Wednesday, September 2, 2009

တတိယအႀကိမ္သံဃာ့ထုသပိတ္ကံေဆာင္ျခင္း စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ ပံုစံ(၄)မ်ဳိး
ၾသ၀ါယစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမွအာမခံဦးစီး၍ သိမ္အတြင္း၌ ပ၀ါရဏာအၿပီးဆက္လက္ကံေဆာင္ျခင္းႏွင့္ထိုင္သပိတ္တိုက္ပြဲေဖာ္ျခင္း။
သံဃာထုအင္အား (၅၀၀-၁၀၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ၿမိဳ ႔တစ္ခုတြင္ သိမ္ႀကီးတစ္ခုအားစုေပါင္း၀င္ေရာက္၍
သပိတ္ကံေဆာင္ၿပီး ထိုင္သပိတ္ဆင္ႏြဲျခင္း (သို႔)လမ္းေလွ်ာက္ေမတၱာပို႔သပိတ္ကံေဆာင္ျခင္း။
ရဲရင့္စြာျဖင့္တစ္ပါးတည္းဦးေဆာင္တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ကိုယ္ေတာ္မ်ားမွ သိမ္တစ္ခုတြင္တစ္ပါးဆီ
တာ၀န္ယူ၍ ပ၀ါရဏာအၿပီး အျခားသိမ္မ်ားရွိသံဃာမ်ားနည္းတူ ေ၀ဌေပးလိုက္သည့္ကမၼ၀ါစာမ်ား
ဖတ္ၾကားရန္ ေၾကျငာၿပီး စတင္ဖတ္ၾကား၍သိမ္တြင္းရွိသံဃာထုကိုဖိတ္ေခၚကံေဆာင္ျခင္း၊ ဆက္လက္၍
သံဃာထုပါ၀င္မႈေပၚမူတည္၍ သံဃာထုဆႏၵႏွင့္အညီ ထိုင္သပိတ္ျပဳျခင္း၊
လမ္းေလွ်ာက္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားေပၚတြင္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သျခင္း။
၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တို႔ဘာ (၃)ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔သံဃာထုရွိဦးေဆာင္သံဃာမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မည့္
ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားအား စစ္မိစာၦမ်ားမွ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားပါကပူးေပါင္းပါ၀င္ဆင္ႏြဲမည့္
ကိုယ္ေတာ္မ်ားမွ မိမိေက်ာင္းဌာနမ်ားတြင္ သပိတ္ကံေဆာင္၍ေနစဥ္႔ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ ခီ်တက္
လမ္းေလွ်ာက္ေမတၱာပို႔သျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ေန႔စဥ္ဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ သပိတ္ကံ
အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
မွတ္ခ်က္ - အထက္ပါ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္မႈ ပံုစံ(၄)မ်ဳိးအတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ပါ၀င္ဦးေဆာင္မည့္သံဃာမ်ားမွ
ေသခ်ာတိက်စြာသတ္မွတ္၍ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တို႔ဘာ (၃)ရက္ မတိုင္မွီမည့္သည့္ၿမိဳ ႔ မည္သည့္သိမ္တြင္
မည္သို႔ေသာပံုစံျဖင့္၊ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ကိုအဖြဲခြဲဦးေဆာင္တာ၀န္ရွိသံဃာမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ခံမ်ားဆီသို႔အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ပါရန္ ေလွ်ာက္ထား
အပ္ပါသည္ ဘုရား…

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာရဟန္းပ်ိဳသမဂၢႏွင့္ သံဃာ့သာမဂၢီအဖဲြ ႔


သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ခဲြမ်ားဖဲြ႔စည္းပုံအဖြဲ႔ခြဲ (၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၊ရန္ကုန္တုိင္း
၁။ ဦးေခမာသီရိ
၂။ အရွင္သာဂရ
၃။ အရွင္၀ိသုဒၶရ
၄။ ဦးေတဇဘိဝံသ
၅။ ဦးေမတၱာစာရ
၆။ အရွင္ကုသလ
၇။ ဦးအိျႏၵိယ
၈။ ဦးေသာမ
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖဲြ႔ခဲြအမွတ္(၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ကုိအသစ္တုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းလုိက္ပါသည္။ ယခုတုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႔စည္းလုိက္ေသာ
သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွဦးေဆာင္ကာတတိယအႀကိမ္သံဃာ့သပိတ္ကုိေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
လာမည့္စက္တင္ဘာႏွစ္ပတ္လည္ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ (နအဖ) စစ္အစုိးရအားျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖဲြ႔ႀကီးမွ
ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကျငာခ်က္ကုိ သံဃာတပ္ေပါင္းစု အဖဲြ႔ခဲြမ်ားမွ ဖတ္ၾကားကာသတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေပးပုိ႔၍၎၊
ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီးသုိ႔လိပ္မူတပ္၍၎ ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ခ်မွတ္ထားေသာ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ထားေသာ သံဃာ့အားလုံးစုေပါင္းညီညြတ္မႈ
အထိမ္းအမွတ္သံဃာသပိတ္ကုိအားလုံးပါ၀င္ဆင္ႏြဲၾကရန္သံဃာေတာ္မ်ားအားလုံးတြင္ တာ၀န္ကုိယ္စီရွိၾကပါသည္။
မိမိတုိ႔က်ရာတာ၀န္ကုိမပ်က္မကြက္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ရုိေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
သံဃာေတာ္မ်ားအားလုံးသေဘာတူေဆာင္ရြက္ထားေသာသံဃာကိစၥကုိမလုိက္နာပဲဆန္႔က်င္ကာနအဖစစ္အစုိးရႏွင့္ဆက္လက္ေပါင္းသင္းေသာသံဃာေတာ္မ်ားကုိသံဃာထုတစ္ရပ္လုံးမွ ဘဲြ႔အမည္………မိဘအမည္……….ေက်ာင္းတုိက္အမည္……………..ၿမိဳ႕ရြာအမည္မ်ားထုတ္ျပန္ကာ
ပကာသနီယကံျပဳကာ သံဃာအျဖစ္မွက်ဥ္ဖယ္ လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ျပည္သူလူတစ္ရပ္လုံးမွ ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာ သံဃာအား
ပစၥည္းေလးပါးလွဴဒါန္းျခင္း လုံး၀မျပဳရန္ တရား၀င္စာရြက္မ်ား ထုတ္ေ၀ကာျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ပါသည္။
အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ား တြင္ဆက္တုိက္ေဖၚထုတ္ေၾကျငာမည္။ R F A ,VO A, B B C ,D V B စသည့္ သတင္းဌာနမ်ား
သို႔လည္းေပးပုိ႔ကာေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ E Mailေပါင္းမ်ားစြာမွလည္းျဖန္႔ေ၀ေဖၚထုတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခု ေဆာင္ရြက္မည့္သပိတ္သည္ေအာင္ျမင္သည္အထိလုံး၀အရွုံးမေပးပဲဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္
သာသနာေတာ္အတြက္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
မိမိတုိ႔ေအာင္ျမင္ေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္သည္စစ္မိစၦာမ်ား၏ေအာက္တြင္ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္
အႏုိင္က်င့္တာမွန္သမွ်ေခါင္းငံုခံ သံဃာေတာ္ေတြကုိ သတ္ခ်င္သတ္ႏွိပ္စက္ခ်င္သလိုႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ်ခ်င္သလုိေထာင္ခ်
သူတုိ႔ျပဳသမွ်ခံရသည့္ဘ၀ျဖင့္ သာသနာေတာ္နိဂုံးခ်ဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ မေပ်ာက္ကြယ္ရန္သံဃာထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျပည္ထုလူထုအားလုံးမွာတာ၀န္ကုိယ္စီရွိၾကပါသည္။ လူထုတာ၀န္ကုိေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကပါရန္အားလုံးကုိအသိေပး ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းပါသည္။
ပ၀ါရဏာျပဳရာေက်ာင္းတုိက္မ်ားစာရင္းေရးသားျပဳစု၍တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံေပးပုိ႔ေပးၾကပါရန္ကုိလည္းတုိက္တြန္းနုိးေဆာ္
ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢႏွင့္ သံဃသာမဂၢီအဖဲြ႔

သာသနာေတာ္မကြယ္ေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ (နအဖ)တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ အထူးေတာင္းဆိုျခင္း(GW)

ဖိုင္ရယူရန္


GW 4

မႏၱေလးျမိဳ႔ေတာ္၀န္ႏွင့္ ေစ်းမ်ားဌာန ဌာနခြဲမွဴး သက္ႏုိင္တို႔ရဲ႕မတရားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား


Mandalay Mayor

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးယင္ နယ္ျခားမေစာင့္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြအလွည့္ပါပဲမင္းထက္ေအာင္

ၾသဂုတ္ ၃၀၊၂၀၀၉။

“တကမၻာလံုးက အသိအမွတ္ျပဳေလးစားခံရတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီးေတာင္မွ ခင္ဗ်ားတို႔ အဲေလာက္အထိ လုပ္ရက္ႏိုင္ေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ေသြးမေတာ္သားမစပ္ လူမ်ဳိး/ဘာသာ စကားလဲမတူဘူး၊ က်ေနာ္တို႔အလားအလာက သူမထက္ပိုဆိုးသြားႏိုင္တယ္။ အကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းညိတ္လိုက္ မယ္ဆိုရင္ ေနာင္တခ်ိန္ အစြယ္က်ဳိးအဆိပ္မဲ့ျဖစ္သြားတဲ့ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ခင္ဗ်ားတို႔ ဖမ္းမယ္ဆီးမယ္ လုပ္လာရင္ အက်ဥ္း ေထာင္မေျပာနဲ႔ ၾကက္ေတြ၀က္ေတြလိုေလွာင္တဲ့ ျခင္း/ေတာင္းေတာင္ ေလာက္မွာမဟုတ္ဘူး” နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လလယ္ေလာက္မွာ UWSA ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက စရဖအႀကီးအကဲ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္အား ေျပာဆုိခဲ့တာကုိ သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင့္အင္တာနက္မွာ ဖတ္႐ွဳခဲ့ရတာ ျပန္လည္အမွတ္ရေနမိပါတယ္။

ဘုရားသခင္လႊတ္လာတယ္ဆုိတဲ့ အေမရိကန္က မစၥတာဂၽြန္ယက္ေထာ၊ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီေျပာခဲ့တဲ့ ျမဝတီကအမ်ဳိးသမီး၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္ဝက္ Jim Webb တုိ႔ ဆုိသူေတြဟာ သပြတ္အူ လႈိ႔ဝွက္သဲဖုိ စုံေထာက္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုပမာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆုံး ဇတ္သိမ္းပုိင္းမွာေတာ့ နအဖရဲ႕သြားရာလမ္းေၾကာင္းမွာ တံတုိင္းႀကီးတစ္ခုပမာ အတားအဆီးျဖစ္ေနရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ကုိပဲ ေထာင္ ၃ ႏွစ္စီ ထပ္မံခ်မွတ္ ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါဟာ စစ္အစုိးရရည္႐ြယ္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ လုပ္ခ်ျပလုိက္ေတာ့တာပါပဲ၊ ဥပေဒအရ အမႈအရာေျမာက္မေျမာက္တာ အေလးမထားပါဘူး၊ စကားလုံးလွလွ သီကုံး ေရးသားဖြဲ႔ဆုိၿပီး လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးမုိ႔လုိ႔ ဗုိလ္သန္းေ႐ႊအေနနဲ႔ စာနာေထာက္ထား ပါသတဲ့။ သက္ၫွာစြာပဲ ေနအိမ္ကန္႔သတ္အမိန္႔သစ္ေတြနဲ႔ တစ္ႏွစ္ခြဲက်ခံေစ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခမ်ာလည္း ဒီအမိန္႔က်ေတာ့မွပဲ အယင္ကထက္ ကန္႔သတ္တားဆီးမႈေတြ ပုိခံစားလာေနရတာကုိ သတင္းေတြမွာ ဖတ္႐ွဳၾကားသိေန ရျပန္တယ္။

ဒါက ဗမာ့အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီးျဖစ္လုိ႔၊ ဗမာအခ်င္းခ်င္းမုိ႔ ဒိေလာက္ညွာတာ ေထာက္ထားလုိက္တာပါ၊ တရားနည္းလမ္းက်မက် မစဥ္းစားပဲ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီး ႐ွိသမ်ွအာဏာကုိ အသုံးခ်ျပ လုိက္တာပါပဲ။ ဗမာမဟုတ္တဲ့ သ်ွမ္းတုိင္းရင္းသားခြန္ထြန္းဦးအပါအဝင္ အျခားမေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြကုိ လုိသလုိပုဒ္မေတြတပ္ၿပီး ေထာင္ခ်ထားတာက ဗုိလ္သန္းေ႐ႊတုိ႔စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ လုံးဝသက္ၫွာစရာ၊ မ်က္ႏွာေထာက္ထားစရာ မ႐ွိဘူးဆုိတာ အထက္က ဝ ေခါင္းေဆာင္ေျပာခဲ့သလုိပါပဲ၊ လက္နက္မဲ့ဆန္႔က်င္ေနသူေတြကုိ ေထာင္ ဒဏ္ႏွစ္႐ွည္ခ်မယ္၊ လက္နက္ကုိင္ၿပီး စစ္အစုိးရအလုိက် မလုိက္နာတဲ့သူေတြကုိ ဖမ္းဆီးသုတ္သင္မယ္ ဆုိတာကုိလည္း တုိင္းရင္းသားေတြ သိနားလည္ထားၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးတဲ့ကိစၥ က႑တစ္ရပ္အေနနဲ႔ နအဖတုိ႔အဖုိ႔ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးသြားၿပီလုိ႔ ဆုိရမွာပါ၊ ဒီကိစၥတစ္ပုိင္းၿပီးသြားေတာ့ အခုတဖန္ စစ္အုပ္စုတုိ႔က နယ္ျခားမေစာင့္ၾကတဲ့ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ မ်ွားဦးလွည့္လာေနတာကုိ ထင္႐ွားစြာ ျမင္ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ လက္႐ွိ နအဖနဲ႔ ဖုန္ၾကား႐ွင္းတုိ႔ျဖစ္ရပ္က သက္ေသတစ္ရပ္လုိ ျပသလုိက္တာပါပဲ။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းက မည္သုိ႔ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကုိမဆုိ နအဖအေနနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြးဝရမ္း ထုတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးႏုိင္တယ္ဆုိတာ အခုရက္ပုိင္းေတြမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔၊ ရွမ္းျပည္အေရွ႔ပိုင္း အထူးေဒသ(၁) ဥကၠဌဖုန္ၾကားရွင္းတုိ႔ ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ေတြ႔႐ွိႏုိင္ပါတယ္။

နအဖစစ္အာဏာ႐ွင္ေတြ အေလာတႀကီးစီမံေနတဲ့ နယ္ျခားတပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လက္မခံတဲ့ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ ဥကၠဌဖုန္ၾကားရွင္း၊ ဖုန္ၾကားဖူးႏွင့္ ဖုန္ၾကားရွင္းရဲ႕သားႏွစ္ဦးတို႔ကုိ လားရႈိးရဲစခန္းက ဖမ္း၀ရန္းထုတ္ၿပီး ဆင့္ေခၚခဲ့ပါ တယ္။ သြားေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့လုိ႔ ဒီၾသဂုတ္လ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာတပ္နဲ႔ ရဲေတြက ဦးဖုန္ၾကားရွင္းေနအိမ္ကို ဒုတိယ အႀကိမ္ထပ္မံ၀ိုင္းရံခဲ့ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥကုိ အေၾကာင္းျပပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ကုိးကန္႔ပါတီႏွစ္ျခမ္း ကြဲသြားတဲ့ အထိ စစ္အစုိးရက ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ဖုန္ၾကား႐ွင္းေနာက္ အမ်ားစုပါဝင္တဲ့တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ စစ္အစုိးရတုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာကာ ေဒသခံတစ္ေသာင္းေက်ာ္ တ႐ုပ္ႏုိင္ငံအတြင္း ဒုကၡသည္အျဖစ္ေျပးဝင္ ခုိလႈံေနၾကရပါၿပီ။

နအဖေရးဆြဲထားတဲ့ လမ္းျပေျမပုံအတုိင္း ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္မီက်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြကုိ ျပည္သူအမ်ားနဲ႔ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတုိ႔ကုိ ခ်ျပဖုိ႔အခ်ိန္ကာလ ေရာက္႐ွိေနပါၿပီ။ နအဖအဖုိ႔ တစ္ဆုိ႔ေနတဲ့အခ်က္ႏွစ္ရပ္အနက္ ပထမအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္လုိ႔ၿပီးဆုံးသြားၿပီလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ ေနာက္က်န္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္က အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔အားလုံး နယ္ျခားတပ္ဖြဲ႔အသြင္ မေျပာင္းလဲမခ်င္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ နအဖအေနနဲ႔ က်င္းပလုိစိတ္ ႐ွိဟန္မေပၚပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ျခားတပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရးကုိ တာဝန္ယူေနရတဲ့ စရဖအႀကီးအကဲဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ အပူတျပင္း လုိက္လံေဆာင္႐ြက္ေနရတာကုိ သတင္းေတြကတဆင့္ ၾကားသိေနရပါတယ္။

စရဖအႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ဟာ သက္ဆုိင္တဲ့ေဒသအသီးသီးကုိ သြားေရာက္ၿပီး အပစ္ရပ္ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ လုိအပ္လ်ွင္ အခ်ိန္မေ႐ြးဖမ္းဆီးႏုိင္ေရးအတြက္ စစ္တုိင္းမ်ားအလုိက္ ျမန္မာစစ္ဗ်ဴဟာမႉးေတြကအစ ရဲ၊ ေထာက္လွန္းေရးတုိ႔ကုိ အမႈဆင္ကုိင္တြယ္နည္းေတြ လုိက္လံသင္ၾကား၊ ပုိ႔ခ်ေပးေနတယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။ အေ႐ွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ မွာလည္း အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြအေပၚ ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ ဆက္ဆံသြားရမလဲဆုိတာ မၾကာခင္ရက္ပုိင္းေတြမွာ လာေရာက္ ခ်ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း မြန္ေဒသစစ္ေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူမ်ားက ဆုိပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးကုိ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္လုိကုိင္တြယ္အသုံးခ်ၿပီး ကမၻာကေထာက္ခံအားေပးမႈ ရလာေအာင္နဲ႔ တစ္ဖက္မွာလည္း နအဖအလုိက် မလုပ္ေဆာင္တဲ့ အပစ္ရပ္ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈ(သုိ႔မဟုတ္) အျခားအမႈ အမည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ၿပီး ဘယ္လုိနည္းေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ေအာင္ ေထာက္လွန္းေရးသူလ်ွိဳ ကလိန္ကက်စ္နည္း ေတြကုိအသုံးခ် ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြင္း သပ္လ်ွဳိၿဖဳိခြဲလုိ႔ရေအာင္ ႀကံေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

စစ္အစိုးရဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးကို ဟန္ျပလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားကို စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္လာေန တယ္လုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး Peace and Democracy Front ရဲ႕ေၾကညာခ်က္မွာေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးဟာ စစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရယူထားၾကတဲ့ ဝ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSA၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ NDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႔၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ MNDAA နဲ႔ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (ကခ်င္) - NDAK တို႔က ပူးေပါင္းၿပီး မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ၾကပါတယ္။

ထုိ႔အတူ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအဆိုကို လက္မခံၾကတဲ့ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ၊ ဝ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဖုန္ၾကား႐ွင္း ကိုးကန္႔အဖြဲ႔၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္တို႔ ကလည္း စစ္ေရးအရ သီးျခား မဟာမိတ္ျပဳထားျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ဖုန္ၾကား႐ွင္းကုိးကန္႔အဖြဲ႔တုိ႔ဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ပ်က္ပ်ယ္သြားတဲ့ အေနအထားကုိ ေရာက္႐ွိသြားပါၿပီ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရနဲ႔ ဖုန္ၾကား႐ွင္း ကုိးကန္႔ အဖြဲ႔ေတြအၾကား အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားဟာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖၚတ႐ုပ္ရဲ႕ထိမ္းၫွိေပးႏုိင္မႈအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး ဆက္လက္တည္မွီေနပါတယ္။

ဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာ အခုလုိအေျခအေနေတြ ႐ွဳပ္ေထြးေနစဥ္ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပုိင္းမွာလည္း နယ္ျခား တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လက္မခံတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အစည္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီပါ။ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကင္းစင္မႈ႐ွိတယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသမူးယစ္ ေဆးဝါးတား ဆီးထိမ္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းတုိ႔နဲ႔လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ေထာက္ခံမႈရ႐ွိေနတယ္လုိ႔လည္း ၾကားသိခဲ့ပါ တယ္။ ဒီေတာ့ နအဖအေပၚသေဘာထား တင္းမာဖြယ္႐ွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ မူးယစ္ေဆးဝါးပုဒ္မတပ္ၿပီး အေရးယူ လာဖုိ႔က လက္ေတြ႔မွာသဘာဝမက်လွပါ။

ဒီေတာ့ နအဖအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရ နအဖခင္းက်င္းတဲ့အတုိင္း လုိက္ေလ်ွာမႈမေပးႏုိင္တဲ့သူေတြကုိ ဘယ္ပုဒ္မေတြနဲ႔ အေရးယူရပါမလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း သေဘာထားအလယ္အလတ္႐ွိသူေတြကုိ နအဖက ခါးပုိက္ေဆာင္လုပ္ၿပီး ကုိးကန္႔တပ္ေတြလုိ ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲေစဖုိ႔ ဖန္တီးလာႏုိင္ပါ့မလား။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြကတည္းမွာ မြန္အမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ MNLA က အနားယူသြားခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးကုိ နအဖတုိ႔ ေကာက္ယူေမြးထားခဲ့ပါ ေသးတယ္။ နအဖေမ်ွာ္မွန္းေနတာက အေျခအေနအမ်ဳိးေၾကာင့္ အနားယူသြားခဲ့ၾကတဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဝင္ေဟာင္း ေတြနဲ႔ တပ္ဖြဲ႔တစ္ခုတည္ေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ နအဖေမ်ွာ္မွန္းသလုိ ျဖစ္မလာေသး။ ေနာက္လုိက္အင္အားက ၁၀ ေယာက္ ထက္မပုိလာ၊ ပုိလာျပန္ယင္လည္း ဒီအဖြဲ႔ကေန ေနာက္ထပ္ခြဲထြက္အဖြဲေတြ ထပ္မံေပၚေပါက္လာျပန္တယ္။ ဒီလုိထပ္ကြဲလာတဲ့ အဖြဲ႔ငယ္ေတြကုိလည္း နအဖကဆက္ၿပီး အသုံးခ်ေနတာကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။

နအဖအေနနဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေပၚ ဆန္႔က်င္အားၿပဳိင္လာတဲ့ မည္သည့္အုပ္စု၊ ပုဂၢဳိလ္ကုိမဆုိ သူတုိ႔ရပ္တည္လႈပ္႐ွား ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအားေပး ေထာက္ပံ့မႈေတြလုပ္လာေနတာ ေတြ႔႐ွိေနရပါတယ္။ လက္႐ွိအေနအထားမွာ စရဖရဲ႕ ႀကဳိးကုိင္မႈနဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဝင္ေတြကုိ လုပ္ႀကံႏုိင္မဲ့ အသက္အႏၲရာယ္ေပးလာႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြလည္း ႐ွိေန ပါၿပီ။ မြန္ျပည္သစ္ကပါတီက အလတ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ႏုိင္မင္းေနာင္ကုိ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႔အနီးမွာလုပ္ႀကံ ခဲ့မႈ၊ အျခား ေသာပါတီဝင္ေတြကုိလည္း မေအာင္ျမင္တဲ့ ေနာက္ထပ္လုပ္ႀကံမႈေတြ တစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ တာကုိလည္း ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ စစ္အစုိးရေထာက္လွန္းေရးေတြနဲ႔ ဒီအဖြဲ႔ဝင္ေတြ အတူတကြေနထုိင္လႈပ္႐ွားေနၾက ပါတယ္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဝင္ေတြဟာ ၿမဳိ႕ေပၚမွာေသာ္၄င္း၊ ေနအိမ္ေတြမွာ၄င္း ယခင္ကလုိ မိမိတစ္ဦးတည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မသြားလာရဲၾကေတာ့ဘူးလုိ႔ မြန္ျပည္သစ္အရာ႐ွိေတြ ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။

ဒီလအေတာအတြင္းမွာ နအဖရဲ႕လက္ေအာက္ခံ ရယကေတြထံေပးပုိ႔တဲ့ ၫႊန္ၾကားစာတစ္ေစာင္မွာ သတင္းတစ္ရပ္ ေပါက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းမွာ ထုိင္းနယ္စပ္တစ္ေနရာ႐ွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႔တြင္ DAB အတြင္းေရးမႉး Dr ေက်ာ္ၫြန္႔၊ KNU မွ ေစာသမိန္ထြန္း၊ ABSDF ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ NMSP အတြင္းေရးမႉး ႏုိင္ဟံသာ တုိ႔ဟာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လုိ႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဲစာပါအေၾကာင္းအရာအရ ဒီအဖြဲ႔အစည္းဟာ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ၈ ေလးလုံးႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ကာလအတြင္း တစ္ျပည္လုံး လူထုအုံႂကြမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ဦးေဆာင္လႈပ္႐ွားသူ ၆၀ ေယာက္ကုိ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားနဲ႔အတူ ေစလႊတ္ထားခဲ့တယ္ဆုိၿပီး နအဖလုပ္ႀကံစြပ္စြဲခဲ့တယ္လုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက မြန္သတင္းဌာနေတြကုိ ႐ွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ဆုိလုိခ်က္က အပစ္ရပ္မြန္ျပည္သစ္ပါတီအတြင္းေရးမႉးကုိ နအဖတုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ေတြမွာ အတူ ပါဝင္လႈပ္႐ွားေနတယ္လုိ႔ သူတစ္ဦးတည္းကုိ နာမည္နဲ႔တကြ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားတာဟာ ႏုိင္ဟံသာအေပၚ ပါတီဝင္ ေတြ၊ အခ်ဳိ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ သူ႔အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားလာၾကေအာင္ နအဖက တိတ္တဆိတ္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လာ ေနၿပီဆုိတာ သံသယပြားစရာ မလုိေတာ့ပါ။ ႏုိင္ဟံသာကလည္းသူ႔အေပၚဒီလုိစြပ္စြဲတဲ့ သတင္းမဟုတ္မမွန္ေၾကာင္းကုိ မီဒီယာေတြကတဆင့္ ႐ွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

နအဖရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ နယ္ျခားေစာင္တဲ့မြန္ျပည္သစ္နဲ႔ နယ္ျခားမေစာင့္တဲ့ မြန္ျပည္သစ္လုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး မြန္အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ေစတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးပါ။ ဒါကေတာ့ လက္ေတြ႔မွာ နအဖအဖုိ႔ေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသားေတြအခ်င္းခ်င္း တုိက္ခတ္သတ္ျဖတ္ေစၾကတဲ့ နအဖရဲ႕တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ေတြက သက္ေသတစ္ရပ္ပါပဲ။ ကရင္အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္းပဲ တုိက္ခုိက္ေနၾကတယ္။ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔ေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ ခဲ့ျခင္းမ႐ွိဘူးလုိ႔ ျမန္မာကုိေရာ ကမၻာကုိပါဆက္ၿပီးလိမ္ညာေနဦးမွာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ နအဖအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားေတြလုိျဖစ္ေနရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာင္ခ်ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြလုပ္ေနတဲ့ နယ္ျခားမေစာင့္တဲ့ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔ေတြဖက္ဆီ မ်ွားဦးလွည့္လာေနၿပီလုိ႔ ေစတနာမ်ားျဖင့္ အသိေပးလုိက္ပါရေစ။

မင္းထက္ေအာင္

Source

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားဂ်ဳိးဇက္ေဘာလ္ (Joseph Ball)
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 02 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 15 နာရီ 26 မိနစ္


၂၀၁၀ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္မွ်တမည္ မဟုတ္ပါ။ လူထုကလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင္းအပ္ထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တပ္ဦးအခန္းမွရွိေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း အျပည့္အဝပါဝင္ခြင့္ရဖြယ္မရွိပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္၌ မတန္တဆ အခ်ဳိးအဆျဖင့္ဆက္လက္ရယူထားဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ တိုတိုေျပာရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ စစ္တပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအဓိပတိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ သူတို႔ေနရာကို ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ကာ သရဖူေဆာင္း မည္သာျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွတပါး က်န္အခ်က္အမ်ားစုသည္ မွန္ကန္ဘုိ႔မ်ားသည္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္လည္း ရွိမည္မဟုတ္ေတာ့။

၂၀၁၀ အၿပီးျဖစ္ေပၚလာမည့္အေျခအေနမ်ားကို အကဲျဖတ္ရလွ်င္၊ တကယ္လည္း အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမွ်ာ္လင့္တၾကီးခ်ဥ္းကပ္ေနၾကသူ အားလံုးသည္ ဤျဖစ္စဥ္၏ေအာက္ေျခမျမင္သာေသာေနရာတြင္ရွိေနသည့္ ရႈပ္ေထြး ေပြလီမႈမ်ားကို မသိက်ဳိးကၽြန္ ျပဳထားၾကျခင္းသာျဖစ္လိမ့္မည္။

ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေရး ေျပာေဟာေရးသားခ်က္မ်ားကို လူထုအံုၾကြမႈၾကီး၏ ပံုရိပ္မ်ား၊ အိပ္မက္မ်ားကလႊမ္းမိုးထားခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထဲမွ အာဏာကို အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ေသြးေျမက်တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾက ရသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ လူထု၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္သည့္အရာ အျဖစ္သာ ရႈျမင္ထားၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္လွ်င္၊ ဆိုလိုသည္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လတ္တေလာတြင္ စစ္တပ္သည္သာ အဓိကအခန္းမွရွိေနသည္ဆုိသည္ကို လက္ခံလွ်င္၊ လာေတာ့မည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ ဤအခ်က္သည္ အရပ္သား လူထုအဖို႔ အဓိကလုိအပ္ေနေသာ အေရးပါသည့္အခ်က္ျဖစ္လိမ့္မည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က စစ္တပ္က လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆုိသည္ကို မည္သူမွ်ေမ့ႏိုင္ၾကဦးမည္မဟုတ္ပါ။ အနိမ့္ဆံုး အားျဖင့္ စစ္တပ္ကိုယ္တိုင္ကလဲ ေမ့ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အတိုက္အခံတို႔ေျပာေလ့ေျပာထရွိ ေသာေလလံုးမိုးလံုးျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္သည္သာ တခုတည္းေသာခုိင္မာသည့္ အင္အားစု ၾကီးျဖစ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကို အပုပ္ခ်ေျပာဆိုေနမည္ဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မႉး တပ္သားမ်ားအၾကား ေရႊရည္စိမ္ညီညြတ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းေပးေရးကိုကူညီေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္လိမ့္မည္။ အာဃာတၾကီးေသာအရပ္သားမ်ား၏အႏၲရာယ္ရွိေနသည္၊ တို႔တေတြ ညီညြတ္မွျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အရာရွိမ်ားကို သေဘာေပါက္သြားေစလိမ့္မည္။ ေနရာအႏွံ႔ျပန္႔ေန သည့္အစိုးရစနစ္ေအာက္တြင္ ဤအရာရွိမ်ား ဒူးေထာက္အညံ့ခံေတာ့မည္ေလာဟူသည့္ ေမးခြန္းကိုေမးျမန္းရေတာ့မည့္ အေရးၾကီးေသာအခ်ိန္အခါလည္းျဖစ္သည္။

တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တရပ္ကို ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ ေနလိမ့္မည္။ အခ်ိန္အတန္ၾကာ မေျဖဆုိဘဲေနခဲ့ရသည့္ ေမးခြန္းတခုျဖစ္ေသာ စစ္အရာရွိမ်ား အေနႏွင့္ လက္ရွိစနစ္ကို ေထာက္ခံမည္ေလာ၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္မည္ေလာဆိုသည့္ေမးခြန္း ကို အရာရွိမ်ား ေျဖဆိုၾကရေတာ့မည္။

(အလားတူ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈကို ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ဖာဒီနန္မားကို႔စ္ အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္ တိုက္႐ိုက္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအၿပီး တြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ `ျပည္သူ႔အာဏာ´ သည္ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ၾကာမွ် မနီလာတြင္ ေပၚေပါက္မလာခဲ့ပါ။ ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္ စဥ္မ်ားေၾကာင့္ အရာရွိမ်ားအတြင္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသာ ေပၚေပါက္မလာခဲ့ဘူးဆို လွ်င္ လူထုကေအာင္ပြဲခံရန္လည္း လံုးဝမေသခ်ာပါ။)

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ဘက္ေျပာင္း၍ ဒီခ်ဳပ္ သို႔ကူးေျပာင္းကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု မဆိုလိုပါ။ အဖြဲ႔အစည္းအက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္၎၊ တဦး ခ်င္းအက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္၎၊ ဆက္စပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအဓိပတိၾကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ျပႆနာကို စစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေမးခြန္းထုတ္ရန္သာ ဆုိလိုပါသည္။

အဆံုးစြန္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းမ်ားမွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ထားခ်က္ တရပ္ျဖစ္ေသာ စစ္တပ္သည္ လက္နက္မဲ့ဆႏၵျပသူမ်ားကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးဒိုင္းနမစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲရႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ခ်က္သည္ တပ္မေတာ္သည္ ယခုလည္း အေတာ္ခုိင္ခိုင္မာမာ ညီညြတ္လ်က္ပင္ ရွိေသးသည္ဟူေသာ အခ်က္ ေလာက္ျဖင့္ အေရးမပါလွပါ။

အကယ္၍ လူထု၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ရေအာင္လုပ္ယူရမည္ ဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္တြင္း မမွန္ကန္ေသာ ညီညြတ္ေရးကို ၿပိဳကြဲေအာင္လုပ္မွရမည္။ သူတို႔ကို စစ္တပ္ကိုစြန္႔ခြာလာေအာင္ ေျပာသည္မဟုတ္ပါ။ စစ္တပ္အတြင္းအၾကပ္တပ္သား မ်ားအၾကား ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေသာ အေလ့ေပၚထြက္လာေအာင္လုပ္ေရးသာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ရယ္ဒီကယ္က်က် ျပင္ပအထိ ထိုးထြက္ေျပာင္းလဲလာရန္မလိုပါ။ ဤရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အရပ္သားအတိုက္အခံမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေပၚလာေစဘို႔ သာျဖစ္ သည္။

သူတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အရပ္သားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ စစ္တပ္ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ထားသင့္ၾကသည္။ အရပ္သား အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္တို႔အၾကား သတင္းစီးဆင္းမႈ သိသိသာသာတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ထားသင့္ၾကသည္။

လူထုကစစ္တပ္ကို လိုအပ္ပါသည္၊ စစ္တပ္ကလည္း လူထုကိုလိုအပ္ပါသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ဤအခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး တရပ္ထူေထာင္ထားၿပီး ၂၀၁၀ အလြန္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ပြဲၾကီးမ်ားကို အရယူၾကရမည္။ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ အၾကပ္တပ္သားမ်ားအဘို႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မည္မွ်ပင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနပါေစ၊ သာယာဝေျပာ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးတြင္ လူထု၏ေထာက္ခံမႈကို လိုအပ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို နားလည္အသိအမွတ္ျပဳၾကရလိမ့္မည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚေပါက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ ပါ။ သို႔ေသာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေရေျမအေနအထားေျပာင္းလဲသြား ေစသည္ဆုိလွ်င္ပင္ တိုင္းျပည္၏ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံမ်ားအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္စရာ အေျခအေနသစ္တရပ္ကို ရရွိေစလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္ကို အင္အားစုၾကီးတရပ္၊ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးတရပ္အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစိတ္ဓါတ္ရွိေသာ အရာရွိမ်ားက ထိန္းသိမ္းလမ္းညႊန္ေပးၿပီး ဤျဖစ္စဥ္ၾကီးတြင္ တန္ဘိုးရွိေသာ လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ဤအခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

Source

သမုိင္းကေပးတဲ့ သင္ပုန္းၾကီးဖတ္စာတပုဒ္ေမာင္လူပ်ဳိ (မိသားစုဝိုင္း)
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 02 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 07 မိနစ္


ငယ္ငယ္က ေဖေဖ စာသင္ခဲ့သည့္ ဧည့္ခန္းေလးကို ေျပးျမင္မိသည္။ နံရံေပၚတြင္ အဖိုးသခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္း၏ ထိုင္မသိမ္း၊ ေဖာ့လုံးႏွင့္ စာလိပ္ကို ကုိင္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စစ္ဦးထုပ္ႏွင့္ပုံ၊ ၿပီးေတာ့ သမၼတၾကီး မန္းဝင္းေမာင္၏ ရင္ဖုံးတိုက္ပုံႏွင့္ ဓာတ္ပုံတို႔မွာ အင္မတန္ က်က္သေရရွိလွပါသည္။ ဥပေဒဘြဲ႔ရၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ား က်ေနာ့္အိမ္သို႔ေရာက္တိုင္း သမၼတၾကီး မန္းဝင္းေမာင္၏ ပုံကို ဘယ္သူ႔ပုံလဲဟု အၿမဲလို ေမးေလ့ရွိပါသည္။ က်ေနာ္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္၊ ေလထီးဦးေက်ာ္ရင္၊ ေလထီးဦးစုိးေမာင္ (ခ) ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းတို႔၏ ေလထီးရဲေဘာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္ခ်င္း ဘယ္ေလာက္သစၥာရွိေၾကာင္း၊ ၾကိဳးေပးသတ္ခံရမည့္ ရဲေဘာ္ကုိပင္ ဥပေဒအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ သမၼတၾကီး။

(၁၉၄၇ ခုႏွစ္ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ” အခန္း (၅) ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ပုဒ္မ - ၄၆) “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ မဲဆႏၵေပးစနစ္ျဖင့္ ပါလီမန္ဆိုင္ရာ လ$တ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္. တြဲဖက္ ညီလာခံတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ ဤအခန္းရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ရာထူးအတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ပါလီမန္အက္ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္အရ မန္းဝင္းေမာင္ သမၼတ ျဖစ္လာသည္။

ျပည္ေထာင္စုဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကို သရဖူေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသရဖူကို ပင္လုံညီလာခံက စတင္သြန္းထုခဲ့သည္ကုိ လူမ်ဳိးစု ျပည္သူတရပ္လုံး၏ အသည္းႏွလုံးထဲတြင္ မွတ္တမ္းကမၺည္းတင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အျခား မည္သည့္သရဖူႏွင့္မွ် လဲလွယ္၍ ရေကာင္းသည့္အရာ မဟုတ္ပါ။

(၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈)၊ ျပည္ေထာင္စု၏ တရားစီရင္ေရး၊ ပုဒ္မ - ၁၃၃) ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တဝွန္းလုံး၏ တရားစီရင္ေရးကိစၥကို ဤအေျခခံဥပေဒအရေသာ္၎၊ တရားဥပေဒအရေသာ္၎၊ တည္ေထာင္ထားေသာ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ဤအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ခန္႔ထားေသာ တရားသူၾကီးမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

(ပုဒ္မ - ၁၃၇) တရားဥပေဒတခုသည္ အေျခခံဥပေဒရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ခိုင္လုံသည္၊ မခိုင္လုံသည္ ဟူေသာ ျပႆနာ ေပၚေပါက္ေနသည့္အမႈမ်ားကို တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အယူခံစီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာျဖင့္ မစီရင္၊ မဆုံးျဖတ္ရဟု မည္သည့္တရားဥပေဒမ်ဳိးကိုမွ် မျပဳရဟု ျပတ္သားစြာ ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တရားဥပေဒမ်ဳိးကို ျပ႒ာန္းသည္ဆုိပါလွ်င္ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာက်ေပသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အထြတ္အျမတ္ထိပ္ဆုံးက တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ေဖာ္ျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကိုလည္း ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၆)၊ ပါလီမန္။ ပုဒ္မ - ၆၅) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳမႈ အာဏာသည္ ပါလီမန္တြင္ တည္ရွိရမည္။ ပါလီမန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္တို႔ ပါဝင္ရမည္။ ဤအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါလီမန္ကို “ပါလီမန္” သို႔မဟုတ္ “ျပည္ေထာင္စု ပါလီမန္” ဟု ေခၚရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ပါလီမန္က ျပ႒ာန္းသည့့္ ဥပေဒမွသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အျခား မည္သည့္အရာမွ ဥပေဒမဟုတ္၊ ဥပေဒကုိ အစုိးရက ျပ႒ာန္း၍ လုံးဝ (လုံးဝ) မရ။ ထုိ႔ေနာက္ “တရားစီရင္ေရး ထိပ္ဆုံးက အာဏာပိုင္” ကို ပါလီမန္ကမွ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း အထင္အရွားေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

(၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ - ၁၄၀) (၁) ပါလီမန္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ တြဲဖက္အစည္းအေဝး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တရားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထုိး တံဆိပ္ခတ္ႏိွပ္ေသာ အမိန္႔စာျဖင့္ ခန္႔ထားရမည္။

(၂) ပါလီမန္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ တြဲဖက္အစည္းအေဝး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ တရားေရးဝန္ၾကီးအားလုံးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထုိး တံဆိပ္ခတ္ႏိွပ္ေသာ အမိန္႔စာျဖင့္ ခန္႔ထားရမည္ဟု တရားစီရင္ေရး အာဏာသည္ ပါလီမန္ကသာ ဆင္းသက္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ခန္႔ထားသည့္ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဆးစီရင္ဆုံးျဖတ္သည့္ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း အလြန္ပင္ စံက်ပါသည္။

(၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ - ၁၄၁) တရားသူၾကီးအားလုံးသည္ ဤအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားဥပေဒမ်ားကိုသာ လိုက္နာ၍ မိမိတို႔၏ တရားစီရင္မႈ အလုပ္ဝတၱရားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည့္ အႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ရန္ အျပတ္သားဆုံး ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။

ဥပေဒသည္ ေလဆာေရာင္ျခည္ထက္ ျပတ္သားပါသည္။ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ျပ႒ာန္း၍ လုံးဝမရပါ။ အေျခခံဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုလည္း လုံးဝ (လုံးဝ) ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္၍ မရပါ။

(၁၉၄၇ - အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ - ၆၀) ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၌ တည္ရွိရမည္။ ဤပုဒ္မအား ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးခဲ့သည့္ သမၼတၾကီးမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားၾကီး “မန္းဝင္းေမာင္”၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး သူရဲေကာင္းၾကီး ေလထီး မန္းဝင္းေမာင္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

တရားသူၾကီးကလည္း သူ႔တာဝန္အရ သူလုပ္သည္။ သမၼတကလည္း သူ႔တာဝန္အရ သူ လုပ္သည္။ ျပႆနာတက္စရာမရွိ။ လြတ္လပ္ေရး၏ အမႊာပူး ျပည္တြင္းစစ္က ရွိေနသည္။ ထုိအေျခခံေပၚက ထြက္လာသည့္ ဥပေဒအားလုံးမွာ ႏုိင္ရာစား ဥပေဒမ်ားသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ မတရားသည့္ ဥပေဒမွန္သမွ်ကုိ အာဏာရအစိုးရက ထုတ္ခ်င္တိုင္း ထုတ္တတ္ၾကသည္။ ဤသို႔ ထုတ္၍မရပါ။ လုပ္္ခ်င္တိုင္း လုပ္၍မရပါ။ ယဥ္ေက်းသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို တည္ေဆာက္လုိသည္ဆိုလွ်င္ မုဒိတာတရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မရပါ။ ေအာက္္ပါအမႈကို အတိုခ်ဳပ္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

“ကုိစိုးေမာင္ ေခၚ ကိုခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ”
၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာျပည္ စီရင္ထုံး၊ ၁၃၆ (လႊတ္ေတာ္)
''အစိုးရအား ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေနသည့္အဖြဲ႔၏ စစ္တပ္တြင္ ဗိုလ္မႉးၾကီးအဆင့္ ရာထူးရွိၿပီး၊ ျပန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူသည္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ မ်က္္ႏွာခ်င္းဆုိင္တုိက္ခိုက္ရာ၌ မပါဝင္ေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္ ေတာ္လွန္မႈ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္'' ဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္က ေသဒဏ္ၾကိဳးမိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေကာင္း၏ “အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္” စာအုပ္တြင္ အႏွစ္ ၂၀ လုံးလုံး တိုင္းျပည္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္ၾကည့္လိုက္သည့္အခါ ၾကိဳးတိုက္ထဲေရာက္ေနသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားခ်က္ကို ရင္နင့္ဖြယ္ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကိဳးမိန္႔မွလြတ္ၿပီး သမၼတၾကီးမန္းဝင္းေမာင္၏ သမၼတအိမ္ေတာ္ ထမင္းစားဝိုင္းတြင္ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္ မိသားစု၊ ေလထီးဦးစိုးေမာင္ မိသားစု၊ ေလထီးမန္းဝင္းေမာင္ မိသားစုတို႔၏ ညေနစာမွာ သမိုင္းဝင္ညေနစာဟု ဆိုရပါမည္။ ရဲေဘာ္ခ်င္း ခ်စ္လိုက္ၾကသည့္ျမင္ကြင္းကို သမိုင္းကေပးသည့္ သင္ပုန္းၾကီးဖတ္စာတပုဒ္ကဲ့သို႔ က်ေနာ္ အလြတ္က်က္မွတ္လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ဳိးစုျပည္သူတိုင္း ဤလိုညေနစာမ်ဳိးကုိ စားခ်င္ၾကပါမည္။ အစားေကာင္းေလးတလုပ္ စားရတိုင္း ကုိယ့္မိဘ ေဆြမ်ဳိးသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သတိတရ ေကြ်းခ်င္ေမြးခ်င္ၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာမ်ား၏ အင္မတိအင္မတန္ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ ဓေလ့ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတၾကီးတို႔လို ခ်စ္ခ်င္ၾကပါသည္။ သမၼတၾကီး မန္းဝင္းေမာင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဥပေဒကုိ အေလးစားဆုံး စံျပလုပ္ရပ္တခုအျဖစ္ လုပ္ျပခဲ့သည့္ သမုိင္းေမာ္ကြန္းတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္ၿပီ။ တက္လာသမွ် အစိုးရတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုကို မလိုလားၾကပါ။ တျပည္ေထာင္စနစ္ကုိခ်ည္း က်င့္သုံးခ်င္ၾက၏။ ဆိတ္ေခါင္းျပ၍ ေခြးသားေရာင္း၏။ မဟာလူမ်ဳိးၾကီးဝါဒ၏ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္း သက္ဆင္းၾကရ၏။ ျပည္ေထာင္စု ထမင္းဝုိင္းကို တေယာက္တည္း တသက္လုံး စားသြားခ်င္လွ်င္မူ အက်ည္းတန္ပါေတာ့မည္။ အားလုံး ပါဝင္သင့္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုကုိ ခ်စ္သည့္ အမၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစဟူ၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ က်ေနာ္ ဆုေတာင္းအပ္ပါသည္။

၂၄ - ၈ - ၂၀၀၉
ယိုးဒယားေျမ

Source

02September ဒိုင္ယာရီ

ဖိုင္ရယူရန္စီးတီးအက္ဖ္အမ္က မီးပ်က္မည္ ေၾကညာ
ျပည္သူမ်ား စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္
ေအာင္ေက်ာ္မိုး / ၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉

စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ညပိုင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စီးတီးအက္ဖ္အမ္ ေရဒီယိုမွ သတင္းေၾကညာရာတြင္ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းေပါက္၍ ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ခဲြတမ္းျဖင့္ မီးျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ား စိတ္ပ်က္ေနၾကေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

ေျမနီကုန္းတြင္ ေနထိုင္သူတဦးက “ခါတိုင္းႏွစ္ မိုးတြင္းဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္မီး မွန္မွန္ရတယ္။ ဒီႏွစ္ဆို ခုမိုးတြင္းမွာေတာင္ မီးမွန္မွန္ မရဘူး။ ေပးတဲ့မီးက အားနည္းလြန္းေတာ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ားစု သံုးလို႔မရဘူး။ ေနာက္ သံုးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြလည္း အပ်က္မ်ားလာတယ္။ ဒါတင္မက မိုးတြင္းေရာက္ေနတာေတာင္ ေရက ခက္ေနတယ္။ အခ်ိန္တိုင္း စုပ္လို႔မရဘူး။ ညဘက္မွပဲ ေရတင္လို႔ရတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး တေန႔ထက္တေန႔ ဆုတ္ယုတ္လာေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီးတီးအက္ဖ္အမ္က သတင္းေၾကညာေပးေနခ်ိန္၌ ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုး မီးျပတ္သြားခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တရက္ စက္တင္ဘာ (၂) ရက္၊ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ား၌ အခ်ိန္ပိုင္း မီးပ်က္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၈ ခု ႏိုဝင္ဘာမွစတင္ကာ ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ခဲြတမ္းျဖင့္သာ ရရွိခဲ့ၾကကာ တေန႔ (၁၄) နာရီခန္႔ မီးပ်က္ရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လကုန္အထိ တေန႔ မီး (၁ဝ) နာရီခန္႔ ပ်က္ေၾကာင္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ တာေမြ အပါအဝင္ ဆင္ေျခဖုံး ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔၌ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ပိုမိုနည္းပါးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

“အခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းကစၿပီး ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာအမ်ားစုမွာ (၂၄) နာရီနီးပါး လွ်ပ္စစ္မီးျပန္ရၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မီးအားက သိပ္နည္းေနေတာ့ အမ်ားစုက မီးအားျမႇင့့္စက္ေတြ ၀ယ္သုံးေနရတယ္။ မသုံးလုိ႔ကို မျဖစ္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း တြင္ ေနထိုင္သူတဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ဧရိယာ အမ်ားစုတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မီးအား (၂၂ဝ) ဗို႔မွ (၂၄ဝ) ဗို႔အၾကား ရွိရမည့္အစား ဗို႔အား (၁၅ဝ) ေအာက္သာရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဗို႔အား (၁ဝဝ) ေက်ာ္႐ံုသာရွိေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္အမ်ားစုက မီးအားျမႇင့္စက္္မ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳလာၾက ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ မီးအားျမႇင့္စက္ ေရာင္းအားမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ (၃) ဆခန္႔တက္လာေၾကာင္း ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မွ အေရာင္းစာေရးတဦးက ေျပာသည္။

ထိုသုိ႔ လွ်ပ္စစ္မီး ဗို႔အားအျပည့္အ၀မရသျဖင့္ ေရတြန္းစက္မ်ား အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ေလွာ္ကားရိွ ေရတြန္းစက္ (၂) လံုးအနက္ (၁) လံုးသာ လည္ႏိုင္ၿပီး ငမိုးရိပ္ ေရကူး ေရတြန္းစက္မွာလည္း အျပည့္အ၀မလည္ပတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဧရိယာအမ်ားစုမွာ ည (၁ဝ) နာရီမွ နံနက္ (၆) နာရီ အခ်ိန္အတြင္းသာ ေရစုပ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိမူ အလွည့္က်ေပးျခင္း၊ အဝီစိတြင္းေရ သံုးရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း စသျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးေနရေၾကာင္းလည္း စည္ပင္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

နအဖစစ္အစိုးရက ယခုကဲ့သုိ႔ ေရျပႆနာ၊ မီးျပသနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တေန႔တျခား အေျခအေန ဆိုး၀ါးလာသည့္အေပၚ ျပည္သူအမ်ားက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။


ရန္ကုန္တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး ရဲမႉးႀကီး၀င္းႏုိင္ေနျပည္ေတာ္ ေခၚယူစစ္ေဆးခံေနရ
NEJ / ၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉


ရန္ကုန္တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး ရဲမႉးႀကီး ၀င္းႏုိင္အား အဂတိလုိက္စားမႈ၊ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တာ၀န္ရွိ သူတုိ႔က ေခၚယူစစ္ေဆးေနသည္မွာ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္မွ်ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

၎ႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရဲအရာရွိမ်ားကုိလည္း အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး (BSI) ႏွင့္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔ (SB) တုိ႔က ေခၚယူစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္သည္။

အမႈတြဲဆက္စပ္ ရဲအရာရွိမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆိပ္ကမ္းလမ္း အမွတ္ (၆၇-၆၉)၊ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး႐ုံးခ်ဳပ္၌ စစ္ေဆးေနသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ကမ္းနားလမ္း ေျခာက္ထပ္႐ုံး သတင္းတပ္ဖြဲ႔႐ုံးခ်ဳပ္၌ စစ္ေဆးေနသည္ဟုလည္းေကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း ေျခာက္ထပ္႐ုံး၌ ရဲအရာရွိကားမ်ား အ၀င္အထြက္မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ေျခာက္ထပ္႐ုံး၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႔႐ုံးခ်ဳပ္၌ ၎အမႈတြဲအား စစ္ေဆးေနသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ေျခာက္ထပ္႐ုံးမွ အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္း ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံး၌လည္း ယခုလပုိင္းမ်ားအတြင္း ဌာနတြင္းအေရးယူမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လအတြင္း၌ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔ ႐ုံးတာ၀န္ရွိသူ ၀န္ထမ္း (၂၀) ေက်ာ္အျပစ္ေပးအေရးယူခံရၿပီး ယခင္လအတြင္း၌ ႐ုံး၀န္ထမ္း (၄၀) ခန္႔ နယ္ေျပာင္းေရႊ႕အျပစ္ေပးအေရးယူခံရေၾကာင္း အဆုိပါ႐ုံးမွ ျပည္နယ္တခုသို႔ အေျပာင္းခံရသူ သတင္းတပ္ဖြဲ႔အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

၎က “ခုခ်ိန္ထိကုိ နယ္ေျပာင္းကိစၥေတြ မၿပီးေသးဘူး။ Passport ႐ံုး တ႐ုံးလုံး ေျပာင္းပစ္ဖုိ႔အစီအစဥ္ ရွိပုံရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔ ႐ုံးတာ၀န္ရွိသူမ်ား ဤသုိ႔ အေရးယူခံရျခင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေျမေအာက္ဥမင္လုိဏ္ေခါင္းသတင္း ေပါက္ၾကားျခင္းႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ၀န္ထမ္းမ်ားက ယူဆၾကသည္။

ေျမေအာက္ဥမင္တူးေဖာ္ေရး သတင္းေပါက္ၾကားမႈတြင္ သံသယရိွသူမ်ားဟု ယူဆခံရသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိအခ်ဳိ႕သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အဆုိပါအရာရွိမ်ားကုိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္စပ္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ အေရးယူခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းတပ္ဖြဲ႔အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္မွ ေခၚယူစစ္ေဆးေနေသာ ရန္ကုန္တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး ရဲမႉးႀကီး၀င္းႏုိင္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ျပည္နယ္ရဲမႉးႀကီးအဆင့္မွ တဆင့္တုိး ရာထူးျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္မွာ (၂) ႏွစ္ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။ကခ်င္ျပည္ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ နယ္ေျမအတြင္းနယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းအတြက္ ေျမေနရာတိုင္း
ခိုင္လင္း / ၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉


ၾသဂုတ္ (၂၉) ရက္မွစ၍ ကခ်င္ျပည္ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (အန္ဒီေအ-ေက) ဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ပန္ဝါၿမိဳ႕တြင္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ဘက္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ဦးစီးအရာရိွမ်ား ပါဝင္သည့္ အဖဲြ႔တဖဲြ႔ ေရာက္ရိွေနၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမတိုင္းတာမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ပန္ဝါဌာနခ်ဳပ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တခု ထားရိွမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပန္ဝါၿမိဳ႕အနီးတြင္ တပ္သစ္တည္မည္ ျဖစ္သည္ဟု အန္ဒီေအ-ေက အရာရိွတဦးက ေျပာသည္။

၎က “မပခက ဗိုလ္မႉးႀကီး၊ စစ္ဦးစီး(ပ)ေပါ့။ သူဦးေဆာင္ၿပီး ေျမေနရာလာၾကည့္တာ။ တပ္ေတြ ဘယ္မွာ ေဆာက္မလဲဆိုတာ ညိႇႏိႈင္းေနတာပါ။ ဥကၠ႒ ဦးဆခုန္တိန္႔ယိန္း ျမစ္ႀကီးနားမွာ တိုင္းမႉးတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြခဲ့ၿပီးၿပီ။ အဲဒီကျပန္လာတာ ေလး-ငါးရက္ပဲ ရိွေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ထားသည့္ ၿငိမ္းအဖဲြ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္း ဖဲြ႔စည္းရန္ နအဖက ဧၿပီ (၂၈) ရက္တြင္ ကမ္းလွမ္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရိွ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း အထူးေဒသ (၄) မိုင္းလားအဖဲြ႔၊ အထူးေဒသ (၂) ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္၊ အထူးေဒသ(၁) ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔၊ ကခ်င္အထူးေဒသ (၂) ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အဖဲြ႔တို႔က လက္မခံၾကဘဲရိွေနခ်ိန္တြင္ အန္ဒီေအ-ေက အဖဲြ႔က လက္ခံသေဘာတူထားသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းတခုတြင္ အင္အား (၃ဝဝ) ေက်ာ္ ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး နအဖစစ္တပ္မွ အရာရိွႏွင့္ အျခားအဆင့္ (၃ဝ) ေက်ာ္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းမည္ျဖစ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႐ံုးတာဝန္မ်ားကို စစ္တပ္က တာဝန္ယူမည္ျဖစ္သည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔တြင္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းမရိွသည့္ အန္ဒီေအ-ေကမွ ေအာက္ေျခအဆင့္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္အခ်ိဳ႕ ႏုတ္ထြက္မႈမ်ားရိွေနသည္ဟု အဆိုပါ အန္ဒီေအ-ေက အရာရိွတဦးက ေျပာသည္။

၎က “တပ္ထဲမွာ ဆက္ၿပီးတာဝန္ထမ္းမေဆာင္ခ်င္လည္း ရတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းၿပီး ထြက္ေနတာပါ။ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ခိုင္းလို႔မရပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က သင္တန္းျပန္တက္ရမယ္ဆိုေတာ့ ေၾကာက္တာလည္း ပါတာေပါ့။ သင္တန္းက ျမစ္ႀကီးနား၊ ျပင္ေထာင္ေက်းရြာမွာပါ။ အဲဒီမွာ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းရိွတယ္။ အဲဒီမွာ တက္ရမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။ေနာက္ႏွစ္မွစ အရက္ေၾကာ္ျငာမထည့္ရဟုစာေပစိစစ္ေရးက ခ်မွတ္
NEJ / ၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉

ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္မဂၢဇင္းတုိ႔တြင္ အရက္ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာျခင္းကို လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္မွ စတင္ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေပစိစစ္ေရးမွ အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

၎က “ယခင္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးတဲ့ အရက္ေၾကာ္ျငာအေဟာင္းေတြကို လာမယ့္ဒီဇင္ဘာမွာ အျပတ္ျဖတ္မယ္၊ အဲဒီထိပဲ ခြင့္ျပဳမွာ ျဖစ္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းမလုပ္တာက တခ်ိဳ႕ဂ်ာနယ္ေတြမွာ (၁) ႏွစ္စာေၾကာ္ျငာေတြ စာခ်ဳပ္နဲ႔လုပ္ထားၾကတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေၾကာ္ျငာမ်ား ပိတ္ပင္လိုက္သည္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွထုတ္ေ၀ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ လူအမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း ပိတ္ပင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအရာထမ္းက ေျပာသည္။

အရက္ေၾကာ္ျငာ ပိတ္ပင္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားသို႔ စာေပစိစစ္ေရးမွ စာပို႔ထားေၾကာင္းလည္း ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းမွ အႏုပညာဂ်ာနယ္စာေစာင္ထုတ္ေ၀သူ တဦးကမူ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ား၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားအေပၚ ရပ္တည္မႈရိွေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူကို အက်ဳိးမျပဳသည့္ အရက္၊ ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာ တားျမစ္ခ်က္ကို လက္ခံေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းမ်ားကိုသာ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ မတရားေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

၎က “ဒါဆိုရင္လည္း အားလံုးကို တန္းတူလုပ္ေပးသင့္တာေပါ့။ ဂ်ာနယ္ေတြကိုပဲ မေၾကာ္ျငာရဘူးဆိုတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ ဘူးေပါ့။ အရက္တို႔၊ စီးကရက္တိ႔ုကို ထုတ္တာ အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲေလ။ အစိုးရကိုယ္တုိင္ကလည္း ထုတ္ေနတာပဲ။ သူတို႔က ထုတ္လုပ္မႈကိုေတာ့ မေလွ်ာ့ခ်ဘဲနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြမွာေတာ့ မေၾကာ္ျငာရဘူးဆိုတာက မတရားရာက် တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အရက္မေၾကာ္ျငာရန္ တားျမစ္မည္ဟု ေျပာဆိုေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ ယခုေလာေလာဆယ္၌ အရက္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္အျပင္ ဘီယာမ်ဳိးစုံကိုပါ ေၾကာ္ျငာေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။

၎က “ရန္ကုန္မွာ ေၾကာ္ျငာေနတာက အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ။ ကားေတြေပၚမွာလည္း ေတြ႔ေနရတယ္။ ၿမိဳ႕အႏွံ႔မွာ ခုတေလာ ေခတ္စားေနတဲ့ ေၾကာ္ျငာက အီးဂဲလ္ အမွတ္တံဆိပ္ပဲ။ ျမန္မာဘီယာကေတာ့ ပင္တိုင္ေပါ့။ စည္ပင္နယ္နိမိတ္မွာဆိုေတာ့ စည္ပင္က ခြင့္ျပဳထားတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာက ေငြရတယ္ေလ” ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ အရက္ဆိုင္မ်ားကို လုိင္စင္ခ်ေပးထားသည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕အရက္ဆိုင္မ်ားက ၎တို႔ဆိုင္ေရွ႕တြင္ အရက္ေၾကာ္ျငာပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေၾကာ္ျငာေလ့ရိွေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကိုမူ တားျမစ္မိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း စည္ပင္အရာရိွတဦးက ေျပာသည္။
ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုလည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလ (၄) ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေၾကာ္ျငာခြင့္မေပးေတာ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို တနည္းနည္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုေတြ႔ရိွပါက အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဆးလိပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေရာင္းအား က်ဆင္းမသြားသည့္ျပင္ စီးကရက္ကုမၸဏီမ်ားက ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ စီးကရက္ေရာင္းအားျမႇင့္တင္မႈမ်ား လုပ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။လြယ္ဂ်ယ္ေဒသခံမ်ား တ႐ုတ္ျပည္ဘက္သို႔ ပစၥည္းမ်ားေရႊ႕ေျပာင္း
ခိုင္လင္း / ၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉

ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ (ေကအုိင္အုိ) တပ္မဟာ (၃) နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ လြယ္ဂ်ယ္ေဒသအတြင္း စစ္ပဲြျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္ ေဒသခံလူထုသည္ ၎တို႔ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား လြယ္ဂ်ယ္တဖက္ကမ္းရိွ တ႐ုတ္ျပည္၊ က်န္းဖုန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ လားရင္ေက်းရြာဘက္သို႔ ယမန္ေန႔က စတင္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားရိွေနၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လူပါတပါတည္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕နယ္ခဲြအတြင္းရိွ ရွမ္းရြာ၊ ကခ်င္ရြာမ်ားရိွ ေဒသခံမ်ားက ေထာ္လာဂ်ီမ်ားျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားသယ္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ မိသားစုအလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕လာေနသည္ဟု က်န္းဖုန္းၿမိဳ႕ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

၎က “မေန႔ကဆို တေနကုန္လံုးပဲ ေထာ္လာဂ်ီေတြ တဝုန္းဝုန္းနဲ႔ သြားလိုက္၊ ျပန္လိုက္နဲ႔ ပစၥည္းေတြ သယ္ေနတာ။ ေႁမြေရခြံအိတ္ေတြနဲ႔ အထုပ္ႀကီး၊ အထုပ္ငယ္၊ ေသတၱာေတြ၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြ အစံုေပါ့ကြာ။ သူတို႔အမ်ိဳးေတြ၊ အသိမိတ္ေဆြေတြ ဒီဘက္မွာ ရိွၾကတယ္။ တကယ္လို႔ ကခ်င္တပ္ေတြနဲ႔ အစိုးရတပ္ေတြ ျပန္တိုက္ၾကရင္ အခုကတည္းက ႀကိဳၿပီး ပစၥည္းေတြ ဒီဘက္ကို ပို႔ေနၾကတာ။ ေျပးရမယ္ဆိုရင္ အရန္သင့္ျဖစ္ေအာင္။ ကခ်င္တပ္ေတြရိွတဲ့ မိုင္ဂ်ာယန္နားက ကခ်င္ရြာေတြက်ေတာ့ အခ်ိဳ႕က မိသားစုလိုက္ကို ေျပးလာတာ။ ဒီမွာလည္း ကခ်င္ရြာေတြရိွတယ္” ဟု က်န္းဖုန္ၿမိဳ႕ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔၊ ဝတပ္ဖဲြ႔၊ မိုင္းလားတပ္ဖဲြ႔တို႔ႏွင့္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ျပဳထားသည့္ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔အေနျဖင့္ စစ္ထဲတြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ေတာ့မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ေဒသခံလူထုအၾကား ေပၚထြက္ေနၿပီး နအဖတပ္မ်ားက ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းတေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ား ယခင္ထက္ ပိုမ်ားလာသျဖင့္ ပိုၿပီးစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

၎က “အခုက က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္ေနတာ။ ဘယ္မွာေတာ့ျဖင့္ ေပၚတာဆဲြေနတယ္၊ ဘယ္ရြာမွာပဲ ေကအိုင္ေအက ဝင္ၿပီး လူသစ္စုေဆာင္းေရး ဆဲြသြားတယ္ဆိုၿပီး ေျပာေနၾကတာ။ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီသမားေတြေတာင္ လံုးဝမရိွသေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီတိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ကတည္းက မေတြ႔ရေတာ့တာ။ ဗန္းေမာ္မွာလည္း ေအာက္ပိုင္းဘက္က စစ္သားေတြ ထပ္ေရာက္ေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုလ (၂၇-၂၈) ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အထူးေဒသ(၁) ကိုးကန္႔နယ္ေျမအတြင္း ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ နအဖတပ္အၾကား တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကတည္းကစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း နအဖတပ္မ်ား လႈပ္ရွားသြားလာမႈ မ်ားျပားလာေနၿပီး ေကအိုင္အိုႏွင့္ နအဖတပ္အၾကား တိုက္ပဲြျပန္ျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ေဒသခံလူထုၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚေနသည္။

ေကအိုင္အိုႏွင့္နီးစပ္သူ လိုင္ဇာေဒသခံတဦးက “နီးစပ္ရာေဒသခံလူထုကို ဆန္ေတြ၊ ဆားေတြေလွာင္ဖို႔ ေကအိုင္အိုက ႏႈိးေဆာ္ထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လိုင္ဇာရပ္ကြက္ေတြမွာလည္း ႏိုးႏိုးၾကားၾကားေနဖို႔ ေျပာထားတယ္။ ကိုးကန္႔အေရးအခင္း စျဖစ္ကတည္းက ေကအိုင္ေအကလည္း သူ႔တပ္ကို လွန္႔ထားတယ္။ သူကစၿပီးတိုက္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ေတာ့ ျမင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကိုးကန္႔ စစ္ေျပး ၆ ေထာင္ခန္႔ ေနရပ္ျပန္
ေမေက်ာ္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 02 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 32 မိနစ္


ခ်င္းမို္င္ (မဇၩိမ)။ ။ စစ္အစိုးရ တပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးရသူ ကိုးကန္႔ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၆ ေထာင္နီးပါး ေနရပ္ျပန္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေလာက္ကိုင္ အေျခစိုက္ အထူးေဒသ ၁ အဖြဲ႔အေပၚ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ေဒသခံ ၃ ေသာင္းခန္႔ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်ဳိ႕က အရဲစြန္႔ျပန္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ရန္လံုက်ဳိင္းႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွတဆင့္ ကိုးကန္႔ၿမိဳ႕ေတာ္ ေလာက္ကိုင္သို႔ ၅၈၁၁ ဦး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရအာေဘာ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။

ဒုကၡသည္ တခ်ဳိ႕တဝက္သာ ေနရပ္တြင္ က်န္ရွိသည့္ အိုးအိမ္၊ လုပ္ငန္းတို႔ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈရန္ ျပန္ဝင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရး စုိးရိမ္မႈကမူ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

“အမ်ားစုက အိမ္ျပန္ဖို႔ ေၾကာက္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ တရြာကို ၄ ေယာက္၊ ၅ ေယာက္ ရြာကိုျပန္ၿပီး သြားၾကည့္ၾကတဲ့ သေဘာပဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။

"ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆံုးရံႈးမႈေတြကေတာ့ မ်ားပါတယ္။ မရွိဘူးဆုိ အိမ္ေတြ အေဖာက္ခံရတယ္။ အဖ်က္ခံရတယ္။ စစ္တပ္ကလည္း အမ်ားၾကီး ရွိတာကိုး။ ကိုးကန္႔တပ္ေတြကလည္း ဆုတ္သြားတယ္ဆုိတဲ့ အခါေရာက္ေတာ့ လုယက္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥက ျဖစ္ေနမွာပါ“ ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။

ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္၏ အိမ္ကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ အစျပဳသည့္ တင္းမာမႈသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ မွစတင္ကာ ႏွစ္ရက္ၾကာတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂၆ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၄၇ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု စစ္အစိုးရက ေျပာသည္။

ကိုးကန္႔ဘက္က အေျပာအရ စစ္ပြဲေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားအပါအဝင္ လူ ၂၀၀ နီးပါး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စိတ္ဝင္စားသူနည္း Print E-mail
ေက်ာ္ခ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 02 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 25 မိနစ္


မဇၥ်ိမ (ခ်င္းမိုင္) ။ ။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား ျမန္မာ့နယ္စပ္ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ္လည္း လူဦးေရ ၇၀၀ ေက်ာ္သာ လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္။

ထုတ္ေပးသည္မွာ တလခြဲေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးမတြင္ႏုိင္ဘဲ တနသၤာရီတိုင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ၄၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ကသာ ပတ္စ္ပို႔ လာေရာက္ ထုတ္ယူၾကသည္။

“ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ ထုတ္တာေတာ့ ျမဝတီဘက္မွာ ထုတ္ေပးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီဘက္ကမ္းမွာ လာၿပီးေတာ့ ဗီဇာ ထုေပးတာေပါ့။ .. အဓိက လာလုပ္ၾကတာေတာ့ ဘန္ေကာက္၊ ဆူကိုထိုင္း ေနရာေတြက မ်ားတယ္။ တျခားၿမိဳ႕ေတြကလည္း လာတယ္” ဟု မဲေဆာက္ ယာယီႏိုင္ငံကူးစာအုပ္ ႐ုံးတာဝန္ရွိသူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

အလုပ္သမားမ်ားမွာ ယာယီႏိုင္ငံကူးစာအုပ္ ျပဳလုပ္လိုၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ မိသားစုမ်ားထံမွ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ျခစားျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အနည္းစုကသာ စိတ္ဝင္စားသည္ဟု လုပ္သားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ JACBA အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးမိုးၾကိဳးက ေျပာသည္။

“ျမန္မာျပည္ဘက္က အာဏာပိုင္ေတြကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ေပးမွာလဲေပါ့။ အိမ္ကိုသြားၿပီး စစ္မယ္။ ေနာက္တခုက လစဥ္မွာ သူတို႔က အခြန္မေကာက္ဘူးလို႔ ဘာအာမခံခ်က္ရွိမလဲ။ အဲဒီေတာ့ မလံုၿခံဳဘူးလို႔ ခံစားရတယ္။ စိတ္မခ်ရဘူးလို႔ ခံစားရတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ယာယီႏိုင္ငံကူးစာအုပ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုးမွ အရာရွိတဦးကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးသည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္၊ ထိုင္းအလုပ္ရွင္၏ ေထာက္ခံခ်က္တို႔ ျပည့္စံုသူမ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“စာရင္းေတာ့ မေပါင္းရေသးဘူး။ ၄၀၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ ရွိသြားၿပီ။ ရေနာင္းေလဘာ႐ုံးကေနတဆင့္ လာၾကတာေလ။ သူတို႔ေရးထားတာက ထိုင္းလိုေတြခ်ည္းဆိုေတာ့ ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္ေနရာေတြလဲ ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပံုစံျပည့္စံုရင္ ထုတ္ေပးပါ့မယ္။ အခုလုပ္ေပးေနတာကေတာ့ ၃ ႏွစ္သက္တမ္းေပါ့ဗ်ာ။ ျပည့္သြားရင္လည္း ထပ္တိုးေပးမွာပါ” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။


ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင့္ ကေလးငယ္ ေသဆံုး Print E-mail
မဇၩိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 02 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 24 မိနစ္


နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ေခါင္းႏွစ္လံုးပါ ကေလးငယ္သည္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ရက္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရပ္ကြက္ ၇၊ နယ္ေျမ ၁၂ ၌ ေနထုိင္သူ ဖခင္ ဦးက်ိမ္ၾကာတာႏွင့္ မိခင္ ေဒၚယံဇန္ (ေခၚ) မခင္ဝင္းတို႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္မဲ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုၾကီး၌ ေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေမြးခါစက ကေလးက ငိုရင္ေတာင္ ေခါင္းႏွစ္လံုးက သူ႔အသံေလးနဲ႔သူ ငိုတာ။ ေခါင္းပိုင္းကေတာ့ က်န္းမာေရး ေကာင္းတယ္လို႔ ဆရာဝန္က ေျပာတယ္” ဟု ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးက်ိမ္ၾကာတာက မဇိၥ်မကို ေျပာသည္။

ေခါင္းႏွစ္လံုး ကေလးငယ္ ေမြးဖြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာက္မဲေဆး႐ံု ေမြးစာရင္းဌာနမွ တာဝန္က် သူနာျပဳ ဆရာမတဦးက အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။

ေမြးဖြားစဥ္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ၁၁ ေပါင္ရွိသည့္ ဦးေခါင္း၂ လံုးႏွင့္ ကေလးငယ္သည္ သားေယာက္်ားေလးျဖစ္ၿပီး မိဘႏွစ္ပါး၏ တတိယေျမာက္ ကေလးငယ္ျဖစ္သည္။

ေမြးဖြားသည့္ ည ၉ နာရီခဲြတြင္ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္အရ အူႏွင့္ အဆုတ္ပိုင္းမ်ား ခြဲစိတ္ခဲ့ရၿပီး၊ ထိုည၌ပင္ ေဆး႐ံုက ေနျပည္ေတာ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ညတြင္းခ်င္း ေခၚလာရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု ဖခင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ခဲြစိတ္ၿပီးစျဖစ္ေနသျဖင့္ ေနာက္တရက္နံနက္တြင္ ကေလးငယ္ကို မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ဆရာဝန္တဦးက ေခၚေဆာင္သြားၾကရာ ျပင္ဦးလြင္ (ေမၿမိဳ႕) အဝင္လမ္းတြင္ စီးနင္းလာသည့္ ကားေပၚ၌ပင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္ မံုးေပၚေက်းရြာမွ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီး မေဘာက္မိုင္က ရင္ခ်င္းဆက္အမႊာ ေယာက္်ားေလး ၂ ဦးကို ေမြးဖြားခဲ့ေသးသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ဆံုးပါးသြားခဲ့သည္။


မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ စစ္တိုင္းမႉး ထပ္မံေတြ႔ဆံု
ဖနိဒါ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 02 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 01 မိနစ္


ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။ ။ အပစ္အခတ္ရပ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ တပ္မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး ဖိအားေပးမႈအေပၚ စစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတုိင္းမႉး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ႏုိင္ဝင္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ႏုိင္ေရာ့စ၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ႏုိင္ခ်မ္းတြဲ႕၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ဒလညီတုိ႔ကို ရတခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္မွ စတင္၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

“အရင္တေခါက္ေတြ႔တုန္းက က်ေနာ္တုိ႔က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖုိ႔ လက္ခံဖုိ႔ ခက္ခဲတာကုိ အေျဖေပးခဲ့တယ္။ အခုတၾကိမ္ကေတာ့ အဲဒီေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ျပန္ေဆြးေႏြးမယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသြားသည့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနရင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အစုိးရဘက္၏ တံု႔ျပန္ခ်က္ကို မသိရေသးေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ၆ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ႏုိင္ဝင္းထံ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလို ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အာမခံခ်က္မရွိဘဲ ပါတီႏွင့္ တပ္ခြဲထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား လက္မခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအား လက္မခံေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္က စစ္အစိုးရကို တံု႔ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ဆက္လက္၍ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပသာနာကုိ ေျဖရွင္းသြားရန္ လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ ေနာင္တက္လာမည့္ အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိသြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ တပ္မ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေအာက္ သြတ္သြင္းေရး အစီအစဥ္ကို နအဖ က လံုးပမ္းေနခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္အပါအဝင္ အင္အားၾကီး အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားက ျငင္းဆန္ထားၾကသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥအတြက္ စစ္တိုင္းမႉးႏွင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုမႈသည္ မတ္လမွစတင္လွ်င္ ၄ ၾကိမ္ ေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ သေဘာမတူသျဖင့္ အဆင့္ေလွ်ာ့ကာ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ စစ္တိုင္းမႉး ထပ္မံေတြ႔ဆံု Print E-mail
ဖနိဒါ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 02 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 01 မိနစ္


ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။ ။ အပစ္အခတ္ရပ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ တပ္မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး ဖိအားေပးမႈအေပၚ စစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတုိင္းမႉး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ႏုိင္ဝင္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ႏုိင္ေရာ့စ၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ႏုိင္ခ်မ္းတြဲ႕၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ဒလညီတုိ႔ကို ရတခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္မွ စတင္၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

“အရင္တေခါက္ေတြ႔တုန္းက က်ေနာ္တုိ႔က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖုိ႔ လက္ခံဖုိ႔ ခက္ခဲတာကုိ အေျဖေပးခဲ့တယ္။ အခုတၾကိမ္ကေတာ့ အဲဒီေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ျပန္ေဆြးေႏြးမယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသြားသည့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနရင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အစုိးရဘက္၏ တံု႔ျပန္ခ်က္ကို မသိရေသးေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ၆ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ႏုိင္ဝင္းထံ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလို ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အာမခံခ်က္မရွိဘဲ ပါတီႏွင့္ တပ္ခြဲထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား လက္မခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအား လက္မခံေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္က စစ္အစိုးရကို တံု႔ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ဆက္လက္၍ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပသာနာကုိ ေျဖရွင္းသြားရန္ လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ ေနာင္တက္လာမည့္ အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိသြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ တပ္မ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေအာက္ သြတ္သြင္းေရး အစီအစဥ္ကို နအဖ က လံုးပမ္းေနခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္အပါအဝင္ အင္အားၾကီး အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားက ျငင္းဆန္ထားၾကသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥအတြက္ စစ္တိုင္းမႉးႏွင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုမႈသည္ မတ္လမွစတင္လွ်င္ ၄ ၾကိမ္ ေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ သေဘာမတူသျဖင့္ အဆင့္ေလွ်ာ့ကာ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္က ပရိသတ္ကို တီရွပ္ ၂ ေသာင္းျဖန္႔ေဝ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 02 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 18 နာရီ 16 မိနစ္


ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ FC ေဘာလံုးအသင္းက သူ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ပရိသတ္မ်ားအား အသင္းကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ အထိ္မ္းအမွတ္ တီရွပ္အကၤ်ီ အထည္ ၂ ေသာင္း ျဖန္႔ခ်ီေပးခဲ့ေၾကာင္း အသင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အမွတ္ေပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ သူ၏ ပရိသတ္ မ်ားအေနျဖင့္ ‘တေရာင္တေသြးတည္း’ အားေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အဖြဲ႔ဝင္သူမ်ားအား အသင္းအကႌ်မ်ား ကို ယေန႔မွစ၍ လက္ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

အကႌ်မ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ FC အတြက္ အဆိုေတာ္မ်ဳိးၾကီး သီဆိုထားေသာ သီခ်င္းတပုဒ္ပါ စီဒီမ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၄၂၊ ပ-ထပ္ ၄၇ လမ္း (အေပၚ) ရွိ Daily Sport Journal တိုက္မွ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ FC ေဘာလုံးအသင္း အဖြဲ႔ဝင္ ပရိသတ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ယေန႔ ထုတ္ေပး လိုက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေန႔ရက္ႏွင့္ လူဦးေရ ကန္႔သတ္မႈမရွိဘဲ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ တာဝန္ရွိသူက မဇိြၥ်မကို ေျပာသည္။

ေဘာလံုးအသင္း အဖြဲ႔ဝင္ပံုစံကုိ ျဖည့္၍ ဓာတ္ပုံ ၂ ပုံႏွင့္အတူ ဂ်ာနယ္တုိက္႐ုံးခန္းရွိရာသို႔ လူကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ၊ စာတိုက္မွျဖစ္ေစ ပုိ႔ႏိုင္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ယခုလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰ အားကစားကြင္း၌ ကြင္းဖြင့္ပြဲအား ေန႔လည္ ၃ နာရီတြင္ စတင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက မဇိြၥ်မကို ေျပာသည္။

ၿပိဳင္ပြဲကြင္းဖြင့္ပြဲ၌ ေျဖေဖ်ာ္ေရး အစီအစဥ္အေနျဖင့္ စုိင္းစုိင္းခမ္းလႈိင္၊ Little ေကာင္းျမတ္၊ အိမ့္ခ်စ္၊ စႏၵီျမင့္လြင္၊ ဂ်င္းနီ၊ သီရိေဆြ၊ DJ ေသာ္ေသာ္အပါအဝင္ နာမည္ၾကီး အဆုိေတာ္မ်ားက ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည္ဟု သိရသည္။

လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပမည္
မဇၥ်ိမသတင္းဌာန
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 02 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 15 နာရီ 48 မိနစ္


နယူးေဒလီ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပမည့္ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ အေပ်ာ္တမ္း လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာလူငယ္ ၅၀ ခန္႔ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး တာဝန္ရွိသူတဦး အဆိုအရ သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသူ အားလံုးထဲမွ ၂၀ ဦးကို ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးက ပထမအဆင့္အျဖစ္ ယခုလအတြင္း ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“က်မတုိ႔ ဒီဘက္က အေယာက္ ၂၀ ကို ေရြးမယ္။ ၿပီးရင္ အထက္က လူေတြက အဆင့္ဆင့္ စစ္သြားမွာပါ။ ေနာက္ဆံုး အေကာင္းဆံုးလူကို ေရြးခ်ယ္သြားမွာပါ။ ဘယ္ႏွေယာက္ ေရြးမယ္ရယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူကိုပဲ ေရြးသြားမွာပါ” ဟု ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးတဦးက ေျပာသည္။

ေနာက္တဆင့္တြင္ ရန္ကုန္ရွိ ဂ်ပန္သံ႐ုံးႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး တာဝန္ရွိသူမ်ားက စုေပါင္းေရြးခ်ယ္သြားမည္။

ဂ်ပန္-မဲေခါင္ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ၿပိဳင္ပဲြကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမပါဝင္ဘဲ အျခား မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ၅ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ဆုရသူမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ kagoshima ၿမိဳ႕၌ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Children Festival သို႔ ေခၚယူျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ ယဥ္ေက်းမႈဌာန တာဝန္ခံ အမ်ဳိးသမီးတဦးက မဇိၥ်မကို ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကတည္းက စိတ္ပါဝင္စားသူ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအား လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ၿပိဳင္ပဲြသို႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးက ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွတဆင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္သာ ခြင့္ျပဳၿပီး၊ ကုိယ္တိုင္႐ိုက္ကူးထားသည့္ ၃ မိနစ္ၾကာ မည္သည့္ဇာတ္လမ္းတိုမဆို အဂၤလိပ္စာတမ္းထိုးျဖင့္ VHS (သို႔မဟုတ္) DVB ROM စနစ္ျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးသို႔ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေပးပို႔ရမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ျမန္မာလူငယ္တဦးက ေျပာသည္။

“ဒီလိုလုပ္ေပးေတာ့ ဒါ႐ိုက္တာ ဝါသနာပါတဲ့ တက္သစ္စ လူငယ္ေတြအတြက္ အထူးအခြင့္အလမ္းတရပ္လို႔ ေတြးမိတယ္။ ၃ မိနစ္စာဆိုေတာ့ ဘယ္လူငယ္မဆို ႐ိုက္ႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာ ရွိတယ္ေလ။ ပထမပိုင္း သတင္းထြက္ေနတာက သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့သူေတြကိုပဲ ဆုေပးမယ္လို႔ ထင္တာေလ။ နီးလာေတာ့မွ ဒိုင္ထဲမွာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးကလည္း ပါတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အျပင္ကလူေတြလည္း ရႏိုင္ဖို႔အခြင့္အေရး ရွိတယ္ဆိုလုိ႔ အခုလို ပါျဖစ္သြားတာပါ” ဟု သူက ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၅ ဦး A (H1N1) ကူးစက္ခံရ
မဇၥ်ိမသတင္းဌာန
အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 01 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 46 မိနစ္


နယူးေဒလီ ။ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသား ၅ ဦးတြင္ A (H1N1) တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ခံရသျဖင့္ ေက်ာင္းကို သီတင္းပတ္ တပတ္ၾကာ ပိတ္ထားရသည္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ International School Yangon – ISY ေက်ာင္းတြင္ သူငယ္တန္းမွ ၄ တန္းအတြင္း သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ တုပ္ေကြး ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေက်ာင္းေခတၱပိတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

“က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေက်ာင္းပိတ္ခိုင္းထားတာပါ။ ေက်ာင္းသား ၅ ေယာက္ A (H1N1) ကူးစက္ခံရလို႔ေလ။ အခု ၃ ေယာက္ကေတာ့ သက္သာသြားၿပီ။ လာမယ့္သီတင္းပတ္မွာ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေတာ့မွာပါ” ဟု ေက်ာင္းဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာ တင္ထရာဗာ့ (Tim Travers) က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ ေက်ာင္းကိုျပန္ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္သည့္အခါ A (H1N1) ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ၾကီး (WHO)၊ စစ္အစိုးရ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ အေမရိကန္သံ႐ံုးတို႔မွ အၾကံျပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ISY ေက်ာင္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ခန္႔မွ ေက်ာင္းသား ၄၂၇ ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိရာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ၿပီး ၁၂ တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားေပးေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယမန္ေန႔အထိ A (H1N1) ကူးစက္ခံရသူ ဦးေရ ၃၀ ေတြ႔ရွိခဲ့ရာ ၂၅ ဦးမွာ ေဆး႐ံုမွ ဆင္းသြားၿပီျဖစ္ကာ က်န္ ၅ ဦးမွာလည္း သက္သာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။

ကုလားပဲေစ်း တရိပ္ရိပ္က်ဆင္း
ေက်ာ္ခ
အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 01 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 04 မိနစ္


မဇၥ်ိမ (ခ်င္းမိုင္) ။ ။ ဝယ္လိုအားေလ်ာ့နည္းေနျခင္းႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းပိုလာသည့္အတြက္ ကုလားပဲေစ်းႏႈန္း ေစ်းကြက္တြင္ သိသာစြာ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ ကုလားပဲေစ်းကြက္တြင္ ယခုလလယ္ခန္႔က တတင္းလွ်င္ ၁၈၅၀၀ က်ပ္မွ ယခုအခါ ၁၇၅၀၀ က်ပ္သို႔ က်ဆင္းသြားသည္။ ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ ႏွစ္စဥ္ ပဲအဝယ္လိုက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ တမူထူးျခားစြာပင္ ျပည္ပဝယ္လိုအား က်ဆင္းေနသည္ဟု ပဲေရာင္းဝယ္ေရး ကုန္သည္ၾကီးမ်ားက ေျပာသည္။

“ဒီႏွစ္က ႏိုင္ငံျခားက အဆြဲနည္းတာေပါ့ေနာ။ ခါတိုင္းႏွစ္ေတြဆိုရင္ အလံုးေရာ၊ အျခမ္းေရာပါ သြားတာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကုလားဥပုသ္လေလ။ ဒီႏွစ္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ဆီမွာကလည္း ကုလားပဲက အထြက္ေကာင္းသြားတာလည္း ပါတာေပါ့” ဟု လကၠားပဲကုန္သည္ၾကီးတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း အေရာင္းက်သျဖင့္ ပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕ ပဲမ်ဳိးစံု ေရာင္းဝယ္ေရး ပြဲ႐ုံပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။

“အဲဒါဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပဲခြဲအား ေလ်ာ့သြားတာ။ ေနာက္တခုက ခါတိုင္းႏွစ္ေတြက Export သမားေတြက အဝယ္အျပဳ ရွိတာကိုး။ ဒီႏွစ္က Export သမား အဝယ္အျပဳရွိမွ မရွိတာကိုး။ ေနာက္တခ်က္က ရန္ကုန္မွာကို ေတာ္ေတာ္အေရာင္းအဝယ္ပါးတာဗ်” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ လဆုိင္းျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ သိုေလွာင္ထားေသာ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ပဲကုန္သည္ၾကီးမ်ားမွာလည္း အရႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“ေငြဆိုင္းေတြနဲ႔ ဝယ္တဲ့ဟာေတြေပါ့။ ဘယ္ႏွလၾကာရင္ ဘယ္ေစ်းဘယ္ေလာက္ဆိုတဲ့ ဟာေတြက ေငြေခ်ရေတာ့မွာကိုး။ အခုဥစၥာ ေငြေခ်ရမယ္ဆိုေတာ့ ေပါက္ေစ်းနဲ႔ပဲ ျပန္ေရာင္းၿပီးေတာ့ အပိုေငြျပန္စိုက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းေပါ့။ အဲဒီလမ္းပဲ ရွိေတာ့တာကိုး” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျပည္ေစ်းကြက္သို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနၾကေသာ မေကြး၊ ေအာင္လံ၊ မင္းတုန္းႏွင့္ ဆင္ေပါင္ဝဲ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခုေစ်းထက္ ထပ္မံေလ်ာ့က်လာပါက လာမည့္ေဆာင္းရာသီ ကုလားပဲ စိုက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အျခားအစားထိုးသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးလာႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဥပုသ္လတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမွ ကုလားပဲအဝယ္ပိုလိုက္ၿပီး ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ေရာင္းႏိုင္ရန္ သုိေလွာင္ထားၾကေလ့ ရွိသည္။ ဥပုသ္လတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားက အဝယ္လိုက္ေလ့ရွိသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ထပ္မံတိုးျမွင့္ေန
Wednesday, 02 September 2009 19:52 ဧရာဝတီ

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ၿပီးဆုံးသြားေသာ္လည္း စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသုိင္းအ၀န္းက ေျပာသည္။

တပ္ဖြဲ႔ အင္အားမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု (ကုိးကန္႔) ေခၚ (MNDAA) တပ္ဖြဲ႔ဲကို အၿပီးသတ္္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အမွတ္(၂) စစ္ဖက္ေရးရာ လုံၿခဳံေရး အႀကီးအကဲ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ စီစဥ္ ညြန္ၾကားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ အသိုင္းအ၀န္းက ဆိုသည္။

ယင္းေဒသတြင္ ယခင္က တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းသာ တပ္စြဲ ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း သိႏၵီ အေျခစိုက္ အမွတ္(၁၆) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းကို လည္းေကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ေျခလ်င္ တပ္မ (၃၃) မွ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းကုိ လည္းေကာင္း ထပ္မံ ျဖန္႔က်က္ထားသျဖင့္ စုစုေပါင္း တပ္ရင္း ၃၀ ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္မွ စစ္ေရးႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက “ ဒီေဒသက စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ က်ယ္တာပါ၊ ခုခံတုိက္ခိုက္ဖို႔ တပ္ရင္း ၃၀ ကေတာ့ မ်ားလြန္းပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ ေရရွည္ တပ္စြဲထားမယ့္ သေဘာရွိတယ္္” ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မိတၳီလာ အေျခစိုက္ ေျခလ်င္ တပ္မ ၉၉ ကိုလည္း တပ္လွန္႔ထားေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ရွိ စစ္တပ္မ်ားကိုလည္း အသင့္ အေနအထား ျပင္ဆင္ ထားရန္ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္း အ၀န္းက ဆိုသည္။

ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ တာ၀န္က် တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ကုိးကန္႔၏ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးကို ပစ္မွတ္ထား ဖမ္းဆီးရန္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က အမိန္႔ေပး ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ ဦးဖုန္ၾကားရွင္၊ ဦးဖုန္ၾကားဖူး၊ ဦးဖုန္တာရႊင္ႏွင့္ ဦးဖုန္တာလီတုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ က စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ တရားမ၀င္ လက္နက္ ခဲယမ္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေသာ စက္ရုံႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္။

ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ ၄ ဦးႏွင့္သာသက္ဆိုင္ၿပီး ကိုးကန္႔ လက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း စစ္အစိုးရ က ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ယင္းကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မုိင္းလား အထူးေဒသ ( ၄ ) သုိ႔ စစ္အစုိးရ၏ ႀတိဂံေဒသတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ဦးစီး(ပ) ဒုတိယဗုိလ္မႈးႀကီး သန္းထြ႗္သိန္း၊ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ မွ ဗုိလ္မႈး ရန္ေနာင္စုိးတုိ႔ သြားေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။

အလားတူ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လုိင္ဇာၿမိဳ႕သုိ႔ ကုိးကန္႔အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းရန္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗုိလ္မႈးႀကီးသက္ပုံ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး တရုတ္အစုိးရထံတြင္ လက္နက္အပ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ကလည္း ေက်းသီး မန္စံ အေျခစုိက္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း (SSA-N ) တပ္မဟာ ၁ ဒု တပ္မဟာမႈး ဗုိလ္မႈးႀကီး ခူးတုိင္း ကုိ မုိင္းေနာင္၊ လဲခ်ား အေျခစုိက္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (စကခ ၂ )မွ ဗုိလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္ဇံျမင့္ က ေခၚယူေတြဆုံခဲ့ၿပီး ကုိးကန္႔ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပခဲ့သည္ ဟု သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစဥ္မွ အယ္ဒီတာ ဦးစိန္ၾကည္ကေျပာသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပုိင္တုိ႔က ကုိးကန္႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္၏ အိမ္ကုိ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခ့ဲသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကုိးကန္႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ အတြင္း စစ္အစုိးရ အကူအညီျဖင့္ အာဏာသိမ္းျခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပိီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ အသစ္ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ၎၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူ ၀ နယ္ဘက္ သုိ႔ ေရွာင္တိမ္းသြားခဲ့ရာမွ စစ္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ႏွင့္ အဖြဲ႕၏ တရားမ၀င္ လက္နက္စက္ရုံကုိ တဖက္ႏုိင္ငံ၏ သတင္းေပး ခ်က္အရ စစ္အစုိးရ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အဖြဲ႕ကုိ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ ေျဖရွင္းရန္ ဆင့္ေခၚရာမွ တုိက္ပြဲမ်ား စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစုိးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုိးကန္႔ အဖြဲ႔သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကုိးကန္႔ေဒသ စစ္ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအား တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက တုိက္တြန္းေျပာၾကားထားသည္။

ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ စစ္အစုိးရတပ္မွ ပစ္ခတ္ေသာ လက္နက္ႀကီး က်ည္မ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ၍ တရုတ္လူမ်ိဳးတဦးေသဆုံးၿပီး ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာ ရရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ကုိးကန္႔ေဒသ မွ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၃၇၀၀၀ အတြက္ တရုတ္ အစုိးရက လူသားခ်င္းစာနာမႈ အရ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၀ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄ သန္းခန္႔) သုံးစြဲခဲ့သည္ ဟု ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ကဆင္ဟြာ သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) မွ ထုတ္ျပန္ေသာ တရား၀င္ စာရင္းအရ တိမ္းေရွာင္ သြားသူေပါင္း ၃၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိ သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္သို႔ ခိုလႈံသြားသူမ်ားထဲမွ ၅၈၁၁ ဦး ေလာက္ကိုင္ ေဒသသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာၾကေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ ျမန္မာ့လင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤသတင္းအား ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ ရန္ပိုင္ ႏွင့္ ကိုေထြး ပူးေပါင္း ေရးသားသည္။

ေက်ာင္းသား ၅ ဦး ၀က္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြား
Wednesday, 02 September 2009 19:40 ေအးလဲ့
E-mail Print
ျမန္မာျပည္ရိွ A (H1N1) တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနကုိ အာဏာပုိင္တုိ႔က အဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္လ်က္ ရိွသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း တခုမွ ေက်ာင္းသား ၅ ဦးတြင္ တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ သတင္းကုိ အေမွာင္ခ်ထားသည္။

International School Yangon (ISY) ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၅ ဦးတြင္ ထုိေရာဂါျဖင့္ ဖ်ားနာေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္း ယာယီပိတ္ရန္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေသာၾကာေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေက်ာင္း၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ A(H1N1) တုပ္ေကြးေရာဂါ ရိွသူ တဦး ထပ္မံ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သတင္း တြင္လည္း ISY ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၅ ဦးတြင္ တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေရးသားထားျခင္း မရိွေပ။

ေက်ာင္းသား ၃ ဦးမွာ ျပန္လည္ က်န္းမာလာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္မည့္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းတက္ၾကမည္ဟု ISY ညႊန္ၾကားေရးမႉး Tim Travers က ေၾကညာထားသည္။ က်န္ ၂ ဦး သည္လည္း ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ၿပီး တပတ္အတြင္း ေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္မည္ဟု ဆရာ၀န္က ေျပာဆုိေၾကာင္း ISY ညႊန္ၾကားေရးမွႉး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ဆုံး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ISY ေက်ာင္းကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ စုံစမ္း ေမးျမန္းရာ အစုိးရ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနသုိ႔သာ ဆက္သြယ္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ခ့ဲသည္။

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနကို ဆက္သြယ္သည့္အခါ တာ၀န္က် ဆရာဝန္ႀကီး ခရီးလြန္ေနသည္ဟူေသာ အေျဖကုိသာ ရရိွခ့ဲသည္။

ေက်ာင္းသား ၅ ဦး A (H1N1) တုပ္ေကြး ေခၚ ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ ရခ့ဲသည့္ ISY ေက်ာင္းတြင္ သူငယ္တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ခန္႔မွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၄၂၇ ဦး ပညာသင္ၾကားေနသည္ဟု သိရသည္။ ပညာသင္ၾကားသူ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ကေလးမ်ား ျဖစ္ကာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။

ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ျပည္ပမွ ျပန္ေရာက္လာသူ အသက္ ၃၃ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတဦးတြင္ A (H1N1) ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ ထုိေရာဂါ ျဖစ္ပြားခ့ဲသူ ျမန္မာျပည္တြင္ ၃၁ ဦး ရွိခ့ဲၿပီး အမ်ားစုမွာ ျပန္လည္ က်န္းမာလ်က္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ အေနအထားအရ A(H1N1) တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ခံရဖြယ္ရွိေသာ လူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိႏိုင္သည္ ဟုလည္း က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာမွ အမည္မေဖာ္လုိသူ တာဝန္ရွိသူတဦးက ဧရာဝတီကုိ ေျပာသည္။

A (H1N1) ေရာဂါသည္ ဧၿပီလတြင္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ကူးစက္ပ်႕ံႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားရက္ ၇၁ ရက္ အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတင္ေတြ႕ရွိသည္။ ထုိစဥ္က ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါဟု ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔က ေခၚေ၀ၚခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ လူတုပ္ေကြးေရာဂါ ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေ၀ၚခ့ဲသည္။

မေလးရွားရွိ အခ်ဳပ္က် ျမန္မာမ်ား က်န္းမာေရးစိုးရိမ္ရ
Wednesday, 02 September 2009 19:05 သန္းထိုက္ဦး
E-mail Print
မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္အနီး ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း၌ အမည္မသိ ေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အတြက္ စခန္းအတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္ေန ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားထဲမွ ျမန္မာအလုပ္သမား ကုိစုိးသိန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ စေနေန႔၌လည္း ပူထရာဂ်ာရာ ေဆးရုံတြင္ေသဆုံးသြားရာ၊ မည္သည့္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသည္ကို စခန္းအာဏာပိုင္မ်ား က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုက စိုးရိမ္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အထိန္းသိမ္းခံေနရသူ တဦးျဖစ္သည့္ ကုိေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

“တေယာက္သြားလိုက္ ဆံုးသြားလိုက္ ေနာက္တေယာက္ လည္း အဲဒီလို ေဖာလိုက္ ေယာင္လိုက္ ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ လန္႔လာတယ္၊ ဘာေရာဂါမွန္းလည္း မသိရဘူး”ဟု ၎က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေသဆံုးသူ ကိုစိုးသိန္းသည္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း အေဆာင္ ဘီ ( ၁ ) တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ ထားရသူျဖစ္ သည္။ ၎ အေဆာင္တြင္ပင္ အလားတူ အမည္မသိ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ိဳး ျဖစ္ပြားေနသူ ၂ ဦးလည္း ေဆးရုံတင္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေရာဂါသည္ အဖ်ား၀င္ၿပီး ထမင္းစားခ်င္စိတ္ မရွိျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ေဖာ ေယာင္လာျခင္း စသည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ယင္းစခန္းအတြင္း အထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားက ေျပာသည္။

ယေန႔တြင္ မေလးရွား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က အေဆာင္ ဘီ (၁) သို႔ လာေရာက္၍ ေရ ႏွင့္ ေနရာ ထုိင္ခင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆး၍ ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းမ်ား ရိုက္ယူသြားေၾကာင္း တျခားေသာ အထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ကိုေနမင္းက ေျပာ သည္။ ယင္းထိန္းသိမ္းေရး စခန္းတြင္ ခ်ိဳးသည့္ေရႏွင့္ အိမ္သာေရကုိသာ ေသာက္သံုးေနၾကရသည္ဟုလည္း ၎ က ဆိုသည္။

ယခုလဆန္းပုိင္းကလည္း အလားတူ ေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစားေနရသူတဦး ေသဆံုးခဲ့ေသးသည္။ အလုပ္သမား အမ်ားစုက A(H1N1) ဝက္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသည္ဟု ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။

အလားတူပင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက မေလး႐ွား ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းတခုတြင္ ကုိေပါ ႏွင့္ ကုိေက်ာ္စြာ အမည္ရိွ ျမန္မာျပည္သား အလုပ္သမား၂ ဦး ေသဆုံးခ့ဲဖူးသည္။ ေသဆုံးရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ေပၚထြက္လာျခင္းမရိွေပ။

ယခုျမန္မာျပည္သားမ်ားမွာ လေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခံေနခဲ့ရၿပီး ကြာလာလမ္ပူ ေလဆိပ္အနီး ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္မွာ၂ လေက်ာ္ၾကာရိွၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာသံရုံး၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကုိ ေနရပ္ရင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မွာ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွားတြင္ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္း မရိွဘဲ ေနထုိင္၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထား ရေသာ ႏိုင္ငံျခား သား ၇၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာျပည္သား အမ်ားစု ပါဝင္၍ အေရအတြက္ အားျဖင့္ ၂၈၀၀ ခန္႔ ရိွသည္ဟု သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ကုိးကန္႔အေရး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ထိခုိက္
Tuesday, 01 September 2009 19:02 ရန္ပိုင္
E-mail Print
ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ရပ္ဆုိင္းသြားကာ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရးကုိ ထိခုိက္မႈရွိ ေၾကာင္း ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

[တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နန္ဆန္ ၿမိဳ႕ဘက္မွ ျမန္မာျပည္ဘက္သို႔ ၾကည္႐ႈေနေသာ ဒုကၡသည္ တဦး (ဓာတ္ပုံ - AP)] အဆုိပါ တုိက္္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားသြားလာမႈ ရက္ပုိင္းမ်ွ ရပ္တန္႔ခဲ့ရၿပီး ကုိးကန္႔ ေဒသရွိ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းကုိလည္း ပိတ္ထားရေသာေၾကာင့္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ က်ဆင္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

“မူဆယ္ဘက္ သြားတဲ့ကားနည္းတယ္၊ ဆယ္စီးမွာ ႏွစ္စီးေလာက္ပဲသြားၾကတယ္၊ ကားေခ်ာဆြဲတာက ၆ ဘီးေတြကုိပဲ ေရြးဆြဲတာ၊တခ်ိဳ႕၁၀ ဘီး၊ ၁၂ဘီး ပုိင္ရွင္ေတြက ၆ ဘီးကားေတြကုိ ျပန္ငွားေပးရတယ္၊ လမ္းေၾကာင္းအေျခအေနက ဘာမွန္း မသိေတာ့ လားရႈိးဘက္ မတက္ရဲဘူး၊ အဆင္းလည္းမရွိဘူး၊ ဒီရက္ပုိင္း မႏၱေလးကုိ တရုတ္ကုန္အ၀င္အထြက္ နည္းတယ္”ဟု မႏၱေလး ကၽြဲဆယ္ကန္ အေဝးေျပးကားဂိတ္ရွိ မႏၱေလး-မူဆယ္ ကုန္တင္ကားဂိတ္ တခုမွ တာဝန္ရွိသူက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္ကုန္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္မႈ ေစ်းကြက္တြင္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္တက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ပုံမွန္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ပထမရက္ပုိင္းေတြ တုန္းကေတာ့ ကားေတြသိပ္အဆင္းအတက္မလုပ္ဘူးဆုိေတာ့ ရွိတဲ့ကုန္ကုိ ေစ်းထိန္ေရာင္းရတာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ အခုမူဆယ္လမ္းကေတာ့ ပုံမွန္ျဖစ္သြားၿပီ လုိ႔ၾကားတယ္”ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ လူသုံးကုန္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္သည့္ စတုိးဆုိင္ပုိင္ရွင္တဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရတပ္မ်ား ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ရွိေနသေရြ႕ ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း တရုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆုိသည္။

တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္သည္ တတိယ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုိ ထိခုိက္မႈ မ်ားစြာမရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ ) ကသုံးသပ္သည္။

“ဒီလမ္းေၾကာင္းက တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ထိေတာ့ထိ ခုိက္မယ္၊ ဒါေပမယ္ သိသိသာ သာ ႀကီးေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းတက္ရင္လည္း ရက္ပုိင္းပါ၊ စီးပြားေရးသမားေတြက လန္႔တာေတာ့ လန္႔တာ ေပါ”့ ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္ခဲ့ၿပီး မူဆယ္-မႏႊၱေလး ကားလမ္းေပၚရိွ သိႏၷီမွ ကြမ္းလံုၿမိဳ႕ ကိုျဖတ္ကာ သြားရၿပီး တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ႏွင့္ လုိင္ဇာ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတုိ႔ ၿပီးလွ်င္ တတိယအႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္သည္။

ေလာက္ကုိင္ေဒသတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ လာေရာက္ၿပီး ကက္စီႏုိေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ား ၊ စူပါမားကက္ႀကီးမ်ားကုိ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ ထားသည္ဟုသိရသည္။

“ေလာက္ကုိင္မွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ က တရုတ္ေတြ ရင္းႏွီးထားတာ၊ တရုတ္ေတြ ပုိင္တဲ့ စူပါမားကက္ေတြ ၊ ဆိုင္ေတြ၊ ကုမၸဏီ ေတြထဲက ပစၥည္းေတြ အလုခံရတယ္၊ စစ္တပ္ေတြ ရွိေနသေေရြ႕စီးပြားေရးကေတာ့ ျပန္လုပ္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တရား၀င္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ျမန္မာျပည္ဘက္မွ လယ္ယာထြက္ပစၥည္း၊ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို အဓိကတင္ပို႔ေနၿပီး တရုတ္ဘက္မွ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ဖေယာင္း၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ စက္ပစၥည္း၊ ကားတာယာ၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္း၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းသည္ ဟုသိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္အစုိးရအာဏာပုိင္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ေသာ တရား၀င္စာရင္းမ်ားအရ ကုိးကန္႔ေဒသခံ ဒုကၡသည္ ၃၇၀၀၀ သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာေနၾက သည္ဟု စစ္အစုိးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ မိမိတုိ႔ပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လာေရာက္သိမ္းဆည္း ၾကသည့္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အဆုိအရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သို႔ စစ္အစိုးရ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ေရာက္ရွိေန
Tuesday, 01 September 2009 19:25 ရန္ပိုင္
E-mail Print
စစ္အစုိးရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒု ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ ဘုန္းေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ျပည္ထဲေရး ဒု ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ ဘုန္းေဆြ ႏွင့္ အတူ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ၅ ဦးပါ၀င္သည္ ဟု တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးကေျပာသည္။

“ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္တာ ၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္ေန႔က မူဆယ္က ေနၿပီး ကူးသြားတယ္၊ ေရႊလီဘက္ျခမ္းမွာ လက္ခံေတြ႔ဆုံမယ့္သူ မရွိလုိ႔ ကူမင္းကုိဆက္သြားတယ္လုိ႔ေျပာတယ္” ဟု ၎က ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။

ယင္း ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကူမင္းတြင္ ေခတၱ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ညေနပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ျပန္သြားသည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးစတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာအစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ နယ္စပ္တင္းမာမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ား ယူဆေနၾကသည္။

ကုိးကန္႔ေဒသ စစ္ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအား တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက တုိက္တြန္းေျပာၾကားထားသည္။

“ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္နင္းစြာကုိင္တြယ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ တရုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ နယ္စပ္ ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ လုိလားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ အကာ အကြယ္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း” ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Jian Yu ကေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည္ တနလာၤေန႔ ကပင္ ကုိးကန္႔ေဒသမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ စတင္ၿပီး ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ စစ္အစုိးရတပ္မွ ပစ္ခတ္ေသာ လက္နက္ ႀကီး က်ည္မ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ၍ တရုတ္လူမ်ိဳးတဦးေသဆုံးၿပီး ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာ ရရွိသည္ဟုသိရသည္။

ကုိးကန္႔ေဒသ မွ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၃၇၀၀၀ အတြက္ တရုတ္အစုိးရမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အရ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၀ သန္း ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄သန္းခန္႔ ) သုံးစြဲခဲ့သည္ ဟု ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ကဆင္ဟြာ သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္အစိုးရက အာဏာကိုဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနဟုဆို
Tuesday, 01 September 2009 19:51 ဘေစာတင္
E-mail Print
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ စစ္အာဏာရွင္သက္တမ္း အရွည္ဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားကသာ ဆက္လက္ အုပ္စိုးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ အတိုက္အခံမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၌ ယေန႔ေန႔လယ္က အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ကိုက်င္းပခဲ့ရာ၌ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ေလ့လာသူ ကိုဝင္းမင္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။

“လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အစိုးရက သူတို ့လိုလားတဲ့ ပါတီေတြ အဖြဲ ့အစည္းေတြ အသာစီးရဖို႔ အႏိုင္ရဖို ့အစစျပင္ဆင္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ ႀကံ့ံခိုင္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး အသင္းလုိဟာမ်ိဳးကို အႏိုင္ရဖို႔ အတြက္ အဘက္ဘက္က ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံလုပ္ေပးတာမ်ိဳးေပါ့” ဟု ဦးဝင္းမင္းက ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုဘက္က ရပ္တည္လႈပ္ရွားမည့္ အဖြဲ႔မ်ား အတြက္မူ အခက္အခဲ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ရခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို သင္ခန္းစာ ယူလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ျပည္သူလူထု အဓိက ေထာက္ခံတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ၿပီး သူတို႔လိုလားတဲ့ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေထာက္ခံတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ပါတီေတြ၊ အဖြဲ ့အစည္းေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားခြင့္ ရမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္၊

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦး၀င္းမင္းက ရာစုႏွစ္တ၀က္ခန္ ့စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ ခါးသီးစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အေတြ ့အႀကံဳမ်ား၊ လူထုအံုႂကြမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပုန္ကန္ ေတာ္လွန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္ ယစ္မူးမႈမ်ားကိုလည္း အက်ယ္တ၀င့္ တင္ျပခဲ့သည္။

ယေန ့ေဆြးေႏြးပြဲသို ့တက္ေရာက္သူ တဦးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသား ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းလႈိင္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္သက္ဆိုးရွည္ရျခင္းမွာ ယခင္က ပါတီမ်ား မညီညြတ္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ မႈေၾကာင့္ ဟုဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ စည္းစိမ္အာဏာ လက္လြတ္ ဆံုးရႈံးရမည္ကို ထိတ္လန္႔လာေသာေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

“စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက အဆမတန္ခ်မ္းသာတဲ့ မီလ်ံနာ၊ ဘီလ်ံနာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စည္းစိမ္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ အာဏာေတြကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံးရမွာ အရမ္းေၾကာက္ေနၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးသည္ထက္ စည္းလံုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္၊ တျခားတဘက္မွာက်ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ က်ေနာ္တုိ႔က တကယ့္ကို က်စ္လ်စ္တဲ့ ညီညြတ္မႈ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကဘူး၊ အဲဒီလို မညီမညြတ္တာေတြကလည္း စစ္အစိုးရကို သက္ဆိုးရွည္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရပ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္” ဟု သူ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ျမန္မာ့အေရးကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ သီတီနန္ ဖုန္စူဒီလတ္ကလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အတိုက္အခံမ်ား ပူးေပါင္းကာ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ကို ယခု အခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။

၎က “ျပည္တြင္း အတိုက္အခံေတြက လက္ရွိအေျခအေနကို တမ်ိဳးေတြးေခၚေနၿပီး ျပည္ပက အတိုက္အခံေတြကလည္း တမ်ိဳးစဥ္းစားေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပို္င္ ႏိုင္ငံတို႔သည္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ကာလာရွည္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ရသျဖင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါေမာကၡမ်ားကလည္း ၎တို ့ႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အေတြ ့အႀကံဳမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ယေန ့ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ စစ္သံမႉးမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။


စစ္အစိုးရက အာဏာကိုဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနဟုဆို
Tuesday, 01 September 2009 19:51 ဘေစာတင္
E-mail Print
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ စစ္အာဏာရွင္သက္တမ္း အရွည္ဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားကသာ ဆက္လက္ အုပ္စိုးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ အတိုက္အခံမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၌ ယေန႔ေန႔လယ္က အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ကိုက်င္းပခဲ့ရာ၌ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ေလ့လာသူ ကိုဝင္းမင္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။

“လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အစိုးရက သူတို ့လိုလားတဲ့ ပါတီေတြ အဖြဲ ့အစည္းေတြ အသာစီးရဖို႔ အႏိုင္ရဖို ့အစစျပင္ဆင္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ ႀကံ့ံခိုင္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး အသင္းလုိဟာမ်ိဳးကို အႏိုင္ရဖို႔ အတြက္ အဘက္ဘက္က ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံလုပ္ေပးတာမ်ိဳးေပါ့” ဟု ဦးဝင္းမင္းက ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုဘက္က ရပ္တည္လႈပ္ရွားမည့္ အဖြဲ႔မ်ား အတြက္မူ အခက္အခဲ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ရခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို သင္ခန္းစာ ယူလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ျပည္သူလူထု အဓိက ေထာက္ခံတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ၿပီး သူတို႔လိုလားတဲ့ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေထာက္ခံတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ပါတီေတြ၊ အဖြဲ ့အစည္းေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားခြင့္ ရမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္၊

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦး၀င္းမင္းက ရာစုႏွစ္တ၀က္ခန္ ့စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ ခါးသီးစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အေတြ ့အႀကံဳမ်ား၊ လူထုအံုႂကြမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပုန္ကန္ ေတာ္လွန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္ ယစ္မူးမႈမ်ားကိုလည္း အက်ယ္တ၀င့္ တင္ျပခဲ့သည္။

ယေန ့ေဆြးေႏြးပြဲသို ့တက္ေရာက္သူ တဦးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသား ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းလႈိင္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္သက္ဆိုးရွည္ရျခင္းမွာ ယခင္က ပါတီမ်ား မညီညြတ္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ မႈေၾကာင့္ ဟုဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ စည္းစိမ္အာဏာ လက္လြတ္ ဆံုးရႈံးရမည္ကို ထိတ္လန္႔လာေသာေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

“စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက အဆမတန္ခ်မ္းသာတဲ့ မီလ်ံနာ၊ ဘီလ်ံနာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စည္းစိမ္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ အာဏာေတြကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံးရမွာ အရမ္းေၾကာက္ေနၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးသည္ထက္ စည္းလံုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္၊ တျခားတဘက္မွာက်ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ က်ေနာ္တုိ႔က တကယ့္ကို က်စ္လ်စ္တဲ့ ညီညြတ္မႈ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကဘူး၊ အဲဒီလို မညီမညြတ္တာေတြကလည္း စစ္အစိုးရကို သက္ဆိုးရွည္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရပ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္” ဟု သူ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ျမန္မာ့အေရးကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ သီတီနန္ ဖုန္စူဒီလတ္ကလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အတိုက္အခံမ်ား ပူးေပါင္းကာ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ကို ယခု အခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။

၎က “ျပည္တြင္း အတိုက္အခံေတြက လက္ရွိအေျခအေနကို တမ်ိဳးေတြးေခၚေနၿပီး ျပည္ပက အတိုက္အခံေတြကလည္း တမ်ိဳးစဥ္းစားေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပို္င္ ႏိုင္ငံတို႔သည္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ကာလာရွည္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ရသျဖင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါေမာကၡမ်ားကလည္း ၎တို ့ႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အေတြ ့အႀကံဳမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ယေန ့ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ စစ္သံမႉးမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ကိုးကန္႔တိုက္ပြဲေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးထိခိုက္

02 September 2009

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လအတြင္း တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ ကိုးကန္႔ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ျမန္မာ စစ္တပ္တုိ႔ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တုိက္ပဲြေတြေၾကာင့္ တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းေတြ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို ထက္၀က္နီးပါး တင္သြင္းမႈေတြ က်ဆင္းတယ္လုိ႔ တရုတ္ပစၥည္းေစ်းေတြလည္း တက္သြားခဲ့တယ္လုိ႔ ကုန္သည္ေတြက ေျပာပါတယ္။ အခုလို တရုတ္ပစၥည္းေတြ အ၀င္နည္းသြားရံုသာမက ျမန္မာျပည္ဘက္ကေန တင္ပို႔ေနတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကိုလည္း ဒီရက္ပုိင္းေတြထဲ တရုတ္ကုန္သည္ေတြက မ၀ယ္သေလာက္ျဖစ္ေနတာမုိ႔ ေကာက္ပဲသီးႏွံေစ်းကြက္ေတြ က်ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပပါတယ္။

မႏၱေလး ကုန္သည္ေတြ ေျပာတာကေတာ့ တုိက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းေတြအတြင္း တရုတ္ျပည္ဘက္ကေန ပစၥည္းေတြဟာ မႏၱေလးကို မ၀င္သေလာက္ ရပ္တန္႔သြားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မႏၱေလးကို တင္ပို႔ေနတဲ့ ပစၥည္းေတြဟာ မူဆယ္၊ လားရိႈးဘက္ကေန အမ်ားဆံုး တင္သြင္းတာျဖစ္ေပမဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသေတြမွာ တုိက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ရပ္တန္႔လုနီးပါး ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ တုိက္ပဲြေတြ ရပ္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အခုအခ်ိန္အထိ မႏၱေလးမွာ အရင္က ၀င္လာတဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ တ၀က္ေလာက္သာ ၀င္လာေသးတဲ့အေၾကာင္းကို မႏၱေလး ကုန္သည္တဦးက ေျပာျပပါတယ္။

“မႏၱေလးက ၀င္လာတာကေတာ့ စားေသာက္ကုန္ေတြ အ၀င္နည္းသြားတာေပါ့။ တရုတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြ အ၀င္နည္းသြားတယ္။ ခါတုိင္း ကားေလးစီးစာေလာက္ ပံုမွန္၀င္တယ္ဆုိရင္ ကား၂စီးေလာက္ပဲ အ၀င္ရွိသြားၿပီးေတာ့ အဲဒီ ျဖစ္ေနတဲ့ ရက္ေတြတုန္းကေတာ့ အ၀င္လံုး၀မရွိဘူး ခင္ဗ်။ စားေသာက္ကုန္ေတြဆုိရင္ ေစ်းတက္ကုန္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ ရတယ္။ ဟင္းခပ္မႈန္႔တုိ႔၊ ဘာတုိ႔ ဆုိရင္ တထုတ္ကို က်ပ္ ၈၀၀ကေနၿပီး က်ပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ေပးရတယ္။ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ တက္သြားတယ္။ ”

တရုတ္ပစၥည္း အ၀င္နည္းသြားရံုသာမက ျမန္မာျပည္ဘက္က တရုတ္ျပည္ဘက္ကုိ တင္ပို႔ေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကိုလည္း ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း တရုတ္ကုန္သည္ေတြက အ၀ယ္နည္းတာေၾကာင့္ ပစၥည္းေစ်းေတြ ထုိးက်ေနတယ္လို႔ ကုန္သည္ ကပဲ ေျပာျပပါတယ္။

“အထူးသျဖင့္ ေကာက္ပဲ သီးႏွံေတြ ပံုမွန္၀ယ္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ ခါတုိင္းဆုိရင္ေပါ့။ အခုရက္ပုိင္း တရုတ္ဘက္က မ၀ယ္တဲ့အတြက္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းအေတာ္ ေအးသြားတယ္ဗ်။ အဲဒါမ်ိဳးကို ေတြ႔ရတာ ရွိတယ္။ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ၄၀ေလာက္ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီလုိ သတ္မွတ္လုိ႔ ရတာလဲဆိုေတာ့ ခါတုိင္း ႏွမ္းတုိ႔၊ မတ္ပဲတုိ႔ဆို တရုတ္က အၿမဲ၀ယ္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီရက္ပိုင္းက ဒီဘက္ကလည္း တင္ပို႔တာေတြ ရပ္ထားတဲ့အတြက္ တရုတ္ကုန္သည္ ေတြလည္း မ၀ယ္ေတာ့တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ က်ေတာ့ ေစ်းေတြ ထုိးက်သြားတာျဖစ္တယ္။ က်ပ္ ၈၀၀၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ႏွမ္းတအိတ္က အဲဒီရက္ပိုင္းမွာ ၆၈၀၀၀ ေလာက္ဆုိေတာ့ ၁၂၀၀၀ေလာက္ ေစ်းေလ်ာ့တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။”

တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔နဲ႔ ျမန္မာ စစ္တပ္ေတြၾကား ရက္အနည္းငယ္တုိက္ပဲြေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္အဲဒီေဒသေတြမွာ ပံုမွန္အေျခအေန ျပန္ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိေပမဲ့ မႏၱေလးက တရုတ္ပစၥည္းေစ်းကြက္ မတည္ၿငိမ္ေသးဘူးလို႔ အဲဒီ ကုန္သည္ကပဲ ေျပာပါတယ္။

“အလားအလာေကာင္းဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာပဲ။ ပံုမွန္အထိေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ ပံုမွန္ျဖစ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတုန္းပဲ ရွိၾကေသးတယ္။ အခုၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကစၿပီး နည္းနည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ၀ယ္လာတာပဲ ရွိေသးတယ္။ အရင္လုိ ပံုမွန္၀ယ္ေနတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။”

သံဃာေတာ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ခံေနရ

02 September 2009

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သံဃာေတာ္ေတြကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္တာေတြရွိေနတဲ့အတြက္ သံဃာေတာ္ေတြအေနနဲ႔ လံုျခံဳမႈ မရွိသလို သီတင္းသံုးရတာလည္း လြတ္လပ္မႈမရွိဘူးလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ သံဃာေတာ္တပါးက မိန္႔ၾကားပါတယ္။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕က ေန အပင့္ ခံသြားရတဲ့ ဆရာေတာ္တပါးဟာလည္း ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ခံေတြက စိတ္ပူေနၾကပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဘန္ေကာက္ကေန ၀ိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက စံုစမ္း ေမးျမန္း တင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခ်ိန္ကာလ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် သံဃာေတာ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ ရွိလာေနတာပါ။ သံဃာေတာ္ေတြက တတိယ အႀကိမ္ ပတၲနိကုဇၨန ကံေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြကလည္း ထြက္ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ေန သံဃာေတာ္ေတြကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ ပိုလုပ္လာတဲ့ပံုရတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံသံဃာတဦး မိန္႔ၾကားတာကေတာ့

"ဘယ္သြားသြား ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရတယ္။ က်ိဳက္ကၠဆံဘုရားတုိ႔၊ ေရႊတိဂံုဘုရားတို႔ ဆုိရင္လည္း လံုၿခံဳေရးေတြ အရမ္းတင္းက်ပ္ထားတယ္။ သူတုိ႔ ယူနီေဖာင္း ပါတာကတမ်ိဳး မပါတာက တဖံု၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရတယ္။ သြားရလာရတာ လြတ္လပ္မႈ မရွိဘူး။"

ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွာေတာ့ စာသင္တိုက္တခုက ဆရာေတာ္ကို ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိရဘဲ ေနာက္တပါးက ေတာ့ ပင့္သြားၿပီးမွ ျပန္ေရာက္လာတယ္လုိ႔ ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာပါတယ္။

"ပထမ အဖမ္းခံရတဲ့ ေရႊေစတီ ပါဠိတကၠသိုလ္ တုိက္သစ္က ဆရာေတာ္ ဦး၀ါယမ ကေတာ့ အခုထက္ထိ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိဘူးဗ်ာ။ ေနာက္တခါ ပင့္သြားတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိမလ ကေတာ့ မေန႔က ေန႔လည္ တရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီမွာ ေက်ာင္းကို ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ ပင့္သြားတာကေတာ့ အာဏာပိုင္ရဲရယ္၊ SPDရယ္ ဒီလုိပဲပင့္ၾကတာပါပဲ။ ေနာက္ မရက ေတြလည္း ပါတာပါပဲ။ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဘာနဲ႔ ေသခ်ာ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာလဲ မသိဘူးဗ်။"

အခုအခ်ိန္ကာလဟာျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္ေတြ တေနရာကေန တေနရာကို ခရီးသြားလာတာေတြ ေရွာင္ရွားၿပီး ကိုယ္ ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာမွာပဲ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ၾကတဲ့ကာလပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ သံဃာေတာ္ေတြကို ဘာအေၾကာင္းနဲ႔ ဘယ္ေနရာ မွန္းမသိ ေခၚေဆာင္သြားတာေတြေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ သံဃာ့ကိစၥ က်ဳိးပ်က္မွာကိုလည္း ဒကာေတြအေနနဲ႔ စိုးရိမ္ေနၾကရ ပါတယ္။

"ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ၀ါေတာ္အေနနဲ႔ ဦး၀ါယမဆုိရင္ ၀ါေတာ္ ၃၀ေက်ာ္ၿပီ၊ အခု ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း သက္ေတာ္က ၇၀ ေက်ာ္ဆုိေတာ့ ၀ါေတာ္ကလည္း ၅၀ေက်ာ္ၿပီေပါ့ဗ်ာ။ အခုလို သူတုိ႔ေတြက ဟုိပင့္ဒီပင့္ ပင့္ေတာ့ ၀ါေတြ ဘာေတြ၊ က်ိဳးမွာေတြ၊ ဘာေတြ စုိးရိမ္တာေပါ့။ ဆရာေတြအေနနဲ႔ နစ္နာတယ္ေလ။ အဲဒီလုိ ကိစၥေတြဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မႀကိဳက္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါ ဘာသာေရး ရႈေထာင့္က ေျပာရမွာပဲ။"


၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းေတြ ႐ုတ္တရက္ အဆမတန္ တိုးျမႇင့္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ဒဏ္ကို လူထုေတြ ခံစားၾကရတဲ့အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပတာေတြ စျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဆႏၵျပပြဲေတြကို ဦးေဆာင္တယ္ဆိုၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို ၾသဂုတ္လထဲမွာ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။
စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ လံုျခံဳေရးတပ္ေတြက သံဃာေတာ္ေတြကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ၿပီးေတာ့ကို ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္အပါအ၀င္ အဲဒီ ေနာက္ပိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကို ၀င္ၿပီး စီးနင္းခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ သံဃာေတာ္အမ်ားအျပား ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ေပမယ့္ အေရအတြက္ အတိအက်ကိုေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ မသိရေသးပါဘူး။


အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းကစၿပီး သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ လံုျခံဳမႈမရွိေတာ့ဘဲ ရန္သူလို သတ္မွတ္ခံထားရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ သံဃာေတာ္က မိန္႔ၾကားပါတယ္။

"လံုၿခံဳမႈကေတာ့ မရွိဘူး ဒကာႀကီးရာ။ သူတို႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြမွ မဟုတ္ဘဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ရန္သူျဖစ္ေနတာကိုး။ သူတုိ႔ကုိ အတုိက္အခံလုပ္သူ မွန္သမွ်၊ သူတုိ႔ အာဏာကို ေျခာက္လန္႔ေနတဲ့ သူမွန္သမွ်ကို သူတို႔ ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္ထားတာကိုး။ ေနာက္ဆံုး သူတုိ႔ အေနနဲ႔က ဘာကိုမွ ေၾကာက္တာမဟုတ္ဘူး၊ အပယ္က်မွာလည္း ေၾကာက္တာမဟုတ္ဘူး၊ ငရဲက်မွာလည္း ေၾကာက္တာမဟုတ္ဘူး။ ေၾကာက္တာ တခုပဲ ရွိတယ္။ သူတုိ႔ အာဏာလက္လႊြတ္ရမွာ။ သူတုိ႔ အာဏာလက္လႊတ္ေအာင္ လုပ္သူမွန္သမွ်ကို သူတုိ႔ ႀကံသလုိပဲ၊ သူတုိ႔က စစ္သားပီပီ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမယ္။ "

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သီတင္းသံုးေနထုိင္တဲ့ သံဃာေတာ္တပါးပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး သံဃာေတာ္ေတြကို ဗုဒၶရဲ႕သားေတာ္ေတြအျဖစ္ တေလးတျမတ္ ထားၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဘုရားသားေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြအေပၚ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ျပဳမူဆက္ဆံပံုေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာသာသနာ အဓြန္႔ရွည္ရာရွည္ေၾကာင္းထက္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ပိုျဖစ္ေစေနတယ္လို႔ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ဒကာဒကာမေတြက ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ၾက ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

ဖီးနစ္ဂ်ာနယ္ အပိတ္ခံရမႈအေပၚ RSF နဲ႔ BMA ကန္႔ကြက္

02 September 2009


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေ၀ေနတဲ့ ဖီးနစ္ (Phoenix) အႏုပညာစာေစာင္ကို စာေပစိစစ္ေရးက ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္ပင္လုိက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္သစ္အေျခစုိက္ RSF ေခၚ နယ္ျခားမဲ့ သတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႕နဲ႔ BMA ျမန္မာသတင္းသမဂၢတုိ႔က ေ၀ဖန္လိုက္ပါတယ္။ ပုိၿပီး တင္းက်ပ္လာေနတဲ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ သတင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ခြင့္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ မူေတြအတြင္းမွာ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္ေတြ ထုတ္ေ၀ခြင့္ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ေနရသလုိ စစ္အစိုးရရဲ႕ သတင္းမီဒီယာေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ပုိၿပီး အသုံးခ်လာတာ ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း အဲဒီ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးေတြက ေထာက္ျပပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ မသင္းသီရိက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

စာေပစိစစ္ေရးက ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ဖီးနစ္ဂ်ာနယ္က ထုတ္ေ၀ ေဖာ္ျပလုိက္တာေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ပိတ္လိုက္တဲ့ကိစၥကို နယ္ျခားမဲ့ သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕ (RSF) နဲ႔ ျမန္မာသတင္းသမဂၢ (BMA) တို႔က မေန႔က ေ၀ဖန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခု ဖီးနစ္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူက ေလတပ္အရာရွိေဟာင္း ဗုိလ္မႉးမာေဂ်ျဖစ္ၿပီး စာေရးဆရာ မာေဂ်လုိ႔ အမ်ားက သိၾကပါတယ္။ သူဟာ စစ္အစိုးရကုိ သေရာ္တဲ့ အေရးအသားမ်ဳိး ေရးသားခဲ့ဖူးတာေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရလည္း အၿငိဳးအေတး ရွိပုံရတယ္လုိ႔ အဲဒီအဖြဲ႕ႀကီးေတြက သုံးသပ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပိုဆုိးတာက ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္က စာေပစိစစ္ေရးမွာ သတင္းနဲ႔ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူေတြ လုိက္နာရမယ့္ အခ်က္ႀကီး ၁၀ ခ်က္ထဲက ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာမ်ဳိးကိုမွ အမွားအယြင္းမခံဘဲ ကုိင္တြယ္ တင္းက်ပ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း အခုလို ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရတာလို႔ BMA ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

“သူတုိ႔ထုတ္ထားတဲ့ မဂၢဇင္းနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၀ ခ်က္ဆုိတာ တကယ္တမ္း ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မဂၢဇင္းတေစာင္လုံး ကဗ်ာေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြ၊ သတင္းေတြ၊ ဓာတ္ပုံေတြ၊ ေနာက္ဆုံး ေျပာမယ္ဆုိရင္ ေလးေအာက္ (Layout) ကအစ မ်က္ႏွာဖုံးကအစ အကုန္လုံး စစ္အစုိးရရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္ ျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မူၾကမ္းတင္တဲ့အခါ တမ်ဳိးတင္ၿပီးေတာ့ မူေခ်ာ ျပန္တင္တဲ့အခါ လုံး၀ အေျပာင္းအလဲ မရွိေစရဘူးဆုိတဲ့ဟာ ပါတယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့ ဓာတ္ပုံေအာက္မွာ ထုိးတဲ့ ပုံစာကအစ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေစရ။ သဒၵါမွားရင္ေတာင္မွ ေျပာင္းလုိ႔မရဘူး။ စာေၾကာင္းေတြ အေရႊ႕အေျပာင္း လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဒီေလာက္အထိ တင္းက်ပ္ထားတယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္မဂၢဇင္းကမွ တကယ္တမ္းေျပာမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ေဘာင္ထဲက လြတ္ၿပီး ရွင္သန္ဖုိ႔ဆုိတာ သိပ္ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။”

ဒါ့အျပင္ သတင္းမီဒီယာ အားလုံးကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ စစ္အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသလုိ အခုေနာက္ပုိင္း အစိုးရပုိင္ သတင္းဌာနေတြေရာ၊ ပုဂၢလိက သတင္းလုပ္ငန္းေတြပါ မက်န္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိအားေပး အသုံးခ်ခံရတာေတြကုိ ပုိေတြ႕လာရတယ္လို႔ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

“မဂၢဇင္းေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြကို အေရအတြက္ တုိးၿပီးေတာ့ ထုတ္ခြင့္ေပးထားတယ္လို႔ သူတုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ တခ်ဳိ႕မဂၢဇင္းေတြမွာၾကေတာ့၊ ဆုိၾကပါစုိ႔ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးေတြ အဲဒါမ်ဳိး အေရးအသားေတြကို သူတို႔ ခြင့္ျပဳထားတာ ရွိတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ စစ္အစိုးရ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေစမယ့္၊ ဖိၿပီး ၀ါဒျဖန္႔တဲ့ သေဘာမ်ဳိး ပါတဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ဳိးေတြကို တဘက္မွာ ျပန္ထည့္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္။

“ဒါမ်ဳိးေတြကို ၿခဳံၿပီးၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မဂၢဇင္းေတြ ဂ်ာနယ္ေတြ အပါအ၀င္ သတင္းနဲ႔ စာနယ္ဇင္းေလာက တခုလုံးကုိ သူတုိ႔ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားပါတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးလည္း ကမၻာက မျမင္ေစခ်င္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕မွာ ဒီေန႔အထိ ျဖစ္ေနတာကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္နဲ႔၊ သူတို႔ေျပာေနတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ကြာျခားေနတာကို ျမင္ရတယ္။”

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သတင္းသမားဘ၀နဲ႔ ၀မ္းစာရွာ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ ေနၾကရသူေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ပိုၿပီး အႏၲရာယ္ႀကီးလာတာ ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း သူ႕အျမင္ကုိ ေျပာပါတယ္။

“တကယ္တမ္းေျပာမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ ဒိျပင္ အတတ္ပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တကၠသိုလ္ ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ မႈိလိုေပါက္ေနေပမယ့္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘြဲ႕ေပးတာမ်ဳိးေတြ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိ မရွိဘူး။ သီးသန္႔တကၠသုိလ္ဆုိတာ အပထား၊ တကၠသိုလ္မွာ ဘာသာရပ္ တခုအေနနဲ႔ သင္ေပးတာေတာင္ မရွိဘူး။ လုပ္ၾကတယ္ ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ တျခားႏုိင္ငံက ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ လြတ္လပ္သေလာက္ သူတို႔ မလြတ္လပ္ဘူး။ မလြတ္လပ္တဲ့အျပင္ အဆင္ မသင့္တာနဲ႔ သူတို႔ဟာ ေထာင္က်ခံရတာကေန စၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရတာ အဆုံး အဲဒီေလာက္အထိ အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ အေနအထားမွာ သူတုိ႔ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ေနၾကတာပါ။”

ျမန္မာသတင္းသမဂၢ (BMA) ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ရႈခင္း - စက္တင္ဘာ ပထမ ပတ္

လမ္းေလွ်ာက္ဂ်ာနယ္လစ္၊ ရန္ကုန္

စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၉အက္ဖ္ဒီေအ (ဗဟိုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲမႈဌါန) နဲ႔ စည္ပင္

ၿပီးခဲ့တဲ့ လဆန္းမွာ စည္ပင္က လိုက္လံသိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ စားသံုးဆီ အမွတ္တံဆိပ္ ၁၁မ်ိဳးအနက္ ၇ မ်ိဳးဟာ စားသံုးရန္ သင့္ေသာေၾကာင့္ ဆိုၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ေဖၚျပၾကပါတယ္။ ဂ်ာနယ္တေစာင္မွာ ေရးသားထားတဲ့ဟာကို ေဖၚျပရမယ္ဆိုရင္ `ေစ်းကြက္မ်ား၊ စူပါမားကက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ စားသံုးဆီနမူနာမ်ားကို သိမ္းဆည္း၍ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၱရာယ္ မရွိပဲ စားသံုးရန္သင့္ေသာ ဆီတံဆိပ္ ၇ မ်ိဳးကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း´ လို႔ ေဖၚျပပါရွိပါတယ္။

နမူနာအေနနဲ႔ စစ္ေဆးမယ္ဆို ေရာင္းခ်ေနတဲ့ စားသံုးဆီကို ဘာေၾကာင့္သိမ္းဆည္းရတာလဲ၊ နမူနာအတြက္ ယူၿပီး စမ္းသပ္၊ ၿပီးတဲ့ေနာက္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္ဆိုရင္ရွိတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ကို ေၾကျငာထုတ္ျပန္ၿပီး သိမ္းဆည္းတာမ်ိဳးဟာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ေပမယ့္ ၊ အထက္က အျဖစ္အပ်က္မွာ ၁၁မ်ိဳးလံုးကိုသိမ္းဆည္းလိုက္ၿပီး အဲဒီေနာက္ စစ္ေဆး၊ ၿပီးေတာ့မွ ျပန္ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာ ေရွ႕ေနာက္မညီ သလုိျဖစ္ေနပါတယ္။

အျဖစ္မွန္က စည္ပင္က အက္ဖ္ဒီေအက ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းနဲ႔ကြဲလြဲစြာ လိုက္လံသိမ္းဆည္းခဲ့တာေၾကာင့္ မသက္ဆိုင္တဲ့ အမွတ္ တံဆိပ္ေတြပါ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ ၾကရတဲ့ သေဘာပါ။ စည္ပင္သာယာဟာ အက္ဖ္ဒီေအ ရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္ကို လိုက္လံအေကာင္ အထည္ေဖၚေစာင့္ၾကည့္မယ့္ တခုထည္းေသာ အဖြဲ႕လိုျဖစ္ေနၿပီး အဆုိပါ အဖြဲ႕က အလြန္အကၽြံလုပ္ေဆာင္ လုိက္တဲ့ဟာကို အက္ဖ္ဒီေအက ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ျပန္ေျဖ ၿပီးေၾကျငာထုတ္ျပန္ရတဲ့ အျဖစ္ပါ။

ဇူုလိုင္လ ၂၅ရက္ေန႔ မွာ အက္ဖ္ဒီေအက ထုတ္ျပန္တဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ေတြထက္ ပိုၿပီး စည္ပင္က လိုက္သိမ္းတဲ့ အက်ိဳးဆက္က နယ္စပ္က၀င္တဲ့ စားအုန္းဆီေတြ ေစ်းတက္ကုန္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နကိုက က်ပ္ ၁၂၀၀ ရွိတဲ့ ပလပ္စတစ္ ဆီထုပ္တထုပ္ဟာ အဲဒီလို သတင္းေတြ ထြက္ၿပီးေနာက္မွာ ၁၂၅၀၊ ၁၃၀၀ စသျဖင့္ျမင့္တက္ကုန္ပါတယ္။ စားသံုးေနတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ အျမင္မွာေရာ စားသံုးရာမွာပါ ဘာမွ သံသယ ျဖစ္စရာ မရွိလို႔ သူတုိ႔တားျမစ္ထားတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္တခုျဖစ္တဲ့ ပုဇြန္ႏွစ္ေကာင္ အမွတ္တံဆိပ္ စားအုန္းဆီေတြကို ဆက္လက္၀ယ္ယူ စားသံုးေနခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေစ်းေတြမွာေရာ နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕က ေစ်းေတြမွာပါ စည္ပင္ေတြကိုေၾကာက္လို႔ အဲဒီအမွတ္တံဆိပ္ေတြကို ေပၚေပၚထင္ထင္ မေရာင္းရဲၾကေတာ့ပါဘူး။ ဖြက္ကာ၊ သိမ္းကာ နဲ႔ေရာင္းခ်ၾကရပါတယ္။

ဒီအျဖစ္မွာ ဘာကိုေတြ႕ရသလဲဆို စားသံုးသူေတြ အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းေပးတဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူ အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ အက္ဖ္ဒီေအ ဟာ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လိုက္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ စည္ပင္သာယာေလာက္ ၾသဇာမရွိတဲ့ အျဖစ္ပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မွာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြဟာ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူထားတဲ့ စစ္တပ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာယူထားသူေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ဘယ္ေတာ့မဆို အသံုးခ်ခံရတဲ့ အျဖစ္ပါ။ ယခုအျဖစ္မွာလည္း အက္ဖ္ဒီေအဟာ စည္ပင္မ်က္ႏွာ မပ်က္ေအာင္ ေဖးမၿပီး ျပင္ဆင္ေျပာဆိုေပးခဲ့ရပါတယ္။ဒို္င္နာေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းက ႏွင္ေတာ့မယ္ တဲ့

ကမၻာေပၚမွာ ခရီးသည္တင္ကားလို႔ ဘယ္သူကမွ မယူဆတဲ့ တိုယိုတာ ဒိုင္နာ၊ မစ္ဆုဘီရွီ ကင္တား တို႔လို လိုက္ထရပ္ အလတ္စား ခရီးသည္တင္ကားေတြကို မၾကာမီ လပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲက ႏွင္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကေျပာဆိုပါၿပီ။

ဒိုင္နာလို႔ဆိုလိုက္ရင္ အေမာင္းၾကမ္းၿပီး မၾကာခဏ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ေလ့ရွိကာ၊ တက္ရဆင္းရတာ ခက္ခဲ၊ လုိက္ပါစီးနင္းစဥ္မွာလည္း လက္ၿမဲၿမဲမကိုင္ထားရင္ ျပဳတ္က်မယ့္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ကား၊ ဆက္ဆံေရး ည့ံဖ်င္းသည့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား စတဲ့စတဲ့ ဂုဏ္သတင္းမ်ားနဲ႔ ရန္ကုန္လူထုက သိရွိၾကပါတယ္။ ဒိုင္နာကားေတြကို ၁၉၉၀ ၀န္းက်င္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံျခား သေဘၤာသား ေတြကတင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လို္င္းေတြမွာ ေျပးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပို္င္း လူစီး မီနီဘတ္စ္ေတြ၊ ဘတ္စ္ကားႀကီးေတြ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေပမယ့္လည္း ဒိုင္နာေတြက ယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕မွာ ေျပးဆြဲေနဆဲျဖစ္တာကို ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ ကားႀကိဳကားၾကား အတင္း၀င္၊ အတင္းရပ္၊ အတင္းထြက္နဲ႔ အေမာင္းရမ္းတဲ့ လို္င္းမ်ား အျဖစ္နဲ႔ ပိုမိုထင္ရွားလာပါတယ္။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္းမတိုင္ခင္ ႏွစ္လယ္ပို္္င္းမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ေရႊဂံုတိုင္၊ လွည္းတန္း သိမ္ႀကီးေစ်းတ၀ိုက္က အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ေႀကြးေႀကာ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္သူေတြကို လက္မရြံ႕စြမ္းအားရွင္ေတြနဲ႔ ထိုးႀကိတ္ ဆြဲတင္ ရာမွာ လိုင္းထဲက ဒိုင္နာကားေတြက အသံုးေတာ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ယခုလက္ရွိလည္းပဲ တစံုတရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိရင္ ဒိုင္နာကားေတြေခ်ာဆြဲ စြမ္းအားရွင္ေတြတင္ၿပီး အင္အားျပေနဆဲပါ။ ဒီအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လည္း ဒိုင္နာကားေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ဆက္လက္ ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳထားသလား လို႔ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုတာေတြ ၾကားသိေနရပါတယ္။ၿမိဳ႕ပ်က္ ရန္ကုန္မွာ မီးအားက်၊ ေရစုပ္မရ၊ ေရမလာ

ယမန္ေန႔ (အဂါၤေန႔ )က စၿပီးသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္ေပါက္တာေၾကာင့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕အလာနည္းၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး အလွည့္က် ျဖတ္ေတာက္ခံရမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းေတြကို အက္ဖ္အမ္ကေၾကျငာေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေၾကျငာၿပီးေနာက္ တေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္ ဗို႔အား က်ဆင္းၿပီး အိမ္သံုး ေရခဲေသတၱာမ်ား အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တာ၊ ေရတြန္းစက္မ်ား ေရမတြန္းႏိုင္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ရွိ ေနရာအခ်ိဳ႕မွာ ေရမလာတာ၊ သံုးဖို႔ေရမလံုေလာက္ေတာ့လို႔ ရပ္ကြက္ေက်ာ္၊ လမ္းေက်ာ္ၿပီး ေရခ်ိဳးရတာေတြ ၾကားသိေနရပါတယ္။

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ မွာေနထိုင္သူ တဦးက `မေန႔ညက မီးပ်က္သြားတယ္ ေနာက္နာရီပိုင္းအၾကာျပန္လာေပမယ့္ မီးအားက မျပည့္ဘူး၊ ခါတုိင္း ၁၈၀၊ ၂၀၀ ဗို႔ေလာက္ရွိရာကေန အခုေတာ့ ၁၅၀ ၀န္းက်င္ပဲရွိတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ဟင္းခ်က္တယ္ဆိုရင္ မက်က္ႏိုင္ေတာ့ဘူး အရမ္းကိုၾကာတယ္။ ညေနက်ေတာ့ ေရလည္းစုပ္လို႔မရေတာ့မွန္း ထပ္သိရတယ္၊ လူေတြကို ေရမလာဘူးဆိုတာ ႀကိဳတင္ေၾကျငာ အသိေပးတာလည္းမရွိ၊ ေနာက္ဘယ္ေလာက္ ၾကာမယ္ဆိုတာလည္း ေမးလို႔မရ၊ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာတာ မလုပ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္´ ဟုဆိုသည္။

`မိုးလယ္ မတိုင္ခင္ကေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္ေတြ ေရမျပည့္လို႔ မီးအား အျပည့္ မေပးႏုိင္ဘူး လို႔ဆိုတယ္။ အခုတခါ ဂက္စ္ပိုက္ေပါက္လို႔ မီးမေပးႏိုင္ဘူး ဆိုျပန္ေတာ့ ဂက္စ္နဲ႔ မီးေပးေနသလိုေျပာျပန္တယ္၊ ဘယ္ဟာကို အတည္ယူရမလဲ မသိဘူး´ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္ မီးမလာလ်င္ မီးစက္မ်ား ျဖင့္ ေရတင္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ပိုက္ေရကိုအားကိုးေနရသည့္ ၿမိဳ႕လယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရတြန္းစက္မွ ေရတြန္းမပို႔ႏိုင္လ်င္ ေရရရန္ အျခားနည္းလမ္း မရွိေတာ့ေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီမွာလည္း စည္ပင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ရႏိုင္သမွ် ေကာက္ယူၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ ေပးေနရသည့္ အျပင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္လုပ္ငန္းမ်ား ကန္ထရိုက္ေပးရာတြင္ လက္သင့္ရာခ်ေပးကာ ေ၀စားမွ်စားျခင္းတို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လမ္းမ်ား၊ ေျမာင္းစနစ္ ေရရရွိေရး စနစ္တို႔ ပ်က္စီးေနသည့္ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိကာေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ျဖစ္ေစ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ပလက္ေဖာင္းေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ေအာက္ငံု႔မၾကည့္၍ မျဖစ္ေလာက္ေအာင္ က်ိဳးပဲ႔ေနသည့္ ကြန္ကရစ္ျပားမ်ား၊ ေျမာင္းေပါက္မ်ား ျဖင့္တန္ဆာဆင္ထားသည္။ မိုးႀကီးသည့္ အခါ လူတရပ္မွ် နက္သည့္ ေျမာင္းေပါက္မ်ားကို ကၽြံမက်ေစဖို႔ ၀ါးလံုးမ်ား၊ တိုင္မ်ား စိုက္ကာ သတိေပးထားရသည္။ နကို မဆလ ေခတ္မ်ားဆီက ခင္းထားေသာ ေကာင္းေနေသးသည့္ ပလက္ေဖာင္း အခင္း ကြန္ကရစ္အျပားမ်ားကို ခြာျပစ္၊ ခ်ဳိဳးဖဲ့ျပစ္ၿပီး ေနာက္ ဘိလပ္ေျမ မပါသေလာက္နွင့္ သံေခ်ာင္းေသးေသး သာထည့္သြင္းထားသည့္ ကြန္ကရစ္ အခင္းျပားမ်ားျဖင့္ အစားထိုးသည့္အခါ တႏွစ္မျပည့္မီပင္ ထိုအခင္းမ်ား က်ိဳးပဲ့ကုန္ျခင္း၊ ေအာက္ခင္းမွ ၾကြက္ေဖာက္ၿပီး ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ျဖစ္ကုန္ျခင္းတို႔ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

န၀တ၊ နအဖ ေခတ္တြင္ လာဘ္စားမႈ၊ လက္သင့္ရာေပးသည့္ စနစ္မည္မွ် ဆိုးရြားလာသနည္း ဆိုလ်င္ မဆလ ေခတ္က ခင္းသည့္ ကြန္ကရစ္ အခင္းျပားမ်ားကပင္ န၀တေခတ္ႏွင့္စာလ်င္ ေကာင္းေသးသည္ဟု ခ်ီးမြမ္းရမည့္ အေျခဆုိုက္ေရာက္ေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို အသစ္ခင္းသည့္ ကန္ထရိုက္ေပးလိုသျဖင့္ ပိုမိုခိုင္ခန္႔သည့္ အခင္းျပားမ်ားကို ခ်ိဳးဖဲ့ကာ ပြပြညံ့ညံ့ အခင္းျပားမ်ားျဖင့္ အစားထိုးသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနၿပီဟု ဆိုရမည္။

အမိႈက္မ်ား၊ ေရဆိုးပုပ္မ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းဖံုး ကြန္ကရစ္ အက်ိဳးအပဲ့မ်ားကို စီကာစဥ္ကာ အုပ္ထားသည့္ လမ္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ရႈခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။(ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းမွာ ပ်က္ေနတဲ့လမ္း)

(မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႔နယ္က ေရလႊမ္းတဲ့လမ္း - လမ္းအမည္က ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္)

(နံမည္ေက်ာ္ စြယ္စုံရတဲ့ ဒိုင္နာကားမ်ား)

(ရန္ကုန္ရႈခင္း)

စည္ပင္သာယာက ေရမီတာတပ္ခုိင္းၿပီး အခြန္ထပ္ေကာက္မည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ခံမ်ား အခက္ေတြ႔
Wednesday, 02 September 2009 19:22 ၿဖဳိးႀကီး
E-mail Print
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနက ေရမီတာမ်ား တပ္ဆင္ခုိင္းၿပီး ေရခြန္ေပးေဆာင္ခိုင္းေနသျဖင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ား အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တလခန္႔မွစတင္ကာ မီတာတလံုးလွ်င္ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တပ္ဆင္ခိုင္းကာ ေရခြန္ ထပ္မံေပးေဆာင္ခိုင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

“ေရပိုက္သြယ္ထားတဲ့ အိမ္ေတြ အကုန္ဝယ္ရမွာ။ ေရကန္ကေန ပိုက္ဆင္ေတာ့လဲ ပိုက္ဆံေပးတယ္။ ႏွစ္စဥ္လည္း ေရခြန္က ေပးေနရေသးတယ္။ ဒီၾကားထဲ ေႏြဘက္ေရခမ္းသြားရင္လည္း စက္ေမာင္းဖို႔ ဆီဖိုးလည္း ေပးရေတာ့ အခု ထပ္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ခရမ္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေရပိုက္သြယ္တန္း တပ္ဆင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ ေရခ ၇,၂၀၀ က်ပ္ ေပးေဆာင္ေနရသည့္အျပင္ မီးသတ္၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၊ က်န္းမာေရးဌာမ်ားကိုလည္း ေပးေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ခရမ္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေရကန္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ ကန္ႀကီး ၄ လံုးရွိကာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ တူးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ၿမိဳ႕ေပၚက ကန္ေတြက ဘိုးဘြားပိုင္ကန္ေတြခ်ည္းပဲ။ ေႏြဘက္ ေရနည္းသြားရင္ ၿမိဳ႕ျပင္ကန္ႀကီးေတြကေန စက္ေတြနဲ႔ ကန္ေလးေတြကို ပို႔တယ္။ အဲဒီကတဆင့္ ရပ္ကြက္အလိုက္ ေမာ္တာေလးေတြတပ္ၿပီး သံုးရတာ” ဟု ၿမိဳ႕ခံက ဆက္ေျပာသည္။

ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအေနျဖင့္ အေကာက္အခြန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတာင္းခံေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘာတခုမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“စည္ပင္က က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ေရေျမာင္းေတာင္ မေဖာက္ေပးဘူး။ ေျမာင္းေတြ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆြဲရတယ္။ မိုးရြာလို႔ ေရေတြတတ္လာရင္ ညစ္ပတ္မွာစိုးလို႔။ သူတို႔က အခြန္ေတြပဲ ေကာက္တာ။ တၿမိဳ႕လံုး အမႈိက္ေတြ ပြေယာင္းေနတာ။ လိုက္သိမ္းတာတခါမွ မရွိဘူး” ဟု ၿမိဳ႕ခံက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ေငြအေၾကြ အေဟာင္းမ်ားကို ရခိုင္တြင္ လွဲလွယ္ေပးျခင္း မရွိေသး

9/2/2009

နအဖ စစ္အစိုးရမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အပါအ၀င္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေငြအေၾကြ စကၠဴသစ္မ်ားအား လွဲလွယ္ေပးေနေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လွဲလွယ္ေပးျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ရခိုင္ လူထု အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴ အေဟာင္း အစုတ္မ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

စစ္ေတြမွ အေရာင္းဆိုင္ရွင္ တဦးက “အခုအခ်ိန္ထိ စစ္ေတြမွာ ေငြေၾကး အသစ္ေတြကို အစိုးရ ဘဏ္ေတြဆီက လွဲလွယ္လို႕မရေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေငြစကၠဴ အေဟာင္း အစုတ္ေတြနဲ႕ တိုကင္ေငြ စကၠဴေတြကိုဘဲ ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနၾကရပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ နိုင္ငံအ၀န္း တေျပးညီ ေငြစကၠဴသစ္မ်ားကို လဲလွယ္ေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကုန္သြယ္ေနရေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ပိုျပီး အခက္အခဲေတြ႕ေနရသည္ဟု ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ကုန္သည္ တဦးကလည္း ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွာ ခုခ်ိန္ထိ ေငြအေၾကြ အသစ္ေတြကို လွဲလွယ္လို႕ မေပးေသးပါဘူး။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ လဲွေပးေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ လူထုေတြက်ေတာ့ လဲွေပးျပီး နယ္ေတြမွာ က်ေတာ့ မလွဲေပးတာက တရားသျဖင့္ မျဖစ္ဘူးလို႕ ျမင္ပါတယ္။ နယ္ေတြမွာလည္း ေငြအေၾကြ အေဟာင္းေတြကို အျမန္ဆံုး လဲွလွယ္ေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ခုလို ေငြအေၾကြစုတ္ေတြကို အသံုးျပဳေနရတဲ့ အတြက္ တိုင္းျပည္ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ထိခိုက္ပါတယ္။”

ရခိုင္ျပည္နယ္ တခုလံုးတြင္ ေငြအေၾကြးရွားပါးသျဖင့္ ေစ်းဆိုင္ၾကီးမ်ားမွ ေငြစကၠဴ တိုကင္မ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုး အလိုက္ သတ္မွတ္ျပီး ထုတ္လုပ္ကာ အသံုးျပဳေနရသည္။

၎တို႕မွာ ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၂၀၀ တန္ တိုကင္ေငြ စကၠဴမ်ား ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ေငြအေၾကြရွားပါးမူေၾကာင့္ ပစၥည္းအခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္အသံုးျပဳေနရျပီး ေက်းလက္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆန္ႏွင့္ၾကက္၊ အရက္ႏွင့္ စပါး စသျဖင့္ ဖလွယ္ျပီး သံုးစြဲေနရသည္ဟု သိရသည္။

တခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေငြအေၾကြကို ပစၥည္း၀ယ္တိုင္း မလွဲေပးနိုင္သျဖင့္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမူမ်ားပါ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ေငြစကၠဴ အေဟာင္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ကိုင္တြယ္သံုးစြဲေနၾကရသျဖင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေနေၾကာင္း ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္) ေဆြးေႏြးခန္းတခုတြင္ ထုတ္လႊင့္သြားျပီးေနာက္ ေငြစကၠဴ အေဟာင္းမ်ားကို အသစ္ႏွင့္ အစိုးရဘဏ္မ်ားတြင္ လွဲလွယ္ရန္ ရန္ကုန္ေန လူထုကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူ ယခုအခ်ိန္ထိ ေငြစကၠဴ အေဟာင္းမ်ားကို လွဲလွယ္ေပးျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ေငြစကၠဴ အေဟာင္းမ်ား ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲေနရေသာ ရခိုင္လူထု က်န္းမာေရး ထိခိုက္မည္ကို အေလးမထားသည့္ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနသည္ဟု ေမာင္ေတာက ေစ်းသည္မ တဦးက မွတ္ခ်က္ခ် ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူထုအံုၾကြမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္ လံုထိန္း ရဲတပ္ရင္းမ်ားကို အင္အားျဖည့္

9/2/2009

တာကလူး (နိရဥၥရာ) ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတာအတြင္း လူထုအံုၾကြ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားအား တားဆီး ထိန္းထားႏိုင္ရန္ လက္ရွိ လံုထိန္း ရဲတပ္ရင္းမ်ားအား အင္အား စတင္တိုးခ်ဲ႕ေနျပီျ ဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြအမွတ္ (၁၂)ရဲတပ္ရင္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါရဲအရာရွိက “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အစိုးရက တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္း ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆႏၵျပ ဆူပူမႈေတြ လံုး၀ မရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးရမယ္ဆိုၿပီး ရဲေတြကို ညႊန္ၾကား ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ရဲေတြကိုပဲ တာ၀န္ေပးသြားမွာ ဆိုေတာ့ ခုအခ်ိန္ကေန အင္အားျဖည့္ထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု နိရဥၥရာသို႕ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ လံုၿခံဳေရး မလစ္ဟင္းေစရန္ ႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ အင္အားျဖည့္တင္းရန္ ေနျပည္ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌါနခ်ဳပ္မွ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ စိုး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဒုတိယရဲမွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္၀င္းတို႕ လြန္ခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လ ကုန္ပိုင္းက ရခိုင္အေျခစိုက္ ရဲတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ အတြင္း ညႊန္ၾကားထားခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ နယ္ထိန္း ရဲစခန္းမ်ား အျပင္ စစ္ေတြ အမွတ္ (၁၂)ရဲ တပ္ရင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ အမွတ္ (၁၃)ရဲတပ္ရင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာ အမွတ္(၂) ရဲတပ္ရင္း စသည္ျဖင့္ လံုထိန္းရဲတပ္ရင္း (၃)ခုအေျခစိုက္ထားၿပီး၊ တပ္ရင္းတစ္ခုစီတြင္ တပ္သား အင္အား ပ်မ္းမွ် (၃၅၀)ရွိရာမွ (၅၀၀) ေက်ာ္ထိအင္အားျဖည့္တင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပထမအဆင့္အေနနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ ရဲစခန္းေတြမွာတာ၀န္က်ေနတဲ့ နယ္ထိန္းရဲ (၁၁၇)ဦးကို ေရြးထားၿပီးပါၿပီ။ သူတို႔က လာမယ့္ စင္တင္ဘာ(၆)ရက္ကေန လံုထိန္း တပ္ရင္းေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းရမွာျဖစ္တယ္။ ရဲသားသစ္ေတြလဲ ေခၚယူေနပါၿပီ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿပီးလွ်င္ တတိယ ရဲအင္အား အမ်ားဆံုး ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းထဲမွ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက “နအဖစစ္ အစိုးရက ခုလို ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ စစ္သားေတြကိုထက္ လံုထိန္းရဲေတြကို ေရွ႕တန္း တင္ေပးလာတယ္။ အင္အားျဖည့္တင္းလာတယ္ ဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ လူထု ဆူပူအံုၾကြမႈေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြကိုသံုးပီး ေျဖရွင္းေနသလို သူတို႕မွာလည္း ေျဖရွင္းတယ္ ဆိုတာကို ျပႏိုင္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားၿပီး တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားကာ သူတို႕၏အာဏာ တရား၀င္ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အဘက္ဘက္မွ ျပင္ဆင္ လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ အဆိုအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၇-ခု စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးွ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ဘုရားေက်ာင္းကန္ အပါအ၀င္ လူစုေ၀းရာ အရပ္မ်ားတြင္ လံုထိန္းရဲမ်ားက လံုၿခံဳေရး ယူကာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


ရန္ကုန္လ်ွပ္စစ္မီးစတင္ ပ်က္ျပီး
Wed 02 Sep 2009, IMNA
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ယခင္ႏွစ္က မိုး တြင္းကာလမွာ လၽွပ္စစ္မီးပံုမွန္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ဇူလိုင္လ တတိယအပတ္မွစျပီး၊ မီးပုံမွန္ရ႐ွိခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္လ မကုန္ခင္မွာ ၿမိဳ႔တြင္း၌ မီးစတင္အျဖတ္ခံေနရျပီးျဖစ္သည္။

ယခုလိုလ်ွပ္စစ္မီး အခ်ိန္ျပည့္ရ႐ွိသည့္ မိုးတြင္းကာလမွာေတာင္ မီးပ်က္ ေနတာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ခံတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ ေလာပိတမွ ေရ အားလၽွပ္စစ္မီးေတြကို ေနျပည္ေတာ္ဆီသို႔ အျပည့္ေပးထားျပီး ရန္ကုန္အ တြက္လၽွပ္စစ္မီးကိုေတာ့ တာဘိုင္စက္ၾကီးေတြနဲ႕ လည္ပတ္ေနရေတာ့ အ လွည့္က်ေပးေနရတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္မေပးႏိုင္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လ႕ိုလဲ ဆို ေတာ့ မိုးလယ္ေလာက္မွာ မီးစမွန္တာ မိုးေတာင္မကုန္ေသးဘူး မီးက စပ်က္ေနျပီးဟု ဆိုပါသည္။

ယခုလို လ်ွပ္စစ္မီးပံုမွန္မရရွိျခင္းေၾကာင့္ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားကလည္း အျမတ္မက်န္ပဲ အရင္းသာက်န္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ အင္တာနက္ဆိုင္ ဖြင့္ထားသူတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။


“ဇူလိုင္လကစျပီး မီးကပံုမွန္မလာေတာ့ဘူး၊ ဆီေစ်းသိပ္မၾကီးတဲ့အခ်ိန္မွာ မီးစက္ေမာင္းျပီး ဆိုင္ဖြင့္ရတာ လုပ္ငန္းမထိခိုက္ေပမယ့္၊ သိပ္ျပီးေတာ့ အျမတ္မက်န္ဘူး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေန႐ုံသေဘာပဲရွိတယ္” ဟု ရန္ ကုန္ျမိဳ႕ရွိ လျပည့္ဝန္းပလာဇာမွ Spider net အင္တာနက္ဆိုင္မွ ဝန္ ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုလို မီးစတင္အျဖတ္ခံရသည့္ေနရာေတြထဲမွာ အမ်ားျပည္သူသြားလာ ေနၾကသည့္ လွည္းတန္း၊ ေျမနီကုန္း၊ တာေမြ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ေအာင္ မဂၤလာအေဝးေျပးဂိတ္တို႔မွာလည္း မီးစတင္ပ်က္ေနေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန ျပည္သူအားလံုးနီးပါးက လၽပ္စစ္မီးကို အားကိုးအားထား ျပဳ ေနရပါသည္။ မီးမလာလို႕ ေရမတင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ လအမ်ားတို႔၏ ေနစဥ္ သန္႕႐ွင္းေနေစမႈကို ထိခိုက္ေစပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔ အစိုးရ႐ုံးစိုက္ရာျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ြ႕လိုက္ သည့္အ ခ်ိန္မွစၿပီး၊ ရန္ကုန္မွာလၽပ္စစ္မီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး စတင္ျဖတ္ေတာက္ခံေနရျပီး၊ လူသူမရွိသည့္ ေနျပည္ေတာ္မွာ သာယာလွပျပီး၊ လူသြား လူလာမ်ားမ်ား စားစား မရွိသည့္ လမ္းမၾကီး၊ ဥယ်ာဥ္ၾကီးလိုေနရာမွာ လၽွပ္စစ္မီး ထိန္ျငီး ေနေအာင္ ထြန္းထားသည္။

“ေနျပည္ေတာ္မွေတာ့ ၂၄ နာရီ မီးကလာေနတယ္၊ ညဘက္ဆိုရင္လည္း မီးကထိန္းလင္းေနတာပဲ၊ နယ္ေတြဘက္မွာနဲ႕ အရမ္းကြားျခားေနတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္သို႕ သြားေရာက္ခဲ့သူ အစိုးရဝန္းထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ခလရ (၂၀၉) မွ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းေပးမည္
Tue 01 Sep 2009, ႐ုိင္မေရာ့၊ IMNA
မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကမာဝက္ေက်းရြာ၌ အေျခခ်ထားသည့္ ခလရ (၂၀၉) မွ ျပည္ သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ မရွိေသးသည့္ ေက်းရြာမ်ားအား ျပည္သူ႔စစ္သင္ တန္းေပး ရန္အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာဥကၠဌမ်ားအား အသိ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

မုဒုံၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ထံုမင္ေက်းရြာ၊ ကြမ္းကဘြီးေက်းရြာကဲ့သို႔ေသာ ေက်း ရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ သင္တန္းေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကမာဝက္ ခလရ ၂၀၉ က ရြာကိုလာၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္း ေပး မယ္ဆိုၿပီး ဥကၠဌေတြ ရြာသားေတြကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လူစုၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္၊ အေယာက္ ၄၀ လူစုထားရမယ္တဲ့” ဟု ထံုမင္ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရျခင္းမွာ့ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရြာအတြင္း ေငြေၾကးေကာက္ခံေနျခင္းေၾကာင့့္ အေရးအ ေၾကာင္း ၾကဳံပါက ျပန္လည္ခုခံရန္အတြက္ ျပည္သူ႔တပ္ဖြဲ႕ ရွိထားသင့္သည္ ဟု ခလရ ၂၀၉ မွ ေျပာထားသည္ကိုလည္း ၄င္းရြာသားက ျပန္ေျပာျပ သည္။

သင္တန္းကာလသည္ တစ္လၾကာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ပတ္လ်ွင္ ၃ ရက္ ႏႈန္း ျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုလဆန္းပိုင္းမွ စတင္ပို႔ေပးခ်မည္ဟုလည္း သိရသည္။

“သင္တန္းလာေပးဖို႔ လမ္းစရိတ္အတြက္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေငြ ၂ သိန္း ေတာင္း တယ္၊ အဲဒီေငြေတြ ဘယ္ကရမွာလဲ၊ ရြာခံေတြက ဘယ္ေပးႏိုင္မွာလည္း၊ အလုပ္အပ်က္ခံၿပီး သင္တန္းလည္း တက္ရေသးတယ္၊ ပိုက္ဆံလည္း ေပးဦးရမယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မလဲ၊ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ေလ်ွာ့ေပါ့ ခိုင္းၿပီး၊ ၁ သိန္းပဲ ေပးလိုက္တယ္” ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒသခံရြာသားမ်ားက ၄င္းသင္တန္းကို မတက္လိုၾကေသာ္လည္း ေက်း ရြာဥကၠဌမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္လူမ်ား မျဖစ္မေနတက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ခလရ ၂၀၉ မွ သင္တန္းသား အေယာက္ ၄၀ စုေဆာင္းထားရန္ ေစခိုင္း ထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔ရြာသားမ်ားမွာ တေန႔လုပ္ တေန႔စားဘဝျဖင့္ ရုန္း ကန္ေနရေသာေၾကာင့္ သင္တန္းသား ၁၅ ေယာက္သာ စုမိထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ား တရုတ္ဘက္ ေရြ႕ေျပာင္း
ဗုဒၶဟူးေန႕၊ 02 စက္တင္ဘာလ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
E-mail Print
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္လြပ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA အဖြဲ႔တို႔ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည့္ ေဒသခံ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားစုသည္ တရုတ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းမွစတင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ တရုတ္နယ္စပ္အနီးရိွ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕၀န္းက်င္မွွသွ်မ္းတိုင္းရင္း သားမ်ားက ယခုလို တရုတ္ဘက္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားမွာ ပစၥည္း အထုတ္အပိုးမ်ား ပို႔ ေဆာင္ထားၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) အတြင္းရိွ အပစ္ရပ္ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔အား ဗမာစစ္တပ္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္တြင္ စတင္ေျပာင္းေရြ႕ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ တရုပ္နယ္စပ္အနီးရိွ ကခ်င္ေဒသတြင္း၌ ဗမာတပ္ႏွင့္ေကအိုင္ေအတို႔ စစ္ေရးတိုးျမင့္ျပင္ဆင္ မႈမ်ား ဆက္တိုက္ရိွေနသျဖင့္လည္း ယခုလို ထြက္ေျပးလာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ ကိုေျပာသည္။

“ စစ္တပ္ကေတာ့ ေတာင္ကုန္းေတြမွာ ေနရာယူထားၾကတယ္ ေကအိုင္ေအကလည္း စစ္ေရးျပင္ေနတယ္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပစၥည္းျပင္ထားရံုမကေတာ့ဘူး လူေတြေတာင္ အကုန္ေရာက္ေနၿပီ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားေတြမ်ားတယ္ ဒီလြယ္ဂ်ယ္ၾကားထဲမွာရိွတဲ့ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ေျပးလာၾကၿပီ” လို႔ သူကေျပာသည္။

တရုတ္နယ္စပ္ လြယ္ဂ်ယ္အနီးရိွ ေနာင္းပံု ၊ တြန္႔ဟုန္း ၊ မန္႔ေကာင္း စသည့္္ရြာမ်ားမွ ေဒသခံသွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ တရုတ္ဘက္တြင္ လူေရာ ပစၥည္းပါ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနၾကၿပီး ကုန္းဆာ ၊ မန္႔လင္ ၊ အံုလံု ၊ ၀င္းဟိုင္း ၊ မိုင္ဂ်ာယန္ ရြာမ်ားမွာ ပစၥည္းမ်ားေရြ႕ေျပာင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

မိုင္ဂ်ာယန္ ေဒသခံ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေတာ့ “ ဟုတ္တယ္ အဲလိုေတာ့ၾကားတယ္ ဧည့္သည္ဆိုေတာ့ သိပ္မသိဘူး ” လို႔ ေျပာသည္ ။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ တရုတ္ပစၥည္းတင္ေဆာင္မႈ လံုး၀မရိွေတာ့ပဲ ခရီးသယ္တင္ ေျပးဆြဲသည့္ကား အနည္းငယ္သာ ဆက္လက္ေျပးဆြဲေနေၾကာင္း ေဒသခံ ကုန္သယ္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ကိုးကန္႔အဖြဲ႔တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္း မရိွေပ။မြန္ျပည္သစ္ပါတီအတြင္းေရးမႉးအေပၚစြပ္စြဲခ်က္မွာ SB ၏လုပ္ရပ္ဟု စရဖ ကေျပာဆုိ
Kaowao

စက္တင္ဘာ၂၊၂၀၀၉။

စံခလပူရီ(စက္တင္ဘာ- ၂)။ ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အတြင္းေရးမႉးႏုိင္ဟံသာအား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အတြင္း ပါဝင္ေနသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာႏွင့္ မုဒုံၿမဳိ႕နယ္ မယကမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ ရယကမ်ားထံ ၾသဂုတ္လ ဆန္းပုိင္းအတြင္းက ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ ၫႊန္ၾကားစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္မွာ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔ SB တုိ႔၏အစီ ရင္ခံမႈအရ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕႐ွိ စရဖအရာ႐ွိတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အရာ႐ွိတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

အဆုိပါေျပာၾကားခ်က္မွာ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက မြန္ျပည္သစ္ပါတီသုိ႔ တရားဝင္ေျပာၾကားခ်က္မဟုတ္ဟု အဆုိပါ အရာ႐ွိက ဆုိသည္။“အလႅာပ သလႅာပစကား ေျပာယင္း သူတုိ႔ကဒီလုိေျပာလာတာပါ၊ စရဖအေပၚ အျပစ္ပုံလာ မွာ စုိးလုိ႔ အျခားဌာနအေပၚ ပုံခ်တာလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ စရဖ မသိဘဲ ဘယ္မယကမွဒီလုိၫႊန္ၾကားစာကုိ ထုတ္လုိ႔ရ မွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု အဆုိပါအရာ႐ွိက သုံးသပ္ျပ၏။

လူထုအုံႂကြမႈျဖစ္လာႏုိင္သည့္ေန႔ရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခအရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္တြင္ဗ်ာမ်ားေနေစရန္ စစ္အာဏာပုိင္မ်ား ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ေလ့႐ွိသည္ဟု ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕႐ွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆက္ဆံေရး႐ုံးတြင္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူ ဗုိလ္မႉးတစ္ဦးက ဤကဲ့သုိ႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ေမာ္လၿမဳိင္မွာ က်ေနာ္တာဝန္က်ခဲ့စဥ္က အဲရက္ႀကီးအခါႀကီးေတြမေရာက္ခင္ ဘယ္အဖြဲ႔က ဘယ္သူေတြ၊ ဘယ္ လမ္းေၾကာင္းက ဆင္းလာတယ္၊ ဗုံးေတြဘာေတြပါတယ္ဆုိၿပီး လႈိ႕ဝွက္၊ ကန္႔သတ္တုိနဲ႔ အာဏာပုိင္ေတြက ေအာက္ ေျခေတြကုိ ၫႊန္ၾကားေတာ့တာပါဘဲ၊ ခင္ဗ်ားပဲေတြးၾကည့္ေလ ဒီေလာက္အႏၲရာယ္ႀကီးမားတဲ့အလုပ္ ရက္ပုိင္းလ ပုိင္းဘဲ လာေရာက္ၿပီး ဘယ္လုိလူေတြက ဝင္လုပ္ရဲမလဲ၊ တစ္ခါတစ္ေလ ဟုိအဖြဲ႔ဒီအဖြဲ႔လုိ႔ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ေန တာ တကယ္႐ွိတာလည္းမဟုတ္ပါဘူး” ဟု အဆုိပါဗုိလ္မႉးက ေျပာပါသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအတြင္းေရးမႉး ႏုိင္ဟံသာ၏အဆုိအရ အဆုိပါအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သူပါဝင္ပတ္သက္ေန သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ သက္ဆုိရာ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားေမးျမန္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ ျပဳလုပ္သည့္အ တြက္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္အတည္မျပဳေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္မႉးတုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕၌ ေနာက္ဆုံးေတြဆံုမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ ကားလမ္းရိွ ကုန္သြယ္မႈ အာဏာပိုင္ ပိတ္ ကုန္သည္ႏွင့္ကားသမား အခက္ေတြ႕

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ယက္။
စက္တင္ဘာလ ၂ရက္၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ တရုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ကုန္သြယ္မႈအား ယ ေန႔တြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက ရုတ္တရက္ ပိတ္လိုက္သျဖင့္ ကားသမားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား အခက္ေတြ႕ေန သည္။

ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ တရုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း တပိုင္တႏိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရေန သည့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ လြယ္ဂ်ယ္အၾကား ကုန္သြယ္မႈအား ယေန႔ပိတ္လိုက္သျဖင့္ ကား မ်ားသြားလာမႈ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ကုန္သည္မ်ားလည္း ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဒုကၡျဖစ္ေနသည္ဟု လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕တဖက္ ကမ္း၊ လားရင္းေက်းရြာတြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ကားသမားတဦးက ေျပာသည္။

“ကုန္ေတြကို ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး။ ဒီေန႔ဘဲပိတ္လိုက္တယ္။အရင္ရက္ပိုင္းေလာက္ကျပန္လုပ္ေနတာ။ နား လည္မႈနဲ႕ ျပန္လုပ္လို႔ရတယ္။ အဲဒါကို ပိတ္လိုက္ျပန္တာ။ လူႀကီးလာမွာ မို႔လို႕ေတာ့ ေျပာေနတယ္ ။”

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လလယ္ပိုင္းေလာက္မွစ၍ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ တပိုင္တႏိုင္ ကုန္သြယ္မႈအား ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္မွ စတင္၍ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

အျခားကားသမား တဦးက “ျပန္ဖြင့္ေပးတယ္ဆိုတာက နားလည္မႈအရ လမ္းကဂိတ္ေတြကို ေပးကမ္းၿပီး သယ္ေနၾကတာ၊ ဗန္းေမာ္တနယ္လံုးေလာက္က တရုတ္နယ္စပ္ေပၚမွာ မီွခိုေနရတာ။ တရုတ္ပစၥည္း ေတြကို ဗန္းေမာ္မွာ ေရာင္းၾက၊ ဝယ္ၾကနဲ႕ လုပ္ေနၾကတာ။ အဲလိုပိတ္လိုက္ တဲ့ခါက်ေတာ့ ကားသမား ေတြလည္း ကုန္မရေတာ့ဘူး။ ကုန္သည္ေတြလည္း ကုန္ေတြဝယ္ ထားၿပီး သယ္မရ ျဖစ္ေနၾကတယ္။” ဟုေျပာသည္။

ယေန႔တြင္ ဗန္းေမာ္ဘက္မွ ကားမ်ားတက္လာျခင္းမရိွသလို လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ တရုတ္ဘက္ကမ္း ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာကားမ်ားလည္း အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု အဆိုပါ ကားသမားက ေျပာသည္။

ရြာသားမ်ား ရြာျပင္မထြက္ရန္ DKBA အမိန္႔ထုတ္

ေဇာ္ႀကီး။
စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ဘုရားသံုးဆူေဒသအတြင္းရွိ မဲကသာရြာသားမ်ားအား တုိးတက္ေသာ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မ ေတာ္ DKBA တပ္မွဴးမွ ရြာျပင္ထြက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု သတင္းရရွိ ေၾကာင္း KNU ကေျပာသည္။

DKBA တပ္ရင္း (၉၀၇) မွ ဗုိလ္မွဴး ေစာေနာ္တယာ ဦးေဆာင္သည့္ အင္အား ၄၀ ခန္႔သည္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး KNU လက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာ (၆) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ မဲကသာရြာသို႕ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ညက ၀င္ေရာက္လာၿပီး တပ္စခန္းသံုးခု တည္ေဆာက္ လွ်က္ရွိသည္။

၎စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ေနမႈအား သတင္းေပါက္ၾကားမႈမရွိေစရန္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ရြာျပင္ထြက္ခြင့္ကုိ DKBA တပ္ရင္းမွဴး ေစာေနာ္တယာက ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာေၾကာင္း KNU တပ္မဟာ ၆ မွ ဗုိလ္ႀကီးေစာထဲြေနက ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ကေျပာတယ္။ သတင္းမေပါက္ၾကားေရးအတြက္ မဲကသာရြာထဲက ရြာသားေတြကုိ ဒီေကဘီေအ က အျပင္ေပးမထြက္ေသးဘူးတဲ့ ေလာေလာဆယ္။”

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လလယ္ပုိင္းက DKBA မွ မဲကသာရြာသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ မႈအား ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ညွိႏိႈင္း၍ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု ၎ကဆက္ ေျပာသည္။

“သူတုိ႔လာမယ္ဆုိေတာ့ မဲကသာကုိလာရင္ ထုိင္မလားလုိ႔ေမးလုိက္တယ္။ မထုိင္ဘူး ခနပဲ သြား မယ္တဲ့။ သူတုိ႔သြားရင္ ပစ္ခတ္မႈေတြရွိမလားေမးလာတယ္။ မရွိဘူးလုိ႔ေျပာလုိက္တယ္။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္ တုိ႔က ေအးအဲဒီလုိမ်ဳိးလာမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔တပ္ေတြ ထုတ္ႏုတ္ၿပီးေတာ့ ဖယ္ေပးမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲဆုိေတာ့ ဒီေကဘီေအလည္း ကရင္ပဲ၊ ေကအဲန္ယူလည္း ကရင္ပဲ။ အခ်င္းခ်င္း ထိပ္တုိက္ျဖစ္မႈေတြ ေသြးထြက္သံယုိမႈေတြ မျဖစ္ေရးအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္။ ဖယ္ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိး အေပးအယူေတြ လုပ္ထား တာေပ့ါ။”

ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားေဆြးေႏြးစဥ္က သေဘာတူညီမႈအား DKBA ဖက္မွ ေဖာက္ဖ်က္ကာ ရြာအတြင္း တပ္စခန္းသံုးခု တည္ေဆာက္ေနၿပီး စခန္းတည္ေဆာက္ရာ၌ ရြာသားမ်ားအား လုပ္အားေပးရန္ ယမန္ေန႔ ေန႔လည္က အစည္း အေ၀းေခၚ၍ ေျပာခဲ့သည္။

ယခုလို DKBA မွ မဲကသာရြာအတြင္း စခန္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ အဖဲြ႕၀င္ေဟာင္း တဦးျဖစ္သူ ေစာမူေဆးက ၎၏အျမင္အား ယခုလုိသံုးသပ္ ေျပာဆုိသည္။

“ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ သူတုိ႔အဲဒီေနရာကုိ အေသထုိင္ဖုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ပထမတုန္းက ၾကားတယ္။ နယ္ေျမစုိးမုိးေရးဆုိၿပီး ေခါင္းစဥ္ကတပ္ထားတယ္ေလ။ လက္ရွိမွာေတာ့ သူတုိ႔ အေသထုိင္မယ့္ ပံုစံ မ်ဳိးကုိ က်ေနာ္တုိ႔မျမင္ရေသးဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရေသးဘူး ေပါ့ေနာ္။ လာမယ့္ရက္ ၂၀ ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ပံုစံတမ်ဳိးေတာ့ ေျပာင္းသြားႏုိင္တယ္။”

မဲကသာ ေဒသတ၀ုိက္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက KNU က အခုိင္အမာတပ္စဲြထားသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ္ လည္း ယခုေနာက္ပိုင္း KNU ႏွင့္ DKBA ႏွစ္ဖဲြ႕လံုးက လႈပ္ရွားေနၾက သည္။

မဲကသာရြာအား အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ အေနာက္ျခမ္းဟု ႏွစ္ျခမ္းသတ္မွတ္ထားၿပီး အိမ္ေျခ ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ရြာသား ၅၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္ၾကသည္။

မဲေဆာက္တြင္ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈေၾကာင္ ့လုယက္မႈမ်ားျပားလာ

ဇာဇာေမာ္။
စက္တင္ဘာလ ၂ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္။

ထိုင္းနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လက္မဲ့သူ မ်ားလာၿပီး စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားလာသျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း တြင္ ေန႕ခင္းအခ်ိန္ လုယက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြား လာသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား လစာထုတ္ရက္တြင္ လုယက္မႈ ပိုမိုခံရသည္ဟု မဲေဆာက္ေစ်းတြင္ ေစ်းေရာင္းေနသည့္ ျမန္မာျပည္သား တစ္ဦးက ယခုလုိေျပာသည္။

“စက္ရံုပိတ္ရက္ လစာထုတ္ရက္ေတြမွာ ျဖစ္တာမ်ားတယ္။ က်ေနာ္သိရတာကေတာ့ ဆိုင္ကယ္ ေမာင္း ၿပီးေတာ့ ၂ေယာက္ထုိင္တယ္။ အေနာက္ကလူက ဆြဲႀကိဳးျဖတ္ပစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကလူက ဆိုင္ ကယ္ေမာင္းေျပးသြားတယ္။ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွာပဲ အၿပီးလုပ္သြားတယ္။ လစာ ထုတ္ရက္ဆိုရင္ အနည္း ဆံုး (၇)မႈေလာက္ေတာ့ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ အထည္ကို ခိုးတာေတြ၊ အထည္ကို ေရြးသလိုလိုနဲ႕ ျခင္းထဲ ထည့္သြားတာေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳေတြ႕ရတယ္။ ဒီဘက္မွာ ေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေပါ့။“

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ယခုရက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေရႊဆြဲႀကိဳး ျဖတ္လုယက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ယခုႏွစ္တြင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ခုိးယူလုယက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ညပိုင္းတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြား သည္ဟု ဆိုသည္။

“အခုႏွစ္က နည္းနည္းပိုးဆိုးလာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ စီးပြားေရးက ၾကပ္တည္းမႈ ရွိေတာ့ ရွမ္း(ထုိင္း)လို႕လည္း သတ္မွတ္လို႕ရတယ္၊ ျမန္မာျပည္သားလို႕လည္း သတ္မွတ္ လို႕ရတယ္၊ လစ္ရင္ လစ္ သလိုလုပ္ေနၾကတယ္။ ညဘက္ျခမ္းကလည္း လုယက္တာေတြ ရွိတယ္ေလ။ ညကုိးနာရီ ေနာက္ပုိင္း ဆိုလို႕ရွိရင္ သူတို႕ကပုလိပ္လိုေယာင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ လက္မွတ္ရွိ လား ဘာညာဆိုၿပီးေတာ့ ပိုက္ဆံပါ လုေျပးတယ္ေလ။“

ယခင္က ထုိင္းလမ္္းသရဲအဖြဲ႕မ်ားက လုယက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ယခု ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားပါ လုပ္ၾက သည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေရး ပူးတြဲလုပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ တာ၀န္ခံ ဦးမိုးႀကိဳးက ယခုလိုေျပာသည္။

“ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ လူေတြရွိေနပါလွ်က္နဲ႕ လုၾကယက္ၾကတာေလ။ လူေတြက စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္ တည္းလာေတာ့ ႀကံမိႀကံရာႀကံတာေပါ့ေလ။ လုပ္စရာ အလုပ္လည္း မရွိဘူး။ စားစရာ လည္း မရွိဘူး ေလ။ အရင္တုန္းက ထိုင္းေတြလုပ္တာေလ။ ေတာင္ေပၚသား လက္မွတ္ရွိတဲ့ထိုင္း ေတြလုပ္တာမ်ား တယ္။ အခုက ျမန္မာျပည္သားအခ်င္းခ်င္း လုယက္လာၾကတယ္ေလ။“

ထုိင္းႏုိင္ငံ စီးပြားၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သူ ပိုမ်ားလာသည္ဟု ဦးမိုးႀကိဳးက ဆက္ေျပာသည္။

“အလုပ္က စ ပါးၿပီး အလုပ္ကမရွိေတာ့ အကုန္လံုးေစ်းသည္ဘ၀ ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ။ ေစ်းသည္ျဖစ္ရင္ ျဖစ္ မျဖစ္ရင္ အေလာင္းကစားသမားျဖစ္တယ္။ ၂ လံုး၊ ၃ လံုး၊ ေဘာလံုးေပါ့။ ေရာင္းတဲ့ သူေတြကလဲ မ်ားေတာ့ အလုယက္ေပါ့။ အဲဒါေတြမွ မျဖစ္ရင္ ခုိးၾကလုယက္ၾကေပါ့“

လုယက္မႈျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးမယူၾကဟု အလုပ္သမား မ်ားက ေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္က ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ မဲေဆာက္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ အလုပ္လက္မဲ့သူ ဦးေရ တစ္ေသာင္းခန္႕ ရွိသည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီက စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အမ်ားစု အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမား လုပ္အားခ တေယာက္ လွ်င္ ဘတ္ (၆၀)မွ ၁၀၀ ခန္႕သာ ရရွိသည္။


ကိုးကန္႔ ဂယက္ ဝေဒသကို ႐ိုက္ခတ္
2009-09-02

ဝအထူးေဒသ ပန္ဆန္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းက စီးပြားေရးလာလုပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ ကုန္သည္ေတြနဲ႔ ေစ်း ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ထက္ဝက္နီးပါးဟာ ေဒသ မတည္ၿငိမ္မွာကို စိုးရိမ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ဖက္ကို ျပန္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေဒသမွာ တိုက္ပြဲေတြ ၿပီးစီးသြားေပမဲ့ တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ ေတာင္ပိုင္းက ဝအထူးေဒသဖက္ကို စစ္အစိုးရတပ္ေတြ လာမွာ စိုးရိမ္လို႔ ေစ်းဆိုင္ေတြပိတ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ဖက္ကို ျပန္ေနၾကတယ္လို႔ ပန္ဆန္းမွာ အေျခစိုက္တဲ့ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။
ရန္ကုန္ကေန ဝေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ NGO ေတြနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း ရန္ကုန္႐ံုးခ်ဳပ္ေတြက တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး အေျခအေန တင္းမာလာရင္ ေဒသထဲက အျမန္ထြက္ခြာႏုိင္ဖို႔ အေၾကာင္းၾကားထားတယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ပန္ဆန္းေရာက္ NGO ဝန္ထမ္းတဦးက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

စစ္ေရးႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူေတြကေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဝေဒသထဲက ပန္ဆန္းထက္ ေတာင္ပိုင္း ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ မိုင္းေပါက္ေဒသကို ပိုစိတ္ဝင္စားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ေတာင္ပိုင္းေဒသ တပ္ေတြကို ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ဝနယ္တခုတည္း ထားရွိဖို႔ ျမန္မာစစ္ အစိုးရက ေတာင္းဆိုထားခဲ့တာကို ဝတပ္ေတြက ျငင္းဆိုထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေရး ေလ့လာသူတဦးျဖစ္တဲ့ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးခြန္ဆိုင္းကေတာ့ စစ္အစိုးရဖက္က အသံုးျပဳေနတဲ့ နည္းလမ္း ၂ ခုကို အခုလို သံုးသပ္ေျပာျပပါတယ္။

ဦးခြန္ဆိုင္း။ ။ 'အရင္ဆံုး သူတို႔ ဝ အထက္ပိုင္းကို ပိတ္မယ္၊ ပိတ္ၿပီးလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ဒီ ဝ ေအာက္ပိုင္းကို ရန္ရွာတာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ။ အခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့ သူတို႔ ဝ ေတာင္ပိုင္းကို ဆြဲေဆာင္ေနဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဝေတာင္ပိုင္းရဲ့ တပ္မွဴး အႀကီးဆံုးက ေဝေရွာင္ကမ္း ျဖစ္တယ္။ သူက ဟုန္ပန္းကုမၸဏီကို ပိုင္ၿပီးေတာ့မွ ဒီ ဗမာျပည္အႏွံ႔မွာ သူက အရင္းအႏွီးေတြ ျမႇဳပ္ႏွံထားတာ မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူ႔ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ သူတို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ကြၧန္ေတာ္တို႔နဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္မယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ့ အရင္းေတြလည္း ႐ႈံးပါလိမ့္မယ္ေပါ့ေနာ၊ အရင္းလည္း မ႐ံႈးေအာင္ ခင္ဗ်ား ကြၧန္ေတာ္တို႔နဲ႔ နားလည္မႈ ယူပါ၊ အဲလိုေပါ့ဗ်ာ။'

ကိုးကန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ကတည္းက ဝေတာင္ပိုင္းက တပ္မွဴးေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အရာရွိေတြနဲ႔ အထိအေတြ႕ အဆက္အဆံ မလုပ္ဖို႔ ဝေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ညြန္ၾကားထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဝအထူးေဒသက အပစ္ခတ္ရပ္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA ဟာ စစ္အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိုးကန္႔တပ္ MNDAA နဲ႔ မဟာမိတ္ေတြ ျဖစ္သလို စစ္အစိုးရ ကမ္းလွမ္းထားတဲ့ ဝနယ္ တေဒသတည္း ျဖစ္ေရးနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းဆိုထားတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလကစၿပီး ကေန႔အခ်ိန္အထိ ဝေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ စစ္အစိုးရ အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြ ၄ ႀကိမ္ထက္မနည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမဲ့ ဝဖက္က ေရွးမူလ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္းပဲ အေျခအေနမပ်က္ပဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မး္ ေနလိုေၾကာင္း တရားဝင္ တင္ျပထားခဲ့ပါတယ္။


ေကအန္ယူ တပ္မဟာ (၅) ကုိ တုိက္ခုိက္ရွင္းလင္းဖုိ႔ ဒီေကဘီေအကုိ စစ္အစုိးရ ၫႊန္ၾကား
2009-09-02

ျမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္အတြင္း ကုိးကန္႔နယ္ေျမမွာ ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့သလုိ မၾကာခင္မွာ ေကအုိင္အုိ ကခ်င္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ကုိပါ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လုိ႔ နယ္စပ္စစ္ေရးအကဲခတ္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး တပ္မဟာ (၅) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမက အၿပီးသတ္ တုိက္ခုိက္ရွင္းလင္းေပးဖုိ႔ စစ္အစုိးရက ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕ကုိ ၫႊန္ၾကားထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေကအန္ယူ တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမကုိ သိမ္းယူႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္တာဟာ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး အပါအဝင္ စီးပြားေရးနဲ႔ တျခားရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ ရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ ေကအန္ယူက ေျပာပါတယ္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းေဆာင္းပါးကို စာေပစိစစ္ေရးပိတ္ပင္
2009-09-02

မႏၩေလးကထုတ္ေဝတဲ့ Upper Myanmar အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွာ အခုတပတ္ အတြက္ စာေရးဆရာ ဟာၾကဴလီရဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတေစာင္ကို စာေပစိစစ္ေရးဌာနက ပိတ္ပင္လိုက္တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

စာေရးဆရာ ဟာၾကဴလီက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့မစ္ကာတြန္းဖခင္ႀကီး ပန္းခ်ီဦးဘေသာ္ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ Upper Myanmar ဂ်ာနယ္မွာအပတ္စဥ္ ေရးသားေနရာမွာ ဦးဘေသာ္ေျပာျပတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကသာၿမိဳ႕ကိုေရာက္ခဲ့တုန္းက လူထုႀကိဳဆိုခဲ့ပံုကို ေရးသားထားတာလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ စီးလာတဲ့ သေဘၤာ ကသာၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းကပ္တဲ့အခါမွာ ကုန္းေဘာင္တိုေနလို႔ လူထုက ကုန္းေဘာင္ကို ပခုံုးနဲ႔ ထမ္းၿပီး လမ္းလုပ္ေပးတဲ့အေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လူထုက ခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ့အေၾကာင္း စသျဖင့္ ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ မႏၩေလးၿမိဳ႕က စာေရးဆရာတခ်ိဳ႕ စာေပစိစစ္ေရးဌာနကို မေက်လည္တာေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျဖစ္ပြားပံုက ဗိုလ္မွဴးတဦးျဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာ ေပၚဦးသစ္က မႏၩေလးၿမိဳ႕က စာေရးဆရာတခ်ိဳ႕ကို ပုတ္ခတ္ေရးသားထားတဲ့ စာတပုဒ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ ႐ုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ မဂၢဇင္းမွာ ပါလာခဲ့တဲ့အတြက္ စာဖတ္သူတခ်ိဳ႕နဲ႔ စာေရးဆရာတခ်ိဳ႕က ျပန္လည္ ေရးသားခဲ့ေပမဲ့ စာေပစိစစ္ေရးဌာန က အဲဒီစာမူေတြကို ပယ္ခ်လိုက္လို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ စာေပေလာကသားတဦးက ေျပာပါ တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ေရးသားထားတဲ့ စာမူေတြ ထုတ္ေဝခြင့္ရဖို႔ စာေပစိစစ္ေရးဌာနမွာ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ သတင္းကိုလည္း RFA က တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


သံဃာတပါးကို အာဏာပိုင္မ်ား ထပ္မံဖမ္းဆီး
2009-09-02

ယခုတေလာ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း မေကြးတိုင္းအတြင္း သံဃာေတာ္ေတြကို လိုက္လံဖမ္းဆီးေနရာမွာ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ဆင္ျဖဴကြၧန္း ေက်ာင္းတိုက္က ရဟန္းပ်ိဳတပါးကို အာဏာပိုင္ေတြကၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ ၿပီးခဲ့တဲ့စေနေန႔မွာ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးသြား ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ တိုက္အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးကို ဦးပၪၨင္း ဦးသုမနနဲ႔အတူ ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက႐ံုးကို ြ႔ြကခဲ့ၾကဖို႔ ပင့္ဖိတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဦးသုမနတပါးတည္းကို ေမးစရာရွိေသးလို႔ ဆိုၿပီး ညေန ၃ နာရီေလာက္မွာ မေကြးကို ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားတဲ့ အေၾကာင္း ဆင္ျဖဴကြၧန္း ေက်ာင္းတိုက္က ဦးဇင္းတပါးက အခုလိုမိန္႔ပါတယ္။

ဦးပၪၨင္း။ ။ 'ဖမ္းသြားေတာ့ အဲဒီမွာ သာသနာေရးမွဴး ဦးသန္းစိုး၊ သူလည္းပါတယ္။ မေကြး ခ႐ိုင္မွဴးပါတယ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဆန္းဝင္းနဲ႔အဖြဲ႕ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြ ပါတယ္။ ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးေဟာင္း ဦးေမာင္ေဌးပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မွဴး အသစ္လည္း ပါတယ္။ ရဲစခန္းမွဴးလည္း ပါတယ္။'

ဦးဇင္း ဦးသုမနဟာ သက္ေတာ္ ၂၂ ႏွစ္ရွိၿပီး ၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာတုန္းက ပခုကၠဴ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈမွာ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ခဲ့တာေႀကာင့္ နာမည္ရွိတဲ့အတြက္ ဖမ္းသြားတာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ညကတည္းက သာသနာေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေမာင္နဲ႔ မယက ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စြာတို႔ပါတဲ့ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕က ဦးသုမနကို မေကြးေခၚသြားဖို႔ လာပင့္ခဲ့ေပမဲ့ တိုက္အုပ္နာယက ဆရာေတာ္ႀကီးက ခြင့္မျပဳလို႔ လက္ေလွ်ာ့ ျပန္သြားခဲ့ၾကၿပီး ၂၉ရက္ေန႔မွာ ခုလို ဖမ္းသြားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ခုန ဦးဇင္းက ဆက္မိန္႔ပါတယ္။

ဦးပၪၨင္း။ ။ 'ဆရာေတာ့္ကို ေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ ဦးသုမနကို ခဏေလာက္ မေကြးကို ပင့္ခ်င္လို႔ေပါ့ေနာ္၊ အဲလိုေျပာတာ တိုက္အုပ္ နာယက ဆရာေတာ္ႀကီးက မထည့္ႏိုင္ဘူး မင္းတို႔ပင့္ခ်င္လို႔ရွိရင္ ေနာက္ေန႔မွ လာပင့္ ျပန္သြားႀကတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ေန႔ ၂၈ က်မလာဘူး။'

ေနာက္ ဦးေရဝတဆိုတဲ့ ဘြဲ႕အမည္နဲ႔ ဦးဇင္းတပါးကိုလည္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အေနာက္ ေငြေတာင္ ပါဠိတကၠသိုလ္မွာ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က လာရွာၾကေၾကာင္း၊ ဝါဆို သံဃာစာရင္းနဲ႔ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး ရွာမေတြ႕တဲ့အတြက္ အဲဒီ ပါဠိတကၠသိုလ္မွာ အေစာင့္ေတြ ခ်ထားခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွာ လံုျခံဳေရးေတြ အေတာ္တင္းက်ပ္ထားသလို ၅ ရက္တခါ ဆြမ္းေလာင္းလွဴတဲ့ ေဝပုလ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းကိုလည္း ဆြမ္းမေလာင္းဖို႔ တားျမစ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


စစ္အစိုးရက ေကအိုင္အိုကို တိုက္မည့္သတင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေန
2009-09-02

မၾကာခင္က ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ေတြအၾကား တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ေကအိုင္အိုကိုလည္း စစ္အစိုးရတပ္ေတြက တိုက္လိမ့္္မယ္ဆိုၿပီး ပါးစပ္သတင္းေတြ ထြက္ေနတာေၾကာင့္ နယ္စပ္ကေဒသခံ အခ်ိဳ႕ဟာ သူတို႔ပိုင္ပစၥည္းေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္ သယ္ပို႔ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လြယ္က်ယ္ဘက္ကေန ပစၥည္းေတြကို ထေရာ္လာဂ်ီကားေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က လားရင္း၊ က်န္းဖုန္းၿမိဳ႕ေတြကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ မေန႔ကတည္းကစၿပီး သယ္ပို႔ေနၾကတယ္လို႔ နယ္စပ္ကေဒသခံတေယာက္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

နယ္စပ္ကေဒသခံ။ ။ 'လြယ္က်ယ္ကလူေတြ ကို ဒီဘက္ကမ္း ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ ပစၥည္းပဲ ေျပာင္းတာ လူေတြက မေျပာင္းေသးဘူး၊ ကားအသြား အလာေတာ့ တျခားလမ္းေတြက ပိတ္ထားတယ္၊ ေမွာင္ခိုလမ္းေတြ ပိတ္တာ႔ မိန္းလမ္းမႀကီးကို ပိတ္တာမဟုတ္ဘူး ေနာက္ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္စစ္တပ္ကလည္း ကားေတြကို တရားဝင္ ထြက္ေပါ့။ က်န္တဲ့ေနရာေတြ ထြက္လို႔မရဘူး။'

ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္ရာ မိုင္ဂ်ာယန္အနီးက ဂ်ယ္လ်န္၊ မန္ေကာင္း စတဲ့ ေတာင္ေပၚ႐ြာက လူတခ်ိဳ႕လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္ကို အခု ေျပာင္းေ႐ႊ႔ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ေကအိုင္အိုဟာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕လိုပဲ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေတာင္းဆိုတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို လက္မခံသလို ကိုးကန္႔အဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေရးမဟာမိတ္ လုပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕လည္း ျဖစ္ပါတယ္။


ဖုန္က်ားရွင္၏ မိသားစုပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္အစိုးရသိမ္းယူေန
2009-09-02

ကုိးကန္႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးဖုန္က်ားရွင္နဲ႔ ညီျဖစ္သူတုိ႔ရဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္း အာဏာပုိင္ေတြ လုိက္လံ သိမ္းယူေနပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ခေပါင္းလမ္းထဲက အစၥေရး သံအမတ္ေနအိမ္နဲ႔ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေမာင္သန္းရဲ့ ေနအိမ္ေတြအနီးမွာ ရွိတဲ့ ဦးဖုန္က်ားရွင္ရဲ့ ညီျဖစ္သူအိမ္က လင္ခရူဇာကား ႏွစ္စီးနဲ႔ တျခားပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းေတြကုိ အာဏာပုိင္ေတြ လာေရာက္ သိမ္းဆည္းသြားတာ ေတြ႕ရတယ္လုိ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသတခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ကုိးကန္႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ကုိးကန္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခတည္ထားခဲ့တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ အေျမာက္အျမား ရွိေပမဲ့ ဦးဖုန္က်ားရွင္နဲ႔ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူေတြရဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိပဲ လုိက္လံ သိမ္းဆည္းေနတာ ျဖစ္ၿပီး တျခား ကုိးကန္႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ Asia World ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္တုိ႔လုိ စစ္အစုိးရထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ နီးစပ္သူေတြရဲ့ ပစၥည္းေတြကုိေတာ့ သိမ္းယူျခင္း မရွိဘူးလုိ႔ ၿမိဳ႕ခံေတြက ေျပာပါတယ္။

Asia World ကုမၸဏီဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊရဲ့ ေနအိမ္အပါအဝင္ အေဆာက္အအံု အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊရဲ့ ေနအိမ္ကုိ မူလက တပ္မေတာ္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္က စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက စိတ္တုိင္းမက်တဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အားလံုး အေခ်ာသတ္တဲ့အထိ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ Asia World ကုမၸဏီကုိ လႊဲေျပာင္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။


ကိုးကန္႔ေဒသမွာ တုိက္ပြဲငယ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြား
2009-09-02

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ေဒသ ေလာက္ကိုင္၊ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ၿမိဳ႕တဝုိက္မွာ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္း ဦးဖုန္က်ားရွင္းရဲ့ သားႀကီးဖုန္တ ႐ႊင္း ဦးေဆာင္တဲ့တပ္ေတြနဲ႔ စစ္အစိုးရတပ္ေတြ ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္မွာ တုိက္ပြဲငယ္ေတြ ထပ္မံျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။

ဒီကေန႔ျဖစ္ပြားတဲ့ ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏွစ္ဖက္စစ္အင္အားနဲ႔ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈကိုေတာ့ ခုထက္ထိ မသိရေသးပါဘူး ။

ကုိးကန္႔နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ၾကား စစ္ပြဲေတြ မျဖစ္ခင္ကတည္းက အဲဒီေဒသမွာ ႏို္င္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ေတြ ရွိေနၿပီး ေလာေလာဆယ္မွာ ေဒသတြင္း မၿငိမ္သက္မႈေၾကာင့္ ေလာက္ကိုင္-ကြန္းလုံကားလမ္း ပိတ္ထားရပါတယ္၊ WFP ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္အဖြဲ႕ JICAလို႔ေခၚတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕နဲ႔ Care Myanmar အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕တုိ႔ဟာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕မွာ ပိတ္မိေနတယ္လို႔ နယ္စပ္အေျခအေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာ ဦးခြန္စိုိင္းက ေျပာပါတယ္ ။

ဦးခြန္စိုိင္း။ ။ 'ဖုန္က်ားရွင္အဖြဲ႕က ပို႔လာတဲ့ သတင္းျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ ပို႔လာတဲ့ သတင္းအရ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီ ဦး ဖုန္က်ားရွင္ရဲ့ သားႀကီးေပါ့ဗ်ာ၊ သူက ဒီ စစ္ေရးကို ကိုင္တယ္၊ သူ႔နာမယ္ ဖုန္တ ႐ႊင္း၊ ဖုန္တ ႐ႊင္းက ေခါင္းေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ ဒီ ကိုးကန္႔နဲ႔ ဝ နယ္စပ္မွာ အခုထိ ဒီ ေျပာက္က်ားနည္းနဲ႔ တိုက္ေနတယ္တဲ့ ေနာ္။ ႏိုင္ငံျခားက အကူအညီ လာေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ မိသားစုေတြ တရာေက်ာ္ ေလာက္ကိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အခုထိ မထြက္ရေသးဘူး။ အဲဒီမွာ ေသာင္တင္ေနၾကတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီ ေလာက္ကိုင္းကေန သူက ကြန္လံုဖက္ကို ကားနဲ႔ လာရမွာကိုး။ အခု ကြန္လံုကို လာတဲ့ ကားလမ္းက ပိတ္ေနတာကိုး။'

အခုလို ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း တိုက္ပြဲငယ္ေတြနဲ႔ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈေတြေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတခ်ဳိ႕ တ႐ုတ္နယ္ဖက္ကို ျပန္ၿပီး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကတယ္လို႔ တ႐ုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေရးႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက RFA ကုိ ေျပာပါတယ္ ။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ။ ။ 'ကြၧန္ေတာ္တို႔ ၾကားတာလည္း ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲ တခ်ိဳ႕ေတာ့ ျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ဒါကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းလည္း အဲလို မၾကာခဏ ၾကားရမယ္ထင္တယ္။ အခု ကြၧန္ေတာ္တို႔ ၾကားရတာ ေတာင္ဝါလို႔ ၾကားတယ္၊ ဟို တတ္ေရွခန္ဖက္မွာ။ ေလာက္ကိုင္းရဲ့ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ေလာက္ က်ပါတယ္။ ခု အဲဒီနားမွာလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ေနာက္ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ ေအာက္ဖက္ နန္႔တင္းဖက္မွာလည္း တိုက္ပြဲ နည္းနည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားတယ္။ လူေတြလည္း တေခါက္ျပန္ ေျပးၾကလႊားၾက ျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားတယ္။ လူေတြကလည္း က်ီးလန္႔စာစားေပါ့ ျဖစ္ေနၾကတာ။'

MNDAA ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္ ထြက္ေျပးၿပီး လက္နက္ခ် ခိုလႈံမႈရွိတယ္ ဆိုေပမဲ့ ကိုးကန္႔တပ္ရဲ့ ၃ဝ ရာခုိိင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ျမန္မာပိုင္နက္ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္အနီးမွာ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနၿပီး အဲဒီတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ဖမ္းဝရမ္း အထုတ္ခံထားရတဲ့ ဦးဖုန္ၾကားရွင္းရဲ့သားေတြက ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။

ကခ်င္နယ္ေျမကို ျမန္မာစစ္တပ္ ဆက္လက္ ထိုးစစ္ဆင္မည့္ သတင္းထြက္
2009-09-02

ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း ဝင္ေရာက္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ေတြက ကိုးကန္႔ေဒသနဲ႔ နယ္ခ်င္းကပ္ေနၿပီး၊ စစ္အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့ KIO ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကို ထိုးစစ္ဆင္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာေၾကာင့္ KIO နယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။

KIO ေဒသဟာ ကိုးကန္႔ေဒသရဲ့ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ ကပ္လ်က္ရွိၿပီး သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ ရွိေနတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္ကေန ၂၉ရက္ေန႔အထိ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း စစ္အစိုးရတပ္ေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းက KIO နယ္ေျမအတြင္း တပ္စြဲထားတဲ့ KIA တပ္မဟာ ၄ ကို ဆက္လက္ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ၾကားရတာေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ့ တပ္မ်ား အသင့္အေနအထား လွန္႔ထားတယ္လို႔ KIA တပ္မွဴးတဦးက ေျပာပါတယ္။

KIA တပ္မွဴးတဦး။ ။ 'မေန႔ည ညေနပိုင္းေလာက္ကေန အဲဒီလို သတင္းေတြ ၾကားေတာ့ နည္းနည္းေလး ဟိုဖက္ဒီဖက္ အသင့္အေနအထားေပါ့၊ ဒီ တပ္မဟာ ၄ ဖက္ကို နည္းနည္းေလး နအဖဖက္ကေန စစ္မ်က္ႏွာစာ ဖြင့္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳး စကားေတြ ေျပာလာေတာ့ရယ္ ဟိုဖက္ဒီဖက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ ဒီေန႔ သတင္းေတြအရေတာ့ ဝဖက္ကိုပဲ ဦးတည္သြားမလိုလို၊ ဒီ တပ္မဟာ ၄ ဖက္ကိုပဲ ဦးတည္လာမလိုလို အဲလို ျဖစ္ေနလို႔ေလ။ ဟိုဥစၥာ တိတိက်က် ခိုင္ခိုင္လံုလံု ေျပာလို႔ေတာ့ မရေသးဘူး။ သတင္းေတြ စံုစမ္းေနတုန္းပဲ။'

အခုၾကားေနရတဲ့ သတင္းေတြဟာ ကိုးကန္႔နယ္အတြင္းရွိ စစ္အစိုးရတပ္ေတြက ျဖန္႔ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

KIA တပ္မွဴးတဦး။ ။ 'ဟို နအဖဖက္ကေန ဘယ္လိုဘယ္လို သတင္းေတြ လႊင့္ထားလဲ မသိဘူး။ ၿပီးေတာ့လည္း သတင္းေပးတဲ့လူေတြလည္း ဂဃနဏ မသိေသးဘူး ျဖစ္ေနေတာ့ ကြၧန္ေတာ္တို႔ဖက္က သတင္း သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ သတင္း သံုးသပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပန္လိုက္ယူရတာေပါ့။ အဲလို ျဖစ္ေနတယ္။'


ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ကိုးကန္႔နဲ႔ နယ္ခ်င္းကပ္ေနတဲ့ မိမိတို႔ ေဒသတြင္းရွိ တပ္မဟာ ၄ ကို အသင့္အေနအထား ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ KIA ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ကလည္း RFA ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

KIO နယ္ေျမအတြင္း ခုလိုသတင္းေတြ ထြက္ေနတာေၾကာင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၊ တာမိုညဲၿမိဳ႕ေတြ အပါအဝင္ ေဒသတခုလံုးမွာ ရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔ စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။