Saturday, August 15, 2009

“ အညတရတေယာက္ရဲ႔ခရီး ”

“ အညတရတေယာက္ရဲ႔ခရီး ”


လွမ္းေနတာမညီညာသည္႔လမ္း ့ ့ ့ ့ ့
ဘ၀ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္မွာေတာ႔
တကိုယ္ေကာင္းအတၱႀကီးသူေတြနဲ႔
သိရက္နဲ႔ဆက္မိုက္ေနႀကသူေတြကိုေတာ႔
ေထာက္ျပေ၀ဖန္သင္႔တာ ေထာက္ျပေ၀ဖန္
တိုက္ခိုက္သင္႔တာေတြကိုလည္း
အေျခအေနအရတိုက္ခိုက္ကာ
ဥေပကၡာျပဳသင္႔တာေတြကိုလည္းပဲ
ဥေပကၡာျပဳထားခဲ႔လို႔
က်ဳပ္လိုခ်င္တဲ႔ ပန္းတိုင္ခရီးတခုေရာက္ေအာင္
ဆက္လက္ခရီးခ်ီေနဆဲပဲေပါ႔ ့ ့ ့ ။
ေတြ႔ႀကဳံခဲ႔သမွ်အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုသင္ခန္းစာယူ ့ ့ ့ ့ ့
ဖတ္သင္႔တာကိုဖတ္၊မွတ္သင္႔တာကိုမွတ္ကာ
ျပင္သင္႔တာကိုျပင္၊ပယ္သင္႔တာကိုပယ္
ေလွ်ာ႔သင္႔တာကိုေလွ်ာ႔၊တိုးသင္႔တာကိုထပ္တိုးလို႔
အစြန္းႏွစ္ဖက္မေရာက္ေအာင္ေရွာင္ကာ
က်ဳပ္ခရီးကိုဆက္သြားေနဆဲပါ ့ ့ ့ ။
က်ဳပ္ေလွ်ာက္ခဲ႔တဲ႔ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္မွာေတာ႔ ့ ့ ့ ့့ ့
ကြန္ျမဴနစ္စာအုပ္တခ်ဳိ႔ကိုလည္း
ဖတ္ခဲ႔မွတ္ခဲ႔ေလ႔လာဘူးခဲ႔ရဲ႔
ဒီမိုကေရစီစာအုပ္တခ်ဳိ႔ကိုလည္း
ဖတ္ခဲ႔မွတ္ခဲ႔ေလ႔လာဘူးခဲ႔ရဲ႔
ဒါေပမယ္႔ ေပါ႔ဗ်ာ
ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႔ပါးစပ္ကထြက္တဲ႔စကားေတြက
ဥပေဒအသစ္ေတြထပ္ ့ ့ ့ ထပ္ျဖစ္လာတဲ႔
အာဏာရွင္ေတြရဲ႔
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကို
လိုက္လံရွာဖတ္ဖို႔မရွာေဖြနုိင္ေတာ႔
က်ဳပ္ဟာလူညံ႔တေယာက္ ျဖစ္ေနေလေရာ႔သလား
ဒါေပမယ္႔ ခရီးကေတာ႔ဆက္ေလွ်ာက္ေနျမဲပဲ ့ ့ ့ ။
ငါဟာ ့ ့ ့ ကမာၻေပၚမွာထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူတေယာက္မဟုတ္ခဲ႔သလို ့ ့ ့ ့ ့
ပညာရွင္တေယာက္လည္းမဟုတ္ခဲ႔ဘူး
နုိင္ငံေရးသမားတေယာက္မဟုတ္ခဲ႔သလို
စကားႀကြယ္သူတေယာက္လည္းမဟုတ္ခဲ႔ဘူး
ဒါေပမယ္႔ေပါ႔ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့
တခါတေလရင္မွာ မြန္းႀကပ္စြာခံစားလာရရင္ေတာ႔
လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းတခုဆီေရာက္နုိင္တဲ႔
ငါယုံႀကည္ရာအေတြးအေခၚေတြကို
ကဗ်ာေတြ စာေတြအျဖစ္လႊတ္ခ်
လက္လွမ္းမွီရာနီးစပ္ရာသူေတြကိုေတာ႔
ငါရဲရဲတင္ျပရဲသပ ့ ့ ့ ။
တကယ္လို႔ က်ဳပ္အေတြးအေခၚေတြမွားေနရင္လည္း ့ ့ ့ ့ ့
ေထာက္ျပကာျပင္ေပးႀကပါ
သိရက္နဲ႔ဆက္မိုက္ေနမယ္႔
မိုက္မဲတဲ႔စိတ္ က်ဳပ္မွာမရွိလို႔
ကိုယ္႔အမွားကိုေတာ႔ ရဲရဲပဲျပင္သြားမွာပါ ့ ့ ့ ။
တကယ္ဆို က်ဳပ္သြားေနတဲ႔ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္မွာ ့ ့ ့ ့ ့
ေမတၱာတရားေခါင္းပါးတာထက္စာရင္
ေမတၱာတရားေပါမ်ားတာက ပိုေကာင္းတာကိုသိလို႔
အလကားရတဲ႔ေမတၱာတရားေတြကိုေတာ႔
ေပါေပါမ်ားမ်ာပဲထားခဲ႔သေပါ႔
ဒါေပမယ္႔လည္း က်ဳပ္ကေလာကီသားေပမို႔
ေဗာဓိသတၱထုံး* ကိုေတာ႔
အျမဲႏွလုံးမူထားခဲ႔တယ္
လက္ရွိဘ၀မွာေပါ႔
ရဟန္းေဒ၀ဒတ္ရွိေသးရင္လည္း
အဲ႔ဒီ ေဒ၀ဒတ္နဲ႔ သိကၡာ၊သမာဓိျခင္းျပိဳင္ရဲတယ္
တကယ္ဆိုက်ဳပ္ဟာ အညတရပါ
သို႔ေသာ္ ့ ့ ့ က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္
မင္းလုပ္ေနေတာ္မူႀကတဲ႔
တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္လွပါတယ္ဆိုတဲ႔
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားရဲ႔ သိကၡာ၊သမာဓိ၊ေမတၱာအားေတြနဲ႔လည္း
က်ဳပ္အညတရရဲ႔ ေမတၱာ၊သမာဓိအားေတြ
လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္ေတြကမွအစ
က်ဳပ္ယွဥ္ျပိဳင္ရဲသပ ့ ့ ့ ။
တကယ္လို႔သာ က်ဳပ္မွာ ့ ့ ့ ့ ့
လက္ရွိေရႊျမန္မာျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ႔
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ေလာက္သာလုပ္ပိုင္ခြင္႔ေတြရွိခဲ႔ရင္ေပါ႔
က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႔ေနရာတခ်ဳိ႔မွာကေတာ႔
တကယ္တိုးတက္ေနမွာအမွန္ပါ
အာဏာရွုးႀကီးမွုးႀကီး သန္းေရႊေရ
ခင္ဗ်ားရဲ႔လုပ္ရပ္ စိတ္ဓါတ္သမာဓိေတြနဲ႔ကေတာ႔
က်ဳပ္က အစစအရာရာယွဥ္ရဲသပ
ဗိုလ္သန္းေရႊေရ တကယ္လိုု႔သာက်ဳပ္မွာ
ခင္ဗ်ားလိုေနရာမ်ဳိးမွာေနျပီး
တိုင္းျပည္ကိုေခါင္းေဆာင္ခြင္႔ရရင္
အညတရက်ဳပ္ကိုေပါ႔
ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြအားလုံးက
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနီးပါး၀ိုင္းေလးစားႀကမွာပါ
တကယ္ဆိုက်ဳပ္ရဲ႔အသိအျမင္ေတြဟာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစြန္႔လႊတ္ႀကိဳးစားမွုမ်ဳိးေတြနဲ႔နွုိင္းလို႔မရေပမယ္႔
က်ဳပ္ေလးစားတဲ႔ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို အတုယူလွ်က္
အညတရ က်ဳပ္လည္း
က်ဳပ္ကိုယ္စြမ္း၊ဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္
လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္လို႔
က်ဳပ္သမိုင္းေႀကာင္းတခုေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားရင္း
ဒီမို ခရီးတခုကို ႏွင္ေနေလရဲ႔ ့ ့ ့ ။
ဇာနည္ေမာင္
( ေဗာဓိသတၱထုံး* = မိမိကိုအႏၱရာယ္ျပဳတိုက္ခိုက္လာမည္႔အရိပ္အေယာင္ကို သိျမင္ရင္ မိမိကလည္းသူ႔ကို ျပန္လည္အႏၱျပဳတိုက္ခိုက္နုိင္သည္႔နည္းလည္းမ်ားကို ႀကိဳျပထားရန္ ေဟာႀကားခဲ႔သည္႔ ဘုရားေလာင္း ေဗာဓိသတၱ )