Monday, April 29, 2013

ဒီေန႕ရွင္းတမ္း


=======
ကြ်န္ေတာ္အလုပ္လုပ္တဲ့ကုမၼဏီမွာ၀န္ထမ္း၆၀၀ေလာက္ရွိတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႕ဌာနက၂၀၀ေလာက္ရွိတယ္၊အဲ့မွာကြ်န္ေတာ္က
အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္၊တမဲထဲကပ္နိုင္ျပီးအေရြးခံထား
ရတာ၊ :D အထက္မွာ Chief steward ရယ္ union Representative
ရွိပါေသးတယ္။

သမဂၢကပို႕ခ်တဲ့သင္တန္းေလးဘာေလးသြားတက္ထားရတာေပါ့။
အလုပ္ၾကပ္(supervisor)နဲ႕အထက္ကအလုပ္သမားသမဂၢ၀င္မဟုတ္
ဖူး၊ပိုင္ရွင္ကခန္႕ထားတာ။union steward နဲ႕အျမဲတမ္းထိေတြ႕ေနရ
တာေပါ့၊တေယာက္နဲ႕တေယာက္ခင္ေအာင္လဲေနရသလိုၾကံဳရင္ၾကံဳ
သလိုပညာေလးေတြလဲျပတတ္ၾကပါတယ္။ရဲရင့္ငယ္တို႕
union steward တာ၀န္ကသူတို႕အလုပ္ၾကပ္ေတြမတရားလုပ္တာရွိ
ရင္ေျပာသင့္တာေျပာအထက္ကိုတိုင္သင့္တာတိုင္၊အက္ရွင္လုပ္သင့္
တာလုပ္ရပါတယ္(စြဲခ်က္တင္တယ္ေပါ့ေနာ္)....။
အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ျပႆနာျဖစ္ျပီဆိုရင္ေဒါသထြက္တာေတြ၊
ရန္လိုေနတာေတြၾကားမွာအမႈမၾကီးေအာင္ထိန္းရတာပါ။သင္
တန္းမွာလည္းဒါကိုသင္ေပးပါတယ္။ျပႆနာကိုမထိန္းနိုင္လို႕
အဆင့္ဆင့္တက္သြားျပီးေရွ႕ေနငွားရရင္ေဒၚလာ၅၀၀၀အထိ
သမဂၢကေပးရတာ။ေနာက္အခ်ိန္ရရင္ကေနဒါကသမၼဂဖြဲ႕စည္းပံုေတြ
အေၾကာင္းေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။

ဒီေန႕ရုံးကိုေခၚလို႕သြားေတာ့၀န္ထမ္းတေယာက္ကရွိေနနွင့္ပါတယ္။
In charge supervisor နဲ႕ရွိေနတာပါ။ျပႆနာကေတာ့ supervisor
ကိုအသိမေပးပဲနွစ္နာရီေလာက္အိမ္ျပန္သြားတာပါ..ကဒ္ေတာ့ျဖတ္ျပီး
မွထြက္သြားတာပါ။သူကေသြးတိုးရွိတယ္။ေသြးက်ေဆးကနာရီနဲ႕
ေသာက္ရတယ္။ေမ့လာလို႕ေဘးကလုပ္ေဖၚကိုျပန္ယူမယ္ေျပာခဲ့တယ္၊
supervisorဖက္ကေတာ့သူတို႕ကိုမေျပာပဲအျပင္သြားလို႕တခုခုျဖစ္ရင္
သူတို႕မွာျပႆနာရွိတယ္အေရးယူရမယ္ေပါ့။ဒီလို case မွာsupervisor
ကိုအဲ့ေနရာမွာတထိုင္ထဲဖိုက္လို႕မရဖူး၊ကိုယ့္လူကလြန္ထားတာကိုး။
(Let him do.) ပဲလုပ္ရတာေပါ့..၊တရက္အလုပ္မလာရအျပစ္ေပးတယ္။
စာရြက္ပန္းေရာင္ရတယ္ေပါ့။
ကြ်န္ေတာ္လဲအ၀ါေရာင္တေစာင္မွတ္တမ္းအျဖစ္ရပါတယ္။
၆လအတြင္းေနာက္တခါျဖစ္ရင္...၃ရက္....၊၅ရက္....၊ျပဳတ္..အဆင့္ဆင့္
ရွိပါတယ္။(Let him do.) ေပးလုပ္လိုက္တာကsupervisorစိတ္ေက်နပ္
သြားေအာင္ပါ။၃ရက္....၊၅ရက္....မေရာက္ေအာင္တရက္အလုပ္မလာရ
ဆိုတာေခ်ဖ်က္ပစ္ဖို႕ကအေရးၾကီးတယ္။ျဖစ္ျဖစ္ျခင္းပူပူေႏြးေႏြးရွင္းရတယ္။

ျပီးတာနဲ႕အလုပ္ကေနရာေပးထားတဲ့သမၼဂရုံးခန္းေလးထဲသူ႕ကိုေခၚ
union Representative ကိုေျပာျပ၊ေနာက္မလုပ္ဖို႕ေတာ့နဲနဲၾကပ္ေပးရ
တာေပါ့၊union Representative အဆင့္အေနနဲ႕ဒီလိုျပႆနာေလာက္ကို
(One time cancelling request)လုပ္နိုင္တယ္၊ကြ်န္ေတာ့္တာ၀န္ကုန္ျပီ၊
In charge supervisor ကို ေျပာလိုက္ေတာ့လက္ခံပါတယ္။
မနက္ဖန္အလုပ္လာလို႕ရတယ္ေပါ့၊လက္မခံရင္လည္းအျခားေျခဖ်က္တဲ့
နည္းရွိပါေသးတယ္၊တရက္စာပိုက္ဆံအလုပ္မလာေပမယ့္ျပန္ရတဲ့နည္းပါ၊
၆လေလာက္အထိေတာ့ေစာင့္ရပါတယ္။
တေန႕၃၊၄မႈေလာက္ရရင္တေန႕လံုးနီးပါးရံုးခန္းမွာပဲအခ်ိန္ကုန္သြားတတ္
ပါတယ္။
အလုပ္သမားသမဂၢရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈေသးေသးေလးတခုအေၾကာင္းပါ။
***********************************************

April 20,2011 Worker union steward training(Toronto)
အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္သင္တန္း
 
  Photo: ဒီေန႕ရွင္းတမ္း
=======
ကြ်န္ေတာ္အလုပ္လုပ္တဲ့ကုမၼဏီမွာ၀န္ထမ္း၆၀၀ေလာက္ရွိတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႕ဌာနက၂၀၀ေလာက္ရွိတယ္၊အဲ့မွာကြ်န္ေတာ္က
အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္၊တမဲထဲကပ္နိုင္ျပီးအေရြးခံထား
ရတာ၊ :D အထက္မွာ Chief steward ရယ္ union Representative
ရွိပါေသးတယ္။

သမဂၢကပို႕ခ်တဲ့သင္တန္းေလးဘာေလးသြားတက္ထားရတာေပါ့။
အလုပ္ၾကပ္(supervisor)နဲ႕အထက္ကအလုပ္သမားသမဂၢ၀င္မဟုတ္
ဖူး၊ပိုင္ရွင္ကခန္႕ထားတာ။union steward နဲ႕အျမဲတမ္းထိေတြ႕ေနရ
တာေပါ့၊တေယာက္နဲ႕တေယာက္ခင္ေအာင္လဲေနရသလိုၾကံဳရင္ၾကံဳ
သလိုပညာေလးေတြလဲျပတတ္ၾကပါတယ္။ရဲရင့္ငယ္တို႕
union steward တာ၀န္ကသူတို႕အလုပ္ၾကပ္ေတြမတရားလုပ္တာရွိ
ရင္ေျပာသင့္တာေျပာအထက္ကိုတိုင္သင့္တာတိုင္၊အက္ရွင္လုပ္သင့္
တာလုပ္ရပါတယ္(စြဲခ်က္တင္တယ္ေပါ့ေနာ္)....။
အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ျပႆနာျဖစ္ျပီဆိုရင္ေဒါသထြက္တာေတြ၊
ရန္လိုေနတာေတြၾကားမွာအမႈမၾကီးေအာင္ထိန္းရတာပါ။သင္
တန္းမွာလည္းဒါကိုသင္ေပးပါတယ္။ျပႆနာကိုမထိန္းနိုင္လို႕
အဆင့္ဆင့္တက္သြားျပီးေရွ႕ေနငွားရရင္ေဒၚလာ၅၀၀၀အထိ
သမဂၢကေပးရတာ။ေနာက္အခ်ိန္ရရင္ကေနဒါကသမၼဂဖြဲ႕စည္းပံုေတြ
အေၾကာင္းေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။

ဒီေန႕ရုံးကိုေခၚလို႕သြားေတာ့၀န္ထမ္းတေယာက္ကရွိေနနွင့္ပါတယ္။
In charge supervisor နဲ႕ရွိေနတာပါ။ျပႆနာကေတာ့ supervisor
ကိုအသိမေပးပဲနွစ္နာရီေလာက္အိမ္ျပန္သြားတာပါ..ကဒ္ေတာ့ျဖတ္ျပီး
မွထြက္သြားတာပါ။သူကေသြးတိုးရွိတယ္။ေသြးက်ေဆးကနာရီနဲ႕
ေသာက္ရတယ္။ေမ့လာလို႕ေဘးကလုပ္ေဖၚကိုျပန္ယူမယ္ေျပာခဲ့တယ္၊
supervisorဖက္ကေတာ့သူတို႕ကိုမေျပာပဲအျပင္သြားလို႕တခုခုျဖစ္ရင္
သူတို႕မွာျပႆနာရွိတယ္အေရးယူရမယ္ေပါ့။ဒီလို case မွာsupervisor
ကိုအဲ့ေနရာမွာတထိုင္ထဲဖိုက္လို႕မရဖူး၊ကိုယ့္လူကလြန္ထားတာကိုး။
(Let him do.) ပဲလုပ္ရတာေပါ့..၊တရက္အလုပ္မလာရအျပစ္ေပးတယ္။
စာရြက္ပန္းေရာင္ရတယ္ေပါ့။
ကြ်န္ေတာ္လဲအ၀ါေရာင္တေစာင္မွတ္တမ္းအျဖစ္ရပါတယ္။
၆လအတြင္းေနာက္တခါျဖစ္ရင္...၃ရက္....၊၅ရက္....၊ျပဳတ္..အဆင့္ဆင့္
ရွိပါတယ္။(Let him do.) ေပးလုပ္လိုက္တာကsupervisorစိတ္ေက်နပ္
သြားေအာင္ပါ။၃ရက္....၊၅ရက္....မေရာက္ေအာင္တရက္အလုပ္မလာရ
ဆိုတာေခ်ဖ်က္ပစ္ဖို႕ကအေရးၾကီးတယ္။ျဖစ္ျဖစ္ျခင္းပူပူေႏြးေႏြးရွင္းရတယ္။

ျပီးတာနဲ႕အလုပ္ကေနရာေပးထားတဲ့သမၼဂရုံးခန္းေလးထဲသူ႕ကိုေခၚ
union Representative ကိုေျပာျပ၊ေနာက္မလုပ္ဖို႕ေတာ့နဲနဲၾကပ္ေပးရ
တာေပါ့၊union Representative အဆင့္အေနနဲ႕ဒီလိုျပႆနာေလာက္ကို
(One time cancelling request)လုပ္နိုင္တယ္၊ကြ်န္ေတာ့္တာ၀န္ကုန္ျပီ၊
In charge supervisor ကို ေျပာလိုက္ေတာ့လက္ခံပါတယ္။
မနက္ဖန္အလုပ္လာလို႕ရတယ္ေပါ့၊လက္မခံရင္လည္းအျခားေျခဖ်က္တဲ့
နည္းရွိပါေသးတယ္၊တရက္စာပိုက္ဆံအလုပ္မလာေပမယ့္ျပန္ရတဲ့နည္းပါ၊
၆လေလာက္အထိေတာ့ေစာင့္ရပါတယ္။
တေန႕၃၊၄မႈေလာက္ရရင္တေန႕လံုးနီးပါးရံုးခန္းမွာပဲအခ်ိန္ကုန္သြားတတ္
ပါတယ္။
ဲအလုပ္သမားသမဂၢရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈေသးေသးေလးတခုအေၾကာင္းပါ။
***********************************************
Htay Htay Hlaing Ashin Kawwida Nay Wai Ma Nandar Ye Min Tun Nay Htun
April 20,2011 Worker union steward training(Toronto)
အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္သင္တန္း 1

မြန္ဂိုးလီးယား သမၼတၾကီး တည္ခင္းဧည့္ခံတဲ့ ေန႕လည္စာ

(29-4-2013)

ခြန္ ဒီးယမ္

အေဖက တစ္နပ္စား သားဓါးထိုးမႈသက္ဆိုင္ရာရဲမေျပာရဲ

(ျမန္မာ့သံေတာ္ဆင့္- အတြဲ၂- အမွတ္(၇)- ဧျပီ ၂၇-၂၀၁၃)

စစ္ဘက္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္က မိုက္ခဲ႕ေသာ္လည္းKaung Naing မွန္ကန္သည္႕သတင္းမ်ားကို ရဲရဲဝံ႕ဝံ႕ေရးေလ႕ရွိသည္႕ ဆရာဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)သည္ အမ်ိဳးသားသတင္းဆု (ကာတြန္း) ုအတြက္ ဆန္ကာတင္အဆင္႕တြင္ ပါရွိသည္ကို သိရွိရပါ၍ ဆရာ႕အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။
ၿပီးခဲ႕တဲ႕ရက္ပိုင္းက ဆရာေရးသားခဲ႕သည္႕ မကာင္းခင္ကဆိုးခဲ႕ပါသည္ဟုေသာ သတင္းေဆာင္းပါးအတြက္ မႏၲေလးဘူတာႀကီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႕သည္႕ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းခဲ႕ပါသည္။ သိရွိရသည္မွာ ထိုစဥ္က မႏၲေလးဘူတာႀကီး ရုံပိုင္ခ်ဳပ္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳး ဦးစံေမာင္ဟုသိရွိရပါသည္။ ဒုတိယဗိုလ္မႈးႀကီးသိန္းစိန္ (ယခုသမၼတႀကီး) ႏွင္႕အဖြဲ႕အတြက္ ရထားလက္မွတ္မ်ား စီစဥ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘူတာတြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္႕ အခ်ိန္မမွန္သည္႕ နာရီအပ်က္ကို ၾကည္႕ၿပီး အခ်ိန္ရေသးသည္ဟုဆိုကာ အျပင္ထြက္စားေသာက္ၾကရာမွ အျပန္တြင္ ရထားမမီသည္႕အတြက္ ေဒါသထြက္ကာ ထိုးႀကိတ္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ႕ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ရုံပိုင္ႀကီးမွ ေနာက္ရထားအတြက္ လက္မွတ္မ်ားထပ္မံ စီစဥ္ေပးခဲ႕ပါသည္။ ရုံပိုင္ႀကီးမွ မွားယြင္းတတ္သည္႕ လူငယ္အရာရွိတို႕၏သဘာဝကို သိရွိၿပီး ဘယ္ကိုမွမတိုင္ခဲ႕ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခုေတာ႕လည္း အသက္အရြယ္ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ႏွင္႕ ျပည္႕စံုကာ ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပည္သူအားကိုးေသာ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို တတ္စြမ္းသမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သမၼတႀကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဆရာဟာဂ်ဴလီ (ကသာ) ေရးသားသည္႕ ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ မမွန္မကန္ဇာတ္လမ္းဆင္ တုံ႕ျပန္ေရးသားေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရပါသျဖင္႕ စံုစမ္းေမးျမန္း ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ဘက္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္က မိုက္ခဲ႕ေသာ္လည္း အရပ္သားအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ျပည္သူ႕အေပၚ ေကာင္းေနသည္႕ သမၼတႀကီးအတြက္ ေလးေလးစား စားနဲ႕ ဂုဏ္ယူပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

လက္ပန္ေတာင္းလယ္သမားေတြရြာလုံးက်ြတ္အဖမ္းခံျပီ


ဘီဘီစီ ဦးေက်ာ္စိုးဟိန္း's photo.
လက္ပန္ေတာင္းလယ္သမားေတြရြာလုံးက်ြတ္အဖမ္းခံျပီ
===============================

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသရဲတပ္ဖြဲ႕နွင့္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ေနစားသတင္းေပးမ်ားသည္
(၂၈-၄၂၀၁၃)ရက္ေန႕မွစ၍ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားသည့္ စာမ်ားလုိက္လံေဝငွခဲ့သည့္အေပၚ လယ္သမားမ်ားမွ ျပန္လည္၍ တုန္႕ျပန္ေသာအား
ျဖင့္ ေဒသခံလယ္သမား(၃၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ေညာင္ပင္ၾကီးရဲစခန္း၌သြားေရာက္အဖမ္းခံေနၾကပါသည္၊ ရဲစခန္းေရွ႕၌ယေန႕ညေန(၅း၂၀)နာရီတြင္ အဖမ္းခံသည့္အေနျဖင့္ထုိင္ေန
ၾကျခင္းျဖစ္သည္၊၊ ဦးပုိင္ကုမၸဏီကလုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္ ဖိနွိပ္ခ်င္တုိင္းဖိနွိပ္ေနတာကုိကာကြယ္ေနတဲ့ရဲေတြက က်ဳပ္တုိ႕လယ္သမားေတြကုိကူညီေနတဲ့သူေတြကုိက်ေတာ့ အမွဳ
ဆင္ျပီးေသနတ္ျပစ္ဖမ္းဖုိ႕လုပ္ေနတယ္၊ လက္ခံထားသူကုိလဲဖမ္းမယ္ဆုိျပီး အမိန္႕ထုတ္တယ္၊ က်ဳပ္တုိ႕နဲ႕ကူညီေနသူေတြကတသားထဲပဲဘယ္ေတာ့မွေသြးမကြဲဘူး
သူတုိ႕လက္ခံထားလုိ႕ဖမ္းမယ္ဆုိေတာ့၊ အခုဖမ္းက်ဳပ္တုိ႕ရြာလုံးက်ြတ္လက္ခံထားတာ
အမိန္႕အတုိင္းအခုဖမ္းလာအဖမ္းခံတာဆုိျပီး ရဲစခန္းေရွ႕တြင္အဖမ္ခံေနၾကသည္၊ အာ
ဏာပုိင္မ်ားမွလုံထိန္းမ်ား၊ ရဲမ်ားထပ္မံဆင့္ေခၚေနျပီး လယ္သမားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္
နုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေနၾကျပီး၊ မနက္ျဖန္မွလာခဲ့ပါဟု ရဲမွေျပာဆုိခဲ့ပါသည္၊ ေဒသခံမ်ားအား ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္ေနတယ္ လူစုခြဲေပးပါခင္ဗ်ားတုိ႕သတင္း မမွန္ေရးတဲ့ဂ်ာနယ္ကုိ တရားစြဲတဲ့ကိစၥလဲ က်ေနာ္လုပ္ေနရပါတယ္၊ မနက္ျဖန္မွလာပါဆုိျပီး ေလာ္စပီကာျဖင့္ေအာ္ျပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ားမွမနက္ျဖန္လာရွင္းမည္ ကုိယ္ထုတ္သည့္အမိန္႕ကုိတာဝန္ယူရမည္ဟုေျပာဆုိျပီး ျပန္လာခဲ့ၾကသည္၊၊ဦးပုိင္လုံထိန္းမ်ား ယေန႕ညတြင္မုိးၾကဳိးျပင္ရြာဘက္တြင္ရွိေနေသာ ကူညီသူမ်ားကုိဝင္ေရာက္စီးနင္းဖမ္းဆီးမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အစည္းအေဝးလုပ္ျပီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား စီမံေနၾကသည္၊၊

(၂၉-၄-၂၀၁၃)
အခ်ိန္(၅း၂၀)နာရီ
လက္ပန္ေတာင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း
၀၉၄၀၀၄၉၃၂၈၀
၀၉၄၃၁၅၅၇၉၆
၀၉၄၂၀၇၇၈၅၅၄

===============================

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသရဲတပ္ဖြဲ႕နွင့္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ေနစားသတင္းေပးမ်ားသည္
(၂၈-၄၂၀၁၃)ရက္ေန႕မွစ၍ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားသည့္ စာမ်ားလုိက္လံေဝငွခဲ့သည့္အေပၚ လယ္သမားမ်ားမွ ျပန္လည္၍ တုန္႕ျပန္ေသာအား
ျဖင့္ ေဒသခံလယ္သမား(၃၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ေညာင္ပင္ၾကီးရဲစခန္း၌သြားေရာက္အဖမ္းခံေနၾကပါသည္၊ ရဲစခန္းေရွ႕၌ယေန႕ညေန(၅း၂၀)နာရီတြင္ အဖမ္းခံသည့္အေနျဖင့္ထုိင္ေန
ၾကျခင္းျဖစ္သည္၊၊ ဦးပုိင္ကုမၸဏီကလုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္ ဖိနွိပ္ခ်င္တုိင္းဖိနွိပ္ေနတာကုိကာကြယ္ေနတဲ့ရဲေတြက က်ဳပ္တုိ႕လယ္သမားေတြကုိကူညီေနတဲ့သူေတြကုိက်ေတာ့ အမွဳ
ဆင္ျပီးေသနတ္ျပစ္ဖမ္းဖုိ႕လုပ္ေနတယ္၊ လက္ခံထားသူကုိလဲဖမ္းမယ္ဆုိျပီး အမိန္႕ထုတ္တယ္၊ က်ဳပ္တုိ႕နဲ႕ကူညီေနသူေတြကတသားထဲပဲဘယ္ေတာ့မွေသြးမကြဲဘူး
သူတုိ႕လက္ခံထားလုိ႕ဖမ္းမယ္ဆုိေတာ့၊ အခုဖမ္းက်ဳပ္တုိ႕ရြာလုံးက်ြတ္လက္ခံထားတာ
အမိန္႕အတုိင္းအခုဖမ္းလာအဖမ္းခံတာဆုိျပီး ရဲစခန္းေရွ႕တြင္အဖမ္ခံေနၾကသည္၊ အာ
ဏာပုိင္မ်ားမွလုံထိန္းမ်ား၊ ရဲမ်ားထပ္မံဆင့္ေခၚေနျပီး လယ္သမားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္
နုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေနၾကျပီး၊ မနက္ျဖန္မွလာခဲ့ပါဟု ရဲမွေျပာဆုိခဲ့ပါသည္၊ ေဒသခံမ်ားအား ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္ေနတယ္ လူစုခြဲေပးပါခင္ဗ်ားတုိ႕သတင္း မမွန္ေရးတဲ့ဂ်ာနယ္ကုိ တရားစြဲတဲ့ကိစၥလဲ က်ေနာ္လုပ္ေနရပါတယ္၊ မနက္ျဖန္မွလာပါဆုိျပီး ေလာ္စပီကာျဖင့္ေအာ္ျပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ားမွမနက္ျဖန္လာရွင္းမည္ ကုိယ္ထုတ္သည့္အမိန္႕ကုိတာဝန္ယူရမည္ဟုေျပာဆုိျပီး ျပန္လာခဲ့ၾကသည္၊၊ဦးပုိင္လုံထိန္းမ်ား ယေန႕ညတြင္မုိးၾကဳိးျပင္ရြာဘက္တြင္ရွိေနေသာ ကူညီသူမ်ားကုိဝင္ေရာက္စီးနင္းဖမ္းဆီးမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အစည္းအေဝးလုပ္ျပီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား စီမံေနၾကသည္၊၊

(၂၉-၄-၂၀၁၃)
အခ်ိန္(၅း၂၀)နာရီ
လက္ပန္ေတာင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း
၀၉၄၀၀၄၉၃၂၈၀
၀၉၄၃၁၅၅၇၉၆
၀၉၄၂၀၇၇၈၅၅၄


အန္အယ္ဒီ(စထရ)ဖြဲ႕

r

မြန္ဂိုလီယားႏိုုင္ငံမွာ က်င္းပေနတဲ့ ၇ ၾကိမ္္ေျမာက္ ဒီမိုကေရစီအသိုက္အ၀န္းရဲ႕ ညီလာခံ

အနက္ေလးနဲ႕လွေနတာ

r မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံေရာက္“ဒီမိုကေရစီ လူမွဳအဖဲြ႕အစည္း ညီလာခံ”မွ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Tun Wai