Monday, August 22, 2011

ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမုဒ္ဦးဆီသို ့


မည္သို ့ပင္ဆိုေစ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက စစ္အစိုးရထက္ လူထုပါးစပ္ဖ်ား သတင္းေတြ ထြက္လာသည္ ။ အဓိကမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နင့္ ေတြ ့ဆံုသည့္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓါတ္ပံုေရွ့မွာ ရုိက္ျပထားလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရွ့တြင္ မည္သို ့ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေစာဒကတက္စရာေတြ ရွိလာနိုင္ေကာင္းေသာ္လည္း တခုခုေတာ့ လုပ္ျပလိုက္ျခင္းက အက်ိုဳးေက်းဇူး ျဖစ္လာျခင္းပင္ ။ ဤအခြင့္အေရးကို ေရွ့ဆက္ျပီး ထိမ္းသိမ္းသြားေစခ်င္သည္။ စီးပြါးေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အျပီး ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ ပညာရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ျခင္း မေဆာင္ျခင္းမွာ သူတို ့အပိုင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ အျပီး နိုင္ငံေရးအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ေရွ့ဆက္ျပဳလုပ္သြားစရာရွိသည္ဟု အသံေတြ ၾကားလိုက္ရသည္။ ပဋိပကၡမ်ားရွိရာအရပ္မွာ အေျဖရွာ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ထာ၀စဥ္ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းသည္ တန္ဖိုးအရွိဆံုးျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အလုပ္ရံုကို ျပဳလုပ္မည္ ဆိုလ်ွင္ ေကာင္းသည္ဟု ပထမဦးစြာ လက္ခုပ္လက္၀ါး တီးေပးခ်င္သည္။ သို ့ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းလတ္တေလာ ၾကိဳဆိုျခင္းေတာ့ မလုပ္ခ်င္ ။ အေၾကာင္းမွာ ၾကိဳဆိုပါသည္ဟု ေျပာ၍မဆံုးမွီ အဖ်ားရွူးျပီး ျပသနာေတြ တပံုတေခါင္းနွင့္ ျဖစ္ေနေသာ အရာေတြက ေရွ့မွာ တသီတတန္းၾကီး ရွိေနခဲ ့ ျပီ ။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစ ဤကိစၥကို ေဆြးေႏြးလိုသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး ဇတ္ခံုတြင္ ဇတ္ေကာင္မ်ားမွာ အစီအရီ ရွိေနၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ ေျပာရမည္ဆိုလ်ွ င္ သမတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္မွ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ အစိုးရတရပ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအုပ္စုမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ အုပ္စုျဖစ္သည္။ တတိယအုပ္စုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိုဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ စတုတၱအုပ္စုမွာ ျပည္ပမွ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံ အုပ္စုအသင္းအပင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းအုပ္စုေလးမ်ိဳးေလးစားမွာ နိုင္ငံေရးအရ ဆက္စပ္ေန ႏွီးေႏွာေန ေရာေထြးယွက္တင္ေန ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ယင္းေလးအုပ္စုစလံုးသည္ တခ်ိန္တည္းမွာ ေတြ ့ ့ဆံုေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္၍မရ ။လူမ်ား၍ ပြဲမစည္ဆိုသလို ျဖစ္ေနသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ လူမ်ား၍ ပြဲမစည္ဆိုသလို ပြဲစည္ရန္လည္း ယခုထက္ထိ မေဆာင္ရြက္ျခင္းက ျပသနာျဖစ္ေနသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရုပ္ေသးသမတဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီး စကားစမည္ ေျပာဆိုနိုင္ ရီေမာနိုင္ျခင္းမွာ ေကာင္းေသာျမင္ကြင္းတရပ္ျဖစ္သည္။
သို ့ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဂၤလာခရီးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ႏွင့္ သြားေရာက္ျခင္းလားဆိုသည္ကို သမတဦးသိန္းစိန္တို ့၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးနိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ မဂၤလာခရီးျဖစ္ခ်င္၍ သမတဦးသိန္းစိန္ကို အၾကံျပဳခ်င္လာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေနေသာပဋိပကၡမ်ားကို ရွိေနသည္ဟု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လက္ခံထားဖို ့လိုေနသည္။ ဤအၾကပ္အတည္းကို မည္သုိ ့ကုစားမည္နည္း ဆိုျခင္းမွာ အေျဖရွာျခင္းျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္လိုသည္။ က်ြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ တိုက္တြန္းခ်င္သည္မွာ ပထမဦးစြာ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ထင္သည္။ ဤထင္ျမင္ခ်က္ကို တစိုက္မတ္မတ္ က်ြန္ေတာ္ ေျပာေန ေရးေန ေဆြးေန ေနျဖစ္သည္။ လက္ရွိပကတိ အေနအထားအရ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထား
ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွာ နိိိိိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္စီမံရမည့္ အေနအထား ရွိေနသည္။ တာ၀န္ကလည္း ရွိေနသည္။ နိုင္ငံေရးစနစ္ အေျခခံမေကာင္းေသာေၾကာင့္ စီးပြါးေရးခ်ြတ္ခ်ံုက်ေနမူကို ေလာေလာလတ္လတ္ ေဆြးေႏြးျပီးခဲ ့ျပီ ။ စီးပြါးေရးစနစ္ေကာင္းမွ တိုင္းျပည္တုိးတက္ေနမည္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း ခန္ ့မွန္းနိုင္ၾကျပီ ။ သည္ေတာ့ နိုင္ငံေရးစနစ္ မေကာင္းျခင္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္တို ့မွာ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမဦးစြာ ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။
သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ ေျပာသလို စစ္အစိုးရက တဦးတည္း -လူမ်ိဳး-၁၃၅-မ်ိဳးက အမ်ားၾကီး ဆိုျပီး ျပသနာေတြ ျဖစ္လာနိုင္စရာ အခုအခ်ိန္မွာ ရွိလာမည္မထင္ ။ ျပသနာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ပကတိ မ်က္ေမွာက္ နိုင္ငံေရးအရ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀- ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မျပဳျခင္း ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မေပးျခင္း တို ့မွာ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲက အေကာင္းဆံုး အေျဖထုတ္ရွာနိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အျပီးမွ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ အျခားလႊတ္ေတာ္ျပင္ပ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျပီးေျမာက္သြားမည္သာျဖစ္သည္။ တခုေတာ့ ရွိသည္ ။ လြပ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ နိုင္ငံေရးရပ္ကြက္တခုကို ဖန္တီးေပးရန္ သို ့မဟုတ္ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတရပ္ကို ဖန္တီးနိုင္စြမ္းေတာ့ သတၱိ ရွိရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ျပဳလုပ္ေပးမွ ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္သည္။ ေျပာခ်င္သည္မွာ ဒီမိုကေရစီစံနံဳး ရရွိေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးျပီးမွ အေျဖရရွိခဲ ့ၾကျပီဆိုလ်ွင္ အျခားနိုင္ငံတကာေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားနွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းစကို ဖန္တီးရန္လိုပါသည္။ သို ့မွသာ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုသည္မွာ ခရီးစဥ္မ်ား ေခ်ာေမြ ့ျပီး ေျဖာင့္ျဖဳးသာယာေနေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ တဖက္က နိုင္ငံေရးအရ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးျပီးခ်ိန္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္ေရးအတြက္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ားက ေဆြးေႏြး အေျဖရွာထားၾကရန္လည္း လိုအပ္ေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ ဦးစီးေသာ ကာကြယ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အုပ္စုႏွင့္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရ အပါအ၀င္ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္တို ့မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ယခုလက္ရွိ မည္သူက အာဏာလက္ကိုင္ထားသည္ကို မည္သူမွ် ခန္ ့ ့မွန္း မသိရ၍ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈- ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ေျပာရလ်ွင္ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို မည္သည့္အခ်ိန္မဆို စစ္တပ္မွ သိမ္းနိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ေဖၚျပထားရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္မွာလည္း ဤေနရာတြင္ ေမ့ေလ််ာ့ထား၍ ရသည့္ လူတန္းစားမ်ိုး မဟုတ္။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစ နိိုင္ငံေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ခ်င္သည္ဟု ဆိုကတည္းက နိုင္ငံေရးျပသနာ ရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို လက္ခံထား၍ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ၌-၂၀၀၀- ေက်ာ္ရွိေနသမ်ွ နိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းျပသနာမွာ မည္သည့္အခ်ိန္မွ် ေျဖရွင္း၍ မရ ။ ယင္းပုဂၢိဳလ္တို ့ကို ေဆာလ််င္စြာ လႊတ္ေပးရန္လိုသည္။ သို ့အတူ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ေနသမ်ွ ေသနတ္သံမစဲသမ်ွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ဘယ္ေတာ့မွ မရ ေခ် ။ ထို ့ေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳုလုပ္သင့္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆသည္။ သို ့မွသာ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမုဒ္ဦးဆီသို ့ လွမ္းတက္လာနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မိပါသည္။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ေအာက္ေျခက ဖားေတြကို အရင္ရိုက္ထုတ္ပစ္

ဟုတ္ကဲ႔...
ျမန္မာႏိုင္ငံ က သတင္းေတြ ဆိုရင္ေတာ႔ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာ ၃ ေတာင္ ေပါ႔ခင္ဗ်... ကလင္းဂါးဗားမန္႔ႀကီး ဘယ္လိုေနတယ္ မသိပါဘူး ေအာက္ေျခမွာေတာ႔ ဒံုရင္း က ဒံုရင္းပါပဲ...
၀န္ႀကီးေျပာင္းသြားလို႔ ဖားနည္း ယားနည္း ေလး ေျပာင္းသြားတာပဲ အဖတ္တင္တယ္ ၊ အရင္၀န္ႀကီးက ဖားနည္း တမ်ိဳး နဲ႔ အဆင္ေျပေနရင္းက ေနာက္၀န္ႀကီး တက္လာေတာ႔ ဖားနည္း အသစ္ရွာရတာနဲ႔ဲ ညႊန္မွဳးေတြ ၊ ဒုညႊန္ေတြ ၊ဦးစီး ေတြခဗ်ာ ေတာ္ေတာ္ေလးဗ်ာမ်ားသြားေလရဲ႔.. ဂါးဗားမန္႔ႀကီး စေလေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး လုပ္က်ကိုင္က်နဲ႔ ဒုိ႔မ်ားႏိုင္ငံေတာ႔တိုးတက္ေလၿပီေပါ႔...
ဘယ္ဟုတ္မလဲ ဆရာသမားေတြက ၀န္ႀကီီးသစ္ကို ဘယ္လိုဖားမလဲ အျမန္ဆံုးနည္းနဲ႔ ေလ႔လာသင္ယူေနတာကိုး..ေဟာ.. ခု ၿငိမ္သြားက်ၿပီ.. အထားနပ္သြားၿပီ..
ဒီ၀န္ႀကီး က ဒါေပးရင္ ရတယ္..
ဟို၀န္ႀကီးက ဟိုလိုေျပာလိုက္ရင္ ေအးေဆး၊ ကဲ... စပါၿပီ...
ႏိုင္ငံေက်ာ္ ပေရာဂ်က္ႀကီး တခု လုပ္က်မယ္ေပါ႔ဗ်ာ.. အမွန္အကန္ေတြ ခ်ျပတယ္ခင္ဗ်ာ... တကယ္ပါ.. ႏိုင္ငံတကာစေကးနဲ႔ၾကည္႔မလား ၊ ခံုရံုးဖြဲၿပီးစစ္မလား.. တကယ္ပါ .... တကယ္ကို႔ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းအမီ ေရးဆဲြထားတာပါ...သိန္း ၁၀၀၀ က်သင္႔ပါမယ္လို႔ စာရင္းျပပါတယ္.. အမွန္ပါ...
၀န္ႀကီးလဲဘယ္ေနမလဲ စစ္ပါတယ္ခင္ဗ်... မွန္ပါတယ္.. သိန္း ၁၀၀၀ က်ပါမယ္. အိုကြာ လိုတိုးပိုေလွ်ာ႔ ေရာအင္႔ သိန္း ၁၁၀၀ ၊
ဟုတ္ကဲ႔..တကယ္ေတာ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ တကယ္ေကာင္းတဲ႔ ၀န္ႀကီးပါ..
ပေရာဂ်က္ႀကီး ၿပီးသြားပါတယ္... ခန္းခန္းနားနားႀကီးပါ..
ေအာက္ေျခမွာေတာ႔ သတင္းေတြၾကားေနရပါတယ္.. အစအဆံုး သိန္း ၄၀၀ ေလာက္နဲ႔ လုပ္ထားတာေတြပါတဲ႔ခင္ဗ်..ျမန္မာေတြ သိပ္ေတာ္ပါတယ္..
ႏိုင္ငံတကာမွာ သိန္း ၁၀၀၀ ေလာက္ ကုန္က်မယ္႔ ပေရာ႔ဂ်က္ႀကီး သိန္း ၄၀၀ ေလာက္နဲ႔ အၿပီးလုပ္သြားႏိုင္ပါတယ္..
ဟုတ္ကဲ႔ .. ဘက္ဂ်က္ စာရင္း တင္တယ္ခင္ဗ်.. သိန္း ၁၁၀၀ ပါတဲ႔ခင္ဗ်ာ... ပေရာဂ်က္ မွာ သံုးလိုက္တာ သိန္း ၄၀၀ ၊ ၿပီးသြားေတာ႔ တင္တာ ၁၁၀၀ ၊
သိန္း ၇၀၀ ေလာက္ ေခြးဆြဲသြားပါတယ္ခင္ဗ်ာ...ဟုတ္ကဲ႔ ေခြး ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ ေပါင္းဆြဲတယ္ မသိေပမယ္႔ မစားလိုက္ရတဲ႔ ေခြးအေပါင္း ၀ိုင္းေဟာင္က်တာေပါ႔ခင္ဗ်ာ..
ဒီမွာတင္ ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္းေတြ စာရင္းေတြ ထြက္လာျပန္တာေပါ႔... ေဟာ ေနာက္တက္တဲ႔သူေတြက ထပ္လုပ္က်ျပန္ေရာ..
အက်ိဳးအေၾကာင္း ၾကည္႔လိုက္ေတာ႔ ၿပီးသြား ပေရာ႔ဂ်က္ေတြ အေဆာက္အဦး ဆို ကြာလတီက မေကာင္း ၊ ခဏေလးနဲ႔ မိုးေတြယို ၊ အုတ္နံရံေတြ အတ္ ၊အမိုးေတြ ၿပိဳ ၊ လမ္းေတြဆို ၆ လေတာင္မခံ...
က်င္းေတြ ဂလိုင္ေတြနဲ႔... ကိုယ္ေတြ႔ ပေရာဂ်က္ တခု အတြက္ စာရင္းတင္တာ ၃၆ သိန္း ၊ တကယ္တမ္း လုပ္လိုက္တာ ၂ သိန္း.. ေတာ္လိုက္တာမ်ားခင္ဗ်ာ..
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ... ဟိုဟာလုပ္မယ္ ဒီဟာလုပ္မယ္ေအာ္ေနမယ္႔အစား ေအာက္ေျခက ဖားေတြကို အရင္ရိုက္ထုတ္ပစ္တာက တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ အလြန္တရာမွ အေကာင္မြန္ဆံုး၊ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး နည္းလမ္းတခုပါ..ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျပာင္းလဲတယ္ဆိုတာ ၀န္ႀကီး ေတြလူေျပာင္းယံုနဲ႔ နွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးထားၿပီျဖစ္တဲ႔ ၀န္ႀကီးငွါနက မေျပာင္းလဲသြားပါဘူးခင္ဗ်ာ.. ဒီေရ ဒီေလွ နဲ႔ ဒီလူေတြပဲ ရွိေနသေရြ႔ေတာ႔ တိုင္ျပည္ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ လံုးလဲ မျမင္ ျပားျပားလဲ မေတြ႔ေသးပါဘူး၊
ပရိုက္ဗိတ္ေက်ာင္းတခုက ၀န္ႀကီးငွါနတခုက ၀န္ထမ္းေတြကို အခမဲ႔ သင္တန္းေတြ ေပးသတဲ႔ ၊ ဘယ္ဟုတ္မလဲ ငွါနပိုင္ ေျမေလး သင္တန္းေက်ာင္းဖြင္႔ခ်င္လို႔ ဂြင္ဆင္တာခဗ်၊ ေအာင္မယ္.. ငွါန ေအာက္ကလူေတြကလဲ ၾကည္ၾကည္သာသာပဲ. ဆရာ ဘာလိုလဲ ဆရာမ ထမင္းစားၿပီးၿပီလား ေလာကြတ္ေတြ ေလာကြတ္ေတြ ...ဘယ္ဟုတ္မလဲ ဆရာ၊ဆရာမေတြ အတြက္ေပးတဲ႔ အသံုးစာရိတ္ေတြ ဘုန္းထားတာကိုး.. အဟတ္ဟတ္... ဒါေတာင္ေနာ္.. ဟိုးေအာက္က ၀န္ထမ္းေလးေတြ အသံုးျပဳခြင္႔ေပးတဲ႔ စာရိတ္ေတြကို ညႊန္မွဳးေတြ က ဘလန္႔ခ်က္ မွာ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းၿပီး ဘုန္းတာေတြ မေျပာျပေတာ႔ဘူးေနာ္... သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ.. အရင္ဆံုး တုိင္ျပည္အတြက္ လုပ္သင္႔တာေလးမ်ား ျဖစ္မလားလို႔ တင္ျပတာပါခင္ဗ်ာ...
အလြန္ ၂၀၀ မွ သန္႔ရွင္းလွေသာ ကလင္းဂါးဗားမန္႔ႀကီးရဲ႕လက္ရွိလည္ပါတ္ေနပံုေလး ေတာင္ေရာက္ေျမာက္ေရာက္ေပါ႔ဗ်ာ...
ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ႔သမွ်ထဲမွ အရွည္ဆံုးသတင္း အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါတယ္..
...............
သီဟ
Noble Contributor
Godly Cupid
ျမန္မာက်ဴ႕ပစ္ဖိုရမ္မွ...

ခ်ဳိေသာစကားဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ဆန္ဘို႔လိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔က သမတ ဦးသိန္းစိန္က တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ မိန္းခြန္႔ေခြ်စကားေျပာဆိုခဲ့သည့္အေပၚ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားစြာ ထိုကိစၥကို ေ၀ဘန္ေျပာၾကားေနခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အေကာင္းျမင္တတ္ၾကသူမ်ား၊ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈကို လိုလားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ဘာသာေရးအရ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈကို လက္ကိုင္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္ (၃) ခ်က္ပါ၀င္သည္။

(၁) သူက ျပည္တြင္းရွိ အျမင္မတူ သေဘာကြဲျပား ျခားနားသူမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚ ယုံၾကည္ခ်က္ မတူၾကသူမ်ားကို သေဘာထားႀကီးႀကီးထား၍ လက္တြဲၿပီး တိုင္းျပည္ကို ထူေထာင္ၾကဘုိ႔နဲ႔ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသစ္ကုိ ထူေထာင္ရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္မတူတဲ့ လူေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားျခင္း။

(၂) ျပည္ပကို ေရာက္ေနၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြအားလုံးကိုလည္း ျပန္လာခ်င္တဲ့သူရွိရင္ ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဘုိ႔ စဥ္းစားေနေၾကာင္းနဲ႔ ရာဇတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား အေနနဲ႔ ျပစ္မႈႀကီးရင္ ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံရမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ခံဖို႔ ျပန္လာခဲ့ရင္ အထူးသက္ညွာစြာ စဥ္းစားေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း။

(၃) သူ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ဟာ တခ်ိန္က ကိုယ္ထက္နိမ့္က်တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ကိုယ္နဲ႔ တန္းတူရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထက္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေနၿပီဆိုတာကို ၀န္ခံသြားခဲ့ပါသည္။ ဒီလိုနိမ့္က်မႈကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္း ပူးေပါင္းႀကိဳးစားဘုိ႔ လိုေၾကာင္း ဆိုခဲ့ျခင္း။

ထိုသုံးခ်က္သည္ ျပည္သူလူထုကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက လက္ခံလာေစရန္အတြက္ ၎ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တကယ့္ရင္ထဲမွ ထြက္လာေသာ စကားမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ဘုိ႔ လိုေပသည္။

ပထမ ေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ရလွ်င္ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္တြင္းအတိုက္အခံမ်ား တည္ရွိေနမႈကို လက္ခံျခင္း၊ အျမင္မတူ ကြဲျပားျခားနားသည့္အတြက္ မတရားေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို သေဘာထားႀကီးစြာ လႊတ္ေပးဘုိ႔လိုသည္။ အျမင္မတူ ကြဲျပားျခားနားသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ခ်င္လွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္က သေဘာထားႀကီးေၾကာင္း ပထမ ျပင္သႏုိင္ဘို႔လိုသည္။ စကားေနာက္တြင္ လက္တြ႕ အလုပ္ရွိဘို႔ လိုသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုကတည္းက လႊတ္ေပးသင့္ေသာ္လည္း ယၡဳ ၅ လေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားက ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း လႊတ္မေပးဘဲ ထား႐ွိျခင္းသည္ သေဘာထား မႀကီးရာ၊ ေ႐ွ႕စကား ေနာက္စကား မညီရာက်သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ အစုိးရသစ္ဖြဲ႕ၿပီးမွ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္ တင္းၾကပ္သည့္ ဥပေဒထြက္လာခဲ့သည္။ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမ်ားကို Skype, Gtalk, VZO ႏွင့္ အင္တာနက္ စကားေျပာ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို အသုံးအျပဳရဟု အမိန္႔ထုတ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ ျပဳလုပ္လာျခင္း၊ ျပည္သူ ၅၅ သန္းေက်ာ္အတြက္ အစိုးရပိုင္သတင္းစာ ၄ ေစာင္သာ ထား႐ွိၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ ယခုထက္တိုင္ မရွိျခင္း။ လူထု လူတန္းစား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ယေန႔ထက္တုိင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္မ႐ွိျခင္းတို႔သည္ဦးသိန္းစိန္ကျပည္သူလူထုအားလက္ေတ႔ြ လုပ္ကိုင္ျပသရမည့္

အလုပ္ၿဖစ္သည္။ဒီမိုကေရစီစံႏွစ္တြင္ ရွိသင့္ရွိအပ္သည္ကို လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ထားသူမ်ားအေနအႏွင့္ အျပစ္ဒါဏ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း မရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ ျပန္လာႏိုင္ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနႏွင့္ ျပစ္မႈကို က်ခံရန္ ျပန္လာလွ်င္ အထူးသက္ညွာစြာ စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္သည္ “ဘက္လိုက္မႈ ရွိသည္ဟုဟုျမင္သည္”။

ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု မည္ကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္မည္နည္း။ တဖက္တြင္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ပိုင္းမွစ၍ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးထားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ဦးသိန္းစိန္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ လူမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာလာၾကသူမ်ားကိုမူ ခြ်င္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိဘဲ တဖက္သတ္ဘက္လိုက္ထားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ (ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အပါအ၀င္)။ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈတြင္ လူေပါင္း တရာေက်ာ္ သတ္ျဖတ္သည့္ တရားခံကို တယာက္မွ အေရးယူမခံရျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေထာင္သြင္းခ်ထားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တဖက္သတ္ အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး မိမိယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြါခဲ့ၾကၿပီး တုိက္ပြဲင္ေနသူမ်ားကိုမူ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက အေရးယူမယ္၊ သတ္ညွာစြာ စဥ္းစားေပးမယ္ ဆိုတာက မွ်တမႈ မရွိေခ်။ ဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ ဤအခ်က္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး မွ်တစြာ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ စဥ္းစားဘို႔လိုသည္။

တတိယအခ်က္အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္က ကမၻာ့အလယ္တြင္ ခ်မ္းသာႂကြ၀ေသာ ႏုိင္ငံမွ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံဘ၀သို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ရသည္ကို ၀န္ခံျခင္းသည္ အမွန္ကို တင္ျပရဲျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အာဏာအလြဲသုံးစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ သူ႔အစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို သတိျပဳမိသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေစရန္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စံနစ္ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့့ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ပြင္လင္း ျမင္သာေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုခဲ့ပါသည္။ ေက်းလက္ေက်း႐ြာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ေပးခဲ့တယ္ ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ သဘ၀သယံဇာတပစၥည္းေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္သူမရွိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္ကို မွ်ေ၀ခံစားၾကၿပီး ေခတ္ပ်က္သန္းႂကြယ္သူေ႒း လက္တဆုတ္စာ ကို သာမန္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေစ်းကြက္ထဲကို ၀င္လုိ႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ မွ်တတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ကို ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ ခ်မ္းသာလြန္းေနတဲ့ သူေတြရဲ႕ လက္၀ါႀကီးအုပ္ထားမႈကို ဥပေဒထုတ္ ကန္႔သတ္ၿပီး သာမန္ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ဖြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံသူ အျဖစ္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္သံမႉး၊ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က ယေန႔အေျခအေနကို သုံးသပ္ထားမႈဟာ စိတ္၀င္စား လက္ခံႏိုင္စရာ ေကာင္းပါသည္။ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ယၡင္စစ္အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၁၇) ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းကို ေအာင္ျမင္မႈႀကီး တရပ္အျဖစ္ အသားအသား ေဖၚျပခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ သည္တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းရးကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္သူမ်ားအၿဖစ္ေမာ္ၾကြားခဲ့ၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကိုမူတိုင္းဖ်က္ ျပည္ဖ်က္မ်ား အျဖစ္ အပုပ္ခ်ခဲ့ၿပီးယခု ဦးသိန္းစိန္၏ စစ္၀တ္ခြ်တ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ယခင္နည္းဗဴဟာကို ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တုိင္းျပည္ဖ်က္သူမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူတို႔နဲ႔ သင့္ျမတ္ေနပါၿပီ ဆိုၿပီး ပြဲထုတ္လာခဲ့ျပန္တယ္ဟု ဆိုထားပါသည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဖက္သတ္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားေသာ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒကိုမူ အျဖစ္ကိုင္စြဲၿပီး ေဒၚေအင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၀၈ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပထား ခဲ့ပါသည္။

အစိုးရသစ္မွ ၎တို႔ႏွင့္ တုိက္ခိုက္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သားဆိုးမ်ားျဖစ္သည္၊ ေဖ်ာင္းဖ်ယူရမည္ ၊ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္သည္ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဘုိ႔ထက္ တမင္သက္သက္ ျပႆနာႀကီးထြားေအာင္ ဆြေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔က ဖခင္ေနရာမွေန၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သားဆိုးမ်ားေနရာတြင္ ထား၍ေျပာၾကားျခင္းသည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။ ယၡုလုပ္ရပ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ၾကားသပ္လွ်ဳိ ၿဖိဳခြဲျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး တုိက္ကြက္တခု ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ သတိထားသင့္သည္ဟု ျမင္သည္။

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ ဦးသိန္းစိန္ကိုေနာက္မွ ႀကိဳးဆြဲထားၿပီး ၎ေနာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊ ရွိေနသည္ဟု ယူဆရသည္။

ကြ်န္ေတာ္တု႔ိအားလုံး ေတာ္လွန္ေရးသတိ ရွိၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ရိုးသားစြာ ပထမေျခလွမ္းအေနႏွင့္ လွမ္းျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ ပ်ားရည္ဆမ္းစကား သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သေလာ ေစာင့္ၾကည့္ဘို႔ လိုေပလိမ့္မည္။

တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္သည္ ကတိမ်ဳိးစုံ ေပး၍ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား ထားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ သံသယ ျဖစ္သည္ကို အျပစ္တင္စရာ မရွိေပ။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာမ်ားအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုံၾကည္ၿပီးေနာက္မွ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လိုက္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖြင့္ေပးေသာ တခါးမွန္သမွ်ကို တိုး၀င္စူစမ္းရင္း ဟန္ေဆာင္မႈလား၊ အမွန္ ေျပာင္းလဲရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းလား ဆိုသည္ကို ထုထ္ေဖၚေပးပါလိမ့္မည္။ ဆႏၵေစာၿပီး ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္တြင္ ခက္ခက္ခဲခဲပါ၀င္ ကစားေနၾကသည့္ ေဒၚစုကို မပုပ္ခတ္ဘို႔ နားလည္မႈ ေပး၍ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း အားေပးဘို႔ အထူးလိုအပ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ က်ားကြက္ မေ႐ြ႕ခင္ သူက ဘာထင္သည္ ငါက ဘာထင္သည္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ေနလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သုိ႔ မရာက္ႏိုင္ဘဲ ရွိမည္သာျဖစ္သည္။ ထိ္ု႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္တြင္ တကယ္ေျပာင္းလဲလို စိတ္ရွိ မရွိ၊ အေပၚယံႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုမႈျဖင့္ ကစားျခင္းေလာ။ တႏွင့္တဦကို ခြဲျခားဆက္ဆံၿပီး ေသြးကြဲေအာင္လုပ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကံစည္ျခင္းေလာ ဆိုသည္တို႔ကို ဘက္စုံမွ အၾကပ္အတည္းျဖစ္လာတိုင္း ထြက္ေပၚ႐ွာသည့္ အေနႏွင့္ ၿပဳလုပ္တတ္သၿဖင့္ဟန္ျပေျပာင္းလဲရန္ တာစူျပျခင္းလား သိဘုိ႔လိုသည္။

အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ အရိပ္ေအာက္မွ အမွန္တကယ္ ႐ုန္းထြက္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုတည္ေထာင္လိုလွ်င္သူသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရာမိုစ္(ၿပည္သူဘက္ေၿပာင္းလာေသာ ဖိလစ္ပိုင္စစ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမည္) ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ အေနႏွင့္ ၎ေျပာခဲ့ေသာ ပ်ားရည္ဆမ္းစကားမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ႏွင့္ ေျပာၾကားျခင္းေၾကာင္းကို သက္ေသျပသည့္အေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ အထးူလိုအပ္လွေပသည္။

(၁) ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံးကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္။

(၂) ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားကို အေထြေထြ လြတ္္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးရန္။

(၃) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္အား ၾကားျဖန္ေျဖေရး ေနရာတြင္ ထားၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၾကရန္။

ပထမဦးဆုံး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းစိန္က အေျပာမဟုတ္၊ အလုပ္ၿဖင့္သက္ေသျပျခင္းကို ၾကည့္လိုပါသည္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ သက္ေသျပခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း အေျပာႏွင့္ အလုပ္လက္ေတြ႕က် မက်ကို ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ထြန္းေအင္ေက်ာ္

၂၂.၈.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/file/8586c123wo6zbx1/22%20August%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.doc

http://www.mediafire.com/file/gil9q66n7m1mgv8/22%20August%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.pdf


http://www.ziddu.com/download/16144281/22August2011Yeyintngesdiary.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/16144282/22August2011Yeyintngesdiary.doc.html

22 August 2011 Yeyintnge's Diary

ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္နူန္းကိစၥ (ဦးျမင့္ )
http://www.mediafire.com/?2y96f1diolxwja9

http://ifile.it/634voqg

U.Myint

ပူး​ေပါင္း​ေဆာင္ရြက္​ေရး​ လုပ္ငန္း​စဉ္ စတင္ၿပီဟု ​ေဒၚ​ေအာင္ဆန္း​စုၾကည္​ေျပာၾကား​


Published on August 22, 2011 by အ့ံဘုန္းျမတ္ ·

နိုင္ငံနဲ့​ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး​အတြက္ လက္ရွိအစိုး​ရနဲ့​ ႏွစ္ဘက္ပူး​ေပါင္း​ေဆာင္ရြက္နိုင္မယ့္​ လုပ္ငန္း​စဉ္ စတင္ၿပီလို့​ အမ်ိဳး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖြဲ့​ခ်ုပ္​ေခါင္း​ေဆာင္ ​ေဒၚ​ေအာင္ဆန္း​စု ၾကည္က ​ေျပာၾကား​လိုက္ပါတယ္။

ဒီ​ေန့​က်င္း​ပတဲ့​ အဖြဲ့​ခ်ုပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ​ေဆာင္ အစည္း​အ​ေဝး​မွာ ခုလို​ေျပာၾကား​ တာလို့​ အဖြဲ့​ခ်ုပ္ ဗဟိုျပန္ၾကား​ေရး​အဖြဲ့​ဝင္ ဦး​အုန္း​ႀကိုင္က ​ေျပာပါတယ္။

“သူ့​မွတ္ခ်က္က အား​ရ​ေက်နပ္မႈ ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံနဲ့​ ျပည္သူလူထု အက်ိဳး​အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး​ေတာ့​ ပူး​ေပါင္း​ေဆာင္ရြက္နိ္ဳင္မယ့္​ လုပ္ငန္း​စဉ္တခု စၿပီလို့​ သူ့​အ​ေနနဲ့​ ယံုၾကည္တယ္လို့​ သူ​ေျပာပါတယ္။ အ​ေသး​စိတ္ ​ေဆြး​ေနြး​တဲ့​အခ်က္​ေတြ​ေတာ့​ ခုခ်ိန္မွာ မ​ေျပာနိုင္​ေသး​ဘူး​ခင္ဗ်။”

ေဒၚ​ေအာင္ဆန္း​စုၾကည္ဟာ ၿပီး​ခဲ့​ရက္ပိုင္း​အတြင္း​ သမၼတဦး​သိန္း​စိန္နဲ့​ ​ေတြ႕​ဆံု​ေဆြး​ ​ေနြး​ခဲ့​သလို စီး​ပြား​ေရး​ဖြံ့​ၿဖိုး​တိုး​တက္မႈ ျပုျပင္​ေျပာင္း​လဲမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳး​သား​အဆင့္​ အလုပ္ ရံု​ေဆြး​ေနြး​ပြဲ တက္​ေရာက္ခဲ့​ၿပီး​ေနာက္ ခုလိုထုတ္​ေဖာ္​ေျပာၾကား​လာတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚ​ေအာင္ဆန္း​စုၾကည္နဲ့​ နိုင္ငံ​ေတာ္သမၼတ ​ေတြ႕​ဆံု​ေဆြး​ေနြး​မႈ၊​ စီး​ပြား​ေရး​အလုပ္ရံု ​ေဆြး​ေနြး​ပြဲ တက္​ေရာက္ၿပီး​ ျပည္​ေထာင္စုဝန္ႀကီး​ေတြ၊​ ပညာရွင္​ေတြနဲ့​ ​ေတြ႕​ဆံု​ေဆြး​ေနြး​ မႈ​ေတြ ျပုလုပ္ခဲ့​တာကို ႀကိုဆို​ေထာက္ခံ​ေၾကာင္း​ ဒီ​ေန့​ထုတ္ျပန္တဲ့​ အဖြဲ့​ခ်ုပ္ ​ေၾကညာခ်က္ မွာ ​ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေဒၚ​ေအာင္ဆန္း​စုၾကည္ဟာ ျပည္​ေထာင္စု အလုပ္သမား​ဝန္ႀကီး​ ဦး​ေအာင္ၾကည္နဲ့​ ႏွစ္ႀကိမ္ ​ေတြ႕​ဆံုခဲ့​ဖူး​ၿပီး​ ျပည္သူတရပ္လံုး​ရဲ့​ လိုအပ္ခ်က္ဆႏၵအတိုင္း​ ျဖည့္​ဆည္း​ေပး​တဲ့​ အ​ေနနဲ့​ တိုင္း​ျပည္ တည္ၿငိမ္​ေအး​ခ်မ္း​ ဖြံ့​ၿဖိုး​တိုး​တက္​ေရး​အတြက္ အစိုး​ရနဲ့​ ႏွစ္ဖက္လက္တြဲ ​ေဆာင္ရြက္သြား​ဖို့​ သ​ေဘာတူညီခဲ့​ၾကပါတယ္။
http://burmese.dvb.no/archives/14554

Microfinance ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး

August 22, 2011

နိဒါန္း

ေဒၚျမေမဆိုတဲ့ ကေလးသံုးေယာက္အေမ မုဆိုးမႀကီးဟာ ၿမိဳ႕မွာ အေၾကာ္မ်ားကို ဗန္းကေလးထဲထည့္ၿပီး လိုက္ေရာင္း တဲ့ ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထိုး ေစ်းသည္ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ အေၾကာ္မ်ိဳးစံု ေၾကာ္ေလွာ္ျခင္းနဲ႔ လက္သုပ္စံု လုပ္ရာမွာ ကၽြမ္းက်င္လွေပမယ့္ ဆိုင္ဖြင့္ဖို႔ အရင္းအႏွီး မရွိပါဘူး။ သူမရဲ႕ အိမ္ေလးဟာ ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ လမ္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆိုင္ေလးဖြင့္ရရင္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ သူမေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသိအကၽြမ္းမ်ားကို အကူ အညီေတာင္းေပမယ့္ ဘ၀တူေတြမို႔ ေငြေခ်းငွားေပးဖို႔ မတတ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ရပ္ကြက္ထဲက ေငြတိုးေခ်းစားတဲ့ အိမ္ကို သြားေတာ့လဲ တရာမွာ ဆယ့္ငါးက်ပ္တိုး၊ တရာမွာ ႏွစ္ဆယ္တိုးေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူမတတ္ႏိုင္တဲ့ အတိုးႏႈန္းထက္ ပိုၿပီး ျမင့္မားေနပါတယ္။

ကမာၻ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ေဒၚျမေမလိုပဲ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသံသရာကေန ရုန္းထြက္ဖို႔ အရင္းအႏွီးမရွိသူ ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အားနည္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဘဏ္ေတြက ေငြေခ်းဖို႔ ခဲယဥ္းတာ ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ေငြတိုးေခ်းစားသူေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ ေခ်းေငြ (informal credit) ကို အားကိုးၾကရပါတယ္။ ဒီလို အားကိုးရာမွာလဲ အတိုးႏႈန္းေတြက ျမင့္မားျခင္းနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ေငြကို ေရတိုကာလအ တိုင္းအတာ တခုအထိသာ ေခ်းယူႏိုင္မႈ စတာေတြေၾကာင့္ တပိုင္တႏိုင္ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေလးေတြ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပါဘူး။ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ ဗဟုသုတေတြလဲ ရဖို႔ ခဲယဥ္းၾကပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနေတြ ၾကံဳေနရသူေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္လိုပါတယ္။ ဒီထြက္ေပါက္ကေတာ့ microfinance ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Microfinance ဆိုရာ၀ယ္

Micro ဆိုတာကို “ေသးငယ္ေသာ” လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေလ့ရွိၾကၿပီး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးရွဴေထာင့္ကေန ရႈျမင္ သံုးသပ္တဲ့အခါ ေသးငယ္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တႏိုင္တပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး သမားမ်ား၊ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ လူထုလူတန္းစားမ်ား စတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပါတယ္။ Finance (ဘ႑ာေရး) ဆိုရာမွာလဲ စီးပြားေရးေခ်းေငြမ်ား၊ ပညာေရးေခ်းေငြမ်ား၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားနဲ႔ အေသးစာအာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား စတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ ပါတယ္။

Microfinance ဆိုတာမွာ ဒီလိုတိုက္ရိုက္ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြအျပင္ စီးပြားေရးအၾကံဥာဏ္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ ေငြစာရင္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းေတြ၊ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈေတြ၊ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရသန္႔ရွင္းေရး လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြးမႈေတြစတဲ့ ဘ႑ာေရး မဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Mircrofinance ဆိုတာကို သမရိုးက် ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ခံစားခြင့္မရရွိသူမ်ားအား ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြ ရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မူ ကြဲေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြဟာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရမယ့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီ တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ လူအမ်ားက လက္ခံထားၾကပါတယ္။

Microfinance Institutions (MFIs)

Microfinance ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးဖို႔အတြက္ လူမႈေရးအျမင္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိတဲ့ အန္ဂ်ီအိုေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဘဏ္ေတြ စတဲ့ Microfinance Institutions (MFIs) ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက microfinance ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္လာၾကတာ ရွိပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဒီလို လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႔ ေရာေထြးသြား ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္စပ္မႈေတြ၊ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ ရမႈေတြ ရွိႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ သြင္ျပင္လကၡဏာနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ မတူညီတဲ့အတြက္ သီးျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ရပ္ တည္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

Microfinance Institutions (MFIs) ေတြမွာ အျခား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြနဲ႔ ကြဲျပားတဲ့ သြင္ျပင္ လကၡဏာေတြ ရွိပါတယ္။ MFI ေတြဟာ informal credit ကို အစားထိုးၿပီး ေခ်းေငြနဲ႔ အျခား ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေတြကို ေပးၾကရပါတယ္။ ဒီလို ေပးအပ္ရမွာ ေပါင္ႏွံစရာပစၥည္း လိုအပ္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ေခ်းေငြရယူမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာေတြက ရိုးရွင္းၿပီး၊ စာရြက္စာတမ္း အခ်က္အလက္ျဖည့္စြက္ရမႈမ်ားက သမရိုးက်ဘဏ္ေတြထက္ ပိုၿပီး ေလ်ာ့နည္း ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အလိုက္၊ ေက်းရြာအလိုက္ solidarity groups မ်ား စုဖြဲ႔ေစၿပီး၊ အုပ္စုရဲ႕ လူမႈ အာမခံ (social insurance) ေပၚမွာမူတည္ၿပီး ေခ်းေငြ ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမႈ အေနအထားကလဲ တဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အညီသတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ ရယူေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ လုပ္ကိုင္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရဲ႕ ဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုး ခံစားေနၾကရတဲ့ အေျခခံ လူထုလူတန္းစားမ်ား ကို အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Microfinance institutions မ်ားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အျမတ္ႀကီးစား ေငြတိုးေခ်းစားသူေတြရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္အခြင့္ေကာင္းယူေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အကုန္ အက် အနည္းဆံုး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတိုးႏႈန္းေတြနဲ႔ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ ထြန္းေစေသာ ထင္သာျမင္သာသည့္ ပရိုဂ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရး ေထာက္ကူေပးရန္၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္မႈတြင္ ၀င္ေငြက အေရးပါသည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀င္ေငြ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္း ျဖင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိလာေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ တပိုင္တႏိုင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း ေလးမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုအတြက္ လိုအပ္မွ်တေသာ ၀င္ေငြမ်ား ရရွိလာေစရန္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား ျမင့္မား လာေစရန္ စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

Microfinance ကို development tool တခုအေနနဲ႔ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ေက်းရြာအခ်ိဳ႕မွာ Microfinance အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ပညာရွင္ Khandker ဆိုသူက ေလ့လာခဲ့ ၾကရမွာ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈရာခိုင္ႏႈန္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ပညာရွင္ Marguerite Robinson ဆိုသူက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြကို ဘ႑ာေရး ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္း တိုးတက္မႈ ရွိလာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ ေသးငယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္ျခင္း၊ ၀င္ေငြတိုးပြား လာျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်း ဇူးေတြ ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ Microfinance ဟာလဲ အျခား စက္မႈေတာ္လွန္ေရး (Industrial Revolution) နဲ႔ အိုင္တီေတာ္ လွန္ေရး (IT Revolution) စတာေတြလိုပဲ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တိုးတက္ေရးအတြက္ ေပၚထြက္လာတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ယူေကႏိုင္ငံ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေလ့လာမႈသိပၸံမွ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Neil McCulloch နဲ႔ Baulch တို႔ရဲ႕ ေလ့လာဆန္း စစ္ခ်က္ေတြအရ ၀င္ေငြအတက္အက်ျဖစ္မႈ (income fluctuations) ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ေရတိုကာလမွာ ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ Microfinance ကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေရရွည္ကာလမွာ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ (Human capital) ေပၚထြက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

အာဖရိကတိုက္၊ ဇင္ဘာေတြႏိုင္ငံမွာ Microfinance အသံုးျပဳမႈကို ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့ Carolyn Barnes နဲ႔ Erica Keogh ဆိုသူတို႔ကလဲ Microfinance ကို အသံုးျပဳသူမ်ားရဲ႕ လစဥ္၀င္ေငြဟာ အသံုးမျပဳသူမ်ားရဲ႕ လစဥ္၀င္ေငြထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္တင္အေမရိကတိုက္၊ ပီရူးႏိုင္ငံမွာ Microfinance အသံုးျပဳမႈကို ေလ့လာခဲ့တဲ့ Elizabeth Dunn ဆိုသူကလဲ Microfinance ကို အသံုးျပဳသူမ်ားရဲ႕ လစဥ္၀င္ေငြဟာလဲ အသံုးမျပဳသူမ်ား ရဲ႕ လစဥ္၀င္ေငြထက္ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားၿပီး၊ Below the poverty line မွာ Microfinance အသံုးျပဳသူ ႏွစ္ ဆယ့္ရွစ္ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိၿပီး၊ အသံုးမျပဳသူ ေလးဆယ့္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

စုေဆာင္းေရးက ပထမ လား၊ အေႂကြးက ပထမလား (Savings First Vs Credit First)

(၁၉၅၀) ကာလေတြမွာတုန္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ စုေဆာင္းေငြရွိေရးက အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ savings mobilization ေတြ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ေခတ္စားခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၈၀) ေႏွာင္းပိုင္း ကာလေတြေရာက္ ေတာ့ အေၾကြးက အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆသစ္ေတြ ေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး၊ အသံုးျပဳ ေဖာ္ေဆာင္သူေတြနဲ႔ ေလ့ လာသူေတြအၾကား အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိလာခဲ့ၾကၿပီး၊ ေနာက္ ဆံုးမွာေတာ့ နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလံုးမွာ သက္ဆိုင္ရာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို လက္ခံလာၾက တာနဲ႔အမွ် ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အသံုးျပဳတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ပါ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။

စုေဆာင္းေရးကို ပထမဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိျခင္း၊ အေၾကြးကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရ မည့္ ရက္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္း၊ စုေဆာင္းသူမ်ားနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အၾကားတြင္ ေငြစုသူမ်ား အေန ျဖင့္ စတင္ျခင္း၊ စုေဆာင္းမႈမ်ားမွ အတိုးမ်ား ရရွိျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေႂကြးကို ပထမဦးစား ေပးျခင္းအားျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားရယူကာ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအၾကားသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားအား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ transaction costs ႀကီးျမင့္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြနဲ႔ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ အားနည္းခ်က္ေတြလဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတိုင္းဟာ ဒဂၤါး ျပားတေစ့ရဲ႕ ေခါင္းနဲ႔ ပန္းလိုပါပဲ။ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိသလို အားသာခ်က္ေတြလဲ ဒြန္တြဲ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ စုေဆာင္း ေရးကို ပထမဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ ၀င္ေငြအသင့္အတင့္ရွိေသာ middle income စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးသူေတြထက္ ပိုၿပီးအက်ိဳးေက်းဇူး ရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

ကနဦးအေနနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈ၊ ပါ၀င္သူမ်ားကို ပညာေပးမႈ၊ ပဏာမ စုေဆာင္းေငြရွိလာေစရန္ အခ်ိန္အတိုင္း အတာ တခုယူရမႈ စတာေတြေၾကာင့္ တည္ေထာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ရတဲ့ အခ်ိန္ကာလကလဲ ပိုၿပီး ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုေဆာင္းေငြလံုျခံဳေရး၊ အလြဲသံုးစားမႈ၊ voting inequities စတဲ့ ျပႆနာ ေတြ တက္ႏိုင္ပါတယ္။ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို လႊဲေျပာင္းမႈ၊ လိုက္လံ သိမ္းယူမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြလဲ မ်ားပါတယ္။

အေႂကြးကို ပထမဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ အလွဴေငြ (donor funding) မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အက်ိဳးအ ျမတ္ (Investment funding) မ်ားကို တည္မွီလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့ ထုတ္ေခ်းရန္ ေခ်းေငြမ်ား အလံုအေလာက္မရွိမႈနဲ႔ ေငြေၾကးမတည္ျငိမ္မႈ ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားရဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းကို တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္အကူအညီေပးမႈ၊ empower လုပ္ေပးမႈ၊ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးမႈ စတာေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားက ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာတာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

နိဂံုး

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရရင္ Microfinance ဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ Development tool တခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ အျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူနည္းလမ္းေတြျဖစ္တဲ့ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈ၊ ပညာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္း၊ လူမႈအရင္းအႏွီး (social capital) မ်ားျပားျခင္း၊ လူမႈ၀န္ ေဆာင္မႈ (social services) မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း စတာေတြနဲ႔ တျပိဳင္တည္း ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ခင္မမမ်ဳိး (၂၁၊ ၈၊ ၂၀၁၁)

ရည္ညႊန္းကိုးကား။

Barnes, Carolyn and Keogh , Eric (March 1999) An Assessment of the Impact of Zambuko’s Microenterprise Program in Zimbabwe: Baseline findings. Working Paper. Management Systems International (MSI).

Dunn, Elizabeth. (June 1999) Microfinance Clients in Lima, Peru: Baseline Report for AIMS Core Impact Assessment. University of Missouri-Columbia.

Khandker, Shahid. (2001) Does Micro-finance Really Benefit the Poor? Evidence from Bangladesh, Paper delivered at Asia and Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Poverty Reduction held by the Asian Development Bank, Manila.

McCulloch, Neil and Bob Baulch. (2000) Simulating the impact of Policy upon Chronic and Transitory Poverty in Rural Pakistan, Journal of Development Studies, 36 (6)

Robinson, Marguerite. (2001) The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor, World Bank. Washington.

“ေနာက္တခါလာျပန္ေခ်ေသး”


Posted by admin on August 22, 2011

အရပ္သံုးေ၀ါဟာရအရ ေျပာရရင္ေတာ့ “စစ္အစိုးရ ကေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ၿပီ” လို႔ ေျပာရေပလိမ့္မယ္။ ရထားတဲ့ သတင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဆိုသူက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား သူေတြကို ျပန္ေခၚတဲ့ မိန္႔ခြန္းလႊင့္မယ္ နားေထာင္ ၾကည့္ပါတဲ့။ ေကာင္းလိုက္ေလ။ ဟုတ္ပါ့မလား၊ ထံုးစံအတိုင္း ေတြးမိလိုက္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ နားေထာင္ ၾကည့္သင့္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး နားေထာင္လိုက္မိတယ္။ ခဏပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ေအာ္ ဒုကၡပါပဲ။ ထပ္လိမ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေန ျပန္ၿပီလို႔ သိလိုက္တယ္။ စကတည္းကလည္းဒီလိုပဲ ျဖစ္မွာပဲလို႔ထင္ထားၿပီးသားပါ။ အစိုးရသစ္ဟာ စစ္အစိုးရ မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ အရပ္သားအစိုးရ ဒီမိုကေရနည္းလမ္းတက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရတဲ့အစိုးရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရ စီလမ္းေႀကာင္္းေပၚေရာက္ေအာင္ တင္ေပးေနတဲ့ အစိုးရ၊ ေစ့စပ္ပါတယ္၊ ညႇိႏႈိင္းပါတယ္။ ကမ္းလွမ္းပါတယ္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္လို႔ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေတြက ျမင္လာေအာင္၊ ႏိုင္ငံေရး အေခ်ာင္သမားေတြဆီက ေထာက္ခံမႈေတြကိုရၿပီး မသိနားမလည္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခခံျပည္သူလူထုေတြကို လွည့္စားအယံုသြင္းဖို႔ ခုလို မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့တာပါ။

ဘယ္လိုအခ်ိန္ကာလမ်ဳိးနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး နည္းနည္းပါးပါး နားလည္သူေတြေတာာင္ သိႏိုင္ ေလာက္ပါတယ္။ ရွင္းေနတဲ့အခ်က္က လိမ္ဖို႔ပါ။

က်ေနာ္ ေရွ႕ေဆာင္းပါးေတြမွာ ေရးၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ တကယ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ အခုအင္အားအရ အ သာစီးရေနတဲ့ တိုင္းျပည္ အာဏာကို လုယူအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရက တဘက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ပစ္ရမွာပါ။

ႏုိင္ငံေရးကုိ အေျခခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေခၚရမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲမေခၚခင္မွာလည္း အေထြေထြလြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုတဲ့အဆင့္ကို အရင္လုပ္ၿပီး တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ တကယ္အေရးပါသူေတြနဲ႔ အရံအင္အား အေျခခံံ အင္အားေတြအားလံုး ပါ၀င္ေဆာာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမွာပါ။ ခ်က္ခ်င္းလုပ္လို႔ ရပါတယ္။

အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုေတာ့ သူတို႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးအတြက္ လွည့္ကြက္ကေလးတခု (လုပ္ေနက်လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရေနပါၿပီ) ကို စနစ္တက် ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သေဘာ တူညီခ်က္ ယူၿပီးမွ ဒီမိန္႔ခြန္းဆိုတာကို ေျပာဆို ထုတ္လႊင့္လိုက္တာပါ။ စစ္အစိုးရလုပ္သမွ် ဘယ္လို အေကာင္းေျပာရမ လဲလို႔ ရွာေဖြေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေခ်ာင္သမားေတြ၊ ေရႊျပည္ေအးသမားေတြ၊ လက္နက္ခ် အညံ့ခံေရး၀ါဒီေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး သက္သက္သမားေတြ အတြက္ကေတာ့ လွလွပပေျပာလို႔ ရသြားပါၿပီ။

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ စစ္အစိုးရအေႀကာင္း ေကာင္းေကာင္း မသိသူေတြ၊ ဘာမွ ေျပာလို႔ဆိုလို႔မရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရကို ရႏိုင္သေလာက္ပဲ ေခ်ာ့ ေျပာရမွာပဲလို႔ လက္ေလွ်ာ့ထားလိုက္တဲ့ ကုလသမဂၢနဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေတြအတြက္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္လာပါၿပီ၊ ဒီမိုကေရစီေရးကို ဦးတည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းေတြကိုေတြ႔ ေနရပါၿပီ စသျဖင့္ ေကာင္းသတင္းျဖန္႔ေ၀ဖို႔ မီးစိမ္းျပသြားပါၿပီ။ သမၼတဆိုတဲ့ ဦးသိန္းစိန္က ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုကာ လက ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ ရုပ္ေသးရုပ္တရုပ္ျဖစ္တဲ့ အေပ်ာ့ဆြဲ ဒုတိယ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အျဖစ္ ခံယူလိုက္ရပံုပါပဲ။

အလြန္ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ အေျပာေတြကို ဘာအာမခံခ်က္ ဘာဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားတာ မရွိဘဲ။ ေလပိုက္ကြန္တခုကို အမိန္႔အရ ပစ္ၾကည့္လိုက္တာပါပဲ။

သူတို႔ရဲ႕ မီးစင္ၾကည့္ကေရး မူ၀ါဒရဲ႕ တစိတ္တပိုင္း၊ ပစ္မွတ္ရွာ ပစ္ခတ္ျခင္း (searching fire) ရဲ႕တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သလို စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထာာ၀ရကၽြန္ျပဳေရး မဟာဗ်ဴဟာႀကီးရဲ႕ နည္းပရိယာယ္တခု၊ အခ်ိန္ဆြဲ ေခ်မႈန္းေရး နည္းပရိယာယ္တခု သက္သက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုထဲက ပညာတတ္ေဖာက္ျပန္သူေတြ၊ တတိယလိုင္းလို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေခ်ာင္ သ မားေတြကို မက္လံုးေပး ေသြးခြဲ ထုတ္ေနပါၿပီ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သက္သက္သမား အသားမနာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၿပီး ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကား ေနရာယူခ်င္ၾကတဲ့ ပညာတတ္ေတြ၊ အႏုပညာရွင္ေတြကို ဒါ တိုင္းျပည္ေကာာင္းေအာင္ တကယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ အယံုသြင္း ေသြးခြဲစည္းရံုးေနပါၿပီ။ ပါလည္းပါေနၾကပါၿပီ။

တခ်ဳိ႕ဒီမိုကေရစီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသူေတြ ကေတာင္ ခုဆို အစိုးရက စစ္အစိုးရမဟုတ္ေတာ့ပဲ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္ေနၿပီ ဆိုေတာ့ အလားအလာေကာင္း ရွိလာ ႏိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးေတြကို ေျပာလာႀကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အလြန္ႏိုင္ငံေရးဆင္းရဲၾကပံုပါပဲ။ ဟုတ္ေကာ ဟုတ္ပါ သလား။ တကယ္ပဲမသိလို႔၊ ယံုၾကည္လို႔ ေျပာေနၾကတာလားလို႔ စဥ္းစားေနရပါၿပီ။

စစ္အစိုးရ အခုလုပ္ေနတဲ့နည္းကို လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ေအာက္ေျခ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကို ဖိစီးႏွိပ္ကြပ္္ေရးမူ၀ါဒကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းထားၿပီး၊ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရက လိုက္ ေလွ်ာ သေယာင္၊ သေဘာထားႀကီးသေယာင္၊ တကယ့္ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို ဦးတည္ၿပီး စနစ္တက် တဆင့္ျခင္း လုပ္ေနသေယာင္ အက်ဥ္းသား လႊတ္ျပတာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔ ကုိယ္စားလွယ္လႊတ္ျပတာ၊ သတင္းလြတ္ လပ္ခြင့္၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္တခ်ဳိ႕ကို အေျပာအရ ေပးအပ္လိုက္တာေတြ၊ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုယ္းစားမႈကို ရ ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို နည္းပရိယာယ္ ႂကြယ္ႂကြယ္၀၀နဲ႔ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး အဆင့္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္တာနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈကို သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ သူတို႔ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ယူသံုးလိုက္ တာမ်ဳိးေတြကို လုပ္ေနတာေတြပါပဲ။

အလြန္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ ယုတ္ညံ့တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ လုပ္ရပ္ေတြကို သၾကားဖံုးထားတဲ့ အေျပာအလုပ္ေတြကို စနစ္တက် လုပ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြဆို စစ္အစိုးရၿငိဳျငင္မွာစိုးလို႔ စကားလံုး အရ ေတာင္ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ မသံုးဘဲ အဲဒီလို ရည္ရြယ္ပံုရပါတယ္ စသျဖင့္ သာသာထိုးထိုးေလး ေျပာဆိုေရးသား ေနၾက တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ အလြန္ထင္ရွားတဲ့ လူထုဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကိုေတာင္မွ ေတာ္လွန္ေရးလို႔ နာမည္တပ္ မေျပာရဲတာ၊ လူထုဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အႏုပညာ၊ ေတာ္လွန္ေရး ေတး သီခ်င္းႀကီးျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကပါ တေလးတစား သီဆိုဖြင့္လွစ္ ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့

ေတးေရ=ႏုိင္ျမန္မာရဲ႕

“ကမာၻမေႀကဘူး…. ငါတို႔ေသြးနဲ႔ ေရးခဲ့ၾကတဲ့ ေမာ္ကြန္းေတြ…” လို

တကယ့္ရဲရဲေတာက္ အားမာန္သတၱိေပးေနတဲ့ သီခ်င္းမ်ဳိးကိုေတာင္ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္က မသံုးေစခ်င္လို႔ “ကမၻာ မေၾကဘူး” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မသံုးခဲ့ပါဘူးလို႔ တခ်ဳိ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီေတြက ေျပာလာႀကတာကိုၾကား ေနရပါ တယ္။ အလြန္အံ့ၾသ ထိတ္လန္႔စရာပါပဲ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထု ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ႀကီးရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ယံုၾကည္ ခ်က္ေတြ အဓိ႒ာန္ေတြ သစၥာစကားေတြဟာ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးက ပိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕ ယံုႀကည္ခ်က္ပါ။ သစၥာပါ။ ဒါေတြကို ဘယ္သူ တဦးတေယာက္ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာနဲ႔မွ ပယ္ ဖ်က္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ အညံ့ခံ အရံႈးေပးေရး၊ လက္နက္ခ်ေရး၊ စကားလံုးသက္သက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တားဆီး ပိတ္ပင္ ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕အလိုဆႏၵ၊ ေတာင့္တမႈ၊ လိုအပ္မႈေတြကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုး ရကေတာ့ အေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္သေဘာက်ေနမွာပါပဲ။

အေပ်ာ့ဆြဲနဲ႔ တႏုိင္ငံလံုးကို လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး နည္းပရိယာယ္ ႂကြယ္ႂကြယ္၀၀နဲ႔ စစ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္ႀကီးကိုတည္ေထာင္ ျပည္သူလူထုကို ကၽြန္ျပဳဖို႔ႀကိဳးစားေနသူ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို အား ေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာေရာက္တဲ့ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုေတြကို သတိထား ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ ေတာ္လွန္ေရးသတိရွိၾကဖို႔ လို အပ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းမွာ အက်အဆံုးအခိုက္ ရွိစျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရားပါ။ သခ်ၤာဘာသာရပ္မွာ အေပါင္းလကၡဏာ ေတြခ်ည္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အႏႈတ္လကၡဏာ၊ အေျမႇာက္လကၡဏာ၊ အစား လကၡဏာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အေပါင္းရွိရင္ အႏႈတ္ရွိသလို အေျမႇာက္ရွိရင္ အစားလည္းရွိပါတယ္။ ေပါင္းသင့္တဲ့ေနရာေပါင္း၊ ႏႈတ္သင့္တဲ့ ေနရာ ႏႈတ္၊ ေျမႇာက္သင့္တဲ့ေနရာ ေျမႇာက္၊ စားသင့္တဲ့ေနရာစား လုပ္ၿပီးမွသာ ပုစၦာတပုဒ္ကို အေျဖမွန္ရေအာင္ တြက္ ထုတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရခြံလဲ စစ္အစိုးရကေတာ့ သံုးေနက် လိမ္လည္လွည့္ျဖားနည္းေတြ၊ ေျခာက္လံုးလွန္႔လံုးေတြ၊ ေခ်ာ့ေမာ့ မက္လံုးေပး မႈေတြကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳၿပီး သူတို႔ရဲ႕စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေအာင္ လုပ္ျမဲ တိုင္းလုပ္ေနတာပါပဲ။

ျပည္သူလူထုကို ဘယ္လို ေစတနာမ်ဳိးမွ ထားလာတာ မရွိေသးပါဘူး။ ျပည္သူလူထု ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကို စာနာ ေထာက္ထားၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ အလိုဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ခုခ်ိန္ထိ ဘာမွေလာက္ေလာက္လားလား လုပ္ေဆာင ္ေပးတာမ်ဳိးကိုလည္း မေတြ႔ရေသးပါဘူး။

ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရဟာ စစ္အစိုးရပါပဲ၊ စစ္ေကာင္စီပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာလည္း ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ မဆလ လႊတ္ေတာ္ထက္ ေတာင္ ဆိုး၀ါးတဲ့ စစ္တပ္လႊမ္းမိုး ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ပါ။

က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ အေနနဲ႔အေရခြံလဲ စစ္အစိုးရရဲ႕ လိမ္လည္လွည့္စားမႈ၊ ကလိန္က ညစ္ က်မႈေတြကို သတိလက္လြတ္မျဖစ္ဖို႔ သူတို႔ခင္းေပးတဲ့လမ္း၊ သူတို႔ လႊဲေပးတဲ့လမ္းအတိုင္း မေလွ်ာက္မိၾကဖို႔၊ မစီး မေမ်ာမိၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ျပည္သူလူထုအားလံုးက လက္မခံရင္ ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၾကရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ မလႊဲမေသြ က်ဆံုးရမွာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

စိုးေနလင္း
http://www.naytthit.net/?p=17485

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ကို သက္ေတာ္ ေစာင့္မ်ား ထားခြင့္မျပဳေတာ့


မတ္လ ၃၁ ရက္ေန ့က ရာထူးကေန အနားယူသြားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ရဲ ့ အိမ္ေတာ္
ရဲ ့ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူဖို ယခင္ တပ္ သား ၁၀၀ ေက်ာ္ အရာ ေလးဦး ပါ၀င္တဲ့ လံုၿခံဳ ေရး တပ္
ခြဲ ကို လက္ရွိ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ မင္းေအာင္ လႈိင္ ရဲ ့ အမိန္ ့အရ ဖယ္ရွား လိုက္
ၿပီ လို ့ သတင္း ရရွိ ပါတယ္။

ဒီေန ့တနလၤာ ေန ့မနက္ အေစာ ပိုင္းမွာ ဖယ္ ရွား တာ ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန က
ေစလႊတ္ တဲ့ တပ္ သား ေလး ဦး ကေတာ့ ဆက္လက္ တာ၀န္ ယူ ေနဆဲ ျဖစ္တယ္ လို ့ ဆိုပါ
တယ္။

အာဏာလႊဲ ေျပာင္း ျခင္း မျပဳ ခင္ ကတည္း က က်န္းမာ ေရး ခ်ိဳ ့ ယြင္း ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး
သန္းေရႊ ဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေရး ကို ေနာက္ ကြယ္ က ေန လဲ ႀကိဳး ကိုင္ ထား ႏိုင္ ျခင္း မရွိ ေတာ့
ဘူး လို ့ သူ ့မိသား စု နဲ့ နီးစပ္ တဲ့ အသိုင္း အ၀ိုင္း က FNG ကိုေျပာပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ရဲ ့ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္ လို ့ ေခၚ ႏို္င္တဲ့ သူ ့ရဲ ့ လံုၿခံဳေရး တပ္ ကို ဘာ
ေၾကာင့္ ဖယ္ရွား လိုက္ ရတာ လဲ ဆိုတာ အေသးစိတ္ မသိရ ေပမယ့္ ဒီတပ္ကို ယခင္ ျမန္မာ
စစ္ေခါင္းေဆာင္ က အေသအခ်ာ ေလ့က်င့္ ေပး ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ရဲ ့
အမိန္ ့က လြဲ ရင္ ဘယ္ အမိန္ ့မွာ မခံ ယူတဲ့ တပ္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ သီတင္းပတ္က ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ၏ အထူးယံုၾကည္
စိတ္ခ်ရသူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား ျဖစ္ သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦး တို ့ ကို
၎ တို ့ ၏ ရာထူးမ်ားမွ ေခတၱ အရာ ခ်ထား ကာ အဆိုပါ တာ၀န္ မ်ား ကို အျခား စစ္ အရာ
ရွိ မ်ား ႏွင့္ အစား ထိုး ထား လိုက္သည္ ဟု သိရသည္။

ယခု လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ ့မ်ား ကို ဖယ္ရွား ခိုင္းသည္ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ၏ ဆႏၵျဖစ္ပံု မရ
ဟု ခိုင္မာ ေသာ သတင္း ရပ္ ကြက္ မ်ား က ေျပာၾကားသည္။
http://freedomnewsgroup.com

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာ ရွိဖို႔လိုအပ္

တနဂၤေႏြ, 21 ၾသဂုတ္ 2011

By ဦးသန္းလြင္ထြန္း

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုလာၾကၿပိး ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲလာမႈ အရိပ္အေယာင္မ်ား ရွိလာေနေပမယ့္ ျမန္မာသတင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္လုိအေျခအေနရွိသလဲ။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာေတြအေပၚ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ဆံလုပ္ကိုင္သင့္သလဲ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ကို ဦးသန္းလြင္ထြန္း က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ျပည္ပမီဒီယာေတြကို အစိုးရသတင္းစာ ေနာက္ေက်ာဖက္မွာ ေန႔စဥ္ေၾကာ္ျငာထည့္ၿပီး ဆန္႔က်င္လံႈေဆာ္ေနတာေတြကို ရပ္လိုက္ေပမယ့္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ပိုၿပီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္ဆံဖို႔ လိုတယ္လို႔ သတင္းမီဒီယာ သံုးသပ္သူေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံထားရတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားေတြအားလံုးကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ လိုသလို electronic act ဥပေဒစတဲ့ အင္တာနက္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ က ဗီြအုိေအ ကို ေျပာဆုိပါတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ။ ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းစာတခုကေန ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာေတြကို မဆဲရံုတမယ္လုပ္တဲ့ကိစၥေတြ ေပ်ာက္သြားတာကေတာ့ ႀကိဳဆိုသင့္တဲ့ကိစၥတခုျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အရင္တုန္းကလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာေတြကို ရန္သူလို႔ သေဘာမထားေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ တကယ္တမ္း ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာဆိုရင္ မီဒီယာသမားေတြကို အနည္းဆံုး (၂၀) နဲ႔ (၃၀) ပတ္ဝန္းက်င္သမားေတြကို အခုအခ်ိန္အထိ ေထာင္ခ်ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လူမ်ဳိးေတြကိုလည္း လြတ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္တခုက မီဒီယာေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ့ ျပည္တြင္းကလူေတြကိုလည္း သူတို႔အေနနဲ႔ ဘာမွအေရးမယူတာမ်ဳိးေတြရွိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိလို႔ရွိရင္ ဟိုတုန္းကဆိုလိုရွိရင္ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးပါတဲ့ကိစၥေတြ ေျပာဆိုမိတယ္ဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပႆနာရွာတာမ်ုဳိးေတြရွိတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ထားေပးမွသာလွ်င္ မီဒီယာေတြအေပၚကို အစိုးရက ပံုမွန္အစိုးရေတြမ်ဳိး ပံုမွန္သေဘာမ်ဳိး ထားလာၿပီလို ေျပာလို႔ရမွာပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အခု ဗမာျပည္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ေတြမွာဆိုရင္ အေတာ္ေလးကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေတြ ျဖစ္လာေနတယ္ဆိုေတာ့ အေစာက ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ေျပာခဲ့သလို သတင္းစာေတြမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သတင္းစာေတြကို ပုတ္ခတ္ေနတာေတြ ရပ္သြားတယ္။ အဲဒါအျပင္ကို ျပည္တြင္းမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ မီဒီယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေလာကသားေတြ အေယာက္ (၂၀) ထက္မနည္းဘူး။ သူတုိ႔ကို လြတ္ေပးဖို႔ဆိုတာလည္း ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တခု တုိးတက္မႈတခုအေနနဲ႔ ျမင္တာတခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ ေခၚတဲ့အခါ သတင္းေထာက္ေတြအေနနဲ႔ သတင္းသြားေရာက္ယူခြင့္ ျပဳေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းလည္းရွိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ႏိုင္ငံေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ဥပေဒျပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိေအာင္ ျပဳျပင္လာတဲ့ ေျခလွမ္းတရပ္လို႔ ယူဆလို႔ မရဘူးလား။

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ။ ။ အဲဒီလိုေတာ့ ယူဆခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး ယူဆဖို႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ မွန္ပါတယ္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး လုပ္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက မီဒီယာသမားေတြကို ေတာ္ေတာ္ေလး ကန္႔သတ္ၿပီး သူတုိ႔ေနရာမွာပဲ ကင္မရာကိုေတာင္ ေရႊ ႔လို႔မရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးထားၿပီး သတင္းယူခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္းပဲ မီဒီယာသမားေတြကို ဖိတ္မယ္လို႔ ၾကားသိရေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေနာက္ထပ္ၾကားသိရတဲ့သတင္းကေတာ့ အဲဒီ မီဒီယာသမားေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ဧရီယာထဲမွာပဲ ေနရမယ္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးထဲမွာပဲ ေနရမယ္။ အဲဒီအျပင္ကို ထြက္လို႔မရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ မီဒီယာသမားေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ကို လက္နက္မပါတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြထားဖို႔ ရည္ရြယ္ႀကံေဆာင္ေနတာကို ၾကားသိရပါတယ္။ အဲဒီ သတင္းသာမွန္တယ္ဆိုရင္ မီဒီယာသမားေတြရဲ ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျခင္းေတာင္းေသးေသးေလးထဲကေန ျခင္းေတာင္းႀကီးႀကီးထဲကို ေရႊ ႔ေပးလိုက္တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ဳိးလိုပဲ ေျပာလိုရပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီရက္ပတ္ေတြအတြင္း ထူးျခားမႈတခုအေနနဲ႔ ေတြ႔ရတာက အထူးသျဖင့္ The Voice ဂ်ာနယ္လို ျပည္တြင္းမွာ အပတ္စဥ္ထုတ္ေနတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြအေနနဲ႔ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြမတုိင္ခင္ သူတုိ႔ရဲ ႔ အင္တာနက္စာမ်က္နွာေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ သတင္းဦး၊ သတင္းထူးေတြကို ဆင္ဆာမတင္ဘဲ ေရးသားထုတ္ျပန္လာတာမ်ဳိးေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေသာၾကာေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ေတြ႔တဲ့အေျခအေနမ်ဳိးလို။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကေန သြားေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစည္းအေဝးကို တက္တဲ့ေနရာမွာ အတိုက္အခံထဲက ထင္ရွားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုေဇာ္ဦး တက္ေရာက္စကားေျပာတဲ့အေၾကာင္း၊ စာတမ္းတင္သြင္းတဲ့အေၾကာင္း ဒီလုိသတင္းမ်ဳိးေတြကို ထူးထူးျခားျခား ေဖာ္ျပလာတာေတြကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒီလုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္၊ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔။

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ။ ။ ဒီဟာကေတာ့ အမွန္ကေတာ့ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ အခုလိုမ်ဳိး သူတုိ႔အေနနဲ႔ ပံုမွန္သတင္းစာေတြမွာ၊ စာရြက္ေပၚမွာရိုက္တဲ့ သတင္းစာေတြမွာ တင္ခြင့္မရတာေတြကို အခုလိုမ်ဳိး တနည္းတဖံု အင္တာနက္ကေန တင္ခြင့္ရတယ္ဆုိတာ ေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တင္ခြင့္ရတယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးမွာပင္ အမွန္တကယ္ တင္ခြင့္ေပးလို႔ တင္ခြင့္ရတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ မီဒီယာသမားေတြကိုယ္တုိင္ မီဒီယာဥပေဒေတြကို အကဲစမ္းတင္ၿပီး အခုလိုမ်ဳိး ျဖစ္လာတာလားဆိုတာကို က်ေနာ္တုိ႔ သိဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ The Voice အပါအဝင္ ေစာေစာပိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုန္းက ေတာ္ေတာ္ေလး သတၱိရွိတဲ့ သတင္းသမားေတြအေနနဲ႔က ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းေတြ၊ အထူးသျဖင့္ မသာမာတဲ့၊ မသာမႈေတြပါတဲ့ ကိစၥေတြကို အင္တာနက္ေပၚမွာ တင္ခဲ့တဲ့ သာဓကေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလို တင္ခဲ့တုန္းကလည္း သူတုိ႔အေနနဲ႔ တင္ခြင့္ရလို႔ တင္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အေရးစြန္႔ၿပီး။ တကယ္ဆို ေထာင္ႏႈတ္ခမ္းႏွင္းၿပီး တင္ခဲ့တဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ အခုလည္းပဲ အမွန္တကယ္ တင္ခြင့္ေပးလို႔ တင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာ့ကြင္းလို႔မ်ဳိး ေထာင္ထားၿပီး မင္းတုိ႔အခုတင္၊ ျပႆနာရွိလို႔ရွိရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပႆနာရွာမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ မီဒီယာသမားေတြကို ေက်ာ့ကြင္းေထာင္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးလို႔ ယူဆရမွာပဲ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ေနာက္ဆံုး ဖြဲ႔လုိက္တဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးမွာ။ ဒီလုိ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ လုပ္လာတာ အခုမွ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္တုန္းက နဝတ၊ နအဖ လက္ထက္ေတြမွာလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ေတြ လုပ္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ လုပ္ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဆင္မေျပတဲ့အခ်ိန္မွာ ရပ္သြားတာေတြေတာ့ ရွိခဲ့တယ္။ အခုေနာက္ဆံုး လုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေနနဲ႔က ဒီပံုအတိုင္း ဆက္လက္စီးဆင္းသြားမယ္လို႔ ယူဆပါသလား။ ဒီ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဘာေတြလုိအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ။ ။ ေစာေစာပိုင္း အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးကိစၥေတြကို အရင္တုန္းကထက္ သြက္သြက္လက္လက္ လုပ္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အဲဒီလို ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုေနာက္ဆံုးပိုင္းအခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ့ ဒါေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြ ျဖစ္လာတာကလည္း ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔လည္း ပတ္သက္ျခင္း ပတ္သက္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးေတြနဲ႔လည္း ပတ္သက္ျခင္း ပတ္သက္မယ္။ ဒါေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ အတိအက် မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ ဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တုိ႔ သတိထားမိတာကေတာ့ ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြအေနနဲ႔ အရင္တုန္းကထက္ ပိုၿပီးလြတ္လပ္ခြင့္ရလာတာကို သတိထားမိပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး အစဥ္အလာရွိလာမယ္၊ အစဥ္အလာထိန္းလာမယ္၊ အစဥ္အလာ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ျမန္မာသတင္း - အထူးသျဖင့္ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာ ဒီလို ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အေၾကာင္းေတြ၊ ေျပာဆိုၾကတဲ့အေၾကာင္းေတြကို တကယ္တမ္း လူထုၾကားေအာင္ တုိက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးတာမ်ဳိးေတြ မရွိခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ေတြ႔တဲ့ကိစၥ။ အစိုးရရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေတြ႔တဲ့ကိစၥ။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚကို ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္လို႔ရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ သတင္းေထာက္ေတြ၊ သတင္းသမားေတြ ေမးျမန္းခ်က္ေတြကို ဒီထက္ပိုၿပီေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ေပးဖို႔ မသင့္ဘူးလား။

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ။ ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ သတင္းဌာနေတြကေန သတင္းေပးတဲ့ပံုသ႑ာန္ကို က်ေနာ္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဟုိအရင္ဗဟုိသတင္းစဥ္ကေန လူထုကိုေပးတဲ့ ပံုသ႑ာန္မ်ဳိး ျဖစ္ေနဆဲပါ။ တကယ္တမ္းသာ လူထုနဲ႔ အမွန္တကယ္ ထိေတြ႔မႈရွိတဲ့ မီဒီယာတခုကို လိုက္ေလ်ာမယ္၊ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတင္းသမားေတြရဲ ႔ အျပန္အလွန္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြ၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ဳိးေတြကို ထည့္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း အေရးႀကီးဆံုးက ျဖတ္ေတာက္မႈမရွိဘဲနဲ႔ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္း၊ သတင္းကိုသတင္းအတုိင္း ထည့္ခြင့္ျပဳမွသာလွ်င္ မီဒီယာ ဟာ တကယ္တမ္းရွင္သန္တဲ့ မီဒီယာတခု၊ လူထုနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ မီဒီယာတခု၊ အစိုးရအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိတဲ့ မီဒီယာတခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ေန႔စဥ္သတင္းစာဆုိလို႔ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေနစဥ္သတင္းစာေတြပဲ ရွိေနေသးတယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုလို႔ အထိန္းအခ်ဳပ္နဲ႔ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ေတြပဲ ရွိေနေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ေနစဥ္သတင္းစာတခု၊ သတင္းစာတေစာင္ ထြက္လာဖို႔ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ား အေရးႀကီးေနၿပီလဲ။

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ။ ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းစာတခု ျပည္တြင္းမွာ အနည္းဆံုးတခုရွိဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေတာက္ေလွ်ာက္လည္း အေရးႀကီးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း တဖတ္မွာ ျပန္ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း အခုအခါမွာေတာ့ ပံုႏွိပ္ရိုက္တဲ့ထုတ္တဲ့ သတင္းစာတင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မီဒီယာကလည္း ေပါင္းစံုေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ သတင္းစာတင္မကဘဲ တီဗီြ၊ ေရဒီယိုတို႔ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာေတြ ေပၚလာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ မီဒီယာေပါင္းစံုဆိုလို႔ လူေတြအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး ခ်ိန္ဆက္ၿပီးေတာ့ သတင္းေတြ ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ သတင္းမီဒီယာက အင္တာနက္ျဖစ္ေနေတာ့ အင္တာနက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေရာ။

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ။ ။ အင္တာနက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ဇာတ္လမ္းရွည္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အတိုခ်ဴံေျပာရရင္ေတာ့ အင္တာနက္ကို သူတုိ႔ အတိအက်ကို တိတိက်က် ထိန္းခ်ဳပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့နည္းကေတာ့ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်တဲ့နည္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ တကယ္တမ္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အင္တာနက္မွာ ေျပာေနဆုိေနၾကတာေတြကို ၾကားျဖတ္ၿပီး ဖမ္းယူႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကို စီစဥ္ထားတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အခုေနာက္ပိုင္း အျမန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်တဲ့နည္းကို သံုးေနပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္လို႔ရွိရင္ အင္တာနက္ကို က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ လမ္းဖြင့္ေပးတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အင္တာနက္ကို တကယ္တမ္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာကို ဗမာျပည္မွာ အင္တာနက္ရွိတယ္ဆိုတာကို သေဘာမ်ဳိးေလာက္ ေပးေနတဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားပါတယ္ facebook, g-talk ေတြကို သံုးလို႔ရေပမယ့္ တကယ္တမ္း တိတိက်က် ျပန္ေျပာမယ္ဆိုရင္ g-talk, facebook ေတြ သံုးတာကိုက electronic ဥပေဒနဲ႔ ၿငိေနပါတယ္။ ေထာင္က်ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ လက္ရွိ အစိုးရအေနနဲ႔က ဒီကိစၥကို တကယ္တမ္းသာ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေစာေစာကေျပာတဲ့ electronic ဥပေဒမ်ဳိးေတြကို ျဖဳတ္ပယ္ျခင္းတို႔ ေလွ်ာ့ေပါ့တာေတြ လုပ္ဖို႔သင့္ပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိး မလုပ္ရင္ေတာ့ အင္တာနက္ လြတ္လပ္မႈမရွိဘူးလို႔ ေျပာရမွာပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ပုဂၢလိကပိုင္ ေရဒီယိုေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ။ ပုဂၢလိကပိုင္ ေရဒီယိုေတြမွာဆိုရင္ အခု FM stations ေတြ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာပဲ နယ္ေတြနဲ႔ ၿမိဳ ႔ႀကီးေတြမွာ အလွ်ဳိလွ်ဳိေပၚလာတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအပိုင္းမွာေတာ့ အားနည္းေနၿပီးေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအပိုင္းေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒီလို ပုဂၢလိကပိုင္ ေရဒီယိုေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေဒသတြင္းသတင္း၊ ႏိုင္ငံတကာသတင္းေတြ ေပၚလာေအာင္ ဘယ္လိုမ်ဳိး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသလဲ။

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ။ ။ အဲဒါကလည္း ေနာက္ဆံုး အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ကဆိုသလို သူတုိ႔ရဲ ႔ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဥပေဒေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ဥပေဒ၊ တင္းၾကပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိေနသမွ်ေတာ့ ေရဒီယိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္တခ်ိန္ တီဗီြ ေပၚလာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခုလက္ရွိ သတင္းစာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါေတြက လြတ္လပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔အေနနဲ႔က တကယ့္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရပါလိမ့္မယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔က ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကဟာ အခုလိုမ်ဳိးပဲ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာသတင္းဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။
http://www.voanews.com/burmese/news

ထိုးဆင္းေနျပန္တဲ့ ေဒၚလာေစ်း


သဲသဲ | တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၃၈ မိနစ္

နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ) ။ ။ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူသည့္ေန႔မွာပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၏ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမွာ တေဒၚလာလွ်င္ ၆၈ဝ က်ပ္သို႔ ႐ုတ္တရက္ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေငြ
ေရာင္းဝယ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္မွ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲတြင္ က်ပ္ ၇၅ဝ ဝန္းက်င္
ေပါက္ေစ်းရွိေနသည့္ ေဒၚလာေစ်းမွာ တနလၤာေန႔တြင္ က်ပ္ ၇ဝဝ ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့ကာ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သြားျခင္းဟု ေငြလဲလွယ္ဌာနမ်ားက ဆိုသည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္က တေဒၚလာလ်ွင္ ၉ဝဝ က်ပ္ ဝန္းက်င္ အထိသာ က်ဆင္းခဲ့ဘူးသည္ဟု ရည္ညႊန္းၾကသည္။

“ ေစ်းက်ေနေပမယ့္ ေရာင္းတဲ့သူမ်ားတယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္းဝယ္သူတဦး
က ဆိုသည္။

ထိုသုိ႔ ေဒၚလာေဈး က်ဆင္းမႈမွာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရပ္မည္ကို ခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ေသးေၾကာင္းလည္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)က သံုးသပ္သည္။

“အေျခခံေတြ ေျပာင္းလဲသြားတယ္လို႔ ယူဆတယ္၊ အခုက တေယာက္ေယာက္က ေစ်းကစားတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အေျခခံကိုက ေျပာင္းသြားတာေပါ့၊ အဲဒါက ဘယ္မွာ ရပ္မယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး” ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ) က ေျပာသည္။

၂ဝဝ၉ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ကာ တစစ က်ဆင္းလာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း ေဒၚလာေစ်းမွာ ဇြန္လ အတြင္း က်ပ္ ၇၅ဝ
အထိ ထုိးဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊ ျပည္ပတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းရွိ FEC လခစားမ်ား ကေမာက္ကမ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းမႈသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္မႈမရွိေစရန္ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ရန္
ျပည္ပပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပို႔ကုန္ခြန္ မေကာက္ခံေတာ့ဘဲ အျမတ္ခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရန္ ၾသဂုတ္လ
၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္ကို ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ၾသဂုတ္လ
၁၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေျခာက္လတာ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္လည္း ပါဝင္သည္။

ပို႔ကုန္ခြန္မ်ားကင္းလြတ္ေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းသည့္ဒဏ္ကို ခံေနရဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။

“စက္႐ံုေတြမွာက အလုပ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြကို ရွင္းေပးစရာ ပိုက္ဆံမရွိဘူး
ျဖစ္ေနတယ္။ ပိတ္ပစ္လို႔ မျဖစ္ေတာ့ ဒီလိုပဲ စခန္းသြားေနၾကရတယ္၊ ” ဟု ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။ ေဒၚလာေစ်း
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ FEC မွာလည္း တယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၆၂ဝ ေပါက္ေစ်းရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဒၚလာေစ်းက်ဆင္းျခင္းမွာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္သည့္ အေၾကာင္းတရပ္
ဟု ဦးခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ) ကဆိုသည္။

“ကမၻာမွာက ေရႊေစ်းတက္ရင္ ေဒၚလာက က်လာတယ္ေလ။ အဲဒီအခ်က္ကလည္း အတိုင္းအတာတခုထိ ပါတာေပါ့” ဟု ဦးခင္ေမာင္ညိဳက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်း တက္ေနေသာ္လည္း ေဒၚလာေပါက္ေစ်း ဆက္တိုက္ က်လာသျဖင့္ ျမန္မာ့ေရႊေစ်း ထင္သေလာက္
ေစ်းမတက္ႏိုင္ဟု ေရႊဆိုင္မ်ားက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ရက္ခန္႔တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ကမၻာ့ေရႊေစ်း တေအာင္စ (၁ ဒႆမ ၇၆ က်ပ္သား) လွ်င္ ေဒၚလာ
၁၈၅ဝ ခန္႔ ေပါက္ေစ်း ရွိေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ေရႊေေစ်းကြက္တြင္ အေခါက္ေရႊ တက်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၇ သိန္း အထက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚလာေစ်း ဆက္တုိက္က်ဆင္းလာသျဖင့္ တနလၤာေန႔တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ေဒၚလာ ၁,၈၇ဝ အထိ ျမင့္တက္သြာခဲ့ေသာ္လည္း အေခါက္ေရႊ တက်ပ္သားလွ်င္ ၆၈၈,ဝဝဝ က်ပ္သာ ေစ်းဖြင့္ခဲ့သည္။

သမၼတ၏ စီးပြားေရး အၾကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္က တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည့္ ၃ ရက္တာ အမ်ဳိးသား
အဆင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးမႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း “ ျမန္မာေငြလဲႏႈန္းကိစၥ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္း
တင္သြင္း ဖတ္ၾကားခဲ့ေသးသည္။ လက္ရွိ တရားဝင္ ေငြလဲႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ တေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ
ေျခာက္က်ပ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔မွ ပညာရွင္မ်ား
လာေရာက္ ကာ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းရွာအကူညီေပးမွာျဖစ္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/business/8196-2011-08-22-15-13-20.html

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္မခံတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ညိွႏႈိင္းမယ္လို႔ ဦးသိန္းစိန္ေျပာ


2011-08-22
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကုိ လက္မခံတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ညွိႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လုိ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီကေန႔ ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီကေန ႔စတင္ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အခုလုိ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ က RFA ကုိ ေျပာပါတယ္။ "ပထမအၾကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လက္မခံတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ လုိအပ္တဲ့ တားဆီးမႈေတြ ပိတ္ပင္မႈေတြလုပ္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အခုတခါက်ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လက္မခံတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ပဋိပကၡ နဲေအာင္ ညွိႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး သူက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လက္မခံတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီတခါ ညင္သာ ေပ်ာ့ေျပာင္းတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။" ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔သာ သက္ဆုိင္တဲ့ အတြက္ သမၼတရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ဟာ လက္ေတြ႔မက် သလုိ၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွာ ၾကံ့ခုိင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပါတီအမတ္ အမ်ားစုက လႊမ္းမုိးထားတဲ့ အတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လံုး၀ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ မနက္ပုိင္းက ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ သီးျခား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း တခုကုိ အဆုိျပဳ တင္သြင္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေန႔ခင္း ၁ နာရီမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊ ဥပေဒ မူၾကမ္း တခ်ိဳ႕ တင္သြင္းတာေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းပါ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ အပါအ၀င္ ဒီကေန႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကုိ RFA အဖြဲ႔သား ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။
http://www.rfa.org/burmese/news/thein-sein-08222011124402.html

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ပါတီ ေထာက္ခံ ၾကိဳဆို

2011-08-22

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္တို႕ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး သေဘာတူခဲ့တာေတြကို NLD အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္ အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕က ဒီေန႕သေဘာတူ ႀကိဳဆို ေထာက္ခံ လိုက္ပါတယ္။

သမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး NLD အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီကေန႔ ျပန္လည္ ရွင္းျပ တင္ျပခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပါတီေျပာခြင့္ရသူ ဦးဥာဏ္၀င္းကို RFA က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထု အတြက္ လက္ေတြ႔ အက်ိဳးရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရခဲ့ေၾကာင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိရာမွာ ထင္ရွားတဲ့ ကိစၥေတြ ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား ကိစၥ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥေတြ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ ေဆြးေႏြး သေဘာတူခ်က္ေတြကို ေႀကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ၾကိဳဆိုတာကို ျပန္ႀကားေရး တာ၀န္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ဖတ္ၾကားျပပါတယ္။

"ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ား ေဘးဖယ္ထားျပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ ဗဟုိအက်ဳိးစီးပြါးမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ သတင္းစဥ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၀မ္းေျမာက္ အားရမွဳရွိေၾကာင္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔သုိ႔ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။"

ဆက္လက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာ နိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ဒီလ ၂၀ ရက္ေန႕က တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႕ ေႀကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဖတ္ႀကားတဲ့ စာတမ္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က စိတ္၀င္စားျပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာခဲ့ရတာကို ေက်နပ္ ၀မ္းသာတယ္လို႕ တဆက္တည္း ေရးထားပါတယ္။

ေႀကျငာခ်က္ နိဂံုးမွာေတာ့ ျမန္မာ့ သတင္းစဥ္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုႀကည္ရဲ႕ ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္ကို လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္ အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕က သေဘာတူ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံတဲ့ အေႀကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ သမၼတ အိမ္ေတာ္က သမၼတ ရံုးခန္းမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ဒီလ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းမွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

ဧရာ၀တီရာဇ၀င္မ်ားရဲ႕..သတုိးသမီး


အကယ္ဒမီ ေတမိ ဦးေက်ာ္ဆန္း


Monday, August 22, 2011 zarny winေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔လာေရာက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္အမ်ဳိးသား အဆင့္စီးပြားေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့ရာ အစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လႈိက္လွဲ၀မ္းသာစြာႀကဳိဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ၾကာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက ႏႈတ္ဆက္ျခင္လး၀မျပဳသည့္အျပင္ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္စြာျဖင့္ တဦးတည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔ ညေန ၄ နာရီ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္သမၼတရုံးတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

“ဦးေက်ာ္ဆန္းက လုံး၀ စကားလည္းမေျပာဘူး။ ႏႈတ္လည္းမဆက္ဘူး။ ခပ္တည္တည္။ၿပီးေတာ့ မ်က္ႏွာပ်က္ေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို သိပ္ၿပီးသေဘာမက်သလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ဦးေက်ာ္ဆန္းလိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မလိုလားတဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိမယ္လို႔ထင္ပါတယ္” ဟု အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သတင္းဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္ခန္႔အထိေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီးလက္ဖက္ရည္ေသာက္နားခ်ိန္တြင္အစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ ရယ္ေမာစြာျဖင့္ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္းဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္အတူ လက္ဖက္ရည္၀ုိင္း အတူမထုိင္ဘဲေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္ ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး၊ ဦးစုိးသိန္း၊ ဦးေအာင္ၾကည္လို ၀န္ႀကီးေတြ၊ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဦး၀င္းေအာင္တုိ႔လို စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ေဒါက္တာဦးျမင့္၊ပါေမာကၡေဒၚရီရီျမင့္တုိ႔လို စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြအားလုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ထူးထူးျခားျခားပဲေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္လုပ္တာေတြ႕ရ တယ္။ မ်က္ႏွာကလည္း မေကာင္းဘူး” ဟုအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္သတင္းေထာက္တဦး၏ ျမစ္ဆုံေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားရင္း မ်က္ရည္က်ကာ ငုိေၾကြးခဲ့ေသးသည္။

“ဦးေက်ာ္ဆန္းၾကည့္ရတာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္လုိ႔သာလုပ္ေနရတာ။ သူ အေတာ္ကုိ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနပုံရတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးတုိ႕ၾကားမွာ ဦးသိန္းစိန္နဲ႕သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔ၾကား၊အစုိးရ၀န္ႀကီးေတြၾကားထဲမွာ သေဘာထားအျမင္ ေတြကြဲလြဲမႈေတြရွိေနၿပီလုိ႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဦးေက်ာ္ဆန္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ငိုခဲ့တာကလည္း ဒီလိုမတူညီတဲ့အျမင္ေတြေၾကာင့္သူရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဖိအား ေတြကို မခံႏုိင္တဲ့အဆုံး မ်က္ရည္အျဖစ္ေပါက္ကြဲထြက္ၿပီးငုိတာလုိ႔ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟုျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွဗဟုိအလုပ္ အမႈ ေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေဒၚစုၾကည္ဟုရင့္သီးစြာေခၚဆုိပီး မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့သူအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး၊ယာဥ္ေက်းမႈအျဖစ္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ေျပာေရးဆုိခြင့္အဖြဲ႕ ေခါင္းဆာင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးျခင္းခံထားရသည္။
http://www.irrawaddyblog.com/2011/08/blog-post_7182.html

ကေနဒါမွျမန္မာ့အေရးအတြက္ဆံုးရႈံးမႈတရပ္

ဒီေန႕မနက္ Monday, August 22,4:45 am တြင္ကေနဒါအတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ Jack Layton သည္တိုရန္တို
ရွိသူ၏ေနအိမ္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ၆၁နွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားရွာသည္။ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ဇနီးျဖစ္သူ ပါလီမန္အမတ္
Olivia Chow ၊ သမီး Sarah နွင့္သားျဖစ္သူ Toronto City councillor Michael Layton က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

Jack သည္အေျခခံလူတန္းစားတို႕အသဲစြဲျဖစ္သည္။အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏၎တို႕နိုင္ငံနွင့္ပတ္သက္သည့္ပြဲမ်ားသို႕ဖိတ္လွ်င္ဘယ္
ေတာ့မွျငင္းသူမဟုတ္။ျမန္မာ့အေရးကေနဒါအစိုးရအေရးတယူရွိရန္ပါလီမန္တြင္အျမဲေတာင္းဆိုေနသူတဦးျဖစ္သည္ကေနဒါျမန္မာ့နိုင္ငံအေရးလႈပ္ရွားမႈပြဲမ်ားသို႕အျမဲတက္ေရာက္ျပီးလႈံေဆာ္မိန္႕ခြန္းမ်ားေျပာေလ့ရွိသည္။

ဇနီးေမာင္နွံနွစ္ဦးစလံုးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလြန္စြာမွခ်စ္ျမတ္နိုးသူမ်ားျဖစ္သည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုအျပင္မွာေတြ႕ဆံုခ်င္
သည္ဟုေျပာဖူးသည္။ျမန္မာ့အေရးအတြက္ဆံုးရႈံးမႈတရပ္ပင္ျဖစ္သည္။New Democratic Party ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၂၀၀၃ခု မွ ၂၀၁၁ အထိဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ဇူလိုင္ ၂၅ တြင္ ကင္ဆာေရာဂါ
အားခုခံရန္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မွနုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ယခင္က New Democratic Party သည္တတိယမဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့
ေသာ္လည္းျပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အင္အားၾကီးလစ္ဘရယ္ပါတီကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီးလႊတ္ေတာ္တြင္၁၀၃ေနရာ(၃၀%)ရယူျပီး ဒုတိယေနရာရရွိေအာင္ၾကိဳးစားခဲ့သူျဖစ္သည္။လက္ရွိ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ Stephen Harper က လြန္စြာေၾကကြဲရပါေၾကာင္းေျပာဆို
ခဲ့သည္။ေခါင္းေဆာင္မ်ားစကားစစ္ထိုးရာတြင္ Jack Layton သည္အခ်က္က်က်တံုျပန္နိုင္သလို ပါလီမန္တြင္လည္း
ျပိဳင္ဖက္အမတ္မ်ား၏ေလးစားခ်စ္ခင္မႈရရွိသူတဦးျဖစ္သည္။

ဇနီးျဖစ္သူ Olivia Chow ၏ ဒီေန႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ...

"He passed away peacefully at his home surrounded by family and loved ones. Details of Mr. Layton’s funeral arrangements will be forthcoming."

လူမႈကြန္ယက္ Twitter တြင္ေနာက္ဆံုးသူေရးခဲ့ေသာစာေၾကာင္းမွာ...

“Your support and well wishes are so appreciated. Thank you,”
“I will fight this and beat it."

Hull-Aylmer မဲဆႏၵနယ္မွအမ်ိဳးသမီး MP Nycole Turmel က New Democratic Party ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္
ဆက္လက္တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။
ျပီးခဲ့သည့္၂ရက္ကအမ်ားျပည္သူမ်ားသိုနူတ္ဆက္စာတေစာင္ေရးျပီး ဇနီးျဖစ္သူ Olivia Chow အားေပးအပ္ထားခဲ့သည္။
အျပည့္အစံုမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

Jack Layton's final letter to all Canadians, dated Saturday, Aug. 20, 2011, two days before he died:

Dear Friends,
Tens of thousands of Canadians have written to me in recent weeks to wish me well. I want to thank each and every one of you for your thoughtful, inspiring and often beautiful notes, cards and gifts. Your spirit and love have lit up my home, my spirit, and my determination.

Unfortunately my treatment has not worked out as I hoped. So I am giving this letter to my partner Olivia to share with you in the circumstance in which I cannot continue.

I recommend that Hull-Aylmer MP Nycole Turmel continue her work as our interim leader until a permanent successor is elected.

I recommend the party hold a leadership vote as early as possible in the New Year, on approximately the same timelines as in 2003, so that our new leader has ample time to reconsolidate our team, renew our party and our program, and move forward towards the next election.

A few additional thoughts:

To other Canadians who are on journeys to defeat cancer and to live their lives, I say this: please don’t be discouraged that my own journey hasn’t gone as well as I had hoped. You must not lose your own hope. Treatments and therapies have never been better in the face of this disease. You have every reason to be optimistic, determined, and focused on the future. My only other advice is to cherish every moment with those you love at every stage of your journey, as I have done this summer.

To the members of my party: we’ve done remarkable things together in the past eight years. It has been a privilege to lead the New Democratic Party and I am most grateful for your confidence, your support, and the endless hours of volunteer commitment you have devoted to our cause. There will be those who will try to persuade you to give up our cause. But that cause is much bigger than any one leader. Answer them by recommitting with energy and determination to our work. Remember our proud history of social justice, universal health care, public pensions and making sure no one is left behind. Let’s continue to move forward. Let’s demonstrate in everything we do in the four years before us that we are ready to serve our beloved Canada as its next government.

To the members of our parliamentary caucus: I have been privileged to work with each and every one of you. Our caucus meetings were always the highlight of my week. It has been my role to ask a great deal from you. And now I am going to do so again. Canadians will be closely watching you in the months to come. Colleagues, I know you will make the tens of thousands of members of our party proud of you by demonstrating the same seamless teamwork and solidarity that has earned us the confidence of millions of Canadians in the recent election.

To my fellow Quebecers: On May 2nd, you made an historic decision. You decided that the way to replace Canada’s Conservative federal government with something better was by working together in partnership with progressive-minded Canadians across the country. You made the right decision then; it is still the right decision today; and it will be the right decision right through to the next election, when we will succeed, together. You have elected a superb team of New Democrats to Parliament. They are going to be doing remarkable things in the years to come to make this country better for us all.

To young Canadians: All my life I have worked to make things better. Hope and optimism have defined my political career, and I continue to be hopeful and optimistic about Canada. Young people have been a great source of inspiration for me. I have met and talked with so many of you about your dreams, your frustrations, and your ideas for change. More and more, you are engaging in politics because you want to change things for the better. Many of you have placed your trust in our party. As my time in political life draws to a close I want to share with you my belief in your power to change this country and this world. There are great challenges before you, from the overwhelming nature of climate change to the unfairness of an economy that excludes so many from our collective wealth, and the changes necessary to build a more inclusive and generous Canada. I believe in you. Your energy, your vision, your passion for justice are exactly what this country needs today. You need to be at the heart of our economy, our political life, and our plans for the present and the future.

And finally, to all Canadians: Canada is a great country, one of the hopes of the world. We can be a better one – a country of greater equality, justice, and opportunity. We can build a prosperous economy and a society that shares its benefits more fairly. We can look after our seniors. We can offer better futures for our children. We can do our part to save the world’s environment. We can restore our good name in the world. We can do all of these things because we finally have a party system at the national level where there are real choices; where your vote matters; where working for change can actually bring about change. In the months and years to come, New Democrats will put a compelling new alternative to you. My colleagues in our party are an impressive, committed team. Give them a careful hearing; consider the alternatives; and consider that we can be a better, fairer, more equal country by working together. Don’t let them tell you it can’t be done.
My friends, love is better than anger. Hope is better than fear. Optimism is better than despair. So let us be loving, hopeful and optimistic. And we’ll change the world.

All my very best,
Jack Layton


We will always miss you Jack . " Peace in heaven"

Yeyintnge(Canada)