Thursday, January 7, 2010

ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္း
အားမာန္သစ္ စာေပမွ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝတဲ့ သန္းဝင္လႈိင္ ေရးသားျပဳစုတဲ့ 'အေက်ာ္ေဇယ် စာဆုိေတာ္မ်ား' စာအုပ္မွေန "ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္း (ခရစ္ ၁၉၂ဝ-၁၉၆၆)" ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္း (ခရစ္ ၁၉၂ဝ-၁၉၆၆)

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တဦးျဖစ္ေသာ ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ရဲေဘာ္စုိးေမာင္အား ၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ လယ္သစ္႐ြာတြင္ ေျမတိုင္းစားေရးႀကီး ဦးအုန္းေဖ၊ အမိ ေဒၚအိတို႔က ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္က ျမင္းျခံ ေအဘီအမ္ေက်ာင္းတြင္ စတင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ မႏၩေလး ဥပစာေကာလိပ္မွ ဥပစာ (သိပၸံ) ေအာင္သည္အထိ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။


ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ မတုိင္မီေခတ္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္၍ ျမင္းျခံခ႐ိုင္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘီအိုင္ေအ၊ ဘီဒီေအတပ္မ်ားမွာ ပါဝင္၍ မဂၤလာဒံု စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အပါတ္စဥ္ (၂) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဦးစီး ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အိႏိၵယသို႔ လ်ိဳ႕ဝွက္ေစလႊတ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ ၎ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ သခင္ဗိုလ္ (ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ အိႏၵိယမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလထီးဆင္းရန္ ေလယာဥ္ပ်ံအတက္တြင္ ပ်က္က်ကာ ေသဆံုး)၊ မန္းဝင္းေမာင္ (ေနာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး)၊ ကိုေက်ာ္ရင္ (ကထိက ဦးေက်ာ္ရင္)၊ ကိုအုန္းေမာင္ (ေလထီးဦးအုန္းေမာင္) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ကလကတၲားၿမိဳ႕ရွိ အဂၤလိပ္တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဗမာျပည္ ဌာနခြဲ (B.C.S.) တြင္ ဂ်ပန္ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္း႐ံုးေရးနည္း၊ စာလံုးမေပၚေအာင္ ေရးနည္း၊ ဖတ္နည္း၊ ေျပာက္က်ားတပ္ ဖြဲ႕နည္း၊ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးနည္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ား ကိုင္စြဲပစ္ခတ္နည္း စသည္တို႔ကို သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းဆင္းၿပီးေသာ အခါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတို႔၏ စီစဥ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား အတြင္းသို႔ ေလထီးျဖင့္ ဆင္း၍ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။


ထို႔ေနာက္ ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္ (ဘားမား႐ိုင္ဖယ္) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔ စည္းေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ တပ္မေတာ္တြင္ အမႈမထမ္းေတာ့ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေြ႔ြကးေၾကာ္သံ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝေရး အတြက္ ကိုဗဟိန္းႏွင့္ အတူ စိုင္းျပင္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ စတင္ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။


၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အင္းစိန္ခ႐ိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၌ လူထုတန္းစီ လွည့္လည္ အင္အားျပပြဲကို ပုလိပ္မ်ားက ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ရာ လယ္သမားႀကီး ေလးဦး ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ 'ထန္းတပင္ ေသနတ္ပစ္မႈႀကီး' အံုြ႔ြက ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ အဆိုပါ ေသနတ္ပစ္မႈႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ မွေန၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရမည္းအသင္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ရွိေသာ နန္းစြဲ႐ြာေတာင္ေပၚမွ ေရကို ရမည္းအသင္း အထိ ေဖာက္ယူႏိုင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တတ္တတ္ြ႔ြကြ႔ြက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။


၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေတာခိုေသာ အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ပ်ဥ္းမနားမွ တဆင့္ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းအား အရွင္ သို႔မဟုတ္ အေသ ဖမ္းဆီးမိပါက ဆုေငြ ငါးေသာင္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။


၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ပုလိပ္အဖြဲ႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရကာ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ အတြင္း ခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးသန္းႏြဲ႔႐ံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ ရာဇသက္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၂၂ (၁) အရ ေသဒဏ္ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ (မန္းဝင္းေမာင္) ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ ႀကိဳးဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ သြားခဲ့သည္။


ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ေထာင္ထဲ၌ စုစုေပါင္း ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၅ လတိတိ ၾကာခဲ့သည္။ (ဘားလမ္း အခ်ဳပ္ခန္း၌ ၁ ႏွစ္နီးပါးႏွင့္ ႀကိဳးတိုက္ထဲတြင္ ၈ လနီးပါး အပါအဝင္) ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ထပ္မံ အဖမ္းခံရျပန္သည္။


၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားေသာ အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ကာ ေတာခို သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ရဲေဘာ္စိုးေမာင္သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ေလးမ်က္ႏွာနယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲတေနရာတြင္ က်ဆံုး သြားခဲ့သည္။


ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ စစ္ကြင္းၿမိဳ႕ေန ဦးသာေဖ၊ ေဒၚယုတို႔၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မ်ိဳးၫြန္႔ (ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္) ႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ကာ သားသမီး သံုးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ သားသမီးမ်ားမွာ စိုးခ်စ္ထြန္း၊ ခင္မာေအးခ်စ္၊ ခင္ေမထြန္းခ်စ္တို႔ ျဖစ္သည္။


ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္းသည္ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္၊ အလင္းေရာင္ သတင္းစဥ္၊ ဒဂုန္မဂၢဇင္းႏွင့္ အျခား စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ 'သိန္းေဖစခန္းမွ သိန္းေဖစခန္းသို႔' (၁၈၄၅)၊ 'ေလးဆယ္တစ္' (၁၉၅၈)၊ 'အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္' (၁၆ဝ)၊ 'ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္' (၁၉၆၃)၊ 'လူ၏ မူလအစ' (၁၈၆၃) တို႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က Pelican စာအုပ္တိုက္ထုတ္ ဂ်မန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကေလာ့စ္ဝစ္ (Carl Von Clausewitg) (၁၇၈ဝ-၁၈၃၁) ၏ On War စာအုပ္ကို 'စစ္၏ အေျခခံဥပေဒသ' အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္အျဖစ္ မထုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ေခ်။

https://www.myanmarisp.com/2009-2/PB/PB0144/


7 Jan 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/jwc8p267JAN2010 Diary

သကၠရာဇ္ ၂၀၀၉ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္တမ္း

http://ifile.it/kvbz5xp

2009 Analysis Final

ႏြားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏြားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ


ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံ့အေရးကို စိတ္ဝင္စား၏။ စိတ္ဝင္စားသည့္အတိုင္းလည္း ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္လည္းရွိ၏။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ နစ္နာခ်က္၊ ခံစားမႈမ်ားကို ဟစ္ေၾကးလို၏။ ဟစ္ေႂကြးၾက၏။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆိုသည္ကို တိတိက်က် မေဝဖန္တတ္ေသာ္လည္း ဤစာလံုး သံုးလံုး၌ အေျဖပါ၏။ နည္းနည္းထပ္ျဖည့္ရလွ်င္ မိမိမွလြဲ၍ အျခားေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အလိုဆႏၵ၊ သူ႔ကို အထင္မေသး၊ သူ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတတ္စြမ္းသေရြ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔၊ တကယ့္ေစတနာသည္ကား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္၏။

ညီၫြတ္ေရးဟုလည္း ေျပာၾကပါသည္။ ဘယ္ေနရာ ညီၫြတ္ၾကမလဲ။ မသိသတတ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အဆင့္ဆင့္ရွိ၏။ မ်ားျပားလွကုန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ဘယ္ေတာ့မွ တသားတည္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္၏။ ကားမာတ္ ဘာေျပာေျပာ သူ႔ကိစၥသည္ ၿပီးၿပီ။ တစ္ေယာက္ထဲပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မညီၫြတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ မညီေသာကိစၥကို တတ္အားသေရြ႕ အမ်ားစု လက္ခံႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္သူသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသူ ျဖစ္ႏိုင္၏။ တကယ့္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္၊ နားမလည္ေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ၿဖီးျဖန္းၿပီး မိမိပိုင္ ေရဒီယို၊ စာနယ္ဇင္း၊ တယ္လီေဗးရွင္း စသျဖင့္ ရွိသမွ် မီဒီယာမ်ားကို အသံုးခ်လိမ္လည္ေနေသာ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားလည္းရွိ၏။ ဥပမာ- (န.အ.ဖ)။


ႏြားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဖူးသည္။ '' စင္ေပၚတက္ လက္ခုပ္ခ်ဴေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ကြၽန္မ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း''။ ဟုတ္သည္။ အခ်ိဳ႔သည္ အုပ္စုဖြဲ႔၍ လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္ရည္ေသြး၍ လည္းေကာင္း၊ အခြင့္ႀကံဳတိုင္း စင္ေပၚေရာက္တတ္၏။ ေအာ္တတ္၏။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ စသျဖင့္ ဟစ္ေႂကြး။ ၿပီးေတာ့လဲ - ပလံု … ။

တကယ္ခ်စ္သလား။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို (မဟုတ္ဘူး) တိုင္းျပည္ကို ၊ တိုင္းျပည္ထဲေနေနၾကရတဲ့ လူေတြကို၊ ဒုကၡသည္ေတြကို၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူေတြကို၊ ေထာင္ထဲကလူေတြကို၊ မတည္မၿငိမ္နဲ႔ မဝေရစာ စားေနရတဲ့ လူေတြကို။ ေျပာၾကည့္ - ဘယ္နားမွာျဖစ္ျဖစ္ ၾကားေနရတာ။ "ဟိုေကာင္ အရက္ေသာက္သည္၊ ဒီေကာင္မ လင္ငယ္ေနသည္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ အလကားပါကြာ"၊ အတင္းအဖ်င္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းေသာ စကားမ်ားကိုသာ ၾကားေနရသည္။

တိုင္းျပည္ထဲ ကုန္ၿပီလား၊ လူေကာင္း။ က်န္ပါလိမ့္ဦးမည္။ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္၏။ အခု လူေကာင္းေတြကိုပါ အလကားလူေတြျဖစ္ေအာင္ အစိုးရက ဝါဒျဖန္႔သည္။ တိုင္းျပည္က မဆင္ျခင္။ အခ်င္းခ်င္းသာ မလိုမုန္းထားစိတ္မ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္း ဆက္ဆံေနၾက၏။ အားနည္းခ်က္ကို ရွာ၏။ ၎အေပၚ အားသာေအာင္ လုပ္၏။ အႏိုင္က်င့္၏။ ဝန္ထမ္းမ်ားက ပိုဆိုးသည္။ ဝန္ထမ္းဆိုသည့္ စကားလံုး၏ အနက္သည္ မရွိေတာ့။ ဘယ္သူ႔ဝန္ ထမ္းရမွာလဲ။ ပညာတတ္ဟု မိမိကိုယ္ကို ထင္ေသာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသည့္ ''မင္းစိတ္ေပါက္ေနေသာ အရာရွိဆိုးမ်ား'' ။ အမွန္ေတာ့ မင္းစိတ္မဟုတ္။ ကြၽန္စိတ္၊ သေဘာက္စိတ္။

စင္စစ္ ဘဝကို တကယ္နာက်ည္းပါက ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဤသို႔မေနအံ့။ ေရွ႕က နစ္နာၿပီးသူေတြြကို ေလးစားလ်က္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီး ဖဝါးေျခထပ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုသည္။ ေသလွ်င္လည္း ေသေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အိပ္ရင္း၊ စားရင္း၊ လမ္းေလွ်က္ရင္း၊ လဲေလ်ာင္းရင္း၊ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေတြးေတာႀကံဆ ေနသင့္သည္။ အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ႀကံေဆာင္ေနသင့္သည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဤက်င့္စဥ္ကို သိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ 'ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ' ျဖစ္သင့္၏။ ဤသူမ်ိဳးကို ပန္းကံုးစြပ္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုမွစ၍ ဤဒီမိုကေရစီအေရးအား ေရွ႕မွေရာ၊ ေနာက္မွေရာ၊ အလယ္မွေရာ၊ ေနရာစံု ေဒသတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူး၏။ ယခုလည္း ေဆာင္ရြက္ဆဲ။ ေမြးရပ္၌ မေနရ။ တစ္ပါးအရပ္၌ ေန၏။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳ၏။ သမာအာဇီဝ။ ရြာသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ရြာကိုမေရာက္သည္မွာ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္၍ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားအား မန္ေနဂ်ာကို လႊဲလွ်က္ မိသားစုႏွင့္အတူ ရြာသို႔ ေခတၲ ျပန္ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္ေသာ ''ေရႊဝါေရာင္'' ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးေလာက္ ျဖစ္သည္။ ပခုကၠဴမွစေသာ (သို႔မဟုတ္) ေအာင္းထားရေသာ ဆႏၵမ်ားစြာက စတင္ေသာ ဤသပိတ္သည္ ဘဝဂ္သို႔ ညံခဲ့၏။ စစ္အစိုးရ၏ ကြၽန္ေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႀကံ႕ဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္၊ အက္စ္ဘီ၊ လံုထိန္း၊ အာရ္ပီ၊ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းအခ်ဳိ႕မွ လြဲ၍ လူသားစိတ္ရွိေသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္လိုေသာ သူမ်ားအားလံုး ထႂကြခဲ့ၾက၏။ လမ္းေပၚတက္ခဲ့ၾက၏။ အေသခံ၊ အက်ဥ္းခံခဲ့ၾက၏။ လူတိုင္းသိခဲ့ၾကသည့္အေၾကာင္း ။

လူဟူသည္ သစၥာေဖာက္တတ္သည္။ လုပ္အပ္ မလုပ္အပ္မသိ။ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ တစ္ပါးသူအေၾကာင္း မစဥ္းစား၊ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ မကြဲ၊ ဆိုင္ရာခ်င္း လက္တြဲၿပီး အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ယုတ္မာေနသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ အလြန္ေပါ၏။ (ဤကားစကားခ်ပ္)

သံုးရစ္မွ်သာရွိေသာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ရဲ တစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ရလွ်င္လည္း ကိုယ့္ဖာသာ လူဟုထင္သူလည္း ရွိ၏။ (ဤသည္လည္း စကားခ်ပ္)

ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကို မေထာက္ခံသူ မရွိသေလာက္။ ထားေတာ့။ ၿပီးေတာ့ … ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစု ဇာတိရြာကို ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ေပါ့။

ရြာသည္လွ၏။ ၿမဳိ႕ထက္လွ၏။ ညေနခင္းမ်ားမွာ ထန္းရည္ေလးနည္းနည္းေသာက္၊ ေတာင္ေျခက ကန္ေဘာင္ေပၚမွာ လတ္ဆတ္သည့္ ေလကို ရွဴ၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ သဘာဝက သူ႔ဘာသူ လွၿပီးသား။
ကန္ထိပ္မွာ ေစတီ၊ ဇရပ္။ ကန္ေပၚမွာ ဘာမွမရွိ။ ေရသာရွိသည္။ ၾကည္လင္သည္။ ကန္ရဲ႕ ဟိုတစ္ဖက္မွာ ယာကြင္းမ်ားစြာ၊ သရက္ပင္ေလးငါးပင္၊ ေတာင္႐ိုး၊ ႏြားစားက်က္၊ ျမက္ခင္း။ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီဘက္ ေလွ်ာက္သြားသည္။ ေနက ဝင္ေတာ့မည္။ စားက်က္ထဲတြင္ ဝဝၿဖိဳးၿဖိဳး အေရာင္ကလဲ ျဖဴျဖဴ၊ လွလိုက္တဲ့ ႏြား။ ဘာေတြမ်ားစားထားပါလိမ့္။ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီႏြားႀကီးနား ကပ္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမးၾကည့္တယ္။ (ေၾသာ္ -က်ဳပ္က ႏြားစကားတတ္တယ္ေနာ္)

'' ဗ်ဳိ႕ … ကိုႏြားႀကီး ဘာလုပ္ေနတာလဲဗ်၊ ျမက္စားေနတာလား'' ဟု ကြၽန္ေတာ္ကပင္စတင္၍ ႐ုတ္တရက္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ႏြားႀကီးကား စိုစိမ္းေသာ ေျမဇာပင္မ်ားဝယ္ စိတ္ေရာပါးစပ္ပါ ဝင္စားခ်က္ ေကာင္းလွပါ၏။

''အခုႏွစ္ထဲမွာ ပခုကၠဴကစတဲ့ သံဃာ့သပိတ္က တစ္ျပည္လံုးနီးပါး ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး ရန္ကုန္က ရဟန္းေတြ ေရႊတိဂံုေပၚတက္ၿပီး၊ ကံေဆာင္ၾကသတဲ့၊ အေရွ႕ဘက္မုခ္မွာ ရဟန္းေတြေရာ လူေတြေရာ ေတာ္ေတာ္ ပစ္သတ္ခံရတယ္ၾကားတယ္။ ဆူးေလမွာဆိုရင္ လူထုေတြထဲမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအလံေတာင္ လႊင့္ဆိုပဲ၊ အဲဒီေက်ာင္းသားေလးလဲ အဖမ္းခံလိုက္ရသတဲ့၊ အဲဒါ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိထင္သလဲ ကိုႏြားႀကီး"

ႏြားႀကီးသည္ စားၿမဲစားေနသည္။

''နည္းနည္းမွ မတရားဘူးဗ်ာ၊ တကယ္ဆို ဒီသံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ ဒီေက်ာင္းသားေလးေတြဟာ ႏိုင္လိုမင္းထက္ သန္းေရႊေလးေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ ႏြားႀကီးပဲ ၾကည့္ေလဗ်ာ၊ မင္းကိုႏိုင္တို႔၊ ကိုကိုႀကီးတို႔။ ကိုျမေအး၊ ကိုၿပံဳးခ်ိဳ၊ မာကီး၊ ၿပီးေတာ့ ဟိုမွာဗ်ာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္၊ တစ္ေယာက္က ေထာင္ထဲေရာက္၊ တစ္ေယာက္က ေမြးစကေလး ထားခဲ့ၿပီး တိမ္းေရွာင္ေနရတာေလ၊ သိလား၊ သူတို႔မွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေတြ အဖမ္းခံ၊ အႏွိပ္စက္ခံ၊ ေသၾကေၾကၾက မနည္းဘူးဗ်ာ။''

ကြၽန္ေတာ္ နည္းနည္း အာေျခာက္လာသည္။ ႏြားႀကီးကား မသိေလဟန္။ ေရွ႕သို႔ေျခတစ္လွမ္း တိုး၍ စားၿမဲစားေနပါ၏။

''ၿပီးေတာ့ဗ်ာ … မဆီမဆိုင္ မုဆိုးမ ေျမြ႐ိုက္သလိုပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးလား၊ ဒီမိုကေရစီလား၊ မလႈပ္နဲ႔၊ လႈပ္ရင္ လႈပ္တဲ့ေနရာ ႐ိုက္မယ္၊ အင္း … ဟိုးထိပ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြကေန ေအာက္ေျခလႈပ္ရွားသူေတြ အားလံုးကို ၿဖိဳခြင္းေရးနည္းဗ်ဴဟာခ်ၿပီး စပါယ္ရွယ္ ႏွိပ္ကြပ္ေနတာေလဗ်ာ၊ ေျပာေတာ့ ဒီမိုကေရစီတဲ့၊ အခု စစ္အစိုးရက တကယ္ေတာ့ လူသတ္ေနတာပါဗ်ာ၊ ကိုႏြားႀကီး က်ဳပ္ေျပာတာ ၾကားလား''

ႏြားႀကီးကား နားရြက္တခတ္ခတ္ႏွင့္ တျပဳတ္ျပဳတ္ စားလ်က္၊ မိန္လ်က္ပင္။

"ဓါတ္ဆီေစ်းနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို အေျခခံၿပီး ေပါက္ကြဲခဲ့ၾကတာမို႔လား၊ ရဟန္းေတြကိုလည္း ေစာ္ကားတယ္ေလ၊ အဲဒါေၾကာင့္ အနာခံၿပီး သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကတာမို႔လား၊ တြက္ၾကည့္ပါ ကိုႏြားႀကီးရယ္၊ သူတို႔က တုိင္းျပည္ကို လူမထင္ဘူးဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္က သူတို႔ကို လူျပန္ထင္ဖို႔ မခက္ေပဖူးလား၊ အခုတေလာေတာင္ဗ်ာ အဖမ္းအဆီးေတြက ဒုနဲ႔ေဒး။ ေထာင္ထဲက ဗာလနံေတြေတာ့ ေထာင္ထဲကလႊတ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားက် ဟန္ျပလႊတ္ေပး၊ လႊတ္ေပးတာ ဝမ္းသာပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တကယ္အေရးပါတဲ့ သူေတြ မပါေသးဘူးဗ်ာ"

႐ုတ္တရက္ ႏြားႀကီးသည္ ေနာက္ေခ်းမ်ား ပါေနသည္ကို ျမင္ရ၍ ႏွစ္မိနစ္ခန္႔ စကားကို ရပ္ဆိုင္းထားရ၏။

''က်ဳပ္တို႔လူမ်ဳိးေတြကလည္း ခက္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ညံ့ေနတာလား မသိဘူး၊ က်ဳပ္ဆို ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အင္န္အယ္လ္ဒီကို မဲေပးခဲ့တာပဲ။ အေျခခံဥပေဒတုန္းကေတာ့ က်ဳပ္ မဲသြားမေပးဘူး၊ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ … က်ဳပ္စာရင္းမွာ အမွန္ျခစ္လိုက္ၾကသတဲ့၊ က်ဳပ္လိုလူမ်ိဳး ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ၊ ႐ိုး႐ိုးေလးပါ၊ ဒါဟာ လိမ္လည္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ ဒါပါပဲ၊ ဒါ က်ဳပ္မိန္းမက ေျပာလို႔သိရတာ၊ ကိုယ့္မဲတစ္ျပားကို တန္ဖိုးထားတတ္ခဲ့ၾကသလား၊ ဒါမ်ိဳး ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ သိခ်င္လို႔ ရြာႏွစ္ဆယ္ေလာက္ေတာင္ မွတ္တမ္းလိုက္ေကာက္ေသးတယ္၊ ကိုႏြားႀကီး အဲဒီအေျခခံဥပေဒကို ယံုလားဗ်''

ႏြားသည္ ႏြားေလာက္သာသိဟန္တူသည္။ ဝူးကနဲ ႏွာေလမႈတ္လ်က္ တစ္ဖက္သို႔ လွည့္၍သာ စားၿမဲ စားေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း စိတ္ရွည္သည္။

''ကိုႏြားႀကီး ဒီေလာက္ စစ္အစိုးရက တစ္ျပည္လံုးကို စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ခုစလံုး နိမ့္က်သြားေအာင္ လုပ္ေနတာ၊ ခင္ဗ်ားေရာ မေခြ႕ခ်င္ဘူးလား၊ ေျပာေလဗ်ာ၊ အစိုးရေလသံလိုက္ၿပီး အရပ္ထဲက ေဒါက္ဖိနပ္ေတြက အခုလုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေလးေတြက ကေလကဝေလးေတြပါ၊ ေပမမွီ ေဒါက္မမွီေလးေတြပါတဲ့၊ ႏြားႀကီးတို႔ ဘက္ေတာ္သားေတြလား မသိဘူး၊ ႀကံ႕ဖြတ္ေတြဆီက အသံ၊ ခင္ဗ်ားေရာ ဒီကေလးေတြကို အဲလုိထင္လား၊ အင္း … က်ဳပ္ကေတာ့ သူတစ္ပါးဒုကၡကို မိမိသုချဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္တဲ့ သူေတြကို ........ ေအးဗ်ာ ........"

ကိုႏြားႀကီးက ကြၽန္ေတာ့္ကို တစ္ခ်က္မွ် ေမာ့ၾကည့္ၿပီး သူ႔အစာသူ ဆက္၍စားေနပါသည္။

''တကယ္အားျဖင့္ဗ်ာ အႏွစ္ (၆ဝ) တို႔၊ အႏွစ္ (၁၂ဝ) တို႔ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးတယ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီမွာ ျပစ္မႈမဟုတ္ဘူးလို႔၊ ဒါ… အာဏာရွင္လို႔။ ခင္ဗ်ားတို႔ ႏြား ႏြားခ်င္း ေျပာလိုက္စမ္းပါဗ်ာ၊ တကယ္၊ ႐ိုး႐ိုးေတြးၾကည့္ လူပဲဗ်ာ၊ လူျဖစ္ခ်င္တာေပါ့၊ လူ႔အရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ထုတ္ခ်င္တယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ရခ်င္တယ္၊ ဒါ … အဆန္းလားဗ်ာ၊ ကိုႏြားႀကီး၊ ဒါ ေမြးရာပါဗ်''

ႏြားႀကီးသည္ ကြၽန္ေတာ့္အား နားၿငီးလာဟန္ရွိသည္။ ႏွာျပင္းျပင္း ႏွစ္ခါမႈတ္၊ အၿမီးကို သြင္သြင္ရမ္းလ်က္ ထြက္သြားဟန္ျပဳၿပီးမွ ဆက္စား၏။

''တကယ္ေတာ့ဗ်ာ၊ ဖိႏွိပ္မႈကို မႀကိဳက္ေတာ့ လြတ္လပ္မႈကို လိုခ်င္တာေပါ့၊ အားလံုး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳခ်င္တာေပါ့။ ကိုႏြားႀကီး ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ကို စကားျပန္မေျပာဘူး၊ မသိက်ိဳးကြၽံ လုပ္ေနတယ္၊ ဒါ ေျပလည္မယ့္ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူးဗ်၊ ေအးေလ ခင္ဗ်ားက ႏြားဆိုေတာ့ လူကို ေလးစားရေကာင္း သိမယ္မဟုတ္ဘူး''

ႏြားႀကီးသည္ ခြာယက္လာ၏။ ငါကန္လိုက္ရဟု သူေအာက္ေမ့လာဟန္တူသည္။ ဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေခ်ာ့ပါသည္။ ကြၽတ္ … ကြၽတ္… ကြၽတ္ ။

''ကဲ- က်ဳပ္ေျပာဦးမယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ႏြားေတြဟာ လူကို(အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္မွာ) အလြန္ အက်ိဳးျပဳတာပါ၊ ႏြားသိကၡာ အက်မခံပါနဲ႔၊ က်ဳပ္ေျပာတာ နားေထာင္ပါ''

ဤအခ်ိန္တြင္ စာေရးသူသည္ ႏြားစကားမေျပာဘဲ၊ လူစကားျဖင့္သာ ႏြားကို ခ်ဥ္းကပ္ပါသည္။

''ကိုႏြားႀကီး … ကြၽန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ေမးမယ္၊ ခင္ဗ်ား လူတစ္ေယာက္ကို အထင္ေသးဘူးလား၊ ခင္ဗ်ား လူတစ္ေယာက္ကို အက်ိဳးျပဳဖူးလား၊ ခင္ဗ်ား သူ႔ဘာသာတရားကို အေလးအနက္ထားတတ္သလား၊ ခင္ဗ်ား သူ႔ကိုယ္ပုိင္အခြင့္အေရး ေလးစားဖူးသလား၊ တကယ္ေတာ့ - ခင္ဗ်ား...... ''

ကြၽန္ေတာ့္စကားမၿပီးမီ ကိုႏြားႀကီးသည္ ေနာက္ထပ္ မစင္ႏွစ္ပံု စြန္႔၍ ကြၽန္ေတာ့္အား ဂ်ိဳၾကည့္ၾကည့္ကာ ထြက္ခြာသြားေလသတည္း။

ေကာင္းကင္သည္ ညဳိၿပီ။ စိတ္ေတြလည္း ေညာင္းလာၿပီ။ ႏြားႏွင့္ကလည္း စကားေျပာမရ။ ႏြားႏွင့္ စကားေျပာရသည္မွာ ''ကြၽဲပါးေစာင္းတီး'' ။

ေၾသာ္ - ႏြားေတြ ႏြားေတြ၊ ႏြားတို႔သည္ကား အဟိတ္တိရစၧာန္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ကိုး။ ဒီမိုကေရစီလည္းမသိ။ သပိတ္လည္း နားမလည္။ တရားေသာစကားလည္း နားမဝင္။ ၎တို႔၏ဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းကား သံသရာတေလွ်ာက္လံုး ျမက္စား၍ ေနာက္ေခ်းယိုၿပီးလွ်င္ ႏြားမေနာက္လိုက္ၾကရန္သာ တတ္ၾကေလေတာ့သတည္း ........။
× × × × ×

Naing

ဝန္ခံခ်က္
စာအခင္းအက်င္းကို ၁၉၇ဝ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မဂၢဇင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၇ ရွိ ''ေမာင္ညဳိျမ'' ၏ ဝတၴဳတိုမွ မွီျငမ္းပါသည္ ။

http://www.yoma3.org/index.php?option=com_content&view=article&id=462:2010-01-07-08-23-36&catid=46:2008-09-21-07-47-53&Itemid=129စာေရးသူ

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အေျဖမဟုတ္ဇင္လင္း

၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဆန္းေပၿပီ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းကား အေမွာင္ဖုံးေနဆဲ။ “အာဃာတကင္းစင္ေသာ အေထြေထြသဟဇာတ ျဖစ္ေရးမူ” ကို တာ၀န္ရွိ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အသီးသီး ေလးနက္စြာ ႏွလုံးမသြင္းသေရြ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနေပဦးမည္။ တိုင္းျပည္လူထု ဆင္းရဲဒုကၡႏြံအတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရးလည္း ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းေနၾကရဦးမည္။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအား ေသြးေျမက်ေအာင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ နအဖစစ္အုပ္စုသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းအက်ပ္အတြင္း၌ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနသည္။ (၁၄) ႏွစ္ၾကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တိတိက်က်မရွိဘဲ အခ်ိန္ဆြဲက်င္းပခဲ့သည့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္အမ်ဳိးသားညီလာခံကို တက္သုတ္႐ိုက္ နိဂုံးသတ္ကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း (၂၀၀၈) ဆိုသည္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ မည္ကာမတၱ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူၾကမ္းကို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ (၉၂) ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ လူထုဆႏၵမဲ ေထာက္ခံမႈအရ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း အရွက္ကင္းမဲ့စြာ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟုလည္း အေျခအျမစ္မဲ့စြာ ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုဆႏၵမဲ (၈၂) ရာခုိင္ႏႈန္း အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) က ပါလီမန္တြင္ စစ္ဗိုလ္တမတ္သား အလိုအေလ်ာက္ပါ၀င္မည့္ နအဖ၏ ၂၀၀၈ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရန္လိုသည္ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ‘ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္း’ ၌ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ကို နအဖက လက္ခံမွသာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စဥ္းစားမည္ဟုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အန္အယ္လ္ဒီ၏ ‘ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာ စာတမ္း’ ကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကလည္း သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ စင္စစ္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ အေျဖထုတ္ယူရမည့္ အဆင့္အထိ မေရာက္ေသးေပ။ လက္ငင္းရွာရမည့္အေျဖမွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးက သေဘာတူလက္ခံႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚထြန္းေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီ၏ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို လမ္းဖြင့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းသည္ဟု ေယဘုယ်ဆိုၾကေသာ္လည္း လြတ္လပ္မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလား၊ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲလား၊ အေရာင္အေသြးစုံ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာအကဲခတ္သမားမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ျမင္သာထင္သာ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလား၊ တံခါးပိတ္က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလား စသည္ျဖင့္ မဆန္းစစ္ဘဲ ‘ေကာင္းသည္’ ဟု မ်က္စိမွိတ္မဆိုႏိုင္ေပ။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္တြင္ ‘ေရြးေကာက္ပြဲ’ သည္ ပဓာနက်ေသာ္လည္း၊ ျပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မေပးႏိုင္လွ်င္ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲကား အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္တို႔ကို အာမခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုသည္မွာ လူထု၏ အခြင့္အာဏာ (Mandate) ကို ရယူက်င့္သုံးမည့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔အၾကား သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လူမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Social Contract) ျဖစ္သည္။ ယေန႔ (ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ တိုက္႐ိုက္ဆင္းသက္ေစရမည္) ဆိုေသာအခ်က္ကို အစိုးရအာဏာ ရယူက်င့္သုံးေနသူမ်ားက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေမွးမွိန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို႔ကမူ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သူတို႔၏ ဘိုးဘြားမိဘပိုင္ပစၥည္းသဖြယ္ ထင္ရာစိုင္း က်င့္သုံး ေနၾကသျဖင့္ ပို၍ဆိုးေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပစ္ပယ္လ်က္ အာဏာဆက္သိမ္းထားသည္မွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္တကြ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကို သေရာ္ေမာ္ကား လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္႐ုံမွ်မက လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္လည္းျဖစ္သည္။ ‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း’ အပိုဒ္ (၂၁) တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁) လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

(၂) လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ညီမွ်စြာ ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(၃) ျပည္သူအမ်ား၏ဆႏၵသည္ အစိုးရအာဏာပိုင္စိုးမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေစရမည္။ ဤဆႏၵမ်ားကို ပုံမွန္အခ်ိန္ အပိုင္းအျခားအလိုက္ က်င္းပေသာ၊ ‘စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား’ ျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူတိုင္း မခြဲမျခား မဲေပးခြင့္ရွိ၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ညီမွ်ေသာ လြတ္လပ္သည့္ မဲဆႏၵေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ က်င္းပေပးရမည္။

‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း’ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံကတိက၀တ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ “ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္” (UN International Convenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ၏ အပိုဒ္ (၂၅) တြင္လည္း ႏိုင္ငံသားတိုင္းအား ခြဲျခားကန္႔သတ္မႈ မရွိေစရဘဲ၊ ‘မဲေပးခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္း’ ရွိေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ‘ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္’ လည္း ရွိေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤေနရာ၌ ‘ဥေရာပလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔’ (The Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) ၏ သေဘာတူညီခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားအား ကိုးကားလ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံအမ်ား လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပလိုသည္။

● သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရမည္။

● ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအားလုံးကို လူထုအမ်ားစု၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

● လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္မႈ၊ လိင္ အစရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမရွိေစဘဲ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တန္းတူညီမွ် မဲေပးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ အာမခံရမည္။

● ဆႏၵမဲမ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္စနစ္ျဖင့္ ေပးႏိုင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

● ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ မဲေရတြက္၍ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။ ရလဒ္ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္လည္း ေၾကညာေပးရမည္။

● အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမည္။

● ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍ ပါတီအားလုံးကို ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားေပးကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရမည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ပါတီအားလုံးကို မခြဲမျခား တန္းတူဆက္ဆံရမည္။

● ပါတီမ်ားအား လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ၀န္းက်င္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ုံးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္မ်ားက မေလ်ာ္မကန္ျပဳမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္စားေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား မရွိေစရ။

● သတင္းမီဒီယာကို အကန္႔အသတ္မရွိ၊ ခြဲျခားမႈမရွိ၊ လြတ္လပ္စြာ တန္းတူအသုံးျပဳခြင့္ေပးရမည္။

● မဲအေရအတြက္ ျပည့္မီသည့္ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းရမည္။

● ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ထိုအုပ္စု၀င္ လူသားတိုင္းအား တန္းတူႏိုင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားေပးရန္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ‘ကုလသမဂၢ၏ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ ပုံသဏၭာန္အားလုံး ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားေရး ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္’ (UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) ႏွင့္ (OSCE) ၏ ‘၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႐ႈေထာင့္ဆိုင္ရာ ေမာ္စကိုမွတ္တမ္းမ်ား’ (1991 Moscow Document on the Human Dimension) တြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအား တန္းတူႏိုင္ငံေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားေပးရန္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအားလည္း တန္းတူႏိုင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးရမည္။

● ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတရပ္မွာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ‘အမ်ိဳးသမီးမ်ား’ ပိုမိုတိုးတက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေရးျဖစ္သည္။ ‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း’ ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္မႈ၊ လိင္ အစရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရံျခင္း မရွိေစဘဲ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တန္းတူညီမွ် မဲေပးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ‘ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္’ (UN Convention for the Elimination of Discrimination Against Women – CEDAW) ႏွင့္ (OSCE) ၏ ‘၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႐ႈေထာင့္ဆိုင္ရာ ေမာ္စကိုမွတ္တမ္းမ်ား’ (1991 Moscow Document on the Human Dimension) တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ဤသေဘာတူညီခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ‘ေရြးေကာက္ပြဲ’ သည္ ‘လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္’ တြင္ အက်ဳံး၀င္သျဖင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအသီးသီးအေနျဖင့္ ‘ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား’ ကို လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ‘ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား’ ၏ သေဘာသည္ က်ယ္ျပန္႔၍ ေယဘုယ်ဆန္ကာ ႏိုင္ငံအမ်ား လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစမည့္ မူေဘာင္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၾကရာတြင္ ထိုစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲ စံခ်ိန္မ်ားကို မည္၍မည္မွ် လိုက္နာၾကသနည္းဆိုသည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ား ထားရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ျပန္သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ‘ကိုပင္ေဟဂင္’ ၌ က်င္းပေသာ (The Organization for Security and Co-operation in Europe) OSCE ညီလာခံတြင္ ‘ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား’ ၏ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ (သို႔မဟုတ္) ျပည္တြင္းမွ ‘ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား’ ရွိေနျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ကိုးစားႏိုင္မႈ အေျခအေန ႏႈန္းစံမ်ားကို ပိုမိုျမင့္မားေစမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ ေနသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ား ရွိျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚ လူထု၏ ယုံၾကည္အေလးထားမႈကို ရရွိေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကိုလည္း ပိုမိုအားေပးရာ ေရာက္သည္။ ၁၉၉၀ ေမ (၂၇) ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ‘အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔’ မ်ဳိးကို ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္မျပဳခဲ့။ ထူးျခားခ်က္မွာ လူထုက စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္တာ၀န္ကို ယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားအေျခအေနတခုမွာ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဥပေဒမဲ့ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား အဆမတန္ မ်ားျခင္းမွာလည္း လူထု၏ ႏိုင္ငံေရးအသိႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို ပိုမိုခိုင္မာျပတ္သား လာေစသည့္ အေၾကာင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ လူထုက ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မည္သူအား ဆႏၵမဲေပးရမည္ဆိုျခင္းကို ေတြေ၀မႈမရွိဘဲ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ပုံေအာ မဲထည့္ခဲ့ၾကသည္။

အထူးအေလးအနက္ ေျပာစရာကိစၥအခ်ိဳ႕ ရွိေသးသည္။ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အထပ္ထပ္ အဖန္ဖန္ လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းထားသည္ကို တည္ဆဲအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းၾကရမည့္ ၀တၱရားရွိသည္။

● ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍ ပါတီအားလုံးကို ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားေပးကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရမည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ပါတီအားလုံးကို မခြဲမျခား တန္းတူဆက္ဆံရမည္။

● ပါတီမ်ားအား လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ၀န္းက်င္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ုံးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္မ်ားက မေလ်ာ္မကန္ျပဳမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္စားေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား မရွိေစရ။

သို႔ေသာ္ ယင္းကတိက၀တ္တို႔ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ေသသာဓကမ်ားေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း စစ္အစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ ‘တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည)’ က ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းစြာျဖင့္ မဲႏိုင္ေရး အားထုတ္ခဲ့သည္။ တစညပါတီ၏ အဓိကအမွားမွာ မဆလ၏ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းပစၥယ အေျမာက္အျမားကို အေမြခံယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေမြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းဘ႑ာေငြေၾကးတို႔ကို အသုံးျပဳ၍ ပါတီအမာခံမ်ား ေမြးျခင္း၊ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံပြဲမ်ားျဖင့္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အပုပ္ခ်သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း အစရွိေသာ မ႐ိုးမေျဖာင့္၊ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ တစည၏ အဆိုးဆုံးအမွားမွာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေရးအပုပ္ခ်၊ ပုဂိၢဳလ္ေရး ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္မွာ လူထုက တစညပါတီကို ပိုမိုရြံရွာလာခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ပိုမိုေထာက္ခံလာခဲ့သည္။

ယခုလည္း နအဖစစ္အစိုးရသည္ ထို ‘ကရြတ္ကင္းေလွ်ာက္ အမွားသံသရာ’ အတြင္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒီပဲယင္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈမွာ အလြန္ထင္ရွားသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို တဖက္သတ္ အလြဲသုံးစားျပဳလ်က္ အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေရးအပုပ္ခ်၊ ပုဂိၢဳလ္ေရး ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿမဲ ျပဳလုပ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ နအဖသည္ ‘ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ’ ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ’ မ်ားကို မထုတ္ျပန္ေသးဘဲ လက္ေ၀ခံမ်ား၊ ႀကံ့ဖြံ႔ႏွင့္ တစညကိုယ္စားျပဳသူမ်ားကို မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ခြင့္ေပးထားျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုမူ အမႈမရွိ အမႈရွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားဆဲရွိသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကတိက၀တ္မ်ားကို ေျဗာင္က်က် ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု အထူးသတိျပဳ မွတ္သားသင့္သည့္အခ်က္မွာ န၀တ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအမွတ္ (၁၄/ ၈၉) ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေမ (၂၇) ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ (၁) ႏွစ္တိတိ ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပမာအရဆိုလွ်င္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးကိစၥကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသင့္ေခ်။ ‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ’ ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ’ မ်ားကို ယခုထိ မထုတ္ျပန္ေသးဘဲ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မည္ဆိုပါက အတိုက္အခံပါတီမ်ားအား လုံေလာက္သည့္ ျပင္ဆင္စည္း႐ုံးခ်ိန္ မေပးလိုေသာ သေဘာျဖစ္ေပမည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ငင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာမခံမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံျဖစ္ေပၚေရးျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ လူထုဆႏၵကို မွန္ကန္စြာ ကိုယ္စားျပဳမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုအေျခအေနမွာ ‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း’၊ ‘အပိုဒ္၂၁’ ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေနအထားမရွိ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ အဆိုပါ လူ႔အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အရပ္သို႔ ဦးတည္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ‘အပိုဒ္-၂၁’ ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရမည္။ အတိုက္အခံပါတီမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးအား လုံေလာက္သည့္ ျပင္ဆင္စည္း႐ုံးခ်ိန္ ေပးရမည္။ ပါတီမ်ားအား လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ၀န္းက်င္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ုံးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္မ်ားက မေလ်ာ္မကန္ျပဳမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္စားေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား မရွိေစရ။ ယင္းသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေရခံေျမခံမ်ိဳး ဖန္တီးၿပီးေနာက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ ထို႔ေနာက္ အနည္းဆုံး တႏွစ္အခ်ိန္ေပးမွသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္စရာ ရွိသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္မသင့္။ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္ကာလေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အာမခံခ်က္မရွိေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံးက ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ ၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ၾကရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။

ကိုးကား ။ ။
(၁) ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွတ္တမ္း - ျမန္မာ့အလင္း ေအာင္သန္း
(၂) ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွတ္တမ္း - ဦးခင္ေက်ာ္ဟန္ (ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
(၃) ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအတြက္ လက္စြဲ။ OSCE ၏ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ႐ုံး ODIHR မွ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/January/7110.php

ဆႏၵျပပြဲေၾကညာခ်က္

http://ifile.it/u54janr Joint

နီေပါ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ က သင္ခန္းစာမ်ား

http://ifile.it/c2fa0x3Lessons From Nepal