Tuesday, August 27, 2013

ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္အားလံုး ေထာက္ခံႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ အမ်ားစု မေထာက္ခံေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္အားလံုး ေထာက္ခံ၍ လႊတ္ေတာ္၌ေဆြးေႏြးမည္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မႇတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသား သတ္မႇတ္ခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ အမ်ားစု ေထာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ အားလုံးက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၁၀၇ မဲ ရရႇိကာ သတ္မႇတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္၌ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမႇတ္ (၁) မႇ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ကုိယ္စားလႇယ္ တစ္ဦးမႇ ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ သေဘာထား ေတာင္းခံရာတြင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမႇ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (၁၂) မႇ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္ ဦးလႇေဆြက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ကုိယ္စားလႇယ္ မစုံလင္သည့္အတြက္ မဲခြဲမည့္ရက္အား ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မဲခြဲျခင္း အစီအစဥ္အား မတ္တတ္ရပ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလႇယ္ အားလုံး၊ တုိင္းရင္းသားပါတီ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ား၊ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကုိယ္စားလႇယ္ အနည္းစုကသာ ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၁၀၇ မဲ ရရႇိကာ သတ္မႇတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

''စဥ္းစားေဆြးေႏြး သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လုိ႔ ေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေထာက္ခံကန္႔ကြက္ရာမႇာ လူပုဂၢဳိလ္၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳမယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး အျမင္နဲ႔ပဲ အျမဲၾကည့္ပါတယ္။ အခုဆုံးျဖတ္ တာကလည္း ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာပါ။ ေဆြးေႏြးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္ရပါဦးမယ္။ လုိအပ္ရင္လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသင့္ရင္ ေဆြးေႏြးရမႇာေပါ့'' ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္ ဗုိလ္မႇဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဦးလြင္က The Daily Eleven သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

စဥ္းစားေဆြးေႏြး သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လုိ႔ ေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေထာက္ခံကန္႔ကြက္ရာမႇာ လူပုဂၢဳိလ္၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳမယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး အျမင္နဲ႔ပဲ အျမဲၾကည့္ပါတယ္။ အခုဆုံးျဖတ္ တာကလည္း ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာပါ။ ေဆြးေႏြးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္ရပါဦးမယ္။ လုိအပ္ရင္လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသင့္ရင္ ေဆြးေႏြးရမႇာေပါ့...

''အဲဒီဥပေဒၾကမ္းက အခုတင္လာတာက တစ္ဦးခ်င္း (Individual Bill) ေခၚတာေပါ့။ တစ္ဦးခ်င္းတင္တဲ့ Bill ေခၚတာေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒၾကမ္း ဆုိတာက ေကာ္မရႇင္ရဲ႕ သေဘာထားတုိ႔ ဘာတုိ႔ညာတုိ႔ ရႇိေသးတယ္ေလ။ အဲဒီလုိဆုိတဲ့ အခါၾကေတာ့ ႐ုတ္တစ္ရက္ ခ်က္ခ်င္းႀကီးကို ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္း အေနနဲ႔ တင္တာကုိ ခ်က္ခ်င္းသေဘာတူလုိ႔ မႇန္တယ္ မႇားတယ္ဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္ေလ။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလုိ႔ သူကဆုိထား လုိ႔ရႇိရင္လည္း အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ကုိက္ညီတယ္။ မကုိက္ညီဘူး ဆုိတာကလဲ အေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးကသာလွ်င္ အဆုံးအျဖတ္ ျပဳႏုိင္မႇာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ စဥ္းစားသင့္တဲ့ ျပႆနာလုိ႔ ျမင္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံတုန္းက မေထာက္ခံခဲ့တာ။ ဒါအခ်ိန္ယူသင့္တယ္။ အခ်ိန္ယူသင့္တယ္ ဆုိတာက ေသခ်ာေဆြးေႏြးၿပီး ညိႇႏႈိင္းသင့္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကလည္း ဒါကုိ ဥပေဒၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ တင္ျပဖုိ႔ ေျပာလုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒါေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စိစစ္သြားႏုိင္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္လုိ႔ရႇိရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒဆုိတာ အေရးႀကီးတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အတြက္ ဒါကုိအေလာသုံးဆယ္ ျပင္ဖုိ႔လည္း ခ်က္ခ်င္းႀကီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး သြားျပင္ဆင္လုိက္လုိ႔ ရႇိရင္လည္း မႇားသြားရင္ ဒုကၡေရာက္သြား ႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ တင္တဲ့သူကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ႕ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမႇ ေထာက္ခံသင့္ရင္ ေထာက္ခံမယ္။ ကန္႔ကြက္သင့္ရင္ ကန္႔ကြက္သြားမယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက ေျပာၾကားသည္။

''ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူ ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းက အေရးႀကီးလို႔ပါ။ ႏိုင္ငံသား တရား၀င္ မျဖစ္ေသးဘဲ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္တို႔၊ မဲေပးခြင့္ေတြ ရႇိတယ္ဆိုတာ ေတြကို ျပင္ရမႇာပါ။ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသးဘဲ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါး လိုက္နာမယ္လို႔ ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ ယံုၾကည္လို႔ မရႏိုင္ဘူး'' ဟု ဥပေဒၾကမ္းအား တင္သြင္းခဲ့သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

''ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ေသးသူမ်ားဟာ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သုိ႔ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားစည္း လုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္၊ ႏုိင္င့ံသစၥာကုိ ေစာင့္သိ ႐ုိေသျခင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ၾကည့္႐ုံနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ အာမခံခ်က္ ရႇိႏုိင္မလဲ။ ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ေသးတ့ဲ သူေတြက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိ႐ုိေသ မလဲဆုိတာ ေတြးၾကည့္႐ုံနဲ႔ သိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အမ်ဳိးသားမူ၀ါဒ ရည္မႇန္းခ်က္မ်ားဟာ အင္မတန္ အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးသား စီးပြားအက်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ အင္မတန္ကုိ ဦးတည္ခ်က္ ခုိင္ခုိင္မာမာရႇိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ ဆုိတာကုိ ထပ္ေလာင္းတင္ျပ ခ်င္ပါတယ္။ ပါတီတည္ေထာင္ လုိသူမ်ား၊ တည္ေထာင္သူမ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသား သစၥာရႇိမႈ အျမင့္ဆုံး အဆင့္မႇာရႇိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္ရင္ေတာင္မႇ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးသူ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္'' ဟု ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းစဥ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မႇတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ပါရႇိေသာ ''ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မႇတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ျခင္း'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း'' ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ ပါရႇိေသာ ''ပုဒ္မ ၄ ပါ အခ်က္မ်ားႏႇင့္ ညီညြတ္ေသာပါတီ တည္ေထာင္ လုိသူမ်ား၏ အမည္၊ အဘအမည္၊ အလုပ္အကုိင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ေမြးေန႔ သကၠရာဇ္ႏႇင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမႇတ္၊ အမ်ဳိးသား မႇတ္ပုံတင္အမႇတ္၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား လက္မႇတ္ အမႇတ္၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မႇတ္အမႇတ္ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မႇတ္အမႇတ္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''ပုဒ္မ ၄ ပါအခ်က္မ်ားႏႇင့္ ညီညြတ္ေသာ ပါတီတည္ေထာင္ လုိသူမ်ား၏ အမည္၊ အဘအမည္၊ အလုပ္အကုိင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ႏႇင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမႇတ္'' ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းႏႇင့္ ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မ ခြဲ (က) တြင္ ပါရႇိေသာ ''ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မႇတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ျခင္း''ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း'' ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ေရြးေကာက္ပြဲေတြမႇာ မဲေပးႏုိင္တဲ့ သူေတြနဲ႔ အေရြးခံႏုိင္သူေတြဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၉ (က) အရ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္ မ ၃၄၅ (က)၊ ၁၉၈၂ ခုႏႇစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၂(ခ)၊ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မ ၅ တုိ႔တြင္ မည္သူတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ထူေထာင္ျခင္းဟာ ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔သာ သက္ဆုိင္တာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္ေစ၊ အျခားတည္ဆ ဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ျဖစ္ေစ ညီညြတ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

မည္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္မႇ မရႇိသည့္ ယာယီ သက္ေသခံလက္မႇတ္ (၀ိႈက္ကတ္) ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားကို မဲေပးခြင့္၊ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳျခင္းဆိုသည္မႇာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ ေ၀ဖန္ထားသည္။

အဆိုပါ ၀ိႈက္ကတ္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရႇိ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားအား ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲေပးႏိုင္ရန္ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၀ိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားကို မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသမ်ား၌ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမႇ အမတ္မ်ား အႏိုင္ရရႇိခဲ့ရာ လက္ရႇိတြင္ ၎တို႔အား ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏႇင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမႇ စစ္ေဆးမႈမ်ား ရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။
http://news-eleven.com/politics/22614ႀသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန ့က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ အဆိုတစ္ခုကို တင္သြင္းပါတယ္...

အေတာ္ ၀မ္းသာဖို ့ေကာင္းပါတယ္....အဲဒီအဆိုကို ေထာက္ခံႀကတဲ့ သူမ်ားကေတာ့.....

အရင္က ေတမိမင္းသားမ်ားျဖစ္ႀကတဲ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏူန္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ တက္တက္ႀကြႀကြ ေထာက္ခံႀကပါတယ္.......ဒါဟာ ၀မ္းသာစရာပါ...။အဲဒီအတြက္ ေလးစားမိပါတယ္..။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံႀကပါတယ္......

NLD ကေတာ့ အိေျႏၵႀကီးနဲ ့ေပါ့.......သူ ့ခဗ်ာ သူ နဲ ့ မဆိုင္သလို ေလး မေထာက္ခံရွာပါဘူး......

ေဒါက္တာေအးေမာင္ တင္သြင္း တဲ့ အဆိုကေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ႏိူင္ငံသား စစ္စစ္မွသာလ်ွင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိဖို ့ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္တဲ့ အဆိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။

သူအဓိက ျပင္ျခင္တာကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္..။အဲဒီ ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားတာက

''အသက္ ၁၈ ႏႇစ္ျပည့္ၿပီး ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏႇင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ (သို႔မဟုတ္) ယာယီ သက္ေသခံလက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ'' ဟု ေဖာ္ျပပါရိႇသည္။

ေနာက္တစ္ခုက ၁၉၈၂ ႏိူင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ ့ ဥပေဒ နဲ ့ ႏိူင္ငံသားတို ့ရဲ ့ အခြင့္အေရးကို အေလးထားဖို ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ႏိူင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္မႇသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိႇျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ရိႇျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္....။

အဲဒီ အတြက္ သူ ရည္ရြယ္ျပီး ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ဖို ့ တင္သြင္းတာျဖစ္ပါတယ္..။

ဧည့္ႏိူင္ငံသားဆိုတာ ျမန္မာ ႏိူင္ငံသားမဟုတ္ပါဘူး....မဲေပးခြင့္မရွိရပါဘူးး..

White Card ကိုင္ေဆာင္တဲ့ သူေတြဟာ ( ဥပမာ ..ဘဂၤလီေတြေပါ့ ) လံုး၀ မဲေပးခြင့္မရွိရပါဘူး..။

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀ိႈက္ကတ္ျဖင့္ မဲေပးျခင္း၊ ပါတီေထာင္ျခင္းမ်ား အားလံုးကို ပိတ္ပင္ရမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္..။

ျမန္မာႏိူင္ငံေတာ္ရဲ ့ အနာဂတ္ နဲ ့ ႏိူင္ငံေတာ္ရဲ ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဟာ ျမန္မာ ႏိူင္ငံသား စစ္စစ္ ရဲ ့ လက္ထဲမွာ ပဲ ရွိရပါမယ္..။

အဲေတာ့.....ကၽြန္ေတာ္တို ့ ေတြ အားလုံး ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ရဲ ့ အဆိုကို ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံ ႀကပါစို ့လို ့ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္...။

ဘစည္(စင္ကာပူ)

မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္လုပ္တတ္တဲ ႏိုဗယ္လ္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းMichale Aung Net

က်ေနာ့သူငယ္ခ်င္းရဲ ႔သမီးေလး ျမသက္ျခယ္ပါ။
မႏၲေလး ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ၆၅လမ္းက ႏိုဗယ္လ္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းထားပါတယ္။
ဒီေန႔ေန႔လည္ထမင္းစားေက်ာင္းဆင္းေတာ့ က ေလးရဲ႕နားထင္မွာ ပံုပါအတိုင္း ဒဏ္ရာရခဲ႔ပါတယ္။
ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ႔ဒါဏ္ရာရတာေတာင္ ေက်ာင္းက မိဘကိုအေၾကာင္းမၾကားေပးသလို ေဆးကုသမႈတစ္စံုတစ္ရာလည္း မလုပ္ေပးပါဘူး…
အခု အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ညေန၅နာရီမွ ေဆးရံုသြားျပီးခ်ဳပ္ခဲ႔ရပါတယ္…

မေလးရွားႏုိင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာသံအမတ္အသစ္ေျပာင္းခန္႔မည္မေလးရွားႏုိင္ငံဆုိင္ရာျပည္သူ ့အခ်စ္ေတာ္ျမန္မာသံအမတ္ဦးတင္လတ္အား အသစ္ေျပာင္းခန္႔မည္
===================================================
By မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ၈၈ မ်ိးဆက္နွင့္ မ်ိးဆက္သစ္ လူ႔အဖဲြ.အစည္း

မေလးရွားနုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္သည္ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာ၂၉ရက္တြင္ရာထူးတာ၀န္မ်ားၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး၄င္းအားသက္
တမ္းထပ္မတိုးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း ၂၆-၈-၂၀၁၃ ရက္ထုတ္ 7 Day Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
မေလးရွာနိုင္ငံျမန္မာသံရံုးအသိုင္းဝိုင္းမွေလသံကေတာ့ ေနာက္ေျပာင္းလဲေရာက္လာမည့္ သံအမတ္ကေတာ့ ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္ဦးေအာင္းေသာင္း၏
တူျဖစ္ဖို ့မ်ားတယ္ဟုေျပာဆိုကာ ေရွ ့မင္းထက္ေနာက္မင္းဆိုးမွာကိုစိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟုေျပာဆိုေနၾကပါဟည္။

အိမ္ကုိ ျဖိဳခ်ခဲ့တဲ့ပန္းတေနာ္ကျဖစ္စဥ္ အမွန္
......................................................................................................
ပန္းတေနာ္မွာဒီေန.ဗုဒၶဘာသာေန. ျဖစ္တဲ့အတြက္ (၉၆၉)တရားေခြမ်ားကုိဗုဒၶဘာသာ အိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား နာၾကားၾကပါတယ္။
အဲဒီလုိနာၾကားၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ပန္းတေနာ္ျမိဳ. အေနာက္ပုိင္းရပ္ကြက္ ေရလွည္းလမ္း မွ ဗုဒၶဘာသာအိမ္မ်ားလဲပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီလုိဖြင့္ေနစဥ္မွာပဲ ဗုဒၶဘာသာအိမ္နွင့္နီးသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မိသားစုအိမ္မွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ေအာင္နိုင္ဦး(ခ)ကာစင္ ၏ ဇနီးျဖစ္သူ နွင္းမုီးခုိင္ ( မူလ ကရင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာမွ အစၥလာမ္ဘာသာသုိ.ကူးေျပာင္းထားသူ) မွ မိမိအဂၤ ါစပ္နွင့္ နွိဳင္းကာ ++ တရားေတြ ++သီခ်င္းေတြ ဆုိျပီး ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိကာ ကုလားသီခ်င္းအား ေဘးအိမ္မ်ားမခံနိုင္ေအာင္အာင္ဖြင့္ပါတယ္။
(ယင္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မိသားစုမွာ ပန္းတေနာ္နယ္ခံမ်ားမဟုတ္ၾကပဲ
လြန္ခဲ့သည့္ ၄ နွစ္၀န္းက်င္ေလာက္တြင္ ဆင္းဆင္းရဲရဲျဖင့္ လာေရာက္စီးပြာရွာသူမ်ားျဖစ္ျပီး ေနာင္ရုိးလကၻက္ရည္ဆုိင္ေရွ.တြင္ နာရီမ်ားေရာင္းခ်ေနသူမ်ားျဖစ္သည္)

ထုိ.ေၾကာင့္ နယ္ခံ ဗုဒၶဘာသာမ်ားမွ မိမိတုိ.ဘာသာတရာကုိ ရုိင္းစုိင္းစြာ မဆဲဆုိရန္
ေၿပာဆုိသည္ကုိလက္မခံပဲ ဆက္လက္ရုိင္းစုိင္းေနျခင္းေၾကာင့္ အနီးအနားမွ ဗုဒၶဘာသာအိမ္မ်ားကပါ ပါ၀င္လာၾကျပီး ၀ုိင္း၀န္း အေခ်အတင္ေျပာဆုိေနစဥ္ ပန္းတေနာ္ျမိဳ.နယ္ရဲတပ္ဖဲြ.၀င္မ်ား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ.၀င္မ်ား အရန္မီးသတ္သတ္ဖဲြ.၀င္မ်ား ပန္းတေနာ္ျမိဳ. အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဗလီေဂါပကမ်ားျဖစ္ေသာ ကုိ၀င္းနိုင္ /ကုိရဲျမင့္ စသည့္ လူၾကီးမ်ားေရာက္ရွိလာၾကျပီး ထုိကဲ့သုိ. မျပဳမူရန္နွင့္ ပန္းတေနာ္ျမိဳ.တြင္ ဘာသာ၀င္မ်ား ေအးခ်မ္းစြာအတူ
ရွိလာၾကတာၾကာျပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသုိ.ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ပန္းတေနာ္ ျမိဳ.ခံ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားမွလဲလက္မခံေၾကာင္း ယင္းမိသားစုမ်ားအား ပန္းတေနာ္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိပါက ျမိဳ.ခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကဲြမွဳ.နွင့္အတူမလုိလားအပ္သည့္ ပဋိကၡမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ ပန္းတေနာ္ျမိဳ. အစၥလာမ္ဘာသာ ဗလီ ေဂါပက ကုိ၀င္းနိုင္ /ကုိရဲျမင့္နွင့္ ေမာ္လ၀ီဆရာ တုိ.မွ ယင္းမိသားစုကုိ ပန္းတေနာ္ျမိဳ.မွ ထြက္သြားေစရန္ ေျပာဆုိခဲ့ျပီး သက္ဆုိင္ရာမ်ားနွင့္ညွိနွိဳင္းကာ ယင္းတုိ.ေနထုိင္ခဲ့သည့္အိမ္ကုိ ျဖိဳခ်ခဲ့ပါတယ္။
( အိမ္အားျဖိဳခ်စဥ္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အမ်ားစုပါ၀င္သည္) ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင့္ ျဖိဳခ်ခဲ့သည္မဟုတ္ပဲ ဗလီေဂါပက လူၾကီးမ်ား၏ေတာင္းဆုိမွဳ. တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနသည္ေအးခ်မ္းစြာတည္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

(အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား အခင္းျဖစ္ပြားရာရပ္ကြက္မွ ပန္းတေနာ္ျမိဳ.ခံ မ်ားနွင့္ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ. တုိ.မွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္)

(ေ၀မင္း)
Nay Myo Zin


လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးတၾကီး တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း
==========================================

ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မတင္ျပမွီ မိမိတို႕ ျမန္မာ့လူမႈ ဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ယက္သည္ ဘာသာေရး အသြင္သ႑ာန္ေဆာင္ေသာ ရန္လို မုန္းပြား အဓိကရုဏ္းျဖစ္မႈမ်ားကို မလိုလားပါေၾကာင္း။

တည္ျငိမ္စြာျဖင့္ပင္ ျဖစ္စဥ္အေပၚကို အမွန္ အတိုင္း သံုးသပ္ခ်က္ ေကာက္ႏႈတ္၊ ဥပေဒပါ အတိုင္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူျပီး ေနာက္ ယခုကဲ့သို႕ အလားတူ အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိး ထပ္မံ ေပၚေပါက္မလာရန္ ဘယ္လို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းမလဲ ဟုသာ ေတြးဆေစလို ျပင္ဆင္ေစလိုသည္႕ ေစတနာျဖင့္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သည္႕ ဘက္မွ် ဘက္မလိုက္ပဲ ေဒသခံ လူထုမွ ဆက္သြယ္ သတင္းေပးပို႕လာေသာေၾကာင့္ ယေန႕ ၾကားသိရသည္႕ ျဖစ္စဥ္ကိုသာ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခု ရက္ပိုင္း အတြင္း ဧရာ၀တီတိုင္း ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕ တြင္ လူမ်ဳိးေရး အသြင္ သ႑ာန္ေဆာင္ေသာ ရန္ေစာင္မႈ ၊ ၇န္လိုမႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမည္႕ လႈပ္ရွားမႈ တခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးပတ္ခန္႕က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုင္း၇င္းသူ တဦး လူမ်ဳိးျခား မိသားတစု လက္ခ်က္ျဖင့္ ကိုယ္၀န္ပ်က္ေသဆံုးခဲ့ရသည္႕ ျဖစ္စဥ္ အေပၚ မေက်နပ္ေသာ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု အၾကား ရန္မီးပြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုလို ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ လူထု အတြင္း မေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာသည္မွာ သံုးပတ္ခန္႕ရွိျပီ ဟု ေဒသခံ တို႕က ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ဇရပ္လွ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ ကုလားလူမ်ဳိး ကုန္စံုဆိုင္ေရာင္းခ်သည္ မိသားစု တစု၏ ( အေဖ ႏွင့္ သားမ်ား သံုးဦး တလွည္႕စီက ) က သူတို႕ အိမ္တြင္ အိမ္အကူ အျဖစ္ ငွားရမ္းထားေသာ ( အလုပ္လုပ္ေနသည္မွာ သံုးႏွစ္ခန္႕ ရွိျပီဆိုေသာေၾကာင့္ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ခန္႕ကပင္ ခိုင္းေစလာခဲ့သည္႕ ) ကရင္တိုင္းရင္းသူ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ခန္႕ မိန္းမပ်ဳိအား အိမ္တြင္ ပိတ္ထားျပီး လူမဆန္စြာ မုဒိမ္းအခါခါ က်င့္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလး ကိုယ္၀န္ ရသြားေသာ အခါ ထို ကုလားလူမ်ဳိး၏ ဇနီး ရွကီလာ ဆိုသူက ကိုယ္၀န္လြယ္ထားရသူ အိမ္ေဖၚအသက္မျပည္႕ေသးသူ ကေလးမကို ရန္ကုန္သို႕ ေခၚသြားျပိး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခဲ့သည္။

သေႏၶသား ကို အရည္ေဖ်ာ္ခ်ျပီး ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အရိုးစုႏွင့္ ဦးေခါင္းတို႕မွာ အရည္မေပ်ာ္ပဲ သားအိမ္တြင္ က်န္ရစ္ရာမွ အပုပ္ဆန္ကာ နာမက်န္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႕ႏွင့္ ထို အိမ္ေဖၚမေလးကို ပန္းတေနာ္ ျမိဳ႕နယ္ သရက္ငူ ေက်းရြာ ရွိ သူတို႕ အိမ္သို႕ ျပန္ေခၚလာျပိး အိမ္တြင္းတြင္ပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ၾကိတ္ျပီး ေဆးကုသေစသည္။

လူမသိ သူမသိ ေဆးကုသရင္း ေရာဂါ ျပင္းထန္လာျပီး ထို အိမ္ေဖၚမိန္းကေလး အသက္ (၁၅ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႕ ) သည္႕ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

သို႕ႏွင့္ ထို ကုလား မိသားစုက အေလာင္းက မီးသျဂိဳဟ္ရန္ ၾကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ထိုေသဆံုးသူႏွင့္ အတူေနသူ အိမ္ေဖၚမေလးက ငိုယိုျပီး သူ႕သူငယ္ခ်င္းအား မုဒိန္းက်င့္ခံရပံု၊ ဖ်က္ခ်ၾကပံု၊ အခု ေသေတာ့ မီးရိႈ႕ရန္ လုပ္ၾကပံုမ်ားကို ငိုငို ေျပာျပၾကမွ ပတ္၀န္းက်င္ေန ျမန္မာမ်ား သံဃာေတာ္မ်ား ကရင္တိုင္း၇င္းသားမ်ားက အေလာင္း မီးရိႈ႕ခြင့္ မေပးပဲ ေဆးရံုသို႕သယ္ေဆာင္ ရင္ခြဲ စစ္ေဆးေသာ အခါမွ မုဒိမ္းက်င့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ် လူေသ အေလာင္းေဖ်ာက္မည္႕ လူမဆန္ေသာ ၇ာဇ၀တ္မႈၾကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာ ဇရပ္လွ ေက်းရြာ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမွဴး ထြန္းထြန္း ( က်ေနာ့္အား ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ေအာက္ကန္ဇင္းေတာေက်းရြာတြင္ လူထုအား စကားေျပာမႈ ရဲကို အၾကည္ညိဳဖ်က္ေစမႈျဖင့္ တရားစြဲ ေထာင္ခ်ခဲ့သူ ရဲအုပ္ ထြန္းထြန္း) က ကုလားမ်ားမွ အဆိုပါ အေလာင္းကို မီးရိႈ႕ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးရာတြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ တို႕ အၾကား ျပည္သူ႕ဘက္ကို မရပ္တည္ေသာ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သားမ်ား လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈကို ပိုမို ဆိုး၀ါးလာခဲ့သည္။

ယင္းသို႕ျဖစ္ပြားခဲ့ျပိးေနာက္ တရားစိရင္ေရးမ႑ိဳင္ဘက္က ေဒသခံ လူထု အေရွ႕ေမွာက္ တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စစ္ေမး စီရင္ျခင္း မျပဳပဲ။ လူေသမႈ ျဖင့္သာ အမႈဖြင့္ ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္႕ အတြက္ ေဒသခံ လူထုက ပိုမို ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း။
=========================================
အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ပန္းတေနာ္ ေဒသခံ လူထုမွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားသည္႕ အေျခအေနမ်ားကို စုစည္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသို႕ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာက ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ကာကြယ္မႈ မ်ား ထိုက္သင့္သေလာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေသာ္လည္း လူထု အက်ဳိး ေရွးရႈသည္႕ ေဖၚထုတ္ခ်က္၊ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္လာႏိုင္သည္႕ အေရးကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေသာ ရွင္းလင္းျပဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အားနည္းခဲ့သည္ဟု လူထုက သံုးသပ္သည္။

ယခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တရားဥပေဒ အရာ တိက်စြာ ေဖၚထုတ္ အေရးယူမည္ဆိုပါလ််င္ ကိုယ္၀န္သည္ မိန္းမ သေဘာမတူပဲ ပဋိသေႏၶဖ်က္ခ်မႈ ပုဒ္မ ၃၁၃ အရ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒါဏ္ တသက္တကၽြန္း ၊ ေဆးကုသခြင့္ မေပးပဲ ေသဆံုးသြားေစမႈ လူေသမႈ ပုဒ္မ. ၃၁၂(ဃ) ေသဆံုးသြားသည္႕ အတြက္ ဆယ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

လႈပ္ရွားအသက္ရွင္ေနဆဲ ၀မ္းတြင္း ကေလးကို ေသေစျခင္း ပုဒ္မ ၃၁၆ အရ ကေလးကို ေသေစတဲ့ အတြက္ ထိုက္သင့္မည္႕ျပစ္ဒါဏ္က အနည္းဆံုး ေထာင္ဒါဏ္ ဆယ္ႏွစ္။

ကိုယ္၀န္သည္ကို ေသေစမႈ ၃၀၄ (က) ၊ ဖ်က္ခ်ေပးေသာ ဆရာ၀န္ကိုပါ အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ လူထုကို အသိေပးျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႕ လူသား မဆန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈၾကီးမ်ဳိးကိုု သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ မစစ္ေဆးရပဲ ။ ခရိုင္ တရားရံုးတြင္သာ လူထု ေရွ႕ေမွာက္ စစ္ေဆး စိရင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္႕ တရားရံုးေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ေဒသခံ ျပည္သူလထုက အယံုၾကည္ ကင္းမဲ့ျခင္းသည္လည္း ရပ္ရြာ မျငိမ္ မသက္မႈကို ျဖစ္ေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ လံုျခံဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္႕ ပန္းတေနာ္ ေဒသ အေၾကာင္း မိမိတို႕ မ်ားစြာ တင္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည္႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္း ကို မေတြ႕ရွိရပါ။

ယခု ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားသည္႕ ေဒသတြင္း မတည္ျငိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္႕ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို သာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္႕ မိမိတို႕ ကြန္ယက္က မိမိတို႕ ေတာင္သူလယ္သမား ေရလုပ္သား သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး မလိုလားအပ္သည္႕ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ဆူပူမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ျပည္သူ႕ အၾကား တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရန္ မွာ လူထု ေမွ်ာ္လင့္ေသာ တရားေရး မ႑ိဳင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သို႕ ေရွးရႈေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမွ ျဖစ္ေပမည္။

သို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိအားျဖင့္ မတရားဖမ္းဆီးထားဆဲျဖစ္ေသာ ေရလုပ္သား ၂၄ ဦး အမႈပိတ္သိမ္းျပီးသည္႕တိုင္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားျခင္း၊ အျခားေသာ ဧရာ၀တီတိုင္း တိုင္းလံုးတြင္ လယ္သမား ေရလုပ္သားေပါင္းမ်ားစြာကို ပုဒ္မ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားစြဲဆို ရံုးခ်ိန္းမ်ားျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက် ဖိစီးေနေစျခင္း စသည္႕ အေၾကာင္းမ်ား၊ လူထု မၾကည္ညိဳ မလိုလားသည္႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေခတ္ေဟာင္းက ပံုစံ အတိုင္း ဆက္လက္ ဖိနွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးထားျခင္းတို႕သည္ ေဒသတြင္း မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ပြားလာေစျခင္းကို တြန္းအားေပးေနသည္႕ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း အတြင္းမွ ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ မလိုလားအပ္သည္႕ ဆူပူမႈမ်ား ၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ မိမိတို႕ တတ္ႏိုင္သည္႕ဘက္မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႕ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္၊ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္႕ အေျခအေနမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိရွိစစ္ေမး ေလ့လာျပိး အမ်ားျပည္သူ႕ အက်ဳိးကို သာ ေရွးရႈေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာ ဘက္မလိုက္သည္႕ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အေဆာတလ်င္ အေရးတၾကီး လုပ္ေဆာင္ေစလိုပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

မိမိတို႕လူမႈကြန္ယက္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚမည္ဆိုပါကလည္း ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္႕ ေက်းရြာမ်ားအထိ ကြင္းဆင္းျပီးလူထုအၾကား တည္ျငိမ္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးေပးျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ရရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ယက္

Miss Supranational 2013 တုိ႕ Bialowieza Forest သို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္

Popular Journal


မယ္စၾကာ၀ဠာ Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ မယ္စၾကာ ၀ဠာျမန္မာ Miss Universe Myanmar ကို ရန္ကုန္မွာ က်င္းပ ေရြးခ်ယ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္က မယ္စၾကာ၀ဠာၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ဖူးၿပီး အခုျပန္လည္ ၀င္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
DVB - ၂၇ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃

အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႏႇင့္ အျပန္အလႇန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ေဆာင္ရြက္မည္ သာမန္ ႏိုင္ငံကူးလက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား အတြက္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႏႇင့္ အျပန္အလႇန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လာမည့္ ဘ႑ာေရး ႏႇစ္အတြင္း လက္မႇတ္ေရးထိုးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

    Monday, 26 August 2013 22:44
http://news-eleven.com

သာမန္ႏိုင္ငံ ကူးလက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏႇင့္ အျပန္အလႇန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လာမည့္ဘ႑ာေရး ႏႇစ္အတြင္း လက္မႇတ္ေရးထိုးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ဦးလြင္က ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ လာအိုႏုိင္ငံအၾကား သာမန္ႏိုင္ငံကူး လက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ၁၄ ရက္ အျပန္အလႇန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၀၆ ခုႏႇစ္တြင္ လက္မႇတ္ေရးထိုး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ က်န္အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႏႇင့္လည္း သာမန္ႏိုင္ငံကူး လက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား အတြက္ အျပန္အလႇန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လာမည့္ဘ႑ာေရး ႏႇစ္တြင္ လက္မႇတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေရျဖဴမဲဆႏၵနယ္မႇ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦး၀င္းဦး၏ ဗီဇာႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဧၿပီမႇ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ေမအထိ ႏိုင္ငံတကာရႇိ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ား၊ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလႇယ္အဖြဲ႕ ႐ံုးမ်ားႏႇင့္ ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ ႐ံုးမ်ားအားလံုး၏ ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းမႇ အေမရိကန္ေဒၚလာ သိန္းေပါင္း ၂၉၀ ေက်ာ္ ရရႇိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းမႇ ေကာက္ခံရရိႇ ေငြမ်ားမႇာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၇၀၀၀၅၇၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၄၅၀၄၀၇၀၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာ ေရးႏႇစ္တြင္ ဧၿပီမႇ ေမအထိ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၃၀၁၇၆၇၇ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဧၿပီမႇ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ေမအထိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၉၂၂၁၈၀၄ (ယူ႐ို-၂၄၂၂၃၄၉၄) ရရႇိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းမႇ ရရႇိသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ မ်ဳိးစံုအား သက္ဆိုင္ရာ ႐ံုးမ်ားမႇ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ (MFTB) သို႔ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ယူ႐ိုေငြေၾကးျဖင့္ လႊဲေျပာင္းကာ ထိုမႇတစ္ဆင့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏႇင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ေငြစာရင္းသို႔ ယင္းပမာဏႏႇင့္ ညီမွ်ေသာ က်ပ္ေငြျဖင့္ ထပ္မံလႊဲေျပာင္းရေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ဦးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

''ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းမႇ ေကာက္ခံရရႇိသည့္ ေငြမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေကာက္ခံရရႇိေသာ ေငြအားလံုးအား သက္ဆိုင္ရာ ႐ံုးမ်ားမႇ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္သို႔ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ယူ႐ိုေငြေၾကးျဖင့္ ပံုမႇန္လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ အေနျဖင့္ လက္ခံရရႇိပါက ညီမွ်သည့္ က်ပ္ေငြအား ၀င္ေငြခြန္မႇ ေကာက္ခံရရႇိေငြ အတြက္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေငြစာရင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေထာက္ခံစာ ထုတ္ေပးျခင္းမႇ ေကာက္ခံရရိႇေငြ အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေငြစာရင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မႇတ္ သက္တမ္းတုိးေပးျခင္းႏႇင့္ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္းမႇ ေကာက္ခံရရႇိေငြအတြက္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေငြစာရင္းသို႔ လည္းေကာင္း ဆက္လက္လႊဲေျပာင္း ေပးလ်က္ရႇိပါတယ္'' ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ဦးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးသန္းေရႊမွာ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသျဖင့္ ေဆးထိုးေနရေၾကာင္းဒီေန ့အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ မစၥတာ ေလရီဂ်က္ကင္က ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးေရႊမန္းမရွိေတာ့ ေၾကာင္း ဦးေဌးဦးေနရာ ရလာမည္ျဖစ္ၾကာင္းသမၼတ မျဖစ္ရင္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူးၾကီး ( ျငိမ္း) ဦးသန္းေရႊမွာ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသျဖင့္ ေဆးထိုးေနရေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲ သည္ လက္ရွိ DSA ၂၂ လူငယ္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

သို ့ေသာ္ လက္ရွိ ဒုခ်ဳပ္ အပတ္စဥ္ ၂၂ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မူးႀကီးစိုး၀င္းမွာ ကာခ်ဳပ္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္ရွိဒုခ်ဳပ္မွာ ၂၀၁၅ တြင္ကာခ်ဳပ္ျဖစ္မည္။ မစၥတာ ေလရီဂ်က္ကင္ကေတာ့မျဖစ္ပါလို ့ေျပာပါသည္။ ထိုေၾကာင့္သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ေလာင္းေၾကးထပ္ထားခဲ့သည္။

အန္တီစုႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ရွိေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံသား ပညာရွင္မ်ားအားပါတီအတြက္ မေခၚ ယူျခင္း သည္မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ဦးသိန္းစိန္မွာမူထိုသို ့မဟုတ္ပဲ ပညာရွင္မ်ားကိုေခၚ ယူ ေနရာေပးထားသည္ဟုေျပာခဲ့သည္။

(ေအာင္သူရ)

ကြာလာလမ္ပူတြင္ ယေန႕ ၂ ေက်ာ့ျပန္ဖမ္းဆီးမေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား
************************************

ယေန႕ ၂၇.၈.၂၀၁၃ ညေန ၃ နာရီတြင္ ယခင္ဖမ္းဆီးေနက်ျဖစ္ေသာ ကားျဖင့္ တစ္စီးအျပည့္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ျပီး ဖမ္းဆီးသည့္ရဲမ်ားမွာ ဒမ္ဝမ္ဂီ မွရဲမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ..။

ထပ္မံျပီး ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ကားအမွတ္ ၅၇၂၄ ( ဘန္ကားအျဖဴေရာင္ ) ျဖင့္ ကားအျပည့္ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းသိရသည္ ။

ဖမ္းဆီးသူမ်ားကိုသတိထားရန္မွာ ယခင္ဖမ္းသကဲ့သို႕ ရဲဝတ္စံု ၊ ေရးလားဝတ္စံုတို႕ျဖင့္ မဟုတ္ပဲ အရပ္ဝတ္မ်ားျဖင့္သာ ဆက္တိုက္ဖမ္းဆီးေနတာေၾကာင့္ ကြာလာလမ္ပူ လမ္းသြားလမ္းလာ ျမန္မာမ်ား သတိထားသင့္ပါသည္ ။

ယခင္အဆိုပါ ဖမ္းဆီးမႈကို ကိုတာရာယာေရွ႕တြင္သာ ဖမ္းဆီေသာ္လည္း ယခုျမန္မာဆိုင္တန္းသို႕ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမွာ ၂ ၾကိမ္ရွိျပီျဖစ္သည္ ။

ဖမ္းဆီးသည္ဆိုေသာ္လည္း ယခင္း Operacy မ်ားကဲ့သို႕ မွန္မွန္ မမွန္မွန္ ဖမ္းဆီးသည္မဟုတ္ပဲ အေထာက္အထားမရွိသူမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးျပီး အေထာက္အထားျပႏိုင္သူမ်ားကိုမူ စစ္ေဆးျပီးသည္ႏွင့္ ျပန္လည္ သြားခြင့္ျပဳေၾကာင္းေတြ႕ရသည္ ။

ျပီးခဲ့သည့္ August လ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ တစ္ၾကိမ္ ။ ယေန႕ ၂၇.၈.၂၀၁၃ တြင္ ကား ၂ စီးျဖင့္ ၂ ေက်ာ့္ျပန္တစ္ၾကိမ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြာလာလမ္ပူသို႕ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္လာေရာက္မည့္သူမ်ားသိေအာင္ ေရးသားေပးပါသည္ ။


သို႕ေၾကာင့္ ကြာလာလမ္ပူသို႕လာမည္ဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္တို႕စာမ်က္ႏွာတြင္ အဖမ္းအဆီးရွိမရွိကို Mesage ပို႕ကာ ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား facebook စာမ်က္ႏွာမွ ဖမ္းဆီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ေရးသားတင္ဆက္ေပးမည္ ။

www.facebook.com/mmrinmy

ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္မီး တကမၻာလုံးကုိေလာင္ေတာ့မည္လား

 Burma-Newselite'
ဆီရီယားကို အေမရိကန္၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မည္

အေမရိကန္စစ္တပ္က ဆီရီးယားကို၀င္တိုက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီဟု အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး
၀န္ၾကီး Chuck Hagel ဒီကေန ့ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဆီရီယားကို တိုက္ခိုက္ဖို ့အတြက္ သမၼတ အိုဘားမားရဲ ့အမိန့္ကို ေစာင့္ေနျပီလို ့သူက ေျပာပါတယ္။

ဆီရီယားသမၼတ အာဆတ္ကို ဆန့္က်င္သူေတြနဲ ့သမၼတတပ္ဖြဲ ့ေတြအၾကား ဓာတုလက္နက္ေတြနဲ ့
 ပစ္ခတ္ၾကတဲ ့အတြက္ ကေလးငယ္ေတြအပါအ၀င္ လူေတြအမ်ားအျပား ေသဆုံးအျပီးမွာ ယခုလို
ကမၻာမွာ စစ္အင္အားအၾကီးဆုံး အေမရိကန္က ေၾကညာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကား
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10268710/Syria-crisis-US-military-ready-to-go-Chuck-Hagel-says.html
-----------------------

ျငင္းလုိ ့မရႏုိင္တဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြနဲ ့အတူ
အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကုိ ဓါတုအဆိပ္လက္နက္ေတြနဲ ့
သတ္ျဖစ္မူအတြက္ - ဆီးရီးယားကုိ အုိဘားမားက တုိက္ဖုိ ့
ျပင္ေနပါၿပီ။ သူ ့ကုိတုိက္မယ္ဆုိရင္ ဗ်ဴဟာေျမာက္လက္နက္
ေတြ (Strategic Weapons) နဲ ့အစၥေရးကုိတုိက္မယ္လုိ ့
ဆီးရီးယားကလည္း တုံ ့ျပန္ႀကိမ္း၀ါးလုိက္ပါတယ္။

အီရန္ကလည္း သူရဲ့ ရွိရုိက္တ္မြတ္ဆလင္မဟာမိတ္ဆီးရီးယား
ကုိတုိက္ရင္မွားမယ္လုိ ့ ယူအက္စ္နဲ ့အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကုိ
သတိေပးလုိက္ပါတယ္။ ယူအက္စ္အေနနဲ ့ ဆီးရီးယားကုိ
တုိက္မယ္ဆုိရင္ အေျခအေနဟာသည့္ထက္ပုိဆုိးသြားလိမ့္
မယ္လုိ ့ ရုရွားကလည္း အုိဘားမားကုိသတိေပးတယ္ခင္ဗ်။

အုိဘားမားဘက္က ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒးဗစ္ကင္မရြမ္း နဲ ့
ျပင္သစ္သမၼတဖရန္စစ္ ေဟာလန္ဒီ တုိ ့က အသင့္ရွိေနပုံ
ရၿပီး၊ သည္ေန ့မွာေတာ့ အုိဘားမားဟာ သူရဲ့ ေနတုိးမဟာမိတ္
ကေနဒါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စတီဗင္ဟားပါး နဲ ့ ၾသစေတးလ်ား ၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္ ကီဗင္ ရတ္ဒ္ တုိ ့ႏွင့္လည္း ဆီးရီးယားကိစၥကုိေဆြးေႏြး
ခဲ့ပါတယ္။

(၂) ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ဟာ လူသိန္း
ေက်ာ္ေသခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းမွာေတာ့လက္ရွိသမၼတအာဆတ္
ရဲ့အစုိးရဘက္က ဓါတုအဆိပ္လက္နက္ေတြအသုံးျပဳတုိက္ခုိက္
မူေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ လူ (၁၃၀၀) ေက်ာ္ေသခဲ့
ပါတယ္။

အကယ္၍အေမရိကန္ကတုိက္ၿပီဆုိရင္ သိပ္မၾကာေတာ့မဲ့
ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ အေရွ ့အလယ္ပုိင္းတခုလုံး မီးဟုန္းဟုန္း
ေတာက္မလား ဆီးရီးယားရဲ့အာဆတ္ဒ္ အစုိးရျပဳတ္က်မလား၊
ဆီးရီးယားဟာ Iraq လုိပဲ fail state ဘ၀ေရာက္မလား၊
အစၥေရးနဲ ့အီရန္အၾကား ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲ .... ေျမထဲ
ပင္လယ္က ရုရွားေရတပ္ဘာဆက္လုပ္မလဲ စတဲ့ ... စတဲ့
ေမးခြန္းေတြနဲ ့အတူ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။

Note: ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ကေပါက္ဖြားလာတဲ့
Al-Nusra Front အမည္ရ ဆြတ္နီမြတ္ဆလင္အစြန္းေရာက္
အုပ္စုတစ္စုကလည္း အိႏၵိယနဲ ့ပါကစၥတန္က အစြန္းေရာက္
မြတ္ဆလင္ေတြကုိ စုစည္းၿပီး ျမန္မာပုိင္နက္အတြင္းမွာ
အေျခစုိက္ထားခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း National Express Malaysia
ကေန Salafist Sheikh Bilal al-Masri ဆုိသူက ဧၿပီလ (၁၃)
၂၀၁၃ ရက္ေန ့မွာ ႀကိမ္း၀ါးခဲ့ပါေသးတယ္။

လွဳိင္ဘြား
ၾသဂတ္စ္ (၂၇)၊ ၂၀၁၃

Sites:
http://national-express-malaysia.blogspot.ca/2013/04/syrian-islamists-set-sight-on-myanmar.html

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10268061/Syria-says-it-will-defend-itself-against-Western-strikes.html

http://www.ctvnews.ca/world/u-s-military-poised-to-strike-syria-assad-calls-chemical-attack-allegations-preposterous-1.1428347

http://www.theguardian.com/world/2013/aug/26/syria-us-un-inspection-kerry

http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57600101/fearing-a-u.s-strike-syria-warns-of-global-chaos/

http://thehill.com/blogs/global-affairs/un-treaties/318731-russia-warns-obama-against-military-strike-in-syria

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ဇယားကြက္

Tun Wai

(Day Club) ကို အေရးယူေတာ့မည္


ဒီမုိ ဖက္တီး
ေန႔အခ်ိန္ ဖြင့္သည့္ကလပ္မ်ား (Day Club) ကို အေရးယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအ ဖြဲ႕႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွတာဝန္ရွိသူက Day Club ေတြရွိေနလို႔ ကေလးေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ပိုပ်က္စီးၾက တယ္ဆိုၿပီး တိုင္တာ
 ေတာတာ ေတြရွိလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Day Club ေတြကို အေရးယူဖို႔လုပ္ေန တယ္။ တကယ္ေတာ့ နိုက္ကလပ္ ကလဲ တရားဝင္ဖြင့္ခြင့္ေပးထား
 တာမဟုတ္ပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။
ၾသဂုတ္(၂၇) ၊ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စင္ကာပူပုိက္ဆံနဲ႔ လက္မွတ္ေရာင္း


ဒီမုိ ဖက္တီး
စင္ကာပူမွာ ဟုိသႀကၤန္ေတြ ဘာေတြ က်င္းပတဲ့ ကြင္းေတြ ၊ အားကစားရုံေတြ ဘာေတြ မရွိေတာ့ဘူးလားဗ်ာာာ ။ ဘယ္မွာလုပ္လုပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနပူ မုိးရြာ ထီးကေလးနဲ႔ လာမွာပါ ။ ခန္းမေတြ ဘာေတြ မလုိပါဘူး ။ F1 က်င္းပ ကားၿပိဳင္ကြင္းဆုိလည္း လာမွာပါ ။
ပုိက္ဆံနဲ႔ လက္မွတ္ေရာင္းတဲ့ကိစၥကုိေတာ့ အ၀ါကဒ္ေထာင္ျပထားတယ္ေနာ္ ရာဇ၀င္ေတြ ျဖစ္သြားမယ္

Aung Khaing

 စင္ကာပူေန ျမန္မာမ်ားကလည္း အျပင္ကြင္းက်ယ္က်ယ္ကိုပိုၾကိဳက္ၾကပါသည္။ ျပသနာက စင္ကာပူရဲသည္ လူမွဳေရးပြဲလမ္း(သဘင္)မ်ားကိုသာ ေအာက္ဒိုးခြင့္ျပဳျပီး ဒါမ်ိဳးကို အင္ဒိုးပဲခြင့္ုျပဳေနတာ ပါပဲ။ အင္ဒိုးမွာ လူေသာင္းေက်ာ္ဆန္႔မဲ႕ေနရာကို အခုရွာေဖြၾကိဳးစားေနၾၾကေသာ္လည္းအခ်ိန္ကပ္သိရတဲ့အတြက္ so many steps to do လို႕ေျပာပါရေစ... စင္ကာပူအစိုးရဟာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေလာက္ေတာင္ ဒီမိုကေရစီမရွိတဲ့အျပင္ ေဒၚစုအေပၚ J အၾကီးၾကီးရွိေနမွာပါ..အခုကိစၥေတာင္ သူတို႕တရား၀င္မေၾကျငာပါ ကိုယ့္ဘာသာ ွSingapore SUmmit 2013 web site မွာေတြ႕ၾကလို႕သိၾကရတာ..ေနာက္တခ်က္ က ေအာက္ဒိုးလုပ္ရင္ ေဒၚစု လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္ရပါသည္။ လက္မွတ္ ဆိုတာက ခန္းမွငွားစရိတ္ကို ကာမိယံုလို႕ထင္ပါတယ္ (မသန္႕ရွင္းတဲ့ စပြန္ဆာေတြ မယူခ်င္လို႕လည္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္) ...စင္ကာပူအစိုးရထိပ္ပိုင္းကို တက္ကိုင္ေျပာနိုင္ေလာက္တဲ့ level တူ ျုမန္မာရွိ၇င္ေတာ့ တမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္.. အဲဒါသံရံုးပါပဲ....ႏွစ္ဘက္မွ်တစြာ .ေတြးမိတာေတြပါ...ပြဲစီစဥ္သူထဲ က်ေနာ္မပါပါ


လာမွာကို အတိအက် သိရခ်ိန္မွာ အရမ္း အခ်ိန္ကပ္ေနပါျပီတဲ့။ stadium ကုိ စလုံး အစုိးရက ခြင့္ မျပဳပါဘူးတဲ၊ Expo လုိ ၊ လူ ၅၀၀၀ ဆန္ ့တဲ့ star vista တုိ ့လုိ က ၆ လေလာက္ ၾကိဳဘုတ္မွ ရတာကုိ။ ဒါေၾကာင့္ NTU Auditorium မွာ လုပ္ဖုိ ့ တက္သုတ္ရုိက္ စီစဥ္ထားပါတယ္တဲ့.


ဟိန္း ထိုက္ စ်ာန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကမၻာ့အလည္မွာ ဂုဏ္ယူစရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္တစ္ဦးျဖစ္သလို ကမၻာ့သမိုင္းမွာ ကမၻာၾကီးတည္ေနသ၍ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မွာ မဟုတ္တဲ့ ေလးစားဖြယ္ရာ သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ကာပူလာတဲ့ခရီးစဥ္မွာ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားနဲ႔ ေနရာက်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းမွာ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းဖို႔ကို စင္ကာပူရွိ ျမန္မာသံရံုးက စင္ကာပူႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန (အစိုးရ)နဲ႔ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။

ကုန္က်စားရိတ္ကို ျမန္မာသံရံုးက တာဝန္ယူ (လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို စပြန္ဆာဖိတ္ေခၚခ်င္ေခၚ)၊ ဝင္ေၾကးကို လူတိုင္းအခမဲ့၊ ေနရာကို Fort canning park ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမ်ားမ်ားဆန္႔ႏိုင္တဲ့ Jurong Town Hall မွာျဖစ္ျဖစ္လုပ္။

လံုျခံဳေရးကို စင္ကာပူအစိုးရကို တာဝန္ယူခိုင္း (ဒါက ျမန္မာသံရံုးအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရင္ရပါတယ္။)

စင္ကာပူက ျမန္မာေတြ သံရံုးကို ေပးထားခဲ့ၾကရတဲ့ အခြန္ေတြဆိုတာ နည္းနည္းေနာေနာမွ မဟုတ္တာ။

ဒီပိုက္ဆံေတြက ဟိုသူ႔သမီး၊ ဒီသူ႔ သမီးေတြ လာရင္ စင္ကာပူမွာ ေရွာ့ပင္ထြက္ဖို႔မွ မဟုတ္တာ။

စင္ကာပူရွိ ျမန္မာသံရံုးအေနနဲ႔ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာေတြကို ဒီေလာက္ေတာ့ ျပန္လည္လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ဒါမ်ဳိးပြဲဆိုတာ ဖြတ္တီးဖြတ္ခ်က္ပြဲလို ကေမ်ာက္ ကေခ်ာက္ လုပ္လို႔မွ မေကာင္းတာ။

တျဖဳတ္ျဖဳတ္ကုန္သြားတဲ့ Hot Line ၾကီး


Aungsan Thulay
မဂၤလာပါရွင္ …1876 hot line မွၾကိဳဆိုပါတယ္ရွင္
ျမန္မာစကားျဖင့္နားေထာင္လိုပါက နံပါတ္(၁) ကိုႏွိပ္ပါရွင္………………
I.T နည္းပညာမ်ားအတြက္ နံပါတ္ (၁) ကိုႏွိပ္ပါရွင္
Update သတင္းမ်ားဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ………………
တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားမအားလပ္္ေသးပါရွင္
တီတီတန္တန္ ~~တန္ဒန္ဒန္~~… တန္းတန္းတီတီ~~~
ေစာင့္ဆိုင္းေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္ သက္ဆိုင္ရာ Agent နဲ႔ အျမန္ဆံုးခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ့မယ္ရွင္
တီတီတန္တန္~~~တန္ဒန္ဒန္~~~တန္းတန္းတီးတီး ~~
operator မ်ားမအားလပ္ေသးပါသျဖင့္ ေခတၲေစာင့္ဆိုင္းျပီးျပန္လည္ေခၚဆိုေပးပါရွင္ …
တီတီတန္တန္~~~ဒန္တန္တန္~~~တီးတီးတန္တန္~~~~~~
-
-
-
-ဘယ္ေတာ့မွဆက္လို႔မရဘဲ ဖုန္းေဘလ္ေတြသာတျဖဳတ္ျဖဳတ္ကုန္သြားတဲ့ Hot Line ၾကီး … က်န္းမာပါေစေနာ္ … တကယ္ေမတၲာပို႔တယ္ $@*#-@&#*#*

သေဘာတူစြာ နဲ ့ မေလးရွားကို ျပန္ထြက္ခြာေနၾကပါျပီ။


Tun Wai
မေလးရွားမွာအရင္လေတြက ျမန္မာေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းဖတ္ခဲ့ျမင္ခဲ့ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လဲသတင္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာေတြေသခဲ့ၾကပါတယ္။သတိရအံုးမွာပါ ။ျပည္ေတာ္ျပန္မ်က္ႏွာပန္း လွဖို ့ခရိုနီသူေဌးေတြက ေလယဥ္ေတြနဲ ့အခမဲ ့ စီစဥ္ေပးခဲ့ၾကတာေတြ ့ျမင္ခဲ့ရပါတယ္.။ ျမန္မာအစိုးရကလဲ မိမိႏိုင္ငံသားေတြ ဒုကၡျဖစ္မွာဆိုးလို ့ လူမႈေရးအကူအညီေတြ ပံ့ပိုးခဲ့တာေတြ သတင္းမီဒီယာေတြက အလ်င္မွီ သတင္းေတြေဖာ္ျပခဲ့ဘူးတာ ေတြ ့ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

အခုေတာ့ ျငိမ္သြားျပီ။

ရန္ကုန္မွာ မေလးရွားကို ျမန္မာေတြ အလုပ္လုပ္ၾကဖို ့ အခု သေဘာတူစြာ နဲ ့ မေလးရွားကို ျပန္ထြက္ခြာေနၾကပါျပီ။

အခုေလးတင္မေလးရွားမွသူငယ္ခ်င္းက မက္ေစ့ကေနသတင္းလာေပးျပီးေျပာခဲ့တာေလးပါ.။

အရင္က မေလးရွားသတင္းက်ေနာ္တင္ခဲ့တဲ့ သတင္းလဲ သူဘဲေပးတာျဖစ္ပါတယ္။နံမယ္မေဖာ္ျပေတာ့ပါဘုူး

ဘာလဲဆိုေတာ့
သတင္းလာေပးတဲ့သူ ရဲ ့ဖံုးကို ကုလားေတြ ဖံုးဆက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါက
ဖံုးထဲမွာ

"သူရဲ႕ မိန္မဘက္က အမ်ိဳးေတြကိုလဲ ဆလန္ရမ္းကေျပာင္းခိုင္းထားတယ္...

ဆလန္ရမ္းက အၾကမ္းဖက္မယ့္ကုလားေတြက သူတို႕ အသားအစ္ပီးတဲ႕အခါ

အၾကမ္းဖက္ လူသတ္ပြဲထပ္လုပ္ဖို႕ စီစဥ္ထားၾကတယ္တဲ႕

ဒီတခါပိုဆိုးမယ္ေျပာတယ္

ဟုတ္ေတာ္ရွိ မဟုတ္ေတာ္ရွိ သတိေတာ့ေပးခ်င္ပါတယ္

မြတ္မဟုတ္တဲ႕ က်န္ဘာသာဝင္ျမန္မာအားလံုးကို အၾကမ္းဖက္မယ္ေျပာတယ္ "

ကဲ ဗ်ာ ခက္ရခ်ီေပါ့

တကယ္ျဖစ္မွာပါလို ့ေရးထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ နီးစပ္ရာ မေလးရွားမွ မိတ္ေဆြမ်ား သတိရွိၾကဖို ့လိုပါျပီ.။
ဒီေနရာမွာ ျမန္မာအစိုးရလဲ သတိၾကီးဖို ့လိုပါျပီ .။ မိမိနိုင္ငံသားေတြကို တစ္ခုခု ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ.
မေလးမွာ ရွိတဲ ့ ျမန္မာ သံရံုးလဲ သတိထားကူညီေပး ကာကြယ္ေပးပါဗ်ာ..။
ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္ျမန္မာေတြကို သံရံုးက လည္ပင္းညွစ္အခြန္ေကာက္ဖို ့ဘဲ ေခ်ာင္းမေနသင့္ေတာ့ဘူး။

တဖက္က ရန္ကိုကာကြယ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလိုက္ပါရေစဗ်ာ။

ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းမွ လြတ္ကင္းၾကပါေစဗ်ာ။

ေလးစာလ်က္
ကိုထြန္းေ၀
28.8.2013

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၂၅ႏွစ္ျပည့္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္သြားဖို႔ ရိွ

r DVB TV News

အမ်ိဴးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၂၅ႏွစ္ျပည့္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္သြားဖို႔ ရိွတယ္လို႔ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

စာအုပ္ဘိုး. မတတ္ႏိုင္တဲ႔... ေရေႀကာင္းအင္ဂ်င္နီယာေလာကကို၀င္မဲ႔လူငယ္မ်ားကိုအခမဲ႔..ေပးပါတယ္.


Win Aung

    Marine Boilers Questions & Answers
    ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
    သို႔မဟုတ္...ေႀကာ္ၿငာ၀င္ၿခင္း..
    ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
    (၃) ႀကိမ္ေၿမာက္.စာမူကို..စာစစ္ၿပီးပါၿပီ..။ ဒီေန႔..ဒီဇိုင္နာဆီကို...ၿပန္ပို႔ပါ႔မယ္..။
    သူ..က..စာမူေခ်ာၿပီးရင္..။ ထပ္တစ္ႀကိမ္စစ္ရဦးမယ္..။
    ၿပီးရင္ေတာ႔..
    ထုတ္ေ၀ခြင္႔..တင္မယ္..
    ပံုႏွိပ္စက္..အပ္မယ္..။
    ေနာက္..တစ္လ..ဆို..ၿပီးေကာင္းပါရဲ႔..။
    ။။။။။။။။။။
    လိုေနေသးတယ္လို႔..ၿမင္ေပမဲ႔..လုပ္ေနတာက..(၃) ႏွစ္ေက်ာ္ႀကာ
    .ေမ်ာ..ေနတဲ႔..အတြက္..အခ်ိန္မရရေအာင္ေပးၿပီး..အၿပီးသတ္လိုက္ပါတယ္..။
    ။။။။။။။။။။။
    Tanker အႀကီး ေတြမွာသံုးတဲ႔.. Medium Pressure Range Boiler နဲ႔..သူ႔ရဲ႔..အစိတ္အပိုင္းေလးေတြအေႀကာင္း..
    သိရေအာင္..လည္းထည္႔ထားပါတယ္..။ ကိုယ္တိုင္..လက္ေတြ႔ႀကံဳခဲ႔စဥ္မွာ....အခက္အခဲ..ရွိခဲ႔တာမို႔ပါ..။ ႀကားဘူးနား၀ရွိထားေတာ႔....
    Instruction Manual နဲ႔တြဲလိုက္ေတာ႔.. လုပ္လို႔..ရသြားပါတယ္.။
    ကြ်န္ေတာ္တို႔..အမ်ားစုက..7bar-10bar Low Pressure Boilers ေတြနဲ႔ဘဲ.. အလုပ္လုပ္ရတာ..မ်ားပါတယ္..။
    Tanker တစ္ခ်ိုဴ႔မွာ..30bar ထိရွိတဲ႔..Medium Pressure Boiler မ်ားသံုးပါတယ္..။
    ။။။။။။။။။။။။
    Low Pressure အတြက္..Steam to Steam Generator ကေန..ၿပန္ထုတ္ၿပီး..သံုးပါတယ္..။
    Steam to Steam Generator ဆိုတာ..ဘာမွ..မဟုတ္ပါ..။
    Heat Exchanger တစ္မ်ိဳးပါ..။ ဒါေပမဲ႔..Boiler Mountings ေတြ..ပါပါတယ္..။
    ။။။။။။။။။။။
    အင္ဂ်င္နီယာအငယ္အမ်ားအတြက္..ရည္ရြယ္ေပမဲ႔..ေလ႔လာလိုသူ..အင္ဂ်င္နီယာ အႀကီးမ်ားအတြက္ လည္း..အသံုး၀င္မွာပါ..။
    ။။။။။။။။။။။
    ။။။။။။။။။။။
    အရင္ထုတ္ေ၀ခဲ႔တဲ႔..စာအုပ္ေတြက
    1. Basic Marine Engineering Knowledge (4000K)
    2. Separator (3000K)
    3. Marine Engineering Knowledge Questions & Answers (Main Engine) (3000K)
    4. Fundamentals of Maritime Electronic Apparatus (4000K)
    ၿဖစ္ပါတယ္..။
    ။။။။။။။။။။။
    စာေပဗိမာန္ (ကုန္သည္လမ္း)
    အင္း၀စာအုပ္တိုက္ (ပန္းဆိုးတန္း)၊
    အင္း၀စာအုပ္တိုက္ (လွည္းတန္း)၊
    အေမ႔အိမ္ (ပန္းဆိုးတန္း)၊
    ေအ၀မ္း (၃၈လမ္း)၊
    လူထုေမတၱာ (မဟာ.ဗႏၶဳလလမ္းနဲ႔..ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေဒါင္႔ မီးပြိဳင္႔အနီး)
    တို႔..မွာ..ရႏိုင္ပါတယ္..။
    ။။။။။။။။။။။
    သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားက..မွာလိုရင္..၀၁-၅၁၄၃၀၆ နဲ႔ ၀၉- ၄၉၂၄ ၆၁၁၇ ကိုဆက္သြယ္ပါ..။ ၁၀% ေလ်ာ႔ေပးပါတယ္..။ လာယူရပါ႔မယ္..။
    ။။။။။။။။။။။
    ႏြမ္းပါးတဲ႔..၊ စာအုပ္ဘိုး.မတတ္ႏိုင္တဲ႔. .ေရေႀကာင္းအင္ဂ်င္နီယာေလာက..ကို..၀င္မဲ႔..လူငယ္မ်ား..ကို..အခမဲ႔..ေပးပါတယ္..။
    ၉၉၊ သီရိ(၄)လမ္း ၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ လွိဳင္မွာ..လာၿပီး..ေတာင္းယူႏိုင္ပါတယ္..။
    အမည္..မေမးပါ..။ မွတ္မထားပါ..။ ဘယ္သူ႔မွလည္း..မေၿပာပါ..။
    အဲ..ဒါေပမဲ႔..ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္..အဆင္ေၿပေအာင္..
    ဖုန္းႀကိဳဆက္ေပးပါ.ခင္ဗ်ား..။
    ။။။။။။။။။။။
    ၀င္းေအာင္
    ေရေႀကာင္းေက်ာင္းဆရာ..