လက္နက္ႏွင့္အတူ ျမဝတီၿမဳိ႕၊သဃၤန္းညီေနာင္ လမ္းခြဲ ေမာ္ေတာ္ကား ၄ စီးေပၚတြင္ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔၌ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ၿမဳိ႕ခံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။

စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားအဆုိအရ ထုိတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ KNLA တပ္မဟာ ၆ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၁၈ ၊ ခြဲ ၃ မွတပ္ခြဲမႉး အဆင့္ဆုိသူ ေစာထူးေကအပါအဝင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂၂ ဦး၊ မိသားစုဝင္ ၄၀ ခန္႔ပါ႐ွိၿပီး RPG-5 တစ္လက္ႏွင့္၄င္း၏ဗုံးသီး ၂ လုံး၊ AK-47 ေသနတ္ ၅ လက္၊ M-16 ေသနတ္ ၃ လက္၊ ပစၥတုိ ၂ လက္ပါ႐ွိသည္ဟု ဆုိသည္။

KNU တပ္မဟာ ၆ အရာ႐ွိတစ္ဦးက အဆုိပါတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လက္နက္ခ်ရန္ ဝင္ေရာက္သြားသည္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အင္အား ၁၈ ဦး၊ ေသနတ္ ၈ လက္ပါ႐ွိသည္ဟု ေျပာပါသည္။

ယင္း KNU အရာ႐ွိက “က်ေနာ္တုိ႔မွတ္တမ္းမွာ တပ္ရင္း ၁၈ ကတပ္ခြဲမႉးက ဗုိလ္ႀကီးသန္းတင္ပါ၊ ေစာထူးေက မဟုတ္ပါဘူး၊ သူ႔ဟာသူခြဲမႉးလုိ႔ဆုိၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ဆီက အနားယူခဲ့တဲ့လူေဟာင္းေတြထဲကပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္”ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ DKBA မွ စီမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးေနသည္ကုိ ေတြ႔႐ွိေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္း တြင္ ဖားအံၿမဳိ႕သုိ႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

နယ္စပ္သတင္းေလ့လာသူမ်ား အဆုိအရ မၾကာမီရက္ပုိင္းတြင္ ဖားအံၿမဳိ႕၌ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပယကဥကၠဌ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းက လက္နက္ခ်အခမ္းအနား တစ္ရပ္က်င္းပႏုိင္ရန္ ႀကဳိတင္စီစဥ္ေနသည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။


ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ထိုးစစ္မစခင္ ေကအန္ယူမွ တပ္သားစုေဆာင္း
Wed 22 Jul 2009, IMNA
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (ေကအန္ယူ) သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ၄င္း တို႕အား ထိုးစစ္မစခင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘုရားသုံးဆူေဒသရွိ ကရင္လူမ်ဳိး တို႕အၾကားတြင္ တပ္သားသစ္မ်ား စုေဆာင္းရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေက အန္အယ္လ္ေအ) လက္ေအာက္ရွိ တပ္မဟာ ၆ ကို ထိုးစစ္ဆင္ၿပီးေနာက္ ေကအန္အယ္လ္ေအမွ တပ္သားသစ္ကို စုေဆာင္းေနခဲ့သည္။

ေကအန္အယ္ေအမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ လူငယ္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း စစ္သင္တန္းပုိ႕ခ်ခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းသည္ အကယ္၍ လိုအပ္ပါက ရန္သူမ်ားကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

စစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရအတြက္ ေကအန္ အယ္လ္ေအမွ ကရင္ေက်းရြာမ်ားကို ၾကဳိတင္သ တင္းေပးပို႕ၿပီးျဖစ္သည္။ ေကအန္အယ္လ္ေအမွ တပ္သားမစုေဆာင္ရေသးေသာ္လည္း ဇမိျမစ္ ေဒသရွိေက်းရြာမ်ားကို ရည္ရြယ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေက်းရြာရွိ လူငယ္မ်ားကို စစ္သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတို႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္ဟု ဘုရားသုံးဆူရွိ ကရင္မ်ားႏွင့္ စကား ေျပာဆိုခဲ့ေသာ စရဖတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ေကအန္အယ္လ္ေအက သူတို႕စစ္တပ္အတြက္ ရြာသားေတြကို စုေဆာင္း ဖို႕ ၾကဳိးစားေနတယ္လို႕ က်ေနာ္တို႕လည္း ၾကားတယ္” ဟု ဘုရားသုံးဆူရွိ ကရင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဂ်ဴလိုင္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီ ေအတို႕ပူးေပါင္းၿပီး ဘုရားသုံးဆူႏွင့္ ၁၂ ကီလိုကြာေဝးေသာ တပ္မဟာ ၆ လက္ေအာက္ရွိ တဲသုံးလုံးစခန္းကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေကအန္ ယူမွလည္း ၄င္းတို႕ကိုျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ေကအန္ယူ တပ္မဟာ ၇ က်ဆုံးၿပီးေနာက္ မ်ားစြာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ဦးတည္ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအတို႕ပူးေပါင္းၿပီး ေကအန္ယူအား အျမစ္ျဖတ္ တိုက္ မည္ဟု ေကအန္ယူႏွင့္နီးစပ္ေသာသတင္းအရ သိရပါသည္။

မ်ားျပာလာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းတို႕အား ျပ ႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ေကအန္ယူတို႕ မၾကာ ေသးမီက တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာတိုက္ပြဲအတြင္း ဒီေကဘီေအတပ္သား ၂ ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့သည္ဟု ဒီေကဘီေအက ေျပာသည္။ ၄င္းတိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ မဲကသာမွ ဘုရားသုံးဆူျမဳိ႕သို႕ ဝင္ေရာက္မႈကို ဒီေကဘီေအက တားျမစ္ လိုက္သည္။

“မဲကသာေဒသက ရြာသား ၁၀ ေယာက္ေလာက္ နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ အ တြက္ ဘုရားသံုးဆူးေဆးရုံးမွာ သြားကုဖို႕ ျမိဳ႕ထဲကို အဝင္မွာ ဒီေကဘီေအ တပ္က ခြင့္မျပဳဘူး “ ဟု ဒီေကဘီေအႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကုန္သည္တစ္ ဦးကေျပာသည္။


မန္႔ပန္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ ေဒသခံလူငယ္မ်ား အဓမၼေကာက္ယူၿပီး စစ္အစိုးရတပ္ထံအပ္ႏွံ
ဗုဒၶဟူးေန႕၊ 22 ဇူလိုင္လ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ .လား႐ႈိးအေ႐ွ႔ဘက္ မန္႔ပန္အေျခစိုက္ ဗိုလ္မြန္း ဦးေဆာင္သည့္ မန္႔ပန္ဌာေနျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔သည္ ေဒသခံလူငယ္ရာခ်ီ အဓမၼေကာက္ယူၿပီး စစ္အစိုးတပ္ထံ ပို႔ေဆာင္အပ္ႏွံေနေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သတင္းရပ္ကြက္ ကဆိုသည္။

“အဓမၼဆင့္ေခၚတယ္၊ တအိမ္ေထာင္ ေယာက္်ားေလး ၂ ေယာက္ ႐ွိရင္ ၁ ေယာက္ယူတာဘဲ။ ဂြၽန္လ က စၿပီး အခုထိ ပ်ဥ္းမနားေနျပည္ေတာ္ကိုပို႔ေပးတာ အေယာက္ ၂၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီ” - ဟု အမည္မေဖၚလိုသည့္ေဒသခံတဦးကဆို၏။

ေယာက္်ားဦးရည္နည္းသည့္ အခ်ဳိ႕႐ြာမ်ား၌ ႐ြာလံုးကြၽတ္ေငြအားစု၍ စစ္သားသစ္အတြက္လူငွားပို႔ေပးရေၾကာင္း၊ စာရင္း ပါၿပီး အဓမၼေကာက္ခံ ခံရသည့္ အခ်ဳိ႕ပိုက္ဆံ႐ွိသားသမီးမ်ားကိုမူ တေယာက္သံုးေလးသိန္းျဖင့္ မိမိကေလးအား ျပန္လည္ ေ႐ြးယူရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

မန္႔ပန္ဌာေနျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္မြန္း

လား႐ႈိး ေဒသခံတဦးက - “ဗိုလ္မြန္းအဖြဲ႔ကေလးေတြ အဓမၼေကာက္ယူၿပီး ဗမာစစ္တပ္ကိုပို႔တာ ၂၀၀၅ က တည္းက၊ အဲဒီတုန္းကၿမိဳ႕ေပၚေ႐ွာင္ေျပး/ ကိုရင္၀တ္သူေတြ မက်န္လိုက္ဆြဲေတာ့ လား႐ႈိးကန္မိုင္းေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ နဲ႔ တာပံု ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္တို႔ေမတၱာရပ္ခံရတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့မရေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕မိဘေတြငိုယို သူတို႔ကေလးကိုလူ၀တ္ လွဲခိုင္းၿပီး ဗိုလ္မြန္းအဖြဲ႔ကိုသြားအပ္ရတယ္။ က်ေနာ္သိသေလာက္ဆို ၆-၇ ေယာက္႐ွိၿပီ” - ဟု ဆို၏။

မန္႔ပန္ဌာေနျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မွ စစ္သားသစ္ အဓမၼဆင့္ေခၚသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားမွာ - လား႐ႈိးၿမိဳ႕အေ႐ွ႕ဘက္ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းေယာ္၊ မိုင္းဟက္၊ မိုင္းၾကက္ေက်း႐ြာအုပ္စု ၊ မန္မတ္၊ ဖာတန္႔၊ မက္ၿမီးေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္အထိ၊ မိုင္းရယ္ ၿမိဳ႕ေ႐ွ႕ေျမာက္ဘက္ ပေလာင္ ႏွင့္ သွ်မ္းေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သားေယာက္်ားေလး ၂ ေယာက္႐ွိလွ်င္ ၁ ေယာက္ေပးရေၾကာင္း၊ ၃ ေယာက္႐ွိလွ်င္ ၂ ေယာက္ေပးရေၾကာင္း၊ “ သွ်မ္းတပ္ ဖြဲ႔ထဲ၀င္ဖို႔ေတာင္ က်ေနာ္တို႔ သားကိုမလြတ္ႏိုင္ဘူး။ အခုဟာက မိမိကိုႏွိပ္စက္သည့္ ဗမာတပ္ကိုေကာက္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့” -ဟု ကေလးမိဘ တဦးကဆိုသည္။

စစ္အစိုးရအရာ႐ွိတဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုယ္ကားၿပီး အမည္မေဖၚလိုသည့္ ကုန္သည္တဦးက - မန္႔ပန္အေျခစိုက္ ဗိုလ္မြန္းျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔အား အပစ္ရပ္ကရင္ DKBA အား KNU ကို တိုက္ခိုင္းသကဲ့သို႔ ေတာင္ပိုင္း SSA တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ သြားတိုက္ ရန္ ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း - ဆို၏။

အင္အား ၃-၄၀၀ ႐ွိမန္႔ပန္ဌာေနျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔သည္ ၁၉၉၆ လက္နက္ခ်ခဲ့ေသာ ခြန္ဆာေခါင္းေဆာင္ MTA မုန္းတိုင္း တပ္မေတာ္မွျဖစ္ၿပီး အထက္ေဖၚျပပါ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ လက္နက္ျပန္ကိုင္ခြင့္ျပဳထား ခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္မြန္းအားလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫႊန္႔က လူမႈထူးခြန္ဆုခ်ီးျမင့္ခဲ့ဘူးသည္။ ေဒသခံမ်ားေျပာျပခ်က္အရ အေ၀မတည့္၍ သူ႔လက္ေထာက္ (မိုင္းေယာ္ သွ်မ္းရပ္ မိရပ္ဖတဦး၏ သမီးယူထားသည့္) ဗိုလ္အားလ်ဲန္အား ဗိုလ္မြန္းက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခိုင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။


ေနၾကပ္ျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ က်ဆံုးခန္းျဖစ္မည္ဟု သွ်မ္းနကၡတၱဆရာေဟာ
ဗုဒၶဟူးေန႕၊ 22 ဇူလိုင္လ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ .ယေန႔ေနၾကပ္ျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲက်ဆံုးမည္၊ ႏိုင္ငံေရး႐ႈပ္ေထြးမႈတိုးပြားမည္ဟု ခ်င္းမိုင္႐ွိ သွ်မ္းနကၡတ္ဆရာႏွင့္ ယၾတာေဗဒင္လိုက္စားသည့္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ယေန႔မနက္ ဗမာစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၆း၀၀ ႏွင့္ ၈း၀၀ အၾကား ေနၾကပ္သျဖင့္တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ ႐ွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ၅ -၆ မိနစ္ ခန္႔ မိုးေမွာင္က်သြားခဲ့သည္။ ဗမာျပည္တြင္မူ သိသူမ်ား႐ွိသကဲ့သို႔ မသိ႐ွိသူလည္း အမ်ားအျပား႐ွိသည္။ နကၡတၱေဗဒ၊ ေဗဒင္ ကိန္းခန္း၊ ယၾတာကုိ အယူသည္းသည့္ စစ္အစိုးရအဖုိ႔ မလႊဲမေသြ က်ဆံုးခန္းေရာက္မည္မွန္းသိ၍ အျပင္းအထန္ယၾတာ ေခ်ေနေတာ့မည္ဟု ေဗဒင္ဆရာမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ ေဗဒင္ယၾတာပညာျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ ဆရာမိဏ္းလီက -“အခုအခ်ိန္မွာ စစ္အစိုးရ ဇာတာကိန္းခန္း က တနဂၤေႏြ/အေနာက္အရပ္ နဲ႔ အဂၤါ/အလယ္ဗဟိုက်တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဖတ္ဆယ္လို႔ မရေအာင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး ရမယ့္ကိန္း”- ဟုဆို၏။


ဂ်ဴလိုင္လ ၂၂ ရက္ ေနၾကပ္သည့္ပံု (Photo: www.hawaiimagazine.com)

ဓႏုတ္ဘုရား ၿပိဳပ်က္စဥ္က ဗိုလ္သန္းေ႐ႊအဖို႔ မေကာင္းဆိုး၀ါးအတိတ္နိမိတ္ဟု အမ်ားေျပာဆိုေနခ်ိန္ ယေန႔ေနၾကပ္ျခင္းမွာ အကုသိုလ္ထူေျပာသည့္ စစ္အစိုးရအဖို႔ ၿဂိဳလ္ဇာတာ လံုးမေကာင္းေတာ့ေၾကာင္းလြန္ခဲ့သည့္တစ္လေက်ာ္ခန္႔ကပင္ သံုးသပ္ ေျပာဆိုၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕လည္း႐ွိ၏။

သွ်မ္း႐ုိးရာစကားပံုႏွင့္ ေခတ္ေဟာင္းစာေပက်မ္းကန္ႏွံ႔စပ္သည့္ လုန္းစေရးေအာ္ေတာ္က - “အခုလိုမ်ဳိး စုန္းစုန္းျမႇဳပ္ ငပုပ္ၿမိဳ႕ တယ္ ဆိုတာျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲတဲ့ကိစၥ၊ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ဦးေဆာင္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဆံုးပါး တတ္တယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ တိုင္းျပည္ၿပပ်က္တတ္တယ္။ အျခားမိတ္ေဆြ တိုင္းျပည္က ကိုယ့္တိုင္းျပည္အစိုးရ အေပၚလ်စ္ လ်ဴ႐ႈ ေက်ာခိုင္းလိမ့္ မယ္။ အခု ဗမာစစ္အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ယၾတာေခ်ေခ် ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး ”- ဟု ဆို၏။

ယေန႔ေနၾကပ္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူမ်ားအတြက္မေကာင္းသည့္နမိတ္ဟု သွ်မ္းနကၡတၱပညာ႐ွင္မ်ား ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသကဲ့သို႔ တ႐ုပ္ ႏွင့္ အႏိၵယ ႏိုင္ငံမ်ား ပညာ႐ွင္မ်ားကလည္း အမဂၤလာနိမိတ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ ေနၾကပ္ သည့္ခ်ိန္ အိမ္ျပင္မထြက္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္ေၾကာင္းယံုၾကည္သူမ်ား ဒု ႏွင့္ ေဒး ႐ွိသည္ဟုလည္းဆိုသည္။

“လ စြမ္းအားႀကီးလို႔ ကမၻာ နဲ႔ ေန၀န္းၾကား ေရာက္ခိုက္ ေနရဲ႔အလင္းေရာင္ကို ပိတ္ဆို႔ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ လကို ဆည္းကပ္တဲ့သူေတြ တန္ခိုးႀကီးထြားလာႏိုင္ၿပီး ေန နာမ္ နဲ႔ ေနကိုယံုၾကည္သူမ်ား ၾသဇာတကၠိမ က်ဆံုးမယ္”- ဟု သွ်မ္းနကၡတၱပညာ႐ွင္ ခူးမိဏ္းလီက ဆိုသည္။ျမန္မာ့အေရး အိႏၵိယအမတ္မ်ားေဆြးေႏြး
2009-07-22

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ အိႏိၵယ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက အိႏိၵယႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္သူေတြနဲ႔ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ မေန႔က ညေနပိုင္း နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ အိႏိၵယ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မစၥတာ ရွရတ္ ဂ်ိဳရွီး Sharad Joshi က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ရရွိေရးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


ပါလီမန္က အျခားအမတ္ေတြနဲ႔ အိႏိၵယတႏိုင္ငံလံုးကို က်ေနာ္တို႔ ႐ိုး႐ိုးေလး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းပံ႔ပိုးၾကဖို႔နဲ႔ ပထမဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

တဆက္တည္း သူက အခုအခ်ိန္ဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီး အတည္မျပဳႏိုင္ေသးတဲ့ သတင္းတခုအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မထားေတာ့ပဲ ေထာင္ထဲမွာ ထည့္ထားေတာ့မယ္ဆိုတာ မွန္ကန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕ေရး အလားအလာ မေကာင္းပါဘူး။ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္လည္းျဖစ္၊ အိႏိၵယက ခ်ီးျမင့္တဲ့ ဆူဘတ္ခ်န္ျဒာဘုိ႔စ္ ဆုရွင္လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒီလိုလုပ္ေနတာကို အိႏိၵယအစိုးရအေနနဲ႔ ႏႈတ္ဆိတ္မေနပဲ တစံုတခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် လုပ္ေဆာင္လာတဲ့အထိ သူတို႔အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းသြားမယ္လို႔ ေျပာႀကားသြားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေတြ႕ဆံုပြဲကို အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ့ အထက္နဲ႔ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ခုစလံုးက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အိႏိၵယ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ India Parliamentarians’ Forum for Democracy in Burma IPFDB ကေန ကမကထ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အမတ္ ၂ဝ ေက်ာ္နဲ႔ တျခား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူ ၅ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုပြဲအစမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဝးေရာက္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဝန္ႀကီး ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေဇာ္ဝင္းေအာင္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ သဘာပတိ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္ တို႔ကေန ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းကေန ဒီကေန႔ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြ၊ မွတ္တမ္းေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ရွင္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဝန္ႀကီး ေဒါက္တာတင့္ေဆြက ဒီေတြ႕ဆံုပြဲကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေျပာစကားေတြကို ေထာက္ျပၿပီး သူ႔ရဲ့အျမင္ကို RFAကို ခုလိုေျပာျပပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ။ ။ 'ဒီေန႔အစည္းအေဝးကေန ဆံုးျဖတ္္ခ်က္တခု ထြက္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ကို သူတို႔ အဓိက ေတာင္းဆိုတဲ့အထဲမွာ ပါသလို ဗမာျပည္ ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ အိႏိၵယက တက္တက္ြ႔ြကြ႔ြကေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကိုလည္း ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ပါပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္ အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း ဒီထက္ က်ယ္ျပန္႔ဖို႔ကိုလည္း လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ ကြန္ဗီနာျဖစ္တဲ့ ရွရတ္ဂ်ိဳရွီးက ၁ဝ ရက္အတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ ပါလီမန္အမတ္ေတြလည္း ဒီထက္တိုးမယ္လို႔ သူေႀကညာသြားတာလည္း ရွိတဲ့အတြက္ေႀကာင့္ အိႏိၵယပါလီမန္ထဲမွာ ဗမာျပည္အေရးဟာ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ႀကားရႏိုင္စရာ ရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။'

အိႏိၵယပါလီမန္ အမတ္ေတြကို စည္း႐ံုးသူတဦးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ သဘာပတိတဦးျဖစ္သူ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္ကလည္း ယခုလက္ရွိ အိႏိၵယပါလီမန္ မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသစ္ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ လူငယ္ေတြ ပိုမ်ားလာတဲ့အတြက္ အားတက္မိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမဲ့ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

ေဒၚသင္းသင္းေအာင္။ ။ 'အခု ပါလီမန္ ဆက္ရွင္၊ ဘတ္ဂ်က္ဆက္ရွင္မွာ က်မတို႔ စၿပီးႀကိဳးစားတာ ျဖစ္တယ္။ ရတဲ့အမတ္ေတြကို က်မတို႔ ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ တဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္းဆီကို သြားေတြ႕ၿပီး ဒီအစီအစဥ္ကို စီစဥ္တယ္။ ဒီေန႔က ပါလီမန္ဖိုရမ္မွာ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ပါမယ္ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လုပ္မယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ၂ခုလံုးမွာ က်မတို႔ကို ေထာက္ခံတဲ့ အမတ္ဦးေရ မ်ားမ်ားရၿပီဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ပါလီမန္ ဆက္ရွင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အစ္႐ွဴးကိုတင္မယ္ ပါလီမန္ဆိုတာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္တဲ့ အစည္းအေဝးျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေနတဆင့္ အစိုးရဆီကို ေျပာပါမ်ားလို႔ရွိရင္ ဘာပဲေျပာေျပာ အိႏိၵယအစိုးရဟာ သူတို႔ရဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားတဲ့ ေပၚလစီဟာ တစံုတရာ သံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။'

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ သဘာပတိတဦးျဖစ္သူ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္ ေျပသြားတာပါ။ ၿပီခဲ့တဲ့လတုန္းကလည္း အိႏိၵယပါလီမန္ အမတ္ ၁၁၈ ေယာက္ကေန ျမန္မာ့အေရး ပါလီမန္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ မန္မိုဟန္ဆင္းဆီထိ တင္ခဲ့ႀကပါတယ္။


ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးခ်င္း သီးျခားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
2009-07-22

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးခက္ အပန္းေျဖကြၧန္းမွာ က်င္းပေနတဲ့ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အစည္းအေဝးပဲြကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟာ ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ သီးျခားေတြ႕ဆံုၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေအာင္ စစ္အစိုးရကို အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံေရး နည္းလမ္းနဲ႔ပဲ ဂ်ပန္အစိုးရဘက္က ႀကိဳးစား တိုက္တြန္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Kazuo Kodama က ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီး က်င္းပတဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ စတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ့ အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္ေတြ၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ကို စစ္အစိုးရဘက္ကလည္း ေလးေလးနက္နက္ တံု႔ျပန္ဖို႔ လိုပါတယ္လို႔ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ေတြ အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကမၻာ့စက္မႈထိပ္သီး ရွစ္ႏိုင္ငံရဲ့သေဘာထား ေၾကညာခ်က္အတိုင္းပဲ ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးကို မစၥတာဘန္ကီမြန္းကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ၾကားဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာကို ဂ်ပန္အစိုးရက အျပည့္အဝ ေထာက္ခံထားပါတယ္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္ေတြကို ေျပာဆိုခဲ့တာကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မစၥတာဘန္ကီမြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္မေပးတဲ့အေပၚမွာ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုတဲ့အေၾကာင္း ျပသဖို႔ အခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာသြားတာပါ။

ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးဖို႔ စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ တိုက္တြန္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။ ဒါအျပင္ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားမယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၁ဝမွာ က်င္းပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္မွန္တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ ယံုၾကည္ထားတဲ့အေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေတြရဲ့ အစည္းအေဝးက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာသြားပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား ေတြ႕ဆံုခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရ
2009-07-22

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အမႈ ေနာက္ဆံုး အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲဖုိ႔ ၂ ရက္အလုိမွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူမရဲ့ေရွ႕ေနအဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္ကုိ အာဏာပုိင္ေတြက ပိတ္ပင္လုိက္တယ္လုိ႔ ေရွ႕ေနေတြက RFA ကုိ ေျပာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အင္းစိန္ေထာင္မွာ ဇူလိုင္ ၂၂ရက္ ဒီကေန႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ ေတာင္းခံထားတဲ့ ကိစၥကုိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔ညက အေၾကာင္းၾကားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေရွ႕ေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။


ဦးဉာဏ္ဝင္း။ ။ 'မေန႔ညကေတာ့ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းတာကို ျငင္းပယ္ပါတယ္ဆိုၿပီး အေၾကာင္းၾကားတယ္။ အဲဒါပဲ။ ကြၧန္ေတာ္တို႔ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ေတြ႕ခြင့္ မရဘူးေပါ့ေလ။ အဲဒီေတာ့ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီမွာ အတည္ျပဳခ်က္ မယူႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။'

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အမႈကုိ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔မွာ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္ဖုိ႔ အာဏာပုိင္ေတြက ရက္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ ၂၃ မ်က္ႏွာပါတဲ့ မူၾကမ္းကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေရွ႕ေနေတြက ျပင္ဆင္ေနၿပီး၊ ေသာၾကာေန႔ မတုိင္ခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုကာ အၿပီးသတ္ ၫွိႏိႈင္း တုိင္ပင္ၾကဖုိ႔ အာဏာပုိင္ေတြထံ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေတာင္းဆုိထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္းသာ အေၾကာင္းၾကားၿပီး၊ ေတြ႕ခြင့္ဘာ့ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္လုိက္သလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ တစံုတရာ အေၾကာင္းျပ ေျပာဆုိတာ မရွိဘူးလုိ႔ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

အမႈရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေရွ႕ေနေတြကုိ ေတြ႕ခြင့္မေပးတဲ့လုပ္ရပ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အလြန္ အားနည္းေနတဲ့ အခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေနတဲ့အျပင္၊ အမႈတခုလံုးကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သံုးသပ္မယ္ဆုိရင္ လံုးဝ တရားစြဲဆုိစရာအေၾကာင္း မရွိဘူးလုိ႔လည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္၊ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေရွ႕ေန ဦးဥာဏ္ဝင္းကုိ RFA အဖြဲ႕သား ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ထားပါတယ္။


အာရွလံုျခံဳေရးညီလာခံမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမည္
2009-07-21

ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အာဆီယံအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အမႈရဲ့ အေျဖကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီကေနမွ ဘာေတြ ဆက္လုပ္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို ရွာေဖြသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လက္ရွိ အာဆီယံ အလွည့္က် သဘာပတိႏုိင္ငံ ျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာအဘိဆစ္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။
မေန႔ညေနက အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး အၿပီး သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာမွာ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာအဘိဆစ္က အခုလို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာကို က်ေနာ္ မခန္႔မွန္းႏုိင္ပါဘူး။ ျမန္မာအစိုးရက ဒီကိစၥဟာ တရား႐ံုးရဲ့ ကိစၥပဲလို႔ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ အမႈရဲ့ ရလဒ္ကို က်ေနာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီကေန ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဘာေတြျဖစ္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္ရမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ အတြင္းေရး ကိစၥကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လို႔ မရပါဘူး။ အမႈ အေျဖကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီကေနမွ ဘယ္လို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စရာေတြ ရွိသလဲ ရွာေဖြသြားရမွာပါလို႔ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာလည္း မနက္ျဖန္မွာ က်င္းပမဲ့ အာရွလံုျခံဳေရး ေဒသဆိုင္ရာ ညီလာခံမွာ ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္း မစၥတာအဘိဆစ္က ေျပာပါတယ္။

ဒီအႀကိမ္ဟာ အမ်ားက စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္လာအၿပီး ပထမဆံုး ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အာဆီယံအေနနဲ႔ ၾကားဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသူအျဖစ္နဲ႔ တခန္းတက႑ ပါဝင္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ မစၥတာ အဘိဆစ္က ေျပာသြားတာပါ။

အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံအၿပီး ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ အာရွေဒသဆိုင္ရာလံုျခံဳေရး ညီလာခံမွာ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်အပါဝင္ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြ ပါဝင္ၾကပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရး အာဆီယံေတာင္းဆိုခ်က္ကို NLD ႀကိဳဆို
2009-07-21

ထိုင္းႏို္င္ငံ ဖူးခက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ႀကိဳဆိုလိ္ုက္ပါတယ္။

ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးတဦး အလြန္အကၽြံ လာဘ္စားေန
သတင္း - ေကအိုင္စီ
ေရးသားသူ - ေစာသိန္းျမင့္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 22 ရက္ 2009 ခုႏွစ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္လင္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းခဲြ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး တဦး အလြန္အကၽြံ လာဘ္စားေနေၾကာင္း တအာင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အစည္းအရုံး သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနက ယေန႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယင္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚတင္တင္ေအးသည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းရံပုံေငြအတြက္ ေကာက္ခံထားေသာ ေငြ မ်ားကို ေက်ာင္းရံပုံေငြအတြက္ အသုံးမျပဳဘဲ ၎၏မိသားစုအက်ဳိးအတြက္သာ သုံးစြဲေနခဲ့သည္ဟု အဆုိပါပေလာင္ေက်ာင္း သားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ မူႀကိဳေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ၀ယ္ရန္ဆုိၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးအျဖစ္ တဦးလွ်င္ ၃,၀၀၀က်ပ္၊ ရံပုံေငြအျဖစ္ ၂,၀၀၀က်ပ္ မထည့္မေနရ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး လာဘ္စားလာတာ သုံးႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။ သူက ရြာမွာရွိတဲ့ ရယက လူႀကီးေတြ၊ ပညာေရးမွဴးေတြ၊ နမ့္ဆန္ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးေတြနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္မွဳရွိတဲ့အတြက္ အခုအခ်ိန္ထိ လုပ္စားႏုိင္ေနတာျဖစ္တယ္”ဟု ၎ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ အမည္မေဖာ္လုိသည့္ ေက်ာင္းဆရာမတဦးကေျပာေၾကာင္း တအာင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အ စည္းအရုံးက ဆိုသည္။

နမ့္လင္းရြာသူတဦးက “သူ လာဘ္စားတာ က်မတုိ႔သိတာၾကာၿပီ။ ရြာက ၿမိဳ႕နဲ႔လည္းေ၀းေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ရႏုိင္ဖုိ႔ အရမ္း ခက္ခဲတယ္။ ရြာထဲမွာလည္း ပညာတတ္ သိပ္မရွိဘူး။ အကယ္၍ က်မတုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ရင္ ရြာက ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရး ထိ ခုိက္မွာကို စိုးရိမ္ရပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါကိစၥကို လက္ေအာက္ခံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ရပ္ကြက္ ဥကၠဌႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားကို တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိတုိင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တအာင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္အစည္းအရုံး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မုိင္းေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

၎က “သူတုိ႔က တုိင္ေပမယ့္ ေက်းရြာလူႀကီးေတြကလည္း အဲဒီဆရာမကို စစ္ေဆးေမးျမန္းတာေတြ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ မလုပ္ ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း အကယ္၍ သူတုိ႔က အဲသလုိမ်ဳိးလုပ္မယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းမွာ သူမလည္း ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ေနေတာ့ ဆရာမ တေယာက္လြတ္သြားၿပီဆုိရင္ ကေလးေတြအတြက္က ေနာက္ထပ္ ပညာသင္ေပးမယ့္ ဆရာမရွိမွာကို စုိးရိမ္တဲ့အတြက္ မလုပ္ ရဲဘူးျဖစ္ေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚတင္တင္ေအးသည္ နမ့္လင္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမသက္တမ္း ႏွစ္အနည္းငယ္ရွိၿပီျဖစ္၍ ၎အား ေျပာရဲ ဆုိရဲမည့္သူ တဦးေယာက္မွ် မရွိသည့္အျပင္ ယူနီဆက္မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဗလာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ တျခားေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း မ်ားကို ၎၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးအုိက္ခုိင္က ဘိန္းႏွင့္ လဲလွယ္သုံးစဲြခဲ့သည္ဟု မုိင္းေအာင္ကိုက ဆက္ေျပာသည္။

နမ့္လင္းေက်းရြာအုပ္စု အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ရွိသည့္အျပင္ တႏွစ္လွ်င္ ေငြ(၂၅)သိန္းက်ပ္ခန္႔ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ တစုံတရာမွ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ရြာမွ လွဴထားေသာ ပ်ဥ္၊ တူ၊ သံႏွင့္ ဘိလပ္ေျမမ်ားလည္း ႏွစ္စဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း သိရသည္။

နမ့္လင္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာေပါင္း (၇)ရြာမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း (၅)ေက်ာင္းရွိသည္ဟု တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အစည္းအရုံးက ေျပာသည္။