Saturday, September 15, 2012

မုိဟာမက္ဗီဒီယုိကလစ္ကုိဖ်က္ခ်ေပးရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ Google ပယ္ခ်Reuters
စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂


အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ YouTube
ဗီဒီယုိကလစ္ အင္တာနက္တြင္ ဆက္လက္ထားရိွမည္ဟူေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ Google က ေသာၾကာေန႔တြင္ ပယ္ခ်လုိက္သည္။

အေမရိကန္သံရုံးမ်ား ၀င္ေရာက္စီးနင္းတုိက္ခုိက္ခံရသည့္ အီဂ်စ္နုိင္ငံ၊ လစ္ဗ်ားနုိင္ငံတုိ႔တြင္ ထုိဗီဒီယုိကလစ္ ၾကည့္ရႈနုိင္ျခင္း မျပဳနုိင္ရန္ စီစဥ္လုိက္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံတုိ႔ရိွ အင္တာနက္သုံးသူမ်ားအတြက္ ထုိဗီဒီယုိကလစ္ကုိ ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္ေနေၾကာင္း Google က ေျပာၾကားလုိက္သည္။
လစ္ဗ်ားတြင္ အေမရိကန္သံရုံး အဂၤါေန႔က တုိက္ခုိက္ခံခ့ဲရျပီး သံအမတ္နွင့္ အေမရိကန္အရာရိွ ၃ ဦး ေသဆုံးသြားသည္။
Google က ဗီဒီယုိကလစ္မ်ား အင္တာနက္တြင္ ကန္႔သတ္ပစ္ရန္မွာ နုိင္ငံေရးဖိအားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံ၏ ဥပေဒေၾကာင့္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာသည္။
“အိႏိၵယ နဲ႔ အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံတုိ႔မွာ ဥပေဒနဲ႔ မညီတ့ဲအတြက္ ဗီဒီယုိကလစ္ေတြကုိ အကန္႔အသတ္ လုပ္လုိက္တယ္၊ ျပီးေတာ့ အီဂ်စ္ နဲ႔ လစ္ဗ်ားတုိ႔မွာေတာ့ အကဲဆတ္တ့ဲအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Google က ေျပာသည္။
အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ YouTube
အျငင္းပြားဖြယ္ ဗီဒီယုိကလစ္က YouTube ၏ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရိွမရိွ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္က Google ကုိ ေတာင္းဆုိခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။
သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း Google က ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ထားသည္။
အျငင္းပြားဖြယ္ ထုိရုပ္ရွင္ကား ထုတ္လုပ္သူ အသက္ ၅၅ နွစ္ အရြယ္ Nakoula Basseley Nakoula သည္ ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္မွ ျဖစ္သည္။
အဆုိပါပုဂၢဳိလ္သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပစ္ဒဏ္က်ခံခ့ဲဖူးျပီး ဇြန္လက ခြ်င္းခ်က္ျဖင့္ ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာသူျဖစ္သည္။
အေမရိကန္အာဏာပုိင္တုိ႔က အဆုိပါပုဂၢဳိလ္သည္ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ျပီး သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ရိွမရိွ စုံစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု ေျပာသည္။

- translated by Moemaka

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးေတာင္းဆိုသည့္ လက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိးကာ ေထာင္အတြင္း က်န္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

က်ပ္သန္းေထာင္ခ်ီ ေၾကးနီ အလြဲသံုးစားမႈ စတင္အေရးယူ

-

စေနေန ့၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ သတင္း - The Voice Weekly

ဝန္ထမ္း ၄၆ ဦးက အသိေပး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၇၀၀ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ေၾကးနီတန္ ၃၀၀ေက်ာ္ အလဲြ သံုးစားမႈတြင္ ပါဝင္သည္ဟူေသာ စဲြခ်က္ျဖင့္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း စက္႐ံုမွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတို႔က ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး တရားစဲြဆိုႏိုင္ရန္ အမႈတည္ေဆာက္ေနေၾ

ကာင္း ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွဴး ဦးလွေငြက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ေၾကးနီတန္ ၃၀၀ ေက်ာ္ အလဲြ သံုးစားမႈမွာ စစ္ေဆးဆဲ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ ေၾကးနီ စီမံကိန္း စက္႐ံုမွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတို႕ကို တရား႐ံုး တင္မည့္ရက္ ေရႊ႕ဆိုင္း၍ ရမန္ႀကီး တစ္ပတ္ ထပ္ယူထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထိန္းသိမ္း ခံထားရသည့္ မံုရြာ ေၾကးနီ စီမံကိန္း စက္႐ံုမွဴး ဦးေအာင္ေလာဟာ ႏွင့္ ေၾကးနီပို႔ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ေဆြတို႔ ကို ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၿပီး ၁၄ ရက္ ျပည့္ေျမာက္ ျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ တရား႐ံုးသို႔ ႐ံုးတင္ စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ခရီးစဥ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးမွာ ညေန ၄ နာရီေက်ာ္မွ တရား႐ံုးသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒ အရာရွိမွာ လည္း ယင္းအမႈအတြက္ ၾကည့္႐ႈရမည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား မွာ အလြန္ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ရမန္ႀကီး တစ္ပတ္ ထပ္ယူ ခဲ့ရေၾကာင္း ထိန္းသိမ္း ခံထားရသူမ်ား၏ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေန ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာ ၾကားသည္။

သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိုင္ဗင္ဟိုး ကုမၸဏီတို႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ ေၾကးနီ စီမံကိန္း ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဝမ္ေဘာင္ ကုမၸဏီတို႔ထံ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ မွစတင္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ အထိ တရားမဝင္ စက္လည္ပတ္၍ ေၾကးနီတန္ခ်ိန္ ၃၃၈ ဒသမ ၉၃၂ တန္ကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ ခဲ့သျဖင့္ ေၾကးနီ သတၱဳတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးထံသို႔ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံသို႔ တိုင္ၾကားစာ ထပ္မံ ေပးပို႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေၾကးနီ သတၱဳတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားက The Voice Weekly သို႔ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ အလြဲသံုးစားမႈကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဖသိန္းက ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း၌ (ပ) နံပါတ္ ၂၈၅/၂၀၁၁ ျဖင့္ တိုင္ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္လာသည့္ တိုင္ေအာင္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ အဓိက ပါဝင္ဖြယ ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လဆန္းကပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ အလြယ္တကူ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေၾကးနီသတၱဳတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ခံထားရသူႏွစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အမႈကိစၥ ၾကန္႔ၾကာရမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Voice Weekly က စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ၌ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ကိုကို ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ပုဒ္မ ၆/၁ ျဖင့္ ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး ထားသည္ဟု ၾကားသိရ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အမႈကို ဌာန ဆိုင္ရာ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ သာမက တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ အဖြဲ႕၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းႏွင့္ အထူး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတို႔က ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး ေနေသာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာ ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေၾကးနီတန္ ၃၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသံုးစား မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပး ေဖာ္ထုတ္ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္း ၄၆ ဦးကို သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန အမွတ္(၁)သတၱဳ တြင္းလုပ္ငန္း ေခတၱ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးႏွင့္ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အလြဲသံုးစားမႈ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ျပ၍ မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး အမႈစစ္ေဆး ေနစဥ္မွာပင္ ေၾကးနီသတၱဳမ်ား ျပန္လည္ သိမ္းဆည္း မိေၾကာင္း အသိေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ႏႈတ္မိန္႔အရ အဆိုပါ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ေၾကးနီမ်ားကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ကို ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံျခင္း၊ ယင္းေငြထဲမွ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီး မ်ားတြင္ ကင္ဆာေရာဂါကုစက္မ်ား လွဴဒါန္း ခဲ့ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တုိ႔ကို အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေၾကးနီ သတၱဳတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးတို႔တြင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဌာနကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအုိင္ ဗင္ဟိုး ကုမၸဏီက ေသာ္လည္းေကာင္း ကင္ဆာ အထူးကု စက္မ်ား လွဴဒါန္းထားမႈရွိ မရွိကို The Voice Weekly သတင္း အဖြဲ႕က စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ အမ်ား စုေပါင္း လွဴဒါန္း ထားေသာ ကင္ဆာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ စက္ႏွစ္လံုးသာ ရွိၿပီး အလွဴရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနပါဝင္ ျခင္း မရွိေၾကာင္း ကင္ဆာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ဌာန ဌာနမွဴး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ စိုးဦးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလး ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီး ကင္ဆာဌာနတြင္လည္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထား ေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ စက္ႏွစ္လံုးသာ ရွိၿပီး တစ္လုံးမွာ တပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိေသးေသာ စက္အသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ပထမပတ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေၾကးနီတန္ ၃၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသံုးစားမႈတြင္ ေၾကးနီစက္႐ံု ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး ထားေသာ္လည္း အဆုိပါ ေၾကးနီမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထိ သယ္ယူခဲ့ရာ၌ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ရွစ္ လ နီးပါးၾကာ လက္ခံ သိမ္းဆည္း ထားသူမ်ားကိုမူ အေရးယူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေၾကးနီ သတၱဳတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသူ ႏွစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီတန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ေက်ာ္ႀကီးကို ဒီႏွစ္ေယာက္ တည္းနဲ႔ေတာ့ လံုးဝ မျဖစ္ႏုိင္ ပါဘူး။ ႀကီးႀကီးပိုင္းက မပါဘဲ နဲ႔ေတာ့ လုပ္ရဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကလည္း အမွန္အတုိင္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆားလင္းႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္း တြင္ ထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ ေၾကးနီ စီမံကိန္း ဝန္ထမ္း ဦးေက်ာ္ေဆြ၏သား ျဖစ္သူ ဦးသက္ဝင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္း ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အေရးႀကီးေသာ စစ္ ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၃/၂၀၁၂ တြင္ ေၾကးနီ ၃၃၈ ဒသမ ၉၃၂ တန္ကို စာရင္း မေဖာ္ျပဘဲ မမွန္မကန္ ထုတ္ယူခဲ့ သည့္ မွတ္တမ္း အေထာက္အထားမ်ား ႀကိဳတင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားျခင္း မ်ားကို ျမန္မာအိုင္ဗင္ဟိုး ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဌာနမွဴး ဦးေအာင္ေလာဟာ၊ General Manager Mr.Glenn E.Forl ႏွင့္ ေဒၚသီရိတုိ႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တုိင္စာကို စစ္ေဆးရာမွ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ျခင္း တြင္ က်သင့္ေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္က ေပးေခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဝမ္ေဘာင္ ကုမၸဏီက ေပးေခ် ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၄ ရက္ ေန႔အထိ ေလးရက္တာ ကာလအတြင္း ေဒၚလာသံုးသန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိေသာ ေၾကးနီ တန္ခ်ိန္ ၃၃၈ ဒသမ ၉၃၂ တန္ ကို ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအိုင္ဗင္ဟိုး ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ျမန္မာ ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္သို႔ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း မွာ ေမးခြန္း ထုတ္ရမည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
“ကြၽန္ေတာ္ အမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ MEC နဲ႔ ဦးပိုင္မွာ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ေနတဲ့ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုကို အယံုအၾကည္ မရွိဘူး။ တပ္မေတာ္က လုပ္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြက ႐ံႈးတာ မ်ားတယ္။ ျမင္းၿခံ သံမဏိ စက္႐ံုကို ဝန္ႀကီးဌာန လက္ထဲ ျပန္လႊဲေျပာင္း လိုက္သလို၊ ဦးပိုင္က လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ကိုလည္း ဝန္ႀကီးဌာန လက္ထဲ လႊဲေျပာင္း ေပးရင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပးမယ္ဆိုရင္လည္း Open Tender ေပးေစ ခ်င္တယ္” ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ က ဆိုသည္။

အနာဂတ္ ကာလတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာဆႏၵ ရယူၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရရွိမည့္ အက်ဳိး အျမတ္မ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ကိုဂ်င္မီက ဝက္ေမွး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ေလးရက္ကို ေဒၚလာသံုးသန္းနဲ႔ တြက္မယ္ ဆိုရင္ ေျခာက္လ ၾကာတာနဲ႔ အရင္းေက်ၿပီ။ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ လက္သိပ္ ထိုးေရာင္း မေရာင္းဆိုတာ ကာယကံရွင္ေတြပဲ သိႏိုင္မွာပါ။ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္း ေတြကို ပုဂၢလိက လက္ထဲ လႊဲေျပာင္းတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တယ္” ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္း ေကာ္မတဝင္တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ မံုရြာ ေၾကးနီ စီမံကိန္း အနီး ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာ ေလးရြာမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ဖိအားေပး ခံခဲ့ရျခင္း၊ လယ္ယာေျမ ဧကေပါင္း ၇၈၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္း ခံခဲ့ရသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား ၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျခင္း၊ ေၾကးနီ စီမံကိန္း စြန္႔ပစ္ ေျမစာပံုမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္၀န္း က်င္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္း စသည္ ့ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ အဆိုပါ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းရန္ ဇြန္လ ပထမပတ္မွ စတင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိၿပီး စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ကူးစက္ခဲ့သည္။

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ခုိး၀င္ဘဂၤလီ ဆယ္ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးရမိ


Saturday, 15 September 2012

-----------------------------------
စစ္ကိုင္းတုိင္းေျမာက္ပိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊
ေပါက္ေတာရြာမွာ ခိုးဝင္လာသူ ဘဂၤလီကုလား အေယာက္ သံုးဆယ္ အနက္က ဆယ္ေယာက္ကို
မေန႔က စက္တင္ဘာလ ၁၄-ရက္ေန ညခုနစ္နာရီခန္႔မွာ ဖမ္းမိခဲ့တယ္။

အေလာင္းေတာ္ ကႆပသြား ေတာလမ္းမွာ ရြာသားတစ္ေယာက္ကေတြ႕လုိ႔ သတင္းပို႔တဲ့အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ အရံမီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေတြက ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီးခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ ေပါက္ေတာရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအိမ္မွာ ေခတၱ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးေနာက္ ကေလးၿမိဳ႕ရဲစခန္းက စက္ေလွနဲ႔ လာေခၚသြားခဲ့တယ္။

ဖမ္းမိတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ဘဂၤလီ ဆယ္ေယာက္ကို လမ္းျပေခၚလာခဲ့သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဗမာလူမ်ိဳး ကိုစိန္ဝင္းဟာ မင္းကင္းနယ္ ေတာင္တြင္းရြာကျဖစ္ပါတယ္။ တမူးမွ ကေလးကို ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ခ ငါးသိန္းက်ပ္ရၿပီးေတာ့၊ တမူးကေနွ မႏၲေလးတေရာက္ ပို႔ေပးရင္ တစ္ေယာက္ကို (၁၅)သိန္းရတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ခါတုိင္းလိုပဲ အလြယ္တကူ ျဖတ္ေက်ာ္လုိ႔ရမယ္ထင္ၿပီး အတင့္ရဲရဲ ျဖတ္ေက်ာ္လာတဲ့အတြက္ ဖမ္းမိသြားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အခု ဖမ္းမိတဲ့ ဘဂၤလီေတြဟာ(၂၇)ေယာက္အုပ္စုအေနနဲ႔ ၀င္လာၾကတာျဖစ္ၿပီး၊ က်န္(၁၇)ေယာက္
ကေတာ့ လြတ္ေျမာက္ေနေသးတယ္။

အနီးအနားက ဆင္ရြာမွာလည္း (၃၀)ေယာက္ အုပ္စုတစ္အုပ္စု ရွိေနေသးတယ္လို႔ သတင္းထြက္တယ္။ အင္းစိန္တံငါရြာမွာလည္း ဘဂၤလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ၾကားရလုိ႔ ေနသာရြာ ဆရာေတာ္ ဦးဓမၼိက က လူလႊတ္ၿပီး စုံစမ္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခု ဖမ္းမိတဲ့ ကိုစိန္ဝင္းဟာ လမ္းျပအဆင့္သာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘဂၤလီေတြကို ခုိးသြင္းေပးေနတဲ့ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ေဒသခံ တစ္ဦး ကေလးၿမိဳ႕မွာ ရွိေနၿပီလို႔ တြက္ဆၾကတယ္။ အဆိုပါ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ဟာလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ စုံစမ္းရွာေဖြဆဲျဖစ္တယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔က ကေလးၿမိဳ႕မွာ ပူပူေႏြးေႏြး က်င္းပထားတဲ့ ဘဂၤါလီခိုး၀င္သူ႐ႈတ္ခ်ပဲြေၾကာင့္ အခုလို ျပည္သူလူထုဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးတာကို ေဒသခံျပည္သူ႕ရဲေတြကလည္း အားရေက်နပ္ေနၾကတယ္
လို႔သိရတယ္။

လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဝန္ႀကီးဦးခင္ရီကေတာ့ ဘဂၤလီေတြ ခိုး၀င္လာတာကို
မေတြ႕ရဘူး ဆိုတဲ့သဘာမ်ိဳးကို မၾကာေသးခင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုမွာ
ေျပာၾကားသြားခဲ့တယ္။
----------------------------
Coral Arakan News Agency

၀က္ေမွးေက်းရြာမွ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္း၊ မေအးနက္၊ မျဖဴျဖဴ၀င္း တုိ႕မုံရြာအက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္

7Day News Journal

တူနီး႐ွားႏုိင္ငံ အေမရိကန္သံ႐ုံးအနီးမွ ဆႏၵျပမႈမ်ား

တူနီး႐ွားႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ဆန္႕က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈအတြင္း ၃ ဦးေသဆုံးၿပီး ၂၉ ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာေရး ဆႏၵျပမႈ ဩစေၾတးလွ်သို႕ကူးစက္

(၂၀၁၂ခု စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္)

ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အသုဘလူေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးခန္႕ ပို႕ေဆာင္

September 14, 2012 at 12:59 pm
ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အသုဘတြင္ လူသတ္တရားခံ အစစ္အမွန္ကို ေဖၚထုတ္ေပးရန္ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆို ယမန္ေန႕က ျပဳလုပ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အသုဘတြင္ သူ႕အား သတ္ျဖတ္သူ တရားခံ အစစ္အမွန္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ေပးရန္ အသုဘ လာသူမ်ားက ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျပီး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တာ၀န္ရွိသူ အမ်ားအျပားသည္ ျပစ္မူ က်ဴးလြန္သူမ်ားထံမွ လာဒ္ေငြ အေျမာက္အျမား ယူျပီး လြတ္ေပးကာ ျပစ္မူ မက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီး အေရးယူေလ့ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႕အတြက္ ယခု ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အမူတြင္လည္း အမွန္တကယ္ ျပစ္မူ ရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ လူသတ္မူ က်ဴးလြန္ ျခင္း မရွိသူ အေျခအေနမဲ့ သာမန္ လူမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ အေရးယူျပမည္ကို ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
သုိ႕အတြက္  အသုဘတြင္ ပိုစတာမ်ားေထာင္ျပီး တရားခံ အစစ္အမွန္ကို ေဖၚထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း  ေက်ာက္ေတာ္ ေဒသခံ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။
“ အခု လူေတြက စိုးရိမ္ေနတာ အမွန္ တကယ္ ျပစ္မူ က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကို ဖမ္းဆီး အေရးမယူဘဲ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ လူေတြကို ဖမ္းဆီး အေရးယူမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္” ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ ေက်ာက္ေတာ္ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ယခင္ကလည္း ယခုလို ေငြေၾကး လာဒ္လာဘ ယူျပီး ျပစ္မူ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးမယူ မဖမ္းဆီးဘဲ မ်က္ကြယ္ ျပဳထားေသာ  ျပစ္မူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိသည္ဟု ဆိိုသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လက္ပူ လက္ၾကပ္ မိတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို သံသယ ျဖစ္စရာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနတယ္။ ေက်ာက္ေတာ္မွ ရခိုင္ေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ဘဂၤလီေတြကို တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ အေရးယူတာ မရွိခဲ့ပါဘူး” ဟု ဆိုသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႕က ရွမ္းရြာမွ အိမ္တစ္ေဆာင္ မီးရွိဳ႕ခံခဲ့ရျပီး ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႕ကလည္း ပိုက္သည္ရက္ကြက္မွ ဆိုင္ကယ္သမား ကုိစံေရႊ (၃၁)  ႏွစ္ကို ဘုရားေပါင္းေက်းရြာကို လူသြားပို႕ျပီး  အျပန္တြင္ ဘဂၤလီ ပိုက္သည္ရြာမွ ရြာသား ၂၀ ခန္႕က တုတ္ဓါးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဆးရံု တင္ပို႕ခဲ့ရသည္။
အလားတူ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္စ္လ ၂ ရက္ေန႕ ညဥ့္အခ်ိိန္ကလည္း အသစ္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာက္ေတာ္ ေရႊျပည္သစ္ကားဂိတ္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဘဂၤလီ လူအုပ္စု တစ္ခုက ၀င္ေရာက္ျဖိဳဖ်က္သြားခဲ့ျပီး ၾသဂတ္စ္လ ၅ ရက္ေန႕ကလည္း  ေတာင္ေပါက္ရြာမွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပိုင္ မီးစက္ၾကီး တစ္လံုးကို မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။
သုိ႕ေသာ္လည္း တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ အေရးယူျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း  မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႕အတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ ေဒသခံမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ား၏ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မူမ်ား အေပၚ  သံသယ အၾကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆူပူ ျဖစ္စဥ္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ၃၁ ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရျပီး ထိုအထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား  အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

 September 14, 2012 at 12:01 pm
ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အသုဘ ေက်ာက္ေတာ္တြင္ လူေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးခန္႕ ပို႕ေဆာင္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရေသာ ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အသုဘ အား စက္တဘၤာလ ၁၃ ရက္ေန႕က ေက်ာက္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ သျဂိဳလ္ရာ လူေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးခန္႕ လိုက္ပါ ပို႕ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။
ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အသုဘ ( ဓါတ္ပံု- ေရႊျမန္မာ) “ ဒီေလာက္ မ်ားတဲ့ လူေတြ ကို အသုဘ တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးပါဘူး။ တစ္ျမိဳ႕လံုးျပည့္ေနတယ္။ ခန္႕မွန္းေျခ တစ္ေသာင္္းေက်ာ္၊ ႏွစ္ေသာင္း နီးပါးခန္႕ရွိ ႏိိုင္ပါတယ္” ဟု အသုဘသို႕ သရဏဂံု သြားေရာက္ တင္ေပးခဲ့သူ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးက မိန္႕ၾကားသည္။
အသုဘအား ေန႕လည္ ၂ နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္တြင္ မီးသျဂိၤဳလ္ရာ  ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕ေပၚ က ျပည္သူမ်ားသာမက ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုးမွ လူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ အသုဘ လိုက္ပါ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
အသုဘ လိုက္ပါ ပို႕ေဆာင္ေနစဥ္ ဆူပူအံုၾကြမႈ  ေပၚေပါက္မည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္  ေဒါသ ထြက္ေနေသာ လူအုပ္ၾကီးကို ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေဖ်ာင္းဖ် ထိန္းသိမ္း ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။
“ ဆရာေတာ္တို႕က ေျပာတာက တရားဥပေဒနဲ႕ အညီ တာ၀န္ရွိသူေတြက အေရးယူလိမ့္မယ္။ အၾကမ္းဖက္မူေတြ မလုပ္ဖို႕ ေမတၱာရပ္ ခံရပါတယ္။ အကယ္၍ လူသတ္ တရားခံေတြကို တရား ဥပေဒနဲ႕  ရဲအဖြဲ႕ က အေရးမယူဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီခါမွသာ ဆရာေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ျပီး အေရးဆိုမူေတြ လုပ္မယ္လို႕ ေျပာဆို ေဖ်ာင္းဖ်ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ရဲက တရားခံႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး မိထားျပီလို႕ သိရပါတယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႕ၾကားသည္။
ယခုအခါ ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အား သတ္ျဖတ္မူႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု စြပ္စြဲခံရသူ ပိုက္သည္ရြာ သား ေရႊေမာင္(ေခၚ) အဒူမာလိတ္နဲ႔ လာလူး (ေခၚ) ေဖာ္ရီအာမတ္တို႔ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရ သည္။ တျခား သတင္းရပ္ကြက္အရ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးထားသူ ႏွစ္ဦးမွာ စစ္ေတြျမိဳ႕မွ လာေရာက္သူ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  သူတို႕ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူ ယခု လူသတ္မူတြင္  အနည္းဆံုး လူေပါင္း (၈) ဦးခန္႕ ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း သူတို႕ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မူကို ၾကည့္ျပီး ေျပာဆိုသည္။
ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် (၆၄ ႏွစ္) သည္ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီခန္႕တြင္ မေလးရွားရွိ သူ႕သားထံမွ ေပးပို႕ေသာ ေငြကို ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕မွ ထုတ္ယူျပီး သူေနထိုင္ရာ သရက္အုပ္ ေက်းရြာ သုိ႕  အျပန္တြင္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။
“ သူသတ္ျဖတ္ခံရတာက ရိုးရိုး  လူသတ္မူ မဟုတ္ပါဘူး။ လုယက္မူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လည္ပင္းကို လွီးထားတဲ့ အတြက္ ဒါဟာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သူေတြက တမင္ က်ဴးလြန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရမ္းျဗဲ ေက်ာက္နီေမာ္က မသီတာေထြး လည္ပင္းကို လွီးထားတာနဲ႕ အခု လွီးထားတာဟာ တစ္ေထရာတည္း တူေနပါတယ္” ဟု အေလာင္းကို ကိုယ္တိုင္ သြားၾကည့္ခဲ့သူ ေက်ာက္ေတာ္ သေဘၤာဆိပ္မွ ကိုနီေအာင္ေက်ာ္က နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။
ယခုအခါ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အသတ္ခံရမူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး  မေက်နပ္မူမ်ား အထူး တိုးပြားေနျပီး သက္ဆိိုင္ရာမွ ေငြစားျပီး အမူမွန္ကို မေဖၚထုတ္ဘဲ ထားမည္ကို ျပည္သူမ်ားက အထူး စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။
အခင္းမျဖစ္ပြားမီ နံနက္ပိုင္းကလည္း  သရက္အုပ္ ေက်းရြာမွ ေစ်းသြား ေစ်းလာမ်ားအား ပိုက္သည္ရြာ ဘက္မွ  တုတ္၊ ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက ရန္ျပဳမည့္ အေနအထားမ်ိဳး  ရွိေနေၾကာင္း   သရက္အုပ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ်တို႕မွ  ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အသတ္ခံရေသာ ညေနပိုင္းကလည္း ရြာသားမ်ား အေလာင္း ေတြ႕ခ်ိန္တြင္ က၀ိရတနာ ဘုန္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ တပ္စြဲထားေသာ ေျမာက္ဦး အေျခစိုက္ ခမရ (၃၇၈) တပ္ရင္းသုိ႕ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားရာ တပ္ရင္းမႈးက တပ္သားမ်ားကို  မလိုက္ရဟု တားျမစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အလားတူ ေက်ာက္ေတာ္ ရဲစခန္းသုိ႕ အေၾကာင္းၾကားရာ တာ၀န္ရွိသူ ရဲစခန္းမွဴးက  ရြာသား မ်ား အား မင္းတို႕ အေလာင္းကို ယူလာနိုင္ရင္ ယူလာၾကပါဟု ေျပာၾကားျပီး ရဲသား တစ္ဦး တစ္ေယာက္ မွ ေစလႊတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း  သိရသည္။
ရခိုင္တြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ  ဗမာလူမ်ိဳး အရာရွိၾကီးမ်ား အထဲမွ တခ်ိဳ႕သည္ “ရခိုင္နဲ႕ ကုလားျဖစ္ တာ- တို႕ အေနသာၾကီးပါ” ဟု စိတ္ သေဘာ ထားကာ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ ေနသျဖင့္ မလို လားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေနာင္တြင္ ပိုမို  ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။
 http://www.narinjara.com/burmese/

ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ရခိုင္တာ၀န္ခံ ေမာင္ေတာတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ရခိုင္အမ်ိဳး သားတစ္ဦး ဓါးခုတ္ခံရ

September 15, 2012 at 10:40 am ေမာင္ေအး

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး တာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ဦးႏွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းတို႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕သို႕ေရာက္ေနစဥ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတဦးကို တိုက္ခိုက္ခံရျပီး ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္္သျဖင့္ ေဆးရံု တင္ပို႕လိုက္ရသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

တိုက္ခိုက္ခံရသူမွာ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ရြာသာယာေက်းရြာမွ ဦး ေအာင္လွျဖဴ ျဖစ္ျပီး စက္တင္ဘာ လ ၁၄ ရက္ ေသာၾကာေန႕ ညေန ၈ နာရီေက်ာ္ခန္႕တြင္ လယ္တဲ ေစာင့္ ေနစဥ္ ဘဂၤလီ ၂၀ ခန္႕က ေသနတ္ တုတ္ဓါးမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဦးေအာင္လွျဖဴ၏ မိသားစု၀င္တဦးက ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။
“ျဖစ္တာက ည ၈ နာရီမွာ ျဖစ္တာပါ။ လယ္တဲမွာျဖစ္တာပါ။ လယ္တဲနဲ႕ ရြာနဲ႕က ၅ မိ နစ္ခန္႕ ေ၀းပါတယ္။ သူက အသက္ ၆၀ နီးပါးရွိပါျပီ။ ဒဏ္ရာေတြက ၀မ္းဗိုက္နဲ႕ လည္ပင္းမွာ ဒဏ္ရာ ၃ ခ်က္ရွိ ပါ တယ္။ အားလံုးက ဓါးဒဏ္ရာပါ။ သူက ရြာနဲ႕နီးတဲ့ အတြက္ သူ႕မယားနဲ႕ လယ္တဲ ေစာင့္ေနတာပါ။ ျပႆနာ ျဖစ္မွ ေအာ္သံၾကားတဲ့အတြက္ ရြာကလူေတြ လိုက္သြားေတာ့ ဒဏ္ရာေတြနဲ႕ ေျမၾကီးမွာ လဲေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္”  ဟု ဆိုသည္။
ဦးေအာင္လွျဖဴအား တိုက္ခိုက္ခဲ့သူမ်ားမွာ ပန္းဇင္းျပင္ရြာႏွင့္ ေညာင္ေခ်ာင္း ဘဂၤလီရြာမွ  ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာၾကားသာ္လည္း နိရဥၥရာမွ သီးျခား အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
“ သူတို႕လယ္တဲကို လာျပီး ဘဂၤလီ ၂၀ ခန္႕က လာ၀ိုင္းတဲ့အတြက္ ေအာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရြာသားေတြ ထြက္လိုက္သြားတဲ့အတြက္ ထြက္ေျပးသြားတယ္။ ေအာင္ လွျဖဴမွာေတာ့ ဓါးဒဏ္ရာ ၃ ခ်က္နဲ႕ အခုေတာ့ ေမာင္ေတာ  ေဆးရံု ကိုပို႕ထားပါတယ္။ ေသမယ္ ရွင္မယ္ေတာ့မသိရပါဘူး” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ေအာင္လွျဖဴ၏ ဇနီးျဖစ္သူမွာ လယ္တဲမွ ထြက္ေျပး လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုအခါ အဆိုပါ ေက်းရြာတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ နစက တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၅ ဦးေရာက္ရွိ ေနျပီး လံုျခံဳေရးယူထားေၾကာင္း သူကဆက္ေျပာသည္။
ယခုကဲ့သို႕ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတဦး တိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္တြင္  ေမာင္ေတာျမိဳ႕သို႕  ယခင္ျပည္ ထဲေရး ၀န္ၾကီးေဟာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုင္းမွဴးေဟာင္းလည္းျဖစ္ခဲ့သူ ရခိုင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး တာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘုန္းေဆြႏွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ မြတ္ဆလင္ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တဦးျဖစ္သူ ေအာင္ေဇာ္၀င္းတို႕ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။
ဦးေမာင္ဦး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲမွာ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕က စစ္ေတြကေန ဘူး သီးေတာင္သို႕ အျမန္ယဥ္ႏွင့္ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕တြင္ ဦးေမာင္ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕ ကို ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ခံ သံဃာေတာ္မ်ားက ေတြ႕ဆံုရန္ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အေတြ႕ မခဲဘဲ ေမာင္ေတာသို႕ လံုျခံဳေရးအျပည့္ႏွင့္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။
ေမာင္ေတာသို႕ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ၾကံ့ခိုင္ေရးရံုးတြင္ မြတ္ဆလင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုခဲ့ျပီး စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ငခူရေက်းရြာသုိ႕ ဦးေအာင္ ေဇာ္၀င္းႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိသို႕ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ မဲရရွိေရးကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း လည္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။
ဦးေမာင္ဦးႏွင့္အဖြဲ႕ ေမာင္ေတာသို႕ လာေရာက္စဥ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ရခုိင္အမ်ိဳး သမီး မ်ား ဆႏၵျပရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ဟန္႕တားခဲ့သည့္အတြက္ ဖ်က္ သိမ္းခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။
 http://www.narinjara.com/burmese/?p=2161

NCGUB ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းထုတ္ၿပန္ေၾကညာခ်က္

ရုိဟင္ဂ်ာမွာ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေၾကာင္းအီရန္ သံအမတ္အား ရွင္းလင္း တင္ျပ

September 13, 2012 at 3:40 pm
အီရန္ သံအမတ္ စစ္ေတြသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အီရန္ သံအမတ္သည္ ယေန႕ နံနက္က ရန္ကုန္မွ စစ္ေတြသို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
စစ္ေတြတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီထိ လူမူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႕ ေတြ႕ဆံုစဥ္  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အဓိဂရုဏ္းဆံဆံ ေျပာၾကားသျဖင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အဓိဂရုဏ္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း ရွင္းျပ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
“ သူေျပာတာကေတာ့ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အဓိဂရုဏ္းဆိုျပီး ေျပာပါတယ္။ ဒါကို တက္ေရာက္လာတဲ့ သူေတြက လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡ မဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္လိုသူေတြက တမင္ ဆူပူလိုလို႕ လုပ္တယ္လို႕ ျပန္လည္ ရွင္းျပၾကပါတယ္” ဟု ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ ဘာသာ မည့္သည့္ လူမ်ိဳးကိုမွ မုန္းတီးျခင္း၊ တိုက္ခိုက္လိုစိတ္ မရွိပါေၾကာင္း၊ ဤသည္ကို သမို္္င္းႏွင့္ခ်ိဲျပီး ေလ့လာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ျဖစ္ပြားျပႆနာမွာ ဆူပူမူကို လိုလားသူ လူတစ္စုက တိုင္းျပည္ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ရန္ အတြက္ အကြက္က်က် စီစဥ္ ဖန္တီးရာမွ ျဖစ္ပြားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားသျဖင့္ သံအမတ္ၾကီးမွာ နားလည္ သေဘာေပါက္သြားပံုရေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
သံအမတ္ၾကီးသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားဆိုေသာ စကားလံုးကိုလည္း သံုးႏုန္းခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးလည္း သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္  ခ်ီျပီး ရုိဟင္ဂ်ာမွာ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
အီရန္ သံအမတ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအား နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ခိုလံုရာ စခန္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ၾကည့္ရွဳ႕ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ ယခုအခါ  ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ လူၾကီးမ်ား၊ ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား  ေန႕စဥ္ ၀င္လာမစဲဲ  တသဲသဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
အီရန္ သံအမတ္သည္ ယေန႕တြင္ စစ္ေတြမွ  ရန္ကုန္သို႕ ျပန္သြားမည္ဟု သိရသည္။
http://www.narinjara.com/burmese/?p=2143

လ၀က ၀န္ႀကီး သို႕ အိတ္ဖြင့္စာေပးေသာေနမ်ိဳးေ၀

လ၀က ၀န္ႀကီး သို႕ အိတ္ဖြင့္ေပးေသာ ေဆာင္းပါး
ေနမ်ိဳးေ၀ - ေရးသည္ - ေပးသည္ -

လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးမွေၿမယာကိုထိခိုက္ၿခင္း

ဒီအခ်က္ကေတာ့ အၿခားက႑တစ္ခုကေနၿပီး ေၿမယာကို ထိခိုက္ေစ တဲ့အခ်က္ပါဘဲ ။ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ဆံုးရံႈးေစတဲ့နည္းေတြထဲမွာ -
- ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားအေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ေၿမယာမ်ားကို တနည္းနည္းၿဖင့္ ေနထိုင္အသံုးၿပဳခြင့္ရယူလိုက္ၿခင္း ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ပထမပိုင္းမွာ မိတ္ဆက္ ခဲ့ပါေသးတယ္ ။ တဲ့တဲ့ေၿပာရရင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံေပါက္ တရုပ္လူမ်ိဳး ကုလားလူမ်ိဳး ေတြရွိေနႀကေတာ့ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးကတာ၀န္မဲ့ ၿခစားၿပီး ႏိုင္ငံၿခားသား ““တရုပ္ၿပည္က တရုပ္နဲ႔ ကုလားၿပည္က ကုလား””ကို မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးလို႔ လြယ္ပါတယ္ ။ ဥေရာပတိုက္သားေတြကိုေတာ့ ပံုမွားရိုက္လို႔မရပါဘူး ။
အဲဒီလို ၿပည္တြင္းတရုပ္ကုလားနဲ႔ ပံုမွားရိုက္ေပးလိုက္ၿခင္းဟာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၿမယာ၀ယ္ယူခြင့္ ေတြပါ ရရွိသြားၿပီး မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးထဲ ႏိုင္ငံၿခားသားတရုပ္ေတြ၀င္သြားၿပီး ၿမန္မာေတြက ၀ိုင္းရံေစာင့္ေရွာက္ ေနရတဲ့ဘ၀ကိုေရာက္သြားေစပါတယ္ ။
ဒီၿပႆနာမ်ိဳးဟာေၿမယာဥပေဒတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကာကြယ္ ႏိုင္တာ မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး ။ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဥပေဒနဲ႔ ၿခစားမႈ ကင္းတဲ့ေဘာင္ကေန ကာကြယ္ရမွာပါ ။ ႏို၀င္ဘာလထုတ္ ဒိုင္ဗားစတီးရဲ႕ - ““အမ်ိဳးသားေန႔ကို ၂၁ ရာစုမ်က္လံုးၿဖင့္ႀကည့္ၿခင္း ”” ဆိုတဲ့အာေဘာ္တစ္ခုမွာ - ““ယခု ၂၁ ရာစုၿဖစ္သည္ ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို လက္နက္ႏွင့္ သိမ္း ဆည္းဖို႔ အေႀကာင္းၿပခ်က္ေတြ အေတာ္ပင္လိုသည္ ။ ၂၁ ရာစုသည္ လက္နက္ ရာစုမဟုတ္ ငါ - ဗမာကြ ၊ တရုပ္ကြ၊ ကုလားကြ ၊ အဂၤလိပ္ကြ ၊ ဂ်ာမနီကြလို ေႂကြးေႀကာ္ႀကမည္မဟုတ္ ။ ေနရာ ။ ေၿမေနရာ ။ ေၿမေနရာကိ္ု အစြဲၿပဳၿပီး ၿမန္မာ့ေၿမၿဖစ္လွ်င္ ““ ၿမန္မာကြ ”” လို႔လာေနမည္ ။ ကုလားေၿမၿဖစ္လွ်င္ ““ကုလားကြ”” လို႕ေႂကြးေႀကာ္ၿပီးေနလို႔ရရင္ေနခ်င္သည္ ။ ဂ်ာမနီေၿမမွာ ေနရဖို႔ ““ ဘာကြ ””လို႕ ေအာ္ရမည္နည္း ေအာ္မည္ ။အမ်ိဳးသားေရး အထိုင္ေရႊ႕ သြားေလၿပီ ။ ကိုယ့္ အမွတ္လက္ၡဏာကိုေနာက္တန္းပို႕ၿပီး ကိုယ့္ ကိုယ္လံုး ႀကီး အသက္ရႈေခ်ာင္ဖို႔ ေၿမႀကီးကို လုမည္ ။ လက္နက္ႏွင့္လုမည္မဟုတ္ ေငြကိုသံုးမည္ ။ အမွတ္လက္ၡဏာကို ေၿပာင္းခ်ိတ္မည္ ။ အဓိက က အသက္ရႈေခ်ာင္ေရးၿဖစ္သည္ ။ မိမိလူမ်ိဳးေတြ ေၿမေနရာရေရးၿဖစ္လာေပ ၿပီ ။ လက္နက္ႏွင့္ကာကြယ္ရမည္မဟုတ္ ။ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ကာကြယ္ရ မည္ ။ စစ္တပ္ႏွင့္ ၿဖဲရမည္မဟုတ္ လ၀က ႏွင့္ၿဖဲရမည့္ ရာစုၿဖစ္ ေလသည္ ။
ၿမန္မာႏိုင္ငံ သိပ္ေတာ့မက်ယ္လွ ။သို႕ေသာ္ လူဦးေရ ႏွင့္အခ်ိဳး က်ေသာ္ - လူ အခ်ိဳး ေၿမ ဧ၇ိယာ မွာ အေတာ္ေခ်ာင္ခ်ိသည္ ။ ဒါသည္ - အမ်ိဳးသားေရးကို၂၁ ရာစု မ်က္လံုးၿဖင့္ ေဒါက္ေထာက္ ႀကည့္ဖို႔ လိုလာၿခင္းၿဖစ္သည္ ။
မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီသည္ ““လူသားဆန္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံသား၀ါဒ”” ကို ကိုင္စြဲသည္ ။ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒ မဟုတ္ ႏိုင္ငံသား၀ါဒၿဖစ္သည္ ။ သို႕ေသာ္ ဒီႏိုင္ငံအတြက္ တည္ေဆာက္ၿပဳၿပင္ဖို႔ ဒီႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြန္အတုတ္ေတြနဲ႕ လုပ္ေနရေလသမွ် အၿခားႏိုင္ငံသားေတြ အတြက္ ေနရာေပးလို႔မရေသး ။ အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ကို အဖ်က္ခံၿပီး မွတ္ပံုတင္မွာ ဗမာကြ ၊ ရွမ္းကြ ၊ ခ်င္းကြ ၊ ကရင္ကြ၊ ကယားကြ ၊ မြန္ကြ ၊ ရခိုင္ကြ ၊ ကခ်င္ကြ လို႔ ေအာ္ၿပီးႏိုင္ငံၿခား သားေတြ လာေနမည္ ။ ႏိုင္ငံတြင္းေပါက္တရုပ္ကြ ၊ ကုလားကြ လို႕လုပ္လာမည္ ဆိုလွ်င္ေကာ ။ လူမ်ိဳးကို အေၿခခံခြဲ ေနတာမဟုတ္ ။ ေနာင္မ်ိဳး ဆက္အတြက္ ေၿမမက်ပ္ေရး စဥ္းစားၿပေန တာသာၿဖစ္ပါသည္ ။ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ၂၁ ရာစု မ်က္လံုးၿဖင့္ ႀကည့္ႀကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသတည္း ။”” လို႔ ေဖာ္ၿပခဲ့ဘူးပါတယ္ ။
အႏွစ္ခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ - ေၿမယာေတြမဆံုးရံႈးေစဖို႕ ၊ ေဒသခံလူမ်ိဳး ေတြေၿမမက်ပ္ေစဖို႔ ၊ ေနာက္မ်ိဳးဆက္အတြက္ အေမြခ်န္ခဲ့ဖို႔ - အေရး - ေၿမယာဥပေဒကို လ၀က ႏွင့္လာေရာက္ေဖးမဖို႔လိုသည္လို႔ေထာက္ၿပ လိုခ်င္းၿဖစ္ပါသည္ ။

ေနမ်ိဳးေ၀ - 098610719

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ ဖိတ္ၾကားလႊာ

"ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ ( ၅ )ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားဖိတ္ၾကားလႊာ"

အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္
၁၈- ၉- ၂၀၁၂ (အဂၤါေန႔)

က်င္းပမည့္အခ်ိန္
နံနက္ (၁၁း၀၀)နာရီမွ ေန႔လည္ (၂း၀၀)နာရီထိ။

က်င္းပမည့္ေနရာ
ေငြၾကာရံပရိယတၱိစာသင္တုိက္ (ေတာင္ဥကၠလာပ)။
အခမ္းအနားကုိ ေန႔လည္ (၁၂)နာရီတြင္ စတင္ပါမည္။

ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား
၂၀၀၇           -            ၂၀၁၂

ဖိတ္ၾကားလႊာ

 ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္-
၁ )-ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး။
၂ )-ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးလႊတ္ေပးေရး။
၃ )-ျပည္ပေရာက္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု အားလုံးလြတ္လပ္စြာ ျပန္လာခြင့္ေပးေရး။
၄ )-အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး။
၅ )-အေျခခံဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေရး။
စသည့္ႏုိင္ငံေရး အႏွစ္သာရရွိစြာ ( ၅ )ႏွစ္ေျမာက္ နုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကုိ
က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

က်င္းပေရးေကာ္မတီ
ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔။

စကၤာပူမွျပည္ေတာ္အျပန္နွင့္စာအုပ္အေဟာင္းေလး