Sunday, March 14, 2010

၂၀၁၂မွာဘာညာျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ရုပ္ရွင္..

မဟုတ္ေတာ့လဲအပ်င္းေျပေပါ့...
2012 (2009) BRRip 700mb


လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား?

http://www.mediafire.com/?2hmnogamyyz၂၀၁၀: လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား? (ထြန္းေaာင္ေက်ာ္)

Voice of Burma Issue No. 753, March 14, 2010

http://www.mediafire.com/?2hmnogamyyzVOB753KK

ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၁၁)
ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၁၁)

(Choosing Right Path and Real Politics)

- - - ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕မလုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ထားရမလားဟု အျပစ္ေျပာၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္က ထုိကဲ့သုိ႔ အျပစ္ေျပာသူမ်ားကုိ အဂၤလိပ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိေသးေသာ ဗမာျပည္တြင္ အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ေအာက္ခံ စစ္တပ္အျဖစ္ မထားလုိ႔ရွိလွ်င္ ဘယ္လုိလုပ္ ထားရမွာလဲဟု ေမးလုိပါသည္။ - - - -

- - - - ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိစၥမွာ လက္ငင္းအားျဖင့္ အဖ်က္အသိမ္း ခံမည္ေလာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ စစ္တပ္အျဖစ္ တည္ရွိရန္ ၿကိုးစားမည္ေလာ ဟူေသာ အေမးႏွစ္ရပ္ကုိ မူတည္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီကိစၥမွာ လက္ငင္း အေရးဆုိ၊ လက္ငင္း ဆုံးျဖတ္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ ဗမာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရသည္အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းႏုိင္ေသာ ကိစၥမဟုတ္ေပ။ ထုိကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ေရး ရသည္အထိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ အဖ်က္အသိမ္း မခံလုိလွ်င္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စစ္တုိက္ရန္သာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တုိက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မည္သည္မွာ ကေလးကစားသလုိ စိတ္ထင္တုိင္း ျပဳက်င့္အပ္သည့္ အရာမ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၌ ထားပင္ ထားရေစကာမူ စစ္တပ္အျဖစ္ တည္ရွိရန္ ပဓာနျဖစ္ရကား၊ မူလကပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆုိထားခဲ့ေပသည္။ - - - -

၁၉၄၅ခု၊ ႏုိ၀ဘၤာလ (၁၈)ရက္ေန႔ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံတြင္ က်င္းပေသာ လူထုအစည္းအေ၀းႀကီး၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ “သတၱိရွိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ၾကရေအာင္” အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကုိ တခုတ္တရ တင္ျပေနေလေတာ့ က်ဳပ္က အင္အယ္လ္ဒီပါတီ အဖ်က္သိမ္းမခံရေအာင္ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနတယ္လုိ႔ ထင္ေကာင္း ထင္ၾကေပမယ္။ အင္အယ္လ္ဒီပါတီ မွတ္ပုံတင္ မတင္၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ မ၀င္ကုိ က်ဳပ္တုိ႔ ျပည္ပက မည္သုိ႔ေသာ လူစြမ္းေကာင္းကမွ ေရႊၿကုိလုပ္ႏုိင္၊ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးႏုိင္၊ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္ၾကမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ NLDရဲ့ သေဘာသဘာ၀ကုိ အနဲငယ္ေလာက္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ NLDသည္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးစတဲ့ သီးျခားလကၡဏာေဆာင္ေသာ လူထုလူတန္းစား ပါတီ မဟုတ္ပါဘူး။ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ စတဲ့ သီးျခားသတ္မွတ္ထားတဲ့ လူမ်ိဳးစုပါတီလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေရးသက္သက္အတြက္ လက္ကုိင္ဒုတ္အျဖစ္ ဖန္တီးထားတဲ့ ၿက့ံဖြတ္လုိ ပါတီမ်ိဳးလည္း မဟုတ္သလုိ၊ ပစ္ခ်လုိက္တဲ့ အရုိးအရင္းေတြကုိ ေခြးကတက္က ထုိင္၀ါးရင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဒူးေထာက္ အလုပ္အေၾကြးျပဳဖုိ႔ အေသေရမဲ့စြာ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေယာင္ေယာင္ ပါတီလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ေသာ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ လူတန္းစားေပါင္းစုံကုိ ကုိယ္စားျပဳျပီး လူထုအက်ိဳးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ လူထုအက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခအေနေတြက သင္တုန္းဓါးဖ်ားက ပ်ားရည္စက္ကုိ လွ်ာႏွင့္ ယက္ေနရသလုိ အနည္းငယ္မွ်ပင္ အမွားမခံ၊ အတိမ္းအေစာင္း အထိအရွ မခံတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြႏွင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနတဲ့ ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳျပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ လူတန္းစားေပါင္းစုံ ပါ၀င္တ့ဲ ပါတီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ NLDပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွာ ပါတီမွတ္ပုံတင္သင့္တယ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္သင့္တယ္လုိ႔ ထင္သူမ်ား၊ မွတ္ပုံမတင္သင့္၊ ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္သင့္လုိ႔ ယူဆသူမ်ား၊ လုိအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈေတြကုိ အဆက္မျပတ္ လုပ္ကုိင္ရင္း အေျခအေနေတြကုိ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းျပီးမွ ဆုံးျဖတ္လုိသူမ်ား စသျဖင့္ အျမင္မတူသူေတြ သဘာ၀က်စြာ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ NLDသည္ Unity in Diversityဆုိေသာ စကားကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၿကုံ၊ အသိအျမင္ မတူညီၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၂၀) အင္အားရွိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၊ ဗဟုိဦးစီးအဖဲြ႕တုိ႔က လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရ၊ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ေရး မတင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရး၊ မ၀င္ေရးကုိ ဆုံးျဖတ္ၾကမွာပါ။

ပါတီမွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ လုိလားတဲ့ NLDေခါင္းေဆာင္ေတြသည္ ႏုိင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားသူေတြျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံမတင္လုိသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး အျမင္တုိသူမ်ားျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္၊ ပါတီမွတ္ပုံမတင္လုိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရဲရဲေတာက္ လူထုေခါင္းေဆာင္ အစစ္အမွန္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး မွတ္ပုံတင္လုိသူမ်ားကုိ အေခ်ာင္သမားေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အလြယ္သတ္မွတ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ဒီေလာက္ေတာ့ မလြယ္ေလာက္ေပဘူး။

က်ဳပ္တုိ႔ ျပည္ပအင္အားစုေတြ အလုပ္က ျပည္တြင္းက လူထုကုိယ္စားျပဳသူမ်ား၊ ပါတီအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကသာ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္လုိ႔ မရပါဘူး။

သုိ႔ေသာ္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး က်ဳပ္အျမင္ကုိ ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ(၆)(ဂ)ပါ “ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး”ဆုိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာလုိပါတယ္။ ေဆာင္းပါး အမွတ္(၉)မွာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း(Recognition)ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း(Engagement) မတူပုံကုိ အက်ယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးပါတယ္။ နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံတင္သာမက တရားမ၀င္တဲ့ န၀တ၊ နအဖေတြ ထုတ္ျပန္တဲ့ ဥပေဒမွန္သမွ်၊ တစ္ခုမွ တရားမ၀င္ပါဘူး။ အသိအမွတ္ျပဳစရာ မလုိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အေျခအေန၊ လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရး(Real Politics)အရ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ လုိအပ္သျဖင့္ ပါတီ တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ၊ ပါတီလုပ္ပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အမႈကိစၥေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ့ အမႈအခင္းေတြမွာ ၄င္းဥပေဒေတြကုိ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လုံးလုံး အကုိးအကားျပဳ ေလွ်ာက္လဲၾက၊ တုိင္းၾကားၾကရပါတယ္။ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ မလဲႊမေရွာင္သာ (ယာယီ)အသိအမွတ္ျပဳရတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖဲြ႕စည္းပုံအရ က်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္လုိလွ်င္၊ လူထုၾကားမွာ တရား၀င္ စည္းရုံးလႈပ္ယွားလုိလွ်င္ အဲဒီဖဲြ႕စည္းပုံကုိ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ (ယာယီ)လက္ခံေပးထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ယာယီေတာင္မွ လက္မခံေပးႏုိင္ရင္ ပါတီမဖဲြ႕ဖုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္ဖုိ႔ဘဲ ဆုံးျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ တည္ေထာင္သူ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အေရြးခ်ုယ္ခံလုိေသာ လြႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလည္ေလာင္းမ်ားသည္ ေထာင္ဒါဏ္က်ခံသူမ်ား မျဖစ္ရျခင္းဆုိေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပဲြကာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုကဲ့သို႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံထားရေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားေလာင္းအျဖစ္ အမည္တင္သြင္းျခင္းကုိ အဟန္႔အတား မျဖစ္ခဲ့ပါ။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ရွိအေနအထားကုိ နအဖရဲ့ တည္ဆဲ ဥပေဒေပါင္းစုံေပၚ အေျခခံျပီး ခ်ဥ္းကပ္မည့္အစား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးႏွင့္ နအဖတုိ႔က မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိ မရွိ၊ လက္ေတြ႕အရွိတရားကုိ အရွိအတုိင္း ရင္ဆုိင္ရဲတဲ့ သတၱိ ရွိ မရွိ အေပၚ အေျခခံစဥ္းစားသည္က ပုိ၍ လက္ေတြ႕က်ပါလိမ့္မယ္။ နအဖေတြဟာ သူတုိ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ဘယ္ဥပေဒကုိမဆုိ ႏုိင္ငံေရး ရႈေဒါင့္က ၾကည့္ျပီး မလုိရင္ မလုိသလုိ ပစ္ပယ္တတ္ၾကသူေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအျမင္အရသာ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ျခင္းသည္သာ သင့္ေလွ်ာ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ပါတီမွာ ဦးေဆာင္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ စသည္တုိ႔ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးဆုိလိုက အေရးဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အဆုံးအျဖတ္သည္ ႏုိင္ငံေရး အဆုံးအျဖတ္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၂၀၁၀ခု မတ္လ(၈)ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ပုဒ္မ၉၁(က)အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ (န၀တ၏ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄/၈၉)ကုိ ရုပ္သိမ္းျပီး ၄င္းရုပ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ၉၁(ခ)အရ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ ပ်က္ျပယ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ နအဖအေနႏွင့္ မိမိတြင္ မရွိေသာအာဏာကုိ သိသိသာသာ ေက်ာ္လြန္ေဖါက္ဖ်က္ျပီး စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နအဖတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ ဥပေဒထုတ္ ရုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္ အာဏာ လုံး၀မရွိပါ။

န၀တက ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ဦးေဆာင္ က်င္းပေပးခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း လူထုက ေရြးခ်ယ္ျပီးေသာ အမတ္မ်ားကုိ ကမၻာေပၚက မည္သည့္အစုိးရမ်ိဳးကမွ အမိန္႔ဒီကရီႏွင့္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ မရွိပါ။ လူထုကသာ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိပါတယ္။ နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံသည္ပင္လွ်င္ လာမဲ့ ေရြေကာက္ပဲြမွာ အေရြးခံရတဲ့ အမတ္မ်ားရဲ့ လႊတ္ေတာ္ စတင္က်င္းပကာမွ တရား၀င္ အသက္၀င္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းလႊတ္ေတာ္ က်င္းပျဖစ္ေသာအခါမွသာ နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံအရ အေရြးေကာက္ခံ အမတ္မ်ားက အမတ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာႀကိမ္ဆုိၾကရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္ေရာက္မွသာ ၁၉၉၀ခု အေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလည္မ်ား၏ တရား၀င္ ရပ္တည္မႈ အေနအထားကုိ ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ထီ

မတ္လ (၁၄)၊ ၂၀၁၀


14 March 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/kj1bpv714 March 2010 Yeyintnge Diary

ဖို ့၀န္းရွိျမန္မာ မ၀င္ရ ဆိုင္းဘုတ္ အတြက္ ဆိုင္ရွင္ကေတာင္းပန္

ဂ်င္းေဘာင္းဘီ နိုင္ငံေရး

ဂ်င္းေဘာင္းဘီ နိုင္ငံေရး


လူတေယာက္ ဟာ.. ေဟာဒီ ေခတ္ၾကီးမွာ..အနည္းဆံုး၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ တထည္ ေလာက္ေတာ့ ပိုင္ဆိုင္ ျပီးသား ျဖစ္ ေပလိမ့္မည္။

မဟုတ္ရင္ လည္း.. ဂ်င္းေဘာင္းဘီ တထည္ ေလာက္ လို ခ်င္ လိုက္တာ လို႕ - စိတ္ကူးေန ေပလိမ့္မည္။
-
ဂ်င္းန္ အသံုးအေဆာင္ေတြ ဖက္ရွင္ေလာ က ထဲကို ဘယ္ အခ်ိန္ က ၀င္ေရာက္လာခဲ့ သလည္း။ ၁၉ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္း ေလာက္က.. အလုပ္ၾကမ္းသမား ေတြ ၀တ္ဖို႕..ဂ်င္းန္ ေဘာင္းဘီ ေတြ ေပၚ လာ ခဲ့ သည္ လို႕ ေတာ့..ဆို ထားသည္။ ၂၁ ရာစု - စတိုးဆိုင္ ၾကီး ေတြ ရဲ႕ မီးေရာင္ ျပိဳးျပက္ ေအာက္မွာ ေတာ့.. Levis တို႕ Wrangler တို႕ ဆို တာ..သိပ္ကို ခမ္းနား တဲ့ ဆိုင္ ၾကီး ေတြ ျဖစ္ေနျပီ။ ဒီ တံဆိပ္ ေတြ ကို မ၀ယ္ နိုင္ ေသး ရင္ ေတာင္.. Wal-Mart တို႕ ဘာတို႕ မွာ..ေစ်းသင့္တဲ့ တျခား တံဆိပ္ တခု ခု ၀ယ္ ၀တ္ ဦးေတာ့...က် က် နန ရွိ ေန နိုင္ ေသးသည္။
-
ေစ်းၾကီး တဲ့ ဂ်င္းန္ ပဲ၊ ၀ယ္၀ယ္...ေစ်းေတာ္တဲ့ ဂ်င္းန္ ပဲ၊ ၀ယ္၀ယ္.... အဲဒီ ပမာဏ တန္ဖိုး ေတြ ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က..labor cost ျဖစ္တဲ့..အလုပ္သမားေတြ ရဲ႕ ေခၽြး စက္ ေတြ မ်က္ရည္ ေတြ အေၾကာင္း ကိုေတာ့....ဘယ္သူ မွ ေတြး မိ မွာ မဟုတ္ တာ..ေသခ်ာ လြန္း လွ သည္။
-
ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ( သို႕) China Blue
အဲဒီ - မျမင္ ရ တဲ့ မ်က္ ႏွာ ေတြ အေၾကာင္း ကို ၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ဒါရိုက္တာ Micha Peled က China Blue ဆိုျပီး..ကမၻာ့ ဂ်င္းန္ ၀တ္ဆင္ သူမ်ား ထံ ဖြင့္ထုပ္ သယ္ယူ လာခဲ့ သည္။
-
( အဲဒီ documentary ကို ၾကည့္ ခဲ့ မိတာ ၂ ႏွစ္ ေလာက္ ေတာင္ ရွိ ေတာ့မည္။ ခုမွ ပဲ ေရး ျဖစ္ တာေတာ့..ခုမွ ပဲ ေရးျဖစ္ လို႕ပါပဲ။ တရုတ္ အိုလံပစ္ ေၾကာင့္လည္း.. အျမင္ကပ္ ကပ္ နဲ႕..ေရးခ်င္ စိတ္ ေပါက္ လာ တာ ျဖစ္ နိုင္သည္။)
-
အေမရိကန္ု အပါအ၀င္..ကမၻာ့ ေစ်းကြက္ အေတာ္ မ်ား မ်ားက.. ဂ်င္းန္ ေဘာင္းဘီ မ်ား ရဲ႕ ၉၀ % ေလာက္ ဟာ Made in China ဆိုတဲ့ sweatshop ၾကီး ကေန ထုတ္လုပ္ ေန တာပါ။ ဗမာလို အဓိပၸါယ္ အနီးဆံုး ယူ ၾကည့္ ရင္ေတာ့..`၀ိသမ ေလာဘ လုပ္ငန္း´ လို႕ ေျပာ ရမလား။ ဘာလို႕..၀ိသမ ေလာဘ- လို႕ ေျပာ ရ လည္း ဆို ရင္- အေျခ အေန အရ ေစ်းေပါ ျပီးသား ျဖစ္ေန တဲ့ လုပ္ အား ေတြ အေပၚ မွာ ..ထပ္ ေဆာင္းျပီး.. ေခါင္းပံုျဖတ္တာ ေတြ.. မမွ်တတဲ့ အလုပ္ခ်ိန္ ေတြ.. အေနအစား ႏွိပ္စက္မူေတြ.. ျပီးေတာ့..အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုခြင့္ အားလံုးကို အေမွာင္ တိုက္ သြင္းထား တဲ့..လုပ္ငန္းခြင္ အေျခ အေန ေတြ ေၾကာင့္ ပါ။ အားလံုး မဟုတ္ရင္ ေတာင္မွ..တရုတ္ ျပည္ ၾကီးထဲ မွာ.. sweatshop ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိ ေနတယ္ ဆို တာ.. အားလံုး သိ ေန ၾကပါတယ္။
-
အဲဒီ မွတ္တမ္း ရွပ္ရွင္ေလး ထဲ မွာ-Wal-mart ကို သြင္းဖို႕ ေဖာက္သည္ ရ ထား တဲ့ ဂ်င္းန္ ေဘာင္းဘီ ခ်ဳပ္ စက္ရံု တခု ရယ္ .. jasmine လို႕ နံမယ္ေပး ထား တဲ့..၁၇ ႏွစ္ အရြယ္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း က..ေတာသူ အထည္ခ်ဳပ္ သမေလး ရယ္..ကို.. ထိထိ မိမိ..ျပီးေတာ့..ခက္ခက္ခဲခဲ မွတ္တမ္းတင္ထား ခဲ့ တယ္။ ဒါရိုက္တာက..ေဒသဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူ တေယာက္ က တဆင့္..စက္ရံု ထဲက..တာ၀န္ မွဴး တေယာက္ နဲ႕ ၾကိဳးစားခ်ိတ္ဆက္ ျပီး.. လွ်ိဳ႕၀ွက္ ရိုက္ ကူး ခဲ့ ရ တယ္ လို႕ ဆို တယ္ ။

မနက္ ၈ နာရီ ကေန..ညသန္းေခါင္ ၂ နာရီ ထိ ..တပတ္မွာ ၇ ရက္ နားရက္ မရွိ .. အလုပ္ လုပ္ ရ တဲ့.. jasmine တို႕ ရဲ႕.. ျပႊတ္သိပ္ ေနတဲ့..လူေန ေဆာင္ ေလး ကို ေတာင္.. မွံဳတိမွံဳ မႊား အလင္းေရာင္ ထဲ မွာ..မရ အရ ရိုက္ ယူ ခဲ့တယ္။ သူ႕လို တျခား ျမိဳ႕ေပၚ တက္ အလုပ္ လာ လုပ္ၾက တဲ့..မိန္းကေလး ၁၂ ေယာက္ နဲ႕ အတူ ေရာ ေနရတဲ့..သူတို႕ အခန္း ေလးမွာ.. ကိုယ္လက္သန္႕စင္ရာ အခန္းက..တခု တည္း ။ စားစရာက..မနက္ စြပ္ျပဳတ္တခြက္..ည စြပ္ျပဳတ္ တခြက္။ ၂ ထပ္ ကုတင္ေလး ေတြပူးကပ္ ေန တဲ့ ည မွာ..အခ်င္းခ်င္း..အိမ္အေၾကာင္း..ေတာအေၾကာင္း..ယာအေၾကာင္းေလး ေတြ ေျပာျပီး..အလြမ္းေျဖက်။ အပူအပင္ သိပ္ မရွိ တဲ့.. jasmine ကေတာ့..ဒီ ႏွစ္ တရုတ္ ႏွစ္ကူး မွာ ေတာျပန္ျပီး..မိဘ ၂ပါးနဲ႕..ေမာင္ေလး ေတြကို..လက္ေဆာင္ေတြ ေပး ဖို႕..စိတ္ကူး ေတြ ယဥ္ ေန ေသးတယ္။ သူလုပ္ ရ တာက.. ခ်ဳပ္ပီးသား ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေတြ က..အမွဳန္အမႊား ခ်ည္စ အက်န္ ေတြကို လိုက္ ညွပ္ ရတာ။ တနာရီ ကို ( အေမရိကန္ ေဒၚလာ အားျဖင့္ ) ၆ ဆင့္ ရ တဲ့..လုပ္အားခ အတြက္..သူတို႕ အားလံုး..မေန မနား။ အလုပ္သမား ေခါင္း က လိုက္စစ္ ေန တဲ့ ၾကား မွာ .. အိပ္မငိုက္ ေအာင္..သူတို႕ မ်က္ခြံ ေတြကို..အ၀တ္ညွပ္ ကလစ္ နဲ႕ ေတာင္ ညွပ္ ထား ၾက ရ သတဲ့။

ကေလး ေတြ ဆို ေတာ့လည္း.. သိပ္ ျပီး စိတ္ပ်က္ ညီးညဴ ပံု မေပၚ။ အိမ္ အျပန္ ယူသြားမဲ့..ယြမ္ေငြ ေတြ တြက္ ျပီး...သူတို႕ဘ၀ ကို ..ျပံဳးစပ္စပ္ နဲ႕ ..ေက်နပ္ ေန ၾက ပံုပဲ။ ဒါေပမဲ့..တကယ္ ႏွစ္ကူး နီး လာေတာ့.. တေန႕ကို ၁ ေဒၚလာမျပည့္တဲ့ လစာ ထဲက.ေန..အေဆာင္စရိတ္..စားစရိတ္.. ေတြ အျပင္.. ၾကားထဲ မွာ တရက္.. အိပ္ငိုက္လြန္းလို႕..အခ်ိဳရည္ဗူး ခိုးထြက္၀ယ္တာ..မိသြားခဲ့ဘူးတဲ့.. ဒဏ္ေၾကး ကို ႏွဳတ္လိုက္ ေတာ့.. ေ၀းလံ လွ တဲ့.. ေတာင္ပိုင္း က သူ႕ရြာ ေလး ဆီျပန္္ ဖို႕..ခရီးစရိတ္ ေတာင္ မေလာက္ ရွာ ေတာ့ဘူး။
-
ဒီ ႏွစ္ မျပန္ ရ လည္း..ေနာက္ ႏွစ္ ေပါ့ လို႕..သူ ေတြး ေန ပံု ရ သည္ ။ သူကိုယ္ တိုင္ ပင္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ တထည္ ကို ၀တ္ ထား ရင္း.. ပတ္ ပတ္ လည္ မွာ ေတာင္လံု ပံု ေနတဲ့..ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ပံု ၾကီး ထဲ က.. ဂ်င္းေဘာင္းဘီ တထည္ ရဲ႕.. ခ်ည္စ ေတြ ကို..ေခါင္ငံု႕ျဖတ္ ေန ရင္းက.. ကင္မရာ ကို လွမ္းၾကည့္ တယ္။ ျပီးေတာ့..သူ႕ေဘးက..သူငယ္ခ်င္း လီပင္း ကိုပါ ၾကည့္ လိုက္ ရင္း..ခပ္ ျပံဳးျပံဳး ေျပာ ခ် လိုက္ တယ္။

`ေဟာဒီ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ရဲ႕ အိပ္ကပ္ ထဲ မွာ..စာေလး တေစာင္ ေရး ထဲ့ ေပး လိုက္ ခ်င္ တယ္။ ဒီ ေဘာင္းဘီ ကို လီပင္း က ၾကယ္သီး တပ္ ျပီး..က် မက..ခ်ည္စ ေတြ ျဖတ္ တယ္ ဆိုတာ...´


ဂ်င္းေဘာင္းဘီ လို ခ်င္ ေန ခဲ့သူမ်ား ( သို႕) USSR

တကယ့္ ကို.. ဂ်င္းေဘာင္းဘီ တထည္ ေလာက္ ..အသည္းအသန္ လို ခ်င္ ေန ခဲ့ တဲ့ သူေတြ.. ဆိုဗီယက္ ျပည္ ေထာင္စုု ၾကီး ထဲ မွာ .. အမ်ား ၾကီး ရွိ ေနခဲ့ ဘူးတယ္။
-
၁၉၆၀ ၀န္းက်င္ ..စစ္ေအး ကာ လ ၾကီးမွာ .. ဆိုဗီယက္ မွာ.. အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမူေတြ..အသံုးအေဆာင္ ေတြျဖစ္ တ့ဲ..ကိုကာ ကိုလာ.. ကစ္ကတ္ေခ်ာကလက္ .. Beatles သီခ်င္း ေတြ အပါအ၀င္.. ဂ်င္းေဘာင္းဘီ

၀တ္ဆင္ မူ ေတြ ကိုပါ..တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ ထား ခဲ့ တယ္။ အဲဒီလို သံကန္႕လန္႕ကာ ၾကီး ပိတ္လိုက္ ရင္.. လူေတြ လည္း..သံတံုး သံခဲ ေတြ လို..ပံုသြင္းခ်င္ သလို သြင္းလို႕ ရမယ္ လို႕ ထင္ ခဲ့တဲ့.. အဲဒီ ေခတ္ က..ေခါင္း ေဆာင္ ၾကီး ေတြ ကို..အံ့ လည္း ၾသ ပါ ရဲ႕ ။
-
အဲဒီ အခ်ိန္ ေတြက.. နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ေတြ..ဒါမွမဟုတ္..ရုရွ ပညာ ေတာ္သင္ တို႕ဘာတို႕..တိုင္းျပည္ ထဲ ျပန္၀င္ လာရင္.. ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေတြ..ေမွာင္ခိုသြင္း ၾက တယ္ တဲ့ ။ ဗမာျပည္ မွာ..ကားသြင္းသေလာက္.ျမတ္ မည့္ ပံုပင္။ လမ္းေပၚ မွာ..နိုင္ငံျခား သား ခရီးသြား တေယာက္ ျမင္ ရင္..ေနာက္က လိုက္ ျပီး.. ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေရာင္းဖို႕ ပါ လား လို႕..တတြတ္တြတ္ လိုက္ ေမး တဲ့ အထိ ေတာင္ ရွိ ခဲ့ တယ္လို႕.. အင္တာနက္ တေနရာ မွာ..ျပန္ ရွာ ရင္း ေတြ႕ လိုက္ ရ သည္။
-
တကယ္က..China Blue လိုပဲ..ဒီ အေၾကာင္းေတြ ကိုလည္း.. documentary တခု မွာ..ေသေသခ်ာ ခ်ာ .. ၾကည့္ လိုက္ မိ တာပါ။ အဲဒီ ရုပ္ရွင္ ဖိုင္ ထဲ မွာ ဆိုရင္.. လူငယ္ ေတြက.. နိုုက္ ကလပ္ ကို လာ ၾက... အထဲ ေရာက္တာနဲ႕..အိပ္ေတြ ထဲ မွာ..ခိုးထဲ့ လာတဲ့..ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေတြ..အျမန္ လဲ၀တ္ ၾက နဲ႕.. မယံု နိုင္ စရာ ပါပဲ ။ ဒီ႕ထက္ပို မယံု နိုင္ စရာက.. တေၾကာ့မွာ..ဂ်င္းေဘာင္းဘီ အၾကီး အက်ယ္ ေမွာင္ခိုသြင္း တဲ့ လူ တေယာက္ ကို..ဖမ္းမိ သြား တာ.. ေသဒဏ္ ေပးဖို႕ ထိ ေတာင္..ျဖစ္ခဲ့ ရတယ္ တဲ့။ တကယ္ ေပးျဖစ္ ခဲ့ လား ဆိုတာ ေတာ့ မသိ..။ အဲဒီ အခ်ိန္က.. ေခတ္စနစ္ ကို ေရးစပ္ တဲ့..ကဗ်ာ ဆရာ ၾကီး ေတြ..သံုးသပ္ တဲ့..ပညာရွင္ ၾကီး ေတြ - တခ်ိဳ႕ ေတာ့..ေသဒဏ္ ေပး ခံ ခဲ့ ရ တဲ့..နာနာက်င္က်င္ မွတ္တမ္းေတြ ရွိ ခဲ့ ဘူး သည္္။
-

+++++++
-
ခု ေတာ့ ..ဂ်င္းေဘာင္းဘီ တထည္ ၀ယ္ တိုင္း.. Made in China ဆိုတဲ့..တံဆိပ္ေလး ကို အသာ ၾကည့္ လိုက္ ရင္း..အိပ္ကပ္ ထဲ က..စာေလး တေစာင္ ေလာက္ မ်ား ထြက္လာ မလား ရယ္.. လို႕..ရယ္သြမ္းေသြး တဲ့ အေတြး နဲ႕ ေတြး ေန မိ ရတယ္..။
-
ေခၽြး စက္ရံု ၾကီး ေတြက..ခ်ဳပ္လုပ္ တင္ပို႕ လိုက္ တဲ့..ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေတြ..အသက္နဲ႕ ရင္း..အႏၱရယ္နဲ႕ ရင္းျပီး.. ၀တ္ဆင္ ခဲ့ ရ တဲ့..ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေတြ... ။ ကဲ- ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေတာင္..နိုင္ငံေရး ျဖစ္သြား ခဲ့ ျပီ။
-
တကယ္ေတာ့..အားလံုးဟာ- နိုင္ငံေရး ပါပဲ။ ခုဆို..အိုလံပစ္ နိုင္ငံေရး.. ။ ေလာင္စာ နိုင္ငံေရး..။ ကမၻာ ၾကီး ပူေႏြးမူ နိုင္ငံေရး.. ။ ျမန္မာ ျပည္က.. နာဂစ္မုန္ တိုင္း နိုင္ငံေရး... ။ ဂႏၶီၾကီး ရဲ႕..ဆား လည္း နိုင္ငံေရး... ။ ကခ်င္ ေက်ာင္းသားေတြ ေျပာ ေနတဲ့..ေက်ာက္စိမ္း ေတြ လည္း.. နိုင္ငံေရး...။
-
မီးဖိုေခ်ာင္က.. အိမ္ရွင္မ တေယာက္ ရဲ႕.. ဆီပုလင္း လည္း..နိုင္ငံေရး ပါပဲ ။http://kthwe.blogspot.com/2010/03/blog-post_09.html

၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏႇစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉၀၇ ဘီလ်ံ ရႇိခဲ့

၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏႇစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးမႇာ အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉၀၇ ဘီလ်ံရႇိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏႇစ္ထက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိ၍ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ တ႐ုတ္စီးပြား ေရးသံမႇဴး Mr Jin Honggeng ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ကုိးကား၍ Xinhua သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏႇစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးမႇာ အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉၀၇ ဘီလ်ံရႇိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏႇစ္ထက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိ၍ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ တ႐ုတ္စီးပြား ေရးသံမႇဴး Mr Jin Honggeng ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ကုိးကား၍ Xinhua သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

အလားတူပင္ မၾကာေသးမီက စတင္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး China - ASEAN Free Trade Area (CAFTA) တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ႏႇစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအခြင့္အလမ္းကုိ ပိုမိုဖန္တီးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မႇ တရား ၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာစာရင္းမ်ား အရ ႏႇစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈမႇာ ၂ ဒသမ ၉၀၇ ဘီလ်ံေဒၚလာရႇိၿပီး ယခင္ႏႇစ္ထက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုး တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္းကုန္ သြယ္မႈဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမႇ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ့ တင္ ပုိ့မႈ ၂ ဒသမ ၂၆ ဘီလ်ံရႇိၿပီးျမန္မာ ႏုိင္ငံမႇ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ့ တင္သြင္းမႈ ၆၄၆ သန္းရႇိေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏႇင့္ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရႇိ ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ တ႐ုတ္ဘက္သုိ့ တင္ပုိ့မႈပုိင္းတြင္ အားသာခ်က္မ်ား ရႇိသကဲ့သုိ့ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ ေစ်းကြက္မႇပစၥည္းမ်ား အလံုး အရင္းႏႇင့္၀င္ေရာက္မႈမႇာယခင္ကပင္ အားေကာင္းေနသကဲ့သုိ့ ယခုလို Free Trade Area ကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ေဒသ တြင္းႏုိင္ငံမ်ားအေပၚပုိမိုတင္သြင္းခြင့္ ရလာေၾကာင္းလည္း သိရႇိရသည္။

''ႏုိင္ငံေတြအားလံုးက Free Trade လုပ္ဖုိ့ သေဘာတူထားၾက တယ္။ အာဆီယံေဒသအတြင္းမႇာ Free Trade ေၾကာင့္ကုန္ပစၥည္းေတြ အလြယ္တကူစီးဆင္းမယ္လုိ့လက္ခံ ထားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြက ထုတ္ကုန္ေတြပိုမိုတင္ပို့ ႏုိင္ဖို့ႀကိဳးပမ္းၾကေပမယ့္ တ႐ုတ္ေစ်း ကြက္ကုိ ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖို့ဆိုတာနဲ့ တ႐ုတ္နဲ့အၿပိဳင္တင္ပုိ့ဖို့ဆိုတာ ေတာ္ ေတာ္ကုိအခက္အခဲရႇိတဲ့ကိစၥတစ္ရပ္ ပါ''ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ပုိ့စ္ သတင္းစာမႇသတင္းေထာက္တစ္ဦး က ေျပာျပခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံ မ်ား အထူးသျဖင့္အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ေရႇ႕ေရာက္လာေသာ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏႇင့္ ကုန္သြယ္မႈသိသိသာသာမ်ား လာေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈတြင္ လိုေငြျပေနေၾကာင္းသိရႇိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံႏႇင့္နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီးကုန္သြယ္ေရးတြင္အား သာခ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈအပုိင္းတြင္မူ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ကုန္ပုိင္းအထိ ရရႇိ ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ မႇာ ၁ ဒသမ ၃၃၁ ဘီလ်ံ ေဒၚလာ ရႇိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ သတၲဳတူး ေဖာ္ေရး၊ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ေရနံႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံထားေၾကာင္း သိရႇိရ သည္။

Thursday, 11 March 2010 01:52
http://first-11.com/

အေလ်ာ့မေပးနုိင္သည္မ်ားကိုေတာင္းလို႕ကေတာ့ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္နိုင္

http://ifile.it/yi07981pr2-2010