Tuesday, August 24, 2010

ထိုင္းနိင္ငံမွာ ဒီကေလးမေပ်ာက္ေနတယ္။


ထိုင္းနိင္ငံမွာ ဒီကေလးမေပ်ာက္ေနတယ္။ ၀ိုင္း၀န္ ကူညီ ရွာေဖြေပးၾကပါ။ ေတြ ့ရင္ေျပာၾကပါ။

ထိုဓာတ္ပံုပါ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မိန္းကေလးအားေတြ႕ရွိပါက
ဆက္သြယ္ရန္ ...ေဒၚနန္းစံယု- 095114816 , 098611870
မွတ္ခ်က္... သတင္းေပးသူအား ထိုက္တန္စြာေက်းဇူးဆပ္ပါမည္။ညီမေလး ခင္ခင္၀င္းလိႈင္ (ခ) မိုးစက္ငယ္ ေရာက္ရာအရပ္ကအျမန္ၿပန္လာပါမမႀကီးႏွင့္ ေမေမႀကီးေစာင့္ေနတယ္ ။

http://komoethee.blogspot.com/2010/08/blog-post_8434.html

24 August 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/file/i2997ttpl8io4bp/24%20August%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.docx
24 August 2010 Yeyintnge's Diary

ပင္လုံကတိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡအသစ္ ဖန္တီးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ဇင္လင္း / ၂၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀


စစ္တပ္က ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ (၇) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ဟု ေၾကညာလိုက္ၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ တန္းစီထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၄၀) ခန္႔မွာ မတရားဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဖြဲ႔၀င္ (၁,၀၀၀) ျပည့္မီေရးႏွင့္ နပန္းလုံးေနရဆဲ။ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားၾကားတြင္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ အမတ္ေလာင္းမ်ား ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေနရဆဲ။ အမတ္ေလာင္း မွတ္ပုံတင္ေၾကး (တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅ သိန္းႏႈန္း) ႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ ရရွိေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရဆဲ။ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္ စာရြက္စာတမ္း ျဖန္႔ေ၀ခြင့္မ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံးေနရဆဲ။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္က ဖြဲ႔ထားသည့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကမူ အရွင္ေမြးေတာ့ ညခ်င္းႀကီး ဆိုသကဲ့သို႔ ဥပေဒအထက္မွ အခြင့္ထူးရ၍ မေတာ္မတရား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနသည္။ အခင္းအက်င္းက ရွင္းလင္းလြန္းသည္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံေအာက္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက အနည္းဆုံး (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ကို ျမင္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားမွာ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲဟု ဆိုရ႐ုံ အျဖည့္ခံမွ်သာ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ဖြတ္မရ ဓားမပါ ဆုံးမည့္ကိန္းဆိုက္ေန၏။ ထိုအျဖည့္ခံပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို သစၥာခံသင့္ မခံသင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားၾကမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္မီေသးသည္။ စင္စစ္ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာဇာစ္ျမစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကိစၥျဖစ္သည္။ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတို႔မွ စတင္ခဲ့ေသာ သမိုင္းေရးျပႆနာျဖစ္သည္။ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ကို အေျခခံလ်က္ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ လမ္းၫႊန္အဆို (၇) ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္…

“အဆို (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုဟု ေခၚတြင္ေစေသာ၊ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစရမည္။ အဆို (၂) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ တသီးပုဂၢလ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာရွိေစရမည္။ အဆို (၅) ဤဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ လူနည္းစုမ်ားအဖို႔ လုံေလာက္ေသာ ကာကြယ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရွိေစရမည္။” စသည္ျဖင့္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ယခု နာဂစ္စစ္ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ လုံးလုံးဆန္႔က်င္ေန႐ုံမက တိုင္းရင္းသားတို႔အား လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေပးေရးတို႔ကို ျငင္းပယ္ထားသျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡအသစ္တခုဆီ ဦးတည္ေနေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆုံးၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လမ္းၫႊန္ (၇) ခ်က္ကို ယုံၾကည္ေလးစားျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရး အျမန္ရလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒကို အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳၾကေတာ့ဘဲ ႐ိုး႐ိုးသားသား လြယ္လြယ္ကူကူ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ (Federal) မူအရျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲတင္ျပေသာ “ျပည္နယ္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ စာတမ္း” (ဒို႔တာ၀န္ ပုံႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ပုံႏွိပ္ႏွစ္မပါ) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုစာတမ္းတြင္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ျပရာ၌ “ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တည္ဆဲဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္းရွိ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံတို႔၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး စေသာကိစၥမ်ားကို စိတ္ဆႏၵရွိသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအာဏာကို သိမ္းပိုက္ထားေသာ ျပည္မ၏ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေၾကာင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ားသည္ ျပည္မ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ အလူးအလွိမ့္ခံေနရေလသည္” ဟု လည္းေကာင္း၊ “ထိုသို႔ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ေသာအခါ အဓိက ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္သည္ တည္ရွိဆဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ဗမာျပည္မအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအစိုးရတို႔အား ခြဲမထားဘဲ အတူပူးေပါင္းထားျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရတဖြဲ႔တည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္” ဟု လည္းေကာင္း၊ “ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေထာင္လိုခ်က္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ၀ိညာဥ္ခ်ဳပ္သြားသည္မွာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္” ဟုလည္းေကာင္း၊ “တည္ရွိဆဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ျငင္းပယ္သည္။ တန္းတူေရးမူကိုလည္း မေပးစြမ္းႏိုင္။ ျပည္ေထာင္စုအာဏာဟူသေရြ႕ကို ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရအမည္ႏွင့္ ဗမာျပည္မက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ သိမ္းက်ဳံးယူၿပီး ျပည္နယ္မ်ားကို မိမိလက္ေအာက္ခံျပည္နယ္မ်ား (Vassal States) အျဖစ္ သြတ္သြင္းခဲ့သည္” ဟု လည္းေကာင္း စာတမ္းတြင္ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မေက်နပ္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ယခုတိုင္ အ႐ိုးစြဲေနသည္ကို စစ္အစိုးရက မသိက်ဳိးကြၽံ လုပ္ေနသည္။ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လုံး၀လ်စ္လ်ဴျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို သစၥာခံျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေသြးစည္းေရးအား ဥေပကၡာျပဳရာက်ေပသည္။

မ်က္ေမွာက္အေျခအေနအထိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပဋိကၡ၏ အဓိကအခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားတို႔အား လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက မွ်မွ်တတ စဥ္းစားသုံးသပ္ကာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု (Federal) မူအရ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ကမူ တမိန္႔တအာဏာ တျပည္ေထာင္စနစ္ဆီသို႔သာ ဇြတ္တိုးသြားၿမဲသြားေနသည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဦးႏု၏ ျပည္ေထာင္စု (ပထစ) အစိုးရလက္ထက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆိုကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ၁၉၆၀ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက အစည္းအေ၀းတရပ္ က်င္းပသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ ပါလီမန္အမတ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္တခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးစီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦးစီ၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းမွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး (ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာ) ႀကိဳးကိုင္ေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ (၃၂) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီက ၁၉၆၁ ဇန္န၀ါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ မူတရပ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုမူတြင္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုတိုင္းအတြက္ လုံေလာက္သည့္ တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရး ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသျဖင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ လုံေလာက္စြာရရွိေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူျဖင့္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုမူခ်ၿပီးေနာက္ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္ေဆးဟုမ္၊ စည္သူဦးတင္၊ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဦးၾကာပုႏွင့္ ဦးလွရွိန္တို႔ပါ၀င္သည္ ဆပ္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ ဆပ္ေကာ္မတီက အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းေလ့လာကာ အစီရင္ခံစာကို (ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာ) ႀကိဳးကိုင္ေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ “ရွမ္းျပည္နယ္မွ တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးစာတမ္း” ကို ျပဳစုသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံက ရွမ္းမူဟု လူသိမ်ားေသာ ထိုစာတမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အထက္ပါစာတမ္းတြင္ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးခြဲေ၀ပုံမွာ မွ်တမႈမရွိဘဲ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အာဏာအရပ္ရပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း၊ ဗမာမ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားသည္ဟု မယုံသကၤာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ ပါလီမန္ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) တို႔ အခြင့္အာဏာမတူေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္နယ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္အညီအမွ် ေစလႊတ္ခြင့္မရေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္အား တာ၀န္မခံဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုသာ တာ၀န္ခံသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္မွာ ဂုဏ္သိကၡာမရွိသည့္ျပင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ တန္းတူအာဏာရွိေရး၊ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္နယ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္အညီအမွ် ေစလႊတ္ခြင့္ရရွိေရး တင္ျပထားသည္။

အထက္ပါစာတမ္းကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဦးစီးအဖြဲ႔ကို ျပန္လည္အသက္၀င္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၁၉၆၁ ဇြန္လ (၈) ရက္တြင္ “ျပည္နယ္ေပါင္းစုံညီလာခံ” ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဇြန္လ (၁၃) ရက္၌ ဥကၠ႒စ၀္ခြန္ခ်ဳိ၊ ဒု-ဥကၠ႒ စ၀္၀ဏၰ၊ အတြင္းေရးမႉး စ၀္ထြန္းေအး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးလွေဖ (ပအို႔၀္) တို႔ အပါအ၀င္ (၂၂) ဦးပါ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ခဲ့သည္။

အဖြဲ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “(၁) ျပည္ေထာင္စုခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ (၂) ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုအခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးႏိုင္ရန္။ (၃) ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တဦးႏွင့္တဦး ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမွန္သမွ် ခ်စ္ၾကည္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းကို အားေပးကူညီရန္။ (၄) ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီ၀ါဒအရ ရသင့္ရထိုက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမွန္သမွ်ကို ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားတိုင္း တန္းတူညီမွ်မႈ မဆုံး႐ႈံးေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။ (၅) ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးစုတိုင္းတို႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ရန္။ (၆) ဤအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္လာမည့္ ကိစၥအ၀၀တို႔တြင္ တညီတၫြတ္တည္း စုေပါင္း၍ ျပႆနာရပ္မ်ားကို တစည္းတလုံးတည္း ေဆာင္ရြက္ရန္” စသျဖင့္ျဖစ္သည္။

ထိုရွမ္းမူစာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက “ရွမ္းမူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေလ့လာၿပီးတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ သတင္းစာကြန္ဖရင့္ေခၚကာ ေျပာျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ သူတို႔လုပ္ေနတာ မမွားဘူး။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ယခုအပတ္ ပါလီမန္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲေတြ႔ေနတဲ့ ပုဒ္မေတြကို ျပင္ဖို႔ စိတ္ကူးခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ရွိတာေတြကို ျပင္ခ်င္ရင္ တင္ျပရန္ ခြင့္ေပးခ်က္အရ လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဒါေတြ လိုခ်င္တယ္ဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ေတာင္းတာဟာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို သူတို႔အသုံးျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး သုံးတာကို အစိုးရအဖြဲ႔က စိတ္ဆိုးစရာမရွိဘူး။ … ရွမ္းမူေရးဆြဲျခင္းကို စိတ္မဆိုးဘူး။ … ဒါေပမယ့္ တိုင္းျပည္မွာ သို႔ေလာသို႔ေလာ အထင္မွားျဖစ္တယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္း အထင္မွားခ်က္ တခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီအထင္မွားခ်က္ေတြကို စ၀္ခြန္ခ်ဳိနဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံၿပီး ရွင္းလင္းေျပာျပတဲ့အခါမွာ အထင္မွားခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ကုန္တယ္။ … … … အခု သူတို႔လုပ္ေနတဲ့ လမ္းစဥ္ဟာ ေပးရင္ေပး မေပးရင္ ခ်မယ္ဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္မဟုတ္၊ က်ေနာ္တို႔ကလည္း မင္းတို႔ခ်ရင္ ဒို႔ကလည္း ခ်မယ္ဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္မဟုတ္”

“ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေစခ်င္ရင္ ငါတေကာ ေကာ၍မရဘဲ တိုင္တိုင္ပင္ပင္နဲ႔ လုပ္ကိုင္သြားၿပီး အေျဖရွာရပါမယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲခ်င္ရင္ မလိမ့္တပတ္မလုပ္နဲ႔။ မိသားစုအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းသြားၾကရန္၊ လူနည္းစုေတြေရာ ျမန္မာေတြကိုပါ ဒီေနရာက သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ ရွမ္းမူေခၚတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကို မ်က္လုံးမျပဴးၾကပါနဲ႔။ မိသားစုအေနနဲ႔ ရွင္းသြားပါမယ္” ဟု ဦးႏုက ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ရွမ္းမူစာတမ္းမွာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္ေရးကို ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ခြဲထြက္ရန္သေဘာ လုံး၀မေတြ႔ရေခ်။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ရွမ္းမူသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေန႔မွာပင္ (ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္) ကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ပထစ၊ ဖဆပလ၊ ပမညတေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ အမႉးျပဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ာႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ေရး လူမ်ဳိးစုတိုင္း တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္မူေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံေတြ႔ဆုံကာ ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးၾကသည္ကို အားရေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံညီလာခံႏွင့္ ထိုညီလာခံတြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းျပခြင့္ရသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယႏွင့္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ကာ ျပည္မႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အၾကား နားလည္မႈပိုမိုရရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) က ၁၉၆၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ျပည္လမ္း၊ အသံလႊင့္႐ုံခန္းမ ျပည္ေထာင္စုမူေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ …
(တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲၾကစဥ္ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတခု၌ အေျခခံဥပေဒအႀကံေပးအရာရွိ ဦးခ်န္ထြန္းက အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား တပုံတေခါင္းႀကီး ေရးဆြဲတင္ျပလာသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ဦးခ်န္ထြန္း၊ ခင္ဗ်ား လန္ဘားေက်ာက္ဒရား* ေတြ ေရးေနလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ Broad Principle က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သေဘာတရားေလာက္ပါရင္ ေတာ္ေရာေပါ့။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုတာေတြကို By Act ပါလီမန္မွာ အက္ဥပေဒလုပ္ရင္ ၿပီးတာပဲ။ ဒီေလာက္ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားနဲ႔ လုပ္ေနရင္ ႏွစ္လ၊ သုံးလနဲ႔ ဘယ္မွာၿပီးႏိုင္ပါ့မလဲ” စသျဖင့္ ေျပာခဲ့သည္ဟု ဦးထြန္းျမင့္က ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က “ဥပေဒဆိုတာ Gospal Truth ဘုရားေဟာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ လူလုပ္ထားတဲ့ ဥပေဒကို လူက ျပင္လို႔မရဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘာမွမေျပာလိုပါဘူး။ ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိ မရွိက အေရးႀကီးပါတယ္” ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းျမင့္က သူ႔အသံလႊင့္႐ုံ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္ေျပာခဲ့သည္။ *လန္ဘားေက်ာက္ဒရား = ကုလားစကား = ရွည္လ်ားေသာဟု အနက္ဆိုလိုသည္။) ယခု နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံကို ျပန္ျပင္ဆင္မႈ မျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ထားပုံအရ စစ္ဗိုလ္မ်ား၏ ေစတနာကို ျမင္ႏိုင္သည္။

ဤသမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ ပုံၾကမ္းကို အက်ဥ္းမွ် တင္ျပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ ကလိန္က်မႈကို သိသာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမည့္ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ေန၀င္းက ျပည္သူလူထုအား လိမ္လည္လွည့္ျဖားကာ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ျငင္းၾကခုန္ၾကေဆြးေႏြးၾကရသည္မွာ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ကိစၥမွ်သာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲမည့္အႏၲရာယ္ မရွိေပ။

တကယ့္စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ခ်ိန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက လမ္းစဥ္ပါတီေထာင္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လမ္းစဥ္ပါတီမေထာင္မီ ဗိုလ္ေန၀င္းက ပထစ၊ ဖဆပလႏွင့္ ပမညတေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မတ္လ (၄) ရက္တြင္ တႀကိမ္၊ ေမလ (၇) ရက္တြင္ တႀကိမ္ႏွင့္ ေမလ (၁၇) ရက္တြင္ တႀကိမ္ (၃) ႀကိမ္ သီးျခားစီေတြ႔ခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္တြင္ မလႊဲသာ၍ အာဏာသိမ္းရေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ဧၿပီ (၃၀) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ၀ါဒသေဘာထားေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ရွင္းျပသည္။ တတိယအႀကိမ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အေပၚ မည္သို႔သေဘာထားေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း သေဘာထားကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခု ဇူလိုင္လ (၄) ရက္တြင္ လမ္းစဥ္ပါတီကို အျမဳေတပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္လိုက္ေသာအခါ ဖဆပလ၊ ပထစ၊ ပမညတ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ၎တို႔ေတြ႔ဆုံမႈ၊ ၎တို႔ပါတီအသီးသီး၏ လမ္းစဥ္ပါတီအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ေအာက္ခံပါတီမ်ား၊ အလုပ္သမား လယ္သမားသမဂၢမ်ားအထိ လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္ေရး-မ၀င္ေရး အႀကီးအက်ယ္ သေဘာထားကြဲခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပါတီေပါင္းစုံမွ ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားအျပား လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္ေရး ဆုံးျဖတ္၍ စစ္တပ္ပါတီကို အလုပ္အေကြၽးျပဳခဲ့ၾကသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီဆန္႔က်င္သူမ်ား ေထာင္က်တန္းက် ျဖစ္ၾကရသည္။ ပါတီစုံပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္လည္း နင္းေျခခံလိုက္ရသည္။

ထိုစဥ္က စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ႏိုင္ငံေရးသတိရွိရွိ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားမွာ ထိပ္ဆုံးကျဖစ္သည္။ လူငယ့္တပ္ဦး (ဗမာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ မဟာမိတ္ (၁၀) ဖြဲ႔တို႔က “စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ၾက” ေၾကညာခ်က္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ မႏၲေလးခ႐ိုင္ လူငယ့္တပ္ဦး၊ တကၠသိုလ္တပ္ဦးသစ္၊ ရခိုင္သံဃာ့တပ္ဦး (ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္)၊ ရခိုင္ေသာတုဇန(သစ္)ဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး သံဃာ့အဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ေကာလိပ္ႏွင့္ ပုသိမ္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အစရွိေသာ အဖြဲ႔မ်ားကလည္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္သားညီၫြတ္ေရးတပ္ဦး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ဗကသတို႔၏ ၁၉၆၂၊ (၇) ဇူလိုင္ အေရးေတာ္ပုံသည္ ထင္ရွားေသာ သမိုင္းသာဓကျဖစ္သည္။ ယေန႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ေရးကို ေက်ာင္းသားမ်ားပင္ ဦးေဆာင္ေနသည္။

ယခု လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ စစ္အာဏာသိဒၶိတင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရး-မ၀င္ေရးျပႆနာမွာ ဗိုလ္ေန၀င္းေခတ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္ေရး-မ၀င္ေရးႏွင့္ သံတူေၾကာင္းကြဲျဖစ္ေပသည္။ စစ္အာဏာရွင္၏ ေခြးကတက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ (Political Space) ရႏိုးႏိုးျဖင့္ မိမိတို႔ယုံၾကည္ခ်က္ကို စြန္႔၊ မိမိတို႔ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းကာ၊ ကြၽန္ခံခဲ့ၾကရဖူးသည့္ သမိုင္းအေတြ႔အႀကံဳကို ျပန္လည္ေစာင္းငဲ့ၾကည့္သင့္၏။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္းက သာမန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ေခြးကတက္မွာပင္ ေနရာမရွိေၾကာင္း ျမင္ေနရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒစည္းမ်ဥ္း အကန္႔အသတ္မ်ား၊ မေလွ်ာ္အာဏာသုံး ဟန္႔တားမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အာဏာပါးကြက္သား အင္အားသုံးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္ မျမင္သာေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားလည္း ရွိလိမ့္ဦးမည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေျခအေနေကာင္းမည္လားဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ၁၉၄၇ ကတည္းကစခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူကို စစ္တပ္က လုံး၀ပယ္ခ် တိုက္ဖ်က္ေနဆဲရွိသည္ကို မေမ့သင့္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယခုစစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမွာလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းရင္းသားတို႔အား လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးေရး လမ္းစဥ္အတိုင္း သြားေနသည္။ စစ္တပ္က ဟန္ျပ ျပည္ေထာင္စုျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရက အာဏာအလုံးစုံ ခ်ဳပ္ကိုင္ေရး လမ္းစဥ္အတိုင္းသြားရန္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲကို ျပင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိဒၶိတင္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အျဖည့္ခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ဆင္ထားေသာ သတ္ကြင္းေထာင္ေခ်ာက္ျဖစ္သည္။ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္လွ၏။


စစ္တပ္၏ လက္သုံး၀ါဒျဖန္႔ခ်က္ျဖစ္သည့္ “ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမည့္အႏၲရာယ္” ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေစရန္၊ စစ္အာဏာခိုင္ၿမဲေစရန္၊ ေကာလာဟလ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို မေမ့သင့္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး ေသြးစည္းညီၫြတ္လွ်င္ စစ္အာဏာသက္ဆိုးမရွည္ႏိုင္။ ဤသတ္ကြင္းေထာင္ေခ်ာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဗမာလူမ်ဳိး အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ပိုင္းျဖတ္မႈရွိရွိ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကရေပလိမ့္မည္။

ကိုးကား ။ ။

(၁) ၁၉၅၈-၁၉၆၈ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး (စတုတၳတြဲ) - ဦးျမဟန္ႏွင့္ ဦးသိန္းလႈိင္ ျပဳစု၍ ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႔က စိစစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားပုံႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။ ဒုတိယႏွိပ္ျခင္း။
(၂) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းကာလ၊ ၁၉၆၂-၁၉၇၄၊ (ပထမတြဲ) - ဦးျမဟန္၊ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္လွဟန္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးသန္းလြင္၊ ဦးစိန္ျမင့္တို႔ ျပဳစု၍ ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႔က စိစစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားပုံႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေမလ။ ပထမႏွိပ္ျခင္း။
http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail&id=3665

အရပ္သားလႊတ္ေတာ္၊ ေဘာင္းဘီဝတ္ ဥပေဒႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဗလုံးဗေထြးဆီသုိ႔

ေမာင္ေအာင္ထက္ | အဂၤါေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္

“အာဏာပုိင္ေတြဟာ မိမိတုိ႔သေဘာမက်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆုိရင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလုိက္၊ လုိခ်င္တဲ့ရလဒ္ ျဖစ္လာႏုိးႏုိး၊ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ေတြ က်င္းပလုိက္တဲ့ လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္နဲ႔ ကစားရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္)

(က)

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၈၉/၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ကုိ စစ္အုပ္စုမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဆုိင္းမဆင့္ ဗုံမဆင့္ပင္။ ၈၅ ရက္ခြာကာ ေၾကညာလုိက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မည္မွ်တရားမွ်တမႈရွိမည္၊ မည္မွ်လြတ္လပ္မႈရွိမည္ကုိ မည္သူမွ် ကံေသကံမ,မတြက္ခ်က္ႏုိင္ေသး။

သို႔ေသာ္လည္း တရားမွ်တမႈ အရွိဆုံးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အကင္းဆုံးဟုဆုိခဲ့သည့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား ယခု ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ေခ်ဖ်က္ကာ စစ္တပ္ၾကီးစုိးေသာလႊတ္ေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳေစရန္ စစ္အုပ္စုက ၾကံေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကုိမူ ျငင္း၍မရေခ်။

ႏွစ္,ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ျပတ္လပ္ေနခဲ့ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ျပည္သူတုိ႔လုိလားေတာင့္ တေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား အျပည့္အဝယုံၾကည္၍မရႏုိင္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရကုိ လုိလားေတာင့္တေနသည္မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ အေတာ္အတန္ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

(ခ)

“ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိအုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ (သုိ႔မဟုတ္) ျငင္းပယ္ပုိင္ခြင့္ဟူသည့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ရရွိေစျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္” ဟူသည့္ စကားတခြန္းရွိခဲ့သည္။ ဒီမုိကေရစီအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မရွိမျဖစ္။ သုိ႔ေသာ္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ရွိရန္သည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။

ႏွစ္,ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အသြယ္သြယ္ကုိ ဘုိးဘြားပုိင္အေမြသဖြယ္ ဖက္တြယ္ထားသည့္ စစ္အုပ္စုသည္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အာဏာအား မည္သူ႔မွ် မေပးလုိ။ တုိင္းျပည္အား “အေဖေသ၊ သားနန္းရ” စနစ္မ်ဳိးအတုိင္း အမ်ဳိးေတာ္ အေဆြေတာ္တုိ႔ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားလုိသည္မွာ ဆုိဖြယ္ရာပင္မရွိ။

အလုပ္လက္မဲ့ထူေျပာလွေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ျပည္သူသည္ စစ္အုပ္စု၏ ေရြးေကာက္ပြဲအား စိတ္ဝင္စားဟန္ မျပ။ တက္လာသည့္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏လြတ္လပ္မႈ၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီး ေပးႏုိင္ရန္သာ အေရးၾကီးသည္ ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အစုိးရပင္ျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔အတြက္ အေရးမၾကီး။ အေရးၾကီးသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ဆုံး႐ႈံးေနရသည့္ သူတုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ အစုိးရတရပ္ျဖစ္ဖုိ႔သာ အေရးၾကီးသည္။

အမ်ားအစုအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမရွိေသာ တုိင္းျပည္သည္ အႏွစ္၊ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္လုံးလုံး အာဏာရွင္တစု၏ ထင္သလုိ ျခယ္လွယ္မႈ လက္ေအာက္တြင္ စိစိညက္ညက္ ေက်ေနခဲ့ၿပီမွာ ဆုိဖြယ္ရာပင္မရွိ။ အႏွစ္,ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ျပည္သူလူထုၾကီး၏ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ လုပ္သည္ဟူ၍မေတြ႔ရ။

ထုိေနရာမ်ားတြင္သုံးစြဲရမည့္ စားရိတ္မ်ားအား စစ္တပ္အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စစ္လက္နက္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းေရးဘက္တြင္ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ အျပည့္အဝ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် မလုပ္ေဆာင္္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္သူမ်ားအား ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ရန္အတြက္မူ စစ္အုပ္စုသည္ ဝန္ေလးျခင္းမရွိ။

ယခု စစ္အုပ္စု က်င္းပေပးမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအား မည္သည့္ “တရားမွ်တမႈေပတံ”မွ်ႏွင့္ပင္ တုိင္းၾကည့္ရန္မလုိ။ ထင္ထင္ရွင္းရွင္းပင္ ေတြ႔ႏုိင္ျမင္ႏုိင္သည္။ စစ္အုပ္စုပုံေဖာ္ေနသည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ပ်က္ျပားဦးမည္ဆုိသည္မွာ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပင္သိျမင္ၿပီး ျဖစ္သည္။

(ဂ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၉ သန္းရွိသည့္အနက္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင္သည့္သူမွာ သန္း ၃ဝ ခန္႔ ရွိသည္ဟူေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စစ္အုပ္စု၏ ေထာက္တုိင္ ပါတီၾကီးျဖစ္သည့္ ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအသင္းမွ အမည္ေျပာင္းထားေသာ ၾကံဖြံ႔ပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ စက္မႈ ၁ ဝန္ၾကီးက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲတဝက္ေက်ာ္ျဖင့္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ အျပတ္အသတ္ႏုိင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထား၏။

တဘက္မွလည္း သူလုိကုိယ္လုိ ပါတီတခုက ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းသည္ကုိ ဝုိင္းဝန္း၍ ႐ိုက္ႏွက္လုိက္ၾကျပန္သည္။ ပါတီအလံ၊ တံဆိပ္၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ျပန္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတခုအတြက္ အၿပိဳင္အဆုိင္စည္႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပါတီအမ်ားသည္ပင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မတူညီသည့္အတြက္ အခြင့္မတူ၊ အာဏာမတူ။

၂ဝဝ၃ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး နာမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားလာသည့္ ၾကံ့ဖြံ႔၏နာယက အၾကီးအကဲသည္လည္း စစ္တပ္ထိပ္သီး အၾကီး၊အကဲပင္။ အသင္းမွ ပါတီျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ဦးစီးဦးေဆာင္တုိ႔သည္ “ဗုိလ္” မွ “ဦး” သုိ႔ ေျပာင္းလဲ နာမည္ခံထားသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

ပုိ၍ဆုိးသည္မွာ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ ႏုိင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေနသည္ကုိ က်န္ပါတီမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏုိင္။ လက္မခံႏုိင္။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္သည့္ အျဖစ္ပင္။ ၾကံဖြံ႔ပါတီမွ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားေနခ်ိန္တြင္ တျခားေသာပါတီ သုံးဆယ္ေက်ာ္၊ ေလးဆယ္ခန္႔တုိ႔မွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ မ်ားၾကားတြင္ စစ္အုပ္စု၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကုိပါ ခံေနရသည္။

ကုိယ္စားလွယ္တဦးလွ်င္ ၅ သိန္းဟူေသာ ေငြပမာဏသည္ တုိင္းျပည္တြင္း ရွာေဖြရသည္မွာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူ။ ပါတီ၏ အာေဘာ္၊ အျမင္ႏွင့္ ေလ့လာစရာသတင္း အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိပင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ဆႏၵအတည္ျပဳေပးမည့္ ျပည္သူထံသုိ႔ လြတ္လပ္စြာထုတ္ ေဖာ္ျပသခြင့္မရ။ အားလုံးအကန္႔ အသတ္မ်ားျဖင့္သာ။

အတုိက္အခံတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈကုိ သည္းခံေလ့မရွိသည့္ႏုိင္ငံတြင္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ထြန္းကားေနသည္မွာ မဆန္း။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူအား မေမ့သင့္။ အစုိးရမွေန၍ ျပည္သူဟူ၍ ေပၚေပါက္လာသည္မဟုတ္။ ျပည္သူထံမွသာ အစုိးရျဖစ္ထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအရာ အား အာဏာရွင္တုိ႔ မေမ့သင့္။

(ဃ)

စစ္အုပ္စုပုံေဖာ္ေနေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလြန္းလွသည့္ အေျခခံဥပေဒသည္ သူတုိ႔အတြက္မူ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ။ အတားအဆီးမရွိ။ ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္လည္း အာဏာမရွိ။ အထက္က ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းရင္းျဖင့္သာ အလုပ္,လုပ္ေနရသည္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ဒီမုိကေရစီ အစုိးရတရပ္တြင္မွ ေတြ႔ရ၊ ၾကားရျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူ႔သာယာဝေျပာေရးကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ႔ကာ ဒီမုိကေရစီအေရကုိ ၿခဳံလႊမ္းရန္ ၾကဳိးစားေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ မူတခုေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္း မွ်သာျဖစ္ၿပီး၊ လူကမူ ေျပာင္းလဲျခင္းရွိမည္မဟုတ္သည္မွာ စစ္ဘက္မွအရပ္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက သာဓကျဖစ္သည္။

အႏွစ္,ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တရားမဝင္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တုိင္းျပည္၏သံယံဇာတတုိ႔ ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္သလုိ၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားလည္း ယိုစိမ့္ခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္မႈ ေအာက္တြင္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ ဒုကၡေပါင္းစုံကုိ ခါးစည္းခံခဲ့ရသလုိ အလုပ္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီး မေပးႏုိင္မႈတြင္ လုပ္အားရင္းျမစ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျပႆနာ၊ တုိင္းရင္းသား ျပႆနာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာတုိ႔ျဖင့္ စစ္အုပ္စု အုပ္စုိးသည့္တုိင္းျပည္သည္ ျပႆနာတုိ႔ျဖင့္သာ ပုိမုိက်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ေရာက္ခဲ့ရသည္။

စစ္အုပ္သည္ ထုိအရာမ်ားကုိ မသိမဟုတ္။ သိပါသည္။ မသိက်ဳိးႏြံကၽြန္ ျပဳေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ “ဘယ္သူ ေသေသ၊ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ” ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စစ္အုပ္စုသည္ ကမာၻမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းကာ ႏုိင္ငံတကာအလယ္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ဝံ့ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံသားတုိင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံ့အေရးသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားႏွင့္ တနည္းတဖုံ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔အေရးကုိ ျပည္သူသာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသည္မ်ားကုိ စစ္အုပ္စုက ဆက္လက္လ်စ္လ်ဴရႈေနဦးမည္ဆုိလွ်င္၊ စစ္ဗိုလ္ တမတ္သားပါ အရပ္သား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေဘာင္ဘီးဝတ္ရင္း ေရးဆြဲထားသည့္ဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုအား ဒီမုိကေရစီကုိ ဗလုံးဗေထြး ေရ႐ြတ္ျပမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/5911-2010-08-24-06-19-11.html

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ပဥၥလက္ ဂဏန္းမ်ား


ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ပဥၥလက္ ဂဏန္းမ်ား

Share/Save/Bookmark ေနာက္ဆံုး မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ တေယာက္ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔ကို ႏို၀င္ဘာ လ ၇ ရက္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ လိုက္ပါၿပီ။ အသက္အ႐ြယ္ အိုမင္းေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္ႀကီးက သူ႔ရဲ႕လုပ္ႀကံ ဇာတ္ထုပ္ အတိုင္း ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ အရာရာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပံုရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူအၿမဲတေစ အားကိုး အားထား ျပဳေလ့ရိွတဲ့ ေဗဒင္ ဆရာေတြရဲ႕အႀကံဉာဏ္ မပါဘဲနဲ႔ ဒီလို သတ္မွတ္ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့လည္း ဒီအစဥ္အလာက အသစ္အဆန္းရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ သက္၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံတခုလို႔ အမ်ားက သိၾကေပမယ့္ ေဗဒင္ လကၡဏာ၊ ဂမၻီရ၊ ဂဏန္းတြက္ကိန္း၊ ေအာက္လမ္း အထက္လမ္း နဲ႔ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ အေလ့အထ ယံုၾကည္သူေတြကို ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအလႊာတိုင္းမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်းလက္ အရပ္သားေတြကေန စီးပြားေရးသမားေတြ၊ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြအထိ အဲ့ဒီ ကုိးကြယ္ ယံုၾကည္မႈေတြ ရွိေနၾကတာပါ။ ဥစၥာဓနၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာလာဖို႔၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရလာဖို႔နဲ႔ ၾကမၼာဆိုးေတြ ေမာင္းထုတ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ေဗဒင္ ဆရာေတြထံမွာ သူတို႔ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းယူ တတ္ၾကပါတယ္။

ေခတ္သစ္ျမန္မာ့သမိုင္းမွာလည္း ႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းမယ့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္နဲ႔ အမည္ သတ္မွတ္ တိုင္းမွာ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာဆရာေတြဆီက အႀကံဥာဏ္ေတာင္းယူေလ့ရိွပါတယ္။ ေငြစကၠဴ ထုတ္တာကအစ သူတို႔ ပါ၀င္ ပတ္သက္ ၾကပါတယ္။

ဥပမာ တခ်ိဳ႕ျပရရင္ ၿဗိတိသွ်ဆီက လႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို တရား၀င္ ေၾကညာတာေတာင္မွပဲ ေဗဒင္ ဆရာေတြရဲ႕ ေဟာကိန္းအတိအက်အတိုင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ မနက္လင္းအားႀကီး ၄ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တိတိ မွာ ေၾကညာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၇ မွာ ကြယ္လြန္သူ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းက ၄၅ က်ပ္တန္ နဲ႔ ၉၀ က်ပ္ တန္ေတြ ထုတ္ခဲ့တုန္းကလည္း နံပါတ္တြက္ကိန္းအရ ၉ ဂဏန္းဟာ ၾသဇာရွိတဲ့ ဂဏန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂဏန္းႏွစ္ခုေပါင္း ရင္ ၉ ျဖစ္မယ့္ (၄+၅=၉ ၊ ၉+၀=၉)ေငြ စကၠဴေတြကို ယၾတာ သေဘာနဲ႔ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

အခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကလည္း သူ႔ ေရွ႕ကဆရာႀကီးေတြ လုပ္ခဲ့သလိုပဲ လုပ္ငန္းေတြကို ကြပ္ကဲ စီမံရာမွာ ေဗဒင္ ဆရာ ေတြရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ကို သံုးပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တိုင္းျပည္ရဲ႕ အစိုးရရံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ရန္ကုန္ကေန ေနျပည္ေတာ္ ေျပာင္းေရႊ႕တဲ့အခါမွာလည္း ေဗဒက၀ိ အေက်ာ္ေတြရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လတ္တေလာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ အႀကိဳက္ဆံုးဂဏန္းက နံပါတ္ ၁၁ ပါ။ သူ႔အစိုးရကို ဒုကၡ ၁၁ မီး ၿငိမ္းရမယ္လို႔ ေဗဒင္ ဆရာေတြက အႀကံဉာဏ္ေတြေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘာသာေရးမွာ အဲ့ဒီ ၁၁ မီးကို ရာဂမီး (ေလာဘမီး)၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး၊ ဇာတိမီး၊ ဇရာမီး၊ မရဏမီး၊ ေသာကမီး၊ ပရိေဒ၀မီး၊ ဒုကၡမီး၊ ဒါမနႆမီးနဲ႔ ဥပါယာသ မီးေတြလို႔ ဆို ထားပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေတြကို ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ (၆ + ၅=၁၁) ခ်မွတ္တာလည္း အဲ့ဒီ ၁၁ ဂဏန္းေၾကာင့္ပဲလို႔ ယူဆရပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ ႏို၀င္ဘာလဆိုတာလည္း ႏွစ္တႏွစ္ရဲ႕ ၁၁ လေျမာက္ လ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္နဲ႔ ဂ်ပန္သတင္းစာ အဆာဟိရွင္ဘြန္းက ခန္႔မွန္းခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ လ ၁၀ ရက္ (၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ဘာေၾကာင့္ ပယ္ခ် ခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလြယ္တကူနားလည္ႏုိင္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ လပ္ကီးနံပါတ္ ၁၁ နဲ႔ နမိတ္ေကာင္းတဲ့ ၇ ဂဏန္း ႏွစ္ခုကို ေရာသံုးထား တဲ့အေပၚမွာ အေျခခံခဲ့ပံုရပါတယ္။ ၇ ဂဏန္းဆုိတာက သူနဲ႔ သူ႔အေပါင္းအပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ တရက္မဟုတ္ တရက္မွာ ေမြးခဲ့မယ့္ ရက္သတၱပတ္မွာရိွတဲ့ ေန႔အေရအတြက္ေလ။ ၇ ရက္ သားသမီးေတြ မဟုတ္လား။

ဆိုေတာ့ ၁၁ မီးကို ေနျပည္ေတာ္က ၇ ရက္သားသမီးေတြက ၿငိႇမ္းရမယ္ေပါ့။ ၁၁ နဲ႔ ၇ ေပါင္းရင္ ၁၈၊ ၁၈ ကို ၁ နဲ႔ ၈ ခြဲၿပီး ေပါင္းလိုက္ရင္လည္း(၁၁+၇=၁၈ ၊ ၁+၈=၉) လာပါၿပီဗ် ၉ ဂဏန္း။

ျပည္ပက ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြၾကားမွာေတာ့ သူတို႔နည္းသူတို႔ဟန္နဲ႔ အဲ့ဒီ ဂဏန္းေတြကို ေလွာင္ေျပာင္ အဓိပၸာယ္ေဖၚေနၾကေလရဲ႕။ ၇ - ၁၁ ဆိုတာ ၂၄ နာရီပတ္လံုး လိုတဲ့အခ်ိန္ ေစ်း၀ယ္လို႔ရတဲ့ (ဆဲဗင္းအလဲဗင္း) စတိုးပါတဲ့။

သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဟာသ အဆိုအရ ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္တဲ့ ႀက့ံဖြံ႕ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ေတြကို မဲဆႏၵ ရွင္ ျပည္သူေတြက ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ မျဖစ္မေန ၀ယ္ယူရေတာ့မွာပါတဲ့။ “၂၄ နာရီပတ္လံုး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ေတြ ေပးမယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပါပဲ။ ဒုကၡေရာက္ဖို႔သာ ျပင္ေပေတာ့"လို႔ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူတဦးက ေျပာပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ကေတာ့ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲကေန ဘယ္လိုရလဒ္မ်ိဳးထြက္လာမလဲဆိုတာကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ဖို႔ ေဗဒင္ဆရာေတြ မလိုပါေတာ့ဘူး။ မဲ လိမ္ကြက္ေတြ၊ ျခယ္လွယ္မႈေတြ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လို႔ ေခၚတဲ့ ႀကံ့ဖြံ႕ ပါတီ ရဲ႕ လက္၀ါး ႀကီး အုပ္မႈေတြက သူ႔ရဲ႕ေအာင္ပြဲကို ၉၉ ဒါမွမဟုတ္ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း(၉+၂=၁၁) အာမခံေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနမွာ မလြဲပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတုန္းကလည္း သူ အဲ့ဒီလိုပဲ လံၾကဳတ္ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္လား။

Than Shwe Juggles the Numbers in Choosing Election Date by Yeni ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ေဖာ္ျပသည္။

ခ်ီေဂြဗားရားႏွင့္ FOCO သီအိုရီ
ခ်ီေဂြဗားရားဆိုတာ အာဏာရွင္ Batista ကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး Castro ကို က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တင္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၂၆ လၾကာ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ပါ၀င္ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ျပီးကာလမွာ က်ဴးဘားႏိုင္ငံဟာ အရင္းရွင္အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံကေန ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သလို လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးနဲ႕ အစိုးရတို႕ အၾကားက ဆက္စပ္မွဳသ႑ာန္ေတြလဲ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရသစ္မွာ ခ်ီဟာ ၾသဇာအာဏာၾကီးမားတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေပမယ့္လဲ သူ႕ရဲ႕ အဓိက စိတ္ပါ၀င္စားမွဳကေတာ့ လက္တင္အေမရိကနဲ႕ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ အရင္းရွင္ေတာ္လွန္ေရးေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္ဖို႕ပါပဲ။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးလက္စြဲက်မ္းတေစာင္ျဖစ္တဲ့ Guerrilla War ကို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးမွာ ပံုႏွိပ္ျဖန္႕ေ၀ခဲ့ၾကျပီး ဘာသာေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီရဲ႕စာအုပ္ဟာ တကမၻာလံုးက ေတာ္လွန္ေရး သမားေတြအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာေတြကို ညႊန္ျပေပးခဲ့ရံုသာမက ေတာ္လွန္ေရး၀ိဥာဥ္ေတြကိုပါ ႏိွဳးဆြေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္း စစ္မက္ေရးရာနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ဂႏၱ၀င္စာအုပ္ စာတမ္းေတြထဲမွာ သူ႕စာအုပ္လဲ အပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။


ခ်ီေဂြဗားရားရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသီအိုရီ


ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ structural conditions ေတြ ျပည့္စံုဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ ခ်ီက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို အေျခအေနေတြ အားလံုးျပည့္မွီလာေအာင္ ေစာင့္ေနဖို႕ မလိုပဲ ျပည့္မွီလာေအာင္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ သူက ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုးအေျခခံအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ 'subjective structural condition' လို႕ သူသတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ေအာင္စိတ္ပါပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိသူ တေယာက္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လို႕ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္စိတ္ဓာတ္အခံမရွိသူ တေယာက္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမွဳေတြ၊ အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ အလြယ္တကူ အရွံဳးေပးစိတ္ဓာတ္က်သြားႏိုင္မယ္လို႕ ခ်ီက ယူဆထားခဲ့ပါတယ္။


Objective structural conditions ေလးရပ္ကိုလဲ ခ်ီက ခြဲျခားေဖာ္ျပထားခဲ့ပါေသးတယ္။ ပထမလိုအပ္တဲ့ အေျခအေနကေတာ့ neo-patrimonial အာဏာရွင္စနစ္ ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအာဏာဟာ လူတေယာက္ရဲ႕ လက္ထဲမွာရွိေနမယ္၊ ဒီလူဟာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုပဲ ေရွးရွဳတတ္ျပီး လာဘ္စားသူ တေယာက္ျဖစ္မယ္။ ဒီအာဏာရွင္ဟာ မတရားအာဏာသိမ္းပိုက္ထားတာျဖစ္ျပီး၊ တရား၀င္မွဳ တစံုတရာ (ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရျခင္းစတာမ်ိဳး) နဲ႕ အာဏာရထားတာ မျဖစ္ဘူး ဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲရႏိုင္မယ့္ အေျခအေနတရပ္ရွိတယ္လို႕ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီရဲ႕ အဆိုအရ တရား၀င္မွဳဆိုတဲ့ အပိုင္းက အလြန္ကို အေရးၾကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အစိုးရတရပ္ဆီမွာ constitutional legality ရွိေနခဲ့ရင္ ေတာ္လွန္ေရးေရခ်ိန္ကို အရွိန္ျမွင့္ဖို႕ ခဲယဥ္းလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒုတိယလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူေတြ လွဳပ္ရွားသြားလာႏိုင္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမဆိုတာကို ေတာနက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေတာင္ ကမ္းပါး အရံအတားမ်ားရွိျခင္းနဲ႕ သဲကႏၱာရမ်ား ရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အစိုးရတပ္မ်ား အလြယ္တကူ မေရာက္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေဒသေတြအျဖစ္ ခ်ီက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရတပ္ေတြဘက္က လက္နက္အင္အား သာလြန္ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ တပ္လွဳပ္ရွားမွဳကို ၾကန္႕ၾကာေစတဲ့ ေနရာေဒသေတြကိုသာ ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ခ်ီက တိုက္တြန္းေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။


တတိယအခ်က္ကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ေက်းလက္ေဒသ အမာခံျပည္သူလူထုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသမွာ အေျခခံတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္မွာ ေက်းလက္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳမရရင္ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေက်းလက္ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ အစိုးရကို ဆန္႕က်င္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမရွိရင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ေထာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္မယ့္ အစိုးရတပ္ရဲ႕ အႏၱရာယ္ေတြကို ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ ရင္ဆိုင္ေပးမွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ေက်းလက္နဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီရဲ႕ အျမင္အရ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုကို ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဘက္ ေရာက္လာေအာင္ အဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းအရာ တရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။


စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲဖူးတဲ့ အစဥ္အလာ ရွိေနဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ revolutionary Marxist type မဟုတ္ရင္ေတာင္ romantic bandits အဆင့္ေလာက္ေတာ့ ရွိသင့္တယ္လို႕ ခ်ီကဆိုထားပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအစဥ္အလာ ရွိျခင္းအားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမွဳေတြ အထူးတလည္ လုပ္စရာ မလိုအပ္သလို အေျခခံေဒသ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳေတြလဲ ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။


ဒီလို subjective structural condition နဲ႕ objective structural condition ေလးရပ္တို႕ ျပည့္စံုတဲ့အခါ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ စတင္ဖို႕အတြက္ foco (centre of guerrilla activity) ကို ဖန္တီးႏိုင္မယ့္ လူအေယာက္ ၃၀ ကေန ၄၀ ပါ၀င္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ တခု ထြက္ေပၚလာခ်ိန္ကို ေစာင့္ဖို႕ပဲ လိုအပ္တယ္လို႕ ခ်ီက ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလူစုဟာ ေက်းလက္ေဒသမွာ စတင္လွဳပ္ရွားျပီး ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ကတိစကားေတြကို ေဒသခံ ေက်းလက္လူထုကို ေပးအပ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ဒါမွလဲ ေဒသခံလယ္သမားေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳကို ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ အေျခခံနယ္ေျမနဲ႕ ေဒသခံေတြရဲ႕ အကူအညီကို အသံုးျပဳျပီး အစိုးရတပ္ေတြကို ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ရပါမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လိုအပ္မယ့္ လက္နက္ခဲယမ္းရိကၡာေတြကို စုေဆာင္းရပါမယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဘက္က ေအာင္ပြဲရလာတာနဲ႕အမွ် လူအမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးထဲ ပါ၀င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ foco ဟာ အင္အားၾကီးမားလာျပီး၊ တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ေနာက္ထပ္ အေျခခံေဒသေတြကို ထိုးေဖာက္ေျခကုပ္ယူၾကရပါမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားၾကီးထြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ လူေတြ ထပ္ခြဲျပီး မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသးတဲ့ နယ္ေျမေတြကို ထပ္မံထိုးေဖာက္ေျခကုပ္ယူၾကရပါမယ္။ တိုင္းျပည္လံုးအႏွံ႕ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေျခကုပ္ရျပီးတဲ့အခါ ျမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးေဒသေတြကို ထိုးေဖာက္ေနရာယူျပီး ျမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲရပါမယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး၊ အစိုးရသစ္တရပ္အေနနဲ႕ အစားထိုး ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ခ်ီက ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။


ခ်ီေဂြးဗားရားရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း


ခ်ီက ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားကသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရင္း အသက္ကို မေပးဆပ္ႏိုင္သူ တေယာက္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးကို စီစဥ္ညႊန္ၾကားႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သူက ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္ဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ကာယအား၊ ဥာဏအားေတြနဲ႕ ျပည့္စံုတဲ့ elite တေယာက္ျဖစ္ဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ သူက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူေတြ၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ လမ္းျပနတ္သမီးေတြ၊ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရပ္တည္ေပးသူေတြအျဖစ္ ခ်ီက သတ္မွတ္ေျပာဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီရဲ႕ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟာ elite-based revolutionary organization သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံထားပါတယ္။


centralization/ decentralization ရွဳေထာင့္ကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ decentralization ကို အေျခခံထားပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ တပ္ရင္းမ်ားဟာ သီးျခားဆီ လွဳပ္ရွားသင့္ျပီး၊ အင္အားၾကီးမားဖို႕လိုအပ္မွသာ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္တယ္လို႕ ခ်ီက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီတပ္ရင္းေတြအၾကားမွာ ရွိသင့္တဲ့ တခုတည္းေသာ coordinating mechanism ကေတာ့ တပ္မွဴးေတြဟာ အေတြးအေခၚပိုင္းအရ ညီညြတ္ေနျပီး၊ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တဦးက personal coordination လုပ္ေပးဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕အျမင္အရ တပ္မွဴးေတြဟာ တပ္ရင္းအသီးသီးကို ဦးေဆာင္ေနၾကေပမယ့္ ပထမမူလအစမွာ တူညီတဲ့ foco ကေန လာၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြမွာ တူညီမွဳေတြ ရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကည့္ရွဳေစာင့္ၾကပ္ေနစရာ မလိုပဲ တပ္မွဴးေတြရဲ႕ လက္ထဲကို အာဏာကုန္လႊဲအပ္ထားလို႕ ရတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အနည္းငယ္ကိုသာ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။


ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား


ခ်ီရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသီအိုရီနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာပါတယ္။ Doctrinaire Marxists ေတြက ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မွဳရွိတဲ့ urban proletariat ကို ဖယ္ရွားျပီး၊ ေက်းလက္လယ္သမားေတြနဲ႕ပဲ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးကို ျပဳလုပ္ဖို႕ ၾကိဳးပမ္းထားတဲ့ သီအိုရီလို႕ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ Leninists နဲ႕ Trotskyists ေတြကေတာ့ ခ်ီဟာ ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ အေျခခံ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ vanguard party ကို လ်စ္လ်ဴရွဳထားတယ္လို႕ အတိအလင္းေ၀ဖန္ထားၾကပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ခ်ီရဲ႕သီအိုရီဟာ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျပီးမွ နည္းဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ရတဲ့ အစဥ္အလာကို မလိုက္နာပဲ နည္းဗ်ဴဟာေတြ ခ်မွတ္ျပီးမွ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ဖို႕ ၾကိဳးပမ္းထားတဲ့ သီအိုရီအေနနဲ႕ ေဖာ္ျပထားခဲ့ၾကပါတယ္။


Maoists ေတြကေတာ့ ခ်ီဟာ ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မွဳမပါပဲ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေတြ ဖြဲ႕စည္းဖို႕ ၾကိဳးစားထားတယ္လို႕ ဆိုၾကပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕အျမင္အရ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ စြဲစြဲျမဲျမဲ ရပ္တည္မွဳနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္မ်ားကို ျပည့္မွီေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွဳတို႕အတြက္ ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မွဳလိုအပ္ေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ထားၾကပါတယ္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါတီရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေနျပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ့္ တပ္ေတြအသြင္မေဆာင္ပဲ bandit gang အသြင္ေဆာင္ေနေၾကာင္း Maoists ေတြက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။


ေတာ္လွန္ေရးကို လက္ေတြ႕က်က် သံုးသပ္သူမ်ားကေတာ့ ခ်ီရဲ႕သီအိုရီဟာ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရး တခုတည္းမွာပဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ကြန္ဂို၊ ဘိုလီးဘီးယား၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ပီရူးနဲ႕ အယ္လ္ဆာလ္ေဗတာ ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ Methodological standpoint က ၾကည့္ရင္ေတာ့ ခ်ီသီအိုရီ ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ၾကျခင္းဟာ ခ်ီအေနနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသီအိုရီတခုလံုးကို က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးက သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းငယ္အေပၚမွာသာ မီွျငမ္းျပီး ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ သီအိုရီတခုကို အေတြ႕အၾကံဳျဖစ္ရပ္တခုတည္းအေပၚမွာ အေျခခံျပီး ေဖာ္ထုတ္လို႕ မရႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႕အၾကံဳအနည္းငယ္ကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ သီအိုရီကိုလဲ လူအမ်ားက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းအရာတရပ္ရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳတခုတည္းနဲ႕ သံုးသပ္လို႕ မရပါဘူး။


ေနာက္တခ်က္က က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ခ်ီရဲ႕ အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီက သမိုင္းျဖစ္ရပ္ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးသမား ရွဳေထာင့္တခုတည္းကေန ရွဳျမင္သံုးသပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ အာဏာရွင္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႕ ျမိဳ႕ေနျပည္သူလူထုရဲ႕ အာဏာရွင္ကို ေထာက္ခံအားေပးမွဳ မရွိျခင္းေတြလဲ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ခ်ီကေတာ့ ေက်းလက္မွာ အေျခခံျပီး ေတာ္လွန္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ေတြကို သူ႕သီအိုရီမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ သူ႕သီအိုရီကို တျခားေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ ျပန္လည္အသံုးျပဳတဲ့အခါ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအေနနဲ႕ အာဏာရွင္ရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ျမိဳ႕ေနလူထုရဲ႕ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ ေထာက္ခံမွဳ အေနအထားေတြ၊ ေက်းလက္ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနသဘာ၀ ကြဲျပားမွဳေတြကို အေလးေပးခဲ့ျခင္း မရွိၾကပါဘူး။ ခ်ီရဲ႕ foco သီအိုရီအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရင္း ေတာ္လွန္ေရး ေရခ်ိန္ေတြ က်ဆင္းျပီး အရွံဳးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ခ်ီကိုယ္တိုင္လဲ ဘိုလီဗီးယားမွာ က်ဆံုးခဲ့ရပါတယ္။


ဘိုလီးဗီးယားမွာ ခ်ီက်ဆံုးခဲ့ရတာဟာ အစိုးရနဲ႕ ေဒသခံျပည္သူလုထုရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားခဲ့လို႕ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဘိုလီဗီးယားက ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ အျပင္လူေတြရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္ကို hostile ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ေျမခံျပည္သူလူထုက ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ ေထာက္ခံမွဳ ေရခ်ိန္ကလဲ မျမင့္ေသးပါဘူး။ အစိုးရဘက္က structural weakness ေတြလဲ မေပၚထြက္ေသးပါဘူး။ ဒီလို popular support မရွိေသးခ်ိန္နဲ႕ command and control မလုပ္ႏိုင္ေသးခ်ိန္မွာ ပထမဆံုးေသနတ္သံ ေဖာက္လိုက္တဲ့အတြက္ ခုနစ္လအတြင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ အားလံုးနီးပါး က်ဆံုး၊ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အေျခအေနကို က်ေရာက္ခဲ့ရတာပါ။ ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ိဳးဟာ ေနာက္တၾကိမ္ ဘယ္ေတာ္လွန္ေရးမွာမွ ထပ္မရေတာ့တာပါပဲ။


အားနည္းခ်က္မ်ား

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ီရဲ႕ foco သီအိုရီဟာ ကမၻာတ၀ွမ္းက ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကားမွာ အခုအခ်ိန္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနရာယူဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သီအိုရီက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာသဘာ၀အရ ကနဦးေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဆိုတာ တကယ့္ elite group ျဖစ္ရပါမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကို လူ ၃၀-၅၀ ေလာက္နဲ႕ စတင္ရပါမယ္။ ဒီလူေတြဆီမွာ စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္၊ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းရည္နဲ႕ စစ္ေရးစြမ္းရည္ေတြ ရွိရပါမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိုင္းမွာ ဒီစြမ္းရည္ေတြအားလံုး ျပည့္၀ေနဖို႕ဆိုတာက အေတာ္ကို ခဲယဥ္းလွပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ဒီလိုအင္အားေလာက္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ျမင့္မားတဲ့ အစိုးရတရပ္ကို မေတာ္လွန္ႏိုင္ပါဘူး။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးမွာ ကက္စထရိုနဲ႕ ခ်ီတို႕ အႏိုင္ရခဲ့တာက ခ်ီတို႕ရဲ႕ စြမ္းရည္တခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရဘက္မွာ structural weakness ေတြ ရွိေနခ်ိန္နဲ႕ ကိုက္ညီသြားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။


ေနာက္တခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ အေတြးအေခၚေရခ်ိန္နဲ႕ စည္းလံုးမွဳေရခ်ိန္ေတြမွာ ညီညီမွ်မွ် ျဖစ္ေနၾကဖို႕လဲ လိုပါေသးတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိက ခံစားမွဳကို ဦးစားေပးတတ္တဲ့ တပ္မွဴးေတြနဲ႕ အေတြးအေခၚ ေရခ်ိန္မညီတဲ့ တပ္မွဴးေတြက ဦးေဆာင္ေနၾကတဲ့အခါ အစိုးရတပ္ေတြရဲ႕ သပ္လွ်ိဳျဖိဳခြဲမွဳေတြအၾကားမွာ တဖြဲ႕နဲ႕တဖြဲ႕ အၾကား နားမလည္မွဳေတြ ျဖစ္တာ၊ coordinating mechanism နဲ႕ တပ္မွဴးေတြအၾကား ကြဲျပားမွဳေတြ ျဖစ္တာကေန ဟိုတစုကို ရန္သူက ေခ်မွဳန္းလိုက္၊ ဒီတစုကို ရန္သူက သိမ္းသြင္းလိုက္ေတြျဖစ္ျပီး ျပိဳကြဲက်ဆံုးမွဳေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေတြဟာ ခ်ီသီအိုရီရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြျဖစ္ျပီး၊ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ အစိုးရတပ္ေတြဘက္က အႏိုင္ရသြားေစခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


နိဂံုး


နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရရင္ ခ်ီေဂြဗားရားရဲ႕ foco သီအိုရီကေနျပီး ေဆာင္စရာ၊ ေရွာင္စရာ သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာတယ္လို႕ ဆိုရပါမယ္။ ပထမအခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးတရပ္မွာ structural conditions ေတြ ရွိဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ မရွိေသးရင္လဲ ဖန္တီးယူဖို႕ ၾကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရာမွာ ကိုယ့္ဘက္က အားသာခ်က္ေတြကိုပဲ ၾကည့္ျပီး အင္အားကို overestimate လုပ္လို႕ မရႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေရခ်ိန္၊ အစိုးရရဲ႕ structural weakness စတာေတြကိုပဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရာမွာ နည္းလမ္းတခုတည္းကိုပဲ တရားေသဆုပ္ကိုင္လို႕ မရပါဘူး။ ေက်းလက္ျပည္သူကိုပဲ အေျခခံမယ္၊ ျမိဳ႕ေပၚက လူထုတိုက္ပြဲကိုပဲ အေျခခံမယ္ဆိုျပီး သတ္မွတ္လို႕ မရပါဘူး။ အခ်ိန္အခါနဲ႕အညီ ေအာင္ပြဲကို ဦးတည္ေစႏိုင္မယ့္ နည္းပရိယာယ္ေတြကို ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႕ လိုပါတယ္။ သပိတ္စံု၊ သူပုန္ထဖို႕ လိုအပ္ခ်ိန္မွာ သပိတ္ပဲ စံုေနရင္ ျဖိဳခြဲခံရမွာပါပဲ။ သူပုန္ပဲ ထေနရင္လဲ ေခ်မွဳန္းခံရမွာပါပဲ။ လိုအပ္သလို ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳတခ်က္ကေတာ့ တခါေလာက္ ေအာင္ပြဲရခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳကို တရားေသဆုပ္ကိုင္ျပီး ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ သီအိုရီသဖြယ္ အသံုးခ်လို႕ မရဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ သီအိုရီေတြက စနစ္တက် ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳႏိုင္မွသာ အသံုး၀င္ပါတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူက ေျပာတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အမွန္တရားလို႕ မယူဆႏိုင္ပါဘူး။ သီအိုရီသိသူက ေျပာတိုင္းလဲ အမွန္တရားလို႕ မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ အခ်ိန္အခါနဲ႕ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ျပီး သင့္ေတာ္မယ့္ သီအိုရီသေဘာတရားေတြကို ေလ်ာ္ညီတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္မွသာ ေအာင္ပြဲကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ခင္မမမ်ိဳး (၂၃၊ ၈၊ ၂၀၁၀)


ရည္ညႊန္းကိုးကားစာရင္း


Cohan, A.S. (1975) Theories of Revolution: An Introduction, New York, John Wiley and Sons

Debray, R. (1967) Revolution in the Revolution? Armed Struggle and Political Struggle in Latin America, Westport, Greenwood Press, translated by Bobbye Ortiz


Foran, J. (1995) 'Revolutionizing Theory/ Theorizing Revolutions: State, Culture, and Society in Recent Works on Revolution', in Nikkie, R. K. (ed.) Debating Revolutions, New York, New York University Press


Guevara, C. (1985) Guerrilla Warfare, Lincoln, University of Nebraska Press, includes Guerrilla Warfare (1960) translated by J. P. Morray, Guerrilla Warfare: A Method (1963) , Message to the Tricontinental (1967), and an introduction and case studies by Brian Loveman and Thomas M. Davies, Jr.


McCormick, G. (1997/ 1998) 'Che Guevara: The Legacy of a Revolutionary Man', World Policy Journal, Winter 1997/ 1998


Scott, J. C. (1976) The Moral Economy of the Peasant, New Haven, Yale University Press

ယံုၾကည္စရာတစ္စက္မွ မရွိပါ

“စလွယ္ဝင္ ဒီမုိကေရစီအုိးနဲ႔ ခ်က္ပြတ္ပြဲေတာ္”


ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္က ေလဆိပ္မွာ ယာဥ္ေနာက္လုိက္လုပ္ရင္း ေက်ာင္းသားဘဝေငြရွာခဲ႔ရတဲ႔ အခ်ိန္တခ်ိန္ ရွိခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ေလဆိပ္မွာေလယဥ္ဆင္းလာျပီဆုိတာနဲ႔ ခရီးသည္အထြက္လမ္းမွာ ကားသမားေတြ၊ ကားသ မားေနာက္လုိက္ေတြက စီတန္းရပ္ေနျပီး ထြက္လာသမွ် ခရီးသည္ကို ျမဴဆြယ္ေခၚငင္ရတာပါ။ ေလယဥ္စီး ျပန္လာတဲ႔ ခရီးသည္မုိ႔ ကားေကာင္း၊ ကားသန္႔မွ စီးခ်င္သလုိ အဲကြန္းပါတဲ႔ကားေလးမွ ကားထင္ပါတယ္။ ထား ပါ၊ အခုေျပာခ်င္တာက အဲဒီအငွားကားသမားေနာက္လုိက္လုပ္ခဲ႔ရတဲ႔ ဘဝကိုမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီတုန္းက ၾကား နာ မွတ္သားခဲ႔ရတဲ႔ စီနီယာအငွားကားေမာင္းဆရာၾကီးေတြ ေျပာေလ႔ေျပာထရွိတဲ႔ပံုတိုပတ္စ၊ ဟာသေတြ အထဲ က Dirty Joke လုိ႔ ေခၚရမယ္႔ ဟာသတစ္ခုပါ။ ဒီဟာသေလးကို ေလာဘတၾကီးနဲ႔ အလြယ္လမ္းလုိက္၊ သူမ်ားရဲ႔စီနီယာအလုိက္စီထားတဲ႔ ေအာ္ဒါကို ေက်ာ္ခြျပီး ခရီးသည္လုတဲ႔ သူမ်ိဳးကိုေျပာခ်င္တဲ႔အခါမ်ိဳးမွာ ေျပာေလ႔ရွိပါတယ္။ ဟာသေလး ကဒီလုိ- တခါက အလြန္ခ်မ္းသာတဲ႔ မုဆုိးဖိုသူေဌးၾကီးတစ္ေယာက္ဆီကို ဇနီးေခ်ာေခ်ာေလးပိုင္ထားတဲ႔ ကားသ မားတစ္ ေယာက္က ဒရိုင္ဘာသြားလုပ္မိပါသတဲ႔။ သူေဌးၾကီးက သူ႔ဒရိုင္ဘာရဲ႕ ဇနီးေခ်ာေလးကို စျမင္ျမင္ခ်င္း တည္းက မက္ေမာသေဘာက်မိသတဲ႔။ စားေနက် ေၾကာင္းဖားၾကီး မုဆုိးဖုိျဖစ္သြားေတာ႔ ပိုဆုိးသြားတာေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔ သူကလည္း လည္တယ္။ သူမ်ားမယားလည္းျဖစ္၊ ကိုယ္႔ဝန္ထမ္းရဲ႕ဇနီးမယားလည္းျဖစ္ေတာ႔ သြားၾကံလုိ႔ အလုိ မတူရင္ ျပသနာၾကီးႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကစ္ကစ္က်စ္က်စ္ လွတ၊ ပတေလးကိုလည္း မၾကာခဏ ျမင္ေနရ ေတာ႔ ဘယ္လုိမွလည္း ေျဖမေျပဘူး။ တေန႔တျခား သူမ်ားမယားကို ၾကာခုိဖုိ႔သာ တဏွာေတြနဲ႔ စုိလူးေန ေလ ေတာ႔တယ္..။


ဒါနဲ႔တေန႔ေတာ႔ အၾကံတစ္ခုရျပီး သူ႔ဒရိုင္ဘာကိုေခၚျပီး သူနဲ႔ညအတူအိပ္ဖုိ႔ မိန္းမတစ္ေယာက္ သြားရွာခုိင္း တယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္းေတာင္း ေစ်းမဆစ္နဲ႔ လွတာမလွတာလည္း မင္းအလုပ္မဟုတ္ဘူး ေခၚသာေခၚခဲ႔ ဆုိျပီး ထြက္ရွာခုိင္းသတဲ႔။ သူေဌးခုိင္းတာဆုိေတာ မလုပ္ခ်င္လဲ လုပ္ရတာေပါ႔။ ဒါနဲ႔ဘဲ မိန္းမပ်က္ ညည္႔ငွက္မ ေလးတစ္ေယာက္ ရွာေခၚခဲ႔လုိက္တယ္။ ဟုိကလည္း အသည္းအသန္လုိခ်င္ေနမွန္းသိေတာ႔ ဒရိုင္ဘာေလးရဲ႕ တလစာေလာက္မကတဲ႔ ညေၾကးေတာင္းတယ္။ သူေဌးကေစ်းမဆစ္နဲ႔ဆုိေတာ႔ မဆစ္ဘဲေခၚလာျပီး သူေဌးနဲ႔ ေတြ႕ ေပးတယ္။ ျပီးေတာ႔ ျပန္ပို႔ေပးဖုိ႔လည္း သူေဌးကသူ႔ကို တာဝန္ေပးတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကိစၥျပီးေလာက္တဲ႔ အခ်ိန္ လည္းက်ေရာ ေကာင္မေလးကပံုစံမပ်က္ ေလေလးေတာင္ခြ်န္ျပီးထြက္လာသတဲ႔၊ လမ္းက်ေတာ႔ ကားသမားပါး စပ္ကိုေမးတာေပါ႔ အေျခအေနဘယ္လုိလည္းဆုိေတာ႔ မိန္းမပ်က္ေကာင္မေလးက ရွင္႔ဆရာက ပန္းေသေနတာ ထင္တယ္။ က်မကိုေခၚျပီးတစ္ကိုယ္လံုးခြ်တ္၊ ျပီးေတာ႔ ခ်က္ကေလးကို ပြတ္ျပီး ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ႔ ျပန္လႊတ္ လုိက္တာဘဲတဲ႔၊ လူကိုလည္းေသခ်ာမၾကည္႔ဘူး အခန္းထဲမွာ စကားလည္းမေျပာ လူကိုလည္းေသခ်ာမၾကည္႔ ခ်က္ေလးကိုလက္နဲ႔ပြတ္ျပီးျပန္လႊတ္တယ္ဆုိျပီး ရယ္ရယ္ေမာေမာေျပာတယ္။ ေနာက္မနက္ျဖန္လည္း ခ်ိန္းထား ေသးတယ္။ ျပီးေတာ႔ေဘာက္ဆူးပါ ထပ္ေပးလုိက္ေသးတယ္တဲ႔။


ကားသမားဘဲ။ ဒီစကားေလာက္နဲ႔ ဘယ္ယံုမလဲ။ သူဆရာ အဲေလာက္ညံ႔မယ္႔ပုဂိၢဳလ္ေတာ႔မျဖစ္ႏို္င္ဘူးဆုိျပီးေပါ႔။ ေနာက္ညေတြၾကေတာ႔ သူက ေခ်ာင္းပါေလေရာ။ အဲေတာ႔ သူေတြ႔ရတဲ႔ျမင္ကြင္းက မိန္းမပ်က္ေကာင္မေလး ေျပာတဲ႔အတုိင္းဘဲ ေကာင္မေလးကို မ်က္ႏွာေတာင္ေသေသခ်ာခ်ာမၾကည္႔ဘဲ တစ္ကိုယ္လံုးကအဝတ္ေတြ ခြ်တ္၊ ခ်က္ကေလးကို လက္နဲ႔ပြတ္ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာေတာ႔ ေဘာက္ဆူးထပ္ေပးျပီး ျပန္လႊတ္လုိက္လုပ္ တယ္တဲ႔။ ကားသမားက လည္းတစ္ညေတာ႔ျဖစ္ႏို္းျဖစ္ႏုိးနဲ႔ ညတုိင္းေခ်ာင္း၊ သူ႔သူေဌးကလည္း ညတုိင္းအဲလုိဘဲ လုပ္ျပီးျပန္ျပန္လႊတ္တယ္။ တစ္လေလာက္ၾကာေတာ႔ ကားသမားေလးက ေတြးတယ္ အင္း ငါတစ္လလံုး ပင္ပင္ ပန္းပန္းနဲ႔ ဘဝကို ေထာင္ႏုတ္ခမ္း နင္းျပီး ကားသမားလုပ္စားတဲ႔ လစာကို သူက ခ်က္ကေလးလက္နဲ႔ အပြတ္ခံ ျပီးရရလာတယ္။ ဒီလုိ လြယ္လြယ္ရတဲ႔ပိုက္ဆံမ်ိဳကို သူေဠးဆီက ရေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာမ်ိဳးပါ ေတြး လာတယ္။ အေကာင္းဆံုးအၾကံတစ္ခုအေနနဲ႔ အဲဒီေနရာမွာ ငါ႔မိန္းမကိုနည္းနည္းရုပ္ဖ်က္ျပီး လႊတ္လုိက္ရင္ လည္း ဘာမွမျဖစ္ဘဲ ဒီပိုက္ဆံရမွာလုိ႔ ေလာဘေဇာကပ္ေတြးတယ္။ ပထမေတာ႔ ဒီလုိေတြးရတာ ေတာင္ အကု သိုလ္ လုိ႔ထင္တယ္။ ေငြေတြကလည္း အလကားနီးပါးမိန္းမပ်က္ေလးဆီ ညတုိင္းပါပါသြားေတာ႔ အေတြးစက လက္ေတြ႔ဘက္ ကို ကူးခ်င္ခ်င္ျဖစ္လာတယ္။


အဲဒါနဲ႔ အဲဒီအေတြးကို မိန္းမကိုဖြင္႔ေျပာျပတယ္။ ရလာမယ္႔အက်ိဳးအျမတ္ကိုလည္း ေျပာျပတယ္။ ပထမေတာ႔ မိန္းမကလည္း စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးအေၾကာက္ကန္ညင္းတယ္။ ေနာက္ေတာ႔ မိန္းမယံုေအာင္ဆုိျပီး သူ႔သူေဌးမုဆုိး ဖုိရဲ႕ ခ်က္ပြတ္ပြဲကို လက္ေတြ႔ခုိးျပတယ္။ အဲေတာ႔ တခါကနွစ္ခါေျပာ၊ ကိုယ္တုိင္လည္း ခ်က္ပြတ္ပြတ္ျပီးျပန္ လႊတ္လုိက္တာကိုေတြ႔ေတြ႔လာေတာ႔ တလလံုး ေယာက္်ားလုပ္သူရဲ႕ ဒရိုင္ဘာလစာေလးနဲ႔ ဆင္းဆင္းရဲရဲ၊ ျခိဳး ျခိဳးျခံေနတာထက္စာရင္ ရုပ္ေလးဖ်က္ျပီး ခ်က္သြားအပြတ္ခံေနလုိက္ရင္ ကိုယ္႔လည္းဘယ္သူမွမသိ၊ သူေဌးက လည္းမသိဘဲ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနႏိုင္မယ္ဆုိ တာမ်ိဳးေလးအေတြးေပၚလာျပီး ေယာကၤ်ားရဲ႕ အၾကံကိုလက္ခံ လုိက္တယ္။

အဲဒါနဲ႔ ညလည္းေရာက္ေရာ ရုပ္ေလးနည္းနည္းဖ်က္လုိ႔ မိန္းမပ်က္ေလးေယာင္ေဆာင္ျပီး ခ်က္ပြတ္ခံဖုိ႔သြားသ တဲ႔၊ ေယာကၤ်ားျဖစ္သူကလည္း သူ႔သူေဌးခ်က္ပြတ္သမားရဲ႕ ပိုက္ဆံကို ျမိဳးျမိဳးျမက္ျမက္ေလးရေတာ႔မယ္ဆုိျပီး စိတ္ခ်လက္ခ်ကို အခန္းထဲပို႔လုိက္တယ္။ အဲဒီအေျခအေနကို ခြင္ဆင္ျပီးေစာင္႔ေနတဲ႔ သူ႔သူေဌးကေတာ႔ သူ႔ကား ဒရိုင္ဘာေလးရဲ႕ ဇနီးေခ်ာေလး သူ႔ခြင္ထဲဝင္လာတာလည္းသိေရာ၊ အခန္းတံခါးေသခ်ာပိတ္၊ ေယာကၤ်ားအား ေတြဘာေတြပါ စားျပီး အားရပါးရလႊတ္သြားလုိက္တာမ်ား မိန္းမခမ်ာလည္း ငယ္သံပါ။ ဒရိုင္ဘာေယာကၤ်ားခမ်ာ လည္း အခန္းျပင္ကေန ဘာမွမလုပ္သာ သူကိုယ္တုိင္ထည္႔လုိက္တာကိုး။ မနက္လင္းအားၾကီးလုိ႔ စားေနက် ေၾကာင္ ဖားသူေဌးက စိတ္ေက်နပ္ေတာ႔မွ တစ္ညခေငြေလးလက္ထည္႔ထည္႔ေပး ျပီးျပန္လႊတ္လုိက္သတဲ႔….။


အမွန္ေတာ႔ ဒီDirty Joke ကို အခ်င္းခ်င္းဆီက ကားေအာ္ဒါကို၊ ခရီးသည္(ပါစင္ဂ်ာ)ကို ခြင္ေက်ာ္ယူသြားျပီးခါမွ ညစ္ပတ္၊ ေစ်းဆစ္လြန္းတဲ႔ ခရီးသည္၊ လမ္းၾကိဳလမ္းၾကားနဲ႔ ျပန္ထြက္ရခက္တဲ႔ အိမ္အထိ ငွားသြားတတ္တဲ႔ ခရီး သည္နဲ႔ေတြ႔ျပီးေတာ႔မွ မသက္မသာျပန္လာတတ္တဲ႔ ကားသမားကို က်န္တဲ႔သူေတြက ေျပာတတ္တဲ႔ “ေနာက္မွ ခ်က္ပြတ္တာမဟုတ္ဘဲ။ ရွင္ၾကိး တကယ္လုပ္တယ္ မေျပာနဲ႔ေနာ္”ဆုိတဲ႔ စကားခ်ီးနဲ႔ ေျပာဆုိ စကားနာထုိးတဲ႔ အခါမွာ သံုးတဲ႔ ညစ္တီးညစ္စုတ္ဟာသေလးပါ။

ဒါေပမယ္႔ ေလးငါးႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္လာတဲ႔ အခုအခ်ိန္ခါမွာ ဒီပံုျပင္ေလးကို ထင္ထင္လင္းလင္းေလး ကြ်န္ေတာ္႔ အာရံုထဲ ျပန္ေပၚလာမိတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ အခုေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အသံေတြညံလာေန တုန္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ျမင္မိတဲ႔ ပညာရွင္တစ္ျဖစ္လဲ တတိယအုပ္စု သို႔မဟုတ္ (ဟာသေလးထဲက ကားဒရိုင္ဘာလုိ လူ)ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ ကစားခ်င္သူလူတန္းစားတစ္စုနဲ႔ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲကိုဘဲ ဆုိခဲ႔ပါ ကားဒရိုင္ဘာ လုိ ပညာရွင္တစ္စုအေဟာအေျပာနဲ႔ ယံုယံုၾကည္ ဘဝရင္းဝင္ျပီး အခြင္႔အေရးတစ္ခုခုေမွ်ာ္ျပီး ဝင္ခူးဆြတ္ခ်င္ ေန ရွာတဲ႔ ပါတီသစ္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္၊ လူၾကီးပိုးတက္ ကားဒရိုင္ဘာရဲ႕ဇနီးေခ်ာလုိလူေတြရဲ႕ “တုိင္းျပည္အတြက္ လုပ္ တာပါ”ဆိုတဲ႔ စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ စစ္အစိုးရလုိ စားေနၾကေၾကာင္ဖားမုဆုိးဖုိ သူေဌးလုိလူမ်ာရဲ႕ သံုးပြင္႔ဆုိင္ အျပိဳင္က်ဲေနၾကတဲ႔ အာဏာရွင္တျဖစ္လဲ ဒီမုိကေရစီ ခ်က္ပြတ္ပြဲမွာ ဘယ္သူငယ္သံပါေအာင္ေအာ္ျပီးခံရမလဲ။ ဘယ္ သူ မခံခ်ိမခံသာ ျပည္တည္ေနမလဲဆုိတာကို ဒီပံုျပင္ေလးကိုေတြးလုိက္ ရင္ေမာလုိက္ျဖစ္ေနမိပါရဲ႕။


အဲဒီသံုးပြင္႔ဆုိင္ လူတတ္၊ လူေယာင္၊ လူယုတ္တုိ႔ ၂၀၁၀ အခင္းအက်င္းသစ္ေခါင္းစဥ္ေလးတပ္ျပီးေတာ႔ ရက္က ေလးပင္ သတ္မွတ္ျပီး မီးတျပင္ျပင္၊ ဆုိင္းတၾကြၾကြ ျဖစ္လာသျဖင္႔ မုိးတစြတ္စြတ္၊ ဗြက္တဖြတ္ဖြတ္လမ္းမေတြ ေပၚမွာ ဒီဟာသပံုျပင္ေလးနဲ႔ ယွဥ္တြဲေတြးျပံဳးသက္ျပင္းခ်ခ်ေနမိလုိ႔ ဒီစာေလးကိုေကာက္ေရးခ်လုိက္မိပါရဲ႕…။


တဆက္တည္းေျပာ ခ်င္မိလုိက္တာက ႏုိင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္လုပ္တာပါဆုိတဲ႔ မိန္းမေခ်ာပါတီ သစ္ေတြခ မ်ာမလဲ။ တစ္ညစာခ်က္ပြတ္ခလုိ အလြယ္အေခ်ာင္ အခြင္႔အ ေရးမ်ိဳးေလးရမလားလုိ႔ “ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္လုပ္တာပါဆိုတဲ႔” ေခါင္းစဥ္ ေလးေရြးျပီး ဝင္ကၾကရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲသာဖင္နားကပ္လာတယ္။ ခ်ခံရမွာလား၊ ကုန္းစုပ္ရမွာလား မေဝခြဲႏိုင္ ေသး တဲ႔အျပင္ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအက်ိဳးမေျပာနဲ႔ ကိုယ္႔ပါတီအေရးအတြက္ပင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္စည္းရံုးေဟာေျပာ ခြင္႔ ပင္မရေသးေပ။ အဲလုိ ကိုယ္႔ပါတီရဲ႕ အဓိကေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိစည္းရံုးခြင္႔ကိုပင္ သူေတာင္းစားေတာင္းသလုိ ဗုိလ္မွဴး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီး မ်ားဦး စီးထားတဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ ေတာင္းခံလုိ႔မရေသးဘဲနဲ႔မ်ား “ႏိုင္ငံႏွင္႔လူမ်ိဳး အက်ိဳး အတြက္ပါ”ဆုိတဲ႔ စကားကို မရွက္မေၾကာက္ ထြက္ေဟာက္ရဲတာကို အံ႔ေနမိတယ္။


ဒါျပင္ ဒါ႔ျပင္ ေယာက္မလုိငေမႊ ပညာတတ္ စေပ႔ခ်ဲ႕သမားၾကီးမ်ားမလဲ သူတုိ႔ဆင္တဲ႔ဂြင္နည္းနည္းလူရာဝင္ လာ ျပီ အထင္နဲ႔ ဂ်ာနယ္အစာက်ယ္လုိက္တာ ဘဘဘုရားအျမတ္ေတာ္ရွလုိ႔ ထြက္ေတာ္မလွ သံုးပတ္ေလာက္ပိတ္ လုိက္ေတာ႔ ေျခသုတ္ပုဆုိးေျမြစြယ္ၾကိဳးႏွယ္ အသံျပန္တိန္သြားရွာျပီး ဒံုရင္းထံုးစံ မဝင္ျပန္သူေတြ၊ လက္မခံသူ ေတြကိုဘဲ၊ မိမိရေနရွာတဲ႔စေပ႔ေလးကေန သခင္အားရကြ်န္ပါးဝ ထထဆဲေပးေနျခင္းနဲ႔ဘဲ သူတုိ႔ဇာတ္ဝင္ခန္းကို သူတုိ႔ဖာသာလွေသြးခ်ယ္ ေနရေလရဲ႕…။


ျမန္မာႏိုင္ငံလုိ ပထဝီနုိင္ငံေရးအက်ဥ္းက်ပ္၊ လူမ်ိဳးစုအေျခခံႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းအက်ပ္ရွိေနေသာႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ၊ ဦးေဆာင္ခြင္႔ရေနေသာDemocracy Transition တစ္ခုရဲ႕ အဓိကအခန္းကဏၰမွာ ဝင္ပါသူ မ်ားအေနနဲ႔ အမွန္တရားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳျပီး စစ္အစိုးရရဲ႕ဆင္အဝွာေခြးေမွ်ာ္သလုိ မစားရဝခမန္း အႏွစ္သာရမဲ႔ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေတြကို မိမိကိုယ္တုိင္လည္းမယံုၾကည္ဘဲနဲ႔ ျပည္သူကို လက္ခံယံုၾကည္႔ဖုိ႔ အဆိပ္ခပ္ေနတာဟာ ပညာတတ္လူၾကီးလူေကာင္းမ်ားဟု လက္ခံရမွာပင္ ခပ္ရြံရြံျဖစ္မိေပ သည္။ စစ္မွန္ေသာ Democracy Transition တစ္ခုအျဖစ္သြားခ်င္တယ္ဆုိလွ်င္ ဝင္သူကိုေထာက္ခံရမွာျဖစ္သ လုိ၊ မဝင္သူကိုလည္း လက္ခံေပးရမွာျဖစ္သည္။


၄င္းအျပင္ ႏွစ္ေပါင္းဆယ္ဂဏန္းႏွင္႔ခ်ီ အမ်ိဳးအမ်ိဳးအလီလီ နာက်င္ ခံစားခဲ႔ရရွာေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ျပည္ သူလူထုမ်ားခမ်ာ ေျဖရွင္းခ်က္၊ ညွိႏႈိင္းခ်က္၊ ေတာင္းပန္ခံဝန္ ခ်က္တစ္တစ္ခုခုပင္ မေမွ်ာ္လင္႔ႏုိင္ေသးခင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အိမ္အဝမွာ ရယကလူၾကီးက အိမ္ေထာင္စုစာရင္း လာေကာက္တာႏွင္႔ၾကံဳေနျပီ။ ဘာမွန္းညာ မွန္း သူတုိ႔ခမ်ာမသိရွာေသး။ ဘုမသိ၊ ဘမသိ၊ မေက်မနပ္ႏွင္႔ ဘာေကာင္မွန္း၊ ဘာလုပ္မယ္မွန္းမသိတဲ႔ တစ္စံု တစ္ေယာက္ နာမည္ေရးေပးလုိက္ရဖုိ႔၊ လက္ေဗြႏွိပ္ေပး လုိက္ရဖုိ႔၊ အမွန္ျခစ္ေပးလုိက္ရဖုိ႔ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနရ ရွာျပန္ျပီ။ ဒါကို ဒီမုိ ကေရစီဟု အူရင္ေတာ႔ အဲဒါကို မယူပါရေစနဲ႔ေတာ႔။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မလုိခ်င္ပါ။ ဝင္သူနဲ႔မဝင္သူ၊ ေထာက္ခံသူနဲ႔ မေထာက္ခံသူ ဘယ္သူဟာ သမုိင္းတာဝန္ေက်သလဲ ဆုိတာကို သမုိင္းစရွည္ရွည္ေစာင္႔ေနစရာ မလုိဘဲ အေျဖကထြက္ေနျပီ။


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ ပတ္သတ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ ေလာ္ေဆာ္ေနေသာ၊ ဝင္ရန္ျပဴတစ္ျပဴတစ္ေစာင္႔ေန ၾကေသာ ဆရာၾကီး၊ ငယ္၊ လတ္၊ ဆုိဒ္စံုမ်ားသို႔ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ်င္ပါသည္။ ဘာလုိ႔မ်ား မဲမေပးျခင္း၊ ေရြး ေကာက္ပြဲမဝင္ျခင္းသည္လည္း စေပ႔ကိုခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မေတြးမိ၊ မေတြးရဲၾကတါလဲ။ မေျပာၾက။ မေဟာ ၾကတာလဲ..ဆုိသည္႔ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဟာကြာ ငါတုိ႔ဘာသာဝင္ခ်င္လုိ႔ ဝင္တာကြာ ဘာျဖစ္လဲဟု ေျဖ ခ်င္လွ်င္လည္း ေျဖခြင္႔ေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္႔ဘက္က တုိင္းျပည္ႏွင္႔လူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ဒီ ေဆာင္းပါးေလးေပၚမွ ေတာင္းဆုိခ်င္တာက တုိင္းျပည္ႏွင္႔ လူမ်ိဳးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တာပါဆုိတာကို မ သံုးၾကရန္ ကန္႔ကြက္လုိက္ပါသည္။


ကြ်န္ေတာ္႔တူေလးေတြ သံုးေလးႏွစ္သားေလာက္က နာမည္ၾကီးသီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ကို သူတုိ႔ေအာ္ေအာ္ဆုိတာ ၾကားဖူးပါသည္။ “အသည္းကြဲတဲ႔ေရာဂါ လြယ္လြယ္ နဲ႔လည္း မေပ်ာက္ႏုိင္ အသည္းကြဲတဲ႔ေရာဂါ”..အဆုိေတာ္ လာဇယုရဲ႕သီခ်င္း ေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ အဲဒီသီခ်င္းကို ပတ္ဝန္းက်င္က ဖြင္႔ပါမ်ားေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္႔ တူေတာ္ ေမာင္ႏွစ္ေယာက္က ကေလးနားနဲ႔ ၾကားျပီးသူတုိျပန္ျပန္ေအာ္ဆုိတာက “ကြဲကြဲေလးေရာ ရြယ္ရြယ္နဲ႔ယဲ မ ေျပာက္ႏုိင္ ကြဲကြဲေလးေရာဂါ”တဲ႔…အခုလည္း ကြ်န္ေတာ္ေရးေနတဲ႔ ဟိုေရာက္ဒီေရာက္ေပါက္ကရေတြကို ကြ်န္ေတာ္႔ တူေလးေတြဆုိခဲ႔ဖူးတဲ႔ ကြဲကြဲေလးေရာဂါဆုိတဲ႔ အသံမ်ိဳးနဲ႔ဆုိရင္း ဒီမုိကေရစီစလယ္ဝင္အုိးၾကီးခမ်ာ ဖင္မည္းဖုိ႔ေနေနသာသာ ပါကင္ပင္ မေဖာက္ရေသးခင္ ကြဲေနျပဲေနသူေတြအေၾကာင္းကို ျပံဳးစစယွဥ္ေတြး မိရင္း ကို ဒီေဆာင္းပါးကို ဆက္ေရးရမလား ၊ ရပ္ပစ္လုိက္ရမလား ေတြးေနမိပါတယ္။

ႏုိင္ငံျပဳသစၥာျဖင္႔

သီဟငယ္

(တနလၤာ) ၂၃၊ ၈၊ ၂၀၁၀
ေမးလ္မွရွိပါသည္။

Call Canada to Support 'Commission of Inquiry' on Burma

Canadian Parliamentaries supporting for UN 'Commission of Inquiry' on Human Rights sitaution in Burma

-compiled as of Aug 18, 2010 by Parliamenatary Friends of Burma (PFOB) and Canadian Friends of Burma (CFOB)

#
Name
Party
Constituency/position
1 Alan Tonks
Liberal
York South - Weston, ON
2 Alexandra Mendés
Liberal
Brossard-La Prairie, Quebec
3 Bernard Bigras
BQ
Rosemont-La petite-Patrie, Quebec
4 Borys Wrzesnewskyj
Liberal
Etobicoke Centre, ON
5 Brad Trost
Conservative
Saskatoon-Humboldt, Saskachewan
6 Brian Masse
NDP
Windsor West, ON
7 Brian Murphy
Liberal
Moncton-Riverview-Dieppe, New Brunswick
8 Bruce Hyer
NDP
Thunder Bay - Superior North, ON
9 Bruce Stanton
Conservative
Simcoe North, ON
10 Carole Lavalée
BQ
St.Bruno-St.Hubert, Quebec
11 Christiane Gagnon
BQ
Québec, Quebec
12 Claude Bachand
BQ
Saint-Jean, Quebec
13 Derek Lee
Liberal
Scarborough - Rouge River, ON
14 Diane Bourgeois
BQ
Terrebonne - Blainville, Quebec
15 Francine Lalonde
BQ
La Pointe-de-l'Île/Foreign Affairs Critic (Bloc Québécois), Quebec
16 Frank Valeriote
Liberal
Guelph, ON
17 Garry Breitkreuz
Conservative
Yorkton-Melville, Saskatchewan
18 Gérard Asselin
BQ
Manicouagan, Quebec
19 Gilles Duceppe
BQ
Leader of Bloc Québécois, Quebec
20 Hon. Anita Neville
Liberal
Winnipeg South Centre, Manitoba
21 Hon. Bob Rae
Liberal
Toronto Centre/Foreign Affairs Critic (Liberal Party), ON
22 Hon. Carloyn Bennett
Liberal
St.Paul's, ON
23 Hon. Geoff Regan
Liberal
Halifax West, Nova Scotia
24 Hon. Hedy Fry
Liberal
Vancouver Centre, BC
25 Hon. Irwin Cotler
Liberal
Mount Royal, Quebec
26 Hon. John McKay
Liberal
Scarborough-Guildwood, ON
27 Hon. Larry Bagnell
Liberal
Yukon/Chair of PFOB, Yuko
28 Hon. Maria Minna
Liberal
Beaches - East York, ON
29 Hon. Marlene Jennings
Liberal
Notre-Dame-de-Grâce - Lachine, Quebec
30 Hon. Peter Kent
Conservative
Minister of State for Foreign Affairs (Americas), Thornhill, ON
31 Hon. Shawn Murphy
Liberal
Charlottetown
32 Hon. Wayne Easter
Liberal
Malapeque, Prince Eward Inland
33 Irene Mathyssen
NDP
London-Fanshawe, ON
34 Jack Harris
NDP
St. John's East
35 Jack Layton
NDP
Toronto-Danforth/Leader of NDP, ON
36 James Bezan
Conservative
Selkirk-Interlake, Manitoba
37 Jean Crowder
NDP
Nanaimo - Cowichan, BC
38 Jean Dorion
BQ
Longueuil-Pierre-Boucher, Quebec
39 Jean-Yves Laforest
BQ
Saint-Maurice-Champlain, Quebec
40 Josée Beaudin
BQ
Saint-Lambert, Quebec
41 Judy Foote
Liberal
Random - Burin - St. George's, New Foundland
42 Judy Wasylycia-Leis
NDP
Winnipeg North, Manitoba
43 Kevin Sorenson
Conservative
Crowfoot/Chair - Standing Committee on Foreign Affairs, AB
44 Libby Davies
NDP
Vancouver East, BC
45 Louis Plamondon
BQ
Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour, Quebec
46 Malcolm Allen
NDP
Welland, ON
47 Mario Silva
Liberal
Davenport
48 Meili Faille
BQ
Vaudreuil-Soulanges, Quebec
49 Olivia Chow
NDP
Trinity-Spadina, ON
50 Paul Dewar
NDP
Ottawa Centre/Foreign Affairs Critic (NDP)/Vice-chair(PFOB), ON
51 Peter Julian
NDP
Burnaby-New Westminster, BC
52 Peter Stoffer
NDP
Sackville-Eastern Shore, Nova Scotia
53 Pierre Paquette
BQ
Joliette, Quebec
54 Rob Oliphant
Liberal
Don Valley West, ON
55 Roger Pomerleau
BQ
Drummond, Quebec
56 Senator Consiglio Di Nino Vice-chair (PFOB)
57 Senator Dan Lang
58 Senator David Smith
59 Senator Joan Cook
60 Senator Lorna Milne
61 Senator Lucie Pépin
62 Senator Michel Rivard
63 Senator Mobina Jaffer
64 Senator Nancy Ruth
65 Senator Percy E. Downe
66 Senator Raynell Andreychuk
67 Senator Tommy Banks
68 Stephen Woodworth
Conservative
Kitchener Centre, ON
69 Sukh Dhaliwal
Liberal
Newton -North Delta, BC
70 Thierry St.Cyr
BQ
Le Ber, Quebec
71 Yves Lessard
BQ
Chambly-Borduas, Quebec
72 Yvon Lévesque
BQ
Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou, Quebec
73 John Rafferty
NDP
Thunder Bay, ON
74 Don Davies
NDP
Vancouver Kingsway, BC
75 Senator Dennis Patterson
76 Bill Siksay
NDP
Burnaby-Douglas, BC
77 Monique Guay
BQ
Riviere-du-Nord, Quebec
78 Senator Sharon Carstairs
79 Nicole Demers
BQ
Laval, Quebec
80 Patrick Brown
Conservative
Barrie, ON

Abrreviation Notes:

NDP: New Democratic Party

BQ: Bloc Quebecois


We need to ask him to put it into action!

Please send an email message to the Foreign Minister Lawrence Cannon (Cannon.L@parl.gc.ca) and cce’d to Prime Minister Stephen Harper (Harper.S@parl.gc.ca), or call directly to his office (613-995-1851).

Please also urge your MPs and Senators to add into the list of parliamentary support on this inquiry. Just ask them to contact us to update the list.

-Canadian Friends of Burma

-----------------------------------------------------------------------

The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Web: www.cfob.org