Sunday, October 4, 2009

ေငြေၾကးနွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္ပညာရွင္ဦး၀င့္ေက်ာ္နွင့္ေတြဆံုေမးျမန္းခန္း

PhotobucketPhotobucket

Irrawaddy-E-Journal_v1n12

အင္ဒိုနီးရွားငလွ်င္

ေနာက္ဆုံးရရွိေသာသတင္းမ်ားအရလူေပါင္း(၅၃ဝ)ေက်ာ္ေသဆုံးျပီး၊လူမ်ားစြာေပ်ာက္ဆုံးေနေသးေၾကာင္းနွင ္႕အေဆာက္အဦးမ်ားစြာျပီဳက်သြား
ေၾကာင္းသိရပါသည္။အပ်က္အစီးအမ်ားဆုံးခံခဲ႕ရေသာေနရာမွာPADANG, Indonesiaျဖစ္ပါသည္။


The Voice 5-48

ခင္ရီ၁၀ရက္စခန္းေရာက္ေနလို႕


http://www.myanmar.com/newspaper/kyaymon/Oct04.pdf

ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္း(ကိုုဗဟိန္းမွသည္ ေက်ာ္ကိုကိုအထိ)

http://ifile.it/avstx1k


Students Movement - 26

ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဴပ္ (ဗကသ) မွ ျပည္သူလူထုသို ့ ပန္ႀကားခ်က္။

http://ifile.it/6trm85n

Bkt Statement

ဗမာနိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

ေန႔စြဲ ၂ဝ-ဝ၉-၂ဝဝ၉
ဗမာနိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။

ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရရွိသင့္ေသာ အခြင့္္အေရးမ်ား ရရွိေရးေဆးပညာအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေရး
လူထုအားကယ္တင္ေရးအျခား ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

ေအာင္ျပည္စိုး
တာဝန္ခံ
ဗမာနိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

4 Oct ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/binewl9

4 OCT News

“ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ်င္လို႔….”

http://ifile.it/co3xj45


DrAyeKyaw

source

Three children among six females imprisoned with hard labourSIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - URGENT APPEALS PROGRAMME

Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-131-20091 October 2009
---------------------------------------------------------------------
BURMA: Three children among six females imprisoned with hard labour

ISSUES: Rule of law; judicial system; illegal detention; child rights
---------------------------------------------------------------------

Dear friends,

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has learned that three girls in Burma have been sentenced to a year in jail with hard labour for allegedly selling illegal lottery tickets. When the case against them came to court, the judge reportedly ignored evidence given that the three girls are not yet 16 years old, and should have been tried in a juvenile court. All six of the defendants claimed that they were innocent of the charges and that the police set them up; the AHRC has also received information that the police bribed the prosecutor to take the case.

CASE DETAILS:

In the mid-morning of 27 February 2009, a group of police from Daik-U station in Pegu, north of Rangoon, went to the house of Daw Aye Myint in Ushitkone village. She was in the fields at the time, and was called back to the house to find the police with her daughter, Ma Amy Htun, 15; her sister, Ma Sein Htwe, two other adult women and three other girls. The police accused them of running an illegal lottery ring--which are very common in Burma--and arrested them all. The accused denied the charges but were held at the local lock up and were denied bail. According to family members, each time they took food for the girls and women they had to pay the guards 500 Kyat (about 50 US cents) to give it.

One of the girls was found to be underage and was transferred to the juvenile justice system, but the others were recorded as 'youths', which under the current law in Burma means that they are 16 or 17 years old and can be tried as adults. The police allegedly falsified records to make the girls birth dates earlier than they are. The girls submitted evidence to the court, like testimonials from school headmistresses, to support the claim that they are children. The prosecutor and judge had special responsibilities to check the ages, which they failed to do. The police allegedly also paid the prosecutor to proceed with the case knowing that the ages of the girls had been falsely recorded.

As the government of Burma places special emphasis on the rights of women and children--the UN Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of Discrimination against Women are the only two rights charters that it has joined--it should be possible to have this case opened and the girls released. The Child Law grants special authority to the social welfare minister to order immediate and unconditional release of children held in custody. So please sign and send the sample letter below.

ADDITIONAL INFORMATION:

The AHRC has been documenting numerous cases that address what it has described as Burma's 'injustice system' which can be accessed by going to the appeals homepage and typing 'Burma' or 'Myanmar' into the search box: http://www.ahrchk.net/ua/. Two special reports have also been issued in the article 2 periodical, Saffron Revolution imprisoned, law denied (vol. 7, no. 3, September 2008) and Burma, political psychosis and legal dementia (vol. 6, no. 5-6, December 2007). There are also a number of related sites, including the AHRC Burmese-language blog, Pyithu Hittaing and the 2008 AHRC Human Rights Report chapter on Burma.

SUGGESTED ACTION:

Please write to those listed below to call for the immediate release of the six convicted persons, especially the three girls. Please note that for the purposes of the letter Burma is referred to by its official name, Myanmar, and Pegu as Bago.

Please be informed that the AHRC is writing a separate letter to the UN Special Rapporteurs on Myanmar and the independence of judges and lawyers, the UN Working Group on Arbitrary Detention, the UNICEF office in Burma and the regional human rights office for Southeast Asia calling for interventions into this case.

To support this appeal please click here:

SAMPLE LETTER:

Dear ___________,

MYANMAR: Three children among six females sentenced to hard labour

Details of accused:

1. Daw Aye Myint, 46; resident of Ushitkone Village, Daik-U Township, Bago Division, Myanmar.
2. Ma Sein Htwe, 41; sister of first defendant; resident of Ushitkone Village.
3. Ma Ei Ei Khaing, 29; resident of Ushitkone Village.
4. Ma Sanda Win, aged under 16; resident of Ushitkone Village; currently held at Bago Prison.
5. Ma Amy Htun (a.k.a. April Htun), 15 (DOB: 30 December 1993); daughter of Daw Aye Myint; resident of Targwa Village, Daik-U Township; currently held at Bago Prison.
6. Ma Thuza Khaing, 15 (DOB: 4 December 1993); resident of Targwa Village; currently held at Insein Prison, Women's Block, Building 2.

Police officers involved:
1. Deputy Inspector Tin Maung Aye (prosecuting officer).
2. Deputy Inspector Aung Win (investigating officer).
3. Police Corporal Zaw Naing Soe.
4. Police Corporal Aung Naing Latt.
(All officers from Daik-U Township Police).

Charge & trial: Sections 14(a), 15(a) & 16(a), Gambling Law 1986, Daik-U Township Court, Felony No. 133/2009; Judge Aye Myint (Special Power) presiding; judgment delivered on 31 August 2009, all accused sentenced to one year's rigorous imprisonment

I am shocked to hear that a court in Myanmar has sentenced three children to a year's imprisonment with hard labour, and I urge that this case be immediately reopened and that the correct ages of the girls be ascertained so that they are released without delay.

According to the police, at around 11:30am on 27 February 2009 Deputy Inspector Tin Maung led a team on the instructions of the Daik-U Township Police commander to Ushitkone Village where they entered the house of Daw Aye Myint on a warrant and in the front room found the second to sixth accused with books of illegal lottery ticket stubs, record books and 45,950 Kyat (about USD 45). Aye Myint was out at the time. After she came back they were all arrested and charged will illegal gambling. They were held in the police lock up without bail until the case came to court. While there, the families allegedly had to pay the police sentries 500 Kyat each time they came to bring food for the detainees.

In court the accused denied the charges and said that the items of evidence were not theirs. They said that they had signed the search warrants out of fear of the police. They also said that they had never seen the two men who the police brought as supposed witnesses for the search and seizure at the house. They did not have lawyers to defend them.

Whereas the court recorded the ages of the fourth, fifth and sixth accused as 17, 17 and 16 respectively, the judge was informed that they were all aged less than 16 but he apparently failed to verify this fact because the police gave allegedly falsified documentary evidence on their ages. I am aware that the law in Myanmar stipulates that anybody not yet aged 16 must be tried as a child under the terms of the Child Law 1993, which was introduced in partial compliance with the international Convention on the Rights of the Child. This means that the three children in this case should have been held and tried separately from adults, and should have been sentenced according to a completely separate regime in which imprisonment would not have arisen as an option in sentencing.

Nonetheless, the judge tried the three as youths (aged 16 or 17). As there was doubt raised over the ages of the girls on the basis of information that was brought to the court which contradicted the records of the police, the judge should have taken steps to obtain further evidence to show the ages of the defendants one way or the other, but apparently he failed to do so. Yet the Child Law places special obligations on a judge to correctly ascertain the ages of persons who are apparently youths brought before him and even though the police and prosecutor also have to give correct evidence of the age of the accused (sections 67, 68).

I have furthermore been informed that the law officer who handled the prosecution case, one Daw Myint Myint Soe of the Daik-U Township Law Office, allegedly received 30,000 Kyat from Deputy Inspector Tin Maung Aye to try the case against the three girls as adults. Interestingly, in giving the verdict the judge also instructed that of the amount of money seized, this figure of 30,000 Kyat be returned to the investigating police rather than submitted to the state treasury.

In light of the above concerns, I urge that this case be immediately reopened and reviewed so that the correct ages of the girls can be established and so that, in the event that they are found to be underage, they can be immediately released in accordance with the authority granted to the Minister of the Social Welfare Department under section 59 of the Child Law.

Furthermore, in light of the serious doubts about the credibility of the case, I urge that the three adult detainees also be released pending a full re-examination of the facts, which should be conducted through a special inquiry team appointed from outside the township. The team should also examine the allegations of corruption and the alleged violations by the local police of sections 37 and 38 of the Child Law, by sending up underage girls to a township court rather than a juvenile one.

Finally, I take this opportunity to remind the Government of Myanmar of the need to allow the International Committee of the Red Cross access to places of detention, in accordance with its globally recognized mandate, without any further delay.

Yours sincerely,

----------------

PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:

1. Maj-Gen. Maung Oo
Minister for Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Office No. 10
Naypyitaw
MYANMAR
Tel: +95 67 412 079/ 549 393/ 549 663
Fax: +95 67 412 439

2. Maj-Gen. Maung Maung Swe
Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement
Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement
Office No. 23
Naypyitaw
MYANMAR
Tel: +95 67- 404 020-22/ 404 337
Fax: +95 67- 404 335

3. Lt-Gen. Thein Sein
Prime Minister
c/o Ministry of Defence
Naypyitaw
MYANMAR
Tel: + 95 1 372 681
Fax: + 95 1 652 624

4. U Aung Toe
Chief Justice
Office of the Supreme Court
Office No. 24
Naypyitaw
MYANMAR
Tel: + 95 67 404 080/ 071/ 078/ 067 or + 95 1 372 145
Fax: + 95 67 404 059

5. U Aye Maung
Attorney General
Office of the Attorney General
Office No. 25
Naypyitaw
MYANMAR
Tel: +95 67 404 088/ 090/ 092/ 094/ 097
Fax: +95 67 404 146/ 106

6. Brig-Gen. Khin Yi
Director General
Myanmar Police Force
Ministry of Home Affairs
Office No. 10
Naypyitaw
MYANMAR
Tel: +95 67 412 079/ 549 393/ 549 663
Fax: +951 549 663 / 549 208

7. Daw Thinda Nyunt,
Chairperson
Myanmar Women's Affairs Federation
No.132, Than Lwin Road, Bahan Township,
Yangon
MYANMAR
Tel: +95 1 501 776
Fax: +95 1 501 814
Email: mwaf@mptmail.net.mm

---------------------------------------------
Thank you.

Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (AHRC) (ua@ahrchk.org)-----------------------------
Asian Human Rights Commission
19/F, Go-Up Commercial Building,
998 Canton Road, Kowloon, Hongkong S.A.R.
Tel: +(852) - 2698-6339 Fax: +(852) - 2698-6367

ျပည္သူ ့လႊတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳ ကြန္ယက္ေၾကျငာခ်က္

http://ifile.it/b56c0fe

vision on 2010