Monday, March 11, 2013

၀င္ကစြတ္ေကာင္လိုငါကခရုကြ


ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဟိုးအရင္ကကုလားရွိလားေမးရင္ရွိတယ္ေျပာရမွာပဲ...နယ္စပ္ျဖစ္ေနတာကိုး....
ရိုဟင္ငါ(ဂ်ာ)ဆိုတာလက္ရွိဘဂၤလီစကားအသံုးအနံုးထက္ေရွးက်တဲ့အေခၚအေ၀ၚတရပ္လို႕ဆိုတယ္၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကသမိုင္းပညာရွင္ေတြ
ကပိုသိနိင္မယ္..သူတို႕ဘာသာစကားဆိုေတာ့ေလ....
ရိုဟင္-ရခိုင္ေျမ......ငါ(ဂ်ာ)-လူ...(ရခိုင္ေျမေပၚကလူ)ဆိုျပီးဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကလူေတြကေခၚတာ...
ဒါေၾကာင့္ေဒါက္တာေအးခ်မ္းကအဲဒါငါတို႕ကိုေခၚတာဆိုျပီးေျပာခဲ့တာပါ။
ေအးေအးေဆးေဆးထိုင္ေျပာတာမဟုတ္ေတာ့ျပည္ျပည့္စံုစံုေျပာခ်ိန္မရတာပါ။ေဒါက္တာတေယာက္ေလဗ်ာ၊
က်ြန္ေတာ္သိတာထက္အဆ၁၀၀၀ေလာက္သူရွင္းျပနိုင္မွာပါ။

........................................................................................

လက္ရွိအထဲကဘဂၤလီေတြကဒီအေခၚအေ၀ၚအေပၚစိတ္မ၀င္စားပါဖူး။အျပင္ကဘဂၤလီေတြကသူတို႕လိုခ်င္တဲ့အခ်က္ေရာက္ေအာင္ဆြဲယူေန
တာပါ၊ဒီစကားကသူတို႕စကားျဖစ္ေနေတာ့၀င္ကစြတ္ေကာင္လိုငါကခရုကြဆိုျပီးရခိုင္ေျမေပၚကလူလုပ္ခ်င္တာ.....။
ဒီအေခၚအေ၀ၚအသိအမွတ္အျပဳခံရရင္ရခိုင္ေျမေပၚကလူျဖစ္ျပီ။ရခိုင္ေျမေပၚကလူျဖစ္ရင္တိုင္းရင္းသားအဆင့္တက္မယ္၊တိုင္းရင္းသား
အဆင့္ေရာက္ျပီးတာနဲ႕သူတို႕လူဦးေရမ်ားတဲ့ဘူသီး-ေမာင္ေတာရယ္ဟိုဖက္အျခမ္းကေနရာတခ်ိဳ႕ေပါင္းျပီးနိုင္ငံေထာင္မယ္...၊ဒါကိုအခုတဆင့္
ျခင္းသြားေနတာ...ဆိုေတာ့လက္ရွိမွာပထမအဆင့္အေနနဲ႕အဲဒီအေခၚအေ၀ၚကိုအသဲအသန္လိုခ်င္ေနတာပါ။
.........................................................................................
အထဲမွာလည္းလူဦးေရတိုးပြားေအာင္လုပ္တယ္...ဒါမွနိုင္ငံေထာင္လို႕ရမွာေလ...ျမန္မာအစိုးရကသိတယ္..ဘာလုပ္ရမွန္းမသိအၾကံအိုက္ေန
ျပီ..သူတို႕ျဖစ္ေစခ်င္တာကတတိယနိုင္ငံထြက္သြားေစခ်င္တာ....၊ျပႆနာျဖစ္ျပီးဒုကၡမင္းၾကီးကိုဦးသိန္းစိန္ကေခၚဖို႕ေျပာေပမယ့္လက္မခံ
လို႕အခုအေျခအေနအတိုင္းရွိေနတာပါ။
၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊
ဘဂၤလီသမိုင္းစာေၾကာင္း၂၁ေၾကာင္းစာပဲရွိပါတယ္ဗ်ာ။.......................................................................................
    Kshatriya Mrâmmâ ·
    ရွင္း ရွင္း ေလး ၊ ေဒါက္ တာ ေအး ခ်မ္း ေျပာ တာ ရ ဟၡဳိင္ ( ရ ဟိုင္ ) ဆို တာ ရ ခိုင္ ( ရ ခိုင္ ျပည္ ) ကို ရည္ ညႊန္း တာ လို႕ ဆို လို ရင္း ျဖစ္ တယ္ ။ ဒါ ေပ မဲ့ အဲ ဒီ အ သုံး အ ႏွုန္း က ရ ခိုင္ ေတြ ရဲ့ အ သုံး အ ႏွုန္း မ ဟုတ္ ခဲ့ ဘူး ။ လူ မ်ိဳး အ မည္ မ ဟုတ္ ခဲ့ ဘူး ။

    ဥ ပ မာ ထပ္ ေျပာ ရ ရင္ ၊ တ ရုတ္ ေတြ က ျမန္ မာ ကို ျမန္ တ်န္႕ လို႕ သုံး တယ္ ။ ျမန္ မာ ေတြ က ခ်ိဳင္း နီစ္ ကို တ ရုတ္ လို႕ ေခၚ တယ္ ။ ဆို ေတာ့ ျမန္ မာ နဲ႕ ျမန္ တ်န္႕က လူ မ်ိဳး ႏွစ္ မ်ိဳး မ ဟုတ္ ဘူး ။

    ' တ ရုတ္ ' ဆို တဲ့ အ ေခၚ အ ေဝၚ တ ရုတ္ ျပည္ မွာ ရွိ သ လား ? ' ျမန္ တ်န္႕ ' ဆို တာ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ ရွိ သ လား ? အ လား တူ ျပင္ သစ္ ဆို တာ France မွာ မ ရွိ ဘူး ၊ မ သုံး ဘူး ပဲ ။ အဲ ဒီ လို ပဲ ' ႐ို ဟိုင္ ' ဆို တာ ရ ခိုင္ ျပည္ မွာ မ သုံး ဘူး ၊ မ ရွိ ခဲ့ ဘူး ။ ဘ ဂၤ လား စ ကား ေျပာ သူ ေတြ ေခၚ ေဝၚ သုံး စြဲ ခဲ့ တာ ။

    လူ မ်ိဳး က ' က ေလာ ' ( ကု လား ) ေန ေတာ့ ရ ခိုင္ စစ္ တ ေကာင္း ၊ အဲ ဒီ ေတာ့ ' က ေလာ ရ ခိုင္ ' ။ အဲ ဒါ သူ တို႕ က ရ ခိုင္ လူ မ်ိဳး မ ဟုတ္ ဘူး ။ သူ တို႕ ကို သူ တို႕ ရ ခိုင္ သား လို႕ ေခၚ ခဲ့ ၾက တာ ။ အ ခု လက္ ရွိ ကု လား ေတြ ကို " ရ ခိုင္ သား " (ဝါ) " ရ ဟိုင္း ဂ် " လူ မ်ိဳး ေတြ ပါ လို႕ သတ္ မွတ္ လို႕ မ ရ ပါ ဘူး ။

    အ ခု သိ ထား တဲ့ ဘ ဂၤ လား နယ္ ဟာ ဟိုး ေရွး ယ ခင္ က ဟိ ႏၵဴ ေတြ အုပ္ ခ်ဳပ္ ခဲ့ တာ ေနာက္ ျပီး ဗု ဒၶ ကို လည္ ယံု ၾကည္ ကိုး ကြယ္ ခဲ့ ၾက တယ္ ။ ေရွး ေဟာင္း ယဥ္ ေက်း မူ အ ေထာက္ အ ထား အ ရ သိ ႏိုင္ တယ္ ။ ၁၂ ရာ စု ေႏွာင္း ပိုင္း ၁၃ ရာ စု ေလာက္ မွ အ ေနာက္ ဘက္ က မ ဂို လ္ ေတြ ၊ တ ကၡစ္ ေတြ နယ္ ခ်ဲ႕ ေတာ့ မွ ' မ ဟာ ေမ ဒင္ ' ဆို တဲ့ မူ စ လင္ အ စၥၥ လမ္ ယံု ၾကည္ သူ ေတြ ဟာ မ်ား ျပား လာ ခဲ့ တယ္ ။ မ ဟာ ေမ ဒင္ ေတြ ရ ခိုင္ ဘု ရင္ မ်ား လက္ ေအာက္ မွာ မင္း မူ ထမ္း လာ ခဲ့ ၾက တဲ့ သ မိုင္း အ ေထာက္ အ ထား ေတြ ပဲ ရွိ ခဲ့ တယ္ ။ သူ တို႕ ေတြ က ရ ခိုင္ စ ကား လို လဲ ေျပာ ႏိုင္ ခဲ့ တယ္ ။

    ဆို ေတာ့ ျပန္ ေျပာ ရ ရင္ ႐ို ဟင္ ဂ ( ရ ခိုင္ က ) ဆို တာ ရ ခိုင္ ( ယၡ ခိုင္ ) ေတြ မ သုံး ခဲ့ ဘူး ၊ ရ ခိုင္ ျပည္ မွာ မ ရွိ ခဲ့ ဘူး ။ ရ ခိုင္ ျပည္ ၊ ရ ခိုင္ ေဒ သ ကို ရည္ ညႊန္း ေျပာ ဆို တာ ျဖစ္ တယ္ ။ အ ကယ္ ၍ သာ လူ မ်ိဳး တ မ်ိဳး အ ျဖစ္ ရွိ ခဲ့ ရင္ သ မိုင္း အ ေထာက္ အ ထား ေတြ ဒီ စာ အုပ္ ထက္ မ က ရွိ မွာ ပါ ။ စ ကား ဘာ သာ ျပန္ မ ရွိ တဲ့ ကာ လ မွာ ဒီ လို အ သံ တူ ေၾကာင္း ကြဲ ေတြ ၊ အ မွား ျပန္ ဆို တာ ေတြ ၊ နား ၾကား လြဲ တာ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ရွိ ႏိုင္ တယ္ ။

    အဲ ဒီ စာ လုံး ကို ဘယ္ ႏွစ္ လုံး သုံး လို႕ ဘယ္ သ မိုင္း မွာ အ ထင္ အ ရွား ရွိ ခဲ့ လဲ ? ဘယ္ လို သ မိုင္း စာ အုပ္ ေတြ ေက်ာက္ စာ ေတြ မွာ ရွိ လဲ ? ဘယ္ လို တ ရား ဝင္ ရုံး သုံး စ ကား ျဖစ္ ခဲ့ လဲ ဆို တာ ဘယ္ မွာ ရွာ လို႕ ေတြ႕ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။ ဘယ္ လူ မ်ိဳး ေတြ သုံး လဲ ဆို တာ သိ မွာ ပါ ။ ဘယ္ လူ မ်ိဳး က တ ေက်ာ့ ျပန္ ဖန္ တီး လဲ ဆို တာ လဲ အ ထင္ အ ရွား ပဲ ။

    ေနာက္ တ ခု က အ ခု ဘ ဂၤ လား ေဒ ရွ္ အ ေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ ျပင္ ဆင္ ခ်က္ ၁၅ မွာ ႏိုင္ ငံ တြင္း မွာ ရွိ တဲ့ လူ ေတြ ကို ဘ ဂၤ လီ လို႕ သတ္ မွတ္ မယ္ တဲ့ ႏိုင္ ငံ သား ကို ဘ ဂၤ လား ေဒ ရွီး လို ေခၚ မယ္ တဲ့ ။ စစ္ တ ေကာင္း ေတာင္ တန္း ေဒ သ က ဘ ဂၤါ လီ မ ဟုတ္ သူ ေတြ (Chakma, Tripura, Marma) ကို လစ္ လ်ဴ ႐ႈ ထား တယ္ ။ ဒီ လူ မ်ိဳး ဆို တာ ေခၚ ခ်င္ တိုင္ ေခၚ ၊ သတ္ မွတ္ ခ်င္ တိုင္း သတ္ မွတ္ လို႕ မ ရ ဘူး ' ေသြး ' က စ ကား ေျပာ တယ္ ။ Francis Buchanan စာ အုပ္ ထဲ မွာ လဲ လူ စိမ္း ေတြ Strangers ေတြ လို႕ သုံး ႏွုန္း ထား ပါ ေသး တယ္ ။

    အ ခု ဆို စဥ္း စား တတ္ သူ တိုင္း သိ ေန ျပီး ႐ို ဟင္ ဂ်ာ ဆို တာ ရ ခိုင္ ျပည္ မွာ ေန သူ ( ရ ခိုင္ ဂ ) ဆို တာ ပဲ ။ အဲ ဒါ နဲ႕လူ မ်ိဳး အ မည္ ဘယ္ လို မွ မ ဆိုင္ ဘူး ေလ ။ အဲ ဒါ ကို ဘ ဂၤ လီ ေတြ က ရ ခိုင္ ျပည္ မွာ ေန သူ ဆို ျပီး ပံု မွား ႐ိုက္ တာ ။

ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု မဟုတ္ဟု နာဂလူမ်ိဳးမ်ား တုန္႔ျပန္အစိုးရကအုပ္စုၾကီး၈စုလုပ္ျပီးနီးရာေလးေတြကိုေပါင္းတာ...ေပါင္းရတ့ဲ့အေၾကာင္းကျပည္နယ္အစိုးရ၈ခုလုပ္ခ်င္တာ...
အစိုးရကမေရးတတ္ေတာ့ခ်င္းလူမ်ိဳးအႏြယ္စုျဖစ္ရတာ...အမွန္ကသူတို႕ကိုခ်င္းျပည္နယ္ထဲကသူလို႕ဆိုလိုခ်င္ပံုရပါတယ္။
 ကခ်င္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၂ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။လို႕ေရးမယ့္အစားကခ်င္ျပည္နယ္မွာလူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၂ မ်ိဳး ရွိပါတယ္လို႕ေရးရင္ပိုေကာင္းမယ္။
ခ်င္းျပည္နယ္မွာေနေသာနာဂလူမ်ိဳးဆိုရွင္းသြားတာေပါ့။


RFA Burmese's photo.

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု (၅၃) စုမွာ နာဂမ်ဳိးႏြယ္စု မပါ၀င္ေၾကာင္း နာဂလူမ်ိဳးမ်ားက ဒီကေန႔ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတုိင္လမ္း ယုဇနဟိုတယ္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပၿပီး ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ရြာငံမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းရဲ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု (၁၃၅) မ်ဳိးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အစိုးရလက္ထက္က စာရင္းျပဳစုရရွိလာခဲ့သည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔ နာဂေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေနာ္ေအာင္ဆန္းက ဒီကေန႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“နာဂလူမ်ဳိးဟာ သီးျခားလူမ်ဳိး ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာသိလို႔ပဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပဒမွာ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဆိုၿပီးေတာ့ ထည့္သြင္းေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္၊ ဒီလိုမ်ဳိးေျပာတဲ့ေနရာက က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပဲ ေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္က ဒီလုိေျပာလိုက္တာဟာ ခုနကေျပာတဲ့ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုထဲမွာ နာဂလူမ်ဳိးဟာ မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ နာဂလူမ်ဳိးေတြကိုယ္တိုင္ အထဲထဲမွာ စိတ္အနာတရျဖစ္ေစပါတယ္”

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေလရွီး၊ လဟယ္နဲ႔ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို စုစည္းၿပီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၆(က)မွာ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ နာဂမ်ဳိးႏြယ္စုဟာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးမွာ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

  လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳး

ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစာရင္း ကခ်င္ ၊ ကယား ၊ ကရင္ ၊ ခ်င္း ၊ ဗမာ ၊ မြန္ ၊ ရခိုင္ ၊ ရႈမ္း ၊ ဆိုၿပီး ( ၈ မ်ိဳး ) ရွိပါတယ္ ။

ကခ်င္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၂ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။(၁) ကခ်င္ Kachin(၂) တရုမ္းTaron Taron(၃) ဒေလာင္ Dalaung (၄) ဂ်ိန္းေဖာ Jinghpaw(၅) ေဂၚရီ Guari(၆) ခခူ Hkahku(၇) ဒူးလန္း Duleng(၈) မရူ (ေလာ္ေ၀ၚ) Maru (Lawgore)
(9) ရ၀မ္ Rawang(၁၀) လရွီ (လခ်ိတ္) Lashi (La Chit)(၁၁) အဇီး Atsi(၁၂) လီဆူး Lisu
ကယားမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။(၁၃) ကယား Kayah(၁၄) ဇယိမ္း Zayein(၁၅) ကယန္း (ပေဒါင္) Ka-Yun (Padaung)(၁၆) ကဲ့ခို Gheko(၁၇) ေဂဘား Kebar(၁၈) ဘရဲ႕ (ကေယာ) Bre (Ka-Yaw)(၁၉) မႏုမေနာ Manu Manaw
(၂၀) ယင္းတလဲ Yin Talai(၂၁) ယင္းေဘာ္
ကရင္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၁ မ်ိဳး ရွိပါတယ္(၂၂) ကရင္ Kayin(၂၃)ကရင္ျဖဴ Kayinpyu(၂၄) ပေလကီး Pa-Le-Chi (၂၅) မြန္ကရင္ (စာျဖဴ) Mon Kayin (Sarpyu)(၂၆) စေကာ Sgaw(၂၇) တာေလွပြား Ta-Lay-Pwa(၂၈) ပကူး Paku
(၂၉) ဘြဲ Bwe(၃၀) ေမာ္ေနပြား Monnepwa(၃၁) မိုးပြား Monpwa(၃၂) ႐ွဴး (ပိုး) Shu (Pwo)
ခ်င္းမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၅၃ မ်ိဳး ရွိပါတယ္ ။(၃၃) ခ်င္း (ဇိုမီး) Chin (Zomi)(၃၄) ေမ့ေထး (ကသည္း) Meithei (Kathe)
(၃၅) ဆလိုင္း Saline(၃၆) ကလင္ေကာ (လူေရွ) Ka-Lin-Kaw (Lushay)(၃၇) ခမီ Khami(၃၈) အ၀ခမီ Awa Khami
(၃၉) ေခါႏိုး Khawno(၄၀) ေခါင္စို Kaungso(၄၁) ေခါင္စိုင္ခ်င္း Kaung Saing Chin(၄၂) ခြာဆင္းမ္ Kwelshin (၄၃) ခြန္လီ (ဆင္) Kwangli (Sim)(၄၄) ဂန္တဲ့ (လင္တဲ) Gunte (Lyente)(၄၅) ေဂြးတဲ Gwete(၄၆) ငြန္း Ngorn
(၄၇) ဆီစာန္ Zizan(၄၈) ဆင္တန္ Sentang(၄၉) ဆိုင္းဇန္ Saing Zan(၅၀) ဇာေဟာင္ Za-How(၅၁) ဇိုတံုး Zotung
(၅၂) ဇိုေဖ Zo-Pe(၅၃) ဇို Zo(၅၄) ဇန္ညွပ္ Zahnyet (Zanniet)(၅၅) တေပါင္Tapong(၅၆) တီးတိန္ Tiddim (Hai-Dim) (၅၇) ေတဇန္ Tay-Zan(၅၈) တိုင္ခ်ြန္း Taishon(၅၉) သဒို Thado(၆၀) ေတာရ္ Torr(၆၁) ဒမ္ Dim (၆၂) ဒိုင္ (ယင္ဒူး) Dai (Yindu)(၆၃) နာဂ Naga(၆၄) Tanghkul(၆၅) Malin(၆၆) Panun(၆၇) Magun(၆၈) Matu(၆၉) Miram (Mara)
(၇၀) Mi-er(၇၁) Mgan(၇၂) လူရွိုင္း (လူေရွ) Lushei (Lushay)(၇၃) Laymyo(၇၄) Lyente(၇၅) ေလာက္တူ Lawhtu
(၇၆) လိုင္ Lai(၇၇) လိုင္ဇို Laizao(၇၈) ၀ါကင္းမ္ Wakim (Mro)(၇၉) Haulngo(၈၀) အနူး Anu(၈၁) အနန္ Anun
(၈၂) Oo-Pu(၈၃) လင္းဘု Lhinbu(၈၄) အရွိုAsho (Plain)(၈၅) Rongtu
ဗမာမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိတယ္။(၈၆) ဗမာ Bamar(၈၇) ထား၀ယ္ Dawei(၈၈) ၿမိတ္ Beik(၈၉) ေယာ Yaw (၉၀) ယဗိန္း Yabein(၉၁) ကဒူး Kadu(၉၂) ကနန္း Ganan(၉၃) ဆလံု Salon(၉၄) ဖြန္ Hpon
မြန္္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။(၉၅) မြန္ Mon
ရခိုင္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၇ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။(၉၆) ရခိုင္ Rakhine(၉၇) ကမန္လူမ်ိဳး Kamein(၉၈) ခမီြး Kwe Myi (၉၉) ဒိုင္းနက္ Daingnet(၁၀၀) မရမာႀကီး Maramagyi(၁၀၁) ၿမိဳ Mro(၁၀၂) သက္ Thet ရွမ္းမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၃၃ မ်ိဳး ရွိပါတယ္(၁၀၃) ရွမ္း Shan(၁၀၄) ယြန္း (ေလာ) Yun (Lao)(၁၀၅) ကြီ Kwi(၁၀၆) ဖ်င္ Pyin
(၁၀၇) ေယာင္ Yao(၁၀၈) ဓေနာ Danaw(၁၀၉) ပေလး Pale(၁၁၀) အင္ Eng(၁၁၁) စံု Son(၁၁၂) ခမူ Khamu
(၁၁၃) ေကာ္ (အခါ အီေကာ) Kaw (Akha-E-Kaw)(၁၁၄) ကိုးကန္႔ Kokant(၁၁၅) ခႏၲီးရွမ္း Khamti Shan
(၁၁၆) ဂံုရွမ္း Hkun(၁၁၇) ေတာင္ရိုး Taungyo(၁၁၈) ဓနု Danu(၁၁၉) ပေလာင္ Palaung(၁၂၀) ေျမာင္ဇီး Man Zi
(၁၂၁) ယင္းက်ား Yin Kya(၁၂၂) ယင္းနက္ Yin Net(၁၂၃) ရွမ္းကေလး Shan Gale(၁၂၄) ရွမ္းႀကီး Shan Gyi
(၁၂၅) လားဟူ Lahu(၁၂၆) အင္းသား Intha(၁၂၇) အိုက္ဆြယ္ Eik-swair(၁၂၈) ပအို၀္း Pa-O(၁၂၉) တိုင္းလြယ္ Tai-Loi
(၁၃၀) တိုင္းလ်မ္ Tai-Lem(၁၃၁) တိုင္းလံု Tai-Lon(၁၃၂) တိုင္းေလ့ Tai-Lay(၁၃၃) မိုင္းသာ Maingtha(၁၃၄) ေမာရွမ္း Maw Shan(၁၃၅)၀ Waအားလံုးေပါင္း လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးပါ ။ </span>

၁၂-၃-၂၀၁၃ မွာ က်ေရာက္တဲ့ ဘဘဦး၀င္းတင္ရဲ့ ၈၃ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ အမွတ္တရ

အဲဒီအခ်ိန္ေလာက္ကဗိုလ္ခ်ဴပ္အသက္၂၉-၃၀ေလာက္ပဲရွိမယ္...
အေမစုေမြးျပီးစေလာက္ရွိမယ္..ပညာတတ္လာျပီးသူ႕သမီးကို
ေစာင့္ေရွာက္ေနတာသိရင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္၀မ္းသာရွာမွာပါ....


ယံုၾကည္ခ်က္ by Zay Latt on Monday, March 11, 2013 at 9:32am ·
     ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ ၁၅ႏွစ္သားေလာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဆံုခဲ့ဘူးတယ္ဗ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေရႊတိဂံုအနီး ေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံမွာ တပ္မေတာ္သားေတြကို" အနီးကပ္ဆံုးရန္သူကို ေခ်မႈန္းၾက" လို႔ စစ္ထြက္မိန္႔ခြန္းေျပာျပီး ေတာ္လွန္ေရးခရီး ထြက္လာတယ္။

     ကၽြန္ေတာ္ ရက္စြဲေတာ့ တိတိက်က် မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးေန႔က မတ္ ၂၇ ဆိုေတာ့ အဲဒီနား ၀န္းက်င္ေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုက သာယာ၀တီခရိုင္ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕က ႏွစ္မိုင္ေလာက္ေ၀းတဲ့ ရွမ္းစုရြာေလးမွာ ေရာက္ေနတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္ကို ေရာက္လာတယ္။ အဂၤလိပ္ေတြက ေလယာဥ္ပ်ံေတြနဲ႔ ဗံုးေတြၾကဲ၊ စက္ေသနပ္ေတြနဲ႔ပစ္ဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔က ညဘက္ေမာင္းလာျပီး မနက္ေရာက္လာၾကတာဗ်။ ေရာက္လာျပီး အိပ္တယ္။ ေန႔ခင္းၾကမွ ႏိုးတယ္ေပါ့ဗ်ာ။

     ကၽြန္ေတာ္စကားျဖတ္ေျပာရအံုးမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုထဲမွာ ဦးေလးေတာ္တဲ့ ဗိုလ္မင္းေခါင္ဆိုတာရိွတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္မင္းေခါင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္မႈးလုပ္ေနတယ္။ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေတာ္လွန္ေရးခရီးထြက္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔အတူ ပါလာျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္မွာတည္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္လာတည္းေတာ့ ေန႔လည္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတြက္ ေရတို႔ ဘာတို႔ ခပ္ေပးရတာေပ့ါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရခ်ိဳးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလး တစ္ေယာက္ရယ္က ေရခပ္ေပးရတယ္ဗ်။

     သိၾကတဲ့အတိုင္းပဲဗ်ာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက နာမည္ဟိုးေလးေက်ာ္ေနတာ။ ဂ်ပန္ေခတ္ တစ္ေခတ္လံုး ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုပဲ အားကိုးျပီးေတာ့ ေနၾကတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေတြ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ စကားေျပာခ်င္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္က " ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကၽြန္ေတာ္ စစ္ထဲ၀င္ခ်င္တယ္ " ေျပာတာေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက " မင္းေက်ာင္းေနလား " တဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္က " ဟုတ္ကဲ့ ေနပါတယ္"။ " ဘယ္ႏွစ္တန္း ေရာက္ပလဲ " တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ေရာက္တဲ့ အတန္းေျပာတာေပါ့။ " ခုႏွစ္တန္း ေျဖျပီးျပီ" လို႔ဆိုေတာ့ သူဘာေျပာတယ္မွတ္လဲ။ သူ႔မွာစစ္တိုက္မဲ့ သူေတြရိွတယ္တဲ့။ သို႔ေပမဲ့ သူ႔မွာ ပညာတက္ေတြ လိုုတယ္တဲ့။ မင္းပညာတက္ေအာင္သင္လို႔ ေျပာတယ္။

     အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ " ငါ ပညာတက္ေအာင္သင္ရမယ္။ ပညာတက္မွ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ " ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေပၚလာတယ္။ အဲဒီယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ဆယ့္ခြန္၊ ဆယ့္ရွစ္သား ကတည္းက စာနယ္ဇင္းေလာကထဲ ၀င္ခဲ့တယ္။ စာေတြသင္ခဲ့တယ္။ ကိုယ္တိုင္လဲ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာသမားျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ၾကိဳးစားခဲ့လို႔လဲ သတင္းစာသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

     ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ခါမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သတင္းစာသမားတစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ယံုၾကည္တာေတာ့ ပညာတက္မွ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ ဆိုတာပါပဲ။

ဦး၀င္းတင္။
သူရဲေကာင္း သတင္းစာဆရာ။

    ( ၁၂-၃-၂၀၁၃ မွာ က်ေရာက္တဲ့ ဘဘဦး၀င္းတင္ရဲ့ ၈၃ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ အမွတ္တရပါ။ ဘဘ အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ျပီး က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ တိုင္းျပည္အက်ိဳး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ။ )

ေဇလတ္။

လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳး

Zaw Wann Maung ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစာရင္း ကခ်င္ ၊ ကယား ၊ ကရင္ ၊ ခ်င္း ၊ ဗမာ ၊ မြန္ ၊ ရခိုင္ ၊ ရႈမ္း ၊ ဆိုၿပီး ( ၈ မ်ိဳး ) ရွိပါတယ္ ။

ကခ်င္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၂ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။(၁) ကခ်င္ Kachin(၂) တရုမ္းTaron Taron(၃) ဒေလာင္ Dalaung (၄) ဂ်ိန္း
ေဖာ Jinghpaw(၅) ေဂၚရီ Guari(၆) ခခူ Hkahku(၇) ဒူးလန္း Duleng(၈) မရူ (ေလာ္ေ၀ၚ) Maru (Lawgore)
(9) ရ၀မ္ Rawang(၁၀) လရွီ (လခ်ိတ္) Lashi (La Chit)(၁၁) အဇီး Atsi(၁၂) လီဆူး Lisu
ကယားမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။(၁၃) ကယား Kayah(၁၄) ဇယိမ္း Zayein(၁၅) ကယန္း (ပေဒါင္) Ka-Yun (Padaung)(၁၆) ကဲ့ခို Gheko(၁၇) ေဂဘား Kebar(၁၈) ဘရဲ႕ (ကေယာ) Bre (Ka-Yaw)(၁၉) မႏုမေနာ Manu Manaw
(၂၀) ယင္းတလဲ Yin Talai(၂၁) ယင္းေဘာ္
ကရင္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၁ မ်ိဳး ရွိပါတယ္(၂၂) ကရင္ Kayin(၂၃)ကရင္ျဖဴ Kayinpyu(၂၄) ပေလကီး Pa-Le-Chi (၂၅) မြန္ကရင္ (စာျဖဴ) Mon Kayin (Sarpyu)(၂၆) စေကာ Sgaw(၂၇) တာေလွပြား Ta-Lay-Pwa(၂၈) ပကူး Paku
(၂၉) ဘြဲ Bwe(၃၀) ေမာ္ေနပြား Monnepwa(၃၁) မိုးပြား Monpwa(၃၂) ႐ွဴး (ပိုး) Shu (Pwo)
ခ်င္းမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၅၃ မ်ိဳး ရွိပါတယ္ ။(၃၃) ခ်င္း (ဇိုမီး) Chin (Zomi)(၃၄) ေမ့ေထး (ကသည္း) Meithei (Kathe)
(၃၅) ဆလိုင္း Saline(၃၆) ကလင္ေကာ (လူေရွ) Ka-Lin-Kaw (Lushay)(၃၇) ခမီ Khami(၃၈) အ၀ခမီ Awa Khami
(၃၉) ေခါႏိုး Khawno(၄၀) ေခါင္စို Kaungso(၄၁) ေခါင္စိုင္ခ်င္း Kaung Saing Chin(၄၂) ခြာဆင္းမ္ Kwelshin (၄၃) ခြန္လီ (ဆင္) Kwangli (Sim)(၄၄) ဂန္တဲ့ (လင္တဲ) Gunte (Lyente)(၄၅) ေဂြးတဲ Gwete(၄၆) ငြန္း Ngorn
(၄၇) ဆီစာန္ Zizan(၄၈) ဆင္တန္ Sentang(၄၉) ဆိုင္းဇန္ Saing Zan(၅၀) ဇာေဟာင္ Za-How(၅၁) ဇိုတံုး Zotung
(၅၂) ဇိုေဖ Zo-Pe(၅၃) ဇို Zo(၅၄) ဇန္ညွပ္ Zahnyet (Zanniet)(၅၅) တေပါင္Tapong(၅၆) တီးတိန္ Tiddim (Hai-Dim) (၅၇) ေတဇန္ Tay-Zan(၅၈) တိုင္ခ်ြန္း Taishon(၅၉) သဒို Thado(၆၀) ေတာရ္ Torr(၆၁) ဒမ္ Dim (၆၂) ဒိုင္ (ယင္ဒူး) Dai (Yindu)(၆၃) နာဂ Naga(၆၄) Tanghkul(၆၅) Malin(၆၆) Panun(၆၇) Magun(၆၈) Matu(၆၉) Miram (Mara)
(၇၀) Mi-er(၇၁) Mgan(၇၂) လူရွိုင္း (လူေရွ) Lushei (Lushay)(၇၃) Laymyo(၇၄) Lyente(၇၅) ေလာက္တူ Lawhtu
(၇၆) လိုင္ Lai(၇၇) လိုင္ဇို Laizao(၇၈) ၀ါကင္းမ္ Wakim (Mro)(၇၉) Haulngo(၈၀) အနူး Anu(၈၁) အနန္ Anun
(၈၂) Oo-Pu(၈၃) လင္းဘု Lhinbu(၈၄) အရွိုAsho (Plain)(၈၅) Rongtu
ဗမာမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိတယ္။(၈၆) ဗမာ Bamar(၈၇) ထား၀ယ္ Dawei(၈၈) ၿမိတ္ Beik(၈၉) ေယာ Yaw (၉၀) ယဗိန္း Yabein(၉၁) ကဒူး Kadu(၉၂) ကနန္း Ganan(၉၃) ဆလံု Salon(၉၄) ဖြန္ Hpon
မြန္္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။(၉၅) မြန္ Mon
ရခိုင္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၇ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။(၉၆) ရခိုင္ Rakhine(၉၇) ကမန္လူမ်ိဳး Kamein(၉၈) ခမီြး Kwe Myi (၉၉) ဒိုင္းနက္ Daingnet(၁၀၀) မရမာႀကီး Maramagyi(၁၀၁) ၿမိဳ Mro(၁၀၂) သက္ Thet ရွမ္းမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၃၃ မ်ိဳး ရွိပါတယ္(၁၀၃) ရွမ္း Shan(၁၀၄) ယြန္း (ေလာ) Yun (Lao)(၁၀၅) ကြီ Kwi(၁၀၆) ဖ်င္ Pyin
(၁၀၇) ေယာင္ Yao(၁၀၈) ဓေနာ Danaw(၁၀၉) ပေလး Pale(၁၁၀) အင္ Eng(၁၁၁) စံု Son(၁၁၂) ခမူ Khamu
(၁၁၃) ေကာ္ (အခါ အီေကာ) Kaw (Akha-E-Kaw)(၁၁၄) ကိုးကန္႔ Kokant(၁၁၅) ခႏၲီးရွမ္း Khamti Shan
(၁၁၆) ဂံုရွမ္း Hkun(၁၁၇) ေတာင္ရိုး Taungyo(၁၁၈) ဓနု Danu(၁၁၉) ပေလာင္ Palaung(၁၂၀) ေျမာင္ဇီး Man Zi
(၁၂၁) ယင္းက်ား Yin Kya(၁၂၂) ယင္းနက္ Yin Net(၁၂၃) ရွမ္းကေလး Shan Gale(၁၂၄) ရွမ္းႀကီး Shan Gyi
(၁၂၅) လားဟူ Lahu(၁၂၆) အင္းသား Intha(၁၂၇) အိုက္ဆြယ္ Eik-swair(၁၂၈) ပအို၀္း Pa-O(၁၂၉) တိုင္းလြယ္ Tai-Loi
(၁၃၀) တိုင္းလ်မ္ Tai-Lem(၁၃၁) တိုင္းလံု Tai-Lon(၁၃၂) တိုင္းေလ့ Tai-Lay(၁၃၃) မိုင္းသာ Maingtha(၁၃၄) ေမာရွမ္း Maw Shan(၁၃၅)၀ Waအားလံုးေပါင္း လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးပါ ။

OPPOSITE EYE (ခ) ဗိုလ္ေနလင္းေမာင္ (ခ) ေစြေစာင္းသို႔

ခြန္ ဒီးယမ္'s status.
Yesterday


=================================
Written by အဂၢ (TUESDAY, JANUARY 15, 2008)

ငါ့ညီ … မင္းက စစ္ဗိုလ္ဆိုတာ ဘာျဖစ္တယ္၊ တိုင္းျပည္တာ၀န္ကို ဘယ္လို ထမ္းေဆာင္တယ္ဆိုၿပီး ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတြ ေျပာေနရေအာင္ မင္းတုိက္ပြဲ ဘယ္ႏွစ္ခါ တိုက္ဖူးသလဲ။ ေသနတ္ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ ေဖာက္ဖူးသလဲ။ မင္း ႐ုရွားကို သြားဖို႔အတြက္ အခန္းထဲမွာ စာကုန္းက်က္ၿပီး စက္ပစ္ကြင္းကို ေရွာင္ခဲ့တယ္။ မင္းနဲ႔ ႐ြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြ (အပတ္စဥ္တူ) ေရွ႕တန္းမွာ အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ေနရခ်ိန္မွာ (ဒါေပမယ့္ မင္းလိုေတာ့ ဇိမ္နဲ႔ မဟုတ္ဘူးေပါ့ကြာ) မင္းက ႐ုရွားတိုင္းျပည္က (မင္းတို႔ရဲ႕ အႏွိပ္စက္ ခံေနရသူေတြရဲ႕) ပိုက္ဆံနဲ႔ စာသြားသင္တယ္ဆိုၿပီး ေလလြင့္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ Chatting ေခတ္တုန္းကလည္း တေနကုန္ Chatting ၀င္ၿပီး Chatting ခဲ့ၾကသလို၊ Blog တေခတ္က်ျပန္ေတာ့လည္း လိုက္ၿပီး Blog ျပန္တယ္။ ဘယ္မွာလဲ မင္းေျပာတဲ့ တိုင္းျပည္အတြက္ဆိုတာ။ မင္းေျပာေနတာကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ ခိုင္လံုေနလို႔လဲ။

ေကာင္းၿပီ … မင္းနဲ႔ တပတ္စဥ္ထဲ ဆင္းတဲ့ ညီေလးတေယာက္ဆီက သိရသေလာက္ ေျပာရရင္ (သူ႕ကို ထိခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သိပ္တိတိက်က် မေျပာေသးဘူး) မင္းဟာ ခုနက ေျပာသလို စာကို ၾကက္တူေ႐ြး က်က္သလို က်က္ၿပီး ႐ုရွားေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ DSA ရဲ႕ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ Training လုပ္တာကိုေတာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒါ မင္းဘာေျပာဦးမလဲ။ ရွားရွားပါးပါး သင္ခြင့္ရတဲ့ လက္ေ၀ွ႔သင္တန္းကို ေရွာင္ခဲ့တာ မင္းဘာေျပာဦးမလဲ (ေၾကာက္လို႔ေလ)။ မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြက ဒိုက္အႀကိမ္ (၁၀၀)ေလာက္ ထိုးႏိုင္ခ်ိန္မွာ မင္းဟာ ၁၀ႀကိမ္ေလာက္နဲ႔ ေဟာဟဲလိုက္ေနတာ မင္းျငင္းဦးမလား။ တာ၀န္ခြဲတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ အႀကိမ္ (၁၀၀)ထိုးႏိုင္တဲ့ မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြက ေရွ႕တန္းသြား၊ (၁၀)ႀကိမ္နဲ႔ ေဟာဟဲလိုက္ေနတဲ့ မင္းကို အေမာေျပသြားေအာင္ ႐ုရွားကို သြားခိုင္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစကားကို ငါေျပာလို႔ မင္းနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အပတ္စဥ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ရန္လုပ္ဖို႔ မစဥ္းစားနဲ႔ေနာ္။ အဲဒါ ေယာက်ၤားေကာင္းေတြရဲ႕ အက်င့္ မဟုတ္ဘူး။

မင္းနဲ႔ အပတ္စဥ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေရွ႕တန္းမွာ “မတရားေသာ စစ္”ကို တိုက္ေနရတာဟာ စစ္အာဏာရွင္က သူတို႔ရဲ႕ မ်က္လံုးေတြကို ပိတ္ၿပီး တိုက္ခိုင္းေနလို႔ပါ။ မင္းလိုသာ Blog ေတြ၊ Internet ေတြ သံုးခြင့္ ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ေသနတ္ေျပာင္းဟာ စစ္အာဏာရွင္ အႀကီးစားေတြဆီ မေရာက္ေသးခင္မွာ နီးစပ္တဲ့ မင္းဆီ အရင္လွည့္လာလိမ့္မယ္။ မင္း ၾကားဖူးပါလိမ့္မယ္။ လက္ေအာက္ငယ္သား တပ္မေတာ္သားေတြကို ႏွိပ္စက္တဲ့၊ ဗိုလ္က် အႏိုင္က်င့္တဲ့၊ သူတို႔ရဲ႕ မိန္းမေတြကို ၾကာခိုတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြကို ေရွ႕တန္းမွာ ေနာက္ေစ့ကို Gun Shot နဲ႔ ဖြင့္လိုက္တဲ့ သတင္းေတြကိုေလ …။ အခုေတာ့ အဲဒီလို အဆင့္တင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မင္းတို႔ အရာရွိ အခ်င္းခ်င္းကို အဆင့္အတန္း ခြဲထားတဲ့အတြက္ Gun Shot လုပ္ခ်င္ေနၿပီဆိုတာ မင္းသိလား။ အထူးသျဖင့္ မင္းလိုေကာင္မ်ဳိးေပါ့။ မင္းတို႔ အပတ္စဥ္တူ သူငယ္ခ်င္းထဲမွာ မင္းအညံ့ဆံုး။ ဒါေပမယ့္ မင္း အခြင့္အေရး အရဆံုး။ စာအံႏိုင္တာနဲ႔ စာတတ္တာ မတူဘူး။ Urban Squad ဆိုတာ မင္းသိလား၊ Assault ဆိုတာ မင္းသိလား၊ Platoon ဆိုတာ မင္းသိလား။ ေအးေပါ့ကြာ … သိတဲ့ မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြက ပင္ပန္းတာေတြလုပ္၊ မသိတဲ့ မင္းကေတာ့ ေၾကာ့ေၾကာ့ေလးေနေပါ့ … မဟုတ္ဖူးလား။

ဒါေပမယ့္ … မသိေသးရင္ သိေအာင္ ႀကိဳးစား။ မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မင္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ အေပၚမွာလည္း မသကၤာမျဖစ္နဲ႔၊ မၿငိဳျငင္နဲ႔၊ စိတ္ကို ျဖဴျဖဴစင္စင္ထား။ ငါတို႔ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေတြ ဘက္မွာလည္း စစ္အာဏာရွင္ေတြကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္သားေတြ ရွိေနၿပီဆိုတာ မင္းသိေအာင္ ေျပာထားလိုက္မယ္။ သိပ္တိက်ေအာင္ မေျပာေသးတာကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ ငါတို႔အတြက္ အဖိုးတန္တဲ့ သတင္းေတြ မရမွာ စိုးလို႔ပါ။ အဲဒါေတာ့ “မတိက်ရေကာင္းလား”လို႔ အျပစ္တင္ မေစာဖို႔ ႀကိဳၿပီး ေတာင္းပန္ပါရေစကြာ။ မင္းကိုမင္း သိပ္ေတာ္တဲ့ သိတတ္တယ္ဆိုတဲ့ မာနစိတ္ကို ျပင္။ စစ္သားေကာင္း တေယာက္ဆိုတာ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ရဲရမယ္။ ကိုယ္သင္ထားတဲ့ စစ္ပညာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ကိုယ့္ထက္ သိပ္ေတာ္တဲ့ စစ္တပ္ေတြနဲ႔ လက္ရည္ေသြးဖို႔ဆိုတဲ့ အေျခခံစိတ္ေလာက္ ထားရင္ကိုပဲ မဆိုးဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။ လက္နက္မဲ့ အျပစ္မဲ့တဲ့ သံဃာေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ျပည္သူေတြကို သတ္ဖို႔အတြက္ ဒီစစ္ပညာ သင္ထားတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ မင္းသေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတယ္။ မင္းအသက္ ငယ္ေသးတယ္။ မင္းသိမယ္ဆိုရင္ မင္းအတြက္ ေန၀င္ခ်ိန္ မေရာက္ေသးပါဘူး။ အခ်ိန္မီပါေသးတယ္ ငါ့ညီ …။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒ႀကီးအတြက္။

Nik Nayman's photo.

ကိုယ့္သားသမီးေတြက်ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားထား၊ တိုင္းတစ္ပါးႏိုင္ငံသား ခံယူခိုင္းထားၿပီး သူမ်ား သားသမီးေတြက်ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား။

ႏိုင္ငံတစ္ခု တိုးတက္ႀကီးပြားဖို႔ရာ Human Resources လို႔ေခၚတဲ့ လူသားစြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟာ အင္မတန္မွ အေရးပါတယ္ဆိုတာ အားလံုးက လက္ခံထားတယ္ မဟုတ္လား။ ေခတ္မီႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေတြးအေခၚအယူအဆေတြရွိမွ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္မယ္။

ဒါလည္း မွန္တယ္။ ဒီေတာ့ ဦးေႏွာက္ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟာ အေျခခံ က်တယ္္။ လူူတစ္ဦးမွာ ဦးေဆာင္တာဟာ ဦးေႏွာက္။ တိုင္းျပည္မွာ ပညာတတ္ေတြ ေပါမ်ားၿပီး အဲဒီပညာတတ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္က ကမၻာ့အဆင့္မီွ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ပါမွ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာတဲ့ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာကို ရမယ္။ ကိုယ့္အိတ္ကပ္ထဲ ေငြဘယ္လို ထည့္ရမလဲဆိုတဲ့ Personal Economy ကိုသာ Higher Level ထိ တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ တတ္ေျမာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း ေတြးေခၚႀကံဆမႈမွာေတာ့ Zero Level က မတက္ရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႀကီးက ေကာင္းပါလ်က္ လူေတြက ဖ်က္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ကဲ … အဲဒီလို အေရးႀကီးတဲ့ ဦးေႏွာက္ေတြ ရွင္သန္ဖို႔ ဘယ္လို ေလ့က်င့္ျပဳစုၾကမလဲ။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေတြးေခၚမႈပညာေတြ အထူးေလ့က်င့္ ျပဳစုေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေလ့က်င့္ျပဳစုေပးတဲ့ေနရာမွာ ဒီလူငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြ လန္းဆန္းတက္ၾကြေနဖို႔လဲ လိုပါတယ္။ အဲဒီမွာ အဓိက ျပႆနာက အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္ … ဒါေတြ ေသာက္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားကိုးရမယ့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြဟာ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းၿပီး အသံုးခ်လို႔ မရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးထိ ႀကီးမားတဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြ ေပးပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ အရက္ျပႆနာ ရွိၾကတယ္ဗ်ာ။ သူတို႔ဆီမွာ အရက္စြဲေရာဂါကို မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေဆးလိပ္အႏၲရာယ္တို႔နဲ႔ တန္းတူထားၿပီး အစိုးရဌာနေတြ၊ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းေရာ ႏိုင္ငံအမ်ား စုေပါင္းၿပီးပါ အေလးအနက္ထား တိုက္ဖ်က္ေနၾကပါတယ္။

ကဲ …ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာေရာ…..?

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာမွ စီးပြားေရး တိုးတက္မယ္ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (Myanmar Investment Commission-MIC) က အရက္၊ ဘီယာနဲ႔ ေဆးလိပ္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ခြင့္ေတြ၊ တင္သြင္းခြင့္၊ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ေတြကို လက္သိပ္ထိုး တိုးတိုးတိတ္တိတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ (Permit) မ်ား ေပးေနေတာ့ မခက္ပါလား။ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေတာ့ (Permit) စနစ္မ်ား စြန္႔လႊတ္သင့္ၿပီထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ။

ဒီေမးခြန္းေလးေတြေျဖေပးၾကပါ။

- MIC က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရက္သမား၊ ဘီယာသမား၊ ေဆးလိပ္သမားဦးေရ တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေနတာလား?

- Permit ေတြ အေပၚကမ်ား ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ေလးေတြ၊ ဆီဦးေထာပတ္ေလးေတြ စားေနရလို႔လား?

- ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ လူငယ္လူရြယ္ေတြကို မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ယဥ္ပါးႀကီးျပင္းလာသူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာလား?

- ကိုယ့္သားသမီးေတြက်ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားထား၊ တိုင္းတစ္ပါး ႏိုင္ငံသား ခံယူခိုင္းထားၿပီး သူမ်ားသားသမီး ေတြက်ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား?

- ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႀကီးအေနနဲ႔ အရက္၊ ဘီယာနဲ႔ ေဆးလိပ္ေတြပဲ ရင္းႏွီးဖို႔ လုပ္တတ္ပါသလား?

MIC ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းဟာ ဂႏၶ၀င္ေျမာက္လွတဲ့ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟာသလည္း အေတာ္ေျပာတတ္တယ္။ ေပ်ာ္တတ္တယ္ဆိုပါေတာ့ (ေကာ့ေသာင္းမိုတယ္မွ အဆိုေတာ္ေလးမ်ား၊ ထိုင္းေလွပိုင္ရွင္ေတြ ပို႔ေပးတဲ့ အေခ်ာအလွေလးမ်ားက သူ႔အေၾကာင္း ပိုသိပါမည္)။

MIC ဥကၠ႒ျဖစ္တာနဲ႔ သတင္းစာဆရာေတြ၊ မီဒီယာေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ဂံုးေက်ာ္တံတားႀကီး ၄ စင္းကို ၄ လႏွင့္ အၿပီးေဆာက္မယ္လို႔ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး ဟာသပ်က္လံုးကိုလည္း မွတ္မွတ္ရရ ေျပာခဲ့ပါေသးသည္။

“၁ နာရီႏွင့္အၿပီး လုပ္ေပးမယ္” ဆိုတဲ့ လက္သံုးစကားကေတာ့ အေတာ္ေလး ဟတ္ထိတယ္လို႔ ဆိုၾကပါ၏ (ယံုမိတဲ့လူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္)။ လူအထင္ႀကီးမယ့္ စကားလံုးအလွေလးေတြမ်ား အခ်ိန္ရွိတိုင္း စဥ္းစားေနပါသလား ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။

စကားေျပာေကာင္းတယ္လို႔ အနားက လူေတြေျမႇာက္ေပးတိုင္း နားမေယာင္ေစခ်င္ပါဘူး။ တစ္ကယ္က ၀န္ႀကီးဥကၠ႒ဟာ အင္မတန္ရွားပါးတဲ့ ကမာၻ႔အရွည္ဆံုး ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း၀င္ လွ်ာတစ္ေခ်ာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြက လွ်ာရွည္တဲ့ဥကၠ႒ကို စိတ္မခ်လို႔မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ကိစၥေတြကို ေနာက္ဆုတ္သြားၾကေလေရာ့သလား။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရတဲ့ အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီ္ေတြကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ MIC ရွိတယ္၊ ေခ်ာင္တယ္ေဟ့ဆိုၿပီး ေျခဦးလွည့္လာၾကတာလား မသိေပါင္ဗ်ာ။

ဒီေတာ့ကာ… MIC ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ာ … ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ အနာဂါတ္ လူငယ္ေတြရဲ႕ဘဝကို ပန္းေကာင္းအၫြန္႔ခ်ိဳး လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သားသမီးရွင္မ်ားမွ ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕လွ်ာ ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွည္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလ်က္္ဆိုတာ သိေစအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ … ။

(ေရးသားသူ - LEP)။

Photo: ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒ႀကီးအတြက္။

ကိုယ့္သားသမီးေတြက်ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားထား၊ တိုင္းတစ္ပါးႏိုင္ငံသား ခံယူခိုင္းထားၿပီး  သူမ်ား သားသမီးေတြက်ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား။

ႏိုင္ငံတစ္ခု တိုးတက္ႀကီးပြားဖို႔ရာ Human Resources လို႔ေခၚတဲ့ လူသားစြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟာ အင္မတန္မွ အေရးပါတယ္ဆိုတာ အားလံုးက လက္ခံထားတယ္ မဟုတ္လား။ ေခတ္မီႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေတြးအေခၚအယူအဆေတြရွိမွ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္မယ္။

ဒါလည္း မွန္တယ္။ ဒီေတာ့ ဦးေႏွာက္ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟာ အေျခခံ က်တယ္္။ လူူတစ္ဦးမွာ ဦးေဆာင္တာဟာ ဦးေႏွာက္။ တိုင္းျပည္မွာ ပညာတတ္ေတြ ေပါမ်ားၿပီး အဲဒီပညာတတ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္က ကမၻာ့အဆင့္မီွ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ပါမွ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာတဲ့ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာကို ရမယ္။ ကိုယ့္အိတ္ကပ္ထဲ ေငြဘယ္လို ထည့္ရမလဲဆိုတဲ့ Personal Economy ကိုသာ Higher Level ထိ တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ တတ္ေျမာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း ေတြးေခၚႀကံဆမႈမွာေတာ့ Zero Level က မတက္ရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႀကီးက ေကာင္းပါလ်က္ လူေတြက ဖ်က္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ကဲ …  အဲဒီလို အေရးႀကီးတဲ့ ဦးေႏွာက္ေတြ ရွင္သန္ဖို႔ ဘယ္လို ေလ့က်င့္ျပဳစုၾကမလဲ။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေတြးေခၚမႈပညာေတြ အထူးေလ့က်င့္ ျပဳစုေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေလ့က်င့္ျပဳစုေပးတဲ့ေနရာမွာ ဒီလူငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြ လန္းဆန္းတက္ၾကြေနဖို႔လဲ လိုပါတယ္။ အဲဒီမွာ အဓိက ျပႆနာက အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္ … ဒါေတြ ေသာက္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားကိုးရမယ့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြဟာ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းၿပီး အသံုးခ်လို႔ မရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးထိ ႀကီးမားတဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြ ေပးပါလိမ့္မယ္။ 

ႏိုင္ငံတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ အရက္ျပႆနာ ရွိၾကတယ္ဗ်ာ။ သူတို႔ဆီမွာ အရက္စြဲေရာဂါကို မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေဆးလိပ္အႏၲရာယ္တို႔နဲ႔ တန္းတူထားၿပီး အစိုးရဌာနေတြ၊ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းေရာ ႏိုင္ငံအမ်ား စုေပါင္းၿပီးပါ အေလးအနက္ထား တိုက္ဖ်က္ေနၾကပါတယ္။

ကဲ …ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာေရာ…..?

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာမွ စီးပြားေရး တိုးတက္မယ္ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (Myanmar Investment Commission-MIC) က အရက္၊ ဘီယာနဲ႔ ေဆးလိပ္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ခြင့္ေတြ၊ တင္သြင္းခြင့္၊ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ေတြကို လက္သိပ္ထိုး တိုးတိုးတိတ္တိတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ (Permit) မ်ား ေပးေနေတာ့ မခက္ပါလား။ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေတာ့ (Permit) စနစ္မ်ား စြန္႔လႊတ္သင့္ၿပီထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ။

ဒီေမးခြန္းေလးေတြေျဖေပးၾကပါ။

- MIC က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရက္သမား၊ ဘီယာသမား၊ ေဆးလိပ္သမားဦးေရ တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေနတာလား?

- Permit ေတြ အေပၚကမ်ား ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ေလးေတြ၊ ဆီဦးေထာပတ္ေလးေတြ စားေနရလို႔လား?

- ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ လူငယ္လူရြယ္ေတြကို မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ယဥ္ပါးႀကီးျပင္းလာသူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာလား?

- ကိုယ့္သားသမီးေတြက်ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားထား၊ တိုင္းတစ္ပါး ႏိုင္ငံသား ခံယူခိုင္းထားၿပီး သူမ်ားသားသမီး ေတြက်ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား? 

- ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႀကီးအေနနဲ႔ အရက္၊ ဘီယာနဲ႔ ေဆးလိပ္ေတြပဲ ရင္းႏွီးဖို႔ လုပ္တတ္ပါသလား?

MIC ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းဟာ ဂႏၶ၀င္ေျမာက္လွတဲ့ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟာသလည္း အေတာ္ေျပာတတ္တယ္။ ေပ်ာ္တတ္တယ္ဆိုပါေတာ့ (ေကာ့ေသာင္းမိုတယ္မွ အဆိုေတာ္ေလးမ်ား၊ ထိုင္းေလွပိုင္ရွင္ေတြ ပို႔ေပးတဲ့ အေခ်ာအလွေလးမ်ားက သူ႔အေၾကာင္း ပိုသိပါမည္)။

MIC ဥကၠ႒ျဖစ္တာနဲ႔ သတင္းစာဆရာေတြ၊ မီဒီယာေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ဂံုးေက်ာ္တံတားႀကီး ၄ စင္းကို ၄ လႏွင့္ အၿပီးေဆာက္မယ္လို႔ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး ဟာသပ်က္လံုးကိုလည္း မွတ္မွတ္ရရ ေျပာခဲ့ပါေသးသည္။

“၁ နာရီႏွင့္အၿပီး လုပ္ေပးမယ္” ဆိုတဲ့ လက္သံုးစကားကေတာ့ အေတာ္ေလး ဟတ္ထိတယ္လို႔ ဆိုၾကပါ၏ (ယံုမိတဲ့လူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္)။ လူအထင္ႀကီးမယ့္ စကားလံုးအလွေလးေတြမ်ား အခ်ိန္ရွိတိုင္း စဥ္းစားေနပါသလား ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။

စကားေျပာေကာင္းတယ္လို႔ အနားက လူေတြေျမႇာက္ေပးတိုင္း နားမေယာင္ေစခ်င္ပါဘူး။ တစ္ကယ္က ၀န္ႀကီးဥကၠ႒ဟာ အင္မတန္ရွားပါးတဲ့ ကမာၻ႔အရွည္ဆံုး ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း၀င္ လွ်ာတစ္ေခ်ာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြက လွ်ာရွည္တဲ့ဥကၠ႒ကို စိတ္မခ်လို႔မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ကိစၥေတြကို ေနာက္ဆုတ္သြားၾကေလေရာ့သလား။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရတဲ့ အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီ္ေတြကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ MIC  ရွိတယ္၊ ေခ်ာင္တယ္ေဟ့ဆိုၿပီး ေျခဦးလွည့္လာၾကတာလား မသိေပါင္ဗ်ာ။

ဒီေတာ့ကာ… MIC ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ာ …  ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ အနာဂါတ္ လူငယ္ေတြရဲ႕ဘဝကို ပန္းေကာင္းအၫြန္႔ခ်ိဳး လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သားသမီးရွင္မ်ားမွ ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕လွ်ာ ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွည္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလ်က္္ဆိုတာ သိေစအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ … ။

(ေရးသားသူ - LEP)။

စုံေကာ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေလးေတာ့အရင္ဖတ္ပါရေစအံုး

ေၾကးနီေတာင္ကိစၥစုံစမ္းေရးေကာ္မတီရဲ႕တင္္ျပခ်က္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕ေကာ္မတီတရပ္ကုိလဲဖြဲ႕မည္ဆုိေတာ့ျပႆနာအရပ္ရပ္ကုိစုံစမ္းေရးေကာ္မတီအေပၚပုံခ်လုိက္ျပီ
အားလုံးသတိရွိၾကပါ၊မုံရြာျမဳိ႕သစ္ကလဲေမးေနျပီရဲကားေတြအဲဒီဘက္ကုိထြက္သြားျပီဘာေတြျဖစ္ေနတာလဲတဲ့မနက္ျဖန္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မလာခင္သပိတ္စခန္းေတြရဲ႕အေျခအေန|မီးသတ္ကားေတြကလဲေနလည္ထဲကလိပ္ခြံေတာင္သပိတ္စခန္းေရွ႕မွာအသင့္အခုလဲေျမနီေတာင္ေျခမွာလုံထိန္းေတြလဲဟန္ေရးျပေနျပီ၊လက္ပန္ေတာင္းေဒသကုိေသြးမတိတ္တဲ့ဒဏ္ရာရေစေတာ့မွာလား
(၁၁-၃-၂၀၁၃)
ကုိယ္႕ဘဝကုိအသိတရားေတြနဲ႕ကာကြယ္ၾက
(ဟန္ဝင္းေအာင္)အဂၢမဟာ ဒီမုိဖက္တီး

နိုး ႏုိး .... စုံေကာ္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံ/မခံကုိ ေဒသခံေတြက အရင္ဆုံးျဖတ္ရမွာ ။ ဦးသိန္းစိန္က တစ္ကြက္ေက်ာ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေကာ္မတီဖဲြ႕ဖုိ႔ မလုိအပ္ေသးဘူး ။

အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္သူေတြေတာင္ မဖတ္ရေသးဘူး ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ကုိ ျပည္သူေတြ ႏွမ္းေစ႔တစ္ေစ႔မွ်
မယုံၾကည္သည့္ လူမ်ားနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားပုံကေတာ့ ..... သင္းတယ္ ။ ဖြတ္က်င့္ ဖြတ္ၾကံ ။

ဒီလုပ္ရပ္ဟာ စုံေကာ္ ၊ ေဒၚစုႏွင့္ ေဒသခံေတြကုိ ရန္တုိက္ေပးလုိက္တာပဲ ။ မလုပ္သင့္ မလုပ္ေကာင္း ပါဘူး ဦးသိန္းစိန္ ။ ကုိယ့္ကုိ လာကူတဲ့ ေဒၚစုကုိ ေခ်ာက္ခ်ပုံကေတာ့ ကန္းလြန္း ပါတယ္ ။

မရွက္ဘူးလား ခင္ညာာာာ ၊ မီးေလာင္ခံလုိက္ရတဲ့ ကုိယ္ေတာ္ေတြ ထုိင္းေဆးရုံမွာ ေဆးကုသဆဲပဲ ။
ထုိင္းေတြက ဂက္စ္လုိခ်င္လုိ႔သာ ျပံဳးေနတာ .... စိတ္ထဲမွာ သေရာ္ေနမွာ ။

မနက္ျဖန္ လက္ပေတာင္းကုိ အေမစု ကုိယ္တုိင္သြားမွာ ၊ အစီရင္ခံစာကုိ ေဒသခံေတြကုိ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပမွာ ။
ေျပလည္ႏုိင္ေကာင္း ေျပလည္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးကုိ ဖြတ္ဖ်က္သြားပါၿပီ ။ ေတာ္ခ်က္က ၉ ေလာက္ရွိတယ္ ဖြတ္အစိုးရေပပဲ ။
 ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔ ၊ စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔ မ်က္လုံးက ႀကီးပါ႔ ။

စုံေကာ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိ ေဒသခံေတြ ဖတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးၿပီးမွ သေဘာတူတယ္ဆုိရင္ ..... အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကုိ ေဒသခံေတြ လက္ခံယုံၾကည္ႏုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းေပး ရမွာေပါ႔ ။

ဒါနဲ႔မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကြ်မ္းက်င္တယ္တဲ့ ။ ဖြတ္ၾကား ။ ေသနတ္ခ်ိန္ထားတုန္းကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္တဲ့ ဖြတ္ၾကားေတြ ။

ကဲ ..... ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္ထဲမွာပါပဲ .... လက္ပေတာင္းေဒသခံေတြ လက္ခံ/မခံကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ႔ ။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္း အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳခြင္းမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေဒသခံ သံုးဦးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား အေရးယူေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို တရားရံုးမွ ပလပ္ လိုက္ေၾကာင္း တရားလိုဘက္မွ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ ဦးေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း ကေျပာသည္ ။
တရား ဆြဲဆိုျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ မတ္လ ၁၁ရက္ေန႕တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္ တရား သူၾကီး ေဒၚခင္ခင္ေဆြက ဥပေဒႏွင္႔အညီ အမႈဖြင္႔လွစ္ရန္ အေၾကာင္းမေပၚေပါက္ပါ၍ အမႈ မဖြင္႔ လွစ္ေၾကာင္း အမိန္႕ခ်ခဲ႕သည္။

Messenger News Journal

ဒီေန႕ငါ့ေမြးေန႕မွာေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ေန႕လယ္စာစားခဲ့တယ္

LUNCH WITH AUNG SAN SUU KYI (Rangoon, March 10, 2013)

I had lunch today with Aung San Suu Kyi. Today is my birthday. She didn't know it, but she gave me a present that I value most, that no money can buy: Inspiration.

Photo credit to Sam Rainsy


 ဘ၀တူ
---------
အေမစုလြတ္ဖို႕ေအာ္တဲ့အထဲသူ႕အသံအက်ယ္ဆံုး
အခုေလာေလာဆယ္မေတာ့သူကိုယ္တိုင္လဲထြက္ေျပးေနရသူ။

မဲခိုးတာေလာက္ မဆိုးပါဘူး

ဖြတ္ေန႔စဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒုရဲမွဳးၾကီး သြင္ကိုကို၏စာ

အသိေပးခ်က္..သင္ဒီစာဖတ္ခ်ိန္အထိေကာလဟာလအျဖစ္သာမွတ္ပါေလ..

========================================================

========================================================
-စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒုရဲမွဳးၾကီး သြင္ကိုကို၏စာ

( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီရင္ခံစာထြက္ၿပီးမွ လိုအပ္လွ်င္ တင္ေပးပါ )


လက္ပံေတာင္း သပိတ္စခန္း ျဖဳိခဲြမႈ ေနာက္ကြယ္မွစီစဥ္ညႊန္ၾကားသူ အဓိကတရားခံ

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ သပိတ္စခန္းကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ျဖဳိခြင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အားယူေနခါစ တုိင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ မ်ားစြာအရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္သည့္ သမိုင္းဆိုးၾကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းမျပဳနုိင္လွ်င္ အစုိးရႏွင့္အတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားအၾကား အရႈပ္ၾကီးရႈပ္ကာ ညွိႏႈိင္းမရ ေဆြးေႏြးမရႏွင့္ ရရွိျပီးသား နားလည္ယံုၾကည္မႈမ်ားပင္ ပ်က္ျပားျပီး ယခင္ကထက္ ပုိမုိဆုိးရြားေသာ အနိဌာရံုျမင္ကြင္းမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိကာ ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္အေရး ရင္ေလးစရာအျဖစ္မ်ဳိး ၾကံဳရမွာကုိ စုိးရိမ္ပါသည္။
သုိ႔အတြက္ မိမိသိရွိထားေသာ ယင္းျဖဳိခြင္းမႈၾကီး၏ ျဖစ္စဥ္အမွန္အား အမ်ားျပည္သူ အခ်ိန္မီ သိစိမ့္ေသာငွာ ဖြင့္ခ်အသိေပး လုိက္ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ျဖစ္ရပ္အမွန္မွာ  ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္၏။

အဓိက စီစဥ္ညႊန္ၾကားခုိင္းေစသူမွာ ယခင္စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းစင္စစ္မ်ားစြာေၾကာင့္

အခင္းျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ မတုိင္မီ ကိုးရက္အလုိတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္း သန္းေရႊ( အနားယူသြားၿပီဟု တရား၀င္ ကမၻာသိ လူသိ႐ွင္ၾကား ေၾကျငာခဲ့ေသာ၊ အာဏာဆုပ္ကိုင္ ထားလိုေသာ၊ ဘုရင္စနစ္ျပန္လည္က်င့္သုံးရန္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္ႀကဳိးစားခဲ့ေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအရပ္ရပ္အား ထင္သလို မိမိပိုင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ေသာ၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအေပၚ ေစတနာပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ၊ ဆက္ေရးလွ်င္ တစ္ေထာင့္တစ္ညပုံျပင္ အညံ့ခံအ႐ွဳံးေပးရမည့္သူက ) သည္ လက္ရွိျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ကုိကုိအား ေခၚယူေတြ႔ဆံုျပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ကုိင္တြယ္ႏွိမ္နင္းပစ္ရန္ အမိန္႔ေပး ခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားရျခင္းမွာ ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းအား အုိင္ဗင္ဟုိကုမၸဏီ မွ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ သုိ႔ လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းစဥ္ကာလက ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္ လုပ္ငန္းအားလံုးရပ္တန္႔ထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားခ်ိန္တြင္ ေၾကးနီတန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ခုိးထုတ္မွဳၾကီး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

၄င္း ေၾကးနီတန္ ၃၀၀ မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ မိသားစု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ခုိးထုတ္ေပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ (ေၾကးနီး တူေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအျမတ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးအတြက္လည္း အခ်ဳိးက်ရွယ္ယာ ခဲြေပးရသည္ ဟု သိရပါသည္။)

တကယ္လုိ႔ စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး ေတာင္းဆုိမႈျပင္းထန္လာျပီး ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ အက်ပ္အတည္း ဆုိက္လွ်င္ ေၾကးနီခုိးထုတ္မႈကိစၥ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေ႐ႊမိသားစုမွ လက္ေဆာင္ပဏ႑ာ ရယူထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဇယ္ဆက္သလို ေပၚလာမွာကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကသျဖင့္ ယခုလုိ ေစာေစာစီးစီး ႏွိမ္နင္းျဖဳိခဲြ ပစ္ရန္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကုိကုိလည္း ျငင္းဆန္လုိ႔ မရေသာ အမိန္႔ျဖစ္သည္ကုိ သိသျဖင့္ သူ႔တာ၀န္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ ညႊန္ၾကားခ်က္အေၾကာင္း ခပ္ေၾကာေၾကာ အသိေပး သလိုလို၊ တရားခံတာ၀န္အား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ယူရမည့္သေဘာ ပဲြစားဆန္ဆန္ ညႊန္ၾကားရာ သမၼတမွ သေဘာမတူ၊ မလုပ္ရန္တားျမစ္ခဲ့၏။  ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးက မည္သုိ႔မွ ျငင္းဆန္ရန္မျဖစ္နုိင္ ဟု ဆက္လက္တင္ျပသလိုလို အၾကပ္ကိုင္ရာ သမၼတက

“အဲဒါဆုိလည္း မင္းကုိခုိင္းတာ မင္းလုပ္ေပါ့၊ ငါ့ကုိခုိင္းတာမွ မဟုတ္ဘဲ”

ဟုေျပာလုိက္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးက သူတစ္ေယာက္တည္း ဆက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ရေတာ့၏။ ရဲမွဴးၾကီး သြင္ကုိကုိ (DSA -27) အား ေခၚယူျပီးလွ်င္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းကုိ ျဖဳိခြင္း ဖယ္ရွားပစ္ဖုိ႔ ထပ္ဆင့္အမိန္႔ေပး၏။

“ဒီ ကိစၥ မင္းတာဝန္ယူရမွာ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ျပီးသြားရင္  မင္းတစ္သက္စာ ေကာင္းစားမယ္၊ ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္လာရင္လည္း မင္းပဲခံစားေပေတာ့”

ဟု အျပတ္ အမိန္႔ေပးလုိက္ျပီး ၄င္းေဒသသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္မလာမီ အျပီးေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားလိုက္၏။


Bo Gyi Twin Koko(DSA 27)
Photo credit-Ko Han Win Aung

 ယင္းကိစၥ အလြယ္တကူ မေအာင္ျမင္နုိင္မွန္း ရဲမွဴးၾကီး သြင္ကုိကုိ သိသည္။ တဖက္မွလည္း အထက္မွ ေပးအပ္ေသာတာဝန္ကုိ မျဖစ္မေန ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရသည့္ တစ္ပါတ္တာကာလလုံး သက္သတ္လြတ္စားသည္။ ဥပုသ္ေစာင့္သည္။
ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီးမျဖစ္ဘဲ အလိုလို ၿပီးျပတ္ေစေၾကာင္း ေတာင္းဆုအခါခါျပဳလွ်က္ ဘုရား႐ွင္အား အခ်ိန္ရသလို နားပူနားဆာလုပ္ခဲ့သည္။ အမိန္႔အတုိင္း လုပ္ဖုိ႔ ခ်ီတံုခ်တံု မဝံ့မရဲျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဒါေတာင္ ထုိအခ်ိန္အထိ ယခုအသုံးျပဳခဲ့သည့္ဗံုးလက္နက္ အသံုးျပဳရမည္ကုိ မသိေသး၊ သာမာန္ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႏွိမ္ႏွင္းရမည္ဟုသာ သိထားသည္။ လုိအပ္လွ်င္ ပိုမို အၾကမ္းဖက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ အမိန္႔သာ ရထား၏။

သပိတ္စခန္းျဖဳိခြဲခါနီး အနီးကပ္ဆံုးညအခ်ိန္က်မွ အမ်ဳိးအမည္မသိ ဗံုးေတြ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သပိတ္စခန္းဝင္ေရာက္စီးနင္းေသာ ရဲဝန္ထမ္းေတြ ကုိယ္တုိင္ပင္ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈ စြမ္းအားကုိ ျမင္ေတြ႔ ရေသာအခါ ထိတ္လန္႔တၾကား ေျခမကုိင္မိလက္မကုိင္မိ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ကုန္ၾကရသည္ဆုိ၏။

ယခုအခါ ရဲမွဴးၾကီး သြင္ကုိကို မွာ အစကတည္းက သာမာန္ၿဖဳိခြင္းရမည့္အေပၚ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မႈ၊ ေအးခ်မ္းစြာၿပီးဆုံးေစလိုမႈ၊ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားၾကား မိမိသမိုင္းအားနာမည္ပ်က္ေစႏိုင္မႈ၊ မိမိ မိသားစု အသက္ထက္ဆုံးနာမည္ဆိုးျဖင့္ ဆက္လက္႐ွင္သန္ရမည့္ဘ၀၊ စသည့္စသည့္ ေသြးပ်က္လုမတတ္ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္မႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စကားေျပာသည့္အခါ အသံေတြ တုန္တုန္ယင္ယင္ ျဖစ္ေန၏။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအျပီး အမႈမွန္ ေပၚေပါက္လာပါက သူသည္ ေျပးမလြတ္ေသာ အဓိက တရားခံစာရင္းမွာ ပါေနတာကုိ သိထား၏။ အမိန္႔အတုိင္းလုပ္ေဆာင္မိသျဖင့္ ဓားစာခံ ဘဝေရာက္ သြားရသည့္အျဖစ္ကုိ နာက်ည္းေၾကကဲြေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကံၾကမၼာဆိုးက သူ႔မိသားစုအေပၚ သူ႔ေစတနာမပါဘဲ အတိုင္းအဆမ႐ွိစြာ ရက္စက္ကလူ ျပဳမူခဲ့ေလၿပီေကာ။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ မိသားစုတစ္ခု၏ ေလာဘေဇာတုိက္မႈႏွင့္ ယုတ္မာေသာ ၾကံစည္လုပ္ကုိင္မႈေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡပင္လယ္ေဝရသည့္အျဖစ္၊ တုိင္းျပည္ဖရုိဖရဲျဖစ္ရမည့္ အေျခအေန ကုိ မျမင္လုိ မၾကားလုိေတာ့ျပီ။ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ အတူတကြ လက္တဲြေျဖရွင္းၾကေစခ်င္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ အျဖစ္မွန္ကုိေဖာ္ထုတ္ျပီး  တုိင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ ေျဖရွင္းနုိင္ၾကပါေစ၊
ျပည္သူမ်ားလည္း ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာသုခ ျပည့္ဝၾကပါေစ၊ ဟု ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သေနမိပါသည္။

ျဖစ္ရပ္အမွန္အတိုင္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္ အကၽြန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း မၾကားသိႏိုင္သည့္ ေ၀းရာကမၻာမွာ ေရာက္႐ွိေနသည့္ ကိုယ္ ျဖစ္ရပါေစသားအ႐ွင္ဘုရား။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ayeaye soewin
march 11, 2013