Saturday, March 19, 2011

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဆုိသူ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျဗာင္လိမ္

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာေငြ တေသာင္းေအာက္သာ က်သင့္သည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဘယ့္ေႀကာင့္ ၅ သိန္းက်သင့္ေနသနည္း ...

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဇာ္မွ ေျဖႀကားခ်က္

တယ္လီဖုန္းစနစ္ဆိုသည္မွာ လိုင္းအင္အားနည္းပါးပါက တလိုင္းေပၚတြင္ က်သင့္ေငြႀကီးမားျပီး လိုင္းအင္အားမ်ားျပားလွပါမွ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့က်ႏိုင္ .....
ထို႕ေႀကာင့္ ယခုေရွးဦးကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခင္ ၁၅ သိန္းဟု သတ္မွတ္ခဲ့ရေႀကာင္း၊ ယခုအခါ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ဖုန္းတလံုး ၅ သိန္းသို႕ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ...


ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီး က စာရင္း စာအုပ္ ေတြ တခု ၿပီး တခု လွန္ ရင္း
ဟန္ နဲ ပန္ နဲ႕ ၊ ဂိုက္ နဲ႕ ဆိုဒ္ နဲ႕ ၊ စကားေတြ အမ်ားၾကီး ၊ ခ်က္ နဲ႕ လက္ နဲ႕ ၊ အပိုင္ ေၿပာ
ထားတာ ၊ အခ်က္ အလက္ ေတြ ကိန္း ဂဏန္းေတြ နဲ႕၊ ယံုေလာက္ ေအာင္ တပံုၾကီး ေၿဖ ထားတာ
ေတြ႕ရ ေတာ႕ ၊ ရိုးရိုး အေတြးေရာ ၊ သံသယ အေတြး ေတြပါ ၊ ေတြးဆ စရာ ၿဖစ္ ေနရ ပါပ ဗ်ား ။
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဆုိသူ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျဗာင္လိမ္သလား.. ေရွ႕ပုိင္းက မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ပါမလာလုိ႔လား.. လုိ႔ ေတြးထင္မိပါ၏..

လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ အေမးအေျဖဆုိသည္မ်ားတြင္ အေမး- အေျဖၿပီးလွ်င္..ထုံးတမ္းစဥ္လာတက်.. ေျဖဆုိသူဝန္ႀကီး၏ အေျဖအေပၚ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း အဆုိပါ ျပန္လွန္ေမးခြန္းကို ျပန္ရွင္းျခင္းဆုိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ေတြ႔ရျခင္းမရွိသျဖင့္ သေဘာေပါက္မိသည္မွာ အေယာင္ျပလႊတ္ေတာ္ႀကီးသာျဖစ္သျဖင့္ ဝတ္ေက်တန္းေက် အေယာင္ျပ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္သာရွဳျမင္မိသည္၊ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေမးသင့္ေမးထုိက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အတုိက္အခံႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အမတ္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုံး စီမံကိန္းစတင္စဥ္က ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းတင္ ( ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ )လက္ထက္ဟုထင္မိသည္၊
မူလစီစဥ္သူ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္း ( ဝ အဖြဲ႔တစ္ခုဟုဆုိ၏ ) ထံမွ အတင္းအဓမၼသိမ္းပုိက္ခါ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခဲ့သည္၊ ဝန္ႀကီးလဲလွယ္ၿပီး ဦးစုိးသာ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာသည္၊ ဦးစုိးသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခ်ိန္မွစ၍ အေျခအေနမေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးဌာန လုံးဝပ်က္စီးသြားခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ရာထူးႀကီးႀကီး ဆက္သြယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားကေတာ့ အေတာ္ေလး ေကာင္းစားလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိပင္၊ ၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းမ်ား စတင္ခ်ထားေပးစဥ္က လက္သိပ္ထုိးခ်ေပးခဲ့၏၊ ထုိစဥ္က ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဖုန္းဝယ္ယူခြင့္မွာ အထူးအခြင့္အေရးႀကီးျဖစ္ခဲ့၏၊ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကုိ အမွီျပဳၿပီး လိမ္လည္မွဳေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္သည္အထိ ေရပန္းစားခဲ့၏၊ ထုိ႔အတူ တရားဝင္ ထုတ္ေစ်း က်ပ္ငါးသိန္းတြင္ တရုတ္လုပ္ အနက္ေရာင္ ဟန္းဆက္ေလးတစ္လုံးပါဝင္ေသး၏၊ တုိးေၾကာင္ကေလး ဆက္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူစဥ္ အပိုေၾကးေပးပါက စိတ္ႀကိဳက္နံပတ္ေရြးယူ၍ ရႏုိင္ေသး၏၊ ထုိစဥ္က တရားဝင္ထုတ္ေစ်း ငါးသိန္းမွ်သာရွိေသာ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းတစ္လုံးအတြက္ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိရန္ အပုိေၾကးေငြမ်ား ေပါင္းထည့္ကာ အျမတ္ျဖင့္ေရာင္းစားလွ်င္ သိန္းဆယ္ဂဏန္းအထိ ျမတ္စြန္း၏၊

ေနာက္ပုိင္း ( ခုႏွစ္မမွတ္မိ ) တြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ တရားဝင္သြင္းေစ်း က်ပ္ ၇ သိန္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျပန္၏၊ ဝယ္ယူခြင့္မ်ားခက္ခဲဆဲ.. ျပင္ပေပါက္ေစ်းမ်ား ျမင့္မားဆဲ.. ထုိ႔အတူ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား စီးပြားျဖစ္ဆဲပါေပ၊ ဤနည္းအားျဖင့္ တစ္ရစ္ျခင္းတစ္ရစ္ တရားဝင္ ေစ်းႏွဳန္းေျပာင္းလဲလုိက္သည္မွာ ၂ဝဝ၆-၇ ဝန္းက်င္တြင္ တရားဝင္ သြင္းေစ်း က်ပ္ ၁၅ သိန္းသုိ႔ေရာက္သြားသည္ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဟန္းဆက္ဆုိသည္ကားလုံးဝလုံးဝမပါေတာ့ဘဲ ဆင္းကတ္ေလးတစ္ျပား၏ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ခ်က္ သာျဖစ္၏ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးလည္း ထုိကာလမ်ားမတုိင္မီ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ျပန္၏၊ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္း တစ္မ်ဳိးထည္းႏွင့္ ေရႊျဖစ္ေငြျဖစ္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရာထူးကုိ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး မိသားစု တုိင္းခန္းလွည့္လည္ရာတြင္ အျပဳစု ဧည့္ခံေကာင္းေသာ မေကြးခရုိင္ ခ.ယ.က ဥကၠဌ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ လႊဲေျပာင္းရယူ၏၊ ဂ်ီအက္စ္အမ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာန မွတ္တမ္းတြင္ အစားရအေသာက္ရဆုံးဝန္ႀကီးဆုိပါက မမွားေပ၊ အဖားေကာင္း အကပ္ေကာင္းသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာသူ ရံခါ ႏွစ္ဌာနဝန္ႀကီးအျဖစ္ပါ တာဝန္ယူဖူးသူ၊ ျပဳတ္ေတာ့မည္ ေရြ႕ေတာ့မည္ဟု စ.သုံးလုံး သတင္းရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေကာလဟလ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိေသာ္လည္း မိဘုရားေခါင္ႀကီး မယ္မယ္ဘုရားကုိ အပုိင္ကပ္ထားႏိုင္သူျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီသုိ႔ ခ်ီတက္ရာတြင္လည္း အတြင္းစည္းမွ ဝန္ႀကီးရာထူးျဖင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနႏုိင္သူ ပါေပ၊

ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဆက္ေၾကာင္းသစ္မ်ားခ်ဲ့ထြင္ျခင္း၊ တာဝါတုိင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔မွလည္း ပေရာဂ်က္ေကာ္မရွင္ စားသုံးေနရသူ၊ ဂ်ီအက္စ္အမ္အေပၚမွ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရယူစားသုံးခဲ့သူတစ္ဦးက
အသုံးမက်သည့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေပါက္လႊတ္ပဲစား မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ စာအုပ္ႀကီးေတြဖတ္ျပၿပီး ေျဗာင္လိမ္ေနသည္မွာ ယုိသူမရွက္ ျမင္သူရွက္ဖုိ႔ေကာင္းလွပါ၏

http://mmcpcommunity.net/ 

B.S.D.O ( Toronto ) မွပန္ၾကားခ်က္


request to Canada

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ေရးဆြဲထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုတူပန္းခ်ီ


ႏ်ဴက- ီးယားအႏၱရယ္ အဆင့္တုိးျမွင့္၊ ေရဒီယုိ သတၱိၾကြ အမႈန္မ်ား အေမရိကန္သုိ႕ စတင္ေရာက္႐ွိ[Myanmar weather watch]
Source: CNN, DailyMail
@planet.com.mm
ႏ်ဴက- ီးယားအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈ အဆင့္ ၅မွာ ႏ်ဴက- ီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ၏ အဓိကေလာင္စာခန္း ဆုိး႐ြားစြာပ်က္စီးၿပီး ေရဒီယုိသတၱိၾကြပစၥည္းမ်ား လႊင့္ထုတ္မႈျဖစ္ေပၚကာ ေရဒီယုိသတၱိၾကြမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္
ဂ်ပန္အစုိးရ ႏ်ဴက- ီးယားႏွင့္ စက္မႈဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕က ဖူကူ႐ွီးမားဒုိင္အီခ်ီ ႏ်ဴက- ီးယား ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိသည့္ ႏ်ဴကလီယားအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈ အတုိင္းအတာကုိ အဆင့္ ၄ မွ ၅ သုိ႕ တုိးျမွင့္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္အစုိးရက ဖူကူ႐ွီးမားစက္႐ုံ၏ ႏ်ဴက- ီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေရဒီယုိသတၱၾကြမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕ ေသဆုံးႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံလုိက္ၿပီးေနာက္ ဖူကူ႐ွီးမားစက္႐ုံကုိ ပုိင္ဆုိင္သည့္ Tokyo Electric Power ကုမၸဏီ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူမွာ ဝမ္းနည္စြားငုိေၾကြးခဲ့သည္။(ဝမ္းနည္းငုိေၾကြးေနသည့္ Tokyo Electric Power ကုမၸဏီအႀကီးအကဲႏွင့္ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးေနသည့္ ဖူကူူ႐ွီးမားစက္႐ုံမွ ႏ်ဴက- ီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ား)
ဖူကူ႐ွီးမားစက္႐ုံမွ ထြက္႐ွိလာသည့္ ေရဒီယုိသတၱိၾကြ အမႈန္အမႊားမ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ဖက္ကမ္း႐ုိးတန္းသုိ႕ စတင္ ေရာက္႐ွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ သံတမန္အသုိင္းအဝုိင္းက ေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ႏ်ဴက- ီးယားျဖစ္ရပ္မ်ား တုိင္းတာေရးအဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ႏ်ဴက- ီးယားအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈ အဆင့္ ၅မွာ ႏ်ဴက- ီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ၏ အဓိကေလာင္စာခန္း ဆုိး႐ြားစြာပ်က္စီးၿပီး ေရဒီယုိသတၱိၾကြပစၥည္းမ်ား လႊင့္ထုတ္မႈျဖစ္ေပၚကာ ေရဒီယုိသတၱိၾကြမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။(ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနသည့္ ႏ်ဴက- ီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိအတြင္းပုိင္းအား ျမင္ေတြ႕ေနရစဥ္)
ႏ်ဴက- ီးယား အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈကုိ အဆင့္ ၇ ဆင့္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံမွ ခ်ာႏုိဘုိင္း ႏ်ဴက- ီးယား မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ရပ္မွာ အဆုိး႐ြားဆုံးျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၇ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိကုိင္မူရာ ႏ်ဴကလီယား မေတာ္တဆျဖစ္မႈတြင္ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ထုိျဖစ္ရပ္ကုိ ႏ်ဴက- ီးယားအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈ အဆင့္ ၄ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(သမုိင္းတေလ်ာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏ်က- ီးယားမေတာ္္တဆမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား)

၁၉၇၉ အေမရိကန္ ႏ်ဴက- ီးယားအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈ

ယခုျဖစ္ပြားသည့္ ဖူကူ႐ွီးမားစက္႐ုံမွ ႏ်ဴက- ီးယား အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈ အဆင့္မွာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္႐ွိ Three Mile Island (TMI) ႏ်ဴက- ီးယား ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏ်ဴက- ီးယား မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တူညီေနသည္။ TMI ႏ်ဴက- ီးယား မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ၊ ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရး အက်ဳိးဆက္မ်ား မ႐ွိေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။(၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ျမင္ေတြ႕ရသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္႐ွိ Three Mile Island ႏ်ဴက- ီးယား ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ)
သုိ႕ေသာ္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ထုိစဥ္က TMI စက္႐ုံ၏ ေလေအာက္အရပ္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူမ်ားမွာ ေလညာအရပ္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားထက္ အဆုပ္ကင္ဆာ၊ ေသြးကင္ဆာကဲ့သုိ႕ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈ ၂ဆမွ ၁၀ဆအထိ ပုိမ်ားခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္ စက္႐ုံ၏ ေလေအာက္အရပ္တြင္ ႏုိ႕စုိ႕အ႐ြယ္ကေလး ေသဆုံးမႈႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသဆုံးအေရအတြက္
ငလ်င္ႏွင့္ဆူနာမီေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ အေရအတြက္မွာ ၆,၉၁၁ ဦးအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ အေရအတြက္မွာ ၁၀,၃၁၆ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဖူကူရွီးမားရွိ ႏ်ဴက- ီးယား စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံု (၂)႐ံု ေပါက္ကြဲမႈ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၁) ရက္ ေသာၾကာေန႔က ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆူနာမီ ေရလႈိင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဖူကူရွီးမားရွိ ႏ်ဴက- ီးယား စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္႐ံု (၂) ႐ံု ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။  တတိယေျမာက္ ႏ်ဴက- ီးယား ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုတြင္ ေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ား အပူရွိန္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေပ်ာ္က်ႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာသည္။

ဂ်ပန္ႏ်ဴက- ီးယားစက္႐ံု ေပါက္ကြဲမႈဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ဘယ္ေလာက္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ ေစႏုိင္လဲ။ ႏ်ဴက- ီးယား ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ႏွင့္ ေရဒီယုိ ဓါတ္သတၱိႂကြ ပစၥည္းယုိစိမ့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသလား။
ဖူကူရွီးမား ေဒသႏၲရ အာဏာပုိင္ေတြက ႏ်ဴက- ီးယား ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ယုိစိမ့္မႈ အနည္းငယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္လူ ၁၉၀ ဦး ဓါတ္ေရာင္ျခည္ သင့္ခဲ့ေၾကာင္း ေျဖၾကားထားပါတယ္။ ဖူကူရွီးမား စက္႐ံုကေန မုိင္ ၁၀၀ ခန္႔ အကြာမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာ USS Ronald Reagan က ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပမာဏ အနည္းငယ္ တုိင္းတာရရိွေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားပါတယ္။

ေရဒီယုိဓါတ္ သတၱိႂကြပစၥည္း ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံ သြားပါသလဲ။
ဂ်ပန္ အာဏာပုိင္ေတြကေတာ့ ေပါက္ကြဲသြားတ့ဲ စက္႐ံု အျပင္ဘက္မွာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈ အနည္းငယ္ကုိ တုိင္းတာရရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ International Nuclear and Radiological Event Scale (INES)  ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕မႈ အဆင့္(၄) ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔ မလွမ္းမကမ္း ႐ုရွားႏုိင္ငံ မွာေတာ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈ မေတြ႕ရပါဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံနဲ႔ သိပ္နီးကပ္တဲ႔ ႐ုရွားအေရွ႕ဖ်ား ေဒသမွာေတာင္ ႏ်ဴက- ီးယား ဓါတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈ အရိပ္အေရာင္မွ် မေတြ႔ရရင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံနဲ႔ သိပ္အလွမ္းေဝးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စုိးရိမ္စရာ မရိွဘူးလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။

ဘယ္လုိအမ်ဳိးအစား ေရဒီယုိ ဓါတ္သတၱိႂကြပစၥည္းေတြ ပ်ံ႕ႏွ႔ံ သြားပါသလဲ။
စီဇီယမ္ ႏွင့္ အုိင္အုိဒင္း ေရဒီယိုဓါတ္ သတၱိႂကြ အုိက္ဆုိတုပ္မ်ား စက္႐ံု ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေတာ့ အာဂြန္ႏွင့္ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ မ်ားလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါတယ္။ ယူေရနီယမ္ႏွင့္ ပလူတုိနီယမ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕သည့္ အရိပ္အေရာင္ မေတြ႔ရေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

ေရဒီယုိဓါတ္သတၱိႂကြ ပစၥည္းေတြက လူေတြကို ဘယ္လုိ အႏၲရာယ္ ေပးႏုိင္တာလဲ။
ေရဒီယုိဓါတ္သတၱိႂကြ အုိင္အုိဒင္းေတြက စက္႐ံုအနီးက လူရြယ္ေတြကို အႏၲရာယ္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ခ်ာႏုိဘုိင္း ႏ်ဴက- ီးယား ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု ေပါက္ကြဲမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္အျဖစ္ ေဒသခံမ်ား သုိင္းရြဳိက္ကင္ဆာ ေရာဂါ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အုိင္အုိဒင္း ေဆးျပားမ်ား လုံေလာက္စြာ စားသုံးျခင္းျဖင့္ ၄င္းသုိင္းရြဳိက္ကင္ဆာေရာဂါမွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရဒီယုိဓါတ္ သတၱိႂကြေနတဲ့ စီဇီယမ္ေတြဟာ လူခႏၲာကုိယ္ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ တစ္သွ်ဴးမွ်င္မ်ားတြင္ တြယ္ကပ္ စုေဆာင္းေနႏုိင္ၿပီး၊ ပလူတုိနီယမ္ ေတြကေတာ့ အ႐ိုးႏွင့္ အသည္းမွာ ေနႏုိင္ပါတယ္။ ေရဒီယိုဓါတ္သတၱိႂကြေနတဲ့ ႏုိက္ထရုိဂ်င္ ေတြကေတာ့ စကၠန္႔ပုိင္းအတြင္း ပ်က္စီးသြားႏုိင္ၿပီး၊ အာဂြန္ေတြကေတာ့ က်န္းမာေရးကုိ မထိခုိက္ေစႏုိင္ပါဘူး။

ေရဒီယုိ ဓါတ္သတၱိႂကြပစၥည္းေတြ ဘယ္လုိ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားတာလဲ။
အင္အားျပင္း ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီ ေရလႈိင္းမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္သြားၿပီး  ႏ်ဴက- ီးယားဓါတ္ေပါင္းဖုိ အပူရွိန္ မတက္ေစရန္ အေအးခံစနစ္ပ်က္စီးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အေအးခံစနစ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ဓါတ္ေပါင္းဖုိအတြင္း ေရေႏြးေငြ႔မ်ားျဖစ္ေပၚလာကာ ဖိအားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတယ္။  ေရေႏြးေငြ႕ အနည္းငယ္သာ ထုတ္ေပးႏုိင္ေတာ့တယ္။ အဂၤါေန႔က အျခားဓါတ္ေပါင္းဖို တစ္ခု ထပ္မံ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ Suppresion Chamber တြင္း အက္ေၾကာင္း ျဖစ္သြားႏိုင္ၿပီး ေရးေႏြးေငြ႔မ်ား အဆက္မျပတ္ ပ်ံ႕ထြက္ေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေနက  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဖို႔ ခက္ေနေသးတယ္လို႔လဲ ဆိုျပန္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ကေတာ့ ပ်ံ႕ထြက္လာတဲ့ ေရေႏြးေငြ႔ေတြထဲမွာ ႏ်ဴက- ီးယား ဖစ္ရွင္ Nuclear Fission ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာရတဲ့ ေဘးထြက္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ စီဇီယမ္ႏွင့္ အိုင္အိုဒင္းေတြ ပါေနတဲ့အတြက္ ေလာင္စာေခ်ာင္းေတြ ထည့္ထားတဲ့ သတၱဳ casing ေတြ အရည္ေပ်ာ္သြားၿပီ (ဒါမဟုတ္) ပ်က္စီးသြားၿပီလို႔လဲ ယူဆႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ယူေရနီယမ္ေခ်ာင္းေတြကေတာ့ အရည္ေပ်ာ္မွတ္ ျမင့္တဲ့အတြက္ အရည္ေပ်ာ္ႏိုင္ခဲပါတယ္။ အေငြ႔ပ်ံႏိုင္ခဲ ပါတယ္တဲ့။ ဆိုလိုတာက သိပ္အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ယူေရနီယမ္ ေလာင္စာေခ်ာင္းေတြ ပ်က္စီးျခင္း (သို႔) အရည္ေပ်ာ္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ယူဆရပါတယ္။

ေရဒီယို သတၱိႂကြ ပစၥည္းေတြ အျခားနည္းနဲ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ပါသလား။
ဂ်ပန္ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ဓါတ္ေပါင္းဖို (၃) ခုထဲကို အေအးခံစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားလို႔ အပူရွိန္ မတက္ေအာင္ ပင္လယ္ေရေတြ ျဖန္းပက္လိုက္ပါတယ္။ ဒီပင္လယ္ေရေတြက ဓါတ္ဖိုေပါင္းအတြင္း ႏ်ဴက- ီးယား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့  ေလာေလာဆယ္ မွာေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ႏ်ဴက- ီးယား  ဓါတ္သတၱိမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အေျခအေန အေသးစိတ္ မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး။

ႏ်ဴက- ီးယား ဓါတ္သတၱိႂကြ ပစၥည္းေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ ၾကာမလဲ။
ေရဒီယို သတၱိၾကြေနတဲ့ အိုင္အိုဒင္းေတြကေတာ့ ပ်က္စီးလြယ္ပါတယ္။ တစ္လအတြင္းမွာပဲ အိုင္အိုဒင္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပါ။  ေရဒီယို သတၱိၾကြေနတဲ့ စီဇီယမ္ေတြကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ ထဲမွာ အၾကာႀကီးမေနႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ခႏၶာကိုယ္ ထဲက ထြက္သြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏ်ဴစက္႐ံု ေပါက္ကြဲရာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ အသြင္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ တည္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ႏ်ဴေလာင္စာေခ်ာင္းေတြ အရည္ေပ်ာ္က် ခဲ့ပါသလား။
အထက္မွာ ေဖၚျပထားသလို အုိင္အုိဒင္း ႏွင့္ စီဇီယမ္ေတြ ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း စမ္းသပ္ သိရွိရလုိ႔ ယူေရနီယမ္ ေလာင္စာေခ်ာင္းေတြ ထည့္ထားတဲ့ သတၱဳ Casing ေတြ အရည္ေပ်ာ္က်တယ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယူေရနီယမ္ ေလာင္စာေခ်ာင္းေတြ ကုိယ္တိုင္ အရည္ေပ်ာ္က်သြားတဲ့ လကၡဏာ မေတြ႔ရပါဘူး။ China Syndrome လို႔ ေခၚတဲ့ ေလာင္စာေတြ အရည္ေပ်ာ္လို႔ ဓါတ္ဖို ေပါင္းဖို အတြင္း ဓါတ္ျပဳမႈေတြ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္ရွိ အရာအားလံုးကို အရည္ေပ်ာ္က်ေစႏိုင္လို႔ ကမ႓ာေျမ အတြင္းပိုင္း ခပ္နက္နက္အထိ အေပါက္ႀကီး ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အရည္ေပ်ာ္ သြားႏိုင္ရင္ေတာင္ ဂ်ပန္ဓါတ္ေပါင္းဖိုက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆထားတဲ့အတြက္ China Syndrome  ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးတဲ့။ အရည္ေပ်ာ္က်လာတဲ့ ႏ်ဴေလာင္စာေတြကို ထားသို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဓါတ္ေပါင္းဖိုေအာက္ ၊ အျပင္ထိန္းခ်ဳပ္ကန္ (ေျမာင္း) အတြင္းမွာ ကြန္ကရစ္ေတြ ကာရံထားသင့္ပါတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာေတြမွာ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

ခ်ာႏိုဘိုင္းလို ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ပါသလား။
ဂ်ပန္ ဖူကူရွီးမား ႏ်ဴစက္ရံု ေပါက္ကြဲမႈက ဆိုဗီယက္ေခတ္က ခ်ာႏိုဘိုင္း ႏ်ဴစက္ရံု ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ မတူပါဘူး။ ဖူကူရွီးမား မွာက ဆင့္ကဲဓါတ္ျပဳျဖစ္စဥ္ေတြကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေပါက္ကြဲမႈက ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ကာရံထားတဲ့ ကြန္ကရစ္ ႏွင့္ စတီးအကာအရံမ်ား အျပင္ဘက္မွာ ျဖစ္မ်ားခဲ့တာပါ။ ခ်ာႏိုဘိုင္း ေပါက္ကြဲမႈက ႏ်ဴဓါတ္ေပါင္းဖို အတြင္းပိုင္းမွာ အျဖစ္မ်ားခဲ့ၿပီး ေရဒီယို ဓါတ္ေရာင္ျခည္ေတြ ေလထဲပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတယ္။ မီး ရက္အတန္အၾကာ ေလာင္ထားတဲ့အတြက္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ေတြ ေလထုထဲသို႔ ပိုမို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစပါတယ္။ ဖူကူရွီးမား ႏ်ဴစက္႐ံုေပါက္ကြဲမႈ မွာေတာ့ ဓါတ္ေပါင္းဖိုမွ ထြက္လာတဲ့ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္နဲ႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေၾကာင့္ စက္႐ံုေခါင္မိုး ႏွင့္ ဓါတ္ေပါင္းဖို အျပင္ဘက္မွာ ေထာင္ထားတဲ့  နံရံေတြ ပ်က္စီးေစခဲ့ပါတယ္။

ႏ်ဴက- ီးယား ဗံုး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ႏ်ဴဗံုးႏွင့္ ႏ်ဴဓါတ္ေပါင္းဖိုသည္ အေတာ္ကြဲျပား ျခားနားပါတယ္။

ႏ်ဴဓါတ္ေပါင္းဖိုက ထြက္လာတဲ့ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ေတြက ဘာျဖစ္ေစႏိုင္လဲ။
အပူခ်ိန္ သိပ္ျမင့္မားတဲ့အခါ ဇာကိုနီယမ္ထဲက ေရေႏြးေငြ႔ေတြဟာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ႏွင့္ ေအာင္ဆီဂ်င္ အျဖစ္ ကြဲထြက္သြားေစပါတယ္။ ဇာကိုနီယမ္ သတၱဳကို ႏ်ဴေလာင္စာေခ်ာင္းေတြ ထည့္တဲ့ Casing အေနနဲ႔ အသံုးျပဳတာပါ။ ဇာကိုနီယမ္ ႏွင့္ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ၊ ေအာက္ဆီဂ်င္တို႔ အေရာအေႏွာဟာ ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ပါတယ္။

အိုင္အိုဒင္း ေဆးျပားေတြ ဘာေၾကာင့္ ေသာက္ရတာလဲ။
အိုင္အိုဒင္း ေဆးျပား ေသာက္ထားလို႔ လူခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ လိုအပ္တဲ့ အိုင္အိုဒင္း အျပည့္အဝရွိေနရင္ ေလထုထဲမွာရွိတဲ့ အျခား အိုင္အိုဒင္းကုိ မစုပ္ယူႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေရဒီယို သတၱိႂကြျခင္း မရွိတဲ့ အိုင္အိုဒင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့အတြက္ ေရဒီယိုသတၱိႂကြေနတဲ့ အိုင္အိုဒင္းေတြ စုပ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဖူကူရွီးမားမွာ ႏ်ဴဓါတ္ေရာင္ျခည္ Level  ဘယ္ေလာက္ရွိ ပါသလဲ။
က်ိဳဒို သတင္းဌာနကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၁၂.၃.၂၀၁၁) ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ မွာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ အဆင့္ 1557 Microsieverts per hour ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းပမာဏရွိ ဓါတ္ေရာင္ျခည္  တစ္နာရီၾကာ သင့္ခံရမႈဟာ ရင္ဘတ္ကို X.ray တစ္ခါရိုက္တာႏွင့္ ညီမွ်ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ တနလာၤေန႔ နံနက္ ၂ နာရီ တိုင္းတာခ်က္အရ 750 microsieverts per hour သို႔ လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္ မွာ 20 microsieverts per hour သို႔လည္းေကာင္း အသီးသီးက်ဆင္း သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခရီးရွည္ သြားတဲ့ ေလယာဥ္စီး ခရီးသည္(၁)ဦးဟာ 5 microsieverts per hour ႏႈန္း ဓါတ္ေရာင္ျခည္သင့္ ခံရပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ အဂၤါေန႔မွာ ဓါတ္ေပါင္းဖို ထပ္မံေပါက္ကြဲလို႔ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပမာဏ 400 milisieverts per hour ျပန္တက္သြားလို႔ ႏ်ဴစက္ရံုမွ မိုင္(၂၀)အတြင္းေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို  အိမ္အတြင္းမွာပဲ ေနရန္ ညႊန္ၾကား ထားပါတယ္။ ႏ်ဴစက္ရံုနဲ႔ ေဝးတဲ့ေဒသေတြမွာေတာ့ အဲ့ဒီေလာက္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပမာဏ မရွိပါဘူး။ ၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက်ိဳ မွာ ရွိသင့္တဲ့ ပမာဏထက္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပမာဏ မ်ားျပားေနေပမယ့္ လူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ မရွိဘူးလို႔ အာဏာပိုင္ ေတြက ဆိုပါတယ္

ဒီပမာဏရွိတဲ့ ႏ်ဴဓါတ္ေရာင္ျခည္ သင့္ခံရပါက အႏၲရာယ္ ကင္းပါသလား။
ကမာၻ႔ ေနရာအခ်ိဳ႕ဟာ ရွိသင့္တဲ့ ဓါတ္ေရာင္ပမာဏထက္ သိသိသာသာ ျမင့္ေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာအား ျဖင့္ အဂၤလန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ Cornwall ေဒသပါ။ Cornwall ေဒသမွာ လူေတြေနထိုင္သလို အျခားသူေတြ ကလဲ ဒီေဒသသို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လာေရာက္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စီးနင္းလိုက္ပါလာတဲ့ ခရီးသည္ေတြဟာ သာမန္ထက္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပမာဏထက္ မ်ားျပားတဲ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈ ခံစားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရီးသည္ေတြလဲ ေလယာဥ္စီးျမဲစီးတာပါပဲ။ ေလယာဥ္မွဴး ၊ ေလယာဥ္ေမာင္/မယ္ ေတြဆို ေရာင္ျခည္ဒဏ္ ပိုမ်ားတာေပါ့။ ေဆး႐ံုတက္ေနတဲ့ လူနာေတြလဲ ပံုမွန္ဆုိသလို ဓါတ္မွန္ရိုက္ရပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ၾကားမွာေတာ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ဘယ္ေလာက္ဟာ အႏၱရာယ္ ကင္းတယ္ဆိုတာ ျငင္းခံုေနၾကဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ ပံုမွန္ ပမာဏထက္ပိုတဲ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ သင့္ခံရမႈဟာ သင့္ဘဝမွာ တစ္ႀကိမ္ မဟုတ္ တစ္ႀကိမ္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

ဖူကူရွီးမား ႏ်ဴစက္ရံုျပႆနာဟာ  ကမာၻႀကီးကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္ေစပါလဲ။
ဒါကေတာ့ ႏ်ဴဓါတ္ေရာင္ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားလဲေပၚ မူတည္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေန (၁၈.၃.၂၀၁၁) ရက္ေန႔အထိေတာ့ ဂ်ပန္ ၊ ဖူကူရွီးမားေဒသအတြင္းပဲ သက္ေရာက္ေစတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ  အႏုျမဴ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုေသာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ တ႐ုုတ္ျပည္ႀကီး ျခားနားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏ်ဴဓါတ္ေရာင္ခံ အႏၱရာယ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက္ဆစ္မိုး ကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဒီေဆာင္းပါး ဘာသာ ျပန္ေနခ်ိန္ (၁၇.၃.၂၀၁၁) ရက္ေန႔ ျမဝတီရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရြာသြန္းေနေသာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္  မိုးမ်ားကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ရာ အက္ဆစ္မိုး မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္မ်ား  ပါဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ သြားပါတယ္။

အေမွာင္လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔တိုင္းျပည္

မၾကာမီထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္၀ယ္ယူလိုသူမ်ားဟာ info@aappb.org သို႔ ဆက္သြယ္မွာ ယူႏုိင္ပါတယ္။Hnin Pan Ein Cover.jpg


Thanks N Regards,

Aung Myo Thein

Assistant Association for Political Prisoners (Burma)
info@aappb.org

Ph: 055 545 495
Web: http://www.aappb.org, http://www.fbppn.net, http://www.nd-burma.org

"There can be no national reconciliation in Burma, as long as there are political prisoners."


 There is nothing more difficult to plan, more doubtful of success, more dangerous to manage, than the creation of a new system.
   
    --Niccolo Machiavelli
အေမွာင္လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔တိုင္းျပည္
စီစဥ္သူတုိ႔စကား
ေထာင္ဆုိသည္ ေနရာေကာင္းမဟုတ္၊ လူေကာင္းသူေကာင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လူဆုိးသူဆုိးတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္၊ မေကာင္းသူတုိ႔အားေလွာင္ပိတ္ထားသည့္ ေနရာဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္၊ ျပဳျပင္ရန္အလုိ႔ငွာဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းထားေသာ္လည္း ေထာင္သည္ ႏွစ္သက္စရာ ျဖစ္မလာခဲ့ပါ၊ သုိ၌ေသာ္လည္း လူ၌အဖြဲ၌အစည္းတခုကုိ စနစ္တက် တည္ေထာင္စီမံခန္၌ခြဲရာတြင္ ေထာင္သည္ ဖယ္ထုတ္မရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၏ အစိတ္အပုိင္းတရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္၊ ထုိ႔အတူ မိမိတုိ႔ကုိ ေမာ္လုိ႔မွမၾကည့္ဝံ့၊ စကားတခြန္းမွ ခြန္းတုန္၌မျပန္ဝံ့ေစရန္ လူအမ်ားအား ဗုိလ္က်ဖိႏွိပ္ရာတြင္လည္း မတရားစုိမုိးအုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔အတြက္ ေထာင္သည္ လက္နက္ေကာင္းတခုျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္၊ ေထာင္က်ရျခင္းသည္ မဂၤလာရွိေသာကိစၥမဟုတ္ပါ၊ ေထာင္တြင္းမွာ ေနရထုိင္ရေသာဘဝသည္လည္း ၾကမ္းတမ္းဆုိးဝါး လြန္းပါသည္၊ ေထာင္တြင္းမွာ ဘဝပ်က္သြားသူေတြရွိသည္၊ အသက္ေပ်ာက္သြားသူေတြရွိသည္၊ ေထာင္ထြက္ဆုိသူတုိ႔ သည္လည္း ရပ္ထဲရြာထဲတြင္ ေပါင္းအပ္သင္းအပ္ေသာသူမ်ားမဟုတ္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔လုိ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးစုိးသည့္ ေခတ္ဆုိးၾကီးတခုထဲတြင္မူ လူေကာင္းသူေကာင္းစစ္မစစ္ သက္ေသခံႏုိင္ရန္ ေထာင္ထြက္လက္မွတ္ ထုတ္ျပရမလုိ ျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိရေပမည္၊ မတရားမွဳတခုခုကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ဆန္႔က်င္မိသူတုိင္း၏ ေနာက္ဆုံး ေရာက္ရွိစုေဝးရာသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ျဖစ္လုိ႔ေနပါသည္၊
မတရားမွဳတခုကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား အႏၱရယ္ရွိပါသည္၊ ေတာ္ရုံသတၱိျဖင့္ မလုပ္ႏုိင္ပါ၊ ထုိသတၱိကလည္း ေမြးရာပါမလာပါ၊ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္တတ္သည့္စိတ္ကသာ ထုိသတၱိကုိ ေမြးဖြားေပးပါသည္၊ မိမိစြဲကုိင္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကသာ ထုိသတၱိကုိ ခုိင္မာေစပါသည္၊ ထုိသတၱိမ်ဳိးကုိ ဘယ္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် အက်ဥ္းေထာင္မ်ားက မသတ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ၊ ႏွင္းပန္းအိမ္၏စာအုပ္ကုိဖတ္ရသည့္အခါ ထုိအခ်က္ကုိ ပုိမုိထင္ရွားစြာ ျမင္ရပါသည္၊ ထုိသတၱိမ်ဳိး လူအမ်ားတြင္ ျပန္႔ပြားျဖစ္ထြန္းလာေစလုိျခင္းသည္ ဤစာအုပ္ထုတ္ေဝရျခင္းႆ အေၾကာင္းရင္းတခုဟု ဆုိရေပမည္၊
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတရားမွဳမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရင္းယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အက်ဥ္းက်ေနရသူေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္၊ ဘဝေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟု ျမင္ၾကည့္လုိက္ပါ၊ သူတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘဝေပါင္းကလည္း မနည္း၊ ထုိဘဝမ်ားကုိ မေမ့မေလ်ာ့ေစခ်င္ပါ၊ ထုိဘဝမ်ား ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ လူအမ်ား သိေစခ်င္ပါသည္၊ စာနာနားလည္ေစလုိရုံသက္သက္မွ် မဟုတ္ပါ၊ အျခားေသာ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ဘဝမ်ား၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးအလုိ၌ငွာ သူတုိ႔ဘာေတြ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ေနၾကရသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိၾကေစခ်င္သည္၊ လူတုိင္း ေပးဆပ္ၾကသူခ်ည္းဆုိလ်င္ ေလာကၾကီးက အင္မတန္ေကာင္းသြားပါလိမ့္မည္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေပးဆပ္တာႏွင့္ ရယူတာကုိ မွ်မွ်တတ က်င့္သုံးၾကလ်င္လည္း ေလာကႀကီးက သာယာႏုိင္ပါသည္၊ ဒီလုိမဟုတ္ပဲ ရယူလုိသူတုိခ်ည္း ေနထုိင္ၾကသည့္ေလာကဆုိလ်င္ေတာ့ ဒုကၡဘုံသာျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္၊ အနည္းဆုံးေတာ့ ေပးဆပ္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ လက္ခံလာတတ္ၾကေစခ်င္သည္၊ ေပးဆပ္ျခင္းကုိ တန္ဘုိးထားတတ္ၾက ေစခ်င္သည္၊ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ပင္ ယခုလုိယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ထုတ္ေဝပါသည္၊
လူတုိင္း သူ႔ေနရာမွန္သူရွိသြားလ်င္ ေလာကၾကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာမည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္၊ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္တတ္သူမ်ား အတြက္ ေထာင္သည္ ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ၊
မတရားမွဳမ်ားကုိ ဆန္၌က်င္သူမ်ားအတြက္ ေထာင္သည္ ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ၊ ေလာကၾကီးအတြက္ ကုိယ့္ရွိတာေလးထဲက ဘာေပးရမလဲ စဥ္းစားေနတတ္သူမ်ားအတြက္ ေထာင္သည္ ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ၊ ေထာင္သည္ပင္လ်င္ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးေနသူတုိ႔၏ သံပျခဳပ္ျဖစ္ေနရျခင္းကုိက ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ၊ ေထာင္သည္ ေလာကႀကီးဆီက ရႏုိင္တာထက္ ပုိလုိခ်င္တတ္ၾကသည့္ လက္ကုန္ႏွဳိက္သမားမ်ားအတြက္သာ ေနရာမွန္ျဖစ္သင့္ပါသည္၊ ေထာင္သည္ လူအခ်င္းခ်င္း ဗုိလ္က်စုိးမုိးလုိသည့္ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းသမားမ်ားအတြက္သာ ေနရာမွန္ျဖစ္သင့္ပါသည္၊ ေလာကပါလတရားက လူတုိင္းကုိ သူ႕ေနရာမွန္မွာသူ ရွိေအာင္လုပ္ေပးပါသည္၊ ေထာင္သည္ ေလာကပါလတရားကုိေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ နံရံတခ်ပ္သာျဖစ္သင့္သည္၊ ျဖစ္ေစခ်င္သည္၊ ထုိဆႏၵျဖင့္ ေနရာမွားေနေသာလူမ်ား။ အရာဝတၳဳမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ထုတ္ေဝပါသည္၊
စစ္အစုိးရက ျမန္မာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိပါဟု တေလ်ာက္လုံးဘူးကြယ္ေနသည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အမွန္တကယ္ရွိပါသည္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အျခားေသာရာဝဇတ္အက်ဥ္းသားမ်ားထက္ အစီအစဥ္ရွိရွိႏွင့္ စံနစ္တက် စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံေနရသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟုဆုိရလ်င္ လြန္အံ့မထင္၊ ေထာင္ထဲကလူကုိပါမဟုတ္၊ ေထာင္ျပင္က မိသားစုကုိပါ ဒုကၡေပးလုိက္ေသးသည္၊ စိတ္နာေလာက္သည့္ ေသကြဲရွင္ကြဲအျဖစ္မ်ား သည္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္မွာမ်ားလွၿပီ၊ ဒါေတြကုိ ရပ္တန္႔ဖုိလုိသည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ လႊတ္ဖုိ႔လုိသည္၊ သည္အခ်က္ကုိ မိမိတုိ႔ အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္၊ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အေမွာင္ေခတ္ထဲက သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ တကယ့္ဘဝမ်ားက ပုိမုိက်ယ္ေလာင္ေစခဲ့။ ေလးနက္ေစခဲ့သည္က အမွန္ပင္၊ ထုိက်ယ္ေလာင္ေလးနက္ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္အား လူတုိင္းလူတုိင္းစီ ေရာက္ရွိေစရန္ ျပန္႔ႏွံ႔ေစရန္ သည္စာအုပ္ကုိ မိမိတုိ႔ထုတ္ေဝလုိက္ပါသည္၊
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)
စာေရးဆရာမႏွင္းပန္အိမ္၏ ဘဝ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္
အဘဦးတင္စိန္၊ အမိေဒၚသန္းစိန္တုိ႔မွာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ဥကၠလာ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၄ ေယာက္အနက္ သမီးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးတင္စိန္ကုိ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ကုိးကုိးကြၽန္းသုိ႔ ပုိ႔ခဲ့သည့္ အတြက္ စာေရးသူ ၆ လသမီးမွာဖခင္ႏွင့္ ခြဲခြာခဲ့ရၿပီး ၇ ႏွစ္သမီးမွ ဖခင္ကုိျမင္ဘူးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၉၂ တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လူငယ္ ကုိေနဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ၁၉၉၃ တြင္ သားတေယာက္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။
၁၉၉၈ တြင္ ခင္ပြန္းသည္ အဖမ္းခံရၿပီး ထုိအခ်ိန္က ႏွစ္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ေထာင္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္ မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးၿမိဳ႕ ေမာ္လုိက္ေလးအက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ အပုိ႔ခံခဲ့ပါရသည္။
အက်ဥ္းက်မိသားစုဝင္အျဖစ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းကေလးၿမိဳ႕တြင္ ငပိေရာင္းၿပီး ခင္ပြန္းသည္ကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခဲ့ရသည္။ စာေရးသူ၏ ဘဝကုိသိေနသည့္ အဘြားလူထုေဒၚအမာက သမီးတုိ႔ဘဝေတြက စာေရးဖုိ႔ေကာင္းတယ္ဟု ေျပာခဲ့ဘူးသည္။ စာေရးသူကုိ စာေပမ်ဳိးေစ့ခ်ေပးသူက အဘြားလူထုေဒၚအမာျဖစ္ၿပီး စာေပစင္ျမင့္တင္ေပးခဲ့သူမ်ားမွာ ေဒးဒရဲဦးျမတ္ေဆြ၊ ဆရာ
နတ္ႏြယ္၊ ဦးဇင္လင္း (ဦးေဌးေအာင္) တုိ႔ျဖစ္သည္။
လက္ရိွလြပ္လပ္ေသာအာရွအသံ Radio Free Asia (RFA)မွာ အသံလႊင့္ေဆာင္းပါအျဖစ္ ေမွာင္လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔ တိုင္းျပည္ အစီအစဥ္ကို ေရးသားထုတ္လႊင့္တင္ဆက္လွ်က္ရိွပါသည္။
 

၁၉.၃.၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
19 March 2011 Yeyintnge's Diary.doc19 March 2011 Yeyintnge's Diary.doc
1799K   View   Download  
19 March 2011 Yeyintnge's Diary.pdf19 March 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2495K   View   Download  

http://www.mediafire.com/file/k090e9g128f8ryd/19%20March%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/rn0wf20yh60kjrh/19%20March%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
19 March 2011 Yeyintnge's Diary

ေရလႈိင္းၾကားက ပံုရိပ္မ်ား


Posted by admin on March 18, 2011

အမွန္ကုိ၀န္ခံရရင္ အဏၰ၀ါပင္လယ္ျပင္က ဇာတ္လမ္းေတြကုိ ေရးေရးေနရတာ က်ေနာ့ကုိယ္က်ေနာ္ သိပ္ၿပီးလိပ္ျပာ မ လံုလွဘူး။ က်ေနာ္က ပင္လယ္ျပင္ကုိ တေခါက္ႏွစ္ေခါက္ေလာက္ပဲေရာက္ဖူးတာ.. မျဖစ္စေလာက္ ကုိယ္ေတြ႔ဇာတ္ လမ္းအခ်ဳိ႕နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက ၾကားဖူးနား၀ ခပ္မ်ားမ်ားကုိ ေရာသမေမႊၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ေရးေနတာေလ.. တ ေလာကေရးျဖစ္ခဲ့တဲ့ “ဒါေၾကာင့္ဒီလုိေရးျဖစ္တာ” စာမူေလးကုိ က်ေနာ့ထက္ပင္လယ္ျပင္ အေတြ႔အၾကံဳပုိမ်ားၿပီး စိတ္ လည္းခ်ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတဦးကုိ ေပးဖတ္ၾကည့္တယ္။ မွားေနတာရွိရင္ျပင္ေပးပါ.. လုိေနတာ ေလးေတြျဖည့္ ေပးပါအံုး ဆုိၿပီး သူႀကိဳက္တတ္တာေလးနဲ႔ ပူေဇာ္ပသလုိက္မွ ဆရာသမားရဲ႕ႏႈတ္ဖ်ားက က်ေနာ္မသိေသးတဲ့ သုတအာ၀ဇၨန္းေတြ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လွ်ံက်လာေတာ့တယ္။ ဒီတပတ္ေတာ့ သူ႔လက္ယာ က်ေနာ့ ေဆာင္းပါးေပါ့ေနာ္။
ဒီလုိ ကိုေနမင္းသူရဲ႕…
ေလာင္စာဆီ (ဒီဇယ္) ကို ခြဲေ၀မႈ ပုိင္းမွာ ေနာက္ဆုံးခံစားရတာေတာ့ ေရယာဥ္ေပၚက စီအို(စစ္ေရယာဥ္မွဴး) အစ တပ္ သားအဆုံးပါပဲ၊က်ေနာ္တို႔ေရယာဥ္အတြက္ဆီကို ဓနိေတာ(ေရနံရံုး)ကပဲ ထည့္ထည့္၊ တပ္ Tanker ကပဲထည့္ထည့္ 10% အေလ်ာ့တြက္ကို မလက္ခံမေနရ လက္ခံခဲ့ရတာပါ၊ ၁၀၀၀၀ ထည့္ရင္ ၁၀၀၀ ေလ်ာ့မွာ ကိ်န္းေသတယ္၊ စီအို လုပ္ တဲ့လူကလည္း ဒါကို ဘာေၾကာင့္ ေလ်ာ့တာလဲလို႔ မေမးရဲဘူး၊ (ေမးခဲ့ရင္လည္း အဲဒီ့လူဟာ စီအိုအသစ္စက္စက္ျဖစ္မွာ ပါ) Tanker ေတြမွာ အေငြ႕ပ်ံႏႈန္းကို ရာခုိင္ႏုႈႈန္းအလိုက္တြက္ခ်က္ၿပီးခ်ေပးထားၿပီးသားပါ၊ ခုနေျပာတဲ့ 10% ကေတာ့ အထက္လူႀကီးေတြ အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ခံစားခြင့္ကို သေဘာတူ-တူ၊ မတူ-တူ၊ က်ိတ္မွိတ္ၿပီး ေပးလိုက္႐ံုပါ။

ဒီလို အေလ်ာ့တြက္နဲ႔ရဖို႔ေတာင္ ေတာ္ေတာ္လိုက္ယူရတာ၊ ကိုယ့္ေရယာဥ္ ေအာက္ဂြင္ (တရခ) ဘက္ ဆင္းဖို႔ကို႐ိုက္ရ တာ၊ ပူေဇာ္ပ သရတာ အေမာ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲရရ ပင္လယ္ျပင္မွာ ျပန္ရွာမယ္။ ထြက္ရရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့ စိတ္ေတြ စီအို ၁၀ ေယာက္မွာ ၆ ေယာက္ေလာက္ ကိန္းေအာင္းေနၿပီးသားပါဗ်ာ..
ဒီေတာ့ … စီအို လႈပ္ရွားရင္ ရွာေကြၽးတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ေကာက္ခ်က္ခ်ျပန္ေရာ ရန္ကုန္က မထြက္ခင္ကတည္းက ဆီအေပၚမွာ အ႐ႈံးေပၚခဲ့တယ္၊Crew (ေရယာဥ္ေပၚရွိ အရာရွိစစ္သည္မ်ား) အားလုံး (လူ-၆၀ ) ေက်ာ္အတြက္ ၃ လစာ ေလာက္ ရိကၡာစို၊ ေျခာက္ဖန္တီးရတယ္၊ လုိအပ္မယ္ထင္တာေတြ တင္သြားရတယ္၊ စက္ခန္းအတြက္လည္း အီးအို (စက္မႈလက္မႈ အရာရွိ) လုပ္သူ လုိအပ္တာေတြ အျပင္က၀ယ္ေပးရတယ္။ ရပပ (ေရတပ္ပင္မပစၥည္းထိန္းတပ္) က ေပး မွသာ စက္ေကာင္းမယ္ဆိုရင္ အင္ဂ်င္ေတြအားလုံး ၾကက္တန္းမွာ ပုံေနေရာေပါ့၊ အဲ ဒီတေခါက္ၿပီးရင္ ႏွစ္ပတ္လည္ လြန္းတင္ရမယ္ဆိုလို႔ကေတာ့၊ ဒီတေခါက္ ပင္လယ္ျပင္ထြက္တဲ့စစ္သည္မ်ားအားလုံး လုပ္အားေပးလို႔သာ သေဘာထား ၾကပါေတာ့ဗ်ာ။
အဲဒီလို အခက္အခဲေတြၾကားထဲက ပင္လယ္ျပင္ထြက္လာတဲ့ စီအို တေယာက္ဟာ သူ႔အေတြ႔အၾကဳံ၊ သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္က Crew အားလုံးရဲ႕ Welfare ပါပဲဗ်ာ တခါတေလ သူ႔ကို အထိခိုက္ခံၿပီး ရွာေကြၽးတဲ့ စီအို ေတြ႔ဘူးသလို၊ ေရွ႕က တန္ေကး ျဖတ္သြားတာေတာင္ မလိုက္တဲ့ စီအိုလည္း ေတြ႔ဖူးတယ္၊ အထူးသျဖင့္ မၾကာမီကာလမွာ ရာထူးတိုးေတာ့မယ့္ စီအို ဆို ရင္ Crew ေတြ ငိုဖို႔သာျပင္ထား ေပေတာ့ဗ်ာ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ ဆိုတဲ့ စီအို ဦးေဆာင္တဲ့သေဘၤာမွာ က်ေနာ္ ေနဖူး တယ္။
တစီးထဲေနရင္ သိတ္မသိသာဘူး၊ ဟိုး ဇာဒက္ႀကီးဘက္မွာ၂ စီးပူးၿပီး ခဏခ်ည္ထားေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သေဘၤာက ဟို ဘက္ သေဘၤာထက္စာရင္ ေတာ္ေတာ္ေပါ့ေနတယ္။ ေရယာဥ္ ၂ စီးလုံးက အလ်ား၊ အနံ၊ ေရစူးအတူတူ၊ ဟိုဘက္က သူ ငယ္ခ်င္းေတြ ေမးၾကည့္မွ သူတုိ႔ေတြ ေတာ္ေတာ္ခုိင္ေနၿပီဆုိတာ သိလုိက္ရတယ္။ ေရထဲမွာေတာင္ ၂ ခါေလာက္ ေ၀ၿပီး ၿပီဆိုလားပဲ၊ က်ေနာ္တို႔လည္း ၂ ခါေတာ့ေ၀ၿပီးၿပီ။ (ညေနပိုင္း တန္ပူလာ(bingo ကဲ့သုိ႔ ကစားနည္းတမ်ဳိး) ကစားဖို႔ တ ေယာက္ ၁၀၀၀ ေလာက္ ထုတ္ေပးတာကုိ ေျပာတာ)  အဲဒီလို ကြာတာ….။
ခုန က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သလို စီအိုတေယာက္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ အေတြ႔အၾကံဳ ဆိုတာ တစီးလုံးရဲ႕ကံၾကမၼာ ေရဒါထဲမွာေတြ႔ေန ၿပီ၊ ငါးေလွရဲ႕ သြားႏႈန္းကိုလည္း ေရဒါနဲ႔ေထာက္ထားတာ တနာရီ ၃ မိုင္ႏႈန္း (ငါးဖမ္းပိုက္ဆြဲေနရင္ သြားတဲ့အရွိန္ကုိေျပာ တာ)၊ က်န္တဲ့လူေတြကလည္း လုိက္ခ်င္ၾကတယ္၊ ကံစမ္းၾကည့္မယ္ေပါ့။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ စီအုိက မလိုက္ရင္ (လြတ္တဲ့ ကားေခ်ာင္တယ္ ေျပာၾကအုံးမယ္)၊ ကဲ.. လုိက္ၿပီဗ်ိဳ႕ အနီးေရာက္မွ ငါးဦးစီးတို႔ ပုလဲ ႏွင့္ ငါး က သေဘၤာတို႔ ျဖစ္ေနတတ္ တယ္။ အိတ္ထဲက ပါသြားၿပီေလ ေနာက္ တႀကိမ္လိုက္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ခ်င့္ခ်ိန္သြားရၿပီ။ On Paper ေတြလည္း မ်ား ေနၿပီ (မသကၤာဖြယ္ရာပစ္မွတ္ေတြ႔၊ လိုက္လံေခ်မႈန္းလ်က္ရွိ) အရင္းရဖို႔ မနည္းၾကံဖန္ရတာေတြ ….။
ကိုေနမင္းသူေရ…
ရန္ကုန္ကေန အ႐ႈံးနဲ႔ ရင္းလာရတဲ့ ေရယာဥ္တစီးဟာ ေသခ်ာတာေတာ့ စစ္ေတာင္းသေဘၤာလုပ္တာ။ ဟုတ္တယ္၊ ကိုယ္ေနရတဲ့ ေနရာမွာ မွန္႐ုိက္လုိက္၊ မီး႐ုိက္လိုက္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ အလုပ္ျဖစ္တာ၊ တခါတေလေတာ့လည္း လိုအပ္ရင္ မိုးေပၚေထာင္ေဖာက္လိုက္မွ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ ငါးေလွဟာ ခ်ာကနဲပဲ၊ ကိုယ့္ဆီေရာက္လာတယ္။ အနီး ေရာက္လာတာနဲ႔ ဘီယာတဖာ၊ ငါးတေတာင္းကေတာ့ ကိ်န္းေသတယ္၊ (ေလွဂရံ၊ စက္ဂရံ၊ ေလွလုပ္သားလိုင္စင္၊ မွတ္ ပုံတင္) အားလုံးစစ္၊ ၿပီးေတာ့မွ လုိအပ္တာေတာင္းေတာ့တာပဲ၊ ေရခဲမ်ားလား၊ ငါးမ်ားလား၊ ထြက္တာဘယ္ေလာက္ၾကာ ၿပီလဲ၊ ရွမ္းတန္ေကး (ယုိးဒယားငါးခုိးေလွ) ေတြ႔လားေပါ့၊ သူတို႔ကလည္း ၿငီးလိုက္တာ ခုိေလးေတြက်ေနတာပဲ၊ ေနာက္ ဆုံးေတာ့ ေစ်းတည့္သြားတာပါပဲ။ အဲဒီလို ပုံမွန္စစ္ေပးေတာ့ Crew ေတြလည္း အူစိုတယ္။ ကြမ္းသမားလည္း ကြမ္းရြက္ ကအစ ေတာင္းၾကတယ္၊ ေဆးလိပ္က ပင္လယ္ျပင္မွာ ၾကာရင္ အတုိေကာက္ေသာက္ရတာေလ..
က်ေနာ္ ေလွစစ္ရင္း ၾကဳံလာတဲ့ အေၾကာင္းေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ တခါတေလ ၾကံဳရတာရွိေသးတယ္၊ ျမန္မာေလွ၊ ျမန္ မာပဲ့နင္း၊ ေလွသားအားလုံးလည္း ျမန္မာေတြခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေလွေပၚမွာအလုပ္မလုပ္ႏုိင္တဲ့ ေကာင္ေလး(အသက္ ၂၀) ေလာက္ ကေလး၂ ေယာက္ကို ထမင္းမေကြၽးဘူးဗ်ာ သူတို႔ေလးေတြ လဲေနၿပီ၊ က်ေနာ္ေတြ႔ေတာ့ ေမးၾကည့္တယ္။ ေလွစာေရးနဲ႔ ပဲ့နင္းက သူတို႔ ဟန္ေဆာင္ၿပီး အလုပ္မလုပ္တာတဲ့၊ အျခားေလွသားေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေရယာဥ္ေပၚကို ေခၚၿပီးေမးမွပဲ ရွင္းေတာ့တယ္၊ ပဲ့နင္းနဲ႔ ေလွစာေရးေပါင္းၿပီး အႏုိင္က်င့္တာ။ (ရွမ္းေလွမွာဆုိရင္ဒီထက္ပုိဆုိးေသး အ သက္တေခ်ာင္း ေလာင္းေၾကးထပ္ၿပီး လုိက္ရတာတဲ့) သူတို႔ ေလွေပၚမွာစက္သြယ္ေရးစက္လည္း ရွိတယ္တဲ့၊ စိန္႔ကလဲ ယား႐ႈိးဘက္မွာ ဂ်မ္းေကာင္ (ရွမ္းတန္ေကး) ေတြဆီ ကို ငါးေရာင္းေနက်ဆိုပဲ

ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ကိုေနမင္းသူေရ… ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇင္းက
ေရထဲမွာပိုဆုိးတယ္ေျပာရမယ္၊ အဲဒီလို လက္ျပဲႀကီးထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စီအိုကလည္း အစြန္းမေရာက္ေအာင္ ရွာေကြၽးရတယ္၊ (သူလည္း တရား၀င္  ရွယ္ယာ ၅ ဆ ရတာကိုး)။ ဒီေတာ့ ရရင္ ရသလို ႏႊာတယ္။ ခြါတယ္၊ ဒါမွလည္း အရင္းေက်မွာကိုး ေနာက္ဆုံးေတာ့ခံရတာ ပင္လယ္ျပင္မွာ လုပ္စားေနတဲ့ လုပ္သားျပည္သူပါပဲ၊ အထက္အဆင့္ဆင့္က ေခါင္းပုံျဖတ္လာတဲ့၊ အညြန္႔ခူးစားလာတဲ့  ဇာတ္လမ္းက ေနာက္ဆုံးလက္နက္ကိုင္ထားတဲ့၊ လုိင္စင္ရ ပင္လယ္ဓါးျမ (က် ေနာ္တို႔လက္ထဲမွာ အဆုံးသတ္တယ္)။
ေရတပ္သေဘၤာ အေတာင္းအရမ္းထူတယ္ပဲ အသံထြက္တာပါေလ။ ေခတ္ႀကီး တခုလုံး၊ စနစ္ႀကီးတခုလုံးက ဒီလို ရွာ စားရေအာင္ သင္ေပးေနတာ၊ ဒီလို ဇာတ္လမး္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွမ်ားရပ္ၿပီး Smart က်က် ယူနီေဖာင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြ ေလးစားခ်စ္ခင္လာတဲ့၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက ေရတပ္ေတြ ေလးစားေလာက္တဲ့ ေခတ္မီေရတပ္ႀကီး ဘယ္ေတာ့ျဖစ္ လာမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ေရထဲကဇာတ္လမ္းေတြကုိလည္း ေရထဲမွာပဲ အဆံုးသတ္ပစ္လုိက္ခ်င္ တယ္ဗ်ာ။
က်ေနာ့သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ သူၾကံဳေတြ႔သမွ် ေရလႈိင္္းၾကားက ဘ၀အေထြေထြကုိ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ဖြင့္ခ်သြားပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔တေတြ အခုလုိ ကုိယ့္အထုပ္ကုိယ္ျဖည္ျပေနတာဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ခ်င္လုိ႔ပါ။ ေျပာ ျပမွ သိခြင့္ရမယ္။ သိၿပီးမွလည္း နားလည္စာနာတတ္လာမယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ျပႆနာရဲ႕ လက္သည္တရားခံ ဘယ္သူ လဲဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္လာနိုင္ၾကမယ္လုိ႔ အေကာင္းျမင္သေဘာနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။
ေနမင္းသူ
http://www.naytthit.net/?p=10663

‘လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္’ အပတ္စဥ္အေမးအေျဖ ( 2011-03-18)


2011-03-18
ဒီတပတ္ လူထုနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္မွာ- `ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တယ္လီဖုန္းေပၚမွာ စကားေျပာခြင့္ရတုန္းက ထိုင္းႏုိင္ငံမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြကိစၥကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ထပ္ၿပီးလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ထုိင္းေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားနဲ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရးကို သက္ဆိုင္သူေတြကို တင္ျပပါ့မယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကူညီႏုိင္မလား ဆိုတာကိုလည္း စုံစမ္းေပးပါ့မယ္’ လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
(Photo: AFP)
နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ၂၀ဝ၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္ေန႔က အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႐ိုက္ကူးထားေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု (ၿပည္တြင္း) ရဲ့ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ အရွင္ဓမၼသီရိ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက ဦးေအးခိုင္၊ ကေနဒါက ကိုေက်ာ္ေဇာေဝနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံက ကိုၿဖဳိး၀ဏၰ၊ ႏုိင္ကေဆာ့မြန္၊ ကိုေမာင္ေမာင္ျမတ္ညိဳ၊ ကိုထူးခ်စ္တို႔ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားထားပါတယ္။
မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (မတ္လ ၁၈ ရက္)
အသံဖိုင္ယူရန္

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (မတ္လ ၁၁ ရက္)
အသံဖိုင္ယူရန္

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (မတ္လ ၄ ရက္)
အသံဖိုင္ယူရန္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅)
အသံဖိုင္ယူရန္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)
အသံဖိုင္ယူရန္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁)
အသံဖိုင္ယူရန္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဇန္နဝါရီ ၂၈)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဇန္နဝါရီ ၂၁)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဇန္နဝါရီ ၁၄)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဇန္နဝါရီ ၇)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၄)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဒီဇင္ဘာ ၁၇)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဒီဇင္ဘာ ၁၀)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဒီဇင္ဘာ ၃)
အသံဖိုင္ယူရန္

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ပထမဦးဆံုး ထုတ္လႊင့္တဲ့ "လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္" အစီအစဥ္ကိုလည္း နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၆)
အသံဖိုင္ယူရန္။

လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္ကို RFA က အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ ညတိုင္းနဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္တိုင္း တင္ဆက္ေနပါၿပီ။
ဒီ အစီအစဥ္ကေန ျပည္သူေတြ သိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုယ္တိုင္ ေျဖႀကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးျမန္းလိုသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေမးခြန္းေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ ကို တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ နိုင္သလို ၊ RFA ကိုလည္း အင္တာနက္ကေန ေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။
အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ပို႔တဲ့ စာအိတ္ေပၚမွာ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံက ထုတ္လႊင့္တဲ့ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္အတြက္လုိ႔ ေဖာ္ျပေပးပါ။
လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္အတြက္ RFA က သီးသန္႔ အီးေမးလ္ လိပ္စာတခုဖြင္႔ထားပါၿပီ။ အဲဒီ အီးေမးလ္ လိပ္စာ ကေတာ့ DASSK@rfa.org" ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္းေတြကို တုိတိုနဲ႔ လိုရင္းပဲ ေရးသားေစလိုပါတယ္။ အဲဒီစာေတြကို အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ RFA ကို ပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ အမည္နဲ႔ ဆက္သြယ္နိုင္မဲ့ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို ေဖာ္ျပဖို႔ လိုပါတယ္။
အဲဒီ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ကို RFA က ဆက္သြယ္ၿပီး ကာယကံရွင္ရဲ့ ေမးျမန္းစကားေတြကို အသံဖမ္းယူကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ့ ေျဖႀကားခ်က္နဲ႔အတူ ထုတ္လႊင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
"လူထု နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္" အပတ္စဥ္ အေမးအေျဖ အစီအစဥ္ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္ကို RFA က အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ ညတိုင္းနဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္တိုင္း တင္ဆက္ေနပါၿပီ။ ဒီ အစီအစဥ္ကေန ျပည္သူေတြ သိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုယ္တိုင္ ေျဖႀကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးျမန္းလိုသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေမးခြန္းေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ ကို တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ နိုင္သလို ၊ RFA ကိုလည္း အင္တာနက္ကေန ေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။ အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ပို႔တဲ့ စာအိတ္ေပၚမွာ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံက ထုတ္လႊင့္တဲ့ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္အတြက္လုိ႔ ေဖာ္ျပေပးပါ။ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္အတြက္ RFA က သီးသန္႔ အီးေမးလ္ လိပ္စာတခုဖြင္႔ထားပါၿပီ။ အဲဒီ အီးေမးလ္ လိပ္စာ ကေတာ့ DASSK@rfa.org ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြကို တုိတိုနဲ႔ လိုရင္းပဲ ေရးသားေစလိုပါတယ္။ အဲဒီစာေတြကို အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ RFA ကို ပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ အမည္နဲ႔ ဆက္သြယ္နိုင္မဲ့ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို ေဖာ္ျပဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ကို RFA က ဆက္သြယ္ၿပီး ကာယကံရွင္ရဲ့ ေမးျမန္းစကားေတြကို အသံဖမ္းယူကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ့ ေျဖႀကားခ်က္နဲ႔အတူ ထုတ္လႊင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္ကို RFA က အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ ညတိုင္းနဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္တိုင္း တင္ဆက္ေနပါၿပီ။
ဒီ အစီအစဥ္ကေန ျပည္သူေတြ သိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုယ္တိုင္ ေျဖႀကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးျမန္းလိုသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေမးခြန္းေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ ကို တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ နိုင္သလို ၊ RFA ကိုလည္း အင္တာနက္ကေန ေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။
အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ပို႔တဲ့ စာအိတ္ေပၚမွာ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံက ထုတ္လႊင့္တဲ့ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္အတြက္လုိ႔ ေဖာ္ျပေပးပါ။
လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္အတြက္ RFA က သီးသန္႔ အီးေမးလ္ လိပ္စာတခုဖြင္႔ထားပါၿပီ။ အဲဒီ အီးေမးလ္ လိပ္စာ ကေတာ့ DASSK@rfa.org" ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္းေတြကို တုိတိုနဲ႔ လိုရင္းပဲ ေရးသားေစလိုပါတယ္။ အဲဒီစာေတြကို အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ RFA ကို ပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ အမည္နဲ႔ ဆက္သြယ္နိုင္မဲ့ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို ေဖာ္ျပဖို႔ လိုပါတယ္။
အဲဒီ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ကို RFA က ဆက္သြယ္ၿပီး ကာယကံရွင္ရဲ့ ေမးျမန္းစကားေတြကို အသံဖမ္းယူကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ့ ေျဖႀကားခ်က္နဲ႔အတူ ထုတ္လႊင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
"လူထု နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္" အပတ္စဥ္ အေမးအေျဖ အစီအစဥ္ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္ကို RFA က အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ ညတိုင္းနဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္တိုင္း တင္ဆက္ေနပါၿပီ။ ဒီ အစီအစဥ္ကေန ျပည္သူေတြ သိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုယ္တိုင္ ေျဖႀကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးျမန္းလိုသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေမးခြန္းေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ ကို တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ နိုင္သလို ၊ RFA ကိုလည္း အင္တာနက္ကေန ေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။ အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ပို႔တဲ့ စာအိတ္ေပၚမွာ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံက ထုတ္လႊင့္တဲ့ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္အတြက္လုိ႔ ေဖာ္ျပေပးပါ။ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အစီအစဥ္အတြက္ RFA က သီးသန္႔ အီးေမးလ္ လိပ္စာတခုဖြင္႔ထားပါၿပီ။ အဲဒီ အီးေမးလ္ လိပ္စာ ကေတာ့ DASSK@rfa.org ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြကို တုိတိုနဲ႔ လိုရင္းပဲ ေရးသားေစလိုပါတယ္။ အဲဒီစာေတြကို အင္အယ္လ္ဒီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ RFA ကို ပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ အမည္နဲ႔ ဆက္သြယ္နိုင္မဲ့ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို ေဖာ္ျပဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ကို RFA က ဆက္သြယ္ၿပီး ကာယကံရွင္ရဲ့ ေမးျမန္းစကားေတြကို အသံဖမ္းယူကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ့ ေျဖႀကားခ်က္နဲ႔အတူ ထုတ္လႊင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
http://www.rfa.org/burmese/news/q_and_a_with_suu_kyi-03182011142748.html 

စာအုပ္နီခ်စ္သူ

ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ံုး (စကၤာပူ)
စာအုပ္နီခ်စ္သူ
မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၁
REUTERS - Vivek Prakash
အမိျမန္မာႏိုင္ငံကို သံေယာဇဥ္ ႀကီးလြန္းလို႔၊ ႏိုင္ငံတကာအလယ္မွာ မ်က္ႏွာငယ္ရမွန္း သိေပမဲ့ ခုခိ်န္ထိ စာအုပ္နီေလးေတြကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရက္လို႔၊ ဒီစာအုပ္နီကေလးကို တန္ဘိုးႀကီးႀကီး ေပးၿပီး ကိုင္ေနၾကတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေက်ာင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြက အစ သံဃာေတာ္မ်ား အဆံုး ဒီစာအုပ္နီေလးေတြကို ကိုင္ထားၾကတာ အမ်ားႀကီးပါ။

ဒီစာအုပ္တန္ဘိုးကလည္း သိၾကတဲ့အတိုင္း ေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလည္အပတ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေၾကာင္းကိစၥတခုခုနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ဒီစာအုပ္ကေလးေတြက တန္ဘိုးရွိမွန္း သိလာလိမ့္မယ္။
ေက်ာင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ ခြင့္နဲ႔ျပန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ အလုပ္ မလုပ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ စသျဖင့္ ကမၻာမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ မရွိဘူးတဲ့ ေထာက္ခံစာ ယူဖို႔ သံရံုးကို သြားရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခါမွာ သံရံုးကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီစာအုပ္နီေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ တန္ဘိုးရွိတယ္ဆိုတာ သိလာၾကရတယ္။
ဒီၾကားထဲမွာမွ ကိုယ့္စာအုပ္က သက္တမ္းကုန္ေနၿပီ ဆိုရင္ သက္တမ္းတိုးဖို႔ကိစၥက ပိုက္ဆံ ထပ္ထြက္ရဦးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ေငြကုန္တာကို မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြကိုပါ။
ေလာေလာလတ္လတ္ စာအုပ္က သက္တမ္း ကုန္ေတာ့မွာမို႔ သံရံုးကို အဲဒီကိစၥအတြက္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သံရံုးရဲ႕ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပံုေလးေတြကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။
ပထမဆံုး ၁ ရက္က ေလွ်ာက္လႊာတင္ဘို႔ ရက္ခ်ိန္းယူရပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ဘာမွ လုပ္မေပးပါဘူး။ ရက္ခ်ိန္းယူၿပီး ျပန္ရံုပါပဲ။ ရက္ခ်ိန္းေပးထားတဲ့ေန႔မွာ မနက္ပိုင္းသြားၿပီး စာရြက္စာတမ္းေတြကို စိစစ္ဖို႔ တန္းစီၿပီး တင္ရပါတယ္။
စာရြက္စာတမ္းေတြ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီး ေငြသြင္းဖို႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္စရာေတြ လုပ္ေပးဘို႔ ညေနပိုင္းမွာ တေခါက္ ျပန္လာခိုင္းပါလိမ့္မယ္။ မနက္ပိုင္းကေန ညေန ၄ နာရီ ေလာက္အထိ အခ်ိန္ျဖဳန္းဘို႔ စဥ္းစားထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အခ်ိန္မျဖဳန္းခ်င္ရင္ေတာ့ လမ္းစားရိတ္ အကုန္ခံ၊ အိမ္တေခါက္ ျပန္ၿပီး ညေန အခ်ိန္နီးမွ တေခါက္ျပန္လာဘို႔ပဲ။
အလုပ္ကေန မနက္ပိုင္း ခဏေလာက္ ေျပာၿပီး ထြက္လာဖို႔တို႔၊ ေန႔၀က္ခြင့္တင္ၿပီး ေန႔လယ္ အလုပ္ျပန္သြားဖို႔ေတာ့ မစဥ္းစားနဲ႔။ သံရံုးကလည္း အဲဒီကိစၥ မစဥ္းစားဘူး။ အားလံုးကို အားေနတဲ့သူေတြလို႔ပဲ ယူဆထားပံုရတယ္။ ညေနပိုင္း သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ မနက္က တြက္ထားေပးတဲ့ အခြန္ေငြကို ေပးၿပီး ဓါတ္ပံုရိုက္၊ လက္ေဗြႏွိပ္၊ လက္မွတ္ထိုး စတဲ့ ကိစၥေတြ လုပ္ရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာလည္း အခြန္ေငြ ေပးေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း စာရြက္ထုတ္ေပးရင္းနဲ႔ အဲဒီစာရြက္ကို မိတၳဴ ၁ ေစာင္ကူးၿပီး ပတ္စ္ပို႔ စာအုပ္သစ္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းေတြ တင္ရင္ အတူ တင္ေပးဖို႔ မွာပါတယ္။ ဒီေတာ့ စာရြက္ရတဲ့သူက ရံုးထဲမွာရွိတဲ့ ေကာ္ပီကူးစက္ကေန မိတၱဴ ကူးၾကရတာေပါ့။ ဒီလိုကူးေတာ့လည္း တခ်ိဳ႕က မလုပ္တတ္လို႔၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အေၾကြေစ့မရွိလို႔ ေမးရ၊ ရွာၾကရနဲ႔ အလုပ္မ်ားၾကရျပန္ေရာ။ အဲဒါၿပီးေတာ့ တခါ စာအုပ္သစ္လုပ္ဖို႔ စာရြက္စာတမ္းေတြ စိစစ္ဖို႔နဲ႔ လက္ေဗြႏွိပ္ဖို႔ တေခါက္ တန္းစီရျပန္ေရာ။
(ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားမိတာက ဘာလို႔ ဒီမိတၱဴကို သံရံုးက ကူးမေပးတာလဲ၊ အဲဒီလို ကူးေပးၿပီး မိတၱဴကူးခကို ၅၀ါး (သို႔) ၁ိ/- ယူရင္လည္း ေပးၾကမွာပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ လူေတြကို အလုပ္ရွဳပ္ေအာင္ ကူးခိုင္းရတာလဲ လို႔။)
ဓာတ္ပံုရိုက္တုန္းက ေပးထားတဲ့ ျဖတ္ပိုင္းေလးေပၚမွာ ဘယ္ေန႔ စာအုပ္လာျပန္ေရြးရမယ္ဆိုတဲ့ ေန႔စြဲကို ေရးေပးထားပါလိမ့္မယ္။ (အဲဒီျဖတ္ပိုင္းေလးက စာအုပ္သစ္ထုတ္ရင္ ျပရမွာ တဲ့) အဲဒီေန႔မွာ စာအုပ္သစ္ လာထုတ္ေပါ့။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ငါ ဒီေန႔အဖို႔ လာတဲ့ကိစၥၿပီးၿပီ၊ အဲဒီေန႔ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ျပန္လာၿပီး စာအုပ္ထုတ္ရံုပဲလို႔ ထင္ရင္ေတာ့ မွားပါလိမ့္မယ္။

ခုန ေပးလိုက္တဲ့ ျဖတ္ပိုင္းေလးကို ေသခ်ာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ အဲဒီေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ စာအုပ္ေဟာင္း ျပန္လာအပ္ၿပီး၊ ညေနပိုင္းမွာ စာအုပ္သစ္ လာထုတ္ပါလို႔ ေရးထားတာ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့မွ အဲဒီေန႔က်ရင္လည္း သံရံုးကို ၁ ရက္ထဲ ၂ ေခါက္ သြားရဦးမွာပါလားလို႔ သေဘာေပါက္သြားလိမ့္မယ္။ သံရံုးက သူ႔ႏိုင္ငံသားေတြကို မၾကာမၾကာ ေတြ႔ခ်င္ပံုရတယ္။ အခြန္ထမ္းေတြမွာ ဒီတေန႔လံုး သံရံုးကို မနက္တေခါက္ ညေနတေခါက္ အေခါက္ေခါက္လာရလို႔ ဒုကၡ မ်ားၾကမွာပဲ၊ တေခါက္ထဲနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေပးရမလဲလို႔ မစဥ္းစားမိၾကဘူးလား မသိဘူး။ ေအးေလ၊ ဒါက သူတို႔ကိစၥမွ မဟုတ္တာ။ ေျပာမွာေပါ့။ အဆင္ေျပေအာင္ အဲဒီလို မလာခ်င္ရင္ ပြဲစားေတြနဲ႔ လုပ္ခြင့္ေပးထားသားပဲလို႔။
သံရံုးရဲ႕ အခက္အခဲေတြႀကီးပဲ ေျပာၿပီး ေကာင္းတာေလးေတြလည္း ေျပာမွတရားမွာေပါ့။ သံရံုးမွာ လက္ရွိ ေရွ႕ကေကာင္တာေတြမွာ ထိုင္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ အရင္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔မတူ၊ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔နဲ႔ ဆက္ဆံတာကေတာ့ သံရံုးရဲ႕ တိုးတက္မွဳတခုပါပဲ။
ေနာက္တခု ၾကားသိခဲ့ရတဲ့ သတင္းကလည္း နတ္လူ သာဓုေခၚရမွာပါပဲ။ စလုံးမွာ အခြန္ေဆာင္ေနတဲ့သူေတြ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳပါတယ္ တဲ့။
ပါတ္စ္ပို႔စာအုပ္သစ္ ထုတ္ယူရမည့္အစီအစဥ္
အစီအစဥ္ကေတာ့ အထက္မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့အတိုင္း မနက္ဖက္တေခါက္ စာအုပ္ေဟာင္း လာအပ္၊ ညေနတေခါက္ စာအုပ္သစ္ လာထုတ္ေပါ့။
အဲဒီမွာ ေျပာစရာေလးေတြ ထပ္ႀကံဳရျပန္ေရာ။ ဒီမွာ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္က စာအုပ္သက္တမ္း တိုးတုန္းမွာ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္ကေလးပါ။ အဲဒီတုန္းက သံရံုးက အခုလက္ရွိ အဖြဲ႔မဟုတ္ဘူး။ အရင္အဖြဲ႔ပါ။ အဲဒီတုန္းက သံရံုးမွာ ေရွ႕ပိုင္းက လုပ္စရာေတြေပးစရာေတြ ေပးၿပီးလို႔ စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ ရက္ခ်ိန္းလိုက္ပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ အဲဒါေသာၾကာေန႔ပါ။
အဲဒီတုန္းက ေကာင္တာမွာ တာ၀န္က်တဲ့ ခပ္၀၀ အမ်ိဳးသမီးက အဲဒီေန႔မွာ မနက္ပိုင္းက သံရံုးမွာ အလုပ္မ်ားတတ္လို႔ ေန႔လယ္ဘက္မွ လာေရြးဘို႔ ေသခ်ာမွာလိုက္တယ္။ အဲဒီေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္း စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ သြားေတာ့ သံရံုးလည္း ေရာက္ေရာ သံရံုးက သံတံခါးႀကီးက ပိတ္ထားၿပီး၊ စာ ကပ္ထားတယ္။ အဲဒီေန႔ ေသာၾကာက စၿပီး ေကာင္စစ္ အလုပ္ေတြကို ေသာၾကာေန႔လည္ပိုင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး ေရးထားတယ္။
တကယ္ဆိုရင္ အဲဒီေန႔က ေန႔လယ္ပိုင္းလာဖို႔ သူတို႔ ခ်ိန္းထားတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းမၾကားႏိုင္ေတာင္ ဘယ္ေန႔ထပ္လာၾကပါ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေလးေတာ့ စာေလး ကပ္ထားၿပီး အသိေပးမထားသင့္ဘူးလားဗ်ာ။
ခုေတာ့ အလုပ္ထဲကေန ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ထြက္လာခဲ့ၿပီး၊ ဒီေရာက္ေတာ့ စာအုပ္လည္း မရ၊ ဘယ္ေတာ့ျပန္လာရမယ္ ဆိုတာလည္း မသိရနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ စိတ္တိုစရာ ေကာင္းသလဲ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။
ေနာက္ပိုင္း သတင္းၾကားရတာက၊ အဲဒီအခ်ိန္က စာေမးပြဲအခ်ိန္ ျဖစ္ေနလို႔ သံရံုး၀န္ထမ္းေတြက စာေမးပြဲေစာင့္ဖို႔ သြားၾကရလို႔ ဆိုတာပဲ။
ဒီတခါေတာ့ တေန႔ကို ၂ ေခါက္လာရတာကလြဲရင္ လုပ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္က သိပ္မဆိုးလွေတာ့ ခ်ိန္းတဲ့ေန႔က်ရင္ေတာ့ စာအုပ္ရမွာပဲလို႔ ေတြးထားမိတာ၊ အဲဒီေန႔ မနက္ စာအုပ္အပ္ဘို႔ သြားတဲ့အခါမွပဲ မွားပါတယ္လို႔ သိလိုက္ရတယ္။
စာအုပ္လာအပ္က်တဲ့အခါက်ေတာ့ တဦးခ်င္း သူတို႔စာရင္းေတြနဲ႔ တိုက္ၿပီး စစ္ေဆးရေသးတယ္။ အစက စာအုပ္ျပန္အပ္ၿပီး ကိစၥၿပီးၿပီ မၾကာဘူးလို႔ ထင္ထားတာအခုေတာ့ စစ္ေဆးေနတာေစာင့္ရံုေပါ့။
ကိုယ့္အလွည့္လည္းေရာက္ေရာ စာရြက္စာတမ္းေတြ ျပန္စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ စာအုပ္မေလာက္လို႔ WP,EP,SPass ေတြကို ဦးစားေပးရလို႔ ဒီေန႔မရႏိုင္ဘူးလို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ကၽြဲၿမီးတိုသြားမယ္ဆိုတာ ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္မိၾကမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔လာပါ ဆိုတာ သံရံုးက ခ်ိန္းတာပါ၊ ကိုယ့္ဘက္က ဘယ္ေန႔ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုထားတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲလို႔ ေစာဒက တက္ၾကည့္ေတာ့ ေကာင္တာက ၀န္ထမ္းက သူတို႔ ေနာက္ထပ္ရက္ ခ်ိန္းေပးပါ့မယ္၊ အဲဒါသေဘာမတူရင္ လူႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး ေျပာပါလို႔ ေျပာပါတယ္။
အစကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စိတ္တိုသြားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ေတာ့ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ သူလည္း ၀န္ထမ္း ဆိုေတာ့ အထက္က ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္ရတာပဲေလ။ သူနဲ႔ ရန္ျဖစ္ေနလည္း အေၾကာင္းထူးမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေပးတဲ့့ရက္ခ်ိန္းကို ယူၿပီးေတာ့ အဲဒီေန႔ေတာ့ ရမွာပါေနာ္လို႔ ေသခ်ာေအာင္ ေမးရေသးတယ္။ ေမးသာ ေမးတာ၊ အဲဒီေန႔က်မွ မရေသးဘူး ဆိုလည္း စိတ္တိုရမွာကလြဲၿပီး ဘာမွတတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ဒီမွာလည္း စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္။ သံရံုးက ဒီေန႔လာပါလို႔ ခ်ိန္းထားၿပီး၊ အဲဒီေန႔မွာ မေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွန္းသိရင္ အဲဒီသူကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းမၾကားသင့္ဘူးလား။ ဒါဆို အခ်ိန္ကုန္၊ အလုပ္ပ်က္ခံ၊ လမ္းစားရိတ္ ကုန္ခံရမဲ့ ဒုကၡ မၿငိမ္းဘူးလား။ အခုေတာ့ အခြန္ထမ္းေတြကို အျမဲတမ္း အားေနတဲ့လူေတြလို႔ သေဘာထားလို႔လား။ ဒါမွမဟုတ္ ဒါ သူတို႔ျပႆနာ ငါတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ပဲ သေဘာထားလို႔လား။ ေနာက္တေခါက္ ခ်ိန္းတဲ့ရက္က အရင္ရက္ထက္ ၃ ပတ္ေလာက္ ကြာပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ ပတ္စ္ပို႔ သက္တမ္းက ကုန္လုေနပါၿပီ။ ဒါကို ဘာေျပာလဲ ဆိုေတာ့၊ ဒီရက္မွာ ခရီးသြားစရာမရွိဘူး မဟုတ္လား၊ PR က သက္တမ္းေက်ာ္သြားလဲ ကိစၥမရွိပါဘူး တဲ့။ ခရီးထြက္တာ မထြက္တာက ဘယ္လို ေသခ်ာေပါက္ေျပာမလဲ။ ဒီၾကားထဲ အေရးေပၚ ခရီးထြက္ဖို႔ ၾကံဳလာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြ ေလ်ွာက္ရွည္ေနရင္ ကိုယ္ပဲ ပို စိတ္တိုရ၊ ေဒါသ ထြက္ရျဖစ္မွာမို႔ ေနာင္ခါလာေနာင္ခါေစ်းပဲ ဆိုၿပီး ခ်ိန္းတဲ့ရက္ပဲ ယူလာခဲ့ေတာ့တယ္။
ခ်ိန္းတဲ့ေန႔ ေရာက္ခါနီးေတာ့မွ သတိထားမိတာက အဲဒီေန႔ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲေတြ စစ္တဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္က အေတြ႔အၾကံဳကို သတိရမိျပီး အခုတေခါက္ေရာ ဒီလိုမ်ား ၾကံဳရဦးမွာလားလို႔ ေတြးပူမိတယ္။
ခ်ိန္းတဲ့ေန႔ေရာက္လို႔ ခပ္လန္႔လန္႔နဲ႔ပဲ မနက္ပိုင္း စာအုပ္သြားအပ္ေတာ့၊ ညေန ၅ ေက်ာ္မွာ ျပန္လာျပီး စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့မွ ဒီေန႔ေတာ့ ေသခ်ာၿပီလို႔ စိတ္ေအးရေတာ့တယ္။ ညေန စာအုပ္ထုတ္ေပးေတာ့ ၅ နာရီခြဲ ေလာက္ရွိေနပါျပီ။ သံရံုးမွာ လူေတြကေတာ့ မစဲေသးပါဘူး။ သံရံုး၀န္ထမ္းေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ အလုပ္ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္တဲ့ အခ်ိန္ ၆ နာရီေလာက္အထိ အလုပ္မ်ားေနၾကတုန္းပဲ။
စာအုပ္ေတြ ျပန္ေပးေတာ့ နာမည္ေခၚၿပီး ေပးပါတယ္။ ကိုယ္ကေတာ့ ငါ့နာမည္ေခၚၿပီး စာအုပ္ရရင္ ျပန္လို႔ရၿပီလို႔ ထင္ေနတာ၊ ေရွ႕က မိန္းကေလးတေယာက္ စာအုပ္ရၿပီးမွ ျပန္တန္းစီေနတာ ေတြ႔ေတာ့ ေမးၾကည့္မိတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ register စာအုပ္ထဲမွာ ျဖည့္ဖို႔ တန္းစီရတာလို႔ သိရတယ္။
ဒီေတာ့ စာအုပ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ အဲဒါလုပ္ဖို႔ တခါ တန္းစီရျပန္တာေပါ့။ အဲဒီ register စာအုပ္ထဲမွာ ဘာေတြ ျဖည့္ရသလဲဆိုေတာ့ နာမည္၊ PP အေဟာင္းနံပါတ္၊ PP အသစ္နံပါတ္၊ ဒါပါပဲ။ ဒီတခါလည္း ေျပာစရာက ေတြ႔ျပန္ေရာ။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို Database ထဲမွာ မွတ္မထားဘူးလား။ အခုစာအုပ္ထဲမွာပဲ မွတ္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ရွာခ်င္ရင္ ဘယ္လိုရွာမလဲ။

နာမည္ေတြ နံပါတ္ေတြ ေရးထည္႔ထားတာ အကၡရာစဥ္လိုက္လည္း မဟုတ္၊ နံပါတ္စဥ္လိုက္လည္း မဟုတ္ ဘယ္လိုရွာၾကမလဲ။ ေနာက္မွ ဒါ ငါ့ျပႆနာမွမဟုတ္တာ ဆိုၿပီး ေခါင္းရွဳပ္ခံမေနေတာ့ဘဲ ကိုယ့္စာအုပ္ကေလး ကိုယ္ယူၿပီး ျပန္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
သံရံုးက အခြန္ေငြေတြ တိုးတက္ ပြားမ်ားလာသလို အခြန္ထမ္းေတြ အတြက္လည္း ဒီထက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔တဲ့၊ ပိုမိုသက္သာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြု ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၾကပါေစ။ PP သက္တမ္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းအတိုင္း ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ထိ တိုးၿပီး ေပးႏိုင္ပါေစ။
မူရင္းေပးစာ - http://drlunswe.blogspot.com/
http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8402&Itemid=1

စစ္မႈထမ္းစနစ္၏ အက်ဳိးအျပစ္


ႏိုင္ငံသားကုိ စစ္မႈထမ္းခိုင္းတာဟာ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းတဲ့ ေရွ ႔ဓေလ့တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပမွာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတြ တည္ေထာင္စဥ္က အမ်ဳိးသားစိတ္ရွိလာေအာင္ လူတိုင္းစစ္မႈထမ္းရတဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကပါတယ္ စစ္မႈထမ္းတယ္ဆိုတာဟာ အစိုးရခိုင္းသမွ် လုပ္ကိုင္ရတာမို႔ အစိုးရကိုယ္စား လုပ္ရသလို ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စစ္မႈထမ္းခိုင္းတဲ့စနစ္ရဲ ႔ အက်ဳိးအျပစ္ေတြကို ေဆြးေႏြးလာတာ ၾကာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း စစ္ျဖစ္ခ်ိန္မွာသံုးတဲ့စနစ္ကို အၿမဲတမ္းမသံုးသင့္ဘူးလို႔ သံုးသပ္တာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္လို႔ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ က်င့္သံုးတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကပါတယ္။ စစ္သားစုေဆာင္းရတာ ခက္ခဲတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ စစ္ျဖစ္ခ်ိန္ေလာက္ပဲ စစ္မႈထမ္းခိုင္းတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရိကၡာထုတ္လုပ္တဲ့ လယ္သမားကို စစ္တုိက္ခိုင္းရင္ ရိကၡာရွားပါးႏိုင္တာမို႔ စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာေတာင္ စစ္မႈထမ္းကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဗမာ့စစ္မႈထမ္းဥပေဒမွာ လယ္သမားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားတဲ့ တုိင္းျပည္မွာ စစ္မႈထမ္းခုိင္းရင္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ နည္းပါးသြားႏိုင္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ နည္းတဲ့ေနရာမွာ စစ္မႈထမ္းခုိင္းရင္ေတာ့ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ ႔ အခြင့္အလမ္းကို ဆံုးရႈံးေစတယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
လူတုိင္းပါဝင္တဲ့ စစ္တပ္ဟာ လူတန္းစားနဲ႔ လူမ်ုဳိးစုေပါင္းစံုကို ေပါင္းစပ္တဲ့ေနရာ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ျမင္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ လူတုိင္း စစ္မႈထမ္းတဲ့စနစ္ေၾကာင့္ ေဒသစြဲနဲ႔ လူမ်ဳိးစြဲ စိတ္ဓါတ္နည္းပါးသြားႏိုင္ပါတယ္။ စစ္မႈထမ္းစနစ္ေၾကာင့္ အစိုးရကို သစၥာရွိတဲ့ တခုတည္းေသာ အမ်ဳိးသားအသြင္လကၡဏာကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အစုိးရတပ္မွာ စစ္မႈထမ္းသူဟာ လူမ်ဳိးေရး စိတ္ဓါတ္နည္းပါးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအျမင္နဲ႔ ၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း စစ္မႈထမ္းခိုင္းတာဟာ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးေရးလမ္းစဥ္လို  ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီးျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကို စစ္အစိုးရက မလိုလားတာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။
လူတုိင္းစစ္မႈထမ္းတဲ့ စစ္တပ္ဟာ လူထုနဲ႔ နီးစပ္ၿပီး ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ အၿမဲတမ္းတပ္ဟာ လူထုနဲ႔ ကင္းကြာတယ္လို႔ သံုးသပ္တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္သူနဲ႔ စစ္မႈထမ္းဥပေဒေၾကာင့္ စစ္ထဲေရာက္လာသူဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံကိုလုိက္ၿပီး စစ္မႈထမ္းဥပေဒအရ စစ္ထဲေရာက္လာသူဦးေရ အနည္းအမ်ား ကြာျခားပါတယ္။ လုိခ်င္တဲ့စစ္သားဦးေရကမ်ားၿပီး စစ္ထဲဝင္ခ်င္သူနည္းရင္ စစ္မႈထမ္းဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး အမိန္႔နဲ႔ စစ္သားစုေဆာင္းတတ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးသုေတသနဌာန (NBER -) က ပညာရွင္ ႏွစ္ဦး က ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ထုတ္ေဝတဲ့ စာတမ္းအရဆိုရင္ ႏိုင္ငံ (၆၀) ေက်ာ္ကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ပံုမွန္စစ္တပ္မွာ ဆႏၵအေလ်ာက္တပ္ထဲ ဝင္သူက (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း စစ္မႈထမ္းဥပေဒေၾကာင့္ စစ္တပ္ထဲေရာက္လာသူက (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဗမာစစ္အစိုးရကလည္း အၿမဲတမ္း စစ္တပ္ကိုအားျဖည့္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး စစ္မႈထမ္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္တာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။
အရြယ္ေရာက္သူတုိင္း စစ္မႈထမ္းရမယ္ဆိုေပမယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ လာဘ္ေပးႏုိင္သူဟာ ကင္းလြတ္ခြင့္ရၾကပါတယ္။ စစ္မႈမထမ္း မေနရလို႔ဆုိေပမယ့္ စစ္တပ္ကခြင့္ျပဳမွ စစ္မႈထမ္းႏိုင္တာပါ။ ဥပမာ - ေဆးစစ္တာ မေအာင္ရင္ စစ္မႈမထမ္းႏိုင္ပါဘူး။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ က်န္းမာေရးအဆင့္မမီလို႔ စာေရးအလုပ္နဲ႔ ရဲသားအလုပ္သာ လုပ္ရသူေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတာင္ စစ္မႈထမ္းဖို႔ ပ်က္ကြက္သူ တေထာင္နီးပါး မႏွစ္က အဖမ္းခံလိုက္ရပါတယ္။ ဆင္းရဲသားကသာ စစ္မႈထမ္းၾကပါတယ္။ ပညာနည္းတဲ့ ဆင္းရဲသားအဖို႔ကေတာ့ စစ္မႈထမ္းရတာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိသြားတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာတတ္ လူငယ္ဟာ စစ္တပ္ထဲ မဝင္ခ်င္ပါဘူး။ စစ္မႈထမ္းရလို႔ မိမိကုိယ္မိမိ သတ္ေသတာမ်ဳိးေတြ ထိုင္ဝမ္မွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္ စစ္မႈထမ္းခိုင္းတဲ့ အစိုးရကို မေက်နပ္သူမ်ားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေခတ္စားလာတဲ့အခါမွာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ စစ္မႈမထမ္းခ်င္သူကို ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးပါတယ္။ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္ကို Conscientious Objector လို႔ ေခၚၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာ အသိအမွတ္ျပဳ ထားပါတယ္။ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ နဲ႔ လူမႈေရးအေၾကာင္းေၾကာင့္ စစ္မႈမထမ္းခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အျခားအလပ္ေတြ လုပ္ခိုင္းပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ထိုင္ဝမ္မွာလည္း ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ စစ္မႈမထမ္းႏိုင္သူေတြကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ စစ္မႈထမ္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းဖို႔ လုိပါတယ္။
ငယ္စဥ္က စစ္မႈထမ္းဖူးသူဟာ လူႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ဖိုပ အလားအလာမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိထားပါတယ္။ ေတာင္အေမရိကတုိက္ အာဂ်င္းတီးနားႏိုင္ငံမွာ လူတုိင္းစစ္မႈထမ္းခိုင္းတဲ့ စနစ္ က်င့္သံုးပံုကို ပညာရွင္ (၃) ဦးက ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ေမလမွာ စာတမ္းထုတ္ေဝပါတယ္။ စစ္မႈထမ္းခိုင္းတဲ့အတြက္ လူငယ္ေတြမွာ စည္းကမ္းရွိတာဝန္သိ လာတာရွိသလို၊ လက္နက္အားကိုးၿပီး အၾကမ္းဖက္အႏိုင္ယူတဲ့ အက်င့့္ဆိုးလည္း စြဲကပ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မယ့္ အလားအလာဟာ စစ္သားလူထြက္မွာ ပိုမ်ားေၾကာင္း အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံက စစ္မႈထမ္းစနစ္ကို ေလ့လာၿပီး သံုးသပ္တင္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/

အစိုးရသစ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ NLD အဆင္သင့္By မသင္းသီရိ ေသာၾကာ, 18 မတ္ 2011
ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြေျပလည္ဖို႔အတြက္ ေနာက္တက္လာတဲ့အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး အေပးအယူလုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ပဲလို႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္က NLD ပါတီ၀င္ေတြ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ေျပာလိုက္တာပါ။ ရန္ကုန္ NLD ရံုးခ်ဳပ္မွာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အလိုက္ NLD စည္းရံုးေရးမႉးေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္တဲ့ ဒီကေန႔ ေသာၾကာေန႔မွာ အခုလို ေျပာလိုက္တဲ့အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဦးတည္ေနတဲ့ NLD ပါတီဟာ ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရသစ္နဲ႔ေရာ ဘယ္အဖြြဲ႔အစည္္းနဲ႔မဆို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး အေပးအယူနဲ႔ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ပဲလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီကေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္က NLD စည္းရံုးေရးမႉးေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာလိုက္တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ NLD ပါတီဟာ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကဖို႔လိုသလို လူထုေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ ရပ္ၾကဖို႔ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းသြားတယ္လို႔ NLD ပါတီေျပာခြင့္ရသူ ဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာပါတယ္။

“ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဦးတည္တဲ့အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။ န.အ.ဖ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္လည္း ဘယ္နံမည္နဲ႔ အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ၊ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ တပ္မေတာ္အစိုးရအေပၚမွာ ၾသဇာအာဏာရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းဖို႔ဆိုတာကို က်မတို႔ ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ က်မတို႔ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အဆင္မေျပတဲ့ကိစၥေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီးေတာ့ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြဖို႔ က်မတို႔ ဦးတည္ေနတာ။ ဒီဟာအတြက္ က်မတို႔အေပးအယူလုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ပဲပါဆိုတာလည္း ထပ္လဲလဲေျပာေနတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာဟာ ဘယ္ဘက္ကမွ လိုခ်င္သလိုေတာ့ ရႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အေလ်ာ့အတင္းဆိုတာ ရွိမွာပဲဆိုတာ က်မတို႔ သေဘာေပါက္တယ္။ က်မတို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း မေျပလည္တဲ့အခါက်ရင္ အေလ်ာ့အတင္း ရွိရမယ္။ ဘယ္သူကပိုၿပီးေတာ့ အေလ်ာ့ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာ ၿပိဳင္ပါတဲ့။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးက လမ္းညႊန္ပါတယ္။”

ကယားျပည္နယ္ကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၃ ခုက NLD ပါတီ စည္းရံုးေရးမႉးေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ၁၀ ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့တဲ့အထဲ ဒီကေန႔ ေနာက္ဆံုးေန႔အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါမွာေတာ့ အဲဒီေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ ကခ်င္လူထုရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို ေျပာျပခဲ့ၾကပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနခ်ိန္မွာ ဟိုမွာတပ္အင္အားေတြ တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ တပ္ခ်တာေတြ တိုးလုပ္လာေနတယ္တဲ့၊ အဲဒီေတာ့ အဲဒါေတြဟာ တဖက္နဲ႔တဖက္ေပါ့ဗ်ာ။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ၾကေတာ့မလို ျပည္သူလူထုက စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနတယ္ ဆိုတာေတြကိုလည္း တင္ျပသြားၾကပါတယ္ခင္ဗ်။”

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈႀကီးတဲ့ အေျခအေန၊ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနတဲ့ စီးပြားေရး ေမွာင္ခိုေလာကနဲ႔ လူငယ္ေတြရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေတြအေပၚမွာလည္း NLD ပါတီက ဘယ္လိုကူညီႏိုင္မလဲဆိုတာကို ဒီေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း စဥ္းစားခဲ့ၾကပါတယ္။

“တိုင္းရင္းသားေဒသေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကလည္း အလြန္ဖိႏွိပ္တဲ့အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မိုလို႔ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေတြက အခက္အခဲေတြ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လူငယ္မ်ားအၾကားမွာလည္း တျခား စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပဲ ပတ္သက္ေနတာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာင္ကားမႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈ အေျခအေနကလည္း တအားကိုတက္လာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္ကလည္း သူကိုယ္တိုင္ စား၀တ္ေနေရးကို လုပ္ေနတာက ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းလို ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ သူကေၾကာက္ေနတယ္။ အဲဒီသေဘာေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြ တင္ျပပါတယ္။ ဒါ ႏုိင္ငံေရး စည္းရံုးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔။”

ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႀကံဳေနရတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀င္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ၊ လယ္ယာေျမသိမ္းခံရတဲ့ အေျခအေနေတြကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဆိုးဆိုးရြားရြားရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“တႏိုင္းေခ်ာင္းဟာ အခုအခါမွာ ျမစ္ရဲ႕ ဟိုးအဖ်ားပိုင္းမွာ ေရႊက်င္တဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းကေကာလာတယ္။ အဲဒီမွာ ေသာက္သံုးေရေတာင္ အခက္အခဲျဖစ္လာတယ္။ သြားလာဖို႔ဆိုတာေတာင္မွ မလြယ္ေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဒသ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈေတြက တအားကိုဆိုးရြားေနတယ္။ ဖားကန္႔ အေျခအေနကေတာ့ အေတာ္ကို အဆိုးဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ကုမၸဏီေတြကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အျပတ္ေပးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဥတိုေခ်ာင္းဟာ အခုဆိုရင္ လံုး၀ေပ်ာက္လုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ လူေတြလည္းေနစရာမရွိေအာင္ကို ျဖစ္ေနၿပီ။ အလြန္႔ကို ဆိုးရြားခက္ခဲေနပါတယ္၊ အဲဒါကလည္း တတ္ႏိုင္ရင္ ကူညီေျဖရွင္းေပးပါလို႔ ေျပၾကတယ္။”

NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးအုန္းႀကိဳင္ ေျပာျပခဲ့တာပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ က်ပ္တည္းတဲ့စီးပြားေရးေၾကာင့္ ေက်ာင္းမေနႏိုင္ၾကတဲ့ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ပညာေရးစနစ္နိမ့္က်မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔အတူ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာလည္း အခက္အခဲရွိေနၾကတဲ့ ကခ်င္လူထုရဲ႕ ဘ၀ေတြကိုလည္း ကခ်င္အဖြဲ႔ေတြက တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

NLD ရံုးခ်ဳပ္မွာ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ကေန ၁၈ ရက္ေန႔ထိ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အဖြဲ႔လိုက္ ၁၀ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့အၿပီး NLD ရံုးခ်ဳပ္နဲ႔အတူ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၊ လူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႔ေတြအျပင္ လူမႈေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပါ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး အကူအညီေပးသြားဖို႔ကိုလည္း ဆက္လက္စီစဥ္သြားမယ္လို႔ NLD ပါတီက ေျပာပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/NLD-dialogue0-03-18-11-118237054.html

ေဒၚစုကို မြန္ဂိုလီးယား သမၼတ အားေပးအာရွအလယ္ပိုင္းေဒသရွိ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ၏ သမၼတ Elbegdorj က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု US Campaign for Burma အဖြဲ႔ အေျပာအရ သိရသည္။ 

မြန္ဂိုလီးယား၏ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ သမၼတ Elbegdorj က မြန္ဂိုလီးယား၏ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းကို ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္၍ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ဥပမာတခုျဖစ္ျပဆိုခဲ့ျပီး ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

“ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းခ်င္တာက
President-Elbegdorj
မြန္ဂိုလီးယား သမၼတ Elbegdorj (http://www.uncoverage.net)
ဒီမိုကေရစီကို ေၾကာက္စရာ အရာတခုမဟုတ္ဘဲ ေထြးေပြ႔လက္ခံစရာ အရာတခုျဖစ္တယ္ဆုိတာ  ” ဟူ၍ Elbegdorj က ထဲ့သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ၌ မၾကာေသးခင္က ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းကာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားလည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္ ေနခဲ့ရသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီတန္ဖုိးကုိ သေဘာေပါက္ကာ လြတ္လပ္မႈကို တမ္းတေနၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

“အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသမွာ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ အာဏာရွင္ေတြ ျပဳတ္က်ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ေနၾကတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။ ျမန္မာျပည္သူေတြလည္းပဲ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြကုိ နားလည္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ အင္တိုက္အားတိုက္ ေတာင္းဆိုလာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္” ဟု မြန္ဂိုလီးယား သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူက ဆက္ၿပီး “ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေရရွည္ဖိႏွိပ္ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္ပါေစ၊ ေနာက္ဆံုးမွာ ျပည္သူလူထုၾကီးရဲ႕ လြတ္လပ္လိုတဲ့ ဆႏၵက ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္မွာပါ” ဟု ဆိုသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/regional/7127-2011-03-18-10-20-40.html


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မြန္ဂုိလီယား သမတ ေထာက္ခံ

2011-03-18
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မြန္ဂုိလီးယားႏုိင္ငံ သမတ Elbegdorj က မတ္လ ၁၇ ရက္ မေန႔ညက တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေနမႈေတြကုိ ေထာက္ခံ အားေပး စကားေျပာခဲ့တယ္လုိ႔ မြန္ဂုိလီးယားႏုိင္ငံ သမတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

Photo: AFP
မြန္ဂုိလီးယားသမတ အယ္လ္ဘက္ေဒါ့ဂ်္ (ယာ) သည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း (ဝဲ) အား ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ ႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆယ္လ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လဆန္းက က်င္းပေသာ ဥေရာပ-အာရွ အစည္းအေဝး (ASEM) တက္ေရာက္စဥ္ (ပံု) တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ (Photo: AFP)
မြန္ဂုိလီယား သမတက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ လံုျခံဳေရးနဲ႔ ေထာင္ခ်ခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ေထာင္ေက်ာ္အတြက္ အင္မတန္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မြန္ဂုိလီးယားႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ စီးပြားေရးတုိးတက္လာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဥပမာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ မြန္ဂုိလီယားသမတက အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ႏုိင္ငံေတြမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြရဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ဆက္လက္ ၾကည့္႐ႈ အားေပးေနသလုိ ျမန္မာျပည္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ဒီမုိကေရစီရရွိဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ အားအင္ အျပည့္အဝ သံုးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မဲ့ စြမ္းအားကုိ သူ႔အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
တဆက္တည္း ျမန္မာ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔လည္း လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ လုိလားတဲ့ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ အေပၚ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္လာခဲ့တာေတြကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ဖုိ႔နဲ႔ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ခံုခံုမင္မင္နဲ႔ ဖက္တြယ္စရာသာ ျဖစ္ၿပီး ေၾကာက္လန္႔စရာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္ေစလုိေၾကာင္း မြန္ဂုိလီယား သမတက ေျပာၾကားပါတယ္။
မြန္ဂုိလီးယားသမတ Elbegdorj ဟာ မႏွစ္က ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ေန႔က ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဥေရာပ-အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese

လူထုထိခိုက္မည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ မလိုလားခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ) ။      ။ ျပည္သူလူထု ထိခိုက္ေစမည့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ဳိး ေတြ႔ရွိလွ်င္ ယင္းကိစၥအေပၚ စဥ္းစားသြားမွာသာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ၁ဝ ပါတီက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ား ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စာေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ပါတီ ၅ ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဥေရာပသံတမန္မ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္လည္း အီတလီသံ႐ံုး၌ က်င္းပခဲ့ေသးသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစံုတရာ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ မေပးခဲ့ေပ။

ထိုစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ရွိသင့္မသင့္၊ ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔မႈ Targeted Sanction အေပၚ သေဘာထား၊ ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္စပ္မႈ၊ ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စသျဖင့္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဝင္ ဦးဝင္တင္ကို မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ မ်ဳိးသန္႔က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထိေရာက္မႈရွိမရွိႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢက ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ လာမည့္လအတြင္း ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ပိတ္ဆို႔မႈေတြအေပၚဘယ္လုိသေဘာထားလဲခင္ဗ်။ ဆက္ထားသင့္လား၊ ႐ုပ္သိမ္းသင့္သလား။

“က်ေနာ္ကေတာ့ ဆက္ထားဖို႔ဗ်၊ ဆက္ထားဖုိ႔ သေဘာထား၊ က်ေနာ့္ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ဒီပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြကို ထိခုိက္နစ္နာမယ္ဆိုရင္ ျပန္လည္စဥ္းစားမယ္ ဘာညာဆိုတ့ဲ လုိင္းကို ေထာက္ခံတယ္၊ ျပည္သူေတာ့ မနစ္နာေစခ်င္ဘူး။ ဘာလို႔ဆို က်ေနာ္တို႔ အခုဟာ ကိစၥ ႏွစ္ခုထဲ မဟုတ္ဘူး၊ 3rd person ေပါ့ဗ်ာ၊ ျပည္သူဆိုတာ ရွိတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္လက္ခံတယ္”

တခ်ဳိ႕ေတြယူဆခ်က္က Targeted Sanction ကိုေတာ့ ထားသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုယူဆလဲခင္ဗ်ာ့။

“Targeted Sanction ဆိုတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ၊ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အေပါင္းအပါေတြကိုေတာ့ Target ထားၿပီးေတာ့ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ Targeted sanction ဆိုတာ ရွိေကာင္းတယ္။ မရွိလို႔ရွိရင္ ဒီေကာင္ေတြဟာ ဘာမွ ေၾကာက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီဟာကိုပဲ ဆက္ၿပီး လုပ္ေတာ့မွာ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္က ၂ ပိုင္း ပိုင္းၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။ တပိုင္းက  အေထြေထြ Blanket sanction ေပ့ါဗ်ာ။ ဒီ blanket sanction နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွိရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားကို က်ေနာ္တို႔ လက္ခံတယ္။ က်ေနာ္ သေဘာတူတယ္။ သို႔ေသာ္ Targeted Sanction ကေတာ့ က်ေနာ္က အခိုင္အမာ လုပ္ခ်င္တယ္”

“တခ်ဳိ႕လူေတြက Targeted Sanction ဆိုတာၾကီးကို ထားေနရင္ ဒီစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ ၾကားထဲမွာ Mentality ေပ့ါဗ်ာ၊ အဝုိင္းခံေနရတဲ့ စိတ္ထားမ်ဳိးေပၚမွာ စိုးတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ကိုပဲ ပစ္မွတ္ထားတယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔ေတြ ေၾကာက္ၾကလန္႔ၾကမ်ား ျဖစ္ၾကမလားဆိုတဲ့ သေဘာထားေတြ ရွိတယ္”

Targeted Sanction က ျပည္သူေတြကို ထိခိုက္တာ ရွိႏိုင္လား။

“ဘယ္လိုပဲၾကည့္ၾကည့္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ Sanction ေတြဟာ မရွိလို႔ မျဖစ္ဘူး၊ ရွိရမယ္၊ အဲဒီအခါမွာ သူတို႔ကို Targeted လုပ္ရမယ္။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ဒီလူေတြကို Targeted လုပ္ျခင္းဟာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ဘာမွထိခိုက္စရာ မရွိဘူး။ သူတို႔သာ စီးပြားျဖစ္ေတာ့ ေတဇတို႔ဘာတို႔ သူတို႔မွာ ျပႆနာေတြ ေပၚတယ္ဆိုတာ။ အဲဒါ ျပည္သူလူထုနဲ႔ မဆုိင္ဘူး။ ေနာက္တခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ၊ ေရႊမန္းတို႔၊ ဘာတို႔ညာတို႔ ထိတာလည္း ျပည္သူလူထုက ဘာမွ မဆိုင္ဘူး။ တခုက Blanket ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ General Sanction ေပါ့။ Blanket Sanction ကိုေတာ့ ေဒၚစုေျပာသလိုပဲ ျပည္သူလူထု ထိခုိက္႐ိုးမွန္ရင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ဘာညာေပၚလာရင္ေတာ့ ျပန္စဥ္းစားမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္က သေဘာထားတယ္”

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ဒီပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္တာလို႔ သိရပါတယ္။ အထင္အရွား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈက ဘာျဖစ္မလဲခင္ဗ်ာ့။

“တုိင္းျပည္ထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ အခု ေသဆံုးမႈေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနတယ္။ အဲဒါေတြ ေသဆံုးတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ျပည္ပကေနၿပီးေတာ့ အဲလိုေသဆံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို အေရးယူတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔က ဒီ Sanction ေတြကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ စဥ္းစားတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဘက္ကေန ကာယကံရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ စစ္အစုိးရ အာဏာရွင္ေတြအေနနဲ႔က သူတို႔ ျပရမယ္၊ ဟုတ္လား။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ဘယ္ေလာက္ သက္သာေအာင္၊ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္သလဲဆိုတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္သလဲဆိုတာ သူတို႔ ေဖာ္ျပႏိုင္ရမယ္။ ေနာက္တခုက အလားတူပဲ ဒီေသဆံုးမႈေတြ၊ ဥပမာ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔ ဘာတို႔ဆိုတဲ့ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းမႈေတြကို၊ အဲဒါေတြကုိ သူတို႔ ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္၊ သူတုိ႔ ျပရလိမ့္မယ္။ ခုနေျပာတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးထဲမွာ ပါတဲ့ဟာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ေထာင္ထဲမွာ ရွိေနတာကိုက ဒါ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြပဲ ျဖစ္တယ္”

တေန႔တုန္းက ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံေတြက သံအမတ္ေတြနဲ႔  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အပါအဝင္ေပါ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာေတြျပန္ၿပီးေတာ့ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးတယ္လို႔ ၾကားမိလဲခင္ဗ်။

“သူ သေဘာထားေပးတာ မဆိုးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတဲ့ဟာ၊ ခုန ေျပာသလိုပဲ ျပည္သူကို ထိခုိက္တာနဲ႔ ပက္သက္လို႔ေတာ့၊ ရွိရင္ေတာ့ က်မတို႔ စဥ္းစားမယ္ေပါ့။ သူက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ သေဘာထား အတူတူပါပဲ၊ ဒီသေဘာထားပါပဲ။ ဘာမွ အသစ္အဆန္းမွ မပါပါဘူး”

ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္လား၊ မထိခိုက္လားဆုိတာကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ဆက္ၿပီးေတာ့ စံုစမ္းမႈေတြ၊ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္သြားမလဲဗ်။

“က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံေတြကို နားေထာင္ေနတယ္။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ပါတီကို အေၾကာင္းၾကားတဲ့ စာေတြဘာေတြ အၿမဲတမ္း ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလိုလို၊ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အားလံုးမွာေပ့ါဗ်ာ၊ က်ေနာ္တို႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာေတြက ဘယ္ေလာက္ ထိခိုက္သလဲဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ရေနမွာပဲ”

“ေနာက္တခုက ပညာသည္ေတြေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ပါေမာကၡေတြ ရွိတယ္။ ပညာသည္ေတြ ရွိတယ္။ PhD ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ မၾကာခဏ ေတြ႔ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဆီက အၾကံဥာဏ္ေတြေပါ့ဗ်ာ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကိုလည္း ေတာင္းတယ္”

“အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္သူကို ထိခိုက္ျခင္း၊ မထိခိုက္ျခင္းဆိုတာ သိေနရတာပဲ။ အဲဒါကို က်ေနာ္တုိ႔က ျပည္သူကို ထိခိုက္ျခင္း ရွိတယ္ဆိုတာကို ခုိင္ခိုင္မာမာ ေထာက္ျပဖို႔ရာ ျပည္သူေတြဘက္က ေတာင္းဆိုျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဒီ Sanction ေတြကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ကို လက္မခံဘူးဆိုတဲ့ဥစၥာ ေဒၚစုလည္း ေျပာပါတယ္”

NLD ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္က ပါတီေခါင္းေဆာင္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးတာ ရွိပါတယ္။ ဒီ Sanction နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးျဖစ္လဲဗ်။

“Sanction နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာက သူတို႔ကေတာ့ Sanction ကို ႏိုင္ငံေရးလက္နက္တခုအျဖစ္ ေထာက္ခံၾကတယ္ ဆိုတာခ်ည္းပဲ ေျပာၾကတယ္။ ခုနေျပာတဲ့ ျပည္သူေတြဘက္က ထိခိုက္တာ၊ မထိခိုက္တာကေတာ့ သူတို႔လည္း Black group ထဲမွာဆိုေတာ့ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ Sanction ကိစၥကေတာ့ လူထုၾကားထဲမွာ ဘယ္လုိ ထိခိုက္မယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္ဘူးေလ။ သိပ္မသိရပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာကေတာ့ Sanction နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခု တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထြက္လာတဲ့ အသံကေတာ့ ဒီ Sanction ေတြဟာ ရွိေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြဟာ ရွိေနတယ္၊ ဒါ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း ျမင္ေနတာကိုး။ နယ္ေတြမွာလည္း ေတြ႔ေနတာကိုး”

“ေနာက္တခုက ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းမႈေတြကိုလည္း သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေနတာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ၊ ဟန္႔တားမႈေတြ ဘာညာေပါ့ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဆုိတာလည္း သူတို႔ေတြပဲ မွ်ၿပီးေတာ့ ေထာင္ေတြ ေထာင္ေတြ ေထာင္ေတြမွာ စီေနရတာဆိုေတာ့ သူတို႔ကေတာ့ ပိတ္ဆို႔မႈကို ဆက္ရွိသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အသံပဲ ထြက္တယ္။ က်န္တဲ့အသံ မထြက္ပါဘူး”

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ပါတီေတြက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လို သေဘာထားပါသလဲခင္ဗ်။

“ဒီပါတီေတြနဲ႔ သေဘာမတူဘူးဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာၿပီးသားပါ။ အဲဒီတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NDF ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔တဲ့အခါတုန္းကလည္း ဒီသေဘာထားေတြ က်ေနာ္တို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ သူတို႔ဘက္ကေတာ့ Sanction နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ဘာသာက်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ေတာင္းဆို၊ က်မတို႔ကေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ဒီဥစၥာ အမွန္အတုိင္း ေျပာရရင္ NDF ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုတာ အခု NDF ပါတီ ေပၚလာမွသာ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရေတြေျပာလုိ႔သာ ဒီကိစၥကို အစိုးရေလသံအတုိင္း လုိက္ေျပာတာကိုး။ Sanction ကို ထားရမယ္၊ ပိတ္ဆို႔ေရးကို ခ်မွတ္ရမယ္၊ ဒီဟာေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္ပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ အေရးယူမႈပဲဆိုတဲ့ဟာ သူတို႔ တေလွ်ာက္လံုး ကိုင္ခဲ့တဲ့ သေဘာထားကိုး။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔ NDF နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ NDF ကလည္း ဘာမွ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္ပါတယ္လို႔ပဲ ေျပာႏုိင္တယ္”

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ျပန္႐ုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ဝင္လာႏိုင္မယ္ဆုိေတာ့ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြ ရႏိုင္မလားခင္ဗ်၊။

“က်ေနာ္တို႔က ယံုတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က Investment (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔မွာ Sanction  ကို ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးကိစၥေတြေၾကာင့္သာ က်ေနာ္တုိ႔က ႏိုင္ငံေရးလက္နက္အေနနဲ႔ ေျပာရတာကိုး။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဆင္းရဲတဲ့ ႏိုင္ငံတခု၊ တုိင္းျပည္မွာ ဆင္းရဲေနတဲ့ ႏိုင္ငံတခု၊ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ ႏိုင္ငံတခုအေနနဲ႔ Investment ကို၊ Foreign Investment ေတြ ဆိုတဲ့ဟာေတြက က်ေနာ္တုိ႔ လက္ခံတာပဲ။ သူတို႔ကို ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းစရာ မရွိဘူး။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေန နည္းပညာေတြ ရခ်င္ရင္၊ အသံုးဝင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဝင္လာမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ပိတ္ဆို႔မႈေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ၿငိစြန္းမလဲဆိုတာ မသိဘူးေလ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတခ်ဳိ႕က ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ သေဘာေဆာင္တာလဲ ရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ပိတ္ဆို႔မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တိုင္းျပည္မွာ လာၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္တဲ့ သေဘာကလည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔စဥ္းစားတာက ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက တကယ္ထိေရာက္ရဲ႕လား အဲဒီလို စဥ္းစားပါတယ္”

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ကူညီေနတဲ့ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျပန္႐ုပ္ၿပီး ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာလုပ္ၾကမယ္လို႔ ေျပာသံေတြ ၾကားပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေရာခင္ဗ်။

“ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီအေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီႏိုင္ငံေတြက က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေန အမ်ားၾကီး ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ထက္ထက္သန္သန္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ ကြဲလြဲၿပီး လုပ္လာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္မထင္ဘူး”
http://www.mizzimaburmese.com/interview/7132-2011-03-18-15-24-33.html