Monday, December 31, 2012

ေကအိုုင္ေအရွင္သန္နိုုင္ပါ့မလား ? (ထြန္းေအာင္ေက်ာ္)


by Htun Aung Gyaw on Monday, December 31, 2012 at 1:17am ·
ေကအိုုင္ေအနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တိုု႔ တိုုက္ပြဲျပင္းထန္လာေနျပီး ေျမျပင္တိုုက္ပြဲကေန ဒီဇင္ဘာလမွာ ေလ ေၾကာင္းမွ ဗံုုးၾကဲတိုုက္ခိုုက္တဲ့အထိ ျပင္းထန္လာခဲ့တာေတြ႔လာရပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ကိုုသမတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုုက္ျပီးေနာက္ကခ်င္ကတိုုက္ပြဲေတြရပ္ဖိုု႔စစ္တပ္ကိုုလူသိရွင္ၾကားအမိန္႔ေပးခဲ့ေပမဲ့ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္က မနာခံဘဲဆက္တိုုက္ျမဲတိုုက္ေနတဲ့အခါ သမတအမိန္႔ကိုု ေရွ႕တန္းက ရဲေဘာ္ေတြမသိၾကေသးလိုု႔ပါ၊ မၾကာခင္ရပ္မွာ ပါလိုု႔ဆင္ေျခေပးခဲ့ျပန္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အခ်ိန္ေတြ တႏွစ္သာ ကုုန္လြန္လာခဲ့ျပီး စစ္ပြဲေတြရပ္ မသြားခဲ့ဘဲ ပိုုလိုု႔သာဆိုုးဝါးလိုု႔လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုုး တရုုပ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေကအိုုအိုုဌာန ခ်ဳပ္လိုုင္ဇာကိုုထိုုးစစ္ ဆင္မွဳကိုုတိုုးျမွင့္ခဲ့ျပီး ေလေၾကာင္း မွတိုုက္ခိုုက္မွဳ အထိျပင္းထန္ လာခဲ့ ပါတယ္။ ကိုုယ္ညီရင္းအကိုုတိုုင္းရင္းသားေတြဘဲေသေသ၊ တပ္မေတာ္သားေတြဘဲေသေသ ေနာက္ဆံုုးေတာ့တိုုင္းျပည္တခုုလံုုးအတြက္ဆံုုးရွံဳးမွဳေတြပါဘဲ။
အကယ္၍ တရုုတ္ကမီးစိမ္းမျပရင္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔တရုုတ္ျပည္နယ္နမိတ္ကိုုေက်ာ္ျပီးေလ ယဥ္ ေတြ ပ်ံသန္းျပီး ေကအိုုင္ေအကိုုတိုုက္ဝံ့မွာ မဟုုတ္ပါဘူး၊ တရုတ္ကသေဘာ တူထားျပီးျဖစ္ တာ ေၾကာင့္ေလ ေၾကာင္း တိုုက္ခိုုက္မွဳကိုုလုုပ္လာတာလိုု႔ယူဆနိုုင္ပါတယ္။
ျဖစ္နိုုင္ေျခရွိတာကေတာ့ဧရာဝတီျမစ္ဆံုုဆည္တည္ေဆာက္ေရးကိုုသမတဦးသိန္းစိန္ကသူ႔သမတသက္ တမ္းအတြင္းျပည္တြင္း အံုုၾကြမွဳမျဖစ္ေအာင္ ရပ္ဆိုုင္းလိုုက္ျခင္းအတြက္ တရုုတ္အစိုုးရ ကိုု စိတ္ အေႏွာက္ အယွက္ၾကီးစြာျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ တရုုတ္ယူနန္ျပည္ နယ္ရဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ လိုုအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုုအပ္မွဳကိုု ပါးစပ္နားေရာက္မွပုုတ္ခ်ခံရလိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။
ေကအိုုင္အိုုကလဲဧရာဝတီေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးကိုုသေဘာမတူပါဘူး ကခ်င္ေဒသေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားေရျမဳပ္ကုုန္မွာကိုုမလိုုလားပါဘူး၊ ေနာက္ျပီးသဘာဝဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမွဳကိုု စိုုးရိမ္တာ လဲပါပါ တယ္။ ဒီအခ်က္ ဟာတရုုတ္ကသူတိုု႔အလိုုကိုု ေကအိုုင္အိုု ကဆန္႔က်င္တယ္လိုုျမင္ပါတယ္။ သူတိုု႔ အလိုု ကိုု မဆန္႔က်င္တာက စစ္တပ္ဘဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္အလိုုကိုု လိုုက္ျခင္း ဟာသူတိုု႔ အတြက္ အက်ိဳးယုုတ္စရာလိုု႔မျမင္ပါဘူး၊ တရုုတ္နိုုင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါးနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့အုုပ္ စုုထဲမွာ ေကအိုုင္အိုု ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ျမန္မာစစ္တပ္ကိုု အားေပးကူညီတာဟာ တကယ္ေတာ့ မဆန္းပါဘူး။
ေနာက္တခုုကသဘာဝဓါတ္ေငြ႔ပိုုက္လိုုင္းကိုုရခိုုင္ကမ္းလြန္ကေနယူနန္နယ္အထိသြယ္တန္းေနရာမွာကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသတခ်ိဳ႕ကိုုျဖတ္သန္းသြားရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ကခ်င္ေတြကမၾကိဳက္ပါဘူး။ ဒီလိုုပိုုက္ လိုုင္းတည္ေဆာက္ရာမွာတရုုတ္က သူ႔တိုုင္းျပည္ကတရုုတ္အလုုပ္သမားေတြကိုု ေခၚယူ လုုပ္ကိုုင္ ေစခဲ့တဲ့ အတြက္ျမန္မာအလုုပ္သမားေတြအတြက္အလုုပ္အကိုုင္သစ္ဖန္တီးမွဳေတြမရွိသေလာက္ပါဘဲ။ တရုုတ္ကုန္ပဏီျမန္မာျပည္လာလုုပ္တာတရုုတ္အလုုပ္ သမားေတြဘဲအလုုပ္ရၾကတာ ဟာကုုန္သြယ္ စီးပြါး ေရးက်င့္ဝတ္ကိုုေဗ်ာင္ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာဘဲ ဆိုုတာကို အေတြ႔အၾကံဳ ႏုုတဲ့ ျမန္မာလုုပ္သမား ေတြေရာအစိုုးရဝန္ထမ္းေတြပါသိရွိပံုုမရပါဘူး။
နိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြလုုပ္ရင္ျပည္တြင္း အလုုပ္သမားေတြကိုု ဦးစားေပးငွားရမ္းရမယ္၊ နည္းပညာ ေတြ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရမယ္ဆိုုတာပါပါတယ္။ ဒါကိုုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုစဥ္က ဦးပိုုင္ကလဲမေတာင္း ဆိုုခဲ့ဘူးလိုု႔ယူဆရပါတယ္။
ကခ်င္ေဒသကိုုျဖတ္ျပီးပိုုက္လိုုင္းသြယ္တဲ့အခါကခ်င္ေက်းရြာတခ်ိဳ႕ကိုုအမိန္႔နဲ႔ေရႊ႕ေျပာင္းခိုုင္း အံုုးမွာျဖစ္ လိုု႔ေကအိုုင္ေအကသေဘာမတူပါဘူး၊ ေဒသခံျပည္သူေတြဘာခံစားမွဳမွမရွိတဲ့ ပိုုက္လိုုင္း သြယ္ေရး ကိစၥကိုု ကခ်င္လူထုု နဲ႔ ေကအိုုင္ေအ ကသေဘာမက်ပါဘူး။ ျမစ္ဆံုုဆည္တည္ ေဆာက္စက အတင္း အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရတဲ့ရြာသားမ်ားကိုုတရုုတ္ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔တေနရာမွာရြာသစ္တည္ေပးေသာ္လည္းဒီေနရာသစ္မွာဘာပင္မွစိုုက္လိုု႔မရသလိုုေဆာက္ ေပးတဲ့အိမ္ေတြကလဲသစ္စိမ္းေတြနဲ႔အလွ်င္ အျမန္ျဖစ္ သလိုုေဆာက္ေပးလိုုက္တဲ့အတြက္ သစ္ေတြေခ်ာက္သြားတဲ့အခါအဂၤေတနဲ႔ တိုုင္နဲ႔မကပ္ေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ မေရြးျပိဳက်နိုုင္တဲ့ အေနအထားကိုုေရာက္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုုစီမံကိန္းရပ္ဆိုုင္းလိုုက္တယ္ ၾကားတဲ့အခါမိမိတိုု႔ေက်းရြာကိုုျပန္ခ်င္ေနၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့အစိုုးရကျပန္ခြင့္မေပးပါဘူး။ ဒီလိုုျဖစ္တာ ေတြ ဟာစစ္တပ္နဲ႔ တရုုတ္ေၾကာင့္လိုု႔ကခ်င္လူထုုကျမင္ပါတယ္။
တရုုတ္ကလဲေကအိုုင္ေအဟာ သူတိုု႔စီမံကိန္းမွာဖ်က္ျမင္းျဖစ္ေနတယ္၊ စစ္တပ္ကသာသူတိုု႔ ခ်ယ္လွယ္ ခ်င္သလိုုလက္ခံမွာျဖစ္တယ္၊ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာေငြမ်ားမ်ားေပးလိုုက္ရင္ သူတိုု႔ဘာလုုပ္ လုုပ္ခြင့္ျပဳတယ္ ဒါေၾကာင့္စစ္တပ္လုုပ္သမွ်ကိုုအားေပးျခင္းဟာ သူတိုု႔အတြက္ ဘယ္လိုုမွအက်ိဳး မယုုတ္နိုုင္ဘူးလိုု႔တြက္ထားျပီးသားျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ေကအိုုင္ေအကိုု အျပတ္ရွင္းဖိုု႔အတြက္ တရုုတ္ ပိုုင္နက္ကိုုျဖတ္ျပီးေလေၾကာင္းတိုုက္ခိုုက္မွဳကိုုမီးစိမ္းျပလိုုက္ တာဘဲျဖစ္တယ္။
နိဂံုုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေကအင္ယူဌာနခ်ဳပ္မယ္နယ္ပေလာက်သလိုုေကအိုုင္အိုုဌာနခ်ဳပ္လိုုင္ဇာလဲစစ္ ႏွစ္ ဖက္ ညွပ္ရင္က်သြားနိုုင္တယ္၊ဒါေပမဲ့ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ေသဆံုုးမသြားဘဲသူ႔ျပည္သူေတြေထာက္ခံေနသမွ်ဆက္ျပီးရွိေနမွာေတာ့ၾကိမ္းေသတယ္။ အေကာင္းဆံုုးေျဖ ရွင္းျခင္း ကေတာ့ ရွိလာ တဲ့ပါလီ မန္တြင္းမွာဘယ္လိုုစျပီးတိုုက္ပြဲေတြစျဖစ္လာတယ္၊ ဘယ္ဖက္ကစျပီး တိုုက္တယ္ဘယ္သူ႔အမိန္႔နဲ႔ တိုုက္တယ္၊ ေကအိုုင္ေအ ရဲ႕ေတာင္းဆိုုခ်က္ကဘာေတြလဲ၊ ေတာင္းဆိုုခ်က္ေတြ ဟာလက္ခံ နိုုင္တဲ့ ေတာင္းဆိုုခ်က္ေတြလား? တပ္မေတာ္ရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္ကဘာလဲ? ဘယ္လိုုသေဘာနဲ႔ ေကအိုုင္အို ုဌာနခ်ဳပ္ကိုုတိုုက္ေနရတာလဲ? ဘာအက်ိဳးအျမတ္ေတြရမွာမိုု႔လိုု႔ ဒီေလာက္သဲၾကီးမဲၾကီး တိုုက္ေနရတာလဲ?ဆိုုတာေတြကိုုလႊတ္ေတာ္က ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္ကိုုဆင့္ေခၚျပီးေမးသင့္တယ္၊ လႊတ္ေတာ္မွာဒီလိုုဆင့္ေခၚျပီးေမးနိုုင္တဲ့အာဏာရွိတယ္၊ ကခ်င္ျပႆနာကိုုလႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးျမန္း ျခင္းအျပင္ ထိုုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိုုျပည္သုူကိုုဖြင့္ခ်ျပ ျပီးသေဘာထားကိုုပါယူခဲ့မယ္ဆိုုရင္တရားမွ်တစြာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းျခင္းဆိုုတာေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္တယ္။
ကခ်င္ျပည္မွာ၁၇ႏွစ္တိတိျငိမ္းခ်မ္းေရးရေနစဥ္ကာလမွာလိုုင္ဇာဟာနယ္စပ္ျမိဳ႕ ၾကီးတျမိဳ႕အျဖစ္ဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္လာခဲ့တာဟာစစ္မက္မရွိတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးပါ။အလြန္ဝမ္းသာစရာေကာင္းပါတယ္၊ ဒီလိုုျမိဳ႕ၾကီး တျမိဳ႕ျဖစ္လာဖိုု႔ အခ်ိန္၁၇ႏွစ္ယူျပီး အင္နဲ႔အား နဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ရမယ္ ဆိုုတာျငင္းစရာမရွိပါဘူး။ ဒီလိုုျမိဳ႕ၾကီးဟာစစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးျပိဳပ်က္သြား မယ္ ဆိုုရင္ဘယ္ေလာက္ရင္နာစရာေကာင္း လိမ့္မလဲ လိုု႔စဥ္းစားစိုုးရိမ္မိ္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကတိုုက္လိုု႔ပ်က္တယ္ဆိုုရင္ကခ်င္ေတြအတြက္ဗမာေတြကိုုပိုုလိုု႔မုုန္းသြားတဲ့အျပင္ဒီလိုုျမိဳ႕ ၾကီးကိုုျပန္လည္တည္ေဆာက္မယ္ဆိုုရင္လဲ ေဒၚလာသန္းတေထာင္ေလာက္ ကုုန္က်နိုုင္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္စစ္ပြဲေတြမွာဘယ္သူနိုုင္နိုုင္ဘယ္သူရွဳံးရွံဳး ကိုုယ့္လူမ်ိဳးညီရင္းအကိုုေတြခ်င္း သတ္ၾက တဲ့ပြဲမိုု႔အားလံုုးရွံဳးတာပါဘဲ၊ ျပည္တြင္းစစ္ရွိေနသမွ် ဘယ္ေတာ့မွတိုုင္းျပည္တိုုးတက္ေအာင္တိုု႔ စီးပြါးေရး ေကာင္းလာေအာင္တိုု႔၊ ဒီမိုုကေရစီနိုုင္ငံေတာ္ၾကီးေပၚေပါက္ေရးတိုု႔လုုပ္နိုုင္မွာမဟုုတ္ပါဘူး၊ လူထုုဘဝ လဲနိမ့္က်ေနဦးမွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္သူနိုုင္ငါနိုုင္ဆိုုတဲအတၱစြဲေတြကိုုေဘးဖယ္ျပီး ငါတိုု႔နိုုင္ငံတိုုးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳး ေရး အတြက္ဒီဆင္းရဲတြင္းႏြံတြင္းကိုုတြန္းပိုု႔ေနတဲ့ျပည္တြင္းစစ္ ေရာဂါဆိုုးၾကီးကိုုဘယ္လိုုသုုတ္သင္မယ္ ဆိုုတာလႊတ္ေတာ္တြင္းမွာေျဖရွင္းၾကပါစိုု႔လိုု႔ဆႏၵျပဳ လိုုက္ပါတယ္။ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

တန္ဘိုးျကီးအိမ္ယာ အသစ္မ်ား၊ေက်ာက္၊အရက္၊ဘိန္းခန္း

Aye Aye Soe Win
ေရႊေတာင္ျကား ၂ ရပ္ကြက္၊ အလယ္ေတာရ ေတာင္ျခမ္းနွင္.ေျမာက္ျခမ္းကို ပိုင္း ျခားထားသည္. ေ၇ႊေတာင္ျကား ၂ရပ္ကြင္ေခ်ာင္းငယ္ေလး ေျမာက္ပိုင္း ဘက္ျခမ္းကေျမကြက္ေတြကို ၁၉၉၄ မွစ၍ ကံထူးသူ ေျမမဲေပါက္သူမ်ား။ ဗိုလ္ခင္ညြန္.၏ေဆြမ်ိဳးတေယာက္လည္းပါသည္။သာသနာေရး၀န္ျကီးဌာနက လူျကီးေတြလည္း ေ၀စုရခဲ.သည္။ ေထာက္လွန္းေရးမွ ဗိုလိမွဳးတင္ထြတ္သား၊ ခရုိနီ ေနမ်ိဳး (သို.) ရဲ ထြန္း လည္းပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ ထူေထာင္ေရးတြင္ ဦးသိန္းစိန္ ဦး သန္းေ၇ႊတို.ကို ေသအာင္အလုပ္အေက်ြးျပဳခဲ.ေသာ ၊ စားကြက္ေကာင္း ရခဲ.ေသာ အာရုံဦး ေဆာက္လုပ္ေရး ဒါရုိက္တာခရုိနီ ေဇာိ္၀င္းနွင္. ၁၉၉၆ ဗိုလ္ခင္ညြန္.ေကာင္းစားစဥ္က နိုင္ငံေတာင္ေကာင္စီ ရုံး ညႊန္မွဳး ေဟာင္း ( ေသဆံုး) တို.လည္းပါသည္။ အေခ်ာင္ရထားေသာ ေျမကြက္ေတြပိုင္ဆိုင္မွဳ မွာ ခရုိနိေတြ ဘိန္း ကုန္ကူးသူေတြ၊ အရက္ေလွာင္စားသူေတြ၊ ခိုးရာပါ တိုက္ရာပါ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖင္. ျပခန္းဖြင္.စားသူမ်ားပါ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနေသာေျကာင္.--၂၀၁၂ တြင္ ေျမတကြက္ အေခ်ာင္ရေရးအတြက္ လူသတ္ျကံစည္မွဳေတြကိုပင္ ပတ္၀န္းက်င္ နွင္. ဗဟန္းျမိဳ.နယ္တြင္း ရဲ၊ စည္ပင္ရုံး တို.မွ အရာရွိအခ်ိဳ.ကို ေငြေပးဖ်က္ဆီးကာ မတရားေသာရာဇ၀တ္မွုတစ္ရပ္ကို မသိမသာေဖ်ာက္ထားနိုင္သည္. ေရႊေတာင္ျကား ၂ ရပ္ကြက္ ( အလယ္ေတာရ ေျမာက္ျခမ္း) ျဖစ္သည္။ သာသနာေရး ၀န္ျကီးဌာနက ခြင္.ျပဳခ်က္ မပါပဲ၊ ေရာင္းခြင္. လက္လႊဲခြင္. မရွိရဟု ပိုင္ဆိုင္မွဳျပစာရြက္စာတမ္းေတြမွာ ဆိုညႊန္းထားေသာ္လည္း ခရုိနီေတြက ေတာ. ဘိန္း အရက္ ေက်ာက္ျမက္ရတနာ ကစ၍ လူျမင္မခံ၀င္.တာေတြ သိုေလွာင္ေဖါက္ကားလွ်က္၊ သာသနာ.ေျမမွာ ေမာ္လို.ေပ်ာ္လို. ေနျကသည္။ ဘိန္းလုပ္၊ တန္ဘိုးျကီးအရက္ေလွာင္၊ ေက်ာက္ျမက္ရတနာျပခန္းဖြင္.၊ ခရုိနီလူတန္းစားအတြက္ ေအာ္စီကေက်ာင္းမ်ား ေကာလိပ္မ်ားကို လူပို. ရုိက္စားေသာ ပညာေရးေအဂ်င္စီဖြင္.၊ စီးပြားအျကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေနေသာ ရပ္ကြက္။ အလယ္ေတာရ မွ ရတနာစျကႍန္ ေက်ာင္းနွင္. ယခင္ အမ်ိဳးသား ရုပ္ရွင္ျခံ ျကား ေျမကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ ရတနာစျကႍန္ ေက်ာင္းတိုက္ျကီးကို ဂ်ပန္ေခတ္မတိုင္ခင္ က ေဆာက္လုပ္လွဳဌာန္းခဲ.ေသာ ဒါယကာျကီး ဦးထြန္းလွ၏ မူလ သမိုင္း၀င္ အိမ္အေဆာက္ အဦအား ေျမနီကုန္း ဗားဂရာလမ္း အမွတ္ ၂၆၀ ေန ၊ ကားတာယာ ဘိန္းမ်ား နွင္. အျခားရွဳလို.ရေသာ ဘိန္း မ်ိဳးပါေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားသူ ခရုိနီ တင္.နိုင္ ၏လူမ်ားက က လူအင္အားသံုးျပီး ၂၀၁၂ ဂ်ြန္လအတြင္း ပိုင္နက္က်ဴးလြန္အဓမၼ ဖ်က္ဆီးခဲ.သည္။ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တိုင္ျကားခဲ.ေသာ္လည္း ဗဟန္းရဲစခန္းက လက္ေရွာင္ေနသည္။

၀၁၂ ဂ်ြန္လ အတြင္း ၁၇ အီး အင္းယားျမိဳင္လမ္း ရွိ ဤေနအိမ္အား ခရုိနီ တင္.နိုင္ဖ်က္ဆီးအျပီးက်န္ခဲ.ေသာ ေျမကြက္နွင္. ေနာက္ေဖးအဖီခန္း ((ရတနာစျကႍန္ ေက်ာင္းတိုက္ျကီးကို ဂ်ပန္ေခတ္မတိုင္ခင္ က ေဆာက္လုပ္လွဳဌာန္းခဲ.ေသာ ဒါယကာျကီး ဦးထြန္းလွ၏ မူလ သမိုင္း၀င္ အိမ္အေဆာက္ အဦ ေနရာ)


အုတ္ရုိးတဖက္ မင္းကြန္းေက်ာင္းတိုက္ ျကီးထဲမွ ေစတီေတာ္။


၂၃/၂၉ အင္းယားျမိဳင္လမ္း မွာကား ခရုိနိတဦးက လက္၇ွိ စီးပြားေရးလုပ္ေနဆဲ၊ ရုံခန္းမ်ား ဖြင္.ကာ၊ ေအာ္စီသို. ပညာေရးေခါင္းစဥ္ျဖင္. လူရုိက္သြင္းစားေသာ၊ ဗိုခင္ညြန္..ဗိုသန္းေရႊတို.ကို ေ၇ႊခြက္ထဲ ထည္. ေက်ြးေမြးဧည္.ခဲ.ေသာ၊ ေတဇ ၏ေအာက္ဆြဲပါတနာ ျဖစ္ခ်င္လြန္းလို. နည္းေပါင္းစံုသံုးခဲ.ေသာ၊ အကြက္ျကီးျကီး လုပ္ကြက္ေရႊ တူးရာမွာပင္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားကို လွည္.ပတ္ အျမတ္ထုတ္ခဲ.ေသာ ခရုိနီ ေနမ်ိဳးေခၚ ရဲထြန္း၏ အိမ္တလံုး။။၂၃/၂၉ အင္းယားျမိဳင္လမ္း မွာကား ခရုိနိတဦးက လက္၇ွိ စီးပြားေရးလုပ္ေနဆဲ၊ ရုံခန္းမ်ား ဖြင္.ကာ၊ ေအာ္စီသို. ပညာေရးေခါင္းစဥ္ျဖင္. လူရုိက္သြင္းစားေသာ၊ ဗိုခင္ညြန္..ဗိုသန္းေရႊတို.ကို ေ၇ႊခြက္ထဲ ထည္. ေက်ြးေမြးဧည္.ခဲ.ေသာ၊ ေတဇ ၏ေအာက္ဆြဲပါတနာ ျဖစ္ခ်င္လြန္းလို. နည္းေပါင္းစံုသံုးခဲ.ေသာ၊ အကြက္ျကီးျကီး လုပ္ကြက္ေရႊ တူးရာမွာပင္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားကို လွည္.ပတ္ အျမတ္ထုတ္ခဲ.ေသာ ခရုိနီ ေနမ်ိဳးေခၚ ရဲထြန္း၏ အိမ္တလံုး။။ မူလ ဦးသိန္းေအာင္၁၉၉၄ မွာ သူ. အမည္နွင္.ေပါက္သည္. ဤေျမကြက္လြတ္ကို သိန္း ၃၀၀ ျဖင္.ရဲထြန္းက စားပြဲေအာက္က ၀ယ္ယူခဲ.ျပီး၊ ပညာေရးေအ၈်င္စီအမည္ခံဖြင္.ကာ ၊ အျခားလူသိမခ့ေသာစီးပြားေရးမ်ိဳးပါဤေနရာတြင္ လွဳပ္ရွား လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကာလတန္ဖိုးအ၇ဤ ေနရာသည္ ယခု သိန္း ေသာင္းခ်ီတန္သည္ဟု ျကားသိရသည္။ ၁၉၈၈ ကာလက ေနမ်ိဳးေခၚ ရဲထြန္းသည္ ထိုင္းနယ္စပ္ ေသေဘာဘိုး ၀မ္ခါ သို. မျကာမျကာ ေရာက္လာျပီး အစိုးရ အတြက္ ေထာက္လွန္းေရး သတင္းေပးျဖစ္ခဲ.သည္။ ဗိုခင္ညြန္. မျပဳတ္ခင္အထိ ဗိုခင္ညြန္. အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင္. ထိပ္တန္းေရာက္ စီးပြားျဖစ္ခဲ.သူတဦးျဖစ္သည္။၁၉၉၄ မွ စ၍ (မူလ လက္ေဟာင္းေနထိုင္သူမ်ားစာရင္းမွာ မပါ၀င္ေသာ္လည္း) ဗိုလ္မွဳးျကီးတင္သိန္းလူ လက္မွတ္ ျဖင္.ပံုထဲက ဤ ေျမတကြက္ ကို ရခဲ.ေသာတရုတ္ ဦးဟုတ္စိန္ ပိုင္ ကြက္လပ္။


ညာဖက္ျခမ္း မွာ ရတနာျပခန္း ၇ွိခဲ.သည္။ တန္ဖိုးျကီး အရက္မ်ားေလွာင္သည္။ ဤ အျခမ္းက ေျမကြက္ မ်ားသည္ မူလ က နာယကခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဳးျကီး တင္သိန္းလူ နွင္. သူ. သား အကြက္ ၂ ခု ျဖစ္ခဲ.ျပီး သူတို.ကတဆင္. ေနာက္ အျခား ဗိုလ္မွဳးျကီး တဦး အား ထပ္မံေရာင္းခ်ျပီး၊ ေသာ အခါ အင္ပါယာ သစ္ ရထားသည္. ဗိုလ္မွဳးျကီး က ေျမကြက္ ၅ ကြက္စာကို ေဘးခ်ဥ္းယွဥ္ ရက္ သို.မဟုတ္ မ်က္နွာျခင္းဆိုင္ ေနရာမ်ားတြင္ရထားသည္။ ဟုတ္ပါ.မလားဆိုျပီး ေမးရက္ေသာ သူမ်ား---ဖံုးနံပါတ္ေပးပါ။ေရာင္းမေကာင္းတဲ. ေက်ာက္ျမက္ခန္းေဟာင္းမွာ လုပ္ခဲ.သူေတြ အိမ္လိုက္ျပေပးပါမယ္။ ခရုိနီ ေဇာ္၀င္း အိပ္ရာထဲ ေက်ာကပ္လဲေနတာေတာင္ ေလာဘ မေသ လို. ၁၉၉၄ က အလကား အေခ်ာင္ ရ ထားတဲ. ေျမကြက္ေတြ ကို သိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေပးျပီး ေနာက္တဦးစီ က ၀ယ္သြားတာ ေန.တေန.ကပါ။ အိမ္ ဖ်က္ခံရလို. ဘ၀ပ်က္ ေဆး ရုံေရာက္ခဲ.ရတဲ. အဘတဦး လဲ မေသပဲ က်န္ခဲ.ပါတယ္။ ေတာင္နဲ.ေျမာက္ျခားထားတဲ.ေခ်ာင္း ကို ေတာင္ဖက္ တိုးသြားေအာင္ စစ္တပ္သံုး ေခ်ာင္း ေက်ာ ကို ေရႊ.၊ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းမွာေျမပိုထြက္လာေအာင္ လုပ္ျပီးမွ၊ ပို ထြက္လာတဲ. ေခ်ာင္း တဖက္ျခပမး ေျမာက္ျခမ္း က ေျမ ကြက္ေတြကို ျမင္.ကို ဆိုတဲ. ခရုိနီ ဒလံက သိန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာနဲ. ေရာင္း ခဲ. တဲ. အခါ ၀ယ္ခဲ.တာ က အေကာင္ျကီးျကီး တဥိးပါပဲ။ ထရပ္ကားျကီးေတြ ညဖက္ အစီးလိုက္ လမ္းသြယ္ထဲ ၀င္လာ ရင္ လမ္းျပ ပု လိပ္က က်ိဳးက်ိဴး ႏြံႏြံ နဲ. ကူညီ လမ္း ရွင္းေပး ရ တာ မ်က္ျမင္ပါ။ ေအာ္ စီ ကေကာလိပ္ေတြ ပို.ေပးေနတယ္ ဆိုတဲ. ခရုိနီ ရဲ ထြန္း မွန္ အိမ္ ျကီး က ရတနာ စျကႍန္ေက်ာင္း ၏ ၀ဲဖက္ ကပ္ရက္မွာ ရုံးေတြ ဖြင္. လုပ္စားေနတာ၊ လူေနရပ္ကြက္မွာ စီးပြားမလုပ္ရဆိုတဲ. ပ႗ိဥာဏ္ ကို ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာမဟုတ္ပါလား။ ေဆြဇင္ထိုက္ အိမ္နဲ. ေက်ာက္ခန္းဖြင္. အရက္ေလွာင္ တဲ. အိမ္ က ေက်ာ ျခင္းကပ္ပဲ။ သြားဆကါသြယ္လိုက္ေလ ။ အမျကီး ေဆြဇင္ထိုက္ လိုက္မျပရင္ က်မတို. ကိုယ္တိုင္ လိုက္ျပေပးပါ.မယ္။ တရုတ္ျကီး ၀ယ္ထားတဲ. နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္နဲ. နိုင္ငံျခားသားတဦးက အဲ ဒီေနရာမွာ အိမ္ေျမ ပိုင္ခ်င္ရင္လြယ္တယ္။ ဒလန္ျမင္.ကို ကို ေငြေပးျပီး အိမ္ဖ်က္ခိုင္း၊ အိမ္သာေပါက္ေတြ ပိတ္။ ေရ မီး ျဖတ္။ လူမေနနိုင္ေအာင္ လုပ္တဲ. အဓမၼ နည္းေတြသံုးတယ္။ ခရုိနီ ေဇာ္၀င္း အာ ရုံ ဦးေဆာက္လုပ္ေရးက တကြက္ျပီး တကြက္မူလ ေနထိုင္သူမ်ား ပ႗ိဥာဏ္ေဖါက္ဖ်က္ျပီး ၄ ကြက္ ၅ကြက္ ၀ယ္ေနတာ ဘယ္သူ. အစြမ္းနဲ.လည္း။ ခရုိနီ တင္.နိုင္ စမ္းေခ်ာင္းက ၂ ပဲ တျပား သံုးျပီး ၂၀၁၂ ၈်ြန္မွာ မွာ ျကည္.ျမင္တိုင္က သူ. နွမေတြ သံုးျပီး သမိုင္း ၀င္ အိမ္ျကီးတလံုးကို ၁၇ အီး ( ၁၇ ေနာက္တဲ.တဲ. က အိမ္ျကီးနဲ. ျခံ) ကို လူအင္အားသံုး အုတ္ပံုျဖစ္သြားေအာင္ ဖ်က္ခဲ.တာ ဗဟန္းျမဴနီ စပါယ္မွာ ဓါတ္ပံုေတြေတာင္ရွိတယ္။ ၁၇အီး အိမ္၏ ေနာက္ဖက္ က မတရားေျမေပၚမွာ ကား၀ပ္ေရွာ. ဖြင္.ထားတဲ. သန္း၀င္းနဲ. တင္.နိုင္.တပည္. ျမင္.ကို၊ တင္.နိုင္ပါတနာ ေဇာ္၀င္းကို သြားေမးေလ။ တင္.နိုင္ ေသနတ္ ကိုင္မကိုင္။ တင္.နိုင္ဘိန္းခ်မခ်။ အလဲဗင္း က ဂ်ာနယ္လစ္စ္ မေလး ဖံုးႏံပါတ္ေရာ လိုခ်င္ေသးလား။ ဒီသမိုင္းတခုလံုးကိူ သိသူေတြ၊ အားလံုးထင္ရွား ရွိေနတယ္။ က်မဖံုးနံပါတ္ေရာလိုလား။ ဘယ္ေတာ. လိုက္ျပေပးရမလဲ။ ဥပမာ--ဗိုခင္ညြန္.မရီး ေဒၚစိန္ရီ အကြက္ေဟာင္း ေ၇ွ.က အကြက္ေတြမွာ အရက္ေလွာင္တဲ.သူေတြကို ျပရင္--ခုမွသိတဲ.သူေတြ ဘာလုပ္ေပးမလဲ။ ဟုတ္ပါ.မလားဆိုတဲ.ေမးခြန္းကေတာ.--ဘယ္သူမွ မေမးသင္.။ ေျပာျပေနတာေတာင္ေရးရျတဲ. ဂ်ာနယ္လစ္ရွိပါသလား။ ၊ ဟုတ္လြန္းလို.၊ အာရုံဦးေဇာ္၀င္း အိမ္ပဲ လိုက္ျပရမယ္ထင္ပါ.။ ေရာဂါတက္ အိပ္ရာေပၚက မထနိုင္တဲ.အာရု့ဦး.ေဆာက္လုပ္ေရး ေဇာ္၀င္း မိန္းမ နဲ.သမီးကို ၂၃/၁၄-၁၅ က သူတို. ငွားေနတဲ. အိမ္၀င္းမွာ သြားေမးေလ။ ျမူနီစပါယ္ကို ရဲကို ဘယ္ေလာက္လပ္ထိုးထားလို.၊ ဒီ လို တကြက္ျပီး တကြက္ ရလာတဲ. သမိုင္းကိုေမးျကည္.ပါလား။ ဘယ္သူေတြ အဲ ဒီ.မွာ ေက်ာက္ခန္း အရက္ခန္းဖြင္.ထားတယ္ ဆိုတာ။ သြားေမး ရင္ --ဟားဟား။ သူတို. ရဲေတာင္ေခၚနိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ. က်မ အိမ္ေပါက္ေစ.လိုက္ျပေပးပါ.မယ္။ မေျကာက္လို. ေသခ်ာလို.ေရးတာေပါ.။

မင္းေအာင္လိႈင္အတြက္ညိဳမင္းလြင္ရဲ႕ဖက္ရွင္

တရုတ္ေက်းဇူးထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား

အဂၢမဟာ ဒီမုိဖက္တီး


Yesterday
တရုတ္ေက်းဇူး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကေပၚတြင္ အလြန္ႀကီးမား .... ငိငိ

- ရီျမင့္ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး (အေကာင္းဆံုးရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆု)
- ဒါရိုက္တာ ထြန္းေအာင္ေဇာ္ (အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ ဒါရိုက္တာဆု)
- ေနာင္ေနာင္ (အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသားဇာတ္ေဆာင္ဆု)
- မယ္လိုဒီ (အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆု)
- ေမာ့စ္ (အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသားဇာတ္ပို႔ဆု)
- ဟိန္းထက္ (လယ္ေ၀း) (အေကာင္းဆံုးတည္းျဖတ္ဆု)
- ေဇာ္မ်ဳိးထြဋ္ (အေကာင္းဆံုးေတးဂီတဆု)
- ျမင့္ေဆာင္၊ စိုးေက်ာ္ဆန္း (အေကာင္းဆံုးဇာတ္ညႊန္းဆု)

http://video.chinese.cn/en/article/2009-09/09/content_53466.htm
http://www.pyustate.com/2012/12/blog-post_30.html

စံဏီဘိုကအေမစုသမၼတျဖစ္နိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႕ေဇကမာၻတို႕လွစ္ကနဲ..

rြန္ ဒီးယမ္

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မွဴးျမိဳ႔နယ္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး ေဇကမၻာ ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေရႊ နဲ႔ ျမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး ေကာ့မွဴးျမိဳ႔ ႔နယ္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾက။ လမ္းမ်ားျပဳျပင္ေနတာကိုလည္းသြားေရာက္ၾကည့္ရွဴ႕

Sunday, December 30, 2012

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲ အကယ္ဒမီဆုရွင္မ်ား

အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသားဇာတ္ေဆာင္ဆုရွင္ ေနာင္ေနာင္(ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား)


အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆု ရွင္ မယ္လိုဒီ(ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား)


အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ပို႕ဆုရွင္ ခ်စ္စႏိုးဦး(ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား)


ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား ဇာတ္ကားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးအမ်ိဳးသားဇာတ္ပို႕ဆုရွင္ ေမာ့စ္


အေကာင္းဆုံး အသံတည္းျဖတ္ဆု အား ဆန္းဦး (ပန္းၾကာ၀တ္မႈန္)


အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္တည္းျဖတ္ဆု ကို ဟိန္းထက္(လယ္ေ၀း)


အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆု - ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား ဇာတ္ကားျဖင့္ (ရီျမင့္ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး)


အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ ဒါရိုက္တာဆု အား ဒါရိုက္တာ ထြန္းေအာင္ေဇာ္မွ ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား
အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းဆုအား ျမင့္ေဆာင္ႏွင့္ စိုးေက်ာ္စန္း တို႕မွ ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား


Credit: The Voice Weekly and The Myanma Age

အစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ေကအိုင္အိုႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္2012-12-29 by RFA news

ေကအိုင္အို ရဲ့ အဓိကစခန္းျဖစ္တဲ့ လဂ်ားယန္စခန္းကို အစိုးရတပ္က မေန႔က ဂ်က္တိုက္ ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းက စၿပီး ေျခလ်င္တပ္ အင္အားအမ်ားအျပားနဲ႔ ထိုးစစ္ ဆင္တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေန႔မနက္ ၇ နာရီေလာက္ကေန စတင္ၿပီးေတာ့ ေကအိုင္အို ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ၇ မိုင္ေလာက္ေ၀းတဲ့ လန္ဂ်ားယန္စခန္းကို ေဒါ့ဖုန္းယန္ အေျခစိုက္ အစိုးရ အေျမာက္တပ္က လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္သလို ေျမျပင္တပ္ေတြကလဲ အမ်ားအျပား ထိုးစစ္ဆင္လာတဲ့ အတြက္ တိုက္ပြဲေတြ အျပင္းအထန္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ အဲဒီ စစ္ေျမျပင္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ကိုလဆိုင္းက ေျပာပါတယ္။

“ဒီမနက္ ၇ နာရီခြဲ ၈ နာရီေလာက္ကေနစတင္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေျခလ်င္တပ္ေတြထိုးတယ္ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ပစ္တယ္ ထိုးတယ္ သူတို႔ထိုးလို႔မရတဲ့အခါက်ေတာ့ ၁၂နာရီမိနစ္ ၂၀ ၀န္းက်င္မွာ သူတို႔တိုက္ေလယာဥ္ျပန္လာတယ္ ပစ္ကူေပးတယ္ အခုေတာ့ သူတို႔ေလယာဥ္ျပန္ဆုတ္သြားၿပီ လက္နက္ႀကီးလွမ္းထုၿပီးမွ သူတို႔ျပန္ၿပီးမွ ထိုးဖို႔လိုက္ေနၾကတယ္ အခုတက္လာတဲ့တပ္ကေတာ့ စကခ ၃ လက္ေအာက္ခံ ၃၈၁ တစ္ခုေတာ့ သိလိုက္ရတယ္ ေနာက္ထပ္ေတာ့ မသိရေသးဘူး တျခားတပ္ေတြလဲ ပါပါအံုးမယ္ ခလရ ၄၀၊ ၃၈၁ ၊ ၃၈၉ တို႔ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။”

တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ က်ဆံုးတဲ့အေျခအေနကိုေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ မသိရေသးတဲ့ အျပင္ အစိုးရတပ္က ဗန္းေမာ္၊၀ိုင္းေမာ္နဲ႔ရွတန္ပါ ဆိုတဲ့ ေနရာေတြကေန စစ္ေၾကာင္း ၃ေၾကာင္းနဲ႔ အင္အားေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ေကအိုင္အို စခန္းေတြကို တိုက္ခိုက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ကိုလဆိုင္းက ဆက္ေျပာျပပါတယ္။

“နမ့္ဆန္ယန္ဘက္ရယ္၊ ေဒါ့ဖုနး္ယန္ဘက္မွာရယ္ အခု လက္ဂ်ားယန္ရယ္ ဗဟိုနယ္ေျမေပါ့ ၃ေနရာကို တခါတည္းသူက ထိုးစစ္ဆင္တဲ့အေနအထားရွိတယ္။ အသံေတြၾကားေနရတာေပါ့ လက္ဂ်ားယန္ဘက္ထိုးလာတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ခန္႔မွန္းအရဆိုရင္ အင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ရွိမယ္ထင္တာပဲ၊ သူတို႔ကလဲ မရရေအာင္ထိုးစစ္ဆင္ေနမဲ့အေနအထားျဖစ္ေနတဲ့ပံုပါပဲ”

လန္ဂ်ားယန္စခန္းကို အခုဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကတည္းက အစိုးရတပ္က အင္အား ၃၀၀ ေလာက္နဲ႔ တစ္ႀကိမ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကာလက အက်အဆံုးမ်ားမ်ားနဲ႔ဆုတ္ခြါသြားခဲ့ၿပီး အခုတစ္ႀကိမ္ေတာ့ တပ္အင္အားေတြ ပိုမ်ားလာသလို ေလေၾကာင္းပစ္ကူ ေတြပါအသံုးျပဳၿပီးေတာ့ တိုက္ခိုက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

လဂ်ားယန္တပ္စခန္းက်သြားရင္ေတာ့ ေကအိုင္အို ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လိုင္ဇာ ရဲ့ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနက စိတ္မခ်ရေတာ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီစခန္းက်ဖို႔ဆိုတာ အေတာ္နဲ႔မလြယ္သလို အစိုးရတပ္က အရင္းအႏွီးမ်ားမ်ားေပးရမယ္လို႔ နယ္စပ္စစ္ေရးေလ့လာသူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။Coral Arakan News Agency's photo.
24°45′36″N 97°33′48″E ၌ တည္ရွိေသာ ေကအိုင္အို ဌာနခ်ဳပ္အေျခစိုက္ရာ လိုင္ဇာ (Laiza) ကို ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ ေမလ (၂၄)
ရက္ေန႔က ေကာင္းကင္ေပၚမွ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ အ၀ါေရာင္မ်ဥ္းမွာ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္ျခားမ်ဥ္းျဖစ္သည္။

ဒီလိႈင္းကိုတစ္ဆင့္ျမွင့္ၿပီးေတာ့ သတင္းစာတစ္ခုလို ထုတ္ခ်င္

ခြန္ ဒီးယမ္
"ေနာက္ဆိုလို႔ရွိ ရင္ကြၽန္မတို႔က ဒီလိႈင္းကိုတစ္ဆင့္ျမွင့္ၿပီးေတာ့ သတင္းစာတစ္ခုလို ထုတ္ေစခ်င္တာ၊ အခုလည္း ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ လုပ္ေတာ႔မယ္ဆိုေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလိႈင္းကို သတင္းစာတစ္ခုအေနနဲ႔ထုတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားတဲ႔ေနရာမွာ ကြၽန္မတို႔ျပည္သူေတြကလည္း ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ကူညီမစမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အမ်ားရဲ႕ကူညီမစမႈေတြရွိေနမွသာ ဒီလႈိင္းကို စာေစာင္အျဖစ္ကေန ပုဂၢလိကသတင္းစာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာပါ"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ( ဒီလိွဳင္းရုံခန္းသစ္ဖြဲ႕ပြဲ မိန္႔ခြန္းမွ ) (30-12-2012)
"ေနာက္ဆိုလို႔ရွိ ရင္ကြၽန္မတို႔က ဒီလိႈင္းကိုတစ္ဆင့္ျမွင့္ၿပီးေတာ့ သတင္းစာတစ္ခုလို ထုတ္ေစခ်င္တာ၊ အခုလည္း ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ လုပ္ေတာ႔မယ္ဆိုေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလိႈင္းကို သတင္းစာတစ္ခုအေနနဲ႔ထုတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားတဲ႔ေနရာမွာ ကြၽန္မတို႔ျပည္သူေတြကလည္း ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ကူညီမစမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အမ်ားရဲ႕ကူညီမစမႈေတြရွိေနမွသာ ဒီလႈိင္းကို စာေစာင္အျဖစ္ကေန ပုဂၢလိကသတင္းစာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာပါ" 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ( ဒီလိွဳင္းရုံခန္းသစ္ဖြဲ႕ပြဲ မိန္႔ခြန္းမွ ) (30-12-2012)
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊ ပုလဲသီရိတိုက္ခန္း အမွတ္ (၃၆၁) ေျမညီထပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒီလႈိင္းစာေစာင္၏ ရံုးခန္းေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ပြဲတြင္ ယေန႕နံနက္ ေတြ႕ရတဲ့အ ေမစု (30-12-2012). တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊ ပုလဲသီရိတိုက္ခန္း အမွတ္ (၃၆၁) ေျမညီထပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒီလႈိင္းစာေစာင္၏ ရံုးခန္းေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ပြဲတြင္ ယေန႕နံနက္ ေတြ႕ရတဲ့ ေမစု (30-12-2012).

ေလွစီး ဘဂၤါလီ (၇၀) ေရးၿမိဳ႕နယ္ သို႔ ေရာက္ရွိ

[ Citizen Journalist Corner / 30 December 2012 / Coral Arakan News]

ဘဂၤါလီ(၇၀) ေလာက္၊(၂၈-၁၂-၂၀၁၂)မွာ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အစင္ေက်းရြာအုပ္စု ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာကို ညေန၀င္ရီတရိုးအခ်ိန္ေလာက္မွာ ေရာက္ခ်လာတယ္။ ထူးဆန္းတာက သူတို႔စီးလာတဲ့ေလွကို မေတြ႔ရဘူး။
အဲဒီဘဂၤါလီေတြကို ေမးၾကည့္တဲ့သူေတြ ေျပာတာက၊ သူတို႔စီးလာတဲ့ေလွက အခုရွမ္းခန္း(ထိုင္း) ေရာက္ျပီ။ မင္းတို႔ဆင္းေတာ့ လို႔ေျပာလို႔ ဆင္းေနၾကတယ္လို႔ေျပာတယ္။ အားလံုးနီးပါးဟာ ေယာက်္ားေလးေတြျဖစ္ျပီး၊ အေမ ႏွင့္ သမီးငယ္(၈-၉ႏွစ္ခန့္) မိန္းခေလး(၂)ဦးပါရွိပါတယ္။ ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားတဲ့ ေလွကိုလည္း ဘယ္သူမွ မသိရွိလိုက္ပါဘူး။ သူတို႔အေျပာအရ ေလွေပၚမွာ ေနာက္ထပ္လူ(၇၀)ေလာက္ရွိေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္မေျပာနဲ႔...ကမ္းကပ္တဲ့အထိ၀င္လာတာေတာင္ ေရတပ္က မသိတာအေတာ္အံ့ၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ ေရးျမိဳ႔နယ္တနယ္လံုးက ငါးဖမ္းစက္ေလွေတြ ပင္လယ္ထြက္ငါးဖမ္းရင္ တစီးမက်န္အကုန္သိေနတဲ့ ျမန္မာ့ေရတပ္က ဘဂၤါလီေလွတစင္း၀င္လာ လူ(၇၀)ေလာက္ကို ကမ္းမွာခ် ျပန္ထြက္ လံုး၀မသိဘူးတဲ့ဗ်ား။ ျပည္သူေတြက ရဲေတြ တပ္ေတြကို ဖုန္းနဲ႔လွမ္းေျပာ ဆိုင္ရာက ျပန္အေၾကာင္းၾကားမွ ေရတပ္က ေလအဟပ္ခံၿပီး သိပါသတဲ့။

တဖက္ကျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့လဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ငါးဖမ္းေလွတစင္းထြက္ရင္ ဒီဇယ္(၄)ဂါလံ ရတာကိုး။ ဒီဘဂါၤလီဆိုေတာ့ အဆင္မသင့္ရင္ အိပ္ကပ္ထဲက ပါမွာဆိုေတာ့....

By Saya Myo Win

================================
[ CJ Corner / 30 December 2012 / Coral Arakan News ]
CJs' Corner သတင္းမ်ားကို အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ ၏ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္မႈမပါဘဲ မူရင္းေရးသားသူ၏ အာေဘာ္ အတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Saturday, December 29, 2012

၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲတိုက္ရိုက္ၾကည့္ရန္

ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕၊ ညေန ၃ နာရီ
http://www.ustream.tv/channel/mrtv4

မေဒးကၽြန္း တရုတ္စီမံကိန္းတြင္ အလုပ္သမား အမ်ားအျပား အလုပ္ျဖဳတ္ခံရ

Narinjara

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းတြင္ တရုတ္မွ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရနံႏွင့္္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းတြင္ ေန႕စား အလုပ္သမား အမ်ားအျပား အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ကၽြန္းေပၚရွိ ေဒသခံမ်ားက သူတို႕ကိုသာ အလုပ္ခန္႕ရန္ႏွင့္ ျပင္ပမွ လာေရာက္သူမ်ားကို အလုပ္ မခိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုရာမွ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အလုပ္ျဖဳတ္ခံရ၍ ေနရပ္သုိ႕ ျပန္သူ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွ ကိုစိန္သန္းေမာင္က ေျပာသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အခု မေဒးကၽြန္းက အလုပ္ျဖဳတ္ခံရတဲ့ အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ သေဘၤာဆိပ္ကို ေရာက္ေန ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဇြန္လ ကုလား/ရခိုင္ အေရးခင္းျဖစ္ျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ မေျပ ျဖစ္ျပီး စား၀တ္ ေနေရး အခက္အခဲ ျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ မိသားစုေတြကို ေခၚျပီး အရင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့တဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြ အကူအညီနဲ႕ မေဒးကၽြန္းမွာ လာအလုပ္ လုပ္ပါတယ္။ မေဒးကၽြန္းမွာ အလုပ္ လုပ္ျပီး စား၀တ္ ေနေရး အဆင္ေျပေနတဲ့ အခ်ိန္မွာဘဲ ကၽြန္းေပၚက ေဒသခံေတြက သူတို႕ကိုသာ အလုပ္ေပးရမယ္။ မဟုတ္ရင္ ဆႏၵျပမယ္လို႕ ျခိမ္းေျခာက္တဲ့ အတြက္ တရုတ္ေတြက ေၾကာက္ျပီး အျပင္က အလုပ္လာလုပ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို အလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထိုသို႕ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသျဖင့္ လူေပါင္း (၁၀၀) ခန္႕ သည္ ယမန္ေန႕က ေက်ာက္ျဖဴမွ တဆင့္ ၎တို႕၏ ေနရပ္ အသီးသီးသို႕ ျပန္သြားၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အလုပ္ျဖဳတ္ခံရရာတြင္ ပါ၀င္သူ ေပါက္ေတာျမိဳ႕ ဘ၀မ္းရပ္ကြက္မွ ကိုေမာင္လွေခ်ကလည္း အေျခအေနကို ယခုလို ေျပာသည္။

“ မေဒးကၽြန္းမွာ ရွိတဲ့ သူေတြလည္း ရခိုင္သားေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း ရခိုင္သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ တည္ရွိတဲ့ အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားေတြ အားလံုး အလုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ မေဒးကၽြန္း စီမံကိန္းကို အားကိုးျပီး လာလုပ္တဲ့ ျပင္ပက လူေတြကို ေဒသခံ ကၽြန္းေပၚက လူေတြ အေနနဲ႕ အနိုင္က်င့္တာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္။ အခု အလုပ္ျဖဳတ္ခံရတဲ့ အတြက္ အလုပ္သမားေတြကို မွီခိုျပီး စားေသာက္ေနတ့ဲ မိသားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒုကၡေရာက္သြားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

မေဒးကၽြန္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ နယ္အသီးသီးမွ အလုပ္ၾကမ္း လာလုပ္သူ ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး မွီခို ေနသူ မိသားစုမ်ားႏွင့္ပါ ဆိုလွ်င္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

တရုတ္မ်ားမွလည္း အေ၀းမွ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူ အမ်ားအျပား အလုပ္ျဖဳတ္ခံရျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္မူ ရွိသျဖင့္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ကိုေမာင္လွေခ်က ေျပာသည္။

မေဒးကၽြန္းေပၚမွ ေဒသခံမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းလယ္ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ အလုပ္သမားကတ္ ရ႐ွိထားသည့္ ကၽြန္းေပၚမွ ေဒသခံမ်ား အလုပ္ရ႐ွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ မေဒးကၽြန္းအနီး ရြာမ၊ ေက်ာက္တန္း၊ ပိန္းေက်း ႐ြာခ်င္းဆက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးရန္၊ လုပ္အားခကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း အ တိုင္းေပးရန္၊ မေဒးကၽြန္းတြင္ လူေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦးမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ေဒသခံမ်ား လံုၿခံဳမႈ႐ွိေရးအတြက္ သူစိမ္း အလုပ္သမားမ်ားကို ေသခ်ာ စိစစ္ရန္ႏွင့္ ကၽြန္းပတ္လည္ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္ အတြက္ China National Petroleum CorporatioN CNPC ကုမၸဏီ ရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ခရိုင္အာဏာပိုင္မ်ားက အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ျပီး ဆႏၵျပရန္ ေတာင္းဆိုမူကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးခဲ့ေပ။ အဆိုပါ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျခားေဒသက လာေရာက္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို တရုတ္ ကုမၸဏီက အလုပ္မ်ား ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မေဒးကၽြန္းတြင္ တရုတ္က တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ပံုစံ ( ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)

၀ိုင္းေမာ္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ လူဦးေရ ႏွစ္ဆတိုးလာ

The Myanma Age

ဝုိင္းေမာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တြင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ ႏွစ္ဆနီးပါး မ်ားလာေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမိတ္သစ္မ်ား အဖြဲ႕မွ ကိုရွည္ရွည္က ေျပာၾကားသည္။

“တုိက္ပြဲေတြျပင္းထန္လာတဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၈ ရက္ေလာက္က စၿပီး ဒုကၡသည္ စခန္းေတြမွာ လူဦးေရတုိးပါတယ္။ ဒီေန႔ထိဆုိရင္ ၂ ဆေလာက္ တုိးလာ တယ္။ အခုလည္း လမ္းမွာ လာေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြလည္း ရွိေနတယ္လုိ႔ ၾကားရတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိုင္းနားေက်းရြာအနီးတြင္ရွိေနသည့္ KPC ဒုကၡ သည္စခန္းတြင္ ၅၆၉ ေယာက္မွ ၁၀၄၇ ေယာက္အထိ တုိးလာ ေၾကာင္း၊ စိန္႔ဂ်ိဳးဆက္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ၃၄၅ ေယာက္မွ ၈၁၆ ေယာက္ အထိ တိုးလာေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒုကၡသည္စခန္းနားေတြမွာပဲ ျမန္မာစစ္ေၾကာင္းေတြ သြားလာေနတာ
ေတြ႕ေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒုကၡသည္စခန္းကို ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပဲ ရြာသားတစ္ေယာက္ ေသနတ္မွန္တာ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ေသေတာ့မေသဘူးဗ်” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမိတ္သစ္မ်ား အဖြဲ႕မွ ကိုသားငယ္ က ေျပာၾကားသည္။

အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ အမယ္အိုမ်ားႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရၿပီး လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားသား မ်ား မေတြ႕ရေၾကာင္း ကိုသားငယ္က၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နမ္ဆမ္ရမ္၊ နမ္ေဆာ္ရမ္၊ ေအာင္ၾကာရမ္၊ ကဇူရမ္၊ တာပရမ္၊ ဆုိင္းမုိင္၊ ၀မ္ေသာင္းႏွင့္ သေလာႀကီး အစရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ေနထုိင္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

KPC ႏွင့္ စိန္႔ဂ်ိဳးဆက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရ ျပႆနာႏွင့္ အဓိက ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ၂ မိုင္ခန္႔ေ၀း ေသာေနရာတြင္ ေရသြားခပ္ရသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမိတ္သစ္မ်ား အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ဟိန္းသူ

"ဦးပိုင္" "၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ" ႏွင့္ ေခါင္းတလား

Popular Myanmar News Journal
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရး တစ္လျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယေန႔ ညေနပိုင္းက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတစ္ခုေပၚေပါက္ခဲ့ျပီး၊ ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပါ၀င္သူအခ်ဳိ႔က "ဦးပိုင္" ႏွင့္ "၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ"ဟု စာေရးကပ္ထားသည့္ ေခါင္းတလား ၂ ခုအား ေျမခ်ကာ၊ ယမမင္းၾကီး၏ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ကို ရြတ္ဖတ္ဟန္ performance ျဖင့္ လမ္း ၅၀ ထိပ္ရွိ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္ရုံးေရွ႔တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ —

"NLD ပညာေရးကြန္ရက္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမဲ့ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားရန္ပုံေငြ ပြဲမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၆၅၃ ခန္႔ရရိွ"

Popular Myanmar News Journal

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဴပ္ ပညာေရးကြန္ရက္ (၂)ႏွစ္ျပည့္ ရန္ပံုေငြေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွ အသားတင္ ေငြ က်ပ္ ၂၆၅၃ သိန္းခန္႔က်န္ရိွေၾကာင္းျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။
ရရိွေငြ စုစုေပါင္းမွာ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၆၀၀ ခန္႔ျဖစ္ျပီး၊ကုန္က်စရိတ္ ၁၉၄၇ သိန္း ရိွေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္းက်န္ေငြ ၂၆၅၃ သိန္းေက်ာ္ က်န္ရိွေၾကာင္း၊အဆိုပါေငြတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွတ္တရပစၥည္း ႏွစ္ခု အားေလလံပစ္သည့္ ေငြပါ ပါ၀င္ျပီးလက္ရိွ
တြင္ အင္တာနက္နွင့္ တယ္လီဖုန္းတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ လွဴဒါန္းထားေသာ ေငြ မ်ားစံုလင္စြာရရိွပါက ထပ္မံထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ယခုရရိွထားေသာ ေငြမ်ားကိုပညာေရးကြန္ရက္မွ ေက်ာင္းမ်ားအျပင္နယ္ၾကားေဒသမွပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ျပည္တြင္းစစ္
အခက္အခဲေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားရိွရာေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ား၊ဒုကၡသည္ မ်ားရိွရာ ေဒသမွ ေက်ာင္းငယ္မ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဴပ္ ပညာေရးကြန္ရက္ (၂)ႏွစ္ျပည့္ ရန္ပံုေငြေစ်းေရာင္းပြဲကို ယခုလ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
NYK

မိမိအမည္ကုိေတာင္မေျပာႏုိင္တဲ့ စိတ္ေရာဂါရွင္ကေလးေလးေမြးဖြား


ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၊ေျမာက္ေစ်း၊ လမ္းေဘးမွာ မုိးကာတဲေလးနဲ႔ မလုံမၿခံဳေနရရွာတဲ့ မိမိအမည္ကုိေတာင္မေျပာႏုိင္တဲ့ စိတ္ေရာဂါရွင္ပါ။ ကေလးေလးေမြးဖြားၿပီးးတာ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။

ဓာတ္ပံုမွာ ျမင္ရတဲ့အတုိင္း မုိးကာတဲေလးက ကေလးငယ္ေလးအား အသက္ရွင္ဖုိ႔ စုိးရိမ္စရာအေျခအေနပါ။ လမ္းေဘးေလးမွာ မလံုမၿခံဳေနရတာေၾကာင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားလည္း စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနၾကတယ္။ ကူညီမယ့္သူကုိလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။ မနက္ပိုင္း ေန႔ခင္းပုိင္းမွာ(ေစ်းဖြင့္ခ်ိန္မွာ) ၀ုိင္းၿပီးကူညီၾက၊ ရုိင္းပင္းၾက၊ ေပးၾက ကမ္းၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မအိေဖာင္းက အစစအရာရာ ဂရုစုိက္ေပးပါတယ္။ ထမင္းပုိ႔ေပးတယ္။ တဲေလးလုပ္ေပးတယ္။ ေမြးဖြားခါနီးမွာ ဆရာ၀န္မ်ားနဲ႔ ျပသေပးခဲ့ပါတယ္။ ခက္ေနတာက ေစ်းသူေစ်းသားေတြ မရွိေတာ့တဲ့ ညဘက္ဆုိရင္ မိခင္ရဲ႕လုံၿခံဳေရးကလည္း ရင္ေလးစရာပါ။ ကေလးအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ စိတ္ေရာဂါရွင္ဟာ လူမဆန္တဲ့လူမ်ားေၾကာင့္ ကေလးရခဲ့တာပါ။ လိင္လုပ္သားတစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင္းကုိလည္း ပတ္၀န္းက်င္ကေျပာၾကပါတယ္။ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ ဘူတာ၀န္းက်င္မွာ ေရာက္ေနတာ တစ္ႏွစ္၀န္းက်င္ရွိၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ စိတ္ေရာဂါရွင္ျဖစ္လုိ႔ စိတ္ထင္ရာေလွ်ာက္သြားရင္း ျမင္းၿခံကုိေရာက္လာဟန္တူပါတယ္။ သူမနာမည္ကုိ အမွန္မေျပာႏုိင္ေသးပါ။ “မမုန္တုိင္း” လုိ႔လဲေျပာတယ္။ “မသက္သက္ခုိင္” လုိ႔လဲေျပာပါတယ္။ ကေလးဖြားၿပီးမွ မိခင္စိတ္ရွိလာတယ္။ စိတ္မွန္စျပဳလာတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ (အခ်ိဳ႕ကလည္း မုိးကုတ္ဘက္ကတဲ့၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ပုပၸါးဘက္ကတဲ့၊ အခ်ိဳ႕က ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္ကတဲ့၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကပါတယ္။) သူမအတြက္ (ယာယီျဖစ္ျဖစ္) လံုၿခံဳရာေနရာတစ္ခုရဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။
အကယ္၍ facebook မိတ္ေဆြမ်ား သိခဲ့လွ်င္ သူမမိဘမ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေနရာေဒသအတိအက်သိရင္ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္သတင္းေပးၾကပါခင္ဗ်ား-----
ေအာက္ပါဖုံးနံပါတ္မ်ားနဲ႔လည္းဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္ ။
သာသနာ႔ ဟိတကာရီ
၀၉/၄၃၀၃၆၉၃၉
အရွင္၀ဏၰိတ၊ အလင္းဥယ်ာဥ္ပညာေရးေက်ာင္း၊ ထေနာင္းတုိင္
၀၉/၄၀၂၅၄၁၃၂၆
အရွင္နႏၵ၀ံသ၊ စြန္းလြန္းဂူေက်ာင္း၊ျမင္းၿခံ၊

ျမန္မာ့ အာမခံ လုပ္ငန္းက ေသဆံုးသူ ဦးျပား ဆိုင္ကယ္သည္ လုိင္စင္မဲ့ ဟုတ္၊မဟုတ္ စစ္ေဆး

The Voice Weekly
ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ႏွစ္ဦး အာမခံ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

ဟဲဟုိး ေလဆိပ္ အဆင္းတြင္ ပ်က္က်ခဲ့သည္႔ အဲပုဂံ ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သူ ႏွစ္ဦး အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ အာမခံ လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈ ေၾကာင့္ ေသဆံုး ခဲ့သည္႔ ခရီးသြား လမ္းညႊန္ ေဒၚႏြယ္လင္းရွိန္ အတြက္ ခရီးသြား အာမခံေၾကး သိန္း ၅၀ ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္ျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ကို တိုက္မိ ေသဆံုးသူ ဦးျပား အ တြက္မူ Third Party Insurance ေၾကး ၅ သိန္း ကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ အာမခံ လုပ္ငန္းက ေသဆံုးသူ ဦးျပား အတြက္ Third Party Insurance ေၾကး ၅ သိန္း ကို ေပးအပ္ ႏုိင္ရန္ ေသဆံုးသူ ဦးျပား စီးလာေသာ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္သည္ လုိင္စင္မဲ့ ဟုတ္၊မဟုတ္ ကို စစ္ေဆးရန္ လို္ အပ္ ေနေသးေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ အာမခံ လုပ္ငန္းသည္ ေလယာဥ္စီး ခရီးသည္မ်ား အတြက္ ခရီးသြား အာမခံ လက္မွတ္ တစ္ ေစာင္လ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိၿပီး အႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ခု ေၾကာင့္ အသက္ ေသဆံုး ခဲ့လ်င္ အာမခံ ေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္သိန္း ၅၀ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ား အတြက္မႈ အာမခံတြင္ အက်ံဳး မဝင္ဘဲ ကုမၸဏီ ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ ေၾကာင္း ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္း ထံမွ စံုစမ္း သိရွိ ရသည္။

နယူးေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လူစုလူေ၀းနဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရတဲ့ မိန္းကေလးငယ္စကၤာပူႏုိင္ငံ ေဆး႐ံုမွာ ကြယ္လြန္

Voa Burmese
အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လူစုလူေ၀းနဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရတဲ့ မိန္းကေလးငယ္ ဟာ ေဆးကုသမႈခံယူေနတဲ့ စကၤာပူႏုိင္ငံ ေဆး႐ံုမွာ ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ။ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ အရြယ္ ေဆးေက်ာင္းသူဟာ စေနေန႔ မနက္ပိုင္းက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းပဲ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တယ္လုိ႔ စကၤာပူႏုိင္ငံ Mount Elizabeth ေဆး႐ံုရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ အသက္႐ႈ အေထာက္အပံ့ အျမင့္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး ပဋိဇီ၀ ေဆး၀ါးေတြ၊ ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္တာကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေစမယ့္ ခြန္အားျပည့္ေဆးေတြနဲ႔ ဆရာ၀န္ေတြက အစြမ္းကုန္္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္လို႔ Mount Elizabeth ေဆး႐ံု အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ကယ္ဗင္န္ လို (Kevin Loh) က ေျပာပါတယ္။

အမည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာမထားတဲ့ သူ႔ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ သူ႔ေဘးနားမွာ ရွိေနၾကတယ္လို႔လည္း ေဒါက္တာလိုက ေျပာပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္ဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က နယူးေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသားအေဖာ္တဦးနဲ႔အတူ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ခရီးသြား ေနခ်ိန္ ကားေပၚပါလာတဲ့ တျခား အမ်ဳိးသားအုပ္စုတစုက သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးကုိ သံတုတ္နဲ႔႐ိုက္၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္ကို မုဒိန္း က်င့္ၿပီး ဘတ္စ္ကားေပၚကေန ပစ္ခ်ခဲ့တာပါ။

မုဒိန္းက်င့္ၿပီး လူသတ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့မႈနဲ႔ စြပ္စြဲၿပီးေတာ့ သံသယရွိသူ ေျခာက္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးထားပါတယ္။ သူ႔ကို ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ အိႏိၵယကေန စကၤာပူႏိုင္ငံဆီ ေလေၾကာင္းခရီးနဲ႔ ပို႔ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလုပ္ရပ္အေပၚ အိႏိၵယမွာရွိတဲ့ ေဆးဘက္ ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူေတြက ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Friday, December 28, 2012

ဆိုင္ကယ္သမားတပ္သားမ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္ေသဆံုး

by Aungmyo Tun

တရုတ္သံရံုးနား ဆႏၵျပသူေတြကို ရံုးတင္စစ္ေဆး

RFA Burmese's photo.

တရုတ္သံရံုးနား ဆႏၵျပသူေတြကို ရံုးတင္စစ္ေဆး လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔က တရုတ္သံရံုးနားအထိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့လို႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ ကိုဒီၿငိမ္းလင္း၊ ကိုမိုးေသြး၊ ကိုေအာင္မ်ဳိးဦး ၊ မသႏၱာတို႔အပါအ၀င္ (၆) ဦးကို ၾကည့္ျမင္တိုင္ နဲ႔ အလံုျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးေတြမွာ ဒီကေန႔ ပထမအႀကိမ္ တရားရံုးတင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ တရားစြဲဆုိခံထားရသူ ( ၆ )ဦးဟာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၊ အလံု၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဒဂံု အစရိွတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းေတြက တရားမ၀င္ စီတန္းလွည့္လည္မႈအရ ပုဒ္မ (၁၈)နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ရံုးခ်ိန္းမွာ အလံုၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးေတြက တရားစြဲဆုိခံထားရသူ တစ္ဦးကို က်ပ္ ၃ သိန္းစီ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၆ သိန္းနဲ႔ အာမခံေၾကး ေပးေဆာင္ခဲ့ရတယ္လို႔ တရားစြဲဆုိခံထားရသူေတြထဲက ကိုေအာင္မ်ိဳးဦးက RFA ကို ေျပာျပပါတယ္။ ၿမိဳ႔နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ကေန တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရတဲ့ ကိုဒီၿငိမ္းလင္း အပါအ၀င္ ၆ ဦးကို ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္အဖြဲ႔၀င္ ေတြက ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီကေန႔ ရံုးခ်ိန္းေခၚဆိုမႈမွာ တရားရံုးႏွစ္ခုစလံုးက မနက္ ( ၁၀) နာရီ တၿပိဳင္တည္း ေခၚယူခဲ့တဲ့အတြက္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူေတြ အခက္အခဲ ျဖစ္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔က တရုတ္သံရံုးနားအထိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့လို႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ ကိုဒီၿငိမ္းလင္း၊ ကိုမိုးေသြး၊ ကိုေအာင္မ်ဳိးဦး ၊ မသႏၱာတို႔အပါအ၀င္ (၆) ဦးကို ၾကည့္ျမင္တိုင္ နဲ႔ အလံုျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးေတြမွာ ဒီကေန႔ ပထမအႀကိမ္ တရားရံုးတင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။
တရားစြဲဆုိခံထားရသူ ( ၆ )ဦးဟာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၊ အလံု၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဒဂံု အစရိွတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းေတြက တရားမ၀င္ စီတန္းလွည့္လည္မႈအရ ပုဒ္မ (၁၈)နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ရံုးခ်ိန္းမွာ အလံုၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးေတြက တရားစြဲဆုိခံထားရသူ တစ္ဦးကို က်ပ္ ၃ သိန္းစီ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၆ သိန္းနဲ႔ အာမခံေၾကး ေပးေဆာင္ခဲ့ရတယ္လို႔ တရားစြဲဆုိခံထားရသူေတြထဲက ကိုေအာင္မ်ိဳးဦးက RFA ကို ေျပာျပပါတယ္။
ၿမိဳ႔နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ကေန တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရတဲ့ ကိုဒီၿငိမ္းလင္း အပါအ၀င္ ၆ ဦးကို ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္အဖြဲ႔၀င္ ေတြက ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဒီကေန႔ ရံုးခ်ိန္းေခၚဆိုမႈမွာ တရားရံုးႏွစ္ခုစလံုးက မနက္ ( ၁၀) နာရီ တၿပိဳင္တည္း ေခၚယူခဲ့တဲ့အတြက္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူေတြ အခက္အခဲ ျဖစ္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ဥပေဒ

(ေအာက္တြင္ ေဖၚျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ ျပည့္မွ ဖတ္သင့္သည့္ အျပင္ ေဖၚျပမည့္ အေၾကာင္းအရာကို လိုက္၍ ၾကမ္းတမ္းသည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ စာသားမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သျဖင့္ မဖတ္ရွဳလိုသူမ်ား ဤေနရာမွ စတင္၍ ရပ္တန္႕ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးပါသည္)

၁။ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးမွ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကို တရား၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒရိွသင့္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းမည္ဟု ၾကားသိရေသာအခါ ထံုးစံအတိုင္းပင္ ကန္႕ကြက္သံ၊ လက္ခံုပ္သံ တေ၀ေ၀ ၾကားရပါသည္။ ခံစားခ်က္ကို အဓိကထား ေျပာေနသည္ကမ်ားပါသည္။ ခံစားခ်က္ကို ေဘးဖယ္၍ ေျပာျပခ်င္သည္မ်ားရိွလာသည္။

၂။ ျပည့္တန္ဆာဟု ေခၚသည္ျဖစ္ေစ၊ မိန္းမရႊင္ဟု ေခၚသည္ျဖစ္ေစ၊ လိင္လုပ္သားဟု ေခၚသည္ျဖစ္ေစ အမွန္စင္စစ္ “ဖာ” ပင္ျဖစ္သည္။ (စကားရိုင္းလွ်င္သည္းခံပါ၊ ဆက္ရွင္းပါမည္) အေခၚအေ၀ၚက စကားေျပာပါသည္။ ဖာကို ဖာဟု မေခၚပဲ လိင္လုပ္သားဟု ေခၚေသာအခါ တမ်ိဳးေသာ ဂုဏ္ရိွေနသေယာင္ထင္ေနရသည္။ (ဂုဏ္မရိွဟု ေျပာျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ၊ ပုဂၢလအစြဲေၾကာင့္ ခံစားခ်က္ေျပာင္းသြားတတ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္း ျဖစ္သည္။) ေကတီဗီမွာ အဆိုေတာ္လုပ္သည္ဟု နာမည္တတ္ထားေသာ မိန္းကေလးမ်ားကို ဖာဟု ေခၚေသာ အခါ ဆတ္ဆတ္ခါ နာပါလိမ့္မည္။ ထို အနာသည္လည္း ထိုဘ၀မွ ရုန္းထြက္ရန္ တြန္းအား တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ထိုအလုပ္ကို တရား၀င္ေရးမ၀င္ေရးထက္ “ဖာ” ဟူေသာ စကားကိုပင္ ႏွဳတ္မွ မထြက္ရဲေသာ အမ်ိဳးေကာင္း သမီးငယ္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း ထင္ရွားေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုစာသည္ ထိုဖာမ်ားကို တရား၀င္သင့္ မ၀င္သင့္ထက္ ေတြးေတာထိုက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ေျပာျပရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ လက္ခံလိုသူတို႕ကမူ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပၾကသည္။ ျပည့္တန္ဆာသည္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ကပင္ ရိွခဲ့ေၾကာင္း (ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေလာကီေရး မဆိုင္ပါ၊ ဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ သူခိုးလည္းရိွပါသည္၊ မည္သည့္လက္ထက္တြင္မဆို ျပည့္တန္ဆာရိွပါသည္၊ ရိွတိုင္း လက္ခံရန္မလိုပါ) တိုင္းျပည္ကို အလွတန္ဆာဆင္ေပးသျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာဟုေခၚေၾကာင္း (မည္သို႕နာမည္တတ္တတ္၊ ဖာသည္ဖာပင္ျဖစ္သည္) တရား၀င္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ရဲမ်ားကို လိုင္းေၾကး ဆတ္ေၾကးေပးရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း မ်ား ေျပာျပၾကပါသည္။ (ထိုကိစၥမ်ားကိုလည္း ရွင္းရပါမည္၊ ခဏသည္းခံပါ)

၄။ ကေလးေျပာ ေျပာလိုက္လွ်င္မူ ကိစၥျပတ္ပါသည္။ ျပည့္တန္ဆာ ကိစၥ တရား၀င္ေရး သေဘာတူသူမ်ားသည္ မိမိမိတ္ေဆြမ်ားကို “ငါ့ညီမကေတာ့ လိုင္စင္ရဖာကြ” ဟု ေျပာရဲပါမည္လား။ ကိုယ့္အမ်ိဳးထဲတြင္ တရား၀င္ ဖာခန္းေထာင္သူမ်ားရိွလွ်င္ သေဘာတူမည္လား။ မိုက္ရိုင္းခ်င္၍ မဟုတ္ပါ။ လူဆိုသည္မွာ ကိုယ့္ႏွလံုးသားထဲတြင္ရိွေသာ ႀကိဳးကို ဆြဲလွဳပ္မွ နာခ်င္သည္။ ဖာမ်ားကို မသနား၍ မဟုတ္ပါ။ သနားသည္ႏွင့္ တရား၀င္လုပ္ကာ သူရဲေကာင္းဘြဲ႕ေပးရန္လည္း မလိုပါ။ ဖခင္နဖူးမွ ျခင္ကို ရဲတင္းႏွင့္ ထုသတ္ေသာ ေစတနာကို ေစတနာဟု မသတ္မွတ္လိုပါ။ ေစတနာကို ပညာတြဲမွ သာဓုေခၚရပါမည္။

၅။ ျပည့္တန္ဆာ ကိစၥကို အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သံုးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ၁) ျပစ္မွဳ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း Criminalisation ၊ ၂) ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ကန္႕သတ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း Legalisation ၊ ၃) ျပစ္မွဳအျဖစ္ လံုး၀ မသတ္မွတ္ေတာ့ျခင္း Decriminalisation တို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတိုင္း ျပည့္တန္ဆာကိစၥကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳသည္မဟုတ္ပါ။ အထက္ပါ သံုးမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသလို ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းရိွ ေဒသအလိုက္ေဆာင္ရြက္ၾက၊ ျငင္းပယ္ၾက၊ လက္ခံၾကသည္လည္း ရိွပါသည္။

၆။ ျပည့္တန္ဆာကိစၥကို္ ျပစ္မွဳေဘာင္အတြင္း သြတ္သြင္းရာတြင္လည္း ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါသည္။ အလံုးစံုေသာ လိင္အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမွန္သမွ် တားျမစ္ျခင္း Prohibitionist ႏွင့္ လိင္အေရာင္းအ၀ယ္ကို ခြင့္ျပဳၿပီး က်န္ဆက္စပ္သမွ်တားျမစ္ျခင္း Abolitionist (ဥပမာ- အမ်ားျပည္သူေနရာလိင္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ျမဴဆြယ္ျခင္း၊ ဇိမ္နန္းေထာင္ျခင္း) တို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျပာေနၾကသူမ်ားသည္ ဥပေဒအတြင္းမွ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းကို ေတာင္းဆိုေနသည္ဟု ယူဆသည့္ အေလ်ာက္ ထိုကိစၥကို အေသးစိတ္ပါမည္။

၇။ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာအခါ တရား၀င္ေစရန္ လုပ္ရေသာ ကိစၥမ်ား ပါလာပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း၊ မစစ္မေနရ ေဆးစစ္ေစျခင္း စသည္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ နယ္လွည့္လိင္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေနရာတြင္ ၾကာရွည္ေနလွ်င္ ေဖာက္သည္ရသည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ သာမန္အေရာင္း အ၀ယ္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ေနရာသစ္မွ လူအသစ္ဟုထင္ၾကပါသည္။ မွတ္ပံုတင္၀ယ္ သက္တမ္းရင့္ေနေသာ ျပည့္တန္ဆာကို မည္သူမွ ငွားရမ္းေပ်ာ္ပါးလိုမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုျပည့္တန္ဆာမ်ားအား တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္လာမည္ဟု ထင္လွ်င္ထိုင္ေစာင့္ပါ။ မလာပါ။ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ေဆးစစ္ျခင္းကိုလည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ လုပ္ပါမည္လား။ သံသယရိွရပါသည္။ ေဆးမေအာင္လွ်င္လည္း “ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္” လုပ္စားမည္လား။ တရား၀င္ဖာမွာ တရားမ၀င္ဖာအျဖစ္ ေျပာင္းသြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါမည္။ အသက္မျပည့္၍ မွတ္ပံုတင္မလုပ္ရေသာ ျပည့္တန္ဆာသည္ ထိုအလုပ္ကို အသက္ျပည့္သည္ အထိ ေစာင့္ေနမည္လား။

၈။ ေနာက္တစ္ခ်က္သည္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို တရား၀င္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ရာဇ၀တ္မွဳ ေလ်ာ့က်ႏိုင္သည္ ဆိုေသာ အေကာက္အယူျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္မွဳတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ရဲေၾကးေပးရျခင္း၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာ၊ လူကုန္ကူးမွဳ စသည္တို႕ ေလ်ာ့က်မည္ဟု ဆျိုခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္သေဘာကို နားမလည္၍ ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္ငယ္ကိုမွ တပ္မက္သူ၊ အပ်ိဳဘ၀ ၀ယ္လိုသူ (ကန္ေတာ့ပါသည္၊ မရွင္းမည္စိုး၍ ရိုင္းရိုင္းဆိုပါမည္၊ ပါကင္ေဖာက္လိုသူ) စသည္တို႕ရိွေနလွ်င္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ရိွေနမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ရိွေနလွ်င္ ရဲအဂတိကိစၥ ရိွေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ ရဲမ်ား ရဲေၾကးေတာင္းသည္ကို ပေပ်ာက္ရန္ ျပည့္တန္ဆာ တရား၀င္ေရးလုပ္မည္လား၊ ရဲအဂတိလိုက္စားမွဳ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ရမည္လား ရွင္းေအာင္ေတြးေစခ်င္ပါသည္။ ရဲကမူ ဖာေၾကး မရလွ်င္ ႏွစ္လံုးသံုးလံုးသမားဆီမွေတာင္းပါမည္။

၉။ လိင္အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥသည္ ေရာင္းသူ၀ယ္သူ ႏွစ္ဦးတည္းသာ ရိွေသာ ကိစၥလို မရိုးရွင္းပါ။ တတိယလူ အၿမဲလိုလိုရိွပါသည္။ ထို ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ေနေသာ ဇိမ္ေခါင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခါင္းမ်ားသည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ လူဆိုးလူမိုက္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ တရား၀င္ျဖစ္လာေသာ ျပည္တန္ဆာကိစၥမ်ားတြင္ ထို မန္ေနဂ်ာမ်ား တရား၀င္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ရာဇ၀တ္မွဳကို က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားလာပါမည္။ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ပခ်ဳပ္ဆိုင္ေထာင္ျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ဖာဇာတ္သြင္းျခင္းတို႕ကို တရား၀င္လုပ္လာႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ မ်က္ေစ့မွိတ္သည္က မ်ားပါသည္။ ျပည့္တန္ဆာႏြံသည္ ရုန္းထြက္ရန္ ခက္ပါသည္။ ျပည့္တန္ဆာကိစၥကို ဥပေဒျပဳလွ်င္ ထို ဖာေခါင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒ ထပ္၍ ျပဳရပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာကို ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

၁၀။ ေနရာကိစၥသည္လည္း စဥ္းစားစရာ ကိစၥ ျဖစ္လာပါမည္။ လမ္းေပၚမွ ဖာမ်ားအတြက္ ျမဴဆြယ္ရန္ ေနရာ သတ္မွတ္ေပးရပါမည္။ ေတြ႕ရာတြင္ ျမဴဆြယ္၍ မရပါ။ ဇိမ္နန္းေထာင္ရာတြင္လည္း ထို႕အတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအရပ္ေဒသရိွ အမ်ိဳးေကာင္း သားသမီးမ်ား အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ သီးသန္႕ေနရာ သတ္မွတ္ေပးရပါမည္။ ထို႕အျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လိင္အေရာင္း အ၀ယ္လုပ္ျခင္း soliciting ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရပါမည္။ မည္သူသည္ မိမိေနရပ္ကို တရား၀င္ ဖာအရပ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုပါမည္နည္း။ ျပည့္တန္ဆာ ဥပေဒကို လက္ခံလွ်င္ ထိုကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္း ခြင္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ တံခါးေပါက္မွာ ျမဴဆြယ္ခြင့္၊ လမ္းေပၚတြင္ ျမဴဆြယ္ခြင့္၊ အိမ္သို႕ အလုပ္သို႕ ဖာေခၚခြင့္၊ ဇိမ္နန္းေထာင္ခြင့္ စသျဖင့္ ပါ၀င္လာပါမည္။ သားပ်ိဳသမီးပ်ိဳရိွေသာ အိမ္ေရွ႕တြင္ ပခ်ဳပ္ဆိုင္ေထာင္သည္ကို မည္သည့္ဖခင္က လက္ခံလိုပါမည္နည္း။

၁၁။ ထပ္မံစဥ္းစားစရာကိစၥသည္ ဥပေဒ အသက္၀င္ျခင္း ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္အရက္မ်ားကို ၁၈ႏွစ္ မေက်ာ္သူမ်ားအား မေရာင္းရန္ ဥပေဒရိွပါသည္။ အားလံုးလိုလို မလိုက္နာပါ။ ထိုသို႕ ထိန္းညိွရန္ အဖြဲ႕ အစည္း အားေကာင္းမွဳ မရိွပဲ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္ အာဏာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ရေသာ ဘ၀မွ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခြင့္အာဏာ ပင္ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဘာႏွင့္မွ ကိုင္တြယ္မရပဲ လူကုန္ကူးမွဳ၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာအမွဳတို႕ တရား၀င္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ တရား၀င္လာလွ်င္ ေမွာင္ခိုျပည့္တန္ဆာကိစၥကို မည္သူကိုင္တြယ္မည္နည္း။ ရဲမ်ားကမူ ဖာေၾကးေကာက္ရသည့္ အရသာကို သိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၁၂။ ျပည့္တန္ဆာကိစၥကို ဥပေဒျဖင့္ ကန္႕သတ္ျခင္းသည္ လူထုအတြင္း လိင္မွဳေရာဂါမ်ားကူးစက္မွဳကို ကန္႕သတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ လူထုကို ဦးတည္ပါသည္။ ျပည့္တန္ဆာကိစၥကို ျပစ္မွဳအျဖစ္မွ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ဦးတည္ပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးေထာင့္မွ ၾကည့္သူမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာအမွဳကို သာမန္အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ အျဖစ္ ဥပေဒလုပ္ရန္မလိုပဲ ရိွရင္းစြဲ တားျမစ္ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ရံုသာရိွပါသည္။ ထိုအထိ လုပ္ရဲပါမည္လား။ ဥပေဒျဖင့္ ကန္႕သတ္လွ်င္လည္း ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို အႏၱရာယ္ရိွေသာ လိင္ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းေပးျခင္း၊ ဆာတီဖီကိတ္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၁၃။ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ပါေသာ္လည္း ျပည့္တန္ဆာကို ဥပေဒျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးရလာဒ္ကို သိသာထင္ရွားစြာ မေတြ႕ရေၾကာင္း သူရို႕ ၀န္ခံၾကပါသည္။ ၁) ရလာဒ္ကို သုေတသနျပဳမွဳ၊ ေစာင့္ၾကည့္ အဆင့္ျမွင့္ေပးမွဳ နည္းပါးျခင္းLittle evaluative research ၊ ၂) ဥပေဒေဘာင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား အတိုးအေလ်ာ့ လုပ္ရန္လြယ္ျခင္းVariations in legal frameworks within approaches ၊ ၃) အစီရင္ခံစားမ်ား၏ ရလာဒ္ကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ရန္ ခဲယဥ္းျခင္းValidity of reports ၊ ၄) အျငင္းပြားဖြယ္ရလာဒ္မ်ားရိွျခင္း Conflicting results (ဘာသာေရးသမားတို႕က သိပ္မ်ားေနၿပီထင္မည္၊ လူ႕အခြင့္အေရးသမားက လိုေသးသည္ထင္မည္) တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၄။ အဆံုးသတ္ေျပာရလွ်င္ ဖူကူယားမား၏ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး စာအုပ္္မွ အမွတ္ရမိသည္ကို ေျပာျပလိုပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ယဥ္ေက်းမွဳဖက္တာသည္ ေရြ႕ေျပာင္းရ အလြန္ခက္ပါသည္။ ျပည့္တန္ဆာကိစၥကို ယဥ္ေက်းမွဳဖက္တာေပၚတင္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ (ယဥ္ေက်းမွဳကို အေၾကာင္းျပ၍ ျငင္းျခင္း မဟုတ္ပါ၊ ျပည့္တန္ဆာကိစၥကို ျပည္သူတို႕၏ ယဥ္ေက်းမွဳအေပၚလက္ခံေသာ သို႕မဟုတ္ ျငင္းပယ္ေသာ ဓေလ့အေပၚတင္ၾကည့္ေစရန္ ဆိုလိုပါသည္။ ျပည္သူတို႕ အလြယ္တကူ ေခါင္းၿငိမ့္မည္ေလာ၊ ျငင္းပယ္မည္ေလာ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားရန္ ျဖစ္ပါသည္) ထိုအလုပ္ကို မဆိုထားႏွင့္၊ ဖာဟူေသာစကားကိုပင္ ႏွဳတ္က မထြက္ရဲသူမ်ားရိွေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။

၁၅။ သူရို႕ဆီမွာ၊ သူရို႕ဆီမွာႏွင့္ လြယ္လင့္တကူ ဒီမိုကို ကေရစီျပသူမ်ား စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္။ သူရို႕ဆီမွာတိုင္း ျပည့္တန္ဆာဥပေဒကို လက္ခံၾကသည္မဟုတ္ပါ။ တားျမစ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာရိွပါသည္။ ကိုယ့္အေျခအေနကို မသံုးသပ္ပဲ လြယ္လင့္တကူ တင္သြင္းလို၍ မရပါ။ သူ႕ေရေျမမွာေပါက္တိုင္း ကိုယ့္ေရေျမႏွင့္ အံမ၀င္ပါ။ (ယခုစာစုတြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳကို အေၾကာင္းျပ၍ မျငင္းခဲ့ပါ၊ ) ဆင္ျခင္တံုတရားကို သံုး၍ သံုးသပ္ေစလိုပါသည္ခင္ဗ်ား။

၁၆။ ထို႕ထက္ပို၍ ဆိုရန္ မရိွပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ

ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္မွ ဖံုးဆက္၍ ေဆြးေႏြး အားေပးသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ ဆရာေျပာေသာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို (နားလည္သမွ်) တင္ေပးပါမည္။

(၁) ျပည့္တန္ဆာကိစၥသည္ ပေပ်ာက္ရန္ လုပ္မရပါ။ ပေပ်ာက္ရန္ လုပ္မရ၍ တရား၀င္လုပ္ရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ တိုးတိုးႀကိတ္ႀကိတ္ ေျဖရွင္းျခင္းကိုသာ ကာယကံရွင္မ်ားက ပိုသေဘာက်ပါသည္။ တရား၀င္ဖာအျဖစ္ရပ္တည္ရန္သည္ ေနာင္ေရးရိွပါေသးသည္။ အသက္ႀကီးလာလွ်င္ မိသားစုႏွင့္ ေနခ်င္ၾကပါလိမ့္မည္။ မည္သူမွ ထာ၀စဥ္ဖာလုပ္မရပါ။ ဖာမွတ္ပံုတင္ထားလွ်င္ အသက္ႀကီးလွ်င္ ေခါင္းျဖစ္သြားပါမည္။ မွတ္ပံုမတင္လွ်င္ မသိလိုက္ မသိဘာသာ စြန္႕ခြာ၍ ရႏိုင္ပါသည္။

(၂) ဆရာေျပာျပေသာ ဥပမာေလး အလြန္ေကာင္းပါသည္။ အမိန္႕ရ အေပါင္ဆိုင္သည္ အေပါင္ဆိုင္ သတ္သတ္လုပ္ပါက မည္သူမွ မ၀င္လိုပါ။ (ဆိုင္ထဲ၀င္လွ်င္ ေပါင္ရန္မွန္း လူတိုင္း သိပါသည္) အေပါင္ဆိုင္ကို စတိုးဆိုင္ေလးႏွင့္ တြဲဖြင့္ပါမွ ပစၥည္းေလး တစ္ခုခု ၀ယ္သလိုႏွင့္ ၀င္ေပါင္ပါသည္။ ေကတီဗီအဆိုေတာ္လုပ္ျခင္းသည္ ထိုသို႕ သေဘာပါေနပါသည္။ ဖာမ်ားမွတ္ပံုတင္မည္မဟုတ္ပါ။ မတင္မည့္အတူတူ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖာကိစၥ ပေပ်ာက္ရန္ ႀကိဳးစားေစခ်င္ပါသည္။

(၃) ဖာထက္ အေရးႀကီးသည္မွာ ခ်ဳပ္ထားေသာ ေခါင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႕က ဖာမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ဇိမ္ခန္းေထာင္ျခင္း၊ ဖာဇာတ္သြင္းျခင္းမ်ား လုပ္ပါသည္။ ဖာကိုဖမ္းသျဖင့္ ျပႆနာ မေျပလည္ပါ။ အညွာက ေခါင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဖာမ်ားကို ကယ္လိုလွ်င္ ေခါင္းကို အားေပးေသာ ဥပေဒျပဳေရးထက္ သူတုိ႕ကို အေရးယူႏိုင္ရန္သာ ႀကိုးစားေစခ်င္ပါသည္။

Share from FB
mail မွရရွိျပီးေဆာင္းပါးရွင္အမည္မေတြ႕ရပါ။
သိသူမ်ားကြန္႕မန္႕တြင္ေဖၚျပေပးေစလိုပါသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူတစ္ဦးကက်ပ္သိန္း ေပါင္း ၆၃၀ ေပးဝယ္

ႀကိဳးကိုင္သူ ေမာင္ေတာ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္၏ ကြန္ရက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔

Coral Arakan News Agency

ဓါတ္ပံု- ေဒါက္တာထြန္းေအာင္၏ သမီး သီရိေရႊစင္ေအာင္ အား မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာမိုဟာမက္ ႏွင့္ အတူ ေတြ႕ရစဥ္။
============
သတင္း။

ႀကိဳးကိုင္သူ ေမာင္ေတာ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္၏ ကြန္ရက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ပံုရ

By Thaung Kwre

စစ္ေတြ ၊ ၂၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ ]

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ဇြန္လ (၈)ရက္ေန႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ဘဂၤါလီအခ်ိန္ကိုက္ အံုၾကြမႈတြင္ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္သူ အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ ၏ သမီးေထြး သီရိေရႊစင္ေအာင္ (ေခၚ) Aishah Ma ႏွင့္ ေခတ္သစ္မူဆလင္၀ါဒီ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာမဟာသီယာမိုဟာမက္ တို႔ ပူးတြဲရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ေပၚထြက္လာရာ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္တို႔မိသားစု၏ ကြန္ရက္မွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ ရွိေနခဲ့ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မွန္းဆခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာၾကသည္။

တရုတ္ျပည္ေပါက္ မူဆလင္တစ္ဦး လက္ထပ္ကာ မေလးရွားတြင္ ေနထိုင္သူ သီရိေရႊစင္ေအာင္ (၂၆-ႏွစ္) မွာ ပန္တေနာ္သူ မိခင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္တို႔၏ အငယ္ဆံုးသမီးျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။

မိခင္ျဖစ္သူ၏ လူမ်ိဳးေသြးကို ရွမ္းေလာ တရုတ္ေလာ ကရင္ေလာ ဟု Coral Arakan က သဲသဲကြဲကြဲမသိရေသးေသာ္လည္း၊ မိခင္မွာ ထြန္းေအာင္ကို ရခိုင္လူမ်ိဳးဆိုၿပီး ခ်စ္ႀကိဳက္ညားခဲ့ ၿပီးမွ ဘဂၤါလီမွန္း မူဆလင္မွန္း သိရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု တခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မူဆလင္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္သြားခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။

သီရိမွာ ၄င္း၏ မူဆလင္ကြန္ရက္မွ တစ္ဆင့္ ဖခင္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ၿပီး၊ တူရကီႏိုင္ငံ အစၥတန္ဘူးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကြန္ဖရင့္ တစ္ခုတြင္ ၄င္း၏ ဖခင္ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ကို မီဒီယာတြင္ ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ျမန္မာအစိုးရက သက္သက္မဲ့ ရမယ္ရွာကာ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု တက္ေရာက္သူမ်ားအား တင္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ တစ္ဘက္က ထြန္းေအာင္၏ မိသားစုက ထြန္းေအာင္မွာ က်န္းမာေရး အလြန္အမင္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ ထြန္းေအာင္(၆၅-ႏွစ္)အား လႊတ္ေပးရန္ အသနားခံစာတင္ျပထားၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။

ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မူဆလင္ကမၻာ၊ OIC ၊ ယူအန္ ၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ မီဒီယာ စသည့္အင္အားမ်ားအားလံုးကို တြဲလက္ခ်ိတ္ကာႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္းကို အစၥတန္ဘူးလ္ ကြန္ဖရင့္စ္တြင္ သီရိ က တင္ျပခဲ့သည္။

၄င္း၏ အစ္မ ျမႏၵာေအာင္ ႏွင့္ ခဲအို ေမာင္ေမာင္သန္းတို႔မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ကို ဘဂၤါလီဆူပူမႈျဖစ္ခါစ ၂၀၁၂ ဇြန္လ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းခိုလႈံေနသည့္ ေမာင္ေတာ UNHCR ရံုးအတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚျမႏၵာေအာင္ကိုမူ ရန္ကုန္သို႔အသြား စစ္ေတြေလဆိပ္တြင္ စတင္တားဆီးေမးျမန္းကာ ၄င္း၏ခင္ပြန္းႏွင့္တကြ ဇြန္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ျမႏၵာေအာင္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအား အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (ခ)၊ အေရးေပၚ စီမံမႈအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅(ဃ)/၅(၃၁) တုိ႔ အျပင္ လိမ္လည္မႈပုဒ္မ ၄၂၀/၄၆၈ တုိ႔ျဖင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ရဲစခန္းက တရားလိုျပဳ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ရရွိႏိုင္ေရးတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ UNHCR ၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚျမႏၵာေအာင္သည္ ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ား (stateless people) အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေလးရွား ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီယား အစရွိသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သူျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ဇြန္လ ဘဂၤါလီဆူပူမႈ ျဖစ္ခါနီးဆဲဆဲ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွေ၀းလံေသာေနရာမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ား ႀကိဳတင္လာေရာက္ စုရံုးေနၾကၿပီးျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္က ဇြန္လ(၈)ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ စုေပါင္း ဗလီတက္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းခြင့္ ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေန႔ ေန႔လယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕လယ္ ဗလီတြင္ ၀တ္ျပဳရန္လာသူ ဘဂၤါလီမ်ားလွ်ံက်ထြက္လာၿပီးေနာက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အႏွံ႔ ႏွင့္ နယ္ဘက္တြင္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မဟုတ္သူ ရခိုင္ ဗမာ တိုင္းရင္းသားတို႔အား ဘဂၤါလီတို႔က တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူ ႏွင့္ အလြန္ နီးစပ္မႈရွိသူ၊ အခင္းျဖစ္သည့္ေန႔ရက္မ်ား တြင္ ေမာင္ေတာတြင္ရွိေနခဲ့သူ ေဒၚျမႏၵာေအာင္ သည္လည္း ေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ေသခ်ာေပါက္ ပါ၀င္ ေနခဲ့ႏိုင္ သည္ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက သံုးသပ္သည့္အတြက္ ေဒၚျမႏၵာေအာင္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆိုၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ဤ၂၀၁၂ ဇြန္လ (၈)ရက္ ခ်ိန္သားကိုက္လုပ္ႀကံမႈႀကီးကဲ့သို႔ေသာ အလားတူ လုပ္ႀကံမႈႀကီး တစ္ခုလည္း ၁၉၈၈-ခုႏွစ္ ေမလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရာ၊ ထိုအခ်ိန္ကလည္း ေဒါက္တာထြန္းေအာင္မွာ ေမာင္ေတာ ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ရွိေနခဲ့သည္။
ထို ၁၉၈၈ ေမလ(၁၃)ရက္ေန႔ ျဖစ္ရပ္တြင္ ေမာင္ေတာေဒသေနတိုင္ရင္းသားမ်ားမွာ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အမွတ္(၂)လံုထိန္းတပ္ရင္းတို႔၏ ခုခံမႈေၾကာင့္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္ ပူပူေႏြးေႏြးရွိေနေသးသည့္အခ်ိန္ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လူထုေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ထိုေမလ(၁၃)ရက္ျဖစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဒီမိုကေရစီအတြက္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာထြန္းေအာင္က တစ္ပတ္ရိုက္ ေဟာေျပာသြားခဲ့ဖူးသည္။

(Coral Arakan အတြက္ ဥတုခင္စိုင္း က ဓါတ္ပံုမ်ားကို စုစည္းေပးကာ ေသာင္းၾကြယ္ က ေရးသားသည္။)

လိုင္ဇာပတ္၀န္းက်င္မွာ အစိုးရတပ္ေတြက အားလံုးေနရာ ယူထားၾကၿပီ

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KIA ဌာနခ်ဳပ္ အေျခစိုက္သည့္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕အား ျမန္မာ စစ္တပ္မ်ားက တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္ ၀ိုင္းရံ ထားၿပီျဖစ္၍ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔ေန အိမ္အနီးတြင္ ဗံုးခို က်င္းမ်ား တူးေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔နံနက္ ၉နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ၁၁နာရီ၀န္းက်င္အထိ အစိုးရတပ္မ်ားက စစ္တိုက္ေလယာဥ္ ၂စင္းႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ ၃စင္းျဖင့္ လဂ်ားယန္သို႔ ထိုးစစ္ဆင္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္လည္း စစ္တပ္မ်ားထိုးစစ္ဆင္လာဖြယ္ အေနအထား ေတြ႔ရွိ ေန ရသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ဗံုးခိုက်င္းမ်ား တူးေဖာ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔-KIO က အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ဒု-တာ၀န္ခံ ဆလန္ကပါဒြဲပီဆာက ေျပာသည္။

၎က “အခုဆိုရင္ လိုင္ဇာပတ္၀န္းက်င္မွာ အဘက္ဘက္ကေနၿပီး အစိုးရတပ္ေတြက အားလံုးေနရာ ယူထားၾကၿပီေလ။ ဒီကေန႔မွာလည္း သူတို႔က အေပၚကေန စပစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္ဦးမလဲေတာ့ မသိေသးဘူး။ သူတို႔ရဲ႕အထက္က လည္း ေျခလ်င္စစ္ေၾကာင္းေတြထိုးဖို႔ ဖိအားေပးထားတယ္လုိ႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔ေတြ ၾကားသိထားတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေဒါ့ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ လဂ်ားယန္ႏွင့္ KIA ဌာနခ်ဳပ္တည္ေနရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သည္ ၈မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ရွိၿပီး လဂ်ားယန္ေဒသခံမ်ားက လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လိုင္ဇာဘက္သို႔ ေရာက္ေနၾက ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း KIA ဘက္က ဆိုသည္။

လိုင္ဇာၿမိဳ႕ေဒသခံ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြကေတာ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔ကတည္းက ဗံုးခိုက်င္းတူးေနၾက တာ။ ဒီေန႔ လဂ်ားယန္မွာ ရဟတ္ယာဥ္က ဗံုးႀကဲေတာ့ စက္ေသနတ္ မီးပြင့္တာေတာင္ ျမင္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ လိုင္ဇာနားလဲ စစ္တပ္ေတြ ေရာက္ေနၾကၿပီဆိုေတာ့ အိမ္တုိင္းအိမ္တုိင္းက အိမ္ေရွ႕ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ေနာက္ေတြမွာ ဗုံးခုိ က်င္း တူးထားၾကတယ္”ဟု ေျပာသည္။-

(KIC ကရင္သတင္းေအဂ်င္စီ)
Ref:http://www.kicnews.org/?p=15001