Thursday, June 7, 2012

မဂၤလာဒံုျမိဳ.နယ္၊ပ်ဥ္းမပင္စက္မွဳဇုန္ရွိ နဂါးတိုင္းျပည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမားဆႏၵျပ

DVB TV News
မဂၤလာဒံုျမိဳ.နယ္၊ပ်ဥ္းမပင္စက္မွဳဇုန္ရွိ နဂါးတိုင္းျပည္
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမားဆႏၵျပမွဳသတင္း
(ေဒၚညိဳမာသက္ တိုက္ရိုက္တင္ဆက္မွဳ)

တေသာင္းတန္

ရခုိင္ျပည္နယ္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲျခင္းအဆင္မေျပမႈရွိပါကဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား(ရန္ကုန္)


လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမႈ
အခ်ိန္ျပည့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕က ရုပ္သံလုိင္းအခ်ိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ လက္ရွိအုပ္စုသံုးစုခြဲ၍ အလွည့္က်မီးေပးစနစ္ျဖင့္ ဓါတ္အား
ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူလွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈႏွ
င့္ ပတ္သက္၍ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ၊
ဖုန္း ၀၉-၅၀၅၅၉၇၁၊ ၀၉-၈၆၃၇၄၀၃၊
ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဖုန္း -၀၉-၅၁၀၀၉၁၆၊ ၀၉-၈၆၀၀၆၉၇
အတြင္းေရးမွဴးဖုန္း -၀၉-၅၁၀၀၉၁၇၊ ၀၉-၈၆၀၀၆၉၈၊
အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ဖုန္း
-၀၉-၅၀၅၅၉၇၂၊ ၀၉-၈၆၀၀၁၃၆
သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ၎အျပင္
ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ (ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး)
၀၉-၈၆၀၀၂၈၈ ႏွင့္ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ (ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး)
၀၉-၈၆၃၇၂၆၉သို႔
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သက္ဆုိင္ရာ
ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးႏွင္
ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုးမ်ားသို႔လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ရန္
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ
ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
(အေရွ႕) ၀၉-၅၀၅၅၉၇၆၊ ၀၉-၈၆၀၀၆၉၂၊
ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (အေနာက္)
၀၉-၅၀၅၅၉၇၅၊ ၀၉-၈၆၀၀၆၉၃၊
ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ေတာင္)
၀၉-၅၀၅၅၉၇၄၊
၀၉-၈၆၀၀၆၉၄၊
ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ေျမာက္) ၀၉-၅၀၁၄၆၈၁၊ ၀၉-၈၆၀၀၆၉၅ သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏိုင္သည္။
ခရုိင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုးမ်ားမွာ
ခရုိင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ (အေရွ႕) ၀၉-၈၆၀၀၉၈၅၊ ခရုိင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ (အေနာက္)
၀၉-၈၆၀၀၉၈၆၊ ခရုိင္လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ (ေတာင္)
၀၉-၈၆၀၀၉၈၇၊ 

ခရုိင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ (ေျမာက္)
၀၉-၈၆၀၀၇၅၅ ႏွင့္
ရံုးခ်ဳပ္တာဝန္မွဴး
၀၁-၂၁၅၀၄၀၊ ၀၁-၂၂၉၁၄၄
တုိ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း ရုပ္သံလုိင္းအခ်ိဳ႕မွ ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။ လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္အႏွံ႕လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား အျမန္ရရွိေရးႏုိင္ငံေတာ္
အစိုးရႏွင့္ အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိက မ်ားလည္း ပါဝင္ရင္းႏွီးႏုိင္ရန္ ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအား ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း၂၀၁၂
ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

by  ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔

ဦးသိန္းစိန္ လာရန္ရွိသျဖင့္ အာနႏၵာဘုရား ရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ား ပိတ္ခိုင္းထား

အဂၢမဟာ ဒီမုိဖက္တီး
====================================
ႏိုင္ငံေတာ္သမတ လာေရာက္ရန္ရွိသျဖင့္ ပုဂံေဒသ အာနႏၵာဘုရား အနီးရွိဆိုင္ခန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာက သံုးရက္ ပိတ္ခိုင္းထားေၾကာင္း ပုဂံေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ “ ဒီေန ့(ဇြန္လ ၇ ရက္ ) က စပိတ္ရတာ သံုးရက္ပိတ္ခိုင္းတယ္။ သမတ လာလို႔ ဆိုင္ပိတ္ရတယ္ ဆိုတာ သမတၾကီးကို ေမးလိုက္ခ်င္တယ္ ဆင္းရဲ မြဲေတမူ ပေျပာက္ေရးလားလို႔ ” အဆိုပါဘုရားအနီး ဆိုင္ဖြင့္ထားသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။ သမတဦးသိန္းစိန္သည္ ပခုကၠဴတံတားဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ဇြန္လ ၉ရက္ေန ့ တြင္ပုဂံေဒသ သို ့လာေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္း အာဏာပိုင္ႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။ “ ဒီလုပ္ရန္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနတဲ့ သမတကို ျပည္သူေတြ မညိဳညင္ေစခ်င္ဘူး။ ဒီလို လူၾကီးလာမွ အလုပ္လုပ္ျပတဲ့ ေခတ္ေတြလည္း ကုန္သင့္ပါျပီ ”ဟု ပုဂံေဒသခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ရဲ ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးမႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့သူတဦး အာ႐ုံေၾကာ ထိခိုက္သြား

ကြန္းခ်မ္း | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၃၅ မိနစ္
                

စံခလပူရီ (မဇၥ်ိမ) ။        ။ ရဲ၏ ႐ိုက္ႏွက္ စစ္ေဆးမႈ ဒဏ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာမိုးရြာသား ကိုသက္ပိုင္စိုး အား ေဆး႐ုံတင္ ကုသထားရသည္မွာ ရက္ ၂၀ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အာ႐ုံေၾကာ မ်ား ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါမ်ား လႈပ္ရွား၍ မရေတာ့ေၾကာင္း မိသားစုဝင္ႏွင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေန သူမ်ားက ေျပာသည္။

႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးစဥ္တြင္ ဦးေခါင္းႏွင့္ ၾကမ္းျပင္ ေဆာင့္မိျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံေၾကာမ်ား ထိခိုက္ကာ ပခုံးဆစ္ႏွင့္ လက္ႏွစ္ဖက္မွာ လႈပ္ရွား၍ မရေတာ့ေၾကာင္း၊ ေပါင္ၾကားမွ ဒဏ္ရာမ်ားလည္း ေကာင္းစြာ မက်က္ေသးေၾကာင္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး က ေျပာသည္။

“မေန႔ကေတာင္ သူတို႔မိသားစုကို က်ေနာ္ ဖုန္းဆက္ေသးတယ္။ ဆရာဝန္ေတြ ေျပာေတာ့ ပကတိ အေျခအေနကို
ျပန္ရဖို႔ ဆိုတာ မလြယ္ေတာ့ဘူးလို႔ သူ႔အေမက က်ေနာ့္ကို ေျပာတယ္။ အခု က်ေနာ္လည္း ရန္ကုန္ ေရာက္ခိုက္ ဆိုေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ကုလို႔ မသက္သာရင္ ရန္ကုန္ကို တက္လာခဲ့ပါလို႔ လွမ္းေျပာလိုက္ေသးတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို  ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္႐ိုက္ရြာ ဘုရားပြဲတြင္ လူငယ္ခ်င္း ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားရာမွ လူတဦး ေသဆုံးမႈ တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ ဟူေသာ သံသယျဖင့္ ကိုသက္ပိုင္စိုး အပါအဝင္ ကြမ္႐ိုက္၊ ကမာမိုး၊ ေဒါင္းဥရြာမ်ားမွ လူငယ္ ၁၃ ဦးကို ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဆုံ ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့သည္။ အျပစ္မရွိသူကိုးဦးကို ျပန္လႊတ္
ေပးခဲ့ရာ ကိုသက္ပိုင္စိုးမွာ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဖမ္းဆီးထားစဥ္ တလအတြင္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ကိုသက္ပိုင္စိုးမွာ ထိုေန႔တြင္ပင္
ေခ်ာင္းဆုံေဆး႐ုံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာမွ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ အ႐ိုး အေၾကာအဆစ္ အထူးကုဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကုသခဲ့ရသည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ႐ိုက္ႏွက္ စစ္ေဆးသူကို အေရးယူမႈ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးသူ ဒုရဲအုပ္ကို ခ႐ိုင္သို႔ ေျပာင္းပို႔ထားေၾကာင္း ေခ်ာင္းဆုံရဲစခန္းမွ ဒု-ရဲအုပ္တဦးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ဒု-ရဲအုပ္ ေက်ာ္စြာခိုင္ကို ခ႐ိုင္သို႔ ေျပာင္းပို႔ထားသည္မွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း တစုံတရာ မရွိေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမလကတည္းက စာတင္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ႐ိုက္တဲ့ ရဲက အခု ရြာထဲမွာ ေပၚေပၚတင္တင္ပဲ သြားလာတာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ေနရတုန္းပဲ။ ဘာမွ
ေခၚယူစစ္ေဆး ေမးျမန္းတာ မရွိဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။

လူနာအား ျပည္နယ္ ရဲမင္းႀကီးမွ ေငြက်ပ္ တသိန္းခြဲ တႀကိမ္၊ ႏွစ္သိန္း တႀကိမ္ လာေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု ကိုသက္ပိုင္စိုး၏ မိခင္က ေျပာသည္။

မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးသူကို အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး က ေျပာသည္။

ကြမ္႐ိုက္ရြာ ဘုရားပြဲ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူငယ္ ေလးဦးအား ေမာ္လၿမိဳင္ ရဲစခန္းတြင္ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။