Tuesday, December 30, 2014

သိန္း၅၀ကနဲတယ္ထင္လို ့

သိန္း၅၀ကနဲတယ္ထင္လို ့
ျမန္မာနိင္ငံကုန္ေစ်းနုန္းကို
ျပည္သူေတြလစာတသိန္းပ်မ္းမွ်ေလာက္နဲ ့
အသက္ဆက္ေနရခ်ိန္မွာသမၼတလစာ
သိန္း၅၀ကနည္းတယ္လို ့ေျပာေနတာ
ရွက္စရာတခုလို ့မထင္ဖူးလား..
တကယ္ေတာ့သိန္း၅၀..
၅နွစ္အတြက္၃၀၀၀ဆိုတာအသားတင္ပါ
နိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္အမည္ခံတဲ့ေငြေၾကး
ေတြပဲသံုးသြားတာပါ
နိုင္ငံကိုေကာင္းစားေစခ်င္သူဆိုရင္
၅နွစ္၃၀၀၀နဲ ့အျခားမျမင္ရတဲ့ဆုလာဒ္
ေတြေလာက္နဲ.့ေက်နပ္သင့္တယ္
အေျခခံလူတန္းစားေတြကိုလည္း
တခ်က္ေလာက္ေတာ့ငံု ့ၾကည့္သင့္ပါတယ္

နိုင္ငံျခားကတလ၂၈၀၀၀ရတဲ့သူကသူ ့
ကုမၸဏီအတြက ္ဘီလ်ံနဲ ့ခ်ီျပီးရွာေပးနိုင္
လို ့အက်ိဳးခံစားရတာ.
တိုင္းျပည္ကိုေျမာင္းနွတ္ခမ္း၀ေတာင္
ဆြဲမတင္နိုင္ပဲလစာနဲတာပဲကမာၻအလယ္
မတင့္တယ္ဖူးထင္ရင္လဲလႊတ္ေတာ္အမိုး
ေပၚအျမင့္ဆံုးတက္ျပီးခုန္သာခ်လိုက္ေတာ့
ဦးေရႊမန္းေရ....

ကိုေနမ်ိဳးဇင္ရဲ့ ဖုန္းကိုသိမ္းတဲ့ ရဲ

ေနာက္သုိ႔ ျပန္လိမ့္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

Eleven Media Group


Written by ေနထြန္းႏိုင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္း သံုးႏွစ္အလြန္ ေလးႏွစ္တာကာလ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေရွ႕ဆက္မတက္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္ကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ျပန္လိမ့္ေနေသာ အေျခအေန ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခင္းအက်င္းကပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ထင္ရွားေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ လမ္းစတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ လမ္းခုလတ္မွာပင္ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ေၾကြးေၾကာ္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအတြက္ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ အေယာင္ျပႏိုင္ငံေရး ထိပ္သီးေတြ႕ဆံု ထမင္းစား၀ိုင္းသာ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခဲ့ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ ျဖစ္မလာခဲ့ျခင္း၊ မေရရာေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ခိုင္မာေသာ ကတိက၀တ္မ်ား မရရွိျခင္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနာက္ျပန္လိမ့္ျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းေနခဲ့သည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ေလ်ာ့က်ေနဆဲျဖစ္ၿပီး မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ မွ်တမႈ မရွိျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့လာသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိလာသည့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္အေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပသည့္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေသးသည့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပႆနာမ်ား၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ား ဆက္ရွိေနျခင္း၊ လယ္သမားမ်ားစြာ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရျခင္းမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တရားစြဲဆို၊ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကလည္း ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ပံုစံမ်ားအတိုင္း ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ သန္း ၆၀ ေသာ ျမန္မာလူထု အားလံုးအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ျဖစ္မလာခဲ့ဘဲ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာပန္းလွ႐ံုသာ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုေသာ ျပည္သူလူထု၏ ခါးသီးခ်က္မ်ားမွာလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ (EU) အပါအ၀င္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပိုမို၀င္ေရာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ ျမန္မာလူထုႏွင့္ ေ၀းကြာခဲ့သည္။

ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံစား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုမိုဆိုးရြားခဲ့သည္။ အစိုးရက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ားအရပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အျမင့္ဆံုး ကိန္းဂဏန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။ ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အစိုးရက တရား၀င္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း တရား၀င္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အိမ္ငွားရမ္းခ ႏႈန္းထားမ်ားပင္လွ်င္ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ထက္ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားကလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သူ လူထုမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားေသာ စား၀တ္ေနေရး အက်ပ္အတည္းအတြင္း ေရာက္ရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ရပ္တန္႔ေနေၾကာင္း တရား၀င္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ယခုထက္ပို၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့အေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အၾကားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေျခအေနအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအံု အျပည့္အစံု မရွိျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားလာၾကသည္။

Transparency International အဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျခစားမႈညႊန္းကိန္းမွာ စုစုေပါင္း ၁၇၄ ႏိုင္ငံ ရွိသည့္အနက္ အဆင့္ ၁၅၆ တြင္ ရွိေနသည္။

ထိုပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္ ညႊန္းကိန္းထက္ တိုးတက္လာသည္ ဆိုေသာ္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔မွာ အဆင့္တူအေနျဖင့္ ျခစားမႈအဆိုးဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း ၀င္ခဲ့သည္။

ကမၻာေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အဆိုးဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္း၌လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၁၄၆ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၁၄၃ ၌ ရွိေနခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္ မတိုင္မီက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Economic Freedom ညႊန္းကိန္းမ်ားအရလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆိုးဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံ ၁၆၅ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၆၂ တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။

ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားကို တြက္ခ်က္ရာ၌ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ တီထြင္မႈ၊ အခြန္၊ နည္းပညာ၊ ျခစားမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မႈမ်ားကို မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (CPJ) ၏ ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈ အဆိုးဆံုး ဆယ္ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔အၿပီး နံပါတ္(၈)ေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

http://news-eleven.com/

အလံကိုင္ထိုးေဖါက္ခ့ဲေသာ ေဒၚစိန္ေထြးကိုဖမ္ဆီး

တရုပ္သံရံုးကိုအလံကိုင္ထိုးေဖါက္ခ့ဲေသာ
ေဒၚစိန္ေထြးကို ေတာင္ဒဂံု တရားရံုးမွအျပန္တြင္
SBရဲက ထပ္ခ်မကြာဆိုင္ကယ္ျဖင့္လိုက္ျပီး
ကားေပၚမွအဆင္းတြင္ ဖမ္ဆီးေခၚေဆာင္ခ့ဲသည္။
ယခုစစ္ေဆးေနပါသည္ဟု သတင္းရရိွပါသည္။
သတင္းဓါတ္ပုံ- Kyaw Lwin

လက္ပေတာင္းသုိ. ထြက္ခြာလာေသာ ကုိေနမ်ိဳးဇင္ႏွင့္
အဖဲြ.အား ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရး လမ္းဆံုအေရာက္တြင္
ရဲအင္အားမ်ားစြာ ပိတ္ဆို ့ထားကာ တားဆီးခဲ႔ႀကေႀကာင္းႏွင့္
အဆုိပါကားႏွင့္အတူ ရဲမ်ားပါဝင္လ်က္
ကုိေနမ်ိဳးဇင္အား ဒဂံုျမိဳ႕နယ္စခန္းသို ့ေခၚေဆာင္သြားေႀကာင္း
သတင္းရရိွ ပါသည္။
သတင္းဓါတ္ပုံ- ကုိမင္း

မွတ္ခ်က္ထဲမွ
သေရကြင္းဥပေဒ
ပါးစပ္ထဲရွိတဲ့အတိုင္းထင္တာ
လုပ္ေနတဲ့ ဥပေဒအထက္ကလူေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြပါ

လက္ပန္ေတာင္းျပည္သူေတြအတြက္
ဝင္ေရာက္ေတာင္းဆိုျပီး ကူညီသူေတြကို
ဒီလိုဖမ္းေနပါတယ္
----------------
ဒဂံုတရာရံုးသို ့ေခၚေဆာင္စဥ္အခါက
ပုဒ္မ သံုးခုသာေျပာခဲ႔ျပီး

တရားရံုးေရာက္ရွိေသာ အခါတြင္
ပုဒ္မမ်ားမွာ ၂၉၄ ၅၀၆ ၅၀၅(ခ)/၁၁၄
၃၅၃ ၂၄၇ တို ့ျဖင့္အာမခံမေပးပဲ
ရီမန္ႀကီးတစ္ပတ္(၁၄ ရက္)္ ခ်ဳပ္မိန္ ့ျဖင့္ဖမ္းဆီးခဲ႔သည္။

ကိုေနမ်ိဳးဇင္ မေနာ္အုန္းလွ မစိန္ေထြးတို ့အား
၎ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အမႈ႕ဖြင့္ခဲ႔သည္။

ေနာက္ထပ္သုံးဦးထပ္ဖမ္းမည္ဟု သိရသည္
ထိုအထဲတြင္ တင္ထြဋ္ပိုင္ပါ ပါသည္

Demo Min

Nay Myo Zin ဒဂံုရဲစခန္းသို႔ ေနာက္နာရီ၀က္ခန္႔တြင္ ေရာက္ပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲမ်ား၏ ဖမ္းေခၚရာေနာက္ ဒဂံုရဲစခန္းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္ၿပီး အဖမ္းခံလိုက္သြားပါသည္။

ေဒၚေနာ္အုုန္းလွကိုု ယေန႔မနက္ သူေနထိုုင္တဲ့ ရန္ကုုန္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ.နယ္အိမ္ေရွ.မွာ ဖမ္းဆီးသြားျပီး၊ စမ္းေခ်ာင္းရဲစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႔ ဆႏၵျပပြဲမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အတည္ျပဳေျပာဆိုုပါတယ္။ လူအင္အားရာခ်ီရွိတဲ့ဒီဆႏၵျပပြဲကိုု ျမန္မာလူမွႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္းဦးေဆာင္သူ ကိုုေနမ်ဳိးဇင္၊ အမ်ဳိးသမီးကြန္ယက္က ေဒၚေနာ္အုုန္းလွနဲ. ဒီမိုုကေရစီျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ.မွ ဦးဘျမင့္တိုု႔ ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္လိုု႔သိရပါတယ္။

Monday, December 29, 2014

တရုတ္သံရံုးေရွ႔မွာ ဆိုခ့ဲတ့ဲနိုင္ငံေတာ္သီခ်င္။


Moe Myint Thein

၀မ္ေပါင္ခတ္သည့္ျခံစည္းရိုးအားဖ်က္သျဖင့္ ရဲက ေသနတ္ျဖင့္ျပန္လည္ပစ္ခတ္

.......

ရန္ကုုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉

ယေန႔ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၁၅ အခ်ိန္တြင္ လက္ပေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း အနီးရွိ ေဒသခံမ်ားက ၄င္းတိုု႔၏ ေျမယာမ်ားအားသိမ္းဆည္း၍ ျခံစည္းရိုုးခတ္သြားေသာ ၀မ္ေပါင္ကုမၺဏီ၏ သံဆူးၾကိဳးျခံစည္းရိုုးမ်ားအား ျပန္လည္ဆြဲခြာေနသည္ကိုု တားဆီးသည့္အေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ.က ေသနတ္ ႏွစ္ခ်က္ပစ္ေဖာက္ခဲ့သည္။

ရြာသားမ်ားက စီမံကိန္းလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ တရုတ္ႏိုုင္ငံပိုုင္ ၀မ္ေပါင္ကုုမၺဏီ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွထြက္ခြာေရး၊ ေၾကးနီစီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေရးတိုု႔ကိုု ဆႏၵျပေတာင္းဆိုုေနျပီး ဆည္တဲရြာေျမာက္ပိုုင္းရွိ ကုုမၺဏီမွလြန္ခဲ့သည္အပတ္က စီမံကိန္းတိုုးခ်ဲ.ရန္ခတ္သြားသည့္ ျခံစည္းရိုုးအခ်ဳိ.အား ဖ်က္ပစ္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ပြားရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဇီးေတာေက်းရြာ စမ္းျမ၀တီဘုုန္ၾကီးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ဦးအာေလာက က ေျပာၾကားသည္။

ေလာက္ေလးခြမ်ား၊ ဆႏၵျပပိုုစတာမ်ား ကိုုင္ေဆာင္ထားေသာ ဆႏၵျပသမားမ်ား က သံဆူးၾကိဳးျခံစည္းရိုုးမ်ားအနားမွ ျပန္လည္ဆုုတ္ခြာခဲ့ေသာလည္း ဆက္လက္ဆႏၵျပေနေၾကာင္း၊ ေသနတ္ပစ္ခတ္မွႈေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမွႈမရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေၾကးနီစီမံကိန္း လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ပိုုင္ ဦးပို္င္ကုုမၺဏီႏွင့္ တရုုတ္ႏိုုင္ငံပိုုင္ ၀မ္ေပါင္ကုမၼဏီအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို စီမံကိန္းအနီးရွိ လြန္ခဲ့သည့္အပတ္က ရဲတပ္ဖြဲ.မ်ား၏ ပစ္ခတ္မွႈေၾကာင့္ေသဆံုုးခဲ့ေသာ မိုးၾကိဳးျပင္အလယ္ရြာမွ ေဒၚခင္၀င္း ေသဆုံးခဲ့သည္ေနရာ၊ တုံရြာအေနာက္ဘက္ႏွင့္ ဆည္တဲရြာေျမာက္ဘက္တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။

"ကိုေျမေပၚမွာမတရားျခံလာခတ္တာလက္မခံဘူး အဲဒီအတြက္ ျခံစည္းရုိးေတြကို႔ က်ေနာ္တိုု.ရြာသားေတြက ႏုတ္ပစ္ တာကို ရဲေတြက လူအုပ္ၾကားထဲကိုေသနတ္နဲပစ္ျပီး တားတယ္ ကၽေနာ္တို႔ကဆက္လက္ ေတာင္းဆိုမွာပဲ" ဟုဆႏၵျပသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုုထက္က ေျပာၾကားသည္။

ဆည္တဲရြာေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ ၀မ္ေပါင္ကုမၼဏီမွ ကာရံထားေသာ ျခံစည္းရုိးမ်ားကို ျဖိဳဖ်က္ျပီး ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထိုင္သပိတ္စခန္းစတစ္ခုဖြင္လွစ္ျပီး မိမိေျမ ျပန္လည္မေပးမျခင္း ဆႏၵျပေတာင္း ဆိုသြားမည္ျဖစ္ျပီး လက္ရွိအေျခေနတြင္ တုံရြာမွေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဆည္တဲရြာေဒသခံေတာင္းသူမ်ား စုေပါင္းျပီးအင္အား၄၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင္ေတာင္းဆိုေနၾကသည္ဟု လည္းသိရွိရသည္။

“အခုဒီေနရာမွာကၽြန္ေတာ္တိုရြာသားေတြ ကိုေျမကိုျပန္မရမခ်င္း စခန္းဖြင္ျပီးေတာင္းဆိုဖိုလုပ္ေနပါတယ္ သူတိုေသနတ္နဲ႕ပစ္ခ်င္လည္းအေသခံမယ္။ ္ ေျမျပန္မရရင္ဒီေနရာကမထေတာ့ဘူး” ဟု၎ကေျပာၾကားသည္။

စစ္တပ္ပိုုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုုင္လီမိတက္ႏွင့္၀မ္ေပါင္ ကုုမၺဏီတိုု. ဖက္စပ္လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းအားတိုု.ခ်ဲ.ရာ ေျမ ၁ ဧက ၁၈ သိန္းဆိုုသည့့္္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွဳန္းကိုုလက္မခံႏိုုင္ေသာ ရြာသားမ်ား၊ ေျမေလ်ာ္ေၾကးကိုုလံုုး၀လက္မခံဘဲ မိရိုုးဖလာေတာင္သူအလုုပ္ကိုု ဆက္လက္လုုပ္ကိုုင္လိုုေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡအားေျဖရွင္းရာတြင ေဒသပိုုင္ စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသပိုုင္အာဏာပိုုင္မ်ားက ေတြ႔ဆံုုညွိႏွဳိင္းမွႈမ်ားမရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလုုပ္ကိုုင္ေနသည့္္ ၀မ္ေပါင္ကုမၼဏီသည္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူေတြကို အေလးမထားတာေတြရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ပါတီမွ ေဒၚခင္စန္းလွႈိင္က ဆိုုသည္။

“တကယ္ခံစား ေနရတဲ့ေတာင္သူေတြဘ၀ကိုနာလည္မေပးဘူး သူတိုျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္းျပဳလုပ္ေတာ့ ဒီျပသနာေတြက မၾကီးထြားသင္ဘဲၾကီးထြားလာတာ။ ဒီကိစၥမွာတာ၀န္ရွိတာ အစိုးရနဲ႕ကုမၼဏီကတာ၀န္ရွိဆုံးဘဲ။ညိႈႏိႈင္းမႈမလုပ္ ဘဲနဲ႕ဒီတိုင္းဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျပသနာထက္ပုိၾကီးဖိုဘဲရွိတယ္” လိုု႔ ၄င္းကဆိုုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတြင္ ေဒသခံတစ္ဦးေသဆံုုးကာ လူေပါင္း ၁၀ ဦးထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ထိုုအျဖစ္အပ်က္အားရွဳ.ံခ်သည့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုုန္၊ မႏၱေလးျမိဳ.ၾကီးမ်ားတြင္ ဆႏၵျပဳမွႈမ်ား ဆက္တိုုုုက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။

The Yangon Globe

ဂမၻီရႀကိဳင္္ႀကိဳင္ႏွင့္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ (စ/ဆံုး)ဇင္ေယာ္ျဖဴ
(Zaw Wonn Maung ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

‘ကလင္ … ကလင္ … ကလင္…’

‘ဟယ္လို … စခန္းမွဴး ကိုမင္းေမာင္လား … အခုပဲ ရဲခ်ဳပ္က ခင္ဗ်ားကို သူ႔ရံုးခန္း လာခဲ့ပါလို႔ ေခၚေနတယ္’

‘ေအးဗ်ာ လာတာေပါ့’ ဟုေျပာၿပီး ကိုမင္းေမာင္က တယ္လီဖုန္းျပန္ခ်ၿပီးေနာက္ သူ႔ရဲ ႔ကုတ္အကၤ်ီထဲက စီးကရက္ဗူးကို ထုတ္၍ စီးကရက္တစ္လိပ္ကို မီးျခစ္ေပၚ ေဆးသားညီေအာင္ ေခါက္ၿပီး မီးညိွဖြာရိႈက္လိုက္ပါတယ္။ ကုိမင္းေမာင္က သူေသာက္လက္စ စီးကရက္ကို သူ႔ရဲ ႔ႏႈတ္ခမ္းမွာ ေတ့ဖြာရႈိက္ၿပီး လြမ္းေမာျခင္းနဲ႔အတူ ေဆးလိပ္မီးခိုေတြကို မႈတ္ထုတ္လိုက္တယ္။

အမႈမွာ ႏွစ္အေတာ္ပင္ ၾကာခဲ့ေလၿပီ။ မည္သူမ်ွ အမႈမွန္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးပါ။ မေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္မဟုတ္၊ မေဖာ္ထုတ္ရဲေသးတာပါ။

အခ်ိန္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားပံုမွာ ဦးခ်ာလီ (ဦးေစာၾကည္ဖ) (၆ဝ ႏွစ္)၊ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (၅၈ ႏွစ္)၊ သမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚျမစႏၵာ (၃၆ ႏွစ္)၊ မႏွင္းပြင့္ေအး (၂၇ ႏွစ္) ႏွင့္ အိမ္ေဖာ္ မအယ္ေဖာ (၁၅ ႏွစ္) တို႔ ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ဆိုေသာ သတင္းပင္ ျဖစ္သည္။

‘အင္း … အမႈကေတာ့ နက္နဲလာၿပီ ကိုသန္းေအာင္ေရ … ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒလဘက္ကို သြားၾကရေအာင္ဗ်ာ’ ဟု ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ကိုသန္းေအာင္ကို ေခၚေလသည္။ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ကိုသန္းေအာင္မွာလည္း အံ့အားသင့္သြားေလသည္။ ခုကေလးတင္ ရဲခ်ဳပ္ရံုးမွ ဖုန္းလာသည္။ ဒလဘက္သြားမည္ဟု ဆိုေသာ စခန္းမွဴး ကိုမင္းေမာင္အား စဥ္းစားမရေအာင္ပင္ ျဖစ္မိပါသည္။

"ကိုသန္္းေအာင္ေရ … က်ေနာ္တို႔ သမိုင္းဝင္ ဓႏုတ္ေစတီေတာ္နားမွာပဲ ဆင္းရေအာင္ ဘုရားအရင္ဝင္ဖူးမယ္ဗ်ာ"

က်ေနာ္တို႔ ဒလ တဘက္ကမ္းမွ စီးလာတဲ့ အငွားကားသည္ သမိုင္းဝင္ ဓႏုတ္ေစတီအနီးတြင္ ရပ္ေပးလိုက္သည္။ က်ေနာ္နဲ႔ ကိုမင္းေမာင္လည္း ကားေပၚက ဆင္းလိုက္ၾကသည္။

"လာဗ်ိဳး ကိုသန္္းေအာင္ေရ … သံဃာေတာ္ေတြေတာ့ ေရာက္ၿပီး ရြတ္ဖတ္ေနေလာက္ၿပီဗ်"

ေျပာေျပာဆိုဆို က်ေနာ္နဲ႔ ကိုမင္္းေမာင္ သမိုင္းဝင္ ဓႏုတ္ေစတီ အေနာက္ေပါက္ကေန ခတ္သြက္သြက္ ဝင္လာခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြႏု္ပ္မွာ တလမ္းလံုး ၿမိဳသိပ္လာခဲ့ရသမွ် မေနႏိုင္ေတာ့ “ေနပါဦး ကိုမင္းေမာင္ရ … ခင္ဗ်ား အခု ဘုရားဖူးလာတာလား ရဲခ်ုပ္ ဖုန္းဆက္ထားတယ္ေလ”

ကၽြႏု္ပ္မွာ မည္သို႔မွ် ဆက္စပ္၍ ေတြးမရေတာ့သည့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေမးလိုက္မိေလသည္။ “အင္း … ဒီလိုဗ် … ဓႏုတ္ေစတီေတာ္ႀကီးကို ေရွးဘုရင္အဆက္ဆက္က ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္က နန္းသက္ဆက္ရန္ ယၾတာေခ်တဲ့အေနနဲ႔ ထီးတင္ခဲ့တာေလ။ ဆိုလိုတာကဗ်ာ အဲဒီေစတီေတာ္ႀကီးကို ဘုရင္မႀကီး ရွင္ေစာပုကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကလည္း ဘုရင္မတပါးအျဖစ္ သူ႔ကိုယ္သူ သတ္မွတ္ၿပီး ထီးေတာ္တင္ခဲ့တာေပါ့။ အဲဒီမွာ ဇာတ္လမ္းက စတာပဲဗ်ိဳ႕…။ ခင္ဗ်ား ဇာတ္ရည္လည္ေအာင္ ေဒၚမႀကိဳင္အေၾကာင္းကပဲ စရွင္းျပရေတာ့မွာပဲဗ်ဳိ႕ …။

ေဒၚမႀကိဳင္(ခ) ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္

ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားခဲ့သူ၊ ဖားအံနဲ႔ သထံုၿမိဳ႕ၾကားက ေရႊကုန္းေဒသသူ ပအို႔ဝ္၊ တရုတ္ကျပားပအို႔ဝ္လူမ်ိုး ေဗဒင္လကၡဏာ ယၾတာကို အထူးယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သူျဖစ္ပါတယ္္။ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ဟာ သူ႔ခင္ပြန္းေဟာင္းက တိုက္ပြဲက်သြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာမွ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ရခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္အိမ္ေထာင္ႏွင့္ သားတေယာက္ ထြန္းကားဖူးပါတယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊ တပ္မေတာ္အရာရွိငယ္ဘဝက အစိုးရမွေပးေသာ တိုက္ခန္းငယ္ေလးတြင္ သားသမီး ၈ ေယာက္ႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္္။ သာမန္အရာရွိငယ္မ်ားထက္စာလ်ွင္ သားသမီးမ်ားျခင္းေႀကာင့္ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး မ်ားစြာ က်ပ္တည္းခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ကိုယ္တိုင္ စက္ခ်ဳပ္ၿပီး အပိုဝင္ေငြ ရွာခဲ့ရပါတယ္္။ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ ထြန္းႏိုင္ေရႊ (ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ ပထမအိမ္ေထာင္မွ )၊ ႀကိဳင္သန္းေရႊ (သား) ခင္ျပံဳးေရႊ (သမီး)၊ ၾကည္ၾကည္ေရႊ (သမီး)၊ ေအးေအးသစ္ေရႊ (သမီး)၊ သႏၱာေရႊ (သမီး)၊ သန္႔ေဇာ္ေရႊ (သား) တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ သားအငယ္ဆံုး ဘိုးေတာ္သန္းေဇာ္ေရႊ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ရာထူးတက္ၿပီး လာဘ္လာဘမ်ား တိုးတက္လာသျဖင့္ အက်ိုးေပးေသာ သားဟုဆိုၿပီး ဘိုးေတာ္သန္းေဇာ္ေရႊ ေျပာသမွ်ကို ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္မွ ဗိုလ္သန္းေရႊအား ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ၿပီး ခိုင္းပါေတာ့တယ္္။

၁၉၈၂၊ ၈၃ ခန္႔ ဗိုလ္သန္းေရႊ အေနာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ုပ္ ဧရာဝတီတိုင္း တိုင္းမွဴးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္အား အၾကားအျမင္ရ ပအို႔ဝ္အမ်ိုးသမီးတစ္ဦးမွ မိဖုရားျဖစ္မည္ဟု ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္္။ အဆိုပါ တိုက္ဆိုင္မႈဟာ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္မွ ေမာင္သန္းေရႊအား ေဗဒင္လကၡဏာ ယၾတာမ်ားအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မ်ားလာရပါတယ္္။ ေမာင္သန္းေရႊကိုယ္တိုင္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ခိုင္းသည့္ ယၾတာမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အဆိုပါ တိုက္ဆိုင္မႈဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ စစ္ရည္စစ္ေသြးေတြကိုေတာ့ မျမင္ခဲ့ၾကရေပမယ့္ သူက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ရာထူး တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္း (အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ) တိုင္းမွဴး ျဖစ္လာေတာ့ အသက္ ၅၀ ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ တိုင္းမွဴးျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၃ မွာ နခတ တိုင္းမွဴးနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းရဲ႕ ေဒသပါတီေကာ္မတီ ဥကၠဌရာထူးေတြပါ ခ်ီးျမွင့္ခံရၿပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းမွဴးဘ၀ကေန ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ဒု-စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္နဲ႔ ဒု-ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးခံရပါတယ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရပါတယ္။

ေဒၚမႀကိဳင္ရဲ႕ ယၾတာ ေကာင္းလို႔ပဲလား မသိ၊ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ အသက္ ၅၂ ႏွစ္မွာ ရာထူးအဆင့္ ၂ ဆင့္ ခုန္တက္ၿပီး ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတဲ့အေပၚမွာ မဆလတပ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းတပ္မွဴးေတြအတြင္းမွာ မေက်နပ္မႈေတြေတာင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၉၂ ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွာေတာ့ န.ဝ.တ ဥကၠဌ ျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာဟာ သူ႔လက္ထဲ ေရာက္ရွိခဲ့ပါေတာ့တယ္။

၁၉၉၅၊ ၉၆ ခႏွစ္ေလာက္က စၿပီး စစ္တပ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ယခင္ဘဝမ်ားက ေက်ာက္ဆည္တြင္ ဆည္မ်ား တည္ခဲ့ေသာ သာလြန္မင္းတရားႀကီး ျဖစ္ခဲ့သလို ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္လည္း မိဘုရားေခါင္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္္။ အဲဒီအခ်ိန္မွစၿပီး စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကို မယ္ေတာ္ႀကီး ေခၚဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး သားသမီးမ်ားအား သားေတာ္ သမီးေတာ္ဟု ေခၚဆိုရမည္ဟု နႈတ္မိန္႔မ်ား ထြက္လာခဲ့ပါတယ္္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊေနအိမ္ကိုလည္း ေရွးဘုရင္မ်ားကဲ့သို႔ အဆင္အျပင္မ်ား ဆင္ယင္ၿပီး ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္္။ ေဗဒင္လကၡဏာ ယၾတာမ်ားကို ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ အလိုအရ အားလံုးစီမံခြင့္ရွိပါတယ္္။

အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းဆိုရင္ အရင္ဆုံး အခန္းဝမွာ ေရာက္ကတည္းက ဒူးေထာက္လိုက္ပါတယ္္။ ၿပီးမွ ဒူးနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ေျခေထာက္ကို ကိုင္ၿပီး နဖူးႏွင့္ထိ၍ ကန္ေတာ့ပါတယ္္။ ၿပီးမွ ေနာက္ကိုဆုတ္ၿပီး ေကာ္ေဇာတြင္ ၾကံဳ႕ၾကံဳ႕ေလး ထိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္္။ အဲဒီအခ်ိန္ေလာက္က စၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာ ယခင္ဘဝက ေက်ာက္ဆည္မွ သာလြန္မင္းတရားႀကီး ဝင္စားသည္ဆိုၿပီး ဇာတ္လမ္းေတြ စခ့ဲတာ အခုထက္ထိလို႔ ေျပာရပါမည္။ ယၾတာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ေခ်ခ့ဲၾကပါတယ္္။ ဘုရားတည္ျခင္းကိစၥမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ မ်က္ႏွာပံုႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းဆင္းတု ထုလုပ္ၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္ ထားျခင္း၊ ညဘက္တြင္ ၉ မိုင္ ေတာင္ကုန္းေပၚရွိ ဆင္ျဖဴေတာ္ စီးျခင္း အစရွိသည့္ ယၾတာမ်ားအျပင္ အေရးႀကီးသည့္ ေန႔ရက္မ်ားကို ေဗဒင္ နကၡတ္ အလိုအရ ေနာက္ကြယ္မွ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ သန္းေရႊအား ႀကိဳးကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္္။

ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိ တစ္နာရီ တစ္ႀကိမ္ ဖုန္းနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သတင္းပုိ႔ေနရၿပီး ဆင္ႀကီး စားေကာင္း မေကာင္း၊ ေနေကာင္းမေကာင္း စုိးရိမ္ႀကီးစြာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဟာ အပူ (၁၁) မီး ၿငိမ္းေစဖို႔ (၁၁) ရက္ (၁၁) လ (၂၀၀၅) ကို ထြက္ၿပီလို႔ ဝန္ႀကီးေတြအား ေအာ္ခိုင္းၿပီး ရန္ကုန္က ႐ံုးေတြ ေနျပည္ေတာ္ကို အတင္းေရႊ႕ခိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရွးေခတ္နန္းေတာ္ အေဆာက္အဦးေတြလို ေဆာက္ခိုင္းကာ သူကိုယ္တိုင္ သာလြန္မင္းတရားႀကီး ၀င္စားလို႔ဆိုၿပီး ဘုရင္႐ူး႐ူးေနတာေတြရယ္၊ ေရႊတိဂံုဘုရားက ဘုရားဌာပနာေတြကို ေရႊ႕ဖို႔ လုပ္ခိုင္းတာေတြရယ္၊ ေရႊတိဂံုဘုရားက ေက်ာက္စိမ္းဘုရားကို ႏိုင္ငံတကာအႀကီးအကဲေတြ လာေရာက္တိုင္း ဦးခိုက္ခိုင္းတာေတြ၊ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္မွာ လံုျခံဳေရးအတြက္ ဆုိၿပီး ေသနတ္တကားကားနဲ႔ ဦးသန္းေရႊအနားမွာ ေတြ႔ျမင္ရတာေတြ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နာမ္ႏွိမ္ဖို႔ ကတ္ကင္းျဖစ္တဲ့ ၾကက္ဆူပင္ စိုက္ခိုင္းတာေတြ၊ အိမ္ေတာ္ကို လာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြကို ဖ်ာခင္းၿပီးေအာက္မွာ ထိုင္ခိုင္းၿပီး ဆိုဖာေပၚရွိ သူ႔ကို ဖူးေတြ႔ခိုင္းတာေတြဟာ အစဲြအလန္းႀကီးမားမႈနဲ႔ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တဲ့ ေအာက္လမ္းနည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယၾတာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ေခ်ခ့ဲၾကပါတယ္္။ အဂၤါနံျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နံႏွိမ္တ့ဲအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးမင္း ေနျပည္ေတာ္လုပ္ခ့ဲသည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕က်ဳံး၏ ေထာင့္ေလးေထာင့္မွာ အဂၤါနံ စဥ့္အိုးထဲတြင္ ဆီထည့္ၿပီး အဂၤါေန႔ နံနက္အခ်ိန္ ေျမျမဳပ္ခိုင္းသည့္ ယၾတာအားလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္္။ ဘယ္ေလာက္အထိလဲဆိုရင္ မႏၱေလးက မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးကိုေတာင္ ပတၱျမားမ်က္ရွင္ လိုခ်င္လို႔ ဗိုက္ေဖာက္ခဲ့ဖူးတယ္ေလ (၁၉၉၅ /၉၆) ေလာက္တုန္းကေပါ့။

အယူအဆ အစြဲအလမ္း ႀကီးမားၿပီး အာဏာရူးသြပ္ေနတဲ့ မႀကိဳင္ႀကိဳင္ဟာ ေဗဒင္နကၡတ္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နာမ္ႏွိမ္ေစဖို႔ အဂၤါသား ဗုိလ္စိုး၀င္းကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေသြးထုိးစီစဥ္ခဲ့ၿပီး၊ နန္းေျပာင္းနန္းလႊဲျဖစ္မွသာ ယၾတာအရ ေခ်ၿပီးသား ျဖစ္မည္ဟု ကိုးကြယ္တဲ့ ဆရာမ်ားက ေျပာၾကပါတယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္း ကိုးကြယ္တဲ့ သကၤန္းကၽြန္းမွ အၾကားအျမင္ဆရာမတစ္ဦးရဲ႕ တုိက္တြန္းမႈအရ ၾကက္ဆူပင္ စိုက္ခုိင္းခဲ့သလုိ မေျပာင္းရေအာင္ ေျပာင္းဖူး စိုက္ခိုင္းေစၿပီး၊ ၾကက္ဆူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကတ္ကင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယၾတာအေခ်ေကာင္းမႈေၾကာင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္ကာ တျပည္လံုး က်က္က်က္ဆူသြားခဲ့ရပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အလံ အေျပာင္းအလဲ အခမ္းအနားမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နာမ္နွိမ္တဲ့အေနႏွင့္ (စုၾကည္) စင္ၾကယ္ဘိနပ္ စီးေစခဲ့ပါတယ္။

အမွတ္ ၁၂၆၊ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္း၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။

အခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ျဖစ္၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူကံုထံရပ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမ့ဳိနယ္ ေနရာသည္ အေစာင့္အၾကပ္ ထူထပ္ၿပီး တစိမ္းတရံ မ်က္ႏွာမြဲတဦး ဝင္ေရာက္ ျဖတ္သန္းရန္ပင္ လြယ္ကူလွသည့္ ေနရာမဟုတ္။ ထိုစိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္း၊ အမွတ္ ၁၂၆ တြင္၊ ဦးခ်ာလီ (ဦးေစာၾကည္ဖ) (၆ဝ ႏွစ္)၊ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (၅၈ ႏွစ္)၊ သမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚျမစႏၵာ (၃၆ ႏွစ္)၊ မႏွင္းပြင့္ေအး (၂၇ ႏွစ္) ႏွင့္ အိမ္ေဖာ္ မအယ္ေဖာ (၁၅ ႏွစ္) တို႔ မိသားစုဝင္ ၄ ဦးႏွင့္ အိမ္အကူ လုပ္သားတဦးတို႔ ေနထိုင္ၾကေလသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မိုးကုတ္သူေဌး ဦးျမေမာင္၏ အဆက္အႏြယ္မ်ား လည္းျဖစ္ၾကေလသည္။ မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္ဆိုလွ်င္ ေရွ႕မီေနာက္မီ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သိၾကေပသည္။ ေဆြမ်ိဳးစဥ္ဆက္ မည္မွ်ခ်မ္းသာေၾကာင္း ယခုတိုင္ သားသမီးေျမးတို႔ကိုပင္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္၍ ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ားသိပင္ျဖစ္၏။ မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္မွာ ေရွးအစဥ္အဆက္မွပင္ ပတၱျမားတြင္းမ်ား ပိုင္ခဲ့သူျဖစ္ရာ၊ ယခုတိုင္ ပတၱျမားမ်ားကို ေသတၱာမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္း သိုေလွာင္ထားသူျဖစ္ေပသည္။

တေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ရိပ္သာႏွင့္ မေ၀းသလို လူကံုထံမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ား ေနထိုင္ၾကသည့္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းတြင္ လူစိတ္၀င္စားခံရဆံုး လူသတ္မႈတစ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ေန႔ခင္းအခ်ိန္တြင္ ကားျဖင့္ ၀င္လာၿပီး အိမ္ရွိ မိသားစုအားလံုးကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္သြားခဲ့ျခင္းအား အဆိုပါလမ္းသြယ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာတ၀ိုက္တြင္ ထားရွိသည့္ လံုၿခံဳေရးရဲမ်ား မသိရွိလိုက္သည့္ အျဖစ္ကလည္း မယံုႏိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထူးဆန္းေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ အသတ္ခံရသူမ်ားမွာ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားႀကီး စပ္ခြန္ဖ၏ သားျဖစ္သူ ဦးခ်ာလီႏွင့္ မိုးကုတ္ ဦးျမေမာင္တို႔၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚစန္းစန္းျမ၊ သမီး ၂ ဦးနွင့္ အိမ္ေဖာ္တဦးတို႔ ျဖစ္သည္။ ေသနတ္သမားမ်ားက လက္၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦးေခါင္းတို႔ကို ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္မ်ားစြာ ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး မီးခံေသတၱာအတြင္းမွ ေဒၚလာေငြမ်ား တန္ဖိုးႀကီး စိန္ေရႊ ရတနာမ်ားအား ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။

ရွင္ေစာပု ဘုရင္မႀကီး ဝတ္ဆင္ခဲ့သည့္ နားကပ္တစ္ဘက္ … အင္း … ဇာတ္လမ္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္စိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းၿပီး ေတာ္ေတာ္လည္း ယုတ္မာပက္စက္တာပဲ …

ကိုမင္းေမာင္က သူ ေသာက္လက္စ စီးကရက္ကို သူ႔ရဲ ႔ႏုတ္ခမ္းမွာ ေတ့ဖြာ ရႈိက္ၿပီး ေဆးလိပ္မီးခိုေတြကို မႈတ္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူက “ဒါေပါ့ဗ်ာ .. သူတို႔ရဲ႕ ေလာဘက အေတာမသတ္ႏိုင္သလို အမွားေတြကို မွားၿပီးရင္း မွားေနတာေတြေတာင္ မျမင္ႏိုင္ပဲျဖစ္ရတာပဲ။”

‘‘ကိုမင္းေမာင္ ခင္ဗ်ားလည္း ေတာ္ေတာ္ ေလ့လာထားတာပဲဗ်’’

‘‘ဒါေပါ့ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရဲဝန္ထမ္းဆိုေတာ့ အဘက္ဘက္က သိေအာင္ လုပ္ထားရတာေပါ့ …”

‘‘ဒါနဲ႔ ဆက္စမ္းပါဦး ဓႏုတ္ေစတီေတာ္ႀကီးကို လာရတဲ့အေၾကာင္းက ဘယ္လိုမ်ား ပတ္သက္ေနသလဲဗ်။”

‘‘အင္း ခုနက ေျပာထားတဲ့အတိုင္းပဲ ေဒၚမႀကိဳင္က မိဖုရားရူး ရူးေနရာကေန ဘုရင္မပါ ျဖစ္ခ်င္လာတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္္ကလည္း ဘုရင္မတပါးအျဖစ္ သူ့ကိုယ္သူ သတ္မွတ္ၿပီး ဘယ္သူက ဖြလိုက္လဲ မသိပါဘူး၊ ဘုရင္မႀကီး ရွင္ေစာပုရဲ႕ ဝတ္ဆင္ခဲတဲ့ နားကပ္တစ္ဘက္ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းအနံ႔ ရပါေလေရာ …။ အဲဒီမွာ မရမက ရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ေတာ့တာပဲဗ်ိဳ႕။”

“ဒါနဲ႔ အဲဒီနားကပ္က ဘယ္သူ႔ဆီမွာတဲ့လဲ”

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လပိုင္းမွာ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ အသတ္ခံရတဲ့ ငါးေလာင္းၿပိ္ဳင္ လူသတ္မႈကို ခင္ဗ်ားမွတ္မိလား …”

“ဟာ သိတယ္ေလ”

“အင္း … အဲဒီ အသတ္ခံရတဲ့ ငါးေယာက္က မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္ေလ”

“အဲဒါလည္း က်ဳပ္ သိပါတယ္ဗ် ကိုမင္းေမာင္ရ … မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္ဆိုရင္ ေရွ႕မီေနာက္မီပုဂၢိဳလ္တို႔ အကုန္သိၾကပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးစဥ္ဆက္ မည္မွ်ခ်မ္းသာေၾကာင္း ယခုတိုင္ သားသမီးေျမးတို႔ကိုပင္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း အားလံုးသိေနၾကတာပဲ။ မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္က ဟိုးေရွးအစဥ္အဆက္ကထဲက ပတၱျမားတြင္းေတြ ပိုင္ခဲ့တယ္၊ ယခုတိုင္ ပတၱျမားေတြကို ေသတၱာမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္း သိုေလွာင္ထားတဲ့သူေပါ့ဗ်ာ။”

“ဒါေပါ့ဗ်ာ အခုမွ လိုရင္းေရာက္ေတာ့မွာ .. အဲဒီ မိုုးကုတ္ဦးျမေမာင္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြထဲမွာ ရွင္ေစာပုဘုရင္မႀကီး ဝတ္ခဲ့တဲ့ နားကပ္တစ္ဘက္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ေပါ့ဗ်ာ”

“ဗ်ာ … ဘယ္လို … ခင္ဗ်ား ဆိုလိုတာက .. လူသတ္တရားခံက …”

ႏိုး … ႏိုး … ႏိုး … ကိုသန္းေအာင္ … က်ဳပ္က သူတို႔ တိုက္ရိုက္သတ္တယ္လို႔ မဆိုလိုဘူး။ တနည္းနည္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ ေျပာတာ ...”

“က်ဳပ္ေတာ့ … နားမလည္ေတာ့ဘူးဗ်ာ … လိုက္မမီလို႔လားေတာ့မသိ … ခင္ဗ်ားပဲ ရွင္းျပေပေတာ့ဗ်ဳိ႕ …”

“ဒီကိစၥရဲ႕တရားခံကို သိလည္းသိေရာ အကုန္လံုးက လက္ေရွာင္ေနၾကတာေလ ဘယ္သူမွ အစ မေဖာ္ရဲေတာ့ဘူး။ အခုလည္း က်ဳပ္ကို ရဲခ်ဳပ္ ဖုန္းဆက္တာ ဒီအမႈကိစၥကို ႏႈတ္ဆိတ္ေနဖို႔ပဲဗ်ိဳ႕ …”

“ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီနွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးတို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး သိၿပီး အဲဒီအမႈကို ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ဖို႔ လက္တြန္႔ေနၾကတယ္ေလ။ က်ဳပ္က ဒီဓႏုတ္ေစတီကို လာရတာက ေဒၚမႀကိဳင္ ထီးတင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားလို႔ လာခဲ့တာ… အဲဒီ ရွင္ေစာပု ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ နာကပ္တစ္ဘက္ကို ရ မရေတာ့ မသိဘူး။ အဲဒီ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒၚမႀကိဳင္က နနး္သက္ဆက္ဖို႔ ယၾတာေျခမယ္ ဆိုၿပီး ေဟာဒီ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ဓႏုတ္ေစတီေတာ္ႀကီးကို ထီးတင္ဖို႔ လုပ္ေတာ့တာပဲ။”

“ကဲ လာဗ်ာ … ေဟာ ဟိုမွာ က်ုပ္ တပည့္ေလး ေနတဲ့ အိမ္ပဲ အဲဒီမွာ ေစတီေတာ္ႀကီး ထီးတင္စဥ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေမးၾကရေအာင္ …”

“ကဲ ေမာင္ေလးေမာင္ေရ မင္းပဲ ရွင္းျပလိုက္ပါကြာ။ ဓႏုတ္ေစတီေတာ္ႀကီး ထီးတင္တုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို …”

“ဒီလိုဗ် … တေလာက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔က ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ဦးစီးၿပီး ထီးတင္လွဴခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၃ ရက္အၾကာမွာ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီ ၅ မိနစ္ခန္႔မွာ ၿပိဳက်ခဲ့တာ ခင္ဗ်ားသိတယ္မဟုတ္လား …”

“ေအး … ဗ် .. ကၽြန္ေတာ္ ၾကားမိလိုက္တယ္”

“အဲဒီ .. ဓႏုတ္ေစတီေတာ္ႀကီး ၿပိဳက်ခဲ့စဥ္က ရုတ္တရက္ အေမွာင္က်လာၿပီး မီးလံုးအနီႀကီးေတြ ျဖတ္သန္းလာတာ မၿပိဳက်မီ ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားမွာ ေစတီႀကီး၏ အရိပ္ကို ထီးေတာ္မပါဘဲ ေကာင္းကင္မွာ ဖူးေတြ႔ရတယ္”

“ႏို႔ … ေနပါအုန္း၊ အဲဒါနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ပတ္သက္ေနတုန္းဗ်။”

“အဲဒီအခ်ိန္ကထဲက စၿပီး ဘယ္သူမွ ထီးမတင္ရဲေတာဘူးဗ်ိဳ႕၊ အထူးသျဖင့္ ေဒၚမႀကိဳင္တို႔မိသားစုေပါ့ဗ်ာ”

“အဲဒီတုန္းက ေစတီၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူ ၂၀ ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ပဲ ရပ္ရြာက ဦးစီးၿပီးေတာ့ ထီးေတာ္တင္ဖို႔ လုပ္ေနၾကရတာေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးနဲ႔ ေဒၚမႀကိဳင္တို႔ကေတာ့ ဒီဘုရားႀကီးအတြက္ လွဴဒါန္းမႈ မျပဳေတာ့ဘူးလို႔ သိရတာပဲ ... ဒီတေခါက္ ထီးတင္ပြဲနဲ႔ စိန္ဖူးေတာ္တင္ပြဲကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မိသားစုဝင္ေတြ တစ္ဦးမွ် မပါဝင္ေတာ့ဘူးလို႔ သိရတယ္။ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီက ေျမသားအေပ်ာ့အမာ စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ေနၾကတယ္ေလ။”

“ဒီေစတီေတာ္ႀကီးက ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားတဲ့ ဘုရင္မင္းအဆက္ဆက္က ျပဳျပင္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကတာ .. သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၄၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ဆံေတာ္ႏွစ္ဆူႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္ ၂၄ ဆူကို ဌာပနာၿပီး သထံုမင္း စူဠသီရိမာေသာက အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေလးသည္ရြာမွာ တည္ထားခဲ့တယ္။ စတည္ခါစက ဒုႏၷိဂၢဟ ေစတီလို႔ ဘြဲ႔အမည္တြင္ၿပီး ေခတ္ေတြေျပာင္းလာေတာ့ ဓႏုတ္ေစတီလို႔ ေခၚလာၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ အင္း … ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၇၁၅ ခုႏွစ္ေလာက္က ဟံသာဝတီဘုရင္ ဗညားဦး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၇၅၆ မွာ ဘုရင္ သုတေသာမ ရာဇာဓိရာဇ္ တို႔က ျပဳျပင္ တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး သကၠရာဇ္ ၈၁၉ ခုႏွစ္မွာငလ်င္လႈပ္ၿပီး ၿပိဳက်ခဲ့ေတာ့ ဘုရင္မႀကီး ရွင္ေစာပုကေနၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ ကိုးကြယ္ခဲ့တယ္ေလ။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သကၠရာဇ္ ၈၁၉ မွာ ဓမၼေစတီမင္း၊ သကၠရာဇ္ ၉၀၁ ခုႏွစ္မွာ ေတာင္ငူဘုရင္ တပင္ေရႊထီး၊ သကၠရာဇ္ ၉၂၆ မွာ ဘုရင့္ေနာင္၊ သကၠရာဇ္ ၁၀၀၆ မွာ သာလြန္မင္း၊ သကၠရာဇ္ ၁၀၄၁ မွာ မင္းရဲေက်ာ္ထင္၊ သကၠရာဇ္ ၁၁၇၃ မွာ ဘိုးေတာ္မင္းတရား တို႔က တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။” ဟု လူငယ္ေလး ေမာင္ေလးေမာင္ က ရွင္းျပေလသည္။

“ဘယ္ဆိုးလို႔တုန္းဗ် ကိုမင္္းေမာင္၊ ခင္ဗ်ားတပည့္က ဗဟုသုတ ေတာ္ေတာ္စံုသားဗ်”

“ဒါေပါ့ ကိုသန္းေအာင္ရာ က်ဳပ္ကလည္း ဒီလိုေတာ္တဲ့ လူငယ္ေတြ ေပါင္းထားရတာေပါ့ဗ်”

“ကဲ .. ဆရာတို႔လည္း နားနားေနေန လက္ဖက္ရည္ေလး ေသာက္ၿပီး စကားေျပာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘုရားမွာ သံဃာေတာ္ေတြ ၾကြလာလို႔ သြားၿပီး လုပ္အားေပးလိုက္ဦးမယ္” ဟု ေျပာေျပာဆိုဆိုပင္ ထိုလူငယ္ေလး ေမာင္ေလးေမာင္မွာ ေစတီေတာ္ႀကီးဘက္သို႔ ထြက္သြားပါေတာ့တယ္။

“ဒါနဲ႔ ကိုမင္းေမာင္ရ … ကၽြန္ေတာ္ မသိလို႔ ေမးပါရေစဦး။ အဲဒီ ေဒၚမႀကိဳင္က ဘာျဖစ္လို႔ ထီးေတာ္ ျပန္မတင္ရဲေတာ့တာလဲဗ်”

“ဒီလို ကိုသန္းေအာင္ရဲ႕ ပထမေတာ့ ေဒၚမႀကိဳင္က သူ႔ရဲ႕ အခါေတာ္ေပးေတြက မိဘုရားျဖစ္မယ္လို႔ ေဟာလိုက္တယ္ေလ။ အဲဒီမွာ သူ႔ကိုယ္သူ မိဖရားျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ ယၾတာေတြ အမ်ိုးမ်ိုးေခ်ခဲ့တယ္။ တိုက္ဆိုင္မႈလားေတာ့မသိဘူး၊ သူ႔ေယာက္်ား ဗို္လ္သန္းေရႊကလည္း ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သူ႔လက္ထဲ ရခဲ့တာပဲမဟုတ္လား။ အခုအခ်ိန္အထိ ဘယ္သူ လွန္ရဲလို႔လဲ။ အခု ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈမွာ သူတို႔မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္လည္း ဆိုေရာ အကုန္လံုးက တြန္႔သြားၾကတာ အမႈမွန္ ဘယ္သူမွ မလိုက္ရဲဘူး။ က်ဳပ္တို႔ကိုေတာင္ နႈတ္ဆိတ္ေနဖို႔ ေျပာေနၾကတာ။ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ေတာင္ သူ႔ကို လံုျခံဳေရးေပးမွ ဒီအမႈကိစၥ ေျပာႏိုင္မယ္တဲ့ေလ ...။ အဲဒီေတာ့ ေဒၚမႀကိဳင္က မိဘုရားရူး ရူးေနရာက ဘုရင္မပါျဖစ္ခ်င္ေနတာ သူ႔ကို ဘယ္သူမွ ေမာ္မၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ေနတာ။ အဲဒီေတာ့ သူရထားတဲ့ ေနရာကေနၿပီး ျပန္ျပဳတ္မက်သြားေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ႏွိပ္ကြက္ေတာ့တာေပါ့။ သူက ဘုရင္မျဖစ္ခ်င္လာတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ရွင္ေစာပု ဘုရင္မႀကီးကို အားက်ၿပီး အေဆာင္အေယာင္ေတြ လိုခ်င္လာေတာ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ မင္းမဲ့စရိုက္ေၾကာင့္ ဘုရားတန္ခိုးျပတာလား မသိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြ အကုန္လံုး ေနာက္ထပ္ ထီးေတာ္မတင္ရဲၾကေတာ့ဘူးဗ်။

အဲဒီအေၾကာင္းေတြ ေျပာရရင္ေတာ့ ‘စိန္စီေသာည’ ကေန စရမွာပဲဗ်ိဳ႕ …။

စိန္စီေသာည

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ သမီးေတာ္ေလး၏ မဂၤလာပြဲ "စိန္စီေသာည" ၏ ဇာတ္လမ္းအစပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုနွစ္က ႀကီးမားတဲ့ စိန္ဘယက္ႀကီးကို အခန္႔သားဆြဲရင္း အေနာက္တိုင္းသားတေယာက္၏ မ်ဳိးေစ့ကို လြယ္ကာ လူပံုအလည္၌ မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းျဖင့္ ႏြားေရြးပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေမာင္သန္းေရႊ ေဒၚမႀကိဳင္တို႔၏ ရႈမၿငီးေသာ သမီးကညာ၏ မဂၤလာပြဲမွ စတင္ကာ သူၾကြယ္မိသားစုခမ်ာ လုပ္ၾကံခံလိုက္ရပါတယ္။

ထိုဦးျမေမာင္ ေဆြမ်ိဳး - အသတ္ခံရသူတို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ဆက္သြယ္မႈအရ မႏၱေလးတိုင္းမွဴး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ (တိုင္းမွဴးဘ၀က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္)၊ ဇနီး ေဒါက္တာေဒၚတင္လင္းျမင့္ ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးခြင့္ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ခင္မင္ရာမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသမီး မဂၤလာေဆာင္မည္ရွိေသာအခါ ေခတၱပြဲေနပြဲထိုင္ ငွားရမ္းပါမည့္အေၾကာင္း ေဒါက္တာေဒၚတင္လင္းျမင့္မွတစ္ဆင့္ စကားကမ္းလွမ္း ငွားရမ္းခဲ့ျပီး ေဒါက္တာ ေဒၚတင္လင္းျမင့္ႏွင့္ မ်က္ႏွာနာသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊ အာဏာအရွိန္အ၀ါေၾကာင့္တစ္ဖံု ငွားရမ္းလိုက္ၾကပါတယ္။

မဂၤလာပြဲၿပီးသည့္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသမီးမ်ားက ေဒါက္တာေဒၚတင္လင္းျမင့္မွတစ္ဆင့္ စကားပါးလိုက္၏။ စိန္မ်ားကို ေရာင္းပါ။ ေစ်းဘယ္ေလာက္ ဖြင့္မည္လည္းဟု အေမးခိုင္းလိုက္ရာ မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္မွာ ေရွးအစဥ္အဆက္မွပင္ ပတၱျမားတြင္းမ်ား ပိုင္ခဲ့သူျဖစ္ရာ၊ ယခုတိုင္ ပတၱျမားမ်ားကို ေသတၱာမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္း သိုေလွာင္ထားသူျဖစ္ေပရာ ေငြမလိုေခ်။ "ေငြမလို၊ သည္စိန္တို႔မွာ ေဆြမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ စိန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မေရာင္းခ်ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွာ ေဆြမ်ိဳးဂုဏ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း ကြယ္လြန္သူတို႔မွ ျပန္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသမီးမ်ားမွ "ျမန္မာေငြမို႔ ျငင္းသလား။ ေဒၚလာႏွင့္ေပးေခ်ပါမည္။ ႀကိဳက္တဲ့ေစ်းေျပာပါ၊ ေဒၚလာႏွင့္ေခ်မည္" ဟု ျပန္ေျပာတိုက္တြန္းခိုင္းျပန္ပါတယ္။ ကြယ္လြန္သူတို႔မွ "မည္သို႔မွ မေရာင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေဒၚလာလည္း မလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားပစၥည္း ဆိုလွ်င္ အလကားပင္ လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဤစိန္တို႔မွာ ေဆြမ်ိဳးစဥ္ဆက္ထိန္းသိမ္းရမည္ဟု အဖိုး မေသမီကပင္ တာ၀န္ေပးခဲ့ေသာ စိန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မေရာင္းႏိုင္ေၾကာင္း" ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရပါတယ္။

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရသည့္ မိသားစုသည္ ၄င္းတို ့မိသားစု ပိုင္ေသာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ရတနာကို ျပန္လည္ကာ မိႀကိဳင္ထံမွ ဖုန္းဆက္ေတာင္းခံရာ ေန႔ေရႊ႕ ညေရႊ႕ လုပ္ေနသည့္ ခ်စ္တီးမယားအက်င့္ က်င့္ၾကံေသာ မိႀကိဳင္က စိတ္ကြက္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ အဲဒီေနာက္မွာ ဘုရင္မ ရွင္ေစာပုရဲ႕ နားကပ္တစ္ဘက္ သတင္းကလည္း ထြက္လာေတာ့ ဘုရင္ရူးရူးေနတဲ့ မိသားစုအတြက္ လိုခ်င္စရာ ျဖစ္လာေတာ့တာေပါ့ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိႀကိဳင္ စိတ္ကြက္ေတာ္မူကာ ၀ လူမိ်ဳးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ယိုးဒယားလူမ်ဳိး ေလးေယာက္ပါေသာ ေၾကးစားလူသတ္သမားအဖြဲ႔ကို ငွားရမ္းကာ လုပ္ၾကံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္္။

အဲဒါကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသံရံုးမ်ားသို႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၾကကာ သူတို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိဟု လက္ဦးမႈရယူထားပါတယ္္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းတို႔လည္း ထိုကိစၥကို သိရွိၾကေသာ္လည္း ေဒၚမႀကိဳင္ႏွင့္ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ လုပ္သည့္ကိစၥျဖင့္သျဖင့္ ထိုရဲစြမ္းသတိၱနွင့္ အလြန္တရာ ျပည့္စံုဟန္ ဟန္ေရးျပေလ့ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားလည္း ထမိန္ျဖင့္ အအုပ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံလွသျဖင့္ နွာေစးေနၾကေပသည္။ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီနွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးတို႔ကေတာ့ သတိၱရွိ၍ေပေလာ ပိုမိုအေၾကာက္လြန္၍ေလာ မသိ၊ ထိုအမႈကို ႏႈတ္ဆိတ္လို႔ ေနၾကေပေတာ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ မႈခင္းအသြားအလာ စစ္ေဆးစဥ္က က်ည္ဆံနံပါတ္မ်ားမွာ သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဘို (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ဘို) ၏ နံပါတ္မ်ား၊ အျခား မသြားေသးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္၏ က်ည္နံပတ္မ်ား ေတြ႔ရွိရသည္ဟု သိရ၏။ သတင္းအမွန္မွာ "ေရႊသမင္ဘယ္က ထြက္၊ မင္းႀကီးတာမွ ထြက္" ဟု ဆိုရေပခ်ိမ့္မည္။

ေမာင္ဘို ေသဆံုးၿပီးေနာက္ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္မည္ဟု သတင္းသန္႔သန္႔ ထြက္လာ၏။ သို့ေသာ္ ဤအစိုးရလက္ထက္၌ ဤအမႈမွန္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ေပသည္။ မၾကာခင္ကမွ မႈးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥနဲ႔ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရတဲ့ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ရဲ႕ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈမွာ နအဖ စစ္ဘီလူးေခါင္းေဆာင္ သန္းေရႊရဲ႕မိန္းမ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အသံထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥနဲ႔ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရတဲ့ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္က သူ႔ရဲ႕ကိစၥကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ ဒီငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္မယ္လို႔ ျပန္လည္ၿခိမ္းေျခာက္တယ္လို႔ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္နဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန သတင္းေတြ ျပန္ထြက္လာပါတယ္။

ကဲ … ဇာတ္လမ္းကေတာ့ အေျဖက ရွင္းေနၿပီ ကိုသန္းေအာင္ေရ ဒီအမႈမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြလည္း လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရတဲ့ အမႈတစ္ခုပါပဲဗ်ာ … ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းေတြကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ၾကအုန္းေပါ။ ကဲဗ်ာ … အခ်ိန္လည္း မနည္းေတာ့ဘူ။ ရန္ကုန္ဘက္ကမ္းကို ျပန္ၾကရေအာင္၊ ရဲခ်ဳပ္ရံုးကိုလည္း ဝင္ရအုန္းမယ္ …။

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၂ ၊ ၂၀၁၁ (YPI) - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္းတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွွစ္ မတ္လက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈမွ က်န္ရစ္သည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ားအား ေသဆံုးခဲ့သူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးရင္းသူ ႏွစ္ဦးကို ခြဲေ၀ေပးလိုက္ၿပီဟု သိရပါတယ္။ လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ တရားခံကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ အေမြခြဲေ၀ျခင္းကို တရားရံုးမွတဆင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူသတ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မီးခံေသတၱာ ၁၀ လံုးအနက္ ၇ လံုးသာ ဖြင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၃လံုးမွာ ဖြင့္မရသျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ က်န္ရစ္သည့္ မီးခံေသတၱာတြင္းမွ ေဒၚလာေငြမ်ား၊ စိန္ႏွင့္ အျခားရတနာ အမ်ားအျပား သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့သည္ဟု ထိုစဥ္က ပါ၀င္ခဲ့သူ ရဲ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနအိမ္ ကားမ်ားႏွင့္ စိန္ေရႊ ရတနာမ်ားအား အစိုးရက တာ၀န္ယူ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ အလြန္မ်ားျပားၿပီး အသတ္ခံရရာ အိမ္ႏွင့္ ကား ၄ စီးအား က်ပ္ သိန္း ၃ သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ခဲ့သလို က်ပ္ သိန္း ၂ ေထာင္ ၃ ေထာင္တန္သည့္ တစ္ပြင့္စိန္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ေသဆံုးသူ ဦးခ်ာလီ၏ ညီျဖစ္သူႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းျမဘက္မွ အေဖတူ အေမကြဲ ေမာင္ျဖစ္သူတို႔အား တ၀က္စီ ေ၀ခြဲရရွိခဲ့ၿပီး အေတာ္မ်ားျပားသည့္ ေငြပမာဏကို အစိုးရဘ႑ာႏွင့္ ေမတၱာေၾကးအျဖစ္လည္း ေပးအပ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါတယ္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ မိသားစုအရင္းမ်ားအားလံုး ေသဆံုးခဲ့ၾကရသျဖင့္ လူသတ္သမားမ်ား လက္ထဲမည္၍ မည္မွ် ပါသြားသည္။ မည္မွ် က်န္ရစ္သည္ကို အတိအက် ေျပာႏိုင္သူမရွိဟုလည္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုပါတယ္။ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ ၃ လၾကာမွ် ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံခဲ့ရသည့္ ဦးခ်ာလီႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းျမ၏ သားမက္ျဖစ္သူ ဦးသုေဇာ္အား ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား ခြဲေ၀ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ေနာက္ထပ္ သတင္းတစ္ခုကေတာ့ မိုးကုတ္သူေ႒း ဦးျမေမာင္နဲ႔ ေဒၚအုန္းၾကည္တို႔ရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာသမီး၊ ေဒၚစန္းစန္းျမနဲ႔ ခင္ပြန္း ဦးေစာၾကည္ေဖတို႔ရဲ႕ ေမြးစားသမီးျဖစ္တဲ့ မျမစႏၵာရဲ႕ ခင္ပြန္းဦးသုေဇာ္ဟာ အေလာင္းအစား ခံုမင္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဴပ္သာေအး သား အစရွိတဲ့ နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သားသမီးေတြ အပါအ၀င္ ဦးသုေဇာ္တို႔ ေလးေကာင္ဂ်င္ ကစားၾကရာ ဦးသုေဇာ္ အႀကီးအက်ယ္ ႐ႈံးၿပီး အေၾကြးပါတင္သြားတယ္။ အဲ့ဒီအေၾကြးေတြ ေခ်ဖို႔အတြက္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္က ဦးသုေဇာ္ကို သူ႔ေယာကၡမပိုင္တဲ့ ပတၱျမားႀကီးကို ယူေပးဖို႔ စီမံညႊန္ၾကားခဲ့ရာက ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုကဲ့သို႔ တရားခံ မေဖာ္ႏိုင္ေသာ၊ မေဖာ္ႏိုင္္သည္မဟုတ္ မေဖာ္ဝံ့ မေဖာ္ထုတ္ရဲေသာ အမႈေပါင္းမ်ားစြာပင္ ရွိေနပါေသးသည္။

ဇင္ေယာ္ျဖဴ
ေလးစားလွ်က္

တရုတ္သံရံုးအနားမွာ ကိုေနမ်ိဳးဇင္တို႔အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ရဲေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ႕


သက္ႏွင္း သုႏၵရီ
ဒီည တရုတ္သံရံုးအနားမွာ ကိုေနမ်ိဳးဇင္တို႔အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ရဲေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကတာ ဆႏၵျပသူေတြ ထိခိုက္မႈရွိမရွိ မသိရေပမဲ႔ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္တာေတာ့ ေတာ္ေတာ္အေျခအေန ဆိုးတယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္…


ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္းအား လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အင္အားသံုးပိတ္ဆို့

r

Kyaw Naing
ယေန႔ရန္ကုန္လက္ပံေတာင္းအေရး ဆႏၵျပပြဲ အေရးေပါ္အေျခအေန
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ား တရုတ္သံရံုးေရွ႔သို့ မသြားေရာက္နိုင္ေစရန္အတြက္
ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္းအား လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အင္အားသံုးပိတ္ဆို့ထားပါသည္။ လမ္းအထဲတြင္ စြမ္းအားရွင္မ်ားကလည္းအသင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနႀကပါသည္။


႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြား

ညေန ၆း၃၅

ဆီးသီးဗန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ Facebook ေပၚမွ အေမးအေျဖမ်ားEleven Media Group
 Yesterday at 8:50pm ·  ·


(ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ၂၀၁၄)

ဆီးသီးဗန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ Facebook ေပၚမွ အေမးအေျဖမ်ား

(Written By: ေနထြန္းႏုိင္)

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳဘတ္ဂ်က္အေပၚ လာဘ္စားမႈမ်ားအား “ပြဲေစ်းတန္း ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ျခင္း” ဟု တင္စားေျပာဆိုခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ဦးရဲထြဋ္၏ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ဦးရဲထြဋ္ Facebook ေပၚမွ အေမးအေျဖမ်ားမွာလည္း ျပည္သူလူထုအၾကား ဂယက္႐ိုက္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ လာဘ္စားမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပြဲေစ်းတန္းမွာ ဆီးသီးဗန္း ေမွာက္က်သလိုပဲ။ ေမွာက္လည္းက်ေရာ ဟိုလူက တစ္ဆုပ္ႏိႈက္စား၊ ဒီလူက တစ္ဆုပ္ႏိႈက္စား ဆီးသီးက တစ္ဝက္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဘတ္ဂ်က္က အဲဒီလို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးက ေတာင္းခံလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳ ေပးေနသည့္တိုင္ လာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္၏ တစ္ဝက္ကိုသာ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳေနရျခင္းအား ရည္ၫႊန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုယ္စား ဦးရဲထြဋ္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္၌ ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ကို ယူထားရတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ေျပာတာ လက္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မိမိရဲ႕တာဝန္ ေလးနက္မႈေၾကာင့္ သူေျပာတဲ့ စကားေတြဟာ ပိုၿပီး တိတိက်က်ျဖစ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနလဲ၊ တိက်စြာေျပာရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆိုခဲ့သည္။

ဦးရဲထြဋ္က ယင္းကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုမာန္သူရွိန္က The Daily Eleven သတင္းစာတြင္ “ဦးရဲထြဋ္တံု႔ျပန္၍ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္” ေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့သည္။

ကိုမာန္သူရွိန္၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ဆိုလိုရင္း၊ ဦးရဲထြဋ္ တံု႔ျပန္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ၄၄ဝဝ နီးပါး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ က႑ႏွစ္ရပ္တြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ျပန္အသံုးျပဳမႈ၌ အေဆာက္အအံုမ်ား အရည္အေသြးမမီ ျဖစ္ေနျခင္း၊ တင္ျပေငြႏွင့္ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳစရိတ္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ကို ကိုမာန္သူရွိန္က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကလည္း ထိုအခ်က္မ်ားကို သက္ေသႏွင့္တစ္ကြ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရႏွင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ တင္ဒါေခၚယူမႈ ကြာျခားၿပီး ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္၏ ေျပာစကားကို ကိုမာန္သူရွိန္က ေထာက္ျပရာ၌ 7Day ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “ထူးမျခားနား ေလလံပြဲမ်ား ေဆာင္းပါး” ကို သက္ေသျပ၍ ေရးသားခဲ့သည္။

“တင္ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တင္ဒါမွာ တာဝန္ယူရတဲ့ အစိုးရအရာရွိနဲ႔ အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္မွာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ လုပ္ေနတာ ထင္ရွားတယ္။ ဒါကို သိခ်င္ရင္ သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မူရင္းလစာကို စစ္လိုက္႐ံုပဲ။ ဒီလို တိတ္တိတ္ပုန္း က်ိတ္လုပ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြကို အတိအက် ေျပာပါ။ တိတိက်က်ေျပာပါ ဆိုတာကေတာ့ သူခိုးလက္ခံလည္းျပ သူခိုးလည္းျပဆိုၿပီး ခိုင္းသလို ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ကိုမာန္သူရွိန္က ေရးသားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနျခင္းကို ေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ရရွိေနသည့္ လစာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တြက္ခ်က္ျပခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လစာက တစ္လ က်ပ္ ၁၅ သိန္းနဲ႔ ၃၆ လ သိန္း ၅၄ဝ၊ အခု ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ တစ္လ သိန္း ၅ဝ နဲ႔ ဩဂုတ္လကုန္ထိ ငါးလစာ သိန္း ၂၅ဝ။ သမၼတ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၄၁ လစာအတြက္ စုစုေပါင္း သိန္း ၇၉ဝ ရပါမယ္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၄၁ လလံုးလံုး ေတာက္ေလွ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျဖစ္တဲ့သူက က်ပ္ ၃၆၆ သိန္း ရပါမယ္။ ဒုဝန္ႀကီးက ၂၆၂ သိန္းရပါမယ္။ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္က တစ္ဦးကို သံုးႏွစ္ခြဲေက်ာ္အတြင္းမွာ လစာက်ပ္သိန္း ၈ဝ နီးပါးပဲ ရပါမယ္။ အခုအစိုးရသစ္ သက္တမ္း ၄၁ လအတြင္းမွာ ဝန္ႀကီးျဖစ္တဲ့သူက ဘာမွမစားေသာက္၊ မသံုးဘဲ ရသမွ် စုထားရင္ေတာင္ က်ပ္ ၃၆၆ သိန္းပဲ ရမယ္။ တိုက္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္း ဝယ္ဖို႔ေတာင္ ေနရာေကာင္းမွာဆို မရဘူး။ ဒုဝန္ႀကီးလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ တိုက္ခန္းေတာင္ မဝယ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ကိုမာန္သူရွိန္က ေရးသားသည္။

သို႔ေသာ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္စပ္သည့္ဌာနမ်ားရွိ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ ဝန္ထမ္း အမ်ားအျပားမွာ တိုက္ခန္းမ်ားစြာ၊ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ကားမ်ားစြာ ဝယ္စီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဆက္လက္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အယ္ဒီတာေတြထဲမွာ တစ္လ က်ပ္ငါးသိန္းကေန က်ပ္ခုနစ္သိန္းၾကား ရၾကပါတယ္။ ဒီသံုးႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္းမွာ အယ္ဒီတာေတြက တစ္ဦးလစာေငြ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ ကေန အျမင့္ဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၈ဝ အထိ ရွိပါတယ္။ ၫႊန္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ လစာထက္ပိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အယ္ဒီတာေတြဟာ အိမ္ငွားခ၊ စားစရိတ္၊ ေဆးကုစရိတ္၊ သြားစရိတ္၊ လာစရိတ္ေတြနဲ႔ အိမ္ပိုင္ဝယ္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ လံုးဝကို မျဖစ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အယ္ဒီတာေတြထက္ တရားဝင္လစာ နည္းေပမယ့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ အရာရွိေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ၾကည့္လိုက္ပါလား” ဟု ကိုမာန္သူရွိန္က ေရးသားခဲ့သည္။

ထိုေဆာင္းပါး၌ပင္ ဦးရဲထြဋ္အေနျဖင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္အား တိတိက်က် ေထာက္ျပရန္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းထက္ စံနမူနာျပ အေနျဖင့္ ဦးရဲထြဋ္ကိုယ္တိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လစာကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကိုမာန္သူရွိန္၏ ေဆာင္းပါးအေပၚ တံု႔ျပန္မႈအား စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဥပေဒအရ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကို သိခ်င္ရင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေတာင္းဆိုမွပဲ ရမယ္။ ဆိုပါေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ခ်င္တိုင္။ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္ အဂတိလိုက္စားတယ္ ထင္ရင္ Eleven အေနနဲ႔ ဖြင့္ခ်ၿပီးေရး။ အဲဒီအခါက်ရင္ ကြ်န္ေတာ္ ဥပေဒဘက္ကေန ရင္ဆိုင္ဖို႔ အသင့္ပဲ” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ “.... အခုအခ်ိန္ထိ ဝန္ႀကီးအိမ္ေတာင္ ေျပာင္းမေနေသးဘူး။ ဝန္ႀကီးအိမ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ ေျပာင္းေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ ၫႊန္ခ်ဳပ္တုန္းက ေဆာက္ထားတဲ့အိမ္ေလး ရွိတယ္။ အိမ္ေသးေသးေလးတစ္လံုး ရွိတယ္။ အဲဒီကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္ေျပာင္းၿပီးေနမွာ။ အဲဒါလည္း ကြ်န္ေတာ့္ပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္ခုေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ ေျဖၾကားမႈမ်ားကို Facebook ေပၚတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း Facebook သံုးစြဲသူမ်ားၾကား၌ သာမက အမ်ားျပည္သူၾကား၌ပါ ဦးရဲထြဋ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားတြင္ Aung Myint ဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ Facebook သံုးစြဲသူ တစ္ဦးက ဦးရဲထြဋ္၏ ဇနီးသည္ ကင္ဆာျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ကုန္က်ခဲ့ေသာေငြ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ရာ ဦးရဲထြဋ္က “ကို Aung Myint ခင္ဗ်ားေျပာသလိုပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးကို ေဆးကုတာ ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပမွာပါ ေပါင္းလိုက္ရင္ သိန္းႏွစ္ရာနီးပါး ကုန္ပါတယ္။ ဘယ္က ပိုက္ဆံရလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေငြမရွိတဲ့အတြက္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ ဆူဇူးကီး R+ တစ္စီး ဝယ္ခြင့္ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကားေစ်းေတြေကာင္းေတာ့ အဲဒါကိုေရာင္းၿပီး ေဆးကုပါတယ္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွာ မွတ္တမ္းရွိပါတယ္။ သြားၾကည့္ပါ။ အလဲဗင္းကို ေမးၾကည့္။ အဲဒီအခ်ိန္က သူတို႔ဂ်ာနယ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ပင္တိုင္ ေရးေနတဲ့အတြက္ သူတို႔ေတာင္ ကူညီဖူးပါတယ္။ ဘာမွလွ်ဳိ႕ဝွက္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး...” ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ နရဲစြမ္အမည္ျဖင့္ Facebook သံုးစြဲသူ တစ္ဦးကလည္း ဦးရဲထြဋ္တြင္ တိုက္ခန္းသံုးခန္း ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း၊ ထိုတိုက္ခန္းမ်ားမွာ အမွတ္ ၁၆၇၊ ေျခာက္လႊာ၊ လမ္း ၅ဝ ရွိ ကြန္ဒိုခန္းကို သိန္း ၁၆ဝဝ ျဖင့္ ဝယ္ယူထားျခင္း၊ ၄၈ လမ္းတြင္ ေပ ၄ဝ x ၆ဝ တစ္ခန္းႏွင့္ေပ ၄ဝ ပတ္လည္ တစ္ခန္းကို ၁ စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝ၊ ႀကိဳတင္အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ (MJN) အဖြဲ႕ဝင္သတင္းေထာက္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္း (Renai Ssance Facebook Account ပိုင္ရွင္) က ဦးရဲထြဋ္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ယူဆရေသာ တိုက္ခန္းႏွစ္ခန္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူကိုယ္တိုင္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္ Facebook တြင္ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္၍လည္း ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားကလည္း နရဲစြမ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဦးရဲထြဋ္ Facebook တြင္ ျပန္လည္ေရးသားၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးရဲထြဋ္ Facebook ၌ သတင္းေထာက္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္းႏွင့္ ဦးရဲထြဋ္၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဦးရဲထြဋ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ အေမးအေျဖမ်ား ဆက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သတင္းေထာက္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္းက ေမးခြန္းမ်ားကို Facebook ပရိသတ္တစ္ဦး၊ သတင္းေထာက္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစား ဆင္းရဲေသာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက တိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူထားသျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းဟု ေျပာခဲ့သည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Facebook ေပၚ၌ သတင္းေထာက္ ကိုၿဖိဳးေဝဝင္းအား ေနာက္ဆံုးေျဖၾကားခဲ့ေသာ ဦးရဲထြဋ္၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ “... သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား စဥ္းစားႏိုင္ဖို႔ တစ္ခုေတာ့ ေျပာပါ့မယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္က ခင္ဗ်ား ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕မွာ ေျမတစ္ကြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္ ဆိုၾကပါစို႔။ အခု ျပန္ေရာင္းရင္ ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ လစာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ ခင္ဗ်ားတြက္ေနရင္ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ကို စာမ်က္ႏွာေပၚက တရားဝင္ ေရးလာရင္ ရင္ဆိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ အြန္လိုင္းမွာ အေသးစိတ္ ႀကိဳမေျပာထားတာကိုေတာ့ နားလည္ေပးပါ။ ေနာက္ထပ္ ကြ်န္ေတာ္ ေဆြးေႏြးရန္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား၌ ပါဝင္ေသာ တိုက္ခန္းႏွစ္ခန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ကိစၥကိုမူ ယတိျပတ္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ထိုသို႔ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဇနီးသည္ကို ေဆးကုရာ၌ ေငြမရွိ၍ ဆူဇူးကီး R+ တစ္စီး ေလွ်ာက္ထားၿပီး ထိုကားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရေသာေငြျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားစဥ္က အိမ္ေသးေသးေလးတစ္လံုး ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဦးရဲထြဋ္တြင္ တိုက္ခန္းႏွစ္ခန္း ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးရဲထြဋ္သည္ အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ အဆမတန္ နည္းပါးသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ အလြန္နည္းပါးသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တစ္ဦးပင္လွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Facebook ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေထာက္ျပမႈမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ားႏွင့္ ျငင္းခံုမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးရဲထြဋ္ထက္ အဆေပါင္းရာခ်ီ ခ်မ္းသာေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ေသခ်ာသည့္ အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဆီးသီးဗန္းကိစၥ နည္းတူ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၎တို႔၏ သားသမီး၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေထာက္ျပမႈမ်ားမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ သာမက မီဒီယာမ်ားတြင္ပါ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

(ပံုစာ - နရဲစြမ္၏ ေရးသားမႈႏွင့္ ဦးရဲထြဋ္၏ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိမႈမ်ား)

ဆည္တည္းရြာအနီးခတ္ထားတဲ႔ၿခံစည္းရိုးေတြကိုျပန္လည္ဖ်က္ဆီး

Kumudra
လက္ပံေတာင္မွာ ဆည္တည္းရြာအနီးခတ္ထားတဲ႔ၿခံစည္းရိုးေတြကို
ရြာသားေတြက ယေန ့မွာျပန္လည္ဖ်က္ဆီးရင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္
ေနၾကပါတယ္။ ေစာေစာပိုင္းမွာလံုးျခံဳေရးေတြမေတြ႕ရဘဲ
အခုဆိုေသနတ္ နွစ္ခ်က္ပစ္ေဖာက္သံ
ေၾကာင့္ ရြာေတြအေျပးအလႊားျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

Author / Photo ေခမဏီ


စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္ အကယ္ဒမီစင္ျမင့္ေပၚ ေျပာစကားမ်ား


December 28, 2014 at 4:32am
``ကတညဳတ ကတေ၀ဒီ``

ကတညဳတက ေက်းဇူးကို အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့တာေပါ့ေလ။ အဲဒီမွာတင္ မၿပီးဘူး၊ ကတေ၀ဒီက ဆပ္တာေပါ့ေနာ္။ သမၼဇဥ္ပါပဲခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕က ယူသြားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာေတြလည္း ဒီလိုပဲ ေျပာတာပါပဲ။ သူတို႔ ေက်းဇူးေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တသက္လုံး ဆပ္လုိ႔ မကုန္ပါဘူး။

သို႔ေသာ္ ဒီမွာေတာ့ အထူးသျဖင့္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့... အတုိေလးေပါ့ေလ၊ ထိလည္း ထိေအာင္၊ စူးလည္း စူးရွေအာင္... ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Just surfing on that very easy matter (လြယ္လြယ္ကေလး လိႈင္းစီးရုံပါ) ဒီေလာက္ပါပဲ။

တကယ္ေတာ္တာကေတာ့ ပန္းခ်ီဦးစိုးမိုးပါခင္ဗ်ာ။ တကယ္ေကာင္းတာက ဇာတ္ညႊန္းဆရာပါခင္ဗ်ာ။ ေနာက္ ေဘးက ပံ့ပိုးၾကတဲ့ (ကၽြန္ေတာ္) ႀကိဳက္သေလာက္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ တီးၿပီးသားဟာကို မနက္ျဖန္ ျပန္ဖ်က္ရင္ ဖ်က္ပါတယ္။ ဒါ အခု ၀န္ခံတာပါခင္ဗ်ာ။

ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ သိတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပရုိဂ်ဴဆာက စစ္ကားနဲ႔ ဆရာႀကီးေတြ တစ္အုပ္ႀကီး လာတယ္ေပါ့ေလ၊ အစည္းအေ၀းလုပ္ရင္...။ အဲဒီဆရာႀကီးေတြ၊ စစ္ဘက္က တာ၀န္ရွိတဲ့ ဆရာႀကီးေတြ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ တစ္ခါေလာက္ပဲ အသားအင္မတန္ျဖဴတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ပန္းခ်ီစိုးမိုးတုိ႔နဲ႔ ပါလာပါတယ္။

ပန္းခ်ီစိုးမိုးက ကၽြန္ေတာ့္ေက်းဇူးရွင္ပါ၊ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး အစ္ကိုလို႔ေခၚမွ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒုတိယ (အႀကိမ္) ႀကိဳးစားေပးတာပါ။
ကၽြန္ေတာ္က လြန္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားတစ္ကားေပါ့ေလ၊ ဒါေလးေတာ့ ေျပာခြင့္ျပဳပါ၊ ေလရွည္တယ္ထင္ရင္လည္း ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။ ကိုၾကည္စိုးထြန္းက ၁၉၉၉ ေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို... ေမာင္လွ်မ္းထက္တို႔ပါတဲ့ ကားေလးကို ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သီခ်င္းသြင္းပါတယ္။ သီခ်င္းသြင္းလည္းၿပီးေရာ ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလန္သြားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္က စာဂ်ပိုး Book Worm ဆိုေတာ့ ဒိုင္ယာနာရွိတဲ့ ဒိုင္ယာနာၿမိဳ႕ (ေ၀လျပည္) ကို သြားၿပီး Library စာၾကည့္တိုက္ႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး သုံးပတ္ေလာက္ သြားၿပီး ေနေနပါတယ္။ ေ၀လစာၾကည့္တိုက္ဆိုတာ (ယူေကႏိုင္ငံရဲ႕) အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုပဲေလ။

အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ေနတာနဲ႔ ကိုၾကည္စိုးထြန္းက လွမ္းၿပီးဖုန္းဆက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကလည္း ေျပာပါတယ္။ လာပါ၊ ရုပ္ရွင္ (ကားအတြက္ အသံ) သြင္းရေအာင္၊ က်ိန္းေသ ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့ ၀ါစဥ္အရလည္း အသက္အရလည္း... အစ္ကိုႀကီး ဦးႀကီးျမင့္ ေျပာခဲ့သလို ``မင္း... ထိုင္သာ ေစာင့္ေနပါ၊ မင္းအလွည့္က်ရင္ ေရာက္လာမွာေပါ့ကြာ`` ဆိုတဲ့အခါ ``အစ္ကိုရယ္ ဒါက ထုိင္ေစာင့္တာေတာ့ မရပါဘူး၊ ကံအလွည့္ျဖစ္ရင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့အလွည့္ကေတာ့ မရပါဘူး`` လို႔...၊ ပစၥဳပၸန္မွာ ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္ေပါ့ေလ၊ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဘုရား ေျပာသလိုပါပဲ။

အခုဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္ ေငြဖလားထဲမွာ...၊ သူ႔ေျမးေလးလည္း ပါတယ္ေပါ့။ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ မိဖုရားႀကီးနဲ႔ အခုလုပ္ေနတ့ဲ ကုသိုလ္ေတြဟာ ဘယ္လိုမ်ား ရွိမလဲဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္... (အဲဒီဆရာေတာ္က) သူ႔အေမကို အိမ္ေရွ႕ (ေက်ာင္းေရွ႕) ကေနၿပီးေတာ့ (အသုဘ) ခ်သြားတဲ့အခါမွာေတာင္ ဒကာမႀကီးေရ... သြားႏွင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ေတာ့ ေနာက္မွ လိုက္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စာၾကည့္မပ်က္ဘူးေပါ့၊ အဲဒီကိုယ္ေတာ္ေပါ့။

နန္းမေတာ္မယ္ႏုကေတာ့ အင္မတန္ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာလည္း နန္းမေတာ္မယ္ႏုနဲ႔ အင္မတန္နီးတဲ့ အန္တီႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို အင္မတန္၀င္ၿပီးေတာ့ တြင္က်ယ္ၿပီးေတာ့ စြာက်ယ္စြာက်ယ္ အန္တီႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါ စြာက်ယ္စြာက်ယ္ အန္တီႀကီးကို ေျပာတယ္။

တပည့္ေတာ္ အခုသြားရေတာ့မယ္၊ တပည့္ေတာ္ကို လည္ပင္းကို နင္းေတာ့မယ္၊ ဘာနဲ႔နင္းမလဲ မသိေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ (ေဟး....ပရိသတ္မ်ားေအာ္သံ) အဲဒီလို Applauds (အားေပးလက္ခုပ္တီး) လာတဲ့အခါမွာ Just for Minute , Just for Second (မိနစ္ပိုင္း၊ စကၠန္႔ပိုင္းေလာက္) ခဏေလး နားေပးရမယ္ဆိုတာ လူမသိဘဲ ကၽြန္ေတာ္သိထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာေတြက သင္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္ မျဖစ္ပါဘူးလုိ႔...။

ခုနေျပာတဲ့ ေရဖလားထဲကို ဘုရင္ႀကီးနဲ႔ ဘုရင္မေရွ႕မွာ ေရေတြထည့္လိုက္တယ္။ ေဟာဒီမွာ ၾကည့္ၾက၊ ဘုရင္ဆိုတဲ့လူ၊ ဘုရင္မဆိုတဲ့လူ ဘယ္တုန္းက ကံေတြ သံသရာမွာ ပါလာတဲ့အတြက္ ဘုရင္နဲ႔ဘုရင္မ ျဖစ္တယ္ဆိုတာက နင္တုိ႔တစ္ခါတည္း သိၾက။ ႏို႔မို႔ဆိုရင္ ဘ၀င္ျမင့္ေနမွာစိုးလို႔၊ သူတို႔က ဘယ္ေတာ့မွ ဒီေနရာက ဖယ္တာမဟုတ္ဘူး။

သူ႔ေျမးေလးက ေမ်ာက္ရႈံးေအာင္ ေဆာ့တယ္။ ေျမးေမ်ာက္ရႈံးေအာင္ေဆာ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ရွိပါတယ္။ အစဥ္အလာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ေျမးက အဖြားရဲ႕အသည္းျဖစ္ေနတယ္၊ အဘိုးရဲ႕အသည္း ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအဘိုးနဲ႔အဘြားက ငေၾကာင္ႀကီးဆို သြားၿပီပဲ၊ ငေပါမႀကီးဆို သြားၿပီပဲ။ ဒီမွာေတာ့ ဘုရင္နဲ႔ ဘုရင္မေပါ့ေလ။ အစဥ္အလာေပါ့။ ဗမာမွာ ဒါပဲ ဂုဏ္လုပ္ေနရတာ။

အဲဒီေမ်ာက္ကေလးက ဒီကေလးက ဘယ္သူလဲကြ၊ အသြန္အသင္ အဆုံးအမ မရွိဘူးလားကြ ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုျပန္ၿပီး ေဟာက္ရဲတာ ေျပာရဲတာ ခ်က္ခ်င္း Comment (မွတ္ခ်က္) ေပးရဲတာ ဒီအုတ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ပဲ ရွိပါတယ္။

သူက (ဆရာေတာ္က) ၾကည့္ၾကည့္ဆုိၿပီး ေရကို ျပတယ္၊ အဲဒီေလာက္ပဲ မင္းတို႔ ရမယ္တဲ့၊ မင္းတို႔ ခု ဘယ္ေလာက္လွဴလွဴ အဲဒီေလာက္ပဲ ရမယ္ဆုိၿပီး ျပတဲ့အခါက်ေတာ့ အထဲမွာ ေရမရွိပါဘူး။ ဒါကို နားလည္ရမွာက ဥာဏ္သိ သိရမယ္။ ဘယ္လိုဥာဏ္သိ သိရမလဲ ေရေတာ့ မရွိဘူး၊ အထဲမွာ စိုေနတယ္။ အစိုဓာတ္ကေလး က်န္ခဲ့တယ္။ ဒါပဲရမယ္။ ပစၥဳပၸန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီေလာက္ပဲ ရႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္မွာ သီးျခားဂုဏ္ရည္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လက္တီးမွာ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂီတနဲ႔ လက္တီးလို႔ ေခၚပါတယ္) Virtuoso ပါ၊ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ရပ္တည္တဲ့ ကိစၥပါ။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဘယ္မွာမွ မ်က္ႏွာမငယ္တဲ့ ကိစၥပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေလာက္နဲ႔ မရပါဘူး။

ဒီရုပ္ရွင္ေနာက္ခံ ေတးဂီတဆိုတဲ့ဟာက ဒီလိုတစ္ေယာက္တည္း တီးလို႔ မရပါဘူး။ အားလုံးေကာင္းလုိ႔ပါ။ ရုပ္ရွင္ေနာက္ခံေတးဂီတဆိုတဲ့ဟာက ႏိုင္ငံေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ျဖစ္၊ အသစ္ျဖစ္ျဖစ္၊ မေဟာင္းတေဟာင္း၊ မသစ္တသစ္ျဖစ္ျဖစ္ တည္သလိုပဲ... အားလုံးေကာင္းမွ ရတာပါခင္ဗ်ာ။

အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ သံသရာက ပါလာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၁၉၉၉ က အကယ္ဒမီရဖို႔ ႀကိဳးစားေပးခဲ့တဲ့ ကိုၾကည္စိုးထြန္းလည္း သူ႔ေစတနာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယ ခုနက ကၽြန္ေတာ့္ကို လာၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ဆက္တဲ့ လူေကာင္ေသးေသးေလးေပါ့ေလ၊ လူေကာင္ေသးေသးေလးက ဘယ္လုိမွ မႀကီးႏိုင္ဘူး။ သူ႔မွာ ပညာႀကီးပါတယ္။ ပဋိဘာနဥာဏ္ႀကီးတယ္။ လူက မႀကီးဘူး၊ ပညာက ႀကီးတယ္။ သူက ဘာမွ ထပ္ႀကီးလို႔ မရေတာ့ အကႌ်အပြ အၿမဲတမ္း၀တ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ မႀကီးႀကီးေအာင္ ႏႈတ္ခမ္းေမြး တပ္ရတယ္။ အဲဒီ ခင္ေမာင္ႀကီး... သူ အကယ္ဒမီရၿပီး ေနာက္ေန႔မနက္ကို သူ႔အိမ္ကိုသြားၿပီး ေအာက္ကေန ႀကိဳးဆြဲတာ ကၽြန္ေတာ္ပါခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အဘိဇၥ်ာ၊ မစၦရိယ မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက အဲဒီ သူ ရတဲ့ ကားဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို အရင္အပ္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း အားလုံးဟာ အျပစ္ကေလးေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ Filthy (ညစ္က်ယ္)၊ ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ပါ။

ဂီတမွဴးေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရုပ္ရည္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ပုံမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္မွာ လည္း ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္က တီးေနတဲ့ ပထမေပးခဲ့တဲ့ ကေလးေတြကလည္း အသံက်ယ္ေနပါတယ္။ ေမာင္လွေအး၊ ဗိုလ္တာထြန္းညြန္႔ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဥာဏ္နဲ႔ Velocity (အလ်င္) ႏႈန္းကို မမီေသးပါဘူး။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္သမီးႀကီးအသက္က ၄၈ ႏွစ္ပါ၊ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ဆို ၅၀ ျပည့္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္က ၇၀ ပါ။ ေႏြေပါက္တာနဲ႔ ၇၀ ကို နင္းပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဦးေအာင္ျမင့္ျမတ္က ေျပာတယ္၊ တြဲမယ့္ကေလး ေခၚလာပါတဲ့။ ဘာမွမလိုပါဘူးခင္ဗ်၊ ေအးေဆးပါ၊ ပါးပါးေလး... (ေျခေထာက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ စင္ေပၚတြင္ စကၠန္႔ပိုင္း ရပ္ျပ)။ ကၽြန္ေတာ့္အမူအရာေတြ မက်စ္လစ္ဘူးဆိုရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေတာ္တာကေတာ့ ေတာ္ေနတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၀၅ မွာ ကိုပြား (ဒါရိုက္တာမီးပြား) ရဲ႕ ``မဂၤလာပါ`` ကို စ တီးပါတယ္။ အဲဒီ ၂၀၀၅ နဲ႔ ၂၀၁၃ ၾကားမွာ ဘာမွ မတီးပါဘူး။ တျခားဟာပဲ တီးပါတယ္၊ ဘာမွ မတီးပါဘူး။ စႏၵရား မတီးပါဘူး၊ ရုပ္ရွင္ မတီးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပန္တီးတဲ့ အခါမွာ ဒီလို (အခု အကယ္ဒမီဆု ရသလို) ထြက္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ Just surfing on that easy matter. အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ထားတာက ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကို၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီပညာ သင္ထားေပးတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေကာင္းေကာင္းေလး ပညာေပးႏိုင္တဲ့ ပန္းခ်ီစိုးမိုး။ သူေကာင္းလို႔၊ သူ႔ဇာတ္ကား အခင္းအက်င္း၊ သူ႔အရုပ္ Rhythm ရီသမ္ေတြ အရမ္းေကာင္းတဲ့အတြက္ အခင္းအက်င္းေတြ ေကာင္းတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က လႈိင္းစီးသလို အိပဲ့အိပဲ့နဲ႔ လုိက္ရုံပါပဲ။ သိပ္ဘာမွ ခက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ေက်းဇူးရွင္အစစ္ေတြက အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေငြကို ေရလို သုံးခဲ့လို႔...၊ ေရလိုသုံးတဲ့အလား မတရား ျဖဳန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုလဲ၊ ပိုက္ဆံေတြ... ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ကရမွန္း မသိဘဲနဲ႔ ပိုက္ဆံေတြ သိမ္းဖို႔ေနရာ မရွိတဲ့လူ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုက္ဆံကို ရွာလုိ႔ မရတဲ့လူ၊ သူတို႔က သိမ္းဖို႔ေနရာ ခက္ေနတဲ့လူ၊ ပိုက္ဆံထားဖို႔ေနရာေတြ လိုက္သိမ္းမွ ရမယ့္လူ၊ အဲဒီလူက ဘယ္သူလဲဆိုေတာ့ အဲဒီ...

(အဲဒီမွာ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က ေရသန္႔ပုလင္းကို စႏၵရားတင္၀င္းလႈိင္ကို ကမ္းၿပီး ကန္ေတာ့ပါတယ္။ စႏၵရား တင္၀င္းလိႈင္ကလည္း ကရမလို ထိုင္ရမလိုနဲ႔ ကြတကြတ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က ေျပာေနတာ ၾကာလုိ႔ ေရေသာက္ဦးဆိုၿပီး သေရာ္တာလား၊ ထိုင္ကန္ေတာ့ေတာ့ ေျပာတာကိုပဲ သေဘာက်သလား ပရိသတ္အေနနဲ႔ ခန္႔မွန္းရ ခက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္ရဲ႕ အခမ္းအနားမွဴး မတင္မိုးလြင္က ရုပ္ရွင္ေလာကသားေတြ ပထမဆုံး ဦးစီး က်င္းပတာမို႔ ေပ်ာ္ၾကလုိ႔ပါ၊ ေရွ႕တန္းက ထိုင္ေနတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ နားလည္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါလို႔ ၀င္ေျပာပါတယ္။ အကယ္ဒမီပြဲတက္တဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြေတာ့ ဒုကၡနဲ႔လွလွ ေတြ႕တာပါပဲ)။

(စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္က စကားဆက္ပါတယ္) ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမူအယာမ်ား မက်စ္လစ္တာရွိရင္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုေက်ာင္းသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မဟာ၀ိဇၨာ (ဂုဏ္ထူး) ျဖစ္ပါတယ္။

(အဲဒီမွာ အခမ္းအနားမွဴး ရန္ေအာင္က တစ္ခါ အစ္ကိုႀကီးကို ဆုဆက္လက္ခ်ီးျမွင့္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဆုခ်ီးျမွင့္ဖို႔ ဥကၠ႒ လူမင္းကို ေခၚျပန္ပါတယ္)။ (စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္ဟာ စကားတန္းလန္းနဲ႔ အၿပီးမသတ္ႏိုင္ဘဲ စင္ေပၚကေန ဆင္းသြားရပါတယ္။ သူ႔ဆီကေန စကားေတြ ၾကားခ်င္ပါေသးတယ္။)

ရန္ကုန္
ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ ည။
Myo Tha Htet

Sunday, December 28, 2014

သတဳၱတူးေဖာ္ေနတဲ့ေနရာေတြကို ၀င္ေရာက္ၾကည္ရႈခြင့္ ျငင္းပယ္ခံ


လက္ပံေတာင္းေတာင္ အဓိကရုဏ္းဟာ သမၼတထံ တင္ျပခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္ထည္မေဖာ္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပြားရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အစီရင္ခံစာေရးသားခဲ့တဲ့ ပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ အႀကံေပးခဲ့ ေပမယ့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္တဲ့သူက ဆက္မလုပ္တဲ့ အတြက္ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္သိပံၸအဖြဲ႔ရဲ့ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးစိုးသူရထြန္း က ေျပာဆိုိလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္သိပံၸအဖြဲ႔ဟာ ေကာ္မရွင္တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဘက္က စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္း ႐ွိမ႐ွိ စိစစ္အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မတ္လမွာ သမၼတထံ ဒီအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး သမၼတက အဲဒီေန႔မွာပဲ အစီရင္ခံစာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာ့သဘာ၀ပ၀တ္၀န္းက်င္သိပ္ပံပညာရွင္ သုံးဦးနဲ႔ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလွုိင္တို႔ဟာ ေၾကးနီစီမံကိန္းနယ္ေျမက ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီရုံးရွိရာကိုသြားေရာ­က္ၿပီး လက္ရွိသတဳၱတူးေဖာ္ေနတဲ့ေနရာေတြကို ၀င္ေရာက္ၾကည္ရႈခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကရာမွာ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ျငင္းပယ္ခံရသူ ပညာရွင္သုံးဦးကေတာ့ ဦးစိုးသူရထြန္း၊ ဦးေငြမိုးနဲ႔ ဦးမင္းတင္ သုံးေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Aung Nay Myo
ပုလဲျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခင္စန္းလိွဳင္
ကို ဝင္ခြင့္ မေပးႏိူင္ပါဘူး က်ြန္ေတာ္ လံုျခံဳ ေရး အရာရွိခ် ဳ ပ္ပါ ဆိုျပီး ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ ဂိတ္ေပါက္

ကေန ေျပာဆိုသူသည္ ယခင္ မီးေလာင္ဗံုး ပစ္စဥ ္ က မံုရြာခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴ းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ႔ သူ ဦးတင္ထြန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေဒၚခင္ဝင္း ေသမႈ၊ ေသခင္းအမႈဖြင့္ရန္ဆာလင္းႀကီးရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ရုပ္သံ

The 88 Generation Peace and Open Society
“ ၈၈မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)၊ မႏၱေလး
ဘဝအလင္း ဆရာေတာ္ဦးေသာဘိတ ဦးေဆာင္ေသာ ေရႊဝါေရာင္
သံဃာေတာ္မ်ား -
လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ မိုးႀကိဳးျပင္ရြာသူ ေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုး
ခဲ့ရျခင္းအား မိသားစု၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေသမႈ၊ ေသခင္းအမႈဖြင့္ရန္
ဆာလင္းႀကီးရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္၍ မိသားစုဝင္မ်ားအား ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ”


အလယ္ေရႊဂံုတိုင္ရပ္ကြက္မွာ စည္ပင္ကိုယ္စားလွယ္မဲ ရင္ဂိုကို ထည့္ခြင့္မေပး


 ေပၚျပဴလာနယူးစ္
ရန္ကုန္တိုင္းစည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလယ္ေရႊဂံု တိုင္ရပ္ကြက္ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ေနတြင္ထိုင္သူ အႏုပညာရွင္ ဂီတအဆိုေတာ္ ေရဂိုက
ဆႏၵမဲေပးရန္ ယေန႔ညေန ၂နာရီ၄၅ မိနစ္တြင္
သြားေရာက္ေပး ေဆာင္ ေသာ္လဲမဲေပးခြင့္မရရွိခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါကိစၥနဲပပတ္သက္ၿပီး ရင္ဂိုကို ေပၚျပဴလာနယူးမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ေမး- ဦးရင္ဂိုမဲေပးပိုင္ခြင့္မရဘူးဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ- ဟုတ္တယ္။ ညေန၂ နာရီ ၄၅မိနစ္ မွာဦးေနထိုင္တဲ့ အလယ္ေရႊဂံု
တိုင္ရပ္ကြက္ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္က မဲရံုကိုေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၿခံ၀ ေရာက္
ေရာက္ျခင္းမွာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးရင္ဂိုကိုေျပာတယ္။ မဲေပးဖို႔
ခင္ဗ်ားမပါဘူးဆိုၿပီးျပန္ခိုင္းတယ္။ အဲဒီအျပင္ ေဘးကကေလး ကိုေျပာသ
လိုလိုဘာလိုလိုနဲ႔ မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းကိုေျပာတယ္။ ရွင္းျပေနတာနားမ လည္
ဘူး လားျပာတယ္ ။ဒါေတြထားပါ သူ႔ဟာသူဘာေျပာေျပာပါ။
ေမး- ဦးရင္ဂိုက မဲကိုဘာေၾကာင့္ေပးခြင့္မရတဲ့အေၾကာင္းကိုေရာ ေမးခဲ့သ လား။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္ဘက္က ဘာေၾကာင့္ေပးခြင့္မရတာလဲ ေျဖရွင္းခိုင္းေတာ့ ဦးတို႔က
ရက္ကြက္ထဲမွာ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးေတြဒီရပ္ကြက္ ဒီနားက လူေတြ
စိတ္မ၀င္စားမႈမရွိလို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူတစ္ေယာက္ပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔ လုပ္မယ့္ လူတစ္ေယာက္ကို ႀကိဳက္တဲ့လူကို
ေရႊးထည့္ႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔ေပးမထည့္တာလဲေမးေတာ့ သူကေျပာတယ္ “ကၽြန္ေတာ္က ၂
လေလာက္ ကတည္းက လုပ္ေနရပါတယ္ စည္ပင္သာယာက စာရႊက္ကိုရမွ” ဘာညာေတြ
မဟုတ္တာေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္ေလ။ဦးက မီဒီယာေတြ ကိုေခၚလိုက္ေတာ့ေရာက္လာၾကတယ္ ။
အဲဒီရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုေျဖခိုင္းေတာ့လဲ
အလံုးလံုးအေထြးေထြးေတြပဲေျပာတယ္။ သူ႔နာမည္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး ။ လူကေတာ့
၀၀တုပ္တုပ္ပံုစံပါ။ တစ္အိမ္မွာ တစ္ေယာက္ဆိုလို႔ ဦးတစ္ေယာက္တည္းသြားတာပဲ။

ေမး- ယခုကိစၥနဲ႔ႏိုင္းယွဥ္ၿပီး ခုလိုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း
သြားေနတဲ့အခါမွာ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းေနေသးတဲ့အေပၚကိုေရာ
ဘယ္လို သံုးသပ္မိပါသလဲ။
ေျဖ- တျခားရပ္ကြက္၊ တျခားလူေတြကို
ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဦးနဲ႔ထိပ္ တိုက္ ေတြ႔တဲ့ ဦးေနထိုင္တဲ့ အလယ္ေရႊဂံု
တိုင္ရပ္ကြက္ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္က ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုပဲေျပာတာပါ။
ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြရွိလို႔ရွင္ရင္ တိုင္းျပည္က စုတ္ျပတ္သပ္ေနအံုးမွာပဲ။
ဘယ္နည္းနဲ႔မွေကာင္း လာစရာ မရွိဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ဦးရင္ဂိုတို႔က
ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္လံုတယ္။ ကိုယ့္သီခ်င္းကိုယ္ဆိုၿပီး ထမင္းစားရတဲ့
လူေတြပါ။ ဘာမွ မေကာင္းမႈမလုပ္ဘူး။ အဲဒါသြားေျပာေတာ့ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔
Volunteer လို႔ေျပာတယ္။ Volunteer လားရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့လူေတြ။
တစ္ကယ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ ထြက္ခဲ့စမ္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္က
ဘယ္သူ႔အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္မွမဟုတ္ဘူး တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔ မဲသြားထည့္တာ
ဒါကိုလက္မခံဘူး။

Air Asia ခရီးစဥ္ QZ8501 အဆက္ျပတ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆုံး


BBC Burmese
အင္ဒိုနီးရွားက စကၤာပူကို ပ်ံသန္းလာတဲ့ Air Asia ခရီးစဥ္ QZ8501 ဟာ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ အဆက္ျပတ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးေနပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚမွာ စုစုေပါင္း ၁၆၂ ဦး ပါသြားၿပီးူ အမ်ားစု က အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား လူမ်ိဳး သုံးဦး၊ ျပင္သစ္၊ မေလးရွားနဲ႔ စကၤာပူလူမ်ိဳး တစ္ဦးစီ ပါတယ္လို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဆက္အသြယ္ မျပတ္မီ ေလယာဥ္ဆီက ရာသီဥတုဆိုးလို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ပ်ံသန္းခြင့္ေတာင္းခံတာလည္း လက္ခံရရွီခဲ့တယ္လို႔ ေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။


မေလးရွားႏိုင္ငံကလည္း ေပ်ာက္ေနတဲ့ AirAsia ေလယာဥ္ရွာေဖြေရးမွာ ေလယာဥ္ေတြ၊ ပင္လယ္ျပင္ ကင္းလွည့္ သေဘၤာေတြနဲ႔ အကူအညီေပးေနပါတယ္။ AirAsia Indonesia က QZ8501 ေလယာဥ္ေပၚပါသြားသူ လူ စာရင္းကို ေနာက္ဆုံးသိရသမွ် အခုလို ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
ခရီးသည္မ်ား:
1 Singapore
1 Malaysia
3 South Korea
1 United Kingdom
149 Indonesia

ေလယာဥ္အမႈထမ္း -
1 France
6 Indonesia

Friday, December 26, 2014

" ေဇာ္လင္း တမွဳ လြတ္ျပီ"26.12.14
ေကာ႔စေမြတရားရံုး
" ေဇာ္လင္း တမွဳ လြတ္ျပီ"
တရားရံုးမနက္ပိုင္းမွာ ေရွ႕ ေန အေျပာင္းအလဲ ကိစၥ ေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။
ထို႔ေနာက္မွာေတာ႔ ၀င္းနဲ႔ေဇာ္တို႔ရဲ႕ ေရွ႕ ေနေတြ ရည္ရြူယ္ခ်က္ရွိရွိ သိမ္းထားတဲ႔
ေဇာ္လင္း ရဲ႕ ပက္စပို႔စ္စာအုပ္ကို ထုတ္ျပလုိက္တဲ႔အ ခ်က္ အခ်ိန္မွာေတာ႔
တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္မွဳ ဆိုတဲ႔ ထင္ရာ ျမင္ရာ စြဲခ်က္တင္တဲ႔ ထုိင္းရဲ ေတြ
 စြဲခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ႔ အစိုးရေရွ႕ ေန အဘို႔ မအီမသာ ျဖစ္သြားခဲ႔ရပါတယ္။

CSI MM
26.12.14 ( ေကာ႔စေမြ တရားရံုး)

" က်ေနာ္တုိ႔ နဲ႔ အတူ သားေလးကိုျပန္ေခၚသြားရမယ္ လုိ႔ ထင္ခဲ႔တာပါ။
 ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ၾကီးခင္ဗ်ာ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ႔ ဘုရင္ၾကီး ျဖစ္ပါေစ"
(ဦးထြန္းထြန္းထိုက္ ( ေ၀ျဖိဳး အေဖ)


" ဘုနး္ဘုနး္ ၃ ပါး ၾကြေရာက္ျခင္း နွင္႔ အာမခံကိစၥ"

ဒီေန႔ ထုိင္းနွင္႔ ျမန္မာဘက္ျခမ္းက ဘုန္းဘုန္း ၃ ပါးဟာ တရားရံုးမွာ
မိန္႔ မိန္႔ၾကီး ထုိင္ေနပံုနဲ႔ ခဏတာ အားလပ္ခ်ိန္ေလးမွာ ၀င္းနဲ႔ေဇာ္တို႔က ဘုနး္ဘုန္းတပါး ကို ဦးခ် ရွိခုိးၾကပံု ေတြကေတာ႔ တဖက္ မွာ ရွိတဲ႔ေရွ႕ ေနေတြနဲ႔
တရားသူၾကီးကို မင္သက္သြားေစမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္တယ္။
အမွန္တရားအတြက္ လံုး၀မေၾကာက္ပဲ ရင္ ဆိုင္သြားဘို႔ ဘုန္းဘုန္းက အားေပးစကားျမြက္ၾကားေတာ္မူခဲ႔တယ္။

အာမခံကိစၥကို ၀င္းနဲ႔ေဇာ္တြက္ ၾကီဳး စားၾကမွာျဖစ္ေပမယ္လည္း ရဘို႔ ေမွ်ာ္လင္ခ်က္နည္းတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရက္ေရႊ႕ျခင္းဟာ ၀င္းနဲ႔ေဇာ္တို႔ အတြက္ လံုေလာက္တဲ႔ သက္ေသရွာဘို႔ အင္မတန္ ေကာင္းတဲ႔ အခြင္႔ ေရးလုိ႔ ေျပာၾကေပမယ္႔ ၀င္းနဲ႔ေဇာ္တုိ႔ လည္း ဇြဲရွိၾကဘို႔ ေမွ်ာ္လင္႔မိပါတယ္။

အမွန္တရားကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူ ဘန္ေကာက္နွင္႔ ေကာ႔ဖငန္မွ အေနာက္နုိင္ငံသား ၃ဥိီး လည္း ယခု လုိ တက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင္႔ ပိုအားရွိစရာျဖစ္ေစပါတယ္


၂၆.၁၂.၂၀၁၄ ေကာ႔စေမြ တရားရံုး
( ဘာလုိ႔ မဟုတ္ပဲ နဲ႔ ၀န္ခံတာလဲ လို႔ သိခ်င္သူေတြကို ေအာက္ပါ စာကိုဖတ္ရင္ရွင္းပါလိမ္႔မယ္။ ပိုရွင္း ခ်င္ရင္ေတာ႔ ေရပတ္လည္ ၀ိုင္းေနတဲ႔ ေကာ႔ေတာင္ ကၽြန္းက မာဖီယာ ေတြ ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမွဳ ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ႔ ထုိင္းရဲ ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ညီငယ္ ၂ ေယာက္ အေၾကာက္လြန္ ၀န္ခံခဲ႔တာ မဆန္းပါဘူး။)
ဒီအမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္တဲ့ ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီရဲ႕ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ နခြန္းခြ်န္ဖူး ခ်ပ္က “ဒီကေန႔ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ဘက္သက္ေသေတြ စာရင္းကုိ စစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ။ သက္ေသစာရင္းကေတာ့ တဖက္နဲ႔တဖက္ ယုံၾကည္မႈ နည္းၾကပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္သက္ေသေတြ ယူလာပါတယ္။ သက္ေသေတြကို ေနာက္ႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ စတင္စစ္ေဆးမယ္။ တရားလိုဘက္က ၁၂ ရက္ စစ္ေဆးမယ္။ တရားခံဘက္က ၆ ရက္ စစ္မယ္။ တရားလိုဘက္က သက္ေသ ၆၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၃၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။”
တရားသူႀကီးက ဒီကေန႔ တရားခံလူငယ္ ၂ ဦးကို က်ဴးလြန္မႈ ရွိမရွိ၊ မရွိဘူးဆိုရင္ က်ဴးလြန္သူကို သိက ေျဖၾကားရန္ ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္ေမးတယ္လို႔ိဆိုပါတယ္။
နခြန္းခြ်န္ဖူးခ်ပ္က “တရားသူႀကီးက ဒီေန႔ထပ္ေမးတယ္ မင္းတို႔ လုပ္သလားလို႔ ေမးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ မလုပ္ဘူးလို႔ ေျဖတယ္။ ဒါဆိုရင္ မင္းတို႔သိလား ဘယ္သူလုပ္လဲလို႔ ေမးတယ္။ မင္းတို႔သိရင္လည္း ေျပာျပပါဦးလို႔ ေျပာတယ္။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔လည္း ဘယ္သူလုပ္လဲဆိုတာ မသိဘူးေျပာတယ္။ အဲဒီေန႔က က်ေနာ္တို႔ အရက္ေသာက္တယ္၊ မူးတယ္။ အိမ္ျပန္အိပ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ တရားသူႀကီးက ေနာက္တခါေမးတယ္။ ေျဖဖို႔ မေၾကာက္ပါနဲ႔လို႔ ျဖည့္ေျပာပါတယ္။ ကေလးေတြကလည္း ခုနလိုပဲ ျပန္ေျဖၾကတယ္။ အဲေလာက္ပါပဲ” လို႔ ေျပာပါတယ္။
Credit >> DVB


Pyi Moe Aung

"ဇူလုိင္ ၇ ရက္ 2015 သို႔ ထပ္မံေရႊ႕ လုိက္တဲ႔ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မွဳ"
၁။ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ ေကာ႔စေမြ တရားရံုး တြင္ မနက္ ၁၀ နာရီ စခဲ႔ပါတယ္။ မိဘမ်ား နဲ႔ သံရံုးအဖြဲ႔ေတြ ကေတာ႔ အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳး ျဖင္႔ ၁၁နာရီမွာ ေရာက္ရွိခဲ႔ပါတယ္။
၂။ တရားရံုးထဲသို႔ မိဘမ်ား ေရာက္ေသာ အခါမွာ ၀င္းေဇာ္ထြန္း၏ ဖခင္ နွင္႔ မိခင္တို႔ ၏ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲ စြာ ငိုေၾကြးမွု သည္ အားလံုး၏ အသည္း နွလံုးကို ဆုပ္ကိုင္ထားလုိက္သလုိျ ဖစ္ သြားခဲ႔ပါတယ္။
မိခင္ ၂ဦး တရားရံုးထဲတြင္သား ငယ္ ၂ ဦး ကို ေနာက္ေက်ာမွ တခ်ိန္လံုးေထြးပိုက္ ထား ေနတဲ႔ ျမင္ကြင္းကေတာ႔ တရားသူၾကီးကိုပါ မင္သက္သြားေစျပီး ၀င္းနွင္႔ေဇာ္ဟာ လွ်စ္လွ် ဴ ရွု ခံရတဲ႔ လူငယ္၂ဦး မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တက္ေရာက္လာၾကတဲ႔ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုပါ သတိထားမိသြားေစပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ မတရား စီရင္မယ္႔ တရားလို ေရွ႕ ေန နဲ႔ တရားသူၾကီး တို႔ကို စာနာစိတ္ ဆိုတဲ႔ သတိေပးေခါင္းေလာင္း နုိွ ဳး ေဆာ္ လုိက္သလုိလည္း ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။
၃။ ၂ဖက္ သက္ေသေတြနဲ႔ သက္ေသခံပစၥည္း ေတြကို တင္ျပၾကသည္႔ အခါမွာေတာ႔ ထူးျခားစြာပဲ ျမန္မာ လူမ်ိဳး ျဖစ္သူ အုိၾကီး ကေတာ႔ ေပါက္တူး နဲ႔ပက္သက္တဲ႔ ကိစၥကို ထုိင္းရဲဘက္ကေန သက္ေသထြက္ဆိုေပးမယ္လို႔ ၀မ္းနည္းစြာ သိလုိက္ရပါတယ္။
၄။ တရားလုိ ေရွ႔ ေနေတြဘက္က ရွည္လွ်ားတဲ႔ CCTV ပရင္႔ ထုတ္ထားတဲ႔ စာရြက္မ်ားနဲ႔ CDအခ်ပ္ ၂၀ ကိုလည္း ရံုးေတာ္မွာ တင္ျပခဲ႔တာ ေတြ႔ပါတယ္။
၅။ မနက္ ၁၀ နာရီကတည္းက အစျပဳခဲ႔ျပီး ေန႔လည္႔ ၁ နာရီ ေလာက္သာ နားခဲ႔ပါတယ္။ ညေန ၆ နာရီမွသာ အျပီးသတ္ခဲ႔ပါတယ္။


မိဘျပည္သူကေလးငယ္မ်ားခံဗ်ား....

Demo Min
လိႈင္သာယာ(၃)ရပ္ကြက္အတြင္း ေရာက္ရွိခ်ိန္၌
ေတြ႕ခဲ႔ရေသာ ကေလးငယ္ေလးတို ့ဘဝ

ေဒၚခင္ဝင္း ေသဆံုးခဲ့မႈ ေသမႈေသခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္း/ပြင့္)မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္

r
====================================================
၈၈မ်ိဳးဆက္( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) မွ ကိုဥာဏ္လင္း၊ မနီလာသိန္း၊ မမီးမီး၊ မႏုႏုေအာင္၊ မနန္းေစာ၊ မၾကဴၾကဴခိုင္ မသဥၨာခိုင္တို႔သည္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံရမႈတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအား အကူအညီ ေပးရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အကူအညီေပးနိုင္ရန္အတြက္ လက္ပံေတာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လက္ပံေတာင္း ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း အသက္ (၅၆)ႏွစ္ ေသဆံုးမႈ ဆာလင္းႀကီးရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ရာတြင္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ပထမတြင္ ဆားလင္းႀကီး ရဲစခန္းမွ အမႈမဖြင့္ေပးေသးပဲ ၂း၀၀ ေက်ာ္ၾကာ အေျခအတင္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဆာလင္းႀကီးရဲစခန္း စခန္းမႉး (ဒုရဲမႉး) သန္းနိုင္မွ ေသမႈေသခင္း ၄/ ၂၀၁၄ ျဖင့္ FIRဖြင့္ေပးခဲ့သည္။
စစ္ေဆးအမႈဖြင့္ရန္ ျပန္လည္သည္ယူလာခဲ့ေသာ ေဒၚခင္ဝင္း၏ ရုပ္အေလာင္း ကို ဆာလင္းႀကီး ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္လက္ခံလိုက္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒၚခင္ဝင္း
၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို မႈခင္းဆရာဝန္မ်ား စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ မိုးႀကိဳးျပင္ရြာမွ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ယမန္ေန႔ည ၉ နာရီက ေရႊ႕ေျပာင္း
လိုက္ပါသည္။ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီမွ
ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ ဆားလင္းႀကီးေဆးရံုရွိ ရင္ခြဲရံုတြင္ မံုရြာေဆးရံု အုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ညႊန္႔သန္း၊ မံုရြာ မႈခင္းဆရာဝန္ခံ ေဒါက္တာတင္ႏြယ္၊ ဆားလင္းႀကီး ေဆးရံုအုပ္ ေဒါက္တာတင့္လြင္၊ ဆားလင္းႀကီးရဲစခန္းစခန္းမႉး ( ဒု-ရဲမႉး) သန္းနိုင္ႏွင့္( ဒု-ရဲအုပ္) ျပည့္ၿဖိဳးသူ တို႔မွ ေဆးစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာတင္ႏြယ္မွ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခုအခါ လက္ပံေတာင္း ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း အသက္ (၅၆)ႏွစ္၏ ရုပ္အေလာင္းကို ဆားလင္းႀကီးေဆးရံု ရင္ခြဲရံုမွ ျပန္လည္သည္ေဆာင္ၿပီး မိုးႀကိဳးျပင္ (လယ္)ရြာ သခ်ိဳၤင္းတြင္ ဂူသြင္း သၿဂိဳၤဟ္မည္ျဖစ္သည္။
တံုရြာေနရာကိုလည္း ၿခံစည္း႐ိုးဝင္းအျပည့္ ခတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေရႊဝါေရာင္သံဃာကြန္ယက္(အထက္္ဗမာျပည္)ရဲ႕ေၾကညာခ်က္ ၁/၂၀၁၄

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ဘက္မွ  မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ MPC ႏွင့္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔က ႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားမႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC)တြင္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) တို႔ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ၂ ရက္တာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သက္ႏိုင္၀င္း တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္မွ အျငိမ္းစားယူထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္းမွာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္မဟုတ္ဘဲ နယ္စပ္ေရးရာလံုျခံဳေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး တစ္ဦး အေနျဖင့္ သာ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုက်င္းပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တစ္စုံတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ ပါ၀င္မႈသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အား ဖိတ္ၾကားရန္ လုိအပ္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕မွ ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိေနသည္။
 “MPC နဲ႔ ဦးေအာင္မင္းက တပ္မေတာ္ကို မဖိတ္ဘူးလို႔ ၾကားတယ္။ ဘာသေဘာနဲ႔ တပ္ကို မဖိတ္တာလဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့၊ တကယ္ဆိုရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဓိကက်တာ တပ္မေတာ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိေနတာ ပဲေလ၊ အဓိကက်တဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြက တပ္မေတာ္နဲ႔ေဆြးေႏြးမွ ေျပလည္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္၊ တပ္ကမပါဘဲနဲ႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘာေတြ ဘယ္လို ေဆြးေႏြးၾကမလဲေတာင္မသိဘူး။ ဒီလိုလုပ္လိုက္ေတာ့ MPC အေနနဲ႔ေရာ ဦးေအာင္မင္းအေနနဲ႔ကပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တဲ့အျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခ်ိန္ဆြဲတဲ့သေဘာပါ သက္ေရာက္ႏိုင္တာေပါ့” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး က ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏အျမင္ကိုလည္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔၏ေဆြးေႏြးပြဲအား ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး၊ ေဆြးေႏြးပြဲမက်င္းပမီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံသို႔ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ကတည္းက တက္ေရာက္ေစမည့္ အမည္စာရင္း၌ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ UPWC မွ ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္(၆) ဦးႏွင့္ NCCT မွ ဖဒိုကြယ္ထူး၀င္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၈) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
(ေနလြင္)