Thursday, February 17, 2011

ကေမာက္ ကမ ေတြ မ်ား လြန္း ေန လို႕ (ေအေဇာ္ၾကီး)

ဒီ ရက္ပိုင္း ၿမင္ရ ၾကားရတာ၊ က ေမာက္ က မ ပါ ဗ်ာ။ သတင္း ေဆြးေႏြးၿခင္း ထရက္ မွာ
သတင္းဖတ္သူ တဦး ကြန္မင္႕ ေပးထား တာ ဖတ္ ရ ပါ တယ္။ အခု ရက္ပိုင္း က်ဴးပစ္ သတင္း
ထရက္ ေတြ ထဲ သတင္းေတြ ဖတ္ ရ တာ ကေမာက္ ကမ နဲ႕ အဆင္႕အတန္း နိမ္႕ လာတယ္
လို႕ သူ က ဆို ပါ တယ္ ။ ဟုတ္ ပါ တယ္ ၊ တကယ္ေတာ႕ ဖတ္ ရ တဲ႕ သတင္း ေတြ က
ကေမာက္ ကမ ၿဖစ္ ရ တာ က ၊ ၿဖစ္ ေန တဲ႕ အေၿခ အေန အမွန္ ေတြ က လဲ ၊
က လဲ ကေမာက္ ကမ ေတြ မ်ား လြန္း ေန လို႕ ပါ။

အခုဘဲ ၾကည္႕ ေလ ၊ ဒီ ေလး ငါးရက္ အတြင္း ေငြမာေစ်း ၊ ေရႊ ေစ်း ေတြ အတက္ အက် ၾကမ္း
လိုက္ ၾက တာ တကယ္႕ ကို ကေမာက္ ကမ ပါ ဘဲ ၊ လူ ေတြ ဆိုတာ ေယာက္ ယက္ ကို ခတ္
ေန ၾက ပါ တယ္။ ရွိ တဲ႕ ပိုက္ ဆံ ေလး ေတြ ၾကြပ္ ၾကြပ္ အိတ္ ေလး ေတြ နဲ႕ ၊ ေဒၚလာ
ေရာင္း တဲ႕ ဆိုင္ တို႕ ၊ ေရႊ ဆိုင္ တို႕ မွာ ၾကိတ္ ၾကိတ္ တိုး ေပါ႕ ဗ်ာ။

ေငြ မာ အသံုး လို လို႕ ၊ ေရႊ အထည္ ဝတ္ ဘို႕ လို လို႕ ေတာ႕ ၊မဟုတ္ ရ ပါ ဗ်ာ ၊ ကေမာက္
ကမ သတင္း ေတြ ဟို ၾကား ဒီ ၾကား နဲ႕ ၊ ကိုယ္႕ ရွိ တဲ႕ ဖြတ္ ကလိ ဒဂၤါးေလး ၊ ပြန္းၿပီး
ပါး မသြား ရ ေလ ေအာင္ ၊ ေသာက စိတ္ ေလး ေတြ နဲ႕ လုပ္ မိ လုပ္ ရာ လုပ္ ၾက ရ တာ ပါ။
ေဒၚလာေရာင္း သူ ေတြ ၊ ေရႊ ဆိုင္ ေတြ က မ်က္ နွာ ထား ေတြ၊ မာ ၾက လို႕ ေပါ႕ ဗ်ာ။
ဖုန္း ဆက္ ၿပီး ေစ်း ေမး လို႕ က ေတာ႕ ၊ ဘရာသာ ၊ ဆိုင္ ကို သာ အခု လာ ခဲ႕ ပါ။
ေစ်း က ေၿပာ လို႕ မရ လို႕ ပါ ဆို ပါ တယ္ ၊ ဆိုင္ ေရာက္ တာေတာင္ ပိုက္ ဆံ အရင္ ေပး
ထား ေစ်း က ၿပီး မွ ၿဖတ္ေပး မယ္ ဆို ၿပီး ၊ ဟန္းဖုန္း ေလး နဲ႕ ဟို ေမး ၊ ဒီ ေမး
ေမး လိုက္ ရ တဲ႕ ေစ်း ေတာ္ေတာ္ နဲ႕ မ ၿပီး ပါ ဗ်ာ။

ဆိုင္ ရွင္ ေတြ ဖုန္း ေၿပာ ေနတာ ကို ေဘး က ထိုင္ နားေထာင္ ေန ရ တဲ႕ ေငြမာ ဝယ္ခ်င္သူ
ေရႊဝယ္ ခ်င္ သူ ေတြ က အင္ မတန္ သနား စရာ ေကာင္း ပါ တယ္ ၊ သူ ၾကား ေန ရ တာက
မိနစ္ ပိုင္း အတြင္း ေစ်း က ဂဏန္း ေတြ က တေၿဖးၿဖး ၾကီး လာ တာ ၾကား ၾကား ေန ရ ေတာ႕
ဟံမယ္မင္း ငါ က ကံ အင္တန္ၾကီး လြန္း လို႕ ဒီ ေစ်း နဲ႕ အရြက္စိမ္း ေလး ၊ ေရႊ တံုး ေလး
လက္ ဝယ္ ရ လိုက္ တာ ထင္ သြား ၾက ပ ဗ်ာ။

ဆိုင္ေတြ က ေတာ႕ ေရာင္း လိုက္ ၾက ရ တာပါ ဗ်ာ ၊ ေရႊ အထည္ အတံုး ၾကီး အတံုး ေသး
အထည္ ၊ လက္ ေကာက္ ၊ လက္ စြပ္ ၊ ဒီဇိုင္း ေကာင္း ေကာင္း ၊ မေကာင္း ေကာင္း
ကိုယ္ နဲ႕ လက္ မွာ ေတာ္ ေတာ္ ၊ မ ေတာ္ ေတာ္ ၊ ပါတ္ကား ေရႊ ေဘာက္ ခ်ာ ေလး ရ
ရင္ ေက်ေက်နပ္ နပ္ ဝယ္ သြား ၾက ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ေဒၚလာ ေရာင္း သူ ေတြ က လဲ အကိုက္ ပါ
ဘဲ ၊ ေခါင္း ၾကီး ေခါင္းေသး ၊ အရြက္ ဝါ အမဲ ၊ အရြက္ စုတ္ ၊ ေခါက္ ရိုး က်ိဳး မက်ိဳး
မၾကည္႕ အား ေတာ႕ ပါ ဗ်ာ ၊ ယူနိုက္တစ္ စတိတ္ ၊ ဝမ္း ေဒၚလာ စာတန္း ဖတ္ လို႕ ရရင္ ဘဲ
ဝယ္လိုက္ ၾက ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ေတာ္ ေတာ္ ၊ ဘရုတ္ ဘရက္ ပါ ခင္ ဗ်ာ။

ဒီ ရက္ပိုင္း တိုင္းၿပည္ စီးပြား ေရး ၿဗဳန္း ဆို တက္ သြား လို႕ ၊ လူ ေတြ ဝယ္ နိုင္ ၾကတာ
ဒိုင္း က နဲ႕ စီးပြား ေရး က် သြား လို႕ ၊ ဗမာ ေငြေစ်း ထိုးက် သြားတာ မဟုတ္ ရ ပါ ဗ်ာ
လက္ၾကီး ကုန္ သည္ေတြ ေၿပာ ၾက တာ က ၊ ဂ်ာနယ္ ေတြ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား မွာ
သမတ လစာ အသစ္ က သိန္း ၅ဝ ၊ ဘယ္သူ က လစာ သိန္း ၄ဝ ၊ ဝန္ၾကီး လစာ က
သိန္း ၃ဝ ၊ ၿပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေတြ က လစာ ၃ သိန္း ၊ ေဒသလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ
က လစာ ၂ သိန္း ဆိုၿပီး ေခါင္းစီး အမဲ ေတြ နဲ႕ သတင္းထူးေတြ အၿဖစ္ ေဖာ္ ၿပ လာ တာ ရွိ
ပါ တယ္ တဲ႕ ဗ်။

ဒီ သတင္း ေတြ နဲ႕ ဆက္ စပ္ၿပီး ဝန္ထမ္း ေတြ ကို လည္း လစာ တိုး ေပး မယ္ ၊ ၃ ဆ ၄ ဆ
ေရာက္ေအာင္ တိုး ေပး မယ္ ၊ အာဆီယံ ထက္ လစာ မနိမ္႕ ေအာင္ တိုး ေပး မယ္ ဆို တဲ႕
သတင္း ေတြ ထြက္ လာ ပါ တယ္ ၊ အနိမ္႕ဆံုး ေအာက္ေၿခ ဝန္ထမ္း အဆင္႕ ဒါလဝမ္ တို႕၊
ရိုးရိုးစစ္သား အဆင္႕ ေတာင္ တလ ၁ သိန္း ေက်ာ္ ေပးေတာ႕ မယ္ ၊ ညႊန္ခ်ဳပ္ ညႊန္မွဴး ဆို ရင္
လစာ ၁၅ သိန္း ၊ သိန္း ၂ဝ ေလာက္ ရ မယ္ ဆို ၿပီး ပါးစပ္ သတင္းေတြ ၿဖစ္ လာ ပါ တယ္။

စဥ္းစားၾကည္႕ၾက ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ ဟိုအရင္ ၅၆ က်ပ္စား စာေရး လစာ တံုး က လဲ သူ စားနိုင္တာ
ငပိေရ တခြက္ပါဘဲ ၊ ေနာက္ ၁၂၆ က်ပ္ စာေရး လစာ တံုး က လဲ သူ စားနိုင္တာ
ငပိေရ တခြက္ပါဘဲ ၊ ေနာက္ တဆင္႕ တိုးလို႕ ၄၅ဝ စာေရး လစာ တိုးခဲဲ႕ လဲ သူ စားနိုင္တာ
ငပိေရ တခြက္ပါဘဲ ၊ ဆယ္ ဆ တိုးလိုက္ လို႕ ၄၅ဝဝ စာေရး လစာ ၿဖစ္ေတာ႕ လဲ သူ
စားနိုင္တာ ငပိေရ တခြက္ပါဘဲ ၊ ၂ဝဝ၆ က ၂ ေသာင္း ခြဲ ၿဖစ္ ေအာင္ စာေရး လစာ
ၿဖစ္လာေတာ႕ လဲ သူ စားနိုင္တာ ငပိေရ တခြက္ပါဘဲ ၊

ၿပီးခဲ႕ တဲ႕ နွစ္ က လူ တိုင္း ကို ေနာက္ထပ္ ၂ ေသာငး္ စီ လစာ ထပ္တိုးလို႕
၄ ေသာင္း ေရာက္ ေတာ႕ ၊ စား ေန ရ တဲ႕ လဲ ငပိေရ ေတာင္ ၊ နဲနဲ ထပ္ ၿပီး ေရ ၾကဲ သြားလို႕၊
ငရုတ္သီး မွဳန္႕ ေတာင္ သိပ္ မထည္႕ နိုင္ ေတာ႕ ပါဘူး ၊
အခု လို အနည္း ဆံုး ၁ သိန္း ေက်ာ္ လစာ ေတြ အာဆီယံ လစာ ေပး မယ္႕
ေခတ္ဆိုရင္ လဲ ၊ ထံုးစံ အတိုင္း ငပိရည္ၾကဲ ဆိုတာ ေသခ်ာ ေန ေတာ႕ ၊ သူ သူ ငါ ငါ
ငါ႕ ေငြ ေလး ၊ ပါးသြား ရ ခ်ီ ရဲ႕ ဆိုပီး ၊ေသာ က ပြားၾက မွာ ၊ အေသ အခ်ာ ေပါ႕ ဗ်ာ။

ဟုတ္ မဟုတ္ ေတာ႕ ေသခ်ာ မေၿပာနိုင္ဘူး ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ေစာင္႕ ေတာ႕ ၾကည္႕ ရ ဦး မွာ ပါ
အခု ဂ်ာနယ္ေတြ ထဲ ၿပထားတဲ႕ လစာ စာ ရင္း အတိုင္း ဆို ရင္ ေတာ႕ ၊ အခု ေၿပာ ေန သလို
တိုး ဘို႕ က သိပ္ မလြယ္ ဘူး ခင္ ဗ်ာ ၊ အခု ညႊန္ခ်ဳပ္ လစာ က ၂ သိန္း ဝန္းက်င္ ပါ။
ဂ်ာနယ္ ေတြ ထဲ ၿပထား တာ က ၊ ၿပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေတြ က လစာ ၃ သိန္း ၊
ေဒသလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ က လစာ ၂ သိန္း ဆိုၿပီး ေၿပာထား ပါ တယ္ ၊ ဆို ေတာ႕ ကာ
ညႊန္ခ်ဳပ္ လစာ က သံုးသိန္း ေက်ာ္ ဘို႕ ၿဖစ္နိုင္ ေခ် သိပ္ မရွိ ပါဘူး ၊ တိုး ရင္ တဦး ကို
၃ ေသာင္း ေလာက္ ဘဲ တိုး နိုင္ ေၿခ ရွိ ပါ တယ္။ လူ ေတြ ထင္ ေၾကး နဲ႕ ေစ်း ေတြ မၿငိမ္ ရင္
အခု စား ေန ရ တဲ႕ ငါးပိရည္ ေတာင္ ၊ ညစာ မနက္စာ တခါ ထပ္ ခြဲ ေန ရ ပါ ဦမယ္ ခင္ဗ်ာ

အခု လက္ ရွိ တရား ဝင္ လစာ ေတြ က ၊ ဦးသန္းေရႊ က အမ်ားဆံုးပါ ၊ တလ ကို ၁၂ သိန္း ပါ
ဒုတိယလူ က ၇ သိန္း ရ ပါတယ္ ၊ ဝန္ၾကီး လစာ က ငါးသိန္း ၊ ဒု ဝန္ၾကီး လစာ က ၃ သိန္း
ညႊန္ခ်ဳပ္ လစာ က ၂ သိန္း ပါ။ ဒါေပမဲ႕ သူတို႕ ခံစားခြင္႕ ရ ေနတာ ေတြ က အခု လူေတြ
ေသြးပ်က္ ေန ၾက တဲ႕ တလ သိန္း ၅ဝ ကို ဘယ္ မႈ ၾက မလဲ ဗ်ာ ၊ တလ တလ ရ တဲ႕
ဓါတ္ဆီဂါလံ ေတြ ၊ ပါမစ္ရထား တဲ႕ အိမ္ရွိလူ ကုန္ ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ ၊ ရထား တဲ႕ ေၿမကြက္
ေတြ ၊ ေဆာက္ထားတဲ႕ အၿမိဳ႕ ၿမိဳႈ႕အရြာ ရြာ က တိုက္ၾကီးေတြ ၊ သား သမီး ေတြ နံမည္ နဲ႕
ေထာင္ ထား တဲ႕ ကုန္မဏီ ေတြ ၊ နွစ္တိုင္း အစိုးရ ေစ်း နဲ႕ ဝယ္ ယူခြင္႕ ရထား တဲ႕
ကိုယ္ပိုင္ ကားေတြ အစီးေပါင္း မနည္းပါ ဗ်ာ ၊ ပါဂ်ရို လို ကားမ်ိဳးေတာင္ အစိုးရ ေစ်း
၁ဝ သိန္း ဘဲ ေပး ရ တာပါ ။ အရင္ ဝန္ၾကီး ေတြ က ၅ သိန္း ဘဲ လစာ ရ ရွာ ေတာ႕
တိုက္ တလံုး သိန္း အစိတ္ နဲ႕ ကား တစီး ၁ဝ သိန္း တန္ ေလာက္ ဘဲ ၇ စီး ေလာက္
ဘဲ ဝယ္စီး နိုင္ ရွာ တာ ပါ။ အဲ ဒါ က စစ္ အစ္ုးရ ေခတ္ ကိုးဗ်။

အခု က အေရြးခ်ယ္ ခံ အစိုးရ ဆိုေတာ႕ အဲ လို မ်ိဳး ေတြ ရ ခ်င္ မွ ရ ပါ ေတာ႕ မလား
မသိ ေသး ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ တၿခား နိုင္ငံ ေတြ က အစိုးရ ေတြ လို ၊ လစာ မွ တပါး
အၿခား ဝင္ေငြ မရွ ိေစ ရ ၊ ရ တဲ႕ လစာ အတိုင္း ၊ အမ်ား ၿပည္သူ ေတြ ဝယ္စား ေန ရ တဲ႕
အတိုင္း သံုးေစ ဆိုရင္ ၊ ဒီ သိန္း ၅ဝ အတိုင္း သံုး ဆို လို႕ က ေတာ႕၊ အခု ဝန္ ၾကီး သစ္ ေတြ
အကုန္လံုး ၿခံဳး မဲ ခ် ၿပီး ၊ ထိုင္ ငို ၾက မယ္ ထင္ ပါ တယ္ ၊ အရင္ က ရ တဲ႕ လစာ ၅ သိန္း
နဲ႕ ၊အကန္႕ အသတ္ မရွိ တဲ႕ လုပ္ ပိုင္ ခြင္႕ က ၊ အခု ရ မဲ႕ သိန္း ၅ဝ ထက္
ပို ၿပီး ၊ အမ်ား ၾကီး ၊ တြက္ ေခ် ကိုက္ ေန တာ ကိုး ခင္ ဗ်။

ဘယ္လို ၿဖစ္ လာ မယ္ ဆို တာ မသိနိုင္ ေသး ပါဘူး ၊ ေၿပာ ထား တဲ႕ ဥပေဒ အတိုင္း ဆို ရင္
သိန္း ၅ဝ စား သမတ မင္း က ၊ ၿပည္သူ႕ အခြန္နွဳန္း ၃ဝ % ( ၁၅ သိန္း ) လစာ အၿဖတ္ ခံ
ရရင္ ၃၅ သိန္း ဘဲ ၊ တရားဝင္ ရ ဘို႕ ရွိ ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ ၊ ဥပေဒ အထက္ မွာ
တကယ္႕ ကို ၊ ဘယ္သူ မွ မရွ ိဘူး ဆို ရင္ ေပါ႕ ေလ ၊

တကယ္ေတာ႕ သမတ လစာ သိန္း ၅ဝ ေပး မယ္ ဆို လိုက္ ယံု နဲ႕ ၊ ေငြေစ်း ေတြ ပြ ၿပီး
ေစ်း ေၿပာင္း ရ တာ ဆို ရင္ ၊ က ေမာက္ က မ ပါ ၊ အရင္ ကတဲ က ၊ တလ ကို သိန္း ၅ဝ
ဝင္ေငြ ရွိ တဲ႕ လူ ေတြ အမ်ားၾကီး ပါ။ ဆည္ေၿမာင္း က ေအအီး မင္း တို႕ ၊ ကပ္ စတန္ ညႊန္မွဴး
ဂ်ီအီးတပ္ က လမ္းဗိုလ္ တို႕ ၊ နယ္စပ္ဂိတ္နား က ဗ်ဴဟာမွဴးတို႕ ၊ အရင္ ေထာက္လွမ္းေရး
အဖြဲ႕က တပ္ၾကပ္ၾကီး တို႕ ၊ ဟို အသည္း တို႕ နွလံုး တို႕ အထူးကု တဲ႕ ဆရာဝန္ၾကီး တို႕
ေနၿပည္ေတာ္ မွာ မီးလိုင္းဆြဲ တဲ႕ ကန္ထရိုက္ တို႕ ၊ စာေပးစာယူ အနီးကပ္ ဝိုင္း က်ဴရွင္ၿပ
တဲ႕ ကထိက တို႕ ၊ မနွစ္ က ဆယ္တန္းေမးခြန္း ထုတ္ရ ၿပီး ၊ ဒီ နွစ္ ကို ဆယ္တန္း အထူး
ရွယ္ ဝိုင္း က်ဴရွင္ၿပတဲ႕ ပါေမာက္ခတို႕ ၊ ပါရဂူ က်မ္း ၾကီးၾကပ္ ေရး ဆရာ တို႕ ၊ မဟာတန္း
ေတြ ကို က်မ္းလဲ ၾကီးၾကပ္ ေပး ၿပီး ၊ သီးစစ္ ပါ ရွဲဒိုး ထိုင္ေရး ေပးတဲ႕ ဌာနမွဴး တို႕ ၊
အိမ္ၿခံေၿမ ရာၿဖတ္ေပးရတဲ႕ အခြန္ ဝန္ေထာက္မင္းတို႕ ၊ တရားမမႈ ကိုင္ ရ တဲ႕
တရားသူၾကီးမင္းတို႕ ၊ အိမ္ၿခံ ေၿမရာဇဝင္ ၊ ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ လုပ္ေပရ တဲ႕ ေၿမစာရင္းဦးစီး
တို႕ အမ်ားၾကီးပါဗ်ာ ၊ ဆက္ေၿပာ ရင္ ကုန္ မယ္ မထင္ေတာ႕ ပါ ခင္ ဗ်ာ၊

ဒီ လို လူစား မ်ိဳး ေတြ အၿပင္ ၊ တရား ဝင္ သမာ အာဇီ ဝ နဲ႕ ဒီ လို ဝင္ေငြ ရ ေန နိုင္ တဲ႕
လူေတြ လဲ အမ်ားၾကီး ပါ ၊ သမတ လစာ သိန္း ငါး ဆယ္ ဆို တာ တေန႕ ဝင္ ေငြ ၂ သိန္း
မၿပည္႕ ပါဘူး ၊ ၄၈ ဘတ္ကား လိုင္း ေထာင္ တဲ႕လူ ေတြ တေန႕ ကို ၂ သိန္း ဝင္ေငြရွိ ပါတယ္။
ရန္ကုန္ မန္း တေလး အေဝးေၿပးကား ေတြ က တေန႕ ကို ၆ သိန္း မရရင္ မကိုက္ ပါဘူး။
ကန္ေတာ္ၾကီး နား က ပါဝါလိုက္ လို စားေသာက္ ဆိုင္ မ်ိဳး ဆို ရင္ ေရာင္းေကာင္း ရင္
တေန႕ သိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ပါတယ္ ၊ ေအာင္သုခ ထမင္းဆိုင္ မ်ိဳး က တေန႕ သိန္း၃ဝ ဘိုး
ေရာင္းရပါတယ္ ၊ ကားပြဲစားတန္း နား က လဘက္ေရဆိုင္ ေတြ တေန႕ ၄ သိန္း အထက္ မွာ
ရွိ ပါ တယ္ ။ တလ လစာ ေဒၚလာ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ရ တဲ႕ အေဝး က က်ဴးပစ္ေတြ ၊ အခု
ကြ်န္ေတာ္ ေၿပာ ေန တာ ကို ၿပံဳး ၿပီး ဖတ္ ေန ၾက မွာ ပါ။

ဒါ ေပ မဲ႕ အစိုးရ က လစာ ေတြ တအားတိုး ေပး ေတာ႕ မယ္ ၿဖစ္ လာ တဲ႕ ေကာ လ ဟ လ
က သာမန္ ၿပည္သူေတြ ကို အေတာ္ ေသာက ပြားေစ ပါ တယ္ ၊ ေငြ ေၾကး ေဖာင္းပြ မႈ
ၿဖစ္ ၿပီး ၊ ရွိ မဲ႕ စု မဲ႕ ဖြတ္ ကလိ ဒဂၤါး က လံုး ပါး ၊ ပါး ေတာ႕ မဲ႕ အေရး ေတြး ေၾကာက္
ၾက ရင္း အခု လို ၿဖစ္ ကုန္ တာပါ ၊

ပံုမွန္ ေဒၚလာ ထိုင္ေရာင္း ေန တဲ႕ လူ တို႕ ၊ ေရႊဆိုင္ ေတြ က ေတာ႕ ၊ ေစ်း တက္ တက္
က် က် ၊ အေရး မၾကီး ပါ ၊ သူ တို႕ က ပံု မွန္ ၊ ဒါ ကို ဘဲ ေန႕ စဥ္ ေရာင္း ဝယ္ ေန ၾက
တာပါ ၊ ေစ်း တက္ သည္ ၿဖစ္ ေစ ၊ က် သည္ ၿဖစ္ ေစ ၊ အခု ေရာင္း လို႕ ရ သမွ်
ဒါ ေတြ ကို ဘဲ အကုန္ ၿပန္ ဝယ္ ၿပီး ၊ ဝယ္ လို႕ ရ သမွ် အကုန္ ၿပန္ ေရာင္း ၿပီး
ေရာင္း ေစ်း ဝယ္ ေစ်း ၊ အကြာ အဟ နဲ႕ ဘဲ စီးပြား ပံု မွန္ ၿဖစ္ ေန ပါ တယ္။

အခု ေယာက္ ယက္ ခတ္ ေန ၾက တာ က ၊ မရွိ မဲ႕ စု မဲ ႕ ၊ လူ လတ္ တန္းစား ေတြ ပါ
ပိုက္ ဆံ ေလး သိန္း ၃ဝ ေလာက္ ကို အစိမ္း ဘဲ ကိုင္ ရ မလား ၊ ေရႊ ေလး ဘဲ
ဝယ္ထား ရ မလား ဗ်ာ မ်ား ေန ၾက ရ တာ ပါ။ ဒါေတြ က အမွန္မွာ တိုင္း ၿပည္ အတြက္
အေတာ္ နစ္ နာ ပါ တယ္ ၊ လူ ေတြ ရဲ႕ အရင္းအနွီး ေတြ က ၊ ေလာေလာ ဆယ္ ေငြ ေသ
ၿဖစ္ သြားၿပီး အရြက္ စိမ္း တို႕ ေရႊ တံုး တို႕ ဘဝ မွာ၊ ေငြ ေသ ၿဖစ္ ကုန္ ပါတယ္။

ေနာက္တခု က တိုင္းၿပည္တြင္း က ရွိတဲ႕ သူ ေတြ အကုန္ အတူတူ ပါ ဘဲ
လူ ဆို တာ က ေလာဘ နဲ႕ အတ္တ သမားေတြ ကိုး ဗ် ၊ ေရာင္းေစ်း တခု ရ ၿပီးရင္
ၿပန္ေလ်ာ႕ မေပးခ်င္ၾကဘူး ၊ သူ သူ ကိုယ္ ကိုယ္ ရ သမွ် တိုး ၿပီး လို ခ်င္ သူ ေတြ ပါ။
တေဒၚလာ ၁၂ဝဝ ေလာက္ က ေန ၈ဝဝ ေက်ာ္ အထိ ေစ်းဆင္း လာ ေပ မဲ႕ ၊ ပဲ ၿပဳတ္သည္
မုန္႕ဟင္းခါးသည္ တို႕ ကစ လဘက္ေရ ဆိုင္ ေတြ ထမင္း ဆိုင္ ေတြ ဘယ္သူ မ ွေစ်းေလ်ာ႕
မေရာင္းၾကဘူး ဗ်။ တက္ၿပီးေစ်း က ေတာ႕ ၿပန္ မဆင္းပါ ။ ခု လို ရွစ္ရာ ေက်ာ္ က ေန
ကိုးရာေက်ာ္ အထိ ေဒၚလာေစ်း ၿပန္တက္ေရာ အကုန္လံုး က ေဒၚလာေစ်း ေတြ တက္ကုန္
တယ္ ဆိုၿပီး ေရာင္းေစ်းေတြ တင္ ၾက ၿပန္ေရာ ဗ်။

အခု လို ဟို အေၾကာင္း ဒီ အေၾကာင္း နဲ႕ ေငြေစ်း ေတြ ကေမာက္ က မ ၊ ၿဖစ္ လာ ရင္
တႏြယ္ ငင္ ၊ တစင္ ပါ ဆို သလို ၊ ၿပသနာ က အကုန္လံုး ကို လွည္႕ပါတ္
တက္ေစၿပီး က်န္တဲ႕ လူ ေနမႈ စနစ္ေတြ ကို သံသရာ မဆံုး ၊ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ေစပါတယ္။

ဒါေတြ က အခု လုပ္ ေန တဲ႕ ၊ လႊတ္ေတာ္ မွာ အမ်ားၾကီး တာဝန္ ရွိ ပါ တယ္ ၊
အစိုးရ က ဘာ ဘဲ လုပ္လုပ္ ၊ ထင္သာ ၿမင္သာ ရွိ ဘို႕ လုိ ပါတယ္။
က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ ဘို႕ ၊ လူေတြ ကို ေလးစား ဘို႕ လို ပါတယ္။

လစာ တိုးေပး မယ္ ဆို လဲ ၊ ရ ေငြ သံုးေငြ ဘတ္ ဂ်က္ ဇယား နဲ႕ ၊ အစိုး ရ မွာ
ဘာ ဝင္ ေငြ ေတြ ရွိ မယ္ ၊ ဘာ အတြက္ ဘယ္ ေလာက္ သံုး မယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႕
ဝန္ထမ္း ေတြ ကို ဒီ လို လစာ ေပး နိုင္ မယ္ ဆို တာ ၊ အက်ိဳး အေၾကာင္း ခိုင္ ခိုင္ လံုလံု
ဥပေဒ နည္းလမ္း တက် လုပ္ေဆာင္ မယ္ ဆိုရင္ ၊ ဒီ လို ကေမာက္ က မ ၿပသနာ
ၿဖစ္ စရာ အေၾကာင္း မရွိ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ အရင္ လို ဘဲ ၊ ဘ႑ာေတာ္ တိုက္ က လို သေလာက္
ထုတ္ ယူ ေစဗ်ား ၊ ပ လို႕ ဂ်ိ ၊ ဆို ၿပီး ၊ ထင္ ရာ ဆက္ လုပ္ ဦး မယ္ ဆို ရင္ ေတာ႕
တိုင္းၿပည္ ရဲ႕ ေနာင္ ေရး က ၊ ရင္ ေလး စရာ ပါ ခင္ ဗ်ာ ။

အဲ အဲ ၊ ေနာက္ တေၾကာင္း က နန္းေတာ္ ၾကီး ထဲ က ဖိုက္ တင္ ခန္း ေတြ က လဲ တေၾကာင္း
အပါ အဝင္ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ဟို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က ခံ ေၿပာ လို႕ ၊ ၿဖဳတ္ ပစ္ လိုက္ ၿပီး ၊ ဒီ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ က
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ကေရာ ၊ နိုင္ငံ ေရး ပါ တီ က ပါ ၊ ရွိ သမွ် အကုန္ လံုး ထြက္စာ တင္ သြား
ၿပီ ၊ အခ်င္းခ်င္း မေၾက မနပ္ ၿဖစ္ ကုန္ ၾက ၿပီ ၊ ေနာက္ ထပ္ မ်ား ၿပသနာ ထပ္ ေပၚ ရင္
ခက္ ရ ခ်ီ ရဲ႕ ဆိုၿပီး ၊ ေစ်း ေတြ တက္ ကုန္ တာ လဲ ပါ တာ ေပါ႕ ဗ်ာ။ ဒီ ေန႕ ဘဲ ၾကည္႕ ေလ
ဟို မေၾကနပ္လို႕ အကုန္ လံုး ကို ခ်ဲ လင္း လုပ္ ၿပီး ၊ ရွိ သမွ် ရာထူး က ေန ထြက္ စာ တင္
သြား တဲ႕ ဒီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က ရာထူးၾကီးၾကီး ေနရာ မွာ ပံု စံ တမ်ိဳး နဲ႕ ၿပန္ ေရာက္ လာ ေတာ႕
မေန႕ က ေန႕ လည္ ၁ နာရီ အတြင္း ေရႊေစ်း က တထိုင္ထဲ တေသာင္း ေက်ာ္ ၿပန္ က် သြား
ၿပန္ ေရာ ။ ေလာ က ၾကီး ေအး ခ်မ္း ေအာင္ ၊ သူ တို႕ လဲ ေပ်ာ္ ေနဘို႕ လို ပါ ေသး သဗ်ာ။

တကယ္ ေတာ႕ အမ်ား မွန္းထား ၾက တာ ၊ ေငြမာေစ်း နဲ႕ ေရႊေစ်း က တက္ စရာ မရွိ ရ မဲ႕
အခ်ိန္ ပါ။ သိ တဲ႕ အတိုင္း ပါ ဘဲ ၊ ရန္ ကုန္ ထဲ တင္ ေၿမ ကြက္ ၊ တိုက္ ခန္း နဲ႕ နိုင္ငံ ပိုင္
အေဆာက္အဦ ေတြ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ေလာက္ေလလံ ၿပစ္ဘို႕ ရွိ ပါ တယ္။

ဒါ မ်ိဳး က စစ္အစိုးရ အေန နဲ႕ ဘဲ ထင္ ရာ လုပ္ လို႕ ရ တာပါ ၊ လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ ဆိုရင္
ဥပေဒေတြ လို လာမွာ ဆို ေတာ႕ ၊ စစ္ အစိုးရ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေလလံ ၿဖစ္ ပါ လိမ္႕ မယ္။
ပစ္ မဲ႕ ေနရာ ေတြ က လဲ ၊ ေရႊေတာင္ၾကား ၊ ဝင္ဒါမီယာ ၊ အင္းယားကန္ တဝိုက္ ၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရဲ႕ ထိပ္တန္း ေရႊေနရာ ေတြ ဆို ေတာ႕ ၊ ရ ခ်င္ လို႕ အၾကံ ၾကီး ၾကံ ေန သူ ေတြ
အမ်ားၾကီး ပါ ၊ ဒါ မ်ိဳး ၊ ဒီ ေန ရာ မ်ိဳး ဒီ ေစ်း မ်ိဳး ဆို တာ က လဲ ၊ ဒီ တခါ ေနာက္ ဆံုး
ဆို ေတာ႕ လက္ၾကီး သမား ၊ လူ လည္ ေတြ ၊ စိတ္ ထဲ မွာ ၊ သည္း သည္း လွဳပ္ ပါ။

ဒါ ေပ မဲ႕ သူ တို႕ လဲ ၊ ေငြ ထပ္ လိုက္ ဘို႕ ရာ ေၿခ ကုန္ လက္ ပန္း က် ေန ပါ ဘီ။
ဒါ ေတြ ကို ဆက္ လိုက္ ဘို႕ ဆို ရင္ ၊ အၿပင္ က ေငြမာ အကူ လို လာ ပါတယ္။
အၿပင္ က အကူ ေငြ မာ ၊ လက္ ထဲ ရွိ တဲ႕ ၊ မိန္းမ ဆီ က ရွိ သမွ် ေရႊ ေတြ နဲ႕ လိုက္ၾက ရ
မွာပါ။ ၿပီး ခဲ႕ တဲ႕ ရက္ ေတြ က ၊ ေရႊေစ်း ေငြ မ ာေစ်း က စိတ္ ၾကိဳက္ မရ ေသး ေတာ႕
အား ငယ္ ေန ၾက တာေပါ႕ ဗ်ာ။ သူ တို႕ အဖြဲ ေတြ ေငြေဖာ္ ခ်ိန္ ၿဖစ္ လာရင္ ၊ ေငြမာေစ်း နဲ႕
ေရႊေစ်း က ထပ္ ဆင္း ရ မဲ႕ အေၿခအေန ပါ။ ကားေစ်း က လဲ အား မရွိ ခ်ိန္ ဆိုေတာ႕ အၾကံ
ကုန္ ေန ၾက ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ဘယ္လို ဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ေဖဖဝါရီလ ကုန္ ဆိုရင္ လက္ ထဲ ၿမန္မာေငြ
မ်ားမ်ား ကိုင္ ထား နိုင္ မွ ၊ ဒီ ေၿမကြက္ ေလလံ ေတြ ကို ဝင္ ၿပီး လွဳပ္ ရွား လို႕ ရ နိုင္ မွာ ပါ။

ခု မ်ား ေတာ႕ ဒီ လူ ေတြ ကို ဘိုးဘိုးေအာင္ မ်ား ဝင္ မ လိုက္ သလား
ကိုၾကီးေက်ာ္ ဘဲ ေစာင္႕ ေရွာက္ လိုက္ သလား ၊ မသိပါ ဗ်ာ ၊ ေငြမာေစ်း နဲ႕ ေရႊ ေစ်း က
၄ ရက္ေလာက္ အတြင္း ၊ သူ တို႕ စိတ္ၾကိဳက္ ခ်က္ခ်င္း လက္ ငင္း ၊ဝုန္းက နဲ ထ ၊ ခံု တက္
သြား ေတာ႕ ၊ ေငြ ေဖာ္ ခ်င္ ေန တဲ ႕ ၊ လက္ၾကီး သမား သူ တို႕ ေတြ က တၿပံဳး ၿပံဳး ေပါ႕ ဗ်ာ

စီးပြားေရး ပံုစံ အမွန္ က ေတာ႕ သၾကၤန္ အၿပီး မွ ေရးေတးေတး ေတြ႕ မွာပါ။
အသက္ ညဏ္ေစာင္႕ ၊ ဥစာ ကို ကံ က ေစာင္႕ ေရွာက္ ပါ သတဲ႕ ဗ်ာ ၊
ဘာ သတင္း ၾကား ၾကား ၊ ၿဗဳန္း က နဲ ၊ နား ထင္ ေသြး တက္ ၿပီး
ေသာ က မ ပြားၾက ပါ နဲ႕ ခင္ ဗ်ာ ၊ ၿဖစ္ သမွ် က ေတာ႕ သူ႕ အေၾကာင္း နဲ႕ သူ ပါ။
အေၾကာင္း မရွိ ဘဲ နဲ႕ အက်ိဳး ၿဖစ္ မလာ ပါ ခင္ ဗ်ာ။

ေအး ဗ်ာ ၊ အား နာ ပါ တယ္ ၊ စာ ဖတ္ သူ က်ဴးပစ္ၾကီး မ်ား ၊ ခင္ ဗ်ာ ။
ေရး ရ တဲ႕ သတင္း ေတြ က ၊ အခု လို ဖတ္ ရ တာ ၊ ေတာင္ ေရာက္ ၊ ေၿမာက္ ေရာက္ ၊
က ေမာက္ က မ ၊ ေတြ ၿဖစ္ ေန မွာ ပါ။
အခု လို ၿဖစ္ ေန တဲ႕ အေၾကာင္း ရင္း ေတြ ကို က ၊ က ေမာက္ က မ ဆို ေတာ႕
အား နာ လိုက္ တာ ဗ်ာ လို ႕ ဘဲ ၊ ဆို ပါ ရ ေစ ေတာ႕ ဗ်ား ။

ေအေဇာ္ၾကီး
(ျမန္မာက်ဴ႕ ပစ္ရီပို႕တာ)http://mmcpcommunity.net

၁၇.၂.၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
17 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc17 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2485K   View   Download  
17 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf17 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2525K   View   Download  

http://www.mediafire.com/file/cs6y7ah1sra15h9/17%20Feb%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/nc237a6d1pg69ik/17%20Feb%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
17 Feb 2011 Yeyintnge's Diary

နယူးေယာက္ျမိဳ႔ ၀ုုဒ္ဆိုုက္ေက်ာင္း၀င္းမွာ က်င္းပမယ့္ ဂီရိေလေဘးရန္ပုုံေငြ ေစ်းပြဲေတာ္

လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ နယူးေယာက္ျမိဳ႔ ၀ုုဒ္ဆိုုက္ေက်ာင္း၀င္းမွာ က်င္းပမယ့္ ဂီရိေလေဘးရန္ပုုံေငြ ျမန္မာနဲ႔ အာရွရိုုးရာ အစားအေသာက္ ေစ်းပြဲေတာ္မွာ ၀င္ေရာက္ ကုုသိုုလ္ျပဳ ေစ်းခင္းေပးမယ့္ ဆိုုင္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ သြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ နယူးေယာက္ျမိဳ႔သူ ျမိဳ႔သားမ်ား စုုေပါင္း ျပဳလုုပ္ၾကတာျဖစ္ျပီး ေဒသခံေစတနာရွင္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ရခိုုင္အမ်ဴိးသားအသင္းၾကီး န႔ဲ ျပည္သူ႔ဂုုဏ္ရည္အသင္း နယူးေယာက္ဌာနခြဲက လုုပ္အားနဲ႔ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ၀ိုုင္း၀န္း ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်ျပီး အလွဴေငြ ေကာက္ခံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာမိသားစုုေတြၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ျဖစ္တဲ့ မုုန္႔ဟင္းခါး၊ ၀က္သားတုုတ္ထိုုး၊ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ၊ တိုု႔ဟူးသုုတ္၊ ဖက္ထုုပ္ေၾကာ္၊ စမူဆာသုုပ္၊ ျပီးေတာ့ ေထာပတ္ထမင္း ၾကက္သားဟင္း၊ ေနာက္ ၾကက္သားကာလသားဟင္း၊ ရခိုုင္ရိုုးရာ စားစရာ မ်ဴိးစုုံ စတာေတြ ခ်က္ျပဳတ္ျပီး ေရာင္းခ်မယ္၊ ရတဲ့ ေငြနဲ႔ အလွဴဒါန ျပဳၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

လိုု႔ ပြဲစီစဥ္ေနသူတဦးက မိုုးမခကိုု ပြဲစီစဥ္မႈ အေျခအေနကိုု ရွႈင္းျပပါတယ္။

ပြဲေတာ္ေစ်းခင္းထဲမွာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ ရွိမွာ ျဖစ္ျပီး၊ ဥပမာတခုုအေနနဲ႔ ရခုုိင္စည္ေတာ္အကနဲ႔ ကျပမွာ ျဖစ္တယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။ ပြဲေတာ္ ရႈခင္း ျမင္ကြင္းကိုု ႏိုုင္ငံတကာက စိတ္၀င္စားသူေတြ ၾကည့္ရႈႏိုုင္ေအာင္လိုု႔ Burmese Classics အဖြဲ႔က internet Live ရုိက္ကူးထုုတ္လႊင့္ေပးမယ္လိုု႔လည္း ၾကားသိရပါတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မွာ ရခိုင္႐ိုးရာ အဆို အကမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအကမ်ား အျပင္ ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕ Boston Myanmar Group (BMG) မွ DJ ကိုဝင္းေအး နဲ႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ ေတးသံ႐ွင္မ်ားရဲ႕ျမန္မာသီခ်င္းမ်ား၊ နယူးေယာက္လူငယ္မ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သီခ်င္းမ်ားနဲ႔ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ တင္ဆက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ခံရရွိတဲ့ အလွဴေငြေတြ အားလုုံးကိုု ႏိုုင္ငံတကာရခိုုင္အမ်ဴိးသားအသင္း (WAO) ကတဆင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူမႈေရးလုုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုု ေပးလွဴျပီးေတာ့ ဂီရိမုုန္တိုုင္းသင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကူညီေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး သုုံးစြဲမ်ာ ျဖစ္တယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။

Hello everyone,

I’d like to invite you, your friends and family members to this
extraordinary fundraising event for Cyclone Giri victims on Sunday.
There will be plenty of Burmese and ethnic food for everyone to enjoy
along with various fun-filled entertainment (traditional Arakanese and
ethnic dances, DJ and NYC Burmese youth musicians) programs. Since all
the food are already donated by generous NYC Burmese community members
that we’re only charging $2.00, $3.00, and $5.00 per plate/cup, and
there will be over 25 food stalls selling all kinda authentic Burmese
food at the event. So, this will be your best chance to come out and
enjoy Burmese food and entertainment, and contribute toward a worthy
cause!

Date: Sunday, February 20, 2011
Time: 10am – 5:00pm (10am-1:30pm food bazaar, 1:30pm-5:00pm entertainment)
Location: P.S. 12 – James B. Colgate School (42-00 72nd Street,
Woodside, NY 11377 – nearest trains [7,E,F,M,R])

Cyclone Giri struck Burma’s western coastline in Arakan State on
October 22, 2011 with winds in excess of 160 mph, waves up to 26 ft,
and brought a storm surge up to 12 ft. This category 4 cyclone killed
at least 157 people and leaving more than 300,000 homeless. The
cyclone also destroyed over 100,000 homes and structures along with
75-90% of agriculture land and fishery in the region.
Of course, Burma’s military regime was once again (after 2008 Cyclone
Nargis) criticized by both local and foreign media along with the
international community for not giving residents sufficient warning of
the storm and withholding information on the loss of life and
devastation afterward. Very little and limited assistance had reached
thousands of survivors days and months after the storm's passage.
Thousands of survivors continue to suffer due to the insufficient
relief making it into the region both by the regime and the
international community. The United Nations, international
organizations and governments pledged to provide a total of US$54
million in aid, but only 20 million received!

Harn Lay Interview

Taxi ေပၚကအျပာေရာင္ပံုရိပ္take care of hiring taxi in Yangon.JPGtake care of hiring taxi in Yangon.JPG
181K   View   Download  

German TV STATION ARD Interview with Daw Aung San Su Kyi (part_ 2)

စကၤာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစကား

စကၤာပူ - စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ ခုလို စကားေျပာခြင့္ေပးတဲ့ ေဒၚစုကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒၚစု - ဟုတ္ကဲ့ ရပါတယ္။

စကၤာပူ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ စကၤာပူမွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတစ္ခုက်င္းပပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔နဲ႔ အတူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔အႀကဳိကိုလည္း က်င္းပပါတယ္။ စကၤာပူေရာက္ျမန္မာအမ်ားစုဟာ Economic Migrate ေတြ မ်ားပါတယ္။ Professional ေရာ အလုပ္သမားေတြပါ ျမန္မာမိသားစုအားလံုး သိန္းဂဏန္းေလာက္ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ေဒၚစုကို ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိၿပီး ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ေဒၚစုခ်မွတ္လိုလားတဲ့ လူမႈကြန္ရက္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စကၤာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားကလည္း ပါ၀င္ဖို႔အတြက္ အျပည့္အ၀အင္အားျပဳထားပါတယ္။

ေဒၚစု - ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စကၤာပူ - ျပည္တြင္း Network အျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံအသီးသီးနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္လည္း အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚစုအေနနဲ႔ အႀကံဥာဏ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေလး ေပးပါခင္ဗ်။

ေဒၚစု - အဓိက အေရးႀကီးတာ ျပည္ပကဆိုရင္ ညီညြတ္မႈ ရွိဖို႔ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ကူညီရုိင္းပင္းၾကတယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ စကၤာပူမွာ လာၿပီး အလုပ္လုပ္ တဲ့သူေတြမွာ ျပႆနာရွိတယ္ဆိုရင္ အခ်င္းခ်င္း၀ုိင္းၿပီး အကူအညီေပးတာ၊ Social Group လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ျပဳ၊ လူမႈေရးအကူအညီအဖြဲ႔လိုမ်ဳိး စကၤာပူမွာ စၿပီးလုပ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြမွာ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ Network လို သေဘာမ်ဳိးေပါ့။ အဲလို အဖြဲ႔ေလးေတြကို လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဥပမာ ထုိင္းတို႔၊ မေလးရွားတို႔မွာဆို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့သူေတြရွိတယ္။

ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္၊ ကၽြန္မတို႔က ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းကို ကူညီေစခ်င္တယ္။ ရာဇ၀တ္မႈဆိုရင္ေတာင္မွ တရားဥပေဒအရ လုိက္ေပးမယ့္ ေရွ႕ေနငွားေပးတာတို႔၊ ေထာင္က်သြားၿပီး အက်ဥ္းက်သြားၿပီ ဆိုရင္ေတာင္ ေထာင္၀င္စာ သြားမယ့္လူေတြရွိတာတို႔၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ မိသားစုေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးတာတို႔ ၊ အဲလိုဟာေလးေတြနဲ႔ စၿပီးျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ညီညြတ္မႈကို ထူေထာင္ေစခ်င္ပါတယ္။

စကၤာပူ - ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး မွတ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဲလို အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ေဒၚစု ခုနက အႀကံေပးသလို အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြ ေပးဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္းက NLD ကေန ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအေပၚ ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ကို စကၤာပူေရာက္ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြအားလံုးက အၾကြင္းမဲ့ လက္ခံသေဘာတူပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒီသေဘာထားေၾကျငာခ်က္ကိုလည္း Print out ထုတ္ၿပီး နီးစပ္ရာလုိက္ ေ၀ငွေနပါတယ္။

ေဒၚစု - ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကိုလည္း အႀကံဥာဏ္ေပးခ်င္တယ္ဆို ေပးပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီစီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈဆိုတာ အၿမဲပဲ ဒီပံုစံရွိေနရမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္မွာ၊ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ စီးပြားေရးအရလည္း ဘာမွအထိမနာပဲ ႏုိင္ငံေရးအရ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွာေတြ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္မတို႔ကို အႀကံျပဳေစခ်င္ပါတယ္။

စကၤာပူ - တတိယအခ်က္ကေတာ့ ခုနက ေဒၚစု ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အႀကံေပးသလိုပါပဲ။ ျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦးစီကို NLD ကေန မဲေဖာက္စနစ္နဲ႔ ကူညီပံ့ပိုးေနတာကို ၾကားသိရပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ကို ၀ုိင္း၀န္း ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ေရရွည္စီမံကိန္းအရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ မိသားစုထဲက သားသမီးမ်ားရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကိစၥကို ကူညီႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚစုထံမွ အႀကံေပးခ်က္ေတြကို လိုအပ္ပါတယ္။

ေဒၚစု - အခုလို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕ကို မဲႏႈိက္ၿပီးေတာ့ တာ၀န္ယူမယ္ဆိုတာသိရလို႔ အရမ္းကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ဒီကိစၥကို စနစ္တက်ေလး လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာပဲ ေျပာေျပာ ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ ေတြေရာ ၊ အဲဒီကမွ တဆင့္ ျပည္သူျပည္သားေတြကိုေရာ တာ၀န္ရွိေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားေတြ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အလကား ေပးတယ္ဆိုတာမ်ဳိးမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္သာ ေပးရတာ။ လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ သူ႔ရဲ႕ လုပ္အားနဲ႔ ရတယ္ဆိုတာမ်ဳိးကိုပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြဟာ တကယ့္ကိုပဲ အကူအညီလိုေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြကို ကူညီတဲ့ေနရာမွာဆိုလို႔ ရွိရင္ ေရတိုအေနနဲ႔ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ေရရွည္အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ လည္းကူညီ ေစခ်င္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ျပည္တြင္းက လူမႈအေထာက္အကူကေတာ့ အက်ဥ္းသားမိသားစုေတြရဲ႕ သားသမီးမ်ား ပညာေရးကို ဦးစားေပးၿပီးလုပ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေရရွည္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ ပညာမတတ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ပညာတတ္လာတဲ့အခါ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ ပိုၿပီးတန္ဖိုးရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အဲလိုကိစၥမ်ဳိးကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ကူညီတဲ့ေနရာမွာ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ က်န္းမာေရးေပါ့။ အဲဒီက်န္းမာေရးကို အဓိကထားၿပီး ကူညီေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ပကေန ကူညီႏုိင္မယ့္လူေတြကေတာ့ အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ သားသမီးမ်ား ပညာေရးေပါ့၊ အဲဒါကို အဓိကထားၿပီး ကူညီေစခ်င္ပါတယ္။

စကၤာပူ - ဟုတ္ကဲ့ပါ ခင္ဗ်။ အခု ေဒၚစုေျပာသြားတာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္သားၿပီး စကၤာပူနဲ႔ မေလးရွားမွာ ရွိေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ပူးေပါင္းလို႔ အကူအညီေပးႏုိင္ဖို႔ ႀကဳိးစားပါမယ္ခင္ဗ်။ ေဒၚစုအေနနဲ႔ တျခား ဘာမ်ား မွာၾကားခ်င္ပါေသးသလဲ ခင္ဗ်။

ေဒၚစု - ေနာက္တစ္ခုအေရးအႀကီးဆံုးက ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားကေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို သိရွိနားလည္ ဖို႔အတြက္ကို အၿမဲပဲ မ်က္လံုးဖြင့္ နားစြင့္လို႔ ေနရေအာင္လို႔ တတ္ႏုိင္တဲ့ နည္းနဲ႔ လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အေျခအေန၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို ကမၻာက သိလာတဲ့အခါ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ကမၻာက ပိုၿပီး သိလာႏုိင္မွာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေရးကလည္း သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာ ျမန္မာေတြလည္း ပါပါတယ္။ ျမန္မာေတြကေတာ့ လူဦးေရအမ်ားဆံုးတုိင္းရင္းသားေပါ့။ အဲဒီတုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး ညီညႊတ္ၾကဖို႔ ကၽြန္မတို႔ အမ်ားႀကီး ႀကဳိးစားရပါမယ္။ ဒါဟာ အလုိလိုျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မုိးေပၚကေန က်လာမယ့္ အရာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ယူမွ ျဖစ္မွာပါ။

စကၤာပူ - စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈဟာ ျပည္သူေတြကို ထိခုိက္မႈမရွိပါဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ျပည္ပကို ေရာက္ေနတဲ့ အတတ္ပညာရွင္ေတြေရာ သာမန္ျပည္သူေတြပါ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ဒီထက္ပိုၿပီး အေသးစိတ္ ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်။

ေဒၚစု - ကၽြန္မတို႔ အဲလို အေသးစိတ္လုပ္ဖို႔လည္း စီစဥ္ပါ့မယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အခုစကၤာပူမွာ ေရာက္ေနတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြကလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကို ကူညီႏုိင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ပဲနဲ႔ စကၤာပူကို ထြက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ရတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ကၽြန္မတို႔ကို အသိေပးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ကလည္း ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ တိတိက်က် ျပဳစုႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ေၾကျငာစာတမ္းမွာလည္း ပါပါတယ္။ ပညာရွင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကသာ လာၿပီးေတာ့ ကူညီေပးႏုိင္ရင္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေရးထားပါတယ္။ အားလံုးကေနၿပီးေတာ့ လူရုိေသရွင္ရိုေသရွိတဲ့ ကမၻာ့ပညာရွင္အဖြဲ႔ကေန လာၿပီးေတာ့ ေလ့လာမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ စီပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို လုိလားတဲ့သူနဲ႔ ဖယ္ရွားေစခ်င္တဲ့လူေတြၾကားထဲမွာ သူတို႔က ပိုၿပီးေတာ့ သမာသမက္ က်က်နဲ႔ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကို အမ်ားသေဘာတူ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

စကၤာပူ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ တျခားေရာ ေဒၚစုအေနနဲ႔ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါေသးသလဲခင္ဗ်။

ေဒၚစု - ထူးထူးေထြေထြေတာ့ မရွိပါဘူး။ အခုလို အေ၀းကေနၿပီးေတာ့ အမိႏုိင္ငံအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေပးၾကတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္၊ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ အားလံုးကလည္း ဒီလိုစိတ္ထားေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ ခုိင္မာလာေအာင္၊ ပိုၿပီးေတာ့ အားေကာင္းလာေအာင္လို႔ လုပ္မယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္ႏုိင္မွာပါ။ မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္ရင္ ျမန္ျမန္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိၿပီးသားပါ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကေနၿပီး စကၤာပူမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစလို႔လည္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔လုိက္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္အတြင္းေရး


ေမးလ္မွရရွိသည့္အတိုင္းေဖၚျပပါသည္။

2011_Feb_17_TinAye_house_arraest,_5_Gens_from_MaungAye_side_house_arrest,_close_to_coup.pdf2011_Feb_17_TinAye_house_arraest,_5_Gens_from_MaungAye_side_house_arrest,_close_to_coup.pdf
38K   View   Download 
2011_Feb_17_TinAye_house_arraest,_5_Gens_from_MaungAye_side_house_arrest,_close_to_coup

အိမ္ေရွ႕တခါးဝမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလိႈင္းမ်ား(ေအာင္မုိး၀င္း)


“မူဘာရက္” ၿပဳတ္က်အၿပီး၊ ေနာက္တေန႔မွာ တရားမဝင္အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္တဲ့ မြတ္စလင္ညီအကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႕က သူတို႔ရဲ႕ရံုးခန္းကို ကိုင္ရိုၿမိဳ႕လည္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနသလို၊ အစၥေရးေထာက္လွမ္းေရးေတြကလည္း အီဂ်စ္ႏိုင္ငံနဲ႔နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့ အပမ္းေၿဖစခန္းမ်ားတည္ရိွရာ ၿမိဳ႕ေလးဆီကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအၿဖစ္ ေရာက္ရိွလာခဲ့ႀကတယ္။
ႏိုင္ငံတြင္းမွာေတာ့ အလုပ္သမားဆႏၵၿပပြဲေတြနဲ႔ရဲေတြရဲ႕လခပိုမိုတိုးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်ီတက္သံေတြက ၿပည့္ႏွက္ေနဆဲ…….

“ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အႏၱရာယ္ေတြ၊ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈေတြ၊ မတည္ၿငိမ္မႈေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္တယ္။
ကဲ- အခုေတာ့ အဲ့ဒီ ေတာ္လွန္ေရးေတြ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕တံခါးေပါက္တည့္တည့္ကို ေရာက္လာၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ဘာလုပ္ႀကမလဲ ”

အိမ္ၿဖဴေတာ္ရဲ႕ အစည္းအေဝးေတြမွာ ၿငင္းခုန္မႈေတြလွ်ံက်ေနခဲ့တယ္။  အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္အိုဘားမား ကေတာ့
ကိုင္ရိုၿမိဳ႕မွာေၿပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းကို ဂတိသစၥာေစာင့္သိခဲ့တယ္။ ၂၀၀၉ ဂြ်န္လရဲ႕ ကိုင္ရိုၿမိဳ႕မိန္႔ခြန္းကို ၿပန္ေလ့လာႀကည့္မယ္ဆိုရင္
ဘရက္အိုဘားမားက အာရပ္ကမၻာက မိတ္ေဆြေတြအေပၚ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကိုတင္ၿပခဲ့တယ္။
ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေႀကာင္းအရာေတြထဲမွာ
“ လူေတြမွာ မိမိရဲ႕စိတ္ထဲမွာၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ အရာေတြကို ထုတ္ေဖၚေၿပာဆိုႏိုင္တ့ဲ စြမ္းအားေတြရိွရမယ္။
ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ခံေနရတယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲ႔တရားမွ်တမႈအေပၚမွာ ယံုႀကည္မႈဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။
အစိုးရဟာ ၿပည္သူေတြရဲ႕လြတ္လပ္မႈေတြကို ခိုးယူၿခင္းမ်ိဳးမၿဖစ္ရဘူး။ ခင္ဗ်ားေရြးခ်ယ္တဲ့ လြတ္ေၿမာက္မႈေတြထဲမွာေနထိုင္ခြင့္ရိွရမယ္
ဒါေတြဟာ အေမရိကန္အိုင္ဒီယာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးေတြၿဖစ္တယ္”  လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။

အိမ္ၿဖဴေတာ္အစည္းအေဝးေတြရဲ႕ ၿငင္းခုန္မႈေတြမွာ ဘရက္အိုဘားမား က တဘက္၊ ဒုတိယသမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ နဲ႔ ႏိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီး ကလင္တန္က တဘက္ မတူညီတဲ့အၿမင္ေတြကို ဖလွယ္ႀကတယ္။ အိုဘားမား က အီဂ်စ္ၿပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵၿပပြဲေတြ၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ဆက္လက္ဖြင့္ေပးထားဖို႔လိုမယ္။ ၿပည္သူေတြရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈအတိုင္းလိုက္ေလ်ာေပးသင့္တယ္ လို႔ ထင္ၿမင္ေပမဲ့ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ တို႔ အုပ္စုကေတာ့ စံနစ္တက်ေၿပာင္းလဲမႈကို လိုလားတယ္။ “ပင္လယ္ေအာက္ေၿခမွာ လိႈင္းေတြဝင္ေစာင့္ေနၿပီ၊ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြကို ႀကိဳတင္လုပ္ေတာ့” ဆိုတဲ့ အႀကံဥာဏ္ေတြကို မိတ္ေဆြ အာရပ္ႏိုင္ငံေတြဆီ အႀကံေပးတိုက္တြန္းတယ္။ အီဂ်စ္လႈထုအံုႀကြမႈဟာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတခုလံုးကို ရုိက္ခပ္ေနၿပီ ဆိုတာ သေဘာေပါက္ေနႀကတယ္။
 ဘရက္အိုဘားမားက လက္ေထာက္ႏိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမွ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေတြၿဖစ္တဲ့ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား နဲ႔
အစၥေရးႏိုင္ငံတို႔ဆီကို သြားေရာက္လည္ပတ္ေစၿပီး သူတို႔ရဲ႕ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္မဲ့အေၿခအေနေတြ၊
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းေစတယ္။
  အၿမင္မတူတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကေတာ့
(၁) အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ၁၉၇၉ မွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးလို ဦးတည္မယ္ဆိုရင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရးႏိုင္ငံတခုတိုးလာမယ္။ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာႏိုင္တယ္။
(၂) အီရန္ေတာ္လွန္ေရးလိုၿဖစ္စရာအေႀကာင္းမရိွဘူး။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေႀကာင္းဆီကို ဦးတည္သြားၿပီဆိုရင္ အဲ့ဒီအခ်က္ကို
ေထာက္ၿပၿပီး အီရန္ႏိုင္ငံရဲ႕အာဏာရွင္ ကို ဆက္လက္ၿဖဳတ္ခ်ႀကဖို႔ လႈံ႕ေဆာ္ႀကရမယ္။

ေနာက္ထပ္ စဥ္းစားရမဲ့အခ်က္တခုကေတာ့ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံရဲ႕အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပိုင္ဆိုင္ထားႀကသလို၊ စစ္တပ္ ဟာ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ၿခစားမႈေတြနဲ႔ ပ်က္စီးေနခဲ့တယ္။ သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ႀကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ဟာ အဓိက အခန္းက႑က ပါဝင္ကစားခဲ့တယ္။ ဒါၿဖင့္ စစ္အရာရိွေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကို ဘယ္ေလာက္ထိလုပ္ႏိုင္မလဲ။ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းေၿခာက္ေထာင္ေက်ာ္၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းမွာ “ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီ ” စံနစ္ဆိုတာ တိတိက်က်ရိွခဲ့ရဲ႕လား။ တိုးတက္ထြန္းကားေနတဲ့ အင္တာနက္နည္းပညာေတြဟာ အီဂ်စ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လမ္းေႀကာင္းသစ္တခုဆီ သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္ ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ထိေသခ်ာခဲ့သလဲ။ စမ္းသပ္ေလ့လာေစာင့္ႀကည့္ရမဲ့
အရာေတြက အမ်ားသား။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတကၠသိုလ္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေရးကို အထူးၿပဳေလ့လာသင္ႀကားေနသူ ပါေမာကၡစတီဗင္ ဇူးနက္စ္ ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အၿမင္ေတြကို သံုးသပ္ၿပခဲ့ဘူးတယ္။ သူကေတာ့ အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရးဟာ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ေၿဖာင့္ေၿဖာင့္ႀကီး
ကြာၿခားလြန္းပါတယ္ တဲ့။ သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္းပါးထဲက  အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ယူသံုးရင္း  ဒီတပတ္ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံရဲ႕
အဂၤ ါေန႔ညပိုင္း အစီအစဥ္မွာတင္ၿပထားပါတယ္။


က်ေနာ္တို႔တေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေရးဆြဲထားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြေအာက္မွာ လုပ္ေဆာင္ေနႀကတာ မဟုတ္ပါဘူး။
တခ်ိဳ႕က အရမ္းခ်မ္းသာတယ္။ အေကာင္းစားအိမ္ေတြ၊ အေကာင္းဆံုးကားေတြ ပိုင္ဆိုင္ႀကတယ္။
ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ဘဝေတြကို ဒုကၡေရာက္မဲ့လမ္းေႀကာင္းတခုေပၚမွာ တင္ထားခဲ့ႀကတယ္။
က်ေနာ္တို႔အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ရမယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ၿဖစ္တယ္။
က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ စိုးရိမ္ေနသူေတြၿဖစ္တယ္။

ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂူဂယ္ အလုပ္မႈေဆာင္တဦးၿဖစ္သူ ဝိုင္းလ္ဂိုနင္မ္ (Wael Ghonim) ရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးခဲ့တဲ့  ပံုရိပ္ေတြက
တာရီရာ ရင္ၿပင္မွာ ဆႏၵၿပသူေတြဆီသာမက၊ အီဂ်စ္လႈပ္ရွားမႈကို စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေနသူအားလံုးရဲ႕
ရင္ကိုဆြဲကိုင္လႈပ္ရမ္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကိုင္ရိုၿမိဳ႕ရဲ႕ ေသာႀကာေန႔ ဘုရားဝတ္ၿပဳပြဲဆီမွာ ေထာင္ခ်ီေနတဲ့ ဆႏၵၿပသူေတြ ပိုမိုတိုးလို႔ေရာက္ရိွလာခဲ့ႀကၿပီး  “ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေကာင္းစားေစဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အသက္ကို ေပးဆပ္ဖို႔
အသင့္ၿဖစ္ေနတယ္” ဆိုတဲ့ လူငယ္ထုရဲ႕အသံကလည္း သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕တခုကို ေရးဆြဲခဲ့ႀကပါတယ္။

“ တခ်ိဳ႕က အီဂ်စ္ၿပည္သူေတြရဲ႕ ရုန္းႀကြမႈ ကို ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြကပဲ ေနာက္ကေန အားေပးအားေၿမွာက္ၿပဳ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသလိုလိုေၿပာဆိုေနႀကၿပီး က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို ေသးသိမ္ေအာင္လုပ္ေနႀကတယ္။ ၁၉၇၉ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔
နႈိင္းယွဥ္ၿခိမ္းေၿခာက္ေလ့ရိွႀကတယ္။ အီရန္ႏိုင္ငံမွာ ရွားဘုရင္ကိုၿဖဳတ္ခ်တံုးက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုးဟာ ၿပည္ပကို
ထြက္ေၿပးေရာက္ရိွေနတဲ့ အရာတိုလာခိုေမနီရဲ႕ညႊန္ႀကားခ်က္နဲ႔အတူ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကို ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ ဆင့္ေခၚၿပီး၊ အစိုးရကိုအခြန္မေပးေဆာင္ႀကဖို႔၊ စက္ရံုေတြကို သပိတ္ေမွာက္ႀကဖို႔၊အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈေတြလႊမ္းမိုးေနတဲ့ အစၥလာမ္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ၿပန္လည္ကယ္တင္ႀကဖို႔..စတဲ့ လႈ႔ံေဆာ္တိုက္တြန္းမႈေတြကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ႀကတယ္။ ၿပည္ပကေန လွ်ိဳ႕ဝွက္တင္သြင္းလာတဲ့ ကက္ဆက္တိတ္ေခြေတြထဲမွာ ဆႏၵၿပပြဲအတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာ အႀကံၿပဳခ်က္ေတြပါသလို၊ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေႀကြးေႀကာ္သံ၊ ပိုစတာ ေတြကိုႀကည့္လိုက္ရင္လည္း အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရးေတြလႊမ္းမိုးေနတာကိုေတြ႔ရမယ္။
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးေဆာင္ခဲ့ႀကတဲ့ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးဟာ လူထုဆႏၵၿပပဲြေတြကို (၁၃) လႀကာစီစဥ္ႏိုင္ခဲ့အၿပီးမွာေတာ့
ရွားဘုရင္ကိုၿဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္။”

“ အီဂ်စ္လႈပ္ရွားမႈ ကိုေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ပညာတတ္လူငယ္ေတြက စတင္လႈံ႕ေဆာ္ဦးစီးခဲ့တဲ့ အင္တာနက္ေတာ္လွန္ေရးၿဖစ္တယ္။
ဆႏၵၿပပြဲမွာ ကိုင္ေဆာင္လာတဲ့ ဆိုင္းပုဒ္ေတြ၊ လည္စီးေတြ၊ ေႀကြးေႀကာ္သံေတြကလည္း လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ နဲ႔  
အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္၊ အသံေတြကိုေရာင္ၿပန္ဟပ္ထားၿခင္းၿဖစ္တယ္။ ဘာသာေရးေႀကြးေႀကာ္သံတခုမွခဲ့ဘူး။  
ပိုၿပီး ထူးၿခားတာကေတာ့၊ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုဟာ အႏွစ္ (၃၀) လံုးလံုး မူဘာရက္အစိုးရကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေပမဲ့၊
အီဂ်စ္လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ေနသူအားလံုးဟာ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရး ေႀကြးေႀကာ္သံကို မၿပဳလုပ္ခဲ့ႀကဘူး။
 “ မူဘာရက္အေနနဲ႔ခ်က္ၿခင္းႏႈတ္ထြက္ေပးရမယ္” ဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုမႈကို၊အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္အိုဘားမားတေယာက္၊
 ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖိအားေပး ထုတ္ေၿပာရသည္အထိ အီဂ်စ္ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြက လိမၼာပါးနပ္စြာဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ႀကတယ္”

တကယ္ေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ၊ ၿခစားအက်င့္ပ်က္မႈေတြနဲ႔ အေနာက္တိုင္းဆန္႔က်င္ေရးကို တိတ္တဆိတ္လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြဟာ မူဘာရက္ နဲ႔ သူ႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္။ မူဘာရက္ ဟာ အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့ အေၿခခံဝါဒီေတြနဲ႔
တိတ္တဆိတ္အေပးအယူလုပ္ကိုင္ၿပီး၊အစိုးရဝါဒၿဖန္႔မီဒီယာေတြမွာ ဘာသာေရးသင္ႀကားမႈအစီအစဥ္ေတြကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္
လာခဲ့ပါတယ္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီသမားမ်ားနဲ႔ လက္ဝဲဝါဒီမ်ားကို အီဂ်စ္လႈ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ရွင္းထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။
သူ႔ကိုေဝဖန္ဆန္႔က်င္တဲ့ ပညာတတ္ေတြကို အႀကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္အဆက္အသြယ္ရိွသူမ်ားလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး၊
 အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရဲ႕အႀကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚစစ္ဆင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ေတြအေပၚ အၿမတ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

“ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔အထင္ရွားဆံုးကြာၿခားခ်က္တခုကေတာ့ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံဟာ ၁၉ ရာစုကတည္းက လူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြ
ထြန္းကားခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံၿဖစ္တယ္။ အရာတိုလာခိုေမနီလို ရီွးယားမြတ္စလင္ေတြအေပၚ ဘာသာေရးအရ၊ ႀသဇာႀကီးမားတဲ့ပုဂၢိဳလ္လိုမ်ိဳး အီဂ်စ္မွာမရိွဘူး။ ဆြန္နီမြတ္စလင္ေတြၿဖစ္တယ္။ အီဂ်စ္ရဲဲ႕အဓိကႏိုင္ငံၿခားဝင္ေငြြဟာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြဆီက ရတဲ့ဝင္ေငြၿဖစ္ၿပီး၊
ကုန္သည္လူတန္းစားဟာ ပညာတတ္အလႊာေတြၿဖစ္တယ္။ အေနာက္တိုင္းနိုင္ငံေတြလိုတိုးတက္ထြန္းကားခ်င္သူေတြၿဖစ္တယ္။
စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလတံုးကလည္း တပါတီအာဏာရွင္စံနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပမဲ့၊ စံနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားတဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရိွတယ္။
 လူလတ္တန္းစားေတြထြန္းကားလာခဲ့တဲ့အတြက္၊ ပညာတတ္လူငယ္ေတြ၊ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ လယ္သမားသမဂၢေတြရဲ႕
အခန္းက႑ကလည္း ႀကီးႀကီးမားမားရိွေနတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္လည္း ဧၿပီ (၆) ရက္လူငယ္ထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔  ( လံုေလာက္ၿပီ) လို႔
ေခၚတဲ့တပ္ေပါင္းစုမွာပါဝင္ဦးေဆာင္ေနသူေတြဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို စိတ္ဝင္စား
သူေတြၿဖစ္တယ္။ အသက္ (၃၀) ေအာက္လူငယ္ေတြဟာ သူတို႔ေခတ္မွာတိုးတက္ၿဖစ္ထြန္းေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ လိင္ကိစၥ နဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ပိုမိုပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုေနႀကတဲ့ အတြက္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြက သူတို႔ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ဆိုတာမၿဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေႀကာင့္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ (တသိန္း) ေက်ာ္ေလာက္ရိွတဲ့ မြတ္စလင္ညီအကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ နဂိုတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဘာသာေရးအၿမင္ ခ်ည္းကပ္မႈေတြကို ေခတ္ေပၚလူငယ္ထုနဲ႔လိုက္ဖက္ႏိုင္မဲ့ မူဝါဒေတြအၿဖစ္
ေပ်ာ့ေၿပာင္းညင္သာစြာ အသြင္ကူးေၿပာင္းလိုက္ရတယ္။ လူငယ္ထုကို ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားေတြၿဖန္႔ၿဖဴးခဲ့သလို၊ လူငယ္ထုရဲ႕အသံေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕မူဝါဒေတြ၊ နည္းဗ်ဴဟာအသစ္ေတြၿဖစ္လာခဲ့တယ္”

ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား
သံခ်ပ္ကာတင့္ကားေတြ၊ လူထုႏွိ္မ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြက လြတ္လပ္စြာဖန္တီးႏိုင္ခြင့္၊ ေတြးေခၚႏိုင္ခြင့္၊ ဘဝလံုၿခံဳခြင့္ကို အာသာငမ္းငမ္းေတာင့္တေနတဲ့ လူငယ္ေတြ ရဲ႕ ဆႏၵေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေၿခမႈန္းပစ္ဖို႔ဆိုတာမၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
 “ တိုင္းၿပည္အတြက္ စိုးရိမ္ေနသူေတြကို ဘာလို႔အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာလဲ” တဲ့။
အီဂ်စ္လူငယ္ထုရဲ႕ေမးခြန္းထုတ္ေတာင္းဆိုေနသံေတြ….
မူဘာရက္အတြက္ အာဏာကိုလက္လြတ္ဆံုးရံႈးလိုက္ရသည္အထိ ၿပင္းထန္အားေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။

ေသာတရွင္တို႔လည္း အိပ္မက္ေတြကို အႏၱရာယ္ကင္းကင္းထုဆစ္ႏိုင္ႀကပါေစ။

U.S. Department of State - Permanent Resident Card for kyaw kyaw

အေမရိကန္ DV  ေပါက္တယ္ဆုိျပီး  ဒိအတုိင္းစာလာတတ္ပါတယ္... မဟုတ္ပါဘူးေနာ္...သံတူေၾကာင္းကြဲေလးလုပ္ထားတာပါ..ေနာက္ျပီးဒိနွစ္က စလုိ ့မဲေပါက္ရင္ေတာင္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ စာနဲ့မပုိ့ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ... ေလ်ာက္လြာတင္တုံးက ေပးထားတဲ ့ပါစ့္ေ၀ါ့ေလးနဲ ့  http://www.dvlottery.state.gov/
အထက္ပါ လင့္ေလးကေန ျပီးေတာ့ မဲေပါက္သလားမေပါက္လားဆုိတာကုိ ၀င္ၾကည့္နုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...
ိနုိင္ငံျခားမွာေနသူမ်ား မိမိအားဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားေပးမိပါက မၾကာခင္  အင္တာနက္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျပိးပုိက္ဆံေတာင္းတတ္ပါတယ္..ဒါမွမဟုတ္ တစ္ျခားသူတစ္ဥိးရဲ ့နံပါတ္ကုိ စကင္ဖတ္ျပိးေတာ့အင္တာနက္ဖုန္းလုိင္းနဲ့ေခါ္ ္တတ္ပါတယ္..( ကုိယ့္ဖုန္းမွာ နံပါတ္တစ္ခုေပါ ္ေနေပမယ္ ့ကုိယ္က ျပန္ေခါ ္ရင္ ေခါ ္လုိ့မရပါဘူး ..နံပါတ္မသံးူဘူး ဆက္သြယ္မွဳ အျပင္ေ၇ာက္ေနတယ္အစရွိသျဖင့္ ၾကား၇မွာျဖစ္ပါတယ္...)

အဲဒိ အေမ၇ိကန္ဗီဇာနဲ့ပတ္သက္ျပီး အေမရိကန္အစုိးရ  သုံးတဲ ့ အင္တာနက္  ဆုိဒ္ေတြ ဟာ .com  တုိ့ .org တုိ  ့    .net  တုိ ့ မသုံးပါဘူး......ခင္ဗ်ား 
အေမရိကန္အစုိးရတရား၀င္သုံးတာက  state.gov   သာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ.........


အလုိၾကိးအရနဲကုန္အုံးမယ္ ....


ကဲ ရတဲ့သူက ဆက္ျဖန့္လုိက္ပါအုံး 
U kyaw....

Honorary Degree for Aung San Suu Kyi


carleton.gif Department of
University Advancement

510 Robertson Hall
1125 Colonel By Drive
Ottawa, ON  K1S 5B6
Tel: 613-520-2600 ext. 3636


Carleton University alumni are invited to attend an honorary degree ceremony to celebrate the conferral of a Doctor of Laws, honoris causa in absentia, upon Aung San Suu Kyi, the pro-democracy Myanmar leader, Nobel laureate and winner of the Mahatma Gandhi Peace Award.

The ceremony will take place at noon on Tuesday, Feb. 22 in the Kailash Mital Theatre, where the Hon. Flora MacDonald, PC, CC, O.Ont, ONS, will deliver an address.
Aung San Suu Kyi has been placed under house arrest in Myanmar on numerous occasions since she began her political career. She was finally released last November.
Please RSVP to events_office@carleton.ca or call (613) 520-2948.

Parking available in Lot P1.  


All rights reserved. Carleton University © 2011
This email has been sent to hmar@connect.carleton.ca by Carleton University.
Click here to manage your contact preferences

The Impact of People's Tribunals: Reflecting on the International Tribunal on Crimes against Women of Burma

When:             12:30-2pm, March 3, 2011
Where:            519 YRT, York University
                  Toronto
Organized by the Centre for Refugee Studies and the York Centre for Asian Research, York University

Please visit www.cc4fb.org to find out detail and the Programme.


I hope many of you will be able to attend the above mentioned anniversary panel discussion at York University, Toronto to mark the first anniversary of the International Tribunal on Crimes against Women of Burma which convened in New York.
 
The anniversary panel will bring together organizers of the International Tribunal on Crimes against Women of Burma, members of the Burmese community, and scholars to reflect on the achievements of the Tribunal and of the larger "people's tribunal" phenomenon.