Thursday, August 4, 2011

အျမဲတမ္းလႊတ္ေတာ္တဲ့လားThursday, August 4, 2011 

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးၿပီး ကတည္းက လူထုၾကားမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑ အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုၿပီး မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာေတြ ကိုလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မီဒီယာေတြမွာ အေတာ္ေလး ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္လို အၿမဲတမ္း က်င္းပ ေနသင့္တယ္၊ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ဆိုတာက ၾကားမွာ အားလပ္ရက္ နားတာက လြဲၿပီး အၿမဲတမ္း က်င္းပေနတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာဆိုမႈေတြ ရိွတာ သတိ ထားမိပါတယ္။ အခု ဒီအယူအဆ မွန္မမွန္နဲ႕ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာေရာ ဘယ္လို လုပ္သင့္သလဲ ဆိုတာေလးကို ေဆြးေႏြး ခ်င္ပါတယ္။


ဒါေတြ မေျပာခင္မွာ လႊတ္ေတာ္ေတြ စေပၚခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို အက်ဥ္း ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ အဂၤလန္မွာ ၁၀၆၆ မွာ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ William of Normandy က ဘုရင္က ကံေကၽြးခ်ေပးထားတဲ့ ေျမရွင္ေတြကို တုိင္ပင္တဲ့ အေလ့အထ ကေန စၿပီး ေပၚေပါက္ ခဲ့တယ္လို႕ သမုိင္း ဆရာမ်ားက ဆိုပါတယ္။ ၁၂၁၅ ခုႏွစ္က်ေတာ့ ေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ေျမရွင္ ႀကီးမ်ားနဲ႕ ဂၽြန္ဘုရင္ မင္းျမတ္ၾကားမွာ Magna Carta ဆိုတဲ့ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္။ အဲဒီ စာခ်ဳပ္အရ ဘုရင္က အခြန္အတုပ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ မထုတ္ခင္ ၿမိဳ႕စားေတြ၊ ေျမရွင္ႀကီးေတြ ပါတဲ့ ေကာင္စီနဲ႕ အရင္ တိုုင္ပင္ဖို႕ သေဘာ တူခဲ့တယ္။ အဲဒီ ေကာင္စီကေန ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၃၄၁က စၿပီး အစဥ္အလာ အရ ရိွခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕စား၊ နယ္စားေတြရဲ့ ပါလီမန္က အထက္လႊတ္ေတာ္ (House of Lord) ျဖစ္သြားျပီး လူလတ္တန္းစား ေတြထဲက မဲနဲ႕ေရြးတဲ့ လူေတြပါတဲ့ လႊတ္ေတာ္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (House of Common) ျဖစ္သြားပါတယ္။ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ပိုၿပီး အာဏာ ရိွသြားပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္က ဟိုး စေပၚတုန္း ကေတာ့ ဘုရင္က သူဆံုးျဖတ္ဖို႕ ကိစၥရိွမွ ေခၚၿပီး တုိင္ပင္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္က သူတို႕ ဘုရင္ကို တင္ျပခ်င္တာ ရိွရင္ သူတို႕ အစီအစဥ္နဲ႕ သူတုိ႕ ေခၚၿပီး ဘုရင္ကို သူတို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေၾကာင္း ၾကားခဲ့တယ္။ ဒါက သမုိင္းအက်ဥ္း ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ၿပီး ၁၇၇၆ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္က လြတ္လပ္ေရး ရလာေတာ့ ပထမ ၁၇၈၁ ခုႏွစ္မွာ Articles of Confederation နဲ႕ ျပည္နယ္၁၃ ခုက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ထူေထာင္ ခဲ့တယ္။ အဲဒီစာခ်ဳပ္အရ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ပဲထားခဲ့တယ္။ ေနာက္ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ညီလာခံ က်င္းပၿပီးေတာ့ ၁၇၉၂ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္ေတြက အခ်ိဳးက်ပါတဲ့ အထက္ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ လူဦးေရကို အေျခခံၿပီး ေရြးတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုပါတဲ့ ကြန္ဂရက္ကို စၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။
အဂၤလိပ္ ပါလီမန္ေရာ၊ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ေရာ စတင္ တည္ေထာင္တုန္းက ပါဝင္ခဲ့သူ မ်ားဟာ မိမိကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရိွတဲ့ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဒသက သူတို႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ေပးလိုက္ သူမ်ားသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လႊတ္ေတာ္ရွိရာ ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း ၁၊ အပိုဒ္ ၄ မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေခၚရမယ္။ လႊတ္ေတာ္က သီးျခား ဥပေဒနဲ႕ မသတ္မွတ္ဘူး ဆိုရင္ ဒီဇင္ဘာလရဲ့ ပထမဆံုး တနလာၤေန႕မွာ စတင္ က်င္းပရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ ထားခဲ့ပါတယ္။ (The Congress shall assemble at least once in every Year, and such Meeting shall be on the first Monday in December,4 unless they shall by Law appoint a different Day.) ဘာျဖစ္လို႕ အဲဒီလို သတ္မွတ္ ရသလဲ ဆုိေတာ့ ေႏြဦးနဲ႕ ေႏြရာသီေတြမွာ အေမရိကန္ လယ္သမားမ်ား အတြက္ အလုပ္အမ်ားဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္လို႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းနည္းတဲ့ ေဆာင္းရာသီကုိ ေရြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ဟာ စတည္ေထာင္တုန္းက အခ်ိန္ပိုင္းသာ အစည္းအေဝး ထုိင္တာျဖစ္ၿပီး ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္အထိ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြဟာ လစာမရပဲ ျမိဳ႕ေတာ္မွာ လာၿပီး အစည္းအေဝး ထုိင္တဲ့ အခ်ိန္ အတြက္ပဲ ေန႕တြက္စရိတ္ ေပးခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၁၉ ရာစုထဲ ဝင္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ၿဗိတိသွ် လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ တို႕ရဲ့ အစည္းအေဝး က်င္းပတဲ့ ရက္ေတြက ၾကာလာၿပီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေတြက တဆက္တည္း က်င္းပတဲ့ ပံုစံျဖစ္ၿပီး ၾကားမွာ အားလပ္ရက္ ဥပမာ Summer Holiday, Labor Day Recess စသည္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေတြကုိ ရပ္ထားတာမ်ိဳး၊ ေနာက္ၿပီး ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ရဲ့ ထံုးစံအရ တစ္ပတ္မွ တနလာၤကေန ၾကာသပေတး အထိပဲ လုပ္ၿပီး ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕ေတြမွာ မိမိနယ္ကို ျပန္တာမ်ိဳး ျဖစ္လာပါတယ္။ တနည္း ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာလည္း အစိုးရ အဖဲြ႕လိုပဲ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ မ်ားမ်ား ႐ုံးစိုက္ထားတဲ့ သေဘာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အခုဆုိရင္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ဟာ ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕မွ စတင္ က်င္းပၿပီး တစ္ႏွစ္ကို ပ်မ္းမွ် ေျခာက္လေလာက္ အစည္းအေဝး ထုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ျဖစ္ရတာဟာ အေၾကာင္းအရင္း ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အေၾကာင္းကေတာ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏုိင္ငံရဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ကာကြယ္ေရး အေျခအေနေတြ တိုးတက္ လာတာနဲ႕ အညီ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ လုပ္ငန္းေတြ မ်ားျပား လာျခင္းပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကေတာ့ Professional Politician လို႕ ေျပာႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား လူတန္းစား တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥေတြမွာ ပိုၿပီး အခ်ိန္ေပးႏုိင္ လာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေရာ အဲဒီလို မလုပ္ႏုိင္ ေပဘူးလားလို႕ ေမးစရာ ရိွပါတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး လို႕ပဲ ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္း ဆိုေတာ့ ၄၇ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ ၇၄ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ ပါ၀င္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဟာ မိမိအလုပ္နဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အလုပ္ ႏွစ္ခုလံုးကို တြဲလုပ္ေနရတဲ့ သူေတြ အမ်ားစု ျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ။
အေနာက္ ႏုိင္ငံေတြမွာလို အခ်ိန္ျပည့္ နီးပါး ႐ံုးထုိင္ လုပ္ဖို႕ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တုိင္းဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေနစရာ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ ႐ံုးအဖြဲ႕ စသည္ျဖင့္ ရိွရပါမယ္။ အဲဒီလို လုပ္ႏုိင္ဖို႕ ကိုယ္ပိုင္ေငြ၊ မိမိကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ထည့္ဝင္ေငြ အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း ေထာက္ပံ့ ရပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆီမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ အတြက္ေတာင္ ေစတနာရွင္ လုပ္အားေပးမ်ားကို မီွခိုၿပီး လုပ္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ အေနာက္ နုိင္ငံေတြမွာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္ဆုိတာ သူေဌးေတြမွ လုပ္ႏုိင္တာ လို႕ေတာင္ ေျပာလို႕ ရပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးရဲ့ ပ်မ္းမွ် ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္ဟာ ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး အတြက္ ပ်မ္းမွ် ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္က ေဒၚလာ ငါးသန္္းေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ သမၼတေလာင္း တစ္ဦးက်ေတာ့ အဲဒီထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုသြားၿပီး ၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အိုဘားမားက ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ သန္းေျခာက္ရာေက်ာ္ သံုးခဲ့ၿပီး အဲဒီ အထဲက ေဒၚလာ သန္း ၄၂၃ သန္းက မီဒီယာ လုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး ဝါရွင္တန္မွာ အၿမဲရံုးထုိင္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးကို လစာအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ တစ္သိန္း ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို လစာအျဖစ္ ေပးရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လစာလို႕ မသံုးပါဘူး။ တစ္ျခားအလုပ္ မလုပ္ ရတဲ့အတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကး compensation လို႕ သံုးပါတယ္။ ဥကၠဌမ်ားနဲ႕ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု ေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူေတြ ကေတာ့ အဲဒီထက္ ပိုရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ မိမိ႐ံုး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႕အတြက္ အသံုးစရိတ္ အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကို ႏုိင္ငံေတာ္က ပွ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၁.၄ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ ေပးပါတယ္။ အဲဒါက မိမိ႐ံုး အဖြဲ႕ အတြက္ လစာ မပါေသးပါဘူး။ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဟာ အၿမဲတမ္း ႐ံုးဝန္ထမ္း ၁၈ ဦးနဲ႕ ယာယီ၀န္ထမ္း ေလးဦး ခန္႕ခြင့္ရိွၿပီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အတြက္ ပံုေသလစာ ေဒၚလာ တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ သတ္မွတ္ ေပးထားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပ ထားတာမ်ားဟာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အထက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္က်ေတာ့ ဒီထက္ မ်ားပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ အေျခအေန မွန္းဆ ႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပတာ အျပင္ လႊတ္ေတာ္ တာဝန္နဲ႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားတဲ့ စရိတ္မ်ား၊ အခြန္သက္သာခြင့္၊ က်န္းမာေရး အာမခံ၊ ပရိေဘာဂ ဝယ္ယူခြင့္ ဆိုတဲ့ အသံုးစရိတ္ ေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္သာ မဟုတ္ပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားက လႊတ္ေတာ္တုိင္းမွာ ဒီစနစ္အတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေတာင္မွ ဒါဟာ ႐ံုးကိစၥ အတြက္ပဲ သံုးဖို႕ ခြင့္ျပဳထားတာ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ခန္းငွားခ၊ အိမ္ငွားခ၊ ဧည့္ခံစရိတ္ ဆိုတာေတြ အတြက္ မိမိ ေရြးေကာက္ပြဲ ရန္ပံုေငြ ေတြထဲက သံုးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ ႐ံုးထိုင္ ခုိင္းထားဖို႕ ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ ေသးဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ကိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုၾကားမွာ တစ္ႀကိမ္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေခၚၿပီး အလုပ္ လုပ္တာမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီပံုစံမ်ိဳး က်င့္သံုး ေနတာကို သတိထား မိပါတယ္။ ဒီလိုေျပာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားရဲ့ အခန္းက႑မရိွေတာ့ဘူးလားလို႕ ေမးစရာရိွပါတယ္။
မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုၾကားမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ မိမိရဲ့ မဲဆႏၵနယ္မွာ ျပန္ျပီး ျပည္သူ မ်ားနဲ႕ ထိေတြ႕ျခင္း၊ ျပည္သူေတြရဲ့ အခက္အခဲ မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားကို ဆက္သြယ္ စာေရး ေမးျမန္းျခင္းေတြ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုလည္း ဦးသိန္းညႊန္႕တို႕အဲဒီပံုစံ လုပ္ေနတာ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ဖတ္ရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ တစ္ခု ေထာက္ျပ ခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိန္ျပည့္ နီးပါး အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းေတြ ပိုျမန္လာတဲ့ ေကာင္းက်ိဳး ရိွသလို မဲဆႏၵနယ္ေျမက လူမ်ားနဲ႕ အဆက္ ျပတ္ေနတဲ့ ဆိုးက်ိဳးလည္း ရိွပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ ဆိုရင္ ေဒသခံ မဲဆႏၵနယ္က လူေတြက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဟာ ကိုယ့္နယ္ေျမကို ျပန္ၿပီး ထိေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္ နည္းပါးမႈကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုတာေတြ မၾကာခဏ ၾကားရ၊ ဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား အသက္ဝင္ဖို႕ ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အၿမဲတမ္း ရံုးထုိင္ေနမွ မဟုတ္ဘဲ မိမိႏုိင္ငံနဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုၾကားမွာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကလည္း လုပ္လို႕ ရပါတယ္။ လုပ္ၾကဖို႕ပဲ လုိပါတယ္လို႕သာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

.ေကာင္းမွာလား၊ေျမာင္းမွာလား....ဦးသိန္းစိန္...

လုပ္ငန္းရွင္ေတြ...ပြဲစားၾကီးငယ္ေတြဆီကပိုက္ဆံကိုယူဆင္းရဲသားကိုေပးလုိက္တာနဲ႕

တိုင္းျပည္တိုးတက္ျပီလား...

ဆင္းရဲမြဲေတတာပေပ်ာက္သြားမွာလား....

နိုင္ငံတကာနဲ႕တန္းညီတဲ့၀င္ေငြရဖို႕အလုပ္ေလးဘာေလး

မစဥ္းစားနိုင္ေတာ့ဖူးလား။ေျပာမယ့္သာေျပာရတယ္...

ပိတ္ဆို႕တာကတပိုင္း။ပဲခူးေက်ာ္လို႕သထံုေလာက္ေရာက္တာန ဲ႕နယ္ေျမကမေအးခ်မ္း

ေတာ့ဖူး....အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြဆိုစစ္တပ္ပါလိုက္ေပးရေသးတယ္....

တကယ္ဆိုမေကာင္းတမြန္ေလးေနရတဲ့ေနရာကတနိုင္ငံလံုးဧရိယာ နဲ႕ယွဥ္ၾကည့္ရင္

တကယ့္ကိုမွက်ဥ္းက်ဥ္းေလး...

စာတပုဒ္ထဲဖတ္ဖူးတာ..

အာဏာရွင္ဆိုတာတဲ့..

သူတို႕ေျပာင္းခ်င္သလိုပဲေျပာင္းသြားတယ္...

သူမ်ားအလိုဘယ္ေတာ့မွမလိုက္ဖူးတဲ့...

ေျပာင္းရင္းနဲ႕ေကာင္းသြားတာရွိသလို..

ေျပာင္းရင္းနဲ႕ေျမာင္းထဲလဲေရာက္သြားတတ္ပါတယ္တဲ့ ...

ရွစ္ေလးလံုးကို ျပန္ၾကည့္ျခင္း

by Htain Linn on Thursday, August 4, 2011 at 2:12pm
            ေစာင့္ၾကရင္း ေမွ်ာ္ၾကရင္းနဲ႔ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ၂၃ ႏွစ္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ၈၈ တုန္းက အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ယေန႔ ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ အတြင္း ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးေတြ၊ သခင္ သခင္မႀကီးေတြအပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သူ အမ်ားအျပားလည္း ကြယ္လြန္ခဲ့ပါၿပီ။ အုပ္စိုးသူဆိုရင္လည္း န၀တ၊ နအဖ၊ ႀကံ႔ဖြံ႔ စသျဖင့္ အဆက္ဆက္ အဆင္းအတက္ေတြ လုပ္ခဲ့ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္ေတြကလည္း နည္းလိုက္မ်ားလိုက္၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကလည္း ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္နဲ႔ တကယ့္ကို သံသရာရထားႀကီး ခုတ္ေမာင္းေနတာပါပဲ။
            အဲဒီလို အခ်ိန္ကာလေတြနဲ႔လိုက္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ပကတိ အရွိတရားေတြကေတာ့ အတိတ္နဲ႔ မ်က္ေမွာက္ကာလ သိပ္မကြာလွပါဘူး။ လူထုကလည္း က်ပ္တည္းေနဆဲ၊ ျပည္တြင္းစစ္ေတြလည္း ျဖစ္ေနဆဲ၊ တိုင္းျပည္ကလည္း မြဲေနဆဲ၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမေကာင္းလို႔ တိုင္းတပါးထြက္ၿပီး ေငြရွာသူေတြကလည္း အရင္ကထက္ မ်ားဆဲ၊ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္မႈေတြေၾကာင့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ထက္ မြဲေတခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြဆီ သြားေရာက္ခိုလႈံေနရသူေတြကလည္း ရွိေနဆဲ၊ ဒါေတြက အတူတူလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔၀င္ေငြ အခ်ဳိးအဆ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ အခ်ဳိးအဆေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလနဲ႔ ဘယ္လိုမွယွဥ္မရႏိုင္ေအာင္ ႀကီးမားလွပါတယ္။
            ဒီလို ဒုကၡေပါင္းစံု ခံစားေနရဆဲျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူေတြကို “ကိုယ့္ဘာသာ ေအးေအးေဆးမေနၾကဘူး။ သူတို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရတာ” ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေျပာဆိုတာေတာင္ ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလိုက်ပ္တည္းမွ၊ ဒီလို အယူအဆေတြရွိမွ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္တာေတြ မရွိမွာ ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ျပည္သူေတြ က်ပ္တည္းေအာင္၊ လႈပ္မရေအာင္ စနစ္တက်စီစဥ္ခဲ့ေလသလားလို႔ေတာင္ ေတြးစရာပါ။
            ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အႀကီးမားဆံုး လူထုအံုၾကြမႈျဖစ္တဲ့ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအေၾကာင္း ေျပာၾကတဲ့အခါ အေရးေတာ္ပံုကို ဘယ္သူေတြက အကြက္ခ် စီစဥ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေတြမ်ဳိးစံုရွိေနတာမို႔ ဘယ္ဟာက အမွန္ဆိုတာ အျငင္းပြားေကာင္း ပြားႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တာကေတာ့ ျငင္းမရတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတြ၊ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္၊ မႈိင္းရာျပည့္၊ ဦးသန္႔စ်ာပန အေရးအခင္း၊ ကၽြန္းဆြယ္ပြဲ စတဲ့ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားအေရးအခင္းေတြက ေတာက္လိုက္ၿငိမ္းလိုက္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ မီးစ မီးေတာက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုးကေတာ့ ေငြစကၠဴအေရးအခင္း နဲ႔ ၈၈ မတ္လ အေရးအခင္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
            တကယ္ေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျမင့္မားျခင္း စတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ရိုးရိုးေျဖာင့္ေျဖာင့္ မေျဖရွင္းဘဲ ဖိႏွိပ္မႈေတြရွိေနသမွ် လူထုအံုၾကြမႈေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးေတြက ရွိေနမွာပါ၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပံုမ်ားဟာ ဒီသေဘာေတြနဲ႔ မကင္းပါဘူး။ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုဟာလည္း မေက်နပ္မႈေပါင္းမ်ားစြာ၊ အရင္းအႏွီးေပါင္းမ်ားစြာကို အရင္းတည္ၿပီးမွ ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
            ၿမိဳ႕ႀကီး ၿမိဳ႕ငယ္ေတြအႏွံ႔ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြအတြင္း သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့လူထု ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး မဆလ အစိုးရ အဆင့္ဆင့္ ျပဳတ္က်ခဲ့ပါတယ္။ တစ္လေက်ာ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားေတြ ရပ္တန္႔သြားတဲ့အထိ အရွိန္ျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးေတာ္ပံုကာလ စစ္တပ္ရဲ႕ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ အထိ ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ အာဏာသိမ္းအစိုးရကေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ၈ ေယာက္ပဲ ေသဆံုးခဲ့တယ္၊ ဒါေတာင္မွ ဂိုေဒါင္ေတြေဖာက္လို႔ ပစ္ခတ္ရင္း ေသဆံုးခဲ့တာလို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ အေျခအေနမရွိေသးေတာ့ ေထာင္ခ်ီတဲ့ ေသဆံုးသူေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီကေန႔အထိ ဘာစာရင္းမွ အတိအက် မတင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။
            ဒီလိုအရွိန္အဟုန္ႀကီးမားခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ဘာေၾကာင့္ အဆံုးသတ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသလဲ။ ျပန္လည္သံုးသပ္သူေတြက ကိုယ့္အေတြ႔အႀကံဳ၊ ကိုယ့္အယူအဆေတြနဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မညီညြတ္လို႔၊ စစ္တပ္က လက္ဦးမႈရယူသြားလို႔ ဆိုတဲ့ေကာက္ခ်က္ေတြကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားရပါတယ္။
            တကယ္ေတာ့ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအတြင္း လူသိထင္ရွားျဖစ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္အနည္းငယ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈက လြဲရင္ ေဒသအလိုက္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားဟာ ေဒသခံ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးက ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ကိုယ္ နီးစပ္ရာတိုင္ပင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကတာပါ။ အဖြဲ႔ေတြမ်ားသလို ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ေနရာစံုက ေတာ္လွန္ရမယ္ဆိုေပမယ့္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈေတြ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္အားေတြ တစုတစည္းတည္း မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။
            ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္ေတြ မေကာင္းခဲ့တာကလည္း အေရးေတာ္ပံုကို အားနည္းေစတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးမေကာင္းလို႔ ျပည္ပအသံလႊင့္ဌာနေတြကိုသာ အားကိုးခဲ့ရသလို ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် ျပည္ပက ေသေသခ်ာခ်ာ မသိခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ပံ့ပိုးမႈေတြ ေကာင္းေကာင္းမရခဲ့ပါဘူး။ ကမၻာက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသိလိုက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးပါ။
            ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အေရးေတာ္ပံုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ အေသအခ်ာ မရွိခဲ့တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထု ဆိုတာက ေတာ္လွန္ဖို႔၊ ပုန္ကန္ဖို႔၊ ဆႏၵျပဖို႔၊ မႀကိဳက္တဲ့အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ပဲ ျပင္ဆင္ခဲ့တာပါ။ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ရင္၊ အစိုးရျပဳတ္က်သြားရင္ အာဏာကို ဘယ္လိုသိမ္းမယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတြေတာ့ ျပင္ဆင္မထားပါဘူး။ အဲဒါေတြ မလုပ္ႏိုင္ခင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့လို႔ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး တခန္းရပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။     
            အားနည္းခ်က္ေတြ လိုအပ္ခ်က္ေတြခ်ည္း ေျပာမိလို႔ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးက အရႈံးနဲ႔ အဆံုးသတ္ခဲ့ရတယ္လို႔ မယူဆေစခ်င္ပါဘူး။ ျပည္သူတရပ္လံုး အားကိုးရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေပၚထြန္းခဲ့တာ၊ လူထုၾကား ႏိုင္ငံေရးအသိေတြ ကိန္းေအာင္းလာတာ၊ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးဆက္မျပတ္ဘဲ ရွိေနတာေတြက ရွစ္ေလးလံုးရဲ႕ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ရက္စက္မႈ၊ ေကာက္က်စ္မႈ၊ မေျဖာင့္မတ္မႈေတြက အေရးေတာ္ပံုရဲ႕ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားနဲ႔ ဘာမွ မဆိုင္ပါဘူး။ ေခါင္းစဥ္လြဲမွားၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်မိတတ္လို႔ပါ။
            အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲေတြကို သံုးသပ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသံုးသမိုင္းစာအုပ္ေတြမွာ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား မမွ်လို႔ အေရးနိမ့္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဖတ္ခဲ့ရေတာ့ လက္နက္မ်ားရင္ ဒါမဟုတ္ လူမ်ားရင္ ႏိုင္မလိုလို ေတြးမိဖူးပါတယ္။ အဲဒါေတြမ်ားရင္ေရာ အဂၤလိပ္ကို အေသအခ်ာ ႏိုင္ခဲ့မလားဆိုတာကလည္း မေရရာပါ။       ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမွာလည္း ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုမလုပ္လို႔၊ ဘယ္သူေတြက မညီညြတ္လို႔၊ အခ်ိန္ကာလ တိုေတာင္းလို႔၊ စစ္တပ္က လက္ဦးလို႔ စသျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကေပမယ့္ အဲဒါေတြ တကယ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေရာ ေအာင္ျမင္မွာလား ဆိုတဲ့အခ်က္ကလည္း မေသခ်ာပါ။ ဒီလိုလုပ္မိခဲ့ရင္ ေကာင္းသား၊ ဟိုလို မလုပ္လိုက္မိလို႔ ဒီလိုျဖစ္တာ စသျဖင့္ ေနာင္တတရားေတြကို ဆုပ္ကိုင္ရင္း လက္ညွဳိးထိုးမယ့္အစား လုပ္စရာရွိတာလုပ္ရင္း အရာရာအတြက္ အသင့္ျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
            တိုင္းျပည္ရဲ႕ကံၾကမၼာဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ကံၾကမၼာနဲ႔ ထပ္တူက်ေနပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကံၾကမၼာ ေကာင္းဖို႔ တစ္ဦးခ်င္းကပဲ ႀကိဳးစားရမွာပါ။ အတိတ္ကို အတိတ္မွာ ထားရစ္ခဲ့ေပမယ့္ အတိတ္က သင္ခန္းစာေတြ၊ အားနည္းခ်က္ လစ္ဟာခ်က္ေတြကိုေတာ့ အမွတ္ရဆင္ျခင္ဖို႔လိုပါတယ္။ တခ်ိန္က မွားခဲ့ရင္ ထပ္မမွားဖို႔၊ တခ်ိန္က လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိခဲ့ရင္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ကို ျပန္ငဲ့ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ေပမယ့္ ေရွ႕ကိုေတာ့ ေရာက္ေအာင္လွမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
            ရွစ္ေလးလံုးလို ေနာက္ထပ္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚဖို႔ဆိုတာ မေသခ်ာေပမယ့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေတာ့ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးတစ္ခု အေသအခ်ာကို ေပၚေပါက္ခဲ့တာပါ။ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ သမိုင္းဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ မရႏိုင္ပါ။                 ။

ထိန္လင္း
၂၉၊ ၇၊ ၂၀၁၁


ေဇာ္ေဇာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးေသာက္ဘီလူး

by Ye Thurein Min on Thursday, August 4, 2011 at 5:39pm
နအဖေဒါက္တုိင္
.......................
နအဖကုိ အာဏာ သက္ဆုိးရွည္ေအာင္ ေထာက္ပ့ံေနတဲ့ေဒါက္တုိင္ ၃ မ်ဳိး ရွိပါတယ္။
၁။ စစ္သားဦးေရ ၂ သိန္းေက်ာ္(ခန္႔မွန္း)ရွိတဲ့ စစ္တပ္ႀကီး
၂။ ႀကံ.ဖြင့္ ၊ စြမ္းအားရွင္ (သန္းဂဏန္း)
၃။ နအဖစားဖားမ်ား ( ၄င္းတုိ႔ အေခၚ စည္းပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား )


ပထမအဖြဲ႔က လူထုဆန္႔က်င္ ဆႏၵၿပပြဲေတြမွာ အေသၿပစ္သတ္ခုိင္းရင္ ၿပစ္မဲ့ အဖြဲ႔ပါ။
ဒုတိယအဖြဲ.က နအဖ အာဏာၿမဲေရး အတြက္ မဲလိမ္ မဲခုိးေပးမဲ႔အဖြဲ.
တတိယ အဖြဲ.ကေတာ့ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြ စည္းစိမ္အာဏာ မွာ ရစ္မူးေနေအာင္ ေငြေႀကးရွာေဖြေပးေနသူမ်ား။


ေဇာ္ေဇာ္ က တတိယအဖြဲ.ထဲမွာပါတဲ့ နအဖ ေဒါက္တုိင္ ၿမန္မာနုိင္ငံ စစ္သက္ဆုိးရွည္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေနသူ။


အမွားေတြႀကာေတာ့ အမွန္ေတြၿဖစ္
..........................................
ေဇာ္ေဇာ္ ဟာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး စည္းပြားတက္လာသူ တနည္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အၿပန္အလွန္ စီးပြါးေရး အေထာက္အပံ့ေပးေနသူ သူ႔ရဲ့ ခ်မ္းသာမႈကုိ မီလ်ံ အဆင့္ထိ ခန္႔မွန္းႀကပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ သူဟာ တၿခား စီးပြါးေရး သမားေတြထက္ ပါးနပ္တဲ့ အခ်က္က ၿပည္သူေထာက္ခံမႈရေအာင္ ႀကဳိးစားယူပါတယ္။
ၿပည္သူ အသဲစြဲ ေဘာလုံးေလာကမွာ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ပါတယ္။ ဖီဖာ ဥကၠဌကုိေတာင္ ၿမန္မာနုိင္ငံ ေရာက္ေအာင္ ေခၚနုိင္ခဲ့တယ္။
ေငြကုိေကာင္းေကာင္းသုံးခဲ့တယ္။ ၿပည္ပေဘာလုံးသမားေတြ ဌားရမ္းပီး ေဘာလုံးေလာက တုိးတက္ေရးဆုိၿပီး လုပ္ကုိင္ခဲ့တယ္။
သူသုံးစြဲခဲ့တဲ့ ေငြဘယ္ေလာက္မ်ားမလဲ ေဒၚလာ ၂ သန္းဟု ခန္႔မွန္းမည္ဆုိလွ်င္ သူပုိင္ေငြရဲ့ မေၿပာပေလာက္တဲ့ ရာခုိင္ႏႈံးသာ ရွိပါမယ္။
ေဘာလုံး ေလာကကုိ အေႀကာင္းၿပၿပီး နုိင္ငံႀကီး တုိးတက္ေနသေယာင္ နအဖရဲ့ ဟန္ၿပေတြကုိ ပူးေပါင္းဖန္တီးေနသူၿဖစ္ပါတယ္။
နအဖကုိလည္းဖား ၿပည္သူကုိလည္း လွည့္စားေနၿခင္းမွ်သာ။  ဒီလုိလုပ္လုိ႔လည္း တဖက္လွည့္ ၿပန္ရခဲ့တဲ့ အက်ဳိးအၿမတ္ ပေရာဂ်က္က သူကုန္က် ေငြထက္ မ်ားဖုိ႔ပဲရွိပါတယ္။
        ဒီေငြေတြ အားလုံးဟာ ၿပည္သူေတြရဲ့ အသက္ေတြ အေသြးေတြ ၊ သူ႔ရဲ့ မတရားမႈကရတဲ့ ခ်မ္းသာမႈဟာ  ၿပည္သူ႔ဘ႑ာ လုယူခုိးစားေနမႈမ်ားသာလွ်င္ၿဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့ တကြက္ေကာင္း အမ်ားအၿမင္လွေအာင္ နအဖကုိ ဖားတဲ့ လုပ္ရပ္ဆုိတာကုိ လူေတြ ထည့္မတြက္မိႀကဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ ၿပည္သူေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ ထင္ေယာင္ထင္မွားနဲ႔ မွန္သလုိထင္လာၿပီး စစ္အစုိးရကုိ မသိစိတ္က အလုိလုိ ေထာက္ခံေနေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ လုပ္ကြက္သက္သက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က ၿမင္ေအာင္ႀကည့္နုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလူေတြဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိး လွည့္စားၿပီး အာဏာကုိဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ႔ ႀကံစည္ေနသူမ်ားသာ။


ငါမရွိလဲၿဖစ္တယ္
......................
ဒီေနရာမွာ လူေတြရဲ့ အရုိးစြဲေနတဲ့ အေတြးအေခၚေဟာင္းတခုကုိ ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။ တခ်ဳိ.သူေတြဟာ ဒီအဖြဲ.မွာငါရွိမွ ၿဖစ္မွာ။ သူရွိမွ ၿဖစ္မွာ ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ကုိ ဒုကၡၿဖစ္ေစပါတယ္။ ခုိင္မာတဲ့ လူ႔အဖြဲ.အစည္းတရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားလက္ခံနုိင္ေသာ စည္းစံနစ္ေတြရွိေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ.အစည္းမွာ "သူ", "ငါ" ဆုိတာေတြ မလုိေတာ့ပါဘူး။ ဥပမာ ယေန႔ အေမရိကန္သည္ အုိဘားမား ေႀကာင့္မဟုတ္ အုိဘားမား ဆုိသူ သမၼတ မၿဖစ္လည္း အေမရိကန္ကေတာ့ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနမွာပါ။
အေမရိကန္ အတြက္ သူ ရွိမွ ငါ ရွိမွ ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚ မလုိပါဘူး။ အုိဘားမား မရွိလည္း အေမရိကန္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္နုိင္ေသာ သမၼတေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါေသးတယ္။
  ကြ်န္ေတာ္ ေဆြးေႏြးလုိတာက ယေန႔ ေဘာလုံးေလာက တုိးတက္ေနတာဟာ ေဇာ္ေဇာ္ေႀကာင့္ ၊ သူဖန္တီးခဲ့လုိ႔ ။ ကြ်န္ေတာ္ လက္မခံပါ။ ဒါေပမဲ့ နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရတရပ္အေနနဲ႔ နုိင္ငံရဲ့ ေဘာလုံးေလာကကုိ တုိးတက္ေစခ်င္ရင္ တုိးတက္ဖုိ႔ ေစတနာအမွန္ရွိရင္ ေဇာ္ေဇာ္ဆုိတာမလုိေတာ့ပါဘူး။ သူ႔ေနရာမွာ အၿခားသူ႔လုိ လုပ္နုိင္သူေတြ ရွိမွာပါ။ အၿခားတဖက္ကေတြးရင္လည္း စည္းပြားေရးသမားတေယာက္က ေဘာလုံးေလာကကုိ ေငြစုိက္ၿပီး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ ဘာေႀကာင့္ပါလည္း။ သူ႔အတြက္ အက်ဳိးအၿမတ္ ၿပန္မရနုိင္ေသာ ေနရာ၌ ေငြေႀကးအေၿမာက္အမ်ား သုံးစြဲလွ်က္ရွိေနတယ္။ ဘာေႀကာင့္လည္း။ ေမးစရာေတြ ၿဖစ္လာပါၿပီ။
ကြ်န္ေတာ့ အၿမင္ကေတာ့ အၿခားတဖက္လွည့္ နအဖကုိ ပေရာ့ဂ်က္မ်ားရေအာင္ ဖားေနၿခင္း  နုိင္ငံေတာ္ႀကီး တုိးတက္ေနသေယာင္ နအဖ လွည့္ကြက္အား အားၿဖည့္ေနၿခင္းသက္သက္သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ နအဖ အလုိေတာ္ရိ စားဖား တေယာက္အတြက္ "ေစတနာနဲ႔ လုပ္ေနတာပါ" ဆုိတဲ့ စကားလုံးဟာ ထုိက္တန္ပါရဲ့လား။ နအဖနဲ႔ စားဖားေတြဟာ ၿပည္သူေတြရဲ့ အေသြးအသားကုိ ၿမန္ရည္ရွက္ရည္ စားေသာက္ေနႀကေသာ ဘီလူးမ်ားသာ။


တံလွ်ပ္ကုိေရထင္
..........................
နအဖ စစ္သက္ဆုိးကုိ တုိက္ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ အေရးအပါဆုံး ေဒါက္တုိင္ေတြကို ၿဖဳိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေဇာ္ေဇာ္ ဟာ ဒီအထဲက တေယာက္ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ ၿငင္းလုိ႔မရတဲ့အခ်က္ပါ။ သူဟာ နအဖလုိ အာဏာရူးေတြကိုေတာင္ လက္ထဲထည့္ကစားနုိင္ရင္ က်န္ၿပည္သူေတြကုိေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး ပင္ လွည့္စားနုိင္သူပါ။ သူ႔ကုိေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြကေရာ သူ႔လုိ နအဖစားဖားေတြ ၊ နအဖ ထုတ္ဂ်ာနယ္ေတြပါ။
ဒီေနရာမွာ တံလွ်ပ္ကုိ ေရထင္ေနေအာင္ သူတုိ႔ကုိ သူရဲေကာင္းေတြ အၿဖစ္ၿမင္လာေအာင္ ဖန္တီးေနၿခင္းသက္သက္မွ်သာ။ အခ်ိန္ဆြဲ ေသြးေအး ေအာင္လုပ္တဲ့နည္းဗ်ဴဟာ ေတြသာၿဖစ္ပါတယ္။ ႀကာလာရင္ ဒီလူေတြဟာ နအဖနဲ႔ လက္၀ါးရုိက္ၿပီး ဘြဲ.တံဆိပ္ေတြ မ်ဳိးစုံေအာင္ယူ ၊ နုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ကယ္တင္ရွင္ႀကီးေတြၿဖစ္ၿပီး အတိုက္အခံေတြကေတာ့ အဖ်က္သမားေတြၿဖစ္ကုန္ေတာ့မွာပါ။
ယခုပင္လွ်င္ ေစာင့္ႀကည့္ပါအုံး ေစာင့္ႀကည့္တာေပါ့ ဆုိသူေတြ ဘာေတြမ်ား ထူးထူးၿခားလာတာေတြ.ေနရပါသလည္း။
အားလုံးဟာ နအဖရဲ့ စုံလင္ေသာလွည့္ကြက္ေတြကုိ တံလွ်ပ္ ေရထင္သကဲ့သုိ႔ ေမ့ေၿမာေနႀကပါၿပီ။ ဒီလုိနဲ႔ပဲ စစ္မ်ဳိးဆက္တခုကေတာ့ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနအုန္းမည္ဟု ထင္ၿမင္မိပါေႀကာင္း။

ရွက္သင့္တာကုိ ရွက္တတ္ႀကပါေစေႀကာင္း ႏွင့္
အားလုံးပဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ရင္း ၿမင္ေအာင္ႀကည့္နုိင္ႀကပါေစေႀကာင္း ဆႏၵၿပဳအပ္ပါတယ္။
ရဲသူရိန္မင္း
04.08.2011


ေဇာ္ေဇာ္ဆုိတာ ဘယ္လုိလူစားမ်ဳိးလဲ သိနုိင္ရန္ ၀ီကီလိတြင္ ေဖၚၿပခဲ့ေသာ 2009 ခုႏွစ္က အေႀကာင္းထည့္သြင္းေဖာ္ၿပလုိက္ပါတယ္။

အေၾကာင္းအရာ။     ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ - (စစ္အစိုးရ) အေပါင္းပါ ေဇာ္ေဇာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ား
(၂ဝဝ၉) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၆) ရက္။

လွ်ဳိ႔႔ဝွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ - စီးပြားေရးအရာရွိ ဆမန္သာ ေအ ကားလ္-ယိုဒါ (Samatha A. Carl-Yoder) for Reasons 1.4 (b and d)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
-------
(၁) စစ္အစိုးရ၏ အေပါင္းအပါတဦးျဖစ္သူ ေဇာ္ေဇာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔လ်က္ရွိသည္။ ေဇာ္ေဇာ္သည္ မက္စ္ ျမန္မာကုမၸဏီစု (Max Myanmar Group of Companies) အျပင္ အေဖ်ာ္ယမကာ ပုလင္းသြပ္ ကုမၸဏီ၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ တ႐ုံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီတခု၊ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း တတြင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ ရွိ ရာဘာၿခံတၿခံႏွင့္ ေၾကးစား ေဘာလံုးသင္း တသင္းတို႔ကိုလည္း ပိုင္ထားသည္။ ရန္ကုန္ရွိ သံ႐ုံးက ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီး မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ုံး (OFAC) ၏ ဒဏ္ခတ္မည့္ စာရင္းတြင္ ေဇာ္ေဇာ္၏ ေနာက္တိုး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိုကုမၸဏီမ်ား၏ ထိပ္တန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား (စာပိုဒ္ ၅ တြင္ ေဖၚျပထားသည္) ကို ထည့္သြင္းရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၿပီးဆံုး)

ေနာက္တိုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
--------------
(၂) ေဇာ္ေဇာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရ၏ ေနာက္တက္လာေသာ အေပါင္းပါမ်ားအနက္ တဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႔လ်က္ရွိသည္။ သူ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးွႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းကို ၾကီးၾကပ္ေသာ မက္စ္ ျမန္မာကုမၸဏီစုကုိ ဘ႑ာေရးဌာန၏ ဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္ (ရည္ညႊန္းခ်က္ -က)။ ေဇာ္ေဇာ္သည္ ျပည္တြင္းသံုးအတြက္ မက္စ္ကိုလာ အပါအဝင္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ ပင္းယ ထုတ္လုပ္ ေရးကုမၸဏီ လီမိတက္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ ပင္းယ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ သည္ က်ပ္ေငြ(၁၂. ၅) သန္း (၁၉၉၈ က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁, ဝဝဝ ေဒၚလာ) ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အလုပ္သမား (၇ဝ) ေက်ာ္ကို ခန္႔ထားသည္။ ပင္းယ ထုတ္လုပ္ ေရး ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနခြဲေပါင္း (၁၃) ခုရွိသည္။

ေဇာ္ေဇာ္သည္ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ သူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ေနေၾကာင္း၊ ၎ တိုးခ်ဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာရွေလဆိပ္ စီမံကိန္းအတြက္ စတီဗင္ေလာထံ ဘိလပ္ေျမသြင္းရန္ဟု ၾကားသိရေသာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ (ရည္ညႊန္းခ်က္ -ခ)၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကြန္ကရစ္အုတ္ စက္႐ုံ၊ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္း တြင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ရာဘာၿခံတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သံ႐ုံး၏ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ (----) က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္ (---) ၏ သတင္းေပးခ်က္အရ ေဇာ္ေဇာ္သည္ သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လံုးခင္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းကို လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီကပင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း အတြက္ ဖားကန္႔မွာ ေနာက္ထပ္ေျမ ဧက (၅ဝ) ကို ရထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေဇာ္ေဇာ္သည္ ၂ဝဝ၉ မတ္လက အစိုးရ၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲမွာ ေက်ာက္စိမ္းအေျမာက္အမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ (သတင္းေပးသူ အမည္ကို ျဖဳတ္ထားသည္)။     

(၄ ) ေဇာ္ေဇာ္သည္ ယခုေလာေလာဆယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဝင္ ေၾကးစားေဘာလံုးအသင္း တသင္းျဖစ္ေသာ ဒယ္လ္တာယူႏိုက္တက္ အသင္း၏ ပိုင္ရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ၾကီး သန္းေရႊ၏ေျမးကို အသင္းမွာကစားရန္ ငွားထားသည္ဟု အဆက္အသြယ္မ်ားက အတည္ျပဳသည္ (ရည္ညႊန္း ခ်က္ -ဃ)။ ေဇာ္ေဇာ္သည္ ဒယ္လ္တာ ယူႏိုက္တက္အသင္း၏ ဌာေနျဖစ္လာမည့္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဘာလံုးကြင္း အားကစား႐ုံ အသစ္တ႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္လည္း စီမံကိန္း စတင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁) ဘီလ်ံေက်ာ္ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၁ တြင္အၿပီး တည္ေဆာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (---) ႏွင့္ (---) တို႔က ခန္႔မွန္းၾကသည္။

(၅) ေအာက္ပါတို႔သည္ ေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ ေနာက္တိုး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္
-- ဒယ္လ္တာ ယူႏိုက္တက္ ေဘာလံုးအသင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႔။ အမည္ပါ ပိုင္ရွင္- ဦးေဇာ္ဝင္းရွိန္၊ ဧရာ ဟသၤာ ကုမၸဏီ လီမိတက္ ပိုင္ရွင္။
-- လံုးခင္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္း၊ ဖားကန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
-- မက္စ္ျမန္မာ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၊ ေတာင္ဖီလာ ထံုးေက်ာက္တြင္း အနီး၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
-- မက္စ္ျမန္မာ ကြန္ကရစ္အုတ္စက္႐ုံ၊ ေနျပည္ေတာ္။
-- မက္စ္ျမန္မာ ရာဘာၿခံ၊ ဘီးလင္း၊ မြန္ျပည္နယ္။
-- ပင္းယ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ ဗန္းေမာ္ အတြင္းဝန္ လမ္း၊ စက္မႈဇံု (၃)၊ လႈိင္သာယာ၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း- ၉၅-၁-၆၈၁-၇၄၅။ ၉၅-၁-၆၈၅-၇၅။  ဖက္စ္ - ၉၅-၁-၆၈ဝ-၆၆၉။ မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္ ဦး ၾကည္လြင္ (ေခၚ) ဦးၾကံခင္း။ 

သံ႐ုံး၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္
-----------------
(၆) ေဇာ္ေဇာ္သည္ စစ္အစိုးရကို မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရလုပ္ရန္ ၾကိဳးစားေနၿပီး အစိုးရအဆက္အသြယ္ျဖင့္ သူ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေနေသာ အလယ္အလတ္အဆင့္ အေပါင္းပါတဦးျဖစ္သည္။ ၎၏ မိသားစုႏွင့္တကြ ၎၏ ကုမၸဏီ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ုံး (OFAC) ၏ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ခတ္စာရင္းတြင္ ပါၿပီး ျဖစ္သည္။ (OFAC) အေနႏွင့္ အထက္ေဖၚျပပါ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းမန္ေန ဂ်ာတို႔ကိုလည္း စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ရပ္မ်ား အက္ဥပေဒ (JADE Act) အရ အေရးယူေပးပါရန္ ရန္ကုန္သံ႐ုံးက အၾကံျပဳတင္ျပသည္။

(၆) ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ၿပီးေနာက္တြင္ အသံုးစားရိတ္ ၾကီးၾကီး ျပထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ ၎၏ ႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္း လိုေငြသည္ ေရးဆြဲထားေသာ တရားဝင္ဘတ္ဂ်က္ထက္ မ်ားစြာပို သည္။ သာဓကအားျဖင့္ (၂ဝဝ၈-ဝ၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္ သံုးေငြသည္ ဘတ္ဂ်က္ထက္ က်ပ္ေငြ (၇၄၃. ၉)ဘီလ်ံ(လက္ရွိ ေပါက္ေစ်း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၄၃ ဘီလ်ံ) ပိုေနၿပီး စုစုေပါင္း သံုးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ၁၅ ရာႏႈန္းပိုသည္။

(၇) “အစိုးရ”သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား၌ အပိုသံုးေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမ်ားဆံုး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၂ သန္း) ရရွိခဲ့ၿပီး ၎ ပမာဏသည္ (၂ဝဝ၈-ဝ၉) ဘ႑ာေရးႏွစ္ အပိုသံုးေငြ၏ ထက္ဝက္နီးပါးရွိသည္။ ေငြမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အျခားအေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးကေျပာျပခဲ့သည္။ အစုိးရပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳေငြအမ်ားဆံုးရရွိသည္။ က်ပ္ေငြ (၁၈၅) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္း)ရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္၏ ၆၅ ရာႏႈန္း တိုးသြားခဲ့သည္။  ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက က်ပ္ေငြ (၉) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သန္း) တိုး၍ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနက က်ပ္ေငြ (၅၃) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၃ သန္း) တိုး၍ ရရွိခဲ့သည္။ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ၾကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ေငြ (၇၇)ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ သန္း) တိုး၍ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း ဝန္ၾကီးဌာနကိုမူ က်ပ္ေငြ (၄၄) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄ သန္း) တိုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အခြန္ေတာ္ဝင္ေငြ ရရွိမႈနည္းျခင္း 
---------------------
(၈) လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၏ ပုဒ္မ (၄) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အခြန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္သြားရန္ႏွင့္ လိုလွ်င္ လိုသလို အခြန္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးေနမႈမ်ားကို ျပဳျပင္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ အရာရွိမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံေရး အားနည္းခ်က္၊ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးရမႈမ်ား၊ အစိုးရ၏ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့ သံုးစြဲမႈ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ဝင္ေငြမရႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္ ျပႆနာတို႔ကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ တခုျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎၏ အခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကို ၂ဝဝ၈ အတြင္း မျပဳျပင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သို႔ျဖစ္၍ (၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ) ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္းမွာ အခြန္ ဘ႑ာဝင္ေငြ ၂၇ ရာႏႈန္းတိုးရမည္ဟူေသာ အစိုးရ၏ ၾကိဳတင္တြက္ကိန္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္မ်ားက ဆိုပါသည္။

(၉) လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ဝင္ေငြခြန္ကို ပိုမိုတိက်စြာေကာက္ခံျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ မူလ ကုန္ၾကမ္းအေပၚမူတည္လ်က္ ရာျဖတ္ႏႈန္းကို က်ပ္ (၄ဝဝ)၊(၁)ေဒၚလာမွေန၍ က်ပ္(၈ဝဝ)၊ (၁၂ဝဝ)က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ေတာ္ဝင္ေငြတိုးလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဤသို႔ ရာျဖတ္ႏႈန္းကို တိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲေနေသာ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားကို ညွိယူရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္ သေဘာျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နဂိုမူလကတည္းက ရႈပ္ေထြးေနေသာ တရားမဝင္ ေငြလဲစနစ္ကို ပို၍ ရႈပ္ေထြးသြားေစသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ားက အလြတ္သေဘာ ေျပာျပၾကသည္။

(၁ဝ) (၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစု သည္ အရႈံးႏွင့္ စခန္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ အျမတ္ၾကီးၾကီးရမည္ဟု ယူဆရေသာ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပင္လွ်င္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အသားတင္ အရႈံးသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ က်ပ္ေငြ (၄၈၄) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၈၄ သန္း)ရွိလိမ့္မည္ (သို႔ရာတြင္ ဤခန္႔မွန္းခ်က္သည္ အလြန္နိမ့္ေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္)ဟု ၾကိဳတြက္၍ ရသည္။ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ (၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ (၆ဝ၁) သန္း အရႈံးျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ မူလက ခန္႔မွန္းထားေသာ အရႈံး က်ပ္ေငြ သန္း(၄၅ဝ) ထက္ မ်ားစြာပိုေနပါသည္။ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ ဘတ္ဂ်က္စာရင္း ဇယားမ်ားအရ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားသည္ (၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈) ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ သန္း(၈ဝဝ)၊ (၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ေငြ (၄၃၆) သန္းႏွင့္ (၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ (၅၄၉)သန္း အရႈံးေပၚခဲ့သည္။

(၁၁) ရာထူးအဆင့္တိုင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပႆနာတခုအျဖစ္ ရွိေနၿပီး အစိုးရ၏ အခြန္ေငြ ေကာက္ခံႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ထိခိုက္ေနေစရွိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မ်ား၏ ေျပာျပ ခ်က္အရဆိုလွ်င္ အစိုးရသည္ ၂ဝဝ၆ အတြင္းက မသမာေသာ အေကာက္ခြန္ အရာရွိမ်ားကို ႏွိမ္နင္း အေရးယူမႈ မ်ားလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္မ်ား၌ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ဆက္လက္၍ ရွိၿမဲရွိေနသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မီတီတို႔ အပါအဝင္ အစိုးရ၏ အျခား ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွာလည္း ထူေျပာေနသည္။

ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္
-------------
ထုတ္ေဝထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၌ ျမန္မာအစိုးရက ၎၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို မည္သို႔ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပး မည္ ဟူေသာ ေယဘုယ် လမ္းညႊန္ခ်က္ ေပးထားေသာ္လည္း (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေလာက္စရာမရွိသျဖင့္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို အတိအက် ပံုေဖၚၾကည့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေခ်။ ဤသို႔ျပႆနာ ရွိေနရသည့္အထဲ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ သံုးစြဲေရးမူ ဟူ၍ မရွိဘဲ မိမိတို႔ မ်က္ႏွာသာေပး ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ခြဲေဝေပးကာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ အေလးထားျခင္း မရွိၾကသျဖင့္ ဤျပႆနာသည္ ပို၍ ဆိုးသြားေလသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ထုတ္ေဖၚေၾကညာထားေသာ္လည္း အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့ သံုးစြဲမႈ၊ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရႈံးေပၚမႈႏွင့္ အခြန္စနစ္ ျပဳျပင္ေရး မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အပံုၾကီး ပို၍ တိုးလာစရာ ရွိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ အနာဂတ္သည္  ဆိုးရြားေနဆဲပင္ ရွိသည္။


http://www.mizzimaburmese.com/special/burma-related-leaked-us-cables/6608-2010-12-17-07-46-21.html

၄.၈.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

3 attachments — Download all attachments  
4 August 2011 Yeyintnge's diary.doc4 August 2011 Yeyintnge's diary.doc
708K   View   Download  
4 August 2011 Yeyintnge's diary.odt4 August 2011 Yeyintnge's diary.odt
368K   Download  
4 August 2011 Yeyintnge's diary.pdf4 August 2011 Yeyintnge's diary.pdf
344K   View   Download  


http://www.mediafire.com/file/uxg8g1jct5ie1id/4%20August%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.doc
http://www.mediafire.com/file/hzra9q97zc3pfnd/4%20August%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.pdf

4 August 2011 Yeyintnge's Diary

ရွစ္ေလးလံုး ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ျပည္သူအားလံုး ပါ၀င္ရန္ တိုက္တြန္း
Published on August 4, 2011 by အ့ံဘုန္းျမတ္   ·
လာမယ့္ တနလၤာေန့မွာ က်ေရာက္မယ့္ ရွစ္ေလလံုး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားမွာ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ပါ၀င္ေဆာင္ၾကဖို့ဒီအခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူေတြကတိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။
 
၈ ေလးလံုး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ့ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လႉပူေဇာ္ပြဲကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြ အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရးအင္အားစု အသီးသီးကပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူေတြက က်င္းပဖို့ရွိေနၿပီးဒီအခမ္းအနားကို ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ပါ၀င္ၾကဖို့ တိုက္တြန္းဖိတ္ၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခမ္းအနားကို လာမယ့္ တနလၤာေန့့မွာ နတ္စင္လမ္းနဲ့ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္မွာ ရွိတဲ့သာဓုပရိယတၲိစာသင္တိုက္မွာ က်င္းပျပုလုပ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြအားလံုး တက္ေရာက္ဖို့အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရး ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္းကအခုလုိ ေျပာပါတယ္။
“၈.၈.၈၈ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ေပါ့ေနာ္ ဝါဆုိသကၤန္းကပ္လႉပြဲကုိ က်ေနာ္တုိ့ အားလုံးက ဒါအမ်ုိးသားေရး ပြဲတခုအျဖစ္အနဲ့ ၾကည္လင္တဲ့ အမ်ုိးသားေရး အျမင္နဲ့ က်င္းပမယ္လုိ့ ဆုံးျဖတ္တဲ့အခါမွာ၈၈ မ်ုိးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြေရာ၊ ကြန္ရက္အဖြဲ့ေတြေရာ အားလုံးပဲေပါ့ေနာ္ဘယ္သူဘယ္ဝါရယ္ မဟုတ္ဘဲနဲ့ အားလုံးနဲ့ သက္ဆုိင္တဲ့ ပြဲအျဖစ္နဲ့။ က်န္တဲ့အခါမွာလည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ က်ေနာ္တုိ့ ဦးတည္တယ္။ အမ်ုိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိဦးတည္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အျပဴသေဘာေဆာင္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္နဲ့သြားၾကမွာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ့နဲ့ နုိင္ငံေရး အယူအဆ တူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစဘယ္ဘက္မွာ ဘယ္လုိ ရိွေနသည္ျဖစ္ေစ အားလုံးကုိ ဖိတ္ၾကားမွာ ျဖစ္တယ္။နုိင္ငံသားအားလုံးကုိ ဖိတ္ၾကားတဲ့ ပြဲျဖစ္ပါတယ္။”
ဒီ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လႉပူေဇာ္ပြဲကို  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ့ လက္ရွိအာဏာရ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုပါဖိတ္ၾကားထားသလို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအုံၾကြမႈအၿပီး ပါတီစုံစနစ္ခြင့္ျပုခဲ့ခ်ိန္ကေန ဒီကေန့ထိ မွတ္ပုံတင္ ယွဉ္ၿပိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုဖိတ္ၾကားထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ကုလသမဂၢအဖြဲ့အစည္းေတြနဲ့အတူနိုင္ငံတကာသံရံုးေတြကိုလည္းဖိတ္ၾကားထားတယ္လို့လည္းအျခား ရွစ္ေလးလံုး၂၃ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ့၀င္ေတြက ေျပာျပၾကပါတယ္။အခမ္းအနားအစီအစဉ္ေတြနဲ့ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္း ကပဲ အခုလို ဆက္ေျပာျပပါတယ္။
“က်ေနာ္တု့ိ အဲဒီေန့ အခမ္းအနားမွာ ဆုေတာင္း ၂ ခ်က္ေတာ့ လုပ္မယ္။ ဆုေတာင္းမယ္။နုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ားေပါ့ အျမန္ဆုံး လႊြတ္ေျမာက္ပါေစ။ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးနဲ့အမ်ုိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး အျမန္ဆုံး ျဖစ္ေျမာက္ပါေစဆုိတဲ့ ဆုေတာင္း ၂ ခ်က္။ ဒီဆုေတာင္း ၂ ခ်က္ကုိ က်ေနာ္တုိ့ ဆုေတာင္းမယ္။ ဆုေတာင္းတာကလည္းပဲ ဒီ အခမ္းအနားကုိတက္ေရာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မတက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ဒီ အခ်က္ေတြက တနုိင္ငံလုံးနဲ့သက္ဆုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နုိင္ငံသားတုိင္းက မလာျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွကုိယ့္အိမ္မွာ ေနၿပီးေတာ့ အဲဒီေန့ရက္မွာ ဆုေတာင္းေပးပါ။ ျဖစ္နုိင္လုိ့ရိွရင္ ေတာ့နတ္စဉ္လမ္းနဲ့ ကမ္းနားလမ္းေထာင္မွာ ရိွတဲ့ဓာတုပရိယတၲိစာသင္တုိက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းကုိ ၉ နာရီနဲ့ ၁၂ နာရီအတြင္း လာခဲ့ၾကပါလုိ့က်ေနာ္ ဖိတ္ၾကားလုိပါတယ္။”
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၃ ႏွစ္က တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ အက်ပ္အတည္းမ်ုိးစုံနဲ့ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အုပ္ခ်ုပ္သူေတြ အေပၚ သည္းမခံနိုင္ၾကေတာ့တာေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေန့က စတင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ စတင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာင္းဆိုမႈေတြကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ပစ္ခတ္နိွမ္နင္းခဲ့ရာက ျပည္သူ သံုးေထာင္ခန့္ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအျဖစ္ေတြနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြ အပါအ၀င္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက ႏွစ္စဉ္ႏွစ္တုိင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားေတြကို က်င္းပ ျပုလုပ္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အရင္ကေတာ့ စစ္အုပ္ခ်ုပ္ေရးေအာက္မွာ ၈ ေလးလံုး ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားေတြကိုအာဏာပိုင္ေတြရဲ့ ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြၾကားက က်င္းပ ျပုလုပ္ခဲ့ၾကရၿပီးဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရသစ္ လက္ထက္ပထမဆံုး ေတြ႕ျမင္ရမွာမယ့္ အခမ္းအနားတခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမွာေရာ အစိုးရဘက္က ဘယ္ အတိုင္းအတာ အထိက်င္းပျပုလုပ္ခြင့္ ေပးလာမယ္ ဆိုတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://burmese.dvb.no

ဒုတိယျမစ္၀ါ (သို႕) ဧရာ၀တီYellow River
(၁) ကြယ္လြန္သြားေသာ ျမစ္ႀကီးမ်ား
ျမစ္ႀကီးတစင္းရဲ႕ အဓိက ရွင္သန္မႈက ခရီးမိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေတာင္တန္းေတြ၊ ေတာအုပ္ေတြ၊ ႐ိႈေျမာင္ေတြ၊ လြင္ျပင္ေတြ၊ ၿမိဳ႕ရြာေတြ၊ အေကြ႔အေကာက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းၿပီး ပင္လယ္ (သို႔မဟုတ္) သမုဒၵရာ ထံ ေပါင္းစပ္ ခိုလႈံရျခင္းပါ။ ပင္လယ္ထံ ေရာက္ေအာင္မစီးဆင္းႏိုင္ေတာ့တဲ့ ျမစ္ႀကီးေတြကို ေသဆုံးတယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးေသဆုံးသလို ျမစ္ကိုအမွီျပဳရွင္သန္ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဘဝရပ္တည္မႈေတြလဲ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္ဆီးၾကရ တာပါ။ သဘာဝတရားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လူတို႔ရဲ႕ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ျမစ္ႀကီး ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ ျမစ္ႀကီးတစင္းကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္က ျမစ္ ဝါျမစ္ႀကီး (Yellow River) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အဓိကျမစ္ႀကီး သုံးစင္း (ယန္ဇီ၊ မဲေခါင္ နဲ႔ ျမစ္ဝါ) ထဲက ျမစ္ဝါျမစ္ႀကီးကို တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ မိခင္ျမစ္ႀကီးလို႔ သတ္မွက္တင္စားၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း တိဘက္ေဒသက ေရခဲ ေတာင္မ်ားဆီက အစျပဳ၊ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး တခုလုံးကို မိုင္ေပါင္း ၃၄၀၀ ေက်ာ္ျဖတ္သန္းၿပီး ဘိုဟိုင္းပင္လယ္ (The Bo Hai Sea) ထံ စီးဝင္ခဲ့တာပါ။
The Bo Hai Sea
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ဒီျမစ္ႀကီးဟာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံက ႏိုင္းျမစ္ႀကီးလိုပါပဲ၊ ယဥ္ေက်းမႈ တို႔ ေမြးဖြားရွင္သန္ရာ၊ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီတည္တံ့ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ခန္႔ျငားရတဲ့ သဘာဝအင္အားစုႀကီး၊ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီ ျမစ္ဝါျမစ္ႀကီးဟာ ေသဆုံးေနပါၿပီ၊ လူေတြဖန္တီးတဲ့ အညစ္အ ေၾကးေတြ စြန္းထင္း၊ အမိႈက္သ႐ိုက္ေတြျပည့္ႏွက္၊ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ဆည္ႀကီးမ်ား၊ ေရကာတာႀကီးမ်ားရဲ႕ လည္မ်ဳိ ညႇစ္ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈေတြနဲ႔ သူ႔ေရဟာ အရင္လိုမသန္႔ရွင္းေတာ့၊ သူ႔ေရစီးဟာအရင္လို မတည္ညိမ္ေတာ့၊ သူ႔ေရပမာဏ ဟာ အရင္လိုမမ်ားျပားေတာ့၊ သူ႔ရဲ႕ ခရီးဟာလဲ ပင္လယ္ဆီ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့။
ျမစ္ဝါျမစ္ အထက္ပိုင္းက နာမည္ႀကီး Hukou ေရတံခြန္
Xiao Lang Di Dam on the Yellow River June 19, 2008
yellow river
ဒီေန႔မွာေတာ့ ေသဆုံးေနတဲ့ ျမစ္ဝါျမစ္ ႀကီးဟာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဂ႐ုမစိုက္မႈကို အထင္အရွားျပသတဲ့့ အမွတ္အသားတခု အျဖစ္နဲ႔သာ ရပ္တည္ေနရပါၿပီ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ကမာၻတဝွမ္းက တာဝန္သိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ားက အျပင္းအ ထန္ ေထာက္ျပေဝဘန္ၾကလို႔ အလန္႔တၾကားႏိုးထလာတဲ့ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမစ္ဝါျမစ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံကိန္း ေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေပမည့္ အလြန္ကိုပဲ ေနာက္က်ခဲ့ပါၿပီ။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးလဲ ျမစ္ဝါျမစ္ႀကီးလို ပင္လယ္ဆီမေရာက္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ဘဝမ်ဳိး ၾကဳံရေလာက္ေအာင္ကိုပဲ အႏိုင္က်င့္ခံေနရပါၿပီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္က ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ဆုံေဒသမွာ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားက ေဆာက္လုပ္ ေနတဲ့ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းႀကီး ၿပီးသြားခဲ့ရင္ ယူနန္ျပည္နယ္ႀကီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြ အလံုအေလာက္ရၿပီး စီးပြား ေရး ပိုမိုတိုးတက္၊ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ေတြနဲ႔ အလိုေတာ္ရိစီးပြားေရးသမားေတြ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ကေတာ့ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ျမစ္မ်ားစာရင္းထဲ ေနာက္တိုးဝင္ေရာက္၊ ျမန္မာျပည္သူေတြကေတာ့ လက္ရွိဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာနိမ့္က်ၿပီး ကုန္းေကာက္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ကို ဆင္းရဲၾက၊ ပ်က္ဆီးၾကရမွာပါ။ ဧရာဝတီကို ျမစ္ဝါျမစ္လို ဘဝမ်ဳိးမေရာက္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ အခ်ိန္မီ ကာကြယ္ၾကဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါၿပီ၊

(၂) ဆည္၊ ေရကာတာ၊ ေရေလွာင္တမံ
စကားလုံး သုံးလုံးကြဲေနေပမည့္ အဓိပၸာယ္ကအတူတူပါပဲ၊ ျမစ္ကိုျဖတ္ၿပီး ျမစ္ေရစီးကို ဟန္႔တားဖို႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ နံရံႀကီးတခုပါ။ အဲဒီနံရံႀကီးနဲ႔ ျမစ္ေရစီးကိုတားၿပီး အဲဒီျမစ္ေရေတြကို စုေဆာင္းဖို႔ေရေလွာင္ကန္ (Reservoir) ေခၚတဲ့ လူလုပ္ေရကန္ႀကီး (Artificial Lake) တခုကို ဆက္စပ္တည္ေဆာက္ရပါတယ္။ အဲဒီလို ျမစ္ေရစီးကို ဆည္ (သို႔) ေရကာ တာ (Dam) နဲ႔ ဟန္႔တား၊ ျမစ္ထဲကေရေတြကို ေရေလွာင္ကန္ (Reservoir) ထဲမွာ စုေဆာင္းၿပီး ေရေလွာင္ကန္နံေဘး မွာကပ္လွ်က္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရး တာဘိုင္ (Turbine) ႀကီးမ်ားနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး သြယ္တန္းထားတဲ့ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ားနဲ႔ အလိုရွိတဲ့ေနရာကို ပို႔ေဆာင္ပါတယ္။ ဒီျမစ္ဆံုဆည္ကရ မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အားလုံးနီးပါးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ကို တင္ပို႔မွာပါ။ ေရကာတာမွာ ေရတံခါးႀကီးမ်ားရွိ ပါတယ္။ တာဘိုင္မ်ားထဲ ေရေတြ ျဖတ္သန္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ၿပီးတဲ့အခါ အဲဒီ ေရတံခါးႀကီးမ်ားကတဆင့္ ျမစ္ ထဲကို မလိုအပ္ေတာ့တဲ့ေရေတြ ျပန္ထုတ္ေပးမွာပါ။ ဒီေတာ့ ျမစ္အထက္က က်လာတဲ့ ေရကို ေရကာတာႀကီးနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ ဟန္႔တား၊ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးထဲမွာ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏရတဲ့အထိ စုေဆာင္း၊ လိုအပ္တဲ့ပမာဏရေတာ့မွ အဲဒီေရေတြကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္မည့္ တာဘိုင္ႀကီးေတြကို ျဖတ္သန္း၊ ၿပီးေတာ့မွ မလိုအပ္ေတာ့တဲ့ေရေတြကို ေရတံခါးႀကီးမ်ား ကတဆင့္ ျမစ္ရဲ႕ ေအာက္ပိုင္းဆီကို ျပန္လည္ ထုတ္လႊတ္ေပးမွာပါ။ ဒါဟာျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္မည့္ ဆည္ စီမံကိန္းတခုရဲ႕ ေယဘုယ်လုပ္ငန္းစဥ္ပါ။
maka-malika
ဒီေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မ်ားမ်ားထုတ္ခ်င္တာနဲ႔အမွ်၊ စုေဆာင္းရမဲ့ ေရပမာဏက ပိုၿပီးမ်ား ျပား၊ ေရကာတာႀကီးက ပိုၿပီး ျမင့္မား၊ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးရဲ႕အက်ယ္အဝန္းကပိုၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔၊ အဲဒီေရကာတာႀကီး ေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ ဆည္ေဆာက္လုပ္မည့္ ေနရာက ဖယ္ရွားေပးရမည့္ လူထုရဲ႕ ေပးဆပ္ရမႈက ပိုၿပီးမ်ားျပားၿပီး ျမစ္ေအာက္ပိုင္းက လူထုရဲ႕ ခံစားနာက်င္ရမႈ၊ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကလဲ ပိုၿပီး ႀကီးမားနက္႐ိႈင္းပါလိမ့္မယ္။ အခု ျမစ္ဆံုဆည္ ကိစၥကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ ကီလိုဝတ္ ၃ သန္း ၆ သိန္း ကေန ၆ သန္း (3.6 million kw-6 million kw) ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားတာမို႔ ဆည္ႀကီးရဲ႕ အလ်ားနဲ႔ အျမင့္က အင္မတန္ ႀကီးမားပါတယ္။ အလ်ား ေပ ၅၀၀၊ အျမင့္ ေပ ၅၀၀ ဆိုတာ အ ထပ္ ၄၉ ထပ္ အေဆာက္အအံုတခုေလာက္ ျမင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးရဲ႕ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းကလဲ ၂၉၅ ဒႆမ ၈ စတုရန္းမိုင္ ဆိုေတာ့ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၂၃၁ ဒႆမ ၂ ရွိတဲ့ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ထက္လဲႀကီး၊ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၂၆၈ ရွိတဲ့ စကၤာပူၿမိဳ႕ႀကီးထက္လဲ ႀကီးၿပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၃၀၁ ရွိတဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေလာက္ကို က်ယ္ဝန္းလွပါတယ္။
ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးကို ေဆာက္ဖို႔ ျမစ္ဆုံေဒသတဝိုက္က ေက်းရြာေပါင္း ၄၇ ရြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ကခ်င္လူမ်ဳိး ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိေျမ၊ သူတို႔ရဲ႕ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္က အေမြအႏွစ္ေတြကို ဆုံး႐ႈံးၾကရမွာပါ။ ပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့ ဆုံး႐ႈံးမႈကေတာ့ ေရေအာက္ေရာက္ သြားေတာ့မည့္ အျမဲစိမ္းသစ္ေတာႀကီးေတြ၊ ေတာင္တန္းေတြ ၊လြင္ျပင္ေတြနဲ႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား အမြန္အျမတ္ တန္ဘိုး ထားၾကတဲ့ ဖခင္နဂါးႀကီးနဲ႔ သား နဂါးႏွစ္ေကာင္ ေမြးဖြားရာ၊ ေပ်ာ္ျမဴးရာ ျမစ္ဆံုေဒသကို ဆုံး႐ႈံးရမွာပါ။ ဒီဆုံး႐ႈံးမႈေတြကို ဘယ္လို ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔မွ အစားထိုးလို႔မရႏိုင္ပါ။
(၃) ျမစ္ေအာက္ပိုင္းမွ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား
ပိုၿပီးရွင္းေအာင္ အမွတ္စဥ္ထိုးၿပီး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
(က) အလ်ား ေပ ၅၀၀၊ အျမင့္ေပ ၅၀၀ ရွိတဲ့ ေရကာတာႀကီးက ေမခနဲ႔ မလိခ ျမစ္ႀကီး ႏွစ္စင္းက စီးဆင္းလာတဲ့ေရေတြ ကို ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားၿပီး  နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ႀကီး ေလာက္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ၆၆ ထပ္ အေဆာက္အအံုတခုေလာက္ျမင့္ (ေပ ၉၅၀) တဲ့ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးထဲမွာ အရင္သိမ္းဆည္းထားလိုက္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးရဲ႕ ပင္မအစဟာ ေမခ နဲ႔ မလိခမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ျမစ္ဆုံဆည္ႀကီး ျဖစ္သြားပါၿပီ၊ ျမစ္ဆုံဆည္ႀကီးက ေရလႊတ္ေပးမွသာ ဧရာဝတီ ဆက္လက္စီး ဆင္းႏိုင္မွာပါ။
(ခ) အဲဒီ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးထဲမွာ လိုအပ္တဲ့ ေရပမာဏရဖို႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ စုေဆာင္းရမွာပါ။ အခ်ဳိ႕ ဆည္ႀကီးေတြ မွာ ေရကာတာအျပည့္ ေရစုခ်ိန္ တႏွစ္ကေန တႏွစ္ခြဲ ၾကာပါတယ္။ ေရေလွာင္ကန္ႀကီး ေရစုေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးထဲ ေရစီးမွာ မဟုတ္ပါ။
(ဂ) ေရေလွာင္ကန္ထဲမွာ ေရျပည့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ၿပီး မလိုေတာ့တဲ့ ေရကို ေရတံခါးႀကီးမ်ားက တဆင့္ ဧရာဝတီျမစ္ထဲ ထုတ္လႊတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီ ျပန္လည္စီးဆင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမည့္ ေရေတြက ညစ္ ပတ္ၿပီး မသန္႔ရွင္းေတာ့ပါ။

(ဃ) ေရကာတာက ထုတ္လႊတ္တဲ့ ေရက မသန္႔ရွင္းေတာ့လို႔ အဲဒီေရ (Polluted Water) ကို ေသာက္သုံးၾကရမည့္ လူေတြ၊ တိရိစာၦန္ေတြအတြက္ ေရာဂါဘယေတြ ရေစပါတယ္။ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးကိုယ္တိုင္က ျခင္လို ငွက္ဖ်ား စတဲ့ ေရာဂါဘယျဖန္႔ေဝတတ္တဲ့ ပိုးမႊားေတြ စုေဝးပြားမ်ားရာ ေဒသႀကီးျဖစ္လာၿပီး ပါတ္ဝန္းက်င္လူထုရဲ႕ က်န္းမာေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
(င) ေမခ နဲ႔ မလိခ ျမစ္မ်ားက စီးဆင္းလာတဲ့ ေရဟာ ႏုံးမ်ား၊ သဲမ်ားကိုပါသယ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး အဲဒီ ႏုံးေတြ၊ သဲေတြ (Sediment) က ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ျမစ္ညာပိုင္းမွာ ေျမဩဇာအင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ႏုံးတင္ေျမႏုေတြ ဖန္ တီးေပးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ပံ့ေနတာတာပါ။ ဆည္ႀကီး ၿပီးသြားရင္ေတာ့ အဲဒီ ႏုံးေတြဟာ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာပဲ အနည္ထိုင္က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး ျမစ္ေအာက္ပိုင္းကို ဘယ္လိုမွ ေရာက္ မွာမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ႏုံးတင္ေျမႏုပါးရွားသြားမည့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ပါလိမ့္မယ္။
(စ) ဆည္ႀကီးကပဲ ျမစ္အတြင္း ငါးအပါအဝင္ ေရေနသတၱဝါ မ်ားရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားကေန ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကို ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားလိုက္ပါလိမ့္မယ္။ ငါးမ်ဳိးဆက္တုံးမႈ၊ အေရအတြက္ရွားပါးမႈေတြက ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပါလိမ့္မယ္။
(ဆ) ျမစ္ေရပမာဏနဲ႔ ေရစီးကို ဆည္ႀကီးက ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီမို႔လို႔ ျမစ္အတြင္း သေဘၤာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္မ်ား၊ ေလွမ်ားနဲ႔ ခရီးသြားလာမႈဟာ ပိုၿပီးခက္ခဲလာပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေပါင္း၊ ရြာေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဆိပ္ကမ္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ဝဲ၊ယာ တဘက္တခ်က္မွာ တည္ရွိေနၾကၿပီး ခရီးသြားလာေရး နဲ႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အတြက္ ဒီျမစ္ႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၆၀%က အားကိုးေနရတာပါ။ ေရနည္းသြားတဲ့ ျမစ္ႀကီးအတြင္း၊ ေရတိမ္ သြားတဲ့ ျမစ္ႀကီးအတြင္း၊ ေရစီးနည္းၿပီး မမွန္တဲ့ ျမစ္ႀကီးအတြင္းမွာ သေဘၤာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္မ်ား၊ ေလွမ်ား မိုးရာသီက လြဲရင္ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သြားလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

(စ်) ေရစီးေႏွးၿပီး ေရပမာဏနဲသြားတဲ့ ျမစ္ႀကီးရဲ႕ ကမ္းပါးတဖက္တခ်က္က ျမစ္ေရကိုအမွီျပဳၿပီးေပါက္ေနတဲ့ ဒီေရာက္ ေတာေတြ ပ်က္စီးကုန္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေရာက္ေတာေတြ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ကမ္းပါးေတြ ၿပိဳက်ၿပီး ဧရာဝတီ ျမစ္နဲ႔ ျမစ္ လက္တက္မ်ားအတြင္းမွာ ေသာင္ထြန္းၿပီး အဲဒီ ေျမပမာဏက ေရပမာဏထက္ ပိုမ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ ေရနည္းသြားတဲ့ ျမစ္ႀကီးနဲ႔ ဒီေရာက္ေတာေတြ ပ်က္သုံးမႈက ဧရာဝတီျမစ္္ဝွမ္းေဒသကို ေျခာက္ေသြ႔ဇုံအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလိုက္ပါလိမ့္ မယ္။
(ည) တခါတရံ မိုးအျပင္းအထန္ နဲ႔ အဆက္မျပတ္ရြာသြန္းတဲ့ အခါ ဆည္ထဲမွာ ေရပမာဏက ဆည္က ထိန္းထားႏိုင္တာ ထတ္ အဆမတန္ပိုမ်ားလာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေရအင္အားေၾကာင့္ ဆည္ၿပိဳက်မွာကို ေရွာင္တဲ့အေနနဲ႔ ဆည္ ေရတံခါးေတြကို ဖြင့္ၿပီး ေရေတြ ႐ုတ္တရက္ ထုတ္ပစ္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အေရးေပၚေရထုတ္မႈက ဧရာဝတီျမစ္ထဲကို ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရေတြ ဒလေဟာ အရွိန္အဟုန္ႀကီးမားစြာ စီးဆင္းလာသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမစ္ထဲမွာလဲ ကမ္းၿပိဳ ထားလို႔ ေသာင္ေတြက ကမ္းပါးထက္ပိုျမင့္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ ကမ္းပါးမွာလဲ ဒီေရာက္ေတာေတြ မရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီ ေရစီးဆင္းမႈက ျမစ္နဲ႔ မလွမ္းမကမ္းက ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ေရလႊမ္းမိုးတဲ့ အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အားလုံးနီးပါး ဒီ႐ုတ္တရက္ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ကို မၾကာခဏ ခံစားၾကရမွာပါ။
(ဋ) ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့အခ်ိန္၊ ေႏြရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ကေန ေမ လအတြင္း) ဆည္ထဲမွာလဲ ေရနည္းမွာမို႔ ဆည္က ေရျပန္ထုတ္တာလဲ အလြန္နည္းၿပီး ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ေရစီးဆင္းမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ အဲဒီအ ခ်ိန္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ စီးဝင္ရမည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ (Andaman Sea) က ေရေတြက  ဧရာဝတီျမစ္ဘက္ကို ျပန္လည္စီး ဝင္ၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတခုလုံး ဆားငံေရေတြ လႊမ္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ေႏြကုန္လို႔ မိုးရာသီ စပါးစိုက္ပ်ဳိးရမည့္ အ ခ်ိန္မွာ ဆားငံေရလႊမ္းၿပီး ပ်က္ဆီးေနတဲ့ လယ္ေျမေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္သမားထုႀကီးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို အႀကီးအ က်ယ္ထိခိုက္မွာ ျဖစ္သလို ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံး ဆန္စပါးရွားပါးမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာမလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါလိမ့္မယ္။

အထက္မွာတင္ျပထားတာေတြနဲ႔ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးမႈ၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ ရွားပါးသစ္ပင္မ်ား၊ ပန္းမ်ား၊ ေရေနသတၱဝါမ်ား၊ ငွက္မ်ဳိးစုမ်ား မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္မႈ၊ ေတြေပါင္းစပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ ဧရာဝတီျမစ္ ဖ်ားမွာ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ ျမန္မာျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အ သက္ရွင္သန္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အဘက္ဘက္က အတိုင္းအဆမရွိပ်က္စီးေစမွာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံမွာ ျမစ္ဝါျမစ္ႀကီး ေသဆုံးသြားတဲ့ သာဓက အထင္အရွားရွိရက္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက မိခင္ျမစ္ႀကီးကို သတ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတာ ဟာ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဖိႏွိပ္ေစာ္ကားေနတာလို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနတဲ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မိခင္ျမစ္ႀကီးကို သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ ျမန္ မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုလဲ အလြန္အံ့ဩမိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ေတြလဲ မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ ဧရာဝတီနဲ႔ ႀကီးျပင္းၿပီး ဧရာဝတီရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူခဲ့ၾကရသူေတြပါ။ ဧရာဝတီဟာ က်ေနာ္တို႔ အားလုံးရဲ႕ အေမ ျဖစ္သလို႔ သူတို႔ရဲ႕ အေမလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီရဲ႕ေက်းဇူးေတြ သူတို႔အေပၚမွာလဲ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
(၄) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
ဦးသိန္းစိန္ ၾကံ့ဖြံ႔သမၼတျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုလာၾကတာကေတာ့ “ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ပေပ်ာက္ေရး” ပါပဲ၊ ဦးသိန္းစိန္ ကဦးေဆာင္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ အႀကီးအ က်ယ္ျပဳလုပ္ေနၾကတာပါ။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ စီးပြားေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကလဲ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ လ ၂၀-၂၁၊ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ “ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြး ပြဲ” မွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား” ဆိုတဲ့ စာတမ္းတေစာင္တင္သြင္း ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စာပိုဒ္ေပါင္း ၉၇ ပုဒ္ရွိတဲ့ စာတမ္းမွာ စာပိုဒ္ အမွတ္ ၅၇ ကေန ၈၇ အထိ စာပိုဒ္ေပါင္း ၃၀ နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ကို ဦးစားေပး တင္ျပသြားတာေတြ႔ရပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကေတာ့ လယ္ယာ က႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း အစခ်ီၿပီး ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္ လုပ္မႈကို ျပည္တြင္းဖူလုံ႐ုံမက ျပည္ပကို တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔၊ ကမာၻေပၚမွာ အဓိက ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်တဲ့ ႏိုင္ငံအဆင့္ကို အေရာက္လွမ္းဖို႔၊ အဲဒီအတြက္ အစိုးရ ရဲ႕မူဝါဒခ်မွတ္မႈ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈ၊ လယ္သမားမ်ားနဲ႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑၊ တိက်မွန္ကန္တဲ့ စာရင္းဇယားမ်ားျပဳစုမႈ၊ လယ္ သမားမ်ားကို အခြင့္အေရးအေကာင္းဆုံးဖန္တီးေပးဖို႔ နဲ႔ ေစ်းကြက္အသစ္ေတြ ရွာေဖြဖို႔၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ျပင္ ဆင္ဖို႔ စသျဖင့္ အၾကံျပဳထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ အျခား စီးပြားေရး အၾကံေပးမ်ားကလဲ စာတမ္းေတြတင္ၾက၊ ေဆြးေႏြး ၾကပါတယ္။ ဒါေပမည့္ သူတို႔ရဲ႕ စာတမ္းေတြက ဦးျမင့္ ရဲ႕စာတမ္းလို လူထုၾကားထဲေရာက္မလာတဲ့အတြက္ ဘာေတြ အၾကံျပဳတယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္ပါ။
ဒါေပမည့္လဲ ေဒါက္တာဦးျမင့္ရဲ႕ စာတမ္းမွာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ရဲ႕ အေရးႀကီးမႈအေၾကာင္း တလုံးမွမပါတာေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရးျဖစ္တဲ့ လယ္ယာ က႑ကို ျမႇင့္တင္ရမယ္။ ကမာၻ့ ဆန္အထြက္ဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။ လယ္သမားေတြ အတြက္အက်ဳိး စီးပြားေတြ ဖန္တီးေပးရမယ္ဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ပါ။ ဒါေပမည့္ အဲဒီ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိက အားထားရာ၊ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ကို ဘယ္လို ကာကြယ္သင့္တယ္။ ေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္ ဆိုတာေတြ တလုံးတပါဒမွ ေဆြးေႏြး၊အၾကံေပးတာ မေတြ႔ပါ။ က်ေနာ္က ဆရာ ဦးျမင့္လို စီးပြားေရးပညာရွင္မဟုတ္ေပမည့္ ဧရာဝတီ ကို မကယ္ တင္၊ မကာကြယ္ ၊မထိန္းသိမ္းပဲနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ဖို႔မေျပာနဲ႔၊ ေလ်ာ့က်ေအာင္ေတာင္လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးမ်ား ျမစ္ဝါျမစ္လို ေသဆုံးသြားခဲ့ရင္ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြဟာ ကုန္း ေကာက္စရာေတာင္ ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔လဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဆရာဦးျမင့္အပါအဝင္ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို ျမစ္ဆုံဆည္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းႀကီးကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ရဲရဲတင္းတင္း တာဝန္သိသိ ေျပာသင့္တယ္လို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

မၾကာခင္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ထပ္မံက်င္းပဦးမယ္။ အဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလဲ ဖိတ္ၾကားမယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ဒီတခါျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တာဝန္သိသိနဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို ကယ္တင္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး ရဲရဲရင့္ရင့္ ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါရဲ႕။
(၅) တာဝန္သိသူမ်ားက ေျပာေနၾကၿပီ
တာဝန္ရွိသူေတြက မေျပာၾကေသးေပမည့္ တာဝန္သိသူမ်ားကေတာ့ ေျပာေနၾကပါၿပီ၊ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက လစဥ္ ထုတ္၊ အပါတ္စဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ မွာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးရဲ႕ တန္ဘိုးႀကီးမားမႈနဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး မပ်က္ဆီး ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာဝန္ေတြကို ပညာရွင္ေတြ၊ စာေရးဆရာေတြ၊ ကဗ်ာဆရာေတြ၊ ကာတြန္း ဆရာေတြက အင္တာဗ်ဴးေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြ၊ ဝတၳဳေတြ၊ ကဗ်ာေတြ၊ ကာတြန္းေတြ နဲ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးေနၾကပါၿပီ၊ စာ မဘတ္တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ မသိၾကရင္ေတာင္မွ စာဘတ္တဲ့ ျပည္သူေတြ သိနားလည္ေနၾကပါၿပီ၊ တခ်ဳိ႕ စာေရး ဆရာေတြက စာေပေဟာေျပာပြဲေတြမွာ လူထုကို ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ရဲ႕ အတိဒုကၡေတြအေၾကာင္း ရဲရဲတင္းတင္းေဟာ ေျပာေနၾကပါၿပီ၊ အဲဒီ ပုဂိၢဳလ္မ်ားရဲ႕ တာဝန္သိမႈနဲ႔ တာဝန္ယူမႈကို ေက်းဇူးတင္မိၿပီး အဲဒီလို တာဝန္သိသူေတြ မ်ားလာဖို႔၊ လူထုရဲ႕ သိနားလည္မႈကေန အင္အားအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ဧရာဝတီကို ကာကြယ္ႏိုင္ၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါရဲ႕။
အဲဒီ တာဝန္သိသူေတြရဲ႕ တင္ျပမႈေတြထဲက တခုကို မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါက ထင္ရွားတဲ့ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း) ရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ပါ။ မဂလၤာဒုံၿမိဳ႕နယ္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာက်င္းပတဲ့ စာ ေပေဟာေျပာပြဲတခုမွာ ေျပာခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေဟာေျပာပြဲမွာ ဆရာေမာင္စိန္ဝင္း က ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအ ေၾကာင္း ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္နဲ႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ဆရာေမာင္စိန္ဝင္း က ကခ်င္ျပည္နယ္က ဧရာဝတီျမစ္ဆံုေဒသကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ႏွစ္ (၁၉၉၆ ထင္ပါတယ္) ေလာက္က ေရာက္ဘူးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျမစ္ဆုံရဲ႕အလွအပကို သူခံစားၾကည္ႏူးၿပီး သူ႔အကိုရဲ႕ တိုက္တြန္းမႈနဲ႔ ကဗ်ာ တပုဒ္ကို တထိုင္ထဲ စပ္မိပါသတဲ့၊ အဲဒီ ကဗ်ာရဲ႕ ေခါင္းစဥ္က “အင္ခိုင္မြန္ ရဲ႕ ေျခရင္းမွာ” တဲ့၊ အင္ခိုင္မြန္ ဆိုတာက ေမခ နဲ႔ မလိခ ဆံုတဲ့ေနရာမွာ မားမားႀကီးတည္ရွိေနတဲ့ ေတာင္တန္းႀကီးရဲ႕ အမည္ပါ။ သူ႔ကဗ်ာ ကို ဆရာေမာင္စိန္ဝင္းက ဒီလို ရြတ္ျပပါတယ္။
“အင္ခိုင္မြန္ ရဲ႕ ေျခရင္းမွာ”
ေမခ နဲ႔ မလိခ
ဆုံမိၾက ဒီမွာ။
သံေယာဇဥ္ ျမစ္ဆံုျဖစ္
ခ်စ္ၾကေသာအခါ၊
သမုဒယ ျမစ္ႏွစ္စင္းရဲ႕
ခ်စ္ျခင္းဖြဲ႕အလကၤာ
ဧရာဝတီ ရယ္လို႔ျဖစ္၊
ကမာၻတည္သေရြ႕
ျမန္မာျပည္ေဟ့ ရယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး
စီးေနမည့္ ျမစ္။
ကဗ်ာဆရာက ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို “ကမာၻတည္သေရြ႕ ျမန္မာျပည္ေဟ့ရယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး စီးေနမည့္ျမစ္” လို႔ ရဲရဲဝင့္ ဝင့္ တင္စားခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ကပါ။ ကဗ်ာဆရာက ဆက္ေျပာျပပါတယ္။ ရသစာေပ တခုရဲ႕ တန္ဘိုးကို အ ခ်ိန္ကာလ နဲ႔ ေဒသ ေပၚမွာယွဥ္ၿပီး အခ်ိန္တိုင္းမွာ၊ ေဒသတိုင္းမွာ မွန္မွ ေကာင္းတယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္က ေရးထားတဲ့ စာတပုဒ္၊ ကဗ်ာတပုဒ္ဟာ ဒီေန႔ေခတ္နဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့ဘူးဆိုရင္ အဲဒီ စာဟာ ေကာင္း တယ္လို႔ မေခၚႏိုင္ဘူးတဲ့၊ အဲဒီလို ေျပာၿပီး ကဗ်ာဆရာက ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာ ညီးတြားပါတယ္။ “က်ေနာ့္ ကဗ်ာဟာ မေကာင္းေတာ့ပါဘူး” တဲ့။ မႏွစ္က (၂၀၁၀ ခုႏွစ္) ျမစ္ဆုံကို သူ တေခါက္ထပ္ေရာက္ပါသတဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ “ကမာၻတည္သေရြ႕ ျမန္မာျပည္ေဟ့ရယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး စီးေနမည့္ျမစ္” ႀကီးဟာ ေနာက္တႏွစ္ေတာင္မွ ခံပါဦးမလားလို႔ သူ သံသယျဖစ္မိရပါတယ္…    တဲ့၊
ကဗ်ာဆရာက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာပါ တဲ့၊ ၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။ အဲဒီ အသက္ေသြးေၾကာႀကီး မရွိေတာ့ရင္ က်ေနာ္တို႔ ရွိႏိုင္ပါဦးမလား၊ ျမန္မာျပည္ႀကီး ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ပါဦးမလား၊ အဲဒီ နာက်င္ေၾကကြဲစိတ္နဲ႔ ကဗ်ာဆရာက ေနာက္ထပ္ကဗ်ာတပုဒ္ ကို ေရးၿပီး ရြတ္ဖတ္ျပပါတယ္။ ကဗ်ာရဲ႕ ေခါင္းစဥ္က “ျမစ္ေကာ” တဲ့။
“ျမစ္ေကာ”
ျမစ္မေကာေအာင္လို႔
သစ္ေတာတို႔ စိမ္းလမ္းရေပမည္၊
ေရေဝေတာေတြ ဆိုင္းစို႔စို႔
မိႈင္းညိဳ႕ညိဳ႕မႈံရီ၊
ခ်င္းတြင္း နဲ႔ ဧရာဝတီ
ေရျပာၾကည္သမွ် ျမန္မာ့ေသြးေဟ့၊
တေတာလုံးေျပာင္၊ တေတာင္လုံးလင္း
ျမစ္က်ဥ္းမွာ ေသာင္ေတြေပၚေတာ့
ေနာင္အရွည္မေမွ်ာ္ ျမန္မာေပ်ာက္ေအာင္လို႔
ကိုယ့္ေသြးကို ကိုယ္ျပန္ေသာက္ၿပီလား
စိုးေၾကာက္ဖြယ္အပ်က္သေဘာနဲ႔
ျမစ္ေကာမည့္ ေန႔။။။
က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သစ္ေတာႀကီးေတြ၊ အဘိုးတန္သတၱဳေတြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြ ကို ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ အရွင္သခင္ တ႐ုတ္အစိုးရထံ ပ႑ာဆက္သ လာဘ္ထိုးပသေနခဲ့တာ ကုန္ သေလာက္ရွိေနပါၿပီ၊ အခုထပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးနဲ႔ အျခားျမစ္ႀကီးေတြကိုပါ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက တ႐ုတ္အစိုးရထံ လက္ၫႇဳိးထိုး ေရာင္းစားလိုက္ပါၿပီ၊ ဒါကို ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိန္ဝင္း က “ကိုယ့္ ေသြးကို ကိုယ္ျပန္ေသာက္ၿပီလား” လို႔ နာနာက်င္က်င္ ညီးတြားရင္း ျမစ္ႀကီးေတြ ေကာေအာင္လုပ္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပ်က္သုံးေအာင္လုပ္တာပဲလို႔ ရဲရဲရင့္ရင့္ စြပ္စြဲလိုက္တာပါ။ ဆရာေမာင္စိန္ဝင္းလို ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးဘက္က အမွန္တရား ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေျပာရဲသူေတြ ပို၍ပို၍မ်ားလာပါေစ၊ ဒီစကားေတြကို သက္ဆိုင္သူ အာဏာရွင္မ်ားလဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ၾကားၾကၿပီး အမွားျပင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
(ဆရာေမာင္စိန္ဝင္းရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ အျပည့္အစံုကို ဒီေနရာမွာ http://www.4shared.com/audio/JhKO0JbZ/MgSeinWin_20110515_ThuTaRaThaS.html  နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။)
(၆) ျမစ္ႀကီးနား၊ ငလ်င္နဲ႔ စကၠန္႔ ၂၀
က်ေနာ္႕ရဲ႕ ဇူလိုင္လ ၈ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲ့ “ဧရာဝတီကို ကယ္တင္ၾကစို႔” စာတမ္းမွာ “ျမစ္ဆံုဆည္ဟာ စစ္ကိုင္း ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာႀကီးနဲ႔ နီးလို႔ ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခဲ့ရင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႀကီးတၿမိဳ႕လုံး စကၠန္႔၂၀ အတြင္းမွာ ေရေအာက္နစ္ ျမဳတ္သြားႏိုင္တယ္” လို႔ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ သတိေပးခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ စကၠန္႔၂၀ ဆိုတာျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္၊ လြန္ လြန္းၿပီလို႔ ေဝဘန္ေဆြးေႏြးၾကတာေတြကို စာေရးဆရာတေယာက္ရဲ႕ Face Book စာမ်က္ႏွာမွာေတြ႔ရပါတယ္။ “ဒီလို ဆိုရင္ ေရဟာ တနာရီကို မိုင္ ၅၄၀၀ ေလာက္ႏႈံးနဲ႔ စီးဆင္းရမွာမို႔ မ်ားၿပီထင္တယ္” လို႔ စာေရးဆရာက ဆိုပါတယ္။ တ ေယာက္ကက်ေတာ့ “မိနစ္ ၂၀ ကိုေျပာတာထင္တယ္။ နဲနဲပိုေရးမိသြားတာမ်ားလား” လို႔ ေျဖပါတယ္။ တေယာက္က က်ေတာ့ “အသံရဲ႕ျမန္ႏႈံးကမွ တနာရီကို ၇၆၈ မိုင္မို႔ ေရရဲ႕အျမန္က အသံထက္ ၇ ဆေက်ာ္ျမန္ေနၿပီ” လို႔ ေထာက္ျပျပန္ ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ “အမွားႀကီးတခုကို လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ေဝလိုက္မိပါၿပီ” ဆိုၿပီး ေနာင္တရေနၾကျပန္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အံ့ဩမိပါတယ္။  စကၠန္႔၂၀၊ မိနစ္ ၂၀၊ ၂ နာရီ၊ နာရီ ၂၀ ဆိုတာက အဓိက မဟုတ္ပါ။ ငလ်င္ဒဏ္ ေၾကာင့္ ဆည္ႀကီးၿပိဳက်ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႀကီး ေရေအာက္ေရာက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သတိေပးျခင္းက အဓိကပါ။ စကၠန္႔ ၂၀ ဆိုတာကို သံသယျဖစ္လို႔ က်ေနာ့္ စာတမ္းတခုလုံးကို လက္မခံဘူး၊ မယံုဘူးဆိုရင္လဲ ရွိပါေစ၊ သစ္ပင္ တပင္ခ်င္းကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္လိုက္ၾကည့္ၿပီး သစ္ေတာအုပ္ႀကီး တခုလုံးကို မျမင္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ စကၠန္႔ ၂၀ ဆိုတာကို သံသယျဖစ္ ေဆြးေႏြးေနမည့္အစား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႀကီး ေရေအာက္မေရာက္ေအာင္ ဘယ္လို အခ်ိန္မီ ကာကြယ္ၾကမလဲ ဆိုတာကို အေလးအနက္ေဆြးေႏြးၾက၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းလိုက္မလဲ။
ဆည္ႀကီးၿပိဳက်ဖို႔က ငလ်င္ေၾကာနဲ႔ နီးတာအျပင္ အျခားအေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ရပ္ရွိပါေသးတယ္။ မိုးအႀကီးအက်ယ္အဆက္ မျပတ္ ရြာၿပီး ျမစ္ေရႀကီးတဲ့အခါမွာလဲ ဆည္ထဲမွာထိန္းထားႏိုင္တဲ့ ေရပမာဏကို အလြန္အကြၽံေက်ာ္လြန္ၿပီး ေရဖိအား ဒဏ္မခံႏိုင္ပဲ ဆည္က်ဳိးတတ္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမလမွာ မိုးအႀကီးအက်ယ္ရြာသြန္းလို႔ ျမစ္ႀကီးနားရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ ၁၀မိုင္ ေလာက္အကြာမွာရွိတဲ့ က်ိန္ခရန္ (Ching Hkrang) ဆည္ ၿပိဳအက္ၿပီး က်ိန္ခရန္ရြာ ေရလႊမ္းမိုးခံရၿပီး လူ ၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီကာလမတိုင္ခင္ကလဲ ဝါေရွာင္ဆည္ႀကီး ၿပိဳပ်က္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အဲဒီလို မိုးသည္း ထန္စြာရြာသြန္းၿပီး ေမခ၊ မလိချမစ္ေရႀကီးၿပီး ေရလႊမ္းမိုးမႈကို ၁၉၅၀၊ ၁၉၆၀၊ ၁၉၇၉၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၄၊ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရၿပီးပါၿပီ၊ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈမွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တၿမိဳ႕လုံးနီးပါး ေရျမဳတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တေၾကာင္းက ေတာ့ တ႐ုတ္ဆည္မ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးညံ့ျဖင္းမႈေၾကာင့္ပါ။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွာ ရွင္မန္တန္ (Shimantan) နဲ႔ ဘန္ေက်ာင္ (Banqiao) ဆည္ႀကီးေတြ ၿပိဳလဲေတာ့ အေဆာက္အအံု ၆ သန္းေက်ာ္ ပ်က္ဆီး၊ လူ ၁၁ သန္းေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ၿပီး လူ ႏွစ္သိန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။
Floodwaters overrunning the Washawng Dam in Burma in may 2006 shortly before it broke. (Photo: KDNG)
ဒီေတာ့ ျမစ္ဆံုဆည္ႀကီးၿပိဳက်ဖို႔က မိုးႀကီးၿပီး ျမစ္ေရလႊမ္းလို႔၊ ဆည္ရဲ႕အရည္အေသြးညံ့ျဖင္းလို႔နဲ႔ ငလ်င္လႈပ္လို႔ စတဲ့ အ ေၾကာင္းသုံးပါးထဲက တေၾကာင္းေၾကာင္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ေၾကာင္းစံုလို႔ျဖစ္ေစ၊ သုံးေၾကာင္းစလုံးေပါင္းစံုလို႔ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္လာႏိုင္ တဲ့ ကိစၥပါ။ က်ိန္ခရန္ဆည္၊ ဝါေရွာင္ဆည္မ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးမားလွတဲ့ ဆည္ႀကီးမို႔ ဒီဆည္ႀကီး က်ဳိးပ်က္ခဲ့ ရင္ျဖင့္ (စကၠန္႔၂၀ မွာျဖစ္ေစ၊ မိနစ္ ၂၀ မွာျဖစ္ေစ၊ ၂ နာရီမွာ ျဖစ္ေစ) ဆည္ႀကီးေအာက္ေျခမလွမ္းမကမ္းက ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ႀကီး ေရေအာက္ေရာက္သြား႐ံုမက ေရထဲေမ်ာပါပ်က္စီးသြားမွာပါ။
DISSENT ဆိုတဲ့ စာေစာင္ ရဲ႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေဆာင္းကူး/ေဆာင္းရာသီ ထုတ္ (AUTUMN/WINTER 2011) မွာ Melody Kemp ေရး   တဲ့ KACHIN CAPERS ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂ မွာ ေဟာဒီလို ေရးထားပါတယ္။ “တကယ္လို႔ မ်ား ကမာၻေျမႀကီးက ေရြ႕လ်ားၿပီး (ျမစ္ဆံု) ဆည္ၿပိဳလဲခဲ့ရင္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းမွာတည္ရွိတဲ့ လူ တသိန္းခြဲေက်ာ္ေနထိုင္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟာ စကၠန္႔ ၂၀ အတြင္းမွာ ေပ်ာက္ဆုံး သြားလိမ့္ မယ္” (If the earth moves and the dam collapses, the downstream capital of Kachin State, a city of over 150,000, would disappear in 20 seconds.)၊ Melody Kemp က ဩစေၾတလ် လူမ်ဳိးစာေရးဆရာမ တေယာက္ျဖစ္ၿပီး အာရွတိုက္မွာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ အင္မတန္ ဩဇာႀကီးမားတဲ့ အေမရိကန္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သတင္းအဖြဲ႔အစည္း (U.S. Society for Environmental Journalism) ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္တေယာက္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၇) အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ
ဧရာဝတီကိုကယ္တင္ေရး၊ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို ကန္႔ကြက္ဟန္႔တားေရးဟာ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အားလုံး ညီညာဖ်ဖ် လႈပ္ရွားၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီအမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးကေန ဧရာဝတီ ကို ကယ္တင္ႏိုင္႐ုံ၊ ကာကြယ္ႏိုင္႐ံုမွ်မက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေအာင္ပြဲမ်ားပါ ရရွိႏိုင္မယ္လို႔လဲ က်ေနာ္ ေလးေလးနက္နက္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးကေန ႏိုင္ငံတကာမွာ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုလိုနီျပဳ ေနမႈ၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို တိုက္႐ိုက္ဖ်က္ဆီးေနမႈေတြကို လူသိရွင္ၾကား ကန္႔ကြက္႐ႈံ႕ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ မေက်နပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႀကီးရဲ႕ ေဝဘန္ ႐ႈံ႕ခ်မႈေတြေအာက္မွာ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈကို ရပ္တန္႔လာႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လဲ ျပည္တြင္းမွာ ျပည္သူေတြက၊ ဆရာေမာင္စိန္ဝင္းလို တာဝန္သိသူေတြက ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို “ကိုယ့္ေသြးကို ကိုယ္ျပန္မေသာက္ၾကဖို႔”၊ “အမိႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာကို ေရာင္းမစားဖို႔”၊ ပိုၿပီး ရဲရဲရင့္ရင့္၊ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေတာင္းဆိုဖိအားေပး ႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြလဲ သူတို႔ရဲ႕ တ႐ုတ္အစိုးရအေပၚ အလြန္အကြၽံမွီခိုေနရမႈေတြကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသတ္ၿပီး ရွက္တတ္လာႏိုင္ပါတယ္။
ဒီ ျမစ္ဆံုေရကာတာႀကီးကို ဆက္ေဆာက္ေနသေရြ႕ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ ကန္႔ကြက္႐ႈံ႕ခ်မႈကို သူတို႔ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရမွာျဖစ္သလို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္နဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြကိုလဲ ရပ္တန္႔ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဧရာဝတီ ကာကြယ္ေရး အမ်ဳိးသားလႈပ္ရွားမႈႀကီးက ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တ႐ုတ္ သစၥာခံၿပီး တ႐ုတ္လိုသမွ် ေပးေနရတာထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း မေက်လည္မႈေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးညႇိ ႏိႈင္း ေျဖရွင္းၾကရင္ တ႐ုတ္အပါအဝင္ ဘယ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရကိုမွ ေၾကာက္မေနရဘဲ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊ “ကမာၻတည္သေရြ႕၊ ျမန္မာျပည္ ေဟ့ရယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး” ရပ္တည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္လာေစႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။
ေလးစားစြာ
ေအာင္ဒင္
ဩဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၁
aungdin@uscampaignforburma.org
http://www.naytthit.net/?p=16580

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ေဟာင္း သန္းေရႊ သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာ


Myanmar+Top+Leader+Shwe+Meets+Chinese+Leaders+YfTSQdtg3wfl 
တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ၊                 ။ယခု ထက္တိုင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ အာဏာ ကို ခ်ဳပ္ ကိုင္ ထား ဆဲ လို ့
ယူဆရတဲ့ ျမန္မာ့ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ဟာ ၿပီး ခဲ့ တဲ့ တနဂၤေႏြ ေန ့ညေန
က  ျမန္မာ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားတစ္ခု ကို  ေျမးျဖစ္သူ ေနေရႊေသြးေအာင္ အပါအ၀င္ မိသားစု နဲ ့
အတူ ၾကည့္ရႈအၿပီး မွာ သတိလစ္ ေမ့ ေမ်ာ သြား ခဲ့ ၿပီး တနလၤာ ေန ့ ညေနမွာ သတိ ျပန္လည္
လာ က ေနာက္ေန ့ ေတြ မွာေတာ့ သတိမရ တစ္ခ်က္ ရတစ္ ခ်က္ ျဖစ္
ေနၿပီး အခု ထက္ထိ
အိပ္ရာ ထက္ လဲ ေနဆဲ ရွိေၾကာင္း သူ ့ မိသား စု နဲ ့ နီးစပ္ သူ တစ္ဦး က
FNG ကို အတည္ ျပဳ
ေျပာၾကား ပါတယ္။
ကနဦးက သူဟာ ေသဆံုးသြား ခဲ့ ၿပီ ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚ ခဲေသး သည္ ဟု ေနျပည္ေတာ္
ရွိ စစ္တပ္ အရာ ရွိ အသိုင္းအ၀ိုင္း က အတည္ ျပဳေျပာၾကားသည္။
အသက္ ၇၉ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ရဲ ့ က်န္းမာေရး အေျခအေန နဲ ့
ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ က သူ ့မိသား စု နဲ ့ နီးစပ္ တဲ့ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္ တစ္ဦး
က ” တနလၤာ ေန ့မွာ ကၽြန္ေတာ္ တို ့ စၾကားတယ္။ အဖိုးႀကီး အိပ္ယာထဲ ေမ်ာ သြား တယ္လို ့
သမၼတေရာ ၊ ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေရာ အိမ္မွာ အသင့္ ရွိေနၾကရတယ္။ ကိုမာ လို သတိ
မလည္ ေတာ့ မယ့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေန တယ္။ သူ ့ရဲ ့ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ ဖက္ ေတြ က စကၤာပူ မွာ သြား
ၿပီး ေဆးကု သေစခ်င္ တယ္။ မိသား စု က သေဘာမတူ ဘူး” ဒါေနာက္ ဆံုး သိရတာ ပဲ ဟု
FNG သို ့ေျပာသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ သည္ ၿပီး ခဲ့ သည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန ့က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ယႏၱယား
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ကို ဖ်က္ သိမ္းကာ အမ်ား
က သံသယ  ရွိသည့္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ကို အသက္၀င္ေစခဲ့ သည္။
ၿပီးခဲ့ သည့္ ဇူလိုင္ လ ဆန္း က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ၏ ဇနီး ျဖစ္သူ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ လည္း
သည္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ ခဲ့ သည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။
၎ သည္ ယခု ထက္ တိုင္ သူ၏ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္ ဖြဲ ့ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ ၿပီး ၎ အဖြဲ ့ မွ ေခါင္း
ေဆာင္ ဗိုလ္မႈး ေက်ာ္ေက်ာ္ သည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၏ ခႏၱ
ကိုယ္ကို ပင္ ေစ့စပ္စြာ ရွာ ေဖြ ၿပီး မွ အိမ္ထဲ ၀င္ခြင့္ ျပဳသည္ ဟု သိရသည္။
ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္ လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း သည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္ က
စကၤာပူ ဥ္ သြားေရာက္ ေဆးကုသ ခံယူၿပီး ၂၀၀၁ ခု ႏွစ္ တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ခံရ
သည္။ 
http://freedomnewsgroup.com

ဗုဒၶဟူး, 03 ၾသဂုတ္ 2011
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ ႔ ရပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

By ဦးေက်ာ္ဇံသာ

အီးေမးလ္
ပံုႏွိပ္ရန္
ေ၀ဖန္ပါ

ဒီတပတ္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္မွာ မၾကာခင္ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးစရာရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ (၅) ပါတီ အစည္းအေဝးလုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါအရာေရာက္ပါသလဲ။ တိုင္းရင္းသားအေရးေတြကို ဘယ္ေလာက္ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသလဲ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးက်ဲအိုဘခ္ေထာင္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေစာ တုိ႔နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာ က ေဆြးေႏြးသံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ စကားမစပ္ တခုေမးခ်င္ပါတယ္ ဦးလွေစာ။ တေလာက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ရခိုင္ဘက္ကိုသြားတာ သတင္းထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူေျပာတာက လူမ်ဳိးမခြဲ သူတုိ႔က အကူအညီေတြ ေပးေနတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြလည္း အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ျပင္းထန္တာကုိ ေလွ်ာ့ပါဘာညာ ေျပာသြားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါကို ရခိုင္တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြက အဲဒီမိန္႔ခြန္းကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ၾကသလဲ။

ဦးလွေစာ ။ ။ ေျပာရရင္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေလွ်ာ့စရာေတာ့ သိပ္မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ျမင္တာကေတာ့ သေဘာထားႀကီးစရာပဲလုိတယ္။ တုိတိုပဲေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က အင္မတန္ ေလွ်ာ့ပါတယ္။ တသက္လံုး ေလွ်ာ့လာခဲ့တာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ တခြန္းတည္းပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္ သေဘာထားႀကီးပါ။ ဒါပါပဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခု ေမးခ်င္တာက သမၼတ ကိုယ္တိုင္လာတယ္ဆုိေတာ့ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ ေလေဘး၊ ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေပးခဲ့ပါသလား။

ဦးလွေစာ ။ ။ က်ေနာ္ ထင္တာကေတာ့ အရင္တုန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးသန္းေရႊ တုန္းကေတာ့ မသြားဘူးေပါ့။ အခုေတာ့ လာသြားတယ္။ လာသြားတယ္ဆုိေပမယ့္ သိပ္ႀကီးႀကီးမားမား ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္သြားတာလည္း မေတြ႔ဘူး။ ေနာက္တခုက ေျမာက္ဦးမွာလာေတာ့ ဘုရားကိစၥတခုပါတယ္။ ဘုရားကိစၥကိုေတာ့ နည္းနည္းေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ ဘုရားကိစၥမွာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေတြက နည္းနည္းတင္းမာတဲ့လူႀကီးေတြက အဲဒီ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဘုရားေတြကို ~ ယူမယ့္ကိစၥေတြနဲ႔ ရခိုင္ျပည္သူေတြနဲ႔ ရခိုင္ပါတီၾကားမွာ တင္းမာမႈေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ အဲဒီကိစၥကို ေျပလည္ေအာင္ တစံုတရာ ေျဖရွင္းခဲ့တယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းခဲ့တဲ့အထဲမွာလည္း ဘုရားကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြကပဲ အလြန္လိုလို၊ က်ေနာ္တို႔ပါတီကပဲ အလြန္တင္းမာတဲ့ သေဘာထားမ်ဳိး စကားေတြေျပာခဲ့တာကို စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဒါကေတာ့ အမွန္တရားပဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ ဒီေန႔ က်ေနာ္ အဓိကေမးခ်င္တာကေတာ့ တိုင္းရင္းသား (၅) ပါတီ အစည္းအေဝးလုပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဓိအားျဖင့္ ဘာေတြ ဆံုးျဖတ္ပါသလဲ။

ဦးက်ဲအိုဘခ္ေထာင္း ။ ။ ဒီေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဓိက ေဆြးေႏြးသြားတာကေတာ့ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ၊ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြၾကား ပဋိပကၡကို ေဆြးေႏြးသြားတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြက္ ႀကိဳတင္ၿပီး တိုင္းရင္းသား (၅) ပါတီ၊ (၆) ပါတီ အေနနဲ႔ ဘာေတြတင္ျပသြားမယ္ဆိုတာကို အဓိက ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကို တုိင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။ အဲဒီလို ဆံုးျဖတ္ခဲ့သလား။

ဦးက်ဲအိုဘခ္ေထာင္း ။ ။ ရွိပါတယ္။ အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မနက္ျဖန္မွာ အေသးစိတ္ ဆံုးျဖတ္ေဆြးေႏြးျဖစ္မယ္။ ဒီေန႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကိစၥကို တင္ျပဖို႔ေတာ့ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တင္ျပမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ စီစစ္ေရးေကာ္မတီက သေဘာတူမွ ဆက္လက္ တင္ျပခြင့္ရသလား။ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တခါတည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ တန္ၿပီး တင္ျပခြင့္ ရွိပါသလား။

ဦးက်ဲအိုဘခ္ေထာင္း ။ ။ ခါတိုင္းမွာေတာ့ စီစစ္တဲ့သူကေတာ့ စီစစ္တာေပါ့။ တခါတေလေတာ့လည္း ဥပမာ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ CNP ပါတီက တင္ျပခ်င္တဲ့ဟာကို အဆိုကို ေမးခြန္းေတြ ေျပာင္းေပးပါဆိုၿပီး သူတုိ႔ဘက္က ေျပာသြားတာေတြဘာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္လည္း ဘယ္လိုလာမလဲေတာ့ မသိဘူး။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဟာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ေတာ့ နည္းလမ္းတနည္းနည္းနဲ႔ တင္ျပသြားဖို႔ မနက္ျဖန္မွာ အေသးစိတ္ ျပန္ေဆြးေႏြးၿပီး တင္ျပႏိုင္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဦးလွေစာ ခင္မ်ား။ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဘယ္ေလာက္ ရွိပါသလဲ။ တကယ္လို႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြက လူနည္းစုျဖစ္ေနခဲ့ရင္ အဲဒီ တုိင္းရင္းသားအမတ္ေတြ တင္ျပတဲ့ အဆိုေတြ၊ ေမးခြန္းေတြကို က်န္ တႏိုင္ငံလံုးက အမတ္ေတြက စာနာစိတ္နဲ႔ ကူညီတာ၊ ပံ့ပိုးတာ၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေပးတာ ရွိပါသလား။

ဦးလွေစာ ။ ။ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က တင္ျပသင့္တဲ့ ကိစၥေတြကို တင္ျပတာေပါ့။ ဒါက အမွန္တရားပဲ။ ဗမာျပည္မွာ တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ တင္ျပတာ။ ပါတီထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုေတြက အင္မတန္ အားနည္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြလည္း အင္မတန္အားနည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါတီႀကီးအေနနဲ႔ ဒါကို သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ တံု႔ျပန္မလဲဆိုတာကေတာ့ တပိုင္း။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ လူနည္းစုဆိုေပမယ့္ democratic platform ထဲကေန ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင္ျပပါမယ္။ ထိေရာက္တယ္ မထိေရာက္ဘူး အပိုင္းကေတာ့ အစုိးရသစ္နဲ႔ အင္မတန္ အင္အားႀကီးတဲ့ ပါတီရဲ ႔ သေဘာထားႀကီးမႈေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေမးခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြက တင္ျပတယ္။ ပါတီေတြ မတူေပမယ့္လည္း တင္ျပတဲ့ကိစၥဟာ တတိုင္းျပည္လံုးအက်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ကိစၥဆုိရင္ တျခားပါတီဝင္ အမတ္ေတြကလည္း ပါတီဆုိတဲ့ partisan စိတ္ကိုဖယ္ထားလုိက္ၿပီး တိုင္းျပည္အက်ဳိးကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ တူညီတဲ့ အခ်က္အလက္၊ တူညီတဲ့ ျပႆနာကို တသေဘာထဲ ေဆြးေႏြးတာေတြ ရွိသလားဆိုတာကို သိခ်င္လုိပါ။

ဦးလွေစာ ။ ။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳရဆုိရင္ေတာ့ အဲဒါမ်ဳိးေတြ မေတြ႔႔ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတြ႔ခ်င္လည္းေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အဲဒီပါတီရဲ ႔ democratic centralism ေအာက္မွာ အဲဒီအမတ္ေတြက ဆြံအ၊ နားမၾကား ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း မေျပာတတ္ဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီအေနနဲ႔ အရင္တုန္းကလည္း တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ဒီစကားကို ေျပာဘူးပါတယ္။ ေဒသအတြင္းမွာ ခ်င္းျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားတဲ့ဆုိတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ခ်င္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပိုၿပီးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေဒသခံ စစ္အာဏာပိုင္ေတြက ပိုၿပီးၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားေနသလား။ ဒီကိစၥက မျပတ္မသားျဖစ္ေနတာကို ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ ႔ အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

ဦးက်ဲအိုဘခ္ေထာင္း ။ ။ ဟုတ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီဟာကလည္း တအားႏုနယ္ေသးေတာ့ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္တာေတာ့ မသိဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ၾကားမွာ check and balance ကေတာ့ ရွိမယ့္ပံု အရိပ္အေရာင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေတြ႔ေသးဘူး။ ဒါကလည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို တႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ပဲ ေခၚေသးတာ။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို တျဖည္းျဖည္း ရုပ္လံုးေပၚလာရင္ေတာ့ ရွိႏိုင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ခ်င္းပါတီေတြက ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ လက္ခ်ဳိးစားဆိုရင္ တဝက္နီးပါး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆုိရင္ တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦးေလာက္ပဲ သူတုိ႔ အႏိုင္ရသြားတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔အသံကေတာ့ တျခားတိုင္းလႊတ္ေတာ္ထက္ က်ေနာ္တို႔ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အတိုက္အခံအင္အားက အသံကေတာ့ ပိုက်ယ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ လူဦးေရကလည္း ပိုမ်ားေတာ့။ ဒီ အေျခအေနမွာ ၾကည့္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ဥပမာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး အဖြဲ႔ထဲမွာ ဝန္ႀကီးတဦး (နံမည္ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး)။ ဒီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာေတြ ဘာေတြဆုိတာကလည္း သူတုိ႔အထင္မွာ ဒီဟာက ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ေတြမွာ၊ သူတုိ႔ ျပည္နယ္အစိုးရေအာက္ေတြမွာ ရွိတယ္လို႔ပဲ မွတ္ယူထားလားေတာ့ မသိဘူး။ က်ေနာ့္ အျမင္နဲ႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး လႊဲသြားတယ္။ သူတုိ႔ပဲ မသိတာလား၊ က်ေနာ္တို႔ပဲ မသိတာလား မသိဘူးေပါ့ေနာ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခု ေမးခ်င္တာကေတာ့ ခ်င္းျပည္သူေတြရဲ ႔ ညဥ္းတြားတဲ့ကိစၥထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတဲ့ကိစၥထဲမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥလည္း မၾကာခဏ ၾကားရပါတယ္။ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြ ဘုရားဝတ္ျပဳတဲ့ေနရာေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ အေႏွာက္အယွက္ေပးတာတို႔၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဘာသာေရးလုပ္ခြင့္ မရွိတာတို႔။ ခရစ္ယာန္ အေဆာက္အဦးေတြ ေဆာက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဟန္႔တားတာတို႔။ အဲဒါေတြ အခု သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြ ဘယ္လိုေနပါသလဲ။ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္သြားၿပီလား။ အရင္လုိပဲ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ရွိေနတုန္းလားဆိုတာကို ေျပာျပပါ။

ဦးက်ဲအိုဘခ္ေထာင္း ။ ။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဒီအတုိင္းပါပဲ။ အမ်ားႀကီး အေျပာင္းအလဲမရွိပါဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ေနာင္ အနာဂတ္ေတြမွာေတာ့ ဘာသာေရးအရ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ လူနည္းစုေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့သူေတြကို စာနာေထာက္ထားၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရးေတြကို ပိုေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာေတာ့ သိပ္ၿပီေတာ့ အားရေက်နပ္စရာ အေျပာင္းအလဲေတြေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္က အဲဒီလို ကိစၥမ်ဳိးကို ေမးတာပါ။ ဥပမာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာဆို သူတုိ႔ အစဥ္အလာ ကိုးကြယ္လာတဲ့ ဘာသာတရားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုးကြယ္ခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ကိစၥမ်ဳိးကို ခ်င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္က လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပမယ္ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က က်န္တဲ့အမတ္ေတြက ဟုတ္တယ္၊ ဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သက္သက္ညႇာညႇာ စဥ္းစားသင့္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး လိုက္ေလ်ာေဆြးေႏြးေပးၾကတာ ရွိသလားဆိုတာကုိ သိခ်င္တာပါ။

ဦးလွေစာ ။ ။ အဲဒါကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တုိ႔ ပထမအႀကိမ္မွာေတာ့ တင္တာ မေတြ႔ေသးဘူး။ အခုဟာက တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ႀကံဳေနရတယ္။ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းဆုိေတာ့ ပိုၿပီးမွ်ေဝ ခံစားလိုရတယ္ေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးျဖစ္လို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အတူတကြ ပူးေပါင္းၾကမယ္။ ေနာက္ တေယာက္ကတင္တဲ့ အဆိုကို ဝိုင္းဝန္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံၾကမယ္။ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနတခုျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိး ညႇိႏိႈင္းၾကတာ ရွိပါတယ္။ တကယ္လည္း လုပ္သြားမွာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်င္းမွာခံစားေနရတဲ့ အခုေလာေလာဆယ္ ခ်င္းဆိုတာက ဗမာျပည္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အႏိွမ့္က်ဆံုးေဒသ။ ဒုတိယ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အႏိွမ့္ဆံုးက ရခိုင္။ ဒီၾကားထဲ ျဖတ္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုတာရွိတယ္။ ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုတာ ခ်င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုလဲ။ ရခိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုလဲဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွမသိဘူး။ အဲဒီ ဆင္းရဲမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကို က်ေနာ္တို႔ ေယဘုယ် လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆင္းရဲဆံုး တုိင္းရင္းသားေဒသေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ေပၚလစီ ဘာရွိသလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ မသိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ခ်င္းျပည္သူေတြကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ရခိုင္က စာနာတယ္။ ရခိုင္ကိုလည္း ခ်င္းစာနာတယ္။ ရခိုင္ကိုလည္း ရွမ္းနားလည္းတယ္။ ရွမ္းကိုလည္း ရခိုင္က နားလည္းတယ္ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီ (၅) ပါတီ။ ေလာေလာဆယ္ (၆) ပါတီ - ကယန္း ပါတီ ပါလာတယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာ common ground ေတြ ရွာၿပီးေတာ့ တေယာက္ရဲ ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ အကုန္လံုး နားလည္းၿပီးေတာ့ လိုက္ေလ်ာၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေတြ ျဖစ္ေအာင္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုးေမးခ်င္တာက ဦးလွေစာကိုပဲ အရင္ စေမးပါရေစ။ အဲဒီ တုိင္းရင္းသားပါတီတခ်ဳိ ႔ကို အာဏာပိုင္ အစိုးရက စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ပါတယ္။ အဲဒါကို ေဝဖန္ၾကသူေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီလို စီးပြားေရးမက္လံုးေတြ ရတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ ႔ဟာ သူတုိ႔ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈဟာ နည္းနည္းေႏွးသြားတယ္။ သိပ္ သြက္သြက္လက္လက္ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ဆိုတဲ့ ေဝဖန္သံေတြလည္း ထြက္ေနပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္ေလာက္မွန္ပါသလဲ။

ဦးလွေစာ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ေတာ့ ဘာမွ မသိဘူး။ ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကံဳေနရတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ မေျပာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ပါတီေတြက ေငြေရးေၾကးေရးအရကိုက အၾကပ္ကိုင္ၿပီး၊ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးရွိတယ္။ ဥပမာ အခုစြဲခံရတဲ့ကိစၥက အစေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြကို အခြင့္အေရးေပးတာေတာ့ မသိဘူး။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ ႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကံဳေနရတယ္။ ႀကံဳေနရတယ္ဆိုတာ သဘာဝက်က် ႀကံဳေနရတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ တမင္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ ႔ ႀကီးထြားမႈကို အေႏွာက္အယွက္ေပးတဲ့အတြက္၊ တမင္ ဖ်က္ဆီးေရးလုပ္ေနသလားဆိုတာကို စဥ္းစားေနရတဲ့ အေနအထားမွာရွိေနတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒါ ဦလွေစာတုိ႔ ပါတီေပါ့။ တခ်ဳိ ႔ပါတီေတြေတာ့ စီးပြားေရးကုမၼဏီေတြ ေထာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။

ဦးလွေစာ ။ ။ အဲဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ မသိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ကိုယ္ႀကံဳေနရတာပဲသိတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဦးက်ဲအိုဘခ္ေထာင္း အေနနဲ႔ ဘယ္လုိသေဘာရပါသလဲ။ တုိင္းရင္းသားပါတီတခ်ဳိ ႔ကို စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ပိတ္ေစခ်င္တယ္ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ တခ်ဳိ ႔က သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ၾကားမိပါသလား။

ဦးက်ဲအိုဘခ္ေထာင္း ။ ။ အေသးစိတ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မသိဘူး။ တခ်ဳိ ႔တိုင္းရင္းသားပါတီတခ်ဳိ ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ (၅) ပါတီေတာ့ မပါေသးဘူး။ အဲဒီ ပံုစံမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔အေျခအေနေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ေလ့လာေနတယ္။ အဲဒီလို ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ရပ္တည္သြားတယ္ဆိုတာ ဘယ္ပါတီဘယ္ဝါဆုိတာေတာ့ မၾကားေသးပါဘူး။
http://www.voanews.com/burmese/news/

ျမန္မာ့ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြ စုတာထက္ မူ၀ါဒ ျပင္ဖို႔လို

ၾကာသပေတး, 04 ၾသဂုတ္ 2011

By ဦးေက်ာ္ထင္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အတြက္ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္ အဖြဲ႕၀င္ ကုန္သည္ပြဲစား အေယာက္ ၇၀၀ နီးပါးကုိ က်ပ္ ၂၀၀,၀၀၀ စီ ထည့္၀င္ၾကရမယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ၫႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။ ကုန္သည္ပြဲစား တခ်ဳိ႕က ထည့္၀င္ႏုိင္ေပမဲ့ အမ်ားစုက မထည့္ႏုိင္ၾကဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီလို ခ်မ္းသာသူေတြဆီက အလွဴခံၿပီး ဆင္းရဲသားကို မွ်ေပးတဲ့ ယာယီနည္းနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေျဖရွင္းလို႔ မရႏိုင္ဘဲ ေရရွည္အတြက္ အစိုးရ အေနနဲ႔ မူ၀ါဒေတြ ေျပာင္းလဲသင့္တယ္လို႔ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ စုံစမ္းထားတဲ့ ဗြီအုိေအ ထုိင္းအေျခစုိက္ သတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္ထင္က တင္ျပထားပါတယ္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အတြက္ မုံရြာ ကုန္သည္ပြဲစားေတြက က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ထည့္၀င္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္ စာရင္းအရ ကုန္သည္ပြဲစား ၇၀၀ နီးပါးရွိတယ္ ဆုိေပမဲ့ တကယ္တမ္း ကုန္စည္ဒုိင္နဲ႔ ဆက္စပ္ အလုပ္လုပ္သူက ၃၀၀ ေလာက္ ရွိမယ္လုိ႔ ကုန္စည္ဒုိင္ တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ ကုိးကားၿပီး The Voice weekly online သတင္းက ဆုိပါတယ္။

မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ကုန္သည္ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္က သတ္မွတ္ေငြရဖုိ႔ မေသခ်ာေသးဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“အားလုံး ျဖစ္ႏုိင္ၾကရဲ႕လား ဆုိတာက အားလုံးေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းမွာကေတာ့ ဦးေရ ၇၀၀ ေလာက္က မွတ္ပုံတင္ထားတာ ရွိတာေပါ့ရွင္။ ဦးေရ ၇၀၀ စလုံးကလည္း ပြဲစား ႀကီး ငယ္ ရြယ္လတ္ အားလုံးကလည္း ၂၀၀,၀၀၀ ကုိ တန္းတူ ထည့္ႏုိင္တဲ့လူလည္း ရွိတယ္၊ တန္းတူ မထည့္ႏုိင္တဲ့လူလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ စာရင္းေကာက္တုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ျပည့္စုံ၊ မျပည့္စုံ ဆုိတာေတာ့ မေသခ်ာေသးဘူးရွင့္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ လကုန္ပုိင္း အစည္းအေ၀းမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ဖုိ႔ ကုန္သည္ေတြ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ထည့္၀င္ရမယ္လုိ႔ ကုန္စည္ဒုိင္ ဥကၠ႒က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ၃၀၀,၀၀၀ သတ္မွတ္ေပမဲ့ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရအရ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေလွ်ာ့လုိက္တယ္လုိ႔ အဆုိပါ ကုန္သည္အမ်ဳိးသမီးက ေျပာပါတယ္။

“ေစာေစာကေတာ့ ၃၀၀,၀၀၀၊ ၃၀၀,၀၀၀ ကေန သူတုိ႔ ညိႇလုိက္တဲ့အခါက် ကုန္စည္ဒုိင္က သူတုိ႔ သိန္း ၁,၀၀၀ ပံ့ပုိးရမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္ရွင့္။ အဲဒါကုိ ၃၀၀,၀၀၀ ကေန ၂၀၀,၀၀၀၊ ဟုိတပတ္ေလာက္က အစည္းအေ၀းၿပီးေတာ့ ၂၀၀,၀၀၀ သတ္မွတ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္ရွင့္။”

The Voice weekly online သတင္းမွာေတာ့ မုံရြာ ကုန္သည္ပြဲစားေတြ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ကုိ ေနာက္ဆုံးထား ထည့္၀င္ရမွာျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္သူေတြ ကုန္စည္ဒုိင္၀င္ခြင့္ ပိတ္မယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မုံရြာ ကုန္သည္ပြဲစား အမ်ားစုရဲ႕ အေျခအေနကုိ သူမက အခုလုိ ေျပာျပပါေသးတယ္။

“ပြဲစားေတြက ဒီ ၇၀၀ အားလုံးဟာ ခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြခ်ည္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လက္လုပ္လက္စားဘ၀က ပြဲစားလုပ္တာ၊ ေနရာေလးငွားၿပီး ပြဲစားလုပ္ၾကတာ။ ေတာကတက္လာၿပီးေတာ့မွ သူ႔ရာသီေလးနဲ႔သူ ပဲရာသီေလး လာလုပ္ၾကတာ။ ဒီလုိဟာေလးေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အားလုံးလုိလုိက ဒီ ၂၀၀,၀၀၀ ကုိ အကုန္လုံးလုိလုိ တတ္ႏိုင္ပါတယ္ ဆုိတဲ့လူကေတာ့ အေရအတြက္ မျပည့္စုံႏုိင္ေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္ရွင့္။ တခ်ဳိ႕တေလ မထည့္ႏုိင္တဲ့လူလည္း ရွိပါတယ္။”

အခုလုိ ေငြေကာက္ခံဖုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး ကုန္သည္ေတြကုိ အသိေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီး ႏုိထန္ကပ္ကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္လည္း ေသခ်ာမသိလုိ႔ေနာ္၊ ေျဖလုိ႔မရဘူး။ က်ေနာ္ ေနမေကာင္းလုိ႔ အခု ရန္ကုန္မွာ ရွိေနတာ။ ေသခ်ာမသိတဲ့ဟာ က်ေနာ္ ေျပာလုိ႔လည္း မသင့္ေတာ္ဘူးေလ။ က်ေနာ္လည္း စုံစမ္းၾကည့္မယ္ေလ။”

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ႏုိင္ငံျခားေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးညိဳအုံးျမင့္က ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ေငြေကာက္ခံတဲ့အေပၚ အခုလုိ ေ၀ဖန္လုိက္ပါတယ္။

“အဲဒီလုိ ကုန္သည္ေတြဆီက ပုိက္ဆံေကာက္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့၊ ပုိက္ဆံမရွိတဲ့ လူေတြကုိ ေပးတယ္ဆုိတာ မုန္႔ဖုိးေပးတဲ့ သေဘာလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ စီးပြားေရး ျပႆနာက အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မရွိတဲ့ ျပႆနာအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ လူေတြ ဆင္းရဲတဲ့ဘ၀ကို ေရာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ တကယ္တမ္း ဒီ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ ပေပ်ာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ဒါမွမဟုတ္ က်န္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ဒီ တက်ပ္တျပားနဲ႔ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

“တကယ္လုပ္ရမယ့္ ျပႆနာက အစုိးရရဲ႕ ေပၚလစီ၊ စီးပြားေရး ေပၚလစီကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ အလုပ္ေတြကုိ ဖန္တီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ မုန္႔ဖုိးေပးသလုိ တေယာက္ဆီက တက်ပ္ယူၿပီး ေနာက္တေယာက္ကုိ ၁၀ ျပားေပးတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးက ဒါ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေပ်ာက္တာ မဟုတ္ဘဲ လူေတြက ဒီလိုပဲ အလွဴဒါနကေနၿပီး ရတယ္ဆုိတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ဳိး ၀င္သြားမွာေတာင္ စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။”

ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) ရဲ႕ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အမ်ားဆုံး ေဒသေတြဟာ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၂၆% ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတေနတယ္လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/

အေမွာင္ထဲမွာ စမ္းတဝါး
စာအိတ္ပါးေလးေတြကို တင္းတင္းရင္းရင္း ဆုပ္ကိုင္ၿပီး စက္႐ံုေပါက္ဝကေန ေမွ်ာ္ေငးေနတတ္ၾကတဲ့ မိသားစုေတြ လက္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္ရင္ျဖင့္ လကုန္ရက္ ဆိုတာ ျပကၡဒိန္ ၾကည့္စရာမလိုတဲ့ ျမင္ကြင္းကို အခုေတာ့ ေတြ႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ပိတ္သြားခဲ့တဲ့ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုမွာ လာလုပ္ခဲ့တဲ့ သူေတြဟာ ရန္ကုန္နဲ႔ အလွမ္းမေဝးလွတဲ့ ခရမ္း၊ သံုးခြ စတဲ့ၿမိဳ႕ေတြက ျဖစ္ပါတယ္။

လခ ထုတ္ရက္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြဟာ တလကို ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္၊ သံုးေသာင္းက်ပ္ သာသာရွိမယ့္ လစာအိတ္ကေလးအတြက္ တေနကုန္ လာထိုင္ေစာင့္ေမွ်ာ္တတ္ၾကပါတယ္။

ဒီလို လာေစာင့္ၾကတဲ့ သူေတြထဲမွာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုေတြလည္း ပါေလရဲ႕။ စက္႐ံု အေပါက္ဝ နား မကပ္ရဲေတာ့ အနီးအနားရွိတဲ့ မိုးခိုလို႔ရ မယ့္ ေနရာေလးေတြမွာ အထုတ္ကေလးေတြ ခ်ထိုင္ၿပီးထိုင္ေပါ့။ အစိမ္းေရာင္ စက္႐ံု သံတခါးႀကီးကေတာ့ ပိတ္လ်က္သားႀကီး
ဒီလိုလာေစာင့္ၾကတဲ့ သူေတြထဲမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြလည္း ပါေလရဲ႕။ စက္႐ံု အေပါက္ဝနား မကပ္ရဲေတာ့ အနီးအနားရွိတဲ့ မိုးခိုလို႔ရမယ့္ ေနရာေလးေတြမွာ အထုတ္ကေလးေတြ ခ်ထိုင္ၿပီးထိုင္ေပါ့။ အစိမ္းေရာင္ စက္႐ံု သံတခါးႀကီးကေတာ့ ပိတ္လ်က္သားႀကီး။

တံခါးရဲ႕ လူထြက္ေပါက္ ေသးေသးေလးကမွ ေခါင္းေလး
ျပဴထြက္လာတဲ့ ကိုယ့္သားသမီး၊ ညီအကို ေမာင္ႏွမေတြကို အေမာတေကာ ေျပးႀကိဳ၊ ရလာတဲ့ လစာအိတ္ကေလးကို သိမ္းၿပီးမွ ကိုယ့္ေနရပ္ကို ကမန္းကတန္း အမီျပန္ၾကရတဲ့ သူေတြ။ သူတို႔ေတြထဲမွာ စက္ဆြဲေတြလည္း ပါတယ္။ စက္ကိုင္၊ အထည္စီတာက အစ ထုတ္ပိုးမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပိုင္းအဆံုး။
linhtetworker
လင္းထက္ သိုးေမႊးစက္႐ုံ မပိတ္ခင္က လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ရန္ လာေသာ အလုပ္သမမ်ား ။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ
အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးၿပီး တေန႔လုပ္ တေန႔စားရတဲ့ နယ္ေတြမွာ ေနတဲ့သူေတြ အဖို႔ေတာ့ လစဥ္ ဝင္ေငြေလးတခုရွိၿပီး
ေနစရာ၊ စားစာရာအတြက္ပါ ရထားတဲ့ အလုပ္ဆိုတာဟာ ဘုရားေပးတဲ့ ဆုတခုအလားပါ။

အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရပ္ေဝးက လာလုပ္တဲ့ သူေတြကို ေနစရာအေဆာင္ (အေဆာင္ ဆိုေပမယ့္လည္း အိပ္လို႔ရ႐ံု သုံးေပပတ္လည္ ေနရာမ်ိဳး)နဲ႔ ေန႔လည္စာ (အမ်ားအားျဖင့္ အသီးရြက္ဟင္း) ေကၽြးတယ္ ဆိုရင္ပဲ ပညာ အရည္အခ်င္း နိမ့္ပါးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မိန္းကေလးငယ္ေတြ အတြက္ေတာ့ မဆိုးလွဘူးဆိုရမွာလို႔  အလုပ္သမားအမ်ားစုက ေျပာပါတယ္။

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမွာ အမ်ဳိးသမီး လုပ္သားအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၆ႏွစ္ကေန အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္အထိရွိတဲ့  အမ်ဳိးသမီး အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမ အေရအတြက္ဟာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ စက္မႈဇုံေတြမွာတင္ ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက အခ်က္အလက္ေတြရ သိရပါတယ္။

အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုေပါင္းကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ႏွစ္ခုေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနပါေသးတယ္။

အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးၿပီး တေန႔လုပ္ တေန႔စား ရတဲ့ နယ္ေတြမွာ ေနတဲ့ သူေတြ အဖို႔ေတာ့ လစဥ္ ဝင္ေငြေလး တခုရွိၿပီး ေနစရာ၊ စားစရာ အတြက္ပါ ရထားတဲ့ အလုပ္ဆိုတာဟာ ဘုရားေပးတဲ့ ဆုတခု အလားပါ
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လဆန္းပိုင္းကစၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေငြလဲ လွယ္ႏႈန္းဟာ တယူနစ္ကို က်ပ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ကေန က်ပ္ ၇၅၀ ေအာက္အထိ ဆင္းခ်သြားပါတယ္။ အဲဒီကေန တအိအိ ဆင္းေနလိုက္တာ အခုခ်ိန္မွာ တယူနစ္ကို က်ပ္ ၇၆၀
ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ ပို႔ကုန္ကေန ရတဲ့ ပို႔ကုန္ရေငြ ကလည္း တယူနစ္ကို က်ပ္ ၈၀၀ ေတာင္ မျပည့္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီလိုအေနအထားမွာ ျပည္ပပို႔ေနတဲ့ စက္႐ံု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုေတြ ေရလုပ္ငန္း အေအးခန္း စက္႐ံုေတြ ပရိေဘာဂ စက္႐ံုေတြ အစရွိတဲ့ လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ငန္းေတြ ရပ္စဲလုမတတ္
ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဆက္မလုပ္လို႔ ပိတ္ျပန္ရင္လည္း အလုပ္သမားေတြ အတြက္ နစ္နာမႈေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔
ေျပာပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုေတြက ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အလုပ္သမားေတြကို မဆုံး႐ႈံးခ်င္လို႔ အလုပ္ပါးေပမယ့္ ဆက္ထိန္း
ထားရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ CMP (Cutting, Manufacturing,Packing) လို႔ေခၚတဲ့ လုပ္ခစား စနစ္ေၾကာင့္
အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုေတြက ျပည္ပပို႔တဲ့ တန္ဖိုးရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရပါတယ္။ ၿပိီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ
ျပည္ပကို တင္ပို႔တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းက ပို႔ကုန္ ပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၅ သန္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေအာ္ဒါမ်ားေလ လုပ္ႏိုင္စြမ္း နည္းလာေလလို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

“ အလုပ္ေကာင္းရင္ေတာ့ အိုဗာတိုင္ရွိလို႔ လစာနဲ႔ ေပါင္းၿပီး တလ ေလးေသာင္းေလာက္ေတာ့ အရင္က ရတယ္။ အလုပ္စၿပီး မေကာင္းလာတာက မႏွစ္ေလာက္က စတာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သုံးလေလာက္က စၿပီးေတာ့ အိုဗာတိုင္ကို မရွိေတာ့ဘူး ” လို႔ လင္းထက္ သိုးေမႊးစက္႐ံုမွာ လုပ္သက္ ၁ဝႏွစ္ေက်ာ္ ရွိခဲ့တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမ တဦးက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လဆန္းပိုင္းကစၿပီး အေမရိကန္
ေဒၚလာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဟာ တယူနစ္ကို က်ပ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ကေန က်ပ္ ၇၅၀ ေအာက္အထိ ဆင္းခ်သြားပါတယ္။ အဲဒီကေန တအိအိ ဆင္းေနလိုက္တာ အခုခ်ိန္မွာ တယူနစ္ကို
က်ပ္ ၇၆၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ ပို႔ကုန္ကေနရတဲ့ ပို႔ကုန္ရေငြကလည္း တယူနစ္ ကို က်ပ္ ၈၀၀ ေတာင္ မျပည့္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး
ဒီလိုအေျခအေနမွာ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ ကတည္းက လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လင္းထက္ သိုးေမြး အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုကေတာ့ စက္႐ံုပိတ္ဖို႔ လုပ္တဲ့အခါ အလုပ္သမားေတြကို တန္ရာတန္ေၾကး နစ္နာ
ေၾကး မေပးတဲ့ အတြက္ ဇူလိုင္ ၂၂ရက္ ေန႔ကစၿပီး လုပ္ခ
 ရလိုမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားၾကပါတယ္။

နစ္နာေၾကးအျဖစ္ အေျခခံလစာကို တလကို က်ပ္ ၇,၀၀၀ ႏႈန္း
နဲ႔ တြက္ေပးၿပီး လုပ္သက္ သံုးလ အထိရွိသူေတြကို ၇,၀၀၀ က်ပ္ ေပးၿပီး လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္အထက္ လုပ္သားေတြကိုေတာ့ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္း စက္႐ံုပိုင္ရွင္ကေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းပါတယ္။

လုပ္သားေတြဘက္က ေတာင္းဆုိတာက လုပ္သက္ တလကေန သုံးလအထိကို တလစာ က်ပ္သုံးေသာင္း၊ သုံးလကေန တႏွစ္အထိကို ႏွစ္လစာ၊ တႏွစ္ကေန ႏွစ္ႏွစ္က ေလးလစာနဲ႔ သုံးႏွစ္နဲ႔ အထက္ဆိုရင္ ငါးလစာေပးဖို႔။

စက္႐ံုအနီးက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ကေလးမွာ အလုပ္သမားေတြ စုၾကရင္း အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ကေန တဆင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔ရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈကို ယူရင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ စက္႐ံုပိုင္ရွင္ေတြ ေဆြးေႏြးမႈကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ေန႔က ေစာင့္ေနခဲ့ၾကတဲ့အခါ ေနာက္ဆုံးမွာ အလုပ္သမားေတြ လိုခ်င္တဲ့အတုိင္း နစ္နာေၾကးေတြ ပိုရဖို႔ ကတိရခဲ့ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔ကေတာ့ မိုးေတြ သည္းသည္းမည္းမည္း ရြာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးလစာ စာအိတ္ ကေလးေတြကို ကိုင္ၿပီး စက္႐ံုထဲကေန တေယာက္ၿပီး တေယာက္ ထြက္လာၾကပါတယ္။ ရယ္တဲ့သူက ရယ္၊ မိႈင္ေနသူက မိႈင္။ အေမ့လက္ထဲက လစာ စာအိတ္ကိုၾကည့္ၿပီး စူးစမ္းေနတဲ့ သားငယ္ေတြ ရွိသလို စာအိတ္
ေရမစိုေအာင္ ပလတ္စတစ္အိတ္နဲ႔ ထုတ္လာတဲ့သူေတြလည္း ထုတ္လို႔။

“ ဒီအလုပ္သမေတြကို ဆက္မထိန္းထားရင္ သူတို႔ ဘာေတြ ျဖစ္သြားၾကမလဲ လမ္းေပၚပဲ ေရာက္သြားမွာေပါ့။
စက္႐ံုေတြ ပိတ္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ လမ္းေပၚေရာက္သြားၾကတာ မိန္းကေလးေတြပဲ ” လို႔ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ တဦးက ဆိုပါတယ္။

သူတို႔ေတြအတြက္ ဘဝ အာမခံခ်က္ ရွိေစမယ့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ အစိုးရသစ္က ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီလား ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္လာသလို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာဝန္ေတြက ေတာ္ေတာ္ ေဟာင္းႏြမ္းေနသလို အသုံးခ်မႈလည္း မရွိတာၾကာေနပါၿပီ။

ႏိုင္ငံသားက အမည္ခံေပးၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားက ဒီမွာ လာလုပ္ေနတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြလည္း ေပၚထြက္လာတာ
ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေခတ္မီတဲ့ ဥပေဒေတြ တကယ္ လိုအပ္ေနပါတယ္။

ဦးသိန္းၫြန္႔ကေတာ့ ဒီအေရးကိစၥေတြကို လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြ က်ရင္ တင္ျပသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စာအိတ္ကေလးေတြကို ခပ္တင္းတင္း ဆုတ္ကိုင္ၿပီး ေနာက္ အလုပ္သစ္တခုကို ရွာဖို႔ အားေမြးေနၾကရေပမယ့္ ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းကေတာ့ မႈန္ဝါးေနဆဲပဲ။
http://www.mizzimaburmese.com/news/yatha-news/8082-2011-08-04-09-46-18.html