Saturday, July 20, 2013

၂၀၁၅-မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲ - ေကာင္းကင္ယံမွာ ပ်ံေနဆဲ

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ လာမည့္-၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ပါတီမ်ားက စည္းရံုးလွဳပ္ရွားရန္ တာစူေနၾကျပီျဖစ္သည္ ။ နိဳင္ငံေရးပါတီၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ၾကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ-အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္တို ့မွ ပါတီညီလာခံေတြ ျပဳုလုပ္ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္ ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အလိုက္  ကြဲျပားေနေသာပါတီမ်ားမွ တစ္ခုတည္းေသာပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီျဖစ္သည္ ။ ဤကဲ ့သို ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားပါတီမ်ားက တစ္ပါတီျဖင့္ ေပါင္းစည္းျပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါတီအျဖစ္ျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည္ဟုဆိုသည္ ။ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားပါတီသည္ ဗမာမဟုတ္ေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ျပီး အဓိကယွဥ္ျပိဳင္ရန္ တာစူထားသည္မွာ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္တို ့ကို ျဖစ္သည္ ။

     က်ားၾကီးသံုးေကာင္သည္ကား မၾကာခင္ေတြ ့ဆံုၾကမည္ျဖစ္ရာ လက္တည့္စမ္းသည့္သေဘာျဖင့္ တစ္ပါတီ၏ အေနအထားကို တစ္ပါတီက ေသြးတိုးစမ္းေနသည့္ အသြင္ကိုမူ မေတြ ့ရေသးေခ် ။ သို ့ေသာ္ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ သူရဦးေရႊမန္းက ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ သမၼတ လုပ္ခ်င္သည္သာမက သည့္ထက္ပိုေကာင္းမြန္ေသာ ရာထူးရွိေသးလွွ်င္ပင္ လုပ္လိုက္ခ်င္ေသးသည္ဟု မၾကာမွီက အေမရိကျပည္ေထာင္စုသို ့ေရာက္ရွိလာစဥ္က ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသြားသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။ သူ၏ သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ဆိုေသာ စကားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ ဆိုေသာ စကားကို ေနာက္ကလိုက္ျပီး သံေယာင္လိုက္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေနသည္ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဤသမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ဆိုေသာ စကားကို ေျပာေနသည္မွာ ၾကာေနျပီျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္လိုေသာ သူႏွစ္ဦး၏ ပါတီနိဳင္ငံေရးအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္မိသည္ ။

        ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ အာဏာရအစိုးရပါတီျဖစ္သည္ ။ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းသည္ ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ေနရာရယူထားသည္ ။ တပ္မေတာ္မွလာေသာ သူမ်ားခ်ည္းသာျဖစ္၍ အမိန္ ့နာခံမွဳမ်ားရွိသည္ ။ တစ္ဗိုလ္က်လွ်င္ တစ္ဗိုလ္တက္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ဗ်ဴဟာမ်ားရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္သည္ ။ ေရတိုစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္တတ္ၾကျပီးျဖစ္သည္ ။ လက္ရွိပါတီအဖြဲ ့၀င္မ်ားသည္ သူတို ့၏ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းအရ အျခားပါတီအဖြဲ ့အစည္းမ်ားထက္ မ်ားစြာသာေနသည္ ။ ယုတ္စြအဆံုးေျပာရလွ်င္ ၄င္းပါတီသည္ အစိုးရျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုျမန္မာနိဳင္ငံ၏ နိဳင္ငံေရးအေျခအေနကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေနေသာ ပါတီျဖစ္သည္ ။ သူတိူ ့ပါတီသည္-၁၉၉၃-ခုနွစ္မွ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္အထိ အမ်ိဳးသားညီလာခံျဖင့္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေရးဆြဲထားသည့္ ပါတီျဖစ္သည္ ။

         အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ -၁၉၉၀-ခုႏွစ္တြင္ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ နာမည္ၾကီးျပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိဳင္ရရွိခဲ ့သည့္ နိဳင္ငံေရးပါတီျဖစ္ခဲ ့သည္ ။  လာမည့္-၂၀၁၅-ခုနွစ္တြင္မူ အတိုက္အခံနိဳင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လူထုအၾကိဳက္ ပါတီအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲအျပတ္အသတ္ ရရွိနိဳင္သည့္ အဖြဲ ့အစည္း မျဖစ္နိဳင္ေခ် ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ပါတီ၀င္ အဖြဲ ့၀င္မ်ားသည္ ျပသနာ ကေတာက္ကဆျဖစ္ျပီး နဳတ္ထြက္မွဳမ်ား ရွိေနသည္ ။ အထက္ေအာက္ ျပသနာျဖစ္ေနသည္ ။ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္၀င္အင္အားသည္ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီေလာက္ ကိန္းဂဏန္းစာရင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္တြင္ အျခားစည္းရံုးေရးအင္အားကို ထုတ္ျပနိဳင္သည့္ ေကဒါေကာင္းမ်ား ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အားလံုးမွာ ငုပ္ေကာင္မ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ ။  ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိဳင္ရရွိသည္ပင္ထားဦး- မည္သူက မည္မွ်အရည္အခ်င္းရွိသည္ကို ျပည္သူလူထုတို ့က ယခုအခ်ိန္ထိ မေတြ ့မျမင္ရေသးေခ် ။ လက္ရွိအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသာအေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနရာ အတိုက္အခံပါတီမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတို ့မွာ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနၾကသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရသည္ ။ မည္သုိ ့ပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ အတိုက္အခံပါတီဟု အာေပါက္ေအာင္ေျပာသည့္တိုင္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အတိုက္အခံျပဳလုပ္ေနသည္ကို ျပည္သူလူထုတို ့က မ်က္ေျခမျပတ္ ဆန္းစစ္ၾက၍ သိရွိနားလည္ၾကျပီးျဖစ္သည္ ။  ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုသည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း ၄င္းဥပေဒကို က်မ္းသစၥာ ဆိုထားေသာေၾကာင့္ အေျပာတစ္မ်ိဳး အလုပ္တစ္မ်ိဳး လုပ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ားရွိေနၾကသည္ ။

   ဤကဲ ့သို ့ အင္အားၾကီးမားေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီမွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ႏွစ္ဦးက လာမည့္-၂၀၁၅-ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံသမၼတ ျဖစ္လိုပါသည္ဟု ေျပာဆိုေၾကညာေနၾကရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ဦးစြာဆန္းစစ္ၾကည့္မိသည္ ။ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းအရ ေဖၚျပလိုသည္ထက္ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ျပလိုသည္ ။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဖက္တြင္ သူတို ့အဆိုအရ မဲအင္အားသာေနသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ လာမည့္-၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီထက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အသည္းၾကားမွ မဲတစ္ျပားကို ရရွိရန္ အေျခအေနမဖန္တီးနိဳင္ ။  စင္စစ္အားျဖင့္ ဖန္တီးနိဳင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ကာ နဖူးေတြ ့ဒူးေတြ ့ျပသမွသာ  မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားက သူတို ့မဲကို ပံုေအာေပးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမွဳအၾကပ္အတည္းကာလမ်ား၌  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ  ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ကား အားရစရာ မေတြ ့မျမင္ရေခ် ။ ၄င္းမွာ အနာဂတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြက္ ေကာင္းေသာလကၡဏာ မဟုတ္ဟု ထင္ရသည္ ။

         လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ျမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ အနိဳင္ရရွိသည္ထက္ မိမိပါတီက တနိဳင္ငံလံုးတြင္၄င္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္၄င္း မည္မွ်အနိဳင္ရရွိသည္က ျပသနာျဖစ္သည္ ။ ယခုအခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ေသာျပည္နယ္မ်ား၌ သူတို ့၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုဳးမ်ား နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက မဲပံုေအာရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျပည္နယ္၌ မဲတစ္ျပားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ေန၍ မရနိဳင္ဟုထင္သည္ ။ သို ့အတူ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္လည္း ယင္းကဲ့သို ့ပင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံမွ မဲမ်ားရရွိလိမ့္မည္ဟု တြက္ခ်က္၍  မျဖစ္နိဳင္သည့္ အေျခအေနမ်ားစြာျဖစ္ေနသည္ ။  အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုအခ်ိန္၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေနမွဳမ်ားသည္ -၁၉၉၀-ခုႏွစ္ အေျခအေနႏွင့္ လံုး၀မတူေတာ့ေၾကာင္း  ျပသေနၾကျပီျဖစ္သည္ ။ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ ျမိဳ ့ျပတြင္ မဲမရရွိလွွ်င္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ မဲမ်ားရရွိေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ားရွိတတ္သည္ ။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဖက္တြင္ ဘဂၤလီကုလားမ်ားအား ယာယီကဒ္ျပားမ်ား ေပးကာ-၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲ ျခင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ မွတ္ပံုတင္လိမ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိေနသည္ကို မေျဖရွင္းနိဳင္ဘဲ ဤအတိုင္းလႊတ္ထားရသည္ ။

    အကယ္၍ လာမည့္ -၂၀၁၅-ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို ့ မဲလိမ္ မဲခိုးမ်ား ျပသနာျဖစ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ ဆိုလွ်င္ လြပ္လြပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ် ။ စင္စစ္အားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဖက္နယ္ေျမသည္  အနက္ေရာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္သည္ ။ ၄င္းနယ္ေျမသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မဲမေပးသင့္ေသာ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခိုး၀င္သည့္ လူမ်ိုုးမ်ားႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ သန္ေကာင္စာရင္း ေကာက္ခံနိဳင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ပဋိပကၡမ်ားကို ဖန္တီးေနေသာ နယ္ေျမျဖစ္ရာ ၄င္းနယ္ေျမအား လံုး၀ မဲဆႏၵနယ္ေျမအျဖစ္ မျပဳလုပ္မွသာ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယခုလို မဲလိမ္ မဲခိုးသည္ဟု သံသယမ်ားမွ ကင္းလြပ္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ ။  ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္၍  မဲဆႏၵနယ္ေျမအျဖစ္ မသတ္မွတ္နိဳင္ျခင္းထက္ ေသနတ္သံတစ္ခ်က္မွ် မပစ္ေဖါက္ေသာ အနက္ေရာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္ ။

         မဲဆႏၵရွင္မ်ားျပည္သူမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးမည္ဆိုသည္ သေဘာမ်ိဳး ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုေနၾကျပီျဖစ္သည္ ။ ေလ့လာၾကည့္မိသေလာက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ထက္ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီကို မဲေပးရန္ ေျပာဆိုေနၾကသည္ ။  အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြါးေသာျပသနာမ်ား၌ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့က သူတို ့လူမ်ိဳးဖက္မွ ရပ္တည္ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လိုလားၾကသည္ ။ သို ့ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းသို ့မဟုတ္ျပန္ေသာအခါ မဲဆႏၵရွင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို လံုး၀မဲတစ္ျပားမွ် မေပးေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာဆိုေရးသားေနၾကသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရသည္ ။ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီကိုမူ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့က ၄င္းကဲ ့သို ့မေၾကညာၾက ။ သို ့အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္မွလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ အျခားျပည္နယ္မွလည္း သို ့အတူ ေျပာဆိုေရးသားေနၾကသည္ကိုလည္း ျမင္ရသည္ ။

     အျခားတဖက္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဘဂၤလီကုလားမ်ားကို ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုထားရာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီအား အထူးေထာက္ခံလိုက္ၾကသည္ ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာနိဳင္ငံတစ္ခုလံုးသည္ပင္ မူဆလင္ကုလားမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မွဳေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွာ အစုိးရလည္းျဖစ္ အစိုးရပါတီလည္းျဖစ္ေသာ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ -၂၀၁၅-ခုနွစ္အတြက္ မဲအသာရေနသည္ ။ အျခားတစ္ဖက္မွာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအတြက္ ဆရာေတာ္သၤဃာေတာ္ျမတ္မ်ားက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနၾကရာ မေထာက္ခံေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲမေပးၾကရန္ ေျပာဆိုစည္းရံုးသြားမည္ ဟု ဆိုထားရာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအဖို ့ ေထာက္ခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ မဲေပးၾကလိ္မ့္မည္ျဖစ္သည္ ။ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ မိမိက ဘာလုပ္ခ်င္သည္ဆိုျခင္းထက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဘာကို လိုခ်င္သည္ဆိုျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စည္းရံုးေရးဆင္းရသည္ ။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သည္ကို ေျပာေန၍ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကို ဂရုမစိုက္ ေနလိုက္ျပီဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲမရရွိဘဲ အရည္အခ်င္းရွိသည့္တိုင္ ဆံုးရွံုးသြားနိဳင္သည္ ။

         ယခု သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ မိမိတို ့သမၼတလုပ္ခ်င္သည္ဆိုျခင္းထက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက ဘာလုပ္ေပးပါဆိုသည္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုလားေနသည္ ။  ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံမ်ားတြင္ မဲလိုေသာအခါ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအား လိုအပ္တာ လုပ္ေပးပါမည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သြားေသာအခါ ျပည္သူမ်ားကို လွည့္မၾကည့္ေတာ့ဟု ေျပာဆိုေရးသားေနၾသည္ကို အျမဲေတြ ့ရဖူးသည္ ။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စိတ္ဆႏၵမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းပါသည္ဟု ေၾကညာေန၍မရ ။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားက ေကာင္းပါသည္ဟု လက္ခံထားဖို ့လိုပါသည္ ။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လာမည့္-၂၀၁၅-ခုနွစ္ အေျခအေနကို မည္သို ့မွ် မသိရွိရေသးဟု ေျပာဆိုေနသည္ ။ အကယ္၍ ျမန္မာနိဳင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေနာက္လာမည့္-၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္မည့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကား ျဖစ္နိဳင္ေျခမ်ားစြာရွိေနသည္ ။  သို ့ေသာ္ ၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ အနိဳင္ရရွိမွ ဦးသိန္းစိန္လည္း သမၼတျဖစ္နိဳင္မည့္ အေျခအေနမ်ားသာျဖစ္သည္ ။  ဆိုရလွ်င္ အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ -၁၉၉၀-ခုႏွစ္ကလို တနိဳင္ငံလံုး၌ အနိဳင္ရရွိမည့္ လကၡဏာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကံေသကံမ ေျပာဆို၍မရေသး ။ ရသည့္တိုင္ေအာင္ တပ္မေတာ္မွ ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လွိဳင္သည္ အရပ္သားအစုိးရကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရမည့္ အေျခအေနရွိမရွိ တြက္ခ်က္ၾကည့္ရန္လိုသည္ ။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လွိဳင္၏ ေနာက္မွာ အျငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊကား အာဏာရွင္ပလႅင္ေပၚမွာ စံေပ်ာ္ေနတံုးျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ -၁၅-နွစ္တိုင္တိုင္ ေရးဆြဲထားေသာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္၏ လက္ထဲတြင္ ၀ွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေနသည္ ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ -၂၀၁၅-ခုႏွစ္၏ အစိုးရ၌ သမၼတရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္က လက္ခံနိဳင္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိသူအျဖစ္ ဆိုကာ  တိုက္ပံု၀တ္ရျပီဆိုလွ်င္မူ ထံုးစံအတိုင္း လက္ခံလိုက္ၾကရေတာ့ျဖစ္သည္ ။  ဆိုဗီယက္ရုရွားနိဳင္ငံကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္က ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေနစဥ္ သူရဦးေရႊမန္းက ကာလံုအစည္းအေ၀းေခၚယူျခင္းသည္ သူရဦးေရႊမန္းအတြက္  အားျပိဳင္မွဳတစ္ရပ္ဟု အမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကသည္ ။  တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္းကို သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မၼ( ၅၉-စ ) ႏွင့္ အျခားဥပေဒပုဒ္မၼမ်ား ကို ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္ဟု က်ြန္ေတာ္ကား လံုး၀ဥသံုမထင္ ။  ထို ့အတူ သူရဦးေရႊမန္းလည္း သမၼတျဖစ္ေရးကို ေစ်းဆစ္ေနရသကဲ ့သို ့ ၾကံ႔ဖြံ႔ပါတီညီလာခံတြင္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ သူလည္း သမၼတကံဇါတာနွင့္ လံုးဥသုံ မပါတ္သက္ဟု ထင္ျမင္ပါေၾကာင္း ။။။။။။။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

အာဇာနည္ဗိမၼာန္မွာ ဇူလိုင္ ၁၉ရက္ေန႔က လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ် အေလးျပဳ
MyanmarDaily.net
( ၄၁လမ္း ေက်ာက္ဝိုင္း မွာလည္း ဒီလို အေလးျပဳႀကပါတယ္ )
Credit to >>Singer TharCho - မႏၱေလး သတင္း ပံုရိပ္မ်ား( ဦးအုန္းေမာင္၏ ဇနီး ကန္ေတာ့ၿပီး ေျခလွမ္း ဆယ္လွမ္းေလာက္ လွည့္ထြက္ၿပီးမွ သမင္လည္ျပန္ေလးတခ်က္ျပန္ၾကည့္ေနပံု )


Tin Thein
တစ္ခ်က္မကဘူးဗ် ။ သံုးခ်က္ေလာက္ သမင္လည္ျပန္ၾကည့္သြားရွာတာပါ။ ျမင္ရသူအေပါင္းလည္း စိတ္ထဲမွာ ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳး ခံစားသြားရေစပါတယ္။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ၉ ဦးမွာ သူတို႔ရဲ့ဇနီးေတြမရွိေလာက္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ေနတာ။ ဒီအဖြားတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ေတာ့ အားလံုးက အထူးအဆန္း တေလးတစား ၾကည့္ေနၾကတာေပါ့။ သူ႔စိတ္ထဲမွာေတာ့ ၀မ္းလည္းနည္း ၀မ္းလည္းသာေနမွာ။ ဒီလိုေန႔ ဒီလိုအခ်ိန္ေရာက္တိုင္း သူ႔ခမ်ာ ယူက်ိဳးမရ ခံစားရရွာမွာ။ ေနာက္ႏွစ္မွာလည္း ဒီလိုပဲ....ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ပဲ ေျဖသိမ့္ႏိုင္ပါေစ ..အဖြား..

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကၽြဲ(၄)ေကာင္ႏွင့္အတူ ကၽြဲခုိးဘဂၤလီ (၇)ဦးဖမ္းဆီးရမိ


Coral Arakan News

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဟင္းခေရာ္ေက်းရြာမွ ကၽြဲမ်ားခုိးယူသယ္ေဆာင္လာသည့္စက္ေလွတစ္စီးအား
ငၿပီကၽြန္းေက်းရြာသားမ်ားမွ ၀ုိင္း၀န္းဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ကၽြဲ (၄)ေကာင္ ၊ ဘဂၤလီ (၇)ဦး ၊ စက္ေလွ
(၁)စီးႏွင့္ ဓါးလက္နက္လက္မ်ားဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
၁၉ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃

Credit to : Sein Down

လက္ရွိျမန္မာ့အုတ္ျမစ္


အမွုိက္ေကာက္ အစားအခ်ုဳိ ့ကုိ စား၊ ေရဗူးဆုိေရာင္း၊ ေကာ္ရႈတဲ့သူကရႈ

ဓါတ္ပံု-Mayco