Thursday, April 1, 2010

1 April 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/n9rj86e1 April 2010 Yeyintnge Diary

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တုိက္ဖ်က္ေရးနည္းပရိယာယ္....

http://ifile.it/cfluzgygsreport-2010april

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အလုပ္အဖြဲ ့၏ အစီရင္ခံစာ (ASIA SOCIETY)

http://ifile.it/h6wxnjgTaskForce_ExecutiveSummaryBurmese

ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ASIA SOCIETY ၏ အစီရင္ခံစာ

http://ifile.it/kstw9jhPerspectivesfromAsia_IntroBurmese

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
NEJ/ ၁ ဧၿပီ ၂၀၁၀

လြန္ခဲ့ေသာ (၄၈) ႏွစ္က ဗိုလ္ေန၀င္းေခါင္းေဆာင္၍ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၌ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးေန၏။ အရပ္သားမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာအဆင့္ကုိ မေရာက္ႏုိင္ၾကပါ။ စစ္သားအရပ္သား ဆက္ဆံေရး၌ စစ္သားက အၿမဲတမ္း အေပၚစီးရေန၏။ ဆုိရွယ္လစ္အေရၿခံဳ၍ တပါတီအာဏာရွင္အမည္ခံ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သုံးရာတြင္ ကြန္ျမဴနစ္လူထြက္ႏွင့္ လက္၀ဲသမားမ်ားကုိ အခုိင္းခံလက္ပါးေစေနရာအခ်ဳိ႕ကုိ ေပးခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ပါက အရပ္သားသည္ အခုိင္းအေစအဆင့္၌သာ လုပ္ႏုိင္သည္ကုိ မဆလပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ား ေကာင္းစြာသိၾက၏။ အန္အယ္လ္ဒီဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ား ဤကိစၥကုိ ေကာင္းစြာသိၾကသည္။

“ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ” အမည္ခံေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ (၂၆) ႏွစ္ က်င့္သုံးသည္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက လက္ခံၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ထုိေခတ္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အလုပ္သမားဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားမွ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ အေရးယူျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ မဆလေခတ္၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအခ်ဳိ႕က ေဖာ္ထုတ္ၾကေသာ္လည္း ဗိုလ္ေန၀င္း၏ မဆလအုပ္စုသည္ အဂၤလန္၌ အလွည့္က်ေဆးကု၍ ဇိမ္ခံႏုိင္ၾက၏။

ျပည္တြင္း၌ မတရားလုပ္ေနေသာ မဆလအစုိးရကုိ ျပည္ပကလက္မခံၾကသျဖင့္ မဆလစစ္ဗုိလ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔လုပ္ရပ္ကုိ အဟုတ္ႀကီးမွတ္၍ မိမိအျပစ္မျမင္ႏုိင္ၾကပါ။ အထက္ကခုိင္းသမွ် လုပ္ကုိင္ၾကရသည့္ စစ္တပ္ႏုိင္ငံေရးသံသရာ၌ က်င္လည္၍ ဘ၀ရပ္တည္ေနၾကသည္။ ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ေပၚေပါက္လာေသာအခါတြင္ မဆလႏုိင္ငံေရးစနစ္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားရသည္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံကုိ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေသာအခါတြင္ စစ္အစုိးရကုိ ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆုိင္းၿပီး ဒဏ္ခတ္အေရးယူလာၾကသည္။ ထုိစဥ္မွစ၍ ျပည္တြင္း၌ ဖိႏွိပ္ေလေလ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အေနာက္တုိင္း ဒီမုိကေရစီမ်ားက အေရးယူေလေလျဖစ္လာသည္။ ျပည္တြင္း၌ မတရားလုပ္သည္ကုိ ၾကည့္မေကာင္းေတာ့၍ ျပည္ပက ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ် အေရးယူလာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားသို႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံၾကေသာ ရွစ္ေလးလုံးမ်ဳိးဆက္မ်ားကလည္း ၎တုိ႔ေရာက္ေလရာ တုိင္းျပည္မ်ား၌ ဆက္လက္လႈပ္ရွားၾကသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ယုတ္မာရက္စက္မႈနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက သိရွိၾက၏။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္း ျပည္တြင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနသည့္အတြက္လည္း ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ အေလးအနက္ ဂ႐ုျပဳလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ကုလသမဂၢ၌ အမႈထမ္းဖူးၿပီး ႏုိင္ငံျခားပညာတတ္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ က်င္လည္ခဲ့ေသာ ေဒၚစုသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးဖ်က္မႈကုိ Amnesty ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သုိ႔ စာေရးအေၾကာင္းၾကားသည္။ တရားမ၀င္ေသာစစ္အစုိးရကုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက အေရးယူရန္လည္း ရန္ကုန္ေန ႏုိင္ငံျခားသံအမတ္မ်ားကုိ စာေရးပန္ၾကားခ့ဲ၏။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ကုိလည္း စာေရးတုိင္ၾကားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ရက္ရက္စက္စက္ပစ္သတ္ခံရ၍ ရပ္တန္႔သြားေသာ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈသည္ ေသရာက ျပန္ရွင္လာသည္ဟု ျမင္ၾကသူမ်ားရွိ၏။

ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္လည္း ဤသို႔ပင္ျမင္ပုံရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရွိပါက မဆလေခတ္အတုိင္း စစ္ဗိုလ္၊ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ႏွင့္ လက္ပါးေစအရပ္သား ပူးေပါင္း၍ စိတ္ႀကိဳက္အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္မည္ဟု ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ားက ယူဆထားပုံရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ အဓိကအလုပ္တခုျဖစ္လာ၏။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ ေဒၚစုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ အၿမဲတမ္း ေတာင္းဆုိေနသည္။ အသိဉာဏ္ပညာ၊ ကုိယ္က်င့္တရား၊ သီလသမာဓိရွိၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိထားေသာ ေဒၚစုကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက ေထာက္ခံသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ အခန္းက႑ကုိ ပိိတ္ပင္ထားျခင္းသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ အလြန္နစ္နာ၏။ ေဒၚစုေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတုိင္း အႏုိင္ရလိမ့္မည္ဟု ဗုိလ္သန္းေရႊတုိ႔အဖြဲ႔က ယုံၾကည္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးမလုပ္ႏုိင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျပ႒ာန္း၍ ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚစုေၾကာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ သမုိင္းတြင္မည္။

နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား မေမ့ႏုိင္သည္မွာ ၁၉၉၀ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္၌ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဒၚစု၏ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါကုိ တုိင္းတာႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ျပည္တြင္း၌ ဖိႏွိပ္ေသာ စစ္အစုိးရကုိ ျပည္ပမွ အေရးယူေနသည္မွာ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ၿပီျဖစ္၏။ ျပည္ပဖိအားေပးမႈႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစုိးရ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ အက်င့္ဆုိးမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ အေရးယူေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္ပမွ အေရးယူသည္ကုိ ေလ့လာပါက ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္သည္မွာ အလြန္ထင္ရွားသည္။

မဆလေခတ္၌ ဗိုလ္ေန၀င္းထင္သလုိ လုပ္သည္ကုိ ႏုိင္ငံျခားက အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ နအဖေခတ္ေရာက္မွ ႏုိင္ငံျခားက ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်၍ အေရးယူဒဏ္ခတ္ေနျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ားက ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားအလုိေတာ္ရိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ စြပ္စြဲေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရွိမွ စိတ္ႀကိဳက္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႏုိင္မည္ဟု စစ္အုပ္စုက ယုံၾကည္ေနပုံရသည္။ ေဒၚစုမပါေသာ ႏုိင္ငံေရးေလာကကုိ ဗိုလ္သန္းေရႊက တည္ေဆာက္ခ်င္၏။ ဗိုလ္ေန၀င္းမေသမီ ဗိုလ္ေစာေမာင္လက္ထက္ကလည္း အဖမ္းခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးကုိ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ထုတ္ပယ္ထားခဲ့ဖူးသည္။

ေဒၚစုမရွိလွ်င္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ အသက္မရွိျဖစ္ေနသည္ကုိ စစ္အုပ္စုနားလည္၏။ ေဒၚစုအဖမ္းခံေနရခ်ိန္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ႐ုံးမွန္မွန္တက္ေသာ စာေရးႀကီးပါတီအဆင့္သာရွိ၏။ ကုလသမဂၢက လုပ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ပါတီပင္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္တဦးတည္းကုိသာ အလြန္အမင္းအားကုိးေသာပါတီသည္ သဘာ၀မက် ယုတၱိမရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုကုိ ဖယ္ရွားလုိက္သည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ လမ္းမေလွ်ာက္နုိင္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိျဖစ္သြားေတာ့၏။ လက္ေတြ႔အေျခေနအရ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ ေထာက္ခံသူမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဘဲ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တတ္ရန္လိုသည္။ ေခါင္းေဆာင္တဦး အဖမ္းခံရ႐ုံႏွင့္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမျဖစ္သင့္ပါ။

လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးမလုပ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းလုိသူသည္ စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ရေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္မည္ကုိ စဥ္းစားရေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံျခားကူညီ႐ုိင္းပင္မႈ တခုတည္းကုိသာ အားကုိးေန၍ အေၾကာင္းမထူးသည္ကုိ ေတြ႔ႀကံဳရၿပီးျဖစ္ေပသည္။ လက္နက္အားကုိး၍ ျပည္သူလူထုကုိ ဖိႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ယုံၾကည္လာမွသာ အာဏာရွင္စနစ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏုိင္ေပမည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖမရွာႏုိင္ပါက ျပႆနာပုိ၍ ႀကီးမားလာမည္ဟု စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက နားလည္သေဘာေပါက္မွသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မေက်နပ္၍ ဆႏၵျပေသာ ျပည္သူလူထုကုိ ပစ္သတ္ေန၍ ျပႆနာ ေျပလည္မည္မဟုတ္ဟု စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ယုံၾကည္လာမွသာလွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသည္ကုိ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတခုဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေပသည္။

http://www.khitpyaing.org/editorial/April%202010/1410.php

ပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဘာကုိေရြးၾကမွာလဲ

ပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဘာကုိေရြးၾကမွာလဲ

ေက်ာ္ဗလ

၁/ ဧၿပီ ၂၀၁၀

နအဖက ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒရဲ႕ အခန္း (၂) ပုဒ္မ (၆-ဂ) အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမယ့္ ပါတီဟာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီဥပေဒရဲ႕ အခန္း (၃) မွာ အဆုိပါ ၀န္ခံခ်က္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ မရွိေစရလုိ႔လည္း အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ တရား၀င္ တည္ရွိေနတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ အဓိကဦးတည္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးထုိးစစ္ဆင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ေတြရဲ႕ လက္ေတြ႔အဓိပၸာယ္က လက္ခံႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနနဲ႔ နအဖရဲ႕ ၂၀၀၈ ဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ၀န္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ၀န္ခံခ်က္မေပးရင္ အန္အယ္လ္ဒီဟာ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္က ရပ္စဲခံရမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ စိန္ေခၚလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ပါတီ တရား၀င္ရပ္တည္ခြင့္ ရခ်င္ရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဒူးေထာက္ အည့ံခံလုိက္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိအားေပး အက်ပ္ကုိင္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဆုိတာ မုိးေပၚက က်လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရးအတြက္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုအုံႂကြမႈႀကီးက ေမြးထုတ္ေပးလုိက္တဲ့ ပါတီသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပါတီတရပ္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အာမခံခ်က္ ဘာမွမရွိဘဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္လက္လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ စီမံလုပ္ႀကံထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆုိတာကုိ ဘယ္လုိမွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္လည္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေရွး႐ႈေသာအားျဖင့္ ဒီအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖုိ႔ နအဖအဖြဲ႔ထံ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးရွိရာရွိေၾကာင္းအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ေတြ႔ဆုံခြင့္ေပးဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တာကုိလည္း ေက်ာခုိင္းလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ နအဖအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းလုိတဲ့ သေဘာထား ဘာမွမရွိေၾကာင္းကုိ ေျဗာင္က်က် ေဖာ္ျပလုိက္တာပါပဲ။

အခုပုိဆုိးတာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ လက္မခံရင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ တရား၀င္ရပ္တည္ခြင့္ မေပးဘူးလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ စိန္ေခၚလုိက္ျခင္းပါပဲ။ ဒီေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ ပါတီရပ္တည္ခြင့္ရေရးအတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ႀကိတ္မွိတ္ လက္ခံလုိက္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္႐ုံမက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိပါ အသက္ဆက္ေပးမယ့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျငင္းဆန္လက္မခံဘဲ ပါတီကုိ ဖ်က္သိမ္းခံမွာလားဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းႀကီး (၂) ခုကုိ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။

တနည္းေျပာရရင္ ပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဘယ္ဟာေရြးမွာလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။
- ပါတီရပ္တည္ခြင့္ကုိ အရယူရင္ ႏုိင္ငံေရးေသမယ္၊
- ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားရင္ ပါတီရပ္တည္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးမယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ ပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဘယ္ရပ္တည္မႈက အေရးႀကီးဆုံးလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကုိ အေျဖေပးၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေမးခြန္းကုိ မွန္ကန္စြာ အေျဖေပးႏုိင္ဖုိ႔ ပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးတုိ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးသေဘာကုိ အေသအခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းေၾကာင္းမွာ ပထမဆုံးေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီဟာ ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႔ႀကီးလုိ႔ပဲ အသိအမွတ္ ျပဳၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအဖြဲ႔ႀကီးကုိ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ီစီဘီေအ အဖြဲ႔ႀကီးရွိလာလုိ႔ ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေရး၊ ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ လက္ခံေရး စတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာ ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႔ႀကီးလည္း ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိပါပဲ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ သခင္စုိးေခါင္းေဆာင္တဲ့ အလံနီပါတီဆုိတာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတာကလည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးသေဘာထား၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မတူကြဲလြဲလာမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလံနီပါတီဆုိတာ ေပၚေပါက္လာလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ကြဲလြဲၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္က “ေသရဲတာအလံနီ၊ တုိက္ရဲတာ အလံနီ” ဆုိတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ပထမဆုံး လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး စလုပ္ခဲ့တာလည္း အလံနီပါတီပါပဲ။ ၇၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ “လက္နက္ကုိင္ သူပုန္ထမိတာ မွားပါၿပီ” ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ေျပာင္းလဲလာမႈနဲ႔အတူ စစ္အစုိးရဆီမွာ တပါတီလုံး လက္နက္ခ်လုိက္ၾကတဲ့အခါ အလံနီပါတီဆုိတာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့တာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ေပၚေပါက္လာမႈ၊ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈနဲ႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမႈဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသံသရာဆုိတာ ဒီပါတီေတြအေပၚမွာ တည္မွီေနတာမဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား၊ လမ္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚမွာသာ အဓိက မူတည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ပါတီရဲ႕ အသက္၀ိညာဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ ခႏၶာအိမ္မွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၀ိညာဥ္မရွိရင္ ပါတီလည္း မရွင္သန္ႏုိင္ပါဘူး။ ပါတီမရွိေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရး၀ိညာဥ္ကေတာ့ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဆုိတာလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားေတြနဲ႔ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈႀကီးက ေမြးထုတ္ေပးလုိက္တဲ့ ပါတီတရပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း န၀တ၊ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္က အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ ၿဖိဳခြဲဖုိ႔၊ ေခ်မႈန္းပစ္ဖုိ႔ တေလွ်ာက္လုံး ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီ၀င္ေတြကုိ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်၊ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ ဒီေန႔အထိပါပဲ။ ပါတီ၀င္တခ်ဳိ႕ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး ထြက္ေအာင္ ဖိအားေပးတာ၊ မက္လုံးအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးၿပီး ၿဖိဳခြဲဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ပါပဲ။ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ဆုိင္းဘုတ္ေတြျဖဳတ္၊ ႐ုံးေတြပိတ္၊ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခဲ့ၾကတာလည္း ေနရာအႏွံ႔ပါပဲ။

တကယ္တမ္းေျပာၾကမယ္ဆုိရင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဟာ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္အရသာ ရွင္သန္တည္ရွိေနၿပီး ပါတီတရပ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရပ္တည္ခြင့္ မရေတာ့တာ ဆယ္စုႏွစ္တခုေတာင္ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ထဲမွာ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ တုိင္းစည္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္းေတြ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရတယ္ဆုိတာ လပုိင္းေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီလုိ ပါတီဖြဲ႔စည္းရပ္တည္မႈဆုိတာမ်ဳိးက နအဖရဲ႕ တခ်က္လႊတ္ဥပေဒအမိန္႔ေအာက္မွာ အခ်ိန္မေရြး ၿပိဳပ်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွ ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးလုိ႔မရတာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္ေတြပါပဲ။

အခုလည္း နအဖက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဆုိတာေတြနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးဖုိ႔ အက်ပ္ကုိင္ႀကိဳးပမ္းေနျပန္ပါၿပီ။ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရယူမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖ်က္သိမ္းခံမလား ဆုိတာကုိ အေရြးခ်ယ္ခုိင္းလုိက္တာပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပါတီ ဘယ္ဟာကုိေရြးၿပီး ဘယ္ဟာကုိ စေတးမယ္လုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ပါတီရပ္တည္ခြင့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ လက္နက္ခ်ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းလုိက္ျခင္းပါပဲ။ တကယ္လုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးကုိ စေတးလုိက္ရင္ ပါတီဆုိတာလည္း ၀ိညာဥ္အႏုတ္ခံလုိက္ရလုိ႔ ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္သြားမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒီေန႔ တည္ရွိဆဲ တစညတုိ႔လုိ ပါတီဆုိတာသာရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရး၀ိညာဥ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနတဲ့ ပါတီေသေတြနဲ႔ တတန္းစားထဲ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ တမူးသားပဲရရ၊ တမတ္သားပဲရရ၊ စင္ထုိးေပးရင္ တက္ကခ်င္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ပ်က္ေတြထက္ေတာင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ပုိမုိေအာက္တန္းက် သြားႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလုိအေနအထားေရာက္သြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ ေထာင္ထဲက ရဲေဘာ္ေတြက သစၥာေဖာက္ပါတီအျဖစ္ စြဲခ်က္တင္ပါလိမ့္မယ္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းမွာ က်ဆုံးခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတြက က်ိန္စာတုိက္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း တံေတြးနဲ႔ ေထြးကာ ေက်ာခုိင္းသြားၾကပါလိ့္မ္မယ္။

ၿခံဳေျပာရရင္ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဆုိတာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ အေသသတ္ပစ္ဖုိ႔ ေထာင္ေခ်ာက္အမ်ဳိးမ်ဳိးဆင္၊ ေက်ာ့ကြင္းအေျမာက္အျမား ဆင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသတ္ကြင္းပါ။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးလွတဲ့ ႏုိင္ငံေရး စမ္းသပ္ကြက္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ နအဖရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသတ္ကြင္းထဲမွာ အရွင္ထြက္ႏွင့္ အေသထြက္ (၂) ခ်က္ပဲရွိလုိ႔ပါ။ ပါတီရွင္ရင္ ႏုိင္ငံေရးေသမယ္၊ ႏုိင္ငံေရးရွင္ရင္ ပါတီေသမယ္။ တျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ အျမင္က်ယ္စြာ ေရြးခ်ယ္ၾကမယ္ဆုိရင္ …
ပါတီရွင္သန္ခြင့္ရၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေသခံရမွာထက္စာရင္ ႏုိင္ငံေရးရွင္သန္ခြင့္အတြက္ ပါတီအစေတးခံရတာက ပုိမုိသင့္ျမတ္ မွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံေရးရွိေနသမွ် ပါတီ၀င္ေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ပါတီ၀င္ေတြ ရွိေနသမွ် ပါတီဆုိတာလည္း ရွိေနမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ။

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/April/1410.php

မဒတေၾကျငာခ်က္

http://ifile.it/2neaktsNDF Stat on SPDC's Threat

လူထုတိုက္ပြဲ ၊ ဦးေဆာင္ပါတီ NLD

လူထုတိုက္ပြဲ ၊ ဦးေဆာင္ပါတီ NLD

ရဲေဘာ္ ဗိုလ္သူ

စစ္အုပ္စုရဲ႕ နိုင့္ထက္စီနင္းထုတ္ျပန္လာတဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ ေတြက NLD ဘာလုပ္မလဲလို႕ စိန္ေခၚခဲ့ပါတယ္ ။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ထိုးႏွက္မွဳေၾကာင့္ NLDပါတီတြင္း ေရွ႕ ဘယ္လိုရပ္တည္မလဲ ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳေတြ ထံုးစံ အတိုင္းရွိခဲ့ေပမဲ့ “ မတရားတဲ့အမိန္႔အာဏာဟူသမ်ွ တာ၀န္အရဖီဆန္ၾက ” ဆိုတဲ့ ၊ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အဆိုအမိန္႔နဲ႔ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္းကို အခိုင္အမာ ဆုတ္ကိုင္ရင္း ၊ အညံ့မခံ အရွဳံးမေပးတဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) က ခ်မွတ္လိုက္ပါျပီ ။

ဒါဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ စိန္ေခၚမွဳကို “မွတ္ပံုမတင္ဘူး ၊ ဘာလုပ္မလဲလို႔ ” စိန္ေခၚမွဳနဲ႔ပဲ တုန္႔ျပန္ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္ ၊ ခုေလာက္ ညီညြတ္ၾကမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေတြးထင္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ NLD ျပိဳကြဲေအာင္လုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ၊ ဒီလို မျပိဳမကြဲ တညီတညြတ္ထဲ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေတာ့ စစ္အုပ္စု နည္းနည္းေတာ့ျပာယာခတ္သြားမွာပါ ။

ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ဘာလုပ္မလဲလို႔ ၾကိဳျပင္ထားတာမ်ိဳးလဲရွိမွာပါ ၊ သူတို႔ရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း တက္ၾကြသူေတြကိုဖမ္းမယ္ ၊ မတရားအသင္းေၾကျငာမယ္ ၊ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ေတြ ျဖဳတ္ခ်ခိုင္း မယ္ ၊ အနိုင္က်င့္မွဳမ်ိဳးစံုကို ေကာက္က်စ္တဲ့နည္းလမ္းစံုသံုးျပီး လုပ္လာမယ္ ၊ ၾကံ့ဖြတ္ေတြ ၊ ရာဇ၀တ္သားေတြကိုသံုးျပီး NLDအဖြဲ႔၀င္ေတြကို ၀ိုင္းရိုက္တာမ်ိဳး ေတြလုပ္လာမယ္ ၊ ျပီးေတာ့ NLD ထဲက မွတ္ပံုတင္ခ်င္တဲ့လူေၾကာက္ေတြ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခ်င္တဲ့ အခြင့္ေရးသမားေတြ၊ ကို ေျမွာက္ေပးျပီး အနိမ္႔ဆံုးအဆင့္ NLDကႏွဳတ္ထြက္ပါသည္ဆိုတာမ်ိဳး ၊ လုပ္ခိုင္းနိုင္ပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔လဲ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပင္ရပါေတာ့မယ္ ၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕ မတရားတဲ့ဥပေဒေတြ ေအာက္မွာ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ဘူး ၊ တင္စရာမလိုေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ကမၻာ့နိုင္ငံေတြၾကားမွာ ၊ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြၾကားမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္သာျဖစ္ပါတယ္ ၊ အဲဒီ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာေၾကာင္းျပဘို႔ ၊ ရန္ျပဳလာမဲ့စစ္အုပ္စုကိုကာကြယ္ဘို႔ ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြခ်မွတ္ရပါမယ္ ။

ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္းပါအခ်က္ေတြကို ေၾကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ကိုင္ဆြဲရင္း လူထုကို ဦးေဆာင္ ရပါမယ္ ၊ NLD ဟာ လူထုဦးေဆာင္ပါတီ ၊ လူထုေရွ႕ က တပ္ဦးပါတီ ျဖစ္ေနရပါမယ္ ။ စစ္အုပ္ စုက ဖိႏွိပ္မွဳမ်ိဳးစံုလုပ္လာခဲ့ရင္ နယ္စပ္ကိုထြက္လာတာမ်ိဳးမျဖစ္ဘို႔ေတာ့ သတိထားရပါမယ္ ။ ကိုယ္ကနယ္စပ္မွာေနျပီး ဒီလိုေျပာရတာ NLD ကို အားနာမွဳမ်ားစြာနဲ႔ေတာင္းပန္ပါတယ္ ၊ စစ္အုပ္စုက နယ္စပ္ကေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကို လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဂရုကိုမစိုက္ပါ ဘူး ၊ ျပည္သူလူထုအံုၾကြမွာနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရထားတဲ့တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက ျပန္တိုက္မွာပဲ ဂရုစိုက္တာပါ ၊ လူေတြနယ္စပ္ကိုထြက္တာ တျခားနိုင္ငံေတြကိုခိုလံွဳတာ စစ္အုပ္စုအၾကိဳက္ပါ ၊ နယ္စပ္ေရာက္သြားျပီးရင္ ေတာ္လွန္ေရးအလုပ္ထက္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအလုပ္ေတြပဲ လုပ္ျဖစ္ သြားၾကတာမ်ားပါတယ္ ၊ လက္ရွိနယ္စပ္ေတြမွာရွိေနၾကတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားဆိုသူ အမ်ားစုဟာ အလုပ္သမားေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ၊ ကေလးအခြင့္အေရး ၊ အမ်ိဳးသမီးအေရး စသျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ေတြျပ ၊ NGO ေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး ကိုယ့္ရပ္တည္ေရးအတြက္ကိုယ္ လုပ္ေနၾကတာမ်ား ပါတယ္ ၊ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရွိရင္ လင္ကတစ္ဖဲြ႔ မယားကတစ္ဖဲြ႔ ၊ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းျပီး တပ္ေပါင္းစုရယ္လို႔ တစ္ဖဲြ႔ ၊ ႏွစ္ေယာက္ရွိရင္ သံုးဖြဲ႔ ဖြဲ႔ျပီး လစာထုတ္စားေနၾကတဲ့ လခစားနိုင္ငံေရးသမားေတြ မ်ားပါတယ္ ( မွန္မွန္ကန္ကန္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူေတြကို မေျပာပါ) ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုက နယ္စပ္ကလူေတြကိုမေၾကာက္ပါဘူး ၊ ျပည္တြင္းထဲက NLD အဖြဲ႔၀င္ ေတြကိုေတာ့ လူငယ္ေလးေတြကအစ ေၾကာက္ပါတယ္ ၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ထိေတြ႔ေနျပီး ျပည္သူ႔ အံုၾကြမွဳကို ဦးေဆာင္နိုင္မဲ့သူေတြ ျဖစ္သြားမွာစိုးရိမ္လို႔ ပါ ။ ဗမာျပည္အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး က နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္မွာ NLD အဖဲြ႔၀င္ ၅၀၀ နီးပါးရွိေနတာ ၊ လူထုက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တ့ဲ့ NLD ကို ၊ စစ္အုပ္စု တေလ်ွာက္လံုး ေၾကာက္ေနခဲ့လို႔ပါ ။ အဲဒီေတာ့ အဖမ္းခံစရာရွိ ရဲရဲအဖမ္းခံ ၊ ေသစရာရွိရဲရဲေသျပီး ျပည္တြင္းမွာပဲ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္ျဖတ္သန္းဘို႔ ၊ ျပည္သူကိုဦးေဆာင္မွဳေပးဘို႔ အားနာနာနဲ႔ပဲ ေတာင္းဆို ပါရေစ ။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္ ’ လို႔ တဆက္တည္းဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ဒီကေန႔အေျဖအေနနဲ႔ အကိုက္ညီဆံုးေတာင္းဆိုမွဳပါ ၊ အေရး ၾကီးတာက ေတာင္းဆိုမွဳက အခ်ိန္အကန္႔အသတ္လိုေနပါတယ္ ၊ ျပီးရင္ အဲဒီအခ်ိန္အတြင္း ေတာင္းဆိုမွဳကိုမလိုက္ေလ်ာရင္ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာပါ ၊ ၾကိဳတင္ျပင္ထားဘို႔လိုပါတယ္ ၊ ေတာင္းဆိုေနရံုသက္သက္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္အုပ္စုက မလိုက္ေလ်ာတတ္ဘူးဆိုတာ ၊ ၂၁ႏွစ္စာ အေတြ႔အၾကံဳေတြကေန သိသင့္ပါျပီ ၊ တိုက္ပြဲနဲ႔ ေတာင္းဆိုမွရမွာပါ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီဘက္္ေတာ္သားအားလံုးကလဲ NLD ကို တပ္ဦးတင္ လိုက္္ပါဘို႔ လိုပါတယ္ ၊ စစ္အုပ္စုက NLD ကို ၂၁ႏွစ္တာကာလ တေလ်ာက္လံုး ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ သလို ၊ ခုလဲ အရင္ထက္ဆိုးတဲ့ ႏွိပ္ကြပ္မွဳေတြနဲ႔ တုန္႔ျပန္လာေတာ့မွာပါ ၊ ခုခ်ိန္မွာ NLD အေရး ဟာ ျပည္သူ႔အေရးပါ ၊ NLD ျဖိဳခြဲခံရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ္လွန္ေရး ၾကာသထက္ၾကာေနဦးမွာပါ ၊ “စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္မွာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ဘို႔မလိုပါ ”ဆိုတဲ့ NLDရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံပါသည္ဆိုတာမ်ိဳး ၊ ေၾကျငာခ်က္ေတြထုတ္ေနရံုသာမဟုတ္ပဲ NLD ႏွင့္ထပ္တူ ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ပြဲ၀င္မွဳမ်ိဳး လုပ္ၾကရပါေတာ့မယ္ ၊ ၂၀၁၀ လူထုတိုက္ပြဲ ၾကီး လူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးဆင္ႏႊဲဘို႕ အခ်ိန္က်ျပီ ၊ ဦးေဆာင္ရမွာက NLD ပါ ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မုခ်က်ဆံုးရမည္ ။

ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္ ။

ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္


ရဲေဘာ္ ဗိုလ္သူ

ရုိဟင္ဂ်ာေရးရာ လူမွူးစီးပြားသတင္ဂ်ာနယ္ Volume 1 of Issue 4. APRIL 2010

http://ifile.it/6sm7owuRohingya Journal Volume 1 of Issue 4.