Thursday, September 1, 2011

31.08.2011 DVBBurmese

Daily News Talk 2 DVB Journal Interview http://www.youtube.com/playlist?list=PL97F6F14A42487545

အေဝးေရာက္ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းရဲ႕“အာေဘာ္” အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္) သူ႔ (အလထ) သေဘာထားက “ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ” လုပ္ေနတာေတြဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊၾသဇာနဲ႔ကင္းၿပီး လုပ္ေနတာျဖစ္ တယ္။ ယံုယံု ၾကည္ၾကည္လုပ္ၾကပါလုိ႔ တြန္းတာပဲ။ ထူးျခားတာက သူ႔ေဆာင္းပါး အစိုးရသစ္က တစာစာေျပာေနတ့ဲ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” အေၾကာင္း တစ္လံုး တစ္ပါဒမွ် တို႔ထိမထားတဲ့အခ်က္ နဲ႔ (NLD) ကို မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေအာင္ အစီအစဥ္ရွိရွိ ေခ်မႈန္းခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြမပါဝင္တာပါပဲ။ က်န္တဲ့ေရးသားခ်က္္ေတြကေတာ့ တစ္ခ်ိန္က (ထလရ)ေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊကို အဆိုးခ်ၿပီး ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ ကို အမႊမ္းတင္ထားတာေတြပဲျဖစ္တယ္။ သူ႔ေဆာင္းပါးထဲမွာ ဒီအခ်က္ေတြ အထင္အရွားေတြ႔ရတယ္။ “ေဆြးေႏြးပြဲ”ဆုိတာေတြဟာ စစ္အုပ္စု တစ္စံုတစ္ရာအၾကပ္ရုိက္တဲ့ကာလေတြမွာ ယာယီထြက္ေပါက္ အျဖစ္အသံုး ခ်တဲ့၊ အတုိက္အခံေတြရဲ႕ (စုစည္းမႈမရွိတဲ့) အင္အားကို ႀကဲကြဲေစတဲ့ “နည္းလမ္း” တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ အၾကပ္ရုိက္မႈ တစ္စံုတရာ ေလ်ာ့ပါးသြားတဲ့ အခါ အဲဒီ “ေဆြးေႏြးပြဲ” ဆုိတာေတြကိုတစ္ဖက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ တာပဲဆုိတဲ့အခ်က္။ “ေဆြးေႏြးပြဲ” ဆိုတာ စစ္အုပ္စုထိပ္သီး (ဗိုလ္သန္းေရႊ) ဆႏၵနဲ႔ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္ကေန ေပၚေစဆိုေပၚရၿပီး ပ်က္ေစ ဆိုရင္ ပ်က္ရတာပဲဆုိတဲ့အခ်က္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ “ေအာင္လင္းထြဋ္” ေဆာင္းပါး ၏ အာေဘာ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွာ ဤသို႔ျဖစ္ပါတယ္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားလုံးဝိုင္းရံ၍ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးၿပီးအၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းျဖင့္ညီညြတ္စြာတက္ညီလက္ညီအလုပ္လုပ္သင့္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုအျပစ္မဆိုဘဲနားလည္မႈေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ေရးလက္တစ္ကမ္းသာလိုေတာ့ေၾကာင္းသုံးသပ္ တင္ျပအပ္ပါ သည္” ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေနာက္ကြယ္ ေအာင္လင္းထြဋ္ Wednesday, 31 August 2011 17:49 သူ႔အေတြးသူ႔အျမင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလုံး အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔၏ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ သတင္းသည္ ဝမ္းသာ ပီတိျဖစ္စရာျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တန္းေနာက္တန္း ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူရာဝင္လာေလေတာ့မလားဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရးကစားေနသလားဟုလည္း သံသယမ်ားလည္း ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆိုသည္ကို ဘာတခုမွ် သဲသဲကြဲကြဲ ေျပာ၍မရေသးပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၁၉၉၄၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္အပါအဝင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲဖူးသည္ကို အားလုံးသတိရ ၾကပါလိမ့္မည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔တို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။ အဓိကအေၾကာင္းအရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမ်ိဳးသားညီလာခံလုပ္ငန္းစဥ္အား ေထာက္ခံလာေစရန္ စည္း႐ုံးေရးျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးပြဲအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တိုး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးသာထြန္း၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေအးတို႔မွ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိေတာ့ပါ။ ၾကားသိရသည္မွာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ တခ်ိဳ႕အေျခခံမူ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သေဘာထားကြဲျပားခ့ဲသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ေဒါသတႀကီးျဖစ္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္မလုပ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔အား အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ပထမအႀကိမ္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ိဳးသားညီလာခံကို စြန္႔ခြာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္း မၾကာမီမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ “စစ္တပ္ ၾကာၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ရတာေပါ့ကြာ” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ရပ္စဲခ့ဲသည္။ ေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လည္ဖမ္းဆီးၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်ထားရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာအတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းမႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေစခိုင္းမႈမ်ား၊ စစ္သားမ်ား၏ အဓမၼျပဳမႈမ်ား၊ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈမ်ား အစရွိသည့္ ဆိုးဝါးသည့္အေျခအေနမ်ားကို ကုလသမဂၢမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သိရွိခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာအလယ္ အရွက္ရစရာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ ခံလာရသည္။ ထိုအခ်ိန္ ျပည္တြင္း၌လည္း ေအာက္ေျခစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဘဲလည္း ငါတို႔အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရတာပဲ” ဆိုသည့္မူဝါဒကို ျပန္လည္ သုံးသပ္လာခ့ဲရသည့္ သေဘာရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနႀကီးမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္းထြန္း တို႔ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္တာဝန္ေပးခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးေနမႈမွာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ရာဇာလီ အစၥေမးလ္ မလာမီကတည္းက ျဖစ္သည္။ မစၥတာ ရာဇာလီ ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေနမႈကို ဦးဝင္းေအာင္မွ အမွတ္မထင္ ေျပာလိုက္မိသည့္အတြက္ မစၥတာ ရာဇာလီ သိသြားၿပီး အဆိုပါသတင္း ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ ျပန္႔သြားခ့ဲသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဦးဝင္းေအာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း ခံခ့ဲရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္သည့္ အေနျဖင့္ မစၥတာ ရာဇာလီ၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသေယာင္ ဝါဒျဖန္႔ခိုင္းခ့ဲသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရသည္။ အေမရိကန္အစိုးရအား တိုက္တြန္းနားခ်မည့္ DCI အဖြဲ႔အတြက္ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ တာဝန္ယူခ့ဲရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔တို႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ထမင္းလက္ဆံုစားသည္အထိ အေျခအေန ေကာင္းခ့ဲသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဓိကျဖစ္သည္ကို ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ခ့ဲသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဂ်္ ဘုရွ္ အေပၚ ေၾကာက္လဲေၾကာက္ ေပါင္းလဲေပါင္းခ်င္သူ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလြတ္ေျမာက္မီ လပိုင္းအလိုတြင္ DCI ၏ အကူအညီျဖင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္သိန္းႏွင့္ ရဲမႉးႀကီးခမ္းေအာင္တို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္္ ဝါရွင္တန္သို႔ လာခြင့္ရခ့ဲသည္။ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕၌ စစ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ သမၼတ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအရာရွိ႐ုံး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘဏၰာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီအိုင္ေအ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔ (DEA) တို႔မွ တာဝန္ရွိ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၂ ေမလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္မူ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားရပါသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွႈ ျဖစ္လာရျခင္းသည္ ဒီပဲယင္း အေရးခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ နိဂံုးအစဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ဒီပဲယင္းျပႆနာ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ မစၥတာ ရာဇာလီ အစၥေမးလ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ေပးေတြ႔ခ့ဲသည့္အတြက္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး အလြန္ေဒါသထြက္ခ့ဲသည္။ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းအၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သတၱိမရွိသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ အား လႊဲေျပာင္းေပးခ့ဲၿပီး ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေစခ့ဲသည္။ အတိုင္းတာတခုအထိ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ ရရွိခ့ဲသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခြဲစိပ္ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္သို႔ ျပန္ပို႔ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး တင္လိႈင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဝင္း၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္းထြန္းတို႔ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔ကို ဖဲြ႔ေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ထပ္မံလုပ္ေစခ့ဲသည္။ အဓိက အခ်က္မွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ရပ္စဲခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ျပန္လည္စတင္မႈတြင္ NLD ျပန္လည္တက္ေရာက္ေရးျဖစ္သည္။ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျမင္မ်ား ဖလွယ္ခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္တက္ရန္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာၿပီးေနာက္ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ စိတ္ေျပာင္းသြားသည့္အတြက္ အစီအစဥ္ပ်က္သြားခ့ဲသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အတိုက္အခံႏွင့္ ရင္းႏွီးလာေသာ၊ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ခင္မင္မႈရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ တင္ျပခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက “ မင္းကိုငါ ခိုင္းစရာရွိေသးတယ္” ဆိုကာ ႏုတ္ထြက္ခြင့္မေပးဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ကို အခ်ိဳသပ္ခ့ဲသည္။ တလအၾကာမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ၄င္း၏ အနားတြင္ဆက္ထားလွ်င္ အႏၲရာယ္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္လာခ့ဲသည္အတြက္ အာဏာရွင္တို႔၏ လက္သုံးစကားအတိုင္း လာဘ္စားသည္ဆိုကာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို မ်ိဳးျဖဳတ္ပစ္ခ့ဲသည္။ လက္ရွိ အစိုးရအသစ္လက္ထက္တြင္ ယေန႔ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ အခင္းအက်င္းသည္ ယခင္ကထက္စာလွ်င္ အမ်ားႀကီး အားရစရာေကာင္းသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးလိုပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားခြင့္ေပးထားျခင္း၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား နာမည္ပ်က္မရွိျခင္း၊ လက္ရွိအစိုးရအတြင္း သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူ အင္အားစုမ်ား အားေကာင္းလာၿပီး ေပၚေပၚထင္ထင္ ေရွ႕တန္းသို႔ ထြက္ရဲလာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အရပ္သားတခ်ိဳ႕ကို ပူးေပါင္းပါဝင္လာခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာက္တန္းေနာက္တန္း က်ေနမႈကို အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံလာျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ားကို အစိုးရကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး စတင္အေရးယူလာျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပစ္ပယ္၍မရေၾကာင္း နားလည္သေဘာ ေပါက္လာျခင္းတို႔သည္ အားရစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိထား ဆံုးျဖတ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ လက္ရွိအစိုးရ အသစ္ဆိုေသာ္လည္း အရပ္သားတခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ဥကၠ႒မ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္း အႀကီးအကဲမ်ား၊ သံအမတ္ႀကီးမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရ လူေဟာင္းမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ အျပစ္မ်ားကို အက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကိုယ္စား မည္က့ဲသို႔ အာမခံခ်က္မ်ားေပး၍ ခြင့္လႊတ္ေပးရမည့္ ဆိုသည့္ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေရး၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ျပန္လည္ပြင့္လာေရး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တနည္းနည္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးတို႔ ပါဝင္သည္ဟု တင္ျပလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လမ္းေၾကာင္းသို႔သြားလွ်င္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ မေျပလည္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားအရ စစ္တပ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ အင္အားစု အားေကာင္းလာျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ စစ္တပ္အတြင္း ေအာက္ေျခစစ္သည္မိသားစုမ်ား အားကိုးစိတ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အသက္အရြယ္ရလာၿပီျဖစ္၍ ၄င္း၏မိသားစု လုံၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ မ်ားလာျခင္း၊ ယေန႔အာရပ္ကမာၻမွ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ သံေဝဂရစရာမ်ားျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ခ်မ္းသာမႈမွာ ဆယ္သက္စား၍ မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ႂကြယ္ဝေနၿပီျဖစ္၍ အႏိုင္ႏွင့္ပိုင္းလိုျခင္း၊ စစ္တပ္အတြင္းႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း စိတ္ႀကိဳက္ေနရာမ်ား ခ်ၿပီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအေနျဖင့္ ၄င္း၏မိသားစုမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ သစၥာရွိသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို္ ယခင္အခ်ိန္အခါမ်ားႏွင့္မတူ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာင္းမြန္လာေစခ်င္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ စစ္သား၊ ဘုရားသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ျပည္သူျပည္သား အားလုံးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားလုံးဝိုင္းရံ၍ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးၿပီး အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းျဖင့္ ညီညြတ္စြာ တက္ညီလက္ညီ အလုပ္လုပ္သင့္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို အျပစ္မဆိုဘဲ နားလည္မႈ ေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး လက္တစ္ကမ္းသာ လိုေတာ့ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။ (ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္သည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၌ သံမႉးႀကီး စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။) http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/editorial/2009-02-27-05-56-44/7194-2011-08-31-10-52-17

၁.၉.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ

http://www.ziddu.com/download/16257341/1Sep2011Yeyintngesdiary.doc.html http://www.ziddu.com/download/16257342/1Sep2011Yeyintngesdiary.pdf.html http://www.mediafire.com/file/n62c9l34ybccg1c/1%20Sep%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.doc http://www.mediafire.com/file/ctm1euajujppnk8/1%20Sep%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.pdf 1 Sep 2011 Yeyintnge's Diary

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး​ကို အသက္ရွင္​ေစခ်င္တယ္ (ဆရာ​ေမာင္ဝံသႏွင့္​ ​ေမး​ျမန္း​ခ်က္)


Published on September 1, 2011 by ေရႊေအာင္

ဧရာဝတီျမစ္ တိမ္​ေကာပ​ေပ်ာက္သြား​ေစမယ့္​ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုစီမံကိန္း​ တည္​ေဆာက္​ေနမႈ ရပ္တန့္​ေပး​ဖို့​ ဧရာဝတီကို ထာဝရရွင္သန္​ေစလိုသူမ်ား​အဖြဲ့​က သမၼတဦး​သိန္း​စိန္ထံ ဒီက​ေန့​ လက္မွတ္​ေရး​ထိုး​ ​ေတာင္း​ဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။


စာေရးဆရာ ေမာင္ဝံသ (ဓာတ္ပံု - myanmarisp.com)

လက္မွတ္​ေရး​ထိုး​ လႈပ္ရွား​မႈမွာ ပါဝင္လက္မွတ္​ေရး​ထိုး​တဲ့​ စာ​ေရး​ဆရာ၊​ သတင္း​စာဆရာ ​ေမာင္ဝံသကို ​ေမး​ျမန္း​ထား​ပါတယ္။

ဆရာလက္မွတ္ထိုး​တာ စာ​ေပပညာရွင္ တ​ေယာက္အ​ေနနဲ့​ ထိုး​တာလား​၊​ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာျပည္သား​ တ​ေယာက္အ​ေနနဲ့​ ထိုး​တာလား​။ ဘာ​ေၾကာင့္​ လက္မွတ္ထိုး​တယ္ဆိုတာ ​ေျပာျပ​ေပး​ပါ။

“ႏွစ္ခုစလံုး​အ​ေနနဲ့​ေပါ့​ဗ်ာ။ ျမန္မာျပည္သား​ တ​ေယာက္ အ​ေနနဲ့​အဆင့္​က ပထမ​ေပါ့​။ ဒုတိယက​ေတာ့​ က်​ေနာ့္​ရဲ့​ အသက္​ေမြး​ဝမ္း​ေၾကာင္း​ေပါ့​။ စာနယ္ဇင္း​သမား​ေပါ့​၊​ သတင္း​စာသမား​ စာ​ေရး​ဆရာ။”

ဒီဧရာဝတီက ဘယ္​ေလာက္အထိ္ အ​ေရး​တႀကီး​ ကယ္တင္ဖို့​ လိုအပ္​ေနၿပီလို့​ ဆရာထင္ျမင္ ယူဆမိပါသလဲခင္ဗ်။

“က်​ေနာ္က​ေတာ့​ ဖတ္ထား​တာ​ေတြက​ေတာ့​ အမ်ား​ႀကီး​ဗ်။ ​ေနာက္ က်​ေနာ္တို့​ စာနယ္ဇင္း​ေတြမွာ ျပည္တြင္း​ စာနယ္ဇင္း​ေတြမွာ ​ေတြ႕​ရတာ​ေတြလည္း​ အမ်ား​ႀကီး​ပဲ​ေလ။ ၿပီး​ေတာ့​ က်​ေနာ့္​မိတ္​ေဆြ ဓာတ္ပံုဆရာ​ေတြ၊​ ​ေနာက္ က်​ေနာ္မိတ္​ေဆြ ခရီး​သြား​ၿပီး​ေတာ့​ ခရီး​သြား​ေဆာင္း​ပါး​ေတြ ​ေရး​တဲ့​ ပုဂၢိဳလ္​ေတြ၊​ သူတို့​ဆီက ဓာတ္ပံု​ေတြလည္း​ ​ေတြ႕​ရတယ္။ ​ေဆာင္း​ပါး​ေတြလည္း​ ဖတ္ရတယ္ အ​ေျခအ​ေနက ​ေျပာရရင္​ေတာ့​ အမ်ား​ႀကီး​ေပါ့​။ ဒါ​ေပမယ့္​ ျခံု​ေျပာလို့​ရွိရင္ ဒါက တိုင္း​ျပည္အတြက္ အ​ေရး​ႀကီး​တဲ့​ ကိစၥ ျဖစ္​ေနတယ္။ အဲဒီ​ေတာ့​ က်​ေနာ္တို့​ကလည္း​ ဒါကို ဝင္ၿပီး​ေတာ့​ မိမိရဲ့​ ဆႏၵကို ​ေဖာ္ထုတ္ရတာ​ေပါ့​။”

ဘယ္​ေလာက္ အ​ေရး​တႀကီး​ လိုအပ္​ေနၿပီလဲ။

“က်​ေနာ္တို့​က ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး​ကို အသက္ရွင္​ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ရွင္သန္​ေစခ်င္တယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး​ အနၲရာယ္ကင္း​ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါပါပဲ လိုရင္း​ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဲဒါပါပဲ။ အဲဒီ​ေတာ့​ အနၲရာယ္အလား​အလာ​ေတြ ရွိ​ေနတယ္ အနၲရာယ္​ေတြကို ျမင္​ေနရတယ္​ေပါ့​ဗ်ာ။ ဒီအတိုင္း​ ဆက္သြား​မယ္ ဆိုလို့​ရွိရင္​ေတာ့​ ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး​အတြက္က ရင္​ေလး​စရာ​ေကာင္း​တယ္ အဲဒီလို ျမင္ရပါတယ္။”

အစိုး​ရက သတင္း​စာရွင္း​လင္း​ပြဲမွာ ဧရာဝတီျမစ္စံု ​ေရကာတာနဲ့​ ပတ္သက္ၿပီး​ ​ေမး​တဲ့​အခါမွာ အစိုး​ရအဖြဲ့​ တာဝန္ရွိ ​ေျပာသြား​တဲ့​ အထဲမွာ သူတို့​လည္း​ ရမ္း​မလုပ္ပါဘူး​၊​ သူတို့​လည္း​ ဧရာဝတီကို ခ်စ္ပါတယ္​ေပါ့​။ ဒီအ​ေပၚမွာ ဆရာတို့​ အခု ကမ္ပိန္း​နဲ့​ ​ေပါင္း​စပ္ၿပီး​ ​ေျပာရင္ ဘယ္​ေလာက္အထိ အက်ိဳး​သက္​ေရာက္မႈ ရွိလာနိုင္လဲ။ ဘယ္​ေလာက္အထိ ​ေမ်ွာ္လင့္​နိုင္မလဲ ဆရာ။

“အဲဒီလို ​ေျပာတာကို က်​ေနာ္တို့​က​ေတာ့​ ႀကိုဆိုတယ္​ေလ။ ဒါ​ေပမယ့္​ လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္သြား​မယ္လို့​ ​ေျပာတာထက္စာရင္ ဒါကို ခ်ိန္ခ်ိန္စစနဲ့​ လုပ္တယ္၊​ ဘက္​ေပါင္း​စံုက ​ေလ့​လာၿပီး​ ဆက္ၿပီး​ေတာ့​ လုပ္သင့္​ မလုပ္သင့္​ကို ​ေဆာင္ရြက္သြား​မယ္ ဆိုတဲ့​ သ​ေဘာထား​မ်ိဳး​ ​ေျပာတာကို က်​ေနာ္တို့​က သ​ေဘာက်တယ္။ အဲဒီအတိုင္း​ပဲ ျဖစ္​ေစခ်င္တယ္​ေလ။

“ဆိုလိုတာက က်​ေနာ္တို့​ကပဲ တဖက္သတ္ အစိုး​ရိမ္ႀကီး​ေနတယ္ ဆိုတာ ဆိုရင္လည္း​ တကယ့္​ကို ခိုင္လံုတဲ့​ အ​ေၾကာင္း​အရာ​ေတြနဲ့​ ​ေျပာရင္ က်​ေနာ္တို့​က ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ​ေလ့​လာလို့​ ရတာ​ေပါ့​။ အခု က်​ေနာ္တို့​က ဒီဘက္က ဒါကို ဆက္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့​ အရင္လုပ္ထား​တဲ့​ ပုဂၢိဳလ္​ေတြဘက္က ​ေျပာတာဆိုရင္ သတင္း​စာ ​ေဆာင္း​ပါး​ ၂ ပုဒ္​ေလာက္ပဲ က်​ေနာ္ ​ေသခ်ာ ဖတ္ရ​ေသး​တယ္။ ဒါ​ေပမယ့္​ တဖက္က ဆိုက်ိဳး​ေတြ ျဖစ္နိုင္တယ္ဆိုတဲ့​ အ​ေၾကာင္း​ၾက​ေတာ့​ ​ေတာ္​ေတာ္မ်ား​တယ္ဗ်။ က်​ေနာ္ သိသ​ေလာက္က​ေတာ့​။ အဲဒီလို ျဖစ္​ေနတယ္။ အဲဒီ​ေတာ့​ ႏွိဳင္း​ႏွိဳင္း​ခ်ိန္ခ်ိန္နဲ့​ လုပ္သြား​မယ္ဆိုတဲ့​ သ​ေဘာထား​ရွိတယ္ ဆိုရင္​ေတာ့​ ​ေကာင္း​ပါတယ္။”

ဧရာဝတီနဲ့​ ပတ္သက္ၿပီး​ ျပည္သူ​ေတြ သိသင့္​တယ္ထင္တဲ့​ ဒါမွမဟုတ္ တမ်ိဳး​သား​လံုး​ သိသင့္​တယ္ဆိုတဲ့​ အပိုင္း​ေလး​ ​ေျပာ​ေပး​ပါလား​။

“ဧရာဝတီျမစ္​ေၾကာင္း​ ကမ္း​ရိုး​တ​ေလ်ွာက္မွာ ​ေနတဲ့​ လူ​ေတြက​ေတာ့​ က်​ေနာ္တို့​ထက္​ေတာင္ ပိုသိဦး​မယ္ဗ်။ ​ေနာက္တခါ အခု ​ေျပာ​ေနၾကတဲ့​ေနရာ ျမစ္စံု​ေဒသမွာရွိတဲ့​ လူ​ေတြအတြက္လည္း​ ပို​ေနမွာပဲ။ က်​ေနာ္တို့​က မလိုအပ္ဘဲနဲ့​ ပံုႀကီး​ခ်ဲ့​တဲ့​ သ​ေဘာလည္း​ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ခ်င္ဘူး​။ မျဖစ္​ေစခ်င္တာ ျပည္သူ​ေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း​ ဒီအ​ေပၚမွာ စိတ္ဝင္စား​ၿပီး​ေတာ့​ ​ေလ့​လာၿပီး​ေတာ့​မွ ကိုယ့္​ဆႏၵကိုယ္ ​ေဖာ္ထုတ္ၾကဖို့​ အဲဒီလို က်​ေနာ္က တိုက္တြန္း​ခ်င္တယ္။”

ဒီဧရာဝတီနဲ့​ ပတ္သက္ၿပီး​ ​ေရး​သား​ေျပာဆို​ေနတာ​ေတြက ပံုႀကီး​ခ်ဲ့​တယ္လို့​ ​ေျပာမယ္ဆိုရင္ ​ရပါသလား​။

“က်​ေနာ္က​ေတာ့​ အဲဒီလို မျမင္ဘူး​ေလ။ က်​ေနာ္က​ေတာ့​ ပံုႀကီး​ခ်ဲ့​တာ မဟုတ္ဘူး​။ ဒီလူ​ေတြက တကယ့္​ကို မ်က္ျမင္​ေရး​တဲ့​လူ​ေတြဗ်ာ အမ်ား​ႀကီး​ ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပံု​ေတြ ရိုက္ခဲ့​တဲ့​လူ​ေတြ၊​ ရုပ္ရွင္​ေတြ ရိုက္ခဲ့​တဲ့​လူ​ေတြ အဲဒီလို လူ​ေတြ အမ်ား​ႀကီး​ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ​ေတာ့​ ဒီလို လူ​ေတြက်​ေတာ့​ က်​ေနာ္က လူ​ေတြကိုပါ သိ​ေနတာ​ေလ။ ဒီလူ​ေတြက မဟုတ္တာ ​ေျပာမယ့္​သူ​ေတြ မဟုတ္ဘူး​။ ပံုႀကီး​ခ်ဲ့​မယ့္​ လူ​ေတြလည္း​ မဟုတ္ဘူး​။ အဲဒီလို က်​ေနာ္ ယံုၾကည္မႈနဲ့​ ​ေျပာတာပါ။”

ဒီ​ေလာက္ က်ယ္က်ယ္​ေလာင္​ေလာင္ ဧရာဝတီနဲ့​ ပတ္သက္ၿပီး​ ဝိုင္း​ဝန္း​ ​ေျပာဆို​ေနတဲ့​ၾကား​က အခုလို လက္မွတ္ထိုး​ ​ေတာင္း​ဆိုမႈ​ေတြလည္း​ ​ေပၚလာၿပီဆို​ေတာ့​ ဒီလို လႈပ္ရွား​မႈ​ေတြ၊​ ဒီလို ​ေရး​သား​ေဖာ္ျပမႈ​ေတြက ဘယ္​ေလာက္ အတိုင္း​အတာထိ ​ေမ်ွာ္လင့္​နိုင္မလဲ ဆရာ။

“ဒါက​ေတာ့​ဗ်ာ သူတို့​ အခု ဆက္ၿပီး​ေတာ့​ ဒါကို လုပ္သင့္​မလုပ္သင့္​ ဆိုၿပီး​ မူဝါဒ ဆံုး​ျဖတ္တဲ့​ ပုဂၢိဳလ္မ်ား​က ဒါကို ထည့္​စဉ္း​စား​လိမ့္​မယ္လို့​ က်​ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ က်​ေနာ္တို့​ အခုလို စာနယ္ဇင္း​ေတြမွာ ​ေျပာခြင့္​၊​ ဆိုခြင့္​၊​ ​ေရး​ခြင့္​၊​ သား​ခြင့္​ အဲဒီလို ရ​ေနတာကိုကပဲ ​ေကာင္း​တဲ့​ အလား​အလာပဲ​ေလ။”
http://burmese.dvb.no

သမၼတ အၾကံေပး က်ေနာ္ ေနဇင္လတ္


Posted by admin on September 1, 2011

သမၼတ အၾကံေပးအဖဲြဲ႔ထဲ ပါဝင္ေနတဲ့ ေနဇင္လတ္ (ခ) ေဌးေအာင္ဟာ သိုက္ တူးသူ အဂၤလိပ္လိုဆိုရင္ေတာ့ (Gold Digger) တဦးမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ ဆံရိွတဲ့ မိန္းမတေယာက္ကို ရေအာင္ယူၿပီး သူေ႒းဘြဲ႔ခံထားသူပါ။ တကယ္ က သူဟာ ေခတ္ပ်က္ သူေ႒းတေယာက္ျဖစ္ၿပီး၊ အရင္က ေယာင္ေျခာက္ ဆယ္တဦးမွ်သာ ျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း တဦးမွ်သာျဖစ္ၿပီး သူရဲ႕မိန္းမ ေဒၚခင္ဆန္းက ပိုက္ဆံရိွ တယ္။ ေတာ္တယ္။ ထက္တယ္။ ေနဇင္လတ္ ဆိုတာ မခင္ဆန္း ေသဆိုေသ ရွင္ဆိုရွင္ပါ။ မခင္ဆန္း က တကယ့္ေသာ့ (Kye) ပါ။ ထမင္းစားရင္ေတာင္ ေနဇင္လတ္ က မခင္ဆန္း မလာေသးရင္ ဇြန္းကို မကိုင္ရရွာဘူးလို႔ ဓါတ္သိ ေတာင္ဥကၠလာသား တဦးက ဆိုပါတယ္။

အႏွီ မခင္ဆန္း က ဘယ္သူနည္းလို႔ေမးရင္ေတာ့ ယခင္ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ရဲ႕ ဒုတိယ ဇနီးေဟာင္း ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာ ပါရေစ။ (ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ရဲ႕ တတိယမိန္းမ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။) မခင္ဆန္း ေတာ္ခ်က္ကေတာ့ သူယူတဲ့ ေယာက္က်ားေတြက အေခြစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ေပါက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။

သူ႔ ပထမေယာက္က်ား ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ကို ျဖစ္ေစသတည္းလို႔ မခင္ဆန္း မန္းမႈတ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ၊ ေမာင္ေမာင္ ေက်ာ္ ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ေယာက္က်ားျဖစ္တဲ့ ေနဇင္လတ္ ကိုလည္း ေနဇင္လတ္ ျဖစ္ေစသတည္းလို႔ မန္းလိုက္တဲ့ အခါမွာ သမၼတ အၾကံေပး ျဖစ္လာတယ္။ ဒီေလာက္စြမ္းပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးက တကယ္ေတာ္ပါတယ္။

မခင္ဆန္း က ေနဇင္လတ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆရာစံလမ္းေပၚက Ambo Hotel ကို ဦးစီးခိုင္းထားပါတယ္။ ေနဇင္လတ္က ေသာက္ျဖစ္သိပ္မရိွတာရယ္၊ Visit Myanmar Year မွာ ႏိုင္ငံတကာပိတ္ဆို႔မႈေလးရယ္ ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါသမယ အၾကံ သမားတသိုက္ရဲ႕ ေဟာ္တယ္နဲ႔ တည္းခိုခန္းေတြအားလံုးဟာ မဟုတ္တ႐ုတ္ လုပ္တဲ့ေနရာေတြအျဖစ္နဲ႔ နိ႒ိတံ ေနရာပါ တယ္။ စီးပြားက်သေပါ့ေလ။

ေဟာတယ္လို႔ နာမည္ခံထားေပမယ့္ ေဟာတယ္တခုအဂၤါရပ္နဲ႔အညီ အဆင့္တန္းမရိွတဲ့အျပင္ နာမည္ကလည္း သိပ္ မေကာင္းလွပါဘူး။ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ ျပည့္တန္ဆာေတြေခၚလာတဲ့ ေနရာအျဖစ္နဲ ့ နိဂံုးခ်ဳပ္ေနရပါ တယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ ေခတ္ပ်က္အထည္ႀကီးပ်က္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီေတာ့ ေနဇင္လတ္ ဟာ ႏိုင္ငံေရးေလာ ကကို ဝင္လာၿပီး ကိုယ္က်ဳိးရွာယံုသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုက္ဆံရိွတဲ့ မိန္းမကိုရလိုက္တဲ့ ေနဇင္လတ္ဟာ စိုင္ေကာ္လို ျခံဳေပၚေရာက္လာသူလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ သူဟာ အမ်ဳိးအ မည္ မထင္ရွားတဲ့ တကၠသိုလ္တခုက ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို အြန္လိုင္းကေနယူခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ ကုန္က်ေငြကေတာ့ ေဒၚလာ ၂၅ဝဝ မွ်သာျဖစ္တယ္လို႔ သူ႔မိတ္ေဆြေဟာင္း တဦးျဖစ္တဲ့ မီဒီယာသမားတဦးက ဆိုပါ တယ္။

စာအုပ္ေတြ ၂ ဒါဇင္နီးပါးကိုလည္း ေရးခဲ့ၿပီး၊ တအုပ္မွ သူကိုယ္တိုင္ေရးတာ မဟုတ္ဘဲ၊ ေငြေပးၿပီး သူမ်ားကိုေရးခိုင္းခဲ့ တာေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဓါတ္သိေတြက ဆိုပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြကလည္း အကုန္လံုးက အေပါစားတက္က်မ္းေတြမွ် သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတအၾကံေပး ဆိုေပမယ့္ သမၼတကို ခုထိမေတြ႔ဖူးေသးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ အၾကံေပးအျဖစ္ ကို ေက်ာ္ဆန္း ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ရလာတာပါ။ မံုရြာသား ေတာသားလူမိုက္ ေက်ာ္ဆန္း ဟာ စာေကာင္းေကာင္း ဖတ္တတ္သူ မ ဟုတ္ေတာ့ ေနဇင္လတ္ ရႊီးတာကို သိပ္ယံုတယ္လို႔ ဆိုတယ္။

ေနဇင္လတ္က ေက်ာ္ဆန္းကို ေခါင္းလိမ္ဆီက ဘယ္တံဆိပ္ေကာင္းတယ္။ ဆံပင္ဆိုးေဆးက ဘယ္တံဆိပ္ေကာင္း တယ္။ ေရေမြးဆိုရင္ ဘယ္ဟာကေကာင္းတယ္။ ေဟာတယ္မွာ တမင္းစားရင္ ဇြန္း၊ ခက္ရင္းကို ဘယ္လိုကိုင္ရတယ္ ဆိုတာေတြကို ေက်ာ္ဆန္း ဝန္ႀကီးျဖစ္ခါစမွာ အနီးကပ္သင္တန္း ေပးခဲ့ရဖူးတယ္လို႔ သိရတယ္။ တကယ္က ေနဇင္လတ္ ရဲ႕ ဥပဇၥ်ယ္ဆရာအစစ္က မခင္ဆန္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပညာေတြကို မခင္ဆန္းက ေနဇင္လတ္ ကိုသင္။ ေနဇင္လတ္က တခါ ေက်ာ္ဆန္း ကို ျပန္ပို႔ခ်၊ ဒီေတာ့ ေက်ာ္ဆန္း ရဲ႕ ရီကြန္မန္ေဒးရွင္းနဲ႔ ေနဇင္လတ္က သမၼတလူၾကမ္းအဖြဲ႔မွာ အၾကံေပးျဖစ္လာေတာ့ သမၼတရဲ႕အၾကံေပးအစစ္က မခင္ဆန္း လို႔ ဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း။

သမၼတအၾကံေပးအဖြဲ႔ေတြကို သိန္းစိန္ က စာေရးၿပီး တင္ျပၾကလို႔ အမိန္႔ေပးေတာ့ ေနဇင္လတ္ တင္တဲ့စာတန္းကို သိန္း စိန္ နဲ႔ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (Shit Lone) တို႔ သေဘာက် ဆိုပဲ။ ဒီအၾကံေပးစာတန္းမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ၾသဇာကို ထိမ္းညိႇဖို႔အ တြက္ တ႐ုပ္ကို သမၼတ သြားသင့္ေၾကာင္းနဲ ့ တ႐ုပ္ကို တန္ျပန္ထိမ္းညိႇဖို႔ကေတာ့ ႐ုရွားကို ကပ္ထားသင့္ေၾကာင္း၊ အႀကီး အကဲတဦး ႐ုရွားကိုသြားသင့္ေၾကာင့္ အၾကံျပဳခ်က္ေတြပါတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒီစာတန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရး ဝန္းႀကီးဌာန အစည္းေဝးမွာ ခဏခဏ ညႊန္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီစာတန္းပါ အခ်က္ေတြကို အၾကံေပးခဲ့သူကေတာ့ မခင္ဆန္း လက္ရာလို႔ ဆိုၾကပါေၾကာင္း။ တ႐ုပ္ကို သိန္းစိန္ သြားၿပီး ႐ုရွားကို ေရႊမန္း သြားပံုေထာက္ရင္ေတာ့ မခင္ဆန္း ရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္ေတြဟာ အစိုးရသစ္အဖြဲ႔တြက္ အေထာက္ကူျပဳ ေနပံုရတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

ေတာင္ဥကၠလာ နႏၵဝင္ေစ်းထဲက ေစ်းသူေစ်းသားေတြ ေျပာေနတာကေတာ့ သူတို႔ ရပ္ကြက္သား ေနဇင္လတ္ ခုလို ေပါက္ ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ ျဖစ္ေနတာေကာင္းပါရဲ႕ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးမ်က္စိရိွတဲ့ မခင္ဆန္းက ထက္ထက္ျမက္ျမက္ အၾကံေပးခ်က္ေတြကို အစိုးရအဖြဲ႔က နားေထာင္မယ္ မွတ္သားမယ္ဆိုရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်လာႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆေနၾက တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

ငခ်စ္သင္

July 2, 2011 ေန႔က သေရာ္စာကို ျပန္လည္ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.naytthit.net/?p=18465

အစိုးရ ကမ္းလွမ္းခ်က္ နဲ႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား တံု႔ျပန္မႈ


ဗုဒၶဟူး, 31 ၾသဂုတ္ 2011

By ဦးေက်ာ္ဇံသာ

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့အေရး သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို UNFC (United Nationalities Federal Council) ေခၚ ညီၫႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက တုံ႔ျပန္ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနဲ႔ တက္လာတဲ့ အစိုးရ အဆက္ဆက္တို႔က တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးနဲ႔ တၿပိဳင္တည္း မေဆြးေႏြးဘဲ တဖြဲ႔ခ်င္းစီနဲ႔ သီးျခားေဆြးေႏြးခ်င္တာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ UNSC အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာ၊ SSA (Shan State Army) ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွတုိ႔ကို ဦးေက်ာ္ဇံသာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တုိင္းရင္းသားေတြ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီကေန ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရရဲ ႔ ေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို တံု႔ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္ရပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း ေတြဟာ တဖြဲ႔ခ်င္းေတာ့ မေဆြးေႏြးႏိုင္ဘူး။ အကုန္လံုး တေပါင္းတစည္းတည္း ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီကုိ ကိုယ္စားျပဳမွ ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဓိက အဲဒီအခ်က္ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဆရာ ႏိုင္ဟံသာ ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ ဆရာတို႔ဘက္က ဘာေျပာထားသလဲဆိုေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ တဖြဲ႔ခ်င္း ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေျပာျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားထဲမွာ သပ္သွ်ဳိဖို႔ ႀကိဳးစားထားျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုထား ပါတယ္။ ဆရာ ႏိုင္ဟံသာ ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒီအခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ေမးခ်င္တာက တိုင္းရင္းသားေတြဟာ တကယ္ပဲ တေပါင္း တစည္းတည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ကို တကယ္ အျပည့္အဝ ရရွိၾကၿပီလား။ အဲဒီအခ်က္ကို ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တခ်ိန္တုန္းကလည္း ပထမပိုင္းမွာေတာ့ တဖြဲ႔တစည္းတည္း ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေကအုိင္အိုတုိ႔ ဘာတုိ႔က သီးျခား ေဆြးေႏြး ၾကၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ထိုးသြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အခုေရာ တဖြဲ႔ခ်င္း ေဆြးေႏြးမယ့္ဘက္ကို ပါသြားႏိုင္မလား။ အမွန္တကယ္ တစုတစည္းတည္း ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ထားသလားဆိုတာကို ပထမေမးခ်င္ပါတယ္။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ UNFC မွာေတာ့ တစုတစည္းတည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးပါၿပီ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ဒီတႀကိမ္ လိုက္နာႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ္ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳ ရွိခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအေတြ႔အႀကံဳေၾကာင့္ ဒီလုိ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာကို အားလံုးက ျမင္ၾကတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွတုိ႔ အဖြဲ႔အေနနဲ႔က တဖြဲ႔ခ်င္း မေဆြးေႏြးဘဲ ဒီလို အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး တစုတေပါင္းတည္း ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အခိုင္အမာ ရပ္တည္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ က်ေနာ္တို႔လည္း ဆရာႏိုင္ဟံသာ ေျပာသလို အေတြ႔အႀကံဳအမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ တဖြဲ႔ခ်င္း သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုတာက ဆြဲ၊ ခြဲ၊ တိုက္ ဗ်ဴဟာကို ေမ႔ေပ်ာက္လုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကအုိင္အုိ၊ ေကအန္ယူနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာကို တမ်ဳိးေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့၊ အခ်ိန္ဆြဲထားၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ SSA ကို ဖိတိုက္ေခ်မႈန္းမယ့္ plan မ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ တဖြဲ႔ခ်င္း တဖြဲ႔ခ်င္း အဲဒီလို ဖိတုိက္ၿပီးေတာ့ ေခ်မႈန္းသြားမယ့္ အေနအထားမ်ဳိး သံုးသပ္ရတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆုိေတာ့ ပထမတုန္းက ၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီလို တဖြဲ႔ခ်င္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ဒီလို ဗ်ဴဟာမ်ဳိး က်င့္သံုးလာလိမ့္မယ္ဆိုတာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း ေတြက သေဘာမေပါက္ခဲ့ၾကဘူးလို႔ ယူဆပါသလား။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္တို႔ သိပ္စုစည္းမႈ မရွိခဲ့ဘူး။ အခုက က်ေနာ္တုိ႔ UNFC ဖြဲ႔စည္းတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အၿမဲတမ္း ဖလွယ္ေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို အျဖစ္မ်ဳိး ေနာက္တခါ မႀကံဳရေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခု က်ေနာ္ျမင္တာက အစိုးရဘက္ကလည္း သူတုိ႔က တဖြဲ႔ခ်င္း ခြဲထုတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ေနရာမွာ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးေလာက္ေအာင္ တဖြဲ႔ခ်င္းကို က်ေလာက္တဲ့ မက္လံုးေတြ - စီးပြားေရး အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးေတြ ဘယ္လိုေပးမယ္ဆိုတဲ့ မက္လံုးေတြနဲ႔ ဆြယ္မယ္ လို႔ ထင္တာပဲ။ ဟိုတုန္းကလည္း ဒီလုိဆြယ္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး အစိုးရက တဖြဲ႔ခ်င္းကို က်ေလာက္ေအာင္ဆြယ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိး လုပ္လာခဲ့ရင္ ဆရာတုိ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ တဖြဲ႔ခ်င္းက ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အေတြ႔အႀကံဳ ရွိခဲ့ၿပီ။ ဒီ အခြင့္အေရးဆိုတာလည္း ဟုတ္တိပတ္တိ ေပးႏိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ ယာယီသေဘာပဲ။ သေဘာကေတာ့ မ်က္စိလွည့္တဲ့သေဘာပါပဲ။ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တကယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ စုေပါင္းၿပီး မေဆြးေႏြးရင္၊ စုေပါင္းၿပီး ရပ္တည္မႈ မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အခြင့္အေရး ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွရဲ ႔ သေဘာကိုလည္း ေျပာပါ။ တကယ္လို႔ အစိုးရဘက္က ဗိုလ္မႉးတုိ႔ အဖြဲ႔ကို ျဖစ္ေစ၊ ဆရာႏိုင္ဟံသာ အဖြဲ႔ကိုျဖစ္ေစ၊ တျခားအဖြဲ႔အစည္းတခုခုကိုျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ခင္မ်ားတုိ႔ကို ဒီလုိ အခြင့္အေရးေတြေပးမယ္။ ခင္မ်ားတုိ႔ တဦးခ်င္း လာေဆြးေႏြးရင္ စီးပြားေရးအရ ဘယ္လို အခြင့္အေရးမ်ဳိး ေပးမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုလည္း ဘယ္္လိုရာထူးမ်ဳိးမွာ ဘယ္လို လုပ္မယ္ ဆိုတာမ်ဳိး မက္လံုးမ်ဳိး ေပးခဲ့တယ္ဆိုရင္ ဒါကို ရပ္တည္ႏိုင္ပါမလား။ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ပါမလား။ က်ေနာ္ အထင္ေသးလို႔ ေမးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေတြ႔အႀကံဳအရ အဲဒီသေဘာမ်ဳိးေတြ ေတြ႔ခဲ့ရလို႔ ေမးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အေတြ႔အႀကံဳအရ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီး ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးၿပီေလ။ ဥပမာ က်ေနာ္တုိ႔ SSA ထဲမွာ ေရာက္သလို သူတုိ႔ ဆြဲခြဲတဲ့ ဗ်ဴဟာမွာ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ကြဲသြားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အစိုးရက ဘယ္လို မက္လံုးေပးေပး က်ေနာ္တို႔က ခံယူခ်က္နဲ႔ ျပန္တိုက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုပဲ မက္လံုးေပးေပး က်ေနာ္တုိ႔ ခံယူခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ပန္းတိုင္ မေရာက္မခ်င္းေတာ့ တုိက္ပြဲဝင္သြားပါမယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ပန္းတုိင္ဆိုလို႔ ဒီ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြဘက္ကိုပဲ ေမးပါရေစ။ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြဘက္မွာ ေတာင္းဆိုခ်က္ကေရာ တခုတည္း ျဖစ္ပါ့မလား။ အစတုန္းကေတာ့ ဆရာ ႏိုင္ဟံသာ သိတဲ့အတိုင္း အစတုန္းက တခ်ဳိ ႔က သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေထာင္ခ်င္တာတုိ႔။ တခ်ဳိ ႔က ဖက္ဒရယ္ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြလည္း အနိမ့္အျမင့္ ကြာတာေတြ၊ နည္းတာမ်ားတာ ရွိေနၾကတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခုအခါမွာ ေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြက အကုန္လံုး တစုတစည္းတည္း ျဖစ္မယ္လို႔ ဆရာႏိုင္ဟံသာ ထင္ပါသလား။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ အခုအေနအထားမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရပ္တည္မႈအေပၚမွာ စုစည္းထားတဲ့သေဘာပါ။ တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ သီးျခားလြတ္လပ္ေရးေတြ ဘာေတြ အဲဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ထဲမွာ မပါေတာ့ဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တညီတညႊတ္တည္း အကုန္လံုး ျဖစ္သြားၿပီေပါ့။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြက။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒါက မူအားျဖင့္ေပါ့။ ဆုိေတာ့ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခ်က္ဆိုတာ ဆရာႏိုင္ဟံသာ နည္းနည္းေလး ေမးပါရေစ။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခ်က္ဆိုတာ autonomy ေပ့ါ။ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ သတ္မွတ္ပါသလဲ။ ဆရာတို႔ဘက္က လုိခ်င္တာ။ တကယ္လို႔ အစိုးရက ေျပာထားတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြ ေဒသမွာ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုင္းရင္းသားနယ္တခ်ဳိ ႔မွာလည္း အဲဒီလို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ရင္ ဆရာတို႔ဘက္က ဘယ္လိုျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမလဲ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ယေန႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကေတာ့ မတူဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဆိုတာ သူတုိ႔ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအတုိင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး။ က်ေနာ္တုိ႔က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို ထုိက္သင့္တဲ့ အာဏာေတြ ခြဲၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့အာဏာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အပိုင္း။ အဲဒါက က်ေနာ္တုိ႔ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ - အဲဒီ အာဏာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္နယ္ထဲမွာ ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ မူအရ အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားျပ႒ာန္းခြင့္လို႔ ဆိုတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ အခု အစိုးရ ဥပေဒထဲမွာ ျပ႒ာန္းတာကိုေတာ့ လံုးဝ လက္မခံႏိုင္ဘူးေပါ့။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒါကိုေတာ့ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို က်ေနာ္တို႔ လံုးဝလက္မခံပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တခုေျပာစရာ ရွိတာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဟာ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး ဗဟုိအစိုးရရဲ႕ အာဏာေတာင္မွ ဆရာအခုနေျပာတဲ့ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ဆိုတာေတြက တကယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ လက္ထဲမွာ မေရာက္ေသးဘဲနဲ႔ အဲဒီ ဆရာတို႔ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ေျပာတဲ့အဆင့္ဟာ ျဖစ္ႏိုင္မလား။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒီအခ်က္ဟာ အဲဒီလို မရွိေသးလို႔ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မခံႏိုင္တာ။ တကယ္လို႔ အဲဒီလို အဆင့္မ်ဳိး ေရာက္လာရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ခံမွာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဘက္က အဲဒီအဆင့္ထိ လိုက္ေလ်ာႏိုင္မယ့္ အေျခအေန ျမင္မလား။ အဲဒါကို ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအဆင့္ကို မေရာက္ခင္ သိခ်င္ေသးတာက ဆရာတို႔ ေတြ႔ဆံုမယ့္ေနရာမွာ တဖြဲ႔ခ်င္း၊ တစုခ်င္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ UNFC တခုလံုး အေနနဲ႔ စုေပါင္းၿပီး ေတြ႔မယ္ဆိုတာကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ဘက္က လက္ခံႏိုင္မယ့္ အလားအလာ ရွိမယ္လို႔ ဆရာထင္ပါသလား။

ႏုိင္ဟံသာ ။ ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အပါအဝင္ ဥပမာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ညီေနာင္ ငါးပါတီတို႔ ေတာင္းဆို လာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္၊ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္က အမွန္တရားက ေအာင္ပြဲရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ နီးနီးကပ္ကပ္ေတာ့ အဲဒီအေျခအေနကို မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသးဘူးေပါ့။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ သိပ္လြယ္လြယ္ႀကီးေတာ့ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ေသးဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွရဲ ႔ သေဘာကိုလည္း ေျပာပါအုံုး။ ဗိုလ္မႉးတုိ႔ဘက္က ဘယ္လို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ဳိးကို လုိခ်င္ပါသလဲ။ အခုေလာေလာဆယ္ရွိတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဆီက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေတာင္းေတာင္း ထြက္လာႏိုင္မယ္ ထင္ပါသလား။ ဒီလုိ အခြင့္အေရးမ်ဳိး။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေပးခ်င္တယ္ ထားအံုးေတာ့ တခ်ဳိ႕ကေျပာတယ္ ဒီလူဟာ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္း တယ္။ ဘာညာ။ ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာ ဆရာတုိ႔ဘက္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ဳိး ရႏိုင္မယ့္ အလားအလာ ရွိပါရဲ ႔လား။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွ ။ ။ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေတာင္းဆိုသြားမယ္။ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက တကယ္တန္း ေစတနာမွန္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ လိုလားရင္ေတာ့ ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသအားလံုးမွာ ထုိးစစ္ဆင္ေနတာေတြကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔လိုတယ္။ အခုက အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသမွာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာက အဲဒါ အစိုးရက ကမ္းသာ ကမ္းလွမ္းတာ ဒါေပမဲ့ စစ္ဘက္က ညႊန္ၾကားတာ တမ်ဳိး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီမွာ အာဏာက စစ္ဘက္ကို မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ရခ်င္တဲ့ အခြင့္အေရးကို က်ေနာ္တုိ႔ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းလို႔လည္း မဆုိ္လိုပါဘူး။ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုလိုတဲ့ သေဘာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္၊ အရင္ ထုိးစစ္ဆင္တာကို ရပ္စဲေရးကို ေဆြးေႏြးခ်င္တာေပါ့။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အဲဒါ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားေဒသအားလံုးေပါ့။ က်ေနာ္ ဆိုလိုခ်င္တာက အဲဒါေတြ အရင္ ရပ္ဆုိင္းဖို႔ အဓိကအက်ဆံုးပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွ ေျပာတဲ့ ထုိးစစ္ဆင္တာေတြ ရပ္ဆိုင္းေရး အတြက္ ပထမဦးဆံုး ေဆြးေႏြးဖို႔ မလိုေပဘူးလား။ အဆင့္ျမင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ေဘးဖယ္ၿပီးေတာ့။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ လိုပါတယ္။ ဒါက တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တက္လွမ္းမယ္ဆိုရင္ ပထမအဆင့္က ထုိးစစ္ကို ရပ္ဆိုင္းရမယ္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကညာရမယ္။ ေနာက္မွ တဖတ္က ေတြ႔ဆံုႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ရမယ္။ အစီအစဥ္ ေတြကေတာ့ တဆင့္ခ်င္း တဆင့္ခ်င္းေပါ့။ အဲဒီလို သြားရမွာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆုိေတာ့ ထုိးစစ္ကို ရပ္ဆိုင္းေရးအဆင့္မွာက်ေတာ့ ဗဟုိအစိုးရအထိ တက္ၿပီး ေတာင္းဆို ေနမလား။ အခုေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္တပ္နဲ႔ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီဟာကို ဆရာတုိ႔ မစဥ္းစားႏိုင္ဘူးလား။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ အဲဒါက ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္တခုမွာ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေတာ့ တျခားျပည္နယ္မွာ ထုိးစစ္ဆင္ ေနရင္ေတာ့ ဒါကလည္း မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္မဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ဒါက ဗဟုိအစုိးရ ညႊန္ၾကားမႈ ေအာက္မွာ တမ်ဳိးတည္းျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီ ပံုစံအတုိင္း။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒီ ပံုစံအတုိင္း သီးျခားစီလုပ္ေနလို႔ မျဖစ္ဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခုေလာေလာဆယ္ ထိုးစစ္ဆင္မႈကို အမ်ားဆံုး ခံေနရတာ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္း လို႔ ထင္ပါတယ္။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကရင္ ဘက္မွာလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ရွိပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အထိုက္အေလာက္ရွိတဲ့ ကရင္ဘက္ကိုလည္း ဆက္လိုက္ပါေတာ့။ ဒီ သံုးခုကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးပါမယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ဆုိရင္ ဆရာတို႔ဘက္က လက္ခံႏိုင္မယ့္ အေျခအေန ရွိပါသလား။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုတဲ့ဟာကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ UNFC နဲ႔ ေဆြးေႏြးရမွာပါ။ တကယ္ လိုလားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ UNFC နဲ႔ ေဆြးေႏြးတာ သူတုိ႔ လက္မခံႏိုင္စရာ မရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွရဲ ႔ သေဘာထားကိုလည္း ေျပာပါ။ UNFC အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ဗိုလ္မႉးတုိ႔ ရွမ္းေဒသ၊ ကခ်င္ နဲ႔ ကရင္ဘက္မွာ အထိုက္အေလ်ာက္ ထုိးစစ္ဆင္ ေနတာေတြ အတြက္ - ဒီ သံုးဖြဲ႔နဲ႔ပဲ သူတုိ႔ ေဆြးေႏြးပါရေစ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေလာေလာဆယ္ ကိစၥဆုိရင္။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းလွ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း အဲဒီလိုပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကအိုင္အုိ၊ ေကအန္ယူ ဘက္ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို ဖိတုိက္ေနတဲ့ဟာမ်ဳိး။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ရပ္ဆိုင္းၿပီးေတာ့ ေကအန္ယူ၊ ေကအိုင္အို တို႔ဘက္ ဖိတိုက္တာမ်ဳိး က်ေနာ္တုိ႔ မလိုလားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခုန ေျပာသလိုမ်ဳိး က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ UNFC အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔သာမက အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္တဲ့ က်န္ လက္နက္ကိုင္ျဖစ္တဲ့ ဝ၊ မုိင္းလား အဖြဲ႔တို႔နဲ႔ တျခားအဖြဲ႔ေတြကိုပါ အားလံုးနဲ႔ တၿပိဳင္တည္း သူတုိ႔ လုပ္သင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ အမ်ားအျပား ရွိလာတာဟာ သမုိင္းအရကို ျဖစ္တည္လာခဲ့တာပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ အားနည္းခ်က္တခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြက ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုအခါမွာလည္း ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးကို ဦးထိပ္တင္ထားပါတယ္ဆိုၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ မတူကြဲျပားမႈေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူ အျမတ္ထုတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြရဲ ႔ ယုတ္ညံ့တဲ့ လုပ္ရပ္နဲ႔ ဘာမွမျခားဘူးလို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/news/

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္း ဦးစားေပးေဆြးေႏြးေန


ခင္ဦးသာ Thursday, 01 September 2011 17:26
က်င္းပေနဆဲ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ ျပည္သူ တရပ္လံုးအတြက္ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားထက္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုသည္ မိမိေဒသ၏ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း၊ မီးရထားလမ္းပိုင္းမ်ား ျပဳျပင္ေပးရန္ရွိ၊ မရွိ၊ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္တခ်ဳိ႕၌ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပဳျပင္ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံုမွ ထြက္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို လယ္သမားမ်ား သံုးခြင့္ ရွိ၊ မရွိ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုျပဳျခင္းတို႔ အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားက ေျဖဆိုျခင္းတို႔ကို သတင္းစာမ်ားက အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားထားသည္။

တိုက္ႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဟန္စိန္က “ရန္ကုန္-ပုဂံ အျမန္ရထားသည္ အရင္ကတိုက္ႀကီးဘူတာ၌ ရပ္နားခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါ မရပ္နားေတာ့သျဖင့္ ၂ မိနစ္ခန္႔ ရပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ” ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ရန္ကုန္-ပုဂံ ခရီးစဥ္သည္ အျမန္ခရီးစဥ္ျဖစ္၍ ထိုသို႔ ရပ္နားရန္ မရွိဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ျမစ္ေရႀကီးလာ၍ ေရထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ၊ မႏၱေလး-တေကာင္း-ကသာ၊ ဗန္းေမာ္ လမ္းမႀကီးအား ကတၱရာလမ္း ခင္းေပး၊ မေပး စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းၾကရာ ႏိုင္ငံေတာ္က ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ားက ေျဖဆိုၾကသည္ကို သတင္းစာ၌ ေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက “ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြ၊ ဌာနေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ အားနည္းတဲ့အတြက္ အေသးအမႊား ကိစၥေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနၾကရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြဆိုရင္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာင္ ေျဖရွင္းေပးတာ မရွိပါဘူး” ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားက ဗဟိုမွ ညြန္ၾကားခ်က္ တစုံတရာ မရွိဟုဆိုကာ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္းတို႔ ႀကဳံေတြ႔ရေၾကာင္း ၎က ဆက္ရွင္းျပသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လာေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚ လာေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ စာေရး ေတာင္းဆိုထားသည္ဟုလည္း ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူ တရပ္လံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး၊ အဆိုျပဳျခင္း ရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အရာမထင္ခဲ့ေပ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုံး၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဆိုတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေမးခြန္းတခ်ဳိ႕ကို သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းငယ္ကသာ ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုျပဳျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ဦးသိန္းညြန္႔ တင္သြင္းေသာ အဆိုမ်ားအနက္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကို သတင္းစာ က အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရား႐ုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚေၾကညာ ခ်က္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အဆိုမ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို ေျပာဆိုေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား မေတြ႔ရေသးေပ။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသျဖင့္ ေငြလႊဲႏႈန္း ျပင္ဆင္မည့္ ကိစၥရပ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆို ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိေပ။

လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုေသာ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕သည္ ထိေရာက္ရွင္းလင္းစြာ ေျဖဆိုျခင္း မရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အမွတ္ ၁၁ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစံထြန္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုခ ႏွႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ျမင့္မားေနသျဖင့္ သင့္တင့္သည့္ ႏွႈန္းထားတခုကို ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိ” ေမးျမန္းရာ
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္းက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏႈန္းထားမ်ားကို ဖတ္ျပ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏွႈန္းထားသည္
သင့္တင့္ေသာ ႏွႈန္းထားျဖစ္သည္ဟုသာ ေျဖဆိုသြားသည္။

အလားတူ ေဆးေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိေသာ ေစ်းဆုိင္မ်ားက စပ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ လူနာအမ်ား ေဆးယဥ္သည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ တားဆီးေပးရန္ ရွိမရွိ ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေမးျမန္းရာတြင္လည္း ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားျခင္း မေတြ႕ရေပ။

တႏိုင္ငံလုံးက ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို လိုသလို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ႏုိင္သည့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ ဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အဆိုတင္သြင္းသည္ကိုမူ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ၏ ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က “ေမးခြန္းေတြေတာ့ အစုံေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ့္ေဒသက အေၾကာင္း အရာေတြေတာ့မ်ားတယ္။ ေမးခြန္းတို႔၊ အဆိုတို႔က ႀကိဳတင္ေပးရတာ ဆိုေတာ့ စိစစ္ၿပီး ေမးသင့္တာေတြကိုပဲ ဦးစားေပးတဲ့ သေဘာလားေတာ့ မသိဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ယမန္ေန႔က လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္တြင္း ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ေဖာ္ေဆာင္၍ ထိုအဖြဲ႔၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ ႏိုင္သျဖင့္ ျပည္တြင္း မၿငိမ္းခ်မ္းေသးဟု စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး တဦးက ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကိုမူ ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။

ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာဆိုမႈမ်ား၌ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္ေသာ စကားလုံးမ်ား ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဟန္႔တားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“မလိုအပ္တဲ့ စကားေတြ ေျပာေနၾကတာေတြဟာ တဦးအေပၚတဦး ယုံၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈေတြ ပ်က္ေစတယ္၊ ျငင္းခုံမႈေတြနဲ႔ အခ်ိန္ မကုန္ေစခ်င္ဘူး။ တရက္တရက္ ကုန္က်ေနတဲ့ေငြေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေငြေတြမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေငြေတြပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေငြေတြကို ျဖဳန္းတီးရာ မေရာက္ေစခ်င္ဘူး” ဟု ဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တို႔က “ျပည္သူ႔အသံ - လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ-လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ - လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္” ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း လက္ကိုင္ ထားသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိသည္။

“လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥ၊ ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္ရတဲ့ အေရးႀကီး ေနရာပါ။ ဒီအတိုင္းသြားေနရင္ ဟာသ ျပက္လုံးထုတ္တဲ့ ေနရာတခုလို ျဖစ္သြားမယ္” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးသမား ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/7203-2011-09-01-10-38-39