Monday, January 25, 2010

25 Jan ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/ipzh30f
http://ifile.it/ipzh30f
25 Jan 2010 Yeyintnge's Diary

(စေပ့စ္) Space

(စေပ့စ္) Space


ရန္ျငိမ္းေအာင္(လူငယ္)
ဇန္နဝါရီ၂၅၊၂၀၁၀။

စေပ့စ္ သို႔မဟုတ္ခြင္ဟူေသာစကားလုံးသည္ ယခုအခါတြင္က်ယ္လာပါသည္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြကာလနွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအျပီးတြင္၊၂၀၀၈ဖဲြ႔စည္းပံုအရ၊နုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ခြင့္ရွိလာလိမ့္မည္ သို႔မဟုတနုိင္ငံေရးခြင္က်ယ္လာလိမ့္မည္။အဲဒီေတာ့မွဒီမုိကေရစီအစစ္ရေအာင္ဆက္ျပီးရုန္းကန္ၾကတာေပါ့ဟူေသာ အယူအဆသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ျပင္ပမွာေခတ္စားေနသည္မွာ ဘာမွမဆန္းပါ။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အထဲတြင္ ဤစကားကိုေရးၾကီးခြင္က်ယ္လုပ္ျပီး၊ ေျပာေနသူမ်ားကိုေတာ့ မွတ္ညဏ္သက္တမ္းတုိသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ရလိမ့္မည္။

၁၉၉၅ခုနွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပန္မလႊတ္လာမီကတည္းကပင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတက္ေနၾကသည့္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႔တြင္ ဤအယူအဆ ေရာက္ေနခဲ့ျပီ၊ ဂ်ီဆဲဗင္းဟုေခၚခဲ့သည့္အုပ္စု၏ အေျခခံအယူအဆမွာဒါပ ဲ ျဖစ္သည္။ ထိုကမွတဆင့္တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကထုတ္ပစ္ရျပီး။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကိုဆန္႔က်င္သူမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္။ သည္ေတာ့အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ ေျပာေနၾကသည့္ နုိင္ငံေရးခြင္(political space)ဆိုတာကို မဟာဗ်ဴဟာအရေရာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ အျဖစ္ပါပယ္ခ်ခဲ့သည္မွာ ၁၅ နွစ္ေလာက္ရွိေနခဲ့ပါျပီ။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကတည္းကခ်ခဲ့သည့္မူ၀ါဒမ်ားနွင့္ မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ လက္မခံနုိင္ျခင္းဟုအေၾကာင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတရား (ideology) သက္သက္ေၾကာင့္ သာမဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုပါ ထည့္၍စဥ္းစားၾကည့္နုိင္ပါသည္။

၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္မႈဆိုေသာ စကားတလံုးမွမပါပါ။ မ-ဆ-လ ပါတီဧ။္ဖဲြ ့စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမွာလည္းစစ္မႈထမ္းဖူးမွစီအီးစီျဖစ္ရမည္ဟုမပါပါ။သို႔ေသာ္မဆလပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္အားလံုးသည္ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္း၊ စစ္ဗိုလ္လက္ရွိေတြခ်ည္းျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္တြင္ စစ္ဗုိလ္နွင့္ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ေတြက အမ်ားစုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္တြင္ပါေနသည့္ အရပ္သားအားလံုးတုိ႔သည္ ဘယ္လိုသေဘာထားခံယူခ်က္ေတြရွိရွိ ေနာက္ဆံုးေတာ့စစ္တပ္ခုိင္းတာလုပ္ရသည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။

ထုိသို ့ျဖစ္ခဲ့ျပီးမွ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တြင္ ၂၅%ယူမည္စစ္ေရးအျမင္ရွိမွ သမၼတလုပ္ရမည္၊ အေရးၾကီးသည့္၀န္ၾကီး မ်ားအားလံုးကို တပ္ခ်ဳပ္ကခန္႔မည္ စသည္ျဖင့္ေျဗာင္ေရးထားသည့္၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒေအာက္မွာ ေရြးေကာက္ ခံထားသည့္ အမတ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တြင္ လြတ္လပ္စြာလွဳပ္ရွားခြင့္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သူမ်ားသည္ အေကာင္းျမင္လြန္ေနျပဟုသာ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေခၚရပါမည္။

အခ်ဳိ႔ကဆုိၾကပါသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ နုိင္ငံသားမ်ားဧ။္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးနုိင္ဖို႔လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားရွိရန္လိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း အစိုးရအျပင္ကစေပ့စ္ကိုကာကြယ္ဖုိ႔အတြင္းကို ၀င္ျပီးအေပးအယူလုပ္ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြက္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္၊ ဤဆင္ေျခမ်ားသည္လည္း ေခတ္သစ္သမုိင္းအရ ၾကည့္လွ်င္လက္ခံစရာမရွိပါ။

၁၉၆၂ခုနွစ္အာဏာသိမ္းျပီးကတည္းက စစ္တပ္သည္ေစတနာမွန္အေျခခံျပီးဘယ္သူနွင့္ ဘယ္ေလာက္အေပးအယူ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ခဲပါသနည္း။ သူတုုိ႔နွင့္ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဦးခင္ေမာင္အုန္း၊ ဦးလွ၀င္းတ႔ုိ ့မွစ၍ ပ-မ-ည-တမ်ား၊ ဖ-ဆ-ပ-လမ်ားအလယ္ ေစာဟန္တာသာေမႊးအဆံုး၊ ဘယ္သူကျပည္သူလူထု၏စေပ့စ္ကို က်ယ္ေအာင္လုပ္နုိင္ခဲ့ပါသနည္း။ ၀န္ထမ္းဘ၀မွာ၀င္ျပီး တျဖည္းျဖည္းက်ဥ္းလာေသာ စေပ့စ္ (space) အားၾကံ ့ၾကံ ့ ခံတြန္းလွန္ခဲ့ေသာ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္ ၊ဦး၀င္းတင္တုိ႔ဘာျဖစ္သြားၾကသနည္း။ ၁၉၆၂အာဏာသိမ္းခ်ိန္က ဤေဒသတြင္ လြတ္လပ္မႈအရွိဆံုးနုိင္ငံတစ္ခုဘ၀မွ ယခုအေျခအေနသ႔ို႔ေရာက္လာရျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုက
ငုပ္တုတ္၊ ငံု႔ခံေန၍ျဖစ္ရျခင္းမဟုတ္ပါ။ မ-ဆ-လေခတ္တေလွ်ာက္လံုးယံုၾကည္ရာကို လုပ္ခဲ့၍ေထာင္က်ခံ ၊ အသတ္ခံ၊ အေသခံသူမ်ား၏ သတၱိသည္ ယခုလွဳပ္ရွားေနသူမ်ားထက္မညံ့ပါ။

ယခုစေပ့စ္ (space) အေၾကာင္းေျပာေနသူမ်ားထဲတြင္ ထုိေခတ္ကရုန္းကန္လွဳပ္ရွားခဲ့ၾကသူမ်ား အမ်ားၾကီးပါပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ခြင္ (space) အေၾကာင္းေျပာသူတုိင္းကို သစၥာေဖာက္သြားသူမ်ားဟု ေျပာ၍မျဖစ္ပါ။ မမွတ္ေသးဘူးလား ဟုလည္းမေမးလိုပါ။ သို႔ေသာ္တစ္ခုေတာ့ေျပာခ်င္ပါသည္။ သူတ႔ုိတေတြမ-ဆ-လေအာက္တြင္ ရံုးကန္လွဳပ္ရွားရင္း ေသၾကေၾကၾကတုန္းကနုိင္ငံျခားက သိဖုိ႔ေ၀းလုိ႔ဗမာျပည္သူမ်ားကပင္ ေကာင္းေကာင္းမသိခဲ့ၾကျခင္းမွာ မ-ဆ-လအစိုးရ သည္ တရား၀င္ရပ္တည္မႈ (LEGITIMACY) ကို တစ္စံုတရာအတုိင္းအတာထိ ရခဲ့၍ျဖစ္သည္။ အတြင္းကေနပူးသတ္ မည္ဟူေသာ လူမ်ားေၾကာင့္စစ္တပ္က ထုိရပ္တည္မႈကိုရျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ျငင္းလိမ့္မည္မထင္ပါ။ ခုတစ္ခါ ပူးသတ္ဖို႔ၾကံလွ်င္ ဤသမုိင္းသင္ခန္းစာကို သတိရပါဟုေတာင္းပန္ပါရေစ။

စေပ့စ္ (space) ဆုိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္အထဲမွာမွရွိတာမဟုတ္ပါ။ အျပင္မွာလည္းရွိပါသည္။ အျပင္ကစေပ့စ္ (space) ကိုဘယ္လိုက်ယ္ေအာင္လုပ္မလဲ၊ ဘယ္လုိသံုးမလဲဆုိတာကလဲ အေရးပိုၾကီးပါသည္ဟု ထင္ပါသည္။ NGOေတြ၊ Civil Society ေတြအေၾကာင္းေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အရင္တုန္းကလည္း စာအုပ္အေဟာင္းေရာင္းရင္း၊ ေရွ႔ေနလုိက္ရင္း၊ က်ဴရွင္ေပးရင္း လုပ္ခဲ့ၾကတာပဲ ဒီလုိပဲလုပ္ၾကတာေပါ့လုိ႔လဲေျပာလုိ႔မရေတာ့ပါ။ နုိင္ငံတြင္းက ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခအေန တုိ႔သည္ သိသိတာတာေျပာင္းလဲသြားျပီ၊ ျပည္သူတုိ႔၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာလဲ တစ္စံုတစ္ရာအတုိင္းအတာအထိေရႊြလာခဲ့ျပီး ျပီ၊ ျပည္ပကအေျခအေနေတြသည္လည္း ယခင္ကနွင့္လံုး၀မတူေတာ့ပါ။

ထုိအခ်က္မ်ားကို ထည့္စဥ္းစားျပီးမွ စေပ့စ္အေၾကာင္းေျပာၾကပါ။

ရန္ျငိမ္းေအာင္(လူငယ္)


http://www.kaowao.org/b/art010-jan25.php

ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး

ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒက ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္ေလာက အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္ေၾကာင္း စီးပြားေရး အျမင္ျဖင့္ ေလ့လာ သံုးသပ္မႈမ်ား ေရးသား ထုတ္ေဝထားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အေျခခံဥပေဒသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာတမ္း မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ အေသအခ်ာ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သတိထားသင့္သည့္ အခ်က္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးထားျခင္း မရွိေသာ အစိုးရတရပ္သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားမက္ေမာစရာမ်ားေၾကာင့္ မူလ အေနအထား အတိုင္းသာ ဆက္လက္ တည္ၿမဲေနလိုၿပီး ၎တို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားကို အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ေျပာင္းလဲလုိမည္ မဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရသည္ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း ရိွမရိွ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ အသာထား၍ ဤအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေရးဆြဲသူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ အေျခခံဥပေဒ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံမူမ်ား အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္း (၁) တြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ျမန္္မာျပည္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကို က်င့္သုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၃၅ ႏွင့္ ၃၆ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၃၅။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။
၃၆။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ -
(က) အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သမဝါယမအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖက္စပ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက စသည့္ စီးပြားေရး အင္အားစု အားလံုးကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည္။
(ခ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရားသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို ပ်က္ျပားေစရန္ တဦးတေယာက္က ျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကစားမႈျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမွ တားဆီး ကာကြယ္မည္။
(ဂ) အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အေထြေထြ အရင္းအႏွီးမ်ား တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို ေရွးရႈ ေဆာင္ရြက္မည္။
(ဃ) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ သိမ္းယူျခင္းမျပဳ။
(င) တရားဝင္ထုတ္ေဝထားေသာ ေငြေၾကးကို တရားမဝင္ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရးသည္ ေစ်းကြက္အေပၚ အေျခခံေနျခင္းမွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မတူညီသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ သမဝါယမႏွင့္ အျခားအခန္းက႑မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အရင္းရွင္စနစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။ အပိုဒ္ (ခ)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေစ်းကစားမႈတို႔သည္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိုလိုနီေခတ္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အပိုဒ္ (ဃ) ႏွင့္ (င) တို႔မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။ ဤသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က တစံုတရာ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္မ်ားမွာ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပေလ့မရွိပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပ့ံသည့္ ဘာသာေရး ထူေထာင္ျခင္းအား ကန္႔ကြက္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒမွ ျပဌာန္းခ်က္သည္ ထင္ရွားေသာ သာဓကျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အျပင္းအထန္ ထိခုိက္ပ်က္စီးခ့ဲေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးသမိုင္းကုိ ထင္ဟပ္ေနသည္။

အတိတ္ကာလတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး လုံလံုေလာက္ေလာက္ မေပးဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳျခင္း၊ ေငြေၾကးကို တရားမဝင္ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ နာမည္ပ်က္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ဤကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ ဆုိသည္မွာလည္း သံသယရိွဖြယ္ အာမခံခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာျပည္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့ေနေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိက ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္မွာလည္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီမွသည္ အရာရိွငယ္မ်ား အထိ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာျခင္း မရိွပါ။ ဤအမူအက်င့္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။

အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ အျခား “အာရွက်ား”မ်ား စီးပြားေရး တိုးတက္လာျခင္း၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္သည့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပုဂၢလိက ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ျမန္မာျပည္တြင္ အေျခခံဥပေဒ၌ အာမခံရံု သက္သက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

အပိုဒ္ (င) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “တရားဝင္ထုတ္ေဝထားသည့္ ေငြေၾကး” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းက စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။ ဤစကားရပ္သည္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရန္ လိုအပ္ပါသေလာ။ ၁၉၆၄၊ ၁၉၈၅ ႏွင့္ ၁၉၈၇ ေငြေၾကးကို တရားမဝင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တရားဝင္ ထုတ္ေဝထားေသာ ေငြစကၠဴတခ်ဳိ႕ကို တရားဝင္မႈ အေနအထားမွ ရုပ္သိမ္းေသာ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ား တရားဝင္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံသယရိွဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဤစာပိုဒ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားမဝင္ ေငြေၾကးသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရန္ ဥပေဒ၏ သက္ညွာမႈကို ျပသလုိျခင္း ဟုတ္ဟန္မတူေပ။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက စီးပြားေရးသင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားျခင္း မရိွေသးေသာ္လည္း တရားမဝင္ေငြေၾကး သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို အမွတ္ရေနပံုရသည္။

“တရားဝင္ထုတ္ေဝထားေသာ” ဟူသည့္ ေဝါဟာရ၏ အျခား အဓိပၸာယ္ ရိွႏိုင္ပါေသးသည္။ ေငြစကၠဴအတုမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒမ်ားအရ ထုတ္ေဝထားေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ FEC ဟု ေခၚေသာ အစားထိုး ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကို ဆိုလိုသည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကထုတ္ေဝေသာ ေငြေၾကးကို တရားမဝင္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရဟု ရိုးရွင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳသည္မွာလည္း စဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ မည္မွ် ေအာင္ျမင္မႈ ရိွမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ၏ အျခားေသာ အခန္းမ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အခ်က္မ်ားကုိ ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ႏုိင္သည္။

၃၇။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္-
(က) ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။
(ခ) ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္။
(ဂ) ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ တီထြင္ခြင့္ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တို႔ကို ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳရမည္။

အပိုဒ္ (ခ) သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ပါ။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ တည္ရိွၿပီး ျဖစ္သည္။

အပိုဒ္ (ဂ) သည္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးမည္ ဆိုလွ်င္ အဓိကက်ေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ သဘာဝအခြင့္အေရးမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ ထားေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပဌာန္းထားျခင္းက အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲသူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားကို ေဖာ္ျပေနသည္။

ျပႆနာရိွသည္မွာ အပိုဒ္ (က) ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ လူဦးေရအားလံုး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ကို အလုပ္ေပးထားေသာ၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအခန္းက႑၏ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို မ်ားစြာ အတားအဆီး ျဖစ္ေစသည္။

ပုဒ္မ (၃၇)သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ “ေျမယာႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းဥပေဒ” မွ ဆင္းသက္လာေသာ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္အား ဆက္လက္ အသက္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေျမယာမ်ားကို အႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းခြင့္ရသည္။ ေျမယာမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ျခင္းရိွ မရိွ ႏွစ္စဥ္ အကဲျဖတ္သည့္ ေက်းရြာႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ေျမယာေကာ္မတီမ်ားက ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေျမယာမ်ား ပ်က္စီးသြားၾကေသာ လယ္သမားတုိ႔ အလြန္ စိုးရိမ္သည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ေျမယာမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း လႊဲေျပာင္း၍ မရပါ။ သို႔မဟုတ္ အေၾကြးျဖင့္ ခုႏိွမ္ရန္ အသံုးျပဳ၍ မရပါ။ ျမန္မာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ေျမယာတြင္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံလိုစိတ္မ်ား ခ်ိဳးႏွိမ္ခံေနရၿပီး ၎တို႔အပိုင္ ေျမယာမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျပဳလုပ္လုိစိတ္လည္း မရွိၾကေတာ႔ပါ။ စစ္အစုိးရ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔၏ ဥပေဒမဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားက ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေလွာင္ေျပာင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဟူသည္မွာ စာရြက္ေပၚ၌သာ ရွိေသာ အခြင့္အေရးတရပ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔၏ အဆိုအရ ေျမယာ ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္သည္ အေျခခံက်ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးတရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ အဓိက အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ (၂၉) (၃၀) ႏွင့္ ၂၃ (ခ) တို႔မွာ အေရးမႀကီးသေယာင္ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

၂၃။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏-
(ခ) စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား သင့္တင့္မွ်တသည့္ တန္ဖိုး ရရွိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။

၂၉။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ စက္ပစၥည္း၊ ကုန္ၾကမ္း အစရွိသည္တို႔ကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းရမည္။

၃၀။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ စက္ပစၥည္း၊ ကုန္ၾကမ္း အစရွိသည္တို႔ကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းရမည္။

ပုဒ္မ (၂၉) ႏွင့္ (၃၀) တို႔သည္ ႏို္င္ငံေတာ္၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို အားေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ျဖစ္ထြန္းေစလိုေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ ပုဒ္မ (၂၃) အပိုဒ္ (ခ) သည္ သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ အႏၱရာယ္ကင္းသေယာင္ ရိွေသာ္လည္း ဤအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို မည္သို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရး၏ ပံုသဏၭာန္ကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ အပစ္မရပ္ရေသးေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသမ်ား အၾကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ အျခား အာဏာမ်ားခြဲေဝမႈတုိ႔ႏွင့္လည္း သက္ဆို္င္သည္။

အခြန္ေကာက္ခံေရးႏွင့္ သံုးစြဲႏုိင္ခြင့္ အာဏာ တုိ႔သည္လည္း အလြန္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ပုဒ္မ ၁၈၈ အရ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ၌ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ အာဏာတခ်ဳိ႕ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အမ်ားစုအာဏာသည္ ဗဟိုအစိုးရထံ၌သာ စုပံုေနသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံေရး၊ သံုးစြဲႏုိင္ခြင့္အာဏာတုိ႔ႏွင့္ ပတ္္သက္၍ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရွိပါ။ ဤအခ်က္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအား ထုိေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္ခံလာေရးကုိ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

ၿဗိတိသွ်စီးပြားေရးပညာရွင္ ဂြ်န္ကိန္းက “အာဏာရွိေသာရူးသြပ္သူမ်ား” သည္ အျမဲတေစ သိုု႔တည္းမဟုတ္ မသိစိတ္ျဖင့္ “ေခတ္မမီွေတာ့ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၏ ကြ်န္မ်ား” ျဖစ္ေနတတ္သည္ ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာျပည္၌ အာဏာရွိေသာ ရူးသြပ္သူမ်ား ရိွေသာ္လည္း ဂြ်န္ကိန္း၏ အဆိုႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ မျပဳၾကပါ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွတဆင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်မွာ နည္းပါးလွသည္။ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၌ အလားတူ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္သည္။

ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၄၈-၁၉၆၂ ကာလ ျမန္မာျပည္ရွိ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီႏွစ္မ်ား အတြင္း အလံုးစံု ေအာင္ျမင္မႈ မရရိွခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆ၍ရသည္။

ထို႔အျပင္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒသည္ အျခားအေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိခဲ့ၿပီး အာဏာ အလြဲသံုးစားလုပ္လိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စစ္အစိုးရ၏ အသံုးခ်ခံ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္အတြက္ ကံဆိုးမုိးေမွာင္က်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒကို မေလးစားသူမ်ားက ေရးဆြဲေသာ အေျခခံဥပေဒထက္ ဤအေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပိုမို အေရးႀကီးေပသည္။ ဆက္လက္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ (Sean Turnell) သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ မက္ကိြဳင္းယား တကၠသိုလ္ Burma Economic Watch ၏ အယ္ဒီတာ ျဖစ္သည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/special/2009-10-12-04-13-58/2475-2010-01-25-07-25-53

အရက္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္

အရက္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္

alcohol.jpg

မၾကာေသးခင္ ရက္ပုိင္းအတြင္းက ျပည္တြင္းက မိတ္ေဆြတဦးနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။ သူက အႏုပညာ အသုိင္းအဝုိင္းက ျဖစ္ပါတယ္။ သူနဲ႔စကားေျပာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီအထဲမွာ မ်ားမ်ားေျပာျဖစ္တဲ့ ကိစၥကေတာ့ အရက္ အေၾကာင္းက ပိုမ်ားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အရက္ေတြ ဘယ္လိုခ်က္သလဲ၊ ဘယ္လိုသိုေလွာင္သလဲ၊ ဘယ္လိုျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သလဲ စသျဖင့္ စံုနဖာစီ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အရက္အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္သြားတာကလည္း ဒီလုိပါ။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အရြယ္မတုိင္ခင္ အရက္နဲ႔ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြ ပိုမ်ားလာတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ေစာေစာစီးစီး ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကတဲ့ သက္လတ္ပုိင္း အရြယ္ေကာင္း စာေပနဲ႔ အႏုပညာသည္မ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာရင္းေျပာရင္းနဲ႔ အရက္စက္႐ံုေတြ အရက္ကို ဘယ္လိုခ်က္ၾကသလဲ ဆိုတာကေန စတယ္လို႔ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။

မိတ္ေဆြက သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ တခါက ကိစၥတခုနဲ႔ ဆက္စပ္လို႔ အရက္ခ်က္စက္႐ံုတခုကို ေရာက္သြားပါတယ္တဲ့။ ပထမဆံုး ေတြ႔ရတာကေတာ့ အရက္ခ်က္စက္႐ံုဟာ လယ္ကြင္းထဲမွာ ျဖစ္သလို ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အဦ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အရက္စက္႐ုံရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာေတာ့ မိုးရြာအစို၊ ေနပူအေျခာက္ အပံုလုိက္ႀကီး ထားထားတဲ့ ထန္းလွ်က္ပံုႀကီး ရိွေနတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ယင္ေကာင္ေတြ တေလာင္းေလာင္း ျဖစ္ေနသလို ထန္းလွ်က္ပုပ္နံ႔လိုလို အနံ႔ႀကီးကိုလည္း ရွဴေနရပါတယ္။ ေနာက္ျမင္ကြင္းတခုကေတာ့ အရက္ခ်က္စက္႐ံုကို ဓာတ္ေျမၾသဇာ လာေရာင္းတဲ့ လွည္းတန္းႀကီးက မ်က္ေစ့တဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အိတ္ေတြက်ေတာ့ မိုးရြာရင္ မိုးစိုမွာစိုးလို႔ အမိုးအကာနဲ႔ ထားပါသတဲ့။

အရက္ခ်က္တဲ့ စက္႐ံုအတြင္းဘက္ကို ဝင္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာ ျမင္ကြင္းကေတာ့ အရက္ဆီ ေပါင္းခံေနေနတဲ့ ဧရာမ သံကန္ႀကီးေတြထဲကို ဓာတ္ေျမၾသဇာ အိတ္ေတြဖြင့္ၿပီး ေျဖာကနဲေျဖာကနဲ ေလာင္းထဲ့ေနတာပါပဲ။ ဓာတ္ေျမၾသဇာဆိုတာ စုိက္ပ်ဳိးေရး အတြက္သံုးတဲ့ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းေတြပါ။ လူေသာက္မယ့္ အရက္ကို ခ်က္တဲ့ေနရာမွာ ေပါေပါေလာေလာ သံုးေနတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ ေကာင္းႏုိင္မယ္ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အရက္စက္႐ံုက တာဝန္ရိွတဲ့သူကေတာ့ သူတို႔စက္႐ံုက ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ အရက္ဆီဟာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေၾကာင္း၊ ဘယ္ေလာက္ျပင္းအား ရိွေၾကာင္း ရွင္းျပေနပါေသးတယ္။

ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ျပင္းအားျမင့္ အရက္ဆီကို ေစ်းကြက္မတင္ခင္ ဂိုေဒါင္ထဲမွာ ၂ လေလာက္ ထားရပါတယ္။ အရက္မွာ ပါေနတဲ့ အဆိပ္ျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတ္ေတြ အခိုးျပန္သြားေစဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ လျပည့္သြားတဲ့ အခါက်မွ ေရ ၅ ဆ ေရာၿပီး ပုလင္းသြတ္ တံဆိပ္လွလွေလးေတြ ကပ္တဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒါေတြ ၿပီးရင္ေတာ့ ဆိုင္တင္ေရာင္း႐ံုပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈက ျမင့္မားေနတဲ့အတြက္ အရက္ဆီကို ဂိုေဒါင္ထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ၂ လၾကာေအာင္အထိ မထားဘဲ ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ ေစ်းကြက္ထဲကို တင္သြင္းေလ့ ရိွတယ္လို႔လည္း သိရျပန္ပါတယ္။

အဲသလို အရက္မ်ဳိးေတြကို ၃-၄ ႏွစ္ ဆက္တုိက္္ေသာက္ေနတဲ့ သူေတြဟာ အသည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရာဂါတခုခု ရၾကပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို သံုးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဓာတ္ေျမၾသဇာဆိုတာ အက္စစ္တမ်ဳိးပါ။ လိုအပ္တာထက္ ပိုသံုးရင္ စပါးပင္ေတြေတာင္ ေသႏုိင္တဲ့အထိ ျပင္းအား ရိွပါတယ္။ အႏုပညာသည္၊ ေလာကမွာ တခ်ဳိ႔ေသာ အရြယ္ေကာင္း လူလတ္ပုိင္းေတြဟာ မနက္ ၉ နာရီ၊ ၁ဝ နာရီေလာက္ကတည္းက စေသာက္ၾကပါတယ္။ ညအိပ္ရာဝင္မွ အေသာက္ကို ရပ္ပါတယ္။ အဲသလို အရက္မ်ဳိးေတြကို မနက္ကတည္းက ေသာက္သူေတြဟာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသဆံုးၾကပါတယ္။ တေလာက နာမည္ႀကီး စာေပသမားတဦး အရြယ္ေကာင္းတုန္းမွာ ဆံုးပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါလည္း အဲသလို အရက္မ်ဳိးေတြကို ဆက္တုိက္ေသာက္လို႔ ျဖစ္တာလို႔ မိတ္ေဆြက ရွင္းျပပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံက စာေပေလာကနဲ႔ အႏုပညာသည္ေလာကမွာ အရက္ေသာက္တာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ အေတာ္မ်ားမ်ား ေသာက္တတ္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုေခတ္တုန္းကဆိုရင္ စာေရးဆရာႀကီး ေသာ္တာေဆြဟာ အရက္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ နာမည္ႀကီးတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဘရန္ဒီတခြက္ဆိုတဲ့” ဟာသဝတၴဳတိုနဲ႔ စာေပေလာကထဲ စေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ အရက္အေၾကာင္း လူóကိက္ေအာင္ အဖြဲ႔အႏြဲ႔ေတြနဲ႔ ေရးတတ္လြန္းလို႔ ဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာကေတာင္ “ကိုေဆြ … လူငယ္ေတြ အရက္မေသာက္ ေသာက္တတ္ေအာင္ သင္ေပးသလို ျဖစ္ေနတယ္” လို႔ ေထာက္ျပဆံုးမခဲ့ဖူးပါတယ္။ ထားပါေတာ့။ ဆိုလိုခ်င္တာက ဒီလိုပါ။

ဆရာ ေသာ္တာေဆြဟာ ငယ္ရြယ္စဥ္က အရက္ေသာက္ၾကမ္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ မေသခဲ့ပါဘူး။ အသက္ႀကီးမွ ဆံုးသြားခဲ့တာပါ။ ဆရာေသာ္တာေဆြတို႔နဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ နာမည္ႀကီး စာေရးဆရာတဦး အရက္ေၾကာင့္ ေစာေစာစီးစီး ကြယ္လြန္ခဲ့တာ ရိွဖူးပါတယ္။ အရက္မူးေနတုန္း အင္းလ်ားကန္မွာ ေရနစ္ၿပီး ဆံုးသြားခဲ့တာပါ။ အဲဒီေခတ္တုန္းက အရက္ေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ နည္းစနစ္ေတြအတုိင္း ခ်က္လုပ္ခဲ့တဲ့ အရက္ေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ လိႈင္လိႈင္ထည့္ၿပီး ခ်က္ခဲ့တဲ့ အရက္ေတြေတာ့ ျဖစ္ဟန္မတူပါဘူး။

တခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာျပည္မွာ အေသာက္မ်ားခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီး အရက္ေတြကေတာ့ မႏၱေလးရမ္နဲ႔ ဘီအီးဒီစီိလို႔ ေခၚတဲ့ အရက္ျဖဴေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တင္လဲျဖဴတို႔၊ အိုးဘရမ္ဒီတို႔၊ ေမာ့ဝီစကီတို႔လည္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အရက္ေသာက္တာမ်ားရင္ အႏၱရာယ္ရိွတယ္ဆိုတာ လူတုိင္းနားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အရက္ေတြကို ထုတ္လုပ္တဲ့ ေခတ္တုန္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဆင့္အတန္း၊ စံခ်ိန္အတုိ္င္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကတာမို႔လို႔ နည္းနည္းေတာ့ ခံသာေသးတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

တျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာ အရက္ခ်က္တဲ့အခါ စနစ္တက် ခ်က္ၾကပါတယ္။ အဲသလို စနစ္က်ဖို႔ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ တာဝန္ရိွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ရိွပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ Food security လို႔ေခၚတဲ့ စားသုံုးကုန္လံုၿခံဳေရးကို အၿမဲမ်က္ေခ်မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတဲ့ စနစ္ရိွေနပါတယ္။ ဥပမာ တခုေလာက္ တင္ျပရရင္ စေကာ့တလန္မွာ နာမည္ႀကီး စေကာ့ဝီစကီေတြ ခ်က္ပါတယ္။ ခ်က္တဲ့အခါမွာလည္း အုပ္စပါးတို႔၊ ဘာလီစပါးတို႔ကို သံုးပါတယ္။ ဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြ မသံုးပါ။ မသံုးရပါ။ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းလို႔ ေျပာရမယ့္ဟာ တခုကေတာ့ “ယိစ္” လုိ႔ေခၚတဲ့ တေဆးတမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ယိစ္ကလည္း တကယ္ဆိုရင္ သဘာဝဓာတု ပစၥည္းပါ။ သဘာဝမိႈ တမ်ဳိးပါ။ ၿပီးေတာ့ အလြန္သန္႔ရွင္းတဲ့ သန္႔စင္ထားတဲ့ မိုးေရကို အသံုးျပဳၿပီး ခ်က္ပါတယ္။ ႀကံဳရာေရပုိက္က၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းက၊ ေရတြင္းက ေရေတြနဲ႔ အရက္ကို ခ်က္လုပ္ျခင္း မျပဳပါဘူး။

ျမန္မာျပည္မွာလို ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြထဲ့ၿပီး ခ်က္လို႔ကေတာ့ တရားစြဲခံရလို႔ ေပးေလ်ာ္ရတာမ်ားလြန္းလို႔ ကုမၸဏီျပဳတ္ၿပီး ေထာင္ေတာင္က်ပါဦးမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အရက္ခ်က္ဖို႔ လုိင္စင္ကလည္း လာဘ္ထိုးလုိက္ရင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ ရေနပါတယ္။ အရက္ကို စည္းစနစ္တက် ခ်က္မခ်က္ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ စနစ္ဇယား မရိွေတာ့ ခ်က္ခ်င္သလို ခ်က္ေနၾကတာပါ။ အဲသလို အရက္မ်ဳိးေတြကို ေန႔တဓူဝ ေသာက္ေနမွေတာ့ ေရာဂါရၿပီး ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသတာ မဆန္းပါဘူး။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ မေသေတာင္ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္တန္းေလာက္ ျဖစ္လာရင္ အသည္းကို ထိခုိက္လာတာမ်ားလို႔ သူမ်ားထက္အရင္ သြားရဖို႔ မ်ားပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အရက္ေတြက အရည္အေသြးလည္း မမွန္၊ အဆိပ္အေတာက္ေတြကလည္း အမ်ားအျပား အရက္ထဲမွာ က်န္ေနေသးေတာ့ အရက္ေသာက္မ်ားရင္ အသက္တိုတာ အမွန္ပါပဲ။ အရက္အေၾကာင္း နည္းနည္းေလာက္ ဇာခ်ဲ႕ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ စေကာ့တလန္က ထုတ္လုိက္တဲ့ ဝီစကီေတြအေၾကာင္းပါ။ သာမန္ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်တဲ့ ဝီစကီေတြဟာ စက္႐ံုက ထုတ္ၿပီးတာနဲ႔ သစ္သားစည္ႀကီးေတြမွာ ထဲ့ပါတယ္။ ပုလင္းမသြတ္ေသးပါဘူး။ အဲဒီ စည္ႀကီးေတြကို တႏွစ္ေလာက္ ဂိုေဒါင္ထဲမွာ သိမ္းထားပါတယ္။ အရက္ကို ဓာတ္ေျမၾသဇာလို ဓာတုေဗဒပစၥည္း မပါဘဲ သဘာဝအတုိင္း ခ်က္တာေတာင္ အရက္ထဲမွာ လူကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစတဲ့ Toxic လို႔ေခၚတဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ေတြ က်န္ရိွေနပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ အရက္ကို ဂိုေဒါင္ထဲမွာ သိမ္းထားရပါတယ္။ အဲဒီ အဆိပ္ဓာတ္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေငြ႔ပ်ံၿပီး ေလထုထဲကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရက္မွန္သမွ် ေစ်းေပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ေစ်းႀကီးသည္ျဖစ္ေစ လူကိုအဆိပ္ျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတ္ဟာ က်န္ေနပါေသးတယ္။ အနည္းဆံုး တႏွစ္ေလာက္ သိမ္းထားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ သစ္သားစည္ႀကီးေတြထဲမွာ ႏွစ္ၾကာၾကာ သိမ္းထားတဲ့ အရက္အမ်ဳိးအစားဟာ အဆိပ္ဓာတ္ေတြ ပိုေလွ်ာ့သြားပါတယ္။ ႏွစ္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် တန္ဖိုးႀကီးလာပါတယ္။ ပုလင္းသြတ္ၿပီးမွ ဆက္သိမ္းထားရင္ အဆိပ္ဓာတ္ေတြဟာ ေလထုထဲကို အေငြ႔ပ်ံၿပီး မတက္ႏုိင္ေတာ့လို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စေကာ့တလန္က ထုတ္လုပ္တဲ့ ဝီစကီေတြမွာ ၁၂ ႏွစ္အထိ ၾကာေအာင္ သစ္သားစည္ႀကီးေတြထဲမွာ သိမ္းထားၿပီးမွ ပုလင္းသြတ္တဲ့ အရက္ေတြက ေစ်းပိုေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါ အမ်ဳိးအစား အေပၚမူတည္ၿပီး ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၂ဝ ႏွစ္၊ ၂၅ ႏွစ္ စသျဖင့္ ရိွၾကပါတယ္။

အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတ္ေတြ ေလ်ာ့ပါးသထက္ ေလ်ာ့ပါးလာလို႔ ေသာက္တဲ့အခါမွာ လူကို ဥပါဒ္ေပးတဲ့ႏႈန္း ေလ်ာ့လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္တမ္းရင့္ အရက္ဆိုၿပီး ေသာက္ခ်င္သလို ေသာက္ေနရင္လည္း အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါမျဖစ္ႏုိ္င္ဘူးလို႔ ဆိုလုိတာ မဟုတ္ပါ။ ဝီစကီထက္ အဆိပ္အေတာက္နည္းတဲ့ အရက္က ေဗာ့ဒကာလို႔ ေခၚတဲ့ အရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုရွား၊ ဖင္လန္၊ ပိုလန္၊ ဆီြဒင္နဲ႔ ဆိုဗီယက္႐ုရွား ခြဲထြက္ႏုိင္ငံေတြမွာ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေရာင္းအားအေပၚ မူတည္ၿပီး လြယ္လြယ္ခ်က္၊ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေရာင္းၾကလို႔ အခု ႐ုရွားႏုိင္ငံမွာ ေဗာ့ဒကာ အေပါစား ေသာက္ၾကတဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ ေသဆံုးတဲ့ႏႈန္း မ်ားလာေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အရက္ေသစာထဲမွာ အဆိပ္အေတာက္ အနည္းဆံုးကေတာ့ ဝုိင္အရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝုိင္အရက္ဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ တင္သြင္းတာမို႔ အေရွ႕တုိင္း ႏုိင္ငံေတြမွာ ေစ်းႀကီးပါတယ္။ ဆင္းရဲသူေတြ ဝယ္ယူေသာက္သံုးဖို႔ မတတ္ႏိုင္ၾကပါ။ ဝုိင္အရက္ဟာ အဆိပ္အေတာက္ နည္းတယ္ဆိုေပယ့္ သူ႔ကိုလည္း စိတ္ႀကိဳက္ေသာက္ခ်င္သလို ေသာက္ရင္ေတာ့ လူကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္အစိုးရဟာ ျမန္မာျပည္က အရက္ကုမၸဏီေတြ အရက္ခ်က္စက္႐ံုေတြကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက ပုိက္ဆံရတိုင္း ဒီအတုိင္း လႊတ္ထားေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ စားသံုးသူေတြ ဒုကၡေရာက္ရပါတယ္။ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းအားလံုးကို စနစ္တက် ျဖစ္လာေစဖို႔ နည္းနာေတြ၊ ဥပေဒသေတြ ရိွဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ တေလာတုန္းကလည္း လက္ဖက္ေတြမွာ ဆိုးေဆးေတြ ပါတယ္ဆိုၿပီး လက္ဖက္တံဆိပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္ အပိတ္ခံရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ငပိေတြလည္း ဆိုးေဆးပါတယ္လို႔ ၾကားရျပန္ပါတယ္။

အရက္ကိစၥကိုေတာ့ စစ္အစိုးရက ဘာမွမေျပာဘဲ၊ အေရးမယူဘဲ ရိွေနေသးတယ္ဆိုေတာ့ မဟုတ္မွလြဲေရာ အရက္ကုမၸဏီေတြမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ေဆြမ်ဳိးေတြ ရွယ္ယာပါထားလို႔ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အရက္နဲ႔ ေသခဲ့ရတဲ့ စာေပနဲ႔ အႏုပညာ ေလာကက လူလတ္ပုိင္း အရြယ္ေကာင္းေတြကို ပမာထား ေျပာရတာကေတာ့ ျမင္လြယ္ေအာင္၊ သိသာေအာင္ တင္ျပရတာပါ။ သာမန္လက္လုပ္လက္စားေတြ အရြယ္မတုိင္ခင္မွာ ဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႔ခ်က္တဲ့၊ စိတ္မခ်ရတဲ့ အရက္ဆိုးေတြကို ေသာက္သံုးၾကလို႔ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္မွာ တႏွစ္တႏွစ္ ဘယ္ေလာက္ ေသေနရတယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အရက္ေရာင္းခ်ျခင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတာေနတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ခ်ရၿပီး စနစ္တက်ရိွတဲ့ အရက္ခ်က္လုပ္ျခင္း မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးဘူး ဆိုတာကိုလည္း ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တဖက္မွာ ၾကည့္လုိက္ျပန္ေတာ့လည္း ဓာတ္ေျမၾသဇာလို ဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြကို သံုးၿပီး အျမန္ခ်က္၊ အျမန္ေရာင္းတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ စေကာ့တလန္က ဝီစကီခ်က္သူေတြေတာင္ လုိက္မမီေအာင္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနပါတယ္။

(၂၅ ရက္ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္)
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4656-2010-01-25-09-35-30.html

အေျဖမရွိသည့္ ၂၀၁၀ ပေဟဠိပုစာၦ


NEJ /၂၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀

နအဖစစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ညီလာခံတြင္လည္းေကာင္း၊ ႀကံ့ဖြံ႔ျပည္လံုးကြၽတ္ညီလာခံတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာတြင္လည္းေကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တရပ္ကို က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။

ႏိုင္ငံတကာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အခါတိုင္းလည္း နအဖစစ္အုပ္စု၀င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းတို႔က လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ဟူ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ အလီလီ အာမဘေႏၲခံခဲ့ေလ၏။

သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ေညာင္ႏွစ္ပင္အေျခခံဥေပဒပါ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္း ျပင္ဆင္ေပးပါမွ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ စဥ္းစားမည္ဟူသည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ (ျပည္သူ႔မန္းဒိတ္ရ) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို နအဖစစ္အုပ္စုက တုံ႔ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မ်က္ကြယ္ျပဳေနဆဲျဖစ္၏။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာသည့္ ယခုခ်ိန္အထိလည္း နအဖစစ္အုပ္စုဘက္မွ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း ထူေထာင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးဘဲ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ေနေနဆဲျဖစ္၏။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးရမည့္အစား မလွလွ၀င္းကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာသမားကို အႏွစ္ (၂၀) ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္အျပစ္ေပး ေန၏။ အျခားမီဒီယာသမားမ်ားကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးေန၏။ အင္တာနက္၊ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း အသံုးျပဳ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကို ပို၍ ပို၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန၏။

ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္၍ လြတ္လပ္စြာ ပါတီဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္ ျပဳရေတာ့မည့္အစား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ် အျပစ္ေပးေနဆဲျဖစ္၏။

အျပစ္မဲ့ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ယႏၲရားမ်ားကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရမည့္အစား ႀကံ့ဖြံ႔၊ စြမ္းအားရွင္မ်ားကို တုတ္႐ိုက္သင္တန္း၊ အဓိက႐ုဏ္း ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းနည္းသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေန၏။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ တန္းတူရည္တူ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာရမည့္အစား ကလိန္ကက်စ္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ၿဖိဳခြဲ ဖဲ့ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေန၏။

တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ကတိေပးထားသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ေလေလ စစ္အုပ္စုဘက္မွ ပို၍ ဖိႏွိပ္၊ ပို၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၊ ပို၍ ကန္႔သတ္၊ ပို၍ ၿဖိဳခြဲလာသည္ကိုသာ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရေပ၏။

စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ တဘက္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကို အပီအျပင္ ႏွိပ္ကြပ္ေနေသာ္လည္း အျခားတဘက္တြင္မူ သူတို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သူတို႔ႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ေသာ မဆလကို အေရခြံလဲထားသည့္ တစညပါတီ၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခြင့္ျပဳေနေလ၏။

ထိုသို႔ အေျပာႏွင့္အလုပ္ မညီၫြတ္ဘဲ ‘ပါးစပ္က ဘုရား၊ လက္က ကားယား’ ဆိုသလို ျပဳမူက်င့္ႀကံေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ အေပါင္းအပါ နအဖစစ္အုပ္စု၀င္မ်ားကို “ဘာေတြ လြတ္လပ္၊ ဘာေတြ မွ်တ၊ ဘယ္လိုဘယ္ပံု အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မွာမို႔ လွ်ာအ႐ိုးမရွိ ေလွ်ာက္ေျပာေနရတာလဲ” ဟု ေမးခြန္းထုတ္မည္ဆိုလွ်င္ ေခြးအႀကီး လွည္းနင္းသလိုသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က ယူဆမိေပ၏။

http://www.khitpyaing.org/editorial/January2010/25110.php