Friday, January 15, 2010

ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၇)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္မဲ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မၿကုိက္ရင္ ျဖဳတ္ခ်လုိ႔ ရပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ကိုေတာ့ မၿကုိက္လဲ ေထြးမႏုိင္ ျမိဳမရနဲ႔ ဆက္ျပီး ကုန္းခံေနရမွာမုိ႔ ....

ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၇)

(Choosing Right Path and Real Politics)

အထင္ကရ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြက ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ နအဖက လူထုကုိ တရား၀င္ စစ္ကၽြန္လုပ္ဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြ တစ္လမ္းတည္းဖြင့္ျပီး ငါ့ေလွ ငါထုိးေနတဲ့အခ်ိန္၊ ေရာင္းသူကျဖင့္ မေရာင္းရေသးခင္ ခ်ိန္ပါ၊ ခ်ိန္ပါနဲ႔ ေစ်းမဆစ္အား၊ အလုအယက္ ၀ယ္မဲ့သူေတြက ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ခတ္ကြင္းျပင္ေနခ်ိန္မွာ၊ ႏုိင္ငံေရး ေရဒါေပၚမွာ ရွိမေနယုံသာမက ျမဳတ္လုလုေလးေတာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ အမိ်ဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး(NR)ကုိ က်ဳပ္က ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ အစဆဲြထုတ္ေနျပန္ေတာ့ စိန္ေကာင္း၊ ေက်ာက္ေကာင္း ၀ယ္တဲ့ေနရာ ေဆးရုိးသည္က ကန္႔လန္႔လာလုပ္တယ္လုိ႔ ထင္ျမင္သူမ်ား ရွိႏုိင္ပါတယ္။

က်ဳပ္တုိ႔မွာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးစတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚတဲ့အခါ အလုပ္လမ္းညႊန္အျဖစ္ အေျခခံမူေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားရွိရပါမယ္။ အေျခခံမူေတြဟာ ေဖါက္ဖ်က္၊ ေက်ာ္လႊားလုိ႔မရတဲ့၊ စည္းေက်ာ္ရင္ ထမေရ(ထမင္းရည္)ပူေလာင္တတ္တဲ့ မ်ဥ္းနီ(Red Line)ေတြလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်င္းခ်င္းၾကား သေဘာကဲြလဲြမႈကုိ ညွိႏႈိင္းရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုေတြႏွင့္ အားျပိဳင္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္ မိမိတုိ႔၏ အေျခခံမူေတြကုိ အလုပ္လမ္းညႊန္အျဖစ္ ျမဲျမဲျမန္ျမန္ ကုိင္စဲြထားရွိၾကမယ္ဆုိရင္ တစ္ေန႔က်ရင္ ကုိယ္ျပန္ေသာက္ေကာင္း ေသာက္ရမဲ့ ေရတြင္းထဲကုိ တံေတြးေထြးမိတဲ့ အမွားမ်ိဳး၊ ကုိယ့္ရွဴး ကုိယ္ပတ္၊ ကုိယ့္တပ္ ကုိနင္းတဲ့ အမွားမ်ိဳးေတြကုိ ေရွာင္ႏုိင္ၾကမွာပါ။

လူထုနစ္နာခ်က္က ကမ္းကုန္ေနျပီမုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔အားလုံး မနက္ဖန္ စစ္အာဏာရွင္ကုိ တုိက္ဖ်က္ျပီး၊ သန္ဘက္ခါ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕မွာက ထင္တုိင္း မေပါက္ၾကေသးတာက စာေတြ႕မဟုတ္၊ ငါေတြ႕ပါ။ လက္ရွိ ပကတိ အေျခအေနကုိ အရွိအတုိင္း လက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပ်က္ပ်က္၊ က်ဳပ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြႏွင့္ အပုံႀကီးေ၀းေနေသးဆဲ ျဖစ္ျပန္ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔တုိက္ပဲြ ျမန္ျမန္၊ ၾကာၾကာ၊ ခက္ခက္၊ လြယ္လြယ္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး (National Reconciliation, NR) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး(National Politics, NP) ပုံသ႑ာန္ ေဖၚေဆာင္ေရးတုိ႔ကုိ အေျခခံမူေတြအျဖစ္ ကုိင္စဲြထားသင့္ၾကပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ခ်မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း အရုိးကုိ အရြက္မဖုံးေစရ စကားလုိ အေျခခံမူေတြကုိ မေက်ာ္လြန္ရရုံသာမက၊ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနသစ္ေတြႏွင့္ ကုိက္ညီတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သစ္ေတြကုိလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တီထြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အေမမွာတဲ့ ဆန္တစ္ခဲြ၊ သုံးစိတ္ႏွင့္ မလဲ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္တို႔ အဖမ္းမခံရခင္ ေနာက္ဆုံး လႈပ္ယွားမႈေတြကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ၾကည့္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးဆုိတဲ့ သမားရုိးက် တုိက္ပဲြ၀င္ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက နအဖကုိ ထိပ္တုိက္ မတုိက္ခဲ့တာကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ နအဖကုိ ေမတၱာရပ္ခံစာေပးပုိ႔တဲ့ လႈပ္ယွားမႈေတြ၊ မိမိဆႏၵကုိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဖၚျပတဲ့ အေရာင္လႈပ္ယွားမႈေတြ၊ ကုန္ေစ်းႏႈံး၊ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈံး က်ဆင္းေရး ေတာင္းဆုိမႈေတြစတဲ့ အေျခခံ အဆင့္ေတြက ျပန္စခဲ့ပါတယ္။ လူထုပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ကုိ ဆင္းေပးျပီးမွ လူထုကုိ တဲြေခၚ အရွိန္ျမွင့္ယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူထုမလုိက္ႏုိင္ေအာင္ ဆင္ဖမ္းမယ္၊ က်ားဖမ္းမယ္လုပ္ျပီး တပ္ဦးမကၽြံခဲ့သလုိ၊ လူထုေနာက္က ျပတ္က်န္ေနတဲ့ လူထု ေနာက္ျမီးဆဲြလဲ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါမွ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုယူစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းကုိ တစ္ဆက္တည္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

ပထမဆုံးေဆာင္းပါး(၁)မွာ မေျပာင္းမလဲတတ္တဲ့ (Rigid)သေဘာမေဆာင္ဘဲ၊ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲတတ္တဲ့၊ ကူးလူးတတ္တဲ့ (Fluid) သေဘာေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အုပ္စုႀကီး ေလးခုကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

၁။ နအဖႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ား ၂။ အင္အယ္လ္ဒီႏွင့္ အျခားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား

၃။ ျငိမ္းအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ား ၄။ မျငိမ္းအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္ပအင္အားစုမ်ား

နံပါတ္စဥ္(၄)အုပ္စုကုိ သီးျခားအုပ္စု တစ္စုအေနျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္အရ ခဲြျခားေဖၚျပခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔သည္ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည့္ကာလ(Critical Moment)တစ္ခုကုိ ေရာက္တဲ့အခါ ကူးလူးတတ္ေသာ သေဘာအရ အုပ္စု(၂)ႏွင့္ (၃)အတြင္းသုိ႔ ခဲြေ၀ စိမ့္ေပ်ာ္၀င္သြားၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ (နအဖအုပ္စုထဲ ေပ်ာ္၀င္မည့္သူက မရွိေလာက္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။)

ဆုိေတာ့၊ ေနာက္ဆုံးမွာ ယေန႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း၏ မူလဘူတ ကာယကံရွင္ (Principle Stake Holders) သုံးပြင့္ဆုိင္ဆုိတာကုိဘဲ ဆုိက္ပါတယ္။

၁။ တပ္မေတာ္ ၂။ အင္အယ္လ္ဒီ ၃။ တုိင္းရင္းသား

ဘာေၾကာင့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ ရတာလဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ႏွစ္ပြင့္၊ ေလးပြင့္၊ ငါးပြင့္ မဆုိင္ရတာလဲ။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ့ ကံၾကမၼာကုိ ဒီအုပ္စု သုံးခုထဲရဲ့ လက္ထဲကုိဘဲ အပ္လုိက္ရမွာလား။ က်ဳပ္တုိ႔လည္း တုိင္းျပည္တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္လုိၾကပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ရဲ့ အနာဂတ္ကုိ ဆုံးျဖတ္တဲ့အေရးမွာ က်ဳပ္တုိ႔ မပါရဘူးလို႔ ဘယ္သူကမွ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ပိတ္ပင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔က ဘယ္ေနရာမွာ ပါ၀င္ရမလဲ။ ဘယ္အုပ္စုက က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳမွာလဲဆိုျပီး ေမးသူေတြ ရွိမွာပါ။ ေမးခြင့္ ရွိၾကပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီးသည္ ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြကဲ့သို႔ ျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးမွာ ျပည္သူအားလုံး ပါ၀င္ခြင့္ ရွိရပါမယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ အမ်ိဳးသား ကံၾကမၼာကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ သုံးပြင့္ဆုိင္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၊ တစ္မ်ိဳးသားလုံး(တုိင္းရင္းသားအားလုံး)ကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ရမည္။

၁။ တပ္မေတာ္

တပ္ရဲ့ တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရဲႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ကုိ ထဲ့သြင္းထားပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္က စစ္မႈထမ္းေဟာင္း၊ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး၊ စြမ္းအားရွင္၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ စသည့္ အဖဲြ႕အစည္းေတြလဲ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ မ်ားမ်ား၊ နဲနဲ တပ္ရဲ့ သဘာ၀အတုိင္း တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျပီးမွ ျပီးရတာမုိ႔ ပုတ္သင္ညိဳ ယိမ္းဘဲ က ၾကရမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္သြားလည္း ပုတ္သင္ညိဳ ယိမ္းပါဘဲ။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ မႏွစ္ျမိဳ႕တဲ့ တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ လက္ခံထားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ဆုိတာ ျပည္သူကုိသာ ကၽြန္လုပ္တတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္သားအခ်င္းခ်င္းလဲ အဆင့္ဆင့္ ကၽြန္ဇတ္သြင္းတတ္တာကုိ တပ္မေတာ္သားေတြ အသိဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

၃။ တုိင္းရင္းသား

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုရဲ့ လကၡဏာကုိ အရင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ NLDကုိယ္စားျပဳတဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြရဲ့ လကၡဏာကုိ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ပုိမုိရွင္းလင္း လြယ္ကူသြားေစမယ္ ထင္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားကုိ ဘယ္လုိအဓိပၸါယ္ဖြင့္မလဲ။ တုိင္းရင္းသားကေကာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု မဟုတ္ဘူးလား။ ျပည္သူမဟုတ္ဘူးလား။ ဗမာကေကာ တုိင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူးလား။ ဗမာလူမ်ိဳးကဘဲ ျပည္သူကုိ၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုကုိ ကုိယ္စားျပဳေနသလား။ တုိင္းရင္းသား၊ ဗမာ၊ ျပည္သူ သုံးခုစလုံးသည္ အတူတူဘဲ မဟုတ္လား။ တစ္ကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္သည္ပင္လွ်င္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံျပည္သူထဲက ေပါက္ဖြားလာတာမုိ႔ တပ္မေတာ္ကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပည္သူႏွင့္ သီးျခားခဲြ ေျပာေနရတာလဲလုိ႔ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ သီးျခားသေဘာ ေဆာင္ေနတဲ့ အဓိက အင္အားစုေတြ(Principle Stake Holders)ျဖစ္ေနတာမုိ႔ သီးျခားခဲြထားရျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔သာ ေျဖရမွာပါ။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ့ အေျခခံရပုိင္ခြင့္အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားေတြသာ ပါ၀င္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကုိ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမွာ ထဲ့သြင္းရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ေဒသအတြက္၊ ႏုိင္ငံအတြက္ ဦးတည္ျပီး လူမိ်ဳးစုံ ျပည္သူအားလုံးကုိ ပါ၀င္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ ပါတီမ်ိဳးလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိးတက္ေရးအတြက္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး အားလုံးအတြက္ ေနရာရွိပါသည္ဆုိတဲ့ ေဒါက္တာ တူးဂ်ာတုိ႔ ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိးတက္ေရးပါတီ (Kachin State Progressive Party)မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

အင္အယ္လ္ဒီမွာ ဗမာမ်ားေနတာကုိ ၾကည့္ျပီး အခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသားေတြက ဗမာပါတီလုိ႔ ျမင္ေနတဲ့ကိစၥကုိ အလ်ဥ္းသင့္တုန္း ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံအက်ိဳး၊ ေဒသအက်ိဳးအတြက္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမခဲြျခားဘဲ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပါတီေတြကုိ လူမ်ိဳးစု ပါတီလုိ႔ သတ္မွတ္လွ်င္ မွားပါတယ္။

က်ဳပ္တုိ႔ သြားလုိတာက ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ (အျငင္းပြါးစရာျဖစ္ေနတဲ့ ၂၀၀၈နာဂစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံကုိ ခဏေမ့ထားၾကရေအာင္။) KSPPလုိဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္ဆုိင္ရာ၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ မြန္ စတဲ့ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အေႏွးႏွင့္အျမန္ အစီအရီ ေပၚေပါက္လာၾကမွာပါ။ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းေတြမွာ လူဦးေရမ်ားတဲ့ လူမ်ိဳးအုပ္စုကဘဲ အမ်ားစုျဖစ္ လႊမ္းမုိးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ေတြမွာ အစုိးရဖဲြ႕ၾကရင္ ျပည္နယ္အာဏာကုိ လူဦးေရမ်ားတဲ့ လူမ်ိဳးစုက ပုိရရွိၾကမွာလဲ ျဖစ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ အခု ဗမာေတြကုိ စြပ္စဲြသလုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တြင္းက လူမိ်ဳးငယ္ေတြက ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း စသူတုိ႔ကုိ စြပ္စဲြလာရင္ ဘယ္လုိ ေျဖၾကဖုိ႔ စိတ္ကူးထားပါသလဲ။ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စတဲ့ျပည္နယ္ပါတီမွာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စတဲ့အမ်ိဳးသားေတြ အမ်ားစုပါ၀င္ေနတာ မမွားရင္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုမွာ ႏုိင္င့ံလူဦးေရအမ်ားစုႀကီးျဖစ္တဲ့ ဗမာက အမ်ားစုပါေနတာက ဘာမ်ား မွားသြားပါသလဲ။ ဗမာအမ်ားစု မပါရင္သာ တစ္ခုခု မွားေနျပီလုိ႔ သံသယ ရွိသင့္ၾကပါတယ္။ လူမ်ားစုက လႊမ္းမုိးတတ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီကုိ မၿကုိက္ရင္ လူနည္းစု လႊမ္းမုိးေနတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆက္မတုိက္ၾကဖုိ႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ လူမ်ားလုိ႔၊ မဲႏုိင္လုိ႔၊ အင္အားေတာင့္တင္းလုိ႔ လူနဲစုကို၊ မဲရႈံးသူကုိ၊ အားနဲသူကုိ အႏုိင္က်င့္တာ က်ဳပ္တုိ႔သြားမဲ့ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ားစုကျဖစ္ေစ၊ မဲႏုိင္သူကျဖစ္ေစ ထင္သလုိ ခ်ယ္လွယ္လုိ႔မရေအာင္၊ လူနဲစုေတြရဲ့ အခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ မူလ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြကုိ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အတိအက် ထည့္သြင္းေရးဆဲြ အာမခံခ်က္ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အင္အယ္လ္ဒီ

သုံးပြင့္ဆုိင္ထဲမွာ တစ္ပြင့္ကုိ အင္အယ္လ္ဒီအျဖစ္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြသာမက ကုလအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာက တညီတညြတ္တည္း အတိအလင္း သတ္မွတ္ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀ခု ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လူထုေထာက္ခံမဲ အမ်ားစုႀကီးႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား တရား၀င္ အႏုိင္ရထားတဲ့ အင္အယ္လ္ဒီရဲ့ မွန္ကန္ေသာ၊ တရားမွ်တေသာေနရာ (Rightful and Legitimate Space)လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူထု၏ ကုိယ္စားလည္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံထားရတဲ့ အင္အယ္လ္ဒီက မိမိေပးအပ္ခံရတဲ့ တာ၀န္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္လုိတယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းတုိ႔ကုိ လုိလားတဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုႀကီးကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

လူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳတာမွန္ရင္ လူထုရဲ့ ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္ရမယ္။ လူထုကုိ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ ေပးရမယ္။ လူထုအက်ိဳးကုိ ပါတီအက်ိဳးထက္ ေရွ႕တန္းတင္ရမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီအက်ိဳးထက္ လူထုအက်ိဳးကုိသာ ၾကည္႔ရမယ္လုိ႔ ရွင္းရွင္း ျပတ္ျပတ္ ညႊန္ၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္ထက္ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔ အင္အယ္လ္ဒီကလဲ သာမန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုထက္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လႈပ္ယွားမႈကုိ ဦးေဆာင္တဲ့ လူထုပါတီ ျဖစ္လာဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ အက်ိဳး၊ တပ္မေတာ္ရဲ့ အက်ိဳး၊ အလႊာစုံ ျပည္သူလူထုရဲ့ အက်ိဳး၊ နုိင္ငံေတာ္ရဲ့ အက်ိဳး စတဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးအားလုံးကုိ သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပထမလြတ္လပ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ယွားမႈႀကီးကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သုိ႔ ယေန႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးလႈပ္ယွားမႈျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳႏုိင္သူ ဟုတ္ မဟုတ္ကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အခ်စ္၊ အမုန္း ကင္းစင္လ်က္ ယထာဘူတက်က် ဆန္းစစ္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္း၊ တုိးတက္၊ တရားမွ်တေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်က် ေအာင္ျမင္စြာ ဦးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေကာင္းျခင္းငါးျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံတဲ့ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအရ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ႏုိင္ၾကပါတယ္။

၁။ လူထု၏ ယုံၾကည္ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိျခင္း (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ လူထုေထာက္ခံမႈရသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္)

၂။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယုံၾကည္ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိျခင္ (တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေလးစားေထာက္ခံမႈကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သုိ႔ ရရွိထားျခင္း)

၃။ အရည္အခ်င္း ထက္ျမက္၊ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမား၊ ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္ ရဲရင့္ျခင္း (ရာထူး စည္းစိမ္ ဥစၥာႏွင့္ ေျမွာက္မရ၊ ေသမယ္၊ သတ္မယ္ဆုိျပီး ေျခာက္မရ။ ဒီပဲယင္းမွာ လုပ္ႀကံခံရေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာထားကုိ ဆက္လက္ကုိင္စဲြထားျခင္း၊ ဆီနိတ္တာ ဂ်င္၀က္က တရုပ္ႏွင့္ ေျခာက္လုိ႔လဲ မရ)

၄။ တပ္မေတာ္ဖခင္၊ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္ျခင္း (တပ္မေတာ္ကုိ ျမတ္ႏုိးေလးစားသူ၊ တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္သူ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္ လက္တဲြေပးႏုိင္သူ၊ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သူ)

၅။ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေလးစား ေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိျခင္း (ႏုိင္ငံျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ အလုံးအရင္း ေထာက္ကူမႈမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ျခင္း)

ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၁၊ ၂၀၁၀ အာအက္ဖ္ေအ ညပုိင္းအစီအစဥ္မွာ မအင္ၾကင္းႏုိင္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း၏ သမီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ျငိမ္းက ေျဖၾကားရာမွာ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြကုိ ဦးႏု၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း၊ ဦးဗေဆြတုိ႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လက္တဲြတုိက္ပဲြ ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း တခုတ္တရ ထဲ့သြင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ သမုိင္းေၾကာင္း တပတ္ လည္သြားႏုိင္ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ လုပ္တတ္၊ ကုိင္တတ္ၾကဖုိ႔၊ စိတ္ရွည္ဖုိ႔၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားတတ္ဖုိ႔၊ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးဖုိ႔ဘဲ လုိပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား သေဘာထား ကဲြလဲြမႈေတြကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တညီတညြတ္တည္း လက္တဲြေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ ၄င္းတုိ႔၏ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္မ်ားအပါအ၀င္ အလႊာေပါင္းစုံ၊ အယူအဆေပါင္းစုံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ အတူတကြ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔က အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လႈပ္ယွားမႈတည္းဟူေသာ အလံေတာ္ ေအာက္မွာသာ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လႈပ္ယွားမႈကုိ ညီညြတ္မွသာ ရႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က ညီညြတ္ၾကဖုိ႔ ေၾကညာခ်က္ေတြ ဘယ္ႏွစ္ခါထုတ္ထုတ္၊ ကြန္ဖရင့္ေတြ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေခၚေခၚ က်န္တစ္ဖက္က ညီညြတ္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစတဲ့ အုပ္စုဖဲြ႕မႈေတြ၊ မတူညီတဲ့ အျမင္ေတြကုိ တန္ဖုိးမထားတတ္မႈေတြ အပါအ၀င္ အဆုိးဆုံးက ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြ၀င္ အင္အားစု အခ်င္းခ်င္း အလြယ္ တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ျပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ အုပ္စုအတြင္း အတင္းတြန္းထုတ္မႈေတြကုိ လုပ္ေနၾကအုန္းမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ညီညြတ္ေရးကုိ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါဘူး။ ညီညြတ္ေရး မရွိရင္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လႈပ္ယွားမႈကုိ မရႏုိင္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ယွားမႈႀကီးကုိ မေဖၚေဆာင္ႏုိင္ရင္ ရာစုတစ္၀က္ေလာက္ စားထား၊ ၀ါးထားတာ အံခြေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ေနာက္ထပ္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ ထပ္တုိက္လဲ ေအာင္ဖုိ႔လမ္း မျမင္ေလာက္ပါဘူး။ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တုိင္းေ၀း ျဖစ္ေနအုန္းမွာပါ။

အဆုိတစ္ခုကုိ တင္ၾကည့္လုိပါတယ္။ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတာ္မူၾကပါ။

“ဒီမုိကေရစီကုိ လုိလားသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မူလပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္ၾကသူမ်ား၊ တုိင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ လုိလားသူမ်ား၊ တုိင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ လုိလားၾကသူမ်ား မွန္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံ ၀ုိင္းရံၾက”

ဘယ္လုိ သေဘာရပါသလဲ။ မ်က္ေစ့ထဲ သဲ၀င္သြားသူမ်ား ရွိပါသလား။ တီကုိ ဆားႏွင့္ တုိ႔လုိက္သလုိ တြန္႔သြားပါသလား။ ဒီမုိကေရစီတုိ႔ တုိင္းျပည္ တုိးတက္ေအးခ်မ္းတာတုိ႔ကုိ လုိခ်င္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိေတာ့ မေထာက္ခံႏုိင္ပါဘူး၊ လက္မတဲြႏုိင္ပါဘူး ဆုိသူမ်ား၏ သေဘာထား ဆႏၵကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္အရွိဆုံး ေခါင္းေဆာင္ကုိ ၀ုိင္းရံဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ေလာက္ကုိေတာ့ သိသင့္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္မဲ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မၿကုိက္ရင္ ျဖဳတ္ခ်လုိ႔ ရပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ကိုေတာ့ မၿကုိက္လဲ ေထြးမႏုိင္ ျမိဳမရနဲ႔ ဆက္ျပီး ကုန္းခံေနရမွာမုိ႔ အာဏာရွင္စနစ္ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ယွားမႈႀကီးမွာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားမွန္လွ်င္ သမုိင္းတစ္ပတ္လည္ျပီး အားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ လက္တဲြၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေနေၾကာင္းပါဗ်ာ။

ေအာင္ထီ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၅)၊ ၂၀၁၀


စစ္သူႀကီး သတိုးသုဓမၼ မဟာဗႏၶဳ

http://ifile.it/42v8lnfmahabanduula
https://www.myanmarisp.com/2010/PB/PB0145/မွရယူပါသည္။

15 Jan 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/8jhqm69 15 Dec 2009 Diary

ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္သားမ်ားသို႕ ပန္ၾကားလႊာ

http://ifile.it/0fjekw8Statement by Free Burma Federation (14.1.2010)

သင့္ သတင္းေထာက္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ကာကြယ္ပါ


သင့္ သတင္းေထာက္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ကာကြယ္ပါ
သန္းစိုးလိႈင္၊ ရန္ကုန္
ဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၀
သတင္းေထာက္လား သူပုန္လား
သတင္းေထာက္ တေယာက္ ပခုကၠဴမွာ သတင္းယူတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄လ၀န္းက်င္က ၾကားမိပါတယ္။ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆိုတာ ဘယ္လို သတင္းယူၿပီး အဖမ္းခံရသလဲ ဆိုတာေတြ အဲဒီ အခ်ိန္က ဘာမွထပ္မၾကားရေတာ့ပဲ ေပ်ာက္သြားရာက ၃လ ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၀၉ ခုအကုန္မွာေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ခ်မွတ္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုတာထပ္ၾကားသိရပါတယ္။

သတင္းေထာက္ တေယာက္ကို ျပည္ပသတင္းဌါနအတြက္ သတင္းယူေပးတာနဲ႔ လူသတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈေတြေလာက္ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးနဲ႔ ခ်ရသလားဆိုတာကို ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကပါ ၾကားရတဲ့သူတိုင္းက အံ့အားသင့္ေနၾကပါတယ္။ နအဖ အစိုးရက ျပည္ပသတင္းဌါနေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္တဲ့သူကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္သူေတြေလာက္ သေဘာထားၿပီး ႀကီးမားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေနတာပါ။
မၾကာေသးမီက အက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ သတင္းေထာက္ တဦးက ယခုအျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
“ဒီသတင္း ၾကားရေတာ့ ရုတ္တရက္ အံ့ၾသသြားတယ္။ ျပည္သူေတြကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္တဲ့ အမႈလဲမဟုတ္၊ အရမ္းကို ျပင္းလြန္းတယ္”
လို႔သူခံစားရတာကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပါတယ္။
နအဖ အစိုးရဟာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို ေဖၚထုတ္ေနတဲ့ ျပည္ပမီဒီယာ အတြက္လုပ္ေပးေနသူေတြကို ေဖၚထုတ္ဖို႔ အျမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ ေနတာပါ။ သတင္းယူသူေတြ အေနနဲ႔ ရဲေတြ၊ စရဖနဲ႔ ႀကံ့ဖြတ္ေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အႏၱရာယ္ၾကားမွ ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ လူထုကို တင္ျပလိုေဇာနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပါ။

ျပည္သူတို႔ရဲ့ စကားျပန္အလုပ္
သတင္းေထာက္ေတြ အေနနဲ႔ ေထာင္က်တန္းက်မယ့္ အႏၱရာယ္ ၾကားမွ သြားလာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာဟာ သတင္းအတြက္ရမယ့္ ေငြေၾကး တခုထဲေၾကာင့္ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ သတင္းေရး၊ သတင္းဓါတ္ပံုရိုက္၊ သတင္းဗီဒီယို ရိုက္လို႔ရတဲ့ ေငြေၾကးဟာ သတင္းေထာက္ တေယာက္အတြက္ ေထာင္နဲ႔လဲရေလာက္ေအာင္ တန္တဲ့ေငြေၾကးပမာဏ မဟုတ္ပါဘူး။
ျပည္ပ သတင္း ၀က္ဆိုက္တခုအတြက္ သတင္းေရးသားေပးေနသူ တဦးက
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းေထာက္ အလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္မွာ ဒီအလုပ္ဟာ ဖံုးကြယ္ေနတဲ့အျဖစ္အပ်က္၊ မတရားခံစားေနရတာေတြ အစိုးရရဲ႕ မတရား အႏိုင္က်င့္တာေတြကို ေဖၚထုတ္တင္ျပေပးၿပီး အဲဒီလိုတင္ျပေပးတဲ့ အတြက္ ခံစားရတဲ့ သူေတြမွာ သက္သာသြားတာ အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားတာေတြ ရွိလို႔ ေက်နပ္တဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးခံစားရပါတယ္။ လုပ္အားခ ရရံုတခုထဲနဲ႔ေတာ့ အခုလို အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိပါဘူး”
လို႔ဆုိပါတယ္။
အခုကိစၥအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ယခုထက္ပိုၿပီး နအဖ အစိုးရကို ေ၀ဘန္ၿပီး ဖိအားေပးဖို႔ သတင္းေထာက္ တေယာက္အေနနဲ႔ လိုလားတာ အမွန္ပါပဲ။ ယခုအေျခအေန ျဖစ္ပ်က္ထိေရာက္ရွိၿပီးမွ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ အဆိုပါ အခ်က္ကို ေတြ႕ျမင္မိတာပါ။

မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကဖို႔
အျခားတဖက္မွာေတာ့ သတင္းေထာက္တေယာက္အေနနဲ႔ ယခုလို အေျခအေနမ်ိဳး မႀကံဳေတြ႕ဖို႔ ဘယ္လို အခ်က္အလက္ေတြကို သတိျပဳသင့္သလဲ ဘာေတြ သတိထားရမလဲ ဆိုတာေတြကို လည္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးစရာ ရွိလာပါတယ္။
ယခု အဖမ္းခံရတ့ဲမလွလွ၀င္းကို မီဒီယာ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ဘယ္သူမွ သိပ္မသိရွိၾကပါဘူး။ ျပင္ပမီဒီယာ အတြက္လုပ္ကိုင္ေပးသူ ျဖစ္လို႔ လူသူသိပ္မသိတဲ့ အခ်က္ဟာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေကာင္းေပမယ့္ သူလုပ္ေဆာင္တဲ့ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဘး အႏၱရာယ္ေတြကိုေတာ့ ႀကိဳတင္တြက္ဆ နားလည္ထားသင့္ပါတယ္။
သတင္းေထာက္လုပ္ကိုင္ ဖူးသူေတြဆိုရင္ေတာ့ သတင္းယူတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး အႏၱရာယ္ ရွိတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္၊ အႏၱရာယ္ အေငြ႕အသက္တို႔ကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏိုင္မွာပါ။ ရႈပ္ေထြးတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ကပ္ေဘး၊ အဓိကရုဏ္း နဲ႔ စစ္ပြဲ သတင္းတို႔လိုမွာေတာ့ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဟာ ပိုမိုအႏၱရာယ္ ရွိၿပီးႀကိဳတင္ တြက္ဆရလည္း ခက္ခဲပါတယ္။ အဲလိုမဟုတ္ပဲ ယခု ပခုကၠဴ အျဖစ္အပ်က္လို မ်ိဳးမွာေတာ့ မသြားခင္ မယူခင္မွာ အေျခအေနကိုေလ့လာ အကဲခတ္သင့္တဲ့ အေနအထားလို႔ ဆိုရမွာပါ။

သတင္းသမား ဘာလဲ ဘယ္လဲ
ျပည္တြင္း မီဒီယာသမားေတြနဲ႔ အထိအေတြ႕မ်ားၿပီး ယခင္က သူကိုယ္တိုင္ မီဒီယာသမား တဦးျဖစ္ခဲ့သူ တဦးက
“အခုကိစၥမွာ တကယ္လို႔ သတင္းက်င့္၀တ္နဲ႔ အညီသတင္းယူတာ ဆိုရင္ သတင္းေထာက္ တေယာက္ဟာ ဥပေဒရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရသင့္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒီသတင္းေထာက္ကို အယ္ဒီတာက ခိုင္းတယ္ဆိုရင္ အယ္ဒီတာရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈကို ရသင့္တယ္၊ သတင္းဌါနနဲ႔ အယ္ဒီတာက ဒီသတင္းကို လိုက္ခိုင္းတာဆို ဌါနမွာ တာ၀န္လံုးလံုးရွိတယ္”
လို႔သူ႔အျမင္ကို ေျပာဆိုပါတယ္။
နအဖ အစိုးရဟာ သတင္းသမားေတြကို အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး သမားေတြေလာက္ သဲႀံကီးမဲႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေနာက္က လုိက္ေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ေပမယ့္လည္း သတင္းေထာက္ တေယာက္ အေနနဲ႔ တကြက္မွားသြားခဲ့ရင္ သူ႔ကို စတုတၳမ႑ိဳင္က ဆိုၿပီး စစ္အစိုးရက ညွာတာေလ်ာ့ေပါ့ေပးတဲ့ သာဓကေတြ မရွိပါဘူး။
ျပည္တြင္းအတြက္ လုပ္ကိုင္တာဆိုရင္ ႏွစ္နည္းနည္းပဲ ေထာင္ခ်ၿပီး ျပည္ပတြက္ လုပ္ကိုင္တာဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဆယ္ဂဏန္းနဲ႔ ခ်ီၿပီးခ်ေနတာ အခုအျဖစ္အပ်က္က သက္ေသျပေနပါတယ္။

သတင္းတန္ဖိုး၊ သတင္းေထာက္တန္ဖိုး
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ တေယာက္အေနနဲ႔ ျပည္ပမွာ အေျခစိုက္ၾကတဲ့ သတင္းဌါနေတြကို အသိေပး ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္တာတခု ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံတကာ သတင္းဌါနေတြက ျပည္တြင္းမွာ သတင္းလာယူၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္ေတြကို ကူညီဆက္သြယ္ေပး စီစဥ္ေပးတဲ့အခါမွာ သူတို႔အျမဲေျပာတဲ့ စကားရွိပါတယ္။
အဲဒီစကားက ဘာလဲဆိုရင္ - သတင္းေထာက္ တေယာက္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးထက္ အေရးႀကီးတာ ဘာမွမရွိဘူး၊ အဲဒီေနရာသြားလို႔ ကူညီဆက္သြယ္ေပးတဲ့သူ သို႔မဟုတ္ ေျဖၾကားတဲ့သူ တစံုတရာ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္တယ္ဆို မလုပ္ပါနဲ႔ ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ အႏၱရာယ္နဲ႔လဲၿပီး သတင္းရယူ ရေလာက္ေအာင္ ဆိုရင္အဲဒီသတင္းဟာ တန္ဖိုးမႀကီးဘူး လို႔လဲေျပာပါတယ္။
ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္း ေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ သတင္းစာေတြက ထားရွိတဲ့ စံႏႈန္းမူ၀ါဒ ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာသတင္းဌါနမ်ား အေနနဲ႔လဲ မိမိတို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းဌါနရဲ႕ စံႏႈန္းနဲ႔ မူ၀ါဒထားရွိသင့္ပါတယ္။
သတင္းယူတဲ့သူေတြဟာ အေသခံ ဗံုးခြဲသူ (suicide bomber) ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ သတင္းတႀကိမ္ယူၿပီး ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေစရမယ့္ အေျခအေနဟာ မလိုလားအပ္တဲ့ အေျခအေနတခုလို႔ ျပည္တြင္းက သတင္းေထာက္ တေယာက္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။
နအဖ စစ္အစိုးရက ရက္စက္တယ္ ဆိုးတယ္ဆိုတာ တကမၻာလံုးက သိၾကပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ ကမၻာေက်ာ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖဆိုးတာေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ေတြ မၾကာခဏ အဖမ္းခံေနရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ကိစၥမွာ အားလံုးကို နအဖတာ၀န္ ခ်ည္းပံုၿပီးထားလို႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး။
undercover သတင္းေထာက္ တေယာက္ဟာ အာဏာပိုင္ေတြ မသိေအာင္ သတင္းယူတယ္ဆိုတဲ့ အျဖစ္မွာ သတင္းရဖို႔ဟာ သြားတဲ့ဦးတည္ခ်က္ တခုျဖစ္သလို အဖမ္းမခံရေအာင္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာလည္း ဒုတိယ အေရးႀကီးတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ပါပဲ။ အဖမ္းခံရျခင္းဟာ မိခင္သတင္းဌါနအတြက္ ဂုဏ္ရွိတဲ့ အခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိရဲ႕ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္တေယာက္ မီဒီယာသမားတေယာက္ အင္အားေလ်ာ့သြားသလို အဲဒီတဦးခ်င္းရဲ႕ ဘ၀ေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာေတာ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

သတင္းေထာက္နဲ႔ အတိုက္အခံ ဘ၀တူ
ျပည္ပသတင္းဌါနအတြက္ လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ သတင္းေထာက္ တေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ဟာ သတင္းေထာက္နဲ႔ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူ (activist) ဆိုတဲ့ အၾကားမွာ ပါးလႊာတဲ့ စည္းတခုေလးပဲ ျခားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းေထာက္ေတြက သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ၾကသလို၊ အခ်ိဳ႕က သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးမကၽြမ္းက်င္ပဲ စစ္အစိုးရကို သတင္းလက္နက္နဲ႔ တိုက္မယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ကိုင္သူေတြလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ သတင္းဘက္ကပဲ လာသည္ျဖစ္ေစ၊ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူ ဘက္ကပဲ လာသည္ျဖစ္ေစ တေယာက္အဖမ္းခံရတာဟာ တေယာက္ က်ဆံုးတယ္လို႔ပဲ တြက္ရမွာပါ။ သတင္းမီဒီယာ ရႈေထာင့္ကၾကည့္တဲ့အခါ သတင္းေထာက္ကို မစြန္႔စားခုိင္းသင့္သလိုပဲ ႏိုင္ငံေရး ရႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္လည္း ကိုယ့္လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ က်ဆံုးတာဟာ တေယာက္ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့သြားတဲ့ သေဘာပါပဲ၊

ေနာက္ဆုံး ေမးခြန္း
ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ ျပည္ပ သတင္းဌါနမ်ားကို ေမးခြန္းတခုပဲ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္သတင္းဌါနက သတင္းေထာက္ တေယာက္ သတင္းသြားယူရင္း အဖမ္းခံရ အျပစ္ေပးခံရတဲ့ အျဖစ္ဟာ ဂုဏ္ယူစရာ ကိစၥလား ရွက္စရာ ကိစၥလားဆိုတာပါ။
အလြန္႔ေယာက္်ားလုပ္မွာလား နအဖ


ဘြဲ႔ျဖဴ

၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ ထူးျခားတဲ့ ႏွစ္တႏွစ္ျဖစ္လာဖုိ႔ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနတဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထဲကုိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖဟာ ဒီႏွစ္ထဲမွာ လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္လုိ႔ သူအႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကဳံး၀ါးထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဘာထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တခုကိုမွ မျပဳလုပ္ေသးဘူး။ သူ႔ရဲ႕၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕နဲ႔ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕ ကေတာ့ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနတယ္လုိ႔ အထင္ေရာက္စရာ လုပ္ရပ္တခ်ဳိ႕ကို တုိးတုိးတမ်ဳိး၊ က်ယ္က်ယ္ တဖုံ လုပ္ေနၾကတာကို ေတြ႔ေန၊ ျမင္ေန၊ ၾကားေနရတယ္။

အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နအဖ မျဖစ္မေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမယ့္ အဓိကကိစၥႀကီးႏွစ္ခုရွိတယ္။ တခုက ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ့္ ရက္အတိအက်အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခုက ပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ ျဖစ္တယ္။

တရား၀င္အစိုးရတခုက အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး ပုံမွန္အေျခအေနမ်ားေအာက္မွာရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီအစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ပါတီမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အခ်ိန္လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေပးေလ့ရွိတယ္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လုပ္ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္မွ (တည္ဆဲႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို လုံး၀အၿပီးတုိင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္လုိက္တာမ်ဳိး မရွိခဲ့ဘူးဆုိရင္) ပါတီေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရေလ့ရွိၾကတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာထက္ ပုိလုိ႔ေတာင္ လုိေသးတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဦးစီးႀကီးမႉးၿပီး က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခုက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ကို သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းပစ္ဖုိ႔ အေသအလဲ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ထူေထာင္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ ပါတီေတြကို သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဆယ္စုႏွစ္ (၂) ခုၾကာလာသည့္တုိင္ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းေနဆဲျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႔တခုက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ဒီႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ အရွိဆုံး လူေတြအနက္ အမ်ားစုက ေထာင္ထဲမွာရွိေနၾကၿပီး အျပင္မွာရွိေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားအမ်ားစုႀကီးဟာလည္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ဘယ္ည ကုိယ့္အိမ္တံခါးလာေခါက္မလဲဆုိတာကို စိုးတထိတ္ထိတ္ျဖစ္ေနၾကရတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ ဆႏၵမဲေပးၾကမယ့္ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးကလည္း ‘ႏုိင္ငံေရး’ ဆုိတဲ့ စကားလုံးကို ေျပာရဲဖုိ႔ေနေနသာသာ ၾကားေတာင္မၾကားရဲၾကတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္လုိ႔ ရည္ရြယ္ထားသူေတြအဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီး အမ်ားႀကီး ရွိေနၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒါနဲ႔ တဆက္တည္းမွာပဲ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ဟာလည္း အမ်ားႀကီး အမ်ားႀကီး လုိအပ္မွာ ေသခ်ာေနတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

တကယ္ေတာ့ နအဖက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ ပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကို ဒီလထဲမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွာ က်င္းပမယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားသူေတြအတြက္ ပါတီဖြဲ႔စည္းဖုိ႔၊ ျပည္သူလုထုကို မဲဆြယ္စည္း႐ုံးဖုိ႔အခ်ိန္က (၁၁) လ၀န္းက်င္ပဲ ရေတာ့မွာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီအခ်ိန္အတုိင္းအတာဟာ ျမန္မာျပည္က ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကေအာင္ ထုႏွက္ျခင္းခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ လုံေလာက္တယ္လုိ႔ လုံး၀မဆုိႏုိင္တဲ့ အတုိင္းအတာျဖစ္တယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးဖုိ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္ထက္ အခုလုိ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်ေနရတာရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုကို အားလုံးကေတာ့ သိေနၾကတယ္။ ပထမတခုက အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေရႊဂုံတုိင္ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယတခုက နအဖအတြင္း အာဏာခြဲေ၀မႈ ပုံသဏၭာန္အသစ္ျဖစ္တယ္။

နအဖရဲ႕ အႏၲိမေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ရာသက္ပန္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ျဖစ္တယ္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါကိုလုိက္ၿပီး သူတို႔အတြက္ နာက်င္မႈအနည္းဆုံး၊ ေပးဆပ္ရမႈအနည္းဆံုး နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕အသက္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါကို အေပ်ာက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။

အဲဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ သူတုိ႔အတြက္ အခုလက္ရွိအေျခအေနဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္တယ္ဆုိတာကို နအဖက သိတယ္။ အာဏာသိမ္းၿပီး အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာလာတဲ့အထိ စစ္ေကာင္စီပုံစံနဲ႔ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္လာႏုိင္ခဲ့တာမုိ႔ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံဟာ အာဏာကို (၁၀၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကို နအဖက ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒါကို ျမန္မာျပည္သူေတြကေရာ ကမာၻကပါ လက္မခံဘူး။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္အမ်ားဆုံးရေနၾကတဲ့ စစ္တပ္ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္တစု၊ သူတုိ႔ကုိ ကပ္ရပ္မွီခုိႀကီးပြားေနၾကတဲ့ ေခတ္ပ်က္သူေဌး တစုနဲ႔ အဲဒီအုပ္စုႏွစ္စုရဲ႕ မိသားစုေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြကလြဲရင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ားစုႀကီးကေတာင္ လက္မခံဘူး။ ဒါကိုလည္း နအဖက သိတယ္။ သိလုိ႔လည္း အာဏာရွင္စနစ္ ရာသက္ပန္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲဖုိ႔အတြက္ လက္ရွိစစ္ေကာင္စီလည္း မဟုတ္၊ သူတုိ႔အတြက္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာ အနည္းဆုံးလည္းျဖစ္မယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံသစ္တမ်ဳိးကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကံစည္ႀကိဳးပမ္း ရွာေဖြရင္း အခုေလာက္ ႏွစ္ေတြၾကာလာခဲ့တာျဖစ္တယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕လမ္းျပေျမပုံ (ျပည္သူေတြကေတာ့ လမ္းေပ်ာက္ေျမပုံလုိ႔ ေခၚၾကတယ္) (၇) ခ်က္ဟာ အဲဒီႀကိဳးပမ္းမႈရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တယ္။ စစ္ေကာင္စီပုံစံကုိ ေကာင္းေကာင္းအရသာေတြ႔ေနၾကတဲ့ ဗုိလ္သန္းေရႊနဲ႔ သူ႔စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ အဲဒီလမ္းျပေျမပုံဆုိတာ ကိုေတာင္ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲႀကီးေၾကာင့္ မ႐ွဴႏုိင္မကယ္ႏုိင္ျဖစ္လာလုိ႔ ကေသာကေမ်ာ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိျဖစ္တယ္။ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာဂယက္ေတြ ၿငိမ္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ နအဖဟာ ထုံးစံအတုိင္း ႐ူးသလုိေပါသလုိလုပ္ၿပီး အဲဒီလမ္းျပေျမပုံဆုိတာႀကီးကို ေခ်ာင္ထုိးထားခဲ့ျပန္တယ္။ ေနာက္တခါ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ႀကံဳရျပန္ေတာ့မွ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္မယ့္ႏွစ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ့္ႏွစ္ေတြကို ကတုိက္က႐ုိက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျပန္တယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ‘ဆုပ္လည္းစူး၊ စားလည္း႐ူး’ အေျခအေနထဲေရာက္သြားတဲ့ နအဖဟာ မထူးဇာတ္ခင္းၿပီး ‘နာဂစ္’ ေၾကာင့္ တႏုိင္ငံလုံး ႀကိမ္မီးအုံးသလုိ ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနၾကရတဲ့ အျဖစ္ကုိမွ မေထာက္ညႇာ မစာနာေတာ့ဘဲ သူတုိ႔ရဲ႕အေျခခံ ဥပေဒကို ဇြတ္အတည္ျပဳလုိက္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံး ျပင္ဆင္လာေတာ့တယ္။

အဲဒီမွာ သူတုိ႔ဟာ အဓိကအတားအဆီးႀကီးႏွစ္ခုနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရတယ္။ တခုက တေလွ်ာက္လုံး သူတုိ႔ေနာက္ကို အသာေမွး လုိက္လာခဲ့တဲ့ အင္အားႀကီး အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အာခံမႈျဖစ္တယ္။ အဲဒါထက္ပုိႀကီးတဲ့ နအဖအတြက္ အႀကီးဆုံးအတားအဆီး ကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ျဖစ္တယ္။

ပထမအတားအဆီးက အေရးႀကီးေပမယ့္ နအဖက သိပ္ေတာ့စုိးရိမ္ပူပန္မႈမရွိဘူး။ လက္နက္ကုိင္ထားတဲ့ အဖြဲ႔ခ်င္းျဖစ္တဲ့အျပင္ ကုိယ္ကလက္နက္အင္အား အမ်ားႀကီးသာတယ္။ မသကာ ညႇိမရတဲ့အဆုံး လက္နက္နဲ႔ ေခ်မႈန္းလုိက္႐ုံပဲလုိ႔ နအဖက တြက္ထားတယ္။

နအဖအတြက္ တကယ့္ဧရာမျပႆနာက အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ျဖစ္တယ္။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ Mandate ရထားၿပီး အဲဒါရဲ႕အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီက အဲဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မေပးရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မ၀င္မယ့္သေဘာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ နအဖ ၀င္ေရာက္ခုိလႈံေနတဲ့ ‘၀ပ္က်င္း’ တခုျဖစ္တဲ့ အာဆီယံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းကလည္း အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူအားလုံး ပါ၀င္ (inclusive) ျဖစ္မွသာ လက္ခံမယ့္သေဘာမ်ဳိး ေျပာထားၾကတယ္။ ထုတ္မေျပာေပမယ့္ အဲဒီစကားဟာ အန္အယ္လ္ဒီကုိ အဓိကရည္ၫႊန္းတယ္ဆုိတာကို နအဖ အပါအ၀င္ အားလုံးက သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ ဒီမွာတင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ျပင္မေပးခ်င္၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကတဆင့္ တရား၀င္အစုိးရ (Dejure) အျဖစ္လည္း (တနည္း) ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရယူခ်င္ေနတဲ့ နအဖဟာ သူ႔သက္တမ္းတေလွ်ာက္ အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ မ႐ွဴႏုိင္မကယ္ႏုိင္ျဖစ္မႈႀကီးနဲ႔ ႀကံဳေနရေတာ့တာျဖစ္တယ္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္းတုန္းကလည္း ဦးႏုက သူသာလွ်င္ တရား၀င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္ခ်ိန္မွာ နအဖရဲ႕ ေခါင္းကုိင္ဖခင္ႀကီးအဖြဲ႔ မဆလဟာ အခု နအဖ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ အခက္အခဲနဲ႔ တႀကိမ္ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရဖူးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးႏုရဲ႕ အဲဒီေၾကညာခ်က္ဟာ တရားဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီ (Legitimate) တယ္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ သူ႔ဆီက အာဏာကို ၁၉၆၂ မွာ ဗုိလ္ေန၀င္းက လုယူသြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအာဏာကို သူ အခုျပန္ယူ လုိက္ၿပီ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေၾကညာခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိသလုိ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးရဲ႕ အရင္းခံဆႏၵကုိလည္း ကိုယ္စားျပဳခဲ့တယ္။

ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာဘဲ အဲဒီတုန္းက ဦးႏုရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ လုပ္ရပ္ကုိယ္ႏႈိက္ရဲ႕ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေတြ (Technical drawbacks)၊ အဲဒီတုန္းက လူထုေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုရဲ႕ အျမင္တုိမႈနဲ႔ ေအာင္ပြဲအေပၚ ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲစိတ္ (Short Sightedness and over-confidence) ေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဲဒါေတြရဲ႕အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈကို မရရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အဲဒီလုပ္ရပ္ဟာ အေျခခံတရားအရလည္း မွန္ကန္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ေကာင္းမြန္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ဘဲ မဆလလည္း ဦးႏုရဲ႕အဲဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မ႐ွဴႏုိင္မကယ္ႏုိင္ ျဖစ္မသြားခဲ့ဘူး။

လက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ အဲဒီတုန္းကနဲ႔ အမ်ားႀကီးကြာျခားေနတယ္။ ၆၂ က ၈၈ အထိ (၂၆) ႏွစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ က ၂၀၁၀ အထိ အႏွစ္(၂၀) ဆုိတဲ့ ကာလအတုိင္းအတာ ႏွစ္ခုအၾကား ကြာျခားခ်က္က (၆) ႏွစ္သာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီကာလႏွစ္ခုမွာရွိၾကတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအသိေရခ်ိန္နဲ႔ ႏုိးၾကားမႈခ်င္း၊ အေရြးေကာက္ခံပါတီနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ေထာက္ခံမႈခ်င္းက အမ်ားႀကီးကို ကြာျခားတယ္။ အထူးသျဖင့္ သတင္းနည္းပညာ တန္ခုိးေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးဟာ ရြာႀကီးတရြာနဲ႔ ပုိပုိၿပီးတူလာေနမႈရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံဟာ အျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ဂ႐ုမစုိက္ အေလးမထားဘဲေနလုိ႔ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို အျပည့္အ၀ရရွိထားတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏုိ္င္ဖုိ႔ နအဖဟာ ေသေကာင္ေပါင္းလဲ ႀကိဳးပမ္းေနရတယ္။

ဒီအေျခအေနမွာ နအဖက အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒႏွစ္ခုကို မေၾကညာေသးတာဟာ အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ ‘ေရႊဂုံတုိင္ ေၾကညာခ်က္’ ကေန ေနာက္ကုိမ်ား ဆုတ္သြားေလမလားလုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း အခ်ိန္ကုိ နန္းဆြဲသလုိ ဆြဲၿပီး အပါးပြတ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ေနာက္ဆုတ္သြားေအာင္လည္း ေျခာက္လုံး၊ ေခ်ာ့လုံး အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးၿပီး ႀကိဳးပမ္းေနတာျဖစ္တယ္။

နအဖ ေနာက္ထပ္အက်ပ္ေတြ႔ေနတာတခုက တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ဇြတ္လုပ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားရင္ ေပၚထြက္လာမယ့္ အာဏာယႏၲရားအသစ္မွာ လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ေနရာယူၾကမလဲဆုိတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗုိလ္သန္းေရႊဟာ အဲဒီကိစၥအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ေခါင္းစားေနဟန္ရွိတယ္။ သမၼတလုပ္မွာလား၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လုပ္မွာလား။ အဲဒီရာထူးႏွစ္ခုမွာ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔အထက္မွာ ရွိမွာလဲ။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က သမၼတအထက္မွာ ရွိတယ္ဆုိရင္ အရပ္ရပ္ေနျပည္ေတာ္ ၾကားလုိ႔မွ မေလ်ာ္ဘူး။

သမၼတက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အထက္မွာ ရွိတယ္ဆုိရင္လည္း ဗုိလ္သန္းေရႊဟာ စစ္တပ္ကုိလည္း လက္လႊတ္ခ်င္သူမဟုတ္၊ သူ႔အထက္မွာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ (အမည္ခံအရေတာင္) ထားခ်င္သူလည္း မဟုတ္တာေၾကာင့္ ျပႆနာရွိမွာ ေသခ်ာတယ္။ ဗုိလ္ေရႊမန္းကို သမၼတလုပ္ခုိင္းမယ္ ၾကားေနရေပမယ့္ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ရာထူးႏွစ္ခုၾကား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မလာဘူးလုိ႔ မေျပာႏုိင္ဘူး။ အဲဒီက်ရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ဗုိလ္ေန၀င္းေခတ္တုန္းကေတာ့ ဗုိလ္ေန၀င္းက သူ႔တပ္သူပုိင္တယ္။ သူ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႀကီးပဲ သြားလုပ္လုပ္၊ သမၼတႀကီးပဲ သြားလုပ္လုပ္၊ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးပဲ သြားလုပ္လုပ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဘယ္သူပဲျဖစ္ေနေန ဗုိလ္ေန၀င္းကုိ မ်က္ေမြးေထာင္ ေမာ္ေတာင္ၾကည့္၀ံ့တာမဟုတ္။

ဗုိလ္သန္းေရႊကေတာ့ သူ႔တပ္ကုိသူ အဲသေလာက္မပုိင္ဘူး၊ ယုံလည္းမယုံရဲဘူး။ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနခ်င္း ကလည္း အဲဒီတုန္းကနဲ႔ လားလားမွမတူေတာ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္စစ္ဗုိလ္ေတြကို အရပ္ဘက္ပုိ႔ၿပီး ဘယ္စစ္ဗုိလ္ေတြကုိ တပ္ထဲဆက္ထားမလဲဆုိတဲ့ ျပႆနာကလည္း ရွိေသးတယ္။ အမ်ားစုက စစ္၀တ္စုံ၀တ္ၿပီး စီးပြားရွာ ရတာကို အရသာေတြ႔ေနၾကၿပီမုိ႔ အရပ္ဘက္ကို မသြားခ်င္ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခ်ဳိ႕က မျဖစ္မေန အရပ္ဘက္ ေျပာင္းၾကရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ တပ္တြင္းပဋိပကၡေတြ ေပၚလာဦးမွာျဖစ္တယ္။

ဒီအေျခအေနမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပစ္ထားတဲ့ ျမားတစင္းကလည္း ဗုိလ္သန္းေရႊကိုယ္ထဲမွာ စုိက္၀င္ေနေသးတယ္။ အညင္သာအေပ်ာ့ေပ်ာင္းဆုံး စကားလုံးေတြသုံးၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ရဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ နားေထာင္ေကာင္းတဲ့ ဘယ္လုိအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ ပယ္ခ်ရမလဲဆုိတာအတြက္ ဗုိလ္သန္းေရႊ အႀကီးအက်ယ္ အႀကံအုိက္ေနပုံေပၚတယ္။

အဲဒီလုိမ်ဳိးအေျခအေနေတြေအာက္မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေန က်င္းပမယ္လုိ႔ ေအာ္လက္စနဲ႔ ဆက္ေအာ္ေနရေပမယ့္ အေျခအေနဟာ နအဖအတြက္ ‘ေရွ႕တုိးထမ္းပုိး ေနာက္ဆုတ္လွည္းတုတ္’ ျဖစ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီမပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက သူတုိ႔အတြက္ ျပႆနာအေဟာင္းေတြ ေျပလည္မသြားမယ့္အျပင္ ျပႆနာအသစ္ေတြကိုပါ ယူေဆာင္လာမယ္ဆုိတာကို နအဖက ႀကိဳသိေနဟန္ရွိတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း နအဖဟာ စိန္ေခၚမွားလုိ႔ ကုိယ္ရထားၿပီးသား ေရႊခါးပတ္အားလုံး ဆုံး႐ႈံးသြားရတဲ့ လက္ေ၀ွ႔သမားလုိမ်ဳိး မျဖစ္ရေလေအာင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနတာကို သိေနတဲ့ၾကားက ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖုိ႔ကိစၥကို အတတ္ႏုိင္ဆုံး အခ်ိန္ဆြဲေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ နအဖ ဆုေတာင္းေနတာက သူ႔ရဲ႕ေျခာက္လုံးေတြကုိ ေၾကာက္လန္႔သူက ေၾကာက္လန္႔၊ သူ႔ရဲ႕ေခ်ာ့လုံးေတြကို ေတြေ၀နားေယာင္သူက နားေယာင္ၿပီး အန္အယ္လ္ဒီ ႀကီး ဟက္တက္ကြဲကာ ျပည္တြင္းျပည္ပရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားတဲ့ (တနည္း) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ တျခမ္းျခမ္းက ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္လုိက္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အန္အယ္လ္ဒီက ခင္းက်င္းထားတဲ့ အေနအထားအရေတာ့ နအဖ ဆုေတာင္းျပည့္ဖုိ႔ အလားအလာ မရွိသေလာက္ပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကုိ သုံးသပ္ရမယ္ဆုိရင္ ၂၀၀၈ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒကုိ လုံး၀မျပင္ဘူးဆုိတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို ကုိင္စြဲထားၿပီး ေမာင္းႏွင္လာတဲ့ နအဖရထားနဲ႔ အဲဒီအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘူးဆုိတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို ကုိင္စြဲထားၿပီး ေမာင္းႏွင္လာတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီရထားတုိ႔ဟာ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ထိပ္တုိက္ေဆာင့္ၾကေတာ့မယ့္ ပုံရွိေနတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ၾကာေအာင္ အားစုလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ႏြားအုိေနာက္က်သား နအဖဟာ ဒီႏွစ္ထဲမွာ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ က်င္းပမယ္ဆုိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီကုိ အၿပီးသတ္ၿဖိဳလွဲဲၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမုိကေရစီဆႏၵကုိ ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ပစ္လုိက္ဖုိ႔ ပုိင္းျဖတ္ထားတဲ့ပုံမ်ဳိး အျပင္ပန္းအေနနဲ႔ ျမင္ေနရတယ္။

ဒီလုိျဖစ္ေနတာကို ျမင္ရေတာ့ ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကုိ သြားအမွတ္ရမိတယ္။ ေဆာင္းပါးက ဒဂုန္ဦးထြန္းျမင့္ ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးပါ။ ေဆာင္းပါးမွာ ျမန္မာဘုရင္ေခတ္က ဘုရင္ကိုးကြယ္တဲ့ ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္နဲ႔ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေတာရေဆာက္တည္သီတင္းသုံးေနတဲ့ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံခန္းကုိ သူကုိယ္တုိင္ ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရတဲ့ပုံစံမ်ဳိး ဒဂုန္ဦးထြန္းျမင့္က ေရးသားထားတယ္။

ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး ေတြ႔ဆုံရာမွာ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္က ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္လႉတဲ့ ပစၥည္းေတြကို လက္ခံတဲ့အခါတုိင္း ‘ေရႊစည္းခုံကို လႉပါ၏’ ဆုိတဲ့ စကားကုိ ရြတ္တယ္။ ဒါကုိ အနားမွာရွိေနတဲ့ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဦးသူေတာ္ႀကီးက သူမ်ား သဒၶါလုိ႔လႉတဲ့ ပစၥည္းကို ဒီလုိစကားမ်ဳိးေျပာၿပီး လက္ခံတာဟာ သူမ်ားသဒၶါကုိ ဖ်က္ဆီးရာလည္းက်တယ္။ သူမ်ားကုိ အားနာမႈမရွိ မယဥ္ေက်းရာလည္းက်တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ျပန္သြားေတာ့ ဦးသူေတာ္ႀကီးက သူ႔စိတ္ထဲ ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္ကုိ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ကုိ ေမးျမန္းတယ္။

ဆရာေတာ္က သူဒီလုိေျပာတာဟာ ဘုရင္ရဲ႕ခ်ီးေျမႇာက္မႈကုိခံယူၿပီး တကယ့္တရားေဒသနာအလုပ္ကုိ လုပ္ဖုိ႔ေမ့ေလ်ာ့ေနတဲ့ ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ကို သတိေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ရွင္းျပၿပီး အဆုံးမွာ ‘မင္းဆရာေတာ္ ဒီကအျပန္မွာ ဘုရင္ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းထားတဲ့ စစ္ကုိင္းျမစ္နားေလးထပ္ေက်ာင္းႀကီးကုိ ၀င္ရဲတယ္ဆုိရင္ အလြန္႔ေယာက္်ား’ လုိ႔ မွတ္ခ်က္ျပဳလုိက္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ရည္ၫႊန္းတဲ့ ‘အလြန္႔ေယာက္်ား’ ဆုိတာ အင္မတိ အင္မတန္မွ မ်က္ႏွာေျပာင္ၿပီး မုိက္မဲလွတဲ့လူလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတာျဖစ္တယ္။

ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ဟာ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း ရဟန္းျမတ္တပါးျဖစ္တာမုိ႔ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ရဲ႕ သတိေပးမႈကို သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပန္မွာ ျမစ္နားေလးထပ္ေက်ာင္းကို မ၀င္ေတာ့ဘဲ ေတာင္ဖီလာဆီးေတာ မင္း၀ံေတာင္႐ုိးႀကီး အေရွ႕ေခ်ာက္ထဲမွာ ေတာရေဆာက္တည္သီတင္းသုံးသြားခဲ့တယ္။ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ျပဳစုတဲ့ ၀ိနည္းငါးက်မ္း ပါဠိေတာ္နိႆယ ဟာလည္း မိမိျပဳစုတဲ့ ၀ိနည္းငါးက်မ္း ပါဠိေတာ္နိႆယထက္ ပုိလည္းဦး၊ ပုိလည္းက်ဥ္း၊ ပုိလည္းျပည့္စုံတာေၾကာင့္ မိမိရဲ႕က်မ္းကုိ ေစတီရင္ျပင္မွာ မီး႐ႈိ႕ပူေဇာ္ခဲ့တယ္။

အဲဒီဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး ေတြ႔ဆုံခန္းနဲ႔ ဒီကေန႔ ရထားႏွစ္စင္း ထိပ္တိုက္၀င္ေဆာင့္ၾကေတာ့မလုိ ရွိေနတဲ့ အျဖစ္ၾကားမွာ မိမိအေနနဲ႔ (ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ကပ္သီးကတ္သတ္လုိ႔ ဆုိခ်င္ဆုိ) ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္းထုိးျပစရာ အကြက္ကေလးတကြက္ကုိ သြားျမင္မိတဲ့အတြက္ အဲဒီေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္တယ္။

အဲဒီအကြက္ကေတာ့ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္က ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ကုိ ရည္ၫႊန္းၿပီး သူ႔ရဲ႕ဦးသူေတာ္ကုိ ‘မင္းဆရာေတာ္ ဒီကအျပန္ ျမစ္နားေလးထပ္ေက်ာင္းကုိ၀င္၀ံ့ရင္ အလြန္႔ေယာက္်ား’ လုိ႔ ေျပာလုိက္တဲ့အကြက္ျဖစ္တယ္။

နအဖဟာ အခုအထိေတာ့ ငါ့ျမင္းငါစုိင္း၊ ငါ့ေလွငါထုိး လုပ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို လုပ္ရဲခဲ့၊ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ပါတီေတြကုိ (၁/၉၀) ကို အဓမၼ လက္မွတ္ထုိးေစခဲ့တယ္။ ပါတီအားလုံးနီးပါးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အတင္းအက်ပ္ က်င္းပခဲ့တယ္။ အေျခခံဥပေဒကို သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အတုအေယာင္ ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လုိ႔ နအဖက ယူဆေကာင္းယူဆႏုိင္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ Mandate ကုိ ရရွိထားၿပီး အဲဒီအေနအထားရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုပါ ရရွိထားတဲ့၊ တကမာၻလုံးရဲ႕ အထူးေလးစားၾကည္ညိဳမႈကို ရရွိထားသူ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီမပါဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာကေတာ့ နအဖဟာ အမုိက္မဲဆုံး အေတြးကိုေတြးၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ ယဥ္ေက်းတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းကို ေနာက္ဆုံးတုိက္ပြဲ (Final Showdown) ဆင္ႏႊဲလုိက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နအဖဟာ သူႀကိမ္း၀ါးေနတဲ့အတုိင္း အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပရဲမယ္ဆုိရင္ေတာ့ နအဖကို ‘အလြန္႔ေယာက္်ား’ လုိ႔ပဲ သတ္မွတ္ရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ ။

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/January/15110.phpအထစ္အေငါ့ မရွိေသာ CEC ဖဲြ႔စည္းမႈဟု ဦးဝင္းတင္ ေျပာအထစ္အေငါ့ မရွိေသာ CEC ဖဲြ႔စည္းမႈဟု ဦးဝင္းတင္ ေျပာ

http://www.mizzimaburmese.com/interview/4592---cec---.html

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ - CEC ကို အဖဲြ႔ဝင္သစ္ ၉ ဦးျဖင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

CEC အဖဲြ႔ဝင္ ၇ ဦး တက္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အစည္းအေဝးက ထိုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အသစ္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး CEC အဖဲြ႔ဝင္ ဦးေရ ၂ဝ ၏ အမည္စာရင္းကိုမူ ယမန္ေန႔ ၁၄ ရက္ေန႔က်မွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းကာ CEC အမည္စာရင္း ထုတ္ျပန္မည္ဟု ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မ်ားက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည့္အေပၚ အကဲခတ္အခ်ဳိ႕က ပါတီတြင္း သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မဇၥ်ိမက CEC အဖဲြ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ကို CEC အသစ္တိုးခ်ဲ႕ ဖဲြ႔စည္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဦးဝင္းတင္က လတ္တေလာ CEC တိုးခ်ဲ႕မႈတြင္ အထစ္အေငါ့မရွိသလို၊ ပါတီတြင္း၌ ညီညြတ္မႈ တည္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍လည္း ညီညြတ္ေရးကို ထိန္းသိမ္း သြားမည့္အေၾကာင္း ေျပာဆို လိုက္ပါသည္။

အေသးစိတ္ အေျခအေနကို မဇၥ်ိမ တီဗီသတင္းေထာက္က ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဦးဝင္းတင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား

အခု NLD ကေနၿပီးေတာ့ CEC တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလိုက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါဟာ လိုအပ္လာလို႔ က်ေနာ္တို႔ လုပ္တာပါ။ ဒီဟာဖြဲ႔ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ စီစဥ္ေနတာ ၾကာၿပီ၊ ညႇိႏိႈင္းေနတာလည္း ၾကာၿပီ။ အခုမွ ဖြဲ႔ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဒါဟာလည္း ေအာက္ေျခတို႔ ဘာတို႔ကလည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာလည္း ၾကာၿပီ။ အထက္မွာလည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြအရ ဖြဲ႔ဖို႔ စီစဥ္ေနတာလည္း ၾကာၿပီေပါ့။ အခု ဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။

ဖြဲ႔တဲ့ေနရာမွာလည္း အဖုအထစ္၊ အထစ္အေငါ့ မရွိဘဲနဲ႔ အေျပျပစ္ဆံုး၊ အေခ်ာေမာဆံုး ျဖစ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတယ္။ ေနာက္တခုက ညီညီညြတ္ညြတ္ ျဖစ္ေအာင္လို႔ အရွိႏိုင္ဆံုးရွိေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုဖြဲ႔လိုက္တဲ့ CEC အသစ္ဟာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔၊ အထစ္အေငါ့မရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ေနာက္တခ်က္ကလည္း ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ေပါင္းစည္းလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။

CEC ဖြဲ႔တာက အကုန္လုံး ညီလာခံၾကီးတုိ႔၊ အစည္းအေဝးၾကီးတုိ႔ လုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔ႏုိင္တာကေတာ့ CEC အဖြဲ႔ဆုိတဲ့ နဂုိကတည္းက ၁၄ ဦး အဖဲြ႔ရွိတဲ့အထဲက ၉ ဦးကုိ CEC အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ သတ္မွတ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အေတြ႔အၾကံဳရွိေနတဲ့၊ နဂုိကတည္းက CEC နဲ႔ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ခုိင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ CEC အစည္းအေဝးၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းၾကတယ္ဆုိတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီလူေတြရဲ႕ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ အရည္အခ်င္း ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါက တခုေပါ့။

အဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔တဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး လုပ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ကေတာ့ CEC ထုိင္တဲ့ ၇ ေယာက္ ေရြးလုိက္တာပဲ။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီ ၇ ေယာက္ကလည္း ဒီဟာေတြ ဖြဲ႔မယ္ဆုိျပန္ေတာ့လည္း ဥကၠ႒တုိ႔၊ ဒုဥကၠ႒တုိ႔၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ အတြင္းေရးမႉးတုိ႔ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရွ႕ကေနၿပီးေတာ့ တတ္ႏုိင္သမွ် အၾကံဥာဏ္၊ တတ္ႏုိင္သမွ် သေဘာထားေတြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ မတူညီခ်က္ေတြ ယူတယ္။ ယူၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ တတ္ႏုိင္သမွ် အေကာင္းဆုံး အေနအထားနဲ႔ CEC ေပၚထြက္လာတယ္ေပါ႔ဗ်ာ။

ဘယ္သူဘယ္ဝါ ပါမယ္ဆုိတာ ေျပာလုိ႔ မရေသးဘူး။ ဘာလုိ႔မရသလဲဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔ေပါ့ဗ်ာ၊ ၁၁ ရက္ေန႔က ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ၿပီးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ အျငင္းပြားျခင္း မရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ CEC အမည္စာရင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏုိင္ျခင္း မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီမွာ သံသယေတြ ျဖစ္တာေပါ့။ အထစ္အေငါ့ေတြ ရွိေနသလား၊ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိေနသလားလို႔။ အဲဒါ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်။ ဘာ့လို႔လဲဆိုေတာ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေကာ္မရွင္တို႔ဘာတို႔ဆီ စာရင္းပို႔ရမယ္။ ေကာ္မရွင္ကိုပို႔တဲ့ စာရင္းကို နအဖတို႔ဘာတို႔ဆိုတဲ့ဆီ၊ အသိေပးရမယ့္၊ အေၾကာင္းၾကားရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိရင္ အေၾကာင္းၾကားရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပါ။

အခု CEC ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ အဖြဲ႔သစ္က အဖြဲ႔သစ္မွာ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲဆုိတာ စဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ လုပ္ငန္းေတြက ေအာက္ေျခနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အထက္အဖြဲ႔အစည္း ဆက္ဆံေရးတုိ႔၊ စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ လူ႔အခြင္႔အေရး လုပ္ငန္းေတြ စသည္ေပါ့။ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိနဲ႔အထဲမွာ ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ CEC ကုိ သေဘာတူညီစြာနဲ႔ ဖြဲ႔မယ္။ လုပ္ငန္းေတြရွိတဲ့ အထဲမွာ သူတုိ႔ေကာ္မတီက လူေတြပါ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့၊ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ တြဲၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ငန္းေတြ ပုိၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပလာမယ္၊ ပုိမုိေခ်ာေမြ႔လာမယ္၊ ပုိၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႔လာမယ္၊ သြက္လက္လာမယ္၊ ပုိၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ ထိေရာက္လာလိမ္႔မယ္။

CEC အသစ္ ေပၚထြက္လာတဲဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔၊ စည္း႐ုံးေရးတုိ႔၊ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ေအာက္ေျခနဲ႔႔႔႔႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ စည္း႐ုံးေရးကိစၥေတြ၊ တျခား ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥေတြ၊ အသစ္ေတြ ေပၚလာတဲ႔ အခါက်ေတာ့ ဒိီလုပ္ငန္းၾကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကေတာ့ ေပၚလာေတာ့မွာေပါ့။ ဘယ္လုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိတာကုိေတာ့ က်ေနာ္ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ဒါကေတာ့ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကရမွာပဲ။

သုိ႔ေသာ္ CEC အသစ္လုိဟာမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာၿပီ ဆုိကတည္းကိုက က်ေနာ္တုိ႔ထဲမွာလည္း လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြ၊ လုပ္ပုံကုိင္ပံုေတြကလည္း အသစ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ၊ အေတြးအေခၚသစ္ေတြ၊ လူသစ္ေတြ ေပၚလာမယ္။ CEC အသစ္ကုိ အသက္သြင္းၿပီးရင္ အသက္ရွင္လာတဲ့ လူတေယာက္လုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္ေအာင္၊ အားေပးကူညီမႈျဖစ္ေအာင္၊ ဟိတ္ဟန္အျပည့္နဲ႔ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားၾကရမယ္ေပါ့။ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ၊ အစီအမံအသစ္ေတြ ေပၚလာမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

မီဒီယာကေန ေမးတယ္။ ေမးတုိင္းလည္း ေျဖလိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္႔ကုိ သေဘာထားတင္းမာတယ္၊ တခ်ဳိ႕လူမ်ားဆို သေဘာထားေပ်ာ့တယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ေျပာေနတယ္။ ဒါလည္း မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်ာ့။

ပါတီထဲမွာ လူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆုိကတည္းက အယူအဆေတြ၊ ကိုယ္ပုိင္အယူအဆေတြ၊ ခုိင္မာတဲ့ သေဘာထားေတြ ရွိၾကလုိ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကတာကုိး။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ အေၾကာင္းအေျခအေနေပၚမွာ တည္ၿပီးေတာ့ ဒါမွမဟုတ္ မူဝါဒသေဘာထားမွာ အေျခတည္ၿပီးေတာ့၊ လုပ္ငန္းေပၚမွာ အေျခတည္ၿပီးေတာ့ အယူအဆ မတူညီတဲ့ဟာေတြေတာ့ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္တာေပါ့။ ဘယ္လုိပဲရွိရွိ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဒါကို သေဘာထားကြဲလြဲတယ္လုိ႔ သေဘာမထားဘူး။ အေရးၾကီးတာက ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြေပၚမွာ တညီတညြတ္ထဲ ရပ္တည္ႏိုင္သလား ဆိုတဲ့အေပၚမွာပဲ သေဘာထားညီညြတ္မႈကုိ အကဲျဖတ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ပဲ သေဘာထားတယ္။
က်ေနာ့္ကို သေဘာထားတင္းမာတယ္လို႔ ေျပာတာမ်ဳိးေတြလည္းရွိတယ္။ က်ေနာ္က အဲဒီလို မထင္ဘူး။ က်ေနာ္က မူဝါဒေတြအေပၚမွာ စဲြၿမဲတဲ့လူလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သေဘာထား တင္းမာတယ္လုိ႔ မေျပာခ်င္ဘူး။ ဘာလုိ႔မေျပာခ်င္တာလဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္က သတင္းစာဆရာ လုပ္လာတာ။ သတင္းစာဆရာဆုိတာ အယူအဆေတြ ေျမာက္ျမားစြာ၊ အေၾကာင္းအရာေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခ်င္တဲ့လူ၊ လူေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဆက္ဆံခ်င္တဲ့လူ။ ေျပာခ်င္တယ္၊ နားေထာင္ခ်င္တယ္။ ဒီအက်င့္ေလးက က်ေနာ့္မွာ ဒီေန႔အထိ ရွိတယ္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္ကေတာ့ အၿမဲတမ္းပဲ ဘယ္သူနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ညိႇညိႇႏႈိင္းႏႈိင္းလုပ္ဖုိ႔၊ အေပးအယူလုပ္ဖို႔၊ အၾကံဥာဏ္ေတြကုိ နာခံဖုိ႔ဆုိတာ အၿမဲတမ္း ဒီအေလ့အထက ရွိပါတယ္။ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္ ေစာေစာကေျပာသလုိပဲ၊ က်ေနာ္က မူဝါဒမွာ စြဲၿမဲတဲ့လူ။

ဥပမာ NLD မွာ ဆုိပါေတာ့ဗ်ာ။ မူဝါဒရွိတယ္။ ဥပမာ အာဏာရွင္စနစ္ မွန္သမွ်ကုိ က်ေနာ္္တုိ႔ ဆန္႔က်င္မယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ထုတ္မယ္၊ တည္ေဆာက္မယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္မယ္၊ လူအခြင့္အေရးေတြ ျပည့္ဝေရးကို ေဆာင္ရြက္မယ္၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီရရိွေရးကုိ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဒီမူဝါဒေတြ ရွိတယ္။ ဒီမူဝါဒေတြကုိ လြယ္လြယ္နဲ႔ မစြန္႔ႏုိင္ဘူး။ ဒီမူဝါဒအတုိင္း ရပ္တာ။ အလားတူပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထဲ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ေရႊဂံုတုိင္လုိဟာမ်ဳိး။ ေရႊဂံုတုိင္မွာ ကြန္ကရက္မွာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး ေတာင္းဆုိတယ္။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ရလဒ္မ်ားကုိ တနည္းနည္းနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳေရးကုိ ေတာင္းဆုိတယ္။ အက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆုိတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိတယ္။ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိတယ္။ ဆုိတဲ့ဟာေတြက ဒီလုိ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔က စဲြစဲြၿမဲၿမဲ တုိက္မွာပဲ။ ဒီဟာေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လႊတ္မခ်ႏိုင္ဘူး။ ဒါက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ပဲေလ။ ဒီလုိဟာမ်ဳိးေတြမွာ၊ မူဝါဒဆုိင္ရာေတြမွာ၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြမွာ အမ်ားသိ ေၾကညာထားတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ။ ဒါေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အလြယ္တကူနဲ႔ မစြန္႔ပစ္ႏုိင္ဘူးဗ်။ ဒီဟာေတြအေပၚမွာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရပ္တည္ရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ယူဆတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ တည္ၿပီးေတာ့ လူေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး ထင္ေၾကးေပးၾက၊ ေျပာၾကဆုိၾကေပါ့။

ေနာက္တခုက ဘာလဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အေၾကာင္းေတြကို ေရးတဲ့ေနရာမွာ ေရးတဲ့လူကလည္း ျပည္ပမွာ ေနတဲ့ လူဗ်ာ။ ေနာက္တခါ ေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းစာကလည္း ျပည္ပက သတင္းစာ။ ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က က်န္တဲ့ အေထာက္အထားနဲ႔၊ အကုိးအကားနဲ႔၊ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ရွိတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ၊ မူဝါဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္လုိဘယ္လိုေတာ့ သေဘာရွိတယ္ဆုိတာ ေရးတာက အျပင္က လူကလည္း ေရးလို႔ရတယ္၊ အထဲကလူကလည္း ေရးလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အတြင္းမွာရွိတဲ့၊ ျပည္ထဲမွာရွိတဲ့ လူပုဂၢဳိလ္တဦး ႏွစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ ျပည္ပကေနၿပီးေတာ့ တယ္ၿပီးေတာ့ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အေနအထားလည္း မရွိဘူး၊ မွန္လည္း မမွန္ဘူး၊ ေကာင္းလည္း မေကာင္းဘူး။

အဲ့ဒီေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္ဆိုရင္ အၿမဲတမ္း ညီညြတ္ေရးကုိ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာပဲ။ အၿမဲတမ္း အေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔၊ အၿမဲတမ္း လုိက္ေလ်ာဖုိ႔၊ အၿမဲတမ္း ညိႇႏႈိင္းဖုိ႔၊ အၿမဲတမ္း ဆက္စပ္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ကုိ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေနတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေရႊဂံုတုိင္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ က်ေနာ့္ မိန္႔ခြန္းေတြမွာ ဆုိလို႔ရွိရင္ မူလဘူတ မူဝါဒေတြ၊ မူလဘူတ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ က်ေနာ္တို႔ မစြန္႔ပစ္ႏုိင္ဘူး။ ၂ က က်ေနာ္တို႔ ညီညြတ္ေရးကုိ လုပ္မယ္။ ၃ က လူထုကုိ မ်က္ႏွာမငယ္ေစမယ့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ က်ေနာ္တို႔ သေဘာထား ၃ ရပ္ကုိလည္း အတိအလင္း ေျပာဆုိေၾကညာၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီအတုိင္းပဲ က်ေနာ္ က်င့္သုံးေနပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ပါတီအတြင္းမွာ ညီညြတ္ေရးေတြဘာေတြ မရွိဘူးဆုိတာက မဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီအတြင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ရွိတဲ့အခါေရာ၊ မရွိတဲ့အခါေရာမွာ ……. ဒီေန႔အထိ ညီညြတ္ေရးကို ဦးထိပ္အထားဆံုး၊ အေလးအထားဆံုး ကိစၥျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာကို က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေန႔အထိ ပါတီဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ၊ လူပုဂၢဳိလ္ျပႆနာေတြ ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ဒီေန႔အထိ တည္ၿမဲေနတာဟာ ညီညြတ္ေရးရွိတဲ့ လကၡဏာပဲလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ အဲဒါကုိ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ထပ္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ထိန္းသိမ္းသြားမွာ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမွာ၊ က်င့္သုံးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။


ေနၾကတ္ပံုhttp://arzarni.blogspot.com/မွ...

ေက်ာင္းအေႀကာင္း


အကိုကြ်န္ေတာ္ကိုတခုေလာက္ကူညီပါလား႕ကြ်န္ေတာ္တို ့ေက်ာင္းအေႀကာင္းရင္ဖြင္ ့ခ်င္လုိ ့ပါေနာ္

ကြ်န္ေတာ္တို ့ကသန္လ်င္GTC ေက်ာင္းကပါကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ ့ခံစားေနရတာေတြကိုေၿပာၿပခ်င္လို ့ပါ
ကြ်န္ေတာ္တို ့ေက်ာင္းရဲ ့စည္းကမ္းကမတရားတင္းက်ပ္ေနလို ့ပါဗ်ာ

စည္းကမ္းရွိတာနဲ့စည္းကမ္းအတင္းက်ပ္တာနဲ့မဆိုင္ဘူးထင္တယ္ေနာ္အခုကြ်န္ေတာ္တို့ေက်ာင္းကိုပါခ်ဳပ္အ
သစ္ေၿပာင္းလာပါတယ္အရင္ပါခ်ဳပ္ဆရာမႀကီးကမွအခုဆရာႀကီးထက္စာရင္ပိုသေဘာေကာင္းအုန္းမယ္ခင္ဗ်ာ

အခုပါခ်ဳပ္ကဗ်ာကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုလပတ္ေတာင္တခံုမွာနွစ္ေယာက္ေၿဖခိုင္းတယ္ဘယ္တကၠသိုလ္မွမ၇ွိပါဘူး
လပတ္ကိုေၿဖခိုင္းတာ။ထားပါရပါေသးတယ္ေက်ာင္းသားေတြကိုပညာတတ္ေစခ်င္လို ့သေဘာထားလို ့ရပါေသးတယ္ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ ့ဗ်ာဆံပင္နဲနဲရွည္တာနဲ ့ေက်ာင္းသားကဒ္သိမ္တယ္နားကပ္တတ္လည္း
သိမ္းတယ္ဆံပင္ေဆးဆိုလည္းသိမ္းတယ္ယူနီေဖာင္းမၿပည္စံုလည္းသိမ္းတယ္အကုန္ဘဲဗ်ာအဲေတာ့ေက်ာင္း
သားေတြကေႀကာက္ၿပီးေတာလမ္းေတြက၀င္ေရာေက်ာင္းသားေတြေၿမြကိုက္မွာေတာင္ဆိုးရတယ္ေတာလမ္း
မွာဆိုသတၱ၀ါေတြအကုန္ရွိတယ္

ေက်ာင္းသားဆိုတာလူငယ္ဘဲေလလြတ္လပ္လပ္ေတာ့ေနခ်င္တာေပါလူငယ္ဘဲနဲနဲေတာ့ဆံပင္ရွည္ခ်င္ႀကတာ
ပါ

ကြ်န္ေတာ္တတ္ေနတာအထက္တန္းေက်ာင္းမွမဟုတ္တာအထက္တန္းေက်ာင္းလို ့လာအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ ့
ေသေရာေပါ ့ဗ်ာေက်ာင္းသားတေယာက္မွာအေရးႀကီးဆံုးကေက်ာင္းစာရၿပီးေက်ာင္းေနရတာေပ်ာ္ဖို ့ဘဲ
အခုေတာ ့ေက်ာင္းေနရတာမေပ်ာ္ႀကေတာ ့ဘယ္လိုလုပ္ႀကမလည္းတကၠသိုလ္တတ္တယ္ဆိုတာေပ်ာ္ဖို ့မေကာင္းဘဲစိတ္ညစ္ဖို့ေကာင္းေနတယ္GTCေက်ာင္းခ်င္းတူတူေမွာ္ဘီတို့၊လိႈင္သာယာတို့ကေတာင္ေပ်ာ္စရာ
ေကာင္းေသးတယ္ဗ်ာ

လြတ္လပ္တယ္။သူတို ့ဆီမွာေက်ာင္းသားကဒ္သိမ္းတာလည္းမရွိဘူးကြ်န္ေတာ္တို ့ေက်ာင္းကပါခ်ဳပ္ကေတာ့
့ေရာင္းစားဖို ့လားမသိေတာ ့ဘူးဗ်ာကြ်န္ေတာ္ေက်ာင္းသားေတြလည္းေတာလမ္းက၀င္ေနရတာေတြ ့ေစခ်င္တယ္မိန္းကေလးေတြပါ၀င္တာေနာ္မယံုရင္လာႀကည္ ့နိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

ကြ်န္ေတာ္တို ့လည္းဂိတ္ေပါက္က၀င္ခ်င္တာေပါ ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဆိုၿပီးရင္ ့ေကာ့ၿပီးအခုေတာ ့ရင္ ့ေတာင္မေကာ့ရဲဘူးေက်ာင္းသားကဒ္သိမ္းမွာဆိုးလို့။ေနာက္ၿပီးေတာ့ပါခ်ဳပ္ေၿပာင္းမွာဒုေက်ာင္းအုပ္ကလည္း
ေက်ာင္းသားေတြဆီကသိမ္းမယ္ဆိုဘဲေက်ာင္းသားကဒ၊္ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ခင္ဗ်ာကြ်န္ေတာ္ရဲ ့ဘ၀ကေတာ္ေတာ္ဆိုးပါတယ္တကၠသိုလ္တတ္ရတယ္နဲ ့မတူဘူးၿဖစ္ေနတယ္ဘယ္လိုလုပ္ရမလည္းမသိေတာ ့ဘူးဗ်ာအခုပါခ်ဳပ္ကေတာ ့အရင္ကနာမည္ႀကီးခဲ ့တဲ ့ဇာနည္ေအာင္ဆိုတယ္ပါခ်ဳပ္ထက္ဆိုးမလားသိဘူး

ခင္ဗ်ာကြ်န္ေတာ္တို ့ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္စား႕ကြ်န္ေတာ္ တို ့ဖြင္ ့ေၿပာရတာပါဗ်ာ
ဘာရယ္ေတာ ့မဟုတ္ပါဘူးကြ်န္ေတာ္တို ့သန္လ်င္ေက်ာင္းသားမ်ားခံစားေနရတာကိုရင္ဖြင္ ့တာပါဗ်ာ။

ေပါက္ကြဲသံစဥ္အဖြဲ႕

ပီဒီပီပါတီမွ၆၂ၾကိမ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႕က်င္းပခဲ့

http://ifile.it/3tfin6k62 Anniversary Independence Day

စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဘာသာတရားႏွင့္ သံဃာမ်ားအေပၚ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲမႈမ်ားစစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဘာသာတရားႏွင့္ သံဃာမ်ားအေပၚ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲမႈမ်ား

By abma | January 15, 2010

ေမဓာဝီ (ABMA) ။ ။ တိုင္းျပည္တခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည့္မင္း (ဝါ) အစုိးရတို႔မည္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ အေပၚ၌ ရင္ဝယ္ သားကဲ့သို႔ သေဘာထားၾကရေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္ ကိစၥႀကီးငယ္ မ်ိဳးတို႔၌ မဆို ေစတနာ ေမတၱာႏွင့္္ သည္းခံႏုိင္ျခင္း ခႏၲီတရားမ်ား လက္ကိုင္ထား၍ မိမိယုံၾကည္ေသာ ဘာသာ တ ရား အမွန္တရားမ်ား၏ အဆုံးအမႏွင့္ မဆန္႔က်င္ပဲ ျပည္သူအမ်ား လက္ခံ သေဘာတူညီမႈ ရိွႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမ်ားက စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မွသာ တရားသ ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ (တရားႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ)မင္း အစိုးရ (ဓမၼရာဇာ)ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထိုကဲ့သို႔ တရားႏွင့္ ညီညြတ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရမ်ိဳး ျဖစ္ပါမွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္၌ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ကင္းရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာခါ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ရိွသည့္ သယံဇာတမ်ားကို ျပည္ သူ ျပည္သားတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မွ်တစြာ သုံးစြဲခြင့္မ်ား ရၾကၿပီး တိုင္းျပည္တခုလုံး တိုးတက္ စည္ ပင္ သာယာ ဝေျပာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက တရားဥပေဒမရိွ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ငဲ့ညွာမႈ ကင္းမဲ့စြာနဲ႔ ထင္ရာစိုင္းတဲ့ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညွင္းဆဲမႈ မ်ိဳးစုံကို စြဲကိုင္၍ လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္အခါ တိုင္းျပည္မွာလဲ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ကပ္ဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ အနာေရာဂါဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ကပ္ေရာက္လာၿပီး ျပည္သူမ်ားမွာလည္း ဆင္းရဲ ၾကပ္တည္း မြဲေတမႈ ဒုကၡမ်ိဴးစုံနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ၾကရကာ ဘယ္ေသာအခါမွ တိုး တက္ စည္ပင္ ဝေျပာသည့္ ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ မရိွေပ။

တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရိွလာေအာင္၊ ဘာသာတရားႏွင့္ အမွန္တရားမ်ားကို သိျမင္ လက္ကိုင္ထားႏိုင္ေအာင္၊ နည္းေပး လမ္းညႊန္ ဆုိဆုံးမေပးဘို႔ရန္ အတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္မ်ားမွာ တာဝန္ အျပည့္အဝ ရၾိွကေပသည္။ ခက္ေနသည္က အာဏာရွင္မ်ားသည္ ဘာသာေရးေခါင္းမ်ားကိုပါ သူတို႔၏ ခါးပိုက္ေဆာင္ လက္ကိုင္တုတ္ အျဖစ္ သေဘာထားေနသည္ကို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္မ်ားကိုယ္တိုင္က ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံ လိုက္နာ ေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းၿပည္တြင္းမွာလဲ အဂတိတရားမ်ားက ေနရာတိုင္းတြင္ ျပည့္ႏွက္ေနၾကပါၿပီ။

ေရွးတုန္းအခါတုန္းက မင္းမ်ား ကိုးကြယ္တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား လုပ္ရပ္ေတြ

မွား ေနၿပီဆိုပါက လမ္းမွန္ကို ညႊန္ျပ ေျပာဆိုဆုံးမၿပီး တည့္မတ္ေပးေလ့ ရိွခဲ့ၾကပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ မင္းမ်ားကလဲ ဘာသာေရးအသိ ရိွၾကလုိ႔ လိုက္နာ က်င့္သုံးေလ့ရိွခဲ့ၾကသည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီး ဆိုရင္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို“ ငါ မေကာင္းရင္ ငါ့အေၾကာင္းေရး၊ ငါ့ မိဖုရား မေကာင္းတာလုပ္ရင္လဲ ငါ့ မိဖုရားအေၾကာင္းေရး” လုိ႔ေတာင္မွ အတိအလင္း ခြင့္ျပဳၿပီး ေဝဖန္ခံရဲတဲ့ သတၱိႏွင့္ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးသည့္ စိတ္ဓာတ္္ အျပည့္အဝ ရိွခဲ့ပါသည္။

ေရွ႕ေဆာင္ ႏြားလား၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားေသာ္၊ ေနာက္ႏြားတသိုက္၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္၏.. လို႔ အဆို ရိွသကဲ့သို႔ .. ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ သူမ်ားက မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မွ သာ ေနာက္လိုက္ျဖစ္္တဲ့ ငယ္သား ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ကိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ ေလာ?

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစတနာ ေမတၱာႏွင့္ ခႏၲီတရားမ်ားမရိွ၊ တရားဥပေဒႏွင့္ အမွန္တရားမ်ား ကင္းမဲ့ၿပီး ထင္ရာစိုင္းတဲ့ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည့္အခါ တိုင္းျပည္အတြင္း သဘာဝေဘး ဒဏ္ မ်ားႏွင့္ ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးမ်ား က်ေရာက္လာသည္။ ဒီမွ်ေလာက္ သယံဇာတ ေပၚၾကြယ္ဝသည့္ တိုင္း ျပည္က ဆင္းရဲမြဲေတ ၾကပ္တည္းၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်ြန္အျဖစ္ အခိုင္းအေစအျဖစ္နဲ႔ ရရာ အလုပ္ မ်ားကို ညိွဳးငယ္စြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရသည့္ အျဖစ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခါ ကမၻာမွာ မ်က္ႏွာ အ ငယ္ရဆုံး ႏိုင္ငံသားေတြ အျဖစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ရင္းစီးခံစား ေနၾကရရွာ သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အသိဉာဏ္မဲ့ တရားလက္လြတ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကသည့္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္ အ ဆက္ဆက္မွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားမွာ လည္း ဖိႏွိပ္မႈ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ စြပ္စြဲမႈ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ိဳးစုံကို လက္ရိွ အခ်ိန္ထိေအာင္ပင္ လည္စင္း ခံစားခဲ့ၾကရ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီ ကာလကလည္း ျပည္ပမွ ျပန္လည္ ၾကြေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ ဆိုၿပီး အေျခအျမစ္ အေထာက္အထား ကင္းမဲ့စြာ စြပ္စြဲ ခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားဆိုသည္မွာ တရားလက္နက္ ေမတၱာလက္နက္မွ လြဲ၍ မည္သည့္ လက္နက္ကိုမွ် ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ရိုး ထုံးစံ မရိွၾကေပ။

စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဤကဲ့သို႔ စြပ္စြဲမႈမ်ားစြာက္ုိ မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အာဏာရွင္တို႔ သည္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳၾကရေလတိုင္း ဘာသာတရားမ်ား ကိုလဲ အႀကိမ္မ်ားစြာ အသုံးခ်ၿပီး ဓားစာခံ လုပ္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ ၾကားသိရသူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ား၏ လွည့္ကြက္ လိမ္ကြက္ အသုံးခ်ကြက္မ်ားကို သေဘာေပါက္ သိရိွ နားလည္ၾကၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုံ ၾကည္ မိပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲခဲ့ပုံမ်ား

စာေရးသူတို႔ လက္လွမ္းမီသေလာက္ေတာ့ ဒီလို စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာ့အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား မဖြဲ႔စည္းခင္ 1979 -ခုႏွစ္အတြင္း ကာလမ်ားမွ စ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဘာသာ

ေရး အဓိကရိုဏ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္လဲ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ 1990-ခုႏွစ္္ ပတၱနိကၠဳဇၹန သံဃာ့ကံေဆာင္အၿပီး ကာလမ်ားတြင္လည္း စြပ္စြဲမႈမ်ားကို မွတ္မိသေရြ႕ အက်ဥ္းမွ် တင္ျပရလွ်င္……

အလုံ ေအာင္မဂၤလာတုိက္သစ္၊ ရြာမ စာသင္တိုက္၊စမ္းေခ်ာင္း- ဗားကရာ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေနနတ္ သားစာသင္တိုက္၊ လိွဳင္ ေဇယ်ဝတီစာသင္တိုက္၊ က်ားေက်ာင္း ပရဟိတစာသင္တိုက္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္းတိုက္ထဲမွွ ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕၊မ/ဥကၠလာ ဇြဲဇုံေက်ာင္းတုိက္၊ တပ္တြင္းေက်ာင္းတိုက္၊ စတဲ့ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းတိုက္္မ်ားႏွင့္ သံဃာမ်ားကို၎။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မစုိးရိမ္တိုက္ေဟာင္း/ တိုက္သစ္၊ ဘုရားႀကီးတိုက္၊ ျမေတာင္တိုက္၊ ထီးလင္းတိုက္၊ စေသာ စာသင္တိုက္မ်ားကို၎ — လက္နက္မ်ား က်ည္ဆံ ဗုံးဆံမ်ားပစ္ခ်၍၎၊ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားမွ ေတြ႔ရိွရ သေယာင္ျဖင့္ သတင္းဌာနမ်ားမွွ မဟုတ္

မဟတ္ လုပ္ဇာတ္ ခင္းကာ စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

အဲဒီအခ်ိန္ (90)ခုႏွစ္ သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္စဥ္က မစိုးရိမ္တိုက္ေဟာင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳခဲ့ ရ သည္မွာ… နံနက္ (၅)နာရီခြဲခန္႔ အခ်ိန္ ……. စစ္ကားမ်ား တင့္ကားမ်ားအပါအဝင္ တပ္သား (၃၀၀၀)ခန္႔မွ် ရိွသည့္ အင္အားျဖင့္ ေရွ့တန္း စစ္ေျမျပင္ကို ဝင္ေရာက္ သိမ္းပိုက္သကဲ့သို႔ ေက်ာင္း တိုက္ ပတ္ပတ္လည္မွ ဝစီမ်ားမႈတ္ – ညာသံေပး ၿပီး တိုက္တြင္းရိွ ေက်ာင္းေဆာင္ အသီးသီး၏ တံခါး ေပါက္မ်ားကို ေျချဖင့္ ေဆာင့္ကန္၍ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္ခ်ိဳး ဖြင့္ခိုင္းကာ အတင္း ဝင္ေရာက္ စီးနင္း သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္။

သံဃာမ်ားမွာ အမူအယာ မပ်က္ ပုံမွန္ လုပ္ေနၾကအတိုင္း မ်က္ႏွာသစ္ေရခြက္မ်ား ကိုယ္စီ ကိုင္ခါ မ်က္ႏွာမ်ား သစ္ၾကၿပီး ေအးေဆးစြာပင္ ကိုယ့္ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း ကိုယ္ျပန္ဝင္ေနထိုင္ၾကသည္။ နံက္ (၈) နာရီ ခန္႔ ေရာက္ေသာအခါမွ ေက်ာင္းတိုက္ထဲသို႔ ေရာက္ရိွေနၾကၿပီး ေၾကာင္စီစီနဲ႔ လိုက္ၾကည့္ ေနၾကသည့္ မ်ားစြာေသာ စစ္သားေတြကို “ခင္မ်ားတို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလို ဝင္စီးၾကတာလဲ”လို႔ ေမးၾကတဲ့ အခါမွာ..“ ဒီေက်ာင္းတိုက္ထဲမွာ သူပုန္ေတြ စုရုံးေရာက္ေနတယ္၊ ေက်ာင္းသား သူပုန္ေတြလဲ လက္ နက္ေတြနဲ႔ အတူ ေရာက္ရိွ ခုိလႈံေနတယ္ ဝင္သိမ္းရမယ္- လို႔ လူႀကီးေတြက ေျပာဆိုၿပီး ေခၚလာၾကတာ ” လို႔ ေျပာတယ္။ “ အထဲကို ဝင္လိုက္တာနဲ႔ ျပန္လည္ ခုခံ တိုက္ခိုက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ေနၾကတာ အခု ဘာမွ မတုန္႔ျပန္ေတာ့ တပည့္ေတာ္တို႔လဲ အံ့ၾသၿပီး ေၾကာင္သြားၾကတယ္”လို႔ တပ္စိပ္မွဴးမ်ား ကိုယ္တိုင္ေျပာျပၾကပါသည္။

ေနာက္ သူတို႔ကို “အထဲကို ေရာက္လို႔ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ ၾကရၿပီဆိုရင္ ဒုတ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္လာရင္ ဒုတ္နဲ႔ ျပန္တိုက္၊ ဒါးနဲ႔ တိုက္ခိုက္လာရင္ ဒါးနဲ႔ပဲ ျပန္တိုက္၊ ေလာက္ေလးခြနဲ႔ တိုက္ခိုက္လာရင္ ေလာက္ေလးခြနဲ႔ပဲ ျပန္တိုက္ ရမယ္”လို႔ မွာၾကားထားေၾကာင္းလဲ ရဲေဘာ္မ်ားက ေျပာၾကားၾကပါသည္။ ရဲေဘာ္မ်ားရဲ႕ ေသနတ္ေတြထဲမွာ က်ည္ဆံ လုံးဝ မပါၾကဘူး။ တပ္စိပ္မွဴးေတြေတာင္မွ က်ည္ ႏွစ္ ေတာင့္ပဲ ေပးၿပီး အေရးႀကီးမွ သုံးဘို႔ မွာထားတယ္တဲ့ေလ။ အဲဒီႏွစ္က မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္၊ မဟာဝိ သုဒၶါရုံေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ (35)လမ္းရိွ အေစာင့္ခ်ထားသည့္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္လိုလို ေလာက္ေလး ခြ စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရပါေသးသည္။

ေနာက္ပိုင္း သံဃာမ်ားႏွင့္ စကားေျပာၾကရင္း အေၾကာင္စုံကို သိသြားေတာ့မွ ရဲေဘာ္မ်ားလဲ သူတို႔ အလိမ္ခံရမွန္း သိသြားၾကၿပီး တပည့္ေတာ္တို႔ ေရွ့တန္းက ျပန္လာလာခ်င္း ေခၚလာတာ ည (၁၂) နာရီ ေလာက္ထဲက ေရာက္ေနၾကတာ တေရးမွ မအိပ္ၾကရေသးဘူးဆိုၿပီး အတုံးအရုံး အိပ္ကုန္

ၾကပါသည္။ ေန႔လည္ ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္လို႔ သူတို႔ စားတဲ့ ထမင္း ဟင္းမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ထမင္းေတြက ၾကမ္းေထာ္ နီရဲေနၿပီး ဆီမပါ အခပ္မပါတဲ့ ေရလုံျပဳတ္ ပဲသီးေၾကာ္ေလးနဲ႔သာ စားေနၾက ရတာကို ေတြ႔ လိုက္ရေတာ့ သံဃာမ်ားမွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကရပါေသးသည္။ ဆြမ္းဟင္းမ်ား ေပး ေၾကြြးခ်င္ေသာ္လည္း အဲဒီရက္မ်ားမွာ ဆြမ္းခံ မထြက္ႏုိင္ၾကတာက တေၾကာင္း၊ သူတို႔က လူႀကီးေတြကို ေၾကာက္ေနၾကလို႔ မယူရဲၾကတာက တေၾကာင္းေၾကာင့္ မေပးျဖစ္ခဲ့ၾကဘူး။

အဲဒီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ရွာေဖြရင္း အေစာင့္ခ်ထားေသာ တခ်ိဳ႕ေသာ စစ္သားမ်ားက ကုဋီ အနား ေရစင္အနီးနား တို႔တြင္ လက္ပစ္ဗုံးမ်ားကို ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ပစ္ခ်ေနသည္ကို ေတြ႔ရိွရ၍ “ေဟ့ ေကာင္ မင္း ဒါ ဘာလုပ္တာလဲ မယုတ္မာနဲ႔ ျပန္ေကာက္” လို႔ သံဃာမ်ားက ေျပာမွ ျပန္လည္ ေကာက္ သိမ္းသြားခဲ့သည္။ ဒါေတာင္မွ တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ လက္နက္မ်ားခ်ထားခဲ့သည္ကို အသိေနာက္က်ခဲ့၍ ဓာတ္ပုံမ်ား ရိုက္ယူရာတြင္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားမွ ေတြ႔ရိွရသေယာင္ လုပ္ႀကံသြားခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ေခတ္က မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား စခန္းခ်သြားသည္ကို သမိုင္းဖတ္ဖူး ၾကသူတိုင္း ေလ့လာသူတိုင္း သိေပလိမ့္မည္။ ၎ဂ်ပန္ေခတ္က ေျမႀကီးထဲတြင္ နစ္ျမဳတ္ က်န္ခဲ့ေသာ က်ည္ဆံအခြံ က်ည္အ မ်ားကို ေျမႀကီးကို တူးဆြရင္း ေတြ႔ၾကၿပီး သံဃာမ်ားမွ ဝွက္ထားသေယာင္ လုပ္ ႀကံကာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္ေၾကညာ၍ စြပ္စြဲကာ ယုတ္မာခဲ့ၾကပါသည္။

1997 -ခုႏွစ္ မတ္ လဆန္း ( တေပါင္းလဆန္း-၈-)ရက္တုန္းကလည္း ႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကး အၾကပ္ အတည္းေၾကာင့္ ပတၱျမားငေမာက္ ရတနာကို ရွာပုံေတာ္ဖြင့္ၾကရာမွာ– မႏၲေလး နန္းတြင္းႏွင့္ ပုဂံ အာနႏၵာစတဲ့ ဘုရားစုံ၏ စိန္ဖူးေတာ္မ်ား၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕-သီဟုိဠ္ရွင္ဘုရားဝင္းအတြင္းရိွ သစ္ကနက္သား ျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္း အဖိုးတန္ သရကၡန္ဘုရားကိုလဲ… ဘုရားလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕ သား မ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ ရြယ္ကာ သတင္း ေပါက္ၾကားရင္ အားလုံး သတ္ပစ္မယ္ဟု ခ်ိမ္းေျခာက္ ၿပီး ခိုးယူသြားခဲ့ၾကပါသည္။

ေနာက္ဆုံး မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးရဲ႔ အလွည့္ေရာက္လာတယ္။ စစ္အတြင္းက ဗုံးဒဏ္ေၾကာင့္

ဘုရား မကုိဋ္ေတာ္ အက္ေနတယ္ ျပင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဘုရားႀကီးရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္ေတာ္ကို ေဖာက္ၿပီး ဝမ္းထဲႏွင့္ လက္ေတာ္ေတြထဲမွာ အျပည့္ရိွေနတဲ့ ေရႊေငြနဲ႔ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာမ်ိဳးစုံ ဌပနာ ေတာ္ေတြကို ခိုးေတာ့တာပါပဲ။ မကိုဋ္ေတာ္ အက္ေနတယ္ဆိုရင္လဲ မကိုဋ္ေတာ္ကိုသာ ျပင္ရမည္။ ဘာ ေၾကာင့္ ဝမ္းဗိုုက္ေတာ္ကို ေဖာက္ရတာလဲ။ (၆)လကၼခန္႔ရိွတဲ့ အေပါက္ကေန အျပည့္ရိွတဲ့ ဌပနာေတာ္ မ်ားကို အကုန္ခိုးယူၿပီး သကၤန္းစုတ္နဲ႔ ဆို႔ပိတ္ထားတာကို ေတြ႔ျမင္ၾကရသည့္အခါ မႏၲေလး- ေလးျပင္ ေလးရပ္ရိွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား၊ နယ္အသီးသီးမွ ေရာက္လာၾကတဲ့ ဘုရားဖူးျပည္သူ မ်ားမွ မေၾကမနပ္ ျဖစ္ၾကခါ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ အျပည့္ တေပါင္းလဆန္း(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအ ေဝးႀကီး ျပဳလုပ္၍ ၎ ကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးဘို္႔ ေတာင္းဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အဲဒီရက္ က ဘာသာေရးကိစၥ တခုကလည္း ေပၚေပါက္ေနခိုက္မို႔ အာဏာရွင္မ်ားက ဘာသာေရး အဓိကရုိဏ္း

ဘက္သို႔ ဦးတည္ေအာင္ ေသြးေဆာင္ ဖန္တီး လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးမႈ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခါ မဟာမု နိ ဘုရားႀကီး အေရးကိစၥကို ဖုံးကြယ္ေအာင္ အတင္းအၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ (၂)တိုက္ကို ျဖတ္ေလး ျဖတ္ျဖင့္ ျဖတ္ ေတာက္မည္ဟုဆိုကာ ဆြမ္းခံ ဆြမ္းစားမွ အစ ေက်ာင္းတိုက္ အျပင္ဖက္သို႔ လုံးဝ ထြက္ ခြင့္ မေပးခဲ့ပဲ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ (၇)ရက္ခန္႔ ေနထိုင္ၾကရၿပီးေနာက္ (၃)လခန္႔ၾကာသည္အထိ ဆြမ္းခံ ဆြမ္းစား သြား ခ်ိန္္မ်ားတြင္ ခဏတာ ျပင္ပသို႔ ထြက္တာေတာင္ လက္မွတ္မ်ားထိုးၿပီးမွ ထြက္ခြင့္ရၾကသည္။ ေက်ာင္း တိုက္ရိွ သံဃာမ်ား အားလုံးကို ေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားခဲ့ၾကသည္။ ၎ ႏွစ္တြင္ အစိုးရ ပါဠိပထမျပန္စာေမးပြဲ ကိုလဲ ပိတ္ပစ္လိုက္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္း စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္မႈမ်ားစြာ ကိုပါ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ လုပ္ႀကံၿပီး အႀကံပက္စက္ခါ ယုတ္မာခဲ့ၾကဘူးပါသည္။

2007-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္တြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ တိုးျမွင့္လိုက္မႈေၾကာင့္

တိုင္းသူျပည္သားမ်ား စားဝတ္ေနေရး ခရီးသြားလာေရးမ်ား၌ အၾကပ္အတည္း ဒုကၡမ်ိဳးစုံႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကသည္ကို မၾကည့္ရက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူအမ်ား အၾကပ္အတည္း မ်ိဳးစုံမွ လြတ္ ေျမာက္ၿပီး ေျပလည္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တတိုင္းျပည္လုံး နီးပါးရိွ သံဃာေတာ္မ်ားမွ မိိုးထဲ ေရထဲ လမ္းေလွ်ာက္ ေမတၲာပို႔သရင္း ေမတၲာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုၾကသည္ကိုလည္း အၾကမ္းဖက္၍ သတ္ျဖတ္ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ၾကခါ ဗဟန္း၊ သဃၤန္းကြ်န္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ေတာင္ဥကၠလာ စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဘာ သာေရး အေဆာက္ အဦမ်ားကိုပါ ဖ်က္ဆီးတာ ခ်ိတ္ပိတ္ပစ္တာေတြလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး သံဃာ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားကိုလည္း စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္မႈမ်ိဳးစုံျဖင့္ စြပ္စြဲခဲ့ၾကတာကို ျပည္သူမ်ား အားလုံး အသိပင္္ ျဖစ္သည္။

သံဃာေတာ္မ်ားသည္ သပိတ္ကံေဆာင္ျခင္း ေမတၱာပို႔သျခင္း စတဲ့ အလုပ္ကိစၥမ်ားကို ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမေတာ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထို စက္တင္ဘာအေရးအခင္း ျဖစ္၍ ေတာင္ဥကၠလာရိွ ေငြၾကာရံစာသင္တိုက္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ စီးနင္းတုန္းကလဲ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ရိွ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၏ ဦးေခါင္းမ်ားကို၎၊ အျခား ဝင္အစီးခံရသည့္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားမွ ဘုရား ဌာပ နာမ်ား အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ သံဃာ့ ပစၥည္းမ်ားကို၎ အာဏာရွင္မ်ားက ျဖတ္ယူ ခိုးသြားခဲ့ၾကေသးသည္။

အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးစုံသည္ စာေရးသူတို႔ လက္လွမ္းမီသမွ် ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ ေသာ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္အတြင္း ဘာသာတရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ ရိုုင္းစိုင္း ယုတ္မာစြာ ပုတ္ခတ္ စြပ္စြဲမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘာသာတရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား အေပၚ ဖိႏွိပ္ ခ်ုဳပ္

ခ်ယ္ ႏွိပ္ကြပ္ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္လိုလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးျပကာ စြပ္စြဲမႈမ်ိဳးစုံျဖင့္ အေျခအ

ျမစ္ကင္းမဲ့စြာ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ေလ့ရိွၾကသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ဆိုးမ်ား တည္ရိွေနသေရြ႕ ထိုကဲ့သို႔ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားမႈမ်ားဟာလည္း ရပ္တန္႔သြားလိမ့္

မည္ မဟုတ္ေပ။ မတရားမႈမ်ားစြာကို က်ဴးလြန္ထားသူတို႔မွာ အျခား ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိုဳးကို မဆို စြပ္စြဲ ႏွိပ္စက္ ဖ်က္ဆီးရန္မွာ ခဲယဥ္းမည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

ဗုဒၶကိုယ္စား ဘုရားေစတီ ရုပ္ပြားေတာ္္မ်ားရဲ႕ ေရႊေတြ ဌပနာေတြ စိန္ဖူးေတာ္ေတြခိုးၿပီး ဘုရားဝမ္း ဗိုက္ကိုေဖာက္ ဘုရားလည္ကိုေတာင္ ျဖတ္ရဲသည္အထိ က်ဴးလြန္ထားၾကတဲ့ လူယုတ္မာ စစ္အာဏာ

ရွင္ေတြနဲ႔ ေနာက္ လိုက္ေတြအတြက္ကေတာ့ သံဃာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္တာဟာ ထမင္း စား ေရေသာက္တာေလာက္ေတာင္ ခဲယဥ္းမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားဘက္မွ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္ကြပ္ သတ္ျဖတ္ ေစာ္ကားႏိုင္ ရန္ အတြက္ သက္သက္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကည့္မည္ ဆို ပါက ဘာသာ တရားကို ေစာ္ကားေနျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာတရား အားနည္း ခ်ိနဲ႔ ကြယ္ေပ်ာက္ ေအာင္ ဖ်က္ဆီး ေနရာ ေရာက္ပါသည္။

အထက္က တင္ျပခဲ့သလို တိုင္းျပည္ကို ေစတနာမွန္ ေမတၱာမွန္ျဖင့္ ခႏၲီတရား အရင္းခံ၍ အုပ္ ခ်ဳပ္သူမ်ား မွန္လွ်င္ ဘာသာတရား အဆုံးအမျဖင့္ လုပ္ရပ္မွားမ်ားကို ေထာက္ျပၿပီး ဆိုဆုံးမလာခဲ့ေသာ္

နာခံ ေဆာင္ရြက္္ရမည္သာျဖစ္ေသာ္လည္း … ယေန႔ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာ တမ်ားကို အပိုင္စီးလိုစိတ္၊ ျပည္သူမ်ားကို ညွင္းဆဲလိုစိတ္၊ ျပည္သူမ်ား၏ စည္းစိမ္မ်ားကို ဂုတ္ေသြး စုတ္လိုစိတ္၊ ကိုယ္တိုင္က တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါပဲႏွင့္ အာဏာကို လက္မလႊတ္

ခ်င္တဲ့စိတ္.မ်ားျဖင့္ လက္နက္အားကိုးကာ တိုင္းျပည္၏ အာဏာကို သိမ္းပိုက္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည့္

အားေလ်ာ္စြာ ဘာသာတရားရဲ႕ အဆုံးအမကို မလိုက္နာၾကသည့္အျပင္ ပိုမို၍ပင္ ႏိွပ္စက္ သတ္ျဖတ္ ရိုင္းစိုင္းျပခဲ့ၾကေလသည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က ဓမၼပဒမွာ လုပ္ရပ္မွားမ်ားကို ေထာက္ျပ ေဝဘန္ ေျပာဆိုလာတဲ့သူကို ေရႊအိုး

ကို တူးေဖာ္ေပးတဲ့သူ.. အလင္းေရာင္ကို ညႊန္ျပေပးတဲ့သူ..ဟု သေဘာထားရမည္ဟု ဆုိဆုံးမ ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား?.. စစ္အာဏာရွင္မ်ားကေတာ့ အမွန္တရား ဆိုတဲ့ အသံကို လုံးဝ မၾကားခ်င္ၾကပါ။ အမွန္တရား အေၾကာင္း ေျပာလာသူမွန္သမွ် ရန္သူဟု သတ္မွတ္ခါ သတ္ျဖတ္ပစ္ေနၾကပါသည္။ အမွန္တရား လက္ကိုင္ထားသည့္ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည္မွာ .. အေရွ႕နဲ႔

အေနာက္… ဆီနဲ႔ ေရ.. တမာႏွင့္ သကာပမာ.. လုံးဝ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား အေနျဖင့္.. ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က ျဗဟၼဇာလသုတ္ေတာ္မွာ… ရတနာသုံးပါးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အတု အ ေယာင္ေတြ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘူး စသည္ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုလာခဲ့လွ်င္ ..ဘယ္လို လူမ်ိဳး

ပဲ ျဖစ္ေနပါေစ မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ မမွန္လွ်င္ မမွန္တဲ့ အေၾကာင္း ျပန္လည္ ေခ်ပ ေျပာ ဆိုၾကရမယ္..လို႔ မွာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဩဝါဒ စကားကို လိုက္နာၿပီး… စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ေခ်ဖ်က္တြန္းလွန္

ပစ္ရမည္သာျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သဘာဝလည္းမက်၊ ဓမၼနည္းနည္းလမ္းလည္း မမွ်တ၊ ျပည္သူမ်ား ဘဝ ခၽြတ္ၿခံဳက်ၿပီး ဘာ

တခုမွ လြတ္လပ္ခြင့္ မေပးပဲ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မွန္သမွ်ကို တြန္းလွန္ ကာကြယ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကမယ့္ 2010- ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာလည္း အေျခခံျဖစ္တဲ့ ဥပေဒကမွ

မွ်တမႈ မရိွသည့္အတြက္ .. ေရခံ ေျမခံ မ်ိဳးေစ့ မမွန္ပဲနဲ႔ေတာ့ သီးပြင့္လာမယ့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံဆိုသည္

မွာလည္း ည့ံဖ်င္း စုတ္ျပတ္ မြန္းၾကပ္ သိပ္သည္းၿပီး အၾကပ္အတည္းမ်ိဳးစုံေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ တခုသာ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္… တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုး ေအာက္မွာ ၿငိဳးငယ္စြာန႔ဲ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ျဖတ္သန္းရမယ့္ အေရး၊ အၾကပ္အတည္း မ်ိဳးစုံ ဒုကၡ ႏြံ ထဲဲမွာ နစ္ၾကရမယ့္ အေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး.. စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လွည့္ကြက္ ညာကြက္ ညစ္ပတ္ စုတ္ပဲ့ကြက္မ်ားကို သတိရိွရိွ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ရႈျမင္ ဆုံးျဖတ္ခါ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးမ်ားကို

သာ မၾကည့္ၾကပဲ အားလုံး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ တရားမည္ထင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ွ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ဝင္သြားၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။

ေမဓာဝီ (ABMA) (ျပည္တြင္း သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု တာဝန္ခံ)

http://allburmamonksalliance.com/?p=4202