Monday, December 19, 2011

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ျပဳျပင္မည့္ ႏွစ္ (၃၀) စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္၊ တိုးပြားမည့္ လူဦးေရအတြက္ လိုအပ္ပါက ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရး စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး

Sunday, 18 December 2011 10:57

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ျပဳျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည့္ Yangon City Concept Plan (2040) ေရးဆြဲရန္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးေစတီလမ္းရွိ Micasa ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဌာန ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ စာတမ္း၂၅ ေစာင္ ဖတ္ၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေရတိုအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူေနက်ဲပါးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လူေနထူထပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လုိအပ္လာပါကမူ ၿမိဳ႕ဧရိယာအား ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရး စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းကို စာတမ္းရွင္အခ်ဳိ႕က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေန လူထုအတြက္ အိမ္ရာျဖင့္ ေနထိုင္မႈမွာ အိမ္ေထာင္စု ၁၄ စုလွ်င္ ၁၀ အိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ေနထုိင္ေနရ . . .

အေျခခံအိမ္ယာ လိုအပ္ခ်က္ ဘယ္လိုရွိမလဲ
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရမွာ ေလးသန္းနီးပါးခန္႔သာရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ငါးသန္းေက်ာ္ မွ ေျခာက္သန္းနီပါးအထိ တိုးပြားလာရာ အဆိုပါလူဦးေရအတြက္ အေျခခံအိမ္ယာ လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း အဓိကအေရးႀကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူထုအတြက္ အိမ္ရာျဖင့္ေနထိုင္မႈမွာ အိမ္ေထာင္စု ၁၄ စုလွ်င္ ၁၀ အိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ေနထုိင္ေနရသည္ဟု သိရသည္။

7122a
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႔ရစဥ္

“တိုးပြားလာမယ့္လူဦးေရအတြက္ သူတုိ႔ေတြ ဘယ္မွာေနမလဲဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူဦးေရက ေနာက္ထပ္ငါးသန္းထပ္တိုးမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ကလည္း မ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ တြက္ခ်က္မႈ ေတြအရ လာမယ့္ ၂၀၄၀ မွာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မွာ တစ္ႏွစ္ကို အိမ္ရာ  ၂၅၀၀၀ ေလာက္လိုအပ္မယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ ေပ ၄၀_ေပ ၆၀ နဲ႔တြက္ခ်က္ရင္ တစ္ႏွစ္ကိုေျမဧက ၂၅၀၀ ေလာက္ လိုအပ္ပါမယ္။ အခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာစက္မႈဇုန္ေတြမ်ားေနလို႔ လူေနသိပ္သည္းမႈေလ်ာ့နည္းတာလည္း တစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ၿမိဳ႕သစ္ ေတြက တခ်ိဳ႕လူေနက်ဲတဲ့ေနရာေတြ  မွာ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ေဆာက္ၿပီး တိုးလာမယ့္ လူဦးေရအတြက္ ထိန္းသြားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကတင္ျပေဆြးေႏြး သြားခဲ့သည္။
ႏွစ္ဆတိုးလာမယ့္ လူဦးေရနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္
လာမည့္ ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆတိုးလာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူ ဦးေရအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိကာလအထိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပမာဏကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွ ရရွိေသာလွ်ပ္စစ္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဓာတ္အား စနစ္မွ လိုအပ္ခ်က္ကို ရယူသံုးစြဲေနရသည္။
“ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း က ထုတ္တဲ့ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု အကုန္လံုးက ဓာတ္အားေတြက ေပးေ၀တဲ့ပမာဏက မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဓာတ္အားစနစ္ကေန လိုအပ္ခ်က္ကို ရယူသံုးစြဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကလည္း ခြဲတမ္းနဲ႔ရတာျဖစ္တယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကလည္း မထုတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီအေျခအေနေၾကာင့္မို႔ မလံုေလာက္တာပါ။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဓာတ္အားေပးစနစ္က ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ကို သြယ္တန္းၿပီး ေပးေနတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၾကားထဲမွာ ဓာတ္အားေလ်ာ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုးလာတဲ့ လူဦးေရအတြက္ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ေအာင္လို႔ ၂၃၀ ေကဗီ၊ ၆၆ ေကဗီ ပတ္လမ္းေတြနဲ႔ ဓာတ္အားေပးတာ လုပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႕မွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ယင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြး သြားခဲ့သည္။


 အကယ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာအား ထပ္ခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္လာပါက ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ျဖစ္ေသာ ဒလ၊ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ကြမ္းျခံကုန္း ပင္လယ္၀ေဒသမ်ားအထိ ခ်ဲ႕ထြင္၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း . .


ေရလိုအပ္ခ်က္ကို ဘယ္လို ျဖည့္ဆည္းေပးမွာလဲ
လက္ရွိကာလ အေနအထားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တစ္ရက္လွ်င္ ေရ ဂါလန္ ၁၆၀ သန္းေပးေ၀ႏိုင္သျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူထု အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ေရေပးေ၀မႈကို ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သံုးစြဲေန ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ေရေပးေ၀မႈကို မသံုးစြဲဘဲ ကိုယ့္အစီအစဥ္ျဖင့္သာ သံုးစြဲေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “တိုးလာမယ့္လူ ဦးေရအတြက္ ေရလိုအပ္ခ်က္ကလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ၂၀၄၀  Structure Plan အရ တိုးျမင့္လာမယ့္ လူဦးေရအတြက္ ေျပလည္ေစမယ့္ ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္း အသစ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လ်ာထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္စီမံကိန္း သံုးေလးခုေလာက္ စဥ္းစားထား တယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းေတြ ၿပီးရင္ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို တစ္ေန႔ေရဂါလံ သန္း ၅၂၀ အထိ ေပးေ၀လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုလက္ရွိ ေရေပးေ၀မႈကိုလည္း ေကာင္းေအာင္လုပ္မယ္။ ေရအေလအလြင့္ နည္းပါး ေအာင္လုပ္မယ္။ လက္ရွိပိုက္ network ေတြကလည္း ႏွစ္ ၁၀၀ ၀န္း က်င္ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ ပိုက္ေပါက္ၿပီး ေပးသေလာက္ မေရာက္တာလည္းရွိပါတယ္။ ခုေတာ့ downtown မွာ ပိုက္ေတြျပန္ျပင္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၿမိဳ႕တြင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လိုအပ္ေနတဲ့ေရကို အလံုအေလာက္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုတယ္။ အ၀ီစိတြင္းတူးတာေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားဖို႔ ရွိပါတယ္”ဟု အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

7122
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေဇယ်တံတားအနီး တစ္ေနရာကုိေတြ႔ရစဥ္


မိလႅာစနစ္လည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တယ္
မိလႅာစနစ္မွာလည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လ်က္ရွိရာ ယခုလက္ရွိရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ မိလႅာစြန္႔ပစ္မႈစနစ္မွာ အဆင္ ေျပေစ႐ံုဆိုသည့္ အတိုင္းအတာသာ ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ၂၀၄၀ တြင္ မဟုတ္ဘဲလာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း၌ပင္ ယခုလက္ရွိ မိလႅာစနစ္ အတိုင္းအသံုးျပဳရန္ပင္ အခက္အခဲ မ်ားရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအတြက္ကိုလည္း စဥ္းစားသင့္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လက္ရွိမိလႅာစြန္႔ ပစ္မႈစနစ္မွာ ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသတို႔ကို မိလႅာျပြန္စနစ္ကို အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ ပိုက္လုိင္းစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိလႅာျြပန္ စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနေသာ မိလႅာတြန္းစက္အိုးမ်ားမွာ ၁၂၃ ႏွစ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္၍ ႏွစ္စဥ္ျပဳျပင္မြမ္းမံ၍ အသံုး ျပဳေနရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
“သန္လ်က္စြန္း ေရဆိုးသန္႔စင္ စက္႐ံုမဖြင့္ခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကထြက္ ရွိတဲ့ေရဆိုးေတြကို ျမစ္ထဲကို တိုက္ ႐ိုက္စြန္႔ပစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ သန္လ်က္စြန္း ေရဆိုးသန္႔စင္စက္႐ံု ဖြင့္ၿပီးမွာေတာ့ ေရဆိုးေတြကို  စက္႐ံု မွာသန္႔စင္ၿပီးမွ ျမစ္ထဲကို စြန္႔ပစ္မႈ လုပ္ခဲ့တယ္။ တိုးလာမယ့္လူဦးေရ အတြက္ကို ျမစ္နဲ႔နီးတဲ့ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ အလံု၊ ပိေတာက္ေခ်ာင္းစတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေရဆိုးသန္႔စင္ႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕လို႔ရပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အမိႈက္သိမ္းစနစ္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္း စြန္႔ပစ္မႈစနစ္မွာလည္း အေျခခံလိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားအရ အမိႈက္သိမ္းစနစ္တြင္ အားနည္းမႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနေၾကာင္း၊ ၂၀၄၀ လူတစ္ဦး၏ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမွာ ၀ ဒသမ ၅ ကီလို ဂရမ္ရွိလာမည္ျဖစ္၍ အမိႈက္သိမ္း လုပ္သား၀န္ထမ္း ၂၀၀၀၀ ခန္႔၊ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ အစီးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္၍ ယင္းအတြက္ကိုလည္း ႀကိဳတင္စီမံထားရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းရွင္တစ္ဦးက ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
“လူဦးေရတိုးလာနဲ႔အတူ လူ တစ္ဦးရဲ႕အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈက ႏွစ္ဆနီးပါး တိုးလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမိႈက္သိမ္း၀န္ထမ္း၊ ကားေတြလိုလာမယ္။ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္တဲ့ အမိႈက္ပံုေနရာ ေတြ ေရြးခ်ယ္ထားဖို႔ လုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရထု၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြပါ။ ျမစ္ကမ္း နံေဘးစက္႐ံုေတြက စြန္႔ပစ္တဲ့ ေရဆိုးေတြက ျမစ္ေတြထဲကို ေရာက္ရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ ျမစ္ေရညစ္ညမ္းမႈေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကိုထိန္း ခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ National  စံႏႈန္းတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ အာဆီယံစံႏႈန္း တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာ လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
လမ္းေတြေကာင္းဖို႔ေရာ ဘယ္လိုစဥ္းစားထားလဲ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားအျဖစ္ ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္းစသည္တို႔ တည္ရွိေၾကာင္း၊ အေရွ႕အေနာက္သြယ္တန္း လမ္းမ်ားအျဖစ္ က်ဳိက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ ပါရမီ လမ္း စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းအရ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ လမ္းမိုင္ရွည္ စုစုေပါင္း ၂၇၆၉ မိုင္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းလမ္းမ်ာအား အမ်ဳိးအစားမ်ား ခြဲျခားထားၿပီး ကတၱရာလမ္း၊ ကြန္ကရိလမ္း၊ ေျမသားလမ္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဆက္သြယ္သြားလာေရးတြင္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္း တို႔အနက္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဆက္သြယ္သြားလာေနသည္မွာ ကားလမ္း မွျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းမ်ားေကာင္း မြန္မွသာ အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနရာအမ်ားစုတြင္ လမ္းပ်က္စီးမႈ မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ခရီးလမ္း တစ္ခုအား အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာ၍ မရႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းက်ဥ္းေျမာင္းျခင္းေၾကာင့္ ကားပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရွိေနသည္။
ယာဥ္အစီးေရသံုးသိန္းနဲ႔ ႀကီးထြားလာတဲ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လက္ရွိ ယာဥ္အစီးေရမွာ သံုးသိန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ကားအစီးေရ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုး အငွားကားႏွင့္ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စကားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္အစီးေရႏွင့္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊  အထူးသျဖင့္ လွည္းတန္း၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ သမိုင္းလမ္းဆံု၊ ရွစ္မိုင္လမ္းဆံု၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံု၊ ေျမနီကုန္းလမ္း ဆံုမ်ားသည္ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးမႈ မ်ားျပားသည့္ အဓိက ပစ္မွတ္ေနရာ မ်ားျဖစ္ၿပီး ႐ံုးဆင္း႐ံုးတက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္း ၂၈၃ လိုင္းရွိရာ အဆိုပါ လိုင္းမ်ားမွ ၿမိဳ႕တြင္းအလယ္ဧရိယာ ကိုသာ ဗဟိုျပဳေျပးဆြဲေနၾက၍ ၿမိဳ႕တြင္း ဧရိယာတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ကား မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ထား၍ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔လက္ရွိ ကားအစီးေရႏွင့္ပင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ႀကီးထြားေနရာ ထပ္မံ၍ လူဦးေရတိုးလာၿပီး ကားအစီးေရတိုးလာပါက ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကားမွတ္တိုင္အခ်ဳိ႕မွာ ကားလမ္းမေပၚတြင္ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ကားမ်ားမွတ္တိုင္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ထားမႈကလည္း ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ယာဥ္ရပ္နား ႏိုင္သည့္ေနရာ အလံုအေလာက္ မရွိျခင္းကလည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
တိုးပြားလာမယ့္ လူဦးေရအတြက္ ၿမိဳ႕ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လိုသလား
လက္ရွိအေနအထားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဧရိယာမ်ားတြင္သာ လူေန ထူထပ္သိပ္သည္းမႈ မ်ားျပားေနၿပီး လိႈင္သာယာကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕သစ္အခ်ဳိ႕မွ လြဲ၍ အျခားၿမိဳ႕သစ္ ဧရိယာမ်ားတြင္ လူေနထုိင္မႈက်ဲေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိဳ႕သစ္ဧရိယာမ်ားတြင္ စက္မႈဇုန္ေဖာ္ထုတ္မႈ မ်ားသည့္အတြက္ လူေနထိုင္မႈ က်ဲပါးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ ေၾကာင္Structure Plan တြင္ ကာလတို စီမံခ်က္အေနျဖင့္ လူေနထုိင္မႈ က်ဲသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူေနထူထပ္ သိပ္သည္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္လာပါ က ၿမိဳ႕ဧရိယာကို တိုးခ်ဲ႕သင့္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
“အခု Structure Plan  က ၿမိဳ႕ သစ္တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ကိုေတာ့ မသတ္မွတ္ရေသးဘူး။ ရွိၿပီးသား ၿမိဳ႕သစ္ ၿမိဳ႕နယ္ထဲက လူေနက်ဲတဲ့ေနရာေတြ ကို ဒီထက္လူေန ထူထပ္လာေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ပဲ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ေနာက္ ၁၀ စုႏွစ္ တစ္ခုေလာက္ၾကာတဲ့အခါ ေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ့ လူေတြ၊ တိုးလာမယ့္လူေတြ အတြက္ပဲ ၿမိဳ႕ခ်ဲ႕ဖို႔လိုတာပါ”ဟု ဗိသုကာ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အကယ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာ အား ထပ္ခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္လာပါက ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ျဖစ္ေသာ ဒလ၊ သန္ လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ကြမ္းျခံကုန္း ပင္လယ္၀ေဒသမ်ားအထိ ခ်ဲ႕ထြင္၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း စာတမ္းရွင္တစ္ဦးက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
“ရန္ကုန္Structure Plan ၂၀၄၀ မွာ လူဦးေရးတိုးလာရင္ လိုအပ္လာပါက ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ခ႐ိုင္ကို ေလးခုကေနငါးခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ လူဦးေရ ၁၀ သန္းကို ျဖန္႔က်က္ေနရာခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ဘက္ကို ခ်ဲ႕လို႔ရႏိုင္ ပါတယ္။ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္က အေျခခ်ေနထိုင္လုိ႔ရတဲ့ အေနအထားရွိေန တယ္။ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ကေတာ့ ငလ်င္ေၾကာေတြနဲ႔ ရွိေနတဲ့အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။   တိုးလာမယ့္ လူဦးေရ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာကို ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔က ယူလို႔ရႏိုင္တဲ့ အေနအထားမို႔ လို႔ပါ”ဟု စာတမ္းရွင္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့သည္။
က်န္းမားေရးက႑
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းအရ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ အစိုးရေဆး႐ံု ၁၆ ခုႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု ၁၀ ခု၀န္းက်င္၊ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္တြင္ အစိုးရေဆး႐ံု ၁၀ ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု ၂၁ ခု၊ ေတာင္ပိုင္း ခ႐ိုင္တြင္ အစိုးရေဆး႐ံု ၂၃ ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု တစ္ခု၊ ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္တြင္ အစိုးရေဆး႐ံု ၂၅ ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုငါးခုတို႔ျဖင့္ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ဆရာ၀န္တစ္ဦးလွ်င္ လူနာ ၃၆၃၈ ဦး၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ဆရာ၀န္ တစ္ဦးလွ်င္ လူနာ ၁၄၀၀ ဦး၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးလွ်င္ လူနာ ၁၈၁၇၆ ဦးႏွင့္ ေျမာက္ ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးလွ်င္ ၁၃၆၄၇ ဦးျဖင့္ ကုသေနရသည္ဟု စာတမ္းရွင္တစ္ဦးက တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။
“ဆရာ၀န္နဲ႔ လူနာအခ်ဳိး မညီမွ်တာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း တီဘီနဲ႔ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါ ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ တိုးပြားမယ့္လူဦးေရအတြက္ Structure Plan  စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးက႑ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ စာတမ္းရွင္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
စိမ္းလန္းမႈ ဧရိယာ ေလ်ာ့က်လာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၿမိဳ႕လယ္ ဧရိယာမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္ဧက၌ လူဦးေရ ၄၀၀ ခန္႔ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ လသာ၊ ပုဇြန္ေတာင္စေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း လူေနထိုင္မႈ သိပ္သည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ဧရိယာမ်ားတြင္ စိမ္းလန္းမႈဧရိယာ (Green Area) မရွိသေလာက္ နည္းပါးသြားေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
“အခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ စိမ္းလန္းမႈ လံုး၀မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ လူဦးေရတိုးရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က ပိုမိုလာႏိုင္ပါတယ္။ စိမ္းလန္းမႈ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ City Plan မွာ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရး ဆြဲေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ အင္းယားပတ္၀န္းက်င္အျပင္ ေလွာ္ ကားကန္ဧရိယာ ၀န္းက်င္ကိုလည္း တစ္နည္းတစ္ဖံု ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ အတူ သဘာ၀ျမင္ကြင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ လာျခင္းကိုလည္း ထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ျမင္ ကြင္းမ်ားပိတ္ဆို႔လာျခင္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုေၾကာင္း၊ ဆူးေလ ဘုရားပတ္၀န္းက်င္လည္း အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္လာမႈေၾကာင့္ ဘုရားပတ္လည္မီတာ ၃၀၀ အတြင္း အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုေတြကိုလည္း ဧရိယာသတ္မွတ္ၿပီး ထိန္သိမ္းသင့္တယ္
လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု ၁၈၉ လံုး ရွိသည့္အနက္ ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာ ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၃၉ လံုးျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေန ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုရွိသည့္ ေနရာမ်ားကို သာမက ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ ထိန္းသိမ္းမႈဧရိယာမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး ကဲ့သို႔ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ဗိသုကာလက္ရာအရ သာမက ၿမိဳ႕တည္သမိုင္းအရပါ ထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္း လည္း ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
“ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု စာရင္းေတြကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္္မွာ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၈၉ လံုး ရွိပါတယ္။ ဆူးေလဘုရားတ ည္ရွိရာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု ၃၉ လံုးရွိၿပီးေတာ့ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုအမ်ားဆံုး တည္ရွိရာၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရထူထပ္တယ္၊ ျမင္ကြင္းလမ္း ေၾကာင္းေတြ၊ Landmark အရပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေဆာက္အအံုသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ အေဆာက္အအံုအျမင့္နဲ႔ ဒီဇိုင္းကို စနစ္တက် စိစစ္ခြင့္ျပဳဖို႔ လိုအပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ အေဆာက္အအံုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ဗိသုကာပညာရွင္တစ္ဦးက “ျပည္လမ္းက ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႐ံုး ေနရာကို ယူလိုက္ၿပီး လြတ္တဲ့ေျမကြက္လပ္မွာ အေဆာက္အအံုေဆာက္တာ Image Heritag ကိုထိခိုက္တယ္။ အလားတူ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးကိုလည္း ထိန္သိမ္းေပးမယ္လို႔ေျပာၿပီး ယူသြားမယ္။ ၿပီးေတာ့ေဘးက ေျမကြက္လပ္ မွာ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” ဟု အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္  အစီအစဥ္က်နမႈမရွိေသာ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား၊ အစိုးရပိုင္ေျမႏွင့္ စည္ပင္ပိုင္ေျမမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ အခ်ိန္ကိုက္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ စီးပြားေရးဧရိ ယာမ်ားအတြင္း ၾကဲျပန္႔စြာ တည္ရွိေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းအား နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စာတမ္း ရွင္တစ္ဦးကေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
ယင္းအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ Open Space  ဧရိယာမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္မႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသြားရန္၊ စနစ္က်နမႈ မရွိသည့္  ေနရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားအား အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈလည္း ရွိခဲ့သည္။
အလားတူ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းရွင္တစ္ဦးကလည္း ႏိုင္ငံျခားသား အမည္ေပါက္ေျမမ်ား၊ က်ဴး ေက်ာ္ေျမမ်ား၊ မီးေလာင္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ အက်ဳိးရွိစြာ ေဖာ္ထုတ္ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆြဲရာတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပန္းျခံ၊ လမ္းတံတား၊ အိမ္ရာ စသည္တို႔အား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထား ရွိသင့္သည့္ ဧရိယာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ ဇုန္နယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟု ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းရွင္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11524:2011-12-18-04-46-45&catid=43:2009-11-10-07-39-09&Itemid=111


ဗို္လ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၴဳပၸတၱိ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား႐ိုက္ကူးဖို႔အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာ၁၃ရက္၊ မနက္ ၉နာရီ က Sule Gallery houseမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေလး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးမိုးသူ၊ဦးဇာဂနာ၊ဦးစိမ္းနီ၊ဦးေမာ္လင္း၊ ဦးဇင္ဝိုင္း၊ ဒါ႐ိုက္ တာေမာင္ေမာင္ဦး (စႏႈိးဝိႈက္)၊ လူမင္း၊ေဝဠဳေက်ာ္၊ထြန္းအိျႏၵာဗို၊ အ႐ိုင္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဥကၠ႒ ဦးမိုးသူ၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္လြင္၊ အတြင္းေရး မွဴး ဦးဇာဂနာ၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁)ဦးဇင္ဝိုင္း၊တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ဆုိၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သမိုင္းဆိုင္ရာျပဳ လုပ္ဖို႔ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ဇာတ္ညႊန္း ေကာ္မတီ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေရးေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၊ အယ္နီေမးရွင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေကာ္မတီစတဲ့ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေတြ႕ဆုံကာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား အတည္ဖြဲ႕ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအတြက္ ႐ုံးခန္းကိုေတာ့ ေတာ္ဝင္စင္တာမွာ အခန္းတစ္ခန္းယူၿပီး ႐ုံးထိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း အဆိုပါ႐ုံးခန္းမွာပဲ လုပ္ေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုံးဖြင့္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ေတြအျပင္၊ ႐ုံးအဖြဲ႕သီးသန္႔လည္း ထပ္ဖြဲ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာလည္း ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဝင္ေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဇာတ္ကားအတြက္ စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ စတူဒီယို ေတြကို ေလ့လာေရးခရီးထြက္ၾကဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ ရက္ေန႔မွာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆုံဖို႔ရွိေၾကာင္း၊ ႐ုံးဖြင့္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဇာတ္႐ုပ္အတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္အသစ္မ်ားကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကေန ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားေခၚယူေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚခင္ၾကည္ေနရာကိုလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္သစ္ ရွာမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕မွျပန္ၾကားေရး တာဝန္ယူထားသူ ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ကေျပာပါတယ္။

လင္းအကၡရာ
ေပၚပ်ဴလာဂ်ာနယ္

“I MET A MAN FROM BURMA” will screen on Toronto ,Canada

I Met a Man from Burma will screen on

Dec 22, 2011 at the Revue Cinema, 

400 Roncesvalles Avenue.

Doors open at 5:00pm.

ABOUT THE FILM

Synopsis: A Burmese refugee and self-coined freedom fighter, Ler Wah tells his life story and that of his country: From revolution, ethnic conflict, child soldiers, to loss, regret, and hope – this is a tale of a man from Burma (now Myanmar).

Ler Wah Lo Bo was a teacher and revolutionary fighter for the Karen National Liberation Army (KNLA) in Burma. In 2002, Lo Bo gained refugee status in Toronto, Canada—leaving his wife and children behind. Over the years, he has applied for his permanent residence but has been denied; the Canadian government has deemed his involvement with KNLA as unlawful.

trailer:


I Met A Man From Burma successfully premiered last July in the Reel Causes program in affiliation with VIFF at The Vancouver International Film Centre and Tara Browne was a guest on Urban Rush, Shaw TV to discuss the film.

(ေက်ာင္းသားမ်ားေန ့) အထိမ္းအမွတ္ပြဲဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဖိတ္ၾကား

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ က်င္းပမည့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္က်ဆံုးသည့္ေန ့(ေက်ာင္းသားမ်ားေန ့) အထိမ္းအမွတ္ပြဲအား ႏိုင္ငံေရး၊ လူမွဳေရးေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ေန ့ရက္ - ၂၀.၁၂.၂၀၁၁ (အဂၤါေန ့)၊


က်င္းပမည့္အခ်ိန္ - နံနက္ (၈) နာရီမွ ေန ့လည္ (၁၁) နာရီအထိ၊

က်င္းပမည့္ေနရာ - သမိုင္းျမိဳ ့မပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ သမိုင္းဘူတာရံုလမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ ့နယ္ (လမ္းညႊန္ - သမိုင္းကုန္းေက်ာ္တံတားအဆင္း ကိုတင္ဟန္မွတ္တိုင္အနီး)။

ရခိုင္ ၂၄နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျပီ

News Date:12/18/2011
မင္းဆက္ခုိင္
------------
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြျဖင့္ ရခုိင္တျပည္နယ္လံုး ၂၄နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးေရး အတြက္ လူပ္ရွားမူ ေကာ္မတီ တရပ္ကို ယမန္ေန႕က တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။Gas-Pipeline-Kyaw-prue-Arakan ရခိုင္က သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ဤပိုက္လံုၾကီးျဖင့္ တရုတ္ကို တင္ပို႕မည္ ျဖစ္သည္။ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
ေကာ္မီတီကို အဖြဲ႕ဝင္ ၃၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျပီး ဆပ္ေကာ္မီတီ အျဖစ္ လုပ္ငန္းဦးစီးအဖြဲ႔၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၊ စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕၊ ဥပေဒ အၾကံေပး အဖြဲ႕ တုိ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

''က်ေနာ္တုိ႕ အေနနဲ႕ အဓိက ရခုိင္က ထြက္တဲ့ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕နဲ႕ ရခုိင္တျပည္နယ္လံုး အတုိင္း အတာထိ လွ်ပ္မီး ၂၄နာရီ ရရွိဖုိ႕ အတြက္ လႈပ္ရွားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားတဲ့ ေနရာမွာလည္း က်ေနာ္တို႕က ဥပေဒေဘာင္ထဲက လႈပ္ရွားသြားမွာပါ။ အခုလို က်ေနာ္တုိ႕ လုပ္တာကလည္း တရားတယ္လုိ႕ က်ေနာ္ တုိ႕ ယံုၾကည္ပါတယ္''ဟု အဆုိပါအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူ ရတပပါတီဝင္ လူငယ္တဦးက ေျပာသည္။

ဒီဇဘၤာလ ၁၇ရက္ေန႕က စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ (ရတပ) ပါတီရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ၎ေကာ္မီတီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းဦးစီးအဖြဲ႕တြင္ ဦးတင္ဝင္း၊ ဦးဦးလွေစာ၊ ဦးခုိင္ျပည္စုိး၊ ဦးဘုိးမင္း၊ ဦးတင္ေဌးတုိ႕ ပါ၀င္ ၾကျပီး တျခားက႑မ်ားတြင္ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို အဓိကထား ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ေကာ္မီတီ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း သူက ယခုကဲ့သုိ႕ ဆက္ေျပာသည္။

''ရခိုင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီ ရရွိေရး ရခိုင္ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားေတြရဲ႕ အဓိက လိုလားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဂတ္(စ္)ေတြ အလွ်ံအပယ္ထြက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရခုိင္ျပည္သူေတြက ေဖါင္စီးရင္း ေရငတ္ သူမ်ားပမာ ေနၾကရတယ္။ ရခုိင္က ထြက္တဲ့ သဘာဝ သယံဇာတေတြကို က်ေနာ္ တုိ႕ ရခုိင္ျပည္သူေတြက အထုိက္အသင့္ကေတာ့ ခံစားသင့္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေတာင္း ဆုိလႈပ္ရွားသြားဖို႕ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ခုလို စီစဥ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။''

ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႕ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ အခ်ိန္တြင္ တႏုိင္ငံလံုး တေျပးညီ ဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္ေရးမွာ အေရးၾကီးေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူ ရခုိင္အဆုိေတာ္ ကိုတူတူမွ ေျပာသည္။

''ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ေရႊဂတ္(စ္)စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႕ဖို႕ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသက ထြက္တဲ႔ ဂတ္(စ္)ကေန အက်ိဳးခံစားခြင္႔ နည္းနည္းေလးကိုပဲ ေတာင္းဆိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလဲ ကုလသမဂၢက ျပန္ဌာန္းထားတဲ့ ဌာေနတိုင္းရင္း သားေတြရဲ႕ရသင္႔ရထိုက္တဲ႔ အခြင္႔အေရးေတြကို ခံစားႏုိင္ေအာင္ ေတာင္းဆိုတာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီကိစၥက ေတာင္းဆိုစရာေတာင္လို တဲ႔ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။''

၎ျပင္သူက ''တကယ္ဆိုရင္ ေဒသတစ္ခုမွာ စီမံကိန္း ၾကီးၾကီး မားမား လုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္မယ္႔ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕ လည္းေကာင္း၊ အဲဒီ ကုမၸဏီကို ပိုင္ဆိုင္တဲ႔ ႏိုင္ငံေတြက လုပ္ငန္းလုပ္မယ္႔ ေဒသေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ရပိုင္ခြင္႔ေတြ လုပ္ေပးရမယ္႔ တာ၀န္ေတြကို နားလည္ထားရမယ္႔ သေဘာရွိတယ္။ သဘာဓါတ္ေငြ႕ ေတြ မ်ားမ်ားထြက္တဲ႔ေဒသမွာ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္ကို ၅၀၀ က်ပ္နီးပါးနဲ႕ သံုးေနရတာဟာ သဘာ၀မက်ဘူး ဆိုတာ အကုန္လံုးသိၾကပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ ခ်ီတက္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ တစ္ျပည္လံုး တေျပးညီ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ဖို႔က အေရးၾကီးပါတယ္။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ကေန ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္မီးသာ ရရွိခဲ႔ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမတၾကီးရဲ႕ဆင္းရဲမြဲတည္မူ ပေပ်ာက္ေရးတို႕ ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႕ကို အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ယခုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရခုိင္တျပည္နယ္လံုး ၂၄နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ အရွိန္ျမင့္ လႈပ္ရွားသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝဘၤာလ ၁၉ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ယာယီ ေကာ္မီတီကိုု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ယခုအခါ အတည္ျပဳ ဖြဲစည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္က ထြက္ေသာ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ျဖင့္ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး အတြက္ လူထု လူပ္ရွားမူမ်ား ေပၚေပါက္ေနျပီး ျမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပိုစတာ စာရြက္မ်ား ကပ္၍၎၊ တီရွပ္ အက်ီ္မ်ား ၀တ္ဆင္၍၎ လူပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။

၎ လူပ္ရွားမူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ျဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ 

http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3669

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(တင္ေအးေကာ္မရွင္) ဆုိသည္မွာတူေမာင္ညိဳ

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၁

သူတို႔နဲ႔မီဒီယာေတြ ေတြ႔တာက အခုေနအခါမွာ ဖက္ရွင္တစ္ခုလိုျဖစ္လာေနတယ္။ အရင္ကေတာ့ မီဒီယာဆိုတာ  “ေသြးခြဲ၊ ရန္တုိက္ေပးေနသူ/ေလလိႈင္းသံလူသတ္သမား နားမေယာင္ေလနဲ႔သတိထား”တဲ့ ၊ “မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ႔တုိက္ရမယ္”လို႔ ဆိုခဲ့တာပဲ။

 အခုေတာ့ သူတို႔နဲ႔ မီဒီယာေတြ ေရာင္းသူဝယ္သူခ်င္းမို႔ အသံတူတာလား၊ ရင္ၾကားေစ့တယ္လုိ႔ေျပာရမလား၊ ျပန္ေပါင္းထုပ္ ေနၾကၿပီလို႔ေျပာရမလားမသိဘူး။

 သူတုိ႔ကမီဒီယာေတြကိုအသုံးခ်ေနတာလား၊ မီဒီယာေတြကပဲ ေက်ေက်နပ္နပ္အသံုးေတာ္ခံေနတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔နဲ႔ မီဒီယာေတြ အျပန္အလွန္သူ႔အက်ိဳးကိုယ့္အက်ိဳး (win – win situation) ျဖစ္ေနၾကတာလား။

သမၼတကလည္း မီဒီယာေတြနဲ႔ေတြတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကကလည္း မီဒီယာေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္၊

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း မီဒီယာေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကလည္းေတြ႔တယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကလည္းေတြ႔တယ္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြကလည္းေတြ႔တယ္။


          သူတုိ႔ ဘယ္သူနဲ႔ပဲေတြ႔ေတြ႔၊ ဘာစကားေတြပဲေျပာေျပာ၊ သူတို႔အားလံုး“တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔” ယိမ္းကသလုိ ေျပာတဲ့ စကားကေတာ့ “(၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ၊ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ၊ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲမွာ ဆိုတဲ့စကားပဲျဖစ္ပါတယ္။

          ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး က မီဒီယာေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါ  “မည္သူ႔ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈမွမခံဘဲ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္”လို႔ေျပာသြားသတဲ့။

          ဟုတ္တာေပါ့။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(တင္ေအးေကာ္မရွင္) ကို ရံုးတစ္ရံုးဓါးတစ္စင္း ဆုိတဲ့ တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန္႔အာဏာေတြေပးထားတာပဲ။ ဒီေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတိုင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာတာ ဘာမွ မဆန္းပါဘူး။ “(၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ” ကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ၊ အတည္ျပဳ၊ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကတာပဲေလ။

          မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွန္သမွ်ရဲ႕ကံၾကမၼာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ကံၾကမၼာ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာ ဟာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕လက္ထဲမွာပဲရွိပါတယ္။“တင္ေအးေကာ္မရွင္”က ေသဆိုေသ၊ ရွင္ဆိုရွင္၊ တည္ဆုိတည္ ၊ ပ်က္ဆိုပ်က္ရမွာပါ။

“တင္ေအးေကာ္မရွင္”ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ် အၿပီးအျပတ္နဲ႔အတည္ျဖစ္ေစရမယ္။ ဘယ္တရားရံုးမွာမွ် တရားစြဲလို႔မရပါဘူး။

မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွန္သမွ်ရဲ႕ကံၾကမၼာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ကံၾကမၼာ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ခံရသူေတြရဲ႕ကံၾကမၼာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ “တင္ေအးေကာ္မရွင္”ဟာ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔အာဏာေတြနဲ႔ ေႁမြေပြးေႁမြေဟာက္လို အဆိပ္ျပင္းသေလာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေစလႊတ္တဲ့ စစ္သားအမတ္ဆုိသူေတြအေပၚမွာေတာ့ ေရေႁမြလိုျမက္ေလွ်ာလို႔ အဆိပ္မရွိႏုိင္ရွာပါဘူး။

“တင္ေအးေကာ္မရွင္”အေနနဲ႔ “ မည္သူ႔ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမွမခံဘဲ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္” လို႔ ဘယ္လိုပဲေျပာ ေနပါေစ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သူ႔စစ္သားအမတ္ေတြကို ေဘာလံုးပြဲလူလဲသလို စိတ္ႀကိဳက္လဲလွယ္ခြင့္ေပးထားရပါတယ္။ ျငင္းပယ္ ခြင့္မရွိပါဘူး။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ ကာလအတြင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စစ္သား အမတ္ေတြကို သူ႔စိတ္ႀကိဳက္အစားထိုးလဲလွယ္ခဲ့တာ (၅) ႀကိမ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ စုစုေပါင္း (၆) ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ရပ္က ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝန္ခံထားပါတယ္။

“တင္ေအးေကာ္မရွင္” ရဲ႕အထက္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္။

 “တင္ေအးေကာ္မရွင္”ဟာ စစ္သားအမတ္ေတြရဲ႕ကံၾကမၼာကို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူ ေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ေစစားႏုိင္သလို “ဘယ္သူ႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမႇမခံဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္” ေစစားပုိင္ခြင့္/ႏုိင္ခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ စစ္တပ္အလိုက်ပဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ဟာ ယခင္က  (နအဖ) စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ စစ္သားအမတ္ေတြ အေပၚၾသဇာေညာင္းႏုိင္ျခင္းမရွိပါလား။

ဒီေတာ့ဗ်ာ။ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(တင္ေအးေကာ္မရွင္)ဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွန္သမွ်ရဲ႕ ကံၾကမၼာ၊ ေရြးေကာက္ ပြဲရဲ႕ကံၾကမၼာ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူေတြရဲ႕ကံၾကမၼာကို စိတ္ႀကိဳက္ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားဖို႔ တစ္ဖက္သတ္ဖန္တီးထားတဲ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရး ယႏၱယားတစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။

 ႏုိင္ငံေရးပါတီမွန္သမွ်လို႔ဆုိေပမယ့္ အဲဒီအထဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP) မပါဘူးဆုိတာကိုေတာ့ အားလံုးက အလိုအေလ်ာက္ သေဘာေပါက္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမဆို “(၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ၊ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ၊ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲ ဝင္ေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ “တင္ေအးေကာ္မရွင္”က ဆံုးျဖတ္တာကို ေလးစားလိုက္နာရမွာေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား။ၫြန္း

-       ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၄၅/၂၀၁၁) - ၁၇ ၾသဂုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

-       ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၄၆/၂၀၁၁) – ၁၇ ၾသဂုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

-       ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅၆/၂၀၁၁)၂၁ ေအာက္တုိဘာ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

-       ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅၇/၂၀၁၁) – ၂၅ ေအာက္တုိဘာ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

-       ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၆၀/၂၀၁၁) – ၁၇ ဒီဇင္ဘာ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

http://moemaka.comကင္မ္ဂ်ံဳအီအထၴုပၸတၲိစာအုပ္ေရးသားခဲ့သူ စာေရးဆရာ ဟိန္းလတ္ႏွင့္ ေမျမန္းခ်က္
Published on December 19, 2011 by ေနသြင္   

ေျမာက္ကိုရီးယားနုိင္ငံကို ၁၅ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ုပ္ခဲ့တဲ့ ကင္မ္ဂ်ံဳအီ အသက္ ၆၉ ႏွစ္ဟာ ႏွလံုးေရာဂါနဲ့ ေသဆံုသြားတဲ့အေၾကာင္း အစိုးရမီဒီယာက ဒီကေန့ အတည္ျပု ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
ကင္မ္ဂ်ံဳအီဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တုန္းက ေတာင္ကိုရီယားအရာရွိ ၁၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည္ကုန္း ဗံုးေပါက္မႈကို အမိန့္ေပးခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အဲဒီ အျဖစ္အပ်က္​ ​ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာက ေျမာက္ကိုရီးယားကို သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။
မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြ ​ အတြင္းမွာ ႏွစ္နုိင္ငံဆက္ဆံေရး​ ​ျပန္စခဲ့ၿပီး​ ​ေျမာက္ကိုရီးယားက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို န်ူးကလီးယားနဲ့​ ​လက္နက္နည္းပညာေတြ၊​ ​ေျမ​ေအာက္လုိဏ္ေခါင္း နည္းပညာေတြ ကူညီေပးေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြဟာလည္း ကမ႓ာ့မီဒီယာေတြမွာ ေခါင္းႀကီး သတင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ သမၼတဘုရွ္ အစိုးရလက္ထက္က မင္းဆုိးမင္းညစ္ေတြရဲ့ ေျခကုပ္စခန္း (Outposts of tyranny) ၆ စာရင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့့ပါတယ္။
ကုလသမဂၢနဲ့ အေနာက္နုိင္ငံေတြရဲ့ ကန့္ကြက္မႈေတြကို အာခံၿပီး ျမန္မာျပည္နဲ့ လွ်ဳိ့၀ွက္ ဆက္သြယ္မႈေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအီ အေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာနဲ့ “ကင္မ္ဂ်ံဳအီ သို့မဟုတ္ ေျမာက္ကိုရီယား၏ ခ်စ္လွစြာေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီး” စာအုပ္ေရးသားခဲ့သူ စာေရးဆရာ ဟိန္းလတ္ကို ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ကင္မ္ဂ်ုံအီက ဘယ္လိုလူမ်ိဳးလဲ။ ဒီစာအုပ္ကုိ ဆရာဘာသာျပန္တာ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ့ ျပန္တာလဲ။

“ဘာသာျပန္တာမဟုတ္ဘူးေပါ့။ စာအုပ္ ၂၀ ေလာက္ကုိ ဖတ္တယ္။ ဖတ္ၿပီးေတာ့ ျမင္တဲ့ဟာကို က်ေနာ္ေရးတယ္။ က်ေနာ္က နုိင္ငံေရးစာအုပ္ေတြ နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အေၾကာင္းကုိ အမ်ားႀကီးေရးတာကို။ ကင္မ္ဂ်ံဳအီကုိ အေနာက္အုပ္စု အမ်ားစုက၊ ကမ႓ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အယူသီးတဲ့ တဖက္စြန္းေရာက္တဲ့သူ အေနနဲ့ အဲလုိစြပ္စဲြေနတဲ့ကာလမွာ သူေျမာက္ကုိရီးယား အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးလဲ။ ေနာက္ သူ့ရဲ့ ေကာင္းကြက္တခ်ိဳ့နဲ့ သူ့ရဲ့အားနည္းခ်က္ တခ်ိဳ့ကို တင္ျပရင္ေတာ့ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံေရးကုိ ေလ့လာေနတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအတြက္၊ လူငယ္ေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို့ ထင္လို့ေရးတာပါ။”
ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲဆရာ။

“ကင္မ္ဂ်ံဳအီက သူ့ဖခင္ ကင္မ္ယူအီစုန္းရဲ့ အရုိက္အရာကို ခံစားဆက္ခံတယ္။ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္းပဲ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ဒီေန့ခ်ိန္ထိ မေကာင္းေသးဘူး။ သုိ့ေသာ္ သူ့နုိင္ငံတည္ၿမဲေရးကေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ဦးေဆာင္ခဲ့တာ။ ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္အစစ္အမွန္လုိ့ပဲ ယုံၾကည္တယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ့ ေစ့စပ္ဖုိ့ကိစၥေတြ အားလုံးမွာလည္း သူ့အဆုံးအျဖတ္က တခါတေလ မွားခ်င္မွားမယ္၊ မွန္ခ်င္မွန္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ့ျပည္သူ တရပ္လုံးက သူ့ေနာက္က တညီတညြတ္တည္း လုိက္ၾကတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာေတာ့ သူစည္းရုံးေရးေကာင္းတယ္ေပါ့။ တဘက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ မလြတ္ေတာ့ မလြတ္လပ္တဲ့ စနစ္ျဖစ္တယ္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္ န်ူကလီးယား စမ္းသပ္တာ အားလုံးသိတဲ့​ အတုိင္းပဲ။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းက စစမ္းတယ္။ သေဘာအရ န်ူကလီးယား စမ္းသပ္မႈကို ဟန္ျပလုပ္ၿပီး သံတမန္နည္းအရ အသာရေအာင္ လုပ္လုိက္တဲ့သေဘာ။ အဲဒါကုိ သူ့ျပည္သူက နည္းနည္း နားလည္တယ္။ အျပင္ကလူေတြကေတာ့ သိပ္လက္မခံၾကဘူးေပါ့။ အဲဒီအပုိင္း ရွိတယ္။ ေနာက္ စီးပြားေရး​ ပုံစံအရေတာ့ ပိတ္ထားတယ္။ သူ့နုိင္ငံအေနနဲ့ စား၀တ္ေနေရးက အစ ခက္ခဲတယ္။ အာဏာရွင္ဆန္တယ္။ လုပ္တဲ့ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ Transparency မရွိဘူးေပါ့။ သံခင္း တမန္ခင္း မဟာဗ်ူဟာေတြကုိ ကင္မ္ဂ်ုံအီကေတာ့ ေခါင္းမာေနတယ္။ သူ့ဘက္က​ ​ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုပဲ ေစ့စပ္ေဆြးေနြးမႈ မရွိတဲ့အတြက္ လက္ရွိ ၆ နုိင္ငံေဆြးေနြးပဲြႀကီးက ခုထက္ထိ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဒါေတြကေတာ့ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာေတာ့ မထူးပါဘူး။ ဒီလုိပုံစံေတြပါပဲ။”
သူက စစ္တပ္အားနဲ့ ထိိန္းထားတာလား။ တကယ္ပဲ သူ့အေပၚမွာ​ ​ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ့ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ရွိၾကသလား ဆုိတာ။ အဲဒါကုိ ဆရာေလ့လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္လိုေတြ႕ရလဲ။

“က်ေနာ္ေတာ့ ၂ မ်ိဳးလုံး ေတြ႕ရတယ္။ စစ္တပ္အားကလည္း က်ိန္းေသပါတယ္။ သူတုိ့ေတြက တုိင္းျပည္ကုိ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေအာင္ အုပ္ခ်ုပ္တာ။ ဒါေပမယ့္ တပိုင္း။ အဲဒါလည္း သူတုိ့က လြတ္လပ္ေရး အစီအစဉ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ေယာက္ပဲ ရွိတယ္ေလ။ ကင္မ္ယူအီစုန္းနဲ့ ကင္မ္ဂ်ုံအီ ၂ ေယာက္ပဲရွိတယ္။ ကင္မ္ဂ်ုံအီက အရုိ္က္အရာကို ဆက္ခံၿပီးေတာ့ ကင္မ္ယူအီစုန္း လမ္းစဉ္ကုိ လုိက္ၿပီး လုပ္တယ္ ထင္တဲ့အတြက္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုက လက္နက္အင္အား စစ္တပ္အင္အား မပါေပမယ့္လည္း ေထာက္ခံၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တခ်ုိ့သိတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားက စီးပြားေရးအင္အား အရမ္းထြန္းကားေနၿပီ။ ကမ႓ာ့နုိင္ငံ အလယ္မွာလည္း တင့္တယ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုက လက္ရွိ ေပါင္းစည္းေရးကို မလုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ သေဘာေတြ ရွိေနတာလည္း သူတုိ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ့စကားကုိ နာယူခ်င္တဲ့သေဘာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္ ေနာက္ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္က ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ျပနုိင္ရင္ေတာ့ ျဖစ္တာေပါ့။ တရုတ္ျပည္မွာ ေမာ္စီတုန္းလက္ထက္နဲ့ တိန့္ေရွာင္ဖိန္လက္ထက္၊ ကြာသြားသလုိ၊ အဲလိုလုပ္နုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ အေနနဲ့ေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။”
ကမ႓ာ့မီဒီယာေတြမွာ ေျပာလုိ့ရွိရင္ အဆုိးဆုံး​ နုိင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာပါတယ္။​ ​ေျမာက္ကုိရီးယားပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အေျခအေနကေကာ အခု အစုိးရသစ္ေတြဘာေတြ ေျပာင္းသြားၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ေျမာက္ကုိရီးယားကေန ဘာေတြမ်ား သင္ခန္းစာ ယူနုိင္တာရွိမလဲ။

“ေျမာက္ကုိရီးယားက ခုထိ ကင္မ္ဂ်ံဳအီ ဘ၀ထဲမွာပဲ ေသာင္တင္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ့ဆီက ေျပာင္းစျပုၿပီေပါ့။ ဒါခုနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္လည္း ေျပာေနတာပဲ။ အဲေတာ့ မတူတာေတြကုိ ခဏေဘးဖယ္ထားပါ။ တူတာေတြကုိ လုပ္ခြင့္ရသမွ် လုပ္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္မယ့္ပုံစံမ်ိဳးေပါ့။ အဲလို ညီညြတ္ေရး တခ်ိဳ့ရတယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယားေလာက္ေတာ့ မဆုိးဘူး။ ရလဒ္က အျမန္ျဖစ္မလား။ နည္းနည္းၾကာမလား ဆုိတာပဲ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ။ လမ္းကေတာ့ စပြင့္ၿပီ၊ စဖြင့္ၿပီေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိအေနအရေတာ့ အေကာင္းျမင္ရႈရမွာပဲ။ အစုိးရသစ္ ၈ လ၊ ၉ လ အဲဒီအခ်ိန္နဲ့ အရင္ အေျခအေနနဲ့ေတာ့ ကြာသြားၿပီ။ အရင္က ဒီေလာက္ေတာင္မွ မျဖစ္တာ။ အဲေတာ့ ကင္မ္ဂ်ံူအီေလာက္နဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယားေလာက္နဲ့ေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ အေျခအေနက မတူေတာ့ပါဘူး။”
http://burmese.dvb.no/archives/18956


ျပည္တြင္းအေျပာင္းအလဲ နဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ အျမင္

တနလၤာ, 19 ဒီဇင္ဘာ 2011
By ဦးစံမိုးေဝ
ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ လြန္ခဲ့တဲ့တႏွစ္ အခုအခ်ိန္အခါေလာက္က စဥ္းေတာင္မစဥ္းစားမိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈေတြက အေတာ္ေလးျမန္ဆန္တဲ့လို႔ သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ အေကာင္းျမင္သူေတြကလည္း ဝမ္းသာအားရရွိၾကသလို တခ်ဳိ ႔မွာလည္း အလြန္ေခါင္းမာတဲ့ သမုိင္းအစဥ္အလာ ရွိခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ႔ အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္မႈအေပၚမွာ ယံုရခက္ခက္ သံသယမ်ားနဲ႔ ရွိေနၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြ တိုးၿပီးလုပ္လာတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ လံုေလာက္တဲ့အဆင့္အထိ မေရာက္ေသးဘူး။ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ဘူးဆိုတာကို ေသခ်ာတဲ့အဆင့္အထိ ျပဖို႔ဆုိတာကို ေျပာေနၾကတာပါ။ အခုလို ေရြ ႔လာတဲ့ အေနအထားေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္လိုတြန္းအားေတြ ရွိေနပါသလဲ။ လက္ရွိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေျခအေနေပၚမွာ ဘယ္လိုမ်ား သံုးသပ္ပါသလဲဆိုတာကို ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးစံမိုးေဝ က ေဆြးေႏြးသံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ။ ။ က်ေနာ္အျမင္နဲ႔အျမင္ကေတာ့ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲဆိုတာေတြက တကယ့္အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ အေပၚယံအေျပာင္းအလဲေတြပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီအေပၚယံ အေျပာင္းအလဲေတြကို အာဏာရွိတဲ့လူတေယာက္က အာဏာသံုးၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာဆုိေတာ့ ေလွ်ာေလွ်ာရႈရႈ၊ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ျဖစ္ေပၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာမရွိတဲ့လူ လုပ္တဲ့ဟာ တကယ့္အေျပာင္းအလဲ စစ္စစ္ဆုိရင္ ဒီလို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မျဖစ္ပါဘူး။ အခုဟာကေတာ့ နဂိုရွိခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ ႔ ဓနဥစၥာ၊ သူတုိ႔ရဲ ႔ ႏိုင္ငံကိုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ အာဏာကို ေရရွည္ဆက္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းၿပီး ျပင္ဆင္လာတာ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံတဲ့ စစ္အုပ္စုလို႔ မေျပာႏိုင္ေအာင္ ႀကံဖန္ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ စစ္အာဏာတခုကို တည္ေထာင္ေနတာလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

ဦးစံမိုးေဝ ။ ။ ဒါေပမဲ့ အခုတႀကိမ္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲမွာ အရင္က ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲက လူေတြေတာင္ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လုိေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ။ ။ အခုဟာကို က်ေနာ္တို႔လည္း သတိထားမိပါတယ္။ ဒီတခါ စစ္အစိုးရ လုပ္လိုက္တဲ့ကိစၥဟာ အတိုက္အခံေတြထဲမွာလည္း အေတာ္ေလး ဂယက္ရိုက္သြားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အတိုက္အခံထဲမွာလည္း ကြဲတာေတြ၊ အျမင္မတူတာေတြ၊ အျပန္အလွန္ ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကတာေတြ အဲဒါေတြ ျဖစ္လာတာပါ။ ဒါဟာ စစ္အုပ္စုဘက္က ေျပာရရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးတခုပါ။ သူတုိ႔ လိုခ်င္တဲ့ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ကိစၥကို ကြက္တိ အဲဒီအကြက္ထဲ ဝင္သြားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဦးစံမိုးေဝ ။ ။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ ႔ အေနအထားကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိခ်င္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာ က ျပန္ၿပီးထိေတြ႔ ဆက္ဆံတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဗမာျပည္ကို သြားၾကတယ္။ အဲဒါေတြကေရာ ထူးျခားတဲ့ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ျဖစ္စဥ္တခုလို႔ မယူဆႏိုင္ဘူးလား။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ။ ။ သူတို႔က ဗမာအစိုးရ အလိုက်မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ တုိက္ဆိုင္ေနတာပါ။ သူတုိ႔ လိုခ်င္တာနဲ႔ ဗမာအစိုးရ လိုခ်င္တာနဲ႔ သြားတိုက္ဆိုင္တာပါ။ ဒီကိစၥေတြက ျပည္ပက စလာတာလို႔ ေျပာရင္ ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႔ဆိုေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း Hillary Clinton က အခုေနာက္ဆံုး ႀကီးႀကီးမားမားထဲက အေျပာင္းအလဲတခုေပ့ါ။ အဲဒီလို ျဖစ္လာတာေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ဗမာျပည္ကို ျပည္ပႏိုင္ငံေရးထဲကို ဆြဲသြင္းလာၾကၿပီ။ ျပည္ပဆုိတာကို က်ေနာ္တုိ႔ အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ေျပာရင္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲ ႔ ႏိုင္ငံေရးထဲကို ဆြဲသြင္းလာၾကၿပီ။ အဲဒီအထဲကို ပါလာၿပီ။ ေကာင္းတာလည္းရွိတယ္။ မေကာင္းတာလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ သတိထားသင့္တာက ဗမာျပည္ ဒီေန႔ အေျခအေန။ စစ္အုပ္စု ဒီေန႔လုပ္ေနတာက သူတုိ႔ရဲ ႔ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ကိုသာ အဓိက ထားတဲ့အတြက္ ျပည္ပနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း သူတုိ႔အက်ဳိးရွိမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးက အစျပဳတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔ စစ္ဗိုလ္ေတြ၊ စစ္အုပ္စုေတြ အက်ဳိးက အစျပဳတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာမဆိုလုပ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ျမင္ထားပါတယ္။

ဦးစံမိုးေဝ ။ ။ စစ္အုပ္စုရဲ ႔ အက်ဳိးဆိုေပမယ့္ ျမစ္ဆံုေရကာတာလို စီမံကိန္းႀကီးမ်ဳိးကို ရပ္တန္႔ျပစ္ခဲ့တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ။ ။ ျမစ္ဆံုေရကာတာကိစၥမွာလည္း အခုလက္ရွိ သမၼတႀကီးဆိုသူက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘဝနဲ႔ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာဟာပဲ။ အခုမွ သူက သူမပါသေယာင္ေယာင္ မွားပါတယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ သူတာဝန္ယူပါတယ္ဆိုၿပီး တခုမွေျပာေဖာ္မရဘူး။ အလကားေနရင္ အမွတ္ေပးေနတဲ့လူက ေပးေနၾကတာ။ အဲဒီလုိ အေျခအေနပါ။ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းျပည္က ျပည္ပႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲ ႔ ၾကားထဲဝင္လာတဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ႀကီးရဲ ႔ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ၊ ျပည္သူလူထုရဲ ႔ ေသြးစည္းညီညႊတ္မႈ ပိုၿပီးလိုအပ္လာပါတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးစံမိုးေဝ ။ ။ ဒီေနရာမွာ ျပည္တြင္းကေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာက ျမင္ေတြ႔လိုတဲ့ကိစၥတခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥပါ။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျမန္မာအစိုးရက တကယ္တမ္း ထင္ရွားတဲ့ အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ျပန္ၿပီးလႊတ္ေပးဖို႔ လက္တြန္႔ေနတယ္လို႔ ျမင္ေနရပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကိုေရာ ဘယ္လိုသံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ။ ။ က်ေနာ္အျမင္မွာေတာ့ စစ္အစိုးရဟာ အရင္က အစိုးရေရာ၊ အခုလူေတြဟာ အက်ဥ္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္တာတင္မကဘဲ အက်ဥ္းသားေတြကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ အေပးအယူလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ သူတို႔ဘက္က အသံုးခ်လို႔ရေအာင္ တစားခံ၊ ျပန္ေပးဆြဲထားသလို လုပ္တဲ့လကၡဏာလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ တေလွ်ာက္လံုးရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဆက္လုပ္ေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးစံမိုးေဝ ။ ။ ေနာက္တခုက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရဲ ႔ အေရးကိစၥပါ။ တုိင္းရင္းသားစုဖြဲ႔တဲ့ UNSC လို႔ အဖြဲ႔မ်ဳိးက တစံုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တဖြဲ႔တည္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုတယ္ ေျပာေနေပမယ့္ အစိုးရကေတာ့ တဖြဲ႔ခ်င္း ခြဲၿပီး အပစ္ရပ္ဆိုတာမ်ဳိး ေဆြးေႏြးေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဟိုအရင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔လက္ထက္ကလည္း ဒီလုိပဲ အပစ္ရပ္ဆုိၿပီး လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ အရင္ကထက္ အခု ဘာမ်ားကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိပါသလဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီ တကယ္တမ္း ေရာက္ပါမလား။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ။ ။ က်ေနာ္ အလြယ္ဆံုးေျပာရရင္ တုိင္းျပည္ရဲ ႔ စီးပြားေရးေတြ အားလံုးဟာ စစ္အုပ္စု စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အဲဒီ ၿငိမ္းဆိုတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက ရသြားၾကတာပဲ။ အဲဒီလိုကေန ေနာက္ပိုင္း မႏၱေလးၿမိဳ ႔ထဲမွာ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ တရုတ္-ဗမာနယ္စပ္မွာရွိတဲ့ အထူးသျဖင့္ ဗမာနယ္ထဲမွာရွိတဲ့အုပ္စုေတြပါ။ နဂိုက ဘိန္းနဲ႔လုပ္ေနတဲ့ တရုတ္ေတြဝင္လာ။ အဲဒီလို ျဖစ္သြားတာပါ။ ဒီတခါ အပစ္ရပ္ရင္ေကာ ဘာျဖစ္အုန္းမလဲလို႔ မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ေနရတာပဲ။ ဒီတခါ အပစ္ရပ္ဖို႔အတြက္ ဦးသိန္းစိန္တို႔က ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေပးတယ္ဆုိၿပီး ေျပာေနတာပါ။ အဲဒါေတြနဲ႔ပဲ ေခ်ာ့ျမဴးၿပီးလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကိုယ္တုိင္က အတိအလင္း ေၾကညာထားတဲ့အရာပါ။ အဲဒီေတာ့ အရင္တခါထက္ မဆိုးပါေစနဲ႔လိုပဲ ဆုေတာင္းရမွာပါ။

ဦးစံမိုးေဝ ။ ။ အက်ဥ္းသားအေရး တိုင္းရင္းသားအေရးၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေမးခ်င္ပါတယ္။ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ NLD ပါတီက မွတ္ပံုတင္ေတာ့မယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပိဳင္မယ္။ အဓိက အတုိက္အခံ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ပိုၿပီးထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္မယ္လို႔ မယူဆႏိုင္ဘူးလား။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ။ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္က လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းက မဟုတ္တဲ့လူေတြ။ အဲဒီလူေတြ ေျပာဆိုေနတာထက္ ပိုၿပီးမေျပာႏိုင္ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ အဲဒီ ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္ေအာင္ မေျပာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔က ေျပာတာမိုလို႔ နားေထာင္တယ့္လူက ပိုစိတ္ဝင္စားေကာင္းရွိေကာင္းရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိေရာက္မႈ႔၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ႔ကေတာ့ ဘာမွမထူးပါဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးစံမိုးေဝ ။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီ ေနာက္မွာ လူထုရွိတယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ဘူးလား။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ။ ။ အခုထိေတာ့ လူထုပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ လူထုပါတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ နည္းနည္းေလး ခပ္တန္တန္၊ ခပ္လွမ္းလွမ္းက ခြါၿပီးေတာ့ ၾကည့္တဲ့သေဘာမ်ဳိးေလးေတြပဲ ျမင္ေနရပါတယ္။ သူတုိ႔ဝင္ၿပီး ဦးေဆာင္တာတုိ႔ဘာတို႔ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ ဒါက သံဃာအေရးအခင္းက စလို႔ပါ။ အခုလည္းပဲ သူတုိ႔က သူတုိ႔ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ပဲ လႈပ္ရွားေနတာရွိတယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ လႈပ္ရွားတာေတာ့ က်ေနာ္ေတာ့ မျမင္မိေသးပါဘူး။ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ဒီလက္ရွိ အေရးေတာ္ပံုမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ၊ ႏႈိးႏိႈးၾကားၾကား ပါလာမွသာ ဗမာျပည္ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုက ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ျပည္သူလူထုမပါတဲ့ အေရးေတာ္ပံုဟာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဒီလို အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျပာင္းအလဲႀကီးဆိုတာက ျပည္သူလူထုကိုယ္တုိင္က ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မွ ၿပီးမွာပါ။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လုပ္ၾကရမွာပါ။ အဲဒီအခါမွာ ျပည္သူလူထုကို ဘာမွဖံုးကြယ္မထားဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ အေျခအေနေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္ေျဖရွင္းၾကတာဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးစံမိုးေဝ ။ ။ လူထုႀကီးနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ ဘယ္လုိဟာမ်ဳိးလဲ။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးလို အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးကို ေျပာတာလား။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း ။ ။ အဲဒါတခုတည္းတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါက ျပည္သူလူထုပါတာ ေသျခာတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကိစၥေတြကို ျပည္သူလူထုေတြဘက္ကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေရာက္ေအာင္ပို႔ၿပီး ျပည္သူလူထုဆႏၵကို ခံယူတာ။ လိုအပ္ရင္ ျပည္သူလူထုပါ ဒီအေရးကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ေျပာတာ။ ဥပမာ လႈပ္ရွားတာေတြ အဲဒီလို ျဖစ္ရမယ္။ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထု ဒီေန႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ရန္သူပဲဆုိၾကပါစို႔ ျပည္သူလူထု ရင္ဆိုင္ေနရတာ သာမန္မဟုတ္ပါဘူး။ လက္နက္ကို ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး တပ္ဆင္ထားၿပီး။ ထစ္ခနဲဆို သတ္ျပေနတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ေတြထဲမွာလည္း ရက္ရက္စက္စက္ ႏိွပ္စက္ေနတဲ့ အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အစိုးရမ်ဳိးကို ရင္ဆုိင္ဖို႔ဆိုတာ ေခ်ာ့တဲ့နည္းလည္း မရပါဘူး။

ဦးစံမိုးေဝ ။ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးလည္းျဖစ္၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း နဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/democracy-forum/burma_forum_12-18-2011-135843058.html

ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္

တနလၤာ, 19 ဒီဇင္ဘာ 2011
By မစုျမတ္မြန္

ျမန္မာၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ဒီကေန႔ တနလၤာေန႔မွာ ဖြင့္လွစ္ လိုက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ဆီက ေခ်းေငြနဲ႔ Asia World ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္ခဲ့ဲတဲ့ ေလဆိပ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီျဖစ္တယ္လို႔ ေလဆိပ္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ ဝင္ေငြ ျပန္ရႏိုင္ဖုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေလယာဥ္ေတြ မ်ားမ်ားဆင္းသက္ဖုိ႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း မစုျမတ္မြန္က တင္ျပထားပါတယ္။

Asia World ကုမၸဏီက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ဒီကေန႔ တရားဝင္ ဖြင့္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီက ေခ်းေငြ ခန္႔မွန္းေခ် ေဒၚလာသန္း ၃၇၀ ေလာက္အကုန္ခံ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ေလဆိပ္သစ္ဟာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီတယ္လို႔ ေလဆိပ္ထဲကို ေရာက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္က ေျပာျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံေတြ ယိုးဒယားတို႔၊ စင္ကာပူတုိ႔ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းေတြနဲ႔ အဆင့္အတန္း မီေအာင္ တည္ေဆာက္ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ soft infrastructure ေရာ၊ hard infrastructure ေရာ အကုန္လံုး တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေနၿပီေပါ့ ဒီေလယာဥ္ကြင္းအသစ္ႀကီးမွာ။ baggage handling တို႔ဘာတို႔ကအစ တကယ့္ကို ႏိုင္ငံျခားအဆင့္အတန္မီ အကုန္လံုး လုပ္ထားတယ္။ လူေတြ အႀကိဳအပုိ႔အတြက္လည္း ဘက္စ္ကားေတြကအစ တကယ့္ ႏိုင္ငံျခားအဆင့္မီကားေတြ သံုးၿပီး လုပ္ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံ ဆိုက္ၿပီးေတာ့ sky bridge ေတြကအစ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင့္အတန္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လုပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ဆင္းႏိုင္တာ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္နဲ႔ မႏၱေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ပဲ ရွိေနခ်ိန္မွာ ခုလို ေနျပည္ေတာ္မွာ ေလဆိပ္သစ္ဖြင့္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာၾကမယ့္သူေတြအတြက္ ေရြးစရာရသြားတယ္လို႔ သူက ျမင္ပါတယ္။

“ရန္ကုန္ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းဆိုရင္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး က်ပ္ေနတာကို က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ႀကံဳရတယ္။ Immigration ျဖတ္တာကအစ က်ေနာ္တုိ႔ ေစာင့္ရတဲ့လုိင္းေတြ အရမ္းရွည္ေနၿပီးေတာ့ အခက္အခဲေတြ မ်ိဳးစံုနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္ေပါ့။ ျမန္မာျပည္ကလည္း အခု ဖြင့္တဲ့အေနအထားရွိေတာ့ ဧည့္သည္ေတြလည္း မ်ားေတာ့ ေနာက္ဆိုရင္ေတာ့ ရန္ကုန္ေလယာဥ္ကြင္းက ေတာ္ေတာ္ေလး traffic မ်ားမယ့္သေဘာမွာရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခု ဒီေနျပည္ေတာ္လို ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း ေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လာတဲ့ဧည့္သည္ေတြ အတြက္ အဆင္ေျပၿပီးေတာ့ ေခ်ာေမြ႔မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။”

တစ္ခုရွိတာကေတာ့ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ ႐ံုးေတြပဲ ရွိေသးတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ကို ႏိုင္ငံျခားက ကမာၻလွည့္ ဧည့္သည္ေတြလာဖို႔ စိတ္ဝင္စားပါ့မလား ဆုိတာက ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ခရီးသည္လိုအပ္ခ်က္အေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရတဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြအေနနဲ႔ကလည္း ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ကို လာဖို႔ တြက္ႏိုင္ပါတယ္၊။ ဒီေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ ေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္ခံၿပီး ဖြင့္ထားတဲ့ ေလဆိပ္ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔က ဝန္ေဆာင္ခရဖို႔ လိုအပ္တာမို႔ ခရီးသည္မ်ားမ်ား လာဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။

Asia World ကုမၸဏီကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ခရီးသည္ ၃ သန္းေက်ာ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အဆင့္ ၃ ဆင့္ခြဲ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္က တၿပိဳင္တည္း ေလယာဥ္ ၁၀ စင္း ဆင္းသက္ႏိုင္တဲ့ ပထမအဆင့္ၿပီးသြားတဲ့အတြက္ ဖြင့္လွစ္လိုက္တာပါ။ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာစတင္တဲ့ GMS မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စည္းေဝးပဲြနဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ ဖြင့္လွစ္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ၾကမယ့္ GMS ထိပ္သီး စည္းေဝးပြဲအတြက္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နဝပ္၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဒိုင္ဘင္ေဂၚ အပါအဝင္ က်န္တဲ့ႏိုင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေလဆိပ္ဖြင့္ပြဲကို ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းနဲ႔ တ႐ုတ္ နိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဒိုင္ဘင္ေဂၚတို႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/Burma-international-airport012-19-11-135854348.html

တက္ဆင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းနဲ႔ေတြ႔

တနလၤာ, 19 ဒီဇင္ဘာ 2011

By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)


ျပည္ပကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္ရွင္န၀ပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႔က သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အရင္စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာကို ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

မစၥတာ တက္ဆင္က ျမန္မာျပည္ကိုသြားမယ့္ သူ႔ရဲ႕ညီမ လက္ရွိ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္န၀ပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ ေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပေအာင္နဲ႔ မစၥ္ယင္းလပ္နဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေရးကိစၥေတြ အကူအညီေပးဖို႔အတြက္ သြားေရာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မစၥ္ယင္းလပ္ရွင္န၀ပ္ဟာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ျမစ္ ေဒသခြဲႏိုင္ငံမ်ား ညီလာခံကို တက္ေရာက္ဖို႔ အခုျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။

မဟာမဲေခါင္ျမစ္ ေဒသခြဲႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံက ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီခရီးစဥ္ကို အသံုးခ်ၿပီး တက္ဆင္ရွင္န၀ပ္နဲ႔ အလြမ္းသင့္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္တဲ့အတြက္ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ေနပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/news/Thaksin-Burma-12-19-11-135894478.html

သတင္းေတြကိုဆက္စပ္ၾကည့္ရင္..ယင္လတ္ဟာသူ႕အကိုကိုျမန္မာျပည္မွာသြားခိုးေတြ႕တာျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီး ေလ့လာသူေတြ သံသယရွိ
2011-12-19

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ ရွင္နာ၀ပ္ထရာရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္မွာ စီးပြားေရး မသမာမႈေတြ ေပၚေပါက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကဖို႕ ပညာရွင္ေတြနဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႀကြ လႈပ္ရွားသူေတြက ထိုင္းလူထုကို တိုက္တြန္းလိုက္ ပါတယ္။

လက္ရွိ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ရဲ႕ အစ္ကို ျပည္ပေရာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က နီေပါ ႏိုင္ငံကို အသြား၊ ျမန္မာျပည္ကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္သူေတြ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာက ေဖၚျပပါတယ္။

သက္ဆင္ ျမန္မာျပည္ကို သြားတာဟာ သူ႔ရဲ႕ ေဖြထိုင္းပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ ထိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႕ ျမန္မာ အစိုးရနဲ႕ အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဆင္ေျပေအာင္၊ ႏွမျဖစ္သူ ယင္လပ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖြထိုင္း ပါတီက လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦးကို ကိုးကားျပီး ဘန္ေကာက္ပို႕စ္က ေရးသားပါတယ္။

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပမယ့္ စတုတၳေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႕ ျမန္မာျပည္ကို ဒီကေန႕ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ အတြင္း ထိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာ အစိုးရနဲ႕ သီးျခား ေတြ႔ဆံုျပီး လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး နဲ႕ စြမ္းအင္ကိစၥ၊ ျမန္မာ့ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ၀ယ္ယူေရး နဲ႕ ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးေတြ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံဌာန ကထိက ပါနီတန္ ကေတာ့ ယင္လပ္ အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေတြ ကေန ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ျပည္သူေတြ မခံစားရဘဲ၊ သက္ဆင္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေပါင္းပါေတြ ကသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ရယူသြားမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။ သက္ဆင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့စဥ္ ၂၀၀၁ နဲ႕ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေတြတုန္း ကလည္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္နဲ႕ သတင္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ကေန အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း၊ သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီက ပစၥည္း ေတြက္ို ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ထိုင္း ဘတ္ေငြ သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ ေခ်းငွားဖို႔ ထိုင္း သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ဘဏ္ ကို အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကထိက ပါနီတန္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ေတြ ကလည္း ျမန္မာ ကေန ထိုင္း ကို ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္း ေဖါက္လုပ္ရာမွာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တာမို႕ အထူး ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/thai-pm-visit-12192011094359.html

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သီးသန္႔ေတြ႔မည္
ကိုဝိုင္း | တနလၤာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၅ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ ရွင္နာဝါထရာသည္ တနလၤာေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ စတင္
ေသာ မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ၆ ႏိုင္ငံ အစည္းအေဝးခရီးစဥ္အၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု သိရသည္။

“မနက္ျဖန္မွ။ အခ်ိန္ မသိေသးဘူးခင္ဗ်။ ေနရာက က်ေနာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး” ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္-NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဟံသာျမင့္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ မည္သည့္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။

ယင္းလပ္သည္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ လာအို မဲေခါင္ေဒသ ၆ ႏိုင္ငံ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးအၿပီး အဂၤါေန႔ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ထိုင္းသံ႐ံုးတြင္ ေတြ႔ဆံု မည္ဟု ထိုင္းသတင္းေအဂ်င္စီ TNA က တနလၤာေန႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မဲေခါင္ ၆ ႏိုင္ငံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွစ၍ သံုးႏွစ္တၾကိမ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ ကေမၻာဒီးယား (၂ဝဝ၂)၊ တ႐ုတ္ (၂ဝဝ၅) ႏွင့္ လာအို (၂ဝဝ၈) တို႔ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႔ဆံုရန္ရွိသည္ကို NLD က ၾကိဳဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီးပြားလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ျပဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ေနသည္။

“ႏိုင္ငံတခုရဲ႕အၾကီးအကဲ လာတာေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾကိဳဆိုခြင့္ျပဳရမွာေပါ့။ သူတို႔က စီးပြားေရးသမားေတြပဲ။ စီးပြားေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လို လုပ္ထားတယ္။ သူတို႔ဘက္က ဒါကို ေျပလည္ေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ေပးရမလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမးၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးႏိုင္တာရွိရင္ လုပ္ေပးမွာေပါ့” ဟု NLD ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက ဆိုသည္။

မစၥစ္ယင္းလပ္၏ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ပထမခရီးစဥ္အတြင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ထိပ္တန္းဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအျပင္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရထားသည့္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္
ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။

မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ၆ ႏိုင္ငံ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဒိုင္ဘန္ေဂါင္း၊ ကေမၻာဒီးယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္း၊ ဗီယက္နမ္ ငုရင္တန္ေဒါင္း၊ လာအို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေထာင္ဆင္ ထမ္မာေဗါင္း Thongsing Thammavong တို႔လည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မဲေခါင္ ၆ ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ကိစၥမ်ား ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးၾကမည္
ျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ တ႐ုတ္-ထိုင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္း-ဗီယက္နမ္ လမ္းေဖာက္ေရးကိစၥလည္း ပါဝင္ မည္ ျဖစ္သည္။ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကိစၥလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၂၂ အထိ လာမည့္ ၁ဝ ႏွစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္လာေက်ာ္အတြင္း ဒုတိယၾကိမ္သြားေရာက္မည့္ ယင္းလပ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဆူရာဖံု တိုဝိက်တ္ခိ်ဳင္းကြန္၊ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး ဖီခ်ဳိင္း နာရစ္ဖထာဖန္တို႔ လိုက္ပါသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔မည္ဟု ထိုင္း TNA သတင္းဌာနတြင္ ပါရွိသည္။

ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးမ်ားအၾကား ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ျမန္မာ့စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ရွိ ကုန္းတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္သစ္ ၁၈ ကြက္အခ်ဳိ႕ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလိုေနၿပီး၊ ထိုင္းစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ PTTEP မွ မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႔တြင္ အသစ္ေတြ႔ရွိသည့္ M-3 လုပ္ကြက္မွ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ကုန္းေပၚ သြယ္တန္းေရးကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

လုပ္ကြက္အသစ္ M-3 ေအာင္သိခၤ-၂ စီမံကိန္းမွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေတြ႔ရွိေၾကာင္း PTTEP က ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလက ေၾကညာခဲ့သည္။

“ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ေပါ့ အဲဒါေတြ သူတို႔ေတာင္းထားတာရွိတယ္။ ရွာေဖြေရးလုပ္ရမယ့္လုပ္ကြက္ ေပါ့။ M-3 ကေတြ႔တဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ကို ကုန္းတြင္းပိုင္းယူဖို႔ ကိစၥေတြလည္း ပါႏိုင္တာေပါ့ေလ” ဟု ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရွိတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

M-3 လုပ္ကြက္မွ ေတြ႔ရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႔အားလံုးကို ႏုိင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္မႈက႑မ်ားသုိ႔ တုိးျမႇင့္ ျဖန္႔ျဖဴး
ေပးသြားရန္ရွိသည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝး၌ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး ဦးသန္းေဌးက ေျပာဆုိထားသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ မဲေခါင္ ၆ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးအတြက္သာ အဓိက သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

“ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတေလွ်ာက္မွာ ဒီမိုကရက္ပါတီက စစ္အစိုးရကို ေဝဖန္တာ ပိုရွိခဲ့တယ္။ (ယင္လပ္၏ ဖူရာ့ထိုင္းပါတီ) က အရင္တုန္းက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တာ့ဆင္ဦးေဆာင္တဲ့ပါတီ။ သူတို႔က အၿမဲတန္း စီးပြားေရး ဘက္ကိုပဲ အေလးေပးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔က အေျခအေနေပးလို႔ ဝင္ေတြ႔လိုက္တဲ့ သေဘာပဲလို႔ ထင္တယ္” ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက သံုးသပ္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္လုပ္ကြက္မွ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပမွ ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္၍ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ ဘီလ်ံ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္မည့္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမွာ BOT (ေဆာက္လုပ္၊ လည္ပတ္၊ လႊဲေျပာင္း) စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ စီမံခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8785-2011-12-19-14-10-25.html

Ex-Thai PM Shinawatra flies back after a secret two-day trip to Lumbini
 
Former Prime Minister of Thailand Thaksin Shinawatra visited Lumbini, the birthplace of Buddha, and performed prayers there on Saturday before flying back to Myanmar where he is living in exile.
Thaksin Shinawatra
Thaksin Shinawatra arrived in Lumbini directly from the Tribhuvan airport Friday evening‚ visited the Royal Thai Monastery constructed by Thailand government and Maya Devi temple today.
He was accompanied by a dozen people including Thai ambassadorfor Nepal and some family members.
Shinawatra had secretly landed at the Tribhuvan International Airport on a chartered plane yesterday and flew back in a similar fashion after visiting Lumbini.
He did not visit Kathmandu nor did he meet anybody from the Nepal government.
Shinawatra, one of the richest businessmen of Thailand, was deposed in a military coup and has been in exile since then. nepalnews.com


  Photo-AP
 http://www.nepalnews.com/archive/2011/dec/dec17/news06.php
ျမန္မာျပည္မွ နီေပါကုိ သြားတယ္ ဆုိတ့ဲ သက္ဆင္
Saturday, December 17, 2011  zarny winAP သတင္းဌာနက လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၁ နာရီေက်ာ္တုန္းက ေဖာ္ျပလုိက္တ့ဲပံုပါ။

ျပည္ပမွာ တိမ္းေရွာင္ေနရတ့ဲ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ သက္ဆင္ ဒီကေန႔ နီေပါႏုိင္ငံ လုမၺိနီမွာ ေတြ႔ရတ့ဲပုံလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ နီေပါကုိ ေသာၾကာေန႔ကတည္းက ေရာက္တယ္၊ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ကေန လာတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra, second left, takes a tour of the birthplace of Buddha in Lumbini, Nepal, Saturday, Dec. 17, 2011. The former Thai leader was overthrown in a 2006 military coup and lives in self-imposed exile after being convicted of corruption-related charges. Police official Dharmaraj Bhandari says Thaksin arrived in Nepal on Friday on a chartered aircraft from Myanmar and immediately flew to Lumbini for his pilgrimage.
http://www.irrawaddyblog.com/2011/12/blog-post_8514.html


ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္ - ျမန္မာဆုိင္ရာမူဝါဒ ကင္းေထာက္

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | တနလၤာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၂၆ မိနစ္


ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒၫႇိႏိႈင္းေရးမႉး ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္ သည္ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့သည္မ်ားကို ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုး၌ အဂၤါေန႔က တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားကို သူ၏ခရီးစဥ္အၿပီး ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရ၏ အျမင္၊ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔
အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းကို အနည္းငယ္ကို တည္းျဖတ္တင္ဆက္ ထားပါသည္။

dasskanddelmischel1
ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္မူ ၫႇိဝါဒႏႈိင္းေရးမႉး၊ ဓါတ္ပံု-မဇၥ်ိမ


ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္အၿပီးမွာ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တစံုတရာ ေျပာင္းလဲသြားၿပီလို႔ ယံုၾကည္ယူဆ မႈေတြရွိေနပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခား
ေရး မူဝါဒမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဘယ္လိုအခန္း က႑က ဆက္ရွိေနမွာပါလဲ။


"ဆက္ဆံေရးကေတာ့ ဆက္ၿပီးတိုးတက္ေနမွာပါ။ သူတို႔က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနသမွ် အေမရိကန္ကလည္း အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးေနမွာပါ၊ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနမွာပါ။"

"ႏိုင္ငံျခားေရးဝနႀကီးနဲ႔ သြားခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ အပါအဝင္ ဒီႏိုင္ငံကို ေလးႀကိမ္ သြားခဲ့ပါၿပီ။ တႀကိမ္သြားၿပီးတိုင္း၊ သြားၿပီးတိုင္း က်ေနာ္တို႔ၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ အဆက္အသြယ္ေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္ ခဲ့တယ္၊ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုး၊ေလး လအတြင္း ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္နဲနဲ ပိုတဲ့အခ်ိန္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ငါးႀကိမ္ေတြ႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႔ႀကီးအတြက္ မရွိရင္မျဖစ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ပါ။ ႏိုင္ငံတြင္းမူဝါဒမ်ားနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးတာေၾကာင့္ ခုလို ဒီအဖြဲ႔ႀကီးနဲ႔ၾကာရွည္ၾကာမ်ား ကင္းကြာေနရတာပါ။"

"ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဘယ္လို ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေစဖို႔ အေမရိကန္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ဘယ္ႏိုင္ငံကုိမွ ထိခိုက္ၿပီး ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူ႔အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ တင္းမာတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိေန တာဟာလည္း အေမရိကန္အတြက္ အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေနမွ
ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္း ကြဲျပားမေနဘဲ ခ်ဥ္းကပ္ မႈေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ တူညီတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး
ေတာ့ အတူတကြ ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္းလုပ္ကိုင္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။"

"က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလိုပါဘဲ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတြဟာ ရွည္လ်ားတဲ့ နယ္နိမိတ္ရွိၿပီး ရွည္လ်ားတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း လည္း ရွိၾကပါတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတခုကို ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုလုပ္ပါလို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ မရွိပါဘူး။ ဒါမ်ဳိး အရင္တံုးကမလုပ္ခဲ့သလို ေနာက္လည္း လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။"


ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခင္ဗ်ားတို႔ အစိုးရိမ္ဆံုး အခ်က္ကဘာလဲဗ်။

"အႀကီးမားဆံုး စိုးရိမ္စရာက က်ေနာ္ထင္တာ စိန္ေခၚမႈကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္တာပဲ၊ အႏွစ္သာရအရ ေျပာရရင္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရဲ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္း သား လူနည္းစုေတြအၾကား၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြနဲ႔ ဗဟုိအစိုးရၾကား၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြနဲ႔ လူမ်ားစု ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔ တိုင္းျပည္မွာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတာပါ။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ
အႀကီးမားဆံုး စိုးရိမ္စရာ အခ်က္ႀကီး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔၊ ေရရွည္ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္ဖို႔၊ မုခ်ေျဖရွင္းရမယ့္ အခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။"

"လက္နက္နဲ႔ေျဖရွင္းရင္ အတုအေယာင္ တည္ၿငိမ္မႈကိုပဲ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္
ေရရွည္ခံမယ့္ တည္ၿငိမ္မႈဆိုတာ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔သာ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈရွိျခင္းနဲ႔ စိတ္ေစတနာေကာင္းေတြ ႏွစ္ဘက္လံုးမွာ ရွိမွျဖစ္မွာပါ။ ခုေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ မယံုၾကည္ႏိုင္မႈေတြဟာ စိတ္မေကာင္းစရာဘဲ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ရွိေနပါတယ္။"

"ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ အခုမွ တကယ့္ကိုအစပဲ အစပ်ဳိးကာစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္လာမယ့္
ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ပါတီကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ေပးတာမ်ဳိးလို ဖြင့္ေပးတာေလး
ေတြ အေျပာင္းအလဲ လုပ္တာေလးေတြကိုပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္မိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေတြက သူတုိ႔လႊတ္ေတာ္ေတြကို ခုိင္ခ့ံတဲ့ စနစ္တရပ္ အေဆာက္အအံု တရပ္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေနတယ္ လို႔ ေျပာေနပါတယ္။ ေနာင္မွာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ မူဝါဒခ်မွတ္ရာမွာ အစပ်ဳိး လုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစနစ္ဟာ တကယ့္ကို အစပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ဳိးလဲ သူတုိ႔မွာရွိပါတယ္။"


ျမန္မာ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ဳိးတူ ဆက္ဆံေရးကို ခုိင္မာေအာင္ အေမရိကန္က ဘယ္လိုလုပ္သြားမွာပါလဲ ခင္ဗ်။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြကို အေမရိကန္ကို ဖိတ္တာမ်ဳိးလုပ္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေဒသတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြမွာ ပါဝင္ဖို႔ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဖိတ္ေခၚမွာ လား။

"က်ေနာ္တို႔ျမန္မာသမၼတၾကီးကို အေမရိကန္လာဖို႔ မဖိတ္ေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကိုေတာ့  အာရွေရးရာ
ေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါတျခား ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေနသလိုပဲ ေဒသတြင္း အေတြး အျမင္ေတြ ဖလွယ္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတာ အျမင္ေတြ႐ႈေထာင့္ေတြ ရွာေဖြတာစတဲ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္း
ေတြကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ နားလည္မႈဆိုတာ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္က ဘယ္လိုဆင္းသက္လာတယ္ ဆိုတာကို သူတို႔ေသေသခ်ာခ်ာ သိပါ့မလားလို႔ က်ေနာ္သံသယ ျဖစ္မိပါ တယ္။"

"ျမန္မာသမၼတကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို လာေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ မဖိတ္ၾကားရေသးပါဘူး။
ေဒသတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြမွာလည္း ဒီလိုပါပဲ အခု ဘာမွမရွိေသးပါဘူး။ စစ္တပ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးမွာ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ခင္ဗ်ားေမးတဲ့ ဒုတိယအခ်က္ကလည္း ဘာမွလုပ္
ေဆာင္ေနတာ မရွိေသးပါဘူး။"
 http://www.mizzimaburmese.com/interview/8781-2011-12-19-06-09-43.html


ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ သတင္း ဆင္ဆာျဖတ္By featured, ဧရာ၀တီ on December 19, 2011 2:42 pm


ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသီဟ အား ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕က အေရးယူမည့္စာ ပို႔ေသာ သတင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္တြင္း သတင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပခြင့္မရေၾကာင္း သတင္း မီဒီယာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။

“စာေပစိစစ္ေရးက အဲဒီသတင္းကိုလုံး၀ မေဖာ္ျပဖို႔ တားတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဖာ္ျပရင္ေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ရ လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာတယ္”ဟု သတင္းဂ်ာနယ္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာတဦး က ေျပာျပသည္။

ယင္းသတင္းသည္ ျပည္သူအမ်ားက စိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာ အမ်ားစုက ေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္ လည္း စိစစ္ေရးက ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ တဦးကလည္း“ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းမွာလုပ္တဲ့ အခမ္းအနားသတင္းေတြ က်ေနာ္တို႔ ေရးၿပီး တင္ ဖူးတယ္၊ မေပးဘူး၊ ညႊန္ၾကားထားတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိဘူး၊ သြားတင္ေတာ့မွ မေပးတာ၊ ဆရာေတာ္ ဘြဲ႕အမည္ပါရင္ကို စိစစ္ေရးက အရင္ကတည္းက ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး၊ တျခားဟာေတြ ခြင့္ျပဳတာေတာ့ ရွိတယ္”ဟု ေျပာဆုိသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႕(မဟန)၏ ၄၇ ပါးစံုညီ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေၾကာင္းၾကား စာ ကုိ ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ ထံ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဟန ၏ စာတြင္ တရားေဟာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္ကို မလုိက္နာဘဲ တရားေဟာခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ သီတင္း သုံးေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သာဓုေက်ာင္းတိုက္မွ ဖယ္ရွားရန္၊ ဆံုးမညႊန္ၾကားမႈကို မနာခံ၍ ဒုဗၺစ ပုဂၢိဳလ္(သံဃာအဖြဲ႔အစည္း၏ ဆံုးမမႈကို မနာခံသူ)အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သာဓုေက်ာင္း အတြင္း မည္သည့္သင္တန္းမွ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

တရားေဟာခြင့္ ပိတ္ပင္ထား၍ မႏၱေလးတုိင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ရံုးတြင္ ၾသ၀ါဒ ဆံုးမစကားကိုသာ ေျပာခဲ့ျခင္း ကို တရားေဟာပါသည္ဟု မႏၱေလးတုိင္း သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔(မဟန)သို႔ မွားယြင္းစြာတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္က ဧရာ၀တီသို႔ မိန္႔ၾကားထားသည္။

မႏၱေလးတုိင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ရုံး၌၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပစဥ္ ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္က ၾသ၀ါဒ ဆံုးမစကား ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္က က်င္းပေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကမာၻ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗဲလ္ဆုရရွိျခင္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ အခမ္းအနား မ်ားကုိလည္း သာဓု ေက်ာင္းတုိက္တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕က ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကို အေရးယူေသာ သတင္းသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ရဟန္း သံဃာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး အမ်ားစုက စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တုိးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆရာေတာ္အတြက္ အရမ္းကို စိတ္ပူတယ္။ ဆရာေတာ္ကေတာ့ သူ႔အတြက္ မပူဖို႔ အၿမဲေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာေတာ္လို သီလ၊ သမာဓိျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္းေတာ္ တပါး ဒုကၡႀကဳံမွာကုိ မလိုလား ပါဘူး”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာမပရိယတၱိစာသင္ တုိက္မွ စာသင္သား ရဟန္းပ်ဳိတဦးက ေျပာသည္။

ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္က ၎အား အေရးယူမႈကို ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ရဟန္းႏွင့္ျပည္သူ တေသာင္းေက်ာ္၏ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အသနားခံစာကို ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႔သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္က တင္ျပထားသည္။

ထို ေရႊည၀ါဆရာေတာ္၏ သတင္းသာမက အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ား၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားအား စုံစမ္း ေရးသားထားေသာ သတင္းမ်ားကုိလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ စာေပစိစစ္ေရးက ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳဘဲ ျဖဳတ္ပယ္သည္ဟုလည္း ရန္ကုန္ သတင္း မီဒီယာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာဆိုၾကသည္။

ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ တဦးက“သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေပးမယ္လို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာေျပာပါ၊ လက္ေတြ႕မွာတကယ္မရဘူး။ သတင္းေတြကို ျဖတ္ေတာက္တယ္။ စိစစ္တယ္။ မနာခံရင္ အေရးယူမယ့္ပုံစံျပတယ္”ဟု ေျပာသည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/3784

ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ အလြန္ ျမန္မာ- ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရးBy featured, လင္းသန္႔ on December 19, 2011 6:36 pm


ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ ကြယ္လြန္သြားသည့္ သတင္းကို ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရ သတင္းဌာနက တရား ၀င္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံတကာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္က ကိုရီးယား ကြ်န္းဆြယ္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္မ်ား လုံၿခံဳေရးအတြက္ အေလးေပး လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ယေန႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း ယခုကဲ့သို႔ အာဏာရွင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌လည္း ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ ေသဆုံးသည့္ သတင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳး တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းအတြက္ အာရွတုိက္၏လံုၿခံဳေရးကို ႐ိုက္ခတ္မႈျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ရံုးအဖြဲ႔မႉး ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

“အာရွရဲ႕လံုၿခံဳေရးအထိပါ ဂယက္႐ုိက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က ယူဆတယ္”ဟု ဦး၀င္းထိန္က ဧရာ၀တီကိုေျပာသည္။

ယခင္စစ္အစုိးရက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးအရ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အစုိးရအေနျဖင့္ ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ လြန္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ခန္႔မွန္းရ ခက္ခဲေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ပထမဆံုး ေျမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ သခင္ခ်န္ထြန္းက ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား သည္ ယခင္က ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္ဆံမႈသာရွိေၾကာင္း၊ အာဇာနည္ကုန္း ဗံုးခြဲမႈ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာဘက္က ေျမာက္ ကိုရီးုယားႏွင့္ သံတမန္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယား ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာရယူလုိ၍ တိတ္တဆိတ္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္သည္ဟု သတင္းမ်ား ၾကား ရေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ေနာက္ပိုင္းလည္း သံတမန္ဆက္ဆံေရးအေနနဲ႔ ျမန္မာက ရွိေနဦးမွာပါပဲ။ ျမန္မာက ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူကို က်င့္သံုး ေတာ့ အေမရိကန္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တ႐ုတ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သံေရး တမန္ေရးဆက္ဆံမႈက ဒီ အတိုင္းဆက္ရွိေနပါလိမ့္မယ္”ဟု သခင္ခ်န္ထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ သံအမတ္ခန္႔အပ္၍ ၂ ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကို စတင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ခ်န္ဒူး၀မ္နွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ေျမာက္ ကိုရီး ယားမွ ေစလႊတ္သည့္ အထူးကြန္မန္ဒုိ ၃ ဦးက ဗံုးခြဲ လုပ္ႀကံတုိက္ခုိက္ရာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ၀န္ႀကီး ၄ ဦး အပါအ၀င္ တာ၀န္ ရွိသူ ၁၇ ဦး ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ အရာရွိမ်ား စုစုေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ကို ျမန္မာဘက္က ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ သမၼတ ခ်န္ဒူး၀မ္ အသက္ မေသဘဲ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ မွ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမာက္ ကိုရီးယား သံ႐ုံးကို ဖြင့္ခဲ့သည္။

သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျပတ္ေတာက္သည့္ ကာလအတြင္း ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ သည္။ ျမန္မာက ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းအကူအညီႏွင့္ နည္းပညာရယူလိုေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ဆက္သြယ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္လ အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ပတ္ခ္ေ၀ခၽြန္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ပိုမုိ တုိးျမွင့္ဆက္ဆံခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ စတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ ၏ ေမြးေန႔ အထူးသတင္းမ်ား၊ ေျမာက္ ကိုရီးယား သံ႐ုံး၏ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ သတင္း ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကင္မ္က်ဳတ္ဆစ္ (Kim Kyok-sik)ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ေရဒါႏွင့္ ၾကားျဖတ္ပိတ္ဆို႔မႈဌာနမ်ား၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး တပ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္အမိန္႔ေပး ဌာနမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည့္အျပင္ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း အတြင္းရိွ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ စကဒ္ (SCUD) ဒံုးက်ည္ စက္ရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေလ့လာၾကေသးေၾကာင္း လည္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ တဦးအေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂ ႏုိင္ငံ စစ္တပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ ဦးေရႊမန္း က မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရလက္ထက္က ေျမာက္ကုိရီးယား သေဘၤာတခ်ိဳ႕ ရန္ကုန္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းသို႔ကပ္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယားမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တိတ္တဆိတ္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားလည္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီ လမ်ားအတြင္းကလည္း တားျမစ္ထားသည့္ လက္နက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု သံသယ ျဖစ္ ဖြယ္ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာ ၂ စီးကို အေမရိကန္ေရတပ္သေဘၤာမ်ားက ျပန္လွည့္သြားေစခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္ခ့ဲသည့္ အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၈၇၄ ကို ခ်မွတ္ၿပီး အေရးယူခဲ့သည္။

ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ မည္သည့္ သေဘၤာ၊ ေလယာဥ္မ်ားကိုမဆို ႏိုင္ငံတကာက ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ မေကြးတုိင္း အေနာက္ျခမ္း မလြန္ေဒသႏွင့္ အလယ္ပိုင္း သပိတ္က်င္းေဒသတုိ႔ရွိ အမည္မသိစက္႐ုံတြင္ ေျမာက္ ကုိရီးယား ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္တုိ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟူ၍လည္း သတင္း မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပူးေပါင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း ဗုိလ္မႉးေဟာင္း စိုိင္းသိန္း၀င္းကလည္း ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္က ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ လွွ်ိဳ႕၀ွက္ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ၀ီကီလိခ္ ေၾကးနန္းတြင္လည္း ျမန္မာ ေတာတြင္းရွိ စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ ရာႏွင္ခ်ီေသာ ေျမာက္ကုိးရီးယား ႏုိင္ငံသားမ်ားလာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကို အေမရိကန္ သံတမန္မ်ားက ေျပာဆုိထားမႈမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ အသက္ ၆၉ ႏွစ္ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေျမာက္ ကိုရီးယား အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္အီဆြန္း၏ သားျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ဖခင္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ အာဏာ အရွိဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ကင္ဂ်ံဳအီးလ္သည္ သားျဖစ္သူ ကင္ယံုအန္း အား သူ၏ အရုိက္အရာကို ဆက္ခံရန္ မၾကာေသးမီႏွစ္ကတည္းက စီစဥ္ ထားခဲ့သည္။

ျမန္မာ အစိုးရကမူ ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ ကြယ္လြန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔မွ် ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။
http://burma.irrawaddy.org/archives/3816


ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ကြယ္လြန္
by FNG on December 19, 2011

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီလ္္ သည္ အသက္ ၆၉ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ၿမိဳ ့ေတာ္ ၿပံဳးယမ္
ရွိ သမၼတ နန္းေတာ္ မွ ရထားျဖင့္ ခရီးသြား ေနစဥ္ အသက္ ၆၉ ႏွစ္ အရြယ္ ဥ္ ႏွလံုး ေရာ ဂါ
ေၾကာင့္ ကြယ္ လြန္ ခဲ့ သည္ ဟုေျမက္ ကုိ ရီးယား အစိုးရ အာေဘာ္ KCNA သတင္းဌာန
က ေၾကျငာ ခဲ့ သည္။

ႀကီးျမတ္ ေတာ္ မူလွ သည့္ ကၽြနပ္ တို ့ ၏ ခ်စ္လွစြာ ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးသည္ အသက္ ၆၉
ႏွစ္ အရြယ္ တြင္ သူ ၏ ခ်စ္လွ စြာေသာ ျပည္သူမ်ား ကို စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ေစၿပီး ေနာက္ ကြယ္
လြန္ သြား သည္ ဟု KCNA သတင္းတင္ ဆက္ သူ က ေၾကျငာ သြား ခဲ့ သည္။

Zakaria: Will the North Koreans rise up?

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီ ဟာသူ ့ရဲ ့သားျဖစ္သူ ကင္ဂ်ံဳအြန္းကို ႏိုင္ငံရဲ ့ေခါင္း
ေဆာင္ အျဖစ္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အလုပ္သမား ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ မႏွစ္က ပါတီ
တည္ေထာင္ျခင္း ၆၅ ႏွစ္ ျပည့္ ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ေန ့တြင္ တရား၀င္ အာဏာဆက္
ခံရန္ အတြက္ အာဏာ လႊဲ ေျပာင္း ေပး ခဲ့ သည္။

ကင္ဂ်ံဳအီလ္္ ကုိ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန ့တြင္ ခါဘာေရာဗ္ ၿမိဳ ့ ဥ္ ေမြးဖြား ခဲ့
သည္။

လူ ့ဘ၀ သို ့ ေရာက္ လာ ခါစ ကင္ သည္ အထီးက်န္ မႈ ႏွင့္ ေၾကကြယ္ ဖြယ္ရာ မ်ား ဆက္ တိုက္
ဆိုသလို ႀကံဳခဲ့ ၿပီး ေနာက္ သူ သည္ တည္ ၿငိမ္ ရင့္ က်က္ လာခဲ့ သည္ ဟု ေျမာက္ ကိုရီးယား
ေထာက္လွမ္း ေရး အရာ ရွိ တစ္ဦး ၏ အင္ တာနက္ စာ မ်က္ႏွာ တြင္ ေဖာ္ ျပထား သည္။

“အသက္ ၅ ႏွစ္ အရြယ္ မွာ သူ ့ အကို ေရကန္ ေလးထဲ လိမ့္က် ၿပီး ေသသြားတယ္။ ေနာက္ ၂
ႏွစ္ ေန ေတာ့ သူ ့ အေမ ေသတယ္။ ခ်စ္လွစြာ ေသာ ကၽြန္ေတာ္ တို ့ ရဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သူ ့
အေဖ ကင္အီဆြန္း က ေနာက္ အိမ္ေထာင္ ျပဳတယ္။ မိေထြး နဲ ့ မယား ပါ သား ရဲ ညိဳျငင္ မႈ
ေတြ နဲ ့ ပဲ သူ ႀကီးျပင္း လာခဲ့ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ တို ့ ရဲ ့ ဂ်င္းဆင္း ပဲ ထြက္ တဲ့ ႏိုင္
ငံ ကို ထည္၀ါ ေစခဲ့ တယ္” ဟု ေရးသား ေဖာ္ ျပ ခဲ့ တယ္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ နီးကပ္စြာ စစ္ေရး ဆက္ဆံ မႈ ရွိ သည္ ဟု အေနာက္ ႏိုင္ငံ တို ့ က စြပ္ဆြဲခံ
ထား ရ သည့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ သည္ တန္းျမင့္ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား မ်ား ကို
ၾကည့္ ရႈ ျခင္း ဥ္ ၀ါသနာ ပါ ၿပီး ရုပ္ရွင္ ထုတ္ လုပ္ ေရး လုပ္ ငန္း ကို လည္း သေဘာက် သူ
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဥ္ လြတ္ လပ္ ေရး ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူး
ရန္ စီစဥ္ ေနမႈ ကို လည္း သူ သိရွိ ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ အာဇာနည္ ကုန္း ကို
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ဗိုလ္မွဴး ၁ ဦးႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူ ၂ ဦး ေစလႊတ္ ၿပီး ဗံုး ခြဲ
လုပ္ ႀကံမႈ ကို အဆိုပါ ဇာတ္ ကား ဥ္ ေဖာ္ျပ ျခင္း မျပဳရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ရွိ ေျမာက္
ကိုရီးယား သံရံုး မွတစ္ဆင့္ အဆိုပါ ဇာတ္ကား ထုတ္ လုပ္ သူ အား ေလာ္ဘီ လုပ္ႏိုင္
ေၾကာင္း ျမန္မာ ၀ီကီလိခ္ ေျပာ ေရး ဆိုခြင့္ ရသူ က FNG သို ့ ေျပာသည္။

တရုတ္ သံ အမတ္ က ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကို
ယခင္ သီတင္း ပတ္က ေတြ ့ဆံု ၿပီး ေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ရုရွား သံ အမတ္
ႀကီး မ်ား လည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ ကို လာေရာက္ ေတြ ့ ဆံု ႏိုင္ သည္ ဟု သတင္း
မ်ား ထြက္ ေပၚ ေန ခဲ့ သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဂ်င္၀ဘ္၏ ခရီးစဥ္ ေရႊ ့ဆိုင္း

အဆိုပါ အၾကမ္း ဖက္ မႈ ကို ယေန ့အထိ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ က တရား၀င္ ေတာင္
ပန္ ျခင္း မရွိ ေသာ္ လည္း လက္ရွိ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦး ေရႊမန္းက ေျမာက္
ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ သို ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္ က တရား၀င္ သြား
ေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ ၿပီး ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ ျခားေရး ၀န္ႀကီး က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့
ယမန္ ႏွစ္ က လာေရာက္ လည္ ပတ္ ခဲ့ သည္။

အထီးက်န္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ သည္ “ဒီမိုကေရစီ စနစ္ သို ့ သြား ေနသည္”
“ေျပာင္းလဲ မႈ ေတြ စေန ၿပီ ” ဟု ဘာဘာ ညာ ညာ မေၾကြး ေက်ာ္ ဘူး ေသာ္ လည္း သူ၏
ႏိုင္ငံ တြင္း ဥ္ ပင္ စံ ျမန္း ေနရင္း အေမရိကန္ သမၼတ ေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ ႏွင့္ ဘီလ္ က
လင္ တန္ တို ့ ကို ေလးႀကိမ္ ထက္ မနည္း ႀကိဳ ဆို ဧည့္ခံ ဖူး သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အတိုက္အခံ တို ့ထံ မွာ လာသည့္ သတင္း မ်ားဥ္ မူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သည္
လုပ္ႀကံ ခံ ရျခင္း ဟု ဆိုျခင္း ေၾကာင့္ သေဘာထား တင္းမား သူ တို ့ အာဏာဆက္ခံ မည္
ကို စိုးရိမ္ ၍ ၿပိဳင္ ဘက္ ေတာင္ ကိုရီးယား က ႏွစ္ ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အဆင့္ ျမင့္ ဆံုး စစ္ေရး
တပ္ လွန္ ့ မႈ ကို ျပဳလုပ္ ထား သည္။

ကင္ဂ်ံဳအီလ္္ သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန ့မွ စၿပီး ဖခင္ ျဖစ္သူ ၏ အရိုက္ အရာ ကို
ဆက္ခံ ခဲ့ သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီလ္္၏ စ်ာပန ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန ့တြင္ က်င္း
ပမည္ ဟု KCNA သတင္း တြင္ ေဖာ္ ျပထား သည္။ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္
သမား ပါတီ ၀င္ မ်ား သည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေသဆံုး မႈ ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္း ပက္လက္ ျဖစ္ေန
သည္ ဟု သတင္း က ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ေသဆံုး မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ႏိုင္ငံ တကာ က
တံု ့ ျပန္မႈ မ်ား ရွိရာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ လာေရာက္ လည္ပတ္ မည့္ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္
ႀကီး ၀ီလွ်ံ ဟိဂ္ က ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ အေျပာင္း အလဲ တစ္ခု အတြက္
အလွည့္ အေျပာင္း အေျခ အေနတစ္ ရပ္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ကမာၻ့ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ ့က ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ေခာတ္ လြန္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ သည္
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ မ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္ ႀကီး သည္ ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား ထံမွ နအဖ စစ္အစိုးရ ညဴလက္နက္ နည္းပညာ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္း
၀ယ္ယူေၾကာင္း ကုလ ၄၅ မ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

ပစိဖိတ္ စစ္နယ္ဝွမ္း သစ္ (အပုိင္း-၁)

ပစိဖိတ္စစ္နယ္ဝွမ္းသစ္ (အပိုင္း-၂)

A look back at the life of Kim Jong Il

http://freedomnewsgroup.com/2011/12/19/n-korea-leader-dies/

မွတ္ပံုတင္ကိစၥ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔မည္By featured, ရန္ပိုင္ on December 19, 2011 3:52 pm


အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွတ္ပုံတင္ျခင္း အၿပီးသတ္အစီအစဥ္အတြက္ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမၾကာမီ သြားေရာက္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။


NLD မွတ္ပံုတင္မည္ဟု ေၾကညာၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္မည့္ အဆုိပါ ေတြ႔ဆုံမႈအတြက္ NLD ပါတီ၏ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးတင္ဦး၊ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔မွ ဦးေဆာင္ရန္ ေရႊဂုံတုိင္ရွိ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ အလံ၊ တံဆိပ္ စတာေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ စတာေတြကုိ ေကာ္မရွင္မွာ ရွင္းျပဖုိ႔ သြားမွာပါ” ဟု ၎က ဆုိသည္။

NLD ပါတီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ပါတီ၀င္အမ်ားစု ဆႏၵအရ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ၿပီး ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ပါတီဦးေဆာင္ ၂၁ ဦး၏ စာရင္းကို ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းႏွင့္ တကြ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ယခု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ သြားေရာက္ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနၿပီး NLD ပါတီ ႐ုံးအဖြဲ႔မႉး ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ဦး၀င္းထိန္ကုိ မႏၲေလးတုိင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လ်ာထားထာသည္ဟု သိရသည္။

ဦး၀င္းထိန္က “တရား၀င္ေတာ့ မေၾကညာေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဇာတိဆုိေတာ့ အားလုံးက ၀င္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါေနရာအတြက္ ယခင္က မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသိန္းလြင္အား လ်ာထားထားေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ အစားထုိးရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္သည္ တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ ေလတပ္စခန္းရွိသည့္ တပ္နယ္ေျမ ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ အားေကာင္းသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိ ဧရာ၀တီတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမျဖစ္သည္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ NLD လူငယ္တာ၀န္ခံ မျဖဴျဖဴသင္းသည္လည္း ရန္ကုန္တုိင္း ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မည္သည္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဆုိသည္ကုိမူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆုိလွ်င္ ႀကိဳဆုိေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/3788

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီး ေလ့လာသူေတြ သံသယရွိ


2011-12-19

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ ရွင္နာ၀ပ္ထရာရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္မွာ စီးပြားေရး မသမာမႈေတြ ေပၚေပါက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကဖို႕ ပညာရွင္ေတြနဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႀကြ လႈပ္ရွားသူေတြက ထိုင္းလူထုကို တိုက္တြန္းလိုက္ ပါတယ္။

လက္ရွိ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ရဲ႕ အစ္ကို ျပည္ပေရာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က နီေပါ ႏိုင္ငံကို အသြား၊ ျမန္မာျပည္ကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္သူေတြ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာက ေဖၚျပပါတယ္။

သက္ဆင္ ျမန္မာျပည္ကို သြားတာဟာ သူ႔ရဲ႕ ေဖြထိုင္းပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ ထိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႕ ျမန္မာ အစိုးရနဲ႕ အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဆင္ေျပေအာင္၊ ႏွမျဖစ္သူ ယင္လပ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖြထိုင္း ပါတီက လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦးကို ကိုးကားျပီး ဘန္ေကာက္ပို႕စ္က ေရးသားပါတယ္။

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပမယ့္ စတုတၳေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႕ ျမန္မာျပည္ကို ဒီကေန႕ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ အတြင္း ထိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာ အစိုးရနဲ႕ သီးျခား ေတြ႔ဆံုျပီး လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး နဲ႕ စြမ္းအင္ကိစၥ၊ ျမန္မာ့ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ၀ယ္ယူေရး နဲ႕ ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးေတြ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံဌာန ကထိက ပါနီတန္ ကေတာ့ ယင္လပ္ အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေတြ ကေန ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ျပည္သူေတြ မခံစားရဘဲ၊ သက္ဆင္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေပါင္းပါေတြ ကသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ရယူသြားမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။ သက္ဆင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့စဥ္ ၂၀၀၁ နဲ႕ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေတြတုန္း ကလည္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္နဲ႕ သတင္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ကေန အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း၊ သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီက ပစၥည္း ေတြက္ို ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ထိုင္း ဘတ္ေငြ သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ ေခ်းငွားဖို႔ ထိုင္း သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ဘဏ္ ကို အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကထိက ပါနီတန္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ေတြ ကလည္း ျမန္မာ ကေန ထိုင္း ကို ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္း ေဖါက္လုပ္ရာမွာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တာမို႕ အထူး ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/thai-pm-visit-12192011094359.html

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သီးသန္႔ေတြ႔မည္
ကိုဝိုင္း | တနလၤာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၅ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ ရွင္နာဝါထရာသည္ တနလၤာေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ စတင္
ေသာ မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ၆ ႏိုင္ငံ အစည္းအေဝးခရီးစဥ္အၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု သိရသည္။

“မနက္ျဖန္မွ။ အခ်ိန္ မသိေသးဘူးခင္ဗ်။ ေနရာက က်ေနာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး” ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္-NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဟံသာျမင့္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ မည္သည့္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။

ယင္းလပ္သည္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ လာအို မဲေခါင္ေဒသ ၆ ႏိုင္ငံ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးအၿပီး အဂၤါေန႔ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ထိုင္းသံ႐ံုးတြင္ ေတြ႔ဆံု မည္ဟု ထိုင္းသတင္းေအဂ်င္စီ TNA က တနလၤာေန႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မဲေခါင္ ၆ ႏိုင္ငံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွစ၍ သံုးႏွစ္တၾကိမ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ ကေမၻာဒီးယား (၂ဝဝ၂)၊ တ႐ုတ္ (၂ဝဝ၅) ႏွင့္ လာအို (၂ဝဝ၈) တို႔ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႔ဆံုရန္ရွိသည္ကို NLD က ၾကိဳဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီးပြားလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ျပဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ေနသည္။

“ႏိုင္ငံတခုရဲ႕အၾကီးအကဲ လာတာေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾကိဳဆိုခြင့္ျပဳရမွာေပါ့။ သူတို႔က စီးပြားေရးသမားေတြပဲ။ စီးပြားေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လို လုပ္ထားတယ္။ သူတို႔ဘက္က ဒါကို ေျပလည္ေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ေပးရမလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမးၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးႏိုင္တာရွိရင္ လုပ္ေပးမွာေပါ့” ဟု NLD ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက ဆိုသည္။

မစၥစ္ယင္းလပ္၏ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ပထမခရီးစဥ္အတြင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ထိပ္တန္းဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအျပင္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရထားသည့္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္
ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။

မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ၆ ႏိုင္ငံ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဒိုင္ဘန္ေဂါင္း၊ ကေမၻာဒီးယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္း၊ ဗီယက္နမ္ ငုရင္တန္ေဒါင္း၊ လာအို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေထာင္ဆင္ ထမ္မာေဗါင္း Thongsing Thammavong တို႔လည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မဲေခါင္ ၆ ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ကိစၥမ်ား ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးၾကမည္
ျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ တ႐ုတ္-ထိုင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္း-ဗီယက္နမ္ လမ္းေဖာက္ေရးကိစၥလည္း ပါဝင္ မည္ ျဖစ္သည္။ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကိစၥလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၂၂ အထိ လာမည့္ ၁ဝ ႏွစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္လာေက်ာ္အတြင္း ဒုတိယၾကိမ္သြားေရာက္မည့္ ယင္းလပ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဆူရာဖံု တိုဝိက်တ္ခိ်ဳင္းကြန္၊ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး ဖီခ်ဳိင္း နာရစ္ဖထာဖန္တို႔ လိုက္ပါသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔မည္ဟု ထိုင္း TNA သတင္းဌာနတြင္ ပါရွိသည္။

ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးမ်ားအၾကား ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ျမန္မာ့စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ရွိ ကုန္းတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္သစ္ ၁၈ ကြက္အခ်ဳိ႕ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလိုေနၿပီး၊ ထိုင္းစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ PTTEP မွ မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႔တြင္ အသစ္ေတြ႔ရွိသည့္ M-3 လုပ္ကြက္မွ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ကုန္းေပၚ သြယ္တန္းေရးကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

လုပ္ကြက္အသစ္ M-3 ေအာင္သိခၤ-၂ စီမံကိန္းမွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေတြ႔ရွိေၾကာင္း PTTEP က ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလက ေၾကညာခဲ့သည္။

“ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ေပါ့ အဲဒါေတြ သူတို႔ေတာင္းထားတာရွိတယ္။ ရွာေဖြေရးလုပ္ရမယ့္လုပ္ကြက္ ေပါ့။ M-3 ကေတြ႔တဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ကို ကုန္းတြင္းပိုင္းယူဖို႔ ကိစၥေတြလည္း ပါႏိုင္တာေပါ့ေလ” ဟု ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရွိတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

M-3 လုပ္ကြက္မွ ေတြ႔ရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႔အားလံုးကို ႏုိင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္မႈက႑မ်ားသုိ႔ တုိးျမႇင့္ ျဖန္႔ျဖဴး
ေပးသြားရန္ရွိသည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝး၌ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး ဦးသန္းေဌးက ေျပာဆုိထားသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ မဲေခါင္ ၆ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးအတြက္သာ အဓိက သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

“ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတေလွ်ာက္မွာ ဒီမိုကရက္ပါတီက စစ္အစိုးရကို ေဝဖန္တာ ပိုရွိခဲ့တယ္။ (ယင္လပ္၏ ဖူရာ့ထိုင္းပါတီ) က အရင္တုန္းက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တာ့ဆင္ဦးေဆာင္တဲ့ပါတီ။ သူတို႔က အၿမဲတန္း စီးပြားေရး ဘက္ကိုပဲ အေလးေပးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔က အေျခအေနေပးလို႔ ဝင္ေတြ႔လိုက္တဲ့ သေဘာပဲလို႔ ထင္တယ္” ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက သံုးသပ္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္လုပ္ကြက္မွ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပမွ ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္၍ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ ဘီလ်ံ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္မည့္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမွာ BOT (ေဆာက္လုပ္၊ လည္ပတ္၊ လႊဲေျပာင္း) စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ စီမံခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8785-2011-12-19-14-10-25.html

လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္ လိုင္စင္ ၃ ႏွစ္ အပိတ္ခံရ


2011-12-19

ႏုိ္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ေျမယာ အသိမ္းခံရတဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ အတြက္ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးျမင့္သြင္ကုိ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေရွ႕ေနလုိက္ခြင့္ သုံးႏွစ္ ပိတ္လုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီအမိန္႔စာကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႔က ရေၾကာင္း ဦးျမင့္သြင္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဆယ္လပုိင္းေလာက္က တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ိန္းတစ္ခုမွာ ေနာက္က်သြားတဲ့ အတြက္ ခ်ိန္းတဲ့ေန႔မွာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ မေပးႏုိင္ခဲ့တာကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အခုလုိ လုိင္စင္ သုံးႏွစ္ ရပ္နားခံရတာလို႔ ဦးျမင့္သြင္က ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဦးျမင့္သြင္ဟာ အဲဒီ ပ်က္ကြက္တဲ့ ရုံးခ်ိန္း အတြက္ အစားထုိး ေလွ်ာက္လဲခြင့္ က်မ္းက်ိန္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာမွာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳတဲ့ အတြက္ ေနာက္ပုိင္းမွာ အမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဦးျမင့္သြင္ဟာ မႏၱေလးက ေဒၚဝင္းဝင္းျမ၊ ျမင္းျခံက ေဒါက္တာ ဝင့္သူတုိ႔ အပါအဝင္ ႏို္င္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနႀကီး ျဖစ္တဲ့ အျပင္ ဖားကန္႔နဲ႔ ေမၿမိဳ႕က ေျမယာ အသိမ္းခံရတဲ့ ေတာင္သူမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားေရး အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြကုိ ေရဒီယုိကေန ေျပာဆုိအၿပီး တစ္ပတ္ အၾကာမွာ အခုလုိ လုိင္စင္ ပိတ္ခံရတာ လို႔လည္း သိရပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/humanrights-lawyer-license-revoke-12192011101738.html