Sunday, December 23, 2012

အခ်မ္းသာဆံုးဆရာ၀န္တို႔အေၾကာင္း ႏွင့္ ဆင္းရဲသားမာန

by ေဒါက္တာလႊမ္းမိုးဟန္(Dr Hlwan Moe Han) on Saturday, December 22, 2012 at 3:05am ·

            ဆရာ၀န္ျဖစ္လာဖို႔ ပညာသင္ယူရသည္မွာ မလြယ္ပါ။ဆရာ၀န္ျဖစ္ျပီးေတာ့လည္း ဆရာ၀န္ဘ၀မွာ
ဘ၀သက္ဆံုး ဆက္လက္ျပီး အရိုးထုတ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ ပိုျပီးေတာ့မလြယ္ပါ။အထူးသျဖင့့္ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ဆရာ၀န္အျဖစ္ အသက္ေမြးဖို႔ဆိုသည္မွာ ပိုျပီးေတာ့ခက္ခဲပါသည္။ တ၀မ္းတခါး
အတြက္ ၀မ္းစာရွာၾကရသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆရာ၀န္မ်ား ေငြရွာသည့္အခါ ေျပာခ်င္ဆိုခ်င္ကဲ့ရဲ႕ခ်င္၊တရားစြဲဆို
ခ်င္၊အျပစ္တင္ခ်င္သူေတြ အလြန္မ်ားပါသည္။
            ႏိုင္ငံျခားကို ေရာက္လာသည့္အခါ ႏိုင္ငံျခားက ဆရာ၀န္ေတြ ဘယ္လိုရွင္သန္ရပ္တည္ေနၾကသလဲ
ဆိုတာကို ေတြ႕ရပါသည္။စကၤာပူလိုႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္အလုပ္ရျပီးမၾကာခင္မွာ သူတို႔ဆရာ၀န္
ေလးေတြသည္ သူတို႔ရသည့္ လစာျဖင့္ ကမၻာပတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ ဆရာ၀န္သည္ လူခ်မ္းသာ၊အထက္
တန္းဆံုးအလႊာ မဟုတ္ပါ။ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဆရာ၀န္သာမက ေတာ္တန္ရံုဘြဲ႕ရပညာတတ္သည္လည္း
သူတို႔လစာျဖင့္ ကမၻာပတ္ႏိုင္ၾကပါသည္။
            ဖြ႔ံျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ဆရာ၀န္ကို တရားစြဲဆိုမႈေတြ ရွိပါသည္။ေလ်ာ္ေၾကးေတြ ေတာင္းၾကပါ
သည္။သုိ႔ေပမယ့္ အႏိုင္ရသူရွားပါသည္။တရားစြဲခံရေပါင္းမ်ားလွျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကဆရာ၀န္
မ်ားမွာ အာမခံေတြရွိပါသည္။ကာကြယ္ေပးမည့္ အဖြဲ႕ေတြ၇ွိပါသည္။ဆရာ၀န္မ်ားဘက္မွလည္း လူနာကို
ကုသည္ထက္ ေရာဂါကိုသာကုပါသည္။ သေဘာက လူနာ၏ ေငြေရးေၾကးေရး၊ဆႏၵစသည္မ်ားထက္ လုပ္ရ
မည့္ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းမညွွာမတာ အတိအက်လုပ္ပါသည္။ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္
ပါသည္။
            ဆရာ၀န္ေတြ လုပ္သမွ်၊ကိုင္သမွ်ကို လိုက္ျပီး ျငိဳျငင္အျပစ္ရွာသူမ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။ စကၤာပူ
အေထြေထြေဆးရံုၾကီးက စားေသာက္ဆိုင္မွာ ေန႔လည္စာစားၾကေတာ့ လြတ္ေနသည့္ ထိုင္ခံုေပၚမွာ ေနရာ
ဦးရန္အလို႔ငွာ ကၽြန္ေတာ္က နားက်ပ္ကေလးကို ျဖဳတ္ျပီး ထိုင္ခံုေပၚကိုတင္လိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ စကၤာပူ
သားဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က မတင္ပါနဲ႔ဟုတားပါသည္။ အေၾကာင္းရွိသည္။ တစ္ခါက ထိုသို႔တင္ထားခဲ့
သည့္ နားက်ပ္ကိုဓာတ္ပံုရိုက္၍ သူတို႔ဆီက ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ သူတို႔၏ နားက်ပ္ကို
ခ်ခ်င္သည့္ေနရာတြင္ ခ်လ်က္ လူနာေဆာင္ထဲသို႔ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးသယ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္ဟူ၍
အေရးခံရဖူးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
            စကၤာပူေဆးရံုၾကီးမွာ နံနက္ပိုင္းေရာင္းလွည့္ျပီး မနက္စာစားသည့္အခါ ထိုစားေသာက္ေနသည့္
ဆရာ၀န္မ်ားကို ဓာတ္ပံုရိုက္လ်က္ျပင္ပလူနာမွာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည့္ လူနာမ်ားႏွင့္ ပံုကို တြဲလ်က္ေဖာ္ျပ
ျပီး ဆရာ၀န္မ်ားသည္ လူနာမ်ားေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ကိုသိလ်က္ႏွင့္ အခ်ိန္ဆြဲစားေသာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္
ဟု ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ျမန္မာျပည္မွ အတင္းေထာက္..အဲ သတင္းေထာက္မ်ား နည္းနာယူၾကပါ
ကုန္။
            သည္ေတာ့ အပင္ျမင့္၍ေလတိုက္ခံရသည့္ ဆရာ၀န္ဘ၀ဟု လည္း မေျပာခ်င္ပါ။ ဆရာ၀န္ဘ၀သည္
ဘ၀ကိုျမဳပ္ႏွံရုန္းကန္ရသည့္ဘ၀ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမင့္မားသည့္ဘ၀၊ခ်မ္းသာသည့္ဘ၀ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အထူး
သျဖင့္ ဆင္းရဲသည့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲသည့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းသည့္ ဆရာ၀န္ဘ၀
ကို သစၥာရွိစြာ ဖက္တြယ္ထားၾကသူ ဆရာ၀န္အခ်င္းခ်င္း ပိုလို႔ပင္ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါသည္။အႏွီဆရာ၀န္မ်ား
သည္ ယခုထက္သာလြန္ေသာဘ၀ကို လွမ္းႏိုင္သူ၊အရည္အခ်င္း၇ွိသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ခ်က္၊ခံယူ
ခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ကိုယ့္ေျမ၊ကိုယ့္ေရ ေပၚမွာပဲ အရိုးထုတ္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
            ပညာထူးခၽြန္လြန္းသျဖင့္ အထူးကု၊ပါေမာကၡၾကီးမ်ား ျဖစ္လာသည့္အဆင့္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွ သည္
ဆရာၾကီးမ်ား ေဆးခန္းမွာ လူနာမ်ားလွတယ္၊ၾကည့္မရပါဟု မစၥရိယစိတ္ျဖင့္ ညစ္ေျပာေျပာ၍မရပါ။ သူတုိ႔သည္
အဆင့္ေရာက္လာေစရန္ ယခုကဲ့ရဲ႕ေ၀ဖန္သူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ားအပါအ၀င္ မိဘျပည္သူအမ်ားအျပားကို
အဘယ္မွ်ေဆး၀ါးကုသျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း အဆိုပါေ၀ဖန္သူမ်ား သိပါ ေလစ။သူတို႔သည့္ ဘြား
ကနဲ နတ္ေရကန္ထဲမွ ေပၚလာျပီး ပါေမာကၡၾကီးေတြ၊ပါရဂူၾကီးေတြ ျဖစ္သြားၾကသည္မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ဘ၀၏
 အခ်ိန္၊ေငြႏွင့္ ေခၽြးစက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျမန္မာျပည္က ျမန္မာလူနာမ်ား၏ လူနာေဆာင္မ်ားထဲမွာ ဆယ္စုႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးကုန္လြန္ေစခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။
            ျမန္မာျပည္က ဆရာ၀န္မ်ား၏ အလြန္မ်ားျပားလွသည့္ လစာေငြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အေမရိ
ကားမွ အခ်မ္းသာဆံုးဆရာ၀န္မ်ား၏ လစာႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးတင္ဆက္လိုက္ရပါသည္။
            အေမရိက၏ အခ်မ္းသာဆံုးဆရာ၀န္မွာ အရိုးခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေဘာလံုးသမားမ်ား၏
လစာကို သိၾကမည္ဆိုရင္ ထိုေဘာလံုးသမားမ်ား၏ ဒူးဒဏ္ရာ၊ေျခဒဏ္ရာမ်ားကို ခြဲစိတ္ကုသေပးၾကသည့္
အရိုးဆရာ၀န္မ်ား၏ လစာမမ်ားေၾကာင္း နားလည္ၾကပါလိမ့္မည္။ ခြဲစိတ္ပညာသည္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ကၽြမ္း
က်င္မႈ၊ေလ့က်င့္မႈမ်ား လိုအပ္သည့္အတြက္ ပိုျပီး လစာေငြၾကီးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုၾကသူမ်ားလည္း ၇ွိပါ
သည္။ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္အရိုးဆရာ၀န္တစ္ဦး၏ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄သိန္းႏွင့္ ၉ေထာင္
ေက်ာ္ရွိပါသည္။
            ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုးဆရာ၀န္မ်ားမွာ ႏွလံုးခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုးေရာဂါမ်ား အျဖစ္
မ်ားလာသည့္နည္းတူ ႏွလံုးခြဲစိတ္ပညာ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈသည္လည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးခြဲ
စိတ္ဆရာ၀န္ေတြ ၀င္ေငြပိုလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔၏ပ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄သိန္း
 ၁ေထာင္ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။
            တတိယလိုက္သူမ်ားကေတာ့ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္
လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပညာလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းေကာင္းရၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သူတို႔ေတြက
ပ်မ္းမၽွတစ္နာရီကို ေဒၚလာ ၁၀၀ေလာက္ရသည္။တစ္ႏွစ္လံုးဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄သိန္းခန္႔ျဖစ္ပါ
သည္။
            အဆင့္ ၄ မွကပ္ပါေနသူမ်ားကေတာ့ သိပ္ထင္ထားၾကမွာ မဟုတ္သည့္ ေမ့ေဆးဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါ
သည္။ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ေတြ သည္ေလာက္၀င္ေငြေျဖာင့္ေနမွေတာ့ သူတို႔မပါလွ်င္ ခြဲခန္းထဲ၀င္လို႔မရသည့္ ေမ့
ေဆးဆရာေတြ ၀င္ေငြေကာင္းသည္မွာ မဆန္းပါ။ယေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေမ့ေဆးဆရာ၀န္ေပါင္း
ႏွစ္ေသာင္းကိုးေထာင့္ရွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ရွိရာ သူတို႔ေလးေတြ၏ ပ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာအေမရိကန္ ေဒၚလာ
 သံုးသိန္းသံုးေသာင္း၀န္းက်င္ခန္႔မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။
            နံပါတ္(၅) အခ်မ္းသာဆံုးသူမ်ားကေတာ့ အေထြေထြခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္
ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကို ဦးစားေပးျပီး ခြဲစိတ္ၾကပါသည္။ပါးစပ္ထဲ၊စအိုထဲကိုလည္း ပိုက္မ်ားထိုးထည့္ျပီးလည္း
 ၾကည့္တတ္ၾကပါသည္။ သူတို႔၏ ပ်မ္းမွ် ၀င္ေငြမွာ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ သံုးသိန္းခန္႔ျဖစ္ပါသည္။
            အေမရိကန္ကဆရာ၀န္မ်ား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာေငြ သိန္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ရသည့္ အခ်ိန္မွာ ျမန္
မာျပည္က ၀န္ထမ္းဆရာ၀န္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ကို လစာေငြ ဆယ္သိန္းမွ ၁၅သိန္းခန္႔ရပါသည္။နံနက္ ၈နာရီမွ
 ညေနေလးနာရီထိ ရုန္းကန္ျပီးသည့္အခါ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေနသည့္  ဆရာ၀န္သည္ ေနာက္ေန႔ေဆးရံုကို
ကားေမာင္းသြားႏုိင္ဖို႔ရာ စက္သံုးဆီဖိုးရဖို႔အတြက္ ေဆးခန္းေလးေတြဆီကို အလွ်ိဴလွ်ိဳေျပးရပါသည္။ ထိုေငြ
သည္ မိသားစု၏ ထမင္းအိုးျဖစ္ပါသည္။ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရႊအိုးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ဆရာ၀န္သည္ လူနာ
မ်ားထံမွ ပီတိကိုစားလ်က္ ဗိုက္မဆာေသာ္ျငား အိမ္က ကေလးမ်ားက ဗိုက္ဆာေသာေၾကာင့္ ငိုေနၾကပါသည္။
            ထိုသို႔ေသာ ပါရမီပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ေစာင္ေနၾကသည့္ ေဒ၀ဒတ္သားေျမးတီတြတ္မ်ားကို
ေတြ႕သည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ အလြန္အံ့ၾသမိပါသည္။ ဆရာ၀န္သည္ အစိုးရေဆးရံုမ်ားထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေန
သည့္အခါ မည္သူကမွ် ေတာ္တန္ရံု အျပစ္မရွာရဲပါ။အႏွီသနားစရာ့ဆရာ၀န္သည္ ၀မ္းေရးအလို႔ငွာ ေဆးခန္းသို႔
ေရာက္လာသည့္အခါ အျပစ္ရွာေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းလိုသူ၊ဓာတ္ပံုရိုက္ျပီး သတင္းမွာ ေဖာ္ျပလိုသူ၊ ထိုထိုသူငွာတို႔
က ေစာင့္ေနၾကပါသည္။
            ျမန္မာျပည္ကဆရာ၀န္သည္ ေဆးကုဖို႔တစ္ခုတည္းတာ၀န္ရွိတာမဟုတ္ပါ။ သူတို႔သည္ ေဆးရံုထဲမွ မရွိ
ဆင္းရဲသူလူနာမ်ားအတြက္ေငြကိုလည္းလွဴၾကသည္၊ေဆးကိုလည္း လွဴၾကသည္၊ေသြးကိုလည္း လွဴၾကသည္။
ေဆးကုေနသည့္ ဆရာ၀န္သည္ မွားတတ္ ပါသည္။ေဆး ပညာကိုယ္တိုင္ကိုက ၁၀၀%မမွန္ပါ။ ပညာေတြသင္ယူ
ရတာခက္ခဲသေလာက္ အမွားကိုရွာျပီး အျပစ္ေဖာ္ထုတ္ရတာ လြယ္ေၾကာင္း၊ပညာတတ္ဆရာ၀န္ၾကီးတစ္ဦး၏
ဘ၀ကိုတည္ေဆာက္ရခက္ခဲသေလာက္ ဖ်က္ဆီးဖို႕ရာ အလြန္လြယ္ေၾကာင္း အားလံုးေတြ႕ျမင္ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။
            ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံမွ ဆင္းရဲသား ကၽြန္ေတာ္
တို႔ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ဆင္းရဲျခင္းကို ဖက္တြယ္လ်က္၊ အေႏွာက္အယွက္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ၾကံ့ၾက့ံခံလ်က္
အျပံဳးမပ်က္ပဲ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးကုိ ယခင္ထက္ပိုျပီး ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္
ရန္ ၾကိဳးစားပါမည့္ အေၾကာင္း ဘ၀တူု ဆင္းရဲသားမ်ိဳးခ်စ္ဆရာ၀န္မ်ားကိုယ္စား ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသတည္း။
                                                                                                       ၂၂/၁၂/၂၀၁၂

ေရႊတိဂံုဘုရားဟိမ၀ႏၱာလင္းတၾကီး ၆ ေကာင္လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္

Khaing Zaw Htun
26 minutes ago
ေရႊတိဂံုဘုရားမွာ ညေန ၆နာရီ၃၀မိနစ္ခန္႕တြင္ ေဆာင္းခိုဌက္ ဟိမ၀ႏၱာလင္းတၾကီး ၆ ေကာင္လာေရာက္နားေနပံု

Thit Htoo Lwin blog
about an hour ago

ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ "လဒ" မ်ားလာနားသည္ကို ေတြ႕ရွိရ


ဒီေန႕ညေန ၄နာရီခြဲေလာက္ေရႊတိဂံုေရာက္ေတာ့ ေစတီမွာငွက္ႀကီးေတြ တက္ေနတယ္ေျပာတာေတြ႕လိုက္ရတယ္။ အေကာင္ကေတာ္ေတာ္ႀကီးေတာ့ ေဒါင္းလို႕ထင္လိုက္မိတာ အမွန္က "လဒ" ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ အဂၤါေထာင့္က ေခါင္းေလာင္းေတာ္အထက္ေဖာင္းရစ္ ေနရာနဲ႔ တနဂၤေႏြေထာင့္ ငွက္ေပ်ာဖူးေအာက္ၾကာေမွာက္ၾကာလန္နားမွာ (၃)ေကာင္စီပါ ။ ဘာေၾကာင့္ေရာက္လာလဲမသိေပမဲ့ထူးျခားလို႕ေတြ႕ ဖူးရေအာင္တင္ေပးပါတယ္။

Reference and Credit to -သတင္းဓာတ္ပံုခြင္႔ၿပဳေပးခဲ႔တဲ႔ မခ်ိဳေ၀လြင္ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။

ႏူကလီးယား မရွိပါဘူး ၊ မစမ္းသပ္ႏုိင္ပါဘူး ၊ ငမဲြႏုိင္ငံပါ ဆုိၿပီး .....

★ ၈၈ အင္အားစုည္ီလာခံ က်င္းပဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ေၾကညာ ★Photo: RFA
၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရံုးခန္းတြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ABSDF အင္အားစုေတြန႔ဲ လူ႕ေဘာင္သစ္အင္အားစုေတြ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

RFA

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ABSDF အင္အားစုေတြ၊ လူ႕ေဘာင္သစ္ အင္အားစုေတြ အပါအဝင္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလမွာ ပါဝင္လႈပ္ရွား ခဲ့တဲ့ ၈ေလးလံုးအင္အားစုေတြစုစည္းၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုနစ္ ဇြန္လ ေနာက္ဆံုးထားကာ ညီလာခံတရပ္က်င္းပ သြားမယ္လို႔ တာဝန္ရိွသူေတြက ဒီကေန႔ ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

၈ ေလးလုံးအင္အားစုေတြဟာ မေန႔ မနက္ပိုင္းက သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ မွာရိွတဲ့ ၈၈မ်ုိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ ရံုးခန္းမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီးေနာက္မွာ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေငြလင္းက မီဒီယာသမားေတြကို အဲဒီလုိ ညီလာခံက်င္းပမယ့္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒီညီလာခံကုိ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ABSDF အင္အားစုေေတြ ပူေပါင္းၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုနစ္ အတြင္းက်င္းပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေပါင္းစံု ညီလာခံႀကီးရဲ႕အႀကိဳအျဖစ္ က်င္းပမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။
၈၈ အင္အားစုေတြ ပူးေပါင္းက်င္းပမဲ့ ဒီညီလာခံေတြဟာ အစိုးရက အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေစမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင္႔ ေတာင္ဘက္အစြန္းမွ လူပင္လယ္

by Aung Zin Latt on Saturday, December 22, 2012 at 11:51pm ·

ေကာင္းကင္ႀကီးက ညိဳ႔ကာမွဳိင္းေနေလသည္။ ဆီးႏွင္းတလိုက္ မိုးတၿပိဳက္ဆိုေသာ စာဆိုႏွင္႔အညီ အခါလြန္မိုးစက္ေလးမ်ားက ႏွင္းသယ္ေလထက္မွ ေၿမၿပင္ဆီသို႔ ခုန္ဆင္းက်န္ရစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနႀက၏။ စင္ေအာက္ကြင္းၿပင္ရွိ လူအုပ္ႀကီးက ပင္လယ္ၿပင္ႀကီးနွယ္။ စင္ထက္မွ ပိန္ပိန္သြယ္သြယ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးက ေမတၱာဓါတ္စြက္ဖက္ေနေသာ အသံႏွင္႔ ထိုလူပင္လယ္ႀကီးအား မိန္႔ခြန္းေၿပာႀကားေန၏၊ လူပင္လယ္ႀကီးကား လိွဳင္းတံပိုးထန္သည္႔ ပင္လယ္ၿပင္မွ လွဳိင္းလံုးမ်ားသကဲ႔သို႔ ပုဂံေခတ္ ဗမာစကားၿဖစ္သည္႔ လဆြဲသံႏွင္႔အေမစု က်မၼာပါေစ ဟု အသံကုန္ ဆုေတာင္းပနာၿပဳေနႀကေလသည္။
လဆြဲသံ၀ဲလြန္းသည္႔ အသံမ်ားႏွင္႔ အေမစုက်မၼာပါေစဟူေသာ ကြင္းလံုးၿပည္႔ ၿမည္ဟိန္းဟစ္ေႀကြးေနေသာ လူပင္လယ္ၿပင္ႀကီးကို ေက်နပ္စြာႀကည္႔ရင္း အမ်ဳိးသမီးႀကီးက ကဲ ေရွ႔နားက သားေလးကို အေမေမးခြန္းေလးတစ္ခု ေမးပါရေစ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာဘာလဲ သားသိသလို ေၿဖပါဦး အေမနားေထာင္ခ်င္လို႔ ဟု ေမးလိုက္၏။ စင္ၿမင္၏အေရွ႔ အနီးဆံုးတြင္ ေနရာယူထားႀကေသာ အၿဖဴအစိမ္း၀တ္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားမွာ တစ္ေယာက္မ်က္နွာ တစ္ေယာက္ႀကည္႔လိုက္ႀကသည္။ အနည္းငယ္ ရဲရင္႔ဟန္ရွိေသာ ေယာက်ၤားေလးတစ္ေယာက္က ထရပ္လိုက္ရင္းမွ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ဖြံ႔ၿဖိုးတိုးတတ္မွဳ ဟု စာစစ္ေနေသာ ဆရာမကို စာေၿဖဟန္ႏွင္႔ လက္ပိုက္ကာ ေၿဖ၏။ ဒီအေၿဖဟာ အေၿဖမွန္မဟုတ္ေသးဘူး ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္တဲ႔ နိဳင္ငံၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္မယ္ ဒါေပမဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မက်င္႔သံုးပဲ တိုးတတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ႔ နိဳင္ငံေတြလည္းရွိပါတယ္ ဟု အမ်ဳိးသမီးႀကီးက ၿပန္ေၿပာ၏။ ထို႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ အမ်ားဆႏၵကို နားေထာင္ေလးစားလိုက္နာက်င္႔သံုးၿခင္း ဟူေသာ လူမွဳဆက္ဆံေရးစနစ္ ၿဖစ္ေႀကာင္း မက်ဥ္းမက်ယ္ ရွင္းၿပေလသည္။ တိုတိုႏွင္႔ အမ်ားစုနားလည္လြယ္မည္႔ စကားကို သံုးကာ သူမရွင္းၿပၿငား စင္ၿမင္ေအာက္မွ လူပင္လယ္ႀကီးက နားလည္ပံုမရပါ။ သူ႔တို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ဘာလည္း ဆိုတာက အေရးမႀကီး သူမဘာေတြရွင္းၿပသည္ကို စိတ္မ၀င္စား၊ သူတို႔ရင္တြင္းတူညီစြာ ရွိေနႀကသည္ကား သူမကိုခ်စ္ၿခင္း၊ သူမကိုေလးစားၿခင္း၊ သူမကို ႀကည္ညိဳၿခင္းႏွင္႔ သူမကိုယခုကဲ႔သို႔ ၿမင္ေတြ႔ရသၿဖင္႔ ႀကည္ႏူးပီတိေႀကာင္႔ ၿဖစ္ေသာ ႀကက္သီးေမြးမ်ား ...
သူတို႔သူမကိုခ်စ္ႀကသည္ ၿမတ္နိဳးႀကသည္ ႀကည္ညိဳႀကသည္၊ ထိုၿမတ္နိဳးၿခင္း ႀကည္ညိဳၿခင္း ေလးစားၿခင္း ခ်စ္ၿခင္းတို႔သည္ နိဳင္ငံေရးအယူအဆမ်ား သေဘာတရားမ်ားကို အေၿခခံသည္႔ ၿမိဳ႔ႀကီးသား ပညာတတ္မ်ား၏အသိႏွင္႔ ကြာၿခားေကာင္းကြာၿခားမည္၊ သို႔ေသာ္ သူမအေပၚ ခ်စ္ၿမတ္နိဳးေသာ သူတို႔၏ ခ်စ္ၿခင္းမ်ားတြင္ကား ခၽြင္းခ်က္ဟူ၍လံုး၀မရွိ။
ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မွဳသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ၿဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္ႀကီးမ်ားကဆို၏။ သို႔ေသာ္ စင္ေအာက္မွ လူပင္လယ္ႀကီးက ဒီမိုကေရစီ၏အႏၱရာယ္ဆိုသည္ထက္ သူတို႔ခ်စ္သည္႔ အေမစု အႏၱရာယ္ၿဖစ္မွာကိုသာ စိုးႀကပါသည္။ သူတို႔အတြက္ သူမသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ၿဖစ္သည္။ မိမိအလုပ္မိမိလုပ္ပါမွ ထမင္း၀မည္ကို ေကာင္းစြာသိရွိသည္႔တိုင္ သူမသည္သာ တရားမွ်တမွဳကင္းမဲ႔ေနေသာ မိမိတို႔ႏွင္႔ တနိဳင္ငံလံုးကို ကယ္တင္နိဳင္မည္႔ တစ္ေယာက္ထဲေသာ သူဟု ယံုႀကည္ထားႀကသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ သူတို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ကား အေရးမႀကီး သူမသည္သာ အေရးႀကီးသည္။
အမ်ဳိးသမီးႀကီးက သူမကိုေ၀ဖန္ပါ၊ သူမေၿပာတိုင္းမလုပ္ပါႏွင္႔၊ မိမိတို႔၏အေတြ႔အႀကံဳ အသိဥာဏ္ႏွင္႔ ပိုင္းၿခားဆံုးၿဖတ္ပါဟု တဖြဖြေၿပာေနခဲ႔ေသာ္လည္း သူတို႔၏ နားအတြင္းသို႔ မ၀င္ခဲ႔ပါ။ သူတို႔အတြက္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ အေရးမႀကီး သူတို႔အတြက္ သူမသည္သာ အေရးႀကီးပါသည္။ ၿမိဳ႔ႀကီးေန ပညာတတ္မ်ားက ထိုအေႀကာင္းအရာႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ကိုႀကည္႔ကာ ႏွာေခါင္းရွဳံ႔ေကာင္း ရွဳံ႔ေနႀကမည္ ဒီလူေတြအသိဥာဏ္နည္းလြန္သည္ဟု အမနာပ ေၿပာေကာင္း ေၿပာႀကမည္ သို႔ေသာ္ သူတို႔က ဂရုစိုက္မည္မဟုတ္ပါ၊ သူတို႔အေတြ႔အႀကံဳအရ သူ႔တို႔၏မိဘမ်ားအေတြ႔အႀကံဳအရ သူတို႔၏ အဖိုးအဖြားမ်ားအေတြ႔အႀကံဳအရ သူတို႔ေနထိုင္ရာ ၿမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္ သေဘာတရားမ်ား အယူအဆမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္ေလာက္ အေရးမႀကီးဟု သူတို႔ေကာင္းေကာင္းသိေနသည္ပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ဦးႏုဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ဦးေန၀င္းဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ဦးေစာေမာင္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ဦးသန္းေရႊ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ ၿမန္မာနိဳင္ငံ၏ အေကာင္းအဆိုးကို ဆံုးၿဖတ္ပံုေဖၚသြားခဲ႔သည္ပဲ၊ ထိုေႀကာင္႔ သူတို႔အတြက္ သေဘာတရားေကာင္း အယူ၀ါဒေကာင္းထက္ ေစတနာေကာင္းေသာ ေမတၱာေကာင္းေသာ ပညာဥာဏ္ႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ေကာင္းကို လိုအပ္သည္မွာ လက္ေတြ႔က်ေသာ အေတြ႔အႀကံဳႏွင္႔ ယွဥ္ေသာ သူတို႔အေတြးၿဖစ္ပါသည္။

ဓါတ္ပံုကို ခြန္ဒီယမ္း ေဖ႔ဘြတ္မွ ရယူထားပါသည္။

ဦးေသာင္း ဆိုတာ .

Thein Win's photo.
ဦးေသာင္း ဆိုတာ ..

က်ေနာ္တို႕ RIT ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ကို သူပုန္ေက်ာင္း ဆိုၿပီး ..
Systematic Destroy လုပ္ခဲ့သူ ..

က်ေနာ္တို႕ ရဲ႕ ဆရာ ဆရာမေတြ ကို သူပုန္ဆရာ ေတြလို႕ စြပ္စြဲၿပီး ..
သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္တပည့္(Phd အလိုအေလ်ာက္ရ) ေတြနဲ႕ နည္းမ်ဳိးစံု ႏွိပ္ကြပ္ ခဲ့သူ ..

က်ေနာ္တို႕ RIT သမိုင္း နဲ႕ အတူ အမဲစက္ႀကီး စြန္းက်န္ခဲ့ မဲ့ သူ ..
 ----------------------------------------------------------------------------------------
“ဒီေက်ာင္းႀကီးကုိ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ လုပ္ေနတုန္း ၉၇၊ ၉၈ ေလာက္ကေပါ့၊ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာ ေတြလာၿပီး စာလာသင္တာမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားကိုလည္း ပညာေတာ္သင္ေတြ လႊတ္ တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒါေပမယ့္ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ စနစ္တစ္ခု ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ ေပၚလာတယ္။ နယ္ေတြမွာ ေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ဖြင့္ၿပီး ဒီေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသား လက္မခံဘဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၈ဝဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ သင္တန္းေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ ေန႔ေရာ၊ ညေရာ မီးေတြ ထိန္လင္းၿပီး လည္ပတ္ ေနခဲ့ရာက ေစာေစာက ေျပာသလို စနစ္အသစ္ထြင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီဟာေတြ အကုန္လံုးေလာက္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့တယ္”
ဆရာဦးညီလွငယ္- ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)
                -------------------------------------------------------------------

"သံုးသိန္းတစ္ေသာင္း"

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္႔အခ်ိန္မွစ၍ ၀န္ၾကီး ဦးေသာင္း တေယာက္ထဲမွ တာ၀န္ယူခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ႀကာေညာင္းခဲ့ပါျပီ။

န-အ-ဖ စစ္အစိုးရသမိုင္းမွာ ၀န္ၾကီးဌာနတခုထဲမွာ အရွည္ၾကာဆံုး တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ သက္ေတာ္္ရွည္အမတ္ၾကီးလို႔ ဆိုနိဳင္ေလာက္ပါေပတယ္။ တပ္ခ်ဴပ္ၾကီး-သန္းေရြနဲ႔ တျမိဳ့ထဲ ေက်ာက္ဆည္သားခ်င္း ျဖစ္သလို္၊ ဒုခ်ဴပ္-ေမာင္ေအး ႏွင့္လည္း D.S.A အပတ္စဥ္ ( ၁ ) မွာ Same Batch ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေသာင္းဟာ D.S.A 1st Batch ရဲ႔ BC(Best Cadet)ကိုလည္း ရခဲ့တယ္၊ ျပီးခဲ႔တဲ႔၂၀၀၇-Sep:ေရြ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ စစ္အစိုးရ၏အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္မွာ စက္မႈ (၁) ၀န္ၾကီးေအာင္ေသာင္း၊ ေအာက္မွာ ဦးေသာင္းဟုလည္း စစ္အစိုးရ၏ အၾကံေပး ပေရာဟိတ္တဦးအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ႔သူလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအဖဲြ႔ထဲမွာေတာင္ ဦးေသာင္း ျပီးလ်ွင္ အားလံုးျပီးတယ္။ အဲသေလာက္ထိ ဦးေသာင္းက ပိုင္တယ္။ ဦးေသာင္း မ်က္ေစာင္းထုိးခံရမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြေတာင္ ေၾကာက္ရဆိုဘဲ။ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးအိမ္ေနာက္ ေဖးေပါက္က၀င္ျပီး ေဒၚၾကိုင္ၾကိဳင္ကို သြားသြားေညွာ္ တယ္တဲ့။ အတို႔အေထာင္ေကာင္းတဲ့ ၀န္ၾကီးတေယာက္ပါ။

သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ - သံုးသိန္းတေသာင္း - ဟု ေျပာစမွတ္တခု ရွိသည္။ ကြန္ပ်ဳတာေက်ာင္းသားမ်ားကပင္အစ သိၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သံုးသိန္း ဆိုသည္မွာ ေဒါက္တာ ေဒၚနီလာသိန္း (ပါေမာကၡခ်ဳပ္ - ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဳတာ တကၠသိုလ္- Ph;D, S'pure)၊ ေဒါက္တာေဒၚသႏၲာသိန္း ( ကထိက- ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဳတာ တကၠသိုလ္- Korea ၌ Post Ph:D တက္ေနဆဲ)၊ ေနာက္တေယာက္က ေဒါက္တာေဒၚရတနာသိန္း (ကထိက-ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဳတာ တကၠသိုလ္-Local Ph:D) စသည္႔ ညီအမသုံးေဖာ္ႏွင္႔ တေသာင္းကေတာ႔ ၀န္ၾကီးဦးေသာင္း။

ေဒါက္တာ ေဒၚနီလာသိန္း၏လက္မွတ္ျဖင္႔ မႏ ၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ B.C.Sc (Hons:) ဘဲြ႔လက္မွတ္တြင္ Bachelor ႏွင္႔ Bechelor ဟု စာလံုးေပါင္းအမွားျဖင့္ ထုတ္ေပးသည္။ အလြန္ရုတ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္နိဳင္ေသာ အမွားအရြင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းကိစၥျဖင္႔တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ့ ကို ၀န္ၾကီးက Action ယူသည္။ ေဒၚနီလာသိန္း မပါ။ စီမံထူးခြ်န္(တတိယ)အဆင့္ပင္ ဦးေသာင္း၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ရလိုက္ေသးသည္။ ညီအမသံုးေယာက္လံုး ဦးေသာင္း၏ ေျမွာက္စားခ်ီးျမင့္ျခင္းကို အလြန္ခံရသည္။ နယ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဦးေသာင္း ေရာက္လွ်င္ပင္ ေဒၚနီလာသိန္း မည္ကဲ့သို႔ေတာ္ေၾကာင္း၊ တတ္ေၾကာင္း ေျပာရသည္မွာ ဦးေသာင္း အတြက္ မေမာနိဳင္ မပန္းနိဳင္ရွာ။ မိသားစုျခင္းလည္း အလြန္နီးကပ္စြာဆက္ဆံမႈရိွသည္၊ မည္ကဲ႔သို႔ အေလ်ာ္အစားရိွသည္မသိ။

၀န္ၾကီးဦးေသာင္း ေျမွာက္စားခ်ီးျမင္႔မႈ အလြန္ေကာင္းသည္။ M.I.Sc/ M.A.Sc 1st Batch, 2nd Batch မ်ားကိုလည္း ဦးေသာင္း ေျမွာက္စားခဲ႔သည္။ Ph: D ဆင္းလာျပီဆိုလွ်င္ နယ္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ေပးသည္။ Ph;D 1st Batch ေတြ ဆင္းလာေတာ႔ 1st Batch Ph:D မ်ားကို ေျမွာက္စားသည္။ 2nd Batch ဆင္းလာေတာ႔ 1st Batch ေတြ ေျမာင္းထဲေရာက္သည္။ မတည္ျမဲေသာ သခၤါရသေဘာကို ဦးေသာင္းေအာက္တြင္ပို၍ တရားရေစသည္။
M.I.Sc/ M.A.Sc 1st Batch, 2nd Batch မ်ားကိုလည္း ဦးေသာင္း ေျမွာက္စားခဲ႔သည္။ ယခုေတာ႔ ၄င္းတို႔ေဘးဖယ္ခံေျမာင္းထဲမွာ။ သူၾကိဳက္လွ်င္ၾကိဳက္သလို သူ ့သေဘာက်တုန္းကေတာ႔တမ်ဳိး။ ဦးေသာင္းက စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္သည္။ အာဏာရွင္သန္းေရြ၏လူယုံတပည္႔ပီသစြာ သ-ပ-န တြင္ အာဏာရွင္္ဆံသည္။ မည္သည္႔ကိစၥူမဆို သူစိတ္တခုတည္းျဖင့္ အဆင္ျခင္မဲ့ ဆံုးျဖတ္သည္။ ဌာနဆိုင္ရာ DE Report က မတင္ရေသး၊ ဦးေသာင္းက Action ယူျပီးျပီ။ စိတ္ထင္ရာစိုင္းသည္႔ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာစကားတြင္ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ဆိုေသာ စကားကို လူတိုင္း ကားဘူးၾကေပလိမ့္မည္။ အဘ မည္မွ်အလုပ္လုပ္ရသည္။ ငါဘယ္လို Admin ေကာင္းသည္။ အဘရွိလို႔ မင္းတို႔ ေျမာင္းထဲ မေရာက္တာ။ နင္တို႔ကို အဘက ေျမာင္းထဲကေန ဒီေနရာေရာက္ေအာင္ တင္ထားရတာ။ ေက်ာင္းတိုင္းေရာက္တိုင္း-သ-ပ-န ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔တိုင္း ဦးေသာင္း ေျပာေနၾက။ သူေတာ္တာ လူတိုင္းသိေစခ်င္သည္။ သူမကိုက္သူမ်ားကို နာမည္တတ္ျပီး လူပုံအလည္မွာ မေကာင္းေျပာသည္။
လူၾကီးလူေကာင္း အဂၤါရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ၊ ၀န္ၾကီးတေယာက္၏ဂုဏ္သိကၡာ ဦးေသာင္းတြင္ လံုး၀မရွိ။ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရြ၏ေနာက္ခံျဖင့္ ကီးက်ယ္ေနသူသာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ လူၾကီးမ်ား၊ ထိပ္ပိုင္းလူၾကီးမ်ား၊ ဦးေသာင္း ဘာမွမဟုတ္ ဘာမွမတတ္ဆိုတာ အားလံုးအသိ။
(ေရးသားသူ - ဖရီးဘားမား mm-နစ္ေနမန္း ဘေလာ့)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အရင္ သနပ ၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းလက္ထက္ DSA ဆင္း Best Cadet ေတြကို ဘဲ
စက္/သက္ ညႊန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေခၚခန္႔ခဲ့တယ္။ ေရာက္လာတဲ့ ညႊန္ခ်ဳပ္က ၀န္ထမ္းအားလံုး တန္းတူညီမွ် တာ၀န္ယူရမယ္ဆိုျပီး နတ္ေမာက္လမ္း စက္/သက္ ညႊန္ခ်ဳပ္ရံုး ဧရိယာမွာ ၁၀ ေပပတ္လည္ အကြက္ခ် အားလံု း(အားလံုး) ျမက္ေပါက္ရမယ္လို႔ ခုိင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီ့ညႊန္ခ်ဳပ္ ဒု၀န္ၾကီးျဖစ္သြားခဲ့ေပမယ့္ ပညာရွင္ကို ႏိွပ္ကြပ္ခံရလို႔ ပညာမာနရိွတဲ့ ညႊန္၊ ဒုညႊန္/လက္ေထာက္ညႊန္နဲ႔
ေက်ာင္းအုပ္ေတြ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ၾကတာက စျပီး ယေန႔လက္ရွိ ဘာမွ မတတ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းဆင္းေတြ ထြက္လာခဲ့ေတာ့တာပါ ခင္ဗ်။
ဦးေသာင္းႏွိပ္ကြပ္လို႔ ဦးညီလွငယ္ (RIT ပါခ်ဳပ္) ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ထြက္သြားတာ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔က ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိခ်င္လို႔ ဒု၀န္ၾကီးေပးျပီး ျပန္ခန္႔ခဲ့ရတာပါ။
ဦးေသာင္း (DSA အပတ္စဥ္ (၁) Best Cadet ရ ၊ တပ္ လံုးျပဳတ္ေအာင္တိုက္သူဟု နာမည္ရခဲ့သူ၊
ယခင္ ဗမခ ေအာင္ၾကီး၏ PA လုပ္ခဲ့ဘူး၍ ဦးေန၀င္း၏ အမ်က္မာန္ရွကာ ျပည္ႏွင္ ဒဏ္ခံခဲ့ရသူ (အေမရိကန္ သံအမတ္အျဖစ္) ရဲ႔ ထူးခၽြန္မႈေတြကိုေတာ့
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းေတြရဲ႔ အေျခအေနကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ သိသင့္ပါတယ္။
တပည့္ေတြကို PhD အထိ တက္ခိုင္းျပီး
( ဦးေသာင္းက အင္တာနက္ရွိရင္ Ph D ဘြဲ႔ေပးလို႔ရဆိုဘဲ)
အဲဒီ့ တပည့္ေတြကို သင္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမေတြကို B Tech, B.E ေလာက္နဲ႔ ရပ္ထားခဲ့တဲ့ အထက္ေအာက္ ေျပာင္းျပန္လွန္ ေသြးခြဲစနစ္ခင္ဗ်။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးေနရာတိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ အင္/ယာေတြ အရည္အေသြး နိမ့္က်ျပီ ဆိုမွေတာ့ သြားျပီေပါ့ ဗ်ာ။ တိုင္းျပည္ေဇာက္ထိုးဆင္းျပီဗ်ိဳ႔။
(Swal Taw Ywet –mandalaygazette မွ)
----------------------------------------------------------------------------------------------
San Ko
+++ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ တံဆိပ္အသစ္ +++

ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာေလာကတြင္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ အသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ BE, ME, Phd အျပင္ 
BE (ဦးေသာင္း)၊ ME (ဦးေသာင္း)၊ Phd (ဦးေသာင္း) ဆိုၿပီးေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အင္ဂ်င္ယာေလာက ပ်က္စီးရန္ ရည္ရြယ္၍ ဦးတည္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ ဦးေသာင္း ပံုသြင္းခဲ့ေသာ စနစ္ဆိုးေအာက္ ပံုေဖာ္မည့္ လူမ်ားစြာ ေမြးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ မေကာင္းအက်င့္ဆိုးဟု တခ်ိဳ႕သိ၍ ျပဳျပင္ေသာ္လည္း စနစ္ဆိုး ဆက္လက္
အသက္ဝင္ရန္ စနစ္ဆိုးကို ဆက္လက္ခံက်င့္သံုးေဖာ္ေနေသာ သူမ်ားမွာလည္း အမ်ားအျပားေတြေနရပါတယ္။
သူတို႔ေတြဟာ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေလာက္ ဒီေလာကထဲမွာရွိေနၾကဦးမွာပါ အေရအတြက္ ေသာင္းဂဏန္း နီးနီးရွိေနၾကတယ္ ဒီလိုလူေတြဝင္ေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ဟာ ရင္ေလးစရာပါ။ ေငြသာ ေျပာၿပီး ပညာကို မေျပာတတ္တဲ့ လူေတြပုိမ်ားေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ စနစ္ဆိုးကို ဆက္လက္ပံုေဖာ္မဲ့ ကၽြန္သေဘာက္လို႔ပဲ ျမင္တယ္။ ဒီအက်င့္ဆိုးကို မျပင္ပဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနရင္ေတာ့ ေဝးေဝးေရာက္ေအာင္ ႏွင္ထုတ္ရမွာပဲ..
ဦးေသာင္း ဆိုတာ ..

က်ေနာ္တို႕ RIT ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ကို သူပုန္ေက်ာင္း ဆိုၿပီး ..
Systematic Destroy လုပ္ခဲ့သူ ..

က်ေနာ္တို႕ ရဲ႕ ဆရာ ဆရာမေတြ ကို သူပုန္ဆရာ ေတြလို႕ စြပ္စြဲၿပီး ..
သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္တပည့္(Phd အလိုအေလ်ာက္ရ) ေတြနဲ႕ နည္းမ်ဳိးစံု ႏွိပ္ကြပ္ ခဲ့သူ ..

က်ေနာ္တို႕ RIT သမိုင္း နဲ႕ အတူ အမဲစက္ႀကီး စြန္းက်န္ခဲ့ မဲ့ သူ ..
----------------------------------------------------------------------------------------
“ဒီေက်ာင္းႀကီးကုိ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ လုပ္ေနတုန္း ၉၇၊ ၉၈ ေလာက္ကေပါ့၊ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာ ေတြလာၿပီး စာလာသင္တာမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားကိုလည္း ပညာေတာ္သင္ေတြ လႊတ္ တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒါေပမယ့္ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ စနစ္တစ္ခု ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ ေပၚလာတယ္။ နယ္ေတြမွာ ေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ဖြင့္ၿပီး ဒီေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသား လက္မခံဘဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၈ဝဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ သင္တန္းေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ ေန႔ေရာ၊ ညေရာ မီးေတြ ထိန္လင္းၿပီး လည္ပတ္ ေနခဲ့ရာက ေစာေစာက ေျပာသလို စနစ္အသစ္ထြင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီဟာေတြ အကုန္လံုးေလာက္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့တယ္”
ဆရာဦးညီလွငယ္- ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)
-------------------------------------------------------------------

"သံုးသိန္းတစ္ေသာင္း"

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္႔အခ်ိန္မွစ၍ ၀န္ၾကီး ဦးေသာင္း တေယာက္ထဲမွ တာ၀န္ယူခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ႀကာေညာင္းခဲ့ပါျပီ။

န-အ-ဖ စစ္အစိုးရသမိုင္းမွာ ၀န္ၾကီးဌာနတခုထဲမွာ အရွည္ၾကာဆံုး တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ သက္ေတာ္္ရွည္အမတ္ၾကီးလို႔ ဆိုနိဳင္ေလာက္ပါေပတယ္။ တပ္ခ်ဴပ္ၾကီး-သန္းေရြနဲ႔ တျမိဳ့ထဲ ေက်ာက္ဆည္သားခ်င္း ျဖစ္သလို္၊ ဒုခ်ဴပ္-ေမာင္ေအး ႏွင့္လည္း D.S.A အပတ္စဥ္ ( ၁ ) မွာ Same Batch ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေသာင္းဟာ D.S.A 1st Batch ရဲ႔ BC(Best Cadet)ကိုလည္း ရခဲ့တယ္၊ ျပီးခဲ႔တဲ႔၂၀၀၇-Sep:ေရြ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ စစ္အစိုးရ၏အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္မွာ စက္မႈ (၁) ၀န္ၾကီးေအာင္ေသာင္း၊ ေအာက္မွာ ဦးေသာင္းဟုလည္း စစ္အစိုးရ၏ အၾကံေပး ပေရာဟိတ္တဦးအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ႔သူလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအဖဲြ႔ထဲမွာေတာင္ ဦးေသာင္း ျပီးလ်ွင္ အားလံုးျပီးတယ္။ အဲသေလာက္ထိ ဦးေသာင္းက ပိုင္တယ္။ ဦးေသာင္း မ်က္ေစာင္းထုိးခံရမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြေတာင္ ေၾကာက္ရဆိုဘဲ။ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးအိမ္ေနာက္ ေဖးေပါက္က၀င္ျပီး ေဒၚၾကိုင္ၾကိဳင္ကို သြားသြားေညွာ္ တယ္တဲ့။ အတို႔အေထာင္ေကာင္းတဲ့ ၀န္ၾကီးတေယာက္ပါ။

သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ - သံုးသိန္းတေသာင္း - ဟု ေျပာစမွတ္တခု ရွိသည္။ ကြန္ပ်ဳတာေက်ာင္းသားမ်ားကပင္အစ သိၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သံုးသိန္း ဆိုသည္မွာ ေဒါက္တာ ေဒၚနီလာသိန္း (ပါေမာကၡခ်ဳပ္ - ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဳတာ တကၠသိုလ္- Ph;D, S'pure)၊ ေဒါက္တာေဒၚသႏၲာသိန္း ( ကထိက- ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဳတာ တကၠသိုလ္- Korea ၌ Post Ph:D တက္ေနဆဲ)၊ ေနာက္တေယာက္က ေဒါက္တာေဒၚရတနာသိန္း (ကထိက-ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဳတာ တကၠသိုလ္-Local Ph:D) စသည္႔ ညီအမသုံးေဖာ္ႏွင္႔ တေသာင္းကေတာ႔ ၀န္ၾကီးဦးေသာင္း။

ေဒါက္တာ ေဒၚနီလာသိန္း၏လက္မွတ္ျဖင္႔ မႏ ၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ B.C.Sc (Hons:) ဘဲြ႔လက္မွတ္တြင္ Bachelor ႏွင္႔ Bechelor ဟု စာလံုးေပါင္းအမွားျဖင့္ ထုတ္ေပးသည္။ အလြန္ရုတ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္နိဳင္ေသာ အမွားအရြင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းကိစၥျဖင္႔တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ့ ကို ၀န္ၾကီးက Action ယူသည္။ ေဒၚနီလာသိန္း မပါ။ စီမံထူးခြ်န္(တတိယ)အဆင့္ပင္ ဦးေသာင္း၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ရလိုက္ေသးသည္။ ညီအမသံုးေယာက္လံုး ဦးေသာင္း၏ ေျမွာက္စားခ်ီးျမင့္ျခင္းကို အလြန္ခံရသည္။ နယ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဦးေသာင္း ေရာက္လွ်င္ပင္ ေဒၚနီလာသိန္း မည္ကဲ့သို႔ေတာ္ေၾကာင္း၊ တတ္ေၾကာင္း ေျပာရသည္မွာ ဦးေသာင္း အတြက္ မေမာနိဳင္ မပန္းနိဳင္ရွာ။ မိသားစုျခင္းလည္း အလြန္နီးကပ္စြာဆက္ဆံမႈရိွသည္၊ မည္ကဲ႔သို႔ အေလ်ာ္အစားရိွသည္မသိ။

၀န္ၾကီးဦးေသာင္း ေျမွာက္စားခ်ီးျမင္႔မႈ အလြန္ေကာင္းသည္။ M.I.Sc/ M.A.Sc 1st Batch, 2nd Batch မ်ားကိုလည္း ဦးေသာင္း ေျမွာက္စားခဲ႔သည္။ Ph: D ဆင္းလာျပီဆိုလွ်င္ နယ္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ေပးသည္။ Ph;D 1st Batch ေတြ ဆင္းလာေတာ႔ 1st Batch Ph:D မ်ားကို ေျမွာက္စားသည္။ 2nd Batch ဆင္းလာေတာ႔ 1st Batch ေတြ ေျမာင္းထဲေရာက္သည္။ မတည္ျမဲေသာ သခၤါရသေဘာကို ဦးေသာင္းေအာက္တြင္ပို၍ တရားရေစသည္။
M.I.Sc/ M.A.Sc 1st Batch, 2nd Batch မ်ားကိုလည္း ဦးေသာင္း ေျမွာက္စားခဲ႔သည္။ ယခုေတာ႔ ၄င္းတို႔ေဘးဖယ္ခံေျမာင္းထဲမွာ။ သူၾကိဳက္လွ်င္ၾကိဳက္သလို သူ ့သေဘာက်တုန္းကေတာ႔တမ်ဳိး။ ဦးေသာင္းက စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္သည္။ အာဏာရွင္သန္းေရြ၏လူယုံတပည္႔ပီသစြာ သ-ပ-န တြင္ အာဏာရွင္္ဆံသည္။ မည္သည္႔ကိစၥူမဆို သူစိတ္တခုတည္းျဖင့္ အဆင္ျခင္မဲ့ ဆံုးျဖတ္သည္။ ဌာနဆိုင္ရာ DE Report က မတင္ရေသး၊ ဦးေသာင္းက Action ယူျပီးျပီ။ စိတ္ထင္ရာစိုင္းသည္႔ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာစကားတြင္ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ဆိုေသာ စကားကို လူတိုင္း ကားဘူးၾကေပလိမ့္မည္။ အဘ မည္မွ်အလုပ္လုပ္ရသည္။ ငါဘယ္လို Admin ေကာင္းသည္။ အဘရွိလို႔ မင္းတို႔ ေျမာင္းထဲ မေရာက္တာ။ နင္တို႔ကို အဘက ေျမာင္းထဲကေန ဒီေနရာေရာက္ေအာင္ တင္ထားရတာ။ ေက်ာင္းတိုင္းေရာက္တိုင္း-သ-ပ-န ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔တိုင္း ဦးေသာင္း ေျပာေနၾက။ သူေတာ္တာ လူတိုင္းသိေစခ်င္သည္။ သူမကိုက္သူမ်ားကို နာမည္တတ္ျပီး လူပုံအလည္မွာ မေကာင္းေျပာသည္။
လူၾကီးလူေကာင္း အဂၤါရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ၊ ၀န္ၾကီးတေယာက္၏ဂုဏ္သိကၡာ ဦးေသာင္းတြင္ လံုး၀မရွိ။ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရြ၏ေနာက္ခံျဖင့္ ကီးက်ယ္ေနသူသာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ လူၾကီးမ်ား၊ ထိပ္ပိုင္းလူၾကီးမ်ား၊ ဦးေသာင္း ဘာမွမဟုတ္ ဘာမွမတတ္ဆိုတာ အားလံုးအသိ။
(ေရးသားသူ - ဖရီးဘားမား mm-နစ္ေနမန္း ဘေလာ့)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အရင္ သနပ ၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းလက္ထက္ DSA ဆင္း Best Cadet ေတြကို ဘဲ
စက္/သက္ ညႊန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေခၚခန္႔ခဲ့တယ္။ ေရာက္လာတဲ့ ညႊန္ခ်ဳပ္က ၀န္ထမ္းအားလံုး တန္းတူညီမွ် တာ၀န္ယူရမယ္ဆိုျပီး နတ္ေမာက္လမ္း စက္/သက္ ညႊန္ခ်ဳပ္ရံုး ဧရိယာမွာ ၁၀ ေပပတ္လည္ အကြက္ခ် အားလံု း(အားလံုး) ျမက္ေပါက္ရမယ္လို႔ ခုိင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီ့ညႊန္ခ်ဳပ္ ဒု၀န္ၾကီးျဖစ္သြားခဲ့ေပမယ့္ ပညာရွင္ကို ႏိွပ္ကြပ္ခံရလို႔ ပညာမာနရိွတဲ့ ညႊန္၊ ဒုညႊန္/လက္ေထာက္ညႊန္နဲ႔
ေက်ာင္းအုပ္ေတြ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ၾကတာက စျပီး ယေန႔လက္ရွိ ဘာမွ မတတ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းဆင္းေတြ ထြက္လာခဲ့ေတာ့တာပါ ခင္ဗ်။
ဦးေသာင္းႏွိပ္ကြပ္လို႔ ဦးညီလွငယ္ (RIT ပါခ်ဳပ္) ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ထြက္သြားတာ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔က ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိခ်င္လို႔ ဒု၀န္ၾကီးေပးျပီး ျပန္ခန္႔ခဲ့ရတာပါ။
ဦးေသာင္း (DSA အပတ္စဥ္ (၁) Best Cadet ရ ၊ တပ္ လံုးျပဳတ္ေအာင္တိုက္သူဟု နာမည္ရခဲ့သူ၊
ယခင္ ဗမခ ေအာင္ၾကီး၏ PA လုပ္ခဲ့ဘူး၍ ဦးေန၀င္း၏ အမ်က္မာန္ရွကာ ျပည္ႏွင္ ဒဏ္ခံခဲ့ရသူ (အေမရိကန္ သံအမတ္အျဖစ္) ရဲ႔ ထူးခၽြန္မႈေတြကိုေတာ့
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းေတြရဲ႔ အေျခအေနကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ သိသင့္ပါတယ္။
တပည့္ေတြကို PhD အထိ တက္ခိုင္းျပီး
( ဦးေသာင္းက အင္တာနက္ရွိရင္ Ph D ဘြဲ႔ေပးလို႔ရဆိုဘဲ)
အဲဒီ့ တပည့္ေတြကို သင္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမေတြကို B Tech, B.E ေလာက္နဲ႔ ရပ္ထားခဲ့တဲ့ အထက္ေအာက္ ေျပာင္းျပန္လွန္ ေသြးခြဲစနစ္ခင္ဗ်။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးေနရာတိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ အင္/ယာေတြ အရည္အေသြး နိမ့္က်ျပီ ဆိုမွေတာ့ သြားျပီေပါ့ ဗ်ာ။ တိုင္းျပည္ေဇာက္ထိုးဆင္းျပီဗ်ိဳ႔။
(Swal Taw Ywet –mandalaygazette မွ)

ၾကည့္ျမင့္တိုင္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုကန္႔ကြက္ ဆႏၵ ျပ

DVB TV News
ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႔နယ္ ေဘာဂရပ္ကြက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစိန္ကို ျပည္သူမ်ားက တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵ ျပေနၾကပုံ

နစက မွဴး ေအာင္ႀကီးအား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ ခ်မွတ္လုိက္ၿပီ

Rakhine Straight Views

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ဘဂၤလီမ်ား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ျခင္း အား တားဆီးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လာဒ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ နစက ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ေအာင္ႀကီးအား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါေအာင္ႀကီးသည္ ဘဂၤလီမ်ားအား အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ရြာေပါင္းမ်ား စြာမီးရႈိ႕ခံလုိက္ရသည့္အတြက္ အစုိးရမွ ဖမ္းဆီးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း နစက အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ေျပာဆုိၾကပါသည္။

ကြ်န္းစုၿမဳိ႔နယ္၊ ကံေမာ္ရြာမွာ လွည့္လွည္ႀကည့္ရွဳ

rDVB TV News

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အာဏာလိုခ်င္ရျခင္းနဲ႔ သမၼတလုပ္ရမယ္ဆိုလဲ လုပ္လိုသည့္ ရြည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ကြ်န္းစုေဒသခံမ်ားကို ေျပာတဲ့ မိန္႕ခြန္းအတြင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္မွာ လူထုကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး ေဒသခံမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္စက္႐ံုတစ္ခုသည္ နားရက္မရွိ အလုပ္ဆင္းခိုင္းမႈကို ေဒသခံတစ္ဦးက တင္ျပရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းရွင္ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေဆြးေႏြးေပးမယ္လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ စစ္တပ္က ေဒသခံစက္ေလွမ်ားဆီက စက္သံုးဆီေတာင္းရမ္းေနမႈကို ေဒသခံတစ္ဦးက တင္ျပရာ သူမအေနျဖင့္ သတ္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေန႔လည္၂နာရီခြဲတြင္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၅မိနစ္ၾကာ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံု မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ရုပ္ေျပးျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ပါတယ္။

(သတင္းဓါတ္ပုံ- ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿမိတ္ခရိုင္၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕

“ဒီႏိုင္ငံဟာဒီေလာက္ေတာင္မွ သဘာ၀သယံဇာတေတြေပါမ်ားေနရက္နဲ႔ က်မတို႔ျပည္သူျပည္သားေတြက ၀၀လင္လင္မစားရဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီစနစ္ကမွားေနၿပီလို႔ က်မတို႔ေျပာရမွာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့တစ္ခု မဟုတ္ဘူး အမ်ားႀကီးမွားေနၿပီလို႔ေတာင္ေျပာလို႔ရပါတယ္။”
“အခုတေလာေပါ့ေနာ္ ၾကားျပတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ေနရာမွာ က်မသတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ေတြ႔ရင္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကသတင္းေထာက္ေတြကေမးတယ္။ ၂၀၁၅ က်ရင္ သမၼတျဖစ္ခ်င္လားလို႔ေမးတယ္။ က်မကလည္းျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔။ ျဖစ္မွပဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ရမွာလို႔။ ေဟး(ပရိတ္သတ္အသံ) ဒီေတာ့ ဟိုတေလာက တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ကလည္း သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ႏိုင္ငံျခားကသတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ကေမးတယ္။ က်မကိုႏိုင္ငံ့ အာဏာလိုခ်င္လားတဲ့။ လိုခ်င္တယ္လို႔က်မကေျပာလိုက္တယ္။ ေဟး(ပရိတ္သတ္အသံ)။ လိုခ်င္တယ္ဆိုေတာ့ သူကဘယ္လိုေျပာလဲဆိုေတာ့။ သူကႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ အင္မတန္မွ၀ါရင့္တဲ့သတင္းေထာက္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဗ်ဴးဖူးတယ္။ သူေျပာတယ္။ သူဒီေလာက္အမ်ားႀကီး ႏိုင္ငံေရးသမားေပါ့ေနာ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားႀကီးကို ဒီေမးခြန္းေမးခဲ့ဖူးတယ္တဲ့။ တစ္ေယာက္ကမွ အာဏာလိုခ်င္ပါတယ္လို႔ မ၀န္ခံခဲ့ဘူးတဲ့။ က်မတစ္ေယာက္ထဲ အာဏာလိုခ်င္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ က်မကေျပာလိုက္တယ္။ ဟုတ္တယ္။ က်မကအာဏာလိုခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရမွ အစိုးရအာဏာရမွ က်မတို႔လုပ္ခ်င္တဲ့ ကိစၥေတြကိုႏိုင္ငံ အတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္မွာမို႔လို႔လိုခ်င္တယ္လို႔ေျပာတာ။ တျခားႏိုင္ငံေရးသမားေတြက အာဏာမလိုခ်င္ဘူးလို႔ေမးလိုက္ေတာ့ သူကေျပာတယ္လိုခ်င္တယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကဘယ္ေတာ့ မွမွန္မွန္ကန္မ၀န္ခံဘူးတဲ့။ အာဏာလိုခ်င္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုအတြက္ပါ အစသျဖင့္ အဲလိုေျပာတယ္တဲ့။
အဲ့ေတာ့ က်မရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါရေစ။ ျပည္သူလူထုအတြက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ က်မ အာဏာကိုလိုခ်င္ပါတယ္လို႔ေျပာပါရေစ။”

Eleven Media Group

ျခံစည္းရိုးဖိုးၾကီးကလည္း ကုန္လွျပီ။


အေမ

ဟိုေန႔က ဆံုးမစကားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္အေမ။ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ေနာင္ မဟုတ္တာ ဘာမွ မလုပ္ပါဘူးလို႔ အေမ့ကို ကတိေပးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သားတို႔က ဟင္းခိုးမစားမိေသးပါဘူး။ အိုးဖြင့္ျပီး အနံ႔ေလး ရွဴရံု ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခိုးစားသြားမိမွာ စိုးတဲ့ အေမ့ေစတနာကို နားလည္ပါတယ္။

ညီမေလးကေတာ့ အဆူခံရတယ္ထင္ျပီး မ်က္ရည္က်ရွာတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေစတနာစကားလို႔ပဲ နားလည္ပါတယ္။ ညီမေလးကေတာ့ သူ႔မွာ ၀တ္ေကာင္းစားလွ၀တ္ရ စားရတာလည္း မဟုတ္ဘဲ အေမက ဒီလို ေျပာေလျခင္းလို႔ ေျပာေျပာျပီး ငိုရွာတယ္။ ကေလးဆိုေတာ့ တြက္ကပ္ခ်င္စိတ္ေလးကလည္း ရွိသား။ အကိုၾကီးနဲ႔ အကိုလတ္ကိုေတာ့ အေမက မဆူဘူး၊ ပစားေပးတယ္ေပါ့ေလ။ သူက ထင္ေနရွာတာ။ က်ေနာ္ကေတာ့ လိမၼာလက္စလူေတြ အတုခိုးမွားျပီး မိုက္သြားမွာ စိုးလို႔ က်ေနာ္တို႔ေမာင္ႏွမအေပၚ ပိုေစတနာထားတယ္လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အကိုၾကီးအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔တေတြ ေက်းဇူးရွိတာ မွန္ပါတယ္။ သူသာ တုတ္တရမ္းရမ္း ဒါးတရမ္းရမ္းနဲ႔ အကာအကြယ္မေပးခဲ့ရင္ က်ေနာ္တို႔ မိသားတစ္စု ဘယ္လြယ္မလဲ။ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ေတာ့ သူကလည္း ေဖါက္တယ္ အေမ။ ငါမရွိရင္ ဒီမိသားစု ဘာျဖစ္သြားမလဲေပါ့ဗ်ာ။ မ႑ပ္တိုင္ သိပ္တက္တက္ျပခ်င္တတ္တာ။ အေမေျပာေနက် သားဦး အရူး ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္းပဲ။ သူ႔ ျခံစည္းရိုးဖိုးၾကီးကလည္း ကုန္လွျပီ။ အဲဒီီေလာက္ေကာ လိုရဲ ႔ လား အေမရယ္။ ျပီးေတာ့ အေမရယ္ တခါတေလ အေမ့သားၾကီးက သားတို႔ေမာင္ႏွမေတြ အေပၚမွာေတာင္ လက္ပါခ်င္သား။ ပါးစပ္နဲ႔ ေျဖရွင္းခ်င္ရင္ ရသားနဲ႔။ တခုေတာ့ ကိုၾကီးကို ေျပာေပးပါအေမရယ္။ မိသားစုထဲမွာ လူတိုင္း သူ ႔တာ၀န္သူထမ္းၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ညီမေလးက ပန္းကန္ေဆးတယ္။ အေမ့ကိုကူတယ္။ က်ေနာ္လည္း က်ေနာ္တာ၀န္က်ရာ က်ေနာ္လုပ္တာပဲ။ လူတိုင္း ကိုယ္တာ၀န္က်ရာ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ရာတာ၀န္ကို ထမ္းေနၾကတာပဲ။ မ႑ပ္တိုင္ၾကီး ခဏခဏ တက္မျပပါနဲ႔လို႔။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။

အကိုလတ္ဆို အကိုၾကီးကို ကပ္ေပါင္း၊ သူနဲ႔ အဆင္ေျပရင္ က်ေနာ္တို႔ အငယ္ေမာင္ႏွမ ၂ ေယာက္ကို ႏွိပ္ကြပ္။ ဒါေၾကာင့္ သူပံုစံ တေန႔တျခား ဘူဇြာရုပ္ေပါက္လာတာေလ။ ဗိုက္ၾကီးကို ရဲႊလို႔။ က်ေနာ္တို႔ ပိန္ေနတာ သူ႔ေၾကာင့္မ်ားလားေတာင္ မသိ။ တကယ္ေတာ့ အကိုလတ္နဲ႔ အကိုၾကီးကသာ စားဦးစားဖ်ား ႏိွဳက္စားခ်င္ၾကတာအေမရ။ တခါတေလ မီးဖိုထဲ ၀င္၀င္သြားျပီး စားၾကတာ က်ေနာ္လည္း အသိ။ အေမလည္း အသိ။ အၾကီးေတြဆိုေတာ့ တိတိလင္းလင္း ဖြင့္ဟ ဆံုးမဖို႔ အေမ့အတြက္ ခက္ေနတာ က်ေနာ္နားလည္ပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက အေရွ ႔ဖက္အိမ္က အိမ္နီးခ်င္းေတြကို ေခၚေခၚလာျပီး စားၾကတာပဲ အေမရယ္။ အကိုၾကီးရယ္ အကိုလတ္ရယ္က အရိုးအရင္းေလာက္ ကိုက္ရတာ။ အဆီအႏွစ္ဆို အေရွ ႔ဖက္ အိမ္ကလူပဲ စားစားသြားတာ။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ အေမရတယ္။ နည္းနည္းပါးပါး ေစာင္းပါးရိတ္ေျခေလးေတာ့ အခါအခြင့္သင့္ရင္ ဆံုးမပါဦး။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း အသက္ေလးရလာရင္ ေျပာင္းလဲလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္အေမရယ္။

အကိုေလး။ အကိုေလးကေတာ့ တစ္မ်ိဳး အေမရဲ ႔။ သူ႔ဆီမ်ား ကိစၥရွိလို႔ သြားအကူအညီေတာင္းၾကည့္၊ သူက ဘယ္ေတာ့မွ ေလွ်ာေလွ်ာရွဴရွဴ လုပ္ေပးတယ္ မရွိဘူး။ သူ႔ခြင္ထဲေရာက္သြားလို႔ကေတာ့ မလြယ္ဘူး အေမ။ အရင္ဆံုး သူ႔လက္ဝါးၾကီး ျဖန္႔ျပေတာ့တာပဲ။ အဲဒါ ေတာင္းတာေလအေမ။ က်ေနာ္တို႔လက္ထဲက မုန္႔ဘိုးေလး သူ႔လက္ထဲေရာက္မွ သူလုပ္စရာရွိတာေတြကို လုပ္ေပးတာကလား။ အဲ - သူကလည္း မေခဘူး အေမေရ။ အေမ့ ထမီအေဟာင္းေတြ ခိုးေရာင္းတာလည္း သူပဲ။ အိမ္က နိဳ ႔ဆီဘူးအခံြေတြ ခိုးေရာင္းစားတာလည္း သူပဲ။ နိဳ ႔ဆီဘူး အသစ္ေတြေတာင္ ေရာပါသြားေသး။ သူ႔ေတာ့ အေမအရင္ ဆံုးမေပးရင္ ေကာင္းမလားမသိ။

ဘာပဲေျပာေျပာပါအေမရယ္။ အေမသားတို႔ အားလံုးအတြက္ အနစ္နာခံ ျပဳစုေကၽြးေမြးေပးခဲ့တာ အေမ့မ်က္ႏွာေၾကာင့္ အဂၤါျဂိဳလ္တခြင္မွာ က်ေနာ္တို႔ မိသားစု မ်က္ႏွာျပန္ပြင့္လာေတြအတြက္ ေက်းဇူးၾကီးလွပါတယ္ အေမ။

သားလိမၼာ
ပံုပံုဦး
အျမဲတမ္း အဂၤါျဂိဳလ္

facebook.com/drmaungmaungoo/posts/10151133259971707