Wednesday, September 22, 2010

22 September 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/file/887av8e0gy7ipfa/22%20%20September%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.doc

http://www.mediafire.com/file/3bb61w7g7857yma/22%20%20September%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.pdf

22 September 2010 Yeyintnge's Diary

ျမန္မာစစ္တပ္ရာထူးအေျပာင္းအလဲ သတင္းႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္ကို ေလ့လာျခင္း

http://peoplewinthrough.com/mmarmytopguy_3.pdf
mmarmytopguy_3
http://kabarmakyay.blogspot.com/ မွရယူပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္သူမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ညီညြတ္ေရးနွင့္ရပ္တည္ခ်က္ညီညြတ္ေရး- ဆိုတဲ့စကားဟာသမိုင္းစဥ္အဆက္ဆက္နိဳင္ငံေရး။ လူမွဳေရး။ ဘာသာေရး နယ္ပယ္ေတြမွာ
တြင္တြင္ႀကီးသံုးစဲြခဲ့ၾကတယ္။အထူးသၿဖင့္နဳိင္ငံေရးမွာအသံုးအမ်ားဆံုးပါ။ညီညြတ္ေရး သည္အင္အား။
ညီညြတ္မွဳနွင့္ေအာင္ပဲြယူၾကစို႔ ။ စသည္ၿဖင့္ ဗမာၿပည္သမိုင္းအဆက္ဆက္နဳိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား။ အ
ဆင့္ဆင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဟာဒီစကားလံုးကိုသံုးၿပိီးသူတို႔လိုခ်င္တဲ့စုစည္းမွဳတခုကိုတည္ေဆာက္ဖို႔အၿမဲၾကိဳး
စားခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းနဳိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ၊မကင္းတဲ့လူသား
မ်ားၿဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိအေတြးအေခၚ၊အယူအဆကိုေရွ့တန္းတင္ၿပီးသူတို႔ရည္ရြယ္ရာကိုရေအာင္ အားလံုးစု
စည္းမွဳကိုမၾကိဳးစားဘဲ သူ႔အုပ္စု ၊ကိုယ့္အုပ္စုဖဲြ႔ၾကၿပီးအုပ္စု ၊ဂိုဏ္းဂဏထူေထာင္၍အုပ္စုတစုနွင့္တစု သတ္
ၾက၊ၿဖတ္ၾက ၊အနိဳင္က်င့္ၾက၊ေကာက္က်စ္ယုတ္မာၾက နဲ႔လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ကိုမေရာက္ဘဲအကြဲကြဲအၿပဲၿပဲေတြ
နဲ႔၀မ္းနည္းစရာ၊ေၾကကြဲစရာေတြနွင့္ၿပည့္နွက္ေနခဲ့တာဗမာၿပည္နိဳင္ငံေရးတေလွ်ာက္ကိုေလ့လာၾကည့္ယင္ေတြ႔
ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဗမာၿပည္သမိုင္းမွာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ၊နယ္ခ်ဲ႔ေတာ္လွန္ေရး ၊ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး။ၿပည္
ေတာ္သာ ၊စစ္အာဏာရွင္ဆန့္က်င္ေရး၊ယခုဒီမိုကေရစီေရးထိ ညီညြတ္ေရးကိုတည္ေဆာက္နိဳင္ၿပိးပန္းတိုင္ကို
ညီညာစြာခ်ီတက္၍ေအာင္ပန္းကိုဆြတ္ခူးနဳိင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့သမိုင္းအၿဖစ္အပ်က္ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာသေလာက္
တခါမွမရွိခဲ့ဖူးပါ ။ညီညြတ္မွအင္အားၿဖစ္မယ္၊ အင္အားရွိမွေအာင္ပဲြရမယ္ ဆိုတာဘယ္သူမွမၿငင္းနဳိင္တဲ့အမွန္
တရားပါ။ ဒီလိုဆိုယင္ညီညြတ္ေရးကိုဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမလဲဆိုတာကြ်န္ေတာ္ေတြးပါတယ္
ကြ်န္ေတာ္ေတြးတာကဒီလိုပါ ။
နဳိင္ငံတိုင္းမွာေတာ္လွန္ေရးတခုကိုလုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္အားလံုးညီညြတ္ဖို႔အတြက္ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊အေတြး
အေခၚ၊အယူအဆတူညီဖို႔လိုပါတယ္။ဒီအေပၚမွာအားလံုးလက္ခံတဲ့ အလံ ၊လူပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့မ႑ိဳင္လိုပါတယ္၊
ဒီမ႑ိဳင္မွာယံုၾကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္၊ပန္းတိုင္ကိုေအာင္ၿမင္ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔အတြက္လူပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့
ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္မွဳဟာသိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္ဟာလူထုအားလံုးလက္မခံသည့္တိုင္အမ်ား
စုလက္ခံတဲ့သူၿဖစ္ရပါမယ္၊ယံုၾကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္၊ခိုင္ၿမဲသူ၊အမ်ားကိုဦးေဆာင္နိဳင္ေသာအရည္အခ်င္းရွိသူၿဖစ္ရ
ပါမယ္။ ဒီလိုဆိုယင္ညိညြတ္စြာတိုက္ပြဲ၀င္ၿပီးေအာင္ၿမင္ခဲ့တဲ့ ANC ဆိုတဲ့ေတာင္အာဖရိကနိဳင္ငံကအမ်ိဳးသားကြန္ဂ
ရက္ ကိုၿပန္ၾကည့္ရေအာင္ ေတာင္အာဖရိကနိဳင္ငံေတာ္လွန္ေရးဟာအုပ္ခ်ဳပ္သူလူၿဖဴ နွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူမဲ တို႔ ရဲ့
တိုက္ပဲြပါ။ သူတို႔ဟာ ကာလာ အစုခ်င္းညီညြတ္မွဳအင္အားရွိထားၾကၿပီးၿဖစ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူမဲမ်ားကိုဦးေဆာင္
သူကနယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားပါ၊သူရဲ့ဦးေဆာင္မွဳေနာက္မွာလူမဲထုတရပ္လံုးလိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ သူေထာင္က်ေနေပမဲ့
လူထုတရပ္လံုးကိုေထာင္ထဲကဦးေဆာင္နိဳင္ခဲ့တယ္၊လူထုကလည္းသူေၿပာသမွ်ကိုလိုက္လုပ္ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္
သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ကိုရရွိေအာင္ၿမင္သြားၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေၿပာတဲ့မ႑ိဳင္အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာဒါကိုေၿပာ
တာပါ၊ဒီေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းၿပည္ကိုၿပန္ၾကည့္ရေအာင္ဗမာၿပည္ဟာေတာင္အာဖရိကနဲ့အေၿခအေနကြာၿခားပါတယ္။

ဗမာၿပည္မွာဘာသာတူလူမ်ိဳးတူအမ်ားစု နွင့္ဘာသာတူလူမ်ိုးစုႏြယ္မ်ား၊ဘာသာမတူလူမ်ိဳးစုႏြယ္မ်ားနွင့္စုေပါင္းေန
ထိုင္ၾကတဲ့နိဳင္ငံၿဖစ္ပါတယ္။အေၿခခံမတူေသာ္ၿငားကြ်န္ေတာ္တို႔မွာၿပည္သူအားလံုးတူညီတဲ့ မူ ရွိပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့စစ္အာဏာရွင္က်ဆံုးေရးနွင့္ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံထူေထာင္ေရးဘဲၿဖစ္ပါတယ္။ဒီမူကိုေအာင္ၿမင္ေအာင္အ
ေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔အတြက္လူထုအမ်ားစုလက္ခံတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္ရွိဘို႔လိုပါတယ္။အဲဒါမ႑ိဳင္ပါ၊
တိုင္းၿပည္မွာဒီမ႑ိဳင္နွင့္ကိုက္ညီတာကြ်န္ေတာ္အၿမင္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလြဲလို႔ဘယ္သူမွမၿဖစ္နိဳင္ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလူထုအမ်ားစုေထာက္ခံမွဳရထားၿခင္း။နိဳင္ငံတကာေထာက္ခံမွဳကိုအမ်ားစုရထားၿခင္း။
လူထုကိုဦးေဆာင္နိဳင္တဲ့အရည္အခ်င္းလဲၿပည့္စုံသူၿဖစ္ပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာစကတည္းကေနယခုအ
ခ်ိန္ထိစစ္အာဏာရွင္ကိုလက္မေလွ်ာ့စတမ္းတိုက္ပဲြ၀င္ေနတုန္းဘဲဆိုတာအားလံုးအသိပါ။ေတာင္အာဖရိကမွာနယ္လ္
ဆင္မန္ဒဲလားကို၀ိုင္းရံၾကသလိုကြ်န္ေတာ္တို႔လဲေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုအားလံုးက၀ိုင္းရံၾကမယ္ဆိုရင္အားလံုး
လိုခ်င္တဲ့ညီညြတ္ေရးကိုေၿပာေနစရာမလိုဘဲအလိုလိုရရွိသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္၊ဆိုလိုတာကၿပည္တြင္းကလဲဒီအသံ၊
နယ္စပ္ကလည္းဒီအသံ။ နိဳင္ငံတကာကလည္းဒီအသံ၊ဒီေလာက္အင္အားၾကီးတဲ့ညီညြတ္မွဳဆိုတာဘယ္မွာရွိနိဳင္ေတာ့
မွာလဲ၊ဒီညီညြတ္မွဳအင္အားၾကီးနဲ႔စစ္အာဏာရွင္ကိုတြန္းလွန္လိုက္ၾကမယ္ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ဒီမိုကေရစီပန္း
တိုင္ကိုအၿမန္ဆံုးရရွိမွာမလြဲပါ။

အခုတေလာတိုင္းၿပည္အေရးၾကီးတဲ့အခ်ိန္မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေ၀ဖန္သံ၊
မယံုၾကည္တဲ့အသံ၊ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္တဲ့အသံ၊ေတြဟာပလူပ်ံေအာင္ၾကားေနရပါတယ္၊လံုး၀မၿဖစ္သင့္ပါ။ ဒီလုိလုပ္
ၿခင္းဟာညီညြတ္မွဳအင္အားၿပိဳကဲြသြားသလိုကြ်န္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္နဲ႔လဲအလွမ္းေ၀းသြားေစပါတယ္၊တိုင္းၿပည္
အတြက္အမ်ားၾကီးနစ္နာပါတယ္၊မလုပ္သင့္ပါ။လူတိုင္းမ်ာအားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ရွိစၿမဲပါ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
မွာလဲအားနည္းခ်က္ရွိနိဳင္ပါတယ္၊ဒီအားနည္းခ်က္ကိုအတြင္းစည္းကအၿပဳသေဘာၿပဳၿပင္ၾကရင္အၿဖစ္သင့္ဆံုးအရာပါ။
ဗမာၿပည္မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထက္ေတာ္တဲ့တတ္တဲ့သူေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္ဆိုတာကြ်န္ေတာ္လက္ခံပါတယ္၊
မၿငင္းနိဳင္တဲ့အရာပါ။သို႔ေသာ္လည္းငါေတာ္တယ္၊တတ္တယ္ထင္ၿပိီးငါသာေခါင္းေဆာင္၊ငါလုပ္မွရမယ္ဆိုတဲ့အယူအဆ
မ်ိဳးကိုမေတြးေစခ်င္ပါ၊ယူဆရင္လည္းမွားလိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
ဦး၀င္းတင္၊ ဦးတင္ဦးတို႔ဟာေဒၚစုထက္အမ်ားၾကီးအေတြ႔အၾကံဳရွိပါတယ္။ေတာ္တယ္တတ္ပါတယ္သို႔ေသာ္လည္းသူ
တို႔ဟာေရွ့ကမထြက္ပါ အမ်ားစုလက္ခံတဲ့၊ထင္ရွားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတဲ့မ႑ိဳင္ကို၀ိုင္းရံထိမ္း
သိမ္းပဲ့ၿပင္ၿပီးေနၾကပါတယ္၊သူတို႔လိုသေဘာတရားမ်ိဳးနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုတတိုင္းၿပည္လံုး၀ိုင္ရံၾကမယ္ဆိုရင္
ဘယ္သူမွတားဆီးလို႔မရတဲ့ညီညြတ္တဲ့အင္အားၾကီးတရပ္ရရွိလာမွာအမွန္ပါ၊ညီညြတ္ေရးကိုေၿပာစရာမလိုဘဲ
အလိုလိုညီညြတ္ၿပီးသားၿဖစ္သြားမဲ့သေဘာပါ၊ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ဟာဘက္စံုၿပီးၿပည့္စံုဖို႔မလိုပါအမ်ားစုလက္ခံတဲ့
အရည္အခ်င္းရွိဘို႔သာလိုပါတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္သမၼတကိုၾကည့္ပါ သမၼတဟာဘက္စံုၿပည့္စံုသူမဟုတ္ပါၿပည္သူ
အမ်ားစုကေရြးခ်ယ္ထားသူသာၿဖစ္တယ္၊အေမရိကန္သမၼတဆိုတဲ့မ႑ိဳင္ကိုပညာရွင္မ်ားကဘက္စံု၀ိုင္းရံလိုက္တဲ့အခါ
ၿပည့္စံုတဲ့သမၼတတေယာက္ၿဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုဘဲေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္းငါေတာ္တယ္ငါတတ္တယ္လို႔မ
စဥ္းစားဘဲကိုယ္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ဘက္ကအားလံုး၀ိုင္းရံလိုက္ၾကမယ္ဆိုရင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာၿပည့္စံုတဲ့ေခါင္း
ေဆာင္တေယာက္ၿဖစ္သြားမွာအမွန္ပါ။ဒါေပမဲ့တခ်ိဳ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားကတကယ္လို႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တခုခုမွားသြားခဲ့ယင္
ဘယ္လိုလုပ္မလဲလို႔ေမးခြန္းထုတ္နိဳင္ပါတယ္၊ဒီေမးခြန္းနွင့္ပတ္သက္လို႔ကြ်န္ေတာ္ရဲ့အေကာင္းဆံုးအေတြ႔အၾကံဳတခုနွင့္
ေၿဖခ်င္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္အင္မတန္ရုိေသေလးစားတဲ့ဆရာၾကီးဦးတင္မိုးမကြယ္လြန္ခင္ကအေမရိကန္မွာသူသြားခ်င္
တာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုကြ်န္ေတာ္လိုက္ပို႔ခြင့္ရခဲ့သလိုကြ်န္ေတာ္အိမ္မွာလဲတလေက်ာ္က်ာ္ေလာက္ေနသြားခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဆရာၾကီးနွင့္အတူေနအတူသြးခဲ့စဥ္အတြင္းမွာဆရာၾကီးရဲ့အေတြးအေခၚ၊အယူအဆ၊ယံုၾကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္၊ရပ္တည္
ခ်က္ေတြကိုအနီးကပ္ဆည္းပူးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ဆရာၾကီးဟာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုအလြန္ယံုၾကည္ေလးစားသူၿဖစ္ပါ
တယ္၊သူ႔ရဲ့တိုင္းၿပည္ခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့သူ႔ရဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘဲအေကာင္အထည္
ေဖၚေပးနိဳင္မယ္လို႔အၿပည့္အ၀ယံုၾကည္ထားသူၿဖစ္ပါတယ္။ဆရာၾကီးဟာအခ်ိန္ရတိုင္းကြ်န္ေတာ္ကိုအၿမဲလိုလိုေၿပာတာက
မင္းဦးေနွာက္ထဲမွာအၿမဲထည့္ထားရမွာကငါတို႔တိုင္းၿပည္ကိုကယ္တင္နိဳင္တာအခုအခ်ိန္မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တ
ေယာက္ဘဲရွိတယ္ဒီလိုေခါင္းေဆာင္းတေယာက္ေပၚထြန္းဘို႔ငါနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေစာင့္ခဲ့ရတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဟာငါတို႔တိုင္းၿပည္ကိုအလင္းေရာင္ေပးနိဳင္တဲ့တခုတည္းေသာဖေရာင္းတိုင္ၿဖစ္တယ္၊ဒီအလင္းေရာင္မေပ်ာက္ကြယ္
ေအာင္ငါတို႔ကာကြယ္ရမယ္။အလင္းေရာင္ေပ်ာက္ကြယ္မဲ့တိုး၀င္လာမဲ့ေလေတြမ၀င္နိဳင္ေအာင္ဒို႔၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ရမယ္။
ဒီအလင္းေရာင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရင္ငါတို႔တိုင္းၿပည္အေမွာင္ဖံုးလႊမ္းသြားလိမ့္မယ္လို႔တဖြဖြမွာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အားလံုးမွ်ေ၀ခံစားနိုင္ၾကပါေစ။

တေန႔မွာပညာရွင္ေဆြးေႏြးတခုကိုေရာက္သြားၾကပါတယ္။ေၿမာက္ပိုင္းအယ္လ္ႏြိဳက္တကၠသိုလ္မွာပါ၊အစည္းအေ၀းမစခင္
စားပဲြတခုမွာဆရာၾကီး၊ဆရာဦး၀င္းေဖ၊ဆရာေမာင္စြမ္းရည္၊ကြ်န္ေတာ္ထိုင္ေနၾကပါတယ္။
ခဏၾကာေတာ့ေဒါက္တာဇာနည္နွင့္ပညာရွင္တခ်ိ႔ဳ႔ဟာဆရာၾကီးကိုလာနွဳတ္ဆက္ယင္းစကားထိုင္ေၿပာၾကပါတယ္။အဲဒီအ
ခ်ိန္မွာကိုဇာနည္ဟာၿပည္တြင္းကိုစစ္အစိုးရနွင့္ညွိနွိဳင္းၿပီး၀င္ေတာ့မဲ့အခ်ိန္ၿဖစ္ပါတယ။္ဆရာၾကီးသိိပါတယ္၊စကားေၿပာယင္းနဲ႔
ကိုဇာနည္ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသူမယံုၾကည္ေၾကာင္း၊လက္မခံေၾကာင္းေၿပာပါတယ္ဆရာၾကိးကဘာေၾကာင့္မယံု
ံုၾကည္တာလဲလို႔ေမးပါတယ္။ကိူဇာနည္ကသူမယံုၾကည္တဲ့အေၾကာင္းကိုအမ်ားၾကီးေၿပာပါတယ္ၿပီေတာ့ဆရာၾကီးကိုေမးတယ္
ဆရာေကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုဘယ္လိုသေဘာထားသလဲဆရာတဲ့ဆရာၾကီးကငါေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုတိုင္း
ၿပည္ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အၿဖစ္အၿပည့္အ၀ယံုၾကည္ေထာက္ခံေၾကာင္းေၿပာပါတယ္၊ကိုဇာနည္ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကိုဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ယံုရသလဲလို႔ေမးပါတယ္။ဆရာၾကီးကငါ့အသက္အရြယ္၊ငါ့အေတြ႔အၾကံဳ၊ငါေလ့လာသင္ယူထား
တဲ့ပညာနဲ႔လူတေယာက္ကိုအလြယ္တကူယံုၾကည္မယ္လို႔မင္းထင္သလားလို႔ၿပန္ေမးပါတယ္။ကိုဇာနည္ကမထင္ပါဘူးဆရာ။
ဆရာလိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးကအလြယ္တကူယံုၾကည္မယ္လို႔မထင္ပါကြ်န္ေတာ္သိခ်င္လို႔ပါလို႔ေၿပာပါတယ္အဲေတာ့ဆရာၾကီးက
ငါဟာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ုကိုအနီးကပ္ေလ့လာတယ္သူႏွင့္အတူအခ်ိန္အမ်ားၾကီးလက္တြဲလုပ္ခဲ့တယ္။ငါေတြ႔သေလာက္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာဒို႔တိုင္းၿပည္ကိုဦးေဆာင္နိဳင္တဲ့အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ၿဖစ္တယ္လို႔
ငါယံုၾကည္တယ္လို႔ေၿပာပါတယ္ ကိုဇာနည္ကတကယ္လို႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာဆရာထင္သလိုမဟုတ္ဘဲတိုင္းၿပည္အ
တြက္တခုခုမွားခဲ့မယ္ဆိုယင္ေကာဟုေမးတဲ့အခါဆရာၾကီးကငါ့အသက္အရြယ္နွင့္ငါ့အေတြ႔အၾကံဳကိုငါယံုတယ္တကယ္လို႔မင္း
ေၿပာသလိုငါယံုံၾကည္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ဟာမွားတယ္လို႔ဘဲထား။ကုန္ကုန္ေၿပာမယ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဂ်ာက္ထဲခုန္ခ်လိုက္
္ရင္ငါလည္းလိုက္ခုန္ခ်မယ္ကြာရွင္းလားငါယံုၾကည္ခ်က္ကိုဘယ္ေတာ့မွမစြန္႔လြွတ္ဖူးကြလို႔ေၿဖလိုက္ပါတယ္။အားလံုးစဥ္းစား
ၾကည့္ၾကပါဆရာၾကီးရဲ့ယုံၾကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္၊ရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာၿပတ္သားၿပီးဘယ္ေလာက္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသလဲဗ်ာ။
လူအားလံုးသာဆရာၾကီးရပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ပန္းတိုင္ဟာမေ၀းေတာ့တဲ့ကာလမွာေရာက္ရွိမွာအမွန္မလြဲပါ။


နိဂုံး

အထက္ပါကြ်န္ေတာ္ရဲ့အေတြ႔အၾကံဳအရၿဖစ္ေပၚလာေသာအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကိုေလ့လာဖတ္ရွဳ႔ၿပီးတိုင္းၿပည္အတြက္
အက်ိဳးၿပဳေသာအေတြးအေခၚသစ္တရပ္ေပၚထြက္လာၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာစစ္အာဏာရွင္ကိုအၿပီးတိုင္ေခ်မွဳန္းဖို႔အတြက္တိုက္ပဲြ၀င္ေနၾကတာပါ။ဒီစစ္အုပ္စုရွိေနသ၍တိုက္ပဲြ၀င္ေနရအံုး
မွာဘဲၿဖစ္ပါတယ္။တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့အခါစစ္အုပ္စုကအားသာေနတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကအားနည္းေနတယ္စသည့္ေတြေ၀အညံ့ခံတဲ့
စိတ္ဓါတ္မေမြးမိဖို႔သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။စစ္အစိုးရဘာၿဖစ္ေနေန အမွန္တရားအတြက္တိုက္ပဲြ၀င္တဲ့အခါေနာက္ဆံုးေကာက္ရုိး
တမွ်င္ဘဲက်န္ပါေစ။အဲဒီေကာက္ရုိးတမွ်င္ကိုဆြဲကိုင္၍ေနာက္ဆံုးအထိတိုက္ပဲြ၀င္သြားမယ္ဆိုတဲ့စိတ္ဓါတ္ေမြးမွသာကြ်န္ေတာ္တို႔
ေမွ်ာ္မွန္းေသာဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံဆီသို႔အေရာက္လွမ္နိဳင္မည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

သန္း၀င္း
9/20/2010


ဒဂံု၊ေမွာ္ဘီေက်ာင္းသားမ်ားအားဖမ္းဆီးျခင္းအေပၚကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်

Statement for Spot Student_s

Regional Commander of SPDC in Burma

Burma and the Media : Amplifying voices of Burma


ျမန္မာႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသမဂၢမွ ထုုတ္ေ၀ေသာ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္ေရး လက္ကမ္းစာေစာင္

အက်ယ္ၾကည့္ရန္ပုံေပၚနွိပ္ပါ


ေလးစားစြာျဖင့္
Peace