Thursday, September 24, 2009

ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴသစ္ေထာ့က်ဳိး လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္၊ ေထာင္ေနရာ လြတ္မ်ား ဖန္တီးေနျခင္း


ဘ႐ိုင္ယန္ မက္ကာတန္
ၾကာသပေတးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 24 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 16 နာရီ 34 မိနစ္


ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္း။ ။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က အက်ဥ္းသားမ်ားစြာ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ကုလ အေထြေထြ ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲမတိုင္ခင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ မ်က္ႏွာသာ ရရွိေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ ပိုမို၍ ဉာဏ္မ်ား လွည့္ဖ်ားေသာ အေၾကာင္းကိစၥ ရွိေနေကာင္း ရွိေနႏိုင္သည္။

လာမည့္ႏွစ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္ထပ္ ထိန္းသိမ္းမည့္ သူမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ေနရာပိုမို ရွိလာေစရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ထိုေတြးဆခ်က္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဖိႏွိပ္ ၿဖိဳခြဲၿပီးကတည္းက ျမန္မာျပည္ရွိ သံဃာေတာ္ မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေသာ “လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာ“ ထုတ္ျပန္ သျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခား စာနယ္ဇင္း ကလပ္ FCCT ၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ “ဘာတီးလစ္တနာ“ က ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာခဲ့သည္။ သူက အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္း၏ တိုင္ပင္ (ခ်ိန္သားကိုက္မႈ) ကို ေမးခြန္း ထုတ္ကာ ၎သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ေနရာလြတ္ လိုအပ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ကတည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသား လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးမႈ စုစုေပါင္း ၆ ၾကိမ္တြင္ အက်ဥ္းသား အားလံုး ၄၅၇၃၂ ဦး လြတ္လာကာ ထုိအထဲတြင္ ၁ ဒႆမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ပါရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) AAPP-B ၏ အဆိုအရ သိရသည္။ ထိုအထဲမွ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ၃ ခုမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကို ၿဖိဳခြဲခံရၿပီးခ်ိန္မွ စတင္၍ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေနေသာ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ အဆံုးသတ္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ဟု ထင္ရသည့္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသား ၈၅၈၅ ဦး လြတ္လာခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ဦးေရ ၂၀ သာ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အက်ဥ္းသား ၉၀၀၂ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း NLD မွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ဦးဝင္းတင္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၉ ဦးသာ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေနာက္ထပ္အက်ဥ္းသား ၆၃၁၃ လြတ္ေပးခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၃၁ ဦးသာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အတြင္း စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ တရား မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

AAPP-B ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔၏ အဆိုအရ ထိုအခ်ိန္၌ပင္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ေပးခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ မတိုင္မီ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ဦးေရ ၂၂၅၀ ေက်ာ္သည္ ႏုိင္ငံတဝွမ္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ (ရဲဘက္) စခန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအမႈႏွင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ စစ္အစိုးရအား အတိုက္အခံလုပ္သူ ရာေပါင္းမ်ားစြာ သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေျမေအာက္ ဘဝႏွင့္ ရပ္တည္ခဲ့ရသလို အခ်ဳိ႕လည္း ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာ လာခဲ့ရသည္။

မၾကာေသးခင္က ေပးခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္သည္ စစ္အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ကုလသမဂၢ ညီလာခံ မစတင္မီ ခ်က္ခ်င္း အေရာင္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထိုညီလာခံကို ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း တက္ေရာက္ လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပို၍ အေရးၾကီးစြာပင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ေသာ စစ္အစိုးရ၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္လည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အေမရိကန္ သမၼတ မစၥတာ အုိဘားမား အစိုးရက ျမန္မာျပည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒသစ္ကို ေၾကညာမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္လည္း အခ်ိန္ကိုက္ တိုက္္ဆိုင္ေနသည္။

ႏုိင္ငံတကာ၏ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားကို ရရွိကာ အက်ဥ္းသား အေျမာက္အျမား လႊတ္ေပး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးက စစ္အစိုးရအား လူးသာ လြန္႔သာေသာ အေျခအေနကို ေပးအပ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္၍ သူတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္ရန္အတြက္ ေျခတလွမ္းပင္ တိုးလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ဆိုင္းငံ့ေပးမႈက ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ ဆက္လက္က်ဳးလြန္ေနမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သျဖင့္ သတိမျပဳမိသလို ျဖစ္ေနစဥ္၊ ဖမ္းဆီးမႈ ပိုမိုတိုးပြားလာသည္မ်ား ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ စစ္အစိုးရကို ကုလႏွင့္ အစိုးရမ်ားက ခ်ီးမြမ္းရန္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရသည္ NLD အား အရံႈးေပးခဲ့ရေသာ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီက တည္ရွိခဲ့သည့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈပံုစံမ်ားကို အလြန္တရာ သတိၾကီးစြာ ထားေနၾကသည္။ အတိတ္မွ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ စစ္အစိုးရအား ေနာက္တၾကိမ္ ထပ္ျဖစ္လာေစရန္ လံုးဝ မစဥ္းစားေစခဲ့သလို သူတို႔အား ဒုကၡေပးႏုိင္သူမ်ားအား လက္ဦးမႈယူကာ ဖယ္ထုတ္ထားႏုိင္ရန္အတြက္ ေသခ်ာေစရန္ ေျခလွမ္း လွမ္းေစခဲ့သည္။

အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကမူ လက္ရွိအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အနည္းငယ္သာ အမွန္တကယ္ လႊတ္ေပးေသာ လွည့္ဖ်ားမႈတခုဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ AAPP-B ၏ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉး ကိုဘုိၾကည္က ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လက္ရွိအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းကို ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ လွည့္ဖ်ားကစားမႈတခုဟု ေခၚဆိုလိုက္သည္။ AAPP မွ ယမန္ေန႔က ထုတ္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အက်ဥ္းသား ၁၂၈ ဦးကိုသာ ႏုိင္ငံေရးမႈႏွင့္ အမွန္တကယ္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားသည္ ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

“အေရးၾကီးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္နဲ႔ တျခား ထင္ရွားတဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ အခုထိ ေထာင္ေတြထဲမွာပဲ ရွိေသးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စစ္အစိုးရက သူတို႔ရဲ႕ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္မယ့္သူေတြလို႔ ယူဆလို႔ပါပဲ“ ဟု AAPP-B အတြင္းေရးမႉး ကိုတိတ္ႏုိင္က ေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျပင္ NLD ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ သူမ၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ဦးဝင္းထိန္တို႔သည္ ဖမ္းဆီးခံေနရဆဲပင္။

အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူမ်ားအၾကား ၿပီးခဲ့သည့္လက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း တိုးခဲ့ျခင္းသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သူမ မပါဝင္ႏိုင္ေစေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာ စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အေၾကာက္ဆံုးဟု ထင္ရေသာ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီသို႔ဆိုသည့္ သူတို႔၏ လမ္းျပေျမပံုကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးအတြက္ ယခုေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ မည္သူမဆိုသည္ အဓိကပင္ရင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

ေနေရႊေသြးေအာင္ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲThursday, 24 September 2009 14:50 ေအးခ်မ္းေျမ႕

ရန္ကုန္ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းမေပၚရွိ အႏုပညာ ဦးစီးဌာနပိုင္ ေျမေနရာေပၚမွ ဆိုင္တဆိုင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ေျမး ေနေရႊေသြးေအာင္ (ဖိုးလျပည့္) ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားက ဝင္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ ဟူေသာ သတင္းတခ်ိဳ႕ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

“7 Lekker” အမည္ရွိ ၎ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္သူမွာ အတြင္းေရးမႉး (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၏သား ေတဇာေစာဦးျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသာ၏သား တဦး အပါအဝင္ တျခားေသာ စီးပြားေရး သမားမ်ားလည္း ရွယ္ယာ ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

ဖိုးလျပည့္က အင္းလ်ားလမ္းေပၚရွိ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ အေဆာက္အအံု တခုကို Night Club ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ အစီအစဥ္ မျဖစ္ေျမာက္ ေသာေၾကာင့္ တျခားေသာ ဗိုလ္မႉးမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္လံ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စစ္တပ္အသိုင္းအဝန္းမွ ၾကားသိရသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ေျမး ဖုိးလျပည့္ကို ယခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ဦးေနဝင္း၏ ေျမးမ်ား လမ္းသရဲဂိုဏ္း ေထာင္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာေတာ့မည္လား ဆိုသည့္ တီးတိုးအသံမ်ား ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အသိုင္းအဝန္းတြင္ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

“ဦးေနဝင္းရဲ႕ေျမးေတြလိုပဲ ဖိုးလျပည့္တို႔ကလည္း ဂိုဏ္းဖြဲ႕ထားတယ္၊ သူတို႔ဂိုဏ္းနာမည္က ဆင္စြယ္တဲ့။ ဒီနာမည္နဲ႔ ကလပ္ေတြသြားရင္ မွတ္ပံုတင္ေလ့ရွိတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ဆိုသည္။

ဖိုးလျပည့္တြင္ အေႁခြအရံမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဗုိလ္မႉးမ်ား၏ သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ၎ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

“ဦးေနဝင္း ေျမးေတြေဘာလံုးကန္ရင္ အဲဒီတုန္းက ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ေတြရဲ႕ ေျမးေတြက ေဘာေကာက္ လုပ္ေပးရတယ္။ ခု ဖိုးလျပည့္လည္း တူတူပဲ။ သူခုိင္းရင္ သူ႔နားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားေတြ၊ ဗိုလ္မႉးသားေတြက ဘာမဆို လုပ္ေပးရတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

ေကာ္ဖီဆိုင္ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး အပါအဝင္ တျခားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက မေက်နပ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ေျမးျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ အေရးယူမႈ တစံုတခုကိုမွ မလုပ္ရဲၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

“ပံုစံကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၉ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္က ဦးေနဝင္း ေျမးေတြလုပ္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳး စလာၿပီ။ ဂိုဏ္းဖြဲ႕တယ္၊ မုိက္တယ္၊ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တယ္ ဆိုတဲ့ပံုစံ။ အဲဒီ ေက်ာ္ေနဝင္းတို႔၊ ဇြဲေနဝင္းတို႔ေလာက္ မဆိုးေသးတာ တခုပဲ” ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရး အသိုင္းအဝန္းတြင္ က်င္လည္ေနသူ တဦးက ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ေျမးသည္ ယခုအခါ မိထၳီလာတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ အေမာင္းသင္ ေနသည္ဟုလည္း သတင္း ရရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သႀကၤန္ကာလကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ဥပေဒအရ မည္သူ တဦးတေယာက္မွ ဆင္းခြင့္မရွိေသာ အင္းလ်ားကန္တြင္ ေန႔စဥ္ စပိဘုတ္ တစင္းျဖင့္ ဗိုလ္မႉးတေယာက္ လိုက္ပါကာ ၎၏ မ႑ပ္ရွိရာသို႔ သြားေလ့ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းကလည္း နာမည္ႀကီးစ ေမာ္ဒယ္ ဝတ္မႈံေရႊရည္ကို ဖိုးလျပည့္က ေခၚေဆာင္သြားကာ ၃ ရက္ခန္႔ အခန္းပိတ္ ထားခဲ့သည္ဟူသည့္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက က်င္းပခဲ့သည့္ ဝတ္မႈံေရႊရည္၏ ေမြးေန႔ပြဲတြင္ ၎က က်ပ္သိန္း ၅၀၀ တန္ ကားတစီးႏွင့္ စိန္လက္စြပ္တကြင္း လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။ ဝတ္မႈံေရႊရည္၏ ေမြးေန႔ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဖိုးလျပည့္၏ ဓာတ္ပံု တခ်ိဳ႕ကို ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

စင္ကာပူတြင္ ဖိုးလျပည့္ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းတက္ခဲ့သည့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို မေက်နပ္ ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ သူငယ္ခ်င္း၏ အိမ္ကို ခဲႏွင့္ေပါက္ခဲ့ၿပီး သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ မိဘမ်ားကို ေတာင္းပန္ခိုင္းခဲ့သည့္ သတင္းလည္း ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ထြက္ေပၚခဲ့ျပန္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၉ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ခန္႔က ဦးေနဝင္း၏ေျမး ေက်ာ္ေနဝင္း၊ ဇြဲေနဝင္းႏွင့္ ေအးေနဝင္းတို႔ ၃ ဦးသည္ ၎တို႔၏ အဘိုးအရွိန္အဝါကို သံုးကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စေကာ္ပီယမ္ ဂိုဏ္းဟူ၍ဖြဲ႕ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ ရမ္းခဲ့ၾကဖူးသည္။ ရန္ကုန္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ မိခင္ ေဒၚခင္စႏၵာဝင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ နဝရတ္ ဟိုတယ္မွာ ၎တို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ မေက်နပ္သူကို နဝရတ္ ဟိုတယ္တြင္းသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚယူကာ ႏွိပ္စက္ၾကသည္၊ အေသသတ္သည္ အထိလည္း ရဲတင္းခဲ့ ၾကသည္ဟု သိခဲ့ရသည္္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ကာလက သားလိမၼာ အမည္ရွိ လူငယ္တဦးကို ဦးေနဝင္း၏ ေျမးမ်ားက အေသ သတ္ကာ ၿခံဝတြင္ သြားေရာက္ ပစ္ထားခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက ရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔ အေပါင္းအပါမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ မိန္းကေလး မွန္သမွ်ကိုလည္း အလြတ္မေပးဘဲ အရ ႀကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းႀကီး ခဲ့သည္။

ဦးေနဝင္း၏ အရွိန္အဝါကိုသံုးကာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကိုပါ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလာခဲ့သျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ မတ္လက အဆိုပါ ေျမး ၃ ဦးႏွင့္ ဦးေနဝင္း၏ သားမက္ ဦးေအးေဇာ္ဝင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့၍ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို ေသဒဏ္ ခ်မွတ္မည့္ရက္ အတိအက် မသိရေသးေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ေထာင္တြင္း၌ပင္ ရွိေနေသးသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူခ်မ္းသာ အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ဦးေနဝင္း ေျမးမ်ား၏ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရေသာ စစ္တပ္ အသိုင္းအဝန္းက ၎တို႔အား ထိုသို႔ ေထာင္ဒဏ္ သက္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းသာခဲ့ၾကသည္။

ဦးေနဝင္း၏ ေျမးမ်ားကို အေရးယူခဲ့စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ သား၊ သမီးမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း လုပ္ကြက္ ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတြင္းက်ိတ္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ရွိေနသည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။

ယခုအခါ ဖိုးလျပည့္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အသိုင္းအဝန္းက ေဝဖန္ေနၾကသည္။ ေတဇာေစာဦးႏွင့္ တျခားသူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး အပါအဝင္ တျခားေသာ စီးပြားဖက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ၏ ေျမးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အေရးယူေျဖရွင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ဦးေနဝင္း ေျမးမ်ားကဲ့သို႔ အတင့္ရဲလာမည္လားဟု ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“အခု ဖိုးလျပည့္ကို တခ်ိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဝဋ္လည္ေတာ့မလားလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ” ဟု ရန္ကုန္ စီးပြားေရး ေလာကသား တဦးက ဆိုသည္။