Friday, February 24, 2012

စာရင္းစစ္ ေတြ ကို ဘယ္ ထမင္း ဆိုင္ မွာ မွ ထမင္း လိုက္ စား ခြင္႕ မၿပဳ

အင္း ၊ ဒီရာသီ က ေတာ႕ နိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ တို႕ ရဲ႕ ရာသီခြင္ေပါ႕ ခင္ဗ်ာ ၊ ခြင္ က ေတာ႕
အေတာ္ တဲ႕ သမို႕ ၊ စန္း ေရာ စုတ္ ေရာ ၊ လာဘ္ ေရာ ၊ ဒလေဟာ ဝင္ တဲ႕ ရာ သီ ခြင္ မ်ိဳး ေပါ႕
ခင္ဗ်ာ ၊ ကပ္ စတမ္ တို႕ ၊ အ ရင္ က ေထာက္ လွမ္းေရး အဖြဲ႕ ေတြ မွာ ေတာ႕ ၊ နာမည္ ပ်က္
စာရင္း ေပါက္ ၿပီးသား လူ ေတြ ၿဖစ္ ေပ မဲ႕ ၊ မ်က္ မွန္ ၾကီး တ ဝင္း ဝင္း နဲ႕ ၊ စာရင္း စစ္ မမ
အက္စ္ ေအ ၊ ( စီ နီ ယာ ေအာ္ ဒစ္တာ ) ေတြ က ေတာ႕ ခြင္ ေတြ အေတာ္ မိ လွ သေပါ႕ ဗ်ာ။

အရင္ ေခတ္ ေတြ တံုး က ေတာ႕ ၊ စာ ရင္း စစ္ ဆို တာ ၊ တနွစ္ မွ တခါ ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ တခါ တေလ
သူ တို႕ ေမ႕ ေန ရင္ ၊ ၃ နွစ္ ေပါင္း မွ တခါ စစ္ ၾက တာ ပါ။ သူတို႕ မအား လို႕ မ စစ္ တာ ရွိ
သလို ၊ အဲ ဒီ ရံုး က လူ ေတြ ၊ စာ ရင္း ေတြ ေမ႕ ေလာက္ တဲ႕ အခ်ိန္ က် မွ ၿပဴး တူး ၿပဲ တဲ
စာရင္း ဝင္ စစ္ ၾက တာ မ်ိဳး လဲ ရွိ ၾက ပါ တယ္ ၊ စာ ရင္း စစ္ ေတြ က အေတာင္း အရမ္း က
လဲ ၾကမ္း ၾက သကိုး ဗ် ၊ တကယ္ ပါ ၊ လိုင္ စင္ ရ ၊ သူ ေတာင္း စား အၾကီး စား ေတြ လို ပါ။

ေရာက္ လာ တာ နဲ႕ နွစ္ ခ်ဳပ္ စာ ရင္း အရင္ စ ၾကည္႕ ပါ တယ္ ၊ အဲ ဒီ ရံုး မွာ ဘတ္ ဂ်က္ ေပး
ထား တာ နဲ နဲ မ်ား တာ ေတြ ႕ တာ နဲ႕ ၊ ေအ ဒီ ဆို တဲ႕ လက္ ေထာက္ ညႊန္ မွဴး မိန္းမ ဝ ဝ ၾကီး
ေရာက္ လာ ပါ တယ္ ၊ သူ က ေတာ႕ ေရာက္ တာ နဲ႕ အဝင္ ေၾကး လက္ ေဆာင္ စ ေတာင္း ေတာ႕
တာ ပါ ဘဲ ၊ စက္ကူ အိတ္ က ေလး ထဲ ေကာ္ နဲ႕ ပိတ္ ၿပီး ၊ အ ဝင္ ေၾကး စ ေပး ရ ေတာ႕ တာ ပါ
ဘဲ ။ သူ႕ ကို ေပး ၿပီး ရင္ ၊ ၿပီး ပ လား မေအာင္း ေမ႕ နဲ႕ ၊ ေနာက္ ေန႕ က် ေတာ႕ သူ ထက္ ဝ တဲ႕
မိန္း မ ၾကီး ( ဒီ ဒီ ) ဆို တာ ၾကီး ကို ၊ ေခၚ လာ ၿပန္ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ မိန္း မၾကီး က ပို ဆိုး ပါ တယ္ ၊ ပို လဲ ဝ ပါ တယ္ ၊ ဒီ မိန္း မ ၾကီး က သူ႕ အတြက္
တင္ မက ပါ ဘူး ၊ ရံုး မွာ က်န္ ခဲ႕ တဲ႕ ညႊန္မွဴး ( တုိင္းဦးစီး ) ဆို တာ အတြက္ ပါ ၊ တ ပါ
တည္း ဆက္ ေၾကး ေတာင္း ေတာ႕ တာ ပါဘဲ ။ ဘတ္ဂ်က္ ထဲ ကက္ပီတယ္ ဘတ္ဂ်က္ ၊
ေငြ လံုး ေငြ ရင္း စာရင္း ပါ ေနတာ ေတြ႕ ရင္ ၊ မ်က္ နွာ ကို ၿပံဳး
ေနတာ ပါ ဘဲ ၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳး ၿပ ၿပီး ရစ္ ေတာ႕ ပါ တ္ ေတာ႕ တာပါ ဘဲ။

စာ ရင္း စစ္ လာ ပီ ဆို ရင္ ‘ဒီ ကက္ပီတယ္ ဘတ္ဂ်က္ ကို ကန္ ထရိုက္ ရ ထား တဲ႕ လူ ေတြ
ၿပာ ေတာ႕ တာ ပါ ဘဲ ၊ ဘယ္ေလာက္ ေဝး ေဝး ၊ အဲ ယားကြန္း ပါ တဲ႕ ကား စီး လံုး ငွား ၿပီး
အၾကိဳ အပို႕ လုပ္ ေပး ရ ပါ တယ္ ၊ သူ တို႕ ရံုး နဲ႕ ေဝး ရင္ ၊ ေဟာ္ တယ္ ရွာ ၿပီး အခန္း ထား
ေပး ရ ပါ တယ္ ၊ ထမင္း ခ်ိန္ ထမင္း ၊ လဘက္ ရည္ ခ်ိန္ ၊ လဘက္ ေရ ၊ ည ဘက္ က် ၊
ဂ်င္းသုတ္ လဘက္ သုတ္ ၊ အိပ္ ယာ မဝင္ ခင္ ၊ ပို ကာ ေဒါင္း ခ်င္ တယ္ ဆို လို႕ ၊ ရံုး က လူ
ေတြ ၊ ေငြ အရွံဳး ခံ ၿပီး အလွည္႕ တိုင္း သူ တို႕ အၿမဲ ေဒါင္း ေန ေအာင္ ၊ အပ်င္း ေတာ္ ေၿဖ ေပး
ရ ပါ ေသး တယ္ ခင္ ဗ်ာ။

အဲ ၊ အ ကဲ ေတာ႕ ပို ၾက ပါ သဗ်၊ စာရင္းစစ္ ေတြ ကို ဘယ္ ထမင္း ဆိုင္ မွာ မွ ထမင္း လိုက္
စား ခြင္႕ မၿပဳ ဘူး ဆို ၿပီး၊ သူ တို႕ ရံုး ခ်ဳပ္ က အမိန္႕ ထုတ္ ထား ပါ သတဲ႕ ခင္ ဗ် ၊
အဲ သာ က ပို ဆိုး ေတာ႕ သေပါ႕ ဗ်ာ ၊ တခါ ထဲ ၊ စာ ရင္း စာ ရြက္ ရွည္ ၾကီး နဲ႕ ၊ ဘယ္ ဆိုင္ က
ဝက္သား ေပါင္း ၊ ဟို ၿမိဳ႕ ထိပ္ က ၁၂ မ်ိဳး ဟင္း ခ်ိဳ ၊ ဘယ္ ၿမန္မာ ထမင္း ဆိုင္ က ငါးဖယ္ ခ်က္
စ သၿဖင္႕ ေကာင္းေပ႕ ဆို တဲ႕ ဆိုင္ စာ ရင္း ေရး ၿပီး မွာ ေတာ႕ တာပါ ဘဲ ၊ ၿပီး မွ ရံုး မွာ ဘဲ
ထိုင္စား ၿပီး ၊ အၿပန္ မွာ သူ တို႕ အိမ္ သား ေတြ အတြက္ ၊ ပါဆယ္ က ဆြဲ သြား ပါ ေသး တယ္။

ရံုးေတြ က လူ ေတြ က လဲ တတ္ အား သမွ် လိုက္ ေလ်ာ ၾက ရ ပါ တယ္ ၊ မဆီ မဆိုင္ စာရင္း
စစ္ ေတြ ကို သူတို႕ မီသား စု အလိုက္ ဘုရားဖူး တို႕ ေခ်ာင္း သာ တို႕ ၊ လက္ ခုတ္ ကုန္း တို႕ ကို
အပမ္းေၿဖ ခရီး စရိတ္ စက အကုန္ အက် အကုန္ ခံ ၿပီး ပို႕ ေပး ရ ပါ ေသး သဗ်ာ။

‘အဲ လို စရိတ္ အ ကုန္ ခံ ရွင္း နိုင္ တဲ႕ ရံုး ေတြ က ေတာ႕ ၊ တတ္ နိုင္ သမွ် လိုက္ ညွိ လုပ္ ေပး
ရ ပါ တယ္ ၊ အဲ သိပ္ ၿပီး တရား လြန္ ရစ္ လာ မယ္ ၊ ကိုယ္ ခိုး ထား ၊ စား ထား ရ တာ က နဲနဲ
စာ ရင္း စစ္ ကို ၿပန္ ဖို႕ က မ်ား မ်ား ၊ ကိုယ္႕ အိတ္ ထဲ က အဆစ္ ပါ ေတာ႕ မဲ႕ ကိန္း ဆို ရင္
စာ ရင္း စစ္ မခံ ေတာ႕ ဘဲ ၊ ကိုယ္႕ ရံုး ကိုယ္ ၿပန္ ၿပီး မီး ရွိဳ႕ တာ တို႕ ၊ စာရင္းစစ္ ဝင္ ခါ နီး
ဝါယာ ေရွာ႕ ၿဖစ္ တာ တို႕ ဇတ္လမ္း ေတြ စ ၾက ရ ပါ ေတာ႕ တယ္။

အခု ေတာ႕ သန္႕ ရွင္း ေသာ အစိုးရ ၊ ေကာင္း မြန္ ေသာ အစိုး ရ ေခတ္ ၾကီး ေရာက္ လာ ေတာ႕
တနွစ္ ကို စာ ရင္း စစ္ က အနည္း ဆံုး ၂ ခါ ဝင္ ေတာ႕ တာ ပါ ဘဲ ၊ စာ ရင္း စစ္ က လဲ ပံု စံ
အမ်ိဳး မ်ိဳဳး ပါ၊ ဌာန ဆိုင္ ရာ စာရင္း စစ္ ၊ တိုင္း ေဒသၾကီးစာရင္း စစ္ ၊ အထူး စာရင္းစစ္ အဖြဲ႕
နာမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး မရိုး ရ ေအာင္ မွဲ႕ ထား ေပ မဲ႕ ၊ မေကာင္း တဲ႕ အက်င္႕ ေတြ က ေတာ႕ အတူတူ
ေတြ ပါ ဘဲ ခင္ ဗ်ာ ။ တ နွစ္ တခါ စာရင္း စစ္ စနစ္ အစား ၊ တနွစ္ ၂ ခါ ေခတ္ ေရာက္ ေတာ႕
စာရင္း စစ္ ေတြ လက္ ခေမာင္း ထ ခတ္ ၾက ပီ ေပါ႕ ခင္ ဗ်ာ။

ေကာင္း ပါ တယ္ ၊ ဌာ န ဆိုင္ ရာ ေတြ က လဲ ၊ မစို႕ မပို႕ ခိုး ၿပီး ၊ စာ ရင္း စစ္ ကို ၿပန္ ဖို႕ ေန
ရ မဲ႕ အစား ၊ အခ်ီ ၾကီး ေၿဗာင္ က်က် အလြဲ သံုး စား လုပ္ လိုက္ တာက ပို ၿပီး အဆင္ ေၿပ လာ
မွန္း သိ ေန ၾက ပါ တယ္။ အဲ လို အခ်ီ ၾကီး ခိုး ထား တဲ႕ လူ ေတြ က ၊ စာ ရင္း စစ္ ကို သူ ခိုး
ထား သမွ် ၊ ပြင္႕ ပြင္႕ လင္း လင္း ေၿပာ ၿပီး ၊ ပါ ဆင္း တိတ္ နဲ႕ အေပး အယူ လုပ္ လာ ၾက ပါ တယ္။

စာ ရင္း စစ္ ဆို တာ ေတြ က လဲ ၊ နိုင္ငံ ေတာ္ ေငြ သိန္း ခ်ီ ဆံုး ရွံဳး တာ က သူ တို႕ အတြက္
ကိုယ္ ပိုင္ ပိုက္ ဆံ တၿပား မွ မပါ တာ ၿဖစ္ ေတာ႕ ၊ ကိုယ္႕ အိတ္ ထဲ ၂ ေသာင္း ေလာက္ ဝင္ လာ
တာကို ဘဲ ၊ စိတ္ ပို ၿပီး ဝင္ စား ၾက ပါ တယ္ ။ ဒီ ေတာ႕ ၊ ပြင္႕ ပြင္႕ လင္း လင္း ဘဲ ၊ စာရင္း စစ္
ကို ညွိ လိုက္ ၿပီး ၊ ကိုင္း ၊ ေဘာင္ ဝင္ ေအာင္ သာ လုပ္ ေပး ၊ ဘတ္ ဂ်က္ ရဲ႕ ၂ဝ% ေပး မယ္
ေၿပာ လိုက္ ရင္ ၊ စာ ရင္းစစ္ က ဘာ စာ ရင္း မွ ေတာင္း မၾကည္႕ ေတာ႕ ပါဘူး။

သူ တို႕ ကို ေဘာင္ ခ်ာ စာ အုပ္ နဲ႕ အခြန္ တံဆိပ္ ေခါင္း သာ ဝယ္ ေပး လိုက္ ေတာ႕ ၊ က်န္ တာ
မလို အပ္ ေတာ႕ ပါဘူး ၊ စာ ရင္း စစ္ ေတြ က ဘဲ ၊ သူ ႕ စာ ရင္း သူ ဆြဲ ၊ သူ ဘ ာသာ ဆြဲ ထား
တဲ႕ ၊ သူ႕ စာ ရင္း သူ ၿပန္ စစ္ ၿပီး ၊ အား လံုး ကလီယား ၊ ရွိ သမွ် အို ေက ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ၂ဝ %
အိတ္ ထဲ ထည္႕ ရင္းၿပံဳး ၿပံဳး ၾကီး ၿဖစ္ ကုန္ ၾက ပါ တယ္။ ဟုတ္ ပါ တယ္ ၊ တကယ္ ေတာ႕
စာရင္းစစ္ က သူ တကယ္ စိုက္ ရ တဲ႕ ကုန္ က် စရိတ္ က ၊ ေဘာင္ ခ်ာ အတု ေတြ ကို
တံဆိပ္ေခါင္း လိုက္ ကပ္ ေပး ရ တဲ႕ အတြက္ ပါးစပ္ ထဲ က တံေတြး ေတြ ဘဲ ၊
စာ ရင္း စစ္ က စိုက္ ရ တာပါ ခင္ ဗ်ာ ။ က်န္ တာ က ေတာ႕ အိတ္ ဝင္ သပိတ္ ဝင္ ပါ။

ၾကံဳ တံုး ေလး ၊ မ ၾကာ ခင္ ရက္ ပိုင္း က ဘဲ ၊ စိုက္ ပ်ိဳး ေရး စခန္း တခု ကို စာ ရင္း စစ္ ဝင္
သြား တာ ကို ေၿပာ ၿပ ခ်င္ လို႕ ပါ ၊ အဲ ဒီ စခန္း က ေတာ႕ ဘတ္ ဂ်က္ သာ တအား သံုး တာ ၊
ဘာ ရ လဒ္ မွ နွစ္ တုိင္း မရွိ ပါ ဘူး ၊ စခန္း တာ ဝန္ ခံ ဆို အၿမဲ မူး ေန ပီး ၊ မယားငယ္ က လဲ
၂ ေယာက္ ယူ ထား ပါ ေသး တယ္ ၊ ဘာ စာရင္း ဇယား မွ လဲ မရွိ ၊ ထင္ တိုင္း သံုး ေန တာပါ။

အဲဒီ စခန္း ကို စာရင္း စစ္ ဝင္ ေတာ႕ ၊ လူ တိုင္း က မွတ္ ခ်က္ ခ် ပါ တယ္ ၊ အင္း ဘယ္ လို ဘဲ
ညွိ ညွိ ၊ ၿပ သနာ က ေတာ႕ ေပၚ ေတာ႕ မယ္ ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ စ ခန္း တာ ဝန္ ခံ ကိုယ္ ေတာ္ ေခ်ာ
က လည္း ၊ အထက္ က ေၿပာ ခဲ႕ သလို ၊ ေလ ကုန္ ခံ ၿပီး စာရင္းစစ္ ကို ရွင္း ၿပ မေန ေတာ႕ ပါ
ဘူး ၊ ထံုး စံ အတိုင္း ၂ဝ % နွဳန္း နဲ႕ ဘဲ အဆင္ ေၿပ သြား ပါ တယ္။

နွစ္ ရက္ ေလာက္ ဘဲ ၊ စာ ရင္း စစ္ က အခ်ိန္ ယူ ၿပီး ၊ သူ႕ စာ ရင္း သူ ဆြဲ ၊ အဲ ‘ဒီ စာ ရင္း ကို
သူ ဘဲ ၿပန္ စစ္ လိုက္ တာ ၊ အား လံုး စာရင္း ကိုက္ ပါ ဘဲ တဲ႕ ၊ အို ေက ပါ တဲ႕။
လူတိုင္း အံ႕ ေၾသာ ပါ တယ္ ၊ ဒီေလာက္ ဗယုတ္ သုတ္ ခ နိုင္ တဲ႕ စာ ရင္း ကို ၊ အကိုက္ ဆြဲ နိုင္
တယ္ ဆို တာ ကို ပါ။ ‘ဒါ နဲ႕ စာ ရင္း စစ္ ဆြဲ ေပး ထား တဲ႕ စာ ရင္း အတု ေလး ကို စစ္ၾကည္႕
ၾက ပါ တယ္ ။

အမွန္ အို ေက ပါ တယ္ ၊ ၾကိဳက္ သလို စစ္ ၊ ဘာ မွ မလြဲ ေစ ရ ဘူး ၊ ၾကိဳက္ သလို ေပါင္း
ငါး ၿပား တေစ႕ စာ ရင္း မကြာ ေစ ရ ပါ ဘူး ၊ အား လံုး ကြက္ တိ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ စာ ရင္း စစ္ ရဲ႕
စာ ရင္း အတု ဆြဲ တဲ႕ ပညာ ဟာ ၊ အမွန္ ေလး စား ေလာက္ ပါတယ္။ ေၿမ ဧရိယာ ဆို ေၿမ ပံု ထဲ
က အတိုင္း ၊ ကုတ္ကို ပင္ ေတြ ေတာင္ မက်န္ ရ ပါ ဘူး ၊ အကုန္ လံုး အစိုက္ စာ ရင္း ၿပ ထား
ပါတယ္။ လယ္ ထြန္ စက္ ေတြ ဆို ၊ ဘီး တလံုး ထဲ က်န္ ေန တဲ႕ စက္ ေတာင္ ၊ စက္ အသံုး
အကုန္ ၿပ ထား ပါ တယ္ ၊ နိပ္ သ ဟ ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ စိုက္ ပ်ိဳး တဲ႕ အၾကိမ္ က လဲ တနွစ္ ကို သံုးသီး
ေန႕ စြဲ ေတြ ဘာ ေတြ နဲ႕ အတိ အက် ပါ လား ခင္ ဗ်ာ။

ဒါ ေပ မဲ႕ ၊ တေန႕ ကို အလုပ္ လုပ္ တဲ႕ စက္ ေမာင္း ခ်ိန္ ေတြ လိုက္ ၾကည္႕ ေတာ႕ မွ
ပက္ လက္ လန္ ရ ပါ တယ္ ။ စက္ တစီး ရဲ႕ အလုပ္ လုပ္ ခ်ိန္ ကို တေန႕ ကို ၃၆ နာ ရီ ၿပထား
ပါတယ္။ ရက္ စက္ တယ္ ဗ်ာ ၊ တၿခား ဟာ ေတြ ၾကိဳက္ သလို လိမ္ ပါ။ မရွိ တဲ႕ ေၿမ ဧရိယာ ေတြ
အရွိ ၿပ ၿပီး လိမ္ တာ ၊ လိမ္ ပါ ဗ်ာ ၊ မစိုက္ တဲ႕ အပင္ ေတြ အစိုက္ ၿပ ၿပီး လိမ္ တာ ၊ လိမ္ ပါ
ဗ်ာ ၊ မ်က္စိ မွိတ္ ၿပီး လက္ ခံ ေပး လို႕ ရ ပါေသး တယ္ ၊ တခါ မွ မစိုက္တာ ေတြ ကို တနွစ္ ၃ ခါ
စိုက္ တယ္ ဆိုၿပီး ဆက္ လိမ္ ပါဦး ၊
ရွိ ပ ါေစ ေတာ႕ ၊ က မ သကာ ဘဲ ေလ ဆို ပီး ေတာ႕ ၊ ေၿဖ သာ ပါ ေသး တယ္။

ဘယ္႕ နဲ႕ ဗ်ာ ၊ သဘာ ဝ တရား ၾကီး ကိုမွ ဆက္ လိမ္ ပစ္ တာ ကို ေတာ႕ ၊ စာ ရင္း စစ္ ေရ ၊
တ ကယ္ ေၾက ကြဲ တယ္ ဗ်ာ ၊ တေန႕ မွာ ၂၄ နာ ရီ ဘဲ ရွိ တယ္ ဆို တာ ၊ ကဘာ ဦး အစ က
တဲကပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ အဲ သာ ကို ၊ စက္ တ စီး တေန႕ ၃၆ နာရီ အလုပ္ လုပ္ တယ္ စာရင္း ၿပ ထား
တာ ကို ေတာ႕ ၊ ဘယ္ လို မွ မခံ စား နိုင္ ပါ ခင္ ဗ်ာ ။ တၿခား ဟာ ေတြ ကို ၾကိဳက္ သလို လိမ္
ပါ။ သ ဘာ ဝ တရား ကို ေတာ႕ မ ထိ ပါး ပါ နဲ႕ လား ခင္ ဗ်ာ။

ေၿပာ ခ်င္ တာ က ၊ ‘ဒီ က ေန႕ လူ တိုင္း ပါး စပ္ ဖ်ား မွာ ၿငင္း ခံု လို႕ မဆံုး ၿဖစ္ ရ တဲ႕ လစာ
တိုး မဲ႕ ကိတ္ စ ပါ ၊ လႊတ္ေတာ္ ထဲ က ကိုယ္ စား လွယ္ ေတြ က ၊ လ စာ တိုး ဘို႕ လို တဲ႕
အေၾကာင္း ၊ ဘယ္ သူ႕ အတြက္ မွ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း ၊ ၿပည္ သူ႕ အတြက္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ထ ေၿပာ
တဲ႕ လူ ေတြ က စာ ရင္း ဇယား ကိုင္ ၿပီး ေၿပာ ခဲ႕ ၾက ပါ တယ္ ၊ ၾကိဳက္ တယ္ ဗ်ာ ၊ ဒါ မွ
ငါ တို႕ လႊတ္ ေတာ္ ကြ ၊

အင္း ၊ လက္ ရွိ အစိုး ရ ဘက္ က လဲ ၊ စာ ရင္း ဇယား ကိုင္ ၿပီး ေၿပာ ၾက ၿပန္ တယ္
ဘယ္ တံုး က အေၾကြး ဘယ္ ေလာက္ ရွိ ေၾကာင္း ၊ လစာ ဘယ္ ေလာက္ တိုးရင္ ေၾကြး ဘယ္
ေလာက္ ထပ္ တင္ မဲ႕ အေၾကာင္း ၊ ဘာ ေတြ ၿဖစ္ နိုင္ ေၾကာင္း ၊ ဒါေၾကာင္႕ မို႕ လစာ မတိုး
ေပး သင္႕ ေၾကာင္း အခိုင္ အမာ ေၿပာ ၿပန္ ပါ တယ္ ၊ သာ ၿပီး ၾကိဳက္ သဗ်ာ ၊ ဒါမွ ဂြဒ္ ဂါးဘာမင္႕
လက္ လြတ္ စပါယ္ ဘာ မွ မလုပ္ ဘူး ၊ ဥပေဒ အတိုင္း လုပ္ ေန တယ္ ဆို ပ လား။

တေန႕ က ဘဲ လႊတ္ေတာ္ ဆရာၾကီး က ၊ ဘာ ၿဖစ္ ေန ၿဖစ္ ေန ၊ လစာ တိုး ဘို႕ မဆုပ္ မနစ္
ၾကိဳး ပမ္း သြား မယ္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ဒါ က လဲ သူ ကိုယ္ တိုင္ သတ္တိ ရွိ လို႕ ေၿပာ တာ ၿဖစ္
ေၾကာင္း ၊ သတ္တိ မရွိ တဲ႕ သူ က အဂတိ တရား လိုက္ စားသူ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ပါ တဲ႕ ခင္ ဗ်
ဟိုက္ ရွာ လ ဘား ၊ တအား ကို ၾကိဳက္ သြား ၿပီး ခင္ ဗ်ာ ၊
အေၿပာ က ေတာ႕ ေရႊမန္း ဆို တာ ၊ တအား မွန္ ေန ပါ လား ခင္ ဗ်ာ ။

က်န္ တဲ႕ ေနာက္ ေန႕ လႊတ္ ေတာ္ ရက္ ေတြ မွာ ေတာ႕ ၊ ဒီ လူ ေတြ ဘယ္ လို ထပ္ ေၿပာ ၾက ဦး
မယ္ မသိ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ ယေန႕ ေရႊ ေစ်း က ေတာ႕ တ က်ပ္သား ကို ခုနွစ္ သိန္း ခြဲ ေက်ာ္ သြား ပါ ဘီ။

ေလာ က ၾကီး က ထူး ဆန္း ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ။
ၿပစ္ မ်ိဳး မွဲ႕ မတင္ ၊ ယမင္း ေရႊစင္ေလး ကို ခ်စ္ ခြင္႕ ၾကံဳ တဲ႕ စ ဦး ေန႕ မွာ မွ
အ ေရး ၾကီး တဲ႕ ေန ရာ မွာ မွ ၊ ေပြး နဲ႕ ဝဲ ေတြ ဘလပြ မို႕ ၊ သက္ၿပင္း ခ် ခဲ႕ ရ တဲ႕ သူ ေတြ
မ နဲ႕ လွ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ အ ၿမင္ ၊ အၾကား နဲ႕ က ေတာ႕ ၊ ဟုတ္ နိုး နိုး ၊ မထင္ ၾက ပါ နဲ႕ ဗ်ာ။

လႊတ္ ေတာ္ ထဲ က ဆရာ တို႕ ေရ ၊
အာ ေဘာင္ ၊ အာ ရင္ း သန္ ရင္ ၊ သန္ သ ေလာက္ ၊ ဆက္ ေဆြး ေႏြး ၾက ပါ ခင္ ဗ်ာ။
ၾကိဳက္ သလို ပံု ေဖာ္ ၾက ပါ ၊ ၾကိဳက္ သ လို ေၿပာ ၾက ပါ ၊ ဟန္ ေရး ၿပ ၾက ပါ။
‘ဒါေပသိ ၊ ( သ ဘာ ဝ တ ရား ) ၾကီး ကို ေတာ႕ နဲ နဲ ေလး မွ ၊ ထိ ပါး ပြန္း ပဲ႕ ၿခင္း
မ ရွိ ေအာင္ ၊ ဂ ရု ေလး နဲ နဲ စိုက္ ေပး ၾက ပါ ပ ဗ်ား ။

ေအေဇာ္ၾကီး(ျမန္မာက်ဴ႕ ပစ္ဖိုရမ္မွ)

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ အစားအစာႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္သားမ်ားသမဂၢ၏ တုိင္ရီ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာေၾကညာခ်က္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရုံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းဦးလွဳိင္ ရဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

Uploaded by MyanmarCelebrity on Feb 21, 2012

Here is the Video of Myanmar Popular Pop Singer Song Oo Hlaing's One Man Show which was held on 17th February 2012 at National Theater, Yangon. Song Oo Hlaing said that he will donate all income of the Show to Free Funeral Service Society, Orphanages and Min Ko Naing's 88 Generation Students' Group for Lu Mhu Yay works. Song Oo Hlaing also wrote on his Facebook that " Its true, i was under a huge pressure!Not from government but from some people who has fear & bad attitudes from our previous Military goverment.The show almost had to cancel,,But at last we made a success."

Burma Day - Celebrating 20th Anniversary of CFOB


တည္းခိုခန္းအခမဲ့..ခရီးစရိတ္အခမဲ့လို႕ ၾကားပါတယ္..ညြန္ၾကားေရးမႈးကိုတင္ေမာင္ထူးကိုဆက္သြယ္ၾကပါ။က်ြန္ေတာ္ေျပာတယ္ေတာ့မလုပ္ပါနဲ႕ :D

Ottawa (February 24, 2012)
   Canadian Friends of Burma (CFOB) is proud to celebrate its 20th anniversary on Wednesday, February 29th, 2012.

The day will begin with a public seminar jointly hosted by Carleton University & CFOB, with live discussion with Nobel Laureate Aung San Suu Kyi. Students, professors, MPs, NGO’s and members of the Diaspora will have a rare opportunity to discuss the current context with the leader of the National League for Democracy (NLD). Members of the media are invited to this event.

Morning event (open to public)
Carleton University, Porter Hall
9:00 – 10:00am


The day will end with an award ceremony and celebration of CFOB’s 20 years of activities. This event will have a celebratory and reflective theme as well take time to note the current situation in Burma and the importance of continued engagement on Burma issues.

Special guests will be acknowledged for their contributions toward Canadian policy on Burma. There will be a balance between scheduled presentations and time to ensure people get to mingle and network.

Evening event (RSVP) National Arts Center, Fountain Room
53 Elgin Street, Ottawa, ON
6:30-8:30pm
Complimentary hors d’oeuvres
Cash bar


For more info, please contact Melissa Delaney, Event Coordinator at MDelaney@cfob.org <mailto:MDelaney@cfob.org> or 613-869-9211

The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org ; Web: www.cfob.org

မႏၱေလး စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ လူထုေဟာေျပာပြဲ ေနရာ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားby Yangon Press International on Friday, February 24, 2012 at 4:49am ·
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ YPI

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၱေလး စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္သြားေရာက္သည့္အခါ လူထု ေဟာေျပာစည္း႐ံုးရန္ ေနရာရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိရာတြင္ ခ်မ္းေျမ့သာစည္၊ ေအာင္ပင္လယ္ ဆ.ဆ ၉ ရပ္ကြက္ ၅၁လမ္းႏွင့္ ေအာင္ေဇယ်လမ္းေထာင့္ ရွိ ေျမကြက္လပ္ ေနရာ တစ္ေနရာကို မႏၲေလးစည္ပင္သာယာေရးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္လံျပသသျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္း NLD မွသေဘာတူဆံုးျဖတ္ၿပီး တုိင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔  ေလွ်ာက္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းအန္အယ္လ္ဒီ စည္းရုံးေရး ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဦးမ်ိဳးႏိုင္က ၀ိုင္ပီအိုင္သို႔ ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေနရာကို ခြင့္ျပဳရန္ အလားအလာမ်ားေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳ မျပဳကို  လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ အေစာဆံုး သိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ယခုလ ဆန္း ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း လူထုေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ေဘာလံုးကြင္း ငွားမရသျဖင့္ သြားေရာက္ရန္ ရက္ပိုင္းအလို၌  ခရီးစဥ္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

ယင္းေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နမၼတီးေက်းရြာ ေဘာလံုးကြင္း ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားသိရကာ အန္အလ္လ္ဒီ ေအာင္ႏိုင္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အန္အယ္လ္ဒီ၏ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္မ်ားကို အစိုးရ ၀န္ႀကီး႒ာနအခ်ိဳ႕က အေႏွာက္အယွက္ေပးေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုးသို႔ အသိေပး စာတင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။      ။

တိုင္းရင္းသား ၀တ္စံုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသား လူထုမ်ား

“ ဘာမွမေျပာခ်င္ပါဘူး မ်က္ႏွာပဲေကာင္းခ်င္တယ္” လွည္းတန္းဗံုးကြဲမႈတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့သူ မခင္ျမတ္ႏြယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

by Yangon Press International on Friday, February 24, 2012 at 10:16am ·
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ (YPI)

(ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က လွည္းတန္းလမ္းဆံု အမ်ားသံုး သန္႔စင္ခန္းတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္းသန္႔စင္ခန္း ၀န္ထမ္း တဦးေသဆံုးၿပီး တဦးမွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသြားသူ မခင္ျမတ္ႏြယ္မွာ ေဆးရံုတြင္လႏွင့္ခ်ီ ကုသမႈခံယူလွ်က္ရွိသည္။
သူ႔အေနျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အတြက္မည္သူ႔ကိုမွ် အာဃာတမထားပဲ သူ႔၏ မ်က္ႏွာတျခမ္း မွ ဒဏ္ရာကိုသာ ျပန္လည္ေကာင္းေစခ်င္သည္ဟု ေျပာဆိုသည္။ မခင္ျမတ္ႏြယ္ႏွင့္ YPI ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္ကို ေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။)

လြန္ခဲ့သည့္ ၂လၾကာက လွည္းတန္း လမ္းဆံု ဗံုးကြဲမႈေၾကာင့္ရရွိသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား ကုသမႈခံယူလွ်က္ရွိသည့္ မခင္ျမတ္ႏြယ္အား ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၎ေနထိုင္ရာ အိမ္၌ ယခုလိုေတြ႕ရသည္။ (ဓါတ္ပံု- သူရမ်ိဳး YPI)

YPI ။  ။ အဲဒီေန႔က အျဖစ္အပ်က္ကေလးကို ျပန္ေျပာျပ ေပးႏိုင္မလား။

မခင္ျမတ္ႏြယ္။ ။ အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ၊ သမီးက သိတာ သူထားခဲ႔တာဘဲသိေတာ႔တယ္။

YPI ။  ။ ထားခဲ႔တဲ႔လူပံုေကာမွတ္မိလား ။

မခင္ျမတ္ႏြယ္။ ။ လူပံုကေတာ႔မွတ္မိပါတယ္ ။ ပိန္ပိန္ေသးေသးေလးေကာင္ေလးက ။ခပ္ငယ္ငယ္ပါဘဲ။ သူတို႔ေျပာတာေတာ႔အသက္ ၁၅ ႏွစ္လို႔ေျပာတယ္။ ကုလားစပ္လို႔ေတာ့ ထင္တာဘဲ ထားခဲ႔တာ။ ဘာမွမလုပ္ပါဘူး သူလည္းသူ႔ဘာသာသူ အျပင္ထြက္သြားတယ္ ။ သမီးတို႔လည္း ႏွစ္ေယာက္အတူ ထိုင္ျပီးထမင္းစားေနၾကတာ အဲဒီအခ်ိန္မွာထျဖစ္တာ။

YPI။ ။အခုလိုျဖစ္သြားတဲ႔အတြက္ ေဆးကုသမႈကို ဘယ္သူ တာ၀န္ယူေပးပါသလဲ။

မခင္ျမတ္ႏြယ္။ ။ အဲဒါေတာ႔ သက္ဆိုင္ရာက ကုေပးတာ ။ ကိုယ္ကေတာ့ ဘာမွမ၀ယ္ရဘူး ။

YPI။ ။ အလုပ္ရွင္က ေရာ ဘယ္လိုတာ၀န္ယူေပးပါသလဲ။

မခင္ျမတ္ႏြယ္။ ။အလုပ္ရွင္က ျဖစ္ျဖစ္ျခင္းေတာ႔ ငါးသိန္းလာေပးတယ္။ သံုးဖို႔ေပါ႔ေနာ္ ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ႔ လစာအျဖစ္ဆိုျပီးေတာ႔ငါးေသာင္းေပးတယ္။ လစာေပးတာတဲ႔။

YPI။ ။ အရင္အလုပ္ကိုျပန္လုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိလား။

မခင္ျမတ္ႏြယ္။ ။ သြားေတာ႔မေတြ႔ရေသးဘူး။ သူကေတာ႔ျပန္ခိုင္းမယ္ေျပာတာဘဲ။ ကိုယ္ကလည္း ဟိုးအရင္တုန္းက ဒီအလုပ္ကိုဘဲလုပ္ေနၾကဆိုေတာ့ သူတို႔ဆီသြားေလ်ာက္ျပီး လုပ္လိုက္တာ။

YPI ။ ။ အခုစား၀တ္ေနေရးအေျခအေနဘယ္လိုရွိသလဲ ။

မခင္ျမတ္ႏြယ္။ ။အခုေတာ႔ အေဒၚေတြကေၾကြးထားတာဘဲ ။မိဘေတြကလည္း အဆင္မေျပလို႔ျပန္သြားၾကျပီ။ အလုပ္ျပန္လုပ္တာေပါ႔ေနာ္။ ပိုက္ဆံျပန္ရွာၾကတာေပါ႔ ။ ကိုယ္ကေတာ႔ ဒီမွာအေဒၚေတြနဲ႔ ေၾကြးထားတာ စားရတာ။

YPI။ ။ မိသားစု ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိပါသလဲ။
မခင္ျမတ္ႏြယ္။ ။မိသားစုက အေဖၾကီးရယ္အေမၾကီးရယ္ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ရယ္ သမီးရယ္ သမီးရဲ႕သားေလးရာယ္။ အမ်ိဳးသားက ကြဲေနတယ္ ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္ အလုပ္လုပ္စားေနရတာ ။ကေလးကို အေမၾကီးအိမ္မွာထားတာေပါ႔ေနာ္။ ေမာင္ေလး တစ္ေယာက္က ေျမာက္ဥကၠလာမွာ အလုပ္လုပ္တယ္။

YPI ။ ။ အခုလို ဗံုးေဖာက္ခြဲတဲ႔လူေတြအေပၚဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

မခင္ျမတ္ႏြယ္။ ။ ဘာမွမေျပာခ်င္ပါဘူး ။ ဒါကေတာ႔ ကိုယ္႔ကုသိုလ္ကံေပါ႔ေနာ္။ ကုသိုလ္ကံမေကာင္းဘူး။သူလည္းတစ္ေန႔က်ရင္ သူ႔ဒုကၡနဲ႔သူ သြားမွာဘဲ။ သူ႔လည္းကိုယ္ဘာမွ မလုပ္ခ်င္ဘူး ။ကုိယ္႔ကုသိုလ္ကံ မေကာင္းလို႔ေပါ႔ေနာ္ ။ဟိုဘ၀က ဒီလိုျဖစ္မယ္ဆိုတာ ပါလာလို႔ျဖစ္တာဘဲ။ အဲလိုိမ်ိဳးေတာ႔ယူဆတယ္။ ကိုယ္ကမွ  ကုသိုလ္ကံေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာရအုန္းမယ္ ဟိုတစ္ေယာက္ဆို ေသသြားတာ တစ္စစီီျဖစ္သြားတယ္ ။ ကိုယ္လည္းျပန္ျပန္ျပီး ေျဖသိမ္႔တယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ျပစ္မတင္ပါဘူး ။ ကုေပးတဲ႔လူကိုေတာ့ ေက်းဇူးတင္တယ္။ အစိုးရကုေပးတယ္ေျပာတာပါဘဲ။ ကိုယ္ေတာ႔မျမင္ရပါဘူး။ ကိုယ္က ဘာမွမ၀ယ္ရဘူး သူတို႔လာလုပ္ေပးတာ အသင္႔ေနရတာဘဲရွိတယ္။ သူတို႔ကိုေတာ႔ ကုလက္စနဲ႔ မ်က္ႏွာေလးပါေကာင္းေအာင္ ကုေပးပါလို႔ေတာ႔ စာတင္ခိုင္းထားတယ္။ ကုေပးေတာ႔လည္း ကိုယ္႔ကုသိုလ္ကံေပါ႔ မကုေပးေတာ႔လည္း ကိုယ္႔ကုသိုလ္ကံေပါ႔ေနာ္္။

YPI။ ။ ေနာက္ေရာဘာေျပာခ်င္ပါေသးလဲ။

မခင္ျမတ္ႏြယ္။ ။ ဘာမွမေျပာခ်င္ပါဘူး မ်က္ႏွာပဲေကာင္းခ်င္တယ္။ မ်က္ႏွာျပန္ေကာင္းခ်င္တယ္။ အဲဒါ အလုပ္ျမန္ျမန္ျပန္လုပ္လို႔ရေအာင္ ။ ဒီမ်က္ႏွာနဲ႔ က်ေတာ့  ဘယ္မွမသြားရဲဘူး ။ ေယာက်ၤားးေလး ဆိုရင္ေတာ့ မလုပ္ခိုင္းဘူးေပါ႔ ။မိန္းခေလးျဖစ္ ေတာ႔လည္းရွက္တာေပါ႔ လူၾကားထဲအလုပ္လုပ္ရမွာေလ။ မေကာင္းတာ လုပ္စားတာလည္းမဟုတ္ဘူး ။ လူေတာ သူေတာထဲမွာ သူမ်ားေတြ၀ိုင္းၾကည္႔ေတာ့ အားငယ္တာေပါ႔ ။ မ်က္ႏွာမေကာင္းတာေတာ႔ အဲလိုမ်ိဳးေပါ႔ေနာ္ ဟိုတစ္ေလာကဆိုမွန္ထဲၾကည္႔ၾကည္႔ျပီး ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္ငိုရတယ္။ ေျခေထာက္ေတြလက္ေတြ မေကာင္းတာေတာ႔ ကိစၥမရွိဘူးေပါ႔ေနာ္။  အဲဒါပါပဲဲ။

YPI ။  ။ အခုလိုေျဖေပးတဲ႔အတြက္ မခင္ျမတ္ႏြယ္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။      ။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ဗံုးကြဲၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာ ဒဏ္ရာရရွိသူ မခင္ျမတ္ႏြယ္အား သယ္ေဆာင္သြားစဥ္၊ (ဓါတ္ပံု-YPI)

တုိင္ရီလုပ္သား ျပႆနာ ေနျပည္ေတာ္ သြားေရာက္ အေရးဆုိ

by The Voice Weekly on Friday, February 24, 2012 at 1:09am ·
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

လုပ္ခလစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္သျဖင္႔ အလုပ္မဆင္းဘဲ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ ဆႏၵျပလွ်က္ ရွိေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင္႔ အလုပ္ရွင္ၾကား ညွိႏႈိင္းမႈ အဆင္မေျပ၍ တုိင္ရီ ႏုိင္ငံတကာ ဖိနပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးႏွင္႔ အလုပ္သမား ေရွ႕ေနမ်ား ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ တင္ျပ အဆုိျပဳခဲ့ေၾကာင္း ယင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရွ႕ေန ဦးဖုိးျဖဴက ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ခလစာ ညႇိႏႈိင္းမႈ အဆင္မေျပသည့္ အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ ၃ ရွိ ရွဴးဖိနပ္ စက္ရုံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေရးကိစၥကုိ မရမ္းကုန္း ၿမဳိ႕နယ္ ဝါဏိဇၨ ပဋိပကၡေကာ္မတီတြင္ ၂/ ၂၀၁၂ ျဖင္႔ အမႈဖြင့္ လုိက္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ တဆင့္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားထံ သြားေရာက္ အေရးဆုိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။  

လက္ရွိ က်င္႔သုံးလွ်က္ရွိေသာ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ဝါဏိဇၨ ပဋိပကၡ အက္ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္႔ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေနသည့္ ကာလ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည့္ကာလ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးသည့္ ကာလတုိ႔တြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္မပိတ္ရ၊ အလုပ္သမား သပိတ္မေမွာက္ရ ဆုိသည့္အခ်က္၊ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အနိမ္႔ဆုံး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေပးေရး၊ အလုပ္သမား ဥပေဒတြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ျပ႒ာန္းေပးေရး အခ်က္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မ်ားတြင္ အဆုိျပဳ တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဖုိးျဖဴက ရွင္းျပသည္။

တစ္ရက္ပုံမွန္ အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီအတြက္ တစ္နာရီ လုပ္ခလစာ ၁၅၀ က်ပ္ ရရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ပုိေၾကးကုိ ပုံမွန္ အလုပ္ခ်ိန္ ရေငြ၏ ႏွစ္ဆ ရရွိလုိေၾကာင္း၊ ရက္မွန္ေၾကး တစ္လလွ်င္ ၈၀၀၀ က်ပ္ ရလုိၿပီး အေျခခံလစာ အေနျဖင္႔သာ သတ္မွတ္မည္ ဆုိလွ်င္ အေျခခံ အလုပ္သမား တစ္ဦးကုိ အေျခခံလစာ အနည္းဆုံး က်ပ္ေငြရွစ္ေသာင္း သတ္မွတ္ေပး ေစလုိေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ဆုေၾကးအျဖစ္ လက္ရွိ ၅၀၀၀ က်ပ္မွ လစာ တစ္လစာအထိ တိုးေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းႏႈန္းထားမ်ားသာ မရရွိပါက အလုပ္မဆင္း ႏုိင္ေၾကာင္း တုိင္ရီ ဖိနပ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမား အမ်ားစုက တညီတညႊတ္တည္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ယင္းသုိ႔ ရရွိရန္ စက္ရုံလုပ္သား ၁၈၀၀ ေက်ာ္က ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ခလစာ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္ တစ္နာရီလွ်င္ ၇၅ က်ပ္ ေပးရာမွ ၁၀၀ က်ပ္ အထိ တုိးျမႇင္႔ေပးျခင္း၊ ရက္မွန္ေၾကးကုိ ယခင္ ၆၀၀၀ က်ပ္မွ ၇၀၀၀ က်ပ္အထိ တုိင္ရီစက္႐ုံ လုပ္ငန္းရွင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ေနာက္ဆုံး တုိးေပးခဲ့ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အလုပ္သမား ၆၈၇ ဦး သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ ေဒၚစုစုေႏြးက ေျပာဆုိသည္။

ယင္းညႇိႏႈိင္းမႈကုိ သေဘာမတူေသာ အလုပ္သမား ၁၃၁၁ ဦး လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ဝါဏိဇၨ ပဋိပကၡ ေကာ္မတီသုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

" ဒီလလည္း အလုပ္မဆင္းရ။ ေနာက္လည္းထိ အလုပ္မဆင္းရရင္ အေဆာင္ဖုိးေတြ စားစရိတ္ေတြ မတက္ႏုိင္ေတာ႔ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ အိမ္က ပုိက္ဆံျပန္မွာ သုံးေနရတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိရင္ လက္ဝတ္လက္စားေတြ ေပါင္ေရာင္း သုံးရတယ္။ အသိေတြဆီကေန ေခ်းငွားသုံးၾကတာေတြ ရွိတယ္ " ဟု ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးမွ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေသာ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ ဝန္းက်င္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမ တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) ရုံးမွ ဆက္သြယ္ေရးရုံး ဖြင္႔လွစ္ထားရွိၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ညႇိႏႈိင္းအရာရွိမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရႏွင့္ ကေလးစစ္သားကိစၥ၊ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ကိစၥမ်ားကုိသာ ညႇိႏႈိင္းရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ILO အေနျဖင့္ အလုပ္သမား ကိစၥမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နားလည္မႈ လက္မွတ္ ေရးထုိးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီမွ တုိင္ရီ ဖိနပ္စက္ရုံကုိ ဥပမာထားကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္းက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

" အနိမ့္ဆုံးလစာ သတ္မွတ္မထားတ႔ဲအတြက္ အလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ သဒၵါေၾကး ေပးတာပဲ ရတယ္ " ဟု ဦးဖုိးျဖဴက ဆုိသည္။
တိုင္ရီ ဖိနပ္စက္ရံုေရွ႕မွ ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ခင္းက ေတြ႔ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ စတင္ဖြဲ႔စည္း


by Burma VJ Media Network on Thursday, February 23, 2012 at 11:14pm ·


By ဇာဏီ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔မွာ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢကုိ စတင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

" ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ ကုိေက်ာ္ကုိကုိတုိ႔ လြတ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ေတြအားလုံး စုၿပီး ဗကသ ဗဟုိစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔လုိက္တယ္။ အဲလိုဖြဲ႔စည္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ တႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ခရုိင္ေလးဆယ္ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားေတြ စုၿပီးေတာ့ တျပည္လုံးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ေက်ာင္းသား ညီလာခံတခု က်င္းပမယ္။ အဲေက်ာင္းသား ညီလာခံကေနမွ ေပၚထြက္လာမည့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢတခုနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြအခြင့္အေရးကုိ  အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးတဲ့ ဒီမုိကေရစီပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ေပၚလာဖုိ႔အတြက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ခရိုင္ေက်ာင္းသား သမဂၢ ေတြကုိ လုိက္ဖြဲ႔စည္းေပးေနတာပါ။" လုိ႔ ေတာင္ပိုင္း ေက်ာင္းသား သမဂၢ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဗကသ ဗဟုိစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ကုိမင္းေသြးသစ္က ဘားမားဗီေဂ် မီဒီယာကုိ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္မွာရွိတဲ့ တကၠသုိလ္ ေလးခုျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္၊ သမဝါယမ တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းတကၠသုိလ္၊ အစုိးရ နည္းပညာ တကၠသုိလ္ေတြမွ ေက်ာင္းသားေတြ စုစုေပါင္း ၃၂ ဦး စုေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢကုိ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွာ ဆပ္ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူအျဖစ္ မႏွင္းသီတာႏွင့္ ကုိကိုေမာင္တုိ႔က ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

" က်မတုိ႔က ညီလာခံ က်င္းပေရးအတြက္ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ကုိလဲ ဗဟုိ စည္းရုံးေကာ္မတီနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ က်မတို႔ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္တဲ့ ရည္ရြက္ခ်က္ကေတာ့ က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးလုိ႔ေခၚတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ပါ။ ဗကသရဲ႕ မူ(၅)ခ်က္အတုိင္း ဒီမုိကေရစီ ပညာေရး ရရွိေရး၊ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ရရွိဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းတာပါ။ က်မတုိ႔ သမဂၢေတြကေန တုိင္းျပည္အတြက္ တေထာင့္တေနရာကေန ပါဝင္သြားမွာပါ။" လုိ႔ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ  မႏွင္းသီတာက ဘားမားဗီေဂ် မီဒီယာကုိ ေျပာပါတယ္။

" က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႔ၿပီး  ဥကၠဌ မေပၚဘူးဆုိတာက က်န္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြလဲ ရွိေသးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႕လမွာ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔ကုိ စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသြားမွာပါ။ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းတာကုိ ဗကသ ဗဟုိစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီမွ ကုိေက်ာ္ကုိကုိတုိ႕က လာေရာက္ကူညီေပးတာကုိလဲ ဝမ္းသာပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဆုိေပမယ့္ တျခားခရုိင္က ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕လဲ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ လုိ႔ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ  ကုိကုိေမာင္က ဘားမားဗီေဂ် မီဒီယာကုိ ေျပာပါတယ္။

စတင္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ေန႔မွာပဲ  ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပဲ တႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ခရုိင္ ေလးဆယ္ေက်ာ္မွာလဲ  ခရုိင္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္


ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာ ကမၻာ့အလယ္မွာ ရွက္စရာေကာင္းတယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

Uploaded by BurmaVJMedia on Feb 24, 2012
ျမန္မာႏုိင္ငံက ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈေတြအားလုံးဟာ ျပည္သူေတြ အားလုံးနဲ႔ဆုိင္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈေတြအားလုံးဟာ ျပည္သူေတြ အားလုံးနဲ႔ဆုိင္သလုိ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာကလည္း ကမၻာ့အလယ္မွာ ရွက္စရာေကာင္းတယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္းမွာ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြကုိ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

Liverpool 'Myanmar Bando Thaing School'အဂၤလန္ကတက္ခ်င္သူေတြအတြက္....
https://www.facebook.com/pages/Liverpool-Myanmar-Bando-Thaing-School/132636983481092

ျမစ္ဆံု၏ ေက်းဇူးပဲ့တင္သံ အခမ္းအနား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းျခင္းအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တန္ဖဲရြာ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ' ျမစ္ဆံု၏ ေက်းဇူးပဲ့တင္သံ ' မိတ္ဆံုစားပြဲ
The Voice Weekly


Eleven Media Group
 
ဦးအုန္းအား ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု အနီးရွိ တန္ဖဲရြာ၌ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံု၏ ေက်းဇူးပဲ့တင္သံ အခမ္းအနားတြင္ေတြ႕ရစဥ္

 
ကိုမင္းကိုနိုင္အား ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု အနီးရွိ တန္ဖဲရြာ၌ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံု၏ ေက်းဇူးပဲ့တင္သံ အခမ္းအနားတြင္ေတြ႕ရစဥ္

 
 
 ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု အနီးရွိ တန္ဖဲရြာ၌ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံု၏ ေက်းဇူးပဲ့တင္သံ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

 
 ဆရာေအာ္ပီက်ယ္အား ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု အနီးရွိ တန္ဖဲရြာ၌ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံု၏ ေက်းဇူးပဲ့တင္သံ အခမ္းအနားတြင္ေတြ႕ရစဥ္

 
သမိုင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံု

 
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဗမာလို ေျပာရင္ တစ္ခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေတြ နားမလည္မွာ စိုးတယ္။ ဘာသာျပန္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဟိုး အေ၀းၾကီးက လာျပီးေတာ့ စကား ေျပာတဲ့အခါ ဘာေျပာတာမွန္း မသိပဲ ျပန္သြားရင္ အမ်ားၾကီး နစ္နာပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ လာခဲ့တာ ဟိုး ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းက ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြလို႔ ...ေခၚပါတယ္။ ၁၉၈၈ တုန္းက ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို စခဲ့လို႔ အဲဒီလို ေခၚတာပါ။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အားလံုး ဆင္တူ ၀တ္စံု ကခ်င္ပုဆိုးေလးေတြ ၀တ္ျပီး စခဲ့တာပါ။ အခုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ကခ်င္၀တ္စံုေလးေတြ ၀တ္ျပီး လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက မိန္းကေလးေတြကအစ ကခ်င္လို ၀တ္ရတာမွ ပိုလွတယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီျမစ္ဆံု စီမံကိန္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး တိုင္းရင္းသားေတြ အပါအ၀င္ အားလံုး ရုန္းကန္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးက ေထာင္ထဲမွာပါ။ ဒါ ကခ်င္ ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥ၊ ငါတို႕နဲ႕ မဆိုင္ဘူးလို႔ မထင္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေခါင္းပိုင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ေခါင္းကို ထိရင္ ရင္ဘတ္ထဲမွာ နာပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေထာင္ထဲက လူတစ္ေယာက္က အျပင္က လူေတြလို မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘာလုပ္ႏိုင္လဲဆိုေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ျမစ္ဆံုနဲ႕ ဧရာ၀တီ ရွင္သန္ဖို႔ အတြက္ သီခ်င္း ေရးႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္တာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲတာကို သိေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာ၀တီ ဆက္ျပီး စီးဆင္းေရး ျမစ္ဆံုေဒသ အလွေတြ မပ်က္ေရး ဒီက တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ မေပ်ာက္ေရး သီခ်င္းစပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သီခ်င္းေတြ စပ္ျပီး ဆိုေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကခ်င္မွာ ေဟာဒီျပည္သူေတြ ေအာင္ပြဲခံေနတာကို ၾကားရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀မ္းသာရပါတယ္။ - မင္းကိုႏိုင္ (ျမစ္ဆံု၏ ေက်းဇူးပဲ့တင္သံ အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႔ယဥ္လိုုင္းေတြကိုု အမ်ိဳးသမီးထုုက သေဘာက်ေက်နပ္DVB TV News
Feb 24, 2012 11:27am
ရန္ကုုန္ျမိဳ႕မွာေျပးဆြဲေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႔ယဥ္လိုုင္းေတြကိုု အမ်ိဳးသမီးထုုက သေဘာက်ေက်နပ္တဲ့ အတြက္ တိုုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲသြားဖိုု႔ရွိေနပါတယ္။

ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈခင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 7 Day News ကို ထုုတ္ေဝခြင့္ ရပ္ဆိုင္း

| အဂၤါေန႔၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၀၀ နာရီ ၄၄ မိနစ္

နယူးေဒလီ။    ။ ရန္ကုန္ ကမာ႐ြတ္ၿမ့ဳိနယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈခင္းအား သတင္းေဆာင္းပါး ေဖာ္ျပခဲ့မိ၍ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ 7 Day News Journal အား စာေပစီစစ္ေရးက ထုတ္ေဝခြင့္ တပတ္နားလိုက္သည္။

 ဆဲဗင္းေဒးနယူးစ္ ဂ်ာနယ္ ၏ မတ္လ ၁၃ ရက္ထုတ္၊ အတြဲ ၇၊ အမွတ္ ၁ တြင္ "တရားခံ ရွာေပးရန္ အမိန္႔နာခံေနသည့္ ဝိညာဥ္ေလးဦး" ဆိုသည့္ သတင္းေဆာင္းပါးေၾကာင့္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေစ်းကြက္ကို ျဖန္႔ခ်ီမည့္ ဂ်ာနယ္ကို ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဗုဒၶဟူးေန႔ ထုတ္မဲ့ဟာကို ပိတ္လိုက္တာ။" ဟု စာေရးဆရာ သတင္းရပ္ကြက္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

"သတင္းေဆာင္းပါးမွာက အသုဘခ်တဲ့ေန႔မွာ ရဲအရာရွိက အေလာင္းနားမွာ ေျပာေနတဲ့ဟာကို စာထဲမွာေကာ၊ ဓာတ္ပံုပါ ေဖာ္ျပထားတယ္။ က်ေနာ္တို ႔ၾကားတာကေတာ့ စီစစ္ေရးက အဲဒီ သတင္းေခါင္းကိုလည္း မေပးဘူး။ သတင္းဓာတ္ပံုကိုလည္း မေပးဘူး။ ျဖဳတ္ခိုင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသတင္းက ဂ်ာနယ္တခုလံုး အၾကမ္းတင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ျဖည့္စြက္ ႐ိုက္ေပးဘို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းနဲ႔ ထပ္တင္လိုက္တယ္လို ့ၾကားတယ္" ဟုလည္း သူက ထပ္ေျပာသည္။

အလားတူ အပတ္စဥ္ စေနထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္မွ ယင္း လူသတ္မႈခင္းသတင္းအား မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတြက္ စာေပစီစစ္ေရးမွ ေခၚယူကာ ခံဝန္ခ်က္ ထိုးခိုင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈခင္းသတင္းအား အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခြင့္ေတာ့ ျပဳခဲ့သည္္။
ျမန္မာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အနီး လံုၿခံဳေရး တင္းၾကပ္စြာ ခ်ထားေသာ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တခုတြင္ မိသားစုဝင္ ၄ ဦးႏွင့္ အိမ္ေဖၚတဦး စုစုေပါင္း ၅ ဦး မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ေန႔ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။
စီးပြါးေရးသမား ကုန္သည္ႀကီး ဦးခ်ာလီ (ဦးေစာၾကည္ဖ) ၆ဝ ႏွစ္၏ ဇနီး ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (၅၈) ႏွစ္၊ သမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚျမစႏၵာ (၃၆) ႏွစ္၊ မႏွင္းပြင့္ေအး (၂၇) ႏွစ္ ႏွင့္ အိမ္ေဖၚ မအယ္ေဖာ (၁၅) ႏွစ္တို႔ကို ကမာရြတ္ၿမ့ဳိနယ္ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္း အမွတ္ ၁၂၆ ရွိ ေနအိမ္တြင္ ေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္၍ သတ္သြားခဲ့သည္။ 
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/770----7-day-news---.html

ကခ်င္၀တ္စံုနွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၅၃ပံု) By News and Information Department of NLD

ဘာ့ေႀကာင့္လဲ

by ဖိုး သိႀကား on Friday, February 24, 2012 at 12:24am ·

တို႔တိုင္းေျပမွာ ကြ်န္းသစ္ေရနံ ျပည့္စံုလွ်ံလည္း
ဘာေႀကာင့္ တို႔ေတြ ဆင္းရဲတာလဲ?
တို႔တိုင္းေျပမွာ ေက်ာက္မ်က္ေရႊေငြ ခ်မ္းသာေလလည္း
ဘာေႀကာင့္ တို႔ေတြ မြဲေတေနလဲ??
တို႔တိုင္းေျပမွာ ဆန္ေရစပါး ေပါႀကြယ္မ်ားလည္း
ဘာေႀကာင့္ တို႔ေတြ ဒုကၡေ၀လဲ???

တို႔တိုင္းေျပမွာ သာဘာ၀သယံဇာတေတြ
ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္ ေရအရင္းျမစ္ေတြ
ေျမဆီႀသဇာ လယ္ယာေျမေတြ မ်ားျပားေပမယ့္
တို႔ေတြဘ၀ နိမ့္က်ေနခဲ့တယ္...

တခ်ိန္ကစလံုး ဘာမွသံုးမရဘူး
အခုက် ေပါးေသးေသးမဟုတ္ေတာ့
First World စားရင္း၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္
သမိုင္းသစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့စလံုးမွာ
ဘယ္မွာလဲ..ကြ်န္းသစ္ေရနံ?
ဘယ္မွာလဲ..ေရႊေငြေက်ာက္သံ??
ဘယ္မွာလဲ..သဘာ၀သယံဇာတ???

ေရေတာင္၀ယ္ယူရတဲ့ တိုင္းျပည္ေလးက
ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ တိုင္းျပည္အသြင္
ထိုးေဖာက္၀င္တာ ဘာ့ေႀကာင့္လဲ?
မေလးမွခြဲထြက္ လီကြမ္ယူလက္ေအာက္
သူတို႔လည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာပဲ

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသသူ လီကြမ္ယူက
Third World မွသည္ First World ဆီသို႔လို႔
ေႀကြးေႀကာ္ႏိွဳးေဆာ္ခဲ့ရံုမဟုတ္
အလုပ္နဲ႔ပါ သက္ေသျပခဲ့တာ အားလံုးအသိ
ခုႀကည့္လိုက္စမ္း..
သယံဇာတ သုညနဲ႔စလံုးေအာက္မွာ
တို႔ဟာ မ်က္ႏွာငယ္ရတယ္..
အရင္းအျမစ္ ဇီးရိုးျဖစ္တဲ့ စလံုးထံမွာ
တို႔ဟာ အႏွိမ္ခံရတယ္..
မတန္ေသာ္လည္း လုပ္ရတယ္..
မမွန္ေသာ္လည္း ငံု႔ရတယ္..

အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ေျမတဲ့
ငါတို႔ေျပက ေခါင္းေဆာင္ေတြက
ဘယ္သူေတေတ ငေတမာျပီးေရာ
ဘယ္သူမြဲမြဲ ငါပဲရျပီးေရာ သေဘာထားျပီး
တိုင္းျပည္ကုိ ဂုတ္စီးခဲ့ေလေတာ့
ဘယ္မွာ နလန္ထႏိုင္အ့ံနည္း

အဆံမပါျမည္ကာေဖာက္
သႀကၤန္အေျမာက္သို႔ပမာ
သတင္းစာ ေရဒီယိုမွာေတာ့
မူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္
အလုပ္လုပ္ႀကပံုမ်ား
ဆပ္ျပာပူေပါင္းမွဳတ္သလိုပ
သယံဇာတေတြကိုထုတ္
တရုတ္လည္းေရာင္း ကုလားေရာင္းနဲ႔
ႀကာရင္ ေျမာင္းထဲေရာက္ေတာ့မယ္..

အတၱကို ခ်ည္တိုင္လုပ္
တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္သူေတြ
သိေစခ်င္ဘိ..
သင့္မိသားစု ေနာက္ဆံုးေပၚကား
ထည္လဲစီးေနခ်ိန္
ေျခက်င္ခရီး ႏွင္ရသူေတြရွိေနတယ္..
သင့္မိသားစု ဟုိတယ္ေတြတက္
ဇိမ္ခံႏွပ္ေနခ်ိန္
ထမင္းတနပ္ နပ္မမွန္သူေတြရွိေနတယ္..
သင့္မိသားစု ေငြကိုေလလိုျဖဳန္းေနခ်ိန္
ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ဘံုးဘံုးက်ေအာင္
ေငြရွာရသူ မ်ားလွတယ္..

ကိုယ္အဆင္ေျပတိုင္း
ျပည္သူေတြ အဆင္ေျပတယ္ မထင္ပါနဲ႔
ကုိယ္ခ်မ္းသာတိုင္း
ျပည္သူေတြ ခ်မ္းသာတယ္ မျမင္ပါနဲ႔
ကိုယ္ ဒုကၡမေရာက္တိုင္း
ျပည္သူေတြ ဒုကၡေ၀းတယ္ မေတြးပါနဲ႔
ျပည္သူ႔ဘ၀ တို႔ဘ၀
ျပည္သူအေရး တို႔အေရးလို႔
ေတြးေမွ်ာ္ႀကိဳးစား ရြက္ေဆာင္သြားရင္း
သမိုင္းတာ၀န္ ေႀကပါေစ..။

တို႔တိုင္းေျပမွာ ကြ်န္းသစ္ေရနံ ျပည့္စံုလွ်ံလည္း
ဘာေႀကာင့္ တို႔ေတြ ဆင္းရဲတာလဲ?
တို႔တိုင္းေျပမွာ ေက်ာက္မ်က္ေရႊေငြ ခ်မ္းသာေလလည္း
ဘာေႀကာင့္ တို႔ေတြ မြဲေတေနလဲ??
တို႔တိုင္းေျပမွာ ဆန္ေရစပါး ေပါႀကြယ္မ်ားလည္း
ဘာေႀကာင့္ တို႔ေတြ ဒုကၡေ၀လဲ???(ညက ႀကည့္လိုက္ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီး စာေပေဟာေျပာပြဲအေခြမွာ ဆရာ ေမာင္သာခ်ိဳ ေဟာေျပာခ်က္ကို နားေထာင္ရင္း ေတြးမိေသာ အေတြးအပိုင္းအစတခ်ိဳ႔ကို ေရးဖြဲ႔ပါသည္..။)

အားလံုးကို ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ... ဖိုးသိႀကား(24/02/2012)


အဲ့ဒါေတြ ဘယ္သူ႔မွာတာ၀န္ရွိသလဲ၊ ေမးပါရေစ၊

By Political Prisoner

ကိုင္း ကားေပၚမွာလဲ ကားေပၚမွာမို႔လို႔ ေျပာစရာရွိပါတယ္၊ လမ္းေတြထဲကိုေလွ်ာက္ျပန္ေတာ့လဲျမင္ရတာက အႏၱရာယ္မကင္းတာေတြျမင္ရတယ္၊ အဲဒါေတြအားလံုးၾကည့္ျပန္ေတာ့လဲ ဘယ္သူ႔ကိုေျပာရမွာလဲ၊ ဘာရိုက္၊ ညာရိုက္ဆိုတာ ဒို႔တိုင္းျပည္မွာဘာမွမရွိေသးတာပါလား၊ နားလည္ေအာင္ပညာေပးမယ္ဆိုျပန္ေတာ့လဲ ဟုိဟာတင္ရ၊ ဒီဟာတင္ရနဲ႔ ဆိုေတာ့ အရင္အတိုင္း(ထူးအိမ္သင္) ျဖစ္ေနပါလားလို႔ထင္မိတယ္၊ ကိုင္းအဲ့ဒါေတြ ဘယ္သူ႔မွာတာ၀န္ရွိသလဲ၊ အစိုးရလား၊ ျပည္သူလား၊ ေမးၾကည့္ပါရေစခင္ဗ်ာ၊