Monday, March 19, 2012

လိမ္ခ်င္ရင္ပီပီျပင္ျပင္လိမ္..အေဖအေမနာမည္ပါေျပာင္း..

မဲဘယ္လိုခိုး၊ ဘယ္လိုလိမ္ၾကသလဲ (၁)။

http://cjmyanmar.com/


အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားဟု ဆိုၾက၏။ ဆိုလိုသည္မွာ မဲတစ္ျပား၏ တန္ဖိုးႀကီးပံု၊ အေရးႀကီးပံုကို တင္စားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မွန္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကို ျပဳျပင္ဖန္တီးမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာ၌ မဲတစ္ျပားသည္ လြန္စြာမွ တန္ဖိုးႀကီး၏။ အေရြးမွားက ေခြးမ်ားျဖစ္သြားႏိုင္၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖိႏွိပ္လိုသူမ်ားကလည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခိုးၾကလိမ္ၾက၏။ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ဖက္ဆစ္စနစ္ကို အလိုမရွိသျဖင့္ တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ေနသည့္ၾကားမွ ထိုလူမ်ားႏွင့္ ထမင္း၀ေနေသာ (သို႔မဟုတ္) အရိုးအရင္းအရင္းစုတ္ရသူမ်ားက ထိုစနစ္၊ ထိုလူတို႔ကို ပံ့ပိုးကူညီ လိမ္လည္ခိုး၀ွက္ေပးၾက၏။

ထိုသည္လည္း အျပစ္မဆိုသာပါေပ။ ဂ်ပန္ေခတ္၌ ဂ်ပန္အလိုေတာ္ရိ၊ အဂၤလိပ္ေခတ္မွ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္ရိတို႔ကို မသိေအာင္ေရွာင္ရွား၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔သည္ပင္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ယခု မႏၱေလးတိုင္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ လစ္လပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ မဲလိမ္မဲခိုးျပဳလုပ္၏။ သူတို႔ မဲခိုးမဲလိမ္နည္းတစ္ခုမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ သူတို႔ႀကံ႕ခိုင္ေရးသို႔ ေသခ်ာေပါက္ မဲထည့္မည့္ပုဂၢိဳလ္ကို အကြက္ (၂၈၉)၌လည္း မဲစာရင္းထည့္ထား၏။ ထိုႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အကြက္ (၂၉၄)၌လည္း မဲစာရင္းထည့္ထား၏။ ဤသို႔ထည့္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေနရာ မဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲယူ၍ တစ္ေနရာ၌ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ထည့္၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးမဲရေအာင္ ႀကံစည္ၾက၏။ အတိုက္အခံဘက္ ထည့္မည္ဟု ေသခ်ာေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုေတာ့ ေမ့တာလိုလို၊ အသက္မျပည့္တာလိုလိုႏွင့္ မဲစာရင္း၌ ခ်န္ခဲ့၏။ သြားေရာက္ေျပာေသာအခါ ေသခ်ာစိစစ္ပါဦးမည္။ ေလးရက္ေလာက္ေစာင့္ပါဟု ေျပာ၏။ သူတို႔ခ်န္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ အသက္မျပည့္ေသးေျပာရေအာင္ကလည္း ကေလး ႏွစ္ေယာက္ပင္ရ၍ သားသမီးသည္ပင္ အမွတ္ ၁၄ ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းတက္ေနေပၿပီ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရမ္းစြပ္စြဲ အပုပ္ခ်သည္မဟုတ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စူးရွထက္ျမက္လွေသာ သတင္းေထာက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခိုင္လံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရေပၿပီ။

ဥပမာ- မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဆႏၵမဲအမွတ္စဥ္ (၅၃၉၆) ဦးရဲေက်ာ္သူ (၉/မဟမ(ႏိုင္)၀၀၁၅၂၇ သည္ အကြက္ ၂၈၉ ၌လည္း မဲဆႏၵစာရင္းပါ၏။ အကြက္ ၂၉၄ ၌လည္း ကိုရဲေက်ာ္သူ (၉/မဟမ(ႏိုင္)၀၀၁၅၂၇) အမွတ္စဥ္ (၅၉၂၀)ဟု ပါျပန္၏။ ထို၌ ေမြးသကၠရာဇ္ ၃-၂-၁၉၇၄ အစား ၉-၀၈-၁၉၇၃ ဟု ေျပာင္းထားသည္သာ ကြာ၏။

ထိုကဲ့သို႔ပင္ အမွတ္စဥ္ (၅၈၇၉) ကိုသိန္းထိုက္၊ (၅၈၈၀) မယဥ္ယဥ္၀င္း၊ (၅၈၈၁) ေမာင္စိုင္း၀ဏၰတို႔သည္ အကြက္ ၂၉၄ ၌ မဲဆႏၵစာရင္းေဖာ္ျပထားသလို အမွတ္စဥ္ (၅၄၄၈)၊ (၅၄၄၉)၊ (၅၄၅၀) ၌လည္း အကြက္ ၂၈၉ အတြက္ မဲစာရင္းေဖာ္ျပထားျပန္၏။ မွတ္ပံုတင္ နံပတ္မ်ားမွာ မေျပာင္းလဲ။ ဖြားသကၠရာဇ္မ်ားကိုမူ ယခင္ ရဲေက်ာ္သူ ကဲ့သို႔ပင္ ေျပာင္းလဲထား၏။

ကိုသိန္းထိုက္သည္ တစ္ေနရာ၌ ၉-၃-၁၉၇၂ ျဖစ္၍ အကြက္ ၂၉၄ ၌ ၉-၁၀-၁၉၇၂ ျဖစ္၏။ မယဥ္ယဥ္၀င္းသည္ အကြက္ ၂၈၉ ၌ ၁၂-၁-၁၉၇၄ ေမြးျဖစ္၍ အကြက္ ၂၉၄ ၌ ၇-၀၄-၁၉၇၄ ေမြးျဖစ္၏။ သူတို႔၏သား ေမာင္စိုင္း၀ဏၰမွာ အကြက္ ၂၈၉ ၌ ၁၀-၉-၁၉၉၂ ျဖစ္၍ အကြက္ ၂၉၄ ၌ ၂၈-၄-၁၉၉၂ ျဖစ္၏။ ဆက္လက္စံုစမ္းသိရွိရသည္မွာ သူတို႔မိသားစုသည္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒး၀န္းအေရွ႕ရပ္ကြက္ မဲဆႏၵေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၏ တူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ၏။

ထို႔အတူ ဆႏၵမဲအမွတ္စဥ္ (၅၇၅၈) ကိုမိုးေဇာ္ဦး၊ အမွတ္စဥ္ (၅၇၅၉) မခင္မ်ိဳး၀င္းတို႔သည္လည္း အကြက္ ၂၉၄ ၌ တစ္ခါပါ၏။ အကြက္ ၂၉၄ ၌ပင္ အမွတ္စဥ္ (၅၉၁၈)၊ အမွတ္စဥ္ (၅၉၁၉) တို႔တြင္လည္း ကိုမိုးေဇာ္ဦး၊ မခင္မ်ိဳး၀င္းတို႔ ထပ္ပါျပန္၏။

ဤသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးေသာ လတ္တေလာ စာရင္းသာျဖစ္၏။ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို အသက္မျပည့္ေသးဘဲ ထည့္ထားသည္မွာ ဘယ္မွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မသိႏိုင္ေသး။ အတြင္းေရးမွဴးဆိုသူမ်ား၏ ေဆြေတာ္အေပါင္း၊ မ်ိဳးေတာ္ရွစ္ေသာင္းကိုလည္း မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသး။

မဲတစ္ျပား၏ တန္ဖိုး မည္မွ်ရွိသည္ကို မဲေရတြက္ရာ၌ သိႏိုင္၏။ ယခုပင္ ၁၂ မဲမွ်ေတြ႕ရေပၿပီ။ ၁၂ မဲ ႏွစ္ျပန္ဆိုလွ်င္ ၂၄ မဲ။ ဤသို႔ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ေခါက္ခ်ိဳးတက္၍ သြားေပမည္။ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဆန္ကို ႏွစ္ျပန္စားသလို ျဖစ္မည္ကို ျပည္သူအေပါင္း သတိေကာင္းေကာင္းထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္သင့္ေပေၾကာင္း တင္ျပအပ္ေပသည္။

ေယာမင္းေလး။

(ျပန္လည္မွ်ေ၀ ေပးပို ့လာေသာ အရွင္ revaggavomsa အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္)။ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Eleven Media Group
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

''(၁) လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ေန႔ရက္မွာ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္မွ်သာ လိုပါေတာ့သည္။

(၂) ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္က ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား၊ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည့္ပါတီဝင္ အသီးသီး၏ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားမွာလည္း အေတာ္ခရီးေရာက္သည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ပါသည္။

(၃) ယခုအခ်ိန္အခါထိ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုး လံုးပမ္းေနရသည့္ကိစၥမွာ မဲစာရင္းမ်ားမွန္ကန္ ျပည့္စံုေရးပင္ျဖစ္သည္။

(၄) မဲစာရင္းမ်ားတြင္ မွားယြင္းမႈ၊ မျပည့္စံုမႈမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ မွားယြင္းမႈ၊ မျပည့္စံုမႈမ်ားအနက္ ေအာက္ပါျမိဳ႕နယ္(၂)ခု၏ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္
(က) ေသဆံုး၍ မဲစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ရြာေပါင္း (၅၄)ရြာအတြက္ ၄၁၃ ေယာက္
(ခ) မဲစာရင္းတြင္ထည့္သြင္းေပးရန္ ၁၃၈၇ ေယာက္
(ဂ) မဲစာရင္းတြင္ပုိေနသူ ၂၉၉ ေယာက္

မစီစစ္ရေသးေသာရြာေပါင္းမ်ားစြာက်န္ရိွပါသည္။

ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္
(က) ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားစြာသို႔ မဲစာရင္းမ်ား ၅.၃.၂၀၁၂ ထိေရာက္ရိွမလာပါ။
(ခ) ၁၂.၃.၂၀၁၂ ထိ မဲစာရင္းကူးယူခြင့္ မရရိွေသးပါ။

ယင္းအေျခအေနတြင္ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးအတြက္ စီစစ္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။


''၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မတရားေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာပါသည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကိုေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

မင္းကင္းျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းေဒသၾကီး
(က) စျမင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီက ၎တို႔ပါတီအစည္းအေဝးသို႔ တစ္အိမ္တေယာက္ မတက္မေနရတက္ေရာက္ရန္ ၁၆.၃.၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေပးဖိတ္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရိွရသည္။
(ခ) ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာစန္းဝင္းဆိုသူက
(၁) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆို ေဟာေျပာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ျငိစြန္းေနပါသည္။
(၂) ပ်ဥ္းကိုင္းၾကီးအုပ္စုတဲၾကီးရြာမူလလြန္ေက်ာင္းကို ေငြက်ပ္ ၃ သိန္းခြဲလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ (လွဴဒါန္းေငြမွာ မိမိပိုင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အစိုးရေငြျဖစ္သည္ဟုမသဲကြဲပါ။) ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါက ေနာက္ထပ္ေငြ ၃ သိန္းခြဲေပးလွဴမည္ဟုေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မွာမဲဝယ္ျခင္းျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒႏွင့္ ျငိစြန္းေနေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။

ေလာင္းလံုျမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေလာင္းလံုျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵအတြက္ ၾကိဳတင္မဲမ်ားကို ေကာက္ယူလ်က္ရိွသည္ဟု သတင္းဌာနမ်ားမွ ၾကားသိေနရပါသည္။ ၾကိဳတင္မဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္က မတ္(၃၀.၃.၂၀၁၂)ရက္မွ (၃၁.၃.၂၀၁၂)ရက္အထိတြင္သာ ေကာက္ယူရန္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဆန္႕က်င္လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။

ဥတၱရသီရိျမိဳ႕နယ္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေႏွာက္အယွက္မ်ားကိုေတြ႕ေနခဲ့ရာမွ ၁၈.၃.၂၀၁၂ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမင္းသူ၏ေဟာေျပာပြဲတြင္ သစ္သားခြ်န္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရသျဖင့္ ဦးမင္းသူ၏ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီးတဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္ဟု သိရိွရပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အစဥ္အျမဲဆန္႕က်င္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔လည္းအေရးယူေပးႏိုင္ရန္ တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။
အထက္ပါကိစၥမ်ားသည္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚလာေစေရးကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေက်ညာလိုက္သည္။
ဗဟိုေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္'' ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရႇိ မဲစာရင္းမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး မပါရႇိျခင္း၊ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ကြဲလြဲမႇားယြင္းျခင္း၊ ေသဆံုးၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ပါ၀င္ေနျခင္း၊ မႇတ္ပံုတင္ နံပါတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ မဲဆႏၵရႇင္ တစ္ဦးထက္ ပိုမို ပါ၀င္ျခင္းမ်ား ရႇိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမဲဆႏၵရႇင္မ်ားက အေထာက္အထားျဖင့္ ေျပာၾကား
Monday, 19 March 2012 00:31

လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လဆန္းပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ မဲေပးရမည့္ လူဦးေရစာရင္းတြင္ လြဲမႇားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မႇ မဲဆႏၵရႇင္မ်ားက အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။


ကြဲလြဲမႇားယြင္းသည္ဟု ဆိုရာ၌ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး မဲေပးရမည့္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္မလာျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ တစ္ဦးက်န္၊ ႏႇစ္ဦးက်န္ က်န္ရႇိေနျခင္း၊ မႇတ္ပံုတင္တစ္ခုတည္းျဖင့္ မဲဆႏၵရႇင္တစ္ဦးထက္ ပိုမိုပါ၀င္ေနျခင္း၊ မႇတ္ပံုတင္မ်ား မႇားယြင္းျခင္း၊ ေနရပ္မ်ား မႇားယြင္းျခင္း၊ အဖအမည္မ်ား မႇားယြင္းျခင္းအျပင္ ေသဆံုးၿပီးသူမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမ်ားရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

''ကြၽန္မတို႔ မိသားစုက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္မႇာ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ မဲေပးဖို႔ စာရင္းေၾကညာေတာ့လည္း ပါလာပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ မိသားစုမႇာ မဲေပးခြင့္ရႇိတာ ငါးဦးရႇိပါတယ္။ အခု မဲေပးရမယ့္ စာရင္းကပ္တာကိုသြား ၾကည့္ေတာ့ တစ္မိသားစုလံုး ပါမလာဘူး။ ကြၽန္မတို႔က ဒီမႇာပဲအိမ္ တိုင္တြင္းစြတ္နဲ႔ တစ္သက္လံုး ေနလာတာ။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အျပည့္အစံု ရႇိတယ္။ မႇတ္ပံုတင္ရႇိတယ္။ လမ္းမတန္းမႇာလည္း ေနတယ္။ အိမ္ေက်ာ္သြားစရာ အေၾကာင္းကို မရႇိတာပါ။ ကင္းေစာင့္ခ၊ မီးခနဲ႔ ရပ္ကြက္က ေကာက္သမွ် ကုန္က်စရိတ္ေတြက်ေတာ့ တစ္ခါမႇ အိမ္ေက်ာ္သြား တာမရႇိဘူး။ မဲေပးရမယ့္ စာရင္းက်ေတာ့ တစ္မိသားစုလံုး က်န္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္မတို႔နားမႇာပဲ အိမ္ေထာင္စုလိုက္ က်န္ခဲ့တာေတြ ေတာ္ေတာ္ရႇိတယ္'' ဟု အမႇတ္(၉)ရပ္ကြက္ အတြင္းေန ထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔က မဲစာရင္းမႇာ ေတာ့ပါတယ္။ မႇတ္ပံုတင္ေတြ လြဲေနတယ္။ တစ္ဦးက်န္၊ ႏႇစ္ဦးက်န္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အေဖနာမည္ေတြ လြဲေနတာ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းနဲ႔ မႇတ္ပံုတင္ လြဲေနတာေတြက အမ်ားဆံုးပဲ။ တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ေန႔စားလည္း ျဖစ္သလို ဘယ္သူ႔ေျပာရမႇန္း မသိတာနဲ႔ မေျပာျဖစ္တဲ့သူ အမ်ားႀကီးရႇိပါတယ္'' ဟု သူေဌးကုန္းရပ္တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

''ကြၽန္မတို႔က ရပ္ကြက္ထဲမႇာ၊ လမ္းထဲမႇာ သာေရးနာေရးနဲ႔ ရပ္ကြက္အေရးအတြက္ ရပ္မိရပ္ဖလို ေနတာပါ။ မသိတဲ့သူ တစ္ေယာက္မႇ မရႇိဘူး။ မဲစာရင္းေကာက္တဲ့ ရပ္ကြက္တာ၀န္ရႇိသူေတြလည္း အကူအညီလိုရင္ အျမဲလာေနက်ပါ။ ဒါေပမယ့္ မဲေပးရမယ့္ စာရင္းမႇာ ပါမလာဘူး။ တစ္မိသားစုလံုး မပါတာ။ ရပ္ကြက္အတြက္ လိုအပ္တာ လာေကာက္တဲ့အခါ ေမးၾကည့္ေတာ့ ပါပါ မပါပါ သိပ္မႇအေရးမႀကီးတာလို႔ ေျပာသြားတယ္''ဟု ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

''ရပ္ကြက္ထဲမႇာေတာ့ သတင္းက အစံုပဲ။ မဲတစ္မဲကို က်ပ္ ၄၀၀၀၀ ေလာက္နဲ႔ ေပး၀ယ္မယ္။ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းတဲ့သူေတြက စည္း႐ံုးေရးလို႔ မေျပာဘဲနဲ႔ လယ္သမားေတြကို ေငြထုတ္ေခ်းမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ဳိးနဲ႔ စုေခၚၿပီး အဲဒီေရာက္မႇ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီတစ္ခုက မဲဆြယ္တာမ်ဳိးျဖစ္တာေတြလည္း ၾကားေနရတယ္။ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဟာေျပာတဲ့ ေနရာကိုလာဖို႔ ပါတီတစ္ခုကေန တစ္ဦးကို က်ပ္ ၃၀၀၀၊ ၄၀၀၀၊ ၅၀၀၀ ေပးမယ္ဆိုၿပီး ေခၚတာေတြ လည္းရႇိတယ္၊ မရႇိတဲ့သူေတြကေတာ့ သြားတယ္လို႔လည္း ၾကားရတယ္'' ဟု ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးကလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

''ခ႐ိုင္ေကာ္မရႇင္က ျပင္ဆင္ေပးမယ္ဆိုတာ ဥပေဒမႇာ ပါၿပီးသားပဲလို႔ ေျပာတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရႇင္ကေတာ့ ပထမေမးေတာ့ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ မတိုင္ခင္အထိ ရတယ္ေျပာတယ္၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေမးေတာ့ ျပင္ဆင္ေပးလို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာျပန္ေရာ။ တခ်ဳိ႕ ရပ္ေက်းေကာ္မရႇင္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ တင္ျပတာကို မဲဆြယ္တယ္ထင္ၿပီး လုပ္ေပးဖို႔အေၾကာင္းကို အတိအက်မေျပာဘူး''ဟု မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ အေျခအေနကို ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္ေရးတာ၀န္ခံ ဦးျမင့္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
http://news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12855:2012-03-18-18-11-32&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112


ေရြးေကာက္ပြဲ မတရားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာဟု NLD ထုတ္ျပန္
မ်ဳိးသန္႔ | တနလၤာေန႔၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၃၂ မိနစ္


ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မတရား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထိခိုက္
ေစႏုိင္သည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD က တနလၤာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ဗဟိုေအာင္ႏုိင္ေရး အဖဲြ႔၏ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကၾကာခ်က္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ “လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ျဖစ္ေပၚေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္” ဟု ေဖၚျပထားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ စျမင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ဆန္းဝင္း မွ ေက်းရြာလူထုကို မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သူ၏ပါတီ အစည္းအေဝးသို႔ တအိမ္တေယာက္ မတက္မေနရ တက္ေရာက္ရန္ အမိန္႔ေပး ဖိတ္ၾကားျခင္းရွိသည္ဟု NLD မွ စြပ္စြဲထားၿပီး NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုလည္း ေဒါက္တာဆန္းဝင္း က ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မတ္လ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္သာ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ယူရန္ ၫႊန္ၾကား ထားေသာ္လည္း တနသၤာရီတိုင္း ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေကာက္ယူေနသည္ဟု အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ေၾကညာခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း NLD ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမင္းသူ၏ တနဂၤေႏြေန႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈအတြင္း သစ္သားခၽြန္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈႀကံဳခဲ့ရၿပီး လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ဳိးသမီးတဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

NLD က ထုတ္ျပန္သည့္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းတြင္ ရြာေပါင္း ၅၄ ရြာမွ ေသဆံုးၿပီးသူ ၄၁၃ ေယာက္ ပါဝင္ေနျခင္း၊ မေကြးတိုင္း ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔အထိ မဲဆႏၵရွင္ အေရတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးမႈ မရွိေသးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားအျပင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းေရေက်ာ္ ေက်းရြာတြင္လည္း NLD ႐ံုးအတြင္း စိုက္ထူထား
ေသာ အလ်ား ၆ ေပ၊ အနံ ၄ ေပရွိ မဲဆြယ္ ပိုစတာႀကီး သံုးခ်ပ္၊ မဲေပးနည္း ပိုစတာ တခ်ပ္၊ စုစုေပါင္း ေလးခ်ပ္တို႔အား မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ခၽြန္ထက္သည့္ အရာျဖင့္ လွီးျဖတ္ထားမႈ ႀကံဳခဲ့ရသည္ဟု ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏုိင္ေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းေရႊက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“ဖ်က္တာက ဦးမန္းေဂ်ာ္နီရဲ႕ ပံုကို ထြင္းလွီးသြားတယ္။ ပိုစတာတိုင္းမွာ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီရဲ႕ပံုကို ထြင္းလွီးတာေပါ့။ မဲေပးနည္း လမ္းၫႊန္မွာက ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဆိုတဲ့ ပိုစတာနဲ႔ အလယ္က အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမွတ္အသားနဲ႔
ေနာက္က ကြက္လပ္ထဲမွာ အမွန္ျခစ္ ျပထားတာေပါ့။ အဲဒီမွာ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဆိုတဲ့ စာသားကို လွီးထုတ္သြားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္ကို ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ တနဂၤေႏြေန႔က အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားထားရာ ရဲစခန္းက အမႈအမွတ္ ပ/၇၄ ျဖင့္ လက္ခံထားၿပီး ရွမ္းေရေက်ာ္ရြာသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးေနၿပီဟုလည္း “ဟုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ့၊ က်ေနာ့္ အမႈစစ္ ခုပဲ ဆင္းသြားပါၿပီခင္ဗ်ာ့” ဟု ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မ စခန္းမႉး ဦးစိန္ဝင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ေနျပည္ေတာ္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေမာင္းရမ္းရြာတြင္လည္း မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္
ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္း ခ်မ္းျမသာစည္ႏွင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္သည့္ စာရြက္ငယ္မ်ား ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/

ဆယ္နွစ္သမီးစုရဲ႕လက္ေရး
အေမစုက လူထုကို ကားနဲ႔ လိုက္စည္းရံုး - ဦးေအာင္ေသာင္း က ကားနဲ႔တိုက္သတ္ျပီး စည္းရံုးသြားဒီကေန႔ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔သည္ ဝက္လက္ရြာကုိ စည္းရုံးေရးဆင္းရာမွာ နတ္ႏြားေတာ္ပုိ႔
ရြာအနီးတြင္ ဦးကံစိန္ဆုိသည့္ အဘုိးအုိ တဦးကုိ စည္းရုံးေရး ခရီးထြက္လာသည့္ ယာဥ္တန္းမွ ကားတစီးက တုိက္မိၿပီး ေနရာတြင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးသြားသည့္ ျဖစ္ရပ္တခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

 အဆုိပါ ယာဥ္တုိက္မႈကုိ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း မွ ေနရာမွာတင္ အၿပီးေျဖရွင္းရန္ ညႊန္ၾကား
ၿပီး ဝက္လူး ရြာကုိ ဆက္လက္ ထြက္ခြာတယ္လုိ႔ သိရပါသည္။ ေသဆုံးသူမွာ နတ္ႏြားေတာ္ပုိ႔ရြာ အနီးမွ ျပရာ
ေက်းရြာက ျဖစ္ပါသည္။ တုိက္မိသည့္ အဆုိပါ ကားပုိင္ရွင္မွာ ဦးဦးေမာင္ (ကားနံပါတ္ ၁က/၆၃၆၄) ျဖစ္ၿပီး ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္အဖြဲ႔မွ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ကေန ငွား လာတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါသည္။


သတင္း
BURMA VJ MEDIA
FRIDAY, MARCH 16, 2012

http://www.sawkyawoo.com/2012/03/blog-post_6920.html

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းၾကီးေအာက္မွာထိုင္

photo- The Voice Weekly
ျပင္ဦးလြင္
ထိုင္ခံုကဦးေအာင္ေသာင္းအတြက္ပဲ ...


ေသာင္းေသာင္းလွလို႕လား.
.ေသာင္းေသာင္းကလို႕လား..
ေဖေဖရယ္ေမေမရယ္ဖိုးေတြဖြားေတြရယ္...
ေသာင္းေသာင္းေလးကိုအားေပးၾကပါကြယ္....
အင့္..အင့္....

အေမစု ႏွင့္ အာရွေတာ္၀င္ ေဆးရုံမွ ဆရာ၀န္ ၊ ဆရာမ မ်ား

ဓါတ္ပုံ - ျမတ္သူ (MD, Asia Royal)


ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္အား သမၼတ အမိန္႔အာဏာျဖင့္လႊတ္ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္အား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္
Burma VJ Media Network
အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကြ်န္းနဲ႔ သံုးနွစ္ ျပစ္ဒဏ္က်ေနရတဲ့ ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္အား ဒီကေန႔ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ း ၀၀ နာရီခန္႔က ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝန္းမွ သတင္းရရိွပါသည္။ မည္သု႔ိေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း မသိရေသးပါ။

ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္ အထူးဧည့္သည္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ
by The Voice Weekly on Monday, March 19, 2012 at 2:24am ·

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လြပ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ ယေန႔ ( မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ) တြင္ အင္းစိန္အက်င္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္သည္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အထူးဧည့္သည္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ေနေၾကာင္း The Voice Weekly ၏ သတင္းရင္းျမစ္ မ်ားကေျပာၾကားသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းႏွင့္ သံုးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ KNU ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္အား အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေရးကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံ တင္ျပေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက တရုတ္ျပည္ ကူမင္း ေလဆိပ္ တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္အား တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳမွီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပး၍မရဘဲ တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ ၿပီးမွသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက သတင္းမီဒီယာ၏ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ၾကားခဲ့သည္။
မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔သမၼတ ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ကရင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ ႔ ဆံုပြဲတြင္ KNU ႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကရင္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကရင္အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ကူညီေပးရန္ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္အား သမၼတ အမိန္႔အာဏာျဖင့္လႊတ္

by Yangon Press International on Monday, March 19, 2012 at 7:51am ·

မတ္လ ၁၉၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ (YPI)

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ၊ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရၿပီးေနာက္ မၾကာမီရက္ပိုင္းက ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းႏွင့္ သံုးႏွစ္ က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ႔ရေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္အား ယေန႔နံနက္တြင္ သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးၾကီးျမင့္ကေျပာသည္။

ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္အား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁ ပုဒ္မခြဲ ၁ အရ သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးၾကီးျမင့္က ‘ ပဒိုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္လာႏိုင္တယ္။ KNU ဘက္ကေန ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္ ’’ ဟု ေျပာသည္။

အျခားသတင္းေဖၚျပခ်က္မ်ားအရ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္သည္ KNU ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္အတူေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္း ၀န္ၾကီးက ပဒိုႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေတြကဆံုပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

၎က ‘ ၀န္ႀကီးကေျပာတဲ့ေနရာမွာ ပဒိုနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရမယ္။ သူတာ၀န္ယူတယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္သည္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

၎သည္ ယင္းေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ထံသို႔ တရုတ္ျပည္မွတဆင့္ သြားေရာက္စဥ္ ခြင့္ျပဳရက္ထက္ ရက္ေက်ာ္ေနထိုင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔အေရာက္တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရး႒ာန တံဆိပ္္တံုး အတုၿပဳလုပ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၈ နွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃/၁ တုိ႕အရ တရားစြဲခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္္လစီီ တစ္ေပါင္းတည္း က်ခံေစရန္ အျပစ္ေပးျခင္းခံခဲ႔ရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ၊ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈတို႔ျဖင့္ ထပ္မံစြဲခ်က္တင္ျခင္းခံရကာ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကၽြန္းႏွင့္ သံုးႏွစ္ ထပ္မံအမိန္႔ခ်ျခင္းခံခဲ႔ရသူျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကလည္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၅၁ ဦးကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁ ပုဒ္မခြဲ ၁ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မည္သည့္အခါမဆို စည္းကမ္းခ်က္ မထားပဲျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရသူအား စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခု ထား၍ ျဖစ္ေစ ၄င္းခ်မွတ္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ အတည္ျပဳျခင္း ကိုဆိုင္းငံ့ထား ႏိုင္သည္။

ကာကြယ္ေရး လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ (ကာလံု) ၏ သေဘာတူညီခ်က္မလိုပဲ ပုဒ္မ ၄၀၁ ကိုသံုး၍ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းသည္ ယခုတႀကိမ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ။

ေပးရင္ယူလုိက္ ဒါေပမယ့္ အန္အယ္ဒီကုိပဲမဲထည့္ပါ

Uploaded by BurmaVJMedia on 19 Mar 2012
လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ဟာ မက္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာရွိတဲ့ လားရိႈးၿမိဳ႕ကုိ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္အတြင္း ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ရန္တုိင္းေအာင္ေစတီေရွ႕ ကြင္းျပင္မွာ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြကုိ မိန္႔ခြန္းေျပာသြားပါတယ္ ။ တစ္ခါ သိႏၷီၿမိဳ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေရွ႕မွာလည္း မိနစ္ ၄၀ ေလာက္ လူထုကုိမိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လားရိႈးၿမိဳ႕ နည္းပညာတကၠသိုလ္က ဆရာဆရာမေတြ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြနဲ႔လည္းေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းက အသိမ္းခံ ေျမကြက္ တကြက္ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ က်ပ္

Uploaded by BurmaVJMedia on 19 Mar 2012

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္းၿမဳိ႕နယ္ ၁၂၆ ရပ္ကြက္ နဝေဒးလမ္း စီမံခ်က္ဧရိယာမွာ ပါဝင္တဲ့ အနႏၱေမတၱာေက်ာင္းတုိက္မွာ မီဒီယာေတြနဲ႔ ေဒသခံ အေယာက္ ၂၀၀ ခန္႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိကုိႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့အဖဲြ႕နဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီမွ အလုံၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခုိင္ေမာင္ရည္တုိ႔ ဦးေဆာင္ကာ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္းမွာ ရွိတဲ့ ေျမကြက္ေတြကုိ ျပည္သူေတြအက်ဳိးအတြက္ ဆက္လက္ ထားရွိေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ စီမံခ်က္ဧရိယာေတြထဲ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းၿမဳိ႕နယ္ အင္းဝလမ္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ ခ်ေပးထားတဲ့ ေျမတုိင္းရပ္ကြက္ေတြျဖစ္တဲ့ ၁၂၁၊ ၁၂၂၊ ၁၂၃၊ ၁၂၆၊ ၁၂၇၊ ၁၂၈၊ ၁၂၉၊ ၁၅၇၊ ၁၅၈၊ ၁၅၉၊ ၁၆၀ စတဲ့ စုစုေပါင္း ရပ္ကြက္ ၁၁ ခုမွ ေျမကြက္ေတြ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဝန္ထမ္းေျမကြက္ေတြအတြက္ မူလေပးသြင္းခဲ့တဲ့ ေျမကြက္ဖုိးေငြ က်ပ္ ၁၂၀၀၀ သာ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာကေန ေၾကညာလုိက္တဲ့ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ကေန စတင္ၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိသာ လာေရာက္ ထုတ္ယူပုိင္ခြင့္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမကြက္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခံလုိက္ရတဲ့ ျပည္သူေတြကေတာ့ ကာလေပါက္ေစ်း က်ပ္ ၂၅ သိန္းကေန သိန္း ၃၀ အထိ တန္တဲ့ အဲ့ဒီေျမကြက္ေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မလုိခ်င္ဘဲ သူတုိ႔ရဲ႕ ေျမကြက္ေတြကုိသာ ျပန္ေပးဖုိ႔နဲ႔ တဆင့္ခံ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔လဲ သူတုိ႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြကုိ မီဒီယာေတြကုိ ေျပာဆုုိခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဘး အရပ္၀တ္နဲ႕ ဆိုင္ကယ္စီးရဲတာဘယ္သူလဲ..

စီးတာလဲစီးဦးထုပ္ေလးလဲေဆာင္း...မသာေပၚေနအံုးမယ္..


ပုံ- ဥကၠာကိုကို

ဘဂၤလား မႏိူင္ပါဘူး။က်ေနာ္တို ့ကေတာ ့ ရႈံးသြားတယ္။

Win Cho
က်ေနာ္ ့ကို face book မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က message ပို့ျပီး လွမ္းေမးတယ္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ ့ရွ္ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ မွာ က်ေနာ္တို ့ ရႈံးလား/ႏိူင္လား လို ့ေမးတယ္။ “ဘဂၤလား မႏိူင္ပါဘူး။က်ေနာ္တို ့ကေတာ ့ ရႈံးသြားတယ္ဗ်ာ”လို ့ျပန္ေျဖေတာ ့ ဘာ Message မွ ျပန္မပို ့ေတာ ့ဘူး။ က်ေနာ္ ႀကိဳးစားျပီး ရႏိူင္သေလာက္ ရွာဖတ္ပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားျပီးမွ ေျပာတာပါ။ “ဘဂၤလားမႏိူင္ပါဘူး။က်ေနာ္တို ့ကေတာ ့ ရႈံးသြားပါတယ္ဗ်ာ”

“ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိူင္ငံေတာ္ ”
ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
(၂၀၀၈)ခုႏွစ္
---------------------------------------
အခန္း(၁) ႏိူင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား
ႏိူင္ငံေတာ္
----------
၁။ ျမန္မာႏိူင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည္ ့ ႏိူင္ငံျဖစ္သည္။
၂။ ႏိူင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိူင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။
၃။ ႏိူင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို ့ စုေပါင္းေနထိုင္ႀကေသာ
ႏိူင္ငံျဖစ္သည္။
၄။ ႏိူင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိူင္ငံသားမ်ားထံမွဆင္းသက္ျပီး ႏိူင္ငံေတာ္
တ၀န္းလံုး၌တည္သည္။
၅။ ႏိူင္ငံေတာ္၏ေျမထု၊ေရထု ႏွင္ ့ေလထု တို ့ပါ၀င္ေသာ နယ္နိမိတ္သည္ ဤဖြဲ ့စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ အတည္ျဖစ္ေသာေန ့တြင္ တည္ရွိသည္ ့အတိုင္းျဖစ္သည္။

ျပဳတ္မနူးဦးေအာင္သိန္းလင္း

ေတြ႕တဲ့သူတိုင္းတခြိခြိနဲ႕ အူတက္ၾကမွာအမွန္...ေသသလိုပဲ....
တာေမြေစ်း
ေျပာင္းဖူးေပၚမွာ "မ" ဆိုတဲ့စာလံုးကို ေရးပီး မဲဆြယ္ယႀတာ လုပ္ေဆာင္ ေနပီျဖစ္တဲ့ ႀကံ ့ဖြံ ့ဦးေအာင္သိန္း လင္း!! "မေျပာင္းဘူး"ဆိုတဲ့သေဘာပါ အေျမာ္အျမင္ႀကီးပါေပတယ္ အဘ ရယ္!! ဒါနဲ ့ေျပာင္းဖူးဆိုတာ ေရေႏြး ပြတ္ပြတ္ဆူတဲ့ထဲမွာ “ျပဳတ္" ရတာ မဟုတ္လါး?မနက္ျဖန္ေစ်းမွာ ေျပာင္းဖူးအစိမ္း ၄၈ ဖူးဝယ္ပီး မီးျပင္း ျပင္းနဲ ့ခပ္ႀကာႀကာ "ျပဳတ္"ထားလိုက္ အံုးမယ္!! ေျပာင္းဖူးဆိုတာ"ႀကာႀကာျပဳတ္" ေလ ေကာင္းေလဘဲ!!!


ကိုတိုးခိုင္

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမွဝန္ထမ္းတစ္ဦးဧ။္ေပးစာ ။ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးတင္ျပခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕သိန္းေထာင္ခ်ီ၍အလြဲသံုးမႈရွိေႀကာင္း
လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးေႀကာင္းသိရသျဖင့္ဤစာကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသိသာရန္တင္ျပ
ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးအစီရင္ခံစာအရ ေပၚေပါက္ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာအလြဲသံုးမႈအေသးအမႊားမ်ားသာ
ျဖစ္ျပီး၊ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးေသာစာရင္းစစ္အဖႊဲ႔အေပၚ ဝတၱရားေက်ျပြန္မႈ(လာဘ္ထိုးမႈ) မရွိခဲ့သည့္
အေျခအေနေပၚတြင္မွီတည္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာအလြဲသုံးစားမႈမ်ားရွိေနေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္မူစစ္ေဆးသည့္စာရင္းစစ္
အဖြဲ႔အေပၚဝတၱရားေက်ျပြန္မႈ(လာဘ္ထိုးမႈ)ပမာဏႀကီးမားသျဖင့္ေပၚေပါက္မႈမရွိခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ျပီး၊
တရားဝင္တင္ျပတိုင္ႀကားထားသည့္သာဓကမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဧ။္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ပါတ္သက္သည့္မႏ ၱေလးတိုင္း
စာရင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဧ။္စာရင္းစစ္ေဆးတင္ျပမႈအေပၚတြင္ထိန္ခ်န္ထားသည့္အလြဲသံုးမႈမ်ားအား
 ျပန္လည္စီစစ္ေပးႏိုင္ရန္မႏ ၱေလးျမိဳ႕ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ႕နယ္ေန အျငိမ္းစားစာရင္းစစ္ဝန္ထမ္းတစ္
ဦးမွစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ထံ တာဝန္သိစြာတင္ျပတိုင္ႀကားခဲ့ျပီး၊သမၼတရံုးသို႔မိတၱဴေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း၄င္းတိုင္ႀကားစာမွာလိပ္မူပါဌာနသို႔အေရာက္ဌာနအႀကီးအကဲအမိန္႔ျဖင့္
ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။မိမိထံရွိ အဆိုပါစာမိတၱဴပါအေႀကာင္းအရာမ်ားအား စာရင္းစစ္
ခ်ဳပ္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားသိသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ပူးတြဲေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးမွာမႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္တည္ရွိျပီးတရုပ္ျပည္
သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဧ။္ေခ်းေငြသန္း(၂၀၀)ေက်ာ္အားအတိုးျဖင့္ေခ်းငွားအသံုးျပဳခဲ့ျပီး၊တရုပ္ကုမၸဏီမ်ား
ထံမွပစၥည္းမ်ား၊လုပ္ငန္းမ်ားအပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါတရုပ္ကုမၸဏီမ်ားထံလုပ္ငန္း

အပ္ႏွံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရးအတြက္ဦးေအာင္ေသာင္းဧ။္သား ဦးေနေအာင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိုင္ဂ်ီအီး ကုမၸဏီမွျမန္မာပြဲစားကုမၸဏီအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 တိုင္ႀကားစာဧ။္အဓိကအႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ လုပ္ငန္းႏွင့္ပစၥည္းမ်ားအားတရုပ္ေခ်းေငြျဖင့္ဝယ္ယူ
အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွလုပ္ငန္းအမ်ားစုအားႏုိင္ငံပိုင္
က်ပ္ေငြအားထပ္မံသံုးစြဲ၍ျပည္တြင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံအလီလီလုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း၊
တဖန္စီမံကိန္းအရာရွိမ်ားမွလည္း၎လုပ္ငန္းမ်ားကိုပင္ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းေရးဆြဲ ၍ႏိုင္ငံပိုင္က်ပ္ေငြအားထပ္မံထုတ္ယူသံုးစြဲထားျခင္း၊အဆိုပါလုပ္ငန္းအတြက္ဝန္ထမ္းလစာ၊စားရိတ္မ်ားပါထပ္မံကုန္က်ထားျခင္း စသျဖင့္တရုပ္ေခ်းေငြျဖင့္အျပီးအပ္ႏွံထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုထပ္မံလုပ္ငန္းျပသံုးစြဲခဲ့သည့္အလြဲသံုးမႈမ်ားႀကီးမားစြာေပၚေပါက္ခဲ့မႈ
ကိုေစတနာမွန္စြာျဖင့္တိုင္ႀကားတင္ျပထားသည္ကိုစီစစ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အလားတူအျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊စီမံကိိန္းမ်ားတြင္လည္း ထိန္ခ်န္ထားသည့္အလြဲသံုးစား
မႈျဖစ္ရပ္မ်ားရွိမွာေသျခာသည့္အတြက္စနစ္တက်စီစစ္ေဖၚထုတ္အေရးယူသင့္ပါေႀကာင္း
တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမွဝန္ထမ္းတစ္ဦး

ေနျပည္ေတာ္

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး
ေနျပည္ေတာ္
                                                                               ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ လ (၅) ရက္
အေႀကာင္းအရာ။      ။ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအားမႏ ၱေလးတိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ 
 ထိန္ခ်န္စစ္ေဆးတင္ျပထားျခင္းအေပၚထပ္မံစီစစ္အေရးယူေပးပါရန္ကိစၥၥၥၥ

           အေႀကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း
မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ တရုတ္ျပည္သ႔ူသမၼတႏိုင္ငံမွ အတိုးျဖင့္ေခ်းေငြ
မ်ားအသံုးျပဳ၍ေအာက္ပါစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုကာလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္
ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၁) Hydraulic Steel Structure (Lot-1)လုပ္ငန္း၊Transmission Line လုပ္ငန္း၊ ပိုဇိုလန္
စက္ရုံဓါတ္အားခြဲရုံႏွင့္ေက်ာက္ပန္းေတာင္းဓါတ္အားခြဲရုံလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Service Charges
 တပ္ဆင္လုပ္အားခ USD (155,102) အပါအဝင္USD( 2,196,435) တန္ဘိုးရွိေသာ
စာခ်ဳပ္အမွတ္ 26/DHP/2003-2004 အား(၂၄-၃-၂၀၀၄)တြင္ China National Electric
 Equipment Corporation (CNEEC) ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၂)ရဲရြာRCC dam (Roller Compacted Concrete dam) တမံသံုး Pozzolan ထုတ္
လုပ္ေရးအတြက္Grinding Plant ပိုဇိုလန္စက္ရုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအား
Service Charges တပ္ဆင္လုပ္အားခအပါအဝင္ USD( 3,750,000 )တန္ဘိ္ုးရွိေသာ
စာခ်ဳပ္အမွတ္ 19/DHP/2002-2003 အား(၂၃-၁၂-၂၀၀၂)တြင္ SIAM Industrial
Corporation Ltd ႏွင့္ႏုိင္ငံပိုင္ႏိုင္ငံျခားေငြအသံုးျပဳ၍ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၃) Hydraulic Steel Structure (Lot-2) လုပ္ငန္းအတြက္ Service Charges
တပ္ဆင္လုပ္အားခ
 USD(2,051,791.50) အပါအဝင္ USD(12,495,216) တန္ဘိုးရွိေသာ
စာခ်ဳပ္အမွတ္ 38/DHP/2005-2006 အား(၁၅-၇-၂၀၀၅)တြင္ Joint Venture
Consortium of Citic Technology Co.,Ltd ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၄) Electrical and Mechanical Equipment လုပ္ငန္းအတြက္ Service Charges
 တပ္ဆင္လုပ္အားခ USD (6,295,332.89) အပါအဝင္ USD (113,133,548.00)
တန္ဘိုးရွိေသာစာခ်ဳပ္အမွတ္ 39/DHP/2005-2006 အား(၁၅-၇-၂၀၀၅)တြင္
Joint Venture Consortium of Citic Technology Co.,Ltd and
 Sinohydro Corporation Limited (CCYW) ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၅) RCC (Roller Compacted Concrete) Conveyance & Placing လုပ္ငန္း
အတြက္ Dam Instr--ment ႏွင့္ Equipment တန္ဘိုးအပါအဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ
  USD(46,325,465.00) တန္ဘိုးရွိေသာစာခ်ဳပ္အမွတ္ 43/DHP/2005-2006 အား
(၁-၈-၂၀၀၅)တြင္ China Gezhouba Water & Power (Group) Co.,Ltd (CGGC) ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၆) 230KV Transmission Line & Substation လုပ္ငန္းအတြက္ Service Charges
 အပါအဝင္ USD (45,849,336.00) တန္ဘိုးရွိေသာစာခ်ဳပ္အမွတ္
 45/DHP/2005-2006 အား (၂-၉-၂၀၀၅)တြင္China National Heavy Machinery
Corporation (CHMC) ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

           တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမွအတိုးျဖင့္ေခ်းေငြ USD(220,000,000.00)
 ဝန္းက်င္ႏွင့္ႏိုင္ငံပိုင္ႏုိင္ငံျခားေငြ USD(60,000,000.00)အျပင္ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံ
 Colenco အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ခ Swiss Frances CHF
(25,753,578.38)အားသံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

တရုပ္ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ရဲရြာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊
အဆိုပါစာခ်ဳပ္မ်ားအတြင္းပါရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားအားျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ား
အသံုးျပဳ၍ျပည္တြင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားအားျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအပ္ႏွံစာခ်ဳပ္မ်ားထပ္မံခ်ဳပ္ဆို၍
ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ျပန္ပါသည္။

တဖန္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအပိုင္းမ်ားအလိုက္တာဝန္ယူထားေသာအရာရွိမ်ားကလည္း
အဆိုပါတည္ေဆာက္၊တပ္ဆင္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကိုပင္သီးျခားခန္႔မွန္းေျခစာရင္း
မ်ားေရးဆြဲ၍လုပ္အားခမ်ား၊ပစၥည္းဘိုးမ်ားအျဖစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ျပန္ပါသည္။

၄င္းအျပင္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေန႔စား၊အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထား၍သာမာန္ႏွင့္
ေငြလံုးစာရင္းတို႔တြင္သံုးစြဲထားျပန္သျဖင့္ ရဲရြာစီမံကိန္း တြင္လုပ္ငန္းတူမ်ားအတြက္ေငြကို
အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ယူသံုးစြဲထားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနျပီးစီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္မွာမူလတြက္ခ်က္
လ်ာထားသည္ထက္မ်ားစြာႀကီးမားကြာဟေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ကိုလည္းေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ား
လိမ္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ထားသည္ကိုေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားစာခ်ဳပ္မ်ားအရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္စက္မ်ားယူေဆာင္လာ၍
လုပ္ငန္းအျပီးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဌာနပိုင္ ယာဥ္စက္မ်ား၊စက္သံုးဆီမ်ား၊
ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ား(၂)ခါထပ္ေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပိုဇိုလန္စက္ရုံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းအလားတူထုတ္ယူေငြမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းပမာဏကြာဟေနျခင္းမ်ားေတြ႔ရပါသည္။

ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းဌာနပိုင္ယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ေရာ
ေထြးေနသလိုသယ္ယူပို႔ေဆ ာင္ခႏႈန္းထားမ်ားမွာလြန္စြာျမင့္မားေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

         မႏ ၱေလးတိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမွ ရဲရြာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအားအႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ေဆး
ခဲ့ျပီး၊စစ္ေဆးခ်ိန္တိုင္းတြင္လည္းအဆိုပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚစီစစ္၍ဆက္လက္တင္ျပရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီး၊အဂတိလိုက္စားလွ်က္လာဘ္ေငြမ်ားစြာအားစီမံကိန္းသက္ဆိုင္ရာ
အရာရွိႀကီးမ်ား၊ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္သက္ဆိုင္ရာျပည္တြင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံမွလက္ခံရယူလွ်က္၊
အမႈအားထိန္ခ်န္ထားခဲ့ေႀကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

        ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဖြင့္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ျပီးသြားေသာ္လည္း၊သတ္မွတ္
လ်ာထားသည့္ (၇၉၀)မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘဲ၊ (၂၀၀)မဂၢါဝပ္ဝန္းက်င္သာထုတ္လုပ္ႏုိင္
ျခင္း၊စက္ရုံအစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားရွိေနပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္
 မ်ားစြာနစ္နာဆံုးရႈံးေနသည္ကိုစီစစ္တြက္ခ်က္သိရွိရပါသည္။


သို႔ပါ၍ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား မႏ ၱေလးတိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမွ
 ထိန္ခ်န္စစ္ေဆးတင္ျပထားျခင္းအေပၚ ျပန္လည္စီစစ္သံုးသပ္၍သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သလိုအေရးယူေဆာင္
ရြက္ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ တိုင္ႀကားအပ္ပါသည္။

 ခ်မ္းေအး
  မႏ ၱေလး


မိတၱဴ-   (၁)သမၼတရုံး၊ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ေနျပည္ေတာ္။
           (၂)ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌရုံး၊ေနျပည္ေတာ္

အီးယူက ျမန္မာအေပၚ ဘယ္လုိဒဏ္ခတ္သလဲby Swe Swe Kyi on Monday, March 19, 2012 at 12:25pm ·ေဒါက္တာမန္း၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလကုန္မွာ ေနာက္တႏွစ္ သက္တမ္းတုိးတဲ့ အီးယူဒဏ္ခတ္မႈမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ့ သမက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္း ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ျဖိဳးဝင္းကုိပါ ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ မိသားစုဝင္ ၅ဝဝ ေက်ာ္ စာရင္းမွာ ထဲ့သြင္းထားတာ ေတြ့ရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အီးယူက ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ

-ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဗီဇာထုတ္မေပးျခင္း၊

-ျမန္မာစစ္သံမွဴးေတြကုိ ႏွင္ထုတ္ျခင္း လက္နက္မေရာင္းျခင္း

-အီးယူႏုိင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ပုိင္ဆုိင္မွဳကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊

-အီးယူကုိ အထည္အလိပ္တင္သြင္းခြန္ေလ်ာ့ေပးတဲ့ ေယဘုယ်အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းစတဲ့ နည္းေတြနဲ့
ဒဏ္ခတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေဇာ္ျဖိဳးဝင္းကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ့သမီး ေဒၚသႏၱာေရႊနဲ့ အိမ္ေထာင္က်ပီးကထဲက အီးယူ ဒဏ္ခတ္စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခဲ့တာပါ၊ ခုဆုိရင္ ဦးေဇာ္ျဖိဳးဝင္းဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းျမို့ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရုံးမွာ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ဘဏ္ေတြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြစာရင္းဖြင့္ခြင့္မရ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဒၚလာေငြစာရင္းဖြင့္မရတာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္

အီးယူဒဏ္ခတ္စာရင္းကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ တျခားဝန္ၾကီးေတြပါသလုိ စက္မွဳတစ္ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းအျပင္ သူမိသားစုဝင္ေတြ မိသားစုပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပါ ဒဏ္ခတ္စာရင္းမွာ ထဲ့ထားတာ ေတြ့ရပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့သား ဗိုလ္မွဴး မုိးေအာင္နဲ့ဇနီး၊ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕သား ေအာင္ရီျဖိဳးကုမၸဏီနဲ့ အုိင္ဂ်ီအီးကုမၸဏီ ဒါရုိက္တာ ဦးေနေအာင္၊ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့သားလဲျဖစ္ အုိင္ဂ်ီအီးကုမၸဏီဒါရုိက္တာလဲျဖစ္ ဒု ဗိ္ုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကိးေမာင္ေအးသမက္လဲျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မွဴးျပည့္ေအာင္၊ ဦးေအာင္ေသာင္းသမီး ခင္ငုရည္ျဖိဳး၊ ဦးေအာင္ေသာင္းသမီး ေဒါက္တာ သုနဒၵေအာင္၊ ဦးေအာင္ေသာင္းသမီး ေအးျမတ္ျဖိဳးေအာင္အျပင္ ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုပုိင္တဲ့ ေအာင္ရီျဖိဳးကုမၸဏီနဲ့ Queen Star ကြန္ျပဴတာကုမၸဏီေတြပါ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ အီးယူ ဒဏ္ခတ္စာရင္းမွာ ပါေနတာ ေတြ့ရပါတယ္၊

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ့ ေနာက္လုိက္ေတြ စီးပြားေရးအထိနာေအာင္ တင္းက်ပ္တဲ့ ဒဏ္ခတ္မွဳေတြခ်မွတ္ဘုိ့ အီးယူကုိ တြန္းအားေပးေတာ့မယ္လုိ့ ျဗိတိသွ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြင္ဘေရာင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ေမြးေန့မွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါတယ္

အီးယူဒဏ္ခတ္မႈဟာ WTO ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႕ ဆန္႔က်င္သလား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန့မွာ ျဗိတိသွ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြင္ဘေရာင္းေျပာတဲ့ စကားကုိ တိတိက်က် ေျပာရရင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားကုိ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ တင္းက်ပ္တဲ့ ဒဏ္ခတ္မွဳအသစ္ေတြ က်န္ေတာ္တုိ့ ခ်မွတ္သင့္တယ္-ဒိကိစၥနဲ့ ပတ္သက္ပီး အီးယူက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္အေရးယူႏုိင္ေအာင္ က်န္ေတာ္တုိ့ တြန္းအားေပးမယ္-ဒီဒဏ္ခတ္မွဳမ်ိဳးဟာ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ့ သူတုိ့ေနာက္လုိက္ေတြရဲ့ စီးပြားေရးကုိ ထိခုိက္ေစမွာ ျဖစ္တယ္လုိ့ ေျပာဆုိသြားတာပါ။

ျဗိတိသွ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြင္ဘေရာင္းေျပာသလုိ အီးယူက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္တာ တကယ္ျဖစ္မျဖစ္ အတိအက် မသိရေသးေပမဲ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ အီးယူက လက္ရွိ ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ ျပဌာန္းမႈေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္မရွိဘူးလို့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အခမဲ့လုိက္ပါေပးေနတဲ့ အေမရိကန္ေရွ့ေန Mr Jared Genser နဲ့ နယူးေရာက္ ဥပေဒတကၠသိုလ္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ ပါေမာကၡ Mr Robert Howse တုိ့က ယူဆပါတယ္၊

ဒီအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အီးယူက ကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္မွဳဟာ WTO ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့ခ်ဳပ္ရဲ့ ကုန္သြယ္ေရး ဥပေဒေတြနဲ့ ကုိက္ညီသလားဆုိတဲ့ စာတမ္းမွာ ခုလို ေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ပုိပီးတင္းက်ပ္တဲ့ ဒဏ္ခတ္မွဳမ်ိဳးလုပ္ေရးကိစၥနဲ့ ပတ္သက္ပီး အီးယူမွာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ဒီလုိဒဏ္ခတ္မွဳမ်ိဳးက WTO နဲ့ သေဘာတူထားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ အီးယူအဖြဲံဝင္ႏူိ္င္ငံေတြက ခ်ိဳးေဖာက္ရာ က်ေလမလားဆုိတဲ့ စိုးရိမ္မွဳေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အီးယူဒဏ္ခတ္မွဳဟာ WTO ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ့ ကုိက္ညီတဲ့အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အေမရိကန္ေရွ့ေန Mr Genser နဲ့ ပါေမာကၡ Mr Howse တုိ့က အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပထားပါတယ္။

၂ဝဝ၇ ခု ႏုူိဝင္ဘာလမတုိင္ခင္က ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ အီးယူ ဒဏ္ခတ္မွဳေတြ ျပန္ၾကည့္ရင္ ထိေရာက္မွဳနည္းေနပါတယ္-ဥပမာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ စစ္သံမွဴးေတြကို အီးယူႏုိင္ငံေတြက ႏွင္ထုတ္ဘုိ့ ဒဏ္ခတ္မွဳခ်မွတ္ထားတယ္ဆုိေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီးအဆင့္ကုိေတာ့ အီးယူက လက္ခံထားတဲ့အခ်က္ ျဖစ္တယ္လုိ့ စာတမ္းမွာ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ျမန္မာစစ္အစိုးရက တရုတ္ ရုရွားနဲ့ အိႏိၷယဆီကေန လက္နက္ေတြရေနတာမုိ့ အီးယူက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ လက္နက္မေရာင္းေရး ပိတ္ဆုိ့တာလဲ မထိေရာက္ဘူးလုိ့ ေျပာပါတယ္၊

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ္ အီးယူက ဗီဇာပိတ္ဒဏ္ခတ္ထားေပမဲ့ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံေတြ အစိုးရအဖြဲ့မ်ားဆုိင္ရာအစည္းအေဝးေတြက်ေတာ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ တက္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ျခြင္းခ်က္ေတြရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဥေရာပကုိ အပမ္းေျဖခရီး မလာႏုိင္ေအာင္ ေလာက္သာ အီးယူရဲ့ ဗီဇာပိတ္ဆုိ့မွဳက တတ္ႏုိင္တယ္လုိ့ ေဝဖန္ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚ အီးယူရဲ့ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမွဳပိတ္တဲ့အပုိင္းကုိၾကည့္ရင္ အစိုးရပုိင္ အခ်ိဳရည္ကုမၸဏီေတြ၊ သတၱဴတြင္းေတြစတဲ့ မေျပာပေလာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြသာမ်ားေနပီး ျမန္မာ့ေရနံနဲ့သဘာဝဓါတ္ေငြလုပ္ငန္း MOGE ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းစတဲ့ အၾကီးစား အစိုးရလုပ္ငန္းေတြမပါဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္ ဒါေၾကာင့္လဲ အီးယူကုမၸဏီေတြက စစ္အစိုးရပုိင္တဲ့ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကုိ ေငြဆက္ပံ့ပုိးေနႏုိင္တာျဖစ္တယ္-အီးယူအဖြဲ့ဝင္ ျပင္သစ္ပုိင္ Total ေရနံကုမၸဏီတခုထဲကတင္ MOGE ကုိ တႏွစ္ ေဒၚလာသန္း ၄၅ဝ ေလာက္ ရင္းႏွီးေနပါတယ္။

အီးယူရဲ့ တခ်ိဳံ ဒဏ္ခတ္မွဳေတြက်ေတာ့လဲ စစ္အစိုးရက အီးယူနဲ့ အဆက္အသြယ္မရွိတဲ့အတြက္ အလဟသ ျဖစ္ေနပါတယ္-ဥပမာ-ဥေရာပမွာရွိတဲ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အရာရွိေတြရဲ့ ပုိင္ဆုိင္မွဳကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိတဲ့ေနရာမွာ ဥေရာပမွာ စစ္အစိုးရအရာရွီေတြရဲ့ ပုိင္ဆုိင္မွဳက မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနလုိ့ပါလုိ့  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အေမရိကန္ေရွ့ေန  Mr Genser နဲ့ ပါေမာကၡ Mr Howse တုိ့က ေထာက္ျပထားပါတယ္

ဒီခ်ိဳ့ယြင္းခ်က္ေတြကုိ အီယူရဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္မွဳမွာ ျပင္ဆင္လုိက္တဲ့အတြက္ သစ္ ေက်ာက္သံပတၱျမား အထည္အလိပ္စတဲ့ ျမန္မာထြက္ကုန္ေတြပါတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆုိ့မွဳေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ့ တႏွစ္ကုိ ေဒၚလာ သန္း ၄ဝဝေက်ာ္ဘုိ့ နစ္နာသြားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ဒဏ္ခတ္မွဳအတုိ္င္းအတာက စစ္အစိုးရအက်ိဳးစီးပြား ထိခုိက္ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္၊ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ အေမရိကန္စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မွဳက ျပန္တြက္ရင္ အဲဒီႏွစ္မွာ အေမရိကန္ဘဏ္ေတြက ျမန္မာပုိင္ဆုိင္မွဳ ေဒၚလာ ၃သိန္း ၂ေသာင္ဘုိး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ပီး ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၁၃သန္းဘုိးရွိတဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီေတြနဲ့ ေငြေပးေငြယူလုပ္မွဳကုိ အေမရိကန္္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္နဲ့ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ့ေတြက ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ေငြမေခ်းေအာင္ အေမရိကန္က ၾသဇာသုံးထားတဲ့အတြက္ စစ္အစိုးရအေနနဲ့ တႏွစ္ကုိ ေဒၚလာ သန္းတရာေက်ာ္ဘုိး ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေတြ နစ္နာသြားေစခဲ့ပါတယ္။

၂ဝဝ၃ ခုကစပီး ျမန္မာသြင္းကုန္ေတြကုိ အေမရိကန္က လက္မခံဘဲပိတ္ဆုိ့ထားခဲ့ေပမဲ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဒီကိစၥနဲ့ ပတ္သက္ပီး WTO ကုိတုိင္တန္းတာမ်ိဳး တခါမွ မလုပ္ခဲ့တာ ေတြ့ရပါတယ္၊ အဲသလုိ ျမန္မာစစ္အစိုးရက WTO ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖြဲ့ကုိ တုိင္ၾကားခဲ့ရင္လဲ စစ္အစိုးရရဲ့ လု့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြပါ WTO ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖြဲ့က စစ္ေဆးရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လုိ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အေမရိကန္ေရွ့ေန  Mr Genser နဲ့ ပါေမာကၡ Mr Howse တုိ့က ေထာက္ျပထားပါတယ္။

အီးယူဟာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တုံးကလဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မက္ဆာခ်ဳးဆက္ျပည္နယ္ရဲ့ မက္ဆာခ်ဳးဆက္ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒဟာ WTO စည္းမ်ဥိးနဲမညီဘူးဆုိပီး WTO မွာ တရားစြဲခဲ့ပါတယ္၊ ဒီဥပေဒဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ့ စီးပြားလုပ္ေနတဲ့ မက္ဆာခ်ဳးဆက္ျပည္နယ္က ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကုိ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့အားလုံးက စီးပြားေရးအဆက္ျဖတ္ေရး ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိၾကည့္ရင္ အီးယူဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မွဳကုိ ဘယ္ေလာက္ သဲၾကီးမဲၾကီး တုိက္ဘုိ့ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သလဲ ထင္ရွားတဲ့ သက္ေသျဖစ္တယ္လုိ့ အေမရိကန္ေရွ့ေန  Mr Genser နဲ့ ပါေမာကၡ Mr Howse တုိ့က ယူဆပါတယ္။

နိဂုံးပုိင္းမေတာ့ အီးယူက ျမန္မာစစ္အစုိးရအေပၚ ကုန္သြယ္ေရး ဒဏ္ခတ္မွဳေတြ ထပ္ပီး တင္းက်ပ္မယ္ဆုိရင္ WTO စည္းမ်ဥ္ိး ဥပေဒေတြနဲ့ ကုိက္ညီတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ  Mr Genser နဲ့ ပါေမာကၡ Mr Howse တုိ႔က ဥပေဒရွဳေထာင့္ကေန အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္ျပီး အီးယူဒဏ္ခတ္မႈတခ်ိဳ႕ကုိ ျပန္ေလွ်ာ့ေပး

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အီးယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈတခ်ိဳံကုိ ျပန္ရုတ္သိမ္းတဲ့ေနရာမွာ အစိုးရသစ္ထဲက ဒုသမတ စုိင္းေမာက္ခမ္းအျပင္ ၀န္ၾကီး ဒု၀န္ၾကီးတခ်ိဳ့ကုိ ဒဏ္မႈက တႏွစ္ ယာယီ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါျပင္ တခ်ိဳံ အီးယူရဲ့ လူလူခ်င္းစာနာတဲ့အကူအညီေတြကုိ သုံးသပ္မဲ့အဖြဲံအစည္းေတြထဲမွာ အန္အယ္ဒီရဲ့ အခန္းက႑ကုိပါ ျပန္လည္ ထဲ့သြင္းေပးခဲ့တာေတြ့ရပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရသစ္တက္လာပီးေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အီးယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ ျပင္ဆင္သက္တမ္းတုိးတဲ့ေနရာမွာ အရပ္သား၀န္ၾကီး ၄ ဦးနဲ့ အရပ္သားဒု၀န္ၾကီး ၁၈ ဥိးကုိ အီးယူ ဒဏ္ခတ္မႈကေန ယာယီ တႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္

တႏွစ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတဲ့ ဒဏ္ခတ္မႈ အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ အီးယူႏုိင္ငံေတြကုိ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာပိတ္ထားတာ ရုတ္သိမ္းတဲ့အခ်က္နဲ႔ အဲဒီ၀န္ၾကီးေတြရဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ဖြင့္ေပးတဲ့အခ်က္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အဆင့္ျမင့္ အီးယူကုိယ္စားလွယ္ေတြ သြားေရာက္ေရး ပိတ္ပင္ထားတာကုိလဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ထိ ရုတ္သိမ္းေပးထားပါတယ္။

အီးယူဒဏ္ခတ္မႈကေန ယာယီ တႏွစ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရတဲ့ အရပ္သား၀န္ၾကီး ၄ ဦးကေတာ့ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ ပညာေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမေအး အားကစား၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ဟုိတယ္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၂ ခုလုံး တြဲကုိင္ထားတဲ့ ၀န္ၾကီွး ဦးတင့္ဆန္းနဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦး၀႑ေမာင္လြင္တုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒု၀န္ၾကီး ၁၈ ဦးကလဲ အရပ္သားေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ထူးျခားတာက အီးယူဒဏ္ခတ္မႈကေန ယာယီ တႏွစ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရတဲ့ စာရင္းမွာ ဒုသမတ စုိင္းေမာက္ခမ္းနဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂ်ြန္ငန္ဆုိင္းတုိ့လဲ ပါ၀င္တာ ေတြ့ရပါတယ္။

ဆုိလုိတာက အရပ္သားလုိ႔ အီးယူက ယူဆတဲ့ ဒုသမတ စုိင္းေမာက္ခမ္းရယ္ ၀န္ၾကီး ၄ ဥၤီးရယ္ ဒု၀န္ၾကီး ၁၈ ဦးရယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂ်ြန္ငန္ဆုိင္းကလြဲရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတဖြဲ႔လုံးက ၀န္ၾကီး ဒု၀န္ၾကီးေတြအျပင္ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသၾကီး အသီးသီးက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သစ္အားလုံးကုိလဲ အီးယူက ခါတုိင္းဒဏ္ခတ္သလုိ ေနာက္တႏွစ္ ဆက္ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့စာရင္းမွာ ထဲ့ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒဏ္ခတ္မႈကေန တႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသူေတြရဲ့ အေျခအေနကုိလဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ တႏွစ္ကာလအတြင္း ဆက္ပီး သုံးသပ္သြားမယ္လုိ႔ အီးယူက တိတိက်က် ရွင္းထားပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အစိုးရသစ္ထဲမွာ စစ္တပ္နဲ့ မပတ္သက္သူေတြနဲ့ အီးယူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ့ ေဆြးေႏြးရာမွာ အဓိကက်သူေတြကုိ ဒဏ္ခတ္မႈကေန တႏွစ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရတဲ့အေၾကာင္းက အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အနာဂတ္မွာတုိးတက္လာေအာင္ အားေပးဘုိ့အခ်က္-ဒီမိုကေရစီေရး ခုိင္မာဘုိ႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားဘုိ႔အခ်က္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာအေပၚ အီးယူဒဏ္ခတ္စာရင္းမွာ အီးယူေကာင္စီက ရွင္းလင္းထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီႏွစ္အတြက္ အီးယူဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ အေသးစိတ္ စာရင္းထုတ္ျပန္ရာမွာ ထိပ္ဆုံးကေန အရင္မရွိခဲ့ဘူးတဲ့ ယခင္ နအဖအဖြဲံ၀င္ေဟာင္းမ်ားဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊနဲံံ မိသားစု-ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအးနဲ႔ မိသားစု စတဲ့သူေတြကုိ အီးယူက ဆက္လက္ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ ဗ္ုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ဇနီးကုိလဲ ေနာက္တုိး ဒဏ္ခတ္စာရင္းမွာ ထဲ့ထားပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ စစ္တုိင္းမႉးနဲ့ ဒုစစ္တုိင္းမႈးအသစ္ေတြကုိလဲ ဒဏ္ခတ္ထားသလုိ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းမႈးဆုိရင္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစန္းစန္းရီကုိပါ ဒဏ္ခတ္ထားပါတယ္။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အၾကီးအကဲေတြ ရဲတပ္ဖြဲ့အၾကီးအကဲေတြပါ အီးယူက ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ျပင္ အစိုးရစီးပြားေရးေပၚလစီနဲ့ တျခားစစ္အစိုးရနဲ ပတ္သက္ေနသူေတြထံက အက်ိဳးအျမတ္ရသူစာရင္းမွာ ဦးေတဇ-ဦးေအာင္ကုိ၀င္း-ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ေခၚ စတီဗင္ေလာ ဦးေလာစစ္ဟန္ ဦးခင္ေရႊစတဲ႔ အစိုးရနဲ့ နီးစပ္တဲ့ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြကုိလဲ အေသးစိတ္ထဲ့သြင္းထားပါတယ္။ (ဦးေတဇသား ကုိျပည့္ျဖိဳးေတဇကေတာ့ လန္ဒန္ေရွ့ေနေတြငွားပီး အီးယူကုိတရားစြဲတာ ၂၀၁၂ ခု မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ အႏုိင္ရတဲ့အတြက္ ဒဏ္ခတ္စာရင္းက လြတ္သြားျပီျဖစ္ပါတယ္)။

အရပ္စကားနဲ့ေျပာရရင္ အီးယူအေနနဲ႔ တႏွစ္ပီးတႏွစ္ သက္တမ္းတုိးလာတဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ျမန္မာအေပၚ အီယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ပီး တႏွစ္ထပ္ပီး တုိးတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အီးယူအေနနဲ့ အစိုးရသစ္အေပၚ သူ႔ လုပ္ရပ္ေတြနဲ့ ဆုံးျဖတ္သြားမွာျဖစ္တယ္ဆုိပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူသံအမတ္ David Lipman က ေျပာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရအဖြဲ့ထဲ အရပ္သားမ်ားမ်ားပါလာတဲ့ လကၡဏာရပ္က တုိင္းျပည္အတြက္ အလြန္လုိအပ္ေနတဲ့ ေပၚလစီသစ္ေတြ ခ်မွတ္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆူိင္ရာ တုိးတက္မႈအေပၚ အားေပး တုံ့ျပန္လုိတဲ့ ဆႏၵရွိတဲ့အေၾကာင္း အီးယူက ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔
အီးယူေကာင္းစီ ေၾကျငာခ်က္မွာလဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါျပင္ အီးယူဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကုိၾကည့္ရင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္စာရင္းမွာ ကုမၼဏီ ၁၀၉၇ ခုသာ ရွိေတာ့တာမုိ႔ မနွစ္ကစာရင္းထက္ ကုမၼဏီ ၁၁၀ ေလ်ာ့သြားတာေတြ့ရတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြအေပၚ ဒဏ္ခတ္မႈကုိလဲ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ေပးလာတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။

ဟုိတုံးကဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက သစ္လုံး သစ္ထုတ္ကုန္ေတြ ေရြ ေၾကးနီစတဲ့ သယံဇာတေတြ ေက်ာက္သံပတၱျမားေတြကုိ အီးယူအဖြဲ့ႏုိင္ငံေတြကုိ ၀ယ္ယူ သယ္ပုိ႔ တင္သြင္းခြင့္ အီးယူဆန္ရွင္က ပိတ္ထားေပမဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အီးယူဒဏ္ခတ္မႈ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ လူလူခ်င္းစာနာတဲ့ စီမံကိန္းေတြ အစီအစဥ္ေတြအတြက္ေတာ့ အက်ဳံးမ၀င္ေစရလုိ႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္တာေတြ့ရပါတယ္။

ဆုိလုိတာက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူလူခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီေတြကုိ အီးယူဘက္က ျမွင့္တင္လုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ လူလူခ်င္းစာနာတဲ့အကူအညီဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေတြ အစီအစဥ္ေတြ သတ္မွတ္တဲ့ကိစၥ သုံးသပ္တဲ့ကိစၥေတြမွာ အန္အယ္ဒီအပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီအုပ္စုေတြ အရပ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းေတြနဲ႔ တုိင္ပင္သင့္တယ္ဆူုိတဲ့အခ်က္ကုိ ဒီႏွစ္ ဒဏ္ခတ္မႈ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ အသားေပးထားတာ ေတြ့ရပါတယ္။

ခုလိုမ်ိဳး အရပ္သား၀န္ၾကီး ဒု၀န္ၾကီးေတြကုိ ဒဏ္ခတ္မႈကေန တႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတဲ့ အီးယူေပၚလစီဟာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပုိပီး ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမယ္ဆုိတဲ့ ေပၚလစီနဲ့လဲ ကုိက္ညီတယ္လုိ႔ လန္ဒန္ျမို့ထုတ္ Financial Times သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကေန ေထာက္ခံထားပါတယ္။

လာမဲ့ဧျပီလ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ျပီး မွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ျဖစ္ရင္ ဒဏ္ခတ္တာေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့ဘုိ႔ စဥ္းစားမယ္လုိ႔ အီးယူက ေျပာတဲ့အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္တယ္။