Wednesday, June 6, 2012

နုတ္ထြက္ခ်င္သူေတြအတြက္အခ်ိန္အခါေကာင္းတခု

Popular Myanmar News Journal ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

(အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၂)

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္

(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တို႔အရ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးသာဦးအား မိမိ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

(ပုံ)သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

(အမိန့္အမွတ္၊ ၁၄/၂၀၁၂)

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္

(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္)

ဒုတိယ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔၀င္ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) နွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တို႔အရ ေအာက္ပါ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးမ်ားအား မိမိ သေဘာ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္။

(၁)ဦးတင့္လြင္- ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နွင့္ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာန

(၂)ဦးစိုးေအာင္ - စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန

(ပုံ)သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
 

ရန္ကုန္ေရာက္စစ္ေတြရခိုင္

Popular Myanmar News Journal
ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ေတြရဲစခန္းျဖစ္ရပ္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူ ေလးဦးသည္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းျဖင့္ ယေန႔ညေန ေလးနာရီခန္႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာသည္
အဆိုပါလူနာမ်ားအား သူနာတင္ကားျဖင့္ ရန္ကုန္ေဆးရုံးၾကီးသို႔ ေလဆိပ္မွပင္ သယ္ေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရသည္။
"ကြ်န္ေတာ္တို႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီေလာက္က စစ္ေတြေလဆိပ္ကိုပို႔ေပးခဲ့ၾကတာပါ"ဟု စစ္ေတြျမိဳ႔မွ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

ထူးဆန္းပါေပ့ျမန္မာျပည္။

အခမ္းအနားမႈး.....။(၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္အာရွေဒသလံုးဆိုင္ရာလူမ်ိဳးအႏြယ္မ်ားဖိုရမ္မွၾကိဳဆိုပါတယ္၊ပထမဆံုးအစီအစဥ္အရအခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ရ
မွာျဖစ္ပါတယ္။
..ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့အႏိၵယကတမီးလ္မ်ိဳးနြယ္စုပါ...
..က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ဂ်ပန္ကဆာမူရိုင္းမ်ိဳးနြယ္စုပါ..
..က်ြန္ေတာ္ကေတာ့အႏိၵယကတိဘက္မ်ိဳးနြယ္စုပါ...
..က်ြန္ေတာ္ကေတာ့နီေပါကတိဘက္မ်ိဳးနြယ္စုပါ...
..က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ျမန္မာကျမန္မာဗုဒၡ(ဗုဒၡဘာသာကိုးကြယ္ေသာျမန္မာ)ပါ။
အခမ္းအနားမႈး.....။ဟိုေလ..မ်ိဳးနြယ္စုကိုပဲမိတ္ဆက္ပါ၊ဘာသာေရးဖိုရမ္မဟုတ္ပါဖူး၊အရင္တခါေတြ႕ ဆံုပြဲမွာျမန္မာျပည္ဖြားတရုတ္မ်ိဳးႏြယ္လို႕ ေျပာခဲ့တယ္မဟုတ္လား။
..တရုတ္ဆိုတာနွိမ့္ခ်ျပီးေခၚ ၾကတာပါ..ကန္႕ကြက္ထားလို႕ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကေတာင္ခ်ိဳင္းနားျပည္သူ႕ သမၼတနိုင္ငံလိုေျပာင္းေခၚပါေတာ့မယ္။။။
အခမ္းအနားမႈး.....။ေအာ္...ထားပါေတာ့..အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲေနာ္....
..က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ျမန္မာကျမန္မာဟိႏၷဴပါ..
..က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ျမန္မာကျမန္မာမြတ္စလင္ပါ..
အခမ္းအနားမႈး.....။ခင္ဗ်ားတို႕ လည္းခုနကလူလိုပဲလား။
..ဟုတ္ပါတယ္..။
..ဟုတ္ပါတယ္..။
..က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ျမန္မာကျမန္မာခရစ္ယာန္ပါ။
အခမ္းအနားမႈး.....။ကရင္မ်ိဳးႏြယ္လို႕ မိတ္ဆက္ဖူးတယ္ေလ။
..အရင္လူေတြနဲ႕တူေအာင္ေျပာရမယ္လို႕ ၀ံဂ်ီးကမွာလိုက္လို႕ ပါ။
အခမ္းအနားမႈး.....။ဘယ္၀ံဂ်ီးကမွာလိုက္တာလဲ။။
..ျပန္ၾကားေရးကဦးေက်ာ္ဆန္းပါ၊မယံုရင္သြားေမးၾကည့္ပါလား။
အခမ္းအနားမႈး.....။ေအာင္မေလး..မေမးေတာ့ပါဖူး။ဒီေန႕ လက္ကိုင္ပ၀ါပါမလာလို႕ ။
အခမ္းအနားမႈး.....။ကဲ..ကဲ..ျမန္မာကေနာက္ဆံုးတေယာက္မိတ္ဆက္ပါ။
..မိတ္မဆက္ပဲဒီဖိုရမ္ကိုတက္လို႕ မရဖူးလားခင္ဗ်ာ။
အခမ္းအနားမႈး.....။မရပါဖူး..စည္းကမ္းပါ။အရင္ဖိုရမ္မွာ(..)မ်ိဳးႏြယ္စုလို႕ မိတ္ဆက္ဖူးတယ္ေလ။
..အရင္လူေတြနဲ႕တူေအာင္ေျပာရမယ္လို႕ ၀ံဂ်ီးကမွာလိုက္လို႕ ပါ။
အခမ္းအနားမႈး.....။ဒါဆိုလည္းမွာလိုက္တဲ့အတိုင္းေျပာပါ။
..က်ြန္ေတာ္ဘာသာေတြအကုန္လံုးကိုေလးစားပါတယ္။
အခမ္းအနားမႈး.....။ဟုတ္ပါျပီ။
..သူမ်ားသားမယားလည္းမျပစ္မွားပါဖူး။ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြလည္းလိုက္နာပါတယ္။နာမည္ပ်က္လည္းမ၇ွိပါဖူး။
အခမ္းအနားမႈး.....။ဟုတ္ပါျပီ။ျမန္ျမန္မိတ္ဆက္ပါ။လူနွစ္ရာေလာက္မိတ္ဆက္ဖို႕ က်န္ေနေသးလို႕ ပါ။
..ကြ်န္ေတာ္ကလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲေနတတ္သူပါ..အရင္ဖိုရမ္မွာအဆင္ေျပေပမဲ့အခုတခါမိတ္ဆက္ရမွာအခက္ေတြ႕ေနပါတယ္။
အခမ္းအနားမႈး.....။ရဲရံဲသာမိတ္ဆက္ခ်လိုက္ပါ။
..မိတ္ဆက္မယ္ေနာ္..က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ျမန္မာက........ျမန္မာဘာသာမဲ့ပါ။
အခမ္းအနားမႈး.....။မီးသာမွန္မွန္မလာတာ၊အသစ္ေတြတီထြင္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ခင္ဗ်ားတို႕ တိုင္းျပည္ကဆရာပါပဲဗ်ာ။
ရဲရင့္ငယ္
၆-၆-၂၀၁၂
(အမွားပါရင္ခြင့္လႊတ္ပါ။ဘေလာ့ဂါရဲ႕ အေတြးေလးတခုမုိ႕ ....)

အျခားႏိုင္ငံအေပၚ မႇီခိုရျခင္းကို မၾကိဳက္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကား

Wednesday, 06 June 2012 19:55 ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Bob Carr ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ မႇီခိုရျခင္းကို ႀကိဳက္ႏႇစ္သက္ျခင္းမရႇိဟု ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Bob Carr က သူမ၏ ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုအၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရႇင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

''ကြၽန္မသေဘာေျပာရရင္ မႇီခိုမႈရႇိတာကို မႀကိဳက္ပါဘူး။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြက ႏိုင္ငံေရးအရ သက္ေရာက္မႈရႇိတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံ တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔က စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈသာမက က်န္တဲ့ဘယ္ကိစၥအေပၚမႇာမႇ မူတည္ေနျခင္းမရႇိပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚမႇာပဲ မူတည္ေနပါတယ္''ဟု သူမကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူမႏႇင့္ မစၥတာ Bob Carr တို႔က  စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

''ကြၽန္မအျမင္အရေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ႐ုတ္သိမ္းတာထက္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားတာကို ပိုၿပီးသေဘာက်ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျပန္လည္ေပးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္တာပါ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈဆိုတာလည္း ရႇိေတာ့မႇာ မဟုတ္ပါဘူး''ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Bob Carr သည္ ဇြန္ လ ၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရႇိခဲ့ၿပီး အစိုးရႏႇင့္ အတိုက္အခံပါတီတို႔မႇ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္ေတြ႔ဆံုကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ပါ၀င္မႈကို လမ္း ညႊန္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ျမန္မာ့ပညာေရးႏႇင့္ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္  အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး၊ သင္႐ိုးမ်ား၏ အရည္အေသြးႏႇင့္ ပညာေရး၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအတြင္းရႇိ လူတိုင္းေစ့ လက္လႇမ္းမီႏိုင္သည့္ ပညာေရးရရႇိ ေစေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားသူစာရင္းကို ၃၉၂ ဦးမႇ ၁၂၆  ဦးသို႔ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လာမည့္ ဘ႑ာႏႇစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူညီမည့္ ေငြေၾကးကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (၆၃.၈ သန္း)အထိ တိုးျမႇင့္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။ မစၥတာ Bob Carr သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရႇိအၿပီးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏႇစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ရန္ပံုေငြ ေပးအပ္သြားမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
   news-eleven.com

အေမစုျမန္မာမြတ္စလင္တာ၀န္၇ွိသူမ်ားအားအဖြဲ႕ ခ်ဴပ္ရံုးတြင္လက္ခံေတြ႕ဆံု


Photo - Reuters


by Ko MawPyay
on Wednesday, June 6, 2012 at 4:15am ·
အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ယခုလက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပသနာေတြအေပၚမွာ အေမ့ရဲ႕ အျမင္သေဘာထား သိပါရေစ ခင္ဗ်ာ...(လို႕ က်ေတာ္က အေမစု ကို ဒီေန႔ ေမးခြန္းေမးခဲ့တဲ့အခါ အေမက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ေျဖသြားတယ္...)

ဒီလိုျပသနာေတြ ျဖစ္လို႔ရွိရင္ က်မရဲ႕ အေတြးက ကိစၥႏွစ္ခုဆီကိုေရာက္သြားတယ္... နံပါတ္တစ္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေပါ့၊ နံပါတ္ႏွစ္က လံႈေဆာ္တဲ့သူမ်ားရွိလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ပူပင္မႈပါပဲ... ဥပေဒစိုးမိုးေရးလို႕ က်မဘာလို႕ေျပာရလဲဆိုေတာ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိတယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆံုး ျပသနာတစ္ခုျဖစ္ျပီ၊ အေရးတခုခုျဖစ္ျပီ၊ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုျဖစ္ျပီဆိုထဲက ပီပီျပင္ျပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အေရးယူလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီျပသနာေတြက ေပၚလာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး... ျပသနာတစ္ခု မရွင္းလိုက္တာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ျပသနာတစ္ခု ထပ္ျပီးေပၚလာတယ္... ဒါဟာ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေတြက ရွင္းလင္းရမယ့္ ျပသနာ... ဥပမာ- ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္လာရင္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို ဖမ္းရမွာ အေရးယူရမွာ၊ အျမန္ဆံုးေပါ့ေနာ္ အေရးယူရမွာက ရဲအဖြဲ႕နဲ႕ဆိုင္တယ္ တရားရံုးေတြနဲ႔ ဆိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္... အဲ့ဒါကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္လိုက္လို႕ရွိရင္ ျပသနာေတြကို ထိန္းထားလို႕ရတယ္... ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ျပသနာေတြက တဆင့္နဲ႔ တဆင့္ ၾကီးထြားႏိုင္တယ္... ေနာက္တခု က်မက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရမယ္... ဒါဟာလဲ က်မတို႔ ျပည္သူျပည္သားေတြက ဒီစိုးရိမ္ပူပင္မႈ ရွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္... လႈံေဆာ္ေနတဲ့ သူေတြမ်ား ရွိသလား... အေျခအေနကို မတည္ျငိမ္ေအာင္ လံႈေဆာ္ေနတဲ့ သူေတြမ်ား ရွသလား... တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အေျခအေနကို မတည္ျငိမ္ေအာင္ လံႈေဆာ္တာမဟုတ္ဘဲ စင္ျမင့္ရွိရင္ ထျပီး တက္ျပီးေတာ့ ေအာ္ခ်င္တဲ့ သူေတာ့ရွိတယ္... အဲ့လိုေအာ္ျခင္းအားျဖင့္ က်မတို႔အတြက္၊ က်မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္၊ က်မတို႔ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အက်ိဳးရွိလား မရွိဘူးလား၊ ဆိုတာကို မဆင္ျခင္ဘဲနဲ႔ ထျပီးေတာ့ ေအာ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အဲ့ဒါကလဲ မလိုလားအပ္ဘဲ ျပသနာေတြကို ၾကီးထြားႏိုင္ေစတယ္... အဲ့ေတာ့ က်မတို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္သူမဆို လံုလံုျခံဳျခံဳ ရွိတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္... ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သိကၡာဟာ ဒီႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြရဲ႕ လံုျခံဳမႈနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အေပၚမွာ မူတည္တယ္... စိတ္ခ်မ္းသာမႈဆိုတာ လူေနမႈက စရမွာပဲ... မလံုျခံဳတဲ့ သူေတြက ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ခ်မ္းသာမွာ မဟုတ္ဘူး... ဒီႏိုင္ငံမွာ က်မတို႕ရဲ႕ ျပည္သူျပည္သားေတြ အားလံုး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး။ တိုင္းသူျပည္သား မဟုတ္တဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာေရာက္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ လံုျခံဳမႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္... ဥပမာ- က်မခုနက ေျပာတဲ့ ထိုင္းမွာ က်မသြားတဲ့အခါမွာ အင္မတန္မွ စိတ္လံုျခံဳတယ္... က်မက ထိုင္ငံသားမဟုတ္ဘူး၊ ဧည့္သည္ပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီဧည့္သည္တစ္ေယာက္ကို စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္လို႔ စိတ္လံုျခံဳေအာင္လို႔ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာ အဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ သိကၡာ ဘယ္ေလာက္ျမင့္လဲ... က်မတို႕ႏိုင္ငံမွာ ဧည့္သည္ေတြေရာ၊ ဒီမွာေနတဲ့ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ ေရာ၊ အားလံုးဟာ လံုျခံဳမႈရွိဖို႕ က်မတို႕ ဦးတည္ရမယ္... ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ အတန္တန္ လူေတြ နားညည္းေလာက္ေအာင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး လို႕ ေျပာေနတာပါ... ပထမဆံုးျဖစ္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုကို ထိထိမိမိနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကိုင္တြယ္လိုက္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ မီးစကေနျပီးေတာ့ မီးေတာက္ၾကီး ျဖစ္မသြားဘူး... အခု ဥပေဒစိုးမိုးေရး အျမင္နဲ႔ ဒီျပသနာေတြကို ထိန္းသိမ္းေစခ်င္တယ္... က်မတို႕ ျပည္သူလူထု အားလံုးကလဲ ကိုယ့္အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ေအးခ်မ္းမႈ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ သိကၡာရွိမႈကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႕ လုပ္ေစခ်င္တယ္... ေဒါသကို အေျခခံျပီးေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔...က်မတို႔ဟာ ပုတုဇဥ္လူသားေတြခ်ည္းပါပဲ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံကျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဘာသာပဲ ကိုးကြယ္ကိုးကြယ္ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တယ္၊ လံုလံုျခံဳျခံဳေနခ်င္တယ္... ေနာက္တစ္ခုက က်မအျမဲတမ္းေျပာတယ္ လူမ်ားစုဆိုတာ လူနည္းစုကို ဂရုဏာထားရမယ္... အဲ့ဒါေတာ့ က်မသတိေပးပါရေစ... က်မ ဒီလိုေျပာတာကို တခ်ိဳ႕က ၾကိဳက္ခ်င္မွ ၾကိဳက္မယ္... ၾကိဳက္တာ မၾကိဳက္တာထက္ ေျပာသင့္တာကိ္ုေတာ့ က်မေျပာရမယ္... လူမ်ားစုဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ အင္အားက ရွိျပီးသား၊ ကိုယ့္ရဲ႕ အမ်ားစု အင္အားက ရွိျပီးသားမို႕ ပိုျပီးေတာ့ သေဘာထားၾကီးႏိုင္ရမယ္၊ ပိုျပီးေတာ့ ဂရုဏာတရားထားႏိုင္ရမယ္... က်မတို႕ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဘာသာမေရြး ၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ နဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနတာကို က်မက ျမင္ခ်င္တယ္... ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ အတြက္ က်မတို႕အေနနဲ႕ ကူညီႏိုင္တယ္ဆိုရင္ က်မတို႕ ကူညီမယ္...လုပ္ေပးႏိုင္တာကို လုပ္ေပးမယ္... ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥေတြ ပိုၾကီးထြား မလာေအာင္လို႕ေတာ့ က်မတို႕ သတိျပဳျပီး ေရွာင္ရပါမယ္...

DVB TV News
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဇြန္လ(၆)ရက္ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီက ေရႊဂံုတိုင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခ်ဳပ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲဒီလိုေျပာၾကားလုိက္တာျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီပဋိပကၡေတြ စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္အေရးယူတာမ်ိဳး မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလို မလိုလားအပ္တဲ့ပဋိပကၡေတြ ထပ္ျဖစ္လာရတာလို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒီပဋိပကၡေတြမွာ လံႈေဆာ္ေနတဲ့သူေတြမ်ားရွိမလားလို႔ သံသယျဖစ္မိတယ္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။