Wednesday, October 30, 2013

ကာခ်ဳပ္ရံုး အေရးေပၚ စည္းေ၀း အထူးလ်ွိဳ႕၀ွက္စြာ ျပဳလုပ္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ယေန႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တို႔ဘာ ၃၀ နံနက္ ၈နာရီမွ ၉ နာရီ ၃၀ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးစစ္ဦးစီးဌာန အေဆာက္အံု (…………………) တြင္ အေရးေပၚ အထူး အစည္းေ၀းတရပ္ျပဳလုပ္ေနၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။။ ၄င္း အစည္းေ၀းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ ဥကၠဌၾကီး ဦးေရႊမန္း ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စန္တာမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၊ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးမွ ၀န္ၾကီး ခင္ရီ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ ဦးစိုးသိန္း …ၾကံခိုင္ဖြတ္မွ ဦးေဌးဦး ၊ ဦးေအာင္သိန္းလင္း ဦးေအာင္ေသာင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီး ဦးျမင္႕ေဆြ ၊ ပဲခူးတိုင္း ၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦး ၀ဏၰေမာင္လြင္ တို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူး အဆင္႕ရိွသူႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီး တက္ေရာက္လာျပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရိွ ၁၁ ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ထိုင္ခံုမ်ားတြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး ကိုကို ပါ၀င္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းရာမ်ားတြင္
(၁) လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ကခ်င္ေဒသမွ စစ္ပြဲမ်ားအား စစ္အင္အားထပ္မံျဖည္႔သြင္းရန္
(၂) လိုင္ဇာတြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ အစည္းေ၀း၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ဆဲဥပေဒအရ တရား၀င္မဟုတ္ေၾကာင္း သံတမန္နည္းျဖင္႔ထုတ္ျပန္
(၃) ျငိမ္းခ်မ္းေရးစန္တာ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားျပန္လည္စီစစ္ျပီး ပရိုဂရမ္အသစ္မ်ားထပ္မံထည္႔သြင္းျဖည္႔စြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္အရ… (၁)လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ကခ်င္ေဒသစစ္ပြဲမ်ားအစား တပ္မေတာ္ စစ္ေရးေလ႔က်င္ေနေသာ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ လိုအပ္ပါက တိုင္းမွဳး တိုင္း၀န္ၾကီးတို႔၏ အခြင္ အာဏာအရမဟုတ္ပဲ ကကၿကီး ႏွင္႔ ကကလွမ္းတို႔မွ တိုက္ရိုက္ ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္ကာ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးအကူညီမ်ားကိုပါ ရယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူၾကသည္။
(၂) လိုင္ဇာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ အစည္းေ၀းသည္ အဆိုပါ တရားမ၀င္အဖြဲစည္းမ်ား၏ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမွဳမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ တည္ဆဲဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးကဲ(သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အၾကီးကဲ တို႔အားဖိတ္ေခၚထားျခင္းမရိွပဲ မိမိတို႔၏ ဥပေဒ အျပင္ဘက္မွ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသာ ေဆြးေႏြူးပြဲျပဳလုပ္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထိခိုက္ျပက္ျပားေစႏိုင္ေၾကာင္း အသြင္ေဆာင္ေသာ သေဘာသက္ေရာက္ေသာ အစည္းေ၀းျဖစ္ေၾကာင္းအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားသို႔ သံတမန္နည္းလမ္းျဖင္႔တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္သည္။
(၃) ျမန္မာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စန္တာ၏ လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖၚမွဳမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႔ေသာ ကိစၥ အပိုင္းလိုက္ တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားႏွင္႔ စနစ္တက် တိုင္ပင္ ျပီး လက္ရိွ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွၾကေသာ တပ္မေတာ္ အၾကီးကဲမ်ား၏ လမ္း္ညြန္မွဳမ်ားအား လိုက္နာရန္ႏွင္႕ လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္မွ ယာယီတာ၀န္တခု ေပးအပ္ေသာ အဖြဲ႔စည္းတခု ထပ္မံ ဖြဲ႔စည္း ျဖည္႔တင္းကာ ၄င္းအဖြဲ႔စည္း၏ ဦးေဆာင္ လမ္းညြန္မွဳအား ခံယူရန္ သေဘာတူၾကသည္။
အဆိုပါ အစည္းေ၀းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင္႔ တိုင္းေဒသ လႊတ္ေတာ္တို႔မွ သိရိွျခင္း မရိွပဲ အေရးေပၚ ေခၚယူ ေတြ႕ဆံုးစည္းေ၀းခဲ႔ေသာ အာရံုတက္ အစည္းေ၀း ျဖစ္ေၾကာင္း လဲသိရသည္။
အစည္းေ၀းသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ၂၂ မိနစ္အၾကာမွပင္ ျပီးဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းေရးခ်ိန္ ေအာက္တို႔ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

သတင္းျဖစ္ရပ္မွန္ ခိုင္လံုပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ဂက္စ္ေတြတရုတ္စာခ်ဴပ္မိ၊လက္ခၾကီး၊လွ်ပ္စစ္ခတက္


RFA Burmese
လွ်ပ္စစ္အား ပိုထုတ္ႏို္င္ရင္ မီတာချပန္ေလွ်ာ့မယ္လို႔ေျပာ

လွ်ပ္စစ္မီတာသံုးစြဲခေတြကို လာမယ့္ႏို၀င္ဘာလကစၿပီး ႏွစ္ဆနီးပါး တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြေလ်ာ့နည္းခဲ့ရင္ ဓါတ္အားသံုးစြဲခေတြကို ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ဒီေန႔ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ဓါတ္အားေတြထုတ္လုပ္လို႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြမ်ားရင္ ဒီလုိပဲတက္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီတက္တာသည္ ေနာက္ထပ္ထပ္တက္ဖို႔ေတာ့ အလားအလာမရွိေတာ့ဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဂက္စ္တာဘိုင္ေတြ ထြက္လာမယ္၊ ေရအားေတြ ထြက္လာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဓါတ္အားခေတြ ျပန္လည္ေလ်ာ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”

အိမ္သံုးမီတာသံုးစြဲမႈ ယူနစ္တစ္ရာအထက္ကို ၃၅က်ပ္ကေန ၅၀က်ပ္အထိ၊ လုပ္ငန္းသံုးမီတာသံုးစြဲမႈု ယူနစ္ငါးေထာင္ေအာက္ကို ၇၅က်ပ္ကေန တစ္ရာအထိ ၊ ယူနစ္ငါးေထာင္အထက္ကို က်ပ္၁၅၀ အထိ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေ၀ေရးအဖြဲ႕က အခုလိုမီတာခေတြ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမွာဟာ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ဓါတ္အား၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ေတ ြကာမိေအာင္ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ ခုလိုေစ်းႏႈန္းျမွင့္လိုက္ေပမယ့္ မီးမလာတာေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက အရင္လိုပဲ က်ဆင္းေနဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ရွက္တတ္လာၿပီ ျမန္မာျပည္
===============

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မယုံၾကည္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ (SEA GAME) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ကုိ ဗို႔အားျမင့္ မီးစက္ႀကီး မ်ား အသံုးျပဳဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကုိ အသုံး မျပဳရျခင္း မွာ ဖြင့္ပြဲကာလ မီးပ်က္မည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခ်ိန္ မီးပ်က္ ပါက ႏုိင္ငံဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းႏုိင္သျဖင့္ မီးစက္မ်ား အသုံးျပဳ ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူထု ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပညာေပးေရး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဌးေအာင္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“ဆီးဂိမ္းဖြင့္ပြဲႀကီး က်င္းပေနစဥ္မွာ အစိုးရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းကုိ သံုးမွာ မဟုတ္ဘူး။ မီးပ်က္ႏိုင္တယ္ေလ။ မီးစက္ပဲ သံုးမယ္။ ဖြင့္ပြဲ မတုိင္ခင္ တနာရီေလာက္ကတည္းက ႀကိဳၿပီးေတာ့ က်င္းပမယ့္ အခမ္းအနား အေဆာက္အဦ၊ အားကစား႐ံု တခုလံုးကို မီးစက္အလံုး ၂၀ ေလာက္နဲ႔ မီးေပးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္´´ ဟု ဦးေဌးေအာင္က ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီ
လႊတ္ေတာ္ကဆိုင္းငံ့ေသာ္လည္း ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု ရခိုင္တြင္ တည္ေဆာက္မည္

(နိရဥၥရာ- ၃၀ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃)


ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ေသာ္လည္း သံုးခြင့္မရသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးေနရေသာ စစ္ေတြမွ ဒီဇယ္သံုး မီးစက္ၾကီး။

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕သို႕  ေျပာင္းေရႊ႕ တည္ေဆာက္မည့္ အစိုးရ၏ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံု အစီအစဥ္အား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႕ကြက္မူေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းမွ ဆိုင္းငံ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ အကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုတစ္ခုကို ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စုိးႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီး  ဦးဇင္ေယာ္ေအာင္တို႕၏ ေက်ာက္ျဖဴ ခရီးစဥ္တြင္ ထိုသုိ႕ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ ၀န္ၾကီးေတြက ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ဖေတြ၊ လူမူ အေထာက္အကူအျပဳအဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေလဆိပ္ ဧည့္ရိပ္သာမွာ ေခၚယူေတြ႕ဆံု စဥ္မွာ ေျပာသြားတာပါ။ ၀န္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္ကေန လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံု ရခိုင္ကို ေရႊ႕မယ့္ ကိစၥကို ဆိုင္းငံ့ထားေပမယ့္ ရခိုင္လူထု အေနနဲ႕ စုိးရိမ္ အားမငယ္ဖို႕နဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဆံုးျဖတ္ျပီးသား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မီဂါ၀ပ္ ၅၀ ေပးႏိုင္တဲ့ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕သံုး စက္ရံုကို မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖၚ တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႕ ေျပာဆိုသြားပါတယ္” ဟု ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသခံ ဦးသႏၱာေမာင္က ေျပာသည္။

ယခု ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမွာ မြန္ျပည္နယ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ တည္ေဆာက္မည့္ စက္ရံုလား၊ (သို႕မဟုတ္) အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းလား ဆိုသည္ကိုမူ ၀န္ၾကီးမ်ားက သဲသဲကြဲကြဲ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ လူမူကြန္ယက္မွ တာာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွျမင့္ေက်ာ္က အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း ဒီဇဘၤာလတြင္ စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ၀န္ၾကီးမ်ားက ေျပာဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

စက္ရံု တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာကို ေက်ာက္ျဖဴအနီးရွိ ဂံုးရွိန္ ေက်းရြာႏွင့္ ကံ့ေကာ္ေတာ ဘုရားအၾကား ေျမ (၅၄) ဧက သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဦးသႏၱာေမာင္က ဆက္ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေသာ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ကို တရုတ္ျပည္သို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္  အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီေသာ ၀င္ေငြမ်ား ရရွိေနေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိျခင္း၊ ရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးမွာ ဒီဇယ္သံုး အင္ဂ်င္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္သျဖင့္ မီတာခ တယူနစ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ထိ ေပးေဆာင္ေနရျခင္းတို႕ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေ၀ဖန္မူမ်ား တိုးပြားလာေနရာ လက္ရွိ အစိုးရမွ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ ဓာတ္ေငြ႕သံုး စက္ရံုကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ျမိဳ႕တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ရန္ ပါလီမန္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သို႕ေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္ မွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုးက ကန္႔ကြက္ ခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္း၏ နာယက သူရ ေရႊမန္းမွ ဆိုင္းငံ့ ထားလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေခတ္မီွ လွ်ပ္ဓါတ္အား ေပးစက္ရံု အမ်ားအျပားကို ႏိုင္ငံအတြင္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနရာ ကနဦး အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ စက္ရံုတစ္ရံုမွ မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ကမၻာဘဏ္ အကူအညီျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ သထံုျမိဳ႕တြင္ ၁၀၆ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၀ သန္း တန္ ေခတ္မီ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးစက္ရံု တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနျပီး ၎စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ကမၻာ့ဘဏ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ မြန္ျပည္နယ္မွ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ EXIM Bank of China ၏ ေခ်းေငြမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၇ ဒသမ ၁ သန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ယြမ္ေငြျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ၅၀ မီဂၢါ၀ပ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔သုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ၎စက္ရံုအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက သ၀ဏ္လႊာေပးပို႕ရာ ကန္႕ကြက္မူမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။

၎ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းမွ ေက်ာက္ဆည္ႏွင့္ ျမင္းျခံျမိဳ႕တို႕တြင္လည္း ရခိုင္မွ ထြက္ေသာ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ကို အသံုးျပဳျပီး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု တရား၀င္ ေက်ညာ ထားသည္။ ၎စီမံကိန္း (၂) ခုအတြက္ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားသည္။
၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ရခိုင္လူထုက ယခုလို ပိုစတာမ်ားျဖင့္ လူပ္ရွားမူ ျပဳလုပ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ရခိုင္လူထုက ယခုလို ပိုစတာမ်ားျဖင့္ လူပ္ရွားမူ ျပဳလုပ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာက္ဆည္ေဒသတြင္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေပးရန္ Gas Engine Generator ဌားရမ္းရန္ စီစဥ္ေနျပီး ျမင္းျခံေဒသတြင္ ရခိုင္က ထြက္ေသာ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ျဖင့္ Combined Cycle Power Plant ( CCPP) တည္ေဆာက္ျပီး Independent Power Producer (IPP) စနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အိႏၵိယ တာတာ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ အကူအညီျဖင့္  ဧရာ၀တီတိုင္း ငရုတ္ေကာင္း ေက်းရြာတြင္လည္း  ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၎စက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ၎အိႏၵိယ ကုမၸဏီမွ  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျပင္ ဂ်ပန္မွ မွာယူ တင္သြင္းေသာ ဓါတ္ေငြ႕သံုး တာဘိုုင္ဒါ စက္ၾကီးမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး အပါအ၀င္ ျမိဳ႕ၾကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ အလွ်ံအပယ္ ထြက္ရွိျပီး မီတာခ တယူနစ္ကို က်ပ္ ၅၀၀ ထိ ေပးေနရေသာ၊ လွ်ပ္စစ္မီး မရ၍ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မူ ေနာက္က်ဆံုး ျဖစ္ေနရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္မူ စက္ရံု တစ္ရံုမွ  တည္ေဆာက္ရန္ ကနဦး အစီအစဥ္ထဲတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစုိးရမွ ရခိုင္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္လာေၾကာင္း ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက နိရဥၥရာႏွင့္ ေမးျမန္းခန္း တစ္ခုတြင္ ေျပာဆိုသည္။

“ လက္ရွိ အစိုးရက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွာ ရခိုင္တျပည္နယ္လံုး လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေစရမယ္လို႕ အာမခံထားပါတယ္။ က်ေနာ္တိ္ု႕က ဒီ ရခိုင္မွာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးကို အၾကိမ္ၾကိမ္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုထားတာေၾကာင့္ အစိုးရဘက္ကလည္း ခုလို ကတိက၀တ္ေတြကို ေပးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ သူတို႕ တကယ္ လုပ္ေပးမယ္လို႕ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ လက္ေတြ႕ လုပ္ေပးမလား၊ မလုပ္ေပးဘူးလားဆိုတာကိုေတာ့ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိက အခရာ အက်ဆံုးမွာ ေစ်းေစ်းေပါေပါျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး အလံုအေလာက္ ရရွိ္ေရး ျဖစ္သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစိုးရ အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လုိလားပါက သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ားကို ရခိုင္ေျမေပၚတြင္ အျမန္ဆံုး တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ားက  ေျပာဆိုလွ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
 http://www.narinjara.com/burmese/?p=7506#sthash.uzhDEGZH.dpuf

တ႐ုတ္ ဖိအားေပး"၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား"လိုင္ဇာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတက္
Eleven Media Group

တ႐ုတ္၏ ဖိအားေပးမႈ အပါအ၀င္ အျခားကိစၥ ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လိုင္ဇာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ "၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္

တ႐ုတ္၏ ဖိအားေပးမႈ အပါအ၀င္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လိုင္ဇာထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ "၀" ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSP)ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) တို႔ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လိုင္ဇာထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ (ယေန႔တြင္)စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (၁၉)ဖြဲ႕ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္အနက္ "၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔က တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပခ်က္ အရေတာ့ ၁၉ ဖြဲ႕ ဖိတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၇ ဖြဲ႕ပဲ တက္ႏိုင္မယ္။ ႏွစ္ဖြဲ႕ေတာ့ မတက္ႏိုင္ဘူး။ "၀" နဲ႔ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕က သူတို႔ကို ဖိတ္ၾကားတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့အတြက္ မလာႏိုင္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္ပါတယ္" ဟု ေကအိုင္အို အဖြဲ႕၏ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ တာ၀န္ခံ ဦးဒြဲပီဆားက ေျပာၾကားသည္။

"၀" နဲ႔ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ကိုမူ ဦးဒြဲပီဆားက ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။

"ကြၽန္ေတာ္ေျဖဖို႔ေတာ့ တာ၀န္မရွိဘူး။ ေျပာရခက္တယ္ေလ" ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG)၏ တာ၀န္ရွိသူ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက တ႐ုတ္ဘက္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရသျဖင့္ "၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ၾကားေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

"သူတို႔ ဘာေၾကာင့္မတက္တာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရသေလာက္ဆို တ႐ုတ္ဘက္ကေနၿပီး နည္းနည္းေလး ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘူးလိုလို၊ ဘာလိုလို ေကာလာဟလလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုေတာ့ အသံၾကားတယ္" ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) မွ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ထိုကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး "၀" ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSP)၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ဒုတိယတာ၀န္ခံ ဦးဆမ္ခြန္းထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ UWSP ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေအာင္ျမင့္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ အဆက္အသြယ္ မရရွိခဲ့ေပ။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာကမူ "၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔ လိုင္ဇာထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ မတက္ေရာက္ျခင္းမွာ တ႐ုတ္၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္က "ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း" ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

"ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားပါတယ္။ အပိုင္းသံုးပိုင္း ရွိႏိုင္တယ္။ ပထမပိုင္းကေတာ့ သူတို႔က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီ။ ထပ္ထိုးစရာ မလိုတဲ့အတြက္ လိုင္ဇာပြဲကို မတက္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္က ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးကို နားမလည္တဲ့အတြက္ ၀င္မပါတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ အေမွာင့္ပေယာဂ ေတြေၾကာင့္ေပါ့ဗ်ာ။ မတက္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးကို သူတို႔တက္သင့္တယ္လို႔ေတာ့ ယူဆပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။

"၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕သည္ နီးစပ္မႈရွိေသာ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး "၀" အဖြဲ႕က လိုင္ဇာထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕လည္း မတက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မႈ အပါအ၀င္ အျခားကိစၥ ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လိုင္ဇာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ "၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္

တ႐ုတ္၏ ဖိအားေပးမႈ အပါအ၀င္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လိုင္ဇာထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ "၀" ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSP)ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) တို႔ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လိုင္ဇာထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ (ယေန႔တြင္)စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (၁၉)ဖြဲ႕ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္အနက္ "၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔က တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပခ်က္ အရေတာ့ ၁၉ ဖြဲ႕ ဖိတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၇ ဖြဲ႕ပဲ တက္ႏိုင္မယ္။ ႏွစ္ဖြဲ႕ေတာ့ မတက္ႏိုင္ဘူး။ "၀" နဲ႔ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕က သူတို႔ကို ဖိတ္ၾကားတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့အတြက္ မလာႏိုင္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္ပါတယ္" ဟု ေကအိုင္အို အဖြဲ႕၏ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ တာ၀န္ခံ ဦးဒြဲပီဆားက ေျပာၾကားသည္။

"၀" နဲ႔ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ကိုမူ ဦးဒြဲပီဆားက ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။

"ကြၽန္ေတာ္ေျဖဖို႔ေတာ့ တာ၀န္မရွိဘူး။ ေျပာရခက္တယ္ေလ" ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG)၏ တာ၀န္ရွိသူ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက တ႐ုတ္ဘက္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရသျဖင့္ "၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ၾကားေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

"သူတို႔ ဘာေၾကာင့္မတက္တာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရသေလာက္ဆို တ႐ုတ္ဘက္ကေနၿပီး နည္းနည္းေလး ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘူးလိုလို၊ ဘာလိုလို ေကာလာဟလလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုေတာ့ အသံၾကားတယ္" ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) မွ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ထိုကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး "၀" ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSP)၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ဒုတိယတာ၀န္ခံ ဦးဆမ္ခြန္းထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ UWSP ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေအာင္ျမင့္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ အဆက္အသြယ္ မရရွိခဲ့ေပ။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာကမူ "၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕တို႔ လိုင္ဇာထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ မတက္ေရာက္ျခင္းမွာ တ႐ုတ္၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္က "ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း" ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

"ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားပါတယ္။ အပိုင္းသံုးပိုင္း ရွိႏိုင္တယ္။ ပထမပိုင္းကေတာ့ သူတို႔က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီ။ ထပ္ထိုးစရာ မလိုတဲ့အတြက္ လိုင္ဇာပြဲကို မတက္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္က ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးကို နားမလည္တဲ့အတြက္ ၀င္မပါတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ အေမွာင့္ပေယာဂ ေတြေၾကာင့္ေပါ့ဗ်ာ။ မတက္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးကို သူတို႔တက္သင့္တယ္လို႔ေတာ့ ယူဆပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။

"၀" ႏွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕သည္ နီးစပ္မႈရွိေသာ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး "၀" အဖြဲ႕က လိုင္ဇာထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ႕လည္း မတက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

================================
RFA Burmese
လုိင္ဇာညီလာခံကုိ ဝနဲ႔ မုိင္းလားအဖြဲ႔ေတြ တက္မွာမဟုတ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုုင္ဇာၿမိဳ႕မွာ KIO က ကမကထျပဳၿပီး ဒီေန႔စတင္က်င္းပမယ့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ညီလာခံကိုု ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA နဲ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကရက္တစ္မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NSAA-ESS) မိုုင္းလားတပ္ဖြဲ႕က ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိဖူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး UWSA ဝ တပ္ဖြဲ႕ ဝိန္းေကာင္းခရိုုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလြင္က ဝတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ လိုုင္ဇာညီလာခံကိုု တက္ေရာက္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆိုုပါတယ္။

“ေအး က်ေနာ္လည္း သိပ္မရွင္းဘူး၊ သူတိုု႔ ပထမေျပာတာေတာ့ သြားမယ္လိုု႔ေျပာတာ၊ အယ္ သြားတဲ့အခ်ိန္က် သူတိုု႔မသြားျဖစ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္၊ သူတိုု႔မသြားျဖစ္တာ ဘာကိစၥနဲ႕လည္း မသိဘူး၊ ေမးၾကည့္တာေတာ့ မသြားဘူးတဲ့၊ မိန္းလားနဲ႔ က်ေနာ္တိုု႔ ၀ က မသြားဘူးတဲ့၊ ဒါကေတာ့ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္လဲေတာ့ မသိဘူး၊ က်န္းမာေရးေတာ့ မျဖစ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ တခုုခုုေတာ့ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္၊ အရင္တစ္ေခါက္လည္း မသြားဘူးေလ၊ ေအး ဒီတစ္ေခါက္လည္း မသြားဘူး”

အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NSAA-ESS) မိုုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ဝင္ က်ိဳင္းတံုုဆက္ဆံေရးရံုုး အရာရွိတစ္ဦးကိုု ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ ဘာေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏုိင္သလဲဆုိတာ မိမိမွာေျပာခြင့္မရွိဖူးလုိ႔ ေျဖၾကားပါတယ္။

အဲဒီမုိင္းလားနဲ႔ ဝတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အေနနီးစပ္သူျဖစ္တဲ့ တရုုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုုက္ စစ္ေရးႏုုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္ကေတာ့ ဝ တပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ယခင္ ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့ မူဝါဒေၾကာင့္ မတက္ေရာက္တာျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ အာဖက္ေအကုိ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တိုု႕လည္း ေမးၾကည့္ၿပီးၿပီ သူတိုု႔က ဘာမွအတိအက် ေျဖတာမရွိပါဘူး၊ သူတိုု႔ေျပာတာက ၀သပ ကမသြားဘူး၊ သူတိုု႔လည္း မသြားဘူး ၀သပ နဲ႔ သူတို႔က ညီေနာင္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တာကိုုး၊ မသြားၾကဘူး အဲ့ဒါပါပဲ၊ တဖက္ကလည္း စဥ္းစားစရာရွိတာေပါ့၊ သူတိုု႔ေစာေစာႀကိဳေျပာထားတာရွိတယ္၊ ၀သပ အေနနဲ႔ ဒီေနရွင္းနယ္ပီစ္ ေစ့ဖားရားအကုုတ္ကိုု လက္မွတ္ထိုုးစရာ မလိုုဘူးေပါ့၊ အရင္တုုန္းကလည္း ထိုုးဖူးတယ္ေပါ့၊ ေျပာဖူးတာကိုုး၊ အယ္အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မလိုုအပ္လိုု႔ ဒီအစည္းအေ၀းက အဲ့မွာထိုုးမထိုုးဆိုုတာကိုု ဆံုုးျဖတ္ၾကမွာကိုုး၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မသြားတာလည္း ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မွာေပါ့၊ အျခားအေၾကာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိႏုုိင္ပါတယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္း တရုုတ္ျပည္ရဲ့ ဖိအားလားေပါ့၊ ဒါမွမဟုုတ္လည္း တျခားဗမာအစိုုးရက ပါ၀င္မွာမႀကိဳက္လိုု႕ မသြားတာလားေပါ့ ဒီလိုုလည္း စဥ္းစားႏုုိင္ပါတယ္”

KIO ဌာနခ်ဴပ္ရွိရာ လိုုင္ဇာၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔စတင္က်င္းပမယ့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ၃ ရက္ၾကာ ညီလာခံမွာ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုုးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူေဘာင္ေတြ ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး ဦးေဆာင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ အထူးစစ္ဗ်ဴဟာ အ၀ိုင္းခံထားရ
အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 29 ရက္ 2013 ခုႏွစ္

ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA ) တပ္မဟာ (၃) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၁၂) သည္ အစိုးရ အထူး စီမံထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဗ်ဴဟာ (၂) အား (၇) ရက္ တိုင္တိုင္ ၀ိုင္းထားဆဲ ျဖစ္သည့္ အျပင္ စစ္ကူ လာေပး ေနသည့္ အထူး စစ္ဗ်ဴဟာ (၃) ကိုလည္း ယေန႔ မနက္ ပိုင္းတြင္ ထပ္မံ တိုက္ခိုက္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု KIA တပ္ရင္း (၁၂) တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး လဘန္ဂြ်န္းေအာင္ (Major Labang Jawn Awng) က ဆိုပါသည္။

“ ဒီေန႔ မနက္ (၆း၃၀) နာရီ ကေန အခုထိ (၂ နာရီခြဲ) တိုက္ပြဲက ျဖစ္ေန တုန္းဘဲ။ ဗ်ဴဟာ (၃) ကေန“လား” အေကာင္ (၅၀) ေက်ာ္နဲ႔ ရိကၡာလား၊ က်ည္ဆံ လားေတာ့ မသိဘူး၊ ဗ်ဴဟာ (၂)ကို လာၿပီး စစ္ကူ ေပးတာေလ။ အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔ လူေတြ ျဖတ္တိုက္ ေနတာေပါ့။ တိုက္ပြဲ ကေတာ့ မေန႔ ညေန ကတည္းက နည္းနည္း စျဖစ္ လာခဲ့ တယ္ေလ ဗ်ဴဟာ (၃) နဲ႔က” ဟု ဆိုပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းႏိုင္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ အထူး စစ္ဗ်ဴဟာ (၃) သည္အ၀ိုင္းခံ ေနရသည့္ အထူး စစ္ဗ်ဴဟာ (၂) အား စစ္ကူ ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ဗ်ဴဟာ (၃) အား KIA တပ္ရင္း (၁၂) ကြန္မန္ဒို တပ္မ်ားက မနက္ (၆) နာရီ ခြဲမွ ညေန (၂) နာရီခြဲ အထိ ျဖတ္တိုက္ ေနျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လ်ွက္ ရွိပါသည္။ ယင္း ဗ်ဴဟာတြင္ ရိကၡာႏွင့္ က်ည္ဆံမ်ား တင္ေဆာင္ လာသည့္လား အေကာင္ (၅၀) ေက်ာ္လည္း ပါလာ ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ စစ္ဗ်ဴဟာ (၃) တြင္ ခလရ (၂၇၆)၊ ခလရ (၂၂၃)၊ ခမရ (၆၀၁) တပ္ရင္းမွ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ ထားပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး မိုးေဇာ္ ဦးေဆာင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ အထူးဗ်ဴဟာ (၂) သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ (၂၂) ရက္ေန႔ ကတည္းက ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မဘိန္း ၿမိဳ႔နယ္ ဆဂနမ္ခြမ္ (Saga Nam Hkum) ရြာေဟာင္း တိုက္ပြဲ ဂြင္တြင္ အ၀ိုင္းခံ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KIA တပ္ရင္းမွဴးက ဆိုပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္ ရိကၡာ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ က်ည္ဆံ ျပတ္လတ္ျခင္း ျဖစ္လာ ေနသည့္ အတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံ ထားသည္ဟုဗ်ဴဟာ (၂) မွ အဖမ္းခံ ထားရသည့္ အစိုးရ တပ္မွ သံု႔ပန္း တဦး ျဖစ္သူ တပ္ၾကပ္ႀကီး ကိုႏိုက ဆိုပါသည္။ စစ္ဗ်ဴဟာ (၂) တြင္ ခမရ (၄၈၉) ၊ ခမရ (၃၂၀) ႏွင့္ ခလရ (၄၇) တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္သည္။

KIA တပ္ရင္း (၁၂) သည္ နယ္ေျမ ကႊ်မ္းက်င္ မွဳကို အသံုးခ်ၿပီး အစိုးရ စစ္ဗ်ဴဟာ (၂) အား၊ ကြန္မန္ဒို တပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ခံစစ္ အသြင္ျဖင့္ လည္းေကာင္း မိုင္းကြင္း မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေပ်ာက္က်ား တပ္ဖြဲ႔ မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ဗ်ဴဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးကာ ၀ိုင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ၀ိုင္းထားေသာ အထူး စစ္ဗ်ဴဟာ (၂) တပ္ဖြဲ႔ကို တည္ၾကက္ ထားၿပီး ေပးလာေသာ စစ္ကူ အထူး စစ္ဗ်ဴဟာ (၃)ကို KIA ကြန္မန္ဒို တပ္မ်ားက ထပ္မံ တိုက္ခိုက္ ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းႏိုင္၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ အထူး စစ္ဗ်ဴဟာ (၁)တြင္ ခမရ (၃၈၇)၊ခမရ (၃၁၉)ႏွင့္ ခလရ (၅၆) တပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ဤ စစ္ဗ်ဴဟာသည္ နယ္ေျမထိမ္း စစ္ဗ်ဴဟာ ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာ မ်ား၏ အ၀င္ အထြက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး မ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားၿပီး မုန္းဒိန္ပါ ဒုကၡသည္ စခန္း ကိုလည္း ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ စစ္ဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ မန္စီ ၿမိဳ႔နယ္မွ မိုင္းေခါင္ႏွင့္ ဘန္ခမ္း ဖက္တြင္လည္း အထူး စစ္ဗ်ဴဟာ တခု ရံထား ေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤ အထူး စစ္ဗ်ဴဟာ (၃) ခုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ ခ႐ိုင္တြင္ အေျခ စိုက္သည့္ KIA တပ္မဟာ (၃) အား စစ္ဆင္ ေနသည့္ အထူး စစ္ဗ်ဴဟာ (၆) ခု အနက္မွ (၃) ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဤစစ္ဗ်ဴဟာ မ်ားသည္ အစိုးရ ေနျပည္ေတာ္ စစ္ရံုး ခ်ဳပ္မွတိုက္ရိုက္ ကြပ္ကဲေသာ အထူး စစ္ဗ်ဴဟာမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကစထ မွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးမွ တိုက္ရိုက္ ကြပ္ကဲ ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဖမ္းမိေသာ သံု႔ပန္း၏ ထြက္ဆိုခ်က္ မ်ားအရ သိရေၾကာင္း တပ္ရင္းမွဴး လဘန္ ဂြ်န္းေအာင္က ဆိုပါသည္။

အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ KIA ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ တိုက္ခိုက္မွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ယခု ကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ လာခဲ့ သည္ဟု ဗိုလ္မွဴး လဘန္ဂြ်န္း ေအာင္က ဆိုပါသည္။ ယခင္ ကမူ ေဒသခံ တပ္ရင္း စစ္ေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ ၾကရာမွ ယခု ကဲ့သို႔ အထူး ဗ်ဴဟာေျမာက္ စစ္ဆင္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာန

ေနျပည္ေတာ္ေရၾကီးအန္န္အယ္လ္ဒီကူညီေထာက္ပံ့

ational League for Democracy ယေန႕ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း ႏွင့္ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊လူငယ္မ်ားသည္ ေဇယာသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ စည္ပင္ႀကီးေက်းရြာအုပ္တြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ရွိေနေသာ ေဒသခံေရေဘးဒုကၡသည္ ျပည္သူမ်ားကို သြားေရာက္၍ ဆန္မ်ား၊ ေသာက္ေရမ်ားႏွင့္အစားအစာမ်ားကို သြားေရာက္လ်ဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအတြင္းရွိေရႏွစ္ျမဳပ္ေနေသာ စာသင္ေက်ာင္းကိုလည္းသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္သည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကန္႔သတ္ဧရိယာအား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕


Eleven Media Group
အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္သည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကန္႔သတ္ဧရိယာအား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္သည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကန္႔သတ္ဧရိယာအား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ အေဆာက္အအံုဌာနမွ ဌာနမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္သည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကန္႔သတ္ဧရိယာအား ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ၀န္းက်င္ျဖစ္ေသာ ရွင္ေစာပုလမ္းႏွင့္ ဗဟိုလမ္းကိုပါ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ တစ္၀ိုက္ကိုပါ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

"ကန္ေတာ္ႀကီးကလည္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမထဲမွာ ပါၿပီးသားပါ။ ကန္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ျဖစ္တဲ့ အခုတိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္ကိုပါ ထပ္သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဆပ္တစ္စပ္တည္း ျဖစ္သြားေအာင္လို႔ပါ" ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကန္႔သတ္ဧရိယာအတြင္း အထပ္ျမင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ကာ ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည့္ အျမင့္ ၆၂ ေပထက္ မပိုရေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ ဆိုပါက အေဆာက္အအံု အျမင့္သည္ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ၾကမ္းျပင္ (ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၁၉၀) ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ကန္႔သတ္ဧရိယာ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ပါက မည္သည့္အေဆာက္အအံုမွ် ေစတီေတာ္၏ ငွက္ေပ်ာဖူးေအာက္ခါးစည္း (ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္အျမင့္ေပ ၄၁၇ ေပ) ထက္ မေက်ာ္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခု ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သည့္ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ပတ္၀န္းက်င္ မပါ၀င္မီ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကန္႔သတ္ဧရိယာသည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဓမၼေစတီလမ္းႏွင့္ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း-ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း-ေရႊတိဂံုဘုရား လမ္းဆံုမွ ေယာမင္းႀကီးဦးဖိုးလိႈင္လမ္း၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အလံျပ ဘုရားလမ္း-တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္လမ္း-ကန္လမ္း-စက္႐ံုလမ္း-နတ္ေမာက္လမ္း-ကမၻာေအး ေစတီလမ္း၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဗဟိုလမ္းတို႔အထိ အက်ံဳး၀င္သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကန္႔သတ္ဧရိယာ သတ္မွတ္ထားသည့္ၾကားမွ ကန္႔သတ္ဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္သည့္ ေရႊဂံုတိုင္ ၅ လမ္း၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀ ထပ္တိုက္ (ေျမေအာက္ ၁ ထပ္ ကားပါကင္) ပါ၀င္သည့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေျမတိုင္းအမွတ္ ၂၀ ေအ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၂ ထပ္ (Commercial Complex) ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္လာသည့္ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုး တင္ျပလာျခင္းတို႔အား ကန္႔သတ္ဧရိယာတြင္ ျဖစ္ေန၍ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီမွ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္၀ိုက္အား ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ထင္)

ဒီေန႕ကာတြန္း

ဦးသန္းေရႊၾသဇာရွိတုန္းလား


အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ယခုထိၾသဇာရွိတုန္းလား
-------------------------------

ေရးသားသူ- ေအာင္သူရ၊ အိျဖဴလြင္၊ ရန္မ်ဳိးႏုိင္

လြန္ခဲ့ေသာလေပါင္း ၃၁ လက အၿငိမ္းစားယူသြားခဲ့သူတစ္ဦး၏ မၾကာမီက ေျပာစကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသည့္ ျပည္သူမ်ားၾကား ဂယက္႐ုိက္သြားခဲ့သည္။

သာမန္အၿငိမ္းစားတစ္ဦးေျပာလွ်င္ ထုိသုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ေျပာစကားေၾကာင့္သာ ယခုလို ဂယက္႐ုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းကၽြတ္ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္မိသားစုသည္ အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊထံ သြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ သြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳစဥ္ အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက “ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေနမႈကို ေဘးကစိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္တဲ့သေဘာရွိတယ္။ မျဖစ္သင့္တာေတြမျဖစ္ေပၚဖုိ႔အတြက္လည္း သူ႔မွာစုိးရိမ္စိတ္ေတြရွိခဲ့တယ္”ဟု ဦးေရႊမန္းက တစ္ဆင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိလာသည့္အတြက္ လက္ရွိအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)အေနျဖင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိေနေသးသလားဆုိသည့္ သံသယမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ားၾကား ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ား၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိလာသည့္အသံမ်ား ၾကားလာရသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေအးေမာက္ကမူ ဦးသန္းေရႊအေနျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု မထင္ေၾကာင္း သူ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေျပာၾကားသည္။

“လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္။ ေ၀ဖန္ႏုိင္တယ္။ တကယ္လုိ႔သာ ေနာက္ကရွိေနေသးတယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တုိ႔၊ ဘာတုိ႔က နည္းနည္းေတာ့တြန္႔မွာေပါ့”ဟု ဦးေအးေမာက္က ဥပမာေပး၍ေျပာဆုိသည္။

ဦးေအးေမာက္နည္းတူ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးမင္းသူကလည္း အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအေနျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ လံုး၀မရိွေတာ့ေၾကာင္း ေထာက္ခံေျပာဆုိသည္။

“တကယ္ေတာ့ သြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းက ရွင္းပါတယ္။ လူထုဆႏၵအတိုင္းသြားေနတယ္”ဟု ဦးမင္းသူကဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ အၿငိမ္းစားမယူမီ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ တက္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)အေနျဖင့္ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ၀င္ေရာက္လာပါကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ၎ေျပာသည့္အတုိင္း ျဖစ္မည္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေဆြကသုံးသပ္သည္။

အၿငိမ္းစားယူၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ႂကြခ်ီလာေသာ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္အတြက္ အလွဴေငြထည့္၀င္ျခင္း၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရိွ သာသနာ့ဗိမာန္ႏွင့္ သံဃာ့ေဆး႐ံုတုိ႔အား ေငြေၾကးလွဴဒါန္းသည့္သတင္းမ်ားသာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအေနျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ရိွ A1 အိမ္ေတာ္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွၿပီး စာဖတ္ေနေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦးက ၿပီးခဲ့သည္ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ေျပာၾကားသည္။

စာဖတ္ေနေသာ အသက္ ၈၀ ရိွေနၿပီျဖစ္သည့္ အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအား ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းတုိ႔ ယခုႏွစ္လယ္ပုိင္း၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ္လည္း ထုိေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမွ ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္းမရိွခဲ့ေပ။

အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရ ပတ္သက္မႈမရိွေသာ္လည္း လက္ရွိတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ဦးသန္းေရႊထံမွ အႀကံဉာဏ္ရယူတာမ်ဳိးရွိႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ကမၻာေက်ာ္သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလ္လင့္တနာကသံုးသပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံလုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ဦးသန္းေရႊထံမွ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ဘာေတးလ္လင့္တနာကဆုိသည္။


ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး အနားယူသြားသျဖင့္ ထုိေနရာတြင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊထံ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။

ထုိအခ်ိန္က လစ္လပ္သြားေသာ ဒုသမၼတေနရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြအား တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဆုိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ျပဌာန္းထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမွာ ဦးေန၀င္းႏွင့္ ဦးသန္းေရႊ ႏွစ္ဦးသာရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဆက္တုိက္တာ၀န္ယူခဲ့ကာ တပ္မေတာ္ကိုအသုံးျပဳ၍ တုိင္းျပည္ကုိ စိတ္တုိင္းက်အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ယခုအခ်ိန္ထိ သူ၏အရွိန္အ၀ါရွိေနေသးေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏သား ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးဘုိဘုိေက်ာ္ၿငိမ္းကသုံးသပ္သည္။

“ယေန႔ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ဦးသန္းေရႊရဲ႕စစ္တပ္၊ တစ္ခ်ိန္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕စစ္တပ္လုိပဲ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အားလုံးက သူ႔လူေတြခ်ည္းပဲ”ဟု ဦးဘုိဘုိေက်ာ္ၿငိမ္းကဆုိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ဟု သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးသကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္း ပတ္သက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ားလည္းရွိသည္။

“တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္မႈလား၊ သြယ္၀ုိက္ပတ္သက္မႈလားဆုိတာကေတာ့ အတိအက်ေျပာဖုိ႔ခက္တယ္။ သူရဦးေရႊမန္းေျပာစကားအရ သူဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအေပၚ အေတာ္စိတ္၀င္စားမႈရွိေနတာကို ေတြ႕ရတယ္”ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကဆုိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ စိတ္၀င္စားမႈေနာက္တြင္ အႀကံေပးျခင္းမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆုံ စကားေျပာျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကသုံးသပ္သည္။

လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ဟူ၍ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေနၿပီး ထုိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားၾကား အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလည္း စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အစုိးရကတင္ျပထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္မခံႏုိင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲမည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIA)ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လုိင္ဇာၿမဳိ႕၌ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္မွ စတင္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးသန္းေရႊေျပာဆုိေသာ စုိးရိမ္သည့္အေနအထားမွာ ဖြဲစည္းပုံအသစ္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ အႀကီးအက်ယ္႐ႈံးနိမ့္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူအခ်ဳိ႕ကဆုိသည္။

“တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အဆီအေငၚမတည့္မွာ၊ သမၼတေနရာကုိ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိး ဒါမွမဟုတ္ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ထိန္းမထားႏုိင္မွာ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီထဲမွာ ေအာက္နဲ႔အထက္ သေဘာထားကြဲလြဲလာမွာ စတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေကာင္းဆက္စပ္ႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကသုံးသပ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း)အေနျဖင့္ သူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ကာလအတြင္း သူလုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကဳိတင္ခ်ျပေလ့မရွိဘဲ မွန္းဆရန္ခက္ခဲၿပီး ဗ်ဴဟာကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္။

“ဦးသန္းေရႊက ဘယ္ေတာ့မွ သူ႔အကြက္ကိုမျပဘူး။ ေႁမြလုိပဲ ေျခမျမင္ရဘူး။

ဒုကၡသည္ ဆန္ဂိုေဒါင္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေဖာက္=============================
ကခ်င္ ျပည္နယ္ မန္သာ နဲ ့ မံုးေခါင္ ေက်းရြာ ေတြ မွာ ႏိုင္ငံ တကာ အလႈရွင္ ေတြ က ေန စစ္ေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ ေန ရတဲ့ ေဒသခံ ကခ်င္ ေတြ ကို ကူညီ ထား တဲ့ ဆန္ ၊ ပဲ နဲ ့ အာလူး အိတ္ ေတြ ကို ကခ်င္ အေျခစိုက္ ျမန္မာ စစ္တပ္ က မေန ့ က နံနက္ အေစာ ပိုင္း မွာ ၀င္စီး ၿပီး သယ္ေဆာင္ သြား တယ္ လို ့ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ ့ က ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး၀ါး ေ၀ငွေပး ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခု က ဆရာ၀န္ တစ္ဦး ကေျပာ ပါတယ္။

" တနလၤာေန ့ မနက္ မွာ ၊ မံုးေခါင္ ရြာ က ဂိုေဒါင္ ကို ၀င္ ၿပီး ယူသြား တာ ၊ ျမစ္ႀကီးနား က ကတ္သလစ္ သင္းအုပ္ ဆရာ ေတြ က ႀကီး ၾကပ္ ၿပီး ဒုကၡသည္ ေတြ နဲ ့ နီးတဲ့ ရြာ ေတြ မွာ ဂိုေဒါင္ ေတြ ေဆာက္ ၿပီးထား တာ ၊ သင္းအုပ္ ဆရာ ဦး ဂ်က္ဖရီ ရွိ တယ္ သူ ့ ကို ေသနတ္ နဲ ့ ခ်ိန္ ၿပီး လယ္ခင္း ထဲ မွာ ထိုင္ခိုင္းထားတာ ၊ ဆန္ အိတ္ ေတြ ေတာ့ အကုန္ ယူသြားတယ္ အိတ္ ၃၀၀ ေလာက္ ရွိမယ္ လို ့ ေျပာပါတယ္။
_____________
FNG-30/10/2013

ရမ္းျဗဲ လ၀ကမွဴး ထင္တိုင္းၾကဲေနရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္မွ လဝက ဦးစီးသိန္းေဇာ္္သည္ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား မိုက္ရုိင္းစြာထပ္မံ ဆက္ဆံျခင္း ဟိန္းေဟာက္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးမ်္ိဳး ေငြညွစ္၍ ေတာင္းခံေနပါသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း
တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ညစ္ပတ္ျပီးႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ကတ္ျပားတစ္ခုကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ကို လဝက ဦးစီး သိန္းေဇာ္ ကိုယ္တိုင္ မိမိအခန္းတြင္း၌ ေတာင္းခံေနပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ အသိေပး တင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာအေရးယူမူ မရွိ၍ သူကိုယ္တိုင္ ထင္တိုင္း လုပ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၄င္းလဝက ဦးစီးသိန္းေဇာ္အား အေရးယူ ေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ သိရွိႏိုင္ပါရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

ရမ္းျဗဲသား

http://www.narinjara.com/burmese/?p=7492

ဒီေန႕မိုးစက္၀ိုင္(Miss Universe 2013)''admin'' တေယာက္ပါ
ဒီလင့္ကေတာ့ အေရးအၾကီးဆံုးၿဖစ္တဲ့ Miss Universe 2013 ရဲ့ Official မဲေပးလို႔ရတဲ့လင့္ၿဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
(၁) ပထမဦးစြာ ေဖာ္ၿပပါ Link ကို၀င္ပါခင္ဗ်ာ။
(၂) ထို႔ေနာက္ မိုးစက္၀ိုင္ ပုံေပၚလာပါက vote ကိုႏွိပ္ပါခင္ဗ်ာ။
(၃) ထို႔ေနာက္ ပုံမွာျပထားတဲ့အတိုင္း email ရိုက္ထဲ့ပါခင္ဗ်ာ။
(၄) ထို႔ေနာက္ Country ဆိုတဲ့ အကြက္ထဲမွာ Myanmar ကိုေရြးခ်ယ္ပါခင္ဗ်ာ။
(၅) ထို႔ေနာက္ Vote Below Scale From 1-10 ဆိုတဲ့အကြက္မွာ 10ကိုေရြးယူပါခင္ဗ်ာ။
(၆) ေလးေထာင့္အကြက္မွာေပၚလာတဲ့အတိုင္း enter the code ဆိုတဲ့ေနရာမွာေရးခ် ပါခင္ဗ်ာ။
(၇) 16 နွစ္ ျပည့္ျပီးေၾကာင္း အမွန္ျခစ္ပါ...
(၈) ေနာက္ဆံုးမွာ vote ကိုႏွိပ္ပါခင္ဗ်ာ။..

http://www.missuniverse.com/members/profile/657643/year:2013

Account တစ္ခုထဲနဲ႕ တစ္ေန႕ကို ၁၀ ခါ vote လို႕ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
၁ခါ Vote တိုင္း ၁၀ ကိုေရြးၿပီး Vote ရင္ ၁ ေန႔ကို Mail ၁ခု ခ်င္းစီမွ
vote ၁၀၀ ရမွာၿဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
ဒီလင့္မွ vote အမ်ားဆုံးရရင္ semifinal မွာ Top 16 ထဲအလိုလိုပါလာမွာၿဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

***************************************************
***************************************************
****************************************************
Miss Myanmar Universe ကုိ တျခား Link ေတြမွာVote ေပးခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့...

link 1 > https://apps.tradablebits.com/fb/J1ub

**********************************************

link 2 > https://apps.tradablebits.com/tb_app/344115

**********************************************

link 3 > https://www.facebook.com/photo.php?fbid=737371269612473&set=a.736780243004909.1073741997.138158146200458&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F1380385_737371269612473_1437171291_n.jpg&size=600%2C781

**********************************************

Lin 4 > https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542930209119966&id=365367010209621&set=a.533645426715111.1073741838.365367010209621&refid=28&_ft_=qid.5933491736509809448%3Amf_story_key.2805417564594708318

ဒီလင့္ကေတာ့ Beauty Pageant Grand မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ People Choice Award အတြက္ပါခင္ဗ်ာ...

**********************************************

Link 5 > https://www.facebook.com/pageantology/app_132135060276274

**********************************************

Link 6 > http://www.pageantology.net/

ဒီ Website ရဲ႕စာမ်က္ႏွာ မွာ Voting ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ... အဲဒီမွာ Myanmar ဆိုတာေလးကို လိုက္ရွာၿပီး ကလစ္ တစ္ခ်က္ နိပ္ၿပီး အမွန္ျခစ္ကေလး ျခစ္ေပးပါခင္ဗ်ာ...

**********************************************

Link 7 > https://apps.tradablebits.com/tb_app/342959

Miss Universe 2013 People's Choice! အတြက္ပါ တစ္ေန႔ကုိ ၁၉ ႀကိမ္ vote ေပးလို႔ ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

**********************************************
**********************************************

Link 8 >http://kattera.wordpress.com/2013/10/11/miss-universe-2013-poll/

MISS UNIVERSE WOMEN.RU ဆိုတဲ့ Website ဟာ ရုရွားႏိုင္ငံရဲ့ အၾကီးဆံုး ဂ်ာနယ္တိုက္ေတြထဲတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ဒီ Website မွာ မဲအမ်ားဆံုးရတဲ့သူကို ဒီဂ်ာနယ္တိုက္ၾကီး ကဆုေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။
မဲေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့... ဒီလင့္ကို၀င္ပါခင္ဗ်ာ။

LINK 9===> http://missuniverse.woman.ru/?module=content_chl

ထို႔ေနာက္ မမိုးစက္၀ိုင္ ရဲ့ ပုံကုိ ရွာၿပီး ( Голосовать ) ကုိႏွိပ္ေပးပါခင္ဗ်။ တေန႔ကို တခါဘဲ vote ႏုိင္မယ္လုိ႔ေၿပာထားပါတယ္။Browser ၁ခုကို ၁ခါဗုတ္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ၈ ရက္ေန႔ အထိ အခ်ိန္ေပးထားပါတယ္ ခင္ဗ်။

ဆုအေနအထားကေတာ့ ပရိတ္သတ္ၾကီးေက်းဇူးေၾကာင့္ မဲအေရအတြက္မွာ ေနရာတကာနီးပါး ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမန္မာက
ပထမ ပါပဲ။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ...
မိမိတို႔ၿမန္မာ ပရိတ္သတ္ၾကီးအေနၿဖင့္
ၿမန္မာ အေၾကာင္း ကမၻာ ကသိေစႏိုင္ဖို႔ ...
မိုးစက္၀ိုင္ ကို၀ိုင္း၀န္းပံပိုးၾကပါစို႔ ခင္ဗ်ာ။

ေက်းဇူး အထူးပင္တင္ရွိပါတယ္ ပရိတ္သတ္ၾကီးခင္ဗ်ာ။။။

အက္ဒမင္ ...

Special thank u to ( မိုးစက္၀ိုင္ - Vote )