Thursday, March 25, 2010

အႏႈိင္းမဲ့ ေမတၱာရွင္


Photobucket

25 March 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/mh0ibat25 March2010 Yeyintnge Diary

Kyaw Thu: ပ်က္ျဖစ္

ပ်က္ျဖစ္

လူဆုိသည္မွာ ေမြးၿပီးလွ်င္ေသၾကမည္သာျဖစ္သည္။

သတၱ၀ါမွန္သမွ် ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဒါကေတာ့ . . . တရားသေဘာအရပင္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေပးဆပ္မႈမ်ားကေတာ့ . . . ပ်က္လုိက္ျဖစ္လုိက္ (ပ်က္ျဖစ္)ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဤတြင္ . . . ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တရားသေဘာကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဗုဒၶ၏ေဟာၾကားခ်က္ကုိ ဖီလာျပဳျခင္းမဟုတ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဒိ႒ိအယူစြဲမ်ား မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္စစ္မ်ားသာျဖစ္သည္။

ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာကုိ လက္ကုိင္ျပဳ၍ က်င့္ၾကံပြားမ်ားေနသူတုိ႔သာ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ . . . ``ျဖစ္ပ်က္´´ေလာကႀကီးထဲတြင္ ရပ္တည္ေနၾကရင္းႏွင့္ အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္၊ အက်ဳိးျပဳေစမည့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရာ၌ ``ပ်က္ျဖစ္´´ လုပ္ငန္း၊ လမ္းစဥ္တုိ႔ကုိ က်င့္သံုးမိေတာ့သည္။

အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွင္းျပရေသာ္ . . . ကၽြႏု္တုိ႔၏ လူမႈေရးအသင္းျဖစ္ေသာ နာေရးကူ ညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေသဆံုး (ဘ၀ေျပာင္း)သြားသူတုိ႔၏ ႐ုပ္ကလာပ္ မ်ားကုိ သၿဂၤဳလ္ေပးျခင္းတုိ႔သည္ ျဖစ္ပ်က္ကုိ ႐ႈျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေမြးလာလွ်င္ ေသဆံုးဖုိ႔ ေျခလွမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘယ္ေန႔ေသမည္၊ ဘယ္အခိ်န္ေသမည္၊ ဘယ္ေနရာတြင္ ေသမည္ ကုိေတာ့မသိႏုိင္။ သုိ႔ေသာ္ . . . သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေပးဆပ္မႈမ်ား သည္ကား ပ်က္ျဖစ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ . . . လူဆုိေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္ ေမြးဖြားျခင္း (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) ႏွင့္ ခႏၶာအိမ္မွ ထြက္ခြာမႈ (ေသဆံုးျခင္း) ဆုိသည့္ ၾကားကာလတြင္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား သံသရာလည္ပတ္ေနၾကသည္။ ထုိသံသရာစက္၀ုိင္းအတြင္း လည္ပတ္ေနစဥ္ကာလ၌ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျခလက္က်ဳိးပဲ့ျခင္း၊ အစာအိမ္ထိခုိက္ျခင္း၊ ႏွလံုးထိခုိက္ျခင္း၊ မ်က္စိထိခုိက္ျခင္း စသျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္၏ ဦးေခါင္းမွ ေျခဖ၀ါးအဆံုး ေဖါက္ျပန္/ ပ်က္ဆီးဆုံးရွုံးျခင္းမ်ားကို အပ်က္သေဘာအားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ နာရီ၊ ပန္ကာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စက္ဘီးစသည္တုိ႔လည္း ဖန္တီး/ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ့"ျဖစ္” ၍ သုံးစြဲ/ယိုယြင္းျခင္းအားျဖင့္ “ပ်က္”ျခင္း တုိ႔ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ယင္း သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္း ပ်က္စီးခဲ့ပါက လူသားတုိ႔သည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲၾကသကဲ့သုိ႔ လူသားတုိ႔၏ ခ်ဳိ႕ယြင္း ဖ်က္ဆီးမႈ တုိ႔ကုိ မည္သူတုိ႔က ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားကုိ လုပ္မည္နည္း။

လူအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္မ်ားထားရွိရန္ ကၽြႏု္တုိ႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
လူအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာစိတ္မ်ားပြားမ်ားရန္ ကၽြႏု္တုိ႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
လူအခ်င္းခ်င္း ဂရုဏာစိတ္မ်ားထားရွိရန္ ကၽြႏု္တုိ႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဤတာ၀န္၊ ၀တၱရား၊ ခံယူခ်က္တုိ႔ကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ လာေရာက္ ခုိင္းေစတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူပီသေသာ အသိဥာဏ္၊ လူပီသေသာ ခံယူ ခ်က္၊ လူပီသေသာ၀တၱရားမ်ားသည္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာဘ၀ရဲ႕ သင္ခန္းစာ၊ ဘ၀ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဘ၀ရဲ႕ နာက်ည္းခ်က္၊ ဘ၀ရ႕ဲဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပ႑ိတဆရာသမားမ်ား ၏ ဆံုးမမႈမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ကာ ဗုဒၶရဲ႕လမ္းစဥ္ အတုိင္းေလွ်ာက္လွမ္း ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ ဗုဒၶရဲ႕လမ္းစဥ္၊ ဗုဒၶရ႕ဲအလုိေတာ္က် ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပ်က္ျဖစ္ ေပးဆပ္မႈမ်ား၊ ပ်က္ျဖစ္စာနာမႈမ်ား၊ ပ်က္ျဖစ္ ဂ႐ုဏာထားမႈမ်ားကုိ ရွင္းပါအ့့ံ။

သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသုိ႔ လာေရာက္ျပသၾကေသာ လူနာမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ထိခုိက္၍ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ခႏၶာမွ ေသြးသားေဖါက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသြးသား ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ လာေရာက္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ေသာ ျပဳျပင္ကုသေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူသားအခ်င္း ခ်င္း ဂ႐ုဏာစိတ္ထားကာ ကုသုိလ္ျဖစ္ အခမဲ့ျပဳျပင္ကုသေပးမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္မွာ မေရတြက္ ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ကုသုိလ္ျဖစ္ကုသေပးေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ``အပ်က္´´ (ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း) မွ ေနာက္ဆုံး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္ရေသာ ေသျခင္းတရားမတိုင္္ခင္္ ``အျဖစ္´´ (က်န္းမာေနေကာင္း လာျခင္း) သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ ေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာပင္ မ်က္စိတိမ္စြဲ၍ အျမင္အာ႐ံုမရွိေသာ လူနာမ်ားအတြက္ မ်က္စိခြဲစိတ္ ေပးကာ အေမွာင္ဘ၀မွ အလင္းဘ၀သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးဆပ္ျခင္းမွာလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအလို႕ငွါ အပ်က္မွအျဖစ္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းပင္ မဟုတ္ပါလား . . . .

ေအာက္ေဖၚျပပါ အေထြေထြ ေရာဂါေ၀ဒနာသည္မ်ားႏွင့္ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္တုိ႔၏ ``အေမွာင္မွ အလင္း´´ ``အပ်က္မွအျဖစ္´´ ဘ၀သုိ႔ရရွိရန္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း လူနာတုိ႔၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

အေထြေထြ လူနာမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားမ်က္စိေ၀ဒနာ႐ွင္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားထုိနည္းတူစြာ . . . ကၽြႏု္ပ္၏ ႏွလံုးသားထဲ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ အဘ ဦးသန္းျမင့္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ဆုံဆည္းမႈကုိ တင္ျပပါမည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ( ၄ )ႏွစ္ခန္႔က ကၽြႏု္ပ္ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကြင္းသြားစဥ္ ဗ်ဳိင္းေရအုိးစင္ (တာေမြ) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဖုိးအုိတစ္ဦး သစ္သားေထာက္တံျဖင့္ လမ္းကုိ တစ္လွမ္းျခင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေန သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရ၍ အဘအတြက္ ေငြတစ္ေထာင္လွဴခဲ့သည္မွ စေတာ့သည္။

ဦးသန္းျမင့္ - တာေမြ (Wheel Chair)အဘနာမည္က ဦးသန္းျမင့္ပါ။ ကမာၻေက်ာ္လၻက္ရည္ဆိုင္၊ ပရိေဘာဂဆိုင္ တာေမြပလာဇာနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေ႐ွ့မွာ ေနတယ္။ နာဂစ္ၿပီးမွ အဘ ဒီိကုိေရာက္လာတာ။ ဟုိတုန္းကေတာ့ ၁၅၇ လမ္းက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ အိမ္မွာေနတယ္။ သူတို႔ ေရႊျပည္သာကို ေျပာင္းသြား တယ္။ အဘကို ထားခဲ့ၾကတယ္။ ထားခဲ့တဲ့အတိုင္း အဘ ေနတာပဲ။

အတိတ္ရယ္၊ ပစၥဳပၸန္ရယ္၊ အနာဂတ္ရယ္ အဘေျပာခ်င္တာက အတိတ္ကို ထားလိုက္ေတာ့ အခုပစၥဳပၸန္မွာ အဘကို ဦးေက်ာ္သူက ကူညီခဲ့လို႔ အခုပစၥပၸဳန္မွာ အဘ ရပ္တည္ေနႏိုင္တာ မနက္ျဖန္ အဘ ဘာျဖစ္မလဲ မေျပာႏိုင္ဘူး။ လမ္းထြက္သြားရင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ ယာဥ္ေၾကာ အဘ တိမ္းေ႐ွာင္ၿပီး သြားေနရတယ္။ အဘ ေဆး႐ံုက ဆင္းလာတယ္။ တစ္ႏွစ္ တိတိ သူမ်ားအိမ္မွာ ေနတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ အဘခံစားခဲ့ရတယ္။ သာမာန္လူေကာင္း တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားလို အလူမီနီယံနဲ႔ မသြားႏိုင္ဘူး။ သစ္သားေလးေခ်ာင္း ေထာက္ေလးနဲ႔ ကၽြန္းသားနဲ႔ လုပ္ထားတာေလးနဲ႔ အဘ ေဟာ..ဒီလို ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔ သြားရတယ္။

ပထမဦးဆံုး ဦးေက်ာ္သူနဲ႔ ဗ်ိဳင္းေရအိုးစင္လမ္းရဲ႕ လမ္းအလယ္ေခါင္မွာ လက္တစ္ဖက္က ပတ္တီးေလးနဲ႔ ကားေခါင္းခန္းမွာ ထိုင္ေနတယ္။ အဘ မိုးေရထဲမွာ ေျဖးေျဖးနဲ႔သြားတယ္။ သူက လက္ထဲမွာ တစ္ေထာင္တန္ ထုတ္ေပးၿပီးလွဴတယ္။ ေအာ္ .. ဦးေက်ာ္သူ သူက မုတ္ဆိတ္ေမႊး၊ ပါးသိုင္းေမႊးေတြနဲ႔ အဘကို တစ္ေထာင္တန္ ေပးတယ္။ ေအာ္ .. ဦးေက်ာ္သူ ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံပါရေစနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔လဲ အဘလို႔ သူက ျပန္ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ဘာအလုပ္တစ္ခုမွ လုပ္မေပးခဲ့ဖူးဘူး .. မဟုတ္ဘူး .. ကၽြန္ေတာ္ သဒၵါေပါက္လို႔ အဘကို လွဴတာပါတဲ့ .. အခ်ိန္မေရြး လိုအပ္တဲ့ အကူအညီ ရွိရင္ေျပာ ကၽြန္ေတာ္ ဆီလာခဲ့ပါတဲ့ .. တစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့ အခါက်မွ အဘကို ေယာဂီ၀တ္နဲ႔ အဘြားႀကီး တစ္ေယာက္က ဦးသန္းျမင့္ ရွင္ .. ဦးေက်ာ္သူဆီ သြားၿပီး အကူအညီ ေတာင္းၾကည့္ပါလား .. သြားႏိုင္ လာႏိုင္ေအာင္လို႔ေပါ့ .. ရရင္လည္း ရမယ္ .. မရရင္လဲ မရဘူးေပါ့။ ဒါနဲ႔ အဘလည္း TAXI အငွားကားေလးနဲ႔ သဃၤန္းကၽြန္းမွာ႐ွိတဲ့ နာေရးကူညီမႈ ႐ံုးကိုသြားၿပီး သူ႔ကို အကူအညီေတာင္းတယ္။ ဟုိလဲေရာက္ေရာ ဦးေက်ာ္သူက ကင္မရာယူၿပီး အဘကို ဓါတ္ပံု႐ိုက္တယ္။ ေသာၾကာေန႔မွာ သြားတယ္။ တနလၤာေန႔မွာ Wheel Chair လာေပးတယ္။ အဘ အိပ္မက္ထဲေတာင္ မမက္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီ Wheel Chair ေပးတဲ့ေန႔က အဘကို ဦးေက်ာ္သူ ကိုယ္တိုင္လာေခၚတယ္။ ဟုိလည္းက်ေရာ အဘ ဒီမွာ Wheel Chair တဲ့ .. ကၽြန္ေတာ္ ကူညီမယ္လို႔ ေျပာထား ၿပီးၿပီတဲ့ .. အဘ ပီတိေတြျဖစ္ၿပီး မ်က္ရည္ေတြ က်တယ္။ ဦးေက်ာ္သူ ဘာေျပာလဲသိလား … ?

`` ကၽြန္ေတာ္လုိခ်င္တာ ဒါပဲတဲ့ .. လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၀မ္းသာပီတိကို .. ။ ´´

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီး ႐ွိတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ လူေတြလည္း အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္။ အဲဒီ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ဒြန္တြဲေနတဲ့ထဲမွာမွ အဘကို လွဴႏိုင္တဲ့လူ သူဟာ ဦးေက်ာ္သူ တစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္။သံဃာေတာ္ေတြ ဆႏၵျပတုန္းက စစ္ကားေတြ Round လွည့္ေနတယ္ .. လူတိုင္းက ေျပာတယ္ .. ခင္ဗ်ားတဲ့ ဒီစာတန္းေလး ျဖဳတ္ထားလိုက္ပါလား .. ဘာလို႔ ျဖဳတ္ရမွာလဲ .. ဒါ……..ကိုယ့္ရဲ႕ အသက္သခင္ ေက်းဇူး႐ွင္ .. ဒီ Wheel Chair အေနာက္က စာတန္းက အဘရဲ႕ ရင္ထဲက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ေရးထိုးထားတာကၽြန္ေတာ္ ညအိပ္ရာ၀င္ေတာ့မယ္ဆို အၿမဲတမ္း ဦးေက်ာ္သူက ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အသက္ အမ်ားႀကီး ငယ္ပါတယ္။ က်န္းမာပါေစ .. ခ်မ္းသာပါေစ .. အၿမဲတမ္း ကၽြန္ေတာ္ ေမတၱာပို႔တယ္။ ဟိုတစ္ခါကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဘ BBC နားေထာင္တယ္။ VOA နားေထာင္တယ္။ လူမ်ားေတြက လာေျပာတယ္။ သူတို႔ေျပာတာေတြ အဘ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္လိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ .. မွန္တာလုပ္ရင္ေတာ့ အမွန္အတိုင္းပဲ ျဖစ္ရမွာပဲ .. အခ်ိန္တန္ေတာ့ အမွန္တိုင္းဟာ အမွန္တရားအတိုင္း သူ႔ဟာသူ ၿပီးသြားတာပဲ။ အလင္းတန္း ဂ်ာနယ္ အဘ အပါတ္တိုင္း ၀ယ္၀ယ္ဖတ္တယ္။ ဟိုတုန္းကဆို ဦးေက်ာ္သူပံု နာေရးကူညီမႈ အသင္း အလွဴေငြ လက္ခံတဲ့ပံု အၿမဲတမ္းပါတယ္။ အခု လံုး၀သူ႔ နာမည္ မပါဘူး။ သူ႔ ဓါတ္ပံုေတြလည္း မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ အခုၾကည့္ ခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း အလွဴေငြ လွဴဒါန္းတာေတြ ဘာေတြ ဦးေက်ာ္သူ နာမည္တစ္ခ်က္ မပါဘူး .. ဓါတ္မွန္ခန္းအတြက္ ဆိုလားပဲ …. ။ေနာက္ပိုင္း ဟိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးကတည္းက လံုး၀ သူ႔ပံု မပါေတာ့ဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ မႏွစ္က ၁၂ လပိုင္းလား မသိဘူး။ က်ားကြက္သစ္မွာ နာေရးအတြက္ ဦးေက်ာ္သူကား ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္းကေန ေကြ႕၀င္သြားေတာ့ အဘ ေတြ႕လိုက္တာနဲ႔ အဘခ်က္ခ်င္း Wheel Chair တြန္းၿပီး လိုက္သြားတာ .. ခုနက နိဗၺာန္ယာဥ္ ဘယ္သြားလဲ .. ? အဲ့ဒီဘက္ကို ဆင္းသြားတယ္တဲ့ .. ဓမၼ၀ိဟာရလမ္း ထဲကေန။ ဟိုး .. စိုင္းထီးဆိုင္ေနတဲ့လမ္းေလ။ ဟိုး .. က်ားကြက္သစ္က်ေတာ့ လမ္းကလည္း ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာ .. အဘ သြားလဲသြားေရာ သူနဲ႔ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ေရာ .. စကားေျပာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ႐ုပ္႐ွင္လဲ မ႐ိုက္ရေအာင္ .. ဗီဒီယိုလဲ မ႐ိုက္ရေအာင္ အကုန္လံုးပိတ္ထားတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဦးေက်ာ္သူက ႏႈတ္ခမ္းေမႊး .. ပါးသိုင္းေမႊးနဲ႔ အသားေတြမည္းၿပီး ဆံပင္လည္း ႐ွည္လာတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္ေလာက္ Wheel Chair လွဴတုန္းက ဟို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာေလ ႐ုပ္ရည္မ်ားဆို တျခားစီပဲ ယူပစ္သလိုကို ျဖစ္သြားတာပဲ။ အဘၾကည့္ၿပီးေတာ့ေလ စိတ္မေကာင္းလိုက္တာ . . . . ။

ဦးေက်ာ္သူကေနၿပီး အဘအတြက္ T-Shirt ေလးလဲ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တယ္။ အဘရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓါတ္စာမ်ား ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ ဦးေက်ာ္သူကေန ပိုက္ဆံ ၁၀၀၀၀/- (တစ္ေသာင္းက်ပ္)ကို ထပ္မံလွဴဒါန္း လုိ္က္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆးခန္းကို တစ္ခါ ေနမေကာင္းလို႔ေလ .. Wheel Chair န႔ဲ တာေမြကုန္းကေန တက္ၿပီးေတာ့ သုခေဆးခန္းေလး အဲဒီေန႔ ေသာက္ေဆးေတြလဲ အမ်ားႀကီးေပးလိုက္တယ္။ အဘကို ပိုက္ဆံ ၃၀၀၀/- (သံုးေထာင္က်ပ္) ထပ္ေပးလိုက္ေသးတယ္။ အဘ ထမင္း၀ယ္စားေနာ္ .. လၻက္ရည္ေသာက္ေနာ္ .. ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံ ပါရေစနဲ႔ေျပာလဲ မရဘူး အတင္းပဲ။ သူ႔အမ်ိဳးသမီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ က အဘတဲ့ အဘကို ဒီတစ္ခါပဲ ေတြ႕ဖူးေသးတယ္တဲ့ အရင္တုန္းက ဓါတ္ပံုထဲမွာပဲ ေတြ႕ဖူးတယ္တဲ့။ ဦးေက်ာ္သူတစ္ေယာက္ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းနဲ႔ ႐ွိပါေစလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ ။

အဘ ဦးသန္းျမင့္ကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူ တုိ႔ကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္သည့္ဖက္မွ ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့မႈမ်ားအား ေအာက္ပါပံုမ်ားႏွင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ . . . ကုသုိလ္ျပဳရာတြင္ လူသည္ တိရစာၦန္ထက္သာသလုိ အကုသိုလ္ ျပဳရာတြင္
လူသည္ တိရစာၦန္ထက္သာႏုိင္သည္။

လူေလးမ်ဳိးွရွိရာ၌ . . . အေမွာင္ကလာၿပီး . . . အေမွာင္သြားမည့္လူ၊
အလင္းကလာၿပီး . . . အေမွာင္သြားမည့္လူ၊
အေမွာင္ကလာၿပီး . . . အလင္းသြားမည့္လူ၊
အလင္းကလာၿပီး . . . အလင္းသြားမည့္လူ ဟူ၍ ရွိသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ကား အလင္းကလာၿပီး . . . အလင္းသြားမည့္ လူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

သုိ႔ေၾကာင့္ . . . ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ျခင္း
ရွင္ျခင္းႏွင့္ေသျခင္းတုိ႔တြင္ ေသျခင္းသည္ အဆန္းမဟုတ္။ ``ကံ´´ တစ္ခုနဲ႔ ပုိင္းျခားလုိက္သည့္အတြက္ ဘ၀တစ္ခု ကုန္ဆံုးသြားျခင္းဟုဆုိျငားေသာ္လည္း မေသခင္စပ္ၾကား … ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာ၊ မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္္ ပ်က္ျခင္းမွ ျဖစ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ကုသေပးျခင္း၊ အစားထုိးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လူပီသေအာင္ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဆုိသည့္ ျဗဟၼစုိရ္တရားလက္ကုိင္ထားကာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း၍ ကုသုိလ္အထုပ္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး၊ (၇)ရက္သားသမီးအေပါင္းတုိ႔ဖက္မွ ရပ္တည္ကာ ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ ခ်ီတက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း . . . . ။

ကမာၻေျမျပင္သုိ႔ အလည္အပါတ္ေရာက္ခြင့္ေပး၍ … ဤကဲ့သုိ႔ လူမႈေရး၊ ကုသုိလ္ေရး ကိစၥအ၀၀ကုိ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ၊ ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္တကြ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာ၊ ပ႑ိတဆရာသမားမ်ား၊ ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတုိ႔ႏွင့္ ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ရြက္ ေပးဆပ္ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ မေဟသီ - ေရႊဇီးကြက္အျပင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကၽြႏု္ပ္အား သီလလံုၿခံဳရန္ (ဆန္ေရ) လမ္းျပေပးခဲ့ေသာ သား - ျပည္သိမ္းေက်ာ္၊ သမီး - ျမင့္မိုရ္ဦး တို႔အား ေလးစားဦးညႊတ္လွ်က္ . . . .

ေက်ာ္သူ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္

http://ifile.it/yoawm80http://www.scribd.com/doc/28930715/NLD-LA-HQ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဗုေဒၶါ၀ါဒဆရာေတာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္အား ၾသ၀ါဒကထာေပးပုိ.လုိက္သည္

----------

ဗုေဒၶါ၀ါဒဆရာေတာ္

အေမရိက ဦးေအာင္ေရႊ (ဥကၠ႒)

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ ရက္စြဲ ၊ မတ္လ ၂၄ ၂၀၁၀

ေရႊဂုံတုိင္ ဗဟန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားအားလုံးကုိ အထူးတုိက္တြန္းလႊာ

သုိ.မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ. ပတၱနိကၠဳဇၨနကံဟာ NLD အဆုံးသတ္ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ ဒကာ ဒကာမမ်ားအားလုံး စိတၱသုခ ကာယသုချပည့္ပါေစလုိ. ဆႏၵျပဳပါတယ္၊

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးမွ မလြတ္လပ္ဘဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ယေန.ခ်ိန္ထိ ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ာ ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ဳိးစုံခံေနရသည္၊ ၈၈ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ ေပၚေပါက္ေတာ့ ဦးေန၀င္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္အစုိးရကုိ လူထုကဖယ္ရွား ႏုိင္ခဲ့တယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေသြးနဲ. တထပ္တည္းတူတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီမုိကေရစီေပၚေပါက္ေအာင္ ၉၀ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ္ ဆုိတဲ့ ကတိကုိ ယုံၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ. ခ်ဳပ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရာမွာ မဲအျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့တယ္၊ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဦးေစာေမာင္ၿပီးရင္ဦးသန္းေရႊကဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့တယ္၊စစ္အာဏာရွင္က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အခရာၾကတယ္ဆုိတာ ၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေျဖေပၚခဲ့တယ္၊ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ထိန္းသိမ္းလုိက္ရင္ ပြဲကၿပီးသေလာက္ဆုိတာ သိတာမုိ. ယေန.ထိ မလြတ္ဘဲထားတယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ဆုိတာ ေသနတ္၊ေဒၚစုကက်ည္ဆံႏွင့္တူတယ္၊ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေသနတ္ပဲရွိၿပီး က်ည္ဆံမရွိဘဲ ျဖစ္ေနေတာ့ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး၊အခုလဲ က်ည္ဆံမပါပဲ စစ္အစုိးရေရြး ေကာက္ပြဲ စစ္ေျမျပင္ကုိ သြားဖုိ. ႀကိဳးစားေနတဲ့ အဖြဲ.ခ်ဳပ္က လူအခ်ဳိ.ဘာျဖစ္လုိ. စိတ္ဓာတ္ေတြ ေဖာက္ျပန္ၾကတာလဲ၊ ေရြတဂုံကုန္းေပၚမွာ က်ခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရဲ. ေသြးေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္က တုိင္းသူျပည္သားေတြအေပၚ သစၥာရွိရွိနဲ. လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္၊

() အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ စစ္အစုိးရနဲ.ေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြးယူရင္ ရမယ္ထင္လုိ. အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ကညီလာခံ

တက္ခဲ့တယ္၊မရမွန္းလဲသိ၊မတရားမွန္းလဲ သိေရာ ညီလာခံက ျပန္ထြက္လာတယ္၊စစ္အစုိးရနဲ. ေပါင္းမိလုိ. ထုိခ်ိန္က အမွားတခုျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ၊သခၤန္းစာယူရမည္၊

() ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားျပည္သူ တုိင္းရင္းသားအားလုံးကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ယုံၾကည္တယ္၊ေဒၚစုမွာ

အရည္အခ်င္းေတြရွိတယ္၊သတၱိဗ်တၱိအားရွိတယ္ ဒါကုိ အဖြဲ.ခ်ဳပ္က တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျခရာတုိင္းတဲ့ သေဘာနဲ.

အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မူမရတဲ့စကား၊စစ္အစုိးရအႀကိဳက္စကား၊ျပည္သူေတြ မႏွစ္သက္တဲ့စကားမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေအာက္မွာ ဒူးေထာက္ဖုိ. လုပ္ရပ္မ်ဳိးဟာ တုိင္းျပည္က လူထုက အခုပဲ ေဒါသေတြျဖစ္ေနပါၿပီ၊

() စစ္အစုိးရ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ လူထုကုိ စည္းရုံးတယ္၊ယုံၾကည္မူမရဘူး၊ေဒၚစုမွအပ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ

အဖြဲ.ခ်ဳပ္က လူေတြလဲ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး၊လုပ္လဲ ယုံၾကည္မူမရခဲ့ဘူးဆုိတာ အားလုံးအျမင္ပါပဲ၊

() မတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြက လက္မခံဘူး၊ဒါကုိ လူထုေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူႏွလုံးကုိ ယူၿပီး ေတာ္လွန္ဖုိ. မတရားတဲ့ဥပေဒကုိ လုံး၀လက္မခံဘူး၊မွတ္ပုံတင္ရန္ ဆႏၵ

မရွိဘူးလုိ. ျပတ္သားတဲ့စကားဟာ ျပည္သူေတြက အားရတယ္၊အဲလုိမ်ဳိး သတၱိေတြကုိ ယုံၾကည္လုိ. လူထုက ေထာက္ခံ

ေနတယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပါ၊

() ျပည္သူလူထုသေဘာဆႏၵႏွင့္ ကုိက္ညီတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတ္ပုံမတင္ဘူးလုိ. ေျပာလုိက္ၿပီ၊အမ်ဳိးသားဒီမုိက

ေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္အေနနဲ. ျပည္သူေတြဆႏၵကုိ အေလးထားရမယ္၊ဒီကေန. ျပည္သူေတြဆႏၵကုိအေလးမထားလုိ. လူထုက စစ္အစုိးရကုိ မယုံၾကည္ဘူး၊အဖြဲ.ခ်ဳပ္က လူထုဆႏၵကုိ ဖီဆန္ရင္ လူထုက အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကုိ မယုံၾကည္ဘဲ အထူးသျဖင့္ သံဃာထုႀကီးက စၿပီး စစ္အစုိးရဆီ တည္ထားတဲ့ ျမားက အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကုိ ပတၱနိကၠဳဇၨနကံ ျပဳသြားႏုိင္ပါတယ္၊၊

() သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေကာ၀ိဒါဘိ၀ံသက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေတြ.ရင္ ေပးလုိက္ဆုိၿပီး

ဆရာေတာ္ၾသ၀ါဒ သိမ္းထားတယ္၊အဲဒီအထဲမွာ ‘’ ငါက စစ္အစုိးရကုိ လုံး၀မယုံဘူး၊ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဂၤလန္မွာ

ေနၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္လာေတာ့ စစ္သားအစုိးရစကား ယုံတယ္၊ အေနာက္ႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြလုိ ကတိတည္တဲ့

လူစားမ်ဳိးထင္တယ္၊ဒါက သူ.အားႏွဲခ်က္၊ေနာက္တခုက သူ.ပါတီအတြင္းက လူေတြကလည္း သူ.ကုိ လိန္တာပဲ အဲဒါကုိ

သတိထားဖုိ.လုိတယ္၊ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေဖတူသမီးမုိ. ျပည္သူေတြက သူ.ကုိယုံၾကည္တယ္၊ငါကလဲ သူ.ကုိ

ယုံၾကည္တယ္၊ဒါေပမဲ့ သူ.ပါတီကလူေတြကုိ ငါကမယုံဘူးလုိ. ဆရာေတာ္ႀကီးကေျပာခဲ့တယ္” အခုခ်ိန္မွာ ပါတီအတြင္းက

တခ်ဳိ.လူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပၚမွာ သစၥာမရွိရင္ အဖြဲ.ရပ္တည္ဖုိ.ေျပာေျပာ၊တုိင္းျပည္အတြက္ပဲေျပာေစ လုံး၀

မယုံၾကည္ရေတာ့ဘူးဆုိတာ အေျဖပါပဲ၊၊

() ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နယ္ခ်ဲ.ကုိေတာ္လွန္ခဲ့တာ ပါတီမေထာင္ပါဘူး၊ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ေတြႏွင့္ လူထုကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ၊ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံမွာ ပါတီရုံးခန္းမရွိ၊၂၀၀၇၊ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ သံဃာမ်ားရုံးခန္း မေျပာနဲ. ဘုဥ္းေပးစရာဆြမ္းေတာင္မရွိဘဲ စစ္အာဏာရွင္ကုိ မလုိလားဘူးဆုိတာျပခဲ့ပါၿပီ၊ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္ ပါတီဆုိတဲ့ နာမည္ကုိပဲ စစ္အစုိးရဖ်က္ႏုိင္မယ္၊ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ မဖ်က္ႏုိင္ပါဘူး၊အဲဒီအထဲမွာ အသားထဲက ေလာက္ေကာင္ မထြက္ဖုိ. အေရးႀကီးသလုိ ကုိယ့္အဖြဲ.ကုိယ္ဖ်က္၊ကုိယ္လူ ကုိယ္ျပန္ထုတ္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ျပည္သူေတြက လက္မခံ ႏုိင္တာကုိ အထူးသတိထားေစခ်င္ပါတယ္၊၊

() ဆရာေတာ္ သေဘာထားကေတာ့ စစ္အစုိးရကုိ လုံး၀မယုံၾကည္ဘူး၊တရားဥပေဒကုိ မေလးစားတဲ့ စစ္အစုိးရအား တရားဆြဲဆုိေနတာဟာ သဲထဲေရသြန္သလုိပဲ၊ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ရဲ. ၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္မ်ားအျဖစ္ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရဲရင့္ျပတ္သားသည့္ စာသင္တုိက္ ဆရာေတာ္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ေရြးျခယ္ပါ၊အဖြဲ. တံဆိပ္မလုိ အဖြဲ. ဆုိင္းဘုတ္ၿဖိဳခ်ခံရတာ အေရးမႀကီးဘူး၊တံဆိပ္ႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္က ျပယုဂ္ပဲ၊အဟုတ္က ျပည္သူကေပးထားတဲ့ တာ၀န္ႏွင့္ ျပည္သူဆႏၵအတုိင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မူကုိ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ထဲက လူေတြက ညီညြတ္ၾကပါ၊

(၉)အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္က ဗဟုိအလုပ္အမူေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကမၻာေအး၀င္းထဲက သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ မ်ားဟာ စစ္အစုိးရ ခ်မွတ္တဲ့ ႀသ၀ါဒကုိ တေသြမသိမ္းလုိက္နာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၿပီ၊သာသနာႏွင့္ တုိင္းျပည္ အတြက္ေတာ့ဆုိးတာကေန ေကာင္းမလာခဲ့ဘူး၊ ဒီထဲမွာ သံဃမဟာနာယကဆရာမ်ားကလည္း သာသနာျပဳဆုိတဲ့ စကားလုံးႀကီးနဲ.၊ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ အလုပ္မူေဆာင္မ်ားကလဲ ပါတီရပ္တည္ေရးဆုိတာကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး မုိးၿခိမ္းသံၾကားရုံႏွင့္ အိမ္တံခါးပိတ္ၿပီး အိမ္ထဲမွာ ငုတ္တုတ္ ထုိင္ခဲ့တာပဲ၊အမွန္က မုိးၿခိမ္သံကုိ ေၾကာက္စရာမလုိ အိမ္ျပင္မွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ႏြား၊ၾကက္၊၀က္ေတြကုိ လုံၿခဳံေအာင္ လုပ္ေပးရမည့္တာ၀န္ရွိတယ္၊သာသနာႏွင့္ တုိင္းျပည္အေပၚ သံဃမဟာနာယကႏွင့္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ အလုပ္မူေဆာင္ လူႀကီးမ်ား တာ၀န္မေက်ခဲ့ဘူး စစ္အစုိးရစကားကုိ အာမဘေႏၱဆုိၿပီး မဟာနာယကဆရာေတာ္ႏွင့္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္လူႀကီးမ်ားက သံၿပိဳင္ဆုိခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ၊ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ ထိခုိက္ပါတယ္၊တုိက္ပြဲကုိ မေရွာင္ဘဲ ျပတ္သားရဲရင္စြာ စစ္အာဏာရွင္ကုိ ရင္ဆုိင္မယ္ဆုိရင္ ေအာင္ပြဲရမည္၊

(၁၀) အဖြဲ.ခ်ဳပ္နည္းတူ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီး အဖြဲ.ခြဲမ်ားက လူထုႏုိးၾကားေအာင္ ၾသ၀ါဒစရိယဆရာေတာ္မ်ား ထားၿပီး

လူထုလုပ္ရွားမူ နယ္ေတြမွာလဲ စရမည္၊၊

(၁၁) လူထုက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ဆုိတာထက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္ပဲ ယုံၾကည္တယ္၊ေထာက္ခံတယ္ဆုိတာ လက္ေတြ.အလုပ္ လုပ္သူေတြသိႏုိင္ပါတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ယုံႏုိင္ေလာက္ တဲ့ ေအာင္ဆန္း ေသြးေတြ ရွိေနတယ္၊ အဲဒီအခ်က္ကုိ ျပည္သူေတြက သိပါတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ေရြတဂုံဘုရား တက္ခြင့္ေပးလုိက္ပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ.ရွိ လူထုဆႏၵကုိ အမွန္တကယ္သိရမွာပါ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ. ျပည္သူလူထုႏွလုံးသားကုိ ေလးစားလုိက္ႏွာၿပီး မတရားတဲ့သူေတြက တရားသျဖင့္ မရွင္းဘူး၊ မတရားျဖင့္သာ ဆက္သြားမွာပဲ၊ တရားသျဖင့္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ အဖြဲ.ခ်ဳပ္အေနနဲ. လူထုႏွလုံးရည္ကုိ ကုိးစားၿပီး မတရားတာေတြကုိ လူထုနဲ.အတူ ဆက္လက္၍ေတာ္လွန္ရမည္သာျဖစ္ပါတယ္၊အဖြဲ.ခ်ဳပ္ေနာက္မွာ သံဃာေတြ အျပည့္အ၀ရွိေနၿပီ ေက်ာင္းသားေတြက အဆင္အသင့္၊ လူထုတရပ္ လုံးကလည္း ေဒၚစု စကားကုိ ေထာက္ခံတယ္၊ဒီအခ်ိန္မွာ စစ္အစုိးရဲ. လွည့္စားမူကုိ မီးေမာင္း ထုိးၿပီး တက္ညီလက္ညီ မတရားတာမွန္သမွ် ဖီဆန္ၾကရမည္၊၊

(၁၂) စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက တုိင္းျပည္ကုိ မိန္.ခြန္းေျပာတဲ့ လူမဟုတ္၊ဒီမုိကေရစီဆုိတာ လြတ္လပ္စြာ

သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ဆုိတာမ်ဳိး သူလဲနားမလည္ဘူး၊သူ.ေအာက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြလဲ နားမလည္ေအာင္ လုပ္ထားခဲ့ၿပီ၊

ဒါေၾကာင့္ မတရားတာလုပ္ဖုိ.ဆုိရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြအားလုံးက ညီညြတ္ခဲ့တာ အျမင္ပဲ၊အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္က

မတရားတာကုိ ေတာ္လွန္ဖုိ.ပဲ၊မတရားမူေတြကုိ ေတာ္လွန္တဲ့ ေနရာမွာ ျပည္သူႏွင့္အဖြဲ.ခ်ဳပ္ဟာ တသားတည္းရွိခဲ့တာ

အမွန္ပဲ၊မတရားမူကုိ ဆက္လက္မေတာ္လွန္ရင္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ ဂုဏ္သိကၡာဆုိတာထက္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ရဲ. နိဂုံးျဖစ္မွာပါပဲ၊၊

(၁၃) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္က ဦးေအာင္ေရႊ၊ဦးတင္ဦး၊ဦး၀င္တင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါ၀င္ အဖြဲ.၀င္အားလုံး

လာမည့္ မတ္လ(၂၉)ရက္ေန.မွာ တညီတညြတ္တည္း စစ္အာဏာရွင္ရဲ. ေအာက္ကုိဒူးမေထာက္ဘူးဆုိတာ ျဖစ္ေစခ်င္

ပါတယ္၊အကယ္၍ ဒူးေထာက္ခဲ့ရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြလဲ ရြ.ံမုန္း၊သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း အဖြဲ.ခ်ဳပ္အား ပတၱနိကၠဳဇၨန

ကံေတြနဲ. အဆုံးသတ္ျဖစ္မွာပါ၊စစ္အစုိးရ ဥပေဒသည္ သာသနာေတာ္ကုိဖ်က္ဆီးရာေရာက္တယ္၊ ေထာင္ထဲက

သံဃာေတာ္မ်ား စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ဆက္ေနႏုိင္ေအာင္ မတရားတဲ့ဥပေဒကုိ NLD က လက္မွတ္ထုိးမယ္ဆုိရင္ (၂၉)

ေန.ကစၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ကုိ ျပည္သူလူထုက ဆန္.က်င္မူေတြ လုပ္လာမည္၊

(၁၄) ျပည္သူေတြႏွင့္ သံဃာေတြက NLD ကုိ ယုံၾကည္မူမရွိေတာ့ရင္ စစ္အစုိးရက သံဃာေတြႏွင့္ လူထုအေပၚ ေတာင္းပန္

၀န္ခ်ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသမားပီပီ လူထုႏွင့္ သံဃာမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မူ တည္ေဆာက္ၿပီး စစ္အစုိးရက သူေတာ္ေကာင္းပုံစံ

ဆက္လုပ္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံသြားႏုိင္ပါတယ္၊၊

(၁၅) အခုအေနထားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျမန္မာျပည္တခုလုံးက ယုံၾကည္ေလးစားတယ္၊ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္ တံဆိပ္

ေတြကုိ ျပည္သူက စိတ္မ၀င္စားသလုိ NLD ဆုိတာလဲ မသိ၊ လူထုသိတာက ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါပဲ၊ျပည္သူေတြက

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မုဒိတာပြားႏုိင္ပါလွ်က္ ပါတီအတြင္းကလူေတြက ေဒၚစုကုိ ဥေပကၡာ ထားလုိက္မယ္ဆုိရင္

NLD အသက္ဆုံးတဲ့ေန. ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ. ဆရာေတာ္က ေမတၱာေရွ.ရုၿပီး ေျပာလုိပါတယ္၊၊

ဗုေဒၶါ၀ါဒေက်ာင္းဆရာေတာ္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

shwebofive@gmail.com

Tell: 001 270 904 1142

Compilation of 2010 NLD Statements

Compilation of 2010 NLD Statements

“ဘာကိုေရြးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲလဲ”

“ဘာကိုေရြးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲလဲ”

စိုးေနလင္း
Thursday, March 25, 2010


ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ စသည္စသည္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း စစ္အစိုးရက သူ႔အစီ အစဥ္နဲ႔သူ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးခဲ့ပါၿပီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုတာကိုလည္း သူတို႔က ဂုဏ္သေရရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးကေတာ့ စစ္အစိုးရကို အယံုအၾကည္မရွိၾကသလို သူတို႔လုပ္မယ့္ ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုတာကိုလည္း စိတ္ဝင္စားမႈမရွိၾကပါပါဘူး။ စစ္အစိုးရနဲ႔ေပါင္းဖို႔ကလြဲလို႔တျခားေရြးစရာမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေနာက္ဆံုးရတားပဲ လို႔ယံုၾကည္ၿပီး ရထားစီးဖို႔ျပင္ဆင္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ တတိယလမ္းသမားေတြကပဲ မထြက္ေသးဘူးလား မထြက္ေသးဘူးလားနဲ႔ လည္တ ဆန္႔ဆန္႔ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ ခုေတာ့စစ္အစိုးရရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဆိုတာဘာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒဆိုတာဘာ ဆိုတာ ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔လိုက္ၾကရပါၿပီ။ ဘယ္သူေတြကမွတ္ပံုတင္ၿပီး ဘယ္သူေတြကိုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကမွာပါလဲ။

တကယ္တန္းကေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္စစ္အစိုးရက အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ထာဝရတည္ျမဲေရး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚမွာအေျခခံထားတာပါ။ တျပားသားမွမေလွ်ာ့ပါဘူး။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သမတဦး စီးၿပီး စစ္တပ္ကတိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားတဲ့ စစ္သားအမတ္ ေလးပံုတပံုပါဝင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ စစ္လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္ စစ္ႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္ဖို႔ပါ။ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြအရ ၁၉၈၈ လူထုဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ ပါတီစံု ဒီ မိုကေရစီစနစ္ အေျခခံ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တန္းတူအခြင့္အေရး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတာေတြအားလံုးကို အၿပီးအျပတ္္ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ တာျဖစ္သလို ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရဒီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးရဲ႕ရလဒ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵေတြအားလံုးကိုလည္း အၿပီးအျပတ္ ရွင္းလင္းပစ္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္ လံုးကို စစ္ကၽြန္အျဖစ္ထာဝရ သြတ္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ တျခား ဒီ မိုကေရစီအမည္ခံပါတီေတြအေနနဲ႔ စစ္အစိုးရရဲ႕ ေရရွည္ေျခလွမ္းေတြဟာ ဘာလဲ၊ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာေတြဟာ ဘာေတြလဲ။ ဆို တာကို အေသအခ်ာဆန္းစစ္သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမဆို အဓိကက ကိုယ့္ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳဖို႔ပါ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကိုအကာအကြယ္ေပးဖို႔၊ စားဝတ္ေနေရး အေျခခံခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး စည္းပြားေရး လူမႈေရး လံုျခံဳမႈအျပည့္အဝ ေပးႏိုင္ဖို႔၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားၿပီး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္မွာ တင့္တင့္ တယ္တယ္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အေရးကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ အႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ တျခား ဒီမိုကေရစီ အ မည္ခံပါတီေတြအေနနဲ႔ စဥ္းစားရမွာက စစ္အစိုးရဟာ ဘယ္လိုအစိုးရမ်ဳိးလည္း သူ႔လုပ္ရပ္နဲ႔ သူ႔အေျပာအရ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ယံု ၾကည္စိတ္ခ်ရရဲ႕လား ကတိစကားတခုကိုတန္ဘိုးထားေလးစားလိုက္နာတတ္ရဲ႕လား၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာေရာ တ ကယ္ ေစတနာရွိရဲ႕လား ဆိုတာကို အေသအခ်ာေဝဖန္အကဲခတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္မဟုတ္တဲ့ ဘယ္အစိုးရအဖြဲ႔ပဲ တက္ လာတက္လာ ျပည္သူလူထုကတာဝန္ေပးေစခိုင္းတာကို တာဝန္ေက်ေက်ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ တရားမွ်တ မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ စတဲ့တရားေတြ ရွင္သန္ဖြံၿဖိဳးဖို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခုိင္ခိုင္မာမာ တည္ေနႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေပးဖို႔သာျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္အပ္ႏွံ ထားတဲ့ အာဏာကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးရွာဖို႔ အဲဒီအာဏာနဲ႔ ျပည္သူလူထုကိုျပန္ၿပီးဖိစီးႏွိပ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ အဲဒီလိုမ်ဳိးအေျခအေနေတြကို တိုင္းျပည္ကိုေပးအပ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ အဲဒီလို တာဝန္မ်ဳိးေတြကို တ ကယ္တန္းထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါ့မလား။ ေၾကာင္းက်ဳိးတက်နဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိရွိ စဥ္းစားမယ္ဆို ရင္ က်ေနာ္ကေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ရဲရဲတင္းတင္းေျပာရဲပါတယ္။ စစ္အစိုးရဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ခုမွေတြ႔ဖူးၾက တာမဟုတ္ပါဘူး။ ၅၈ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕အိမ္ေစာင့္အစိုးရကိုထည္႕မစဥ္းစားဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ခု ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ တာ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနေတြအားလံုးကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

တခါအလိမ္ခံရရင္ လိမ္သူရဲ႕အျပစ္ လို႔ဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အလိမ္ခံရရင္ေတာ့ အလိမ္ခံတဲ့သူေတြမွာလည္း တာဝန္တစံု တရာရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံပါတီ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာသာ တာဝန္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူလူထုအားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အားလံုးက လက္မခံ ဆန္႔က်င္ ျငင္းဆန္ ၾကမယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လိုအာဏာရွင္မ်ဳိးမွ တိုင္းျပည္တခုကိုေရရွည္အုပ္ခ်ဳပ္ ကၽြန္ျပဳလို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာအထင္အရွား ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားပစ္ေရးအတြက္ အၾကမ္းမဖက္အာခံဆန္႔က်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အၾကမ္းဖက္ အာခံဆန္႔က်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳလို႔ရႏိုင္သမွ် ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာေတြကို က်ေနာ္တို႔ အသံုးျပဳရမယ့္အခ်ိန္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

အဓမၼဟာ ယာယီအႏိုင္ရေနေပမယ့္ ဓမၼကို ထာဝရ အႏိုင္မရႏိုင္ပါဘူး။ မၾကာေတာ့တဲ့ တေန႔မွာ ဓမၼဟာ အဓမၼကို မလႊဲမေသြအႏိုင္ရ ရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ယံုၾကည္ပါ အမွန္တရား….။ ။

စိုးေနလင္း

Photo by: http://sittnyeinaye.blogspot.com
http://www.naytthit.com/articals/2010/mar10/snl-mar25.html

ကုိယ့္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ကုိယ္မိေနတဲ့ နအဖ

ကုိယ့္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ကုိယ္မိေနတဲ့ နအဖ

ေမာင္ၾသ

၂၅/ မတ္ ၂၀၁၀


အန္အယ္လ္ဒီ ႏုိင္ငံေရးလမ္းဆုံး ေရာက္ၿပီလား၊ ဒါမွမဟုတ္ နအဖစစ္အစုိးရေကာ ႏုိင္ငံေရး ဆူးခင္းလမ္းေပၚ နင္းမိၿပီလား၊ ယေန႔ အဲဒီအေျဖႏွစ္ခုကုိ စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္။

အားလုံးက တေမွ်ာ္ထဲ ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္ဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ အစုိးရသတင္းစာႀကီးေတြမွာ အခ်ပ္ပုိအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္လုိက္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူတုိင္း (ျပည္သူတခ်ဳိ႕) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖတ္မိၾကၿပီး တအံ့တၾသျဖစ္ကုန္ၾကရတာ ေတြ႔ရတယ္။

တူညီတဲ့အသံတခုကေတာ့ နအဖစစ္အစုိးရက အာဏာလက္ကုိင္ထား အေပၚစီးအေနနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔ကုိ စနစ္တက် အကြက္ခ်ၿပီး ႏွစ္ျခမ္းကြဲေအာင္ႏွင့္ ပ်က္စီးၿပိဳကြဲသြားေအာင္ ဥပေဒေတြနဲ႔ ဖန္တီးလုပ္ႀကံလုိက္တာပါပဲလုိ႔ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အထင္းသား ျမင္ေတြ႔ေနၾက၊ ေျပာဆုိေနၾကတာေတြကုိ ၾကားျမင္ေနရတာပါပဲ။ အဓိက အက်ပ္အတည္း ေတြ႔ရတာကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီပါပဲ။ အဲဒီလုိျဖစ္ေအာင္လည္း ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔အေပါင္းအပါ (လူမုိက္ႀကီးမ်ား) က ေကာက္က်စ္ယုတ္မာမႈ သရဖူေဆာင္းေလာက္ေအာင္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ၾကမ္းလုိက္တာပါပဲ။

အဲဒီမွာ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒမ်ား တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႔ ၀ိေရာဓိျဖစ္လာတာေတြ႔ရၿပီး အန္အယ္လ္ဒီက မိမိေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္းကုိ ပစ္ပယ္မွာလား၊ နအဖရဲ႕ သံေျခက်င္းခတ္ ဒရြတ္တုိက္ဆြဲေခၚသြားမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တင္းကုပ္ထဲကုိ လုိက္ပါခံမလား၊ မိမိပါတီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အဓိက လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္ သူရဲေကာင္း ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ေတြကုိ အက်ဥ္းခံဘ၀ထဲက မ်က္ႏွာေတြကုိ မေထာက္ဘဲ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ၿပီး နအဖရဲ႕ ႀကိဳးဆြဲရာကရမယ့္ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ ပါတီတည္ေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ၾကမွာလား။

အန္အယ္လ္ဒီသည္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ တရား၀င္ အႏုိင္ရရွိထားေသာ (ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵအမွန္) Mandate ကုိ နအဖရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း (၁၆) အပုိဒ္ (၉၁) အရ ဖ်က္သိမ္းတာကုိ သေဘာတူလက္ခံလုိက္ၿပီလား။

အန္အယ္လ္ဒီဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းပါ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ Preview ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိကမ္းလွမ္းထားေသာ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္းပါအခ်က္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ သစၥာေဖာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ အခန္း (၂) အပုိဒ္ (၆) (ဂ) မွ အသက္မ၀င္ေသးေသာ (တရားမ၀င္ေသးေသာ) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ မ်က္စိမွိတ္ ေခါင္းညိတ္၀န္ခံကတိေပး လက္မွတ္ထုိးကာ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေတာ့မွာလား။

နအဖထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားမွ တခ်ဳိ႕မွာ အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အဓိက ပစ္မွတ္ထား ေရးဆြဲထားတဲ့အတြက္ ေရွ႕မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႔ရၿပီး ေရွ႕တုိးလွ်င္လည္း ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရမယ္၊ ေနာက္ဆုတ္ျပန္ရင္လည္း မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ား၊ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပါတီ၀င္ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား အားလုံးအေပၚ သစၥာေဖာက္ရာက်မယ္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမယ္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားရဲ႕ ၀ုိင္းပယ္ျခင္းကုိ ခံရမယ္၊ ဖိအားေပး၀ုိင္း၀န္းေနၾကတဲ့ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်ပ်က္စီးသြားႏုိင္မယ္။

အခုလုိ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းဟာ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသက္တမ္း အနားသပ္ဖုိ႔အတြက္ Do (or) Die ပါပဲ။ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ ၂၉-၀၃-၂၀၁၀ ေန႔မွာ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးမွာ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး၊ မတင္ေရး မဲခြဲဆုံးျဖတ္မယ္လုိ႔ ၾကားရပါတယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ားဆႏၵကုိ အနည္းစုက လုိက္ေလ်ာရပါလိမ့္မယ္။ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေနာက္ဆုံး စြန္႔စားမႈတခုလုိ႔ ဆုိရပါေတာ့မယ္။

နအဖကေတာ့ အေပၚစီးကေန ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္လုိ႔ရၿပီ။ မင္းတုိ႔ ဘာတတ္ႏုိင္ေသးလဲ ဆုိတဲ့အေတြးနဲ႔ မိန္းေမာေနမယ္ဆုိရင္ ခပ္႐ုိင္း႐ုိင္းဥပမာနဲ႔ပဲ ေျပာလုိက္ပါရေစ။ ေခ်ာင္ပိတ္အ႐ုိက္ခံရတဲ့ ေခြးဟာ မိမိထြက္ေပါက္အတြက္ အေသခံၿပီး ျပန္ကုိက္တတ္တယ္ဆုိတာ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ သိထားဖုိ႔ေကင္းပါတယ္။

အဲဒီဥပမာအတုိင္းပါပဲ။ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ေခ်ာင္ပိတ္ခံေနရေပမယ့္ ဒု-ဥကၠ႒ႀကီး ဦးတင္ဦးေျပာသလုိ က်ေနာ္တို႔မွာ ထြက္ေပါက္ရွိပါေသးတယ္ဆုိတဲ့အတုိင္း အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ထြက္ေပါက္က အခ်ိန္တန္ေတာ့ နပိန္ကန္လာေတာ့မွာပါ။ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းမဆုံးေသးပါဘူး။ ပါတီမရွိေပမယ့္ ျပည္သူရွိရင္ အန္အယ္လ္ဒီရွိတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီေနာက္မွာ ျပည္သူဟာ ထပ္ခ်ပ္မကြာ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ အၿမဲပူးကပ္ေနမွာပါ။

ႏုိင္ငံေရးဆူးခင္းလမ္းေပၚ နင္းမိေနတဲ့ နအဖကေတာ့ ကုိယ္သြားေနတဲ့လမ္းဟာ အေျဖာင့္လား၊ အေကာက္လား မသိသလုိ ကုိယ္စီးတဲ့ ျမင္းဟာလည္း အထီးမွန္း အမမွန္း မသိျဖစ္ေနတာ သနားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။

ဟန္တလုံး ပန္တလုံးနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ေတြ (မွတ္ပုံတင္ဥပေဒ) ထုတ္ျပန္လုိက္တယ္။ ဟုတ္လွၿပီမွတ္လုိ႔ ျပည္တြင္းကေရာ၊ ျပည္ပအင္အားစုေတြ၊ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြ၊ အီးယူ၊ ၿဗိတိန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းေတြကပါ ၀ုိင္းကန္႔ကြက္ၾကလုိ႔ မၾကာမီ ကုလသမဂၢမွာ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ား (၁၄) ႏိုင္ငံေခၚၿပီး အစည္းအေ၀းက်င္းပရေတာ့မယ္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြင္ဘေရာင္းကလည္း ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကုလသမဂၢအေရးေပၚအစည္းအေ၀း အျမန္ဆုံးေခၚယူ က်င္းပေပးဖုိ႔ ကုလအတြင္းေရးမႉးဆီ တင္ျပထားတာ မၾကာမီေခၚယူဖုိ႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၾကားရပါတယ္။

အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာအေရးေဆြးေႏြးဖုိ႔ အာဆီယံအေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ၾကားျဖတ္ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ အာဆီယံအလွည့္က် အတြင္းေရးမႉး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကုိ ေတာင္းဆုိတင္ျပထားပါတယ္။

ဒါက နအဖရဲ႕ ျပင္ပကမာၻရဲ႕ သေဘာထားေတြပါ။ ဒါေတာင္ မၾကာမီ (လကုန္ပုိင္း) လာမယ့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္ၾကမ္းေပါင္ကလည္း ဘာေတြ လာေဆြးေႏြးဦးမယ္ဆုိတာ မသိႏုိင္ေသးဘူး။

ေကာင္းၿပီ။ ျပည္တြင္းက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ထားရွိေရးကိစၥနဲ႔ေကာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပရဲ႕လား။ နအဖစစ္တပ္အစုိးရဟာ ျပည္တြင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့ ၀၊ ကုိးကန္႔၊ မုိင္းလား၊ ကခ်င္ (ေကအုိင္အုိ)၊ ရွမ္း (အက္စ္အက္စ္ေအ)၊ ကရင္၊ မြန္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အခုေတာ့ ျပဒါတလမ္း သံတလမ္းျဖစ္ေနၿပီ။ နအဖအဖုိ႔ မွန္းခ်က္နဲ႔ နွမ္းထြက္မကုိက္။

ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း အန္အယ္လ္ဒီက သူျဖစ္ခ်င္သလုိ ျဖစ္မလာ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ျပည္တြင္းကိစၥမွာလည္း သူလုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္မရတာ၊ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံႀကီးေတြကလည္း သူ႔လုပ္ရပ္အေပၚ မေက်နပ္မယုံၾကည္။ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တုိက္လားခုိက္လား လုပ္လာရင္ ျပည္တြင္းစစ္က မလြဲဧကန္ ျဖစ္မွာ ေသခ်ာတယ္လုိ႔ ေျပာကုန္ၾကၿပီ။

အတိုက္အခံအင္အားစု၊ ျပည္တြင္းအင္အားစု၊ အေ၀းေရာက္ဒီမုိကေရစီအင္အားစု၊ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားအင္အားစု …. ရန္သူပတ္ျခာ၀ုိင္းရံလ်က္ရွိတဲ့ နအဖစစ္အစုိးရ ဆူးခင္းလမ္းေပၚမွာ နင္းရင္း နင္းရင္း ကုိယ့္႐ွဴးကုိယ့္ပတ္၊ ကုိယ့္အတတ္နဲ႔ ကုိယ္စူး၊ အ႐ူးမီး၀ုိင္းဘ၀နဲ႔ ကုိယ္ေထာင္လုိက္တဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ကုိယ္ျပန္နင္းမိေနလုိ႔ သနားတယ္…သနားတယ္ သြပ္…သြပ္…သြပ္။ (အီၾကာေကြး စကားလုံး ယူသုံးမိလုိ႔ တမလြန္က ခြင့္လႊတ္ပါ ဆရာေကြးေရ…)

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/March/25310b.php

ဓူ၀ံၾကယ္ပမာ ရွိေနမည္

ဓူ၀ံၾကယ္ပမာ ရွိေနမည္

ဘြဲ႔ျဖဴ

၂၅/ မတ္ ၂၀၁၀


ေမွ်ာ္လင့္တုန္း ေၾကာ့ဆုံး ေရာက္လာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ “ေတာင့္တတုန္းအခါ ေပၚထြက္လာ သတၱ၀ါဓေလ့ စိတ္ခ်မ္းေျမ့” ဆုိတဲ့ သံေပါက္နဲ႔ တင္စားဖုိ႔ကေတာ့ ‘ေ၀းစြေျခာက္ပါး’ ပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူအားလုံး စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ၾကရတဲ့ ကပ္ေဘးဆုိးႀကီးဟာ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အမွန္တကယ္ကုိပဲ က်ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့ အတၱ၀ါဒီ အာဏာရွင္စစ္ဗုိလ္တစုဟာ ပဲ့ကုိင္ေနရာ သူတုိ႔အဓမၼတက္ယူထားတဲ့ သေဘၤာႀကီးကို ဧရာမ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးနဲ႔ ၀င္ေဆာင့္ပစ္လုိက္ၾကပါၿပီ။

ျမန္မာျပည္သူလူထု အမ်ားစုႀကီးရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထင္ဟပ္ေနတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ပါ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအျပင္ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲႀကီး အပါအ၀င္ န၀တ/နအဖတုိ႔ရဲ႕ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ် အားလုံးကုိ သင္ပုန္းေခ်ၿပီး ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပါရေစဆုိတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႐ုိက်ဳိးႏွိမ့္ခ်တဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိပါ လုံး၀ဥပကၡာျပဳ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကုိ တဖက္သတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လုိက္ျခင္းျဖင့္ နအဖဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးနဲ႔ ယဥ္ေက်းတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ အၿပီးသတ္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စိန္ေခၚလုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ခ်ျပခဲ့တဲ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းေရး လမ္းႏွစ္လမ္းအနက္ နအဖက ဒုတိယလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေမွ်ာ္လင့္မထားတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ နအဖရဲ႕ အဲဒီလုပ္ရပ္ဟာ ျမန္မာနဲ႔ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြကုိ အလြန္အမင္း အံ့အားသင့္သြားေစခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္တခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္က မလုပ္ဖုိ႔ အတန္တန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းပန္ေနတဲ့ၾကားက ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အလီဘူတုိကုိ အာဏာသိမ္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဇီယာအူလ္ဟတ္က ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္လုိက္တဲ့အခါ၊ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံမွာ ကမာၻသိ ျပဇာတ္ေရးဆရာတဦး အပါအ၀င္ အတုိက္အခံ (၁၀) ဦးကို အာဏာသိမ္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆန္နီအဘာခ်ာက ကြပ္မ်က္စီရင္လုိက္တဲ့အခါ၊ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြ ခံစားခဲ့ၾကရတဲ့ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းမႈမ်ဳိးနဲ႔ ဒီကေန႔ ဗမာစစ္အာဏာရွင္တစုရဲ႕ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြ ခံစားရတဲ့ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းမႈ ဆင္တူေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

နအဖရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ေတြနဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းမွာ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြမွာ အဲဒီခံစားခ်က္ကို ျမင္ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မွတ္သားစရာေကာင္းတာတခုက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဇီယာအူလ္ဟတ္ေရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆန္နီအဘာခ်ာပါ သက္တမ္းေစ့မေနရဘဲ ေသဆုံးသြားခဲ့ၾကရတဲ့အျဖစ္ပါ။ ပါကစၥတန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ေလယာဥ္ေပါက္ကြဲပ်က္က်မႈတခုမွာ ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ႏုိက္ဂ်ီးရီးယား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကေတာ့ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံးသြားတယ္လုိ႔ သူ႔ႏုိင္ငံက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာပဲေျပာေျပာ နအဖကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဂ႐ုမစုိက္ဘဲ မ်က္ကန္းတေစၧမေၾကာက္ သူလုပ္စရာရွိတာကုိ လုပ္လုိက္ပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ လူသားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္မႈအတြက္ အေရးအပါဆုံးေသာ အဂၤါရပ္မ်ားအျဖစ္ သေဘာထားၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ားနဲ႔ ယဥ္ေက်းတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းကလည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့မႈမ်ား၊ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းမႈမ်ားနဲ႔ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ခြန္အားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ၿပီး ကုိယ္လုပ္စရာရွိတာကုိ လုပ္ၾကရေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာလုံးကေတာ့ ကြင္းရဲ႕ကုိယ့္ဘက္အျခမ္းကုိ ေနာက္တႀကိမ္ ေရာက္လာျပန္ၿပီလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တႀကိမ္လုိ႔ ေျပာရတာက ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီး စတင္ခဲ့ခ်ိန္ကစလုိ႔ အခုအထိ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဘာလုံးဟာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ ကြင္းဘက္အျခမ္းကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရာက္လာခဲ့ဖူးၿပီးျဖစ္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆုံးအႀကိမ္က အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ အရွိန္အဟုန္ အျမင့္ဆုံးအခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကုိယ့္ေျခထဲေရာက္ေနတဲ့ ေဘာလုံးကုိ ဂုိးအျဖစ္ အခ်ိန္မီ မေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတြက စက္တင္ဘာ (၁၈) အာဏာသိမ္းပြဲနဲ႔ ေဘာလုံးကုိ လုယူသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒုတိယတႀကိမ္က အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ အရွိန္အျမင့္ဆုံးကာလမွာ ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္အစုိးရ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ဆက္လက္ကုိင္စြဲမလား ဒါမွမဟုတ္ န၀တ ခ်ေပးတဲ့ ပါတီေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ လုိက္မလားဆုိတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုအနက္ တခုကို ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကလည္း လူထုလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ န၀တလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လုိက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္လုိက္ၾကျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္ေျခထဲက ေဘာလုံးကုိ ဂုိးအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ န၀တ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ကြင္းဘက္အျခမ္းကုိ ေရာက္သြားေစခဲ့ျပန္ပါတယ္။

တတိယအႀကိမ္က ဂႏၶီခန္းမညီလာခံပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ (၈၀) ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ လူထုတပ္ဦးပါတီ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ပထမဆုံးက်င္းပတဲ့၊ အဲဒီပါတီက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး တက္ေရာက္တဲ့ ဂႏၶီခန္းမညီလာခံဟာ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ သိပ္ကိုအေရးပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီညီလာခံမွာလည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကုိယ့္ေျခထဲမွာရွိေနတဲ့ ေဘာလုံးကုိ ဂုိးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ေဘာလုံးဟာ န၀တ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ကြင္းဘက္အျခမ္းကုိ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ရျပန္ပါတယ္။

အဲဒီအႀကိမ္နဲ႔ မေရွးမေႏွာင္း လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ကြင္းဘက္အျခမ္းကုိ စတုတၳအႀကိမ္ ေဘာလုံးေရာက္လာျပန္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္က ဂႏၶီခန္းမညီလာခံမွာ အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြ တစုံတရာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရဲရဲရင့္ရင့္ ဆုံးျဖတ္ေၾကညာလုိက္မွာကုိ အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္သြားတဲ့ န၀တ ကမူး႐ွဴးထုိးေရးၿပီး ကေသာကေျမာ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ (၁/၉၀) ေၾကညာခ်က္ကုိ အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္မွာလည္း အန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကုိယ့္ဘက္အျခမ္းေရာက္လာတဲ့ ေဘာလုံးကုိ ျဖဳန္းတီးပစ္ခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။

ပဥၥမအႀကိမ္က ဦးတင္ဦးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ အတက္ႂကြဆုံး လႈပ္ရွားေနသူေတြကို နအဖက ပါတီထဲက ထုတ္ခုိင္းတဲ့ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ဆ႒မအႀကိမ္က နအဖရဲ႕ အမ်ဳိးသားညီလာခံတက္မလား၊ မတက္ဘူးလား ဆုိတာကို ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ႀကိမ္စလုံးမွာလည္း အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကုိယ့္ကြင္းဘက္အျခမ္း ေရာက္လာတဲ့ ေဘာလုံးေတြကုိ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးမခ်ႏုိင္ဘဲ နအဖ ေျခေထာက္ထဲကုိပဲ ျပန္ကန္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၅ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ေဒၚစုအပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ (၃) ဦးကို ပါတီထဲျပန္ထည့္ျခင္း၊ နအဖ အမ်ဳိးသားညီလာခံက ႏုတ္ထြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မိမိရဲ႕ကစားကြက္အမွားကုိ စတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ျပန္တက္မလား၊ မတက္ဘူးလားဆုိတဲ့ လမ္းဆုံလမ္းခြနဲ႔အတူ ေဘာလုံးကုိယ့္ကြင္းဘက္ အျခမ္း ေရာက္လာျပန္တဲ့အခါမွာေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ကစားကြက္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ကစားၿပီး နအဖကို အက်ပ္အတည္း ေကာင္းေကာင္း ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီေပးတဲ့ အဲဒီအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ပဲ ေနာက္ပုိင္းမွာ နအဖဟာ သူ႔ရဲ႕ မူလဗီဇ ဘီလူး႐ုပ္ကုိ လုံၿခံဳေအာင္ ဖုံးအုပ္ထားႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ ဆက္ကာဆက္ကာ ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ ျပသလာခဲ့ရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတႀကိမ္ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ကြင္းဘက္အျခမ္းကုိ ေဘာလုံးျပန္ေရာက္လာတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အန္အယ္လ္ဒီေရာ၊ နအဖေရာ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာေရာ အားလုံး အေသအခ်ာ သိထားၾကဖြယ္ရွိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဒါဟာ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ကုိ လုံး၀ဂ႐ုမစုိက္တဲ့ ပုံဖမ္းၿပီး နအဖက ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကို တဖက္သတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္တာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမိုင္းတေလ်ွာက္ ျပည္သူေတြ ဘ၀ေတြ အသက္ေတြ အဆင့္ဆင့္ စေတးေပးဆပ္ ႐ုန္းကန္တုိက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ၾကရၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္သြားခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵေတြ၊ အာသီသေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ ထည့္ထားတဲ့ ေခါင္းတလားအဖုံးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးသံခ်က္ကို ႐ုိက္သြင္းဖုိ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြက အေသအခ်ာ ေနရာယူျပင္ဆင္လုိက္တာျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗုိလ္ေန၀င္းတုိ႔ ေမြးဖြားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ႏြားအုိေနာက္က်သား နအဖစစ္အုပ္စုဟာ သူတုိ႔ဆယ္စုႏွစ္ခုၾကာ ညတုိင္းမက္လာခဲ့ရတဲ့ တရား၀င္မႈ Legitimacy အိပ္မက္ဆုိးကုိ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတဲ့ ပေယာဂကုထုံး အသုံးျပဳၿပီး အၿပီးတုိင္ ဖယ္ရွားပစ္ဖုိ႔ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း ဆုံးျဖတ္လုိက္ၿပီျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနကေတာ့ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မဆုံႏုိင္ေတာ့မယ့္လမ္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေရြးခ်ယ္လုိက္ၿပီဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလုိ ထင္ရွားေနပါၿပီ။

အဲဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ တပ္ဦးမွာရွိေနတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနနဲ႔လည္း ကုိယ္လုပ္စရာရွိတာကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ဖုိ႔ပဲရွိပါေတာ့တယ္။ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပုံပါတီတရပ္အတြက္ အခုလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေရြးစရာလမ္းႏွစ္သြယ္ မရွိအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ေလွ်ာက္စရာ တလမ္းပဲ ရွိေတာ့တယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။ နအဖရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ပါတီတရပ္အျဖစ္ တည္ရွိလုိတယ္ဆုိရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္လုိ႔ ပါပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနတာေၾကာင့္ ဒီအခ်က္တခုတည္းနဲ႔တင္ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမျပဳေရး ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ လုံေလာက္ေနပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္ နအဖက ဒါနဲ႔တင္ အားမရေသးပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကလုိ႔ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနၾကရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ သူရဲေကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကုိပါ ပါတီထဲက ထုတ္ပစ္မွ ပါတီဆက္လက္ရပ္တည္ ရွင္သန္ခြင့္ရွိမယ္လုိ႔ ႏုိင့္ထက္စီးနင္း ေျပာဆုိထားပါေသးတယ္။ ဒီေဖာ္ျပခ်က္ရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈအစစ္အမွန္က ဘာလဲ။ အန္အယ္လ္ဒီကုိ သူ႔လက္ထဲက ဒီမုိကေရစီေရး၊ တန္းတူေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလံေတာ္မ်ားကို လႊင့္ပစ္ခုိင္း႐ုံတင္မက ဒူးေထာက္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ စစ္ဖိနပ္ကုိပါ လွ်ာနဲ႔ ကုန္းလ်က္ဖုိ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြက အမိန္႔ေပးလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကာအရံ အဆင္တန္ဆာေတြ ဖယ္ၿပီးၾကည့္ရင္ အဲဒီပကတိအရွိတရားကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ထင္ထင္ရွားရွာ ျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ စူးရွတဲ့ အမွန္တရားတခုကေတာ့ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြအရ တကယ္လုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီက အဲဒီအတုိင္း လုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာင္ နအဖရဲ႕လုပ္ရပ္က အဲဒီေလာက္မွာတင္ ရပ္တန္႔ၿပီးဆုံးသြားျခင္းမရွိမွာ ေသခ်ာေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အဘိဓာန္ထဲမွာ Fair Play ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရမရွိပါဘူး။ ‘စစ္သု႔ံပန္းမလုိခ်င္ဘူး’ ဆုိတဲ့ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္တခ်ဳိ႕က ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ကို တရားမ၀င္ေပးထားတဲ့ သေဘာထားတခုကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ သဘာ၀ကုိ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ခ်ိန္ကစၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ ၿခံဳေျပာရရင္ ျပည္သူေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကာလ သုံးပါးစလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ အခုလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကုိ ဆက္လက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ဦးေဆာင္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါတယ္။

ေရွ႕မွာ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ေဘာလုံး ကုိယ့္ကြင္းဘက္အျခမ္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အက်ဳိးရွိေအာင္ အသုံးမခ်ႏုိင္ခဲ့တာကို ျပည္သူေတြက ခ်င့္တြက္ျဖည့္ေတြးၿပီး နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေထာက္မညႇာတမ္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈအပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး (အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ႏုိင္ခြင့္မရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ) ျမန္မာျပည္သူေတြၾကား မေၾကလည္တာေတြ၊ အားမလုိအားမရျဖစ္တာေတြ၊ အားကုိးအားထားျပဳခ်င္စိတ္ ေလ်ာ့ပါးတာေတြ ရွိခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အန္အယ္လ္ဒီကို မေလးစား ႐ုိေသမႈမရွိလုိ႔ နအဖက အခုလုိ ထင္တုိင္းႀကဲေနတာျဖစ္တယ္။ အန္အယ္လ္ဒီကလည္း နအဖ ေလးစား႐ုိေသ ခန္႔ညားေအာင္လုပ္ျပႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုထက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြရဲ႕ ဆြ႔ံအနားမၾကားေက်ာင္းတခုနဲ႔ ပုိၿပီးတူေနၿပီ …. စတဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြမွာ အနည္းဆုံး အမွန္တခ်ဳိ႕ေတာ့ ပါ၀င္ေနတယ္လုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ အဲဒီခံစားခ်က္ေတြဟာ အတန္အသင့္ သဘာ၀က်ၿပီး တစုံတခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ ခဲ့တယ္ဆုိရင္ အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ခြၽတ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔နဲ႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြက မိမိတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာဟာ မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျပသဖုိ႔ အခုအခ်ိန္ဟာ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္၊ အခုအခြင့္အလမ္းဟာ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အလမ္းပါပဲ။

ဒီအခြင့္အလမ္းကုိ အမိအရ ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီမွာ လမ္းၫႊန္မူအျဖစ္ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ရွိေနပါၿပီ။ ဒီေၾကညာခ်က္ပါ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကုိင္စြဲၿပီး ပန္းတုိင္ေရာက္တဲ့အထိ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ဦးလည္မသုန္ ဦးေဆာင္ခ်ီတက္သြားႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ဖုိ႔ ေသခ်ာသေလာက္ရွိိတဲ့ တုိးခ်ဲ႕ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔နဲ႔ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔တုိ႔လည္း စုံစုံညီညီရွိေနပါၿပီ။

ေရွ႕အဖုိ႔မွာ မတရားသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ဦးေဆာင္မႈကုိ ရမရဆုိတာကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ မေသခ်ာပါဘူး။ လက္ရွိအေျခအေန အရပ္ရပ္အရ မရဖုိ႔ မ်ားပါတယ္။ လာမယ့္ တုိက္ပြဲမွာလည္း သမုိင္းတေလွ်ာက္ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ရင္ ပုိေကာင္းမွာျဖစ္ေပမယ့္ သူကုိယ္တုိင္ လူထုေရွ႕ကရပ္ၿပီး ဦးမေဆာင္ႏုိင္ရင္လည္း အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ေတာ့ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြ ဘာကိုျပသခဲ့ၾကသလဲ။ အဲဒါဟာ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူပါပဲ။ လတ္တေလာအေျခအေနမွာ အဲဒါကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ဟာ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ၁၉၈၈ ကစလုိ႔ အခုအထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လုိေျပာဆုိျပဳမူ ရပ္တည္ရွင္သန္ခဲ့သလဲ။ အဲဒါဟာ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ အေျခခံမူပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻတလႊား ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာမွာ ႏုိင္ငံအားလုံးလုိလုိက လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ျမန္မာျပည္က လႈပ္ရွားမႈေလာက္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းျခင္းမရွိ၊ ရွည္ၾကာျခင္းမရွိဘဲ အဆုံးအျဖတ္ ေအာင္ပြဲေတြ ရရွိသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြကေတာ့ အခုအထိ ပင္ပန္းဆင္းရဲႀကီးစြာ ဆက္လက္႐ုန္းကန္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲ။ ျမန္မာျပည္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိတဲ့ ေတာင္ဟာ အႏုိင္ႏုိင္ငံက ေတာင္ေတြထက္ ပုိမတ္ေစာက္ၿပီး ပုိျမင့္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိတဲ့ ပင္လယ္ဟာ အႏုိင္ႏုိင္ငံက ပင္လယ္ေတြထက္ ပုိက်ယ္ၿပီး လႈိင္းပုိၾကမ္းလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ သေဘာေပါက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ဘယ္ေလာက္ျမင့္တဲ့ ေတာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လူသားရဲ႕ေျခဖ၀ါးေအာက္ ေရာက္ရစၿမဲျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ လႈိင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လူသားရဲ႕ ေလွေအာက္ ေရာက္ရစၿမဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိလည္း သေဘာေပါက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

အခုအခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သိပ္ကုိ အေရးႀကီးေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံသမုိင္းတေလွ်ာက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေသြး ေခြၽး မ်က္ရည္ေတြအတြက္၊ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ တန္းတူေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္ ျမတ္ႏုိးေလးစား တန္ဖုိးထားၾကတဲ့ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြအတြက္၊ ၿခဳံေျပာရရင္ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တရပ္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ သိပ္ကုိအေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ အန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပခုံးေပၚမွာက်ေရာက္ေနတဲ့ တာ၀န္ရဲ႕ပမာဏကုိ မွန္းဆၾကည့္ၿပီး စာနာစိတ္ေပၚေပါက္ၾကမွာျဖစ္သလုိ အဲဒီတာ၀န္ႀကီးကို ထမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ ရရွိမယ့္ ဂုဏ္ျဒပ္ရဲ႕ ႀကီးျမတ္ခမ္းနားမႈကို မွန္းဆၾကည့္ၿပီးေတာ့လည္း အားက်စိတ္ ေပၚေပါက္ႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ လူထုကုိဦးေဆာင္မႈေပးရေတာ့မယ့္ တပ္ဦးပါတီတရပ္ရဲ႕ ညီညြတ္ေရးဟာ ေက်ာက္သားေက်ာက္စုိင္လုိ ခုိင္မာေနဖုိ႔ပါပဲ။ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးေတြ ျပန္ဖြင့္ခြင့္ေပးတာမ်ဳိးနဲ႔ ႐ုပ္ေသးၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႔တာမ်ဳးိေတြ အပါအ၀င္ လာလတၱံ႔ေသာ နအဖရဲ႕ အေပါစား မ်က္လွည့္ျပကြက္မ်ဳိးေတြမွာ စိတ္၀မ္းမကြဲၾကဘဲ ကုိယ္ေလွ်ာက္ရမယ့္ ေရွ႕ခရီးကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အေရးႀကံဳရင္ သက္လုံေကာင္းၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အလွည့္အေျပာင္း အေကြ႔အခ်ဳိး အခုိက္အတန္႔တုိင္းမွာ ေသြးစည္းညီၫြတ္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္စြာ၊ ရဲရင့္ျပတ္သား ခုိင္မတ္တက္ႂကြစြာ တုိက္ပြဲ၀င္ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းတေလွ်ာက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သက္ေသျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဘက္ကေတာ့ အၿမဲတမ္း အဆင့္သင့္ပါပဲ။ အခုအခ်ိန္မွာ သူတုိ႔အလုိအပ္ဆုံး အရာဟာ ေငြလည္းမဟုတ္၊ လက္နက္လည္းမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံျခားစစ္တပ္လည္းမဟုတ္၊ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရးတပ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕တပ္ဦးပါတီ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ မွန္ကန္ခုိင္မာ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားတဲ့ ဦးေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆုိရင္ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ဒီလ (၁၅) ရက္ေန႔ က်င္းပတဲ့ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းမွာ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္မခံႏိုင္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာထားအျမင္ကုိ ေယဘုယ်ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး (၂၉) ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္မယ့္ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔ စုံညီအစည္းအေ၀းမွာ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ဖုိ႔ သေဘာတူထားၾကၿပီမုိ႔ အဲဒီေန႔မွာ ျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ နအဖရဲ႕ ဆႏၵတုိ႔ဟာ ျပဒါးတလမ္း၊ သံတလမ္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနၾကတာမုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီက ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္လုိက္ၿပီးေနာက္ မၾကာခင္မွာ နအဖဟာ ထုံးစံအတုိင္း လက္နက္အားကုိးၿပီး အန္အယ္လ္ဒီအပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္ေခ်မႈန္းပါလိမ့္မယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား ပါတီေတြဟာလည္း နအဖရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္က ရပ္ဆုိင္းသြားေကာင္း သြားႏုိင္ၾကဖြယ္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြဟာလည္း အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ ေရာက္သြားေကာင္းသြားႏုိင္ၾကပါတယ္။ ၿခဳံေျပာရရင္ ဒီတုိက္ပြဲမွာ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြဟာ (သာမန္အားျဖင့္ အမ်ားနားလည္ထားၾကတဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္တခုအရ) ႐ႈံးနိမ့္ေကာင္း ႐ႈံးနိမ့္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ပညာရွိတဦးရဲ႕ အဆုိအမိန္႔တခုက မွတ္သားစရာပါ။ သူက “အႏုိင္ခံလုိက္ရျခင္းဟာ ယာယီအေျခအေနတရပ္သာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ထာ၀ရအေျခအေနတရပ္ျဖစ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့အရာကေတာ့ လက္ေလွ်ာ့အ႐ႈံးေပးလုိက္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီတႀကိမ္မွာ အႏုိင္ခံလုိက္ရတယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြဘက္က အ႐ႈံးမေပးသမွ် ကာလပတ္လုံး ဘယ္ေတာ့မွ မ႐ႈံးပါဘူး။ ဓမၼနဲ႔ အဓမၼအၾကား ဆင္ႏႊဲတဲ့ စစ္ပြဲမွာ အဓမၼက အၿပီးသတ္ ေအာင္ပြဲဆင္သြားႏုိင္တယ္ဆုိတာ၊ ျပည္သူနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္အၾကား ဆင္ႏႊဲတဲ့စစ္ပြဲမွာ အာဏာရွင္စနစ္က အၿပီးသတ္ ေအာင္ပြဲဆင္သြားႏုိင္တယ္ဆုိတာ ဘယ္ေဒသ ဘယ္ႏုိင္ငံ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္ကာလမွာမွ မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ထုံးစံလည္းမရွိပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဒီတပြဲမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဘက္က အသာစီးရသြားတယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဒီပြဲဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံခရီးမွာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၈၈ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးထဲက ေပါက္ဖြားလာခဲ့ၿပီး မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္အန္တုရာမွာ စံျပျဖစ္တဲ့ ခြပ္ေဒါင္းပုံရိပ္ကုိ အလံမွာ ထည့္သြင္း႐ုိက္ႏွိပ္ထားတဲ့ ပါတီတခုဟာ သမုိင္းတေကြ႔မွာ ျပည္သူေတြ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ တာ၀န္ကုိ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး ဦးလည္မသုန္ ထမ္းေဆာင္သြားခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ မွတ္တမ္းက ဓူ၀ံၾကယ္သဖြယ္ ေကာင္းကင္မွာ ထာ၀ရတည္ရွိေနၿပီး ေတာ္လွန္တဲ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြကုိ လမ္းၫႊန္မႈေပးေနမွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ။

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/March/25310.php

ဝါးအစည္းေျပသလို မျဖစ္ေစခ်င္ပါ

ဝါးအစည္းေျပသလို မျဖစ္ေစခ်င္ပါ


လာမည့္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔သည္ ျပည္သူလူထုက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ထြက္ေပၚအၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ၿပိဳင္သင့္သည္ မသင့္သည္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မည္သို႔ခ်မွတ္မည္၊ မည္သို႔ ခ်မွတ္သင့္သည္ကို အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လူထုအၾကားတြင္ ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္တြင္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္မူ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ကဲြလဲြသည့္ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေပၚလာသည့္အခါ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ ေရခ်ိန္သည္ ပိုမို၍ ျမင့္တက္လာခဲ့ရသည္။

ပါတီသက္တမ္း ၂ဝ ခန္႔အၾကာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီေရး လိုလားသူမ်ားက ၾကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ေသာ ေရႊဂံုတိုင္ အမည္ရ ေၾကညာစာတမ္းအား NLD က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုေရႊဂံုတိုင္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ NLD အေပၚ ျပည္သူအမ်ားအျပားက အားရေက်နပ္စြာ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ေရႊဂံုတိုင္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား အံတုစိန္ေခၚရန္ အင္အားတရပ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊဂံုတိုင္ျဖင့္ ရပ္တည္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ NLD ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ စစ္အစိုးရ၏ ရက္ ၆ဝ အတြင္း ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး ဥပေဒထုတ္ျပန္မႈအၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာခဲ့သည့္အခါ ပါတီၿပိဳကဲြမည့္အေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ တည္ေဆာက္ေပးလိမ့္မည္ဟု ျပည္သူအမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD ပါတီကို ယံုၾကည္အားကိုးကာ ၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲပံုေပးခဲ့သည္။ ထိုပါတီၾကီးက စစ္အစိုးရ အာဏာတည္ၿမဲေရး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္း က်င္းပေပးမည့္၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စဥ္းစားလာၾကသည္မွာ အာဏာရွင္မ်ား၏ ေအာင္ပြဲအတြက္ လည္စင္းေပးမည့္လုပ္ရပ္ ျပည္သူ အမ်ားက သေဘာထားမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ပါတီရပ္တည္ေရးတခုကိုသာ ေရွး႐ႈ၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို စစ္အာဏာရွင္ ကြၽန္ဇာတ္သြင္းမည့္ ခရီးရွည္ထဲ ဆြဲေခၚမည္ကို လက္ခံဖြယ္ မရွိပါ။

ထိုအထဲမွ အံ့ၾသစရာေကာင္းေနသည့္ အခ်က္တခုမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရာမွ ျပန္လြတ္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကပါ ပါတီရပ္တည္ေရးအတြက္သာ ၾကည့္႐ႈ၍ မိမိတို႔လိုပင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ ပါတီဝင္မ်ားကို ေက်ာခိုင္းကာ လာေနသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္ကလည္း နအဖ၏ အကြက္ခ် အစီအမံ ျဖစ္ႏိုင္မလားဟူ၍ သံသယျဖစ္စရာပင္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ မူလဘူတ မူဝါဒမ်ားကို အေသအေက် ဆုပ္ကိုင္သည့္ NLD ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းတင္အား တၿပိဳင္တည္း လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီအား ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္လိုက္ပါက ေနအိမ္တြင္ အထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အက်ဥ္းစံ NLD အမတ္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားအား ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စစ္အစိုးရ အလိုက် ေရြးေကာက္ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳကာ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအၾကား အျပင္းအထန္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္လာရျပန္သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာက စစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနခ်ိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ေစလိုသည့္အခ်ိန္၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ တရားမွ်တမႈ မရွိႏုိင္ဟူ၍ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ပါ ေခါင္းခဲစရာ ေပၚထြက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္သည့္ NLD ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ မ်က္စိလည္စရာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထိုေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သာ စစ္အစိုးရ ေထာင္ထားသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း ၎တို႔ဘာသာ ဆင္းသက္လိုက္ျခင္းသာ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မည္။

NLD သည္ ၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ပါတီျဖစ္ပါသည္။ ပါတီရွိမွ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိပါတီႏွင့္အတူ ရပ္ခံေနသည့္ ျပည္သူလူထုၾကီး ရွိေနသေရြ႔ ႏိုင္ငံေရးမေပ်ာက္ပါ။ ႏွစ္ ၂ဝ လံုးလံုး ပါတီတည္ၿမဲေရးကို က်ားကန္ေပးခဲ့သည့္ ေအာက္ေျခ ပါတီဝင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အဖမ္းဆီးခံရင္း ဒီမိုကေရစီခရီးကို ဆက္ခဲ့ၾက၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ တိုက္ပဲြဝင္မႈ၊ အာခံမႈမ်ားျဖင့္ NLD သည္ ရပ္တည္ခ်က္ ခုိင္မာခဲ့သည္။ ၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု လႈိင္းတံပိုးကို ဆက္လက္၍ သယ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းအေနျဖင့္ ႏွစ္ ၂ဝ လံုးလံုး အာဏာရွင္စနစ္ တည္ရွိမႈအား ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည့္ ဦးေဆာင္မႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဒီမိုကေရစီခရီး သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ၄ ပံု ၃ ပံုခန္႔ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားမ်ား၊ ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ NLD သည္ အက်ည္းမတန္ဘဲ ဆက္လက္၍ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာလည္း အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက ဘက္ေပါင္းစံုမွေန၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈ အေျမာက္အျမား ရွိခဲ့လင့္ကစား မွန္ကန္တည့္မတ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္အေပၚ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက ဂ႐ုဏာသက္စြာ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီမရွိလွ်င္လည္း အာဏာရွင္စနစ္အား တိုက္ဖ်က္မည့္၊ ရပ္တည္ခ်က္ တူညီသည့္ အင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရပ္တည္ခ်က္ မေျပာင္းမခ်င္း တည္ရွိေနမည့္ အရာပင္ ျဖစ္သည္။

လူထုက ေပးအပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ကာ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ဘဲ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ၊ စစ္အစိုးရက ေအာက္လိုင္းခ်ေပးလိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္တၾကိမ္ ဝင္ေရာက္လိုက္ပါက ျပည္သူလူထုက မည္ကဲ့သို႔ သေဘာထားပါေတာ့မည္နည္း။ လူထုေခါင္းေဆာင္က ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည္ဆိုပါက လက္မခံဟု သူ၏ သေဘာထားေပးျခင္း၊ ပါတီဗဟိုေခါင္းေဆာင္အမ်ားကလည္း ထိုသို႔ေသာ သေဘာထား ရွိေနလင့္ကစား ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရးကိုသာ မျဖစ္မေန စိုင္းျပင္းမည္ဆိုလွ်င္ လူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို မည္သူမွ် ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔အေပၚ သစၥာေစာင့္သိၿပီး ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသူကိုသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ေလ့ရွိသည္။ တခ်ိန္တခါက ေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔ ေသြးေခြၽး၊ အသက္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚ ပုခံုးထမ္းတင္ေပးခဲ့ရသည္ကို ျပည္သူလူထုက ေမ့ေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔တိုက္ပဲြကိုသာ ေရွး႐ႈသင့္ပါသည္။ စစ္အစိုးရက ၎တို႔ သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက္ အကြက္ခ်စီမံခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား အသက္သြင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။

NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို မစေတးသင့္ပါ။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေရာ အႏိုင္ရပါဦးမည္လား။ ျပည္သူမ်ားက လက္ျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ NLD ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ သမုိင္းေၾကာင္းကို ေျချဖင့္ ဖ်က္ပစ္ရာပင္ ေရာက္သြားပါမည္။

NLD ေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း သေဘာကြဲလြဲမႈ အက္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တူညီေသာ အသံမ်ား မရွိခဲ့လွ်င္ စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးထိုးႏွက္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ကာ၊ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ေပ်ာ္မဆံုး တၿပံဳးၿပံဳးျဖစ္မည့္ အေနအထားကို ေရွာင္ရွားေစလိုပါသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္စမ္းသပ္လိုသူ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အျခားပါတီမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္း၊ ပါတီသစ္တရပ္ တည္ေထာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ NLD ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို အစြန္းအထင္းမခံရာ ေရာက္ေပမည္။ ထို႔ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ကား ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ဘဲ ပါတီေခါင္းေဆာင္အားလံုး တစုတေဝးတည္း ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ရပ္တည္သင့္လွေပသည္။

စစ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္သည့္ တဖက္သတ္ ဥပေဒေၾကာင့္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီသမိုင္းေၾကာင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရႏိုင္ပါ၊ ဤသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏ သမုိင္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစိုးရအသစ္၏ တရားဝင္မႈသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ျပက္ရယ္ျပဳဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ယခုအခါသည္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားျပဳ ပါတီတရပ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳဘဲ၊ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ မွန္ကန္တည့္မတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္၍ စစ္အာဏာရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းစကို ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအၾကား ဝါးအစည္းေျပသလို မျဖစ္ေစလိုပါ။ ဤသည္မွာ လူထုဆႏၵပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြအား ဆန္႔က်င္ၾကပါစို႔ …
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/5112-2010-03-25-12-47-14.html

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ Force - ၁၃၆ … ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေၾကးနန္းႏွစ္ေစာင္

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ Force - ၁၃၆ … ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေၾကးနန္းႏွစ္ေစာင္


(၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔…..)

(က)
ပထမတြင္ ….ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအား မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သတ္မွတ္ထား၏။

သို႔ေသာ္…. အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ားအား ခုခံတုိက္ခိုက္ရန္၊ ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို၊ ‘စစ္အမိန္႔’ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ …ပထမ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာရက္အား ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကရသည္။ မတ္လ ၂၅ ရက္မွ…. ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္၏။

ေတာ္လွန္မည့္ေန႔ ‘ဒီ ေဒး’ အေျပာင္းအလဲရွိသကဲ့သို႔ …စစ္တုိင္း ၁ ၏ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ရွိ၏။

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္မူ ….. တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအား ဆန္႔က်င္ၿပီး ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိသည့္ ဗိုလ္မႉးရန္ႏုိင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္၊ ေဒါက္တာ ဘေမာ္၏ သားမက္) ၏ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စစ္ဘက္ဌာနက သိရွိသြားၿပီး တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အေရးယူစံုစမ္းလာ၏။ ပဲခူးရွိ တုိင္း ၄ တြင္ လက္နက္မ်ားသိမ္းယူမည္အထိ အေျခစိုက္လာ၏။ ဤတြင္ ….. တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအား လက္ဦးမႈရယူႏုိင္ရန္အတြက္ …. ေတာ္လွန္ေရးစတင္မည့္ ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္အား အေရးေပၚေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ရ၏။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး စတင္မည့္ ေန႔ရက္…

‘ဒီ-ေဒး’ ကား …၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္….။ စတင္မည့္အခ်ိန္ ‘န-နာရီ’ က … ၁၉းဝဝ နာရီ…။

(ခ)
၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ ၃၁ ရက္…။
မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကစြန္းေျမာင္ရြာ…လယ္တဲ…။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဗဟုိစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္အား ကံမၿမိဳ႕နယ္ ပု႑ားရြာတြင္ အေျခစိုက္ထားၿပီး၊ ဗုိလ္မႉးေအာင္၏ တုိင္း ၇ တုိငး္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က …. မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကစြန္းေျမာင္ရြာအနီးရွိ လယ္တဲငယ္တခုတြင္ ယာယီအေျချပဳထားသည္။ ပု႑ားရြာႏွင့္ ကစြန္းေျမာင္ရြာမ်ားက ေျခလ်င္ခရီးႏွင့္ ၄ မိုင္ ခရီးမွ်သာေဝး၏။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး မစတင္မီကတည္းမွပင္ ဆင္းမလားေရာက္ ၿဗိတိသွ်မ်ားႏွင့္ ဖဆပလ သည္ အဆက္အသြယ္ ရရွိထားခဲ့၏။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အိႏၵိယရွိ သခင္သိန္းေဖ (စာေရးဆရာ သိန္းေဖျမင့္) ၏ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ဖဆပလ ႏွင့္ Force - ၁၃၆ အၾကား စစ္ေရးအရ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေန၏။ ၾကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး တပ္သားမ်ားအား Force - ၁၃၆ မွ ေလထီးႏွင့္ ဖက္ဆက္ေတာ္လွန္ေရး စစ္တုိင္းၾကီးမ်ားတြင္ ခ်ေပး၏။ စစ္တုိင္းမ်ားအားလံုးတြင္မူ မဟုတ္…။ ဗိုလ္မႉးေအာင္၏ တုိင္း ၇ တြင္ ရွိ၏။ သခင္သန္းထြန္း၊ ကိုဗဟိန္းတို႔ အေျချပဳထားသည့္ ပဲခူး႐ိုးမအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ရွိ၏။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိ တုိင္း ၂ တြင္ ရွိ၏။ တိုင္း ၂ တြင္က …. သခင္စိုးႏွင့္ ဗိုလ္မႉးၾကီးေနဝင္းတို႔ တာဝန္ယူၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးသည့္ ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္တြင္က မရွိ….။ တုိင္း ၇ ႏွင့္တြဲ၍ သံုးရသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္မွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ တုိင္း ၇ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကစြန္းေျမာင္ရြာအနီးရွိ လယ္တဲတခုသို႔ ေရာက္ရွိလာၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ…. ဗိုလ္မႉးမင္းေခါင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္) ဗိုလ္မႉးထြန္းအံု (ျမဴနီစပယ္မင္းၾကီး၊ အၿငိမ္းစား)၊ ဗိုလ္မႉးစမိုက္ (ဗိုလ္မႉးၾကီး လွေအာင္) ၊ ဗိုလ္မႉးဖုိးကြန္း (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ အၿငိမ္းစား၊ ဆိုဗီယက္သံအမတ္ၾကီး) တို႔လည္း လိုက္ပါလာၾကသည္။

တေပါင္းေႏြ၏ မြန္းတည့္ေနက ပူျပင္းလြန္းလွ၏။ အပူရွိန္ေၾကာင့္ သက္ကယ္မိုးသည္ တဖ်စ္ဖ်စ္ႏွင့္ ျမည္ေန၏။ ညိဳေျခာက္ေနသည့္ ႐ိုးျပတ္ေတာအား ျဖတ္၍တုိက္ခတ္လာည့္ေလကား…. ေလပူ….။ တဲအေရွ႕ရွိ လက္ပံပင္အိုညီေနာင္က တပင္လံုး အပြင့္နီနီရဲရဲမ်ားႏွင့္ အနီေရာင္ ခ်ယ္ထား၏။ ေလပူအေဝွ႔ေၾကာင့္ လက္ပံပြင့္တို႔က ေလဟုန္စီး၍ ေျမသို႔ ဝဲ၍ …ဝိုက္၍ သက္ဆင္းေနၾက၏။ ေျမျပင္ပင္ရင္းတြင္လည္း ရဲရဲ…။

တဲအတြင္း၌က …. ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မႉးေအာင္၊ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္၊ ဗိုလ္မႉးထြန္းအံု၊ ဗိုလ္မႉးမင္းေခါင္ႏွင့္ သခင္တင္ျမတို႔ ထုိင္ေနၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ Force - ၁၃၆ ၏ တပ္ဖြဲ႔မႉးမွ သူ႔ထံသို႔ ေပးပို႔လုိက္သည့္ ေၾကးနန္စာအား ဖတ္ေနသည္။ ေၾကးနန္စာအား ဖတ္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ‘ဟန္းေကာ’ အတြင္းမွ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူအား တခြက္ၿပီး တခြက္ ေသာက္၍ေန၏။ ေၾကးနန္စာအား ဖတ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မ်က္ႏွာသည္ …. တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ …။ တင္းမာေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မ်က္ႏွာက …. တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပင္ …ေဒါသမထြက္…။

(ဂ)
Force - ၁၃၆ က (ဖဆပလ) အား ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သူတုိ႔၏ ေျပာက္က်ားတပ္၊ သတင္းေပးအဆင့္ႏွင့္သာ ဆက္ဆံခ်င္၏။ ဖက္ဆစ္ဝင္႐ိုးတန္း အင္အားစုအား စစ္ေရးအရ မဟာမိတ္ျပဳ၍၊ ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲဝင္ေနသည့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ (ဖဆပလ) အေပၚ သေဘာမထားလို..။ ၿပီးလွ်င္ … ေလထီးႏွင့္ ခ်ေပးထားသည့္၊ ၾကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားကိုလည္း Force - ၁၃၆ ႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ရမည္။ အျခားစစ္တုိင္းမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း မဆက္သြယ္ရဟူ၍ ကန္႔သတ္ထား၏။ လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားအား ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေလထီးႏွင့္ ခ်ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး စတင္သည့္ အခ်ိန္အထိ မခ်ေသး…။ ဤတြင္ … တုိင္း ၇ ၏ ဒုတိယစစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္ ေပါက္ကြဲေလ၏။ မဟာမိတ္တပ္မ်ာအား ‘ငါ ’ ႏွင့္ ကိုင္တုတ္ဖူး၏။

“ဒီမေအေပးေတြဆီက လက္နက္မရေရာ ဂ်ပန္ကို မတိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ ရွိတဲ့လက္နက္နဲ႔ ဂ်ပန္ေတြ ဖင္သနီလန္ကုန္ေအာင္ တုိက္ျပမယ္။ ဂ်ပန္တင္မကဘူး ဒင္းတုိ႔ကိုပါ တုိက္ျပမယ္။ … နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေၾကးနန္းစာအား အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ဖတ္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. အနီးတြင္ ထုိင္ေနသည့္ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္အား…။
“ကဲ… အားလံုးၾကားရေအာင္ ဒီေၾကးနန္းကို ဗိုလ္စိန္မွန္က ဖတ္ျပလိုက္စမ္းပါ”…ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လက္အတြင္းမွ ေၾကးနန္းစာအား ဗုိလ္မႉးစိန္မွန္သို႔ လွမ္း၍ေပး၏။

ေၾကးနန္စာက ….မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္း ၇ စစ္ေဒသသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေၾကာင္းအား Force - ၁၃၆ သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္ ေၾကးနန္းစာအေပၚ Force - ၁၃၆တပ္ဖြဲ႔မႉးမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံသို႔ အေၾကာင္းျပန္လာသည့္ ေၾကးနန္းစာ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္က ….ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမ္းေပးသည့္ ေၾကးနန္အား အသံျမႇင့္၍ ဖတ္ျပ၏။

“Major General Aung San (Self Styled)”…
“ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ ဘြဲ႔ေပးထားသူ ေအာင္ဆန္း…”

ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္သည္ ေၾကးနန္းစာ၏ ပထမတေၾကာင္းအား ဖတ္ၿပီး… ဆက္၍ မဖတ္။ ရပ္လိုက္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ေဒါသႏွင့္ …။

“ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကို ေစာ္ကားတာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္။ ဒီေကာင္ေတြ လူပါးကို ဝတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို သူတို႔ရဲ႕ ကၽြန္ေတြပဲလို႔ ထင္ေနတုန္းပဲနဲ႔ တူတယ္”

အားလံုးက … Force - ၁၃၆ ၏ ေၾကးနန္းတြင္ ေရးထားသည့္ ပထမဆံုးစာေၾကာင္းေၾကာင့္၊ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္၍ ေနၾက၏။ မေက်နပ္ၾက…။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဒီလို အမည္တပ္ေရးတာဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေစာ္ကားကာတာတင္ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာ…။ တမ်ဳိးသားလံုးကိုပါ ေစာ္ကားရာၾကတာပဲ”။ သခင္တင္ျမက ဝင္ေျပာ၏။

“ ကဲပါေလ ဆံုးေအာင္ဖတ္ၿပီးမွ ထင္ျမင္ခ်က္ ေျပာၾကတာေပါ့။ ဆက္ဖတ္စမ္းပါ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က …စကားစအား ျဖတ္၍ ဆက္ဖတ္ရန္ အမိန္႔ေပး၏။ ဗုိလ္မႉးစိန္မွန္သည္ အံတႀတိတ္ၾကိတ္ႏွင့္ ေၾကးနန္းအား ဆက္၍ဖတ္၏။

“သင့္ထံမွ ေၾကးနန္းကို လက္ခံရရွိသည္။ လက္ဖတင္နယ္ကာနယ္ က႐ူးအား ျဖဴးအေနာက္တြင္ ေလထီးႏွင့္ ခ်ေပးၿပီး ယခု သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အတူရွိေနသည္။ A.F.O ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည့္ တပ္ဖြဲ႔ Force - ၁၃၆ မွ အရာရွိအားလံုးကို ကာနယ္ကရူးက အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မည္။ ဂ်ပန္အား ထိေရာက္စြာ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ A.F.O လက္ေအာက္ရွိ သင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ အားလံုးသည္ မဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ စစ္အမိန္႔ ညႊန္ၾကးခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ သရက္ေဒသမ်ားရွိ သင္တုိ႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ဂ်ပန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ တိုက္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ သို႔ေၾကာင့္ ဤေဒသရွိ သင္၏ တပ္မ်ားကို ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္ မီးရထားလမ္းတေလွ်ာက္သို႔ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းေရႊ႔၍ မဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္ ဂ်ပန္ကို စစ္ဆင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ တပ္မ်ားအားလံုး ထုိေဒသသို႔ ေရာက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားကို ေလထီးျဖင့္ ခ်ေပးမည္။ သင္တုိ႔ လိုအပ္ေသာ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စစ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးကို ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္။ သင္၏ သေဘာထား အေၾကာင္းျပန္ပါ”

ေၾကးနန္းက ဤတြင္ ဆံုးၿပီ….၊ အားလံုး၏ ရင္အတြင္းမွ ေဒါသမီးအပူက … တေပါင္းေႏြႏွင့္ အၿပိဳင္…။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ တပ္မႉးမ်ားအား ေဝ့၍ၾကည့္ၿပီး…. တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ပင္ စကားအား ဆို၏။

“ဒီမွာ ကိုယ္တုိ႔ ဂ်ပန္ကို ထခ်တာဟာ သူတုိ႔အလိုကို လုိက္ေလ်ာဖို႔၊ သူတုိ႔က အသိအမွတ္ျပဳတာကို ရခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္အျဖစ္ ကိုယ္တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဂ်ပန္ကို ထေတာ္လွန္ၾကတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔က ကိုယ္တုိ႔ကို အသိအမွတ္မျပဳခ်င္၊ ေလးေလးစားစား မဆက္ဆံခ်င္လည္း ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တုိ႔အဖို႔ ျပည္သူလူထုကို စည္း႐ုံးႏိုင္သေလာက္ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ ဂ်ပန္ကို ခ်ႏိုင္သေလာက္ ကမၻာက ကိုယ္တုိ႔ရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳလာမွာပဲ။ ဒီအဂၤလိပ္ေတြကိုလည္း သိပ္မေမွ်ာ္လင့္နဲ႔။ သူတို႔ဟာ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဆိုတာလည္း မေမ႔နဲ႔။ ကဲ .. သူတုိ႔ဆီကို ကိုယ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထား အျမန္ဆံုး ျပန္ပို႔ရမယ္။ အဲဒီေၾကးနန္း အခုပဲ ေရးလိုက္မယ္”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားဆံုးသည္ႏွင့္ တဲအတြင္း၌ ခဏငယ္မွ် တိတ္ဆိတ္၍သြား၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ‘ဟန္းေကာ’ အတြင္းမွ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူအား ငွဲ႔၍ ေသာက္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. စာရြက္လြတ္တရြက္ေပၚ၌ ေၾကးနန္းစာအား ခ်၍ေရး၏။

“မွ
ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ေအာင္ဆန္း
စစ္ေခါင္းေဆာင္
ဖ တ ပ လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ။

သို႔
စစ္ေသနာပတိ
မဟာမိတ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
အေရွ႕အာရွေတာင္ပိုင္း

သင္တို႔ထံမွ ေပးပို႔ေသာ…. ေန႔စဲြပါ ေၾကးနန္းကို ရရွိပါသည္။ ဂ်ပန္အား ထိေရာက္စြာ တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ သရက္ ေဒသမ်ားရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တပ္မ်ားအားလံုး ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္ ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔၍ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ပါ ဟူေသာ သင္တုိ႔၏ အၾကံေပးခ်က္ကို လက္မခံႏုိင္ပါ။ ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္ ေဒသမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျပာက္က်ားတပ္အခ်ဳိ႕ တပ္ျဖန္႔စစ္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဖ တ ပ လ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စစ္ဆင္ေရး အစီအစဥ္အတုိင္း ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ တပ္မ်ားက တုိက္ခိုက္ရင္း သင္တုိ႔၏ မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပူးတြဲတုိက္ခိုက္သြားလိုသည္။

သို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စစ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို သင္တုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေရးဆြဲရန္ သင္တုိ႔ထံမွ ဆက္သြယ္ေရးအရွာရွိ တေယာက္ ကၽြႏု္ပ္ထံ အျမန္ပို႔ေပးေစလိုသည္။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ သင္တုိ႔ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ လက္နင္ခဲယမ္းႏွင့္ ေဆးဝါးစစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ညႊန္ျပသည့္ ေနရာမ်ားသိုိ႔ အျမန္ဆံုး ခ်ေပးေစလိုသည္။

လက္နက္ခဲယမ္းကို အျမန္ဆံုး ေလထီးႏွင့္ခ်ေပးရမည့္တပ္မ်ားႏွင့္ေဒသမွာ
(၁) ဗိုလ္ၾကီးစိန္ဝင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ရင္း ၆ ၊ မင္းတုန္းအေရွ႕ေဒသ။
(၂) ဗိုလ္ၾကီးစန္းယု ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ရင္း ၂ ၊ မင္းတုန္း ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသ။
(၃) ဗုိလ္ၾကီးမိုးညိဳ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စက္မႈလက္မႈ တပ္ရင္း၊ မင္းဘူးေဒသ။
(၄) ဗုိလ္မင္းလြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္း ၇ ဌာနခ်ဳပ္၊ ကင္းတပ္ခြဲ
အျမန္အေၾကာင္းျပန္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ေၾကးနန္းအား အဆံုးသတ္လိုက္၏။
ေလအေသြ႔ေၾကာင့္….တဲအေရွ႕ရွိ လက္ပံပင္ညီေနာင္မွ လက္ပံပြင့္တို႔က …. ေလဟုန္စီး၏။ ေဝလည္း ရဲရဲ….။ ေၾကြလည္း ရဲရဲ…..။

“… ရင့္ေၾကြ ေညာင္းသည္
ရြက္ေဟာင္း စြန္႔ပစ္၊ ဘဝသစ္သို႔
သနစ္ေျပာင္းမည္၊ ဖူးသစ္မိသည္
အနီထဲမွ ၾကယ္ျဖဴပြင့္ … ”

(ဒဂုန္တာရာ၏… မတ္လေတာ္လွန္ေရးကဗ်ာမွ)

အညႊန္း။ ။ သခင္တင္ျမ၏ ဘံုဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မတြဲ)
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/5102--force----.html

ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ

ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ

အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားခဲ့သည္။ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး အၾကိမ္ လာေရာက္ေသာ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္

ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ကို ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ဦးေအာင္ေဇာ္က ေတြ႔ဆံုၿပီး စစ္အစိုးရ၏ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ လိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ အေမရိကန္၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ေရး၊ ျမန္မာ - ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရး၊ အာဆီယံ၏ အေနအထား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ၊ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားၾကီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခန္း က႑တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေမး။ ။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါ အ၀င္ အမ်ား ယံုၾကည္ေလးစားတဲ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒီအေပၚမွာ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕တံု႔ျပန္မႈက ဘယ္လိုပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေရး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကေန ဖယ္ထုတ္ထားတာမို႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံု တင္ျခင္း ဥပေဒကို က်ေနာ္တို႔ အရမ္း စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ဒီဥပေဒက NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ မပါႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ထားတာေၾကာင့္လည္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဥပေဒအရ သူ႔ပါတီမွာ သူ ပါတီ၀င္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီလို ဥပေဒထုတ္ျပန္တာဟာ လမ္းေၾကာင္းအမွားကို ဦးတည္ေစတဲ့ ေျခလွမ္းတလွမ္းပါပဲ။ ဒီဥပေဒေတြက ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျပီးသား အေျခအေနကို ပိုၿပီး ဆိုးရြားေစပါတယ္။

ေမး။ ။ အဓိက အတိုက္အခံပါတီ ျဖစ္တဲ့ NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မပါဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရး မ၀င္ေရးဟာ သူနဲ႔ သူ႔ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အတိုက္အခံနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက ခ်မွတ္မယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ အေလးထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အျခားအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြအပါအ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး မ၀င္ေရး သူတို႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ရွိဖို႔ပါပဲ။ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္တဲ့သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲကေန တားျမစ္ဖယ္ထုတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ မခ်မွတ္သင့္ပါဘူး။ အခု ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္ကို မထီေလးစားျပဳ သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာလည္း အမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ကင္းမဲ့ေနပါ လိမ့္မယ္။

ေမး။ ။ စစ္အစိုးရနဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းတာ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိဘူးလို႔ ဘန္ေကာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုမွာ မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ္ပဲ မွန္တယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ စစ္အစိုးရကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ တိုးျမႇင့္သြားဖို႔ ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေဘာင္ထဲက အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္း တခုျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူသိရွင္ၾကား က်ေနာ္တို႔ ထုတ္ေျပာၿပီးပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ စစ္အစိုးရကိုလည္း တကယ္လို႔ အေျခအေနက ေတာင္းဆိုလာခဲ့ရင္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာ ထားပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ စစ္အစိုးရနဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈေတြကို ဆက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈဆိုတာက တဦးတေယာက္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အစိုးရနဲ႔ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈဟာ ေရရွည္လုပ္ရမယ့္ ခက္ခဲတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တခုမွန္း အစကတည္းက က်ေနာ္တို႔ သိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီႏွစ္လို ေရြးေကာက္ပြဲ အခင္းအက်င္းနဲ႔ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ခက္ခဲႏိုင္ပါေသးတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔မွာ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အစိုးရနဲ႔ ထပ္မံေတြ႔ဆံုႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ လမ္းဖြင့္ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ကို ေနာက္တေခါက္ ထပ္သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း စစ္အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြး ေနပါတယ္။

ေမး။ ။ မၾကာေသးခင္က အာရွခရီးစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္ကို မသြားပါလား၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။

ေျဖ။ ။ ျမန္မာျပည္ကို သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ စစ္အစိုးရဟာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔နဲ႔ တရား၀င္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကို အသံုးခ်တဲ့ ေနရာမွာ ကၽြမ္းက်င္တယ္လို႔ လူသိမ်ားပါတယ္။ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခင္မွာ အတိုက္အခံနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စကားေျပာႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လို လက္ေတြ႔က်တဲ့နည္းေတြနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို တိုက္တြန္းႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အျဖစ္ ရွိေနေသးတာကေတာ့ စစ္အစိုးအရက အတိုက္အခံနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အင္အားစု ေတြအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးနဲ႔ အမွန္တကယ္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကိုေရာက္ဖို႔ လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္ေစ၊ သီးသန္႔ျဖစ္ေစ စစ္အစိုးရကို က်ေနာ္တို႔ တုိက္တြန္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း ျမန္မာျပည္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕သေဘာထားအျမင္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။

ေမး။ ။ တစတစ တိုးျမင့္လာေနတဲ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႔ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကိစၥ၊ ၿပီးေတာ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံကေန ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာေတြ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြ အေတာ္ေလး ရွိေနၾက ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြက ေဒသတြင္းမွာ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္ အေနနဲ႔လည္း ဒီကိစၥကို စစ္အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဆီက ဘယ္လို အာမခံခ်က္မ်ိဳး ရရွိခဲ့ပါသလဲ။ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းမႈ သေဘာ သဘာ၀နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစီရင္ခံစာပါ တခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မႏွစ္က မီဒီယာေတြကေန အစီရင္ခံစာ အေတာ္မ်ားမ်ား ထြက္လာ တာကို က်ေနာ္တို႔ သိပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၈၇၄ (United Nations Security Council Resolution – UNSCR 1874) အတိုင္း လိုက္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းမွာ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ၁၇၁၈ နဲ႔ ၁၈၇၄ အတုိင္း အျပည့္အ၀နဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အေကာင္းအထည္ေဖာ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ စစ္အစိုးရနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို က်ေနာ္တို႔ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအားလံုးက လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၇၁၈ နဲ႔ ၁၈၇၄ ပါ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အားလံုးရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက လိမ့္မယ္လို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေမး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ျဖစ္ေစ အာဆီယံတခုလံုးနဲ႔ျဖစ္ေစ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘယ္လို အတားအဆီးမ်ိဳး ျဖစ္ေစပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ျမန္မာျပည္ ျပႆနာက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ေရာ အာဆီယံ အဖြဲ႔အစည္းတြက္ပါ စိန္ေခၚခ်က္ တခုျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က အာဆီယံနဲ႔ ဒီထက္ ပိုနက္႐ိႈင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ ရည္ရြည္ထားၿပီးျဖစ္တာမို႔ ျမန္မာ ျပည္ ျပႆနာက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ အာဆီယံ ဆက္ဆံေရးမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္တာမ်ိဳးကို အျဖစ္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံတြင္းမွာ စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဖိအားေပးရာမွာ အာဆီယံဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔
ျမင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္ အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လြတ္ေျမာက္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြအတြက္ လႈပ္ရွားေနသူေတြ ဘက္မွာ အၿမဲတမ္း ရပ္တည္ေနတယ္ဆိုတာကို ေဒသတြင္းက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြသိေအာင္ မီဒီယာေတြမွာ ေျပာတာေတြ အျပင္ အျခားဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ အသိေပးပါမလဲ။

ေျဖ။ ။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လြတ္ေျမာက္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြဘက္က ရပ္တည္ေရးဟာ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒရဲ႕ အခရာအျဖစ္ရွိခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီအတိုင္းပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမွာပါ။

ေမး။ ။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံတဲ့ အက်ႌအနီဝတ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ခ်ဳလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္မွာ မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္ စကားေျပာမယ့္ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး မတည္ မၿငိမ္္ျဖစ္ေနမႈအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တို႔ လက္ရွိအေျခအေနကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈေတြကို အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေနတဆင့္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသင့္တယ္လို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ထိုင္းအစိုးရကို အားေပး တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ေမး။ ။ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ဆက္ရွိေနၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အမ်ားဆံုးလႉတဲ့ အလႉရွင္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ကေတာ့ စီးပြားေရးအရ အင္အားႀကီးလာတဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ အိႏၵိယက ေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြဟာ ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ အဖိႏွိပ္ဆံုး အစိုးရတရပ္ကို ဆက္ၿပီး ေထာက္ခံအားေပးေနၾကပါတယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေတြကို ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ဆီက ေလးနက္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြေရာ ရပါရဲ႕လား။

ေျဖ။ ။ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အတူထားၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ေနရာမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္၊ ကုလသမဂၢနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ ခိုင္မာတဲ့ ဆက္ဆံေရး ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွာ တာ၀န္သိသိ ပါ၀င္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ဖိအားေပးႏိုင္ဖို႔ အာဆီယံ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို က်ေနာ္တို႔ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာျပည္ကို ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔လိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထု၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ၀ေျပာၿပီး ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေရးကို က်ေနာ္တို႔ေထာက္ခံအားေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မူ၀ါဒက ဒီရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပး ဖို႔နဲ႔ အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူေတြကိုလည္း ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူ ေတြ ဟာ အမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးေတြ ရသင့္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ပိုၿပီး ခင္မင္နီးကပ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လိုၾကတဲ့ တပ္မႉး ေတြနဲ႔ အစိုးရအရာရွိေတြကိုေရာ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါေသးသလဲ။

ေျဖ။ ။ အစိုးရပိုင္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ထဲက သူေတြကို ေျပာလိုတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အတုိက္အခံျပဳေနသူေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေျပာခ်င္တာနဲ႔ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာၿပီး ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူေတြနဲ႔ဲ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ အတူ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/interview/4-interview/2864-2010-03-25-07-33-19