Wednesday, August 24, 2011

ေအသင္ခ်ိဳေဆြ


ျမန္မာ့အလုပ္သမားထု လြတ္ေျမာက္ရန္အခြင့္အလမ္း

ျမန္မာ့အလုပ္သမားထု လြတ္ေျမာက္ရန္အခြင့္အလမ္း
(သို ့မဟုတ္)
လြတ္လပ္သည့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားေပၚထြန္းခ်ိန္

ခ်ိဳေမာင္

၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား စသည္ျဖင့္ သမဂၢမ်ားစြာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားစြာ လြတ္လပ္စြာေပၚထြက္ခဲ့ျပီး စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရသည္။ ထို ့ေနာက္ ၁/၉၀ အမိန္ ့ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ နအဖ စစ္အစိုးရမွ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ စသည့္ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္ စည္းရုံးပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ (၈၈၈၈) အေရးေတာ္ပုံႏွင့္တူ (၂၃) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ျပန္လည္ ဆိတ္သုဥ္း ေနခဲ့ရေပသည္။
သို ့ေသာ္ယခုႏွစ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားထုၾကီးအတြက္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ အျပည့္ အ၀ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမဲ့အခ်ိန္အခါအခြင့္အလမ္းေပၚထြန္းလာျပီျဖစ္တယ္လို ့ သတင္း ေကာင္းပါးလိုက္ျခင္း ႏွင့္ အတူ လြတ္ ေျမာက္ရာ လမ္းဘယ္လိုေဖၚေဆာင္မလဲဆိုတာကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
အၾကိမ္ (၁၀၀) ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (အိုင္အယ္လ္အို) (International Labour Organization - ILO) ညီလာခံ ကို ဒီႏွစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ က်င္းပရာမွာ ျမန္မာျပည္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢေတြဖြဲ ့စည္းခြင့္၊ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳဖို ့ စတာေတြလုပ္ေဆာင္ဖို ့ ျမန္မာအစိုးရကို အိုင္အယ္လ္အိုက ဖိအားေပး တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။ တိုက္တြန္းခ်က္နဲ ့အတူ သတ္မွတ္ ရက္ကို လည္း ေပးလိုက္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ရက္ ျဖစ္တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလ မွာ အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္္ျခင္းမ်ား မျပလုပ္ပါ က ျမန္မာအစိုးရကို ဆက္လက္ဖိအားေပး အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာကိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ ေၾကာင္းကိုလည္းသိရပါတယ္။

အသင္းအဖြဲ ့မ်ားလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္ႏွင့္ စည္းရုံးပိုင္ခြင့္အား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္(၈၇) {Freedom of Association and Protection of the Right of Organise Convention (No.87)} FOA ကို ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုးရက ILO ၌ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာ သေဘာတူ ညီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပဌာန္းခ်က္ (၈၇) ကို မလုိက္နာေတာ့ပဲ ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ သြားျပီးျဖစ္တာကို ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ ့ ILO က ျပင္းျပင္းထန္ထန္သတိေပးတားျမစ္ခဲ့ျပီး အထူးေၾကညာခ်က္ အေနနဲ ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ILO အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားညီလာခံမွာ ထုတ္ျပန္သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္အစိုးရက မလိုက္နာပဲဆက္လက္ ခ်ဳိးေဖါက္ေန တဲ့အတြက္ အခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ဖိအားေပးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ (လြတ္လပ္စြာအသင္း အဖြဲ ့မ်ားဖြဲ ့စည္းခြင့္၊ စည္းရုံးပိုင္ခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္ ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္အမွတ္ (၈၇) မွာ ဘာေတြ ပါ၀င္သလဲဆိုတာ (ပူးတြဲ) ႏွင့္ေဖၚျပပါတယ္။ )

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားထု၊ေတာင္သူလယ္သမားထုၾကီးအေနနဲ ့ဤအခြင့္အလမ္းေကာင္းၾကီး စတင္ေပၚ လာတာနဲ ့အတူ အလုပ္သမား ထုအားနဲ ့ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးရရွိဖို ့ သတိၱရွိရွိစတင္တိုက္ပြဲ၀င္ဖို ့ ဦးစြာပထမ တိုက္တြန္း အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္လုိတိုက္ပြဲ၀င္ၾကမလဲဆိုတာ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာ လုပ္ေဆာင္ရမွာကေတာ့ ပထမဦးဆုံး ရန္ကုန္မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ အိုင္အယ္အိုရုံးကို သြားေရာက္ဆက္သြယ္ျပီး လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ ့မ်ားဖြဲ ့စည္းခြင့္ဆိုင္ရာကို အိုင္အယ္အိုက သတ္ မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္အမွတ္ (၈၇) ဆိုတာဘာလဲ၊ ျမန္မာအစိုးရကို အိုင္အယ္အိုက တိုက္တြန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေတြကဘာေတြလဲ ဆိုတာကို အရင္သိေအာင္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တျပိဳင္နက္ထဲမွာ သမဂၢေတြဖြဲ ့ျပီဆိုရင္ အိုင္အယ္အိုက ဘယ္လို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမွာလဲဆိုတာ ဥပမာ.. ဖြဲ ့တဲ့လူေတြ ကို ျမန္မာအစိုးရ ကဖမ္းဆီးရင္ ျခိမ္းေခ်ာက္ရင္ ဘယ္လိုအေရးယူ အကာအကြယ္ေတြ ေပးမလဲဆိုတာေတြကို ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကရပါမယ္။ ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ေတြရႏိုင္ မလဲ ဆိုတာေတြပါ။

ရန္ကုန္ အိုင္အယ္အို (ILO) ရုံးကို သြားတာနဲ ့အတူ တျပိဳင္နက္တည္းမွာ NLD ကိုလည္း မိမိတို ့ အလုပ္သမား ေတြက သြားေရာက္အေၾကာင္း ၾကားရပါမယ္။ NLD အေနနဲ ့ အလုပ္သမားသမဂၢေတြေပၚထြန္းေရးကို ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ သြားမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ထားတာေၾကာင့္ အလုပ္သမား ထုက အကူအညီေတာင္းခံျပီး သမဂၢ ဘယ္လိုဖြဲ ့ရမယ္ ဆိုတာကို အၾကံဥာဏ္မ်ားသြားေရာက္ေတာင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ NLD က အလုပ္သမား ထုကို ပံ့ပိုးျပီး ILO နဲ ့ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အလုပ္သမားသမဂၢေတြ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ရရွိေရးကို အလုပ္သမားထုနဲ ့အတူ ေဖၚေဆာင္သြား ႏိုင္မယ္ လို ့ယုံၾကည္ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အဓိကဦးေဆာင္လႈပ္ရွားရမွာက အလုပ္သမားထုျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစြာပထမ သမဂၢကို တိတ္တဆိတ္ က်စ္လစ္ခိုင္မာစြာ ဖြဲ ့၊ ျပီးေနာက္ေတာ့ NLD နဲ ့ ILOကို အေၾကာင္းၾကား၊ ျပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳရန္ ကို အစိုးရထံတရား၀င္စာပို ့။တျပိဳင္နက္ထဲမွာပဲ ကမၻာ့သတင္းဌာနေတြကို သတင္းပို ့ အင္တာျဗဴးမ်ားလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အကာအကြယ္မ်ားယူထားရန္ျဖစ္္ပါတယ္။

သမဂၢေတြဘယ္လိုဖြဲ ့ၾကမလဲ ……
အလုပ္သမားသမဂၢဆိုတာ အလုပ္သမားေတြနဲ ့စုုေပါင္းျပီးဖြဲ ့ထားတဲ့အဖြဲ ့အစည္းကို အလုပ္သမား သမဂၢလို ့ေခၚ ေ၀ၚေစျပီး၊ ဘာေၾကာင့္ အလုပ္သမားသမဂၢေတြဖြဲ ့စည္းရသလဲဆိုတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ့ွ အေျခခံအခြင့္ အေရးေတြ နဲ ့အလုပ္သမားေတြဖက္ကရပ္တည္မဲ့ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ အဖြဲ ့အစည္းတခုလိုအပ္တဲ့ အတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢဆိုတာ ကိုဖြဲ ့စည္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အေျခခံအခြင့္အေရးေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စံႏူန္းနဲ ့ညီေစတဲ့ လုပ္အားခ၊ လုပ္ငန္းခြင္လုံျခံဳမႈ စတာေတြကိုရရွိဖို ့က လြတ္လပ္တဲ့အလုပ္သမားသမဂၢေတြဖြဲ ့စည္းျပီး အလုပ္ရွင္ေတြနဲ ့ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားမွ အလုပ္ရွင္ေတြက ေပးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ပဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေတြကို လည္း မိမိတို ့အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကို တရားဥပေဒေဘာင္ထဲကေနေတာင္းဆို ညိွႏိႈင္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္တဲ့အလုပ္သမားသမဂၢဆိုတာဘာလဲ…. မည္သည့္အာဏာရွင္အဖြဲ ့အစည္း၊ မည္သည့္အစိုးရ၊ ပါတီအဖြဲ ့ အစည္း၊ အလုပ္ရွင္၊ အဖြဲ ့အစည္းတခုခုတို ့ရဲ ့လက္ေအာက္ခံ ၾကိဳးကိုင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့လြတ္လပ္တဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢဆိုတာ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ဖြဲ ့စည္းပုိင္ခြင့္ ရွိျပီး ကိုယ့္အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကိုယ့္ဖာသာ လြတ္လပ္တဲ့မွ်တတဲ့ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် မဲေပးေရြးခ်ယ္ျပီး ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ရာမွာလည္း အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ ရဲ ့အရည္အခ်င္းေတြနဲ ့ညီတဲ့ သူကို ေရြးခ်ယ္ဖို ့လိုပါတယ္။

အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရဲ ့အရည္အခ်င္းေတြက ဘာေတြရွိရမလဲ ….. ဒီမိုကေရစီစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာတဲ့သူျဖစ္ရမယ္။ စီမံခ်က္ေတြ စီစဥ္တတ္ရမယ္။ သိရွိထားတဲ့ ဗဟုသုတအေတြ ့ အၾကံဳေတြနဲ ့ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာေတြကို ျပန္ လည္ေ၀ငွ သိရွိေစတတ္သူျဖစ္ရမယ္။ ဦးေဆာင္မႈျပဳႏိုင္ျပီး လုပ္ငန္းေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆး ညႊန္ၾကားႏိုင္တဲ့သူျဖစ္ရမယ္။ သမဂၢဖြံ ့ျဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိရွိ နားလည္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ႏိုင္တဲ့ သူျဖစ္ရမယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္ရဲ ့စြမ္းရည္၊ စိတ္ဓါတ္နဲ ့အရည္အေသြး ေတြကေကာ…. အဖြဲ ့၀င္မ်ားရဲ ့ ယုံၾကည္အားထားမႈနဲ ့ အမိန္ ့နာခံရန္လုပ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ရွိျပီး ခင္မင္စရာေကာင္းတဲ့ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ရွိရပါမယ္။ အဖြဲ ့ ၀င္ေတြနဲ ့တသားတည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း နဲ ့အဖြဲ ့၀င္ေတြကို မျပတ္တန္းေထာက္ခံအားေပးျခင္းကိုလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္လည္းရွိေနရပါမယ္။ ျပီးေတာ့ အသင္းအဖြဲ ့ဆိုတဲ့စိတ္ဓါတ္နဲ ့ အဖြဲ ့ အတြက္ေကာင္းမြန္ေစမဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ ရာေတြျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းပကား ရွိရပါမယ္။ ျပႆနာကိုကြ်မ္းက်င္ လိမ္မာ စြာေျဖ ရွင္း ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ေတြနဲ ့ျပည့္စုံရပါမယ္။

စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွာဆိုရင္ေတာ့…. အဖြဲ ့၀င္ေတြဟာ တိုးတက္ဖြံံ ့ျဖိဳးမႈေတြကို သူတို ့ကုိယ္တိုင္ လုပ္ႏိုင္ စြမ္း ရွိတယ္ ဆိုတာ ကို ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက ယုံၾကည္စိတ္ထားရပါမယ္ ကိုယ့္ေနာက္လိုက္ငယ္သားေတြကို ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာနဲ့ ထိေတြ ့ျပီး ေလးစားစြာ ဆက္ဆံ တတ္တဲ့စိတ္၊ ေနာက္လိုက္ငယ္သားေတြ ေကာင္းစားေရးကို အမွန္တကယ္ လုပ္လိုတဲ့ စိတ္ေတြရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အရည္ေသြးပိုင္းဆိုင္ရာမွာဆိုရင္လည္း…… အတတ္ ပညာၾကြယ္၀ျပီးွဗဟုသုတရွိကာ အျမင္က်ယ္ျပန္ ့မႈရွိ ျခင္း။ ရိုးသားျဖဴ စင္ျပီးတာ၀န္ခံ တတ္ျခင္း။ မ်က္ႏွာလိုက္မႈမရွိဘဲမွ်တမႈရွိျခင္း။ အဂတိလိုက္စားမႈမရွိျခင္း။ ခံႏိုင္ရည္ရွိျပီး တည္ ၾကည္ခိုင္မာယဥ္ေက်းျခင္း။ မာန္မာနမထား ဘဲ ႏိွမ့္ခ်ကာေနတတ္ျပီး စာနာနာလည္းမႈရွိျခင္း။ လူမႈေရး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေတြမွာ တက္ၾကြမႈရွိျပီး စြယ္စုံရေနျခင္း။ ခိုင္မာတဲ့ အမ်ိဳးသား ေရးစိတ္ဓါတ္နဲ ့အတူစြန္ ့လႊတ္စြန္ ့ စားမူေတြရွိေနျခင္း။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုလိုက္နာမႈရွိျခင္း။ တဦးတည္းေကာင္းမဟုတ္ဘဲ အဖြဲ ့၀င္ မ်ားနဲ ့ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈရွိျခင္း။ ႏိုးၾကားသတိနဲ ့အတူ ရဲစြမ္းသတိၱ၊ ဂုဏ္သိကၡာေတြကိုေစာင့္စည္းမႈရွိျခင္း စတာေတြနဲ ့ျပည္စုံဖို ့ လိုအပ္ ပါ တယ္။

အဲဒီေတာ့မိမိတို ့အလုပ္သမားထုက စိတ္ၾကိဳက္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရွာေဖြျပီးေတာ့ကာ မ်ိဳးတူလုပ္ ငန္းတူရာ အုပ္စုေတြကို စုစည္းျပီးဖြဲ ့စည္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-အေနနဲ ့ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ၊ လယ္ သမား၊ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သူေတြက စုိက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားသမဂၢ (ပန္းရံအလုပ္သမားကစအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အပါအ၀င္) ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို ့ ေဆာင္ေရးလုပ္သားမ်ားသမဂၢ စသည္ျဖင့္ က်စ္လစ္တဲ့ သမဂၢေတြကိုဖြဲ ့ရပါမယ္။ ရသမွ်အဖြဲ ့၀င္နဲ ့ စတင္တည္ ေထာင္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းတူသမဂၢေတြ ေဖၚေဆာင္ျပီးတာနဲ ့အားလုံးကိုစုေပါင္းဖြဲ ့လိုက္ မယ္ဆိုရင္ သမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (Federation of Trade Unions) ဆိုတာကို ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ ့ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ဖြဲ ့စည္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံးေဒသျခင္းမတူတဲ့ ေနရာေတြက ဖြဲ ့စည္းၾကတဲ့သမဂၢေတြက ေဒသဆိုင္ရာသမဂၢ (Local Unions) အဆင့္ျဖစ္ပါမယ္။ အဲဒီကမွတဆင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာသမဂၢမ်ားအဆင့္ (National Unions) ကို အဖြဲ ့ခ်ဳပ္သမဂၢေတြနဲ ့(Federation of Trade Unions) တည္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ သမဂၢေတြ (Federation of Trade Unions) ကို ေပါင္းျပီး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ေပါင္းခ်ဳပ္သမဂၢ (Confederation) ဆိုတာကိုဖြဲ ့ စည္းသြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ဆုံးအဆင့္ေရာက္ဖို ့ကေတာ့ အခ်ိန္ယူျပီး ေဖၚေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္းအခုလို အခြင့္အခါေကာင္းမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္သြားဖို ့ရာ လမ္းစေပၚ ေနတာကေတာ့ ILO နဲ ့ NLD က အလုပ္သမားထုဖက္က ပံ့ပိုးရပ္တည္သြားမယ္ဆိုတာ အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ျပီး မိမိတို ့အလုပ္သမားထုက သတိၱရွိရွိနဲ ့ ေဖၚေဆာင္သြားဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားသမဂၢကို ဘယ္လိုအဆင့္အထိတက္လွမ္းဖြဲ ့စည္းရမယ္ဆိုတာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပတာပါ။ အဲဒီလို အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ေပါင္းခ်ဳပ္သမဂၢ (Confederation) ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ သမဂၢေတြ (Federation of Trade Unions) ကိုဖြဲ ့ ျပီးရင္ေတာ့ အိုင္တီယူစီ (International Trade Union Confederation - ITUC) လို ့ေခၚတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ဖို ့ရန္နဲ ့ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြရရန္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက လည္း သိတ္ျပီးခက္ခဲတဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး ဘာျဖစ္လို ့လဲဆိုေတာ့ အခုလိုအခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ILO နဲ ့ NLD တို ့က တဆင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ျမိဳ ့မွာအေျခစုိက္တဲ့ ITUC အဖြဲ ့ဟာ ကမာၻေပၚမွာ အင္အားအၾကီးမားဆံုး အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီး၊ ၁၅၅ ႏိုင္ငံက အလုပ္သမား ၁၇၅ သန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳဖြဲ ့ စည္းထားတဲ့အဖြဲ ့ျဖစ္ ပါတယ္။ ITUC အေနနဲ ့ကလည္း ILO နဲ ့အတူလက္တြဲေနတာေၾကာင့္ အခုလို လြတ္လပ္တဲ့အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ျမန္မာျပည္ထဲမွာေပၚထြန္းေရးကို ဦးစားေပးကူညီသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ ရပါတယ္။ ဒါကလည္း ILO မွ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္ႏွင့္ စည္းရုံးပိုင္ခြင့္အား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္(၈၇) ရဲ ့သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္အရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား အဖြဲ ့အစည္း ေတြနဲ ့ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း၍ အဖြဲ ့၀င္ခြင့္ရွိသည္ဆိုတဲ့ အပုိဒ္ (၅) ပါ ျပဌာန္းခ်က္နဲ ့အညီ ျဖစ္ပါတယ္။

ILO မွ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္ႏွင့္ စည္းရုံးပိုင္ခြင့္အား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္(၈၇) ရဲ ့သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္ထဲမွာဆိုရင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ေတြဟာ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွိဘဲ ဘယ္သူတဦးတေယာက္အဖြဲ ့အစည္း အစိုးရကမွ ၾကိဳတင္အမိန္ ့အာဏာေပးထားျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စိတ္ၾကိဳက္သမဂၢဖြဲ ့၊ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့သမဂၢမွာပါ၀င္ အဲဒီသမဂၢ ရဲ ့စည္းမ်ဥ္းေတြ ကိုလိုက္နာျပီး တည္ေထာင္ခြင့္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိတယ္လို ့ဆို ထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း အလုပ္ရွင္မ်ားသမဂၢေတြ ဖြဲ ့စည္းျပီး အလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ ့လက္တြဲ ႏိုင္တယ္ဆိုတာလည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ထို ့အတူ - မိမိတို ့ အလုပ္သမားထုၾကီးအေနႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လပိုင္းက ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ မည္သည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ မည္သည့္အဖြဲ ့အစည္းတို ့၏လမ္းညႊန္မႈမပါဘဲ ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢကို စံနမူနာထား၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ၎တို ့ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပူးတြဲ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ တဲ့အလုပ္သမားသမဂၢေတြကို စတင္ ဖြဲ ့စည္း သြားဖို ့ကိုလည္းတိုက္တြန္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္အခုလို ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢကို ညြန္းျပ ရသလဲ ဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္က သူတို ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ထိေရာက္မႈရွိ ခဲ့လို ့ နအဖ စစ္အစိုးရက လွ်င္ျမန္စြာပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ရပါတယ္။

သူတို ့ က ဘယ္လိုလုပ္ငန္းစဥ္ေတြလုပ္ခဲ့လို ့ဘယ္လိုထိေရာက္ခဲ့တာလဲ -

ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ ဥပေဒအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္လူ ့အခြင့္ အေရးေရွ ့ေန ကိုဖိုးျဖဴ က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂) ရက္ေန ့မွာ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (Radio Free Asia) RFA ေရဒီယုိမွာ အင္တာျဗဴးလုပ္သြားတာက - ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ လယ္ယာနဲ ့စက္ရုံ အလုပ္ရုံေတြက အလုပ္သမားေတြအေရးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို ့နဲ ့ သူတို ့ရဲ ့ အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို ့ ျပည္တြင္းက အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ ့ဖြဲ ့ စည္းလိုက္ ရေၾကာင္း၊ အဲဒီအလုပ္သမားသမဂၢ တရား၀င္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို ့အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ထံ သို ့လိပ္မႈျပီး စာတိုက္ကတဆင့္ ဇြန္လ (၂) ရက္ေန ့မွာေပးပို ့ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီသမဂၢကို အလုပ္အမႈေဆာင္ (၁၈) ဦးနဲ ့ဖြဲ ့ စည္း ထားေၾကာင္း၊ ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ လယ္ယာအငွားအလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးပါေလး၊ ၈၈ အေရးအခင္းမွာ အလုပ္ သမားသမဂၢ အေတြ ့အၾကဳံရွိခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းေအာင္ တို ့ ပါ၀င္ျပီး လယ္ယာအငွားအလုပ္သမားမ်ား၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုံေတြက အလုပ္သမားေတြနဲ ့ပါ၀င္ဖြဲ ့စည္းထား တာျဖစ္ေၾကာင္း တို ့ကို ေျပာျပသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို ့ကို ခြင့္မျပဳလည္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ျပီး ဖမ္းရင္လည္း ဖမ္း ေထာင္ထဲကိုထည့္ ထားရင္လည္းေနမယ္ လို ့ ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ ့သတၱိရွိရွိ ေျပာသြားပါတယ္။

သူတို ့ရဲ ့ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ထြက္ေပၚရပ္တည္ခ်က္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္ သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (International Confederation of Trade Union - ITUC) အိုင္တီယူစီ (ITUC) မွ အခုလို ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ တရား၀င္အလုပ္သမားသမဂၢ တရပ္ တရား၀င္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ထံကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ ထားလိုက္တာကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ၾကိဳဆိုေၾကာင္း။ ဒီလုိ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ ခံစားခြင့္ ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းတဲ့ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကုိ ၾကိဳဆိုရမွာပါ၊ ဘာျဖစ္လုိ ့လဲ ဆုိေတာ့ ျမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရး ေတြကိုဖိႏွိပ္ခ်ိဳး ေဖာက္တဲ့ေနရာမွာ အေတာ့္ကုိနာမည္ၾကီးပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကုိ ဖိႏိွပ္ထား တဲ့အျပင္ အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ ့စည္းထူေထာင္ခြင့္ ေတြကုိလည္း ေတာက္ေလ်ာက္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့တာပါ၊ အခုလုိ အလုပ္သမားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိေအာင္ စတင္ ၾကဳိးပမ္းမႈေတြရွိလာတာဟာ ထူးျခားတဲ့ ေဆာင္႟ရြက္ခ်က္ပါလုိ ့ ITUC အဖြဲ ့ရဲ ့ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Tim Noonan က လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (Radio Free Asia) RFA ေရဒီယုိ အင္တာျဗဴးမွာ ေျပာသြားပါတယ္။ (၂၀၁၀ - ၀၆ -၀၂ ရက္ေန ့ RFA သတင္း) အခုလို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ၀ိုင္းရံလာ တာကို ျမန္မာ့အလုပ္သမားထုၾကီးအေနနဲ ့သတိခ်ပ္ ဖို ့ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားထုၾကီးနဲ ့ေတာင္သူလယ္သမားထုၾကီးခင္ဗ်ား -

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္သည့္ ဦးေရ (၃၀.၈၅) သန္းအနက္ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္ - ခန္ ့မွန္း) ၇၀ ရာခိုင္းႏူန္းဟာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ျပီး (၇) ရာခိုင္ႏူန္းဟာ စက္မႈ အလုပ္သမားနဲ ့ (၂၃) ရာခိုင္ႏူန္းဟာ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္ သမားထုၾကီးနဲ ့အလုပ္သမား ထုၾကီးရဲ ့အင္အားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ ဒုတိယအသက္ ေသြးေၾကာ မ႑ိဳင္ အျဖစ္ တည္ရွိရပ္တည္ေနပါတယ္။ သို ့ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မိမိတို ့ရဲ ့အင္ အားေတြနဲ ့ မိမိတို ့ အခြင့္ အေရးေတြကို ရရွိေအာင္ အထက္တင္ျပပါအတိုင္း စုေပါင္းတည္ေဆာက္ျပီး လြတ္လပ္တဲ့အလုပ္သမား သမဂၢေတြ ဖြဲ ့စည္းရန္ အခ်ိန္အခါတန္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ႏူိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္
၁။ အိုင္အယ္လ္အို (ILO) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (ITUC) တို ့ မွ ျမန္မာျပည္တြင္လြတ္လပ္ သည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ား ေပၚထြန္းေရးကို ေဖၚေဆာင္ေနျခင္း။

၂။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ အလုပ္သမားသမဂၢေပၚထြန္းေရးအား လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ခ်မွတ္ထားျခင္း။

၃။ မိမိတို ့အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေရွ ့မွ ဦးေဆာင္၍ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ေနခ်ိန္တြင္ မိမိတို ့အလုပ္သမားထုၾကီးက အင္အားထုတရပ္ အေနျဖင့္ လွိ်ဳ ့၀ွက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေနရမည့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ပဲ သတိၱ ရွိ ရွိျဖင့္ ေျဗာင္ဖြင့္တိုက္ရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ေနျခင္း။

၄။ စစ္အုပ္စု အေနျဖင့္ အခုအခ်ိန္အခါတြင္ မည္သည့္ ျပယုဂ္ အတုအေယာင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ ရလာသည့္ အခြင့္အလမ္းနဲ ့အေျခအေနကို မလြတ္တန္းဆုတ္ကိုင္ တက္နင္းျပီး ၎တို ့မွ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ လက္ခံရမည့္ အလုပ္သမားသမဂၢေပၚထြန္းေစျပီး အိုင္အယ္လ္အိုက အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေျခအေနေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေပးေနျခင္း။ ဥပမာ အားျဖင့္ - အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းကိစၥတြင္ အိုင္အယ္လ္အိုမွ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုမွ ရန္ကုန္တြင္ အိုင္အယ္လ္အိုရုံးစိုက္ခြင့္ျပဳလုိက္ ရသကဲ့သို ့ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အေျခအေနေပးေနျခင္း။

၅။ မိမိတို ့အလုပ္သမားထုအေနျဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢကို မေဖၚေဆာင္ပါက စစ္အုပ္စု ၾကိဳးကိုင္သည့္ အတု အေယာင္အလုပ္သမား သမဂၢကိုလည္း ေဖၚေဆာင္လာမည့္အေျခအေနျဖစ္ေနျခင္း ႏွင့္ ထိုသို ့ေဖၚေဆာင္လာပါကလည္း မိမိတို ့ အလုပ္သမားထု၏ စစ္မွန္သည့္ အလုပ္ သမားသမဂၢမ်ားက ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းစီးနင္းျခင္းႏွင့္ အထက္ေဖၚျပပါ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ျဖင့္စီးနင္း ထားႏိုင္ျခင္း။
စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားထုၾကီး လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္း (သို ့မဟုတ္) လြတ္လပ္သည့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားေပၚထြန္းခ်ိန္ က်ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

အလုပ္သမားထုအေရးကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ မိမိတို ့ သိရွိသည့္အလုပ္သမားထုႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားအား တဆင့္ဆက္ လက္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ေပးပို ့ပါရန္ အတြက္ အခုလို အင္တာနက္တြင္ ေဖၚျပရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စစ္မွန္သည့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားေပၚထြန္းေရးကိုရည္မွန္း၍။


ခ်ိဳေမာင္
အလုပ္သမားေရးရာေလ့လာသူ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္။
- ပူးတြဲ -
အသင္းအဖြဲ ့မ်ားလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္ႏွင့္စည္းရုံးပိုင္ခြင့္အား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္(၈၇) ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၉) ရက္ ၊ ဆန္ဖရန္စၥကိုျမိဳ ့၊ အိုင္အယ္အို မွ လက္ခံက်င့္သုံးသည္။
{Freedom of Association and Protection of the Right of Organise Convention (No.87) 1984} FOA
အပိုဒ္ (၁)
အိုင္အယ္အို အဖြဲ ့၀င္တို ့အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ ဤျပဌာန္းခ်က္တြင္ အိုင္အယ္အို အဖြဲ ့၀င္တခု သည္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။
အပိုဒ္ (၂)
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို ့သည္ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွိဘဲ ၾကိဳတင္အမိန္ ့အာဏာေပးထားျခင့္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ မိမိတို ့ စိတ္ၾကိဳက္သမဂၢအဖြဲ ့အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ၎အဖြဲ ့အစည္းတို ့၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုသာလိုက္နာ၍ တည္ေထာင္ခြင့္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။
အပိုဒ္ (၃)
(၁) အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၊ သမဂၢမ်ားသည္ ၎တို ့၏အဖြဲ ့အစည္း၊ သမဂၢ စသည္ တို ့၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒစည္ကမ္းမ်ားေရးဆြဲရာ၌လည္းေကာင္း ၎တို ့၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ၎တို ့၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာ၌ လည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရွိသည္။
(၂) သမဂၢမ်ား၏ တရားး၀င္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေႏွာက္အယွက္ အဟန္ ့အတားျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ စြက္ဖက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို အာဏာပိုင္တို ့မွ မလုပ္ေဆာင္ရ။
အပိုဒ္ (၄)
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို ့၏ သမဂၢအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တို ့ေၾကာင့္ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား ပယ္ဖ်က္ရျခင္းမျဖစ္ေစရ။
အပိုဒ္ (၅)
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို ့၏ သမဂၢမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ ့ေပါင္းခ်ဳပ္ အဖြဲ ့ၾကီးမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ခြင့္။ ပါ၀င္ပူးေပါင္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ၎အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ - အဖြဲ ့ၾကီး မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ရွင္မ်ား အဖြဲ ့အစည္းတို ့ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း၍ အဖြဲ ့၀င္ခြင့္ ရွိသည္။
အပိုဒ္ (၆)
အထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အပိုဒ္ ၂။ ၃။ ႏွင့္ ၄ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မ်ား အဖြဲ ့ေပါင္းခ်ဳပ္သမဂၢမ်ား ႏွင့္ (Federation and Confederation) သက္ဆိုင္သည္။
အပိုဒ္ (၇)
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို ့၏သမဂၢမ်ား ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (Federation) မ်ားႏွင့္ အဖြဲ ့ ေပါင္းခ်ဳပ္ (Confederation) တို ့သည္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကို အသုံးျပဳၾကရာတြင္ အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ ၃ တို ့တြင္ပါရွိေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အဟန္ ့အတား မျဖစ္ေစရ။
အပိုဒ္ (၈)
(၁) ျပဌာန္းခ်က္မွ ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုက်င့္သုံးရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္း သမဂၢမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား (သို ့) အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားကဲ့သို ့ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကရမည္။
(၂) ထိုႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ ၎ဥပေဒကိုက်င့္သုံးရာတြင္ ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ အာမခံကတိျပဳထားခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္အားနည္ေစျခင္းမျဖစ္ရ။
အပိုဒ္ (၉)
(၁) ဤျပဌာန္းခ်က္မွေပးထားေသာ အာမခံကတိျပဳခ်က္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားအား မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ က်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ေပးမည္ကို ၎တို ့တိုင္းျပည္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကသာ အဆုံးအျဖတ္ေပး ရမည္။
(၂) အိုင္အယ္အို၏ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒအပိုဒ္ (၁၉)။ စာပိုဒ္ (၈)တြင္ ပါ၀င္ေသာမူႏွင့္အညီ ဤျပဌာန္းခ်က္ အား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ မည္သည့္အဖြဲ ့၀င္ကမွ် အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအားျဖင့္ တည္ရွိေန ေသာ ဥပေဒ၊ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ဓေလ့ထုံးစံ (သို ့) သေဘာတူ၀န္ခံခ်က္တစုံတခုကိုမွ် လႊမ္းမိုးေျပာင္းလြဲ ထိခိုက္ေစႏိုင္ သည္ဟု မယူဆရ။ ထိုသို ့ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့၀င္မ်ား (သို ့) ရဲတို ့၏ အခြင့္ အေရးကို ထိပါးျခင္းမရွိေစရ။
အပိုဒ္ (၁၀)
ဤျပဌာန္းခ်က္တြင္ “သမဂၢအဖြဲ ့အစည္း” ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို ့၏ အက်ိဳး စီးပြားမ်ား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေစရန္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို ့၏ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ မည္သည့္ အဖြဲ ့အစည္းကိုမဆို ေခၚဆိုသည္။
အပိုဒ္ (၁၁)
အိုင္အယ္အို အဖြဲ ့၀င္တို ့အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ ဤျပဌာန္းခ်က္တြင္ အိုင္အယ္အို အဖြဲ ့၀င္တိုင္း သည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို ့စည္းရုံးပိုင္ခြင့္ကို လြတ္လပ္စြာ အမွန္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု တာ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။

"သိမ္ႀကီးေစ်းတစ္ဝိုက္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား အတင့္ရဲေန"

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေပၚရွိ သိမ္ႀကီးေစ်းတစ္ဝိုက္တြင္ အတင့္ရဲေနေသာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ည ၈နာရီေက်ာ္လွ်င္ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးတို႔ မျဖတ္ရဲေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာသည္ဟု သိရသည္။ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းၾကား ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေပးတြင္ ႏုိက္ကလပ္ႏွင့္ စင္တင္ေတးဂီတပါေသာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားရွိၿပီး ယင္းတို႔ေအာက္ လမ္းမေပၚတြင္ ျပည့္တန္ဆာပြဲစားမ်ားက လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သြားေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ေပ်ာ္ပါးရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းအျပင္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးမ်ားအားလည္း ျပည့္တန္ဆာဟု ထင္မွတ္ကာ လိုက္လံေစ်းစကားေျပာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၂၇ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါ လမ္းမေပၚ သိမ္ႀကီးေစ်း ေအာက္ထပ္တြင္ မွန္ကန္႐ိုးသားစြာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စားေသာက္ဆုိင္ တစ္ဆုိင္ရွိၿပီး အဆုိပါဆိုင္တြင္ စားေသာက္ၿပီးျပန္ေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား၊ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ ေနာက္က်ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မသိ၍ ျဖတ္ေလွ်ာက္မိေသာ ခရီးသြား အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ေနာက္တစ္ခါ ျဖတ္မေလွ်ာက္ရဲေလာက္ေအာင္ ေစာ္ကားခံေနရသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ခရီးသည္ေစာင့္ေနေသာ အေႏွးယာဥ္မ်ားႏွင့္ တကၠစီမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔ထဲမွ အခ်ဳိ႕မွာ စည္းကမ္းမဲ့စကားမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာမ်ားအား ေနာက္ေျပာင္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ အေနာ္ရထာလမ္းေပၚရွိ ခံုးေက်ာ္တံတားမွာ ညပိုင္းအခ်ိန္တြင္ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာေခၚယူ၍ ရသည္မွာ ယခင္ကတည္းကပင္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ပိုဆိုးလာသည္ဟု လသာႏွင့္ ပန္းဘဲတန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားက ဆိုၾကေၾကာင္း Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၄.၈.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://www.ziddu.com/download/16169810/24August2011Yeyintngesdiary.doc.html
http://www.ziddu.com/download/16169811/24August2011Yeyintngesdiary.pdf.html

ိdoc http://www.mediafire.com/?29d88ax6c1ca2db
pdf http://www.mediafire.com/?sg2lfe2ks4sejxt

24 August 2011 Yeyintnge's Diary

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဦးသိန္းစိန္ ေတြ ့ဆံုမႈ ေဆြးေႏြးမႈ အတြင္းသတင္းမ်ား


ေဒၚစု နဲ ့သိန္းစိန္ ေတြ ့စဥ္- ဒုသမတ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး တက္ခြင့္မရ။ အစိုးရ၀န္ၾကီးေတြလဲတက္ခြင့္ရ- ၾကံဖြင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြ သိပ္ကိုစိတ္ဆိုးတယ္လုိ ့သိရ။ ေဒၚစုကို ဗြီအိုင္ပီ လို ျပဳစုဆက္ဆံတယ္လို ့သိရ။ ေဒၚစုကေရာက္ ကာစက ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ျဖစ္ေန တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားတယ္။ လူတိုင္းျပံဳးျပံဳရီရီျဖစ္လာတယ္လို ့ဆို။ ေဒၚစုနဲ ့အတူ ဒီၤခ်ဳပ္အဖြဲ ့၀င္တခ်ို ့ပါ၊ ပေရာဖက္ဆာ ရီရီျမင့္ လဲ ေဒၚစုနေဘးမွာရိွတယ္။ အစိုးရဖက္ကေတာ့ ဦးေအာင္ၾကည္( အလုပ္သမား)၊ ဦးေအာင္မင္း (မီးရထား) ၊ဦးစိုးသိန္း( စက္မႈ)၊ ေမဂ်ာသိန္းေဌး (နယ္စပ္) တို ့တက္ေရာက္တယ္။ သူတို ့က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသိပ္ျဖစ္ျခင္တယ္လုိ ့ ဆို။ ဒီထဲမွာ ဦးေအာင္မင္းက ဖိုးတက္ၾကြလို ့သိရ။ ေဒၚစုအစည္းေ၀းခန္းမအလာမွာ ေပၚတီကို မွာ ၀င္းေအာင္၊ ေဇာ္ေဇာ္၊ ေအာင္သက္မန္းတို ့က ေဒၚစုလီမြန္ဇင္းကိုလာဖြင့္ေပးၾက ဟုသိရ။ ဒီအေျခအေနကိုဒီခ်ဳပ္ကအေကာင္းျမင္ပုံရ။ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ အေကာင္းျမင္ဟုဆို။ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး အရမ္းေပါက္ကြဲေနဟု သိရ။


အစိုးရအတြင္းအေျခအေနက ႏွစ္ပိုင္းကြဲေနတယ္။သန္းေရႊၾသဇာတေန ့တျခားက်ဆင္းေနတယ္။သိန္းစိန္နဲ ့ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သန္းေရႊ နဲ ့ခပ္ေ၀းေ၀း ခပ္ေရွာင္ေရွာင္လုပ္လာၾကတယ္။ သမတအုပ္စုက က တင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ေက်ာ္ဆန္းကို ကိုမႏွစ္ျမိဳ ့။ ဥပမာ -ဦးေအာင္မင္းက ျမန္ မာ့အလင္းသတင္းစာကိုသူ ့စားပြဲေပၚမတင္ရန္ ၀န္ထမ္းေတြကိုၾကိမ္းေမာင္း - ဒီသတင္းစာကိုေတြ ့ရင္အံျခင္တယ္ကြဟုဆို။ ေရြမန္းကသိန္းစိန္ကို ပိုမိုေထာက္ခံလာ။ ပိုနီးစပ္လာ။ သန္းေရြ အနားမယူခင္က သူလံုျခံဳေရးတပ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းခဲ့။ သို ့ေသာ္ မၾကာေသးခင္က သူရဲ အတြက္လံုျခံဳေရးယူေပးေနတဲ့တပ္ဖြဲ ့မ်ား ေလ်ာ့ခ်လာသည္ကိုေတြ ့ရ။ ဦးေန၀င္း အသက္ ၉၀ ေမြးေန ့ပြဲအျပီး သူလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားကို သန္းေရႊ-ေမာင္ေအးဂိုဏ္းက ေလ်ာ့ခ်သကဲ့သို ့ရိွေနတယ္။

ဦးေန၀င္းေသျပီး ၂ ရက္အတြင္း ဦးစိန္လြင္အိမ္ေရွ ့က လံုျခံဳေရးတပ္ကို လူေျပာင္းတာေလ်ာ့ခ်တာလုပ္သကဲ့သို ့ျဖစ္ေန။ မင္းေအာင္လိႈင္က သန္းေရႊလံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ၀င္အမ်ားစုမွာ
တပ္ထြက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စုဖြဲ ့ေပးခဲ့သည္မွာထူးျခားေနတယ္။

မင္းေအာင္လိႈင္က သန္းေရႊစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခဲ့သူသူျဖစ္။ အရည္အခ်င္းမရိွ။တပ္တြင္လူၾကိဳက္နည္းခဲ့သူျဖစ္။ လူၾကိဳက္မ်ားသုူမွာ ျမင့္ေအာင္ျဖစ္။ ျမင့္ေအာင္စကားမွားေသာေၾကာင့္တပ္ခ်ဳပ္အျဖစ္လ်ာထားျပီးမွဖယ္ရွားခံရ။ မင္းေအာင္လိႈင္ အေျပာင္းအလဲကို က်ေနာ္တို ့ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေန။ သိသာရန္ေပးပို ့။ ေကာင္းသည့္အခ်က္ကေတာ့တပ္ထဲတြင္ သန္းေရႊ ျပန္လာမွာကို စိုးရိမ္ေနၾက။ မလိုျခင္ေတာ့။ တပ္ထဲတြင္ ဟာသပင္လုပ္ေန- ဦးသိန္းစိန္ေရ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေပးပါ။ မေသခ်ာရင္-အားလံုး ေသမွာဟု ေနာက္ေျပာင္ေန။

ေရႊမန္း- သန္းေရႊကိုစိတ္နာေနတယ္။ သမတေနရာကိုသူကိုေပးမယ္လုိ ့ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးဟုသိရ။ သူကိုအယံုသြင္းျပီးေခြထားခဲ့ဟုခံစားေနရ။

တင္ေအး- အေျခအေနမေကာင္း။ သူေရာသူသားေရာ ၾသာဇာက်ဆင္း။ တင္းေအးကလဲသန္းေရႊကိုေရွာင္ေနတယ္ဟုသိရ။ သူက သန္းေရႊညာလက္ရံုးဟုအေျပာခံခဲ့ရသူျဖစ္။ သူကိုလည္းသန္းေရႊကဇယားေရြ ့ခဲ့သည္ဟံုခံစားရ။ သူသားက ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေဒၚစုကို ပင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည့္အထဲမွာလည္းပါ၀င္ေနတယ္။

ေဌးဦး- ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီက သူကိုသန္းေရႊက ဒုသမတ ေနရာေပးမယ္လုိ ့့အယံုသြင္းခံခဲ့ရဟုသိရ။ သန္းေရႊကိုလံုး၀ လက္မခံနိင္ေတာ့သူျဖစ္လာ။ လံုး၀မခ်စ္နိင္ေတာ့ျပီ။ ေအာင္ေသာင္းနဲ ့သိန္းေဇာ္- သန္းေရႊကိုဆက္ခ်စ္ေနသူမ်ားျဖစ္ဟုယူဆရ။ ဆက္လက္ေထာက္ခံေနဆဲဟုသံုးသပ္ရ။

မင္းေအာင္လိႈင္- တပ္ကို သန္းေရႊ နဲ ့ေ၀းရာသို ့ ပို ့ေနဟုယူဆရ။ သူက ေရႊမန္းကို တလ တၾကိမ္ေတြ ့ဆံုေနသည္ကို ေတြ ့ရ။ သူၾသဇာမခံသူဟုယူဆရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သံုးဦးကို ျဖဳတ္လိုက္။

ဦးျမင့္- ဦးျမင့္စာတန္းက အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ကိုသက္ေရာက္မႈရိွ။ အထူးသျဖင့္က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကို မေျပာင္းလဲနိင္ပါက အင္ဒိုးနီးရွားကဲ့သို ့ေငြေၾကးအၾကပ္ဆိုက္မႈက ေန လူထုအံုၾကြမႈၾကီးျဖစ္ နိင္သည္ကိုအထူးစိုးရိမ္ၾက။ က်ပ္-ေဒၚလာ လဲႏႈန္း ၆၀၀ ျဖစ္ပါ တုိင္းျပည္ပ်က္ျပီဟု စီးပြားေရးသမား အမ်ားစုယံုၾကည္ေန။
http://komoethee.blogspot.com/2011/08/inside-news.html

လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​တိုက္ပြဲဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား​ အပိုင္း​ ၅


Published on August 24, 2011 by ခင္​ေမာင္စိုး​

ဒီက​ေန့​ အ​ေမရိကန္ျပည္​ေထာင္စုအ​ေၾကာင္း​ကို စဉ္း​စား​လိုက္ရင္ ဒီမိုက​ေရစီအ​ေရး​ လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​၊​ နိုင္ငံသား​အခြင့္​အ​ေရး​ စသျဖင့္​ လူသား​တ​ေယာက္ ရရွိသင့္​ရရွိထိုက္တဲ့​ အခြင့္​အ​ေရး​ေတြ အလ်ွံပယ္ရရွိ​ေနတဲ့​ နိုင္ငံတခုအျဖစ္ ျမင္မိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ​ေပမယ့္​ အ​ေမရိကန္နိုင္ငံသား​ေတြ ဒီလို လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​ေတြကို အလိုလိုရရွိခဲ့​တာ မဟုတ္သလို အလြယ္တကူရရွိခဲ့​တာလည္း​ မဟုတ္ပါဘူး​။ လူသား​ရဲ့​ လြတ္လပ္မႈကို ဦး​ထိပ္ထား​တဲ့​ ပုဂၢိဳလ္​ေက်ာ္​ေတြရဲ့​ အနစ္နာခံတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့​မႈ​ေတြ​ေၾကာင့္​ ရရွိခဲ့​တာျဖစ္ပါတယ္။ ​ေထာင္ဒဏ္က်ခံရတာ​ေတြ၊​ ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ခံရတာ​ေတြက စၿပီး​ ကိုယ့္​အသက္ကို စ​ေတး​ခဲ့​ရတဲ့​အထိ အ​ေမရိကန္ လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​တိုက္ပြဲ​ေတြဟာ ျပင္း​ထန္ၾကမ္း​တမ္း​ခဲ့​ပါ တယ္။ ဒီလို အသက္ကိုစ​ေတး​ၿပီး​ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့​သူတဦး​က​ေတာ့​ အ​ေမရိကန္ လူမည္း​အခြင့္​ အ​ေရး​ေခါင္း​ေဆာင္ မာတင္လူသာကင္း​ ျဖစ္ပါတယ္။

မာတင္လူသာကင္း​ဟာ ခရစ္ယာန္သာသနာ့​ဝန္ထမ္း​မိသား​စုက ​ေမြး​ဖြား​လာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွာ ​ေမြး​ဖြား​တာပါ။ ပညာထူး​ခ်ြန္တဲ့​ မာတင္လူသာကင္း​ဟာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္မွာပဲ ဘာသာ​ေရး​အ​ေတြး​အ​ေခၚ စာတမ္း​တ​ေစာင္ကို ျပုစုၿပီး​ Dooctor of Philosophy ပါရဂူ့​ဘြဲ့​ကို ရရွိခဲ့​ပါတယ္။ ပါရဂူဘြဲ့​ မရခင္ကတည္း​က ခရစ္ယာန္ဘုရား​ရွိခိုး​ေက်ာင္း​တို့​ရဲ့​ တရား​ေဟာဆရာအျဖစ္ အမႈထမ္း​ၿပီ။ မာတင္လူသာကင္း​ ပါရဂူဘြဲ့​ရတဲ့​ႏွစ္မွာပဲ လူမည္း​ေတြရဲ့​ အခြင့္​အ​ေရး​နဲ့​ ပတ္သက္ဆက္နြယ္​ေနတဲ့​ အ​ေရး​အခင္း​တခု ျဖစ္ပြား​ပါတယ္။ ဒါက​ေတာ့​ ဘတ္စ္ကား​စီး​ရာမွာလူမည္း​ေတြကို လူျဖဴ​ေတြနဲ့​ တန္း​တူမ​ေပး​ဘဲ ႏွိမ္ခ်တဲ့​အတြက္​ေၾကာင့္​ ဘတ္စ္ကား​သပိတ္​ေမွာက္ပြဲႀကီး​တခုကို လူမည္း​ေတြက ဆင္နႊဲလိုက္ျခင္း​ ျဖစ္ပါတယ္။

ရိုစာပတ္ခ္ ဆိုတဲ့​ လူမည္း​အမ်ိဳး​သမီး​တ​ေယာက္ဟာ အလုပ္က​ေန အိမ္ကိုျပန္လာတဲ့​အခါ ဘတ္စ္ကား​ေပၚမွာ လူျဖဴတ​ေယာက္အတြက္ ​ေနရာဖယ္​ေပး​ဖို့​ ဒရိုင္ဘာက ခိုင္း​တာကို လက္မခံဘဲ ျငင္း​ဆန္ရာက ဒီသပိတ္ပြဲႀကီး​ ​ေပၚ​ေပါက္လာျခင္း​ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က မာတင္လူသာကင္း​တို့​၊​ ရိုစာပတ္ခ္တို့​ ​ေနတဲ့​ ​ေမာင္ဂိုမာရီၿမို့​မွာ လူျဖဴလူမည္း​ အဆင့္​အတန္း​ခြဲျခား​မႈဟာ အလြန္ႀကီး​မား​ပါတယ္။ ဘတ္စ္ကား​ရဲ့​ ​ေရွ့​တန္း​ခံု​ေတြက လူျဖဴ​ေတြအတြက္ သီး​သန့္​ျဖစ္ပါတယ္။ လူမည္း​ေတြက​ေတာ့​ ကား​ေနာက္ပိုင္း​မွာပဲ စီး​နင္း​ခြင့္​ရွိခဲ့​ပါတယ္။ လူျဖဴတ​ေယာက္က ​ေနရာမရဘဲ ျဖစ္​ေနရင္လည္း​ လူမည္း​ေတြက ထိုင္ခံု​ေနရာ ဖယ္​ေပး​ရမယ္လို့​ ဥပ​ေဒထုတ္ျပန္ထား​တဲ့​အထိ ခြဲျခား​ဆက္ဆံမႈ​ေတြ ဆိုး​ရြား​ခဲ့​ပါတယ္။

လူျဖဴအတြက္ ​ေနရာဖယ္မ​ေပး​တဲ့​ ရိုစာပတ္ခ္ကို ကား​ဒရိုင္ဘာက ရဲ​ေခၚၿပီး​ ဖမ္း​ခိုင္း​ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ့​ ရက္​ေပါင္း​ ၃၈၂ ရက္ၾကာျမင့္​တဲ့​ ဘတ္စ္ကား​သပိတ္​ေမွာက္ပြဲႀကီး​ ျဖစ္လာပါတယ္။ တကယ္​ေတာ့​ ​ေမာင္ဂိုမာရီၿမို့​မွာ ဘတ္စ္ကား​စီး​သူ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္း​က လူမည္း​ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ​ေၾကာင့္​ လူမည္း​ေတြက ဘတ္စ္ကား​မစီး​ဘဲ ​ေနတဲ့​အခါ ဘတ္စ္ကား​လုပ္ငန္း​နဲ့​ စီး​ပြား​ရွာ​ေနတဲ့​ လူျဖဴ​ေတြဟာ အႀကီး​အက်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့​ပါတယ္။

မာတင္လူသာကင္း​ဟာ ဒီသပိတ္​ေမွာက္ပြဲကို ​ေခါင္း​ေဆာင္ခဲ့​တဲ့​အတြက္ ဖမ္း​ဆီး​တာ၊​ အၾကမ္း​ဖက္တာ​ေတြကို ခံခဲ့​ရပါတယ္။ ​ေနာက္ဆံုး​ သူ့​အိမ္ထဲကို ဗံုး​ပစ္ၿပီး​ ခြဲတဲ့​အထိ ခံရပါတယ္။ ဒါ​ေပမယ့္​ မာတင္လူသာကင္း​နဲ့​တကြ လူမည္း​ေတြအား​လံုး​ဟာ သပိတ္​ေမွာက္ပြဲကို စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာစြာနဲ့​ ဆင္နႊဲနိုင္ခဲ့​ပါတယ္။ ဒါ​ေၾကာင့္​ ​ေနာက္ဆံုး​မွာ ​ေတာ့​ ဘတ္စ္ကား​စီး​ရာမွာ လူျဖဴလူမည္း​ခြဲျခား​တဲ့​ ဥပ​ေဒကို အစိုး​ရက ပယ္ဖ်က္​ေပး​လိုက္ ရပါ​ေတာ့​တယ္။ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး​ မာတင္လူသာကင္း​ဟာ လူမည္း​အခြင့္​အ​ေရး​တိုက္ပြဲမွာ နာမည္​ေက်ာ္ၾကား​လာသလို အရွိန္အဟုန္ႀကီး​စြာ လႈပ္ရွား​လာပါ​ေတာ့​တယ္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ အ​ေမရိကန္​ေတာင္ပိုင္း​ ခရစ္ယာန္​ေခါင္း​ေဆာင္မ်ား​ကြန္ဖရင့္​ကို တည္​ေထာင္ဖြဲ့​စည္း​ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ့​က လူမည္း​အခြင့္​အ​ေရး​အတြက္ ပိ္ဳမိုက်ယ္ျပန့္​တဲ့​ လႈပ္ရွား​မႈ​ေတြ လုပ္ဖို့​ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ ​ေမလအတြင္း​မွာပဲ မာတင္လူသာကင္း​က ဝါရွင္တန္ဒီစီမွာ လူထုပရိသတ္ ၁၅,၀၀၀ ကို စကား​ေျပာပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး​ မာတင္လူသာကင္း​ဟာ လူထုလႈပ္ရွား​မႈ​ေတြကို စဉ္ဆက္မျပတ္ ဦး​ေဆာင္ျပုလုပ္ပါတယ္။ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အထိ ၁၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း​မွာ မိုင္​ေပါင္း​ ၆ သန္း​ေက်ာ္ ခရီး​ထြက္ၿပီး​ လူထု​ေဟာ​ေျပာပြဲ ၂,၅၀၀ ​ေက်ာ္ ျပုလုပ္ခဲ့​ပါတယ္။

မာတင္လူသာကင္း​ဟာ မတရား​မႈ​ေတြ၊​ မမ်ွတမႈ​ေတြ လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​ခ်ိဳး​ေဖာက္မႈ ​ေတြ ရွိတဲ့​ေနရာမွန္သမ်ွကို သြား​ၿပီး​ လူထုတိုက္ပြဲ​ေတြ ဆင္နႊဲခဲ့​တာပါ။ တ​ေနရာမွာ မတရား​မႈတခု ရွိ​ေနတာဟာ တျခား​ေနရာမွာရွိ​ေနတဲ့​ တရား​မ်ွတမႈအတြက္လည္း​ ​ေဘး​အနၲရာယ္တခုျဖစ္တယ္လို့​ ​ေရး​သား​ခဲ့​ပါတယ္။ ဒါ​ေၾကာင့္​ မတရား​မႈဆိုရင္ ဘယ္​ေလာက္​ေဝး​လံတဲ့​ေနရာမွာပဲ ရွိ​ေနပါ​ေစ သြား​ေရာက္ဖယ္ရွား​ဖို့​ မာတင္လူသာကင္း​ဟာ စိတ္အား​ထက္သန္​ေနတတ္ပါတယ္။

မာတင္လူသာကင္း​ရဲ့​ ကမ႓ာ​ေက်ာ္လႈပ္ရွား​မႈတခုက​ေတာ့​ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ဝါရွင္တန္ဒီစီကို ခ်ီတက္တဲ့​ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲက အ​ေမရိကန္ ​ေတာင္ပိုင္း​ေဒသက လူမည္း​ေတြရဲ့​ အခြင့္​အ​ေရး​ကို ​ေတာင္း​ဆိုဆႏၵျပတဲ့​ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္​ေက်ာင္း​ေတြမွာ လူျဖဴလူမည္း​ခြဲျခား​မႈ ရုပ္သိမ္း​ဖို့​၊​ အလုပ္အကိုင္မွာလည္း​ လူမ်ိဳး​ခြဲျခား​မႈကို တား​ဆီး​တဲ့​ ဥပ​ေဒျပဌာန္း​ေပး​ဖို့​၊​ လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​ေတာင္း​ဆိုလႈပ္ရွား​သူ​ေတြကို ရဲ​ေတြက အၾကမ္း​ဖက္ၿဖိုခြင္း​တာမ်ိဳး​ မလုပ္​ေအာင္ အကာအကြယ္​ေပး​ဖို့​ အလုပ္သမား​ေတြအတြက္ အ​ေျခခံအလုပ္သမား​ခကို စံခ်ိန္စံညႊန္း​မီ​ေအာင္ ​ေပး​ဖို့​ စတဲ့​ေတာင္း​ဆိုခ်က္​ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ လူမည္း​ ၂၅၀,၀၀၀ ​ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့​တဲ့​ အလြန္ႀကီး​က်ယ္တဲ့​ ဆႏၵျပပြဲႀကီး​ ျဖစ္ပါတယ္။

မာတင္လူသာကင္း

ဒီပြဲမွာ မာတင္လူသာကင္း​ဟာ “က်​ေနာ့္​မွာ အိပ္မက္တခု ရွိတယ္” ဆိုတဲ့​ ​ေခါင္း​စဉ္နဲ့​ ​ေဟာ​ေျပာပါတယ္။

“က်​ေနာ့္​မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ္။ ဒီအိပ္မက္က​ေတာ့​ တ​ေန့​က်ရင္ က်​ေနာ္တို့​ နိုင္ငံဟာ လူအား​လံုး​ တန္း​တူညီမ်ွျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့​ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အ​ေကာင္အထည္ ​ေဖာ္လိမ့္​မယ္ ဆိုတဲ့​ အိပ္မက္ျဖစ္ပါတယ္။

“က်​ေနာ့္​မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ္။ ဒီအိပ္မက္က​ေတာ့​ တ​ေန့​က်ရင္ က်​ေနာ့္​ရင္ ​ေသြး​ ​ေလး​ေယာက္ကို အသား​အ​ေရာင္နဲ့​ လူဆိုး​လူ​ေကာင္း​သတ္မွတ္တာမဟုတ္ဘဲ သူ့​အက်င့္​စာရိတၲနဲ့​ သတ္မွတ္လိမ့္​မယ္ဆိုတဲ့​ အိပ္မက္ျဖစ္ပါတယ္။

“က်​ေနာ့္​မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ္။ ဒီအိပ္မက္က​ေတာ့​ တ​ေန့​က်ရင္ ​ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္ နယ္က ​ေတာင္ကုန္း​ေတြ​ေပၚမွာ က်ြန္ျဖစ္ခဲ့​သူ​ေတြရဲ့​ သား​သမီး​ေတြနဲ့​ က်ြန္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ခဲ့​သူ ​ေတြရဲ့​ သား​သမီး​ေတြ ညီအစ္ကို​ေမာင္ႏွမ​ေတြလို ခ်စ္ၾကည္ရင္း​ႏွီး​စြာ အတူတူ ​ေနထိုင္နိုင္ၾကလိမ့္​မယ္ဆိုတဲ့​ အိပ္မက္ျဖစ္ပါတယ္။”

လူမည္း​လည္း​လူပဲ၊​ လူျဖဴလည္း​လူပဲ၊​ အသား​အ​ေရာင္နဲ့​ လူလူခ်င္း​ ခြဲျခား​ ဆက္ဆံတာဟာ မမွန္ကန္ဘူး​ဆိုတာကို အလြန္ထက္ျမက္တဲ့​ အ​ေျပာအဆို အလြန္အား​ေကာင္း​တဲ့​ စကား​လံုး​ေတြနဲ့​ ​ေျပာခဲ့​တာပါ။ မာတင္လူသာကင္း​ဟာ ဒီလို ​ေဟာ​ေျပာမႈမ်ိဳး​နဲ့​ လူ​ေတြရဲ့​ ႏွလံုး​သား​ကို ဖမ္း​စား​ခဲ့​တာပါ။

မာတင္လူသာကင္း​ရဲ့​ ​ေခါင္း​ေဆာင္မႈ​ေအာက္မွာ လူမည္း​အခြင့္​အ​ေရး​တိုက္ပြဲဟာ အ​ေမရိကန္ျပည္​ေထာင္စုကို ​ေကာင္း​ေကာင္း​ႀကီး​ တုန္လႈပ္​ေခ်ာက္ခ်ား​ေစပါတယ္။ ကမ႓ာႀကီး​တခုလံုး​ကလည္း​ မာတင္လူသာကင္း​ရဲ့​ ​ေျပာဆိုခ်က္​ေတြ၊​ လႈပ္ရွား​မႈ​ေတြကို ဂရုတစိုက္ နား​ေထာင္ၾကည့္​ရႈ​ေနၾကပါတယ္။ ဒါ​ေၾကာင့္​ သမၼတ က​ေနဒီကိုယ္တိုင္ မာတင္လူသာကင္း​နဲ့​ ​ေတြ႕​ဆံုညႇိႏွိဳင္း​ခဲ့​ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ့​ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္း​ခ်မ္း​ေရး​နိုဘယ္ဆုဟာ မာတင္လူသာကင္း​အတြက္ ျဖစ္သြား​ခဲ့​ပါတယ္။ ဒီဆုရတဲ့​အခ်ိန္မွာ မာတင္လူသာကင္း​ဟာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ပဲ ရွိပါ​ေသး​တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အ​ေမရိကန္ျပည္​ေထာင္စုဟာ ဘက္​ေပါင္း​စံု အက်ပ္အတည္း​ ရင္ဆိုင္​ေနရတဲ့​ အခ်ိန္ပါ။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကို ဆင္နႊဲ​ေနတဲ့​အခ်ိန္ျဖစ္သလို ဆိုဗီယက္ဦး​ေဆာင္တဲ့​ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုနဲ့​လည္း​ အႀကိတ္အနယ္ ယွဉ္ၿပိုင္​ေနရတဲ့​အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္မွာ အ​ေမရိကန္သမၼတ ဂ်ြန္အက္ဖ္က​ေနဒီ လုပ္ၾကံခံရပါတယ္။ က​ေနဒီလုပ္ၾကံခံရအၿပီး​ ​ေနာက္ ၅ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္မွာ လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​ေခါင္း​ေဆာင္ မာတင္လူသာကင္း​ လုပ္ၾကံခံရပါတယ္။ တင္နက္စီျပည္နယ္ မင္း​ဖစ္စ္ၿမို့​က သန့္္​ရွင္း​ေရး​အလုပ္သမား​ေတြရဲ့​ အခြင့္​အ​ေရး​အတြက္ ဆႏၵျပပြဲကို ​ေဟာ​ေျပာဖို့​ ​ေရာက္​ေနခ်ိန္မွာ သူတည္း​ခိုတဲ့​ ဟိုတယ္ရဲ့​ ဝရန္တာမွာ ရပ္​ေနတုန္း​ ​ေသနတ္နဲ့​ အပစ္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မာတင္လူသာကင္း​ လုပ္ၾကံခံရတယ္ဆိုတဲ့​သတင္း​ ပ်ံ့​ႏွံ့​သြား​တဲ့​အခါ အ​ေမရိကန္ျပည္​ေထာင္စုအတြင္း​ ၿမို့​ႀကီး​ ၆၀ ​ေက်ာ္မွာ ရုန္း​ရင္း​ဆန္ခတ္မႈ​ေတြ ျဖစ္ပြား​ခဲ့​ပါ တယ္။ ကြယ္လြန္ၿပီး​ ၅ ရက္မွာ အ​ေမရိကန္သမၼတဂ်ြန္ဆင္က အမ်ား​ျပည္သူ ရံုး​ပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္​ေပး​လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ​ေန့​မွာ သူ့​ဈာပနကို ျပည္သူ သံုး​သိန္း​ေက်ာ္ တက္​ေရာက္ခဲ့​ပါတယ္။

မာတင္လူသာကင္း​ေျပာခဲ့​တဲ့​ စကား​တခြန္း​ ရွိပါတယ္။ “နိုင္ငံတနိုင္ငံဟာ ဘ႑ာ​ေငြကို သံုး​စြဲတဲ့​ေနရာမွာ လူမႈတိုး​တက္​ေရး​အတြက္ နည္း​နည္း​ပဲသံုး​ၿပီး​ စစ္တပ္အတြက္​ေတာ့​ မ်ား​မ်ား​သံုး​ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီနိုင္ငံဟာ စိတ္ဓာတ္​ေရး​ရာ ကပ္ဆိုး​ႀကီး​ဆီ ဆိုက္​ေရာက္သြား​လိမ့္​မယ္” တဲ့​။


စစ္တပ္ကို အရင္​ေျပာင္း​ပါ – အီဂ်စ္သင္ခန္း​စာ
Published on August 23, 2011 by ေနသြင္အီဂ်စ္နဲ့​ တူနီး​ရွား​က လူထုဆႏၵျပပြဲ​ေတြမွာ စစ္တပ္က ၾကား​ေနခဲ့​လို့​ အမွတ္​ေပး​ခဲ့​ၾက ​ေပမယ့္​၊​ အီဂ်စ္မွာ မူဘာရတ္ျပုတ္က်သြား​တဲ့​ ​ေဖ​ေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္​ေန့​က စလို့​၊​ ​ေန့​စဉ္ လႈပ္ ရွား​တက္ၾကြသူ ၇၀ နီး​ပါး​ ​ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံ​ေနရတယ္ဆိုရင္ ယံုနိုင္စရာ​ေတာင္ မရွိပါ ဘူး​။

“အီဂ်စ္ျပည္သူ​ေတြနဲ့​ စစ္တပ္နဲ့​ ဆက္ဆံ​ေရး​က​ေတာ့​ ကိုယ့္​ကို လိမ္​ေနညာ​ေနမွန္း​ သိ​ေပမယ့္​ သား​ေတြ၊​ သမီး​ေတြရဲ့​ မ်က္ႏွာကို ငဲ့​ၿပီး​ ဘာမွ မ​ေျပာရဲတဲ့​ ဇနီး​သည္လို​ေပါ့​” လို့​ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး​ နာမည္​ေက်ာ္ လူရႊင္​ေတာ္ အဒမ္ အက္ဘ္ဒဲလ္ ဆာလမ္ (Adham Abdel Salam) က ဥပမာ​ေပး​ပါတယ္။

ရင္နာစရာ​ေတြကို ဟာသလုပ္ပစ္တတ္တာ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး​ေတြရဲ့​ ဓ​ေလ့​လို့​ ဆိုပါတယ္။

ဥပမာ လြန္ခဲ့​တဲ့​ သံုး​ေလး​ႏွစ္ကတည္း​က မူဘာရတ္အုပ္ခ်ုပ္​ေရး​ကို စိတ္ကုန္​ေနတဲ့​ လူငယ္​ေတြက အခ်င္း​ခ်င္း​ၾကား​မွာ ဒီလိုသတင္း​စကား​ေတြကို မ်ွ​ေဝခဲ့​ၾကပါတယ္။

“သြား​ပါ​ေတာ့​ဗ်ာ။ က်​ေနာ္တို့​ စာၾကည့္​ရဦး​မယ္”

“မူဘာရတ္သြား​ကို သြား​နုတ္​ေပး​ဖို့​ သြား​ဆရာဝန္ ​ေရာက္​ေနပါၿပီခင္ဗ်ာ” ဆိုတာမ်ိဳး​။

ေနာက္သ​ေရာ္ခ်က္တခုက​ေတာ့​ ပံုျပင္ဆန္ပါတယ္။

“မူဘာရတ္နဲ့​ သူ့​အရင္ အီဂ်စ္အာဏာရွင္​ေတြျဖစ္တဲ့​ ဆဒတ္၊​ နာဆာတို့​ တမလြန္ ဘံုမွာ သြား​ဆံုၾကသတဲ့​။ အဲဒီမွာ ​ေနာက္မွ​ေရာက္တဲ့​ မူဘာရတ္က အရင္​ေရာက္ႏွင့္​သူ ​ေတြကို အခုလို​ေမး​သတဲ့​။

မူဘာရတ္။ ။ “ကိုယ့္​ဆရာ​ေတြ ဒီကို ဘယ္လို​ေရာက္လာၾကတာလဲ။”

ဆာဒတ္။ ။ “က်ုပ္က​ေတာ့​ အဆိပ္မိၿပီး​ ​ေရာက္လာတာပဲ။”

နာဆာ။ ။ “က်ုပ္က​ေတာ့​ ​ေသနတ္နဲ့​ လုပ္ၾကံခံလိုက္ရတယ္။ ​ေမာင္ရင္က်​ေတာ့​ ​ေရာ။”

မူဘာရတ္။ ။ “က်​ေနာ္လား​၊​ ​ေဖ့​စ္ဘြတ္​ေကာင္း​မႈနဲ့​ ဒီ​ေရာက္လာတာပါ။”

ဒါ​ေပမယ့္​ အီဂ်စ္​ေတြရဲ့​ ဒီဟာသက အရယ္တဝက္မွာပဲ ရပ္သြား​ပါတယ္။ အ​ေၾကာင္း​က​ေတာ့​ မူဘာရတ္အလြန္ စစ္တပ္ရဲ့​ ၾကား​ျဖတ္အစိုး​ရကာလမွာ အနည္း​ဆံုး​ ဆႏၵျပသူ ၁၂,၀၀၀ ခံုရံုး​တင္ခံရပါတယ္၊​ အား​လံုး​နီး​ပါး​ ၆ လက​ေန ႏွစ္ခ်ီၿပီး​ ​ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတာခ်ည္း​ပါပဲ။ ရာနဲ့​ခ်ီတဲ့​ သတင္း​ေထာက္​ေတြရဲ့​ ဘ​ေလာ့​ဂ္စာမ်က္ႏွာ​ေတြ အပိတ္ခံခဲ့​ရပါတယ္။ ​ေနာက္ဆံုး​ ဟိုး​ေလး​တ​ေက်ာ္ ကိစၥက​ေတာ့​ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ နာမည္​ေက်ာ္ ဘ​ေလာ့​ဂါ ​ေကာင္မ​ေလး​ အက္စ္မား​ မား​ဖုဇ္ (Asmaa Mahfouz ) ရဲ့​ အမႈပါ။

သူဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္ လူငယ္လႈပ္ရွား​မႈ ​ေခါင္း​ေဆာင္​ေတြထဲက တ​ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ဇန္နဝါရီတုန္း​ကလည္း​ ကင္မရာကို တည့္​တည့္​ၾကည့္​ၿပီး​ ရိုက္ထား​တဲ့​ မူဘာရတ္ကို စိန္​ေခၚတဲ့​ ဗြီဒီယိုကလစ္ ႏွစ္ခုကို အြန္လိုင္း​ေပၚတင္ခဲ့​ပါတယ္။

ၿပီး​ခဲ့​တဲ့​ ဇူလိုင္တုန္း​က​ေတာ့​ သူက သူ့​ရဲ့​တြစ္တာနဲ့​ ​ေဖ့​စ္ဘုတ္မွာ အခုလို ​ေရး​လိုက္ပါတယ္။

“တရား​ရံုး​ေတြက က်မတို့​ရဲ့​ အခြင့္​အ​ေရး​ကို မ​ေပး​ဘူး​ဆိုရင္၊​ ​ေနာင္မွာ လက္နက္ကိုင္ ဆန့္​က်င္တဲ့​အုပ္စု​ေတြ၊​ လုပ္ၾကံမႈ​ေတြ ​ေပၚလာရင္ အဆိုး​မဆိုၾကပါနဲ့​” လို့​ ​ေရး​လိုက္ပါတယ္။ ဒီအ​ေရး​အသား​ေၾကာင့္​ စစ္တပ္ကို ​ေစာ္ကား​မႈ၊​ လက္နက္ကိုင္အံုၾကြမႈျဖစ္​ေအာင္ လွံဳ့​ေဆာ္မႈတို့​နဲ့​ တရား​စြဲခံရပါတယ္။

ျပည္တြင္း​ျပည္ပက က်ယ္က်ယ္ျပန့္​ျပန့္​ ​ေဝဖန္တာရယ္၊​ ​ေနာက္ထပ္ မ​ေက်နပ္ခ်က္​ေတြကို ဆြ​ေပး​သလို ျဖစ္မွာစိုး​တာရယ္​ေၾကာင့္​ ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္မွာ​ေတာ့​ တရား​ရံုး​က သူ့​ကို အာမခံနဲ့​ ျပန္လႊတ္​ေပး​လိုက္ပါတယ္။

နယူး​ေယာက္ အ​ေျခစိုက္ လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​ ​ေစာင့္​ၾကည့္​ေရး​အဖြဲ့​က ဒီအမႈဟာ စစ္တပ္က သူ့​ကို အတိုက္အခံလုပ္သူ​ေတြ၊​ အရပ္သား​အစိုး​ရဆီကို အာဏာလႊဲ​ေပး​ဖို့​ ၾကန့္​ၾကာ​ေနတာနဲ့​ ပတ္သက္လို့​ ​ေဝဖန္သူ​ေတြကို အရွိန္ျမွင့္​ႏွိမ္နင္း​တဲ့​ လုပ္ရပ္လို့​ ​ေဝဖန္ခဲ့​ပါတယ္။

စစ္တပ္က ဒီႏွစ္မကုန္ခင္မွာ ​ေရြး​ေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး​၊​ အရပ္သား​အစိုး​ရဆီကို အာဏာလႊဲ​ေပး​မယ္လို့​ ကတိ​ေပး​ထား​ေပမယ့္​ မူဘာရတ္အလြန္ အီဂ်စ္နိုင္ငံရဲ့​ ဒီမိုက​ေရစီအသြင္ကူး​ေျပာင္း​ေရး​မွာ စစ္တပ္ဟာ အဓိက အဟန့္​အတား​တခု ျဖစ္​ေနဦး​မယ္လို့​ ​ေလ့​လာသူ​ေတြကဆိုၾကပါတယ္။

အ​ေၾကာင္း​ရင္း​တခုက​ေတာ့​ အီဂ်စ္ရဲ့​ စီး​ပြား​ေရး​ေလာကမွာ အနည္း​ဆံုး​ ၅ ရာခိုင္နႈန္း​က​ေန ၃၀ – ၄၀ ရာခိုင္နႈန္း​အထိ စစ္တပ္က လက္ဝါး​ႀကီး​အုပ္ထား​တာ ​ေၾကာင့္​ပါ။ ​ေလဆိပ္က​ေန ကိုင္ရိုၿမို့​ထဲကို ကား​ေမာင္း​သြား​ရင္ တလမ္း​လံုး​က ျမင္ျမင္သမ်ွ မွန္အျပည့္​ကာထား​တဲ့​ အ​ေဆာက္အဦ​ေတြ၊​ ပန္း​ပင္အံု့​အံု့​၊​ ျခံဝင္း​က်ယ္က်ယ္အိမ္​ေတြ အား​လံုး​ကို စစ္တပ္အရာရွိ​ေတြ ပိုင္ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီ​ေတြက ​ေရာင္း​ခ်တာ​ေတြက​ေတာ့​ မီး​သတ္ဘူး​၊​ ​ေဆး​ခန္း​သံုး​ကိရိယာ၊​ လက္​ေတာ့​ပ္ကြန္ပ်ူတာ၊​ တယ္လီ​ေဗး​ရွင္း​၊​ အဝတ္​ေလ်ွာ္စက္၊​ ​ေရခဲ​ေသတၲာ၊​ ဟင္း​ခ်က္အိုး​ခြက္၊​ ​ေရသန့္​ဘူး​၊​ ဂက္စ္အိုး​၊​ သံလြင္ဆီအထိ အကုန္ သူတို့​ခ်ည္း​ပါပဲ။

တကယ္​ေတာ့​ အီဂ်စ္မွာ ဒီမိုက​ေရစီစနစ္နဲ့​ ​ေဈး​ကြက္စီး​ပြား​ေရး​ကို အျပည့္​အဝ အ​ေကာင္အထည္​ေဖာ္မွ နိုင္ငံစီး​ပြား​ေရး​ ၅ ရာခိုင္နႈန္း​ တက္လာၿပီး​၊​ အလုပ္လက္မဲ့​နႈန္း​ကို ကာမိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒံုရင္း​အတိုင္း​သြား​ရင္​ေတာ့​ ၂၀၁၁-၂၀၃၀ ကာလမွာ အလုပ္လက္မဲ့​နႈန္း​ ၃ ဆ တိုး​လာဖြယ္ရွိ​ေနပါတယ္။

လက္​ေတြ႕​မွာ​ေတာ့​ ​ေလာ​ေလာဆယ္မၿငိမ္သက္မႈ​ေတြ​ေၾကာင့္​ ကမ႓ာလွည့္​ ခရီး​သြား​ေတြ အီဂ်စ္ကို ​ေျခဦး​ျပန္လွည့္​ဖို့​ မရွိ​ေသး​သလို၊​ လာမယ့္​ႏွစ္မွာ နိုင္ငံစီး​ပြား​ေရး​ဖြံ့​ၿဖိုး​တိုး​တက္မႈ ၁ ရာခိုင္နႈန္း​ေတာင္ က်သြား​နိုင္​ေသး​တယ္လို့​ IMF နိုင္ငံတကာ​ေငြ​ေၾကး​ရန္ပံု​ေငြအဖြဲ့​ က ခန့္​မွန္း​ထား​ပါတယ္။ တဘက္မွာ နိုင္ငံဘ႑ာ​ေငြထဲက စစ္တပ္အတြက္ အသံုး​စရိတ္ကို ​ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီ (​ေဒၚလာသန္း​ေထာင္ခ်ီ) (အတိအက်ဘယ္သူမွ မသိ)၊​ အသံုး​ျပု​ေနရသလို၊​ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီ​ေတြက အခြန္မ​ေဆာင္ၾကပါဘူး​။ အလုပ္အကိုင္မရွိတဲ့​ အရပ္သား​ေတြကိုလည္း​ စစ္တပ္ကုမၸဏီက အလုပ္မခန့္​ပါဘူး​။ ဒါ​ေၾကာင့္​ စစ္တပ္ကုမၸဏီ​ေတြဟာ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီး​ေပး​ဖို့​ အဓိက ​ေမာင္း​ႏွင္အား​ျဖစ္တဲ့​ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ့​ၿဖိုး​ဖို့​လမ္း​မွာ အဟန့္​အတား​ျဖစ္​ေနပါ​ေတာ့​တယ္။ တဘက္မွာလည္း​ စစ္တပ္က စီး​ပြား​ေရး​က႑မွာ ျခယ္လွယ္ခဲ့​တာၾကာခဲ့​ၿပီျဖစ္တဲ့​ အတိုင္း​ သူတို့​ရဲ့​ စီး​ပြား​ေရး​လက္​ေဝခံ​ေတြ၊​ လက္ရွိ ဒီမိုက​ေရစီမဟုတ္တဲ့​စနစ္မွာ အဆင္​ေျပ​ေနတဲ့​ စီး​ပြား​ေရး​သမား​ေထာင္ဂဏန္း​ ကလည္း​ရွိ​ေနပါတယ္။ ဒီလူအုပ္ႀကီး​ကလည္း​ ​ေျခကုပ္ရထား​ၿပီး​သား​ ဒီစနစ္ကို ပိုၿပီး​ခိုင္ၿမဲ​ေအာင္၊​ သူတို့​လုပ္ပိုင္ခြင့္​ေတြ ပိုပိုက်ယ္လာ​ေအာင္ စစ္တပ္အား​ကိုး​နဲ့​ ခ်ဲ့​ယူၾကပါဦး​မယ္။

ဒါ​ေၾကာင့္​ မူဘာရတ္ျဖုတ္ခ်​ေရး​ဆႏၵျပပြဲက ၁၈ ရက္ပဲ ၾကာခဲ့​ေပမယ့္​ မူဘာရတ္အလြန္ ဒီမိုက​ေရစီ အသြင္ကူး​ေျပာင္း​ေရး​ ဘယ္​ေလာက္ၾကာမလဲ၊​ ဘယ္​ေလာက္ခက္ခဲမလဲဆိုတာကိုလည္း​ ဘယ္သူမွ မခန့္​မွန္း​နိုင္ပါဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့္​ စစ္တပ္ျပုျပင္​ေျပာင္း​လဲ​ေရး​ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္တဲ့​ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး​။ အီဂ်စ္ရဲ့​ေရွ့​မွာ ​ေအာင္ျမင္ခဲ့​တဲ့​ စပိန္၊​ အင္ဒိုနီး​ရွား​၊​ ဂါနာ၊​ ​ေတာင္အာဖရိကတို့​ဆီက​ေန နမူနာယူရံုပါပဲ။

ေသခ်ာတာတခုက​ေတာ့​ စစ္တပ္ကို အရင္မ​ေျပာင္း​လဲဘဲ ဒီမိုက​ေရစီအသြင္ ကူး​ေျပာင္း​ေရး​ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္ဘူး​ဆိုတဲ့​ အခ်က္ပါပဲ။ ၀ မရွိဘဲ ဝိ လုပ္လို့​မရတဲ့​ သ​ေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အက်ပ္အတည္း​ အ​ေျခအ​ေနမွာ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး​ေတြရဲ့​ ဗီဇအတိုင္း​ပဲ ​ေနာက္ထပ္ ​ေရွး​ရိုး​စကား​ပံုတခု ​ေပၚထြက္လာျပန္ပါတယ္။

“​ေျမြကို မဲလြန္း​ၿပီး​၊​ ကင္း​ၿမီး​ေကာက္ လြတ္သြား​တာမ်ိဳး​ မျဖစ္​ေစနဲ့​ …။”

အီဂ်စ္စကား​ပံုအရ ဒီမိုက​ေရစီအသြင္ကူး​ေျပာင္း​ေရး​ဆိုတာ ​ေျမြနဲ့​ ကင္း​ၿမီး​ေကာက္ (အဆိပ္ရွိတဲ့​ အ​ေကာင္ႏွစ္​ေကာင္) ကို တၿပိုင္တည္း​ ရင္ဆိုင္ရလို့​ အနၲရာယ္မ်ား​လြန္း​လွ ပါတယ္။

Ref: The Economist & Foreign Policy
http://burmese.dvb.no

ကုလ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ဖို႔ ကင္တားနား ဆက္လက္ေထာက္ခံ

ဗုဒၶဟူး, 24 ၾသဂုတ္ 2011

By မသင္းသီရိ


ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးအၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနား သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနစဥ္။ ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ ကုလသမဂၢက ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေရး အႀကံျပဳခဲ့တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေအာင္ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးကို သူ႔အေနန႔ဲ ဆက္လက္ တိုက္တြန္းသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို မသင္းသီရိက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တာ ရွိမရွိကို ကုလသမဂၢက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို အႀကံျပဳ တင္ျပထားတာဟာ အဖဲြ႕အစည္း တခုခု ဒါမွမဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္ကို အျပစ္ေပး အေရးယူဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယိုယြင္းေနတဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ျပန္လည္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္း NLD ပါတီရဲ႕ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႕နဲ႔ မစၥတာ ကင္တားနားတို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကုိ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးစဥ္အတြင္း မစၥတာ ကင္တားနားက အခုလို မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

“ဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။ ဆက္ၿပီး သူ ဒီ Stand ကို ကိုင္ထားတယ္။ တစုံတေယာက္ကုိ၊ တဦးတေယာက္ကို စြပ္စြဲဖို႔၊ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူးဆုိတာ သူ အဲဒီလို ရွင္းျပပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း ဒါကိုေတာ့ ေထာက္ခံတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။”

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟာ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အဆင့္မွာ ရွိေနတာမို႔ အခု အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြနဲ႔ သူ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အတြင္းမွာလည္း ဒီအခ်က္ကို အဓိက တိုက္တြန္း အႀကံျပဳခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“သူ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာသြားတာကေတာ့ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္မႈ ရွိေရးကုိ သူ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ေရာ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေရာနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ တုိက္တြန္းခဲ့တယ္လို႔ အဲဒီလို ေျပာပါတယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ပါတီ ရပ္တည္ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူကေတာ့ Legal Expert မဟုတ္ဘူး၊ Legal Expert တေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ေအာင္ သူစီစဥ္ေပးမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီလို ေျပာသြားပါတယ္။”

ဒီကေန႔မွာ မစၥတာ ကင္တားနားဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့သလို NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးအၿပီး NLD ပါတီရဲ႕ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႕နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံကာ NLD က မွတ္တမ္းတင္ ျပဳစုထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြး နားေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔အျပင္ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ေနာင္ႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ တင္မယ့္ မစၥတာ ကင္တားနားရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္သလို လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ျဖစ္လာေရး အတြက္လည္း ဒီအခ်က္အလက္ေတြက အေထာက္အပံ့ျပဳမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးဉာဏ္၀င္းက ရွင္းျပပါတယ္။

“အေထာက္အကူ အမ်ားႀကီးျပဳပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ Enquiry of Commission နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ရွင္းျပတယ္။ ဒီ Enquiry က တရားစြဲဖို႔လည္း မဟုတ္ဘူး၊ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူ အၿမဲတမ္း ဒီဥစၥာကို ေထာက္ခံတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။”

NLD ပါတီရဲ႕ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႕၀င္ တဦးလည္းျဖစ္၊ ေျပာခြင့္ရသူ တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာ ကင္တားနားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့အၿပီး အရင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က ၃ ႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကို လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ဖူးပါတယ္။ မစၥတာ ကင္တားနားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း တိုးတက္လာေအာင္ ေစတနာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ကူညီေနသူတဦး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီကေန႔ ညေနက မစၥတာ ကင္တားနားနဲ႔ သူ႕ေနအိမ္မွာ ေတြ႕ဆံုအၿပီး အခုလို မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ တကယ့္ေစတနာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကူညီရာမွာ အင္မတန္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကိစၥရပ္လည္း ျဖစ္တယ္၊ သူ႔ကိုေတြ႕ရတာ သိပ္ၿပီးေတာ့လည္း အားတက္မိတယ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ ညီလာခံကလည္း အခုတက္လာတဲ့ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး ေလ့လာခြင့္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္အၿပီး အခု ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို မစၥတာ ကင္တားနား ၅ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ အျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/quintana-coi-128320838.html

ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္နူန္းကိစၥ(ျပဳစုသူ - ဦးျမင့္ )


မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၁၆ မိနစ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ စီးပြားေရးအၾကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္ ေရးသားျပဳစုျပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ ” ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းကိစၥ” စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းမွာ အဂၤလိပ္လိုျဖစ္ျပီး Myanmar Kyat exchange rate issue" ဟု အမည္ေပးထားက ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကပင္ ျဖန္႔ေဝထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာတမ္းကို ျမန္မာအဆင့္ျမင့္အာဏာပိုင္မ်ားသုိ႔ ဇြန္ ၂၅ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တင္ျပထားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ
ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉-၂၁)ရက္
ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥ

(ျပဳစုသူ - ဦးျမင့္ )ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

အပိုင္း

ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ အႀကံျပဳခ်က္ အက်ဥ္း
ပို႔ကုန္အခြန္ (၁ဝ)% ေကာက္ခံေန သည္ကို ရပ္တန္႔သင့္
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရေသာ စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ အစိုးရက ေဒၚလာမ်ား ဝယ္ယူေသာ နည္းလမ္း
ဘဏ္အတိုးႏႈန္းကို သင့္ေတာ္သလို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ (သတိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္)
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IMF) ထံမွ နည္းပညာ အကူအညီ ေတာင္းခံရန္ (အားလံုး လိုက္နာစရာ မလို)
ေက်ာက္မ်က္ေလလံပြဲ အေရအတြက္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စဥ္းစားရန္
က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မားလာသည့္ ကိစၥအေပၚ အစိုးရက ျပည္သူလူထုသို႔ ထုတ္ျပန္ရန္
ႏိုင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရး စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္ ပံုမွန္ ထုတ္ေဝရန္ (ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံျခား သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြ၊ အမ်ိဳးသားေရး သံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း၊ ေငြေၾကး ပမာဏ၊ ဂ်ီဒီပီ (က႑အလိုက္ႏွင့္ တိုးတက္မႈႏႈန္း)၊ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ စစ္တမ္း မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ား)

(၁)

နိဒါန္း


၁။ လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းသည္ သိသိသာသာ ေတာက္ေလ်ာက္ တက္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ က်ပ္ေငြတန္ဘိုးတက္ လာသည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံု ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး စီးပြားေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဆက္ေအာင္ ျပဳစုထားေသာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤစာတမ္းတြင္ ထပ္မံ မေဆြးေႏြးေတာ့ဘဲ ေအာက္ပါကိစၥ သံုးရပ္ကိုသာ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ၄င္းတို႔မွာ –

၂။ ပထမဦးစြာ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေငြတန္ဘိုး
ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ မပါဝင္သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္ သြားျခင္း၏ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ မရွိပါ။ တကယ္
ေတာ့ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္သြားျခင္း ေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးပင္ ရရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ အဘယ့္
ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္သြား
ျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္မ်ား၏ တန္ဘိုးကို ျပည္ တြင္း သံုးေငြေၾကးျဖင့္ တြက္လွ်င္ ေစ်းသက္သာ သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ
ျခား ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ စူပါမားကတ္သည္ အျမတ္ ပိုမို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အလားတူပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု သည္လည္း စက္ပစၥည္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
သုံး ပစၥည္း မ်ားကို ျပည္ပမွ ေစ်းသက္သက္ သာသာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္၍ အျမတ္ပိုရႏိုင္ပါသည္
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တက္ရၿပီး၊ မည္ကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေပၚ ေစသည္ကို ရွင္းျပရန္။

၃။ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ က်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း တက္ သည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီး၊ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းအေပၚ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ ျပန္လည္ ရရွိ၍့၊ ျပႆနာ ပိုမို ဆိုးရြား မသြားေစ
ေရးတို႔အတြက္ လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳရန္။

၄။ တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း
ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြလဲလွယ္ စနစ္ကို ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခြင့္ေကာင္းကိုယူ၍ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္း မွီသည့္
ႏိုင္ငံျခားေငြ ေစ်းကြက္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ သင့္ပါသည္။ ထိုေစ်းကြက္က အသင့္အတင့္ တည္ၿငိမ္သည့္ ေငြလဲလွယ္
ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ေပးပါမည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္လည္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို စီးပြားေရး စီခံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပို၍ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိစြာ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဤစာတမ္းတြင္ အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

အပိုင္း(၂)

ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၅။ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္၏ သေဘာတရား တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒတ္ခ်္ေရာဂါ (Dutch disease) သည္ ႐ုတ္တရက္ ေငြတန္ဖိုး တက္ရျခင္းႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိမ်ား ၿပီးထင္ရွားသည့္ သာဓက တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၆ဝ) ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ အမ်ားအျပားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားအျပား လွိမ့္ဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒတ္ခ်္ ျပည္တြင္းသံုးေငြ ဂီလ္ဒါ (Guil der) ၏ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ထိုးတက္သြားေစခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တိုးတက္သြားျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ (၄)မ်ိဳး ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

၆။ ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မားသြားေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတျဖစ္ေသာ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ပါ။

သို႔ျဖစ္၍ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မားသြားေသာ္လည္း နယ္သာလန္၌ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈ ဆက္လက္ အားေကာင္း စန္းပြင့္ေနၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားအျပား ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းကို နယ္သာလန္တြင္ “စန္းပြင့္လုပ္ငန္း” (Booming sector) ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

၇။ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ မပါဝင္သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရွိပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို သာဓက အျဖစ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းက
ႏုိင္ငံအတြင္း အေဆာက္အဦး၊ လမ္း၊ တံတားစသည္တို႔ကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္၊ ပဲႏွင့္
ေရထြက္ကုန္မ်ားကဲ့သို႔ လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ားကို ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ ၎တို႔ကို
ျပည္တြင္းမွာသာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး၊ “ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အက်ံဳးမဝင္ေသာ ကုန္စည္မ်ား” (non-traded goods) ဟူ၍ သတ္မွတ္ပါသည္။ အလားတူပင္ စူပါမားကတ္၏ လက္လီ ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔
ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ ၄င္းတို႔သည္ ျပည္တြင္း စားသံုးသူမ်ား အတြက္သာ အသံုးဝင္ၿပီး “ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရး
တြင္ အက်ံဳးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား” (non- traded services) ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ သတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္မွာ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ မပါဝင္သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္သြားျခင္း
၏ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ မရွိပါ။ တကယ္ေတာ့ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္သြားျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးပင္ ရရွိႏိုင္ ပါေသးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္သြားျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္မ်ား၏ တန္ဘိုးကို
ျပည္တြင္း သံုးေငြေၾကး ျဖင့္တြက္လွ်င္ ေစ်းသက္သာသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္ပစၥည္း
မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ စူပါမားကတ္သည္ အျမတ္ ပိုမို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အလားတူပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္လည္း စက္ပစၥည္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံး ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွ ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္၍ အျမတ္ပိုရႏိုင္ပါသည္။

၈။ တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ အမ်ား
သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ အမ်ားအျပား တင္ပို႔မႈေၾကာင့္
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ေတာက္ေလ်ာက္ တိုးတက္
ေနပါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တို႔၏ ပို႔ကုန္ မ်ား၏ ကမၻာ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းက႑ မ်ား၏ ပို႔ကုန္မွ ရရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြကို
ျပည္တြင္းသံုးေငြ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ အခါ ရရွိသည့္ေငြ ေလ်ာ့သြားေစၿပီး၊ ကုန္ၾကမ္း
ႏွင့္ လုပ္အားခကို ျပည္တြင္း သံုးေငြျဖင့္ ေပးေခ် ရျခင္းေၾကာင့္လည္း အသားတင္ ဝင္ေငြကို
ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ အကယ္၍ ေငြလဲလွယ္
ႏႈန္းသည္ အတားအဆီးမဲ့ တိုးတက္ ေနလွ်င္ ပို႔ကုန္မွ ရေသာ ဝင္ေငြသည္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ကို ကာမိေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ၊ အ႐ႈံးျပကာ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရေစႏိုင္ပါသည္
အျပားတင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ေတာက္ေလ်ာက္ တိုးတက္ေနပါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလက္မႈႏွင့္
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တို႔၏ ပို႔ကုန္ မ်ား၏ ကမၻာေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္း က႑မ်ား၏ ပို႔ကုန္မွရရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြကို ျပည္တြင္း သံုးေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္အခါ ရရွိသည့္ေငြ
ေလ်ာ့သြားေစၿပီး၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ လုပ္အားခကို ျပည္တြင္း သံုးေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရျခင္းေၾကာင့္လည္း အသားတင္ ဝင္ေငြကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ အကယ္၍ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း
သည္ အတားအဆီးမဲ့ တိုးတက္ ေနလွ်င္ ပို႔ကုန္မွ ရေသာ ဝင္ေငြသည္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ကို ကာမိေတာ့မည္မဟုတ္
ဘဲ၊ အ႐ႈံးျပကာ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရေစႏိုင္ပါသည္။
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ယိုယြင္းက်ဆင္း
လာေသာ စက္မႈႏွင့္လယ္ယာက႑တို႔ကို “ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ေသာက႑မ်ား” (Lagging sectors) ဟု
သတ္မွတ္ျခင္း ခံရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းခ်ဳိသာစြာ ဝင္ေရာက္ လာေသာ
ျပည္ပမွ သြင္းကုန္ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ထိုကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရာင္းခ် ေနရေသာ သြင္းကုန္ အစားထိုး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈက႑ က်ဆင္း သြားသည့္ ျဖစ္ရပ္ကို London Economist မဂၢဇင္းက ဒတ္ခ်္ေရာဂါ (Dutch disease) ဟု (၁၉၇၇) ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ့ပါသည္။

၉။ စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ လယ္ယာႏွင့္စက္မႈက႑တို႔မွ လုပ္သားႏွင့္ အရင္းအႏွီး တို႔သည္ စန္းပြင့္ႏွင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားရန္ အလားအလာမ်ား
ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေကာင္းသည့္ အလားအလာမ်ားဟု မယူဆ ႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔က႑မ်ားသည္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ လံုေလာက္စြာရရွိေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ထပ္မံ အရင္းအႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မလိုအပ္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက မိမိတို႔၏ ေလာင္စာ လိုအပ္ခ်က္ကို
ျဖည့္ဆည္းရန္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအႏွီး ျမဳႇပ္ႏွံ ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ က႑သည္ စက္ကိရိယာကို အားကိုးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ေပးႏိုင္စြမ္း အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ လိုအပ္သည့္ လုပ္အားကိုလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္လာတတ္ ၾကပါသည္။

၁ဝ။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စူပါမားကတ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံကိုအက်ိဳးျပဳသည့္ နည္းပညာႏွင့္အတတ္ပညာ ရရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးပါသည္။ အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ ေခာတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ေသာႏိုင္ငံအတြက္ အေျခခံက်ေသာ နည္းပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ေရးပညာမ်ားကို စက္မႈက႑၌ ရရွိရန္ အလားအလာေကာင္းေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားစုမွီခို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳရာျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲသားအမ်ားစုရွိရာ က႑တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တိုးတက္ျခင္းေၾကာင့္
ေက်းလက္ေဒသေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရန္မသင့္ပါ။

၁၂။ ဒတ္ခ်္ေရာဂါကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏သဘာဝဓနကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း ေၾကာင့္သာမက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ (ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအဝင္) ျပည္တြင္းသို႔ စီးဆင္းဝင္ေရာက္လာေသာ
ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္စက္မႈက႑တို႔ ေနာက္က်သြားေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤေဝဒနာမ်ိဳး ခံစားေနရၿပီဟု သံသယျဖစ္စရာ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။


အပိုင္း(၃)

က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁၃။ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တက္သည့္ ျပႆနာကို အခ်ိန္ကိုက္ ဖိဖိစီးစီး ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ့္
ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ (၁၉၉၇-၉၈)ခုႏွစ္ အာရွဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားစဥ္ အခါက အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံတြင္
ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသကဲ့သို႔ ေငြေၾကးျပႆနာမွ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား အျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း သြားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၄။ မၾကာေသးမီက ဆက္ဒမ္ဟူစိန္သည္ ပင္လယ္ေကြ႔
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းခ်ဳိသာစြာ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ျပည္ပမွ သြင္းကုန္ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ထိုကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရာင္းခ် ေနရေသာ သြင္းကုန္ အစားထိုး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါသည္
စစ္ပြဲကို “စစ္ပြဲတကာတို႔၏ မိခင္စစ္ပြဲႀကီး” (Mother of
all wars) ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ေကြ႔ စစ္ပြဲသည္ ဆက္ဒမ္အတြက္ နိဂံုး မေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ အဆို
ကို အသံုးျပဳ၍ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ တိုင္းျပည္ေငြေၾကး၏
ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ေစ်းႏႈန္းတကာတို႔၏ မိခင္
ေစ်းႏႈန္းႀကီး” (Mother of all prices) ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိခင္တစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ပင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း
သည္ ႏိုင္ငံစီးပြား ၾက့ံခုိင္မႈအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ အျခားေသာ
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ၎ကို ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားတို႔ကသာ ျပဌာန္းပါသည္။

၁၅။ ဝယ္လိုအား (ဥပမာ-ေဒၚလာဝယ္လိုအား) (၃)မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ပထမအမ်ိဳးမွာ ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လွည့္ပတ္ သံုးစြဲရန္ ဝယ္လိုအား (Transaction Demand) ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးမွာ လိုလိုမယ္မယ္ အေရးအေၾကာင္းေပၚလွ်င္ သံုးစြဲရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ထားရန္ ဝယ္လိုအား (Precautionary Demand) ျဖစ္ပါသည္။ တတိယအမ်ိဳးမွာ ေစ်း ကစားရန္ဝယ္လိုအား (Speculative Demand)
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ၊ ကုန္ပစၥည္း၊ ေျမ ယာ၊ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္တို႔၌ ေစ်းကစား
ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ဝယ္လိုအားမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။


ေဒါက္တာဦးျမင့္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

၁၆။ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းလိုအားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ႈ႔ေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆိုပါက သဘာဝဓါတ္ေငြ႔
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ေလလံပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပား ဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား
ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ပုဂၢလိက အရင္းအႏွီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္လာခဲ့မႈ႔မ်ားလည္း ပါဝင္သည္
ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူရန္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပြင့္လင္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ ေျမယာႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဝယ္ယူရန္တို႔အတြက္ ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ျပည္သူပိုင္မွ ပုဂၢလိကပိုင္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္ (privatization) မွ လည္း ေဒၚလာမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္ဟု သတင္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ မည္သည့္
ႏုိင္ငံမဆို ထိုပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အေပးအယူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး၊ ေစ်းကစားမႈမ်ားကို
ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ား ကိုအေျခခံ၍ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ အဘက္ဘက္မွ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (၁၉၉၇-၉၈) ခုႏွစ္ အာရွ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားစဥ္အခါက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသကဲ့သို႔ ေငြေၾကးျပႆနာမွ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၇။ မၾကာေသးမီက(၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုျပႆနာ
ကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရသင့္သေလာက္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား က်န္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ယေန႔ထက္ တိုင္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါ
သည္။ အက်ပ္အတည္း မျဖစ္မီကာလ၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ရွိေနေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ စေတာ့ေစ်းကြက္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢလိက လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ေက်ာ္ၾကား
ေသာ အေမရိကန္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား၏ မေတာ္မေလ်ာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား၏ ဇိမ္ခံရြက္ေလွမ်ား၊ နန္းေတာ္တမွ် ခမ္းနားေသာ တိုက္တာမ်ား၊ ၎တို႔လုပ္ကိုင္
ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မ်ားျပားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ လစာအျဖစ္ ေဒၚလာသန္းခ်ီ၍ တရားဝင္ ခံစားခြင့္
အျဖစ္ ရရွိထားၾကပါသည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ စာရင္းေတြ လိမ္လည္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ ပါေမာကၡဂ်ိဳးဇက္စတစ္ဂလစ္ဇ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ထိပ္ဆံုးလူဦးေရ(၁)% သည္ ႏိုင္ငံ ဝင္ေငြ၏ (၂၅)% ကို ယခုအခါ ပိုင္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဘ႑ာေရးက႑ရွိ အထိန္းအခ်ဳပ္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။


၁၈။ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားသည့္ အခါ
ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းလိုအားကို
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ႈ႔ေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆိုပါက သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္
ေလလံပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္တို႔ တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားအျပား ဝင္လာခဲ့ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း
ေဒသမ်ားမွ ပုဂၢလိက အရင္းအႏွီးမ်ား ျမန္မာ
ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္လာခဲ့မႈ႔မ်ားလည္း ပါဝင္ သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းကို အခြင့္ေကာင္း ယူရန္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပြင့္လင္းလာမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္၍ ေျမယာႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဝယ္ယူရန္တို႔အတြက္ ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ျပည္သူပိုင္မွ ပုဂၢလိကပိုင္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္ (privatization) မွ လည္း ေဒၚလာမ်ား
ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္ဟု သတင္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္
ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အခက္အခဲ ေတြ႔ၾကၿပီး၊ ေဒဝါလီ ခံရမည့္ အေျခအေနသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစိုးရသည္ ကုမၸဏီေတြကို ကယ္တင္မည္(သို႔မဟုတ္) မကယ္ဘဲ လႊတ္ေပးလိုက္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုလာပါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ရန္ ကိစၥမွာ မလြယ္ကူပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားလွ်င္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ပါမည္။ စီးပြားေရး အခက္အခဲေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္
တိုင္းျပည္တြင္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါမည္။ ထိုမွတဆင့္ အစိုးရ သည္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ရပါမည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေမရိကန္ အခြန္ထမ္းတို႔၏ သန္းေထာင္ ခ်ီေသာ ေဒၚလာေငြမ်ားကို အသံုးျပဳကာ၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားကို ကယ္တင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ ကမၻာ့ဘ႑ာ
ေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ပုဂၢလိက က႑မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကယ္တင္ရသည့္
အလုပ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ သာမက တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၌လည္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရပါသည္။

၁၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အလားတူ ဆံုးျဖတ္ရခက္ေသာ အေျခအေနကို ယခုအခါ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါ
သည္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း (၁) ေဒၚလာတန္ဘိုး က်ပ္(၁ဝဝဝ) အထက္တြင္ ေရာက္ေနစဥ္က စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊
ေရထြက္ႏွင့္ စက္မႈ ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ ေကာက္ခံေသာ ပို႔ကုန္ အခြန္(၁ဝ)% ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္မေလးခဲ့ၾကပါ။ ထိုသို႔ ပို႔ကုန္အေပၚမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို အျခား မည္သည့္
ႏုိင္ငံတြင္မွ က်င့္သုံးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အမွန္စင္စစ္ ပို႔ကုန္အခြန္ဟု ဆိုရာတြင္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ (၈)% ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ (၂)% တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် စာရင္း ထားသိုမႈ မရွိျခင္း၊ အခြန္ထမ္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကေရာ အစိုးရ အခြန္ေကာက္ သူမ်ား ဘက္ကပါ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ ေကာက္ခံရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ လုပ္ရကိုင္ရ လြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ ပို႔ကုန္အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံသည့္နည္းကို က်င့္သံုးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂ဝ။ ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ က်ပ္ေငြ ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္း (၂ဝ)% မွ (၂၅)% အထိ တက္သြား ေသာအခါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၎တုိ႔အေပၚ ေကာက္ခံေနေသာ ပို႔ကုန္အခြန္ (၁ဝ)% သည္ ႀကီးမားေသာ ဝန္ထုပ္
ဝန္ပိုး တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း တင္ျပလာၾကပါသည္။ ကုမၸဏီ ၾကီးမ်ားမွ အမႈေဆာင္ အရာရွိႀကီး
မ်ား သာမက မိသားစုပိုင္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားမွ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ယင္းတို႔ တင္ျပေသာ အဆိုျပဳခ်က္သည္ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ က်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲ ေတြ႔ေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကယ္တင္သည့္ အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္အခြန္ (၁ဝ)% ေကာက္ခံေန သည္ကို ရပ္တန္႔သင့္ ေၾကာင္း အၾကံျပဳလုိပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျခားေသာအစိုးရ အေတာ္မ်ားမ်ား က်င့္သံုးေလ့ရွိသည့္ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း (သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ကူညီေလ့ရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရက ေငြေၾကး
ျပႆနာကို အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း ျပသလိုက္သည့္ သာဓကတစ္ခုဟုလည္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျပႆနာ ေျပလည္သြားသည့္ အခါ အခြန္ ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍
ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္တို႔ကို ပံုမွန္အခြန္ေကာက္စနစ္ျဖင့္ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ ေကာက္ခံ ႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။

၂၁။ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရေသာ စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ရန္ အတြက္လိုအပ္ေသာ ေဒၚလာဝယ္လိုအား တိုးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာ ဝယ္လိုအားကို သိသိသာသာ ျမင့္မားေစၿပီး၊ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။

၂၂။ တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ အစိုးရက ေဒၚလာမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဝယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရလက္ဝယ္ သီးသန္႔ ႏိုင္ငံျခား ရံပံုေငြမ်ား တိုးပြားလာပါမည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ အဓိက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို အလားတူဝယ္ယူရန္လည္း တိုက္တြန္းႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ (၁)ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ (၇၅ဝ)ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူေနၾကသည္ ဆိုပါစို႔။ အစိုးရႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဤကဲ့သို႔ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ (၁)ေဒၚလာ လွ်င္ က်ပ္ (၉ဝဝ)ႏႈန္းအထိ က်သြားမည္ ဆိုၾကပါစို႔။ ထိုအခါ အစိုးရက (၁)ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္(၁၅ဝ) ျမတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ရန္အတြက္ လဲလွယ္ႏႈန္းကို (၁) ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္(၉ဝဝ) မွ က်ပ္(၁ဝဝဝ) အတြင္း သတ္မွတ္ျခင္းသည္ သင့္တင့္မွ်တသည္ ဟုယူဆလွ်င္ မိမိလက္ဝယ္ရွိ သီးသန္႔ ႏုိင္ငံျခားေငြကို အသံုးခ်၍ ဤႏႈန္းတြင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ထိန္းထားႏိုင္ပါ
မည္။
၂၃။ စတုတၳအခ်က္ အေနျဖင့္ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိုးႏႈန္း ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည္ ဆိုလွ်င္ အတိုးႏႈန္းကို သင့္ေတာ္သလို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဏ္မ်ား ပံုမွန္အျမတ္
ရရန္အတြက္ အပ္ေငြအေပၚ ေပးေသာ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ ေခ်းေငြအေပၚ ေကာက္ခံေသာ အတိုးႏႈန္းတို႔ အၾကား လံုေလာက္ေသာ ျခားနားမႈ ဆက္လက္ ထားရွိရပါမည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတိႀကီးစြာ ထားရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳေစလုိပါသည္။ အတိုးႏႈန္းကို ႐ုတ္တရက္ ခပ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းလဲလိုက္ပါက ေငြအပ္ႏွံ
သူမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား လြန္ကဲလာၿပီး၊ အပ္ေငြမ်ား ျပန္လည္ ထုတ္ယူၾကသျဖင့္ ဘဏ္ အက်ပ္အတည္း
ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။

၂၄။ ပဥၥမအခ်က္ အေနျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ၌ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေလ့ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥတြင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာ ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IMF) ထံမွ နည္းပညာ အကူအညီ ေတာင္းခံသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ (IMF) မွ နည္းပညာ အကူအညီ ရေသာေၾကာင့္ ၎၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္ တာဝန္မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ရရွိမည့္ ရလဒ္တစ္ခုမွာ (IMF) ႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျပႆနာကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဤ
ကိစၥကို အေလးအနက္ထား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူတို႔ သာမက အာဆီယံ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဝန္းအဝိုင္း တြင္ပါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ား တိုးပြားလာေစႏိုင္ပါသည္။

၂၅။ ဆဌမအခ်က္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေျမာက္အျမား ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တိုးတက္
ေစသည့္ ျပႆနာေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ေက်ာက္မ်က္ေလလံပြဲ က်င္းပသည့္အၾကိမ္ အေရအတြက္ကို အထိုက္ အေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါသည္။

၂၆။ သတၲမအခ်က္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံထားရေသာ အစိုးရ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးက ျမင္သာထင္သာ၍ တာဝန္ရွိ တာဝန္ယူေသာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ က်င့္သံုးမည္ဟု
ေၾကျငာထား ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မားလာသည့္ ကိစၥသည္ ျမန္မာျပည္သူ အေျမာက္
အျမား စိုးရိမ္ေနၾကသည့္ ျပႆနာ တခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရက ေၾကျငာခ်က္
တရပ္ ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ ေနရာ၊ မည္သို႔မည္ပံု ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္ ဆိုသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဆႏၵ အတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၂၇။ အဌမအခ်က္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် စာရင္း ထားသိုမႈ မရွိျခင္း၊ အခြန္ထမ္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဘက္ကေရာ အစိုးရ အခြန္ေကာက္ သူမ်ား ဘက္ကပါ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ရွိေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္
ေကာက္ခံရန္ ခက္ခဲ သျဖင့္ လုပ္ရကိုင္ရ လြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ ပို႔ကုန္အေပၚ အခြန္ ေကာက္ခံသည့္နည္းကို က်င့္သံုးခဲ့ရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္

အက်ပ္အတည္းမ်ား၌ ေကာလာဟလမ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္ မွန္ကန္စြာ မရမႈမ်ား ႏွင့္ သတင္းမွားမ်ား တမင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ေစ်းကစားသူမ်ား ေပၚေပါက္ တိုးပြားလာတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားကကဲ့သို႔ အဓိကႏိုင္ငံ အဆင့္ စီးပြားေရး စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္ ပံုမွန္ ထုတ္ေဝသင့္
ပါသည္။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊
ႏိုင္ငံျခား သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြ၊ အမ်ိဳးသားေရး သံုးမွန္းေျခ
ေငြစာရင္း၊ ေငြေၾကးပမာဏ၊ ဂ်ီဒီပီ(က႑အလိုက္ႏွင့္
တိုးတက္မႈႏႈန္း)၊ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ စစ္တမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္
ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာစာရင္းအင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။


အပိုင္း(၄)

ျမန္မာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

၂၈။ အက်ပ္အတည္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ၎သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ရန္ အခြင့္အခါ ေကာင္းကို ဖန္တီးေပးတတ္ ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း ျပႆနာကို ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ရန္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုဟု ယူဆ၍ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ နက္နဲေသာ ေလ့လာ စိစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္္၍ ယခုစာတမ္းငယ္၏
ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ေဒသ
ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္မည့္ အေျခခံက်ေသာအခ်က္ (၂)ရပ္ ရွိပါသည္။

၎တို႔မွာ-
• ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ စုစည္းရန္ (exchange rate unification) ႏွင့္

• ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏လက္ရွိ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း (balance of payments) သာမန္စာရင္း
(current account) တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂၉။ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥခ်ည္းသက္သက္ မဟုတ္ ေတာ့ပါ။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရး မူဝါဒ (macroeconomic policy) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ယူ အေလးေပး
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရ သည့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျပႆနာ၏ (macro) စီးပြားေရးမူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ေပးခ်က္ကို လက္ခံသေဘာေပါက္ၿပီး လိုအပ္သလိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/special/research/8204-2011-08-24-09-15-11.html

အေသးစားေခ်းေငြ လိုအပ္ခ်က္၏ ၁ဝ ရာႏႈန္းသာ ေပးႏုိင္ေသး


မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၁ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လိုအပ္ခ်က္၏ ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ကိုသာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသးေၾကာင္း Microfinance Working Group မွ ယခုလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့
သည့္ အေသးစား ဘ႑ာေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက ဆုိသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေသးစား ေခ်းေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုစုေပါင္း လိုအပ္ခ်က္ရဲ႕ ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ကုိပဲ
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသးပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) ရဲ႕ အေသးစား ဘ႑ာေရး စီမံခ်က္ကေနၿပီးေတာ့ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတဲ့ အေသးစား ေခ်းေငြေတြကို အက်ိဳးအျမတ္ကုိ အဓိက
မထားတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း PACT ကေန တဆင့္ ေပးေနပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ UNDP
ေဒသဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ Akbar Usmani က ေျပာသည္။

Usmani က ျမန္မာအစုိးရ၏ ေက်းလက္ေတာနယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ
ေျခလွမ္းကုိ ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး အေသးစား ဘ႑ာေရးသည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တခုျဖစ္သည္ဟု
ဆိုသည္။ Microfinance Working Group မွ အေသးစား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ပိုမုိေပးသြားမည္ဟုလည္း Akbar Usmani က ေျပာသည္။

Microfinance Working Group မွ ေက်းလက္ေတာနယ္မွ လူမ်ားထံသုိ႔ အေသးစား ေခ်းေငြမ်ား ပိုမုိ ထုတ္ေခ်း
ႏုိင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အစိုးရ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ား၊ အလႉရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္
ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၇၀
ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေသးစား ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႔ လမ္းၫႊန္သူမ်ားထဲတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ လက္ေထာက္ အႀကီးအကဲေဟာင္း ဦးသန္းလြင္၊ PACT Myanmar ၊ Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET)၊ Save the Children ႏွင့္ World Vision တို႔ ပါဝင္ၿပီး UNDP ကလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေက်းလက္ေန လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေသးစား ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မွႈမ်ား ပိုမိုေပးျခင္းျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဝမွ်ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးေရးသည္ ေက်းလက္ စီးပြါးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း
ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ေလာေလာဆယ္ ကာလတြင္ ျမန္မာ့ ေက်းလက္စီးပြါးေရးသည္ အေသးစား ေခ်းေငြ တန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၇၄၀ ခန္႔ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ား လံုေလာက္စြာ ထုတ္ေခ်းႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအတြက္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေငြတိုးေခ်းသူမ်ားႏွင့္ အေပါင္ဆုိင္မ်ား အေပၚတြင္ မွီခုိေနရေၾကာင္း Microfinance Working Group ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က
ဆုိသည္။

The Microfinance Working Group ၏ အဆိုအရ အေပါင္ပစၥည္း မယူဘဲ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ထုတ္ေခ်းေနၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ သာမန္ ေငြတုိးေခ်းသူမ်ား၏ အတိုးႏႈန္းထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းကာ ေခ်းေငြ လိုအပ္ေနသူ
ေလးသိန္းေက်ာ္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထုတ္ေခ်းႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

The Microfinance Working Group မွ ထုတ္ေခ်းေငြကို ရယူသူ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စတင္၍ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လကုန္ အတြင္းတြင္ UNDP ၏ အေသးစား ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းမွာ ကမၻာေပၚရွိ အႀကီးဆံုး ဘ႑ာေရး စီမံကိန္း ၂၃ ခုထဲတြင္ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ေလးသိန္းခန္႔ကုိ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ခဲ့ကာ စုစုေပါင္း ၃၆ ဘီလီယံက်ပ္ (အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၅၂ သန္းခန္႔) ထုတ္ေခ်းႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

Microfinance Working Group ကုိ UNDP ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

အေသးစား ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွႈမ်ားတြင္ စုေဆာင္းေငြ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ
ေသာ အေသးစား စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ အာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈ စသည္မ်ား ပါဝင္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/

ၾကံဖြတ္၀ံၾကီးမ်ားကိုယ္ရည္ေသြးေလ်ာ့က်


လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္ရွိဟု အမတ္မ်ားေျပာ
မ်ဳိးသန္႔ | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၀၂ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ပထမသက္တမ္း ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ နည္းပါးသည့္ တိုးတက္မႈတခ်ဳိ႕ ေတြ႔ရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တက္ အမတ္အခ်ိဳ႕က ထုတ္ေဖၚ
ေျပာဆိုၾကသည္။

အမတ္မ်ားက မတ္လ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကား ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ကိုယ္ရည္ေသြးေျဖၾကားမႈ နည္းပါးသြားျခင္း၊ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ေျပာဆိုလာျခင္း၊ သတင္းစာဆရာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္
တြင္ တက္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

"အရင္တုန္းက အဘ (ဝန္ႀကီးမ်ား) ေတြကေတာ့ သူတို႔ ကိုယ္ရည္ေသြးတဲ့အခ်က္ေတြ သူတို႔က စင္ေပၚတက္တယ္။ နာရီဝက္ တနာရီေလာက္ကို သူတို႔ မိန္႔ၾကားေနတာကို က်ေနာ္တို႔ နားေထာင္ေနရာတေပါ့၊ အခုကေတာ့ သူတို႔ ထိုင္ေနတဲ့ေနရာကေနပဲ ေျဖစရာရွိတာေျဖပါတယ္။ ကိုယ္ရည္ေသြးတာေတြ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး" ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။


အဂၤါေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္မွ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုသြားျခင္းကလည္း ပြင့္လင္းမႈတခုဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကဆိုသည္။

"မေန႔က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးကလည္း သူတို႔ ပိုက္ဆံ လိုသေလာက္မရဘူးဆိုတာကို သိရတယ္။ တႏွစ္စာ လုပ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္ဆိုတာလည္း က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာလိုက္တယ္ဗ်။ ဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ဘ႑ာေရး အေျခအေနေတြကို က်ေနာ္တို႔သိရတာေပါ့။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒါမ်ဳိးမရွိဘူးဗ်၊ နည္းနည္း ပြင့္လင္းလာတယ္။" ဟုဆိုသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္က တႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ေငြ သန္း ၈,ဝဝဝ လိုအပ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွရေငြမွာ သန္း ၃,၅ဝဝ သာရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနၾကာင္း အဂၤါေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဝန္ခံသြားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အဂၤါေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေမာင္တိုးက
ႏိုင္ငံေတာ္ တရပ္လံုး၏ ရေငြ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ၅၇၈၁. ၇၃၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သံုးေငြ ပမာဏမွာ ၇၉၈၃.၁၈၈ ဘီလ်ံျဖစ္သည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္(ရသံုးမွန္းေျခ) လုိေငြျပမႈသည္၂၂ဝ၁.၄၅ဝဘီလ်ံ ျဖစ္ေနသည္ဟု
ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း ဧရာဝတီ သတင္းတပုဒ္တြင္ ပါရွိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးၾကည္ျမင့္က "အရင္နဲ႔ အခုက သိပ္ေတာ့ ကြာျခားမႈေတာ့ မရွိပါဘူးဗ်ာ။ ေဆြးေႏြးမႈ ကေတာ့ ေမးတဲ့လူက ေမး ေျဖတဲ့လူက ေျဖေပါ့၊ ဒီေလာက္ပါပဲ မီဒီယာေတြကလာတယ္ေလ။ ဓါတ္ပံုေတြ ႐ိုက္လို႔ ရတယ္၊ အသံဖမ္းလို႔ရမယ္ ဒါကေတာ့ တိုးတက္တယ္လို႔ ယူဆရမွာေပါ့" ဟုဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္သတင္းယူေနေသာ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ တဦးက သတင္း
အခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ျဖန္႔ေဝမႈအားနည္းေနေသးသလို လံုၿခံဳေရးယူထားသည့္ ရဲမ်ားက
စိုးရိမ္လြန္ကာ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္လြန္းသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ရေၾကာင္း မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္လိုေငြျပမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သတင္းစာဆရာအမ်ားအျပားက ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။

ေဆြးေႏြးခ်ိန္နည္းလြန္းသည့္အတြက္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားမွာ လူအမ်ားအၾကား အေလး မထား ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ပင္ ျပဳခဲ့ၾကသလို ေဝဖန္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ဇူလိုင္လထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္က ဦးသန္းေမာင္ (ဥပေဒအႀကံေပး)၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ေဒသတြင္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းမ္၏ အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းၫြန္႔ကလည္း "က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလးဦး ကြင္းဆင္းတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ကို မကူညီတဲ့အျပင္ အေႏွာက္အယွက္ေပးတယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘူး၊ ဒီေန႔အထိ ဝန္ထမ္းေဟာင္းေတြကေတာ့ အသြင္ေျပာင္းျခင္းမရွိဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ အာဏာရပါတီက မဟုတ္ရင္ အခုအခ်ိန္ထိ အတိုက္အခံလို႔ ျမင္ေနတယ္" ဟု ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

ယခုက်င္းပေနေသာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲတမ္းျဖင့္ တက္ေရာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ ေနၾကသည္ဟု အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳသည္ကို သူလည္း မသိႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနၿပီး "သူတို႔ကေတာ့ တပ္မေတာ္ေရးရာနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာေတြက်မွပဲ ေျပာၾကဆိုၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ အခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မေျပာေသးဘူး၊ အခု ျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥေတြမွာေတာ့ ေလ့လာတဲ့ သေဘာေပါ့ အဲဒီလိုပဲေနၾကပါတယ္" ဟု အမတ္တဦးက ဆိုသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၆ မွ ဦးထြန္းျမင့္မွ သစ္ေတာ
ႀကိဳးဝိုင္း ဧရိယာအတြင္း ေရာက္ေနသည့္ မိသားစုမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရးစဥ္းစားေပးရန္ အဆိုကို ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကသည္။

ဦးထြန္းျမင့္၏ ဆိုကို ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၈ မွ ဦး႐ႈေမာင္က ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးရာ သစ္ေတာမ်ား အတြင္း ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးပါက သစ္ေတာဧရိယာမ်ား ဆံုး႐ႈံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုကို ကန္႔ကြက္
ေဆြးေႏြးျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။(ရဲရင့္ငယ္ၾကား၀င္ေဖါက္ခြင့္ျပဳပါ။ ႀကိဳးဝိုင္း ဧရိယာအတြင္း ေရာက္ေနသည့္ မိသားစုမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့တြက္လ်ွင္ေတာင္ေပ၂၀၀ပတ္လည္ေလာက္ရွိတဲ့ေျမ
ဆိုရပါျပီ။စစ္တပ္နဲေပါင္းျပီးခိုးခုတ္လို႕ေျပာင္တလင္းျဖစ္ရာသီဥတုပါေျပာင္းလဲကုန္တာထက္စာ
ရင္အမ်ားၾကီးအဓိပ္ပယ္ရွိပါတယ္။။ေခါင္းေလးသံုးဦး႐ႈေမာင္။
ခင္ဗ်ားကေလးေတြေက်ာင္းမပို႕ပဲထားၾကည့္ပါလား)


ယင္းအျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာျမဦး၏ က်န္းမာေရး က႑တြင္ တိုးတက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္ အဆို၊ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါရဂူဘြဲ႔မ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အဆို တို႔ကို တင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္မွ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ကို
ၾကာသေပးေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လသာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးၾကည္ျမင့္၏ အဂၤါေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈစရိတ္ က်ဆင္းေစရန္ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္တိုးတက္ၿပီး စီးပြားေရး တိုးႏႈန္း
ျမင့္မားျမန္ဆန္ရန္ ပို႔ကုန္ခြန္မ်ား လံုးဝဖယ္ရွားေရး၊ စီးပြားေရး ႏႈိးဆြ ေငြေၾကးႀကိဳတင္သံုးစြဲသမွ် ဘတ္ဂ်က္ ကာလတခုအတြင္း ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းသြားရန္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေၾကာင္းအဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ထူေထာင္
လုပ္ကိုင္ရန္ အဆိုတခုခ်င္းစီကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃ ဦးစီမွ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးျခင္းေၾကာင့္ အဆိုကို ဦးၾကည္ျမင့္မွ ျပန္႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။

ဗဟန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဝင့္ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီကို အစိုးရမဟုတ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ Professional Body အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ ေဆးပညာရွင္မ်ား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က လာမည့္ရက္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမွ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ပူးေပါင္း၍ ယိုယြင္းေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္မ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ပုဂၢလိက အေျခခံ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳေရးအဆိုကို တင္သြင္းၿပီး ထုိအဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ကို ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းၫြန္႔မွ တင္သြင္းသည့္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ တရား႐ံုးမ်ားကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳသည့္ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္
သင့္မသင့္ကို ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ဦးသိန္းၫြန္႔မွ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ကဗ်ာႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားျခင္းမရွိျခင္းကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ျမေအးက
ေျဖၾကားရာတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားျခင္းေမွးမိန္ လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ စတင္ က်င္းပကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ညေန ၃ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးၿပီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/8211-2011-08-24-15-37-49.html

ဦးသိန္းစိန္ အေျပာင္းအလဲ တကယ္ ျမင္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယူဆ


2011-08-24

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ တကယ္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြကို ျမင္ခ်င္ေနတယ္လို႔ ယူဆေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနားတို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ေန႔ ညေနမွာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး သတင္းေထာက္ေတြရဲ့ အေမးကို ေျဖဆိုေနစဥ္။ ဓါတ္ပုံ - NLD

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနားတို႔ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ေန႔ ညေနမွာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး သတင္းေထာက္ေတြရဲ့ အေမးကို ေျဖဆိုခဲ့ရာမွာ အခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနဲ႕ပတ္သက္လို႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ သတင္းေထာက္ေတြရဲ့ သေဘာထား အျမင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Yangon Times Journal အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးကိုကို (စက္မႈတကၠသိုလ္) ကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

သတင္း မီဒီယာေတြရဲ့ ေဝဖန္ ေျပာဆိုသံေတြကို နားေထာင္ရမယ္လို႔ အစိုးရက ေျပာဆိုၿပီး ေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ အပါအဝင္၊ အစိုးရ ဌာနေတြ၊ နိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြၾကား သတင္းယူရတဲ့ အေျခအေန ေတြကို ေမးျမန္းတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဦးကိုကိုက သတင္းေလာကမွာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ မ်ားေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနလင့္ကစား အရင္ထက္ စာရင္ အဆင္ေျပလာတယ္လို႕ ဦးကိုကိုက ဆိုပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကင္တာနားေတြ႔ဆုံ
2011-08-24

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တာနားဟာ ျမန္္မာ့ အေရးကို ေစတနာ ထက္သန္စြာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တယ္။ သူဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကၽြမ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္သူလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းေထာက္ ေတြကို ဒီကေန႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ မစၥတာ ေသာမတ္ ကင္တာနားနဲ႔ အဖြဲ႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈအေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို ဒီကေန႔ ညေနပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေနအိမ္မွာ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္ ကင္တာနားနဲ႔ အဖြဲ႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈအေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းမွာ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။

ညေနပိုင္း ၃နာရီက မစၥတာ ကင္တားနားဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မိနစ္ ၃၀ ၾကာ သီးျခား ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး ေနာက္ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အစည္းအေ၀းမွာ ပါ၀င္သူ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဦးအုန္းၾကိဳင္က -

"မစၥတာ ကင္တာနားက ေနျပည္ေတာ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး တုိးတက္ ရရွိေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သူတင္ျပခဲ့တဲ့၊ အၾကံေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ရွင္းျပတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ သူ သိရွိခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ျပန္ျပီး ရွင္းျပတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ဒီ NLD ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး တုိးတက္ရရွိေရးအတြက္ ၾကိဳးပန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဥပေဒအရ ျပည္သူလူထုကုိ အေထာက္အကူ ေပးေနတဲ့ အခ်က္ေတြ၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြ၊ ဒါေတြကုိ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦးတုိ႔က ရွင္းျပၾကတယ္။"

အစည္းအေ၀းမွာ မစၥတာ ကင္တားနားနဲ႔ အတူ ထိုင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ျဗိတိန္နိုင္ငံတို႔က လုိက္ပါလာတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ႏွစ္ဦးလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အစည္းအေ၀း အျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေနအိမ္ေရွ႕မွာ မစၥတာ ကင္တားနားနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သတင္းေထာက္ေတြက ေမးျမန္းခြင့္ ရခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဦးအုန္းၾကိဳင္က အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

"မစၥတာ ကင္တားနား ေတြ႔ဆံုခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အင္မတန္ ေက်နပ္ပါတယ္တဲ့။ မစၥတာ ကင္တားနား ဆုိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရွိဖုိ႔အတြက္ အေတာ့္ကုိ ထက္သန္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ၾကိဳးပန္းေနသူပါတဲ့။ ေနာက္ျပီးေတာ့ သူဟာ ဒီဘာသာရပ္မွာလည္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ မစၥတာ ကင္တားနားကုိ အားကုိးပါတယ္တဲ့။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရး အတြက္ အားကုိးထုိက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အခုလုိ ေတြ႔ဆုံရတဲ့ အတြက္ ႏွစ္ေထာင္း အားရ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ အဲလုိ ေျဖလုိက္တာကုိ က်ေနာ္ ၾကားရပါတယ္။"