Monday, December 31, 2012

ေကအိုုင္ေအရွင္သန္နိုုင္ပါ့မလား ? (ထြန္းေအာင္ေက်ာ္)


by Htun Aung Gyaw on Monday, December 31, 2012 at 1:17am ·
ေကအိုုင္ေအနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တိုု႔ တိုုက္ပြဲျပင္းထန္လာေနျပီး ေျမျပင္တိုုက္ပြဲကေန ဒီဇင္ဘာလမွာ ေလ ေၾကာင္းမွ ဗံုုးၾကဲတိုုက္ခိုုက္တဲ့အထိ ျပင္းထန္လာခဲ့တာေတြ႔လာရပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ကိုုသမတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုုက္ျပီးေနာက္ကခ်င္ကတိုုက္ပြဲေတြရပ္ဖိုု႔စစ္တပ္ကိုုလူသိရွင္ၾကားအမိန္႔ေပးခဲ့ေပမဲ့ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္က မနာခံဘဲဆက္တိုုက္ျမဲတိုုက္ေနတဲ့အခါ သမတအမိန္႔ကိုု ေရွ႕တန္းက ရဲေဘာ္ေတြမသိၾကေသးလိုု႔ပါ၊ မၾကာခင္ရပ္မွာ ပါလိုု႔ဆင္ေျခေပးခဲ့ျပန္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အခ်ိန္ေတြ တႏွစ္သာ ကုုန္လြန္လာခဲ့ျပီး စစ္ပြဲေတြရပ္ မသြားခဲ့ဘဲ ပိုုလိုု႔သာဆိုုးဝါးလိုု႔လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုုး တရုုပ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေကအိုုအိုုဌာန ခ်ဳပ္လိုုင္ဇာကိုုထိုုးစစ္ ဆင္မွဳကိုုတိုုးျမွင့္ခဲ့ျပီး ေလေၾကာင္း မွတိုုက္ခိုုက္မွဳ အထိျပင္းထန္ လာခဲ့ ပါတယ္။ ကိုုယ္ညီရင္းအကိုုတိုုင္းရင္းသားေတြဘဲေသေသ၊ တပ္မေတာ္သားေတြဘဲေသေသ ေနာက္ဆံုုးေတာ့တိုုင္းျပည္တခုုလံုုးအတြက္ဆံုုးရွံဳးမွဳေတြပါဘဲ။
အကယ္၍ တရုုတ္ကမီးစိမ္းမျပရင္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔တရုုတ္ျပည္နယ္နမိတ္ကိုုေက်ာ္ျပီးေလ ယဥ္ ေတြ ပ်ံသန္းျပီး ေကအိုုင္ေအကိုုတိုုက္ဝံ့မွာ မဟုုတ္ပါဘူး၊ တရုတ္ကသေဘာ တူထားျပီးျဖစ္ တာ ေၾကာင့္ေလ ေၾကာင္း တိုုက္ခိုုက္မွဳကိုုလုုပ္လာတာလိုု႔ယူဆနိုုင္ပါတယ္။
ျဖစ္နိုုင္ေျခရွိတာကေတာ့ဧရာဝတီျမစ္ဆံုုဆည္တည္ေဆာက္ေရးကိုုသမတဦးသိန္းစိန္ကသူ႔သမတသက္ တမ္းအတြင္းျပည္တြင္း အံုုၾကြမွဳမျဖစ္ေအာင္ ရပ္ဆိုုင္းလိုုက္ျခင္းအတြက္ တရုုတ္အစိုုးရ ကိုု စိတ္ အေႏွာက္ အယွက္ၾကီးစြာျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ တရုုတ္ယူနန္ျပည္ နယ္ရဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ လိုုအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုုအပ္မွဳကိုု ပါးစပ္နားေရာက္မွပုုတ္ခ်ခံရလိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။
ေကအိုုင္အိုုကလဲဧရာဝတီေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးကိုုသေဘာမတူပါဘူး ကခ်င္ေဒသေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားေရျမဳပ္ကုုန္မွာကိုုမလိုုလားပါဘူး၊ ေနာက္ျပီးသဘာဝဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမွဳကိုု စိုုးရိမ္တာ လဲပါပါ တယ္။ ဒီအခ်က္ ဟာတရုုတ္ကသူတိုု႔အလိုုကိုု ေကအိုုင္အိုု ကဆန္႔က်င္တယ္လိုုျမင္ပါတယ္။ သူတိုု႔ အလိုု ကိုု မဆန္႔က်င္တာက စစ္တပ္ဘဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္အလိုုကိုု လိုုက္ျခင္း ဟာသူတိုု႔ အတြက္ အက်ိဳးယုုတ္စရာလိုု႔မျမင္ပါဘူး၊ တရုုတ္နိုုင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါးနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့အုုပ္ စုုထဲမွာ ေကအိုုင္အိုု ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ျမန္မာစစ္တပ္ကိုု အားေပးကူညီတာဟာ တကယ္ေတာ့ မဆန္းပါဘူး။
ေနာက္တခုုကသဘာဝဓါတ္ေငြ႔ပိုုက္လိုုင္းကိုုရခိုုင္ကမ္းလြန္ကေနယူနန္နယ္အထိသြယ္တန္းေနရာမွာကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသတခ်ိဳ႕ကိုုျဖတ္သန္းသြားရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ကခ်င္ေတြကမၾကိဳက္ပါဘူး။ ဒီလိုုပိုုက္ လိုုင္းတည္ေဆာက္ရာမွာတရုုတ္က သူ႔တိုုင္းျပည္ကတရုုတ္အလုုပ္သမားေတြကိုု ေခၚယူ လုုပ္ကိုုင္ ေစခဲ့တဲ့ အတြက္ျမန္မာအလုုပ္သမားေတြအတြက္အလုုပ္အကိုုင္သစ္ဖန္တီးမွဳေတြမရွိသေလာက္ပါဘဲ။ တရုုတ္ကုန္ပဏီျမန္မာျပည္လာလုုပ္တာတရုုတ္အလုုပ္ သမားေတြဘဲအလုုပ္ရၾကတာ ဟာကုုန္သြယ္ စီးပြါး ေရးက်င့္ဝတ္ကိုုေဗ်ာင္ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာဘဲ ဆိုုတာကို အေတြ႔အၾကံဳ ႏုုတဲ့ ျမန္မာလုုပ္သမား ေတြေရာအစိုုးရဝန္ထမ္းေတြပါသိရွိပံုုမရပါဘူး။
နိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြလုုပ္ရင္ျပည္တြင္း အလုုပ္သမားေတြကိုု ဦးစားေပးငွားရမ္းရမယ္၊ နည္းပညာ ေတြ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရမယ္ဆိုုတာပါပါတယ္။ ဒါကိုုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုစဥ္က ဦးပိုုင္ကလဲမေတာင္း ဆိုုခဲ့ဘူးလိုု႔ယူဆရပါတယ္။
ကခ်င္ေဒသကိုုျဖတ္ျပီးပိုုက္လိုုင္းသြယ္တဲ့အခါကခ်င္ေက်းရြာတခ်ိဳ႕ကိုုအမိန္႔နဲ႔ေရႊ႕ေျပာင္းခိုုင္း အံုုးမွာျဖစ္ လိုု႔ေကအိုုင္ေအကသေဘာမတူပါဘူး၊ ေဒသခံျပည္သူေတြဘာခံစားမွဳမွမရွိတဲ့ ပိုုက္လိုုင္း သြယ္ေရး ကိစၥကိုု ကခ်င္လူထုု နဲ႔ ေကအိုုင္ေအ ကသေဘာမက်ပါဘူး။ ျမစ္ဆံုုဆည္တည္ ေဆာက္စက အတင္း အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရတဲ့ရြာသားမ်ားကိုုတရုုတ္ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔တေနရာမွာရြာသစ္တည္ေပးေသာ္လည္းဒီေနရာသစ္မွာဘာပင္မွစိုုက္လိုု႔မရသလိုုေဆာက္ ေပးတဲ့အိမ္ေတြကလဲသစ္စိမ္းေတြနဲ႔အလွ်င္ အျမန္ျဖစ္ သလိုုေဆာက္ေပးလိုုက္တဲ့အတြက္ သစ္ေတြေခ်ာက္သြားတဲ့အခါအဂၤေတနဲ႔ တိုုင္နဲ႔မကပ္ေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ မေရြးျပိဳက်နိုုင္တဲ့ အေနအထားကိုုေရာက္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုုစီမံကိန္းရပ္ဆိုုင္းလိုုက္တယ္ ၾကားတဲ့အခါမိမိတိုု႔ေက်းရြာကိုုျပန္ခ်င္ေနၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့အစိုုးရကျပန္ခြင့္မေပးပါဘူး။ ဒီလိုုျဖစ္တာ ေတြ ဟာစစ္တပ္နဲ႔ တရုုတ္ေၾကာင့္လိုု႔ကခ်င္လူထုုကျမင္ပါတယ္။
တရုုတ္ကလဲေကအိုုင္ေအဟာ သူတိုု႔စီမံကိန္းမွာဖ်က္ျမင္းျဖစ္ေနတယ္၊ စစ္တပ္ကသာသူတိုု႔ ခ်ယ္လွယ္ ခ်င္သလိုုလက္ခံမွာျဖစ္တယ္၊ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာေငြမ်ားမ်ားေပးလိုုက္ရင္ သူတိုု႔ဘာလုုပ္ လုုပ္ခြင့္ျပဳတယ္ ဒါေၾကာင့္စစ္တပ္လုုပ္သမွ်ကိုုအားေပးျခင္းဟာ သူတိုု႔အတြက္ ဘယ္လိုုမွအက်ိဳး မယုုတ္နိုုင္ဘူးလိုု႔တြက္ထားျပီးသားျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ေကအိုုင္ေအကိုု အျပတ္ရွင္းဖိုု႔အတြက္ တရုုတ္ ပိုုင္နက္ကိုုျဖတ္ျပီးေလေၾကာင္းတိုုက္ခိုုက္မွဳကိုုမီးစိမ္းျပလိုုက္ တာဘဲျဖစ္တယ္။
နိဂံုုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေကအင္ယူဌာနခ်ဳပ္မယ္နယ္ပေလာက်သလိုုေကအိုုင္အိုုဌာနခ်ဳပ္လိုုင္ဇာလဲစစ္ ႏွစ္ ဖက္ ညွပ္ရင္က်သြားနိုုင္တယ္၊ဒါေပမဲ့ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ေသဆံုုးမသြားဘဲသူ႔ျပည္သူေတြေထာက္ခံေနသမွ်ဆက္ျပီးရွိေနမွာေတာ့ၾကိမ္းေသတယ္။ အေကာင္းဆံုုးေျဖ ရွင္းျခင္း ကေတာ့ ရွိလာ တဲ့ပါလီ မန္တြင္းမွာဘယ္လိုုစျပီးတိုုက္ပြဲေတြစျဖစ္လာတယ္၊ ဘယ္ဖက္ကစျပီး တိုုက္တယ္ဘယ္သူ႔အမိန္႔နဲ႔ တိုုက္တယ္၊ ေကအိုုင္ေအ ရဲ႕ေတာင္းဆိုုခ်က္ကဘာေတြလဲ၊ ေတာင္းဆိုုခ်က္ေတြ ဟာလက္ခံ နိုုင္တဲ့ ေတာင္းဆိုုခ်က္ေတြလား? တပ္မေတာ္ရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္ကဘာလဲ? ဘယ္လိုုသေဘာနဲ႔ ေကအိုုင္အို ုဌာနခ်ဳပ္ကိုုတိုုက္ေနရတာလဲ? ဘာအက်ိဳးအျမတ္ေတြရမွာမိုု႔လိုု႔ ဒီေလာက္သဲၾကီးမဲၾကီး တိုုက္ေနရတာလဲ?ဆိုုတာေတြကိုုလႊတ္ေတာ္က ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္ကိုုဆင့္ေခၚျပီးေမးသင့္တယ္၊ လႊတ္ေတာ္မွာဒီလိုုဆင့္ေခၚျပီးေမးနိုုင္တဲ့အာဏာရွိတယ္၊ ကခ်င္ျပႆနာကိုုလႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးျမန္း ျခင္းအျပင္ ထိုုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိုုျပည္သုူကိုုဖြင့္ခ်ျပ ျပီးသေဘာထားကိုုပါယူခဲ့မယ္ဆိုုရင္တရားမွ်တစြာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းျခင္းဆိုုတာေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္တယ္။
ကခ်င္ျပည္မွာ၁၇ႏွစ္တိတိျငိမ္းခ်မ္းေရးရေနစဥ္ကာလမွာလိုုင္ဇာဟာနယ္စပ္ျမိဳ႕ ၾကီးတျမိဳ႕အျဖစ္ဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္လာခဲ့တာဟာစစ္မက္မရွိတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးပါ။အလြန္ဝမ္းသာစရာေကာင္းပါတယ္၊ ဒီလိုုျမိဳ႕ၾကီး တျမိဳ႕ျဖစ္လာဖိုု႔ အခ်ိန္၁၇ႏွစ္ယူျပီး အင္နဲ႔အား နဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ရမယ္ ဆိုုတာျငင္းစရာမရွိပါဘူး။ ဒီလိုုျမိဳ႕ၾကီးဟာစစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးျပိဳပ်က္သြား မယ္ ဆိုုရင္ဘယ္ေလာက္ရင္နာစရာေကာင္း လိမ့္မလဲ လိုု႔စဥ္းစားစိုုးရိမ္မိ္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကတိုုက္လိုု႔ပ်က္တယ္ဆိုုရင္ကခ်င္ေတြအတြက္ဗမာေတြကိုုပိုုလိုု႔မုုန္းသြားတဲ့အျပင္ဒီလိုုျမိဳ႕ ၾကီးကိုုျပန္လည္တည္ေဆာက္မယ္ဆိုုရင္လဲ ေဒၚလာသန္းတေထာင္ေလာက္ ကုုန္က်နိုုင္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္စစ္ပြဲေတြမွာဘယ္သူနိုုင္နိုုင္ဘယ္သူရွဳံးရွံဳး ကိုုယ့္လူမ်ိဳးညီရင္းအကိုုေတြခ်င္း သတ္ၾက တဲ့ပြဲမိုု႔အားလံုုးရွံဳးတာပါဘဲ၊ ျပည္တြင္းစစ္ရွိေနသမွ် ဘယ္ေတာ့မွတိုုင္းျပည္တိုုးတက္ေအာင္တိုု႔ စီးပြါးေရး ေကာင္းလာေအာင္တိုု႔၊ ဒီမိုုကေရစီနိုုင္ငံေတာ္ၾကီးေပၚေပါက္ေရးတိုု႔လုုပ္နိုုင္မွာမဟုုတ္ပါဘူး၊ လူထုုဘဝ လဲနိမ့္က်ေနဦးမွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္သူနိုုင္ငါနိုုင္ဆိုုတဲအတၱစြဲေတြကိုုေဘးဖယ္ျပီး ငါတိုု႔နိုုင္ငံတိုုးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳး ေရး အတြက္ဒီဆင္းရဲတြင္းႏြံတြင္းကိုုတြန္းပိုု႔ေနတဲ့ျပည္တြင္းစစ္ ေရာဂါဆိုုးၾကီးကိုုဘယ္လိုုသုုတ္သင္မယ္ ဆိုုတာလႊတ္ေတာ္တြင္းမွာေျဖရွင္းၾကပါစိုု႔လိုု႔ဆႏၵျပဳ လိုုက္ပါတယ္။ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

တန္ဘိုးျကီးအိမ္ယာ အသစ္မ်ား၊ေက်ာက္၊အရက္၊ဘိန္းခန္း

Aye Aye Soe Win
ေရႊေတာင္ျကား ၂ ရပ္ကြက္၊ အလယ္ေတာရ ေတာင္ျခမ္းနွင္.ေျမာက္ျခမ္းကို ပိုင္း ျခားထားသည္. ေ၇ႊေတာင္ျကား ၂ရပ္ကြင္ေခ်ာင္းငယ္ေလး ေျမာက္ပိုင္း ဘက္ျခမ္းကေျမကြက္ေတြကို ၁၉၉၄ မွစ၍ ကံထူးသူ ေျမမဲေပါက္သူမ်ား။ ဗိုလ္ခင္ညြန္.၏ေဆြမ်ိဳးတေယာက္လည္းပါသည္။သာသနာေရး၀န္ျကီးဌာနက လူျကီးေတြလည္း ေ၀စုရခဲ.သည္။ ေထာက္လွန္းေရးမွ ဗိုလိမွဳးတင္ထြတ္သား၊ ခရုိနီ ေနမ်ိဳး (သို.) ရဲ ထြန္း လည္းပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ ထူေထာင္ေရးတြင္ ဦးသိန္းစိန္ ဦး သန္းေ၇ႊတို.ကို ေသအာင္အလုပ္အေက်ြးျပဳခဲ.ေသာ ၊ စားကြက္ေကာင္း ရခဲ.ေသာ အာရုံဦး ေဆာက္လုပ္ေရး ဒါရုိက္တာခရုိနီ ေဇာိ္၀င္းနွင္. ၁၉၉၆ ဗိုလ္ခင္ညြန္.ေကာင္းစားစဥ္က နိုင္ငံေတာင္ေကာင္စီ ရုံး ညႊန္မွဳး ေဟာင္း ( ေသဆံုး) တို.လည္းပါသည္။ အေခ်ာင္ရထားေသာ ေျမကြက္ေတြပိုင္ဆိုင္မွဳ မွာ ခရုိနိေတြ ဘိန္း ကုန္ကူးသူေတြ၊ အရက္ေလွာင္စားသူေတြ၊ ခိုးရာပါ တိုက္ရာပါ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖင္. ျပခန္းဖြင္.စားသူမ်ားပါ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနေသာေျကာင္.--၂၀၁၂ တြင္ ေျမတကြက္ အေခ်ာင္ရေရးအတြက္ လူသတ္ျကံစည္မွဳေတြကိုပင္ ပတ္၀န္းက်င္ နွင္. ဗဟန္းျမိဳ.နယ္တြင္း ရဲ၊ စည္ပင္ရုံး တို.မွ အရာရွိအခ်ိဳ.ကို ေငြေပးဖ်က္ဆီးကာ မတရားေသာရာဇ၀တ္မွုတစ္ရပ္ကို မသိမသာေဖ်ာက္ထားနိုင္သည္. ေရႊေတာင္ျကား ၂ ရပ္ကြက္ ( အလယ္ေတာရ ေျမာက္ျခမ္း) ျဖစ္သည္။ သာသနာေရး ၀န္ျကီးဌာနက ခြင္.ျပဳခ်က္ မပါပဲ၊ ေရာင္းခြင္. လက္လႊဲခြင္. မရွိရဟု ပိုင္ဆိုင္မွဳျပစာရြက္စာတမ္းေတြမွာ ဆိုညႊန္းထားေသာ္လည္း ခရုိနီေတြက ေတာ. ဘိန္း အရက္ ေက်ာက္ျမက္ရတနာ ကစ၍ လူျမင္မခံ၀င္.တာေတြ သိုေလွာင္ေဖါက္ကားလွ်က္၊ သာသနာ.ေျမမွာ ေမာ္လို.ေပ်ာ္လို. ေနျကသည္။ ဘိန္းလုပ္၊ တန္ဘိုးျကီးအရက္ေလွာင္၊ ေက်ာက္ျမက္ရတနာျပခန္းဖြင္.၊ ခရုိနီလူတန္းစားအတြက္ ေအာ္စီကေက်ာင္းမ်ား ေကာလိပ္မ်ားကို လူပို. ရုိက္စားေသာ ပညာေရးေအဂ်င္စီဖြင္.၊ စီးပြားအျကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေနေသာ ရပ္ကြက္။ အလယ္ေတာရ မွ ရတနာစျကႍန္ ေက်ာင္းနွင္. ယခင္ အမ်ိဳးသား ရုပ္ရွင္ျခံ ျကား ေျမကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ ရတနာစျကႍန္ ေက်ာင္းတိုက္ျကီးကို ဂ်ပန္ေခတ္မတိုင္ခင္ က ေဆာက္လုပ္လွဳဌာန္းခဲ.ေသာ ဒါယကာျကီး ဦးထြန္းလွ၏ မူလ သမိုင္း၀င္ အိမ္အေဆာက္ အဦအား ေျမနီကုန္း ဗားဂရာလမ္း အမွတ္ ၂၆၀ ေန ၊ ကားတာယာ ဘိန္းမ်ား နွင္. အျခားရွဳလို.ရေသာ ဘိန္း မ်ိဳးပါေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားသူ ခရုိနီ တင္.နိုင္ ၏လူမ်ားက က လူအင္အားသံုးျပီး ၂၀၁၂ ဂ်ြန္လအတြင္း ပိုင္နက္က်ဴးလြန္အဓမၼ ဖ်က္ဆီးခဲ.သည္။ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တိုင္ျကားခဲ.ေသာ္လည္း ဗဟန္းရဲစခန္းက လက္ေရွာင္ေနသည္။

၀၁၂ ဂ်ြန္လ အတြင္း ၁၇ အီး အင္းယားျမိဳင္လမ္း ရွိ ဤေနအိမ္အား ခရုိနီ တင္.နိုင္ဖ်က္ဆီးအျပီးက်န္ခဲ.ေသာ ေျမကြက္နွင္. ေနာက္ေဖးအဖီခန္း ((ရတနာစျကႍန္ ေက်ာင္းတိုက္ျကီးကို ဂ်ပန္ေခတ္မတိုင္ခင္ က ေဆာက္လုပ္လွဳဌာန္းခဲ.ေသာ ဒါယကာျကီး ဦးထြန္းလွ၏ မူလ သမိုင္း၀င္ အိမ္အေဆာက္ အဦ ေနရာ)


အုတ္ရုိးတဖက္ မင္းကြန္းေက်ာင္းတိုက္ ျကီးထဲမွ ေစတီေတာ္။


၂၃/၂၉ အင္းယားျမိဳင္လမ္း မွာကား ခရုိနိတဦးက လက္၇ွိ စီးပြားေရးလုပ္ေနဆဲ၊ ရုံခန္းမ်ား ဖြင္.ကာ၊ ေအာ္စီသို. ပညာေရးေခါင္းစဥ္ျဖင္. လူရုိက္သြင္းစားေသာ၊ ဗိုခင္ညြန္..ဗိုသန္းေရႊတို.ကို ေ၇ႊခြက္ထဲ ထည္. ေက်ြးေမြးဧည္.ခဲ.ေသာ၊ ေတဇ ၏ေအာက္ဆြဲပါတနာ ျဖစ္ခ်င္လြန္းလို. နည္းေပါင္းစံုသံုးခဲ.ေသာ၊ အကြက္ျကီးျကီး လုပ္ကြက္ေရႊ တူးရာမွာပင္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားကို လွည္.ပတ္ အျမတ္ထုတ္ခဲ.ေသာ ခရုိနီ ေနမ်ိဳးေခၚ ရဲထြန္း၏ အိမ္တလံုး။။၂၃/၂၉ အင္းယားျမိဳင္လမ္း မွာကား ခရုိနိတဦးက လက္၇ွိ စီးပြားေရးလုပ္ေနဆဲ၊ ရုံခန္းမ်ား ဖြင္.ကာ၊ ေအာ္စီသို. ပညာေရးေခါင္းစဥ္ျဖင္. လူရုိက္သြင္းစားေသာ၊ ဗိုခင္ညြန္..ဗိုသန္းေရႊတို.ကို ေ၇ႊခြက္ထဲ ထည္. ေက်ြးေမြးဧည္.ခဲ.ေသာ၊ ေတဇ ၏ေအာက္ဆြဲပါတနာ ျဖစ္ခ်င္လြန္းလို. နည္းေပါင္းစံုသံုးခဲ.ေသာ၊ အကြက္ျကီးျကီး လုပ္ကြက္ေရႊ တူးရာမွာပင္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားကို လွည္.ပတ္ အျမတ္ထုတ္ခဲ.ေသာ ခရုိနီ ေနမ်ိဳးေခၚ ရဲထြန္း၏ အိမ္တလံုး။။ မူလ ဦးသိန္းေအာင္၁၉၉၄ မွာ သူ. အမည္နွင္.ေပါက္သည္. ဤေျမကြက္လြတ္ကို သိန္း ၃၀၀ ျဖင္.ရဲထြန္းက စားပြဲေအာက္က ၀ယ္ယူခဲ.ျပီး၊ ပညာေရးေအ၈်င္စီအမည္ခံဖြင္.ကာ ၊ အျခားလူသိမခ့ေသာစီးပြားေရးမ်ိဳးပါဤေနရာတြင္ လွဳပ္ရွား လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကာလတန္ဖိုးအ၇ဤ ေနရာသည္ ယခု သိန္း ေသာင္းခ်ီတန္သည္ဟု ျကားသိရသည္။ ၁၉၈၈ ကာလက ေနမ်ိဳးေခၚ ရဲထြန္းသည္ ထိုင္းနယ္စပ္ ေသေဘာဘိုး ၀မ္ခါ သို. မျကာမျကာ ေရာက္လာျပီး အစိုးရ အတြက္ ေထာက္လွန္းေရး သတင္းေပးျဖစ္ခဲ.သည္။ ဗိုခင္ညြန္. မျပဳတ္ခင္အထိ ဗိုခင္ညြန္. အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင္. ထိပ္တန္းေရာက္ စီးပြားျဖစ္ခဲ.သူတဦးျဖစ္သည္။၁၉၉၄ မွ စ၍ (မူလ လက္ေဟာင္းေနထိုင္သူမ်ားစာရင္းမွာ မပါ၀င္ေသာ္လည္း) ဗိုလ္မွဳးျကီးတင္သိန္းလူ လက္မွတ္ ျဖင္.ပံုထဲက ဤ ေျမတကြက္ ကို ရခဲ.ေသာတရုတ္ ဦးဟုတ္စိန္ ပိုင္ ကြက္လပ္။


ညာဖက္ျခမ္း မွာ ရတနာျပခန္း ၇ွိခဲ.သည္။ တန္ဖိုးျကီး အရက္မ်ားေလွာင္သည္။ ဤ အျခမ္းက ေျမကြက္ မ်ားသည္ မူလ က နာယကခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဳးျကီး တင္သိန္းလူ နွင္. သူ. သား အကြက္ ၂ ခု ျဖစ္ခဲ.ျပီး သူတို.ကတဆင္. ေနာက္ အျခား ဗိုလ္မွဳးျကီး တဦး အား ထပ္မံေရာင္းခ်ျပီး၊ ေသာ အခါ အင္ပါယာ သစ္ ရထားသည္. ဗိုလ္မွဳးျကီး က ေျမကြက္ ၅ ကြက္စာကို ေဘးခ်ဥ္းယွဥ္ ရက္ သို.မဟုတ္ မ်က္နွာျခင္းဆိုင္ ေနရာမ်ားတြင္ရထားသည္။ ဟုတ္ပါ.မလားဆိုျပီး ေမးရက္ေသာ သူမ်ား---ဖံုးနံပါတ္ေပးပါ။ေရာင္းမေကာင္းတဲ. ေက်ာက္ျမက္ခန္းေဟာင္းမွာ လုပ္ခဲ.သူေတြ အိမ္လိုက္ျပေပးပါမယ္။ ခရုိနီ ေဇာ္၀င္း အိပ္ရာထဲ ေက်ာကပ္လဲေနတာေတာင္ ေလာဘ မေသ လို. ၁၉၉၄ က အလကား အေခ်ာင္ ရ ထားတဲ. ေျမကြက္ေတြ ကို သိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေပးျပီး ေနာက္တဦးစီ က ၀ယ္သြားတာ ေန.တေန.ကပါ။ အိမ္ ဖ်က္ခံရလို. ဘ၀ပ်က္ ေဆး ရုံေရာက္ခဲ.ရတဲ. အဘတဦး လဲ မေသပဲ က်န္ခဲ.ပါတယ္။ ေတာင္နဲ.ေျမာက္ျခားထားတဲ.ေခ်ာင္း ကို ေတာင္ဖက္ တိုးသြားေအာင္ စစ္တပ္သံုး ေခ်ာင္း ေက်ာ ကို ေရႊ.၊ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းမွာေျမပိုထြက္လာေအာင္ လုပ္ျပီးမွ၊ ပို ထြက္လာတဲ. ေခ်ာင္း တဖက္ျခပမး ေျမာက္ျခမ္း က ေျမ ကြက္ေတြကို ျမင္.ကို ဆိုတဲ. ခရုိနီ ဒလံက သိန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာနဲ. ေရာင္း ခဲ. တဲ. အခါ ၀ယ္ခဲ.တာ က အေကာင္ျကီးျကီး တဥိးပါပဲ။ ထရပ္ကားျကီးေတြ ညဖက္ အစီးလိုက္ လမ္းသြယ္ထဲ ၀င္လာ ရင္ လမ္းျပ ပု လိပ္က က်ိဳးက်ိဴး ႏြံႏြံ နဲ. ကူညီ လမ္း ရွင္းေပး ရ တာ မ်က္ျမင္ပါ။ ေအာ္ စီ ကေကာလိပ္ေတြ ပို.ေပးေနတယ္ ဆိုတဲ. ခရုိနီ ရဲ ထြန္း မွန္ အိမ္ ျကီး က ရတနာ စျကႍန္ေက်ာင္း ၏ ၀ဲဖက္ ကပ္ရက္မွာ ရုံးေတြ ဖြင္. လုပ္စားေနတာ၊ လူေနရပ္ကြက္မွာ စီးပြားမလုပ္ရဆိုတဲ. ပ႗ိဥာဏ္ ကို ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာမဟုတ္ပါလား။ ေဆြဇင္ထိုက္ အိမ္နဲ. ေက်ာက္ခန္းဖြင္. အရက္ေလွာင္ တဲ. အိမ္ က ေက်ာ ျခင္းကပ္ပဲ။ သြားဆကါသြယ္လိုက္ေလ ။ အမျကီး ေဆြဇင္ထိုက္ လိုက္မျပရင္ က်မတို. ကိုယ္တိုင္ လိုက္ျပေပးပါ.မယ္။ တရုတ္ျကီး ၀ယ္ထားတဲ. နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္နဲ. နိုင္ငံျခားသားတဦးက အဲ ဒီေနရာမွာ အိမ္ေျမ ပိုင္ခ်င္ရင္လြယ္တယ္။ ဒလန္ျမင္.ကို ကို ေငြေပးျပီး အိမ္ဖ်က္ခိုင္း၊ အိမ္သာေပါက္ေတြ ပိတ္။ ေရ မီး ျဖတ္။ လူမေနနိုင္ေအာင္ လုပ္တဲ. အဓမၼ နည္းေတြသံုးတယ္။ ခရုိနီ ေဇာ္၀င္း အာ ရုံ ဦးေဆာက္လုပ္ေရးက တကြက္ျပီး တကြက္မူလ ေနထိုင္သူမ်ား ပ႗ိဥာဏ္ေဖါက္ဖ်က္ျပီး ၄ ကြက္ ၅ကြက္ ၀ယ္ေနတာ ဘယ္သူ. အစြမ္းနဲ.လည္း။ ခရုိနီ တင္.နိုင္ စမ္းေခ်ာင္းက ၂ ပဲ တျပား သံုးျပီး ၂၀၁၂ ၈်ြန္မွာ မွာ ျကည္.ျမင္တိုင္က သူ. နွမေတြ သံုးျပီး သမိုင္း ၀င္ အိမ္ျကီးတလံုးကို ၁၇ အီး ( ၁၇ ေနာက္တဲ.တဲ. က အိမ္ျကီးနဲ. ျခံ) ကို လူအင္အားသံုး အုတ္ပံုျဖစ္သြားေအာင္ ဖ်က္ခဲ.တာ ဗဟန္းျမဴနီ စပါယ္မွာ ဓါတ္ပံုေတြေတာင္ရွိတယ္။ ၁၇အီး အိမ္၏ ေနာက္ဖက္ က မတရားေျမေပၚမွာ ကား၀ပ္ေရွာ. ဖြင္.ထားတဲ. သန္း၀င္းနဲ. တင္.နိုင္.တပည္. ျမင္.ကို၊ တင္.နိုင္ပါတနာ ေဇာ္၀င္းကို သြားေမးေလ။ တင္.နိုင္ ေသနတ္ ကိုင္မကိုင္။ တင္.နိုင္ဘိန္းခ်မခ်။ အလဲဗင္း က ဂ်ာနယ္လစ္စ္ မေလး ဖံုးႏံပါတ္ေရာ လိုခ်င္ေသးလား။ ဒီသမိုင္းတခုလံုးကိူ သိသူေတြ၊ အားလံုးထင္ရွား ရွိေနတယ္။ က်မဖံုးနံပါတ္ေရာလိုလား။ ဘယ္ေတာ. လိုက္ျပေပးရမလဲ။ ဥပမာ--ဗိုခင္ညြန္.မရီး ေဒၚစိန္ရီ အကြက္ေဟာင္း ေ၇ွ.က အကြက္ေတြမွာ အရက္ေလွာင္တဲ.သူေတြကို ျပရင္--ခုမွသိတဲ.သူေတြ ဘာလုပ္ေပးမလဲ။ ဟုတ္ပါ.မလားဆိုတဲ.ေမးခြန္းကေတာ.--ဘယ္သူမွ မေမးသင္.။ ေျပာျပေနတာေတာင္ေရးရျတဲ. ဂ်ာနယ္လစ္ရွိပါသလား။ ၊ ဟုတ္လြန္းလို.၊ အာရုံဦးေဇာ္၀င္း အိမ္ပဲ လိုက္ျပရမယ္ထင္ပါ.။ ေရာဂါတက္ အိပ္ရာေပၚက မထနိုင္တဲ.အာရု့ဦး.ေဆာက္လုပ္ေရး ေဇာ္၀င္း မိန္းမ နဲ.သမီးကို ၂၃/၁၄-၁၅ က သူတို. ငွားေနတဲ. အိမ္၀င္းမွာ သြားေမးေလ။ ျမူနီစပါယ္ကို ရဲကို ဘယ္ေလာက္လပ္ထိုးထားလို.၊ ဒီ လို တကြက္ျပီး တကြက္ ရလာတဲ. သမိုင္းကိုေမးျကည္.ပါလား။ ဘယ္သူေတြ အဲ ဒီ.မွာ ေက်ာက္ခန္း အရက္ခန္းဖြင္.ထားတယ္ ဆိုတာ။ သြားေမး ရင္ --ဟားဟား။ သူတို. ရဲေတာင္ေခၚနိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ. က်မ အိမ္ေပါက္ေစ.လိုက္ျပေပးပါ.မယ္။ မေျကာက္လို. ေသခ်ာလို.ေရးတာေပါ.။

မင္းေအာင္လိႈင္အတြက္ညိဳမင္းလြင္ရဲ႕ဖက္ရွင္

တရုတ္ေက်းဇူးထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား

အဂၢမဟာ ဒီမုိဖက္တီး


Yesterday
တရုတ္ေက်းဇူး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကေပၚတြင္ အလြန္ႀကီးမား .... ငိငိ

- ရီျမင့္ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး (အေကာင္းဆံုးရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆု)
- ဒါရိုက္တာ ထြန္းေအာင္ေဇာ္ (အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ ဒါရိုက္တာဆု)
- ေနာင္ေနာင္ (အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသားဇာတ္ေဆာင္ဆု)
- မယ္လိုဒီ (အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆု)
- ေမာ့စ္ (အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသားဇာတ္ပို႔ဆု)
- ဟိန္းထက္ (လယ္ေ၀း) (အေကာင္းဆံုးတည္းျဖတ္ဆု)
- ေဇာ္မ်ဳိးထြဋ္ (အေကာင္းဆံုးေတးဂီတဆု)
- ျမင့္ေဆာင္၊ စိုးေက်ာ္ဆန္း (အေကာင္းဆံုးဇာတ္ညႊန္းဆု)

http://video.chinese.cn/en/article/2009-09/09/content_53466.htm
http://www.pyustate.com/2012/12/blog-post_30.html

စံဏီဘိုကအေမစုသမၼတျဖစ္နိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႕ေဇကမာၻတို႕လွစ္ကနဲ..

rြန္ ဒီးယမ္

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မွဴးျမိဳ႔နယ္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး ေဇကမၻာ ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေရႊ နဲ႔ ျမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး ေကာ့မွဴးျမိဳ႔ ႔နယ္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾက။ လမ္းမ်ားျပဳျပင္ေနတာကိုလည္းသြားေရာက္ၾကည့္ရွဴ႕