Sunday, November 17, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စင္ေပၚေရာက္ရွိလာျပီ

ဓါတ္ပံု ေခ်ာေခ်ာ..။ စႏၵာျမတ္သူ။ ဟယ္လင္ေအးေက်ာ္

ဒီေန႕ကာတြန္း

OIC အဖြဲ႔ စစ္ေတြေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ မထြက္ခြာမီအစည္းအေ၀း


Soe Thu Moe
***********

ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ OIC အဖြဲ႔ေရာက္လာၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ၿပီး
ေနာက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ မျပန္မီနာရီပိုင္းအလိုတြင္ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ရပ္မိရပ္ဖ(၁၅)ဦး ကိုေခၚ၍
စစ္ေတြေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္းသတင္း႐ရွိပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ OIC အေထြေထြအတြင္းေရးမႈဳး Mr.Ekmeleddin Ihsanoglu
မွအမွာစကားေျပာၾကရာတြင္ ~~~~~~

(၁) ဦးစြာစလာမ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လွ်က္ ဘိစ္မိလႅာဟ္ဖတ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ OIC အဖြဲ႔သည္
ကမၻာ႔ ေပၚရွိ မြတ္စလင္မ္ သန္းေပါင္း(၁၅၀၀)ေက်ာ္၏ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး
ထိုသန္းေပါင္း(၁၅၀၀)ေက်ာ္ေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ ခင္ဗ်ားတို႔ရိုဟင္ဂ်ာ
 မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္အတူရွိေနတယ္ဆိုတာကိုမေမ့ၾကပါနဲ။

(၂) ကြ်န္ေတာ္တို႔ OIC အဖြဲ႔သည္ ခင္ဗ်ားတို႔ျမန္မာႏိူင္ငံကိုပထမ မည္သည့္တစ္စုံ
တစ္ခုမွမလွဴခ့ဲေၾကာင့္ ယခုမွစ၍ စလွဴသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

(၃) ခင္ဗ်ားတို႔ အစိုးရကယခုေကာက္ယူေနတ့ဲ လူဦးေရစာရင္းကိုခင္ဗ်ားတို႔ပါ ပါဝင္
ပူးေပါင္းကူညီေကာက္ခံေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ထိုစာရင္းျပဳစုရာတြင္ ထြက္က်န္
မသြားေအာင္သတိထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

(၄) ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ပထမအေရးႀကီးတ့ဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေျမာက္ေရး OIC အဖြဲ႔အေန
 နဲျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ။

(၅) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုႏိူင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံၿပီးမွသာ OIC အဖြဲ႔မွ လူမ်ဳိးစု
 ႏွစ္ဘက္စလုံးကို လိုအပ္တာမ်ားကူညီေပးသြားမီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္မူလ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို တာဝန္ယူလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

(၆) ကြ်န္ေတာ္တို႔အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ကမၻာေပၚတြင္တန္ဖိုးအရွိဆုံး၊အေလးစား
ဆုံး၊ ၾသဇာအရွိဆုံး၊ အေက်ာ္ၾကဆုံးႏွင့္အႀကီးမားဆံုး ဘာသာႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး
လူ႔အသက္ကို သတ္ပိုင္ခြင့္မရွိၿပီးရက္ေရာလွဴဒါန္းရန္ ျပ႒ါန္းထားေသာဘာသာ
ႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ အျခားဘာသာတိုင္းမွာလည္း လူ႔အသက္ကိုမသတ္ရဟုေျပာထား
ရွိပါသည္။ဒါ့အျပင္ OIC ဟူေသာအဖြဲ႔သည္ ကမာၻ႔မွာဒုတိယအႀကီးဆုံးအဖြဲ႔အစည္း
လည္းျဖစ္ပါသည္။

တက္ေရာက္လာေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားမွ တင္ျပစရာရွိရင္တင္ျပပါဆိုေသာအခါ ~~~~

ဦးေအာင္သိန္းမွ ~~~~
ဦးစြာစလာမ္ေပးၿပီးေလးစားအပ္ပါေသာ OIC အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီးမင္းတို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခြင့္
ရတာ အင္မတန္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဒီျမန္မာႏိူင္ငံ
၏ေမႊးရာပါႏိူင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ဘိုးဘြားမ်ားသည္လည္း
 ဒီႏိူင္ငံမွာေမႊဖြားၿပီးဒီႏိူင္ငံမွာဘဲေသဆုံးခ့ဲၾကေၾကာင္း။

ကႊ်န္ေတာ္တို႔သည္ ႏိူင္ငံေတာ္အစိုးရျပည္ေထာင္စု လဝက ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီေျပာ
သလိုခိုးဝင္လာေသာလူထုမဟုတ္ေၾကာင္း။ သမိုင္းအေထာက္ထားအရကြ်န္ေတာ္
တို႔သည္မေရာေႏွာေသာ (ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစစ္စစ္)ျဖစ္ေၾကာင္း။ ၁၉၄၇ျမန္မာႏိူင္ငံ
သားဥပေဒအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ျမန္မာႏိူင္ငံသား ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္
မွာသမိုင္းအေထာက္ထားအရေျပာလိုေၾကာင္း။ လြန္ခ့ဲေသာစစ္အစိုးရလက္ထက္
 ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)ကတည္းကပင္ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္းမွတ္တမ္းဝင္သာ
သနိကအေဆာက္အအုံမ်ားကို ပ်က္ဆီး၊ ေပ်ာက္ကြယ္ထားၿပီးအစၥလာမ္ဘာသာဝင္
မ်ားကိုမည္သည့္အေထာက္ထားမွထုတ္မေပးဘဲ ႏိူင္ငံမ့ဲျဖစ္သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေန
ေၾကာင္းႏွင့္ယခုလို အေထာက္အထားမဲ့ဘဝကိုေရာက္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခ့ဲ
သည္။

ေလးစားအပ္တ့ဲ OIC အဖြဲ႔မ်ားခင္ဗ်ား ကြ်န္ေတာ္တို႔အစၥလာမ္ဘာသာဝင္လူနည္းစုကို
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးျမန္မာႏိူင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံေပးပါရန္ OIC အဖြဲ႔အေနႏွင့္ျမန္မာႏိူင္ငံ
 ေတာ္အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီေပးသြားပါရန္ေလးစားစြာျဖင့္ အႀကံျပဳတင္ျပအပ္
ပါသည္။

ဦးေအာင္သိန္းမွ ယခုလိုတင္ျပခ်က္မ်ားကို OIC အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈဳး
 Mr.Ekmeleddin Ihsanoglu မွ အထူးသေဘာက်ေၾကာင္းေျပာဆိုခ်ီးက်ဳး၍
အစည္းအေဝးရုတ္သိမ္းလိုက္ပါသည္ဟု စစ္ေတြျမိဳ႔မွ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးလႈပ္ရွားသူ
ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ Mr. Hla မွ သတင္ေပးပို႔ထားပါသည္။

(မြတ္စလင္မ္)ထဲမွ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ~~~~~~~~

၁။ ဦးေအာင္သိန္း
၂။ ဦးေရႊလွ
၃။ ဦးအာလီ
၄။ ေမာင္မ်ိဳးဝင္း
၅။ ဘေမာင္
၆။ ဦးေရႊေမာင္(လဝကပြဲစား)
၇။ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္
၈။ ဦးဘစိန္
၉။ ဦးႏူရူ(ရဲေဘာ္ေဟာင္း)
၁၀။ဦးမူဟမတ္ဆြယာဒ္
၁၁။ဦးအစၥမိုင္
၁၂။ Mvအာမိရ္ေခ်ာ္ရိဖ္
၁၃။ ဦးႏူရ္ဟူးဆန္း(ရဲခရိုင္မႈဳး၏လူယုံေတာ္)
၁၄။ ဦးႏူရ္အာေလာမ္
၁၅။ Mv ဦးမူဟိေယာဒၵိန္စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ဤက့ဲသို႔ အာဏာပိုင္မ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္ မေၾကာက္မရြံ႕ပဲ ရဲရင့္စြာ ေျပာဆို
ခ့ဲေသာ ဦးေအာင္သိန္းအတြက္ (ဒူအာ) ဆုေတာင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ
အပ္ပါသည္။

ဓါတ္ပံု - စစ္ေတြျမိဳ႕ေလဆိပ္အစည္းအေ၀းခန္းမ

ထားထက္ထက္နွင့္ဖိလစ္ပင္းအလွမယ္အၾကိတ္အနယ္ယွဥ္ျပိဳင္လ်က္ရွိ

Miss Supranational Myanmar

Miss Grand International Final ျပိဳင္ပြဲေန ့သို ့ေရာက္ရန္ (၂)ရက္သာလိုပါေတာ့တယ္....

တရား၀င္ voting မွာ မဲအမ်ားဆုံးရရိွတဲ့အလွမယ္ဟာ Miss Popular Vote ဆုရရွိမွာျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ခ်ီးျမွင့္မွာျဖစ္ပါတယ္...

"Miss Grand Myanmar -ထားထက္ထက္ကေတာ့ ဒီဆုကို႐ိွခဲ႔လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တကယ္ကိုလိုအပ္ေနတဲ႔ေနရာေတြ မွာအစဥ္အျမဲလွဴဒါန္းမွဳေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Foundation တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ဆုေၾကးေငြအားလံုးျဖင့္ မတည္ျပီး မိဘျပည္သူၾကီးမ်ားအားလံုးအတြက္အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္.အမ်ားၾကီးအားေပးၾကမယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္ရွင္..." လို ့ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးကို ကတိေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္...

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထားထက္ထက္က မဲအမ်ားဆံုးရရွိထားပါတယ္...
ၤFinal ေန ့အဆံုးအျဖတ္ေပးခ်ိန္အထိ ျမန္မာက မဲအမ်ားဆံုးရရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ဆုတစ္ဆု ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေတာ့မွာျဖစ္သလို ထားထက္ထက္ရဲ ့ ပရဟိတအစီအစဥ္ေလးလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေတာ့မွာပါ...

ျမန္မာ့မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို ကမၻာကသိေစဖို ့ နဲ ့ Miss Grand Myanmar ရဲ ့ပရဟိတFoundation ေလး အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစဖို ့Miss Grand Myanmar- ထားထက္ထက္ ကို မဲေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ Miss Popular Vote ဆုကို ရယူပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကပါစို ့...

ျမန္မာပရိသတ္မ်ား Click ေလးတစ္ခ်က္နဲ ့Miss Grand Myanmar - ထားထက္ထက္ကို အားေပးၾကဖို ့ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္....
Facebook Account တစ္ခုကို တစ္ၾကိမ္သာမဲေပးႏိုင္ပါတယ္...

Voting Link>>>

http://www.missgrandinternational.com/votemissgrand.phpရဲေဘာ္လွဟန္ သမီး ခင္၀င့္၀ါ ပရဟိတစိတ္အၿပည့္နဲ႕အေဖက ၁၉၈၈ ဗ.က.သ ေကာ္မတီ၀င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ.ရဲေဘာ္လွဟန္
သမီးက ပရဟိတစိတ္အၿပည့္နဲ. အလွမယ္ ခင္၀င့္၀ါ ။
-------------------------------------------------------------------------------
၁၆.၁၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ေမြန္းလြဲ (၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ အမွတ္ ၇၆၊ ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ၁၄ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေန ကြယ္လြန္သူ ဦးစိန္လြင္ အသက္ (၄၇) ႏွစ္၏ သက္မဲ့႐ုပ္ခႏၶာအား ေရေဝးသုႆန္ အေအးခန္းသို႔ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ အလွမယ္ ခင္ဝင့္ဝါမွ ထပ္မံ၍ ကူညီ ေဖးမခဲ့သည္။

ဓါတ္ပုံ- နာေရးကူညီမႈအသင္း-ရန္ကုန္


ႏႊဲၾကပါစို႔ေနျပည္ေတာ္အရိပ္ကိုနင္း..

ေျခသံျပင္းကာနဲ႔..

ေၾကြးေၾကာ္သံတညံညံျပဳလုိ႔...

ဒီမိုေဒါင္းတို႔ လာေလျပီ..။

နီရဲတဲ႔ အလံ ..တလူလူလြင္႔ပါလို႔..

အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ရေအာင္..

အားနည္းခ်က္ေတြကိုထုတ္ႏွဳတ္မွာမုိ႔..

ေဒါင္းအေမ...တြန္ၾကဴးသံေအာက္မွာ...

စုေပါင္းညီညာ ေထာက္ခံၾကမယ္..

သူငယ္ခ်င္းတို႔..ေရ...

ႏႊဲၾကပါစို႔..၊
_____________________________
Written by Shwe Payit (17-11-2013)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအင္တာဗ်ဴး ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေပးအပ္ပြဲ

ေနျပည္ေတာ္သို႕ ခ်ီတက္လာေသာ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ

 

မန္းတေလးျမိဳ႕မွ ေဖ့ဘုတ္ဒီမိုစလစ္ဗရစ္တီတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚဟယ္လင္ေအးေက်ာ္ ေခၚ ေဒၚမိမိရဲ့ ဒီမိုစစ္ေၾကာင္းခ်ီ ရင္ခုန္သံစကား
======================
ကၽြန္မတို႔ေအာင္ေျမသာစံစစ္ေျကာင္းျကီးသည္ ေလအိတ္ကားျကီး၂စီးအျပင္ အျခားကားငယ္မ်ားနွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီေမာင္နွမအားလံုး တူညီေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေထာက္ခံေရး လူထုအစည္းအေဝးပဲြသို႔ စတင္ခ်ီတက္ေနပါျပီ။
အေမ့မိန္႔ခြန္းကိုလည္းနာခံရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျကပါျပီ။

သြားလာေရး၊ အစားအေသာက္ စသည္တို႔ကို လိုေလေသးမရွိေအာင္ ျဖည့္စြမ္းလႈဒါန္းပါေသာ ကၽြန္မ တခါမွ်ပင္မျမင္ဘူးတဲ့ Facebook မိတ္ေဆြအား ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ့နယ္ ဒီမိုကေရစီ
ေမာင္နွမမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
__________________
18-11-2013 (3:00 am)

ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ေတာင္းဆိုခ်က္

ဦးသန္းေရႊမွ ဖိအားေပးလာလွ်င္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္မွ ေျပာၾကား


Hawdeka Khalaylay

လက္ပံခါးလွပြဲကို ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္၍ မိမိအေပၚ ဦးသန္းေရႊမွ ဖိအားေပးလာလွ်င္ လက္ရွိရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္မွ ေျပာၾကား
(ေနျပည္ေတာ္လွ်ဳိ႔ဝွက္သတင္း)

အစပိုင္းတြင္ လက္ပံခါးလွပြဲ မျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုသံုး၍တားျမစ္ရန္ ဦးသန္းေရႊမွ အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ၊

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးသန္းေရႊ၏ အမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ကာ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္မွ တာဝန္ခံ၍ လက္ပံခါးလွပြဲကို မူလအစီအစဥ္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ၊

ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္တို႔မွ လက္ပံခါးလွပြဲ ဆက္လက္စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည့္ အတြက္ ေဒါသထြက္ၿပီး ကာခ်ဳပ္အားဆင့္ေခၚေနသည္ ဟု သိရသည္ ၊

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က သူ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးျပဳ၍ လက္ပံခါးလွပြဲ လံုၿခံဳေရးကို ဂရုစိုက္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ႏွင့္ ဦးသန္းေရႊ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္တို႔ႏွင့္ တနလၤာေန႔ ည ပိုင္းတြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ၊

လက္ပံခါးလွပြဲကို ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္၍ မိမိအေပၚ ဦးသန္းေရႊမွ ဖိအားေပးလာလွ်င္ လက္ရွိရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ စစ္ရံုး သတင္းရပ္ဝန္းမွ ေပးပို႔လာေသာ သတင္းျဖစ္သည္ ၊

စေနေန႔မွာ မဂၤလာေဆာင္တဲ့ ေမျမတ္မြန္

Miss Grand International 2013 - Preliminary Competition

အမွန္တရားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ကိုခ်ီတက္ကုန္ျပီ


Sandar Min

ဒီအတြက္ ဖမ္းမယ္ဆိုရင္ က်မမွာတာဝန္ ရွိတဲ႔အတြက္ ဒီပြဲျပီးတာနဲ႔ က်မအဖမ္းခံပါ့မယ္
ပြဲကိုေတာ့ ေနရာလံုးဝမ ေျပာင္းေတာ့ပါဘူးလို႔ သက္ဆိုင္ ရာကိုေျပာလိုက္ပါတယ္။
အန္ကယ္ဦးဝင္းထိန္က သူ႔ ကိုဖမ္းရင္ က်ေနာ့္ကိုလည္း ဖမ္းပါလို႔ လိုက္ေျပာပါတယ္။
လူဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ တက္ေရာက္ဖို႔ဖိတ္ႀကားထားျပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္
ဒီပြဲဟာ အထက္ျမန္မာျပည္ကို ကိုယ္စားျပဳျပီးလုပ္တဲ႔ ပြဲလည္းျဖစ္ပါတယ္
ဇမၺဴသီရိျမိဳ႔ နယ္မွာလုပ္တဲ႔ ပြဲလည္းျဖစ္ပါတယ္ဥပ ေဒ ေဘာင္ အတြင္းကလည္းလုပ္ေဆာင္
တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအတြက္ ဖမ္းမယ္ဆိုရင္ က်မမွာတာဝန္ ရွိတဲ႔အတြက္ ဒီပြဲျပီးတာနဲ႔ က်မအဖမ္းခံပါ့မယ္
ပြဲကိုေတာ့ ေနရာလံုးဝမ ေျပာင္းေတာ့ပါဘူးလို႔ သက္ဆိုင္ ရာကိုေျပာလိုက္ပါတယ္။
အန္ကယ္ဦးဝင္းထိန္က သူ႔ ကိုဖမ္းရင္ က်ေနာ့္ကိုလည္း ဖမ္းပါလို႔ လိုက္ေျပာပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ရဲမႈးႀကီးက ဥပ ေဒ ေဘာင္အတြင္းက ကူညီေပးလိုက္ပါတယ္။


 Moe Zay Nyein

ဘယ္သူမွ အတင္းအက်ပ္မတိုက္တြန္းရပဲ ေနပူေတာ္ကို ျပည္သူေတြ အင္တိုက္အားတိုက္ ခ်ီတက္ေနၾကတာေတြ ျမင္ရေတာ့ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိတယ္။
တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ မလာမေနရ၊ ၀န္ထမ္းမွန္သမွ် အကုန္တက္စနစ္ေတြေလာက္နဲ႔ပဲ လူစုတတ္၊ အမည္ခံလူထုဆႏၵျပပဲြလုပ္တတ္တဲ့ လက္ရွိအစိုးရလူႀကီးမင္းမ်ား (အရင္နအဖေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ) ကေတာ့ ရွက္တတ္ရင္ ရွက္ႏိုင္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။

ဒီမုိ ဖက္တီး

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ေနျပည္ေတာ္
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသို ့ခ်ီတက္ရန္ စတင္လူစု ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ ။

ဓါတ္ပုံ - ဦးျမသိန္း

ရန္ကုန္ကေန ကုိယ့္အစီအစဥ္ ကုိယ့္အဖဲြ႕ႏွင့္ကုိ သြားေရာက္လုိသူမ်ား .....

ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးဂိတ္ကေန နာရီ၀က္ တစ္ခါ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ကားထြက္ပါတယ္ ။ ည ၁၀ နာရီအထိ ကားမ်ား ရွိပါတယ္ ။
ည ၁၀ နာရီ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း အထူးကားမ်ား ရွိပါတယ္ ။
ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ရင္ ကားဂိတ္မွာ မနက္စာစား ၊ ေရဘူး၀ယ္ၿပီးရင္ ေဟာေျပာမယ့္ေနရာကုိ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ခရီးဆက္ႏုိင္ပါတယ္ ။
ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရွင္းလင္းေဟာေျပာပဲြကုိ ရန္ကုန္ မႏၱေလးႏွင့္ အနီးအနား ၿမိဳ႕မ်ားမွ ျပည္သူေတြ ဘာေၾကာင့္ သြားေရာက္ ေထာက္ခံ၀ုိင္း၀န္းရသလဲဆုိေတာ့ .... ေနျပည္ေတာ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္မွာ မီွတင္းေနထုိင္ရတဲ့ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ နင္းျပား၀န္ထမ္းမ်ားမွာ တနၤလာေန႔ မနက္ ၉ နာရီအေရာက္ ရုံးေတာ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္ ။
အဲသည္အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိယ္စား အစားထုိး တက္ေရာက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ မနက္ျဖန္ ရုံးေနာက္က်ရင္ျဖင့္ ရာထူးက်မယ္ ၊ နယ္ေရာက္ ေခ်ာင္ေရာက္မယ္ ၊ အလုပ္ပုိခုိင္းခံရမယ္
က်ေနာ္တုိ႔ ရန္ကုန္က အဖဲြ႕ေတြကေတာ့ ည ၁ နာရီ ၂ နာရီမွပဲ ထြက္ၾကမွာပါ ။ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ေရာက္ဖုိ႔ ၅ နာရီပဲ ၾကာမွာပဲ ။ ေနျပည္ေတာ္မွာ မနက္ေစာစာ စားၿပီးတာနဲ႔ ကြင္းထဲကုိ ေရာက္ေနၾကမွာပါ
ရန္ကုန္ ၊ ပဲခူး ၊ ေတာင္ငူ ၊ ေရတာရွည္ ၊ ရမည္းသင္း ၊ သာစည္ ၊ မိထၳီလာ မွ ျပည္သူမ်ားလည္း ေနျပည္ေတာ္ NLD ေျခဥ ေဟာေျပာပဲြကုိ တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လုိက္ပါလုိသူမ်ား နီးစပ္ရာ NLD ရုံးမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္လုိက္ပါႏုိင္ပါတယ္ ။


Chaw Chaw

* မဂၤလာရွိေသာ နံနက္ခင္းပါ *

* ေရႊမန္းသူ ေရႊမန္းသားအေပါင္းတို႔ မနက္ျဖန္ (၁၈) ရက္ေန႔
ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္
ေရး ေဟာေျပာပြဲ နွင့္ လူထု ဆႏၵခံ ယူပြဲအား တက္ေရာက္
ရန္ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ အပ္ပါသည္။*

* ျပည္သူမ် ား အားလုံး မိမိကို အုပ္ခ်ဳ ပ္တဲ႔ဥပေဒ ။

မိမိ လိုခ်င္တဲ့ ဥပေဒ ။

အာဏရွင္ အတြက္ တစ္ဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတဲ႔ ဥပေဒ

စသည္တို႔ကို စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်

ျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္း မိမိကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

၍ ေတာင္းဆိုမွရပါမည္ ။*

*မိမိအခြင့္အေရးကို မိမိကိုယ္တိုင္ေတာင္းဆိုမွရပါမည္။*

* ျပည္သူမ် ားအားလုံးဒီအခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံပါနွင့္*ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ တက္ေရာက္လုိသူမ်ား ၊ သတင္းရယူလုိသူမ်ား အတြက္ ....

ေနျပည္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵသေဘာထားရယူေရး လူထုေဟာေျပာပြဲႀကီး က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ

အိုအိုင္စီအဖြဲ႕အား အခ်ိန္ ၁၀ နာရီေက်ာ္ ၾကာေအာင္ ေစာင္႔ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပဒီမုိ ဖက္တီး
ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွ ညေန ၅ နာရီ၀န္းက်င္ အခ်ိန္အထိ လူဦးေရ ၃၀ ခန္႔ သည္ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕အား အခ်ိန္ ၁၀ နာရီေက်ာ္ ၾကာေအာင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေစာင္႔ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိတ္သားေတြက်၀င္လိုက္ထြက္လုိက္ဒီမုိ ဖက္တီး
မနက္ျဖန္ ေနျပည္ေတာ္ ေဟာေျပာပဲြမွာ ေၾကြးေၾကာ္ရမွာ .... ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ၃ လအတြင္း က်င္းပေပးဖုိ႔ လည္းပါပါတယ္ ။ သူတုိ႔ ေကာင္ေတြက်ေတာ့ ၀င္လိုက္ထြက္လုိက္ လြတ္ေတာ္တႀကိမ္ဖြင့္တုိင္းပိတ္တုိင္း လုပ္ေနၾကပါတယ္ ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ ေနရာမ်ားစြာအတြက္ကုိ ၾကားျဖတ္မလုပ္ပဲ ရႈးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္ ။ ျပည္သူအက်ိဳးကုိ အမွန္တကယ္ အနာခံၿပီးလုပ္မယ့္ ကုိယ္စားၿပဳမယ့္အမတ္ေတြကုိ ထပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကုိ မ၀င္လာေစခ်င္တဲ့ သေဘာပါ ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၄ ပါတ္အတြင္းမွာပဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ဆုံးပါးသြားပါတယ္ ။ လစ္လပ္ေနရာေတြကုိ ျပည္သူ႔ပါတီေတြ ၊ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ ၊ တစ္သီးပုဂၢလေတြအတြက္ အျမန္ဆုံး လမ္းဖြင့္ေပးရပါမယ္ ။

၂၀၀၄ ၊ ၂၀၀၅ .... ၂ ႏွစ္လုံးႀကီး ထုိင္မေစာင့္ႏုိင္ပါဘူး ။ ၂၄ ႏွစ္လုံးလုံးလဲ ေနာက္ေက်ေနခဲ့ပါၿပီ ။ လုပ္စရာရွိတာေတြ အျမန္လုပ္ ၊ ျပင္စရာရွိတာေတြ အျမန္ျပင္ဖုိ႔ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳအမတ္ေတြ လစ္လပ္ေနရာေတြကုိ အျမန္၀င္လာႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္ ။

ေနာက္တစ္ေယာက္ (သခင္ေလးေသာင္) အသက္(၉၄)ႏွစ္။ကြ်န္ုပ္တို ့ တိုင္းျပည္ ရဲ႕ သခင္ေတြအသက္က ၉၀ ေက်ာ္ လမ္းမ ေပါ ္မွာ ပိုက္ဆံေတာင္းစားေနရႀကရွာတယ္ေျပာေတာ့ စစ္မွ ု ့ထမ္းေဟာင္းေတြ အတြက္ ဘယ္ေလာက္ ရာခိုင္ နွ ုန္းအစိုးရက ေထာက္ပံ႔ေပးေနတယ္ဆို တာေျပာေနႀကသလဲ အသက္ေတြ မ ေသလို ့က်န္ခဲ႕တဲ႕သခင္ ေတြက်ေတာ့ လက္ ရိွဗိုလ္ခ်ဴပ္ေတြ အိမ္က အိမ္ေဖာ္ တစ္ေယာက္ေလာက္ေတာင္ ခံစားခြင့္ မရိွႀကဘူး အိမ္ေဖာ္နွင့္သခင္ ခိုင္းနိွ ုင္းျခင္းမဟုတ္ပါအိမ္ေစာင့္ အစိုးရ တက္လာခ်ိန္မွာ အစ ပထမ ေတာ့ အနည္းအက်ဥ္းေထာက္ပံ႕တယ္ေနာက္ေတာ့ လိုက္လံဖမ္းဆီးတယ္ သခင္ ေလးေသာင္ဆို ေတာခိုသြားရရွာတယ္။ မထင္ မရွား ဇာတ္ျမွပ္ ေနခဲ႕ႀကတာသူတို ့မိသားစု စားဝတ္ ေန ေရးအတြက္ ဘယ္သူကို မွ အပူမကပ္ပဲအသက္ ၉၄ နွစ္ တန္ေပမယ့္လမ္းမ ေပါ ္ပိုက္ဆံ ထြက္ေတာင္းေနရရွာတယ္။ အခုလို ပဲခူးက သခင္ လွႀကိဳင္အ ေႀကာင္း ႀကားသိလိုက္ ရလို ့သခင္ ေတြ ကို သခင္ လိုပဲ ျမင္ ခ်င္တဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ ဆႏၵ တစ္ခု ျပည့္ဝ လို ့အရမ္းဝမ္းသာရပါတယ္ဗ်ာ ကြ်န္ေတာ္ႀကိ ုးစားေပးေနတာတစ္နွစ္ေက်ာ္ခဲ႕ပါျပီအဘ သခင္ ေလးေသာင္ ကိုလည္း သခင္ လို ့အသိမွတ္ျပ ုေပးႀကပါအံုးလို ေမတၱာ ရပ္ ခံ တင္ ျပရင္းဓာတ္ပံု မ်ားကို တင္ျပ လိုက္ ရပါတယ္။

 သတင္းဓါတ္ပုံ- Minmin Nld.

သ ခင္ေလးေသာင္ ဆိုသူမွာ အ ေမစု ငယ္စဥ္ အခါက ထိန္းခဲ႔ဖူးပါတယ္

ဗိုလ္ခ်ဴပ္ အ ေႀကာင္းျပန္ေျပာျပလွ်င္ လြန္စြာမွ နားေထာင္ ေကာင္းပါသည္

သူေျပာျပသည့္ အထဲမွ နမူနာ တစ္ခု ေရးျပပါမည္

တစ္ေန ေသာ္ ေဒါ ္ခင္ႀကည္ နွင့္ ညီမ ျဖစ္သူတို ့ေစ်းမွျပန္၍ အိမ္တို ့အလာ ရဲေဘာ္ တစ္ဦးမွ ညီမ ျဖစ္သူအား လူပ်ိဳစကားေျပာလိုက္မိပါသည္

ထိုအ ေႀကာင္းကို အစ္မျဖစ္သူအား ျပန္တိုင္ လိုက္ေသာအခါ အစ္မျဖစ္သူမွ ဗိုလ္ခ်ဴပ္အိမ္သို ့ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းျပန္လည္ ေျပာျပပါေတာ့သည္

ထိုစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွ ထိုင္ ရာမွ ခ်က္ခ်င္း ထ၍ မဂၤလာဒံုျမိ ု ့နယ္ ရိွတပ္သို ့ ကားျဖင့္ ထြက္ခြာလာခဲ႔သည္

တပ္သို ့ေရာက္သည္ ဆိုလွ်င္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအားလံုးကို စုရံုးေစျပီ အသံျပတ္ျပတ္ျဖင့္ ေမးပါေတာ့သည္

ဒီက ေန ့ ငါခယ္မကို ရည္းစာ စကား ေျပာတာဘယ္သူလဲ ထြက္ခဲ႔လို ့ ေျပာေနသည့္ အခ်ိန္

" ေနာက္ဆံုးမွ ရဲေဘာ္တစ္ဦး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေရွ ့သို ့ထြက္ လာကာ ကြ်န္ေတာ္ပါပဲ ကြ်န္ေတာ္မွာ အျပစ္ ရိွပါတယ္။

 ေပးတဲ႔ အျပစ္ကို ခံပါမယ္ ဆိုျပီး သတိအ ေနထားျဖင့္ ရပ္ေနပါတယ္ "

ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွ ထိုရဲေဘာ္အနီးသို ့ ေလွ်ာက္သြားကာ ရဲေဘာ္၏ ပုခံုးေပါ ္သို ့ လက္ကိုတင္ လိုက္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေျပာလိုက္ပံုက

" ဒါမွ ငါရဲေဘာ္ ငါသ ေဘာတူတယ္ " လို ့ေျဖလိုက္သည္ဆိုရင္ ပဲ ေဘးမွာရိွေနႀကတဲ႔ ရဲေဘာ္အားလံုးဟာ ဟာခနဲျဖစ္သြား ႀကပါေတာ့သည္

ေျပာျပလွ်င္ ကုန္မွာ မဟုတ္သည့္ အတြက္ သခင္ ေလးေသာင္ နွင့္ေတြ႕ ႀကသည့္အခါ သိခ်င္ သမွ် ေမးတာ ႀကည့္ႀကပါေတာ့ ခင္ ဗ်ာ

ဂ်ပန္စကားကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္ က်င္ ေျပာဆိုပံုကို အံ႔အားသင့္မိပါသည္

အသက္ ၉၄ နွစ္ ရိွျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမ့ေလာက္ျပီ ထင္ မွ ျပန္ေမးလဲ ဒီစကားအတိုင္း ခုနွစ္ သကၠရာဇ္ ေတြမွ အစ အတိအက် ေျပာနိုင္ ပါေသးသည္

Min Min NLD : https://www.facebook.com/minmin.nld မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္