Friday, June 11, 2010

11 May 2010 ဒိုင္ယာရီ

11 June 2010 yeyintnge Diary.doc

June 2010 yeyintnge Diary.pdf

11 June 2010 Yeyintnge Diary

က်ဳပ္တို႔ကတလမ္း သူတို႔ကတလမ္း ျပီးေတာ႔ ဒီလူေတြကတေမွာင္႔


အကယ္၍ နအဖစစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲကို ၁၀-၁၀-၂၀၁၀ ေန႔မွာ က်င္းပမွာျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာဂ်င္၀ပ္က ရန္ကုန္မွာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေသာေႀကာင္႔ သတင္းထုတ္ျပန္လ််င္ က်ြန္ေတာ္တို႔ေျဖသာနိုင္ပါေသးသည္။ ခုေတာ႔မသြားျဖစ္သည္႔ေတာင္မွ ဒီသတင္းကို သူကျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္မွာေတာ႔ စဥ္းစားစရာေတြ ေတာ္ေတာ္ရွိလာပါသည္။ သူကားေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ေစခ်င္သည္႔ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနပါသည္။ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔ေရးကို ရပ္တန္႔ေစခ်င္ပါသည္။ ျပီးေတာ႔ ဤေရြးေကာက္ပြဲကပင္လွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေတြ ၊ ဒီမိုကေရစီလမ္းစေတြ၊ ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းေျပာဆိုပါေသးသည္။ မည္သည္႔အတြက္ဆိုလွ်င္ NLD မွ ခြဲထြက္သြားေသာ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္ရန္ မွတ္ပံုတင္ထားႀကေသာေႀကာင္႔ဟု ေျပာဆိုပါသည္။
ထို႔ေႀကာင္႔လည္း အဘဦး၀င္းတင္က တေကာင္ႀကြက္ေလသံႏွင္႔ ေျပာျခင္းဟု ေ၀ဖန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ မဲအမ်ားဆံုးအနိုင္ရရွိခဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္က သပိတ္ေမွာက္ပါသည္။ စည္းလံုးေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔က သပိတ္ေမွာက္ပါသည္။ သူတို႔ေတြပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ႔လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာက္မီတီက သပိတ္ေမွာက္ပါသည္။ သူတို႔ေမွာက္သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ မပါ၍သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမဟုတ္။ အဖမ္းဆီးခံေနရေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားေႀကာင္႔မဟုတ္။ ေရြွဂံုတိုင္ေႀကညာစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားေႀကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ စစ္အစိုးရ၏ အထူးေႀကာက္ရြံ႔ေသာအခ်က္အလက္မွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တနည္းနည္းျဖင္႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ နိုင္ငံေရးအူတိုင္ျဖစ္သည္။ အဖမ္းဆီးခံနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လွြတ္ေပးလိုက္ခ်င္လ််င္လည္း လွြတ္ေပးရဲႀကပါလိမ္႔မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးမွ လွြတ္ေပးမည္ဟု စကားခင္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ ၁၈ လဆိုေသာအေႀကြးျပစ္ဒဏ္ႏွင္႔ ခ်န္ထားေသာေႀကာင္႔ ပ်ိဳးထားေသာစကားမွာ တကယ္ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လာနိုင္ပါလိမ္႔မည္။
စစ္အစိုးရေႀကာက္သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔သူမ မလြပ္ေျမာက္ခင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ရန္ရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေသာအခါ နိုင္ငံေရးက်ားေသမ်ား၊ ကြက္ေက်ာ္မ်ား၊ခုန္ကူးမ်ား၊အေရခြံထူသူမ်ား၊ ေခါင္းေတာ္ညိတ္မ်ား၊အေရာင္ေျပာင္းမ်ား၊ အေရခြံလဲသူမ်ား၊ႏွင္႔ ယူနီေဖါင္းကို ေသသပ္စြာ ၀ပ္ဆင္သူထားသူမ်ားက ပါ၀င္ေရြးေကာက္ခံႀကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔၏ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီေပါင္းစံု ပါ၀င္ပါသည္။ လူေပါင္းစံုပါ၀င္ပါသည္။ ပါတီေပါင္းစံုပါ၀င္ေရး၊ လူေပါင္းစံုပါ၀င္ေရးကို ေတာင္းဆိုေနႀကသူမ်ား ဤအခ်က္ကို အထူးသတိျပဳႀကရန္လိုပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ မအေႀကာင္း၊ မထံုေႀကာင္း၊ မခ်ာေႀကာင္း သိထားရပါလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ လူေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ သူတို႔ေတြက မည္သို႔မွ် ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ျပဳလုပ္နိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ေႀကာင္းကိုမူ ေျပာဆို၍ရပါသည္။ သူတို႔မွာမည္သို႔မွ်အရည္အခ်င္းမရွိႀက၍ျဖစ္ပါသည္။
ေကာင္းပါျပီ။ သို႔ဆိုလွ်င္ က်ြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္ေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သည္ အလွမ္းကြာေ၀းေနေပအံုးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ဤေရြးေကာက္ပြဲကို မလိုလားျခင္း၊သပိတ္ေမွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိပတိနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ထားႀကသည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူေတြကလည္း သပိတ္ေမွာက္ႀကရန္လိုသည္။ သပိတ္ေမွာက္ႀကပါဆိုေသာစကားကို ေျပာဆိုရန္မလိုေတာ႔။ နားလည္ထားဖို႔လိုပါသည္။ မဲေပးခိုင္းေတာ႔ မဲေပးခ်င္ပါသည္ဟု ေျပာဆိုသူမ်ားမွာ မည္သူ႔ကိုမွ မဲမေပးခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵေမြးေပးရန္လိုပါသည္။ အလကားေနရင္း လက္ယားေနမည္ဆိုလ််င္ ေနာင္တခ်ိန္ေခါင္းမလွန္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားရပါလိမ္႔မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္မပါ၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မရွိ၍ စစ္အစိုးရ၏ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ႀကံ႔ဖြံ႔ပါတီ၊ တစညပါတီမ်ားကိုသာ မဲေပးစရာ ရွိပါေတာ႔သည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္မရွိ။ သူတို႔ကိုလည္း မဲေပးရန္ စိတ္ကူးစရာမလို။ ေနာက္တခုက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မရွိ၍ က်ေနာ္က်မတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္လာပါသည္ဟု နိုင္ငံေရးသူေတာင္းစားမ်ားျဖစ္ေသာ ပါတီမ်ားက မဲေပးရန္ေတာင္းဆိုလာမူမ်ားကိုလည္း လက္သင္႔မခံရန္လိုပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ မဲေပး၍ ရသလို မဲမေပး၍လည္းရပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ မဲမေပးဘဲေနႀကရန္လိုပါသည္။ မဲမေပးဘဲ တစညဘဲနိုင္နိုင္၊ ႀကံ႔ဖြံ႔ဘဲနိုင္နိုင္ က်ဳပ္တို႔မွာေျပာစရာ စကားႀကီးတခြန္းရွိေနပါသည္။ ယင္းမွာ က်ဳပ္တို႔ျပည္သူ သပိတ္ေမွာက္ထားႀကေသာေႀကာင္႔ ဒင္းတို႔ေတြေကာက္က်စ္စြာ မဲလိ္မ္ မဲခိုးေသာေႀကာင္႔ နိုင္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေႀကညာေပးရံုျဖစ္ပါသညိ။ သည္လိုဆိုလ််င္ မဲေပးရန္ လက္ယားေနပါသည္ဆိုေသာ သူေတြအေနႏွင္႔ စိတ္ခ်မ္းသာရာ ရလိမ္႔မည္ထင္ပါသည္။ ယင္းမွာေရြးေကာက္ပြဲကို အနိုင္ႏွင္႔ ပိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမွ်မဲရံုသို႔ မဲမေပးရန္ေနလိိုက္ျခင္းေႀကာင္႔ အဖမ္းဆီးမခံရေခ်။ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ေက်ာင္းမွ အထုတ္မခံရ။ အလုပ္သမားမ်ားလည္း အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္းမခံရ။
အကယ္၍ေက်ာင္းသားထုတို႔အေနႏွင္႔၄င္း၊ အလုပ္သမားထုတို႔အနႏွင္႔၄င္း ေရြးေကာက္ပြဲကို အေႀကာင္းျပဳ၍ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းနိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သမဂၢမွတဆင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးေရး မဲမေပးေရးကို ေက်ာင္းသားထုအခ်င္းအခ်င္း အလုပ္သမားထုအခ်င္းအခ်င္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္်ား ခ်ႀကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာတြင္ မည္သူ႔ကို မဲေပးႀကရမည္ဆိုသည္ကုိ တီဗီြမ်ားမွတဆင္႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆို လွြင္႔ထုတ္ေပးေနပါသည္။ ယင္းမွာနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မဲဆြယ္ေနျခင္းမဟုတ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက တီဗီြအစီအစဥ္မ်ားမွေနျပီး နိုိင္ငံေရးအေႀကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနႀကရာ ေပ်ာ္စရာလည္းေကာင္း ပညာမ်ားလည္း ရႀကပါသည္။
တခါတခါ နာမည္ႀကီး သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ထုတ္လွြင္႔ေပးပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာေလေလ မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲမ်ားမွာ မီဒီယာမ်ား၌ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ပါေနပါသည္။ ယင္းမွာသူတို႔နိုင္ငံအတြက္ ေခါင္းေဆာင္လိုေန၍ ဤသို႔ေရြးခ်ယ္ေနရပါသည္ဟု ေႀကညာထားသည္ကိုက ခ်စ္စရာေလးစားစရာျဖစ္ပါသည္။ စကားရည္လုပြဲမ်ားျဖင္႔ တေယာက္ႏွင္႔တေယာက္ မည္သူ႔ကိုျဖင္႔ မဲေပးက ဘယ္လိုျဖစ္သြားမည္ ဆိုသည္ကို ဟာသမ်ားျဖင္႔ ေျပာဆိုေနႀကရာ အလြန္စိတ္၀င္စားစရာ ေတြ႔ျမင္ေနႀကရပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မူ တီဗြီမ်ားမွ၄င္း၊ ေရဒီယိုမ်ားမွ၄င္း၊ သတင္းစာမ်ားမွ၄င္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တားဆီးပိတ္ပင္ထားရာ ယင္းမွာေကာင္းေသာ လကၡဏာ မဟုတ္ေခ်။
ထို႔ေႀကာင္႔လည္း တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင္႔မ်ားကို ေတာင္းဆိုျပီး အသင္းအပင္းဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင္႔ ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာမိမိတို႔ကံႀကမၼာကို မိမိတို႔ဖန္တီးပိုင္ခြင္႔ ရရွိေစနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအေျခအေနအတိုင္းအရဆိုလွ်င္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ဆိုသည္မွာ ၄ လ ေက်ာ္မ််သာရွိေတာ႔သည္။ ယင္း ၄ လအတြင္း ပါတီရံုးဖြင္႔ရန္ ျမိဳ ႔နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခ်ိန္ပင္လွ်င္ အခ်ိန္ကာလ မလံုေလာက္ေပ၊ စည္းရံုးေရးကာလဆိုသည္မွာ လံုး၀စဥ္းစားစရာမရွိေတာ႔။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ရန္တာစူထားႀကေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ တစညႏွင္႔ ႀကံ႔ဖြံ႔မွအပ မည္သို႔မွ် တနိုင္ငံလံုးတြင္ ရံုးခမ္းေတာင္မွ် ဖြင္႔နိုင္ရန္ အေႀကာင္းမရွိေခ်၊ ျပသနာတခုမွာ အိမ္ခမ္းပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ စစ္အစိုးရမွ ဖိအားေပးျခိမ္းေျခာက္မူမ်ိဳးစံုကို ခံေနႀကရာ ဆိုင္းဘုတ္ကေလးတင္ဖို႔ပင္ အခ်ိန္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနႀကေႀကာင္းႀကားေနရသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏နိုင္ငံေရးအေျခအေနကို မသိေသာ နိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ေသာစစ္အစိုးရအား တရားမွ်တမူရွိေစရန္ တိုက္တြန္းေနပါသည္။
အားလံုးပါ၀င္ေရးကို ေျပာဆိုေနႀကပါသည္။ ပါတီေပါင္းစံု လူေပါင္းစံုပါ၀င္ေနပါျပီဟု သူတို႔ေျပာထားျပီးေသာေႀကာင္႔ ယင္းစကားကို စစ္အစိုးရ ဖယ္ရွားနိုင္လိုက္ပါျပီ။ ျပည္တြင္းတြင္ မည္မွ်ဖိအားေပးျခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္ကို နိုင္ငံေရးသူေတာင္းစားမ်ားက ေျပာဆိုေသာစကားကို ႀကည္႔လွ်င္ သိသာနိုင္ပါသည္။ သူတို႔ေတာင္မွ မျဖစ္နိုင္ေတာ႔ေႀကာင္႔ အခ်ိန္ကာလမလံုေလာက္ေႀကာင္း ေျပာဆိုညီးညဴေနႀကရပါျပီ။
ျပည္သူတို႔၏ညီးညဴသံမ်ားကို နိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင္႔ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢမွ မႀကားႀကမွန္းသိသာနိုင္ပါသည္။ ေနာက္တခုက က်ြန္ေတာ္တို႔၏သပိတ္ေမွာက္သည္ဆိုေသာ စကားမ်ားကို သူတို႔ႀကားေအာင္ မျပဳလုပ္နိုင္ေႀကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာက်ြန္ေတာ္တို႔ညံ႔၍ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ တခါတခါ စကားမ်ားေျပာရာ၌ ေ၀၀ါးသြားပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူေတြကို မတိုက္တြန္းပါဟု ဆိုေသာစကားမွာ မလိုအပ္ဟုထင္သည္။ ျပည္သူေတြက နားလည္လိမ္႔မည္ဆိုေသာစကားသည္ လံုေလာက္ပါသည္။ ယခုအာရွနိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ပါတ္သက္ျပီး အေမရိကန္အစိုးရမွ အထူးစိုးရိမ္ေနသာအခ်က္တခုရွိေနပါသည္။ ယင္းမွာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အထူးျပဳလုပ္ခ်င္ေနေသာ ျပသနာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာကို ဘ႑ာေရးဘက္ဂ်က္၌ ျဖည္႔စြက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုေနႀကပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက တရုပ္နိုင္ငံသည္ ပို၍ႀသဇါေညာင္းသြားနိုင္စရာရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေႀကာင္း ထုတ္ေဖၚေနႀကပါျပီ။
ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္အစိုးရမွ တြန္လန္ေတာ႔စ္္ ဥပေဒကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းဥပေဒအရ ဘက္စံုပိတ္ဆို႔ေရးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သားအစိုးရေပၚေပါက္လာေရးႏွင္႔ အတိုက္အခံမ်ားႏွင္႔ စစ္အစိုးရႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္မည္႔ ပုဂၢိဳလ္ကိုမူ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မခန္႔အပ္ေသးေႀကာင္း မစၥတာဂ်င္၀ပ္၏ မစၥကလင္တန္ေပးစာအရ သိရွိရပါသည္။ တနည္းအားျဖင္႔ဆိုေသာ္ ဘက္စံုပိတ္ပင္တားဆီးေရး မျပဳလုပ္နိုင္ေသာေႀကာင္႔ တရား၀င္ဗီဇါျဖင္႔ လာႀကေသာ စစ္အစိုးရႏွင္႔ပါတ္သက္သူ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔မွာ လြန္စြာရွိလာေနပါသည္။
ဘိန္းဘုရင္ ေလာစစ္ဟန္၏ေျမးျဖစ္သူ အန္ဒရွူးေက်ာ္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အေမရိကန္နိုင္ငံ ေဘာစတြန္ျမိဳ ႔တြင္ ေက်ာင္းတက္ဘြဲ႔ယူခဲ႔သည္။သူ႔မိခင္မွာေဒၚသီတာနိုင္ျဖစ္သည္။ အန္ဒရွူးေက်ာ္၏ဖခင္မွာတင္းနစ္ကုတ္ခ်္ျဖစ္သည္။ အန္ဒရွူးေက်ာ္၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇစ္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင္႔ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔မ်ားတြင္ ေနထိုင္တတ္ပါသည္။ ရဲျမတ္သူမွာ ေန၀င္းထြန္း၏ ဒုတိယသားအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ျဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာတကၠသို္လ္ တခုခုတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနျပီး ကေနဒါနိုင္ငံဗန္ကူးဗားျမိဳ ႔၌ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေနထိုင္လ််က္ ရွိပါသည္။ ေနာက္တေယာက္ျဖစ္သူ ၀င္းျမင္႔၏ သမီးေဟမာ၀င္းျမင္႔မွာ နယူးဇီလံတြင္ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ ႀသစေတးလီးယားနိုင္ငံတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ဘြဲ႔ယူခဲ႔သည္။ သူမ၏ေမြးေန႔မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ထပ္ျပီး ရန္ကုန္တြင္ ေလာေလာဆယ္ေနကာ မႀကာခင္ နယူးဇီလန္သို႔ ဗီဇါျဖင္႔ ထြက္ခြါလာမည္ျဖစ္သည္။ ဦး၀င္းေအာင္ ၏ သမီးျဖစ္သူ ခရစ္တီးနားေအာင္ ( အိႏွင္းခိုင္ )မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးပညာျဖင္႔ဘြဲ႔ရသည္။ ယခုလန္ဒန္ျမိဳ ႔အနီးရွိုျမိဳ ႔တျမိဳ ႔တြင္ ဆရာ၀န္ဘ၀ျဖင္႔ ေနထိုင္လ််က္ရွိသည္။ ဦး၀င္းေအာင္၏သားငယ္ အိႏွင္းခိုင္၏ေမာင္ ျဖစ္သူ သူရိန္ေအာင္မွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႔ရခဲ႔ျပီး သူ႔ဖခင္၏ ကုမဏီမွာအလုပ္၀င္လုပ္ေနသည္ ။ လန္ဒန္ျမိဳ႔သို႔ အႀကာမႀကာလာတတ္ပါသည္။
သူတို႔၏ဗီဇါျဖင္႔ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြါလာတတ္ႀကျခင္းကို သူတို႔၏ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးႀက၍ သိရွိႀကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္မွာ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင္႔အျပိဳင္ ဗီဇါမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္းျပဳေသာ္လည္း ဤသူတို႔မွာ ဗီဇါရရွိကာ ထြက္လာေနႀကျဖစ္သည္။ သို႔ေႀကာင္႔ သူတို႔ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ တရား၀င္တိုိင္ႀကားျပီး သူတို႔ရွိေနရာနိုင္ငံမွ နွင္ထုတ္ႀကရန္လိုပါသည္။ တခါတခါ သေဘာၤသားဘ၀ျဖင္႔ သူတို႔ေတြ၀င္လာႀကပါသည္။ သူတို႔အတြက္ နိုင္ငံေရးခိုလွံုခြင္႔ရရွိရန္ နိုင္ငံေရးပါတီမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊နိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေစတနာဗလပြႏွင္႔ ဓါတ္ပံုအတူတြဲရိုိက္ကာ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုေတြရရွိေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္ပါသည္။ လူ၀င္မူႀကီးႀကပ္ေရးရံုးမ်ားကလည္း နိုင္ငံေရးခိုလွံုခြင္႔ ေလ််ာက္ထားသူမ်ားကို နိိိိိိိိိုင္ငံေရးသမားေတြနွင္႔ ဓါတ္ပံုတြဲရိုက္ျခင္းမ်ား ေတြ႔ပါက ခိုလွံုခြင္႔ ေပးလိုက္ပါေတာ႔သည္။ သည္အခါ သူတို႔ေတြမွာ အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ ခိုလွံုခြင္႔ ရွိသြားျပီဆိုသည္ႏွင္႔ နိုင္ငံေရးအခန္းအနားေတြ ၊ဆႏၵျပပြဲေတြကို ေယာင္လို႔ေတာင္မွ လွည္႔မႀကည္႔ႀကေတာ႔။ အဆိုးဆံုးမွာ ယင္းကံဲ႔သို႔၀င္လာႀကသည္႔အထဲ စစ္အစုိးရႏွင္႔ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား မည္မွ်ရွိေနျပီလဲ ဆိုသည္ကို မခန္႔မွန္းနိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေမရိကန္အစိုးရမွ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္သူ မစၥတာဂ်င္၀ပ္က ေထာက္ခံႀကဖို႔ တိုက္တြန္းေနပါသည္။ အေရွ႔အာရွနိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးမူအရ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံမူေအာင္ျမင္ေအာင္ အေမရိကန္ေဒၚေလာေငြ သန္းခ်ီ၍ ေတာင္းဆိုတင္ျပေနပါသည္။ အကယ္၍ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို သူေတာင္းသည္႔အတိုင္းခ်မွတ္ခဲ႔ျပီဆိုလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံေရးသည္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ထင္သလို က်ြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေခ်။ သူတို႔တြက္ထားသည္႔အတိုင္း အေရွ႔အာရွမွာ တရုပ္နိုင္ငံ၏ ႀသဇါမေညာင္းရေအာင္ စစ္အစိုးရႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ရသမွ် လုပ္သြားမည္႔လကၡဏာ ရွိေနပါသည္။ ဤသည္မွာ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရတို႔၏ ဆက္ဆံေရးဆိုေသာ သံခင္းတမံခင္းျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရဆိုသည္မွာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားဘက္က ရပ္တည္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေျပာဆိုေနႀကပါသည္။ ယင္းႀကားမွာ အလိုလိုေနရင္း လက္ယားေနႀကေသာ ျပည္တြင္းမွ နိုင္ငံေရးသူေတာင္းစားမ်ား၊ ခုန္ကူးသူမ်ားေႀကာင္႔ ပို၍ဆိုး၀ါးရပါသည္။ စင္စစ္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တခုတည္းေသာထြက္ေပါက္မွာ ျပည္သူေတြက မဲမေပးေရးျဖစ္သည္။ သပိတ္ေမွာက္ေရးျဖစ္သည္။ မိမိလက္ထဲမွ မဲကပ္ျပားကို ကိုင္လိုက္မိသည္ဆိုသည္ႏွင္႔ စစ္အစိုးရ၏ဘိနပ္ေအာက္တြင္ ျပားျပား၀ပ္သြားမည္႔ အနာဂါတ္က လက္ယပ္ေခၚေနပါသည္။ ျပည္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္႔ အထူးေျပာစရာရွိပါေတာ႔သည္။ ယင္းမွာ တနိုင္ငံလံုးသပိတ္ေမွာက္ ေနေသာ ဤေရြးေကာက္ပြဲကို နိုင္ငံတကာမွလည္း သပိတ္ေမွာက္ေပးရန္ ေျပာဆိုရန္ျဖစ္သည္။ အဘယ္႔ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ တြန္လန္ေတာ႔စ္ ၂၀၀၈ ဥပေဒအရ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ျဖစ္ေပၚေသာ အရပ္သားအစိုးရေပၚေပါက္လာေရးကို အကူအညီအသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ ဤအ်က္ကို ေဇါင္းေပးျပီး လုပ္စရာရွိပါသည္။
ယင္းမွာစစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျဖစ္ေပၚလာမည္႔အစိုးရကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ ထို႔ေႀကာင္႔ တြန္လန္ေတာ႔စ္ ဥပေဒအရ ခန္႔အပ္လာမည္႔ ျမန္မာနိုင္ငံအထူးကိုယ္စားလွယ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ေဘာင္အေပၚ က်ြန္ေတာ္တို႔မွာ အနီးကပ္ေစာင္႔ႀကည္႔ျပီး အခ်ိန္ကို အသံုးခ်ရန္အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ယခုေအာက္တိုဘာေရြးေကာက္ပြဲကို နိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္မျပဳဳ ဆိုေသာအခ်က္ကို က်ြန္ေတာ္တို႔ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရန္လိုပါသည္။ ျပည္သူတို႔ကို တိုိက္တြန္းရန္လိုပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရရွိခဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင္႔ စည္းလံုးေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔က ျပည္သူေတြကို မဲမေပးေရး သပိတ္ေမွာက္ႀကဆိုေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ိဳးကို ေျပာဆိုရန္လိုပါသည္။ နိုင္ငံတကာကိုလည္း သပိတ္ေမွာက္ေႀကာင္းကို သိေအာင္ ေျပာဆိုရန္လိုပါသည္။
က်ြန္ေတာ္ႏွင္႔ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ နိုင္ငံေရးမိတ္ေဆြတဦးက စိတ္မရွည္နိုင္လာေတာ႔၍ ဤသို႔မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။ သူ႔မွတ္ခ်က္မွာ မွန္သည္ဟုထင္ပါသည္။
က်ဳပ္တို႔ကလည္းတလမ္း၊ သူတို႔ကလည္းတလမ္း ျပီးေတာ႔ ဒီလူေတြက တေမွာင္႔ --

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ပင္းပက္ေတာင္စီမံကိန္း ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိႏုိင္

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာက္ခမ္းခါ
ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္။ ေသာၾကာေန႔

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီး ပင္းပက္ေတာင္သတၱဳတူးေဖၚေရးႏွင့္ သံမဏိစက္ရံုစီမံကိန္း သည္ ျမန္မာ့စစ္အစုိးရ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္စီမံကိန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းအေၾကာင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည့္ ခြန္ခ်န္ကီက ဘီဘီစီျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္သုိ႔ ေျပာသည္။

ပင္းပက္စီမံကိန္းေဒသတြင္ သုေတသနေလ့လာေရးျပဳလုပ္စဥ္ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရြာမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ ပင္းပက္ေတာင္တြင္ ယူေရနီယံသတၱဳထြက္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေနရာတ၀ုိက္တြင္ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားၿပီး ရြာသားမ်ား၀င္ထြက္ သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ခြန္ခ်န္ကီက ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအား ရုရွားႏုိင္ငံအစိုးရပုိင္ Tyazhpromexport ကုမၼဏီႏွင့္ အီတလီႏုိင္ငံမွ DLE ကုမၼဏီတုိ႔ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထား၍ ထြက္ရွိသည့္ သတၱဳမ်ားကုိ ၎ေနရာတြင္ပင္ သန္႔စင္မႈျပဳလုပ္ၿပီး မေကြးဖက္သို႔ ပို႔ေဆာင္သြားသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

မၾကာေသးခင္ ရက္ပုိင္းအတြင္းတြင္ နအဖ ႏ်ဴကလီးဆုိင္ရာ စစ္တပ္အရာရွိ ဗိုလ္မွဴးစုိင္းသိန္း၀င္း ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ယူေဆာင္လာသည့္ ျမန္မာ့စစ္အစုိးရ၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားအား Al Jazeera ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္း အစီအစဥ္မွ ထုတ္လြင့္ျပသခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ထုတ္ေ၀သည့္ “Robbing the future” (အနာဂါတ္ကို လုယူဖ်က္ဆီးျခင္း) အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာအတြင္းတြင္ ပင္းပက္ေတာင္ေဒသတြင္ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္စြာ ခ်ထားသည့္အေျခအေန၊ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ပင္းပက္စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ား ေျပာခ်က္ႏွင့္ ရုရွားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏ်ဴကလီးယားသုေတသနျပဳလုပ္သည့္ဌာနေဆာက္လုပ္မည့္ သေဘာတူညီမႈ စသည္အခ်က္တုိ႔ကုိ ေထာက္ျပၿပီး ပင္းပက္ေတာင္သည္ ႏ်ဴကလီယားအတြက္ ယူေရနီယံသတၱဳမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ပင္းပင္ေဒသအနီးတြင္ စစ္တပ္ကြန္ျပဴတာႏွင့္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ ႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ဲၿပီး ယင္းတကၠသုိလ္တြင္ တာ၀န္က်လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ရုရွားျပန္စစ္ဗုိလ္မ်ားအား ပင္းပက္ေတာင္ သတၱဳတူးေဖၚေရးစီမံကိန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။
http://taunggyitime.blogspot.com/2010/06/blog-post_10.html

The Voice Weekly Vol. 6-30, June 14-20, 2010.

http://www.mediafire.com/?zemwzmymgfm
The Voice 6-30