Thursday, May 31, 2012

ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်( ၉ ) ခ်က္ -

ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

    ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လ.ဝ.က တာဝန္ရွိသူေျပာၾကားခ်က္အရ..
    လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ( ၉ ) ခ်က္ -

        ( ၁ ) သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ တရားဝင္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ရမည္။ Passport သက္တမ္းသည္ ေရာက္ရွိသည့္ေန႔၏ ေနာက္ပိုင္း အနည္းဆုံး ေျခာက္လသက္တမ္းက်န္ရွိရမည္။

        ( ၂ ) လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္းက ရုိက္ကူးထားသည့္ ( ၄ စင္တီမီတာ * ၆ စင္တီမီတာ ) ရွိ ေရာင္စုံဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံ အသင့္ယူေဆာင္လာရမည္။

        ( ၃ ) လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္မည္ဆုိပါက ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ တာဝန္ခံေခၚေဆာင္သူ ကုမၸဏီ၏ ဖိတ္ေခၚ စာပါရွိရမည္။

        ( ၄ ) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ပါက ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္/လုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေထာက္အထားမိတၱဴ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

        ( ၅ ) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါက အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ စက္ရုံအမည္၊ တည္ေနရာ၊ တာဝန္ခံေခၚေဆာင္သူ၊ လုပ္ကုိင္သည့္ရာထူး စသည္တုိ႔ကို ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္။

        ( ၆ ) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ပါက ေနခြင့္သက္တမ္း တုိးျမွင့္ေလွ်ာက္ထားလုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တည္ဆဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

        ( ၇ ) ျပည္ဝင္ဗီဇာျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား၊ အခမ္းအနား တက္ေရာက္မည့္သူျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားစာ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

        ( ၈ ) ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းမွအပ အျခားမည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမဆုိ အချဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အခမဲ့ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရ။

        ( ၉ ) ျဖတ္သန္းဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ခရီးဆုံးႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ပူးတြဲတင္ရမည္။


    အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္၊ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားႏွင့္ လ.ဝ.က ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.mip.gov.mm တြင္တုိ႔တြင္ ထုတ္ယူၿပီး ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၊ လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးဌာနစိတ္မွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္းတဲ့ခင္ဗ်ာ....

    ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ ခြင့္ျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ဘရူႏုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ လာအုိ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ၾသစေတးလ်၊ တရုတ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အိႏၵိယ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ထုိင္ဝမ္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေျမာက္ကုိရီးယား စသည့္ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသတဲ့...

    စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဗီဇာ ရက္ ၇ဝ ေနထုိင္သူကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝ၊ ျပည္ဝင္ဗီဇာ ၂၈ ရက္ေနထုိင္သူ တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၄ဝ၊ အစည္းအေဝးႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ႔ဆုံမွဳ ဗီဇာ နဲ႔ ျဖတ္သန္းခြင့္ဗီဇာအတြက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေနထုိင္သူအတြက္ ေဒၚလာ ၂ဝ၊ ရက္ေက်ာ္ဗီဇာမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ၃ ေဒၚလာႏွဳန္း၊ ရက္ကုိးဆယ္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဗီဇာမ်ားကို တစ္ရက္ ၅ ေဒၚလာႏွဳန္း ေကာက္ခံသြားပါ့မယ္တဲ့ ခင္ဗ်ာ။

Source; ေၾကးမုံ ( ၂၉၊ ေမ၊ ၂ဝ၁၂ )
http://mmcpcommunity.net/

သမိုင္းမွာ ေမ့လို႔မရတဲ့ေန႔...

သမိုင္းမွာ ေမ့လို႔မရတဲ့ေန႔....( ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈႀကီး ) .. ေနာက္ဆက္တြဲ
by အဓိပတိဘြား စေနသား on Thursday, May 31, 2012 at 1:30pm ·
မေန႔က တင္လိုက္တဲ့ ပို႔စ္မွာ ပို႔စ္က အရမ္းရွည္တဲ့အတြက္ အျပည့္အစံုမပါသြားတာကို ဒီကေန႔ က်ေနာ္ျပန္လည္တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္.. ပို႔စ္မွာ မပါဝင္ေသးတဲ့ အေရးအခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာကိုလဲ ဓါတ္ပံုနွင့္တကြ ျပန္လည္စိစစ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္..ယခုထပ္မံတင္ေပးလိုက္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ပို႔စ္တြင္ပါဝင္ေသာ မူရင္းဓါတ္ပံုမ်ားမဟုတ္ပါ... ထပ္မံ ရွာေဖြေပးထားေသာ ပံုမ်ားသာျဖစ္ပါသည္..။

ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းမွာ ျပည္သူဘက္က ကူညီသူေတြ၊ မေသဘဲက်န္ခဲ့သူေတြ ဇြန္လဆန္းမွာပဲ စတင္အ ဖမ္း ခံၾကရတယ္။ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ပ်ံက်ေက်းရြာက ဦးသန္းထြန္းရဲ ့သား ကိုေမာင္ထြန္း အဖမ္းခံရတယ္။ အေၾကာင္းက အေရး အခင္းမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ကူညီမွဳနဲ႔ တဲ့။ သူနဲ႔ ဦးဇင္း ဒီပဲယင္း ရဲစခန္း အခ်ဳပ္ထဲမွာ ဆံုခဲ့လို႔ သူေျပာျပလို႔ သိခဲ့ရတယ္။ လာဖမ္းတဲ့ အာဏာရွင္ ေတြက သူ ့အေဖ လယ္တဲထဲက ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေျမဆီ ၂အိတ္ ကို ေရေျမာင္းထဲ ကန္ခ်ျပီး လယ္တဲကိုလည္း မီးရွဳိ႕သြားခဲ့တယ္လို႔ ကုိေမာင္ထြန္း ေျပာျပလို႔ သိခဲ့ရတယ္။ ဦးဇင္းနဲ႔ ဦးဇဝန (၂၀၀၄ခုႏွစ္ အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာသံခ်ပ္ေခြတြင္ ဂုဏ္ျပဳစပ္ဆိုျခင္းခံရတဲ့ ဦးဇင္း) တို႔ကို လာဖမ္းတဲ့ရက္က ဇြန္ လ ၆ရက္ေန႔။ ဦးဇင္း ေက်ာင္းကို ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲ ေခါင္းေဆာင္ ေရႊဘိုခရိုင္ ခယက ဥကၠဌ ဒု ဗမက သန္းဟန္။ ျမိဳ ့နယ္ရဲမွဳး ေသာင္းဝင္း။ ေက်းရြာ ရယက သိန္းေဇာ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ေရာက္လာျပီး၊ ေခတၱ ေမးျမန္းစရာရွိလို႔ လိုက္ခဲ့ ပါတဲ့။ ဦးဇင္းတို ့ကို ဒီပဲယင္း အခ်ဳပ္မွာ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ ျပီးေတာ့ ဦးဇင္းတို ့နဲ ့အမွဳတြဲ =က်ည္ရြာက ကိုၾကီးညိဳနဲ႔ ကိုခင္ေမာင္လြင္ (၂၀၀၄ခုႏွစ္ အိႏၵိယ ေရာက္ျမန္မာသံခ်ပ္ေခြတြင္ ဂုဏ္ျပဳစပ္ဆိုျခင္းခံခဲ့ရသူ ၂ ေယာက္)။
ျပီးေတာ့ ဘုရားထြက္ရြာက ကိုတိုက္မင္းနဲ ့ကိုစက္ေငြ တို ့ ဖမ္းဆီးခံရတယ္။ ဦးဇင္းတို႔ အားလံုးကို (၃၆နာရီ ေက်ာ္) ဆြမ္းထမင္းမေကြ်း၊ ေရ မတိုက္ဘဲ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ ဦးဇင္းကို ၂ညတိတိ အိပ္ခြင့္မေပးဘဲ စစ္ေၾကာေရး လုပ္တယ္။ အဲဒီအခ်ဳပ္မွာေနစဥ္ မိသားစုေတြနဲ ့ဆက္သြယ္ခြင့္ မေပးခဲ့ဘူး။ လူေတြကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တာ ပိုဆိုးတယ္။
ကိုစက္ေငြ ကို ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ျပီး ၊ေယာက္်ားတန္ဆာကို မီးရွဳိ ့၊ အပ္နဲ ့ထိုး စစ္ေဆးတယ္။ ကိုၾကီးညိုကို သံၾကိဳးနဲ႔ ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးတယ္။ စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေခြးေတြဟာ အရက္မူးရူးေသာက္စားျပီး စစ္ေဆးတယ္။
ဦးဇင္း ဒီပဲယင္းအခ်ဳပ္မွာရွိစဥ္ စစ္ေၾကာေရး ဝင္ရလြန္းလို ့ ဘယ္ေလာက္ထိ ၾကာသြားတယ္။ ရက္စြဲေတြ မမွတ္ မိေတာ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ေရႊဘိုေထာင္ကို မိုးရြာေနတဲ့ ညပိုင္းမွာ ေရာက္တာပဲ မွတ္မိေတာ့တယ္။ ေထာင္ဗူးဝ ေရာက္ေတာ့ ဦးဇင္းကို သကၤန္းခြ်တ္၊ ဖိနပ္ခ်ြတ္ခိုင္းတယ္။ ေထာင္ဝါဒါေတြက ေက်ာနဲ ့ရင္ဘတ္ကို လက္သီးနဲ ့ ဝိုင္းထိုးၾကတယ္။ မိန္းေဂ်းလ္ရံုးမွာ တခါ ဦးဇင္းရဲ ့ေခါင္းကို နံပါတ္တုတ္နဲ႔ အရိုက္ခံရတယ္။ ေရႊဘိုေထာင္ ေရာက္ျပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ေထာင္ဗူးဝ ရံုးခန္းကိုေခၚျပီး နံနက္ ၈နာရီ ကေန ညေန ၃နာရီအထိစစ္တယ္။ဒီပဲယင္းျဖစ္စဥ္ေတြ ျပန္ေမးတယ္။ ဘယ္သူက စရိုက္တာလဲ ။ ရြာသားေတြက စ လုပ္တာလား လို ့ေမးတယ္။ ဦးဇင္းက …ၾကံ့ဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္လူရမ္းကားေတြနဲ ့ဘုန္းၾကီးအတုေတြက ေလးခြနဲ႔ အရင္ပစ္ခဲ့တယ္..ရြာသားေတြမွာ ဘာလက္နက္မွ မပါဘူး၊..လို ့ေျဖလိုက္တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး တေယာက္ က ဦးဇင္းကို မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းေမးတယ္..“ကားမီးရိွဳ ့တာ မင္းဦးစီးျပီး ရွိဳ ့တာ မဟုတ္လား။ငါတို ့မွာ အေထာက္ အထားေတြရွိတယ္။ မျငင္းနဲ ့” လို ့ ျဖဲေျခာက္တယ္။ ဦးဇင္းက…”က်ဳပ္တို ့က ဦးဇင္းေတြ။အက်ိဳးမဲ့တဲ့ အလုပ္ကို အရင္ကလည္း မလုပ္ခဲ့ဘူး။ အခုလည္းမလုပ္ဘူး။ ေနာင္လည္းလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး” လို ့ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။
မင္း ဘာျဖစ္လို႔ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ရြာထဲ လိုက္ေအာ္တာလဲလို႔ ေမးတယ္။ ဦးဇင္းက..ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ ဆုရွင္၊ ျမန္မာျပည္ေကာင္းစားေရး ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့လုပ္ေနတဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ရြာကလူေတြ ျမင္ဖူးေအာင္ ၾကည့္ၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသခဲ့တာ။ လို႔ေျဖလိုက္တယ္။ မင္းေရာ ျမင္ဖူးလို႔လား လို ့ ထပ္ေမးတယ္။
က်ဳပ္လည္းမျမင္ဖူးလို ့ ထြက္ၾကည့္တာေပါ့ ..လို ့ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ထြက္ၾကည့္ခ်င္ရင္ မင္းတေယာက္တည္း ထြက္ၾကည့္ေပါ့။အသံခ်ဲ ့စက္နဲ ့ --ီး မို ့လို ့ ေအာ္ရတာလားလို ့ဦးဇင္း ကို ဆဲတယ္။ လူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေသလဲ လို ့ထပ္ေမးတယ္။ လူေတြအမ်ားၾကီးေသတယ္။ က်ဳပ္ျမင္ရသေလာက္တင္ပဲ ၾကည္ကားဂိတ္နဲ ့ေတာင္ေျမာက္ တံတားႏွစ္စင္း ေတာင္ဘက္ထိပ္အစကေန ေျမာက္ဘက္ထိပ္အဆံုးအထိ လူ(၆၀)ေလာက္ေသတယ္။ လို႔ ဦးဇင္းက ေျပာတဲ့အခါ စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေခြးေထာက္လွမ္းေရးက “ေလးေယာက္ပဲေသတယ္လို႔ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို ေတြက ေၾကညာျပီးသား ဆိုတာ မင္းမသိဘူးလား”လို ့ေျပာတယ္။ ဒါက အာဏာရွင္ေတြ ထုတ္ျပန္ တာပဲ။ က်ဳပ္ကေတာ့ (၄)ေယာက္ပဲ ေသတယ္လို ့မေျပာႏိုင္ဘူးလို ့ ေျပာလိုက္ ေတာ့၊ ေထာက္လွမ္းေရးက “မင္းကို သက္သာေအာင္လုပ္ေပးမယ္။ လႊတ္ခ်င္လည္းလႊတ္မယ္။ ေလးေယာက္ပဲ ေသတယ္လို ့ေျပာရမယ္” လို ့ ဦးဇင္းကို ေစခိုင္းတယ္။ ဦးဇင္းက “ဦးဇင္းက က်ဳပ္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး။ အမွန္တရားဟာ ေနာင္လည္း ေပၚမွာ ပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ တာဝန္ရွိသလို လုပ္ႏိုင္တယ္” လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ေနာက္တခု ေျပာခိုင္းတာက “အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ ့က ၾကံ့ခိုင္ေရးကားကို မီးရွိဳ ့တယ္”လို ့ ထြက္ဆိုခိုင္းတယ္။ ထြက္ဆိုရင္ အမွဳတြဲ ေျခာက္ေယာက္စလံုး လႊတ္ေပးမယ္။ နာရီဝက္ စဥ္းစားခြင့္ေပးတယ္။ ဦးဇင္းတို႔က မသိတာကို မသိဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ မဟုတ္တာကို ဟုတ္တယ္လို ့ မေျပာႏိုင္ဘူးလို ့ေျပာလိုက္တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးေကာင္က ဦးဇင္းကို ငါနဲ ့ကိုင္တုတ္တယ္။“ ငါ--ိုးမ ဘုန္းၾကီးစုတ္…ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္မလုပ္ဘူး။ မင္းကို တိုက္ပိတ္ထား မယ္” လို႔ ဦးဇင္းရင္ဘတ္ကို ေဆာင့္တြန္းရင္း ဆဲေရးျခိမ္းေျခာက္ျပီး ေထာင္ဝါဒါက ဦးဇင္းကို အေဆာင္ကို
ျပန္ပို႔ ခဲ့တယ္။ ဦးဇင္းအပါအဝင္ အမွဳတြဲေတြ ျဖစ္တဲ့ ဦးဇဝန။ ကိုခင္ေမာင္လြင္။ ကိုၾကီးညိဳ။ ကိုတိုက္မင္း။ ကိုစက္ေငြ တို႔ကို ပုဒ္မ(၂၉၄)(၂၉၅) =သာသနာ ညိွဳးႏြမ္းမွဳ၊ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ ဆဲေရးလွံဳ ့ေဆာ္မွဳ။ ပုဒ္မ(၄၃၆)= ကားမီးရွိဳ ့မွုေတြနဲ ့အမွဳဖြင့္ ရံုးတင္တရားစြဲခဲ့တယ္။ စစ္အစိုးရအလိုက် တရားလိုျပ သက္ေသ ေတြအျဖစ္ ဒီပဲယင္း စခန္းမွဳး စိန္ဝင္း။အမည္မသိ တပြင့္နဲ ့ရဲအရာရွိတဦး။ ရိုးရိုးရဲတပ္သား ဇာနည္ဟိန္းနဲ႔ နာမည္မသိ ရဲတဦး ။ ၾကည္ရြာ ရယက ဥကၠဌ သိန္းေဇာ္။ ဘုရားထြက္ရြာၾကံ့ ဖြတ္အဖြဲ ့ဝင္ တိုက္ထြန္း။ မန္က်ည္း အုပ္ရြာ ၾကံ့ဖြတ္ ေဒၚခါမွီ။ မံုရြာျမိဳ ့၊ ဆူးေလကုန္းရပ္မွ ကားပိုင္ရွင္နဲ ့ဒရိုင္ဘာ။ ဒီပဲယင္းျမိဳ ့ လဝက ဦးေမာင္ရွိန္ တို ့က အမွဳစစ္ေဆးရာမွာ ဦးဇင္းတို ့ ပါဝင္က်ဴးလြန္တာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေရႊဘိုခရိုင္ အမ်ဳိးသမီး တရား သူၾကီးထံ ထြက္ဆိုၾကတယ္။ တျခားတရားသူၾကီးေတြအျဖစ္ ဒီပဲယင္းျမိဳ ့နယ္ တရားရံုးမွ အမ်ိဳးသမီး တရားသူၾကီး တဦး၊ေရဦး ျမိဳ ့နယ္ တရားရံုးမွ တရားသူၾကီး ဦးစိန္ဝင္းတို ့အမွဳစစ္ေဆးၾကတယ္။ အမိန္႔ခ်မယ့္ေန႔ (၂၀၀၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႕) တရားရံုးသြားမယ့္ရက္မွာ ဦးဇင္းက စစ္အစိုးရ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ပါ တဲ့ သတင္းစာကို ေထာင္ထဲက ရခဲ့လို႔ ပုဆိုးၾကားထဲ ဖြက္ယူသြားျပီး၊ ခရိုင္တရားသူၾကီးမကို ထုတ္ျပရင္း တင္ျပ လိုက္တယ္။
“ဒကာမၾကီး၊ ဒီသတင္းစာထဲက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသတင္းမွာ နအဖက အင္န္အယ္လ္ဒီကို ကားမီးရွိဳ ့မွဳနဲ ့ စြပ္စြဲ တင္ျပထား တယ္။ႏိုင္ငံတကာကလည္း သိတယ္။ ကားမီးရွိဳ ့တာ အင္န္အယ္လ္ဒီဆိုရင္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီဝင္ မဟုတ္တဲ့ ဦးဇင္းတို ့ကို ကားမီးရွိဳ ့မွဳ ပုဒ္မ (၄၃၆)နဲ႕ အမိန္ ့ခ်မယ္ဆိုရင္၊ သတင္းစာထဲမွာစြပ္စြဲထားတဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီကို ကားမီးရွိဳ ့မွဳနဲ ့စြပ္စြဲထား တာကို ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ ျပန္ရုပ္သိမ္းေပးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အင္န္ အယ္လ္ဒီကို ကားမီးရွိဳ ့မွဳ ့နဲ ့မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ၾကံစြပ္စြဲထားတာကို မရုပ္သိမ္းဘူးဆိုရင္ ဦးဇင္းတို ့ကို ကားမီးရွိဳ ့ မွဳနဲ ့မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ၾကံစြပ္စြဲထားတာကို ရုပ္သိမ္းေပးပါ။” လို ့ေျပာခဲ့ေပမယ့္ စစ္အစိုးရအလိုက် ၾကိဳးဆြဲတိုင္း ကရတဲ့ မတရားတဲ့ တရားသူၾကီးမ က ဦးဇင္းတို ့ကို မီးရွိဳ ့မွဳနဲ ့ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္၊ သာသနာညိွဳးႏြမ္းမွဳနဲ ့ ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္၊ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ ဆဲေရးလွဳံ ့ေဆာ္မွဳနဲ ့ေထာင္ဒဏ္(၃)လ =စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ (၉) ႏွစ္(၃)လကို သီးျခားက်ခံေစ လို ့ အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
သာသနာညိွဳးႏြမ္းေအာင္မလုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးဇင္းတို ့ကိုက်ေတာ့ ေထာင္ခ်တယ္။ သာသနာညိွဳးႏြမ္းေအာင္လုပ္တာက အာဏာရွင္္ေတြ ။ သူတို ့က စစ္သားေတြကို ဘုန္းၾကီးအတုလုပ္ခိုင္းျပီး ေဒၚစုနဲ ့အဖြဲ ့ကို ရိုက္ႏွက္၊ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ ပစၥည္းလုခိုင္းတယ္။ အခု ဦးဇင္းကို ၾကည့္ပါ။ အတင္းအဓမၼ သကၤန္းဆြဲခ်ြတ္ျပီး လူဝတ္လဲခိုင္း ထားတယ္။ အဲဒါကမွ သာသနာ ညွိဳးႏြမ္းေအာင္လုပ္တာ။ စစ္ေၾကာေရးမွာလည္း ရဲေတြ၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေတြက ဦးဇင္းတို႔ကို ဆဲဆို ၾကိမ္းေမာင္းရိုက္ ႏွက္တာ၊ မတရားတဲ့ အမွဳဆင္ အမိန္ ့ခ်တာ ၊ အဲဒါေတြကမွ သာသနာဖ်က္ေနတာ၊ ညွိဳးႏြမ္းေအာင္ လုပ္ေနတာ။ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ မလုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးဇင္းတို႔ကို ေထာင္ခ် တယ္။ တိုင္းျပည္ တကယ္ဆူပူေအာင္ လုပ္ခဲ့တာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး သန္းေရႊနဲ႔ သူတည္ေထာင္ထားတဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးအသင္းဝင္ေတြ၊ စရိတ္ျငိမ္း ၅၀၀ က်ပ္ေပးျပီး အရက္တိုက္၊ ရိုက္ႏွက္နည္း သင္တန္း ေပးထားတဲ့ စြမ္းအားရွင္ေတြ၊ သူ႔စစ္တပ္ထဲက ဘုန္းၾကီးေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ စစ္သားေတြ၊ ရြာသစ္ရြာစခန္းက ဗိုလ္မွဳး သန္းဟန္တို ့လူရမ္းကားေတြကသာ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ လွံဳ ့ေဆာ္ခဲ့တဲ့ လူေတြလို ့ ဦးဇင္းျပန္ေျပာခဲ့တယ္။

တရားသူၾကီးမက “သူ ့အမိန္ ့နဲ ့အမိန္ ့ခ်တာမဟုတ္ဘဲ အထက္က ခိုင္းတဲ့ အတိုင္း လုပ္ရတာျဖစ္တယ္လို ့ “ ဦးဇင္းကို ငိုရင္းေျပာပါတယ္။ ဦးဇင္းတို ့လည္း အခ်ဳပ္သားဘဝမွ ေထာင္က်သမားဘဝ ေရာက္သြားျပီး ေရႊဘို ေထာင္မွာပဲ တႏွစ္ခန္ ့ေနလာခဲ့ရင္း ၊၂၀၀၄ ခုႏွစ္။ ဧျပီလ (၂၅)ရက္ေန ့မွာ ေထာင္မွျပန္ လြတ္လာခဲ့တယ္။ ေထာင္ကမလႊတ္ခင္ မိန္းေဂ်းလ္မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရတယ္။ ေနာင္ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားနဲ ့မဆက္ရ..တဲ့။ အဲဒါေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ေထာင္ေၾကြးျပစ္ဒဏ္ ၈ႏွစ္အျပင္ ျပစ္ဒဏ္အသစ္နဲ႔ေပါင္းျပီး ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမယ္လို ့ပါရွိတယ္။ ေရႊဘိုေထာင္ကေန လြတ္တာနဲ ့ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ေရႊဘို ေထာက္ လွမ္းေရးရံုး ေခၚသြားျပီး ဓါတ္ပံုတပံုရိုက္ယူတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေရဦးျမိဳ႕ အထိ လိုက္ပို႔တယ္။ ေရဦး ေထာက္လွမ္းေရး စိုးလြင္ကတဆင့္ ဒီပဲယင္းအထိလိုက္ပို ့တယ္။ ဒီပဲယင္းျမိဳ ့ နယ္မွဳး ေသာင္းဝင္း ထံ ဦးဇင္းရဲ ့ အဖမ္းခံရစဥ္က သိမ္းယူထားခဲ့တဲ့ သာသနာဝင္ မွတ္တမ္းမွတ္ပံုတင္ ျပန္ေတာင္းခဲ့တယ္။ ဒီပဲယင္းကိစၥ တခုလံုး ကို ေရႊဘို ခယကဥကၠဌ ဒုဗိုလ္မွဳးၾကီး သန္းဟန္ ကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္လို႔၊ သူ့ဆီသြား ေတာင္း လို ့ေျပာတယ္။ တကယ္တန္းေတာင္းေတာ့ ျပန္မရေတာ့ပါ။ ဒါနဲ ့ရြာထဲမွာ ေနျပန္ေတာ့ ၾကည္ရြာ ရယက ဥကၠဌ သိန္းေဇာ္က (ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း မျဖစ္ခင္ ေမလ၂၆ ထဲက ရထားတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းတလံုးနဲ႔) ဦးဇင္း ဟိုသြား ဒီသြားကအစ ေထာက္လွမ္းေရးေတြကို သတင္းေပးပို႔ ေနခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္း ေျပာတဲ့သူ၊ ေရဒီယိုနားေထာင္တို ့ကိုလည္း သတင္းေပးပို ့တယ္..။ ဦးဇင္းလည္း အက်ပ္အတည္းေတြၾကားမွာ မေနခ်င္ေတာ့တာရယ္၊ ၂၀၀၄ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ မွာ နအဖ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဆိုသူ ဥာဏ္ဝင္းက မေျပာေလ ကဲေလဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ ့ဒီပဲယင္းကိစၥကို ထပ္လိမ္သြားတာ ၾကားခဲ့ရလို ့၊ ဒီပဲယင္းအျဖစ္မွန္ကို ျပည္ပမွာ ေဖာ္ ထုတ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္ျမိဳ ့ကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ နအဖ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီးသန္းေရႊရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ အတြင္းေရးမွဳး (၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစိုးဝင္းက ဦးေဆာင္ေစခိုင္းျပီး အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နမခတိုင္းမွဳး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္တို ့ က ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ပစၥည္းလုဖို ့ၾကံစည္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း ကိုမွ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမွဳလို ့မေခၚရင္ ဘယ္ဟာမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမွဳလို ့ေခၚရမလဲ ။ ကာယကံေျမာက္ ပါဝင္ရိုက္ႏွက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္သူေတြ ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံ့တာဝန္ ရာထူးၾကီးၾကီးယူထားၾကတဲ့ ေရႊဘိုခရိုင္
ဥကၠဌ ဒုဗိုလ္မွဳးၾကီးသန္းဟန္၊ ဒီပဲယင္းျမိဳ ့နယ္ဥကၠဌ ဦးတင္အုန္း ၊ဒီပဲယင္း ျမိဳ ့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဳး ေသာင္းဝင္း၊ စခန္းမွဳး (ပါးတြင္မွဲ ့ရွိ ) စိန္ဝင္း (အေရးအခင္းျပီးေနာက္ သပိတ္က်င္းျမိဳ ့ ေက်ာက္ေျမာင္းရဲစခန္းသို ့ရာထူးတိုးေျပာင္း ခံရသူ)၊ ထိုသူ ေတြနဲ ့အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဘက္က ျပည္သူကို ကာကြယ္မယ္ဆိုတဲ့ စစ္သားေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္ေတြ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ ့ဝင္ေတြ အျပင္ လူမွဴေရးပဲလုပ္မယ္ဆိုတဲ ့ သန္းေရႊ ေထာင္ထား တဲ့ ၾကံ့ဖြတ္ေတြ၊ ရပ္ရြာထဲက ခိုးဆိုးခါး လူရမ္းကား စြမ္းအားရွင္ ေတြက ဒီပဲယင္းျမိဳ ့က်ည္ရြာနဲ ့ရြာသစ္ရြာ ၾကားမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့အဖြဲ ့၊သူမကိုေထာက္ခံတဲ့ ရြာသူရြာသားျပည္သူမ်ားကို တဘက္သတ္ ၾကိဳတင္ၾကံစည္လုပ္ၾကံခဲ့တာကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလို ့မရပါ။ ဒီပဲယင္း လို ေဒသဟာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အမဲေရာင္ေဒသ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဥာဏ္ဝင္းတို ့နအဖကေျပာသလို လံုျခံဳေရးအေန အထားအရ အဆင္မေျပတဲ့ေဒသမို ့ မသြားဖို ့တားျမစ္စရာကို မလိုေပမယ့္ ၊ နအဖက ဟန္ေဆာင္ တားျမစ္ ခဲ့တယ္။ ဒါကို ေဒၚစုနဲ ့အဖြဲ ့က သြားေရာက္ခဲ့လို ့ အစိုးရအေနနဲ ့လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တာလို ့ တာဝန္မဲ ့စကားေျပာေနၾက ေပမယ့္ ၊တကယ့္လက္ေတြ ့မွာေတာ့ နအဖဟာ ေဒၚစုတို ့အဖြဲ ့ကို ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ဖို ့ နယ္ေပါင္းစံုမွ လူရမ္းကားေတြကို ၾကိဳတင္စုေဆာင္း သင္တန္းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ စစ္သားေတြကို ကတံုးတံုး သကၤန္းပတ္ေပးျပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကို အကၤ်ီဆြဲခ်ြတ္ ေရႊေငြ လက္ဝတ္ရတနာေတြ လုယူခိုင္းတဲ့ ကာယိေျႏၵ ဖ်က္ဆီးဖို ့ၾကေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သလား။ အေလာင္းတင္မယ့္ကား၊ ကားလမ္းေပၚက ေသြးေတြ ကို ေဆးေၾကာမယ့္ မီးသတ္ကား ၊အေလာင္းမ်ားျမွဳပ္ဖို ့ ေျမတူးစက္ေတြ ကားေတြကို ရြာသစ္ရြာ ဆည္ေျမာင္း ရံုးဝင္းထဲမွာ ယခင္က မရွိေပမယ့္ ေမ ၃၀ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း မျဖစ္ခင္ ရက္မွာ ေရာက္ ရွိေနခဲ့တာေတြ က်ေတာ့ ၾကိဳတင္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သလား။ ေဒၚစုတို ့ကို လုပ္ၾကံဖို ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးရဲ ့စစ္တပ္၊ ရဲ၊ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ ့ဝင္ေတြကို ၾကိဳတင္စုေဆာင္း သန္းဟန္ကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္တာဝန္ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး လက္နက္မဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္နဲ ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမွဳနဲ ့ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိတဲ့ ေဒ သခံ ျပည္သူေတြၾကားမွာ တရားမွ်တတဲ ့ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေအာင္ ေအးခ်မ္းစြာ စည္းရံုးေရးခရီး လွည့္လည္ခဲ့တဲ့ ေဒၚစုနဲ ့ ျပည္သူေတြ ကိုက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့ေတြနဲ ့ဘာ့ေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္မေပးႏိုင္ခဲ့တာလဲ။ ဥာဏ္ဝင္းနဲ႔ နအဖ စစ္ဘီလူးေတြကို ဦးဇင္းက ေမးခြန္းေတြ ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ ကမၻာသိ ျပန္ေျဖရွင္းေပးၾကပါ။
ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းဟာ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ၊လူမဆန္တဲ့ စစ္ဘီလူးေတြရဲ ့ ျပဳမူခဲ့ တဲ့ ျပႆနာ ဆိုတာ ဦးဇင္းကိုယ္ေတြ ့နဲ ့အျမင္ေတြကို ေျပာလို ့ ျပီးပါျပီ။


(၁)ဦးဇင္းေျပာခဲ့တာေတြဟာ မိမိကိုယ္တိုင္ေတြ႔၊ ျမင္၊ သိခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္တယ္၊ အခုလို ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာၾကားတာေတြဟာ မည္သူတဦးတေယာက္ရဲ ့ မတရားၾသဇာလႊမ္းမိုး၊ ျခိမ္းေျခာက္၊ ေသြးေဆာင္ဖ်ား ေယာင္းကာ ေျပာ ဆိုခိုင္းျခင္း မဟုတ္။ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား ေျပာဆိုထားျခင္း မဟုတ္၊ မိမိရဲ ့လြတ္လပ္တဲ့ သေဘာဆႏၵအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား တာျဖစ္တယ္။
(၂)ဘယ္သူ ့ကိုမွ မုန္းတီးလို ့အပိုေျပာတာမဟုတ္၊ ခ်စ္ခင္လို ့ အပိုေျပာတာမဟုတ္ဘဲ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း တရားမွ်တမွဳ ေတြ လူ ့ေလာကၾကီးမွာ ေပၚေပါက္ေစဖို ့ေျပာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ေျပာခဲ့တာေတြဟာ ၂၀၀၅ မတ္လမွာThe Ad hoc Commission On Depayin Massacre(BURMA) မွာ ထြက္ဆိုခဲ့တာေတြ၊ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ပီညဲရိုး ေရွ ့ေမွာက္မွာ ဘာသာျပန္နဲ ့ထြက္ဆိုခဲ့တာေတြအတိုင္း ျပန္ေျပာျပ တာျဖစ္တယ္။
(၃) ျပည္တြင္းကိုမွာခ်င္တာက ဒီပဲယင္းအမွဳသာမက စစ္အုပ္စုရဲ ့က်ဳးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရာဇဝတ္မွဳေတြကို အာဏာရွင္ နအဖ ရွိေနသေရြ ့ အမွန္မေပၚေပါက္ဘူးဆိုတာရယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ေဒၚစုကို မတရားအမွဳဆင္ ထပ္မံေထာင္ခ်ဖို ့လုပ္ေနျခင္းဟာ ဒီပဲယင္းအမွဳကို ေဖာ္မယ့္ အဓိက တရားလို တေယာက္ကို ထပ္မံ လုပ္ၾကံ ေနတာလို ့ျမင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နအဖ စစ္မိစၦာေတြကို ေျပာခ်င္တယ္။ ေဒၚစုကို ဖမ္းထားလည္း အမွဳမွန္က ေပၚမွာပဲ။ အေႏွးနဲ ့အျမန္ပဲရွိတယ္။ ေဒၚစု မေသခင္ အမွဳမွန္ေပၚရင္ ခင္ဗ်ားတို ့ သက္သာမယ္။ ေသသြားျပီးမွ ႏိုင္ငံတကာခံုရံုးမွာ ခင္ဗ်ားတို ့တရားစီရင္ခံရရင္ မလြယ္ဘူးသာ မွတ္ေပေတာ့လို ့ေျပာခ်င္တယ္။ ျပည္ပ ေရာက္ေနတဲ့ ဦးဇင္းတို ့လို ဒီပဲယင္းကိုယ္ေတြ ့မ်က္ျမင္သက္ေသေတြအေနနဲ ့လည္း ၊အမွဳမွန္ေတြ အျမန္ ေပၚေပါက္ေအာင္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ ထပ္မေရာက္ခင္ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုးမွာ နအဖကို စြဲခ်က္ တင္ႏိုင္ေအာင္၊ အဖြဲ ့အစည္း ေတြနဲ ့ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ပူးေပါင္းကာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ၾကိဳးစားၾကဖို ့တိုက္တြန္းခ်င္ တယ္။ အားလံုးက်န္းက်န္းမာမာျဖစ္ဖို ့လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ ထိန္းသိမ္း တာဟာလည္း မ်က္ျမင္သက္ေသေတြအဖို ့အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ပန္းတိုင္မေရာက္ခင္ ေသသြားတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ (ဥပမာ-မဲေဆာက္မွာ ဒီပဲယင္းမ်က္ျမင္တခ်ိဳ ့ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ ့ အေသာက္အစား မဆင္ျခင္လို ့ ဆံုးပါးသြားတာေတြကို ရင္နာစြာ နမူနာယူၾကပါ) ဒီေလာက္ပါပဲ။ အမွန္တရားအျမန္ ထြန္းကားပါေစ။ လူထုခ်စ္သူမ်ား အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ လို ့ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။


အေမစုႏွင့္တကြ လိုက္ပါလာေသာ ယာဥ္တန္းအား စတင္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေသာ ေနရာ..

က်ည္႐ြာမေရာက္ခင္ ရြာသစ္ ေက်း႐ြာ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနဝင္းႏွင့္ ရဲစခန္း..။ လုပ္ၾကံမႈႀကီးအတြက္ ျခံဝင္းထဲကို ေဘာက္စာ(bowser)ကားၾကီးမ်ား၊ ေျမညွိစက္ကားၾကီးမ်ား၊ စစ္ထရပ္ကားမ်ား၊ အေလာင္း ေကာက္မည့္ကားမ်ား ၾကိဳတင္ ေရာက္ ရွိေနရာယူထားခဲ့တယ္လို ့သိရတယ္။
လုပ္ၾကံမႈအၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ မေသမရွင္လဲက်ေနသူမ်ား အားလံုးကို ျမဳပ္ႏွံပစ္လိုက္ၾကေသာ ေနရာ ( ႐ြာသစ္႐ြာ ေတာင္ဘက္တံတားအနီး ပံုတြင္ အနီဝိုင္းျပထားေသာေနရာ ျဖစ္ပါတယ္ ) .. ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဒီေန႔ေရာက္ရင္ အေစာင့္ေတြ ခ်ထားတဲ့ၾကားထဲမွ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ အျဖစ္ ပန္းေခြ ႏွစ္ေခြ သံုးေခြ အၿမဲတမ္း ဒီေနရာမွာ ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္..

ဒါကေတာ့ အေပၚမွ ေနရာ သံုးခုအား တစုတစည္းထဲ အေဝးမွ ရိုက္ထားပံုပါ

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အေရး ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြး

rfa.org
2012-05-31
ထိုင္းႏုိင္ငံကို ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ ညေနခင္းက ထုိင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Chalerm Yoobamroong နဲ႔ ထိုင္းအစိုးရ အိမ္ေတာ္မွာ ၄၅ မိနစ္ၾကာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
RFA ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္က ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Chalerm Yoobamroong တို႔ ထိုင္းအစိုးရ အိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေနစဥ္။ အဲဒီလို ေတြ႔ဆံုရာမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ အေရးနဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ေတြ အေရးကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ထိုင္း ဒုတိယ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္း ရွိမယ္ဆိုရင္ ထိုင္း အလုပ္သမားေတြနဲ႔ တန္းတူ တေန႔ကို ဘတ္ေငြ ၃၀၀ ရရွိမွာ ျဖစ္ျပီး ထိုင္းအလုပ္သမားေတြ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ဘတ္ ၃၀ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ကိုပါ ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာရာမွာ-ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရပ္ အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပို႔တဲ့ မူဝါဒ မရွိတဲ့ အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အႏၱရာယ္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ေရး ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုးနဲ႔ ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ညပိုင္း ကမာၻ႔စီးပြားေရး ညီလာခံက တည္ခင္းမယ့္ ညစာစားပြဲမွာ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ ရွင္နာဝပ္ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ရွိၿပီး မနက္ျဖန္မွာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္က မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းကို သြားေရာက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒိီကေန႔ ညေနပိုင္းကလည္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ရံုးကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို စကားေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။
ဒီအေၾကာင္းသတင္းသြားယူတဲ့ RFA သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ျမတ္စုိးကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။ အသံဖိုင္ယူရန္။

ဦး၀င္းခ်ဳိ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵျပ

  rfa.org
2012-05-31 လိွဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ကန္ထရိုက္ေတြ ရယူထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လယ္သမားေတြကိုယ္စား လယ္သမား အေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဦး၀င္းခ်ိဳဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳရြာနဲ႔ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနေရွ႕မွာ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းကေန မြန္းလြဲပိုင္း အထိ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပပါတယ္။

RFA ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမ ၄ ခုက လယ္ယာေျမ အသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ရံုးေရွ႕တြင္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနစဥ္။ ၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ လယ္သမား ၆၁ ဦး ကိုယ္စား ဆႏၵျပတာလို႔ ဦး၀င္းခ်ိဳက ေျပာပါတယ္။ “ အေနာ္ရထာ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းတုန္းက ေျမေတြအသိမ္းခံထားရတဲ့ လယ္သမား ၆၁ ေယာက္၊ သူတို႔ရဲ႕ လယ္ဧက ၆၀၀ ေက်ာ္ အသိမ္းခံရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ေတြ႔ဆံု ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ကိုယ္စားလွယ္လႊဲထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သူတို႔အားလံုးကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ဆႏၵျပတာပါ” Town Ace pickup ေတာင္းေအ့စ္ပစ္ကပ္ ကား ေျခာက္စီးနဲ႔ လယ္သမား တစ္ရာေက်ာ္ ပါလာေပမဲ့ သူတို႔ကို ကားေပၚက မဆင္းခိုင္းဘဲ လယ္သမားေတြ ကိုယ္စား တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပခဲ့တာလို႔ ဦး၀င္းခ်ိုဳက ေျပာပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက သိမ္းထားတဲ့ လယ္ေျမေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာလအတြင္း အေဆာက္အဦး မေဆာက္ရင္ ျပန္သိမ္းမယ္လို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ထားရွိခဲ့ျပီး ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္တဲ့လူေတြကို အေရးမယူတဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရတာလို႔ ဦး၀င္းခ်ိဳက ေျပာပါတယ္။
ဒီဆႏၵျပပြဲအေၾကာင္း ေဒၚစမ္းစမ္းတင္က တင္ျပပါမယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။

အရွင္ ၀ီရသူ (မစိုးရိမ္) ထံဦးေအာင္ေသာင္း လာေရာက္ ဂါရ၀ ျပဳ

အရွင္ ၀ီရသူ (မစိုးရိမ္) ထံ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေသာင္း လာေရာက္ ဂါရ၀ ျပဳ
ျမင့္လွိဳင္၊
burmatoday.net  ၂၀၁၂ ေမ ၂၉ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမဳိ႕၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း နာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိစိတၱာဘိဝံသ (အရွင္ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)) ထံသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္အဖြဲ႕ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ကန္ေတာ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထုိသို႔ေတြ႕ဆုံရာမွာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရးတုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံု ခ်ိန္ တစ္နာရီခန္႔ၾကာေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္းက အရွင္ဝီရသူအား သကၤန္းျခင္းလွဴကာ ဧည့္သည္မွတ္တမ္းမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိပါတယ္။ အရွင္ ၀ီရသူ (မစိုးရိမ္) ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား စည္းရံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဟာေျပာခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရအတြင္း၊ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္း သေဘာထားတင္းမာသူအျဖစ္ လူသိမ်ားသလို ၂၀၀၃ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲကို ႀကိဳးကိုင္သူမ်ားအနက္ တဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မွဳမ်ား ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပည့္အ၀ မေထာက္ခံသူ၊ စစ္တပ္နဲ႔ အာဏာရ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုသူအျဖစ္လည္း အကဲခတ္မ်ားက ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူထုနဲ႔ သံဃာထုအေပၚမွာ ၾသဇာရွိတဲ့ အရွင္ ၀ီရသူ (မစိုးရိမ္) အား ဦးေအာင္ေသာင္း လာေရာက္ ဖူးေျမွာ္ျခင္းဟာ စိတ္၀င္စားဘြယ္ေကာင္းေနပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းရာမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့ ရဲ႕တပ္ဖြဲ႕ကုိ ကိုေအာင္မုိးေက်ာ္က ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္

Published on May 31, 2012 by
ျပည္ၿမိဳ႕လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵျပမႈ လုံထိန္းရဲေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျမင္ကြင္း
ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ပဲခူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ေဒသခံျပည္လူေတြကုိ လုံထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔က တားျမစ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ ကုိေအာင္မုိးေက်ာ္ အပါအဝင္ ေယာက္က်ာၤေလး (၄) ဦးနဲ႔ မိန္းခေလး (၁) ဦးကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား ခဲ့ပါတယ္။ လုံထိန္းရဲေတြဟာ ကိုေအာင္မုိးေက်ာ္ကုိ အၾကမ္းဖက္ ရုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းရာမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့ ရဲ႕တပ္ဖြဲ႕ကုိ ကိုေအာင္မုိးေက်ာ္က ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္မွအေမစုPhotos here

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ထုိင္း ဒု-၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိစၥ

အဂၢမဟာ ဒီမုိဖက္တီး
ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ထုိင္း ဒု-၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား - - ေရြ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ား ထုိင္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တက္ခြင့္ရေရး - လက္မွတ္မရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိစၥ - အလုပ္ရွင္မ်ားက လုပ္သားမ်ား၏ ပတ္စပုိ႔စ္မ်ားကုိ သိမ္းထားျခင္း ကိစၥ - အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အလုပ္တြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိပါက တာ၀န္ယူကုသေပးရန္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားေၾကာင္း အတူလုိက္ပါနားေထာင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ထုိင္း သတင္းေထာက္ Natty Tangmeesan က သတင္းေပးပုိ႔ပါသည္။

Wednesday, May 30, 2012

ဒီလိုအေတြးေခၚပညာရွင္မ်ိဳးအစားထိုးစရာမရွိပါဖူး

အေမစုလံုျခံဳေရးကိုရာနဲ႕ ခ်ီတဲ့နယ္ေျမခံလံုျခဳံေရးရဲေတြတာ၀န္ယူခဲ့တယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံမွာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြဟာဒီလိုမ်ိဳးပဲတာ၀န္ယူေပးရမွာပါ။
လက္ရွိကမာၻမွာဒီလိုလူသားမ်ိဴးကလက္ခ်ိဳးေရလို႕ ရပါတယ္။
အစားထိုးလို႕ မရပါဖူး၊ဒီတန္ဖိုးကိုထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြသိတယ္။
အမွားအျဖစ္မခံဖူး၊ဒီပံုထဲမွာဦးခြန္သာျမင့္လူအုပ္အေနာက္မွာတေယာက္ထဲ
လက္ကားယားေလးျဖစ္ေနပါတယ္၊ပံုမွန္အေမစုလံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူတဲ့လူငယ္
ေလးေယာက္ေလာက္အနည္းဆံုးလိုက္ပါသင့္ပါတယ္။ဒလိုင္းလားမားဘုန္းေတာ္ၾကီး
ဆိုရင္တိဘက္လံုျခံဳေရးဆယ္ဂဏန္းထက္မနဲပါပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံအေျပာင္းအလဲဟာ
ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုးအေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။ကမာၻမွာျမန္မာေတြလက္မေထာင္နိုင္
တဲ့ဒီလိုအေတြးေခၚပညာရွင္မ်ိဳးအစားထိုးစရာမရွိပါဖူး။ျပည္တြင္းခရီးေတြမွာလည္း
သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္ေတြဟာဒီပံုထဲကလိုပဲလိုက္ပါေစာင့္ၾကပ္ေပးရမွာပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ခရီးစဥ္မွာ ေဒါက္တာငယ္ငယ္၊ ေဒၚစႏၵာမင္း၊ ဦးစိုးဝင္း အျပင္ ဦးခြန္သာျမင့္တို႔႔ပဲ လိုက္ပါပါတယ္။

ေရႊနံသာလယ္သမားေတြက အင္းစိန္ေျမစာရင္းရံုးကို သြားေရာက္

DVB TV News
May 30, 2012 9:51am
မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ ေရႊနံသာေက်းရြာအုပ္စုက လယ္ယာေျမေတြကို ေဇကမၻာကုမၸဏီကို လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ လယ္သမားေတြက အင္းစိန္ေျမစာရင္းရံုးကို သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္၊ ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္၊ 
ရုိက္ကူး ASH

ဒီပဲယင္း သတ္ျဖတ္မွဳၾကီး ၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရုပ္သံ မွတ္တမ္း။

DVB TV News 30May2012Wed ဦးေမာင္တူး တင္ဆက္။

IMPACT - BBC WORLD NEWSေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားေတြ ့ဆံု

အေနာက္ကိုငဲ႔ ေမွ်ာ္လိုက္လွ်င္ အပိုင္း(၂).. ၉ ႏွစ္ေျမာက္ ဒီပဲယင္းေန႔သို႔..

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန
| ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေမလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၉ မိနစ္
DPY
၉ ႏွစ္ေျမာက္ ဒီပဲယင္းေန႔သို႔..


(၃)
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္မွ မႏၲေလးသို႔ ျပန္ေရာက္ၾကၿပီး မႏၲေလး တုိင္း႐ုံးတြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အဖဲြ႔ တည္းခုိ၍ ေနၾကသည္။

၂၇၊ ၂၈ ႏွစ္ရက္လံုးလံုး မႏၲေလးတုိင္း႐ုံးတြင္ပင္ နားနားေနေနႏွင့္ နားၾက၏။ နားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၂၇ ရက္ေန႔ တြင္ ရတနာမဥၥဴ ဘုရားအား ဖူးေမွ်ာ္ၿပီး တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္႐ုံးသို႔ ခရီးဆက္၍ လူငယ္ဖဲြ႔စည္းေရးအား ေဆာင္ရြက္၏။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေအာင္ေျမသာဇံ႐ုံးႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ား သို႔လည္း သြား၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္းမ်ား
ႏွင့္ ေတြ႔၏။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၏။ ၿမိဳ႕ခံ လူထုပရိသတ္အား ေဟာေျပာ၏။ ၿပီးလွ်င္ ေရႊဂံုတုိင္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၁၃ ႏွစ္ေျမာက္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပါတ္လည္အခမ္းအနားသို႔ သဝဏ္လႊာ တေစာင္ကို
ေရးသား၍ ေပးပို႔၏။

၂၈ ေန႔တြင္မူ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ခရီးစဥ္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္း႐ုံးမွာပင္ မႏၲေလးတုိင္းစည္းမ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္းမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြး၏။ ၿပီးလွ်င္ ရန္ကုန္မွ ပါလာ သည့္ ဗဟိုလူငယ္ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔ တာဝန္ခံ ကိုထြန္းေဇာ္ေဇာ္၊ အထက္ျမန္မာျပည္ လူငယ္ စည္း႐ုံးေရးတာဝန္ခံ၊ လယ္ေဝး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုတင္ထြဋ္ဦး၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ကိုသိန္းႏုိင္ တုိ႔ႏွင့္လည္း ခရီးစဥ္လံုၿခံဳေရး ကိစၥမ်ားကို ညွိရႏႈိင္းရ ေဆြးေႏြးရသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အဓိကလုိက္နာရမည့္မူက “ခရီးစဥ္အတြင္း အေႏွာက္ အယွက္မ်ား ၾကံဳလွ်င္ မည္သူက ကၽြံကၽြံ လြန္လြန္၊ ကိုယ့္ဘက္က သည္းခံရမယ္။ ႐ိုက္လွ်င္လည္း ခံရမည္။ သတ္လွ်င္ လည္း အေသခံရမည္၊ လက္တုံ႔မျပန္ရ”

ဤမူက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လူထုစည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း လုိက္ပါသည့္သူမ်ား အားလံုး မ်က္လံုးအိမ္ သဖြယ္၊ ႏွစ္လုံးအိမ္ သဖြယ္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္မူ ျဖစ္သည္။ ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ ၿမဲၿမဲခိုင္ခိုင္ က်င့္ၾကံရမည့္၊ ေစာင့္ထိန္းၾကရမည့္ သံမဏိ စည္းကမ္း ျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္အတြက္ စီစဥ္ဖြယ္ရာ၊ ညွိႏႈိင္းဖြယ္ရာမ်ားက ၿပီးၿပီ။

အနားယူရန္ မႏၲေလးတုိင္း႐ုံး အေပၚထပ္တြင္ သူ႔အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ အခန္းအတြင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဝင္ခဲ့၏။ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ၏ သတင္းေၾကညာသံအား သဲ့သဲ့ ၾကားေနရသည္။

“ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသည္ ဂ်ပန္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေနာ္ေဝ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္`ရွယ္မိုနာဗိုနာဗစ္`က ထုတ္ေဖာ္ေျပာသြားေၾကာင္း…”

သတင္းေၾကညာသံက တုိးသြားလုိက္၊ က်ယ္လာလုိက္ႏွင့္…။ လိႈင္းတုိ ေရဒီယုိအတြင္းမွ ေလလႈိင္းသံသည္ မၿငိမ္…။ မန္းေျမ၏ ညဦးယံက ရန္ကုန္ထက္ ေႏြးသည္ဟု ထင္မိ၏။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္။ ၾကာသာပေတးေန႔။

နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မႏၲေလးတုိင္း႐ုံးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္း စ၍ ထြက္ၾကသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၇ စီးႏွင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မႏၲေလးလူထုၾကီးမွလည္း လုိက္ပါ ပို႔ေဆာင္ၾကသည္ ျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ ယာဥ္တန္းၾကီးကား မ်က္စိတဆံုး မဆံုးႏုိင္။ ၃၈ လမ္း အေနာက္ဘက္ တည့္တည့္မွ ၈၄ လမ္းအတိုင္း စစ္ကိုင္းသို႔ ဦးတည္ ေမာင္းႏွင္ၾက၏။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အဝင္တြင္ စစ္ကိုင္းလူထု ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက လမ္း၏ ဝဲဘက္တြင္ “အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လွႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆုိပါသည္” ဟူသည့္ နဖူးစီး ဆုိင္းဘုတ္ၾကီးအား ဆြဲ၍ ၾကိဳဆုိေရး စခန္းၾကီးႏွင့္ ၾကိဳဆိုၾက၏။ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်၊ သဲသဲ လႈပ္လႈပ္…။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းၾကီးက နံနက္ ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ စစ္ကိုင္းသို႔ ေရာက္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ မဝင္။ စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႕ပါတ္ လမ္းမွပင္ ပါတ္၍ ျမင္းမူသို႔ ဆက္ၾက ၏။ ျမင္းမူတြင္ NLD ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးအား ျပန္ဖြင့္ၿပီး ဆုိင္းဘုတ္ ျပန္တင္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ဖြဲ႔စည္းေရးအား ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္သည္။ ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ျမင္းမူမွ ခရီးဆက္္၏။

ျမင္းမူ၊ ေခ်ာင္းဦး၊ မံုရြာ။

ေခ်ာင္းဦး မေရာက္မီ ေရပိုးစားရြာ အနီးတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရး ၁,ဝဝဝ ခန္႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ယာဥ္တန္းအား
ေႏွာက္ယွက္ရန္ လမ္းေဘးဝဲယာမွ ေစာင့္ေနၾက၏။ ထိုလူအုပ္ၾကီး၏ အနီးတြင္ကား ေက်ာက္ခဲပံုမ်ား။ ေက်ာက္ခဲပံုမ်ား က လမ္းျပင္ရန္အတြက္ မဟုတ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ ယာဥ္တန္းအား တုိုက္ခုိက္ရန္ စုပံုထားသည့္ ၾကံ့ခိုင္ေရး တို႔၏ ခဲယမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လမ္းေဘး ထေနာင္းပင္မ်ား၏ အကြယ္တြင္မူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး ၃ဝ ခန္႔ ရပ္ထားသည္ ကို ေတြ႔ရ၏။ ထိုယာဥ္မ်ားက ထိုလူအုပ္ၾကီးအား သယ္ပို႔ေပးသည့္ ယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထေနာင္းပင္မ်ား အကြယ္၌ ယူနီေဖာင္းဝတ္ ရဲမ်ား၊ လံုထိန္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္း ထုိေနရာသို႔ မေရာက္မီမွာပင္ မံုရြာ၊ ေခ်ာင္းဦးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔အား လာေရာက္၍ ၾကိဳဆုိၾကသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားက ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာက္လာခဲ့ၾက၏။

ၾကံ့ခိုင္ေရးတုိ႔၏ အစီအမံက ေရပိုးစားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္းအား အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ရန္ အထိ ရည္ရြယ္ဟန္ရွိ၏။ ေနရာက ရြာဆက္ ေဝးသည့္ေနရာ ျဖစ္ၿပီး ရြာတုိ႔က ကားလမ္းေဘးတြင္ ေမးတင္၍ မရွိၾက။ ၿပီးလွ်င္ မံုရြာ-ျမင္းမူ ယာဥ္ေၾကာအား အာဏာပိုင္တို႔က ပိတ္ထားၿပီး အသြားအလာ ျဖတ္ထား၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား မံုရြာမွ လာေရာက္ၾကိဳဆိုၾကမည့္ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကိုလည္း အာဏာပိုင္တို႔သည္ မံုရြာၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြင့္မျပဳ။ ပိတ္ထား၏။ ဤတြင္ မံုရြာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆိုင္ကယ္ အစီး ၂ဝဝ-၃ဝဝ ခန္႔ႏွင့္ တားျမစ္ထားသည္ကို ဖီဆန္၍ ထြက္ၾကသည္မွစ၍ အာဏာပို္င္မ်ား တားဆီးမရဘဲ လႊတ္ေပး လိုက္ရ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္းဆီသို႔ မုံရြာ၊ ေခ်ာင္းဦးမွ လာေရာက္ ၾကိဳဆိုၾကသည့္ သူမ်ား အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေရာက္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရပိုးစားရြာအနီးမွ ျဖတ္သန္းရာတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးတို႔၏ တုိက္ခိုက္မႈအား မၾကံဳခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ ေခ်ာေမာစြာႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ဝင္၏။ ၾကိဳဆုိၾကသည့္ ယာဥ္မ်ားက မုံရြာၿမိဳ႕၏ လမ္းမ်ားထက္တြင္
ျပည့္သိပ္၍ ေနသည္။ ၾကိဳဆိုၾကသည့္ လူမ်ားက မံုရြာၿမိဳ႕၏ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ေဖြးေဖြးလႈပ္ေန၏။ လူပင္လယ္ၾကီး အလား။ အပ္ဖ်ား ခ်စရာပင္ မရွိ။ ယာဥ္တန္းမ်ား ေမာင္းႏွင္၍မရ။ တဘီးခ်င္း လွိမ့္၍ တေရြ႔ေရြ႔ သြားေနၾကရသည္။

မံုရြာလူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္…။

လူထု၏ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သသံမ်ားက မံုရြာ၏ ေကာင္းကင္ယံတြင္ မိုးၿခိန္းသံအလား ျမည္ဟီး၍ ေနသည္။
“ဒုိ႔… ဗုိလ္ခ်ဳပ္သမီးေလးကို ျမင္ခ်င္လုိက္တာ။ ဘယ္မလဲ…ျပစမ္းပါ…။” တုိးတုိးေဝွ႔ေဝွ႔ႏွင့္ ေမးၾက၏။ ရွာၾက၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾကိဳဆိုသည့္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူမည္ဆိုပါက မံုရြာၿမိဳ႕အား ေထာင္ဝင္း ဆင္၍ အက်ဥ္းခ်မွ ရမည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက မံုရြာၿမိဳ႕အား မီးဖ်က္လိုက္၏။ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ည။ ညသည္ လေရာင္ မရွိေသာ္လည္း ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ ျဖစ္မေန။ လူထုက ဖေယာင္တုိင္း ကိုယ္စီထြန္းညွိ၍ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လမ္းျပၾကသည္။ ၿမိဳ႕အဝင္ခရီးက ၄ နာရီမွ် ၾကာခဲ့၏။ မံုရြာၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁၁၇/ခ သာစည္လမ္း၊ ခ်မ္းျမ သာစည္ ရပ္ကြက္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးေရွ႕တြင္ လူထုၾကီးအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မိန္႔ခြန္းစကား ဆုိ၏။

“၁၉၄၇ ခုႏွစ္က အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စည္း႐ုံးေရးခရီး သြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေဖေဖကေနၿပီးေတာ့ မံုရြာကို ေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။ အဲလို မံုရြာကို ေရာက္တဲ့အတြက္ စည္း႐ုံးေရးခရီးကလည္း နည္းနည္း ပန္းလာတဲ့အခါက်ေတာ့ မံုရြာကို
ေရာက္တဲ့အခါမွာ မံုရြာက (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ အေနနဲ႔ နားနားေနေန ေနထုိင္ဖုိ႔အတြက္ စီစဥ္လုိက္ပါတယ္။ စီစဥ္တဲ့အခါေတာ့ ေဖေဖက ဘယ္လုိ ေျပာလဲဆိုေတာ့ ‘မံုရြာကကြယ္ …လိမၼာတယ္’ လို႔
ေျပာတယ္တဲ့။ က်မတို႔ ေျပာရမွာက မံုရြာက လိမၼာတယ္လို႔ ေျပာမယ့္အစား ‘မံုရြာက ခိုင္မာတယ္’လို႔ က်မ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မံုရြာက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္နဲ႔ မထူးဘဲ မထူးျခားနားဘဲ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေနတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္မွ ခိုင္မာတယ္ဆိုတာ က်မတို႔ ျမင္ရပါတယ္။ “ပိုၿပီး ခိုင္မာလာတဲ့အေၾကာင္းကို က်မ စဥ္းစားလိုက္
ေတာ့ ဒါ က်မ ထင္တာေနာ္။ က်မတို႔ ျပည္သူ လူထုက မတရားတာကို မၾကိဳက္ဘူး။ အႏုိင္က်င့္တာကို မၾကိဳက္ဘူး…။”

လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံစြာႏွင့္ ၾသဘာေပးၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စကားကို ခဏငယ္မွ် ရပ္ထားလုိက္ၿပီး ဆက္ျပန္သည္။

“မတရားမႈကို မၾကိဳက္တဲ့ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးအတြက္ ထိထိေရာက္
ေရာက္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆိုတာဟာ လူတုိင္း လူတုိင္းကို ဥပေဒ
ေဘာင္ေအာက္မွာ တန္းတူညီတူ ကာကြယ္မႈ ေပးထားၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ နဲ႔ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြကို လံုၿခံဳမႈေပးတဲ့စနစ္ပဲ။

“က်မတို႔ ျပည္သူဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ထုိက္တန္တယ္ဆိုတာ က်မတို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ ဒီမုိကေရစီ ရဖုိ႔ဆိုတာေတာ့ ၾကိဳးစားရမွာပဲ။ ဘာမွ အလကား မရဘူးေနာ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ မရဘူး။ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေပးခ်င္လို႔ ရွိရင္ ေပးတာ ၾကာလွၿပီ။

“ဒီေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ မရတဲ့ ကိစၥမို႔လို႔ ၾကိဳးစားပမ္းစားနဲ႔ လုပ္ရမယ္။ က်မတို႔ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ျပည္သူ လူထုကို ေပးထားတဲ့ ကတိအတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားဖို႔အတြက္၊ တည္တံ့ ခိုင္မာဖို႔အတြက္ ထပ္ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ ၾကိဳးစားမွာပဲ။ ရတဲ့အထိ လုပ္သြားမွာပဲ…”

ေျမလတ္၏ ညယံတြင္ ၾသဘာသံမ်ားက ေတာ္လဲသံမ်ားအလား… ျမည္ျမည္ဟီးဟီး။ ညသည္ လေရာင္ႏွင့္ မရႊန္းျမ။ ၾကယ္ေရာင္တို႔ႏွင့္ မေတာက္ပ။ သို႔ေသာ္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဆီးမီးေရာင္တို႔ႏွင့္ ဝင္းပ၍ လင္းလင္းလက္လက္၊ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္။

(၄)
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၃ဝ ရက္။ ေသာၾကာေန႔။

နံနက္ေစာေစာမွာပင္ မုံရြာၿမိဳ႕ရွိ ေဇာတိက ေက်ာင္းတုိက္သို႔ သြားေရာက္၍ ဆရာေတာ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔ ဖူးေျမာ္ၾက၏။ ထုိမွ ဥကၠံ ေတာရေက်ာင္းသို႔ သြားရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ဥကၠံေတာရ ဆရာေတာ္ မရွိသည့္အတြက္ မသြားျဖစ္…။ ေဇာတိက ေက်ာင္းတုိက္မွပင္ ဘုတလင္သို႔ ခရီးဆက္ၾက၏။

ဘုတလင္းၿမိဳ႕…။ ဆရာသိန္းေဖျမင့္၏ဇာတိေျမ။

ဦးသိန္းေဖျမင့္က ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက သူ႔ေဖေဖႏွင့္သမဂၢတြင္တြဲၿပီး ကြ်န္ပညာေရး စနစ္အား ဆန္႔က်င္ခဲ့ သည့္ သူ႔ေဖေဖ၏ မိတ္ေဆြ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္တဦး ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ ဦးသိန္းေဖျမင့္၏ ဇာတိေျမသို႔ ေျခခ်မိသည့္ အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စိတ္တြင္ သမိုင္း၏ ႐ိုက္ပုတ္မႈအား ခံစားရ၏။ နတ္ေမာက္သား ကိုေအာင္ဆန္း
ႏွင့္ ဘုတလင္သား ကိုသိန္းေဖတုိ႔ကား သမဂၢစဥ္ျမင့္မွစ၍ ကိုလိုနီ တံပိုးအား ႐ိုက္ခ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲခရီး။ သမိုင္းအား ထုဆစ္သူတို႔၏ ႐ုပ္ပုံလႊာမ်ားက ဖ်က္ကနဲ…ဖ်က္ကနဲ။ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပန္အၾကား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေတြးသည္ လူးလာကူးေန၏။

မံုရြာႏွင့္ဘုတလင္ ခရီးတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးတို႔၏ လူစုလူေဝးႏွင့္ ဆူပူေအာ္ဟစ္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကိုမူ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ မၾကံဳေတြ႔ရ။ သို႔ေသာ္ မံုရြာႏွင့္ ဘုတလင္းအၾကား အေနာက္ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အနီးရွိ ဇီးေတာရြာတြင္မူ စစ္ဘက္မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္းအား ရပ္တန္႔ေစၿပီး မံုရြာမွ လုိက္ပါ ပို႔ေဆာင္ၾကသည့္သူမ်ားကို ဘုတလင္အထိသာ လုိက္ပါ ပို႔ေဆာင္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း ကန္႔သတ္၏။

ဘုတလင္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေန႔လယ္စာ စားၾကသည္။ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္႐ုံး အေပၚထပ္တြင္ပင္ စားေသာက္ၾက၏။ စားေသာက္ေနစဥ္ ေရွ႕ေျပး လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူထားသည့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ ပါတီမွ ကိုသိန္းႏုိင္ က ဇီးေတာရြာတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အား လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ၿပီး ျပန္သြားၾကသည့္ ဆုိင္ကယ္အစီး ၈ဝ ခန္႔ကို ရဲမ်ားက ႐ိုက္ႏွက္၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သတင္းပို႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းၿမိဳင္တို႔ ႏွစ္ဦးကို ဇီးေတာ္တြင္ ဖမ္းဆီးေနမႈအား သြားေရာက္ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ေပး၏။ အာဏာပိုင္တုိ႔က ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဦးထြန္းၿမိဳင္ တို႔ကိုပင္ ထပ္၍ ထိန္းသိမ္းလိုက္ျပန္သည္။

အာဏာပိုင္တို႔က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသကဲ့သို႔ ၾကံ့ခိုင္ေရးမ်ား၊ စြမ္းအားရွင္မ်ားအား တင္ေဆာင္ထား သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္လည္း ဘုတလင္ၿမိဳ႕အဝင္ ဓါတ္ဆီဆိုင္တြင္ စု႐ုံးေန၏။ ကားေပၚတြင္ လူဝတ္ေၾကာင္
ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးမ်ားအျပင္ သကၤန္းဝတ္ ၾကံ့ခိုင္ေရးမ်ား ကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။ အားလံုး၏ လက္ဝဲဘက္ လက္ေမာင္းတြင္ ကား လက္ပါတ္ အျဖဴမ်ားကို စည္းထားၾက၏။ လူမမွားရန္ စည္းေႏွာင္ထားၾကျခင္းျဖစ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္က စဥ္းစားရာ
ျဖစ္သည္။ ထံုးစံအတုိင္း လမ္းေဘးမွ ဆုိင္းဘုတ္ ကိုင္၍ ဆူပူေအာ္ဟစ္ၾက႐ုံ ဆိုပါက ဤသို႔ လူမမွားရန္ လက္ပါတ္မ်ား ပါတ္ထားေပးရန္ မလို။ ရည္ရြယ္ခ်က္က မည္သို႔နည္း။

ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံး ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ လူငယ္ဖဲြ႔စည္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၿပီးစီးေလၿပီ။ ေနခ်ဳိေနၿပီ
ျဖစ္ေသာ္လည္း အပူရွိန္က မေလ်ာ့။ ထေနာင္းပင္မ်ား အၾကားမွ တုိက္ခတ္လာေသာ ေလသည္ ေႏြးေန၏။

ဘုတလင္မွ ဒီပဲယင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ခရီးဆက္ၾကသည္။ စိုင္ျပင္ၾကီးက ဘုတလင္ႏွင့္ ဒီပဲယင္း အၾကားတြင္ ရွိသည့္ တုိက္နယ္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးျဖစ္သည္။ စိုင္ျပင္ၾကီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္၏ ေနအိမ္ ရွိသည္။ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္၏ ေနအိမ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔ ယာဥ္တန္း တေထာက္ နားၾက၏။ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္က ေနအိမ္တြင္ မရွိ။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေရာက္ေနသည္။

စုိင္ျပင္ၾကီးႏွင့္ ဒီပဲယင္းအၾကား လမ္းခရီး၏ လုံၿခံဳေရး အေျခအေနအား ၾကည့္ရႈရန္ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ သြားေရာက္ စံုစမ္းသည့္ ဦးေစာလႈိင္တို႔အဖဲြ႔ ထြက္သြားသည္မွာ တနာရီေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္၍ ဆက္သြယ္ သတင္းပို႔ျခင္း မရိွ။ ေနာက္ထပ္ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္၏သား ထပ္၍ လုိက္သြားျပန္သည္။ ျပန္၍ မဆက္သြယ္။

မႏၲေလးမွ စ၍ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေရွ႕ေျပးလံုၿခံဳေရးအျဖစ္ လုိက္ပါခဲ့သည့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီမွ ကိုသိန္းႏိုင္တုိ႔၏
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထပ္၍ ဒီပဲယင္းသုိ႔ ထြက္သြားၾကျပန္သည္။ အဆက္အသြယ္ ျပန္မရ။

ထူးေလၿပီ။
ေရွ႕ေျပးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ကား အဆက္အသြယ္ ျပတ္၍ေနၿပီ။ စိုင္းျပင္ၾကီးႏွင့္ ဒီပဲယင္းအၾကား လမ္းပိုင္း အေျခအေနအား မည္သို႔မွ် မသိရ။ မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္မည္နည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဒီပဲယင္းသို႔ မိမိတုိ႔ယာဥ္တန္း ဆက္၍ထြက္မည္။ အေမွာင္ထုက ကဲ၍ စိုးမိုးလာ၏။ ၾကယ္တုိ႔ကား မစံု။ ကားမီးေရာင္မ်ား၏
ေအာက္၌ အေမွာင္ထုသည္ ခဏငယ္မွ် ရွဲ၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြား၏။ က်ဥ္းေသာလမ္းက ခ်ဳိင့္ငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။ လမ္း၏ ဝဲယာတြင္ လယ္ကြင္းျပင္မ်ားအား မၾကာခဏ ဖ်က္ကနဲ ဖ်က္ကနဲ ေတြ႔ရ၏။ ပ်ံက်ရြာလြန္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္း ေနာက္မွ ခရီးသည္တင္ မွန္လံုကား အစီး ၂ဝ ခန္႔ လိုက္ပါလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယာဥ္တစီးတြင္မူ လူ ၅ဝ ခန္႔ ပါမည္။

ေသခ်ာ၏။ ဘုတလင္မွ စ၍ ေနာက္မွ လိုက္ပါေနခဲ့သည့္ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ အာဏာပိုင္တို႔ ေမြးထားသည့္ သူမ်ား၏ ယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ လမ္း၏ ဝဲယာရွိ အုပ္ဆိုင္းေနသည့္ ကုကၠိဳပင္မ်ားက လမ္းအား ယွက္၍ မိုးထားၾက၏။

ေရွ႕တြင္က်ီရြာ…။
က်ီရြာ လြန္လွ်င္ လမ္း၏ ယာဘက္၌ ဆည္ေျမာင္းဝင္း။ ဆည္ေျမာင္းဝင္းအား လြန္လွ်င္ကား ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ၿပီ။ ဆည္ေျမာင္းဝင္းႏွင့္ ဒီပဲယင္းက ၂ မိုင္ ခရီးမွ်သာ ရွိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔ ယာဥ္တန္း၏ ေရွ႕ဆံုးတြင္ကား ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၏ ေတာင္းေအ့စ္ ၇က/၅၆၆၁။ ဒုတိယက မႏၲေလးတိုင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးကိုကိုေလး ေမာင္းသည့္ ဟိုင္းလက္။ ထ႔ုိေနာက္တြင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အ/၅၄၁၅ ျဖစ္သည္။

က်ီရြာသို႔ ေရာက္ၿပီ။ ရြာသားမ်ားက လမ္း၏ ဝဲယာမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေစာင့္၍ ၾကိဳဆိုၾက၏။ ပန္းစည္းမ်ား ကမ္းၾက၏။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ေျဖးညင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ရင္း ကားေပၚမွပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကိဳဆုိသူမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္၏။

ယာဥ္တန္းက ၾကိဳဆိုၾကသည့္သူမ်ားအား ေက်ာ္၍လာၿပီ။ ထုိစဥ္ သံဃာႏွစ္ပါးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား လမ္းမလယ္မွ ပိတ္ရပ္၍ တား၏။ သံဃာႏွစ္ပါးက သကၤန္း ႐ုံသားမက်သျဖင့္ ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္မရွိ။ ညာဘက္လက္ေမာင္းတြင္မူ လက္ပါတ္အျဖဴစ ပါတ္ထား သည္ကို သကၤန္းေအာက္မွ ျမင္ရ၏။

“မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြ ငါတို႔ တားေနတာေတာင္ ဂ႐ုမစိုက္တဲ့သေဘာလား” သံဃာႏွစ္ပါးထဲမွ ဂင္တုိတုိႏွင့္ တုတ္တုတ္ ခိုင္ခုိင္ သံဃာက ေဒါသစကားဆို၏။ “လူထုကို မိန္႔ခြန္း နည္းနည္းေလာက္ ေျပာပါ။” ထိုသံဃာကပင္ ေတာင္းဆိုျပန္၏။ အခ်ိန္လင့္ေနၿပီျဖစ္၍ ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္ ေသာ္လည္း သံဃာႏွစ္ပါးကမရ…။ အဓမၼပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား စကားေျပာခိုင္းေန၏။

“ဦးဇင္းလူေတြကို စုလုိက္ပါ။ တပည့္ေတာ္မ ၁ဝ မိနစ္ေလာက္ေတာ့ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာပါ့မယ္။”
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဝင္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပး၏။ ကားမီးေရာင္မ်ားႏွင့္ ကားရပ္သံမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ယာဥ္တန္း၏
ေနာက္မွ လိုက္လာသည့္ ၾကံ့ခိုင္ေရး ကားမ်ား ေရာက္လာၿပီကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သတိထားမိလိုက္သည္။

က်ီရြာမွ လူထုက မျပန္ၾကေသး။ မိမိတုိ႔ယာဥ္တန္း၏ ေနာက္တြင္ ကပ္လ်က္ရွိေနၾကေသး၏။
“ ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္႐ိုး၊ အဆုိးျမင္ဝါဒီမ်ား အလိုမရွိ…။”
“ ဒုိ႔ ျပည္သူလူထုကလည္း မင္းတို႔ကို အလိုမရွိ…။”
ကားေပၚမွ ဆင္းလာၾကသည့္ ၾကံ့ခိုင္ေရးမ်ားႏွင့္ က်ီရြာသားတုိ႔၊ အျပန္အလွန္ ေအာ္ဟစ္ေနၾကသည့္ အသံမ်ားအား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သဲ့သဲ့ၾကားရ၏။ အသံမ်ားက လံုးလံုးေထြးေထြး။ မၾကာ။ ယာဥ္တန္း၏ ေနာက္ပိုင္းဆီမွ ႐ိုက္ႏွက္သံမ်ား၊ ေအာ္ဟစ္သံမ်ား၊ ေျပးလႊားသံမ်ားကို ၾကားရ၏။ ဆူဆူပြတ္ပြတ္။

တဖက္သတ္ ႐ိုက္ႏွက္ေနသည့္ သူမ်ားက ပထမ က်ီရြာသားမ်ားအား ႐ိုက္၏။ ၿပီးလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔၏ ယာဥ္တန္းအား ေနာက္မွစ၍ တစီးၿပီးတစီး ႐ိုက္၏။ ေခါင္းကို ႐ိုက္၏။ ခါးဆစ္ကို ႐ုိက္၏။ ႐ိုက္ႏွက္ပံုက ေသသပ္သည္။ စနစ္က်၏။ ေလ့က်င့္ထားသည့္ ႐ုိက္နည္း ပံုသ႑ာန္က တပံုစံတည္း။ ျပန္လည္၍ ခုခံမႈ မရွိသျဖင့္ ကားမီးေရာင္မ်ား၏
ေအာက္၌ တဖက္သတ္ အၾကမ္းဖက္ ႐ိုက္ႏွက္မႈက စိတ္မခ်မ့္ေျမ႕ဖြယ္ရာ။

ကားေပၚတြင္လည္း အၿပိဳၿပိဳအလဲလဲ။ လမ္းမထက္တြင္လည္း အကြဲကြဲအၿပဲၿပဲ။ လမ္း၏ ေဘး ဝဲယာတြင္လည္း
ေသြးသံရဲရဲႏွင့္ လဲလဲၿပိဳၿပိဳ။ အုတ္ဆက္ ပြင့္၍ ေသေနသူ။ မ်က္လံုးစံုထြက္၍ အသက္ငင္ေနသူ။ ဇက္က်ဳိး၍ ဆံုးပါးေန သူတုိ႔ႏွင့္ ညဥ္ဦးယံသည္ အက်ည္းတန္ေနၿပီ။ ေသသူက ေသသူအေပၚ ထပ္၍ ပိေန၏။ ႐ိုက္သည့္သူမ်ားက ယာဥ္ တစီးၿပီး တစီး ႐ိုက္ႏွက္၍ ေရွ႕သို႔ တတ္လာၾက၏။ ယာဥ္တန္း၏ ေရွ႕ဆံုးတြင္ ေရာက္ေနသည့္ ဦးတင္ဦးက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိရာသို႔ ေရာက္လာၿပီး “သမီးရယ္…ဒင္းတုိ႔အေျခအေနက မေကာင္းေတာ့ဘူး။ သမီးရယ္… သမီးရဲ့ကား ထြက္ပါေတာ့”

ဦးတင္ဦး၏ အသံက တည္ၿငိမ္ေသာ္လည္း စိုးရိမ္မႈက စြက္ေန၏။ သူရဘြဲ႔ရ တပ္မႉးၾကီး တဦး အေနျဖင့္ အေျခအေန အား အကဲခတ္ သုံးသပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ သို႔ေၾကာင့္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သတ္ကြင္း အတြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ တိုက္တြန္းေန၏။
ေဖ်ာင္းဖ်ေန၏။

“ဘဘ… က်မရဲ႕ေနာက္မွာ ရြာသူရြာသားေတြ၊ ျပည္သူေတြ..၊ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ အ႐ုိက္ခံေနရၿပီး က်မ ဒီလို ထြက္သြားရက္ ပါ့မလား”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကားေပၚသို႔ ခဲလုံးမ်ား..၊ ဝါးဆစ္ပိုင္းမ်ား က်လာ၏။ ဆဲဆို ေအာ္ဟစ္သံမ်ားက နီးလာသျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္၊ ဆူဆူပြတ္ပြတ္…။ ရႈတ္ရႈတ္ ေထြးေထြး အေျခအေနအတြင္း အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေနၾကရ
ေသာ္လည္း စကားသံမ်ားက ပီပီသသ…။

ကားမီးေရာင္မ်ားေၾကာင့္ ဝါးရင္းတုတ္မ်ားႏွင့္ ျမင္ျမင္ရာကို မဲ႐ိုတ္ေနၾကသည့္ လူရမ္းကား အုပ္စုၾကီးကို ျမင္ေနရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေနာက္တြင္ ကပ္လ်က္ ပါလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူၾကသည့္ မႏၲေလးတိုင္း လူငယ္မ်ား၏ ကား။ လူငယ္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ယာဥ္ငယ္အား ဝိုင္း၍ လူသားတံတိုင္း ရံထားလိုက္ၾက၏။ အၾကမ္းဖက္သမား လူရမ္းကားမ်ားက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကား၏ ဘယ္ဘက္အျခမ္းအား စတင္၍ တိုက္ခိုက္၏။ ကား၏ ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ ကာရံထားၾကသည့္ ကိုသီဟ၊ ကိုတုိးလြင္၊ ကိုမိုးေသာ္၊ ကိုသန္းထြန္း။ တေယာက္ၿပီး တေယာက္ ထိ၏။ ဒဏ္ရာရၾက၏။ ခါးဆစ္၊ ေနာက္ေက်ာ၊ ဦးေခါင္း။ ဦးေခါင္းတုိ႔က ေသြးခ်င္းခ်င္းနီရဲလ်က္။

ခဏငယ္အတြင္းမွာပင္ ကား၏ ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ ကာရံထားသည့္ လူငယ္တုိ႔ ၿပိဳေလ၏။ လူတံတုိင္း ၿပိဳလွ်င္ အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ကားအတြင္း ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္သျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္သူတုိ႔က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ဘယ္ဘက္အျခမ္းကိုပင္ ဖိ၍ တိုက္ခိုက္ၾက ၏။ ေဘးကာ မွန္မ်ား ကြဲသြား၏။ ကြဲေၾကသြားသည့္ ေဘးကာ မွန္ေနရာမွ ကားအတြင္းသို႔ ဝါးခၽြန္မ်ားႏွင့္ထုိး၏။ ခဲမ်ားႏွင့္ ပစ္ထည့္၏။ ကားတံခါးအား ဆြဲ၍ ဖြင့္ၾက၏။

လည္ပင္းမွ စူးကနဲ နာၾကင္သြားသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိလိုက္၏။ ေဘးမွန္ကာမ်ား ကြဲေၾက သြားစဥ္တြင္ အစငယ္တခုခု မိမိ၏ လည္ပင္းအား လာေရာက္ထိခုိက္မိလိုက္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နားလည္လိုက္ ၏။ ျပႆနာမရွိ။

ကားစက္ႏုိးသံ၊ ဂီယာထုိးသံႏွင့္ လီဗာအား ပုတ္၍ နင္းလိုက္သျဖင့္ ကားသည္ အေရွ႕သို႔ တုိးထြက္သြားသည္ကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိလုိက္သည္။ ယာဥ္ေမာင္း ကိုေက်ာ္စိုးလင္းအား တခုခု လွမ္းေျပာရန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္လုိက္၏။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ေရွ႕မီးေရာင္ေအာက္၌ သံဆူးၾကိဳးတန္းမ်ား ဘြားကနဲ ေတြ႔ လိုက္ရသည္။ သံဆူးၾကိဳးတန္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိုက္မိသည့္အသံအား ၾကား၏။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က တြန္႔မသြား၊ ရပ္မသြား၊ တိမ္းမသြား၊ ေမွာက္မသြား။ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း၏ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္သည့္ ေအာက္တြင္ ေလးညွဳိ႕မွ လႊတ္လိုက္သည့္ ျမားတစင္းပမာ အရွိန္ႏွင့္ ေျပးလႊားေန၏။ ကားမီးေရာင္ေအာက္တြင္ ဖ်တ္ကနဲ၊ လူအုပ္ၾကီးအား
ေတြ႔ရျပန္သည္။ ဝါးရင္းတုတ္မ်ား၊ အုတ္ခဲမ်ားႏွင့္ တုိက္ခိုက္ရန္ အသင့္။ ထုိ လူအုပ္ၾကီးအား ခဏငယ္အတြင္းမွာပင္
ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ျပန္သည္။ လူအုပ္ၾကီး၏ အလြန္တြင္မူ အစုိးရပို္င္ အေဆာက္အဦးဝင္းၾကီးတခု။

လမ္း၏ ဝဲဘက္မွ မီးအားျပင္းသည့္ မီးေမာင္းၾကီးမ်ားျဖင့္ လမ္းေပၚသို႔ ထုိးထားသည္ကို သတိျပဳမိ၏။ ထိုဝင္းႀကီး အတြင္းမွ အရွိန္ႏွင့္ ေမာင္းထြက္လာေသာ ဒိုင္နာကားၾကီး ႏွစ္စီးက ႐ုတ္ျခည္းပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ကားအား ေခါင္းခ်င္းဆိုင္တုိက္ရန္ ထုိးဝင္လာ၏။ လမ္းက က်ဥ္းသည္။ ခ်ဳိင့္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္၍ က်ဥ္းေသာလမ္းသည္ ပို၍ ေရွာင္တိမ္းရန္ခက္ခဲ၏။ အရွိန္ႏွင့္ထိုးဝင္လာေသာ ဒိုင္နာ ႏွစ္စီးအား ကိုေက်ာ္စုိးလင္းက ကၽြမ္းက်င္စြာႏွင့္
ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ခဲ့ျပန္သည္။

ကားငယ္က ဒီပဲယင္း လမ္းေပၚ၌ ၿပိဳင္ျမင္းတေကာင္အလား။ ကိုေက်ာ္စုိးလင္း၏ ေမာင္းႏွင္သည့္ ေအာက္၌ ကားငယ္သည္ အရွိန္ႏွင့္ ေျပးလႊားေန၏။ ေအာ္သံ၊ ဟစ္သံ၊ ႐ိုက္သံ၊ ေျပးလႊားသံ၊ အမိန္႔ ေပးသံမ်ားက ေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့ၿပီ။ အေမွာင္ထုက စိုးမိုးလာ၏။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ေရွ႕မီး ေရာင္ေအာက္၌ ကတၱရာလမ္းသည္ မဲနက္ေနသည္။

ေရဦးၿမိဳ႕အဝင္…။
လမ္းအား ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ပိတ္ထားၾက၏။ လမ္း၏ ဝဲယာတြင္ ရဲသား ၁ဝ ဦးခန္႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကားငယ္ အား ေသနတ္မ်ားျဖင့္ အသင့္ခ်ိန္းထားၾက၏။ ကိုေက်ာ္စိုးလင္းက ကားအား ရပ္ေပးလိုက္သည္။ ကားငယ္အတြင္း၌ ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္ေန၏။ လက္မွ နာရီအား ငုံ႔၍ ၾကည့္မိသည္။ ၁ဝး၃၅ နာရီ…။

ကဆုန္ လကြယ္ညက နက္နက္ရိႈိင္းရိႈင္း ေမွာင္မိုက္လြန္းေန၏။ အရာအားလံုးသည္ တိတ္ဆိတ္၍ ၿငိမ္သက္ေနသည္။   ။

မင္းဟန္
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/9408-2012-05-30-13-31-06.html

ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း တရားခံမ်ား...

by အဓိပတိဘြား စေနသား on Wednesday, May 30, 2012 at 1:39pm ·
- ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း တရားခံမ်ား
ေမးလ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ကို ျပန္လည္ မွ်ေဝပါသည္...

၁။ ခင္ညြန္ ့-နအဖ အတြင္းေရးမွူး(၁)၊ ေဒၚစုအား လုပ္ၾကံရန္ အဓိကအမိန္ ့ေပးသူ၊
၄င္းေနာက္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ၿဖစ္လာ၊ ၿပီး စစ္အာဏာေနရာလုရန္ၾကိဳးပန္း၍ ဖမ္းဆီးထား၊ ယခု ၿပန္လြတ္။

၂။ စိုးဝင္း-နမခ စစ္တိုင္းမွူး ၊ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းတြင္ အနီးဆံုးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ၊
၄င္းေနာက္ အတြင္းေရးမွူး(၁)၊ ၿပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ယခု ေသဆံုးၿပီး။

၃။ သန္းဟန္-ဒု ဗိုလ္မွူးၾကီး၊ ေရႊဘို ခယက ဥကၠဌ၊ဒီပဲယင္းသို ့ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ၊၄င္း အေရးအခင္းအၿပီး ရဲမွူးခ်ဳပ္အၿဖစ္ ေၿပာင္းေရြ ့ေၿခရာေဖ်ာက္ထား။

၄။ တင္ၿမင့္-ေရႊဘိုခရိုင္ ၾကံ့ဖြံ ့အတြင္းေရးမွူး၊ ေဒၚစုအေရးအခင္းအတြက္ ေရႊဘိုမွ ေခ်ာကားမ်ား၊လက္နက္မ်ား၊လူတစ္ေယာက္လွ်င္ ထမင္းတစ္ထုပ္နွင့္္ ေငြ(၃၀၀၀)က်ပ္ေပးကာ အင္အားစုစည္းေပးသူ၊ အေရးအခင္းၿပီးေသာအခါ တိုင္းၾကံ့ဖြံ ့အမွူေဆာင္အၿဖစ္ ေၿခရာေဖ်ာက္ထားၿပီး အေၿခအေနၿငိမ္သက္ေသာအခါ ေရႊဘို ခယက အတြင္းေရးမွူး အၿဖစ္ ခ်ီးေၿမွာက္ခဲ့။

၅။ စိုးၿမင့္-ေရႊဘိုခရိုင္ ၾက့ံဖြံ ့အမွူေဆာင္၊ ေဒၚစုအေရးအခင္းတြင္ အတက္ၾကြဆံုး စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ၊ဒီပဲယင္းသို ့ ့ကိုယ္တိုင္လိုက္ပါ၍ ရိုက္နွက္ခဲ့သူ၊အေရးအခင္းၿပီး၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မွူအား စစ္ကိုင္းတိုင္းၾကံ့ဖြံ ့ေခါင္းေဆာင္ သူရေအးၿမင့္ထံ ရွင္းလင္းတင္ၿပရာတြင္ တင္ၿမင့္ကိုပင္ ေသြးေၾကာင္သည္ဟုစြပ္စြဲခဲ့သည္။

၆။ ထြန္းကိုကို-ခရိုင္ၾက့ံဖြံ ့အမွုေဆာင္၊ ၄င္းပိုင္ သံဆိုင္မွ သံဒုတ္မ်ားယူကာ ရပ္ကြက္အရက္ဆိုင္မ်ား၊ဆိုက္ကားသမားအခ်ိဳ ့နွင့္ကားဂိတ္ၾကိဳမ်ားအားေပး၍၄င္းမိသားစုပိုင္ ဒိုင္နာကားၿဖင့္ ဒီပဲယင္းသို ့သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေရးအခင္းအၿပီးတြင္ ခရိုင္အတြင္းေရးမွုးၿဖစ္လာကာ ၾက့ံခိုင္ေရးေထာက္ပ့ံေငြမ်ားၿဖင့္ ယခု ေကာင္းၿမတ္ထက္ အမည္ၿဖင့္ ဘုရားေၿမအားက်ဴးေက်ာ္ကာ သံဆိုင္ဖြင့္လွ်က္ရွိ။

၇။ သန္းထြန္း-ခရိုင္အမွူေဆာင္၊ ၄င္းဇာတိ ေရႊၿခေသၤ့ကားသင္းမွ ဒိုင္နာကားတစ္စင္းအၿပည့္လူေခၚကာ ဒီပဲယင္းသို ့သြားေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဒီပဲယင္းမဲဆႏၵနယ္ ၿပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္။

၈။ ေဇာ္ေဇာ္-ၿမိဳ ့နယ္ၾက့ံဖြံ ့အတြင္းေရးမွူး၊ ေရႊဘိုၿမိဳ ့အနီးေက်းရြာမ်ားမွ ရပ္/ေက်းအမွူေဆာင္မ်ားအား စခန္းခ်ေလ့က်င့္ေရးဟုလိမ္ညာကာ ဒီပဲယင္းသို ့ေခၚသြားရာ အခိ်ဳ ့ကအၿဖစ္မွန္သိ၍ ၿပန္သြားခဲ့၊ယခု ဘက္စံုၿခံအား အပိုင္စီးကာ စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွ။

၉။ သန္းထြန္း-ခရိုင္ ပို ့ဆက္ဦးစီး၊ ေရႊဘိုမွဒီပဲယင္းအတြက္ ကားမ်ားေခ်ာဆြဲေပးခဲ့သူ၊အေရးအခင္းအၿပီး မူဆယ္သို ့ေၿပာင္းေရြ ့၍ ေခ်ရာေဖ်ာက္ ခ်ီးၿမွင့္ေပးခဲ့သည္။

၁၀။ ေသာင္းဝင္း-ဒုရဲမွူး၊ဒီပဲယင္းၿမိဳ ့နယ္မွူး၊ အထူးေရးရန္မလိုပါ၊ရဲက အထက္အမိန္ ့နာခံ၍ ရဲအလုပ္ ရဲလုပ္သြားခဲ့သည္၊အေရးအခင္းအၿပီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသို ့ေၿပာင္းေပးထားခဲ့သည္။

၁၁။ ဝင္းသိန္း-ဒီပဲယင္းၿမိဳ ့နယ္ ၾကံြဖြံ ့အတြင္းေရးမွူး၊ အေရးအခင္းတြင္ ဒီပဲယင္းမွလူမ်ား၊ေရႊဘိုမွလူမ်ားအားရြာသစ္ေက်းရြာနွင့္ သမိုင္းဝင္ ၾကည္ရြာကားလမ္းေဘး ဝဲယာတြင္ေနရာခ်ထားကာ ေဒၚစုယာဥ္တန္းလာပါကဝိုင္းဝန္းရိုက္နွက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သူ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခရီးစဥ္ယာဥ္တန္းအား တားဆီးပိတ္ဆို ့ရိုက္နွက္ရန္အတြက္ ဒီပဲယင္းမွလူအခ်ိဳ ့နွင္ ့ေရႊဘိုမွ အင္အားအမ်ားဆံုးေခၚယူရၿခင္းမွာ ေဒၚစုခရီးစဥ္အား ေထာက္ခံၾကိဳဆိုသည့္ ဒီပဲယင္းနယ္သားမ်ားအား တစ္နယ္ထည္းသားခ်င္းဆိုလွ်င္ ရိုက္နွက္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊဘိုမွ လူမိုက္မ်ားအားေခၚေဆာင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ယခု ယင္းကိစၥအဓိကတရားခံေခါင္းေဆာင္ၾကီး လြတ္လာၿပီ။က်န္လူမ်ားကလည္း အဆင္သင့္။ေတာ္လွန္ေရးအသိ၊ေတာ္လွန္ေရးသတိ အၿမဲရွိပါ။လက္ရွိေအာင္ၿမင္မွုေလးအေပၚသာယာေနရံုနွင့္ မၿပီးေသးပါ။ေနာက္မွ ေနာင္တရ ေၾကကြဲစရာၿဖစ္လာမယ္။

၁၉ ဇူလိုင္ ၿပီး ေနာက္ထပ္ အာဇာနည္ေန ့ မလိုခ်င္ပါ။ အားလံုးဟာ ကိုယ့္အင္အားအစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသးဘူး။
နအဖရဲ ့ၿပည္သူ ့သေဘာထားဆိုတဲ့ပြဲမွာ `စုၾကည္ အလိုမရိွ` `ကုလားအုပ္မ ၿပန္သြား` လို ့အားပါးတရ ဆဲဆိုခဲ့တဲ့သူေတြ ယခုရွိေန ဆဲပါ။

အဲဒီတံုးက အသည္းနွလံုးဆတ္ဆတ္ခါေအာင္ နာခဲ့ရသူေတြက ေနာက္ထပ္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမွုမလိုခ်င္ေတာ့တဲ့အတြက္ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း တရားခံေတြကို အၿမန္ဆုံးအေရးယူေပးပါ။

အမွုမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ထပ္မံသိရိွသူမ်ား ပူးေပါင္းေဖၚထုတ္ ေပးၾကပါ။
နိုင္ငံေတာ္ကလည္းစစ္မွန္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ၿပည္သူ ့မ်က္နွာကိုပဲ ၾကည့္လိမ့္မယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

---------------------------------------------------
ခြပ္တ့ဲေဒါင္းမွ ခြပ္ေဒါင္းျဖစ္မယ္ .... ဖြတ္နဲ႔ေပါင္းရင္ ဖြတ္ေဒါင္းျဖစ္မယ္။

သားေဆြ   ၁၉-၂ -၂၀၁၂

ဒီပဲယင္း သမိုင္းမွန္ ေပၚခ်င္သူ

လင္းဘိုဘို
| ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေမလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၁၄ မိနစ္
(ဒီပဲယင္း ၉ ႏွစ္ျပည့္ အထူးအင္တာဗ်ဴး)

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။       ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔သည္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း ၉ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔
ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ီရြာတြင္ တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရသည့္ ယင္းျဖစ္ရပ္ တြင္ မည္သူက အကြက္ခ်စီမံ၍ မည္သူ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္၊ မည္သူမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ ကို ယေန႔တိုင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ျဖစ္ရပ္မွန္သမွ် သမိုင္းခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းမွ သာဓကယူ ဆန္းစစ္ရသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ သမိုင္းစစ္ကို ရွာေဖြတူးဆြသူမ်ား ရွိခဲ့သလို သမိုင္းေၾကာင္း၌ ကမၺည္းတင္ မခံဝံ့သူတို႔က ျဖစ္ရပ္ေဟာင္းကို ဖံုးဖိေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းကို သမိုင္းအျဖစ္မွန္အျဖစ္ တရားဝင္ ေပၚေပါက္ေစလိုသူမ်ားအနက္ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈ၏ အဓိကပစ္မွတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အားထုတ္ခဲ့သူ တဦးျဖစ္သည့္ ထိုစဥ္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စီးႏွင္းသည့္ ကားကို ေမာင္းႏွင္ခဲ့သူ ကိုေက်ာ္စိုးလင္းလည္း ပါဝင္ေနသည္။
kyawsolwin သမိုင္းကို အျဖစ္မွန္အတိုင္း ျဖစ္ေစခ်င္သူ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း (၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကားကို ေမာင္းႏွင္ခဲ့စဥ္က ကိုေက်ာ္စိုးလင္းသည္ ဒုတိယႏွစ္ ဥပေဒေက်ာင္းသား အရြယ္ျဖစ္သည္။)
ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားအရြယ္သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ၾကံမႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အနီးဆံုး
ေနရာတြင္ ရွိခဲ့ၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသလည္း ျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္ ဒီပဲယင္း ကိုးႏွစ္ျပည့္အျဖစ္ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။


ဒီပဲယင္းကိစၥ ၉ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုခံစားရလဲ။

ျပန္ၿပီးေတာ့ သတိရေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီကိစၥ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ သူတို႔ကို ျပန္ၿပီး ထိခိုက္ပါေစ၊ နစ္နာပါေစ၊ ဟိုဟာျဖစ္ပါေစဆိုတဲ့ ဆႏၵမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျဖစ္မွန္ေလးကိုေတာ့ ေပၚေပါက္
ေစခ်င္တယ္။ တေန႔ထက္ တေန႔ေတာ့ အဲ့ဒီ ခံစားခ်က္ေလးေတာ့ ရွိေနတာေပါ့။
ႀကီးကတရားဝင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ အဲ့တာ
ေၾကာင့္ လည္း ဒီ ဒီပဲယင္းကို အၿမဲတမ္းပဲ သတိရေနေစဖို႔ အတြက္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို
ဘယ္သူက ဘယ္လို စလုပ္တယ္ ဆိုတာကို ျပည္သူအားလံုး
က သိေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ဒီႏွစ္ကို က်ီရြာမွာ သြားၿပီး အလႉ
လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

အန္တီ့ကားကို ေမာင္းျဖစ္သြားပံုေလးက စၿပီး ျပန္ေျပာျပပါဦး။

က်ေနာ့္အေဖ ဦးကိုၾကီး က မႏၲေလးတိုင္း NLD တိုင္းဦးစီးမႉး(ဘ႑ာေရး) လုပ္ေတာ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိစၥေတြဘာေတြ ရွိရင္ က်ေနာ့္အိမ္က ကားေတြဘာေတြ သံုးေလ့ရွိတယ္။ က်ေနာ္ရယ္၊ က်ေနာ့္အကိုရယ္က အဲ့လိုကိစၥေတြမွာ လိုက္ပို႔တာရွိေတာ့ တိုင္းက လူၾကီးေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ကား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေမာင္းတတ္တာ သိေနတယ္။ အဲ့ဒီမွာ အန္တီ့ခရီးစဥ္ ေရာက္လာတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက က်ေနာ္က ဒုတိယႏွစ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဥပေဒ ေမဂ်ာနဲ႔။ အစကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က လူငယ္အေနနဲ႔ လံုျခံဳေရးပဲ လိုက္ရတာ။

အန္တီ့ခရီးစဥ္ ဒုတိယတေခါက္အေနနဲ႔ ေရာက္လာေတာ့ ကား ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေမာင္းတတ္ တဲ့ လူ ေလးဦး လိုတယ္ဆိုလို႔ က်ေနာ္တို႔ ညီအကို ႏွစ္ေယာက္ရယ္၊ စက္မႈထဲက ဦးကံရယ္၊ ေမာင္ကိုေလးရယ္ ဆိုၿပီး ေလးေယာက္
ေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း လိုက္ျဖစ္တာက ဦးကိုေလးနဲ႔ က်ေနာ္နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ပဲ။

စေမာင္းေတာ့ ဦးကိုေလး ေမာင္းတာ။ ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တခုလံုး က်ေနာ္ ဆက္ေမာင္းတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္  မိုးကုတ္၊ သပိတ္က်င္းဘက္ကေန မႏၲေလးကို ဝင္တယ္။ မႏၲေလးကေန မံုရြာခရီးစဥ္ဘက္ ေတြလည္း က်ေနာ္ပဲ ဆက္ေမာင္းတာ ေနာက္ဆံုး ျပႆနာ ျဖစ္တဲ့ေန႔အထိပဲ။

ေမ ၃ဝ ရက္ေန႔ အေနအထားေတြကို မွတ္မိသေလာက္ ျပန္ေျပာျပပါဦး။

ေတာက္ေလွ်ာက္ သူတို႔ လိုက္ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့ကိစၥေတြကို သတင္းေတြ ရတယ္။ သိလည္း သိတယ္။ ဘာေတြလဲ ဆိုေတာ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးဝတ္စံုေတြနဲ႔ လိုက္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးၾကီး ေႏွာင့္ယွက္လိမ့္မယ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ စီစဥ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ၊ ေႏွာက္ယွက္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ၾကားတယ္။ ေနာက္ ဘုတလင္နဲ႔ မံုရြာက ခရီးစဥ္ကို လိုက္ပို႔တဲ့ ေက်ာင္းသားေလးေတြ အျပန္မွာ အဖမ္းခံရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းလည္း ၾကားတယ္။ ေရွ႕ေျပး လႊတ္တဲ့သူကလည္း ျပန္မလာႏိုင္ဘူး။ ျပန္မလာႏိုင္ေပမယ့္ သတင္းကေတာ့ အဆက္မျပတ္ ၾကားေနတာ။

အဲ့ဒီေန႔က လမ္းေၾကာင္းတခုလံုးမွာ အန္တီရွိေနတဲ့ ေနရာအထိ သတင္းေတြ ေရာက္လား။ သတင္းပို႔မႈ အစပ္အဆက္ ရွိေနလား။

ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေႏွာက္ယွက္မယ္လို႔ပဲ ၾကားေနတာ။ ေနာက္ၿပီး ဘုန္းၾကီးအတုေတြ၊ အတုေတြဆိုတာက သကၤန္း
ေတာင္ မဝတ္ရေသးဘူး။ ကတံုးစိမ္းေတြနဲ႔ ကားၾကီးေတြနဲ႔ ထြက္သြားတယ္။ သြားလိုက္လာလိုက္ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းလည္း ၾကားရတယ္။  ဒါေပမယ့္ အန္တီကေတာ့ အဖြဲ႔ေတြအားလံုးနဲ႔ သြားမယ့္ ခရီးစဥ္ ဆက္ထြက္တယ္။

အဲ့ဒီအခ်ိန္က သူတို႔ဘက္က အေႏွာက္အယွက္ေပးရင္ ညပိုင္းေတြမ်ားတယ္။ မိုးကုတ္၊ သပိတ္က်င္း ဘက္မွာဆိုရင္ လာၾကည့္တဲ့ ျပည္သူေတြကို ေလးဂြေတြ၊ ခဲေတြနဲ႔ ထုတာ၊ မီးေမာင္းေတြထိုးတာ၊ သံပံုးေတြ႐ိုက္တာ မ်ဳိးေပါ့ေနာ္။
ေန႔လည္ပိုင္းဆို သူတို႔က သိပ္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ၾကဘူး။ ဆႏၵျပသလို သာမန္ ေႏွာင့္ယွက္တာေလးေတြေလာက္ပဲ လုပ္တယ္။ အဲ့ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ညကို အေရာက္မခံဘဲ ေမာင္းတာ မ်ားတယ္။ ေနာက္တခ်က္က အဲ့ဒီေန႔က က်ေနာ္တို႔ဘက္က ခရီးစဥ္ မိုင္တြက္တာလည္း မွားတယ္။ မိုင္အကြာအေဝးကို ၁၄ မိုင္လို႔ ေရးထားတဲ့ ေနရာမွာ ၁ ျပဳတ္ၿပီး ၄ မိုင္လို႔ ျဖစ္ေနတာလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ သြားေတြ႔ရတယ္။

က်ီရြာကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုန္းၾကီး ႏွစ္ပါးက “ဒကာမၾကီး မနက္ကတည္းက က်ေနာ္တို႔ ေစာင့္ေနလို႔ပါ။ ရပ္ၿပီး
ႏႈတ္ဆက္စကားေလး ေျပာေပးပါ”လို႔ ေျပာလာတယ္။ အခ်ိန္က ငါးနာရီခြဲ ေျခာက္နာရီေလာက္ ရွိၿပီ။ မေမွာင္ေသး ဘူး။ ေမွာင္ရီပ်ဳိးျပေလး။ ဘုန္းၾကီးက ေတာင္းေတာင္း ပန္ပန္နဲ႔ ေျပးၿပီးေတာ့ လိုက္ေျပာတဲ့ အခါၾကေတာ့ အန္တီက “ငါ့သားရယ္ ရပ္ေပးလိုက္ပါဦး” ဆိုေတာ့ က်ေနာ္က ရပ္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဘုန္းၾကီးႏွစ္ပါးရယ္ ရြာသားေတြေကာ အမ်ားၾကီး ေစာင့္ၿပီး ၾကိဳေနတယ္။ ဘုန္းၾကီးအိုၾကီး တေယာက္လည္း ပါတယ္ေျပာတယ္။

ရပ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေနာက္က လိုက္လာတဲ့ ကားတန္းကလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ကား အစီးေရေတာ့ မမွတ္မိဘူး။ ကားတန္းရပ္သြားေတာ့ ေနာက္က လိုက္လာတဲ့ ကားေတြထဲက ဘုန္းၾကီးအတုေတြေကာ လူေတြေကာ တုတ္ေတြနဲ႔ ဆင္းလာၿပီးေတာ့ ၾကိဳတဲ့သူေတြကိုေကာ၊ က်ေနာ္တို႔ေနာက္က လိုက္လာတဲ့ ကားေတြေပၚက လူေတြကိုေကာ တန္း႐ိုက္ေတာ့တာပဲ။

PA က လံုျခံဳေရးအတြက္ ဆင္းၿပီးေတာ့ ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္မွာ စ႐ိုက္ေနၿပီလို႔ သိေတာ့ အန္တီ မဆင္းျဖစ္ေတာ့ ဘူး။ မဆင္းျဖစ္ေတာ့ဘဲ PA ပါ ျပန္တက္၊ ကားတံခါးေတြကို Lock ခ် လိုက္တယ္။ က်ေနာ့္ေရွ႕မွာက ကား သံုးေလးစီး
ေလာက္ေတာ့ ရွိတယ္။ ဘဘဦးတင္ဦး ကားကလည္း ေရွ႕မွာပဲ။ အနီးကပ္ လံုျခံဳေရးေတြကေတာ့ က်ေနာ့္ကားေပၚ မွာေပါ့။ မႏၲေလး တိုင္းက လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ေရွ႕မွာေကာ ေနာက္မွာေကာ ပါတယ္။

ေနာက္ကေန ႐ိုက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြက “ကိုေက်ာ္စိုးလင္း ေမာင္းေမာင္း” ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။
ေနာက္က အမ်ဳိးသမီးေတြပါတဲ့ ကားတစီးက ေက်ာ္တက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ကားနား ေရာက္လာတယ္။ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ လိုက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကလဲ ျပန္ခ်မယ္၊ ျပန္ထုမယ္ ဆိုေတာ့ အန္တီက တားခိုင္းလိုက္တယ္။ မလုပ္ပါနဲ႔ သူတို႔က ဘယ္လိုအၾကံအစည္နဲ႔မွန္း မသိဘူးဆိုၿပီး အန္တီက တားေတာ့ သူတို႔က မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။

ေနာက္ကေန ႐ိုက္လာရင္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ကားနားအထိ ေရာက္လာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကားနား ေရာက္လာေတာ့ ကိုတိုးလြင္တို႔ တျခားလံုျခံဳေရး အဖြဲ႕ဝင္ေတြက တားတယ္။ “ဒါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကားေနာ္။ မင္းတို႔ သမိုင္းဝင္ သြားမယ္ေနာ္” ဆိုၿပီး တားတယ္။ တားေတာ့ သူတို႔ ႐ိုက္တာ တန္႔သြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကားနားကို အရင္ေရာက္ လာတဲ့ ေရွ႕ဆံုးက ၄၊ ၅ေယာက္က ဘုန္းၾကီးဝတ္ေတြ။ သကၤန္းေတြနဲ႔ တုတ္ေတြနဲ႔။ ညာဘက္လက္ေတြမွာ လက္ပတ္ အျဖဴေတြ ပတ္ထားတယ္။

အဲ့ဒီမွာ ဘဘဦးတင္ဦး ေရာက္လာတယ္။ “မင္းတို႔ေကာင္ အဲ့ဒီမွာ ဘဘဦးတင္ဦး ေရာက္လာတယ္။ “မင္းတို႔ေကာင္ေတြက ဘယ္ကလဲ။ ဘာလို႔႐ိုက္တာလဲ” ဆိုၿပီး ေမးေနတုန္း ဘဘဦးတင္ဦးကိုပါ သူတို႔ ႐ိုက္ခ်လိုက္ တယ္။ ေနာက္ အန္တီ့ဘက္အျခမ္းက လံုျခံဳေရးယူထားတဲ့ ကိုတိုးလြင္ကိုလည္း
သူတို႔ ႐ိုက္ခ်လိုက္တာ ကိုတိုးလြင္က ပံုလ်က္သားေလး လဲသြားတယ္။
အဲ့ေနရာမွာပဲ ပံုက်သြားေတာ့ ေသၿပီလို႔ပဲ ထင္လိုက္တယ္။
ေတြက ဘယ္ကလဲ။ ဘာလို႔႐ိုက္တာလဲ” ဆိုၿပီး ေမးေနတုန္း ဘဘဦးတင္ဦးကိုပါ သူတို႔ ႐ိုက္ခ်လိုက္တယ္။ ေနာက္ အန္တီ့ဘက္အျခမ္းက လံုျခံဳေရးယူထားတဲ့ ကိုတိုးလြင္
ကိုလည္း သူတို႔ ႐ိုက္ခ်လိုက္တာ ကိုတိုးလြင္က ပံုလ်က္
သားေလး လဲသြားတယ္။ အဲ့ေနရာမွာပဲ ပံုက်သြားေတာ့
ေသၿပီလို႔ပဲ ထင္လိုက္တယ္။

က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ အဲ့ဒီတုန္းက ေတာ္ေတာ္ ေဒါသျဖစ္ သြားေသးတယ္။ ေနာက္ကေန ေျပးလာတဲ့ သူေတြက
ေျပး၊ လိုက္႐ိုက္တဲ့သူေတြက လိုက္႐ိုက္နဲ႔ဆိုေတာ့ေလ။
တခ်ဳိ႕ဆို ကိုယ္တံုးလံုး ကၽြတ္ေတြနဲ႔ ထြက္ေျပးလာတာကို လိုက္႐ိုက္ေနတာလည္း ေတြ႔ေတာ့ ေဒါသျဖစ္ၿပီး ပထမ တခုခု တုန္႔ျပန္မယ္ စဥ္းစားေသးတယ္။ က်ေနာ္ ကားကို ဘက္ဆုတ္လိုက္တယ္။ ဘက္မဆုတ္ခင္ လီဗာကို အက်ယ္ၾကီး နင္းလိုက္တယ္။ ကိုယ့္လူေတြလည္း ရွိေတာ့ေရွာင္လို႔ရေအာင္ အသံ ေပးလိုက္တာေပါ့။

အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ့္ကားရဲ႕ တိုက္ေရာ့နဲ႔ ဘီးနဲ႔ၾကားမွာ သစ္သားေခ်ာင္း ဘယ္အခ်ိန္က ထိုးခံထားလဲ မသိဘူး။ စတီရာရင္
ေခါက္လို႔ မရေအာင္ ထိုးထည့္ထားတာ။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္က ေနာက္အရင္ ဆုတ္လိုက္ေတာ့ အဲ့ဒီဟာက က်ဳိးထြက္သြားတယ္။ ဒိုင္းကနဲ ဘာနဲ႔မွလည္း မထိဘဲ အသံထြက္လာေတာ့မွ တခုခု ကလန္႔ထားတာ က်ဳိးသြားတာ သိတာ။ ေနာက္ဆုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္ ညာဘက္က မွန္ေကာ၊ ဘယ္ဘက္က မွန္ေကာ၊ ေနာက္မွန္ေတြေကာ၊ ကားဘက္မွန္နဲ႔ မီးသီးေတြေကာ သူတို႔ အကုန္႐ိုက္ခြဲၾကတယ္။

အဲ့အခ်ိန္ ကားေဘးမွာ လံုျခံဳေရးေတြ ရွိေနတယ္။ သူတို႔က ေပၿပီးေတာ့ အ႐ိုက္ခံေနၾကတာ။ က်ေနာ္ ကားေနာက္ ဆုတ္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ သူတို႔က ကားေပၚကို အတင္းဝိုင္းတက္ၾကတယ္။ ေရွ႕ကို ၾကည့္ေတာ့ ကိုယ့္လူေတြက ေမွာက္ေန တယ္။ ႐ိုက္တဲ့သူေတြက ေရွာင္ေနတာနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မတိုက္ေတာ့ပဲ က်ေနာ္ ေက်ာ္တက္ၿပီးေတာ့ အတင္းေမာင္း ထြက္ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီေနရာမွာ ဆယ့္ငါးမိနစ္၊ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကာမယ္ထင္တယ္။

အန္တီကေကာ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုရွိေနလဲ။ အန္တီက ကား ေမာင္းထြက္ဖို႔ေတြဘာေတြ ေျပာလား။

အန္တီက ဒီမွာလည္း လူေတြ အ႐ိုက္ခံေနရၿပီ။ ျပည္သူေတြလည္း အ႐ိုက္ခံေနရၿပီ။ သူမ်ားေတြက “ေမာင္းေမာင္း”လို႔
ေျပာေနၾကတယ္။ အန္တီက ဘာမွ မေျပာဘူး။ က်ေနာ့္ အျမင္ေပါ့၊ က်ေနာ့္အေတြးက အန္တီက တကယ္လို႔
ေမာင္းခိုင္းမယ္ဆိုရင္ သူမ်ားေတြ အ႐ိုက္ခံ ေနရတာကို ပစ္ၿပီးေတာ့ ေျပးရာေရာက္မယ္။ အဲ့လိုလည္း အျဖစ္မခံခ်င္ ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ က်ေနာ္ မေမာင္းဘဲနဲ႔ ေနမယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္သူမွ ေမာင္းလို႔မရဘူးေလ။ အကုန္လံုး ပဋိပကၡ
ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ္ကလည္း အဲ့တုန္းက လူငယ္စိတ္နဲ႔ေပါ့ေနာ္ ေဒါသလဲ ျဖစ္ေတာ့ က်ေနာ္ ၁ သက္ဆို သူတို႔ ၂ သက္ဆိုၿပီး ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ေမာင္းထြက္လိုက္တာ။

ေနာက္ထပ္ သတ္ကြင္းလို တေနရာ ၾကံဳရတယ္ ဆိုတာက ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲ။

ဒုတိယေနရာကမွ တကယ့္ သတ္ကြင္း။ ပထမေနရာနဲ႔ ေနာက္တေနရာက တမိုင္ေလာက္ ေဝးတယ္။ က်ေနာ္ ထြက္လာေတာ့ ဘဘဦးတင္ဦးကားတို႔၊ အမ်ဳိးသမီးကားတို႔ကို ေက်ာ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးက ေမာင္းထြက္လာတာ ေရွ႕ကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ၿပီး ေမာင္းေနေတာ့ သူတို႔လည္း ေနာက္က ပါလာတယ္ပဲ ထင္တာ။ ငါးမိနစ္ေလာက္ ေမာင္းရတယ္။ ေရွ႕မွာ ကုန္ကားၾကီး ၃ စီး ေတြ႔တယ္။ အေဝးကတည္းက ျမင္ေတာ့ လမ္းကို ဒီကားေတြ ကန္႔လန္႔ ပိတ္လိုက္မွာလည္း စိုးတယ္။ သိပ္လည္း မသကၤာဘူးေပါ့ စၿပီးလည္း ျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ေလ။

အဲ့တာနဲ႔ သူတို႔ ထိပ္တည့္တည့္ေရာက္ၿပီဆိုမွ ညာဘက္ကို လွည္းလမ္းေပၚကို ခ်ဳိးခ်ၿပီး ေမာင္းမယ္ လုပ္မွ ဒီဘက္အျခမ္းမွာ ကားအစီး ၂ဝ၊ ၃ဝ ေလာက္က မီးေတြဖြင့္ပီး ထိုးထားတာေတြ႔ရတယ္။ လမ္းရဲ႕ေဘးမွာ ကြင္းက အက်ယ္ၾကီး ဒိုင္နာလိုလို၊ ကုန္ကားလိုလို ကားေတြ၊ ကြင္းထဲမွာ စီရပ္ထားတာ။ မီးၾကီးေတြ လမ္းဘက္ကို ထိုးထားတာ။ ကားသံုးစီးကို ေက်ာ္ေတာ့မွ ျမင္ရတာ။ မီးေတြနဲ႔ လူေတြလည္း မ်ားပါလားေပါ့။ လူေတြက စီရပ္ေနတာ မႏၲေလးလိုဆိုရင္ တျပေလာက္ကို ရွိတယ္။ လူအျပည့္ပဲ တုတ္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ေနတာ။ လမ္းေဘးတေလွ်ာက္လံုး အျပည့္ပဲ။ ဟိုမွာက ႐ိုက္တာႏွက္တာ ကိုယ့္ေရွ႕မွာတင္ ၾကံဳလာခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ က်ေနာ္က သိလိုက္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ သတ္ကြင္းဆိုတာ သိလိုက္တယ္။ တုတ္ေတြနဲ႔ လူေတြက လမ္းရဲ႕ ညာဘက္မွာ။ က်ေနာ္ ဆင္းေက်ာ္တဲ့ ညာဘက္မွာ
ေပါ့ေနာ္။ လမ္းရဲ႕ ဘယ္ဘက္မွာက ၾကံ့ခိုင္ေရး ဝတ္စံုေတြနဲ႔ ဆိုင္းဘုတ္ေလးေတြ ကိုင္ၿပီးေတာ့ အရင္ေႏွာက္ယွက္ သလို ေစာင့္ေနၾကတာ။

က်ေနာ္က ကားကို ေခါင္းတည္ၿပီး လီဗာနည္းနည္း နင္းလိုက္ေတာ့ တုတ္ေတြနဲ႔ လူေတြက ရွဲသြားတယ္။ ရွဲသြားၿပီဆိုမွ က်ေနာ္က လမ္းေပၚကို ေခါင္းတင္လိုက္တယ္။ ကားေနာက္မွာေကာ ေဘးပတ္လည္မွာ တြယ္လိုက္လာတဲ့ အခါက်
ေတာ့ ဆြဲခ်ၿပီး ႐ိုက္လိုက္မွာကို စိုးတယ္။ ကား လမ္းေပၚ  ေရာက္သြားေတာ့ လက္လွမ္းမမီေတာ့မွ ေနာက္ကေန ဝိုင္းထုၾကတာ။ အဲ့မွာ က်ေနာ့္ေခါင္းကို တခ်က္မွန္တယ္။ ဘာနဲ႔ ထုလိုက္လည္း မသိဘူး။ ေသြးေတြ ျဖာသြားတယ္။ အန္တီက “ဘာျဖစ္သြားေသးလဲ” ေမးေတာ့ က်ေနာ္ သတိရွိေသးတယ္ “ရတယ္”လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ လမ္းရဲ႕ အဆံုးမွာ သစ္သားနဲ႔ သံဆူးၾကိဳးနဲ႔ ဘယ္ရီဂိတ္ ပိတ္ထားတယ္။ အဲ့တာကို က်ေနာ္က တိုက္ခ်ဳိးၿပီး ဆက္ေမာင္းမယ္ လုပ္ေတာ့ ကားႏွစ္စီးနဲ႔ ဆက္ပိတ္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ကားႏွစ္စီးရဲ႕ ၾကားမွာ လူသြားဖို႔ လမ္းခ်န္ထားတာ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီ လူသြားလမ္းက က်ေနာ့္ကားနဲ႔ ကြက္တိျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီကေန လြတ္သြားတာ။ လြတ္သြားေတာ့ အေရွ႕မွာ ရဲ ၁ဝ ေယာက္ေလာက္ ရွိမယ္။ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထားတာ။ က်ေနာ္လည္း မထူးဘူးဆိုၿပီး ဆက္ေမာင္းေတာ့ သူတို႔က ဒိုင္ဗင္ေတြဘာေတြ ထိုးၿပီး ေရွာင္တဲ့သူက ေရွာင္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွေတာ့ က်ေနာ္ မတိုက္ျဖစ္ပါဘူး။

ေနာက္ေတာ့ေကာ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္ေသးလဲ။

အဲ့ဒီက လြတ္လာေတာ့ အန္တီက ေျပာတယ္။ ဒီပဲယင္းကိုဝင္မယ္ ငါ့သား။ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းမယ္။ မေျဖရွင္းလို႔ မရဘူးေပါ့ ေျပာတယ္။ က်ေနာ့္ကို ေျပာတာေပါ့။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္ကလည္း ဒီပဲယင္းကို မေရာက္ဖူးေတာ့ ဒီပဲယင္းကို ေက်ာ္သြားတယ္။ ဒီပဲယင္းက လမ္းေဘးေလး ခ်ဳိးဝင္လိုက္ရတာ။ က်ေနာ္က ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေပါ့ေနာ္ အဲ့ဘက္က ထြက္သြားလိုက္ေတာ့ ေက်ာ္သြားတယ္။ ေက်ာ္သြားၿပီးေတာ့ လမ္းေဘး ေတာထဲမွာ ခဏဝင္ရပ္တယ္။ ကားေပၚမွာ တုတ္ေတြေကာ၊ ကားေအာက္မွာ ကလန္႔ထားတဲ့ တုတ္ကလဲ စျဖစ္တဲ့ ေနရာကတည္းက ဒီးဒီး၊ ဒီးဒီး
ျမည္ၿပီးေတာ့ ပါလာတာေလ။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္ တိုက္ျဖတ္လာတဲ့ သံဆူးၾကိဳးေတြလဲ ကားနဲ႔ၿငိၿပီး ပါလာတယ္။

အဲ့ဒီမွာ တုတ္ေတြဘာေတြ ျဖဳတ္၊ သံဆူးၾကိဳးေတြ ျဖည္ၿပီး “ဒါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကားေနာ္၊ မင္းတို႔ သမိုင္းဝင္သြားမယ္” ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အခ်ိန္ သူတို႔ ခဏတုန္႔သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီးမွ “ဟာ.. ဘာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ ခ်ကြာ၊ ႐ိုက္႐ိုက္” ဆိုၿပီး ဝင္႐ိုက္တဲ့ အျဖစ္ကေတာ့ က်ေနာ့္ စိတ္ထဲမွာ ထင္က်န္ေန တုန္းပဲ။
ေတာ့အန္တီက လူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါလဲ။ နာမည္ေတြ
ေျပာဆိုၿပီး တခါတည္း အန္တီက သူ႔စိတ္နဲ႔ပဲ မွတ္ထား
လိုက္တယ္။ အန္တီအပါအဝင္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ၁၈
ေယာက္ ပါတယ္။ အန္တီက ဘယ္သူမွ အန္တီနဲ႔ မခြာနဲ႔။
ဘယ္မွ မသြားၾကနဲ႔ အန္တီ့ေဘးမွာပဲ ေနလို႔ မွာတယ္။
ေၾကာက္လန္႔ ၿပီး ခြဲထြက္သြားရင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔
မွာတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီက ျပန္ထြက္ေတာ့ ေရဦးၿမိဳ႕အဝင္ သံလမ္းနားမွာ ေမာင္းတံဂိတ္ေလးေတြ႔ေတာ့ က်ေနာ္က ကားခဏရပ္တယ္။ ကားရပ္ေတာ့ အဘိုးၾကီး ႏွစ္ေယာက္က ဒါဘယ္သူ႔ကားလဲတဲ့ လာေမးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကားပါလို႔ ဆိုေတာ့ တိုင္းမႉးက အမိန္႔ခ်ထားတယ္တဲ့။ ဘယ္ကားမွ အဝင္မခံနဲ႔လို႔ ေျပာထားတယ္တဲ့။ အဲ့တာေၾကာင့္မို႔ပါဆိုေတာ့ ရပါတယ္ က်ေနာ္တို႔ေစာင့္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။

ေနာက္ နာရီဝက္ေလာက္ ၾကာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေရွ႕က ရထားသံလမ္း တံခါးၾကီးကို ပိတ္လိုက္တယ္။ သံလမ္းပိတ္ၿပီး သံလမ္းရဲ႕ ဟိုဘက္မွာ ဘယ္ရီဂိတ္ေတြ ခ်လိုက္တယ္။ ေရဦးဘက္က စစ္သားေတြ ထြက္လာၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ဝိုင္းလိုက္တယ္။ ဝိုင္းတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေဝးေဝးက ဝိုင္းတာပါ။ ေသနတ္ေတြနဲ႔ပဲ။ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ၾကည့္ေနၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႔လဲ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ေနလိုက္တယ္။

အဲ့ဒီလို ဝိုင္းၿပီး နာရီဝက္ေလာက္ ထပ္ၾကာေတာ့မွ စစ္တပ္ယူနီေဖာင္းနဲ႔ အရာရွိၾကီးတေယာက္ ေရာက္လာတယ္။ အသက္က ၅ဝ ေလာက္ရွိမယ္။ သူက က်ေနာ့္ကို နားထင္ကို ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိန္တယ္။ ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ “မင္းလိုက္မလား မလိုက္ဘူးလား” ဆိုၿပီး ေမးတယ္။ အန္တီ့ကို ၾကည့္ေတာ့ အန္တီက ေခါင္းညွိမ့္ျပေတာ့ “လိုက္မယ္”လို႔ ေျပာလိုက္ တယ္။ “အဲ့တာဆို ေနာက္က လူေတြ တက္”ဆိုၿပီး ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး တက္ခိုင္းတယ္။ ေနာက္က လူေတြပါ တက္ေတာ့မွ သံလမ္းတံခါးနဲ႔ ဘယ္ရီဂိတ္ေတြပါ ဖယ္။ ေရွ႕က ရဲကားနဲ႔ သူတို႔က အေနာက္က လိုက္လာၾကတယ္။
ေဘးက ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေတြ ဘာေတြနဲ႔ပါ ေခၚၿပီးေတာ့ ေရဦး ရဲစခန္းထဲ ေရာက္သြားတယ္။

ေရဦး ရဲစခန္းေရာက္ၿပီး ဘာဆက္ျဖစ္ၾကလဲ။

ေရဦး ရဲစခန္းေရာက္ေတာ့ အန္တီက ေျပာတယ္။ “ရွင္တို႔ သတ္ခ်င္ရင္ က်မတို႔ကို ဒီေနရာမွာ သတ္ခ်င္ သတ္ပစ္ လိုက္။ အဲ့လိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ က်မတို႔ကေတာ့ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းရမွာပဲ”လို႔ ေျပာတယ္။ အဲ့ဒီမွာ သူတို႔က အန္တီ့ကို အဲ့လိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျဖရွင္းဖို႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ လိုက္ခဲ့ေပးပါဦး လို႔ ေျပာတယ္။ အဲ့မွာ အန္တီက “မလိုက္ႏိုင္ဘူး၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းမွ သာလွ်င္ လိုက္မယ္”လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္ ၁ဝ မိနစ္ေလာက္ ေနေတာ့ ဥပေဒ
ေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းေပးပါ့မယ္လို႔ သူတို႔က ေျပာတယ္။ အဲ့ဒီမွာ အန္တီနဲ႔ ကိုထြန္းေဇာ္ေဇာ္ရယ္၊ ကိုထြန္းျမင့္ရယ္ လိုက္သြားတယ္။ ကိုထြန္းေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ ကိုထြန္းျမင့္ကို အန္တီက သက္ေသအေနနဲ႔ ေခၚသြားလိုက္တာ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကားနဲ႔ ကားမွာပါတဲ့ သက္ေသခံပစၥည္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အေနနဲ႔ က်န္ခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့သူေတြ အားလံုးကိုေတာ့ သူတို႔က အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္လိုက္တယ္။

ရဲစခန္းကို သက္ေသဆိုၿပီး လိုက္လာတဲ့သူေတြ ၄၊ ၅၊ ၆ ေယာက္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြမွာလည္း စ႐ိုက္တုန္းက လူေတြ ပတ္ထားတဲ့ လက္ပတ္အျဖဴေတြ ပတ္ထားတာေတြ႔တယ္။ သူတို႔က ရပ္ကြက္လူၾကီးတို႔၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔ အဲ့လိုလူေတြ။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္း တင္တာေတြဘာေတြ လုပ္တယ္။ အဲ့ဒီက ေထာက္လွမ္းေရး ထင္တယ္ တေယာက္က “မင္းတို႔က စ႐ိုက္လို႔ ငါတို႔က လုပ္ရတယ္” ဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကို ေျပာတယ္။ အဲ့မွာ ကားေပၚ ပါတဲ့ သက္ေသပစၥည္းေတြ စာရင္းေတြလုပ္။ စာရင္းေတြ လုပ္ၿပီးၿပီဆိုမွ က်ေနာ့္ကိုပါ အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ကို ထမင္းလည္း မေကၽြးဘူး။ အဲ့ဒီညနဲ႔ ေနာက္ေန႔ တေန႔လံုး ထားတယ္။

အန္တီနဲ႔ လိုက္သြားတဲ့ ႏွစ္ေယာက္က သိပ္မၾကာဘူး ျပန္ေရာက္လာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၁၇ ေယာက္ကို ေနာက္ေန႔ ညေနမွာ ဒိုင္နာ ၂ စီးနဲ႔ ေရႊဘိုေထာင္ကို ပို႔တယ္။ ဒိုင္နာ ၂ စီးကို တာလပတ္ေတြနဲ႔ အုပ္ၿပီးေတာ့ ရဲေတြနဲ႔ ေခၚသြား တယ္။ ေရႊဘိုေထာင္ေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တေယာက္စီကို ရာဇဝတ္သား ၂ ေယာက္၊ တန္းစီးလိုမ်ဳိးေပါ့ အဲ့လို လူေတြနဲ႔ ထားတယ္။ အဟန္႔ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ဘယ္သူမွ ႐ိုင္း႐ိုင္းျပျပ မဆက္ဆံပါဘူး။
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေစာင္ေတြဘာေတြနဲ႔ ထားပါတယ္။

ေရႊဘိုေထာင္မွာ ကိုတိုးလြင္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ျပန္ေတြ႔တယ္။ စ႐ိုက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကား ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူက ေမွာက္က်န္ေနခဲ့ေတာ့ သူ႔ကို က်ေနာ္တို႔က အေသဆိုၿပီး တြက္ထားတာ ေရႊဘိုေထာင္ ေရာက္မွ ျပန္ေတြ႔တာ။ သူကလည္း ေခါင္းတေခါင္းလံုး အ႐ိုက္ခံထားရတာ ပြစိကို လန္ေနတာပဲ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္အထိ သူ႔ကို ေဆးကုမေပး ထားဘူး။

အဲ့ဒီမွာ ည ၂ နာရီေလာက္မွာ ေရႊဘိုေထာင္ကေန ျပန္ထုတ္တယ္။ ျပန္ခါနီးမွ ကိုတိုးလြင္ကို ပတ္တီးေတြစည္းၿပီး က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ျပန္ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ထဲက မံုရြာက ေက်ာင္းသားေလး တေယာက္ကိုေတာ့ သူတို႔
ေရႊဘိုေထာင္မွာပဲ ထားခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို ေခါင္းစြပ္ေတြ စြပ္ၿပီး ကုန္ကားၾကီးေပၚ တင္တယ္။ ကားေပၚေရာက္
ေတာ့ မ်က္ႏွာဖံုး ျပန္ခၽြတ္တယ္။ ကားေပၚမွာ မတ္တပ္မရပ္ခိုင္းေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျမင္ရေတာ့ တံတားဦးဘက္
ေရာက္ေနတာ က်ေနာ္သိရတယ္။ အဲ့ဘက္က ေရာက္ေနက်ဆိုေတာ့ က်ေနာ္က သိတယ္ေလ။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ကို မ်က္ႏွာဖံုးျပန္စြပ္ၿပီး နာမည္ေတြေခၚၿပီး ေလယာဥ္ေပၚ တင္တယ္။

ေလယာဥ္ေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔က မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ေတြက မြန္းတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚကေန ဘယ္မွလည္း ထြက္ေျပးလို႔ မရပါဘူးလို႔ ေတာင္းပန္ေတာ့မွ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ေတြ ခၽြတ္ေပးတယ္။ ေလယာဥ္က ထိုင္ခံုေတြနဲ႔ပဲ။ ဒီဘက္ထိုင္ခံု ႏွစ္ခံု ဟိုဘက္ႏွစ္ခံု ႏွစ္တန္းပါတယ္။ ေလယာဥ္မယ္ ပါတယ္။ ဒီဘက္မွာ က်ေနာ္တို႔ကို ႏွစ္ေယာက္စီ ထားလိုက္တယ္။ ဟိုဘက္မွာက စစ္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ ရဲထဲက SB တို႔ ပါမယ္ထင္တယ္။ သူတို႔လည္း ႏွစ္ေယာက္စီ ထိုင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၁၇ ေယာက္ကို သူတို႔ကလည္း ၁၇ ေယာက္ ပါတယ္။

၁ နာရီ၊ ၂ နာရီေလာက္ ၾကာေတာ့ ခႏၲီးကို ေရာက္တယ္။ မိုးလင္းၿပီ။ ခႏၲီးေထာင္မွာ က်ေနာ္တို႔ ေနဖို႔ ေနရာေတြခ် တယ္။ မင္းတို႔ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေကၽြးပါ့မယ္ ဘာညာေျပာၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ေရႊဘိုက ထည့္ေပးလိုက္တဲ့ အထုပ္ေလးေတြေတာင္ သိမ္းသြားတယ္။ က်ေနာ္ ေနရတဲ့ အခန္းက ၃ ေပ၊ ၈ ေပ ေလာက္ ရွိမယ္။ (ခႏၲီးေထာင္တြင္ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရသည္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေနအထား မ်ားအတိုင္းျဖစ္၍ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။)

ခႏၶီးေထာင္မွာ ဘယ္ေလာက္ေနခဲ့ရလဲ။

ေျခာက္လ။

အဲ့ဒီေျခာက္လက တရားခြင္ေတြဘာေတြတင္၊ အမႈေတြဘာေတြ စစ္ၿပီး ခ်ဳပ္တာလား။

တရားခြင္ မတင္ဘူး။ ဒီလို မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္တဲ့အျပင္ မတရားဖမ္းဆီးမႈလို႔လည္း ေျပာရမွာေပါ့။ အဲ့ဒီမွာ ၁၅ ရက္
ေလာက္က စစ္ေၾကာေရး ဝင္ခဲ့ရတယ္။ စစ္ေၾကာေရးကေတာ့ တကယ့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ငရဲခန္းပါပဲ။

စစ္ေၾကာေရးမွာ အဓိက ဘာေတြစစ္လဲ။

အဓိကကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က စလုပ္တာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က ႐ိုက္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ထြက္ ဆိုခိုင္းတာ။ ပထမ တႀကိမ္ လာစစ္လည္း က်ေနာ္ အမွန္အတိုင္းေျပာတယ္။ ဒုတိယ တႀကိမ္၊ တတိယ အႀကိမ္လဲ အဲ့ဒီအတိုင္းပဲ ထြက္တယ္။ က်ေနာ္တေယာက္တည္းကို လူ ၄၊ ၅၊ ၆ ေယာက္ ေလာက္က ဝိုင္းစစ္တာ။ ဒီလူ ၄၊ ၅၊ ၆ ေယာက္က
လည္း အဲ့တာကိုပဲ ေမးတယ္။ မနက္တခါ၊ ေန႔လည္တခါ၊ ညဆိုလည္း ၇ နာရီတခါ၊ ၁၂ နာရီတခါ အဲ့လို စစ္တယ္။

ဒီပဲယင္း ျဖစ္စဥ္ကို အိပ္မက္ေတြ ျပန္မက္တာမ်ဳိး၊ ျပန္ၿပီး ခံစားေနရတာမ်ဳိး ရွိလား။

ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ နားထဲမွာ အဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ ၾကားေနရတာမ်ဳိး ရွိတယ္။ က်ေနာ္က
ျဖစ္တဲ့ ေနရာမွာတုန္းက ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေထာင္ထဲ ေရာက္မွ ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ အခါက်မွ မ်က္လံုး တဘက္ ထိလာတယ္။ မ်က္လံုးက အားနည္း သြားတယ္ ေျပာရမွာေပါ့။ သြားေတြလည္း အခုထိ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ နားေတြလည္း သိပ္ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ အဲ့ေတာ့ ေထာင္ထဲက အျဖစ္အပ်က္ေတြ အိပ္မက္လို ျပန္မက္တာေတြ ရွိတယ္။ အၿမဲတမ္း အာ႐ုံထဲမွာ ေရာက္ေနတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။

အခုအခ်ိန္အထိ ခံစားေနရတာကေတာ့ ဒီကိစၥက အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ၾကံတယ္လို႔ သိေပမယ့္ ဘယ္သူက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္သလဲ ဆိုတာကို။ တာဝန္ရွိတာေတာ့ အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ အမ်ားကလည္း သိတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဥစၥာကို ဘယ္သူက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အကြက္က်က် စီစဥ္ၿပီးေတာ့ လုပ္သလဲ ဆိုတာ အခုအခ်ိန္အထိ မေပၚေပါက္ ေသးဘူး။ ေနာက္ၿပီး လုပ္တဲ့သူေတြ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ဘယ္သူေတြဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးဘူး။

က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ သူတို႔ကို ျပန္ၿပီး ထိခိုက္ပါေစ၊ နစ္နာပါေစ၊ ဟိုဟာျဖစ္ပါေစဆိုတဲ့ ဆႏၵမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျဖစ္မွန္
ေလးကိုေတာ့ ေပၚေပါက္ေစခ်င္တယ္။ တေန႔ထက္ တေန႔ေတာ့ အဲ့ဒီ ခံစားခ်က္ေလးေတာ့ ရွိေနတာေပါ့ေနာ္။

ခႏၲီးကေန ျပန္လြတ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း အန္တီနဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ခါ ျပန္ေတြ႔ျဖစ္လဲ။

အန္တီ ၂ဝ၁ဝ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ၿပီးေတာ့မွပဲ က်ေနာ္သြားျပန္ေတြ႔ျဖစ္တယ္။ အခုဆို ၇ ႀကိမ္ေလာက္
ေတာ့ ေတြ႔ၿပီးပါၿပီ။

အန္တီနဲ႔ အဲ့ဒီတုန္းက အေျခအေနေတြ ျပန္ေျပာျဖစ္လား။ အကို႔ ပါဝင္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အန္တီက ဘာေျပာေသး လဲ။

စစေတြ႔ခ်င္းတုန္းက အန္တီက အခ်ိန္သိပ္မရဘူး။ ထြက္လာကာစဆိုေတာ့ သတင္းယူတဲ့သူေတြ၊ ေတြ႔ခ်င္တဲ့ သံအမတ္ေတြ၊ သံတမန္ေတြ မ်ားေနေပမယ့္ က်ေနာ့္ကို အန္တီက ေတာ္ေတာ္ေလး အခ်ိန္ေပး စကားေျပာျဖစ္ပါ တယ္။ စစေတြ႔တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ အေျခအေနေပါ့။ ဒါေတြကိုပဲ အဓိက က်ေနာ္တို႔ ေျပာျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ က်ေနာ့္ကို ေက်းဇူးတင္တဲ့ အေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္က ေရွ႕ေနတေယာက္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ ေရွ႕ေနနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ေျပာျဖစ္ပါတယ္။

အခု အေျခအေနေတြ ေျပာင္းေနၿပီ။ အန္တီလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားၿပီ။ ဆိုေတာ့ တခ်ိန္က အန္တီနဲ႔ အသက္အႏၲရာယ္ အတူၾကံဳခဲ့ဖူးတဲ့သူ အေနနဲ႔ ဒီအေနအထားေပၚမွာ ဘယ္လိုထင္လဲ။

သူတို႔ကို အျပစ္ေပးတာ မေပးတာအေပၚမွာ
က်ေနာ္တို႔ ဘာဆႏၵမွ မရွိပါဘူး။ အျဖစ္မွန္ေလး
ကို ေပၚလြင္ေစခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာင္သမိုင္း က်ရင္ ဒါဘယ္လိုက ဘယ္လိုျဖစ္တယ္၊ ဘယ္သူေတြ စီစဥ္ခဲ့လို႔ ဘယ္လိုေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို သမိုင္းေၾကာင္းမွာ တရားဝင္
ေပၚသြားေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ အန္တီက လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားၿပီ။ အစိုးရနဲ႔ အတိုက္ အခံနဲ႔ ေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္သြား
ေတာ့ အန္တီလည္း ပိုၿပီး တာဝန္ေတြ ၾကီးလာတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြ အားလံုး အန္တီ့ဆီကို
တိုက္႐ိုက္ တိုင္တည္လာၾကတယ္။ အရင္က မတိုင္
တည္ရဲ ၾကဘူး။ အခုလႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ၿပီဆိုေတာ့
အန္တီ့ကို ေခါင္းတည္ၿပီး တိုင္တည္လာတာေတြ ရွိလာ တယ္။ ေရာက္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို အန္တီက
ေျဖရွင္းေပးရတဲ့အျပင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲ အတြက္လည္း ေျဖရွင္းေနရေတာ့ အန္တီ့အေနနဲ႔ တာဝန္ေတြ ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေနာက္ထပ္ အဲ့လို အနီးကပ္တာဝန္ ယူေပးခ်င္ေသးလား။

အန္တီလြတ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္က ေျပာပါတယ္။ အန္တီ လိုအပ္ရင္ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ေခၚပါခိုင္းပါ ဆိုေတာ့ အန္တီ က က်ေနာ့္မွာက မိန္းမနဲ႔ ကေလးနဲ႔ မိသားစုနဲ႔ ျဖစ္ဆိုေတာ့ မိသားစုကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုတယ္ေပါ့။ ေနာက္ ေရွ႕ေန အေနနဲ႔ေကာ တျခားလုပ္ႏိုင္တာေတြ ရွိေသးတယ္ေပါ့ အဲ့လို ေျပာပါတယ္။

ဒီပဲယင္းကိစၥလို ျဖစ္ၿပီးခဲ့တာေတြ ျပန္ေဖာ္တာ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုထင္လဲ။

ဒီျဖစ္ရပ္ေလးက သမိုင္းေပါ့ဗ်ာ။ သမိုင္းအျဖစ္မွန္ေပါ့။ အခု က်ေနာ္တို႔ကို လုပ္တဲ့သူေတြ အားလံုးက ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနၾကတုန္းပဲ။ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ေပါ့ဗ်ာ “ဟာ… က်ေနာ္တို႔က အဲ့တုန္းက အဲ့လို ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေျပာင္းလဲခ်င္ၿပီ” ဆိုတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔ကို အျပစ္ေပးတာ မေပးတာအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ ဘာဆႏၵမွ မရွိပါဘူး။ အျဖစ္မွန္ေလးကို ေပၚလြင္ေစခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာင္သမိုင္းၾကရင္ ဒါဘယ္လိုက ဘယ္လိုျဖစ္တယ္၊ ဘယ္သူေတြ စီစဥ္ခဲ့လို႔ ဘယ္လိုေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သမိုင္းေၾကာင္းမွာ တရားဝင္
ေပၚသြားေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။

ဒီပဲယင္းျဖစ္စဥ္မွာ ႐ိုက္ၾကႏွက္ၾကနဲ႔ ငရဲပြက္ေနတဲ့အခ်ိန္ မွတ္မွတ္ရရ အျဖစ္ဆံုး အျပဳအမူ ဒါမွမဟုတ္ စကားလံုးက ဘာျဖစ္မလဲ။

စြဲစြဲၿမဲၿမဲ သတိထားမိတာက က်ေနာ့္အေရွ႕မွာ ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ “ဒါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကားေနာ္၊ မင္းတို႔ သမိုင္းဝင္သြားမယ္” ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အခ်ိန္ သူတို႔ ခဏတုန္႔သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီးမွ “ဟာ.. ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ကြာ၊ ႐ိုက္႐ိုက္” ဆိုၿပီး ဝင္႐ိုက္တဲ့ အျဖစ္ကေတာ့ က်ေနာ့္ စိတ္ထဲမွာ ထင္က်န္ေနတုန္းပဲ။
http://www.mizzimaburmese.com/

မဟာခ်ဳိင္မွာအေမစု

Published on May 30, 2012 by myherosukyi c.c DVB

Tuesday, May 29, 2012

history with arrival in Thailand(CNN)


http://www.cnn.com/2012/05/29/world/asia/suu-kyi-bangkok-trip/index.html

ရိုဟင္ဂ်ာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးခင္ရီ ေျပာ

by Yangon Press International on Tuesday, May 29, 2012 at 3:59am ·
ေမ ၂၉၊ ၂၀၁၂ - သူရမ်ိဳး (YPI)


ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးခင္ရီက ေမ ၂၈ ရက္ေန႔ က ပဲခူးတုိင္း၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ KNU ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား အားမွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးသည္႔ အခမ္းအနားတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ေမးျမန္းခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာမရွိဘူး ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာရွိလည္းမရွိဘူး ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားလည္း မဟုတ္ဘူး ” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးခင္ရီကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ(တုိက္ပံုႏွင့္ ေမးေထာက္ထားသူ) ကိုရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမ စစ္ပြဲအျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ျခမ္းမွ အဂၤလိပ္မ်ားႏွင္႔အတူ ၀င္ေရာက္လာေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ေခတ္ အဂၤလိပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားသည္႔အခါ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ထားခဲ႔သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသူမ်ားမွ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေၾကျငာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးခင္ရီ ကေျပာၾကားသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင္႔ခ်ီေနထိုင္လာခဲ႔ေသာ ေမ႔ေလ်ာ႔ခံျမန္မာလူမ်ိဳးစုျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ မိုက္သြန္မဆင္က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မတ္လ က ေရးသားခဲ႔သည္။

ျပီးခဲ႔သည္႔ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းက ျဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးWilliam Hague  ျမန္မာျပည္လာေရာက္စဥ္အတြင္း ျဗိတိန္သံရံုးတြင္က်င္းပေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တိုင္းရင္းသား အေနျဖင္႔ အခြင္႔အေရးမ်ား ေပးရန္ ထည္႔သြင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးခင္ရီက ၁၉၈၂ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ အရ ၁၈၂၃ ေရွ႕ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားၾကီးျပင္းမွသာ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကာင္းေျပာသည္။            ။

အေမစုနဲ႔ အိႏိၵယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္သံရြာအထက္တန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး အသတ္ခံရမႈ


ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊ လြန္ေက်ာ္အမွတ္(၁)စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံမွာေနထိုင္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာမေဒၚနန္းႏြံ(ေခၚ)ေဒၚျမျမစိန္ အား ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၅)ရက္ေန႔ ည(၁၂)နာရီမိနစ္(၂၀)အခ်ိန္ခန္႔မွာ အိမ္တြင္းေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ေနသူတစ္ဦး က လည္ပင္းကို ဓားနဲ႔ထိုးသတ္တဲ့ အမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဆရာမေဒၚျမျမစိန္ဟာခင္ပြန္းျဖစ္သူဦးခင္ေမာင္တင့္ (စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံလုပ္သားမွဴး)နဲ႔သားျဖစ္သူ တို႔နဲ႔အတူ အိမ္ခန္းထဲမွာ အိပ္ေနစဥ္ အသတ္ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ သတ္တဲ့သူ ဟာ အိမ္သားေတြ မရိွခိုက္အိမ္ထဲ၀င္ပုန္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ညဖက္အိမ္သားေတြအိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္မွာ ဆရာမရဲ႕ လည္ပင္းကဆဲြႀကိဳးကို ျဖဳတ္ေနစဥ္မွာ ဆရာမေဒၚျမျမစိန္ လန္႔ႏိုးသြားၿပီး ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းတဲ့အတြက္ ဓားနဲ႔ လည္ပင္းကို ထိုးၿပီးထြက္ေျပးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြအေနနဲ႔ တရားခံကိုဖမ္းဆီးရမိဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ သံရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးျဖစ္တဲ့အတြက္ ရြာသားေတြက ရဲစခန္းကို အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမွသာ တရားခံကိုရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရြာသားေတြရဲ႕ သတင္းေပးခ်က္နဲ႔ ဆက္စပ္သတင္းေတြ အရ သတ္တဲ့တရားခံကို ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ လူသတ္ တရားခံကေတာ့ ေက်ာ္ေမာင္း(ေခၚ) ေအးမင္း၀င္း အသက္(၂၃)ႏွစ္၊အဘဦးသန္း၀င္း (ေန႔စားအလုပ္သမား)ျဖစ္ပါတယ္။ လူသတ္သမား ေက်ာ္ေမာင္း (ေခၚ)ေအးမင္း၀င္းဟာေထာင္ေဖာက္၀ရမ္းေျပးတစ္ဦးျဖစ္တယ္လို႔လဲ သိရပါတယ္။
ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ တစ္ျခားသို႔ သတင္းမေပါက္ၾကားဖို႔ ဖံုးမိထားတဲ့ အတြက္ ဒီေလာက္ႀကီးက်ယ္တဲ့လူသတ္မႈဟာ သတင္းစာေတြ၊ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပတာမေတြ႔ရဘူးလို႔ သံရြာအထက္ တန္းေက်ာင္းက ဆရာတစ္ဦးေျပာျပပါတယ္။ အသတ္ခံရတဲ့ဆရာမဟာ သိပၸံလက္ေထာက္ အလယ္တန္းျပတစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး အခုလို ရက္ရက္စက္စက္အသတ္ခံရလို႔ အလြန္ပဲစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္လို႔ အဆိုပါေက်ာင္းဆရာက ေျပာျပ ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ လူသတ္တရားခံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကေဆာင္ရြက္မႈေတြ ထင္ထင္ရွားရွားမေတြ႔ရေသးဖူးလို႔ သိရပါတယ္။ ရဲတပ္ဖဲြ႔ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း တရားခံဆီက ေငြသိန္းခ်ီေတာင္းၿပီး တရားခံကို ထြက္ေျပးခိုင္းလိုက္ ၿပီလားလို႔လဲ လြန္ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံ ၀န္ထမ္းေတြကထင္ျမင္ေနၾကပါတယ္။
ရဲအရာရွိေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕နယ္ေျမမွာ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားရင္ အထက္ကအေရးယူအျပစ္ေပးတာခံရမွာ စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ိဳးမိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ိဳးကို လူသတ္မႈလုိ႔ အမွန္အတိုင္းအထက္ လူႀကီးေတြဆီ အစီရင္ခံသလား၊မခံသလားဆိုတာ အသတ္ခံရတဲ့ ဆရာမေဒၚနန္းႏံြ(ေခၚ)ေဒၚျမျမစိန္ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း အ၀ိုင္းက သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။ တရားခံကို ဖမ္းဆီးရမိထားၿပီဆိုတဲ့ သတင္းစကားတစ္ခုကလႊဲလို႔ တစ္ျခားေထြေထြ ထူးထူးမသိရတဲ့အတြက္ သူတို႔မိသားစုေတြရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ဟာ မမွားႏိုင္ဘူးလို႔လဲ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ ။

motraking

ဘယ္လုိေျပာရမလဲ

က်ြန္ေတာ္ဒီရက္ထဲမွာက်ြန္ေတာ္ရဲ့အသိေတာကမိတ္ေဆြေတြအလည္လာရင္းေသြးစစ္ျကည့္လုိက္ေတာ့HIVျဖစ္ေနတာကုိေတြ့ရတယ္အဲဒါနဲံပဲQC Centerမွာေသြးစစ္ျပီးေတာ့သဇင္ေဆးခန္းမွာသြားျပေတာ့ေဆးကုေပးျကတာေပါ့ဗ်ာ။ျပသနာကေတာ့ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့သူမိန္းမကကုိယ္၀န္ျကီး မေပ့ါမပါးနဲ့ဆုိေတာ့အထဲကကေလးေလးကေတာ့ဒုကၡေရာက္မွာဆုိးလုိ့ဆုိျပီးေတာ့သူတုိ့ကကေလးကုိပန္းလွိင္ေဆးရုံမွာတယ္လီးေဗးရွင္းဗါတ္မွန္ ရုိက္ေပးတယ္ဗ်ာျပီးေတာ့ေသြံးေတြစစ္ေပးတယ္ဗ်ာေဆးေတြေပးတယ္ဒါေပမဲ့ကေလးကုိေတာ့အရပ္လက္သည္နဲံအိမ္မွာမေမြးပါနဲ့ေဆးရုံမွာပဲေမြး ပါဆုိ့ျပီးေျပာပါတယ္ဗ်ာ။ခက္တာကသူတုိ့လင္မယားမွာကရန္ကုန္မွာေမြးမယ့္စရိတ္ကုိမတတ္ႏုိင္ျဖစ္ေနေတာ့အဲဒီသဇင္ေဆးခန္းကေနျပီးေတာ့ပဲ သူတုိ့ဘက္ကလုပ္ေပးႏုိင္တယ့္ေသြးစစ္တာေတြေဆးေတြေမြးရင္သုံးရမယ့္ေဆးေတြေထာက္ပံ့ပါမယ္ဆုိျပီးေတာ့ေဆးရုံကုိသြားျပခုိင္းတယ္။ေဆး ရုံေရာက္ေတာ့ေဆးရုံကသူတုိ့ကသဇင္ေဆးခန္းကလုပ္ေပးတာကုိအသိ္အမွတ္မျပုုႏုိင္ပါဘူးလု့ိ့ေျပာျပီးမရွိလုိ့လာတဲံလူနာကုိသူတုိ့ဆီမွာေသြးေတြ စစ္ခုိင္းတယ္တယ္လီေဗးရွင္းဓါတ္မွန္ေတြထပ္ျပီးေတာ့ရုိက္ခုိင္းတယ္ဗ်ာဒါေပမဲ့ေသြးေလးတခုစစ္တာေတာင္ရွစ္ေထာင္ေတာင္းတယ္ဗ်ာပုိက္ဆံဲမ ပါဘူးဆုိေတာ့ေနာက္ေန့မွလာစစ္ပါတယ္ပုိက္ဆံယူျပီးေတာ့။ကဲဘယ္လုိေျပာရမလဲဗ်ာအလကားလုပ္ေပးတာကုိက်ေတာ့အသိအမွတ္မျပုႏုိင္ဘူး သူတုိ့က်ေတာ့လဲအလကားမကူညီႏုိင္ဘူးဆုိေတာ့ဒီလူနာကုိဘယ္လုိမ်ိူးေမြးရမလဲဆုိတာကုိဒါနဲံပက္သက္တဲံပုဂၢုိူလ္မ်ားရွိပါကလမ္းညြႏ္ခ်က္ေလး မ်ားေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာေပးလုိပါကဖုန္းနံပါတ္၀၉၄၃၀၅၃၃၃၄ကုိဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္ဘယ္သူကုိေျဖရွင္းျပီးဘယ္သူကုိအကူအညီေတာင္းျပီး ေလာကမွာလူမျဖစ္ေသးတဲ့ကေလးရဲ့ေရွ့ေ၇းကုိေတြးပူတယ္လူေတြအထူးသျဖင့္ဆရာ၀န္ေတြဆရာမေတြကုိေျပာလုိပါတယ္။အျကံဥာဏ္ေပးေစလုိ ပါတယ္။

ကိုလတ္ၾကီး

ေဒၚစု အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ကမၻာက သိၿပီကာဝီခ်ဳံကစ္တာဝုန္ | တနလၤာေန႔၊ ေမလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၅၅ မိနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေရွ႕လတြင္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု လက္ခံရယူအၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာလွ်င္ ယင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသႀကီးအတြက္ သမိုင္းဝင္ ေန႔တေန႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။

မည္သည့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မွ် ထိုသို႔ေသာဂုဏ္ျပဳမႈမ်ဳိးကို မရရွိခဲ့ဖူးေသး၍ ပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ လေပါင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကပင္ ထိုသို႔ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာ မ်ား၌ လႊမ္းမိုးေနခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကရာတြင္လည္း
ေနျပည္ေတာ္ ရွိ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ သတင္းထက္ သူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ သတင္းက ပိုအေရးပါ ကာ မီဒီယာမ်ား တြင္ အသားေပး ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆိုလွ်င္ အစဥ္အလာ သံတမန္ ထံုးတမ္းမ်ားကိုပင္ ေဘးခ်ိတ္ကာ အိမ္ရွင္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ သူ၏ အင္းယားကန္ နံေဘး အိမ္တြင္ ပိုမိုအခ်ိန္ေပးကာ အသားေပး ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

သူ ေလွ်ာက္ေနေသာ လမ္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္ပြဲဝင္မႈပံုစံ မတူေသာ္လည္း သူ႔ေရွ႕က ႏိုဘယ္ဆုရွင္ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလား ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္ ပံုစံအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။
calintonmeetdassk ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥက္ကလင္တန္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မဇၥ်ိမ)
သူကလည္း ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို အၾကမ္းမဖက္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားလိုသည္။ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလားကလည္း လူျဖဴလူမဲ ခြဲျခားမႈ စနစ္ဆိုးၾကီးကို ထိုသုိ႔ပင္ အၾကမ္းမဖက္ ပံုစံျဖင့္ သြားလိုခဲ့သည္။ ယခုလို အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ သူ႔အေနျဖင့္ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလားလို ၾသဇာမ်ဳိး၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိး ရႏိုင္ပါ့မလားဆိုသည္မွာမူ ေျပာဘို႔ရန္ ေစာပါေသးသည္။

ျငင္း၍ မရသည့္ အခ်က္မွာ ကမၻာႏွင့္ အာဖရိကတိုက္တြင္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ သူ႔ႏိုင္ငံေရးစန္း၊
ေစ့စပ္ေၾကေအးလိုသည့္ စိတ္ဓါတ္တို႔က နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလားကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္အတန္းသို႔ တြန္းတင္ေပးခဲ့သည္။ ပရီတိုးရီးယားရွိ အစိုးရကလည္း မင္ဒဲလား၏ စန္းႏွင့္ ကမၻာ့ေထာက္ခံမႈကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ အသံုးခ်ကာ နယ္ပယ္စံုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ သာမက ဂ်ီ ၂ဝ အုပ္စု အစည္းအေဝးတြင္လည္း ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ ထည္ထည္ဝါဝါ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဘရစ္(BRICS)ဟု ေခၚေသာ ဘရာဇီး၊ ႐ုရွ၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက
ႏုိင္ငံတို႔ ပါဝင္သည့္ ကမၻာ့အင္အားစုၾကီး တရပ္ ေပၚထြက္လာေရးတို႔တြင္လည္း မင္ဒဲလားက ေအာင္ျမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ ေၾကေအးလိုေသာ သေဘာထား တို႔ေၾကာင့္ ပထမဆံုး
ေတာင္အာဖရိက လူမဲသမၼတၾကီးသည္ ကမၻာ့ ေရာက္ေလရာ ေနရာတိုင္း၌ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈကို ခံယူခဲ့ရသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စာနာေထာက္ခံမႈကို အရယူ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုအတိုင္းပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာအရွိန္အဝါသည္လည္း တက္လာေနပါသည္။ သူသည္လည္း
ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးအေနျဖင့္ သူ၏ စန္း၊ သူ၏ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္ေရး လမ္းစဥ္တို႔ကို သယ္ေဆာင္ကာ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္အျဖစ္ ထိုင္း၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ယူေက ႏွင့္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီး လွည့္လည္ပါလိမ့္မည္။

သူ၏ ထိုင္းခရီးစဥ္မွာ အလြန္နက္ရိႈင္းေသာ အဓိပၸါယ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ ကီလိုမီတာ ၂,၄ဝဝ ရွည္လ်ားသည့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနၿပီး အတိုက္အခံ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား အေျခစိုက္ရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ေနပါ သည္။ လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး အစီအစဥ္တရပ္ ေပၚေပါက္ေရးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
ေထာက္ခံမႈကို လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
dcmeds ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ၿခံဝင္းအတြင္း လိုက္လံျပသေနသည္ကို ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)
ထို႔ျပင္ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားေသာ ကမၻာ့စီးပြါးေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔
ႏွစ္ဦးလံုး တက္ေရာက္လာျခင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ယံုၾကည္မႈကို တိုး၍ ရရွိေစပါလိမ့္မည္။

သူတို႔ ႏွစ္ဦးအၾကား တဦးႏွင့္တဦး ယံုၾကည္မႈ ရွိေနသမွ် တခ်ိန္က အစြန္႔ပယ္ခံႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္ေစတနာေကာင္း ထားမႈမ်ားကို မပ်က္သြားရေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးက ျမန္မာႏို္င္ငံကို
ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ အသိုင္းအဝိုင္း အၾကား ဝင္ဆံ့ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ သူ ဥေရာပခရီးစဥ္ ဆက္လက္ထြက္ခြါသြားပါလိမ့္မည္။ သူ႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအၾကား ထင္ရွားမႈကို ပိုမိုရရွိေစပါလိမ့္မည္။ ဂ်ီနီဗာရွိ ကမၻာ့အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္း အျပင္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔၌ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေပးေရး ေကာ္မတီက ေအာ္စလိုတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားသို႔လည္း သူ တက္ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ၁၉၉၁ ႏွစ္က ထိုဆုကို ရရွိအၿပီး ၂၁ ႏွစ္ၾကာမွ ထိုအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထိုအခ်ိိန္က သူသည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသို႔ ခရီးထြက္ခြင့္ မရွိခဲ့ပါ။ ေနာ္ေဝပြဲ အၿပီး၌ သူသည္ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီး အိုင္ယာလန္ ႏိုင္ငံသို႔ ရက္တုိခရီးစဥ္ ဆက္လက္ ထြက္ခြါမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ပထမဆံုး အာဆီယံႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ ဆုရွင္တဦး အေနျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား အထူးတလည္ လုိအပ္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္
ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဖြဲ႔ဝင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံလိုပင္ တခ်ိန္က ဒီမုိကေရစီေရး၌ အနိမ့္က်ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရာမွ အဖြဲ႔ၾကီး၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ခဲ့သလိုပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားကို အာဆီယံအ ဖြဲ႔ၾကီး အတြင္းသာမက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား၌လည္း ဂုဏ္သတင္း ေမႊးပ်ံ႕ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

အေကာင္းဆံုးရလဒ္ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ဆုိလွ်င္ အာဆီယံအဖြဲ႔ၾကီး၏ လက္သံုးစကားကို ငွါးရမ္းသံုးစြဲရမည္ ဆိုပါက ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သန္းေပါင္း ၆ဝဝ မွ်ေသာ ထိုႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ “ဆက္သြယ္မႈ”ကို သူ ၾကိဳးစား တည္ေဆာက္ရပါဦးမည္။ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ သူသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားႏွင့္သာ အသားက်ေနပါေသးသည္။ အခ်ိန္ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တခ်ိန္က သူ႔ကို စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ေသာ
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမုိနီးစပ္ လာပါလိမ့္မည္။

တဘက္တြင္ ရီစရာေကာင္းသည္မွာ အာဆီယံအဖြဲ႔ၾကီးသည္ တခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံုသြင္းပံုေဖာ္ႏိုင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ဳိးအစားတခု ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ယူရသည့္အခါ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔အေနျဖင့္ သူတို႔သာဆႏၵရွိလွ်င္ အာဆီယံ၏ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈ တို႔အတြက္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံေရး အနာဂါတ္ ယခုအတိုင္း ဆက္လက္ ပြင့္လန္းေနဦးမည္ ဆိုလွ်င္ ႏို္င္ငံ၏ အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္း
ျဖစ္လာႏိုင္ ပါေသးသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အာဆီယံအဖြဲ႔ၾကီး၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္လာႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

သူသည္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ အာဆီယံ၏ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး အထင္ရွားဆံုး ႏိုင္ငံေရး သမားတဦး ျဖစ္လာေနပါသည္။
dsmeetGiulioTerzi6 အီတလီႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး မစၥတာ Giulio Terzi ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ နံနက္ပိုင္းက ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ)
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူေတြ႔ဆံုပြဲ အၿပီးကတည္းက အာဆီယံ အဖြဲ႔ၾကီးသည္ သူ၏ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲကို ပိုိမုိေထာက္ခံလာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ အၾကား ကာလတြင္ သူႏွင့္ အာဆီယံ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အေတာ္ ဆိုးရြားခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ အာဆီယံႏိုင္င္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ သူ ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ ၁၉၉၅ ဂ်ဴလိုင္ပြဲ ပ်က္သြားၿပီးကတည္းက ႏွစ္ဘက္လံုးက မေတြ႔ဘဲ ေရွာင္ေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က အာဆီယံ အဖြဲ႔ၾကီးသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိအားေၾကာင့္ အထီးက်န္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႔မည့္ အစီအစဥ္ကို အစိုးရအလိုက် ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက်မွ အာဆီယံ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ႏွစ္ဘက္အၾကား
ေအးခဲေနခဲ့ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေႏြးေထြးလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚစုႏွင့္
ေတြ႔ၿပီးကတည္းက ေဒါက္တာ ဆူရင္ တေယာက္ကေတာ့ ေဒၚစု၏ အခန္းက႑အေပၚ ခ်ီးက်ဴးခန္း ဖြင့္ေနခဲ့သည္။

“သူသည္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး လူထုကို ႏိုးၾကြလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္သူျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ အဖြဲ႔ၾကီး အတြင္းရွိ ျပည္သူ မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အပယ္ခံ ေအာက္ဆံုးအလႊာအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။”

ထိုအခ်ိန္ကတည္းက စ၍ ေဒၚစုကလည္း အာဆီယံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိ၏အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို
ေနခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံ အေျခစိုက္ ထိပ္တန္း စီးပြါးေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း ေတြ႔ဆံုစဥ္က သူ၏ “႐ိုးရွင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္” ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထပ္မံဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္လာၿပီး ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း အာဆီယံ
ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ကို ေက်ာ္တက္ သြားသည္ကို ျမင္လိုေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေနာက္ျပန္မလွည့္ဘူး ဆိုလွ်င္၊ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ဆက္သြားေနမည္ဆိုလွ်င္ အေနာက္ႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္
ေရာက္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္မည္ဆိုွလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ အိပ္မက္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္
ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ျပန္လည္ေတာင္းပန္ဘို႔ လိုပါသည္။ ယခုလက္ရွိ သူ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို ေထာက္ထားလွ်င္ သူ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနစဥ္ သူ႔အေပၚ တခ်ိန္က ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာေဆာင္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ေတာင္းပန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သူ မလြတ္မီကဆိုလွ်င္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သူႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ ကိစၥကို ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ခၽြမ္လိပိုင္ တဦးတည္းသာလွ်င္ သူ၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သက္တမ္း ၁၉၉၇ မွ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္အတြင္း သူ႔ကို ေဒၚစုႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မျပဳသည့္ အတြက္ဆုိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္
ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ တဦးတည္းေသာ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၂ ႏွစ္ ၾကာၿပီးမွသာ ခၽြမ္လိပိုင္သည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယခုႏွစ္မွ ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
william-hague-and-suu-kyi-speak-to-the-press-1 ျမန္မာႏိုင္ငံသိုု႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွေနသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝီလ်ံဟိတ္ William Hague ႏွင္႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္။ (ဓါတ္ပံုု။ မဇၥ်ိမ)။
အခက္အခဲႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပင္ကိုယ္ အားျဖင့္ သူသည္ အသြင္
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ စည္းကမ္းအတိုင္းသာ လုပ္တတ္ သူတဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ဘက္မ်ားအေပၚ ရန္မလိုဘဲ ေစ့စပ္ ေၾကေအးလို စိတ္သာရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အျခား အာဏာ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနေသာ အာဆီယံေခါင္းမ်ားႏွင့္မတူ တမူျခားနားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက မၾကာခဏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အလမ္း ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္
ေလ့ ရွိၾကၿပီး မိမိတို႔ တင္းတင္းၾကပ္ ၾကပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အာဏာကို စီးပြါးေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈျဖင့္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းထား လိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႔ၾကီး၏ ဦးစီးပဲ့ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္တဦးကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ျမင္ေတြ႔ခြင့္ ရမရ ဆိုသည္မွာမူအေျခအေန မ်ားကို သူဘယ္ေလာက္ ေလ့လာႏိုင္စြမ္းရွိသည္ သူ၏ အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ တည္ေဆာက္ ထားႏိုင္ မႏိုင္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တဦးအေနျဖင့္ သူ႔ အဓိက လုပ္ကိုင္ရမည္မွာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းကို တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သူ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္္လည္း စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမွတဆင့္တက္၍သာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သူ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ။

ကာဝီ ခ်ဳံကစ္တာဝုန္ သည္ အာရွေရးရာႏွင့္ အာဆီယံေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/9392-2012-05-28-16-32-03.html