Sunday, February 28, 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (၂)ႏွစ္ျပည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

http://ifile.it/byj7tw3Statement on the 2nd Anniversary of Founding Day of ABMRC _Bangladesh

Voice of Burma စာစဥ္အမွတ္ 751

http://ifile.it/e1cht2g ေၾကာင္း ဒီေန႔ပဲ ဦးဉာဏ္၀င္းတုိ႔ဟာ

RIGHTS-BURMA: For Sex Workers, A Life of Risks

By Mon Mon Myat

RANGOON, Feb 25, 2010 (IPS) - When Aye Aye (not her real name) leaves her youngest son at home each night, she tells him that she has to work selling snacks. But what Aye actually sells is sex so that her 12-year-old son, a Grade 7 student, can finish his education.

"Every night I work with the intention of giving my son some money the next morning before he goes to school," said Aye, 51. She has three other older children, all of whom are married.

Her 38-year-old friend Pan Phyu, also a sex worker, has a greater burden. After her husband died, she takes care of three children – apart from her mother and uncle.

But Aye and Phyu’s source of income is fast declining, because it is no longer that easy to get clients at their age. Many younger women are in the sex trade today because of the difficult economic conditions in Burma, where prostitution is illegal.

Aye and Phyu’s daily lives are marked by living with the risks that come with being in illegal work, ranging from abuse from clients and police harassment, to worrying about getting sexually transmitted diseases and HIV.

Accurate figures of the number of sex workers are difficult to come by. But some media reports say that there are more than 3,000 entertainment venues such as karaoke places, massage parlours or nightclubs where there are sex workers, and that there are an estimated five sex workers in each venue.

There are fewer opportunities available for Aye and Phyu in the nightclubs in downtown Rangoon, but they found a place near the highway in the city outskirts.

"I’m already having a hard time finding even just one client a night, yet some clients want to use me for free. Sometimes they cheat me and go without paying," Aye said with a sigh.

Their clients vary, ranging from college students, policemen, business people, taxi drivers or trishaw drivers. "It’s true that sometimes we get no money but just pain," Phyu added.

Many clients think that they can easily abuse commercial sex workers because they have little clout in an illegal area of work.

"Sometimes I receive money for one client but I have to serve three clients. I would be beaten up if I refuse or speak up," said Phyu, who has been a sex worker for 14 years. "If the local official in my ward or my neighbours don’t like me, they could inform the police who could arrest me anytime for trading sex," Aye added. To keep from being harassed by the police, Aye and Phyu say they have to either give money or sex. "The police want money or sex from us. We need to make friends with them. If we can't give a bribe we are threatened with arrest."

Phyu said, "Some clients came in plain clothes, but through the conversation, I later knew that some of them are police officials."

A few years ago, Aye and Phyu were arrested when the police raided the hotel they were in under the Brothel Suppression Act. Aye spent a month in a Rangoon jail after paying a bribe. Phyu could not afford to pay, so she spent one year in jail.

Like many commercial sex workers, getting infected with HIV and sexually transmitted diseases is never far from their minds.

Aye recalls that two years ago, she suspected that she might have HIV. A blood test at the Tha Zin clinic, which provides free HIV testing and counselling service for CSWs, confirmed her worst fears. "I was shocked and lost consciousness," Aye said.

But Phyu said calmly, "I already expected to have HIV infection as I’ve seen friends of mine dying from AIDS-related diseases. "My doctor told me that I can live normally as my CD4 counts are above 800," she added, referring to count of white blood cells that fights infection and indicates the stage of HIV or AIDS.

Still, Aye and Phyu say they remain in sex work because that is the only job they know that can bring them enough money.

"I tried to work as a street vendor, but it didn’t work because I didn’t have enough money to invest," Aye said. Aye earns from 2,000 to 5,000 kyat (2 to 5 U.S. dollars) for a one-hour session with a client, an amount she would never earn as a food vendor even if she works the whole day.

Because she has HIV, Aye carries a condom in her bag as suggested by the doctor from the Tha Zin clinic. But her clients are stubborn and refuse to use any protection, she said. "It’s even harder to convince them to use a condom when they are drunk. I was often beaten up for urging them to use a condom," Aye pointed out.

Htay, a doctor who asked that his full name not be disclosed, says he has heard a similar story from a sex worker who comes to see him. "Every month we provide a box of free condoms to sex workers, but their number does not get reduced by much when we checked the box again. The reason she (sex worker patient) gave me was that her clients did not want to use a condom. That’s a problem," said Htay, who provides community health care for people with living with HIV.

According to a 2008 report by the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), more than 18 percent of some 240,000 people living with HIV/AIDS in Burma are female sex workers.

HIV-positive sex workers are a hidden reality in Burma. "Our society covers up the truth that prostitution exists because of shame and fear of sin, but it actually makes the situation worse," pointed out Htay.

"I think a network of commercial sex workers needs to be set up in this country," said Nay Lin of Phoenix Association, a group that provides moral support and vocational training for people living with HIV/AIDS. "Through that they could stand for their rights and protect their communities."

"Just like others, commercial sex workers who are mothers earn money in exchange for sex to support their children and their families, but they always work under fear of the police and of being abused by clients," Lin said. "We should respect them as mothers instead of abusing them."

To this day, Aye leaves home to go to work as soon as her son falls asleep at night. She worries about earning enough money, and what will happen to her son if she does not.

"If I have no client tonight, I will have to go to the pawnshop tomorrow morning (to sell items)," she said. Showing her one-foot-long hair, Aye added: "If I have nothing left, I’d have to sell my hair. It could probably be worth about 7,000 kyat (7 dollars)." (END)

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=50456

the voice(1 march 2010)

http://ifile.it/kea3mir http://www.scribd.com/doc/27624547/The-Voice-6-17-E-BookThe Voice 6 17(E Book)

Saturday, February 27, 2010

27 Feb ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/jnb03ly27 Feb 2010 Yeyintnge Diary

USGS: Chile Earthquake 'Alarming'

အမူအက်င့္ မေျပာင္းလဲၾကသူမ်ား

က်မ ဒီ ခုခံအား က်ဆင္းမႈ ကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဘာအခက္အခဲေတြ ရိွသလဲ လုိ႔ တခ်ဳိ႕က ေမးၾကပါတယ္။ အစစ အရာရာ အခက္အခဲေတြခ်ည္း ျပည့္ႏွက္ေနတာပါပဲလုိ႔ ေျဖမိပါတယ္။

စတင္ ပညာေပးဖုိ႔၊ လူေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔ကေနစၿပီး သူတုိ႔ ေဆး၀ါး ေသာက္သံုးႏုိင္ဖုိ႔၊ မွန္ကန္တဲ့ ေဆးကုသမႈ ခံယူဖုိ႔၊ သူတို႔ရဲ႕ လူမႈဘ၀ကို ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အစရွိတာေတြကို က်မနဲ႔ က်မကို ကူညီေနတဲ့ လူငယ္ အနည္းငယ္ေလာက္ပဲ စဥ္းစား လုပ္ေပးေနၾကရတာ ဆုိေတာ့ ဘယ္ေလာက္မ်ား ခက္ခဲမလဲဆုိတာ သိသာ ႏိုင္ပါတယ္။

အၿမဲတေစ မျဖစ္မေန ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေနရတာလည္း ရန္ပံုေငြ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလွဴေငြ မရေလ လုပ္ရတာ ခက္ခဲေလေပါ့။ မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႕ဆီက အကူအညီတခ်ဳိ႕ေတာ့ ရပါတယ္။ ခုဆုိ က်မ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဘက္က စည္ပင္ေျမ ငွားၿပီး လူနာ ျပန္လည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ေပးထားတယ္။ အသိမိတ္ေဆြေတြ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ နတ္ဆက္ ပစၥည္းလုပ္တဲ့ ေဘာ္ၾကယ္ထုိး၊ စက္ခ်ဳပ္ အစရွိတာေတြလည္း လုပ္ေပးပါတယ္။ ဒီရက္ပိုင္းေလးမွာပဲ လူနာ ၄ ဦး အတြက္ အလွဴရွင္ ၁ ေယာက္ဆီက အလွဴခံၿပီးေတာ့ ပလာတာ ေၾကာ္တ့ဲဆိုင္ေလး ဖြင့္ထားေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူနာေတြ အမ်ားႀကီးအတြက္ က်မ မလုပ္ေပးႏုိင္ေသးတာကလည္း အခက္အခဲတခုပါ။

ဒီအခါမွာက်ေတာ့ အခက္ခဲဆံုးလုိ႔ ေခၚႏုိင္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အမူအက်င့္ေတြ မေျပာင္းႏုိင္တဲ့သူတခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႔လာေတာ့တာပါပဲ။

တျခား လူငယ္ေလးေတြ ဆိုးေပေတၿပီး နဂိုမူလ အက်င့္တိုင္း ျပန္လည္ ေသာက္စားလာတာေတြလည္း ေတြ႔ရပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒါဟာ ခံသာေသးတယ္ ဆုိရမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔က ေသာက္စား ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ဘာသာ ဒုကၡေရာက္တာပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ကေတာ့ အဲ့ဒီလို ျဖစ္သလို ေနလိုက္ၾကတဲ့ လူနာေတြကို ျပန္ကုေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက် ပုိမ်ား၊ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းေတာ့ ပိုျဖစ္ရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီ အေျခ အေနကုိေတာင္ ခံသာတယ္လုိ႔ ေျပာေနတယ္ဆုိေတာ့ ဒီအေျခေနထက္ ဆိုးတာေတြရွိေနလုိ႔ ေျပာတာပါ။

က်မလူနာ အမ်ားစုဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ နယ္ဘက္ ေတာသူေတာင္သား ယာဥ္ေမာင္းသူေတြ၊ ကားေနာက္ လုိက္ စပယ္ယာေတြအျပင္ အျခား မသိ နားမလည္သူေတြ မ်ားပါတယ္။ လူနာေတြထဲမွာ ျပည့္တန္ဆာ မိန္းကေလး ၅ ေယာက္ ပါလာပါတယ္။ သူတို႔ ၅ ေယာက္ဟာ မတူညီတဲ့ အေျခေနက လာတယ္ဆုိေပမယ့္ ကိုယ္ခႏၶာ ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္စားၾကတာခ်င္းေတာ့ တူပါတယ္။

သူတုိ႔ထဲက တေယာက္ကေတာ့ က်မ အျမင္ ေျပာရရင္ သူက ေယာက်ာ္း မရွိရင္ မေနနိုင္တဲ့သူပါ။ သူက ေငြရွာေဖြ ၿပီးေတာ့ သူႏွစ္သက္တ့ဲ ေယာက္က်ားေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ေပ်ာ္ပါးတာပါ။ သူေငြရွာတာလည္း လူနဲ႔ရင္းၿပီး ရွာတယ္၊ ျပန္လည္ ေပ်ာ္ပါးတာလည္း လူနဲ႔ရင္းၿပီး ေပ်ာ္ပါး ဆုိေတာ့ ကူးစက္မႈဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မ်ားေနၿပီလဲ ဆိုတာ ေၾကာက္စရာေကာင္းလို႔ မေတြးခ်င္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္္ရပါတယ္။ က်မလည္း ႀကံဳတိုင္း ဆံုးမ၊ က်မအိမ္မွာပါ ေခၚထားၿပီး ျပဳျပင္ေပမယ့္ အၿမဲပဲ ထြက္ေျပး၊ အရင္လိုပဲ လမ္းေပၚေန၊ လမ္းေပၚစား အက်င့္ မေပ်ာက္ပါဘူး။ ဒီကေလးမ အေၾကာင္းကိုေတာ့ ေနာင္မွပဲ ေဆာင္းပါးတေစာင္ ေရးပါဦးမယ္။

ေနာက္တေယာက္က်ေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္မွာ သီခ်င္း ဆိုတာပါ။ သူက်ေတာ့ တမ်ိဳး ျဖစ္ျပန္ေရာ။ က်မကို အၿမဲ ေျပာေနတာေတာ့ သီခ်င္းပဲ ဆုိတာပါတ့ဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း မထင္မွတ္တဲ့ တေန႔မွာ က်မကလည္း အိမ္မွာ မရွိခ်ိန္ သူေရာက္လာပါတယ္။ သူ စစ္ေတြကို သြားေတာ့မယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ရန္ကုန္မွာ လုပ္ကိုင္စားရတာ မေခ်ာင္ လည္ေတာ့ေၾကာင္း၊ အရင္က သူ႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့လူက မေထာက္ပံ့ေတာ့လို႔ ေရာဂါ ကူးေအာင္ ဒီတိုင္း လိင္ဆက္ဆံလိုက္တယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း က်မအိမ္ကို လာတက္ေျပာတာပါ။ က်မမိသားစုဆုိ အရမ္းပဲ စိတ္ဆိုး ၾကပါတယ္။

က်မမိသားစုနဲ႔ လူနာေတြက တကယ့္ မိသားစု အရင္းခ်ာလို ျဖစ္ေနတာပါ။ လူနာတိုင္း အိမ္မွာ ထမင္း မစားဘူး တဲ့ လူ မရွိသေလာက္ နည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစုကုိ ခင္မင္လို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေနေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါေစ ေရာဂါ ကူးေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ လုပ္တယ္ ဆုိတာ ကေတာ့ လူသားတေယာက္ အေနနဲ႔ မလုပ္သင့္၊ မလုပ္ထုိက္တဲ့ ကိစၥပါပဲ။

ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ အႏွိပ္ခန္းမွာ လုပ္တာပါ။ အရမ္းကို ေခ်ာေမာ လွပပါတယ္။ အသားအရည္ကလည္း တအားလွ၊ လူကလည္း ေခ်ာေမာၿပီး ခုခံက်ေရာဂါ ရိွေနတယ္လုိ႔ ထင္ရက္စရာ မရွိဘူး ျဖစ္ေနတာပါ။ သူကေတာ့ တမင္ ႀကံရြယ္တယ္ မဆုိႏုိင္ေပမယ့္ အႏွိပ္ခန္း လာတဲ့ သူေဌးတေယာက္ကို သူ႔ဘ၀ ေရွ႕ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ရ တယ္ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီသူေဌးကလည္း သူ႔ကို မေျပာမဆိုနဲ႔ ကာရာအုိေကခန္း ေခၚသြားၿပီး အကာအကြယ္မပါ လိင္ဆက္ဆံၾကတယ္ ဆိုပါတယ္။ သူက တမင္ မႀကံရႊယ္ေပမယ့္လည္း သူ႔အေနနဲ႔ တားဆီး ကာကြယ္သင့္ပါ တယ္။ သူထုတ္ေျပာျပတာ ဒီတေယာက္တည္းမို႔သာ ဒီတေယာက္အေၾကာင္းကို သိရတာပါ။ အျခားလည္း ဘယ္ေလာက္ မ်ားမလဲ ဆိုတဲ့ အေတြးေတြ ၀င္လာလိုက္တိုင္း က်မ အိပ္မေပ်ာ္ ျဖစ္ေနတာပါ။ တခါခါ လန္႔ႏိုး တာေတြေတာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ တကယ့္ကုိ စိတ္မေကာင္းျခင္း မ်ားစြာျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီလို လူနာတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အမူအက်င့္ဆိုးကို ျပဳျပင္ဖုိ႔၊ သူတုိ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကုိ ျပဳျပင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဆိုတာ က်မမွာ စိတ္ေသာကလည္း ျဖစ္ေနရ ပါ တယ္။ ။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/editorial/2009-02-27-05-56-44/2690-2010-02-27-10-05-58

ပထမအုပ္စုအဖမ္းခံရရင္၊ဒုတိယအုပ္စု၊ တတိယအုပ္စုေတြက လြတ္လပ္သြားတဲ့ ေနရာမွာဝင္ယူ

http://ifile.it/2w14gu9The Art of War

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈအေပၚသူတုိ႕၏ အျမင္ (သုိ႕မဟုတ္) စကၠဴက်ားတုိ႕ရဲ႕ ဟိန္းေဟာက္သံ

http://ifile.it/ri51osqေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး အမႈအေပၚသူတုိ႕၏ အ်မငး (သုိ႕မဟုတ) း စကၠဴက္ာ့တုိ႕ရဲ႕ ဟိနး့ေဟာကးသဵ

Messages From Mae Tao Clinic


Dr. Cynthia Maung, of Mae Tao Clinic discusses food security, child protection, and public health challenges and possible solutions along the Thai Burma Border. In this clip, she responds to a recent article in the Bangkok Post,
http://www.bangkokpost.com/print/29651/
http://www.youtube.com/watch?v=xlzs4xuI_jg&feature=digest

Irrawaddy-E-Journal_v2n4

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း CC စာရင္း.....

http://ifile.it/x4irsb0အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း CC စာရင္း..... http://nldlajb.blogspot.com/

Canada Condemns Burmese Decision on Aung San Suu Kyi Appeal

Canada Condemns Burmese Decision on Aung San Suu Kyi Appeal

(No. 84 - February 26, 2010 - 1:40 p.m. ET) The Honourable Lawrence Cannon, Minister of Foreign Affairs, today issued the following statement expressing Canada’s disappointment over the Burmese Supreme Court’s decision to reject the appeal of pro-democracy leader and Nobel laureate Aung San Suu Kyi:

“Canada is deeply disappointed that the Burmese Supreme Court has rejected Aung San Suu Kyi’s latest appeal of her detention. Neither her original trial nor the appeal process has met international standards of due process, demonstrating a complete disregard for the rule of law. Canada maintains its position that her continued detention is unwarranted, unjustified and politically motivated.

“The Burmese regime has missed yet another opportunity to prove its commitment to hold inclusive, free and fair elections. The elections planned for 2010 will only be credible if the Burmese regime allows all citizens, including opposition groups, to participate freely in a transparent electoral process.

“Since December 2007, Canada has imposed the toughest sanctions of any country against the Burmese regime to protest its treatment of its people. These sanctions include a ban on goods exported to and imported from Burma. Canada again calls upon the Burmese regime to free all political prisoners, including Aung San Suu Kyi, and to engage in a genuine dialogue with members of the democratic opposition and different ethnic groups of Burma.

“In 2007, the Parliament of Canada granted Aung San Suu Kyi honourary Canadian citizenship for her tireless work for democracy in Burma.”

- 30 -

For further information, media representatives may contact:

Catherine Loubier
Director of Communications
Office of the Minister of Foreign Affairs
613-995-1851

Foreign Affairs Media Relations Office
Foreign Affairs and International Trade Canada
613-995-1874


ႏိုင္ငံေရးသံေ၀ဂရသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအသည္းကြဲသူမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဆရာလုပ္သူမ်ားအေၾကာင္း

http://ifile.it/pd5r7oj Politicians

Friday, February 26, 2010

26 Feb ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/omltjds26 Feb 2010 Yeyintnge Diary

အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားဆိုရာဝယ္

အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားဆိုရာဝယ္


နိဒါန္း
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ သေဘာတရားဟာ အလြန္အေရး ႀကီးလွပါတယ္။ ဒီသ ေဘာတရားကို အသံုးျပဳၿပီး စစ္ဘုရင္ေတြက ေသြးေခ်ာင္းစီး စစ္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူလူထုႀကီးကို ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္ စက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကမၻာနဲ႔အဝွမ္းမွာ ပ႗ိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကပါတယ္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ဒီသ ေဘာတရားကို အသံုးျပဳၿပီး တႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို တျခားႏိုင္ငံက ထိခိုက္ ေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေရွာင္ရွားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြကလဲ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ Hans Morgenthau က ကမၻာႀကီးတခုလံုးကို ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ တိုင္းႏိုင္ငံ ေတြအေနနဲ႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီတိုင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အက်ဳိး စီးပြားေတြကသာလွ်င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚမွာ လႊမ္းမိုးမႈရွိမယ္လို႔ ဆိုထားခဲ့ ပါတယ္။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္မွာ Lord Palmerston ကလဲ “ငါတို႔ဆီမွာ ထာဝရ မိတ္ ေဆြဆိုတာ မရွိဘူး။ ေရရွည္တည္တံ့ေနတဲ့ ရန္သူ ဆိုတာလဲ မရွိဘူး။ ငါတို႔ရဲ႕ အ က်ဳိးစီးပြားေတြကသာလွ်င္ ထာဝရေရရွည္တည္တံ့ေနတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္တဲ့အ တြက္ ဒီအက်ဳိးစီးပြားေတြကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ဖို႔ကသာ ငါတို႔ရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ တယ္” လို႔ အဆိုရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ သေဘာတရားဟာ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ ခဲယဥ္းၿပီး၊ ဒီသေဘာတရားကို ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္ေတြက နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ သေဘာေပါက္နားလည္မႈေတြ ကြဲျပားၾက ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတာ အ ေပၚမွာ အေျခခံၿပီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္က က်င့္သံုးရတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒေတြနဲ႔ ဒီမူဝါဒေတြအေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ႏိုင္မယ့္ စစ္ေရး အင္အား၊ စီးပြားေရးအင္အား စတာေတြကို တြက္ခ်က္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီသေဘာတရားကို နားလည္ႏိုင္မႈေတြမွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း သဏၭာန္ေတြနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ အလြန္ပဲ အေရးႀကီး လွပါတယ္။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားရဲ႕ အနက္အ ဓိပၸာယ္ေတြနဲ႔ ေတြးျမင္ယူဆပံုေတြ၊ အမ်ဳိးအစား ကြဲျပားမႈေတြ၊ သေဘာတရား နားလည္မႈအေပၚကို လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ ေတြကို ကြဲကြဲျပားျပား သိျမင္မွသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါလွတဲ့ ဒီသေဘာတရားကို ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာ အ သံုးခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုရာဝယ္

စစ္ဘုရင္နပိုလီယံက ႐ုရွားကို ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲဟာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဟစ္ တလာကလဲ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားေစခဲ့တာေတြနဲ႔ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့မႈေတြကို ဂ်ာမဏီရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား အ တြက္ ျပဳလုပ္တာလို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။ စတာလင္ကလဲ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၾသဇာခံ အစိုးရေတြကို ပိုလန္နဲ႔ ဥေရာပ အေရွ႕ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြမွာ အာဏာရေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈေတြကို ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔ ဆို ျပန္ပါတယ္။ အီရတ္က ကူဝိတ္ကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ တုန္းက အီရတ္အစိုးရကို တိုက္ခိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတ စီနီယာ ဘြတ္ခ်္ကလဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့တာလို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ပါကစၥတန္ သမၼတ Benazir Bhutto ကလဲ အိႏၵိယ ကက္စ္မီးယားေဒသ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈဟာ ပါကစၥတန္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားလို႔ ယူဆတယ္ လို႔ လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ေတြကလဲ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ေသြးေခ်ာင္းစီး လူသတ္ပြဲျပဳလုပ္ တာ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္တာလို႔ ဆိုၾကျပန္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ဓားတေခ်ာင္းဘဝကို ေရာက္ေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ စားဖိုမွဴးလက္ထဲ ေရာက္ၿပီး၊ ဟင္းခ်က္ဖို႔ အသံုးျပဳခံရတဲ့အခါက်ေတာ့ အရသာရွိတဲ့ ဟင္းေကာင္းတခြက္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ထင္း ခုတ္သမားလက္ထဲေရာက္ၿပီး ညမီးလွံဳဖို႔ လိုအပ္မယ့္ ထင္းေတြကို ခုတ္ဖို႔ အသံုးျပဳခံရတဲ့ အခါက်ေတာ့ လူေတြကို အေႏြးဓာတ္ေပး မယ့္ မီးဖိုေလးတခုျဖစ္လာေစျပန္ပါတယ္။ အဲလိုမဟုတ္ပဲ ဓားျပလက္ထဲေရာက္ေတာ့ လူေတြရဲ႕ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ၿခိမ္းေခ်ာက္တဲ့ လက္ နက္ကိရိယာျဖစ္လာပါတယ္။ လူသတ္သမားလက္ထဲ ေရာက္ေတာ့ လူေတြရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ လက္နက္ပစၥည္း ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ သေဘာတရား တခုတည္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ သေဘာတရားလား၊ ဆိုးရြားတဲ့ သေဘာတရား လားဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ကိုင္စြဲအသံုးျပဳသူရယ္၊ အသံုးျပဳခံရတဲ့ ပစၥည္းရယ္၊ အသံုးျပဳလိုက္တဲ့ အခ်ိန္၊ ေနရာနဲ႔ အေျခ အေနေတြရယ္၊ အသံုးျပဳပံုနည္းလမ္းရယ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္ေစမႈရယ္ကသာ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းကို ေဖာ္က်ဴးေပးႏိုင္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အရာကိုမွ တရားေသသတ္မွတ္ထားလို႔ မရပါ။ အျပည့္အဝ မွန္ကန္တဲ့ အမွန္တရားလို႔ သတ္မွတ္လို႔ မရပါ။ တိ က်တဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္လို႔မရပါ။ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအရ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားစြာကို လူေပါင္း မ်ား စြာက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လို အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေလ့လာဖို႔ ဆိုသလို၊ ဒီဖြင့္ဆိုခဲ့မႈ ဟာလဲ လက္ရွိ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါနဲ႔ ထင္ဟပ္မႈရွိရဲ႕လား ဆိုတာကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈေတြမွာ ဘယ္သူက ဒါကို ေျပာခဲ့တာမို႕ မွန္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုတတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါ ေတြဟာ ပုဂိၢဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈေတြမ်ားၿပီး၊ တိုးတက္တဲ့ အေတြးအေခၚ နည္းပါးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အဲဒီက ေန အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ မဟုတ္ပဲ သူဘာလဲ၊ ငါဘာလဲ လုပ္ေနၾကတဲ့ ေတာင္စဥ္ေရမရ အရက္သမား စ ကားဝိုင္းေတြ ျဖစ္သြားတတ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြ ေရးသားခဲ့တဲ့ က်မ္းဂန္စာေပေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ စ ကားလံုးေတြကို ကိုးကားတဲ့အခါမွာ သူေျပာခဲ့တဲ့ ဆိုတာထက္ သူေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာဟာ လက္ရွိအေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ေစမႈ၊ အသံုးဝင္မႈေတြကို အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ပဲ စကားေျပာေနရင္း “ဒါကို ဦး ေတာက္တဲ့က ေျပာခဲ့တာ၊ ေဒၚဘုမက ေျပာခဲ့တာ။ မင္းက သူတို႔ေလာက္ပဲ တတ္ဦးမတဲ့လား။ မင္းကဘာမို႕လို႔လဲ” ဆိုတာမ်ဳိးေတြ၊ “ငါဆိုတဲ့ ေရႊဇီးကြက္က ေျပာတာ။ ငါဘာလဲ ဆိုတာ မင္းတို႔ သိတယ္မလား။ ငါေျပာတာမွန္တယ္” ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ပါလာျပီဆိုရင္ေတာ့ အဲလိုလူမ်ဳိးဟာ အေဝးဆံုးကေန ေရွာင္ရွားသင့္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မေရွာင္ရွားႏိုင္ရင္ မိမိရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို တိုးတက္မႈ မရွိ ေစေတာ့ပဲ သင္းကြပ္ခံရႏိုင္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ သေဘာတရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လဲ ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေခါင္းေဆာင္ေပါင္းမ်ားစြာက အနက္အ ဓိပၸာယ္မ်ားစြာကို ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ Padleford နဲ႔ Lincoln တို႔က အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ မွီတင္းေန ထိုင္ၾကတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတရပ္လံုးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေျမျပင္ပိုင္နက္၊ ေရပိုင္နက္၊ ေဝဟင္ပိုင္နက္ စတာေတြအေပၚမွာ ဗဟိုျပဳတယ္လို႔ ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ Robert Osgood ဆိုသူကလဲ အ မ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတာ တိုင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ တန္ဖိုးထားၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရးရာကိစၥေတြလို႔ ဆို ခဲ့ပါတယ္။ Morgenthau ကေတာ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး identity နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ identity ကို အျခားႏိုင္ငံေတြက ထိပါးေစာ္ကားလို႔ မရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီအနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ေလ့လာျခံဳငံုၾကည့္ရင္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ေျမပိုင္နက္၊ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ၊ political identity cultural identity စတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေၾကာင္း ေယဘုယ် ဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆက္စပ္ မႈေတြမွာမွ ဘယ္လို အခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးရမယ္၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းတရားေတြက ယာယီျဖစ္တယ္၊ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြက ေရ ရွည္အေရးျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတြကို ထပ္မံၿပီး ခြဲျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ ဒီလို မစိတ္ျဖာခင္မွာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားကို ဒႆနိကေဗဒရွဳေထာင့္ကေန ဘယ္လို သံုးသပ္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတာကို ေရးသားတင္ျပလိုပါတယ္။

ဒႆနိကေဗဒ႐ွဳေထာင့္မွ ေလ့လာျခင္း

အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ သေဘာတရားရဲ႕ အေျခခံစဥ္းစားေတြးေခၚမႈေတြကို ဆယ့္ငါးရာစုေခတ္ ေတြးေခၚပညာရွင္ Machiavelli ေရးသားခဲ့တဲ့ စာေတြထဲမွာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အီတလီႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားထက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္မႈဆိုတာ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္အခ်ိန္ကာလမွာ အီတလီႏိုင္ငံ ေပါင္းစည္းေရး၊ ျပည္ပအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမွ လြတ္ကင္းေရးစတာေတြကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီလိုေရးသားခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

medieval ေခတ္က ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ေတြမွာလဲ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေတြး ေခၚစဥ္းစားမႈေတြကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြမွာ ဝိညာဥ္ေတြ ရွိၿပီး၊ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခံရမွာ ျဖစ္တဲ့အ တြက္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိုက္နာရမယ့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ ရွိတယ္ လို႔ သူတို႔က ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတြမွာက်ေတာ့ ဝိညာဥ္နဲ႔ ေသဆံုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကာလဆိုတာ မရွိတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတြဟာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ ဖို႔နဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းမ်ဳိးကိုမဆို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာ သာေရးေခါင္းေဆာင္ Thomas Aquinas တင္သြင္းခဲ့တဲ့ jus ad bellum နဲ႔ jus in bello သီအိုရီေတြထဲမွာ ဒီသေဘာတရားေတြကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီသီအိုရီသေဘာတရားေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးဆိုတဲ့ realism ဝါဒရဲ႕ အ ေျခခံေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

စစ္ေရးပါရဂူ ကေလာ့ဝတ္စ္ကလဲ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား သေဘာတရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆိုထားခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူက ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြက တြန္းအားေပးတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံဟာ သူ႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အတြက္ စစ္ျဖစ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိ ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ စစ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားထက္ ပိုၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ တျခားဘယ္ အေၾကာင္းအရာကိုမွ ဦးစားေပး မစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ေအာင္ပြဲ၊ အခ်ိန္အတိုင္းအတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိတဲ့ စစ္ပြဲေတြကက်ေတာ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး မျဖစ္ေစ တဲ့အတြက္ မိုက္မဲရူးသြပ္မႈသာ ျဖစ္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလေတြရဲ႕ ဥေရာပ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ သံတမန္ေရးအေတြးအေခၚေတြမွာ raison d’etat (သို႔မဟုတ္) Staatsraison သေဘာတရားေတြက လႊမ္းမိုးပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့ပါေတာ့တယ္။

(၂ဝ) ရာစု ကာလထဲမွာေတာ့ Hans Morgenthau ရဲ႕အေတြးအေခၚေတြက အေမရိကန္နဲ႔ ကမၻာတဝွမ္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေတြဟာ စနစ္တက် သံုးသပ္ေလ့လာမႈမရွိပဲ သူတို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး တ ျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္ေစတတ္တယ္လို႔ သူက ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစတဲ့အခါ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမွာေတာ့ သံတမန္နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အေပးအယူလုပ္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ႏိုင္ငံေတြဟာ အေပးအယူ လုပ္လိုစိတ္မရွိပဲ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ တခုတည္းကိုသာ ဦးစားေပးလာျပီဆိုရင္ ေတာ့ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလာပါျပီ။ ႏိုင္ငံေတြဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ ပိုင္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို က်င့္သံုးလာတဲ့အခါ စစ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ႏိုင္ငံေတြအ ေနနဲ႔ တကမၻာလံုးအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစတာေတြထက္စာရင္ ကိုယ္ပိုင္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ပထမဦးစားေပး စဥ္းစားေလ့ ရွိၾကပါတယ္လို႔ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေတြခ်မွတ္ရာမွာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတာက အလြန္အေရးပါတာမွန္ေပမယ့္ ပါဝါေပၚအေျခ တည္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ သူက အၾကံျပဳထားခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံၿပီး မူဝါဒတရပ္မခ် မွတ္ခင္မွာ ဒီမူဝါဒကို က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ National Power ကို တိုးျမင့္ေစတာလား၊ အားေလ်ာ့ ေစတာလားဆိုတာကို ထည့္သြင္းမွုေတြ ျပဳလုပ္လို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ မူဝါဒေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ အယူအဆေတြကို ကန္႔ကြက္သူေတြ အေျမာက္အျမား ေပၚထြက္ခဲ့ေပမယ့္၊ ဒီအယူအဆေတြထဲမွာ rational ျဖစ္တဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြလဲ အမ်ားအျပား ပါဝင္ေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ National Power ဆိုတာက လူဦးေရ၊ တည္ေနရာ အေနအထား၊ ရာသီဥတုအေျခအေန၊ သဘာဝသယံဇာတ၊ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား၊ စီးပြားေရးအင္အား၊ စစ္အင္အားစတဲ့ tangible elements ေတြသာ မက ဦးေဆာင္မႈ၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ အစိုးရအမ်ဳိးအစား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ညီညြတ္မႈစတဲ့ intangible elements ေတြနဲ႔ပါ တိုင္း တာရတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အစိုးရေတြက အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို အသံုးျပဳၿပီး စစ္အင္အားႀကီးထြားလာ ေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ စစ္အသံုးစရိတ္ ႀကီးမားတဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ မႈကို ထိခိုက္ေစပါေတာ့တယ္။ စီးပြားေရးအင္အားမွာ ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Hans Morgenthau ဆိုထားခဲ့ သလိုပဲ ႏိုင္ငံေတြဟာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို အသံုးျပဳၿပီး မူဝါဒေတြခ်မွတ္တဲ့အခါ National Power ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ လက္ရွိကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ အခင္းအက်င္းေတြမွာ အသံုးဝင္တဲ့ အယူအဆတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အင္အား ႀကီးထြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္တာ၊ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးေသာ တပ္မေတာ္တရပ္ေပၚထြက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္တာေတြဟာ စီးပြား ေရး ခိုင္မာေတာင့္တင္းမွ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဂ်ီဒီပီမ်ားလာမွ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြတမတ္နဲ႔ ငါးၾကင္းေခါင္း ကိုင္ခ်င္လို႔ မရပါ။ အိမ္တအိမ္မွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးဟာ အိမ္တအိမ္လံုးရဲ႕ ဝင္ေငြ ဆယ္သိန္းရွိေနခ်ိန္မွာ အိမ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ဆိုၿပီး တေသာင္းတန္ ဓားတလက္ဝယ္တာက အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝင္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းရွိေနခ်ိန္မွာ တေသာင္းတန္ဓားဝယ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ကလူေတြ အစာေရစာ မဝပဲ ငတ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ ဒီလိုအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ဳိးက အိမ္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဒီဓားကို ဝယ္ရတာပါလို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ဟစ္ေနေန၊ ဒါကို ႐ူးသြပ္မႈ လို႔ပဲ လူအမ်ားက သံုးသပ္ပါလိမ့္မယ္။ ပိုၿပီး ဆိုး တာက အဲဒီဓားႀကီးကို ကိုင္ၿပီး အိမ္က လူေတြကို ခုတ္မယ္တကဲကဲ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ အိမ္တအိမ္မွာ အဲလိုအရူးက အိမ္ ေထာင္ဦးစီး လုပ္ေနလို႔ မရတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ အရူးကို မဖယ္ရွားႏိုင္ရင္ေတာ့ အဲဒီအိမ္တအိမ္လံုး ဒုကၡဆင္းရဲ ၾကံဳၾကရ မွာပါ။

ႏိုင္ငံေတြမွာလဲ ဒီလိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြတိုင္းမွာ စစ္အသံုးစရိတ္ကို တိုင္းျပည္ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ငါးရာခိုင္ႏႈန္းပဲ သံုးစြဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဂ်ီဒီပီမ်ားေလ စစ္အသံုးစရိတ္ကလဲ ႀကီးလာေလေလပါပဲ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ National Power ကလဲ တိုးလာေလေလပါပဲ။ ေရျမင့္လို႔ ၾကာတင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုမဟုတ္ပဲ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကလဲ ဆုတ္ ယုတ္၊ စစ္အသံုးစရိတ္ကလဲ ႀကီး၊ စစ္အသံုးစရိတ္ႀကီးလာလို႔ စီးပြားေရးက ပိုဆုတ္ယုတ္နဲ႔ သံသရာလည္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားေပမယ့္လဲ ႏိုင္ငံတကာ စစ္အင္အား အဆင့္အတန္းကလဲ မမွီႏိုင္၊ စီးပြားေရးအင္အား အဆင့္အတန္းကလဲ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြက ေတာ္လွန္လာၾကတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကလဲ မရ၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အတြက္ကလဲ ဘယ္အရာကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဦးစားေပးရမွန္း မသိပဲ ဝမရွိပဲ ဝိလုပ္ခ်င္တဲ့ မိုက္မဲ႐ူးသြပ္ေနသူ မ်ားအျဖစ္သာ ကမၻာက သတ္မွတ္ခံရနဲ႔ national power လဲ မရ၊ တိုင္းျပည္သိကၡာက်တာပဲ အဖတ္တင္က်န္ရစ္တတ္ပါတယ္။ ေရမ ျမင့္တဲ့အတြက္ ၾကာလဲ မတင့္ပါ။ ဖြတ္မရ၊ ဓားမဆံုးၿပီး၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြမွာသာ ေရနည္းငါး ဘဝလို မ်က္ႏွာငယ္ၾကရပါေတာ့ တယ္။

အမ်ဳိးအစားကြဲျပားမႈမ်ား

Realists ေတြက ႏိုင္ငံတႏိုင္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတာကို အမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိး ခြဲျခားၿပီး ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ပထမ အမ်ဳိးအစားကေတာ့ အေရးႀကီးမႈအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတာကို vital interests နဲ႔ secondary interests ဆိုၿပီး ခြဲျခားေဖာ္ျပပါတယ္။ ဥပမာ စစ္ေအးကာလတုန္းက က်ဴးဘားမွာ ဘယ္လို missiles မွ မရွိေစရဘူးဆိုတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုရဲ႕ vital interest ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေအးကာလေႏွာင္းပိုင္းမွ ကမၻာ့ ေရနံေရာင္းလိုအားကို ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မရွိေစ ရဆိုတာက အေမရိကန္ရဲ႕ secondary interest ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားကေတာ့ ေရတိုေရရွည္ အခ်ိန္ကာလအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး temporary interests နဲ႔ permanent interests ဆိုၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အီရန္ကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ အီရတ္ကို ကူညီတာ စတာမ်ဳိးက temporary interests ျဖစ္ပါတယ္။ Western Hemisphere မွာ hostile power မရွိရဘူးဆိုတာက အေမရိကန္ရဲ႕ permanent interest ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယအမ်ဳိးအစားကေတာ့ တိက်ေသာသတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမွာ အေျခခံၿပီး specific interests နဲ႔ general interests ခြဲျခားသတ္ မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဂ်ပန္ ကုန္သြယ္မႈ အတားအဆီးေတြ မရွိရဘူးဆိုတာက specific interest ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အ ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြကေတာ့ general interest ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳအမ်ဳိးအစားကေတာ့ compatibility ေပၚမွာ အ ေျခခံၿပီး complementary interests နဲ႔ conflicting interests ဆိုၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကိုဆိုဗိုအေရးမွာ ႐ုရွားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက complementary interest ျဖစ္ၿပီး၊ ဆာဗ့္ေတြကို ႐ုရွားေတြက ကူညီမႈကက်ေတာ့ conflicting interest ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေတြမွာ ဒီလိုအမ်ဳိးအစား ကြဲျပားမွုေတြက အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ- တျခားႏိုင္ငံတခုရဲ႕ လူ႔အ ခြင့္အေရးကိစၥေတြဆိုတာက Permanent, general, secondary interests ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြဟာ လူ႔အ ခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံငယ္ေတြ အေပၚမွာသာ အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္တတ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြအေပၚထားရွိတဲ့ ႏိုင္ ငံျခားေရး မူဝါဒေတြမွာက်ေတာ့ ေရွ႕တန္းတင္ေလ့ မရွိတတ္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ အေပၚမွာ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူသင့္သလားဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ဒီအခ်က္ကို ထည့္ သြင္းၿပီး ေဆြးေႏြးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕အေရးယူျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ထိခိုက္ေစႏိုင္မႈ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ဆိုးဝါးတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမႈ၊ သံတမန္ေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ အားနည္း ခ်က္ရွိေစမႈ စတာေတြ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ေရးသား တင္ျပထားၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားရဲ႕ န ယူးကလီးယားအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ရဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယားအေရးဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ specific interests ျဖစ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးးေဖာက္မႈကက် ေတာ့ general interestsပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ ေလ့လာေတြ႔ရွိႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီလို competing interests ေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ ဘယ္လိုအက်ဳိးစီးပြားကို ဘယ္လိုအခ်ိန္အတြက္ ပိုၿပီး ဦးစားေပးသင့္သလဲ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းအရာ တခုတည္းေပၚမွာတင္ မူတည္ၿပီး တႏိုင္ငံနဲ႔ တျခားတႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြက ထပ္တူမက်ႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ ဆားဗီးယားေတြက ကိုဆိုဗာ အယ္ေဘးနီးယားေတြကို ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား သတ္မွတ္ခ်က္ က general, temporary and secondary interests ျဖစ္ပါတယ္။ အယ္လ္ေဘးနီးယားရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားသတ္မွတ္ခ်က္ ကက်ေတာ့ specific, permanent and vital interests ျဖစ္သြားပါျပီ။ ဒီလိုပါပဲ။ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လဲ တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြက မတူညီပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး စတာေတြနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အတြက္ general and temporary interests ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေဒသတြင္းၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဆိုင္တာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေဒသတြင္းမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးထြားလာေရးကိုပါ တြဲစပ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ secondary interests အဆင့္မွာပဲ ရွိပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ အတြက္က်ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ေနတာက တ ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြကို အေမရိကန္ ေရတပ္ထိန္း ခ်ဳပ္ထားတဲ့ မလက္ကာေရလက္ၾကားကေနတဆင့္ ျဖတ္စရာမလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကေနတဆင့္ ျဖတ္သန္းတင္သြင္းႏိုင္မယ့္ အလား အလာ ရွိေနတာ၊ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းေတြလဲ ရွိေနတာေတြက တေၾကာင္း၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအခ်က္အခ်ာ ေဒသ တခုျဖစ္ေနတာက တေၾကာင္း စတာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေရးဟာ specific, permanent and vital interests ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔ဟာ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ထိပ္တိုက္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အ ေၾကာင္း မရွိပါ။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားႏွစ္ခု ထပ္တူ မက်ေနတဲ့အတြက္ vital interests အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေဒသကို secondary interests အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေမရိကန္က စစ္အင္အားသံုးၿပီး ဝင္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိ ရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို သတိမမူတဲ့အခါ မလိုလားအပ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပ ႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ျမန္မာအတိုက္အခံေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္ေတြကပဲ အီရတ္ကို ဝင္သလို ျမန္မာျပည္ကို ဝင္လာေလမလားဆိုၿပီး စိတ္ကူးယဥ္မိသြားတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီရတ္က အေမရိကန္အတြက္ vital interests ဆိုတာ ကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ ဒီလို သတိမမူ၊ ဂူမျမင္တာေတြ မ်ားလာတဲ့အခါက်ရင္ “အေမာင္၊ ေတာင္မွန္း၊ ေျမာက္မွန္း မသိ” ျဖစ္ကိန္း ဆိုက္တတ္တာေၾကာင့္ပါ။

နာဂစ္ကာလတုန္းက အေမရိကန္တပ္ေတြ ျမန္မာျပည္ကို ဝင္ဖို႔ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Responsibility to Protect ထဲမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုး မပါဝင္ပါဘူး။ ဆြဲယူအသံုးျပဳမွသာ အက်ံဳး ဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆြဲယူအသံုးျပဳၿပီးမွ ျပင္သစ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီမွာ တင္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးေကာင္ စီဆိုတာကလဲ log-rolling problem ရွိတဲ့အတြက္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မက်လာပါဘူး။ အဲဒီအခါမွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ က authorised လုပ္တဲ့ multilateral intervention မဟုတ္တဲ့ coalition အသြင္သ႑ာန္နဲ႔ multilateral intervention ေတြ၊ unilateral intervention စတာေတြကို ထပ္မံေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ျဖစ္ တဲ့ ကိစၥရပ္ဟာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ အစိုးရရဲ႕ လ်စ္လ်ဴရွဳမႈျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခားႏိုင္ငံေတြ အတြက္ general, temporary, secondary interests ျဖစ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရမွာလဲ legitimized intervention မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြ အမ်ားအျပား ရွိလာႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား သေဘာတရားကို သတိမမူတဲ့ အတိုက္အခံေတြက ဒါကို ႏိုင္ငံတကာက ပါးစပ္နဲ႔ပဲ ေျပာတယ္၊ ဘာရယ္နဲ႔ အျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကျပန္ပါ တယ္။ အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားေတြကလဲ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပတို႔ကပဲ သူတို႔ရဲ႕ စစ္အင္အားကို ေၾကာက္လန္႔လို႔ မဝင္ရဲသလိုလို ဆိုၾကျပန္ပါတယ္။ ဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တဘက္နဲ႔ တဘက္ အင္တာနက္ေပၚမွာ ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္ေနၾကသူေတြကလဲ ရွိျပန္ပါေသး တယ္။ ေတာထဲမွာ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ အရြက္ကို ခုမွ စျမင္သူအခ်င္းခ်င္း တေယာက္က ေအ အရြက္လို႔ေျပာ၊ ေနာက္တေယာက္က ဘီ အရြက္လို႔ ေျပာၿပီး ျငင္းေနၾကတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပမ္းၿပီး ဘာမွလဲ အက်ဳိးရွိတာ မဟုတ္ပါ။

ဒီၾကားထဲ ကိုးကိုးကၽြန္းကို အေမရိကန္ေရတပ္ကို ႏွစ္တရာတပ္စြဲခြင့္ေပးၿပီး၊ ျမန္မာကို အေမရိကန္ ဝင္ေပးပါလို႔ ေျပာေပးၾကပါ ဆိုတဲ့ စာေတြကလဲ ထြက္လာျပန္ပါေသးတယ္။ ဒီထက္ ပိုဆိုးတာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားတာကို စစ္ျဖစ္လာရင္ ေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကေန အေမရိကန္က ဝင္ကူညီေပးၿပီး ျမန္မာအာဏာရွင္စစ္တပ္ကို တိုက္လိမ့္မယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ေျပာၿပီး ျမန္မာလူထုကို မဆက္စပ္၊ မသက္ဆိုင္တဲ့ အေတြးမွား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွားေတြ ေပးတာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြဟာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ permanent and vital interests နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ ဒီမို ကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အျမဲတမ္းရန္သူ၊ အျမဲတမ္း မိတ္ေဆြ” ဆိုတာ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားခဲ့ဘူးပါ တယ္။ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာကလဲ အျမဲတမ္း မဟာမိတ္၊ အျမဲတမ္း ရန္ဘက္ ဆိုတာ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္။

အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျမန္မာတမ်ဳိးသားလံုး ဆန္႔က်င္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို မေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္တဲ့ အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ National Power ကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစႏိုင္တယ္။ ဒီအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔ လို အပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ကေန ျမန္မာတမ်ဳိးသားလံုးကို ေတာင္း ဆိုလာတဲ့ temporary interests ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအတြက္ permanent and vital interests ျဖစ္တဲ့ နယ္ေျမပိုင္နက္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ စတာေတြကို ဘယ္သူကမွ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ compromise လုပ္လို႔ မရပါဘူး။

ကိုယ့္ရန္သူရဲ႕ ရန္သူတိုင္းကို မိတ္ေဆြဖြဲ႔လို႔ မရပါဘူး။ ကိုယ့္ရန္သူရဲ႕ မိတ္ေဆြတိုင္းကို ရန္သူသတ္မွတ္လို႔ မရပါဘူး။ အမ်ဳိးသား အ က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဘယ္လိုအဖြဲ႔အစည္း၊ ဘယ္လိုလူပုဂၢိဳလ္ကမွ လက္လြတ္စပယ္ လုပ္ကိုင္ဆံုးျဖတ္ လို႔ မရပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာလဲ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ပတ္သက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ လာခ်ိန္က်မွ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲေတြနဲ႔ စဥ္းစားသတ္မွတ္ၾကရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုသတ္မွတ္ေရး၊ နယ္ေျမပိုင္နက္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေရး ကိစၥရပ္ေတြ အားလံုးကို ဘယ္လိုလူေတြက ဘယ္လိုကတိေတြပဲ ေပးထားခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ လိုႏိုင္ငံေတြက ေထာက္ခံမႈျပဳသည္ျဖစ္ေစ ဒါေတြဟာ အက်ံဳးမဝင္ပါဘူး။

ဘာေတြပဲ ေျပာေနေန လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ျမန္မာတမ်ဳိး သားလံုးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရွံဳးၿပီး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာေတြ က်ဆင္းေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေတြ၊ အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုပ္ၿပီး ခြပ္ခိုင္းမႈေတြ ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးနဲ႔ တန္းတူညီမွ်ေရး ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ိဴးစီးပြားကို တိုက္ရိုက္ဖ်က္ဆီးေနတာက စစ္အာဏာရွင္ စနစ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္ဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ လက္ကိုင္ဒုတ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဖ်က္ဆီးသူေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က အ သံုးျပဳေနၾကရတယ္။ ၾကံ့ဖြံ႕ေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္ေဒါက္တိုင္အျဖစ္ စနစ္ကို ေထာက္မထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တပ္မေတာ္ထဲ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထဲ၊ ၾကံ့ဖြံ႕ထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူေတြဟာ ျပည္သူ႔ ရင္ခြင္ကို ခိုလႈံၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖီဆန္ဆန္႔က်င္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ ယေန႕ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆိုး ေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ အပါအဝင္ ျမန္မာ တမ်ဳိးသားလံုး လက္တြဲၿပီး အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔က လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တိုက္ပြဲဝင္လမ္းေၾကာင္း တရပ္အျဖစ္ လိုအပ္ ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမႈဆိုတာကို အခ်ဳိ႕က အမ်ိုဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတို႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေပၚထြက္လာတယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ strategy framework သေဘာတရားအေပၚမွာ ကြဲလြဲစြာ နားလည္မႈ ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေဆာင္တာမွာမဆို ends (အဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္)၊ ways (သြားမယ္လမ္းေၾကာင္း) နဲ႔ means (resources) သံုးမ်ဳိး ဟန္ခ်က္ညီမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားတေယာက္က ဘဝမွာ ဘြဲ႕တခုရဖို႔ လိုအပ္ တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဘြဲ႕ရဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ထားတယ္။ ဘြဲ႕ရဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုၿပီးေတာ့လဲ မိဘေဆြမ်ဳိး အသိုင္း အဝိုင္းကို ေၾကညာတယ္။ ဒါက ends ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါတခုတည္းနဲ႔တင္ မၿပီးေသးဘူး။ ဒီလိုဘြဲ႕ရဖို႔အတြက္ ဆယ္တန္းေအာင္ ရမယ္၊ တကၠသိုလ္ တက္ရမယ္။ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ စာေမးပြဲေတြ အဆင့္ဆင့္ ေျဖရမယ္။ ဒါက ways ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ရွိရံုေလာက္နဲ႔လဲ မရေသးဘူး။ ဘြဲ႔ရဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လမ္းေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္မွာ အခ်ိန္ ကုန္မယ္၊ ေငြကုန္မယ္၊ လူရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုေတြ ရွိမယ္။ ဒါေတြက means ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာျပည္အေရးမွာဆိုရင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ဆိုတာေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္ အတြက္လိုအပ္တဲ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားေတြ ျဖစ္တယ္။ တမ်ဳိးသားလံုး ဦးတည္ရမယ့္ ပန္းတိုင္ ends ျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမႈဆိုတာက ဒီပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္သြားဖို႔ လမ္းေၾကာင္းအဆင့္ဆင့္ထဲက အဆင့္ တဆင့္သာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ways ေတြထဲက တဆင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈေတြမွာ strategic picture တခုလံုးကို ျခံဳငံုၾကည့္ၿပီးမွ complementary interests လား၊ competing interests လားဆိုတာ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ ဒီလို မဟုတ္ပဲ သူဘာလဲ၊ ငါဘာလဲ လုပ္ေနလို႔ကေတာ့ ဟသၤာကိုးသိန္း ပ်က္ကိန္း ၾကံဳပါလိမ့္မယ္။ ပင္လယ္ထဲ သေဘၤာပ်က္ေနခ်ိန္မွာ အ သက္ကယ္ေလွေတြေပၚ လူေတြေရာက္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ သေဘၤာပ်က္ေနမွ သေဘၤာေဆာက္ၿပီး ကယ္ဖို႔ လုပ္ေနလို႔မရပါဘူး။ သေဘၤာေဆာက္တာကေတာ့ ေရရွည္အတြက္ ေဆာက္ဖို႔လိုမွာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီသေဘၤာနဲ႔ပဲ ကယ္မယ္လုပ္ေနလို႔ေတာ့ မရပါ ဘူး။ ေရတို၊ ေရရွည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရရွည္ပဲ အာရံုစိုက္ေနရင္ ေနာက္တြန္႔ပါတယ္။ ေရတိုပဲ အာ႐ံုစိုက္ေနရင္ ေရွ႕ကၽြံပါတယ္။ ဟန္ခ်က္မညီရင္ ေအာင္ျမင္မႈရမွာလဲ မဟုတ္ပါ။ ျပည္တြင္းပ႗ိပကၡမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပ ပ႗ိပကၡေတြမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတာက မူဝါဒေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို အဆံုးအျဖတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိး သားအက်ဳိးစီးပြားရဲ႕ အမ်ဳိးအစားကြဲျပားမႈေတြ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးမွ strategy framework ကို ခ်မွတ္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အ လားအလာေတြ ပိုရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုး

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရရင္ အခုဒီေဆာင္းပါးဟာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို အတိုခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရးသားတင္ျပၿပီး ျမန္မာျပည္ နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ေယဘုယ်ဥပမာအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းတင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အမ်ဳိး သားအက်ဳိးစီးပြားကို သီးသန္႔ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပါးမဟုတ္ပါဘူး။ ေရးသားထုတ္ေဝဖို႔ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ မဟုတ္ေသး ပါ။ ကုလားစာ၊ ဘိုစာ၊ တ႐ုတ္စာ ခ်က္စားဖို႔ ေနေနသာသာ မီးဖိုထဲ ေဝးလို႔ အိမ္ထဲေတာင္ ေရာက္ေသးတာ မဟုတ္ပဲ ဘိုစာေကာင္း တယ္၊ တ႐ုတ္စာ ေကာင္းတယ္နဲ႔ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုလဲ စိတ္ပါဝင္စားမႈ မရွိလွပါ။ ကုလားစာ ခ်က္လိုသူက တကယ္ခ်က္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်က္တတ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေလ့လာထားဖို႔၊ ဘိုစာ ခ်က္လိုသူက မီးဖိုထဲေရာက္မွ ဟိုဟာမသိ၊ ဒီဟာမသိနဲ႔ အဂၤလန္မွ စားဖိုမွဴးမ်ား ျပန္ပင့္ေနရတဲ့ ဘဝ မေရာက္ဖို႔၊ တ႐ုတ္စာ ခ်က္လိုသူကလဲ မီးဖိုထဲေရာက္မွ ရြာရိုးကိုးေပါက္ ျပန္ထြက္ ေလွ်ာက္ၿပီး သားလွီးဓား လိုက္ရွာေနရတဲ့ ဘဝမေရာက္ဖို႔ကိုသာ ကိုယ့္အသိႏွင့္ကိုယ္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခင္မမမ်ဳိး
(၂၅၊ ၂၊ ၂ဝ၁ဝ)


ရည္ညႊန္းကိုးကား ...

St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, 2-2ae, Quest. 40, Art. 1 in Aquinas, Selected Political Writings, trans. J. G. Dawson (Oxford: Blackwell, 1948).

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations (6th ed.; New York: Knopf, 1985).

Niccolo Machiavelli, The Prince and the Discourses (New York: Random House, 1940).

Morgenthau, “Alliances in Theory and Practice,” in Arnold Wolfers, ed., Alliance Policy in the Cold War (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1959).

Donald E. Nuechterlein, America Overcommitted: United States National Interests in the 1980s (Lexington: Univ. of Kentucky Press, 1985)

K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, 5th ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1988)

Paul M. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500-2000 (New York: Random House, 1987)

Barry O’Neill, “Power and Satisfaction in the United Nations Security Council,” Journal of Conflict Resolution, 40 (June 1996), 219-37;

Stephen M. Wait, “The Search for a Science of Strategy, A Review Essay,” International Security, Summer 1987, Vol. 12, No. 1, pp. 142-143

Photos by: http://www.art2bank.com/
http://www.naytthit.com/

ဦးေတဇပိုင္သည္ဆိုေသာဗိုလ္တေထာင္ဘုရားကမ္းနားက အေပ်ာ္စီးေမာ္ေတာ္ဘုတ္
ေပါက္ယူခ်န္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္ တန္႕ယန္းျမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လို႕ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာကို ေမးျမန္းျခင္း

http://ifile.it/bajdqnmP.O. Box – (101), Mae Sod, Tak. P.O. Box – (101), Mae Sod, Tak.

လူပုဂၢိဳလ္ အထစ္အေငါ့ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ မျဖစ္


(UDP ဥကၠ႒ ဦးသုေဝႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္)

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္။

ခ်င္းမုိင္(မဇၥ်ိမ) ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာျခင္းသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံအၾကား လူပုဂၢိဳလ္ အထစ္အေငါ့ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ UDP ေခၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးလိုေသာ္လည္း NLD ဘက္က (ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္သူအျဖစ္ သေဘာထားရွိေနသျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အထစ္အေငါ့ေၾကာင့္သာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး အဆင္မေျပျဖစ္ရေၾကာင္း ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားၾကီးက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

UDP သည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အေလ်ာက္ UDP ဖဲြ႔စည္းပံု၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေရြးေကာက္ပဲြမွ ေပၚထြက္လာမည့္ ရလဒ္၊ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑၊ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာျပည္အေပၚ ထားရွိသည့္ engagement မူဝါဒအသစ္၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံၾကီးမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ စသည္တို႔ကို သိရွိႏုိင္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေခတၱ ေရာက္ရွိေနေသာ UDP ဥကၠ႒ ဦးသုေဝကို မဇၥ်ိမသတင္းဌာန မန္းေနးဂ်င္း အယ္ဒီတာ စိန္ဝင္းက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။


ပါတီရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ လက္ရွိလႈပ္ရွားမႈအေျခအေနကို အက်ဥ္းခ်ဳံး ရွင္းျပေပးပါခင္ဗ်။

က်ေနာ္တို႔က လာမယ့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေရးၾကီးတယ္လို႔ ယူဆတယ္ေပါ့ေနာ္။ အေရးၾကီးတယ္လို႔ ယူဆေပမယ့္၊ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြကလည္း မထြက္ေသးဘူး။ တရားဝင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ မလုပ္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ မလုပ္ရင္ က်ေနာ္တို႔က တိုင္းျပည္အတြက္လည္း နာမယ္၊ က်ေနာ္တို႔လည္းပဲ အခ်ိန္ေနာက္က်သြားမယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔က စြန္႔စားၿပီးေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။

ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုကို က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔တယ္၊ လူငယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔တယ္။ အဲဒါၿပီးတဲ့ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႔ တိုင္းေတြအခ်ဳိ႕ကို စၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။

အခုအေျခအေနမွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တမယ္လို႔ အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ထင္သလား။

အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊက လူထုကို ေျပာတယ္ေပါ့ေနာ္။ တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမယ္လို႔ သူက ေျပာတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးကလည္းပဲ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးေတြကို တရားမွ်တတဲ့၊ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာတယ္။

သူတို႔က ဒီလိုအမ်ားကို ထုတ္ၿပီးေတာ့ ေျပာတာၾကေတာ့ကာ သူတို႔ေျပာတာကို က်ေနာ္တို႔က ၾကိဳဆိုတယ္။ ေကာင္းတဲ့ ေျပာျခင္းပဲ။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြကေတာ့ အဲသလို ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္မယ္၊ မဟုတ္ခ်င္လည္း ေနမယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ယံုလိုက္ခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေနရာတကာမွာ သံသယေတြထားရင္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။

အန္အယ္ဒီအေနနဲ႔ေရာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပိဳင္သင့္တယ္လို႔ ထင္သလားခင္ဗ်။

ဒီလို ပါတီတခုဆိုသည္မွာကေတာ့ သူတို႔ပါတီရဲ႕ အေျခအေန၊ သူတို႔ပါတီရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ပါတီဝင္ေတြက ဆံုးျဖတ္တာဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အေျခအေနအရ သူတို႔ဆံုးျဖတ္တာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔ကို ဝင္ေစခ်င္တယ္၊ ပါေစခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔က ပါဝင္တဲ့ လူေတြမ်ားေလေလ၊ လူထုက လူေတာ္လူေကာင္းေတြ ေရြးႏိုင္ေလေလ ျဖစ္လို႔ ပါေစခ်င္တယ္။ ပါတာ၊ မပါတာကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပါ့ဗ်ာ။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲကေန ဘယ္လိုေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ အန္ကယ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ။ အရပ္သားေတြဘက္က ဘာေတြ ရလာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရင္ေပါ့ေနာ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လာၿပီဆိုတာနဲ႔ အခု လက္ရွိ စစ္အစိုးရစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ။ ဒီစစ္အစိုးရစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရာမွ ေနၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားတာနဲ႔ စစ္အစိုးရစနစ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္လာၿပီ။ ဒီစနစ္အေျပာင္းအလဲဆိုတာကလည္း နည္းတဲ့ အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအေျပာင္းအလဲမ်ဳိးကလည္းပဲ အခြင့္အေရး တခါပဲရတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအေျပာင္းအလဲကို က်ေနာ္တို႔ ပါတီက တကယ့္ကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ အသံုးခ်မယ္။ အဲဒီအရပ္သား အစိုးရျဖစ္လာရင္ အဲဒီအရပ္သားအစိုးရက ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္လာေအာင္ကေတာ့ လူထုမွာ ရွိတယ္။

အန္ကယ့္ပါတီက မၾကာေသးခင္က ေျပာထားတာရွိတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒက ထြက္မလာေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ကို ျပန္စဥ္းစားရပါမယ္ဆိုတဲ့ဟာ။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ထပ္ေျပာခ်င္ေသးလဲ။

အမွန္အတိုင္းဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္ အမ်ားၾကီး လိုပါတယ္။ တႏွစ္နဲ႔ေတာင္မွ လူထုဆီကို အျပည့္အဝ ေရာက္လိမ့္မယ္ မထင္ဘူး။ အမ်ားၾကီး လိုေသးတယ္။ ဒါက တကယ္လိုတာကို ေျပာတာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို အခ်ိ္န္မီျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာေပါ့ေနာ္။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကလည္း ျပန္ၾကားခ်က္ မရွိပါဘူး။ အခ်ိန္ကလည္း အဲေလာက္ မရပါဘူး။ မရပါဘူးဆိုတဲ့အခါက် သူတို႔ မဝင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ သူတို႔ မူလက ရည္ရြယ္ခ်က္ ဥစၥာက တိုင္းျပည္အတြက္ နစ္နာသြားမွာေပါ့။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားမဝင္ နဂိုကတည္းက လုပ္ေနတာေပါ့။ ဟိုဟာၾကီးကို ေစာင့္ေနေတာ့ၾကေတာ့ အကယ္၍မ်ား လုပ္ခ်ိန္မရရင္ မဝင္ဘူးေပါ့။ အခုေတာ့ တရားမဝင္ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရတဲ့အခ်ိန္ဟာ တို႔အတြက္အျမတ္ပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီလိုလုပ္မွာပါ။

လက္ရွိျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေနအထားက ေရြးေကာက္ပြဲလား ဒါမွမဟုတ္ တျခား ျပႆနာေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ ဘာေတြလဲ။

ျမန္မာျပည္မွာက ျပႆနာ စိန္ေခၚမႈေတြက အမ်ားၾကီးပဲ။ အခု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာ နည္းတဲ့ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုတာကလည္း ဒီျပႆနာလည္း အၾကီးၾကီးပဲ မလြယ္ဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စစ္အစိုးရ Reconcile အတူမလုပ္ႏိုင္တာ ဘာေၾကာင့္လို႔ အန္ကယ္ထင္လဲ။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး လုပ္လာတာ အႏွစ္ ၂ဝ ရွိၿပီ။ နည္းနည္းေလး မဟုတ္ဘူး။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတြ႔တာ၊ ဆယ္ေပါင္း ရာေပါင္းနဲ႔ခ်ီ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြ သူတို႔လုပ္တာ။ မေအာင္ျမင္ဘူး။ မေအာင္ျမင္တာက သူတို႔ေျပာပံုဆိုပုံေတြကို က်ေနာ္တို႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာ သူတို႔ ဘာေတြေျပာၾကသလဲဆိုတာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိဘူး။ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိဘူးဆိုေတာ့ အေသးစိတ္ကို က်ေနာ္တို႔ မသိရဘူး။

မသိရေပမယ့္ သူတို႔ေတြ ေျပာပံုဆိုပံုေတြ ဘာေတြကို ၾကည့္ရျခင္းအားျဖင့္ေတာ့ ဘာက အထစ္အေငါ့ ျဖစ္ေနသလဲလို႔ ဆိုလို႔ရွိရင္ လူပုဂၢိဳလ္ အထစ္အေငါ့ပဲလို႔ က်ေနာ္ေတာ့ ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲလို႔ဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ေတာ့ ေတာင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔က ေျပာဆိုေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မလိုခ်င္ဘူးေပါ့ေနာ္။

ဒါေပမဲ့ NLD နဲ႔ ေတြ႔ဆံုမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ ခ်ဥ္းကပ္တယ္၊ ဒီအစိုးရက။ ဒါေပမဲ့ NLD အဖြဲ႔ကလည္းပဲ၊ သူတို႔က ဘာျပန္ေျဖလဲဆိုေတာ့ NLD အဖြဲ႔ကို ေခါင္းေဆာင္မွာက ေဒၚစု၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ေဒၚစုနဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ အဖြဲ႔မွာ ေဒၚစုကို ေခါင္းေဆာင္ေပးပါ။ သူတို႔က ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဟိုကေနၿပီးေတာ့ ကမ္းလွမ္းတဲ့အခါမွာ။ ဒီအစိုးရကလည္း ဘာလဲဆိုေတာ့ ေဒၚစုကို မလိုခ်င္တာ။ သူပါေနလို႔ကို မေဆြးေႏြးတာ။

ဒါဆိုရင္ ဒီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔က ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ အေတာ္နည္းေနတဲ့ သေဘာေပါ့။

က်ေနာ္တု႔ိကေတာ့ေလ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးက အမွန္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ သိပ္ၾကိဳက္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ညင္ညင္သာသာနဲ႔ အေျပာင္းအလဲျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ခုန အတားအဆီးေၾကာင့္ ျဖစ္ဖို႔က မလြယ္ဘူးလို႔ ယူဆတယ္။ မလြယ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပီးေတာ့ ဒီနည္းဟာ တျခားနည္း တနည္းပဲဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီလို ဆံုးျဖတ္တာ။

ဒီႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမွာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ထြက္ေပါက္တခုရယ္လုိ႔ ေျပာတာ၊ NLD အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ္၊ တဖက္ကလည္း စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ပါတီေတြေတာ့ ရွိလာမွာေပါ့ေလ။ အန္ကယ္တို႔အေနနဲ႔ အဲလိုၾကားမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာ အခက္အခဲ မၾကီးႏိုင္ဘူးလား။

ဒီလို။ ဒါကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာကေတာ့ အေျဖက ဘယ္လိုလာမွန္း မသိေသးဘူးေနာ္။ အေျခအေန ဘယ္လို လာမွန္း မသိေသးဘူးဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ NLD လည္း တေပါင္းတည္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဟိုးအရင္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလည္း ျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္။

ျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္ဆိုတာက ေဒၚစုကလည္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူပဲ က်ေနာ့္ကို အစေပးထားတာ အတူေဆြးေႏြးရေအာင္ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ သြားတယ္။ ေဆြးေႏြးေတာ့ သူက ခ်က္ခ်င္းပဲ ေျပာတယ္။ အတူတူလုပ္ၾကရေအာင္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာတယ္။

က်ေနာ္ကလည္း သေဘာက်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဘာျဖစ္ေနလဲလို႔ဆိုေတာ့ ဦးႏုကလည္း ရွိတယ္။ ဦးႏုက ရွိေတာ့ က်ေနာ္က ေျပာတယ္။ က်ေနာ္နဲ႔တင္ မေပါင္းပါနဲ႔ ဦးႏုနဲ႔ေပါင္းပါ သူက အေရးၾကီးတယ္ဆိုေတာ့ ေဒၚစုကလည္း ဘာျပန္ေျပာသလဲဆိုေတာ့ က်မလည္း ေပါင္းခ်င္တယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔အဖြဲ႔ေတြမွာ အဲဒီတုန္းက ဦးေအာင္ၾကည္ကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဦးေအာင္ၾကည္က ဦးႏုက အိမ္ေရွ႕ကတက္ရင္ သူေနာက္ေဖးကဆင္းမယ္ ေျပာေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒီလိုလုပ္ပါလား ဦးသုေဝရယ္တဲ့၊ ရွင္က ဦးႏုကို ဒီထဲပါလာေအာင္ လုပ္ပါ။ က်မက ကိုေအာင္ၾကည္ကို နားလည္မႈ ရွိလာေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ေပါင္းၾကရေအာင္ဆိုေတာ့ နားလည္မႈ ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ သူ အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္။

အန္ကယ္က သတင္းစာ ဆရာၾကီးတေယာက္လည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မီဒီယာရဲ႕ အခန္းက႑ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးၾကီးလဲ၊ မီဒီယာက ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္လဲခင္ဗ်။

မီဒီယာက အမ်ားၾကီး လုပ္ႏိုင္တာေပါ့။ ဒီေခတ္မွာဆို ပိုၿပီး လုပ္ႏိုင္တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီတိုင္းျပည္လူထုကို သိေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တယ္၊ သူတို႔သေဘာထားက ဘာလဲ၊ ဆိုတာေတြ ရွင္းျပႏိုင္ဖို႔ လိုတာေပါ့ေနာ္။ အစိုးရလုပ္တာ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး။ ဒီပါတီေတြက သူရွင္းျပတဲ့ဟာ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး။ ဒီပါတီေတြက သူရွင္းျပတဲ့ဟာ သဘာဝက်တယ္၊ မက်ဘူး။ သူတို႔ ၾကိဳက္တယ္၊ မၾကိဳက္ဘူးဆိုတာ သိရေအာင္ မီဒီယာက လုပ္ေပးရမွာ။ မီဒီယာရဲ႕ အခန္းက႑က အင္မတန္ကို ၾကီးတယ္။ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္။ လုပ္ခြင့္သာ ရရင္။

စစ္အစိုးရကေရာ လုပ္ခြင့္ေပးမလား။

လုပ္ခြင့္သာ ရရင္ေပါ့ေနာ္။ အခုေတာ့ အျပတ္ျဖတ္ထားတယ္။ မီဒီယာေတြ အရင္တုန္းက ရွိတာထက္ကိုေတာ့ နည္းနည္း ေရးပိုင္ခြင့္ေလးေတြ ေပးလာတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတို႔က ဘာျပင္ဆင္ထားလဲ။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ဘက္က ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွပဲ သူတို႔ဘက္က ျပင္ဆင္တာ ရွိလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ျမန္မာတိုင္းမ္တို႔၊ ဘာတို႔ ဆိုလို႔ရွိရင္ သတင္းစာေတြထိေတာင္ လုပ္ဖို႔၊ ဂ်ာနယ္ေတြ ထပ္ဖြဲ႔ဖို႔ေတာင္ ရွိတယ္။

ဒီေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အစည္းအေဝးေတြ ဘာေတြ လုပ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေျပာတဲ့ သေဘာထားေတြကို ေဖၚျပလို႔ မရေသးဘူး။ စာေပစိစစ္ေရးက တားထားတယ္။ ဒါ ဥပေဒ မထြက္ေသးလို႔ဆိုၿပီး သူတို႔က ေျပာတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ လက္ရွိ ေပၚလစီ၊ ျမန္မာျပည္အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ engagement ေပၚလစီကို အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

အေမရိကန္ကေတာ့ အစတုန္းက နဝတ နဲ႔ ဆန္႔က်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အစပိုင္းတုန္းကေပါ့။ အခု အိုဘားမားအစိုးရ တက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႔ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲ ရွိပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲက ဘာလဲဆိုေတာ့ နအဖနဲ႔ စကားေျပာတယ္။ သူတို႔ အဲဒီလိုေျပာလာတဲ့အခါမွာ နအဖ အစိုးရလည္းပဲ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျဖတယ္။

ဒီကိုလာလို႔ရွိရင္ ေအာင္ျမင္လာလိမ့္မယ္လို႔ ပထမတုန္းက က်ေနာ္တို႔က တြက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ေပၚလစီက ဟိုတုန္းက ေပၚလစီေတြကို အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ဘူး။ မလုပ္ဘူးဆိုတာ ဘာေတြ႔လဲဆိုေတာ့ စၿပီးေတာ့ မေဆြးေႏြးခင္မွာ ကတည္းကိုက သူက ဘာေတာင္းဆိုလိုက္လဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးပါ။ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး အကုန္ေျပလည္သြားပါေစ့မယ္။ ဒါ အရင္ဦးပဲ။ ဒီအစိုးရကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မပါေစခ်င္တာ။ အကယ္၍သာ အေမရိကန္က ေဒၚစု ျပႆနာမွတပါး တျခားဟာေတြ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ေျပလည္ႏိုင္တယ္။

ေနာက္ထပ္ အေရးၾကီးတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ ဆက္ဆံေနတဲ့အေပၚမွာေရာ ဘယ္လို သံုးသပ္လဲခင္ဗ်။

ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံတိုင္းက သူ႔ႏိုင္ငံအက်ဳိး ၾကည့္ၾကတာပဲဗ်။ တ႐ုတ္လည္း သူ႔ႏိုင္ငံအက်ဳိး ၾကည့္တယ္။ အိႏၵိယလည္း သူ႔ႏိုင္ငံအက်ဳိး ၾကည့္တယ္။ ျမန္မာလည္း သူ႔ႏိုင္ငံအက်ဳိး ၾကည့္တယ္။ အက်ဳိးၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဥပမာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေလာက္တုန္းက ဆိုလို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာ တ႐ုတ္က အမ်ားၾကီး အေထာက္အပံ့ ေပးခဲ့တယ္။ သူက ကာကြယ္ေပးတာကိုး။

ႏို႔မို႔ဆိုရင္လည္း ျမန္မာျပည္က ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ တံေတြးခြက္ထဲမွာ ေမ်ာႏိုင္တာေပါ့။ တ႐ုတ္က အကာအကြယ္ ေပးထားေတာ့ တ႐ုတ္ကိုလည္း အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္မွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ကလည္း ျပႆနာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္စပ္ျပႆနာေတြနဲ႔ေပါ့ေနာ္။

တ႐ုတ္က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဝါးေနတာ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ကို။ ျမန္မာျပည္ကို တ႐ုတ္က တိုက္ခိုက္ဖူးတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ထဲ ဝင္ခဲ့ဖူးတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ထဲ က်ဴးေက်ာ္ဖူးတယ္။ တ႐ုတ္ျပႆနာက တ႐ုတ္က စိတ္ခ်ရတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း မဟုတ္ဘူး။ အားကိုးရတဲ့အခါ အားကိုးရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အိႏၵိယနဲ႔လည္းပဲ အားကိုးလို႔ ရေအာင္လို႔ေပါ့ေနာ္၊ ရင္းႏွိီးေအာင္ လုပ္တယ္။ အိႏၵိယကလည္း သူ႔အက်ဳိးအတြက္ ရင္းႏွီးေအာင္ လုပ္တယ္။

ဟိုတုန္းကဆိုရင္ အိႏၵိယက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို နီးနီးစပ္စပ္ သူတို႔ဧည့္ခံပြဲေတြ အကုန္ဖိတ္တယ္။ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီအစိုးရရဲ႕ အၿငိဳျငင္ကို မခံခ်င္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒီအစိုးရနဲ႔ ရင္းႏွီးေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္တယ္။ လံုးဝကို ျဖတ္ထားလိုက္တယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအေနနဲ႔ ဘယ္ႏွေနရာကို ဝင္ၿပိဳင္မယ္လို႔ မွန္းထားၿပီး၊ ဘယ္ေလာက္ အႏိုင္ရမယ္လို႔ တြက္ထားမ်ဳိး ရွိလားခင္ဗ်။

က်ေနာ္ ခုနေျပာသလိုေပါ့ေနာ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စည္း႐ုံးလို႔ မရေသးဘူး။ မရေသးဘူးဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္၌က ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းကလည္း၊ ပါတီက မက်ေသးတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကိုယ္စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးႏိုင္တဲ့အရာ ဘယ္ရွိဦးမလဲ။ ရွာရတာေပါ့။ အဲေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ပါႏိုင္သမွ် ပါေအာင္ လုပ္မွာေပါ့။

သို႔ေသာ္ ဘာအဟန္႔အတားေတြ၊ ဘာအကန္႔အသတ္ေတြ ရွိဦးမလဲဆိုတာ မသိေသးဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ သိန္း ၅ဝဝ တင္ရမယ္တို႔၊ အမတ္တေယာက္ကဆိုရင္ ၅ သိန္း တင္ရမယ္၊ ၁ဝ သိန္း တင္ရမယ္။ ဒီလိုေငြေၾကးေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္တာေတြ ရွိမယ္။ ေနာက္တခ်က္က ဒီပါတီေတြမွာ ပါတီဝင္ ဘယ္ေလာက္ရွိရမယ္တို႔ အဲလို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိလာမယ္ေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒီလို အကန္႔အသတ္ေတြ။ အဲဒီလို အကန္႔အသတ္ေတြရွိလာခဲ့ရင္ က်ေနာ္တို႔ အခက္ေတြ႔မွာ။

ပါတီအေနနဲ႔ အရပ္သားေတြၾကားမွာ၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း အသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ စြပ္စြဲခံရတဲ့ ဟာမ်ဳိးေတြေပါ့။ ပါတီရဲ႕ ရန္ပံုေငြက ကေနဒါမွာရွိေနတဲ့ လူတေယာက္ဆီကရတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အဲလိုမ်ဳိး ေကာလာဟလအေပၚမွာ အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ ခင္ဗ်ာ။

ဦးေက်ာ္ျမင့္ဆိုတဲ့ လူေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဟိုတုန္းက သူ႔အေၾကာင္းလည္း ေသခ်ာမသိပါဘူး။ ၾကားက လူတေယာက္ မိတ္ဆက္ေပးတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ဘာေတြ ျဖစ္လာရင္ အတူတူလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ရွိတာေပါ့ေနာ္။

က်န္တဲ့လူေတြကို ကမ္းလွမ္းတဲ့ သေဘာပါပဲ။ သူတေယာက္ထဲကို ကမ္းလွမ္းတာ မဟုတ္ဘူး။ လူအမ်ားၾကီး ကမ္းလွမ္းတဲ့ အထဲမွာ ပါတာေပါ့ေနာ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ သူက သီးျခားပါတီ ႏိုင္ငံျခားမွာ ရွိတယ္လို႔ ၾကားလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာရွိတဲ့ သီးျခားပါတီနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေပါင္းလုပ္လို႔ မရဘူး။ ေပါင္းလုပ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ အဲဒီလုိ မျဖစ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ျဖတ္လိုက္တာေပါ့ေနာ္။

ျဖတ္ပစ္လိုက္တာက ဒီလို။ အဲဒီ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ က်ေနာ္နဲ႔က တခါမွ စကားမေျပာဖူးဘူး။ ေတြ႔လည္း မေတြ႔ဖူးဘူး။ အင္တာနက္တို႔၊ ေရဒီယိုတို႔ကလည္း စကား မေျပာဖူးဘူး။ သူနဲ႔ ပတ္သက္တုန္းကလည္း က်ေနာ္တို႔မွာ ဘာမွ အက်ဳိးမရွိဘူး။

ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေျပာေျပာေနတာ Third Force တတိယလိုင္းေပါ့ေနာ္။ ဒီ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက မိမိကိုယ္ကို အဲလို Third Force ရယ္လို႔ သတ္မွတ္လား။ ဘယ္လုိ သေဘာထားလဲခင္ဗ်။

က်ေနာ္တို႔က ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေတာ့ Third Force လို႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔က အစိုးရလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ NLD လည္း မဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔က သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ပါတီ။ အဲဒါပါပဲ။

အန္ကယ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီအၾကီးအကဲ တေယာက္အေနနဲ႔ေပါ့၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ဘာေျပာခ်င္လဲခင္ဗ်။

ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ ေရြးေကက္ပြဲက ျဖစ္မွာပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရင္ စစ္အစိုးရစနစ္မွ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းမယ္ေနာ္။ အရပ္သားအစိုးရစနစ္က ခုန က်ေနာ္ ေျပာတဲ့အတိုင္း ဒီမိုကေရစီ အရပ္သား အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူလူထုမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ အေရးၾကီးတယ္ေပါ့ေနာ္။

ျပည္သူလူထုဟာ လက္ထဲမွာ တကယ္ကို အေရးၾကီးတဲ့ မဲပိုင္ရွင္ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔က လူေကာင္းကို ေရြးႏိုင္တယ္။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ မဲပိုင္ဆိုင္တဲ့ ျပည္သူလူထုဆီကို လူလိမ္ေတြလည္း လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီလူေတြကို သတိထားပါ။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္တဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲခင္ဗ်ာ။

က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဒီလို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအားလံုး လူျဖစ္က်ဳိးနပ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါ အဓိကေပ့ါေနာ္။ လူျဖစ္က်ဳိးနပ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ခ်င္တယ္။
http://www.mizzimaburmese.com/interview/4914-2010-02-26-07-56-10.html

ေရြးေကာက္ပြဲ အတုအစစ္ သတိျပဳေတာ္မူၾကပါရန္

ေရြးေကာက္ပြဲ အတုအစစ္ သတိျပဳေတာ္မူၾကပါရန္

E-mail Print
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီႏွစ္ထဲလုပ္ဖုိ႔ ကတိခံထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိတာႀကီးက ေျပာစရာႀကီးတခု ျဖစ္ေနပါ ပေကာ။ စစ္အစုိးရနဲ႔ အတုိက္အခံ ႏွစ္ဘက္လုံး အတြက္ မေရမရာ ေထြတလာေတြ ရွိလွတဲ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရး လမ္းေၾကာင္းႀကီးကုိ သမုိင္းအတိတ္ ေမ့ေရာဂါလုိ႔ပဲ နာမည္သစ္ ေပးခ်င္လွပါရဲ႕။ သမုိင္းအသိ ေခါင္းပါးလွသူေတြ အတြက္ေတာ့ သမုိင္းဘီးႀကီး ထပ္တလဲလဲ လည္တတ္တယ္ဆုိတဲ့ ဆုိရုိးေဟာင္းပဲ ေျပာေနရပါဦး မယ္။

စေျပာရရင္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္္က ဒီပဲယင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေခ်ာင္းေျမာင္း တုိက္ခုိက္လုိ႔ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အာဏာရ နအဖ အစုိးရဟာ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ NLD ကုိ အလဲထုိးဖုိ႔ ၾကံစည္ေနျခင္း ပါပဲ။

စစ္အစုိးရလက္သုံး “ဒီမုိကေရစီ လမ္းျပေျမပုံ”မွာလဲ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈဆုိတဲ့ လမ္းေဟာင္းႀကီးကေန ေသြဖီလုိ႔ မရေသးပါဘူး။ ႏုိဝင္ဘာလထဲမွာပဲ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေန ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႕ အဓမၼဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ၊ စုံစမ္းလုိ႔မရတဲ့ ဖမ္းဆီးေပ်ာက္ဆုံးမႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္း စတဲ့ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈေတြ၊ လူမဆန္ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ညွဥ္းပန္းစစ္ေဆးမႈ စတဲ့စတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးစုံကုိ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ပါၿပီ။

ဒီႏွစ္ထဲ က်င္းပမယ္ဆုိၿပီး ကတိေပးထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမလာခင္ လပုိင္းအလုိမွာေတာင္ လုိအပ္ခ်က္ ေတြ တပုံတေခါင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားလူမႈေရးဆုိတာေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မယ့္ အရိပ္အေယာင္ စစ္စစ္ ကုိ မျမင္ရေသးပါဘူး။ လမ္းျပေျမပုံအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္လုိ႔က ျပည္သူေတြ ေတာင့္တေနတဲ့ လစ္ဘရယ္ အိပ္မက္ေတြေဝးလုိ႔ ျမန္မာျပည္ကုိ “ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံ” တည္ေဆာက္ေရး ဆုိတဲ့ စစ္အစုိးရ ကုိယ္တုိင္ ေၾကညာထားတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကုိေတာင္ ေရာက္ဖို႔လမ္း မရွိပါ။

တကယ္တမ္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ အႏွစ္ ၅၀နီးပါး လက္ထက္ေတာ္ႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေရး နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းေတြမွာ ေပးထားတဲ့ ကတိေတြ ဘာတခုမွ ျဖစ္မလာဘဲ အတက္မရွိ က် သည္ခ်ည္းမုိ႔ ဆုိတာလုိ ဖြတ္သထက္ညစ္လာတာမုိ႔ “က်ဳပ္တုိ႔ျပည္သူေတြ” ဘဝကေတာ့ သူတုိ႔လက္ခ်က္ လူဆင္းရဲစက္ထဲမွာ ေထာင္းလေမာင္းကုိ ေက်လုိ႔ေနပါၿပီ။

က်ဳပ္တုိ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ ၂၆ ႏွစ္တုန္းကလည္း “တပါတီအာဏာရွင္ပုံစံ” ျဖစ္မသြားရေအာင္ ေရးဆြဲထားတာပါလုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ အာမခံခဲ့တဲ့ ဆုိရွယ္လစ္အေျခခံဥပေဒကုိ ၁၉၇၃ က မဲဆႏၵရွင္ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက တခဲနက္ ေထာက္ခံပါတယ္ဆုိတဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲအတုအေယာင္ႀကီးနဲ႔ အတည္ျပဳလုိက္ၾကပါေသးတယ္။

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကုိ ခံယူၿပီး“ဆုိရွယ္လစ္ဒီမုိကေရစီ” ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာေတြ မွာလဲ က်ဳပ္တုိ႔ ဝင္မဲေပးခဲ့ၾကရေသးပါေသာ္ေကာ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႀကီး ေခၚယူလုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ တုိင္းရင္းသားစုံ လူမႈအလႊာစုံက လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ထထႂကြႂကြနဲ႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံဖုိ႔ေဝးစြ၊ ဦးေနဝင္း မိန္႔ခြန္းေျပာေနတုန္း “တပုိတပါး” ထသြားဖုိ႔ေတာင္ မဝံ့ၾကတာ ေတြ႔ရေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ ပုိၿပီး ဓာတ္ပ်က္ကုန္တာေပါ့။

ခုတေလာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “ေနရာ”ကုိ ခ်ဲ႕ယူမယ္ဆုိတဲ့ ျမန္မာ့ေရးရာ ပုေရာဟိတ္မ်ားနဲ႔ “လက္ေတြ႔အလုပ္ျဖစ္ေရး” ၀ါဒီ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားရဲ႕ အသံေတြကုိ ၾကားတုိင္း လႊတ္ေတာ္ခန္းမထဲမွာ စီတန္းထုိင္ေနၾကတဲ့ ပုိးလုံခ်ည္ဝတ္ အမတ္မင္းမ်ား ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေနဝင္းက “ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္”ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ မိန္႔ခြန္းေခြ်ေနတာကုိ စက္ရုပ္လုိ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႔ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ထုိင္နားေထာင္ေနၾကတာကုိပဲ မ်က္စိထဲေပၚလာပါတယ္။

၂၀၁၀အလြန္ေခတ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာလဲ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက တက္လာမယ့္ ဒီမုိကရက္ အမတ္ေတြဟာ ဒီ “ေနရာ”ထဲကေရာ အျပင္မွာပါ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာမွ ဦးေဆာင္တုိက္ပြဲ ဝင္မယ့္ပုံ မျမင္ပါဘူး။ ပန္းေမြ႔ရာ ေရႊေကာ္ေဇာမွာ ေရာေႏွာလုိ႔ထုိင္ဆုိတဲ့ လူစားေတြမ်ားပါလိမ့္မယ္။ နအဖရဲ႕ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ” ဒီမုိကေရစီမွာ ဇတ္ဇတ္ႀကဲ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ိဳးေတြ မပါႏုိင္ေအာင္ ေထာင္ထဲ ဆက္ထည့္ထားျခင္း၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေျပးဘဝေရာက္ေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ ဝင္အေရြးမခံႏုိင္ေအာင္ တားျမစ္ျခင္း၊ အႏုိင္ရခဲ့ရင္ေတာင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပယ္ဖ်က္ပစ္ျခင္းစတဲ့ ကူလီ ကူမာ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ေပါင္းသင္ ဖယ္ရွားပစ္ပါလိမ့္မယ္။

“အရပ္သားပုံစံ စစ္အစုိးရ” နဲ႔ စစ္တပ္ကဖန္တီးတဲ့ “ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမုိကေရစီ” ဆုိတာေတြကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရလုိ႔မ်ား က်ေနာ္ စိတ္အနာတရ ျဖစ္ေန သလား။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ႕ “ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမုိကေရစီ”ေခတ္ႀကီးမွာ စစ္အစုိးရကုိ “အရပ္ဝတ္လဲျခင္း” နဲ႔ အစုိးရယႏၲရားႀကီးကုိ စစ္ပုံစံသြင္းပစ္ျခင္းဆုိတာေတြ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ျမင္လာခဲ့ရတာပါ။

ဒါ ဘာလဲဆုိေတာ့ တတုိင္းျပည္လုံးကုိ အုပ္စီးထားမဟဲ့ဆုိတဲ့ ဧရာမ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးနဲ႔ အစုိးရ ရုံးေတြမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္အရာရွိေတြကုိ ဆြဲခန္႔ပစ္တာကုိ ဆုိလုိတာပါ။ ဒီလူအမ်ားစုဟာ အစုိးရရုံး လုပ္ထုံးေဆာင္တာကုိ အပါးမဝတဲ့အျပင္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တဲ့ အစြမ္းအစ၊ စိတ္ေနသေဘာထားေတြနဲ႔လည္း မျပည့္ဝၾကပါဘူး။

ကေခ်ာ္ကခြ်တ္နဲ႔ လည္ပတ္လာခဲ့တဲ့ စစ္အစုိးရယႏၲရားဟာ မဆလတပါတီစံနစ္ ၿပိဳလဲၿပီးသြားတာေတာင္ ဆက္ သက္ဆုိးရွည္ေနတုန္းပါ။ ဘာအေျပာင္းအလဲပဲ လုပ္လုပ္၊ အျမင္မွန္တဲ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ပုိင္းရယ္ သူတုိ႔ ညႊန္ၾကားသမွ် စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ စံခ်ိန္မီ အစုိးရယႏၲရားရယ္ ရွိထားမွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ဒီမုိကေရစီ” စနစ္မွာ ေခတ္မီ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ ေပၚထြန္း တည္တံ့ႏုိင္ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ စစ္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း အသြင္ ေျပာင္း ပစ္မယ္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္တခုတေလမ်ား ပါမလား ေမွ်ာ္မိပါတယ္၊ ခုထိေတာ့ ဘာအစအနမွ မျမင္ရ ေသးပါ။

အခုေတာ့လည္း အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္တုိ႔က လမ္းျပေျမပုံရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ “လြတ္လပ္ မွ်တၿပီး အားလုံးပါဝင္ႏုိင္တယ္” ဆုိရင္ “ေနျပည္ေတာ္”က စည္းခ်က္နဲ႔အညီ ကလုိေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေျပာလာပါၿပီ။ စစ္အစုိးရကေတာ့ ဒီမုိကေရစီခရီးကုိ ပဲ့ကုိင္မယ္ဆုိၿပီး “ကလိမ္ကက်စ္”က်ဦးမွာကေတာ့ မေျပာမရွိၾကပါနဲ႔။

အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္မွာေတာ့ “ပြင့္လင္းၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုအားလုံး ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိတဲ့” ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီေတြ ေဒၚလာေတြ မ်ားမ်ားႀကီးေပးမယ္၊ ျမန္မာျပည္ စစ္အစိုးရ ကုိ “တကုိယ္ေတာ္” ဂူေအာင္း ဘဝကေန လြတ္ေျမာက္ေစမယ္ စသျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ေလ်ာ့က်သြားၿပီး တရုတ္ရဲ႕ၾသဇာကုိ မဲတင္းေပးတဲ့ တြန္းအား ေပးခ်က္ေတြ ပါပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အရန္စီမံခ်က္ေတာ့ ရွိပုံမေပၚပါ။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ “မွ်တတာေတြ သန္႔ရွင္းတာေတြ အကုန္လုံး ဝင္ၿပိဳင္တာေတြ” ဘာမွျဖစ္မလာ ဘူးဆုိ အတုိက္အခံအင္အားစုေတြကုိ ေထာက္ခံေပးေနတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ပ။

ေရြးေကာက္ပြဲသံေတြ ညံလာခ်ိန္မေတာ့ အရင္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုိင္တုန္းက ဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ လ်စ္လ်ဴရွဳ တာပဲ ခံထားရဘူးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္ တက္ရပိမ့္ေလာ ဆုတ္ပိမ့္ေလာဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ရခက္တဲ့ အေနအထား ေရာက္ေနပါတယ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဒါမွ မဟုတ္ သူတုိ႔လက္ခြဲပါတီေတြပဲ ဝင္ၿပိဳင္ေစကာမူ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဝင္ၿပိဳင္လုိ႔မရေအာင္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက စီရင္ၿပီးသားပါ။ ျပည္လုံးကြ်တ္ ေနာက္တခါ ထပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ ေဝးလွပါတယ္။

ဗမာျပည္အေရး တုိးတက္စရာရွိဦးမလားဆုိၿပီး ဒီမုိကေရစီေစာ္မနံတဲ့ အေျခခံဥပေဒႀကီး နံေဘးခ်ိတ္၊ အဓိက ေထာက္ခံမႈရထားတဲ့ အတုိက္အခံပါတီနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ကုိပဲ ဝုိင္းမႈမေနဘဲ ေဘးဘီၾကည့္ၾကပါဦးစုိ႔ရဲ႕။

ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ ကူးေျပာင္းဖုိ႔အေရး စစ္အစုိးရဘက္က တျခားဘာမ်ား မယ္မယ္ရရျပင္ဆင္ ထားၿပီးတုန္း ၾကည့္မိပါတယ္။

နမူနာေျပာရရင္ စာနယ္ဇင္းနဲ႔ တျခားမီဒီယာေတြမွာ အင္တာနက္မွာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျဖတ္ေတာက္မႈေတြကုိ စလႊတ္ေပး ေနၿပီလား။ အစုိးရမူဝါဒနဲ႔ ဦးေဆာင္မႈဘက္မွာ ယုိယြင္းက်ဆံုးေနတာေတြကုိ လူထုၾကားခ် ေဝဖန္ခြင့္ေတြ ရေနၿပီ လား။ တည္ဆဲပါတီေတြ ျပန္လည္စည္းရုံးခြင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရၾကၿပီလား။ လူမ်ိဳးစုအတုိက္အခံေတြ၊ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းတဲ့အသံေတြ ထြက္လာၿပီလား။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ပါတီေတြအားလုံး မဲဆြယ္ထြက္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံပုိင္ ပစၥည္းေတြကုိ တန္းတူညီတူသုံးခြင့္၊ အစုိးရပုိင္ သတင္းဌာနေတြမွာ သာတူညီမွ် ေျပာေရးဆုိခြင့္ေတြ ရၾကၿပီလား။ ကဲ ေနာက္ဆုံး ျမန္မာျပည္သူေတြကုိ မဲေပးခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးႏိႈးေဆာ္မႈေတြ ရွိလာၿပီလား။ ၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီတုိင္းျပည္ ျဖစ္ခါနီးမွာ လူေတြ အေျခခံႏုိင္ငံသားအခြင့္ အေရး ဘာေတြမ်ား ရေနႀကၿပီလဲဆုိတာ ေတြ႔မိၾကပါရဲ႕လား။

ေျပာၾကစုိ႔ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္လာဖုိ႔ဆုိတာ ေရြးေကာက္ပြဲေလးလုပ္၊ အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳ၊ ပါလီမန္ တႏွစ္ ႏွစ္ခါေလာက္ ေခၚတာနဲ႔ မၿပီး၊ အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံသားေတြ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြက္ လူမႈ ယဥ္ေက်းမႈ အေရးအခြင့္ေတြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေပးမယ့့္ တရားလမ္းက် တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အစုိးရဆုိတာေတြ ခုိင္ခုိင္မာမာ မရွိဘဲနဲ႔ ဒီမုိကေရစီဆုိင္းဘုတ္ ေကာက္တင္လုိ႔ မရေသးပါဘူး။

ဒီမုိကေရစီဇာတ္သြင္းတယ္ဆုိတာ လူမႈေရးပုိင္းကၾကည့္ရင္ အာဏာပုိင္ လူ႔မလုိင္မ်ားက ကမကထျပဳၿပီး လူမ်ား စု ႀကီးရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံဆက္ဆံေရး၊ လူမႈထုံးတမ္း အရုိးအစဥ္လာ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ သေဘာထားေတြ စတာေတြကုိ တုိးတက္ပြင့္လင္းလာေအာင္ ဦးေဆာင္ ပညာေပး လႈပ္ရွားမႈပါပဲ။ ဒီလုိမွပဲ ျမန္မာျပည္လုိ ေရွးရုိးစြဲ ပေဒသရာဇ္တပုိင္း ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဒီမုိကေရစီမ်ိဳးေစ့ အျမစ္ တြယ္ၿပီး ရွင္သန္ႀကီးထြားလာႏုိင္မွာပါ။

ဒါေပသိ “ ေနျပည္ေတာ္က မင္းဘုရားမ်ား ”ဟာ အာဏာေတြ ဘ႑ာေတြ အခြင့္ထူး အရာထူးေတြနဲ႔ မိန္႔မိန္႔ႀကီး ေနသားက် ျဖစ္ေနရုံမက လူထုကုိ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ အာဏာျပရမွာလည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္ႀကီး တခုလုံးန႔ဲ ေငြရ ေပါက္ ဟူသမွ်ကုိ က်ားနာခဲ ခဲရာမွာလည္းေကာင္း ဧတဒဂ္ရေနၾကတာဟာျဖင့္ လူထုႀကီးအတြက္ အလြန္ကံဆုိး တယ္ ေျပာရပါမယ္။ ဒီလုိပုံနဲ႔ေတာ့ သိၾကားမင္းႀကီး နားကင္းနဲ႔ဆင္း ရင္ၾကားေစ့ၿပီး ေရႊလမ္းေငြလမ္းေတြ ဖြင့္ဖြင့္၊ ေပယ်ာလကန္လုပ္ၿပီး ဒီထက္ပုိပိတ္တာ ဆုိ႔တာေတြပဲ ထပ္လုပ္လုပ္ ဒီေမာင္ေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကုိ ေရွ႕ေဆာင္မယ့္ပုံမေပါက္လွပါဘူး။

တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ၊ ဘာသာေရးဥေသွ်ာင္ေတြနဲ႔ အသင္းအပင္းေတြ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ပညာေရးေလာကသားေတြ၊ အႏုပညာသည္နဲ႔ ပညာတတ္ေတြ၊ ႏုိးၾကားတဲ့ စစ္အရာရွိအုပ္စု ကေလးေတြ၊ ေနာက္ၿပီး ရြက္ပုန္းသီး အစုေလးေတြ စတဲ့ ျပည္သူေတြကုိယ္ႏႈိက္ကုိပဲ သမုိင္းအသစ္ဖြင့္မယ့္ ဇာတ္ေဆာင္ေတြအျဖစ္ ႐ႈျမင္ အားေပးၾကရပါမယ္။

အေနာက္အုပ္စုက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ႏွစ္ပါးသြားဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာကုိ ႀကိဳဆုိေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲ စစ္စစ္ ကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိယ္တုိင္က ေျပာင္းယူမွ ရမွာပါပဲ။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သမာသမတ္မက်တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ရာဇဝင္ရယ္၊ အာဏာရ စစ္အုပ္စု အသုိင္းအဝုိင္းေတြရဲ႕ အလြန္ လစ္ဘရယ္မက်တဲ့ သေဘာသရုပ္နဲ႔ မွန္းရခက္တဲ့ ကစားကြက္ေတြရယ္ေၾကာင့္ (ဥပမာ- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘာမွမသိရတဲ့ ေတြ႔ဆုံမႈေတြေပါ့) ႏုိင္ငံေရးပ႑ိတ္ေတြအဖုိ႔ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ ဆြယ္တဲ့ ေရႊႀကိဳေတြရဲ႕ သမုိင္းယုတၱိမဲ့ၿပီး အႏွစ္မဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ နားၾကားျပင္းကတ္လွပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ တကယ္တမ္း အေျပာင္းအလဲဆုိတာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ လက္သည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာေတြ မဟုတ္တာက က်ိန္းေသလွပါသဗ်ား။

Beware of the Generals’ Election By Dr Zarni ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

ေဒါက္တာ ဇာနည္ သည္ လန္ဒန္တကၠသုိလ္ ဓနေဗဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္း (LSE) က ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ သုေတသန ပညာရွင္ ျဖစ္သည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/editorial/2009-02-27-05-56-44/2683-2010-02-26-08-55-44

ကတိမ်ား သက္သက္ျဖင့္ ႏွစ္တႏွစ္ေလာ

ကတိမ်ား သက္သက္ျဖင့္ ႏွစ္တႏွစ္ေလာ

E-mail Print
ျမန္မာ့စီးပြားေရး မည္သို႔ ျဖစ္မည္ကုိ နိမိတ္ဖတ္ရသည္မွာ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္ ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းကို ၂ ပိုင္း ခြဲလိုက္မည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ အႏၱရာယ္ နည္းသြားဖြယ္ ရွိသည္။ တပိုင္းက ယခုႏွစ္တြင္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္ဟု မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မွန္းဆျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အျခား တပိုင္းမွာ စိတ္ရႈပ္ေထြးဖြယ္ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားအရ မည္သို႔ ျဖစ္ပ်က္ၿခိမ့္မည္ဟု ေျပာရျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည့္အတိုင္း ေျပာရလွ်င္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကိစၥမ်ားစြာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မူတည္ေနသည္။ အေျခ အေနအရ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းကို ေရြးေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အစိုးရအသစ္ ရွိလာလိမ့္မည္။ ဤအစိုးရက ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအရ လံုျခံဳမႈကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ ဆိုပါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာကို လွည့္ေျပာင္းေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြကို အရင္းအႏွီး အထူး လိုအပ္ေနသည့္ ေက်းလက္ စီးပြားေရးက႑ အတြက္ ျဖည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက စတင္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရက တပ္မေတာ္ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ယႏၱရားမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္၏ စုေဆာင္းထားေငြကို အသံုးခ်၍ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အေရးပါလွသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လမ္းပန္းက႑မ်ားတြင္ အသံုးစရိတ္ကို ျမႇင့္တင္ရပါလိမ့္ မည္။

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒ နည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ေစျခင္း အစရွိသကဲ့သို႔ေသာ အျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိက၀တ္ ျပဳမႈမ်ားျဖင့္ အစိုးရသစ္က ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ခိုင္မာေစ ျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ခံရမည္ဟူေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုတုိ႔၏ စိုးရိမ္ေနမႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေဘးထြက္ အက်ဳိး အာနိသင္မ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ႔ ခံစားရဖြယ္ ရွိပါေသးသည္။

ဤေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္သစ္ကို ႀကိဳဆိုရန္ စိတ္အားထက္သန္ကာ ႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးမႈမ်ား တိုး၍ ျပဳလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကို ရယူလိုၾကၿပီး ေစ်းခ်ဳိေနေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္အားကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်လိုၾကသည္။ ထိုမွ်မက ေရရွည္တြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အလား အလာ ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ထားၾကေသးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုေျပာသည့္ကိစၥမ်ား တခုမွ် မျဖစ္လာပါက ယခုႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနက မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ဦးတည္ေနပါသနည္း။ အေျဖက ၀မ္းေျမာက္စရာ မရွိလွပါ။ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို လက္ရွိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ ကာလ ျဖတ္ခဲ့သည့္အတိုင္း ဆက္၍ထိုးက်သြားမည့္ကိန္းကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။

အထက္က ေဖာ္ျပထားသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာ၀င္ေငြကို ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ တန္ဖိုး (GDP) စြမ္းေဆာင္မႈတြင္ အႀကီးအက်ယ္ လိမ္ညာ ေဖာ္ျပေနပါက၊ အေျခအေနကို လွည့္ဖ်ား သံုးသပ္ေနပါက ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ဒုတိကမၻာစစ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေနသို႔ က်သြားဖြယ္ရာ အေၾကာင္း ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေနၾကသူမ်ား၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခုခံကာကြယ္ေနၾကသူ မ်ားဟု ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားေနၾကေစကာမူ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုင္းျပည္အေပၚထားရွိသည့္ ေရရွည္စီးပြားေရး ေျမာ္ျမင္ခ်က္မွာမူ တိုင္းျပည္ကို သတၱဳမိုင္းတြင္းႀကီး၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ႀကီး တခုမွ်ထက္ မပုိေၾကာင္း ျပသေနၿပီး ဤအတိုင္းလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေနရန္ ရွိသည္။

ဤသေဘာထားျဖင့္ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား လက္သို႔ ဤ အရင္းအျမစ္မ်ား ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္ ထိုးအပ္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၀ သည္ ကမၻာႀကီး၏ မိုးသက္ မုန္တိုင္း ထန္ေနေသာ ပင္လယ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္ လူသံုးကုန္ ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲ့မပါ၊ ဦးတည္ခ်က္မရွိ၊ ျမင့္ခ်ီနိမ့္ခ်ီ ခုန္ေပါက္ လြင့္ေမ်ာေနရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လိုရာပန္းတိုင္ကိုလည္း လွမ္းႏိုင္ရန္ အလ်ဥ္း မရွိပါေခ်။

ေရွာင္တာနဲ (Sean Turnell) ေရးသားသည့္ A Year of Promise, or Tempest-tossed Again? ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ေဖာ္ျပပါသည္။

ေရွာင္တာနဲသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မကြိဳင္းယားတကၠသိုလ္ (Macquarie University) မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအမ်ားအျပား ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/special/2010-02-13-10-48-38/2685-2010-02-26-10-59-14

International Tribunal on Crimes Against Women of Burma

2010-02-25 15:55:39 by Nobel Women's Initiative Staff Mia Farrow on the women of Burma
On March 2nd twelve Burmese women will bravely tell their stories at the International Tribunal on Crimes Against Women of Burma. In the days leading up to the tribunal we will post portions of the stories of some of these courageous women here. Today Mia Farrow introduces the women and shares her experiences of meeting some of them when she visited the Thai-Burma border in 2008.

LEARN MORE about the tribunal.


March 2nd, 2010 New York City