Tuesday, July 30, 2013

တရား႐ံုးက စီရင္လုိက္သည့္အမႈမ်ားကို ေ၀ဖန္ႏုိင္ၿပီ
၃၁.၇.၂၀၁၃၊ ဗုဒၶဟူးေန႔

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ကိုးဆယ္နီးပါးက ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒေဟာင္းကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ အသစ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ တရား႐ံုး မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဥပေဒသစ္တြင္ တရားသူႀကီးက အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးသည့္ အမႈကို ေ၀ဖန္ႏုိင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ယင္းျပဌာန္းခ်က္သည္ “ စီရင္ခ်က္ ခ်လိုက္လို႔ အဲ့ဒီ စီရင္ခ်က္ႀကီးက မမွန္ကန္ဘူး၊ မမွ်တဘူး၊ တစ္ဖက္ဖက္ကို ဘက္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း ရွိေနတယ္၊ ဘာညာ သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ သံုးသပ္လုိ႔ ရသြားၿပီေပါ့ဗ်ာ။ အင္မတန္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါပဲ”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အဂၤလိပ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကိုလိုနီ ျပဳလုပ္ထားသည့္အခ်ိန္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းထားသည့္ တရား႐ံုး မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပဌာန္းသည့္ ယင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၈ တြင္ ထုိသို႔ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးသည့္ အမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈ၊ သံုးသပ္မႈမ်ားကိုလည္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္မႈသည္ တရား႐ံုးကို မထီမဲ့ျမင္ လုပ္မႈမေျမာက္ေၾကာင္း ထုိပုဒ္မတြင္ထည့္ သြင္းထားေသးသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ အထက္လြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ထိုအခ်က္သည္ တရားစီရင္ေရး၏ အလားအလာေကာင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ တရားစီရင္ေနဆဲ ကာလတြင္လည္း အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္တိက် ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္း၊ သတင္းအျဖစ္ ေရးသားျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ တရား႐ံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ မေျမာက္ေစရဟုလည္း အဆိုပါဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၇ တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

တရားခြင္ကို အမ်ားျပည္သူ ၀င္ေရာက္ခြင့္မရွိဘဲ သီးသန္႔ စစ္ေဆးသည့္ အမႈမ်ားကိုပင္လွ်င္ ဥပေဒမခ်ိဳးေဖာက္ဘဲ ေရးသားလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုးက အတိအလင္း ပိတ္ပင္မထားလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ အျငင္းပြားဆဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကိစၥ မဟုတ္လွ်င္လည္းေကာင္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိႏုိင္သည္ဟုပင္ ထုိဥပေဒက ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ တရား႐ံုးကို မထီမဲ့ျမင္လုပ္မႈ ေျမာက္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပဳလွ်င္မူ အမ်ားဆံုး ေငြဒဏ္ တစ္သိန္းႏွင့္ ေထာင္တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး၊ တရားမဆုိင္ရာ မထီမဲ့ျမင္မႈ ျဖစ္လွ်င္ ေငြဒဏ္တစ္သိန္းႏွင့္ ေထာင္သံုးလ ခ်ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားသည္။

mizzima

ေသာင္ရင္းျမစ္မွာ ေရႀကီးေန


Ei Ei Lay
July 30, 2013 ရက္ေန႕၊ ေသာင္ရင္းျမစ္မွာ ေရႀကီးေနတာကုိ ထုိင္း - ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားေပၚကေန ျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြပါ။

မီဒီယာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုု၏ ေထာက္ခံမႈ လက္မွတ္ေကာက္ခံရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္း=============================================
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဇူလိုုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလိုုက္သည့္ ပံုုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုုတ္ေ၀ျခင္း လုုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း၊ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) မွေရးဆြဲသည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး႒ာနက ဖိအားေပးေနျခင္းတိုု႔သည္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာ ေလာကအတြက္ ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟုု ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္က ယံုုၾကည္သည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)က ေရးဆြဲၿပီးလႊတ္ေတာ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒကိုုလည္း ဒီမိုုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုုက္ညီသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုုင္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ပံုုႏွိပ္ဥပေဒမူၾကမ္းကိုု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျပင္ဆင္ႏိုုင္ေစရန္ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုု၏ ဆႏၵလက္မွတ္မ်ားေကာက္ယူၿပီး ေပးပိုု႔သြားရန္ ဆံုုးျဖတ္ထားပါသည္။

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ သက္သက္သာမဟုုတ္ပဲ ျပည္သူလူထုုအားလံုုး၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀အတြက္လည္း အေရးပါ၍ တိုုက္ရိုုက္သက္ဆိုုင္လွ်က္ရွိသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္မ်ား မရရွိပါက ျပည္သူလူထုု၏ လူေနမႈ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အက်ိဳးစီးပြားတိုု႔တြင္ တုုိက္ရိုုက္ ထိခိုုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္သည္။
သတင္းမီဒီယာ အထိုုက္အေလ်ာက္လြတ္လပ္မႈရရွိခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လူထုခံစားေနရသည့္ နစ္နာမႈမ်ား၊ အာဏာပိုုင္အခ်ိဳ႕၏ မတရားအႏိုုင္က်င့္မႈမ်ားကိုု သတင္းမီဒီယာတြင္ ေဖၚျပႏိုုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သက္သာရာရခဲ့ၿပီး ျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းႏိုုင္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားမွာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထုုတိုုက္ရိုုက္သက္ဆိုုင္မႈ ရွိသည့္အခ်က္ကိုု ထင္ရွားေစခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုု ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ထိုု႔သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားသာမကပဲ ျပည္သူလူထုပါ ပါ၀င္လာေအာင္ ရွင္းျပၿပီးေထာက္ခံမႈ ရယူသြားရန္ရွိပါသည္။

ပထမဆံုုး အေနျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာ ဥပေဒ ေပၚထြက္ေရးအတြက္ သေဘာထားဆႏၵလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းကိုု လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုုအားလံုုးကိုု အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္၊
ေနစြဲ ၃၀၊ ၇၊၂၀၁၃

ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုအခမ္းအနား တက္ေရာက္ဖို႔ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ဖိတ္ၾကားRFA Burmese

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးေတြကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြက ေနျပည္ေတာ္ကို မေန႔ကသြားေရာက္ေတြ႔ဆံု ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၈၈ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ကိုကိုႀကီး၊ ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုျမေအး နဲ႔ ကိုသက္ေဇာ္တို႔ သြားေရာက္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကတာပါ။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ေငြရတုအခမ္းအနား ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ သေဘာထားအျမင္ေတြ ေျပာျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ ကိုဂ်င္မီက ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔ကလည္း ကိုျမေအးဦးေဆာင္တဲ့ ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတု အခမ္းအနားက်င္းပေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ေတြဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္အေျခစုိက္ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ DPNS၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF နဲ႔ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတုအခမ္းအနား တက္ေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။